INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK, MIRI EDU 3108 : ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU PROGRAM

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN
JADUAL PENENTUAN TUGASAN (JPT)
Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru, dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan, bagi memantau guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. SGM ini terdiri daripada tiga standard dan satu keperluan. Dokumen ini disediakan sebagai panduan dan rujukan kepada guru, pendidik guru, agensi dan institusi latihan perguruan dalam usaha untuk melahirkan dan melestarikan guru berkualiti. Standard 3 SGM (Kemahiran Pengajaran Dan Pembelajaran) terdiri daripada 4 domain berikut : Domain: 3.1 Kemahiran Menyediakan Perancangan Pengajaran Dan Pembelajaran Domain: 3.2 Kemahiran Melaksanakan Pengajaran Dan Pembelajaran Domain: 3.3 Kemahiran Memantau, Mentaksir Dan Menilai Domain: 3.4 Kemahiran Mengurus Bilik Darjah Dengan merujuk kepada Instrumen Standard 3 SGM (Lampiran), anda dikehendaki menghasilkan satu laporan yang bersifat kritikal bagi menghuraikan perkara-perkara berikut : a) Meneliti setiap gagasan dalam Instrumen Standard 3 SGM dan berdasarkan skala dan rubrik yang disediakan membuat rumusan sejauhmanakah anda memiliki ciri-ciri tersebut dalam diri anda sendiri ; Berdasarkan dapatan dalam langkah ( a ) anda dikehendaki membincang dengan seorang guru cemerlang untuk mendapat idea bagaimana merancangan satu pelan tindakan bagi meningkatkan diri dari segi domain dan gagasan berkenaan; Anda dikehendaki membaca teori peringkat perkembangan guru ( Trotter, 1986 ), dokumen guru cemerlang Kementerian Pelajaran Malaysia dan lain-lain rujukan berkaitan dengan perkembangan profesionalisme guru. Seterusnya anda dikehendaki menghuraikan cabaran-cabaran profesionalisme yang anda akan hadapi dalam usaha mencapai peringkat guru pakar. Seterusnya, mencadangkan langkah/tindakan yang sesuai dan berkesan untuk menangani cabaran-cabaran tersebut.

b)

c)

K. 2010) . Nama Pelajar b. 2. Tugasan boleh dibuat secara perseorangan untuk bahagian a) dan b). Kumpulan / Unit d. c. 4. Tarikh Serahan : Satu Minggu Selepas Cuti Intrasemester (20 September. Penglibatan setiap ahli dalam menyediakan tugasan akan mempengaruhi mutu esei dan penilaian. manakala bahagian c) boleh dibuat secara berkumpulan dengan tidak melebihi 4 orang.Arahan tugasan : 1. Panjang esei kira-kira 2500 patah perkataan/tidak boleh melebihi 10 muka surat. 5. Oleh itu kerjasama setiap ahli kumpulan adalah penting. ditaip komputer tulisan jenis Arial font 12 langkau satu setengah baris. 3. dinomborkan dan dimasukkan dalam senarai (Lampiran) Bahan-bahan rujukan perlu difotostat dan disertakan bersama dengan hasil kerja. Bahagian kulit luar hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut: a. No. 7. Mata Pelajaran e. Sumber / bahan rujukan perlu dinyatakan mengikut format yang ditentukan (contoh : Gaya American Psychological Association) Rajah.P. 6. Nama Pensyarah Pembimbing : f. jadual dan gambar hendaklah dilabelkan.

Peringkat perkembangan guru iv).SPESISIFIKASI KERJA KURSUS TAJUK PENDEK ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU i). meneliti setiap gagasan dalam Instrumen 3 SGM dan berdasarakn skala dan rubik yang disediakan membuat rumusan sejauhmanakah anda memiliki ciri-ciri tersebut dalam dir anda sendiri. Kepimpinan Guru v). b) Berdasarkan dapatan dalam langkah ( a ) anda dikehendaki membincang dengan seorang guru cemerlang untuk mendapat idea bagaimana merancangan satu pelan tindakan bagi meningkatkan diri dari segi domain dan gagasan berkenaan. c) Anda dikehendaki membaca teori peringkat perkembangan guru ( Trotter. dokumen guru cemerlang Kementerian Pelajaran Malaysia dan lain-lain rujukan berkaitan dengan perkembangan profesionalisme guru. Cabaran-cabaran pendidikan TUGASAN a) Secara individu. Perkembangan Profesional Guru vii). Konsep mengajar sebagai satu profession ii). WAJARAN PEMEROLEHAN ILMU (30%) • • • Kemahiran mencari sumber dari pelbagai sumber Ketepatan Isi kandungan dan mencukupi Kefahaman maklumat PENILAIAN SAHSIAH (10 %) Bahasa Struktur Cara persembahan PENGUASAAN ILMU DAN KEMAHIRAN (60%) i) ii) Penilaian prestasi kendiri = 10 markah Rancangan pelan tindakan meningkatkan prestasi diri = 10 markah iii) Cabaran-cabaran profesionalisme dan bagaimana menangani cabaran profesionalsimenya = 40 markah Jumlah = 100 markah diwajarkan jadi 50 markah . Struktur Organisasi Pendidikan vi). 1986 ). Seterusnya anda dikehendaki menghuraikan cabaran-cabaran profesionalisme yang anda akan hadapi dalam usaha mencapai peringkat guru pakar. Kod etika dan Akauntabiliti keguruan iii).

Seterusnya. . mencadangkan langkah/tindakan yang sesuai dan berkesan untuk menangani cabaran-cabaran tersebut.

1 KEMAHIRAN MENYEDIAKAN PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ARAHAN : Bulatkan nombor yang sesuai bagi menunjukkan penilaian anda terhadap setiap item berdasarkan skala dan rubrik yang disediakan. Berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) terkini 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan ii. .1 Gagasan : Rancangan Pengajaran Tahunan 1 2 3 4 Ciri-ciri : Rubrik i. Penyerapan isi mata pelajaran lain v. 2. Kesemua ciri dapat diamalkan iv. Jelas dan eksplisit 3. 3. Menepati objektif pengajaran dan pembelajaran ii. Penggabungjalinan kemahiran 1. Dua ciri dapat diamalkan sekolah 3.3 Gagasan : Isi pelajaran Ciri-ciri : i. Menepati takwim 3.2 Gagasan : Objektif pengajaran dan pembelajaran Harian 1 2 3 4 Ciri-ciri : i. 4. 2. Tiga ciri dapat diamalkan iii. Lengkap untuk sepanjang tahun/semester 4. PETUNJUK SKALA: 1 Lemah 2 Kuran Baik 3 Baik 4 Cemerlang Yang manakah ciri-ciri gagasan berikut yang anda amalkan dalam menyediakan perancangan pengajaran dan pembelajaran ? 3. Boleh dicapai iii. 3.1. Rubrik Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1. Mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid iv.1. 4. Penerapan nilai iv.1. Boleh diukur ii.LAMPIRAN DOMAIN: 3. Berdasarkan Pekeliling yang berkaitan dengan pengajaran & pembelajaran di luar 2. Memeringkatkan isi pelajaran mengikut prinsip pedagogi iii.

Melibatkan murid secara optimum iv. Mentaksiri objektif pengajaran dan pembelajaran ii. Semua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran v. Sesuai dengan kebolehan murid iii. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Menggunakan maklumat pentaksiran untuk memahami murid iv. Mencapai hasil pembelajaran iii. Membantu kesediaan murid iii. Dua ciri dapat diamalkan 3. Memotivasikan murid iv. Menggunakan maklumat pentaksiran untuk tindakan susulan 3.5 Gagasan : Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Ciri-ciri : i.7 Gagasan : Pentaksiran dan penilaian Ciri-ciri : i.1. Berdasarkan Garis Panduan Pelaksanaan Kokurikulum 3 4 Rubrik 1.8 Gagasan : Rancangan Kokurikulum Tahunan Ciri-ciri : i. Menepati takwim ii. Kepelbagaian kaedah pentaksiran dan penilaian iii. Merangsang pemikiran murid ii. Dua ciri dapat diamalkan 3. Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Semua ciri dapat diamalkan 1 2 . Selamat dan mudah digunakan ii.4 Gagasan : Set Induksi Ciri-ciri : i.1. Sesuai dengan tajuk pengajaran dan pembelajaran 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Menarik dan merangsang minda iii. Lengkap untuk sepanjang tahun/semester iv. Dua ciri dapat diamalkan 3. Semua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik 1. Integrasi teknologi maklumat dan komunikasi iv. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2.6 Gagasan : Bahan bantu belajar Ciri-ciri : i. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4.3.1. Dua ciri dapat diamalkan 3.1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Kepelbagaian bahan bantu belajar 3.1. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Sesuai dengan tahap kebolehan murid 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Menarik perhatian murid ii.

iv.11 Ciri-ciri : i.3. 1 2 3 4 Rubrik Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan . Gagasan : Merancang program kokurikulum Program boleh dilaksanakan Program sesuai dengan kebolehan murid Program menepati objektif perancangan kokurikulum Gagasan : Merancang aktiviti kokurikulum Aktiviti mampu mengesan potensi murid Aktiviti dapat mengembangkan potensi murid Aktiviti yang melibatkan murid secara optimum Mentaksir dan mengambil tindakan susulan Gagasan : Kertas kerja untuk aktiviti Menepati objektif aktiviti Mengambil kira unsur keselamatan Menepati anggaran kos yang sesuai Mengikut prosedur pelaksanaan yang ditetapkan 1. 1. ii. 3. ii. 3. 1. 3. 2. 2.1. iii. 3.9 Ciri-ciri : i.2.10 Ciri-ciri : i. ii.1. 3 4 Rubrik Tiada ciri dapat diamalkan Satu ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 4 Rubrik Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan 1 2 DOMAIN: 3. iv. 4. 4. 2.1. Gagasan : Menyampaikan ilmu pengetahuan. iii. 4. iii. iii. ii. 4. konsep dan kemahiran Kesemua ilmu dan kemahiran Menepati objektif pengajaran dan pembelajaran Menghubungkaitkan ilmu dengan kemahiran Menghubungkaitkan ilmu dan kemahiran dengan kehidupan harian 1. 2.2 KEMAHIRAN MELAKSANAKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Yang manakah ciri-ciri gagasan berikut yang anda amalkan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ? 3.1 Ciri-ciri : i. 3. 3. iv.

3 Ciri-ciri : i. ii. v. Dua ciri dapat diamalkan 3. Gagasan : Mengendalikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Amalan refleksi Aktiviti berpusatkan murid Aktinviti yang mendorong pembelajaran kendiri Menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai Mengajukan soalan aras tinggi untuk mendorong pemikiran kritis dan kreatif Gagasan : Menerapkan nilai-nilai murni semasa pengajaran dan pembelajaran Membantu membentuk keperibadian diri murid Bersesuaian dengan tajuk / tema yang diajarkan Membantu murid mengamalkan nilai murni dalam kehidupan Gagasan : Prihatin dalam melayani murid Memberikan layanan dengan adil Melaksanakan aktiviti mengikut perbezaan murid Peka terhadap keperluan murid yang bermasalah pembelajaran Menyesuaikan strategi pengajaran dan pembelajaran dengan murid Gagasan : Prihatin dalam memberi bimbingan kepada murid Melaksanakan aktiviti pemulihan Melaksanakan aktiviti pengayaan Memberikan bimbingan dan kaunseling Mengamalkan sifat kasih sayang Membantu meningkatkan kemahiran berbahasa Gagasan : Menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran Sumber yang sesuai dan mencukupi dengan bilangan murid Penggunaan sumber mematuhi peraturan keselamatan Mematuhi prosedur penggunaan sumber Sumber pengajaran dan pembelajaran membantu pembelajaran murid 2 3 Rubrik 1.2. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2.5 Ciri-ciri : i. Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 Rubrik 1. Dua ciri dapat diamalkan 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. iv. iii. Dua ciri dapat diamalkan 3. iv. Dua ciri dapat diamalkan 4.2. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Semua ciri dapat diamalkan 1 4 4 4 4 4 .3.6 Ciri-ciri : i. 3. iv.2 Ciri-ciri : i.4 Ciri-ciri : i. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 Rubrik 1. Kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 Rubrik 1. ii.2. Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 2 3 Rubrik 1. Satu ciri dapat diamalkan 3. Dua ciri dapat diamalkan 3. iv. 3.2. iii. ii. iii. v. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. Tiga ciri dapat diamalkan 4. ii. ii. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan 2. 3. iii. Tiga ciri dapat diamalkan 4. 3. Tiga ciri dapat diamalkan 4. iii.2. Tiada ciri dapat diamalkan 2.

2. Merekod pencapaian dalam buku rekod prestasi murid 3. Kemahiran fasilitator iv. Berkeupayaan menjadi hakim/juri/pengadil / penceramah DOMAIN: 3. Tiga ciri dapat diamalkan iii.8 Gagasan : Melaksanakan kokurikulum Ciri-ciri : i. Menyediakan laporan aktiviti iv. Kemahiran belajar ii.1 Gagasan : Penaksiran dan penilaian 1 2 3 4 Rubrik Ciri-ciri : 1. Semua ciri dapat diamalkan 3. 3 4 Rubrik Satu hingga dua kemahiran generik diintegrasikan / tiada diintegrasikan Tiga kemahiran generik diintegrasikan diintegrasikan Empat kemahiran generik diintegrasikan Semua kemahiran generik diintegrasikan 1 2 3 4 Rubrik Berupayaan dalam satu ciri atau tidak berupaya Berupayaan dalam dua ciri Berupayaan dalam tiga ciri Berupayaan dalam empat atau lebih ciri 2 Yang manakah ciri-ciri gagasan berikut yang anda amalkan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ? 3. 3. Kemahiran menyelesaikan masalah vi.2. 1. Tiga ciri dapat diamalkan iv. Berkemahiran mentaksir dan menilai ii. Dua ciri dapat diamalkan iii.3. Satu ciri atau tiada ciri dapat diamalkan i. 4.3 KEMAHIRAN MEMANTAU. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi 3. Melaksanakan penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran 2. 3.3. Memberi ulasan prestasi murid kepada ibu bapa 4. Semua ciri dapat diamalkan . 2. MENTAKSIR DAN MENILAI 1 1. Satu ciri/tiada ciri dapat diamalkan ii. Merekod pencapaian dalam buku persediaan mengajar 2. Melaksanakan pemantauan secara berterusan 4. Memberi ulasan terhadap pencapaian murid 1.3. Dua ciri dapat diamalkan ii. Berkeupayaan menjadi jurulatih iii.2 Gagasan : Pelaporan Penaksiran dan Penilaian 1 2 3 4 Ciri-ciri : Rubrik i.2. Kemahiran mentaksir dan menilai v. Kemahiran berfikir iii. 4. Menggunakan strategi pentaksiran dan penilaian yang sesuai 3.7 Gagasan : Mengintegrasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran Jenis kemahiran generik : i. Berkeupayaan menjadi pengawal/penasihat v.

3. 4.3 Gagasan : Mengurus disiplin bilik darjah Ciri-ciri : i. Kerjasama antara murid dengan murid 3.4. Susunan teratur iii. Peraturan bilik darjah berdasarkan peraturan sekolah ii. 2 3 4 1. 2 3 4 Rubrik Satu ciri atau tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Empat atau kesemua ciri dapat diamalkan 1 1. Rubrik Satu ciri atau tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan 1 2 3 Rubrik Satu ciri atau tiada ciri dapat diamalkan Dua ciri dapat diamalkan Tiga ciri dapat diamalkan Semua ciri dapat diamalkan 4 .4.1 Gagasan : Mewujudkan persekitaraan pembelajaran yang kondusif Ciri-ciri : i. 2.4. Mengenal pasti tingkah laku negatif dan mengambil tindakan sewajarnya iii.DOMAIN: 3. Persekitaran yang selamat v. 3. 2. 4. Merujuk kes disiplin yang berat kepada guru disiplin / kaunselor / guru bimbingan iv. Kerjasama antara guru dengan murid iv. Berbincang kes disiplin yang berat dengan ibu bapa 1 1. Hubungan antara murid dengan murid iii. 4. Hubungan antara guru dengan murid ii. 2. Sumber pengajaran dan pembelajaran mudah diakses 3.4 KEMAHIRAN MENGURUS BILIK DARJAH Yang manakah anda mengamalkan ciri-ciri setiap gagasan berikut dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran ? 3. Suasana yang ceria ii. 3. Keadaan peersekitaran yang bersih iv.2 Gagasan : Sejuahmana guru dapat membina hubungan dan kerjasama dalam bilik darjah Ciri-ciri : i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful