Formarea formatorilor

Cum să faci seminare şi ateliere reuşite în calitate de formator Uwe Stark Arnd Weishaupt

Material auxiliar pentru seminarele de pe 2./3. mai 2011 şi 16./17. mai 2011 de la Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti

I

Cuprins :
Unitatea de învăţare 1 A. Prezentarea participanţilor şi deschiderea I. Prezentarea participanţilor II. Deschiderea seminarului B. Mod de învăţare adulţi I. Învăţarea la adulţi II. Principiile învăţării 1. Învăţarea şi uitarea 2. Învăţarea şi vârsta 3. Comunicarea şi memorarea 4. Capacitatea de concentrare 5. Tehnici de învăţare şi strategii de însuşire a materiei Unitatea de învăţare 2 Condiţii privind cadrul de desfăşurare I. Spaţiul de desfăşurare II. Aşezarea meselor şi scaunelor III. Mediul de învăţare IV. Mijloace tehnice V. Materiale scrise pentru seminar Unitatea de învăţare 3 A. Alegerea materialului didactic I Coordonarea nevoii de învăţare cu materialul didactic II. Stabilirea obiectivelor didactice III. Formarea unităţilor de învăţare – selectarea materialului didactic B. Pregătirea didactică I. Introducerea II. Privirea de ansamblu III. Desfăşurarea, prezentarea şi prelucrarea materiei IV. Aplicaţii şi exerciţii V. Repetiţia VI. Controlul C. Structurarea şi selectarea metodelor I. Pregătirea II. Structurarea materialului didactic III. Selectarea metodelor 1. Prelegere/ Lecţie frontală şi referate ale participanţilor 2. Lucrul individual, în parteneriat sau pe grupuri 3. Discuţia 4. Întrebări pe bileţele 5. Jocul de rol 1 1 2 4 5 6 6 6 6 7 7

8 8 9 10 11 11

13 13 14 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24

II

Unitate de învăţare 4 A. Atitudinea lectorului: inaugurarea seminarului B. Atitudinea lectorului: tehnica moderarii I. Moderatorul II. Instrumente de lucru III. Domenii de aplicare 1. Solicitarea contribuţiilor şi a bileţelelor 2. Solicitarea punctelor 3. Lucrul pe grupuri (mici) 4. Jocul de rol C. Atitudinea lectorului: tehnica de predare I. Caracterul inteligibil 1. Nivelul frazei 2. Nivelul cuvintelor II. Caracterul sugestiv III. Vizualizarea IV. Tehnica de vorbire 1. Pauzele de vorbire 2. Ritmul vorbirii 3. Volumul 4. Intonaţia 5. Pronunţia D. Atitudinea lectorului: limbajul corporal E. Atitudinea lectorului: încheierea seminarului Unitatea de învăţare 5 A. Mijloace tehnice I. Recursul la vizualizare II. Mijloace tehnice 1. Tabla 2. Tabla albă 3. Flipchart 4. Tabla pentru lipit (pinwall) 5. Proiecţia de slide-uri/ prin proiector 6. Prezentarea cu ajutorul computerului B. Atelierul autorului I. Posibilităţi de întrebuinţare a materialelor scrise II. Volum şi structură III. Succesiunea temelor IV. Formularea textului Unitatea de învăţare 6 Comportamentul cu participanţii dificili

25 26 26 27 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 31 32 33 33 33 34 34 35 36

37 37 38 38 39 40 41 41 42 43 43 44 44 44

46

III

Unitatea de învăţare 7 A. Controlul didactic B. Gradul de satisfacţie a participanţilor

47 48

1

Unitatea de învăţare 1
A. Prezentarea participanţilor şi deschiderea seminarului
Primele minute ale unui seminar sunt cele mai dificile pentru lector. Stresul, pe care îl resimt adesea şi lectorii de seminar cu experienţă, nu este încă depăşit. De asemenea, lectorul nu ştie încă în ce dispoziţie sunt participanţii, cum este el perceput de cercul de auditori. Pentru că în asemenea situaţii tensionate se poate ajunge repede la o « pană » (« blackout »), se recomandă pregătirea atentă a primelor minute ale seminarului, de pildă planificarea cuvânt cu cuvânt a salutului. ► Important: Dacă aţi formulat în prealabil fraze şi pasaje întregi, fiţi neapărat atent să nu le rostiţi ca şi cum ar fi citite cuvânt cu cuvânt!

I.

Prezentarea participanţilor

De regulă se recomandă ca seminarul să înceapă cu prezentarea lectorului şi a participanţilor. În timp ce dumneavoastră, în calitate de lector, trebuie neapărat să vă prezentaţi, în mod excepţional poate fi eludată prezentarea participanţilor, de pildă în cazul în care cercul audienţilor este foarte mare, sau dacă este vorba despre un seminar scurt, care îi reuneşte pe participanţi doar pentru câteva ore şi în cadrul căruia nu sunt prevăzute activităţi dinamice pe grupuri. 1. În calitate de lector, trebuie să începeţi prin a vă prezenta. Pentru că, pe de o parte, participanţii aşteaptă să afle cine îi va îndruma pe parcursul seminarului. Pe de altă parte, prin acest lucru vă asumaţi sarcina de a „sparge gheaţa“ şi nu lăsaţi acest lucru în seama unui participant, care poate nu se simte bine să fie el cel care « face introducerea ». La acestea se adaugă şi un alt punct de vedere : prima prezentare este modelul celor ce-i urmează. Dacă, de pildă, vreţi să aflaţi de la participanţi ce hobby-uri au, pentru ca într-un moment ulterior al seminarului să faceţi legătura cu acestea, trebuie doar să spuneţi care sunt hobby-urile dumneavoastră. Participanţii vă vor imita. De aceea, gândiţi-vă bine ce vreţi să aflaţi despre participanţi şi spuneţi-le aceleaşi lucruri despre dumneavoastră. 2. Pentru forma prezentării există mai multe posibilităţi. Cel mai la îndemână este turul de prezentare, în care fiecare se prezintă singur în câteva cuvinte. Eventual participanţilor li se pot face sugestii, cum ar fi : « Vă rog precizaţi de când vă ocupaţi de dreptul familiei.“ Avantajele acestei forme sunt următoarele:

mulţi lectori trec direct la întrebarea legată de aşteptările pe care le au participanţii de la seminar. de pildă participanţii pot fi încurajaţi să pună întrebări. După prezentare este momentul stabilirii aspectelor organizatorice. Lectorul şi participanţii scriu datele despre ei pe o bucată de hârtie şi o lipesc de tablă. Cine nu s-a înscris din proprie iniţiativă la seminar nu are nici aşteptări concrete de la acesta. Acest lucru poate fi util. În acelaşi timp fiecare îşi prezintă pe scurt coordonatele. Mai ales în ţările în care formarea judecătorilor şi procurorilor este în primele faze. 2. de pildă • • • Orele (începutul. încheierea) Pauzele Certificatele de participare În acest context poate fi stabilit deja modul de comunicare. Cine vine de pildă la seminarul « Probleme actuale ale dreptului . dar implică şi anumite pericole. participanţii de nevoie să obţină o tribună pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de seminar. în calitate de lector. Mult mai mult timp necesită tabla. Însă este cu atât mai neplăcut ca. în acest mod. Avantajele acestei forme sunt • • Activarea participanţilor şi faptul că Informaţiile rămân disponibile. În ceea ce priveşte întrebarea privind aşteptările: în acest moment al etapei introductive. i aceasta înainte ca dumneavoasră. se întâmplă adesea ca participanţii să fi fost obligaţi (parţial) să participe la seminar. Un asemenea participant nu va fi deloc încântat dacă nu poate oferi un răspuns concret la prima întrebare de conţinut care i se pune. să fi avut posibilitatea de a le aduce participanţilor argumente în favoarea dumneavoastră şi a subiectului seminarului. Cu siguranţă aceasta nu este o premisă favorabilă pentru seminar. O variantă a acestui model este când fiecare dintre participanţi nu se prezintă pe sine. Deschiderea seminarului 1. Dintre acestea fac parte. Întrebarea privind aşteptările poate avea un efect nedorit şi atunci când aşteptările sunt evidente. ci pe vecinul de scaun. II.2 • • Este rapidă Nu necesită o pregătire prealabilă.

Uneori însă. Însă sunt anumite dorinţe ale participanţilor pe care în mod firesc nu le veţi putea îndeplini. După motoul: „S-a spus deja tot. La acestea se mai adaugă un lucru : cine e întrebat ce aşteptări are. nici mai puţin. Nici mai mult. Lămuriţi de la început că bileţelul trebuie completat şi lipit doar de cei care vor să-şi comunice aşteptările. cu cât mai puţină experienţă cu seminarele au participanţii. Astfel. Nu uitaţi să le comunicaţi participanţilor regulile de bază pentru completarea bileţelelor ce urmează să fie lipite pe tablă : • Bileţelele să nu fie scrise decât pe o parte (în mod uimitor. un seminar cu tema „Tehnici de investigaţii“ nu-şi poate lărgi pur şi simplu aria de acoperire în domeniul „Dreptului penal internaţional“ – mai ales dacă nu sunteţi familiarizat cu noua temă dorită. în calitate de lector. puneţi la dispoziţie înainte de seminar carioci şi bileţele şi cereţi-le participanţilor să-şi scrie aşteptările şi să le lipească de tablă în pauza următoare. i aici este valabill faptul că. Sortaţi şi grupaţi tematic bileţelele lipite. ► Important: Evitaţi punerea „cu orice preţ“ a întrebării privind aşteptările! i. participanţii nu fac acest lucru!) .“ Dacă socotiţi utilă întrebarea privind aşteptările. Pentru răspunsurile scrise pe bileţele. dar nu vreţi să obligaţi pe nimeni să repete lucruri deja spuse. În acest caz. se aşteaptă ca dorinţele formulate de el să fie şi împlinite. Dacă cinci participanţi au enunţat mai mult sau mai puţin aceleaşi aşteptări. în calitate de lector. în sfârşit: gama aşteptărilor posibile nu e foarte extinsă. folosiţi forma întrebării cu răspunsuri rostite din sală sau scrise pe bileţele. cu atât mai mult trebuie să luaţi în calcul dorinţe deplasate. Prin faptul că biletele vor fi lipite de tablă în pauză.3 imobiliar“ se aşteaptă de la seminar să fie informat în legătură cu problemele actuale ale dreptului imobiliar. al şaselea n-o să fie încântat să trebuiască să spună încă odată acelaşi lucru. Din motivele enunţate mai sus. dar nu de către toţi. în această fază a seminarului acesta poate fi un avantaj. La planificarea seminarului veţi avea o anumită flexibilitate. rugaţi întregul grup de participanţi să contribuie şi notaţi contribuţiile pe tablă sau pe flipchart. Aceasta poate duce la probleme dacă legaţi întrebarea privind aşteptările de turul de prezentare. vă puneţi singur în situaţia nedorită de a respinge dorinţa abia formulată sau de a trebui să încercaţi să o eludaţi tacit. În cazul răspunsurilor rostite din sală. adică dacă fiecăruia îi vine rândul. nu aveţi posibilitatea să îndepliniţi anumite aşteptări ale participanţilor. de pildă pentru că planificarea timpului este deja strictă şi nu lasă prea mult spaţiu de manevră. le daţi tuturor ocazia de a dispărea în anonimatul mulţimii. Deci puneţi întrebarea privind aşteptările doar atunci când urmăriţi ceva concret cu ea.

care le-a fost trimis în prealabil participanţilor şi pe care acum îl mai prezentaţi odată. Ceea ce însă trebuie să aibă loc neapărat la începutul seminarului este prezentarea conţinutului seminarului. B. Cu cât se cunosc mai multe despre aceste particularităţi şi specificităţi ale adulţilor. să înveţe cât mai mult. rezultatul învăţării poate creşte în mod semnificativ. Ele sunt prevăzute pentru anumiţi participanţi bine definiţi : participanţi adulţi. Scopul unui seminar este ca particpanţii să îşi însuşească cât mai multe lucruri.4 • • Scrisul să fie mare şi citeţ (de aceea nu se recomandă folosirea pixului sau a creionului) Pe fiecare bileţel să fie notat un singur gând (unii participanţi au tendinţa să scrie referate întregi pe un bileţel) 3. cu anumite particularităţi şi specificităţi. cu atât mai mult succes poate avea un seminar. Cu cât sunt participanţii mai bine informaţi de ce prezentaţi o anumită problematică într-un moment al seminarului. Începeţi deci orientarea participanţilor privind desfăşurarea prin a le oferi o privire de ansamblu. arătaţi pe scurt că legislaţia europeană i-ar putea privi în curând pe judecători la modul cel mai concret în activitatea lor viitoare – limitându-vă. Esenţiale sunt următoarele întrebări: • De ce şi cum învaţă adulţii? • Cum pot să folosesc şi să pun în practică aceste cunoştinţe într-un seminar? . De aceea modul în care învaţă adulţii este o chestiune importantă. Iar motivarea este de la început până la sfârşit o piatră de temelie pentru succesul învăţării. Mod de învăţare adulţi Seminarele şi atelierele nu sunt organizate pentru grupuri nedefinite. Importanţa practică a subiectului pentru participanţi reprezintă un factor motivaţional esenţial. Acest lucru poate fi făcut cu ajutorul programului seminarului. La prezentarea conţinutului fiţi atenţi să puneţi în evidenţă relevanţa acestuia pentru participanţi. în acest moment. Dacă de pildă ţineţi într-un stat candidat la aderare un seminar pentru judecători despre legislaţia europeană. În funcţie de tema seminarului există posibilitatea ca atenţia participanţilor să fie câştigată chiar în acest moment printr-o întrebare/ teză provocatoare sau printr-un exemplu concret concludent. la o privire de ansamblu. cu atât mai mare va fi succesul didactic. Dacă la organizarea seminarelor se ţine cont de principiile de învăţare ale adulţilor.

Prezentaţi materia în mod structurat. au uitat în mare măsură învăţarea organizată şi sistematică. Pentru că. Abia apoi sunt dispuşi să investească timp pentru a învăţa. Teoria învăţatului la adulţi porneşte de la Malcolm Knowles („The Adult Learner. A Neglected Species ». Situaţia în care adulţii învaţă este marcată de percepţia lor despre sine ca fiinţe autonome şi responsabile. Adulţii vin la un seminar cu un bagaj bogat de experienţe cu care pot contribui la seminar. dacă sarcina nu este prea grea pentru ei.5 I. Adulţii sunt dispuşi să înveţe mai ales când este vorba despre conţinuturi pe care le pot întrebuinţa în munca lor de zi cu zi şi care le sunt de ajutor. . Adulţii sunt dispuşi să investească multă energie în învăţarea acelor conţinuturi care îi pot ajuta în sarcinile concrete sau în rezolvarea unor probleme. adulţii posedă o experienţă bogată şi au trecut prin mai multe. spre deosebire de copii şi tineri. evidenţiaţi clar etapele materiei şi faceţi la sfârşit o sinteză. Conţinutul învăţării trebuie să fie relevant pentru participanţi şi aplicabil în activitatea lor cotidiană. oferiţi la început o perspectivă de ansamblu. Pentru că sunt şi mai puţin exersaţi în a învăţa. • • • • • • Lectorul trebuie să ţină seama de aceste moduri de comportament. Învăţarea la adulţi Cea mai mare parte a adulţilor învaţă din două motive: pentru că vor şi pentru că trebuie. le este mai greu să se dezveţe de anumite lucruri. Ei verifică mai ales dacă o sarcină şi un conţinut didactic sunt relevante pentru ei. i o materie abstractă poate fi prezentată atrăgător prin prelucrare şi poate deveni interesantă pentru participantul la seminar. Purtaţi-vă cu înţelegere şi respect cu participanţii la seminar. De aceea trebuie mai ales să arătaţi însemnătatea materiei. De aceea au nevoie de mai mult timp pentru învăţare. 1973). Puneţi noile conţinuturi în legătură cu lucruri deja cunoscute. Conform acesteia putem stabili şase premise: • Adulţii vor să ştie de ce trebuie să înveţe ceva. Adulţii reacţionează mai mult la motivaţia internă decât la stimulii exteriori. Daţi-le participanţilor la seminar posibilitatea să contribuie cu cunoştinţele şi experienţele lor la seminar şi să se implice într-un schimb de experienţă. întrucât de la şcoală şi eventual facultate au trecut mulţi ani. ► Pentru conceperea seminarului aceasta înseamnă că: • • • • • • Materia trebuie să fie suficient de atractivă pentru ca adulţii să înveţe.

în funcţie de experienţele diferite de viaţă. Învăţarea şi memorarea Capacitatea de învăţare poate varia mult în cursul unei zile. Prezentaţi materia de aşa manieră încât participanţii mai tineri să nu se plictisească şi să profite de elaborarea detaliată a materiei. Învăţarea şi vârsta Oamenii mai mari în vârstă nu învaţă mai prost. • Ajutaţi-i pe participanţi să înveţe şi evitaţi uitarea prin exerciţii. repetiţia şi exerciţiul fac parte din învăţare. pentru a o face pe aceasta mai uşoară. Există diferite tipuri de a învăţa cu diferite curbe de capacitate – tipul matinal şi tipul de seară. ► Pentru alcătuirea seminarului acest lucru înseamnă să: . Principiile învăţării Există o serie de principii de care trebuie ţinut cont la învăţare. pentru că au mai multă experienţă şi confruntă materia noua cu această experienţă. Folosiţi mai multe repetiţii. Aceste reguli ale învăţării au efecte directe asupra succesului unui seminar. după şapte zile de regulă peste 80 la sută). • Subliniaţi punctele importante. Mulţi oameni mai în vârstă au de asemenea tendinţa să înveţe mai exact. ► Pentru alcătuirea seminarului acest lucru înseamnă să: • Limitaţi materia la aspectele cele mai importante. Aceste dificultăţi nu trebuie subestimate. 3. II. Au doar nevoie de mai mult timp. motivele şi capacitatea de a învăţa variază foarte mult la adulţi. ► Pentru alcătuirea seminarului acest lucru înseamnă să: • • • Le daţi participanţilor mai în vârstă suficient timp pentru a învăţa. Învăţarea şi uitarea Pentru că materia învăţată este uitată repede (după doar o zi participanţii uită de regulă peste 40 la sută din cele învăţate. 1. 2.6 • Deosebirile în ceea ce priveşte premisele învăţării. • Faceţi sinteze în cadrul seminarelor.

• 5. . • Pauzele sunt o componentă importantă în desfăşurarea unui seminar. indexurile etc. de pildă în lucrul pe grupuri. În această perioadă trebuie să faceţi introducerea în subiect şi să prezentaţi aspectele cele mai importante. de a dezvolta strategii de însuşire a unor conţinuturi şi de a-şi putea pune în practică cunoştinţele. Tehnici de învăţare şi strategii de însuşire a materiei Participanţii la un seminar trebuie şi să dobândească acea capacitate de a învăţa mai departe singuri pe cont propriu.7 Programaţi punctele importante. • Excepţii puteţi face doar dacă predarea materiei are loc cu o foarte însemnată participare a audienţilor. Ele trebuie să se orienteze în funcţie de fragmentele de conţinut ale materiei didactice. După o oră şi jumătate-două se impune o pauză mai lungă. Atunci capacitatea de învăţare a ambelor grupuri e suficient de bună. ► Pentru alcătuirea seminarului acest lucru înseamnă că: Dispuneţi de atenţia deplină a participanţilor doar între 10 şi 15 minute. ► Pentru alcătuirea seminarului acest lucru înseamnă să: Le arătaţi participanţilor ce mijloace auxiliare există. În acest scop participanţii trebuie să fie capabili să folosească mijloace auxiliare şi să le aplice corect. cum se folosesc în mod eficient mijloacele auxiliare şi cum se folosesc eficient privirile de ansamblu. 4. dificile ale învăţării în perioada cuprinsă între orele 10.00 şi 12. cărţile. • Puteţi folosi timpul rămas pentru discuţii. Capacitatea de concentrare Capacitatea de concentrare a adulţilor se diminuează mult în timpul seminarului şi de regulă după cel mult 60 de minute atinge punctul cel mai de jos.00. exerciţii şi verificări. Cel târziu după 45-60 de minute trebuie programată o pauză scurtă.

direct sau indirect. care va contribui. De aceea este indispensabil să asiguraţi înaintea începerii seminarului un cadru optim. la succesul seminarului. şi concentrarea lectorului are de suferit : oboseala îl face să se încurce mai des. în cele ce urmează vom prezenta pe scurt ce trebuie să aibă în vedere coordonatorul seminarului. în plus.8 Unitatea de învăţare 2 Condiţii privind cadrul de desfăşurare Însemnătatea pentru seminar a condiţiilor legate de cadrul de desfăşurare este adesea subestimată. să ofere şi spaţiu de mişcare pentru lector. Încăperea trebuie să fie suficient de spaţioasă pentru participanţi şi. care trebuie acceptat cu toate avantajele şi dezavantajele lui. la o masă. Acest lucru nu se schimbă nici dacă seminarul este pregătit cu minuţiozitate. pentru a face posibile de pildă jocurile de rol sau formarea de grupuri. după puţin timp concentrarea participanţilor scade deja. Cu toate acestea. să uite lucruri sau să nu aibă o prezentare la fel de vivace şi ritmată cum ar fi fost într-un spaţiu cu climat plăcut. Spaţiul de desfăşurare Adesea va fi disponibil un singur spaţiu de desfăşurare. în caz de nevoie. Coordonatorul seminarului trebuie să acorde o atenţie deosebită : • • • • • Spaţiului de desfăşurare Aşezării meselor şi scaunelor Mediului de învăţare Mijloacelor tehnice Materialelor scrise pentru întâlnire I. anumite elemente importante ale desfăşurării seminarului nu îi stau la dispoziţie (vezi mai jos « atitudinea şezând şi atitudinea stând în picioare »). . ordinea aşezării să poată fi schimbată rapid. Ideal ar fi ca încăperea să aibă suficient spaţiu pentru ca. În acest caz trebuie să vă mulţumiţi cu ce aveţi la dispoziţie şi să creaţi condiţii cât mai bune prin optimizarea celorlalte elemente legate de cadrul de desfăşurare a seminarului (vezi mai jos). Dacă cel care prezintă este « înghesuit » în faţă. În plus. dacă are posibilitatea să aleagă între mai multe încăperi. Dacă sala de curs este supraîncălzită sau prost aerisită.

Aceasta se întâmplă şi pentru că lectorul. Deosebirea faţă de „sala de clasă“ constă în aceea că se formează unităţi mai mari. Această aşezare are un avantaj incontestabil : încap relativ mulţi participanţi într-o încăpere mai mică. aflate la o distanţă mai mică sau mai mare între ele.9 II. 3. Ca dezavantaj al acestei aşezări. Însă. în care cinematograful demonstra că raportul între energia termică necesară şi numărul de spectatori este invers proporţional. în cazul unei aerisiri insuficiente şi. O aşezare clasică. seminarul s-a terminat înainte de a începe. care la început face eforturi pentru ca glasul său să ajungă şi la cei din spate. astfel încât – şi din cauza agitaţiei şi a celor ce vorbesc – nu mai bate răzbeşte până în spate. în funcţie de vreme. unii participanţi aduc în discuţie faptul că le aminteşte de şcoală – totuşi. chiar dacă nu prea obişnuită la seminarele pure. Dacă mesele sunt unite câte două. se poate face repede cald. ca un tub. pentru că astfel doi participanţi ar sta cu spatele la lector. de multe ori eşti obligat să îmbini elemente ale « sălii de clasă » cu elemente ale « potcoavei » (vezi mai jos). Mesele de grup sunt ideale atunci când elementul lucrului pe grupuri este în prim-planul . astfel încât participanţii „mai puţin importanţi“ să stea spre fundul sălii. îşi simte repede limitele capacităţii vocale şi vorbeşte mai încet. Întâi exemplul negativ: mai ales în ţările est-europene se găsesc anumite săli de seminar foarte lungi. participanţii la o masă foarte lungă – eventual şi aranjaţi „după importanţă“. Amintiţi-vă exemplul de la orele de economie. 2. Participanţii formează mici grupuri aşezate câte doi în bănci. pentru că se stă unul în spatele celuilalt. O altă posibilitate a aşezării este reprezentată de mesele de grup. « Sala de clasă » este deci o aşezare potrivită mai ales pentru predarea frontală şi ca „soluţie de urgenţă“ numai în cazul încăperilor mici. Aşezarea meselor şi scaunelor 1. « sala de clasă » poate fi un model potrivit. datorită efectului de autoîncălzire. ci şi în afara razei vizuale a lectorului şi încep să se agite destul de repede. Trebuie însă reţinut că între participanţi contactul vizual este limitat. Dezavantajele sunt evidente: participanţii din spate nu se simt doar subestimaţi. acesta nu este neapărat un dezavantaj. aerul se consumă repede. Acest presupus avantaj se poate însă transforma repede în dezavantaj : anume dacă pe o suprafaţă mică pot fi înghesuiţi mulţi participanţi. este „sala de clasă“. În acestea aşezarea este: coordonatorul în faţă. respectiv – dacă se stă şi în capul şi la coada mesei – şase persoane. „Tubul est-european“ este probabil cea mai nepotrivită aşezare. se formează grupuri de patru. Cu toate acestea : dacă nu dispuneţi decât de puţin spaţiu. Pentru un participant care nu înţelege bine ce se spune şi nu vede nici desenul mult prea mic de pe tablă. pentru că şi perioada şcolii poate fi asociată cu amintiri pozitive. Grupurile de opt persoane nu sunt recomandate. din pricina condiţiilor legate de spaţiu.

deci lectorul este integrat în cercul participanţilor. Pentru că unii dintre participanţi stau spate în spate. Unii lectori au tendinţa să facă întuneric în încăpere timp de o oră sau mai mult.10 seminarului. Potcoava necesită relativ mult spaţiu. În lipsa oxigenului. În plus locul din imediata apropiere a lectorului nu este favoritul participanţilor şi le rămâne celor mai puţin interesaţi. Lumina naturală este mai adecvată pentru concentrare decât cea artificială. să închidă neobservat ochii câteva minute – o stare care poate dura până când în sfârşit se face din nou lumină. latura superioară e închisă. Pentru că o încăpere întunecoasă îl face pe câte un participant. . Lectorul trebuie să se asigure că în pauze se aeriseşte. 4. de pildă prin aşezarea de mese de câte doi în mijloc. pentru o prezentare amănunţită în power point (vezi şi mai jos „întrebuinţarea mijloacelor tehnice“). Toţi participanţii au contact vizual între ei. Mediul de învăţare Dimensiunea spaţiului de desfăşurare şi o aşezare potrivită cu conţinutul seminarului nu rezolvă toate problemele. Un alt factor este lumina. de pildă dacă trebuie împărţite documente auxiliare. Se menţine însă avantajul „potcoavei“. Această aşezare are multe avantaje. 5. Dacă încăperea în care se desfăşoară seminarul nu este suficient de mare. care oricum trebuie să renunţe la somnul de la birou din cauza seminarului. contactul vizual existent facilitează memorarea rapidă a numelor celorlalţi. cu mijlocul rămas liber. anume că participanţii sunt orientaţi unul către celălalt şi au contact vizual. Dezavantajul acestui model este că spaţiul din mijloc nu e accesibil. III. schimburile în cadrul întregului grup de audienţi sunt limitate. La o astfel de prezentare doar puţini dintre audienţi vor fi foarte atenţi. Trebuie avută neapărat în vedere o aerisire suficientă. În cazul unui „careu“. O altă consecinţă sunt durerile de cap. Dacă participanţii nu se cunosc între ei şi există plăcuţe cu numele pe ele. i din punct de vedere strict funcţional spaţiul liber din mijloc e utilizabil. potcoava poate fi îmbinată cu elemente ale „sălii de clasă“. ceea ce creează condiţii optime pentru discuţiile în cadrul întregului grup. ceea ce permite schimburi în cadrul întregului grup. Mai sunt şi alţi factori ce pot avea o influenţă negativă asupra succesului didactic şi aceasta chiar în mai mare măsură decât s-ar putea crede. deci inutilizabil. concentrarea scade rapid. Cea mai frecventă aşezare este „în potcoavă“. Mijlocul accesibil îi dă lectorului posibilitatea să se folosească de acest spaţiu şi printr-o mişcare – bine dozată – să adauge prezentării un element dinamic.

lectorul ar trebui să le reamintească participanţilor să-şi seteze telefoanele mobile pe “silenţios” sau să le oprească. Acest lucru îl scuteşte de momente penibile. Dacă nu există deloc materiale scrise. Materiale scrise pentru seminar Pentru fiecare seminar trebuie puse la dispoziţie materiale scrise relevante. e de recomandat să se respecte ora stabilită pentru încheiere. pentru a putea rezolva eventualele probleme tehnice. Însă trebuie spus de pe acum că este obligatoriu pentru lector să se familiarizeze cu mijloacele tehnice şi să le verifice starea de funcţionare. Altfel participanţii vor încheia singuri ziua. părăsind seminarul înainte de vreme. În plus. cei mai mulţi participanţi aşteaptă să primească ceva la îndemână. înaintea începerii seminarului. . i uneltele de scris creează o primă impresie pozitivă în rândul participanţilor. Astfel. ceea ce poate duce la apariţia oboselii. Desigur. De asemenea. V. Faptul că un şantier zgomotos în dreptul ferestrei seminarului este neplăcut nu necesită explicaţii suplimentare. Acest lucru nu este însă valabil doar pentru proiector. Audientul îi va mulţumi coordonatorului de seminar ascultându-l cu toată atenţia. Alte surse de zgomot pot fi în schimb eliminate mai uşor: de pildă. Acestea asigură orientarea desfăşurării şi îi ajută pe audienţii care s-au „deconectat“ pentru câteva clipe să regăsească firul. IV. există şi alte circumstanţe care pot influenţa negativ rezultatul seminarului. în zilele libere participanţii se aşteaptă să nu fie obligaţi să stea mai mult de jumătate de zi – coordonatorul trebuie să ţină cont şi de asemenea obişnuinţe în interesul unei atmosfere plăcute de învăţare. dacă proiectorul disponibil nu recunoaşte laptopul lectorului. şi celelalte mijloace tehnice pot ascunde capcane şi greşeli. Mijloace tehnice Întrebuinţării mijloacelor tehnice îi va fi dedicat mai jos un paragraf propriu. ca de pildă atunci când imaginea proiectată pe un perete nu este cea dorită şi o căutare îndelungată a problemei scoate la iveală că de pe lentilă nu fusese scos capacul. Iar dacă seminarul se suprapune cu finala campionatului mondial Brazilia-România.11 Băuturile şi poate câteva produse de patiserie puse pe masă asigură un mediu plăcut de învăţare. Dacă seminarul începe direct cu o atitudine cauzată de o aşteptare dezamăgită. participanţii sunt obligaţi să scrie încontinuu. înaintea seminarului trebuie verificat dacă markerele mai scriu. Cine întrebuinţează mijloace tehnice trebuie să fie în sala de desfăşurare din timp. dacă este suficientă hârtie pentru flipchart şi dacă tablele de scris stau bine pe picioare. i chiar şi cea mai frumoasă prezentare power point este inutilă.

Aceasta ţine de faptul că participanţilor activi pe plan profesional le lipseşte timpul necesar. Dacă se dă totul de la bun început. Dacă totuşi coordonatorul seminarului a transmis o sarcină prealabilă. Dacă însă materialele pot fi parcurse destul de repede. dacă materialele scrise nu sunt împărţite decât spre sfârşitul seminarului.12 lectorul va trebui să se străduiască din greu pentru a compensa efectul acestei dezamăgiri incipiente. de pildă când participanţii au de rezolvat o sarcină în prealabil. materialele nu trebuie să fie supradimensionate. Adesea e recomandabil ca materialele scrise să fie date pe bucăţi. anume imediat înainte sau după discutarea respectivelor elemente. În concluzie. gândindu-se că oricum au deja materialele scrise. în acest caz participanţii nu ştiu exact ce conţin materialele scrise şi ce completări scrise de mână ar putea fi necesare. lectorul trebuie să aibă la dispoziţe materialele distribuite în prealabil şi la seminar : Nu toţi participanţii vor aduce cu ei materialele ce le-au fost deja trimise. participantul se poate familiariza cu ele încă din timpul seminarului şi le va folosi apoi mai degrabă decât în cazul în care ar trebui să le descifreze pentru prima dată. iar părerea lectorului despre grupul de audienţi poate fi în acest sens decisivă. Însă la această chestiune lectorul trebuie să ia în calcul şi punctele de vedere exprimate mai sus. cu atât mai mult cu cât trebuie eventual să muncească în avans pentru a acoperi absenţa din perioada cât sunt la seminar. Sau pur şi simplu le lipseşte motivaţia : o sarcină de lucru venită de pildă prin poşta electronică nu creează acelaşi sentiment de obligativitate ca o sarcină dată direct de lector în cadrul seminarului. Uneori se impune trimiterea materialelor scrise cu una sau două săptămâni înainte de începutul seminarului. În plus. nu îşi îndeplinesc scopul de ghid orientativ. de regulă e util ca la început participanţilor să le fie prezentată o privire de ansamblu. Ele slujesc completării seminarului şi în niciun caz înlocuirii acestuia. Nu se pot stabili reguli fixe în acest sens. O decizie trebuie luată în privinţa momentului în care să fie distribuite materialele scrise. Există şi pericolul ca participanţii cu o structură motivaţională inadecvată să nu se mai întoarcă la seminar după prima pauză. el trebuie să se ocupe ca şi acei participanţi care nu au putut îndeplini sarcina să nu piardă legătura cu seminarul. Însă cele mai adesea un asemenea mod de a proceda este nerecomandat. De asemenea. Materialele prea extinse dispar adesea în sertarele participanţilor şi nu mai sunt folosite ca mijloc auxiliar la îndemână după seminar. Per total. mulţi le pun deoparte şi nu se mai uită niciodată peste ele. Experienţa spune că nu toţi sau doar puţini dintre candidaţi vor rezolva sarcina pregătitoare. . Un material scris nu poate totuşi să înlocuiască o prezentare reuşită a tematicii. Pe de altă parte. se poate întâmpla ca participanţii să aibă atenţia distrasă de materialele scrise. Dacă materialele nu sunt date decât la finalul întâlnirii.

Începutul seminarului este în acest caz decisiv. Participanţii trebuie să înveţe şi să ia cu ei cât mai multe lucruri prin seminar. Coordonarea nevoii de învăţare cu materialul didactic Predarea se orientează întotdeauna în funcţie de anumiţi participanţi. Această nevoie de formare trebuie mai ales să poată fi acoperită în mod adecvat de un seminar. Pentru a afla premisele participanţilor la un seminar. Pentru adaptarea nuanţată a desfăşurării unui seminar. Un seminar nu poate fi eficient decât dacă ţine seama de experienţele şi cunoştinţele anterioare ale participanţilor. pe o anumită temă există o nevoie de formare. Trebuie stabilit că pentru un anumit grup-ţintă. Aici e potrivit ca încă de la începutul seminarului să se discute despre acest lucru. În afară de experienţele şli cunoştinţele anterioare ale participanţilor. pentru început este necesară o analiză a nevoilor. .13 Unitatea de învăţare 3 A. Abia pe această bază poate fi stabilit conţinutul exact al unui seminar. Participanţilor cu motivaţie scăzută sau celor care sunt obligaţi să participe la un seminar fără să dorească acest lucru este evident foarte greu să le trezeşti interesul pentru seminar. reprezintă punctul central al planificării şi alcătuirii seminarului însuşi. ceea ce duce la scăderea motivaţiei şi atenţiei participanţilor şi la periclitarea succesului didactic. respectiv ce se cere de la participanţii la un seminar? • Cum pot fi stabilite aceste premise? • Cum se poate ţine cont de premise în cadrul seminarului şi cum pot fi ele întrebuinţate? Experienţa şi cunoştinţele anterioare ale participanţilor. Altfel se ajunge la suprasolicitări sau la lipsa solicitării. Pentru a face posibilă această adaptare trebuie lămurite următoarele chestiuni: • Ce premise îndeplinesc participanţii la un seminar. în acest sens este deosebit de important şi de util să se afle ce participanţi s-au anunţat şi vin la seminar. este importantă şi motivaţia lor de a participa la seminar. De aceea este necesară adaptarea concretă a conţinuturilor seminarelor în funcţie de participanţii la seminare. Alegerea materialului didactic I. care rezultă în mod preponderent din mediul profesional al acestora. mai ales despre îngrijorări şi motive de respingere şi despre însemnătatea temei.

pentru a fi motivaţi pentru acesta. a. într-un caz extrem. de condiţiile de desfăşurare ş. Cum să fac la lucrul în grup? Trebuie să particip activ la seminar ?). de exemplu puterea de concentrare şi gradul de oboseală. cu atât mai repede este posibil controlul realizării lor.14 Nu sunt de subestimat nici experienţele pe care participanţii le au cu seminarele în general. De aceea „bobocilor“ trebuie să li se explice mai clar sarcinile şi metodele din cadrul seminarului. singurul care rămâne concentrat este lectorul. i pentru cei care vin pentru prima dată la un seminar pot exista nesiguranţe (de exemplu : Cum să mă prezint ?. Mai departe este important ce poziţie au participanţii faţă de învăţare şi faţă de tema formării continue (formarea continuă este privită ca o şansă importantă sau ca un rău necesar?). În plus. După obiectivele didactice se orientează şi conţinutul şi metodele. ► Este important ca participanţilor să le fie precizate de la începutul seminarului obiectivele didactice şi în acelaşi timp să li se arate ce urmează pentru ei în următoarele ore şi zile. Acest lucru e mai simplu într-un seminar cu puţini participanţi decât într-unul cu grupuri mari. De aceea stabilirea obiectivelor se află la începutul pregătirii minuţioase a predării. Mai dificil este. dacă seminarele seamănă prea mult din punctul de vedere al conţinutului. II. Stabilirea obiectivelor didactice După analiza nevoilor trebuie stabilit ce obiective trebuie atinse cu seminarul. Acest lucru depinde bineînţeles şi de dorinţele participanţilor. care sunt deprinderile lor didactice şi stilurile de învăţare. Cu cât mai bine sunt cunoscute premisele. stabilirea obiectivelor didactice deschide şi posibilitatea controlului procesului de învăţare. . Acest lucru cere din partea lectorului o atitudine foarte flexibilă. Cu cât sunt definite mai clar obiectivele didactice. ce se doreşte să fie atins. Numai cine cunoaşte ţinta ştie dacă se află pe drumul bun. Cunoştinţele de la alte seminare pot deveni uneori un factor deranjant şi pot duce şi la o subsolicitare. pentru se putea adapta rapid şi nemijlocit dorinţelor şi condiţiilor de viaţă ale participanţilor. capacitatea psihică şi fizică. cu atât mai bine poate fi adaptată predarea din cadrul seminarului la ele. adică posibilitatea de a constata dacă obiectivele didactice au fost atinse la sfârşitul seminarului. Nu are niciun rost dacă. bineînţeles. Din acest motiv lectorul trebuie să-şi lămurească ce doreşte să atingă cu seminarul respectiv. atunci când premisele participanţilor nu pot fi aflate decât în timpul unui seminar.

iar materiarul necesar obiectivului didactic să fie selectat. Multe conţinuturi şi puţin timp. De aceea se pune întrebarea cum trebuie conceput un seminar care să-i mulţumească şi pe lector şi pe participanţi iar la sfârşit să fie un succes didactic. pentru discuţii. care să fie suficient de mari pentru a nu descompune materia. În calitate de lector trebuie să determinaţi în ce moment al seminarului este util un anumit material didactic. trebuie deci reflectat care conţinuturi didadctice sunt necesare şi care pot fi lăsate deoparte. deci ca seminarul să fie o reuşită ? De aceea predarea trebuie planificată şi construită de aşa natură încât procesul de învăţare a participanţilor să fie sprijinit cât mai bine posibil. ► Pentru alcătuirea seminarului acest lucru înseamnă: • • • Mai bine mai puţină materie. De aceea în momentul planificării există posibilitatea subdivizării în teme obligatorii. Un prim pas în selectarea materialului didactic este recunoaşterea faptului că este un drum greşit să integrezi cât mai mult material într-un seminar. . Pentru participanţi sunt importante acele cunoştinţe care le folosesc în rezolvarea problemelor din viaţa de zi cu zi. dacă pierd firul roşu sau dacă nu au suficient timp pentru a se ocupa cu materia didactică. pregătit şi transpus. necesare. dar bine pregătită. Dar timpul nu este suficient pentru a putea trata subiectul în mod corespunzător în cadrul seminarului. Pentru a selecta corect conţinutul materialului didactic. Formarea unităţilor de învăţare – selectarea materialului didactic Problema le este cunoscută tuturor lectorilor: un subiect interesant despre care sunt prea multe de spus. dar şi suficient de mici pentru a nu-i suprasolicita pe cei care învaţă.15 III. dacă întrebuinţează aceste cunoştinţe rar sau nu le întrebuinţează deloc. Lectorul subestimează prea uşor dificultatea materiei pentru participanţi. De aceea materia trebuie împărţită în unităţi de învăţare uşor de reţinut. iată o problemă care apare la multe seminare şi ateliere. Din acest motiv selectarea concretă a conţinutului materialului didactic este un punct central în planificarea şi conceperea unui seminar. i cea mai bună prezentare este inutilă dacă participanţii nu sunt interesaţi de subiectul seminarului. Pentru că procedând astfel se ajunge exact la opusul celor intenţionate: nu rămâne timp pentru prelucrarea lucrurilor învăţate. exerciţii şi aplicaţii. Foarte importantă la selectarea materialului didactic este relevanţa practică: participanţilor nu le foloseşte acumularea de cunoştinţe. şi posibile. care au aşa-numita relevanţă cotidiană. Materialul didactic este de aceea esenţa oricărui seminar. însă participanţii au mari greutăţi în a o înţelege şi învăţa. El nu o consideră dificilă.

Privirea de ansamblu O privire de ansamblu îi ajută pe participanţii la seminar în procesul de învăţare: participanţii trebuie să se familiarizeze cu materia seminarului şi pentru aceasta să fie orientaţi. Sunt posibile şi planificarea unor sarcini suplimentare pentru cei care învaţă rapid şi lucrul pe grupuri. Ţineţi cont de suprasolicitarea şi lipsa solicitării ce pot apărea în cadrul seminarului printr-un mod de predare prea rapid sau prea lent. II. Această fază de motivare nu trebuie să dureze prea mult. Orientarea trebuie să le lămurească participanţilor în mod clar structura materiei seminarului. să le arate ce paşi le stau înainte în procesul de învăţare şi să stabilească raporturi cu . este un aspect pozitiv pentru un seminar. La selectarea materialului didactic trebuie să aveţi în vedere suficiente posibilităţi de aplicare şi transpunere a celor învăţate prin intermediul exerciţiilor. ci să fie motivaţi. Există multe posibilităţi de a le suscita participanţilor la seminar interesul pentru un anumit subiect. B. o primă orientare. pentru că prin intermediul ei participantul la seminar trebuie să dezvolte interesul şi disponibilitatea de a se ocupa cu tema şi materialul seminarului – trebuie motivat.16 • • • Când alegeţi materialul didactic. pentru a le da de pildă posibilitatea participanţilor mai în vârstă săşi transmită mai departe experienţele. Important nu este în primul rând cum sunt motivaţi participanţii (de exemplu printr-un exemplu concret. să ordoneze informaţiile. prin care diferenţele de capacitate se nivelează. îi ajută pe participanţi să identifice un fir roşu. De multe ori lectorul uită acest lucru. un context actual sau enunţarea unei teze surprinzătoare). Introducerea trebuie să aibă în tot cazul o mare forţă de motivare şi să fie la obiect. Introducerea Introducerea este deosebit de însemnată. dacă în cadrul lui acestea sunt discutate şi dacă desfăşurarea muncii poate fi astfel ameliorată. Acestea pot fi evitate prin planificarea şi luarea în seamă a perioadelor pentru schimburi de experienţă. Pregătirea didactică Fiecare material didactic pentru seminar poate şi trebuie să fie transpus prin următoarele faze: I. O privire de ansamblu asupra temei. lăsaţi suficient timp pentru întrebări şi aplicaţii: dacă în munca de zi cu zi participanţii au anumite probleme cu anumite întrebări şi subiecte. Participanţii mai tineri pot profita de pe urma acestor experienţe.

Aplicaţiile şi exerciţiile se pot desfăşura individual. concentra numărul mare de detalii duc la dezorientarea anticipativă asupra materiei în seamă a experienţelor III. Aplicaţii şi exerciţii Pentru că adultul uită repede cele învăţate. prezentarea şi prelucrarea materiei Pentru că participanţii trebuie să se familiarizeze cu conţinuturile seminarului. nici prea puţin solicitaţi. participanţii pot verifica singuri dacă au înţeles materia şi dacă o pot pune în aplicare.17 cunoştinţele deja existente. În acest scop indicaţiile trebuie împărţite sub formă scrisă sau scrise pe tablă. Arta lectorului constă în a informaţii asupra câtorva puncte centrale. dar nici prea complexe şi complicate. precum şi în jocuri (de rol). că participantul a lucrat suficient cu materialul didactic şi că transpunerea celor învăţate în cotidian este facilitată. legate şi de evaluări. fie să fie informaţi de către lector. IV. ► Important: Când daţi indicaţiile pentru sarcini şi exerciţii. Acest lucru poate avea loc într-o prezentare făcută de lector. În rezolvarea sarcinilor este deosebit de important să realizaţi legătura cu activitatea profesională de zi cu zi a participanţilor. fiţi atenţi ca ele să fie înţelese de toţi participanţii la seminar. Desfăşurarea. Participanţii trebuie întrebaţi dacă există neclarităţi în privinţa sarcinilor de îndeplinit. este necesar fie să se informeze ei înşişi în legătură cu materialul didactic. De aceea sarcinile nu trebuie să fie monotone şi plictisitoare. În principiu trebuie să conţină doar materie care a fost discutată în prealabil. Orientarea poate fi dată printr-o privire viitoare şi printr-o privire retrospectivă şi luarea participanţilor la seminar. noile cunoştinţe trebuie exersate şi consolidate prin punerea în practică a celor învăţate. Doar astfel există garanţia că cele învăţate au fost receptate în mod corespunzător. Aplicaţiile şi exerciţiile trebuie urmate de faza de evaluare. Ele trebuie selectate în aşa fel încât participanţii să nu fie nici suprasolicitaţi. dar şi în lucrul individual sau de grup. câte doi sau în grup. Prea multe particpantului. De asemenea. . în care sunt discutate şi comentate rezultatele lor.

De aceea este utilă o îmbinare a autocontrolului şi a controlului de către altul. Repetiţia Cum participanţii nu vor reţine tot ce au învăţat şi vor uita multe lucruri. dacă au înţeles totul corect şi dacă prezentarea dumneavoastră a corespuns cerinţelor pe care le-au avut în legătură cu obiectivele şi selectarea conţinuturilor didactice. Controlul poate avea loc fie sub formă de autocontrol. Ultima etapă are. evaluării şi repetiţiei. Repetiţia nu trebuie făcută în mod unilateral de lector. fie sub formă de control de către altul. . Controlul Controalele au scopul de a verifica dacă participanţii au realizat obiectivele didactice. Este o procedură potrivită adulţilor. de exemplu prin introducerea de exerciţii individuale şi de grup în cadrul predării. care nu creează teama de a fi blamaţi. dacă mai există întrebări şi dacă sunt necesare repetiţiile. VI. Participanţii la seminar trebuie implicaţi pentru ca aceasta să fie mai eficientă şi mai variată. Avantajul principal al autocontrolului este că răspunsurile greşite şi prestaţiile nesatisfăcătoare nu sunt făcute publice. doar participantul are un feedback al prestaţiei sale.18 V. repetiţia oferă posibilitatea de a rememora punctele importante. Cu toate acestea. Etapele de mai sus sunt necesare pentru o învăţare reuşită şi de aceea trebuie avute în vedere în cadrul seminarului. din punctual de vedere al lectorului şi un alt aspect: lectorul trebuie să verifice dacă participanţii au înţeles material seminarului. În tot cazul controalele nu trebuie să fie teste. Repetiţia este din acest motiv o componentă necesară a procesului de învăţare.

verificaţi-vă actualitatea cunoştinţelor. Mai ales în domeniul juridic este posibil ca lectorul să nu fi luat cunoştinţă de cea mai recentă modificare legislativă. vă va fi imposibil să găsiţi locul unde vă aflaţi. Dacă introducerea este încununată de succes. lectorul trece peste emoţii şi rolul lui începe să-i placă din ce în ce mai mult.19 C. Structurarea şi selectarea metodelor I. ► Important: Renunţaţi deci la ideea că doar începătorii au nevoie de o pregătrie temeinică! Nota bene : Chiar dacă sunteţi de părere că sunteţi foarte familiarizat cu materia seminarului. Pe o foaie/un carton nu trebuie să fie prea multe informaţii. dar nu ajunge la participanţi. în cursul seminarului. Întrebarea care se pune este doar cum reuşiţi să controlaţi tensiunea. Paginile prea încărcate sunt greu de urmărit. cu atât veţi putea să vă controlaţi mai bine propriile emoţii. De aceea introducerea – după cum s-a spus – trebuie să fie bine gândită. Unul dintre principalele motive pentru un stres dincolo de limita recomandată este nesiguranţa în privinţa materiei. Nu sunt recomandate frazele lungi. E locul să spunem câteva cuvinte dspre nervozitate: nu este o ruşine să aveţi emoţii ! Dimpotrivă : într-o anumită măsură. Faceţi-vă deci timp înainte de seminar să verificaţi actualitatea propriilor dumneavoastră cunoştinţe! i gândiţi-vă : cu cât mai sigur sunteţi pe materie. care poate fi corect din punctul de vedere al conţinutului. Pregătirea O pregătire solidă este alfa şi omega unui seminar bun. Câteva observaţii şi în acest sens : • Manuscrisul trebuie să fie redactat inteligibil. iese la iveală că prezentatorul înfăţişează o legislaţie depăşită. i lectorii cu experienţă au emoţii. Altfel există riscul unui monolog fără punct şi virgulă. De aceea se impune încă odată sfatul imperativ să vă rezervaţi suficient timp pentru pregătire. Dacă apoi. Un element al pregătirii temeinice este alcătuirea manuscrisului. emoţiile vă dau avânt. Lectorii experimentaţi au uneori convingerea că stăpânesc atât de bine materia încât nu mai au nevoie de pregătire – şi astfel sunt pe drumul cel bun pentru a distruge seminarul. În « caz de urgenţă » (un „blocaj“). Vă tentează să citiţi cuvânt cu cuvânt şi nu slujesc scopului manuscrisului: să-l ajute pe lector să-şi amintească anumite lucruri aruncând o privire scurtă peste el. Limitaţi-vă deci la cuvinte cheie. Chiar şi cel sigur pe materie trebuie să se gândească la forma prezentării. competenţa sa profesională este pusă imediat sub semnul întrebării. În consecinţă stresul provocat de • .

O greşeală pe care o fac mulţi lectori este să includă prea multă materie în seminar şi să-l aglomereze astfel pe acesta. unităţile nu trebuie să fie atât de mici încât să fărâmiţeze prea mult tema. acesta este de regulă un semn bun : cine întreabă e interesat de subiect şi se gândeşte la el – o întrebare arată în cel mai rău caz că participantul a observat cel puţin că un lucru nu îi este foarte clar. Sfatul acesta are o explicaţie simplă: în agitaţia dinaintea începerii seminarului se poate întâmpla ca cele 95 de pagini ale manuscrisului să vă cadă şi să se împrăştie pe jos. O participare activă poate însă duce şi la o schimbare a planificării dumneavoastră temporale. Acest lucru poate fi evitat dacă întâi structuraţi şi apoi limitaţi materialul didactic. Gândiţi-vă cu atenţie câtă materie poate fi însuşită în timpul avut la dispoziţie. Cum însă vreţi să fiţi receptivi la întrebările participantului şi nu doriţi să le „înăbuşiţi“. dacă timpul o permite. Acest lucru favorizează caracterul lor inteligibil şi le pune participanţilor la îndemână un fir roşu. dar nu obligatorie din punctul dumneavoastră de vedere (teme necesare). pot fi discutate pentru completarea conţinutului. II. . Nu se poate estima întotdeauna cât de mult veţi avansa cu materia. Cel târziu atunci veţi regreta că nu aţi numerotat paginile. Cu toate acestea. ceea ce vă înceţoşează şi mai mult privirea asupra manuscrisului.20 • « blocaj » creşte. Pentru planificarea conţinutului se recomandă o împărţire în teme obligatorii. Adesea este posibil să încheiaţi o unitate de învăţare cu o scurtă repetiţie sau cu un exerciţiu. Dacă participanţii pun mai multe întrebări decât v-aţi fi aşteptat. Nu subestimaţi nici timpul necesar pentru o eventuală traducere consecutivă : o oră de seminar se transformă într-o jumătate de oră de prezentare dacă traducerea este consecutivă. În cele din urmă veţi stabili acele teme care. ► Important: Mai puţin înseamnă adesea mai mult! La început se află planificarea temporală. necesare şi posibile. După unitatea de învăţare poate fi programată o scurtă pauză. Numerotaţi paginile manuscrisului. În ordinea priorităţii urmează acele teme a căror tratare este de dorit. dar la care se poate renunţa în favoarea unor aspecte mai importante (teme posibile). Rezultatul : succesul didactic este sub aşteptări. în momentul planificării conţinutului trebuie să stabiliţi ce teme vreţi să discutaţi neapărat în cadrul seminarului (teme obligatorii). Structurarea materialului didactic În calitate de lector vă revine sarcina să îi familiarizaţi pe participanţi cu o materie amplă şi lipsită de contur. Temele trebuie subdivizate în unităţi de învăţare.

există şi anumite dezavantaje: • Participanţii nu sunt încurajaţi să se implice activ • A asculta pe o perioadă mai lungă e obositor • Participanţii pot să se „deconecteze“ neobservaţi • Participanţii primesc informaţii. pot fi comunicate multe cunoştinţe. Schimbarea celui aflat în faţă creează o anumită diversitate. de timpul avut la dispoziţie. predarea frontală este singura variantă plauzibilă. Ascultătorii pot fi schimbaţi oricând. Multe cărţi de specialitate atrag atenţia asupra excesului de predare frontală. Astfel. 1. dacă este matură didactic. Există situaţii în care lecţia frontală este potrivită sau chiar singura metodă de predare posibilă. sinteze. Pentru toţi cei care învaţă mai bine dacă aud decât dacă citesc. Acest lucru trebuie privit cu rezerve. În ciuda dezavantajelor acestei metode. pentru o lecţie introductivă despre aspectele generale ale dreptului civil în faţa a 800 de studenţi fără cunoştinţe prealabile. Avantajele prelegerii sunt că: • Este posibilă cu grupuri mari • Permite o planificare temporală relativ exactă • Este adecvată pentru comunicarea compactă de cunoştinţe • Este foarte potrivită pentru introduceri. dacă este posibil.21 III. şi prin predarea frontală. lecţia frontală este mai potrivită decât studiul individual cu ajutorul unui curs scris. În cele ce urmează vor fi prezentate caracteristicile precum şi avantajele şi dezavanatajele diferitelor metode. de dimensiunea grupului de participanţi. Într-adevăr. mai ales de conţinuturile ce trebuie comunicate în cadrul seminarului. repetiţii Pe de altă parte. Selectarea metodelor Selectarea metodei didactice depinde de mulţi factori. şi de spaţiul disponibil. Este adevărat că întrebările puse pe parcurs (în măsura în care sunt permise) se schimbă odată cu schimbarea ascultătorilor. Prelegere / Lecţie frontală şi referate ale participanţilor Forma clasică a comunicării de cunoştinţe este prelegerea respectiv lecţia frontală. prelegerea rămâne în mare neschimbată. metodele : astfel animaţi seminarul prin variaţie. Alternaţi. O variantă a prelegerii pure ţinute de lector sunt referatele participanţilor. devenind astfel un . dar nu le comunică mai departe şi nu le aplică. de cunoştinţele prealabile ale participanţilor. Ca lector trebuie să vă lămuriţi ce metode vi se par adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor seminarului. aceasta este metoda predilectă a prelegerilor universitare clasice. Prelegerea este puternic centrată pe lector.

Sarcina de lucru trebuie dusă la împlinire într-un timp dat. i în sfârşit : Spre deosebire de dumneavoastră. De aceea exerciţiile trebuie să fie clare şi să poată fi rezolvate într-un timp relativ scurt (o medie de 20 de minute). referatele participanţilor necesită un anumit timp de pregătire. participanţii îi vor acorda referentului din rândurile lor – cel puţin la început – atenţie. De aceea e posibil ca ascultătorii să nu reţină prea multe. ca lucrul în parteneriat sau în grup. unde profesorii şi studenţii se întâlnesc de-a lungul unui semestru odată sau de mai multe ori pe săptămână. după cum se ştie. referatul unui participant va fi adesea greu sau imposibil de integrat. Dacă referatul este greşit din punctul de vedere al conţinutului trebuie să fiţi pregătit să prezentaţi din nou întreaga tematică. Pentru că. în parteneriat sau pe grupuri Lucrul individual. Pentru sarcini limitate se formează grupuri din mai multe persoane sau din două (lucru în parteneriat). cel în parteneriat şi cel pe grupuri sunt forme orientate pe participanţi ale procesului de învăţare. nu există nicio metodă mai bună de a învăţa o materie decât predând-o. Nu ştiţi dacă participantul va transmite acele informaţii pe care le consideraţi relevante în contextul dat. în măsura în care vreţi ca toate grupurile să ia cuvântul. 2. Dacă predarea frontală e întreruptă de referatul unui participant. este posibil ca participantul să nu fi urmat un curs de formare pedagogică. Nota bene: dacă formaţi prea multe grupuri. Referatul unui participant are ca rezultat faptul că cel puţin acel participant va îndeplini obiectivul didactic.22 element tonifiant. În cele din urmă. deşi unele grupuri nu au terminat încă. Trebuie deci să fiţi pregătit să faceţi completările de rigoare. Cu excepţia cazului în care reuşiţi în prealabil să convingeţi un participant să realizeze un referat. participanţii vor să vadă cum se luptă omul „lor“. Acest lucru este posibil la universitate. În mod firesc. Lucrul individual. lectorul declară exerciţiul încheiat. Într-un seminar de două zile. prezentarea rezultatelor va dura mult şi va fi şi plictisitoare. La final rezultatul este prezentat. Exerciţiul de rezolvat individual. . Totuşi lucrul individual nu conţine niciun element de de comunicare. În consecinţă. O formă specială este lucrul individual. când « grupurile » sunt compuse dintr-o singură persoană. astfel încât să nu se ajungă la un sentiment de plictiseală în rândul celor mai rapizi. din cauza unor deficite pedagogice. Însă aceasta are ca rezultat faptul că unele grupuri termină cu mult înaintea altora şi încep să se plictisească. în parteneriat sau în grup nu trebuie să fie prea cuprinzător. încep să vorbească. Referatul participantului ascunde însă şi câteva pericole. Pentru sarcini complexe este necesară o perioadă de timp suficientă. Pentru a preîntâmpina acest lucru.

dacă astfel puteţi reduce numărul lor. În calitate de lector vă revine sarcina să sortaţi tematic şi să grupaţi bileţelele lipite. care apoi să fie lipit pe tabla aflată în faţă. sau pur şi simplu pentru că nu au cunoştinţe pe care să le poată aduce în discuţie. Sarcina coordonatorului este să conducă discuţia prin întrebări şi contribuţii bine ţintite. fără ca discuţia să se transforme într-un simplu joc cu întrebare şi răspuns. Un avantaj al discuţiei constă în aceea că. Prin întrebările cu răspunsuri pe bilete de hârtie îi implicaţi pe participanţi în transmiterea materiei şi asiguraţi diversitatea seminarului. Discuţia Discuţia este o formă de predare care cere de la lector eforturi suplimentare.23 În acest scop poate fi mai potrivit să formaţi grupuri de câte cinci în loc de grupuri de câte patru. În schimb alţii se vor ascunde şi nu vor apărea în prim plan – pentru că nu doresc acest lucru. În acest scop puneţile participanţilor la dispoziţie încă dinainte de începerea seminarului carioci şi bileţele de hârtie şi rugaţi-i să-şi noteze. Iată din nou cele mai importante reguli pentru completarea bileţelelor: • • • Bileţelele trebuie scrise pe o singură parte Scrisul trebuie să fie mare şi citeţ Pe fiecare bileţele se notează o singură idee . într-un anumit context. cel puţin unii dintre participanţi devin activi. 4. Avantajele lucrului individual. Deci este posibilă de regulă doar atunci când cel puţin unii dintre participanţi au cunoştinţe şi experienţă. Întrebări pe bileţele de hârtie O formă de predare orientată către participanţi este cea a întrebărilor pe bileţele de hârtie. ideile pe un bileţel de hârtie. În acest caz materia va fi însuşită în comun. menţionate deja în legătură cu inaugurarea seminarului. în parteneriat sau în grup sunt următoarele: • Învăţarea este încununată de succes prin activarea participanţilor • Asigură diversitatea • Element de comunicare (nu la lucrul individual) 3. în cazul în care coordonatorul are un tact pedagogic corespunzător. participanţii implicându-se în discuţie cu experienţele şi cunoştinţele prealabile.

altuia pe cel al avocatului apărării şi unui al treilea pe cel al judecătorului.24 5. . Jocul de rol O altă metodă care pune accentul pe participanţi este jocul de rol. Într-un seminar juridic o problematică de drept penal poate fi discutată dându-i unuia dintre participanţi rolul procurorului. Ţineţi însă cont de faptul că nu toţi participanţii se simt bine întrun joc de rol şi nu obligaţi pe nimeni să joace un rol.

mers de colo-colo necontrolat prin încăpere sau chiar « black-outs ». ca să nu trebuiască să le căutaţi după aceea. 2. cea mai neplăcută a unui seminar este reprezentată de primele minute ale acestuia. aici nu trebuie să existe sincope. Puneţi-vă şi materialele în ordine înainte de începerea seminarului. 1. una dintre cele mai importante premise pentru a contracara nesiguranţa şi nervozitatea. Începutul unui seminar este deosebit de important. Bineîneţeles că o pregătire bună din punctul de vedere al conţinutului este. pentru a nu vă bâlbâi chiar de la începutul seminarului şi a deveni şi mai emoţionat. Începutul seminarului este deci prima şi din multe puncte de vedere cea mai bună ocazie de a găsi împreună cu participanţii un cadru favorabil lucrului în comun şi de a cădea de acord asupra obiectivelor.25 Unitatea de învăţare 4 A. 3. Cu cât sunteţi mai bine pregătit. de exemplu prin bâlbâieli. cu atât mai puţin trebuie să vă temeţi de întrebările participanţilor. Este greşit şi să . Poate fi util şi să schimbaţi câteva cuvinte amicale cu participanţii înainte de începerea seminarului şi să-i ocupaţi într-o fază timpurie a acestuia cu exerciţii individuale. pentru a le transmite participanţilor din primul moment o imagine pozitivă a planificării seminarului. a organizării şi a dumneavoastră ca lector. Însă nu trebuie să influenţeze atitudinea dumneavoastră ca lector. orelor şi pauzelor şi a modului de a proceda. Emoţiile şi tracul sunt un lucru firesc la începutul seminarului. Evitaţi în tot cazul încercarea să păreţi foarte amuzant sau chiar să faceţi glume pe seama participanţilor la seminar sau să îi corectaţi pe unii dintre ei. conţinuturilor. Aceasta ar avea ca rezultat un mediu de învăţare negativ şi îl descalifică pe lector. în parteneriat sau pe grupuri. la un seminar. pentru cei mai mulţi dintre lectori. Totuşi propoziţiile nu trebuie rostite ca şi cum ar fi învăţate pe de rost (vezi mai sus) – exersaţi deci singur introducerea înainte de începerea seminarului. Atitudinea lectorului: inaugurarea seminarului Etapa cea mai dificilă şi. Următoarele sfaturi vă pot ajuta să contracaraţi asemenea reacţii: ► Important: Notaţi-vă primele fraze pentru începutul seminarului şi învăţaţi-le cel mai bine pe de rost. Folosiţi formule simple şi evitaţi cuvintele greu de pronunţat.

Tehnica moderării cuprinde diferite modalităţi pentru situaţii diferite (de exemplu discuţii. unii participanţi sar de la un punct la altul). Tehnica de moderare este foarte recomandabilă la seminare. ci.26 începeţi seminarul cu o scuză (de pildă pentru că nu aţi avut destul timp să vă pregătiţi) sau cu laudă de sine. structurată şi fructuoasă. În principiu nu contribuie la conţinut. aceştia să fie dispuşi să se implice într-o rundă de discuţii şi să dezvolte iniţiative proprii. Moderatorul este un ajutor metodic şi facilitează comunicarea între participanţi. dar urmăreşte mereu implicarea participanţilor şi orientarea procesului didactic în funcţie de dorinţele acestora. importante şi interesante. conduce discuţia. . sintetizează contribuţiile. O metodă deosebit de eficientă de a-i face pe participanţi să se implice în alegerea temelor şi în stabilirea unor problematici comune pentru care să fie găsite propuneri comune de soluţionare este tehnica moderării. Acest schimb de experienţă poate avea loc sub formă de discuţii. ci şi pentru a discuta cu alţii despre experienţele lor. pentru că rundele de discuţii în sine sunt adesea percepute ca nesatisfăcătoare (doar puţini participanţi se implică. B. pune întrebări şi trasează sarcini. grupuri-proiect. Atitudinea lectorului: tehnica moderării Participanţii nu vin la seminar sau la atelier doar pentru a afla lucruri noi. Pentru a-şi putea îndeplini sarcina. lucru în parteneriat sau în grupuri şi jocuri de rol. seminare). pentru a face schimburi. Moderatorul În centrul moderării stă moderatorul. date fiind experienţele prealabile ale participanţilor. urmăreşte respectarea timpului alocat. moderatorul trebuie să fie bine pregătit. discuţia nu este orientată. pentru a ridica probleme şi a găsi soluţii. face sugestii. De aceea motivarea şi identificarea participanţilor este accentuată. I. Premisa pentru moderarea în cadrul unui seminar este ca predarea să nu urmărească doar să transmită cunoştinţe. El ia asupra sa cuvântul introductiv. Tehnica de moderare este aici un mod de a realiza o discuţie animată.

Sarcina moderatorului este să pună problema în mod cât se poate de clar pentru participanţi.Avantajul este că astfel sunt implicaţi şi participanţii mai puţin activi sau mai tăcuţi. indică eventual o structură (de exemplu împărţirea în pro şi contra sau în foarte interesant. care apoi sunt lipite pe tablă. Domenii de aplicare Tehnica de moderare poate fi aplicată în domenii dintre cele mai diverse: 1. Solicitarea punctelor este adecvată mai ales pentru cunoaşterea dispoziţiilor sau pentru stabilirea priorităţilor. a întrebărilor. ideilor. III. Prin formularea ideii pe un bileţel e necesar să se extragă esenţa afirmaţiei şi să se reducă la un cuvânt cheie. Ca alernativă. interesant şi puţin interesant) şi îi roagă pe participanţii la seminar să lipească puncte autocolante pe tablă în funcţie de opţiunea lor. bileţele şi carioci (colorate). Instrumente de lucru Pentru desfăşurarea moderării sunt necesare table cu folii. Solicitarea punctelor Modul de a proceda atunci când sunt solicitate puncte e foarte simplu: moderatorul formulează o întrebare concretă. Important la împărţirea bileţelelor este să fie implicaţi şi cei ale căror idei sau păreri s-ar pierde altfel. . putânduli se modifica şi ordinea. 2. Solicitarea contribuţiilor şi a bileţelelor Contribuţiile participanţilor la o problematică sunt notate pe bileţele. la identificarea şi selectarea temelor. participanţilor le pot fi împărţite bileţele goale. urmând ca ei să scrie pe ele. şi permite în acelaşi timp o adaptare a contextului la cerinţele actuale. o scrie pe tablă. Avantajul bileţelelor este că acestea pot fi oricând regrupate sau sintetizate. Organizarea contribuţiilor şi a bileţelelor ajută la cunoaşterea aşteptărilor. eventual puncte autocolante (colorate).27 II. rezervelor şi temerilor participanţilor.

4. care să lărgească întregul spectru al argumentaţiei şi să contribuie la o desfăşurare mai animată a discuţiei. Formarea unor grupuri (mici) cu componenţe de fiecare dată noi poate aduce cu sine o implicare mai echilibrată a participanţilor. . Participanţii urmează să dezvolte din perspectiva rolului respectiv anumite argumente. Rolul moderatorului este să găsească sarcini adecvate. Lucrul pe grupuri (mici) Adesea participarea la seminar are loc în mod diferenţiat. Jocul de rol Pentru a stimula discuţia în jurul anumitor probleme poate fi util să le atribuiţi unor participanţi diferite roluri. pentru că participanţii sunt obişnuiţi cu un anumit model de comunicare şi nu se mai încumetă să meargă dincolo de acesta.28 3.

se întâlnesc uneori fraze-monstru insuportabile. de vreme ce nu se spune „cine şi ce“. lucrurile arată deja altfel. care din motive inexplicabile tind către un limbaj plin de substantive şi închistat. nu putem decât să vă felicităm pentru capacitatea de sinteză ! Nimeni nu vorbeşte aşa. care speră într-o prezentare bine structurată. Totuşi unii socotesc că ţine de un „stil elevat“ să pună asemenea fraze complexe pe hârtie. În plus. Aici este vorba mai puţin despre texte scrise. Atitudinea lectorului: tehnica de predare I. care nu se gândesc la efectul pe care îl au cuvintele lor asupra ascultătorilor. simplu structurate! De regulă şi frazele formulate pasiv sunt nepotrivite. Acestea nu sună doar lemnos. Aţi înţeles această frază de la prima lectură ? Dacă da. La acest lucru se ajunge . fie doar şi pentru că vorbitorului însuşi i-ar fi practic imposibil să facă diferenţa între diferitele niveluri ale frazei integrate unul într-altul şi să ducă la capăt propoziţiile secundare. 2. Nivelul frazei Tocmai la jurişti. care unora. ► Important: Folosiţi fraze scurte. Caracterul inteligibil suferă de pe urma combinaţiilor complicate de propoziţii şi sunt reţinute mai puţine informaţii. anume cine este subiectul. De aici lipseşte informaţia cine a emis această hotărâre. ci duc şi la aceea că multe informaţii rămân necomunicate. atunci capătă însemnătatea atribuită doar când devine definitivă. Astfel nu se poate verifica dacă această hotărâre este într-adevăr de urmat. Nivelul cuvintelor Tocmai juriştii înclină adesea către un mod de vorbire cât mai complex. Caracterul inteligibil 1.29 C. Cel mai adesdea se recomandă folosirea frazelor cu verbul la diateza activă. Cât mai multe informaţii trebuie cuprinse în cât mai puţine propoziţii. acestea sună ca fiind citite. Dacă a fost emisă de o judecătorie. pentru că nu corespund vorbirii naturale. Să luăm fraza formulată pasiv Ieri a fost emisă o hotărâre de urmat privind protecţia chiriaşilor. În acest caz nu vi se poate întâmpla să lăsaţi deoparte informaţia esenţială. Dacă însă hotărârea a fost pronunţată de instanţa supremă. cât despre cuvântul vorbit. Formula „de urmat“ devine astfel relativă. li se pare foarte ştiinţific. Dar pentru prezentare este cu atât mai important ca frazele să fie simplu construite.

informaţiile sunt prezentate pas cu pas şi procesul de învăţare este mult mai eficient. . Caracterul sugestiv Caracterul ilustrativ este cheia unui seminar reuşit. Limbajul dumneavoastră rămâne natural. Rezultatul este o înşiruire nesfârşită de substantive. Cu cât sunteţi mai bine pregătit. Bineînţeles. adesea şi cu dublări neobservate. în primă fază va putea să evite întrebuinţarea lui. Astfel nu cădeţi nici în ispita de a transforma substantivele în verbe. Adesea este vorba despre anumite cuvinte de umplutură. iar rezultatul este că acel cuvânt nedorit apare acum mai des ca înainte. Nesiguranţa este uşa de intrare pentru cuvintele nedorite. Sfatul de a evita cuvintele de umplutură e mai uşor de dat decât de pus în practică. care nu au un înţeles în sine. ci se strecoară insistent în vorbire. efectul va fi adesea contrar. Acest lucru este greu de evitat. Astfel cuvintele de umplutură şi ezitările sunt semnul vizibil exterior al faptului că lectorul îşi pierde suveranitatea ca urmare a unei pregătiri insuficiente. vă pierdeţi uşor şi controlul asupra limbii – şi astfel apar cuvintele menţionate. Problema este că acestea nu sunt folosite în mod conştient. Însă devine o problemă când un asemenea cuvânt se repetă din două în două propoziţii şi ascultătorii încep deja să-şi facă liste. Dacă începe în mod conştient lupta împotriva acestui cuvânt. nu toate cuvintele de umplutură pot fi evitate. cu atât mai sigur apăreţi şi cu atât mai puţine şanse le lăsaţi cuvintelor repetitive. Dacă însă. Adesea nici măcar vorbitorul nu-şi dă seama că repetă mereu un anumit cuvânt fără sens. dar se strecoară mereu în vorbire. dimpotrivă. O problemă la nivelul cuvintelor sunt formulele repetitive. ajungeţi des în situaţia în care nici dumneavoastră nu mai ştiţi exact ce gând urmează. O prezentare sugestivă creează imagini în capul ascultătorilor. care înregistrează un text liber cu reportofonul sunt uimiţi când le parvine varianta scrisă a textului lor şi observă de câte ori apare în textul lor un anumit cuvânt de umplutură. Puteţi evita o asemenea limbă de lemn segmentând frazele. O reţetă de succes este pregătirea bună pentru seminar. Adesea un jurist îşi cizelează îndelung fraza. fără sens.30 prin transformarea verbelor în substantive. lupta se pierde încet-încet. Odată cu scăderea concentrării însă. Iar imaginile sunt mult mai uşor de memorat decât conceptele pure. Dacă data viitoare un asemenea judecător va încerca să evite acest cuvânt. Unii judecători. o face din ce în ce mai densă şi mai implică în ea încă una sau două fraze. II.

În cazurile complexe. Temele juridice mai degrabă abstracte sunt în mod firesc mai dificil de vizualizat. mai ales dacă sunt implicate mai multe persoane. Sigur că nu e totdeauna simplu să găseşti forma potrivită de vizualizare. Utile sau chiar indispensabile sunt în acest caz figurile. Efectul învăţării este sporit în mod semnificativ dacă auzul este sprijinit de văz. Textul vorbit este susţinut de un titlu scris şi de o imagine adecvată. Însă mulţi oameni nu au simţul unor cifre atât de mari. De ce? Creierul uman este astfel construit încât învaţă mai bine văzând decât auzind şi auzind mai bine decât citind. O informaţie esenţială. Cât de mare este cifra va reţine mai degrabă cu ajutorul comparaţiei cu numărul de locuitori ai Bucureştilor. Abia pe baza speţei se poate verifica dacă ascultătorul poate aplica în practică cele învăţate. Fără completarea lămuritoare. care de pildă reprezintă structura unei norme. se referă la declaraţiile martorilor : conform studiilor psihologiei interogatoriilor. pentru că sunt solicitate în acelaşi timp mai multe părţi ale creierului. pe care vreţi să le-o comunicaţi participanţilor.31 Acest lucru este uşor demonstrat când este vorba despre cifre. Exemplu concret este mai uşor de memorat decât o prezentare bazată pe fapte. ascultătorul îşi va aminti doar că mulţi oameni au fost afectaţi de indundaţii. Să luăm ca exemplu jurnalul televizat. Aspectele juridice pot fi clarificate cel mai bine prin folosirea speţelor. în capul ascultătorilor se naşte o imagine concretă a dimensiunilor catastrofei. o schiţă este indispensabilă. Astfel ştirea rămâne cel mai bine în memorie. Un exemplu : Organizaţi un seminar pentru judecători din domeniul penal legat de credibilitate. Ca vizualizare într-un sens mai larg poate fi desemnată şi ilustrarea informaţiilor prin mici experimente. martorii sunt un . este recomandat să arătaţi imagini cu un iepure sălbatic şi comportamentul menţionat. Cu siguranţă următoarea ştire este tulburătoare în sine: 20 de milioane de oameni sunt afectaţi de inundaţiile catastrofale din Pakistan. Dacă însă adăugăm: Aceasta înseamnă de 10 ori populaţia Bucureştilor. Vizualizarea Vizualizarea – deci ilustrarea imaginilor – sporeşte eficienţa didactică. III. Dacă de pildă aveţi un referat despre iepurele sălbatic şi comportamentul său. i schiţele pentru un caz sunt o simplificare semnificativă.

i aceasta deşi martorii sunt cel mai folosit mijloc de probă. de pildă. îmi lipseşte-însă credinţa. fără să scrieţi nimic. oricât de bun ar fi conţinutul – concentrarea scade repede. un efect de somnifer. vor fi mult mai dispuşi să recunoască veridicitatea informaţiei. În acest caz. Puteţi încerca să transmiteţi această informaţie sub forma unui simplu referat. IV. Aceasta s-ar putea desfăşura după cum urmează : O rugaţi pe o angajată a centrului de formare unde are loc seminarul cu un obiect de îmbrăcăminte strident să intre în sală un pic după începutul seminarului şi vă dea o hârtie. i cine a fost foarte atent va spune că aţi semnat un document – ceea ce evident nu este adevărat. Măzgăliţi nişte cercuri pe hârtie. Tehnica de vorbire Sigur vi s-a întâmplat şi dumneavoastră: auziţi o prezentare sau un discurs şi după puţin timp începeţi să vă plictisiţi.32 mijloc de probă cu o valoare adesea limitată – chiar şi acei martori care nu au un anume interes în rezultatul litigiului. Aceasta părăseşte încăperea. Se pune doar întrebarea dacă participanţii îşi însuşesc cu adevărat informaţia – ca. În ziua următoare de seminar audiaţi nişte martori. Astfel informaţia conform căreia „declaraţiile martorilor adesea nu sunt de încredere“ poate fi bine vizualizată şi însuşită de paticipanţi. Fragmentul de învăţat rămâne mai bine impregnat în memorie dacă îl ilustraţi pe loc cu un exemplu. Cei mai mulţi însă nu vor fi observat ce aţi făcut. pentru că doar aţi mâzgălit cercuri pe hârtie. Din tehnica de vorbire fac parte: . în Faust al lui Goethe: Vestirea o aud bine. Dacă participanţii află « pe propria piele » cât de puţin fiabili sunt ca martori chiar şi ei – judecătorii şcoliţi în drept penal – . Participanţii joacă rolul de martori şi trebuie să o descrie pe angajată şi să spună ce s-a întâmplat. veţi auzi toate descrierile posibile. Cei mai mulţi dintre participanţi vor fi socotit întreruperea o întâmplare nesemnificativă şi astfel o vor fi eliminat din memorie. Puteţi fi sigur că descrierile vor fi complet diferite: de la ciorapi roşii până la bluză roz şi de la păr lung şi blond până la păr negru şi scurt. apoi i-o daţi înapoi angajatei. Care sunt motivele? Motivul este adesea că vorbitorul are o rostire monotonă şi. din acest motiv. Există însă mijloace la îndemână pentru a asigura diversitatea cu ajutorul tehnicii de vorbire şi astfel a capta atenţia ascultătorilor.

va face mai degrabă pauze de vorbire. Faceţi de aceea pauze cu sens şi înţeles. În plus poate apărea impresia că vorbitorul nu este convins de ce spune. Volumul Lucrul de care trebuie să ţineţi seama în cazul volumului este că ascultarea pe termen lung este obositoare dacă referentul vorbeşte prea încet. Ritmul vorbirii Ritmul vorbirii este strâns legat de pauzele de vorbire. lectorul vorbeşte „fără punct şi fără virgulă“ şi nu face pauze. 3. Un lector cu voce puternică este perceput ca fiind mai sigur pe sine. sau şi când vreţi să atribuiţi o importanţă deosebită celor pe care tocmai le-aţi spus. Pe de altă parte nu e cazul să vorbiţi nici prea tare. . 2.33 • • • • • Pauzele de vorbire Ritmul vorbirii Volumul Intonaţia Pronunţia 1. din cauza emoţiilor. Acestea împart prezentarea. pentru că este lesne de observat că după pauză urmează un alt gând. ► Sugestie: Ca ajutor pentru memorie. anume chiar atunci când încheiaţi o cugetare. Bileţelul vă aminteşte să nu neglijaţi acest element important al tehnicii de vorbire în agitaţia primei faze a seminarului. Un ritm prea rapid al vorbirii este consecinţa tipică a nervozităţii – de asemenea o consecinţă a dorinţei subconştiente de a încheia cât mai repede seminarul. puneţi-vă pe birou un bileţel cu inscripţia „pauze de vorbire“. Pauzele de vorbire Respectaţi neapărat pauzele de vorbire adecvate. i aici un bileţel pus pe biroul de la care vorbiţi vă poate fi de ajutor. pentru a nu fi perceput ca intruziv. Cel căruia. dacă aveţi tendinţa să vorbiţi prea repede. puneţi-vă pe birou un bileţel cu inscripţia „vorbeşte rar“. Adesea. Acesta este un rezultat al dorinţei subconştiente de a termina cât mai repede cu prezentarea. ► Sugestie: Ca ajutor pentru memorie. dimpotrivă. îi place rolul său de referent.

34 4. Un mod de a sublinia gândurile mai importante este pauza de vorbire (vezi mai sus). 5. volumul. Intonaţia face prezentarea mai variată şi implicit mai animată. intonaţia şi pronunţia. trebuie să subliniaţi noţiunile cheie prin intonaţie. Intonaţia i intonaţia este importantă. Toate aceste elemente ale tehnicii de vorbire pot fi formate. înregistraţi una dintre prezentările dumneavoastră şi urmăriţi modulaţia vocii şi respectarea indicaţiilor de mai sus privind pauzele de vorbire. ritmul vorbirii. . însoţită eventual de gesturi corespunzătoare (vezi în acest sens subcapitolul următor: „Atitudinea lectorului: limbajul corporal“). Nu înghiţiţi silabele finale şi aveţi grijă să articulaţi propoziţiile clar şi răspicat până la sfârşit. În plus. Pronunţia i în sfârşit: urmăriţi o pronunţie clară. Pentru exerciţiu.

Lectorii trebuie nu doar să fie conştienţi de semnalele mute ale corpului. pentru că astfel limbajul corporal se exprimă mai bine şi argumentele dumneavoastră sunt mai eficiente. în Etiopia „homosexualitate“). tunsoarea şi chiar unele detalii ale feţei sunt surse de informaţie din care se pot trage. ► Pentru alcătuirea seminarului acest lucru înseamnă să: • • • • • • Vă priviţi ascultătorii. i însuşiri precum dimensiunile corporale. În acest sens conţinutul celor spuse are doar 7 procente. joaca cu pixul. mimicii şi poziţiei corpului este de asemenea o parte a limbajului social. viaţa sufletească.înseamnă în Japonia „bani“. faceţi acest lucru în general stând în picioare. Nu vă plimbaţi fără rost de colocolo când folosiţi tabla. Nu fixaţi câte un participant. având în vedere că un contact vizual defectuos diminuează eficacictatea prezenţei în mod sensibil. trasul de haine sau agăţatul de biroul de la care vorbiţi. Fiţi atenţi la poziţia corpului dumneavoastră. Fiţi atenţi la reacţiile din cercul participanţilor la seminar (de exemplu oboseala sau înţelegerea defectuoasă) şi să reacţionaţi la ele. îmbrăcămintea. colţurile gurii sau mâinile ne trădează gândurile. Fiţi conştienţi de însemnătatea braţelor dumneavoastră şi a poziţiei braţelor. . Toate acestea se numesc limbaj corporal. Deci limbajul corporal spune mai multe decât credem despre noi. ci să vă plimbaţi privirea. în Mexic „sex“. vocea. Aceeaşi influenţă o are asupra forţei expresive a vorbitorului şi lectorului. ci şi să îşi sublinieze reflecţiile cu semnalele corporale corecte şi să-i convingă pe participanţii la seminar de veridicitatea lor.35 D. cu celelalte degete întinse. poziţia braţelor şi a picioarelor. motiv pentru care gesturi asemănătoare pot avea în cercuri culturale diferite un înţeles cu totul diferit (de pildă „semnul OK“ – cerc format din degetul mare şi arătător. De aceea lectorii trebuie să lucreze la limbajul lor corporal. flipchartul sau tabla albă şi evitaţi gesturile repezite. concluzii privind trăsăturile de caracter sau dispoziţiile noastre. Atitudinea lectorului: limbajul corporal Atitudinea. Cele mai bine alese cuvinte nu îşi ating scopul dacă limbajul corporal nu susţine în mod corespunzător prezentarea. Mâinile băgate în buzunarele pantalonilor sau ţinute la spate sunt percepute negativ. într-o măsură într-adevăr nedefinită. O gestică în care folosiţi ambele mâini este cel mai adesea mai eficientă decât una cu o singură mână. în Franţa „zero“. Folosirea conştientă a gesturilor. De aceea impactul limbajului corporal asupra reuşitei unui seminar nu trebuie subestimat: limbajul corporal contribuie cu 93 la sută la transmiterea simpatiei. Când vorbiţi şi prezentaţi. . expresia ochilor. temerile şi dorinţele.

nu o faceţi mecanic. e recomandat să-i încurajaţi la sfârşitul seminarului şi eventual să le şi stimulaţi reflecţia. dacă participanţii aduc critici. dacă grupul a avut o activitate intensă. De aceea. ci fiţi credibil şi autentic. Ultimele minute ale unui seminar trebuie folosite pentru a vă lua rămas bun de la participanţi şi poate pentru a le mulţumi. trebuie să încercaţi să vă confruntaţi cu aceste critici şi să verificaţi cum aţi putea ameliora organizarea seminarului. E. evitaţi pe cât posibil formulările negative.36 • • În principiu. Înainte de a începe să exersaţi o gesticulaţie pozitivă trebuie să învăţaţi să evitaţi una negativă. Pentru că se impune ca participanţii să păstreze seminarul în memorie. când vă referiţi la o idee a oponentului dumneavoastră ideatic. cel mai adesea participanţii vor să plece repede acasă şi nu au chef să pornească o discuţie despre calitatea seminarului. Atitudinea lectorului: încheierea seminarului La sfârşitul unui seminar. de exemplul. Când vă luaţi rămas bun. Dacă nu puteţi evita o exprimare negativă. iar gesticulaţia negativă este pusă în legătură cu persoana dumneavoastră. în niciun caz nu o întăriţi prin gesticulaţie negativă. participantul la un seminar vrea să evite luarea unei poziţii critice la sfârşit. . Altfel se formează o impresie generală profund negativă. De asemenea. dacă vreţi să fiţi convingător.

iar la un schimb de mijloace tehnice chiar potenţată. • Atenţia ascultătorilor e captată. • Confuziile sunt diminuate. Recursul la vizualizare Învăţarea trăieşte din diversitate. e un semnal discret care-l face pe participantul la seminar să-şi ia notiţe. • 20 la sută din cele auzite. aspectele complexe sunt lămurite. Iar diversitatea este necesară şi pentru a evita dificultăţile de concentrare. În plus. I. • Vizualizarea e prezentă. Studiile au arătat că participanţii la un seminar • Reţin 10 la sută din lucrurile citite. • însă 50 la sută din cele văzute şi auzite. ► În cazul vizaulizării trebuie ţinut seama de patru reguli fundamentale: . omul învaţă mai bine dacă nu doar aude lucruri noi. de a da impulsuri: • Prin utilizarea diferitelor metode şi • Prin utilizarea mijloacelor tehnice.37 Unitatea de învăţare 5 A. ci le şi vede. • 30 la sută din cele văzute. calitatea ortografiei sporeşte. • Vizualizarea e percepută ca fiind importantă. a înţelegerii şi a memorării. Prin vizualizare şi rezultatele învăţăturii sunt deci mai bune. Prin reducerea la esenţă structurile pot fi identificate mai uşor. Materialul didactic e abstract şi nu întotdeauna uşor de înţeles. Vizualizarea foloseşte deci la comunicarea clară a conţinuturilor şi la înlesnirea învăţării. • Sunt subliniate punctele importante ale problemei. Avantajele cele mai importante: • Vizualizarea nu doar sporeşte caracterul inteligibil al unor conţinuturi deosebit de dificile. Utilizarea mijloacelor tehnice Ca lector aveţi două posibilităţi importante de a concepe material atractiv şi eficient. mai ales la o prelegere concentrată pe lector. • În plus vizualizarea îi oferă lectorului o listă de cuvinte cheie şi încurajează discuţiile libere. ci îi şi ajută pe participanţi să reţină mai bine informaţiile. Poate fi repetată în cazul unor întrebări intermediare şi finale şi garantează rezultatele.

• Are o suprafaţă mare pentru scris. Tabla Avantaje: • Tabla este uşor de folosit. precum şi prezentarea cu ajutorul computerului. Mijloace tehnice Foarte important este şi modul vizualizării. • Cele scrise sunt stabilite în dialog cu participanţii. de aceea: ► Important: omisiuni! Curaj la II. tabla albă). Vizualizarea se face cu ajutorul mijloacelor tehnice. poate fi ştearsă imediat. • Scrierea pe tablă este deschisă şi rezultatelor spontane. scrisul e mai lizibil. Prezentarea trebuie să fie clar structurată. întrebări sau preocupări deosebite. Mesajul trebuie să rămână întipărit în memorie. • Este ieftină şi ecologică. Ca mijloace de prezentare aveţi la dispoziţie: • • • • • scrierea pe tablă (tabla clasică de şcoală. flipchartul (tabla cu hârtie).38 • • • • Mesajul trebuie să fie inteligibil. se pot face oricând completări. • Dezvoltarea cugetărilor poate fi urmărită vizual de participanţi. • Cele scrise pe tablă sunt în faţa ochilor ascultătorilor. • Există o notă personală prin scrisul de mână. • Se pot face repede corecturi. Este important să fie transmise doar conţinuturile esenţiale. proiecţia de slide-uri sau prin proiector. • Pe tablă pot fi scrise conţinuturi sau contribuţii. 1. Trebuie să fie posibilă identificarea unui fir roşu. De aceea nu trebuie folosite prea multe mijloace tehnice deodată. • Când o contribuţie este greşită sau inutilă. tabla pentru lipit (pinwall). • Datorită folosirii cretei şi a vitezei mici de scriere. . cu cretă.

Scrisul trebuie să fie lizibil. Pe cât posibil. Este de evitat gruparea pe verticală a cuvintelor. Când arată şi explică.39 Dezavantaje: • Tabla se umple repede. tabla nu trebuie ştearsă în timpul unei prezentări – de aceea se va folosi doar o tablă pe prezentare. • Cel mai adesea tabla este fixă şi impune o anumită aşezare. Nu scrieţi rânduri întregi cu majuscule. • Participanţii trebuie să scrie simultan cu lectorul. . Tabla albă Avantaje: • Spre deosebire de cazurile în care folosiţi cretă. ► Sugestii pentru conţinuturile scrise pe tablă: • • • • • • • • • • • Înscrisurile de pe tablă trebuie (în egală măsură) pregătite şi planificate. rar trebuie scrise la început. pentru că astfel viteza de citire scade cu aproximativ 40 la sută. Tăcerea din timpul scrierii este un impuls mut pentru ca participanţii să scrie şi ei sau o pauză pentru reflecţie. Cele scrise pe tablă trebuie să fie un rezultat al prelegerii/discuţiei. 2. paginile nu pot fi date înapoi. (în mod normal) aici nu vă murdăriţi pe mâini. • tersul şi corecturile sunt dificile. Dezavantaje: • Sunt necesare carioci speciale. pentru că se apleacă spre tablă şi se întoarce cu spatele la participanţi. În timp ce scrie. Pe cât posibil trebuie scrise doar cuvinte cheie. lectorul trebuie să vorbească puţin sau deloc. pentru a nu produce pagube tablei albe. ► Sugestii pentru conţinuturile înscrise pe tabla albă: • Vorbitorul trebuie să ştie exact când să folosească tabla albă şi în ce structură. • Cele scrise pe tablă nu pot fi păstrate decât prin copiere şi fotografiere. Lectorul nu trebuie să stea prea mult cu spatele la participanţi. • Cele scrise pe tabla albă nu pot fi păstrate decât prin copiere şi fotografiere. de aceea cea mai indicată este folosirea literelor de tipar. • Contrastul este mai bun decât pe tablă. vorbitorul trebuie să stea într-o parte. Vorbitorul trebuie să ştie exact când să folosească tabla şi în ce structură.

• Rezultatele sunt consemnate negru pe alb. cele scrise nu pot fi păstrate decât prin copiere sau fotografiere.4 cm. . deci folosiţi carioci groase. • Sunt posibile mai multe vizualizări în acelaşi timp. termenele ş. Lectorul nu trebuie să stea prea mult cu spatele la participanţi. ► Sugestii pentru conţinuturile înscrise pe flipchart: • Vorbitorul nu trebuie să stea prea mult cu spatele la ascultători. Este de evitat gruparea pe verticală a cuvintelor. Pe cât posibil trebuie scrise doar cuvinte cheie. • Cele scrise rămân în faţa ochilor mai mult timp. Poate fi aşezat în diferite locuri ale încăperii. • Pe cât posibil trebuie scrise doar cuvinte cheie. deci folosiţi carioci groase. Scrisul trebuie să fie de minim 0. Flipchart Avantaje: • Flipchartul este uşor de folosit. pentru că se apleacă spre tabla albă şi se întoarce cu spatele la participanţi. vorbitorul trebuie să stea într-o parte. • Când arată şi explică. • Foile nu pot fi multiplicate. • Scrisul trebuie să fie de minim 0. vorbitorul trebuie să stea într-o parte şi să aşeze flipchartul vertical. astfel încât participanţii să aibă permanent în faţa ochilor rezultatele cele mai importante. • Flipchartul este mai mult decât un înlocuitor pentru tablă. ceea ce este propice pentru atmosfera seminarului. 3. • Foile scrise sunt reutilizabile. de pildă succesiunea temelor în cadrul seminarului. Dezavantaje: • Transportul e dificil. în acest sens este recomandat să întrerupă de mai multe ori scrisul. Când arată şi explică. lectorul trebuie să vorbească puţin sau deloc. pentru că astfel viteza de citire scade cu aproximativ 40 la sută. Scrisul trebuie să fie lizibil. de aceea cea mai indicată este folosirea literelor de tipar. orele pauzelor şi meselor.a. Acest lucru s-a dovedit eficient şi în cazul altor informaţii importante pentru participanţi. De aceea flipchartul este un sprijin bun pentru memorie dacă în cadrul seminarului trebuie notat ceva important. • Este posibilă o distanţă mai mică între vorbitor şi cei care-l ascultă. Nu scrieţi rânduri întregi cu majuscule.4 cm. pot fi agăţate în încăperea unde se desfăşoară seminarul.40 • • • • • • • În timp ce scrie pe tabla albă. • Pot fi pregătite multe foi.

carioci şi material de lipit. Bileţelele pot fi realizate de participanţii la seminar la locurile lor. 5. mai ales când este vorba despre imprimante cu laser. cu creionul. ► Sugestii pentru folosirea tablei de lipit: • Se recomandă să aveţi pregătite suficiente bileţele. • Folosiţi în mod ţintit culori şi forme diferite de bileţele. ► Sugestii pentru realizarea foliilor (pe calculator) .41 • • • • • • • Scrisul trebuie să fie lizibil. Cu ajutorul bileţelelor. de aceea cea mai indicată este folosirea literelor de tipar. Tabla pentru lipit (pinwall) Tabla pentru lipit se foloseşte mai ales pentru documentarea rezultatelor. • Proiectorul se poate defecta şi este greu de transportat. este posibil lucrul cu suprapuneri. Dezavantaje: • Foliile presupun costuri însemnate. • Foliile pot fi acoperite parţial. • Foliile sunt reutilizabile şi pot fi optimizate şi realizate profesionist cu programe de prelucrare a textului. 4. Proiecţia de slide-uri/ prin proiector Avantaje (mai ales faţă de scrierea pe tablă): • Foliile pot fi pregătite pe îndelete. • O folie poate fi completată scriind de mână (un avantaj faţă de prezentarea computerizată). Desenaţi diagramele şi graficele în prealabil subţire. însă economicos şi în mod sistematic. Este de evitat gruparea pe verticală a cuvintelor. de pildă din lucrul pe grupuri sau individual. pe tabla de lipit structurile pot fi dezvoltate de asemenea pas cu pas. Ruperea foliilor trebuie exersată. • O folie bine făcută dă siguranţă vorbirii. Bileţelele pot avea culori şi forme diferite. Folosiţi doar culori puternice. pentru că astfel viteza de citire scade cu aproximativ 40 la sută. vorbitorul nu trebuie să se întrerupă pentru a scrie. Nu scrieţi rânduri întregi cu majuscule. Merge mai simplu cu ajutorul unei pioneze puse deasupra locului unde urmează să rupeţi. Pe o foaie se recomandă să fie maxim 8-12 rânduri. urmând apoi să fie lipite.

pe cât posibil. • Aveţi grijă să aveţi un contrast suficient de puternic. • Prezentările computerizate sunt o platformă ideală pentru aplicaţii multimedia. • Prezentările stocate pot fi folosite de mai multe ori şi por fi mereu modificate şi completate. folosiţi doar cuvinte cheie (excepţii se fac. 6. • Este de evitat gruparea pe verticală a cuvintelor. Este de evitat gruparea pe verticală a cuvintelor. fotografii. • Prezentările se pot desfăşura cu paşi mici – se arată doar ce îi trebuie pe moment ascultătorului pentru a înţelege cele prezentate. atât în ceea ce priveşte realizarea. În rest. De aceea.42 • • • • • • • • Titlurile să aibă o dimensiune a scrisului de minim 24. dar economicos şi sistematic. dar nu trebuie să fie niciodată multicolore. ► Sugestii pentru alcătuirea prezentărilor computerizate: • Prezentarea trebuie să vină în sprijinul prelegerii şi să sublinieze anumite afirmaţii importante. de pildă. noţiuni principale. • Folosiţi scrisuri standard (nu decorative) şi cel mult două tipuri de scris. dimensiunea scrisului trebuie să fie de minimum 18. • Folosiţi numai culori puternice. în cazul definiţiilor). Mai puţin înseamnă (cel mai adesea) mai mult! Nu scrieţi rânduri întregi cu majuscule. Păstraţi aceeaşi grafică pentru o temă. Foliile pot avea diferite culori. Avantaje: • Vizualizările sunt simplificate în mod semnificativ. pentru că astfel viteza de citire scade cu aproximativ 40 la sută. precum şi stăpânirea programului folosit. Prezentarea cu ajutorul computerului Premisele necesare pentru o prezentare computerizată sunt un calculator. • Prezentările computerizate sunt un ajutor pentru memorie şi permit o formă elegantă de vorbire aparent liberă. text). sunete etc. Dimensiunea scrisului în rest trebuie să fie de minim 16. Lăsaţi o folie atâta timp cât să o vadă toată lumea pe îndelete înainte de a trece la următoarea. . Scrieţi cel mult 20 de rânduri pe o folie (la un scris de 16). un proiector şi o suprafaţă adecvată de proiectare. texte. cât şi în ceea ce priveşte prezentarea. Folosiţi maximum trei dimensiuni de scris (titluri. • Păstraţi un aspect grafic unitar. Titlurile trebuie să aibă dimensiunea scrisului cel puţin 24. funcţionale şi disponibile.

este bine să fiţi vioi. Lăsaţi o folie la vedere cel puţin un minut. Atelierul autorului Realizarea unui material scris este o corvoadă pentru mulţi lectori. Folosiţi animaţiile cu măsură . B. ceea ce anulează avantajele de mai sus. Nu scrieţi rânduri întregi cu majuscule. însă nu penibil. De pe urma acestui lucru profită însuşi procesul de învăţare. folosiţi acest mijloc maximum 10-15 minute. În plus. Nu este de dorit ca participanţii să frunzărească materialele în timpul seminarului în loc să se concentreze la temă. Participanţilor trebuie să li se comunice ce funcţie are materialul respectiv şi cum îl pot folosi cel mai bine. Avantaje: Seminarul este scutit de partea în care sunt pur şi simplu comunicate cunoştinţe. Dezavantaje : doar unii dintre participanţi parcurg materialele scrise pentru seminar. la începutul seminarului participanţii întreabă adesea dacă trebuie să noteze ceva sau dacă le vor fi distribuite materiale scrise. Posibilităţi de întrebuinţare a materialelor scrise Materialele scrise pot fi folosite în mai multe situaţii: • ca pregătire pentru seminar. Cu atât mai mare este pericolul de a face scenariul după materiale şi folii alăturate la întâmplare.43 • • • • • Pe o folie trebuie să fie maxim 6-8 rânduri. pentru ca participanţii să poată citi şi să-şi poată lua notiţe. Materialul scris trebuie din acest motiv să fie distribuit înainte de începerea seminarului. pentru că astfel viteza de citire scade cu aproximativ 40 la sută. Suprasolicitarea sau lipsa solicitării sunt în mare parte evitate. poate unele conţinuturi ale seminarului trebuie dezvoltate şi prelucrate de participanţi – iar în acest caz un material scris nu ar face decât să deranjeze. • ca sprijin în cadrul seminarului. • Lectura şi consultarea. Pentru că proiecţia cere un nivel ridicat de concentrare din partea participanţilor la seminar. În plus. În acest caz participanţilor trebuie să li se explice rolul şi rostul materialului scris. I. Realizarea unui material scris pentru seminar este o posibilitate bună de a vă ocupa intens cu tema şi de a pregăti materia de aşa manieră încât să fie clară şi inteligibilă. . pentru că cunoştinţele participanţilor au fost omogenizate.

De aceea nu este de mirare că cei care învaţă se descurcă cel mai bine cu texte compuse din 5 până la 7 capitole. • Textul trebuie să fie compus din cuvinte şi fraze uşor de înţeles – scrieţi cum predaţi. nu rigid. să selectaţi conţinuturile didactice şi să le pregătiţi. . inteligibil. Avem aici o unitate de măsură importantă pentru structurarea unui material de seminar. Evitaţi termenii de specialitate inutili. Cum atenţia la lectură scade după doar 10 minute. Pentru că cifrele 5 şi 7 au un rol important în procesul de învăţare.44 II. Minim 5. Renunţati la prescurtări. în medie 7 repetiţii este nevoie pentru a fixa materia în memorie. III. viu. în medie 7 informaţii pot fi reţinute în acelaşi timp. La aceasta se mai adaugă timpul necesar pentru reflecţie şi exerciţiu. IV. . fie trebuie să o facă cititorii. nu de neînţeles. să ţineţi cont de grupul ţintă al materialului scris. Folosiţi pe cât posibil fraze scurte. Renunţaţi la neologismele inutile. Un cititor mediu are nevoie de aproximativ 3-5 minute pentru a citi cu atenţie o pagină de text. Volumul unei unităţi de învăţare se măsoară după durata de care are nevoie participantul la seminar pentru a trece printr-un text şi după capacitatea lui de concentrare. iar după 45 de minute atinge un punct minim. să nu-l plictisească. să fixaţi obiectivele didactice. Formularea textului Textul trebuie să fie interesant pentru cititor. Astfel putem stabili şi volumul materialului pentru seminar 5-7 capitole înmulţite cu numărul de pagini pe capitol înseamnă 25-49 de pagini. cum vorbiţi! Folosiţi cuvinte cunoscute şi uzuale. Succesiunea temelor În ceea ce priveşte succesiunea temelor este necesar. Fie autorul îşi dă osteneala. o unitate de învăţare respectiv un capitol nu trebuie să cuprindă mai mult de 5-7 pagini. ca şi în cazul alcătuirii seminarului. de cel puţin 5. plus cuprins şi pagini-titlu. Volum şi structură Cât de lung poate şi trebuie să fie un material scris pentru seminar? i aici materia trebuie împărţită pentru început în unităţi e învăţare uşor de reţinut. Textul nu trebuie să vă pună în evidenţă. i aici o îngrădire a materiei este foarte însemnată. Se poate astfel ajunge la un necesar de 5-10 minute pe pagină de text.

să fie clar. Acest lucru poate fi transpus lingvistic prin folosirea exemplelor şi a comparaţiilor. Folosiţi dimensiuni clare. Distanţele între dimensiunile de scris trebuie să fie echilibrate. una pentru text. • Asiguraţi-vă de accesibilitatea textului. Lucraţi cu anteturi. • .45 Textul trebuie să dea naştere unor imagini în minţile cititorilor. Folosiţi sublinierile cu parcimonie. Cititorul trebuie să ştie ce îl aşteaptă. Cinci dimensiuni ar trebui să fie suficiente: una pentru titlu. Trebuie să recunoască succesiunea logică. una pentru titlurile capitolelor. Dimensiunile scrisului trebuie să fie suficient de mari. Folosiţi doar scrisuri standard. Cel mai recomandat este să folosiţi 1. • În text trebuie să poată fi identificat firul roşu. una pentru subtitluri.5 cm spaţiu între rânduri.

• Arătaţi-vă dezaprobarea printr-o mimică şi o gestică adecvate (de exemplu priviri care sugerează îndoiala sau încruntându-vă). Reacţionaţi cu tact şi nu fiţi meschin. În acest caz. . • Propuneţi o discuţie în pauza seminarului. • Faceţi o remarcă indirectă (de exemplu: Mai există şi alte păreri?). ci insistă pe descrieri prea lungi ale unor contexte pe care participanţii la seminar le cunosc deja. • Întrerupeţi seminarul pentru a lămuri situaţia. • Lectorul ţine prea puţin seama de dorinţele şi nevoile participanţilor la seminar. • Lectorul are o atitudine autoritară de coordonare a seminarului. Încercaţi să păstraţi liniştea şi să fiţi mereu la obiect. • Lectorul se pierde în detalii. • Faceţi o remarcă directă (de exemplu : Puteţi vă rog să reveniţi la obiectul discuţiei ? Sau : Comportamentul dumneavoastră tulbură desfăşurarea seminarului). • Lectorul se grăbeşte. dar ferm. ► Important: Fiţi mereu prietenos. Participanţii vor fi nemulţumiţi şi vor învăţa doar forţat – dacă o vor face. • Lectorul nu îi solicită suficient pe participanţi. Lectorul trebuie să fie pregătit şi să înveţe să reacţioneze adecvat. Evitaţi contactul vizual cu participantul care creează probleme. Poate acesta va înceta din proprie iniţiativă sau poate veţi fi ajutat de alţi participanţi. În calitate de lector sunteţi un model pentru atitudinea adoptată în cadrul seminarului. nu expune cum trebuie materia dificilă şi îi suprasolicită pe participanţii la seminar. cea mai bună metodă de predare este inutilă. Pe de altă parte pot apărea şi probleme între unii dintre participanţi sau unii participanţi pot produce tulburări izvorâte din personalitatea lor. Posibile motive pentru situaţii dificile în cadrul seminarului: • Tema seminarului nu îi interesează pe participanţii la seminar. • Lectorul este confuz în trasarea sarcinilor. ► Sugestii pentru a reacţiona treptat la tulburări: • Treceţi cu vederea atitudinile deranjante. Pe de o parte dintr-o relaţie problematică între lector şi participanţi. • Prezentarea e plictisitoare şi nu suficient de diversă. de pildă prin priviri enervate.46 Unitatea de învăţare 6 Comportamentul în situaţii dificile în cadrul seminarului Situaţiile dificile pot apărea din mai multe direcţii.

De aceea este utilă o îmbinare a autocontrolului şi a controlului de către altul. Cu toate acestea. La ce foloseşte controlul? • • Participantul trebuie să-şi afle singur stadiul cunoştinţelor (autocontrol) sau exerciţiile trebuie folosite pentru a putea verifica reuşita predării (control de către altul)? Avantajul principal al autocontrolului este că răspunsurile greşite şi prestaţiile nesatisfăcătoare nu sunt făcute publice. Controlul poate avea însă loc şi la sfârşitul seminarului. de exemplu prin introducerea de exerciţii individuale şi de grup în cadrul predării. nu se poate renunţa la el. dar nu să se refere la cunoştinţele pure. pentru a afla dacă participanţii au atins obiectivele didactice şi/sau dacă seminarul a fost eficient. . care nu creează teama de a fi blamaţi. avantajul fiind că reacţia participanţilor este imediată şi puteţi detecta repede lacunele sau dificultăţile de înţelegere. doar participantul are un feedback al prestaţiei sale. Controlul didactic Întrucât controlul didactic face parte dintr-un proces de învăţare reuşit.47 Unitatea de învăţare 7 A. Ce vreţi să controlaţi? Sarcinile trebuie să se lege de materie. ci să verifice şi dacă au fost înţelese corelaţiile şi dacă cunoştinţele învăţate pot fi şi aplicate. În cazul sarcinilor şi problemelor ce ţin de controlul didactic există trei întrebări esenţiale: • Unde pe parcursul seminarului trebuie integrat controlul? Puteţi să îl plasaţi la sfârşitul unei unităţi de învăţare. evaluării şi repetiţiei. la care puteţi reacţiona în consecinţă. aceste lucruri fiind şi ele parte a obiectivelor didactice. Este o procedură potrivită adulţilor. Fără un asemenea control didactic formatorul nu nu poate trage concluzii privind schimbările necesare la seminarele viitoare şi modul de a organiza mai bine activităţile unui seminar.

Este însă posibil să doriţi şi să ştiţi dacă participanţii au fost mulţumiţi de dumneavoastră ca lector. Rugaţi-i pe participanţii la seminar să lase chestionarul la ieşirea din sală. Pentru a obţine răspunsuri sincere la această întrebare şi la altele asemănătoare. şi nu la locurile lor. pe o masă. Gradul de satisfacţie a participanţilor Evaluarea unui seminar poate lua în calcul multe circumstanţe. .48 B. de exemplu printr-o serie de întrebări concluzive adresate tuturor participanţilor în etapa de încheiere a seminarului. Acest grad de satisfacţie a participanţilor poate fi măsurat fără mare efort în timpul sau la sfârşitul seminarului. există posibilitatea completării anonime de către participanţi a unui chestionar alcătuit în prealabil. Important pentru lector este mai ales să afle dacă şi în ce măsură participanţii la seminar au fost mulţumiţi de desfăşurarea seminarului sau a atelierului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful