Formarea formatorilor

Cum să faci seminare şi ateliere reuşite în calitate de formator Uwe Stark Arnd Weishaupt

Material auxiliar pentru seminarele de pe 2./3. mai 2011 şi 16./17. mai 2011 de la Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti

I

Cuprins :
Unitatea de învăţare 1 A. Prezentarea participanţilor şi deschiderea I. Prezentarea participanţilor II. Deschiderea seminarului B. Mod de învăţare adulţi I. Învăţarea la adulţi II. Principiile învăţării 1. Învăţarea şi uitarea 2. Învăţarea şi vârsta 3. Comunicarea şi memorarea 4. Capacitatea de concentrare 5. Tehnici de învăţare şi strategii de însuşire a materiei Unitatea de învăţare 2 Condiţii privind cadrul de desfăşurare I. Spaţiul de desfăşurare II. Aşezarea meselor şi scaunelor III. Mediul de învăţare IV. Mijloace tehnice V. Materiale scrise pentru seminar Unitatea de învăţare 3 A. Alegerea materialului didactic I Coordonarea nevoii de învăţare cu materialul didactic II. Stabilirea obiectivelor didactice III. Formarea unităţilor de învăţare – selectarea materialului didactic B. Pregătirea didactică I. Introducerea II. Privirea de ansamblu III. Desfăşurarea, prezentarea şi prelucrarea materiei IV. Aplicaţii şi exerciţii V. Repetiţia VI. Controlul C. Structurarea şi selectarea metodelor I. Pregătirea II. Structurarea materialului didactic III. Selectarea metodelor 1. Prelegere/ Lecţie frontală şi referate ale participanţilor 2. Lucrul individual, în parteneriat sau pe grupuri 3. Discuţia 4. Întrebări pe bileţele 5. Jocul de rol 1 1 2 4 5 6 6 6 6 7 7

8 8 9 10 11 11

13 13 14 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24

II

Unitate de învăţare 4 A. Atitudinea lectorului: inaugurarea seminarului B. Atitudinea lectorului: tehnica moderarii I. Moderatorul II. Instrumente de lucru III. Domenii de aplicare 1. Solicitarea contribuţiilor şi a bileţelelor 2. Solicitarea punctelor 3. Lucrul pe grupuri (mici) 4. Jocul de rol C. Atitudinea lectorului: tehnica de predare I. Caracterul inteligibil 1. Nivelul frazei 2. Nivelul cuvintelor II. Caracterul sugestiv III. Vizualizarea IV. Tehnica de vorbire 1. Pauzele de vorbire 2. Ritmul vorbirii 3. Volumul 4. Intonaţia 5. Pronunţia D. Atitudinea lectorului: limbajul corporal E. Atitudinea lectorului: încheierea seminarului Unitatea de învăţare 5 A. Mijloace tehnice I. Recursul la vizualizare II. Mijloace tehnice 1. Tabla 2. Tabla albă 3. Flipchart 4. Tabla pentru lipit (pinwall) 5. Proiecţia de slide-uri/ prin proiector 6. Prezentarea cu ajutorul computerului B. Atelierul autorului I. Posibilităţi de întrebuinţare a materialelor scrise II. Volum şi structură III. Succesiunea temelor IV. Formularea textului Unitatea de învăţare 6 Comportamentul cu participanţii dificili

25 26 26 27 27 27 27 28 28 29 29 29 29 30 31 32 33 33 33 34 34 35 36

37 37 38 38 39 40 41 41 42 43 43 44 44 44

46

III

Unitatea de învăţare 7 A. Controlul didactic B. Gradul de satisfacţie a participanţilor

47 48

1

Unitatea de învăţare 1
A. Prezentarea participanţilor şi deschiderea seminarului
Primele minute ale unui seminar sunt cele mai dificile pentru lector. Stresul, pe care îl resimt adesea şi lectorii de seminar cu experienţă, nu este încă depăşit. De asemenea, lectorul nu ştie încă în ce dispoziţie sunt participanţii, cum este el perceput de cercul de auditori. Pentru că în asemenea situaţii tensionate se poate ajunge repede la o « pană » (« blackout »), se recomandă pregătirea atentă a primelor minute ale seminarului, de pildă planificarea cuvânt cu cuvânt a salutului. ► Important: Dacă aţi formulat în prealabil fraze şi pasaje întregi, fiţi neapărat atent să nu le rostiţi ca şi cum ar fi citite cuvânt cu cuvânt!

I.

Prezentarea participanţilor

De regulă se recomandă ca seminarul să înceapă cu prezentarea lectorului şi a participanţilor. În timp ce dumneavoastră, în calitate de lector, trebuie neapărat să vă prezentaţi, în mod excepţional poate fi eludată prezentarea participanţilor, de pildă în cazul în care cercul audienţilor este foarte mare, sau dacă este vorba despre un seminar scurt, care îi reuneşte pe participanţi doar pentru câteva ore şi în cadrul căruia nu sunt prevăzute activităţi dinamice pe grupuri. 1. În calitate de lector, trebuie să începeţi prin a vă prezenta. Pentru că, pe de o parte, participanţii aşteaptă să afle cine îi va îndruma pe parcursul seminarului. Pe de altă parte, prin acest lucru vă asumaţi sarcina de a „sparge gheaţa“ şi nu lăsaţi acest lucru în seama unui participant, care poate nu se simte bine să fie el cel care « face introducerea ». La acestea se adaugă şi un alt punct de vedere : prima prezentare este modelul celor ce-i urmează. Dacă, de pildă, vreţi să aflaţi de la participanţi ce hobby-uri au, pentru ca într-un moment ulterior al seminarului să faceţi legătura cu acestea, trebuie doar să spuneţi care sunt hobby-urile dumneavoastră. Participanţii vă vor imita. De aceea, gândiţi-vă bine ce vreţi să aflaţi despre participanţi şi spuneţi-le aceleaşi lucruri despre dumneavoastră. 2. Pentru forma prezentării există mai multe posibilităţi. Cel mai la îndemână este turul de prezentare, în care fiecare se prezintă singur în câteva cuvinte. Eventual participanţilor li se pot face sugestii, cum ar fi : « Vă rog precizaţi de când vă ocupaţi de dreptul familiei.“ Avantajele acestei forme sunt următoarele:

în calitate de lector. II.2 • • Este rapidă Nu necesită o pregătire prealabilă. i aceasta înainte ca dumneavoasră. În acelaşi timp fiecare îşi prezintă pe scurt coordonatele. dar implică şi anumite pericole. Dintre acestea fac parte. Cine nu s-a înscris din proprie iniţiativă la seminar nu are nici aşteptări concrete de la acesta. Un asemenea participant nu va fi deloc încântat dacă nu poate oferi un răspuns concret la prima întrebare de conţinut care i se pune. mulţi lectori trec direct la întrebarea legată de aşteptările pe care le au participanţii de la seminar. Cine vine de pildă la seminarul « Probleme actuale ale dreptului . se întâmplă adesea ca participanţii să fi fost obligaţi (parţial) să participe la seminar. După prezentare este momentul stabilirii aspectelor organizatorice. în acest mod. Acest lucru poate fi util. Întrebarea privind aşteptările poate avea un efect nedorit şi atunci când aşteptările sunt evidente. Deschiderea seminarului 1. Însă este cu atât mai neplăcut ca. 2. încheierea) Pauzele Certificatele de participare În acest context poate fi stabilit deja modul de comunicare. Mult mai mult timp necesită tabla. Avantajele acestei forme sunt • • Activarea participanţilor şi faptul că Informaţiile rămân disponibile. O variantă a acestui model este când fiecare dintre participanţi nu se prezintă pe sine. Lectorul şi participanţii scriu datele despre ei pe o bucată de hârtie şi o lipesc de tablă. să fi avut posibilitatea de a le aduce participanţilor argumente în favoarea dumneavoastră şi a subiectului seminarului. de pildă participanţii pot fi încurajaţi să pună întrebări. Mai ales în ţările în care formarea judecătorilor şi procurorilor este în primele faze. participanţii de nevoie să obţină o tribună pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de seminar. de pildă • • • Orele (începutul. ci pe vecinul de scaun. Cu siguranţă aceasta nu este o premisă favorabilă pentru seminar. În ceea ce priveşte întrebarea privind aşteptările: în acest moment al etapei introductive.

Lămuriţi de la început că bileţelul trebuie completat şi lipit doar de cei care vor să-şi comunice aşteptările. i aici este valabill faptul că. dar nu vreţi să obligaţi pe nimeni să repete lucruri deja spuse. al şaselea n-o să fie încântat să trebuiască să spună încă odată acelaşi lucru. nu aveţi posibilitatea să îndepliniţi anumite aşteptări ale participanţilor. în calitate de lector. Nici mai mult. rugaţi întregul grup de participanţi să contribuie şi notaţi contribuţiile pe tablă sau pe flipchart. cu cât mai puţină experienţă cu seminarele au participanţii. După motoul: „S-a spus deja tot. Dacă cinci participanţi au enunţat mai mult sau mai puţin aceleaşi aşteptări. Aceasta poate duce la probleme dacă legaţi întrebarea privind aşteptările de turul de prezentare. vă puneţi singur în situaţia nedorită de a respinge dorinţa abia formulată sau de a trebui să încercaţi să o eludaţi tacit. Pentru răspunsurile scrise pe bileţele. La planificarea seminarului veţi avea o anumită flexibilitate. În acest caz. în această fază a seminarului acesta poate fi un avantaj. în sfârşit: gama aşteptărilor posibile nu e foarte extinsă. Sortaţi şi grupaţi tematic bileţelele lipite. Nu uitaţi să le comunicaţi participanţilor regulile de bază pentru completarea bileţelelor ce urmează să fie lipite pe tablă : • Bileţelele să nu fie scrise decât pe o parte (în mod uimitor. puneţi la dispoziţie înainte de seminar carioci şi bileţele şi cereţi-le participanţilor să-şi scrie aşteptările şi să le lipească de tablă în pauza următoare. le daţi tuturor ocazia de a dispărea în anonimatul mulţimii.“ Dacă socotiţi utilă întrebarea privind aşteptările. folosiţi forma întrebării cu răspunsuri rostite din sală sau scrise pe bileţele. Prin faptul că biletele vor fi lipite de tablă în pauză. Uneori însă. cu atât mai mult trebuie să luaţi în calcul dorinţe deplasate. Astfel. Însă sunt anumite dorinţe ale participanţilor pe care în mod firesc nu le veţi putea îndeplini. un seminar cu tema „Tehnici de investigaţii“ nu-şi poate lărgi pur şi simplu aria de acoperire în domeniul „Dreptului penal internaţional“ – mai ales dacă nu sunteţi familiarizat cu noua temă dorită. se aşteaptă ca dorinţele formulate de el să fie şi împlinite. ► Important: Evitaţi punerea „cu orice preţ“ a întrebării privind aşteptările! i. în calitate de lector. adică dacă fiecăruia îi vine rândul. Din motivele enunţate mai sus.3 imobiliar“ se aşteaptă de la seminar să fie informat în legătură cu problemele actuale ale dreptului imobiliar. participanţii nu fac acest lucru!) . dar nu de către toţi. nici mai puţin. La acestea se mai adaugă un lucru : cine e întrebat ce aşteptări are. În cazul răspunsurilor rostite din sală. de pildă pentru că planificarea timpului este deja strictă şi nu lasă prea mult spaţiu de manevră. Deci puneţi întrebarea privind aşteptările doar atunci când urmăriţi ceva concret cu ea.

la o privire de ansamblu. Ele sunt prevăzute pentru anumiţi participanţi bine definiţi : participanţi adulţi. Iar motivarea este de la început până la sfârşit o piatră de temelie pentru succesul învăţării. Începeţi deci orientarea participanţilor privind desfăşurarea prin a le oferi o privire de ansamblu. cu anumite particularităţi şi specificităţi. Scopul unui seminar este ca particpanţii să îşi însuşească cât mai multe lucruri. în acest moment. cu atât mai mult succes poate avea un seminar. Cu cât sunt participanţii mai bine informaţi de ce prezentaţi o anumită problematică într-un moment al seminarului. care le-a fost trimis în prealabil participanţilor şi pe care acum îl mai prezentaţi odată. Esenţiale sunt următoarele întrebări: • De ce şi cum învaţă adulţii? • Cum pot să folosesc şi să pun în practică aceste cunoştinţe într-un seminar? . arătaţi pe scurt că legislaţia europeană i-ar putea privi în curând pe judecători la modul cel mai concret în activitatea lor viitoare – limitându-vă. cu atât mai mare va fi succesul didactic. Ceea ce însă trebuie să aibă loc neapărat la începutul seminarului este prezentarea conţinutului seminarului. Dacă de pildă ţineţi într-un stat candidat la aderare un seminar pentru judecători despre legislaţia europeană. Acest lucru poate fi făcut cu ajutorul programului seminarului. Mod de învăţare adulţi Seminarele şi atelierele nu sunt organizate pentru grupuri nedefinite.4 • • Scrisul să fie mare şi citeţ (de aceea nu se recomandă folosirea pixului sau a creionului) Pe fiecare bileţel să fie notat un singur gând (unii participanţi au tendinţa să scrie referate întregi pe un bileţel) 3. La prezentarea conţinutului fiţi atenţi să puneţi în evidenţă relevanţa acestuia pentru participanţi. Dacă la organizarea seminarelor se ţine cont de principiile de învăţare ale adulţilor. În funcţie de tema seminarului există posibilitatea ca atenţia participanţilor să fie câştigată chiar în acest moment printr-o întrebare/ teză provocatoare sau printr-un exemplu concret concludent. Cu cât se cunosc mai multe despre aceste particularităţi şi specificităţi ale adulţilor. să înveţe cât mai mult. De aceea modul în care învaţă adulţii este o chestiune importantă. Importanţa practică a subiectului pentru participanţi reprezintă un factor motivaţional esenţial. B. rezultatul învăţării poate creşte în mod semnificativ.

Adulţii sunt dispuşi să investească multă energie în învăţarea acelor conţinuturi care îi pot ajuta în sarcinile concrete sau în rezolvarea unor probleme. evidenţiaţi clar etapele materiei şi faceţi la sfârşit o sinteză. 1973). Situaţia în care adulţii învaţă este marcată de percepţia lor despre sine ca fiinţe autonome şi responsabile. Purtaţi-vă cu înţelegere şi respect cu participanţii la seminar. De aceea trebuie mai ales să arătaţi însemnătatea materiei. Conţinutul învăţării trebuie să fie relevant pentru participanţi şi aplicabil în activitatea lor cotidiană. oferiţi la început o perspectivă de ansamblu. au uitat în mare măsură învăţarea organizată şi sistematică. Adulţii vin la un seminar cu un bagaj bogat de experienţe cu care pot contribui la seminar. dacă sarcina nu este prea grea pentru ei. Pentru că. A Neglected Species ». De aceea au nevoie de mai mult timp pentru învăţare. Conform acesteia putem stabili şase premise: • Adulţii vor să ştie de ce trebuie să înveţe ceva. Puneţi noile conţinuturi în legătură cu lucruri deja cunoscute. Adulţii sunt dispuşi să înveţe mai ales când este vorba despre conţinuturi pe care le pot întrebuinţa în munca lor de zi cu zi şi care le sunt de ajutor. întrucât de la şcoală şi eventual facultate au trecut mulţi ani. Prezentaţi materia în mod structurat. • • • • • • Lectorul trebuie să ţină seama de aceste moduri de comportament. le este mai greu să se dezveţe de anumite lucruri. ► Pentru conceperea seminarului aceasta înseamnă că: • • • • • • Materia trebuie să fie suficient de atractivă pentru ca adulţii să înveţe. Pentru că sunt şi mai puţin exersaţi în a învăţa. Ei verifică mai ales dacă o sarcină şi un conţinut didactic sunt relevante pentru ei. . Adulţii reacţionează mai mult la motivaţia internă decât la stimulii exteriori. Învăţarea la adulţi Cea mai mare parte a adulţilor învaţă din două motive: pentru că vor şi pentru că trebuie. Daţi-le participanţilor la seminar posibilitatea să contribuie cu cunoştinţele şi experienţele lor la seminar şi să se implice într-un schimb de experienţă. adulţii posedă o experienţă bogată şi au trecut prin mai multe. Abia apoi sunt dispuşi să investească timp pentru a învăţa. Teoria învăţatului la adulţi porneşte de la Malcolm Knowles („The Adult Learner.5 I. i o materie abstractă poate fi prezentată atrăgător prin prelucrare şi poate deveni interesantă pentru participantul la seminar. spre deosebire de copii şi tineri.

• Faceţi sinteze în cadrul seminarelor. Mulţi oameni mai în vârstă au de asemenea tendinţa să înveţe mai exact. Principiile învăţării Există o serie de principii de care trebuie ţinut cont la învăţare. ► Pentru alcătuirea seminarului acest lucru înseamnă să: . • Subliniaţi punctele importante. în funcţie de experienţele diferite de viaţă. 1. ► Pentru alcătuirea seminarului acest lucru înseamnă să: • • • Le daţi participanţilor mai în vârstă suficient timp pentru a învăţa. repetiţia şi exerciţiul fac parte din învăţare. • Ajutaţi-i pe participanţi să înveţe şi evitaţi uitarea prin exerciţii. Prezentaţi materia de aşa manieră încât participanţii mai tineri să nu se plictisească şi să profite de elaborarea detaliată a materiei. pentru a o face pe aceasta mai uşoară. Învăţarea şi vârsta Oamenii mai mari în vârstă nu învaţă mai prost. Există diferite tipuri de a învăţa cu diferite curbe de capacitate – tipul matinal şi tipul de seară. motivele şi capacitatea de a învăţa variază foarte mult la adulţi. Învăţarea şi memorarea Capacitatea de învăţare poate varia mult în cursul unei zile. Aceste reguli ale învăţării au efecte directe asupra succesului unui seminar. 2. Folosiţi mai multe repetiţii. Învăţarea şi uitarea Pentru că materia învăţată este uitată repede (după doar o zi participanţii uită de regulă peste 40 la sută din cele învăţate. Aceste dificultăţi nu trebuie subestimate. după şapte zile de regulă peste 80 la sută). 3.6 • Deosebirile în ceea ce priveşte premisele învăţării. Au doar nevoie de mai mult timp. ► Pentru alcătuirea seminarului acest lucru înseamnă să: • Limitaţi materia la aspectele cele mai importante. pentru că au mai multă experienţă şi confruntă materia noua cu această experienţă. II.

Cel târziu după 45-60 de minute trebuie programată o pauză scurtă. Ele trebuie să se orienteze în funcţie de fragmentele de conţinut ale materiei didactice. • 5. cărţile. .00. dificile ale învăţării în perioada cuprinsă între orele 10.00 şi 12. Tehnici de învăţare şi strategii de însuşire a materiei Participanţii la un seminar trebuie şi să dobândească acea capacitate de a învăţa mai departe singuri pe cont propriu. În acest scop participanţii trebuie să fie capabili să folosească mijloace auxiliare şi să le aplice corect. de pildă în lucrul pe grupuri. Atunci capacitatea de învăţare a ambelor grupuri e suficient de bună. În această perioadă trebuie să faceţi introducerea în subiect şi să prezentaţi aspectele cele mai importante. de a dezvolta strategii de însuşire a unor conţinuturi şi de a-şi putea pune în practică cunoştinţele. indexurile etc. 4. • Excepţii puteţi face doar dacă predarea materiei are loc cu o foarte însemnată participare a audienţilor. Capacitatea de concentrare Capacitatea de concentrare a adulţilor se diminuează mult în timpul seminarului şi de regulă după cel mult 60 de minute atinge punctul cel mai de jos. cum se folosesc în mod eficient mijloacele auxiliare şi cum se folosesc eficient privirile de ansamblu. După o oră şi jumătate-două se impune o pauză mai lungă.7 Programaţi punctele importante. exerciţii şi verificări. • Pauzele sunt o componentă importantă în desfăşurarea unui seminar. • Puteţi folosi timpul rămas pentru discuţii. ► Pentru alcătuirea seminarului acest lucru înseamnă că: Dispuneţi de atenţia deplină a participanţilor doar între 10 şi 15 minute. ► Pentru alcătuirea seminarului acest lucru înseamnă să: Le arătaţi participanţilor ce mijloace auxiliare există.

şi concentrarea lectorului are de suferit : oboseala îl face să se încurce mai des. direct sau indirect. În acest caz trebuie să vă mulţumiţi cu ce aveţi la dispoziţie şi să creaţi condiţii cât mai bune prin optimizarea celorlalte elemente legate de cadrul de desfăşurare a seminarului (vezi mai jos). după puţin timp concentrarea participanţilor scade deja. la succesul seminarului.8 Unitatea de învăţare 2 Condiţii privind cadrul de desfăşurare Însemnătatea pentru seminar a condiţiilor legate de cadrul de desfăşurare este adesea subestimată. anumite elemente importante ale desfăşurării seminarului nu îi stau la dispoziţie (vezi mai jos « atitudinea şezând şi atitudinea stând în picioare »). Încăperea trebuie să fie suficient de spaţioasă pentru participanţi şi. De aceea este indispensabil să asiguraţi înaintea începerii seminarului un cadru optim. în caz de nevoie. Dacă sala de curs este supraîncălzită sau prost aerisită. Dacă cel care prezintă este « înghesuit » în faţă. în plus. În plus. care trebuie acceptat cu toate avantajele şi dezavantajele lui. care va contribui. Acest lucru nu se schimbă nici dacă seminarul este pregătit cu minuţiozitate. Coordonatorul seminarului trebuie să acorde o atenţie deosebită : • • • • • Spaţiului de desfăşurare Aşezării meselor şi scaunelor Mediului de învăţare Mijloacelor tehnice Materialelor scrise pentru întâlnire I. Cu toate acestea. ordinea aşezării să poată fi schimbată rapid. în cele ce urmează vom prezenta pe scurt ce trebuie să aibă în vedere coordonatorul seminarului. la o masă. dacă are posibilitatea să aleagă între mai multe încăperi. să uite lucruri sau să nu aibă o prezentare la fel de vivace şi ritmată cum ar fi fost într-un spaţiu cu climat plăcut. Ideal ar fi ca încăperea să aibă suficient spaţiu pentru ca. . să ofere şi spaţiu de mişcare pentru lector. Spaţiul de desfăşurare Adesea va fi disponibil un singur spaţiu de desfăşurare. pentru a face posibile de pildă jocurile de rol sau formarea de grupuri.

În acestea aşezarea este: coordonatorul în faţă. astfel încât participanţii „mai puţin importanţi“ să stea spre fundul sălii. Dacă mesele sunt unite câte două. Acest presupus avantaj se poate însă transforma repede în dezavantaj : anume dacă pe o suprafaţă mică pot fi înghesuiţi mulţi participanţi. astfel încât – şi din cauza agitaţiei şi a celor ce vorbesc – nu mai bate răzbeşte până în spate. se formează grupuri de patru. « Sala de clasă » este deci o aşezare potrivită mai ales pentru predarea frontală şi ca „soluţie de urgenţă“ numai în cazul încăperilor mici. care la început face eforturi pentru ca glasul său să ajungă şi la cei din spate. Aceasta se întâmplă şi pentru că lectorul. Însă. Grupurile de opt persoane nu sunt recomandate. O altă posibilitate a aşezării este reprezentată de mesele de grup. îşi simte repede limitele capacităţii vocale şi vorbeşte mai încet. Dezavantajele sunt evidente: participanţii din spate nu se simt doar subestimaţi. în care cinematograful demonstra că raportul între energia termică necesară şi numărul de spectatori este invers proporţional. Trebuie însă reţinut că între participanţi contactul vizual este limitat. este „sala de clasă“. acesta nu este neapărat un dezavantaj. ci şi în afara razei vizuale a lectorului şi încep să se agite destul de repede. 3. din pricina condiţiilor legate de spaţiu.9 II. Aşezarea meselor şi scaunelor 1. pentru că şi perioada şcolii poate fi asociată cu amintiri pozitive. Mesele de grup sunt ideale atunci când elementul lucrului pe grupuri este în prim-planul . în funcţie de vreme. aerul se consumă repede. se poate face repede cald. Participanţii formează mici grupuri aşezate câte doi în bănci. Amintiţi-vă exemplul de la orele de economie. de multe ori eşti obligat să îmbini elemente ale « sălii de clasă » cu elemente ale « potcoavei » (vezi mai jos). chiar dacă nu prea obişnuită la seminarele pure. « sala de clasă » poate fi un model potrivit. în cazul unei aerisiri insuficiente şi. Cu toate acestea : dacă nu dispuneţi decât de puţin spaţiu. seminarul s-a terminat înainte de a începe. Această aşezare are un avantaj incontestabil : încap relativ mulţi participanţi într-o încăpere mai mică. respectiv – dacă se stă şi în capul şi la coada mesei – şase persoane. datorită efectului de autoîncălzire. O aşezare clasică. Pentru un participant care nu înţelege bine ce se spune şi nu vede nici desenul mult prea mic de pe tablă. Deosebirea faţă de „sala de clasă“ constă în aceea că se formează unităţi mai mari. ca un tub. Ca dezavantaj al acestei aşezări. 2. pentru că se stă unul în spatele celuilalt. participanţii la o masă foarte lungă – eventual şi aranjaţi „după importanţă“. unii participanţi aduc în discuţie faptul că le aminteşte de şcoală – totuşi. aflate la o distanţă mai mică sau mai mare între ele. pentru că astfel doi participanţi ar sta cu spatele la lector. Întâi exemplul negativ: mai ales în ţările est-europene se găsesc anumite săli de seminar foarte lungi. „Tubul est-european“ este probabil cea mai nepotrivită aşezare.

O altă consecinţă sunt durerile de cap. potcoava poate fi îmbinată cu elemente ale „sălii de clasă“. Mediul de învăţare Dimensiunea spaţiului de desfăşurare şi o aşezare potrivită cu conţinutul seminarului nu rezolvă toate problemele. Dezavantajul acestui model este că spaţiul din mijloc nu e accesibil. 4. anume că participanţii sunt orientaţi unul către celălalt şi au contact vizual. i din punct de vedere strict funcţional spaţiul liber din mijloc e utilizabil. 5. de pildă dacă trebuie împărţite documente auxiliare. În lipsa oxigenului. Această aşezare are multe avantaje. Mai sunt şi alţi factori ce pot avea o influenţă negativă asupra succesului didactic şi aceasta chiar în mai mare măsură decât s-ar putea crede. În cazul unui „careu“. Pentru că o încăpere întunecoasă îl face pe câte un participant. ceea ce creează condiţii optime pentru discuţiile în cadrul întregului grup.10 seminarului. care oricum trebuie să renunţe la somnul de la birou din cauza seminarului. pentru o prezentare amănunţită în power point (vezi şi mai jos „întrebuinţarea mijloacelor tehnice“). de pildă prin aşezarea de mese de câte doi în mijloc. Unii lectori au tendinţa să facă întuneric în încăpere timp de o oră sau mai mult. Dacă participanţii nu se cunosc între ei şi există plăcuţe cu numele pe ele. La o astfel de prezentare doar puţini dintre audienţi vor fi foarte atenţi. Lectorul trebuie să se asigure că în pauze se aeriseşte. să închidă neobservat ochii câteva minute – o stare care poate dura până când în sfârşit se face din nou lumină. Mijlocul accesibil îi dă lectorului posibilitatea să se folosească de acest spaţiu şi printr-o mişcare – bine dozată – să adauge prezentării un element dinamic. Pentru că unii dintre participanţi stau spate în spate. ceea ce permite schimburi în cadrul întregului grup. deci lectorul este integrat în cercul participanţilor. latura superioară e închisă. contactul vizual existent facilitează memorarea rapidă a numelor celorlalţi. Un alt factor este lumina. Lumina naturală este mai adecvată pentru concentrare decât cea artificială. Trebuie avută neapărat în vedere o aerisire suficientă. concentrarea scade rapid. schimburile în cadrul întregului grup de audienţi sunt limitate. În plus locul din imediata apropiere a lectorului nu este favoritul participanţilor şi le rămâne celor mai puţin interesaţi. Se menţine însă avantajul „potcoavei“. cu mijlocul rămas liber. Dacă încăperea în care se desfăşoară seminarul nu este suficient de mare. Cea mai frecventă aşezare este „în potcoavă“. Toţi participanţii au contact vizual între ei. Potcoava necesită relativ mult spaţiu. . III. deci inutilizabil.

Alte surse de zgomot pot fi în schimb eliminate mai uşor: de pildă. lectorul ar trebui să le reamintească participanţilor să-şi seteze telefoanele mobile pe “silenţios” sau să le oprească. IV. Iar dacă seminarul se suprapune cu finala campionatului mondial Brazilia-România. Acestea asigură orientarea desfăşurării şi îi ajută pe audienţii care s-au „deconectat“ pentru câteva clipe să regăsească firul. dacă proiectorul disponibil nu recunoaşte laptopul lectorului. Acest lucru îl scuteşte de momente penibile. De asemenea. i chiar şi cea mai frumoasă prezentare power point este inutilă. . Materiale scrise pentru seminar Pentru fiecare seminar trebuie puse la dispoziţie materiale scrise relevante. Însă trebuie spus de pe acum că este obligatoriu pentru lector să se familiarizeze cu mijloacele tehnice şi să le verifice starea de funcţionare. Dacă seminarul începe direct cu o atitudine cauzată de o aşteptare dezamăgită. în zilele libere participanţii se aşteaptă să nu fie obligaţi să stea mai mult de jumătate de zi – coordonatorul trebuie să ţină cont şi de asemenea obişnuinţe în interesul unei atmosfere plăcute de învăţare. În plus. cei mai mulţi participanţi aşteaptă să primească ceva la îndemână.11 Băuturile şi poate câteva produse de patiserie puse pe masă asigură un mediu plăcut de învăţare. pentru a putea rezolva eventualele probleme tehnice. V. înaintea începerii seminarului. e de recomandat să se respecte ora stabilită pentru încheiere. ceea ce poate duce la apariţia oboselii. dacă este suficientă hârtie pentru flipchart şi dacă tablele de scris stau bine pe picioare. părăsind seminarul înainte de vreme. Audientul îi va mulţumi coordonatorului de seminar ascultându-l cu toată atenţia. Dacă nu există deloc materiale scrise. Faptul că un şantier zgomotos în dreptul ferestrei seminarului este neplăcut nu necesită explicaţii suplimentare. ca de pildă atunci când imaginea proiectată pe un perete nu este cea dorită şi o căutare îndelungată a problemei scoate la iveală că de pe lentilă nu fusese scos capacul. i uneltele de scris creează o primă impresie pozitivă în rândul participanţilor. şi celelalte mijloace tehnice pot ascunde capcane şi greşeli. Acest lucru nu este însă valabil doar pentru proiector. înaintea seminarului trebuie verificat dacă markerele mai scriu. Cine întrebuinţează mijloace tehnice trebuie să fie în sala de desfăşurare din timp. participanţii sunt obligaţi să scrie încontinuu. Desigur. Altfel participanţii vor încheia singuri ziua. Mijloace tehnice Întrebuinţării mijloacelor tehnice îi va fi dedicat mai jos un paragraf propriu. există şi alte circumstanţe care pot influenţa negativ rezultatul seminarului. Astfel.

anume imediat înainte sau după discutarea respectivelor elemente. Adesea e recomandabil ca materialele scrise să fie date pe bucăţi. Experienţa spune că nu toţi sau doar puţini dintre candidaţi vor rezolva sarcina pregătitoare. de pildă când participanţii au de rezolvat o sarcină în prealabil. de regulă e util ca la început participanţilor să le fie prezentată o privire de ansamblu. Însă la această chestiune lectorul trebuie să ia în calcul şi punctele de vedere exprimate mai sus. Pe de altă parte. în acest caz participanţii nu ştiu exact ce conţin materialele scrise şi ce completări scrise de mână ar putea fi necesare. nu îşi îndeplinesc scopul de ghid orientativ. mulţi le pun deoparte şi nu se mai uită niciodată peste ele. Dacă însă materialele pot fi parcurse destul de repede. Aceasta ţine de faptul că participanţilor activi pe plan profesional le lipseşte timpul necesar. În concluzie. cu atât mai mult cu cât trebuie eventual să muncească în avans pentru a acoperi absenţa din perioada cât sunt la seminar. În plus. Uneori se impune trimiterea materialelor scrise cu una sau două săptămâni înainte de începutul seminarului. Nu se pot stabili reguli fixe în acest sens. gândindu-se că oricum au deja materialele scrise. Per total. De asemenea. Materialele prea extinse dispar adesea în sertarele participanţilor şi nu mai sunt folosite ca mijloc auxiliar la îndemână după seminar. . Există şi pericolul ca participanţii cu o structură motivaţională inadecvată să nu se mai întoarcă la seminar după prima pauză. O decizie trebuie luată în privinţa momentului în care să fie distribuite materialele scrise. Ele slujesc completării seminarului şi în niciun caz înlocuirii acestuia.12 lectorul va trebui să se străduiască din greu pentru a compensa efectul acestei dezamăgiri incipiente. lectorul trebuie să aibă la dispoziţe materialele distribuite în prealabil şi la seminar : Nu toţi participanţii vor aduce cu ei materialele ce le-au fost deja trimise. iar părerea lectorului despre grupul de audienţi poate fi în acest sens decisivă. el trebuie să se ocupe ca şi acei participanţi care nu au putut îndeplini sarcina să nu piardă legătura cu seminarul. Un material scris nu poate totuşi să înlocuiască o prezentare reuşită a tematicii. Dacă materialele nu sunt date decât la finalul întâlnirii. materialele nu trebuie să fie supradimensionate. participantul se poate familiariza cu ele încă din timpul seminarului şi le va folosi apoi mai degrabă decât în cazul în care ar trebui să le descifreze pentru prima dată. Sau pur şi simplu le lipseşte motivaţia : o sarcină de lucru venită de pildă prin poşta electronică nu creează acelaşi sentiment de obligativitate ca o sarcină dată direct de lector în cadrul seminarului. Dacă se dă totul de la bun început. se poate întâmpla ca participanţii să aibă atenţia distrasă de materialele scrise. Însă cele mai adesea un asemenea mod de a proceda este nerecomandat. Dacă totuşi coordonatorul seminarului a transmis o sarcină prealabilă. dacă materialele scrise nu sunt împărţite decât spre sfârşitul seminarului.

reprezintă punctul central al planificării şi alcătuirii seminarului însuşi. Participanţii trebuie să înveţe şi să ia cu ei cât mai multe lucruri prin seminar. pentru început este necesară o analiză a nevoilor. mai ales despre îngrijorări şi motive de respingere şi despre însemnătatea temei. Alegerea materialului didactic I. respectiv ce se cere de la participanţii la un seminar? • Cum pot fi stabilite aceste premise? • Cum se poate ţine cont de premise în cadrul seminarului şi cum pot fi ele întrebuinţate? Experienţa şi cunoştinţele anterioare ale participanţilor. Abia pe această bază poate fi stabilit conţinutul exact al unui seminar. în acest sens este deosebit de important şi de util să se afle ce participanţi s-au anunţat şi vin la seminar. Un seminar nu poate fi eficient decât dacă ţine seama de experienţele şi cunoştinţele anterioare ale participanţilor. Pentru a afla premisele participanţilor la un seminar. Începutul seminarului este în acest caz decisiv. În afară de experienţele şli cunoştinţele anterioare ale participanţilor. Pentru a face posibilă această adaptare trebuie lămurite următoarele chestiuni: • Ce premise îndeplinesc participanţii la un seminar. pe o anumită temă există o nevoie de formare. Această nevoie de formare trebuie mai ales să poată fi acoperită în mod adecvat de un seminar. De aceea este necesară adaptarea concretă a conţinuturilor seminarelor în funcţie de participanţii la seminare. Trebuie stabilit că pentru un anumit grup-ţintă. Pentru adaptarea nuanţată a desfăşurării unui seminar. Coordonarea nevoii de învăţare cu materialul didactic Predarea se orientează întotdeauna în funcţie de anumiţi participanţi.13 Unitatea de învăţare 3 A. este importantă şi motivaţia lor de a participa la seminar. ceea ce duce la scăderea motivaţiei şi atenţiei participanţilor şi la periclitarea succesului didactic. care rezultă în mod preponderent din mediul profesional al acestora. Altfel se ajunge la suprasolicitări sau la lipsa solicitării. Participanţilor cu motivaţie scăzută sau celor care sunt obligaţi să participe la un seminar fără să dorească acest lucru este evident foarte greu să le trezeşti interesul pentru seminar. Aici e potrivit ca încă de la începutul seminarului să se discute despre acest lucru. .

atunci când premisele participanţilor nu pot fi aflate decât în timpul unui seminar. Numai cine cunoaşte ţinta ştie dacă se află pe drumul bun. capacitatea psihică şi fizică. Acest lucru depinde bineînţeles şi de dorinţele participanţilor. singurul care rămâne concentrat este lectorul. de exemplu puterea de concentrare şi gradul de oboseală. După obiectivele didactice se orientează şi conţinutul şi metodele. Cu cât mai bine sunt cunoscute premisele. bineînţeles. Cu cât sunt definite mai clar obiectivele didactice. de condiţiile de desfăşurare ş. II. Acest lucru cere din partea lectorului o atitudine foarte flexibilă. care sunt deprinderile lor didactice şi stilurile de învăţare. Stabilirea obiectivelor didactice După analiza nevoilor trebuie stabilit ce obiective trebuie atinse cu seminarul. Mai departe este important ce poziţie au participanţii faţă de învăţare şi faţă de tema formării continue (formarea continuă este privită ca o şansă importantă sau ca un rău necesar?). În plus. pentru se putea adapta rapid şi nemijlocit dorinţelor şi condiţiilor de viaţă ale participanţilor. i pentru cei care vin pentru prima dată la un seminar pot exista nesiguranţe (de exemplu : Cum să mă prezint ?. pentru a fi motivaţi pentru acesta. Acest lucru e mai simplu într-un seminar cu puţini participanţi decât într-unul cu grupuri mari. De aceea stabilirea obiectivelor se află la începutul pregătirii minuţioase a predării. cu atât mai repede este posibil controlul realizării lor. Din acest motiv lectorul trebuie să-şi lămurească ce doreşte să atingă cu seminarul respectiv. ► Este important ca participanţilor să le fie precizate de la începutul seminarului obiectivele didactice şi în acelaşi timp să li se arate ce urmează pentru ei în următoarele ore şi zile. .14 Nu sunt de subestimat nici experienţele pe care participanţii le au cu seminarele în general. stabilirea obiectivelor didactice deschide şi posibilitatea controlului procesului de învăţare. a. Cunoştinţele de la alte seminare pot deveni uneori un factor deranjant şi pot duce şi la o subsolicitare. Cum să fac la lucrul în grup? Trebuie să particip activ la seminar ?). într-un caz extrem. Nu are niciun rost dacă. Mai dificil este. cu atât mai bine poate fi adaptată predarea din cadrul seminarului la ele. dacă seminarele seamănă prea mult din punctul de vedere al conţinutului. ce se doreşte să fie atins. De aceea „bobocilor“ trebuie să li se explice mai clar sarcinile şi metodele din cadrul seminarului. adică posibilitatea de a constata dacă obiectivele didactice au fost atinse la sfârşitul seminarului.

De aceea se pune întrebarea cum trebuie conceput un seminar care să-i mulţumească şi pe lector şi pe participanţi iar la sfârşit să fie un succes didactic. care au aşa-numita relevanţă cotidiană. În calitate de lector trebuie să determinaţi în ce moment al seminarului este util un anumit material didactic. Materialul didactic este de aceea esenţa oricărui seminar. Foarte importantă la selectarea materialului didactic este relevanţa practică: participanţilor nu le foloseşte acumularea de cunoştinţe.15 III. dacă întrebuinţează aceste cunoştinţe rar sau nu le întrebuinţează deloc. dar bine pregătită. pregătit şi transpus. Din acest motiv selectarea concretă a conţinutului materialului didactic este un punct central în planificarea şi conceperea unui seminar. necesare. iată o problemă care apare la multe seminare şi ateliere. El nu o consideră dificilă. Dar timpul nu este suficient pentru a putea trata subiectul în mod corespunzător în cadrul seminarului. . i cea mai bună prezentare este inutilă dacă participanţii nu sunt interesaţi de subiectul seminarului. dar şi suficient de mici pentru a nu-i suprasolicita pe cei care învaţă. şi posibile. care să fie suficient de mari pentru a nu descompune materia. deci ca seminarul să fie o reuşită ? De aceea predarea trebuie planificată şi construită de aşa natură încât procesul de învăţare a participanţilor să fie sprijinit cât mai bine posibil. ► Pentru alcătuirea seminarului acest lucru înseamnă: • • • Mai bine mai puţină materie. De aceea materia trebuie împărţită în unităţi de învăţare uşor de reţinut. Pentru participanţi sunt importante acele cunoştinţe care le folosesc în rezolvarea problemelor din viaţa de zi cu zi. însă participanţii au mari greutăţi în a o înţelege şi învăţa. Pentru că procedând astfel se ajunge exact la opusul celor intenţionate: nu rămâne timp pentru prelucrarea lucrurilor învăţate. Pentru a selecta corect conţinutul materialului didactic. dacă pierd firul roşu sau dacă nu au suficient timp pentru a se ocupa cu materia didactică. De aceea în momentul planificării există posibilitatea subdivizării în teme obligatorii. Formarea unităţilor de învăţare – selectarea materialului didactic Problema le este cunoscută tuturor lectorilor: un subiect interesant despre care sunt prea multe de spus. exerciţii şi aplicaţii. Un prim pas în selectarea materialului didactic este recunoaşterea faptului că este un drum greşit să integrezi cât mai mult material într-un seminar. Lectorul subestimează prea uşor dificultatea materiei pentru participanţi. pentru discuţii. trebuie deci reflectat care conţinuturi didadctice sunt necesare şi care pot fi lăsate deoparte. Multe conţinuturi şi puţin timp. iar materiarul necesar obiectivului didactic să fie selectat.

Important nu este în primul rând cum sunt motivaţi participanţii (de exemplu printr-un exemplu concret. La selectarea materialului didactic trebuie să aveţi în vedere suficiente posibilităţi de aplicare şi transpunere a celor învăţate prin intermediul exerciţiilor. dacă în cadrul lui acestea sunt discutate şi dacă desfăşurarea muncii poate fi astfel ameliorată.16 • • • Când alegeţi materialul didactic. îi ajută pe participanţi să identifice un fir roşu. Privirea de ansamblu O privire de ansamblu îi ajută pe participanţii la seminar în procesul de învăţare: participanţii trebuie să se familiarizeze cu materia seminarului şi pentru aceasta să fie orientaţi. De multe ori lectorul uită acest lucru. ci să fie motivaţi. pentru a le da de pildă posibilitatea participanţilor mai în vârstă săşi transmită mai departe experienţele. un context actual sau enunţarea unei teze surprinzătoare). II. O privire de ansamblu asupra temei. lăsaţi suficient timp pentru întrebări şi aplicaţii: dacă în munca de zi cu zi participanţii au anumite probleme cu anumite întrebări şi subiecte. B. Ţineţi cont de suprasolicitarea şi lipsa solicitării ce pot apărea în cadrul seminarului printr-un mod de predare prea rapid sau prea lent. Există multe posibilităţi de a le suscita participanţilor la seminar interesul pentru un anumit subiect. Participanţii mai tineri pot profita de pe urma acestor experienţe. Introducerea trebuie să aibă în tot cazul o mare forţă de motivare şi să fie la obiect. Pregătirea didactică Fiecare material didactic pentru seminar poate şi trebuie să fie transpus prin următoarele faze: I. prin care diferenţele de capacitate se nivelează. este un aspect pozitiv pentru un seminar. să ordoneze informaţiile. Orientarea trebuie să le lămurească participanţilor în mod clar structura materiei seminarului. Sunt posibile şi planificarea unor sarcini suplimentare pentru cei care învaţă rapid şi lucrul pe grupuri. Introducerea Introducerea este deosebit de însemnată. Această fază de motivare nu trebuie să dureze prea mult. să le arate ce paşi le stau înainte în procesul de învăţare şi să stabilească raporturi cu . Acestea pot fi evitate prin planificarea şi luarea în seamă a perioadelor pentru schimburi de experienţă. pentru că prin intermediul ei participantul la seminar trebuie să dezvolte interesul şi disponibilitatea de a se ocupa cu tema şi materialul seminarului – trebuie motivat. o primă orientare.

În principiu trebuie să conţină doar materie care a fost discutată în prealabil. legate şi de evaluări. fiţi atenţi ca ele să fie înţelese de toţi participanţii la seminar. ► Important: Când daţi indicaţiile pentru sarcini şi exerciţii. De aceea sarcinile nu trebuie să fie monotone şi plictisitoare. Arta lectorului constă în a informaţii asupra câtorva puncte centrale. dar nici prea complexe şi complicate. În acest scop indicaţiile trebuie împărţite sub formă scrisă sau scrise pe tablă. . noile cunoştinţe trebuie exersate şi consolidate prin punerea în practică a celor învăţate. Prea multe particpantului.17 cunoştinţele deja existente. Desfăşurarea. fie să fie informaţi de către lector. în care sunt discutate şi comentate rezultatele lor. Orientarea poate fi dată printr-o privire viitoare şi printr-o privire retrospectivă şi luarea participanţilor la seminar. concentra numărul mare de detalii duc la dezorientarea anticipativă asupra materiei în seamă a experienţelor III. Aplicaţiile şi exerciţiile trebuie urmate de faza de evaluare. participanţii pot verifica singuri dacă au înţeles materia şi dacă o pot pune în aplicare. IV. este necesar fie să se informeze ei înşişi în legătură cu materialul didactic. Aplicaţiile şi exerciţiile se pot desfăşura individual. precum şi în jocuri (de rol). că participantul a lucrat suficient cu materialul didactic şi că transpunerea celor învăţate în cotidian este facilitată. De asemenea. Doar astfel există garanţia că cele învăţate au fost receptate în mod corespunzător. dar şi în lucrul individual sau de grup. câte doi sau în grup. nici prea puţin solicitaţi. Aplicaţii şi exerciţii Pentru că adultul uită repede cele învăţate. prezentarea şi prelucrarea materiei Pentru că participanţii trebuie să se familiarizeze cu conţinuturile seminarului. Ele trebuie selectate în aşa fel încât participanţii să nu fie nici suprasolicitaţi. Participanţii trebuie întrebaţi dacă există neclarităţi în privinţa sarcinilor de îndeplinit. În rezolvarea sarcinilor este deosebit de important să realizaţi legătura cu activitatea profesională de zi cu zi a participanţilor. Acest lucru poate avea loc într-o prezentare făcută de lector.

repetiţia oferă posibilitatea de a rememora punctele importante. În tot cazul controalele nu trebuie să fie teste. din punctual de vedere al lectorului şi un alt aspect: lectorul trebuie să verifice dacă participanţii au înţeles material seminarului. de exemplu prin introducerea de exerciţii individuale şi de grup în cadrul predării. Repetiţia Cum participanţii nu vor reţine tot ce au învăţat şi vor uita multe lucruri. Repetiţia este din acest motiv o componentă necesară a procesului de învăţare. Ultima etapă are. evaluării şi repetiţiei. dacă au înţeles totul corect şi dacă prezentarea dumneavoastră a corespuns cerinţelor pe care le-au avut în legătură cu obiectivele şi selectarea conţinuturilor didactice. Etapele de mai sus sunt necesare pentru o învăţare reuşită şi de aceea trebuie avute în vedere în cadrul seminarului. De aceea este utilă o îmbinare a autocontrolului şi a controlului de către altul. Este o procedură potrivită adulţilor. Participanţii la seminar trebuie implicaţi pentru ca aceasta să fie mai eficientă şi mai variată. fie sub formă de control de către altul. doar participantul are un feedback al prestaţiei sale. . care nu creează teama de a fi blamaţi. Cu toate acestea. dacă mai există întrebări şi dacă sunt necesare repetiţiile. Repetiţia nu trebuie făcută în mod unilateral de lector. VI. Avantajul principal al autocontrolului este că răspunsurile greşite şi prestaţiile nesatisfăcătoare nu sunt făcute publice.18 V. Controlul poate avea loc fie sub formă de autocontrol. Controlul Controalele au scopul de a verifica dacă participanţii au realizat obiectivele didactice.

Chiar şi cel sigur pe materie trebuie să se gândească la forma prezentării.19 C. competenţa sa profesională este pusă imediat sub semnul întrebării. Faceţi-vă deci timp înainte de seminar să verificaţi actualitatea propriilor dumneavoastră cunoştinţe! i gândiţi-vă : cu cât mai sigur sunteţi pe materie. Un element al pregătirii temeinice este alcătuirea manuscrisului. lectorul trece peste emoţii şi rolul lui începe să-i placă din ce în ce mai mult. iese la iveală că prezentatorul înfăţişează o legislaţie depăşită. i lectorii cu experienţă au emoţii. Pregătirea O pregătire solidă este alfa şi omega unui seminar bun. Nu sunt recomandate frazele lungi. În « caz de urgenţă » (un „blocaj“). Lectorii experimentaţi au uneori convingerea că stăpânesc atât de bine materia încât nu mai au nevoie de pregătire – şi astfel sunt pe drumul cel bun pentru a distruge seminarul. În consecinţă stresul provocat de • . Întrebarea care se pune este doar cum reuşiţi să controlaţi tensiunea. Dacă apoi. care poate fi corect din punctul de vedere al conţinutului. Limitaţi-vă deci la cuvinte cheie. Paginile prea încărcate sunt greu de urmărit. Vă tentează să citiţi cuvânt cu cuvânt şi nu slujesc scopului manuscrisului: să-l ajute pe lector să-şi amintească anumite lucruri aruncând o privire scurtă peste el. Pe o foaie/un carton nu trebuie să fie prea multe informaţii. verificaţi-vă actualitatea cunoştinţelor. vă va fi imposibil să găsiţi locul unde vă aflaţi. Mai ales în domeniul juridic este posibil ca lectorul să nu fi luat cunoştinţă de cea mai recentă modificare legislativă. emoţiile vă dau avânt. Structurarea şi selectarea metodelor I. cu atât veţi putea să vă controlaţi mai bine propriile emoţii. De aceea se impune încă odată sfatul imperativ să vă rezervaţi suficient timp pentru pregătire. Altfel există riscul unui monolog fără punct şi virgulă. în cursul seminarului. Câteva observaţii şi în acest sens : • Manuscrisul trebuie să fie redactat inteligibil. Unul dintre principalele motive pentru un stres dincolo de limita recomandată este nesiguranţa în privinţa materiei. De aceea introducerea – după cum s-a spus – trebuie să fie bine gândită. dar nu ajunge la participanţi. Dacă introducerea este încununată de succes. E locul să spunem câteva cuvinte dspre nervozitate: nu este o ruşine să aveţi emoţii ! Dimpotrivă : într-o anumită măsură. ► Important: Renunţaţi deci la ideea că doar începătorii au nevoie de o pregătrie temeinică! Nota bene : Chiar dacă sunteţi de părere că sunteţi foarte familiarizat cu materia seminarului.

unităţile nu trebuie să fie atât de mici încât să fărâmiţeze prea mult tema. Gândiţi-vă cu atenţie câtă materie poate fi însuşită în timpul avut la dispoziţie. O participare activă poate însă duce şi la o schimbare a planificării dumneavoastră temporale. După unitatea de învăţare poate fi programată o scurtă pauză. O greşeală pe care o fac mulţi lectori este să includă prea multă materie în seminar şi să-l aglomereze astfel pe acesta. Structurarea materialului didactic În calitate de lector vă revine sarcina să îi familiarizaţi pe participanţi cu o materie amplă şi lipsită de contur. Rezultatul : succesul didactic este sub aşteptări. ceea ce vă înceţoşează şi mai mult privirea asupra manuscrisului. Nu subestimaţi nici timpul necesar pentru o eventuală traducere consecutivă : o oră de seminar se transformă într-o jumătate de oră de prezentare dacă traducerea este consecutivă. ► Important: Mai puţin înseamnă adesea mai mult! La început se află planificarea temporală. Nu se poate estima întotdeauna cât de mult veţi avansa cu materia. dar nu obligatorie din punctul dumneavoastră de vedere (teme necesare). pot fi discutate pentru completarea conţinutului. dar la care se poate renunţa în favoarea unor aspecte mai importante (teme posibile). Dacă participanţii pun mai multe întrebări decât v-aţi fi aşteptat. Cel târziu atunci veţi regreta că nu aţi numerotat paginile. Sfatul acesta are o explicaţie simplă: în agitaţia dinaintea începerii seminarului se poate întâmpla ca cele 95 de pagini ale manuscrisului să vă cadă şi să se împrăştie pe jos. Pentru planificarea conţinutului se recomandă o împărţire în teme obligatorii. necesare şi posibile. Numerotaţi paginile manuscrisului. În ordinea priorităţii urmează acele teme a căror tratare este de dorit. Acest lucru favorizează caracterul lor inteligibil şi le pune participanţilor la îndemână un fir roşu. Temele trebuie subdivizate în unităţi de învăţare. Adesea este posibil să încheiaţi o unitate de învăţare cu o scurtă repetiţie sau cu un exerciţiu. dacă timpul o permite. . II. În cele din urmă veţi stabili acele teme care. Cu toate acestea. acesta este de regulă un semn bun : cine întreabă e interesat de subiect şi se gândeşte la el – o întrebare arată în cel mai rău caz că participantul a observat cel puţin că un lucru nu îi este foarte clar. Acest lucru poate fi evitat dacă întâi structuraţi şi apoi limitaţi materialul didactic.20 • « blocaj » creşte. în momentul planificării conţinutului trebuie să stabiliţi ce teme vreţi să discutaţi neapărat în cadrul seminarului (teme obligatorii). Cum însă vreţi să fiţi receptivi la întrebările participantului şi nu doriţi să le „înăbuşiţi“.

Avantajele prelegerii sunt că: • Este posibilă cu grupuri mari • Permite o planificare temporală relativ exactă • Este adecvată pentru comunicarea compactă de cunoştinţe • Este foarte potrivită pentru introduceri. aceasta este metoda predilectă a prelegerilor universitare clasice. pot fi comunicate multe cunoştinţe. dacă este matură didactic.21 III. există şi anumite dezavantaje: • Participanţii nu sunt încurajaţi să se implice activ • A asculta pe o perioadă mai lungă e obositor • Participanţii pot să se „deconecteze“ neobservaţi • Participanţii primesc informaţii. Pentru toţi cei care învaţă mai bine dacă aud decât dacă citesc. devenind astfel un . de timpul avut la dispoziţie. predarea frontală este singura variantă plauzibilă. Astfel. Există situaţii în care lecţia frontală este potrivită sau chiar singura metodă de predare posibilă. prelegerea rămâne în mare neschimbată. metodele : astfel animaţi seminarul prin variaţie. Alternaţi. Într-adevăr. Ca lector trebuie să vă lămuriţi ce metode vi se par adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor seminarului. dar nu le comunică mai departe şi nu le aplică. Schimbarea celui aflat în faţă creează o anumită diversitate. şi de spaţiul disponibil. lecţia frontală este mai potrivită decât studiul individual cu ajutorul unui curs scris. Multe cărţi de specialitate atrag atenţia asupra excesului de predare frontală. pentru o lecţie introductivă despre aspectele generale ale dreptului civil în faţa a 800 de studenţi fără cunoştinţe prealabile. În cele ce urmează vor fi prezentate caracteristicile precum şi avantajele şi dezavanatajele diferitelor metode. de cunoştinţele prealabile ale participanţilor. Acest lucru trebuie privit cu rezerve. Ascultătorii pot fi schimbaţi oricând. În ciuda dezavantajelor acestei metode. 1. Prelegere / Lecţie frontală şi referate ale participanţilor Forma clasică a comunicării de cunoştinţe este prelegerea respectiv lecţia frontală. Selectarea metodelor Selectarea metodei didactice depinde de mulţi factori. Prelegerea este puternic centrată pe lector. dacă este posibil. de dimensiunea grupului de participanţi. şi prin predarea frontală. mai ales de conţinuturile ce trebuie comunicate în cadrul seminarului. sinteze. repetiţii Pe de altă parte. O variantă a prelegerii pure ţinute de lector sunt referatele participanţilor. Este adevărat că întrebările puse pe parcurs (în măsura în care sunt permise) se schimbă odată cu schimbarea ascultătorilor.

este posibil ca participantul să nu fi urmat un curs de formare pedagogică. deşi unele grupuri nu au terminat încă. Dacă predarea frontală e întreruptă de referatul unui participant. De aceea exerciţiile trebuie să fie clare şi să poată fi rezolvate într-un timp relativ scurt (o medie de 20 de minute). prezentarea rezultatelor va dura mult şi va fi şi plictisitoare. Pentru a preîntâmpina acest lucru. în parteneriat sau pe grupuri Lucrul individual. Acest lucru este posibil la universitate. În mod firesc. participanţii îi vor acorda referentului din rândurile lor – cel puţin la început – atenţie. Cu excepţia cazului în care reuşiţi în prealabil să convingeţi un participant să realizeze un referat. Într-un seminar de două zile. O formă specială este lucrul individual. Însă aceasta are ca rezultat faptul că unele grupuri termină cu mult înaintea altora şi încep să se plictisească. când « grupurile » sunt compuse dintr-o singură persoană. De aceea e posibil ca ascultătorii să nu reţină prea multe. Pentru sarcini limitate se formează grupuri din mai multe persoane sau din două (lucru în parteneriat).22 element tonifiant. Lucrul individual. astfel încât să nu se ajungă la un sentiment de plictiseală în rândul celor mai rapizi. referatul unui participant va fi adesea greu sau imposibil de integrat. ca lucrul în parteneriat sau în grup. 2. nu există nicio metodă mai bună de a învăţa o materie decât predând-o. după cum se ştie. . Trebuie deci să fiţi pregătit să faceţi completările de rigoare. Totuşi lucrul individual nu conţine niciun element de de comunicare. Referatul unui participant are ca rezultat faptul că cel puţin acel participant va îndeplini obiectivul didactic. participanţii vor să vadă cum se luptă omul „lor“. Nota bene: dacă formaţi prea multe grupuri. încep să vorbească. La final rezultatul este prezentat. i în sfârşit : Spre deosebire de dumneavoastră. Pentru că. referatele participanţilor necesită un anumit timp de pregătire. Dacă referatul este greşit din punctul de vedere al conţinutului trebuie să fiţi pregătit să prezentaţi din nou întreaga tematică. Sarcina de lucru trebuie dusă la împlinire într-un timp dat. în parteneriat sau în grup nu trebuie să fie prea cuprinzător. În consecinţă. lectorul declară exerciţiul încheiat. din cauza unor deficite pedagogice. În cele din urmă. Pentru sarcini complexe este necesară o perioadă de timp suficientă. Exerciţiul de rezolvat individual. Nu ştiţi dacă participantul va transmite acele informaţii pe care le consideraţi relevante în contextul dat. în măsura în care vreţi ca toate grupurile să ia cuvântul. unde profesorii şi studenţii se întâlnesc de-a lungul unui semestru odată sau de mai multe ori pe săptămână. cel în parteneriat şi cel pe grupuri sunt forme orientate pe participanţi ale procesului de învăţare. Referatul participantului ascunde însă şi câteva pericole.

Avantajele lucrului individual. În acest caz materia va fi însuşită în comun. cel puţin unii dintre participanţi devin activi. În acest scop puneţile participanţilor la dispoziţie încă dinainte de începerea seminarului carioci şi bileţele de hârtie şi rugaţi-i să-şi noteze. dacă astfel puteţi reduce numărul lor. Discuţia Discuţia este o formă de predare care cere de la lector eforturi suplimentare. Prin întrebările cu răspunsuri pe bilete de hârtie îi implicaţi pe participanţi în transmiterea materiei şi asiguraţi diversitatea seminarului. sau pur şi simplu pentru că nu au cunoştinţe pe care să le poată aduce în discuţie.23 În acest scop poate fi mai potrivit să formaţi grupuri de câte cinci în loc de grupuri de câte patru. Un avantaj al discuţiei constă în aceea că. 4. În calitate de lector vă revine sarcina să sortaţi tematic şi să grupaţi bileţelele lipite. ideile pe un bileţel de hârtie. Întrebări pe bileţele de hârtie O formă de predare orientată către participanţi este cea a întrebărilor pe bileţele de hârtie. în cazul în care coordonatorul are un tact pedagogic corespunzător. într-un anumit context. Deci este posibilă de regulă doar atunci când cel puţin unii dintre participanţi au cunoştinţe şi experienţă. Sarcina coordonatorului este să conducă discuţia prin întrebări şi contribuţii bine ţintite. în parteneriat sau în grup sunt următoarele: • Învăţarea este încununată de succes prin activarea participanţilor • Asigură diversitatea • Element de comunicare (nu la lucrul individual) 3. care apoi să fie lipit pe tabla aflată în faţă. fără ca discuţia să se transforme într-un simplu joc cu întrebare şi răspuns. menţionate deja în legătură cu inaugurarea seminarului. Iată din nou cele mai importante reguli pentru completarea bileţelelor: • • • Bileţelele trebuie scrise pe o singură parte Scrisul trebuie să fie mare şi citeţ Pe fiecare bileţele se notează o singură idee . În schimb alţii se vor ascunde şi nu vor apărea în prim plan – pentru că nu doresc acest lucru. participanţii implicându-se în discuţie cu experienţele şi cunoştinţele prealabile.

24 5. Ţineţi însă cont de faptul că nu toţi participanţii se simt bine întrun joc de rol şi nu obligaţi pe nimeni să joace un rol. Într-un seminar juridic o problematică de drept penal poate fi discutată dându-i unuia dintre participanţi rolul procurorului. . altuia pe cel al avocatului apărării şi unui al treilea pe cel al judecătorului. Jocul de rol O altă metodă care pune accentul pe participanţi este jocul de rol.

Atitudinea lectorului: inaugurarea seminarului Etapa cea mai dificilă şi.25 Unitatea de învăţare 4 A. a organizării şi a dumneavoastră ca lector. Poate fi util şi să schimbaţi câteva cuvinte amicale cu participanţii înainte de începerea seminarului şi să-i ocupaţi într-o fază timpurie a acestuia cu exerciţii individuale. de exemplu prin bâlbâieli. cea mai neplăcută a unui seminar este reprezentată de primele minute ale acestuia. Începutul unui seminar este deosebit de important. 2. Totuşi propoziţiile nu trebuie rostite ca şi cum ar fi învăţate pe de rost (vezi mai sus) – exersaţi deci singur introducerea înainte de începerea seminarului. aici nu trebuie să existe sincope. pentru a nu vă bâlbâi chiar de la începutul seminarului şi a deveni şi mai emoţionat. mers de colo-colo necontrolat prin încăpere sau chiar « black-outs ». una dintre cele mai importante premise pentru a contracara nesiguranţa şi nervozitatea. ca să nu trebuiască să le căutaţi după aceea. Puneţi-vă şi materialele în ordine înainte de începerea seminarului. 3. Este greşit şi să . Bineîneţeles că o pregătire bună din punctul de vedere al conţinutului este. în parteneriat sau pe grupuri. Folosiţi formule simple şi evitaţi cuvintele greu de pronunţat. conţinuturilor. Cu cât sunteţi mai bine pregătit. la un seminar. pentru a le transmite participanţilor din primul moment o imagine pozitivă a planificării seminarului. Aceasta ar avea ca rezultat un mediu de învăţare negativ şi îl descalifică pe lector. Următoarele sfaturi vă pot ajuta să contracaraţi asemenea reacţii: ► Important: Notaţi-vă primele fraze pentru începutul seminarului şi învăţaţi-le cel mai bine pe de rost. Începutul seminarului este deci prima şi din multe puncte de vedere cea mai bună ocazie de a găsi împreună cu participanţii un cadru favorabil lucrului în comun şi de a cădea de acord asupra obiectivelor. pentru cei mai mulţi dintre lectori. orelor şi pauzelor şi a modului de a proceda. Însă nu trebuie să influenţeze atitudinea dumneavoastră ca lector. cu atât mai puţin trebuie să vă temeţi de întrebările participanţilor. 1. Evitaţi în tot cazul încercarea să păreţi foarte amuzant sau chiar să faceţi glume pe seama participanţilor la seminar sau să îi corectaţi pe unii dintre ei. Emoţiile şi tracul sunt un lucru firesc la începutul seminarului.

importante şi interesante. grupuri-proiect. Premisa pentru moderarea în cadrul unui seminar este ca predarea să nu urmărească doar să transmită cunoştinţe. B. O metodă deosebit de eficientă de a-i face pe participanţi să se implice în alegerea temelor şi în stabilirea unor problematici comune pentru care să fie găsite propuneri comune de soluţionare este tehnica moderării. Tehnica de moderare este foarte recomandabilă la seminare. pentru a ridica probleme şi a găsi soluţii. Moderatorul În centrul moderării stă moderatorul. pune întrebări şi trasează sarcini. De aceea motivarea şi identificarea participanţilor este accentuată. pentru că rundele de discuţii în sine sunt adesea percepute ca nesatisfăcătoare (doar puţini participanţi se implică. face sugestii. Tehnica de moderare este aici un mod de a realiza o discuţie animată. sintetizează contribuţiile. dar urmăreşte mereu implicarea participanţilor şi orientarea procesului didactic în funcţie de dorinţele acestora. Atitudinea lectorului: tehnica moderării Participanţii nu vin la seminar sau la atelier doar pentru a afla lucruri noi. moderatorul trebuie să fie bine pregătit. pentru a face schimburi. Acest schimb de experienţă poate avea loc sub formă de discuţii. El ia asupra sa cuvântul introductiv. Moderatorul este un ajutor metodic şi facilitează comunicarea între participanţi. unii participanţi sar de la un punct la altul). ci. ci şi pentru a discuta cu alţii despre experienţele lor. urmăreşte respectarea timpului alocat.26 începeţi seminarul cu o scuză (de pildă pentru că nu aţi avut destul timp să vă pregătiţi) sau cu laudă de sine. date fiind experienţele prealabile ale participanţilor. discuţia nu este orientată. conduce discuţia. aceştia să fie dispuşi să se implice într-o rundă de discuţii şi să dezvolte iniţiative proprii. . seminare). I. În principiu nu contribuie la conţinut. structurată şi fructuoasă. Tehnica moderării cuprinde diferite modalităţi pentru situaţii diferite (de exemplu discuţii. Pentru a-şi putea îndeplini sarcina. lucru în parteneriat sau în grupuri şi jocuri de rol.

Prin formularea ideii pe un bileţel e necesar să se extragă esenţa afirmaţiei şi să se reducă la un cuvânt cheie. şi permite în acelaşi timp o adaptare a contextului la cerinţele actuale. participanţilor le pot fi împărţite bileţele goale. Instrumente de lucru Pentru desfăşurarea moderării sunt necesare table cu folii. Ca alernativă. rezervelor şi temerilor participanţilor. ideilor. indică eventual o structură (de exemplu împărţirea în pro şi contra sau în foarte interesant. Domenii de aplicare Tehnica de moderare poate fi aplicată în domenii dintre cele mai diverse: 1. la identificarea şi selectarea temelor. care apoi sunt lipite pe tablă. Sarcina moderatorului este să pună problema în mod cât se poate de clar pentru participanţi. o scrie pe tablă.27 II.Avantajul este că astfel sunt implicaţi şi participanţii mai puţin activi sau mai tăcuţi. putânduli se modifica şi ordinea. Organizarea contribuţiilor şi a bileţelelor ajută la cunoaşterea aşteptărilor. eventual puncte autocolante (colorate). . 2. urmând ca ei să scrie pe ele. Solicitarea contribuţiilor şi a bileţelelor Contribuţiile participanţilor la o problematică sunt notate pe bileţele. Solicitarea punctelor Modul de a proceda atunci când sunt solicitate puncte e foarte simplu: moderatorul formulează o întrebare concretă. bileţele şi carioci (colorate). Solicitarea punctelor este adecvată mai ales pentru cunoaşterea dispoziţiilor sau pentru stabilirea priorităţilor. Important la împărţirea bileţelelor este să fie implicaţi şi cei ale căror idei sau păreri s-ar pierde altfel. interesant şi puţin interesant) şi îi roagă pe participanţii la seminar să lipească puncte autocolante pe tablă în funcţie de opţiunea lor. Avantajul bileţelelor este că acestea pot fi oricând regrupate sau sintetizate. a întrebărilor. III.

Lucrul pe grupuri (mici) Adesea participarea la seminar are loc în mod diferenţiat. pentru că participanţii sunt obişnuiţi cu un anumit model de comunicare şi nu se mai încumetă să meargă dincolo de acesta.28 3. 4. Rolul moderatorului este să găsească sarcini adecvate. Formarea unor grupuri (mici) cu componenţe de fiecare dată noi poate aduce cu sine o implicare mai echilibrată a participanţilor. care să lărgească întregul spectru al argumentaţiei şi să contribuie la o desfăşurare mai animată a discuţiei. Participanţii urmează să dezvolte din perspectiva rolului respectiv anumite argumente. Jocul de rol Pentru a stimula discuţia în jurul anumitor probleme poate fi util să le atribuiţi unor participanţi diferite roluri. .

În plus. lucrurile arată deja altfel. atunci capătă însemnătatea atribuită doar când devine definitivă. care unora. Aţi înţeles această frază de la prima lectură ? Dacă da. 2. Caracterul inteligibil 1. Aici este vorba mai puţin despre texte scrise. pentru că nu corespund vorbirii naturale. li se pare foarte ştiinţific. În acest caz nu vi se poate întâmpla să lăsaţi deoparte informaţia esenţială. de vreme ce nu se spune „cine şi ce“. Caracterul inteligibil suferă de pe urma combinaţiilor complicate de propoziţii şi sunt reţinute mai puţine informaţii. cât despre cuvântul vorbit. Totuşi unii socotesc că ţine de un „stil elevat“ să pună asemenea fraze complexe pe hârtie. Astfel nu se poate verifica dacă această hotărâre este într-adevăr de urmat. care nu se gândesc la efectul pe care îl au cuvintele lor asupra ascultătorilor. simplu structurate! De regulă şi frazele formulate pasiv sunt nepotrivite. fie doar şi pentru că vorbitorului însuşi i-ar fi practic imposibil să facă diferenţa între diferitele niveluri ale frazei integrate unul într-altul şi să ducă la capăt propoziţiile secundare. Dacă însă hotărârea a fost pronunţată de instanţa supremă. ci duc şi la aceea că multe informaţii rămân necomunicate. Acestea nu sună doar lemnos.29 C. se întâlnesc uneori fraze-monstru insuportabile. nu putem decât să vă felicităm pentru capacitatea de sinteză ! Nimeni nu vorbeşte aşa. La acest lucru se ajunge . Nivelul cuvintelor Tocmai juriştii înclină adesea către un mod de vorbire cât mai complex. care speră într-o prezentare bine structurată. Formula „de urmat“ devine astfel relativă. Nivelul frazei Tocmai la jurişti. Dacă a fost emisă de o judecătorie. Cât mai multe informaţii trebuie cuprinse în cât mai puţine propoziţii. De aici lipseşte informaţia cine a emis această hotărâre. care din motive inexplicabile tind către un limbaj plin de substantive şi închistat. Cel mai adesdea se recomandă folosirea frazelor cu verbul la diateza activă. ► Important: Folosiţi fraze scurte. Atitudinea lectorului: tehnica de predare I. Să luăm fraza formulată pasiv Ieri a fost emisă o hotărâre de urmat privind protecţia chiriaşilor. Dar pentru prezentare este cu atât mai important ca frazele să fie simplu construite. acestea sună ca fiind citite. anume cine este subiectul.

lupta se pierde încet-încet. dar se strecoară mereu în vorbire. Iar imaginile sunt mult mai uşor de memorat decât conceptele pure. Rezultatul este o înşiruire nesfârşită de substantive. . Acest lucru este greu de evitat. O prezentare sugestivă creează imagini în capul ascultătorilor. informaţiile sunt prezentate pas cu pas şi procesul de învăţare este mult mai eficient. Dacă însă. Dacă data viitoare un asemenea judecător va încerca să evite acest cuvânt. Adesea nici măcar vorbitorul nu-şi dă seama că repetă mereu un anumit cuvânt fără sens. nu toate cuvintele de umplutură pot fi evitate. Odată cu scăderea concentrării însă. fără sens. care înregistrează un text liber cu reportofonul sunt uimiţi când le parvine varianta scrisă a textului lor şi observă de câte ori apare în textul lor un anumit cuvânt de umplutură. Astfel nu cădeţi nici în ispita de a transforma substantivele în verbe. Limbajul dumneavoastră rămâne natural. Nesiguranţa este uşa de intrare pentru cuvintele nedorite. o face din ce în ce mai densă şi mai implică în ea încă una sau două fraze. Bineînţeles. Adesea este vorba despre anumite cuvinte de umplutură.30 prin transformarea verbelor în substantive. Însă devine o problemă când un asemenea cuvânt se repetă din două în două propoziţii şi ascultătorii încep deja să-şi facă liste. ci se strecoară insistent în vorbire. Sfatul de a evita cuvintele de umplutură e mai uşor de dat decât de pus în practică. iar rezultatul este că acel cuvânt nedorit apare acum mai des ca înainte. Caracterul sugestiv Caracterul ilustrativ este cheia unui seminar reuşit. care nu au un înţeles în sine. dimpotrivă. ajungeţi des în situaţia în care nici dumneavoastră nu mai ştiţi exact ce gând urmează. Cu cât sunteţi mai bine pregătit. Puteţi evita o asemenea limbă de lemn segmentând frazele. Adesea un jurist îşi cizelează îndelung fraza. Unii judecători. O problemă la nivelul cuvintelor sunt formulele repetitive. vă pierdeţi uşor şi controlul asupra limbii – şi astfel apar cuvintele menţionate. efectul va fi adesea contrar. în primă fază va putea să evite întrebuinţarea lui. Dacă începe în mod conştient lupta împotriva acestui cuvânt. O reţetă de succes este pregătirea bună pentru seminar. adesea şi cu dublări neobservate. II. Problema este că acestea nu sunt folosite în mod conştient. Astfel cuvintele de umplutură şi ezitările sunt semnul vizibil exterior al faptului că lectorul îşi pierde suveranitatea ca urmare a unei pregătiri insuficiente. cu atât mai sigur apăreţi şi cu atât mai puţine şanse le lăsaţi cuvintelor repetitive.

în capul ascultătorilor se naşte o imagine concretă a dimensiunilor catastrofei. martorii sunt un . Vizualizarea Vizualizarea – deci ilustrarea imaginilor – sporeşte eficienţa didactică. Un exemplu : Organizaţi un seminar pentru judecători din domeniul penal legat de credibilitate. Ca vizualizare într-un sens mai larg poate fi desemnată şi ilustrarea informaţiilor prin mici experimente. În cazurile complexe. Să luăm ca exemplu jurnalul televizat. ascultătorul îşi va aminti doar că mulţi oameni au fost afectaţi de indundaţii. Abia pe baza speţei se poate verifica dacă ascultătorul poate aplica în practică cele învăţate. Însă mulţi oameni nu au simţul unor cifre atât de mari. se referă la declaraţiile martorilor : conform studiilor psihologiei interogatoriilor. pe care vreţi să le-o comunicaţi participanţilor. O informaţie esenţială. Exemplu concret este mai uşor de memorat decât o prezentare bazată pe fapte. mai ales dacă sunt implicate mai multe persoane. o schiţă este indispensabilă. Utile sau chiar indispensabile sunt în acest caz figurile. pentru că sunt solicitate în acelaşi timp mai multe părţi ale creierului. III. Cât de mare este cifra va reţine mai degrabă cu ajutorul comparaţiei cu numărul de locuitori ai Bucureştilor. De ce? Creierul uman este astfel construit încât învaţă mai bine văzând decât auzind şi auzind mai bine decât citind. Dacă însă adăugăm: Aceasta înseamnă de 10 ori populaţia Bucureştilor. Textul vorbit este susţinut de un titlu scris şi de o imagine adecvată. Fără completarea lămuritoare. Cu siguranţă următoarea ştire este tulburătoare în sine: 20 de milioane de oameni sunt afectaţi de inundaţiile catastrofale din Pakistan. Temele juridice mai degrabă abstracte sunt în mod firesc mai dificil de vizualizat. Astfel ştirea rămâne cel mai bine în memorie. care de pildă reprezintă structura unei norme. Dacă de pildă aveţi un referat despre iepurele sălbatic şi comportamentul său. Efectul învăţării este sporit în mod semnificativ dacă auzul este sprijinit de văz. Aspectele juridice pot fi clarificate cel mai bine prin folosirea speţelor.31 Acest lucru este uşor demonstrat când este vorba despre cifre. i schiţele pentru un caz sunt o simplificare semnificativă. este recomandat să arătaţi imagini cu un iepure sălbatic şi comportamentul menţionat. Sigur că nu e totdeauna simplu să găseşti forma potrivită de vizualizare.

Care sunt motivele? Motivul este adesea că vorbitorul are o rostire monotonă şi. Aceasta părăseşte încăperea. un efect de somnifer. Aceasta s-ar putea desfăşura după cum urmează : O rugaţi pe o angajată a centrului de formare unde are loc seminarul cu un obiect de îmbrăcăminte strident să intre în sală un pic după începutul seminarului şi vă dea o hârtie. Participanţii joacă rolul de martori şi trebuie să o descrie pe angajată şi să spună ce s-a întâmplat. Cei mai mulţi dintre participanţi vor fi socotit întreruperea o întâmplare nesemnificativă şi astfel o vor fi eliminat din memorie. oricât de bun ar fi conţinutul – concentrarea scade repede. i cine a fost foarte atent va spune că aţi semnat un document – ceea ce evident nu este adevărat. pentru că doar aţi mâzgălit cercuri pe hârtie. Puteţi fi sigur că descrierile vor fi complet diferite: de la ciorapi roşii până la bluză roz şi de la păr lung şi blond până la păr negru şi scurt. Fragmentul de învăţat rămâne mai bine impregnat în memorie dacă îl ilustraţi pe loc cu un exemplu. veţi auzi toate descrierile posibile. de pildă. îmi lipseşte-însă credinţa. vor fi mult mai dispuşi să recunoască veridicitatea informaţiei. Există însă mijloace la îndemână pentru a asigura diversitatea cu ajutorul tehnicii de vorbire şi astfel a capta atenţia ascultătorilor. IV. Din tehnica de vorbire fac parte: . În acest caz. Puteţi încerca să transmiteţi această informaţie sub forma unui simplu referat.32 mijloc de probă cu o valoare adesea limitată – chiar şi acei martori care nu au un anume interes în rezultatul litigiului. Se pune doar întrebarea dacă participanţii îşi însuşesc cu adevărat informaţia – ca. apoi i-o daţi înapoi angajatei. în Faust al lui Goethe: Vestirea o aud bine. i aceasta deşi martorii sunt cel mai folosit mijloc de probă. Tehnica de vorbire Sigur vi s-a întâmplat şi dumneavoastră: auziţi o prezentare sau un discurs şi după puţin timp începeţi să vă plictisiţi. Cei mai mulţi însă nu vor fi observat ce aţi făcut. Dacă participanţii află « pe propria piele » cât de puţin fiabili sunt ca martori chiar şi ei – judecătorii şcoliţi în drept penal – . Astfel informaţia conform căreia „declaraţiile martorilor adesea nu sunt de încredere“ poate fi bine vizualizată şi însuşită de paticipanţi. Măzgăliţi nişte cercuri pe hârtie. fără să scrieţi nimic. din acest motiv. În ziua următoare de seminar audiaţi nişte martori.

Ritmul vorbirii Ritmul vorbirii este strâns legat de pauzele de vorbire. Bileţelul vă aminteşte să nu neglijaţi acest element important al tehnicii de vorbire în agitaţia primei faze a seminarului. 2. pentru că este lesne de observat că după pauză urmează un alt gând. lectorul vorbeşte „fără punct şi fără virgulă“ şi nu face pauze.33 • • • • • Pauzele de vorbire Ritmul vorbirii Volumul Intonaţia Pronunţia 1. Faceţi de aceea pauze cu sens şi înţeles. i aici un bileţel pus pe biroul de la care vorbiţi vă poate fi de ajutor. Acesta este un rezultat al dorinţei subconştiente de a termina cât mai repede cu prezentarea. Volumul Lucrul de care trebuie să ţineţi seama în cazul volumului este că ascultarea pe termen lung este obositoare dacă referentul vorbeşte prea încet. anume chiar atunci când încheiaţi o cugetare. îi place rolul său de referent. Pauzele de vorbire Respectaţi neapărat pauzele de vorbire adecvate. Un ritm prea rapid al vorbirii este consecinţa tipică a nervozităţii – de asemenea o consecinţă a dorinţei subconştiente de a încheia cât mai repede seminarul. puneţi-vă pe birou un bileţel cu inscripţia „pauze de vorbire“. ► Sugestie: Ca ajutor pentru memorie. dimpotrivă. din cauza emoţiilor. sau şi când vreţi să atribuiţi o importanţă deosebită celor pe care tocmai le-aţi spus. Pe de altă parte nu e cazul să vorbiţi nici prea tare. Cel căruia. În plus poate apărea impresia că vorbitorul nu este convins de ce spune. Acestea împart prezentarea. pentru a nu fi perceput ca intruziv. va face mai degrabă pauze de vorbire. . Adesea. puneţi-vă pe birou un bileţel cu inscripţia „vorbeşte rar“. ► Sugestie: Ca ajutor pentru memorie. Un lector cu voce puternică este perceput ca fiind mai sigur pe sine. dacă aveţi tendinţa să vorbiţi prea repede. 3.

5. însoţită eventual de gesturi corespunzătoare (vezi în acest sens subcapitolul următor: „Atitudinea lectorului: limbajul corporal“). volumul. intonaţia şi pronunţia. ritmul vorbirii. Intonaţia face prezentarea mai variată şi implicit mai animată. Un mod de a sublinia gândurile mai importante este pauza de vorbire (vezi mai sus). În plus. .34 4. Pronunţia i în sfârşit: urmăriţi o pronunţie clară. Toate aceste elemente ale tehnicii de vorbire pot fi formate. înregistraţi una dintre prezentările dumneavoastră şi urmăriţi modulaţia vocii şi respectarea indicaţiilor de mai sus privind pauzele de vorbire. Nu înghiţiţi silabele finale şi aveţi grijă să articulaţi propoziţiile clar şi răspicat până la sfârşit. Intonaţia i intonaţia este importantă. Pentru exerciţiu. trebuie să subliniaţi noţiunile cheie prin intonaţie.

ci să vă plimbaţi privirea. Atitudinea lectorului: limbajul corporal Atitudinea. joaca cu pixul. i însuşiri precum dimensiunile corporale. tunsoarea şi chiar unele detalii ale feţei sunt surse de informaţie din care se pot trage. motiv pentru care gesturi asemănătoare pot avea în cercuri culturale diferite un înţeles cu totul diferit (de pildă „semnul OK“ – cerc format din degetul mare şi arătător.înseamnă în Japonia „bani“. În acest sens conţinutul celor spuse are doar 7 procente. mimicii şi poziţiei corpului este de asemenea o parte a limbajului social. Nu fixaţi câte un participant. în Franţa „zero“. expresia ochilor. Toate acestea se numesc limbaj corporal. Fiţi atenţi la poziţia corpului dumneavoastră. în Etiopia „homosexualitate“). Aceeaşi influenţă o are asupra forţei expresive a vorbitorului şi lectorului. ci şi să îşi sublinieze reflecţiile cu semnalele corporale corecte şi să-i convingă pe participanţii la seminar de veridicitatea lor. Nu vă plimbaţi fără rost de colocolo când folosiţi tabla. O gestică în care folosiţi ambele mâini este cel mai adesea mai eficientă decât una cu o singură mână. într-o măsură într-adevăr nedefinită. pentru că astfel limbajul corporal se exprimă mai bine şi argumentele dumneavoastră sunt mai eficiente. De aceea lectorii trebuie să lucreze la limbajul lor corporal. flipchartul sau tabla albă şi evitaţi gesturile repezite. Cele mai bine alese cuvinte nu îşi ating scopul dacă limbajul corporal nu susţine în mod corespunzător prezentarea. în Mexic „sex“. concluzii privind trăsăturile de caracter sau dispoziţiile noastre. faceţi acest lucru în general stând în picioare. trasul de haine sau agăţatul de biroul de la care vorbiţi. vocea. cu celelalte degete întinse. temerile şi dorinţele. ► Pentru alcătuirea seminarului acest lucru înseamnă să: • • • • • • Vă priviţi ascultătorii. colţurile gurii sau mâinile ne trădează gândurile. Folosirea conştientă a gesturilor. având în vedere că un contact vizual defectuos diminuează eficacictatea prezenţei în mod sensibil. Când vorbiţi şi prezentaţi. poziţia braţelor şi a picioarelor. De aceea impactul limbajului corporal asupra reuşitei unui seminar nu trebuie subestimat: limbajul corporal contribuie cu 93 la sută la transmiterea simpatiei. Fiţi conştienţi de însemnătatea braţelor dumneavoastră şi a poziţiei braţelor. .35 D. Deci limbajul corporal spune mai multe decât credem despre noi. . Lectorii trebuie nu doar să fie conştienţi de semnalele mute ale corpului. îmbrăcămintea. Mâinile băgate în buzunarele pantalonilor sau ţinute la spate sunt percepute negativ. Fiţi atenţi la reacţiile din cercul participanţilor la seminar (de exemplu oboseala sau înţelegerea defectuoasă) şi să reacţionaţi la ele. viaţa sufletească.

Înainte de a începe să exersaţi o gesticulaţie pozitivă trebuie să învăţaţi să evitaţi una negativă. cel mai adesea participanţii vor să plece repede acasă şi nu au chef să pornească o discuţie despre calitatea seminarului. evitaţi pe cât posibil formulările negative. De aceea. Atitudinea lectorului: încheierea seminarului La sfârşitul unui seminar. de exemplul.36 • • În principiu. Ultimele minute ale unui seminar trebuie folosite pentru a vă lua rămas bun de la participanţi şi poate pentru a le mulţumi. Dacă nu puteţi evita o exprimare negativă. e recomandat să-i încurajaţi la sfârşitul seminarului şi eventual să le şi stimulaţi reflecţia. dacă grupul a avut o activitate intensă. nu o faceţi mecanic. ci fiţi credibil şi autentic. iar gesticulaţia negativă este pusă în legătură cu persoana dumneavoastră. în niciun caz nu o întăriţi prin gesticulaţie negativă. trebuie să încercaţi să vă confruntaţi cu aceste critici şi să verificaţi cum aţi putea ameliora organizarea seminarului. . dacă participanţii aduc critici. Altfel se formează o impresie generală profund negativă. Pentru că se impune ca participanţii să păstreze seminarul în memorie. când vă referiţi la o idee a oponentului dumneavoastră ideatic. Când vă luaţi rămas bun. E. De asemenea. participantul la un seminar vrea să evite luarea unei poziţii critice la sfârşit. dacă vreţi să fiţi convingător.

iar la un schimb de mijloace tehnice chiar potenţată. a înţelegerii şi a memorării. I. aspectele complexe sunt lămurite. Iar diversitatea este necesară şi pentru a evita dificultăţile de concentrare. • 30 la sută din cele văzute. mai ales la o prelegere concentrată pe lector. • Sunt subliniate punctele importante ale problemei. ci le şi vede. Poate fi repetată în cazul unor întrebări intermediare şi finale şi garantează rezultatele. • În plus vizualizarea îi oferă lectorului o listă de cuvinte cheie şi încurajează discuţiile libere. • Vizualizarea e percepută ca fiind importantă. • Confuziile sunt diminuate. e un semnal discret care-l face pe participantul la seminar să-şi ia notiţe.37 Unitatea de învăţare 5 A. • Atenţia ascultătorilor e captată. • Vizualizarea e prezentă. calitatea ortografiei sporeşte. ► În cazul vizaulizării trebuie ţinut seama de patru reguli fundamentale: . Studiile au arătat că participanţii la un seminar • Reţin 10 la sută din lucrurile citite. ci îi şi ajută pe participanţi să reţină mai bine informaţiile. • 20 la sută din cele auzite. Vizualizarea foloseşte deci la comunicarea clară a conţinuturilor şi la înlesnirea învăţării. omul învaţă mai bine dacă nu doar aude lucruri noi. Prin reducerea la esenţă structurile pot fi identificate mai uşor. În plus. Recursul la vizualizare Învăţarea trăieşte din diversitate. • însă 50 la sută din cele văzute şi auzite. Avantajele cele mai importante: • Vizualizarea nu doar sporeşte caracterul inteligibil al unor conţinuturi deosebit de dificile. de a da impulsuri: • Prin utilizarea diferitelor metode şi • Prin utilizarea mijloacelor tehnice. Materialul didactic e abstract şi nu întotdeauna uşor de înţeles. Prin vizualizare şi rezultatele învăţăturii sunt deci mai bune. Utilizarea mijloacelor tehnice Ca lector aveţi două posibilităţi importante de a concepe material atractiv şi eficient.

proiecţia de slide-uri sau prin proiector. scrisul e mai lizibil. • Dezvoltarea cugetărilor poate fi urmărită vizual de participanţi. întrebări sau preocupări deosebite. • Există o notă personală prin scrisul de mână. De aceea nu trebuie folosite prea multe mijloace tehnice deodată. • Scrierea pe tablă este deschisă şi rezultatelor spontane. • Cele scrise pe tablă sunt în faţa ochilor ascultătorilor.38 • • • • Mesajul trebuie să fie inteligibil. 1. • Când o contribuţie este greşită sau inutilă. Prezentarea trebuie să fie clar structurată. Vizualizarea se face cu ajutorul mijloacelor tehnice. • Datorită folosirii cretei şi a vitezei mici de scriere. precum şi prezentarea cu ajutorul computerului. • Are o suprafaţă mare pentru scris. se pot face oricând completări. • Este ieftină şi ecologică. flipchartul (tabla cu hârtie). • Pe tablă pot fi scrise conţinuturi sau contribuţii. Mesajul trebuie să rămână întipărit în memorie. • Se pot face repede corecturi. Ca mijloace de prezentare aveţi la dispoziţie: • • • • • scrierea pe tablă (tabla clasică de şcoală. Este important să fie transmise doar conţinuturile esenţiale. • Cele scrise sunt stabilite în dialog cu participanţii. tabla pentru lipit (pinwall). de aceea: ► Important: omisiuni! Curaj la II. . Mijloace tehnice Foarte important este şi modul vizualizării. poate fi ştearsă imediat. Trebuie să fie posibilă identificarea unui fir roşu. Tabla Avantaje: • Tabla este uşor de folosit. cu cretă. tabla albă).

• Cele scrise pe tablă nu pot fi păstrate decât prin copiere şi fotografiere. • Participanţii trebuie să scrie simultan cu lectorul. • tersul şi corecturile sunt dificile. ► Sugestii pentru conţinuturile înscrise pe tabla albă: • Vorbitorul trebuie să ştie exact când să folosească tabla albă şi în ce structură. rar trebuie scrise la început. pentru că se apleacă spre tablă şi se întoarce cu spatele la participanţi. Dezavantaje: • Sunt necesare carioci speciale. În timp ce scrie. Pe cât posibil trebuie scrise doar cuvinte cheie. Este de evitat gruparea pe verticală a cuvintelor. Tăcerea din timpul scrierii este un impuls mut pentru ca participanţii să scrie şi ei sau o pauză pentru reflecţie. Vorbitorul trebuie să ştie exact când să folosească tabla şi în ce structură. • Cele scrise pe tabla albă nu pot fi păstrate decât prin copiere şi fotografiere.39 Dezavantaje: • Tabla se umple repede. Lectorul nu trebuie să stea prea mult cu spatele la participanţi. Pe cât posibil. paginile nu pot fi date înapoi. . tabla nu trebuie ştearsă în timpul unei prezentări – de aceea se va folosi doar o tablă pe prezentare. pentru a nu produce pagube tablei albe. Când arată şi explică. pentru că astfel viteza de citire scade cu aproximativ 40 la sută. Tabla albă Avantaje: • Spre deosebire de cazurile în care folosiţi cretă. vorbitorul trebuie să stea într-o parte. Scrisul trebuie să fie lizibil. Cele scrise pe tablă trebuie să fie un rezultat al prelegerii/discuţiei. • Contrastul este mai bun decât pe tablă. Nu scrieţi rânduri întregi cu majuscule. de aceea cea mai indicată este folosirea literelor de tipar. 2. • Cel mai adesea tabla este fixă şi impune o anumită aşezare. (în mod normal) aici nu vă murdăriţi pe mâini. lectorul trebuie să vorbească puţin sau deloc. ► Sugestii pentru conţinuturile scrise pe tablă: • • • • • • • • • • • Înscrisurile de pe tablă trebuie (în egală măsură) pregătite şi planificate.

Flipchart Avantaje: • Flipchartul este uşor de folosit. termenele ş. • Când arată şi explică. • Cele scrise rămân în faţa ochilor mai mult timp. Lectorul nu trebuie să stea prea mult cu spatele la participanţi.4 cm. vorbitorul trebuie să stea într-o parte. . Pe cât posibil trebuie scrise doar cuvinte cheie. Este de evitat gruparea pe verticală a cuvintelor. pot fi agăţate în încăperea unde se desfăşoară seminarul. 3. • Foile nu pot fi multiplicate. de aceea cea mai indicată este folosirea literelor de tipar. ► Sugestii pentru conţinuturile înscrise pe flipchart: • Vorbitorul nu trebuie să stea prea mult cu spatele la ascultători. deci folosiţi carioci groase. deci folosiţi carioci groase. vorbitorul trebuie să stea într-o parte şi să aşeze flipchartul vertical. De aceea flipchartul este un sprijin bun pentru memorie dacă în cadrul seminarului trebuie notat ceva important. Scrisul trebuie să fie de minim 0. Acest lucru s-a dovedit eficient şi în cazul altor informaţii importante pentru participanţi. de pildă succesiunea temelor în cadrul seminarului. astfel încât participanţii să aibă permanent în faţa ochilor rezultatele cele mai importante. • Scrisul trebuie să fie de minim 0. • Foile scrise sunt reutilizabile. Nu scrieţi rânduri întregi cu majuscule. Dezavantaje: • Transportul e dificil. • Este posibilă o distanţă mai mică între vorbitor şi cei care-l ascultă. • Sunt posibile mai multe vizualizări în acelaşi timp. Poate fi aşezat în diferite locuri ale încăperii. pentru că astfel viteza de citire scade cu aproximativ 40 la sută. ceea ce este propice pentru atmosfera seminarului. • Flipchartul este mai mult decât un înlocuitor pentru tablă. • Pe cât posibil trebuie scrise doar cuvinte cheie. cele scrise nu pot fi păstrate decât prin copiere sau fotografiere. în acest sens este recomandat să întrerupă de mai multe ori scrisul. • Rezultatele sunt consemnate negru pe alb. pentru că se apleacă spre tabla albă şi se întoarce cu spatele la participanţi.4 cm. orele pauzelor şi meselor.a. Când arată şi explică. Scrisul trebuie să fie lizibil. • Pot fi pregătite multe foi. lectorul trebuie să vorbească puţin sau deloc.40 • • • • • • • În timp ce scrie pe tabla albă.

Dezavantaje: • Foliile presupun costuri însemnate. vorbitorul nu trebuie să se întrerupă pentru a scrie. de pildă din lucrul pe grupuri sau individual. însă economicos şi în mod sistematic. carioci şi material de lipit. Folosiţi doar culori puternice. mai ales când este vorba despre imprimante cu laser. Bileţelele pot fi realizate de participanţii la seminar la locurile lor. • Foliile pot fi acoperite parţial. urmând apoi să fie lipite. pentru că astfel viteza de citire scade cu aproximativ 40 la sută. 4. • O folie poate fi completată scriind de mână (un avantaj faţă de prezentarea computerizată). Nu scrieţi rânduri întregi cu majuscule. • Folosiţi în mod ţintit culori şi forme diferite de bileţele. Tabla pentru lipit (pinwall) Tabla pentru lipit se foloseşte mai ales pentru documentarea rezultatelor. ► Sugestii pentru folosirea tablei de lipit: • Se recomandă să aveţi pregătite suficiente bileţele. Desenaţi diagramele şi graficele în prealabil subţire. pe tabla de lipit structurile pot fi dezvoltate de asemenea pas cu pas.41 • • • • • • • Scrisul trebuie să fie lizibil. este posibil lucrul cu suprapuneri. Cu ajutorul bileţelelor. • O folie bine făcută dă siguranţă vorbirii. • Foliile sunt reutilizabile şi pot fi optimizate şi realizate profesionist cu programe de prelucrare a textului. Pe o foaie se recomandă să fie maxim 8-12 rânduri. cu creionul. Proiecţia de slide-uri/ prin proiector Avantaje (mai ales faţă de scrierea pe tablă): • Foliile pot fi pregătite pe îndelete. • Proiectorul se poate defecta şi este greu de transportat. 5. Merge mai simplu cu ajutorul unei pioneze puse deasupra locului unde urmează să rupeţi. Este de evitat gruparea pe verticală a cuvintelor. Ruperea foliilor trebuie exersată. ► Sugestii pentru realizarea foliilor (pe calculator) . de aceea cea mai indicată este folosirea literelor de tipar. Bileţelele pot avea culori şi forme diferite.

42 • • • • • • • • Titlurile să aibă o dimensiune a scrisului de minim 24. Prezentarea cu ajutorul computerului Premisele necesare pentru o prezentare computerizată sunt un calculator. Scrieţi cel mult 20 de rânduri pe o folie (la un scris de 16). dar economicos şi sistematic. • Prezentările computerizate sunt un ajutor pentru memorie şi permit o formă elegantă de vorbire aparent liberă. dimensiunea scrisului trebuie să fie de minimum 18. • Prezentările stocate pot fi folosite de mai multe ori şi por fi mereu modificate şi completate. folosiţi doar cuvinte cheie (excepţii se fac. • Folosiţi numai culori puternice. Avantaje: • Vizualizările sunt simplificate în mod semnificativ. Foliile pot avea diferite culori. • Păstraţi un aspect grafic unitar. funcţionale şi disponibile. Titlurile trebuie să aibă dimensiunea scrisului cel puţin 24. • Prezentările se pot desfăşura cu paşi mici – se arată doar ce îi trebuie pe moment ascultătorului pentru a înţelege cele prezentate. fotografii. Lăsaţi o folie atâta timp cât să o vadă toată lumea pe îndelete înainte de a trece la următoarea. de pildă. De aceea. pe cât posibil. texte. un proiector şi o suprafaţă adecvată de proiectare. noţiuni principale. text). • Prezentările computerizate sunt o platformă ideală pentru aplicaţii multimedia. pentru că astfel viteza de citire scade cu aproximativ 40 la sută. sunete etc. În rest. . atât în ceea ce priveşte realizarea. Este de evitat gruparea pe verticală a cuvintelor. ► Sugestii pentru alcătuirea prezentărilor computerizate: • Prezentarea trebuie să vină în sprijinul prelegerii şi să sublinieze anumite afirmaţii importante. Dimensiunea scrisului în rest trebuie să fie de minim 16. • Este de evitat gruparea pe verticală a cuvintelor. • Folosiţi scrisuri standard (nu decorative) şi cel mult două tipuri de scris. precum şi stăpânirea programului folosit. Mai puţin înseamnă (cel mai adesea) mai mult! Nu scrieţi rânduri întregi cu majuscule. cât şi în ceea ce priveşte prezentarea. Folosiţi maximum trei dimensiuni de scris (titluri. în cazul definiţiilor). 6. dar nu trebuie să fie niciodată multicolore. Păstraţi aceeaşi grafică pentru o temă. • Aveţi grijă să aveţi un contrast suficient de puternic.

Realizarea unui material scris pentru seminar este o posibilitate bună de a vă ocupa intens cu tema şi de a pregăti materia de aşa manieră încât să fie clară şi inteligibilă. Nu scrieţi rânduri întregi cu majuscule. În plus. Folosiţi animaţiile cu măsură . Atelierul autorului Realizarea unui material scris este o corvoadă pentru mulţi lectori. ceea ce anulează avantajele de mai sus. pentru că cunoştinţele participanţilor au fost omogenizate.43 • • • • • Pe o folie trebuie să fie maxim 6-8 rânduri. Dezavantaje : doar unii dintre participanţi parcurg materialele scrise pentru seminar. la începutul seminarului participanţii întreabă adesea dacă trebuie să noteze ceva sau dacă le vor fi distribuite materiale scrise. . Cu atât mai mare este pericolul de a face scenariul după materiale şi folii alăturate la întâmplare. • ca sprijin în cadrul seminarului. Posibilităţi de întrebuinţare a materialelor scrise Materialele scrise pot fi folosite în mai multe situaţii: • ca pregătire pentru seminar. pentru că astfel viteza de citire scade cu aproximativ 40 la sută. folosiţi acest mijloc maximum 10-15 minute. pentru ca participanţii să poată citi şi să-şi poată lua notiţe. Pentru că proiecţia cere un nivel ridicat de concentrare din partea participanţilor la seminar. B. De pe urma acestui lucru profită însuşi procesul de învăţare. I. poate unele conţinuturi ale seminarului trebuie dezvoltate şi prelucrate de participanţi – iar în acest caz un material scris nu ar face decât să deranjeze. Participanţilor trebuie să li se comunice ce funcţie are materialul respectiv şi cum îl pot folosi cel mai bine. Nu este de dorit ca participanţii să frunzărească materialele în timpul seminarului în loc să se concentreze la temă. În plus. este bine să fiţi vioi. Lăsaţi o folie la vedere cel puţin un minut. În acest caz participanţilor trebuie să li se explice rolul şi rostul materialului scris. • Lectura şi consultarea. Avantaje: Seminarul este scutit de partea în care sunt pur şi simplu comunicate cunoştinţe. Suprasolicitarea sau lipsa solicitării sunt în mare parte evitate. Materialul scris trebuie din acest motiv să fie distribuit înainte de începerea seminarului. însă nu penibil.

cum vorbiţi! Folosiţi cuvinte cunoscute şi uzuale. Evitaţi termenii de specialitate inutili. Un cititor mediu are nevoie de aproximativ 3-5 minute pentru a citi cu atenţie o pagină de text. Textul nu trebuie să vă pună în evidenţă. să selectaţi conţinuturile didactice şi să le pregătiţi. De aceea nu este de mirare că cei care învaţă se descurcă cel mai bine cu texte compuse din 5 până la 7 capitole. să fixaţi obiectivele didactice. Folosiţi pe cât posibil fraze scurte. Formularea textului Textul trebuie să fie interesant pentru cititor. Fie autorul îşi dă osteneala. iar după 45 de minute atinge un punct minim. fie trebuie să o facă cititorii. Volum şi structură Cât de lung poate şi trebuie să fie un material scris pentru seminar? i aici materia trebuie împărţită pentru început în unităţi e învăţare uşor de reţinut. Succesiunea temelor În ceea ce priveşte succesiunea temelor este necesar. Renunţaţi la neologismele inutile. IV. Astfel putem stabili şi volumul materialului pentru seminar 5-7 capitole înmulţite cu numărul de pagini pe capitol înseamnă 25-49 de pagini. viu. nu rigid. de cel puţin 5. ca şi în cazul alcătuirii seminarului. plus cuprins şi pagini-titlu. în medie 7 repetiţii este nevoie pentru a fixa materia în memorie. nu de neînţeles. Renunţati la prescurtări. • Textul trebuie să fie compus din cuvinte şi fraze uşor de înţeles – scrieţi cum predaţi. o unitate de învăţare respectiv un capitol nu trebuie să cuprindă mai mult de 5-7 pagini. Cum atenţia la lectură scade după doar 10 minute. să nu-l plictisească. Minim 5. să ţineţi cont de grupul ţintă al materialului scris. Pentru că cifrele 5 şi 7 au un rol important în procesul de învăţare. . în medie 7 informaţii pot fi reţinute în acelaşi timp.44 II. . i aici o îngrădire a materiei este foarte însemnată. III. Volumul unei unităţi de învăţare se măsoară după durata de care are nevoie participantul la seminar pentru a trece printr-un text şi după capacitatea lui de concentrare. Avem aici o unitate de măsură importantă pentru structurarea unui material de seminar. Se poate astfel ajunge la un necesar de 5-10 minute pe pagină de text. La aceasta se mai adaugă timpul necesar pentru reflecţie şi exerciţiu. inteligibil.

Distanţele între dimensiunile de scris trebuie să fie echilibrate. una pentru subtitluri. • În text trebuie să poată fi identificat firul roşu. • . Lucraţi cu anteturi. Dimensiunile scrisului trebuie să fie suficient de mari. una pentru text. • Asiguraţi-vă de accesibilitatea textului. Cel mai recomandat este să folosiţi 1.5 cm spaţiu între rânduri.45 Textul trebuie să dea naştere unor imagini în minţile cititorilor. Folosiţi sublinierile cu parcimonie. Folosiţi doar scrisuri standard. Cititorul trebuie să ştie ce îl aşteaptă. să fie clar. una pentru titlurile capitolelor. Acest lucru poate fi transpus lingvistic prin folosirea exemplelor şi a comparaţiilor. Cinci dimensiuni ar trebui să fie suficiente: una pentru titlu. Trebuie să recunoască succesiunea logică. Folosiţi dimensiuni clare.

• Lectorul ţine prea puţin seama de dorinţele şi nevoile participanţilor la seminar. . nu expune cum trebuie materia dificilă şi îi suprasolicită pe participanţii la seminar. Posibile motive pentru situaţii dificile în cadrul seminarului: • Tema seminarului nu îi interesează pe participanţii la seminar. Evitaţi contactul vizual cu participantul care creează probleme. de pildă prin priviri enervate. • Lectorul are o atitudine autoritară de coordonare a seminarului. • Lectorul se grăbeşte. Pe de o parte dintr-o relaţie problematică între lector şi participanţi. Lectorul trebuie să fie pregătit şi să înveţe să reacţioneze adecvat. Reacţionaţi cu tact şi nu fiţi meschin. • Lectorul este confuz în trasarea sarcinilor. • Propuneţi o discuţie în pauza seminarului. Participanţii vor fi nemulţumiţi şi vor învăţa doar forţat – dacă o vor face. • Arătaţi-vă dezaprobarea printr-o mimică şi o gestică adecvate (de exemplu priviri care sugerează îndoiala sau încruntându-vă). • Întrerupeţi seminarul pentru a lămuri situaţia. cea mai bună metodă de predare este inutilă. ► Important: Fiţi mereu prietenos. În calitate de lector sunteţi un model pentru atitudinea adoptată în cadrul seminarului. • Faceţi o remarcă directă (de exemplu : Puteţi vă rog să reveniţi la obiectul discuţiei ? Sau : Comportamentul dumneavoastră tulbură desfăşurarea seminarului). dar ferm. • Lectorul se pierde în detalii. ► Sugestii pentru a reacţiona treptat la tulburări: • Treceţi cu vederea atitudinile deranjante. În acest caz. • Prezentarea e plictisitoare şi nu suficient de diversă. Încercaţi să păstraţi liniştea şi să fiţi mereu la obiect. • Lectorul nu îi solicită suficient pe participanţi. ci insistă pe descrieri prea lungi ale unor contexte pe care participanţii la seminar le cunosc deja.46 Unitatea de învăţare 6 Comportamentul în situaţii dificile în cadrul seminarului Situaţiile dificile pot apărea din mai multe direcţii. Pe de altă parte pot apărea şi probleme între unii dintre participanţi sau unii participanţi pot produce tulburări izvorâte din personalitatea lor. • Faceţi o remarcă indirectă (de exemplu: Mai există şi alte păreri?). Poate acesta va înceta din proprie iniţiativă sau poate veţi fi ajutat de alţi participanţi.

Controlul didactic Întrucât controlul didactic face parte dintr-un proces de învăţare reuşit. Ce vreţi să controlaţi? Sarcinile trebuie să se lege de materie. . care nu creează teama de a fi blamaţi. De aceea este utilă o îmbinare a autocontrolului şi a controlului de către altul. de exemplu prin introducerea de exerciţii individuale şi de grup în cadrul predării. La ce foloseşte controlul? • • Participantul trebuie să-şi afle singur stadiul cunoştinţelor (autocontrol) sau exerciţiile trebuie folosite pentru a putea verifica reuşita predării (control de către altul)? Avantajul principal al autocontrolului este că răspunsurile greşite şi prestaţiile nesatisfăcătoare nu sunt făcute publice. pentru a afla dacă participanţii au atins obiectivele didactice şi/sau dacă seminarul a fost eficient. dar nu să se refere la cunoştinţele pure. Cu toate acestea. la care puteţi reacţiona în consecinţă. avantajul fiind că reacţia participanţilor este imediată şi puteţi detecta repede lacunele sau dificultăţile de înţelegere. aceste lucruri fiind şi ele parte a obiectivelor didactice. În cazul sarcinilor şi problemelor ce ţin de controlul didactic există trei întrebări esenţiale: • Unde pe parcursul seminarului trebuie integrat controlul? Puteţi să îl plasaţi la sfârşitul unei unităţi de învăţare. ci să verifice şi dacă au fost înţelese corelaţiile şi dacă cunoştinţele învăţate pot fi şi aplicate. doar participantul are un feedback al prestaţiei sale. Este o procedură potrivită adulţilor. nu se poate renunţa la el. Controlul poate avea însă loc şi la sfârşitul seminarului.47 Unitatea de învăţare 7 A. Fără un asemenea control didactic formatorul nu nu poate trage concluzii privind schimbările necesare la seminarele viitoare şi modul de a organiza mai bine activităţile unui seminar. evaluării şi repetiţiei.

48 B. Acest grad de satisfacţie a participanţilor poate fi măsurat fără mare efort în timpul sau la sfârşitul seminarului. Gradul de satisfacţie a participanţilor Evaluarea unui seminar poate lua în calcul multe circumstanţe. şi nu la locurile lor. Pentru a obţine răspunsuri sincere la această întrebare şi la altele asemănătoare. pe o masă. Rugaţi-i pe participanţii la seminar să lase chestionarul la ieşirea din sală. Important pentru lector este mai ales să afle dacă şi în ce măsură participanţii la seminar au fost mulţumiţi de desfăşurarea seminarului sau a atelierului. de exemplu printr-o serie de întrebări concluzive adresate tuturor participanţilor în etapa de încheiere a seminarului. . Este însă posibil să doriţi şi să ştiţi dacă participanţii au fost mulţumiţi de dumneavoastră ca lector. există posibilitatea completării anonime de către participanţi a unui chestionar alcătuit în prealabil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful