You are on page 1of 6

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Tajuk Sub Tajuk Pengetahuan Sedia Ada

: Kemahiran Hidup : 4 Bijak : 14 September 2011 : 9.00 10.00 : 10 0rang : Kreativiti dan Rekacipta : Asas Reka Bentuk : Murid pernah melihat bentuk-bentuk asas 2D di sekeliling mereka.

Hasil Pembelajaran

: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid -murid Dapat ; 1. Menyatakan 3 daripada 6 bentuk asas 3D dengan tepat selepas melaksanakan aktiviti Ting -Ting 3D. 2. Menamakan 3 daripada 6 bentuk asas 3D dengan betul dan tepat selepas melaksanakan aktiviti Relax and Refresh. 3. Menyatakan 3 contoh objek maujud yang

mempunyai bentuk serupa dengn bentuk asas 3D . Penerapan Nilai Murni : Berani, teliti, bekerjasama, berdisiplin, berusaha, yakin diri. Kemahiran Berfikir Bahan Bantu Mengajar : Mengenal pasti, membuat ramalan, : Model 3D, objek maujud, Muzik, kerusi, kad imbasan

Penyerapan Ilmu Strategi Pengajaran Pelaksanaan P&P

: Reka bentuk dan Teknologi : Mediatif, Permainan, Soal jawab, Be rpusatkan bahan :-

LANGKAH/ MASA Set Induksi (5 minitI

ISI PELAJARAN

AKTIVITI P&P

CATATAN

Pengenalan Bentuk Asas 3D. SOALAN : Apakah yang dapat anda perhatikan? Ada berapa jenis bentuk yang dapat anda perhatikan?

1. Murid melihat satu model bentuk asas 3D. 2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru.

BBM 1. Model 3D KBKK

1. 3. Guru menghubungkaitkan 1. Mengenal pasti jawapan yang diberikan 2. oleh murid dengan tajuk 3. 2. Membuat ramalan pengajaran pada hari ini. 4. NILAI 1. Berani 2. Teliti STRATEGI P&P 1. Mediatif 2. Strategi Berpusatkan Bahan 3. Soal jawab

Langkah 1 ( minit)

Permainan TingTing 3D.

1. Murid mendengar penerangan guru berkaitan dengaan nama bentuk asas 3D. 2. Murid mendengar

BBM 1. Dadu 2. Model 3D KBKK

langkah-langkah permainan yang diterangkan oleh guru. 3. Murid melihat demonstrasi permainan ting-ting yang ditunjukkan oleh guru. 4. Murid bermain dalam kumpulan. PENILAIAN Murid dapat menyatakan 3 daripada 6 bentuk asas 3D dengan tepat selepas melaksanakan aktiviti Ting ting 3D. Langkah 2 ( minit) Permainan Relax and Refresh. 1. Murid melihat demonstrasi cara bermain yang ditunjukkan oleh guru. 2. Murid perlu menjatuhkan semua objek maujud 3D dengan menggunakan bola. 5. 1. Mengenal 6. pasti 2. Model 3D KBKK BBM 1. Bekerjasama 2. Berusaha STRATEGI P&P 1. Mediatif 2. Strategi Berpusatkan Bahan 3. Permainan 1. Mengenal pasti NILAI

3. Dalam masa yang sama, 7. murid perlu mengingat 8. NILAI

S l d i e

i n

ejaan yang terdapat pada objek maujud itu.

1. Yakin diri 2. Teliti STRATEGI P&P

PENILAIAN

1. Mediatif 2. Strategi Berpusatkan Bahan 3. Permainan

r
Murid dapat menamakan 3 daripada 6 bentuk asas 3D dengan betul dan tepat selepas melaksanakan aktiviti

Relax and Refresh. 1. Murid mendengar Langkah 3 (minit)


Langkah-langkah : 1. Tiga buah kerusi diperlukan. Guru akan melabelkan setiap kerusi itu dengan empat perkataan yang hampir sama. Misalnya ;
y y y y

Permainan Hot Letters.

penerangang guru tentang langah-langkah bermain. 2. Murid melihat demonstrasi yang ditunjukkan oleh guru. 3. Murid bermain aktiviti ini berpandukan arahan daripada guru. PENILAIAN Murid dapat menyatakan 3 contoh objek maujud yang mempunyai bentuk serupa dengan bentuk

BBM 1. Model 3D 2. Objek maujud (tin minuman,bola , kotak kasut) KBKK 9. 1. Mengenal 10. 11. 12. NILAI 1. Beusaha 2. Berdisiplin STRATEGI P&P 1. Mediatif 2. Strategi Berpusatkan Bahan 3. Permainan Pasti

Sfera Sefera Piramit Pyramid

2. Kerusi yang telah dilabel dengan perkataanperkataan di atas ini diletakkan di kawasan lapang.

asas 3D.

3. Murid-murid akan membuat satu bulatan mengelilingi kerusi tersebut. 4. Guru menunjukkan bola, dan murid akan bergerak ke arah kerusi yang

memaparkan bentuk yang sama dengan bola tersebut dan ejaan yang betul. 5. Murid yang gagal bergerak ke arah kerusi yang betul akan diasingkan daripada murid yang berjaya. 6. Kemudian, guru akan menukar label pada kerusi tersebut dengan perkataan baru seperti silinder, selindar, kiub dan kuib.

7. Guru menunjukkan tin minuman kepada murid dan murid dikehendaki bergerak ke arah kerusi yang mempunyai ejaan nama yang betul. Langkah 5 diulang.

8. Guru boleh bertukar-tukar objek-objek

maujud seperti bola, buah dadu dan sebagainya supaya murid dapat menggunakan mindanya secara optimum. 9. Murid yang gagal akan diberi peluang melaksanakan aktiviti ini sekali lagi.

Langkah 4 (10 minit)

Penilaian dan Pengukuhan

1. Murid membuat lembaran kerja yang diberikan oleh guru.

BBM 1. Lembaran kerja

Penutup (5 minit)

Penutup

1. Murid menyanyikan lagu Bentuk bersama-sama.

BBM Muzik

REFLEKSI P&P :