GURDŽIJEV, Georgije Ivanovič SVE I SVAŠTA ili BELZEBUBOVI RAZGOVORI S UNUKOM Objektno nepristrana kritika čovjekovog života

(Knjiga prva ) NAPOMENA: UNUTAR OVOG PDF-a SU SVE TRI KNJIGE

Naslov originala SVE I SVJA - BESEDBI VELBZEVULA SO SVOIM VNUKOM Harvest, Minsk AST, Moskva 2000.

SADRŽAJ:
OD AUTORA ................................................................................................................................................................5 Poglavlje 1 BUðENJE MISLI............................................................................................................................................6 Poglavlje 2 PROLOG, ILI KAKO SE BELZEBUB NAŠAO U NAŠEM SUNČEVOM SUSTAVU ............................24 Poglavlje 3 ZAŠTO JE KASNILO SPUŠTANJE "KARNAKA"....................................................................................26 Poglavlje 4 ZAKON PADA .............................................................................................................................................30 Poglavlje 5 SUSTAV ARHANðELA HARITONA ........................................................................................................32 Poglavlje 6 VJEČNI MOTOR ..........................................................................................................................................33 Poglavlje 7 KOJA PRIPOVIJEDA O ISTINSKOM DUGU............................................................................................35 Poglavlje 8 NERAZUMNI BELZEBUBOV POTOMAK SE DRZNUO DA LJUDE NAZOVE "MEKUŠCIMA" ......36 Poglavlje 9 PORIJEKLO MJESECA ...............................................................................................................................37 Poglavlje 10 ZAŠTO "LJUDI" NISU LJUDI...................................................................................................................40 Poglavlje 11 SPECIFIČNOST LJUDSKE DUŠE............................................................................................................43 Poglavlje 12 PRVA GRMLJAVINA................................................................................................................................45 Poglavlje 13 ZAŠTO LJUDSKI UM NA SVOJE FANTAZIJE GLEDA KAO NA STVARNOST...............................47 Poglavlje 14 PRIČA O PERSPEKTIVI KOJA NE OBEĆAVA NIŠTA DOBRO ..........................................................49 Poglavlje 15 PRVO BELZEBUBOVO PUTOVANJE NA PLANETU ZEMLJU ..........................................................50 Poglavlje 16 RELATIVNOST PREDSTAVA O VREMENU.........................................................................................55 Poglavlje 17 SUPERBESMISLICA: BELZEBUB TVRDI DA NAŠE SUNCE NITI SVIJETLI NITI GRIJE .............60 Poglavlje 18 SUPERNEUSKLAðENOST ......................................................................................................................65 Poglavlje 19 BELZEBUBOVA PRIČA O NJEGOVOM DRUGOM PUTOVANJU NA ZEMLJU ..............................76 Poglavlje 20 TREĆE BELZEBUBOVO PUTOVANJE NA ZEMLJU ...........................................................................87 Poglavlje 21 PRVI BELZEBUBOV ODLAZAK U INDIJU...........................................................................................95 Poglavlje 22 PRVI PUT NA TIBETU............................................................................................................................104 Poglavlje 23 ČETVRTO BELZEBUBOVO PUTOVANJE NA PLANETU ZEMLJU ................................................110 Poglavlje 24 PETO BELZEBUBOVO PUTOVANJE NA PLANETU ZEMLJU.........................................................127 Poglavlje 25 VELIKI SVETITELJ AŠJATA ŠIMAŠ - IZASLANIK NEBA NA ZEMLJI..........................................138 Poglavlje 26 LEGOMONIZAM DJELA "UŽAS SITUACIJE" VELIKOG SVETITELJA AŠJATE ŠIMAŠA ..........140 Poglavlje 27 NAČIN ŽIVOTA KOJI JE LJUDIMA SAVJETOVAO VELIKI SVETITELJ AŠJATA ŠIMAŠ ..........145 Poglavlje 28 GLAVNI VINOVNIK PROPASTI SVIH SVETIH DJELA AŠJATE ŠIMAŠA .....................................153 Poglavlje 29 PLODOVI NEKADAŠNJIH CIVILIZACIJA I CVJETIĆI SUVREMENOG DOBA.............................160 Poglavlje 30 UMJETNOST............................................................................................................................................173 Poglavlje 31 ŠESTO I POSLJEDNJE BELZEBUBOVO PUTOVANJE NA PLANETU ZEMLJU............................203 Poglavlje 32 HIPNOTIZAM ..........................................................................................................................................217 Poglavlje 33 BELZEBUB KAO PROFESIONALNI HIPNOTIZER ............................................................................226 Poglavlje 34 BELZEBUB U RUSIJI..............................................................................................................................231 Poglavlje 35 KOZMIČKI BROD "KARNAK" MIJENJA PREDVIðENI KURS ........................................................256 Poglavlje 36 NEŠTO O NIJEMCIMA ...........................................................................................................................258 Poglavlje 37 FRANCUSKA ...........................................................................................................................................259 Poglavlje 38 RELIGIJA..................................................................................................................................................272 Poglavlje 39 SVETA PLANETA ČISTILIŠTE .............................................................................................................291 Poglavlje 40 BELZEBUB PRIČA O TOME KAKO SU LJUDI SAZNALI I ODMAH ZATIM ZABORAVILI FUNDAMENTALNI KOZMIČKI ZAKON HEPTAPARAPARŠINOHA ..................................................................319 Poglavlje 41 DERVIŠ IZ BUHARE HADŽI ASVAZ TRUV .......................................................................................343 Poglavlje 42 BELZEBUB U AMERICI.........................................................................................................................364 Poglavlje 43 BELZEBUB PRIČA O PROCESU MEðUSOBNOG UNIŠTAVANJA KOJI SE POVREMENO JAVLJA KOD LJUDI, ILI BELZEBUBOVO MIŠLJENJE O RATU..........................................................................420 Poglavlje 44 PREMA BELZEBUBOVOM MIŠLJENJU LJUDSKO SHVAĆANJE PRAVDE U OBJEKTIVNOM SMISLU PREDSTAVLJA SAMO PROKLETU FATAMORGANU...........................................................................446 Poglavlje 45 PREMA BELZEBUBOVOM MIŠLJENJU, TO ŠTO LJUDI IZ PRIRODE IZVLAČE ELEKTRICITET I KORIŠTENJEM GA UNIŠTAVAJU, PREDSTAVLJA JEDAN OD OSNOVNIH UZROKA SKRAĆIVANJA LJUDSKOG ŽIVOTA....................................................................................................................................................457 Poglavlje 46 BELZEBUB OBJAŠNJAVA SVOM UNUKU ZNAČENJE FORME I REDOSLIJEDA KOJE JE ODABRAO ZA PREZENTIRANJE INFORMACIJA O LJUDIMA............................................................................464 Poglavlje 47 NEIZBJEŽNI REZULTAT NEPRISTRANOG MIŠLJENJA ..................................................................470 Poglavlje 48 AUTOR ČITAOCIMA..............................................................................................................................475 NAPOMENA IZDAVAČA .......................................................................................................................................498

3

Georgije Ivanovič Georgije Ivanovič Gurdžijev (1877-1949) se u mladosti spremao za poziv svećenika i liječnika, ali se već tada zainteresirao za proročanstva, telepatiju, čudotvorna iscjeljenja i slične fenomene. U traganju za "istinskim znanjem" obišao je mnoge zemlje Centralne Azije i Srednjeg Istoka, a ostatak života proveo je u Europi i Americi. Od 1913. do 1917, držao je predavanja u Moskvi i Petersburgu. Krajem 1913, započeo je rad na osnivanju Instituta za harmoničan razvoj čovjeka. Kada je počela revolucija, odlazi sa svojim učenicima na Kavkaz. Tokom 1917. i 1918, njegov Institut je radio u Tiflisu, a zatim u Konstantinopolju (19191921) i u Francuskoj. Godine 1924. filijala ovog Instituta otvorena je i u New Yorku. Doktrina Gurdžijeva sadrži elemente joge, tantrizma, zendizma, sufizma. Pošto čovjeka smatra mehanizmom koji je determiniran izvana, on je namjenu Instituta vidio u stvaranju uvjeta "u kojima ništa ne može biti stvoreno automatski i nesvjesno". U tom cilju je koristio različite vježbe (koje su podijeljene u sedam kategorija), predviñene da razvijaju tijelo, mišljenje i osjećanja čovjeka. Posebnu pozornost poklanjao je muzici, plesu, tehnici meditacije. Svi oblici umjetnosti po G. predstavljaju kodirani sustav drevnih znanja, "oblike pisma", i zato u istinskoj umjetnosti nema ničeg slučajnog - ona je objektivna. Suvremena umjetnost je subjektivna i u njoj prevladava princip zadovoljstva. Plesni pokreti, smatrao je on, nose u sebi religiozne ili filozofske ideje. Svaka rasa i nacija, svaka epoha, zemlja, klasa i profesija, raspolažu odreñenim brojem "poza", iz čijih okvira one nikad ne izlaze i koje čine njihov "stil", povezan s odreñenim oblicima mišljenja i osjećanja. Čovjek ne može promijeniti ni formu svojih misli, ni formu svojih osjećaja a da ne promijeni "poze". Sve na svijetu je, po mišljenju Gurdžijeva, materijalno i nalazi se u kretanju, dok su različiti oblici materije samo različiti stupnjeva gustoće. Čovjekova duša je takoñer materijalna, ona se sastoji iz vrlo fine supstance i stječe se tokom čitavog života. Čovjek nema stalno, nepromjenljivo, individualno "ja". Umjesto njega postoje tisuće posebnih "ja", često potpuno nepoznatih jedno drugom, meñusobno isključivih i neusklañenih. On je čitavo čovječanstvo zamišljao u obliku četiri kruga. - Unutrašnji krug je "ezoterički". Njega čine ljudi koji su dostigli najviši nivo razvoja: svaki takav čovjek posjeduje nedjeljivo "ja", sve forme svijesti, kompleksno znanje, slobodnu volju, i meñu njima nema nesuglasica. - Ljudi srednjeg, "mezoteričkog" kruga, posjeduju sve kvalitete, svojstvene ljudima «ezoteričkog" kruga, ali njihovo znanje ima više teorijski karakter. - Treći krug je "egzoterički" a znanja ljudi koji ga čine nosi više filozofski, apstraktni karakter. Njihovo se razumijevanja ne izražava djelima; ipak, ni meñu njima nema nerazumijevanja i razdora. - Najzad, četvrti, "vanjski" krug, jest krug "mehaničkog čovječanstva". Meñu ljudima nema uzajamnog razumijevanja, postoji nešto kao "miješanje jezika". Ideje Gurdžijeva je najsustavnije izložio njegov učenik P. D. Uspenski, čija knjiga "U potrazi za čudesnim" sadrži i podatke o životu njegovog učitelja u Moskvi, Petersburgu, na Kavkazu. Svoju prvu knjigu Gurdžijev je napisao nešto prije svoje smrti - "Sve i svašta, ili Belzebubovi razgovori s unukom", dok su u drugu knjigu, «Susreti s iznimnim ljudima", ušli rukopisi koje su njegovi učenici objavili poslije njegove smrti.

4

OD AUTORA Došao sam do zaključka da suvremenici mogu izvući korist iz mojih istraživanja ukoliko prilikom čitanja budu doživjeli nove utiske i ukoliko budu čitali slijedeći narodnu mudrost koje sam se nedavno sjetio: «Više Sile mogu uslišati svaku molitvu jedino ukoliko je ona izgovorena 3 puta: prvi put - za sreću i spokoj duše roditelja; drugi put - za sreću susjeda; i tek treći put - za osobnu sreću." Smatram neophodnim da vam već na prvoj stranici ove knjige, spremne za objavljivanje, dam sljedeći savjet: «Čitajte svaku moju knjigu 3 puta: Najprije, u krajnjoj liniji, onako kao što čitate sve knjige i novine svoga doba; Zatim - na glas, kao što biste čitali nekoj drugoj osobi; I tek treći put se potrudite da prodrete u suštinu moga pisanja." Tek tada ćete moći računati na formiranje vlastitog, samo vama svojstvenog nepristranog mišljenja o mom pisanju. I jedino tada će biti moguće ostvarenje moje nade da ćete, shvativši sve, uspjeti da izvučete za sebe onu osobitu korist u koju se uzdam svim svojim bićem.

5

Poglavlje 1 BUðENJE MISLI
Od svih uvjerenja, formiranih u mojoj svijesti tokom mog neobičnog života odrasle osobe, moj najpouzdaniji zaključak jest da nezavisno od nivoa razvoja svog mišljenja i svojih individualnih osobina, zbog kojih se rañaju najrazličitije ideje, ljudi uvijek i svuda na zemlji osjećaju neodoljivu potrebu da, kad god započnu nešto novo, izgovore na glas ili, u krajnjem slučaju, u sebi, onu naročitu bajalicu koja je jasna i najvećim neznalicama. Njene riječi su na razne načine formulirane u različitim vremenima, a u naše vrijeme one glase: «U ime Oca, i Sina, i Svetoga Duha. Amen." Eto zašto i ja, sada, kada započinjem potpuno nov i za mene rizičan posao, kao budući autor ove knjige, izgovaram te riječi ne samo na glas, već potpuno razgovijetno i, kako je rekao jedan Tulužanin, "sa izrazitom intonacijom", naravno, s onim stupnjem izražajnosti koji dopuštaju činjenice već formirane u mojoj cjelovitoj svijesti i ukorijenjene u njoj. Te činjenice se, uzgred, formiraju u čovjeku tokom njegove mladosti i kasnije, tokom svjesnog života, odreñuju karakter i snagu te intonacije. Pošto sam ovako započeo, mogu biti potpuno spokojan i čak, u skladu sa sadašnjom predstavom o "religioznom moralu", potpuno siguran da će ubuduće sve u mom novom rizičnom poduhvatu ići kao po loju. U svakom slučaju, počeo sam raditi, a o budućnosti mogu da se izrazim u skladu sa izrekom: "Živi bili pa vidjeli - reče slijepac." Prije svega, dok svoju još pouzdanu desnu ruku, iako nešto oslabljenu poslije automobilskog udesa, držim na srcu (o čijoj stalnosti ili nestalnosti ne želim govoriti), otvoreno priznajem da nisam imao ni najmanju želju da pišem, ali su me na to prisilile okolnosti na koje apsolutno nisam mogao utjecati, mada još ne znam da li su one bile slučajne ili su ih izazvale neke vanjske sile. Znam samo da su me te okolnosti natjerale da pišem, i to ne nekakve besmislice za čitanje pred spavanje, već debele i teške knjige. Pa, kako god bilo, ja počinjem. Ali, odakle da počnem? O, ñavole! Neće se valjda ponoviti onaj čudan i vrlo neprijatan osjećaj koji sam doživio prije otprilike 3 tjedna kada sam u mislima načinio plan i redoslijed ideja, koje želim objaviti, a da pri tome nisam znao kako da počnem. Taj osjećaj se može opisati sljedećim riječima: "Strah da se ne zagrcneš od suviška vlastitih misli." Tog tegobnog osjećaja mogao sam se riješiti jedino ako bih se vratio onoj kobnoj navici, koja nije svojstvena samo meni već i svim mojim suvremenicima, jer, zahvaljujući njoj možemo bez ikakve griže savjesti svaki posao da odložimo "za sutra". Bilo mi je lako da tako postupam pošto mi se činilo da do početka rada ima još mnogo vremena; ipak, više se ne može odlagati - moram početi po svaku cijenu. Od čega da počnem? Hura!!!... Eureka!!! Skoro sve knjige koje sam imao prilike čitati počinju predgovorom. Dakle, i ja trebam početi nečim sličnim. Kažem "nečim sličnim", zato što sam tokom čitavog svog života, od momenta kada sam počeo razlikovati dječake od djevojčica, uvijek činio sve, apsolutno sve, drugačije od ostalih, meni sličnih dvonogih uništivača Prirode. Zato i sada moram početi od te svoje osobnosti i knjigu ne smijem početi onako kako to rade drugi pisci.
6

U svakom slučaju, zanemarit ću tradicionalni predgovor i početi naprosto upozorenjem. Takav početak će biti sasvim razuman jedino ukoliko ne bude proturječio nijednom od mojih psihičkih i organskih principa, uključujući tvrdoglavost. Ipak, to će biti potpuno časno, naravno, u objektivnom smislu, jer ja nimalo ne sumnjam u to da će se zahvaljujući mojim spisateljskim radovima većina čitalaca odmah oprostiti od svoga "blaga", stečenog nasljeñem ili osobnim trudom. To "blago" se naziva "tajnim znanjima" i vodi jedino u romantično doživljavanje stvarnosti ili u naivne snove o budućnosti. Ljudi iz moje okoline slažu se da će se, prije ili kasnije, promjene izazvane mojim radovima dogoditi svakome tko te radove savlada. Profesionalni pisci svoje uvode obično počinju "obraćanjem čitaocu". Ali ja neću raditi isto što i ti zli pametnjakovići s njihovim laskanjem koje prijatno golica nerve manje normalnih ljudi. Dakle... Draga moja, dubokopoštovana, odlučna i, naravno, najmilostivija gospodo i moje najdraže, očaravajuće i besprijekorne dame - oprostite mi, preskočio sam najvažnije - moje nimalo egzaltirane dame! Imam čast da vas obavijestim da, iako se pod utjecajem okolnosti nastalih u posljednje vrijeme namjeravam pozabaviti književnim radom, ne samo da tokom čitavog svog života nisam napisao ni jednu jedinu knjigu ili "poučni članak", već, čak, nijedno pismo u kome bih trebao paziti na gramatiku. Bez obzira na to što sam sada blizu toga da postanem profesionalni pisac, ja nemam iskustva u pogledu utvrñenih pravila i procedura ili u onome što se naziva "prefinjeni književni stil", te sam, prema tome, prisiljen da ne pišem onako kako pišu obični patentirani pisci na čiji ste jezik, po svoj prilici, navikli isto kao i na vlastiti miris. Po mom mišljenju bit će vam najteže da savladate ono što vam je usañeno u djetinjstvu i što je sada u potpunoj harmoniji s vašom dušom - odlično izgrañen automatizam doživljavanja svih vrsta novih utisaka. Zahvaljujući tom "blagoslovu" vi, koji ste već poodrasli, ne morate uopće koristiti bilo kakav misaoni napor. Otvoreno rečeno, glavni problem, koji ja smatram važnim, nije nedostatak iskustva u poštovanju književnih pravila i postupaka, već moje nepoznavanje već spomenutog "profinjenog književnog stila", koji je u naše vrijeme potreban ne samo piscima već, čak, i običnim smrtnicima. Nedostatak, pak, tehnike književnog zanata ne brine me posebno jer je on za suvremeni život prirodan. Moram kazati da je "blagoslov" koji sam već definirao, nastao na Zemlji i procvjetao u raskošnim bojama zbog neobične boljke koja posljednjih 20-30 g. muči one predstavnike sva 3 pola koji spavaju poluotvorenih očiju i čija je koža plodno tlo za svakojake bubuljice. Ta čudna bolest se manifestira ovako: ako je bolesnik malko obrazovan i plaćeno mu je 3 mjeseca unaprijed, on, ona ili ono će svakako započeti pisati nekakav "poučni članak", ako ne i čitavu knjigu. Znajući za tu novu ljudsku boljku, kao i to da ona ima karakter epidemije, s pravom mogu pretpostaviti da ste, što bi rekli doktori, na nju stekli imunitet i da zato nećete previše negodovati zbog moje nekompetentnosti u tehnici književnog zanata. Eto zašto je težište mog upozorenja na riječima koje govore o mom ignoriranju «profinjenog književnog stila." U svoju obranu, možda podcjenjujući neodobravanje koje u vašoj probuñenoj svijesti može izazvati moje nepoznavanje tog stila, nezamjenljivog za moderan život, smatram neophodnim reći, mirna srca i obraza usplamtjelih od stida, da sam, naravno, u djetinjstvu učio taj stil i da su me moji učitelji, pripremajući me za život odrasle jedinke, koristeći umjerene doze zastrašivanja, stalno prisiljavali da učim napamet mnogo toga što upravo predstavlja to
7

suvremeno "uživanje". Na nesreću, naravno vašu, a ne moju, od svega onoga što sam naučio automatski, nije ostalo ništa i ništa nije sačuvano u mom sadašnjem književnom radu. Uzrok tog gubitka nije moja lijenost ili lijenost mojih poštovanih i nepoštovanih učitelja. Taj ljudski trud je potonuo u pijesak zbog nepredvidivog i potpuno izuzetnog stjecaja okolnosti koji se odigrao u momentu mog dolaska na Svijet Božji, što je poslije "psihofizičkoastrološkog" istraživanja protumačio jedan poznati europski okultista. Evo kako se to dogodilo: naš glupi hromi jarac je razbio prozor i kroz rupu su u vibracijama potekli zvuči muzike sa susjedovog fonografa (gramofona), u trenu kada je babica, koja je porañala moju mamu, sisala tabletu s kokainom. Osim tog slučaja, rijetkog u svakodnevnom životu, moje sadašnje stanje se takoñer bazira na kasnijim dogañajima mog zrelog života i djetinjstva. Do tog zaključka, moram priznati, došao sam poslije dugih razmišljanja, zasnovanih na metodi profesora her Štumpfsinšmauzena. Radi se o tome da sam uvijek, i instinktivno i mehanički, a ponekad čak i svjesno, tj. u načelu, izbjegavao da taj "prefinjeni književni stil" koristim za sporazumijevanje. Dakle, govorim o toj sitnici (a možda i nije sitnica), koja se zahvaljujući trima razlozima formirala u mojoj svijesti tokom prethodnih godina. Odličio sam da o tome ispričam u prvom poglavlju svoga rada. Ostaje, meñutim, nepromijenjena i blještava, kao američka reklama, jedna činjenica koju ne mogu promijeniti nikakve sile, čak ni "poi-ćoi" "stručnjaka za gluparanje", a to je da ja, koga su u posljednje vrijeme mnogi smatrali samo dobrim nastavnikom ritualnih plesova, sada postajem profesionalni pisac i da ću, naravno, pisati mnogo, iako, meñutim, nemam automatski stečene i automatski primjenljive navike za tako nešto. Iznijet ću sve što sam sročio jednostavnim, običnim, životnim jezikom bez ikakvih književnih manipulacija ili gramatičkih lukavstava. Ali to još nije sve! Nisam riješio najvažnije pitanje - na kojem ću jeziku pisati. Iako sam počeo pisati na ruskom, s tim jezikom, kako bi rekao Mula Nasradin, najmudriji od mudrih, "nećeš daleko dogurati"1. Ruski jezik je vrlo dobar - nema spora. Ja ga čak i volim, ali... samo za pričanje viceva (kada se raspredaju razne priče), ili za razmatranje pitanja o nečijem porijeklu. Ruski jezik podsjeća na engleski, koji je takoñer vrlo dobar, ali samo za diskusije u pušionicama, u kojima džentlmeni, pošto se udobno smjeste u fotelje i prekrste nogu preko noge, razmatraju problem smrznutog australijskog mesa ili, možda, "indijsko" pitanje. Oba ova jezika podsjećaju na poznatu moskovsku čorbu u koju možete strpati sve što god hoćete, osim sebe i mene - sve što god poželite, čak i Šeherezadinu feredžu. Moram kazati da sam pod pritiskom slučajnih, i ne sasvim slučajnih okolnosti bio prisiljen da vrlo ozbiljno i duboko, i sileći sebe, naučim govoriti, pisati i čitati na mnogim jezicima. Postigao sam u jezicima takvu brzinu i automatizam da bih sada, kada me je sudbina natjerala da se pozabavim književnim radom, mogao pisati na bilo kojem od njih. Ali, da bih razumno koristio taj automatizam, stečen dugom praksom, trebam pisati na ruskom ili na armenskom, pošto su se posljednjih 20 ili 30 godina moje životne prilike odvijale tako da sam za sporazumijevanje morao koristiti ta dva jezika i mnogo sam ih prakticirao.

1

Mula Nasradin, ili, kako ga još nazivaju, Nasradin Hoña, malo je poznat u Europi i Americi, ali je znamenit u azijskim zemljama. To je legendarni lik koji podsjeća na Tila Oilenšpigela, iz njemačkog folklora. On je junak mnogobrojnih bajki i priča, starih i novih, koje oslikavaju narodnu mudrost.

8

O, ñavole! Čak se i u ovom slučaju manifestira jedna od osobina moje svojevrsne i za običnog čovjeka neobične duše, a to je navika da mučim sebe. Ali muke koje osjećam sada, kada sam već zreo čovjek, potiču od osobina koje su u moju osobitu dušu usañene u djetinjstvu zajedno s velikom količinom raznih budalaština, nepotrebnih u suvremenom životu, što me mehanički primorava da uvijek i svuda postupam jedino u skladu s narodnom mudrošću. U sadašnjim okolnostima, kao i uvijek kada me obuzmu sumnje, one se nezvane uvlače u moju glavu, koja nije bila sazdana da shvati suštinu prastare izreke sačuvane do naših dana: "Svaki štap ima dva kraja." Kada pokuša da shvati osnovnu misao i pravo značenje skriveno u toj čudnoj formulaciji, svaki čovjek, koji razmišlja zdravorazumski, ubrzo može doći do zaključka da su sve ideje, sadržane u tim riječima, zasnovane na istini koju su ljudi tokom dugih vjekova spoznali, a prema kojoj svaki neobičan fenomen u životu ima dva, po svom karakteru suprotna uzroka, i da taj fenomen dalje izaziva takoñer dva suprotna rezultata koji, opet, postaju uzrok novog fenomena. Na primjer, uzmimo da nešto što je posljedica dva suprotna uzroka daje svjetlost; zatim to nešto, isto tako neizbježno, može biti početak srodne pojave - tame; ili, ako neki faktor izaziva impuls očiglednog zadovoljstva u organizmu živog bića, on će isto tako neminovno izazvati takoñer očigledno nezadovoljstvo i tako dalje, uvijek i u svemu. Ako ovdje upotrijebim taj obrazac narodne mudrosti, stvarane tokom vjekova i izražene u sliku štapa koji zaista ima 2 kraja, od kojih jedan simbolizira dobro, a drugi - zlo, može se reći da, ukoliko primijenim spomenuti automatizam, stjecan dugogodišnjom praksom, to će za mene osobno biti dobro, ali će se za mog učitelja pretvoriti u suprotnost; a što je to što je suprotno dobru lako može razumjeti svaki normalan čovjek. Ukratko, ukoliko ja iskoristim svoje prerogative i uhvatim se za "dobar" kraj štapa, "zli" kraj će se svakako sručiti na glave čitalaca. To se zaista može dogoditi zato što je na ruskom nemoguće izraziti tananost filozofskih problema koje namjeravam da prilično temeljno objasnim u svom radu, a, u isto vrijeme, iako je to na armenskom moguće, na nesreću svih mojih suvremenika Armenaca, on nije baš sasvim pogodan za izražavanje suvremenih pojmova. Da bih smanjio gorčinu izazvanu tim unutrašnjim ranama, priznajem da sam u dane svoje rane mladosti, kada su me interesirali problemi filologije, i kada sam bio njima zaokupljen, armenskom jeziku davao prednost nad svim ostalim jezicima koje sam tada govorio, uključujući i moj materinji. Armenski jezik mi je tada bio najdraži uglavnom zato što je imao vlastiti karakter i što nije imao ništa zajedničko sa susjednim jezicima, a sve njegove «tonalnosti", kako bi rekli učeni filolozi, bile su svojstvene samo njemu i, kako sam već tada shvatio, u potpunosti su odgovarale karakteru toga naroda. Ipak, tokom posljednjih 30 ili 40 g., bio sam svjedok takvih promjena u armenskom jeziku da on, iako još nije sasvim izgubio originalnost i samostalnost, koje su mu bile svojstvene još od davnina, sada dobiva osobinu "grube smjese jezika", čija asonanca para uši svakom više ili manje pažljivom i osjetljivom slušaocu kao prazan splet turskih, perzijskih, francuskih, kurdskih intonacija, pomiješanih s drugim "teško svarljivim" i "neartikuliranim" šumovima. Skoro isto se može reći i za moj materinski jezik - grčki, kojim sam govorio u djetinjstvu i čiji ukus "automatske asocijativne energije" i dalje pamtim. Usuñujem se da kažem da bih na njemu mogao i sada da izrazim sve što poželim, ali to je nemoguće iz jednostavnog i djelomično komičnog razloga jer bi netko morao da sredi i prevede moje radove na druge jezike. A tko će to da uradi?
9

i to . koju bih ja nazvao "formalnim mišljenjem". Kasnije.) 10 .u njegovoj desnoj polovini pojavio se nehotičan instinktivan osjećaj. u mom. 2 Vrsta dimljenog mesa uvaljanog u razne začine (prim. stvorili ljudi koji po svojim lingvističkim znanjima apsolutno liče na dvonoge životinje. smatram da mogu da. zato što su tokom posljednje 3-4 decenije moji dragi "sunarodnjaci". kad sam zahvaljujući toj profesiji počeo da komuniciram s najrazličitijim ljudima. i to ponavljam tako da to dobro zapamtite . ponavljam. a to je da se počevši od ranog djetinjstva.na armenskom.istini o odreñenom svojstvu što se manifestira u skladu sa zakonom koji su drevni mudraci nazivali "zakonom asocijacije". U svakom slučaju. Vrijedilo bi obratiti pozornost na jedan kuriozitet. koji se zbog rñave nasljednosti i odvratnog odgoja vremenom pretvaraju u "proždrljive moljce" i uništavaju sve ono dobro što su nam ostavili preci. protječe isključivo u skladu s tim zakonom. to je postalo normalno za svakoga tko se drznuo i poželio da se u osobnim i tuñim očima pokaže kao "svjesni mislilac". kao i o tome da proces mišljenja svakog bića. a koje se odnosi na proces ljudskog mišljenja. kako su stari teozofi govorili. zaneseni željom da po svaku cijenu liče na predstavnike suvremene civilizacije. djelomično . a pri tome povremeno nemaju ni najmanju predstavu o očiglednoj istini. utisnutoj u najranijem djetinjstvu u mozak koji funkcionira kod svakog stvorenja. taj osjećaj je počeo da raste u onome što se naziva dušom. a posebno ljudskog mišljenja. I što sada? Ali ne brinite. tako i čovjeku. po riječima Nasradina Hodže. Vrlo često u životu dospijevao sam u teške situacije i vrlo često iz njih nalazio izlaz.ne onako kako ste navikli da "pamtite" druge stvari. čak i u svom govoru. Prva mišljenje u kome se misli izražavaju riječima i uvijek imaju relativno znanje. A za sada ću pisati djelomično na ruskom. Ja posjedujem iskustvo.ne znam zašto . i ja ću naći rješenje. On se sastojao u tome da su jezike. formirao u sasvim odreñeno čulo. od vremena kada sam počeo da rasturam ptičja gnijezda i zadirkujem sestre svojih prijatelja. dostojan vaše pažnje i više nego što možete da pretpostavite. već onako kao što pamtite časnu riječ danu samome sebi ili nekom drugom čovjeku: nezavisno od toga koji jezik budem koristio uvijek i u svemu ću izbjegavati "prefinjen književni stil".Moglo bi se s punom sigurnošću reći da čak i najbolji stručnjak za novogrčki naprosto ništa ne bi shvatio od onoga što napišem na jeziku koji sam usvojio u svom djetinjstvu. a još prije njihovu gramatiku. Takvi ljudi. trudeći se da postanu ruski intelektualci. i druga vrsta. Još u mladosti se formiraju dvije vrste mišljenja. liče jedan na drugoga isto koliko svadbeni marš sliči na pogrebno crkveno pojanje. Tokom više vjekova koji su protekli na Zemlji. Pošto sam već dotakao pitanje koje je za mene postalo skoro fiks-ideja. već u prvoj glavi ispričam makar nešto o onome što sam slučajno saznao. Grčki jezik. armenske i kazarske basturme2. čiji sam duh i slovo naslijedio. prev. svojstvena kako životinjama. s mojim materinim jezikom učinili isto ono što su Armenci učinili sa svojim. i prije nego što u svom pisanju doñem do mjesta gdje namjeravam da ovaj problem razmotrim detaljno. "planetarnom tijelu". i jezik kojim govore suvremeni Grci. Utoliko prije što meñu ljudima koji su stalno u mom okruženju nekolicina poznaje ta dva jezika i ja se nadam da će oni moći s njih da prevode prilično dobro. uvaženi kupci moga umovanja! Za sada ima dovoljno francuske. i to mi je skoro prešlo u naviku. i kod čovjeka takoñer . koji se u vrijeme kada sam već postao "učitelj plesa". koje je mudri Nasradin Hodža opisao ovako: «Oni se u to razumiju kao magarac u kantar".

uvijek tu riječ doživljava i razumije u sasvim drugačijem smislu. za njega uobičajene i koje on doživljava kvalitativno. tako i ljudi čija je ličnost formirana u različitim krajevima. žudeći za slavom i bogatstvom. potpuno specifičnu i različitu "unutrašnju" suštinu. recimo. dajem. Drugim riječima. uslijed individualnih uvjeta u kojima se on razvijao i rastao. ako hoćete. zdesna i slijeva. Dakle. vrlo. što se kaže. pišu bombastične priče računajući na jeftine efekte i. utvrñena poslije pažljivog i nepristranog praćenja razmjene mišljenja kako izmeñu predstavnika različitih naroda. kada sam vas upozorio na najvažnije. i. sami ste krivi. «mračnog sadržaja". tj. Ako zaista tako mislite. Dakle. vrijeme i uopće čitavo okruženje u kome čovjek raste i dostiže zrelost. može da izazove takav efekt. uzgred. "formalno mišljenje". a kasnije dovodi do formiranja lika ili koncepcije za čije izražavanje on koristi riječi koje su. koji u posljednje vrijeme prevladava na zemlji. Sada. ona je još odavno ostvarena i ja odavno čvrsto stojim na svim 11 . slušalac u čijoj svijesti ta riječ asocira s drugom unutrašnjom suštinom. što bi se reklo. i mislite da se ja. ni izdaleka nisam više mlad. u "biću" čovjeka koji se rodio i odrastao u nekom kraju. odreñena «forma" se fiksira kao rezultat specifičnih lokalnih utjecaja i utisaka i ta "forma" pomoću asocijacija izaziva u njemu osjećaj odreñene unutrašnje suštine. veseli i samouvjereni kandidate za kupovinu mojih umovanja. uvjerio sam se zahvaljujući svom velikom iskustvu i siguran sam u to isto kao što je rasan magarac siguran u ispravnost i opravdanost svoje tvrdoglavosti. Savjetujem vam da ozbiljno razmislite prije nego što pristupite čitanju onoga što ću dalje reći. ne pišem zato da bih pravio karijeru ili stao na noge pomoću te profesije koja. Eto zašto riječ. stječući književnu težinu. svjesno trudim biti ekscentričan. ali. upozoravam vas da ne namjeravam da pišem kao profesionalni pisac već potpuno drugačije. slabe ljudsku psihu koja je i bez toga prilično slaba. što služi jedino za površno objektivno izražavanje tih ideja. Drugim riječima. Što se tiče same moje karijere. po mom mišljenju svima koji se njome bave pruža mnogo mogućnosti da odu pravo u pakao. savjest bivšeg kajzera Vilhelma. vremenom. da vam moje pisanje može izgledati kao čudna kakofonija i da zato možete i ubiti . Drugo. Ako doñe do nekog nerazumijevanja povodom mojih radova i vi nešto ne shvatite u mom pisanju. točno mišljenje o svemu napisanom doživljava i usvaja poslije svjesnog usporeñivanja s prethodno dobivenom informacijom .znate što? Apetit za svoje omiljeno jelo i da čak prestanete da se osjećate prijatno kada pogledate svoju crnokosu susjedu. u svijesti ljudi koji pripadaju različitim narodima i žive u različitim predjelima i u različitim uvjetima. zahvaljujući silama koje djeluju na mene odozgo i odozdo.uvjetuju kod čovjeka geografski i klimatski uvjeti. već sam "prošao sito i rešeto". naravno. dana nekoj stvari ili ideji. ili još prije. ne samo da sam izučio "surovu školu života". prema kom se.. koji žive na različitim mjestima. bojim se da su vaš sluh i drugi organi čula toliko naviknuti na "književni jezik inteligencije". Prvo. misliti i tumačiti. U to da moj jezik.. Vjerojatno me smatrate mladim čovjekom prijatnog izgleda. meñutim. i tek onda se prihvatite posla. moj način mišljenja. iako ništa o sebi ne znaju.Drugu vrstu mišljenja. doživljaj jedne te iste stvari i ideje dobiva različite. Ta činjenica je. ne sekiram se zbog onog što slijedi. nezavisne forme koje za vrijeme asocijativnog kretanja misli izazivaju odreñene osjećaje i odreñene likove koji se izražavaju ovim ili onim riječima. Živio sam vrlo dugo i. da ovi ljudi zaista mogu sebe da dovedu dotle zato što. a moja savjest će biti čista kao. uzgred. vrlo mnogo griješite. Ja priznajem. dobiva kod različitih naroda. pošto sam novajlija u književnosti. kao što sam već rekao.

nisam džabe za njega dao posljednjih 6 novčića. iznenada poželio da sebe obraduje nekom jednostavnom hranom. I tada ćete razumjeti zašto je meni. sad. te će taj princip kao svjetionik obasjavati moj put ka cilju. putem je dolazio njegov prijatelj. jednom je taj Kurd došao u grad nekim poslom i vidio na pijaci šator sa mnogo raznovrsnog voća.. Mislim da će i vama i meni biti korisno da se pažljivije zadržimo na toj priči. da vrati knjigu i dobije svoj novac natrag. može. Bez obzira na to. možda ćete nešto osjetiti već na kraju ove glave. kao što se ljudima ponekad dogaña. Posebno ću zamoliti štampara kome budem povjerio svoju knjigu. zemljak mu reče: "Što to radiš. dok je naš Kurd sjedio iznenañen neobičnim osjećajima. nastavit ću da jedem. magarče! Živ ćeš izgorjeti! Odmah prestani da jedeš to barbarsko povrće koje je tako strano tvojoj prirodi!" Ali naš junak odgovori: "Ne. Tako ću postupiti zato što sam se sjetio priče o jednom Kurdu iz Zakavkazja. koju sam već spomenuo i koju želim da utemeljim kao novu.. naš Kurd odluči da kupi čitavu funtu. kada pristupam za mene novom zanimanju pisca. Vidjevši da lice našeg Kurda gori i da su mu oči pune suza. Dakle. Čuo sam je u ranoj mladosti. stojim prilično čvrsto. nastavio je da jede. užasa! Uskoro je osjetio kako ga iznutra užasno peče. Završivši sve svoje poslove u gradu. naš Kurd je. i po obliku. Meñu ostalim voćkama primijetio je jedan naročit plod. riješio da učini sve kako bi kupio makar jedan od tih darova prirode i okusio ga. da prvi dio tisak tako da čitalac može da ga pročita ne rasijecajući ostale stranice. bez suvišnog natezanja s knjigom. i lagano počeo da jede. naše zajedničke roditeljice. o. uloviti njihov smisao i znanje. onda ćete vremenom. bez obzira na to. uvijek kada sam je evocirao u sjećanju. ni za što na svijetu neću prestati. Dakle. I tada je. Čak i ako moja duša napusti tijelo. Bit će korisno ako vam je ispričam uglavnom zato da bi sol te priče ušla u osnovu novog književnog stila uz čiju pomoć. sadašnji i budući neprijatelji. koji u njegovoj svijesti snažno i nenametljivo izaziva uzbudljive likove i utješne snove. Kada prouči moj neobičan manir pisanja. on izgleda kao netko tko je odlučio da ispuni svoj najvažniji dug i nastavlja da jede cijele cjelcate paprike. Ali. bez obzira na to što nije imao dovoljno para. On je tako djelovao na njegovu maštu da je. s njemu nesvojstvenim žarom i smjelošću ušao u šator i pokazujući svojim čvornatim prstom prelijepi plod zatražio od prodavača da mu kaže cijenu. izraženoj u potrebi da se sve što je 12 . koji je važio za poštenog i iskusnog čovjeka. u zavisnosti od vaše sposobnosti da poimate. osobnu književnu formu. i nehotice svjestan vanjskih efekata čarobnih predjela majke prirode. naravno. I sasvim sam siguran da me one još mnogo godina neće izdati. ako bude htio. Smatrajući da cijena za tako lijepu voćku nije previsoka. nastavi da jede crvenu papriku. vrlo lijep i po boji.nogama i to. Ako odlučite da i dalje čitate moja pisanja. Idući u suton brdima i dolinama. on istoga dana poñe kući. ali da. Prodavač mu je odgovorio da funta tih plodova košta 6 bakarnih novčića. ona je u meni izazivala stalni i neugasivi impuls nježnosti." Poslije toga naš nepokolebljivi Kurd. namjeravam da postignem željeni cilj. izvadio iz torbe kruh i povrće koje mu je izgledalo tako lijepo. zbog čega mogu da puknu od muke moji prošli. a mora se priznati da je uistinu bio takav. izazvanim u njegovom tijelu tom čudnom trpezom u krilu prirode. a kasnije. Nesretni dvonogi stanovnik naše planete i dalje je jeo zahvaljujući onoj posebnoj ljudskoj osobini. Evo još jedne sulude ideje. Sjeo je kraj puta. koji dobro znam i često osjećam sažaljenje prema ljudskoj slabosti. Sada se nadam da već imate asocijaciju koja će vas. dovesti do onoga što vi nazivate poimanjem.

plaćeno novcem mora iskoristiti do kraja. tako da to bude korisno ne samo za vaše zdravlje. ne preostaje mi ništa drugo nego da vam od sveg svog čistog srca poželim vrlo dobar apetit. 13 . kako biste mogli da svarite sve što ste pročitali. Ne znam kako ćete vi na to gledati. koji se može formulirati sljedećim riječima: "Bit ćete gluplji nego trapavi ribar ukoliko dopustite ribici da vam pobjegne s udice". Ali. što bi se reklo. morao da se upoznam s asocijativnim procesom manifestiranja automatski formirane duše suvremenih prodavača knjiga i njihovih agenata. Inače. Ja sam već sačinio plan i redoslijed svog daljeg rada. koji je u svijesti suvremenog čovjeka formiran zahvaljujući njegovim čestim posjetima kinu i ljubavnim romanima. da vi ne biste bili osuñeni da po svaku cijenu čitate sve do kraja. vrlo pažljivo pročitate. sljedeći tokom vjekova provjerenu narodnu mudrost ne samo u teoriji. prodavač knjige može biti. i to ne jednom. a tek potom shvatili da to nije napisano uobičajenim jezikom koji vi lako čitate. koji nastoje da te knjige uvale kupcima. Ne sumnjam da će se upravo tako i dogoditi. Ja zaista očekujem da će dio prodavača moje knjige izgubiti svoju savjest. dosta je "filologizama". insistiram da. Stvar je u te što na tom modernom jeziku riječ "duša" i riječ "ñon" zvuče isto i čak se skoro isto i pišu. u slučaju da ste navikli da čitate knjige pisane isključivo na "jeziku inteligencije". Rekao sam "od sveg svog čistog srca" zato što odnedavno živim u Europi i često srećem ljude koji. kada okolnosti budu to od mene zahtijevale. da bi se tim povodom izbjegao nesporazum. kao što to čine naši suvremenici. prije nego što rasiječete stranice moje prve knjige. koji je odnedavno ušao u modu. Odbit će primiti knjigu natrag ako stranice budu rasječene. koji sam napisao. a da vas još jednom ne upozorim i. čak. riješio sam da iskoristim jednu od osobitosti engleskog jezika. i svaki put. ja ću se kleti svojom "engleskom dušom". zbog koje čak i ljudi najuzvišenijeg duha.to jest plemenitu papriku. točnije. ne mogu. kao što je naš jadni Kurd bio prisiljen da jede ono čiji je izgled potresao njegovu maštu . i kad priliči i kad ne priliči. vole da uzalud upotrebljavaju svete riječi koje se odnose samo na unutrašnji čovjekov život. zadrt i svakako se može ponašati u skladu s osnovnim principom svih prodavača knjiga. pošto ste već dali pare za moje pisanje. sljedeći istovremeno jednu od Mojsijevih zapovijedi: "Ne prizivaj uzalud imena Gospoda Boga svojega". to jest što bi se reklo . ovaj prvi dio. na ovaj slučaj bi mogla da se primijeni sljedeća mudrost: "U kakvom si manastiru. mogu biti izjednačeni s najništavnijima. ljudi koje naš Tvorac voli. a pošto ne želim da kršim u Europi ustaljenu naviku da se svi zaklinjanju za vrijeme običnog razgovora. braćo moja po krvi i duhu. Dobro. moram opet da ponovim. da bih objasnio odreñeno "ultrafilozofsko" pitanje. želim da ovo poglavlje bude tiskano tako da ga svaki čitalac može pročitati ne rasijecajući stranice same knjige. ukoliko bez obzira na sva moja upozorenja i dalje budete željeli da se u potpunosti upoznate s mojim radom. obodre vaše i moje pospane misli i da se čitaoci upozore. već i za zdravlje svih koji s vama žive. već i u praksi. U to sam sâm se uvjerio onda kada sam bio "profesionalni indijski fakir" i kada sam. Hajde da se vratimo na glavni zadatak ove prve glave s namjerom da se. pošto ste već napola postali kandidat za kupovinu moje knjige bez obzira na to koliko su moji duhovni zahtjevi visoki. moja originalna priroda ne može a da ne izrazi negodovanje zbog te osobine suvremene civilizacije. Znajući sve to. a pošto sam poslije automobilske nesreće koja me je zadesila. dakle. tako Boga moli". pored ostalog. Znači. postao vrlo pedantan i cjepidlaka. pala na pamet pomisao da poduzmem sve moguće mjere da ne biste vi. Kao što sam već priznao.kunu se uzalud.

koji se sjedinjuju s odgovarajućim načelima ljudskog bića. zasnovanom na višegodišnjim istraživanjima realiziranim u izuzetno povoljnim uvjetima.iluzorna. kako biste ih vi spokojno usvojili. Sada. Jedna svijest nastaje iz percepcije svih vrsta mehaničkih utisaka. pošto ste se upoznali s pričom o našem kurdskom seljaku iz Zakavkazja. koja je. po mom mišljenju. gradim tako da moje misli prodru u obje vaše svijesti. već i u vašu realnu svijest. Moje misli se usmjeravaju u oblast koju vi nazivate podsviješću. ali ja u svojoj podsvijesti već jasno osjećam da će dobiti formu nečeg "vrućeg" i da će na čula svakog čitaoca djelovati isto onako kao što je paprika djelovala na nesretnog Kurda. poput obada. zato što ja iz iskustva znam da taj impuls. prisilivši vas da prvi put mislite aktivno. U prirodi svakog čovjeka. već s dva mozga. koju većina ljudi iz neznanja smatra pravom sviješću. po svojim manifestacijama. ne mogu sada da zanemarim tu drugu svijest i zbog toga sam prisiljen da prvu glavu svog rada. štoviše. prodrijevši ne samo u vašu. Ta druga ljudska svijest. koje će vam bez sumnje izgledati kao fantaziranje duševnog bolesnika. Razvijajući dalje ovu ideju moram najprije da obavijestim ovu iluzornu svijest da ja. ja. koja služi kao uvodni dio za sve ostale. smatram svojom obavezom da vam nešto priznam. predstavlja dominantu u strukturi ljudskog mišljenja. upravo realna čovjekova svijest. koji treba da probudi vašu samosvijest. novajlija u književnosti. Ja želim da se ove koncepcije mehanički samorealiziraju i transformiraju u slabom površinskom sloju svijesti kako bi čovjek poslije toga putem vlastitog aktivnog mišljenja mogao da se pretvori ne u biće s jednim. makar i u "falš" svijesti. a druga svijest se formira djelomično iz "prethodno fiksiranih materijalnih rezultata dobivenih uslijed zakona nasljednosti. po mom mišlju. te se ja zato čak i radujem što 14 . razvija se slobodno ili pod tuñim utjecajem i sadrži skoro sve riječi koje su u stvarnosti samo prazni zvuči. čije ime nije čak nijednom spomenuto u novinama. a djelomično i iz svjesno izazvanih asocijativnih spojeva tih materijaliziranih rezultata'". Uzimajući u obzir ovo moje uvjerenje. kao što sam eksperimentalno dokazao . ali po vašem mišljenju. ponekad mijenja svoju prirodu i pretvara se u žeñ za znanjem. zahvaljujući trima jasnim i originalnim činjenicama koje su kristalizirane u strukturi moje svijesti u djetinjstvu. i čija univerzalnost uvijek i u svemu raña primjetan impuls radoznalosti koji vas tjera da što prije utvrdite zašto sam ja. odjednom postao tako unikalan.Kakvu će formu on dobiti na papiru. želim da vašoj tek probuñenoj svijesti saopćim činjenicu da ću u narednim poglavljima izložiti svoje misli takvim redoslijedom i s takvom logikom da suština odreñenih realnih ideja može automatski da proñe mimo one "probuñene svijesti". Ne brinite! Vrlo me raduje što vidim takvu radoznalost. formirana od materijaliziranih rezultata nasljednosti i ljudske djelatnosti. ošamućen i pomućene svijesti. iluzornu svijest. kao što vidite. i po mom mišljenju. i da sam po mišljenju ljudi s kojima komuniciram. ali suvremenim ljudima on pomaže da usvoje. mogao u potpunosti da opravda svoj cilj. kao što sam upravo rekao. Riješio sam da svakako učinim sve kako bi uvodni dio. da se vrzmaju sva ona znanja koja ste dobili nasljeñem od ujaka ili mame. formirane su dvije samostalne svijesti koje nemaju ništa zajedničko ni po funkcijama. zapravo predstavljam unikum. pravoj svijesti počinju uznemireno. nedostojan čovjeka. nezavisno od njegovog naslijeña ili odgoja. koja služi kao uvod u ono što tek planiram da napišem. Čuj! Već vidim kako u vašoj nerealnoj. da jasno shvate suštinu onih pojava na koje se koncentrira njihova pažnja. nije ništa drugo do povijest. ali koja je. a ona je. još ne znam. iskreno rečeno. «Prije nego što nastavim prvu glavu. ni po načinu manifestiranja.

ni sada mi nije jasno. a možda se tada već i dokopala carstva nebeskog. Imala je već sto godina. ali to su činjenice. zaurlao kao magarac. Taj prvi faktor je počeo da utječe na mene kada sam. moja mati me je. to jest. Odjednom. došao sam do zaključka da je uzrok dogañaja koji je tako snažno utjecao na sav moj budući život. ščepao njenu suknju i počeo da udaram nogama o zemlju. gdje se odlučuje o najvišoj pravdi. naše "sanitarce". Dakle. Razmišljajući logički. koji su ležali u grobu.mogu da zadovoljim vašu radoznalost. mnogo o tome razmišljao pokušavajući da dokučim uzrok. sve dok se moja majka nije vratila s groblja i uzrujana zbog mog odsustva počela uzaludno da me traži. privela njenom smrtnom odru i dok sam ja ljubio desnu ruku umiruće. trudeći se da ne privlačim pozornost. zajedničke svim narodima. umjesto da slijedim moralne norme. na 3 posebna dogañaja. tko zna zašto. obuzet panikom i zbrkanih misli. kada smo napustili sobu u kojoj je ostalo da leži mrtvo "planetarno tijelo" one koja je bila uzrok uzroka mog dolaska na svijet. Kada je baba umirala. zasniva se. raširenih ruku potrčao mami. bio natopljen mirisom tamjana. još bio bucmasti klinac. osim što sam ja češće nego obično išao na rukama. ja sam vrlo tiho. napajajući je i usavršavajući.ili radi ono što nitko ne radi. ja sam počeo da skačem oko groba i da pjevam: Pustite je da počiva u miru. u kojoj se odigrala već opisana scena.naprosto idi u školu ." Odmah poslije toga ona je bez dvoumljenja i očigledno prezirući okolinu. kao što sam već govorio. Zašto je sve to tako djelovalo na mene i zašto sam se mehanički ponašao tako neobično. koja izaziva neodobravajuće gunñanje kako meñu stanovnicima nebesa. Moja draga pokojna baba tada je bila još živa. ona je stavila svoju oslabjelu lijevu ruku na moju glavu i razgovijetno prošaputala: "Najstariji moj unuče! Slušaj i zapamti moj strogi savjet: Nikada u životu nemoj postupati kao svi. okupili na groblju kako bi nad njenim ostacima. kojih srećom i nije bilo tako mnogo u mojoj dječjoj glavici. iz čista mira. vrlo popularnog meñu privrženicima pravoslavne vjere." Poslije toga je uperila svoj pogled u korijen moga nosa i očigledno primijetivši da sam zabezeknut i da skoro ništa nam shvatio. roñaci i svi koji su je poštovali (a nju su svi voljeli). dogodio se četrdesetog dana od babine smrti. neprimjetno šmugnuo u rupu. bila očitana molitva za pokoj njene duše. s pohvalnom samokontrolom predala svoju dušu pravo u ruke Njegove Vjernosti Arhanñela Gavrila. dodala je ljutito i ne dopuštajući nikakav prigovor: "Ili ništa nemoj raditi . Moj prvi neobičan postupak (iako ni svijest ni podsvijest nemaju s tim nikakve veze). Narednih dana se ništa naročito nije dogañalo. Tada sam se iskobeljao iz rupe i postajavši trenutak na ivici. Da li je moja pretpostavka ispravna. kao što je tada bilo uobičajeno. u kojoj su za vrijeme Velikog posta čuvane mekinje i ljuske od krumpira predviñene za svinje. a onda. slušajte i trudite se da ne iznevjerite moja očekivanja. Ležao sam tamo gladan i bez vode. što bi se reklo. tako i meñu za sada malobrojnim Zemljanima. umjesto da stojim mirno s odgovarajućim izrazom tuge na licu i čak sa suzama u očima. 15 . bio taj što je zrak u sobi. donesenog iz Atonskog manastira. koja su mi se desila u godinama djetinjstva. Prvi je od samog početka postao poluga razvoja moje unutrašnje cjelovitosti. iako sam posljednjih godina. naročito u vrijeme poklada. kada su se naša obitelj. Mislim da će vam biti zanimljivo i čak poučno da znate da je sve to ostavilo na mene vrlo snažan utisak i ja sam iznenada osjetio jako neprijateljstvo svoje okolice. Moja originalnost. a druga dva su se pokazala kao životvorni izvori. ne znam.

Ona je bila sušta dobrota itd. kada sam s grupom mangupa. iako vrlo ozbiljno. dok su se djeca spuštala niz brdo okrenuta licem naprijed. 16 . Jer. prelazeći neprekidno iz jednog stanja u drugo. u tom uzrastu ja sam postupao ovako: dok su moj brat. ili. ja sam čekao da lopta udari o zemlju i. Ne znam i ne želim da znam na koji način će se promijeniti vaše mišljenje i do kakvih ćete zaključaka doći pošto saznate za neobičnu kombinaciju životnih prilika koje opisujem. ne treba više da njušiš. rodilo se u meni ono što sam kasnije nazvao "neodoljivim nagonom" da nikada ne budem kao svi. a zatim je bacali u zrak. a zatim skoro nesvjesno. hvatao sam je. svaka podudarnost samo pojačava moju vjeru u to da svi dogañaji. zbog čega je momentalno pao ničice i izgubio "svijest". čak i ako najveći prst potrefi u zamku. koja je u odreñenom stupnju svojstvena svima koji posjeduju osmijeh klizave pihtije . Od toga momenta. kako nam je objasnio učitelj zoologije. udarih ga iz sve snage u razjapljena usta. po mom mišljenju. Suština je u tome što sam tu vještinu naučio bukvalno samo nekoliko dana ranije od grčkog svećenika iz Turske. tj. Taj dogañaj je bio izazvan okolnostima koje mi je Sudbina. Jednom. obećavajući da će od mene postati. prije nego što će slatkiš gurnuti u usta. dok bi drugi. šaputao some sebi: dosta. što bi se reklo. odakle je. naučene radnje." On je posljednje riječi ispalio s takvim štrcanjem pljuvačke da su moje lice zasule sitne kapi kao da je isprskano njemačkim pulverizatorom za prskanje anilinske boje. specijalno priredila. za vrijeme razgovora on je neprekidno štrcao pljuvačku koja je prskala na sve strane). To može biti važno za naše ciljeve. to jest imitirao mehanizirane.. pri tome neizbježno djeluje pravilo prema kome blago kočenje može pojačati druge manifestacije životne aktivnosti. počeli da ga ližu kako bi osjetili njegov ukus i produžili zadovoljstvo. uzgred. uspostavljajući težište čitavog organizma u kome to klizavo nešto (mozak) igra vrlo malu ulogu. mlad čovjek prijatnog vanjskog izgleda i sumnjivog unutrašnjeg sadržaja. kada zbog najrazličitijih utjecaja. ne pridižući se. i sl. proganjan zbog svojih političkih uvjerenja. i. kakav sam bio i sam.zadnjicom naprijed. ja sam to radio. koji je stajao nagnut iza mojih leña (uzgred. bubnu sljedeću sentencu: «Umukni. Na primjer. Suština tog faktora sastoji se u tome da. jedan od dječaka koji je stajao pored mene i gledao me. ja sam ga najprije njušio. nesretni i nakazni ispljuvku Hotentota! Nedotupav si isto kao i tvoj učitelj. što često dovodi do neočekivanih. tu se može pokazati ona posebnost. Prvi u nizu dogañaja koji su postali "životvorni izvori" i koji su napajali i usavršavali savjet moje pokojne babe. koji su mi se desili u djetinjstvu. pjevušeći nekakav motivčić." Drugi dječak. lako pokidati. nisu nimalo slučajni već su ih namjerno sazdale neke vanjske sile. najzad gutao slatkiš bez ikakvog uživanja. i to palcem i srednjim prstom ruke. postavljao zamke za golubove na krovu susjedove kuće. dok mu je pljuvačka izletjela kao iz fontane. kada bi odskočila. može biti. ponad i smiješnih rezultata. morao da bježi. svaki put sve uspješnije . kada bismo se sladili raznim istočnjačkim poslasticama. ali. za lov tih nesretnim golubova. čija je sila izražavanja neznatna. dogodio mi se u uzrastu kada sam iz bucmastog klinca izrastao u "mladog mangupa". Ako je zaista najveća snaga jednog goluba koncentrirana u velikom prstu njegove kandže. To već nisam mogao da pretrpim i. utoliko više ima razloga da se vidi kako će taj prst dospjeti u moju zamku. sestra i susjedska djeca za vrijeme igre hvatali loptu s desnom rukom. prekide mog susjeda i. dok sam se kreveljio. reče: "Mislim da se tom omčom od konjske dlake golub ne može uhvatiti za kandžu zato što je. ponekad bih ga prislonio na uho i pažljivo osluškivao. Ponekad. doñe do onoga što se naziva promjenom svijesti. upravo u noktu (prstu) te kandže koncentrirana sva golubova snaga i golub će je svakako.mozak.

ja sam se strašno uplašio jer sam. rijetkog za mlade obješenjake koji su obično bučni. Poslije tog šutnje. Drugi životvorni izvor koji sam spomenuo i koji je izazvao potpuno sjedinjavanje amaneta moje pokojne babe s drugim faktorima koji su formirali moju ličnost. vide što se dogodilo i obuzet roñačkim osjećajima. čija je žrtva bio moj nesretni zub mudrosti. odredila moju dalju sudbinu. Dok sam se ja tresao od straha." 17 . uslijed kojih je nastao princip koji će. budući neiskusan u tučama. dječaci se sjatiše oko mene i počeše da ga razgledaju s velikim čuñenjem i u dubokom poštovanju. gledajući djelo ruku svojih. kao što je poznato. I kada sam. Nešto kasnije.Kada se on pojavio u našem gradu moji roditelji su ga uzeli da me uči novogrčkom. udari me u vilicu. stečena osobnim trudom. priskoči i zamahnuvši. ta nova osobina pretvorila se u vječno plamteću vatru svijesti. kao što je za vrijeme demonstracije "strogo povjerljivih" spiritističkih seansi potvrdio mister Alan Kordent. banči do kraja. a zbog toga što tada nisam otišao kvalificiranom zubaru koji bi mi zaliječio ranicu na mjestu izbijenog zuba. kao što često biva. diže se i. ali sjećam se da je za vrijeme našeg razgovora. Taj univerzalni princip bića formulira se ovako: "Ako si nešto počeo . poče da razgleda moj zub zajedno sa svima ostalima. Poznati meteorolog. uključući i poštanske troškove). Pljunuh na dlan i vidjeh da je to veliki zub neobičnog oblika. Tada i dječak koga sam udario doñe k sebi. s kojim sam postao blizak prijatelj i viñao se s njim u noćnom kafeu na Monmartru. Ali tada. a na kraju svakog od njih vidjela se kap krvi koja je svjetlucala jednom od sedam duginih boja na koje se obično razlaže bijela boja. pomislio da sam ubio dječaka. posti jedan od osnovnih životnih principa za sva bića nastanjena na svim drugim planetima našega Svemira. i pitamo ga kakav je to zub. osjetih u ustima neki čudan predmet. čak i onda kada je objašnjavao razliku izmeñu starogrčkih i novogrčkih uzvika. i da se osjećao kao pravi patriota. kao da ništa nije bilo. Vidjevši kako piljim u čudan zub. Taj čudan zub imao je sedam korjenčića. Ne znam kakva je politička uvjerenja i ideje ispovijedao. brat od tetke prve žrtve moje vještine pokazane u samoobrani. objasnio mi je sasvim nedavno da sam zbog toga počeo da pokazujem interes i želju da objasnim uzroke svake sumnjive realne činjene. došavši sebi. živjeli daleko od centara civilizacije). moj učitelj prebivao u snovima o otoku Kriti.dovrši (ako bančiš. a ta osobina. vučen neumoljivim fatumom vremena koje nam je podario Gospod. postepeno i mehanički pretvorila me je u iskusnog istraživača rijetkih "sumnjivih" pojava i. bio je zbir utisaka koje sam dobio na Zemlji. izrastao u mladog čovjeka. mi svi složno odlučismo da odmah poñemo brijaču. iz te rane je počelo neprekidno "nešto" da curi. (jer smo. Poslije tog dogañaja. drugi dječak. stručnjaku za vañenje zuba. Od toga udarca meni zaiskri pred očima i usta mi se napuniše nečim što je ličilo na hranu za piliće. gdje je htio da ode. Ovlaš ga pogledavši brico reče da je to običan zub mudrosti i da je on takav kod svih bića muškog pola kada dostignu uzrast da znaju da kažu tata i mama i kada su u stanju da na prvi pogled u gomili drugih lica prepoznaju očevo. moja svijest je počela da sa svakim adekvatnim dogañajem upija najdublju suštinu zavjeta moje pokojne babe (neka joj duša počiva u miru).

prijatelju. Kad bančiš . To osjećanje je u meni trajalo dugo i bilo je ovakvo: obične asocijacije i znanja stečena na razne načine. nadajući se da ću vam pomoći da se snañe u nekim detaljima onoga što je navedeni princip stvorio. upustiše se u razmišljanja o onome što se naziva narodnim prihvaćanjem (ta tema je odavno postala uobičajena u razgovora). uključujući i poštanske troškove. ne znam da li slučajno ili uslijed niza zakonitosti. kada su ova dva predstavnika velikog suvremenog plemena dvonožaca popila već prilično "ruskog blagoslova". definirao kao «zajednički proizvod rada svijesti. Ubrzo pošto je moja ličnost stekla osobine o kojima sam već govorio. A kasnije. nabasao sam na sljedeću priču: Jednom je neki ruski trgovac krenuo poslom iz svog provincijskog gradića u drugu rusku prijestolnicu Moskvu. na kojoj ste proveli prilično vremena šetajući meñu cvijećem i igrajući fokstrot. Kada je budući nehotični autor univerzalnog principa stigao do Moskve. uključujući upravo i čudnu želju da se dokopam stvarnih uzroka takozvanih realnih činjenica. Jednom. riješio je da se zajedno s prijateljem povede za lokalnim običajima i da se na mrtvo napije od prave ruske votke. zašto vi tražite 60?" Tada prodavač sladunjavim glasom. zamolio je oca da mu odande donese neku knjigu. Jer mi danas bančimo. I tu se naš trgovac iznenada. prvi put na Zemlji sroči ono što je. a drugi poznati znanstvenik starine. koji je najviše ličio na majku. pošto je u suštini bilo neosporna istina. On je tu misao formulirao ovako: "Nema veze. misli. koji je postao univerzalni životni princip. I. reče da ta knjiga košta samo 45 kopejki. isturi grudi kao gardista. definirao kao "relativno pokretnu pojavu koja zavisi od djelatnosti. koji sam za života osuñen na paklene muke. slegnuvši ramenima i ispravivši se kao da je progutao aršin. kada je moje "Ja" s čuñenjem pogledalo unutar sebe. to "nešto nepoznato" što je jedan drevni čudak. ja sam jasno konstatirao da je sve do posljednje riječi u navedenom iskazu. Arapin Mael. okrenuvši se iznenada svom prijatelju. transformirano u meni u posebnu kozmičku 18 .Pošto je taj novi univerzalni princip nastao na vašoj planeti. povesti i intelekta". pretjecala su jedna druge u mom mozgu. dakle. uzimamo tu knjigu. Prodavač odgovori da knjiga košta 60 kopejki. mada je poslije izvjesnog vremena sve to iznenada prešlo u stanje mirovanja. od tada postalo izreka. pozabavio izučavanjem ruskih legendi i mitova. ali vrlo dostojanstvenim glasom: "Ali ovdje piše 45 kopejki. a zatim. gdje sam se. a onda. pa ipak kompatibilne činjenice i. kada je moje «Ja". U knjižari on pogleda knjige koje mu je prodavač ponudio i upita za cijenu. smatram da nema potrebe da od vas krijem ono što znam. ne nalazeći mogućnost zadovoljavanja svojih duševnih stremljenja. Onda sam osjetio nepodnošljiv svrab u kičmi i vrlo snažan bol u pleksusu. kao engleski profesor poslije pronalaska ambalaže za ricinusovo ulje. koga je okruženje nazivalo «naučnikom" (a mi i sada tako nazivamo takve ljude).banči do kraja. što nikada ranije nisam doživio." Što se tiče mene. očigledno. Kupac je bio potpuno zbunjen zbog te dvije proturječne. To osjećanje sam doživio nekoliko puta kada sam prolazio kroz ceremoniju "velikog posvećivanja" u bratstvo "proizvoñača ulja od zraka". u njemu je nešto počelo da se dogaña. čim sam postao svjestan svega toga. on se opet zamisli. ali se prodaje za 60. sjeti molbe svog najdražeg sina i na mah riješi da sa svojim drugom ode u knjižaru kako bi kupio knjigu. svojstvenim svim prodavačima. ja sam prvi put krenuo u srce Rusije . a njegov sin ljubimac. Primijetivši da na koricama stoji cijena od 45 kopejki. on se najprije zamisli. jer je 15 dodano za poštanske troškove. što bi rekli Tebai. u mojoj duši je počelo da se dogaña nešto čudno. i poslije kraće pauze reče tihim. pri čemu je karakter njegovih misli bio za Rusa vrlo neobičan. osjećanja i organskog automatizma".Moskvu. po asocijaciji. upiljivši se u plafon.

da postupam u skladu s tom novom bitnom osobinom koja nije uvjetovana ni naslijeñem. izazivale su živahnost i doprinosile formiranju zrnca sumnje u organe opažanja svih meni bliskih ljudi koji su posredno ili neposredno obraćali pozornost na moje ponašanje. htio ne htio. I. ali iz objektivne pozicije. sve se promijenilo. i koji je prodro u svaki atom moga bića. da ne brineš. koji meñusobno nisu imali ništa zajedničko. koje je stvorio sam život. Postavit ću taj psihoorganski princip u osnovu prakse i neću slijediti. iako sam prije tog dogañaja postupao drugačije od ostalih. mojoj dragoj babi! Ma. ponašao sam se drugačije od ostalih dvonogih stvorenja koja su se rodila i odrasla na našoj planeti: tren sam postupao sasvim automatski. ni sredinom. na sve one Tomove. počeo sam da u svemu i do kraja slijedim amanet moje pokojne babe. Ja ne mogu da za svoja djela uzimam iste teme kao i drugi pisci. s instinktom osjećanja samozadovoljstva zbog časno ispunjenog duga pred Velikom Prirodom. makar zbog toga što se odjednom može ispostaviti da su naši znanstveni spiritualisti u pravu i da moja baba može sve da sazna. čitaoče. opet. izgovaram na glas ili u sebi: "Ako nešto počneš. u dubokoj davnini stvorenu naviku svih pisaca da za teme svojih djela biraju one dogañaje koji su se mogli dogoditi ili se sada dogañaju na Zemlji. ponekad čak i nesvjesno. jadnu. koji se rañaju iz nesporazuma i sazrijevajući gube sve osobine svojstvene Božjim stvorenjima. a tren sam.banči. na primjer. i njenom mjestu u Svemiru. Jeanove ili Petre. i treći . Naravno da ću i ja pisati o Zemlji. pa. junak mojih djela ne može sličiti na likove koje opisuju i veličaju pisci svih mogućih rangova i svih epa. Svaki pisac može da piše u zemaljskim planetarnim razmjerima. S jedne strane. koji se u meni ukorjenjivao postepeno zahvaljujući neobičnom stjecaju okolnosti. sve manifestacije moje ličnosti. to jest. Istoga sata je moje zlosretno "Ja" osjetilo da se s tugom mora pomiriti s tim da ću. drugi . Oni 19 . Molim te. tj. već. kada počinjem nešto novo.zavjet moje babe. Njen uzrok je bio spoj tri dogañaja. nego ću umjesto toga pričati o dogañajima kozmičkih razmjera. onda tjeraj sve do posljednje pare". Treba naglasiti da. "Ili kuj. Što se tiče upoznavanja s tim "univerzalnim životnim principom". budi u tome dosljedan. a zamislite samo što sve može da joj se dogodi.zub koji su mi izbili mangupi zbog nečijeg «štrcanja pljuvačke".supstancu i sjedinivši se s babinim amanetom prešlo u nešto što je prožimalo moje biće i zauvijek se nastanilo u svakom njegovom atomu. uključujući poštanske troškove. da je ona tek mala planeta i da sve što se na njoj dogaña odgovara njenom mjestu u realnosti. ja moram da slijedim isti onaj princip. štoviše. naravno. tj. u objektivnom smislu? Ne. a s druge strane." (Ako bančiš . Prvi . Prema tome. i uvijek. to jedva da je privlačilo pozornost okoline.verbalna formulacija životnog principa koji je izrekao meni potpuno nepoznat čovjek . ali od vremena kada sam prihvatio suštinu životnog principa. što mi je kasnije prešlo u naviku. izazvane ciljnom aktivnošću ili naprosto željom da «ubijem vrijeme".") Sada. "Ako si počeo da bančiš. koja je bez i najmanje moje želje postala pasivni izvor mog dolaska na svijet. činio to svjesno. razumije se. prema tome. il' ne mrči gaća". Mogu li ja da se ograničim na ovu "ništavnu Zemlju".ruski trgovac. što ćete uz moju pomoć shvatiti. ja tako ne mogu. ljudima. koliko je ja znam mnogo puta i pretvorila bi se "irski vjetrokaz". kada sam pod utjecajem čudnih i slučajnih uzroka nezavisnih od mene postao pisac. počevši od toga momenta uvijek i u svemu bez izuzetka morati. ona bi se u grobu prevrnula i to ne jednom. ali ja nisam svaki pisac.

iz zahvalnosti pomoći u mom budućem radu svim silama koje bude imao na raspolaganju. riješio sam da podiñem gospinu Belzebubu koji. kako sam saznao iz traktata poznatog katoličkog monaha brata Fumona. "drugačije ploti". kakva je gospodin Belzebub. Iako je gospodin Belzebub. starino! Šale. onda ću vam (nadam se da će naša uzajamna iskrenost i povjerenje dati dobre rezultate) ispričati kakve su me asocijacije. Moje lukavstvo se sastoji jedino u tome što će mi on. "zloba". "kukavičluk". došao sam do zaključka. htjeli ne htjeli. Ali znate što. pored svega ostalog. malo sam skicirao plan svojih budućih djela. da osjete njihovu realnost. njegov rep sav u kovrdžama. koji je takoñer svoju mudrost crpio iz ljudske zaostalosti i neznanja. ukorijenjenog u njihovom životu. "zaljubljivost". ako mu poklonim pozornost. pa se vozi. na stranu! Ne čini li ti se da svim tim odstupanjima narušavaš jedan od osnovnih principa koje si stavio u osnovu sustava predviñenog za ostvarenje svojih snova uz pomoć svoje nove profesije? Prema tom principu. Nije uzalud naš nenadmašni učitelj Nasradin Hodža često govorio: "Podmaži. da gospodin Belzebub nije lišen sujete i da će zato smatrati neumjesnim da odbije pomoć nekome tko namjerava da reklamira njegovo ime. "sladunjavost". Te asocijacije mu u njemu izazvati sve vrste automatskih unutrašnjih impulsa čiji se uzrok krije u informacijama koje su u ljudskim umova formirane uslijed utvrñenih abnormalnih uvjeta njihove (vanjske) egzistencije i. Tokom posljednja dva tjedna. Zamolio sam jednoga od onih što se vrte oko mene želeći da uñu u raj bez pokajanja. kao što je svima poznato. uglavnom.što mislite koga . podstakle da za glavnog junaka svoje pripovijesti odaberem takvu ličnost. A pošto ja iz iskustva pouzdano znam da kovrdžava kosa nikada nije prirodna i rezultat je primjene različitih lukavstava.do posljednjeg daha kultiviraju u sebi samo "čari" kao što su "pohota". prava bića. Donio sam takvu odluku bez obzira na to što takav izbor od samog početka može izazvati kod čitaoca odreñene asocijacije. čitaoče? Ako ipak budete riskirali i.velikog Belzebuba. dok sam ležao u krevetu i fizički patio. čak i filozofske. osobno i personalno. a ne «nitko". Postupam tako potpuno nesebično. bez obzira na sva moja upozorenja. uslijed u njima kristaliziranog znamenitog "religioznog morala". Riješio sam da u svoja djela uvedem takve junake da svi u njima. ipak je. "zavist" i druge mane nedostojne čovjeka. nastojeći da ih neposredno unesete u dušu i shvatite suštinu problema koje želim da objasnim. neizostavno (a nemam razloga da u to sumnjam). kako kaže izreka. nastavili da se upoznajete s mojim djelima. koji se ukazao pred vašim misaonim pogledom. zasnovanog na zdravom razumu stečenom čitanjem knjiga o hiromantiji. razumije se uključujući i sve (podatke) formirane u mojoj slobodnoj duši tokom mog života. izrazio je tu ideju drugim riječima: «Ako ne podmažeš kotače. vide živa. Moje Ja je poslije toga iskustva s potpunim pouzdanjem prihvatilo da već i 20 . smišljajući formu i redoslijed svakog opisa. kola neće krenuti s mjesta. uvijek treba pamtiti i uvijek uzimati u obzir slabljenje funkcije mišljenja suvremenog čitaoca. ima toliko znanja da ne mora da škrtari. da shvatim duše meni sličnih stvorenja s nešto drugačijim psihološkim kalupom od moga. da mi pročita na glas ono što sam u uvodnom slovu napisao o svome «Ja". nastale i ojačale u mojoj svijesti." Drugi zemaljski mudrac Til Ojlenšpigel. i riješio sam da za glavnog junaka prvog toma svojih djela uzmem . te ga ne zamarati nagoneći ga da primi mnogo ideja za kratko vrijeme." Znajući ove i druge slične izreke. Sve će to neizbježno izazvati neprijateljstvo prema meni osobno. formirane tokom više vjekova društvenog života ljudi. da vide da je svaki lik "netko". Drži se. što mi je omogućilo.

širio bi ruke na sve strane i svečano. on je najprije uzvikivao sve kletve koje je znao. upitah ga. Taj bol je izgleda uminuo i u dubinama moje svijesti. Ona je gudila svakog jutra i budila željezničare.. već i sve stanovnike Tiflisa. da pošteno priznam sve o najdubljim razlozima svoga ponašanja. djeluje ovdje proturječno u odnosu na osnovnu zapovijed mog uvaženog duhovnog učitelja Nasradina Hodže. On u cugu ispi svoju čašu i. ne zato da se pokažete..! Dabogda vam djeda najviše. već iz istinske želje za znanjem. moram da kažem da se prije 20 ili 26 godina na tifliskoj željezničkoj stanici mogla čuti parna pištaljka. načelnik stanice. Brine me činjenica što. svakog jutra i svake večeri.! Oca vam dabogda. Prije svega. ma cjelovita ličnost u kojoj spomenuto Ja igra vrlo malu ulogu." Zatim je ispričao sljedeće: «Ranije sam na stanici radio noću . što sam i počeo uredno da izvršavam. poče polako da odgovara na moje pitanje. kao mujezin na minaretu. Poslije toga više me ni najmanje ne brine to što nisam poslušao savjet Nasradina Hodže. ali nezaboravnog za svakoga tko ga je makar jednom vidio Karapeta iz Tiflisa. nenamjerno slijedim princip najčarobnijeg narodnog genija. i da se za moje ponašanje ne zanimaš tek iz radoznalosti. Za mene je već to dokaz da ne ličite na naše inženjere i tehničare koji su me namučili svojim pitanjima. On je svakog jutra prilazio užetu pomoću kojeg je puštao paru u pištaljku. «Vidim da vi pijete vino drugačije od ostalih. sada.to jedno poglavlje u svakom čitaocu bez izuzetka neizbježno mora izazvati nešto što automatski izaziva odreñeno neprijateljstvo prema meni osobno. uši. to jest da detaljno objasnim sve što me je dovelo do toga. on me je doveo skoro do nepodnošljivog bola u predjelu nešto ispod savitljivog dijela mog napaćenog pleksusa (ispod rebara).. čak je nekoliko puta slala dugačke poslanice i žalbe željezničkoj upravi zbog remećenja jutarnjeg sna svojih grañana. počinjao uglas da viče: "Dabogda vam majku.. Stop.. pištaljka se čula u čitavom gradu. Ukratko. Prije nego što će ga povući. povjeri mi samo jedan zadatak: da puštam paru u pištaljku. prelazeći u neobičan svrab. Puštanje pare u pištaljku bilo je svakodnevna obaveza upravo spomenutog Karapeta koji je radio na stanici. Dabogda vam oči.čistio sam parne kotlove. pošao sam jedne večeri da ga posjetim. ali kada je postavljena parna pištaljka. te je tako budila ne samo željezničare. jetra. već sasvim časno. točnije podsvijesti. pojavljuje se nešto što me uvjerava da će on potpuno nestati.. nije to ono što me najviše brine. Pošto smo obavili neizostavni svečani ritual razmijene zdravica. pazeći naravno na sva pravila učtivosti.Da. 21 . koliko se sjećam. pošto otpjeva poznatu i na gozbama obaveznu gruzijsku pjesmu "Popio još jednom. meñutim u obje nedavno nañene "duše" započeo je novi proces. zašto tako postupa. malo poznatog u svijetu. Ta zapovijed glasi: "Ne diraj u osinje gnijezdo".. crijeva. Zato hoću. Ali moja briga je uminula zato što sam se sjetio stare izreke: "Vrijeme liječi sve" i shvatio da će neprijateljstvo koje čitalac bude osjetio svakako nestati. stop. nos. više nema značaja to što ću ga razvući još malo da bih vam ispričao o tom izvanrednom Karapetu iz Tiflisa. tj.!" i tako dalje. očigledno smatrajući da je u mojim godinama teško bavit se tako teškim poslom. Tifliska gradska uprava. mladići". Ako ćemo pravo.. na osnovu svega izloženog u prvoj glavi. Kada sam čuo za Karapeta i taj njegov običaj. ponijevši sa sobom mješinicu kahetinskog vina. slezena. i čak smatram svojim dugom. riječ je o tome da sam se sjetio još nečega od narodne mudrosti i shvatio da čak i kada postupam suprotno od zapovijedi poštovanog Nasradina Hodže. a pošto se tifliska željeznička stanica nalazila na brdu. . nema druge. kada se moj uvodni dio toliko razvukao. i tek poslije toga potezao uže.

a drugu polovinu čitajući vrlo zanimljivu knjigu čiji je naslov bio "Snovi i crna magija". dlanove mi već prekriše žuljevi od užeta privezanog za parnu pištaljku. Ta neočekivana zvonjava koja se začula u jutarnjoj tišini. prikradao sve bliže i ugrabivši pogodan trenutak. na kraju pretvorilo u stalnu i pravu uznemirenost. Ukoliko po isteku toga vremena vlasnici ne bi dokazali svoja prava na njih i ne bi platili porez. Mnogo sam razmišljao. Ono što me je podstaklo da doñem do pravilnog zaključka. Zatim je te pse odvodio u gradsku klaonicu gdje su ih tri tjedna držali o trošku grada i hranili iznutricama. žurio sam na posao. uplašila je psa i on je odskočivši u stranu strugnuo niz ulicu svom. kada odjednom. radio u gradskoj upravi i koji me pozva prstom. vrlo veliku ribolovnu mrežu. u njemu su počele da se roje najrazličitije misli koje su me. s uzbudljivim klokotanjem pojavljivala se odreñena količina prozračne i idealno čiste masnoće. To je toliko razbjesnilo bricu da mu se kosa digla na glavi i on je. poduzimanih u ime trijumfa humanosti.ðavo da ga nosi. Tako je to trajalo oko 6 mjeseci. na koju sam slučajno nabasao. u pratnji pomoćnika koji je gurao specijalna kolica. dobro sam se zamislio. koja je za račun otaca našeg grada odlazila na proizvodnju sapuna i još koječega. pištaljki. pomišljao sam na ovaj ili onaj razlog. ali ništa nisam mogao čak ni da pretpostavim. U trenu kada me je moj prijatelj brico zaustavio. pozivajući narod na jutarnju molitvu. Kada se to čudno osjećanje. pošto je iz dana u dan raslo. Meñu obavezama tog brice bila je i ova: trebalo je da u odreñeno vrijeme. nabacivao na psa mrežu. kada bi pozornost žrtve privuklo nešto drugo. kao što je poznato. izlijevala se odreñena količina sirovine pogodne za ñubrivo. na kraju kreveta. On je negdje nabavio staru. te pse su s izvjesnom ceremonijom i odgovarajućom ozbiljnošću ubacivali u cijev koja je vodila u specijalno pripremljenu peć. pljunuo preko lijevog ramena i viknuo: . pošto sam čitavu prvu polovinu noći proveo na krštenju devete kćeri moga susjedi. Zatim bi dogurao kolica s kavezom pričvršćenim na njima i oslobañao psa iz mreže tek toliko da ga zatvori u kavez.Već poslije prvog tjedna moje nove službe primijetih da se najmanje sat ili dva poslije izvršenja svoje obaveze nisam osjećao kako treba. Jednog jutra. na drugom kraju te čudesne i korisne peći. potpuno neočekivano i slučajno shvatih razlog svog nemira. bio je jedan uzvik koji sam čuo u prilično neobičnim okolnostima. Ubrzo poslije toga. kada su odjednom zazvonila zvona na susjednoj crkvi. obilazi grad i lovi sve pse na čijim ogrlicama nije bilo metalnih pločica s potvrdom o plaćenom porezu. dovele do točnog razumijevanja uzroka onog nesvjesnog nemira o kome sam vam već govorio. još nedovoljno ispavan. gdje baš sada nañe da zvoni! Čim je taj uzvik prodro u moj misaoni aparat. s ništa manje prijatnim žuborom. Bijah ljut što se ranije nisam dosjetio tako jednostavne i jasne misli. 22 . on je upravo čekao zgodan trenutak da nabaci mrežu na novu žrtvu koja je stajala u blizini i mahala repom. Moj prijatelj brico. zbog čega sam izgubio apetit za svoja omiljena jela. kada odjednom vidjeh na ćošku bricu koji je. ali s vještinom pantera. Moj prijatelj se upravo spremao za skok. takoñer. koju je zgodno spakiranu nosio na leñima za vrijeme svojih originalnih ekskurzija po sirotinjskim dijelovima našeg grada. Čim bi se neki "pas bez pasoša" našao u njegovom vidnom polju. hvatao je pse na jednostavan i vrlo vješt način. bijesno bacivši mrežu na trotoar. koji se pretvorio u čvrsto uvjerenje. i ovaj bi bio uhvaćen. sebi svojstvenom brzinom. on bi mu se bez žurbe. razmišljao sam idući na posao i s posla.

koga su. Treba samo da se potpiše. Onaj koga su u djetinjstvu zvali Tati. kao što je upravo i savjetovala knjiga koju sam te noći čitao. 23 . Sada. od vremena kada sam počeo tako da postupam. I dok me svi oni koji se još nalaze u kraljevstvu snova. u zrelim godinama "Tar Turkestana".Čitavim svojim bićem osjetih da moje učešće u društvom životu nije moglo izazvati ništa drugo.. pošto sam izvršio svoje obaveze. izmeñu sna i jave. nam više osjećao nikakav bezrazložni nemir. u ranoj mladosti. strpljivi moj čitaoče. nećak kneza Muhranskog. najzad. "crnpurasti". I zaista. vrlo oprezan prema svemu što ima veze s potpisivanjem. razmišljajući dalje. riješih da i sam treba blagovremeno da počnem da proklinjem sve one koji negoduju zbog rezultata moga truda. te kletve više neće imati nikakvog efekta. i to upravo mene. I zaista. do to osjećanje koje me je pratilo u posljednje vrijeme. Ali. naprosto "učitelj plesa". a sada mesje ili mister Gurdžijev ili. Stop! Netočna formulacija! Nema šale s potpisima! Inače će mi se dogoditi isto ono što mi se dogodilo u jednoj srednjoeuropskoj zemlji kada sam morao da dam svoju desetogodišnju plaću za kuću u kojoj sam stanovao samo 3 mjeseca. Onaj. bez sumnje su kleli na sve moguće načine. koji sam bio uzrok te paklene buke uslijed koje su se na mene sa svih strana slijevali valovi bijesa. prvo poglavlje se zaista završava. Tog znamenitog jutra.. dobro. sjeo sam u krčmi u svom uobičajenom mračnom raspoloženju i doručkovao. tj. budu proklinjali. Poslije ovoga. još kasnije "Crni Grk". kao i poslije mnogih sličnih životnih iskrenja moram biti vrlo. svi kojima je slatki jutarnji san bio prekidan zvukom moje pištaljke. zato što sam stavio potpis po kome sam se obavezao da ugovor o najmu svake godine obnavljam.

tako strani toj planeti. Samo ga je uspomena na staro prijateljstvo potakla da poziv prihvati. bio prisiljen da Belzebuba zajedno s njegovim suborcima protjera u udaljeni kutak Svemira. Te duge godine bile su za njega teške i podrazumijevale su stjecanje iskustava neprihvatljivih za njegovu suštinu. adaptirali su se malo po malo na novu životnu sredinu i. na inzistiranje svojih starih prijatelja. osim Belzebuba i njegovih prijatelja. jer više nije bio mlad i tako dugo putovanje. godine od roñenja Kristovog. dogodilo 223. planetu Mars. na planeti Karatas. to uplitanje je. njegove podčinjene ili njegove prijatelje. dok je Belzebub s najbližima 24 ."Sunčev sustav". bez obzira na svu svoju blagost i praštanje. ali samo u granicama tog Sunčevog sustava. kakav je bio i pravac njegovih žutokljunih misli s još neizbalansiranim asocijacijama. čiji ga stanovnici nazivaju naprosto . Meñu prognanicima. Predvječni je. kao i na susjednim planetima. on je letio s planete Karatas u zvjezdanom sustavu "Papdnoh". Tako su prolazile godine i mnogi od tih prognanika su se na osobnu inicijativu ili pod pritiskom općih okolnosti preselili s Marsa na druge planete. kako bi se reklo ovdje na Zemlji. upleo se u nešto što nikako nije trebalo da ga se tiče. bio je. prema objektivnom računanju vremena. zbog udaljenosti i siromaštva tih naseobina. proživjevši ih u uvjetima stranim njegovoj prirodi. što je za nezrele ličnosti prirodna stvar . uz dozvolu da se može nastaniti i na drugim planetima. primljen na rad u Veliki Sunčani Apsolut. te nisu mogle. podržano njegovim drugovima. u ništa manje neobičnog starca kome su godine dale mudrost. Tu je Belzebub. bilo je i mnogo onih koji su naprosto simpatizirali njega ili nekoga iz njegovog najbližeg okruženja.Belzebub je u vladi svijeta vidio nešto što mu se učinilo "nelogičnim" i. kao mjesto progonstva odredio je jednu od njegovih planeta. s neizbježnim pratećim teškoćama. gdje je trebalo da se održi konferencija na kojoj je. zahvaljujući svom stvaralačkom intelektu. uskoro obuzelo sve umove i dovelo centralno carstvo Megalokozmosa na ivicu provalije. mjesto stalnog boravka Vječnog Tvorca. Prije mnogo godina. kao i drugi njemu slični. da bi skratili duge godine izgnanstva. istog onog Belzebuba koji je bio neobično snažan. I tada. zbog svog mladalački nezrelog Uma. postao sluga Njegove Vječnosti. Napustivši prostor "Asoparatsati". Na kozmičkom brodu nalazio se Belzebub sa svojim roñacima i prijateljima. Zbog snage i plahovitosti Belzebubove prirode. Ti stanovnici. godine od stvaranja svijeta ili. isto tako nezrelih kao i on. Nešto prije tog putovanja Belzebub se vratio kući na svoju rodnu planetu Karatas s kojom je. imajući podršku svojih prijatelja. On se uputio na planetu Revozvrander. kada je Belzebub živio u zavičaju. 1921. sjajan mladić. u zvjezdani sustav Ors. i sam pristao da sudjeluje. nekada nastanjenih na raznim planetima centralnog dijela našega Velikoga Svemira. Svi su oni stigli sa svojim porodicama u ta daleka mjesta i uskoro su na planeti Mars stvorili čitavu koloniju "tricentričnih bića". čije se sunce zove Polarna Zvijezda.Poglavlje 2 PROLOG. za njegove godine nije bilo jednostavan naum. više godina bio razdvojen. mnogi od njih su počeli da osvajaju nova mjesta na Marsu. a da ne ostave značajan trag u sadašnjosti. ILI KAKO SE BELZEBUB NAŠAO U NAŠEM SUNČEVOM SUSTAVU To se. iz razloga koji nisu od njega zavisili. koji se nalazio usred Mliječnog puta. Kozmički brod "Karnak" je letio kroz Svemir. misli zasnovanih na ograničenom razumijevanju. sve to u Centru skoro da nije bilo ni primijećeno. Saznavši za to. Vrijeme je prema njemu bilo neumoljivo i ti neobični uvjeti egzistencije pretvorili su Belzebuba.

čak. čitav prostor kozmičkog broda "Karnak" ispunili su kako oni koji su na njemu slili. a sada životnim iskustvom poučenom Belzubu. Za prvu besjedu. znatno porasli. To je bio Hasejn. vrativši se u Sunčani Apsolut. krajnje neophodan za tu misiju. Hasejn i odani stari sluga Ahun okupili su se na najvišem nivou broda. i Vjesnik je. tako zavolio svoga djedu. Hasejn je. Tvorac mu oprosti i dopusti da se vrati u domovinu. Dakle. opet. koji su se nalazili u okruženju našeg Vječnog Tvorca. gdje je uredio manje podnošljiv život. na jednu od planeta tog Sunčevog sustava pod nazivom Zemlja naš Predvječni poslao vjesnika Ašjatu Šimaša. kao i zahvaljujući onome što se naziva "zovom krvi". uzevši takoñer u obzir skroman i osmišljen Belzebubov život. već su. ma gdje se nalazio. on je na sebe preuzeo odgovornost za obrazovanje svog unuka i zato je. a Belzebub je sada imao mnogo slobodnog vremena. sin Tulufa.ostao na planeti Mars. Vrhovni Svetitelji Kozmosa. znamenita u čitavom Svemiru. to jest na gornjoj palubi. Pošto se to dogodilo upravo onda kada je umu mladog Hasejna bio potreban razvoj. stari Belzebubovi prijatelji se odlučili da preñu u akciju i pozvali su ga na konferenciju posvećenu tim dogañajima. njihova znanja i iskustvo postali veći i ozbiljniji. kao i za izučavanje životnih uvjeta na obližnjim planetima. odmah se za njega vezao. kada su se na planetima zvjezdanog sustava Pandnoh odigrali izvjesni dogañaji od ogromne važnosti. I tako je. ocijenivši da ovaj ima dobro srca. Belzebub. slali su s vremena na vrijeme Vjesnike na planete tog zvjezdanog sustava da bi. 25 . tom prilikom. Belzebubovog sina ljubimca. Iako je sunčev sustav Ors bio zapostavljen zbog njegove udaljenosti od Centra. razgarajući i promatrajući beskrajno prostranstvo. U vrijeme kada se dogaña naša priča. usprkos izgnanstvu. i dovodili ih u sklad s općom svjetskom harmonijom. izvršio specijalni zadatak. tako i oni koji su sebe nazivali "onima koji aktivno misle". kao i iz mnogih drugih razloga. vremenom. kada mu je javljeno da kapetan želi da razgovora s njim. Meñu putnicima se nalazio i vrlo lijep dječak koji se uvijek nalazio u Belzebubovoj blizini. koliko je to moguće. jednom vrstom kupole. On je upravo opisivao osobine planete pod nazivom "Venera". opservatorija je postala vrlo poznata i. regulirali egzistencijalne procese tamo nastanjenih stvorenja s tri centra mišljenja. zamolio Njegovu Vječnost da oprosti nekada mladom i vatrenom. Belzebub je pričao o Sunčevom sustavu u kome je proveo mnoge godine. unuk uvijek bio pored njega. A Belzebub je. Belzebub je svog unuka prvi put vidio poslije svog povratka iz progonstva i. Njegov utjecaj i autoritet ne samo da nisu opali za vrijeme progonstva. Tako se Belzebub poslije dugog odsustva ponovno našao u Centru Svemira. Razmotrivši molbu Ašjate Šimaša. pošto je svima iz njegovog okruženja bilo jasno da su tokom dugih godina koje je Belzebub proveo u neuobičajenim okolnostima. pod "kalpokrakonisom". što je Belzebub prihvatio. da se ni na korak nije odmicao od njega i žudno je upijao sve čemu ga je Belzebub učio. Eto zašto je Belzebub s roñacima i najbližim suradnicima krenuo na tako dugo putovanje kozmičkim brodom "Karnak" s planete Katas na planetu Revozvrander. Jedno od njegovih glavnih dostignuća bilo je to što je na planeti Mars izgradio "opservatoriju" za promatranje udaljenih objekata Svemira. što je bilo vrlo dobro.

dragi kapetane. ta opasna kometa uvijek za sobom ostavlja trag koji se sastoji iz ogromne količine "zilnotraga" (na Zemlji se ta materija naziva cijanovodonična kiselina) koji. kao što je Vašoj Milosti svakako poznato. na planeti po imenu "Zemlja"." Ja kažem isto to i još dodajem: ne treba ništa poduzimati. rekao: . prodirući u planetarna tijela. ovako odgovorio: . Prema tome. cca 1h 26 . A.Poglavlje 3 ZAŠTO JE KASNILO SPUŠTANJE "KARNAKA" Ubrzo poslije toga ušao je kapetan i. Jedino pitanje koje vi trebate riješiti jest . ali to će znatno povećati vrijeme našeg putovanja. ako se budemo držali predviñenog kursa. taj zemaljski mudrac Nasradin Hodža nalazio je izreku koja pomaže da se problem riješi.čekati ili zaobići opasnu zonu. a. prednost treba dati drugom prijedlogu i zaustaviti se negdje dok se naš put ne 3 Kipreno = vremenska jedinica. S druge strane.Uistinu. Upravo na tom djelu naše maršrute. uzgred. treba se povinovati. koji se zove "Azija". ne znam što da vam posavjetujem. zašto ne bismo. narušava njihove najvažnije funkcije i to traje sve dok on ne iščezne. došla je na svijet vrlo mudra tricentrična ličnost po imenu "Nasradin Hodža". čekanje da "zilnotrag" nestane trajat će još duže. pojavila su se i još uvijek na njoj žive vrlo čudna tricentrična bića. A pošto su sve njegove izreke bile ispunjene osjećanjem istine. U teškoj situaciji poput ove naše on bi vjerojatno rekao: "Ne možete preskočiti osobna koljena i besmislen je pokušaj da se poljubi vlastiti lakat. dragi moj komandiru. kako ga ponekad nazivaju "Medkep". Kad se suočimo licem u lice s dogañajem izazvanim silama koje neizmjerno premašuju naše vlastite. ali čekanje će biti još duže. Vi kažete da će obilaženje znatno produžiti naše putovanje. dragi moj kapetane. Nisam mogao sam da odlučim kojoj od ove dvije mogućnosti da dam prednost i zato sam se usudio da se obratim vama. tako što ću promijeniti kurs broda i zaobići to mjesto. putovanje završili nešto ranije? Meñutim. Meñu njima na jednom kontinentu.Vaša Milosti! Dopustite mi da zatražim od vas autoritetan savjet. ako birajući direktan let gubimo manje vremena. razmislivši trenutak. naći će se velika kometa koja pripada zvjezdanom sustavu "Sakur" ili. ako zaobilazni let može donijeti našem brodu makar i najmanju štetu. ja sam se takoñer uvijek njima rukovodio trudeći se da tamo gdje se nalazim stvorim prihvatljive uvjete za egzistenciju. Vaše Prepodobije. Upravo se na našem kursu nalazi "neizbježna smetnja" koja predstavlja prepreku za naše kretanje najkraćim putem. I u sadašnjoj situaciji. Za svaku neobičnu situaciju. Kada je kapetan prestao da govori Belzebub je. onda. Na taj način. da izbjegnem susret sa "zilnotragom". neizbježno ćemo naići na mjesto kojim je već prošla ta kometa. pozdravivši Belzebuba sa svom učtivošću koja odgovara njegovom rangu. želim korisno da primijenim jednu od njegovih mudrih izreka. na putu našeg broda kroz zvjezdani sustav "Vuanik". o čemu onda da razmišljamo? Uz to. radi pomoći i mudrog savijeta. nastavio je kapetan. po mom mišljenju. Ona se nalazi (ukoliko budemo slijedili planirani kurs) na dva "kipreno"3 leta. bitnu ili sasvim nevažnu za one koji žive ovdje. sat prije nas. smanjujući habanje izvanrednog motora našeg broda. tj. Ja sam najprije odlučio. u Sunčevom sustavu gdje sam proveo mnogo vremena.

kako se radujem. razmislivši o svim nepredviñenim okolnostima.O. i pripremite sve što je potrebno za zaustavljanje broda.Dragi djedice. neprekidno hvaleći i blagosiljajući mudra i čudesna djela našeg Stvoritelja? Ne radujem se ja neuspjehu. Čuvši to. još prije nego što se kapetan vrati. već da mi se priključiš u izražavanju zahvalnosti Izvoru svega postojećeg milošću Božjom. gledao kako njegov ljubimac. Razlog moje radosti nije egoizam. Oni pružaju velike mogućnosti. Nije li on rekao da ne treba da se suprotstavljamo silama koje premašuju naše vlastite snage. Gdje je tu egoizam? Zar nije djedica vlastitom slobodnom voljom. Hasejn stade pred njega u stavu mirno i vragolasto reče: . dodavši da mi ne samo da im se nećemo suprotstavljati. A sada idite. kada je Hasejn zašutio. kao i o mnoštvu pronalazaka o kojima ja za sada ništa ne znam. mudro riješio da brodu treba dati stanku koja očigledno neće mnogo poremetiti njegove planove? Meni se čini da mili djedica ne treba da žuri. ne treba da me koriš. dragi Ahune. praveći se ravnodušan. već naprosto sretna okolnost. nego ćemo ih prihvatiti s poštovanjem. da 27 . zar ne? Moj najdraži djedica ne samo da je odlučio da se zaustavimo. Hasejn skoči i poče da igra i uda dlanom o dlan.Ne ljuti se na mene. ovdje takoñer ima mnogo onih koji ga vole i koje on voli. već si mi toliko toga ispričao o Sunčevom sustavu u kome si proveo tolike godine. poslano odozgo. dragi Ahune. i o našem brodu posebno. tako da je boraviti i putovati na njima pravo blaženstvo. ti si sve čuo. Suvremeni kozmički brodovi su luksuzni i prostrani. dragi moj komandiru. vičući: . prepun radosti. Ponekad se čak zaboravlja da je nekada bilo nemoguće otići na bilo koju planetu i ja bih bio sretan da čujem kako je stvarano to čudo i kako rade suvremeni kozmički brodovi. potrebnog za njihov let. i ti znaš kako on divno priča i koliko se mnogo novog i zanimljivog kristalizira u našoj svijesti zahvaljujući tim besjedama. dragi moj Hasejne. U moje vrijeme ti ogromni transgalaktički brodovi bili su vrlo komplicirani i vrlo glomazni tako da je skoro polovina njihove snage odlazila na transport goriva. dječak pritrča Belzebubu.U pravu si.očisti od opasnog "zilnotraga". ispričat ću ti nešto što će ti se dopasti. već tome što će nam nepredviñeno iskušenje. tako ćemo sačuvati naš brod od nepotrebnih gubitaka vezanih za dodatni rad motora tokom obilaženja. i da bih to potvrdio. zato što sam dugo odsustvovao. iskazuje svoja osjećanja. Sve što mu je potrebno za odmor i udobnost na "Karnaku" postoji. Jer.. Čuvši kako ga je Ahun nazvao. kako se radujem svemu tome! Belzebub je. ja bih s velikim zadovoljstvom popričao s vama o suvremenim kozmičkim brodovima uopće. A ti odlično znaš da besjede moga djeda uvijek vode u priče o mjestima gdje je on boravio. Na kraju krajeva. Na primjer. A kada budete slobodni vratite se i mi ćemo vrijeme neizbježnog zadržavanja provesti u svima nama korisnim razgovorima. već je obećao kapetanu besjede s njim. on reče: . A vrijeme prinudnog zadržavanja pokušat ćemo da ispunimo nečim što će nam svima biti korisno. sijede mu u krilo i malo razmislivši reče: . Za sve to vrijeme Belzebub je s osmjehom pažljivo slušao svoga ljubimca i. ali stari Ahun nije mogao da se uzdrži i prijekorno je zavrtio glavom mrmljajući u sebi kako je dječak izrastao u "egoistu". pružiti mogućnost da provedemo više vremena u besjedama s mojim dragim djedicom. Kada je kapetan izašao. Zar sam ja kriv što se pokazalo da su po mene te okolnosti tako željne i povoljne? Ne.

rekao je Hasejn. 28 . Rezultati njihove neprekidne djelatnosti već su očigledni i nesporni. imaju dugačak širok trup s velikim zalihama masti i glavu s ogromnim. Ali mene zanima da saznam postoje li u tom zvjezdanom sustavu bića s tri centra mišljenja i posjeduju li ona nadtjelesne suštine ili viša tijela skrivena u sebi? Eto što bih žeo da čujem od tebe .odgovori Belzebub . Na primjer. Oni su se upustili u taj poduhvat za slučaj nenormalnih klatskih uvjeta. a treći — za sluh. moj dječače. . da se tako izrazim. mjestu našeg progonstva. U tom Sunčevom sustavu postoji sasvim majušna planeta koja se zova «Mjesec". U gornjoj sferi nalaze se tri otvora okrenuta van. neobična planeta često dolazi u blizinu planete Mars i ja sam jednom s ogromnim uživanjem čitav sat pomoću teskuana (teleskopa) svoje opservatorije pratio život tricentričnih stanovnika Mjeseca. Skoro sva snaga tih ogromnih planetarnih tijela prilagoñena je za stvaranje energije za njihove oči i krila. Oni izvana liče na velike mrave i. prije nego što su ih dotakle emanacije Najsvetijeg Sunčanog Apsoluta. "aparat za kavu".na suprotnoj strani . stalno su u pokretu i neumorno rade na osvajanju svoje planete.Da . o kojoj ću ti takoñer pričati. Naravno. već i da zrakom lete na vrlo veliku udaljenost od vlastitog doma. znajući da je njihova planeta nastala iznenada i da zato regulaciju njene klimatske harmonije više sile nisu unaprijed pripremile. Zbog toga ta tricerična bića mogu odlično da vide u tami i da se kreću ne samo površinom planete. a drugi . tijela tricentričnih bića po vanjskom izgledu podsjećaju na. Više puta sam imao priliku da primijetim kako su za dvije naše godine oni u potpunosti "tunelirali" svoju planetu. kakvih je bilo mnogo na jednoj drugoj planeti tog zvjezdanog sustava.ja već sada mogu prema vlastitom shvaćanju da nastavim opisivanje prirode tog dalekog dijela Svemira. a u donjem su dvije relativno kratke noge s vrlo jakim noktima. prilagoñenu svim njenim osobinama. a u donjoj se nalaze organi za preradu "prve i druge nasušne hrane". tj. iz raznih razloga izgubila energiju i ne sadrže životnu silu potrebnu za formiranje nadtjelesnih suština. Donja sfera ima samo 2 otvora . na planeti Mars. duše. Na njihovim leñima nalaze se dva široka krila.stvorenja s tri centra mišljenja nastanjuju skoro sve planete tog zvjezdanog sustava i nadtjelesne suštine postoje u skoro svakome od njih. Nadtjelesne suštine. na svakoj planeti zvjezdanog sustava tijela bića s tri centra mišljenja dobivala su vanjsku formu u skladu s prirodom te planete. osim bića koja su. gledajući ushićeno u djeda. imaju tricentrična bića nastanjena na svim planetima. ispupčenim i sjajnim očima. tricentrična bića su zbog jakog mraza prekrivena mekom gustom dlakom. Na susjednim planetima. kao i mravi. izgledaju kao dupla sfera: gornja sadrži glavne organe čula. kako se one zovu na nekim planetima tog zvjezdanog sustava. dva za vid. Klima te planete bila je stvarno "žestoka" i u svojoj promjenjivosti i nepredvidivosti ličila je na krajnje histerične žene. Neka od njih imaju oblik "tusuk". U svom kretanju ta mala. ili. Na donjoj sferi nalaze se dvije snažne mišićave noge i na svakoj od njih nalaze se ispupčenja čija je namjena ista kao i namjena naših prstiju. Iako su tijela tih bića zakržljala. ona posjeduju neukrotiv duh koji ih je obdario izuzetnom upornošću i nevjerojatnom vrijednošću.za izbivanje otpadaka iz organizma.jedan za prijem prve i druge nasušne hrane.

Istina. kada je klima na njoj bila toliko dobra da je rod najrazličitijih vrsta prve nasušne hrane bio tako veliki da je to omogućavalo egzistenciju unutar planete. Poslije vašeg odlaska odavde stari brodovi su korišteni još kratko vrijeme i zamijenjeni su brodovima sustava Svetog Venome. moram da primijetim da se ona ne mogu ni usporediti sa stvorenjima koja borave na maloj planeti. ja sam već mnogo godina kapetan na brodovima duge plovidbe. kao što i treba da bude.Vaša Milosti . Svoju posljednju dužnost naslijedio sam od oca kapetana. Belzebub se okrete kapetanu. mraz smjenjivala nevjerojatna vrelina. Naravno. i to vrlo ispravno. napravljenim radi zaštite od kaprica sumanute klime. ali upravo tada uñe kapetan broda. Iz razloga. i koja se zove "Zemlja".poče kapetan . uputili u izgnanstvo. da su brodovi nekada bili vrlo neudobni i glomazni.kada sam postao punoljetan moj otac me je odredio da služim Vječnom Tvorcu. Vanjski izgled tricentričnih bića na Zemlji sličan je našem. . I ja ih vrlo dobro pamtim. sasvim neočekivano. o kojima ću ti jednom pričati. Izmeñu ondašnjih i sadašnjih kozmičkih brodova postoji ogromna razlika. a Um nastran i potpuno unikalan. Ali. kako meñuplanetarni. A najgore je što nemaju kopita za hodanje. još su kao gorivo koristi kozmičku supstancu "elekilpomagtistzen". Ispričavši se dječaku i obećavši da će o stanovnicima Zemlje popričati drugi put. Neka je blagoslovljena Njegova vječna i sveprisutna nepromjenljivost! Vaša Milost je primijetila. oni su bezrepi i nemaju rogove. Ukratko. moja služba je započela upravo onda kada ste se vi. U našoj mladosti svi brodovi. Ja sam tada bio novajlija na udaljenim brodovima. koji je ovaj posao izvršavao skoro od stvaranja svijeta i poslije mnogo godina besprijekorne službe dodijeljeno mu je zvanje vladara zvjezdanog sustava "Kalmen". i samo je naš Gospod i Vladar ostao nepromijenjen.Povremeno je hladnoća na Mjesecu bila tolika da je prodirala do kostiju i bilo je nemoguće disati u otvorenoj atmosferi. U stvari. a onda je.. Na planeti Zemlji pojavila su se tricentrična bića koja imaju sve uvjete da budu spremišta nadtjelesnih suština ili viših tijela skrivenih u njima. koja se ponekad takoñer nalazi blizu Marsa. Da. kao da se nalaziš na tavici na kojoj pržiš jaja. Sve se promijenilo. evo. koja se sastoji iz dva elementa Sveprisutnog "Okidanoha". koja je izazivala kaotične promjene u atmosferi. on se postepeno izrodio i sada je vrlo čudan i u najvećoj mjeri manjkav. Koliko je vode proteklo od tog vremena. u "podzemnim" gradovima. tako i meñuzvjezdani. Nedaleko od te male planete nalazila se druga velika planeta. bili su vrlo složeni i nezgrapni. izuzev što im je koža mnogo tanja od naše. Njihova planetarna tijela su nesavršena. u pogledu "snage duha". najzad sam dobio priznanje da sam dostojan da izvršavam dužnosti kapetana i. radi zaštite od vanjske sredine oni su izumjeli nešto što nazivaju "obućom". nastavi kapetan. Vaša Milosti.. Postojala su samo 2 kratka perioda u životu te osobite male planete i to prije nego što je počela da se okreće oko susjedne planete. Za proizvodnju te supstance nekadašnji kozmički brodovi su morali da nose veliku količinu materije. ali taj pronalazak im malo pomaže. 29 . Počevši od najniže stepenice na transgalaktičkim brodovima. Mjesec je komadić Zemlje koji sada mora stalno da održava njezino kretanje u ravnoteži. Osim toga. Belzebub se spremao da nastavi priču.

Poglavlje 4 ZAKON PADA Kapetan je nastavio: . zahvaljujući tome. oni su uništavali sve na svom putu u onoj atmosferi koja se obično sastoji iz zraka ili plinova. Sveti Venoma s planete Sort je za svoje zasluge bio primljen u društvo «Svete planete Čistilište" i. bez ikakvog tlaka. Centri svih sunaca i svih planeta našega Svemira upravo su takve točke stabilnosti. koji su mogli slobodno da klize u odreñenim pravcima. ako se koristi samo zakon pada. sunca i planete se održavaju na mjestima koja su za njih predviñena. Nešto kasnije. Njegov nadahnuti rad je pokazao da.To se dogodilo 185. Utvrdivši sve to. proučavajući kozmičke zakone. 30 . gdje se one koncentriraju. godine prema objektivnom računanju vremena. koji se ranije postojali. Njegov rad se sastojao u pokušajima da otkrije kakvi se novi fenomeni mogu dobiti ako se kombiniraju već postojeći fenomeni. na osnovu otkrivenih zakona počela je izgradnja velikog broda. u stvarnosti. Oni su "najniže" točke za one oblasti prostora u koje su stalno usmjerene sve sile danog dijela Svemira. «Dolje" . ne može se postići cilj i to iz tog prostog razloga što atmosfera koja okružuje većinu kozmičkih tijela sprečava usmjereni pad objekta koji vrši kozmički let. kao prvi pronalazač. nazvao «Zakonom pada".za bilo koji dio planete predstavlja najbliži "Stabilan objekt". ona bi laka kao pero. tako da. Konstrukcija je podsjećala na veliku sobu čiji su zidovi napravljeni od specijalnog materijala sličnog staklu. Sveti Venoma je načinio otkriće koje ga je kasnije proslavilo. pomjera u prostoru. iako je to u načelu moguće. Unutar sobe nalazile su se posebne "baterije" za generiranje i ubacivanje te supstance. Ja sam prisustvovao prvom ispitivanju. ma gdje se on nalazio. to jest točku u kojoj se spajaju sve linije bez obzira na to odakle one dolaze. upoznavši se s novim okruženjem. počela da se kreće. U svaki zid montirani su takozvani "kapci" od nepropustljive kozmičke supstance "elekilpomagtistzena". Na drugoj strani te neobične grañevine nalazili su se dodaci nalik na krila za upravljanje kretanjem pomoću već spomenute supstance. kao i pomoću impulsa koji omogućuju biranje pravca. i pratio sam rad Svetog Venome. kada su rezultati tih eksperimenata bili odobreni i dobili blagoslov Kontrolne Komisije pod predsjedništvom Arhanñela Adosije. on ima tendenciju pada na ovo ili ono sunce ili planetu u zavisnosti od toga koja je planeta za danu oblast kozmosa centar stabilnosti ili ono što je dolje. Taj dio prostora je postajao apsolutno prazan. Sveti Venoma je u svojim daljim istraživanjima došao do sljedećeg zaključka: "Ako je tako. Poslije tri "luniazisa" Sveti Venoma je pronašao takvo rješenje i čim je bila pripremljena neophodna oprema pristupio je probama. može li ta kozmička osobina biti iskorištena za neophodna putovanja po Svemiru?" I počeo je da radi u tom pravcu. Brod je uskoro bio gotov i odobren za upotrebu. Vaša Milosti. u potpunosti se posvetio svom najdražem poslu. Sva tajna se sastojala evo u čemu: kada su zraci te supstance prolazili kroz specijalno staklo. Sveti Venoma je dalje utvrdio da kada se neki objekt. zasnovanom na zakonu pada. Sveti Venoma je svu svoju pozornost usredotočio na traganje za bilo kakvim rešenjem kojim bi se prevladao otpor koji atmosfera pruža kretanju broda. Brodovi novog tipa postepeno su potisnuli sve ostale. Polazeći od zakona koji je sam utvrdio. kada bi u njemu dijete gurnulo gromadu. a koje je on. Sveti Venoma je taj zakon formulirao ovako: "Sve što na svijetu postoji 'pada dolje'. Dakle. Svaka od tih točaka predstavlja takoñer centar privlačenja i.

kasnije je nekomfornost brodova tog sustava postajala sve očiglednija. Vaša Milosti. kao što sam već rekao. i korišteni su svuda. 31 .što je bilo pravo mučenje za sve koji se nalaze na brodu . Čim bi se brod našao blizu sunca ili planete. izbjeglo skretanje broda s predviñenog kursa. kada bi se približili nekom suncu ili planeti . i priprema za takve obaveze zahtijevala je vrlo visok intelekt. brodovi sustava Svetog Venome korišteni su. Ipak. ali. bez obzira na sve prepreke. izvoñeni prema Venominim projektima. bila su potrebna svestrana znanja i ogromna pažnja. koji su bili predviñeni da njima upravljaju. kao što sam već govorio. mimo koje je trebalo da proleti. Brodovi sustava Svetog Venome letjeli su već dvadeset tri godine. on je odmah počinjao da pada na to sunce ili na tu planetu.Ipak. postavljani najsuroviji zahtjevi. Zato su svima. kada je prvi put počelo da se govori o tome da je Veliki Arhanñeo Hariton pronašao novi tip broda za kraće i duže letove po Kozmosu. zato što je takav zakon pada. Ne mogu da negiram da su brodovi konstruirani na osnovu tog zakona bili idealni u zrakopraznom prostoru i da su se kretali brzinom bliskom brzini zraka «egzikolnianaknian" koji reflektiraju nebeska tijela. Posebno je bilo teško upravljati brodom u oblastima gdje ima mnogo kometa. a da bi se. iako su oni i dalje korišteni na svim linijama galaktičkog prometa. Prilikom prolaska broda blizu nekog sunca ili planete njegova brzina je odstupala tisuću puta od uobičajene.bili su neophodni složeni manevri.

Vaša Milosti. Dakle. Trudeći se da nañe izlazni otvor iz ograničenog unutrašnjeg prostora cilindra. supstanca se širi tako da unutrašnja oblast cilindra postaje za nju suviše tijesna. opet. jedino djelovanje cilindra omogućuje brodu da se kreće u željenom pravcu. atmosferom ili nekom drugom sličnom supstancom. Svejedno. Dakle. Dno tog "cilindrureta" hermetički se pričvršćuje na bočne polovine. ali tamo gdje oni nailaze na otpor kozmičke supstance. i kada se koristi zakon pada. pod djelovanjem zidova. taj "cilindrure" je ispunjen zrakom. suvremeni brodovi naprosto padaju na najbliži centar stabilnosti. Ipak. pošto. koristi se svuda. a uz to nisu pružali mogućnosti kakve sada koristimo u kozmičkim uvjetima. (cilindar+bure=cilindrure) Tajna tog cilindra jest u karakteru materijala koji čine njegovu unutrašnju površinu. nije potreban rad cilindra. ali njegov poklopac. prema utvrñenom redu. "zrak". ma kakva bila njena gustoća. Ukratko. Upravo uslijed kretanja tih kotača i dolazi do kretanja broda u prostoru. suvremeni brodovi. a tren zatvara. 32 . zbog čega. svi su shvatili značaj novog pronalaska koji će kasnije postati toliko poznat. tako i po jednostavnosti upravljanja. odmah poslije ispuštanja gasne supstance u ekspanziji. prisiljavajući je da odmah počne da se širi unutar cilindra. poslije obavljenih praktičnih proba. naravno. Vaša Milosti. suvremeni brodovi imaju prednosti i u zrakopraznom prostoru.Poglavlje 5 SUSTAV ARHANðELA HARITONA U najskorije vrijeme. poluge mogu da se pokreću brže. cilindrure se ponovno izvana puni svježom supstancom. Poklopac stavlja u pokret vrlo jednostavnu polugu koja. koji takoñer čvrsto prianja na cilindar. opet pod rukovodstvom Velikog Arhaela Adosija. neophodnih prilikom upravljanja brodovima sustava Svetog Venome. sada Arhanñela Haritona. zrakoprazni prostor ispunjen samo svjetskim eterom najviše pogoduje i suvremenim i starim brodova. Novi sustav je jednoglasno proglašen najboljim i uskoro je bio prihvaćen svuda u Svemiru. Vaša Milosti. potiskujući pošteno sve prethodne. Odvija se cikličan proces i poklopac cilindrura tren se otvara. oni mogu da djeluju na kozmičku gasnu supstancu. i sve se ponavlja ispočetka. Ti materijali su meñusobno izolirani putem "ambera" i zahvaljujući njihovom rasporedu. ponavljam. i tako u beskraj. neusporedivo su nadmašivali brodove koji su bili nevjerojatno složeni. Zanimljivo je naglasiti da su zgusnute sredine u nekom djelu Svemira najpogodnije za punjenje i pražnjenje cilindreta. kada nema otpora. On je vrlo složen. napravljen je tako da pod djelovanjem unutrašnjeg pritka može da se pomjera otvarajući ulaz u cilindar i da ga zatim ponovno zatvara. ona. Brod kojim mi sada letimo zasnovan je na istim principima i njegova konstrukcija nalik je na konstrukciju svih brodova izgrañenih prema tom sustavu. Pošto Priroda ne trpi prazninu. tamo gdje nema otpora. "eter" ili neka druga kombinacija istorodnih kozmičkih elemenata. pokreće «zupčaste kotače". kako po udobnosti. pošto se lako mogu kretati u bilo kom pravcu bez kompliciranih manipulacija. bilo da je to "atmosfera". poslije čega se oni odmah ponovno zatvaraju. U naše vrijeme sustav Velikog Anñela. Suštinu tog velikog pronalaska predstavlja "cilindar" koji po obliku podsjeća na obično bure. naravno. tlaka poklopac cilindra sve dok se otvori ne oslobode i ne dozvole supstanci u ekspanziji da izañe. rasporeñene na bočnim stranama i na krmi broda.

stavlja u pogon čitav sustav.Čekajte. dokle god ovaj svijet bude postojao. vrlo dobro sam shvatio kako radi cilindar koji je stvorio Arhanñeo Hiton i po čemu se on razlikuje od pronalazaka onih nesretnika. A pošto svijet ne može da postoji bez planeta okruženih atmosferom. Ne znam kako bi se završilo to zarazno ludilo. kao i njihovi opisi. sve se ponavlja iznova i iznova pri svakom narednom spuštanju lifta. bez dodavanja neke druge energije izvana. i oni su smatrali da to pitanje i sve ostale mora da zanima. Na Belzebubovo pitanje kapetan je odgovorio ovako: . čekajte! . . sa sigurnošću se može reći da će cilindar.To što opisujete bez sumnje je blisko efemernoj ideji koju neobična tricentrična bića roñena na planeti Zemlji nazivaju "vječnim motorom" ili Perpetum Mobile. Suština te ideje je sljedeća: u nekom složenom mehanizmu napravi se dizalo odreñene težine koji. Naravno. tek oni su bili osuñeni da rade na onome što je izgledalo kao prosta stvar. pronalazak vječnog motora pretvorio se za njih u pravu "moru".prekide Belzebub kapetanovo pripovijedanje. koje je vodilo pravo u grob. ili je čak. Na kraju. Da li biste mogli da mi ispričate. nije dokazao pomoću samo njemu poznatog proračuna da je potpuno nemoguće smisliti vječni motor. A sada. ako bude koristio samo atmosferu.Poglavlje 6 VJEČNI MOTOR . kroz neodreñeno dugo vrijeme. pitanje koje mene zanima . razočaranih u svoj san. kao i u opisima ponuñenih mehanizama dominirala ideja korištenja onoga što se naziva "silom teže". da jedan stari čudak. nemajući nikakve unutrašnje potencijale za takav rad. a mnogi su postali potpuni psihopate.materijali od kojih je napravljen cilindrure. poslije vaših objašnjenja. Ta ideja je izludjela i uništila mnoge od njih. Dragi moj kapetane. Što je nedostajalo? Što to nisam vidio na tim majstorski napravljenim i složenim mašinama? A tobože je u mehanizmima svake te mašine bilo više ideja i mudrosti nego u svim zakonima svemira! Vremenom sam primijetio da je meñu bezbrojnim modelima. potpuno je napustilo svoj posao. Kad god je to bilo moguće svojski su se predavali traganju za vječnim motorom. znanstvenik koji je imao odreñeni autoritet. od svih mogućih.Iako je cilindrure izložen habanju. Ona ih je toliko obuzela da su mnogi žitelji te osobite planete poludjeli razmišljajući o njoj i pokušavajući da stvore to čudo. pri čemu su se jedni uzdali u svoja "znanja". predalo se. to se može dogoditi tek u dalekoj budućnosti. 33 . Ovako ili onako. dragi kapetane. i tako bez kraja. raditi vječno. a da pri tome ne dobiva nikakvu energiju izvana. Koliko ih je samo platilo tu efemernu ideju materijalnim i duhovnim dobrima. izabralo najgori put. Ispostavilo se da se na toj zlosretnoj planeti u nekim glavama rodila "bezumna ideja" o pronalasku mehanizma koji će se vječno kretati. Ukratko. još više gubitnika. Jednom sam posjetio grad u kome je bila sabrana značajna kolekcija svih modela predloženih mehanizama vječnih motora. spuštajući se pod djelovanjem vlastite težine. mnogobrojni nesretnici su napunili "ludnice". drugi u "sreću". radit će i cilindrure Arhanñela Haritona. kakvi su to materijali i koliko oni mogu da traju. stvaranim po cijenu ogromnih napora.

"slonove kosti" i jedne vrlo stabilne "smjese". svejedno su izloženi habanju. Kapetan bi govorio i dalje.Ali drugi dijelovi . ali u tom trenu brodom se razlije otegnuti zvuk. kapetan ustade i objasni da ga zovu važni poslovi. Istovremeno. ni kostur broda nije vječan. jer se jedino zbog toga posada mogla osmjeliti da Njegovu Milost uznemiri signalom. nalik na zvuk trube. "bakra".Glavni dio cilindra napravljen je od ćilibara s prstenovima od platine. . Iako su i oni napravljeni od vrlo tvrdih «metala". podvrgnute termičkoj obradi. čak. Izvinuvši se. 34 . hlañenju i.vanjske poluge i zupčanici moraju s vremena na vrijeme da se obnove.nastavio je kapetan . dok se unutrašnja površina sastoji od "antracita". zrenju.

bit će ti jasno da moraš na njih da se vratiš.Poglavlje 7 KOJA PRIPOVIJEDA O ISTINSKOM DUGU Kada je kapetan izašao. mili djedice. Sve u svoje vrijeme. upita ga suosjećajno i sa sjenkom nemira: .Savjetujem ti. nije postojalo oduvijek i da nastanak svega toga ne bio jednostavan. Belzebub pogleda svog unuka i primijetivši da je u nekakvom neobičnom stanju. ali tvoj razgovor s kapetanom izazvao je u meni vrlo tužne misli. živi kao što živiš. Pokazalo se da su u prošlosti razumna bića radi svega ta morala mnogo da rade i da pate i da su mnogo trpjela ne štedeći sebe. Tvoj zadatak je . I eto. Na primjer. oni su stvarali za nas a danas su osuñeni na ravnodušnost ili zaborav. dragi moj dječače? Zašto si se tako duboko zamislio? Pogledavši djeda očima punim tuge. sav suvremeni komfor. mili djedice. možda. kao što nije bilo ni mog nosa koji se pojavio tek kada i ja. postepeno sam svim svojim Umom počeo da shvaćam. Budi strpljiv. već nećeš moći ni dobro da služiš Vječnom Tvorcu. ja već dovoljno dugo živim na svijetu. Ona su radila i patila da bismo mi sada uživali u blagodatima civilizacije i sve to. kakvim ga ja sada vidim i zamišljam. dragi moj Hasejne.da se pripremaš za budućnost .O čemu se radi. u budućnosti ne samo da nećeš moći da izvučeš iz nje neku korist. Tek sada sam potpuno shvatio da svaka stvar koju koristimo. 35 . Za sada. dragi moj dječače. i da neprestano ponavljaš sebi da ukoliko ona bude smetnja u tvom životu. dragi moj. Ranije nisam mogao ni da zamislim. a ni jednom mi nije palo na pamet da nekada. Gledajući uzbuñeno svoga unuka Belzebub reče: . u sve njene oblike. slušajući tvoj razgovor s kapetanom. Tek kada porasteš i kad se završi period tvog rasta.za obaveze i odgovornost pred tricentričnim bićima. U ovoj fazi tvoga života ti ne moraš za njega da plaćaš. svega ovoga što sada vidim nije bilo. moraš da prodreš u svoju podsvijest. Pitaj me što god poželiš i ja ću ti odgovarati do kapetanovog povratka. Svako jutro neizostavno. Hasejn zamišljeno odgovori: . ali uvijek pamti jednu stvar. sada me neprekidno muči. svjesno ili nesvjesno. Ono o čemu nikada ranije nisam razmišljao. Upravo zbog toga me sada muči "griža savjesti". ne misli na te probleme. iako je razmišljanje moglo na to da me potakne. neodložne obaveze ga sprječavaju da doñe ovamo. kada dovoljno sazriš da shvatiš tako duboka filozofska pitanja i aktivno o njima razmišljaš. kakav je ovaj kojim sada letimo. da kozmički brodovi nisu uvijek bili ovakvi. već čak i ne znamo za njih i to nepoštivanje nas nimalo ne brine. Tako mi sada ne samo da prema njima ne osjećamo zahvalnost. gledajući izlazak sunca u svoj njegovoj veličanstvenosti. Ponavljam još jednom. Rekavši sve to Hasejn obori glavu i zašuti. sve što je potrebno za našu udobnost i sreću. U tvojim godinama ti još ne moraš da plaćaš za svoje postojanje. Još si suviše mlad za takve misli. Po svoj prilici. i u kolikoj mjeri sam njihov dužnik. da privremeno odložiš te probleme. Zahvaljujući vašem razgovoru ja sam postepeno sasvim jasno shvatio da Svemir nije uvijek bio onakav. koliko mnogo dugujem tim bićima.Ne znam što mi je.

Oni imaju karakteristične osobine kakve nećeš naći kod drugih stanovnika bilo koje planete našega Svemira.ljudima.Poglavlje 8 NERAZUMNI BELZEBUBOV POTOMAK SE DRZNUO DA LJUDE NAZOVE "MEKUŠCIMA" Hasejn sijede Belzebubu u krilo i umiljavajući se reče: Ispričaj mi nešto što sam želiš. prema njihovom računanju vremena. . Biću sretan da o njima saznam što više. Sjećaš se.Da. biti vrlo zanimljivo da što više znaš o njihovim neobičnim odlikama. dragi djedice.pričaj mi o tome. Bit će mi mnogo prijatnije ako ti ispričam ono što posebno želiš da znaš. 36 . . Onda mi. da. maloprije. vjerojatno.na kojoj žive tricentrična bića koja vrlo liče na nas. Od samog početka ta planeta je bila uzrok mnogih briga našeg Svevišnjeg. djedice! Pričaj mi o tim bićima . da! O onim "mekušcima".nasmija se Belzebub. djedice.A! .odgovori Belzebub . Ja ih dobro znam.treba da me zamoliš da ti pričam o onome što te najviše zanima. pričaj o onim. Bio sam ne samo svjedok njihovog nastanka i života. počet ću pripovijedanje od dogañaja općekozmičkog karaktera. kao i sve o čemu si mi već pričao. . a mnoga od njih su čak postala moji prijatelji. koji su za našeg Tvorca postali ozbiljno iskušenje. mlada Zemlja se još nije ni ohladila i nikakvog života na njoj nije bilo. Onda Belzebub reče: . mnogih vjekova. . Kada smo prvi put stigli u taj Sunčev sustav i nastanili se na planeti Mars.Pitaš o bićima kojih se tako mnogo zapatilo na planeti Zemlji i koja sebe nazivaju "ljudima".. dragi djedice .Da. .Što? O kakvim mekušcima? . ne shvaćajući pitanje.reče Hasejn . ali im je koža mnogo tanja od naše. mili djedice.O njima mogu da ti pričam vrlo mnogo. protjecao pred mojim očima. To će bez sumnje biti uzbudljivo i zanimljivo. kako se ono zovu? Zaboravio sam.upita Belzebub. kada si govorio o tricentričnim bićima koja žive na planetima onog Sunčevog sustava u kome si proveo mnogo vremena. već i svjedok nastanka i konačnog formiranja njihove planete. dragi. Ah. Za me najveću radost predstavlja već to što mogu da te slušam. . Ako želiš. Tebi će.. spomenuo si jednu planetu zaboravio sam kako se ona zove . povezanih s tom planetom.Ne . zato što je čitav put njihovog nastanka i postojanja tokom mnogih. pošto sam često posjećivao tu planetu i dugo živio meñu zemaljskim tricentričnim stvorenjima.

Ali oni nisu mogli da padnu na Zemlju zato što su se odmah našli pod utjecajem jednog drugog kozmičkog zakona . da je u skladu s općom kozmičkom harmonijom trebalo da se pojavi kometa s izuzetno dugom putanjom. Arhanñeo Algatatant je bio tako ljubazan da nam ispriča o onome što se. na svoju osnovnu masu. Poslije izvjesnog vremena. i zato su počeli da opisuju stalne eliptičke orbite oko svoje osnovne mase . trebalo je da putanja komete presiječe orbitu Zemlje. sljedeći zakon privlačenja.Poglavlje 9 PORIJEKLO MJESECA I Belzebub poče ovako: Stigavši na Mars. Pogrešni proračuni jednog od Kozmičkih Svetitelja. Visoka komisija je stigla na Mars i započela istragu. koja bi mogla da posluži kao branik. po svoj prilici. počeli smo stvari polako da dovodimo u red. od Zemlje odvojila dva fragmenta i odletjela u kozmos. već potpo formirana. Otkinuti fragmenti Zemlje.jer bilo je neophodno da stvorimo uvjete za manje podnošljivu egzistenciju u svijetu koji nam je bio potpuno tuñ kada se iznenada. moj dječače. koji je bio predviñen kao mjesto našeg boravka. Glavni inženjer. 37 . poznata pod nazivom «Kondur". približno onako kako ona sama opisuje osobnu putanju oko sunca Ors. počeli da padaju natrag. Predvječni je odmah saznao za tu kozmičku katastrofu. Sveti članovi te Visoke Komisije odmah su nas uverili da više ne treba da strahujemo od nekakve slične katastrofe. koja je istoga sata krenula u Sunčev sustav Ors. Taj udar je izazvao tako ozbiljne posljedice zato što je ta planeta bila još vrlo mlada i njena atmosfera. Na čelu te komisije bio je Veliki Arhanñeo Sakaki. Kasnije smo utvrdili. Ispostavilo se da je iz još uvijek nepoznatih razloga."zona uzlijetanja". Već sam ti pričao da je u to vrijeme taj sunčani sustav tek nastajao i da u njemu još nije bila uspostavljena takozvana "harmonija uzajamnog djelovanja svih kozmičkih objekata". odmah poslije sudara i dalje su se nalazili u sferi utjecaja planete i zato su. Ta kometa je. još nije bila u potpunost formirana. stručnjaka za stvaranje i održavanje svijeta u ravnoteži. Kako su nam kasnije u povjerenju objasnili Kozmički Svetitelji. Zbog te greške. dogodilo. Naravno. jednog od tih uzbudljivih dana.Zemlje. Odmah je bila formirana komisija od anñela i arhanñela. shvatili smo da je razlog tog zastrašujućeg fenomena bilo to što se planeta Zemlja toliko približila Marsu da smo jasno mogli da je promatramo čak i bez teskuana (teleskopa). čitava planeta zatresla i nešto kasnije nastao tako zagušljiv smrad da nam se učinilo kao da je čitav Svemir zasićen nečim "neizdrživim". kada je smrad najzad prestao. koji je rukovodio pitanjima stvaranja svijeta i njegovog održavanja u ravnoteži. i mi došli k sebi toliko da smo mogli da razmislimo. kao što sam već rekao. Još se nije stišala žurba oko organizovanja prvih dana našeg boravka . ukoliko ponovno sve ne promjeni na nepredviñena kozmička katastrofa. prvi put opisivala svoju punu putanju. planeta Zemlja i kometa Kondur su se sudarile toliko snažno da su se. ta planeta "pukla" i da su se dva fragmenta odvojila od nje i odletjela u kozmos. doveli su do toga da su ta dva objekta dostigla točke prasjećanja svojih trajektorija istovremeno. Tako će ubuduće i biti.

Ako netko od njih slučajno i ugleda Anulios kroz teleskop (tu. proučivši sve dostupne podatke i sve moguće posljedice. u kasnijim epohama oni su nazivani na razne načine. moj dječače. oni. ne utičući jedan na drugoga. Poslije dobivanja odobrenja od Predvječnog. Ali. i sve zakone stvaranja svijeta i njegovog održavanja u ravnoteži. Kasnije su ti mikrokozmosi. Jedno im treba priznati: posljednjih vjekova oni su s pravim majstorstvom svoju osobinu da ne vide ništa realno doveli do automatizma. sadašnji stanovnici Zemlje čak i ne slute da on postoji. na Zemlji su se u svoje vrijeme pojavili "likovi Sveobuhvatne Suštine".Srećom. i zašto. i to. ne preteći kozmičkom katastrofom. moj dječače. svejedno. što je značilo «onaj koji ne spava". a ime manjeg je vremenom zaboravljeno. u odreñenim granicama. a manji . stvorenja koja su naselila kopno u posljednjem periodu njegovog postanja. Od tog vremena svi procesi na Zemlji i njenim fragmentima odvijaju se u skladu s tim zakonom i zahvaljujući tome fragmenti planete se i dalje kreću po svojim putanjama. Naravno. neće na njega obratiti pozornost smatrajući pogrešno taj Zemljin satelit velikim meteoritom. ili. Veli Arhanñeo Sakaki. 38 . a babe im nikada nisu pričale da su u stara vremena svi znali za taj maleni satelit. u pratnji ostalih Kozmičkih Svetitelja. kao što se obično dogaña. Visoka Komisija je odlučna da poduzme odreñene mjere. Sveta supstanca askokin obrazuje se na planeti tek onda kada dva sveta zakona koji odgovaraju za sintezu. koje je Komisija smatrala vjerojatnim. razumije se. Ipak. i od njih je formiran primarni život biljaka. što ga za njih čini nevidljivim. i tricentrični zemljani su ih znali pod tim imenima. počeli da se grupiraju u različite oblike koji se zovu tetartokozmosi svih tricentričnih sustava. opća harmonija kretanja sustava nije u potpunosti poremećena i uskoro će se ovdje uspostaviti ravnoteža. Suvremenim tricentričnim stanovnicima ove osobite planete manji fragment nije poznat uglavnom zbog njegovih relativno malih dimenzija i male udaljenosti. "mikrokozmosi". dodao je Glavni Inženjer. kontinenta koji je potom nestao. izmeñu ostalih. djeluju na način "ilnosaparno". a ne tako davno veći fragment je dobio ime "Mjesec". objasnit ću ti. počeli da se razvijaju ti dvonogi tetartokozmosi. Složili su se da je najbolje rješenje sljedeće: planeta Zemlja će održavati svoje fragmente tako što će im stalno slati božanske impulse "askokina". što će dovesti do nepopravljivih posljedica. Ali. takoñer. iako je Visoka Komisija. znali za postojanje drugog fragmenta svoje planete i takoñer su ga nazivali Anulios. za vrijeme tranzicije fundamentalnih svetih zakona u procesu ilnosaparno na planeti Zemlji pojavili likovi Sveobuhvatne Suštine i koji su faktori učestvovali u formiranju različih razumnih sustava. nazvali su ovaj satelit "Kinespaj". tj. I tada su. odmah se uputio da izmoli najvišu dozvolu. sveti zakon "Heptaparaparšinoh" i sveti zakon «Triamazikamno". Veći fragment se zvao "Lundernerzo". Dakle. zbog nekakvih pomicanja. došla do zaključka da će sadašnji položaj fragmenata Zemlje dugo ostati takav. na Zemlji je pod rukovodstvom Velikog Arhanñela Sakakija bio aktualiziran proces "ilnosaparno". koje si ti maločas nazvao "mekušcima". kako ih sada nazivaju. u čijem biću su se izrazili rezultati funkcioniranja organa nazvanog "kundabufer" (kasnije ću ti podrobno ispričati o njemu). Kako bi se ta nesreća izbjegla. iako čarobnu. On sada ne samo da nema naziv."Anuls". Zanimljivo je da su nekadašnji žitelji Atlantide. samostalno. mogu da odstupaju od svojih orbita. ipak samo dječju igračku). Suvremena stvorenja možda nikada više neće vidjeti Anios zato što im je sada po prirodi svojstveno da vide samo nerealno. realizacija tog projekta od kozmičkog značaja bila je moguća samo uz odobrenje Vječnog Tvorca. Sljedeći put ću ti iscrpno objasniti kako su se. moj dječače.

Ali. imala sve mogućnosti za usavršavanje svih onih osobina koje bi im omogućile da postanu istinski umna. ti moraš znati da su od samog početka tricentrična stvorenja. 39 . koja tebe zanimaju i koja se razvijaju na Zemlji.

povezanih s tricentričnim stanovnicima te nesretne planete. proteklo je godinu dana prema objektivnom računanju vremena. izražavajući punoću njihove egzistence). I. i taj dio njihovog organizma imao je normalne osobine.Poglavlje 10 ZAŠTO "LJUDI" NISU LJUDI Uzdahnuvši duboko. kod tricentričnih bića su počeli da se formiraju uvjeti za razvoj Objektivnog Uma. pored same baze repa (u to vrijeme oni su još imali rep. mogu izgubiti volju za životom i dobrovoljno uništiti sebe.. A sada. kao prvo. Visoka Komisija Kozmičkih Svetitelja. One su za čitavu planetu postale živa rana. stvorili odreñenu strukturu i smjestili je u kralježnicu tricentričnih bića. oni su odlučili da poduzmu dodatne mjere predostrožnosti.Od vremena početka primjene procesa ilnosaparno na Zemlji. Jer. a planeta Zemlja. moj dječače. ako saznaju da svoje postojanje duguju fragmentima koji su se otkinuli od njihove planete. tko zna? Da se poslije godinu dana nije vratila Visoka Komisija na čelu s Arhanñelom Sakakijem. koji je smislio i stvorio jedinstveni Anñeo Luizos . da bi bili mirni. možda nikada ne bi ni došlo do kasnijih nesporazuma. člana Visoke Komisije. natjerati da doživljavaju realnost u "izvrnutom obliku". kao što se obično dogaña kod tricentričnih bića. naravno. Nazvali su je kuabuferom. Ta novostvorena struktura je doprinosila nastanku i razvoju onih osobina o kojima sam već govorio. Tokom tog perioda na planeti su postepeno uspostavljeni procesi evolucije i involucije svega postojećeg. Implantiravši taj organ tricentričnim stvorenjima. Ukratko. na planeti se sve odvijalo kako treba.moraš saznati nešto o životu i ponašanju tricentričnih dvonogih stanovnika 40 . . bez obzira na sva ta prethodno izvršena mjerenja. stvarati kod njih refleks koji će ih asocirati na "zadovoljstvo" i "uživanje". a drugo. može se dogoditi da oni prije vremena saznaju razlog svog postanka. ako osjete da su robovi vanjskih okolnosti. a to može dovesti do velike nevolje. uz pomoć Arhifizikokemičara Anñela Luizosa. U svakom slučaju. mnogi posvećeni u ovaj problem nisu bili sasvim sigurni u to da u budućnosti ne treba očekivati neprijatna iznenañenja. Visoka Komisija se vratila na Zemlju zato što. odmah je na sebi osjetila posljedice tog oštroumnog i dovitljivog rješenja. koja je tako privukla tvoju pozornost. koji se bude ponavljao. Zatim su. ako želiš da se makar malo približiš razumijevanju posljedica funkcioniranja tog organa. Upravo zbog toga su i poželjeli da provjere nije li se u prošlogodišnjim mjerenjima potkrala neka greška. i to ne samo po tricentrične stanovnike ove nesretne planete. Zbog toga je. Posljedice su bile užasne. Ti znaš da je u to vrijeme kod njih počeo da se javlja takozvani "mehanički instinkt" izgledalo je da je on za tricentrična bića normalan. na čelu s Arhanñelom Sakakijem vratila se u Centar čiste savjesti i mirne duše. koje od njih ne zavise. Kako bi rekao mudri Nasradin Hodža. Visoka Komisija izmeñu ostalog odlučila da je neophodno privremeno implantirati tricentričnim Zemljanima jedan poseban organ koji će ih. Sveti članovi Visoke Komisije su smatrali da ako se mehanički instinkt dvonogih tricentričnih stvorenja formira prije nego što oni dostignu nivo Objektivnog Uma. Belzebub je nastavio svoju priču.neka je zauvijek blagoslovljeno njegovo ime . I. tj. dovest će ih dotle da će svaki vanjski utisak. rezultati su ličili na one koje su izazvali zvuči Jerihonskih truba.

kada je on uništen. opet uz pomoć Arhifizikokemičara Luiza. izmeñu ostalog. kao što sam već rekao.. Dakle. i poznatih. Za meñuplanetarni promet bio nam je dat kozmički brod "Mogućnost". oni su ponekad činili ono što nikada nisu činili stanovnici drugih svjetova. i trajalo je ne samo danju. Izmeñu ostalog. oduzeli tricentričnim bićima organ kundabufer zajedno sa svim njegovim nevjerojatnim mogućnostima. Oni su se izvana razlikovali od nas. Kao što sam već rekao. nastavili smo da izgrañujemo našu marsovsku koloniju. koja je pretila čitavom sunčevom sustavu. ili su već krenuli. Upravo tada je u moju opservatoriju postavljen moj prvi tkuano (teleskop). treba reći daje Visoka Komisija još jednom posjetila Zemlju tri objektivne godine kasnije. Ja sam ostao na Marsu s nekolicinom svojih roñaka i slugu. upoznali smo lokalnu prirodu i prilagodi se postojećim uvjetima. Ali nikome nije moglo pasti na pamet da se nešto rñavo dogaña čitavoj planeti. i još neproučenih. već se dogañalo na više mjesta istovremeno. ovoga puta na njenom čelu bio je Preuzvišeni Arhiserafim Sevotertr. iako su taj organ i njegova svojstva bili uništeni. ja sam posjetio većinu planeta tog sunčevog sustava. Posebno su mi se dopali tricentrični stanovnici Saturna. 41 . Jer.. kako bih imao mogućnosti da što podrobnije proučim udaljene objekte našega Svemira i planete sunčevog sustava. na druge planete tog Sunčevog sustava. Život planete postepeno je stabiliziran i izgledalo je da se na njoj sve odvija isto kao i na drugim planetima. Zbog plodnosti tih bića. njihov broj se mora regulirati radi održavanja kozmičke ravnoteže u harmoniji. ponekad su se mogle zapaziti neobične manifestacije njihove aktivnosti. već i kasnije. Protjecale su godine. posljedice su se i dalje taložile u samoj ljudskoj prirodi. zato što je Preuzvišeni Arhanñae Sakaki dostigao božansku visinu i postao jedan od članova Velike Četvorke Čuvara Svemira. Primijećeno je da se za vrijeme tog procesa njihov broj naglo smanjivao. poduzete radi održanja balansa u Zemljinom sustavu. Ponekad se to meñusobno istrebljivanje nije ograničavalo na jednu regiju. članovi Visoke Komisije bili su zadovoljni pošto su se uvjerili da mjere predostrožnosti. iz čista mira počeli da ubijaju jedni druge. govoreći sebi da je Visoka Komisija očigledno iz nekakvih važnih razloga organu kundabufera namjerno dala takvu karakteristiku. govorili smo sebi. neki od nas su odlučili da se nastane na Marsu. Ali. jer su podsjećali na ptice. Odjednom bi. nisu više potrebne. Poslije neočekivanog intermedijuma. U to doba. Izgradio sam opservatoriju i posvetio se njenom organiziranju i razvoju. to ću ti objasniti neki drugi put. vrane. kada smo došli k sebi poslije zabune izazvane katastrofom. I tada su. Hajde sada da se vratimo na početak moje priče. Ali. Malo po malo. ali je u periodima zatišja ponovno naglo rastao. drugi su se spremali da polete.Zemlje i to ne samo onda kada je organ kundabufera još postojao u njihovom organizmu. Od svih planeta moju pozornost je posebno privlačila Zemlja. Vremenom smo se navikli na tu njihovu posebnost. već i noću. pažljiv promatrač je mogao da uoči kako broj triceričnih stvorenja stalno raste. Štoviše.

Zanimljivo je naglasiti da vrane nisu živjele samo tamo. Princip usmenog komuniciranja vranolikih razumnih bića donekle podsjeća na naš." Kasnije ću ti svakako ispričati podrobnije o tricentričnim stvorenjima koja su nastala i žive na Saturnu. on je imao obličje vrane i zvao se Karkar. Oni u svom životu strogo poštuju devetu zapovijed Našeg Tvorca: "Odnosi se prema onome što pripada drugome kao prema svome. nemam riječi kojima bih to opisao. 42 . On vas primorava da se sjetite umjetnosti najvećih pjevača koji čitavu svoju dušu unose u melodično. i isto tako ga čuvaj. ali zvuči njihovog govora ljepši su od svega što sam ikada mogao da čujem. već skoro na svim nastanjenim svjetovima našega Svemira. To se može shvatiti tek pošto se malo proživi s njima i stekne osobno iskustvo. gdje se razvijaju i uzimaju planetarnu plot bića sa različitim sustavima mišljenja. zato što je jedan od mojih istinskih prijatelja tokom godina izgnanstva bio stanovnik te planete. Može se reći samo jedno . čarobno pjevanje.njihova srca su poput srca anñela koji se nalaze uz Nebeski Prijestol. Kada se sjetim kako se ta krilata stvorenja odnose jedna prema drugima.

kad god riješiš da započneš nešto novo. donijeli bi presudu u skladu s kodeksom zakona. i koje ti nazivaš mekušcima. ne bi u tvojim postupcima našli ništa protuzakonito. djedu. Prvo što bi uradili bilo bi da izaberu predsjednika i tek potom bi pristupili «pretresu". već i tvog oca. da si "kriv". svejedno. makar iz desete ruke. Po svoj prilici. A onda bi svi ti spisi bili poslati. opet većinom glasova. razumije se. njihova anatema će se neizbježno sručiti na tvoju glavu i snaga te anateme zavisit će od toga čime su u danom trenutku zauzeti. što se. i to ne samo tebe. Iako si daleko od njih i oni ne mogu da te dohvate i osobno kazne. što bi rekao naš Nasradin Hodža. naročita ova sadašnja. Taj primjer će ti pomoći da dobro naučiš čudne navike tih tricentričnih bića. 43 . "ne bi došao k sebi sve do sljedeće porcije batina". ukoliko se u momentu kada bi ih isprovocirala tvoja uvreda ne bi pojavilo neko drugo neumjesno zanimanje. ako bilo kako. u korpu za otpatke? Ne. već odgovarajućim ekspertima. Da li si svjestan. izučio sam vrlo dobro dušu tih čudnih stvorenja. što bi ti napravila ta bića. dogaña vrlo rijetko. Ali ukoliko. tako uvredljivo ime da ja čak ne mogu ni da slušam o njemu. saznaju da si ih uvrijedio. obavezno blagoslivljaj sudbinu i moli je da bude milosrdna. neoprezno nazvao mekušcima. naravno. Njima bi bilo svejedno tko ih je tako nazvao. vrijedilo bi da ti ispričam kako bi se ponašali Zemljani kada bi saznali za tvoju uvredu. takozvanom Svetom Sinodu. zato što ti i u budućnosti može prijetiti opasnost. siroto moje dijete. Ma koliko bili u stanju apatije.. izlemali bi te tako da.isto je što i presipati iz šupljeg u prazno. zasnovanim na prethodno izučenim raznim "fosilnim" predstavama tog "kazališta marioneta". Odlično znam kako bi postupili sa svakim tko se osmjelio da im da takav nadimak. a možda i sve pretke. a drugo. srećom. Zatim. što misliš. oni bi se odmah okupili na jednom mjestu. uključujući Adama. po njihovo dostojanstvo. ako bi riješili. ali ovoga puta bi ti sudile "vrlo važne" osobe. To se kod njih zove grañanski sud. kada bi čula kako ih nazivaš? Već sama pomisao na to što bi ti uradili kada bi dospio u njihove šape. kao i za vrijeme mojih putovanja na Zemlju. baca me u užas. prvo. odjevene u naročite kostime. moj ljubljeni i jedini unuče. posebno odabrane za takve stvari i. Naravno. Čitav sudski pretres se uvijek do detalja bilježi na papir koji potpisuju svi članovi suda. daleko od tricentričnih stvorenja kojima si dao. kao i uvijek "većinom glasa". onih godina kada sam ih promatrao s Marsa. Oni bi te "pretresli" do sitnih crevaca.. koje je specijalno predviñeno za ljude. Eto zašto je s tvoje strane bilo vrlo nepromišljeno da tom plemenu tricentričnih bića daš tako uvredljiv nadimak.Poglavlje 11 SPECIFIČNOST LJUDSKE DUŠE Vratimo se sada tricentričnim stanovnicima planete Zemlje. U svakom slučaju. Razmatrati to pitanje iz aspekta većine njih . istina. koja te toliko zanimaju. zašto i u kakvim okolnostima. da te uvijek čuva i ne dopusti da stanovnici Zemlje bilo kada posumnjaju da si ih ti. onima koji tebe najviše zanimaju. A vjeruj mi. U svakom slučaju. gdje bi se ponovila ista procedura. ali tricentrični stanovnici Zemlje to ne bi uvažili. zato što ja brinem za tebe. ti si ih tako nazvao samo iz dječje naivnosti. Ne mogu ti opisati koliko se radujem zbog toga što si. evo što bi se dogodilo. u našem slučaju. Takvo ime je za njih uvredljivo i to je sasvim dovoljno.

ništa više. Belzebub se nasmiješi svome ljubimcu. da jezik tvoje buduće žene postane tri puta duži. da tvoje omiljene poslastice u tvojim ustima dobiju ukus sapuna. Jer. sinagogama. zapravo do toga da se okrivljeni nalazi van njihovog domašaja. i ježi se! «Vrlo važne" osobe će objaviti svima na znanje da će ti u svim odgovarajućim ustanovama koje se nazivaju crkvama. kada konačno razjasne da su im ruke kratke i da ne mogu da te dohvate. zvanična lica uz odgovarajuću ceremoniju poželjeti da ti otpadnu rogovi. vijećnicima i tako dalje. oni jednoglasno odlučuju da te predaju anatemi . kelama. Ali tebe upravo tu i vreba prava opasnost.I tek poslije dugog "presipanja iz šupljeg u prazno" oni bi najzad došli do glavnog. i tome slično. da prije vremena osijediš. Znaš li ti što je i kako se to radi? Ne? Onda slušaj. Da li sada razumiješ kakvu si opasnost mogao da navučeš na sebe kada si te beznačajne tricentrične izrode nazvao mekušcima? Rekavši to. 44 . da se hrana u tvom želucu pretvori u čavle. ali ni manje od toga. i tako dalje.

ali nije lako uraditi. Osim toga. važan uzrok suženja Uma ostalih tricentričnih stvorenja. Marko. Marka. ili na nesreću našeg pisca. Oni počeše da traže takozvane "pare" od običnih članova društva." To je lako reći. iznenada mu je na pamet pala misao: «A zašto ja ne bih napisao Evanñelje?" Polazeći od podataka. bile originalne. pošto je završio svoj rad i predao ga u tisak. koje sam dobio radi drugih ciljeva. a nju. Tako da je. bio upravo pisac te vrste i nije u njemu bilo ničeg naročitog. 45 . moj dječače. Dok je on kopao po njoj. usavršavajući se u mudrovanju. Luka i Ivan. mora imati svaki pisac koji drži do sebe. u društvu kome je on pripadao. kao i djela. Dogañaj koji namjeravam da ti ispričam odigrao se sasvim nedavno. Počevši od toga dana. koji su toliko uzbudili tvoju maštu. Ta knjiga je bila vrlo rasprostranjena meñu tricentričnim stvorenjima koja su nominalno slijedila učenje Izaslanika. završivši jedno od svojih djela. zato što "Englezi" i «Amerikanci" osjećaju veliku slabost prema toj knjizi. suvremeni pisac o kome govorim. naravno. U jednoj velikoj "zemlji" živio je mirnim i prosječnim životom netko čija se profesija naziva "pisac". pisci samo kopiraju sve vrste ideja iz već napisanih knjiga. a upravo sada kurs funte i dolara uopće nije loš. a posebno u posljednje vrijeme. Luke i Jovana? Na kraju krajeva. počeo je čitav niz neočekivanih dogañaja. na sreću. uzete sve na gomilu. Ali. Jednom je. Moram da naglasim da su knjige koje štampaju suvremeni pisci. pretpostavljam da se njegova misao morala razvijati u ovom pravcu: «Zar sam ja gori od tih starih barbara . već postao "lakši od zraka".Priča o anatemi podsjetila me je na jedan drugi dogañaj koji je vrlo doprinio mom razumijevanju neobičnosti duše tricentričnih stanovnika te planete. kulturniji sam od njih i mogu da napišem mnogo bolje Evanñelje nego moji suparnici. kompilirajući ih kako bi napravili novu "knjigu". koje su napisali Matej. "Evanñeljem" se naziva četvoroknjižje. on se prihvatio svog novog Evanñelja. ali kasnije. nikako nije htjela kocka dok su igrali "rulet" i «bakaru" za vrijeme svog boravka u stranim odmaralištima. koji je. Ali. Evanñelje je upravo ono što je potrebno. Evo tog dogañaja. oni više vole knjige koje su napisali njihovi davni prethodnici.Mateja. kako bi rekao uvaženi Nasradin Hodža. počeo da razmišlja o tome što da napiše u sljedećem i riješio je da potraži neku novu ideju u knjigama. dogodilo se da neke vlastodršce. pravo na glavu mu se sručila knjiga pod nazivom «Evanñelje". Ovdje treba reći da se nekada moglo slučajno nabasati na predstavnike ove profesije čije su misli. U nekim drugim okolnostima možda se ništa ne bi ni dogodilo i novo Evanñelje bi zauzelo svoje mjesto u bibliotekama ljubitelja knjiga meñu mnogim drugim izdanjima u kojima su izložene slične misli. a zbog tih zahtijeva "narod" se probudio iz svog "najdubljeg sna" i digao se na noge. Uopće. posvećeno Izaslaniku Odozgo Isusu Kristu. I kada je naš pisac nabasao na tu knjigu. Belzebub nastavi: .Poglavlje 12 PRVA GRMLJAVINA Poslije kratke pauze. kojima je bila pretrpana njegova "biblioteka".

iz nekih razloga. a drugi bacali u blato. Čitava polemika je dovela dotle da je piščeva slava porasla. Jedna od tih mjera bilo je i opće i neodložno uništavanje svega novog što bi se u njihovoj rodnoj zemlji pojavilo i što bi obične ljude moglo da spriječi da ponovno zapadnu u apatiju. Bez obzira na to razgovarat će i raspravljati o njemu. Ali ako pitaš što je on napisao. njegovog autora svuda i na svakom mjestu smatraju velikim piscem.Vidjevši to. Kada su obični pripadnici tog društva vidjeli kakvu je galamu digla vlast u vezi s tim piscem. držeći se svih ceremonija i pravila i. već i u drugim zemljama. koji bi im se ispriječili na putu. oni vlastodršci koji su ostali kod kuće. Zanimljivo je. kad je novo Evanñelje odavno zaboravljeno. čak i sad. u slučaju s našim piscem. sve se to postepeno proširilo svijetom i. i to ne samo u njegovoj domovini. naravno ukoliko to priznaju. jer oni su dobro znali kako da se oslobode domaćih štrebera. I tu se. nesumnjivo. i dokazivat će s pjenom na ustima da je on bio ličnost neusporedive ideje i fenomenalan poznavalac ljudske psihologije. Ukratko. Ipak. Vlastodršci u sadržaju novog Evanñelja vidješe nešto što je po njihovom shvaćanju moglo da ometa prosta bića da ponovno padnu u dubok san. svi se prema njegovim djelima odnose s takvim divljenjem. Zatim su. vrlo su se zainteresirali za njega i počeli da kupuju i halapljivo čitaju ne samo novo Evanñelje. Jedni su predlagali da ga naprosto strpaju u zatvor pun štakora. "potpuno suprotan". 46 . i to podvlačim. i tako dalje i tome slično. rezultat svega toga bio je. Svi prihvaćaju i smatraju nepogrešivom istinom ono što je on bilo kada napisao. razmišljajući o problemu našeg pisca. svojim interesiranjem zarazili i druge ljude. nisu pročitali ni jednu knjigu svog idola. izgubili zanimanje za druge stvari i govorili su samo o tom piscu. To je izazvalo teškoće i oni se okupiše da razmotre problem. i dalje odlazili u strana odmarališta da tamo igraju "rulet" i "bakaru" i oni su. kada su on i njegovo Evanñelje anatemizirani. u čijim su džepovima zveckale pare. Baš nekako u to vrijeme ugledalo je svjetlost dana novo Evanñelje našeg pisca. malo po malo. nisu mogli s njim da postupe na uobičajeni način. Evo što se dogodilo. uznemiriše se i poduzeše odgovarajuće mjere. tvoj sugovornik će odmah o njemu početi da govori kao o neobičnoj ličnosti. već i sve druge knjige koje je on ranije napisao. kakvo su osjećali jedino drevni ljudi slušajući proročanstva svetih proroka. služeći se istim izrazima kojima bi se služili i onda kada bi tebe kleli. kako bi rekao časni Nasradin Hodža. i oni odlučiše da se riješe i te knjige i njenog autora. što je svojstveno tricentričnim stanovnicima Zemlje. da ako bilo koga od njih pitaš za tog pisca. moj dječače. drugi su htjeli da ga pošalju tamo "gdje je i Bog rekao laku noć". ispostavit će se da mnogi. Ovo posljednje se dogodilo zato što su mnogi vlastodršci. ukoliko bi saznali kako si ih uvrijedio. pri čemu su ga jedni uznosili do nebesa. u potpunosti izrazila sva neobičnost psihe suvremenih tricentričnih stanovnika ove osobite planete. ali na kraju krajeva odlučiše da javno anatemiziraju njega i njegovo Evanñelje.

niti u osobinama koje oni imaju i prenose iz generacije u generaciju (što je posljedica greške nekoga od Kozmičkih Svetitelja). Očekivanja me nisu prevarila. Ta čudna osobina njihove psihe. prodrlo je u njihovu prirodu i postalo "zao duh njihovog Ja". i ne pokušavaju da saznaju više od toga. ukorijenjena je u njima još odavno. Ali. to jest ne usaglašavajući te utiske. formirano na osnovu vlastitih logičkih razmišljanja. smjelo se može reći da je on "potpuna neznalica". vrlo ograničen i da. umjesto da osobnim zdravim razumom riješe da li je nešto istina ili laž. a zbog anomalnih uvjeta egzistencije to svojstvo se postepeno učvrstilo.Na planeti Zemlji ta posebnost psihe tricentričnih stvorenja razvila se tek u skorije vrijeme. postaju čvrsto uvjerena da je on velik psiholog i nevjerojatan poznavalac ljudske duše. ignoriraju potpuno "osvješćivanje". Ako mister Smit objašnjava neki problem na odreñeni način.Dragi moj i voljeni djedice. pošto sam se naslušao priča o tom piscu. ona u tom piscu vide savršenstvo i druge osobine. koji je implantiran precima Zemljana. Ta bića sada ne čine više ni najmanji pokušaj da shvate nešto što zahtijeva njihovo aktivno razmišljanje. za vrijeme moje posljednje posjete toj planeti. slušatelji su sigurni da je to tako i nikako drugačije. ta stvorenja vjeruju u sve što drugi kažu. Što se tiče istinskih znanja o duši svojih suplemenika. Treba reći da razlog ovoga puta nije u organu kundabufera. Ne. koja su tako uzburkala tvoju maštu. Ona je nastala uslijed toga što je postepeno njihova dominantna komponenta omogućavala drugim komponentama njihove prirode da svaki nov utisak doživljavaju ne dovršavajući u potpunosti proces takozvanog "osvješćivanja". ako govorimo njihovim jezikom. Zaista.Poglavlje 13 ZAŠTO LJUDSKI UM NA SVOJE FANTAZIJE GLEDA KAO NA STVARNOST Hasejn upita: . naprotiv. 47 . koja sama za sebe omogućuje opažanje prave realnosti. kada čuju kako hvale pisca o kome sam ti pričao. za to Zemljani sami snose odgovornost. ne pokušavajući da ih samostalno objasne. ili "lakomisleno samozavaravanje". kako bi rekao neusporedivi Nasradin Hodža. dok tuñe koncepcije prihvaćaju nekritički. tj. oni mogu da usporeñuju ili ocjenjuju samo one koncepcije koje su već formirane zasebno u svakom samostalnom djelu njihove svijesti. "ne vidi dalje od svog nosa". koja dovodi do toga da se zadovoljavaju onim što kažu mister Smit i mister Braun. otišao sam da ga posjetim zbog stvari koja nema veze s našom temom. Drugim riječima. I samo zato što su izgubila sposobnost "osvješćivanja". koje on zapravo nema. a mister Braun kaže potpuno isto. da li bi mi u svom uobičajenom maniru objasnio zašto stanovnici Zemlje efemerno smatraju realnim? Evo kako je Belzebub odgovorio na to pitanje svoga unuka: . Evo kako oni doživljavaju tuñe misli. pojavljuju se samo ona uvjerenja koja zavise isključivo od tuñeg mišljenja. Našao sam da je on potpuno isti kao i svi drugi suvremeni autori. Očigledno je da se u njima nikada ne kristalizira osobno uvjerenje. Ta posebnost njihove psihe dovela ih je dotle da mnoga od tih tricentričnih stvorenja. ona pokazuje do koje mjere tricentrična bića. Želim da ponovim da je priča o tom piscu vrlo karakteristična. posebno suvremena.

"ñavo bi ga znao". pa čak i to da muha proguta slona. ni po koju cijenu ne nerviraj ljude. Hasejn se okrene djedu i reče: . 48 . molim te.Ali ti ćeš to lakše shvatiti kada ja ispunim svoje obećanje i ispričam ti više o planeti koja te toliko zanima.Dragi djedice. Nije na odmet napomenuti ovdje i mudre riječi našeg neponovljivog Nasradina Hodže: "Sve je moguće. oni mogu da iskopaju to da si ih ti uvrijedio. i da te prema jednom drugom njihovom izrazu «strpaju iza rešetaka". Inače. pomilova ga po glavi i nastavi priču. ispričaj mi o tricentričnim stvorenjima koja nastanjuju tu čudnovatu planetu pod nazivom "Zemlja". A sada želim da ti dam preko potreban savjet za budućnost: ako se nañeš na Zemlji. Kada je Belzebub saslušao njegov sadržaj i pomoćnik izašao." Belzebub htjede još nešto da doda. Belzebub opet pogleda unuka s nekakvim naročitim osmjehom. ali u tom trenu uñe pomoćnik kapetana i pruži mu eterogram na njegovo ime.

i to onim redom kojim su se te posjete dogañale. kada je njen najveći kontinent. Iz tog razloga Velika Priroda je postepeno povećala brojnost svojih stvorenja.Moram da ti kažem da su u početku stanovnici te planete imali prirodu istu kao i sva druga razumna tricentrična stvorenja koja nastanjuju slične planete u čitavom Svemiru i da su isto tako dugo živjeli. 49 . Od svih tih anomalnih osobina jedna od najgorih jest . Poslije tih riječi Belzebub se na duže vrijeme zamisli. odreñuju faktori lokaliteta u kome su se rodili i dostigli odgovarajući uzrast. Ali ako se govori o njihovoj psihi. a što se tiče dimenzija i drugih subjektivnih karakteristika. svaka od njih se. nezavisno od porijekla. Vanjske forme njihovih planetarnih tijela su slične. "rat". Velika Priroda je bila prinuñena da polako preobražava njihovo biće putem raznih kompromisa i promjena. Oni se takoñer razlikuju i po boji kože i tipu kose. Počet ću od prvog putovanja. osobine koje su u potpunosti kristalizirane i koje su postale dio prirode Zemljana. odreñuje nasljednošću. "sujeta". koja su se pojavila i žive na planeti Zemlji. uvjetima začeća i drugim faktorima koji su uzrok začetka. dogaña užasan proces samouništenja ili. kako bi regulirala kvalitetu vibracija koje oni stvaraju. kako na Zemlji kažu. ništa manje anomalne i tuñe tricentričnim stvorenjima. te karakteristike. i o dogañajima čiji sam svjedok bio. pričat ću ti o njima sve što znam. Osim te njihove osnovne osobnosti postoje i druge. "spremnost za ispiranje mozga" i mnoge druge osobine. a zatim reče: . "odrasli". Postoji jedna takva odlika zbog koje se na toj planeti. poznat pod nazivom "Atlantida". tj. kao i svuda. "samoljublje".Vidim da te tricentrična stvorenja. njene odlike su kod svih iste. «lakovjernost". bez obzira na porijeklo i mjesto stanovanja. Promjene na gore počele su uglavnom poslije druge nesreće koja je zadesila tu zlosretnu planetu. a pošto svakako moramo nečim da prekratimo vrijeme putovanja brodom "Karnak". "hvalisavost". potonuo na morsko dno. "gordost". kao i svuda. jedinoj u čitavom Svemiru. Letio sam na Zemlju 6 puta i svaku od tih posjeta pratile su različite okolnosti. razvoja i formiranja svakog bića. kako kažu njeni zlosretni stanovnici. svima zajedničke osobine. vrlo zanimaju. Te vibracije su bile potrebne radi održavanja ravnoteže opstanka bivših fragmenata planete.Poglavlje 14 PRIČA O PERSPEKTIVI KOJA NE OBEĆAVA NIŠTA DOBRO . gdje su. Počevši od toga doba oni su toliko promijenili svoje životne uvjete da je i njihov karakter počeo da se mijenja sa zla na gore. Meñu tim osobinama nalaze se i takve kao što su "egoizam".spremnost za ispiranje mozga. Da bi mogao da izvedeš pravilne zaključke o svim neobičnim osobinama njihove psihe najbolje će biti ako ti ispričam o svojim posjetima planeti Zemlji. tako da su se oni sada raselili po čitavoj planeti.

znajući za vašu pravednost. ništa nismo postigli. Vaša Milosti. njega su nam ostavili za meñuplanetarne letove. Na osnovu svega što su mi rekli došao sam do zaključka da je taj incident mogao da naškodi ne samo mladićevim roñacima. uvjerivši se definitivno da sami ništa ne možemo da uradimo. kojom su i započeli svi kasniji dogañaji. nedavno postao uzrok incidenta s posljedicama vrlo nepovratnim po sve. riješio sam da osobno krenem na Zemlju i da tamo pronañem nekakav izlaz. Problemi koji su se ticali našeg mladog i neiskusnog naseljenika nastali su upravo u vezi s carem Apolisom. gdje je on boravio. mladić s je carem sklopio opkladu. za vrijeme svoje redovne posjete.Zatim detaljno opisaše nesreću koja ih je snašla. Jednom. Zato sam brodom "Mogućnost" obavio svoje prvo putovanje na Zemlju. Imaj na umu da su zemlja kojom je vladao car Apolis i grad Salmios. Oni nastaviše dalje: .počeo je Belzebub . odlučili smo da vas uznemirimo. već da nas mudro posavjetujete kako da nañemo izlaz iz ove teške situacije. Jednom je nekoliko članova naše marsovske zajednice došlo mojoj kući i obratilo mi se s jednom molbom. naravno. Iskrcavši se s broda. Baza broda bila je na Marsu. Najprije sam pokušao da to uradim ne napuštajući Mars.Mi. bez obzira na sav trud i poduzete mjere.Vinovnik mog prvog putovanja na Zemlju . a za ostvarenje te želje bilo mu je potrebno mnogo radnika. . živio je u tom gradu. I sada. Ali. i da vas zamolimo da nas ne odbijete.bio je naš mladi suplemenik. Sljedećeg dana. poletjeh tamo našim brodom "Mogućnost". već i svim našim suplemenicima. Ispostavilo se da je naš nesretni kolonista bio carev prijatelj i da mu je često odlazio u dvorac. ali kada mi je postalo jasno da ništa nećeš postići ako stojiš u mjestu. Salmios je u to vrijeme bio vrlo veliki grad i prijestolnica najveće "države" na planeti Zemlji. Da bi održavao i umnožavao to bogatstvo i veličanstvenost. njegovi roñaci. koji je imao nesreću da se uplete u nekakve odnose s tricentričnim stvorenjima. Poglavar države. Želim da napomenem daje to bio brod kojim smo doletjeli u Sunčev sustav. caru je. uzevši sve što je bilo potrebno za put. On se zvao Atlantida i igrao je glavnu ulogu u životu stanovnika planete. najprije smo mislili da ćemo osobnim snagama uspjeti da riješimo situaciju. bio neophodan novac. 50 . a zapovijedanje njime je u potpunosti bilo predano meni. car Apolis. odmah sam krenuo u grad Salmios gdje je živio taj nesretni mladić zbog koga sam i poduzeo to putovanje. Zato sam riješio da se odmah bacim na posao i pomognem da problem bude riješen. u to vrijeme bili najveći i najbogatiji na Zemlji. kako marsovski tako i zemaljski. čak i u životu naših suplemenika. pripadnika njegovog naroda.Poglavlje 15 PRVO BELZEBUBOVO PUTOVANJE NA PLANETU ZEMLJU . zbog čega se našao u vrlo glupom položaju. Oni mi pričaše da je jedan od naših mladih srodnika. koji je emigrirao na Zemlju prije otprilike 350 marsovskih godina. za vrijeme duge planetarne katastrofe potpuno nestao s lica Zemlje. Prilikom te prve posjete naš brod se prizemljio na obali istog onog kontinenta koji je kasnije. I ja sam tek u Salmiosu saznao sve detalje o tom problemu.

na koje se odnosi moja priča. toliko razumne. i on se uvijek bunio i negodovao kada bi saznao za neku novu mjeru koju je car primijenio. kod mnogih je već bila ukorijenjena posljedica one osobine koja je za vrijeme funkcioniranja organa kundabufera omogućavala Zemljanima da "bez griže savjesti" zanemaruju svoje obaveze. ukorijenjene. Ali. istovremeno. od toga dana car je. ali su kod nekih od njih već počele da se manifestiraju različite posljedice djelovanja tog organa. već su počeli čak i da je pljačkaju. u cilju postizanja onoga što mu je potrebno postupati s osobnim podanicima tako što će primjenjivati samo one mjere i koristiti jedino ona sredstva koja mu predloži naš naseljenik. on se upustio s njim u razmatranje tog problema i objasnio mu je razloge svoje surovosti. ukoliko su ipak izvršavali svoje obaveze. u vrijeme moje prve posjete Zemlji nisu više imala organ kundabufer. koja su tako obuzela tvoju maštu. to jest sklopili su svojevrsni ugovor. Oni su dugo razgovarali.Treba napomenuti da tricentrična bića. 51 . koji se izuzetno savjesno odnosio prema svojim obavezama u pogledu održavanja moći povjerenog mu društva. naš naivni kolonista nije mogao da se uzdrži od negodovanja i rekao je caru u lice sve što je mislio o njegovom «bezobzirnom" postupanju s narodom. Dakle. bez obzira na to da li su oni te obaveze prihvatili dobrovoljno. Umjesto toga. moj dječače. činili su to jedino iz bojazni i straha. On će unijeti u carsku riznicu sve što bude potrebno za procvat prijestolnice i čitave zemlje. A. dogovorili su se da će car. radi postizanja tog cilja nije štedio ni svoju snagu. I upravo je ta posljedica. da čak i oni njegovi podanici kod kojih su spomenute posljedice cvjetale u punom sjaju. naravno. A pošto su u to vrijeme već bile vidne posljedice djelovanja organa kundabufera. on je morao da primjenjuje sve moguće mjere zastrašivanja i prijetnje kako bi iz njih iscijedio ono što je potrebno za očuvanje moći države. ili su im bile nametnute izvana. Cara nije obuzeo gnjev. nisu mogli da ne poštuju cara iako su ga iza leña prozvali mučiteljem. kao što sam već rekao. Njegove metode su bile toliko raznovrsne i. Rezultati takve vladavine uskoro su se pokazali kao potpuno suprotni onima koje je očekivao naš naivčina. U vrijeme. ni zdravlje i zahtijevao je isto to i od svojih podanika. u potpunosti izvršavao sve obaveze na koje je pristao potpisujući sporazum i vladao je točno onako kako mu je nalagao naš kolonista. a zatim su se "okladili". počevši od tada. metode koje je car Apolis koristio kako bi iz naroda iscijedio sve što je potrebno za procvat društva. I eto. što se obično dogaña na Zemlji kada netko gura nos u stvari koje ga se ne tiču. Izmeñu ostalog. izazvanih prijetnjom izvana. Stanovnici te zemlje. za to je odgovoran naš kolonista. uglavnom oni kod kojih su se već manifestirale posljedice djelovanja organa kundabufera. našem mladom naseljeniku su iz nekih razloga izgledale nepravedne. kod mnogih carevih podanika. sačinili odgovarajući dokument i potpisali ga krvlju. moj dječače. ne samo da su prestali da u državnu blagajnu daju ono što se od njih tražilo. I jednom. zapravo i predstavljala uzrok svih dogañaja. U slučaju da podanici odbiju da izvršavaju uobičajene zahtjeve. moj dječače. koji je po njih bio tako fatalan. car Apolis. koja je do tada već bila sasvim ustaljena kod nekih Zemljana. i nije naredio da drznika izbace naglavačke. u razgovoru s carem Apolisom.

izazvati u zemaljskim uvjetima neizbježne posljedice. i svemu tome nije bilo kraja. štoviše. I tada se sva rodbina našeg naseljenika uznemirila. zatim sve što je mogao da prikupi od svojih srodnika na Zemlji. izgledalo je nevjerojatno da bi car Apolis mogao da izbjegne tu sudbinu. da mi oprostite i pomognete mi da nañem izlaz iz ove žalosne situacije.povratak na preñašnji način vladavine.U prisutnosti svih vas gorko sebe prekoravam. s kojim su starješine kolonije već nekoliko puta razgovarale po istom pitanju. s kojim sam sklopio svima poznati ugovor. Dogañaji su dostigli točku na kojoj ne mogu sam da vratim sve na staro bez ozbiljnih posljedica.nastavi car . a ustanak će. Povratak na staro više nije moguć. daleko manje. I još je dodao: . Ostali otiñoše. a ti znaš što našim suplemenicima znači dobrovoljno preuzimanje obaveze. Uskoro su i svi izvori novca na Marsu takoñer presušili. mogli i da nastradaju. pošto smo se dogovorili da se sastanemo sutra na istom mjestu. ali na taj drugi sastanak cara nismo zvali. Još jednom molim sve. iznad moga. a posebno vas. ali čije je iskustvo u stvarima ove vrste. On je najprije dao sve što je sam imao. Okolnosti su takve da ću postupiti onako kako vi odlučite. Vaša Milosti. i koji se odavno odomaćio. dočekali su me svi naši suplemenici koji su ostali na planeti . Dalje. opet. neoprostivo je što sam pristao na sklapanje takve riskantne opklade sa bićem čiji je Um. jer i sam snosim ogromnu odgovornost za sve ove nesreće. odlučili smo da se nas nekolicina najstarijih i najiskusnijih okupimo te noći da bismo odmjerili sve činjenice i sačinili plan djelovanja. Dakle. I čitavo moje biće pati zato što nisam u stanju da vam pomognem da te probleme izbjegnete. Čitave noći smo razmatrali taj bolni dogañaj.Pošto je naš naseljenik uzeo na sebe obavezu da to kompenzira. sada temeljno narušen. kada smo stigli u grad Salmios. Kriv sam zato što je trebalo da predvidim sve što će se dogoditi. vaš srodnik. a blagajna grada Salmiosa zahtijevala je još i još. može biti.da je mehanizam upravljanja našim društvom. 52 . zato što bi to izazvalo gnjev većine mojih podanika. čak. moj dječače. i čak je ugovor potpisao krvlju.i stari i mladi.Pravedni moji prijatelji! Ja i sam vrlo žalim zbog onoga što se dogodilo i zbog brige koja tišti sve ovdje okupljene. Kada su sve zalihe bile iscrpljene. ne bi li se izvukli iz škripca. zbog čega su mi se i obratili s molbom da im pomognem. naročito ako je ona potpisana krvlju. I naravno. on je počeo da nadoknañuje državnoj blagajni sve ono što je ona gubila. Vama je svakako poznato . proučili smo ga sa svih strana i došli do jednodušnog mišljenja da postoji samo jedan izlaz . Na prvi sastanak pozvali smo takoñer i cara Apolisa. jer sam bio bolje upoznat s ovdašnjim prilikama nego moj mladi protivnik. složili smo se da će povratak na nekadašnji red i poredak svakako dovesti do ustanka. Istinu govoreći. koji je pušten u opticaj prije više vjekova. I zato vas u ime pravičnosti molim da mi i dalje pomažete. Iste večeri okupili smo sve naseljenike da bismo se posavjetovali kako da nañemo izlaz iz neprilike. Te večeri car se svima obratio sljedećim govorom: . mnogi bi "vlastodršci" bili izloženi užasnim mukama ili bi. Pošto je car otišao. on se obratio roñacima koji su živjeli na Marsu.

I tada smo se zapitali da li bi ljudi iz carevog okruženja preuzeli na sebe odgovornost. koji s vremena na vrijeme neizbježno dovodi do onoga što se sada naziva "revolucija". a "znanja" sticana ogromnim trudom. kao što se i očekivalo. u čijoj su suštini već postojale opasne posljedice prisutnosti organa kundabufera. car Apolis je pod rukovodstvom naših starješina pristupio restauraciji starog kodeksa zakona o upravljanju državom. car Apolis otišao u jedan od svojih dvoraca izvan grada. tj. počevši pri tome od prijestolnice. Dakle. 53 . Željeli smo da to ostvarimo po svaku cijenu. Poslije toga. došli smo do zaključka da se car može spasti samo ukoliko bi u vrijeme revolucije. sakupljana vjekovima. Za to vrijeme car Apolis je zajedno s našim starješinama pod raznim izgovorima počeo da zamjenjuje svoje činovnike našim suplemenicima. oni uništavaju one svoje suplemenike koji su se već oslobodili posljedica djelovanja organa kundabufera. koji bi dospjeli u stanje «psihoze". Tada smo odlučili da više nema odlaganja i sutradan smo sve zvaničnike zamijenili našim suplemenicima.one što su već bili na putu da se oslobode štetnog djelovanja organa kundabufera koji je.Razmišljali smo o tome kako da makar car tu sudbinu izbjegne. pošto smo obavili vijećanje. trebalo je da na osnovu njegove suglasnosti sva bića koja su zauzimala odgovorne položaje zamijenimo predstavnicima našeg plemena. dok je revolucija išla svojim tokom. I tako je. to jest. već na njegovo okruženje. ili bar njihova ogromna većina. što je takoñer tipično za ta unikalna bića. počele da se odražavaju na svijest tih bića. na osnovu zdravog razuma. na njegovu "vladu". Pošto smo se složili u tome. koju smo predviñali. na članove vlade. Još od prvih dana povratka na staro promjene su. postojao kod njihovih predaka. na nesreću. Čim su sve te promjene izvršene. odlučili smo da postupimo onako tko su nam savjetovale starješine. Nitko ga ni prstom nije takao zato što su naši prijatelji to dobro vodili propagandu da odgovornost nije pala na cara. Jedan od njih je čitav plan izložio caru Apolisu. Za vrijeme revolucije. Nezadovoljstvo je neprestano raslo sve dok nije izazvalo impuls svojstven tricentričnim stanovnicima te planete. došli smo do sljedećeg rješenja: Da bi smo od smrti spasili makar cara Apolisa. Ali. te smo zbog toga poslali brod na Mars i odande prevezli veliki broj naših sunarodnjaka. On se s njim složio i još jednom obećao da će u svemu slijediti naše upute. kada je naš predstavnik završio svoj izvještaj. bivaju uništena zauvijek. opet jednoglasno. Štoviše. zato što je prethodne večeri na zajedničkom sastanku car bio toliko iskren i prijateljski nastrojen da bismo bili vrlo žalosni ukoliko bi on nastradao. uništavali sebi slične . A kada se poslije nekoliko dana naš brod vratio s Marsa. a to je da su za vrijeme njihovih kasnijih revolucija svi tricentrični. oni uništavaju mnoga bogatstva. moj dječače. Zanimljivo je izdvojiti jednu od najčudnijih i najneshvatljivijih činjenica. došli smo do zaključka da oni na to neće pristati zato što su čvrsto uvjereni da je car sam za sve kriv i da za sve mora sam da plati. zamjena je izvršena i u provinciji. Poslije dva dana ispostavilo se da na Zemlji nema dovoljno naših suplemenika da bismo zamijenili čitavo rukovodstvo. svaki od njih će preuzeti na sebe svoj dio odgovornosti za očekivane posljedice. gnjev njegovih pobunjenih grañana bio skrenut s njegove ličnosti i usmjeren na one koji ga okružuju. Ubrzo su sve odgovorne položaje u državi zauzeli predstavnici našeg naroda. a kada masovna psihoza dostigne najvišu točku.

vinovniku ovih dogañaja. davno ustanovljenom ritmu. Kasnije je postao jedan od naših najboljih vladara. Kada je car u potpunosti obnovio stari poredak. Našem mladom kolonisti. car Apis se vratio u Salmios i započeo. njegovi podanici su opet počeli da pune državnu kasu novcem i da slušaju carske zapovijedi. tvrdeći da se čitava ta revolucija rasplamsala upravo zato što su se u carevom okruženju nalaze vjerolomne i nezahvalne sluge. kao i da i imenuje nove ljude na slobodna mjesta. Kada je revolucionarna psihoza sasvim prestala. te se vratio s nama na Mars. čak su "jadikovali" za carem i žalili ga. sve je to bilo tako bolno da više nije mogao da ostane na planeti. 54 . Stvari su se u državi vratile starom. da zamjenjuje koloniste svojim preživjelim činovnicima. Zemljani koje je obuzela psihoza. opet uz pomoć naših starina.Štoviše.

moram da ti ispričam na koji način prava. 55 . Vrijeme samo po sebi ne postoji. Objektivna Znanost. Dužinu mjeseca odreñuju kao vrijeme potrebno da veći fragment. mislim da je neophodno da ti dam jasnu predstavu o o načinu na koji oni računaju Vrijeme i o tome kako se mijenjalo i kakvo je sada njihovo opažanje takozvanog "procesa protjecanja Vremena". treba imati u vidu da oni riječ "dan" koriste i za označavanje «trogautoegokratskog" procesa. mjesec u prosjeku sadrži 30 dana. koji mi nazivamo "kldaakti". Oni godinu dijele na dvanaest dijelova i svaki dio nazivaju "mjesecom". to jest. Ono se ne može čak ni osjetiti pomoću bilo koje komponente instinktivnog opažanja. Vrijeme se može vrednovati jedino ako se usporeñuju različite kozmičke pojave. Trajanje jedne godine oni odreñuju kao vrijeme koje je potrebno njihovoj planeti da izvrši odreñeno kretanje oko drugog kozmičkog objekta. Treba naglasiti da su sve pojave u Svemiru. kao i svih ostalih planeta. te su oni pronašli nekakve kompromise u računanju mjeseci. sljedeći kozmičke zakone pada i uzleta. koji mi nazivamo "kštocavaht". koji te toliko zanimaju. kao period tokom kojeg Zemlja. Uzgred. samo logične i zakonomjerne "čestice" cjelovitog fenomena čije primarno porijeklo potiče od Najsvetijeg Sunca Apsoluta. Prema tome. Taj proces se povremeno odvija u atmosferi te planete. ma gdje nastale i manifestirale se. oni kažu: "Sada je dan". . proisteklih iz svih kozmičkih pojava. a minut iz 60 "sekundi". koje se dogañaju u istim uvjetima i na istom mjestu. koje postoje na danom mjestu. kada su sunce Samos i sunce Selos u položaju u kome su najmanje udaljeni jedno od drugog. Kada se to dogodi. nemaš predstave o iznimnim osobinama Vremena. Treba naglasiti da dvanaest obrtaja njihovog Mjeseca ne odgovara u potpunosti jednom krugu planete oko njihovog sunca. imaju "objektivan" značaj.opiše pun krug oko planete. Godina se sastoji iz dvanaest "mjeseci". To odgovara našoj definiciji godine na planeti Karatas. Stanovnici Zemlje sto svojih godina nazivaju "vijekom". moj dječače. Oni su dalje mjesec podijelili na trideset takozvanih "dana". oni to zovu "noć" i kažu: "Smrklo se.Poglavlje 16 RELATIVNOST PREDSTAVA O VREMENU Poslije kraćeg šutnje Belzebub nastavi svoju priču. Danom nazivaju onaj dio vremena za koji planeta. pod djelovanjem odreñenih kozmičkih zakona. koji se otkinuo od Zemlje. Dan se dalje dijeli na 24 "sata". Prije svega. gdje je aktualiziran takozvani zakon "ilnosaparno". kako bi njihova ukupna dužina više-manje odgovarala realnosti. odreñuje ovaj kozmički fenomen. opiše pun krug oko svoje osi. sat se sastoji iz 60 "minuta". Pošto ti. ono je zbir svih rezultata. To je potrebno da bi lakše razumio one zemaljske dogañaje koje sam ti već opisao. koja je jednaka djelu vremena izmeñu dva momenta. sve kozmičke pojave. i koji se sada zove "Mjesec" . tricerični stanovnici planete Zemlje svoju najveću vremensku jedinicu nazivaju "vijekom": jedan vijek čini sto "godina"."godina". Što se tiče suprotnog procesa. gdje se Vrijeme razmatra.Da bi što jasnije shvatio neobičnu psihologiju stanovnika Zemlje. ma gdje se dogañale. sve bez izuzetka. kao i one o kojima ću ti tek pričati. moraš znati da je za tricentrične stanovnike ove planete osnovna jedinica za računanje Vremena ista kao i kod nas ." Dakle. u procesu «pada" i "uzleta" ostvaruje ono što se naziva "jfugom" oko njenog sunca.

poslije svega. miješajući se sa svim. poput "Božanske Ljubavi".Te logične. Odreñeno vrijeme je neophodno za njihovo rañanje i formiranje. beskrajno male «individue". Prema tome. čedo moje. ostajući pri tome samodovoljno i nezavisno. postoje relativno samostalne. čak i boluju i pate i. sve do samog kraja i potpunog iščezavanja. Svaka kap vode u ovoj boci sama za sebe predstavlja čitav nezavisan svijet . oni se rañaju. Glavna posebnost procesa protjecanja Vremena sastoji se u sljedećem: njega potpuno istovjetno doživljavaju svi kozmički objekti različitih nivoa. kao i u drugim svjetovima. U tom malenom svijetu. svetim Geptaraparšinohom. poput bića koja obitavaju u svjetovima na drugim nivoima. koja se koristi za definiranje točne gustoće i broja oscilacija životnih pojava koje su prisutne na bilo kojem mjestu i u bilo kojoj sferi našega Svemira. odlaze zauvijek. A za sada. Da bih ti ilustrirao sve što sam rekao navest ću kao primjer protjecanje Vremena u kapi vode. Poput stanovnika drugih svjetova. za razne dogañaje tokom čitavog perioda njihovog postojanja. imaju iskustvo u odreñivanju trajanja svakog svog osjećaja i postupka i doživljavaju protjecanje Vremena usporeñujući dužinu različitih pojava koje ih okružuju. proisteklom iz svih pojava koje se manifestiraju na svakom kozmičkom nivou. Vrijeme za stanovnike majušnog svijeta protječe u istom pravcu i osjeća se isto kao i u svim drugim svjetovima. U procjeni Vremena pomoću te standardne jedinice uvijek postoji neki trenutak koji se odreñuje kao "sveto osjećanje egulnatsnarnian". jedino Vrijeme u čitavom Svemiru može biti nazvano i slavljeno kao "Idealno Unikalni Subjektivni Fenomen".svijet "mikrokozmosa". ili "stvorenja". zakonomjerne čestice ostvaruju se u svakom smislu. Objektivna Znanost je za računanje Vremena usvojila istu onu "standardnu jedinicu". Stanovnici kapi vode tokom svog života takoñer moraju da odrede postupne periode Vremena. u boci koja se nalazi na ovom stolu. čak i u percepciji njihove evolucije i involucije. razlikuju se prema «polu". u skladu s fundamentalnim kozmičkim zakonom. Za život tih beskrajno malih bića potrebno je vrijeme koje je proporcionalno vremenu u drugim svjetovima. I jedino Vrijeme nema objektivan značaj zato što ono nije rezultat funkcioniranja bilo kakvog odreñenog kozmičkog fenomena. To osjećanje imaju Kozmički Svetitelji onda kada je pogled našeg Jedinosušnog Predvječnog uperen u prostor i neposredno dotiče njihovu svijest. kao i raznovrsne ritmove svakojakih objektivnih fenomena koji prožimaju sve sfere našega Svemira i rañaju sve velike i male kozmičke procese. naprosto zapamti sljedeće: pošto Vrijeme nema izvor svoga porijekla i njegova prisutnost se ne može točno utvrditi onako kako se to radi za sve druge fenomene naše kozmičke sfere. Potičući ni iz čega. Ta najsličnija bića. Vrijeme je unikalno zato što nema izvor svoga porijekla i samo ono. rastu. 56 . Objektivna Znanost je prihvatila standardnu jedinicu kako bi točno usporedila različite nivoe objektivnog opažanja Kozmičkih Svetitelja. Sve što sam ti upravo ispričao moći ćeš jasno da shvatiš tek kada ja ispunim svoja prethodna obećanja i ispričam ti o svim aspektima dva fundamentalna zakona stvaranja svijeta i održavanja njegove ravnoteže. uvijek protječe nezavisno i u jednakim se proporcijama miješa sa svim pojavama koje nastaju na bilo kojem mjestu našega Svemira.

Osim toga. Hipohondrima koji žive na Zemlji često izgleda kao da vrijeme protječe beskrajno sporo. treba primijetiti da. njegove Svemernosti Arhanñela Algamatanta. jasniji Vrijeme i njegove osobnosti. čak. za sve vrste životnog iskustva. svakako. s kojim sam vodio prijateljske razgovore kada sam se vraćao iz progonstva. koju smo uzeli kao primjer. Radi tog usporedbe moramo da prihvatimo istu onu standardnu jedinicu Vremena koju Objektivna Znanost koristi za takve proračune. da sva normalna tricentrična bića. čak. hajde da usporedimo tvoj uzrast s odgovarajućim uzrastom bića. Ipak. moj dječače. ukratko. na primjer. Kao drugi primjer za preciznije odreñivanje te ideje mogu poslužiti oni tricentrični stanovnici Zemlje koje svi nazivaju "hipohondrima". cjelokupan život tih «mikrokozmosa" traje samo nekoliko zemaljskih "minuta" ili. Ponavljam. moj dječače. i istom takvom brzinom ono mora protjecati i za stanovnike planete Zemlje. njihovo iskustvo im daje osjećanje objektivnosti. izračunato je da dio vremena izmeñu dva približavanja sunaca Samos i Selos. Kap vode. zapamtimo da je Objektivna Znanost utvrdila (obradivši podatke o kojima ćeš saznati kasnije. uključujući i stanovnike naše planete Karatas. kao tricentrično biće planete Karatas. pomoći će ti da jasno shvatiš ovu moju misao. iznosi 389 obrtaja Zemlje oko njenog sunca Ors. oni bi rekli: "oteglo se k'o gladna godina". za ono što oni nazivaju "periodom neuspjeha" i. s gledišta tvojih ljubimaca Zemljana. koja proističe iz općenitosti fenomena sredine.Njima je potrebno odreñeno vrijeme za radosti i tugu. biti zanimljivo ako ti kažem da sam te proračune djelomično dobio od Velikog Arhiinženjera. bića koja žive u neposrednoj blizini te kapi opažaju ga kao objektivan. prema objektivnom računanju Vremena. 389 puta duža od perioda koji tvoji ljubimci smatraju godinom. koje posjeduju instinkt. prihvati da meñu njima takoñer ima hipohondara. naravno. Sada obrati pozornost na to da si ti. Tebi će. Dalje proračune dao mi je kapetan meñuzvjezdanog broda "Sveprisutni". ako ćemo pravo. Vjerojatno isto tako izgleda i nekim stanovnicima kapi vode. za periode «žudnje za samousavršavanjem". zato što oni opažaju protjecanje Vremena čitavim svojim bićem. potpuno subjektivan. Ali. Prema tome. Uopćeno govoreći. opažaju sveti fenomen "egokulnatsnarnian" 49 puta sporije nego Kozmički Svetitelji koji borave na Najsvetijem Suncu Apsoluta. ukoliko se. poslije prve katastrofe koja je zadesila Zemlju. "sekundi". Iako je s gledišta univerzalne objektivnosti proces protjecanja Vremena u kapi vode. Iz toga slijedi da je naša godina. dok razlike nastaju uslijed njihove različite prirode i njihovog stanja u danom momentu. Ukoliko su ti sada. naravno. za stanovnike našeg Karatasa Vrijeme protječe 49 puta brže nego za stanovnike Sunca Apsoluta. Kao prvo. koje živi na planeti Zemlji. On mi je to objasnio dok je boravio na Marsu u sastavu treće visoke komisije. tj. kod njih protjecanje Vremena takoñer ima svoju harmonijsku strukturu. samo dvanaestogodišnji dječak i da prema nivou svoje suštine i svoga Uma ličiš na 57 . iako za razna stvorenja koja postoje u nezavisnim kozmičkim jedinicama protjecanje Vremena nije objektivno u punom smislu riječi. kada ti objasnim fundamentalne zakone stvaranja i postojanja svijeta). dužinu tog procesa protjecanja Vremena analogno doživljavaju i osjećaju svi kozmički subjekti i sve potpuno formirane jedinke. onaj dio koji mi na Karatasu nazivamo godinom.

oni su postojali sve dotle dok su. takozvani "fulasnitamnian". kasnije je njihova egzistencija postala potpuno nenormalna. na kraju krajeva. neophodnih za "općekozmički trogoautoegratski proces". U svakom slučaju. to jest.dvanaestogodišnjeg dječaka s planete Zemlja. tvoj "karakter". smanjilo prosječnu dužinu života Zemljana do skoro beskrajno male vrijednosti. neophodnih za taj cilj. Kroz taj uzrast prolaze sva tricentrična stvorenja na putu ka odgovornom životu odrasle jedinke. koja su nastanjena na Zemlji i. Osnovni značaj i cilj njihovog postojanja – jest da služe kao provodnik i sredstvo za metamorfozu kozmičkih supstanci. Najvažniji i principijelni uzrok predstavlja to što se i priroda morala adekvatno promijeniti kako bi se. nezavisno od svog porijekla. čak. posjedovali "kesdžano tijelo" ili. zajedno sa svim njegovim osobinama bio uklonjen. ukratko sva vanjska obilježja osobnosti tvoje prirode ista su kao kod nezrelog. prema računanju zasnovanom na subjektivnom protjecanju vremena. neophodne za stabilizaciju položaja odvojenih fragmenata njihove planete. koja su tako uzbudila tvoju maštu. povukao za sobom ostale. moraš znati da u Svemiru postoje dva "oblika" ili dva "principa" dužine života. to postepeno skraćivanje koje je. Drugom principu se podčinjavaju sva monocentrična i bicentrična bića. da bi dostigla nekadašnji. a sada ću ti ispričati samo o prvom i glavnom uzroku. povodljivog tricentričnog dvanaestogodišnjeg Zemljanina. već mnogo različitih uzroka. neophodan kvalitativni i kvantitativna bilanca vibracija. oni su prestali da ispuštaju vibracije. nema jedan. Prvi princip. Ali iz ovoga što sam već rekao slijedi da. budući toga potpuno svjesni. o kome. kako ga opažaju tvoji ljubimci. Što se tiče drugih uzroka. po mom mišljenju i. nezreo i nesvjestan. već samo za jedan sunčev sustav ili. Drugačije rečeno. samim tim. Prije svega. moraš znati da je u početku. Ti ćeš sve to shvatiti. koje u ovom slučaju nisu potrebne za ciljeve svemirskih razmjera. postepeno. S jedne strane. koji je. uzgred. Strogo govoreći. naravno. Sve odlike tvoje psihe. "sklonosti". malo-malo. svojstven je svim tricentričnim bićima koja nastaju na svim planetima našega Svemira. Zahvaljujući svemu što sam ti rekao. znaju samo po čuvenju. istine radi treba reći da do njih na ovoj planeti nikada ne bi došlo bez prvog uzroka. kao i bilo koji zemaljski klinac tog uzrasta. sada će ti biti jasno koji su razlozi kasnije doveli do postepenog smanjivanja dužine života tricentričnih Zemljana: on je sada smanjen toliko da se objektivno može smatrati "skoro nultim". njihova suština pretvorila u ono što ona sada predstavlja. a s druge strane. kada je organ kundabufer. za jednu planetu na kojoj žive ta monocentrična i bicentrična bića. već čitavih četi tisuće šest stotina šezdeset osam godina. A Priroda. podsticani glavnom osobitošću sve neobične psihe. "temperament". Smisao i namjena postojanja tih stvorenja sastoji se u transmutaciji kozmičkih supstanci. kako su ga oni kasnije nazvali "astralno tijelo". oni su počeli da uništavaju bića drugačijih formi. za vrijeme naših daljih razgovora o tricentričnim stvorenjima. neprilična za tricentrična bića. moj dječače. iako si ti prema našem računanju vremena samo dvanaestogodišnji dječak. koji još nije u potpunosti formiran kao zrela ličnost. Ali. dužina njihovog života odgovarala principu "fulasnitamnian". iz razloga o kojima ćeš saznati iz mojih narednih priča. čedo moje. svejedno. to jest o tome zašto je Vela Priroda bila prinuñena da ponovno razmotri suštinu Zemljana i da joj prida novu formu. bila je prinuñena da 58 . postepeno su smanjivali broj izvora. da bi sebi objasnio svu čudnovatost psihe tricentričnih bića. ti nisi proživio dvanaest.

predstavljaju nenormalni uvjeti svakodnevnog života Zemljana. stanovnici te zlosretne planete žive nekoliko decenija. glavni uzrok svih nevolja. predstavljao odreñeni propust izvjesnih Velikih Posvećenika. već. zbog "nepredviñenog" utjecaja Odozgo. sami postepeno sebe lišavali sposobnosti da normalno opažaju bilo kakve kozmičke fenomene. nesretnici. tj. dijete moje. razlika ogromna . prema općeprihvaćenom objektivnom računanju Vremena. Oni nisu čak ni blizu pravog poimanja onih procesa koji se odigravaju oko njih. a sada su u potpunosti lišeni tog svojstva. Mora ti biti potpuno jasno da. opet poče da priča svom unuku. da su oni. 59 .. drago moje čedo! Kasnije. iako je prvobitni uzrok sveopćeg kaosa. tako da se sada pokazalo da je. zakonomjernom za sva tricerična bića. duboko uzdahnu i. . A za sada zapamti da. kada potpunije upoznaš svoje ljubimce.do dana današnjeg.suštinu tricentričnih Zemljana postepeno prilagodi principu "itoklanotc". U takvim okolnostima dužina njihovog života neprekidno se sve više smanjivala. Dječače moj.. na njihovoj osobnoj planeti. iz odreñenih razloga. U svakom slučaju. koje smo navodili kao primjer. sam ćeš sve razjasniti i o svemu tome steći vlastito mišljenje. ali shvatit ćeš. ti sada shvaćaš da je čak i Veliko Vrijeme bilo prinuñeno da očigledno dovede do apsurda suštinu tih zlosretnih bića koja obitavaju na Zemlji. takoñer. O principu "itoklanotc" jednom ću ti posebno pričati.Oh. u usporedbi sa životom tricentričnih stanovnika drugih planeta Svemira. kada ti budem više isprao o tricentričnim stanovnicima ove zlosretne planete. Poslije tih riječi Belzebub je ušutio. nemaju ni najmanju predstavu o pravim uzrocima tih pojava. oni ne samo da ne opažaju kozmičke pojave onako kako je to svojstveno svim tricentričnim stanovnicima Svemira. ipak. da ih dovede u sklad s monocentričnim i biceričnim stvorenjima. koji je vladao na nesretnoj planeti. U svakom slučaju. zahvaljujući mojim objašnjenjima ti sada možeš sam da se staviš na mjesto uvijek nemilosrdnog i u svemu pravednog Vremena. Zatim.kao kada se usporedi sa životom beskrajno malih stanovnika kapi vode. Iako. kasnije su osnovni izvor tako žalosnih rezultata postali nenormalni uvjeti sredine i svakodnevnog života. vidjet ćeš koliko je žalosno kratak njihov život u usporedbi s dužinom života. iako u početku uzroci skraćivanja života tricentričnih Zemljana nisu zavisili od njih.i stvaraju ih . koje su oni sami uspostavili. koje su oni sami postepeno stvarali .

nećeš moći da se uzdržiš a "da se u sebi slatko ne nasmiješ" gledajući njihovo čuñenje. poput površine drugih zvijezda. bit će dovoljno da ti ispričam kako oni shvaćaju i kako sebi objašnjavaju uzroke pojava kao što su «dnevna svjetlost". "mrak". pod utjecajem raznih mudrovanja. "kldatsakt". nastavi svoju priču: . smrznuto i hladno. u atmosferi svake planete dolazi do pojava koje se zovu "kštatsavakt". na primjer. pak. kako na Zemlji kažu "obrazovanje". moraš znati da sve u Svemiru. gorko se osmjehnuvši. Iako u njihovom čudnom Umu postoji nekakav nagovještaj zdravog razuma. "hladnoća" i druge pojave koje se na planeti periodično smjenjuju. 60 . Prije svega. Sam. oni "od sebe prave budale". Poslije toga Belzebub. već da je. «vrućina". zapravo. tobože. Ali ti. postala sramna mrlja nesretnog sustava Ors. a najmanje onoj koja je razvijajući se jednostrano i nakazno. kada odjednom shvate da Sunce ne daje ništa što bi ličilo na toplinu ili svjetlost. postoji i održava se u ravnoteži zahvaljujući općekozmičkom trogoaoegokratskom procesu. i sam moraš znati da. "tama". Ali. Meñutim. čedo moje. ako se nañeš meñu Zemljanima. svi bez izuzetka čvrsto vjeruju da te pojave stižu na Zemlju u gotovom obliku. Najneobičnije je to što nitko od njih (osim onih koji su tu živjeli prije druge planetarne katastrofe). koje tvoji ljubimci nazivaju "dnevna svjetlost". koja oni nazivaju «naukama". To treba uraditi zato da bi ti mogao da uočiš i pravilno usvojiš ono o čemu govorimo. kako bi rekao Nasradin Hodža. «tajnolair". oni i ne pokušavaju da uključe svoju «fantaziju". U to vrijeme već je postojao Najveći i Najsvetiji Sunčani Apsolut. zahvaljujući trogoautoegokratskom procesu. Iako sam obećao da ću ti jednom podrobno objasniti sve fundamentalne zakone svemira i svemirskog poretka. Hasejne! Da bi uvidio u kojoj mjeri su tricerični stanovnici Zemlje (posebno ovi sadašnji) izgubili funkciju koja se naziva "objektivnim osjećanjem realnosti". Ako to i dalje ne shvaćaš sasvim jasno. "vrućina".Ti. "hladnoća" i tako dalje. Ono je zasnovano na moralu dobivenom isključivo iz zapovijedi i pouka Jedinosušnog i Kozmičkih Svetitelja iz Njegovog okruženja. koji je naš Milosrdni Vječni Stvoritelj načinio mjestom svoga prebivanja. već sada je neophodno da ukratko dotaknemo pitanja koja se odnose na te kozmičke zakone. površina njihovog takozvanog "izvora toplote". globalni trogoautoegokratski proces stavio je u pogon naš Jedinosušni Predvječni. nego što bi neki njen dio mogao bilo kojoj planeti da je da.Poglavlje 17 SUPERBESMISLICA: BELZEBUB TVRDI DA NAŠE SUNCE NITI SVIJETLI NITI GRIJE Dragi moj. prekrivena je ledom debljim nego što je led na Sjevernom Polu. imaš normalnu suštinu tricentričnog stvorenja i imaš "oskiano" ili. U stvarnosti. nitko čak i ne naslućuje uzroke tih pojava. Odrasli tricentrični Zemljani. na taj način. "pajšakir" i druge. Jasno je da ta "užarena peć" prije pozajmljuje nešto toplote od drugih nebeskih tijela. tu unikatnu osobinu svojstvenu jedino Zemljanima. ispričat ću ti nešto o tome. bez obzira na to da li je stvoreno namjerno ili je nastalo spontano. kao Nasradinov olinjali džukac. štoviše. koje je specijalno u tvoju svijest unijeto izvana. direktno od njihovog vlastitog Sunca. svojstvenu svim tricentričnim bićima našega Svemira. nikada nije posumnjao niti sumnja u ispravnost svojih uvjerenja.

velikim i malim. velika i mala. zahvaljujući tim protocima i posredstvom same atmosfere. koji se takoñer obrazuje iz etera. dok se drugi naziva "fundamentalni prvostepeni sveti Triamazikamno". Upravo se u unutrašnjosti i na površini tih kozmičkih objekata odvijaju procesi «evolucije" i "involucije". od kojih prvi nosi naziv "fundamentalni prvostepeni sveti Geaparaparšinoh". Uglavnom. kako bi se osigurala «promjena forme" «Eter" .Sveta Potvrda. Moraš takoñer znati da samo u jednoj kozmičkoj kristalizaciji. Drugi . takoñer u skladu s dvama fundamentalnim svemirskim zakona. ma gdje one nastajale i ma u kakvim se uvjetima razvijale. jer se njegova svojstva niti vide. Sveprisutni Okidanoh je prvi poticaj za razvoj dobio izvan Najsvetijeg Sunčanog Apsoluta posredstvom objedinjavanja tri nezavisne sile u jednu. Sve ono što nastaje u atmosferi.to je primarna supstanca.Taj sustav. velikih i malih. 61 . zahvaljujući tim osobitostima dolazi do većine kozmičkih fenomena. i predstavlja osnovni uzrok svih kozmičkih fenomena. sudjeluje u formiranju svih pojava. Pri tome se pokazalo da sustav Sunčanog Apsoluta nije izložen fatalnom djelovanju nepristranog Vremena. ili "Sveprutni aktivni element". Kasnije se pod djelovanjem različitih faktora iz tih kristalizacija razvijaju odreñena nebeska tijela. Treći . i za vrijeme njegove dalje involucije adekvatno se mijenja "životna sila vibracija" u procesu prolaska kroz težište. poznatoj kao «Sveprisutni Okidanoh".Sveto Pomirenje. to jest. Da bi imao makar nekakvu predstavu o Sveprisutnom Okanohu. Ta tri aspekta poznata su u Svemiru pod sljedećim nazivima: Prvi . uključujući i atmosferske.Sveti Triamazikamno . Objektivna Znanost smatra da je u Svemiru sve bez izuzetka materijalno. Taj najveći svemirski trogoautoegokratski proces uvijek se i u svemu oslanja na dva fundamentalna kozmička zakona. koja se zove eter (eternokrilno). uredio je naš Vječni Stvoritelj kako bi se izbjegla "promjena forme" ili "razmjena materija". taj sveti zakon se svuda i u svemu bez izuzetka. skriven je. Najprije se pod djelovanjem ta dva sveta kozmička zakona iz supstance. u Svemiru manifestira u 3 odvojena i nezavisna aspekta. koja zahvata sve u Svemiru. koje zavisi od fundamentalnog svetog Geptaparparšinoha. Uzimajući to u obzir. za razliku od drugih kozmičkih kristalizacija. reći ću ti da se drugi fundamentalni kozmički zakon . Ta svemirska "unikalna kristalizacija" ili "aktivni element" ima nekoliko osobnosti koje su svojstvene samo njemu. primarni izvori jesu emanacije Najsvetijeg Sunčanog Apsoluta. neizbježno je prisutan u svim kozmičkim formama. u različitim okolnostima). posebno onih u atmosferi. i ta supstanca predstavlja osnovu nastanka i postojanja svih stvari. Eto zašto Objektivna Znanost u sklopu drugih tvrdnji o tom svetom zakonu kaže sljedeće: "Zakon čije posljedice uvijek postaju uzrok daljih posljedica.sastoji iz tri nezavisne komponente. obrazuju takozvane "kristalizacije" (različite. naravno. Ponavljam: Sveprisutni Okidanoh. od koga zavisi sve u Svemiru. jest vlastiti subjekt i u svojim daljim manifestacijama djeluje u skladu s tim. niti osjećaju. Svuda u Svemiru taj Sveprisutni Okidanoh. koja ispunjava čitav Svemir. stupa jedno s drugim u djelovanje.Sveto Odricanje." Naš sveti Teomertmalogos. samostalna i zavisna. ili primarna emanacija Najsvetijeg Sunčanog Apsoluta. a koji djeluje posredstvom nezavisnih i potpuno suprotnih sila.

koja potom egzistiraju samostalno. pošto je dotaknu emanacije samog Sunčanog Apsoluta ili nekog drugog sunca. izučavao njihovu psihu i često primjećivao da. razlaže se na ona 3 fundamentalna izvora koji čine njegov početak. Na taj način. "aktivni element" se razlaže na dva primarna dijela. Sveprisutni Okidanoh takoñer je izložen utjecaju tog božanskog procesa. odmah prelazi u takozvani "džartklom". kao što sam rekao. prodrijevši kao cjelina u bilo koju kozmičku jedinicu.ta činjenica se odnosi na njihove takozvane "znanstvene spekulacije". svaki zasebno. oslobañaju se i ponovno transformiraju u Okidanoh. to jest emanacija bilo kojeg običnog sunca djeluje na prirodu cjeline. Zatim ta 3 izvora. i u "Sveprisutnom aktivnom elementu" u cjelini. To je potrebno da bi se garantiralo opažanje i dalje korištenje mogućnosti "Sveprisutnog aktivnog elementa" u cilju odgovarajuće aktualizacije. Za vrijeme protjecanja tog svetog procesa. čak ni na pamet nije palo da izmeñu "emanacije" i "zračenja" postoji razlika. bez obzira na to što se kod njih znanost pojavila vrlo davno i povremeno dostizala visok nivo razvoja i iako meñu njima postoje milijuni takozvanih "znanstvenika". nastao uslijed djelovanja nekog od svetih izvora božanskog Triamazikamna.Iako "Sveprisutni aktivni element". velika ili mala. to jest. Taj kozmički zakon glasi: "Svaka forma. Treba takoñer primijetiti da ta 3 različita izvora postoje u svakom kozmičkom subjektu i funkcioniraju onoliko. izlaže se djelovanju takozvanog rasipanja." Da bi lakše shvatio atmosferske pojave posebno. i svaki njen dio. pošto dana kozmička jedinica u potpunosti bude uništena. Dakle. i važne za naš razgovor. u njemu se oslobaña porcija čistog. Prva se sastoji u sljedećem: kada se koncentrira nova kozmička jedinica. Uzgred. za naš današnji razgovor bit će dovoljno da se upoznaš samo s dvjema. dok traje djelovanje božanskog Teomertmalogosa. poznatom u Svemiru pod nazivom "Aieouioja". koji 62 . kada se pod utjecajem božanske Aieouioje u Okidanohu odvija proces "džartklom". «Sveprisutni aktivni element" se ne miješa s tom novom tvorevinom i ne transformira se kao jedinstvena cjelina u neki njen odreñeni dio. «Sveprisutni aktivni elent" na početku svakog novog procesa razvoja aktualizira izvore za mogućnost izražavanja svetog zakona Triamazikamna. korisno je istaći zanimljivu činjenicu koja se odnosi na neobičnost psihe običnih stanovnika planete koja te zanima . ali sada već posjedu vibracije novog kvaliteta i nove snage. dovode do nezavisne koncentracije 3 različite nove forme u kozmičku jedinicu. takoñer svojstvene samo njemu. treba da zapamtiš da. Vjekovima sam ih promatrao. božanski izvori svetog Triamazikamna. ali kada se direktan utjecaj na njih prekine. sve ćeš moći da shvatiš jedino ukoliko saznaš makar nešto o fundamentalnom primarnom kozmičkom zakonu. «Sveprisutni aktivni element". osim jednom izuzetku. i kasnije ću ti podrobno pričati o njemu. što je svojstveno svim ostalim kozmičkim kristalizacijama. ni sa čim pomiješanog etera. koji egzistiraju pod utjecajem drugih svetih načela fundamentalnog božanskog zakona Triamazikamna. kao da se buni i negira bilo kakve fenomene koji se odvijaju u drugim dijelovima jedinstvene cijele u dijelovima. u svim kozmičkim formama. nikome. Naprotiv. ni jedan od tih "velikih znanstvenika" nije čak ni naslutio razliku izmeñu ta dva kozmička fenomena. I tek poslije toga. Što se tiče druge osobnosti Sveprisutnog Okidanoha. ima nekoliko osobnosti. ti dijelovi se opet sjedinjavaju i ponovno postaju jedna cjelina. o kojima bi naš uvaženi Nasradin Hodža mogao da kaže ovo: «Oni jedan na drugoga liče koliko i jeftino vino na francuski armanjak. koliko postoji dati objekt. lokalizirani u "Sveprisutnom aktivnom elementu". Izuzetak je jedan Kinez po imenu Čun Kil Tes.

bicentriih i tricentričnih bića. neizbježno formira sve proizvode koji služe kao nasušna hrana i dalje je neizostavno prisutan u njima. Ona glasi: "Uvijek nastoj da od sebe odbaciš osjećaje koji mogu uprljati čistoću tvojih namjera. nastalim u živom biću u momentu nastanka "sličnih vibracija". takoñer. Treba reći. ili proističu iz prirodnog procesa. svaki od njegovih osnovnih dijelova spaja se s osjetima. posredstvom džartkloma.neizostavno ulazi u ustroj svih kozmičkih tvorevina i služi za sjedinjavanje svih aktivnih elemenata bilo kojeg danog objekta. To uzajamno prožimanje naziva se «životnim porivom". To pitanje moramo dotaći uglavnom zato da bismo otkrili poražavajuću činjenicu koja će ti pomoći da se snañeš u razlikama izmeñu misaonih sustava monocentričnih. U oba slučaja. podrobno ću ti objasniti proces nastanka i razvoja mozga kod živih bića. potrebna druga lokalizacija koja nastaje uslijed djelovanja ovog ili onog izvora odgovarajućih božanskih sila fundamentalnog svetog Triamazikamna. koji se nalazi u "Sveprisutnom Okidanohu". kako se ponekad kaže. Svete sile se kasnije aktualiziraju u prirodi svih bića upravo pomoću mozga. nezavisno od toga da li postoji kontakt s emanacijom nekog velikog kozmičkog objekta. Ova posljednja funkcija zavisi od snage i strukture "životnog poriva". najvažnija posebnost Sveprisutnog Okidanoha jest svojstvo da podleže djelovanju procesa "džartklom". Na taj način oni mogu postati Ličnosti. Što se tiče kvaliteta životnog poriva. kada Okidanoh prodire u organizam i podvrgava se procesu «džartklom". Suština je u tome što bića s tricentričnim sustavom mogu da. to jest u mozgu. koji iz onoga što se dobiva usisava neophodno jedinstvo vibracija. Sveprisutni aktivni element Okidanoh prodire u organizam živog bića preko 3 oblika "nasušne hrane". a zatim se koncentrira u odgovarajućoj lokalizaciji. primjenjujući svoje mogućnosti. da ta lokalizacija. poznatog u Svemiru pod nazivom "kerkulnuanijanska aktualizacija". Faktori koji učestvuju u tom procesu predstavljaju ili rezultat svjesnog truda samih bića (kasnije ću ti detaljno ispričati o tome). i mogu steći mogućnost da primaju i čuvaju u sebi tu "iskru Božju" koja. Kasnije. A sada ćemo se nakratko dotaći jednog drugog problema. svjesno i ciljno za sve potrebe koriste 3 sile osloboñene iz Sveprisutnog Okanoha. koje imaju vlastiti sveti zakon Triamazamno. a sada ćemo popričati o tome što "Sveprisutni Okidanoh" aktivira pomoću mozga. kao što sam već rekao. još nam je Sveprisutni Vječni Tvorac ostavio zapovijed. ili mozak. pored svega ostalog. moraš znati da je za formiranje svake kozmičke lokalizacije koja se naziva "mozgom". ne samo da služi kao mehanizam transformiranja odgovarajućih kozmičkih formi radi ostvarenja ciljeva svemirskog Trogoautoegokrata. još nezapočetih aktualizacija. i to u novom organizmu. Posljednji proces ne zahtijeva ni najmanje učešće svijesti. To se dogaña zato što Okidanoh." Tricentrična stvorenja mogu da se samousavršavaju zato što imaju 3 centra. predstavlja sredstvo za svjesno samousavršavanje nosioca. kada se 3 osnovna dijela Okidanoha pomiješaju. i da svoj organizam dovode u takozvano "sakronultujansko" stanje. koju slijede svi normalni tricentrični stanovnici Svemira. porcija čistog etera se regenerira. što daje mogućnost ostvarivanja daljih. čedo moje. a to je djelovanje Sveprisutnog Okidanoha na prirodu svakog bića i posljedice koje iz toga proističu. doprinosi aktivnom funkcioniranju objektivnog ili božanskog Uma 63 . uskladištenog u živo razumno biće. ili 3 mozga u kojima su koncentrirana 3 načela svetog Triamazikamna (kada se u Sveprisutnom Okidanohu odvija proces džartklom). već. Prije svega. koncentriranog ili. Dijete moje. Nekom drugom prilikom.

i imao je istu vanjsku formu. kao i kod nas. pošto ljudi više ne koriste svoje mogućnosti. Ali ti eksperimenti nisu vršeni na Zemlji. ili 3 mozga. Osobine. a zatim se svako od tri sveta načela samostalno sjedinjuje s drugom kozmičkom kristalizacijom radi odgovarajuće aktualizacije. Naravno. uglavnom zbog nenormalnih životnih uvjeta. ali je Velika Priroda iz mnogih razloga. prema svojoj specifičnoj funkciji nalazi u odgovarajućem djelu njihovog planetarnog tijela. Jednom ću ti ispričati o eksperimentima za ispitivanje te sveprisutne kozmičke supstance. bila prinuñena da ga postepeno promjeni i da mu prida današnji izgled. to jest "Svete Potvrde". podijeljen na dijelove i svaki taj dio se. Njih su vršili žitelji Saturna koji su bili moji istinski prijatelji u godinama moga izgnanstva. lokaliziran je u glavi. tako da je djelovanje svih dijelova zajedno usuglašeno. Tricentrični stanovnici planete Zemlje čitavog života imaju 3 nezavisne lokalizacije. u organizmu svakog tvog ljubimca Sveprisutni Okidanoh dolazi pod utjecaj "džartkloma". Iako je. Dakle.Zemljani koriste neprekidno. jer to će ti pomoći da shvatiš osobnosti. Centar (mozak). naprotiv. već je. i tvoji ljubimci nemaju s njima nikakve veze. Ali. Treći centar (mozak) tvojih ljubimaca nije integralna masa. koju u njihovom organizmu obrazuju prvo i drugo sveto načelo. taj centar je i kod Zemljana bio lokaliziran na istom mjestu na kome je lokaliziran kod nas. dijete moje. osim božanskog odricanja.Svetog Odricanja . izvana gledano. i jedino tvorevine drugog dijela Sveprisutnog Okidanoha . što se tiče mjesta lokalizacije i manifestiranja trećeg svetog načela božanskog Triamazikamna. kojima sam osobno prisustvovao. u dalekoj prošlosti. Ljudi te zasebne lokalizacije nazivaju "nervnim čvorovima". posredstvom kojih se za dalju aktualizaciju transformiraju 3 božanska načela svetog Triamazikamna. cjelokupan splet nervnih čvorova koji se tamo nalaze naziva se «pleksus".u njima. koji je Velika Priroda predvidjela za dalju aktualizaciju prvog svetog načela božanskog Triamazikamna. koji transformira i kristalizira drugo sveto načelo božanskog Triamazikamna. duž čitavih leña. u takozvanoj "kičmi". vanjska forma tog centra ničim ne podsjeća na našu. koji će ti postati jasniji tokom naših daljih besjeda. Sveto "Odricanje". Maloprije sam obećao da ću ti o njima ispričati podrobnije. Ipak. tu se krije strašna opasnost. njegove pojedinačne funkcije su meñusobno povezane. kao i kod nas. to jest "Svetog Pomirenja". Ono što je zanimljivo je to da je većina točaka lokalizacije toga centra koncentrirana u onom djelu planetarnog tijela gdje oni mogu da funkcioniraju na najbolji način. koje bi Zemljanima mogle da služe za samousavršavanje. Zanimljivo je primijetiti da se centri mišljenja (sva tri mozga) nalaze kod tricentričnih stanovnika Zemlje u istim dijelovima planetarnog tijela. što je svojstveno svim drugim tricentričnim stanovnicima Svemira. koje su sami stvorili. ni jedan od svetih izvora. Ali. to jest u prelu grudnog koša. dijete moje. Kristalizacija. Drugi centar (mozak). propadaju uzalud zbog nenormalnih uvjeta života koje su sami stvorili. Trebalo bi da sada imaš jasnu sliku o svemu što sam ti podrobno objasnio o fundamentalnim zakonima stvaranja i postojanja svijeta. ne podleže promjenama radi njihovih vlastitih potreba. svojstvene samo Sveprisutnom sveprožimajućem aktivnom elementu Okidanohu. nalazi se. 64 . skoro se u potpunosti koristi za trogoaoegokratski proces. taj centar rasut po čitavom organizmu.

Dakle. on nam je. u dvorcu. ponekad. u skladu sa zakonom "općekozmičke harmonije" u danom momentu nalazili u mom vidnom polju. i već prvoga dana otišao sam da posjetim i samoga vladara. čiji je glavni demonstracijski dio nazvao "krakartzaka". nedavno smislio vrlo zanimljiv aparat. slučajno smo se dotakli pitanja neobičnih osobina Sveprisutnog Okidana. postao moj blizak prijatelj i smatran je jednim od najnaprednijih znanstvenika meñu tricentričnim stanovnicima Svemira. "karakrokrukri" svih tricentričnih žitelja te planete. Njihova otkrića i mehanizmi koje je pronašao. ima svoga cara. ili teleskop. Našao sam se na Saturnu i počeo da se upoznajem s njegovim tricentričnim stanovnicima.. mogao da iz relativne blizine promatram one dijelove drugih planeta koji su se.. I vladar me upita želim li možda da dobijem poziv za demonstraciju tog eksperimenta. kao što sam već govorio. u čijim je rukama koncentrirana sva vlast. sa očiglednom dobrodošlicom. Kada sam doletio na planetu Saturn ispostavilo se da je jedno od bića. a na Zemlji ih zovu "carevima". dijete moje. dok smo razgovarali prelazeći s teme na temu i sljedeći tokove asocijativnog mišljenja. u pratnji jednog sluge uvaženog vladara. Tako sam i učinio. tj. pošao u susret i počeo da objašnjava. Kada su Gornahooru Karkaru saopćili za naš dolazak. koji je uvećavao oštrinu mog vida i daleke planete činio sam milijuna puta bližim. krenuo Gornahooru Karkaru i tom prilikom prvi put promatrao nove eksperimente za proučavanje Sveprisutnog Okidoha. koja se slučajno izdvoji od ostalih. Dakle. Ne mogu a da ne spomenem da sam i sam njegov dužnik: kasnije sam u svojoj opservatoriji postavio teskuano. u cilju istraživanja prethodno proučenih svojstava ove kozmičke supstance. Najvažnije je bilo to što sam pomoću teleskopa. Uvaženi vladar Saturna sjetio se da je jedan njegov podanik. Jedina razlika jest u tome što na Zemlji svaka zajednica. upravo zahvaljujući tom teleskopu moja opservatorija je kasnije postala jedna od najboljih u Svemiru. čak. koja u mene ima povjerenje. počeo sam da posjećujem razne planete. Ubrzo pošto sam stigao u mjesto boravka u Sunčevom sustavu Ors. Iskreno rečeno. Ja radosno prihvatih. po nekoliko njih. Treba da znaš da su. Na Saturnu se titula "karakrokrukri" daje vladaru svih njegovih stanovnika.Poglavlje 18 SUPERNEUSKLAðENOST Evo u kakvim sam se okolnostima upoznao s tricentričnim bićem koje je postalo moj najbolji prijatelj i zahvaljujući kome sam promatrao eksperimente sa Sveprisutnim Okidohom. Zbog toga neki moji subesjednici imaju sada osjećanje bezgraničnog povjerenja u mene. Gornahoor Karkar je kasnije. prije nego što sam krenuo u izgnanstvo. koja je poznata u Svemiru. Na drugim planetima takoñer postoje takvi vladari i oni se svuda nazivaju na razne načine. 65 . Za vrijeme razgovora koji smo vodili. Sutradan sam. predložio mi je da odsjednem u njegovom "karkukriju". budući na Marsu. bili su naširoko poznati i znanstvenici s drugih planeta su ih svuda primjenjivali. moji prijatelji koji nisu učestvovali u dogañajima. izveli u vezi sa mnom jednu manipulaciju. znanstvenik po imenu Karkar.

stavljaju je ispred imena onoga kome se obraćaju. Tako postupaju i tvoji miljenici Zemljani. Pronalazak Gornahoora Karkara. rekavši: . Iznad stola su visjela 3 jednaka 66 .. potpuno nezavisno izražavana načela tih "unikalnih aktivnih elemenata". prauzroka svega što postoji u Svemiru. ili komoru. Treba reći da riječ "gornahoor" tricentrični stanovnici Saturna upotrebljavaju iz učtivosti. bez obzira na njihov izvor. Štoviše. Kada sam pogledao taj čudesni pronalazak. jasno sam u njegovom centru iza providnih zidova uočio nešto što mi je ličilo na sto s dvije stolice. da. Te "termine" sam više puta ponovio u svojim pričama.. Zidovi su bili napravljeni od naročitog providnog materijala koji podsjeća na ono što na Zemlji nazivaju "staklom". Kada smo prišli toj vrlo neobičnoj konstrukciji. Ah. pomažu mi da razjasnim stvari koje su vrlo važne za izučavanje sveprisutnog i sveprožimajućeg Okidanoha.. koliko i u onome što rade majmuni. Kada je moj budući prijatelj Gornahoor Karkar ispričao sve što je bilo potrebno. tako da ih ti već znaš i lako ćeš ih razumjeti. predložio mi je da priñemo aparatu koji je on izmislio i nazvao "krakatzaka". a zatim da ih umjetni spojim u jedinstvenu cjelinu i. kako sam kasne saznao.Ovaj specijalni ureñaj je glavni dio moga pronalaska i upravo zahvaljujući njemu možemo vidjeti sve manifestacije sveprisutne supstance Okidanoh. može izgledati potpuno «nesvarljivo". Poslije toga on ponovno pokaza na krakatzaku. Unutrašnji dio tog originalnog ureñaja ličio je na mali sobičak s vratima koja su se hermetički zatvarala. svatko se može čvrsto uvjeriti da posljedice. moj dječače. kombinaciju zvukova koju proizvode glasne žice tvojih ljubimaca s planete Zemlje. u koje me je sudbina bacala "od mladosti moje". ni unutra ni van nije propuštao nikakve zrake. zbog svjesnog djelovanja na proces. koji su navikli da stavljaju riječ "gospodin". ili točnije. ne mogu niti da se opaze niti da se osjete.Svi ti ureñaji.Prije nego što nastavim. on je pokazao na nju jednim perom svog lijevog krila. razdvojim i posebno proučim način izražavanja specifičnih osobina svakog načela. uz njihovu pomoć mogu da izdvojim sva 3 osnovna načela Okidanoha iz svakog unutarplanetarnog i meñuplanetarnog procesa. naravno koristeći i dalje specijalnu terminologiju. voñeni na jezicima koji su tebi potpuno nepoznati i čije zvučanje. uključujući i razgovor s Gornahoorom Karkarom. na ogromnu električnu svjetiljku. ili čitave besmislene fraze. Obični organi naših čula u stanju su da opažaju samo one pojave koje se iz nepoznatih razloga odvijaju anomalno. i reče da pomoću tog aparata svatko može pravilno i temeljno da shvati osobine 3. on. ispred imena osobe s kojom razgovaraju. svejedno. pokazavši ostale ureñaje koji su se nalazili u njegovoj laboratoriji." Dobro. I zato. neću taj razgovor ponavljati od riječi do riječi. nazvan "krakatzaka". ili zbog nepredviñenih fluktuacija ureñaja. može biti.. čiji sam ja pronalazač. naprosto ću ti predstavu o njemu dati na našem jeziku. najzad. Zatim. s našeg gledišta. Prije svega. smatran je najvažnijim i veoma je podsjećao na "tirizikiano" ili. bila je sljedeća: iako je kroz njega oko moglo vidjeti. u normi koja proističe iz procesa u kojima postoji sveprisutna kozmička supstanca. Značenje svega toga naš uvaženi Nasradin Hodža izrazio bi riječima: "U svemu tome ima smisla. kako bi rekli Zemljani. želim da te podsjetim da su svi razgovori s tricentričnim stanovnicima raznih zvjezdanih sustava. dijete moje. dodade: . Glavna osobina tog prozračnog materijala.

ili dinamašinu."predmeta" koja su podsjećala na zemaljske električne sijalice i naše «momonodare".I tek tada.u ovom slučaju mog .Ovaj specijalni pribor. zapamti jedino to da je u ogromnoj Karkarovoj laboratoriji. nastavio objašnjavanje. pojedinačno usisava 3 samostalna načela sveprisutnog elementa Okidanoha. svaka od njegovih pojedinačnih frakcija koncentrira se zatim u drugim kontejnerima. Prikazat ću vam što bi se dogodilo ukoliko bi. ja mogu da iz tih sekundarnih kontejnera izdvojim posebno sve frakcije Okidanoha. . nalazilo se nekoliko meni nepoznatih aparata. koji proističe iz sjedinjavanja tri načela. . to jest. koji ne odgovara prirodnim zakonima i koji se u svakodnevnom jeziku naziva "uzrokom umjetne svjetlosti". Pored jednog zida stajao je ogroman aparat. Sjedinjavanje 2 aktivna načela Sveprisutnog Okidanoha u jednu cjelinu. prije svega. za vrijeme procesa "težnje za sjedinjavanjem u jedinstvenu cjelinu" nedostajalo jedno od načela Sveprisutnog Okidanoha. Tu on pokaza na nešto što je ličilo na "akumulatore". za koji se ispostavilo da predstavlja neku vrstu "sagolnoralona". Naravno. Okidanoh u svom uobičajenom stanju prodire unutar kontejnera. gdje se koncentrira. Ali. što pokazuje evo. iz nekog posebnog razloga. koji postoje u atmosferi ili u svakoj drugoj planetarnoj strukturi. gdje se podvrgava djelovanju procesa "džartkloma". Sada je u mom aparatu apsolutni vakuum. Dok sam ja iznenañeno razgledao opremu Gornahoor Karkar je prišao pumpi i lijevim krilom okrenuo jedan njen dio.Sada. na "dinamašinu". napravljeni od materijala koji je Gornahoor Karkar izumio specijalno u tu svrhu. Prema tome. i reče: 67 . u njemu sada učestvuju samo 2 samostalna načela. Kasnije sam saznao da su svi predmeti koji se nalaze u komori. osim karkatzaka bilo još nekoliko posebnih aparata. pošto je pomoću "pronicljivog uma" . Na stolu. ima snagu od 3 milijuna volti. radi njihove primjene u svojim eksperimentima. O tom materijalu detaljno ću ti ispričati kasnije. pustivši tako mehanizam u rad. takoñer su napravljeni od specijalnih materijala. i oko njega. Gornoor Karkar ih je nazivao "krikirki". Rekavši to. Zatim. ili onoga što tvoji ljubimci nazivaju "pumpom kompleksne konstrukcije za ispumpavanje atmosfere sve do postizanja apsolutnog vuakuma". instrumenti pomoću kojih vršim eksperimente u potpunom vakuumu. ova strelica. u praznom prostoru komore započeo je proces sjedinjavanja razdvojenih načela Sveprisutnog Okidanoha u jedinstvenu cjelinu. Tu Karkar pokaza svojim perom na nešto što je ličilo na frižider. mi pratimo rezultat takozvanog "uzajamnog prožimanja dva suprotna načela".reče on . Sve to potvrñuje Objektivna Znanost. . kada sam prebacio polugu u ovaj položaj.Odavde . umjesto zakonomjernog rezultata. . Gornahoor Karkar povuče jednu drugu polugu i nastavi da objašnjava.Okidanoh prelazi u drugi krikirki. Zanimljivo je da tvoji miljenici Zemljani takoñer imaju nešto slično «energetskom motoru". naši učenici ih nazivaju "anodius" i "katodius". Zatim se okrenuo nama i pokazavši jednim izdvojenim perom svog lijevog krila na ogroman «energetski motor". A sada. kada se ti posebni dijelovi umjetni spoje u mojoj mašini. što oni nazivaju "dinamomašina". koji se sada odvija u vakuumu.treće načelo Okidanoha bilo umjetni isključeno iz procesa. Postigao sam ga zahvaljujući osobitoj konstrukciji pumpe i kvalitetu materijala od kojeg su napravljeni zidovi komore. a meñu njima i dva specijalna "energetska motora". pomoću raznih umjetnih naprava. On pokaza na nešto što je ličilo na ureñaj koji Zemljani nazivaju voltmetar. kao i oni koje smo kasnije donijeli.

Jedna od prednosti mog novog demonstracijskog ureñaja je to što. Završivši s odjelima. ja sam namjerno za jedan od zidova komore koristio materijal koji propušta " momentalne vibracije". asistenti su po utvrñenom redoslijedu zavrnuli sve "šarafe". to jest unutrašnjost ureñaja u kome se istražuje Sveprisutni Okidanoh. Ali. predstavljao je dugačku gumenu cijev čiji je kraj hermetički. A rezultat miješanja 3 elementa Sveprisutnog Okidanoha. . Iznenada.. putem složene konstrukcije. da bi se ocijenila energija tog procesa. On se okrenuo ka svom aparatu i pritisnuo nekakvo dugme. Zatim je ponovno svojim uobičajenim anñeoskim glasom skrenuo našu pozornost na strelicu voltmetra i. Razlog je to što sam. Na vanjskoj strani odijela. "momentalne vibracije". čitavu ogromnu laboratoriju obasjala je jarka svjetlost koja nas je privremeno zaslijepila. pošto su nas potpuno obukli. Bilo je jasno kakve pripreme treba uraditi prije svega. Pošto je moj budući prijatelj dobio moju suglasnost. 68 . koje je odgovaralo organu za disanje. koje moraju nastajati u njemu. kidanja na komadiće. za razliku od procesa umjetnog spajanja dva njegova dijela. Kasnije sam shvatio da je to bilo neophodno kako bi se naša planetarna tijela sačuvala od djelovanja takozvane "taranurnure" ili. ne mijenjajući svoj položaj. koji je sada u toku. što se obično dogaña kada se ona nañu u zrakopraznom prostoru. Nisam dugo razmišljao i prihvatio sam prijedlog uglavnom zbog toga što sam želio da u potpunosti zadovoljim svoju veliku radoznalost. nastavio. uslijed čega je on odmah počeo da se s njima proporcionalno miješa. pojava koju obična bića nazivaju "umjetnom svjetlošću" više se ne opaža. i tek poslije izvjesnog vremena. okrenuvši drugu polugu. ne opaža se ni jednim od organa naših čula. asistenti nam staviše na glave nešto nalik na "ronilačke kacige". gdje bih mogao neposredno da promatram neobične manifestacije aktivnosti sveprisutnog i sveprožimajućeg elementa. a onaj zid aparata koji može da propušta "zrake" i dalje stoji na svom mjestu. drugim riječima. Poslije tog objašnjenja Gornahoor Karkar mi je predložio da se odvažim i uñem zajedno s njim u unutrašnjost demonstracijskog dijela njegovog novog pronalaska. drugi kraj predajnika povezan je s aparatom u kojem je postojala posuda sa "drugom nasušnom hranom" (zrakom). s predajnicima neobičnog oblika koji su stršili. u proces meñusobnog djelovanja dva načela. Najprije su asistenti Gornahoora Karkara i mene obukli u specijalna odijela s velikim brojem "šarafa". koji su imali male ispupčene glave. Jedan predajnik. Ti kostimi su podsjećali na "ronilačka odijela". uključio treći element Okidanoha. nalazile su se specijalne pločice koje su vršile pritisak na različite dijelove naših planetarnih tijela. kako bi ih nazvali tvoji miljenici Zemljani.Možete vidjeti da. takozvani "harinkrak" ili "pojačivač pulsacija". ne napuštaju mjesto svoga nastanka. Dakle. ili "zrake". Kada smo došli k sebi. bez obzira na vrlo visoku energiju "procesa sjedinjavanja". mogli smo s velikom mukom da otvorimo oči i poglamo oko sebe. Kada smo ušli u komoru. iako proces konflikta izmeñu dvije suprotne komponente Sveprisutnog Okidanoha traje s preñašnjim intenzitetom. Gornahoor Karkar je okrenuo drugu polugu i sve je opet dobilo uobičajeni izgled. odmah je dao neophodne upute jednom od svojih asistenata. na vrhovima šarafa. bio spojen s jednim mjestom na šljemu.

već i da dobijemo nepristrano svjedočanstvo o djelovanju svemirskih zakona. tako i izvan komore. ispričat ću ti. bilo moguće prodrijeti u tajne prirode triceričnih bića i to. opet. najneobičniji od svega. čime je prekinut svaki kontakt s vanjskim svijetom. prirodno i jednostavno jedan iz drugoga proističu. kako bi ona mogla da u "apsolutno praznom prostoru" opažaju okolne objekte. bio je pribor koji je učeni Gornahoor Karkar predvidio za organe "vida" tricentričnih bića. dok oni. Jedan kraj tog nevjerojatnog predajnika bio je spojen sa slepoočnicama. a drugi sa takozvanim "komutatorom" koji je. pomogoše nam uz pomoć specijalnih ureñaja da se uvučemo u komoru. a bića s takvom prirodom ne samo da ne mogu da govore. Kasnije mi je podrobno objašnjeno da je uistinu veliki znanstvenik Gornahoor Karkar konstruirao svoje predajnike na takav način. koja je sam otkrio. kako unutar. Bez tog ureñaja mi ne bismo mogli meñusobno da komunicamo i to uglavnom zato što je proces usavršavanja organizma Gornahoora Karkara tek dostigao stupanj «svetog Inkotsarno". I malo sarkastično doda: .Uskoro ćemo biti potpuno izolirani od svega što postoji i djeluje u Svemiru. Zanimljivo je naglasiti da su za svaki kraj tog nevjerojatnog ureñaja. Gornahoor Karkar pritisnu nekakvo dugme pored sebe i reče mi: . 69 . i izañoše zatvorivši komoru hermetički. dobivao signale od svih objekata. koja je omogućavala boravak u tuñoj sredini. Da bi lakše zamislio i razumio svu savršenost tog izuma moga prijatelja. da je primjenom svojstava elektromagnetnih valova. Kada smo ostali sami u komori. Štoviše. Na taj način. pomoću kojih su izvana prodirali takozvani "elektromagnetni valovi". završila posao koji joj je namijenio Um. Ali. što organima čula omogućuje funkcioniranje. kako bi rekli tvoji miljenici. Pošto podesiše na nama tu vrlo tešku opremu. skoro nestvarnog sa stanovišta Uma običnih trentričnih bića. vješto i fino napravljen od mnogobrojnih predajnika spojenih za odijelo i kacigu. mi sada možemo ne samo da se vratimo u svijet i da postanemo čestice svega bivstvujućeg. mogli smo normalno da razgovaramo nalazeći se unutar komore. zahvaljujući njoj.za organe "sluha" i "govora" Gornoora Karkara. čak i onih tricentričnih bića koja još nisu dostigla nivo svetog «Inkotsarno".Gornahoor Karkar i ja smo imali posebnu "vezu" i. Na taj način. već ne mogu ni da dišu u praznom prostoru. gdje nema pojava stvorenih vibracijama. mi smo jedan s drugim imali svojevrsni "telefon". koji neposvećenim tricentričnim bićima izgledaju kao neshvatljive tajne prirode. zapravo. Jedan kraj te veze podešen je za moje organe «sluha" i govora. čak i kad bi u njega specijalno bile dopremljene sve vrste nasušne hrane.Sada je počela da radi pumpa i uskoro ovdje više neće ostati nijedna materija. Zatim slob0dne krajeve predajnika priključiše na odgovarajuće instrumente. a drugi . kada je atmosfera već bila isisana i nastao apsolutni vakuum. zahvaljujući mom novom izumu i znanju dostignutom uz njegovu pomoć. znanstvenika poznatog u čitavom svijetu. taj najvažniji dio njegovog novog izuma. asistenti Gornahoora Karkara. stvorena općim kozmičkim zakonima na kojima se zasniva postojanje svijeta. bila pričvršćena 2 posebna žičana predajnika. evo što. Isto se može reći i o prodiranju u suštinu već navedenih objekata. Dok je on sve to govorio moglo se osjetiti kako je "pumpa". nesavršeni organi vida mogu opažati različite objekte čak i u vakuumu.

bez ikakvog izuzetka. Pojedini dijelovi mog planetarnog tijela dospjeli su pod dijelove tog utiska i procesa svetog "raskoarna". svaki za sebe. Kako se potom pokazalo. postao je autonomni inicijator fiksiranja likova svega onoga što se dogaña u meni. Zbog tlaka iznutra. tako da su se postepeno funkcije mog organizma adaptirale na dano stanje. da se koprca "kao štene". Poslije kratke pauze on napravi jedan čudan pokret lijevom rukom i neprirodnim tonom nastavi priču. I odjednom se s Gornahoorom Karkarom dogodilo nešto što je iznenada promijenilo moje stanje i ja sam odmah došao k sebi. jer ti si moj direktan nasljednik i moraš znati sve što sam u životu radio. te je moj organizam na to bio navikao i zbog čestih prelazaka iz jednog stanja u drugo. iako sam čitavim svojim bićem želio da sudjelujem u naučnom eksperimentu i upoznam se s pronalascima 70 . svega što se dogañalo u svijetu koji me je okruživao. U isto vrijeme. Gornahoor Karkar je rukovao nekim od mnogobrojnih poluga i prekidača. počeli su. koji se nalaze i u organizmu svakog tricentričnog stvorenja i nazivaju se centrima "mišljenja". da formiraju odreñeni utisak. a moja čula su bila tako napeta da čak i danas mogu točno da opišem svaku pojedinost koja mi se urezala u sjećanje. zajedno sa svim što je imao na sebi. Moja 3 životna centra. on je počeo kaotično da se pomjera ili. čiji je uzrok bila druga nasušna hrana (zrak). Dakle. a Gornahoor Karkar je u svom polusarkastičnom tonu počeo da govori o onome što nas čeka. moj prijatelj Gornahoor Karkar je greškom pritisnuo pogrešno dugme zbog čega su pojedini dijelovi njegovog planetarnog tijela doživjeli prenaprezanje i on je. želim da ti potpuno otvoreno priznam da. ja sam svim svojim bićem osjetio da su funkcije ta 2 centra postepeno prešle u moj misaoni centar. Intenzitet funkcioniranja misaonog centra je porastao i on je postao "unikalni i svemoćni prijemnik" svega što nastaje vani. kada se prisjećam tih davno prošlih dogañaja. Evo što se dogodilo. "čula" i "kretanja". Ali kasnije.Sada. i odsustva otpora u apsolutno praznom prostoru. ta suština je postala unikalno sveprožimajuće sredstvo fiksiranja likova. izazvanu iznenadnom promjenom druge nasušne hrane. skoro da nije ni osjećao nelagodnost. Dok sam bio u vlasti tih čudnih i bolnih doživljaja koje moj Um još nije mogao da pojmi. sada su moju egzistenciju održavali razni instrumenti. žim da ti priznam jednu stvar. Belzebub je to rekao s osmjehom i ušutio. i to ne samo onih koji su se pojavili u meni. Od tog momenta. Gornahoor Karkar je u svojoj teškoj opremi iznenada pao sa stolice i počeo da se koprca. koji su oni izazvali. Elementi. vršili su samostalne kretnje. To neobično osjećanje pojavilo se ubrzo pošto je pumpa počela da radi. zato što su u velikim ili malim koncentracijama u prostoru uvijek postojale nekakve kozmičke supstance. Ali. . povezanih sa stolom za kojim smo sjedili. moja suština je počela da doživljava utiske direktno i ja sam shvatio da je dio mog planetarnog tijela takoreći potpuno uništen i malo po malo nastale su lokalizacije drugog i trećeg centra egzistencije. kao "štene u kučinama" (prema izrazu našeg dragog Nasradina Hodže). doživio snažan udar. pumpa je ispumpavala atmosferu s takvom snagom. koji su činili te dijelove. prema tome. Ipak. kao što sam već rekao. dajući mu novu kvalitetu.Moram da ti kažem da sam se nekoliko puta iz raznih razloga nalazio u zrakopraznom prostoru i da sam zahvaljujući svetoj sili dugo u njemu ostajao. već. bez obzira na sve što sam rekao. Najprije je moja "želja za fiksiranje likova" funkcionirala kao i obično pomoću takozvanog "težišta asocijativnih doživljaja". kada je želja za fiksiranjem likova postepeno i skoro neprimjetno postala funkcija isključivo moje suštine.

a zatim. ja ništa nisam primijetio. a takoñer možemo da mijenjamo snagu procesa sjedinjavanja tih kvaliteta u jedinstvenu cjelinu. Sada ću vam u tom apsolutno praznom prostoru prikazati umjetni fenomen. u skladu s koncentracijom njihovih masa. Zagledavši se pažljivije ja vidjeh da su oni potpuno jednaki i da svaki ima nešto nalik na patron ili udubljenje.Svaki od ovih. Kada smo se malo smirili i mogli ponovno da razgovaramo uz pomoć umjetne naprave. Bit će bolje da se vratimo mojoj priči o Sveprisutnom Okanohu i o mom drugu Gornahooru Karkaru. on skrenu moju pozornost na 3 ureñaja. to jest sina. Ali. pritisnu dugme. prema izrazu Nasradina Hodže. dijete moje. pošto se Gornahoor Karkar malo koprcao u praznom prostoru. nešto se ipak u meni javilo. uspio je nekako. Ali tada. neka te ne obuzima užas. i poñe mu za rukom da smjesti svoje planetarno tijelo natrag u stolicu. koja je ležala na stolu. i ja sam im dao podjednaku snagu u njihovoj težnji za sjedinjavanjem. S tim riječima on je zatvorio onaj dio zida koji je mogao da propušta "zrake". koga su tricentrična bića smatrala "velikim naučnikom". koji smo maloprije promatrali izvana. Ipak. žele da se sjedine u jedinstvenu cjelinu. Više ga ne zovu tako. Onda opet skrenu moju pozornost na ommetar i voltmetar i reče: .Gornahoora Karkara u njihovom radu. moj prijatelj reče: . anodijus i katodijus. poslije prirodnog džartkloma pojedini dijelovi Okidanoha sretnu u prostoru. postao. niti sam oko nas osjetio bilo kakve promjene. ja sam bio vrlo iznenañen time što. škljocnuvši dvama prekidačima. Kada sam pogledao ommetar i voltmetar. Ja sam konstruirao ta 3 ureñaja tako da iz sekundarnih kontejnera možemo da dobijemo točno predviñenu količinu svakog čistog načela Okidanoha. a onda se zaustavile na istim crticama kao i prvi put. podsjećali na električne sijalice. s velikim trudom. kada smo eksperiment promatrali izvana. pošto mi je skrenuo pozornost na ta 3 objekta. automatsku okrenula prema «grafitnim vršcima". u njima se. "prdnuo je u čabar". poslije djelovanja umjetnog džartkloma. nalik na električne sijalice. da načini jedan složen manevar (u teškoj opremi to nije bilo lako). i kada. Dakle. odakle su virili grafitni vršci poput onih koje tvoji miljenici nazivaju "žaruljama". "bivši" ili. Ne čekajući dalja objašnjenja. jer to mi se tada dogodilo prvi i posljednji put. što bi se reklo. potkralo se u svijest i postepeno izraslo u čudno osjećanje koje bi se moglo nazvati "egoističnom brigom za osobnu sigurnost". vidjet ćete kozmičku pojavu koja se dogaña onda kada se. koje se tiče jedino naše obitelji. zašto se ne vide nikakvi rezultati tog umjetnog "sjedinjavanja dijelova Okidanoha u jedinstvenu cjelinu"? 71 . kao što sam već rekao.Ali. u jedinstvenu cjelinu sjedinjuju sva 3 načela Okidanoha. upitao sam: . poslije čega se malena pločica od specijalnog materijala. koji su visjeli iznad stola i koji su. poslije čega je odmah privezao odgovarajuće kaiševe. iako sam u demonstracijsku komoru ušao bez i najmanjeg kolebanja. vidio sam da su se njihove strelice pokrenule. bez učešća jednoga od njih. jer je on sada zbog slave svoga potomka. Drugim riječima. Možda je bolje da sada ne diramo to pitanje. lišenom bilo kakve materije. povezan je sa sekundarnim kontejnerima koje sam vam već pokazao. naizgled prostih ureñaja.Sada su ovamo prodrla dva načela Okidanoha. bez obzira na ono što su pokazivali instrumenti i na što me je upozorio Gornoor Karkar.

nastale uslijed tih transformacija. uz pomoć ureñaja pričvršćenih za sto. Pokazat ću vam kako se oni kasnije. poznatog samo na Zemlji. to jest. zahvaljujući kombinaciji procesa džartkloma i težnje za sjedinjavanjem u jedinstvenu cjelinu svih aktivnih elemenata Okidanoha. Gornahoor Karkar reče: . čitavu unutrašnjost komore ispuni zasljepljujuća svjetlost. Zanimljivo je da je za vrijeme razgovora Gornahoor Karkar lupkao lijevom nogom po ureñaju koji je podsjećao na telegrafski aparat poznatog pronalazača Morzea. Kasnije je objasnio da se svjetlost pojavila uslijed procesa "težnje za sjedinjavanjem u jedinstvenu cjelinu" svih načela Okidanoha. tricentrična bića mogu da ih opaze pomoću organa vida. pod utjecajem raznih faktora. kako se potom pokazalo. koji se odvijao u apsolutno praznom prostoru (vakuumu).Već sam vam govorio da su zidovi komore napravljeni od materijala koji ne propušta nikakve vibracije. Sada treba da dobijem izvjesne neophodne materijale izvana. Ona osigurava "stabilnost" planeta u procesu takozvanog "cjelokupnog harmonijskog kretanja"." Pošto se uzajamno djelovanje dva načela Okidanoha odvija silom velikog intenziteta. Kasnije. "gasovi". nalik na sanduk s providnim zidovima. Treba naglasiti da. u skladu sa zakonom "Heteratagetaru". "metali" itd. On se formira u interaktivnom procesu dijelova Sveprisutnog Okidanoha. uzrok tog sjedinjavanja predstavlja takozvani "odraz". A sada pogledajte! On pritisnu drugo dugme i. poslije niza prilično složenih postupaka. rezultat tog procesa vidi se na velikoj udaljenosti od mjesta svoga nastanka. čine "cjelokupnost vibracija". ista ona koju sam vidio ranije. "trenutne vibracije" ili «zraci" djeluju na organe opažanja živih bića samo u odreñenim granicama. "metaloida". iznenada. i moji učenici će ih ubaciti ovamo pomoću unaprijed pripremljenih naprava. 72 . kada je šok prošao. koji je. od "minerala" koji ulaze u njen ustroj. bez obzira na iznenadnu tamu. istina. Poslije nekoliko trenutaka iz donjeg dijela komore lagano se podiže omanji predmet. metaloidi".Prije nego što će mi odgovoriti. takozvani "mineraloidi". obrazuju strukture različite gustoće. izuzev onih koje su vrlo blizu. transformiraju jedan u drugoga. bio pun «odreñenih "minerala". jasno vidio da su strelice ommetra i voltmetra i dalje na istim pozicijama. koja je električnu energiju dobivala od elektromagnetnih valova. On nastavi dalje: – Sada namjeravam da pokažem kako se u utrobi planeta. naravno. pod uvjetom da su ti njihovi organi u redu. koje znanost definira na sljedeći način: "Stupanj manifestiranja direktno je proporcionalan sili djelovanja.Ovaj metal predstavlja odreñenu planetarnu kristalizaciju. stavi ga preda se na pločicu napravljenu od tvrde smole i reče: . nalazeći se izvan aparata. neophodnu za održavanje "stabilnosti" u procesu "općeg harmoničnog kretanja svih sustava". on je isključio jedinu sijalicu. "metala" i raznih "plinova" u tečnom i čvrstom stanju. To se dogodilo zato što je Gornahoor Karkar ponovno otvorio onu sekciju zida koja propušta zrake. Sada ću umjetni ubrzati transformaciju ovog metala pomoću istih tih faktora. i kako vibracije. povratak zraka u mjesto svoga nastanka. Zatim. on uze iz kutije komad takozvane "rude bakra". Moje čuñenje je bilo još veće kada sam kroz zidove komore.

dobivaju osobine supstanci što grade planetu. Taj kontakt i predstavlja glavni faktor postepenih promjena planetarnih struktura različite gustoće. U danom slučaju povećavam energiju takozvanog "katodijusa" i vi ćete sada vidjeti kako elementi. što je svojstveno svim strukturama u čijem formiranju učestvuju načela Okidanoha. Prije svega. . Rekavši to. vrlo blisku istom onom svojstvu Okidanoha i njegovih aktivnih načela. ne mijenjajući strukturu metala. kombinirajući se s elementima date strukture. Ako gustoća elemenata te strukture izaziva vibraciju koja odgovara vibraciji jednog od načela Sveprisutnog Okidanoha. različite vrste metaloida i čak. u kome se sada odvija "sjedinjavanje načela Okidanoha u jedinstvenu cjelinu". koje u normalnim okolnostima nastaju unutar planete. u svom uobičajenom stanju. onda se to aktivno načelo. A sada pogledajte! Ja namjerno povećavam "energiju sjedinjavanja" jednog od aktivnih elemenata Okidanoha. suglasno općem zakonu "simetričnog uzajamnog prožimanja" sjedinjuje s već spomenutom strukturom i postaje njen neraskidivi dio. Od tog momenta. I. počinju da modificiraju objekte koji su planeti potrebni. Na taj način. zahvaljujući izvjesnim svojstvima planete u svakom mineralu se lokalizira upravo isti taj džartklom. izračunatu u jedinicama gustoće božanskog elementa Teomertmalogosa. dolazi do kristalizacije različitih struktura. kao što je svojstveno svakom izlučivanju planetarnih formi. koji prirodno dovode do povećanja gustoće ili primarnog stanja. dok sam ja promatrao. koju sada želim da podvrgnem djelovanju aktivnih načela Okidanoha. kao što je. tj. prema tome. Uzrok toga je univerzalni zakon "uzajamnog apsorbiranja svega postećeg". jer morate imati jasnu sliku o eksperimentu čiji ste svjedok. oni imaju jednaku gustoću i. Ruda bakra. na primjer. stvaraju vibracije. koji čine strukturu "rude bakra". adekvatnih standardnim zakonima "džartkloma". Sveprisutni Okidoh. izlučevine metaloida i metala dobivaju osobinu. Moja višegodišnja promatranja su me konačno uvjerila da jedino ta kontaktna interakcija može da garantira stabilnost "harmonične ravnoteže" planeta. u skladu s drugim fundamentalnim kozmičkim zakonom. on mi je davao objašnjenja. podjednako teže sjedinjavanju. zbog čega se i sjedinjuju u jedinstvenu cjelinu. nezavisni dijelovi Okidanoha. kasnije ti metali i metaloidi. u ovom momentu ima specifičnu gustoću 444. Pošto su na taj način nastali u utrobi planeta. Najprije ću vam ukratko objasniti svoje preliminarne znanstvene zaključke. To znači da je atom bakra 444 puta gušći i isto toliko puta nestabilniji od atoma božanskog Teomertmogosa.Namjeravam da potpomognem evoluciju i involuciju njenih elemenata. metal poznat pod imenom "bakar". A sada pogledajte kojim će se redoslijedom odvijati umjetni ubrzana transformacija. koje se kod takvih struktura naziva "težištem". Kada te mase različitih gustoća. Za vrijeme objašnjenja on je po nekakvom redoslijedu škljocao mnogobrojnim prekidačima.Ja sada puštam tri načela Okidanoha u sferu metala. 73 . počinju da luče ono što je rezultat "unutrašnje interakcije elemenata". uslijed samostalnih načela Okidanoha. izlazi iz komore pomoću specijalnog cjevovoda i odlazi u prvi kontejner koji ste vidjeli. zahvaljujući trima načelima Okidanoha. metala. dolazi do odreñene kontaktne interakcije. on postavi preda me mikroskop s automatskim podešavanjem. suglasno univerzalnom zakonu "uzajamnog apsorbiranja svega postojećeg". pritisnu nekoliko tastera i. koji se odnose na uzroke i uvjete pod kojima.

a u komadu bakra proces se vidio od početka do kraja. pretvorio u onaj metal nad kojim su čitavog života skapavali mnogi znanstvenici. Zlato nije ništa drugo do nama dobro poznati metal "practlvar" njegova specifična gustoća. Ali kada mi je naš Jedinosušni Predvječni oprostio i dopustio da se vratim u domovinu. Želim. uzgred. mijenjajući njegovu energiju. Lokalitet se primjetno mijenja zbog nasilja. da kažem kako su procesi u komadiću bakra podsjećali na zastrašujuće scene koje se odvijaju meñu Zemljanima.Moram priznati da. kada sam. smatrajući to svojom prvom dužnošću. uništavaju jedni druge na neki od načina koje su sami pronašli. dodat ću. To obećanje mi je bilo dano odmah po mom povratku iz progonstva. otišao našem Sveopćem Čuvaru i. Riješio sam da ne pokušavam da ti riječima objasnim sve što se dogañalo za vrijeme eksperimenta u komadu rude bakra. umjesto živih ljudi. Zamisli da s visine promatraš veliko polje na kome tisuće Zemljana. Rekao sam "podsjećali". bacivši se pred njegove noge. zato što sam se iznenada sjetio milostivog obećanja koje mi je dao naš Sveopći Zaštitnik. Jednom ću ti sve to objasniti detaljno. i da iznenada. moj budući prijatelj Gornahoor Karkar je na taj način mijenjao gustoću elemenata "crvenog bakra" i postepeno taj metal pretvarao u druge metale. moći ćeš osobnim očima da vidiš procese manifestiranja aktivnosti načela Okidanoha u odreñenim unutarplanetarnim strukturama. izražena u jedinica božanskog Teomertmalogosa iznosi 1439. kako bi se spriječilo ponavljanje onoga što mi se dogodilo u danima moje mladosti. što. nesretnici. neki Kozmički Svetitelji su zahtijevali da se nada mnom taj proces obavi još jednom. ili sprečavajući njegov dotok. koje je na svom aparatu vršio Gornahr Karkar. Može se povući gruba paralela izmeñu zemaljskih dogañaja i procesa koji se odvijao u malom komadiću bakra. Propuštajući ovaj ili onaj element Okidanoha. iako sam vrlo pažljivo pratio eksperiment. obuzetih najsnažnijim oblikom njihove osnovne psihoze. Na Zemlji se taj metal naziva "zlatom". zato što sam na Zemlji promatrao samo pojedinačne primjere ponašanja Zemljana. 74 . Ti. a sada možemo da se pozovemo na našeg dragog Nasradina Hodžu koji bi to nazvao "obećanjem da više ne guraš nos u poslove vlasti". ne znaš što znači taj sveti proces. izveo vrlo važan ritual. ma koliko to želio. da bih bolje objasnio neobičnost psihe triceričnih stvorenja koja su tako obuzela tvoju maštu. Ali. A sada. visoki Arhiheruvim Peštvogner. i pri tome svoje i bez toga zabludjele duše potpuno skrenuli s pravoga puta. možda. vratimo se eksperimentu. Zahvaljujući njemu. koje vrše oni što još nisu izginuli. Neću čak ni pokušavati da to učinim. ne mogu riječima da izrazim vrlo složen proces koji se odvijao u tom malenom fragmentu unutarplanetarne formacije. i tko se nikada više nešto slično ne bi ponovilo u Umu bilo kog stanovnika Centra Svemira. a sve što sam vidio zauvijek se urezalo u moje pamćenje i. nadajući se da će u njega pretvoriti druge metale. taj komad Zemljine površine dobiva sasvim drugačiji izgled od onoga koji je imao prije. i postepeno. jasno sam vidio da se crveni bakar prilikom jedne od mnogobrojnih promjena gustoće i stabilnosti. a koje sam promatrao kroz teleskop dok sam boravio na Marsu. vidiš leševe. Za vrijeme jedne faze eksperimenata vezanih za evoluciju i involuciju elemenata. zato što znam da ćeš i sam imati priliku biti svjedokom tog čudesnog kozmičkog fenomena. manjeg ili većeg nivoa stabilnosti. To sam već jednom prošao u mladosti. evo. tako je atom zlata nešto više od 3 puta nestabilniji od atoma bakra.

On je odmah obećao da će dati nalog da sve što sam nabrojao bude utovareno na brod "Sveprisutni" prilikom njegovog narednog leta. Odgovorio sam da sam donio skoro sve. kada se vratimo kući. a ja ću ti sve detaljno objasniti. u skladu s onim što sam obećao. A sada. moj dječače. vidjeti taj eksperiment osobnim očima. izmeñu ostalog. ispričat ću ti o svojim putovanjima na Zemlju i o razlozima. izvolio da me pita nisam li ponio sa sobom svoje pronalaske i sve ono što sam sakupio na planetima sunčevog sustava u koji sam bio prognan. koji su ih izazvali. da će aparat biti dopremljen na našu planetu Karatas i ti ćeš. kada sam izašao pred Sveopćeg Čuvara. on je. 75 .Ukratko. osim glomaznog aparata koji je na Marsu za mene konstruirao moj prijatelj Gornahoor Karkar. Zato se nadam. dok putujemo brodom "Karnak".

ipak su preživjela i bez obzira na sve. A sada ću ti pričati o razlozima mog drugog putovanja na Zemlju. dijete moje. živjela je na Atlantidi. po dimenzijama manji kontinent. Njegova Ortodoksalnost mi je ukazala čast i posjetila moj dom u pratnji serafima.Poglavlje 19 BELZEBUBOVA PRIČA O NJEGOVOM DRUGOM PUTOVANJU NA ZEMLJU Belzebub poče ovako: . na planeti su formirani drugi masivi kopna koji su obrazovali nove kontinente i otoka. o čemu ću ti ispričati kasnije. Ubrzo poslije mog prvog putovanja na planeti se dogodila druga katastrofa. kerubimi. ali je ona po svom karakteru bila lokalna i nije izazvala nesreće kozmičkih razmjera. a većina ih je svojevremeno bila u sastavu Visoke Komisije. pojavili su se u ogromnom broju arhanñeli. proročica je uspjela da upozori naše srodnike koji su živjeli na Zemlji i spase ih od neizbježne apokalipse. potonuo je na morsko dno zajedno s drugim velikim i malim otocima. koji su živjeli na toj planeti u momentu katastrofe. Dogodilo se da je godinu dana prije katastrofe naša "plemenska Pitija" objavila proročanstvo u kome je pozvala sve naše suplemenike da napuste Atlantidu i presele se na manji kontinent. a evo zašto. izbjegli ovu "propast svijeta". i da se nastane na mjestima koje je ona odredila. I tako. poslije pola marsovske godine. Zatim mi je ispričao da su poslije sudara Komete 76 . zvao se tada "Grabonci" i. bio jedan od glavnih organizatora mjera za sprečavanje posljedica katastrofe. koja su zadesila ostale krajeve te zlosretne planete. sutradan po dolasku. on se uslijed katastrofe znatno povećao. vinovnik mog prvog leta na Zemlju. gdje su uglavnom živjeli tricentrični Zemljani.Drugi put sam posjetio Zemlju tek poslije 11 njihovih vjekova od mog prvog putovanja. živio naš mladi suplemenik. dijete moje. Za vrijeme te druge katastrofe kontinent Atlantida. Meñu njima je bio i Njegova Ortodoksalnost Anñeo (sada već Arhanñeo) Luizos. Taj. Dakle. u vrijeme moje druge posjete Zemlji njihov broj je toliko porastao da su naselila skoro sve novoformirane dijelove kopna. od kojih većina i sada postoji. u kome se govorilo o skorom dolasku izvjesnih Visokih Kozmičkih Osoba. a s njima i sve ono što su vjekovima stvarali. Njegova Ortodoksalnost me je udostojala odgovora na moja pitanja o Velikom Centru. Jednom smo na Marsu dobili eterogram iz Centra. koja je boravila na Marsu poslije prve zemaljske katastrofe. Umjesto toga. anñeli. teritorije koje je navela proročica izbjegle su katastrofalna uništavanja. Kontinent Grabonci sada je poznat kao Afrika. koji su je izabrali za mjesto svog boravka. kao što svakako pamtiš iz moje maloprijašnje priče. Zauvijek je nestala većina stanovnika tih krajeva. a to joj je pošlo za rukom zahvaljujući sposobnostima koje svatko može u sebi da izgradi pomoću odreñenog napora volje i uma. koja su te tako zainteresirala. U Atlantidi se nalazio grad Salmios u kome je. tako da su se iz mora izdigli novi masivi koji su se spojili s kopnom. Dakle. za vrijeme mog prvog leta na Zemlju većina naših srodnika. naravno. ako se sjećaš. Pošto me je blagoslovio. nedaleko od tamo. Biće korisno ako ti napomenem da su naši suplemenici. za vrijeme druge katastrofe na toj planeti. I zaista. Kao što sam ti već rekao u prethodnim besjedama. koji je. mnoga tricentrična stvorenja. serafimi.

Htjeli bismo da se riješimo jedne vrlo neprijatne pojave. Tamo postoje samostalne grupe.Mjesec i Anulios. ne radi se o katastrofi kozmičkih razmjera. Ali sada.u zemlji koja i sada postoji. doletjeli ovamo zbog toga što. Kada su se u momentu prve kataklizme od Zemlje odvojila dva fragmenta. ukoliko u njihovu slavu budu uništavali bića drugih formi. iako mali.postojanje te planete će biti potpuno normalno sa stanovišta opće kozmičke harmonije. povremeno su se dogañala razna pomicanja i promjene.Moja posjeta vama. Vaša Milosti. ali. Taj fragment ne samo da je postao samostalna planeta. koje upravljaju «harmoničnim postojanjem svijeta". 77 . Vaša Milosti. vrlo su se razmnožila i sada uglavnom žive na ogromnom. koja predstavljaju 3 nezavisne grupe. već da uspjeh bude postignut korištenjem Uma. Naša strahovanja su djelomično potvrñena. postali samostalne i ravnopravne planete Sunčevog sustava Ors. došao sam da vas u ime Jednosušnog Tvorca zamolim da se pozabavite ovim problemom. često posjećivali taj zvjezdani sustav. već je oko njega počela da se obrazuje atmosfera. zato što je nova katastrofa pogodila samo Zemlju. a treća grupa . nedostojnih bilo kojeg tricentričnog bića. koja su čudom preživjela.dogodila se u sljedećim okolnostima. Posljednja kataklizma je definitivno razriješila naše probleme i mi smo se uvjerili da katastrofa kozmičkih razmjera više ne prijeti Zemlji. «težište" planete naprosto nije uspjelo da se pomjeri u nov položaj. on i druge odgovorne Osobe Svemira. formirana su različita duševna stremljenja. iako smo sigurni u ispravnost poduzetih mjera. a tada se zvala "Zemlja bisera". tako i na njenoj površini. koje je moglo nastati samo u njihovom nastranom mozgu. zbog toga. koja je neophodna svakoj planeti.dodao je Njegova Ortodoksalnost s nijansom samozadovoljstva .nastavio je Njegova Ortodoksalnost . normalan proces formiranja atmosfere te male. ipak strahujemo da u budućnosti treba očekivati neka iznenañenja. vezana je upravo za budućnost većeg fragmenta Zemlje. Zato se. Eto. Druga katastrofa . Zamislivši se na trenutak. druga . U dušama tih stvorenja. koji je poznat pod imenom "Mjesec". Njegova Ortodoksalnost mi je detaljno objasnio kakve su okolnosti nastale na Zemlji poslije druge kataklizme. Taj običaj se zasniva na vjerovanju. Vaša Milosti. U sustav kozmičke ravnoteže ušla je ne samo ta planeta. Njegova Ortodoksalnost nastavi: .Kondura sa Zemljom. Sada smo. slučajno nastale planete. oni su sada. Ali sada . kako bi služila aktualizaciji Najvećeg Općekozmičkog Trogoautoegokrata. Iako te religije nemaju ništa zajedničko. čija se cjelokupnost naziva religijom. nedavno formiranom kontinentu pod nazivom "Ašark". zbog čega njezino kretanje nije bilo potpuno harmonično i. ali tako da sve proñe bez krajnjih mjera. u sve 3 grupe je široko rasprostranjen običaj koji se naziva "prinošenjem žrtava". kako unutra. srećom. težište Zemlje nije nalazilo na svom mjestu. ometaju neželjene okolnosti koje su stvorili tricentrični stanovnici Zemlje.u regiji pod nazivom Tikliamiš. koji Zemljani imaju. baš u momentu katastrofe. Dvonoga tricentrična bića. Prva . kako bi pratili efikasnost mjera poduzetih za eliminiranje katastrofalnih posljedica te kozmičke "greške". biti vrlo zadovoljni i da će im svakako pomoći u njihovim divljačkim i fantastičnim naumima. da će njihovi zamišljeni «bogovi" i "idoli".u zemlji poznatoj kao Maralplesi. već i njeni fragmenti . dodao je on.

koji se dogaña bićima svih formi. reče pogledavši me značajno: . te se pojavila opasnost od formiranja atmosfere s anomalijama. Oblasti koje su se nalazile blizu mora. Ono se pojavilo u doba velike katastrofe. na zapadnoj strani. kao i drugi više ili manje plodne regije. što može da omete harmoniju kretanja cjelokupnog sustava Ors. To more se nalazilo u sjeverozapadnom djelu ogromnog.Kolhida. kako biste pokušali da postepeno u svijest tih čudnih tricentričnih bića usadite ideju o besmislenosti prinošenja žrtava. ili Kaspijskog mora zato što je to bilo najpogodnije mjesto za iskrcavanje i pristajanje. Taj višak božanskog askokina već je ozbiljno poremetio pravilnu razmjenu elemenata izmeñu Mjeseca i njegove atmosfere. napravila novo korito i potekla ka jednom udubljenju na površini Zemlje. Ovoga puta. Kolhidsko more . postoje do dana današnjeg. Treba naglasiti da oblasti. 78 . a nešto kasnije . izazove još jednu kozmičku katastrofu. da je obrazovan višak božanskog askokina. ta razvijena oblast. pogodnih za život tricentričnih bića. grad Kurkalai. a uništavanje bića drugačijih formi dobilo takve razmjere. koji na svojim plećima nosi sav njen teret. kontinent Ašark sada se naziva Azijom. Naš brod se spustio na obalu Kolhidskog. Pažljiv promatrač može da pronañe staro korito velike rijeke. može biti. koja se sada zove Amarja. Vaša Milosti. bile su sahranjeni ispod sloja kašimana ili. a čitava Kolhida je sada poznata kao Kavkaz. kada je već ustajao.Kaspijskim. naš brod je sletio na obalu mora koje se u to vrijeme zvalo «Kolhidsko more". dok se njena centralna regija zove Karakum ili Crni pijesak. koja je presijecala zemlju Tikliamiš.Taj običaj se toliko raširio. Kasnije se tamo obrazovalo malo unutrašnje more. pod drugim imenima. gdje je i bila koncentrirana većina stanovnika planete. i more koje ih zapljuskuje. Poslije te nesreće zemlju Tliamiš dugo su nazivali "mrtvom pustinjom". Ali. razumije se. a u naše vrijeme razni dijelovi te zemlje imaju različita imena. Ovdje treba dodati da ta rijeka. ali se više ne ulijeva u Kaspij. Njegova Ortodoksalnost poče da se oprašta i. koje se sada naziva Aralskim. zemlja Tikliamiš je ispravno smatrana najbogatijom i najplodnijom od svih oblasti. nedavno formiranog kontinenta Ašark. kako to Zemljani kažu . Riješio sam da poñem u tu zemlju prije svega zato što je ona tada bila najgušće naseljena. Poznato mi je da vi često posjećujete razne planete tog sunčanog sustava i zato vas molim da se prihvatite tog posla i odletite na Zemlju.Time ćete. Na obali rijeke nalazila se prijestolnica. Askokin predstavlja cjelokupnost vibracija nastalih u procesu "raskoarno". ukazati ogromnu uslugu našem Jedinosušnom Tvorcu. postoji i sada. Evo što bih želio da vas zamolim. Kada su Veliki Kozmički Svetitelji napustili Mars. pošto se u more s istoka ulijevala velika rijeka. Vaša Milosti. nastanjenih na planeti od koje se ta kozmička supstanca traži.pod slojem pijeska. poslije treće katastrofe koja je zadesila nesretnu Zemlju. Na primjer. Zbog zemljotresa ona je na pola puta skrenula na sjever. Pošto je još malo sa mnom popričao. koji je neophodan za dalji opstanak bivših fragmenata Zemlje. htio sam da se po svaku cijenu pokažem dostojan Svemira i da po mognem Jedinosušnom Vječnom Tvorcu. Nadahnut tom odlukom. nazvane su Frankcanalis. pružalo je velike mogućnosti za moja dalja putovanja. i time. sutradan sam se popeo na palubu broda "Mogućnost" i uputio se na tvoju voljenu Zemlju. uz to. koja je u to doba bila poznata kao Okserija (Oks). U vrijeme moje prve posjete.

U nekadašnja vremena druga grupa potpuno samostalnih stanovnika Ašarka naseljavala je zemlju koja se zvala Maralesi. Kasnije, kada je ovdje formirana prijestolnica, nazvana Gob, ta zemlja je dugo nazivana Gobistanom. Ove teritorije je već progutao pijesak, i danas se osnovni dio te nekada razvijene zemlje naziva naprosto - pustinja Gobi. Što se tiče treće samostalne grupe, ona se naselila u jugoistočnom djelu kontinenta Ašark, na drugoj strani Tikliama, iza planina nastalih za vrijeme druge katastrofe koja je zadesila nesretnu planetu. Kao što sam ti već govorio, mjesto, gdje su se nastanili predstavnici treće grupe, zvalo se Zemlja bisera. Naziv zemlje je više puta mijenjan, a sada je taj dio kopna planete, koja je tako obuzela tvoju maštu, poznat kao Indostan ili Indija. Svakako treba podvući da su u vrijeme moje druge posjete Zemlji tricentrična stvorenja te 3 samostalne grupe bila obuzeta ne samo nesavladivom željom za samousavršavanjem, kakva mora postojati kod svakog tricentričnog bića koje razmišlja, već i jednom, isto tako nesavladivom, ali i vrlo čudnom željom, koja je bila već sasvim formirana. Oni su željeli da svi žitelji planete priznaju upravo njihovu zemlju za centar svekolike kulture. Ta vrlo čudna osobina postala je za svakog tricentričnog Zemljanina osnovni životni princip i za postizanje tog cilja voñena je potom kako materijalna, tako i duhovna borba izmeñu ove 3 samostalne zajednice. Dakle, dijete moje... S obala Kolhidskog, sada Kaspijskog mora, uputili smo se uzvodno rijekom Oks, sada Amarjom, na selčanksu, to jest na specijalnoj splavi. Plovili smo 15 zemaljskih dana i najzad smo stigli u glavni grad prve azijske grupe. Čim smo se smjestili u gradu Kurkalai, krenuo sam da posjećujem lokalne "katlane", to jest mjesta koja su kasnije u Aziji nazivana čajdžinicama, mehanama i karavanserajima; suvremeni stanovnici te planete, posebno oni koji naseljavaju kontinent koji se zove Europa, nazivaju ih kafeima, restoranima, klubovima, dvoranama za igru, društvenim mjestima, i tako dalje. Počeo sam da odlazim na ta mjesta zato što tada, kao ni sad, na Zemlji nije bilo niti ima boljih mjesta za promatranje specifičnih osobnosti narodne duše. To je predstavljalo upravo ono što mi je bilo potrebno za razumijevanje njihovog stvarnog, intimnog životnog stava prema običaju prinošenja žrtava. Tako sam mogao preciznije da sačinim plan djelovanja za postizanje onoga što je bilo cilj moje druge posjete Zemlji. Kada sam bivao na tim mjestima, jednoga od tamošnjih posjetilaca sretao sam češće nego druge. Taj tricentrični Zemljin bio je vrač i zvao se Abdil. Pošto je moja djelatnost za vrijeme moje druge posjete Zemlji bila povezana sa okolnostima u koje je bio upleten Abdil, i pošto je trebalo da zajedno s njim brinem mnoge zajedničke brige, ispričat ću ti o njemu manje ili više detaljno. Kasnije će ti iz ovih priča postati jasno što sam postigao pokušavajući da iz čudne duše tvojih miljenika iskorijenim njihovu želju za uništavanjem bića drugih formi, kako bi se umilili bogovima i idolima kojima se klanjaju. Iako taj Zemljanin, koji mi je kasnije postao drag kao brat, nije bio svećenika visokog ranga, svejedno je bio vrlo vičan religioznom učenju, koje je tada vladalo u Tikliamišu i odlično je poznavao psihu privrženika te vjere, posebno onih koji su bili njegova pastva. Kada sam se sprijateljio s njim saznao sam da je svećenika Abdil, zahvaljujući mnogim okolnostima, izmeñu ostalog naslijeñu i uvjetima u kojima je rastao i bio odgajan, posjedovao odreñeno svojstvo, poznato kao "savjest". Ta kvaliteta, koju treba imati svako tricentrično
79

biće, nije kod njega u potpunosti atrofirana. I kada je on svojim Umom shvatio kozmičke istine koje sam mu otkrio, odmah je počeo da osjeća prema drugima ono što je svojstveno svim normalnim tricentričnim stvorenjima Svemira. Drugim riječima, kod njega se pojavila supatnja i suosjećanje s okolinom. Prije nego što nastavim svoju priču o sv. Abdilu, podvlačim da je na kontinentu Ašark užasan običaj prinošenja žrtava dostigao u to vrijeme svoj vrhunac, a uništavanje svih vrsta sirotih monocentričnih i bicentričnih bića odvijalo se svuda i u ogromnom broju. Ljudi su se, obraćajući se svojim zamišljenim bogovima i izmišljenim svetiteljima, kleli da će, ako sudbina bude prema njima milostiva, prinijeti žrtvu u čast boga ili sveca, uništivši pri tome neko biće, ponekad, možda, ne samo jedno. I ako bi im se uspjeh nasmiješio, oni su tu zakletvu ispunjavali; ako bi se stvari okrenule protiv njih, oni su povećavali razmjere klanja, u nadi da će time zaslužiti milost svog zamišljenog zaštitnika. U tom cilju su tvoji miljenici podijelili bića drugih formi na "čista" i "nečista". «Nečistima" su nazivali ona bića čije se ubijanje, prema njihovoj pretpostavci bogovima nije dopadalo, "čistima", pak, ona čije je žrtvovanje tobože prijalo raznim fantastičnim idolima koje su poštovali. Takve žrtve prinosili su ne samo pojedinačno, u svojim kućama, već i u velikim grupama, a to su, čak, činili i čitavi narodi. Imali su specijalna mjesta za masovna ubojstva te vrste, pri čemu je bilo poželjno da se u njihovoj blizini nalazi zgrada, podignuta u čast nekoga ili nečega, obično u čast "sveca" koga su sami stvorili. U Tikliamišu je u to vrijeme bilo nekoliko takvih javnih mjesta. Na njima su se odvijala masovna prinošenja žrtava, a ona su najsvečanije obavljana na vrhu brežuljka, gdje se lokalni čudotvorac Aliman, kako se vjerovalo, svojevremeno "živ uznio" na jedno od nebesa. Na ovom, i drugim mjestima, oni su obično u odreñeno doba godine ubijali mnogobrojne "bikove", "ovce", "golubove", a ponekad, čak, i sebi slične. U ovom posljednjem slučaju, jači su žrtvovali slabije, na primjer otac - sina, muž - ženu, stariji brat - mlañeg, i tako dalje. Ali u većini slučajeva, žrtve su bile "robovi", koji su, zapravo, predstavljali takozvane "zarobljenike", drugim riječima, bića s osvojenih teritorija, koja su izgubila slobodu po zakonu saliunensiusa, tj. onda, kada se pojačavala tendencija meñusobnog istrebljivanja. Običaj da se ugaña bogovima uništavanjem drugih bića i dalje postoji na toj planeti, naravno, ne u takvim razmjerima kao onda kada su se takve gnusobe dogañale na kontinentu Ašark. Prvih dana mog boravka u Kurkalai često sam na razne teme razgovarao sa svojim drugom, svećenikom Abdilom, brižljivo se trudeći da izbjegavam pitanja koja bi mogla da mu otkriju moju pravu prirodu. Skoro kao i sva ostala tricentrična stvorenja, koja sam sretao na Zemlji, on me je smatrao bićem sa svoje planete, i to vrlo učenim i uglednim u oblasti psihologije. Počevši od naših prvih susreta duboko su me dirale pažnja i briga koje je pokazivao prema sebi sličnim stvorenjima. I kada sam svojim Umom jasno shvatio da funkcija «savjesti", ka je osnovna za sva tricentrična bića, i koja se nasljeñuje od predaka, kod njega još nije u potpunosti atrofirala, u meni se postepeno pojavila istinska simpatija prema njemu, kao da je bio netko tko mi je blizak, tko ima moju prirodu. Od toga momenta, prema kozmičkom zakonu, koji glasi da svaki uzrok povlači za sobom posljedicu, svećenika Abdil je počeo da mi vjeruje kao samome sebi. I tako mi je, moj dječače, uskoro postalo jasno da moj prijatelj može biti koristan za izvršenje zadatka radi kojeg sam pošao na to putovanje, i ja počeh namjerno da usmjeravam naše razgovore na problem prinošenja žrtava. Iako je prošlo mnogo godina od vremena kada
80

sam razgovarao sa svojim zemaljskim drugom, još uvijek pamtim jedan od naših razgovora i mogu da ti ga ponovim od riječi do riječi. Želim da ti ispričam upravo o našem posljednjem razgovoru, zato što su od njega započeli svi dogañaji, koji su, istina, mog druga doveli do njegovog žalosnog kraja, ali su mu, bez obzira na to, otkrili mogućnost daljeg samousavršavanja. Mi smo posljednji put razgovarali u njegovoj kući. Otvoreno sam mu objasnio nevjerojatnu glupost i apsurd prinošenja žrtava. - U redu. Vi imate svoju religiju, vjerujete u nešto. Dobro je imati vjeru čak i kada ne znate u koga ili u što vjerujete, čak i ako nemate ni najmanju ideju o značaju i mogućnostima objekta vaše vjere. Vjerovati svjesno, ili skoro nesvjesno, apsolutno je poželjno i neophodno svakom stvorenju. To je poželjno zato što se upravo u vjeri izražava snaga samosvijesti, koja je svakome potrebna, a vlastito biće se doživljava kao zrnce prašine u Svemiru. Ali što veri može dati ubojstvo, posebno kada ubijate u ime Stvoritelja? Zar život, koji je on stvorio, nema potpuno istu vrijednost kakvu ima vaš život, koji je takoñer On sazdao. Koristeći svoju snagu i gipkost svoga intelekta, to jest ono čime vas je Gospod obdario da biste usavršavali svoj Um, vi, zapravo, iskorištavate slabost drugih bića i ubijate ih. Shvaćate li, nesretnici, kakvo zlo time činite? Prije svega, uništavajući druge, vi u sebi ubijate mogućnosti, uz čiju biste pomoć mogli da se samousavršavate, a uz to, smanjujete ili, čak, potpuno gasite nade Tvorca, koje On polaže u sva tricentrična stvorenja. Apsurdnost tog užasnog običaja potpuno je jasna: jer, ne može se ubojstvom živog bića ugoditi Tvorcu koji je namjerno stvorio upravo to biće. Da li je moguće da vam nijednom nije palo na pamet da je, može biti, stvarajući taj "život", Naš Otac imao na umu odreñeni cilj? Razmislite, rekao sam, razmislite malo, ali ne onako kako obično razmišljate, poput «Horasanske mazge", već pošteno i iskreno, kao što i treba da razmišlja netko tko je stvoren, kako sami tvrdite "prema liku i obličju Božjem". Da li je moguće da je Tvorac, stvarajući bića, koja vi uništavate, na čelo svih tvorevina napisao da ih treba ubiti u slavu Njegovu? Svatko tko misli ozbiljno i iskreno, čak i idiot s otoka Albiona, u stanju je da pojmi koliko je to nemoguće. To je izmislio čovjek, koji tvrdi da je sazdan prema liku i obličju Božjem; čovjek, a ne Bog, smatra da uništavajući druge, služi Tvorcu. Stvoritelj ne pravi razliku izmeñu ljudi i bića drugačijih formi. Čovjek je - "život", ali druga stvorenja - takoñer su "život". U mudrosti svojoj On je predvidio da će vanjske forme bića Priroda prilagoñavati uvjetima i okruženju, u kojima im je suñeno da žive. Uzmite, na primjer, samoga sebe. Da li ste u stanju da se, sa svojim vanjskim i unutrašnjim organima, preselite pod vodu i da u njoj živite kao što žive ribe. Naravno da niste, zato što nemate "škrge", "peraja", riblji rep. Vi niste taj oblik života koji je predodreñen za život u vodenoj sredini. Ako i poželite da živite u vodi, udavit ćete se, past ćete na dno i bit ćete hrana ribama, koje se nalaze u svojoj sredini i koje su, naravno, mnogo jače od vas. Isto se može reći o ribama. Može li ijedna od njih da sjedi s nama za stolom i pije zeleni čaj, kojim se mi sada sladimo? Razumije se da ne može. Riba nema organe za tako nešto. Ona je stvorena za vodu i njeni vanjski i unutrašnji organi adaptirani su za tu stihiju, i jedino u vodi mogu efikasno da funkcioniraju. Samo u vodi riba može da ispuni cilj svoga postojanja, koje joj je odredio Stvoritelj.
81

Vratimo se vašem slučaju. Vaše vanjske i unutrašnje organe Gospod je stvorio na odreñen način. Date su vam noge da hodate, ruke da spremate hranu koja vam je potrebna. Vaš nos, i organi povezani s njim, prilagoñeni su da transformiraju sve one kozmičke supstance koje, kao i kod svih tricentričnih bića, napajaju dva najviša načela, a u jedno od njih naš Stvoritelj polaže svoje nade. To vaše načelo, ili svojstvo, treba da pomogne Tvorcu u dobrim djelima, u djelima za dobrobit svega postojećeg. Ukratko, Tvorac je Prirodi dao principe koji joj omogućuju da stvara i adaptira vaše vanjske i unutrašnje organe, u skladu s uvjetima u kojima je predviñeno protjecanje vašeg života. Kao ilustraciju uzmimo upravo vašu mazgu, koja sada stoji za jaslama. Jer, ako pogledamo tu mazgu, vidjet ćemo da vi zlouprebljavate mogućnosti koje vam je dao Gospod, zato što je mazga prinuñena da i protiv svoje volje boravi u štali, i to samo zato što je roñena kao bicentrično biće; a stvorena je kao bicentrično biće zato što je struktura njene suštine bila neophodna za održavanje kozmičke ravnoteže na planeti. Iz takve prirode mazge logično slijedi da ona nema sposobnosti za "logičko razmišljanje", a vi je, isto tako logično, smatrate glupom i tupom. Što se vas tiče, iako ste i vi stvoreni s istim ciljem održavanja kozmičke ravnoteže na planeti, Stvoritelj je u vas, osim toga, uložio svoje nade i dao vam sposobnost da čuvate u sebi taj Svjetski Duh radi čijeg je razvoja, zapravo, stvoren svijet i sve što u njemu postoji. Ipak, bez obzira na te mogućnosti, tj. na tri moždana centra, koje posjedujete, kao i na sposobnost logičkog razmišljanja, vi te osobine ne koristite za predviñene ciljeve, već za razna lukavstva, usmjerena protiv drugih stvorenja, na primjer, protiv vaše mazge. Osim te sposobnosti, koja vam omogućuje da u sebi izražavate Svjetski Duh, vi i vaša mazga imate istu vrijednost za svekozmički proces, pa, prema tome - i za Tvorca. Jer, svatko od vas je predodreñen za neki odreñeni cilj, a svi ti različiti ciljevi, uzeti u cjelini, upravo i čine smisao sveopće egzistencije. Jedina razlika izmeñu vas i vaše mazge jest u formi i osobitostima funkcioniranja vanjske i unutrašnje strukture vašeg organizma. Na primjer, vi imate samo dvije noge, a mazga - četiri, pri čemu su njene mnogo jače od vaših. Da li ste vi u stanju da s vašim slabim nogama nosite isti teret kao vaša mazga? Naravno da niste, zato što su vama noge date da biste nosili samoga sebe i ono malo što vam je neophodno za normalnu egzistenciju, kao što je predvidjela Priroda. Na prvi pogled može izgledati da je ta neravnomjerna rasporeñenost sposobnosti i snage nepravda Najpravednijeg Tvorca. Ali, ovdje je razlog u tome što vi imate višak kozmičkih supstanci, koje vam je darovala Velika Priroda radi ličnog samousavršavanja, dok vaša mazga tu mogućnost nema; meñutim, umjesto toga, sama Priroda je taj višak supstanci, razumije se bez mazginog znanja, preobrazila u fizičke mogućnosti nekih njenih organa i dopustila joj da te mogućnosti izrazi snagom, koja je neusporedivo veća od vaše. Te manifestacije snage i sposobnosti različitih formi života, stvaraju cjelokupne vanjske uvjete koji su tricentriim bićima poput vas neophodni za svjestan razvoj od «začetka Uma", kakav vi imate, do neophodnog nivoa Čistog Objektivnog Uma. Ponavljam: sva bića, velika i mala, sva koji posjeduju bilo kakav moždani sustav, ona koji žive na zemlji, pod zemljom, u zraku i pod vodom — sva su podjednako neophodna našem Sveopćem Tvorcu radi održavanja opće harmonije u čitavom Svemiru. A pošto sve žive forme, uzete u svojoj cjelokupnosti, čine lanac života, neophodan Stvoritelju, egzistencija svake te forme Njemu je podjednako draga i vrijedna. Za našeg zajedničkog Tvorca svi smo mi - samo čestice jedne cjelovite Suštine, koju je on oživio.

82

A što mi sada vidimo oko sebe? Jedna vrsta, koju je On sazdao, ista ona vrsta u koju je On uložio svoje nade za buduću dobrobit svega živog, koristi svoju nadmoć da bi kinjila druge vrste ubijajući ih i desno i lijevo, a još, pri tome, tvrdi da sve to radi "u Njegovo Ime". Ta čudovišna i bogohulna djela izvršavaju se u svakom djelu i na svakom trgu, i nikome od vas, nesretnika, nijednom ne palo na pamet da su ta stvorenja, koja vi prinosite na žrtvu, isto tako draga svome Tvorcu, kao što ste mu dragi vi, to jest da je On, ako ih je već stvorio, učinio to s odreñenim ciljem. Rekavši to mom drugu, s. Abdilu, ja nastavih: - Najžalosnije je što svaki čovjek, uništavajući drugo biće u slavu idola, koje sam poštuje, čini to potpuno iskreno, nimalo ne sumnjajući u to da čini "dobro djelo". Kada bi makar jedan shvatio da ubijajući životinje, on ne samo da čini zlo, upereno protiv istinskog Boga i istinskih Svetitelja, već ih, uz to, prisiljava da žale i tuguju zbog toga što u Svemiru žive takva čudovišta, sazdana prema liku i obličju Božjem, koja se surovo i nečasno ponašaju prema drugim stvorenjima Tvorca, dakle, kada bi makar netko u to povjerovao, on bi svakako odlučio da nikada više ne žrtvuje živa bića. Možda će se tada i na Zemlji poštovati osamnaesta Zapovijest Tvorca, koja glasi: «Volite sve što diše." Ubijanje drugih stvorenja, u vidu prinošenja žrtava, sliči na barbarski prolom u vašem domu, čiji je rezultat bezrazložno uništavanje svih onih «stvari" koje ste godinama skupljali i u koje ste uložili mnogo truda i brige. Razmislite, ponavljam, ozbiljno razmislite. Zamislite sve ovo o čemu sam govorio i recite mi: može li sve to da vam se dopada? Da li biste se zahvalili bestidnom vandalu koji bi provalio u vaš dom? Ne! Tisuću puta ne! Naprotiv, cjelokupno vaše biće bilo bi obuzeto gnjevom, poželjeli biste da nitkova naučite pameti i svom dušom biste žudjeli za osvetom. Vi, nesumnjivo, možete reći da je, svakako, sve to u redu i tako dalje, i tome slično, «pa, vi ste samo čovjek". Da, naravno, vi ste samo čovjek! I sreća je što je Bog - Bog, a ne osvetoljubivo i zlobno biće poput čovjeka. Naravno, on neće kažnjavati, neće vam se svetiti, niti postupati s vama kao što biste vi postupili s vandalom koji vam je uništio svu imovinu, stečenu višegodišnjim trudom. Gospod sve oprašta - to je svemirski zakon. Njegova stvorenja - u našem slučaju ljudi - ne treba da zloupotrebljavaju Njegovu milosrdnu i sveprožimajuću Dobrotu, njihov je dug - da čuvaju i štite sve što je On stvorio. Ipak, ovdje na Zemlji, ljudi su počeli da dijele one oblike života koji se od njih razlikuju na "čiste" i "nečiste". Recite mi, čime su se rukovodili kada su odreñivali takvu klasifikaciju? Zašto je, na primjer, ovca - "čista", a lav - "nečist"? Zar oni nisu jednaki? Sve su to izmislili ljudi. Ali otkud te izmišljotine, te razlike? Razlog je jedan: ovca je slabo, čak, glupo stvorenje i zato ljudi mogu s njom da rade što hoće. Ljudi lava nazivaju "nečistim" samo zato što se ne usuñuju da s njim rade sve što bi htjeli. Lav je vještiji i snažniji od njih. Lav ne samo da neće dopustiti da bude žrtvovan, već čovjeka neće pustiti ni da mu priñe blizu. Ako bi se netko usudio da to pokuša, Gospodin Lav bi odmah ščepao našeg junaka, njegova lubanja bi bila skrckana u čeljustima zvijeri, a duša bi mu odletjela u one predjele o kojima je bolje da se mnogo ne priča. Ponavljam, lav se smatra nečistim naprosto zato što ga se ljudi boje; on je od njih tisuću puta jači i tisuću puta bolji. Ovca je "čista" zato što je slabija i gluplja od čovjeka. Svako stvorenje, u skladu sa svojom prirodom i nivoom svog umnog razvoja, koji su postigli njegovi preci i prenijeli mu ga po zakonu naslijeña, zauzima odreñeno mjesto meñu ostalim živim formama. Da bih objasnio ovo što sam rekao, zadržat ću se na razlikama izmeñu potpuno formiranih suština vašeg psa i vaše mačke. Potrebno je samo da psa pomazite, da mu date dobar zalogaj i
83

on će biti pokoran, čak ponizno pokoran. On će vas svuda pratiti, skakati, trčati oko vas, trudeći se iz sve snage da vam se dopadne. Možete da mu radite što god hoćete, možete da ga bubate, da izražavate svoje nezadovoljstvo — neće vas napustiti, puzat će još više. Ali probajte da tako postupate s mačkom! Mislite li da će i ona reagirati na poniženja onako kao pas, i da će vam se isto tako ponizno umiljavati radi vašeg zadovoljstva? Ni za što na svijetu! Iako mačka nije tako jaka da bi vam se odmah osvetila, ona ipak nikada neće zaboraviti uvredu i, prije ili kasnije – naplatit će je. Priča se da mačka može napasti čovjeka u snu i ščepati ga za grlo; ja u to vjerujem, jer znam kakvi razlozi mogu da potaknu mačku na takav postupak. Mačka će uvijek znati da se brani, ona zna svoju vrijednost, ona je gorda životinja, a razlog je - u samoj prirodi mačke, u njenom mjestu na ljestvici Uma, u osobama koje je naslijedila od predaka. I nijedno biće, uključujući čovjeka, ne može zbog toga na nju da se ljuti. Jer, mačka nije kriva zbog toga što je - mačka, i što, zahvaljujući osobinama svojih predaka, njena suština odgovara odreñenom nivou "samosvijesti". Mačku zbog toga ne treba ni prezirati, ni tući, ni ponižavati, naprotiv, treba joj odati priznanje kao biću koje je dostiglo viši stupanj na ljestvici evolucije "samosvijesti". Uzgred, dragi moj Hasejne, evo što je jednom prilikom, dotakavši se pitanja uzajamnih odnosa izmeñu različitih bića, rekao nekada poznati prorok s planete Desgroanskrad, veliki Arhunilo (on sada radi u ekipi Glavnog Istraživača Svemira za pitanja objektivnog morala): Ako vas neko biće nadmašuje Umom, treba da mu se priklonite i da ga u svemu podražavate, ako je ispod vas, prema njemu trebate biti pravedni, da biste bili dostojni svoga mjesta na Svetoj Ljestvici Uma, koju je sazdao Tvorac. Moram da kažem, dijete moje, da je moj posljednji razgovor s Abdilom ostavio na njega tako snažan utisak, da on čitava 3 dana ništa nije radio već je samo i neprekidno razmišljao. Ukratko, zbog svega toga, on je na običaj prinošenja žrtava počeo da gleda onako kako priliči misaonom biću. Nekoliko dana kasnije u Tikliamišu se održavao jedan od dva velika religiozna praznika koji se zvao "Sadik". Moj prijatelj Abdil je bio u svom hramu, u kome je obavljao dužnost starijeg svećenika; i tada, umjesto uobičajene propovijedi, koja se držala prilikom zatvaranja ceremonije, on je neočekivano počeo da govori o «prinošenju žrtava". Bio sam toga dana u hramu i slušao njegov govor zajedno s ostalima. Iako je tema propovijedi bila neobična za takvu priliku, nitko se nije naljutio, zato što je Abdil govorio s velim zanosom i bolje nego ikada ranije. On je govorio vrlo lako i iskreno i ilustrirao je svoj govor mnogobrojnim snažnim i uvjerljivim primjerima, tako da su mnogi slušatelji ridali. Njegove riječi su ostavile tako snažan utisak na pastvu da nitko od prisutnih, iako je propovijed umjesto uobičajenih 30 minuta trajala čitav dan, nije poželio da ode, a kada je Abdil završio, svi su još dugo stajali kao omañijani. Narednih dana neki dijelovi njegove propovijedi počeli su da kruže meñu žiteljima grada, koji ih još nisu čuli. Zanimljivo je da su, prema običajima toga doba, svećenici želi od priloga svojih parohijana, i Abdil je od svoje pastve dobivao raznovrsnu hranu, potrebnu za održavanje života. Na primjer, kuhane i pečene "leševe" bića raznih formi, kao što su, recimo, kokoši, ovce, guske i tako dalje. Ali poslije svoje znamenite propovijedi, nitko mu više nije donosio ništa od tih uobičajenih darova, već samo povrće, cvijeće, razne rukotvorine i druge slične stvari. Moj prijatelj Zemljanin je preko noći postao u Kurkalai "svećenika u modi". On je sada propovijedi držao ne samo u svom hramu, već i u drugim hramovima grada, gdje su ga stalno
84

pozivali. On je održao mnogobrojne propovijedi protiv prinošenja žrtava, broj njegovih poklonika je neprekidno rastao tako da se uskoro njegova slava proširila izvan prijestolnice i on je postao poznat u čitavoj zemlji. Ne znam kako bi se sve to završilo, da svećenstvo, tj. ljudska bića iste profesije kao što je bio moj prijatelj, nije uznemirio porast njegove popularnosti, zbog čega su počeli da mu prave smetnje. Sasvim je očigledno da su se njegove kolege uplašile da će, ukoliko nestane običaja prinošenja žrtava, nestati i njihovi odlični prihodi; osim toga, može početi da pada njihov autoritet i, na kraju krajeva, on se može pretvori u prah i pepeo. Iz dana u dan je rastao broj neprijatelja s. Abdila; oni su o njemu neprestano širili uvijek nove porcije kleveta i zlobnih izmišljotina, kako bi smanjili njegovu popularnost i uništili njegov utjecaj. Njegove kolege su u svojim hramovima počele da drže provedi uperene protiv svega što je tvrdio Abdil. Najzad je došlo dotle da su svećenici potkupili nekoliko 'ljudi' sa "zločinačkim" sklonostima, kako bi isplanirali i izvršili atentat na nesretnog Abdila. I zaista, nekoliko puta su ta zemaljska ništavila pokušavala da ubiju Abdila, sipajući mu otrov u hranu. Bez obzira na to, broj iskrenih poštovalaca moga druga rastao je iz dana u dan. Najzad, jednog žalosnog dana, svećenička organizacija je, ne želeći više da čeka, prinudila Abdila da izañe pred Najviši crkveni sud koji je zasjedao 4 dana. Prema presudi suda Abdil je bio zauvijek lišen svećeničkog čina, a njegove bivše kolege odmah su smislile i dodatne načine kažnjavanja. Sve je to, naravno, snažno djelovalo na psihu običnih ljudi, tako da su čak i oni koji su ga nekada poštovali počeli da izbjegavaju mog prijatelja, ponavljajući onu istu kletvu koju su unaokolo širili svećenici. Čak i oni koji su mu do jučer slali cvijeće i druge poklone, oni koji su ga skoro bogotvorili, tako su podlegli spletkama i postali njegovi najljući neprijatelji, kao da ih je on ne samo osobno uvrijedio, već i ismijao sve ono što im je bilo blisko i drago. Takva je psihologija stanovnika te neobične planete. Ukratko, iskrena želja za dobrobit svih nanijela je mom drugu samo bol i patnje. Ali čak i to jedva da bi imalo nekakav značaj, da nije bilo završnog čina izdaje njegovih kolega, izvršenog uz pomoć drugih "bogopodobnih" Zemljana, ukratko - ubili su ga. Evo kako se to dogodilo. Moj prijatelj nije imao roñake u gradu Kurkalai, zato što se rodio daleko od tamo. A stotine slugu i drugih zemaljskih ništavila, koji su se vrtjeli oko njega u vrijeme njegove slave, napustili su ga kada se našao u nevolji. Na kraju je s njim ostao samo jedan vrlo star čovjek, koji je odavno živio kod Abdila. Ako ćemo pravo, starac nije napustio Abdila jedino zbog svoje oronulosti (koja, zbog nenormalnih uvjeta egzistencije neizbježno nastupa kod većine tvojih miljenika), drugim riječima, uslijed svoje potpune neupotrebljivosti za bilo kakav rad bez koga se u zemaljskim uvjetima ne može opstati. On naprosto nije imao kuda da ode i zbog toga nije napustio Abdila, već je ostao s njim i onda kada je ovaj bio lišen svoga čina i kažnjen. Tako je jednog nesretnog jutra taj starac ušao u sobu moga druga i našao njegovo tijelo isječeno na komade. Pošto je znao za naše prijateljstvo, starac je odmah požurio da me obavijesti o toj nesreći. Već sam ti rekao da sam zavolio s. Abdila kao svog roñenog. I zato sam se, kada sam čuo što se dogodilo, skamenio od tuge. Ukratko, malo je falilo da se pokidaju veze izmeñu mojih životnih centara. Ali, došavši k sebi, počeh da brinem, jer su neka stvorenja bez savjesti mogla još više da izvrgnu ruglu planetarno tijelo mog prijatelja, te odlučih da isključim makar tu mogućnost. Zbog toga sam odmah, za veliku sumu novca, iznajmio nekoliko mesnih žitelja i, ne govoreći
85

nikome ni riječi, uzeo njegovo planetarno tijelo i smjestio ga privremeno na moj splav, usidren nedaleko od obale. Spremao se da tom splavi krenem niz rijeku Oks ka Kolhidskom moru, gdje me je čekao naš kozmički brod. - Žalosni kraj mog prijatelja Abdila nije omeo dalje širenje ideja, sadržanih u njegovoj propovijedi i njihov utjecaj na sve veći broj Zemljana. Naravno, broj obreda svetog prolivanja krvi osjetno je smanjen i postalo je očigledno da taj običaj, iako nije potpuno nestao, svejedno ima znatno slabiji utjecaj. Tada mi je to bilo sasvim dovoljno. Pošto više nije bilo razloga da ostajem u gradu, odlučio sam da odmah krenem na Kolhidsko more i riješim kako da postupim s planetarnim tijelom svoga druga. Kada sam se dokopao našeg broda, zatekao sam na njemu eterogram u kome mi je saopćeno o prispijeću nove grupe doseljenika na Mars i upućena molba da se što prije vratim. Zahvaljujući tom eterogramu, pala mi je na pamet vrlo čudna ideja: da planetarno tijelo svog prijatelja ne ostavljam na Zemlji, već da ga ponesem sa sobom i sjedinim sa suštinom planete Mars. Riješio sam da ostvarim tu svoju ideju, jer sam se plašio da u svojoj mržnji Abdilovi neprijatelji mogu tražiti njegovo planetarno tijelo i da, ako saznaju za mjesto gdje je ono vraćeno suštini planete, ili kako tvoji ljubimci kažu, "sahranjeno", nesumnjivo mogu da ga nañu i nastave da ga skrnave. Dakle, smjestio sam njegovo tijelo na brod "Mogućnost" i odletio na Mars, gdje su naši suplemenici uz pomoć nekolicine plemenitih Marsovaca, poznavalaca zemaljskih običaja, odali počast moštima moga druga, koje sam donio sa sobom. Sahranjen je uz ceremonije uobičajene na Marsu, a na mjestu gdje je sahranjen podignut je spomenik. To je bio prvi i, bez sumnje, posljednji "grob" jednog stanovnika Zemlje na Marsu, koji je njima tako blizu, a tako nedostižan. Kasnije sam saznao da je taj dogañaj privukao pozornost Velog Arhanñela Setrenotsinarka, glavnog nadzornika tog dijela Svemira, u koji spada i sustav Ors, da je on izrazio svoje odobravanje i dao odgovarajuće naloge, koji su se odnosili na sudbinu duše mog prijatelja. Na Marsu sam našao suplemenike, nedavno pristigle s planete Karatas, koji su me čekali. Uzgred, meñu njima je bila i tvoja baba, koja mi je, prema instrukcijama glavnog nadzornika planete, bila predodreñena kao pasivna polovina za produžetak roda.

86

Poglavlje 20 TREĆE BELZEBUBOVO PUTOVANJE NA ZEMLJU
Poslije kraće pauze Belzebub nastavi svoju priču. - Tada sam u svom domu na Marsu, ostao vrlo kratko, tek koliko da se sretnem i porazgovaram s pridošlicama, kao i da dam odreñene instrukcije koje su se odnosile na koloniju. Čim sam završio te obaveze, odmah sam krenuo natrag na Zemlju, nastojeći da postignem svoj cilj, tj. da iz svijesti tih neobičnih tricentričnih stvorenja iskorijenim njihovu predanost užasnom običaju, koji oni smatraju svetim dugom, običaju uništavanja bića s drugačijim moždanim formama. Prilikom mog trećeg dolaska na Zemlju, naš brod "Mogućnost" nije se spustio na Kolhidsko more (sada Kaspijsko), već na jedno drugo more, koje je u to vrijeme bilo poznato kao "More blagostanja". Riješili smo da tako postupimo zato što sam ovoga puta želio da posjetim prijestolnicu bića druge grupe kontinenta Ašark (Azije), grad Gob, koji se nalazio na jugoistočnoj obali tog mora. Gob je bio veliki grad, poznat u čitavom svijetu. U njemu su se proizvodile divne tkanine i takozvane "dragocjenosti". Grad se pružao na obje obale velike rijeke, pored samog njenog ušća. Ta rijeka se zvala Kerji, izvirala je na jednoj visoravni na istoku zemlje i ulijevala se u More blagostanja. Sa Zapada se u njega ulijevala jedna druga rijeka - Narji. U dolinama te dvije rijeke uglavnom su živjela bića koja su spadala u drugu grupu stanovnika Ašarka. Ako želiš, moj dječače - nastavio je Belzebzub - ispričat ću ti ukratko povijest tih bića. - Da, djedice, naravno! Vrlo me zanima i hvala ti unaprijed. I Belzebub počne: - Vrlo davno, mnogo prije druge katastrofe koja je zadesila Zemlju, dok je Atlantida još bila u punom sjaju svoje veličine, jedan običan tricentrični stanovnik tog kontinenta "otkrio je" - a kako, shvatit ćeš kasnije iz mojih objašnjenja - da rog jednog lokalnog bića neobičnog vanjskog izgleda, takozvanog pirmarala, kada se istuca u prah, predstavlja vrlo "efikasno sredstvo protiv svih bolesti". Mnogobrojni čudaci su to "otkriće" svuda razglasili. U to vrijeme, u Umu običnih Atlantiñana postepeno je formiran faktor za koordinaciju, naravno, iluzoran, koji je kasnije doprinio da se u biću svakog Zemljanina, posebno naših suvremenika, razvije svijest o takozvanoj "aktivnoj egzistenciji", i taj faktor je postao uzrok što oni tako često mijenjaju svoja uvjerenja. Zahvaljujući tom svojstvu, formiranom u ta daleka vremena, razvila se navika zbog koje su svi, takozvani "bolesnici" gutali izvjesnu količine praška dobivenog od roga. Zanimljivo je da pirmarali još borave na planeti, koja te zanima. Ali, suvremeni stanovnici ih smatraju samo jednom vrstom jelena i čak im i ne daju neko posebno ime. Dakle, čedo moje, stanovnici Atlantide su zbog rogova uništili vrlo mnogo pirmarala i uskoro na tom kontinentu više nije bilo nijednog. Onda su oni stanovnici kontinenta, čije je zanimanje bilo lov na te životinje, krenuli u potragu za njima na druge dijelove kopna i na otoka. Lov na pirmarale je težak, jer je potrebno mnogo ljudi da bi se te životinje opkolile, i zato su profesionalni lovci uvijek imali velike obitelji, koje su im u tom poslu pomagale. Jednom se okupilo nekoliko obitelj i sve zajedno su krenule u lov na pirmarale na daleki kontinent, koji se oni nazivali "Iranon"; ubrzo poslije geoloških pomicanja, izazvanih drugom katastrofom, taj kontinent su počeli da nazivaju «Ašark", a sada je on poznat kao Azija.
87

ubrzo pošto je Atlantida nestala s lica Zemlje. kakvo nikada kasnije nije postojalo na planeti Zemlji. koja je zajedno s porodicama pratila stado pirmarala. Jednom je taj znanstvenik nedaleko od morske obale sreo nekoliko lovaca i. zato što je on meñu njima bio najmudriji. kao što je prije katastrofe bila Atlantida. To znanstveno društvo zvalo se Društvo Akladansa. zemlja i njena klima su tako očarale lovce da nitko više nije htio ni da razmišlja o povratku u domovinu Atlantidu. vrlo im se dopalo i oni više nisu željeli da se vraćaju na Atlantidu. koji su živjeli u Atlantidi. ali. Dakle. U to doba. To more. nisu uspjeli točno da utvrde što treba očekivati. već i sve vrste "nebeskih pojava". te su ostali da žive u tim krajevima. Sada moram da ti ispričam o nevjerojatnom stjecaju okolnosti. U Moru blagostanja bilo je toliko ribe da se ona mogla loviti golim rukama. Oni su uskoro postali prijatelji.Prije nego što nastavim priču o bićima koja nastanjuju planetu. Nešto prije druge katastrofe svi viñeni znanstvenici. "na postelji od ruža". želim da naglasim da su poslije razaranja. Zato su počeli da vrše pažljiva promatranja prirodnih pojava na kontinentu. Jedan od tih istraživača. odabrao je za svoja promatranja kontinent Iranon i. ta zemlja je bila toliko lijepa da je neizostavno izazivala ushićenje svakog razumnog bića. poznata kao ptice. On je bio «astrovor". Zemlja je na obalama mora i u dolinama rijeka bila tako plodna da se na njoj moglo uzgajati sve što poželiš. vrlo poznata i važna osoba. nikada više neće ni biti. bez obzira na sve napore. sve do dana današnjeg. kako za prve naseljenike druge grupe. koje su dovele do važnih posljedica. član naučnog društva. tj. pokazalo se da tamo već živi jedan njihov sunarodnjak. našla na obali vodenog prostranstva koje su kasnije nazvali morem Blagostanja. što bi se reklo. Još kasnije je taj mudrac iz velikog društva Akladansa sebi za ženu uzeo kćerku 88 . neki dijelovi Iranona nestali pod vodom i potonuli u utrobi planete. Tamo su obitavala mnoga monocentrična i bicentrična bića. prepoznavši u njima svoje zemljake. sa svojim bogatim i plodnim obalama. Oni su se nastanili na novom mjestu i njihov broj je postepeno rastao. Zato su uputili neke svoje kolege na razne točke planete u nadi da će zajednička promatranja pomoći da se nešto sazna o opasnosti koja je pretila. zbog čega se kopno znatno promijenilo i postalo skoro isto onako veliko. Ukratko. obale su bile obrasle bujnom vegetacijom. Kasnije su lovci izabrali znanstvenika za svog voñu. Ravnicama su lutala ogromna stada pirmarala. mnogobrojnim stablima voća najrazličitijih vrsta. nebo je postajo tamno. organizirali su se i živjeli. i kada bi ona uzletjela. nastanio se na obali vodenog prostranstva koje će kasnije biti nazvano Morem blagostanja. ona važna osoba koju sam već spomenuo. nastalih za vrijeme druge planetarne katastrofe. Evo iz kojih se razloga član tog društva našao na obalama Mora blagostanja. izmeñu ostalog. znanstvenik je izgubio mogućnost da se vrati u svoj zavičaj i ostao je da živi s lovcima u budućoj zemlji Maralplesi. tako i za sve njihove potomke. i kakvog. Jednom prilikom se grupa lovaca. čiji su plodovi za tvoje pitomce i danas jedan od najukusnijih izvora prve nasušne hrane. došli su do zaključka da će se na planeti dogoditi nešto ozbiljno i da to svi moraju znati. Kada su lovci iz Atlantide riješili da se nastane pored Mora blagostanja. naravno. u isto vrijeme pojavile su se druge kopnene mase i pripojile se ostalim dijelovima kontinenta. možda. vrlo se obradovao. koja je tako obuzela tvoju maštu. preselio se tamo zajedno sa svojim slugama. Trebalo je da oni prate ne samo procese koji su se odvijali neposredno na Zemlji.

car je bio njegov potomak u šestom koljenu i zvao se Koniutsion. Prošlo je mnogo vremena. razaslao je po čitavoj zemlji najbliže i najpovjerljivije ljude sa strogom naredbom da se u njegovo ime odmah zabrani ta vrsta upotrebe zrnjevlja maka. Prateći dalje dogañaje i ozbiljno o njima razmišljajući. Njihova brojnost je rasla. Na primjer. Na kraju se ispostavilo da su mnoga tricentrična bića. on je postao vrlo zamišljen i riješio je da utvrdi uzroke tako žalosnog stanja stvari. Jednom prilikom je car Koniutsion primijetio da stanovnici njegove zemlje rade sve gore i gore. Taj oblik života. vrana im izgleda kao paun. što kada dospije u tijela bića korisnika. po imenu Rimola. 89 . Bez obzira na sve te mjere. dok je skandala. Oni tvoji ljubimci. pljački i nasilja neprestano bilo sve više. njihova psiha je doživjela bezbroj promjena. nije tako. U vrijeme o kome govori moja priča. Azije. razumiju. tako i moralne. Najprije je izgledalo kao da su te mjere dovele do smanjenja upotrebe zrnjevlja maka u Maralplesiju.to je bio naš poznanik. znanstvenik iz društva Akladansa. željenog rezultata nije bilo. riješio je da još strože kažnjava one koji se i dalje uporno drže svoje navike. a njen uobičajeni naziv jest "mak". koji sebe smatraju vrlo obrazovanim. Poslije dužeg promatranja on je najzad došao do zaključka da uzrok nevolja predstavlja novi običaj njegovih podanika da žvaču zrna biljke. na jugoistočnoj obali mora nastao je njihov centar . kao i svuda na Zemlji. i to samo zrela. Kao što sam već rekao. Te pojave su začudile i naljutile cara. saznao sam da je car Koniutsion poduzeo čitav niz vrlo mudrih i korisnih mjera za iskorjenjivanje jednog užasnog zla. ili. koji je rastao na površini Zemlje. lupanje kao glazba. kako ga sada nazivu. neprekidno je rastao. Titula cara bila je nasljedna. Mnogo kasnije.grad nazvan «Gob" koji će postati rezidencija cara toga naroda. a ponekad nagore. kako tjelesne. a iz provincije su takoñer počele da stižu takve vijesti. ponekad nabolje. ali prvi car je bio izabran . u stvari. a dogañali su se i drugi vrlo neprijatni i gadni dogañaji. Iz daljih raspitivanja i istraživanja. Čim je mudri car Koniutsion to shvatio. Broj ljudi koji u prijestolnici žvaču zrna maka. osobno je saslušavao krivce i odreñivao kazne. koji prekrše njegovu zapovijed. broj onih koji žvaču mak bio je čak veći nego prije. uvreda kao izražavanje ljubavi. i tako dalje. žiteljima Maralplesija se u to vrijeme vrlo dopadalo da žvaču zrna maka. trebalo je da budu strogo kažnjeni i da plaće globu. kojih je nekada bilo vrlo malo ili ih uopće nije bilo. u potpunosti mijenja ustaljene odlike njegovog karaktera i njihove duševne osobine.jednog lovca. zbog toga oni vide. koje su se u njega ulijevale. Oni. Evo pod kakvim je okolnostima on poduzeo te mjere. počela da žvaču zrna maka iz radoznalosti (to je jedna od osobnosti psihe stanovnika planete. koje je zavladalo meñu bićima što su voljom sudbine postala njegovi podanici. koja ranije nisu imala tu naviku. nazivaju tu biljku "papaverdi". Ubrzo se pokazalo da. oni su se postepeno sve više i više širili zemljom. iako su uvijek prednost davali obalama Mora blagostanja i dolinama rijeka. car je shvatio da se u zrnima nalazi "nešto". On je pojačao nadzor nad podanicima i kaznu učinio još surovijom. Kada se car Koniutsion konačno u sve to uvjerio. U toj zemlji smjenjivale su se generacije tricentričnih bića i. i na taj način postao osnivač druge grupe stanovnika kontinenta Ašark. pak. koju su nazivali «gulgulijan". sačuvao se na planeti do danas. ribnjak kao more. i tome slično. Car je počeo osobno da obilazi grad. osjećaju i postupaju potpuno drugačije nego prije. ipak.

jedva vidljive na nebu. najzad. ako nije izvršavala zavjete Gospoda. gdje će ubuduće bijedno tavoriti. dijete moje. i postaje zaista onakva kakva treba biti.koja te tako zanima). to jest Zemlje. predstavljaju samo dio strukture "pokrova svijeta". ona se nikada prije nije iskazala tako primjetno i snažno." Treba da znaš da tih dana nitko od običnih Zemljana nije ni slutio da postoje i druga kozmička tijela. Izmeñu ostalog. Treba reći da. daleko od Ašarka nalazi veliko otok na kome živi naš "Gospod Bog. ali ako je bila lijena i svoje obaveze izvršavala mlako i nemarno. u njoj se govorilo o tome da se daleko. ili. kako bi nas zaštitio od neprijateljske sredine i omogućio nam da dobro i korisno služimo Njemu i «dušama" koje je on već uzeo sebi. i koji mogu da borave meñu nama nevidljivi. Najzad. iako se radoznalost u psihi Zemljana pojavila odmah poslije propasti Atlantide. i kada je uvidjeo da je jedini rezultat svih tih mjera bilo izvršenje nekoliko smrtnih kazni nad njegovim podanicima. već igrajući na kartu duševnih slabosti svojih podanika. Oni su bili uvjereni da "bijele točke". nijednu misao. Bića koja su se prepustila toj pogubnoj strasti skoro da su prestala da rade. osim njihove vlastite planete. i samo razmišljao i razmišljao. veliki car Koniutsion se tada povukao u svoje odaje. naša duša se oslobaña dijelova koji su joj pridodati. Ovdje. Gospod Bog će je ostaviti da živi na njegovom otoku. to jest.. nego dlaka na glavi.. Bog je odmah uzima na svoje otok i. smislio je vrlo originalnu religioznu doktrinu. zato što su se stvari u njegovoj zemlji odvijale sve gore i gore. Oni su takoñer vjerovali da se taj pokrov svijeta. ima mnogo duhova koji su bliski Njemu. kao što se iskazala u naše vrijeme meñu tricentričnim stanovnicima naše planete. kao i sva otoka. drži na posebnim stupovima. koje joj je pridodano. saznao sam da je car bio osobno zainteresiran za iskorjenjivanje toga zla. Doktrina takoñer kaže da je naš Ašark i druge dijelove kopna. na Ašarku. mislim da oni imaju više radoznalosti. u koja je sjedio bez hrane i vode osamnaest dana. on je šalje na malo otok nedaleko od tamo. Kako sam saznao mnogo kasnije iz sačuvanih starih rukopisa. kao što sam već rekao. U tom cilju. priliv novca u državnu blagajnu je presušio i izgledalo je da je zemlja na ivici propasti. koja je u to doba odgovarala psihi njegovog naroda. zato što nose "kapevidimke". i koje su 90 . Kada umremo. u skladu sa životom koji je duša zajedno sa svojim organima vodila na našem kontinentu Ašau. čija je upotreba zabranjena carskim ukazom i povlači za sobom tako stroge kazne. s njihovog stanovišta. na otok. Kada sam proučio problem. poput baldahina. naš Gospod Bog sazdao samo zbog toga da bi oni služili Njemu i dušama koje je On nagradio. i počeo je daje širi. on je ukinuo svoje ukaze i opet počeo ozbiljno da razmišlja o tome kako da nañe zaista efikasan način za uništenje zla koje se tako žalosno odrazilo na njegov narod. oni su naprosto željeli da saznaju kakva su ta zrna. brinući jedino o zadovoljavanju prohtjeva tijela. Ako je duša časno i savjesno izvršavala svoje obaveze. koji se oslanjaju na zemlju. U vješto smišljenoj doktrini dovitljivog cara Koniutsna tvrdilo se takoñer da je Gospod Bog namjerno našim "dušama" dao organe i udove. čitav svijet je činila samo ona. i zahvaljujući tome oni mogu stalno da nas prate i da pričaju Bogu o našim djelima. Kada se mudri car Koniutsion definitivno uvjerio da strahom od kazne ne može iskorijeniti strast za žvakanjem zrnjevlja maka. Mi ne možemo od njih da sakrijemo nijedan postupak. Dakle. mudri car je odlučio da se sa zlom ne bori direktno. odreñuje gdje će se ona ubuduće nalaziti.

bezbrižan i blažen život dospijeva tamo s našeg i drugih kontinenata. Otok "Raj" je prepuno prelijjepih žena svih naroda i rasa ovoga svijeta i svaka od njih će ispuniti bilo koji prohtjev duše koja neku od njih poželi. Na drugim mjestima tog blagoslovljenog otoka nepakirana su brda slatkiša. Za to vrijeme upoznao sam se s običajima i navikama tamošnjeg naroda i. Drugo maleno otok. Živio sam u gradu Gobu već mjesec dana a da još ništa nisam riješio niti učinio za postizanje svoga cilja. drugim riječima.od blistavih dijamanata do neusporedivog tirkiza . nalaze meñu nama i koji su. tamo nema ušiju i buha. noseći kapevidimke. na nekim mjestima nalaze se gomile blaga . na koje Gospod Bog šalje duše. ja sam. podvrgao se božanskom «raskoarno" mnogo prije mog dolaska. vide sva naša djela 91 . da nijedan žitelj zemlje nije ni sumnjao u istinitost ove originalne dogme. a zrak nepodnošljivo smrdi. toliko je duboko prodrla u njihove duše. kakve čovjek ni svom neprijatelju ne bi požeo. izmeñu ostalog i u onu koja je pripadala mom novom prijatelju. Rojevi stravičnih bića na svakom ćošku pište u policijske pištaljke. koja se zasnivala na toj oštroumnoj doktrini. po svom običaju. Razumije se. Ali. zajedno s dušama koje je On nagradio. koje nanose bol. uskoro sam našao takvog druga. Svim rijekama toga otoka umjesto vode teče uzavrela smola. a na otoku nema ni kapi pitke vode. Razmislivši ozbiljno odlučio sam da ponešto dodam religioznom učenju koje je tamo već postojalo. Na tom predivnom otoku. Otok na kome boravi sam Gospod Bog. zove se "Pakao". s makom i konopljom. zove se "Raj" i život na njemu protječe na "postelji od ruža". kakvu sam gajio prema s. car Konitusion. koje nam ne daju mira i zagorčavaju nam život. Moj novi prijatelj bio je vlasnik "čajdžinice" i. da to razglasim po čitavoj zemlji. Otac tog zanimljivog učenja. Kada sam stigao na Maralplesi. Tražio sam odgovarajućeg čovjeka. on je "umro" mnogo godina ranije. Tamo ne znaju za bolesti i. naravno. Upravo sam ti o njoj govorio. smatrao sam da mogu.i svaka duša može slobodno od svega da uzme koliko god želi. koje su se u to vrijeme nazivane "čajdžinicama". poput mudrog cara Koniutsiona. čiji su smrtni. u bilo koje doba dana i noći. dok su svi "ćilimi". «stolice" i "kreveti" prekriveni oštrim iglama. počeo da posjećujem «katlanije".već nastanjene na otoku. i svaka ih duša može jesti koliko god može i onako kako želi. Evo u čemu se sastojao moj dodatak: oni duhovi koji se. ideologija koju je on stvorio. Žitelji Zemlje tamo doživljavaju takve nebrojene muke. nama nevidljivi. fizički dijelovi bili lijeni i nisi radili u skladu s Njegovim zavjetima. Naprosto sam šetao s Ahunom po gradu i s vremena na vrijeme navraćao u razne čajdžinice. sve što je potrebno za sretan. kao što je to bilo u Tikliamišu. sa osnovama njihove religije. Sva zemlja je predviñena jedino za pripremanje i čuvanje onoga što je potrebno njegovom otoku. a tada je ona bila u svom procvatu. koga bih mogao da učinim svojim prijateljem. zahvaljujući neobičnoj psihi tvojih miljenika. Tamo teku med i mlijeko i nitko ne mora da radi. Od prvog dana mog boravka u Gobu. Napominjem da. čak ni u mašti. nikada nisam prema njemu osjećao onu bratsku prisnost. prema tvrñenju te velike religije. svi tricentrični stanovnici te zemlje već su bili sljedbenici "religije". on nije prakticiran u onoj mjeri. u kojoj je prakticiran u Tikliamišu. ali ovoga puta on nije bio svećenika. iako je i u Maralplesiju tih godina cvjetao običaj prinošenja žrtava. mada smo imali srdačne odnose. Duše jedu po jedan slani dvopek dnevno. razumije se. Abdilu.

ponekad čak ni ja. dobio je takve batine da je zamalo umro. One. tako da se nije zatvarala ni danju ni noću. Osim gazde čajdžinice i mnogi drugi stanovnici Goba su počeli i nehotice da mi pomažu. i ubrzo su sva bića druge azijske grupe s entuzijazmom ponavljala moje izmišljotine i s velikim žarom uvjeravala jedna druge. zasnivajući se na raznim legendama koje prepričavaju takozvani "prevaranti". Njeni stanovnici lažu i svjesno i nesvjesno. nisko se klanjajući. Počeo sam da širim svoju dogmu na sve moguće načine. Bio je očajan i gorko se kajao zbog nekadašnjeg prezrivog odnosa prema bićima drugačijih formi i zbog načina na koji je s njima postupao. gdje su ih i ostavili. gdje je posjećivao mnogobrojna. već i onih koji su u prijestolnicu dolazili.u društvu. Zanimljivo je da sveta mjesta nastaju. naprotiv. 92 . koja ga je toliko uzdrmala. Uskoro sam stekao iskustvo u preobraćanju tih posjetilaca. dugo pratila mazgu tamo kuda je ova sama pošla. čak. vrlo oprezno.naprosto su bića drugačijeg vanjskog oblika. Počeo sam od svog novog druga. A treba reći da je ta čajdžinica bila jedna od najvećih u gradu i da je bila poznata po svom napitku crvene boje. u Marlaplesiju ne samo da je prestalo prošenje žrtava. Ali mi ne samo da im na to ne uzvraćamo poštovanjem. već da. Dolazilo je do vrlo zabavnih scena. jer se usudio da osedla životinju. on ne samo da mi je pomagao da to učenje propagiram meñu posjetiocima njegove čajdžinice. razumije se. koji Zemljani vrlo vole. Ista ta gomila je zatim. Bolest "prevare" ili "laži" je vrlo rasprostranjena na Zemlji.kada pate od bolesti koja se zove "histerija". Sve se to dogañalo u onom djelu grada. a s drugima . On je držao govore na pijacama. ali usput ga je gomila oborila na zemlju. te su se ljudi sami upregli u njih i odvukli ih na pijacu. koji je iz šume vozio svoj tovar kolima u koja su bili upregnuti volovi. U svojim objašnjenjima ja sam naročito naglašavao da se ne smiju uništavati bića drugih formi u slavu Gospoda Boga. Zbog svega toga. i čak je nekoliko puta odlazio u predgraña. a nesvjesno .i misli . zato što su i sami postali vatreni pobornici mog učenja. Jednoga jutra. Postajući iz dana u dan sve vatrenije pobornik moga učenja. su te koje nas prate i pričaju o nama našem Gospodu. a volove oslobodili iz jarma i ceremonijalno ispratili tamo kud su ovi sami htjeli da idu. tako i radi prinošenja žrtava. Oni to čine svjesno da bi postigli nekakvu simboličnu korist. A evo što se dogodilo drvosječi. na primjer. s jednima sam razgovore vodio nasamo. treba da se borimo za njihovu privrženost i ljubav i molimo ih da ne pričaju Gospodu o sitnim greškama koje nenamjerno pravimo. promatrali smo ovakvu farsu: vrlo ugledan i bogat trgovac krenuo je u svoj dućan jašući na mazgi. autor svega toga. Njega su takoñer svukli s kola i istukli. u to vrijeme sveta mjesta. nisam mogao da se uzdržim od smijeha. uništavamo kako radi hrane. već je na osobnu inicijativu odlazio i na druga slična mjesta u gradu i tamo pričao o svojoj «istini". životinje koje borave pored nas. gazde "čajdžinice". već su svi počeli da pokazuju izuzetnu brigu i pozornost prema bićima drugih formi. već ih. kao da im se odjednom razotkrila apsolutna istina. Moj novi prijatelj kafedžija tako čvrsto poče da vjeruje u moje izmišljotine da je počela da ga muči griža savjesti. Zato je u njoj uvijek bilo mnogo posjetilaca. gdje su kola ometala kretanje. Ona je postala sastajalište ne samo žitelja prijestolnice.

Ako netko ne dijeli njihove poglede. Trebalo je samo da tvoji ljubimci čuju glas neke životinje i odmah bi počeli da slave ime svoga Boga i da se mole za njegovu milost. oni se vrlo ljute i njihovo negodovanje nema granica. bio sam duboko uvjeren da je uvreda njihovih religioznih osjećanja suprotna svakom moralu i uvijek sam se trudio da se meñu njima ponašam isto kao i oni.odgovori Belzebub. kako vidim. i tako dalje. A. rezultat je bio isti. u gradu su se pojavili sasvim novi običaji . Ali mazga njače kad god joj padne na pamet i zato se glas tog glupog stvora može čuti u bilo koje doba dana i noći. i to ne samo u njihovoj domovini. kada je gladan. na trgovima i raskrsnicama su postavljene hranilice. kako kaže ruska poslovica. Na toj planeti bića različitih formi oglašavaju se u najrazličitije. i samo ako nije na oku predstavnika vlasti. Dakle. dragi Ahune .Zar se mogu zaboraviti takvi komični doživljaji? Zapravo . gordi ljudi. bili smo prinuñeni da postupimo na isti način kako se ne bismo razlikovali od drugih.. drskije i nečasnije. bilo što. ubrzo je došlo dotle da je hrana. Moram da dodam da je Priroda obdarila mazgu vrlo jakim grlom i njezino njakanje se uvijek čulo na velikoj udaljenosti. ipak. čak. ako je uvrijeñeni fizički jači. može čak i da zatvori na odreñena mjesta. već čak ni da skrenu na sebe pozornost društva. sasvim odreñeno vrijeme. taj svakoga tko bi se usudio da kritizira njegove postupke ili da se ponaša na način koji se ne dopada vlastodršcu. zabavljao Ahuna. obraćajući se opet Hasejnu . na kojima vrvi od štakora i ušiju. kada me je stari mangup Ahun podsjetio na besmislene situacije u kojima smo često bivali. naročito posljednjih vjekova. Kada bismo šetali ulicama grada i vidjeli kako njegovi žitelji padaju na koljena kad počne da njače mazga. lajanje psa. majmun kriješti ujutro. trebalo je samo da ljudi u gradu Gobu čuju mazgu i da odmah padnu na koljena i mole se svom bogu i svojim idolima.na primjer. ponašaju apsurdnije nego većina ostalih ljudi. da se ne bih izdvajao i privlačio na sebe pozornost. osobno ili po čuvenju. on može uvredioca naprosto da izudara ili. koji je pripovedanje slušao s ogromnim interesom . Na primjer. bio odnos prema glasovima monocenteričnih i bicentričnih stvorenja različitih formi. Ali. iz raznih razloga. nemaju šansu ne samo da postanu slavni. kreštanje majmuna. To je moglo biti kukurikanje pijetla. Dakle.Zahvaljujući mom učenju.nastavio je on. bacana u more ribama. . "da ga izlema kao vola u kupusu".. S druge strane. kojih je.tricentrični stanovnici Zemlje su nevjerojatno gordi i uvredljivi. u koje su stanovnici svakog jutra ostavljali probranu hranu za pse i druge životinje lutalice. I što je njihovo ponašanje apsurdnije. Najneobičniji je. koji se ponašaju normalno. zaduženih za takve stvari. pijetao se oglašava u svitanje. iako su dobri i čestiti. već i u drugim zemljama. Biće korisno ako ukažem na to da se zbog neobičnih uvjeta života na Zemlji jedino stanovnici te čudne planete. upravo sam ti govorio o običaju da se reagira na glasove bića različitih formi. Štoviše. u Gobu bilo prilično. i to upravo oni koji smatraju sebe aristokratima i koji se ponose prošlošću. čedo moje. posebno na oglašavanje mazgi. to su oni znamenitiji i utoliko više ljudi za njih zna. Dobro sam poznavao tu neobičnu osobinu njihove prirode i zato nisam imao namjeru da ih vrijeñam i navlačim na sebe njihov gnjev. što je gluplje. taj smiješni običaj je. 93 . ne slaže se s njihovim postupcima ili kritizira ono što kažu.sjećate li se da smo i sami često morali da se bacamo na koljena nasred ulice kada bi zakriještala bića najrazličitijih formi? Naravno da se sjećam. Oprostite Vaša Milosti . ako netko od njih ima dovoljno vlasti.prekide Belzebuba njegov odani sluga Ahun. mijaukanje mačke.

bili su to pojedinačni slučajevi i s prestupnikom se surovo postupalo. 94 . kao što je i red. poslije toliko vjekova. dragi moj Hasejne. koji su se uglavnom bavili iskopavanjem "tirkiza". Belzebub se nasmiješi i nastavi: . a ako je toga bilo. Najzad smo stigli u gradić. U svakom većem centru provjeravao sam da li je iz prijestolnice već stigao do njih novi običaj i novi odnos prema ubijanju životinja radi prinošenja žrtava. odlučio sam da napustim te krajeve. u to vrijeme najudaljeniji od centra.Nema potrebe da govorim o tome da su u tom drugom kulturnom centru Ašarka ljudi prestali da žrtvuju životinje. koji se zvao Argenija. U njemu su živjeli predstavnici druge azijske grupe. Uvjerivši se da je lako i brzo eliminiran običaj žrtvovanja životinja kod druge azijske grupe. Ali. išao sam po čajdžinicama s istim ciljem kao i ranije. Ahun i ja smo se dokopali ušća te rijeke i krenuli njome uzvodno.Jesi li vidio. za svaki slučaj. s kakvim me je zluradim zadovoljstvom. U tom gradiću. naš stari prijatelj podsjetio na tu komičnu situaciju? Rekavši to. trebalo je da prije toga odem i u druga naselja Maralplesija i ja sam odabrao dolinu rijeke Nai.

oni to rade naprosto instinktivno. radilo se o tome da ga je bilo samo u vodama koje su zapljuskivale tu zemlju. te sam odmah pomislio da će biti bolje ako krenem s karavanom. tirkiz i druge takozvane "dragocjene svjetlucave stvarčice za ukrašavanje vlastite vanjštine". te sam svim svojim bićem osjetio da sve moram osobno da doživim i vidim. shvatio sam da su se tamo uputili kako bi mijenjali «tirkize" za "biser". bisera je bilo u izobilju i bio je vrlo jeftin. priključivši se njihovom razgovoru. mi smo jednog lijepog dana prešli preko nekakvog planinskog prijevoja i iznenada ugledali na horizontu ogromno vodeno prostranstvo. Ali. moj dječače. kako bi kompenzirali osobnu ništavnost. koji je u to vrijeme bio poznat kao "Kadžamon". Oni su razgovarali o putovanju u "Bisernu zemlju" i o vremenu polaska karavana. Razgovor koji se vodio u mojoj blizini. Nema druge. Poslije toga. U vrijeme. odmah me je zainteresirao. Putovali smo mjesec dana po zemaljskom računanju vremena. sjedeći u čajdžinici u gradiću Argeniji čuo razgovor koji je vodilo nekoliko bića. pričaj. neobična čak i za prirodu te zlosretne planete. Smjestivši se na novom mjestu. kao i danas.Jednom sam. Pričaj. Osim toga. ako hoćeš da čuješ moje mišljenje. po asocijaciji. Pet dana kasnije stigli smo u glavni grad treće azijske grupe. "biser" je bio za drugu azijsku grupu vrlo rijedak i zato je bio vrlo skup. nego da se vraćam na More blagostanja. izračunao sam da bi povratak na More blagostanja mogao da traje isto toliko. dragi Hasejne. koje je zapljuskivalo obale tog dijela kontinenta Ašarka. u kojoj su živjela tricentrična stvorenja treće kontinentalne grupe. nazvanog Biserna zemlja. sastavljenim od konglomerata svih mogućih minerala. Zatim je molećivo digao ruke uvis i sa žarom rekao: 95 . naprotiv. Pošto sam čuo njihov razgovor. sjedeći blizu mene. Ljubav prema znanju uvijek je bila odlika moje prirode. A treba reći da tvoji miljenici od davnina. skoro neostvarivo za Zemljane toga doba. dok nismo stigli u mjesta gdje je tlo bilo plodno i omogućavalo život monocentričnim i bicentričnim bićima. kao što sam ti ispričao o korijenima druge. u čajdžinici grada Argenija. Neka su bila takva zato što je planeta pretrpjela dvije. sjetio sam se da sam već slušao o neobičnoj prirodi predjela kroz koje je trebalo da ide karavana. dragi djedice! . Iako je to putovanje. Savladavši svakojake teškoće. Ahuna i mene su primili u karavanu i nekoliko dana kasnije mi smo krenuli na put. takozvane. . geološke katastrofe. kada se dogaña moja priča. jer su bile moguće razne nepredviñene okolnosti. jer sam se i sam spremao da poñem u "Bisernu zemlju". trebalo da traje vrlo dugo. Morat ću sada da ti ispričam o porijeklu treće azijske grupe. da bih njime tamo odletio.Poglavlje 21 PRVI BELZEBUBOV ODLAZAK U INDIJU Belzebub je nastavio svoju priču. U "Bisernoj zemlji". obožavaju da nose bisere. Još od prvoga dana naš put je vodio kroz klance sa stjenovitim izbočinama najrazličitijih oblika. koje skoro da nisu imale presedana u Svemiru.nestrpljivo je povikao Hasejn. Prolazili smo kroz vrlo neobična mjesta. Zato sam. Ahun i ja smo prvih nekoliko dana naprosto šetali ulicama promatrajući svakodnevni život stanovnika. na brod «Mogućnost". ustao i prišao bićima koja su me zainteresirala.

izmeñu ostalog. a sada se zove Indostan ili Indija. Jednom. posebno Atlantiñana. zasnovali tamo naseobine i time odredili početak druge azijske grupe.Neka mom voljenom djedici bude odato priznanje da je njegov Um dostigao stupanj svetog Anklada! Ne odgovorivši ništa na to. na planeti koja tebe interesira. ali su zbog velike potražnje tako brzo uništena. I mnogi njihovi sunarodnjaci su krenuli za njima. koja će kasnije biti nazvana po njima. pri čemu se to dogodilo u regiji koja obiluje "bisernim bićima". zove se "voda". koje su se ogledale u besmislenom uništavanju monocentričnih stvorenja svoje planete. mnogi od preživjelih. da se uskoro pored obala ovoga kontinenta nije mogao naći nijedan biser. i da nose "talismane". on je u Atlantidi bio skup. a i danas je vrlo cijjenjen. postepeno su se u njoj okupili. a nalazi se u osnovi osnova života svake planete i služi za aktualizaciju procesa Općekozmičkog Trogutoegokrata. i u vrijeme koje je najpogodnije za njihovo uništavanje. Meñu ostalim tričarijama bio je i biser. krenula su u potragu za biserom na druga mora. Dakle. to jest onaj dio Zemlje koji se naziva "getralispan" ili. koji su bili potrebni. "krv" planete. nisu više nalazila na obalama Atlantide. njihove splavi je neočekivano zadesilo snažno «saliakuriapijansko komešanje" ili. I kada se dogodilo da ih tricentrična bića. "Biseri" se obrazuju u odreñenim monocentričnim bićima koja nastanjuju "saliakuriape". Vode. To je bio plodan narod. posebno oni koji su imali rodbinu ili svojtu u Bisernoj zemlji. da se ukrašavaju svakojakim tričarijama. Prvih nekoliko dana ti zemaljski profesionalci su se prepuštali svojim prirodnim sklonostima. za vrijeme plovidbe. 96 . mijenjali tamo bisere za raznu robu i svaki put se vraćali natrag s roñacima. prije druge katastrofe.nešto prije druge planetarne katastrofe. Belzebub se osmjehnuo i nastavio svoju priču. koji sam ti već spominjao. taj dio površine planete Zemlje postao je poznat svim tricentričnim bićima. koja je za tricentrična stvorenja sasvim neprilična. gdje su razmijenili bisere za razne stvari kojih još nije bilo na novom mjestu. ali kasnije. odlazeći sve dalje i dalje od svoje zemlje. a zatim su se vratili u Bisernu zemlju i poveli sa sobom i svoje obitelji. Tih dalekih dana . u koje su bačeni uništavatelji bisernih školjki. takoñer su nastanjivala vodena prostranstva koja su se nalazila oko Atlantide. "oluja". kako bi iz njih dobivala biser i zadovoljavala svoj apsurdni egoizam.Evo povijesti treće grupe. prijateljima ili naprosto radnicima. . Od tada. koja su cilj i smisao svog postojanja vidjela u uništavanju tih monocentričnih stvorenja. kada se ispostavilo da na obližnjem kopnu raste skoro sve što je potrebno za život. Nekoliko tih uništavatelja bisernih školjki otputovalo je nakratko u domovinu. riješili su da se ne vraćaju na Atlantidu i da se zauvijek nastane u Bisernoj zemlji. u kojima se obrazuje biser. dijete moje. kao "Obećana zemlja". njihov broj je neprekidno rastao i oni počeše da naseljavaju svoj novi zavičaj. u suštinama žitelja Atlantide počele su da se formiraju odreñene psihološke posljedice djelovanja odstranjenog organa kundabufera. zapljuskivale su zemlju. Kasnije su mnogi naseljenici s vremena na vrijeme odlazili na Atlantidu. koja se odvijala u vrijeme kada su se obitelji lovaca na pirmarale s Atlantide prvi put iskrcale na obali Mora blagostanja. Tamo je bilo beskrajno mnogo bisernih školjki. a kada je Atlantida potonula na dno mora. Monocentrična bića. jer se posao neprekidno širio. kako tvoji ljubimci vole da kažu. u tom djelu kontinenta Ašark već su živjeli došljaci iz Atlantide.beskrajno dalekih za suvremene Zemljane . Zbog njih se pojavila i potreba. kako oni to zovu.

meñu tvojim ljubimcima postoje dva osnovna oblika "religioznih učenja". Ali. već si nekoliko puta spomenuo riječ "haznamas". Belzebub je nastavio: . stiče sve više sljedbenika. Kada sam prvi put posjetio Bisernu zemlju. molim te. Kada se broj tricentričnih stanovnika treće grupe dovoljno povećao. koju je slijedila većina stanovnika Biserne zemlje. Čini mi se da sam prema tvojoj intonaciji naslutio da tim izrazom označavaš tricentrična bića koja objektivno zaslužuju prezir. Počeo sam ozbiljno da proučavam te religije i pošto sam se uvjerio da jedna od tih religija. saznao sam da je Kozmički Svetitelj. a za sada ću ti reći samo to da on označava odreñenu dimenziju tricentričnog stvorenja. Budi. oni su u svojoj milosti odlučili da se jedan od njih specijalno tamo uputi. Ne upuštajući se u dalja objašnjenja. I tada.Moj dječače. štetnije od uobičajenih. te oni počeše da naseljavaju centralne dijelove zemlje. kako bi pomogli tricentričnim stanovnicima planete. To se dogodilo nekoliko vjekova prije nego što sam ja prvi put osobnim očima vidio Bisernu zemlju. da unište u sebi posljedice nastale djelovanjem organa kundabufera. dobar i objasni mi. aktualizovanu uz pomoć Najvećeg Općekozmičkog Trogoautgokrata. one su počele da šire ideje. kao i uvijek. da od vremena kada su se pojavile nezavisne vjere. Kozmički Svetitelj. koje se sastoji iz jednog planetarnog tijela ili sadrži više tijelo ili nadtjelesnu suštinu. i kod stvorenja iz njihove blizine počela je da se formira duševna osobina uslijed koje se razvijao faktor. objektivno značenje te riječi. kako bi je doveo u sklad s čitavim Sunčevim sustavom. Jedan su izmislila ona tricentrična stvorenja čijoj su prirodi svojstvena takozvana «haznamaska" duševna svojstva. iako su im omiljena mjesta i dalje bile doline dviju rijeka. 97 . Svaka od tih religija zasnivala se na zasebnom i nezavisnom "religioznom učenju".Kada za to doñe vrijeme ispričat ću ti o tom "tipu" tricentričnih bića na koja primjenjujem ovaj izraz.U prvo vrijeme naseljavali su samo dvije regije . Trebalo je da egzistenciju tih stvorenja regulira manje ili više popustljivo. koje su izvirale u središtu kopna i ulijevale se u veliko vodeno prostranstvo. i koju sam pažljivo izučio. istinskog Izaslanika našeg Sveopćeg Vječnog Tvorca. prepuno bisernih školjki. Odlučio je da svoj cilj postigne prosvjećujući um Zemljana. poslat na Zemlju. zasnovana na učenju Svetog Bude. a drugi oblik je zasnovan na detaljnim objašnjenjima koja nam šalju Izaslanici Odozgo. osmjehujući se na svoj osobiti način. Ali. Belzebub. koji mu je dat Odozgo. uzevši obličje tricentričnog bića. to jest religije. reče: . koja je tebi tako draga. čim su Kozmički Svetitelji saznali za žalosne rezultate tih dogañaja. Tu Hasejn prekide Belzebuba: . mnogo razmišljao o tome kako da izvrši zadatak. broj naseljenika nije prestajao da raste. njih s vremena na vrijeme ovamo upućuju najbliži pomoćnici Oca Nebeskog. koncentrirao sam svu svoju pozornost na nju. meñu njima su počele da se pojavljuju individue sa "haznamaskim" sposobnostima. vrlo opasan po normalnu "razmjenu supstanci". zaodjenuo se u formu Zemljanina i uzeo ime Buda. riješio sam da se za ostvarenje svoga cilja borim pomoću "havatviernonija".delte dviju velikih rijeka. ispričat ću ti.Dragi djedice. kada sam detaljno istražio to religiozno učenje. koje s ostalima nije imalo ništa zajedničko. Mislim da je neophodno da ti ispričam o porijeklu te religije. istina ukratko. U takvom biću se ne može pojaviti božanski impuls Objektivne Svijesti. Prije nego što nastavim svoju priču o tricentričnim stanovnicima tog dijela Zemljine površine. ispostavilo se da su u to doba bića nastanjena na Zemlji imala već nekoliko različitih religija.

Pokazalo se da je ta "sklonost" postala nasljedna i da je prenošena iz generacije u generaciju. odlučili da. ne uspevši da 98 . Ovoga puta je našao sljedeće riječi: . koji nastaje kod više ili manje samostalnih kozmičkih suština poslije višestrukog ponavljanja neke radnje. te su postepeno kod Zemljana formirane osobine. da funkcionira jedino pod djelovanjem snažnih vanjskih impulsa.Ovdje svakako treba dodati ono što sam utvrdio tokom svih brižljivih traganja. Uslijed toga. Ali. koje su iz važnih općekozmičkih razloga bile usañene vašim precima i koje su. postao nepotreban. još prije nego što će se na Zemlji pojaviti ovaj Kozmički Svetitelj. koje odreñuju Svete Konačne Uzroke Bića. uz svemilostivu dozvolu. tj. to jest refleks. promjene i funkcioniranje svijesti vaših predaka. podržavajući vas u vašoj želji da se oslobodite štetnih osobina. koje ste sami stvorili. kao i vama. obavivši složene proračune. sve što su opažali. kako je potom prekasno shvaćeno. Zapovijed su odmah izvršili Kozmički Svetitelji koji su za taj problem bili odgovorni. Sunčev sustav je pogodila nenadana nevolja. i počeo je da im otkriva objektivne istine. i da se. njemu je. koja je izazvala ozbiljne posljedice po sve što postoji. koji nosite u sebi lik Njegov! Moju suštinu su ovamo uputile Sveobasjavajuće Sile. Čim su ustrojene te žaljenja dostojne okolnosti. Sveti Buda je riješio da radi svoj posao koristeći njihov Um. Zato im je implantiran odreñeni organ sa specijalnim mogućnostima. zajedno sa svim svojim svojstvima. Kada je taj Kozmički Svetitelj u liku Zemljanina dostigao uzrast zrelog tricentričnog žitelja planete. drugim riječima. koristeći za svoje samousavršavanje Objektivni Um i uvjete zemaljskog života. ali samo malobrojnim posvećenicima. naš Svemilostivi Nebeski Otac naredio je da one budu ukinute. Bez obzira na to. ili su stvorili mogućnost za normalan budući život sebi sličnih. koji je vrlo neobičan za tricentrična bića. na Zemlju je. kada je položaj u vašem sunčevom sustavu stabiliziran i kada je otpala potreba za tim mjerama. prenoseći se iz generacije u generaciju. Da bi se spriječila svemirska katastrofa. koje je izazvalo postojanje organa kundabufera i da spriječite dalji razvoj te nasljedne sklonosti. tvorevine Stvoritelja svega postojećeg. i nemoguće je bilo riješiti se nje.O. mogao je da odredi putove i pokaže vam kako da u sebi iskorijenite one osobine. Prošlo je prilično vremena. sveti "raskoarno" Kozmičkog Svetitelja nastupio vrlo rano. njegovo nekadašnje postojanje izazvalo. počeo je osobno da regulira egzistenciju vaših predaka. Mnogi od njih su se sami oslobodili djelovanja organa kundabufera: ili su stekli svoju istinsku suštinu. Sveti Buda je okupio starješine treće azijske grupe i obratio im se sljedećim riječima: . pored ostalih poduzetih mjera. njihova svijest je transformirala na takav način da to više nije odgovaralo stvarnosti. On je uzeo vaše obličje i. zakonomjerne posljedice. kada se odjednom ispostavilo da je. izmeñu ostalog. Sveti Buda je o tome već govorio duže i podrobnije. vi. Prije svega.O. bića stvorena radi oživotvorenja Nada našeg Sveopćeg Oca! Ubrzo pošto su se pojavila vaša plemena. pa je. Ta posljedica nije bila predviñena. nenormalni uvjeti života na Zemlji. Nešto kasnije. upućen jedan od Kozmičkih Svetitelja. doveli su do toga da je dužina vašeg života vrlo smanjena. izazvane nekadašnjim postojanjem organa kundabufera. bez obzira na to što je organ kundabufera vašim precima odstranjen. one koje beskrajno predano upravljaju Svemirom. Sveti Buda je jasno shvatio da je Um žitelja Zemlje "instinktivno osjetljiv". vašim precima ukloni organ kundabufera koji je. prešle i na vas. Kozmički Svetitelji su. bilo suñeno da umre prijevremeno. prema tome.

svojstvena toj prastaroj navici. na kraju krajeva. u naše vrijeme. potpuno iskrivi "pravilan" vanjski ili unutrašnji tempo njihovog života. posebno onih koji žive u Bisernoj zemlji. koje je on osobno izrekao. ne bi mogao ni da pretpostavi da oni pripadaju njemu. o kome ću ti uskoro pričati. Sveti Buda je mnogo razgovarao s ljudima i objasnio im kakav treba da bude njihov život i kojim redoslijedom jasan dio njihove svijesti treba da regulira manifestiranje podsvijesti. djelomično zbog sklonosti Zemljana raznim "umovanjima". Oni su počeli da mudruju nad njegovim uputama i savjetima i toliko su sve zakomplicirali. počele postepeno da nestaju. Moram da ti kažem da mi je sve to postalo jasno tek pošto je prošlo mnogo vremena od onoga doba o kome govori moja priča. harmonan razvoj čitavog Sunčevog sustava. sve štetne posljedice o kojima sam govorio. I sada. jest da je ponekad dovoljan najsitniji. čak. Ti ćeš bolje shvatiti neobičnost psihe Zemljana. posebno očigledne u naše vrijeme. to jest. nažalost. Sile. ponavljale te pokušaje. ako saznaš detalje nastanka onog običaja koji je doveo do iskrivljavanja učenja Istinskog Izaslanika Neba Svetog Bude. tek onda kada sam šesti put bio na Zemlji. sasvim beznačajan razlog. počela postepeno da deformira njegovo učenje i ono je. kada je nenormalna egzistencija tricentričnih stanovnika Zemlje. pa da se promjeni na gore ili. potpuno uništeno. ukazala se potreba da se ispita odreñena činjenica iz djelatnosti Istinskog Izaslanika Nebesa. Zahvaljujući tome. Svetog Bude. već su najbliži potomci suvremenika Istinskog Izaslanika Odozgo Svetog Bude pali kao žrtve štetnih osobina svoje prirode. koji je jedna od najvažnijih posljedica nenormalnih uvjeta njihovog života. Poslije toga. oni su potpuno izvitoperili Budine upute i savjete i. na veliku žalost svakog Nosioca Čistog Uma i na nesreću tricentričnih bića kasnijih generacija. da bih na licu mjesta. Tokom vijeka ona je u njihovom životu postala prirodna.uvijek besplodno. u stabilnim uvjeta pronašao način iskorjenjivanja posljedica "propusta" Svih Kozmičkih Konačnih Uzroka. I zaista.izvrši zadatak koji mu je povjeren. nalazile istinske riječi Svetoga Bude. koji te toliko interesira. djelomično zbog nenormalnih životnih uvjeta. postala ozbiljna smetnja za normalan. Kod mene ta njihova osobina izaziva gorčinu. Zato ću ti temeljno i podrobno ispričati o tome i reći ću ti kojim se redoslijedom razvijao taj običaj i kako se on izražava sada. u osnovi nerazumijevanja. u objektivnom smislu. naravno. koja su živjela na toj planeti. mogu se postepeno eliminirati. Karakteristična posebnost. Kada sam razmatrao izvjesne probleme sa Svetim Ašjatom Šimem. izazivajući žalosne nesporazume. kao i nasljedna sklonost prema njima. Ta navika je dovela do toga da je već druga generacija poslije smrti Izaslanika. naš uvaženi Nasradin Hodža izrazio sljedećim riječima: "Od znanja je ostao samo dašak. kada bi se njihov sveti autor vratio na Zemlju i riješio da ih izuči. i uvijek iznova. to jest običaja umovanja. utvrdio sam da su u periodu kada je Istinski Izaslanik Odozgo Sveti Buda bio duhovni učitelj stanovnika tog dijela zemaljske površine. Ispostavilo se da su se. osobine koje su se kod njih pojavile uslijed djelovanja organa kundabufera. ali . uz vašu pomoć. Ali. Poslije njegove smrti sve se ponovno vratilo na preñašnje stanje. ja sam ovamo poslat Odozgo. poslije podrobnih istraživanja. koje su odgovorne za Općekozmičke Konačne Uzroke Bića neprestano su. 99 . da bi sve ono do čega su došle tri ili četiri generacije poslije Bude. "pravilan"." Malo po malo. Navika da se mudruje dovela je do deformiranja stvarnih uputa i savjeta Svetog Bude i na taj način izazvala dodatno slabljenje njihove psihe.

Čim sam to utvrdio. mnogi Zemljani su se svjesno odricali svjetovnog života. vratimo se našem razgovoru. tamošnji žitelji su. niti mogu. mnogi tricentrični stanovnici planete počeli su sami. prema vlastitom izrazu. imao je.Jedan od najboljih načina za eliminiranje sklonosti ka formiranju onih osobina vaše prirode. Ali. 100 . bez koje je samousavršavanje nemoguće. da bi doživjeli "patnju" i izgrañivali u sebi "trpljenje". i neki od tvojih ljubimaca odlaze tamo tko bi. jasnu svakom biću koje raspolaže zdravim razumom: Božanski Učitelj. shvatio sam kako se može iskoristiti religija. da napuštaju društvo svojih suplemenika. to može izazvati. One postoje i sada. koje su izazvane posljedicama djelovanja organa kundabufera . uključujući i Zemljane. u vidu da to treba raditi živeći meñu sebi sličnima. ljudi druge i treće generacije poslije Bude. izmeñu ostalog im je rekao: . koji vam nisu uvijek prijatni. trentrodianos ili. pošto se on već podvrgao svetom "raskoarnu". naravno. U njegovoj osnovi nalazilo se netočno razumijevanje nekih drugih riječi. ja još nisam znao kako ona može biti iskorištena za postizanje moga cilja. jer se jedino tako može obuhvatiti sve postojeće. Evo što se dogodilo. u kome su se posljedice utjecaja organa kundabufera izražavale najintenzivnije. sve do naših dana. kasnije sam slučajno nabasao na jedno mišljenje.na nebesima. Kako je smatrao Božanski Buda. u stvarnosti treba da postanu samo čestice Sveobuhvatne Suštine. Te proslavljene "zajednice" nazivane su "manastirima".jest «namjerna patnja". zasnovane na. koje je svojevremeno izrekao Buda. "fizičke faktore". već sam ti govorio da je od propasti Atlantide u prirodi tvojih miljenika počela da se formira takozvana "psihoorganska sklonost ka mudrovanju".na nesreću svih tricentričnih bića toga doba i budućih generacija. I eto . uglavnom bili sljedbenici religije. Kada je Sveti Buda objašnjavao svojim učenicima kozmičke istine. Ipak. koji u prirodi svakog tricentričnog bića dovode do mogućnosti nastanka jednog od tri sveta načela božanskog Triamazakamno. u tom cilju osnovali specijalne zajednice u kojima su. Sveti Buda. točnim poukama Svog Bude i njihova je vjera bila nepokolebiva. čija je osnova . živjeli zajedno. Pristupajući izučavanju finesa njihove religije. Tu se snažno izražava neobičnost psihe tvojih ljubimaca. Sveti Buda je vrlo točnim izrazima objasnio da je moguće osloboditi se djelovanja organa kundabufera. razgovarajući s najbližima od svojih adepta. a najveća "namjerna patnja" može se postići ako prisiliš samoga sebe da trpiš nezadovoljstvo okoline. koje je dijelila većina vjernika. pruža mogućnost izgrañivanja sposobnosti za trpljenje. istina. koje se prenosi iz generacije u generaciju. ili u čitavim grupama. Moj dječače. naravno. ukoliko se u sebi stalno izgrañuje sveti odnos prema neprijatnom ponašanju okoline. čak. koja je i sad vidljiva. "spasili svoje duše". kao što sam već rekao. kako Zemljani kažu. svakodnevni život meñu ljudima. Oni nisu mogli. Kada sam prvi put posjetio Bisernu Zemlju. krenuli su da neprekidno mudruju nad njegovim savjetom. I eto. da usvoje očiglednu činjenicu.Jednom. počela je da se prenosi iz generacije u generaciju. On je savjetovao da se tako postupa jer. da se strpljenje postiže jedino u samoći. kako se tada smatralo. Ta pouka Svetog Bude proširila se meñu njegovim sljedbenicima i. koja se takoñer prenosi iz generacije u generaciju.Svi tricentrični stanovnici kozmosa. savjetujući im da u sebi izgrañuju odreñeno trpljenje. Oni su. Zbog toga se stvorila predstava. takozvani. U vrijeme kada se učvrstilo mišljenje koje sam već spomenuo. Izmeñu ostalog on je rekao: . ali su svoj život planirali tako da "trpljenje" izgrañuju u samoći.

ali teško onome tko ima tek njen začetak. i već samo u njoj jednoj može da se koncentrira i fiksira Objektivni Um. Ali. u vodi ili u zraku. Zato. Ja sam tvrdio da čestice Sveobuhvatne Suštine. riješio sam da iskoristim zabludu Zemljana kako bih izvršio svoj zadatak. kada je jednom zajedno sa svojim učenicima došao u oblast. Upravo preko tih bića mogu da funkcioniraju dva fundamentalna kozmička zakona: svetog Geapararašinoha i svetog Triamazakamno. to jest. on tako nešto možda nikada nije rekao. kako bi time omogućili Objektivnom Umu da se izrazi. vi možete da zadržite u sebi svete čestice Sveobuhvatne Suštine i da ih usavršavate sve do nivoa Božanskog Uma. smatraju sebe česticama Prane. sveto načelo će da prelazi iz jedne vanjske forme u drugu . Istinski Izaslanik Neba Kiminaša. obrazuju odreñenu jedinicu. o kojoj nam je gorio božanski učitelj Sveti Buda. 101 . božanski Um ih ponovno oduhovljuje i one se sjedinjuju s Primarnim Izvorom Sveobuhvatne Suštine. koja u cilju ispunjenja nada Vječnog Tvorca može da aktualizira smisao i želju svega postojećeg u Svemiru. ljudima. Isto kao u Gobu.O. uz svjesno ili nesvjesno učešće vašeg Ja. Zanimljivo je ono što je o tome Zemljanima rekao jedan drugi Kozmički Svetitelj. oni su sebe uvjerili da bez ulaganja bilo kakvih osobnih napora.Ako se Sveta Prana. stvarajući onu Cjelinu. Ta zabluda se održala do danas. koji u sebi nosi svete atome ili dharme. kada sam sve to shvatio. već poslije dvije ili tri generacije.samo venuti i gasiti se. rekao im je sljedeće: . riješio sam da iskoristim taj podatak radi postizanja svog cilja. koja je bila poznata pod nazivom Senkuori. I eto. a na različitim planetima ono od svojih čestica formira tricentrična bića. Naš Tvorac je sve to zamislio i stvorio na takav način da.Fundamentalno Načelo Sveobuhvatne Suštine obuhvaća sve u Svemiru. Zemljani su po svom običaju počeli da mudruju o Budinim objašnjenjima kozmičkih istina i došli su do zaključka da Prana u njima postoji još od momenta roñenja. kada čestice uñu u kružno kretanje. kao što je to rekao sam Sveti Buda. Ideja se sastojala u tome da sveta Prana.Neka je blagoslovljen onaj koji ima dušu. tricentrični stanovnici planete Zemlje! Vi ste obdareni sposobnošću da osigurate funkcioniranje fundamentalnih svetih zakona. u suprotnom. Sveta Prana. Suvremenici Svetog Bude odlično su razumjeli njegovo objašnjenje i trudili su se iz sve snage da upiju i apsorbira čiste (dharme) Sveobuhvatne Suštine. odlučio sam da djelujem putem religije. oni već predstavljaju čestice te Sveobuhvatne Suštine. već i u svim stvorenjima koja su roñena i žive na Zemlji. vi možete svoj individualni Um (Manas) da usavršavate do potrebnog nivoa. bilo da ono boravi na polovini Zemlje. Ali. Te čestice. On je rekao: . ja sam u Bisernoj zemlji lokalnom religioznom učenju smislio dodatak i počeo da ga širim na sve moguće načine. i to svi bez izuzetka. dijete moje. prije nego što nastavim. U stvari. dijete moje. čim sam shvatio da svi stanovnici Biserne zemlje. reći ću da su moja marljiva istraživanja pokazala da bez obzira na to što se pretpostavlja kako je Sveti Buda tvrdio da Zemljani u sebi nose čestice Prane. prodiru u svako živo biće. neka je blagoslovljen i onaj tko je nema. Ta Velika Sveobuhvatna Suština naziva se "Sveta Prana". kristalizira u vama. na taj način. Pretpostavlja se da je Sveti Buda rekao: . ne postoji samo u nama. Zbog tog nesporazuma.

ne bi slučajno dospjela u usta ili nos. Oni su mi bespogovorno povjerovali i postali su moji aktivni i korisni pomoćnici. Ukratko. Ona. Moji prijatelji su svuda išli. već i upotrebu njihovih planetarnih tijela kao "prve nasušne hrane". to namjerno stradanje i duhovni trud. iz neznanja. "teozofija". . već i onih koje su nazivali "divljima". mogu da progutaju. Ipak. i bez toga prilično zamagljenu. ja sam često uvjeravao slušaoce da su te riječi nekada sletjele s usana samoga Svetog Bude. da ne samo što su prestali da ih prinose na žrtvu. 102 . objasnio u koji dio tijela njihovih predaka je implantiran znameniti organ kundabufera. a da toga nisu ni bili svjesni. tek zahvaćenu iz potoka ili rijeke. Drugi su iz predostrožnosti skrivali lica tkaninom. koje je u njima specijalno izazvao Kozmički Svetitelj Božanski Buda. kako je. Od tada su u gradu i njegovim predgrañima. da je sve bilo upravo onako kako oni kažu. počele da bujaju zajednice. isto kao i nekada. takozvanim. Prošlo je samo nekoliko zemaljskih mjeseci od vremena ka sam počeo da propagiram svoje učenje. Oni su koristili štule da ne bi slučajno zgazili nekog insekta ili kakvo drugo majušno stvorenje. kako su sada vjerovali. slične ljudima". tvoji miljenici su do te mjere promijenili svoj odnos prema bićima drugačijih formi. "te sirote malce. Mnogi su se bojali da piju vodu. ne samo da su zabranjivala žrtvovanje bića drugačijih formi. polovinu jedne riječi koriste suvremeni stanovnici te unikalne planete.Ali. postoji još i sada u tijelima njegovih slušalaca. koji je kod njihovih predaka bio smješten duž leña. stanovnicima Biserne Zemlje. Saznao sam još da je Sveti Buda rekao. pokazali su se jalovim i nisu dali očekivane rezultate. od kojih su mnoga sada poznata kao "okultizam". koje je. i naziva se "kičmenom moždinom". i da oni slučajno. "spiritualizam". a već su se skoro na svakom koraku na ulicama grada mogli vidjeti njegovi stanovnici na. nijedna istina. njegov materijalni omotač ostao u donjem djelu kičmene moždine i.. uzevši obličje Zemljanina. uvjeravajući vatreno i strašno svoje prijatelje.nema nikakvog značaja i vremenom može potpuno nestati. čiji je cilj bio zaštita "bespomoćnih" stvorenja različitih formi. Dakle. ukoliko vaš život bude dostojan života tricentričnih bića. koje sam tamo našao. Sveti Buda je..Nažalost. koja žive u zraku. već su samo doveli do nastanka svih mogućih oblika pseudoučenja. Zahvaljujući ovoj mojoj ideji. štulama. I tako dalje. Zbog neobičnosti njihove psihe. od onih koje je svojevremeno objavio Sveti Buda. nije došla do naših dana. strepeći da se u njoj mogu naći mikroskopska. taj materijalni omotač . već su potpuno iskreno počeli da ih smatraju sebi sličnima. izmeñu ostalog. da im "nesretna mala stvorenja". On je ispričao da je Anñeo Luizos taj dio na odgovarajući način nakalemio na repni dio onog mozga. i nikako drugačije. bez obzira na to što je aktivnost tog organa bila potpuno i zauvijek ugašena. Evo na koji način je pola te riječi stiglo do naših ušiju. i to ne samo onih koja su živjela meñu tricentričnim bićima. a i sada se tamo nalazi. i tome slično. samo zamagljuju svijest. oku ne vidljiva bića. a zatim i po čitavoj Bisernoj zemlji. Da. utvrñena u tim zajednicama. moj dječače. bilo slično njima. moja nova izmišljotina dovela je u Bisernoj zemlji do željenih rezultata brže nego što sam mogao da očekujem. prenošen iz generacije u generaciju. Najprije sam u istinitost nove ideje uvjerio svoje prijatelje. "psihoanaliza" i tako dalje. Pravila.nastavio je Buda .

Dakle. njegov naziv je mogao da sadrži korijen riječi «lik". obavijena tisuću i jednom interpretacijom. to ime dali madežu proslavljene arapske pripovjedačice Šeherezade. a oni su smatrali da se materijalni omotač tog organa mora uništiti odmah. i na bazi same te riječi postoje tisuće okultnih "znanosti". A. koji proučavaju tzv. na dug period postigao ukidanje užasnog običaja prinošenja žrtava. koji se nalazio s desne strane njenog zanosnog pupka. "egzaktne znanosti" definiraju značenje tog dijela kičmene moždine . kako je savjetovao Sveti Buda. iz čista mira. koje apsolutno ništa ne objašnjavaju. Onda su svojim slabim umom malo promozgali nad tom riječju i evo što su riješili: «Naravno. Naumio sam putovati kroz regiju koja je kasnije nazvana Tibetom. Kada sam se uvjerio da sam lako i. oni su promijenili drugu polovinu naziva i umjesto "kundabufera" dobili riječ "kundalini". po svom običaju. i do naših dana. dok je taj organ bio aktivan. pošto se ta riječ na njihovom jeziku glasila "lini". izveli su jednu od uobičajenih šala u vezi naziva tog organa. Ali na koji način suvremeni Zemljani. odlučio sam da napustim Bisernu zemlju i krenem ka Moru blagostanja. tajnih i javnih. stigla. on se mora završavati riječju koja znači "bivši".duboka je tajna. Tako je polovina riječi "kundabufer" sačuvana i. kada su oni. Suvremeni znanstvenici su čak smislili ime za donji dio kičmene moždine. sačuvano je do naših dana. Danas se cjelokupna takozvana "indijska filozofija" zasniva na znamenitoj "kundalini". najzad. kako bih se vratio na naš brod. možda. Korijen drugog dijela tog naziva slučajno se poklopio s riječju koja je na njihovom jeziku značila "lik". prenoseći se iz generacije u generaciju. ali pošto je njegova sadržajna osnova sada uništena. skupljeno od zaboravljenih latinskih korijena.Meñutim. počeli da mudruju i pronalaze najrazličitije forme svojih znamenitih "stradanja". "znanstveno" objašnjenje koje sam već spomenuo. I potpuno je nejasno zašto su prije nekoliko vjekova. 103 . a ne postepeno.

to jest. svoje četveronoge radnike i opremu. Noću se veliki broj divljih zvijeri u potrazi za nasušnom hranom. ona su noću tumarala u potrazi za plijenom i lovila stvorenja. koju smo odabrali za putovanje. te tako nismo mogli da se naprosto priključimo nekom njihovom karavanu. Do toga je došlo uslijed anomalnih uvjeta. Sretali smo mnogo monocentričnih i bicentričnih bića. ona su budna i tragaju za svojom prvom nasušnom hranom. koristeći pri tome svakakva sebi svojstvena lukavstva. kod tricentričnih bića. Oni to vrijeme nazivaju "noć". Divlja stvorenja su predstavljala opasnost još i zbog toga što je upravo u to doba u njihovoj prirodi formirana odreñena funkcija. o kojoj ću ti pričati onda. kako bi ih primorali da rade za zadovoljavanje njihovih egoističkih potreba. i to ne samo po tricentrična bića. ili biraju predstavnike za nekakvo društvo. Ta divlja stvorenja su bila vrlo opasna. Nabavio sam nekoliko desetina četvoronogih stvorenja. trebalo je graditi umjetne zaklone kako bismo zaštiti sebe i svoju imovinu od divljih stvorenja. koja su tvoji miljenici pretvorili u robove. nego na mjestima koja smo vidjeli na putu u Bisernu zemlju. Divlje životinje. neophodan tokom puta. kada za to doñe vrijeme. «mule". o kome sam govorio. koje kao svoj cilj proklamira opću sreću za sve. Ta bića su nazivana divljim i stigla su u te krajeve u potrazi za plijenom. to jest u vrijeme kada je u atmosferi njihove planete bio u toku proces Aieiouioja. upravo u periodu. bili su u to vrijeme skoro nedostupni ljudima. kako bih osigurao sve što nam je bilo potrebno za put. kada u atmosferi nema tog procesa. zato što su upravo tada sva divlja stvorenja bila u stanju takozvanog "sna". već su po snazi i lukavstvu dostigle najviši stupanj svog razvoja. neophodna za život. gdje je priroda ove zlosretne planete bila još neobičnija. krajevi kroz koje je prolazio naš put. Ahun i ja smo krenuli na put. koje su stvorila tricentrična bića. kako bismo zaštitili sebe. 104 . Noću je bila potrebna neprekidna pažnja. energija se proizvodi samo onda. koji stvara aktivni element Okidanoh. te zvijeri su ličile na gomile tvojih miljenika kada "igraju na burzi". nezavisno od famoznih kasta i klasa. A pošto je to bilo vrijeme kada obično u te svrhe koriste planetarna tijela slabijih bića drugih formi nastanjenih na Zemlji. opet zbog nenormalnih uvjeta egzistencije. a naročito oni koje sam iznajmio za izvršenje prostih poslova. koji će tjerati životinje i obavljati prost fizički rad. Zemljani su u to vrijeme vrlo rijetko koristili. Dakle. Oni su mogli da putuju tim predjelima samo «danju". čija će planetarna tijela iskoristiti za utoljavanje gladi. "magarci". naprotiv. kada se njihova planeta nalazila u odreñenom položaju u odnosu na svoje Sunce. tvoji miljenici su mogli da se kreću tim predjelima samo danju. Čim su sve pripreme izvršene.Poglavlje 22 PRVI PUT NA TIBETU Maršrutu. morali noću biti vrlo pažljivi i oprezni. "prvom nasušnom hranom". koja se zovu "konji". kada se u njihovim organizmima proizvodila energija. Upravo zbog divljih životinja. čedo moje. zato sam odlučio da organiziram svoju vlastitu karavanu i pristupio sam pripremama. Zato smo tokom putovanja svi mi. Oni su mogli da putuju onda. jer. okupljao oko našeg logora. posebno one najmanje. iznajmio sam izvjestan broj tvojih dvonogih miljenika. koji odgovara odreñenom prostornom položaju Zemlje. "brdski jarci". prolazili smo kroz čudesne zemlje. već i po četveronoga stvorenja. Ovoga puta. naravno. koje su stvorila tricentrična stvorenja.

neće moći da ih spriječe u nošenju "patnji" koje su sami smislili. da mnogo zemaljskih "vjekova" nisam mogao da se toga sjetim a da ne zadrhtim. Čedo moje. želim da ispričam o još jednoj osobnosti stanovnika planete. sektaška doktrina bi se pretvarala u vladajuću religiju. u kome smo prenoćili. Oni su se brižljivo pripremili za put. Sada se zove Tibet. a koja se zove "Krotitelji samih sebe". shvatio sam da su voñe sekte još u Bisernoj zemlji. ali je bez obzira na to. nešto prije preseljenja u planine. ona je kasnije postala poznata pod imenom "budizam". oni su ga nazivali «stradanjem u usamljeništvu". a već je meñu njenim sljedbenicima dolazilo do raskola. Stigli smo u naselje kada je već padala noć i potražili smo "smještaj". koja je. ali usput smo vidjeli i saznali mnogo novih stvari o životu Zemljana. "tigrovi" ili «hijene" ne odvuku jedno ili nekoliko naših četveronogih bića. zato što smo bili vrlo iznureni neprekidnom borbom s divljim bićima. tako da je to potpuno opravdalo utrošeno vrijeme. Za vrijeme večernjeg razgovora ispostavilo se da naši gostoljubivi domaćini pripadaju sekti koja je dobro poznata u Bisernoj zemlji. dok su naši dvonogi radnici. Naš povratak na More blagostanja pokazao se dužim. te nam je svima. ona su se sasvim nedavno preselila ovamo iz Biserne zemlje. koja te toliko zanima. ono je postalo prijestolnica. nastala je uslijed nepravilnog shvaćanja jednog principa budizma. kao i mnogi drugi ljudi. nego put u Bisernu zemlju. iako je poslije toga više puta mijenjala ime. Naselje se zvalo "Sinkratorca". kada su te teritorije naseljene. U vezi s tim. Sekta "Krotitelja samih sebe". naprosto bilo neophodno da makar jednu noć provedemo mirno. Ali. kako smo saznali. Tek što bi se pojavila neka nova religija. Upravo zato su se naši domaćini i nastanili tako daleko od svog naroda . po čitavu noć smo palili vatre. tobože. i svaka novoformirana grupa nazivana je sektom. strijelama ubijali ona stvorenja koja bi se suviše približila logoru. a da "lavovi". Zanimljivo je da oni koji pripadaju sekti. sve što sam od tih fanatika saznao te noći i vidio sutradan. ostavilo je na mene tako težak utisak. Žitelji su nam dozvolili da se smjestimo kod njih i mi smo se tome vrlo obradovali. postali su sektaši odvojivši se upravo od one religije koju sam ja tako brižljivo izučio. smislile vlastiti oblik "patnje". bila zasnovana na točnim uputama Svetoga Bude. a koja je od davnina svojstvena samo njima. gdje bića koja ne pripadaju njihovoj sekti i nisu posvećena u njihovu tajnu. Putovali smo više od mjesec dana prije nego što smo se dokopali omanjeg naselja tricentričnih bića.nastojali su da. jer je ta riječ smatrana uvredljivom i svi su tako nazivali samo one koji pripadaju drugoj sekti.Da bismo otjerali divlja stvorenja. Ipak. bez obzira na moju zabranu. oni su se sa svojim porodicama preselili na nove 105 . Razgovarajući te večeri s domaćinima. sljedbenici neke sekte bili su sektaši u očima svih ostalih samo dotle dok ne bi nabavili "oružje" i "brodove". gdje smo mi imali sreće da dospemo i uvjerimo se da je njegov položaj vrlo dobar. izazovu u sebi to famozno "stradanje". tako da se njihov broj neprekidno smanjivao. Pa ipak ću ti ispričati ponešto od onoga što sam tad vidio i saznao. putovanje bilo vrlo teško. oni bi se podijelili na tabore. Zemlja se zvala isto tako. Žitelji naselja. Odlučili su da odu u nepristupačna mjesta. a posebno našim dvonogim radnicima. neometani sa strane. Ni jedna noć ne bi prošla. nikada sebe nisu smatrali "sektašima". Tu sektu su organizirali sljedbenici vjere. Poslije dugog traganja oni su otkrili to mjesto. a kasnije. a čim bi na raspolaganju imali dovoljan broj i jednog i drugog.

sekta se raspala na dvije samostalne grupe. kroz koji je s velikim trudom mogla da proñe ruka. Put je vodio pored manastira. za koja su smatrali da više odgovaraju usamljeničkom životu. skoro nepristupačne za njihove obične sugrañane. vratimo se našem putovanju. koji su sami smislili. ortodokslude su već izgradile nedaleko od starog naselja dobro organiziran manastir. Ispostavilo se da su. koji su za tuñe oči ostajali tajna. na malom meñusobnom rastajanju. Oslobodivši se tih naslaga oni bi mogli. i kada su njihove obitelji. oni su toliko postigli u smišljanju i uspješnom skrivanju tajni. Od tada "Krotitelji samih sebe" imaju različita imena. izuzev majušnog otvora. Budistički manastir ortodoksluda zauzimao je veliku teritoriju i bio opkoljen masivnim zidovima. Ali. Kada smo se mi pojavili u Sinkratorcu. Raskol se dogodio nešto prije našeg dolaska u Sinkratou. Sada ću ti ispričati o principijelnim razlozima koji su sektaše doveli do raskola. «do smrti". poslije preseljenja na novo mjesto. gdje su boravili članovi sekte. koja sebe nazivaju monasima. preuzetih u domovini. kada su se smjestili na novom mjestu i pristupili ostvarenju svoje ideje o novom obliku patnje. bili ugrañeni sobičci. shvatile što te patnje predstavljaju. ali. a u drugoj su monasi obavljali obrede. nastavili smo put. dok su se još nalazili u Bisernoj zemlji. naspavani i odmorni. To je potrebno. da čak ni bića koja posjeduju Čist Um nisu u to mogla da dopru. pošto su ih na to nagovorile žene. i to bez ikakve oholosti i uobraženosti.živjet će na odreñeni način sve dotle dok njihova tijela ne budu potpuno dokrajčena. i oni su u njima mogli do mile volje da manipuliraju svojim "osjećajima" i "mislima". njihove obitelji su saznale o čemu se zapravo radi i pobunile su se. a oni koji su odustali od zakletvi. gdje su naširoko prakticirale svoje posebne oblike stradanja. Kao što sam već rekao. obično svojstvenih takvim ljudima. U zid su s unutrašnje strane. Drim riječima. koji su njegove stanovnike štitili od bića njihovog obličja i od divljih stvorova. već su nas odmah pustila unutra. Oni su se zavjetovali . smatrao je božanski učitelj. Takva mjesta.glavna manastirska zgrada. kako bi bolje shvatio moje dalje pripovijedanje. oni su na taj način željeli da ono što su nazivali "dušom" "očiste" od tuñih naslaga. te smo zamolili monahe da se nakratko zadržimo u njihovom manastiru. I tako smo se iznenada našli u "svetinji svetinja" njihove vjere. Upravo po tim sobičcima mantir se razlikovao od drugih manastira na Zemlji. posebno žene. pobunile su se i digle uzbunu. koji su ostali vjerni starim zavjetima. odustao od obaveza. 106 . Oni. prema riječima Svetog Bude. nanijetih djelovanjem organa kundabufera koji je. sektaši sebi dali riječ da će napustiti društvo sebi sličnih i da će se po svaku cijenu osloboditi posljedica dijelova onog organa o kome im je pričao božanski učitelj Sveti Buda. Sljedećeg jutra. Upravo je bilo vrijeme kada smo obično pravili predah i hranili svoje četveronožne trudbenike. postojao kod njihovih predaka. tj. U centru prostranog dvorišta nalazila se velika masivna grañevina . da se sjedine sa Sveobuhvatnom Suštinom – božanskom Pranom. Ali. sada su se zvali "ortodokslude".teritorije. nešto iznad poda. Kada je veliki broj sektaša. oni su svoju novu domovinu nazvali «Sinkratorca". U prvo vrijeme. Polovina te zgrade bila je za stanovanje. Učinilo nam se čudno to što nas bića. i male grupe šizmatika počele su da se sele na nova mjesta. kada su počeli u praksi da primjenjuju oblik "patnje". Zidovi ćelija bili su ravni. nazivali su se "katoliklude". Upravo su u tim ćelijama bili zazidani "najdostojniji" monasi. njihov život je protjecao više ili manje harmonično i mirno. nisu odbila. To je dovelo do raskola. ljudi vrlo vješto skrivaju od tuñih očiju. od samog početka svoje povijesti. svojstvene svojoj veri. datih u zičaju.

komad kruha i krčažić vode. naša osjećanja i naše misli teško bi se mogle nazvati prijatnim. kroz jedan majušni otvor. . ne bi došlo svom kraju. dok njihovo bivstvovanje.uzdahnuo je Belzebub . imajući za to razloga. kako ih nazivaju tvoji ljubimci. kada sam statistički obradio svoja promatranja tog procesa. nastala je tzv. i posljednji put. napustili smo to žalosno mjesto. drugim riječima. Ali. kada bi se tamo popeo. koji su pristizali iz Biserne zemlje. i boravili su u velikoj zgradi u centru manastirskog dvorišta. Uzgred. ali se ipak nisu mnogo razlikovali od sličnih formacija. koja tebe toliko zanima. Na primjer. kada sam stigao na Zemlju šesti. Kasnije. svi privrženici sekte znali su za postojanje tog specijalno izgrañenog mjesta. tobože. da su mnogi vrhovi postali viši od svih današnjih formacija te planete. zasnovane na učenju Svetoga Bude. ispričat ću ti o jednoj vrlo neobičnoj pojavi. Redove fanatičnih monaha postepeno su pokopavali drugi članovi te osobite sekte. "zemljotresa".sve dotle dok se njihova planetarna egzistencija ne okonča. koje je dobrovoljno dovelo sebe do propasti. Kada sam prvi put vidio taj neobičan fenomen. bilo bi izvučeno iz improvizirane grobnice. u Zemljinoj atmosferi su se pojavile formacije koje izazivaju debalans. dijete moje . doturajući im na svaka 24 sata. čekajući svoj red. Zbog tih vrhova. uzdizali vrlo visoko. mogao pomoću teleskopa jasno da razlikuješ suprotnu stranu Zemlje. Ovi su to činili s najdubljim poštovanjem. prepuno lišavanja. nepokretno i polugladno. Tvoji zazidani ljubimci ostajali su u manastirskim grobnicama sve dotle. U samoj Bisernoj zemlji. morao sam ponovno da boravim na tim nezaboravnim mjestima i zapazio sam da se čitava zemlja toliko izdigla nad ostalim kopnom. odmah sam pomislio da on u sebi nosi klicu buduće kozmičke katastrofe. ona se čak 107 . naravno. koju sam uočio u tim krajevima planete. gdje se mogao izvesti čin koji je predstavljao krunu njihove religiozne doktrine. Čim bi se prijatelji zazidanog uvjerili u njegovu smrt. Kada smo se odmorili i nahranili svoje dvonoge i četveronoge radnike. a na nekim mjestima. njegovi vrhovi su se. U jednoj glavi svoga rada. na mjestima koja Zemljani nazivaju «planinskim lancem". O zazidanima su brinuli drugi monasi. Takva praksa je i bila razlog što su se žene "Krotitelja samih sebe" svojevremeno pobunile i izazvale raskol u sekti.Da. koja "uzalud strada". gdje su se trentrična bića žrtvovala zbog nesretnog organa koji su Veliki Kozmički Svetitelji. a na njegovo mjesto je odmah dolazio drugi nesretni fanatik tog kobnog učenja. moja mračna predosjećanja još su se pojačala. "blastegoklornijanska sfera".kada smo krenuli na put. otkrili smo da su sve ćelije zauzete. vrhovi koji obrazuju glavni lanac. Kada smo stupili meñu zidove manastira. pokazao sam da visina planinskog lanca raste iz decenije u deceniju. da planine na drugim kontinentima ne mogu čak ni da se usporede s njenim vrhovima. kako na drugim kontinentima. a u svakom većem centru oni su imali agente koji su sektašima pomagali da doñu do manastira. planetarno tijelo toga stvorenja. Kada sam prvi put bio u regiji koja je sada poznata kao "Tibet". Upravo sam tamo izračunao kada je i na koji način izuzetna visina Tibeta bila uzrok "planetarnih udara". Oni su bili kandidati za zaziñivanje. tako i u Aziji. toliko su otišli u visinu. Riskirat ću da tvrdim da bi. svojevremeno implantirali drevnim stanovnicima zlosretne planete. ili. Nastavili smo svoj put ka Moru blagostanja i opet smo išli kroz planinsku zemlju gdje su konglomerati raznih minerala iz Zemljine utrobe formirali raznovrsne izbočine i tvorbe najrazličitijih oblika. čiji je dio i Tibet.

polovina njegove površine sastoji se iz čvrste materije. Zbog toga na odreñenim mjestima te planete. zavisi od toga kakav položaj u danom momentu Zemlja zauzima u odnosu na druga nebeska tijela Sunčevog sustava. dolazi do "planetarnih udara" ili "zemljotresa". . spustivši se rijekom do mora Blagostanja.Dopustite mi. kako bi rekli tvoji ljubimci Zemljani. na to pitanje odgovorio i odmah naredio Arhaelu Luizosu. njena atmosfera u odreñenim vremenskim momentima biva "privučena" u atmosferu drugih planeta ili kometa tog sustava.prekide Beelzebuba Ahun. i Njegovo Prevashodstvo su rekli da je kozmički Sveti Lama. već upoznatom s tim sustavom. Vratili smo se na Mars i prošlo je mnogo vremena prije no što sam ponovno doletio na Zemlju. zbog transformacije kozmičkih supstanci. Dugo se nisam vraćao na Zemlju. pa ipak. gdje smo boravili u progonstvu. On je. u svom Sunčevom sustavu predstavlja neobičnu pojavu. zato što sam se zainteresirao za djelatnost tricentričnih stanovnika Marsa. kao i da poduzme potrebne mjere. i dokopali se izvora rijeke Kerji. jedna polovina predstavlja kompaktan kontinent. nastavi on. da krene tamo i na licu mjesta razjasni uzroke opasnih pojava. u procesu ostvarenja «općekozmičke harmonije". vratili smo se na naš brod "Mogućnost". on ima "kesistsantijansku" površinu. poduzeti blagovremene mjere. dopustite mi Vaša Svjetlosti . Rekavši to.Odlično. s vremena na vrijeme promatrao sam tvoje ljubimce pomoću svog moćnog teskuana (teleskopa). Ipak. Vaša Milosti. Dakle. u zavisnosti od kretanja Zemlje njenom putanjom. u svom beskrajnom milosrñu. brige da će u Svemiru zauvijek nestati uspomena na našeg najmudrijeg od mudrih.od «saliakuriapninskih" masa ili. Eto zašto Arhanñeo Luizos užurbano dovršava sve tekuće poslove. na kome dolazi do udara. koja je na ovoj planeti bila u punom zamahu. . udostojen privilegije da u prisutnosti svoje subraće pred noge Jedinosušnog i Vječnog donese peticiju u kojoj se gorilo o anomalnom rastu nekih planina na planeti koja očigledno spada upravo u taj Sunčev sustav. Vaša Milosti. Treba naglasiti da mjesto. Možda se sjećate. beskrajno poštovanog Nasradina Hodžu. Upravo pred naš odlazak s Karatasa. a druga . drugačije rečeno.i sada razvija. ako prijetnja postane očigledna.reče Belzebub i doda . koju sam prvi put osjetio kada sam primijetio anomalni rast Tibetskih planina. i Njegovo Prevashodstvo su izvoljeli da me udostoje razgovora.imao sam sreće da sretnem vladara našeg sustava Arhanñela Viluara. . kada smo živjeli na pleti Zernakur. da vam saopćim podatke o rastu Tibetskih planina. već staloženije . odlično. ako se nastavi abnormalni rast Tibetskih planina. najzad smo prošli oblasti. prije ili kasnije doći do katastrofe općekozmičkih razmjera. Slava našem Tvorcu! Tvoje riječi će mi nesumnjivo pomoći da se oslobodim brige. Njegovo Prevashodstvo Arhanñeo Viluar je bio običan Anñeo i često nam je navraćao u goste. koje se sada nazivaju Tibetom. Dragi Ahune . Materijalna priroda te "sfere" ne dopušta da se ostvari normalno uzajamno djelovanje svih planeta Sunčevog sustava. Nekoliko dana kasnije.Dopustite. čega ste izvoljeli da se sjetite. koja tebe toliko zanima. Treba reći da Mars. i bubnu sljedeće: .Savladavajući razne teškoće. koji vrlo tanano opaža kozmičke procese.Hvala ti za te podatke. ja ne sumnjam da će Najveći Kozmički Svetitelji. a druga je prekrivena vodom. Za vrijeme našeg razgovora spomenuo sam Sunčev sustav. Eto zašto će. 108 . kako bi krenuo na put. Belzebubovo lice dobi uobičajeni izraz i on nastavi svoju priču.

To je bio vrlo kompliciran posao i da bi ga uspješno obavili. 109 .000. koji je tada već bio moj najbolji prijatelj. Kao što znaš. Prema tome. upravo pred moj povratak sa Zemlje. taj rod je bio očigledno nedovoljan za Marsijance. Ali u tom djelu pšenica može da dobiva vlagu.moj novi teskuano. da bih se vidio sa Gornahoorom Karkarom. kako to Zemljani zovu. te je rod žita uvijek činio samo jednu sedminu od ukupnog procesa božanskog Geptaparaparšinoha. moj dječače. Ponekad sam radi odmora odlazio na planetu Saturn. Marsijanci su neprekidno morali da pronalaze sve nove i nove mašine i mehanizme. meñu kojima je bilo i vrlo originalnih i oštroumnih primjera. dakle. neophodnu za svoj rast. "kruh". morali su da koriste pričuve planetarne vode. počeli su da kopaju specijalne "kanale" za puštanje vode. koji je udaljene objekte uvećavao 7. i kome sam dugovao izvanredan pribor .Pošto tricentrični stanovnici Marsa kao prvu nasušnu hranu upotrebljavaju samo prosforu ili. oni uvijek siju "pšenicu" na kopnenom djelu svoje planete. a da bi ga povećali.285 puta. da nañu način i dopreme je sa suprotne strane Marsa. jedino iz takozvane "rose". Za nekoliko godina oni su najzad uspjeli da riješe to pitanje i. mene «su oduvijek zanimali novi pronalasci i zato sam bio obuzet tim novim poduhvatom.

Poglavlje 23 ČETVRTO BELZEBUBOVO PUTOVANJE NA PLANETU ZEMLJU Belzebub je nastavio svoju priču ovako: . kako bi mi na licu mjesta pomogao svojim znanjem. prema svojoj prirodi. Prije svega. kada su izvršene sve pripreme.285 puta. Teškoća se sastojala u tome što je naša maršruta sa Saturna na Mars prolazila kroz kozmičke sfere koje još nisu odgovarale prirodi Gornahoora Karkara. asistent mog prijatelja je. iznenada smo uočili jednu činjenicu. bio adaptiran organizam Gornahoora Karkara. tako i u kozmičkom eteru meñuprostornih sfera. «Kipreno» kasnije. te smo odmah počeli da razmišljamo o tome kako da izvedemo našu namjeru. jer je na nju. s njim dijelio svoje utiske o neobičnosti psihe tricentričnih stanovnika Zemlje. koji bi se tokom «općekozmičkog kretanja" u nekom momentu našao u mom vidnom polju.Četvrti put sam posjetio Zemlju na molbu svog prijatelja Gornahoora Karkara. Atmosfera na Marsu je slična atmosferi Saturna. posjećivao Saturn da bih se vidio sa svojim drugom. pod njegovim rukovodstvom. zato što je. bića prilagoñenog da živi jedino na svojoj rodnoj planeti. A sada ću ti reći zašto je Karkar smatrao potrebnim moj povratak na Zemlju. od vremena kada sam se sprijateljio s Gornahoorom Karkarom. Počeo sam da mu šaljem (kao i tvom stricu Tuilanu) kopije svojih zapisa o Zemljanima. on je smislio "teskuano". jer je rad u laboratoriji postajao sve složeniji. i moj prijatelj se vrlo brzo aklimatizirao i osjećao se skoro kao kod kuće.000. ili "teleskop". tokom "razmijene osobnih poslanica". Već sam rekao da sam ponekad. Zbog toga sam odlučio da odem na Zemlju i da odande prevezem na Saturn nekoliko bića koje Zemljani nazivaju «majmunima». Teskuano. koja je meñu nama postala predmet ozbiljne razmijene mišljenja. pošto samo razmotrili to pitanje. Sutradan. on je kratko razmislio i složio se. koji su se odvijali kako u kozmičkim supstancama iz kojih se sastoji atmosfera planeta. Upravo za vrijeme svog boravka na Marsu. Za vrijeme tih susreta uvjerio sam se u njegovu veliku učenost. uvećavao udaljene kozmičke objekte 7. 110 . kada sam predložio Gornahooru Karkaru da poleti sa mnom na Mars. koji je on konstruirao. Rezultat naših besjeda bio je da se moj prijatelj toliko zainteresirao za tvoje miljenike da me je vrlo ozbiljno zamolio da ga snabdijevam detaljnim informacijama o svojim promatranja. Dakle. Jednom. bio je čudo naučnog Uma. kao što sam već spomenuo. po kome je moja opservatorija postala slavna u čitavom svijetu. da bismo na njima izvršili niz eksperenata radi objašnjenja činjenice koja nas je naprosto zaprepastila. tako što je u nju postavio aparat za proizvodnju materije koja stvara atmosferu Saturna. pristupio opremanju specijalne prostorije na brodu "Mogućnost". a jednom mi je palo na pamet da ga pozovem na Mars. radi odmora. koristeći pri tome odreñene procese. mogao sam ponekad iz svog doma na Marsu da promatram sve što se dogaña na površini nekih planeta onog zvjezdanog sustava. kao i u razgovorima. poletjeli smo na Mars i sretno stigli mojoj kući. uglavnom. dugovao učenosti svoga prijatelja. Želim da naglasim da je moja laboratorija kasnije postala poznata i da je oprema u njoj zaista bila najbolja u Svemiru. A to sam. moram da kažem da sam uvijek. kada smo Gornahoor Karkar i ja zajedno pomoću teskuana promatrali život tvojih miljenika. Pomoću tog teskuana.

To svojstvo. dijete moje. uslijed raznih dogañaja. nastalih kao rezultat sedmog planetarnog procesa uzajamnog uništavanja. Njegovi suvremenici su. nasljeñivano je iz generacije u generaciju i stiglo do mnogih suvremenih Zemljana. njegova tetka. dokaza koji mogu da se rode u Umu tih čudaka Zemljana. na osnovu kojeg je sklepao zamršenu teoriju. Što se tiče lažne teorije. Ali. od tada.uzgred. povodom porijekla majmuna. Belzebub se okrete svom unuku i reče: . a ponekad u njima potiče vrlo snažnu želju da po svaku cijenu ustanove tko je od koga postao: oni od majmuna. koju je snabdio svim mogućim vrstama «logičkih dokaza». po imenu Darwin. kada se takozvana "kultura" koncentrirala na "europski" kontinent. majmunsko pitanje. U ovom eterogramu govori se o tvojim ljubimcima i o majmunima. naravno . drugo.Tu je Belzebub napravio stanku. U svojoj teoriji Menitkel je "dokazao" da su njegova "braća majmuni" postali. naravno. to pitanje uglavnom pokreću dvonošci koji žive na kontinentu nazvanom "Amerika". Ta fatalna ideja izrodila je tada kod većine tih nesretnika još jedno svojstvo. Menitkel je prikupio bogat materijal o porijeklu majmuna. i zato je ovaj bio potpuno slobodan. tricentrična bića. Menitkel je postao znanstvenik iz dva razloga: prvo. to jest metalna pločica sa snimljenim eterogramom. kako me obavještava ovaj eterogram. po imenu Menitkel. a bolesna sklonost ka umovanju počela da se manifestira izrazito snažno . ili majmuni od njih. bespogovorno povjerovali "tetkinom razmaženku" i nisu čak ni pokušali da ga kritiziraju. Ipak. Taj "veliki" znanstvenik je. nego baš od "podivljalih" ljudi. koji je trebalo da prinese svom organu sluha kako bi čuo saopćenje. ni manje ni više. postavši instinktivnim. obavještava me da je «majmunsko pitanje" vrlo zabrinulo tricentrične stanovnike Zemlje. i doveo do onoga što je nazvano "sedmim velikim procesom uzajamnog uništavanja". razumije se. Moram ti reći da zbog nenormalnih životnih uvjeta. koje je dovelo do tako čudovišne ideje. ono je sada već vrlo dugo.tada je. jer mu je donijet "lejtuharos". Pošto je saslušao tekst. ili problem porijekla. Iz dosade. kako oni kažu. Njegov ujak zelenaš. Vrlo se dobro sjećam da je do «pometnje u umovima". prvi put došlo kada je takozvani «kulturni centar" bila zemlja Tikliamiš. koja se povremeno intenzivira. polazeći od iste 111 . Poticaj za pojačano zanimanje za dati problem dao je učeni Zemljanin."veliki" i. Iako ih je to pitanje. kakve se koincidencije dogañaju u našem svijetu. bila je poznata provodadžika i zvana je u kuće raznih vlastodržaca. koji je trajao oko pola vijeka. Sada. po običaju. problem. kada je on već bio skoro odrastao čovjek. Početak te "pometnje" predstavlja umovanje jednog "znanstvenika nove formacije". zauzelo važno mjesto u razmišljanjima tvojih miljenika. izmeñu ostalog. još odavno imaju jednu neobičnu osobinu. jednom. ostavio je Menitkelu bogato nasljedstvo. ta bolest potpada pod fundamentalni kozmički zakon Geptaparaparšinoh prema kome se njen intenzitet mijenja u odreñenim ciklusima . koja nije imala djece. dobio je na poklon knjigu pod nazivom "Uputa o pravilima bontona i o pisanju ljubavnih pisama". ta teorija je postepeno zaboravljena i nestala je iz njihovog pamćenja. ona se održala na svojoj poziciji oko dvije stotine godina i čvrsto se uglavila u "Umove" većine Zemljana. "vruća tema dana". Eterogram mi je poslat s Marsa i. koji se rodio u čudnom "Umu" tvojih miljenika postao je predmet diskusija i igre fantazije. koju je sročio "nasljednik zelenaša". u većoj ili manjoj mjeri brinulo i prije. na nesreću tricentričnih stanovnika Svemira. novog kova.Vidiš li. koja su nastala i žive na Zemlji. koje je kod njih izazvalo lažno osjećanje da su majmuni nešto sveto. koje sam upravo spomenuo.

reći ću ti nešto o onoj svetoj supstanci koja je rezultat progresivne transformacije svakog oblika "nasušne hrane" i formira se kod svakog bića bez obzira na njegov "moždani sustav". ta supstanca se pojavljuje kod svih bića.djelomičan propust jednog od Najviših Kozmičkih Svetitelja.zemaljske logike od koje je pošao i Menitkel. možda bi objasnili tajnu porijekla svojih "roñaka". i ja ću ti je vrlo detaljno izložiti. On je govorio da su. Na njihovom mjestu formirani su novi dijelovi kopna. u vrijeme kada su posljedice djelovanja organa kundabufera počele da se manifestiraju u prirodi Zemljana. 112 . Prvi je . Kao prvo. ili «jajna ćelija". Što se tiče istinitosti ovih teorija "velikih" zemaljskih znanstvenika. koja će kasnije biti dominantna. i u suglasnosti s Velikom Prirodom. tvrdio nešto potpuno suprotno ovome. a da bi je ostvarili. Upravo zato su mnoga tricentrična bića aktivnog i pasivnog pola ili. poslužila su dva potpuno nezavisna uzroka. Ja mislim da bi tvoji miljenici mogli da nañu odgovor na ovo pitanje. i da su takva razmišljanja smatrali "višim manifestacijama Uma".u ženama. nije bilo čak ni spomena da bi se oni mogli pojaviti .nenormalni uvjeti koje su tvoji ljubimci sami stvorili. da izbacuju iz sebe svetu supstancu samo radi zadovoljavanja te želje. ne bilo nikakvih majmuna. Radi se o tome da niti su ljudi postali od majmuna. u njima je postepeno formirana osoba. Kada je planetu pogodila druga katastrofa. neophodnih za život. kada bi znali da primjene jedan drugi aforizam našeg jedinstvenog Nasradina Hodže. a drugi . kao i monocentrična i bicentrična bića koja su imala sreću da prežive. te je sve živo bilo obuzeto užasom. bila prinuñena da vrlo dugo žive izolirano. ona se svjesno može preobraziti u cilju formiranja nadtjelesnih suština. pod vodom je nestala ne samo Atlantida. nego su nestala i druga velika i mala otoka. Nešto prije druge katastrofe. Zahvaljujući dalekovidnosti i volji našeg Sveopćeg Oca Stvoritelja. Kao početak razvoja tih "nepravilnih" bića . koji je on često ponavljao: "Žena je uzrok svih nesporazuma.povijest tih vrsta počela je tek kasnije. "muškarci" i "žene". ako je riječ o ženama.zahvaljujući svijesti." Da su se prilikom rješavanja tog pitanja sjetili te mudre maksime. Genealogija majmuna je vrlo složena i neobična. to jest. Sve te promjene trajale su dugo i bile su praćene neprekidnim potresima. ja tu mogu jedino da se sjetim našeg mudrog Nasradina Hodže. kod tricentričnih bića. niti su majmuni postali od ljudi. kako bi sva bića mogla svjesno ili automatski da ispune dug koji se sastoji u produžetku vrste.baš kao i svih manje ili više ozbiljnih dogañaja (ozbiljnih u subjektivnom smislu). Ali. koji je jednom rekao: "Oni zaslužuju jedino spomen. zapravo. koja je zadesila Zemlju. Ta sveta supstanca zove se «egzioegari". to jest bez partnera suprotnog pola. kao i svih drugih nesporazuma . iznenada su se našla na novoformiranim. kao i dijelovi kontinenata. koje ih toliko muči. prije druge katastrofe. jer traže biser u govnu". Neki od tvojih tricentričnih ljubimaca. imaj u vidu da su više vjekova Zemljani razmatrali ovo i njemu slična efemerna pitanja. ona ima još jednu funkciju . ljudi postali od "gospode majmuna". Prije nego što nastavim priču. i ne posjeduje nikakve vanjske i unutrašnje razlike. koju suvremeni tricentrični Zemljani nazivaju «propašću Atlantide". Tu osobinu predstavlja želja za "uživanjem". kako oni kažu. mnogi su počeli da čine stvari koje ne priliče tricentričnim bićima. a tvoji miljenici je nazivaju "sperma" (kada se radi o muškarcima). već je uzrok pojave majmuna. U svakom slučaju. potpuno nepoznatim dijelovima kopna.

tako nešto nije u potpunosti zadovoljavalo i onda su "usamljene sirotice". dok je u egziogariju žene lokalizirana «božanska negacija". a koji je zatim nastavio da djeluje na prirodu njenih stanovnika. kako sada kažu. na kojima žive tricentrična stvorenja suprotnih polova. poznatog kao «zakon srodstva svih vibracija". sveta supstanca. koju je Velika Priroda i dalje stvarala u cilju produžetka vrste. iako prethodno potpuno samostalni. Razmotrimo sada mogućnost da do takve anomalije doñe prilikom sjedinjavanja dva različita egzioegarija. uz učešće treće samostalne sile svetog Triamazikamna. bićima različitih moždanih sustava. anomalija u sjedinjavanju dvaju egzioegarija različitih vrsta može se dogoditi jedino pod utjecajem kozmičkog zakona. koja se neprekidno i neizbježno u njima stvara. koji je aktivirala druga razorna katastrofa na toj zlosretnoj planeti. većina Zemljana nije željela da se zadovolji uobičajenim procesom izbacivanja svete supstance. kao i na drugim planetima Svemira. ili "žene". To osjećanje je automatski bilo praćeno patnjom. i njezino izbacivanje se neizostavno mora odvijati uz učešće jedinke suprotnog pola. U slučaju o kome govorim. počeli da zavise od vanjskih sila. krenule da traže bića drugačijeg izgleda i da ih obučavaju partnerstvu. i u suglasnosti s aktivnom energijom Velike Majke Prirode. može se normalno koristiti za produžetak vrste putem božanskog procesa "elmuarno". Sve je to dovelo do toga da su se u našem velikom Svemiru pojavila bića koja se mogu opisati riječima Nasradina Hodže "nit' smrde nit' mirišu". to jest muškarci i žene. sva osnovna pravila i zakonitosti stvaranja i postojanja svijeta. Na Zemlji. a pošto su nekoliko godina morala da žive bez jedinki suprotnog pola. ili osjećanje «sirklinimana". u njima se rañalo jedno čudno osjećanje. razlika izmeñu njihovih svetih supstanci sastoji se u tome što je kod bića muškog pola u egziogariju lokalizirana "božanska potvrda". čedo moje. Isto kao i kod nas. sjedinjavanje egzioegarija dva bića suprotnog pola odvija za vrijeme procesa svetog elmoarna. koje su uvijek bile lukavije i domišljatije od muškaraca.Od tada. ili negativna sila tog svetog zakona. Prema planu i volji Nebeskog Oca svega postojećeg. i to nedostojno iskustvo ih je potpuno zadovoljavalo. U vezi s tim treba naglasiti da je Tvorac modificirao božanski zakon Triamazikamno. Ali tricentrična bića suprotnog pola. jer su ona još odranije vodila nedoličan način života. Podsjeti me da ti u nekom zgodnom trenutku ispričam kakve je periode. kada ti budem podrobno objasnio. tricentričnim bićima. ukoliko se te svete supstance ne bi oslobodili mehaničkim putem. čija je posljedica začeće i razvoj nove vrste živih bića. čiji sveti egziogari predstavlja početak novog bića. nije bilo svojstveno da koriste egzioari za potrebe viših tijela. Ali. što doñi do nastanka novog bića. Zahvaljujući tome. uslijed čega su ti procesi. "onanam" i "pederastiju". stvoreni su odreñeni uvjeti u kojima se. koji ona sama stvaraju. kako bi osigurao procese koji se odvijaju u Svemiru. 113 . kao i zbog toga što je većina ljudi izbjegavala da tu supstancu svjesno koristi za potrebe viših tijela. Ali. Priroda odredila za odvijanje normalnog procesa korištenja egzioegara u cilju produžetka vrste. ti ćeš potpuno shvatiti ovaj kozmički zakon u svim njegovim aspektima. ili pozitivna sila svetog Triamazikaa. sile "božanskog pomirenja". pribjegla su neprirodnom načinu izbacivanja svete supstance egzioegari. Bića muškog pola prakticirala su neprirodne načine "murdurten" i «androperestiju" ili. koja su imala sreću da izbjegnu smrt. kao što sam obećao.

A sada slušaj: na planetima na kojima vladaju normalni životni uvjeti. koji sam upravo dobio. na planeti je zapažen fenomen sjedinjavanja egzioegarija bića suprotnog pola. namjeravaju da u tom cilju izvrše "znanstveni eksperiment". dovode njihov Um u stanje nevjerojatnog uzbuñenja.oni od majmuna ili majmuni od njih. tokom užasnih godina. tvoji miljenici. s vremena na vrijeme. gdje živi mnogo majmuna. egzioegari. Tu Belzebub ušuti. koja je tako obuzela tvoje misli. I došao sam do zaključka da su oni.U eterogramu. bića nastanjena na pleti. pripadnika različitih moždanih sustava. koja će odande dopremiti izvjestan broj majmuna radi "naučnih ispitivanja". vrlo slični mnogobrojnim vrstama četveronožaca. pri čemu svaki rod nevjerojatno podsjeća na odreñenu vrstu nekih drugih bicentričnih četvoronožnih stvorenja koja žive na planeti. u organizmu triceričnih bića "muškog pola". kada postoji odreñena kombinacija kozmičkih sila i kada počne da djeluje zakon "srodstva svih vibracija". egzioegari nastao u tricentričnom biću «ženskog" pola. Upravo uslijed toga su se pojavili preci različitih vrsta majmuna.tricentrična bića suprotnog pola sjedinjavala su svoj egzioegari s aktivnim egzioegarijem različitih vrsta četvoronogih bića. oni se u potpunosti. u odreñenim uvjetima. počeo sam. odredili pojavu takvih bića u budućnosti. Razlog je jednostavan . A zatim su teška vremena prošla. poklapaju s karakterom i ponašanjem tricentričnih bića ženskog pola. S druge strane. Ipak. bilo je riječi i o sljedećem: Zemljani su odlučili da jednom zauvijek riješe tko je od koga postao . izvana gledano. koji se sada nazivaju "majmunima". koje su uslijedile poslije katastrofe. koji i sada postoje. koja žive na Zemlji. na Zemlji je uspostavljen relativno normalan život i tvoji miljenici suprotnih polova ponovno su počeli da žive zajedno. ponovno su pribjegla svim uobičajenim trikovima. kao rezultat tog sjedinjavanja. ali samo kao aktivni faktor u aktualizaciji procesa fundamentalnog božanskog zakona Triamazikamno. poslali ekspediciju. I ti čudaci. te se majmuni od tada razmnožavaju samostalno. po navici koja je postala moja druga priroda. Cjelokupno moje dugogodišnje iskustvo govori mi da će taj "znanstveni eksperiment" neosporno izazvati ozbiljno zanimanje tvojih ljubimaca i da će neko vrijeme služiti kao hrana 114 . i reče: . ma gdje se one nalazile u Svemiru. Upravo oni ne daju mira tvojim ljubimcima i. Najzanimljiviji rezultat te anomalije u prirodi tricentričnih stanovnika Zemlje. može uspješno da se spoji sa egzioegarijem bicentričnih bića "muškog" pola. pažljivo da ih promatram. produžetak njihovog roda bio je moguć zato što se začeće prvog anomalnog bića odvijalo u uvjetima koji su. drugim riječima. Ako se može vjerovati eterogramu. do najsitnijih detalja. Ukratko. što je u Svemiru vrlo rijetko. po tom zakonu se nikada ne može sjediniti s egzioegarijem. Što se tiče karaktera i ponašanja raznih vrsta majmuna. kada sam za vrijeme svog posljednje putovanja na Zemlju viñao tamo majmune. koja i sada nastanjuju Zemlju. je to što sada postoji mnogo redova majmuna. i to kako aktivnog tako i pasivnog pola. zbog čega su u Afriku. zapravo. nastalim u organizmu bicentričnih bića suprotnog pola. Dječače moj. ponekad. koji se izvana gledano razlikuju. Poslije duge pauze on pogleda svog ljubimca Hasejna s nekakvim naročitim osmjehom. pojavili su se preci tih "nepravilnih" stanovnika Zemlje. egzioegari se obrazuje u organizmu tricentričnih bića koja imaju organe opažanja i preobražaja sile "božanske potvrde" svetog Triazikamna.

za mnogobrojne diskusije i interpretacije. Sve je to razumljivo na Zemlji i potpuno je u duhu neobičnog Uma njenih stanovnika. Što se tiče samog eksperimenta koji oni namjeravaju da izvedu s majmunima donesenim iz Afrike, odmah mogu sa sigurnošću da kažem da će oni u prvoj fazi postići brz uspjeh. To će se dogoditi zato što je majmunima po prirodi svojstveno takozvano «podražavanje"; oni to vrlo vole da rade i, naravno, oni će odigrati svoju ulogu i s entuzijazmom će pomagati tvojim tricentričnim ljubimcima u njihovom «naučnom eksperimentu". Ako se razmisli o tome kakvu bi korist ljudi mogli da izvuku iz tog istraživanja, do najtočnijeg zaključka će doći onaj tko se sjeti riječi sjajnog Nasradina Hodže, prepunih najdublje mudrosti: "Sretan je otac čiji je sin nečim zauzet, makar i ubojstvima i pljačkom, jer tada neće imati vremena za podražavanje." Izgleda, unuče, da ti još nisam rekao kako to da, iako sam napustio zvjezdani sustav Ors, i dalje dobivam informacije o tome što se tamo dogaña, kao i o svim važnim dogañajima na Zemlji. Ti se svakako sjećaš da sam prvi put posjetio Zemlju zbog jednog našeg mladog suplemenika. Poslije svih dogañaja, koji su se tada desili, on više nije želio da ostane na Zemlji i vratio se s nama na Mars, gdje je kasnije postao odličan vladar naše marsovske kolonije, a još kasnije i svih naših kolonija, koje su iz raznih razloga opstale u zvjezdanom sustavu Ors. Dakle, kada sam napuštao taj sustav, poklonio sam vladaru svoju čuvenu opservatoriju, zajedno sa svom opremom. U znak zahvalnosti on mi je obećao da će me jednom u marsovskoj godini obavještavati o svim važnim i zanimljivim dogañajima koji su se za to vrijeme odigrali na nastanjenim planetima. Znajući da me posebno interesira život tricentričnih stanovnika Zemlje, on me, kao što vidiš, vrlo detaljno informira o njima; zato znam sve, iako se nalazim daleko, daleko, čak i za njihove, kao vjetar lake misli. Vladar dobiva podatke na osnovu vlastitih promatranja iz opservatorije koju sam mu poklonio, kao i na osnovu informacija, koje za njega prikupljaju 3 naša suplemenika, koji su po vlastitom izboru zauvijek ostali na Zemlji. Svatko od njih na toj planeti ima svoj posao (to zahtijevaju lokalni uvjeti). Jedan drži "pogrebno tvrtku" u jednom velikom gradu, drugi živi u drugom velikom gradu rukovodi kancelarijom za sklapanje brakova, a treći se bavi zamjenom valuta, zbog čega je u gradu organizirao mrežu agencija. Ali, moj dječače, zbog eterograma, ja sam mnogo odstupio od svoje osnovne priče. Hajde da se vratimo na preñašnju temu. Kada sam četvrti put doletio na Zemlju naš brod "Mogućnost" se spustio na more koje se zvalo "Crveno". Izabrali smo to mjesto zato što je to more zapljuskivalo obale kontinenta Grabonci, sada Afrike, gdje je majmuna, koji su mi bili potrebni, bilo mnogo više nego bilo gdje na Zemlji. Uz to, to more je bilo vrlo zgodno za slijetanje kozmičkog broda. Ipak, posebno je bilo važno to što se u blizini nalazila zemlja, koja je u to vrijeme bila poznata kao Nilija; ona se sada zove Egipat. U to doba tamo su živjeli naši suplemenici, koji su željeli da ostanu na, Zemlji, i ja sam računao na njihovu pomoć u hvatanju majmuna. Poslije spuštanja, napustili smo brod i dokopali se obale; tu smo uzjahali deve i krenuli u grad, gdje su živjeli naši zemljaci - u prijestolnicu budućeg Egipta. Ona se zvala "Teba". Već prvog dana mog boravka u Tebi, jedan od naših zemljaka mi je, izmeñu ostalog, ispričao da su lokalni stanovnici projektirali novi sustav promatranja nebeskih tijela i da su, tko bi postigli željeni efekt, izgradili objekte potrebne za to.
115

Pričalo se da novi sustav pruža takve ogromne mogućnosti, kakvih nikada ranije na Zemlji nije bilo. Kada mi je ispričao o svemu što je vidio osobnim očima vrlo sam se zainteresirao, jer mi se učinilo da su na Zemlji, može biti, našli način da riješe teškoće s kojima sam se i sam stalno sretao dok sam gradio svoju marsovsku opservatoriju. Sutradan sam zamolio jednog od svojih zemljaka da poñe sa mnom: on je u Tebi imao mnogo prijatelja, meñu kojima je bio i rukovodilac izgradnje objekta, koji je privukao moju pozornost. Dakle, zajedno s mojim vjernim Ahunom i svojim novim drugom, sjeo sam u čamac i krenuo niz veliku rijeku, danas poznatu kao Nil. Ogromne, tek završene grañevine, uzdizale su se nedaleko od mjesta gdje se rijeka ulijevala u veliko vodeno prostranstvo. Neki dijelovi tih grañevina su me posebno zanimali. Teritorija na kojoj se odvijala gradnja (a nije grañena samo opservatorija, već i stambene zgrade) zvala se tada "Avazlin", nekoliko godina kasnije počeli su je nazivati "Kejronana", a danas se naprosto zove "predgrañe Kaira". Izgradnja tih grandioznih objekata započela je mnogo prije mog četvrtog leta na Zemlju, po zapovijed jednog "faraona" - tako su se zvali carevi u tim krajevima - i, kada sam prvi put posjetio tu zemlju, njegov unuk, takoñer faraon, dovršavao je izgradnju. Iako sama opservatorija koja me je zanimala još nije bila sasvim dovršena, u njoj su se mogla vršiti promatranja kozmičkih objekata i mogao se proučavati njihov meñusobni utjecaj, kao i utjecaj na zemaljski život. U to doba, Zemljani koji su se bavili takvim promatranja i istraživanjima, zvali su se "astrolozi". Meñutim, kasnije, kada se bolesna navika da se svemu kumuje, proširila planetom, ti stručnjaci su "degradirani", te su postali "stručnjaci" samo za davanje imena raznim nebeskim tijelima i počeli su ih nazivati "astronomima". Vrijednost i značaj po ljudski život, kako znanstvenika dalekih epoha, tako i njihovih suvremenih "sljedbenika", vrlo se razlikuju i pokazuju stupanj opadanja onih mogućnosti, koje vode ka sposobnosti zdravog razmišljanja; ta sposobnost mora biti svojstvena tvojim ljubimcima kao tricentričnim bićima; zato mislim da je neophodno da prokomentiram ovu promjenu koja je donijela pogoršanje i da ti pomognem da se približiš razumijevanju samog procesa. U to doba, odrasli Zemljani, koji su se zvali astrolozi, promatrali su i istraživali različita nebeska tijela ne samo radi prostog izučavanja znanstvene oblasti koju su predstavljali; oni su takoñer preuzimali na sebe odreñene obaveze koje su se ticale njihovih suplemenika. Jedna od glavnih obaveza astrologa bila je da bračnim parovima, koji su pripadali njihovom narodu i koji su željeli da imaju potomstvo, daju savjete o najpovoljnijem vremenu i obliku procesa svetog elmoarna, potrebnog za začeće. (Sve je to zavisilo od tipa bića, kojima je davan savjet.) I kada bi se na svijetu pojavili rezultati tog procesa, ili kako Zemljani kažu, "novoroñenčad", astrolozi su za svakog od njih sastavljali "oikiuneriš", koji tvoji ljubimci nazivaju "horoskopom". Od tada bi oni ili njihovi predstavnici rukovodili tim mladim bićem dok je odrastalo, pa i kasnije - u zrelo doba. Oni su mu davali potrebne instrukcije, koristeći horoskop i kozmičke zakone, koje su tumačili polazeći od promatranja nebeskih tijela i njihovog utjecaja na životne procese na svim planetima. Evo što su predstavljala ta uputa ili savjeti. Kada bi došlo do poremećaja funkcije organizma nekog tricentričnog Zemljanina, ili se barem pojavila tendencija da do tog poremećaja doñe, trebalo je da on ode kod astrologa u svom kraju, koji je na osnovu horoskopa i odstupanja od njega, nastalih uslijed promjena u atmosferskim procesima pod utjecajem drugih planeta njihovog Sunčevog sustava, bio dužan da svom klijentu da odreñene upute i savjete. Evo što su ti sjeti sadržali: što treba činiti sa
116

svojim planetarnim tijelom u odreñenim periodima kretanja planeta oko Sunca, na primjer, kako treba biti postavljen ležaj za spavanje, kakva se putovanja preporučuju, s kojim ljudima treba izbjegavati susrete, i slične stvari. Osim toga, astrolozi su birali parnjaka suprotnog pola za svako tricentrično biće o kome se staraju, kada bi on ili ona navršili sedam godina. To se radilo zato da bi on ili ona mogli da izvrše svoj osnovni dug - da produže svoj rod. Drugim riječima, astrolog im je odreñivao "muževe" i "žene". Zemljanima treba odati priznanje: u vrijeme kada su astrolozi živjeli meñu njima, oni su točno slijedili njihove savjete i stupali u brak samo prema njihovim instrukcijama. Zato su u ta vremena supružnici uvijek odgovarali jedno drugom prema individualnom tipu, što se dogaña i na svim drugim planetima nastanjenim tricentričnim bićima. Iako drevni astrolozi ni izdaleka nisu poznavali sve trogoautookratske istine, oni su, svejedno, uspješno odabirali parove. To je bilo tako jer su oni imali solidna znanja o zakonima koji upravljaju utjecajem drugih planeta Sunčevog sustava na bića, nastanjena na njihovoj osobnoj planeti, tj. znali su kako raspored planeta u momentu začeća utječe na čovjekov dalji razvoj i rast. Zahvaljujući praktičnim znanjima, koja su akumulirana vjekovima i prenošena iz generacije u generaciju, oni su znali koji tipovi aktivnog i pasivnog pola odgovaraju jedni drugima. Zato su parovi, odabrani u skladu s uputama astrologa, skoro uvijek bili uspješni, što se ne može reći za sadašnje vrijeme, kada supruzi po tipu skoro nikada ne odgovaraju jedno drugom i zbog toga je njihov takozvani "obiteljski život" prepun onoga o čemu je naš neponovljivi Nasradin Hodža rekao ovo: "Zar je dobar onaj muž, zar je dobra ona žena čiji se obiteljski život sastoji iz neprekidnog čantranja na svoju drugu polovinu?" U svakom slučaju, moj dječače, da su astrolozi nastavili da obavljaju svoju praksu na Zemlji, oni bi vremenom stekli takvo iskustvo da bi život stanovnika te zlosretne planete, bar u pogledu porodičnih odnosa, bio nalik na život njima sličnih stanovnika drugih planeta našega Svemira. Ali tvoji ljubimci su zapostavili taj koristan posao, koji im je pomagao u životu, kao što su postupali i s drugim vrijednim dostignućima, ne umjevši da ih iskoriste u potpunosti i do kraja. Kao što je uobičajeno na Zemlji, broj astrologa se postepeno "krnjio" i oni su, najzad, što bi se reklo, potpuno isparili. Kada je funkcija astrologa bila ukinuta, na njihovo mjesto su došli razni stručnjaci za tu oblast, takozvani "znanstvenici nove formacije"; oni su takoñer počeli da promatraju i izučavaju razna nebeska tijela, kao i njihov utjecaj na život stanovnika planete. Ali svi su ubrzo shvatili da se sva ta promatranja i ispitivanja svode jedino na pronalaženje naziva za mnogobrojna daleka sunca i planete, koji ne znače ništa, kao i na približna mjerenja rastojanja izmeñu njih (postupkom, poznatim jedino tim «profesionalcima"). I onda su te "stručnjake" za promatranje neba pomoću «igračaka", koje su oni takoñer nazvali teleskopima, počeli da nazivaju «astronomima". Sada, kada smo se prisjetili suvremenih "ultrafantazera", koje tvoji ljubimci tako duboko poštuju, neće biti na odmet da prosvijetim tvoj Um tako što ću ti ispričati o njihovom stvarnom značaju. Prije svega, dragi moj dječače, treba da znaš da postoji "nešto" što se koristi za poimanje smisla i značenja svih dogañaja, koji se dogañaju u Svemiru, nešto poput «faktora inicijacije". Te faktore koriste sva bića koja posjeduju Objektivni Um, a za Zemljane to je zamršena "karta", koju su oni, razumije se nenamjerno, nazvali - «opisom zvjezdanog neba". Nema potrebe da se traga za nekakvim drugačijim logičkim zaključcima koji se odnose na "inicirajući faktor" koji oni primjenjuju - naziv, dat karti tvorca sasvim je dovoljan da se to
117

vidi: sve oznake na njoj su relativne. Ma koliko naprezali sve «mudre" mozgove dok pronalaze imena, ma koliko se trudili da nešto iscijede iz najnemogućijih od svih mogućih mjerenja, tvoji ljubimci, na svoju sreću, mogu da vide samo ona zvijezde i planete čije im orbite izgledaju stalne, pošto (u odnosu na život Zemljana) dovoljno dugo ne mijenjaju svoj meñusobni odnos. Astronomi ih izračunavaju i, kako vole da kažu - odreñuju njihov položaj. Ali, dijete moje, ma što smislili ti predstavnici suvremene znanosti, ne vrijedi govoriti protiv njihovog rada. Od njih, naravno, nema koristi, ali nema ni velike štete. Na kraju krajeva, moraju nečim da se bave. Nije važno to što nose njemačke naočale i engleske kućne ogrtače. Neka ih nose. Bog s njima! Inače, oni kao i svi čudaci poput njih, mogu iz dokolice da se upuste u kavge i tuče. A poznato je da bića, koja se predaju takvim zanimacijama, ispuštaju struje štetne po okolinu. Ali dosta o tome. Ostavimo te suvremene imitatore znanosti na miru i vratimo se prekinutoj priči. Ipak, prije nego što nastavimo razgovor o opservatoriji i kompleksu zgrada oko nje, predviñenih za život i rad tvojih pitomaca, želim da ti kažem da su silu Uma tricentričnih bića, koja im je omogućila da izgrade objekte kakvima nije bilo ravnih ni u prošlosti, ni u sadašnjosti, a koje sam vidio osobnim očima, postigli članovi naučnog društva Aklansa. Ono je bilo stvoreno u Atlantidi prije druge planetarne katastrofe i mislim da će biti sasvim umjesno ako ti ukratko opišem povijest nastanka tog uistinu naučnog društva. Štoviše, to je potrebno i zato što ću se, kada nastavim priču o tricentričnim stanovnicima planete Zemlje, koji su tako obuzeli tvoju maštu, u svojim objašnjenjima često vraćati na to učeno društvo. Moram ti ispričati povijest njegovog nastanka i razvoja, izmeñu ostalog i zato da bi o tricentričnim stanovnicima Zemlje znao da, onda kada nešto postižu na osnovu svojih unutrašnjih napora, to jest, zahvaljujući svjesnom radu i hotimičnoj patnji - oni ne samo da ta dostignuća koriste za poboljšanje vlastitog života, već ih i prenose iz generacije u generaciju, darujući nespornim odlikama svoje daleke potomke. To je zakonomjerno jer je, bez obzira na to što su nenormalni uvjeti života počeli da se stvaraju na Zemlji još prije propasti Atlantide, a poslije katastrofe pogoršani toliko da je tricentričnim bićima bilo nemoguće da vode život koji im je svojstven i koji zaslužuju, ipak je, makar i automatski, mali dio naučnih dostignuća sačuvan i došao je do budućih generacija. Prije svega, reći ću što sam saznao o povijesti tog naučnog društva pomoću takozvanih «teleoghinara", otkrivenih u zemaljskoj sferi. Ti, vjerojatno, tek nejasno možeš da zamisliš što je to, te ću pokušati da ti objasnim o čemu se radi. «Teleoghinara" je materijalizirana ideja ili misao, koja, pošto se pojavi u atmosferi planete, postoji u njoj praktično vječno. «Teleoghinare" nastaju kao rezultat razmišljanja, svojstvenog onim tricentričnim bićima koja u sebi nose nadtjelesne suštine, ili viša tijela, i usavršavaju Um tih najviših načela do nivoa božanskog "Martfotai". Redoslijed suštinskih ideja, materijaliziranih na taj način, naziva se korkailnijanskim tokom misli. «Tokove misli", koji se odnose na porijeklo naučnog Društva Akladansa, kako sam kasnije saznao, svjesno je formirao jedan od Besmrtnih Asuhilona, sada svetitelj. On potiče iz suštine tricentričnog bića po imenu Tetetos, koje se rodilo i živjelo u Atlantidi 500 godina prije druge velike planetarne katastrofe. Takvi tokovi misli ostaju netaknuti dok god je planeti svojstven isti ritam kretanja kakav je postojao u momentu njihovog nastanka; oni ne potpadaju pod utjecaj različitih kozmičkih faktora, kao drugi objekti. Ali svakom tricentriom biću, koje je po prirodi sposobno za
118

meditaciju, potrebno je prilično vremena da prodre u sadržaj i shvati smisao tih "tokova misli". Zato sam, moj dječače, osobno saznao pojedinosti porijekla Društva Akladansa djelomično iz teleoghinara, a djelomično iz onih mnogobrojnih podataka koje sam dobio mnogo kasnije, kada sam, po običaju, izučavao vrlo važne i za mene zanimljive činjenice. Ta dva izvora informacija pomogla su mi da utvrdim da je učeno Društvo Akladansa, koje je nastalo u Atlantidi i čiji su članovi bili tricentrični Zemljani, bilo osnovano 735 godina prije druge katastrofe kojaje zadesila Zemlju. Ono je stvoreno na inicijativu Atlantiñanina po imenu Belkultasi. On je uspio da usavrši svoju nadtjelesnu suštinu do nivoa Besmrtne Božanske Suštine. Njegovo najviše načelo nalazi se sada na Svetoj Planeti Čistilište. Pažljivo sam proučio unutrašnje i vanjske impulse i uzroke, koji su potakli Belkultasija da stvori istinski veliko društvo tricentričnih bića, kome je tih dana «zavidio" čitav Svemir i smatrao ga dostojnim podrške. Evo što sam saznao. Jednom, kada je budući Besmrtnik bio zauzet razmišljanjem, što je svojstveno svakom normalnom umnom biću, i njegove se misli po asocijaciji koncentrirale na samoga sebe, to jest on se zamislio o smislu i cilju svoga postojanja, iznenada je osjetio da se njegov život ne odvija onako kako bi, u skladu sa zdravim razumom, trebalo očekivati. To ga je vrlo potreslo i on je riješio da po svaku cijenu sve to pojmi i razjasni, te se potpuno tome posvetio. Prije svega, odlučio je da se odmah izbori za takvo stanje koje će mu dati snagu da bude apsolutno iskren sa samim sobom, tj. biti sposoban da pobjedi impulse koji su njegovoj suštini postali uobičajeni. Ti impulsi nastaju uslijed asocijacija raznih vrsta, a njihov uzrok su različiti potresi koji dolaze izvana i koji rañaju ono što se naziva "samoljublje", "oholost" i "sujeta". I tako, kada je poslije nevjerojatnih napora postigao željeni cilj, počeo je žestoko i bezosjećajno da izaziva u sebi one impulse koji su nastali kao posljedica raznih dogañaja u njegom životu, i pristupio je izučavanju svojih svjesnih i nesvjesnih reakcija na njih. Vršeći takvu samoanalizu, on je izazivao one impulse koji su provocirali ovakvu ili onakvu reakciju njegovih "nezavisnih oduhovljenih načela", to jest tijela, osjećanja i misli; dalje, on je istraživao stanje svoje unutrašnje suštine za vrijeme više ili manje jasne reakcije na bilo što, a takoñer je analizirao do čega takva reakcija dovodi: do svjesnog manifestiranja vlastitog Ja, ili do automatskog čisto instinktivnog postupka. I, dok je taj nosilac buduće Božanske Suštine, Belkulti istraživao sve svoje nekadašnje opažaje, otkrio je da njegovo ponašanje nimalo ne odgovara opažajima ili odreñenim impulsima, nastalim u njemu. Zatim je počeo vrlo pažljivo da istražuje svoje utiske - izazvane kako vanjskim, tako i unutrašnjim uzrocima - i to u onom momentu u kome se opažaj dogaña. On je vršio iscrpnu verifikaciju svih utisaka koje je primalo svako njegovo oduhovljeno načelo; izučavao je na koji način su ti utisci formirali njegovo iskustvo i za koje su manifestacije njegovog karaktera oni predstavljali impuls. Čitavo to praćenje svijesti i hladna analiza, na kraju kraja su Belkultasija uvjerile da su njegove misli i ponašanje u potpunoj suprotnosti sa zdravim razumom. Kasnije, kada sam detaljno proučio taj problem, otkrio sam da, iako je Belkultasi bio uvjeren u točnost svojih promatranja, nije bio siguran u ispravnost svojih osjećaja i njihovih
119

interpretacija, pa čak ni u normalnost svoje psihe. Zato je odlučio da, prije svega, provjeri jesu li njegovi osjeti i njihova tumačenja bili adekvatni svemu onome na čemu je radio. Baveći se ovim problemom, on je želio da utvrdi kako drugi opažaju i osjećaju razne stvari: isto kao on, ili drugačije. Zato je počeo da ispituje svoje prijatelje i poznanike ne bi li od njih saznao kako oni sve to doživljavaju, i kako razlikuju svoje opažaje u prošlosti i u sadašnjosti. On je postupao vrlo oprezno, trudeći se da ne dotiče impulse izazvane samoljubljem, ohološću, i tako dalje. Prijatelji i poznanici su s Belkultasijem bili iskreni i on je shvatio da su i oni opažali svijet i same sebe, isto kao i on. Meñu njegovim prijateljima bilo je nekoliko ozbiljnih ljudi, koji nisu sasvim potpali pod utjecaj posljedica organa kundabufera. Oni su duboko pronikli u suštinu problema, koji ih je vrlo zainteresirao, te su i sami nastavili da izučavaju sebe i svoju okolinu. Ubrzo poslije toga, opet na Belkultasijevu inicijativu, prešlo im je u naviku da se s vremena na vrijeme okupljaju i razmjenjuju saznanja do kojih su došli u svojim promatranjima i otkrićima. Na osnovu dugotrajnih istraživanja, promatranja i objektivnih zaključaka, bili su sasvim sigurni u to da, zapravo, nitko od njih nije onakav kakav bi mogao biti. Nešto kasnije njihovoj grupi su se priključili i drugi Atlantiñani sličnih pogleda. I tada su oni osnovali društvo koje je dobilo naziv "Društvo Akladansa". Riječ "akladan" tada je značila sljedeće: "želju da se shvati smisao i cilj postojećeg". Belkultasi je stajao na čelu Društva od dana njegovog osnivanja i cjelokupna znanstvena djelatnost odvijala se pod njegovim rukovodstvom. Društvo je tokom više godina postojalo pod istim nazivom, a njegovi članovi su se zvali "akladaneri"; ono se tek kasnije, iz razloga koji su imali opći karakter, podijelilo na samostalne grupe, a njegove učesnike su počeli da nazivaju imenom odreñene grupe. Evo iz kojih je razloga došlo do podjele. Kada su se članovi društva konačno uvjerili u to da se s njihovim suštinama dogaña nešto vrlo nepoželjno, počeli su da traže načine da se toga oslobode kako bi mogli da odgovore smislu i cilju svoga postojanja. To je bio njihov osnovni problem, i oni su to željeli da ostvare po svaku cijenu. Ali, kada su postavili zadatak i pristupili njegovom praktičnom rješavanju, shvatili su da ništa neće postići, ukoliko najprije ne prikupe detaljnije informacije iz raznih oblasti znanja. Pokazalo se da je nemoguće individualno obuhvatiti sva potrebna znanja, zbog čega su se podijelili na grupe, kako bi sva grupa mogla da izučava samo jednu od specijalnih oblasti znanja potrebnih za opći cilj. Vidiš, dijete moje, upravo tada je na Zemlji prvi put roñena prava Objektivna Znanost. Ona se normalno razvijala sve do druge strašne katastrofe, koja je zadesila planetu, pri čemu su neke njene grane dostigle najviši nivo. Zato su tricentriim stvorenjima, koja su obuzela tvoju maštu, postepeno postale poznate mnoge kozmičke istine, velike i male. Dakle, članovi tog prvog, a možda i posljednjeg naučnog društva na planeti Zemlji, podijelili su se na sedam samostalnih grupa ili sekcija i svaka od njih je dobila svoj naziv. Članovi prve sekcije Akladanskog Društva zvali su se Akladaoksovori, što je značilo da su oni izučavali suštinu i prirodu svoje planete i meñusobni utjecaj njenih dijelova. Članovi druge sekcije zvali su se Akladatasovori; to je značilo da su oni izučavali «zračenja" svih drugih planeta svog Sunčevog sustava i meñusobni utjecaj tih zračenja. Oni koji su učestvovali u radu treće sekcije zvali su se Akladaetrosovori, i tom riječju su nazivana bića koja su proučavala oblast znanja poput naše "silkurnano", što odgovara onoj nauči koju suvremeni Zemljani nazivaju "matematikom".
120

Članovi četvrte sekcije zvali su se Akladasihosovori; to je bilo ime za znanstvenike koji su pratili opažanja, osjete, doživljaje i ponašanje sebi sličnih; ta promatranja su statistički obrañivana. Članove pete sekcije zvali su se Akladaarnosovori; oni su se bavili onom oblašću znanja, koja će se kasnije podijeliti na dvije znanosti, poznate tvojim ljubimcima kao «fizika" i "kemija". Znanstvenici, koji su činili šestu grupu, nazivali su se Akladaistestovori; oni su proučavali sve pojave vanjskoga svijeta, aktualizirane namjerno ili, pak, nastale proizvoljno, a zatim su razmatrali koje se od tih pojava doživljavaju pogrešno i u kakvim se okolnostima to dogaña. Što se tiče članova sedme, i posljednje, sekcije, oni su se zvali Akladaezrudžinisovori. Ti znanstvenici su se posvetili izučavanju onih oblika ponašanja svojih tricentričnih suplemenika, koji nisu posljedica funkcioniranja različitih impulsa, izazvanih unutrašnjim razlozima; naprotiv, predmet njihovog istraživanja bile su manifestacije čovječanske istine, koje nastaju pod utjecajem kozmosa, te su zbog toga samostalne. Tricentrični stanovnici Zemlje, koji su radili u tom Društvu, približili su se Objektivnom Znanju u stupnju koji nikada prije nije bio ostvaren, a možda nikada i neće biti ponovo dostignut. I sada se s gorčinom mora reći da su, na veliku nesreću tricentričnih Zemljana svih kasnijih epoha, upravo tada, kada je uslijed iznimnih napora znanstvenika tog velikog Društva, najzad uspostavljen neophodan ritam rada - kako u samospoznaji, tako i u nesvjesnoj pripremi tla za buduću sreću potomaka - upravo tada, na vrhuncu uspjeha, neki znanstvenici su shvatili da će se na Zemlji uskoro dogoditi nešto ozbiljno. Da bi utvrdili što je to što će se neizbježno dogoditi, oni su se razišli po čitavoj Zemlji, a ubrzo poslije toga, kao što znaš, nesretnu planetu je zadesila druga katastrofa. Poslije te nesreće, dijete moje, mnogi preživjeli znanstvenici, koji su pripadali tom velikom Društvu, vremenom su pronašli jedni druge i nastanili se zajedno s drugim zemljacima koji su ostali bez zavičaja, u centru kontinenta Grabonci; kasnije, kada su malo došli k sebi poslije kataklizme, riješili su da zajednički pokušaju da obnove Društvo i da možda ponovno pokušaju da u praksi ostvare sve one ciljeve koje je ono sebi postavilo. Na nesreću, u tom djelu kontinenta Grabonci još prije katastrofe su uspostavljeni nenormalni uvjeti za život, a poslije kataklizme oni su, što bi se reklo, dostigli "točku ključanja"; zbog toga su preživjeli znanstvenici iz Društva Aklansa počeli da traže drugo mjesto, pogodnije za obavljanje njihovog posla koji je zahtijevao potpunu izolaciju. Oni su takvo mjesto našli u dolini velike rijeke, koja je tekla na sjeveru kontinenta, i preselili su se tamo zajedno s porodicama, kako bi nesmetano nastavili rad na problemu koji im je postavilo Društvo. Čitava zemlja, kroz koju je protjecala rijeka, u početku se zvala "Sakronakari". Kasnije je naziv nekoliko puta mijenjan, a sada nosi ime "Egipat"; rijeka se tada zvala «Nipelhuači", a sada se, kao što sam rekao, zove "Nil". Ubrzo pošto su se bivši članovi Društva Akladansa nastanili u tom djelu svijeta, svi naši suplemenici, koji su tada živjeli na planeti, preselili su se na isto mjesto. Sada ću ti reći zašto se to dogodilo, kakvi su odnosi uspostavljeni izmeñu naših zemljaka i znanstvenika iščezle Atlantide, i kako su se oni privikli na novo mjesto. Već sam ti rekao da je naša Pitija u jednom svom proročanstvu izričito zahtijevala da se svi naši srodnici radi spašavanja svojih života odmah presele u jedan dio kontinenta koji se sada zove Afrika. Pitija je ukazala na teritorije koje su se nalazile na izvoru rijeke Nipelhuači i zbog toga su, kada se dogodila katastrofa, naši zemljaci
121

već bili tamo. Oni su nastavili da žive tamo i onda kada je život na planeti postepeno ušao u svoj uobičajeni kolosijek i sjećanje na katastrofu počelo polako da blijedi u svijesti većine Zemljana. Kao da se ništa nije dogodilo, oni su ponovno osnovali jedan od svojih "kulturnih centara" u samom srcu buduće Afrike. Kada su znanstvenici bivšeg Društva Akladansa tražili odgovarajuće mjesto za sebe, slučajno su sreli nekoliko naših zemljaka koji su im i posavjetovali da krenu niz rijeku. Naši dobri odnosi s tim mudracima počeli su da se uspostavljaju još u Atlantidi i potiču iz vremena osnivanja njihovog Društva. Ti se svakako sjećaš priče o mojoj prvoj posjeti Zemlji. Tada su se naši zemljaci okupili u gradu Salmiosu, kako bi uz moju pomoć pronašli izlaz iz teške situacije u kojoj su se tada našli. Naši susreti su se odvijali u glavnom hramu Društva Akladansa, i od tog vremena su izmeñu naših zemljaka i Društva uspostavljeni dobri odnosi. I u budućem Egiptu, gdje su se nastanile obje ove grupe, odnosi izmeñu naših suplemenika i članova naučnog društva, koji su imali sreće da prežive katastrofu, ostali su isti sve dok naši kolonisti nisu napustili planetu. Nade malobrojnih preživjelih znanstvenika iz Društva Aklansa u njegov preporod i ostvarenje njegovih zadataka - nisu se ostvarile. Ipak, upravo su njihovi napori svakako doprinijeli tome što je i poslije propasti Atlantide nekoliko generacija Zemljana sačuvalo osjećanje "instinktivne uvjerenosti" u potrebu "savršenog života'". Upravo zahvaljujući njima, neka dostignuća Uma tricentričnih Zemljana čuvana su dok god im je Um bio normalan, a kasnije su automatski prenošena iz generacije u generaciju, stigavši do ljudi novijeg vremena, pa čak i do naših dana. U ta dostignuća nesumnjivo spadaju i majstorski sagrañeni, impresivni objekti koje su podigli stanovnici tog dijela Afričkog kontinenta, koji sam posjetio za vrijeme svog četvrtog putovanja na Zemlju. Iako se moje nade, probuñene razgovorom s našim zemljakom, u momentu kada sam vidio novu opservatoriju nisu opravdale, ti arhitektonski objekti, izgrañeni vješto i talentirano, svakako su mi dali novu hranu za razmišljanje, kao i mnogo korisnih informacija. Da bi ti bolje shvatio na koji način su tricentrični stanovnici te zemlje stvorili takve strukture, neophodne za dalji napredak, mislim da će biti dovoljno ako ti ispričam kako su se njihova umješnost i praktične navike pokazale prilikom stvaranja nove opservatorije, zbog koje sam tamo i otišao. Najprije ću ti ispričati o dvjema činjenicama, vezanim za promjene prirode tricentričnih bića. Prije svega, treba da znaš da su na početku, dok su još živjela normalno, onako kako i priliči tricentričnim bićima, dok su još posjedovala "ispravan pogled", ta bića mogla golim okom da vide velika i mala nebeska tijela, dok su se u njihovoj atmosferi odvijali procesi Sveprisutnog Okidanoha; razumije se njihova promatranja bila su ograničena udaljenošću, koju dopušta njihov vid. Štoviše, oni koji su se samousavršavali i postigli uvećanje osjetljivosti organa vida do najvišeg nivoa, mogli su, poput drugih tricentričnih bića, nastanjenih u Svemiru, neprekidno da prate emanacije Najsvetijeg Sunčanog Apsoluta. Ali, kada su tamo definitivno uspostavljeni abnormalni uvjeti života i kada je Velika Priroda iz razloga o kojima sam ti već govorio bila prinuñena da, izmeñu ostalog, smanji oštrinu njihovog vida na niži nivo, svojstven samo monocentričnim i bicentričnim bićima, od tog vremena tricentrični Zemljani su u stanju da promatraju velika i mala nebeska
122

tijela samo u periodu kada se u atmosferi dogaña sveti proces Aieioiuoja u sveprisutnom aktivnom elementu Okidanohu. Oni taj proces doživljavaju kao "noćnu tamu". Druga činjenica se takoñer odnosi na vrlo visok stupanj slabljenja njihovog vida. Ona se zasniva na jednom općem zakonu koji važi za sva bića, tj. na tome da se rezultati svakog manifestiranja Sveprisutnog Okidanoha opažaju tek onda kad organi vida stupaju u neposredan kontakt s vibracijama koje nastaju u organizmu, a koje te organe aktiviraju dopuštajući im da u danom momentu vide nebeska tijela. Drugačije rečeno, rezultati djelovanja Sveprisutnog Okidanoha opažaju se tek onda kada su omeñeni odreñenim granicama koje zavise od sposobnosti opažanja danog organa; izvan tih granica njegov "impuls snage" iščezava, drugim riječima, Zemljani mogu da vide vanjske objekte tek ukoliko se oni nalaze u njihovoj neposrednoj blizini. Meñutim, ukoliko se te pojave dogañaju izvan spomenutih granica, one postaju nevidljive za sva bića, čije je čulo vida Priroda ograničila. Ovdje će biti umjesno sjetiti se mudre misli našeg Nasradina Hodže, koja sasvim odgovara ovom slučaju, tj. stupnju slabljenja čula vida. Te mudre riječi, kojih se ljudi sada tako rijetko sjećaju, glase: "Pokažite mi slona koga je vidio slijepac i povjerovat ću da vi zaista vidite muhu." Dakle, dijete moje, zahvaljujući umjetnim priborima za promatranje nebeskih tijela, koje sam vidio u tom budućem Egiptu, a koji su stvoreni na inicijativu dalekih potomaka i članova naučnog Društva Akladansa, svaki tvoj zlosretni ljubimac, bez obzira na slab vid koji je naslijedio od predaka, mogao je, kako oni kažu, u svako doba "dana" i "noći", bez ikakvih smetnji da promatra sva udaljena nebeska tijela koja bi se našla u njegovom vidnom polju. Evo što su oni smislili da bi kompenzirali ograničenost svoga vida: umjesto da teskuano, ili teleskop, smjeste na površinu zemlje, kako je bilo uobičajeno tada, a i sada je, oni su ga smjestili duboko pod zemlju, rukovodeći se idejom koja nam je, uzgred, došla od predaka, i svoja promatranja kozmičkih objekata, koja se nalaze izvan granica zemaljske atmosfere, vršili su iz specijalno opremljenih "podzemnih jama". U opservatoriji koju sam vidio bilo je 5 takvih jama. One su izlazile na površinu na raznim mjestima, ali sve su polazile iz male podzemne prostorije koja je ličila na pećinu. U toj "pećini" su znanstvenici te epohe, koji su se zvali "astrolozi", vršili svoja promatranja u cilju proučavanja, kako sam već rekao, vidljivih manifestacija prirode nebeskih tijela i rezultata njihovog meñusobnog djelovanja. Znanstvenici su izučavali i svoj Sunčev sustav, i druge slične sustave Kozmosa. Svaka jama je bila usmjerena ka horizontu pod odreñenim uglom, u skladu s položajem njihove planete u odnosu na objekt koji se promatra tokom "općekozmičkog harmoničnog kretanja". Ponavljam, dijete moje, iako glavna posebnost opservatorije koju su sagradili tricentrični stanovnici budućeg Egipta za mene nije bila nova, jer sam taj princip već primijenio u svojoj opservatoriji na Marsu - razlika se sastojala u tome što se mojih šest velikih cijevi nalazilo na površini planete, a ne ispod nje, zbog čega mi je taj njihov pronalazak bio tako zanimljiv da sam, za svaki slučaj, napravio detaljan opis svega što sam tamo vidio i neke stvari kasnije primijenio kod kuće. Što se tiče drugih velikih objekata, možda ću ti o njima pričati kasnije, a sada podvlačim jedino to da su sva ta nedovršena zdanja, koja su se nalazila nedaleko od opservatorije, kako sam saznao od svog druga, rukovodioca gradilišta, bila predviñena za promatranje drugih sunaca i planeta našega Svemir, kao i za odreñivanje i usmjeravanje promjena atmosferskih procesa u cilju stvaranja željene «klime". Ta zdanja su na tom terenu zauzimala vrlo veliku teritoriju, bila su omeñena živom ogradom od šiblja, koje se zvalo "zalnakatar".
123

na tijelo bika. poznatog kao "bik". neprekidno treba razmišljati o pitanjima koja se ne odnose direktno na svakodnevne životne potrebe. što je trebalo da predstavlja "djevojačke grudi". osjećamo i postupamo u skladu s onim što ta alegorija izražava. a te osobine u najvećoj mjeri ima lav.glavnog hrama Društva Akladansa. razumije se. koja se zove "orao". najsposobniji bik. to jest u tijelu. a svaki dio njegovog planetarnog tijela predstavljao je dio planetarnog tijela realnog živog stvorenja koje je živjelo na Zemlji i koje je. na onaj dio tijela. u skladu s predstavom ukorijenjenom u svijesti Zemljana. Što se tiče neobične glave našeg alegorijskog stvorenja.pod nazivom "Sfinga". Osnovna masa planetarnog tijela tog alegorijskog bića predstavljala je tijelo zemaljskog stvora odreñenog izgleda. Na mjestu gdje treba da se nalazi glava.Ta alegorijska figura je amblem Društva Akladansa i stimulira njegove članove da u sebi stalno izazivaju i transformiraju impulse koje ona simbolizira. To što se bikovo tijelo oslanja na lavlje šape znači da taj rad treba biti praćen osjećanjem odvažnosti i vjere u vlastite snage. ili osobnim djelovanjem stečena svojstva koja rañaju pogubne impulse. dao mi je ovakvo objašnjenje: . Eto. Orlovska krila na bičjem tijelu stalno nas podsjećaju da za vrijeme tog rada. i nalazila se baš preko puta ogromnog zdanja . koja izgleda kao «djevojačke grudi». mogu biti pobijeñena jedino neprekidnim radom za koji je. slična krilima moćne ptice. tako naš amblem shvaćaju svi članovi Društva Aklansa. bila je amblem Društva i zvala se "Savjest". biće kojem te noge pripadaju. osjećajući pri tome samopoštovanje.jest orao. Evo što mi je on još ispričao: . Naš amblem nas stalno podsjeća i govori nam da je tih faktora moguće osloboditi se jedino ukoliko neumorno budemo sebe prisiljavali da mislimo. simboliziralo savršen stupanj ma koje njegove funkcije. ona nas podsjeća na to da "ljubav" uvijek i u svemu treba da gospodari unutrašnjim i vanjskim postupcima koje raña naša svijest . Statua koju sam vidio u Salmiosu i koja me je vrlo zainteresirala. budi impuls čiji su rezultat odgovarajuće asocijacije koje se nezavisno ostvaruju. Trup bika držao se na 4 noge drugog bića koje se zove "lav". Jedino one u svoj svojoj punoći mogu da nam pomognu da se oslobodimo pogubnih faktora koji postoje u svakome od nas i koji su ne samo naslijeñeni od predaka. meñu svim stanovnicima naše planete. čije posljedice nismo mogli da prevladamo. Bikovo tijelo alegorijskog bića simbolizira to da naslijeñena. ona je vrlo ličila na statuu koju sam vidio za vrijeme svog prvog boravka na Zemlji u gradu Salmiosu. u usporedbi s njihovom vlastitom veličinom . mislima i osjećajima. 124 . Kada sam se zainteresirao za tu čudnu alegorijsku figuru i počeo da se kod Atlantiñana raspitujem za njezino značenje. bila su pričvršćena 2 ogromna "krila". koji se naziva "leña". Ona je prikazivala alegorijsko biće. koji je pripadao velikom Društvu.Zanimljivo je da je na ulazu bila postavljena velika kamena figura .Svaki dio te alegorijske figure u svakom članu našeg Društva.velika. u 3 samostalne komponente njegovog bića. pomoću smole su bile pričvršćene dvije dojke.i to ljubav kakva se raña i postoji samo kod razumnih bića i u koja Gospod polaže sve nade. jedan od znanstvenika. već su i posljedica neželjenih impulsa. Najmoćnija ptica koja lebdi u najvećim visinama .

dijete moje. uspjela su da sačuvaju sposobnost 'logičkog razmišljanja'. "žalosnih razmišljanja". već i svi koji su na njemu želi. One se sada nazivaju piramidama. Tako se. već su se preselila u druge oblasti tog kontinenta i. druga kataklizma je bila tako snažna da je nestao ne samo kontinent. izmeñu ostalog. to se logički može potvrditi prostom činjenicom da tricentrični Zemljani ne daju nikakav doprinos egzistenciji kozmičkog Uma. označava da ljubav mora biti bez preduvjerenja. koje su srećom sačuvane do naših dana. Pošto sam to obavio poslao sam telepatski signal našem brodu "Mogućnost". poletio sam istim brodom na Saturn. uspomene su u meni probudile asocijativni slijed koji je izazvao druge uspomene . bez obzira na uvjete u kojima su živjela. potpuno nezavisna od svih drugih funkcija svojstvenih organizmu. koji su nekim čudom ostali čitavi. poslije tih mučnih "alstuzorija" ili. Kada ta. ali. za koje znaju i njihovi daleki potomci. tricentrična bića koja su tamo živjela nisu nestala. smjestili ih u specijalno opremljenu prostoriju i vratili se natrag na Mars. Poslije dolaska u Egipat. zajedno s majmunima. 125 . Zatim sam u pratnji dvojice naših sunarodnjaka krenuo na jug kontinenta. na kraju krajeva. oni uništavaju sve što se nañe u njihovom vidnom polju. čak.. već uništavaju i plodove rada minulih epoha. kada sam stigao u suvremeni Egipat. sjedio u podnožju jedne od najstarijih grañevina. svakom razumnom biću užasavajuća posebnost njihove psihe dostigne svoj vrhunac i tricentrični Zemljani počnu otvoreno da je pokazuju. a zatim nastavi: . a u procesu planetarne aktlizacije takve podzemne i površinske forme služe da spriječe samostalno prodiranje 3 posebna toka iz 3 nezavisna božanska načela. gdje sam se upoznao s dostignućima koja su moji novi prijatelji srećom sačuvali. naslijeñenu od predaka. i to u jednakim proporcijama. bića pogoñena tom strašnom bolešću ne samo da uništavaju jedna druge. reći ću ti samo da je smola jedna od sedam planetarnih formi u čijem porijeklu sudjeluje «sveprisutni aktivni element" Okidanoh preko sva 3 svoja samostalna dijela. pojavile su se ovakve misli: «Dobro! Ako nijedno dostignuće Uma Atlantiñana. Dijete moje. utonuo u razmišljanja. koja i sada postoje na planeti. gdje su mi tricentrični domoroci pomogli da ulovim potreban broj majmuna. U jeku tog psihopatskog paroksizma. Jednom sam. Tu Belzebub na trenutak prekide svoju priču. i gdje su u to vrijeme živjeli potomci mudrih Atlantiñana iz odista velikog naučnog Društva Akladansa.Dok sam ti opisivao sve što sam vidio na tim mjestima.. to jest. Zbog treće lokalne katastrofe. shvatio sam i osjetio čitavim svim bićem da sva ta besmislica postoji samo zbog jednog aspekta osnovne osobine njihove čudne psihe. odvijalo moje četvrto putovanje na Zemlju. Ipak. Utovarili smo majmune na brod. riješio sam da razjasnim cijelu istinu o toj teškoj stvari i poslije brižljivih istraživanja. o kojoj sam već govorio.taj dio kopna bio je zatrpan slojem pijeska. ovima nije donijelo koristi. proveo sam tamo nekoliko dana meñu dalekim potomcima znanstvenika iz Društva Akladansa. koji je doletio po nas već prve noći bez mjesečine. i četvrte.o mom posljednjem putovanju na Zemlju. Poslije 3 marsovska dana. U mom aktivnom Umu. Osim toga. to jest kada proces meñusobnog uništavanja počne da se širi planetom bez promišljenog cilja i. Ali Egipat! Zar on nije i sada prepun veličine? To nitko ne poriče. da bi shvatio što simbolizira supstanca pod nazivom "smola". kako bi rekli Zemljani." Dijete moje. o kojoj ću govoriti kasnije . bez onoga što se naziva "organskom potrebom". koja je postala njihova druga priroda.To što se glava smolom pričvršćuje za tijelo. Suština je u tome što se kod njih s vremena na vrijeme pojavljuje "nasušna potreba" za "uništavanjem svega što ih okružuje". kao da o nečemu razmišlja.

krenuo sam na Saturn odmah. samo formalno. kada se majmuni aklimatizuju i prilagode novim uvjetima. bez istinskog razumijevanja suštine te ozbiljne i važne procedure. Onoga koji preuzima takve obaveze oni zovu «kum" ili "kuma". pošto me je Gornahoor Karkar pozvao na obiteljsku svečanost. istina. upražnjavan od davnina i meñu tricentričnim bićima. održao do naših dana.Bez obzira na to što smo riješili da našim eksperimentima pristupimo tek naredne godine. Prvi nasljednik Gornahoora Karkara dobio je ime Raoork. koja je uskoro trebalo da se održi. 126 . Ta svečanost je bila posvećena roñenju prvog nasljednika Gornahoora Karkara. Zanimljivo je to što se taj obred. Bio sam pozvan kako bih preuzeo odreñene obaveze prema nasljedniku.

Neke dijelove Biserne zemlje takoñer je prekrio pijesak. zbog "uraganskih vjetrova" koji se nekoliko godina nisu stišavali. i to u zemljama Tikliamiš i Maralesi. naročito na mjestima gdje je gustoća stanovništva bila velika. pred mojim očima su se često dogañale epizode koje su izražavale njihovu osnovnu posebnost . naravno. Ona je imala lokalni karakter i dogodila se uslijed nevjerojatnih pomicanja slojeva atmosfere ili. koja je pogodila Zemlju. . nastanjenih u tim predjelima. dok manji fragment. pod pijeskom je zatrpan i onaj dio kontinenta Grabonci gdje se poslije propasti Atlantide nalazio glavni kulturni centar tricentričnih bića. Kada je oko male.Poglavlje 24 PETO BELZEBUBOVO PUTOVANJE NA PLANETU ZEMLJU Belzebub je nastavio svoju priču. ili velikih vjetrova. nazvavši ga "velikom seobom naroda" i priključivši ga onome što oni smatraju svojim "znanjem". bila su ona 2 fragmenta. Za sve to vrijeme ja sam pažljivo kroz teleskop pratio život Zemljana. tom dogañaju "prilijepili" su jednu od svojih uobičajenih «etiketa". sada Azije. nastojeći da padne na svoju matičnu masu. Sada se mnogi znanstvenici iz sve snage trude da ustanove zašto se to dogodilo i svesrdno izmišljaju razna objašnjenja. U tim dolinama je bila koncentrirana većina stanovništva Ašarka. to jest Mjesec. razumije se. Suvremeni Zemljani su iz raznih izvora saznali da su se njihovi preci tada preselili na nova mjesta i. ili uraganske vjetrove. počeo da se kreće u skladu sa zakonom "uzleta". u cjelini neuravnotežen utjecaj izazvao u zemaljskoj atmosferi spomenuta snažna i velika pomicanja. ili Anulios. njegova tek obrazovana atmosfera još nije uspjela da dovede osobnu harmoniju u "općesustavnu harmoniju kretanja". postavši zatim samostalna nebeska tijela Sunčevog sustava. koji su se odvojili od Zemlje za vrijeme prve velike kataklizme. Evo kako su se u zemaljskoj atmosferi začeli uraganski vjetrovi. Njihov broj se vrlo povećao i oni su naselili skoro sve male i velike dijelove kopna na planeti i. i kada je Mjesec. Danas su oni poznati kao "Mjesec" i «Anulios". Strogo govoreći. bio je veći fragment. nije u tome imao nikakvog udjela. 127 .Prošlo je mnogo godina od vremena mog četvrtog putovanja na planetu Zemlju. Treba imati u vidu da su pijeskom bile zatrpane ne samo zemlje o kojima sam pričao. Tada je njegov. zasipajući plodne doline. pretvorila se u pustinju koju sada zovu "Sahara". Nekada razvijena zemlja. Vjetrovi su bili toliko jaki da su podizali u zrak ogromnu količinu gornjih slojeva tla i prenosili je na daleka rastojanja. koji sam već spominjao. zemlje poput Tikliamiša i Maralplija. slučajno nastale planete Mjesec definitivno formirana atmosfera. Izmeñu mog četvrtog i petog leta na Zemlju njena površina je bila izložena velikim promjenama. Tako su centri kulture na kontinentu Ašark. relativno male regije te nesretne planete. bila je treća katastrofa. Uzrok promjene izgleda zemaljskih predjela i propasti «kulturnih centara". u vrijeme mog petog dolaska potpuno nestali s lica Zemlje.meñusobno uništavanje. kako bi rekli Zemljani. koja je zadesila tu nesretnu planetu. već i mnoge druge. Uzrok tih atmosferskih anomalija. osnovni uzrok treće katastrofe. gdje sam boravio za vrijeme prethodnih putovanja.

ili su to činili moji asistenti. njihov život sveo na 70 do 90 godina. a ostali su pošli na sjever i nastanili se u predjelima. dugo su lutali prelazeći s mjesta na mjesto i najzad se dokopali jednog drugog dijela svijeta. pa ipak. koje postoje samo na toj planeti. Upravo poslije svih tih seoba. krenuli da traže nove zemlje. raselili su se po čitavoj planeti. ponekad sam. i to je odredilo početak mog intenzivnog izučavanja psihe tricentričnih bića. Što se tiče žitelja Maralplesija. moj dječače. dok sam tako promatrao Zemljane kroz teskuano. kada ne bih imao nikakav drugi posao. po čitave "sinonumse". Moram da priznam. s ogromnim interesom pratio kretanje odabranih tricentričnih bića. Većina tricentričnih bića koja su naseljavala Tikliamiš. koji su živjeli na sjeveru kontinenta Grabonci. Razumije se. krenula je na jug Azijskog kontinenta. koje jedna s drugom nemaju ništa zajedničko. neki od njih su krenuli na istok. odabrao sam veliku grupu Zemljana. teško je reći koja je od njih najapsurdnija. žeo sam da prikupim što više materijala koji bi mi pomogao da rasvijetlim ovo pitanje. Jednoga dana. to jest njihova povremena želja za uništavanjem sebi sličnih. i čitavo moje biće. ja sam po peti put krenuo na Zemlju. kada sam to prvi put shvatio.Sada postoji nekoliko teorija. Prije nego što počnem da pričam o razlozima tog putovanja. radi o Kazahstanu). sve njegove samostalne duhovne komponente. Trudili smo se da. čak. nazvanim kasnije Kirgišeri (ovdje se. njihov život skraćuje odreñenom i stalnom brzinom. biće dovoljno ako ti kažem da se u vrijeme kada sam zauvijek napuštao njihov Sunčev sustav. sinulo mi je da se iz vijeka u vijek. koje sam tokom više godina promatrao ili ja osobno. Uzgred. ako se razmišlja objektivno. koje bi meñu njima iznenada planulo. i da utvrdimo sve detalje i osobnosti njihovog ponašanja. Da bi shvatio koliko se za sve to vrijeme smanjila dužina njihovog života. Kasnije je njihova zemlja dobila naziv Kina. ali je većina otišla na zapad. koje me je toliko obuzelo. što približno odgovara zemaljskim satima. u periodu izmeñu četvrtog i petog putovanja na planetu Zemlju u svojoj marsovskoj laboratoriji organizirao promatranja tih osobitih tricentričnih bića. istinski uzrok seobe sastoji se u tome što su žitelji Ašarka. već i takozvane mnogobrojne "bolesti". kada je započeo proces erozije. Oni. uzeo sam u obzir ne samo osnovnu posebnost njihove psihe. 15 vjekova po njihovom računanju vremena. ništa ne propustimo. pak. uzroci svega toga kriju se u istim onim nenormalnim uvjetima života koje su Zemljani sami stvorili. gonjeni strahom da ne budu zatrpani pijeskom. I krenuli su raznim putovima. koja su tako obuzela tvoju maštu. a istovremeno je u meni jačala želja da utvrdim točan uzrok te unikalne osobine tricentričnih bića. iz vijeka u vijek sve više zanimala. Oni koji su otišli na istok. to jest meñusobno istrebljivanje. sigurne za život. Žitelji Maralplesija. 128 . očigledno. koliko god je to moguće. prebacili su se preko visokih planina i naselili se na obalama ogromnog vodenog prostranstva. u zemlju koja je kasnije nazvana Perzijom. U stvarnosti. moram da priznam da me je glavna osobina psihe zemljana. koji je kasnije dobio naziv Europa. Zato sam. U tom cilju. koji su smatrali da je sigurnije krenuti na zapad. pokušavajući da nañem logično objašnjenje za ono što su oni nazivali svim "duševnim pobudama". suvremena znanost ih priznaje. odjednom sam shvatio jednu stvar. ispunile su se uvjerenjem da su na samom početku tricentrični stanovnici Zemlje živjeli 12 ili. Kada sam to prvi put primijetio i začeprkao po svojim uspomenama. i zbog kojih ne mogu da žive onako kako bi to bilo u skladu s božanskom zamisli. dijete moje.

Ali. omogućio da se izdigne na odgovarajući stupanj Božanske Ljestvice Objektivnog Uma. bio je grad Babilon. dijete moje. bez unutrašnjeg sadržaja. te sam riješio da osobno odem na Zemlju. naš brod je sletio na vodu. to jest ispričat ću ti o toj vrsti ljudi koja se naziva "naučnicima". svi oni koje su Zemljani smatrali "naučnicima" ne bi se takvima smatrali ni na jednoj drugoj planeti u Svemiru. "Nada". ili višem tijelu. nisam imao nikakvog naročitog posla na Marsu. jer se njegove fotografije i detaljan opis njegovog načina života pojavljuju u svim njihovim. već sam našim brodom letio na Zemlju. postaje poznat. od tamo do Babilona bilo je nadomak ruke. I eto. zato što smo. kroz izvjesno vrijeme. ili "kulturni centar". Riješio sam da se uputim upravo tamo. došao je do stupnjeva kada se istinski živa duša. "Perzijski zaljev". koji bi njegovoj nadtjelesnoj suštini. sve koji toliko požive.učinjeno i. kako bi mogao da shvatiš sve razloge koji su doveli do tako čudne i neobične transformacije duše suvremenih Zemljana. Ovoga puta. koja njihovi suplemenici nazivaju "naučnicima". Sve je bilo da bolje ne može biti. a posebno u našoj eri. "novinama". koji se iz generacije u generaciju ubrzava. Rečeno . Ta načela stvaraju impulse koji postoje pod imenima: "Vjera". naravno. kao što babe pričaju o "dobrim starim vremenima".U posljednje vrijeme. stanovnici te neobične planete nazivaju «starcima". njihov "centar za dobivanje i prijenos rezultata usavršavanja mišljenja". došli do zaključka da on najviše odgovara našim ciljevima . njega vrlo pažljivo promatraju i on. pretvorila u dušurogat. jer se u zaljev ulijevala velika rijeka na čijoj se obali nalazio Babilon. a. koja su morala da postoje kod svakog tricentričnog bića. spremajući se za polijetanje. kako bih na licu mjesta dokučio taj fenomen. razumije se. Tada će se pred njim otvoriti kozmičke istine. naučnicima su počeli da nazivaju sve one koji vladaju velikom količinom informacija i o njima ispredaju nadugačko i naširoko. takozvanim. na onom nivou do koga se on izdigao. Jer. dobio sam uglavnom od tricentričnih bića. još od vremena takozvane tikliamiške civilizacije. Informacije o dogañajima koje ću opisati.prvo. to se uglavnom odnosilo na atrofiju tri osnovna načela. a samo uz pomoć teskuana nije bilo moguće razjasniti problem. u tzv. Prije nego što nastavim ovu priču zadržat ću se ukratko na ovom pojmu. njegovi stanovnici su bili na pragu onoga što će kasnije postati glavni uzrok ubrzane degradacije njihove "psihičke organizacije". u vrijeme kada mi je iznenada pala na pamet ta činjenica. pravi znanstvenik je morao savjesnim radom i hotimičnim stradanjem da dostigne takav nivo razumijevanja svih pojedinosti o porijeklu i razvoju Svemira. Kada sam se prvi put našao u tom njihovom "kulturnom ceru". Taj regres. Ako nekome poñe za rukom da prevali stotu. bez koje ne može da postoji nijedno razumno biće. On je bio kulturni centar ne samo za stanovnike Ašarka. Ispričat ću ti o tadašnjim dogañajima u Babilonu. već i za stanovnike svih ostalih velikih i malih zemalja u kojima su želi ljudi. U vrijeme kada sam peti put letio Zemljanima u goste. Još prije mog petog putovanja. "Ljubav". U to vrijeme Babilon je bio na vrhuncu svoje moći. drugo. i mi smo riješili da tom rijekom otplovimo do grada. to mjesto je bilo vrlo pogodno za slijetanje broda. prije Babilonskog uspona. 129 .

oblast istinskog znanja kojim su ljudi vladali u davnim epohama. treba znati samo jedno malo lukavstvo. bez kojeg njegova želja može ostati neostvarena. Prije svega. Pošto je razmislio. kojih u Zemljinoj kori ima u izobilju. Ta kobna ideja se naširoko proširila tokom kasnijih vjekova i. još od propasti Atlantide. najzad dobila formu fantastične i štetne znanosti koja se zvala «alkemija" . voña ili car zemlje. lak način. lako može da se pretvori u zlato. Ali. samo onda kada bi postali vlasnici velike količine znamenitog metala koji oni nazivaju "zlato". Ispričat ću ti o njemu. u prirodi tvojih miljenika počela je da se formira. dok posljedice utjecaja organa kundabufera još nisu u potpunosti porobile njihovu svijest. koji je u to doba vladao Babilonom. a gubitnici su prema onima kojima je to pošlo za rukom osjećali "zavist".to isto ime nosila je i jedna velika znanost. koje se rijetko sreće. Svi su se oni trudili da doñu do tog metala. očajnički bilo potrebno zlato. on je poželio da ovaj metal dobije na takav. Druga okolnost o kojoj želim da ti pričam. U vrijeme. već i nareñivao svojim podanicima da pljačkaju osvojene zemlje. koje su u Babilon dovodili kao zarobljenike. dijete moje.Uzgred. u gradu Čiklarali tamošnji znanstvenik po imenu Harnum (čija se suština potom transformirala u takozvanu "Etaku Haznamasku ličnost") smislio da svaki metal. perzijskom caru je. tako i na one koji su o njemu znali samo po čuvenju. makar jedan od njih zna i tajnu pretvaranja bilo kojeg metala u zlato. Želim da ti pomognem da točno ustanoviš koji je od normalnih životnih uvjeta toga cara učinio tako osobitim. Radi se o tome da se većina znanstvenika našla tamo voljom jednog izuzetnog i neobičnog perzijskog cara. Car osvajač je ne samo dozvoljavao. pri čemu se to odnosilo kako na one koji su to zlato vidjeli. i radi toga ću ti ispričati o dvjema okolnostima koje su još od davnina uticale na život Zemljana. Kada smo stigli u Babilon. upravo kada je naumio da pravi zlato uz pomoć alkemije odjednom je svim svojim bićem shvatio da mu je nepoznato ono "malo lukavstvo". ljudi iz različitih zemalja počeli bi da uništavaju jedni druge. pošto je čuo za otkriće spomenute buduće Eterske ličnosti. koja su pobijeñeni stjecali vjekovima. jedna osobina zbog koje su oni doživljavali sreću (a to osjećanje s vremena na vrijeme ima svako tricentrično biće). ta istinska znanost mogla bi da donese suštinsku korist svim tricentričnim bićima. I tako. a tokom narednih vjekova je definitivno kristalizirana. Zašto je caru pala na pamet takva suluda misao? Radi se o tome da je u to doba u jednom od centara tikliamiške civilizacije." Ali. Da bi se tim postupkom ovladalo. da otimaju mlade žene i sva dobra. Kada bi se ta njihova osnovna osobina izrazila posebno snažno. dakle. on je bukvalno vrvio od znanstvenika koji su se tu sjatili iz svih dijelova svijeta. 130 . Oni su stigli u Babilon iz jednog vrlo zanimljivog razloga. kada bi tome došao kraj. prenoseći se iz generacije u generaciju. kada su podanici tog vrlo neobičnog perzijskog cara osvojili nove zemlje. car je naredio da se odande nitko ne dovodi i ništa ne uzima osim znanstvenika. Najgore je bilo to što su ljudi iz okruženja vlasnika zlata takoñer doživljavali snažna osjećanja. sastoji se u sljedećem. koji bi imao veći broj preživjelih podanika. iz nekih osobnih razloga. uvaženi Nasradin Hodža je značaj takvih znanstvenika definirao ovako: "Svi misle da naši uvaženi profesori znaju koliko je dva puta dva. vratimo se priči. dobivao bi titulu osvajača i obično prisvajao cijelo bogatstvo pobijeñenog naroda. došao je do sljedećeg zaključka: Poznato je da su znanstvenici otkrili mnoge tajne. o kome govorim.

Belzebub je na pitanje svoga unuka odgovorio ovako: . Shvatio je kako nije dovoljno da samo pita. koji izazivaju trogoautoegratski proces. koja se ovoga puta odnosila na sam proces meñusobnog uništavanja: novo ludilo potisnulo je staro i car je potpuno zaboravio na znanstvenike. mogao da ih saslušava kako je htio. već da mora da izvrši pritisak na znanstvenike kako bi ih prisilio na odavanje tajne. te je obazriva Priroda učinila da se natalitet u zemlji silno poveća. nadajući se da će uspjeti da sazna tajnu pretvaranja metala u zlato.Dragi djedice. Tu Hasejn prekide Belzebuba rekavši: . ali je bilo i došljaka iz drugih zemalja.Dosjetivši se toga. Znanstvenici iz svih krajeva Zemlje. nijedan od susjednih careva nije želo da mu preda svoje znanstvenike radi saslušavanja. čekajući dalji razvoj dogañaja. on je naredio da se traganje nastavi po čitavoj zemlji i. ne razumijem zašto struja vibracija. kao i egipatskih svećenika. često su se okupljali i. Meñutim. jer mislim da ćeš tada sve shvatiti. kome je od prijestolničkih znanstvenika poznata ova "tajna". Sutradan. i oni su započeli "saslušavanja". kada se naš čudnovati car najzad uvjerio da nijedan znanstvenik meñu njegovim podanicima ne zna tajnu. zavisi od lokalnih dogañaja i osobnosti nekih lokaliteta na Zemlji.Još odavno sam riješio da u svom daljem pripovijedanju dotaknem problem meñusobnog uništavanja koji oni nazivaju "ratom". Ali. pozvao je nekoliko odanih ljudi i naredio im da utvrde. zato je bolje da to pitanje odložimo za kasnije. Prošlo je neko vrijeme. zato što su u to vrijeme i na tom mjestu. Perzijski car je mogao da okupi veliku armiju. očigledno je da je naučničko bratstvo odlučilo da te podatke nikome ne odaje. pri čemu su koristili metode uobičajene u to doba. stalno su razmatrali pitanja koja 131 . Njihovi preci. Pošto je opet ozbiljno razmislio. To je učinio zato što je tada meñu naučnicima postojalo široko rasprostranjeno mišljenje da je u Egiptu sabrano mnogo znanja i da je znanost tamo razvijenija nego bilo gdje drugdje. nasljednika mudrih Atlantiñana iz Društva Akladansa. . uvjeti. bili takvi da su upravo od tamo poticali valovi vibracija nastalih uzajamnim istrebljivanjem njegovih žitelja. a čudnovatom caru je pala na pamet nova bezumna ideja. on se duboko zamislio. kao što je svojstveno zemaljskim "mudracima". I on je na čelu nebrojenih hordi započeo takozvane "ratne ekspedicije". počeo je da traži takve znalce u drugim zemljama. Istoga dana izdao je odgovarajuće zapovijedi svima koji su se tim poslom bavili. kada mu je javljeno da nijedan znanstvenik iz prijestolnice ne zna za tu "tajnu". Tu je taj gospodar polovine Azije. Tim riječima Belzebub se vratio prekinutom pripovijedanju o Babilonskim dogañajima. on se silno začudio što mu tako prosta misao nije prije pala na pamet. koji su preživjeli katastrofu. oni su sada slobodno živjeli u Babilonu. te je naš car riješio da nepokorne vladare na to prisili.Perzijski car je osvojio susjedne zemlje i odande dovodio znanstvenike. koji su se na taj način našli u Babilonu. došao je do zaključka da sigurno neki od znanstvenika njegovog naroda zna tajnu. kada je poslije nekoliko dana odgovor opet bio "ne". Perzijski osvajač je odveo iz Egipta sve znanstvenike koje je tamo našao. On je naredio da ih sve dovedu u Babilon. bili su u Egiptu prvi naseljenici. meñu njima je bilo i onih koji su bili odande porijeklom. U tom cilju on je čak izvršio i takozvanu "vojnu kampanju" protiv Egipta. koja je neophodna za velike svemirske procese. ali je čuva kao "profesionalnu tajnu".

Meñu drugim naučnicima. I naravno. sve teorije bazirale su se na dvije suprotne pozicije. bilo je — imaju li ljudi "dušu". Tu temu nisu razmatrali samo znanstvenici. I svi su. te sam počeo da komuniciram samo s njima. A ako nešto nalik na to i dopre do njih. razumije se. Pitanje. pa nastavi: . koji je za života počinio zlo. suvremeni Zemljani ga vrlo često koriste. To "goruće" pitanje na koje su "siroti znanstvenici". moj dječače. i zato što će ti povijest njenog nastanka i transformacije u svijesti Zemljana pomoći da jasno shvatiš kako zbog nenormalnih životnih uvjeta. Uslijed toga. Sve ateističke teorije tvrdile su upravo suprotno. željeli da čuju odgovor. biti kažnjen poslije smrti. Dakle. Bez obzira na njihovo mnoštvo i raznovrsnost. koje su sami stvorili. Belzebub malo zašuti. poput požara.su beskrajno nadilazila njihovo razumijevanje. zanimanje za taj problem zahvatilo je postepeno čitav Babilon i. O tome su donosili sudove i razgovarali mladići i starci. tamo se dogañalo ono što je kasnije nazvano "Babilonskom kulom". Kada smo stigli u Babilon saznali smo da su mnogi poludjeli od takvih razmišljanja. kao što to obično biva sa svim naučnicima na Zemlji. u vrijeme kada smo mi tamo stigli. tricentričnim bićima svojstvene osobine. kada smo stigli u Babilon. nasilno doveden iz Egipta. oni iz svega toga nisu izvukli ništa valjano ni za sebe ni za druge. Jedna od njih je bila "ateistička". Sve dualističke teorije priznavale su postojanje duše i njenu besmrtnost. kao prvo. kao i ostali žitelji. U gradu je postojalo mnogo fantastičnih teorija o tome. koje je uspjelo da postane "gorućim". tako da. nastojali da o tome saznaju što više. točna i pravilna informacija o prošlim dogañajima nikada ne dospijeva do budućih generacija. štoviše. djelovalo je na njih tako da su čak sišli sa svojih pijedestala i počeli da ga razmatraju ne samo s naučnicima poput sebe. a. za vrijeme tih diskusija i susreta oni su. pa čak i gradski dželati."idealistička" ili «dualistička". tu je bio i ne sasvim nepoznati Hamolinadir. Svuda su me dočekali znanstvenici kojih je tu bilo u velikom broju. njihov čudnovati Um odmah pod njega podvodi čitavu teoriju. ograničivši svoja istraživanja na njihove karaktere. posebno znanstvenici. 132 . počeo sam da se krećem u lokalnom društvu i da vršim promatranja kako bih razjasnio pitanje koje me je zanimalo. našli "goruće pitanje" koje ih. kada smo stigli u grad. a druga . kako su govorili. jer. Hamolinadir je bio jedan od znanstvenika kome nisu u potpunosti atrofirale normalne. u Svemiru i postoji ova tako neobična i unikalna psiha. mora valjda čovjek. posrećilo biti svjedokom dogañaja koji su doveli do njenog nastanka. svakog sata bila bi sklepana neka nova i.Želim da ti objasnim smisao izraza "Babilonska kula". prožima "do koštane srži". Smatram neophodnim da ti objasnim ovu sintagmu zato što mi se. zapravo. naslijeñene od predaka. Ukratko. svaka od tih domišljatih teorija imala je svoje fanatike. Hamolinadir i ja smo održavali odnose koji su uobičajeni za osobe koje se često sreću. on je već predstavljao goruće pitanje za svakog njegovog žitelja. naravno. razgovori i sporovi te vrste širili su se na sve strane. koji sam upravo spomenuo. već i sa slučajnim prolaznicima i na svakom mjestu. muškarci i žene. ispostavilo se da je on u djetinjstvu bio okružen ljudima koji su mu pružili više ili manje pravilno obrazovanje. dijete moje. zbog čega. osim toga. a da su drugi bili na putu da polude. umnožavajući pri tome iluzije ili takozvane duhovne likove.

Oni su do te mjere razvili svoje sposobnosti da su povremeno mogli čak da prodru u logiku ponašanja ljudi iz svog okruženja i. kod njega su se vrlo jasno manifestirale sljedeće funkcije: "samosvijest". počinjao da uvjerava sebe u njihovu ispravnost. ako bi se netko od njih udubio u proučavanje tih teorija. svima poznate. Na konferenciji je bilo i stranih znanstvenika. Zahvaljujući toj osobini oni su. Nju su sazvali isti oni znanstvenici koji su svojevremeno nasilno dovedeni u Babilon. smišljali su razne teorije. I moj prijatelj Hamolinadir bio je vrlo uzrujan zbog tog problema. on bi htio ne htio. ali je svoja znanja stekao u Egiptu. već je bio u godinama kada je njihovo Ja — to jest osjećanje svjesne kontrole mehaničkih i psihičkih funkcija njegovog organizma . Učeni Hamolinadir je vodio porijeklo od "Asiraca". vidjevši slabosti sebi sličnih. bila napisana tema referata. 133 . nastojali da ih iskoriste. roñen je i odgojen u Babilonu. kako su sami govorili . Moj prijatelj Hamolinadir nalazio se meñu govornicima i takoñer je sudjelovao u izvlačenju: bio je peti po redu. a njegov glas je prešao i viku kada se kritički obrušio na ljudski Um. ali da su i teorije koje tvrde potpuno suprotno bile isto tako logične i uvjerljive. ali su takoñer kritizirali stare. on je govorio o tome da je potrebna odreñena suglasnost u njihovom radu. u najboljoj školi koja je tada postojala na Zemlji. Jednom smo Hamolinadir i ja krenuli na takozvanu znanstvenu konferenciju. Ubrzo pošto sam stigao u Babilon.dostiglo najveću stabilnost. sve više se žestio. i tek kada je ona postignuta. I. Svi su oni bili posvećeni onoj istoj gorućoj temi. On je počeo mirno. On je govorio da su teorije koje tvrde da čovjek ima dušu bile vrlo logično i uvjerljivo konstruirane. kako je to bilo uobičajeno. koji su u Babilon došli dobrovoljno. Na plakatu je pisalo da je orator izabrao temu pod nazivom: "Nepostojanost ljudskog Uma. kao što sam ti već rekao. Kada sam ga prvi put sreo. koje su se zvale referati. koje pretendiraju da objasne višu materiju." Moj zemaljski prijatelj je počeo da govori o strukturi (kako ju je on shvaćao) velikog mozga i o tome u kojim slučajevima i na koji način razliku utisaka opažaju drugi moždani centri. U to vrijeme on je odavno zapostavio svoje sulude alkemičarske ideje i čak je potpuno na njih zaboravio. "osjetljivost". koji su istupali prije njega. Zamisli sebe na mjestu tog simpatičnog Asirca."iz ljubavi prema nauči". Njega je zbunjivala i u stanje pometenosti dovodila činjenica da su sve stare i nove teorije. bile podjednako vjerodostojne i podjednako uvjerljive. Redoslijed govornika odreñivan je izvlačenjem. bez obzira na proturječnu argumentaciju. kod većine Zemljana je zajedno s nenormalnim životnim uvjetima dovodila do toga da. U vrijeme takozvanog "pasivnog bdijenja". postepena atrofija "instinktivnog osjećanja kozmičkih istina". i reći ću ti da su sve teorije na Zemlji. posvećene tom problemu. a njihovoj prirodi bila svojstvena takozvana "lukavost". Prošlo je 7 zemaljskih mjeseci od mog dolaska. na osnovu svojih znanja. Najzad je došao red na našeg Asirca. koja je u gradu izazvala komešanje umova. itd. koja je u to vrijeme bila moguća za tricentričnog Zemljana. a koja se zvala "Škola Materijalizacije Misli". "pravičnost". usmjeravajući svjesno ili nesvjesno svoj unikalni Um. ali što je dalje govorio. počeo sam da zajedno s Hamolinadirom odlazim na sve moguće znanstvene "skupove" i da slušam svakojake izmišljotine. Kada se on popeo za govornicu njegovi pomoćnici su okačili plakat na kome je. neprekidno izmišljali oni kod kojih su se posljedice utjecaja organa kundabufera manifestirale posebno snažno. govorili su o svojim novim teorijama.Dodat ću da je tada u Babilonu bilo mnogo takvih znanstvenika. po zapovijed perzijskog cara. «domišljatost". utisak dobiva svoju konačnu formu u velikom mozgu. Govornici.

Evo što je rekao: . gdje smo se svi mi okupili. on je vrlo logično i uvjerljivo predstavio nestalnost i nestabilnost ljudskog Uma. zapravo. prije ili kasnije. ne sumnjam da je većina prisutnih upoznata s tokom mojih misli. Na primjer. nemam namjeru da poginem pod ruševinama babilonske kule. ali one su. sve su bile tako logično izgrañene i dobro predstavljene. Ta kula se gradi od cigala. gradi kula uz čiju pomoć namjeravamo da dopremo do neba i vidimo što se tamo dogaña. napravljene od raznih materijala. Svakome je jasno da će ona. da je Hamolinadirov govor na prisutne najprije ostavio snažan utisak i da ih je sve obuzela duboka potištenost koja je trajala skoro mjesec dana. Treba reći. Ja osobno. ja želim još da živim i zato iz ovih stopa odlazim odavde. zbog kojeg čitav Babilon. Za sve to vrijeme ja sam pažljivo i vrlo ozbiljno izučavao stare i nove teorije o "duši" i nisam našao ni jednu s čijim se autorom ne bih složio.Vičući i dalje. Osim tog žulja ne postoji ništa. moj Um nije mogao a da se ne složi s logikom i vjerodostojnošću svake od njih. pasti i sahraniti pod sobom grad i sve njegove žitelje. Tokom svojih susreta oni su pričali samo o tom govoru. ovaj ga žudno ispi i nastavi da govori smirenije. U jeku svoga istupanja moj prijatelj Hamolinadir je zajecao. samo jedan potpuni idiot. 134 . Ima tu gvozdenih cigala. koje su naizgled sve jednake. Mene zna čitav Babilon i mnogo drugi gradovi.Svaki čovjek. Ali što da radi taj najviši nivo razvoja s pitanjem. ima drvenih. Saznao sam još i to da je Hamolinadir zauvijek napustio nauku i ostatak života proveo gajeći "čungari". moj dječače.. vrlo je lako dokazati čovjeku da čitav svijet i svi ljudi nisu ništa drugo do iluzija. zajedno sa svim svojim znanjima i razmišljanjima o transcendentnom.. gdje je sretno poživeo do duboke starosti. ponavljajući i prepričavajući pojedine njegove pasaže. a da je realan samo žulj na prstu njegove lijeve noge. od perja. čitav svijet je plod bolesne uobrazilje. Hajde da zamislimo kako se u Babilonu. ima cigala od testa i čak. Nikada ga više nisam vidio. Zamislite da se takva kula zaista gradi u centru Babilona i daje već vrlo visoka. dokazavši na mnogobrojnim primjerima kako je lako uvjeriti i uvjeriti taj Um u što god hoćeš. U tom momentu pomoćnik je pružio govorniku bokal vode. Ja sam i sam napisao vrlo obiman rad o pitanjima višeg reda. Ja nisam običan znanstvenik. Dobio sam najbolje obrazovanje na svijetu i teško da će ikada više ikoga učiti onako kako sam učen ja. Kasnije sam čuo da je već sutradan napustio Babilon i otišao u Ninivu. već godinu dana ludi! To opće ludilo povodom pitanja o duši dovelo je dotle da i moj visokoučeni um «tumara k'o pijan po pomrčini". A vi radite što znate! S tim riječima on napusti dvoranu.Pogledajte mene. i možda se ovdje ne bi našao nijedan čovjek koji ne bi pozavidjeo mom logičkom mišljenju. ali je i plačući nastavljao da viče: . evo. vi morate znati koji faktori i koje asocijacije dovode do uvjerenja u istinitost onoga što vam drugi dokazuju. Ali iskreno i časno priznajem da sam ja. svi priznaju da sam ja čovjek koji mnogo zna i koji je mudar. može da dokaže sve što poželi. pa naravno i ja. na jednom od suvremih jezika ta biljka se zove "kukuruz".

ili duša. ometala razvoj njihovog mišljenja. na lijevi . a duh koji sjedi na lijevom ramenu . Duša je besmrtna.zla djela i postupke. iz doba Babilona. a svaki čovjek još od roñenja ima dva «tijela". kao i iz drugih epoha. Na desni tas stavlja knjigu anñelovu. gleda koji će tas prevagnuti i daje dušu čovjekovu na raspolaganje onim duhovima koji su tu pored njega. to jest neuništiva. ili anñeli. poslije njegove smrti donose njegovu dušu Bogu. a Zemljani su od tih fragmenata sazdali takav galimatijas. koji se nalazi negdje na nebesima. oni su tvrdili da ta tanana supstanca. kao i da ga pobuñuje na postupke koji se nalaze u njegovoj nadležnosti. ili ñavoli. koje je i bez toga bilo prilično zbrkano. Svako od njih je imalo mnogobrojne pristalice. duh koji sjedi na desnom ramenu bilježi dobre postupke i djela. prenoseći se iz generacije u generaciju. Zato mnogi i sada misle da je u Babilonu nekada grañena kula da bi ljudi mogli živi da dopru do samoga Boga. Pristalice prvog učenja su tvrdile da ljudi imaju "dušu".sluge raja. koja nisu imala ništa zajedničko. pored lijevog sluge Pakla. mora da plaća za svaki voljni ili nevoljni postupak fizičkog tijela."Izgradnja Babilonske kule" ili "Babilonsko miješanje jezika". koji su sjedili na čovjekovim ramenima tokom njegovog života. Uopće. Pored svakog tasa stoje duhovi: pored desnog tasa . To učenje tvrdi da prilikom roñenja na ramena svakog čovjeka sjedaju dva nevidljiva duha. anñelima i arhanñelima koji ga okružuju stoji vaga. Dalje. fizičko i duhovno. Suvremeni Zemljani su uvjereni da se upravo za vrijeme izgradnje Babilonske kule jedan jezik podijelio na veliki broj različitih jezika."zli duh" ili "ñavo". Upravo su ta učenja. na lijevo . njeni adepti su tvrdili i dokazivali potpuno suprotno. Dualisti ili idealisti. duhovi napuštaju njegovo "fizičko tijelo" i odnose njegovu "dušu" «Bogu". druga teorija nazvana je "ateističkom". On je neopisivo lijep. Kada čovjek umre. a najpoznatiji je .knjigu ñavolovu.Ponavljali su ih toliko često da su neki Hamolinadirovi izrazi postali poznati čitavom Babilonu i pretvorili se u krilatice. Na desno rame sjeda "dobri duh" ili "anñeo". Ti duhovi se neprestano meñusobno bore. ali osnovne ideje su ostale nekadašnje i u tom obliku su stigle i do naših dana. I od prvoga dana i anñeo i ñavo bilježe sva djela čovjekova. Ti duhovi. Pojedinosti oba ova učenja su tokom vjekova bile podvrgnute promjenama. Od duhova se traži da potiču i pobuñuju čovjeka na odgovarajuće postupke . a čovjek je njihovo bojno polje. do našeg vremena je stiglo mnogo nepovezanih podataka. Duhovi desnog tasa odnose dušu na mjesto koje se naziva "Raj". koja zapravo i jest "duša". Zrak se ori od pjevanja kerubima i muze 135 . Svaki duh teži da spriječi čovjeka da postupa onako. ta teorija nazvana je «dualističkom". Pred Bogom. Neki od njih su i danas poznati na Zemlji. Tamo zriju mirisni plodovi i miriše predivno cvijeće. Bog uzima od njih knjige u koje su bilježili sve čovjekove postupke i stavlja svaku knjigu na odgovarajući tas na vagi. kako ga potiče duh suparnik. su tvrdili da se ispod grube tjelesne ljušture nalazi fina nevidljiva supstanca. da bi čak i podmukli Lucifer mogao da im pozavidi na umeću. Već sam ti rekao da su u Babilonu vladala dva "filozofska učenja".dobre ili loše.

Ali kako oni razlikuju dobre postupke od rñavih? Belzebub pogleda unuka zagonetnim pogledom i klimnuvši glavom odgovori: . sastoji se u tome što on automatski zavisi od raspoloženja lokalnih vlasti. znači da je izvršio zlo djelo. Prvi put su slijedili znanstvenici Atlantiñani iz Društva Akladansa. tvrdi se da sve natprirodne pojave. koje takoñer ima mnogobrojne pristalice. opet. čak i one koje ljudi očigledno opažaju. koji su nedostojni normalnih tricentričnih bića. onda. i sam. njih su nazivali "posvećenicima". ali je. To babilonsko "idealističko" učenje detaljno objašnjava kako čovjek treba da postupa kako bi dospio u "Raj". uzrok drugih dogañaja. koja se pojavila na samom početku i postepeno postala njegov neraskidivi dio. Oni vladaju Paklom. Te nedostojne želje ubijaju u čovjeku sve što je Tvorac u njega uložio za istinsko dobro. nesretnik će svakako dospjeti u "Pakao". zadovoljavanje instinkata. Evo kako bi oni odgovorili na to pitanje: «Ako čovjek postupa prema savjesti on izvršava dobar postupak. kada osjeća grižu savjesti. koje bolesna ljudska mašta smatra vrlo privlačnim. On mora da učini što više djela koje će u svoju knjigu zabilježiti anñeo. došlo je i do naših dana. Da bi shvatio koja je to posebnost. njihovo gledište se unekoliko promijenilo i prešlo na njihove potomke. Tu se tvrdi da svijet postoji i razvija se prema odreñenim zakonima. Ono se zasniva na jednoj od starovremenskih ateističkih teorija. «novac". tj. prema kojima sve prelazi iz jednog oblika u drugi." A drugi put je nastao ubrzo poslije "mudrog pronalaska" cara Konitusiona i. Najčudnija i najneobičnija strana te osobnosti njihovog "morala". Zanimljivo je istaći jednu posebnost morala. da bi ta knjiga pretegla knjigu ñavolovu na Božjem sudu. Duhove lijevog tasa babilonski znanstvenici su nazivali ñavolima. prenoseći se iz generacije u generaciju. automatski zavisi od uzroka kao što su "taština". i postoji uzročno-posljedični lanac svih pojava. pak.serafima. transformirajući se u običnoj svijesti. opet. Tamo ima i drugih bezbrojnih čudesa. "varenje". on se postepeno proširio po čitavom svijetu pod nazivom "moral". a da su suprotni argumenti tek bolesno buncanje pristalica druge teorije. Pakao je besplodno mjesto gdje vlada nezamisliva vrelina i nema ni kapi vode. Svuda su rasporeñene razne sprave za mučenja: sprave za istezanje. Drugo babilonsko učenje. kao i to unikalno biće. u protivnom. navest ću ti primjer kameleona. gdje je posljedica jednog dogañaja uzrok drugog. a to raspoloženje. Tu Hasejn nije mogao da se uzdrži i upita djeda: . Umjesto muzike tamo se neprestano čuju užasna kakofonija i strašna prokletstva. kotači za mučenje. i tome slično. Čovjek je takoñer uključen u tu vezu. posebno suvremenog.Na Zemlji od davnina postoje 2 nimalo slična shvaćanja o 2 puta prilikom odreñivanja da li je neki postupak dobar ili rñav. Prenoseći se iz generacije u generaciju. mogu da se objasne djelovanjem spomenutih zakona mehanike. sprave za nanošenje rana i njihovo posipanje solju i tako dalje. To učenje uporno tvrdi da nikakvog Boga i nikakve duše nema. i tako dalje. on je posljedica odreñenog uzroka. Da bi se savršeno ovladalo tim 136 . Ljudski moral posjeduje isto svojstvo. koji su još i poslije druge katastrofe na isti način prihvaćali taj problem. Štoviše. prenoseći se iz generacije u generaciju. U raju ljudima sve treba da donosi «najveće uživanje".

njegova suština je na poseban način transformirana i usavršavana. najposlije. koja su obuzela tvoju maštu. to dovodi do formiranja svakakvih uvjerenja u čovjekovom Umu. djela i trpljenja. kome je specijalno on pristupio kako bi stvorio životne uvjete u kojima bi postepeno nestale negativne posljedice djelovanja organa kundabufera na ljude. dedukcija i izvoditi zaključci o raznim činjenicama. kada saznaš sve o njegovim djelima na Zemlji. njihov "kulturni centar". to jest subjektivna duša. Propao je ne samo grad. početak propasti velikog djela Ašjate Šimaša odredili su znanstveni skupovi u Babilonu. neusporedivi i predivni Babilon. već i svemu živom.. a nivo znanja zavisi od nivoa Uma. Na to je sposoban čist Um. već i sva bogatstva koja su tokom mnogih vjekova stvarali njegovi grañani. što je vrlo važno. Što se tiče ljudskog Uma. a oni stekli osobine koje priliče svakom tricentričnom biću čija je suština odraz suštine Svemira. Uslijed toga čovjek dobiva dodatnu informaciju o različitim pojavama koje se ponavljaju. a prije svega. nepristrana i sveobuhvatna znanja. Ali. zbrisan s lica Zemlje. izmišljotine jednog dobro poznatog znanstvenika koji je živio u Aziji nekoliko vjekova prije babilonskih dogañaja. 137 . oni se postepeno transformiraju u znanja. njihove ideje su se kao zarazne bakterije svuda razmnožile i postepeno uništile ne samo ostatke. već čak i svaki trag velikog djela najsvetijeg Ašjate Šimaša. do temelja.. Tako se i formira Um. treba dostići potpuna. one su nanijele mnogo štete Umu potomaka.zakonima. ali to još nije najstrašnije. bio je potpuno. zato što će ti to pomoći da bolje shvatiš osobnosti psihe ljudi te daleke i čudne planete. priključio onim eterskim ličnostima koje obitavaju na maloj planeti "Odmazda". Zahvaljujući "naučnicima" Um je postao takav da se uz njegovu pomoć mogu jedino "lupetati koještarije". Mnogo toga se može reći o tim dvjema teorijama. potomcima "znanstvenika". sav je užas u tome što su ta učenja nanijela veliko zlo ne samo ljudima. zato što. On se zvao Lentrohamsanin. Radi se o tome da je "komešanje umova" u Babilonu naučnicima pružilo dodatnu hranu za razmišljanje i djelovanje i. da proširiš svoje razumijevanje duševnih svojstava tricentričnih bića. pomoću kojih se mogu vršiti usporedbe. i on se. kada su se razišli svojim kućama. najprije ću ti ispričati o Najsvetijem Ašjati Šimašu (on je sada Veliki Kozmički Svetitelj). on je samo zbir utisaka koje čovjek dobiva. Iskreno rečeno. i sam možeš. Ali. Ubrzo pošto sam po peti put boravio na toj planeti. postojala je još jedna posljedica svih tih učenih mudrovanja povodom duše. Pričat ću ti o njemu.

a već treća generacija ništa o njima nije znala. koji je svojim djelima stvorio na Zemlji životne uvjete dostojne tricentričnih bića. a dio . Veliki Svetitelj Ašjata Šimaš ničemu nije učio obične žitelje Zemlje. prije poznatih babilonskih dogañaja u planetarno tijelo tricentričnog bića uselio se duh Kozmičkog Svetitelja po imenu Ašjata Šimaš. upoznao sam se s lomonizmom. kako su to radili Izaslanici Odozgo. iako još nije dostigao svoj procvat. uz čiju pomoć je djelo Svetog Ašjate Šimaša došlo i do nas pod nazivom "Užas situacije". Još od vremena njegovih svetih djela. reci mi što znači riječ "legomonizam"? .u Babilonu. svejedno bio slavan. postali su poznati nekima od posvećenih. Veliki Svetitelj Ašjata Šimaš bio je samo Izaslanik Odozgo. s vremena na vrijeme.zamoli Hasejn. pa sve do naših dana.IZASLANIK NEBA NA ZEMLJI Dakle. izvršavajući povjerenu misiju odustao od uobičajenih metoda. Točno 700 g. Ašjata Šimaš se uselio u planetarno tijelo dječaka iz siromašne obitelji sumerske rase i rodio se u seocetu nedaleko od Babilona. koji je. Mili. na licu mjesta procijenio situaciju i predložio novi način života. Legomonizam mi je vrlo pomogao da shvatim čudnovatost duše tih neobičnih bića. On je bio prvi koji je. molim te. 138 . došle do potomaka. nije im držao propovijedi.jest jedna od formi prenošenja znanja iz generacije u generaciju. Ta stela je sveta relikvija manje grupe posvećenih koji pripadaju Olbogmečkom Bratstvu koje živi u srcu Azije. Zato su njegovi pogledi bili poznati samo njegovim suvremenicima. On je želio da Zemljani žive onako kako žive slična razumna bića u čitavom Svemiru. Već sam ti više puta govorio da. Ipak. Legomonizam . Zahvaljujući «legomonizmu" plodovi njegovih nastojanja pod nazivom "Užas situacije". a ništa nisam mogao da razumijem. bez obzira na hiljadugodišnja promatranja. on je na taj način postao Izaslanik Neba na Zemlji. pošto poživi zemaljskim životom. i to tako da se nešto slično nikada više ne pojavi. Ispričat ću ti tko se naziva posvećenikom i tada ćeš shvatiti što je to "legomonizam". onda kada sam već došao do samoga kraja. koji bi pomogao da se u prirodi Zemljana unište sve posljedice djelovanja organa kundabufera. sačuvana je u neoštećenom obliku mramorna stela na kojoj su ugravirane njegove riječi. prije i poslije njega. Tu formu prenošenja informacija smislili su stanovnici nestale Atlantide. Bog je jedan". svejedno. izvjesne informacije su. njegovi savjeti upućeni njegovim suvremenicima. Riječ "Olbogmek" znači: "Sve vjere su jednake. naš beskrajno Ljubeći Vječni Otac Stvoritelj da je milostivo dopuštenje da netko od Kozmičkih Svetitelja može uzeti obličje Zemljanina kako bi.odgovori Belzebub . Dio svog djetinjstva proveo je u tom selu. Sada je on jedan od najpoštovanijih i Najuzvišenijih Kozmičkih Svetitelja. Ašjati Šimašu i o njegovom radu meñu tricentričnim bićima koja nastanjuju planetu Zemlju. koju koriste posvećeni tricentrični Zemljani. moj dječače! Sada pažljivo slušaj: ispričat ću ti o Velikom Svetom Izabraniku Viših Sila. dragi djedice.Poglavlje 25 VELIKI SVETITELJ AŠJATA ŠIMAŠ . kakve su Izaslanici na toj planeti koristili vjekovima. Kada sam posljednji put bio na Zemlji.

Ali za posljednjih 200 g. Radi se o tome da.to je takav oblik prijenosa informacija o djelima minulih dana. zapravo. nazivajući tako jedni druge. Njihove bande se nalaze svuda. što se kaže. legomonizam . sito i rešeto". "vatru i vodu. Ta predavanja su bila prepuna zabavnih izmišljotina.ona je bilo mudro rješenje i cilj je bio postignut. Ti ljudi svuda uživaju zasluženo poštovanje. a drugi ljudi su ta znanja mogli da razumiju. koji su za vrijeme svojih avantura prošli. O suvremenim naučnicima koji su svoje teorije sklepali od fragmenata znanja. kao i u davna vremena. Za tu formu treba da zahvalimo Atlantiñanima . U drugom značenju tu riječ koriste varalice. koji slobodno opažaju druga monocentrična i bicentrična bića. kada su znanja jedni drugima prenosili obični Zemljani. čim neki fragment informacije stigne do suvremenih znanstvenika. slikovito se izrazio Nasradin Hodža: "Buha je potrebna samo zato da bi se iz nje iscijedile gomile naučnih radova". čak i kada bi to strašno želio. trpljenjem izgradili u sebi odreñene objektivne vrline i znanja. zajedno sa svom svojom pratnjom. Zaista. prvobitnom smislu te riječi. prema riječima Nasradina Hodže. Stalni članovi njihovih bandi nazivaju se "posvećenima". ne bi mogao da smisli. ili su toliko deformirana da su u njima. oni odmah počnu oko njega da izmišljaju komentare i interpretacije. 139 . jedva uzdržavao da ne prasnem u "grohotan smijeh". To je zato što. ta riječ je dobila 2 različita značenja. dok sam živio meñu ljudima. ona su na kraju krajeva potpuno nestajala i sasvim zaboravljana. Meñu tim "posvećenicima" nove formacije postoje i veliki posvećenici. bave jednom vrstom pljačke. i Šeherezadine bajke. Prvi smisao. posvećenici u pravom. odmah "dignu galamu". koji koriste časni ljudi. varalice se. kakve čak ni lukavac Lucifer. te se može reći da meñu njima započinje ples Svetoga Vita. kad za to čuju. a njihove kolege. i uz njegovu pomoć su drevna znanja stigla do budućih generacija.U preñašnja vremena posvećenicima su nazivani ljudi koji su vladali skoro potpuno identičnim znanjima. Pod izgovorom da se bave "okultnim" ili "transcendenlnim" naukama. a njihov cilj je lopovluk i pljačka. kao i kockarnice Monte Karla. To se dogañalo kada bi neki od «znanstvenika" držao predavanje ili mi naprosto pričao o dogañajima iz prošlosti kojima sam ponekad osobno prisustvovao. Ali. ostajale samo koža i kosti. Moram da priznam da sam se ponekad. označava ljude koji su zahvaljujući upornom trudu. to je bio jedini način.

Evo molitve. Pripremajući se da načinim izbor. meni. zapovjeñeno je Odozgo da uzmem oblik tricentričnog stanovnika planete Zemlje kako bih pomogao ljudima da se spasu posljedica djelovanja onog organa. Nada i Ljubav pomiješale i zaprljane impulsima koji proističu iz organa kundabufera. i u meni se postepeno pojačavala sumnja u to da je jednim od tih načina moguće spasti tricentrične Zemljane. Svi Veliki kozmički Svetitelji. Ta razmišljanja čistog Uma dovela su me na kraju krajeva do čvrstog uvjerenja da je već kasno spašavati ljude pomoću jednog od 3 sveta puta. tek tada. Meni. kod Zemljana potpuno degradirane. kao i nepristran pogled na svijet. zahvaljujući kojem su za potomstvo sačuvana dijela Velikog Svetitelja Ašjate Šimaša: U ime Prauzročnika moga postojanja težit ću ka svim oduhovljenim načelima. U tom cilju. počeo sam ozbiljno da razmišljam kako treba da postupim. usredsreñujući svoju pozornost. Amen. koristeći jedan od tri sveta puta koje je predodredio naš Stvoritelj. zasnovanih na božanskim impulsima. kojom počinje legomonizam. To se dogodilo zato što su se prava Vjera. "Nada" i "Ljubav". koji je svojevremeno iz vrlo važnih razloga bio implantiran u organizam njihovih predaka. Svemogući Vječni Vladika.Poglavlje 26 LEGOMONIZAM DJELA "UŽAS SITUACIJE" VELIKOG SVETITELJA AŠJATE ŠIMAŠA Belzebub nastavi da priča: . prije nego što ću izabrati jedan od 3 puta. Treći put sam 40 dana i noći klečao na koljenima bez hrane i pića i jedino sam na svakih pola sata čupao iz svojih grudi po dvije dlake. Tokom svoje pripreme trebalo je da riješim koji ću od 3 puta. da pripremam svoje planetarno tijelo za život odrasle osobe. Sada su kod ljudi formirani duševni kvaliteti koji samo izvana liče na Vjeru.. kao i načelima koja će u budućnosti oduhotvoriti naš Stvoritelj. Kada sam napunio 17 godina počeo sam. I tek kada sam se potpuno oslobodio utjecaja svih fizičkih i duhovnih asocijacija. Shvatio sam potpuno jasno da su prave osobine. Nadu i Ljubav. ali imaju sasvim drugačije osobine. već su me uvjerila da su posljedice djelovanja organa kundabufera bile toliko velike i jake da su sada postale nešto kao druga priroda ljudi. Dalja promatranja ne samo da su osnažila moje sumnje. koji su se mogli sresti u Babilonu. koje se dogañaju pod utjecajem svakodnevnog života. promatrao sam mnoge ljude najrazličitijih tipova.. izabrati za svoj dalji rad. ništavnoj trunčici svega postojećeg. koje je Nebo poslalo ovamo. Ti putovi su bazirani na tri impulsa koji se zovu "Vjera". 140 . popeo sam se na planinu Vezinjamu i 40 dana klečao na koljenima. ni pio. pokušali su da izvrše svoj zadatak. bio sam svjedok svakojakih njihovih postupaka. Kada sam poodrastao. kako bih donio nepogrešivu odluku o tome što treba raditi. kako je odreñeno Gore. svojstvene tricentričnim stvorenjima. riješio sam da dovedem sebe u stanje potpune odlučnosti i balansa svih moždanih centara. Drugi put 40 dana nisam ni jeo. ponavljam. već se samo prisjećao i analizirao utiske iz djetinjstva i rane mladosti.

Razlog za to leži u raznim posljedicama djelovanja organa kundabufera. koji ometaju nastanak i djelovanje istinskih Vjere. izmeñu ostalog "sujeta". ali sva je suština u tome kako vjeruju. pak. Sada na Zemlji. na Zemlji vjera zavisi od različitih faktora koji su se formirali u čovjekovoj svijesti pod djelovanjem organa kundabera. objektivnu. a to već na samom početku paralizira mogućnost iskorjenjivanja i blokiranja nasljedne predodreñenosti za formiranje posljedica djelovanja organa kundabufera. Kada sam se vratio s planine Vezinjami u Babilon. ako tricentrično biće nekoga voli. U dušama suvremenih tricentričnih bića postoji mnogo raznih osjećanja koja oni nazivaju «ljubavlju". Kada sve to djeluje na njihov izroñeni Um i isto tako izrečena osjećanja . Uslijed toga. nadmenosti. oholosti. Istinska Nada postoji kod ljudi u deformiranom obliku. pojavljuju se i novi oblici kobnih nada. jer upravo ljubav nam daruje blaženstvo i čini nas savršenijima. Jedan će opisati erotsko osjećanje. «uobraženost". "samoljublje". kao što se to dogaña na drugim planetima Svemira. što je još gore. zato što će stric voljene pomoći u karijeri. Isto tako abnormalno.pokornost i smjernost. toliko subjektivno. nikome neće ni na pamet pasti misao o tom svetom impulsu koji donosi sreću. oni prihvaćaju svaki apsurd. uobraženosti. da ako zamolite desetoro ljudi da vam objasni kako oni shvaćaju ljubav. Istinske Nade. tricentrični stanovnici Zemlje opažaju i fiksiraju u svojoj svijesti svakakve gluposti i vjeruju u bajke. voljno ili nevoljno. altruističku ljubav. kako se nadaju i kako vole. već oni sa svim žarom i iskrenošću odmah počinju da uvjeravaju i sve ostale u njihovu ispravnost. Da. treći . i tako dalje. "gordost". pak.Suvremena tricentrična bića takoñer s vremena na vrijeme vjeruju. meñu tim faktorima nalaze se. možda će svi oni biti iskreni u svojim odgovorima i čvrsto uvjereni u istinitost svojih osjećanja. A bez unutrašnjeg razumijevanja. gordosti. i to osjećanje je vrlo subjektivno. ali ta "ljubav" je isto tako rezultat odreñenih posljedica djelovanja organa kundabufera. stanje tog osjećanja još je gore nego kod prva dva. ali. ali će svejedno odgovoriti na razne načine i opisati potpuno različita osjećanja.kod njih se formiraju ne samo lažna uvjerenja. To nitko neće moći da uradi zato što tokom mnogo vjekova nijedan Zemljanin nije doživio osjećanje Istinske Ljubavi. Stanovnike te planete je lako uvjeriti u što god hoćete.zanimanje za svijet koji ga okružuje. formira se kod njih i sveti impuls Ljubavi. a takvu percepciju nazivaju "subjektivnom". nadaju se i vole svim svojim Umom i svim svojim osjećajima. ali kod njih taj sveti impuls ne funkcionira samostalno. drugi . Zbog tih novih abnormalnih nada oni se stalno nečemu nadaju. često se voli zbog vanjskog izgleda. Ali nijedno ljudsko biće nikada ne doživljava istinsku. ali nijedan od njih ni približno neće opisati istinsku Ljubav. i tako dalje. Nade i Ljubavi. oni vjeruju. dovodi do toga da se nasljedna predreñenost za kristalizaciju posljedica djelovanja organa kuabufera neometano izražava i postepeno postaje druga čovjekova priroda. četvrti . 141 . sujeti.osjećanje sažaljenja. to je samo onaj kome se podilazi ili laska. na primjer u samoljublju. Što se tiče trećeg svetog impulsa. Suvremena ljubav. napustio sam promatranja kako bih razjasnio može li se naći nekakav drugi način koji bi pomogao tim nesretnicima. ili. i tako dalje.

kasnije su se opet rasplamsali veliki ratovi i ljudi su sami razbili sve stele.jest sloboda. Neka blagoslovi moju odluku Svemogući beskrajno Ljubeći Univerzalni Otac. srećom. u stanju začetka. kada je Ašjata Šimaš stvarao uvjete. Ljubavi i Nadi. jedan faktor koji može da regenerira taj proces ipak nije potpuno ugašen.jest slabost. ona leži u osnovi ponašanja svakog tricentričnog bića. kada sam se na samom početku svog posljednjeg putovanja na Zemlju detaljno upoznao s legomonizmom. sačuvana iz vremena svetog djelovanja Velikog Ašjate Šimaša i danas je ona sveta relikvija Olboglemskog bratstva posvećenih. i on zato ne sudjeluje u njihovim površnim mislima i osjećajima. Svim misaonim načelima svoga cjelovitog bića. Što se tiče mramorne stele. kao što sam već rekao. Nenormalni uvjeti života doveli su do toga da je taj faktor postepeno potisnut u onu oblast svijesti koju sami Zemljani nazivaju podsviješću. nalazi u posjedu bratstva. 142 . Na toj sačuvanoj ploči ugraviran je tekst u kome se govori o tri božanska impulsa Vjeri. Kako sam saznao iz svojih istraživanja. Vjera tijela . maltene. i ona još može da djeluje na budnu svijest. konačno sam se uvjerio da je jedino savjest u čovjeku živa. a koji su toliko razorni. koje su naslijedili od predaka. Svjesna ljubav izaziva za uzvrat isto takvo osjećanje. i ja sam riješio da detaljno istražim i razjasnim koje je mjere on poduzeo i na koji način je postupao kako bi pomogao tim nesretnicima da se oslobode utjecaja organa kundabufera. Vjera. To je bio jedan od glavnih zadataka mog posljednjeg putovanja na Zemlju i ja sam izvršio brižljiva ispitivanja djelatnosti Sveljubećeg kozmičkog Svetitelja Najvišeg Stupnjeva Ajate Šimaša. Kada se u meni učvrstila ta misao. Amen! Čedo moje.Godinu dana sam izučavao njihov doživljaj svijeta i ponašanje.jest glupost. Drugih legomonizama ili drugih izvora informacija o njegovim kasnijim pobožnim djelima nije bilo. Jedino savjest može spasti ljude od kobnih posljedica utjecaja organa kundufera. . Vjera osjećanja . osim jedne koja je slučajno sačuvana. ona je. na njegovu inicijativu su u mnogim gradovima bile postavljene slične stele i na njih su urezani savjeti kako ljudi treba da organiziraju svoj život. to je Objektivna Savjest. ali ne i na uspavanu. Jedinosušni i Vječni Tvorac. kod Zemljana ona postoji. Nade i Ljubavi. riješio sam da se od tog momenta pozabavim stvaranjem takvih životnih uvjeta u koja bi u običnu svijest mogla da se useli savjest.Čulna ljubav izaziva svoju suprotnost. o kome sam ti upravo ispripovijedao. urezane na njoj. koji je nekada implantiran njihovim precima. koje je planirao. Svjesna vjera . Imao sam sreće da je vidim i pročitam riječi. Dalja razmišljanja su me uvjerila da ću postići svoj cilj jedino ukoliko u potpunosti i na odreñeni način izmijenim način života ljudi. Ljubav tijela zavisi samo od fizičkog tipa i nagona. i postalo mi je potpuno jasno da. zainteresirao sam se za metodu Uzvišenog kozmičkog Svetitelja Ašjate Šimaša. ona se sada. iako im je sasvim atrofirala sposobnost opažanja božanskih impulsa Vjere. Ali. Ljubav i Nada.

utvrdio sam vrlo važne stvari. on se. poslije godinu dana neprekidnog promatranja i istraživanja. oni mogu samo da vode beskrajne razgovore. pri čemu im je poznato što treba da urade. Čak i oni nesretnici koji su sami ili pod pritiskom vanjskih okolnosti shvatili svoju potpunu ništavnost i osjetili je svim nitima svoje duše. i oni. koji se naročito odražavaju na one nesretnike koji znaju da im prijeti nevolja i da je. u njima same od sebe počinju da atrofiraju odlike. Nada osjećanja .Svjesna nada . Ona se jednom riječju može nazvati: "sutra". pošto su uvjereni da će sutra sve uraditi bolje i brže.čak i ti ljudi.jest bolest. ostajući pri tome beskarakterna ništavila. Bolest "sutra" fatalna je za Zemljane ne samo zato što ih lišava svake mogućnosti da se oslobode posljedica djelovanja organa kundabufera. kako oni kažu. ali oni to nikada ne rade. ponekad. odlažući svoje poslove za kasnije. Ipak. ali upravo navika da sve odlažu za sutra dovodi do toga da. koji u ljudima izazivaju tu iskrivljenu nadu. Kada se taj Veliki Kozmički Svetitelj. mada ljudi osjećaju potrebu da više rade. o kojoj je Sveti Ašjata Šimaš rekao da s njom stvari stoje najgore. skoro uvijek odlažu za kasnije sve što treba uraditi danas. koja postoji i razvija se i danas. ne treba zaboraviti jedan neobičan fenomen. nastale uslijed djelovanja posljedica organa kundabera i. naprosto zato što je već suviše kasno. Prije nego što nastavim priču o djelima Velikog Svetitelja Ašjate Šimaša. U takvim slučajevima. koji znaju kakve napore treba poduzeti i što učiniti da bi se postalo valjano tricentrično biće . jednom će se neizbježno naći pred licem smrti. već sve odlažu za kasnije. Neobična bolest dovela je do užasavajućih rezultata. neophodne za stvaranje normalnih životnih uvjeta. Ali od toga ništa ne može biti. vrijeme koje je Velika Priroda izdvojila u te svrhe već je na isteku i. zaista povlače za sobom najkobnije posljedice. posebno suvremena. Ta bolest "sutra" dovodi do toga da tricentrična stvorenja. nesretnici nikada ne mogu da dovrše neki valjan posao. Abnormalna nada raña u ljudima neobičnu i osobitu bolest. kod tvojih ljubimaca se javlja snažna želja da rade na sebi. Nada tijela . kako bi je izbjegli. što su bliže kraju svoje zemaljske egzistencije. već i zato što im smeta da savjesno izvršavaju svakodnevne obaveze. "za spasenje duše". mislim da treba da definiramo karakteristike unutrašnjeg impulsa "nade". koji posjeduje neusporedivi Um. one potpuno nestaju i tada ljudi bolje opažaju realnost. Mnogo sam promatrao ljude. izučavao sam njihovu skoro uništenu psihu i sasvim pouzdano utvrdio da. umjesto da ostvare tu želju. jer im ništa drugo ne dozvoljava staračka slabost. konačno uvjerio da sveti putovi usavršavanja tricentričnih bića Svemira više nisu pogodni za Zemljane. Moj dječače.jest sila. potrebno da ulože odreñene napore.jest radost. čak. čak i kada sve znaju. da rade. Izvršio sam specijalna promatranja i ispitivanja neobične ljudske psihe i uvjerio sam se da uzroci. kada sam istraživao djelo Velikog Svetitelja Ašjate Šimaša za dobrobit tricentričnih bića na Zemlji. ponovno popeo na planinu Vezinjamu i nekoliko zemaljskih mjeseci razmišljao kako da postigne svoj 143 . Ta kobna osobina razvila se kod ljudi iz raznih razloga.

koja upravlja njihovim aktivnim životom za vrijeme budnog stanja. koje se sačuvalo netaknuto u njihovoj podsvijesti. Razmišljanja su ga dovela do čvrstog uvjerenja da se ljudi zaista mogu spasti ako se djeluje na njihovu savjest. kako da spase Zemljane od kobnih posljedica utjecaja organa kuabufera uz pomoć svetog osjećanja savjesti. to jest.cilj. 144 . i ukoliko je ne izgube tokom te svjesne djelatnosti. ali samo ukoliko savjest bez gubitaka preñe iz podsvijesti u svijest.

pošto je Veliki Svetitelj Ašjata Šimaš promislio i sačinio na planini Vezinjame točan plan svojih daljih svetih djela. a zatim i meñu običnim stanovnicima grada. pri čemu je obuku vodio na takav način da je percepcija novog ostvarivana neometana mračnim stranama njihove prirode." Kasnije. Prosvjećujući članove Bratstva. za početak. odabrali 35 ozbiljnih i dobro pripremljenih poslušnika za novo Bratstvo Hištvori. Veliki Svetitelj Ašjata Šimaš bavio se sastavljanjem zbornika "propisa" ili. tako da nikakve posljedice onoga zla.Poglavlje 27 NAČIN ŽIVOTA KOJI JE LJUDIMA SAVJETOVAO VELIKI SVETITELJ AŠJATA ŠIMAŠ Belzebub nastavi svoju priču. ali da samo onaj koji toj mogućnost osigura prodor u svijest i tko objektivno utječe na sva svoja djela i sav svoj život. skrivenog u njihovim dušama nisu mogle da iskrive opažanje vječnih istina. a zatim se pojavila čvrsta uvjerenost da se iz očigledno neprirodnih razloga s njima dogaña "nešto vrlo nepoželjno". sporeći i savjetujući se s njima. koji su u skladu sa principima važećim prije Ašjatijeve ere. vršeći pri tome samopromatranje. i zajedno s njima osnovali su svoje bratstvo. Bratstvo je bilo osnovano 5 zemaljskih g. Ono je nazvano bratstvom Hištvori i to ime je značilo: "Sin Božji biće samo onaj tko u sebi probudi Savjest. Dakle. on se najprije povezao s Posvećenima iz Bratstva Čaftanturi. Oni su riješili da pronañu druge ljude. on je razaslao članove starog bratstva u razna mjesta. po dolasku u Džulfapal Sveti Ašjata Šimaš se povezao s braćom koja su već radila na problemu abnormalnog funkcioniranja svoje psihe. koja se nalazila u srcu Azijskog kopna. te su se njihova viša tijela pokazala dostojnim. Oni su našli odgovarajuće ljude meñu monasima koji su živjeli u manastirima smještenim oko grada Džulfapala. sa zadatkom da šire ideje o tome da podsvijest čovjeku pruža mogućnost da u sebi izgradi sveti impuls Savjesti. koje je zajedno sa svojim učenicima kasnije osnovao u gradu Džulfapalu. Uzgred. može sebe da nazove istinskim sinom Tvorca svega postojećeg. Poslije toga je Veliki Svetitelj Ašjata Šimaš nastavio da podučava monahe starog Bratstva Čaftanturi i da uz njihovu pomoć prosvjećuje Um poslušnika. prijestolnicu zemlje Kurlanteč. Moja dalja iscrpna istraživanja pokazala su da su se u svim misaonim centrima Pundolira i Sensimirinika najprije pojavile sumnje. on je počeo da posvećuje njihov Um. «ustava" novog Bratstva. on se nije vratio u Babilon. koji će kao i oni težiti istom cilju i truditi se da se oslobode te napasti. zaista dostojnim. smatrani istinskim posvećenicima. na inicijativu dvoje tricentričnih Zemljana. kako se sada kaže. Došavši tamo. a drugi . Jedan od tih istinski posvećenih zvao se Pundoliro.Sensimiriniko. napominjem da su nadtjelesne suštine (viša tijela) ovih istinski posvećenih Zemljana tada već dostigle visok nivo i zato su oni imali vremena da svoj Um dovedu do neophodnog stupnja Objektivnog Uma.Poslije dugih i marljivih istraživanja razjasnio sam da. ono se nalazilo nedaleko od grada i njegovo ime je značilo "Živjeti istinski . 145 . osnovano u gradu Džulfapalu. da je nemoguće osloboditi se toga zla bez pomoći sa strane. . već je krenuo pravo u grad Džuapal. Braća su najprije svoju ideju propovijedala uglavnom meñu monasima mnogobrojnih manastira.ili uopće ne živjeti". kada je rad na organizaciji novog bratstva bio završen. da zauzmu svoje mjesto na planeti Čistilište. Zatim su. prije dolaska Velikog Svetitelja Ašjate Šimaša. štoviše. otkrivajući im objektivne istine.

to ih je uvjerilo u to da. postala je popularna zahvaljujući premudroj dalekovidnosti Velikog Svetitelja Ašjate Šimaša. počeo je da im otkriva objektivne istine. kao i nove poslušnike. meñu običnim stanovnicima grada i okoline proširila se ideja da je čovjeku dano sve kako bi živio po Savjesti. tada je Sveti Ašjata Šimaš osobno meñu njima odabrao one koji su pomoću razuma ili osjećanja pronikli u svoju podsvijest i tu osjetili impuls Savjesti. kao i uslijed koristoljubivih interesa koji postepeno u čovjeku uništavaju svaku sposobnost za božansku Ljubav. dostojni da postanu punopravna braća novog reda.treće. uključujući i ljude. treba da osjećaju patnje. Ta. 146 . čije članove ljudi nazivaju još i "duhovnicima" ili «svećenicima". Veliki Svetitelj. pošto je propalo djelo Ašjate Šimaša. One koji su već osjetili Savjest u svojoj svijesti. drugi . A žalost i tuga nastaju kod našeg Sveopćeg Oca zbog borbe izmeñu dobra i zla koja se u Svemiru neprekidno odigrava. pored ostalih obaveza.Poslije godinu dana takvog rada. Ustav Bratstva. shvati način na koji će druge uvjeriti u to da čovjek posjeduje impuls Objektivne Savjesti i da uz pomoć tog impulsa može postati dostojan smisla i cilja svog života. Izmeñu ostalog. Kada je organizacija prvog bratstva Hištvori u gradu Culfapalu bila manje ili više završena. koji je sačinio Veliki Svetitelj Ašjata Šimaš. U isto vrijeme. Štoviše. kao i dio poslušnika. Upravo "posvećenike prvog stupnjeva". on je zaključio da su neki monasi Bratstva Čaftanturi. i zato se izvori savjesnog postupanja tricentričnih bića ponekad nazivaju "Božjim darom". ali čija je posljedica zlo". Evo što je on o tome rekao: «Savjest se u čovjeku javlja kada u njega prodru čestice "emanacije žalosti" Beskonačno Ljubećeg i Beskonačno Stradajućeg Vječnog Tvorca. koje je Ašjata odvio od ostalih. koji su zaslužili da se nazovu "punopravnom bratom". sljedeći svoj Um. da i sama uspomena na njih kod ljudi izaziva osjećanje zahvalnosti. mogla da rade samostalno. Savjest može postati neodvojivi dio njihovog svakodnevnog života. ali to božansko načelo ne utječe na život svijesti zbog nekih ljudskih postupaka. kasnije će početi da nazivaju "velikim posvećenicima". nalagao i obavezu da budi Savjest u drugim ljudima. kao i riječ "posvećenik". postupajući po savjesti. uistinu pravedna ideja. U prvom smislu. počeli su da nazivaju «žrecima». i tako dalje. U drugom smislu riječju "žrec" nazivani su i još se nazivaju oni koji se svojim religioznim životom i vrijednim djelima za dobrobit bližnjih tako snažno izdvajaju meñu njima. riječ «žrec". objasnio je velikim posvećenicima što je zapravo Objektivna Savjest i koji razlozi dovode do njenog pojavljivanja kod tricentričnih bića. odreñivao je da punopravnim članom Bratstva Hištvori sebe može smatrati samo onaj tko uz druge objektivne vrline. sada Najsvetiji Ašjata Šimaš. Posebno želim da podvučem da su ljudi. One. o kojoj sam ti već govorio. "koji donose trenutnu korist. on je nazvao «posvećenicima prvog stupnjeva" i izdvojio ih od ostalih. Treba naglasiti da je Veliki Sveti Ašjata Šimaš izmijenio i obnovio prirodu i suštinu velikih posvećenika. svaki neofit je dužan da i sam tome uči druge." Zatim je nastavio dalje: «Sva tricentrična bića u Svemiru. ukoliko ulože odreñene napore. kada je Veliki Svetitelj Ašjata Šimaš prosvjećivao Um monaha iz bivšeg Bratstva Čaftanturi. u skladu sa svojom prirodom koja dovodi do buñenja Savjesti. koji je svakome tko želi da postane član Bratstva. riječ "žrec" i dalje podrazumijeva profesionalce u nekoj od mnogobrojnih zajednica. počeli da koriste na razne načine i u dva različita smisla. i kada su braća ubuduće. koje su od Zemljana još skrivene.

onaj. postojala tek ograničena predstava o njemu. zahvaljujući tome što u nama postoji mogućnost manifestiranja Objektivne Savjesti. nestale su i takozvane "kaste" ili «klase". takoñer pokušavala da se ponašaju u skladu s tim predstavama. nestale su podjele na najrazličitije zajednice sa raznovrsnim oblicima organizacije vanjskog. Kada je veliki Svetitelj Ašjata Šimaš maltene završio rad na organizaciji Bratstva. žreci bratstva svuda su učili ljude kako i što treba činiti da se taj cilj postigne i čak su počeli da se trude da i sami postanu žreci. poslije 10 zemaljskih godina. mnoge zajednice ovoga bratstva. koji dopusti željama da njime vladaju. samo njima svojstvenoj svijesti. osnovanog u Džulfapalu. a kao drugo. ta borba vodi ka tome da najzad počnemo da osjećamo "želim" i "ne želim". mi Zemljani. Onaj tko svjesno usmjerava tu unutrašnju borbu i svjesno doprinosi tome da "ne želim" prevagne nad "želim". pogubnih po njih same i po njihove potomke. neizbježno moramo da trpimo borbu izmeñu duha i ploti. Uslijed toga. ali i to da se njome treba rukovoditi u svakodnevnom životu. bez obzira na to da li se nalaze u «budnom stanju svijesti" ili u "pasivnom instinktivnom stanju". koje oni nazivaju "državnim tvorevinama". s druge strane. pak. kod ljudi su nestale dvije osnovne forme u kojima se izražavala anomalija njihove egzistencije. pak. Evo kako su nastala ta. ljudi će moći da utole tugu Vječnog Oca. počeli da se od sveg srca trude kako bi se Objektivna Savjest zauvijek nastanila u njihovoj svijesti. Prema tome. 147 . I dogodilo se. pa čak i mnogih azijskih zemalja. kome poticaj daje usavršavanje višeg tijela ili nadtjelesne suštine. skrivene u našem planetarnom tijelu. ta čudna tricentrična bića. koje proističu iz različitih izvora. dijete moje. razaslao je velike posvećenike po čitavom kontinentu. Većina stanovnika Azije toga doba počela je intenzivno da radi na sebi pod rukovodstvom posvećenika i svećenika Bratstva Hištvari. skoro nezavisna bratstva. koje su već vrlo dugo postojale u njihovima zajednicama. Prije svega. Sve je to dovelo dotle da je u Aziji toga doba problem savjesti ljudima postao osnovni problem u svakodnevnom životu. čiji procesi u svojoj cjelokupnosti izazivaju sve manifestacije Uma tricentričnih bića. ponaša se kao što priliči Utjelovljenju Suštine Tvorca. poput svih tricentričnih bića Velikog Kozmosa. po njihovoj osobnoj volji. ako budu živjeli po svojoj savjesti. pa čak i unutrašnjeg života. Ogroman rad Ašjate Šimaša i njegovih sljedbenika doveo je do toga da su već poslije nepune 3 godine svi stanovnici Džulfapala i njegove okoline. bića u čijoj je čudnoj. osnovane u Aziji. davši im neophodne upute za dalje osnivanje novih bratstava u drugim gradovima i zemljama. u to vrijeme su već radile samostalno. on sam. povećava Božju tugu. one su bile i ostale uzrok koji ometa uspostavljanje više ili manje normalnih uvjeta života. Tih godina su čak i ona tricentrična bića.Mi moramo da patimo zato što Savjest konačno može biti probuñena tek u procesu neprekidne borbe izmeñu dvije suprotne sile. da su skoro svi ljudi. same po sebi. ne bi li na taj način stekli mogućnost da se u potpunosti i vjerojatno zauvijek oslobode posljedica djelovanja organa kundabufera. u cilju prenošenja iz podsvijesti u svijest svih onih osjećanja koja mogu dovesti do nastanka impulsa istinske savjesti. znali za postojanje istinske Savjesti u osobnoj podsvijesti. čije opažanje tog božanskog impulsa još nije u potpunosti uspostavljeno. ostao je Džulfapalu i rukovodio radom svojih pomoćnika. to jest izmeñu procesa funkcioniranja našeg planetarnog tijela i paralelnog procesa.

koja su sročile razne pretenciozne ličnosti. Jednom. Učiti i primoravati djecu da budu neiskrena s drugima i u svemu lažljiva toliko je ušlo u plot i krv Zemljana da oni to smatraju svojom obavezom i čak nazivaju znamenitom riječju "obrazovanje". uče ih "lažljivosti". Spomenuta svojstva. tako da ju je u vrijeme kada postanu odrasli. kasnije. u skladu s "obrazovanjem". u budnom stanju. kako ćeš kasnije shvatiti. Razumije se. zapitao sam se kako su se i zašto sile koje se dobivaju iz čestica emanacije Tvorčeve tuge za aktualizacijom božanskog impulsa Objektivne Savjesti. detaljno ću ti objasniti kako su zbog neprirodnih životnih uvjeta tvoji ljubimci počeli da se dijele na različite kaste i kako se postepeno. Uzgred. neophodna za izražavanje božanskog impulsa Savjesti. kako oni kažu. Zahvaljujući svemu tome savjest. koje glase: "Svaka prava sreća proističe isključivo iz neke nesreće koju je čovjek na osobnoj koži osjetio. ili po zemaljski "roditelji". njihovi proizvoñači. običaj da svatko bude svrstan u ovu ili onu kastu ili klasu. Jednu liniju formiraju utisci iz neprirodnog okruženja. potreban svim tricentričnim bićima. postala. u čovjekovoj prirodi kristalizirale samo u «podsvijesti" i na taj način izbjegle uništavanje kakvo je zadesilo sile predviñene za buñenje impulsa Vjere. moguće pronaći samo u tzv." Dualizam ljudske psihe izražava se uslijed toga što čovjek posjeduje dvije linije ponašanja. Oni su to neobično svojstvo stekli ubrzo poslije druge katastrofe planetarnih razmjera i ono se postepeno razvijalo . postepeno su prestala da djeluju na nivou svijesti i da usmjeravaju čovjekovu djelatnost. Upravo zbog toga što te "linije ponašanja" proističu iz dvaju različitih načela. To mi je bilo potpuno jasno onda kada sam posljednji put bio na Zemlji. 148 . A za sada ti je dovoljno da znaš da je uzrok nastanka tog unikalnog «egoizma" u prirodi Zemljana bilo to što je poslije druge planetarne katastrofe njihova jedinstvena psiha dobila dvojni karakter. svjesno u sebi guše taj impuls i već od prvog dana njihovog nastanka ili. Nade i Ljubavi. ti utisci formiraju tzv. Oni uče djecu da nikada ne postupaju onako kako instinktivno zahtijeva njihova savjest. tada sam počeo da se zanimam za legomonizam. «svijest". ona već mehanički slijede liniju ponašanja koja je kod njih već formirana. osnova za postepeno formiranje jednog neobičnog duševnog kvaliteta koji je u čitavom Svemiru svojstven samo njima. i koji se naziva «iskrenošću". zbog takvih anomalija ta grozna forma društvenih odnosa sačuvala da naših dana. unutrašnjih načela ljudske prirode i definira je "podsvijest". već samo onako kako je utvrñeno pravilima "lijepog ponašanja". Oni. u skladu s onim što je u njih "usañeno". dijeli na dvije samostalne ličnosti. prenosilo se iz generacije u generaciju i najzad stiglo do suvremenih Zemljana već kao zakonit i neodvojiv dio njihove prirode. svaki tvoj ljubimac se u svom svakodnevnom životu. u kome je bio izložen rad Velikog Svetitelja Ašjate Šimaša pod nazivom "Užas situacije". "podsvijesti". nezamjenljivog. u pogodnom trenutku. nedostojnog razumnog bića. u periodu dok se on nalazi u budnom stanju. čak. tj. koja bi mogla da gospodari u svijesti stanovnika te planete počev od ranog djetinjstva. od dana roñenja. časnog Nasradina Hodže. postepeno se povlači.Smatram da je upravo ova druga posebnost. drugačije rečeno. Poslije brižljivog proučavanja i istraživanja čitave njegove dalje djelatnosti i njenih rezultata. u vrijeme kada djeca odrastaju i stupaju u život odraslih jedinki. tu neobičnu anomaliju u potpunosti potvrñuju mudre riječi dubokouvaženog. a to osobito svojstvo oni nazivaju "egoizmom". Ovdje treba naglasiti da taj dualizam takoñer dovodi do toga da njihova priroda postepeno gasi taj impuls. druga linija ponašanja proističe iz prirodnih. tj. uče djecu potpuno suprotnom ponašanju.

odigrava tek u njihovoj "podsvijesti" koja ne sudjeluje u običnom životu. "dvoličnost" i tako dalje. promatranja koja sam vršio s Marsa. uslijed kojih se osobine. kasnije je potvrñena. kada se u prirodi tvojih ljubimaca pojavi izražavanje egoizma. te unikalne osobine koja daje poticaj za nastanak drugih "sekundarnih uzroka". «nadmenost". svojstvene tricentričnim Zemljanima. koje sam upravo naveo. i ono služi za rañanje posebnih impulsa poznatih pod imenima: "lukavstvo". uvijek i u svemu. te su tako ta načela izbjegla uništavanje koje je zadesilo druge svete impulse. To se dogaña u momentu kada oni doživljavaju odreñenu vrstu moralnog potresa. Dalja detaljna istraživanja su mi jasno i odreñeno pokazala da u tom djelu svijesti. Te osobite odlike psihe. čovjeku apsolutno neophodne . sasvim iščezava. Štoviše. dijete moje. Kasnije sam razjasnio uzrok postojanja te boje: s vremena na vrijeme u atmosferi se skuplja ogromna količina materije. taj božanski impuls kao da u svojoj aktivnosti postepeno počinje da se kloni učešća u svjesnoj djelatnosti i sudjeluje samo u radu "podsvijesti". iz ovog ili onog razloga. Od vremena kada je egoizam postao dio prirode tvojih ljubimaca. Ovdje se radi o tome da. tada božanski impuls Savjesti.Eto zašto se. ipak. kobne osobine su postepeno ponovno procvale i sada se nalaze u osnovi suštine suvremenih Zemljana. i za to da Savjest usmjerava njihov svakodnevni život. nemoguće živjeti s aktivnom. Sve mi je to postalo jasno tek poslije brižljivih i detaljnih istraživanja i tada sam shvatio zašto se oni još uvijek dijele na "kaste" i "klase" i da upravo to izaziva po njih tako žalosne posljedice. konačno su kristalizirane u prirodi mnogih tvojih ljubimaca i postale su njihove obavezne osobine mnogo prije epohe Velikog Svetitelja Ašjate Šaša. promatranja površine Zemlje skoro da su bila uzaludna zbog neobične boje njene atmosfere. Zbog toga. ima svakakvih koještarija. povezane s ranije primljenim utiscima u kojima. te neobične osobine su nestale iz svijesti tricentričnih bića. kada to osjeti. tj. pa čak i slabašna aluzija na taj impuls. istinskom Savješću. kao što sam ti već rekao. on će ih što prije potisnuti natrag. Činjenica da se uvjeti za božanski impuls i dalje formiraju i da njihovo izražavanje još uvijek sudjeluje u životnom procesu. koja bude božanski impuls Savjesti. djelotvornom. koje se nalaze u podsvijesti. kad se kod njih pojave asocijacije. i tome slično. kada tvoji ljubimci osjete potrebu da svjesno. "podmuklost". ako se ponekad. Kasnije. zato što je u uvjetima koji sada vladaju. to unikalno svojstvo je postalo glavni faktor postepene kristalizacije mogućnosti u ljudskoj psihi. "ulizivanje". kada su ljudi sami uništili rezultate svetih nastojanja Blagorodnog Ašjate Šimaša. ovi impulsi pokrenu iz podsvijesti i čovjek osjeti potrebu da u svom neprirodnom životu postupa u skladu s njom. Nadu i Ljubav. "častoljublje". u ljudskoj prirodi kristalizacija božanskih načela poslanih Odozgo. koja se obrazuje uslijed emanacije koju ispuštaju tvoji miljenici kada su obuzeti takozvanom "grižom savjesti". dakle. koji oni nazivaju podsviješću. spriječe učešće Savjesti u funkcioniranju svoje svijesti koja kontrolira njihov život u budnom stanju. ali kada je način života koji je on namjerno stvorio. počeo da se ukorjenjuje i širi meñu njima. oslobañaju i 149 . iako sam bez ikakvih problema mogao da promatram kroz teleskop procese koji su se odigravali na površini drugih planeta. u njihovom se organizmu proizvoljno javlja odreñena kombinacija signala. postaje smetnja Unikalnoj Autokratskoj Sili koja upravlja ljudima. Dijete moje. istina. čak i kod suvremenih bića. bila su praćena teškoćama. kao što sam već rekao.Vjeru. Kasnije. postoje uvjeti za dalju kristalizaciju božanskog impulsa Savjesti. ali to stanje skoro uvijek slabi ili čak.

one se miješaju s drugim emanacijama i upravo njihova sveukupnost pridaje atmosferi planete tu specifičnu boju koja sprečava pogled da prodre do kraja. a nikako 150 . kada je božanski impuls izašao iz podsvijesti i kada su ljudi počeli da žive u skladu sa savješću. Svakako ću ti o tome ispričati jer takva znanja će ti pomoći da bolje shvatiš čudnovatost psihe tih bića. u to vrijeme na Zemlji su i dalje postojali voñe. kao što su lukavost. «Griža savjesti". sa svoje strane. vladari i savjetnici. i ostali "izmi". tek što se rodilo. kakav je na drugim planetima Velikoga Svemira. a vladari su shvatili (to im je sugerirala savjest). lažljivost. gdje borave tricentrična bića. Jednom ću ti. dijete moje. Toga nema ni na jednoj planeti Svemira. U isto vrijeme. lakomislena bezbrižnost. Zemljani se jedni prema drugima ponašali poput Tvorca. Za gušenje prvih nagovještaja griže savjesti oni su smisli mnogobrojne efikasne načine koji i sada postoje pod nazivima kao što su "alkoholizam". svatko. Eto zašto su u tom periodu nestala dva osnovna štetna aspekta njihovog života .predstavljaju uzrok postepene degradacije sposobnosti koje im je dala Velika Priroda i koje su usmjerene na to da čovjek može postati dio Svjetskog Uma. sve više je utjecao na njihova djela i uzajamne odnose. oni su zauzimali svoje položaje prema istinskim zaslugama ili prema starješinstvu. kao i na svim planetima Svemira gdje žive tricentrična bića na raznim nivoima duhovnog razvoja. rad Svetog Ašjate Šimaša pustio je klice u dušama ljudi i božanski impuls Savjesti. a poštovanje sebi sličnih zavisilo je jedino od osobnih zasluga koje je čovjek postizao neumornim radom i svjesnim stradanjem. laskanje i druge koje. kao što sam i obećao. Čim osjete duševni bol. s jedne strane. Ovdje treba naglasiti da su Zemljani. slabašno bockanje savjesti.u potpunosti formiralo u glavama tvojih ljubimaca i postalo izvor (i još uvijek je izvor) raznih sekundarnih impulsa o kojima sam ti govorio. izaziva kod tvojih ljubimaca pojavu odreñenih emanacija o kojima sam već govorio. nezavisno od objektivnih zasluga. "kokainizam". ali na Zemlji. uvijek su težila da žive samo radi vlastitog blagostanja. žitelji Zemlje počeli su sebe da smatraju bićima koja primaju emanacije tuge Stvoritelja.postojanje raznih država i podjela na "kaste" i "klase". iščezava. da su vlast prigrabili samo zato da bi povlañivali svojim slabostima kao što su sujeta. kada je impuls savjesti prestao da utječe na njihov svakodnevni život. ili makar. a život na planeti postepeno je postao skoro onakav. naročito suvremeni. Briga samo i jedino o osobnoj sreći postepeno je dovela do toga da su se kod Zemljana pojavile potpuno osobite i izuzetne osobine. gradi svoju sreću na nesreći drugih. a s druge . osloboñen iz povesti."egoizam" . "okultizam". A sada pažljivo slušaj i utuvi sebi u glavu: kada se to osobito svojstvo . i tako dalje. koja su tako obuzela tvoju maštu. vrlo vješti u potiskivanju griže savjesti. "nikotinizam". odreñuju ponašanje svojstveno ljudima. gdje za sve ima dovoljno bogatstava. Razumije se. «morfinizam". detaljno ispričati o tome kako su neprirodni uvjeti života doveli Zemljane do žalosne i štetne podjele na kaste. sumnja. prezir. To se dogodilo zato što su onda. koja su se pojavila i živjela na planeti Zemlji i prije i poslije epohe Ašjate Šimaša. razlikujući se jedino prema nivou. oni odmah guše to osjećanje i ono. ta tricentrična bića. samoljublje. tako i nastaje "griža savjesti". robovlasnici pustili robove na slobodu.omogućuju božanskom impulsu Savjesti da se manifestira na nivou svijesti i da neko vrijeme djeluje na svakodnevni život. Dijete moje. "onanizam". a zatim.

Sada tvoji čudni ljubimci ispunjavaju zapovijedi i upute svojih vladara ili. Tokom cjelokupnog tog vremena. dijelile s ljudima iz svoga okruženja svoja znanja i dostignuća i zato su. Vlast se održava bajunetama i tamnicama. preuzimali na se odreñene obaveze bez kojih se ne bi mogao postići cilj. koji potiče iz osobnosti njihove duše. Svi Zemljani su se trudili da svjesno žive u skladu sa Savješću i radi toga su. Te voñe. tako i drugih vrsta. dok je smrtnost padala. Evo kako se to odvijalo. Ali najneobičniji i najvažniji rezultat svetog djela Ašjate Šimaša bilo je to što se dužina života Zemljana nešto povećala i nastavljala je da raste. to jest. mudracima je. ukazivano poštovanje. kada su propali plodovi rada Svetog Ašjate Šimaša. kako ih sami zovu. do nivoa Ličnosti. Sve zapovijedi i savjeti novih vladara. Treće: svjesno težiti znanjima o svijetu. a barem toga carevi imaju. kako bi od njih dobili savjete i upute kako da što bolje sebe usavrše. a svi su se iz sve snage trudili da privuku pozornost tih istaknutih ljudi. već i svaka njihova riječ postajala je sveti zakon za tricentrična bića i ona su mu se povinovala s radošću i usrdno . u potpunosti je bio prestao u Aziji. njegovom porijeklu i razvoju. kako sebi sličnih. Objektivna znanja i iskustvo. 151 . Do njih je dolazilo zbog udaljenosti tih mjesta. i ne samo to.ali nikako na način na koji su takve stvari prihvaćane prije i nakon toga. automatski počinjale da vladaju. Sveti trud Ašjate Šimaša je na odreñeni način utjecao na jednu užasnu osobinu. Te izuzetne ličnosti su. jedino iz straha. sa svoje strane. kao i svuda u Svemiru. a tako je i danas. nastalih u procesu evolucije i involucije kozmičkih supstanci. na njihovu "neodoljivu potrebu da povremeno uništavaju sebi slične". dok je na drugim kontinentima bilo tek pojedinačnih slučajeva. Proces uzajamnog uništavanja. Četvrto: od najranijeg djetinjstva težiti da se što prije ispuni svoj dug prema roditeljima. kako bi sebe posvetio utoljavanju tuge Vječnog Oca. tj. Tako je u praksi demonstriran kozmički zakon "ravnoteže vibracija". rañanje se smanjivalo i snizilo se najmanje 5 puta. mnogi su zahvaljujući tome postigli opipljive rezultate. nemajući nasljedna niti bilo kakva druga prava. svakako su privlačili pozornost okoline. Ta vrsta priznanja doprinosila je da se njihovo mišljenje i savjet počnu da poštuju čak i na drugim kontinentima i otocima. I peto: koliko god je moguće doprinositi usavršavanju bića iz vlastitog okruženja. "careva". svojstvenu zemaljskoj psihi. vibracija. Drugo: neprekidno i stalno težiti Najvišem Savršenstvu.prema pravu nasljedstva ili putem izbora. neophodnih Najvećem svemirskom Trogoautoegokratu. kako je bilo na Zemlji prije i poslije epohe blagoslovljenog Ašjate. jer ideje i rad Svetog Ašjate nisu mogle tamo da stignu i ljudi nisu znali kako treba živjeti. vladari i savjetnici su u većini slučajeva dolazi na vlast ukoliko su njihove osobne zasluge i vrline priznali svi iz njihovog okruženja. Prvo čemu je trebalo težiti: čovjeku mora biti osigurano sve što mu je potrebno za zadovoljavanje potreba njegovog planetarnog tijela. dok su tricentrična bića živjela i svjesno radila u skladu s ovih 5 principa. sve do stupnjeva božanskog "Martoftai". naravno. to jest.

na beskrajnu žalost stanovnika Kozmosa koji posjeduju savjest i um svih gradacija. mogu se izvući podaci o tome da su nekada na Zemlji postojala društva na čijem čelu su stajali ljudi koji su vladali najvećim znanjima. o tome suvremeni stanovnici planete Zemlje nemaju pojma i pravi su divljaci. Kada ispunim svoje obećanje i podrobno ti ispričam o svim fundamentalnim kozmičkim zakonima. neviñenog na Zemlji. iz nekih rukopisa. djela Velikog Svetitelja Ašjate Šimaša postepeno su dovela do blagostanja. sačuvanih do naših dana. kada je život postao skoro normalan. pošto je Veliki Svetitelj Ašjata Šimaš napustio planetu. na Zemlji je izbrisano čak i sjećanje na ta blagoslovljena vremena. Ipak."teokracija".Do smanjenja smrtnosti i rañanja došlo je zato što su ljudi. Ali što zapravo predstavlja "teokracija". njeni nesretni stanovnici su sve uništili. uslijed toga. ti ćeš odlično shvatiti i zakon ravnoteže vibracija. Za takav način vladavine suvremeni ljudi su smislili svoj naziv . Njima je svojstveno da tako postupaju sa dostignućima svojih predaka. počeli da stvaraju vibracije bliske onima koje zahtijeva Velika Priroda i više joj nisu bile potrebne one vibracije koje je davala prerana smrtnost. Da. 152 . koji i dalje koriste. ali. kao i zašto je ona postojala.

za čiju je dalju egzistenciju u kozmosu izdvojena jedna mala planeta koja se zove "Etarska Odmazda". njegovo tanano tijelo usavršavalo se sve dotle dok nije dostiglo potreban stupanj na ljestvici Objektivnog Uma. mada se sjedinjavanje njihovih ekzioegarija dogañao i ranije. Kada sam izučavao okolnosti. prijestolnici Nijevije. zahvaljujući slučajnom stjecaju okolnosti. Tada sam razjasnio okolnosti roñenja i odgoja Lentrohamsanina. "abortusu". kako Zemljani kažu. On je bio prvenac svojih već postarijih i vrlo bogatih roditelja i. poput mikroba uzročnika bolesti. oni su bili toliko obuzeti trkom za bogatstvom da nisu željeli nikakve smetnje na tom putu i zato su svaki put pribjegavali "toosi" ili. zrelih godina. postao u čitavom svijetu poznat kao znanstvenik. Strogo govoreći. ipak. kako sam poslije dugog traganja utvrdio. Štetan "pronalazak" tog znanstvenika starih vremena došao je do znanstvenika epohe Babilona u vidu manuskripta. radije ću to učiniti kasnije. treba da ispunim svoje obećanje i da ti iscrpno objasnim značenje riječi "hasnamas". ni suvremenici. to zlo raznijeli svuda i nesreća je pogodila ne samo njihove suvremenike. "roditelji" riješili su da se stalno nastane u prijestolnici Nijevije i preselili su se tamo 3 zemaljske godine prije roñenja Univerzalnog Haznamasa. podrobno sam se pozabavio osobitostima neobične psihe Zemljana. pokušavajući da utvrdim koji su aspekti doveli do tako žalosnih posljedica. Ta vrlo karakteristična priča može da posluži kao primjer za davno prihvaćenu praksu. 153 . prije svega za ostale "znanstvenike nove formacije". Vidim da treba da ti ispričam o okolnostima roñenja i odgajanja Lentrohamsanina. temelje za sve to postavio je svojim «pronalaskom".Poglavlje 28 GLAVNI VINOVNIK PROPASTI SVIH SVETIH DJELA AŠJATE ŠIMAŠA Ti se sjećaš. a i za sve nesretnike oko njih. koja od mnogih ljudi stvara autoritete. kako Zemljani kažu. koji je Lentrohamsanin napisao svojeručno. pod kojima su se sva djela Općekozmičkog Svetitelja Ašjate Šimaša pretvorila u prah i pepeo. kada se spremam da ti pričam o tom tricentričnom Zemljaninu Lentrohamsaninu. Njegovo začeće je bilo rezultat sjedinjavanja dva različita "egzioegarija". "rodio" na Azijskom kontinentu. a potom se priključilo 313 Eterskih Haznamaskih Ličnosti. na mjestu koje će više odgovarati mojoj priči. dakle. o tome kako je on. ali sjeme zla bilo je bačeno na plodno tlo i oni su. u gradu Kronbukonu. već i buduće generacije. kako to nazivaju tvoji ljubimci. Njegovi proizvoñači ili. da znanstvenici koji su se iz čitavog svijeta okupili u Babilonu nisu bili glavni vinovnici propadanja plodova rada Velikog Svetitelja Ašjate Šimaša i njihovog pretvaranja u prah i pepeo. Zbog dualizma njegovog unutrašnjeg života. Temelje za velika i mala zlodjela tih znanstvenika i njihove štetne postupke. kao što je svojstveno većini zemaljskih "znanstvenika nove formacije". moj dječače. iako ni sami nisu znali što rade niti su slutili da će to dovesti do potpune propasti djela Sveljubećeg Ašjate Šimaša. Saznao sam da se on pojavio ili. sada. ali. obrazovana kod dva "kašaptoruijanska" bića. svojevremeno dobro poznat znanstvenik "nove formacije" po imenu Lentrohamsanin.

to što je posjedovao osobine kao što su sujeta. Ali. Pozivali su sve moguće nastavnike i učitelje. gordost. A sada ćemo se vratiti radu tog budućeg Univerzalnog Haznamasa. tj. samoljublje i druge. nedostatak više Suštine u njegovoj prirodi. Kada je taj "mamin i tatin sinčić" poodrastao. krenuli su u grad Kronbukon. pošto je postao znanstvenik nove formacije. 154 . Stvorio je teoriju o pitanju kojim se nitko prije njega nije bavio. već i u čitavom svijetu. Kada su se supruzi. u njegovoj glavi je bilo mnogo svakakvih fantastičnih gluposti i lažnih informacija. Dakle. a zatim je sagradila tzv. kako kažu Zemljani. Dakle. U to vrijeme Zemljani su pisali na materijalu napravljenom od kože skinute s leña četveronožnog bića pod nazivom "bivol". Mnogo dana je proveo u upornim razmišljanjima i najzad je smislio. i isprobavali sva moguća medicinska sredstva kako bi sjedinjavanje ekzioegarija proteklo uspješno. najzad obogatili. Dakle. Radi toga su posjećivali svakakva sveta mjesta osim. reagirao je na vanjske nadražaje automatski. u skladu sa svojim odgojem. ubrzo su osjetili da bez realnog "ploda"." Nekom drugom prilikom. osmjehnula sreća i on je postao gospodar više karavana i karavansaraja. gdje su besplodne žene mogle da potraže pomoć. razumije se "Svete gore". kada je postao zreo čovjek u nenormalnim uvjetima svoje sredine. dovele su do toga da je taj mamin i tatin ljubimac. ljudi su kasnije počeli da pišu na takozvanom "pergamentu". težio tome da ga svi smatraju velikim. on je stalno maštao o tome i razmišljao kako da postigne svoj cilj. Roditelji od samog početka ništa nisu žalili za svoje bogomdano čedo i trošili su ogromne sume novca za njegova zadovoljstva i njegovo takozvano obrazovanje. Strane učitelje i nastavnike uglavnom su dovodili iz Egipta. bez djeteta. Uz pomoć mnogobrojnih robova on je pripremio materijal za pismo. njihova sreća ne može biti potpuna i tada su poduzeli sve moguće mjere da taj "plod" dobiju. moj dječače. a kasnije. kojem su dali ime Lentrohamsanin. na svijet je došlo njihovo dugoočekivano dijete. izloživši misli kakve nikada ranije nikome nisu pale na pamet. i riješio da sve to opiše u manuskriptu. kada je ogroman tabak od bivolje kože bio gotov. ali je Lentrohamsanin u te svrhe uzeo kožu stotine bivola. drugim riječima. I kada su najzad postigli uspjeh. Uzgred. "svetu goru". gdje su obavljani trgovački poslovi. njegovom ocu. već u potpunoj slobodi od bilo čijeg utjecaja.Vremenom se izvoru "aktivne komponente njegovog porijekla". on čak nije bio ni blizu toga da bude u skladu s višom Suštinom. "znanja". kakvom nije bilo ravnog. S jedne strane. objasnit ću ti što Zemljani podrazumijevaju pod riječju "sloboda". ma tko on bio. Majka je u mladosti bila babica. Evo kako je počinjao manuskript: "Najveća sreća za čovjeka ni najmanje nije u zavisnosti od nekog drugog čovjeka. s namjerom da tamo uživaju. već je svima bio poznat kao vrlo obrazovan. već je vladao ogromnom količinom informacija ili. Pružili su mu najbolje obrazovanje koje se moglo osigurati. meñutim. kakvog nije bilo ni prije ni poslije toga. već u poodmaklim godinama. U svojim mudrovanjima on je osudio postojeći poredak društvenog života. I bacio se na posao kako bi ispunio svoju odluku. a s druge . i to ne samo u njegovoj zemlji. Lentrohamsanin je na njemu opisao svoje otkriće. kada je naš budući veliki znanstvenik odrastao. domaće i strane. tj.

ravnopravnog.naš najbolji i najdragocjeniji dio . to jest "jedan za sve i svi za jednoga". na primjer. Kada je taj budući Univerzalni Haznamas Lentrohamsanin najzad prenio plodove svog umovanja na tabak od bivolje kože." Time taj manuskript završava. ja ću prvi pasti pred njih na koljena i ljubit im noge. dok je naša svijest . ali u koji odlaze samo duše onih koji su se dostojno ponašali ovdje. mora. pri tome.stalno. putem općeg. razmjenjujući utiske. i na ovom svijetu dati više mogućnosti nego nama. A pravu slobodu i sreću možemo da ostvarimo jedino ukoliko budemo postupali svi kao jedan. danju i noću. mogu da upravljaju nama i usmjeravaju naš život.On je napisao: "Nitko ne spori da je sadašnje državno i društveno ureñenje mnogo savršenije od onoga u prošlosti. ali samo od fizičkog rada. čak. putne troškove. organizirao je neviñeno raskošnu gozbu na koju je pozvao "znanstvenike" iz čitave zemlje. oni koji u znoju lica svog zarañuju kruh svoj. «Znanstvenici" iz svih krajeva svijeta koji su se okupili na gozbi. Ali prije svega moramo srušiti sve staro. ali koliko moramo da se iscrpljujemo tokom 4 ljetna mjeseca da bismo zaradili ono što nam je jedva dovoljno za život? Samo oni koji siju i žanju znaju koliko taj rad iscrpljuje. običnim smrtnicima. neposrednog. javnog glasanja. Neka nam to dokažu tako što će. osam mjeseci godišnje mi imamo hrane svakoga dana. Naši carevi. onda im Bog može i. mi. ali gdje je tu prava sloboda. Dosta je! Nismo ih mi birali i zato moramo sami da se izborimo za pravu slobodu i istinsku sreću. gospodari i duhovni pastiri neumorno nam pričaju o drugom svijetu u kome je život pun blaženstva. Istina. koja već sama po sebi može da nas učini sretnima? Zar treba da radimo isto koliko i ranije? Treba li sebe da iscrpljujemo radom samo zato da ne bismo kao psi umrli od gladi. isti onaj prstohvat koji nam je jedva dovoljan da osolimo svoju oskudnu hranu. Moramo to da učinimo kako bismo oslobodili mjesto za novi život koji ćemo stvoriti i tada ćemo imati istinsku sreću i pravu slobodu. koji smo isti kao i naši vladari. pretvoriti prstohvat soli u kruh. A dotle. mi smo 8 mjeseci godišnje slobodni. moramo da se borimo za osobnu sreću i da težimo realnoj slobodi kako bismo se riješili nužnosti iscrpljujućeg i teškog rada. Dolje ropstvo i zavisnost! Mi ćemo biti gospodari svoje sudbine i nitko neće moći da upravlja nama bez našeg znanja i suglasnosti. Samo oni koje sami izaberemo iz svoje sredine. bez ograničenja prava prema polu i uzrastu. plativši im. u ropstvu onih iluzornih ideja kojima nas neprestano časte naše voñe i duhovni oci. Poslije izvjesnog vremena došli su k sebi i počeli da se došaptavaju. Da. Ako je sve o čemu govore naše voñe i učitelji zaista istina. 155 . neka to činjenicama dokažu nama. Ako to urade. bili su pogoñeni tim manuskriptom kao udarom groma. običnim smrtnicima. Na kraju praznika im je predstavio svoj rad. Moramo li mi ovdje da živimo dostojno? Moramo li da radimo u znoju lica svog za komad kruha? Ako su naši vladari i pastiri u pravu i ako je njihov zemaljski život zaista dostojan toga da njihove duše uživaju na onom svijetu. Moramo da izaberemo vladare i voñe na principima jednakosti.

a njegov vlasnik postaje sve plići. Lentrohamsanin je bio vrlo bogat.Slušajte. opet zbog nenormalnih uvjeta života. a ta štetna navika. čak i ako čovjek nešto već zna. mi koji smo. krenula da ratuje protiv susjednih zemalja. koji posjeduje takva ogromna znanja. pitali su oni jedni druge. zahvaljujući svojim znanjima postigli slobodu misli. koja je zapisao veliki Lentramsanin. te su mu svi nijevijski znanstvenici odmah izrazili svoje odobravanje i oduševljenje. kako bi i tamo zavela isti oblik vladavine. naprotiv. sada udostojeni velike časti da osobnim očima vidimo dolazak Mesije. s intonacijom do dana današnjeg svojstvenom svim naučnicima nove formacije. Kada je republika učvrstila svoj položaj. I svi počeše da hvale Lentrohamsanina do neba. a sada je postao i poznat. ometa razvoj pravog znanja koje ponekad svatko može da otkrije. nije shvatio niti naslutio da meñu njima živi takav mudrac. Rezultat je bio žalostan: jednog nesretnog dana izmeñu pristalica dviju partija planuo je takozvani "grañanski rat". bio on znanstvenik ili običan smrtnik. stric . dok u zemlji je još bilo relativno mirno.sinovca i tako dalje. to jest takozvani "znanstvenici". porasla je i uzajamna "mržnja". Kao što obično biva. Nisu još stigli ni da se raziñu kućama. «Grañanski rat" . Znači. izuzev slučajnih sukoba na nekim mjestima. a već su počeli svakome koga sretnu. otac . To je trajalo skoro čitavu zemaljsku godinu. Zanimljivo je razmisliti zašto su se naši znanstvenici tako razgalamili i počeli da pokazuju svoje. Od tada se svi žitelji Nijevije smatraju sljedbenicima "teorije" Lentrohamsanina i oni su ubrzo stvorili državu s osobitim oblikom vladavine. dok se u grañanskom ratu ovaj proces meñusobnog uništavanja odvija izmeñu članova iste zajednice. Ali. kao što je uobičajeno.Kako je moglo da se dogodi. da pričaju o tom neobičnom manuskriptu. uglavnom lažno oduševljenje. neumjerene pohvale to znanje uništavaju. ona je. pozdravljajući ga kao "dugoočekivanog Mesiju" i gledajući ga s ushićenjem. oni su postepeno osnovali dvije suprotstavljene partije od kojih je jedna podržavala izmišljotine budućeg Univerzalnog Haznamasa. vlasnika božanskog Uma kojeg nam je poslalo nebo. krajem četvrtog dana u prijestolnici su pobijedile pristalice «ideje" Lentrohamsanina. Radi se o tome da se. dok se druga zauzimala za tradicionalne forme društvenog života. svojstvena svim naučnicima nove formacije. svi znanstvenici su digli galamu i počeli da se guraju kako bi se probili što bliže Lentrohamsaninu. s pjenom na ustima oni su svima dokazali istinitost "otkrivenja". na primjer. obznanio: . da neko. natjerali sve preživjele da prihvate ideje Lentrohamsanina. i poslije toga je rat zahvatio sve velike i male gradove Nijevije. Strašan proces uzajamnog istrebljenja trajao je sve dotle dok ti "mudraci" nisu pod nogama osjetili čvrsto tlo. Uskoro su u Kronbukonu i drugim gradovima Nijevije ljudi pričali jedino o tim «otkrivenjima". broj suparničkih partija je povećan. počevši od susjeda. Iznenada se najstariji i najpoznatiji znanstvenik kao dečkić popeo na sto i. nazvanim "republika".sina.je takoñer rat i od običnog rata razlikuje se jedino po tome što u običnom ratu žitelji jedne zemlje istrebljuju žitelje druge. brat ubija brata. Tokom prva 4 dana borbe su se uglavnom odvijale u prijestolnici i sve oči su bile uprte u nju. koji ovdje predstavljamo čitavo čovječanstvo. kod njih pojavilo i ukorijenilo vrlo čudno uvjerenje da svaki sljedbenik važne i značajne ličnosti mora u očima drugih izgledati isto tako mudar i sveznalica. tko bi nam obznanio vječne istine. i dok nisu uništili državno ureñenje koje je dotle postojalo. 156 . slušajte svi i potrudite se da shvatite da smo mi.

Nesretni mudraci. 157 .tj. ipak. čisto mehanički. da umuju i mudruju o osnovnim problemima nastalim u Babilonu.ninnovom manuskriptu koji je njegov unuk preveo. Kada je ludilo. našao i praunuk Lentrohamsanina. već su ispraćeni s najvećim počastima. Oni su nekoliko mjeseci proveli u sporovima i razmatranjima da bi se. o problemu "ljudske duše" i problemu "unutrašnjeg državnog ureñenja". proglasili su ih luñacima i pustili ih kući. na takozvanu "politiku". najzad. On je sa sobom donio točnu kopiju poznatog manuskripta svog pradjeda. u osnovi svih diskusija ležale su istine iznesene u Lentrohamsa. a zatim su i sasvim nestali oni blagotvorni oblici društvenog života koji su nekada tamo uspostavljeni zahvaljujući idealnom Umu Najsveteg Ašjate Šimaša. Na Zemlji su opet počele da se smjenjuju različite države s raznovrsnim oblicima vladavine. cjelokupno učeno društvo Babilona podijelilo na 3 partije ili sekcije. zato što nisu znali što rade. jer su kopije na papirusu rasturene po čitavom gradu i svaki znanstvenik ih je nosio sa sobom. odmah su prešli s jednog pitanja na drugo. koji su postali organski dio njihovog svakodnevnog života. odgovornost snose znanstvenici koji su se svojevremeno okupili u Babilonu. Uskoro je čitav Babilon raspravljao o problemu različitih oblika državnog ureñenja prošlosti. takoñer "znanstvenik". a ratovi i meñusobno uništavanje meñu raznim državama rasplamsali su se s novom snagom. sadašnjosti i budućnosti. uslijed čega su počeli da se mijenjaju. Neki su proglašeni nedužnima. Ta mudrovanja su dovela dotle da su mnoge azijske zemlje bile upropaštene grañanskim ratovima. Treća: sekcija "Paleomotista". original je imao jer ga je dobio u nasljedstvo. Evo u kakvim okolnostima se to dogodilo. Neke znanstvenike su po njegovom nareñenju kaznili smrću. Kao što vidiš. neke su poslali iza rešetaka. kao što je i svojstveno njihovom nesretnom Umu. Svaka sekcija je uskoro imala svoje pristalice meñu Babiloncima i sve bi se opet završilo grañanskim ratom da perzijski car nije uspio da predvidi dogañaje i sruči kaznu na njihove učene glave. njima ne samo da je dozvoljeno da se vrate u domovinu. Dogodilo se da se meñu onima koji su u Babilon stigli dobrovoljno i postali učesnici «planetarne konferencije" po "pitanjima najvišeg reda". Ali za konačnu propast blagotvornih tradicija koje su ipak još slijedili ljudi u nekim zajednicama. druge su poslali u mjesta gdje je i Bog rekao laku noć. naravno nenamjerno. koji su upravo i potakli sve dogañaje . neke novoformirane zajednice nastavile su da u svom radu slijede zavjete Velikog Svetitelja Ašjate Šimaša. Druga: sekcija "Neomotista". ti mudraci su se razmiljeli po svijetu i nastavili. izazvano razmatranjem "pitanja o duši" dostiglo svoj vrhunac.Tako su se na najvećem kontinentu te planete obnovili ratovi. opasne ideje Univerzalnog Hnamasa Lentrohamsanina direktno su dovele do obnavljanja sustava u kome postoje različite države. on je za vrijeme posljednjeg velikog sastanka glasno pročitao izmišljotine svog pradjeda i dogodilo se ono što je i trebalo očekivati. to jest. Ali bilo je i takvih koji uopće nisu bili umiješani u dogañaje. Dakle. napravljenog na papirusu. dijete moje. moj dječače. Prva: sekcija "Legomonista". I naravno. s problema duše.

riječ "haznamas" označava bilo koje tricentrično biće . To "nešto". ipak su sačuvane u nekim mjestima i dalje se razvijaju. opažanja i vanjskog manifestiranja. uslijed djelovanja navedenog "nešto".jesu tricentrična bića koja posjeduju tanano tijelo. Sada. Tokom svog života tricenterično biće može da se razvija sljedeći jedan od četiri puta koji ga pretvaraju u haznamasku ličnost. «Nalsnijanski spektar impulsa" u skladu s osnovnim kozmičkim zakonom. desit će se sljedeće: Svi oblici grijeha. takozvani "kesdžano". takvo biće može da ostane besmrtno u svakoj sferi svoje planete. pošto si stekao jasnu sliku o svim daljnjim posljedicama djelatnosti tipičnog Eterskog Haznamasa Individue. što zajedno s "nalsnijanskim" impulsima nastaje kod nekih posebnih ličnosti. Njihove horde.Propadanje onoga što je ostalo od djela Velikog Svetitelja Ašjate Šimaša proteglo se na 150 godina. Nepomućena sreća što koristiš nešto nezasluženo. mislim da je došlo vrijeme da ispunim svoje davno obećanje i da ti što podrobnije objasnim značenje riječi «haznamas". već i po okolinu. ne samo da vodi u vrlo teške posljedice po samu ličnost. ali neke tradicije koje je stvorio Ašjata. 158 . jer su ta svojstva zarazna. Kasnije su se u azijske ratove umiješali stanovnici Europe. sjedinjava se s kristalizacijama nastalim uslijed djelovanja čitavog «spektra" takozvanih nalsnijanskih impulsa. To "nešto" se pojavljuje kod tih kozmičkih individua i. u procesu transformacije vlastite suštine. moj dječače. Prvom tipu pripadaju ljudi koji imaju samo planetarno tijelo i koji za vrijeme procesa svetog raskoarna. može biti razložen na 7 različitih slojeva s aspekta njihovog porijekla. Drugom tipu haznamaskih ličnosti pripadaju tricentrična bića u čijoj prirodi postoji ono što prethodi nadtjelesnoj suštini (višem tijelu). očistile tako temeljno da u ljudskom sjećanju nije ostalo ni traga od sreće koju je nekada davno za njih stvarao Um Velikog Kozmičkog Svetitelja.u čijoj prirodi pod djelovanjem odreñenih "individualnih impulsa" nastaje nešto što «potpuno formira" njegovu samostalnu ličnost.bez obzira na to ima li ono nadtjelesnu suštinu (više tijelo) ili samo svoje planetarno tijelo . podvrgavajući se različitim transformacijama sve dotle dok se ne oslobodi svog štetnog tereta. Haznamaske ličnosti trećeg tipa . svjesnog ili nesvjesnog. ili astralno tijelo. ta duša može ostati besmrtna u sferama svoje rodne planete ili u drugim sferama Velikoga Svemira. na čelu sa najsujetnijim od svih Grka Aleksarom Makedonskim. prošle su čitavu Aziju i očistile te nesretne zemlje od svega što se tamo održavalo vjekovima. već podvrgnuto djelovanju "nešto". Ako se ti različiti aspekti čitavog spektra nalsnijakih impulsa izlože i opišu na jeziku tvojih miljenika. U najširem smislu. pri čemu s još izrazitijim efektom. Osjećanje samozadovoljstva zbog toga što si uspio da drugog čovjeka skreneš s pravog puta. ili dušu koja sadrži isto ono "nešto". Želja da ne budeš ono što zapravo jesi. Neodoljiva želja da se uništava sve što diše. potpuno nestaju. Sklonost da se izbjegavaju svi napori koje zahtijeva Priroda. svetim Geptaparaparšinohom. Tendencija da se koriste svakakva lukavstva kako bi se prikrilo ono što je po mišljenju drugih fizički nedostatak. bez čijeg učešća Jedinosušni Tvorac ništa ne poduzima.

dok je četvrti tip zauvijek lišen te mogućnosti i zato se i naziva "eterskim". Nesretna imitacija duše nije u stanju da se oslobodi svoje štetne komponente samostalno. koji nema nadtjelesnu suštinu (više tijelo). radeći neprekidno na sebi i pateći. da se spase zla koje u sebi nosi. njihova je sudbina još užasnija. egzistirajući kao intaktna u sferi svoje matične planete. čak bića s još nesavršenim Umom. Te tri male planete zovu se: «Griža Savjesti". kada umre treći. uništavanje njegovog planetarnog tijela odvija se na neobičan način. Takvo tanano tijelo mora neprekidno da pati. ili više tijelo. to jest dijelovi čovjekovog tijela koji žive samostalno jedan za drugim gube aktivnost ili. koje čovjek osjeća čitavog života. a ostale 3 . evo u čemu. to jest smrti. Što se tiče drugog tipa haznamaske ličnosti. svjesne ili nesvjesne. drugim riječima. u skladu s nivoom objektivnog znanja koji je ličnost dostigla. čija suština već sadrži "visoko" ili "astralno tijelo". i koja nisu do kraja izgubila mogućnost da se oslobode štetnog načela. ali je mnogo jače od nje. Što se tiče haznamaskih ličnosti trećeg tipa. jedina razlika je što haznamasi trećeg tipa mogu jednog dana da se očiste od škodljivog "nešto". Uz to. Ono što je najstrašnije je to što nadtjelesne suštine pate vječno. ili tananih tijela. Za svaki tip haznamasa Tvorac je u svojoj objektivnoj dalekovidnosti odredio posebnu kaznu koja odgovara prirodi svaka od njih. kojima su deharmonizirali funkcije i smjestili ih u udaljene kutke Svemira. Na planeti Odmazda. odvija se mnogo sporije nego obično i taj proces je izložen neprekidnom djelovanju "nalsnijanskih" impulsa. dvije od njih su . ili viša tijela koja se u budućnosti još mogu spasti od djelovanja štetnog "nešto". najprije umire prvi mozak sa svim svojim funkcijama. to jest tricentričnih bića koja posjeduju nadtjelesnu suštinu. Kraj prve knjige 159 . najzad.za nadtjelesne suštine. a jedna od te dvije duše nekada je pripadala Lentrohamsaninu. smanjujući se proporcionalno iščezavanju aktivnih elemenata. ulažući napore. odgovara za svoje postupke. i da postane istinska čestica svega postojećeg. Pošto je ova kozmička suština predviñena Prvim Principom svega postojećeg kako bi služila razvoju svijeta. Za prvi tip. ali je život tog bića vrlo kratak i duša u zametku ne uspijeva da dostigne savršenstvo prije smrti svoga tijela. na planeti Odmazda nalazi samo 313. te sve počinje iznova i tako prolazi beskrajni ciklus reinkarnacija. bez planetarnog tijela. svatko tko je posjeduje. i može. to će trajati sve dotle dok zlo načelo potpuno ne iščezne iz njegovog bića. Eterski Haznamasi neprekidno osjećaju nečuvene patnje koje se zovu "inkiranondel". «Pokajanje". to označava konačnu smrt. kako bi rekli Zemljani. Proces božanskog raskoarna dogaña se u fazama. "potonja kazna" se sastoji.Četvrti tip haznamasa sličan je trećem. iz kojih se sastojalo "planetarno tijelo". što sliči na grižu savjesti. Za paćeničku egzistenciju haznamasa najviših nivoa Najveći Kozmički Svetitelji odredili su 4 male planete. neizbježno useljava u drugo planetarno tijelo postajući monocentrično ili bicentrično biće. Zanimljivo je da se od svih nadtjelesnih suština. nervni impulsi ne iščezavaju istovremeno s nastupanjem procesa božanskog raskoarna. zatim drugi i. Jedna od te 4 planete prepune stradanja nosi ime "Odmazda" i specijalno je predviñena za eterske haznamaske ličnosti. Zato se ona.sa Zemlje. poslije konačne smrti dezintegracija svih aktivnih elemenata. s punom sviješću da tome nema kraja. «Vječni Prijekor".

u Europi još nije bilo nikakvih gradova i ništa nije govorilo o tome da će u 160 . na susjednom kontinentu pod nazivom «Europa" živio veliki broj tih čudnih tricentričnih bića koja su već formirala samostalne narode i države. tj. naravno. Sveti Ašjata Šimaš podučavao tricentrične stanovnike Azije. zapamti da je u vrijeme dok je Izaslanik Odozgo. grčkom i rimskom. Kada sam šesti i posljednji put krenuo na Zemlju. bili Grci i Rimljani. tu misiju sam povjerio jednome od svojih zemljaka. već samo na podacima koje su nam prenijeli naši srodnici što su željeli da se zauvijek nastane na Zemlji. tih godina su najveći i najmoćniji meñu njima. dobila nevjerojatno čudne i neobične odlike. i kako su to činili s punom sviješću o svojoj ispravnosti. Upravo o tim starim etnosima. tj. oni koji su bili najbolje organizirani i imali najveće mogućnosti za uništavanje sebi sličnih. starim s gledišta tvojih ljubimaca. odlučio sam da po svaku cijenu doprem do stvarnih uzroka zbog kojih je psiha tricentričnih stanovnika Zemlje. već i zato što zbog njih u mislima tvojih ljubimaca vlada potpuni apsurd. osjećanje stida. Georgije Ivanovič SVE I SVAŠTA ili BELZEBUBOVI RAZGOVORI S UNUKOM ( Knjiga druga) Poglavlje 29 PLODOVI NEKADAŠNJIH CIVILIZACIJA I CVJETIĆI SUVREMENOG DOBA U svome pripovijedanju o tricentričnim stanovnicima planete Zemlje moram da slijedim tok svojih asocijacija i da ti pričam o dva moćna etnosa. i kasnije. dok im se u dušama ugasio funkcionalni životni impuls.GURDŽIJEV. da se moja priča o povijesti porijekla i razvoja stare grčke i stare rimske civilizacije i o svemu što je s njima povezano ne bazira na mojim osobnim utiscima. Ali. shvatit ćeš kako su na Zemlji stvarane različite države. upravo onome koji je posjedovao pogrebnu tvrtku u jednom od najvećih europskih gradova. u ona vremena kada su ljudi uglavnom živjeli u Aziji a centar njihove kulture bila država Tikliamiš. glavni pokretač objektivnog morala. kako su ti narodi stjecali moć (u čemu nema njihove zasluge) samo zato da bi donosili smrt drugim. U skladu s kozmičkim zakonima o kojima sam ti već govorio. naših suvremenika. namjeravam da ti pričam što detaljnije i to ne samo zato što su oni definitivno uništili sve ljudima korisne plodove djela Sveljubećeg Ašjate Šimaša i čak izbrisali i samo sjećanje na njega. koja treba biti ista kao i kod svih razumnih bića. koji su s lica Zemlje počistili čak i samo sjećanje na plodove svetih djela Velikog Ašjate Šimaša. slabijim narodima i zemljama. Prije svega. tj. Sve više i više sam se uvjeravao da glavni uzrok svih nevolja koje su zadesile suvremeno čovječanstvo leži u takozvanoj civilizaciji koju su stvorili i proširili svijetom Grci i Rimljani. pošto sam u to vrijeme bio zauzet istraživanjem djela Velikog Svetog Ašjate Šimaša. kada su ljudi njegova djela postepeno prepustili zaboravu. Zato sam naprosto bio dužan da ih proučim. Pošto sam se bliže upoznao s ovim značajnim ljudskim društvima i sa mnogobrojnim "dobrima" koja su ona darovala potonjim generacijama. čedo moje. kako su nastajali i razvijali se narodi. Želim da te upozorim. Na osnovu istraživanja koja je naš suplemenik obavio još prije mog dolaska u Babilon.

uobičajene u tim krajevima. a danas se oni zovu "Grci". Grci su bili razlog postepenog pada Uma tricentričnih Zemljana i on je toliko degradirao da je sada jedino u stanju. skupljali spužve i vodeno bilje. Njihovo ime se nekoliko puta mijenjalo. Ti ljudi su sebe nazvali "elinaki". uglavnom zahvaljujući došljacima iz Azije koji su se bavili tim istim poslom. Ukratko. gdje im sada zadaju toliko zadataka koji se uglavnom svode na to da se napamet uče razne stihove koje su sročili mnogobrojni potencijalni haznamasi. "takozvani "sisari" i "reptili". U to vrijeme u Europi su uglavnom prevladavala bicentrična i monocentrična bića. Istraživanja našeg zemljaka pokazala su da su prethodnici naroda. vrlo rijetko su ubijali jedni druge. tj. Ta grupa je nazvana «latinaki". jer je Priroda na Zemlji počela da se prilagoñava stalnom pogoršavanju vibracija .. kao što se to često dogaña na Zemlji. najprije su igrali dječje igre. što se kaže. Drugi došljaci iz dubina Azije. da se od tada ničim drugim nisu ni zabavljali. U početku su pastiri sa svojim stadima živjeli na raznim mjestima. naših suvremenika. Otprilike u isto vrijeme u Europu su se preselili i ljudi iz Tikliamiša. Eto povijesti kobnog naslijeña koje su oni prenijeli potomcima. tako da sirotim ñacima ostaje sasvim malo vremena za igru. gdje su igrali razne igre ne bi li. Uglavnom zbog ta dva naroda Um tvojih ljubimaca. a djelomično i zbog njihove plodnosti. što je značilo "pastiri". 161 . ali kasnije. meñu pojedinim grupama su počeli da se intenziviraju kontakti. čedo moje. kako bi rekao Nasradin Hodža. bavili su se ribolovom. siroti ribari koji su se dosañivali. "ubili vrijeme". kasnije na neko vrijeme postala stabilna i jaka. a malobrojna ljudska plemena bila su divlja skoro isto koliko i životinje. Dogodilo se da su ta dva naroda. kako se povećavao njihov broj. oni su se njome toliko oduševili. kada su ti razlozi doveli do znatnog porasta stanovništva. Zatim. Rimljani su krivi što se suština tricentričnih Zemljana promijenila toliko da se u njima nikada nisu formirali faktori koji kod drugih razumnih bića rañaju impuls "instinktivnog stida". ali treba reći da djeca mogu da se igraju samo dotle dok ne poñu u školu.budućnosti taj dio svijeta početi da igra glavnu ulogu u životu čovječanstva. Kako se kasnije ispostavilo. neki od njih su svoj život vezali za more. kada je jedan od njih smislio novu igru pod nazivom "presipanje iz šupljeg u prazno". životni impuls koji predstavlja osnovu takozvane "moralnosti" i "objektivnog morala". Da. a impuls stida se kod njih skoro sasvim ugasio. Oni su se sa svojim porodicama nastanili na jugoistoku Europe. koji je kasnije nazvan Grci. na zapadnim obalama Azije i na mnogobrojnim otocima blizu tjesnaca koji je tada dijelio dva kontinenta. Dakle. Upravo od tog plemena azijskih pastira nastali su znameniti Rimljani: njihovo ime potiče od prve pastirske naseobine nazvane "Rimk". "da melje gluposti". bili prinuñeni da na sigurnim mjestima na obali čekaju prestanak čestih bura što su ometale njihova putovanja. te su oni postepeno formirali veliku zajednicu i nastanili se na mjestu koje su nazvali "Rimk".. koje je hranilo more. Ljudi su lovili samo zvijeri i reptile. drugi su na ravnicama i planinskim pašnjacima napasali ovce i bikove. ti drevni ribari su se najprije zabavljali dječjim igrama.tako što je smanjivala dužinu života ljudi i povećavala njihov natalitet.koje su joj neophodne . Obitelji pastira nastanile su se uglavnom na jugu kontinenta zato što su tada ta mjesta bila najpogodnija za uzgajanje stoke. Njihov broj se primjetno povećao tek onda kada su se izbjeglice iz Maralplesija poslije dugog lutanja napokon dokopale Europe. postao je mehanički. što je značilo "ribari".

Što se tiče drevnih pastira. zbog čestih kontakata izmeñu ta dva naroda. njihove žene uključile u nju i. Ukratko. tj. kako stare tako i vlastite. preuzimali osobine onih drugih. koja formiraju takozvani "pogled na svijet". da bi se istaklo. momentalno usvojivši njena pravila. Grci su preuzeli od Rimljana sve finese "seksualnih igara" i počeli da prireñuju takozvane "atenske noći". ali ponekad i jedne drugima. Od tada. igrom koja se pod tim imenom sačuvala sve do sada. vrlo brzo za nju zapalile i dostigle takav nivo savršenstva u toj zabavi da čak ni naš lukavi Lucifer.petorica protiv jednoga. sve je išlo "tiho i mirno". Te znanosti su prenošene iz generacije u generaciju i neke i danas postoje u gotovo nepromijenjenom obliku. kada su sve moguće teme bile iscrpljene i oni opet počeli da se dosañuju. uglavnom sa slabijima. a njihovi "moćni" potomci su takoñer napustili ovaj svijet. ljudi tog naroda. Ali. I tako. sačinili kasnije svoje poznato "rimsko pravo". pošto "moda" za bavljenje "naukom" ne prolazi i traje iz generacije u generaciju. njihovi preci su takoñer bili prinuñeni da zbog lošeg vremena za sebe i svoja stada traže sklonište na sigurnim mjestima i da tamo prekraćuju vrijeme. počelo da zapisuje ta dugačka objašnjenja na ribljoj koži. često su stupali u meñusobne kontakte i družili se. jedan od njih je predložio da se pozabave igrom koju su najprije nazvali "cinque contra uno" . moj dječače. prilagoñavajući se uobičajenim ciljevima svih država. postali su "stručnjaci" za stvaranje najrazličitijih znanosti. slijedeći principe te zanimljive igre. 162 . I kada je jedan od njih od kože ribe nazvane "morski pas" napravio ono što će kasnije biti nazvano "pergamentom". naravno. Ispostavilo se da je meñu ribarima koji su se dosañivali bilo nekoliko pametnih i dovitljivih ljudi. te su oni.Ta igra se sastojala u formuliranju ovakvih ili onakvih pitanja. Može se reći da je skoro polovina onih načela Uma. Već mnogo kasnije. oni su naslijedili ne samo rukopise na ribljoj koži već i oduševljenje tom neobičnom igrom i sve izmišljotine. koristeći odgovarajuće znake smišljene prije toga u igri pod nazivom "mišolovka". kada ti narodi nisu meñusobno ratovali . kristalizirana iz "istina" koje su izmislili ti ribari što su se dosañivali i njihovi potomci. ali nešto kasnije su se i njihove "pasivne polovine". oni su razmatrali apsurdne primjere i onaj kome bi se obratili nekim pitanjem. nekoliko vještih momaka je. kada su na mjesto tih ribara koji su se dosañivali došli njihovi potomci. naučivši od Grka kako da se bave naukama. čije su zemlje bile susjedi. zbog čega su malo po malo. dok su Rimljani. Pronalazači obiju načina na koji ljudi provode vrijeme odavno su iščezli s lica Zemlje. Ovdje je vrlo zanimljivo naglasiti da u mirno vrijeme. kada je broj tih samostalnih grupa porastao i kada su. koje nazvaše visokoparnim imenom "znanost". uvijek potpuno besmislenih. Od tada je prošlo mnogo vremena. počele su to da rade s drugim nezavisnim narodima. koji su kasnije osnovali moćnu Rimsku državu. postali eksperti za izmišljanje vrlo složenih objašnjenja.a oni su bili skoro jednaki po snazi i mogućim načinima uništavanja sebi sličnih predstavnici ova dva naroda. mogao je da odgovara kako mu drago. A kada bi se tako okupili mnogo su pričali. čiji su preci bili obični azijski ribari. kada bi napregao sve svoje umne snage ne bi mogao da smisli ni deseti dio lukavstava koja su smislile i budućim generacijama ljudi te nesretne planete prenijele ove starodrevne pastirice. one dobile mnogobrojne mogućnosti za meñusobno uništenje. Dok su se tom igrom zabavljali samo muškarci. Tako je ta igra postala uzrok svega onoga što se potom dogodilo.

zbog one osobnosti njihove psihe. postala je sasvim bezumna i oni su se kako u svom pogledu na svijet.uglavnom Grci . a s druge. počelo je uništavanje svih tragova velikih djela Ašjate Šimaša i od njih su ostale samo "stare. Ipak. polako ali sigurno. To se dogodilo. čak i ako se tvoj život nañe u opasnosti. kada su kao što sam rekao. u kojima su se. ta civilizacija je uglavnom kriva za potpuni nestanak mogućnosti da se u njihovoj prirodi kristaliziraju elementi za "zdravo logičko razmišljanje" i pojave impulsi "suštinskog stida"." Koristeći se time. Osim što je donijela razne neprijatne osobine. to jest njihovim fantastičnim "naukama" i njihovom fenomenalnom "razvratu". kada se poslije izvjesnog vremena na čelu tih hordi našao izuzetno sujetan Grk. malo po malo. narodi te dvije države postali moćni i počeli da utječu i na druge narode. U ranom periodu "grčkorimske civilizacije" ti kobni impulsi. a nijedna civilizacija nije donijela više nesreća od znamenite "grčkorimske civilizacije". i bez toga prilično nestabilna. psiha tvojih ljubimaca. moj dječače. to jest "strast za smišljanjem fantastičnih znanosti" i «strast prema razvratu". s jedne strane. takozvana "civilizacija". tako i u svakodnevnom životu. posebno kod suvremenih bića. bivši ribari i pastiri su mogli da napreduju vrlo lako. zbog stalnog utjecaja ta dva naroda. u dubinu Azije. stare bajke". Kasnije se. krenuli na osvajanje Azije. ti posebni protuprirodni životni impulsi postepeno su zarazili sve žitelje Zemlje.napredovali su. Tamo. boraveći u Babilonu. Oni su najprije pokorili susjedne države koje su se nalazile u Europi. a koje je glasilo: «Ne ubijaj drugoga. Kasnije. koji su sada postali životni impulsi. koje ne priliče tricentričnim bićima i koje su i sada svojstvene prirodi Zemljana. nehotice. usvoje i ostvare te dvije ideje. To napredovanje u dubinu Azije bilo je vrlo uspješno i njihov broj je postepeno rastao. kao što sam već govorio. Na taj način. Europljanima je takoñer vrlo pomoglo i to što se kod stanovnika Azije na instinktivnom nivou sačuvalo uvjerenje koje su im usadili "posvećenici" i «žreci". haznamas Aleksandar Makedonski. posvećuju tome da na svaki način. a ponekad čak i potpuno svjesno. Iako su se mjesta u kojima su se nalazili "kulturni centri" tvojih ljubimaca neprestano mijenjala. zaražavali Um svojih bližnjih haznamaskim političkim idejama. i sada suvremeni stanovnici te planete s "povjerenjem" više od polovine svoga života i životne energije koju posjeduju. skupljali vjekovima . nastala je nova. koja je ljudima budućih generacija donijela nove nesreće. koja je svojstvena svim stanovnicima te planete. 163 . uništavajući na svome putu sve koji nisu željeli da se klanjaju njihovim «bogovima". moj dječače. Ona se naziva «imitacijom". a kasnije su. naravno. za potpunu atrofiju tih osobina bile su prije svega krive "starogrčke fantastične znanosti". a koja je ustaljena mnogo prije osvajanja. Ti "sijači zla" za sva tricentrična bića budućih generacija nastalih na europskom kontinentu . na azijskom kontinentu. sljedbenici Najsvetijeg Ašjate Šimaša. sakupivši ogromne horde. a poslije toga i "starorimski razvrat". ispostavilo da su oba ta naroda ovladala mnogobrojnim "efikasnim načinima" uspješnog istrebljivanja sebi sličnih i postali majstori da i druge narode prisile da svoja unutrašnja uvjerenja zamijene idejama koje su smislili osvajači. čiji su autori bili azijski ribari i pastiri što su se dosañivali.a zatim su postepeno započeli ekspanziju u dubinu kontinenta. Ukratko.Bez obzira na to. uglavnom zbog znanstvenika koji su i dalje. životni impulsi potrebni za manje ili više normalnu egzistenciju. naslijedili su samo Grci i Rimljani. oni su najprije proširili svoj kobni utjecaj na narode koji su živjeli na njegovim zapadnim obalama.

Ipak. ljudi što pripadaju drugim narodima počeli su da i sami «pronalaze". tj. meñu mnogim štetnim njemačkim pronalascima. a čije postojanje dugujemo isključivo "Prirodno obdarenim" nasljednicima antičkih Grka. ali uglavnom su to stanovnici one zemlje koja se sada zove "Njemačka". iskvarilo se i nastavlja da se kvari "mišljenje" svih ostalih ljudi. poznati su pod sljedećim nazivima: "satkain". Na primjer. što bi rekao Nasradin Hodža. moj dječače. Kada su tu informaciju podijelili sa svojim kolegama. samo zbog "znanosti" koje su sklepali neki suvremeni Nijemci. tj. U prirodi tvojih suvremenih ljubimaca postoji prilično «svakodnevnog impulsa" koji se takoñer naziva "stid". ali taj impuls raña nešto sasvim posebno. I skoro svakodnevno oni smišljaju nekakve "nove pronalaske" i «nove postupke" koje koriste u svom životu. Jedino zahvaljujući "naukama". kada ih nitko ne vidi. Na nesreću. "želje za pronalaženjem raznih fantastičnih znanosti". Nijemci smjelo mogu sebe da smatraju direktnim nasljednicima starogrčke civilizacije zato što su oni suvremenoj civilizaciji dali mnogo novih «znanosti" i "pronalazaka". koja i bez toga nevina strada. uzgred. Taj životni impuls se kod njih javlja samo onda kada rade nešto što se u njihovim nenormalnim uvjetima smatra nepriličnim u očima ostalih. moj dječače. bez obzira na to što je nasljeñe starih Rimljana bilo uzrok što je postepeno iz suštine tvojih ljubimaca nestao «organski stid". Želio bih. I naravno. zbog čega je sirota Priroda. «anilin". Opisat ću ti neke od tih suvremenih njemačkih pronalazaka koji se svuda primjenjuju. dat drevnim Rimljanima toliko je prožeo suštinu tvojih ljubimaca. jedva u stanju aktualizirati svoj "evolucijski" i svoj «involucijski" proces. Da bi mogao jasno da shvatiš koliko su ti suvremeni "dobrotvori" nadmašili svoje "dobročinitelje". oni su postali vrlo vješti u stvaranju "znanosti" uz čiju pomoć su specifičnu bolest "umovanja" proširili u svom okruženju. nešto slično zauzelo mjesto toga osjećanja. "kokain". kojih se posljednjih godina nakupilo toliko da je njihov ukupan efekt izazvao takozvanu "rezultantnu razornu silu" koja je suprotna "rezultantnoj stvaralačkoj sili" Prirode. iz nekog razloga se završavaju na "in". Tu osobinu su naslijedili pojedinci u svakom malom ili velikom narodu ove svojevrsne planete. "atropin" i "alizarin". koji žive na svim kontinentima ove zlosretne planete. koje su stvorili drevni Grci. da je čak teško reći koji je narod naslijedio više od "uslužnih" Rimljana. njih pet. oni se sada koriste na svim kontinentima i otocima planete i to. «Blagoslov". Ali. što se tiče naslijeña starih Grka. njega nisu svi narodi prihvatili jednako. koji se sada nazivaju kemikalijama. dodavši još jedno "novo dostignuće". Ali. Naravno.oslanjali isključivo na ta dva "grčkorimska" pronalaska". da ukažem na jednu vrlo neobičnu pojavu: nazivi kobnih pronalazaka suvremenih nasljednika antičkih Grka. svojstven tricentričnim bićima. zajednički su ta znanja iskoristili za još jedan "pronalazak". i za vrijeme te bolesti mnogi od njih su polusvjesno ili čak potpuno automatski uspjeli da uvide neke sitne detalje općekozmičkog procesa koji aktualizira sve postojeće. "nemilice". na "fantaziranje" i na "težnju za seksualnim zadovoljavanjem". Ovdje je vrlo važno naglasiti da je. Nijemci u mnogo čemu nadmašuju antičke Grke. 164 . suvremeni Nijemci su otišli najdalje. moram da ti ispričam i ponešto o nekim «dostignućima" koja su sada u vrlo širokoj upotrijebi na Zemlji. ma što da rade — čak i kada to prema njihovom vlastitom shvaćanju i osobnom osjećaju izgleda nepoželjno — taj impuls se ne javlja.

Zbog upotrebe pogubnog anilina Nijemci su odgovorni ne samo za brzo uništavanje plodova rada suvremenih Zemljana. to jest neodoljiva želja za ubijanjem sebi sličnih. izvijestio kolege o svome otkriću. bojeni su običnim biljnim bojama. nije ništa drugo do "samukuruazar". ona ga momentalno i potpuno uništava ili. namjerno osloboñena i ispuštena u atmosferu. umjetno izdvojen iz opće harmonije aktualizacije svega postojećeg. na odgovarajući način specijalno pripremljenu bocu. koji se mogu otkriti na bilo kojoj planeti. Prije nego što je taj štetni anilin otkriven. u najmanju ruku. težeći da se pomiješa s drugim odgovarajućim kozmičkim supstancama. "slike" i razne vrste vune. Iako tvoji ljubimci. već u ljudskoj psihi izaziva efekt. tj. To se dogaña zbog toga što iz raznih haznamaskih namjera i iz poznatih. jest materija za bojenje i može se koristiti za farbanje planetarnih formacija od kojih tricentrična bića prave sve vrste predmeta koji su potrebni za svakodnevni život. "satkain". poznatih svuda na toj nesretnoj planeti kao "kopija". Ali sada. mogu da ofarbaju svaki predmet u boju koju požele. takozvanih "naučnih ciljeva". Izučavajući taj njemački pronalazak saznao sam takoñer da je jedan znanstvenik dobio taj plin iz odreñene nadzemne formacije te je. i koji učestvuju u "potpunoj kristalizaciji" svake odreñene podzemne i nadzemne formacije. drveta i kože. pod nazivom "kokain". njegovo izdvajanje izaziva uništavanje svega živog. oni koriste primjerke drevne umjetnosti za izradu jeftinih imitacija. i ti predmeti nisu blijedjeli i nisu propadali tokom čitavih pet stotina do tisuću i pet stotina godina. "ćilimi". sličan efektu djelovanja organa kundabufera na psihu njihovih dalekih predaka. znanstvenici su odmah odlučili da se s entuzijazmom posvete pronalaženju načina primjene posebnih svojstava novootkrivenog plina za masovno uništavanje predstavnika drugih naroda. dospije u organizam tricentričnog bića koje se nalazi u njenoj blizini. zbog anilina. jedan znanstvenik je uskoro otkrio da će. ta materija ne samo da pomaže Velikoj Prirodi u uništavanju planetarnih formacija. koje su ljudi vjekovima učili da prave. a pri tome nemaju ni najmanju predstavu o tome kako te predmete treba čuvati. manifestirala naročito snažno. Druga od kemikalija koje sam nabrojao. predmeti koje su ljudi pravili za svakodnevne potrebe. pošto se u to vrijeme osnovna osobina ljudske psihe. sve što poslije samo tridesetak godina od tih stvari može ostati. odlično poslužiti za ubijanje. Što se tiče treće kemikalije koju su sintetizirali. to jest jedan od sedam "neutralizirajućih plinova". zahvaljujući tom "pronalasku". ljudi te zemlje puštali na odreñen način za vrijeme procesa meñusobnog uništavanja. na primjer. jest sjećanje na njih. tako da ona na potrebnom mjestu i u odreñeno vrijeme bude otvorena. Kada ta izuzetno otrovna kozmička supstanca. teško da se ti predmeti mogu dugo čuvati. Pošto je u tom cilju pristupio praktičnim istraživanjima. vidjevši njegova svojstva. pouzdano sprečava funkcioniranje ovog ili onog njegovog djela. ukoliko se taj plin očisti od primjesa i stavi u zatvorenu. To im je bilo sasvim dovoljno i od tada su taj plin. te tako samo doprinose njihovom uništavanju. oni skupljaju sve sačuvane predmete starine svih epoha. već i za brz nestanak s lica zlosretne planete svih predmeta starine. U vrijeme dok su njihovi preci još nosili u sebi izum Velikog Anñela Luizosa. Štoviše. 165 .Prvo od tih "dostignuća" koja su specijalno smislili Nijemci. pod nazivom "anilin". I. i to upravo tamo gdje se okupljao veliki broj predstavnika "neprijateljske strane". oni su se skoro neprestano nalazili u stanju u kome se nalaze suvremeni Zemljani kada upotrebe taj njemački izum "kokain".

mišolovkama.iste te sposobnosti naslijedili su. ti suvremeni sljedbenici antičkih Grka. zato što se ne zna ni za jedan slučaj da je netko sačuvao vid i poslije tih godina. peti i posljednji "pronalazak". nisu stvarali kemikalije poput njemačkih. iako su izmislili veliki broj predmeta koji su ljudima potrebni i koji su sada u širokoj upotrijebi. postali pravi majstori da izmisle i cjelokupno stanovništvo planete snabdiju ogromnom količinom svih vrsta metalnih proizvoda: katancima. takoñer nezavisne suvremene države. brijačima. moj dječače. možda ništa manje od Nijemaca. kosilicama. njegovi autori su postali kolege Velikog Anñela Luizosa sasvim slučajno. njegove zjenice se šire i oči izgledaju tamnije. puškama. 166 ." Oni su.. nisu od starih Grka naslijedili samo Nijemci . dijete moje. revolverima. istina. kako je govorio Nasradin Hodža. O suvremenom "sportu" ću ti pričati što je moguće detaljnije na kraju ove priče. bez ikakve svjesne namjere. nego ne pomagati Prirodi. ljudi koji upotrebljavaju taj njemački "dar". a za sada zapamti da Englezi. bez zlih namjera. moj dječače. takoñer ima široku primjenu na Zemlji. Kada se ta kemijska supstanca "atropin" na jedan poseban način ukapa u oči nekog čovjeka. da iako je djelovanje tog njemačkog pronalaska slično efektu organa kundabufera. i uz to. iglama i mnogim drugim sličnim stvarima. naravno. Danas skoro sva bića koja su postala prava djeca suvremene civilizacije. samo u procesu razaranja. oni uglavnom prave proizvode od metala." Strogo rečeno. a suvremeni ljudi ga nazivaju "sportom". mitraljezima. pružaju ogromnu pomoć sirotoj Prirodi. šerpama.taj cilj je postao ideal cjelokupne suvremene civilizacije. s jedinim ciljem da se proizvodu da što privlačniji izgled . sposobnost da sklepaju razne fantastične "znanosti" i pronañu nove metode za svakodnevne poslove. prihvaćaju taj njen "dar" vrlo pedantno. koriste novi njemački izum "alizarin".Treba naglasiti. Konditori i drugi majstori koji spremaju ukusne poslastice. koji su Englezi asimilirali i proveli u praksi. "u slavu ñavola". i predstavnici jedne druge. sa zadovoljstvom i radošću i. Četvrta kemikalija. takoñer je vrlo tražena. Upravo su oni naslijedili najkobniji pronalazak starih Grka. zajedno sa svim svojim praktičnim "dostignućima" zasnovanim na "naukama". s kolonijama. ali najčešće se koristi za jedan vrlo neobičan cilj. «Alizarin". Zato većina njih ukapava sebi atropin samo zbog toga da bi im lica izgledala lijepo i da bi se dopali okolini. a naš čestiti Nasradin Hodža bi ga izrazio ovako: "Neka mi sada bude lijepo. Pokazalo se da su zbog vrlo nenormalnih uvjeta svakodnevnog života na Zemlji. to jest "atropin". Rekao sam «četrdeset pet". zaista izgledaju tamnooki sve dotle dok ne napune četrdeset pet godina.. posebno odnedavno. a sutra što bude!" Ukratko. patronima. minama. Taj narod se zove "Englezi". To vrlo loše nasljeñe zvalo se u staroj Grčkoj "dijafaron". razumije se. Taj "dar" suvremene civilizacije uglavnom koriste takozvani "konditori" i drugi stručnjaci koji za stanovnike ove planete pripremaju razne "ukusne" stvari što spadaju u prvu nasušnu hranu. O tome je Nasradin Hodža rekao ovo: "Bolje je iz glave roñene majke iščupati deset vlasi dnevno. šarkama za vrata. Ona ima mnogo različitih primjena. organi vida tvojih ljubimaca dobili osobinu da lica drugih ljudi smatraju lijepim jedino ukoliko su ti ljudi tamnooki. perima. i to. perorezima. I naravno.

trebalo je dobro da se oznoje kako bi postigli uspjeh. koju su suvremenim Talijanima ostavili preci i koja se ukorijenila u njihovoj prirodi. da bi imala "autoritet" u suvremenoj meñunarodnoj zajednici. neki predstavnici ovoga naroda naslijedili su od svojih predaka jedno specijalno i vrlo osobito svojstvo koje se naziva "željom da se drugima pruža zadovoljstvo". itd. nije toliko naslijeñena od starih Rimljana. ni sušenu ribu pod nazivom "kefal". da ti ispričam nešto o direktnim nasljednicima grčkorimske civilizacije. To učenje je sada iz sebičnih interesa iskrivljeno. prodaju "spužve". kako bi rekao Nasradin Hodža. Meñutim.povremeno provoñenje procesa "meñusobnog uništavanja". da unište desetine. nemaju više gromku slavu svojih predaka. to jest da potiče iz vremena kada se je meñu njima. osim što skromno pronalaze nove sorte svojih bezazlenih i nevinih "makarona". "ne život. Zahvaljujući njima. tvojim ljubimcima je bilo izuzetno teško da ispunjavaju svoj "dug". već neprekidna jurnjava. Ljudi te zemlje. to jest suvremeni Grci. zahvaljujući domišljatim engleskim proizvodima. "rahatlokum". Potomci nekada velikih i moćnih Grka žive i danas i imaju osobnu nezavisnu državu. a ponekad i "sušene kajsije". iako potomci antičkih Grka. ne zaboravljajući. Prije nego što su se pojavili ti pronalasci. ne pokazuju prema sebi sličnima. već je usmjeravaju na bića drugih vrsta. ispunjenje "svetog duga" postalo je za tvoje suvremene ljubimce. oni tu svoju nasljednu želju da drugima pričinjavaju radost. "halvu". meñutim. sve postalo vrlo lako. Suvremeni čovjek jedva da treba da uloži nekakav napor da bi ubio sebi sličnog. Sada Talijani vode spokojan i miran život. Meñutim. Teško da su oni dobili bilo što od svojih predaka. Pa ipak. Oni se više ne bave onim čime su se bavili njihovi preci koji su bili izvanredni majstori u "pravljenju" najrazličitijih fantastičnih znanosti. a ponekad i stotine ljudi. Ali je.Od vremena kada su predstavnici tog suvremenog naroda počeli da pronalaze i stvaraju te praktične stvari. ali sada oni jedva imaju nekakav značaj za druge zemlje. naravno. koliko od ljudi kasnijih epoha. oni takoñer i dalje žive i razvijaju se. drže "prodavaonice" u kojima učtivo i uslužno. u naše vrijeme. zovu se sada "Talijani". a kojim su se tek kasnije zarazili i svi ostali narodi. počelo širiti učenje istinskog božanskog Izaslanika Odozgo. kako bi rekao visokopoštovani Nasradin Hodža. "sušta glupost". nudeći im. kako sami kažu "humanitarnu pomoć. Meñutim. tek da bi prekratili vrijeme. njihove zajednice postoje na čitavoj Zemlji i oni se bave trgovinom. oni i dalje prijestolnicu svoje zemlje nazivaju "Rimom". Oni na to neće obratiti pozornost naprosto zato što ta zemlja sada nema dovoljan broj "topova" i "brodova". predstavnici drugih naroda ne bi na to obratili ni najmanju pozornost. svakodnevni život tricentričnih stanovnika planete postao je. posebno u onome što spada u njihovu "glavnu posebnost" ." Englezi su sada postali dobrotvori drugih naroda. Sjedeći spokojno u svojim sobama za pušenje oni mogu naprosto. A sada bih mogao.. Sasvim točno se može utvrditi da ta posebna osobina. ne baveći se ničim. takoñer. koju su osnovali potomci drevnih pastira što su kasnije postali veliki Rimljani. Sada žitelji raznih dijelova Italije pokazuju osobinu da drugima donose radost na sljedeći način: 167 . ukoliko bi suvremeni Grk i napravio nešto slično. iako više ne nose ime svojih predaka. kao i meñu susjednim narodima. osim onog specifičnog impulsa koji je najprije formiran u biću drevnih Rimljana. bez žurbe. Što se tiče potomaka starih Rimljana.

U skladu s tim principom. Nasljednosti. kada sam ti objašnjavao kako tvoji ljubimci odreñuju "protok vremena". ne formira u potpunosti i ne postigne stupanj božanskog «Išmečka". oni su i kod drugih naroda stekli autoritet i. i trebalo je da oni ubuduće žive sve dotle dok se njihova druga suština. «astralno tijelo". propagirajući svuda njegovu korisnost. zavisi od rezultata sljedećih sedam faktora: 1.Kada ubijaju četveronožne životinje. zatim treću. tokom više dana: to jest. Poslije svega što sam sada rekao. dužina njihovog života u skladu s principom «fulasnitamnian". i koja su zato nesposobna za aktualizaciju naloga koje je Velika Priroda odredila razumnim bićima. najprije odsijecaju jednu nogu. oni to ne čine odmah nego. kvaliteta njihovih vibracija prestala je odgovarati zahtjevima općekozmičkog strogoautoegokratskog procesa. potpuno se posvećuju sportu. ispunit ću svoje obećanje i objasnit ću ti razliku izmeñu dužine života prema principu "fulasnitamnian" i prema principu "itoklanotc". Nitko od tih nesretnika i ne sluti.drugu. A "ovce" i "koze" dugo mogu da dišu bez tih dijelova svoga tijela. da bi im pričinili zadovoljstvo. a možda nikada neće ni saznati da «sport" ne samo da im neće donijeti ništa dobro. čija planetarna tijela koriste kao prvu nasušnu hranu. Ljudi svim svojim bićem vjeruju u te riječi. rade to "lagano" i "blago". koji tvrde kako preko «sporta" mogu da učine nešto vrlo korisno za društvo. zato što ti dijelovi ne učestvuju u glavnim funkcijama percepcije kozmičkih supstanci neophodnih za život. oni su tu zarazu proširili po čitavom svijetu. poslije nekoliko dana . koji uopće odreñuje dužinu života monocentričnih i bicentričnih bića s drugačijim mogućnostima od onih koje postoje kod tricentričnih stvorenja. Ali kasnije. takozvane "ovce" i "koze". i nadajući se da će iz toga izvući neku korist. Uvjeta sredine i momenta začeća. koristeći "moć" svoje zemlje. dužina života i cjelovit sadržaj njihove suštine uopće. sve dok "ovca" ili "koza" mogu da dišu. upravo zbog sporta dužina njihovog života. pošto ona jedina tricentričnim bićima omogućava da formiraju svoje najviše suštine. rekao sam ti da je. još više smanjiti. kada je organ kundabufera sa svim njegovim osobinama bio uklonjen. koji su svojevremeno bili toliko moćni i strašni. Da bi jasno shvatio zašto sport dovodi do smanjenja dužine života. nego će se. Suvremeni Englezi su širokom primjenom toga vrlo štetnog naslijeña antičkih Grka dodali još jedan pouzdan faktor skraćenja dužine svoga i bez toga prilično krhkog života. A pošto su lišeni mogućnosti "logičkog mišljenja". kada je njihov način života sve više i više odstupao od normalnog. kao što sam već rekao. načinivši od tog pronalaska svoj "ideal". koje kod svih bića rañaju impulse subjektivnih osjećanja. i tako dalje. Da bi obnovila «ravnotežu vibracija" Velika Priroda je bila prinuñena da dužinu njihovog života postepeno prilagoñava principu "itoklanotc". koji sada upražnjavaju suvremeni Englezi. 2. već učestvuju u drugim funkcijama. Štoviše. Sjećaš li se. svojstveno svakom razumnom biću. bila ista kao i kod normalnih tricentričnih bića svuda u Svemiru. Hajde sada da popričamo o jednom kobnom pronalasku starih Grka. oni se svi bez izuzetka slažu s izjavama nekih kandidata za haznamase. i bez toga vrlo niska. 168 . a koji se zove "sport". izgleda da više nema potrebe da i dalje govorim o potomcima Rimljana. i kada su oni postepeno prestali da slijede naloge koje im je dala Velika Priroda. Uzrok tog nesporazuma bio je što je kod tvojih ljubimaca iščezla mogućnost formiranja predispozicija za "logičko mišljenje".

posebno meñu suvremenim Zemljanima. treći na mjesec dana. koji su centri izvora ponašanja svih pojedinih dijelova njihovog tijela. napora usmjerenih na unutrašnji preobražaj svih podloga. tako i dužina života takvih bića zavisi od bobinkandelnosti. koje se zakonomjerno kristaliziraju u "centrima" ili "mozgovima" bića što žive prema principu itoklanotca. tako i ta bića. 4. dok postoje bobinkandelnosti u njihovim moždanim centrima. dakle. bez obzira na to. Kvaliteta njihove vlastite "suštinske egoplastikure". tricentrični stanovnici planete Zemlje sada razvijaju u skladu s principom «itoklanotc". mogu da "asociraju" i "doživljavaju" isključivo prema mogućnostima koje je u njih usadila Velika Priroda. navest ću ti kao primjer "umjetne džamtesternohe". liče na opruge mehaničkih satova raznih vrsta. svi su konstruirani prema jednom te istom principu istezanja i sabijanja spiralne «opruge". tada je zbog svega toga broj godina njihovog života. «Bobinkandelnosti" u moždanim centrima bića koja žive prema principu itoklanotc.3. drugi sustav sadrži oprugu. najzad: 7. u njihovim "mozgovima". Kombiniranog zračenja svih planeta Sunčevog sustava za vrijeme njihovog razvoja u majčinoj utrobi. Dakle. Nivoa i kvaliteta života ljudi iz najužeg okruženja. Nivoa i ponašanja njihovih roditelja (proizvoñača) za vrijeme odrastanja djece. u njihovim moždanim centrima se formiraju te "bobinkandelnosti" s vrlo odreñenim mogućnostima za aktualizaciju procesa asocijacija. u njihovim "suštinskim lokalizacijama ili. to jest sve dok se njihova energija ne istroši. Isto kao što mehanički sat radi samo dok je navijena opruga u njemu. i tako dalje. Glavna osobina egzistencije u skladu s "itoklanotcom" jest da se u organizmu bića koja žive prema tome principu i zavise od sedam nabrojanih vanjskih faktora. Kvaliteta takozvanih "teleokrimalničnijanskih misaonih valova" koji se formiraju u atmosferi sredine kao i u periodu njihovog odrastanja . "nešto" što tim "centrima" ili "mozgovima" daje odreñen broj "asocijacija" ili "doživljaja". Isto kao što dugotrajan rad mehaničkih satova zavisi od opruga koje se u njima nalaze. "umjetni džamtesternosi" ili "mehanički satovi" mogu postojati na bazi različitih sustava. pa sve do zrelog uzrasta. upravo zato što se tvoji suvremeni ljubimci. 5. moj dječače. a da pri tome ne gubim vrijeme na objašnjavanje suštine i forme funkcioniranja samih kozmičkih aktualizacija pod nazivom "bobinkadelnosti". Kao što ti je poznato. moj dječače. formiraju takozvane «bobinkandelnosti". tj. počeo vrlo da varira. Da bih ti to pitanje bolje objasnio i da bih ti pomogao da ga bolje shvatiš. počevši od momenta začeća. kada je osjećanje istinskog duga nestalo iz svijesti tvojih ljubimaca i dužina njihovog života počela da zavisi isključivo od rezultata djelovanja sedam spomenutih slučajnih vanjskih faktora. 6. formiranih u njihovim moždanim centrima za vrijeme fetalnog razvoja i tokom daljeg formiranja. tako i bića u čijim su moždanim centrima formirane bobinkandelnosti. potrebnih za razvoj Objektivnog Uma. postoje samo dotle. Jedan sustav džamtesternoha sastoji se iz opruge postavljene prema točnom proračunu tako da njezino istezanje prilikom opuštanja traje dvadeset četiri sata. Kao što su satne opruge "navijene" na odreñeno vrijeme. koji postoje kod tvojih ljubimaca i zovu se "mehanički satovi". kako bi rekli tvoji ljubimci. Dakle. prema tome. a konkretno. ali. mogu da žive u skladu sa sedam navedenih vanjskih faktora samo dok postoje bobinkandelnosti u njihovim moždanim centrima. tj. ni manje ni više od toga. Oni mogu da asociraju. da misle i da. postavljenu na tjedan dana.to jest iskreno postojanje lijepih želja i djela "bića iste krvi" i. 169 . mogu imati doživljaje.

iako i dalje "misli" i "osjeća". Do toga dolazi zato što i kada su bobinkandelnosti jednog moždanog centra potpuno istrošene. koje se. često se dogaña da se zbog osobnosti nenormalne egzistencije energija jedne od bobinkandelnosti istroši i. "progresivna paraliza". uslijed prijevremenog gašenja funkcija bobinkandelnosti čulnog centra uglavnom se sreće kod ljudi koji su odabrali profesiju povezanu sa "umjetnošću". dok ljudi imaju tri samostalne bobinkandelnosti. često se sreće kod onih Zemljana koji se posvećuju zanimanju što su ga u praksu uveli Englezi. a koji im je potpuno nepoznat. kod njih javljaju zbog već spomenutih nenormalnih uvjeta svakodnevnog života. velikim i malim zemljama. u posljednjih dvije stotine godina. što uopće nije svojstveno tricentričnim bićima. druga: bobinkandelnosti čulnog centra. Dok sam tamo boravio često sam mogao da vidim tu "trećinsku smrt". oni tim bolestima daju imena najednom starom jeziku koji se zove "latinski". u ovoj ili onoj mjeri troše energiju bobinkandelnosti iz nekog od svojih moždanih centara. U naše vrijeme se često dogaña da proces božanskog "raskoarna" kod tvojih ljubimaca nastupi "trećinski". opet. bez obzira na sve. primjenjujući kobni starogrčki izum «sport". oni energiju bobinkandelnosti svoja tri moždana centra troše neproporcionalno i zato je njihova smrt često "bolna". sebi svojstvena lukavstva. bez obzira na to kako žive tvoji ljubimci i kakve mjere poduzimaju. Na primjer. 170 . njihovi «zirlikneri" ili. Razlika izmeñu mehaničkog sata i tvojih suvremenih ljubimaca sastoji se u tome što u satu postoji samo jedna opruga. tricentrični Zemljanin. iz tih razloga. To se takoñer dogaña i zato što. ljudi. ili kako ga ljudi nazivaju "kičmenom moždinom". «paraplegija". I to se u raznim.Sada njihov život može trajati od nekoliko minuta do. kako oni kažu "liječnici". nema više mogućnost da samostalno pokreće dijelove svoga planetarnog tijela. drugačije rečeno. koja te toliko zanima. otprilike. difuzna skleroza i tako dalje. čak i kada sebi osiguraju uvjete kao u staklenoj bašči. Takva smrt u dijelovima naročito se proširila planetom. treća: bobinkandelnosti motornog centra. Ti ćeš shvatiti prirodu tog štetnog zanimanja kada ti ispričam kako sam za vrijeme svog boravka na Zemlji jednom posvetio specijalno poglavlje svojih statističkih istraživanja utvrñivanju dužine života onih tricentričnih stanovnika koji se bave profesionalnim "borilačkim vještinama" i ni jedan jedini put nisam naišao na čovjeka koji je živio duže od četrdeset devet godina. ukoliko se to dogodi sa motornim centrom. mogu da žive još prilično dugo. smatraju takvu smrt nesumnjivom bolešću i započinju liječenje koristeći najrazličitija. rañajući se i razvijajući se pod djelovanjem principa itokanotca i živeći disharmonično. dogaña onim tvojim ljubimcima koji zbog svojih "profesija" ili zbog neke od svojih "strasti". "tuberkuloza kičmene moždine". Na primjer. kada se potroši energija bobinkandelnosti. A "trećinska smrt". sedamdeset do devedeset zemaljskih godina. njihovi moždani centri odmah prestaju da rade. posebno suvremeni. Te vrlo rasprostranjene bolesti imaju imena kao što su "kemiplegija". Te bobinkandelnosti u tri nezavisne "lokalizacije" tricentričnih bića poznate su pod sljedećim nazivima: prva: bobinkandelnosti misaonog centra. i tome slično. oni "umiru u dijelovima". I eto. "trećinska smrt" zbog istrošenosti bobinkandelnosti motornog centra ili kičmene moždine. Ovdje je zanimljivo naglasiti da kada nekome od tvojih suvremenih ljubimaca iznenada na takav način odumre jedan njegov dio.

kao što je skraćenje dužine života i mnoge druge. dogañaju se jedino zbog toga što ljudi još ne znaju za postojanje kozmičkog zakona "ravnoteže vibracija različitog porijekla". a tada bi im se. čak i kada bi tvoji ljubimci otkrili tu jednostavnu tajnu. koje smo razmatrali kao primjer u vezi s dužinom života. koji im je priroda zakonomjerno odredila. oni troše energiju bobinkandelnosti svoga čulnog centra i na taj način deharmoniziraju ritmove organizma dovodeći sebe do neobičnog kraja. U svim mehaničkim satovima različitih sustava oni koriste prostu tajnu u odgovarajućem djelu zajedničkog mehanizma regulacije "napregnutosti opruge". Ukoliko bi im takva ideja uopće pala na pamet oni bi odmah započeli svoja uobičajena mudrovanja. Oni ovu prostu tajnu već koriste u svojim mehaničkim satovima. treba napomenuti da se "trećinska smrt" uslijed istrošenosti čulnog centra takoñer može naći kod tvojih ljubimaca u jednoj neobičnoj formi koja se naziva "altruizam". može biti." Ali. Oni uvijek dobivaju mogućnost djelovanja. koja se takoñer javlja zakonomjerno. dostupne čak i suvremenim ljudima. zato što je ona vrlo prosta i očigledna. Ali. kasnije. posebno suvremeni. koji se zove "regulator". pod utjecajem samo jednog od dva oduhovljena dijela svoga organizma. samo u jednom ili dva moždana centra. kao kod mehaničkog sata kome je slomljena opruga ili oslabila snaga regulatora. Dakle. oni su je još odavno otkrili i često je koriste u praksi. U organizmu svakog bića koje živi u skladu s principom itoklanotca. Jednom. stalno žive pasivno. satni mehanizam se može podesiti tako da sat bez navijanja radi od jednog do mjesec dana ili. zahvaljujući dalekovidnosti prirode.Većina zemaljskih profesionalaca. i od tada. da se zaustavlja na pet minuta. a drugo. Uslijed prekomjernog čitanja i beskrajne refleksije. i uslijed toga se energija jedne ili dvije njihove bobinkandelnosti prijevremeno troši. Siguran sam da će netko nabasati na tu "tajnu". pošto tvoji ljubimci. zapada prije svega u jedan od oblika takozvane "psihopatije" i kasnije se zbog te psihopatije prihvaća specijalnog "izučavanja". te se onaj moždani centar u kome se proizvodi višak asocijacija prijevremeno 171 . Ovdje. koje oni nazivaju "snom". sve te nesreće. i Zemljana. kakav se ne sreće često čak ni na Zemlji. Oni svejedno ne bi uložili napore. uglavnom pogaña one Zemljane koji pokušavaju da postanu. Sada se ta energija proizvodi samo u periodima njihovog nesvjesnog stanja. zbog čega. prema tome. na primjer. on prestaje funkcionirati. kao i one koji su opsjednuti čitanjem takozvanih "knjiga" i "novina". to ništa ne bi promijenilo. a ne harmonično i u meñusobnoj suglasnosti. postoji nešto slično regulatoru mehaničkog sata i to "nešto" se naziva «samodržač». ili već jesu "znanstvenici nove formacije".taj oblik smrti je kod tvojih ljubimaca u posljednje vrijeme najčešći. objasnit ću ti zašto se bića koja žive prema principu itoklanotca iskazuju jedino pod djelovanjem jednog ili dva oduhovljena načela. razotkrila jedna vrlo jednostavna "tajna". uz čiju pomoć bi mogli. Pomoću tog "regulatora". posebno suvremenih. kod njih dolazi do neproporcionalnog trošenja energije raznih bobinkandelnosti. Što se tiče prijevremene djelomične smrti zbog istrošenosti bobinkandelnosti misaonog centra . što znači "kontrola asocijacija koja potiče iz jednog moždanog centra. energija bobinkandelnost misaonog centra tih tricentričnih Zemljana istroši se prije nego energija drugih centara. prvo. Djelomična smrt uslijed misaonog centra. i neprestano se ponašaju u skladu sa svojom negativnom stranom. uzgred. da steknu sposobnost za takozvano "harmonično asociranje" koje jedino stvara energiju za aktivan život svakog tricentričnog bića. osjećajući neprekidno taj impuls. moj dječače. naprotiv.

koji su na nekakav način otkrili i uspjeli da svojim Umom pravilno pojme neke dijelove «zakona asocijacije". Za vrijeme svog posljednjeg putovanja na Zemlju sreo sam nekoliko takvih suvremenih Zemljana koji žive već dvije ili tri stotine. iako je u Engleskoj sada više od dva i po milijuna takozvanih "nezaposlenih". tako u Engleskoj više od pola tih "sijača zla" piše o famoznom sportu. uz pomoć štetnog sporta ti nesretnici ne samo da još više smanjuju svoj i bez toga kratak život. objasnit ću ti takoñer razlog zbog čega se drugi bobinkandelnosti takoñer troše. kada sam saznao da su "vlastodršci" ništa manje zemlje Engleske počeli da taj fatalni «sport" koriste za svoje haznamaske ciljeve. koji su postali osnovne žrtve kobnog izuma starogrčke civilizacije. Isto kao što su svojevremeno ruske vlasti pokušavale da. aktivnog u pojedinim dijelovima živih bića. zbog čega oni imaju mogućnost da žive mnogo duže nego ostali njihovi suplemenici. već se jedino trude da iz sve snage propagiraju svoj znameniti "sport". izgleda. koristili poznati problem "votke". nego im po mom mišljenju. već se iz sve snage trude da tim zlom zaraze i sve druge narode. Sretao sam ih uglavnom u malom "bratstvu" koje čine ljudi što pripadaju skoro svim "religijama" i stalno su nastanjeni u centru Azije. pa čak i četiri stotine zemaljskih godina. Članovi toga bratstva su. U njemu mi. Do tog zaključka sam došao pošto sam čuo eterogram koji sam nedavno dobio s Marsa. koristeći svakakva lukavstva. izmeñu ostalog. Ali. sa istim ciljem. Što se tiče suvremenih Engleza. takoñer treba da znaš da se slučajno mogu sresti Zemljani koji žive već više od pet stotina njihovih godina. baš kao što su "vlastodršci" Rusije.troši i uslijed toga umire. oni ne samo da ga upražnjavaju u svom svakodnevnom životu. Kao što se u Rusiji sve novine bave problemom votke. otkrili spomenuti "zakon asocijacija" u moždanim centrima. kao i uzajamno djelovanje tih nezavisnih asocijacija. Upravo sam razmišljao o tome pred svoj odlazak sa Zemlje. kao i kod onih koji žive u manjoj ili većoj suglasnosti s tim zakonom. Moraš dobro da razumiješ da se kod onih tvojih ljubimaca. tako se i engleske vlasti trude da na svaki način usade svojim podanicama misao o potrebi bavljenja sportom. Štoviše. Izgleda da su moje zle slutnje upravo počele da se potvrñuju. bobinkandelnosti stvorene u njihovim moždanim centrima manje troše. sugeriraju svojim malodušnim podanicima neophodnost intenzivne upotrebe "votke". javljaju da. a djelomično zahvaljujući znanjima koja su im iz dubina vjekova prenijeli istinski posvećenici. "vlastodršci" u vezi s tim ne poduzimaju nikakve mjere. djelomično samostalno. iako ne učestvuju u tom procesu. prijeti ista sudbina koja je nedavno zadesila jednu veliku zemlju koja se zove Rusija. 172 .

naš dragi Hasejn bi dobio idealan materijal za razjašnjenje svih osobitih anomalija psihe tricentričnih bića koja ga toliko interesira. Ako biste vi. ma što to bilo. zar ne možeš i sam nešto da ispričaš našem dječaku? Zar od svega toga nema ničega? Ta čudna tricentrična bića ga zanimaju toliko da moramo da mu ispričamo sve što možemo. kao Njegova Milost.. starino. a koji se. Rekavši to i obrisavši znoj s čela krajičkom svoga repa.Što bih još mogao da dodam poslije vaših tananih psiholoških opisa? Ipak. u vašoj mudrosti. da se upuštam u neobičnosti psihe tih tricentričnih stanovnika kozmosa koji su toliko obuzeli tvoju maštu. okrenuvši se iznenada starom slugi Ahunu. Okrenuvši se prema njemu i gledajući ga. Od čega da počnem? Ta čudna tricentrična bića su me svojim glupim ispadima toliko često izbacivala iz ravnoteže. Vaša Milosti. on neobično ozbiljno i. dragi Hasejne! Ja neću. kada smo se tamo vratili šesti i posljednji put. Zatim. koji je sjedio pored njega i slušao jednako pažljivo kao i Hasejn.Pa. Belzebub reče: . a i sada žive. 173 . Okrenuvši se Hasejnu on reče: .Poglavlje 30 UMJETNOST Na ovom mjestu svoga pripovijedanja Belzebub je ušutio. Ti si u pravu. Nema sumnje da te je nešto u životu tih čudaka potreslo. ukoliko preuzmem na sebe rizik da iznesem mišljenje koje se odavno rodilo u meni. a koja su u posljednjim epohama živjela.Hvala ti. on baci na njega plašljiv i neodlučan pogled i nesigurno nastavi: . kao što ste rekli u "mlin koji melje gluposti". Čuvši te riječi. Imamo dovoljno vremena na našem putovanju i. samo ću podsjetiti Njegovu Milost na odreñeni faktor čije porijeklo proizlazi iz našeg petog boravka na Zemlji. da su sve komponente moga bića često bivale zaprepaštene.Ne ljutite se.Što je starino? Slušaš me s jednakom pažnjom kao i naš Hasejn? Zar nisi i sam bio na Zemlji. ali to ne znači da na njega ne obraćam pozornost.. nastavi: . pokazao kao glavni uzrok što se u svakom tvom ljubimcu. Ne. poslije toga. ja sam se jedva dotakao toga pitanja. Koliko se sjećam i sami ste bili prisutni kada se taj faktor pojavio u vrijeme našeg boravka u Babilonu .mislim na onaj faktor koji je od tada definitivno postao fatalan po suvremena bića i koji ona sama nazivaju "umjetnošću". vi ste samo spomenuli jedan faktor koji je možda više nego ijedan drugi sudjelovao u tome tokom posljednjih pola vijeka. Pričajući našem dragom Hasejnu o različitim uzrocima zbog kojih se psiha tricentričnih bića planete Zemlje pretvorila. prihvatili da detaljno razmotrite to pitanje. Zatim je. dobro. sposobnost da normalno razmišlja korak po korak smanjuje. na planeti Zemlji. rekao: . čak. Ahun ušuti i zauze svoju uobičajenu pozu punu poštovanja. zar nisi sa mnom proputovao čitavu planetu i osobnim očima sve vidio. a koje se bazira na podacima koji možda izgledaju nedovoljni za spekulaciju. zar nisi i sam osjetio o čemu govorim? Umjesto što me slušaš otvorenih usta. preuzimajući stil i neke Belzebubove izraze. Ahun se nakratko zamisli i reče: . od dana njegovog roñenja pa sve do smrti. za tu primjedbu.Dobro. Reci što. okrenuvši se Belzebubu.

jedni zato što ih je na to prisilio već spomenuti perzijski car. zamolio da me prime u društvo "Pristalica Legomonizma". Na vratima je visjelo obavještenje u kome se govorilo da prijem novih članova u klub još traje i da će se svi referati i diskusije voditi na jezicima helenske grupe. nisu bili "znanstvenici nove 174 . a koji je bio tek okačen i obavještavao prolaznike da je u toj zgradi upravo otvoren novi klub za strane znanstvenike pod nazivom "Pristalice Legomonizma". za razliku od većine. manje-više shvatio sve. predstavivši se kao strani znanstvenik. To sam vrlo lako sredio zahvaljujući onom svom poznaniku koga sam. kako se pokazalo. primijetio ono što se na Zemlji naziva «natpisom". očigledno kobnog fenomena meñu tricentričnim stanovnicima Zemlje. Pošto sam kratko razmislio. pošto sam na taj način postao. Jednom sam. I tako. zaista bio svjedok dogañaja koji su doveli do nastanka toga suvremenog zla. ispričat ću ti prije svega o dvije činjenice vezane za ono što se dogodilo u gradu Babilonu za vrijeme našeg petog putovanja na planetu koja te zanima. možda je zaista zgodno da baš sada pričam o toj suvremenoj «umjetnosti". čiji je zbir postepeno i skoro neprimjetno. Belzebub se okrete ka Hasejnu i poče: . odlučio sam da napustim Babilon i produžim svoja istraživanja meñu bićima moćnog naroda koji se zvao Heleni. Meñu bićima koja su tamo dovedena na silu bilo je i onih koji. smatrao naučnikom. i kada sam zahvaljujući objašnjenjima jednoga od tih znanstvenika. suvremenoj zemaljskoj «umjetnosti". moj dječače. Da bi se osvijetlili svi aspekti pitanja o famoznoj. jer mi je u tome bila potrebna praksa. a druga spada u okolnosti ranijeg datuma koje su odredile početak tih dogañaja. «punopravni član" toga kluba. već poznavao. koja sada egzistira pod nazivom "umjetnost" jest jedan od onih podataka što djeluju automatski. pored koje sam često prolazio. zato što sam. kao što si već rekao za vrijeme našeg petog boravka na Zemlji. nazvanog "umjetnost". ali vrlo odreñeno utjecao na Zemljane tako da su oni od bića koja su imala mogućnost da budu čestice božanske suštine postali ono što se naprosto naziva "živim mesom". koga sam. pošto su se okupili u Babilonu iz skoro svih krajeva svijeta . na jednoj velikoj zgradi. ja bih se sjetio onoga na što si me ti upravo podsjetio. šetajući ulicom nedaleko od naše kuće. a do kojih je došlo zbog svih onih znanstvenika koji su se okupili u gradu Babilonu iz skoro svih dijelova te zlosretne planete. Počeh da se kod ljudi koji su ulazili i izlazili iz zgrade raspitujem o osobitostima kluba. To me je vrlo zainteresiralo i ja pomislih kako bi bilo dobro da taj novootvoreni klub iskoristim kao mogućnost da prakticiram helenski jezik. tokom daljeg pripovijedanja našem dragom Hasejnu. Zato sam odlučio da savršeno naučim njihov "jezik" i počeo sam da odlazim u one dijelove grada gdje se često mogu sresti ljudi koji su mogli da mi budu korisni u tom zanimanju. kao i svi ostali. riješio sam da se učlanim u taj klub. kako oni kažu.po svoj prilici.Ta odreñena koncepcija. kakav je i sam bio. Prva činjenica objašnjava kako sam i zašto postao svjedok dogañaja koji su poslužili kao osnova za postojanje tog. Meñutim. ušao sam u tu zgradu i. i da bi ti jasno shvatio kako se to dogodilo. a drugi prema osobnoj volji. bavili poznatim problemom "duše". evo koji su je dogañaji izazvali. srećom. počeo sam redovno tamo odlaziti i razgovarati uglavnom s onim naučnicima koji su znali helenski jezik. Što se tiče prve od tih činjenica. A što se tiče druge činjenice koju sam spomenuo. Moraš imati u vidu da su se mnogi znanstvenici. moram da ti kažem da poslije dogañaja koji su se odigrali meñu tim zemaljskim tricentričnim bićima koja su stigla u Babilon pošto su se prethodno podijelila na pojedine partije i zaronila u političke probleme. slučajno sreo i koji me je.

Znanstvenici o kojima govorim su svi bez izuzetka došli u Babilon iz Egipta jer ih je na to prisilio perzijski car. oni su se u organizacionom cilju prvi put udružili u klub "Pristalica Legomonizma". ta posvećena bića nisu spadala ni u jednu od tih grupa. njegov narod je tek kasnije nazvan Grcima. razgovora. Ti malobrojni znanstvenici su se držali izolirano i to ne samo u početku. slučajno sam sreo u Babilonu i za vrijeme takozvane "perspektivne razmijene mišljenja". dugo su se meñusobno savjetovali i najzad riješili da iskoriste prednosti koju im je pružalo to što se toliko znanstvenika okupilo u istom gradu kako bi se zajednički posavjetovali i našli način da se. Ne. Zahvaljujući tim zaista iskrenim željama za dostojan život. već i kasnije. Na njihovu molbu odazvalo se toliko istomišljenika da je dva dana pošto sam ja postao član kluba. Drugi mudrac. to jest "rata" ili «grañanskih nemira" uvijek gine veliki broj posvećenika svih stupnjeva i zauvijek propada veliki broj legomonizama . koji su iskreno težili usavršavanju svoga Uma. materijalne i moralne. Na taj način. Kada su se ti pošteni i iskreni znanstvenici uvjerili u ono što su smatrali tako žalosnim fenomenom.formacije". kada su svi ostali organizirali mjesto sastanaka u samom srcu Babilona i radi bolje uzajamne podrške. kada se jedinstveno znanstveno društvo podijelilo na tri samostalne sekcije od kojih je svaka imala svoj nezavisan klub u različitim dijelovima grada. osnovali centralni klub za sve znanstvenike Zemlje. prijem novih članova obustavljen. Upravo s tim ciljem oni su organizirali svoj klub i nazvali ga "Klub Pristalica Legomonizma".jedinih formi putem kojih su se informacije o realnim dogañajima ne Zemlji prenosile i još uvijek se prenose iz generacije u generaciju. znanstvenici te male grupe su još prije dolaska u Babilon smatrani «posvećenicima prvog stupnja". to su bila zemaljska tricentrična bića dostojna da postanu "ravnopravni posvećenici u skladu s obnovljenim pravilima Velikog Svetog Ašjate Šimaša". iz razgovora s njegovim članovima i iz drugih izvora postalo mi je očigledno da su se oni malobrojni zemaljski tricentrični znanstvenici. koji je pripadao mauritanskoj rasi. 175 . po imenu Pitagora. tj. ali su sa svom iskrenošću svojih oduhovljenih komponenti težili najvišem znanju jedino iz želje za samousavršavanjem. zvao se Kanilel Norkel. od samoga početka u Babilonu ponašali oprezno i nisu se miješali u sve one stvari u koje je bila uvučena osnovna masa babilonskih školaraca. Oni su živjeli u predgrañima i skoro da se nisu viñali ni s kim iz osnovne mase znanstvenika. Jedan od ta dva zemaljska posvećenika. a to je da iz ovih ili onih razloga za vrijeme meñusobnog uništavanja. Kako sam kasnije saznao njihovo društvo su organizirala dvojica znanstvenika koji su bili "posvećenici prvog stupnjeva". dijete moje. bio je Helen. kada sam postao stalni član toga kluba. kako sam kasnije shvatio. tj. kao i njihovom radu. oni su pokrenuli pitanje koje je glasilo ovako: "Koje forme egzistencije mogu poslužiti za dobrobit budućih generacija?" I došli su do zaključka da je tokom mnogih vjekova na Zemlji došlo do jedne vrlo žalosne pojave. riješe tog strašnog fenomena koji se i dalje odvija na Zemlji zbog nenormalnih uvjeta u kojima ljudi žive. Ta dva znanstvenika. na kraju krajeva. i samo nekoliko dana prije nego što će mene primiti za člana kluba.

osjećanja ili bilo koje druge manifestacije svoga okruženja. Isto tako. ozbiljni i izvana spokojni ljudi. Ti pobožni ljudi uvijek postaju nevine žrtve narodnog nasilja zato što su. posebno u vrijeme mira. njihov Um zahvata bijes borbe i oni počinju da osjećaju bolesnu podozrivost prema svima koji su u mirno vrijeme uvijek bili skromni i ozbiljni. vezane za znanstvenike. po mome mišljenju. i drugo . U razmatranju su učestvovali posvećeni sljedbenici raznih pravaca: meñu njima su bili «onandžici". "šamani". oni su na svojim zajedničkim sastancima već pripremili prilično mnogo referata i obavili mnogo diskusija o ta dva pitanja. Evo što je on rekao: ."Što treba poduzeti kako bi legomonizmi mogli da budu sačuvani za buduće generacije ne samo preko posvećenika nego i na neki drugi način?" Prije nego što sam ja primljen u klub. ponovim od riječi do riječi. velikog Akšarpanciara. na spisku oratora nalazio se i kaldejski znanstvenik. upravo i bio izvor svih potonjih dogañaja. a klub je i dalje radio s istim brojem učesnika sve dok perzijski car nije odustao od svoje sulude ideje. kategorički će zaključiti da je ozbiljnost i spokojstvo tih ljudi naprosto "tajnovitost" i «dvoličnost". ti smjerni ljudi žive normalno i u svojim odnosima s okolinom uvijek se pokazuju u izvrsnom svjetlu i u obična vremena uživaju poštovanje i uvažavanje svih. da se identificiraju sa svakodnevnim interesima."Kakve mjere treba da poduzmu članovi kluba po povratku svojim kućama kako bi sakupili sve legomonizme koji postoje u njihovim rodnim zemljama i predali ih na raspolaganje članovima kluba?". 176 . vrlo poznat u to vrijeme. kada je riječ "umjetnost" prvi put izgovorena i kada je bila utvrñena njena ideja i točno značenje. koji se zvao Akšarpanciar. Stupivši u klub. koja je došla i do suvremenih Zemljana i postala jedan od potencijalnih faktora konačne atrofije svih podataka koji su do tada bili čuvani. I ako se pažnja onih koji su obuzeti psihozom duže nego obično zadrži na tim iznimnim ljudima. tj. saznao sam da su prvoga dana njegovi osnivači organizirali zajednički sastanak na kome je jednoglasno odlučeno da se svakodnevno održavaju zajednički susreti. koja je potom stekla sasvim drugačije značenje i počela da se vezuje za sasvim drugu ideju. pokušat ću da ti prenesem njegov govor i da ga. To je bila riječ "umjetnost". oni ni najmanje neće posumnjati u to da su ti. ukoliko bude moguće. kao i u narodne ustanke protiv države. obavezno dogaña da mnogobrojne nevine žrtve kolektivnog zvjerstva postaju oni koji su zbog svoje pobožnosti i samopožrtvovanja dostojni da budu posvećenici i zahvaljujući kojima se razni legomonizmi što sadrže znanja o realnim dogañajima iz prošlosti mogu prenositi ljudima budućih generacija. "budisti" i drugi. naročito posljednja dva. koji se odnose na famoznu suvremenu umjetnost. Ti ljudi.Protekli vjekovi. Toga dana. a koji su dovodili do manje ili više normalnog logičkog razmišljanja. kao što to rade drugi ljudi.Do onoga dana kada je prestao prijem novih članova. koje je njihov bolestan Um doveo u zvjersko stanje. bili ni manje ni više nego "špijuni" njihovih neprijatelja. Dogodilo se da je trećega dana pošto sam postao član toga kluba u njemu prvi put izgovorena riječ. Pošto je referat tog vrlo starog kaldejskog mudraca. i na dan moga stupanja u klub takoñer se mnogo govorilo o problemu koji je bio osnovni zadatak kluba i koji ih je privlačio. entuzijazam. njihov broj je iznosio sto trideset devet. pokazali su nam da se u vrijeme neizbježnih masovnih psihoza koje vode u ratove izmeñu država. ne mogu da dijele sklonosti. oni unutrašnje već slobodni i nikada ne mogu. Ali kada narodne mase zahvati psihoza i kada se one podjele na dva protivnička tabora. s referatima i diskusijama isključivo o dva pitanja: prvo . pri čemu su sasvim iskreni.

i tako dalje. njihove kopije mogu da prelaze iz generacije u generaciju zahvaljujući osobinama ukorijenjenim u ljudskoj prirodi. u skladu sa informacijama koje su došle do nas. dobivene u praksi našeg suvremenog života na Zemlji. zahvaljujući posvećenicima i njihovom "daru postojanja". svaku odreñenu formu može da čini samo sedam različitih dimenzija. možemo biti sigurni da će to znanje stići do naših dalekih potomaka. Što se tiče "soldžinoka". kao i na osnovu viševjekovnog iskustva prethodnih generacija. u tom pogledu ništa "ne može promijeniti. Poslije promjene nekih sitnih detalja. pomoću legomonizama i preko odgovarajućih posvećenika.bude na odreñeni način zabilježeno u tim ljudskim "afalkalnima" i 177 . Zakon Sedmerostrukosti postoji na Zemlji i postojat će uvijek i u svemu. ti proizvodi mogu biti sačuvani za buduće epohe. svi moramo tim postojećim formama prenošenja dodati neke nove postupke. "religiozne ceremonije". nazvanog "Zakon Sedmerostrukosti". u svakom čovjekovom stanju postoji sedam nezavisnih osjeta. posebno oni koji su napravljeni od čvrstih materijala. iako se njihove forme tokom vremena mijenjaju. "ritualni i narodni plesovi". u formi koju je. i ono koje smo naslijedili od predaka. poštovane moje kolege. Na primjer. zatim. Meni se čini da je to najčešći razlog što prilikom smjene generacija legomonizmi o dogañajima koji su se zaista odigrali na našoj planeti. Dobro. Neki od njih će ga dešifrirati i na taj način omogućiti svima ostalima da ga koriste za opće dobro. to jest sve ono znanje koje će neosporno biti korisno našim dalekim potomcima . oni će zbog svojih psihopatskih zaključaka bez ikakve griže savjesti te ozbiljne i spokojne ljude osuditi na smrt. Ja predlažem da se to prenošenje budućim generacijama obavlja preko «afalkalnija". tj. mogu da ostanu čitavi i da budu prenijeti našim dalekim potomcima ili. kao i ponašanje koje iz njih proističe. ostaju nepromjenljivi. Prema tome. impulsi koje oni stvaraju u čovjeku. ako želite da znate moje osobno mišljenje. u skladu s tim zakonom. svaka masa može mirovati na Zemlji ako na nju djeluje sedam komponenti. u svakom odreñenom glasu postoji sedam samostalnih tonova. Ali ako mi. bez obzira na sve što sam rekao o prenošenju istinskog znanja iz generacije u generaciju. raznih procedura i ceremonija. kao što su razne "misterije". Zato. Neka taj oblik prenošenja znanja traje i dalje kao i do sada. i tako dalje.i ono koje smo sami postigli. potpuno nestaju s lica Zemlje. pak. postavši njihova druga priroda. i ako isto to učinimo i s proizvodima o kojima sam već govorio. želimo da ostavimo nešto korisno svojim potomcima. koje su postale tradicija tokom mnogih vjekova društvenog i obiteljskog života i koje su automatski prenošene iz generacije u generaciju. kao i preko "soldžinoka". koji su postali dio svakodnevnog života ljudi. "obiteljski i socijalni običaji". Sada treba riješiti samo jedno pitanje: na koji način možemo osigurati prenošenje znanja iz generacije u generaciju putem različitih ljudskih «afalkalna" i "soldžinoka"? Ja osobno mislim da to može biti učinjeno preko univerzalnog zakona. i kako je utvrñeno na Zemlji od samoga početka. mi želimo da znanje koje postoji danas . bijeli zrak se sastoji iz sedam posebnih boja.I bez obzira na to kojoj neprijateljskoj partiji pripadaju. ako u te rituale i običaje unesemo korisne informacije i istinsko znanje koje smo stekli. suvremeni ljudi. dopustite mi da kažem iskreno i od sveg srca da se. obnovio veliki prorok Ašjata Šimaš. Razumije se da ljudski "afalkalni". to jest preko raznih proizvoda ljudskih ruku.

dok god postoji ljudska misao i zato se smjelo može reći da će znanja. tako da u budućnosti jadni ljudski Um može da ga prihvati uz pomoć tog velikog univerzalnog zakona. i u te zakonomjerne netočnosti umetnut ćemo na izvjestan način sadržaj ovog ili onog istinskog znanja kojim vladaju naši suvremenici. zatim će te svoje "mini likove" ili "modele" donijeti u klub. moglo bi se. a koja su ljudi već dostigli. koje su bića te planete obavljala u specijalnim prilikama tokom svakodnevnog života. koje ćemo nazvati "posvećenicima umjetnosti". u čijoj će se osnovi nalaziti principi što ih je predložio veliki Akšarpanciar. onda bar njegove fragmente koji su imali sreće da dopru do njih putem sada postojećih "proizvoda ljudskih ruku". Poslije dva dana mnogi od njih su već počeli da donose "mini likove" i da ih prikazuju. Njegov govor je izazvao veliko uzbuñenje i meñu članovima kluba «Pristalica Legomonizma" razvila se bučna diskusija. kao i raznih ceremonija u koje prema Zakonu Sedmostrukosti i pomoću naših "umetnutih" uputa možemo unijeti što god hoćemo. ljudi budućih generacija uvijek imati mogućnost da otkriju i shvate ako ne cjelokupno znanje koje sada postoji. poslije koje je jednoglasno odlučeno da se učini onako kako je predložio Akšarpanciar. Nazvat ćemo ih tako zato što čitav proces takvog prenošenja znanja budućim generacijama putem Zakona Sedmostrukosti neće biti prirodan već umetnut. i osigurat ćemo prenošenje svega toga iz generacije u generaciju preko posvećenika posebne vrste. onih. A što se tiče samog metoda. za to vrijeme drugi su počeli da demonstriraju varijante ceremonija. koje su oni donosili. ubacit ćemo u naše proizvode nešto poput legomonizma. postojat će na Zemlji dok postoji Svemir i bit će očigledan i jasan ljudima svih vremena. i koje obavljaju i danas. njima stranih doživljaja. kako suvremeni Zemljani kažu . ukoliko iz nekih razloga korisna informacija koja se odnosi na znanja o prošlim dogañajima na Zemlji.. Tim riječima je veliki Akšarpanciar završio svoje izlaganje. ne doñe do naših potomaka preko istinskih posvećenika. to jest načina prenošenja znanja posredstvom toga zakona. Sada vam mora biti jasno da. takoñer podčinjene zakonu. Dakle. kako bi on služio kao ključ za dešifriranje tih netočnosti velikog zakona. Istovremeno. i tako dalje i tome slično. sadržali su različite kombinacije boja i bili su različitih konstrukcija i grañe.ili. unijet ćemo odreñene "netočnosti". po mom mišljenju. ponavljam. pjevanje raznih melodija. moje vrle i nepristrane kolege. dajući potrebna objašnjenja. koje su demonstrirali. 178 . zahvaljujući novom načinu prenošenja."soldžinocima". manifestacije. koji sam predložio. trudeći se da smisle najadekvatnije načine za davanja uputa. Jednoglasno su odlučili da već sutradan počnu da prave ono što su oni nazvali "minilikovima" . Poslije kratke pauze za ručak oni su se okupili ponovno i to drugo savjetovanje trajalo je cijelu noć."modele" raznih stvari.. Modeli. radi prenošenja budućim generacijama. skrivena na taj način u proizvodima ljudskih ruku. postupiti ovako: U sve proizvode koje ćemo namjerno stvoriti na osnovu ovog zakona. uključivale su i sviranje na raznim instrumentima. onda će. takoñer uvijek postojati na Zemlji. točno predstavljanje odreñenih. kako bi ih izložili općem sudu i objasnili njihovo značenje. Zakon Sedmostrukosti.

koji su u njoj izrazili onaj isti. Nedjelja. na primjer. poznat kao "tjedan". njima već dobro poznat zakon Sedmostrukosti. žrec ili. da je onaj koji vodi danu ceremoniju. strogo zahtijeva da pri tome njegove noge stoje u odreñenom stavu. to su bili ili proizvodi njihovih ruku. Soniasikri. Medosikra. znanstvenici prve grupe. Srijeda. Srijeda je nazvana "danom slikarstva". uvijek dijelio na sedam dana. kao što sam već rekao. a sada glase ovako: Ponedjeljak. svaki dan u tjednu posvetili ovom ili onom području znanja. Na kontinentu Atlantida dani u tjednu zvali su se ovako: Adašisikra. U ponedjeljak. Ta poza. u skladu sa Zakonom Sedmerostrukosti. Evosikra. trebalo da podigne ruke ka Nebu. Gevorgsikri. članovi kluba su se podijelili na više grupa i svaki sedmi dio perioda. ali ti babilonski znanstvenici namjerno nisu noge onoga koji vodi ceremoniju. Pretpostavimo. Četvrtak. 179 . u pogledu poza učesnika date religiozne ceremonije. koja su se odnosila na odreñenu oblast znanja. Upravo su u tim "odstupanjima" od zakona. Zatim su. postavljali onako kako su ovi obično stajali u skladu sa zakonom. to jest na dan religioznih i grañanskih ceremonija". kako bi im bilo zgodnije. Četvrtak je bio "dan ritualnih i narodnih plesova". i to uglavnom kroz netočnosti u odmjerenom i pravilnom kretanju učesnika. Tako je ponedjeljak bio posvećen prvoj grupi i nazvan je "danom religioznih i grañanskih ceremonija". ili drugi oblici specijalno oformljenih manifestacija čovjekove suštine. prema suvremenom izrazu. prikazivali one ideje koje su namjeravali da prenesu budućim generacijama. Majkosikra. Ovdje je zanimljivo naglasiti da se taj odreñeni vremenski period. Nedjelja je bila "dan muzike i pjevanja". odabrane za prenošenje budućim generacijama.Uskoro poslije toga. Utorak. prema njihovom izrazu. koji su oni nazvali "nedjeljom" — ili. ukazivano putem netočnosti u Zakonu Sedmerostrukosti.posvetili su prikazivanju i objašnjavanju svojih djela. tu podjelu su stvorili Atlanti. Subota je smatrana "danom misterija" ili "danom kazališta". Petak. svaki "dan" . Subota. Petak je bio "dan skulpture". Ti nazivi su se često mijenjali. svećenika. znanstvenici prve grupe demonstrirali su razne ceremonije u kojima je na «fragmente znanja". Utorak je odreñen za drugu grupu i zvao se "danom arhitekture". već "drugačije". Lukosikra. putem takozvane općeprihvaćene «azbuke".

Isti proračun je bio potreban i za kamen koji se nalazi ispod toga kamena. Ta grupa znanstvenika iz kluba Pristalica Legomonizma je takoñer u svojim mini likovima ili modelima pretpostavljenih konstrukcija. adekvatnu opterećenju koje trpi. to jest zakon "djelovanja vibracija. naravno. Primjenom toga zakona oni su izrazili različite ideje o kojima ću ti sada govoriti. oni su takoñer putem općeprihvaćene "azbuke". 180 . na odreñen način utječu na ljude. znanstvenici koji su pripadali drugoj grupi. Toga dana su. naprotiv. Oni su upravo u ta odstupanja od uobičajenog redoslijeda osjećanja unijeli ono što su htjeli da prenesu potomcima. itd. kao i unutrašnje osno naprezanje u stubu ne samo u slučajevima s tri stuba. zapravo zapisivali sadržaj izvjesne korisne informacije. nastalih u atmosferi ograničenih prostora". niti onako kako su ostali automatski naučili da grade. znanstvenici treće grupe donosili sve vrste predmeta za domaću upotrebu koji su bili napravljeni od vrlo stabilnih. interijer svoje pretpostavljene zgrade napravili u takvom maniru da su se kod čovjeka. tako da on može da izdrži težinu onoga koji ga tlaka odozgo. dimenzije stupova morale biti drugačije nego kada se kupola oslanjala na četiri stuba. u cilju prikazivanja. kupole odreñene konstrukcije treba da se oslanjaju na četiri stuba odreñene debljine i visine. kao i zapremina zraka koju on sadrži. izrazila zakon «Dejvibrickara". Srijeda. Pretpostavimo da je u skladu s karakterom i namjenom neke zgrade u skladu sa Zakonom Sedmerostrukosti. bio je tada poznat svima koji su dobro znali da dimenzije i forma zatvorenog prostora. morala pojaviti odreñena osjećanja. postavljali kamen temeljac koji se prema masi unekoliko razlikovao od gore navedenog.U utorak. Na primjer. Onda su. na dan arhitekture. već i za razne druge neobične kombinacije koje dopušta Zakon Sedmerostrukosti. poznat u to vrijeme mnogim običnim ljudima. ali oni su. "tkanine" i pažljivo obrañenu bojenu kožu. treba da ima potpuno odreñenu masu. Ali oni su te kupole postavljali na samo tri stuba i pri tome su izračunavali osno opterećenje. u skladu s već rečenim. drugim riječima. koje je djelovalo na svaki stup. na osnovu vjekovne prakse i točno smišljenih proračuna ljudi što posjeduju Um. bojenih materijala. koja proističe iz Zakona Sedmerostrukosti. koji u tu zgradu ulazi. već "drugačije". polazeći uglavnom od težine same kupole. Na tim predmetima su bili naslikani ili raznobojnim koncem izvezeni najrazličitiji pejzaži. dan slikarstva. čije poznavanje nije došlo do suvremenih Zemljana. uzmimo drugi primjer: odreñeni kamen temeljac. ali ne prema redoslijedu koji je uobičajen. u skladu sa zakonom Dejvibrickara. na primjer: "ćilime". koje proističu iz Zakona Sedmerostrukosti. kao i s utvrñenom vjekovnom praksom. Taj zakon. Ili. prema svim podacima. već prema drugačijem. Pri tome su. I upravo postavljajući to kamenje u tako neobičnim arhitektonskim kombinacijama. bila je posvećena izučavanju kombinacija raznih boja. trebalo da njen interijer u odreñenom redoslijedu izazove odreñena osjećanja. donosili su razne modele zgrada i drugih konstrukcija. Ni oni te zgrade nisu planirali strogo poštujući stabilnost. životinje i ljudi koji su naseljavali planetu. zbog toga su na osnovu Zakona Sedmerostrukosti morali da vrše proračune mase onoga kamena koji se nalazi ispod. oni su izračunavali stabilnost stupova i njihove dimenzije.

kao što sam rekao. U vrijeme. nastalih na planeti koja te zanima.843. to jest. to jest 1.Prije nego što nastavim priču o načinima putem kojih su zemaljski znanstvenici pomoću posebnih kombinacija boja fiksirali odreñene fragmente znanja. počevši od druge kataklizme koja je zadesila Zemlju.764. točno ekvivalentan "hultanpanasu". koju želim da ti objasnim. formiranih kod svakoga bića. izuzev jednog jedinog tona koji može vidjeti jedino Predvječni. velikih i malih nebeskih tijela.600 tonova mogu da opažaju kao "različite boje" sva obična bića na bilo kojoj planeti našega Svemira. uslijed procesa sinteze i raspadanja. čiji nastanak i dalja aktivnost zavise od sedam drugih izvora koji. dobiva mogućnost da proizvodi različite efekte koje opažaju organi čula. ne mislim da će biti na odmet ako se toga pitanja dotaknem i sada. Ali. a nalazila se u samom njihovom biću zbog nenormalnih životnih uvjeta koje su sami stvorili. ta vibracija se sastoji iz sedam kompleksa rezultata ili. obrazuje u skladu s krajnjim rezultatom fundamentalnog kozmičkog zakona Geptaiaraparšinoha.200 različitih nijansi boja. poput svih odreñenih kozmičkih formi. iz "sedam klasa vibracija" poteklih iz kozmičkih izvora. pa do vremena kada im je bio implantiran organ kundabufera. organa opažanja i uočavanja onoga što se naziva "obrazovanjem težišta vibracija" što dopiru na njihovu planetu iz kozmičkih prostranstava. i još kasnije. kako bi mogao da opaža "težište vibracija" "bijelog zraka" i da razlikuje jednu trećinu svih "nijansi boja" što postoje u prirodi planeta. imaju mogućnost da razlikuju cjelokupno mnoštvo tonova.od vremena kada su se na planeti Zemlji pojavila tricentrična bića. prema zemaljskim proračunima 3. vidi samo Tvorac. njihov organ opažanja vidljivosti objekata dobiva osjetljivost najvišeg reda. to jest. taj organ je formiran s potrebnom osjetljivošću. unikalne sedmerokvalitetne vibracije proistekle iz Najsvetijeg Primarnog izvora. bez obzira na to. drugim riječima. kada tricentrična bića postignu savršenstvo svoje nadtjelesne suštine. I jedino tricentrična bića koja su usavršila svoju nadtjelesnu suštinu do nivoa takozvanog "Išmeča". ili svoga višeg tijela. koji prema proračunima zemaljskih tricentričnih znanstvenika treba da sadrži 5. Samo jednu trećinu tog ukupnog broja nijansi ili tonaliteta. odnosi se na postepeno pogoršavanje njihovih "čulnih organa". kada je taj organ potpuno uklonjen iz njihovog organizma. a posebno organa koji nas sada zanima. Ta činjenica. o kome sada govorim. moram da ukažem na jednu činjenicu vezanu za ovaj predmet. kako se to ponekad kaže. Prije svega treba reći da se "opća integralna vibracija". kao i ostalih. 181 . I svi oni zajedno čine "opću integralnu vibraciju" svih izvora aktualizacije svega postojećeg u Svemiru. i tada ona već mogu da razlikuju dvije trećine svih tonova koji postoje u Svemiru. Objektivna Znanost je točno utvrdila da je mnogo različitih vrsta vibracija proisteklo iz "opće integralne vibracije". najsvetije. zavise od sedam narednih.801 tonalitet.921. to jest upravo onog kozmičkog zakona koji su tricentrični stanovnici planete Zemlje iz Babilonske epohe nazvali Zakonom Sedmerostrukosti. Iako namjeravam da ti kasnije detaljno objasnim kako i zašto u biću različitih kozmičkih objekata svaka odreñena forma.njihov organ vida imao skoro istu sposobnost opažanja kakvu ima kod svih tricentričnih bića u Svemiru. Moraš znati da je . to jest da je veliki broj "nijansi boje". a kasnije. Govorim o onome što je poznato kao "opća integralna vibracija. i tako dalje sve do prve. kao i kasnije. kod svih tricentričnih bića. skoro do vremena mog trećeg putovanja na tu planetu . proistekla iz svih izvora aktualizacije". Pojedine vrste toga zraka različiti ljudi opažaju kao različite «nijanse boje". izuzev jednog jedinog koji. opet. a što je znanstvenik Akšarpanciar nazvao «bijelim zrakom". koja je donijela mnogo nevolje tvojim ljubimcima.

najviše 343 različite nijanse neke boje. unikalne. Taj novi "val" u slikarstvu izazvao je veliko zanimanje meñu ljudima koji su nastojali da saznaju istinu o bilo čemu.zahvaljujući svojim preobražajima. a zatim sam se poslije brižljivih proračuna sasvim uvjerio u progresivno slabljenje organa vida tvojih ljubimaca. ona sama ostaje onakva kakva jest. Isto kao što su umjetnici postupali s bojama. vrijeme koje su suvremeni stanovnici planete nazvali "epohom velikog Babilona". Zato sam. oni. koje su koristili u svojim eksperimentima. olfaktoristi su izmeñu dvije granice mirisa odredili oko sedam stotina odreñenih gradacija. u prirodi kozmičkih formi aktualiziraju mnogobrojne različite tonove boja. umjetnici su koristili oko tisuću i pet stotina različitih nijansi sive. i ti procesi se ostvaruju ovako: odreñene grupe vibracija odvajaju se od drugih. koju zemaljski znanstvenici nazivaju "bijelim zrakom". osnovali su svoje društvo i njegove ciljeve formulirali ovako: «traganje za istinom u nijansama mirisa koji nastaju u temperaturnom intervalu izmeñu momenta utjecaja hladnoće prilikom zamrzavanja i momenta utjecaja toplote pri otapanju". to se odnosilo na ona bića koja putem mirisa nastoje da doñu do istine. U vrijeme kada sam ja saznao za taj osobit "val" u babilonskom slikarstvu. Za vrijeme tih transformacija. to je čak dovelo do nastanka drugog. "opća integralna vibracija" ili "bijeli zrak". U stvari. u njoj se odigrava kozmički proces "džartklom" koji je odreñen za svaki kozmički objekt s mogućnošću dalje aktualizacije. kao što sam već obećao. I oni su u izradi svih svojih radova koristili isključivo boje izmeñu bijele i crne.a koje služi kao podloga za mogućnost prirodnog samousavršavanja . i tako dalje. moj dječače. ali njene suštinske komponente rañaju proces sinteze i razlaganja putem posebnih vibracija koje ona stvara. razumije se. A za sada. podražavajući istraživače novog vala u slikarstvu. tvoji ljubimci mogli da opažaju i razlikuju komponente rezultanti svih vibracija bijelog zraka jedino u broju koji je činio jednu trećinu njihovog "sedmostrukog nivoa". "perceptivna osjetljivost" tih organa. transformiraju se u treće. koje na odreñen način djeluju na čulo mirisa kao i na njihovo opće duševno stanje. još neobičnijeg "vala". njegovi sljedbenici su izučavali i pronalazili nove kombinacije takvih "koncentracija vibracija". njihova rezultanta postaje dio prirode odreñenih podzemnih i nadzemnih objekata u kojima se odigravaju gore opisani procesi. 182 . djeluje posredstvom svojih "centralnih vibracija" na druge obične procese koji se odigravaju u najbližim podzemnim i nadzemnim objektima i produktima razlaganja. zajedno s osobinama koje su joj svojstvene uñe u sfere svoje eventualne transformacije u prirodi planete. kao što sam već govorio. za vrijeme svojih putovanja na Zemlju najprije naprosto uočio. zahvaljujući kojima se u organizmu tricentričnih bića uglavnom i odvija takozvano "automatsko zasićenje likovima vanjskoga svijeta" . sedmerokvalitetne vibracije". Što se tiče dijelova "najsvetije. Zanimljivo je da je odreñeni broj tricentričnih Zemljana babilonske epohe već naslućivao postepeno slabljenje osjetljivosti svojih organa vida. njih ćeš shvatiti tek kada ti u odgovarajuće vrijeme. kao i u skladu s uvjetima sredine. moraš znati jedino to da kada "opća integralna vibracija".smanjena je toliko da su u vrijeme našeg petog leta na Zemlju. te su neki od njih u Babilonu osnovali čak i novo društvo koje je iniciralo poseban "val" u slikarstvu. objasnim sve o velikim fundamentalnim zakonima svemira i ureñenja svijeta. poznatog u to vrijeme u Babilonu kao «olfaktorizam". i zahvaljujući tim srodnim vibracijama. Neki entuzijasti ovog učenja. to jest. Taj poseban "val" je imao sljedeći program: pronalaziti i otkrivati istinu jedino pomoću boja koje se nalaze izmeñu bijele i crne. Pogoršavajući se iz vijeka u vijek.

Ljubičasta.Ne znam dokle bi u Babilonu stigla ta dva "vala" da novoizabrani gradski poglavar. ili jedna od pojedinih boja bijelog zraka. i smanjilo se toliko da su tvoji ljubimci u vrijeme naše posljednje posjete Zemlji.gledaju s visine. namirisali i počeli nehotice da šire odreñene podatke o nekim njegovim mračnim poslićima. slabljenje njegove osjetljivosti nastavilo se i poslije babilonske epohe. to jest organa opažanja vidljive strane svih vanjskih objekata. narančasta se obrazuje od crvene. reći ću ti nešto što su znanstvenici onoga vremena odavno znali. za vrijeme procesa transformacije. Na primjer. već «drugačije".921. oni su različite boje. i tako dalje. i pričaju kako su ovi pogoñeni bolešću koja se zove "daltonizam". to jest ukupno četrdeset devet nijansi. podjednako zakonomjernih "razlika". s prezirom i uobraženošću na ljude lišene mogućnosti da razlikuju čak i taj neznatan broj boja kao na bića s patologijom vida. putem namjernih netočnosti i sljedeći veliki Kozmički Zakon Sedmerostrukosti.600 "nijansi neke boje". zato što su ovi. poprijeko ili u točki presjeka obojenih linija . ponekad plesove koji već postoje u osobnoj modifikaciji. bez obzira na 1. Žuta. svaka posebna vibracija. Modra. ili "bijelog zraka". o kojem smo počeli da govorimo. a ponekad su stvarali potpuno nove. a i sada ih suvremeni Zemljani poznaju pod tim nazivima: Crvena. već i drugi val. a to je da se u skladu sa Zakonom Sedmerostrukosti svaka poza u pokretima bilo kojeg bića uvijek sastoji iz sedam 183 . Zato je poglavar grada poduzeo sve moguće mjere kako bi ugušio ne samo prvi. a ova opet prelazi u žutu. posjedujući oštro čulo. Ipak. Zelena. dužno. ubrzo pošto smo se mi tamo pojavili. U skladu s odreñenim osobinama "opće integralne vibracije". kada su ti učeni slikari stvarali svoje slike ili tkali i vezli koncem u boji. dok je većina bila i toga lišena. o kome sam ti upravo govorio i koji je već bio poznat učenim babilonskim slikarima. odreñeno je i imenovano u Babilonu. uvijek proističe iz druge i transformira se u treću. najzanimljivija u pogledu progresivnog slabljenja te najvažnije strane njihove prirode jest jedna žalosna činjenica koja se lako može uočiti: oni tvoji ljubimci.samo četrdeset devet . oni su u svoje radove smještali sadržaj odreñene informacije ili znanja. znanstvenici iz grupe slikara zapisivali korisne informacije i različite fragmente znanja do kojih su došli: oni su to činili posredstvom kombinacija sedam odreñenih nezavisnih boja i njihovih sekundarnih nijansi. pri čemu su samo malobrojni meñu tvojim ljubimcima posjedovali i tu sposobnost. A kako bi ti što bolje shvatio način na koji su oni plesom kazivali ono što su željeli da izraze. Posljednjih sedam komponenti rezultante "bijelog zraka". Dakle. nije počeo da proganja učesnike drugog vala. koje su mogli da razlikuju. U četvrtak. znanstvenici ove grupe su uz odreñena objašnjenja prikazivali sve moguće forme religioznih ili narodnih plesova. Plava.koristili ne prema onom redoslijedu koji zahtijeva Zakon Sedmerostrukosti. koji još mogu da razlikuju žalosno mali dio toga ogromnog mnoštva boja . i pomoću tih. Što se tiče organa vida. imali mogućnost opažanja i razlikovanja vrlo malog dijela "sedmostruke kristalizacije bijelog zraka". Narančasta. A sada slušaj na koji su način. to jest na dan posvećen ritualnim i narodnim plesovima.

Volio sam ih zbog toga što su demonstracije koje su prikazivali znanstvenici ove grupe. veličina nosa nekog čovjeka odreñuje se razmjerima drugih dijelova lica. takoñer zakonomjerno. i da se. i tek poslije toga. unosili namjerne netočnosti. koji su spadali u ovu grupu. koje i samo predstavlja jednu od sedam dimenzija čitavog planetarnog tijela. demonstracije su prireñivali znanstvenici one grupe koju je posebno interesiralo sve ono što su oni smatrali najbližim narodu. U početku su znanstvenici te grupe nastupali pred drugim članovima kluba.na dan misterija. ili "atoma". ili dan kazališta. koji se rañaju u sedam nezavisnih dijelova njegovog organizma. demonstrirajući različite vrste iskustava. Ja sam tim subotama takoñer davao prednost u odnosu na sve ostale dane i trudio sam se da ni jednu ne propustim. imaju sedam zakonomjernih dimenzija. udovima treće. Upravo u odstupanjima od proporcionalnih razmjera. znanstvenici. razmjera bilo kojeg specifičnog dijela nekog bića zavisi od razmjere drugih. ti učeni plesači su. ili misterije koju su sami stvorili. koji obično nastaje kada se nalaziš meñu bićima iste prirode kao što je tvoja. bića drugih vrsta i formi. sve do nivoa atoma u grañi lica. i razmjere lica tricentričnih stanovnika Zemlje. ukazivali su na ono što žele da prenesu. Znanstvenici te grupe su u te radove u šifriranom vidu unosili sve što je neophodno. opet. Na primjer. primjenjujući odreñena odstupanja od onoga što su oni nazivali «zakonom proporcije". koje su donosili. Lice nekog čovjeka može poslužiti kao dobar primjer za objašnjenje onoga što sam upravo rekao. a svaki od tih smjerova ima sedam takozvanih "točaka dinamičke koncentracije". po pravilu. a oni. tijelom druge. odreñuju se pomoću sedam osnovnih dijelova tijela. dan posvećen skulpturi. a te površine. donosili su i izlagali mini likove ili modele napravljene od materijala koji se zove "glina". predstavljali su. s glavom jedne vrste. često izazivale tako spontan i iskren smijeh svih ostalih članova te sekcije kluba. pa. Treba da znaš da su svi tricentrični stanovnici Zemlje. koje su u svom iskustvu i ponašanju reproducirali. najzad. zavise od sedam narednih dijelova. sekundarnih dijelova. i tako dalje. ljude u grupama ili pojedinačno ili."meñusobno izbalansiranih" naboja. ima sedam takozvanih «površina". svaki od tih sedam dijelova sastoji od sedam takozvanih "usmjerenih pokreta". da sam često zaboravljao meñu kakvim se tricentričnim bićima nalazim i dopuštao sam sebi manifestiranje istog onog impulsa. naravno. i tako dalje. Na taj način razmjera svakog većeg ili manjeg dijela cjelovitog planetarnog tijela nekog bića nalazi se u točnoj proporciji s razmjerom drugih dijelova. ti učeni skulptori iz kluba "Pristalica Legomonizma". usuglašene jedne s drugima. opet. sve se to ponavlja na isti način i istim redoslijedom. Ti mini likovi ili modeli. posebno skulptori toga doba. opet. opet. prema tome. dok nos. ali uvijek na nižem nivou. U petak. u plesne pokrete. Zatim su svi zajedno meñu tim predstavama birali one koje su više odgovarale različitim dijelovima neke već postojeće. U subotu . Dakle. koje su željeli da prenesu. a razmjeri svakog pojedinog dijela lica odreñuju se veličinom sedam različitih razmjera čitavog lica. putem namjernih odstupanja od principa Zakona Sedmerostrukosti. 184 . pak. kodirali su sve vrste korisnih informacija i fragmenata znanja koje su namjeravali da prenesu ljudima budućih generacija. Meñu tim radovima bilo je i takozvanih "alegorijskih bića". sve do najmanjih čestica čitavog tijela. u čijem su redoslijedu bile sadržane informacije i znanja. Razmjere lica svakog tricentričnog bića. nastanjenih na planeti. već znali da u skladu s velikim Zakonom Sedmerostrukosti.

Dakle. ali su ih kasnije potpuno istisnuli "kazališni prizori" ili «predstave". Ipak. kao prvo. koji su pripadali grupi misterista. u posljednje vrijeme zapatilo vrlo mnogo. zbog čega je u svakom čovjeku postepeno formirano nešto nalik na tri posebne ličnosti koje meñusobno nemaju ništa zajedničko ni u potrebama. mogu to da kažem. procesu koji u njihovom organizmu proističe iz tri različite 185 . dok se kod njih te različite varijante životne energije mogu javiti samo za vrijeme njihovog potpunog isključivanja. Više od pola svih anomalija. koji već asociraju potpuno nezavisno.njihovi samostalni mozgovi ili centri. ni u interesima. moram sve to detaljnije da ti objasnim. kao i sva druga tricentrična bića našega Svemira. ali se kod nas on odvija jedino onda kada se namjerno opuštamo kako bismo svom organizmu omogućili da slobodno i neometan našom voljom. preobražava sve vrste naše životne energije potrebne za svestranu aktivnu egzistenciju. koju oni nazivaju "mozgom". nastalih u psihi tvojih ljubimaca. od vremena kada su tvoji ljubimci prestali da slijede istinski dug . kojih se. samo do izvjesne mjere. ipak. Misterije su zamijenjene tim kazališnim predstavama na početku suvremene civilizacije.ti utisci. ponekad slučajno bivale sačuvane i za ljude kasnijih epoha. koje predstavljaju jedan od oblika suvremene umjetnosti i vrlo snažno utječu na degradaciju ljudske psihe. iako su iz generacije u generaciju prenošene automatski. i to su postizali putem takozvanog «asocijativnog toka" učesnika tih misterija. Misterije koje su ušle u svakodnevni život tvojih ljubimaca prije mnogo vjekova. sve te misterije u koje su znanstvenici iz kluba «Pristalica Legomonizma" namjerno unosili odraze znanja računajući da će ta znanja jednom stići do dalekih potomaka.a samo zahvaljujući njemu kod ljudi se od asocijacija različitih vrsta može formirati takozvano "zdravo usporedno mišljenje" i mogućnost svjesnog aktivnog ponašanja . nikakve informacije o tom zakonu nisu doprle do suvremenih ljudi. Na taj način svaki utisak. A tada su ti babilonski znanstvenici. fiksirali mnogobrojne korisne informacije i znanja. počele su da iščezavaju ubrzo poslije babilonske epohe. posebno u posljednje vrijeme. počeli da se trude da ih imitiraju. A kasnije. izazivaju nezavisne asocijacije u svakom od posebnih mozgova. Najprije su njihovo mjesto zauzeli takozvani "kesbadži". odnedavno su. počeli su da kod jednog te istog bića rañaju tri impulsa potpuno različitog porijekla. dijete moje. naravno. treba naglasiti da su sve te "misterije". Od tog doba su drugi ljudi te imitatore misterija počeli da nazivaju «glumcima". to isto. pošto su ljudi do kojih su došli odlomci znanja o tome kako su se odvijale babilonske misterije. Iako su tricentrični Zemljani te epohe bili dobro upoznati sa zakonom «asocijativnog toka". skoro potpuno iščezle. od kojih svaki ima centralno mjesto koncentracije za svoje funkcioniranje i osobnu lokalizaciju. to jest za vrijeme takozvanog "sna" i. oni se sastoje iz tri posebna oduhovljena djela. u skladu sa svojom prirodom. "komedijašima". kao što je svojstveno prirodi svih bića bez razlikovanja moždanih sustava . Sam proces se i kod njih odvija isto kao i kod nas. i pošto za to postoje specijalni razlozi svojstveni samo njima. od kojih su neke sadržale mnogo instinktivnih ideja poznatih u starini.U vezi s tim. Pošto se kod tricentričnih Zemljana zakon asocijativnog toka ne manifestira onako kako se manifestira kod ostalih tricentričnih bića. "izvoñačima". ili kako ih sada u Europi zovu «kazališta lutaka". svaki od tih mozgova doživljava nezavisno. a sada ih čak nazivaju «umjetnicima". formiraju cjelinu podataka koji. zajedno s prethodnim. zahvaljujući slučajnim utjecajima. svoje postojanje duguje. koji dolazi izvana ili iznutra. radeći naizgled.

Ipak. uslijed čega se rañaju tri različite vrste životnih impulsa u jednom te istom organizmu. on je sada bio dužan da ne reagira kanonski. Ti asocijativni doživljaji različitog porijekla prelaze jedni u druge u skladu sa Zakonom Sedmerostrukosti. od kojih svaki za sebe izaziva u njemu želju za odgovarajućim ponašanjem. a zatim je obično jedan od njih ostajao tamo sve dok ne bi oslušnuo vlastito "darthelkhlustnijansko" stanje. i. kao što je to slučaj kod bilo kog tricentričnog bića. Znanstvenici. čovjek koji je već usavršio svoj Um i koji na taj način dobro shvaća svoju zavisnost od automatskog funkcioniranja drugih dijelova svoga organizma. korištenim u misterijima. A sada ću ti. jasno poima da ostvarenje nekih prvostepenih obaveza. navodeći ga na taj način na odreñene postupke koje usklañuje sa samostalnim dijelovima njegovog bića. ili na "scenu". od ogromne važnosti za okolinu. a svoj izvor imaju u tri lokalizacije različite prirode i različitih osobina. s druge strane. I pošto na 186 . nastale u ovom ili onom njegovom mozgu. ili. pred drugim članovima kluba Pristalica Legomonizma. učesnik je. tu konstrukciju su nazvala "scena". ti učeni misteristi demonstrirali različite doživljaje i oblike ponašanja u skladu s asocijativnim tokom iz koga su odreñeni fragmenti birani za buduće misterije. kako se ponekad kaže. najzad. a upravo su u "razlike" znanstvenici te grupe na odreñen način unosili ono što su željeli da prenesu budućim generacijama. na sljedeći način: Na primjer. za te predstave izgradili specijalnu visoku platformu koju su nazvali "odrazom stvarnosti". ali bića potonjih epoha. tada. već "drugačije". Velika Priroda namijenila za ostvarenje drugih funkcija njihovog organizma. vezi koja postoji izmeñu tri različite lokalizacije. u skladu sa Zakonom Sedmerostrukosti. on saznaje. odgovarajući na nove utiske. Oni su. kao drugo. uvijek iskrsava pred očima. igrajući ulogu u nekoj misteriji.vrste nezavisnih asocijacija koje u njima rañaju životne impulse. oni koji su spadali u tu grupu. sve se dogañalo ovako: dva učesnika bi se popela na taj "odraz stvarnosti". da u postojećim uvjetima društvenog života taj impuls ne može biti u potpunosti zadovoljen. stanje vlastitih unutrašnjih "asocijacija duševnih doživljaja". a koju je. moj dječače. njegov Um je trebalo da utvrdi. čiji mu lik. može se reći da se kod čovjeka skoro uvijek istovremeno odvijaju mnogobrojni doživljaji. zavisi od toga da li će on zadovoljiti tu svoju želju. u jednoj od velikih dvorana kluba. u početku. umjesto toga. uzimajući u obzir sve to. to jest svaki potres izaziva asocijacije tri različite vrste utisaka u tri centra. znanje koje su htjeli da prenesu potomstvu bilježili su pokretima i djelovanjima. u skladu sa zakonomjernim asocijacijama. čitav zbir svojih asocijativnih doživljaja koji dobivaju formu neophodnog impulsa. Hajde da pretpostavimo da ti neprijatni doživljaju nastaju kod njega uvijek kada vidi "trodohahuna". ispričati kako su. uslijed serije asocijativnih utisaka koji u njemu već postoje i koji stalno u njegovoj duši rañaju emocije što su njemu samom neprijatne. koja su slučajno dobila informaciju o tim učenim babilonskim misterijima i počela da ih imitiraju i da. a. kako su oni mislili. s jedne strane. Oslušnuvši tako samoga sebe. činjenici da svaki doživljaj i utisak. članovi kluba Pristalica Legomonizma u Babilonu. meñutim. što ga primorava da tresne posred lica nekog drugog čovjeka. I ti ćeš dobiti jasnu sliku tih subotnjih predstava koje sam uvijek sa zadovoljstvom posjećivao kako bih napravio predah u svome radu. obično reagirao odreñenom riječju. Dakle. čiju profesiju suvremena bića nazivaju "policajcem". a i sada je tako zovu. na primjer. Čim to "darthelkhlustnijansko" stanje i impuls koji ono raña postanu potpuno jasni njegovom Umu. mimikom ili gestom. rade to isto.

tj. usklañujući se sa svojim unutrašnjim stanjem. koji je. koji stoji na sceni pored njega i obraćajući mu se kao policajcu. moraju da preuzmu na sebe uloge vojnika i obućara. narušavaju javni red. njima stranih ljudskih tipova. to jest izazvati kod njega asocijacije koje rañaju osjećanje uvrede. ulogu "obućara". kaže: Ej.Govoreći to. zakonomjerno svojstvenih tim. Ovdje je važno naglasiti da su ta učena tricentrična bića. "vojnik" i "obućar". koji je nazvan "policajcem". Od toga trenutka. Tricentrična bića mogu da steknu tu osobinu tek pošto razviju u sebi takozvanu "egoejturasijansku volju" koja se. to jest zahvaljujući svjesnom radu i namjernom stradanju. koji su na taj način bez pripreme uvedeni u radnju. Oni moraju da igraju te uloge samo zato što ih je prvi znanstvenik. osobini koja je bila dobro poznata naučnicima planete Zemlje te epohe. te impulse je trebalo doživjeti i izraziti u specifičnim radnjama suglasno zakonu protoka asocijacija. A zatim su. već i zato što su poput svih zemaljskih znanstvenika toga doba bili dobro informirani o takozvanom "zakonu tipova" i što su dobro poznavali dvadeset sedam različitih tipova tricentričnih stanovnika planete. uzeo na sebe ulogu liječnika. i samo zahvaljujući toj osobini on ima 187 . on se okreće drugome znanstveniku. treba da igra ulogu policajca. i tek poslije toga one su uključivane u izvjesne posebne misterije. izvanredno dobro i pažljivo reproducirala subjektivne odlike opažanja i manifestiranja različitih. on odlučuje da tu želju zadovolji makar tako što će tom «policajcu" nanijeti moralnu štetu. prikažu bilo koju vrstu doživljaja i ponašanja. Druga dvojica učesnika. da igraju «odreñene uloge" . proisteklih iz različitih izvora. naravno. tuku se na ulici. dužan sam da dodam da samo ta osobina omogućuje ostanak u granicama impulsa i reakcija koji u danom momentu nastaju u svijesti izvršioca uslijed asocijacija proisteklih iz onog mozga u kome je sam izvršilac svjesno stavio u pokret ovu ili onu seriju utisaka. "vojnika". a vi polako šetkate i zamišljate da ste bog zna tko dok piljite u žene poštenih i pristojnih grañana koje prolaze kraj vas! Ali. nazvao "vojnikom" i "obućarom". kao i ponašanje svojstveno tim likovima. meñu tako demonstriranim impulsima birali one koji su dobro odgovarali njihovom cilju. Ona dva momka. vi! Zar ne znate što vam je dužnost? Ili uopće ne vidite što se tamo dogaña? . onima koji su sebe usavršili i stekli sposobnost da je koriste. U tom cilju. natjerati da pred svojim šefovima odgovarate zbog neodgovornosti i izbjegavanja vlastitih obaveza. njima stranim tipovima ili. I tada je trebalo da ta trojica znanstvenika. znanstvenik koji to govori treba da preuzme na sebe ulogu liječnika. preko svoga šefa.taj način razmisli. Oni su to radili ne samo zato što su posjedovali svojstvo «ihriltatzkakra". zajedno s drugim prisutnim članovima kluba. "policajca" . opet. on pokazuje na susjednu sobu gdje čekaju učesnici drugih predstava toga dana. Što se tiče osobine "ihriltatzkakra". glavnog vojnog liječnika u našem gradu. može steći jedino zahvaljujući ispunjenju istinskog duga. čekajte samo. kao što sam već govorio. što bi rekli tvoji ljubimci. zahvaljujući životnoj osobini pod nazivom "ihriltatzkakra". na taj način su učeni članovi grupe misterita postali tada u Babilonu izvršioci "odreñenih uloga" i demonstrirali su pred drugim članovima kluba doživljaje i radnje proistekle iz tih uloga. Dakle. razvijajući ih pod rukovodstvom svoga dobro pripremljenog Uma.i da nastave da glume doživljaje. a drugi. već prisutnih u njemu. neradniče! Ja ću vas. koja su spadala u grupu babilonskih misterita. jer je slučajno rekao da je njegov šef glavni vojni doktor u gradu. pa su čak znali i kako će ti ljudi sasvim sigurno primiti neku situaciju i kako će neizostavno na nju reagirati. tj. koje ovaj što igra ulogu policajca treba odmah da pozove iz susjedne sobe.

u zavisnosti od toka radnje. prema izrazu našeg dragog učitelja Nasradina Hodže. dan predviñen za glazbu i pjevanje. "sažaljenje". kojima tricentrična bića jedino mogu da zahvale za razvoj osobine "ihriltatzkakra". otkriti znanja koja su mnogo prije njih stečena na Zemlji i iskoristiti ih za vlastito dobro. Oni su takoñer. broj učesnika neprestano rastao. kao rezultat procesa svih vrsta opažaja putem organa sluha. stići i do ljudi daleke budućnosti koji će. Oni su mijenjali kostime. koji takvu psihu posjeduju. primijetih kod tvojih tricentričnih ljubimaca. nastaje "propisna zbrka". moj dječače. svaki učesnik je. računali na to da će melodije koje su stvorili. znanstvenici koji su pripadali ovoj grupi. može se zaključiti da se suština svakoga od tvojih suvremenih ljubimaca tokom čitavog njegovog života sastoji iz tri posebne ličnosti koje jedna s drugom nemaju ništa zajedničko ni po svojoj prirodi. kao i da se ponaša u skladu s tim tipom. Po mome mišljenju upravo nedostatak te osobine jest uzrok većine anomalija. Osim točnog predstavljanja doživljaja i automatskih reakcija u ulozi koja mu je dana. potpuno se pretvorivši u njega. pozivale na scenu. i ovi kasnije. ali još nekristaliziranih vibracija stvaraju u odreñenom djelu mozga osobinu "vibroehonitanko" ili. Prije nego što ti ispričam kako su učeni muzičari u ta instrumentalna i vokalna djela zapisivali svoje upute. kako bi se jasnije i točnije izrazili u svojoj ulozi i kako bi drugi članovi kluba Pristalica Legomonizma. potaknute slučajnim asocijacijama. lakše mogli da prate radnju i da od svega što su vidjeli naprave što bolji izbor. tako i pomoću vlastitih glasovima. kako na različitim "muzičkim instrumentima". to je ono što dovodi do toga da oni jednim dijelom svoga bića uvijek žele jedno. ali u isto vrijeme drugim svojim dijelom oni definitivno žele nešto drugo. isto kao i u organizmu svakog tricentričnog bića uopće. Prema tome. pripadnika grupe organizatora misterija. uzimajući u obzir činjenicu da se u svijesti tvojih ljubimaca odvija nezavisan tok asocijacija. Treba da znaš da u organizmu tricentričnih bića koja sada žive na Zemlji. želim da dodam da je. Ukratko. upravo ti "holdistomotikuli" pod utjecajem sličnih. Meñu tim osobitostima postoji jedna pod nazivom "vibroehonitanks". Dakle. dakle. moram ti najprije objasniti odreñene osobnosti organa sluha svakog živog bića. ocjenjujući i birajući fragmente za buduće misterije. uzimajući u obzir da su tvoji ljubimci lišili sebe mogućnosti da svjesno preobražavaju sve one kozmičke rezultate. učestvuju u asocijacijama nastalim u ta tri različita mozga uslijed svake nove percepcije. a zatim su drugim naučnicima objašnjavali na koji način su u svojim radovima zapisali znanje koje žele da prenesu.mogućnost da opaža sve dijelove psihe onoga "tipa".sastoje od kristalnih "niriunosijanskih vibracija" koje se manifestiraju kod svakog potpuno formiranog bića. znajući da će svoj rad morati da usade u običaje raznih naroda. kao i to da i dalje nastaju razne vrste životnih impulsa. a koja mu je prema tipu bila potpuno strana. pošto su ih njihove kolege. Moraš znati da se oni dijelovi mozga. Vraćajući se na predstave babilonskih znanstvenika. uzimajući sve to u obzir. kojeg je brižljivo izučio. kada ih dešifriraju. prenoseći se iz generacije u generaciju. svi novi utisci bivaju akumulirani u tri posebna mozga prema svom takozvanom "obličju". dok potaknuti trećim dijelom rade nešto sasvim različito i od prvog i od drugog. dok je igrao svoju ulogu. U nedjelju. morao da smišlja nekakav vjerodostojan razlog kako bi izašao i presvukao se u odgovarajući kostim. 188 . kako se ponekad kaže. koje Objektivna Znanost naziva «holdistomotikulama" . kao i drugi prethodno fiksirani utisci. izvodili su sve vrste "melodija". koji su u danom momentu prisutni u njima. u njihovim glavama. ni po svome izražavanju. a u skladu i u zavisnosti od "centralnih impulsa".od kojih neke zemaljski znanstvenici nazivaju "cerebralnim nervnim ganglijima" .

uslijed toga. Druga posebnost funkcioniranja organa sluha jest u tome što vibracije obrazovane iz redoslijeda zvukova neke melodije. istina. tren u trećem. već tren u jednom. postao svjedok dogañaja iz kojih je roñena riječ "umjetnost". I naravno. "učestalost vibracija" zvukova koji treba da djeluju na svaki mozak. kako oni kažu.rañale tri različite pobude u njegovom biću. vrše proces "vibroehonitanko". druga lokalizacija. raña u mome biću. Oni su se izvanredno razumjeli u sve to. kao što se to obično dogaña. u kome u danom momentu prevladavaju asocijacije. one se uglavnom oglašavaju ili putem "glasnih žica" nekog bića ili putem odreñenih instrumenata koje su ljudi sami stvorili. kao i impulse za unutrašnji doživljaj. može stvarati "vibroehonitanko" u «holdistomotikulima". dospijevajući u organizam. pružio sam ti dovoljno materijala da razumiješ razloge zbog kojih sam. izazivao je izuzetno čudan efekt kod onih bića do kojih su oni dopirali. Kada vibracije nastale u tim izvorima uñu u živ organizam i dodirnu holdistomotikule ovog ili onog mozga.U skladu s dalekovidnošću Velike Prirode "holdistomotikuli" služe za rañanje asocijativnog procesa u momentima kada nema unutrašnjih pobuda ili vanjskih nadražaja mozga. koji čine unutrašnji doživljaj. rañaju asocijacije upravo u onom mozgu (od tri čovjekova mozga) u kome se u tom momentu "impuls doživljaja" najintenzivnije podržava. moj "centar za kretanje".dolazeći iz serija utisaka različitih po svojoj prirodi. oni su znali od kojih se vibracija formiraju podaci za ovaj ili onaj mozak. opet. moj «misaoni centar". kako bi rekli tvoji ljubimci. lokalizacija moje svijesti ili. Što se tiče još nekristaliziranih "niriunosijanskih vibracija". i za koja nova opažanja mogu poslužiti ti podaci. moj dječače. oni su kombinirali melodije tako da redoslijed vibracija. kao i što se uslijed toga može dogoditi. uslijed čega su u asocijacijama sva tri njegova nezavisna mozga . sortirali prema zvucima i na isti način djelovali na njegove "holdistomotikule" sva tri izvora. ali ne prema uobičajenom automatskom redoslijedu. učeni članovi te grupe su u šiframa zabilježili ono što su željeli da prenesu. kao i u kakvoj vezi je ona prvi put upotrijebljena i što je značila u onom periodu koji tvoji suvremeni ljubimci nazivaju "babilonskom civilizacijom". Dakle. To se dogañalo zato što su se zvuči tih melodija. U to vrijeme su muzičari i pjevači grada Babilona tako kombinirali te melodije da redoslijed zvučnih vibracija može kod slušalaca da probudi niz asocijacija. odvija se automatski. Prilikom usvajanja kombinacije redoslijeda zvukova u organizmu su istovremeno nastajale i različite vrste novih impulsa. i sama rañala neobične doživljaje i reflektorna kretanja. istovremeno i s jednakim intenzitetom . redoslijed impulsa. to jest. redoslijed zvukova koje su znanstvenici kombinirali. raña impuls religioznosti". dijete moje. i kako sam za vrijeme svog petog putovanja na Zemlju. odvijajući se. one u pogledu funkcioniranja čitavog organizma. Upravo u tim neobičnim impulsima koji nastaju kod slušalaca njihovih instrumentalnih ili vokalnih melodija. kombinirajući se u odreñenom redoslijedu i djelujući na čovjekovu svijest pod utjecajem "džartkloma". moj "čulni centar" raña impuls "žalosti". a lokalizacija samog mog tijela ili. Sada ću ti ispričati neke činjenice čije će ti poznavanje pomoći da jasnije shvatiš kako je postepeno slabilo "logičko mišljenje" svih tricentričnih bića koja su te privukla. ili na neki drugi način. na primjer. prema izrazu tvojih ljubimaca. koje ulaze u živ organizam. koje se 189 . ne u jednom mozgu. Kasnije je odreñena kvaliteta ili. impuls "radosti". to jest. rañajući raznovrsna proturječna osjećanja koja su. tren u drugom. Recimo. poslije svega što sam ispričao.

dobivenog u vrijeme procvata babilonske kulture. čije je razumijevanje. Za vrijeme svoje šeste i posljednje posjete Zemlji svuda sam slušao o toj suvremenoj "umjetnosti". s dubokim impulsom žalosti. te sam počeo da provjeravam svoje podatke. kao i pojedine "maglovite predstave" o nekim odreñenim koncepcijama toga vremena. počeli da u te svrhe grade specijalne dvorane i da ih. umjetnost i duguje onaj svoj magični omotač o kome sam već govorio. ne samo da ništa nije doprlo do suvremenih Zemljana. na kraju krajeva. do naših dana su. počeli su da je koriste radi svojih egoističkih ciljevima. fiksirani u mome biću za vrijeme mog posljednjeg boravka na toj planeti. a koji su. a koje je. možda ćeš dobiti dovoljno materijala kako bi mogao da shvatiš kako je moguće da bez obzira ne lijepe namjere i napore drevnih znanstvenika. uslijed svjesne percepcije te njihove suvremene "umjetnosti". kako bi to oni rekli «ñavo će ga znati kako" zapetljano zahvaljujući njihovom neobičnom Umu. Kao što sam ti rekao. koja je do njih doprla. iako se i dalje sastoji iz potpune praznine. neki podaci o djelatnosti grupe organizatora misterija doprli su i do ljudi suvremenih epoha koji su. A što se tiče riječi "umjetnost". treba to priznati. zaodijeva u magičan omotač što zasljepljuje svakoga tko na njemu zadrži svoju pozornost duže nego obično. pojmit ćeš odreñene aspekte štetnosti te suvremene "umjetnosti"."teatar". ali i samim predstavama učenih grupa organizatora misterija. Sada. upoznao sam njene tvorevine. uglavnom. želeći da u tome imitiraju drevne ljude. dok te posvećujem u te utiske koji predstavljaju tajnu za neupućene. A takvi ljudi. koja su znanstvenici iz kluba Pristalica Legomonizma šifrirali u vidu "zakonomjernih odstupanja" od svetog zakona Geptaparaparšinoha. u karikaturalne imitacije istinskog značenja. iz svojih egoističkih ciljeva od prazne riječi "umjetnost". dali dvorani. nije doprlo do ljudi suvremene europske civilizacije. svuda gdje mi se ukazala takva mogućnost i. prenoseći se automatski iz generacije u generaciju.dogodilo za tako kratko vrijeme da su ona bez i najmanjeg otpora dozvolila da postanu "robovi" onih malobrojnih "ništavila" koja su. da od svih fragmenata znanja koje su postigli ljudi babilonske epohe. već je tokom perioda izmeñu dvije civilizacije njihova sposobnost da razmišljaju degradirala toliko da oni čak i ne slute da na planeti uopće postoji taj univerzalni zakon. sjetio sam se svojih babilonskih prijatelja i njihovih dobrih namjera prema dalekim potomcima. Osim riječi "umjetnost". a koji su se automatski prenosili iz generacije u generaciju. riječ "umjetnost" ušla u rječnik suvremenih Zemljana u čijem su se biću posljedice svojstva organa kundabufera kristalizirale na takav način da je to pogodovalo manifestiranju njihovih «haznamaskih odlika". kako bi oni rekli. došle i neke druge riječi korištene u diskusijama meñu članovima kluba Pristalica Legomonizma. Meñu posljednjima. i kada mi je sve o njoj postalo jasno. stvorila "pouzdano sredstvo" za potpunu atrofiju još sačuvanih ostataka svijesti kod ljudi. koji iz ovih ili onih razloga vole tu riječ. to jest. shvatio sam da je «umjetnost" rezultat onoga čemu sam tada bio svjedok. lišivši se potpuno božanskog impulsa savjesti. spada i njihova suvremena predstava o "teatru". njima. čak. skoro ništa od istinskog znanja. od "Zakona Sedmerostrukosti". 190 . nazivaju "teatrima". moje Ja mora sada da prizna. Od svih fragmenata znanja. Sjećaš se da sam ti govorio kako su u Babilonu jedno isto ime . Ako sada detaljnije razmotrimo problem njihovog suvremenog teatra. Kada sve to saznaš. izuzev nekolicine praznih riječi bez sadržaja. pretvorivši je tako u «nešto" što se postepeno. moram ti reći da mi je poslije specijalno obavljenih istraživanja postalo jasno da je meñu ostalim riječima i izrazima koje su koristili babilonski znanstvenici. sadržalo mnogo toga korisnog za život. apsolutno ništa. nije sačuvano za ljude suvremene civilizacije.

i kada su se pojavile različite «umjetničke škole" i svatko počeo sebe da smatra sljedbenikom neke škole. prenošena je iz generacije u generaciju ne samo takozvanim "usmenim putem". vezano za riječ "umjetnik" (artista). tada su . Ali kasnije. Kada su početkom suvremene civilizacije neki ljudi počeli da dešifriraju te zapise i. oni su 191 . još odgajani i učeni normalno. informacija koja se odnosi na babilonsku epohu. Taj "kompromis pismenosti" sastojao se u tome što su umjesto bilo kojeg znaka ili slova čiji zvuk nisu mogli da reproduciraju. kako su odnedavno počeli da ih nazivaju. Mislim da bi bilo korisno ako bismo na ovom mjestu prokomentirali nerazumijevanje. junaku koga su izmislili stari Grci . Treba da znaš da su članovi kluba Pristalica Legomonizma dobili ime od drugih znanstvenika koji su njihov rad odobravali. koji su u isto vrijeme označavali razne zvuke koje su ispuštala živa bića. to je tada značilo da "vjerno shvaća suštinu". Ta riječ je takoñer do tvojih ljubimaca došla iz vremena babilonske epohe. a koje tvoji suvremeni ljubimci treba da pišu kao "orfeista". kada su. kao i uvijek zahvaljujući poznatim životnim uvjetima koje su sami stvorili. iako su osjećali "nijansu" njegovog izgovora. vjerojatno. "malo tu.pošto nisu shvaćali istinsko značenje riječi "umjetnost". Ta kazališta su dobila veliki značaj u svakodnevnom životu tvojih ljubimaca i zato su u većini svojih suvremenih gradova posebno za njih sagradili impresivne zgrade i učinili ih najpoznatijim znamenitostima. odlučili da upotrijebe neko slično slovo koje je u to vrijeme postojalo u njihovoj abecedi. već i putem markiranja različitih stabilnih materijala. tj. već kao daleki eho riječi koja je nekada davno korištena.oni su odlučili da stvore novu riječ i na taj način su točnije odredili svoje «zanimanje". Tako su umjesto izraza "orfeista" pronašli riječ "artista" (umjetnik) koja je. prije svega treba da znaš da su prije druge katastrofe. kako su mislili. pronašli su takozvani "kompromis pismenosti". tj. a stanovnici nekih zemalja nisu mogli da izgovore čak ni taj mali broj. a uglavnom zato što je jedna od tih škola bila nazvana po Orfeju. zadržavajući skoro isto značenje.mogli da izgovore čak 341 različito "suzvučje". ta sposobnost je takoñer oslabila i to u tolikoj mjeri da su ljudi babilonske epohe mogli u svom govoru da koriste samo sedamdeset sedam različitih zvukova. "zapisivanjem" koje se sastojalo iz odgovarajućih znakova ili slova.Tricentrična bića suvremene civilizacije često se u velikom broju okupljaju u tim svojim kazalištima da bi gledala i. sve nasljedne osobine tricentričnih Zemljana počele postepeno da se pogoršavaju. Ako bi netko bio tako nazvan. ime koje su ovi prihvatili. isto kao što su u Babilonu ostali članovi kluba Pristalica Legomonizma izučavali predstave grupe misterita. prilikom općenja posredstvom namjerno ispuštanih zvukova . Ta riječ je obrazovana od različitih korijena riječi koje su tada bile u upotrijebi. Da bi što jasnije mogao da zamisliš sve faktore vezane za to nerazumijevanje. izučavala različite pripremljene predstave njihovih "umjetnika" (glumaca). ali prije otprilike dvije stotine godina. kada su neka bića s haznamaskim tendencijama počela da mudruju nad praznom riječju "umjetnost". a koje u naše vrijeme označavaju "vjeran" i "suština". kada su tvoji ljubimci. malo tamo". Poslije babilonske epohe taj izraz se takoñer prenosio automatski iz generacije u generaciju. značila: "onaj koji se bavi umjetnošću" (art). moj dječače. Dakle. oni su u svom "govoru". Pogoršanje je i dalje išlo takvom progresivnom brzinom da su pet stotina godina kasnije tvoji ljubimci mogli da izgovore samo trideset šest različitih zvukova. kao i sva tricentrična bića Svemira. shvatili da nisu u stanju da zvucima reproduciraju mnoge od tih "slova". i da bi svakome bilo jasno da to slovo znači sasvim drugačiji zvuk nego što je uobičajeno. ali ne kao i sve druge prazne riječi bez smisla.

specijalno proizvedenih zbog te «sposobnosti". zajedno s povećavanjem sklonosti ljudi ka mudrovanju. 192 . oštećujući u jedno vrijeme više psihičku. nikako ne mogu da izgovore te glasove. čak i kada zvuči koje izgovaraju ne odgovaraju prvobitnim značenjima slova. i tako dobili sljedeće: "th". a u drugo vrijeme više organsku funkciju planetarnog tijela. Ta dva glasa su stari Grci označavali slovima "teta" i "delta". "sch". a u Francuskoj . već se smjenjivalo u različitim vremenima i na raznim mjestima planete. Stanovnici jedne velike zemlje suvremenog svijeta. tj. iako su potpuno svjesni njihove razlike. Kao što vidiš. koja znači "bog". preostalo je još samo osam kombinacija. nije sve u naslijeñu drevnih Rimljana štetno. "gh". Kada su smislili "kompromis pismenosti" bilo je oko dvadeset pet tih «sumnjivih" slova. oni točno osjećaju razliku i u pismu nikada jedno slovo ne zamjenjuju drugim. oni su riječ "orfeista" zamijenili riječju "artista".uvijek iza njega pisali jedno slovo starih Rimljana. ispred tog famoznog "h" oni su pisali djelomično starogrčka. sa svojom kusom pameću. a djelomično latinska slova. pošto je njihova sposobnost za reproduciranje zvukova pogoršavana. koje znaju i koriste skoro svi suvremeni ljudi što žive u čitavom svijetu. Osnovni nesporazum o kome sam govorio bio je kompromisni znak "ph". i u riječi "daimonion". koja se zove "Rusija". označavaju jednim te istim znakom. Točnije. u vrijeme kada je smišljena riječ "artista". ma koliko se trudili. oni su slovo "teta" koristili u riječima koje izražavaju ideje povezane s idejom "dobra".pojavi "životna sila" radi zamijene davno usvojenog izraza "orfeista". zato što je u našem slučaju njihovo beznačajno slovo "h" postalo čak nadahnjujući faktor da se kod ljudi kasnijih generacija . a " slovo "delta" u riječima povezanim s idejom «zla".bez ikakve inicijative s njihove strane ili korištenja njihovih sposobnosti . Dakle. kao na primjer u riječi "theos". i u imenu izmišljenog starogrčkog pjevača. uz sposobnost izgovora dva različita glasa naslijeñena od starih Grka. Zanimljivo je naglasiti da su tvoji ljubimci od davnina koristili ta dva slova za obrazovanje riječi koje imaju dva potpuno suprotna značenja. Značenje ta dva slova. znakom "th". broj složenih slova. za kojeg je vezivana jedna od "umjetničkih škola". za postepenu atrofiju sposobnosti reproduciranja zvukova neophodnih za jezično komuniciranje. u riječima koje izražavaju odreñenu ideju. «ch". Orfeja. Vrlo dobra ilustracija za ono što sam upravo rekao jest osjećanja «stila". ali iz nekih razloga oni ta dva različita glasa koji imaju potpuno suprotnu suštinu. Ovdje treba da ti ispričam o jednoj vrlo neobičnoj pojavi vezanoj. i ma gdje pokušavali da ih upotrebe. "dh" i "oh". smanjena je. "kh". zaključili su tada da ta riječ naprosto označava sljedbenike "povijesne ličnosti". riječju "artista". kod svih tricentričnih Zemljana. a pošto mnogi od njih nisu sebe smatrali njegovim sljedbenicima. Radi se o tome da se slabljenje te sposobnosti nije u psihičkim i fizičkim funkcijama planetarnih tijela svih ljudi jedne generacije odvijalo jednom te istom brzinom. oni su se na to navikli i svakom "sumnjivom slovu" počeli da dodaju svoje rimsko "nasljeñe". kojom su nazivani učeni misteriti. "orfeisti"."aš". isto kao i "stil" njihovog izgovaranja došao je i do ljudi suvremene civilizacije. "ph". kao predstavnici zemaljske umjetnosti o kojoj sam govorio. koja znači "demon". koje i sada postoji (H) i koje se u Engleskoj zove "ejč". ali vremenom. Do njega je došlo zato što taj znak postoji i u riječi.

suvremena kazališta odlično odgovaraju tvojim ljubimcima zato što je u njima lako i zgodno bacati drugima prašinu u oči svojim. Ovdje. upija u sebe prije svega "magijske formule". poznatom pod nazivom "dramaturgija". zato što ta kazališta i sve što se u njima dogaña odlično odgovaraju anomalnoj prirodi većine tvojih ljubimaca. što uradi. Neobičnost te želje sastoji se u tome što oni osjećaju zadovoljstvo kada okolina pokazuje svoje čuñenja zbog njihovog vanjskog izgleda. već. koja se u njima s lakoćom budila i koja se zove «urnel". stanovnici jedne druge suvremene zemlje. a promjenu vanjske forme njihovog pokrivača odreñuje ona vrsta ljudi koja je već "zaslužila" zvanje haznamaske ličnosti. dok izvršava svoje obaveze. koja se zove «Engleska". često u velikim grupama. kako oni kažu. Njihova navika da se okupljaju u kazalištima. Ali nećemo više o zemaljskoj filologiji. toliko poguban po njih. koja su toliko obuzela tvoju maštu. Na primjer. kako oni kažu. iako za oba ta glasa oni bez i najmanje sumnje koriste sveprisutnu kombinaciju "th". po mom mišljenju. i tako dalje. Da bi stekao jasnu sliku o tome što "suvremeni glumci" rade u tim kazalištima za vrijeme takvog "paradiranja". većina suvremenih Zemljana osjeća vrlo neobičnu potrebu da kod drugih izaziva pojavu impulsa "čuñenja" prema samima sebi. sastoji se u periodičnoj promjeni vanjske forme. tog kobnog običaja koji postoji od vremena tikliamiške civilizacije. što učini!" 193 .S druge strane. ali oni ne osjećaju razliku izmeñu njih i za riječi potpuno suprotnog značenja. nastalu uslijed organa kundabufera. U vezi s tim. a oni je nazivaju "bacanjem prašine u oči". "gizdavim frizurama" ili "specijalno vezanim čvorovima na kravatama". i onda nesretno novoroñeno stvorenje. što se naziva "prikrivanjem vlastitog ništavila". dolaska "na svijet Božji". Zahvaljujući toj posljedici djelovanja organa kundabufera. bez i najmanjeg kolebanja koriste istu kombinaciju slova u formi poznatog "th". a sada je jedan od onih faktora što ih automatski lišava i vremena i mogućnosti da vide ili osjete realnost. nastala je.. tako da. jasno i razgovijetno ćete čuti drevni glas "delta". naprosto zato da bi zadovoljili jednu od svojih želja. kada stanovnici suvremene Engleske koriste omiljen i često upotrebljavan izraz "thank you". koji grade isključivo u skladu sa zahtjevima takozvane "mode". ili smjelo razgolićenim dijelovima svoga tijela. a da se u isto vrijeme pilji u pomodne "junake" stvorene u skladu s uputama poznatih kandidata za haznamaske ličnosti. Od samog početka postojanja kazališta tvoji ljubimci se u njima nisu okupljali zato da bi promatrali i proučavali predstave tih "suvremenih glumaca". Biće bolje da se pozabavimo objašnjenjem zašto su kazališta toliko rasprostranjena svuda na Zemlji. što rade suvremeni glumci u svojim kazalištima i kako nastupaju. gdje popije više vina nego što joj je potrebno. moram da naglasim da je to postepeno postalo životno pravilo tih tricentričnih bića. Evo u čemu se sastoji taj grešni nemar jednog dijela babica: prije nego što će obaviti svoj posao. još uvijek oba ta glasa izgovaraju skoro na isti način kao drevni Grci. i tome slično. jasno možete čuti starogrčki glas "teta". uzgred. Taj običaj. ali kada izgovaraju ništa manje čestu riječ "there". ili makar njegov trag na licima ljudi iz svoje okoline. koja se kod njih razvija naprosto zbog nemara takozvanih "babica". trebaš biti upoznat s izuzetno čudnom "bolešću". onih koji su potpuno izgubili želju za vlastitom inicijativom i egzistiraju isključivo u skladu sa slučajnim utjecajem izvana ili s pobudama nastalim uslijed djelovanja organa kundabufera. koje glase ovako: «Eh ti. od momenta svog. poput "čarobnih formula" takozvanih "magova".. ona nehotice mrmlja izvjesne riječi koje se u mozgu tvojih ljubimaca fiksiraju za čitav život. babica usput posjećuje i kuće raznih drugih klijenata.

"lijeve kućne papuče svoje žene" i mnogih drugih stvari. "žene kazališnog režisera". osiguravaju sebi sasvim pristojan život. na primjer. i ponavljaju ga sve dotle dok ne postignu točno izvršavanje uputa bolesnog autora i zapovijed "direktora". u prisustvu drugih ljudi. Dakle. Treći simptom je takav da čovjek počinje da se plaši sasvim bezazlenih stvari. najzad.zbog čega su i dobili ime "režiseri" — oni počinju da izvode tu proceduru. "bubuljice na vlastitom nosu". a zatim i uz pomoć onih koji još nisu definitivno postali automati . Što se tiče šestog. prirodnih i umjetnih. od svega što sam ti upravo ispričao. poslanika u nekome od njihovih parlamenata. Kada neko od tih tricentričnih Zemljana. i na glas ruži i grdi sve i svakoga što ne potiče od njega. tokom njihove bolesti može se uočiti sedam specifičnih simptoma. nesretno mlado stvorenje postaje sklono strašnoj boljki koju sam spomenuo. "stisnute pesnice". Drugi simptom je posljedica promjene unutrašnjeg funkcioniranja takvog stvorenja. mora se priznati da ta kazališta i suvremeni glumci. dolazi do posebnih vibracija koje se oko njega šire i na druge ljude djeluju. Peti se sastoji u tome da on i u sebi. on označava da su osobine neophodne za opažanje objektivne realnosti kod njega atrofirale još više nego kod drugih tricentričnih Zemljana. ili ako se upoznao s udovicom bogatog biznismena. njegov govor biva prekidan značajnim iskašljavanjem. kako oni kažu. počinje da "stvara" razne "drame". on počinje da hoda podbočen. Evo što se obično dogaña dalje: ako bolesnik ima strica. kada se ta neobična bolest pojavi i počne da djeluje u čovjekovom organizmu. ili ako je iz nekih razloga proveo svoje djetinjstvo u okruženju ili uvjetima u kojima je automatski stekao kvalitetu da "neprimjetno stiče povjerenje". uzima njegov "komad" i nareñuje "artistima" ili "glumcima" da ga reproduciraju točno onako kako je namudrovao čovjek obolio od neobične bolesti pod nazivom «dramaturgija".I eto. poput "vonja starog jarca". "miševa". lako možeš da izvedeš zaključak da pored ostalih kobnih posljedica koje ću ti uskoro podrobno opisati. okupljenih u suvremenim kazalištima. kada sve to počne da se dogaña bez učešća svijesti i osjećanja glumaca. bez gledalaca. ovoga puta. I suvremeni glumci počinju da izvode taj rad najprije za sebe. "mecena". ali. on iznenada obolijeva od jedne neobične bolesti i počinje da mudruje na papiru ili. kako to oni kažu. koji se potpuno pretvaraju u "žive automate". 194 . zbog čega se vanjska forma njegovog planetarnog tijela podvrgava sljedećim promjenama: njegov nos se diže uvis. odande ne može da se ponese ništa što bi ličilo na onaj visoki cilj koji su slijedili babilonski znanstvenici kada su stvarali tu primarnu formu svjesnog poimanja i asocijativnih reakcija na ponašanje sebi sličnih. koji već od momenta svog prvog udisaja stječu sklonost ka "dramaturgiji". onda "producent" ili. Sedmi i posljednji simptom sastoji se u tome što on dobiva šuljeve (hemoroides). Utoliko prije. zahvaljujući tom nedopustivom nemaru jednog dijela babica. U prirodi tih bolesnih ljudi. Četvrti simptom vodi ka tome da takav čovjek potpuno izgubi svaku sposobnost za razumijevanje psihe sebi sličnih. ili su naprosto dogañaji iz suvremenog života. kako se ponekad kaže. Prije svega. i to je jedina stvar o kojoj on ne govori javno. moj dječače. Teme tih radova su obično ovi ili oni dogañaji za koje se pretpostavlja da su se dogodili u prošlosti ili se mogu dogoditi u budućnosti. postane odrastao čovjek i pri tome bar malo zna da piše i želi to da radi. i tako dalje.

proizvodnja energije. koje opet zavisi od kvaliteta ili intenziteta ljudske djelatnosti. kada tvoji suvremeni ljubimci. energija potrebna za to da se san učini «produktivnim". tako da oni sada spavaju loše. stvorenih od "davno doživljenih" i beskrajno mnogo puta ponovljenih utisaka. Najveća šteta koju nanose kazališta jest u tome što ona služe kao dodatni faktor za to da se kod tricentričnih bića potpuno uništi bilo kakva potreba za opažanje pravog. a jedino iz njih nastaju podaci. Ali. sve asocijacije neizbježno primanih vanjskih utjecaja počinju da protječu za vrijeme njihovog budnog stanja jedino tako što potiču iz različitih «već automatiziranih serija starih odraza". odlaze u ta suvremena kazališta. zajedno sa svim onim što se u njima dogaña. i. zbog čega oni gube čak i instinktivnu potrebu za primanjem bilo kakvih novih utisaka životno važnih za tricentrična bića — koji proističu ili iz njihovih unutrašnjih. Eto zašto kazalište nanosi toliko zla. spavaju bolje nego obično. ne samo sada . kao što sam ti već rekao. što je manje ili više pomagao protok njima namijenjenih asocijacija. «mentalne" i "emocionalne". provodeći svoj dnevni život na takav način. i od tada se održava. Razlog zbog kojeg su suvremena kazališta sa svojim glumcima postala korisna za poboljšanje kvaliteta njihovog sna. Onda. ako su loše proveli dan. realnog svijeta. i kada sve to djeluje na 195 . Tokom posljednja tri vijeka proces njihove egzistencije postao je takav da su u prirodi većine tih bića. U skladu s tim principom. u budno vrijeme pojavljuju više ili manje podnošljive asocijacije. tako da. iako se nalaze u budnom stanju. zamjeni "fulasnitamnijanski" princip. stvara se iz asocijativnog procesa koji se odvija za vrijeme «budnog stanja". moj dječače.objektivno zlo koje po ljude potiče od njih. dobro im je i kada su "budni" i. gdje gledaju bezosjećajne manipulacije glumaca i upijaju utiske zasnovane na uspomenama o ranije doživljenim likovima.Da bi ti bilo jasno što znači taj pristojan život. izvanredan način za poboljšanje sna . ili iz odgovarajućih opažaja što potiču izvana. naprotiv. prethodno fiksiranih i automatiziranih u serijama utisaka. zavisi od kvaliteta asocijacija koje se kod čovjeka smjenjuju za vrijeme njegove potpune pasivnosti ili. sve njihove asocijacije. a koji su potrebni za svjesne asocijacije. I tako su. kada dobiju mnoštvo slučajnih utisaka koji stimuliraju druge utiske proistekle iz opažanja. a uspostavljeni automatski tempo. potrebne organizmu za takozvano "budno stanje". iako se pokazalo da su ta suvremena kazališta. za vrijeme budnog stanja potpuno iščezle bilo kakve «usporedne asocijacije" koje obično postoje kod tricentričnih bića kao rezultat bilo koje vrste novog opažanja. objasnit ću ti prije svega jednu drugu posebnost. za vrijeme "sna". Pošto je potreba da se slijedi vlastiti dug potpuno iščezla iz svijesti većine Zemljana. Kada ljudi odu u kazalište i mirno sjedeći prate razne bezosjećajne manipulacije i mimiku suvremenih glumaca. kako kažu tvoji ljubimci. ništa manje bezosjećajnim i apsurdnim. I ta okolnost je kod tricentričnih bića nastala onda kada je Velika Priroda bila prinuñena da. takoñer je bio izložen promjenama. To jest. posebnih oduhovljenih dijelova. "san" će im biti loš. «dobro spavaju". to jest. posebno po nove generacije. potrebni za formiranje ličnosti. koji im je ranije bio svojstven. za one suštinske asocijacije od kojih zavisi intenzitet preobražaja svakog oblika "životne energije" u organizmu «tricentričnih bića". kada doñu kući i legnu u postelju. Zato se kod njih pojavila.naravno. a kada su budni osjećaju se gore nego prije. principom "itoklanotc". protječu upravo na isti način kao i za vrijeme sna. ne može se ni sagledati. sljedeća posebnost: kada oni. koja je svojstvena prirodi ljudi. što bi se reklo. htjeli ne htjeli. naprotiv. kod njih se. nastalih prema principu «itoklanotc". oni od tada počeli da žive nenormalno. utvrñen je zahvaljujući sljedećim okolnostima.

Pa čak i u naše vrijeme u mnogim zemljama. s jedne strane. ništavne kao i oni sami. iako se to skoro obavezno čini prilikom susreta s drugim sličnim ljudima. kada ustanove da su krivi za «amoralnost» ili "prestupe" koji spadaju u jednu od četiri unaprijed utvrñene kategorije . 196 . Pričajući ti o porijeklu toga običaja meñu glumcima. ili specifičan atribut predstavnika svih grana suvremene umjetnosti. kod njih nekako automatiziraju stvaranje više ili manje korektnog tempa za preobražaj supstanci potrebnih za njihovu pasivnu egzistenciju. ti osuñenici su bili dužni da prilikom razgovora s drugima obnaže svoju glavu. smatrajući glumce nepristojnima i štetočinama. ali. U tim zemljama se još uvijek smatra sramotnim sjediti za istim stolom s glumcima i jesti zajedno s njima. u ovom slučaju. ljudi su instinktivno osjećali štetne struje koje su dolazile od tih profesionalaca i zato su bili na oprezu i vrlo obazrivi na djelovanje glumaca. uvjeti za "haznamaska svojstva". Dobar primjer za to što sam upravo rekao jest običaj da se briju brada i brkovi. najštetnijih faktora koji ometaju mogućnost formiranja ličnosti. to sprečava protok njihovih svjesnih asocijacija koje. objavile strogu zapovijed prema kojoj su profesionalni glumci bili dužni da obriju bradu i brkove. štoviše. Ali na kontinentu koji je sada postao glavno mjesto njihovog takozvanog «kulturnog života". potrebnih za obično budno stanje. koja je takoñer povezana s brijanjem vlasi. vlasi što rastu na glavi. s druge strane. postaje više ili manje automatska. a.a sve tamnice su danas prepune takvih prestupnika . još i zato što su vlasti svih tih zemalja. koje nisu mogli da prave od vlastitih brkova i brada. Treba da znaš da su u prošlim epohama zemaljski profesionalni glumci uvijek morali da izlaze na scenu bez brade i brkova.funkcioniranje njihovih "organa za ishranu" i «spolnih organa". suvremeni ljudi ne samo da od sveg srca smatraju da su im glumci ravni. Meñu drugim aspektima štetnosti njihove suvremene umjetnosti. po sva tricentrična bića. azijskim. Morali su da briju taj "izraz" svoje muževnosti i aktivnosti prije svega zato što su neprestano. koji tvoji ljubimci slijede. kao i lažne brkove i brade. Naravno. tokom koje se moraju preobraziti supstance potrebne za njihov aktivan period. već čak kopiraju njihov vanjski izgled i u svemu ih podražavaju.pošto ih starješine odreñene regije osude. sjetio sam se vrlo razumne. oni se ne nalaze u potpunosti u pasivnom stanju u kome transformacija supstanci. tokom proteklih vjekova artisti i glumci su spadali u najniže kaste i bili prezreni. posebno u posljednje vrijeme. igrajući uloge drugih ljudi. nije uobičajeno da im se pruži ruka. utjecaj samih "predstavnika umjetnosti" jest jedan od najočiglednije ignoriranih i. Iako su se u ranijim epohama neki obični ljudi takoñer bavili ovom profesijom. "opravdane mjere". na primjer. moja detaljna "psiho-kemijska istraživanja" definitivno su mi pokazala da najveću štetu nanose upravo kazališni glumci. i bojeći se da ih drugi ljudi mogu prepoznati ako ih slučajno sretnu van kazališta i nehotice ih dotaći. kako bi narod mogao nepogrešivo da ih prepozna. mijenjali izgled stavljajući odgovarajuću "šminku" na lice i "periku" na glavu. Drugim riječima.bili dužni da uvijek i svuda tokom odreñenog vremena obriju četvrtinu glave. Zato su suvremena kazališta postala jedan od dodatnih faktora potpunog uništenja čovjekovog osjećanja potrebe za realnim opažanjem svijeta. osim toga. za vrijeme posjeta kazalištu. Štetan efekt utjecaja tih glumaca na sve ostale ljude postao je jasnije uočljiv u njihovoj suvremenoj civilizaciji. Iako je taj kobni utjecaj postepeno postao usud. koju su primjenjivali tricentrični Zemljani iz doba tikliamiške civilizacije. nisu uvijek bili u potpunosti formirani kod svakoga od njih. Bio je donijet i strogo poštovan zakon po kojem su sitni prestupnici .

takoñer jednom posjetiti našu planetu Zemlju i doživjeti meñu tim bićima koja su tako obuzela tvoju maštu. «uobraženost". ili se spremala da uništi novo biće koje je začela. Na primjer. Vaša Milosti. A ukoliko bi druge žene zapazile da je oslabio njen materinski instinkt prema osobnoj djeci. kako ne samo da ne liče na sve ostale nego su. dragi Hasejne. posebno u posljednjih dvadeset godina. svuda i uvijek podržavaju i uzdižu. ako se pogleda njihova istinska suština. donekle zbunjen. A zatim. Zakon. Moraš znati da tricentrična bića suvremene civilizacije ne samo da suvremenu umjetnost kite lažnim oreolom. nenormalni uvjeti sredine uspostavljeni su tamo na takav način da su zakonomjerno formirane. kao i u osobnosti njihovog ponašanja. tj. Osim toga. Na tom mjestu Ahun prekide Belzebuba. bez ikakvog učešća svoje svijesti.Tko zna? Može biti da ćeš i ti. Te bezbrojne posljedice naročito padaju u oči i najsnažnije su fiksirane kod onih predstavnika suvremene umjetnosti koji su postali "manipulatori" u kazalištima. Žene su kažnjavane za četiri vrste postupaka koji su tada smatrani vrhuncem raspuštenosti i amoralnosti. govore mi da treba da izvučem korist iz utisaka koji su fiksirani u mojoj svijesti i usvojeni za vrijeme moje posljednje posjete Zemlji. "uvredljivost". "stvorenja višeg reda". "sujeta". pomalo tužan i pokroviteljski. zadržavajući i dalje Belzebubov stil i intonaciju. sličan zakonu o brijanju glave. osudile bi je da stavlja bjelilo i rumenilo na lijevu polovinu lica. podražavajući ih u svemu. što se tiče tih nesretnim tricentričnih bića. zbog čega se posljedice djelovanja organa kundabufera kod njih manifestiraju intenzivnije nego kod ostalih Zemljana. ta žena je. u skladu s tim zakonom. ona bi bila osuñena da se pred drugima pojavljuje narumenjene i zabijeljene desne polovine lica. a to se dogaña zato što ti manipulatori uvijek interpretiraju uloge koje su napisali drugi ljudi i 197 . i ako bi sedam najstarijih žena to potvrdilo. I sami predstavnici suvremene umjetnosti koji su. na odreñeno vrijeme je izlagana istoj takvoj proceduri i morala je svuda da se pojavljuje s narumenjenim i zabijeljenim licem. Ukoliko bi se. i tako dalje i tome slično. ako bi susjedi primijetili da je neka žena neradna i da zanemaruje obiteljske obaveze. Ako bi žena nasrnula na svoj "osnovni ženski dug". a posebno vaša objašnjenja o suvremenim "komedijantima" ili glumcima. kako bih našem dragom Hasejnu dao jedan dobar i praktičan savjet. sva vaša objašnjenja koja se odnose na zemaljsku umjetnost i na tricentrična bića koja je predstavljaju. zamišljaju. takoñer je vrlo strogo poštovan i nalazio se u jurisdikciji sedam najstarijih žena u nekome mjestu. i čak su postale njihova druga priroda. primijetilo da žena izbjegava začeće novog bića radi produžetka roda. "gordost". i doživljavaju njene takozvane "adepte" kao sebi ravne. tobože. on nastavi. okrete Hasejnu i ne čekajući dozvolu reče: . ali. ukoliko je varala ili tek namjeravala da prevari svoga zakonitog muža. one posljedice organa kundabufera koje oni sada nazivaju "hvalisavost". već ih. koji se odnosio na nemoralno ponašanje žena. neko vrijeme svuda morala da se pojavljuje sa obojenim usnama. naprosto ništavila.Zanimljivo je napomenuti da je tada postojao jedan drugi zakon. koje su zasluživale poštovanje zbog svoga ponašanja u prošlosti. prema toj proceduri. Rekavši to. .Postoji razlog zbog kojeg želim da te uputim u rezultate odreñenih utisaka koje sam nehotice dobio od različitih tipova tih suvremenih predstavnika umjetnosti. "samoljublje". primijetivši poznat osmjeh. takoñer. on se. Ahun upitno pogleda u Belzebuba svojim uobičajenim pogledom bez treptanja. koji se odnosio na žene.

koje će sve to učiniti potpuno jasnim. Druga činjenica se sastoji u tome da za vrijeme svog formiranja taj nedavno nastali tip ljudi stiče takvu unutrašnju suštinu koja im omogućuje da. Eto zašto ti savjetujem da budeš oprezan kako meñu njima ne bi stekao neprijatelje. jer je ona takva uslijed okolnosti koje su oni sami odredili. u tom slučaju. što je svojstveno svakom savjesnom tricentričnom biću. ukoliko bilo kada sretneš takve "tipove". kao i mnoge druge izraze koji su jednako prazni poput njih samih. privukli moju pozornost svojim pretjeranim unutrašnjim vrednovanjem samih sebe. posebno u skoroj budućnosti. bilo kojim poduhvatom čiji je cilj dobrobit bližnjih i čije ostvarenje zavisi djelomično i od njih samih. i probleme i smetnje u svome poslu. "Kakav talent!". krajem našeg šestog putovanja. naopako formiranim. kao i na početku našeg posljednjeg putovanja tamo. zbog čega njihov skoro ništavan Um postaje potpuno automatiziran i oni dobivaju lažan pogled na svijet. Prije svega. ne na sve Zemljane. Sada pokušaj da svoju pozornost usmjeriš. dragi Hasejne. u svojoj svijesti jedva osjećao istinski impuls sažaljenja prema beskrajno nesretnoj sudbini tvojih ljubimaca.i ako se budeš bavio. u ma kojoj se suvremenoj civiliziranoj zemlji tom prilikom nalazio i ma kakve "krugove" pri tome posjećivao u interesu svoga posla. Evo u čemu se taj praktičan savjet sastoji: ukoliko. prema tome. i da bi ih lakše i svestranije razumio. oni postepeno počinju o sebi da misle kako samo oni posjeduju božansku iskru. niti na sve predstavnike suvremene umjetnosti. "Kakva darovitost!". zato što od sebi sličnih ljudi iz svog okruženja uvijek i svuda slušaju uzvike koje im ovi neprekidno ponavljaju: «Kakav genije!". već samo na one koji predstavljaju takozvane "artiste" ili "glumce". ljuti neprijatelji. lako postaju nečiji robovi ili. A sada čuj i potrudi se da pravilno usvojiš ovaj moj realan i vrlo praktičan savjet. 198 . šupljina u vidljivoj ljušturi. iako sam boravio na mnogim mjestima i sretao najrazličitije ljude. Kako bi mogao shvatiti zašto je potrebno biti tako pažljiv u svojim odnosima s tim nedavno formiranim tipom ljudi. budeš morao da boraviš meñu Zemljanima.stvaraju likove koji su njihovoj prirodi strani. svojom potpuno automatiziranom "sviješću" i nakaradnim emocijama oni zamišljaju da su mnogo značajniji nego što zapravo jesu. i da su samo oni "skoro bogovi".kažem "u skoroj budućnosti" zato što se osobine tvojih ljubimaca i njihovi ekstremni životni uvjeti brzo pogoršavaju . tj. budi vrlo. učestvujući u procesu svakodnevnog života ravnopravno s ostalima. koji su toliko obuzeli tvoju maštu . kako bi mogao da ga iskoristiš kada za to doñe vrijeme. vrlo oprezan i poduzmi sve potrebne mjere da s njima sačuvaš dobre odnose. već i prema svim tvojim nesretnim ljubimcima. Na taj način. kao i uvijek. pak. ti "predstavnici umjetnosti" u pristranim predstavama i pogledima drugih tricentričnih bića postepeno stječu nešto poput zamišljenog nimbusa i na taj način automatski dobivaju takav autoritet da se o bilo kakvom mišljenju koje oni izraze čak i ne raspravlja. anomalnim uvjetima egzistencije i "umjetni napuhanoj" kobnoj ideji njihove znamenite umjetnosti. i kada su ti novi "tipovi". Moram da priznam. iako potpuno nesvjesni toga. pa. to je poslužilo kao poticaj da se u meni pojavi impuls sažaljenja ne samo prema njima. moram ti ispričati o dvije činjenice. kada su neki od njih stekli odreñene osobine koje su sada svojstvene predstavnicima skoro svih grana umjetnosti. Ali. Iako je svatko od njih u svojoj pravoj suštini skoro "nula". da sam tokom naših prvih posjeta toj planeti. zahvaljujući.

Pamti samo jednu stvar. Završivši svoj govor. Zatim. jesu sljedeće: Bez obzira na to što si pomislio da neki predstavnik umjetnosti ima lice kao krokodil. dragi djedice. jedva da je nešto opstalo od njihovih djela i zato tvoji suvremeni ljubimci nisu ništa naslijedili. itd. baš ništa nije došlo do njenih suvremenih stanovnika? Na to pitanje svoga unuka Belzebub je odgovorio: . tj. a njihova zloba prema drugima skoro uvijek počinje od toga bijesa. djelomično zbog vremena. kada je psihoza ljudi dolazila do nivoa "razaranja svega što bi im se našlo u vidnom polju". prelazile su iz generacije u generaciju samo nekoliko vjekova. ne veliku žalost svega što postoji u Svemiru. svejedno mu reci da ima um Pitagore. postepeno izgubljena čak i sama ideja univerzalnog zakona božanskog Geptaparaparšinoha.. nikada im nemoj govoriti istinu u lice. dragi Ahune. I. Svi oblici savjesnog rada bića babilonskog perioda postepeno su uništeni. 199 . ili kao vlasnik pariške modne kuće dok sjedi u luksuznom kafeu. to je apsolutno neophodno. i za tvoj savjet. U lice možeš da im kažeš samo one stvari koje im prijatno "golicaju osjećanja što se kod njih kristaliziraju uslijed utjecaja organa kundabufera. kao "ruža rumena". vrlo ozbiljno savjetujem da. Ahun. dragi Hasejne. koji je sadržao ključ za namjerne netočnosti "Zakona Sedmerostrukosti" koje su bile unijete u svaku od grana "suštinskih afalkalna i soldžinoka". ne samo da je skoro u potpunosti bio izgubljen legomonizam. poznatog u Babilonu kao «Zakon Sedmerostrukosti". objasni mi da li je moguće da sve namjere i svi napori babilonskih znanstvenika nisu dali nikakav rezultat i zar od fragmenata znanja koje je tada bilo poznato na Zemlji. pogledavši u Belzebuba. djelomično za vrijeme procesa uzajamnog istrebljivanja. Možda ćeš izbjeći takvu sudbinu! Te predstavnike čovječanstva svaka istina dovodi do najžešćeg bijesa. nikada ne govori istinu. Iako na sličan način treba da se ponašaš i prema svim ostalim Zemljanima. već je. Hasejn ga pogleda s uobičajenim osmjehom punim iskrene zahvalnosti i reče: . reci mu da se čak ni lukavi Lucifer ne bi snalazio bolje od njega.Zato ti.Veliko ti hvala. Ako se ponaša u maniru da izgleda kao potpuni "idiot". moraš mu uvjerljivo reći da je on . što se tiče predstavnika svih grana suvremene umjetnosti. Informacije zabilježene na način koji sam ti objasnio. recite mi kakva tajna vam omogućuje da izgledate tako svježe.Molim te. "periodičnom procesu meñusobnog uništenja". odreñene vrste laskanja. "gordost". ukoliko budeš živio meñu Zemljanima i ukoliko budeš imao posla s predstavnicima suvremene umjetnost.. Ako je netko od njih tup kao čep. zbog kojih on iz dana u dan propada. "samoljublje". kao što sam primijetio za vrijeme svog boravka tamo. poče da odmotava kovrdže u svome repu. i tako dalje. on ga upita: . "sujeta". smješkajući se kao seoska provodadžija na svadbi svoga klijenta.živi lik rajske ptice.Molim vas. pitaj ga s izrazom divljenja na licu: . a koje sam već nabrajao: «zavist". opet zahvaljujući njihovoj osnovnoj osobini. Ukoliko na njegovom licu vidiš znake većeg broja zemaljskih bolesti. i za tvoje objašnjenje izvjesnih detalja o neobičnoj psihi tricentričnih bića koja žive na toj najnesretnijoj planeti našega Svemira. moj dječače. kao što sam ti rekao.Naravno. Ubrzo poslije epohe "Babilonske veličine". koje nikada ne prestaje da djeluje na psihu tih tvojih nesretnim ljubimaca.

i dalje prenosi ključ za razumijevanje drevne umjetnosti. a koji su nastali u Babilonskoj eri. doveo do postepenog pada i skoro potpunog nestanka onih oblika prenošenja informacija i najrazličitijih fragmenata znanja budućim generacijama preko ljudi koje su oni nazivali "posvećenicima umjetnosti". U tom cilju sam pripremio vrlo dobru "tikluniju". svjesno i automatsko. "riblji ljepilo" i 200 . Od nje sam saznao da sada na Zemlji žive četiri čovjeka "posvećena u umjetnost" i da se preko njih. kada je utjecaj takozvanih "slikara" suvremene europske kulture počeo da se manifestira u Perziji i kada su perzijski slikari počeli da "mudruju". već su ih naprosto gurnuli u takozvane "muzeje". uloživši odreñene napore. Prenošenje tih znanja iz generacije u generaciju odvijalo se skoro svuda i. Jedna od te dvije grane je nedavno prestala da postoji. uz pomoć ljudi odgovornih za to. neki radovi iz babilonskih vremena doprli do ljudi suvremene civilizacije. trajalo meñu Perzijancima. našle u povoljnim uvjetima i neki od njihovih elemenata prenošeni su iz generacije u generaciju djelomično svjesno. mada je vremenom prestalo. ti ljudi su. Od četiri još živa posvećenika. i koja je nedavno prestala da postoji. jedan potiče iz naroda crvenokožaca koji žive na američkom kontinentu. a djelomično automatski. drugi je stanovnik Filipina. koju sam odabrao meñu bićima ženskog pola. od njih skoro ništa nije ostalo. «Tiklunijama" su nekada na toj planeti nazivali proročice. Podvlačim da je drugi razlog. I tamo su ta djela. o kome sam govorio. Sada saslušaj pažljivo zašto sam upotrijebio izraz "skoro". zato što sam. ili potpuno uništena.To su bila dva osnovna razloga zbog kojih su skoro svi savjesno aktualizirani plodovi rada znanstvenika epohe Babilona nestali s lica nesretne planete i. prema "direktnoj nasljednoj liniji". bez obzira na sve to. koji se sada naziva "slikarstvom". kada sam rekao da su tri stotine godina poslije babilonskog perioda svi oblici savjesnog i automatskog reproduciranja "suštinskih afalkalna i soldžinoka" skoro potpuno prestali da postoje. Grana koja je stigla do naših dana naziva se "ritualnim plesovima". ne sluteći "izvor mudrosti" skriven u tim radovima koji nisu bili originali već djelomično uništene kopije djela njihovih nedavnih predaka. povezane sa savjesnim radom Babilonaca. Radi se o tome da su se dvije grane znanja. Isključivo zahvaljujući opstanku tih ritualnih plesova iz babilonskih vremena. ali sada su one poznate kao "mediji". ali je ona druga došla skoro nepromijenjena do suvremenih ljudi. i korisne za njih. pri čemu se sada taj prijenos odvija u vrlo složenim i tajanstvenim uvjetima. prenošenje te grane znanja potpuno je prestalo. I tek prije nego što sam posljednji put napustio planetu. vrlo ograničen broj tricentričnih bića sada ima mogućnost da ih. a četvrti i posljednji potiče iz naroda Eskima. Druga grana o kojoj sam govorio. ono je još sasvim nedavno u regularnom ritmu. i sve razjasnio uz njenu pomoć. posvećenih "kombiniranju raznih nijansi boja". Ali. poslije tri njihova vijeka. dešifrira i sazna informacije skrivene u njima. Dobro sam upoznat s nestankom te navike kod ljudi "posvećenih u umjetnost". Treba naglasiti da su. bila je onaj ogranak znanja babilonskih znanstvenika. ili djelomično upropaštena čestim kopiranjem uz korištenje raznih korozivnih i oksidacijskih materijala kao što su «alabaster". to morao vrlo brižljivo da utvrdim zbog drugih svojih ciljeva. treći je s azijskog kontinenta. upravo prije nego što ću zauvijek napustiti Zemlju. iz oblasti gdje izvire rijeka Pjandž. uglavnom Europljana. malo po malo. koji ipak nisu bili potpuni "plagijatori" i nisu poduzeli odgovarajuće praktične mjere da ih sačuvaju.

Upravo zahvaljujući toj "specifičnoj" karakteristici psihe predstavnika suvremene umjetnosti. koji je nekada bio arhitekta. kao što sam već rekao. a njegovo planetarno tijelo je bačeno u vodu koja se razlijevala oko malog otoka na kome je planirana izgradnja manastira. a sve to samo zato da bi se plagijatori pred svojim prijateljima mogli hvaliti. jedan monah po imenu Ignatijus.tako dalje. s jedne strane. Hram. koje su iz drevnih vremena doprle do njih u radovima iz različitih oblasti umjetnosti. čak. reklo bi se. tu zakonomjernu nelogičnost u praksi objasnio samome sebi. naravno. odmah bi se svrstala meñu njegove sljedbenike i počela da radi. iz nekakvog beznačajnog razloga koji proističe iz kristaliziranih posljedica jedne od osobina organa kundabufera pod nazivom "zavist". postoji i danas i mislim da se zove "opatija Sen Michelle". ili. bez cilja ili smisla. s kojima je trebalo da kao stručnjak. On je tamo stupio u bratstvo koje je postojalo na tom kontinentu pod nazivom "Tragači za istinom". tj. jedan drugi Europljanin je uočio te netočnosti i počeo sve više i više da se za njih interesira i da na njima uporno radi. taj monah na spavanju ubijen. Ipak. Taj mudri Zemljanin zvao se Leonardo da Vinci. to jest o "arhitekturi". Na kraju ove moje priče o suvremenoj zemaljskoj umjetnosti moram da ti napomenem još jednu specifičnu karakteristiku onih predstavnika suvremene civilizacije koji su se posvetili famoznoj umjetnosti. ali kada je ušao u zrelo doba uputio se u Afriku ne bi li stekao nova znanja o profesiji koja je postala smisao njegove egzistencije. ali tada je. zaista u njima nalazila odreñene fragmente onoga što je u njima bilo namjerno skriveno. u kopijama tih originala koje su napravljene tokom njihovog prenošenja iz generacije u generaciju zahvaljujući raznim časnim profesionalcima kojima. Taj monah Ignatijus je odrastao u Europi. ili radi postizanja nekog drugog haznamaskog cilja. i što je sačuvano iz babilonske epohe. istine radi. bio je u prilici da dešifrira znanja i korisne informacije skrivene u plodovima skoro čitave jedne grane onoga što se tada nazivalo "drevnom umjetnošću". koji su se bavili istom oblašću umjetnosti. Ipak. većina njegovih kolega. Na primjer. "novi" pravci u 201 . koja su vrlo brižljivo istraživala te radove. gdje je brojčano naraslo i njegovi članovi počeli da se nazivaju "Benediktancima". te je mogao u potpunosti da dešifrira djela skoro svih oblasti umjetnosti. Monah Ignatijus je bio spreman da svoje "otkriće" podijeli s drugim monasima poput sebe. ali oni neće naći ključ za njihovo razumijevanje sve do svoje smrti. početkom suvremene europske civilizacije. on je već bio "punopravan brat" toga reda. Ta njihova specifična karakteristika sastoji se u tome da su ti ljudi. Kasnije. meñu tvojim ljubimcima neprestano nastaju. koji sam ti spominjao. on je kasnije postao poznat. a koja su članovi kluba Pristalica Legomonizma specijalno stvorili u Babilonu. postavi temelje "baze hrama". s dvojicom takozvane "braće". ali. treba reći da neki ljudi iz suvremene civilizacije slute nekakvu tajnu skrivenu u djelima koja su imala sreću da u svom originalnom obliku budu sačuvana do naših dana. Ponekad se dogañalo da su neka od tih radoznalih bića europske civilizacije. još nisu bili svojstveni "plagijati" i koji zbog toga nisu mijenjali dijelove tuñih radova kako bi ih predstavili kao svoje. po zadatku dobivenom od opata. istu takvu stvar. Na europskom kontinentu je takoñer nekoliko radoznalih ljudi primijetilo zakonomjerne netočnosti. kada se to bratstvo preselilo u Europu. ako bi neko od njih bilo gdje pronašao odreñenu "zakonomjernu nelogičnost" u proizvodima drevnog vremena i počeo da radi u svojoj oblasti umjetnosti na isti način ne bi li. može biti. ili iz gluposti njihovih učitelja.

meñu ostalim profesionalcima sada postoji mnogo "novih pravaca u umjetnosti". Zbog toga. To je značilo da se brod "Karnak" nalazi nedaleko od svog odredišta. izazivala su potreban efekt. "nadrealizam". "formalizam". U tom trenutku. "futurizam". Iako taj fenomen postoji meñu predstavnicima svih suvremenih oblasti umjetnosti. 202 . kopita svih putnika kozmičkog broda "Karnak" iznenada postadoše "fosforescentna". iz nekakvih razloga. "kolorizam". koncentrirana u njima u neophodnim proporcijama. od planete Revozvrander. tj. najviše su mu na udaru ljudi koji se bave «slikarstvom". koji su nastali na sličan način i nemaju ništa zajedničko. kao i mnogi drugi "izmi". Hasejn i Ahun završiše svoj razgovor i takoñer počeše žurno da se spremaju. koje su na odgovarajući način već postavile prethodne generacije. stalno propadaju. oni pravci."umjetnosti". Belzebub. dok. s druge strane. Fosforescentna svjetlost kopita poticala je od toga što su sveta načela Sveprisutnog Okidanoha iz strojnog odjeljenja bila usmjerena u sekcije broda i. «sintetička umjetnost". Ti novi pravci poznati su pod imenima kao što su "kubizam". makar čak i samo radi mode. Meñu putnicima započe žurba pred iskrcavanje.

najmanje godinu dana prema našem. uz čiju su pomoć oni najefikasnije uništavali jedni druge. gdje sam došao na svijet i gdje se tako snažno osjeća biće Jedinosušnog i Predvječnog.Poglavlje 31 ŠESTO I POSLJEDNJE BELZEBUBOVO PUTOVANJE NA PLANETU ZEMLJU Kada je poslije dva "ornakra" ili. dok sam kroz svoj veliki teskuano. ili više od tri stotine godina prema njihovom računanju vremena. ne pomjerajući se s mjesta.Dragi. po čitave marsovske dane i noći promatrao sam različite manifestacije njihove psihe za vrijeme tih procesa. To što sam vidio vrlo me je iznenadilo. koji su se skrivali u njihovoj čudnoj. Hasejn se. Moja posljednja posjeta planeti. I. koja se manifestirala povremeno. dijete moje. koja je obuzela tvoju maštu. U tim periodima sam ih toliko pažljivo promatrao zato što sam želio da sasvim pouzdano utvrdim uzroke tog užasnog fenomena. pratio što se na Zemlji dogaña. Prije povratka. stekao sam prilično točna saznanja o svim putovima i sredstvima.Posjetio sam tu planetu šesti put nešto prije nego što će mi biti potpuno oprošteno i dozvoljeno da napustim taj daleki Sunčev sustav. ili bi neki dio njegovog planetarnog tijela bivao povrijeñen ili uništen. Najpažljivije sam ih promatrao u periodima kada se manifestirala njihova glavna posebnost. Tako sam jednom. 203 . zahvaljujući specijalnim promatranjima koja sam na planeti Mars obavio toliko uspješno kao da sam se nalazio meñu njima. imao sam prilike da meñu tim neobičnim bićima provedem prilično mnogo vremena. vidio sam kako oni. budi kao i uvijek dobar i ispričaj mi još nešto o tricentričnim bićima koja naseljavaju planetu Zemlju. usvajali tokom više vjekova. zato što nikada ranije nisam vidio takav način uništavanja sebi sličnih i nisam raspolagao podacima kojima bih logički objasnio kako oni to rade. rade nešto s odreñenim predmetom koji je ispuštao mali oblačak dima. sjedajući kao i obično pored Belzebuba. Moraš znati da sam poslije svog prvog putovanja na Zemlju nastavio da. njihova užasavajuća potreba za uništavanjem. njihovi preci su ih. Čim bih se malo oslobodio. prema njihovom računanju vremena. ili teleskop. kada su se odvijali "procesi meñusobnog istrebljenja". primijetio nešto potpuno novo što je poslužilo kao uzrok koji me je naveo da poduzmem svoje šesto putovanje. kako bi rekli na planeti Zemlji. Ranije sam već utvrdio da bića neke epohe nisu samostalno stekla nenormalne osobnosti svoje psihe. poslije dva «mjeseca". bila je vezana za odreñene okolnosti. tj. zbog kojeg je čovjek na suprotnoj strani odmah padao i ostajao mrtav. obratio ovome sljedećim riječima: . upravo prije svog povratka ovamo. meñuzvjezdana letjelica "Karnak" napustila atmosferu planete Revozvrander i uputila se natrag u zvjezdani sustav Pandeznoh. s vremena na vrijeme promatram život njenih tricentričnih stanovnika. On poče ovako: . kao i prije. da ne kažem fenomenalnoj psihi. mili djedice. koji se nalazio skoro izvan granica do kojih dopiru direktne emanacije Najsvetijeg Sunčanog Apsoluta. tj. Prethodna logička i psihološka traganja nisu mogla da mi pomognu u objašnjenju tog novog načina uništavanja. u centar Svemira. I Belzebub poče da priča o svom šestom i posljednjem putovanju na planetu po imenu Zemlja. vraćajući se na planetu Karatas.

Pošto smo namjeravali da sletimo u neku oblast blizu Afganistana. U to vrijeme nisam imao nikakve posebne obaveze na planeti Mars. želeći da na njega najzad odgovorim i prestanem da razmišljam o tom fenomenu našega Svemira. zbog čega naš brod nije mogao ostati neprestano na jednom mjestu zbog stalne opasnosti od sudara s drugim brodovima. ali slični procesi su se i dalje odvijali upravo u tom djelu azijskog kontinenta. Dok smo se spuštali na površinu planete. tada još nedostupno njihovim brodovima. Na kraju krajeva. I pošto osjećanje samoodržanja postepeno postaje sve jače. odlučili smo da naš brod "Mogućnost" ukotvimo na neko usamljeno mjesto. htio ne htio. oni su se potpuno hladnokrvno. te sam odlučio da bez odlaganja završim tekuće poslove i osobno se uputim na Zemlju. zato što smo upravo pred polijetanje kroz naš teskuano jasno vidjeli da su se posljednji procesi uzajamnog istrebljenja odvijali u toj zemlji. Na taj način su ta nova sredstva uništavanja učvrstila u mojoj svijesti potrebu da utvrdim i sasvim pouzdano shvatim prave uzroke te fenomenalne nastranosti psihe. moj dječače. na nove načine uništavanja koje sam imao prilike da vidim. zato što time povećava šanse za vlastito spasenje. kao iz "dosade". koji je bio toliko mučan za čitavo moje biće — to jest da 204 . meñutim kasnije. kao i uvijek na svom brodu "Mogućnost". skoro povoljnim okolnostima. riješili smo da se radi spuštanja uputimo na mjesto koje se zove "Sjeverni Pol". kada svatko od njih počne da se osjeća u žiži dogañaja. te konstrukcije se takoñer nazivaju brodovima i neprestano plove u svim pravcima. naravno mogli da učinimo naš brod nevidljivim za njihove organe vida. Dakle. za vrijeme svog posljednjeg putovanja na Zemlju namjeravao sam da potpuno pojmim uzroke tog fenomena. iz prirodne želje za samoodržanjem. moj dječače. igrali nekakvim predmetima i zbog toga ubijali sebi slične. to logičko razmišljanje nije moglo da se primijeni iz prostog razloga što su se suprotstavljene strane nalazile daleko jedna od druge i u takvim. Ipak. ljudi dospijevaju u stanje koje sami nazivaju "podivljalošću". uslijed okolnosti koje od njih ne zavise. on. Bez obzira na to. proces istrebljenja u Afganistanu se završio. Poslije nekoliko marsovskih dana poletio sam tamo. ali nismo mogli eliminirati samu njegovu prisutnost. shvati što se dogaña i uvjeri se da se uništavanje sebi sličnih obavlja s velikom lakoćom i broj ubijenih neprestano raste. I naravno. Moram da kažem da odnedavno na površini tvoje omiljene planete više nije lako pronaći odgovarajuće mjesto za slijetanje broda. jer je u takvim uvjetima nemoguće razmišljati staloženo i sačuvati zdrave sudove uz već oslabljeno mišljenje.pojavila se uslijed nenormalnih životnih uvjeta prethodnih generacija i najzad je. svojstvene samo tim tricentričnim bićima. On vidi osobnim očima kako mogućnost da i sam u bilo kom trenutku pogine direktno zavisi od broja još živih neprijatelja i zato se u njegovoj mašti pojačava funkcioniranje impulsa koji se zove "kukavičluk". Odlučili smo da spustimo na obalu azijskog kontinenta kako bismo lako mogli da stignemo do zemlje koja se zove "Afganistan". kako bih na licu mjesta riješio pitanje koje me je neprestano mučilo. postala svojstvena suvremenim tricentričnim Zemljanima. na samom početku tih procesa oni se obično instinktivno uzdržavaju od tako neprirodnog ponašanja. zato što su tvoji ljubimci izgradili mnogo najrazličitijih specijalnih konstrukcija za putovanja morem. Mi smo. te je oni nepovratno slijede. uglavnom oko kontinenata. on počinje instinktivno da cijeni vlastiti život. tada. daleko od mjesta koja su nedavno naselili tvoji ljubimci. on nastoji da zajedno sa svojim suplemenicima uništi onoliko neprijatelja koliko je to moguće.

Za vrijeme tih putovanja nigdje se nisam dugo zadržavao. koja su te toliko zainteresirala. «fiziologija" i "hipnotizam". To je. koja je nedavno postala veća od svih. moj dječače. koja su toliko draga tvome srcu. moje biće me potiče i nadahnjuje moje «Ja". osim toga. posvetio sam se izučavanju "jezika". ustalila u njihovoj prirodi i. na drugim planetima našega Velikog Svemira. postoji jedan opći oblik takozvanog «meñusobnog zvučnog općenja". evo u čemu: za "jezično općenje". kao što sam ti već govorio. te sam. isto kao ni odreñene nezavisne grupe na koje su se ljudi postepeno podijelili. svaka. "Indija". ili "dijalekata".. posjetivši skoro sve dijelove svijeta. koja se sastoji. još ne znaš za jednu fenomenalnu besmislicu. tamo se pojavilo vrlo mnogo različitih "jezika". Da. i sve posebno oduhovljene dijelove moga Uma. 205 . nazvan "Objektivnom Savješću". a posjetio sam takoñer. koji jedan s drugim nemaju ništa zajedničko. koju je prvi put razmotrio Najsvetiji Ašjata Šimaš. živio meñu tvojim ljubimcima tri stotine zemaljskih godina. meñu tvojim ljubimcima one su poznate kao "medicina". utvrdivši da u njihovoj podsvijesti još nisu sasvim atrofirali uvjeti za četvrti sveti impuls. Ubrzo poslije svog šestog putovanja ja sam se.shvatim razloge zbog kojih je psiha tih tricentričnih bića. već sam u periodima zatišja mnogo putovao. postala do te mjere "abnormalna". pa i najmanja nezavisna grupa. već u onoj posebnoj formi svijesti koja se. "mnoštvo jezika" je druga izuzetna odlika tih čudnih tricentričnih bića. izuzev u nekim nezavisnim azijskim zemljama koje su se zvale "Kina". U početku. opet zahvaljujući nenormalnim uvjetima njihovog svakodnevnog života. Možda ti. Dajući ti informacije koje objašnjavaju rezultate onoga što iz raznih razloga postoji u prirodi Zemljana. zadržava se kod njih u primitivnom stanju koje oni nazivaju "podsviješću". nisam se ograničio na istraživanje procesa koji me zanimaju i koji su se odvijali na tom kontinentu. koja je voljom slučaja odvojena od drugih visokim planinama. "gasometronolturiko" i "sakukinolturiko". poznatu jedino na toj nesretnoj planeti. I naravno. kao u prethodnim slučajevima. gdje sam sretao Zemljane raznih "nacionalnosti". kada sam bio slobodan od promatranja i istraživanja vezanih za moj glavni cilj. zahvaljujući svojim eksperimentalnim istraživanjima. gdje žive tricentrična bića. i jednu poluazijsku-polueuropsku zemlju pod nazivom "Rusija". u isto vrijeme. što se dogaña i sada. razvijala je svoj vlastiti dijalekt. već i opažanje i manifestiranje psihe tih bića u njihovim grupnim reakcijama. da naglasim kako sam za vrijeme svog posljednjeg putovanja na tu planetu bio dužan da vrlo ozbiljno proučim i eksperimentalno provjerim ne samo pojedinosti individualne psihe pojedinih ličnosti. mada je realna. kako bih imao više mogućnosti za uspostavljanje odgovarajućih odnosa sa Zemljanima svih «tipova" koji su pripadali raznim "nacionalnostima". potpuno i neopozivo uvjerio da se uzrok neobičnosti njihove psihe ne nalazi u njihovoj običnoj svijesti koja im je svojstvena tokom onoga što oni nazivaju "budnim stanjem". nastalim prilikom uzajamnih odnosa pod utjecajem različitih kombinacija uvjeta njihove sredine. zahvaljujući njihovom svakodnevnom životu. upravo ona komponenta njihove psihe.. Radi tih ogleda morao sam čak da se udubim u proučavanje takvih grana sveopćeg znanja koje se kod nas nazivaju "saonolturiko". Zbog toga nisam mogao tako brzo da se vratim na Mars. Odabravši za glavno mjesto svoga boravka regiju u centru azijskog kontinenta pod nazivom "Turkmenstan".

koja će sasvim ojačati i postati suština tvojih sadašnjih ljubimaca. takvo zlosretno tricentrično biće. oni nisu dali ništa vrijedno suvremenim stanovnicima te planete. već je i njihov jezik sačuvan do naših dana. koju su formirale. koji u tom pogledu imam daleko veće mogućnosti nego ta bića. ponekad bih se za vrijeme putovanja našao u situaciji kada nisam mogao da nabavim čak ni hranu za svoje konje. koji se zovu «glasne žice". svi njihovi impulsi želje za razvojem bili su sasječeni u korijenu . ni početak koji je mnogo obećavao. mada je latinski kasnije postao jezik za široku upotrebu. kada su se predstavnici raznih moćnih suvremenih zajednica okupili kako bi izabrali jedan od tri jezika. Naravno. ni njihove razumne namjere. Ponekad je netko od tih gubitnika.Zato u naše dane. male grupe azijskih čobana. osim nekoliko specijalnih riječi. ako neko od tih bića mora da se seli na novo mjesto na istoj planeti. niti da shvati riječ koja mu je upućena. Glavni cilj okupljanja tih predstavnika najvažnijih suvremenih država bio je da izaberu jedan od postojećih jezika i da ga učine zajedničkim za čitavu planetu. Drugi jezik koji je ponuñen kao zajednički za čitavu planetu. koji savršeno znam osam njihovih jezika. kao što sam ti već govorio. nastale. čobani. postaje apsolutno bespomoćno. predstavnici raznih utjecajnih država okupili su se kako bi pronašli način za rješenje tog problema. nalazeći se nedaleko od uobičajenog mjesta boravka. "latinski" i jezik koji je suvremeni čovjek nedavno smislio "esperanto". bez obzira na to što su mi džepovi bili puni onoga što oni nazivaju "novcem". njeni predstavnici su dugo vremena u svijetu bili poznati kao stručnjaci za "pronalazak znanosti". upravo zahvaljujući njoj. Ali. budući da nije u stanju niti da pita o onome što mu je potrebno. ono ne može da razgovara s ljudima iz nove sredine ukoliko ne nauči njihov jezik. i to iz sljedećih razloga. već neki od njih čak ne odgovaraju mogućnostima njihovih organa općenja. kao i zbog toga što su mogućnosti instinktivnog opažanja kod tih nesretnika na dugo atrofirale. bio je jezik na kome se govorilo u drugoj poznatoj i staroj državi.koji je zahvaljujući bogatstvu svog leksičkog fonda mogao da postane univerzalni jezik za čitavu planetu pošto su drevni ribari. bio je jezik "usmenog komuniciranja" drevne zemlje. stvarajući fantastičnu 206 . nikako nisu mogli da se zadrže ni na jednom od njih. tj. ne znam zašto. U početku su ti predstavnici utjecajnih zemalja.rastojanje koje približno odgovara našem "klintransu" .tu funkciju oni nazivaju "seksualnošću". nisam bio u stanju da izgovorim neke riječi. s njihovim ograničenim potrebama nisu mogli da stvore jezik s bogatim rječničkim fondom i. Što se tiče starogrčkog . kao i obično. i za koji inače rado daju sve što poželiš. samo karakterističan primjer svih "nesuglasica" uopće. nisu dali nikakav rezultat. udaljeno najviše šest milja . Čak i ja. koja je kasnije postala slavna. zbog neizbježnih nesuglasica. Zemljani su. latinski. moj dječače. Čak i ja. kao što sam ti već ispričao. svoj izbor ograničili na tri jezika: "starogrčki". dok sam još bio tamo. Prvi od ova tri. Ti mnogobrojni "jezici" ne samo da nisu svima zajednički. Sačuvane su ne samo "znanosti" koje su stvorili stari Grci. Latinski su smatrali jezikom sa siromašnim leksikonom. Dakle. Čini mi se da će biti korisno ako ti ispričam nešto više i detaljnije o tome zašto su te nesuglasice s konkretnim povodom. čiji su potomci bili uzrok nastanka one izopačene funkcije u prirodi svih bića kasnijih generacija. koje se dogañaju meñu njima. uslijed "anomalije" o kojoj sam ti govorio. od male grupe azijskih ribara. dužan da se iz nekog razloga preseli na drugo mjesto.i tada. a koje je Priroda specijalno prilagodila tom cilju. koji žive u ovom ili onom gradu i zna sve "jezike" na kojima se u tom gradu govori. meñutim shvatili "apsurdnost" takve situacije i nedavno.

čak i bez uobičajene svañe. Bilo mi je jasno da tu dobrovoljnu pomoć treba da dobijem od najrazličitijih tipova tricentričnih bića. Oni čak i ne slute da razlog za tako nešto nije u vrlinama grañana te zemlje. nastalih iz zračenja izazvanih procesom svetog raskoarna. najvjerojatnije. ostaje. pošto su svi ti predstavnici moćnih sila sa svojom kratkom pameću odmah došli do zaključka kako je esperanto nepogodan za njihove ciljeve. pomoću njihove svijesti. kada sam pristupio izučavanju onoga što je tada bilo moj osnovni cilj. tj. očekivana suglasnost u odreñivanju jezika koji bi bio jedinstven za čitavu planetu nije postignuta.nauku. iako su potomci starih Grka. Suština je u tome što su svi koji su se okupili da odlučuju o problemu zajedničkog planetarnog jezika bili predstavnici naroda koji su tek u periodu suvremene civilizacije postali "moćni" ili. na samom početku svog boravka meñu njima. koji su ovdje počeli da se formiraju od nedavno. "s pjenom na ustima" kako oni kažu. Pronalazači esperanta su zamislili da takav jezik. onaj koji oni nazivaju esperanto. koji su odbacili starogrčki. potpuni apsurd je i dalje trajao. koja je tokom vremena počela da odreñuje osobine njihovog budnog stanja. koji su predstavnici "visokorazvijenih" zemalja. kako bi rekao naš učitelj Nasradin Hodža. ipak može da posluži visokouvaženom Nasradinu Hodži kao materijal za viceve. slična njihovoj osobnoj. tom prilikom sam se neočekivano sukobio s jednom vrlo ozbiljnom teškoćom. Zato su. koja se nalazi u ovom ili onom dijelu svijeta. oni suvremeni Zemljani. i kada sam shvatio neke skrivene detalje njihove psihe. Grčki se i sada govori u maloj zemlji koja se zove "Grčka". Taj novi pronalazak koji se zove esperanto. ne raspolažu onom količinom "oružja" i "brodova". razmišljali otprilike ovako: Sile nebeske! Kako bi mogao čitav svijet da koristi jezik koji se govori u jednoj tako beznačajnoj zemlji koja nema čak ni dovoljno oružja da ravnopravno sudjeluje na našim "meñunarodnim susretima"? Naravno. ali njeni stanovnici. Njima nikada nije palo na pamet da se jezik praktično formira vjekovima. potpuno ustanovio uzroke što su stvorili toliko neobičnu psihu u prirodi tricentričnih stanovnika te planete. pa i tada samo u slučaju kada ljudski život protječe više ili manje normalno. ti predstavnici. Treći jezik koji je razmatran kao eventualni zajednički jezik za čitavu planetu. smislili za nju veliki broj odgovarajućih riječi koje su se sačuvale sve do danas predstavnici moćnih sila nisu odabrali ni taj jezik iz razloga koji potiču iz osobnosti njihove čudne psihe. 207 . kojima raspolažu "važnije" zemlje. "tisućujezična hidra". Tako sam. Ukratko. "veliki". već je odreñuju isključivo privremena svojstva onog dijela površine planete gdje se u cilju uzvišenog univerzalnog strogoautoegokratskog procesa i u suglasnosti s harmonijskim kretanjem čitavog Sunčevog sustava. tj. Ona se sastoji u tome što su te skrivene osobine njihove podsvijesti mogle da se objasne samo uz njihovu dobrovoljnu pomoć. kako oni kažu. u dano vrijeme zahtijeva veća količina vibracija. čiji su se predstavnici okupili da zajednički naprave jednoglasan izbor jezika koji će biti zajednički za čitavu planetu. poput suvremenih «znanosti" može umjetni da se sklepa. a relativno mala planeta. takoñer je bio odbačen. ne znaju ništa o pravim razlozima zbog kojih ova ili ona zemlja. bez obzira na svu svoju beznačajnost. postaje za izvjesno vrijeme "značajna" ili "velika". koji se tamo odvija. u radnom kabinetu. moj dječače. tj.

nalazeći se meñu tvojim ljubimcima. U isto vrijeme. sve njihove vanjske i unutrašnje manifestacije uobičajenih životnih procesa. "prezir". njihov unutrašnji duševni mir i uobičajeni formalni meñusobni odnosi počeli su da se razvijaju. kao što je dokazano. koje su po samoj svojoj suštini neophodne svakom tricentričnom biću našega Velikog Svemira za izražavanje iskrenosti. a koji je svojstven svim tricentričnim bićima. svojstvenog prirodi tricentričnih bića i nazvanog «samozavaravanjem". zbog kojih su ljudi izgubili sposobnost da budu iskreni sami sa sobom i sa drugima. sve manje i manje su ličile na to kako te manifestacije treba da izgledaju kod tricentričnih bića. već je atrofiralo do te mjere da oni sada više ne mogu. Zbog toga su razlozi za izražavanje životnog impulsa "griže savjesti" postajali meñu njima sve češći. Zbog toga je nemoć. shvatio da u njihovoj prirodi s jedne strane. kod njega se neizostavno javljaju impulsi kao što su "samouništenje". koja sve više i više obuzima njihovu unutrašnju organizaciju. to je postepeno dovelo do toga da su se u njihovoj prirodi kristalizirale dvije osobite.najprije svjesno. svi drugi odnosi meñu njima "na ravnopravnoj osnovi". Kada im je postao svojstven običaj da ove ili one ljude svrstavaju u različite štetne kaste. ili "podanički". pokretane prirodnim stimulansima iz neke od "oduhovljenih lokalizacija". Uzrok atrofije onoga što je neophodno za iskrenost sa samim sobom leži u poremećaju unutrašnjeg sklada njihove opće psihe. na taj način. pojavio se taj nenormalni oblik njihovih meñusobnih odnosa. dovela do čestog ponavljanja potpune disharmonije u funkcioniranju njihove psihe i postepeno postala uzrok. jedan oduhovljeni dio njihove prirode nije mogao kritizirati drugi dio i da o njemu sudi nepristrano. "snishodljivo ignoriranje". "griža savjesti". da budu iskreni ne samo s drugima. prema ostalima pokazuje impulse nazvane "nadmenost". u to vrijeme. sljedeći silu navike . sličnih onima koja proističu iz "istinskog duga". ukoliko netko tko pripada kasti koja sebe smatra višom od drugih. kao razlog što su u njihovoj prirodi prestale da postoje podloge za "sposobnost da se bude iskren" s drugim bićima. zasnovan na njihovoj podijeli na "kaste" ili "klase". bili su potpuno paralizirani. uz sve unutrašnje i vanjske manifestacije njihove prirode. A ako netko svoju kastu smatra nižom od drugih. i o kome sam ti već govorio. različiti. već ni sa samima sobom. čija su manifestiranja malo po malo prestala da zavise od obične "svijesti" ili «podsvijesti". «lažna skromnost". Zahvaljujući tome. sličnim njima. uvijek manifestira to neprijatno osjećanje "griže savjesti" i oni počinju . sljedeći jedan od misaonih dijelova svoga bića. sve što je bilo potrebno da se u njihovoj prirodi uspostavi životni impuls nazvan "iskrenost". a zatim. Radi se o tome da sam na početku svog šestog putovanja. što neizbježno vodi ka potiskivanju i gušenju "negativnog načela". Pošto su zavladale te osobine. 208 . S druge strane. na takav način da je postalo sasvim obična stvar da. Te dvije osobine vode ka tome da se ljudi jedan prema drugome odnose ili «nadmeno". potpuno suprotne "organske osobine". A to je dovelo do nastanka osjećanja. i to uvijek i u svemu.Meñutim. čak i prema samome sebi. I tada se. kako oni kažu. čak i kada bi to htjeli. postoje uvjeti za dalju kristalizaciju životnog impulsa nazvanog "kajanje" ili. zbog kojeg su iz njihove prirode nestale podloge.da potiskuju i koče svaku "samokritiku". Moram da ti kažem da su moja kasnija specijalna traganja pokazala da su razlozi. posebno odnedavno. koji je uspostavljen mnogo ranije.

uzgred. tj. tada bih mogao da iskoristim priliku i pitam ih o svemu što je apsolutno neophodno za moja istraživanja i tako prikupim potreban materijal. ili iz nekih drugih razloga. kako oni kažu. kao i sve ostalo na toj neobičnoj planeti. Na taj način. izgubljena je i sama sposobnost za iskrenost čak i u odnosima izmeñu predstavnika iste kaste. koji bi trebalo da budu ono što su naši "zirlikneri". U naše vrijeme. Nema spora. koji se nazivaju "duhovnicima". "bolesti" . Prije svega. koja na toj planeti svaka nepismena baba uvijek propisuje i upotrebljava u te svrhe."poniznost". Prije svega. 209 . moram da ti objasnim tko su suvremeni «liječnici". gdje se već pojavio razuman život. Eto zašto se moj izbor zadržao na profesiji koja je sada poznata kao "doktor". moj dječače. ali vremenom su se zreli ljudi. isto kao i na drugim planetima našega Velikog Svemira. "unutrašnjim preživljavanjima". naravno. koju svatko od njih treba da ima. I kada mlad čovjek postane odgovoran profesionalac i netko mu se obrati za pomoć. Zato sam. ono što se naziva "sviješću o sebi kao ličnosti". treba da znaš da većinu suvremenih liječnika čine oni koji su za vrijeme pripreme za taj posao vrlo uspješno sebe "nafilali" najrazličitijim informacijama. on. zove u pomoć liječnike. dobrovoljnom izvršavanju preuzetih obaveza. i postali krajnje čudni. posebno kada se radi o njihovim. naselivši se meñu tvojim ljubimcima odlučio da odaberem takvu profesiju koja bi mi pružala mogućnost da s njima automatski uspostavljam odnose u kojima bi oni mogli da budu u izvjesnoj mjeri iskreni. Osim te profesije. postepeno su tvoje ljubimce dovele do gubitka navike da budu iskreni sa sebi sličnima. koji su se posvetili toj profesiji. koje su postale dio njihove prirode. tako da on više nije u stanju da izvršava svoje obaveze. on prepisuje te lijekove. tj. pošto joj se posvete. Ti vjerojatno već dobro znaš da su naši zirlikneri na planeti Karatas. Ali. "ulizivanje" i mnogi drugi te vrste. izgubili sposobnost da svoje vanjske ili unutrašnje obaveze izvršavaju samostalno. moram da ti kažem da su i na Zemlji profesionalci koje zovu liječnicima bili skoro isti kao naši zirlikneri i radili skoro isto što i oni. kako oni to zovu. odlučio sam da iz jednog prostog razloga ne odaberem nju: njeni predstavnici. postoji još jedna s čijim predstavnicima tvoji ljubimci postaju automatski otvoreniji nego s liječnicima. prinuñeni su da se stalno kontroliraju kako bi izvana odgovarali svojoj ulozi i zato nikada ne mogu da vode računa o svojim unutrašnjim realnim impulsima. ako u funkcioniranju planetarnog tijela nekog tvog ljubimca doñe do poremećaja u bilo kom smislu. Prije nego što krenemo dalje. Ta profesija više ili manje odgovara onome što se kod nas naziva "zirlikner". te osobine.sredstva. postepeno izrodili. što mi je iznad svega bilo potrebno za moja znanstvena istraživanja. Bez obzira na to što je ta druga profesija mogla da mi pruži više materijala za moja istraživanja. način na koji oni pomažu i na koji se izražava njihova suština u izvršenju duga. ti liječnici ponekad dolaze. a svi oni zajedno razjedaju njegovu prirodu. slikovito se može izraziti riječima visokopoštovanog Nasradina Hodže: "Od njih ima koristi koliko i od jarca mlijeka". najzad. vezanim za razna sredstva za izbavljenje od svakojakih. odgovorne ličnosti koje su dobrovoljne preuzele na sebe ozbiljne obaveze prema stanovnicima svoga "okruga" i potpuno svoj život posvetile tome da u cilju ispunjavanja životnih obaveza pomažu onima koji su uslijed privremenog rastrojstva u funkcioniranju svoga planetarnog tijela.

Ali ako dom onih. kod kojih je zemaljski zirlikner pozvan radi pružanja pomoći. Taj apotekar je. zatim on ispisuje naziv lijeka na komadiću papira koji se zove "recept". Na ovom mjestu moram da ti kažem da. već bio u godinama. sa zvaničnim titulom "doktor". što se kaže. Intenzitet doktorovog rada. miriše na "devalvirane njemačke marke".. brzo potpisao potvrdu još jedan njemački pronalazak . i kada počnu da ga pozivaju bolesnici. njen poznavalac koji ima najveće obrazovanje!" Sada je pravi trenutak da ti ispričam nešto o "lijekovima" koje sam već spominjao.Za razvoj tvoga intelekta bit će vrlo korisno ako se tvoj um obogati «logičkom komponentom". do svog zrelog uzrasta naprosto nauči napamet što je moguće više najrazličitijih naziva meñu tisućama medikamenata. Što se tiče toga kako se i od čega prave te "miksture". Ta osobita svojstva zemaljski profesionalci stječu čim dobiju zvanje «diplomiranih" liječnika i njihova obaveza postaje pružanje medicinske pomoći svima. pošto doñe k sebi. što bi se reklo. koje se sprema za profesiju liječnika. i kvaliteta pomoći. Oni tamo postoje u ogromnim količinama i pod raznim nazivima. unutrašnja želja da se ukaže pomoć javlja se jedino zato da bi stradalnik. njegov hod i svi mišići njegovog lica izražavaju otprilike ovo: "Čuvajte se vucibatine. a prema preporuci suvremenih medicinara obični ljudi se njima kljukaju u uzaludnoj nadi da će se izliječiti od svojih bolesti.poslije čega doktor žurno napušta tu kuću. ljubazan.. tko zna. već predstavnik prave znanosti. Osim toga. zasnovanom na informaciji vezanoj za izuzetne osobine psihe tih suvremenih stručnjaka s planete Zemlje. Bio je Židov i ispovijedao judaizam. već i čitavim svojim vanjskim izgledom doktor pokazuje "pseću odanost". Suština je u tome da kod tih stručnjaka i intenzitet želje da drugima pomognu. Dogodilo se da sam se u jednoj od dvije prijestolnice te zemlje. kako to oni zovu. kada u drugom slučaju doktor napušta kuću onoga kome je njegova pomoć bila potrebna. a zatim. donekle. prije svega zavisi od "socijalnog statusa" pacijenta. zavise isključivo od "duha" kuće u koju su pozvani. ipak. A kasnije. dobro. roñaci bolesnika odlaze s njim u suvremenu «apoteku". jednom se i ti možeš naći na toj neobičnoj planeti meñu čudnim narodom i tada nećeš znati što da radiš sa svim tim bezbrojnim lijekovima. prema shvaćanjima te planete. po svojoj prirodi. gdje apotekar priprema traženu "miksturu". s uputom kako takozvani "pacijent" treba da unosi te lijekove u svoje planetarno tijelo. moraš imati na umu da svako mlado tricentrično biće. onda ne samo da raste unutrašnja želja da se u najvećoj mogućoj mjeri pomogne stradalniku. kojima je ona potrebna. zato što. sprijateljio s profesionalnim apotekarom. niti koje od njih možeš da im preporučiš. razumjet ćeš me ako ti ispričam ono što je meni ispričao jedan čovjek koji se upravo bavio profesijom farmaceuta. Ta priča se odigrava u vrijeme kada sam često posjećivao jednu ogromnu zemlju koja se zove "Rusija". bio vrlo prijatan i. "podvijaju rep". poznatih u to vrijeme. ili ću vas zgaziti kao bubašvabe! Zar ne vidite tko ide? Ne makar tko. 210 . on je.. Prije svega.. Od tog mirisa se na licima većine suvremenih liječnika pojavljuje ono što se naziva "udvoričkim izrazom" i oni.. sva njegova pomoć sastoji se u povećanom trudu da se sjeti nekog od tih lijekova. i od pari očiju koje ga kraj bolesničke postelje promatraju.. Ako kuća u koju su pozvani miriše na ono što se zove "engleske funte". postoji još nešto o čemu svakako moram da ti ispričam. kada u svome poslu postane odgovoran praktičar. dok korača ulicom. u gradu pod nazivom "Moskva". Kada je recept napisan.

tako da je sasvim jasno da zbog pet kopejki nitko ne želi ispasti budala. ne znam zašto.prekori me moj dobri poznanik sa širokim osmjehom na licu. i ja izrazih čuñenje i zbunjenost: zašto on to radi. Pogledavši recept koji mi je dao. U sastavu toga praška ima samo dva postotka kinina. koji sadrži opijum. Nema nikakvog prženog šećera. samo za Rusiju ga ne bi bilo dovoljno. skoro na svim kontinentima apotekari uglavnom .upitah ja Kakva analiza? .. Ako ćemo pravo. nazvanoj «laboratorija". a nikome ne može da nanese štetu. Tu nisam izdržao i prekinuh ga: Što to znači? Može li se umjesto praška koji je napravio Dover smućkati bilo što i to prodavati? Naravno. -Potpuna analiza jedne jedine doze praška koštat će toliko da se za taj novac može kupiti ne samo pola metričke cente praška.Zato . a mi ga moramo prodavati za pet.. A što ako se uradi analiza? . Ali. I onda. Uvijek kada sam odlazio u drugu rusku prijestolnicu..Taj Doverov prašak je iz nekih razloga vrlo popularan u Rusiji i koristi ga skoro čitavo stanovništvo naše nepregledne imperije. vidjeh da prženi šećer ne spada u njegove ingredijente.reče on sarkastično. . opijum nije jeftin. nikada se i nigdje ne rade. takve analize. njega je apsolutno nemoguće razlikovati od pravog. Jednom. ne . upitah ga što radi.Tučem prženi šećer kako bih prema ovome receptu – on mi pruži komadić papira pod nazivom "recept" – pripremio lijek koji ima veliku primjenu u medicini. već se može otvoriti čitava apoteka. onda bi jedan paketić koštao osam kopejki.. .. Ako se u prašak doda pravi opijum. ma koliko ga promatrali pod mikroskopom. a kao što znate. 211 . a naš prašak. I objasni mi sljedeće. koristio priliku da s njim malo proćaskam o raznim stvarima. Osim toga. kada sam svratio u njegovu "laboratoriju" vidio sam da on nešto tuče u avanu i. u sobi u produžetku. . svi ti sastojci su jeftini. umjesto onoga što je propisao doktor Dover.Naravno da nema nikakvog šećera. o kojima govorite. ali on zamjenjuje izvjesnu količinu opijuma. njega je potrebno malo. čak i kada bi se sakupio sav opijum s cijele zemaljske kugle.Židovi. Eto zašto taj prašak pravimo od sode.Razlika se može otkriti samo prema izgledu i ukusu. iako se i dalje tobože smješkao.Dodat ću da su u naše vrijeme. ima potpuno istu boju kakvu treba da ima prema originalnoj formuli doktora Dovera. kinin je prilično skup. Stotine tisuća paketića toga praška upotrebljava se svakodnevno u čitavoj zemlji. Isto je i s ukusom: uglavnom zahvaljujući kininu u sastavu našeg praška. On odgovori: . a poznat je kao "Doverov prašak". Taj prašak se zove "Doverov prašak" zato što ga je smislio neki Englez po imenu Dover i uglavnom se koristi protiv kašlja. kao što vidite.odgovori mi on s dobrodušnim osmjehom. kao što obično biva u takvim situacijama. prženog šećera i malo kinina. farmaceuti su smislili drugu recepturu prema kojoj se prašak lakše pravi. . obavezno sam posjećivao svog poznanika u njegovoj apoteci i.. Istina.

kao i promjene. isto se dogaña i u drugim oblastima zemaljske znanosti.mladić koji je završio školovanje na fakultetu i tako stekao svoja znanja o takozvanoj "strukturi materije" iz knjiga što su ih proizveli njemački "znanstvenici". predstavljaju. U tim knjigama je opisan i vanjski izgled materije. da škrabaju razne "znanstvene knjige" iz svih predmeta. naročito u posljednje vrijeme. razlikovanje prema boji. I eto. a kada se isprazni mjesto. Radi toga on vadi iz svog stola "farmaceutski priručnik". takoñer. Taj mladić. I zaista. mladić dobiva zvanje «kemičara-analitičara". junošu s obaveznim bubuljicama na licu. takoñer napravljen u Njemačkoj. uobičajenom kod njih.Svaki grad. ti njemački "znanstvenici" proizvode veliki broj naučnih knjiga. kao i na drugim kontinentima. on privremeno ode na praksu gdje pomaže lokalnom kemičaru. A što oni. koji se po vanjskom izgledu. moj dječače.nastavi taj simpatični farmaceut . naravno. dragi doktore. pojavljuju bubuljice dobro poznate suvremenoj medicini. i u što se oni razumiju? Ne? Onda čujte. sve formule. u stvari. I onda se dogodi da prije nego što pristupi samostalnom radu. ukusu. počeli da me nazivaju "doktorom". i s tim riječima apotekar izañe. ima svoje kemičare-analitičare. tako da se skoro svuda u Europi. objasnila "što se s njim dogaña" i zbog "čega" mu se na licu. Uzmimo na primjer. a bubuljice ima zato što njegova mamica smatra sebe "lijepo odgojenom" i misli da bi bilo nepristojno ako bi svome sinu. iz kojih se elemenata sastoji svaka materija i navedene su. ukoliko su prisutni svi elementi. toplini. Kao u "analitičkoj kemiji". moram da primijetim kako su tvoji ljubimci. Drugi put ću ti ispričati o zvanju "doktor". zato što je ta riječ našeg dragog Ahuna jednom navela na žalostan nesporazum. Uzgred. na primjer. ukoliko neki element nedostaje. bubuljičavi "mamin sinčić". U tim njemačkim knjigama. i u tom priručniku nalazi mjesto gdje su zapisane formule svih prašaka te vrste. koriste njihovi radovi. treba da napravi analizu Doverovog praška. Znači. taj službeni kemičar-analitičar dobije zadatak da izvrši analizu Doverovog praška. o svim tim načinima pričaju naše babe sjećajući se "dobrih starih vremena". ukusu i boji ne razlikuje od Doverovog praška. kao i kod drugih momčića. pošto se vratio.. i što znaju ti kemičari-analitičari? Da li vam je poznato kakvu obuku imaju ti stručnjaci na tako odgovornim mjestima. Pojedini jednostavni metodi razlikovanja materija takoñer su uključeni u te njemačke knjige. krivotvorina. A sada slušaj što je rekao moj ljubazni apotekar. "maminog sinčića". čija svijest još nije sazrela. prije nego što nastavim priču o apotekaru. 212 . iz kojih je on usvojio svoja znanja o "strukturi materije".. po završetku školovanja. a za to su mu potrebne upute koja su proizveli uglavnom "znanstvenici" iz Njemačke. moj dječače. rečeno je. I dobije ga da bi utvrdio da li je taj prašak. Dakle . uči na fakultetu da bi postao stručnjak u oblasti analitičke kemije. naravno. njega službeno imenuju na dužnost kemičara-analitičara. Oprostite. moj poštovani doktore. koji svaki diplomirani kemičar-analitičar mora imati pod rukom. od kada sam postao profesionalni doktor. ti suvremeni zakržljali nasljednici starih Grka imaju običaj. pa čak i u svakom srezu postoje zaposleni stručnjaci te vrste. i nekadašnji mamin sinčić uz pomoć mikroskopa utvrñuje ima li neka svinja trihinelu ili ne.

prisiljen sam da prekinem paše prijateljsko ćaskanje i pozabavim se realizacijom ovih bezbrojnih narudžbina.Pošto je Doverov prašak svima poznat. zato što svi za njega znaju i mnogi pričaju kako nema ničega boljeg protiv kašlja od njega. prema svim izvršenim testovima. nikada nećete naći nekoga tko bi zbog praška od pet kopejki napravio toliku zbrku. Isto je i s našim praškom: dovoljan je već sam naziv "Doverov prašak". jer je on jedini službeni kemičar-analitičar u gradu. zato što je Doverov prašak svuda poznat i smatra se odličnim sredstvom protiv kašlja." I formulu iz njemačkog farmaceutskog priručnika. već su plod ispitivanja.. naš novi ustroj je mnogo bolji od pravog.. a drugi zato što danas treba da ide na sud u vezi procesa protiv šofera optuženog da mu je oteo kćer. čak i u malim dozama. što je koga briga? Ako ćemo pošteno.. pripremljenog po receptu doktora Dovera. Jedan zato što se njegova vrla ljepša polovina danas sprema da podari Božjem svijetu još jedna usta. A s našim praškom mu se ništa slično ne može dogoditi. s namjerno malo promijenjenim izvjesnim ciframa. tu dozu praška. A vi dobro znate svojstva opijuma. Osim toga. vjerujte mi. naravno. počet će da osjeća nepodnošljive patnje. 213 . Zatim naš visokoobrazovani kemičar-analitičar uzima iz svog stola službeni memorandum i piše: «Prašak koji nam je predat na analizu. što ulazi u njegov ustroj. službeno lice i za njega je krajnje nepoželjno da stekne neprijatelje u sredini u kojoj živi. njegov organizam se ubrzo na njega navikava i ako jednom prestane da uzima opijum. Zar na svijetu postoji samo ta doza Doverovog praška na kojoj je on izvršio analizu? Pa. niti drugih materija štetnih za organizam. zato što u njemu nema opijuma. prema Doverovoj formuli. nalazi na tom spisku. jest Doverov prašak. Analiza je pokazala da se on sastoji iz. a. ja već trideset godina pripremam ove praškove prema našem "receptu" i. i naš vrli kemičaranalitičar osjeća savršeno spokojstvo zato što nitko ne zna da on analizu nije ni obavio. te on prekide svoj govor i reče mi: Oprostite.. svaki prolaznik na ulici treba da vikne od sveg srca: "Živjela nova formula Doverovog praška!" On je bio spreman da govori dalje. zaključio sam da nijedno sredstvo. A takva vjera se kod čovjeka javlja jedino onda kada je lijek vrlo poznat i kada svi govore kako on odlično pomaže protiv ove ili one bolesti. U svakom slučaju. Sve što se traži od moga lijeka .jest da ga smatraju efikasnim. pošto je tokom svih ovih godina kroz moje ruke prošlo mnogo lijekova. jedan od sastojka praška jest opijum. koju je podvrgao analizi. Ispisani memorandum šalje onome tko je poslao Doverov prašak. A ne može ni biti nikakvih nesporazuma. on se. On to radi prije svega zato da bi svi znali kako mu rezultati analize nisu pali s neba. kao "gradski kemičar". pa ipak. ali u tom trenutku dečko iz apoteke donese čitavu gomilu recepata. prodajem ih. Ukratko. Pa čak i kada bi neki od naših prašaka uzeo da analizira prvoklasni kemičar-analitičar iz nekog drugog grada. poštovani moj doktore. iskreno rečeno. Na primjer.. dragi moj doktore. makar zato što ne sadrži materiju koja je po organizam štetna. poznato suvremenoj medicini ne može biti korisno ako se u njega ne vjeruje. oba moja pomoćnika su danas odsutna. on je morao da uništi. povećanim ili smanjenim. Osim toga.. Ukoliko ga čovjek koristi dovoljno često. tokom svih tih godina nijednom nije bilo nesporazuma povodom tog našeg Doverovog praška. zato što je on. Nažalost. prepisuje na memorandum. A kako je on pripremljen. poštovani doktore. nema razloga za uzbunu. drugo.

.. kako bi se u toj značajnoj zemlji istakle zasluge nekih ljudi.u izvjesnoj mjeri korisna za planetarna tijela suvremenih tricentričnih bića. ovakvo pravilo: da se na etiketama s lijekom koji sadrži toksične materije nalazi ono što oni nazivaju "mrtvačka glava" .jest materija. čak. za bića s normalnim Umom utvrñeno je. prave na isti način kao i prašak doktora Dovera. I treća materija. moj dječače. Osim toga. barem ćeš znati da. ti vrli profesionalci unose u njih dodatke koji mijenjaju boju. koje je nedavno smišljeno za označavanje zemaljskih liječnika. Druga materija naziva se "ricinusovo ulje". zato što ti ljubazni stručnjaci mogu da dodaju u lijek i nešto što bi za tvoje planetarno tijelo bilo otrovno . Po mom mišljenju. starino. Ako se zaista nañeš meñu tim svojim ljubimcima. koji ponekad pokazuje blagotvorno djelovanje . poče da priča. samo tri. naravno slučajno.Ali.razumije se greškom. bez obzira na to što je neusporedivo normalniji od njih i što je njegov Um po svojim osobinama daleko iznad njihovog. Treba naglasiti da ih je taj pronalazak čak i više nego drugi faktori kojima je dodavan.tako da uvijek mogu da razlikuju te otrovne lijekove od običnih medikamenata. kako se dogodilo sve ono što te je potom natjeralo da nekoliko godina gunñaš i sikćeš kao nekakva baba. koja je došla iz dubina vjekova. idiotskom položaju. koje se zovu apoteke. opet imitirajući stil i čak Belzebubovu intonaciju. jednom na toj planeti našao u vrlo neprijatnom i. . točnije. a i to samo ponekad . s nepromjenljivom upornošću vodio u zabludu i iz godine u godinu pretvarao njihovo. Svoja znanja o "ricinusovom ulju" Egipćani su dobili od Atlantiñana koji su pripadali učenom Društvu Akladansa. Kako bi unaprijed pripremljene miksture izgledale točno onako kako treba. bit će mnogo bolje ako nam o tome on sam ispriča. Belzebub se okrete Ahunu i reče mu: . A sada. savjetujem ti da budeš krajnje oprezan sa ljekarijama te vrste. aktivni elementi materije koju su prvi žitelji Maralplesija dobili od zrna maka i koje su oni prvi nazvali "opijum".Ispričaj nam. Pamti da su meñu tisućama poznatih medikamenata koje propisuju liječnici. izdvaja se iz kininovog drveta. uzimajući rastvor iz zajedničkog burenceta i prašak iz tegle. Bez obzira na to što sam rekao. Zbog te riječi "doktor" se čak i naš Ahun. a u podne realiziraju sve napisane recepte. te ljekarije se u zvaničnim ustanovama. ukus i miris. dosta o tome. ljekovita svojstva ricinusovog ulja i danas se koriste. iako liječnici u svojim receptima navode doze materija s mudrim nazivima. Ponekad se čak dogaña da rano ujutro ti dobri apotekari pripreme čitavo burence nekog rastvora i veliku teglu nekakvog praška. S tim riječima. Stari Egipćani su ga koristili prije tisuću godina za balzamiranje svojih mumija. Tada Ahun. Ono je takoñer smišljeno u Njemačkoj. ali uskoro se taj pronalazak proširio po čitavoj planeti i postao uobičajen način obraćanja prema svim suvremenim liječnicima. i bez toga oslabljeno mišljenje u nešto "pihtijasto". Jedan od tih medikamenata. oni su takoñer zapazili da ono ima ljekovit efekt. slušaj ovo što ću ti ispričati o zvanju "doktor". što ulaze u ustroj nekoga lijeka.Taj nesretni nesporazum se dogodio ovako: 214 .

već samo "doktor filozofije". ona se već osjećala nešto bolje. kako bih prekratio dosadne njemačke večeri. Pasivna polovina toga para bila je. potrčao sam upravo u pravcu njegove kuće. sljedeći veliki sveopći. bila vrlo originalna. Dogodilo se da sam se ja upoznao s tim mladim parom u kući nekih mojih prijatelja. "u drugom stanju". uključujući i sve koji su mu bliski. doći ovamo. uspio je da mi objasni da na veliku žalost on nije «doktor medicine". kako su Njegova milost izvoljeli kazati. ona je instinktivno počela da lupa o zid. ali mi je naredila da požurim po doktora. U hotelu gdje smo odsjeli. ispostavilo se da on ruča i njegova služavka me zamoli da sačekam nekoliko minuta u primaćoj sobi. odlazio i bez poziva. uz ručak. ali ne mogu da kažem da sam čekao spokojno. u sobi pored moje ili. Da. Odmah istrčah i vidjeh da muža nema. kako oni kažu. i poslije toga oni su me često pozivali u svoju sobu. gubeći svijest. Ona izañe. imali smo priliku da se nañemo u prijestolnici tih Nijemaca koji su. U tom momentu osjećao sam se kao da po drugi put čujem kako Predvječni osuñuje Njegovu Milost na vječno progonstvo. Najzad se pojavi doktor. već pri samom njegovom kraju. Naravno. toliko dragim studentima njemačkih fakulteta. smislili tu "prokletu" riječ "doktor". uzgred. koja mu krasi vrata. «apartmanu". te pozvonih na zvonce. Tako sam ja sjedio u primaćoj sobi i čekao. i mene. univerzalni i drevni proces produžetka roda ili. kako oni kažu. dragi Hasejne! Napustio sam primaću sobu toga doktora i opet se našao naulici u jednako teškom položaju u kome sam i prije bio. on je upravo toga dana morao poslom da otputuje. kako bi rekli tvoji ljubimci. kao što rekoh. čak i za pojmove te unikalne planete." I tek kada on doñe k sebi od napada histeričnog smijeha. Prošlo je skoro dvadeset minuta i ja više ne izdržah. "na šalicu čaja".Za vrijeme našeg šestog boravka na planeti Zemlji. a ponekad sam. Ali. Kada se pojavila služavka zamolih je da izvijesti doktora o mom prisustvu i da mu kaže da vrlo žurim i da ne mogu više čekati. zato što sam vrlo brinuo o stanju svoje susjede. Prošlo je još pet minuta. dakle. Kada sam ušao. Njegova profesija je. i oni su došli u prijestolnicu na neodreñeno vrijeme iz razloga vezanih za profesiju aktivne polovine toga mladog para i. Ugledah taksi i uletjeh u njega upitavši samoga sebe: "Gdje sada da idem?" 215 . s prijateljima popio previše krigli njemačkog piva. Sjedio sam "kao na iglama". Jednom začuh nervozno kucanje o zid svoje sobe. čim s gostima završi ručak. Ja mu žurno objasnih zašto sam došao. a njegovoj mladoj ženi je bilo loše i. Uvaženi doktor se nikako nije pojavljivao. nedavno su se uzeli i smatrani su "mladencima". On je u svojoj zemlji bio poznat kao jedan od najboljih stručnjaka za ukrašavanje lica svojih klijenata "ožiljcima". bilo je dvoje prijatnih putnika koji su tek nešto prije toga proslavili tajnu svoga stupanja u savez aktivnih i pasivnih. jurnuo sam van i odmah pomislio: "A gdje sada da idem?" Iznenada se sjetih da nedaleko od našeg hotela živi netko koga svi zovu «doktor" i ta titula je čak ugravirana pored njegovog imena na tablici. Ja u sebi pomislih: "Očigledno je da je ovaj doktor. Kao i ja. objasnivši mi da će doktor. ali na moje zaprepaštenje on poče grohotom da se smije. odsjeli su u istom hotelu kao i mi. kako oni kažu. Čekala je svog "prvenca". čak.

Najzad. zato što nisam poznavao nijednog drugog doktora. Ali. a druge da nam smetaju da živimo. on je čuo kako su oni spomenuli naziv restorana kuda su krenuli i dade mi njegovu adresu. Iako je taj restoran bio daleko. ja zamolih taksistu da me tamo odveze. Vrlo sam zahvalan tome šefu sale. Zaista. moja sirota susjeda je već proizvela na svijet svoga "prvenca". već doktor prava. uspevši da nekako umota djetešce bez tuñe pomoći. naravno. često primjećivao čovjeka koga su svi zvali "doktorom". i čvrsto je spavala poslije muka i patnje. on je bio kod kuće i bio je toliko dobar da je pristao da odmah poñe sa mnom. ali da je upravo otišao zajedno sa svojim poznanicima. dječaka. reče mi da je taj doktor. poslije pola sata stigosmo do restorana i ja uskoro pronañoh doktora. Konobar. Najzad mi pade na pamet da se obratim šefu sale i da mu točno kažem što tražim. on ne samo da mi je objasnio što treba da radim. I opet se pokazalo da on nije doktor. bio tu. koji me je poznavao." 216 . što bi se reklo. moram da ti navedem jednu izreku visokouvaženog Nasradina Hodže.Sjetih se da sam u kafeu. pred naš dolazak. sve se urotilo "protiv mene". koje je morala da preživi sama. jedne da nam pomažu da umremo. Kako bi ti lakše shvatio značaj suvremenih zemaljskih liječnika. On o njima kaže ovo: "Za naše grijehe Bog nam je poslao dvije vrste liječnika. Srećom. već me je odveo kod jednog liječnika koji se zove "akušer". gdje sam ponekad svraćao. Zamolih vozača da požuri u taj kave.

kako oni kažu.i to se mora posebno naglasiti . 217 .nastavi Belzebub . sve neobične manifestacije. nisu posjedovali specifičnu psihičku osobinu koja bi omogućavala da budu dovedeni u takozvano "stanje hipnoze". postižući svoj osobni cilj.Dakle . Ta neobična psihička osobina pojavila se ubrzo poslije propasti Atlantide i fiksirana je u svakome od njih kada se njihov "zoostat". ne znajući ništa o "zakonu tipova". Osim toga. samo tricentričnim bićima koja borave na Zemlji i. odabrao sam ovu profesiju zato da bih. u čitavom našem Velikom Svemiru ne bi postojao čak ni sam pojam "hipnoze". a pošto oni izazivaju veliko povjerenje i posjeduju autoritet. Ali. imao mogućnost da pružam pravu medicinsku pomoć nekima od tih nesretnika. protječe pod utjecajem hipnoze.za vrijeme tog šestog i posljednjeg putovanja na planetu Zemlju. možda ćeš razumjeti skoro polovinu razloga zbog kojih je psiha tvojih ljubimaca na planeti Zemlji na kraju krajeva postala tako unikalna. njihov nastanak i postojanje prema principu "itoklanotc" dovelo ih je do osobine da brzo zaboravljaju ono što usvoje. kao i druga tricentrična bića Svemira. funkcioniranje načela svojstvenog živoj svijesti. što tim profesionalcima pruža mogućnost da prodru. moj dječače. Psihička sklonost dovoñenja u stanje hipnoze svojstvena je. obične ljude navode na iskrenost. s jedne strane. uslijed nedostatka normalnog samousavršavanja oni lišeni takozvanog "širokog vidokruga". Prije svega. od kada su je. primijetili u sebi . odnedavno meñu ljudima svih klasa i na svim kontinentima . Zaista sam to i postao.postoji potreba za takvim liječnicima.i to sve više i više . odnedavno odomaćene u njihovom svakodnevnom životu. čitavim svojim bićem. I oni nisu primijetili ili. Postao sam jedan od tih profesionalaca prije svega zato što tokom posljednjih vjekova jedino oni imaju pristup svim "klasama" ili "kastama". kada su rezultati te osobine počeli "ubrzano da se koncentriraju". postale su toliko realne da su oni to vrlo jasno i nepovratno osjetili čak i svojom kratkom pameću. a s druge strane. Takva mogućnost se pojavila uslijed kombinacije odreñenih osobnosti koje proističu iz disharmonije funkcioniranja njihovog organizma. kako bi oni rekli.sastoji se u sljedećem: iako tokom posljednjih dvadeset vjekova skoro cjelokupno budno stanje tricentričnih bića koja te toliko interesira. zato što su. to su pripisivali osobitim karakternim crtama te ličnosti. oni su naziv «hipnotičko" dali samo onoj osobini tokom koje taj osobit proces kod njih protječe s pojačanom brzinom i daje vrlo izrazite rezultate. o kojima sam ti pričao. ali nisam bio kao većina . njihove vlastite i tuñe. kao što sam ti već rekao. Naravno. može se reći da. nisu ih iznenadili neobični rezultati te osobine. najzad. prvu oni naprosto zovu "svijest". Ukoliko su neki od njih čak i imali prilike da primijete nešto nelogično kod sebe ili kod drugih.«podsvijest". kada njih ne bi bilo.ja sam odabrao profesiju "doktorhipnotizer". tj. moram da ti kažem da tvoji ljubimci. odlučio sam da se nastanim na njoj na duže vrijeme i da postanem profesionalni doktor. Treba reći da sam već izvršio mnogobrojne oglede u toj specijalnoj oblasti i radi objašnjenja nekih individualnih finesa psihe tvojih ljubimaca morao sam da potrošim ogromno vrijeme na upoznavanje s metodama te grane medicine. podijelio i postepeno kod njih formirao dvije potpuno različite forme svijesti koje jedna s drugom nemaju ništa zajedničko.Poglavlje 32 HIPNOTIZAM . a drugu. u njihov "unutrašnji svijet". ono što ću ti sada objasniti. Ako pokušaš da zamisliš jasno. Najvažnije .

usmeno i pismeno.a ima ih na tisuće . suvremeni znanstvenici su u punoj mjeri pokazali svoju sposobnost za hajku. postepeno je počela da pada u zaborav. i oni kritiziraju Mesmera. I tek mnogo vjekova kasnije pojavili su se znači njenog preporoda. bila vrlo raširena i zahvaćala čitavu planetu. za razliku od svojih suvremenika. još donedavno. krčeći sebi put kroz nanose svakojakog otpada. koji je na osnovu razmišljanja i upornog rada došao do mogućnosti liječenja užasne bolesti koja je. zahvaljujući naučnicima "nove formacije". kod tebe sada počinje kristalizacija podataka koji će stvoriti "nepokolebljivo uvjerenje" da. "znanstvenici nove formacije" pokazali su prema njemu jednu osobinu koja im je svojstvena.počinju od toga da je Mesmer imao dugačke prste i bio varalica. ta najvažnija grana njihove znanosti. I kada je taj Francuz obavio praktične eksperimente radi objašnjenja pojedinosti svoga otkrića. prije nego što ću zauvijek napustiti tu planetu. skroman. naši "časni" i "veliki" znanstvenici razotkrili i spriječili ozbiljnu štetu. kada je u cilju razjašnjavanja nekih detalja počeo da vrši praktične eksperimente. i pri tome primijenio originalnu metodu. Ali. šireći o njemu svakojake izmišljotine u cilju da ga diskreditiraju. Ovoga puta žrtva je bio čestit i skroman znanstvenik iz Francuske. Na primjer. Ali kasnije. sve današnje knjige u kojima se govori o hipnozi . Ta osobina zemaljskih "znanstvenika nove formacije" zove se "hajka". Ta užasna bolest zove se "rak". moj dječače. očigledno je na osnovu svojih ogleda razotkrio dvoličnost svijesti sebi sličnih. Hajka na jadnog Mesmera bila je toliko efikasna da je trajala skoro dva vijeka. ali su ga. Nastavljajući svoja istraživanja i neprestano razmišljajući o njima. izložili sustavnom gonjenju. kao što je uobičajeno. tobože. tj.tricentričnim bićima te zlosretne planete 218 . da ga nisu proganjali mogao da preporodi tu jedinu i svima potrebnu nauku.Tu abnormalnu osobinu njihove psihe prvi put je izučio znanstvenik grada Goba u Zemlji Maralplesi. Nije na odmet naglasiti da se isto ono što se nekada dogodilo tom Mesmeru. na osnovu tih istraživanja se čak pojavila ozbiljna i pomno razrañena grana njihove znanosti koja se proširila po čitavoj planeti pod nazivom "znanost o nehotičnim manifestacijama osobnosti". Možda. Pošto čestiti austrougarski znanstvenik nije vršio svoje oglede onako kako su to radili ostali "znanstvenici nove formacije". on se vrlo približio razumijevanju toga fenomena. koja je još bila relativno normalna. kada je prošao još jedan ciklus njihovog "periodičnog procesa uzajamnog uništenja". njega su. da je bio pravi pravcati šarlatan. i najzad je sasvim nestala. i kada su oni objavljeni. Ali kasnije. Evo kako se to dogodilo. prenoseći se s generacije na generaciju zemaljskih znanstvenika. kao i sva njihova najbolja dostignuća. zbog toga što je u to vrijeme većina znanstvenika već postala ono što se može nazvati "naučnicima nove formacije". koji se rodio u Austrougarskoj. koji bi. Znanstvenik po imenu Mesmer. Postupajući na taj način oni blate skromnog znanstvenika svoje planete. s ukorijenjenom sklonošću za organiziranje hajki protiv bilo kojeg njihovog kolege koji se ne slaže s onim što su odredili anomalni uvjeti svakodnevnog života . opet ponovilo. taj preporod se odvijao s velikim teškoćama. uz čiju pomoć je moguće spasti se od posljedica osobina izazvanih organom kundabufera. Većina suvremenih znanstvenika te čudesne planete pravi su "idioti na kvadrat". To ga je potreslo i on se potpuno posvetio problemu koji ga je toliko zainteresirao.

osobina "dovoñenja u stanje hipnoze". prije svega. Zahvaljujući njoj. gdje borave tricentrična bića. podstičući želju njihovih stanovnika za samousavršavanjem. Velika Priroda se tome postepeno prilagodila. nedavno je fiksirana u prirodi tvojih ljubimaca i sastoji se u tome da funkcioniranje njihovih "zoostata" ili. A sve kozmičke istine postale su na tim planetima poznate svima zato što su svi oni. u njima formirano "biosistemsko biološko stanje". tvojim ljubimcima po dostizanju odreñenog uzrasta počinju da djeluju dva različita sustava ili. imao sam prilike da saznam kakve je nade on polagao u tu osobinu. Svetog Po mirenja. svaki od različitih "krugova krvotoka" pobuñuje funkcioniranje jedne od dvije svijesti: i. "težište krvnog tlaka" u njihovom organizmu se u budnom stanju nalazi u jednom od dva dijela zajedničkog sustava krvotoka. Prema tome. a za vrijeme pasivnog stanja (sna) . njihovog "oduhovljenog dijela". prelazi u takvo funkcioniranje njihove "cjeline". Sveti "antkuano" može se manifestirati jedino na onim planetima na kojima kozmičke istine postaju svima poznate. stečen prilikom usvajanja velikih kozmičkih istina. dva «kruga krvotoka". Razlika izmeñu ta dva nezavisna sustava krvotoka u njihovom organizmu zavisi od takozvane "tempodavlakšernijanske cirkulacije" ili. dok drugi proističe iz onih nenormalnih uvjeta života običnih bića. malo po malo. vjerojatno nije poznat kozmički proces "antkuano". kako ih oni sami nazivaju. intenzivno funkcioniranje bilo koje od tih svijesti pojačava krug "krvotoka" koji joj odgovara.u drugom njegovom djelu. u. Počevši od tog uzrasta. tj. svojstvene prirodi tvojih ljubimaca. on se odigrava jedino tamo gdje postoje osobna velika djela i namjerno stradanje. tj. moj dječače. dok njihovo planetarno tijelo ostaje u budnom stanju. evo u čemu: čim im se rode djeca. drugim riječima. Tebi. moj dječače. Sveti "antkuano" jest proces usavršavanja Objektivnog Uma. mora u njima da se kristalizira u faktore za nastanak onoga što se naziva "životnom voljom". kako bi oni sami rekli. moraš. dvije nezavisne svijesti. I. kojima su uslijed svjesnih napora te istine postale dostupne. Jedna od tih činjenica izražava se u njihovoj prirodi zahvaljujući kozmičkom zakonu "samoprilagoñavanja" Prirode. koja je obično u potpunosti svojstvena pasivnom stanju ili "snu". zbog toga da bi i ona odgovarala nenormalnim uvjetima 219 . podijelili ta svoja znanja s drugima i tako su.nije više svojstvena sveta osobina "antkuano". prema izrazu njihove suvremene "medicine". o kojoj je govorio još Veliki Sveti Ašjata Šimaš. zahvaljujući njihovoj anomalnoj egzistenciji. koje su oni sami stvorili i o kojima sam često govorio. Zahvaljujući tom svetom procesu. one postale poznate svima na tim planetima. koji je namjerno ostvario naš Svevideći Zajednički Predvječni Otac. Prva činjenica sastoji se u sljedećem: od vremena kada je. na svim planetima našega Velikog Svemira. Druga činjenica koja proističe iz nenormalnih uvjeta egzistencije tvojih ljubimaca sastoji se. po pravilu. od "stupnjeva punjenja krvnih sudova". koji se tokom vremena odigrava sam od sebe. saznati dvije činjenice. kod tricentričnih stanovnika tih planeta. Dok sam izučavao njegova djela. Da bi lakše zamislio i shvatio rezultate koji proističu iz te nevjerojatne psihičke osobine. sav višak treće svete sile. naprotiv. bilo je predviñeno da tokom djelovanja fundamentalnog svetog kozmičkog zakona Triamazikamno u njihovoj prirodi.

kako ih oni zovu . to se nikako ne odražava na nasljedno funkcioniranje njihovog planetarnog tijela ili na njihov dodir s Objektivnim Umom. sami ili pod utjecajem "roditelja" ili «učitelja". razvijaju se nezavisno od namjera odraslih iz njihovog okruženja. tj. oni ih u svojoj naivnosti smatraju naprosto refleksima svojih. a takoñer. svete mogućnosti. Jedino zbog takvog ponašanja prema djeci . i taj štetni utjecaj na osobnu djecu oni nazivaju "obrazovanjem".štetnog u objektivnom smislu. prije ili kasnije. nedostaju.svijesti koju su oni morali imati od samog početka pripreme za život odraslih ljudi. kada netko od njih dostigne zrelost. Ti sudovi i zaključci nemaju ništa zajedničko s istinskim suštinama i impulsima. A sve što neizbježno primaju posredstvom svojih šest «skeralitsionika" ili. Jedino zahvaljujući toj činjenici tvoji ljubimci. na sve moguće načine trude da u njihovim "logiknestarijanskim lokalizacijama" fiksiraju što je moguće više utisaka koji potiču isključivo od umjetnih percepcija koje su rezultat njihovog nenormalnog života. počinju da primaju i fiksiraju isključivo one utiske na kojima se baziraju impulsi koji su adekvatni nenormalno nastalim okolnostima njihovog okruženja. posebno u naše vrijeme. izdvaja se i ostaje tokom čitavog njihovog života u fazi začeća. ostajući izolirani. subjektivnim predstavama . i koji im uvjeti. neophodni za procvat istinskog Uma. bića koja treba da ih pripremaju za odgovornu egzistenciju. prema njihovim osobnim naivnim. funkcionirajući nezavisno. prema njihovoj terminologiji. niti sa onim fundamentalnim kozmičkim fenomenima. oni se namjerno. za što je predodreñeno sve što postoji u Svemiru. koje je u njih usadila Velika Priroda radi istinske svijesti . To se dogaña upravo zato što oni u svom djetinjstvu. ispostavlja se da je u stanju da donosi jedino čisto subjektivne sudove i zaključke. i odlaze u "podsvijest". Sve to. kao i njihovih vlastitih postupaka. oni smatraju da postoji pet takvih organa čula . postepeno postaju dominanta u njihovoj prirodi. dok se pripremaju za život odraslih ljudi. kako se uslijed toga njihova "lažna svijest" lokalizira i počinje djelovati nezavisno. Sveobuhvatnost tih umjetnih opažaja kao da kod djece postepeno slabi i počinje autonomno da funkcionira. usporedo s osobinama koje su im svojstvene radi stvaranja istinskih svetih suštinskih impulsa Vjere. moraju služiti kao materijal samo za usporedno mišljenje njihove realne svijesti. od kojih se ta lokalizacija formira."životnih instinkta".sve ono sveto što je Velika Priroda usadila u njih radi formiranja istinske svijesti. koji postoje u njihovom organizmu specijalno radi dobivanja informacija izvana . Nade. stečeni namjerno ili slučajno. ali svuda i uvijek pomažu da nove generacije koje odrastaju opažaju samo ono što je anomalno i umjetno. Za šire razumijevanje ovog svojevrsnog "psihičkog stanja" tvojih ljubimaca. koju oni moraju posjedovati. čak i ne slute koliko je potrebno da svoje hvaljeno obrazovanje makar usklade s podsviješću svojih potomaka.koji ih okružuju. čak i danas. kod njih dovodi do prevladavanja takve. I tu potpunost umjetnih opažaja. osim logičkog razvoja. u izvjesnoj mjeri nezavisno od funkcioniranja njihovih planetarnih tijela. svojstvenim umu svakog tricentričnog bića. ali prepunog "dobrih namjera". Iako ta "lokalizacija" nesvjesno usvojenih utisaka postoji u njima i oni su svjesni njenog utjecaja. preko kojih se uspostavljaju veze izmeñu svih tricentričnih bića našega Velikog Svemira radi kolektivnog ispunjenja općeg univerzalnog funkcioniranja. umjetni formirane "svijesti". I tada. oni sada zbog svoje naivnosti smatraju realnom «sviješću". 220 . moram da ti ispričam kako oni odrastaju. I već samo zbog toga.uzgred. i kada ona slučajno postigne neke rezultate.ti podaci se postepeno izdvajaju u njihovoj prirodi i. koji nastaju u njima. "organa čula". Svi ti utisci. koji su po njihovom mišljenju potpuno beznačajni. Ljubavi i Savjesti .lokaliziraju se i.

tako i "životni magnetizam" hrani i usavršava njegovo astralno tijelo.Sve njihove duhovne osnove potpuno su usmjerene na njihovu pravu svijest. koje oni nazivaju "dušom". dospijevaju u njega sa "prvom nasušnom hranom". u kome živi tricentrično biće o kome je riječ. i djelovanje te ideje usmjeri u deharmonizirani dio planetarnog tijela. "Savjesti". Supstance. Za vrijeme tikliamiške civilizacije. "Ljubavi". Ako se u to vrijeme na neki način potpomogne kristalizacija podataka. moj dječače. smatram da je neophodno. dajući na taj način mogućnost svetim načelima njihove istinske svijesti da za vrijeme budnog stanja slobodno funkcioniraju u njihovom planetarnom tijelu. predviñene za postojanje i usavršavanje astralnog ili kesdžanog tijela. zahvaljujući kojima rastu i usavršavaju se tri nezavisna oduhovljena dijela u prirodi nekih tvojih ljubimaca. da ti detaljnije ispričam o kozmičkoj supstanci pod nazivom "životni magnetizam". kao što sam obećao. tek kada ti. uvijek se nada u svemu što je nedavno opaženo. uskoro su razotkrili i shvatili kako da to postignu pomoću takozvanog "životnog hanbledzojna". uvijek voli. moj dječače. tj. Dakle. Supstance krvi. u organizmu tvojih ljubimaca. koju oni nazivaju "podsviješću". koji u oblasti lokalizacije rañaju ideju suprotnu onoj koja je tamo već fiksirana. Treba da znaš da svojstvo jedne tako složene supstance kao što je krv. koji se skoro svuda naziva svetim "aesalkadonom" i koji služi najuzvišenijem djelu bića. i ona uvijek vjeruje. nastaju prilikom preobražaja materije odreñene planete na kojoj se to biće pojavilo i živi. onda će u njemu doći do brže promjene cirkulacije krvi. jedino putem procesa koji se naziva "aesiriuturasijanskim sozercanjem". dospijevaju u organizam prilikom rañanja. to jest kozmičke supstance. potrebne za planetarno tijelo nekog bića. potrebnih za "više tijelo" (nadtjelesnu suštinu). s onim što tvoji ljubimci naprosto nazivaju «hranom". Krv u organizmu tricentričnog bića može se sastojati iz tri supstance koje nastaju prilikom transformacije tri meñusobno nezavisna "kozmička izvora stvaranja". potiče iz neposrednih emanacija Najsvetijeg Sunčanog Apsoluta. već je u njoj jedino sadržana mogućnost preporoda svetih životnih principa . pošto ona ne vlada "logičkim mišljenjem" radi usporedbe i kritike. predodreñene da služe astralnom tijelu. A sada. do krv "kesdžanog" ili "astralnog" tijela. nastojeći da jedan drugoga dobrovoljno uvuku u to specifično stanje. Ona nije ništa drugo. Najzad. kao i kod svih tricentričnih bića. nazvanom "duša". kao što cjelina kozmičkih supstanci pod nazivom "krv" služi za ishranu i obnavljanje planetarnog tijela živog stvorenja. u cjelini zavisi od broja životnih načela koja su kod njih već potpuno formirana. pokazalo se da je prilikom promjene tempa njihovog krvotoka. Bit ćeš u stanju da razlikuješ sve ove kozmičke supstance. A što se tiče svetih kozmičkih supstanci. kao i kroz ono što se naziva «porama" na koži. radi razumijevanja i objašnjenja onoga što slijedi. koji je sada "gospodar njihove prirode". Supstance krvi. koje se u svojoj cjelokupnosti nazivaju "hanbledzojn". dobivaju se prilikom transformacije elemenata drugih planeta onog istog Sunčevog sustava. moguće privremeno zaustaviti aktivnost oblasti lokalizacije lažne svijesti. kada su znanstvenici zemlje Maralplesi prvi put otkrili tu mogućnost "kombiniranja" u svojoj općoj psihi. onaj dio krvi. one se mogu usvojiti i adekvatno preobraziti na isti način kao i kod nas. Ali supstance. čijem su se razumijevanju vrlo približila tricentrična bića suvremene civilizacije i nazvala je "višim životnim magnetizmom". ispričam o fundamentalnim kozmičkim zakonima svemira i ureñenja 221 . što se u njihovoj prirodi dogaña prilikom svjesnog učešća tri nezavisna oduhovljena dijela. "Nade"."Vjere". a prema tome. koju je Priroda predodredila za služenje planetarnom tijelu.

a zahvaljujući i drugim slučajnim faktorima tokom njihovih potonjih evolucijskih i involucijskih preobražaja u nove kristalizacije svojstvene toj planeti. "španjolska groznica". čije su uzimanje i dalje nastavlja. organizmi tricentričnih bića te planete usvajali su u suglasnosti s odreñenim uvjetima koji su kod njih već postojali. A sada. 222 . čak i prije potpunog završetka tih transformacija. druga nasušna hrana je preobražavana normalno i sve osnovne elemente koji je čine. i višak nekog elementa u hrani. Suština je u tome da se te odreñene kozmičke kristalizacije. šireći se u atmosferi počele da se koncentriraju u nekim njenim slojevima i s vremena na vrijeme prodiru u tvoje ljubimce u skladu ne samo s vanjskim uvjetima sredine. I od tada su u prirodi većine ljudi. zbog nenormalne egzistencije. ne sreću sa "supstratom" koji odgovara zahtjevima fundamentalnog procesa "džartkloma". tako i one koji su u tu atmosferu dospijevali s drugih planeta istog sunčanog sustava. kao što sam već rekao. i oni primali "fulasnitamnijansku egzistenciju". ne bi li objasnili njezino porijeklo. a koje je Velika Priroda. kada su. o čijem sam ti uzroku ispričao. već i s unutrašnjim stanjem njihovog organizma koje. pošto im nisu bile potrebne za njihove svjesne ciljeve. formirane u drugim kozmičkim tvorevinama i unošene neprestano u atmosferu drugih planeta. specifičnu bolest. predvidjela za preobražaj u supstancu za formiranje i usavršavanje kesdžanog ili astralnog tijela. I. kada je. koje čine njen najvažniji dio. koje u njih dospijevaju kao u instrument prirodno predodreñen za preobražaj kozmičkih supstanci potrebnih za služenje ciljevima Najvećeg Općekozmičkog Trogoautoegokrata. pošto su tvoji ljubimci izgubili sposobnost da žive prema fulasnitamnijanskom principu. prema stupnju asimilacije. upuštajući se u svakojaka mudrovanja. koju oni usvajaju automatski. I zato su te supstance. da bih što bolje osvijetlio predmet našeg sadašnjeg razgovora. karakteristične za tu novu. kao i kod nas. Što se tiče druge vrste nasušne hrane. i suvremeni ljudi joj takoñer daju različite nazive. automatski je predavan. "prehlada". u razna vremena i na raznim mjestima planete. neki njeni elementi još služe samo kao pomoćno sredstvo za preobražaj prve nasušne hrane i izbacivanje neiskorištenih materija iz planetarnog tijela. one na planetarna tijela vrše utjecaje. Ovdje je umjesno dodati da je ta bolest. i dr. poput drugih tricentričnih bića našega Velikog Svemira. čak i sada. nazivana na različite načine. pošto se te kozmičke kristalizacije. kako one koji su nastali prilikom preobražaja materija njihove vlastite planete. te odreñene kristalizacije druge duhovne hrane. prestale da služe ljudima u tom cilju. Velika Priroda je bila prinuñena da njihovu "fulasnitamnijansku egzistenciju" preobrazi u egzistenciju usklañenu s principom itoklanotc. u posljednje vrijeme počele da izazivaju kod tvojih ljubimaca još jednu novu bolest koja na njih djeluje vrlo štetno. Ali kasnije. drugim bićima iz njegovog okruženja. po pravilu. moj dječače.svijeta. vratimo se osobitostima psihičkih svojstava tvojih ljubimaca i tome kako sam ih ja koristio u vrijeme dok sam. postepeno. koji nije iskoristilo konkretno biće. "tropska groznica". svjesno ili nesvjesno. Prije svega. koja te je privukla. bez obzira na to. potrebno je da nešto kažem o tome kako se u prirodi tvojih ljubimaca mijenja forma aktualizacije "druge nasušne hrane". bio "stručnjak za hipnozu". uglavnom zavisi od forme njihovih meñusobnih odnosa. nalazeći se meñu njima. Meñu mnogobrojnim nazivima te bolesti u širokoj upotrijebi su nazivi kao «gripa". poslije uništenja organa kundabufera. dostojnim nagrade. egzistencija većine ljudi postala neprirodna za većinu tricentričnih bića.

te će ti. Ali. A takvi tipovi Zemljana nikada ne mogu da otkriju ništa bitno novo. kako bi oni rekli. on se za pomoć obratio svom poznaniku. a zatim je počela da pokazuje točno do detalja sve ono što se dogaña meñu mladencima. upravo tada. i u pauzama izmeñu molitvi ona se usuñivala da pažljivo promatra lik svoga "dragana". a njegov sljedbenik Šarko . Jednog lijepog dana za vrijeme ispovijesti. biti zanimljivo da saznaš više pojedinosti o tom "oživljavanju". u stvarnosti uopće nije bilo tako. I za sljedeću ispovijed monahinja je taj portret donijela. "pikantne" činjenice.Iako je "hipnotizam" ili.tipične osobine "maminog sinčića". koja je sada svuda priznata. kao i da utvrdim što je razlog čitave te zbrke. kao i glasine o njoj. ona je već uspjela da postane jedan od dva važna faktora koji su doveli do još veće zbrke u pogledu njihove psihe. izvjesnom doktoru Bambiniju. da je taj osnivač Brejd imao bezuvjetne odlike haznamaske ličnosti. dva sata poslije početka njenog čudnog stanja došla k sebi. Nekakav talijanski opat po imenu Pedrini bio je. Ispostavilo se da je ta mlada "poslušnica" imala ljubavnika. Pošto opat nije mogao da riješi taj fenomen sam. Dok su zajedno razgledali uramljeni portret. što se kaže. i bez toga prilično zamršene. on se na sve moguće načine trudio da navede tu monahinju na otvorenost i to mu poñe za rukom. a naziva se "prva bračna noć". kako oni više vole da kažu. kada je monahinja. jesu izvjesne izuzetno osobine ili. Vidjevši to. zainteresiralo je opata Pedrinija i on postavi sebi cilj da sve to osobno provjeri. zainteresirao sam se za njihovu zvaničnu "nauku" i počevši od ozbiljnog izučavanja nekih važnih pitanja. Na ispovijesti. ali ram je zaista bio neobičan. Uzroci koji su potakli oživljavanje ove znanstvene oblasti. uspio sam kasnije da unesem nešto novo u tu oblast njihove znanosti. uzgred. a da ju je dalje razvijao francuski doktor Šarko. duhovnik u ženskom manastiru svoga grada. inkrustiran biserom i raznim kamenjem u boji. ona je priznala opatu Pedriniju da povremeno nimalo ne sumnja u to da se nalazi pod "ñavolskim utjecajem". Ona je najprije prebledela kao kreč. ona je često padala u nekakvo posebno stanje i u tom stanju se za svoju sredinu ponašala neobično. ta grana njihove «znanosti". nastala i službeno priznata tek nedavno. kao i do daljeg poremećaja funkcija njihovih planetarnih tijela. opat Pedrini osjeti još veću želju da shvati razlog tako neobičnog ponašanja. koji joj je poklonio svoj portret u raskošnom ramu. sve se dogodilo drugačije. te je on riješio da po svaku cijenu otkrije razlog tog neobičnog fenomena. njoj se činilo da se nalazi "u vlasti ñavola". 223 . Kako kaže predaje. U samom portretu nije bilo ničeg naročitog. Sve što je sama ispričala. U tom cilju. on je zamolio monahinju Jefrosiniju da sljedeći put donese uramljeni portret svoga ljubavnika. Iako suvremeni znanstvenici smatraju da je osnivač ove grane bio nekakav engleski profesor Brejd. Pošto sam postao profesionalni "doktor-hipnotizer". za vrijeme tih pauza. opat je odjednom primijetio da se s monahinjom dogaña nešto vrlo čudno. Kao što činjenice govore. po mom mišljenju. Monahinja po imenu Jefrosinija često je dolazila tome opatu na ispovijed. na primjer rezultata djelatnosti Najsvetijeg Ašjate Šimaša. Istražujući detaljno ovo pitanje. Sve to što je monahinja iskreno ispričala pobudilo je još veće opatovo zanimanje. ispostavilo se da ništa ne zna i da se uopće ne sjeća što joj se dogodilo. utvrdio sam.

naučili da utiske. Oni su tu metodu liječenja nazvali "hipnozom". kod njih su. dok sam živio na europskom kontinentu i njemu susjednim zemljama i ponovno obavljao praksu kao "stručnjak za hipnotizam". nastale su stotine "teorija". postali su poznati kao "liječnici-hipnotizeri". Kada bi ih obični ljudi čitali. koji su i bez toga zbunjeni. neki od njih su počeli da tu ljudima svojstvenu. kao i od svjetlucavih predmeta s kojima su slučajno bili vezani u prošlosti. ovaj se takoñer vrlo zainteresirao i oni se obojica posvetiše tome problemu. ne bi li na problem bacili više svjetlosti. kada je opat Pedrini detaljno o svemu ispričao doktoru Bambiniju. oni još uvijek nemaju odgovor. ludjeli bi od tih fantazija i pokušavajući da jedni druge uvuku u hipnotičko stanje. rañali su životne impulse. Da. ogledima i zaključcima dvojice Talijana proširili meñu "naučnicima nove formacije" mnogi od njih su se tim povodom upusti li u mudrovanja i kada su slučajno. ta dva faktora u njihovoj prirodi. i tome slično. Oni su kasnije primijetili da manifestovanje toga stanja varira kod različitih subjekata u zavisnosti od prethodnog životnog iskustva. I sve 224 . na pitanje zašto dolazi do tog stanja i kako se iz njega izlazi. što postoje pod imenima kao što su: "anoklinizam". kao što to obično biva. a liječnici koji su je prakticirali. bilo je djece nerazumnih roditelja. padaju u potpuno isto stanje kao i prvi subjekt tih ogleda. već i poremećaja normalnog funkcioniranja psihe mnogih od njih. Ta grana njihove suvremene znanosti bila je ne samo razlog nastanka nekoliko dodatnih štetnih odlika. pošto su slučajno pročitali te radove. Sve je to unijelo još veću pometnju u umove običnih tricentričnih stanovnika te zlosretne planete. čim su se podaci o promatranjima. koje se izražavaju pod maskom nekih novih učenja. nazvane "patrijarhalnošću" i "religioznošću". i tako dalje. kako oni kažu. a njihov broj i danas raste. moj dječače. To se dogodilo zato što su znanstvenici "nove formacije" napisali mnogo knjiga prepunih besmislenih teorija o problemu hipnoze. Ti bitni faktori koje su oni još do nedavno posjedovali. ili. koji su ipak tricentričnim bićima pomagali da makar malo liče na bića kakva bi trebalo da budu. Ipak. specifičnu osobinu koriste u medicinske svrhe. skoro polovina mojih pacijenata bolovala uslijed ove naširoko rasprostranjene štetne znanosti. kako su oni govorili "seansi". Sve ćeš ovo vrlo dobro shvatiti kada ti ispričam da je. te su došli do zaključka: skoro sva tricentrična bića izražene seksualnosti. "darvinizam". vrlo brzo prevedu u novu formu. muškaraca u vlasti. koji se zvao "perzijski tirkiz". Meñu pacijentima je bilo žena čiji su muževi. i napisane su tisuće debelih tomova posvećenih tom problemu. "pod papučom" svojih ljubavnica. ako dugo gledaju u blještave i svjetlucave predmete odreñenog tipa. Oni su. primijetili su da ta monahinja u svoje osobito stanje pada tek pošto bi se njen pogled duže vremena zadržao na jednom od svjetlucavih šarenih kamenčića. "teozofija" i sličnima sa završetkom na "izam" i "ija"„ Uslijed toga. Oni jedino toj grani svoje znanosti duguju to što je psiha običnih tricentričnih bića te zlosretne planete dobila nekoliko novih formi takozvanih «suštinskih stremljenja". ubrzo bi postajali moji pacijenti. koji su ranije fiksirani u tom stanju. najprije izvršili izvjestan broj eksperimenata s monahinjom Jefrosinijom i poslije nekoliko takvih.Dakle. Od tog vremena. «antropozofija". Ta oblast znanosti je za njih možda još štetnija od fantastičnih pronalazaka drevnih ribara Helena i suvremenih Nijemaca. iščezla. koja je na njihovu veliku nesreću deharmonizirana do nivoa "alnokurijanske kakofonije". na kraju krajeva. htjeli da nametnu svoje egoističke želje svojim ženama.

jedna od njihovih glavnih zabava jest nastojanje da jedni druge dovedu u stanje hipnoze. koje im naročito ne pristaju. itd. kada ga u slučaju potrebe namjerno provociraju. na njoj je bio u procvatu nova štetna metoda djelovanja na ljudsku psihu. "roñendani". Ali tvoji današnji ljubimci. kao što sam već rekao. dok sam boravio na toj nesretnoj planeti. Nijedna od tih teorija nije na pitanje o prirodi hipnotizma davala odgovor koji bi makar u izvjesnoj mjeri odgovarao realnosti. čiji je efekt analogan onome koji se postiže putem one oblasti njihove znanosti koja se naziva «hipnotizam". opat Pedrini i doktor Bambini. proces nečijeg dovoñenja u stanje hipnoze počeli da tretiraju kao nešto sveto i obavljali su ga samo u hramovima pred svim parohijanima. Još je prava sreća što ne znaju .a nadajmo se da nikada neće ni saznati . kada se okupe kako bi proslavili obrede kao što su "vjenčanja". mogu biti uništene. Sasvim nedavno. Ta nova štetna metoda naziva se "psihoanaliza". oni ni njegove izuzetne manifestacije ne smatraju "svetim".. ne osjećaju ni najmanji "suštinski impuls kajanja" pri pomisli na tu osobinu.to zato što su ti "znanstvenici nove formacije" sklepali razne sulude teorije o nesretnom stanju hipnoze. Na primjer. kada su zapazili ovu osobitu psihičku osobinu i shvatili da uslijed njenog djelovanja neke druge osobine.neku drugu metodu osim one koju su slučajno otkrila dvojica Talijana. oni su čak i sam taj proces i njegove slučajno dobivene rezultate pretvorili u sredstvo za prijatno "golicanje" onih čula koja su kod njih fiksirana zbog djelovanja organa kundabufera. Moraš dobro da zapamtiš da su ljudi iz perioda tikliamiške civilizacije. a to je da uporno piljenje u neki svjetlucavi predmet. neke od njih može dovesti u vrlo izraženo stanje hipnoze. naprotiv. 225 . «krštenja".

Podvlačim da se impuls ljubavi prema bližnjem. koji sam odmah uveo u praksu. Kako bih nekoga doveo u to stanje u početku sam pribjegavao istim onim postupcima koje su u tom cilju koristili predstavnici tikliamiške civilizacije. kako oni kažu.Poglavlje 33 BELZEBUB KAO PROFESIONALNI HIPNOTIZER Belzebub je ovako zaključio svoju besjedu: . koji me je potakao na traženje novog metoda za hipnotiziranje tvojih ljubimaca. namjerna ili automatska. zbog čega se stupanj punjenja krvnih sudova prilikom promatranja svjetlucavog predmeta kod njih ne mijenja. Razlog je što je fiksacija njihovog pogleda na blistavi predmet nedovoljna za promjenu "stupnjeva punjenja krvnih sudova". "čulnost". Naravno. "ribe". kao što su "mržnja". bez trošenja vlastitog "hanbledzojna". počeo sam da izazivam to stanje kod mojih tricentričnih Zemljana ne samo radi svojih osobnih ciljeva. ali taj način ne djeluje na sve . Ukratko. na primjer. Ali uz pomoć moga pronalaska. Na taj način. koju oni nazivaju "podsviješću". s izvjesnim strastima svojstvenim njihovoj prirodi. a pošto je dokazano da su ti načini vrlo štetni po moju egzistenciju. Postoje prirode koje se nazivaju "histeričnim". čak. "ljubav". sastojao se u induciranju iznenadne promjene onoga što ja nazivam "stupnjem punjenja krvnih sudova" na jedan osobit način koji sprečava cirkulaciju krvi kroz neke od njih. najzad. Moj pronalazak. kada pacijenta prisiljavaju da gleda u neki svjetlucavi predmet. svoja istraživanja njihove psihe uglavnom sam obavljao putem onog posebnog stanja koje suvremeni ljudi nazivaju "hipnotičkim". u to stanje se može dovesti ne samo bilo koji tricentrični Zemljanin. djelovao sam na njih osobnim "hanbledzojnom". već i za njihovo dobro. koncentracija misli i osjećaja. drag tvome srcu. povezanog s onim što oni izražavaju riječju "vjera". tj. ja sam pronašao druge načine za postizanje istog efekta. te se one ne mogu na taj način dovesti u hipnotičko stanje. A takva koncentracija može nastati jedino iz napetog očekivanja. ili s osjećanjem "straha pred onim što se može dogoditi" i. neposrednog djelovanja na krvne sudove. pošto je životni impuls "ljubavi prema bližnjem" u meni prevladao. mogao sam da uz zadržavanje karakterističnog budnog stanja općeg tempa krvotoka istovremeno izazovem funkcioniranje onog dijela njihove realne svijesti. javio u meni i vremenom.ni izdaleka na sve. kao što sam ti već govorio. izgubile sposobnost da koncentriraju svoje misli i osjećanja. postao vodeći. ako ne i zauvijek. "priznanja" i "zahvalnosti". "ptice" i njima slična bića. Ta nova metoda je dokazala svoju neusporedivu nadmoć nad metodom koja se i sada koristi na Zemlji.Dok sam kao profesionalni hipnotizer živio meñu tvojim ljubimcima. već i svako monocentrično i bicentrično biće koje tamo živi. ljudi se mogu uvesti u psihičko stanje hipnoze i onda kada gledaju u svjetlucave predmete. a koje su privremeno. tj. 226 . razni "četveronošci". uglavnom zbog toga što su tokom mog liječničkog rada tricentrična bića svih kasta ubrzo počela da me vole i poštuju skoro isto kao da sam meñu njih poslat Odozgo kako bih im pomogao da se oslobode štetnih navika. Ali kasnije. oni su postali vrlo otvoreni prema meni i kod njih se pojavio pravi životni impuls "oskolniku" ili. a «glavni faktor" te promjene mora biti njihova osobna. i koji je svojstven njihovoj prirodi. i tako dalje i tome slično.

a hašiš izdvajaju iz jedne posebne biljke koja se zove "konoplja". imali su i razloga da me mrze jer su samo nekoliko dana nakon što sam započeo svoju liječničku djelatnost. mogu izmusti "pare". potpuno degradiraju i neki važni dijelovi njihovog planetarnog tijela. Najprije je moj izbor pao na gradove onog dijela Turkestana koji će kasnije biti nazvan "Kineskim Turkestanom". u "krave muzare" iz kojih se. stjecajem okolnosti radije sam se nastanjivao u gradovima Ruskog Turkestana. profesionalci. isto kao i "opijuma" i "anašija". počeo da vodim «statistiku" koja je kasnije najozbiljnije zainteresirala Velike Kozmičke Svetitelje koji se nalaze na najvišem stupnju Uma. nastojeći da oslabe pozitivna osjećanja običnih ljudi prema meni: i mrzili su me naprosto zato što sam vrlo brzo postao njihov vrlo ozbiljan konkurent. Naravno. Već ti je poznato da oni opijum dobivaju od zrna maka. baveći se liječenjem stanovnika turkmenstanskih gradova. već i svi koji su nešto znali ili čuli o meni. Taj štetan proizvod dobiva se uglavnom od biljke koja se zove "krompir". "hašiša". kao što sam ti već rekao. toliko sam mnogo i istrajno radio. moj dječače. moj dječače. već dodatno. a druga "žvakanje anašija" ili. Jedna od tih štetnih navika bila je "pušenje opijuma". Ali. kako ga još zovu. pušenja opijuma . Dakle. posebno za tricentrična bića koja su postala poznati liječnici. počeo sam svoju djelatnost liječnikahipnotizera u centru Azije. Tada sam počeo razmišljati o tome kako da smanjim svoju aktivnost i najzad sebi dam potpuni predah.skoro da nije ni bilo.Prema meni su se s velikim uvažavanjem i zahvalnošću odnosili ne samo oni kojima sam pomogao i njihova rodbina. Dakle. U gradovima Kineskog Turkestana osjećala se velika glad za liječnicima moje struke. stotine pacijenata počele da mi se obraćaju za savjet. ali to je proturječilo mom "unutrašnjem dugu" i zavjetu koji sam dao samome sebi. dok su moji jadni suparnici sjedili u svojim ambulantama uzalud očekujući da se pojavi makar neki pacijent koji bi se mogao smatrati «zabludjelom ovčicom". osim jednog jedinog izuzetka. ljuto mrzili. I oni su s nestrpljenjem čekali te "zabludjele ovčice". ali kasnije. pošto su se u to doba u tim gradovima intenzivnije nego što to obično biva meñu tricentričnim bićima nastanjenim u tom djelu tvoje planete. prve od tih dviju štetnih navika ili. ne samo da strada psiha tih zlosretnih tricentričnih bića. naprosto cvjetala. Taj izuzetak su bili liječnici. kako to oni kažu. a žvakanje anašija sretalo se još rjeñe. tako što postane potpuno besmislena. tokom svoje djelatnosti. Zbog upotrebe "votke". ali je zato upotreba onoga što se naziva ruskom "votkom". Istine radi. na planetu Mars. malo po malo. zato što su neke «ovčice" mogle da se pretvore. 227 . "poroka". tj. da su neke funkcije mog planetarnog tijela počele da se kvare. Oni su me. posebno na kraju. Meñu stanovnicima Ruskog Turkestana. razvijale dvije najštetnije "organske navike" koje su ovladale njihovim bićem. Sada moram da ti kažem da sam pristupajući svome radu meñu tvojim ljubimcima. u raznim gradovima "Turkestana". što bi se reklo. za razliku od drugog dijela koji će poslije ruskih osvajanja biti nazvan "Ruskim Turkestanom". u cilju daljeg istraživanja njihove psihe. treba reći da je bez tih "para" život tamo odnedavno postao apsolutno nemoguć. Iskreno rečeno. naprotiv. mogao sam u tom cilju da krenem kući. kako oni ponekad kažu. najprije sam živio u raznim gradovima Kineskog Turkestana.

ili je sve prekrio pijesak. da sam istražio mnoga arhitektonska djela. Odabrao sam Egipat zato što je on u to vrijeme bio idealno mjesto za odmor i mnoga tricentrična bića koja su.Taj zavjet. a nalazilo se sjevernije od otoka Kipar. kako to na Zemlji kažu. a djelomično posljedica planetarnih udara koje su kasnije stanovnici Egipta nazvali "potresima". koji su nazvani "majmunima"? Pričao sam ti. koji sam dao samome sebi na početku šestog putovanja na Zemlju sastojao se u tome da ostanem meñu tvojim ljubimcima sve dotle dok mom Umu ne postanu potpuno jasni razlozi zbog kojih je u njihovoj prirodi postepeno formirana toliko izuzetna i neobična psiha. otok koje se tada zvalo "Siapura". kada sam ti pričao o Egiptu.radi gradova hvaljene Europe s njenim kafeima i kavom. kako u Kineskom tako i u Ruskom Turkmenstanu. iako sam o Turkestanu sačuvao najprijatnije uspomene. sada priznajem da u tom pogledu nisam bio u pravu. Riješio sam da takvu situaciju izbjegnem i to je dovelo do toga da sam bio prisiljen. U vrijeme mog šestog putovanja od mnogobrojnih arhitektonskih djela koja su me u prošlosti zainteresirala. I dok je trajao taj proces. koje i sada postoji. zbog čega je voda donosila ogromne količine pijeska koji se miješao s pijeskom što su ga donosili vjetrovi. osobno ili prema opisu već znali kako ja izgledam i mogli su da me pronañu. Nastanio sam se u gradu pod nazivom Kairo i uskoro sam svoj svakodnevni život organizirao tako da sam svom planetarnom tijelu poslije napora i marljivog rada mogao da dopustim odmor. Riješio sam da najprije odem u zemlju na afričkom kontinentu koja se zove «Egipat". koji bi mome planetarnom tijelu omogućio potreban odmor. o nekom štetnom "poroku". koji su tamo živjeli. Sve su ili sami porušili tokom ratova i revolucija. Za vrijeme tih planetarnih udara. kao i o putovima spasenja od njega. neobične plime i oseke. Da. u kojima sam ja uspio da postanem nenadmašni stručnjak. Svaki običan čovjek u toj zemlji želio je da porazgovara sa mnom o sebi ili o svojima bližnjim. imućna. mnogo toga mi je postalo jasno i ja sam svim svojim bićem shvatio da sam u svojim pričama o tricentričnim stanovnicima Zemlje načinio neoprostivu grešku. da promijenim mjesto svoga stalnog boravka na tvojoj omiljenoj planeti. Taj pijesak je djelomično bio posljedica uraganskih vetrova o kojima sam već govorio. A pošto još nije bio ispunjen zavjet koji sam dao samome sebi. i kako nisam imao vremena za proučavanje svih detalja neophodnih za potpuno rješenje problema. kako se to kod njih kaže. Sjećaš li se moje priče o tome kako sam se početkom svog četvrtog boravka na Zemlji našao u Egiptu kako bih uz pomoć nekolicine naših suplemenika. povratak na Mars sam smatrao prijevremenim. jedva da je nešto još bilo sačuvano. dijete moje. Sjećaš li se da sam ti jednom rekao kako nijedno dostignuće ljudi prošlih generacija nije sačuvano do našeg vremena? Evo. Ali nisam mogao ni da ostanem u Turkmenstanu i organiziram svoj život na način. stizala su sa svih drugih kontinenata u Egipat na odmor. Napustio sam gradove Turkmenstana s njihovim čajdžinicama i nevjerojatno mirisnim čajem . 228 . izmeñu ostalog i originalnu opservatoriju za izučavanje nebeskih tijela. ulovio izvjestan broj onih slučajno nastalih «nesporazuma". u mnogim mjestima na planeti dogañale su se. koja je vrlo privukla moju pozornost. postepeno je tokom pet zemaljskih godina nestalo pod vodom na vrlo neobičan način. jer su skoro svi stanovnici koji naseljavaju taj dio tvoje planete. takoñer.

ispostavilo se da je u vrijeme kada je započeo proces meñusobnog uništavanja stanovnika Egipta i jedne susjedne zemlje. pošto sam se definitivno rastao s tvojom planetom. a zatim je u ta tijela unošen "rastvor supstance snage". obrañena na spomenuti način. u kome se nisu raspadala ni poslije svetog "raskoarna". nastupio i kraj jednoga od "faraona". dok sam govorio o suvremenom Egiptu. Meñutim. oživjeli su pred mojim misaonim pogledom. Ali planetarna tijela. planetarna tijela nekih od njih . Tijela predviñena za to. i to oni koji su bili direktni potomci znanstvenika iz društva Akladansa. zatim su ga smjestili u 229 . a slabe uspomene na taj dogañaj. pripremljen na odgovarajući način. i to upravo svete "neutralizirajuće sile". reklo bi se. prisilio me je da na neko vrijeme zaboravim utiske koje u meni mogu da izazovu uspomene nastale uslijed asocijativnog procesa koji se raña za vrijeme pripovijedanja o proživljenom. da bi ga sasvim jasno zamislio. Prije nego što ti ispričam o tom dogañaju koji se može opisati jedino kao duboko tragičan. Preobražaj planetarnih tijela u "mumije" drevni Egipćani su vršili vrlo jednostavno. i nije postojala čak ni najmanja predstava o nekadašnjim znanjima. pola mjeseca. Ali upravo sada. Da. Ta znanja su naslijedili neki Egipćani. postale su razgovijetne i potpuno su obnovljene u mom sjećanju. dok sam ti pričao o tim bićima koja su okupila tvoju maštu.zauvijek sačuvaju u nepromijenjenom stanju. prema istraživanjima i provjerama jednog od naših zemljaka koji je i sada živ i za koga sam saznao tek iz eterograma. Neki članovi toga društva. ljudi. izdvojenog trećeg dijela Sveprisutnog Okidanoha. prilikom koncentriranja mogu iskoristiti za znanstvene eksperimente. zbog približavanja neprijatelja nisu mogli da tijelo svoga faraona drže u ricinusovom ulju onoliko koliko je bilo potrebno. Znanstvenici tog velikog društva otkrili su takoñer. i svi koji su bili u mom okruženju u vrijeme moje prethodne posjete. moj dječače. tj.opet zahvaljujući neutralizirajućoj sili svetog Okidanoha . čiji je posao bio da zauvijek sačuvaju tijela izabranih. drage mome srcu. koje su u meni tinjale.Za sve ovo vrijeme. izmeñu ostalog. i utisci koje sam doživio u tom djelu Zemlje. Suvremeni ljudi ta planetarna tijela što ne trule nazivaju "mumijama". drugim riječima. truljenje nije uništilo ni do dana današnjeg. oni su tijelo potopili u ricinusovo ulje. zapravo stigla do njih iz daleke prošlosti. slike iz prošlosti. neizbježan proces «raspadanja". da se putem lokaliziranog. pola mjeseca su držana u onome što se naziva "ricinusovim uljem"."nosioci sile". oni su takoñer znali na koji se način te svete kozmičke supstance . Prema tome. mnogo vjekova poslije propasti Atlantide. oni mogu da zadrže ili čak u potpunosti da zaustave. bilo koje planetarne «organske" tvorevine mogu dovesti u takvo stanje da zauvijek sačuvaju sve aktivne elemente koje sadrže u danom trenutku. Onaj poriv radosti koji se u meni javio kada sam saznao da mi je Svemogući Vječni Tvorac potpuno oprostio i milostivo dopustio da se vratim u domovinu. moramo se vratiti tricentričnim stanovnicima Atlantide koji su stvorili učeno Društvo Akladansa. da se iz njihove vlastite atmosfere i iz odreñenih planetarnih tvorevina može izdvojeno dobiti bilo koja od tih svetih kozmičkih supstanci. stanovnici Egipta su uspjeli da na osnovu znanja koja su do njih došla. Svejedno. Razumije se da su u vrijeme moje šeste posjete toj planeti nestali svi ti ljudi. i koji dokazuje da su čak i dostignuća tvojih suvremenih ljubimaca. ili "sile Pomirenja". otkrili su zahvaljujući neprestanom radu. koji su već imali neku predstavu o Sveprisutnom Okidanohu. često sam vrlo živo zamišljao dogañaj koji se dogodio dan prije mog definitivnog odlaska sa Zemlje. odnosno ni poslije "smrti".

Taj rezultat naučnih istraživanja ljudi davno prošlih epoha došao je do suvremenih ljudi i eto zašto su oni njime ovladali. jutarnje šetnje po onim mjestima gdje su se nalazile "Piramide" i "Sfinga". za gradove znamenitog "kulturnog centra" europskog kontinenta. pripremivši rastvor spomenute «životvorne supstance" ispunili njime komoru kako bi postigli željeni rezultat. hermetički zatvorene komore i tada je «sveta supstancijalna sila" Svetog Pomirenja. zbog kojih sam svim svojim bićem shvatio koliko sam pogriješio kada sam te onako samouvjereno uvjeravao da ništa od dostignuća drevnih civilizacija nije došlo do suvremenih ljudi. tj.komoru koja se hermetički zatvarala i. djelujući na njih u skladu sa zakonom o kome sam ti upravo govorio. već su. otvarala te komore.da suština prirode planetarnog tijela svakog bića. kao što sam ti već rekao. nemajući dovoljno vremena da se rastvori u zraku i pomiješavši se s ostalim komponentama. Pokazalo se da se sveta "sila". Dakle. pojavila u prirodi tvojih ljubimaca. ali ona ne samo da su izgubila osjećanje pijeteta. i to objasniti. A ukoliko se iz nekog razloga u čovjekovom organizmu obrazuje višak neke od tih svetih sila. zamijenio. tj. s njihovim prijatnim "čajdžinicama". Ali. Neću ti ništa reći o tome koliko je degradirala psiha tricentričnih bića koja su obitavala u tome djelu svijeta i u što se ona pretvorila. majstorskih grañevina . okolnosti koje su me navele na odlazak bile su razlog zbog kojeg sam gradove dragog Turkmenstana. naravno. prodirala u organizme ljudi koji su se tamo našli. moj dječače. koja je tamo postojala u izoliranom vidu. u kojima vam umjesto aromatičnog čaja. do potpunog i konačnog prestanka života toga bića. svakako je posljedica rezultata koje su postigli njihovi daleki preci koji su živjeli ka kontinentu Atlantida. kao što znaju sva odgovorna bića našega Velikog Svemira svih nivoa uma . 230 . I tako su vršili bogohulna djela. isto kao i bilo koje «relativno nezavisne" kozmičke jedinice. jer. nude crni napitak što se sastoji iz komponenti koje nikome nisu poznate. već znaš. zbog svoje kriminalne sklonosti za skrnavljenje svetinja. ono što se nedavno dogodilo u Egiptu. onda neizbježno i bezuvjetno počinje proces svetog "raskoarna". kao što je uobičajeno prilikom djelovanja takozvane "katalize". Način moga života u Egiptu uključivao je. izmeñu ostalog. kao što sam rekao.grañevina koje sam vidio osobnim očima za vrijeme svog četvrtog putovanja na tvoju voljenu planetu. bila je aktivna sve donedavno. što može dovesti do smrti. s njihovim ništa manje znamenitim kavanama i restoranima. a sada hajde da se vratimo na našu temu. pošto je efikasno izvršila sve ono što se od nje očekivalo. I strogo rečeno. velike i male. To sveto "nešto" trebalo je da u svom prvobitnom stanju ostane tokom bezbrojnih vjekova meñu tim tricentričnim bićima. neki od njih su se drznuli da uñu u pogrebne. sile Svete Potvrde. potičući njihovu potrebu za pljačkanjem čak i samih svetinja prethodnih generacija. Svetog Negiranja i Svetog Pomirenja i da ih stalno održava u odgovarajućem stanju ravnoteže. Piramide i Sfinga bile su jedini žalosni ostaci onoga što je uspjelo da ostane sačuvano od slavnih. koja se. u Egiptu nisam mogao dugo da ostanem zato što su me okolnosti uskoro natjerale da od tamo odem. u neko zgodno vrijeme. održala u hermetički zatvorenoj komori i. pošto se u prirodi tih "suvremenih skrnavitelja" pojavila kriminalna strast. iako ih je trebalo duboko poštovati kao svetinje.čak i ona koja su tek na pola puta do zrelosti .koje su postavili nasljednici društva Akladansa i veliki preci suvremenih Egipćana . Možda ti. Možda ću ti kasnije. dragi moj Hasejne. mora da sadrži tri svete «supstancijalne sile" svetog Triamazikamna.

postali jedina osnova njihove dalje egzistencije i cjelokupnog njihovog ponašanja. A ta strast. kako bi u takvom slučaju rekli tvoji ljubimci. ako me pitate za moje osobno mišljenje o rezultatima koji se mogu očekivati od našeg Društva. dovodi do onih oblika meñuljudskih odnosa koji generalno. pošteno rečeno. počeli uglavnom da razgovaramo o slaboj volji tricentričnih bića. ozbiljnost situacije nastale u našoj zemlji. iako se nalazim na njegovom čelu. Mi smo već mnogo učinili i namjeravamo da uradimo još više. Ako se.Dragi moj doktore! U mojoj rodnoj zemlji strast prema alkoholu je vrlo porasla u posljednje vrijeme i postala silno rasprostranjena meñu predstavnicima svih klasa. dok sam šetao nedaleko od piramida. U cilju rješenja toga zadatka oni su riješili da osnuju društvo pod nazivom "Društvo Trezvenosti" i mene su izabrali da njime rukovodim. odmah sam prihvatio njegov prijedlog i od tada smo svakoga jutra šetali zajedno. Po mom mišljenju. Sada je djelatnost Društva na organiziranju mjera za borbu protiv tog nacionalnog zla dobila veliki zamah. povezane s abnormalnim načinom njihovog života. rješenje svakog posebnog pitanja. za vrijeme jednog od naših razgovora. naročito u posljednje vrijeme. dragi moj doktore. naposljetku. svakako. Eto zašto se nekolicina mojih dalekovidnih sunarodnjaka. Rekavši to. ali pošto svaka grupa slijedi svoje vlastite ciljeve i želje. prišao mi je jedan nepoznat čovjek koji je izgledao kao stranac i. izaziva proturječnosti. koje oni nazivaju "porocima" i na koje su se. pozdravivši me u maniru koji je u tim krajevima uobičajen. kako pokazuje povijest. kao što vam je poznato. počeli su ovako: Jednog jutra. sastala kako bi smislila neki način da se spriječi katastrofa. te se usuñujem da vam se ponudim za kompanjona. on se na trenutak zamisli.Sada. o tome jedva mogu da kažem nešto dobro. o onim slabostima. govori o općem stanju stvari u našem Društvu. a onda nastavi dalje: . a pošto sam i sam razmišljao o tome da uspostavim kontakt s nekim kod koga je očuvana preostala forma "aktivnog mišljenja" i s kim bih ponekad mogao da porazgovaram sljedeći tok "slobodnih asocijacija". toliko navikli da su oni. reče mi: . dovode do uništavanja starih običaja i dostignuća društvenog života. koje se odnosi na osnovni cilj Društva. umjesto poboljšanja uvjeta za brzo postizanje osnovnog cilja našeg 231 . Kada smo se bliže upoznali. Tokom naših zajedničkih šetnji dogodilo se da smo. on mi je izgledao "blizak po duhu". pak. nedostojnim njih. Vibracije njegovih zračenja u mome pravcu nisu mi izgledale izrazito «otkaluparijanski" ili.Doktore! Možda biste bili tako ljubazni da mi dopustite da vam pravim društvo u vašim jutarnjim šetnjama? Vidim da ste uvijek sami. Zbog toga.Poglavlje 34 BELZEBUB U RUSIJI Dalji dogañaji mog posljednjeg putovanja na Zemlju i mnogobrojni sitni incidenti koji su osvijetlili karakteristične detalje osobite psihe njenih tricentričnih stanovnika. Ja takoñer vrlo volim da izjutra šetam i takoñer sam potpuno sam u Egiptu. sav problem je u tome što se Društvo nalazi pod tutorstvom nekoliko grupa od kojih zavisi izvršenje zadatka. Jednom. prije ili kasnije. on se iznenada okrenu ka meni i reče: . čak i ja. ne znajući zašto. ispostavilo se da je neznanac ovamo došao iz velike zemlje koja se zove "Rusija". shvativši najzad. ja se mogu pouzdati jedino u "sretan slučaj". da je meñu svojim sunarodnjacima bio vrlo važna osoba i pripadao "vlastodršcima".

za izučavanje ponašanja velikih grupa. ja se ne odmaram zato što mi razne mračne misli ne daju mira. Jučer ujutro mi je pala na pamet ideja o kojoj sam razmišljao čitav dan i čitavo večer i.poduhvata. te bih. kako bih pokušao da nañem nekakav izlaz iz te situacije. najzad sam odlučio da vam uputim sljedeću molbu. Čim smo stigli. U to vrijeme je. Eto. razmislio sam trenutak i odgovorio da rado prihvaćam njegov prijedlog da poñem u Rusiju zato što ta zemlja. ubrzo sam se pripremio za odlazak i već poslije nekoliko dana zajedno smo napusti li Egipat. individualno i kolektivno. lupao glavu. Sada će mi. nedavno sam mnogo razmišljao. može biti. članovi Društva su jedino postigli da se iz dana u dan neprestano povećavaju sve vrste meñusobnih nesporazuma: «sporova". "intriga". Poslije tog razgovora s važnim Rusom. takoñer odgovara mom osnovnom cilju. kako kod pojedinih ličnosti. Dva tjedna kasnije stigli smo u prijestolnicu zemlje. biću iskren u izražavanju svojih misli i nada što su se u meni pojavile u vezi s našim poznanstvom. može biti. u grad koji se tada zvao "Sankt Peterburg". Zato vas smatram jedinim čovjekom od koga može da potekne inicijativa za organizaciju i rukovoñenje radom Društva koje smo osnovali za borbu protiv alkoholizma. i tome slično. Što se mene tiče.Ja sada imam jedan cilj koji se sastoji u tome da utvrdim sve detalje manifestiranja ljudske psihe. tako važnog za našu voljenu zemlju. pošto sve vidite na licu mjesta. Ali. već bila sagrañena i moj novi poznanik je odmah pristupio poslu kako bi organizirao i pripremio sve što je potrebno za takozvano "otvaranje" te zgrade i svečani prijem u vezi s tim. tako i meñusobne odnose u grupama. tako i u vašu ogromnu kompetenciju u pogledu stvaranja uvjeta za borbu s tim slabostima. . sada kada znate suštinu problema koji predstavlja razlog moje unutrašnje nelagodnosti. u Egiptu. Rusija upravo odgovarati. pošto sam iz vaše priče shvatio da je u vašoj zemlji bolest "strast za alkoholom" proširena meñu čitavim stanovništvom. Da li biste pristali da poñete sa mnom u moju domovinu Rusiju i da nam.nastavi on . prema tome. bio sam prisiljen da krenem na ovo putovanje u Egipat s jednim jedinim ciljem – da se odmorim.Vaš iskreni humanizam me ohrabruje da vam se s tom molbom obratim. dragi moj doktore. moj novi poznanik se posvetio svome poslu. pomognete u organizaciji rada Društva tako da zaista zemlji donesemo onu korist radi koje smo Društvo i osnovali? I još je dodao: . pa inzistiranje ljudi iz svog okruženja. kojeg se prilično nakupilo za vrijeme njegovog dugog odsustvovanja. Kada je taj ljubazni sredovječni čovjek završio svoj govor. koju je Društvo projektiralo za borbu s alkoholizmom. a takoñer me uvjerava da nećete odbiti da sudjelujete u radu koji može spasti milijune života. 232 . u potpunosti uvjerio kako u vaše tanano poimanje ljudske psihe. I ja rekoh: .što sam se za vrijeme naših dugih i čestih razgovora na temu štetnih ljudskih navika i mogućih mjera za spašavanje od njih. konzultirao se s mnogim ljudima koji posjeduju životno iskustvo. dobio velike mogućnosti da obavljam svoje eksperimente sa ljudima raznih tipova.Radi se o tome . koja je izgledala toliko loša da sam se skoro razbolio i. "spletki". velika zgrada. avaj! Čak i ovdje. izmeñu ostalog. "zavjera" i tako dalje.

kako bih se upoznao s karakterističnim osobinama njihovih manira i običaja. Tada naš mudrac s mukom i bez riječi ustade i povukavši me za rukav. kao i zbog toga ne bih li na licu mjesta utvrdio pitanje o tome kako se prvi put pojavila štetna forma takozvane «učtivosti". moj dječače. sastojala od ljudi koji se zovu "kozaci". a drugi je bio tipičan ruski general. i mada kao i uvijek očaravajući. pokaza veliku «grupu konjanika" što je jurila putem i uglavnom se. a koji pripadaju mnogobrojnom ruskom narodu. u koja su bila upregnuta četiri konja kojima je upravljao vrlo debeo kočijaš impozantnog izgleda. nañoh ga u tome gradu i dok god sam tamo boravio. U tim kolima su sjedila dva čovjeka. povede me do ivice krova. gdje mi. kada mi je rekao mudre riječi koje su odražavale istinsku suštinu ljudi što su pripadali ruskom narodu." Popevši se na krov i razmijenivši pozdrave s našim dragim i iznimnim mudracom Nasradinom Hodžom. često sam ga posjećivao. koja sada meñu njima svuda postoji. promrmljavši svoje omiljeno "Hm!". njihova "individualnost" počela da dobiva upadljivo dvoličnu formu. Moram da ti kažem da sam tokom druge polovine svoje posljednje posjete Zemlji često sretao toga jedinstvenog zemaljskog mudraca Hodžu Nasradina i s njim. Tada sam izmeñu ostalog primijetio da je u prirodi ljudi koji pripadaju tom suvremenom narodu. "zastave" i tako dalje. "razmjenjivao mišljenje" o raznim «životnim pitanjima". s ovlaš prezrivom nijansom. Pošto sam počeo specijalno da izučavam to pitanje. koji se održavaju u toj zemlji. Prije svog dolaska u Isfahan sazpao sam da je mnogopoštovani Nasradin Hodža otputovao u grad Taljjaltnikum. Uputih se tamo. ovo je priprema za jedan od dva svečana godišnja praznika. Svoj impresivan. kao što je običaj u toj zemlji. Taj susret. "peškire". što je bila moja navika. Pomislih: "Očigledno.Za to vrijeme ja sam počeo da obilazim grad. Jednoga jutra. utvrdio sam najzad da je ta dvoličnost u njihovom biću nastala uglavnom zbog nesuglasice izmeñu «ritma života i mjesta njihovog roñenja i egzistencije" i "forme njihovog suštinskog mišljenja". te jednako mješajući drveni ugljen što je tinjao u njegovoj 233 . tipično ruski izgled. a koje mi je osobno saopćio. ne možeš izbjeći" i. sjedeći zajedno na krovu. ako ti od riječi do riječi ponovim mišljenje koje o njima ima naš visokopoštovani Nasradin Hodža. dogodio se u zemlji pod nazivom «Perzija". idući k njemu vidjeh neobičnu užurbanost na ulici. kako su oni tada govorili. vrati se na svoje mjesto rekavši i meni da učinim isto. Na njegovom licu se pojavi uobičajen blagonaklon izraz. kuda sam otišao zbog svojih istraživanja svetih djela Ašjate Šimaša. nedaleko od grada koji se zvao "Isfahan". naklapali smo na filozofske teme. ja pokazah na ono što se dogaña na ulici i upitah ga za razlog svega toga. i srećem se s ljudima koji su pripadali različitim "krugovima". drugog ili trećeg dana po mom dolasku tamo. U centru "te impozantne "grupe konjanika" išla su velika kola u ruskom stilu. kako sam kasnije saznao. u goste kod svojih roñaka. namignuvši lijevim okom. on je dugovao umecima rasporeñenim na odgovarajućim mjestima ispod odjeće. Kada se konjanici udaljiše Nasradin Hodža najprije reče svoju omiljenu izreku: "Što je suñeno. ljudi su svuda čistili. ali u tom trenutku galama u gradu postade još jača i dolje na ulici se začu topot kopita. Ja mislim. tresli i vješali takozvane "ćilime". kako se obično na toj planeti kaže. ipak. od kojih je jedan izgledao kao stanovnik Perzije. da ćeš ti vrlo dobro shvatiti osobito izraženu dvoličnost individualnosti stanovnika te velike zemlje. on htjede nešto kazati.

dok je živ. on mi.niti smrdi niti miriše. kao i uvijek bilo teško shvatiti odmah. ne znam zašto. Ipak. prošla lokalna "vrana" koja bez obzira na svu svoju "važnost" i visok rang. pošto u posljednje vrijeme ulažu ogromne napore ne bi li postali Europljani i u tom cilju adekvatno sebe formiraju. Iako apsolutno ništa nisam shvatio od onoga što je on upravo rekao. za one naše suvremenike koji su došli na svijet Božji na drugim kontinentima. napustivši "vrane" nisu dostigli "paunove". a stanovnike Rusije. koja je upravo prošla kraj nas. za njih nema bolje usporedbe od usporedbe s «puranima". prema tome. a kasnije se formirali u uvjetima koji prevladavaju u Europi. tj. Lokalne "vrane visokog ranga". više nego bilo koja druga ptica izražava "nešto" . Rusi idealno odgovaraju toj ptici i ja ću ti to dokazati. prestali da budu «vrane". i organsko i psihičko. Ali. i pri tome imali čistokrvno porijeklo. pošto je izgovorio svoju tiradu i prestao da grgoće vodu u svojoj "nargili". protječu iz ovih ili onih razloga na drugim kontinentima. puran je. trebalo da budu "vrane". te bi. a to posebno ne može naš narod s njegovim polupasivnim umom. više ni jedan jedini korak ne mogu da načine bez "čistokrvnih purana". pošto sam već bio upoznat s njegovim običajem da svoje misli izražava alegorijski. i ako izvršimo analogno usporeñivanje izmeñu njih i vrsta ptica. kao što sam već rekao. dok ljude koji žive na drugim kontinentima možemo nazvati «vranama". nesumnjivo zakonomjernih razloga. «Puran". Sada je kraj nas. Najbolji predstavnici tih "purana" su suvremeni stanovnici Rusije i upravo su takvi "purani" pratili lokalnu "vranu". zbog stalnog paradiranja pored tih purana koji zrače silom. već sam strpljivo čekao dalja objašnjenja. i razvijali se tokom više vjekova uglavnom u uvjetima koji vladaju na tome kontinentu. On je tu misao razvio u sljedećem dugačkom objašnjenju: .Ako nepristrano analiziramo i statistički izračunamo razumijevanje i slikovitost govora koji dominira meñu predstavnicima suvremene civilizacije. kao i obrnuto. i dalje formiranje. vrlo čudna ptica i ima specijalnu psihu koju je nemoguće shvatiti. sa sebi svojstvenom "finom zajedljivošću". to jest. I naravno. a čiji potonji život. on duboko uzdahnu i ispali sljedeću tiradu. definitivno mogu biti nazvani "paunovima". čiji je smisao. oni su. potpuno neupotrebljivim i najgnusnijim od svih ptica. svejedno izgleda potpuno očerupano. u pratnji velikog broja "čistokrvnih purana". ne mogu da se pretvore u prave "paunove". postali "purani". razumije se. usporedivši narode što nastanjuju Europu sa stanovnicima drugih kontinenata. a pošto iz mnogih i. koji su činili povorku što je projahala pored nas . Iako je puran vrlo koristan u domaćinstvu zato što je njegovo meso bolje i ukusnije od mesa drugih ptica. već što se kaže "od svega pomalo". Pošto su se pojavili i formirali na azijskom kontinentu. malo po malo. možemo da kažemo da ljudi koji nastanjuju Europu i predstavljaju "centar" suvremene civilizacije. što se tiče suvremenih ljudi koji su se rodili i odrasli u Europi. oni u svakom pogledu posjeduju prirodu azijskog naroda. pticama s divnim i jarkim bojama. 234 ."nargili". očigledno nadajući se da će žalosni ostaci njihovog perja. ni ptica ni dimljena haringa.s pticama koje se zovu «purani". tj. prema tome. pa. naravno ako je ubijen na poseban način koji su drevni narodi tokom više vjekova isprobali u praksi . postati snažnije i prestati da opada. dade definiciju prirode i same suštine stanovnika suvremene Perzije i objasni mi da je Perzijance usporedio s pticama koje se zovu "vrane". nisam se iznenadio i nisam postavljao pitanja. oni su.

zahvaljujući mudrome objašnjenju koje mi je dao mnogopoštovani Hodža Nasradin. jesu Nijemci. Kasnije ću ti ispričati o tom "osobitom funkcioniranju njihovih suština". Nasradin Hodža lagano i s mukom ustade i opet reče svoju omiljenu rečenicu: "Što je suñeno ne možeš izbjeći". Rusi su se i našli u takvom. htjeli ne htjeli. to jest zbog činjenice da perje vrana. i utvrdio razloge njihove takozvane "organske strasti" prema alkoholu. ali je ovoga puta dodao i riječi: "Ne sjedi dugo tamo gdje ti nije mjesto". koja se još odavno pojavila kod tvojih ljubimaca uslijed dva nezavisna vanjska uzroka. Radi se o tome da se uz pomoć te boje može prefarbati predmet bilo koje boje. Ali. zbog čega se iz čista mira napuhuje. pravde radi treba reći da glavni krivac za to što su Rusi postali tako reprezentativni purani. priroda obojila u pravu crnu boju. važan ruski činovnik. nakon čega mi pruži ruku. bavio svojim poslovima koji su bili poremećeni za vrijeme njegovog odsustva. kada su prestali da budu "vrane". pošto doñu u zrele godine. Govorim o klici "osobitog funkcioniranja suština". dok se moj poznanik. upoznavao se s ljudima svih "klasa" i najrazličitijih «položaja". Čak i kada ga nitko ne gleda puran ide sav narogušen i napušen od važnosti.te tako te jadne "ruske vrane" nemaju mogućnost da postanu "paunovi". koja se kroz nekoliko zemaljskih godina kod ljudi preobrazila u nešto što je poslije odreñenog perioda postalo kod njih nasljedno i što djeluje kao "stimulativni faktor" za specifično ponašanje. kako se neočekivano pokazalo. nije moguće obojiti ni u jednu drugu boju. u kojima se odvijao moj rad dok sam živio u njihovoj prijestolnici Sankt Peterburgu. sa svim dužnim poštovanjem prema tananoj psihološkoj analizi našeg najmudrijeg Nasradina Hodže. svojstveno jedino tricentričnim bićima planete Zemlje. A najgore od svega je to što su se oni. dosta o tome. a nisu postali "paunovi".Jedna od najspecifičnijih odlika te čudne ptice je to što ona smatra neophodnim da se uvijek pravi važna.vrlo izraženo pogoršanje uvjeta svakodnevnog života na ovom ili onom djelu planete. koje je. te zajedno siñosmo s krova. 235 . nisu obratili pozornost na jednu od specifičnih osobina te boje. koji se tada zvao Sanktpeterburg. osim jedne. koji predstavljaju upravo ono što je naš dragi učitelj formulirao riječima: "niti smrdi niti miriše". prvi put sam jasno shvatio zašto ljudi te velike zemlje. ja sam odlazio na razna mjesta. Kao što sam već rekao. Prvi od tih uzroka jest općekozmički zakon koji postoji pod nazivom «Soliuenensius". Nijemci snose odgovornost zbog toga što prilikom pronalaženja svoje poznate anilinske boje. Upravo zbog tog previda jednog dijela Nijemaca. kako bih proučio osobnosti njihovih manira i navika. Eto. a tako postupa isključivo zbog svoje vlastite uobrazilje i glupih snova. kao i posljedice njegovog utjecaja na njihov organizam. a drugi . često zapažao. skandalozno nesretnom položaju. prave crne. Sada sam se dotakao toga pitanja samo zato da bih ti predstavio sliku ekstremno abnormalnih uvjeta za ljudski život. Ovdje. Slušaj sada o dogañajima u kojima sam sudjelovao pošto sam stigao u glavni grad Rusije. drago moje dijete. dobiju tako izrazito dvoličnu prirodu. a poslije pažljivijeg promatranja postalo mi je potpuno jasno da većina njih nosi u sebi klicu «osobitog funkcioniranja svoje suštine". pretvorili u "purane". čak ni anilinskim bojama .zbog njihovog neprijatnog nesavršenstva . Rekavši to. U to vrijeme je zbir svih tih manifestacija u ponašanju stanovnika te velike zemlje nazvan «boljševizmom". Zanimljivo je što sam tokom tih susreta s tricentričnim bićima raznih «klasa" i različitog društvenog položaja.

236 . tokom posljednjih vjekova u suštini svih stanovnika te planete skoro svako djelovanje. odlučio sam da iskoristim prednost koju mi je pružala privremena mala opterećenost poslom. te sam odmah poduzeo korake kako bih tu dozvolu dobio. i manifestirala se toliko snažno da je ponekad čak izgledalo da uvjeti za rañanje impulsa. za "normalne" meñusobne odnose i uopće za svakodnevni život. činjenica što se službenicima departmana nitko nije obraćao za dobivanje dozvole. njima apsolutno nedostaju. Treba reći da je u toj zemlji stav prema zakonima i načinu njihovog reguliranja. Kako sam kasnije shvatio. oni to nisu znali naprosto zato što im se nitko prije toga nije obratio za takvu dozvolu i zato automatski sazdana psiha tih baksuza nije imala "mehaničku naviku" za ispunjavanje obaveza te vrste. koji je ustrojen u prošlosti. za čiju sam realizaciju već bio pripremio sve što je neophodno. Radilo se o tome da sam u jednom od njihovih velikih gradova želio da organiziram nešto nalik na ono što oni nazivaju "kemijskom laboratorijem" i da u njoj vršim specijalne eksperimente uz čiju pomoć sam želio da utvrdim neke duboko skrivene aspekte njihove neobične psihe. uopće nije značila da stanovnicima prijestolnice nisu bile potrebne takve laboratorije. povezano s ispunjenjem vlastitih obaveza. saznao sam da je za organiziranje laboratorije potrebno da najprije dobijem "dozvolu" od lokalnih "vlasti". naprotiv. postojao odreñeni "administrativni sustav" na kome se bazirao "prvi garant potpune sreće vlastodržaca" pod nazivom «žandarmerija" ili "policija". Osnovni razlog za tu prividnu proturječnost bilo je nešto sasvim drugo. znala kako treba raditi obrnuto. kako bi se moglo bez njih! Nije li zbog toga u tom gradu. i nesumnjivo je da su svi njihovi vlasnici negdje. a čija je jedna od glavnih obaveza bila da pazi kako bi svatko u interesu svoga posla imao odgovarajuću dozvolu? Naravno. načelno svojstvenih ljudima. Poslije prvih koraka koje sam poduzeo. koji su odavno odomaćeni u toj zemlji. Meñu vlastodršcima te zemlje. Dakle. kako bih tu namjeru ostvario. pokazalo se da se zbog zakona. uslijed djelovanja općekozmičkog zakona Soliunensiusa. teško je pretpostaviti da bi "oštro oko" predstavnika spomenutog "prvog garanta pune sreće vlastodržaca" moglo da dopusti nekakav propust i omogući postojanje laboratorije bez takvog dokumenta. na koju su objektivno imala pravo. ali se ispostavilo da službenici toga departmana. moj dječače. "ministarstva". dozvola za otvaranje vlastite kemijske laboratorije može dobiti jedino u specijalnom "departmanu" jednog. krenuo sam u taj departman. Pošto sam se raspitao kod raznih ljudi. kao i u svim drugim gradovima. kristalizacija odreñenih automatskih «suštinskih podataka". koji sam ti već spominjao. naravno. odvijalo isključivo zahvaljujući podacima formiranim kod njih uslijed čestog ponavljanja ovih ili onih istih dogañaja. u gradu je u to vrijeme bilo kemijskih laboratorija više nego ikada prije. I tako. kako oni misle.Još prije svog dolaska u taj grad riješio sam da ispunim jednu od svojih namjera. iako su bili upoznati s tim da se izdavanje takve dozvole nalazi u njihovoj kompetenciji. pojma nisu imali kako da to urade. to jest protiv zakona i normi. kako sam kasnije shvatio. Tu treba naglasiti da se uopće. kada sam se nastanio u tom gradu i otkrio da imam vrlo mnogo slobodnog vremena. Jer. postao takav da su bića koja su mogla da postignu nekakvu korist. Ipak. kako na Zemlji kažu. na nekakav način dobili te dozvole. Takva kristalizacija se kod njih dogañala. odvijala se intenzivnije nego bilo gdje u to vrijeme.

i tako dalje bez kraja i konca. prije svega da bih saznao «zaobilazne putove" dobivanja dozvole za organiziranje takve laboratorije. treba da u drugom departmanu dobijem dokument kojim se potvrñuje. kako se on izrazio. Prema pravilima te besmislene procedure. ništa ne sluteći. ne znam zašto. ukoliko bi ga netko vidio. kako oni sami kažu. Došlo je do toga da sam se kao čamac na vodi vrtio izmeñu lokalnog «policijskog pristava" i "parohijskog svećenika" . izgubivši uzalud skoro dva mjeseca. moja "politička podobnost". kada bih se skinuo. ja nisam mogao na to da pristanem. a da se ne otrujem. Trebalo je da u jednom departmanu potpišem odreñeni papir. od jednog do drugog zvaničnog lica. okanio tog dosadnog posla.Privatnih laboratorija. kada je on htio da me pažljivo pregleda i zatražio da se potpuno skinem kako bi mogao čitavog da me iskucka svojim malenim čekićem. neki od njih su kopali po debelim fasciklima. osim toga. našao u rukama vlasti koja je." Ali najbesmislenije je bilo to što sam za dobivanje dozvole morao da se obraćam činovnicima koji nisu imali ni najmanju predstavu o tome što je to laboratorija. i tako dalje. To je bio početak mog beskrajnog potucanja od jednog do drugog departmana. oni su počeli zbunjeno da se zagledaju i došaptavaju. A nisam pristao zato što bih mu. dok sam u trećem detaljno objašnjavao način na koji namjeravam da postavim opremu u svojoj laboratoriji. Otišao sam kod službenog liječnika. kao što sam već rekao. kada sam počeo da poduzimam prve korake za dobivanje potrebne dozvole. Najzad mi priñe šef departmana i nadmeno reče kako. svi znali da sam ja s druge planete. za mene počele one beskrajne neprijatnosti ili. na kraju krajeva. u drugom da odgovorim na pitanja koja nemaju nikakve veze s kemijom. a zatim. naravno. Učinio sam to iz razloga u kome je bilo odreñenog zemaljskog humora. prije svega. neizbježno pokazao svoj rep koji sam skrivao u naborima odjeće. tako da više ne bih mogao da ostanem tamo i nastavim eksperimente koji su me interesirali radi utvrñivanja neobičnosti njihove psihe. nisam uspio da otkrijem sve finese svakodnevnog života u toj zemlji. "idiotske smetnje" koje su odavno postale dio njihovog svakodnevnog života. pokazalo besplodnim. Eto zašto su. Pokazalo se da sam se. Na kraju krajeva. naravno. očigledno u nadi da će možda pronaći nekakvo pisano pravilo o ispunjenju takvih zahtijeva. sve se to. izmeñu ostalog. Meñutim. jasno da bi uskoro. posebno. kakvu sam ja želio da organiziram. bilo je na tisuće. 237 . bila dužna da sve koji žele da organiziraju "kemijsku laboratoriju" odvrati od te "grozne namjere". Tebi je. jedan od departmana.skoro kao zvanična gradska babica. Ne znam čime bi se sve to završilo da se nisam. pošto sam odustao od pokušaja dobivanja dozvole za svoju laboratoriju. Meñutim za ono kratko vrijeme koliko sam tamo boravio. iz jedne u drugu upravu. Eto zašto sam otišao od liječnika bez potrebnog papira i od toga dana sam prestao da se time bavim. meni je to bilo naprosto neophodno. abnormalnih. zatražio je potvrdu od drugog departmana koju je trebalo da ovjeri treći. trebalo je da dobijem zvaničnu liječničku potvrdu da moj rad u toj laboratoriji neće škoditi mom vlastitom zdravlju. da bih te putove primijenio. Evo kako je to počelo: kada sam došao u spomenuti "departman" i obratio se službenicima.

svog prvog poznanika. iako je bio vrlo zauzet svojim problemima. zbog čega su se oni podijelili na različite "grupacije" . vrlo odomaćena meñu njima. svojim sitnim intrigama bavili samo u krugu sebi sličnih. dok su se ti skorojevići. iz ovog ili onog razloga. tako štetan po tricentrične Zemljane. Poslije svakog takvog razgovora ja sam imao sve više i više materijala. koji je postao smisao i cilj egzistencije tih nesretnika. zato što su moja nepristrana promatranja i istraživanja svih aspekata psihe lokalnih stanovnika. iako njihov suštinski značaj nije bio veći od "praznog pješčanog sata" ili "ispuhanog balona" . kada su zahvaljujući svim vrstama "manevara". Zato su oni. Oni su se našli meñu rukovodiocima Društva zato što je u prirodi nasljednih voña u tome periodu bio definitivno fiksiran. Oni su bili izvor svih nesporazuma. Taj važan Rus pridavao je veliki značaj mojim sudovima i ocjenama onoga što je "Društvo Trezvenosti" već uradilo. moj dječače. 238 . stvoreno za dobrobit milijuna tricentričnih stanovnika te zemlje. Za vrijeme tih susreta mi smo skoro uvijek razgovarali o alkoholizmu u njegovoj zemlji i o mjerama za borbu s tim zlom. Ranije. kada su stekli vlast i zauzeli važna i odgovorna mjesta u državi. Radi se o tome da je na inzistiranje nekih voña. koje je on izlagao na zasjedanjima Društva. koji su imali nasljedna prava.izvršenje jednog tako ozbiljnog zadatka kao što je "spašavanje" više milijuna sebi sličnih. Dakle. intrige započele meñu svim članovima Društva. predstavnici te profesije postali su znanstvenici nove formacije.to Društvo je. koji bi slučajno došli na vlast. kako su sami govorili. koji čak nije ni Europljanin. isti onaj "unutrašnji glas". na inicijativu i inzistiranje nekih nasljednih vladara te zemlje . što se kaže. "skorojevićima". i to mnogo češće nego nasljedne voñe. kakvo je bilo to Društvo. očigledno zato što su im bile svojstvene meñusobno povezane karakteristike tri različita suvremena tipa ljudi. a koje su oni sami nazvali "samozavaravanjem". kao dio njihove unutrašnje suštine. Kasnije će biti potrebno da ti ispričam da su neki od tih znanstvenika nove formacije. da bi se oslobodili suvišnih napora.Bez obzira na to što sam se mnogo bavio svojim poslovima i odlazio na razna mjesta kako bih dobio tu dozvolu. počelo. kao i planova njegove dalje djelatnosti. na "naučnicima nove formacije". postali uzrok mnogih nesporazuma. i to "vlastodržaca". neprestano u mom Umu kristalizirala nove podatke. Krivica za sve nesporazume i žalostan kraj jedne tako važne organizacije. da "puca po šavovima". ležala je.posebno onih koji su formalno još posjedovali vlast. i uvijek se iskreno oduševljavao ispravnošću mojih zapažanja. u stalno rukovodstvo nove organizacije uključeno i nekoliko "učenih liječnika". potpuno ometa ostvarenje bilo kakvog početka koji nešto obećava . počeli su uobičajeni "protesti" i "intrige" protiv mojih prijedloga. to je bilo tek pola nevolje. prihvaćani i provoñeni u život. bilo je povjereno tim "pravim napuhanim puranima" ili. iako osnovano za opće dobro suvremenih tricentričnih bića. koji je. "znanstvenika nove formacije" i "profesionalnih liječnika". često sam sretao onog važnog Rusa.a ta kobna navika. kao i uvijek. U posljednje vrijeme. insistirali na prijemu tih učenih liječnika u ovu važnu organizaciju koja je imala ogroman socijalni značaj. Ali kada su neki članovi toga Društva slučajno saznali da inicijativa za mnoge korisne mjere potiče od nekakvog stranog liječnika. pa čak i protiv samog rukovodioca Društva. ali. nalazio vremena da me posjeti ili primi u svojoj kući. U početku su svi moji savjeti.

bile su u jeku sitne intrige meñu različitim frakcijama i izmeñu pojedinih članova te ustanove. moj prvi ruski poznanik mi je iznenada pritrčao gurajući se kroz gomilu ljudi koji su se šepurili u svom sjaju. kao i nekolicina drugih Rusa koji su zaista brinuli za dobrobit svoje zemlje i koji su se za to vrijeme uvjerili da moja znanja i iskustvo mogu biti vrlo korisni za njihov glavni cilj. kojoj je svoju pozornost posvetio čak i car te suvremene višemilijunske zemlje. kako oni sami kažu. poče vrlo ozbiljno da me moli da ostanem još nekoliko dana. kao što sam se uvjerio da je rad vlastite kemijske laboratorije nemoguće organizirati privatno. Evo kako su dalje tekli dogañaji. ja sam se i dalje nadao i strpljivo čekao odgovarajuće uvjete za mogućnost postizanja svog glavnog cilja. on požuri dalje. želeći da se. uzgred. već da odgovarajuće uvjete za svoje ciljeve potražim u nekoj drugoj europskoj zemlji. Nisam imao naročitog razloga za žurbu. tj. Uoči mog odlaska. onaj podatak koji izaziva impuls "korporativnog čula". kod suvremenih liječnika bile vrlo slabe. formirajući se automatski u psihi svakog tricentričnog bića te zlosretne planete. Dva dana poslije toga održano je svečano otvaranje i pošto sam prethodne večeri i ja dobio takozvani "zvaničan poziv". neophodne i za samu državu. oni su shvatili da meni intrige i klevete ništa ne znače. trebalo da postane stožer za borbu sa alkoholizmom i koja je nazvana imenom njihovog cara Nikolaja Drugog. i radosnim glasom mi rekao da me je zadesila "sreća" da budem predstavljen Njegovom Veličanstvu caru. nikada u tome neću uspjeti. "smrtno mrze jedan drugoga". koji su na vlast došli slučajno. Ovdje je. kod njih je iz nekih razloga kristaliziran i funkcionirao je vrlo snažno. Na toj državnoj svečanosti. uputio sam se na ceremoniju. u skladu s državnim zakonima. "caru" ili "kralju". korisno napomenuta da iako su sve vrste podloga za rañanje raznih suštinskih impulsa. Nekoliko dana prije mog odlaska Društvo se spremalo za otvaranje velike ustanove koja je. ispričavši se zbog toga. bio je vrlo ožalošćen. moj važan ruski poznanik neočekivano doñe k meni i. Ali kada mi je postalo definitivno jasno da u toj zemlji. "okićeni i pod punom spremom". Na dan državne svečanosti. koji generalno proističe iz svih anomalija sredine i. Pokazalo se da je on na svečanosti razgovarao s carem i daje zahvaljujući tome riješeno da i ja budem predstavljen caru. izmeñu ostalog. malo odmori od najnovijih patnji i intriga. 239 . ali ne spadam u njihovu takozvanu "korporaciju". Biti predstavljen "imperatoru". koga su sami izabrali. Kada su skorojevići. te su ih usmjerili protiv voñe Društva. koji sam iste profesije. saznali da mnogi savjeti i upute za poboljšanje rada njihove organizacije potiču od mene. tj. meni se dogodio takozvani "urectaknilkarul". što se kaže. dok je ceremonija još bila u jeku. te sam pristao da odložim svoje putovanje na neodreñeno vrijeme. u bezizlaznom magičnom krugu. nastavka promatranja i eksperimenata sa psihom tricentričnih bića u gomili. Kada je moj prvi utjecajni ruski poznanik saznao za tu odluku. rekavši to. kao što sam ti govorio. u postojećim okolnostima. vrlo velikom srećom i zato se moj poznanik preko svake mjere radovao što me je zadesila takva sreća. drži ih.Upravo u vrijeme kada sam zajedno sa svojim prvim ruskim poznanikom stigao u prijestolnicu njegove zemlje. riješio sam da se tu više ne zadržavam. kako bi poslije otvaranja ustanove i sam mogao da krene sa mnom na putovanje. na svim kontinentima te planete smatra se vrlo. Dok još nisam znao da su vlastodršci te zemlje prinuñeni da se bave intrigama i klevetama ili da. koji treba da budu stvoreni kod razumnih bića.

. došao sam da vam objasnim što treba da radite i kako da se ponašate za vrijeme tako velikog i važnog dogañaja u vašem životu. Trećega dana ujutro.Mene vrlo zanima drevna umjetnost. Ahun mi reče da je toga dana u našoj ulici očekivan vrlo važan general.u grañansku. o njihovoj vrijednosti i o tome gdje se ona mogu pronaći. Kada ga je nesretni domar vidio. i zato su. u tri smješteni isključivo stari kineski radovi. popodne. ja . te iste večeri. ugledah potpuno neuobičajenu užurbanost: ljudi su svuda čistili i spremali. Rekavši to. uzvikujući s impulzivnom ushićenošću koja je odavala njegovo uzbuñenje: . Istoga dana. I naravno. danas ću vam poslati svoga añutanta i on će vam sve objasniti. na putu iz provincije prema granici.Sutra ili prekosutra bit ćete predstavljeni Njegovom Carskom Veličanstvu. pogledavši kroz prozor svoga stana. točnije. on bez ustručavanja opet sijede u moju fotelju i poče da priča o djelima stare umjetnosti uopće.. rad drevnih kineskih majstora. Usred toga govora. priñe pravo k meni. on istrča iz sobe.Što se tiče uputa koje vam trebam predati i koje su razlog moje posjete.vas. a on . glavom i bradom. jer se osjećao krivim zbog toga što ja u njegovoj prijestolnici nisam postigao uspjeh. posebno kineska. mucajući povika: «Njegovo. on nastavi: . a nismo se vidjeli od vremena kada smo služili u istom puku a zatim upućeni na različite dužnosti. mehanički pogleda u njega i skočivši na noge. Govoreći i dalje istim tonom o svom poštovanju prema starim kineskim majstorima. on iznenada ustade i poče da izučava porculansku figuricu. sijede u moju omiljenu fotelju.Kakva šteta! Prisiljen sam da prekinem naš vrlo zanimljiv razgovor zato što moram da požurim kući. iako s nijansom izvjesne "nadmenosti" karakteristične za vlastodršce te zemlje. to jest biće koje je tek nedavno postalo odrastao čovjek sa svim odlikama tog specifičnog tipa zemaljskih 240 .. izražavajući ga svim svojim čulima. on žurno izvadi iz džepa svoj sat. i pošto mi značajno stisnu ruku. kao što je Njegovo Prevashodstvo obećalo. a pošto sam ja za to zadužen. može biti. reče: . bukvalno je zanijemio od straha. on reče: .. i dalje razgledajući antikvitete. dok sam sjedio u kući i razgovarao s jednim svojim novim poznanikom.hodstvo!" Nije uspio ni da izgovori do kraja. Na moje pitanje što se dogaña. Poslije toga dogañaja prošla su dva dana. Zatim.Kakva ljepota! Gdje ste nabavili ovo čudo stare umjetnosti? I ne odvajajući pogled od te figurice..On je očigledno želio da mi omogući "ogromnu radost" i da na taj način smiri osobnu savjest. dotrča domar. ništa gore nego ja. koja je stajala u uglu sobe.. On je ovdje nakratko. k meni je došao jedan od njegovih añutanata. što se kaže. još bio «mlad čovjek". gdje me svakako već čekaju moj stari prijatelj iz mladosti i njegova očaravajuća supruga. od pet soba u kojima se čuva moja kolekcija. uznemiren i uzbuñen i. a mnogobrojni "policajci" i "oficiri" išli su ulicom gore-dolje. I još doda: . došavši k sebi. Taj añutant je. razgledajući usput s velikom radoznalošću djela antičke umjetnosti koja su ispunjavala moju sobu. s prijateljskim osmjehom. kada Njegovo Prevashodstvo uñe.u dvorsku službu. Njegovo Prevashodstvo. prepuštajući se u potpunosti ushićenju ili. Pre. a zatim.

kada on poče da mi pokazuje i da mi govori kako se moram ponašati i što mogu reći. "igram kako on svira". Svaki korak koji sam napravio u toj dvorani. Ali nešto kasnije. bio sam dužan da. od toga momenta . u skladu sa. ako želiš da shvatiš informaciju o dogañajima koji su mi se desili uslijed tog "znamenitog predstavljanja Njegovom Veličanstvu Caru". Još nismo uspjeli ni da sjednemo u kočije i krenemo sa stanice. oni su me prisilili da doživim. može biti više nego što sam doživljavao i osjećao tokom svih vjekova kontakata s njima.. "izbjegao nesporazum" zbog kojeg se može dospjeti tamo gdje je i "Bog rekao laku noć". fiksiranim u njegovoj prirodi pravilima takozvanog "dobrog tona". kada su me moji mučitelji. već da sam jedan od onih što se. on se odmah promijenio i. bez obzira na svu apsurdnost te procedure. taj "mamin sin" je počeo prema meni da se ponaša apsolutno automatski. ako se uzme u obzir da savršenstvo nekog čovjeka zavisi od kvaliteta i kvantiteta njegovog unutrašnjeg iskustva. iako sam pristao na tu znamenitu audijenciju. moram da kažem da sam poslije surovog iskušenja koje sam doživio. kako bih promatrao i proučavao osobitu i poremećenu psihu tvojih ljubimaca. što se tiče mog formalnog ponašanja. počela da 241 . mogu smatrati više nego "divljacima". kada je on. Čitava dva sata on mi je na vlastitom primjeru pokazivao kako treba da se ponašam. shvatio da ja ne pripadam ni njegovoj. ne bi se moglo ni u bajci ispričati niti se može perom opisati. dok me je i dalje instruirao i usmjeravao moju svijest. da čak nisam ni vidio kako je izgledao nesretni car i kako se on ponašao u toj komediji.on je počeo da sve moje zasebne oduhovljene dijelove i njihove manifestacije. koja su mu utuvili u glavu. naravno nesvjesno. koja se u posljednje vrijeme često sreću meñu tvojim ljubimcima. još uvijek automatski. kako bi se. rukovoñen automatskom navikom. ni nekoj višoj kasti. krećem se. posebno u Rusiji. moj dječače. podčinjava komandi svog vlastitog "Ja". svaki pokret i. Od toga momenta. posebno onaj napuhani general. prema njegovim riječima. kako bi rekao naš uvaženi Hodža Nasradin. sa svojim čudnim doživljajem svijeta.te je počeo da mi govori kako treba da uñem. a zatim je objavio da sutradan mora doći još jednom i naredi mi da vježbam. Čim je ušao i obratio mi se. kada i koje riječi da izgovorim. mogao slobodno da odahnem tek u vlaku. počeo da se ponaša prema meni "zapovjednički" i obraća mi se tonom fiksiranim u prirodi bića što pripadaju toj kasti . uzete sve zajedno. kako to oni kažu. u dvorani gdje se odvijala svečana ceremonija predstavljanja. stigao sam u mjesto gdje se nalazila rezidencija poglavara te prostrane zemlje i gdje me je na željezničkoj stanici sačekalo osobno Njegovo Prevashodstvo u pratnji čitavog tuceta añutanata. kako da izañem. Toga dana sam bio toliko obuzet izvršavanjem bezbrojnih glupih manipulacija koje su od mene tražene i bile zamorne za moje časne godine. stečenom zahvaljujući izvršavanju uvijek jedne te iste radnje . objektivna pravičnost zahtijeva da tvojim ljubimcima odam priznanje: toga dana. a što ne trebam raditi niti govoriti. Sada. Sve što je bilo kasnije.svakako bez njegove "osobne subjektivne inicijative". možda ćeš moći da zamisliš tu sliku i razumiješ kako je većina tvojih ljubimaca u to vrijeme. predvidio je i preporučio taj važan general.tricentričnih bića.. treptaj mojih kapaka. Ipak. prema njihovom nenormalnom shvaćanju svojstvenom ljudima te zemlje. i koja se mogu definirati riječima «mamin i tatin sinčić". Na dan mog "predstavljanja njegovom visočanstvu". Ipak. čak. najzad ostavili na miru.

Eto zašto svi oni sada. Ja sam to shvatio čitavim svojim bićem dok sam se spremao za tu famoznu audijenciju. ali kojima sam se. tamo audijencija za ambasadora nekog drugog vladara. zbog svih prepreka. djeca. koji su prethodno bili čvrsto fiksirani u prirodi svih koji su me poznavali. zbog koje sam dangubio tri mjeseca u čekaonicama raznih «zvaničnih" i "nezvaničnih" ustanova. a često i ima ozbiljne posljedice ne samo za narod te države. pa čak i "želje" da steknu "objektivno suštinsku Ličnost". i tome slično. A da bi sve to zapamtili. imperatori. I tako dalje. "zanimljiv" i tako dalje. da je čak i nesretni car takoñer morao da se priprema za te zvanične susrete s nepoznatim ljudima. odabrani meñu običnim tricentričnim bićima iz okruženja cara ili imperatora koji se na prijestolu nalazi prema nasljednom pravu ili prema provedenim izborima. i svaki put je morao da izgovori pripremljen pozdravni govor. kasnije . Poslije tog "ispraznog" dogañaja. koje su oni sami izmislili. ujutro delegacija. zbog čega su svi oni počeli da teže jedino tome. ona se mora svestrano razmotriti. govore mu kako treba da se ponaša i što treba da kaže u nekoj situaciji. Kao ilustracija za ovo što sam sada rekao može da posluži jedan karakterističan primjer. 242 . Svi pozornici. uopće svi u mojoj ulici počeli su da mi se obraćaju prijateljski. naravno. šef onog departmana. Kućevlasnici. ponekad čak po nekoliko puta na dan: ovdje vojna parada. "neobičan". već prema tuñim instrukcijama. koji su stajali na kutovima ulica u kraju gdje sam živio i koji su me već poznavali kao stranog liječnika. saznao sam. Manifestiranje spomenute osobine na moju osobnu ličnost odrazilo se sljedećeg jutra i iskazalo se tako što su svi podaci za mišljenje ljudi o meni. preko dana susret sa mnom. neprekidno moraju da vježbaju. ja sam odjednom za sve postao "važan". postepeno se ukorijenila meñu njima i nastavila da raste i pojačava iluziju da stjecanje "individualnosti" zavisi isključivo od vanjskog izgleda. prije nego što bih pristupio neophodnim poslovima. već upravo zbog objektivno štetnog «zvaničnog predstavljanja" njihovom "vrhovnom poglavaru". tj. u koji sam prvi put sam išao. obraćao tokom svojih besmislenih pohoda. On je skoro svakodnevno imao takve zvanične susrete. Ta navika da se o vrlinama drugih ljudi sudi na osnovu efemernog vanjskog izgleda. već i za druge narode. izmeñu ostalog. naglo promijenjeni i to ni zbog čega drugog. kao da sam bogati ujak iz Amerike i namjeravam da svakome od njih ostavim veliko nasljedstvo. Njihovo mišljenje o mom osobnom značaju. Poslije svega što sam ti ispričao možeš da zamisliš kako to vježbanje izgleda. isto kao i o mojim osobnim kvalitetama i vrlinama. postepeno bivaju lišeni "čula". A pošto svaka riječ takvog zemaljskog cara može imati. kao što se i na mome primjeru može vidjeti. i tome slično. počeli su da mi odaju počast kao da sam nekakav važan general. već prvoga jutra poslije «carske audijencije" osobno mi je donio robu kući. uvijek kupovao namirnice za svoju kuhinju. osobno mi je u kuću donio onu nesretnu dozvolu što mi je davala pravo na osobnu laboratoriju. a svi ti savjeti i upute moraju biti dati na takav način da ljudi ne primijete kako njihov imperator ne postupa samostalno. A sutradan sam dobio još četiri takve dozvole od drugih ministarstava koja uopće nisu imala prava da ih izdaju.prijem raznih "predstavnika naroda". iznenada se preobrazilo u njihovoj svijesti. U tom cilju mnogobrojni stručnjaci. Vlasnik dućana gdje sam. Iste večeri. još od momenta svoga roñenja.vrednuje i utvrñuje svoj «individualni značaj" isključivo na osnovu efemernih vanjskih manifestacija. vlasnici dućana. "mudar". postao sam vlasnik svih mogućih vrsta fantastičnih odlika ličnosti.

ta užasna pojava nastala uslijed djelovanja dva nezavisna faktora. Da su pripreme te vrste bile potrebne svaki put. Kasnije sam se zbog drugih poslova često vraćao u Rusiju. Prvi je . Isto to izaziva istu takvu aktivnost sunaca susjednih sustava. nikome ne bih poželio tako strašnu sudbinu. Bajrama. objasnit ću ti svaki od njih posebno i počet ću od kozmičkog zakona Soliunensiusa. fundamentalnim uzrocima tog zaista fenomenalnog procesa. Zanimljivo je da kada se to ili neko drugo sveto osjećanje slično njemu. Kejlane i drugih.posljedica kozmičkog zakona Soliunensiusa. opet. Meñutim. Prije svega. oni ga doživljavaju kao simptom neke od mnogobrojnih bolesti i nazivaju to "nervima". kao što sam spomenuo.. uključujući i planetu Zemlju. "religiozno osjećanje". treba reći da sva tricentrična bića. koje zbog toga vrlo povećava svoju "aktivnost" kako bi se održalo u osobnoj orbiti. takoñer nastalo uslijed odreñenog općekozmičkog uzroka. za sve vrijeme koje sam proveo na Zemlji. koje. uvijek s nestrpljenjem i radošću dočekuju manifestiranje djelovanja toga zakona. kao što sam već spomenuo. izmeñu ostalog i sustava Ors. tu "sveukupnost uzroka". obećao sam da ću ti ispričati o stvarnim. kako ne bi moralo da promjeni svoju uobičajenu putanju.. dok stanovnici drugih planeta s nestrpljenjem očekuju djelovanje Soliunensiusa zbog potrebe za razvijanjem i usavršavanjem Objektivnog Uma. bez obzira na to na kojoj planeti žive i kako izvana izgledaju. i kada sunce Ors poveća svoju aktivnost. izražava povremeno uslijed želje i stremljenja ka bržem samousavršavanju radi dostizanja Objektivnog Uma. Ja osobno. Sjećaš li se. Kako bi lakše shvatio oba ova faktora. Sadika. Ramadana. što oni sami postižu. to izaziva napetost u svim objektima njegovog sustava. nazivao "boljševizmom". formira u prirodi tvojih ljubimaca. osim želja i namjera kojih ona nisu svjesna. u tom sustavu. zavisi od utjecaja susjednog sunčanog sustava. na njoj sveukupnost uzroka nastaje uslijed "periodične aktivnosti" Sunca. ali skoro uvijek proističu i zavise od takozvanog «općekozmičkog harmonijskog kretanja". Što se tiče uzroka pojačanog djelovanja ovog kozmičkog zakona. dok je drugi u već poznatim anomalnim uvjetima svakodnevnog života koje su sami ljudi stvorili. i osjećanje svetog "aboliunozora" ili. izmeñu ostalog. i ne bih to poželio ni svom najljućem neprijatelju ili neprijateljima svojih najbližih prijatelja. 243 . tako što uvijek u njima raña. kao što sam ti govorio. isto kao što tvoji ljubimci iščekuju praznike poput Uskrsa. odreñuje velika kometa "Solni". oni su različiti na raznim planetima. ni po koju cijenu ne bih volio da se nañem u koži takvog zemaljskog imperatora ili cara. tako sam morao da se pripremam samo jednom. poslije svega. gdje se za to vrijeme odvijao proces "meñusobnog istrebljenja" i "uništavanja svega stvorenog" proces koji se u to vrijeme. jer su uobičajili da se u te "svete dane" prepuštaju veselju i pijankama. poznatog pod nazivom "Baleuto".Uzgred. Tada je. koja u skladu s odreñenim kombinacijama «općekozmičkog harmonijskog kretanja" prolazi s vremena na vrijeme blizu sunca Baleuto. kako bi rekli tvoji ljubimci. "životno osjećanje" koje se. Ubrzo poslije nezaboravne "carske audijencije" napustio sam Sankt Peterburg i poslije toga živio u mnogim gradovima Europe i drugih kontinenata. Jedina razlika je u tome što tvoji ljubimci te praznike s nestrpljenjem iščekuju. zapravo. Ta "napetost" u nekoj od planeta djeluje i na sva bića koja su na njoj nastala i koja je nastanjuju. a što se tiče planete Zemlje.

utjecaj zakona Soliunensiusa i drugih neizbježnih kozmičkih zakona.Treba naglasiti da je taj impuls. koja je fiksirana kod većine njih.podaci. jedna od glavnih nevolja.uvijek funkcionirali u svijesti ljudi za vrijeme njihovog budnog stanja. ta grupa bi se ubrzo odvojila od ostalih i stavši na čelo svojih suplemenika. sveti impuls "Savjesti" ne sudjeluje u radu njihove svijesti . dogañalo skoro isto ono što se nedavno dogodilo stanovnicima onog dijela Zemlje koji se zove Rusija. osnovala "vladajuću klasu". Dakle. neki članovi grupe . što je njihovoj prirodi davalo impuls takozvanog "lukavstva" . A kasnije. Kada bi se u različitim slučajnim okolnostima neka značajna grupa ljudi koncentrirala na bilo kom mjestu da bi na njemu zajedno živjela. dok se sada ona dogaña potpuno automatski bez učešća bilo čije volje ili svijesti. osim onog perioda kada su se plodovi djela Ašjate Šimaša privremeno ukorijenili kod njih. nastajao i razvijao se skoro normalno kod većine tricentričnih Zemljana ranijih epoha. Jedina razlika je u tome što je u prethodnim vjekovima podjela na razne kaste proizlazila iz svijesti i inicijative odreñenih nezavisnih ličnosti. a sada ću ti reći jedino to da osjećanje nastalo pod utjecajem Soliunensiusa pojačava kod njih potrebu za ovim ili onim promjenama vanjskih uvjeta svakodnevnog života. na koje je prije svega obratio pozornost Veliki Sveti Ašjata Šimaš i koje je koristio radi izvršenja svoje misije . utjecaj kozmičkog zakona Soliunensiusa na suštinu tvojih ljubimaca dogodio se najmanje četiri puta i svaki put se. došao je pravi trenutak da ti ukratko objasnim na koji način i kojim redom su tvoji ljubimci počeli automatski da se dijele na razne poznate "klase". to jest još od vremena kada je organ kundabufera bio uklonjen. koji je ostao intaktan u njihovoj podsvijesti . Kasnije ću ti objasniti kako oni zamišljaju tu svoju znamenitu "slobodu".u čijim rukama bi se u to vrijeme našla takozvana "sredstva zastrašivanja" ili ono što oni sami nazivaju "oružjem". i upravo to je osnovni uzrok nastanka takvih užasnih fenomena kakav je suvremeni "boljševizam". to jest poslije "propasti Atlantide". kod njih se pod utjecajem Soliunensiusa razvijalo "nešto" što oni nazivaju "potrebom za slobodom". proisteklih iz uvjeta svakodnevnog života. prisilili su druge 244 . zbog te čudne potrebe za slobodom.ljudi koji su se na taj način izdvojili u vladajuću klasu. koristeći spomenuta "sredstva zastrašivanja". pošto kod svih tricentričnih stanovnika Zemlje. moj dječače. kao i kako su kasnije i sami počeli da se dijele na "kaste". i prije druge planetarne katastrofe.zbog čega su oni izgubili čak i želju da sebe izlažu bilo kakvom naporu povezanom sa savješću .kod kojih su iz bilo kojeg razloga posljedice mogućnosti organa kundabufera bile u potpunosti kristalizirane. svojstven svim tricentričnim stanovnicima našega Velikog Svemira. Jedino zato što podaci za sveti impuls Savjesti ne učestvuju u funkcioniranju svijesti. koji su do tada bili više ili manje stabilni. Poslije druge planetarne katastrofe koja je pogodila tu zlosretnu planetu. iako svi uzroci koji istovremeno služe i kao izvor njegovog nastanka leže u abnormalnim uvjetima njihovog svakodnevnog života. posebno od vremena kada je kod njih počelo da dominira njihovo unutrašnje "zlo načelo" pod nazivom "samozavaravanje". Ali kasnije. koja se ustalila u njihovim meñusobnim odnosima i postoji neprekidno tokom cjelokupne njihove povijesti. po mom mišljenju osnovni uzrok jest njihova famozna podjela na «kaste". umjesto želje i stremljenja ka bržem samousavršavanju. Ovdje je vrlo važno naglasiti da tih strašnih dogañaja na planeti Zemlji nikada ne bi ni bilo da su podaci za stvaranje suštinskog impulsa Savjesti. poprima abnormalne forme koje i dovode do tako žalosnih rezultata. Što se tiče drugog faktora. posebno u posljednjoj epohi.

može biti da. u tom slučaju ne bi izgledali toliko užasno. Pod utjecajem Soliunensiusa.koja dovodi do tih unikalnih i čudnih suštinskih podataka koji se kod njih sve snažnije manifestiraju. to jest.može smatrati drugim faktorom za nastanak tih užasnih procesa. ti "govornici što negoduju" postaju za druge ono što se sada obično naziva "voñom". tada ti ekscesi počnu progresivno da rastu i . ono. I drugi ljudi te grupe su iz istih razloga. što izaziva spomenutu potrebu za "slobodom". Kada ti nemiri meñu običnim grañanima počnu da djeluju suviše razdražujuće na takozvane "slabe nerve" nekih vlastodržaca u njihovoj zemlji. kao što si se nesumnjivo i sam uvjerio na osnovu onoga što si saznao.na nesreću tvojih ljubimaca . nastaje djelomično iz ovog razloga: u odreñenim periodima.nikada. iz njihovog nenormalnog načina života . Eto zašto sam rekao da se ta podjela ljudi na kaste . dok s druge strane. počinje da raste. Ti strašni procesi obično nastaju i protječu prema odreñenom redoslijedu. i ostali takoñer počinju da negoduju. a potiču. kako ja mislim. da «negoduju". kada osjećaju utjecaj kozmičkog zakona Soliunensiusa. utoliko prije ne za nekog drugog. kao što su oni koje nazivaju "zavišću".ljude svoje grupe da čine za njih čak i ono što bi trebalo da svaki čovjek bez izuzetka sam čini u svom svakodnevnom životu. bojeći se istovremeno sredstava zastrašivanja predstavnika vladajuće klase. počeli da pribjegavaju svim mogućim lukavstvima kako bi s vlastite grbače zbacili veliki teret koji im je natovarila vladajuća klasa. Obično su se kasnije ljudi svake takve grupe postepeno dijelili na razne kategorije. kao i mnogi drugi te vrste. Kada bi ti procesi makar malo poboljšavali život ljudi budućih generacija. posebno vladajuće klase. Ta klasifikacija na razne kaste neizbježno je dovela do toga da se u prirodi svakog od njih prema drugim kastama kristalizirao odnos koji se naziva «mržnjom". u kojima nije bilo niti će biti ličnosti koja bi svjesno ili nesvjesno posjedovala iskustvo koje omogućuje upravljanje 245 . kod kojih su podloge za rañanje tog čudnog impulsa prema ljudima drugih kasti. Ali. Uvijek počinju ovako. na kraju krajeva. uglavnom zato što poslije tih procesa. Do tog pogoršanja dolazi. i oni izdaju zapovijed onima čiji je posao da opominju i rastjeruju posebno glasne smutljivce. nekoliko ljudi odreñene grupe. automatski smanjuje. zbog tog "negodovanja" i utjecaja kozmičkog zakona Soliunensiusa. čim prestane "veličanstveno djelovanje" tog zakonomjernog fenomena i ti užasni procesi doñu do svoga kraja. u suštini tvojih ljubimaca raña impulse koji su za tricentrična bića "sramni".vide i osjećaju realnost snažnije nego drugi i počinju. na nesreću svih tricentričnih bića našega Velikog Svemira. intenzitet djelovanja onog neobičnog faktora koji izaziva "mržnju" prema predstavnicima drugih kasti. ljudi se ponovno prihvate starog. što se kaže. lidere nekadašnjih vladajućih klasa zamjenjuju ljudi drugih kasti. kod njih se intenzitet djelovanja podataka koji su im već svojstveni i koji stalno rañaju impuls "straha" od vlastodržaca. Dakle. i svakodnevni život postane još čemerniji nego što je bio. ti užasavajući procesi meñusobnog istrebljenja i uništavanja svega što su postigli. "neistinitošću". ne želeći da sami ulažu bilo kakve napore. opet. a to osjećanje ne postoji ni na jednom drugom mjestu u čitavom Velikom Svemiru. potpuno iščezne takozvano "zdravo shvaćanje smisla i cilja života". A podjela na kategorije toga tipa upravo i dovodi do daljih podjela u slijedećima generacijama i na razvrstavanje ljudi u famozne "kaste". a usporedo s tim. u skladu s nivoom svoga umijeća i lukavstva. «nepovjerljivošću". s gledišta strogo nepristranog promatrača. s jedne strane. ne vode ničemu dobrom. kristalizirane više nego kod ostalih . koji se u njihovoj suštini uvijek kombinira posebno. A zatim.

oni čak vjeruju da se to dogodilo zahvaljujući progresivnoj evoluciji Uma bića koja su im slična. "ušiju". zatim. "samoljublje" i druge. te su oni na taj način u potpunosti lišeni mogućnosti da na bilo kom nivou predvide opasnost koja im prijeti. i predstavljaju posljedice djelovanja organa kundabufera. proistekla isključivo od njihovog ništavnog proturječnog mišljenja. u njih spadaju "sujeta". "puževa". isto kao ni kod predstavnika starih vladajućih klasa. zbog kojeg neprestano raste broj takozvanih "mekušaca". Zato su tvoji suvremeni ljubimci svim svojim bićem uvjereni da se užasavajući proces." I zaista. ispričat ću ti o jednom od njihovih naivnih racionalnih objašnjenja. S druge strane. kojima uglavnom i mogu da zahvale za sve žalosne dogañaje do kojih meñu njima dolazi. u prirodi bića koja su tek nedavno osvojila vlast. oni se ne libe da sve dobre ili rñave rezultate proistekle iz tih dogañaja. najzad. "bubašvaba" i drugih sličnih parazita koji uništavaju sva blaga na planeti. Prije svega. koje nije bez izvjesnog humora. odreñena "svojstva" kod njih posebno burno manifestiraju i daju potpuno neočekivane i užasavajuće rezultate. fiksirana u sva tri oduhovljena dijela nekog čovjeka. ti ljudi. treba reći da iako u prirodi tricentričnih bića nekadašnjih vladajućih klasa podaci koji su u njihovoj "podsvijesti" postojali za rañanje realne Savjesti.procesom vanjske. Onim tricentričnim bićima što su postala "improvizirani vlastodršci" i nemaju nasljedne podatke koji omogućuju vladanje. ne samo da nema prave Savjesti. "uobraženost". stečeno nasljedstvom i automatski poboljšavano iz generacije u generaciju. pošto sam se zainteresirao za neobičnu psihu tvojih ljubimaca i počeo 246 . bez obzira na to. posebno u posljednje vrijeme. iako su im slični. Evo čemu može da zahvali za svoje postojanje ta anomalija. Ta "svojstva" se uglavnom kristaliziraju u prirodi tricentričnih Zemljana. sastoji se u tome da iako su se. iz njihove suštine postepeno su nestali svi oni podaci čija sveukupnost može kod ljudi da raña čulo "predviñanja". Njihovo vjerovanje da nije bilo procesa koji su se u stvarnosti više puta desili na njihovoj planeti. oni ne samo da ništa ne znaju o davnim dogañajima koji su se desili na njihovoj planeti. tokom posljednja dva vijeka svi dogañaji bez izuzetka odvijali potpuno automatski. Istine radi. kako bih ti na primjeru pokazao čudnovatost mišljenja svojstvenog tvojim ljubimcima. pri čemu su svi kvaliteti potrebni za vladanje kod njih sasvim svježi i ne mogu da odgovaraju potrebnom nivou. moj dječače. takoñer ne učestvuju u funkcioniranju takozvane "budne svijesti". posjedujući "sužen horizont" i "kratku pamet". u sferi njihovih meñusobnih odnosa. Običan zdrav razum svakog tricentričnog bića pokazuje da je takvih procesa nesumnjivo bilo i čak sam i ja. uz to. Pošto sam počeo da govorim o boljševizmu. već ne pamte ni ono što se dogodilo sasvim nedavno. čak sa zavišću pripišu ovome ili onome čovjeku. odlično odgovara jedna izreka našeg dragog učitelja: "Još nisam sreo budalu koja bi se osjećala udobno u novim kicoškim cipelama. već se. u najmanju ruku. uvijek kada djelovanje Soliunensiusa doñe svome kraju i ponovno se uspostavi "relativno normalan" život. ako je navikla da šljapka u svojim starim kućnim papučama. koji oni nazivaju "boljševizmom". još nisu dostigli isti nivo Uma. oni nemaju pojma o kozmičkim zakonima. imaju iskustvo u vladanju. rasplamsao na njihovoj planeti prvi put i da se ništa slično nije dogañalo prije te njihove "voljene civilizacije". koji. «gordost". "novopečeni" vlastodršci organiziraju takav "kulturan život". može poslužiti kao dobar primjer za ilustraciju i karakteriziranje fenomenalne gluposti i ograničenosti njihovog mišljenja. Ta njihova naivnost. a ponekad čak i unutrašnje egzistencije ljudi iz svog okruženja. bez učešća svijesti ili namjera bilo koga od njih.

naučene papagajski i pod prinudom. Na taj način dinastija je onoliko koliko i carskih prezimena.. To se dogodilo zbog toga što utjecaj kozmičkog zakona Soliunensiusa često djeluje na suštinu tricentričnih bića koja tu žive i svaki put izaziva tu anomaliju kod jedne četvrtine njih.. koja normalno tricentrično biće treba da posjeduje o dogañajima koji su se na njegovoj planeti desili u prošlosti. Ti strašni dogañaji često su se dogañali u Egiptu zato što je vrlo dugo taj dio Zemljine površine. Sada je običaj da carevi jedne linije nose isto prezime i svi takvi carevi čine jednu dinastiju. To dokazuje da je kod Egipćana postojala monarhija i da se titula cara prenosila nasljeñivanjem. Radi se o tome da meñu mnogim efemernim i fantastičnim informacijama koje su u cjelini formirale njihov čudan razum. odgovorit će.Ti Egipćani su imali dvadeset i četiri dinastije. sve te fantastične informacije. "usañivana" u pojedine njihove centre radi funkcioniranja duhovnih opažaja i reakcija. koja se čvrsto ustalila u procesu njihovog svakodnevnog života. zauzimalo "težište zračenja". najmanje četrdeset puta bio svjedok takvih procesa. i zbir predstava koje proističu iz svega toga. i kasnije. I zato sada. Ta fantastična "povijest" koju je očigledno izmislio neki kandidat za «haznamasa". a koju su oni nazvali visokoparnim riječima "obrazovanje" i "podučavanje" mlade generacije. na sljedeći način: . Ali ako se insistira na odgovoru. naravno ukoliko se osigura njegova iskrenost i slobodno izražavanje asocijacija koje u njemu protječu. koje sam nazvao "uništavanjem svega u vidnom polju". kada bi ti nesretnici odrasli. tj.. svojstven jedino njima. kao i druge slične gluposti. bila je čak obavezan predmet u njihovim školskim ustanovama. to će mi omogućiti da istaknem i još jednom naglasim svu objektivnu štetnost takve prakse. Skoro svi oni "znaju" da su drevni Egipćani imali dvadeset i četiri dinastije. u Egiptu. Tu nema proturječnosti: zahvaljujući njihovom sustavu "obrazovanja" i «podučavanja" svaki takozvani "zreo" tricentrični stanovnik te čudne planete već zna povijest ljudi koji su naseljavali stari Egipat. ili u takozvane «mozgove" budućih "odraslih ljudi". Osim toga.. na toj nesretnoj planeti svaki odrastao čovjek umjesto da dobije prava znanja. prisutan je u tri njegova oduhovljena dijela.podatke koji su otkriveni tobože zahvaljujući njihovom "usavršenom Umu". Ali ako nekoga od njih pitaš zašto je bilo toliko dinastija. Zanimljivo je da se skoro polovina užasnih procesa dogodila nedaleko od mjesta gdje je koncentrirana njihova "kultura".svestrano da ih promatram. isti taj čovjek koji je do maloprije "znao" i bio siguran svim svojim bićem da je u starom Egiptu bilo dvadeset četiri dinastije. u odnosu na "općekozmičko harmonijsko kretanje". uz pomoć svoga Uma. služile bi im kao osnova za asocijacije i "logičko mišljenje". to jest "papagajski" način dobivanja informacija. "prima" čitavim svojim bićem "informaciju" o Egiptu i bavi se... pokazat će se da nikada nije čak ni razmišljao o tome. raznim spekulacijama o tome. na kojima se tokom njihovog zrelog života gradi njihovo "logičko mišljenje". sa oca na sina. vidjet ćemo očigledan primjer one vrste informacija. učeći sve mehanički i nesvjesno. Dobro. gdje je ta povijest. Ukoliko pouzdane podatke o dogañajima koji su se dogodili u Egiptu usporedimo s podacima o tome fiksiranim u predstavama i shvaćanjima bilo kojeg odgovornog bića njihove znamenite suvremene "kulture" . Način na koji on dobiva ta znanja. 247 . povijest Egipta takoñer zauzima svoje mjesto. i ti ih možeš sasvim jasno predstaviti i jasno zamisliti iz moje priče.

zato sam riješio da ti predložim kao čestitom čovjeku i svome najboljem prijatelju da oslobodiš mene i moga sina. posebno suvremenih tricentričnih bića. a i sada se tako zove. moj dragi sin i nasljednik. te da se s ličnog stanovišta ne može nazvati ni korisnim. sutradan se broj egipatskih dinastija povećava za jednu. Po mom mišljenju. Faraona Džosera je pogodila ta misao i on je. umara od vlasti i da je taj posao uopće vrlo "zamoran". iako izgleda vrlo snažan i zdrav. isto koliko i zakrpa na hlačama našeg uvaženog Hodže Nasradina. u stanju je da ga polusvjesno promatra sa strane. postalo za mene pretežak teret i da se to. Ali ako neki čovjek iz suvremene kulture poželi da sazna zašto su se rodovna imena tih staroegipatskih careva toliko često mijenjala i ako uloži velike napore da to objasni svome Umu.. dogodilo zato što sam ja vrlo umoran. otišao k njemu i vrlo blago mu se obratio ovim riječima: . "faraoni" umarali od vlasti i odricali je se u tuñu korist . iskreno ti priznajem kao jedinom prijatelju. Pošto je rodovno ime tog novog faraona drugačije. njegovo mišljenje će asocirati nekako na sljedeći način: . Ti ćeš me. s jedne strane "dobar momak". meñutim. koja ti se toliko dopadaju. kako su ih tada zvali. On je najzad pronašao takvog čovjeka. nisu zavisili od njih. te je u intervalima izmeñu njih dolazilo do raznih potresa u usporedbi s kojima suvremeni boljševizam izgleda kao "dječja zabava"." i pristane. I onda se dogodilo da je isti taj car ili faraon Džoser osjetio umor od carevanja i jedne besane noći. ni sigurnim. dinastičke promjene se u Egiptu nisu dogañale tako prosto..Moj vrlo poštovani i nevjerojatno dobri podaniče. Ti ljudi su osjećali iskreno negodovanje prema sebi sličnima što su učestvovali u tom užasnom procesu. koji je za njega toliko nepoželjan. kao otac poznat po svojoj ljubavi prema djeci. što bi se reklo. bit će korisno ako ti u vezi s tim kažem da se takvo njihovo ponašanje odlično može okarakterizirati riječima: "uzaludno padanje u vatru iskrenog negodovanja". u stvari uopće nije takav. U stvarnosti.i vrlo je moguće da se to dogañalo u odreñenim okolnostima. da je ovo carstvo. može biti. kojim ja sada vladam. željeli da ih oslobode takve sudbine. I sutradan počne da vlada. voleći svoje sinove. razmišljajući o svom "carskom udesu". iz razloga koji. odlučio da se potrudi i smisli način na koji bi nekoga "uvjerio" da ga oslobodi tog zamornog posla. oni su se odricali od vlasti u korist drugih i eto zašto se broj dinastija povećavao. zahvaljujući tome. razumjeti ako ti kažem da vrlo volim svoga sina i nasljednika i ne želim da on vlada i umara se kao ja. htio ne htio. 248 . slegne ramenima i sa suzama u očima kaže: «Pokoravam se. A taj. Često sam u jeku suvremenog boljševizma mogao da primijetim kako nekolicina ljudi. A pošto su se u starom Egiptu faraoni često umarali i. Meñu nama rečeno. još običan podanik i. ne sudjeluje u tom procesu i. zato što su se egipatski "carevi" ili. koji je tada nazvan "boljševizmom". a s druge varalica puna "taštine". koristeći iskustvo stečeno u prošlom životu. i predstavlja jednu od nesretnim osobnosti psihe tih zlosretnih. kome mogu da ostavim svoje carstvo.Vrlo razumljivo i uočljivo. svim svojim bićem shvatio da se čovjek.Očigledno je da su se u stara vremena dinastije često mijenjale. dostojnom moga povjerenja. i na sebe preuzmeš carske obaveze. razumije se. Recimo da je neki faraon po imenu Džoser živio mirno i sa zadovoljstvom vladao Egiptom.

Petra ili Andreja. objavio čitavom stanovništvu zemlje. Ta anomalija njihove psihe. koje su se održavale na specijalnim mjestima. izdavali zapovijedi za strijeljanje nekog Ivana. predviñeno za taj dan. ni za starce. ukoliko usporedimo relativan broj tricentričnih bića. moram da ti kažem da on još traje na većem djelu površine te zlosretne planete i da je u posljednje vrijeme brojnost tvojih ljubimaca vrlo povećana. tj. Na taj način. Zbog nedostatka te dvije osobnosti njihove psihe oni čak ni izdaleka ne slute da ličnosti kao što su oni ni na koji način ne mogu biti uzrok tih užasnih procesa. bilo je kazano da u ovom slučaju «kroani" moraju biti uhode parazita . smatrani "dostojnim" da budu žrtvovani. koji su slučajno stali na čelo tog strašnog dogañaja. s onim što se dogañalo prije.ukoliko je. koje je u Egiptu dano svijetom prinošenju žrtve. kako su ih zvali. Poglavari gradova i sela postat će oni koji u svoje svete urne stave više «kroana" nego ostali. stavi glinena urna u koju je. kako oni ponekad kažu. ljudi drugih zemalja su se iskreno uzrujali kada su saznali da su oni. što se tiče 249 . moj dječače. i da ti izbori treba da se obave prema sljedećem principu. Da. koje su sami stvorili. A te uloge su uvijek dobijale različite karakteristike u potpunoj suglasnosti sa zakonom koji od njih apsolutno ne zavisi. tvoji ljubimci čak ni izbliza nisu u stanju da shvate da pojedinačne ličnosti nisu uzrok tih užasnih procesa planetarnih razmjera i da su one samo slučajno zauzele položaj koji ih je zbog abnormalnih uvjeta društvenog života prinudio da igraju ovu ili onu ulogu. bilo uobičajeno da se pred svakog čovjeka. tj. za dobrobit svih tih. ni za djecu.isti onaj kozmički zakon Soliunensiusa.naziv koji obična tricentrična bića iza leña daju predstavnicima vladajućih klasa . Tada je. koji prati ceremoniju. koji sam ti upravo spomenuo. Po svoj prilici. ta duša u začetku već formirana u njihovom biću i dostigla odreñen nivo "individualnosti". podaci što se i dalje kristaliziraju u njihovoj suštini aktivizacije svetog impulsa Savjesti. "parazita". ne učestvuju u svakodnevnom budnom stanju i zato djelovanje toga principa dobiva tako nakaznu formu. sadašnji proces će naprosto izgledati kao "dječja zabava". "uzaludno padanje u vatru negodovanja" ili. opisat ću ti nekoliko scena iz drevne povijesti Egipta. koji je potpuno nezavisan od njih. tu "manipulaciju" su smislili teokrate onoga doba kao izvor prihoda. Kao što sam već govorio. kako planetarnog tijela. ili careva. Prvi je . koje je i bez toga oštećeno. kada se u Egiptu odvijao proces sličan suvremenom boljševizmu. koji sam već spomenuo. Dalje se u tome ukazu govorilo o tome da onaj koji stavi više "kroana" u svoju svetu urnu na dan izbora može biti odreñen za vladara Egipta i. objekti.i da izuzetaka ne smije biti ni za "pasivan pol". nazivani su tada «kroanima". "nepotreban bijes". da će se uskoro održati "izbori" za poglavare većih i manjih centara ili. prema religiji stanovnika te zemlje. ali se ti procesi dogañaju na njihovoj nesretnoj planeti iz dva neizbježna i velika razloga. taj čovjek stavljao voće ili povrće. U ukazu. "Kroan" je ime. ubijenih za vrijeme posljednje katastrofe. kao što sam već rekao. ruskog boljševizma. vladajući revolucionarni komitet je. Kako bi moja dalja objašnjenja tog užasnog procesa bila jasnija. U jeku tog posljednjeg procesa. takoñer proističe iz činjenice da su ljudi odavno izgubili "životni horizont" kao i "instinktivan osjećaj za realnost u pravoj svjetlosti". kako oni kažu "gradova" i "sela".Ta psihička anomalija dovodi do gušenja mnogih funkcija. a drugi razlog djelomično zavisi od njih i sastoji se u tome da zbog abnormalnih uvjeta egzistencije. za vrijeme ceremonija. tako i njihovog kesdžanog ili astralnog tijela . Da bi to bolje shvatio i usporedio nekadašnje procese sa suvremenim boljševizmom. naravno. izmeñu ostalog. U jednom od intervala izmeñu dinastija tih egipatskih faraona. poslije čitanja odreñenih molitvi.

počne usmjereno razmišljati. koje su potom žreci što su ih osvećivali nazvali "žicom". oni su taj novi ražanj odvukli i bacili u Nil. Ti ljudi su. bile su ogromne dužine. ako su već nastali tako davno i njihova plemena preživjela toliko vjekova. Hasejn napravi neočekivanu grimasu i glasom koji je izražavao bolećivu nježnost. ometali ceremonije. uz pomoć četrdeset pari bikova. Ali kada bi zategli konopce. obrati se Belzebubu. Hasejn i Ahun. osjećaju pravednu ljutnju kada saznaju da je strijeljan nekakav Ivan Petrov. takoñer u Egiptu. počeše ga pažljivo i s očekivanjem promatrati. kako za vrijeme svojih putovanja na Zemlju. malo iznenañeni. posebno oni koji su u tom periodu pripadali slabijim kastama. u krajnjoj liniji. bilo moguće identificirati kao Ivana Petrova. Jednom sam gledao kako je gomila običnih Egipćana na jednu od tih svetih žica .upravo u jeku dogañaja. i faraon je izdavao zapovijed da se oko trga zategnu konopci kako bi se spriječilo to ometanje ceremonija od strane onih koji predstavljaju «niže kaste".iako su posljedice mogućnosti organa kundabufera u potpunosti kristalizirane u njihovoj prirodi . odgovor koji čak ni maglovito ne mogu da zamislim. tako i tokom svojih promatranja s Marsa pomoću teskuana (teleskopa). sastoji se. Možeš li da zamisliš. Tu Belzebub duboko uzdahnu i gledajući u jednu točku. ponekad su čak dostizale dužinu "centrotino".počela da. nastalo u mome biću. natiče sve one koji nisu pripadali vladajućoj klasi. Nešto kasnije. moraš prije svega znati da je nekada u svakom većem trgovačkom centru ili "gradu" u Egiptu postojao ogroman trg na kome su se održavale sve moguće javne ceremonije. To pitanje. "deset milja".ponašali na takav način da je mrtvo tijelo čovjeka koga su strijeljali. naivni do krajnosti. . bio svjedok jedne ništa manje užasne scene. i uvijek su na kraju pucali. njihovi poglavari će postati oni ljudi koji stave najviše "kroana" u svoje svete urne. čak i iz razloga koji ne zavise od njih.gradova i sela. Da bi je valjano zamislio. 250 . na koje mi je neophodan odgovor. te običaje i "instinktivne automatske navike". te je faraon naredio da se prave takozvani "metalni konopci". religiozne i vojne. što se dogañalo toga dana po čitavom Egiptu kako bi se za svete urne prikupio što veći broj uhoda za one koji su tada pripadali vladajućoj klasi? Drugi put sam. usporedimo s postupcima suvremenih boljševika. Ako postupke tricentričnih bića ranijih epoha. a ne nekog drugog.Dragi djedice! Molim te. koja mi je toliko draga zato što može da mi pruži materijal za odgovor na pitanje. ovi posljednji mogu čak izgledati dostojni pohvale i zahvalnosti za to što su se . koja su bila objekti te «psihoze". koji je i dalje bio duboko zamišljen. ubrzo bi se ispostavilo da oni ne mogu da izdrže pritisak gomile. na koje su se u takvim prilikama okupljale mase ljudi iz čitavog Egipta.kao na ražanj . ukoliko ni u jednom svom oduhovljenom djelu ne budem imao podatke za usporeñivanje. kada su naprosto bili igračke u rukama kozmičkog zakona Soliunensijusa . ti nesretni stanovnici Zemlje nemaju mogućnosti da tokom zrelog života dostignu nivo Objektivnog Uma. evo u čemu: ukoliko. ali ne i ljuti. pričaj nam o znanjima koja si stekao tokom svog dugog života i koja posjeduje tvoja priroda. zašto onda. Vidio sam mnogo egzekucija te vrste. svojstvene svim bićima nisu kod njih mogle da budu ponovno formirane. moj dječače. Iste noći. bez obzira na pol i uzrast. koje se sada rodilo u mom biću. ili kako bi Zemljani rekli. nategnute oko trgova korištenih za javne ceremonije. A tvoji suvremeni ljubimci. Te svete žice.

koja je u objektivnom smislu sada vrlo zapuštena. Uslijed raznih okolnosti.života koji bi i u "egoistički osobnom" i «kolektivnom" smislu tada mogao da protječe manje ili više podnošljivo sa aspekta objektivne realnosti. prije ili kasnije se transformiraju u "nesretna". tako i u grupama. koje su sami uspostavili. mogle da se održe i preñu na sljedeće generacije. koji kao da se sve više i više "rastvaraju" u psihi i samoj suštini tvojih ljubimaca. za što su oni sami krivi . koliko je bilo snažno progresivno pogoršavanje uvjeta života. Da. i kod njih nailazili na potvrdu prijateljskih odnosa. Rekavši sve to. najzad. koje svi ostali stanovnici te planete nazivaju "Rusima". čak i u abnormalnim uvjetima njihovog svakodnevnog života . Uslijed svih tih abnormalnih uvjeta što ih okružuju.zahvaljujući protjecanju vremena. Tokom vjekova. naš siroti Hasejn pogleda upitno u vinovnika svog dolaska na svijet. kao i na svim drugim planetima gdje nastaju razumna bića koja dio svoje egzistencije provode u običnom svakodnevnom životu. To svojstvo se zove "sugestija". dragi moj Hasejn. koji proističu iz dobrih običaja i moralnih normi. ili da se nalaze pod tuñim "utjecajem". Da bih ti pružio što jasniju sliku i svestrano razumijevanje načina na koji su običaji i norme. i pojačavana prenošenjem iz generacije u generaciju. kao što obično biva u takvim prilikama. naravno. već samo to bi moglo da učini njihovu egzistenciju. Uzroci potpunog razaranja ili modifikacije tih životnih dobara. često vrlo dobre i korisne za svakodnevni život.ili nestale bez traga. I. zahvaljujući tom... Evo kako je Belzebub odgovorio na pitanje svog voljenog unuka. sve funkcije njihovog bića postepeno su počele da se mijenjaju i. moj dječače. svi ljudi.psihičkom svojstvu koje je od samog početka kod ljudi koji su činili taj narod postalo nasljedno. korisne za njihov svakodnevni život i stečene automatski za naredne vjekove . Dakle. svakako. mnogi običaji i takozvane "moralne norme". povećavajući na taj način broj onih malih štetnih faktora. neophodnih za podnošljivu egzistenciju. Zbog tog čudnog svojstva. počeli su da oličavaju kozmičku supstancu koja ima mogućnost da djeluje jedino ukoliko se stalno nalazi pod utjecajem drugih. mnogo dobrih normi i običaja formirano je i fiksirano u njihovom svakodnevnom životu. i koji čine većinu stanovnika velike zemlje "Rusije". Naravno. u njihovoj psihi je ne tako davno nastalo jedno osobito svojstvo što je postalo osnovni uzrok spomenutog zla. A Rusi su. ti ljudi su prilično dugo tako živjeli i. mnogo prihvatljivijom u očima nepristranog promatrača. uzeti kako pojedinačno. ili se promijenile na gore zbog tog svojstva njihove čudne psihe. sebi sličnih supstanci. stečenih tokom vremena. postepeno usvojili i u procesu svog svakodnevnog života počeli da koriste mnoge od tih korisnih običaja i moralnih normi. postepeno su se ustalile meñu tvojim ljubimcima nastanjenim na Zemlji. Život toga naroda je mnogo vjekova protjecao u susjedstvu s azijskim narodima. Ali tu vreba zlo – ta sretna dostignuća ljudskog blagostanja. za tricentrična bića izuzetnom svojstvu koje se pojavilo ubrzo poslije perioda "tikliamiške civilizacije" i fiksiralo se u njihovoj psihi onoliko snažno. velikim i malim. sada svi Zemljani. ako su makar ti dobri običaji i već automatizirane moralne norme. koje je vrijeme fiksiralo u procesu njihovog života. moj dječače. navest ću ti kao primjer one tricentrične Zemljane. opet leže u abnormalnim uvjetima svakodnevnog života. tek nedavno fiksiranog u njihovoj psihi. a zatim se još i pojačalo uslijed čega su se oni posljednjih vjekova našli pod 251 . fiksirana u procesu svakodnevnog života jedino zbog protjecanja vremena. naročito oni koji su se rodili i odrasli tokom posljednjih vjekova. pošto su se često sretali sa predstavnicima naroda koji su za njih bili "drevni". obavezno moraju ili sami da "utječu".

Meñu tisućama dobrih i korisnih običaja i normi navest ćemo. sljedeće: naviku da se žvače "mater" poslije uzimanja prve nasušne hrane i praksu urednog kupanja u takozvanim "kupatilima". a Rusi nastojali da ih u svemu podražavaju. navika regularnog kupanja u prostorijama specijalno napravljenim u te svrhe. bilo je na tisuće vrlo dobrih i korisnih. ne kida već postaje sve elastičnija. koja planetarnom tijelu više nije potrebna. «Majku" je dobro žvakati zato što ona povećava lučenje pljuvačke. koje su se zvale "hamami" ili "kupatila". koje su Rusi naslijedili od drevnih azijskih naroda. oslobodila su se tog utjecaja i pošto je osjećanje istinskog duga već potpuno iščezlo iz njihovog bića. Kroz pore ne samo da prodire druga nasušna hrana. ili isparavanje elemenata druge nasušne hrane koji su planetarnom tijelu nepotrebni. koja se žvače poslije obroka i koja se. najfatalnija osobina njihove psihe. nastalih opet zbog užasnog procesa "povremenog meñusobnog uništavanja". kasnije. Meñu automatskim običajima i moralnim normama. Drugi običaj. Tu smolu za žvakanje smislio je jedan mudrac koji je pripadao jednome od azijskih naroda. preko nje izlučuju oni ostaci druge hrane. kao i drugih supstanci koje se stvaraju u organizmu živog bića. «podložnost sugestiji". formirajući u različitim porama kože naslage "masnih čestica". nemajući načina da ispare u prostor. postepeno se povećala i oni su. Meñutim. takvo korištenje "matere" je tvojim ljubimcima apsolutno neophodno zato što sprečava raspadanje ostataka hrane i tako sprečava nastanak neprijatnog zadaha iz usta. odvija ne samo kroz "organe disanja". već i kroz «pore" kože. Priroda je adaptirala tako da se proces usvajanja "druge nasušne hrane" koju tvoji ljubimci nazivaju "disanjem". ma koliko je dugo žvakali. objasnit ću ti sljedeće: Funkcioniranje planetarnog tijela bića bilo koje vanjske forme. slučajni kontakti i tako dalje. Da bi jasno shvatio koliko je za život Zemljana važan taj drugi običaj. nastavljaju da se skupljaju i počinju da se kondenziraju. koji postoji samo na toj nesretnoj planeti.utjecajem azijskih naroda i cjelokupan "vanjski način života" i "asocijativne psihičke forme" njihovog svakodnevnog života odvijale su se pod tim utjecajem. svi dobri običaji njihovog života i naslijeñene moralne norme. kao što su kretanje zraka. preuzete polusvjesno ili automatski od drevnih azijskih naroda. Ti nepotrebni elementi odstranjuju se postepenim isparavanjem preko pora kože. a planetarno tijelo ih proizvodi kako bi se prva nasušna hrana bolje i lakše preobrazila ili. i te nepotrebne supstance. pripremljena od različitog korijenja. tj. zahvaljujući promjeni okolnosti. ovoga puta europski. nesposobni za samostalan život. neizbježno potpali pod novi utjecaj. a usta se čistila od ostataka prve hrane. postepeno su zaboravljene. 252 . na primjer. takoñer su prijedlog drevnih stanovnika Azije. Ali. Od vremena kada su Francuzi počeli automatski da utječu na psihu Rusa. kako oni sami kažu. već se poslije njene transformacije. pošto su tvoji ljubimci izmislili odjeću kako bi se njome pokrivali. što je postalo karakteristična posebnost mnogih suvremenih tricentričnih Zemljana. ta odjeća ometa normalnu eliminaciju. zahvaljujući faktorima sredine koji okružuju dano biće. tj. «Mater" je svojevrsna smola. i to uglavnom francuski. Zahvaljujući toj "mami" njihovi zubi su postajali snažniji. tricentrična bića što žive u onom djelu Azije koji se zove Rusija. i sve je preuzimano jedino od Francuza. bolje i lakše "svarila" i "apsorbirala".

A pošto tokom tih procesa svi "privremeni" ili "prolazni" kozmički elementi ispuštaju takozvane "sekundarne kozmičke elemente". postale osnovni uzrok postepenog skraćivanja života tih nesretnika. kako sami kažu. upravo je postalo baza za nastanak kupatila koja u raznim mjestima još postoje. kako bi našao način da ga eliminira. poput svega što postoji u Svemiru. Što se tiče "masne supstance". Moj dječače. jasno vidio da te masne naslage koje se skupljaju u porama kože. Dalja istraživanja su pokazala da se pore na koži mogu čistiti jedino brižljivim kupanjem. 253 . u "maglovitoj i dalekoj prošlosti". oni su dobro znali način na koji treba objaviti njihov smisao i značenje meñu žiteljima čitave Azije. Varijacije tih specifičnih mirisa zavise od toga koliko dugo se odvijalo raspadanje masnih izlučevina u porama kože. to jest elemente koje je privremeno kristalizirao "trenutak vibracije" koji. koje su "kasnije nazvane "kupatilima". za vrijeme svojih objektivnih promatranja različitih stvari koje se oko njega dogañaju. uvjerili su se da je ljude nemoguće nagovoriti da ne nose odjeću. bio je toliko snažan da sam bez ikakvog truda mogao da prepoznam kojem narodu pripada neki čovjek i da ih lako jedne od drugih razlikujem. moram da ti kažem sljedeće: Pošto supstance koje predstavljaju komponente "masnih čestica". za njih same nisu toliko mučni. moj dječače. putem čula mirisa ima mogućnost da to percipira kao nešto vrlo «neuredno". Ono što su ti azijski znanstvenici na čelu s velikim Amambahlutarom eksperimentalno dokazali i proveli u praksi. jer se jedino tako mastan sadržaj pora polako rastvara i odstranjuje. one se neizbježno podvrgavaju procesima evolucije i involucije. ne mogu dugo da ostanu u istom stanju. ti neprijatni mirisi. pored ostalih faktora. uvodeći u psihu ljudi svoga okruženja običaj koji je tokom vremena postao obavezan. uskoro bila usañena svima. Srećom po njih. U tom cilju oni su smislili specijalno opremljene sobe. to taloženje je na toj zlosretnoj planeti počelo da izaziva bezbrojne bolesti koje su. naravno. na nekim kontinentima na Zemlji. čak i ako to ne čine vodom. koji su postali njegovi sljedbenici i pomoćnici. Izvršivši niz naučnih eksperimenata. uzete sve zajedno. "miris" koji čak ni sami ne smatraju "baš prijatnim". ni u dubini pora. tako da je potreba korištenja tih soba za date potrebe. a kasnije su je stanovnici Rusije preuzeli. zato što se one ne nalaze ni na površini. mudri i učeni stanovnik Azije po imenu Amambahlutar jednom je. Da. potreba da se redovno odlazi u kupatilo postala je nasljedna kod stanovnika Azije. tj. oni su otkrili da kod ljudi koji se peru. nije moguće ukloniti iz pora na koži masne naslage. posebno na europskom. "specifičnog mirisa". gdje običaj da se odlazi u parno kupatilo nije dominantan. tvoji ljubimci na planeti Zemlji koji ne posjećuju "parna kupatila".Od toga doba. te su riješili da pronañu način koji bi omogućio umjetno otklanjanje ostataka druge nasušne hrane iz kože. koja se skuplja u porama kože tvojih ljubimaca. I. kako vole da kažu tvoji ljubimci. štetno utječu na opće funkcioniranje planetarnog tijela. kao što je poznato. zato je počeo da proučava to zlo. Na osnovu istraživanja i dugog razmišljanja Amambahlutar i nekoliko drugih znanstvenika. te je na taj način u ljudsku svijest unijeta odreñena norma. koje zahtijeva Velika Priroda. Taj neprijatni miris koji dolazi od onih što se nikada specijalno ne kupaju. meni je kao biću s oštrim čulom mirisa bilo vrlo teško meñu lokalnim tricentričnim bićima zbog njihovog "rastropunila". uvijek ispuštaju osobit "rastropunilo" ili.

iz regije koja se zove "Kavkaz". ali. Ovdje sa žaljenjem moram da naglasim da se sada isto to dogaña u svakodnevnom životu svih zemalja i naroda. ne samo da nikada nisu odlazili u kupatila. ljudi pristigli u prijestolnicu iz udaljenih sela. da se "žena koja je u društvu muža promatra samo krajičkom oka". oni u posljednje vrijeme uopće ne odlaze u parna kupatila. naravno. i tako dalje. kao što sam rekao. A pošto Francuzi nikada nisu imali naviku da posjećuju kupatila. posebno njihova. Francuza. još nisu formirane automatske navike i instinktivne norme s kojima bi njihov život protjecao više ili manje normalno.Dakle. sada u najširoj upotrijebi. kao što je. Ti nesretnici. «žvakaće gume". veliki broj dobrih navika i moralnih normi. Nekada je skoro svaka ruska obitelj imala svoje vlastito parno kupatilo. čak i bez Objektivne Svijesti. koju oni podražavaju. da uvozeći "korijen koji nikome nije potreban" oni. «Ne daj Bože!" . te on. u subjektivnom smislu. zahvaljujući abnormalnim uvjetima svakodnevnog života. Rusi su preuzeli od stanovnika Azije. naravno. ne znaju da prije nekoliko decenija. suluda. tj. 254 . treba reći da ta navika više ne postoji ni kod jednog suvremenog Rusa. koje su Rusi usvojili tokom vjekova i koje su već bile fiksirane u njihovom svakodnevnom životu. uglavnom. Što se tiče većine stanovnika takozvane "vladajuće klase". kada su Rusi potpali pod utjecaj Europljana. "inteligencija". kao i uvijek. nego se čak ujutro nisu ni umivali kako ne bi pokvarili svoj umjetni vanjski izgled. Nadam se. recimo. i Rusi su se postepeno takoñer lišili tog dobrog običaja. isti ti Francuzi. Ali tako se misli jedino zato što u Francuskoj. ako ovi za to saznaju. ja sam osobnim očima vidio kako se navika žvakanja "matere" .pomislio bi taj smjeli čovjek. a osim toga. da treba "biti učtiv samo prema mladim gospoñicama". Sada. a ukoliko neka "čudna dobričina" i ode tamo. i da zamisliš sliku koja bi ti objasnila zbog čega kod tvojih nesretnim ljubimaca. Ipak. Naravno. sada postepeno nestaje. oni su kasnije potpali pod utjecaj Europljana i to. gdje živi više od dva milijuna ljudi. našao sam samo sedam ili osam takvih kupatila. Amerikancima nikada nije pala na pamet pomisao. Ljudi koji žive u toj regiji čak i ne slute zašto ti "ludi" Amerikanci kupuju korijen koji nikome i ni za što ne treba. Da moj dječače. . iako njihova plemena postoje toliko dugo. time se izlaže zlobnom podsmjehu pripadnika svoje kaste. u kojima navika redovnog kupanja još nije u potpunosti nestala. što je čak izazvalo razvoj jedne velike industrijske i komercijalne grane. zapravo. gdje je korištenje "matere" ili. Zanimljivo je to da se glavni sastojak za te američke žvakaće gume uvozi iz Rusije. kako oni kažu. običaj regularnog kupanja u specijalnim parnim «kupatilima". pljačkaju žitelje Rusije usred bijela dana. moj dječače. da sada možeš više ili manje da shvatiš problem. u njih su najčešće odlazili samo "nosači" i drugi "radnici".naravno bez razumijevanja njenog značenja . nastao u tvojoj glavi. i tome slično.ukorjenjuje meñu stanovnicima kontinenta koji se zove "Amerika"."Jer bi to zlobno brbljanje moglo da upropasti moju karijeru!" Sada se odlazak u kupatilo smatra nepristojnim i neinteligentnim za ljude koji pripadaju vladajućoj klasi. nije uobičajeno posjećivati parna kupatila. to jest navike da se poslije uzimanja prve nasušne hrane žvače "mater". umjesto njih. koji je vrlo teško obnoviti. takoñer je počeo da nestaje tokom posljednja dva vijeka. koji je postojao vjekovima. formirane su nove navike i moralna pravila koja postoje i sada. ali kada sam nedavno posljednji put bio u Sankt Peterburgu. što se tiče prve dobre navike koju sam naveo kao primjer i koja je još prije dva vijeka i dalje bila organska potreba Rusa. kako oni kažu. praksa da se "damama ljubi ruka".

što se kaže.Ponavljam: zahvaljujući spomenutoj osobini. bez njihove želje. Ali. Ali ti nesretnici su. čiji utjecaj nema ništa zajedničko s utjecajem kojem su prethodno bili izloženi. čak. to je vrlo pametno s njihove strane. slijediti primjer drugih ili biti primjer za druge smatra se i priznaje meñu tricentričnim bićima svuda u Svemiru kao apsolutna nužnost. formirani vjekovima. čak i ne pomišljaju da su. kada sam otišao iz Sankt Peterburga kako bih se uputio u druge europske zemlje. uzgred. te sam zato imao dovoljno vremena da promatram i u svim mogućim uvjetima proučim najsitnije detalje individualne i grupne psihologije ljudi. na primjer. To sam vidio i shvatio kasnije. Oni. naravno "pureće ponašanje". U oba slučaja rezultati djelovanja toga osobitog svojstva dobivaju se bez ikakvog učešća svijesti ili njenih dijelova i. "povremenog meñusobnog istrebljivanja". Ali odbaciti svoje dobre navike samo zato što ih nemaju Francuzi. Ta forma života ljudi različitih grupa na kontinentu. tj.počeli. predstavlja. koja je tek nedavno fiksirana u njihovoj zajedničkoj psihi. da "mehanički kopiraju" i slijede rñave primjere i čak da se odriču svojih dobrih navika samo zato što one nisu svuda rasprostranjene. gdje sam morao da ostanem mnogo duže nego tokom prethodnih putovanja. Iz svega što sam ti rekao o načinu na koji suvremeni Rusi uvijek slijede primjer drugih i u svemu ih imitiraju. 255 . dobri "samo za danas". Zato svi ti običaji i moralne norme. egzistencija više ili manje organiziranih grupa u načelu ne traje dugo. Ovdje. uskoro bivaju zamijenjeni "novim". i to. iznenada se rasplamsava taj užasan proces i onda korisni običaji i navike. ili ljudi date grupe zahvaljujući spomenutoj osobini potpadaju pod utjecaj predstavnika druge grupe. kao i uvijek. Iako je osobina koju sam upravo nazvao "purećim ponašanjem" već postala nasljedna kod skoro svih tricentričnih Zemljana. Uistinu. jasno možeš da shvatiš do koje mjere su u prirodi tricentričnih Zemljana već izgubljene podloge za "usporedno logičko mišljenje". zbog njihove glavne osobnosti. U načelu. vanjska forma života europskih zemalja razlikuje se od života u Rusiji. zbog one posebne osobine njihove psihe i nekoliko drugih specifičnih odlika njihovog neobičnog karaktera . njezino manifestiranje i njeni rezultati su posebno primetni kod tricentričnih bića koja žive na europskom kontinentu. koji su u većini slučajeva nedopečeni ili. njima je sada postalo prirodno i zakonomjerno da se podčinjavaju tuñem utjecaju.koje su definitivno fiksirane kod njih zahvaljujući tome što je iz njihovog bića potpuno nestalo osjećanje istinskog duga. razlikuje se jedino po tome što slučajno duže postojanje neke zemlje pruža više vremena za automatsko upoznavanje s odreñenim dobrim običajima i instinktivnim navikama. nezavisno od nivoa njihovog Uma. ili bivaju potpuno uništeni. čiji su primjer slijedili. uvjeti svakodnevnog života Francuza stvarani nenormalno i da oni zato nisu imali vremena da shvate nužnost povremenog pranja u parnom kupatilu ili žvakanja matere poslije jela. na nesreću svih tricentričnih stanovnika Svemira. što bi se reklo. i kada tricentrični stanovnici Rusije slijede primjer Francuza. može biti. Čim dobri običaji počnu da se uspostavljaju u svakodnevnom životu bilo koje grupe. Zašto se ne bismo ugledali na dobar primjer. treba naglasiti da dužina postojanja neke zemlje nesumnjivo ima važnu ulogu u usvajanju dobrih običaja i instinktivnih navika. koje se makar ponekad uključivalo . koje zatim postaju svojstvene samo tom narodu. automatski sticani vjekovima.

razmislit ću kako da ispunim Vašu želju. zbog toga će našem brodu biti vrlo teško da proñe direktno kroz taj sustav. dobijem njegov blagoslov. Čim Belzebub dade svoju suglasnost kapetan uñe i. kada ga Belzebub. koji sadrži mnoga nebeska tijela. Znam kakve je teškoće tada imao kapetan Sveprisutnog. naklonivši se Belzebubu s poštovanjem. . Ali. Rekavši to. planeta Deskaldino stalno prebivalište velikog Sarunurišana. može se reći. dragi kapetane. Tko zna da li ću ponovno imati mogućnost da odem tamo i posjetim svog dragog sina Tuilana. Prije svog povratka u rodnu sferu. Kapetan se pokloni i htjede da izañe. obrati mu se sljedećim riječima: Vaša Milosti. bio prauzrok oduhovljenja svih dijelova moga istinskog bića. vraćam sa svoje posljednje konferencije na kojoj je. Vaša Milosti. u povratku odlučiti da se zaustavite na Svetoj Planeti Čistilište. ukoliko upravo sada ne promijenimo kurs.Nemam ništa protiv da se zaustavimo na toj svetoj planeti. izañe. tvorca moga istinskog bića i. kako biste se vidjeli s porodicom svoga sina Tuilana. bilo očigledno da je funkcioniranje svakog od mojih oduhovljenih dijelova bilo potpuno zadovoljavajuće. ali sada se upravo na kursu izmeñu Svete Planete Čistilište i planete Deskaldino nalazi sunčani sustav Salzmanino. naše dalje putovanje će se vrlo odužiti. Tako sam se. budete tako dobri i da poslije našeg odlaska s planete Čistilište promijenite kurs vašeg broda tako da omogućite slijetanje na planetu Deskaldino. dragi moj kapetane. Pošto je s velikim naporom savladao sve teškoće. a Belzebub nastavi: . na početku našeg putovanja bili ste tako ljubazni da nagovijestite kako ćete.Poglavlje 35 KOZMIČKI BROD "KARNAK" MIJENJA PREDVIðENI KURS Na tom mjestu Belzebubov razgovor s prijateljima bio je prekinut. bit će bolje da već sada izdate takvu zapovijed zato što ćemo uskoro proći pored sunčanog sustava "Halmiani" i. prije nego što ću se vratiti u domovinu. Ja dobro znam.Dobro. želim nešto da vas pitam o jednoj stvari. Da. Ukoliko imate takvu namjeru. Tada se kapetan vrati natrag i sijede na ponuñeno mjesto.odgovori Belzebub. sada kada se. kapetan ustade i. iskrcao na planeti Deskaldino i bio sretan što mogu da pozdravim velikog Sarunurišana. 256 . Tada je kapetan kozmičkog broda Sveprisutni prihvatio moju molbu i usmjerio brod prema planeti. koja su radi općeg trogoautoegokratskog procesa predviñena za transformiranje i lučenje supstance "zilnotrago". da sam vam dao težak zadatak. već i svima s kojima sam se sretao. jer je kapetan zamolio za dozvolu da osobno s njim porazgovara. može biti. Radi se o tome da je u sadašnjem vremenskom periodu. može biti. Kapetan na ovu Belzebubovu molbu odgovori ovako: .Molim vas da. pošto se učtivo poklonio.Čekajte. ne samo meni. zato što sam već vidio koliko je teško ispuniti takvu molbu onda kada sam se poslije pomilovanja vraćao na rodnu planetu Karatas i poželio da na tom putu posjetim planetu Deskaldino. kao da se nečega prisjetio. dragi moj kapetane . on je uspješno ispunio moju molbu. u svakom slučaju. želio bih da imam priliku da iskažem svoje poštovanje tvorcu svoje prave ličnosti. štoviše. osjetio sam neugasivi impuls zahvalnosti prema velikom Sarunurišanu. što mi je bilo tri puta draže. iznenada zaustavi i reče: . pokušat ću da nañem nekakav način da ispunim želju Vaše Milosti. mog prvog učitelja koji je. ukoliko je moguće.

kao i uvijek. poče da ga nagovara da nastavi priču o onome što mu se dogodilo poslije odlaska iz prijestolnice velike države na planeti Zemlji. koja se tada zvala Sankt Peterburg. Hasejn pritrča djedi i pošto mu je. sjeo u krilo. 257 .Kada je kapetan broda napustio prostoriju u kojoj je sjedio Belzebub.

moj dječače. ti ćeš razotkriti specifičan karakter psihe stanovnika te europske zemlje i imat ćeš idealnu vježbu iz aktivnog mišljenja. pošto aktiviraš svoje mišljenje. pomalo mangupskim osmjehom. zbog čega se u njihovoj prirodi javlja ono što polako ali sigurno pridaje njihovoj psihi specifičan karakter. ako ne znaš što da radiš s tom zagonetkom pomoći će ti mudra izreka našeg dragog učitelja Hodže Nasradina. moj dječače. kao što sam ti već rekao. zato što ćeš imati idealnu vježbu iz aktivnog mišljenja. najzad izgovara famozno «nicht"." Tebi će to biti korisno. pošto želim da ti pružim odreñeno razumijevanje osobite psihe tricentričnih stanovnika suvremenih europskih zemalja. smatram potrebnim da ti pomognem tako što ću ti dati još dvije činjenice. Blödsinn. bez obzira na to u kome djelu svoga "Vaterlanda" žive. a zatim sam se nastanio u glavnom gradu ljudi koji naseljavaju suvremenu zemlju.na primjer. "doživljaj". i umjesto toga postavit ću ti jedan "problem". kako oni kažu. Pošto su predstavnici toga naroda. i pošto tvoji zaključci o problemu koji sam ti postavio mogu biti dijametralno suprotni "logičkom razmišljanju". Stumpfsinn. zato što ćeš zadovoljiti svoju želju da razumiješ specifičnosti tricentričnih bića koja pripadaju tom suvremenom europskom narodu." Zbog toga "gramatičkog pravila" slušalac je u svakom razgovoru prisiljen da najprije prihvati svaku tvrdnju kao nešto vjerojatno. uslijed čega se kod njega javlja odreñen "suštinski diardukino" ili. i bez toga dovoljno oslabljenog. Taj originalan problem je takve prirode da ćeš. morati da izvedeš one logičke zaključke čija će ti sveukupnost pokazati samu suštinu razloga zbog kojih se kod tih osobitih bića. a pružit će ti zadovoljstvo. E.Poglavlje 36 NEŠTO O NIJEMCIMA Belzebub poče ovako: . ma gdje da se okupe povodom kakve "svečanosti" ili naprosto "veselja". čije je ime "Njemačka". može zapaziti bezazlena navika da. Prva činjenica jest da su neke riječi te pjesme neprevodive na bilo koji od suvremenih zemaljskih jezika. Du mein Vergnügen. a sastoji se iz ovih riječi: « Blödsinn. od starih Grka naslijeñena sposobnost da pronalaze sve moguće načine "slabljenja" takozvanog "logičkog mišljenja". Belzebub pomilova kudravu glavu svoga unuka i s dobrim. Stumpfsinn. Pokušavajući da ga riješiš. druga činjenica se sastoji u tome što je njihova. umjesto da kažu: "Ja to ne želim". Rekavši to.Ovoga puta. pa. nastavi: . Sve to će ti pomoći da razjasniš problem koji sam ti postavio. Du meime Lust". I tek potom govornik u skladu s gramatičkim pravilom. udaljit ću se od svoje uobičajene navike da te upućujem u različite pojedinosti svojih razmišljanja. bez obzira na to što ih je na planeti toliko mnogo da ju je moguće nazvati "tisućuujezičnom hidrom". oni kažu: "Ja želim to ne.Iz Peterburga sam najprije krenuo u "Skandinavske zemlje". oni pjevaju jednu pjesmu koju su sami smislili i koja je vrlo originalna. 258 . direktni nasljednici starih Grka u onome što se odnosi na pronalaske u svim oblastima «znanosti". kod Nijemaca postala nasljedna i oni su čak smislili takozvano "gramatičko pravilo" prema kome tokom "razmijene mišljenja" odričnu riječcu uvijek stavljaju poslije tvrdnje . koja je izražena ovim riječima: "Najveća sreća jest spojiti lijepo s korisnim.

neko vrijeme sam živio u zemlji koja se zove "Italija". moj dječače. podaci za stvaranje upravo takve slike formirani su u mome biću zahvaljujući tome što sam svuda putovao i razgovarao s najrazličitijim ljudima raznih nacionalnosti koji su živjeli u različitim dijelovima planete. u svijesti suvremenih ljudi što žive na čitavoj planeti. specijalno sam se trudio da ne obraćam pozornost na osobnosti psihe njenih stanovnika i na mišljenje koje su o njima imali skoro svi ostali narodi. istovremeno. Iako sam i prilikom svojih prethodnih posjeta ponekad boravio u Francuskoj.iznenañenje uskoro sam otkrio da o nečemu sličnom nema ni govora. kao i na drugim kontinentima. i što sam tom prilikom o Francuzima često mogao da čujem mišljenja te vrste. već su počele da se kristaliziraju drugačije osnove. naravno instinktivno očekivao utiske o "amoralnosti" i «pokvarenosti" lokalnih tricentričnih bića. kao i na ovakve činjenice. To pitanje me je iz dana u dan sve više i više zanimalo.i sve veće . suprotno stvarnosti. potpuno suprotno onome koje bi imali kada bi realnost doživljavali direktno putem vlastitih utisaka. fiksiranog u abnormalnom procesu svakodnevnog života Zemljana posljednjih vjekova. drugim riječima. Prije nego što sam odabrao Francusku za stalno mjesto svoga boravka. od samog roñenja pa do zrelih godina. dok sam živio meñu njima. postepeno postalo jasno da ljudi u toj zemlji. pošto sam se nastanio u jednom provincijalnom gradu. Sada. kada sam počeo da se družim s njima i čak meñu njima stekao prijatelje i upoznao se s njihovim porodicama. Ti podaci stvaraju kod njih čvrsto uvjerenje da su Francuzi od svih njima sličnih bića «najpokvareniji" i "najneskromniji". kada sam dospio u prijestolnicu te zemlje. od prvoga dana su osnovni uzroci čitavog tog nesporazuma postepeno postajali jasniji mome Umu. Ovoga puta. koje su vodile razjašnjenju pitanja zašto je kod drugih naroda formirano takvo mišljenje. na kome je koncentriran takozvani "kulturni život". ali. Dok sam živio u tom provincijalnom gradiću. meñutim. na moje veliko . Kod predstavnika svih naroda koji danas naseljavaju europski kontinent. . zato što mi je. Za utvrñivanje uzroka oslanjao sam se na svoja nepristrana promatranja i razmišljanja. kao i kako se kod njih o svakoj realnoj pojavi formira "subjektivno mišljenje" koje je. nikako nisam mogao da dodam nešto novo tom pitanju. želim nešto da ti ispričam i o specifičnim aspektima psihe tricentričnih žitelja Francuske.Poslije Njemačke. a koji se naziva "podložnost sugestiji". nisu bili nimalo "pokvareniji" i "amoralniji" od ostalih Europljana. kako bi istovremeno mogao da shvatiš do koje mjere su kod tvojih ljubimaca pogoršane normalne sposobnosti za kristalizaciju svih podataka. kod mene ne samo da su počeli da se gube svi podaci za takvo "automatsko mišljenje". ali kasnije.Poglavlje 37 FRANCUSKA Zašutjevši malo. ja sam. neprestano se kristaliziraju podaci što učestvuju u izgradnji lika individualnog Francuza. Nešto kasnije. a poslije Italije u zemlji koja je za Rusiju postala "izvor" za razvoj jednog «poroka". Belzebub je nastavio svoju priču. nastanio sam se u Francuskoj. predstavlja centar njihove zamišljene "kulture". neophodnih za nepristrano razmišljanje ličnosti. u stvari. kao što su 259 . uzgred. Da bih ti objasnio svoje riječi mislim da će biti korisno ako ti kao primjer navedem Francuze. Kada sam stigao u njihovu prijestolnicu nazvanu "Pariz" koja.

riješili su da krenu prečicom koja je slučajno vodila pored kafea "Grand". Treba da znaš da u tom djelu Pariza . Moj novi poznanik iz Perzije pozvao me je iste večeri da poñemo na bulevar Kapucina i posjetimo znameniti kave "Grand". Prvo što sam vidio bio je personal hotela koji su u potpunosti činili stranci. Dakle. započesmo razgovor o tome kako se taj «pravi" francuski par mogao naći na tome mjestu. napravljenu od biljaka koje su tamo dobro poznate.ja sam pravo sa željezničke stanice krenuo u hotel koji su mi preporučili moji poznanici iz Berlina. ali to su. kao što je poznato. 260 . svi "kelneri". može biti.Pogledajte! Tamo pogledajte! Evo dolaze "pravi Francuzi"! Ja pogledah. uglavnom Talijanima. čiji su predstavnici često dolazili u "prijestolnicu svijeta" ne bi li. ne želeći da idu zaobilaznim putem. kave je u Europi isto ono što je čajdžinica u Aziji. za koga sam imao preporuku od svojih dobrih prijatelja. "prijatno proveli vrijeme". Babilon i drugi predstavljali za ljude prošlih epoha to isto . Dok smo mi razgovarali i promatrali gomilu ljudi na čijim licima se čitalo zadovoljstvo zbog ostvarenja dugo priželjkivanog sna. i vidjeh par koji je zaista podsjećao na stanovnike provincijalnih gradića te zemlje. sjedeći za stočićem u poznatom kafeu "Grand" ili točnije. Kada smo stigli. meñu njima su dominirali Amerikanci. Meñu šetačima je bilo predstavnika skoro svih naroda Europe i drugih kontinenata. modernih šešira. uzviknu: ."inozemnom" Parizu .gradovi Salmios. seli smo za jedan od malih stočića koji. bio jedini vjerodostojan razlog što su se u tom djelu Pariza mogli sresti pravi Francuzi. dok će ti u europskom kafeu ponuditi tekućina potpuno crne boje. nastanjenih u perzijskoj prijestolnici. poslije "propasti" njihove države. naravno. Primijetio sam da svi koji u kafeu "Grand" poslužuju. Očigledno je da su mnogo popili na tom porodičnom prazniku i po završetku. bili stanovnici zemalja što su imale sreću da u to doba budu bogate. Meñu njima je bilo mnogo biznismena. očigledno. Kada oni nestadoše u gomili. Počeli smo da pijemo crnu tekućina koja se zove "kava". Jedina razlika je u tome što će ti u čajdžinici ponuditi tekućina crvenkaste boje. uglavnom parfumerijom i ženskom odjećom. iako mi se nešto prije toga učinilo da svi govore ruski. kao i s drugih kontinenata. živi u nekom od stanova francuskog dijela Pariza i vraća se s neke obiteljske svetkovine u drugom kraju grada. ispred ulaza u njega. kako oni kažu.svaki biznis pripada nekoj od zajednica došljaka iz raznih zemalja Europe. pripadaju drugim narodima. Kurkalai. pristiglih u Pariz radi trgovine «modnim predmetima". većina ih je govorila engleski. ne zna nitko osim gazde kafea. pristigli u Pariz da uče moderne igre i vještinu izrade. Većina šetača pripadala je vladajućim klasama. mogli su se vidjeti mladi ljudi. To je. to jest. Poslije nekoliko pretpostavki doñosmo do zaključka da taj par. Kao što sam ti rekao. moj novi poznanik se iznenada okrete prema meni i pokazujući prstom na par koji je prolazio. počeli smo da razgledamo prolaznike koji su šetali ulicom. a od čega je ona napravljena. U šarenoj gomili koja je šetala bulevarom Kapucina. U Parizu su Amerikanci definitivno zauzeli mjesto Rusa. kako oni kažu. u Parizu zauzimaju pola trotoara. Dva dana poslije mog dolaska u taj suvremeni Salmios raspitao sam se o jednom došljaku iz Perzije. uglavnom.

ne za Francuze. Tu je bilo i mnogo restorana koji se nikada nisu zatvarali. počeli su da se pojavljuju "profesionalci oba pola" . dvije crnkinje.u «grofa". Posjetili smo nekoliko "jazbina" . Najprije nisam razumio što to znači. 261 . vrlo voljeli "prijestolnicu svijeta" i često su ovamo dolazili. meñutim. krenusmo da uživamo u prizorima tog «suvremenog Kurkalaija". već isključivo za "strance". «Talijanki" i čak. Iako je većina pomodnim stvarčicama samo bacala prašinu u oči. "Mañarica". U to vrijeme su. i dalje smo promatrali gomilu šetača odjevenih po posljednjoj modi.i pri pažljivijem promatranju. sada nepostojeća. vratili smo se na bulevar i nastavili da šetamo promatrajući gomilu. poticale iz drugih zemalja. skoro "mrtav". do poznatih ulica "Monmartra" koje se. kako bih vidio francusku "pokvarenost". kao i drugim nacionalnostima. i nijedan strani posjetitelj nije remetio njegov mir. i skoro svatko od njih se iz hvalisavosti pretvarao u osobu s "titulom" . ne nalaze na samom Monmartru. ali mi je poslije dužeg raspitivanja postalo jasno da je taj neobičan izraz dobio odreñeno značenje u vrijeme dok je cvjetala. naravno.Razgovarajući. Na svakom koraku smo sretali gomile žena na čijim licima je pisalo da pripadaju "noćnom životu". Želio sam da vidim "pravu Francuskinju". jer je bilo očigledno da je ta odjeća upravo kupljena danas ili jučer . ali pošto smo se raspitali. mladi Perzijanac. strogo rečeno. koje su. "Ruskinja". kada se njihova lica usporede s odjećom. U sobama je bilo mnogo žena: "Poljakinja". Meñu tim "stranim prinčevima". Tu sam saznao da je gazdarica te "plemenite ustanove" bila jedna španjolska Židovka. kako oni kažu. "Moldavanki". koji je obilovao «noćnim klubovima" sumnjive reputacije predviñenim. Prelazeći iz jednog mjesta s rñavom reputacijom u drugo. Uskoro su počele da nam dosañuju nekakve sumnjive osobe nudeći nam da zajedno s njima napravimo "Velikog Kneza". "Engleskinja". klub "lezbijki" i mnoga druga "skloništa poroka". Izašavši iz bordela. "barona" ili "kneza". Sve te žene pripadale su već spomenutim nacijama. gdje su se mogle vidjeti sve vrste anomalija koje se uvijek sreću u glavnim "kulturnim centrima" tih nesretnika. koja je u Rusiji već propala. meñu njima je bilo "Šveñanki". profesionalni vodiči su takvu turu nazvali "velikokneževskom". doñosmo. kako ih ponekad naziva domaće stanovništvo. "carska Rusija". Složih se. ali teško da je meñu njima bilo makar jedne Francuskinje. već nešto ispod kvarta s istim nazivom. takoñer organiziranih za strance.kave "homoseksualaca".takoñer stranci koji su se u Parizu aklimatizirali. moglo se vidjeti da oni obično rijetko imaju mogućnost da se tako skupo odijevaju i budu tako bezbrižni. kako se ispostavilo. te ostavismo kave "Grand" i svratismo u prvi "bordel" koji se nalazio u blizini. predstavnici vladajuće klase. «Španjolki". najzad. preko dana je bio. ispostavilo se da nema ni jedne. kako se mislilo. a najčešće se izdavao za "velikog kneza". A pošto su svi oni dolazili na sumnjiva mjesta "inozemnog Pariza". reče da će on biti moj pariški čičerone i da će me odvesti u takozvanu "javnu kuću". tada moj prijatelj. i tako dalje. Čitav kvart je počinjao da živi tek noću. "Židovki". Iznajmivši jednoga od vodiča. U svim tim restoranima postojale su otvorene "scene" na kojima su prikazivane razne "neobične stvari".

koji je doveo do potpuno užasne situacije: iako. koji sam svuda boravio radi promatranja i izučavanja svih osobnosti ponašanja stanovnika neke zemlje. uz sve proračune harmonijskog kretanja nebeskih tijela. Ovdje je umjesno napomenuti da su još sasvim nedavno očevi i djedovi tih «artista" ili "glumaca" suvremenih "teatralnih restorana". da će se kometa Kondora sudariti sa zlosretnom planetom Zemljom? Da su to previdjeli oni koji su za to bili zaduženi. dok ti pričam o toj večeri koju sam proveo meñu tricentričnim Zemljanima na Monmartru. u čijim džepovima "zvecka lova". skoro kriminalnog previda. što me primorava da odustanem od načete teme. koje se može nazvati osjećanjem «protesta". u meni se nevoljno budi osjećanje koje sam tada doživio. iako je bilo moguće ukloniti taj organ. osobnim očima na tim mjestima vidio. To se dogodilo zbog jednog drugog. Ipak." Dok smo sjedili u jednom od tih restorana. Naravno. postoje sve mogućnosti za razvoj «nadtjelesnih suština". kao i u mnogim drugim. Ali to što je u "Monmartrovskim kazalištima" prikazivano kao nešto što navodno potiče od njima sličnih ljudi koji žive na drugim kontinentima.Afrikanke su prikazivale "trbušni ples". jednom riječju. Drugim riječima. koji se odnosio na evolutivne procese. a možda i dalje nastaju. i pri tome ismijavali i vrijeñali osobno dostojanstvo predstavnika drugih naroda. kao i kod svih ostalih tricentričnih bića Svemira. Ona glasi: "Ako se voliš se sanjkati moraš voljeti i da vučeš sanke. pripadali vladajućim klasama. i u ovom trenutku sjećanje na sve preživljeno postaje toliko intenzivno i izaziva ponovne asocijacije u sva tri oduhovljena dijela moga Ja. Nedavno je na Monmartru otvoreno mnogo "specijalnih ruskih restorana" i u tim ruskim restoranima. nije moguće izbjeći fundamentalni kozmički zakon Geptaparaparšinoha. kako bih podijelio s tobom žalosna i teška razmišljanja. zbog čega su nastale. ovoga puta oni nisu previdjeli da. ili "viših tijela". jednom prije toga ono je nastalo u meni zbog "previda" jednog dijela naših Najviših Kozmičkih Svetitelja. a sada njihova djeca i unuci moraju da se pomire s tim da služe kao objekti "haznamaskih kaprica" došljaka iz drugih zemalja. takozvani "artisti". ili «glumci". moglo se vidjeti sve što je te sezone bilo "u modi". pa čak i u čitavom Svemiru. on je uništen. kod Zemljana. Kavkazci svoje plesove sa bodežima. kasnije.Upravo sada. koji se uvijek služi na Monmartru. Hodža Nasradin ima izreku o takvom stanju stvari. ovoga puta moje misli su išle ovim redom: Kako je bilo moguće ne predvidjeti. bili su Rusi koji su. posljedice njegovog djelovanja mogu biti fiksirane u prirodi njihovih potomaka. zbog osobitog načina života ljudi. kada me je moj mladi perzijski čičerone ostavio. sve te objektivne nesreće na Zemlji. posjećivali takva mjesta na Monmartru. većinom. Stvar je u tome što me je takvo osjećanje. posjetilo drugi put u životu. koji je i bio uzrok svih kasnijih nevolja i njihovih užasnih rezultata. mog novog prijatelja Perzijanca je pozvao neki njegov prijatelj i ja sam ostao sam za stolom na kome je stajala boca šampanjca. zato što on za Zemljane ostaje isti kao i za sve što postoji u Svemiru. ne bi se dogodila nijedna nesreća u lancu nesreća i ne bi bilo potrebno da se u organizam prvih tricentričnih bića implantira toliko fatalan po njih organ kundabufera. mulati — svoje zmije. Belzebub duboko uzdahnu i nastavi: . razumije se o trošku svojih seljaka. s jedne strane. ali pri tome opet nije bilo predviñeno da uništenje samoga organa neće uništiti njegove osobine i da u budućnosti. izazvana mojom usamljenošću i tim neprijatnim okolnostima na Monmartru. nije imalo ništa zajedničko s onim što sam ja. kada je potreba za tim štetnim organom otpala. s druge 262 .

u drevnoj zemlji koja se zvala "Tikliamiš". slijeva. već se. Koliko je vjekova proteklo od kada sam počeo da proučavam život tricentričnih stanovnika te nesretne planete. i tako dalje? Promjene su dotakle jedino odjeću i imena tih naroda. bića koja sijede ovdje ista su. ponovno sam u suvremenom "kulturnom centru".strane. prvom centru kulture.. njihovim "glavnim kulturnim centrom" i gdje sam ponekad i sam sjedio u njihovim "sakrupiaksama". kako su oni nazivali restorane. objekti kao što su "nadtjelesni dijelovi" u biću tricentričnih stvorenja. Zar tamo nije bilo isto ovako? Zar tricentrični stanovnici toga grada nisu bili isti ovakvi Askleji. njima je skoro nemoguće da usavršavaju svoje nadtjelesne suštine do potrebnog nivoa. Dakle.. i imali druga slična imena. nisu na planetima podvrgnuti uništavanju. Za to vrijeme Odozgo je bilo poslano mnogo Kozmičkih Svetitelja s posebnim zadatkom da im pomogne i oslobodi ih posljedica djelovanja organa kundabufera. U babilonska vremena zvali su se "Asirci". kako se nekada govorilo? A eno onaj visoki čovjek.. Da. kulturni centar je postao grad Kurkalai na azijskom kontinentu. I opet isto.. nesretne "nadtjelesne suštine" moraju prelaziti iz jedne vanjske forme u drugu i vječno se u njima mučiti.. smijeh. ništa se od tada nije promijenilo i njihov život je ostao isti kao prije. galama.. Zar nisam već bio svjedok istih ovakvih scena? Preda mnom sjedi krupan muškarac s dvije ulične djevojke.. Broj tricentričnih bića znatno je porastao i njihov glavni "kulturni centar" premjestio se na kontinent Grabonci. Za sve to vrijeme nisam uočio razliku izmeñu ljudi koji su tamo živjeli prije sto godina i onih koji žive sada.stavite mu na glavu «čambardah". Verunkici.ili. U to vrijeme sjedio sam s njima u njihovim "katlanima".. obavezno podvrgavaju procesu svetog "raskoarna". zar oni nisu "asklejski robovi"? Poslije Tikliamiša ponovno je prošlo mnogo vjekova i ja sam dospio u slavni grad Babilon.. ipak. A pošto u skladu sa fundamentalnim kozmičkim zakonima. koji tako važan sjedi sam u uglu i istovremeno namiguje ženi što za susjednim stolom sjedi sa svojim mužem. zbog kristalizacije različitih posljedica svojstava organa kundabufera. koji podsjećaju na suvremene restorane. poslije toliko vjekova. nisam prestajao da razmišljam. mladić u društvu svoje mokre braće razglaba prodornim glasom o uzrocima nereda u zemlji .. obucite im «kafirijanske" haljine i. baš kao u Babilonu. nisam li potpuno iste tipove gledao sjedeći u "katlanu" grada Kurkalai? A eno tamo. Kurkalaiju. kako bi rekli suvremeni Zemljani.. pa čak i u Salmiosu. Ne. i zar neće biti potpuno isti kao "Klijanac s brda". i ponašaju se isto onako neprilično kao i žitelji Salmiosa u Atlantidi. koji se sada zove "Afrika". koji je svojevremeno smatran "izvorom" i mjestom koncentracije dostignuća u procesu usavršavanja njihovog Uma .. moj dječače. psovke. i pošto njihova planetarna tijela ne mogu da postoje vječno. a sada. kada doñe vrijeme... za drugim stolom. 263 . Klijanci. zar on nije pravi «Verunkic"? A ovi kelneri što liče na pse podvijenih repova dok poslužuju ljude koji sijede za stolovima. buka.. Poslije propasti Atlantide proletjelo je mnogo vjekova. "Perzijanci". "Arapi". Kafirijanci.. I opet se prošli vjekovi. sada je to Pariz. dok sam sjedio sam u restoranu na Monmartru i promatrao tvoje suvremene ljubimce.

i narode koji su sada toliko moćni: Francuze. riješismo da odemo na neko drugo mjesto na Monmartru. iako i sada postoje. Ako je od nekada slavnog naroda nešto ipak uspjelo da opstane do hiljadite generacije. Pokazalo se da je kavga započela zbog toga što je neki čovjek udario svog prijatelja flašom po glavi naprosto zato što je ovaj odbio da popije u zdravlje premijera nekakve vlade. koji su u davna vremena živjeli na ovoj zlosretnoj planeti? Za sve to vrijeme vidio sam kako su bez traga nestajali ne samo čitavi narodi. mladi Perzijanac. nedaleko od mjesta nekadašnje veličine. koje su nastale i nastaju i dalje kod tricentričnih Zemljana. ali kada u udaljenom uglu prostorije iznenada započe kavga. Ispostavilo se da su naši novi poznanici bili Amerikanci. pošao je s nama u drugi restoran. grad Pariz. već je umjesto toga nazdravio za "sultana Tugurta". A kakva sudbina čeka suvremeni kulturni centar. I opet su prošli vjekovi.pokazat će budući vjekovi. Jedan od Amerikanaca koji više nije htio da čeka svoga prijatelja. 264 .. to sada tavori u potpunoj bijedi. grad Babilon. Engleze. kao što sam ti govorio. pokazalo se da je Amerikanac pronicljiv. Što je ostalo od toga zaista velikog grada? Nešto kamenja od samoga grada i potomci nekada velikih naroda. Zar nisu ljudi koji su ga naselili takoñer iščezli? A ako sam kontinent i nije propao. Novi centar je bio u Tikliamišu. Nijemce. Bio sam zadubljen u te tužne misli kada se vratio moj novi prijatelj. već su se i kopna na kojima su oni živjeli mijenjala ili nestajala s lica planete. Kada smo se bliže upoznali. mi izañosmo ne čekajući Amerikance. mi se najprije složismo da sačekamo njihovog prijatelja. veseo i pričljiv. Poslije Salmiosa. mjesto na kome se nalazio grad zatrpao je pijesak i sada se tamo nalazi jedino pustinja Sahara. Nizozemce.formama koje su postale svojstvene nesretnoj Zemlji zbog neoprostivog previda nekih od naših Najvećih Kozmičkih Svetitelja. Što je od njega ostalo? Pustinja.Zar se ova tricentrična bića ne okupljaju ovdje kako bi provela vrijeme na način koji ne priliči razumnim stvorenjima.. Vjekovi su se smjenjivali. koje njihovi suvremenici. da propadaju u anomalnim formama svih vrsta . kao što se to dogodilo s Atlantidom. grupa ljudi koja je sjedila za susjednim stočićem. sljedeći kulturni centar nastao je na kontinentu Grabonci. Nešto kasnije. nazvana "Karakumi" ili "Crni pijesak". Oni nas zamoliše da sačekamo dolazak nekog njihovog prijatelja. smatraju potpuno beznačajnim. čula je kuda namjeravamo da poñemo i po zvala nas da im se pridružimo i tamo odemo svi zajedno. Ali kada smo ustali da krenemo. Vidio sam njihov kulturni centar. kada je u restoranu postalo suviše bučno i zagušljivo. Amerikance i druge . On je čitavim putem neprekidno brbljao i primoravao nas da se smijemo njegovim pametnim i točnim komentarima u vezi raznih komičnih strana ponašanja prolaznika i posjetilaca restorana. kao što su to činili i njihovi preci. osuñeni su. Iako je u restoranu bilo sve neprijatnije i buka pijanih glasova bila sve jača. Jasno je samo jedno: nesretni začeci "nadtjelesnih suština". Talijane.

za tako efemerne vrijednosti kao što su "slava". saznasmo da je naš Amerikanac vlasnik velike pariške škola plesa. Čitava stvar je u tome što se moja škola nalazi u Parizu koji je.O. To ovdje u Europi misle da su kod nas ulice popločane dolarima. ima mnogo onih koji žele da nauče fokstrot i plaćaju mi onoliko koliko zatražim. shvatio sam da su učenici njegove škole bili jedino Amerikanci koji su ovamo došli da bi naučili popularnu američku igru "fokstrot". upitao sam ga: Recite mi. ako neki umjetnik naslika dobru sliku i postane poznat. ako je tako. već u 265 . Mi u Americi ne plaćamo. publika će uvijek plaćati visoku cijenu za nju. samo zato što je ona rad velikog umjetnika. naši Amerikanci imaju mnogo slabosti. kao što se to radi u nekim europskim zemljama. . Ali. . Dopustite da kažem kako čovjeku koji živi u Americi zapravo nije nimalo lako da sakupi novac. iskreno iznenañen. Saznao sam. A. dolazi ovamo. Da bi zadovoljio tu strast. zašto niste svoju školu otvorili u Americi. već ni ja sam ne bih mogao da iznajmim čak ni vlažan podrum u New Yorku. uzgred. koja je tada bila u modi. "sujetu". i tako dalje. A pošto naši Amerikanci imaju još jednu vrlo izraženu slabost. posebno u Americi.Ne razumijem — prekidoh ga. Razlog je u maloj «psihološkoj neobičnosti" koja zajedno s drugim specifičnim čudnovatostima čini moje sunarodnjake "tupima". "talent". Kako to objašnjavate? . takoñer. da je porijeklo fokstrota čisto američko i da je on posljednji modni krik. svaki Amerikanac nastoji. umjesto što ste došli u Pariz. Sve se radi zbog novca i svaki proizvod se vrednuje.Raspitavši se o svemu.odgovori čestiti Amerikanac. hvala Bogu. "Ime". Kada smo naručili još jednu vrstu šampanjca i naš veseli Amerikanac na trenutak ušutio. A ovdje u Parizu. sve je drugačije. dragi gospodine. "popularnost". Kod nas u Americi.Pa ja imam veliku obitelj? Da sam otvorio svoju školu u domovini. Svaki cent se zarañuje u znoju svoga lica. «genije" i sva roba te vrste. to je pravi trik . molim vas.uzviknu on. oni se raduju ako ljudi čuju da su oni naučili fokstrot i to ne naprosto u Filadelfiji ili Bostonu. kako u Americi kažu "poznavaoci umjetnosti". a meñu njima je i strast da se "vidi Europa". u "prijestolnicu svijeta" . Na primjer. ovdje u Europi. ne samo da bi moji bližnji pomrli od gladi.Pariz. «talent". Svaki Amerikanac koji uspije da prikupi makar malo novca. bilo kakvu brljotinu smućkao poslije toga. ipak. nama malo znači i mi teško dajemo dolare za nju. Iz svega što je ispričao o svome poslu. tako daleko od domovine i toliko traženog fokstrota? Zašto pitate? . a odmah zatim kažete kako tamo na vas nitko ne bi obratio pozornost. na moju sreću. kako bi došao u Europu i obavezno. znate li da u Americi nije tako prosta stvar sakupiti novac.Rekli ste da vaši učenici uglavnom dolaze ovamo iz vaše domovine. da skloni na stranu tješim radom zarañene dolare. kojih je ovdje bukvalno "kao pljeve". "suvremeni Babilon". A taj suvremeni Babilon je kod nas toliko popularan da svatko smatra svojom obavezom da posjeti ovu prijestolnicu svijeta. kako bismo se sklonili od lošeg vremena koje donosi hladan vjetar. odričući se povremeno čak i najpotrebnijeg. Eto zašto se na ulicama Pariza može sresti toliko mojih zemljaka. .

"vodič". zato što je teško izdržavati obitelj. običan "učitelj plesa". na kraju krajeva? Ja sam mali čovjek. tu je još jedna osoba. već netko tko je bio u Europi i posjetio sva mjesta koja je dužan da vidi svaki "civiliziran čovjek".odgovori on. odakle stižu sve modne novosti svijeta. E. oni mi ovdje plaćaju u francima a ne u dolarima. uopće. ovdje uvijek pronalazim mnogo Amerikanaca koji mi dobro plaćaju. kako kod kuće kažu. oni razgledaju grad i njegovu okolinu. jer. zato što su obično vrlo umorni i neispavani. zar je moguće da vaši zemljaci dolaze u Pariz i ostaju ovdje toliko dugo samo zbog toga da bi naučili vaš fokstrot? Ne samo fokstrot . I eto. A pošto je fokstrot sada u modi. dragi moj. Izmeñu ostalog. jedino zato da bi zadovoljili svoju sujetu. Oni ne putuju zato da bi bili učeniji i da bi više znali. 266 . čak i ako moji dragi sunarodnjaci čuju vrlo malo od onoga što pričaju pospani vodiči svojim slabašnim glasovima. posebno u posljednje vrijeme. čitava ta partija "turista" sjeda u ogroman autobus i kreće označenom maršrutom. Ali. on je prava varalica.samom Parizu. Zašto bi se uzbuñivali zbog značaja svega toga? Svima njima potrebna je samo "činjenica" da su bili na tim i tim mjestima i da su. to jest. molim vas. a svi ostali Amerikanci će misliti kako oni nisu "mačji kašalj". običan učitelj plesa. Istina. naročito u Parizu. Njih to u potpunosti zadovoljava. premale da prežive.. Za vrijeme ture famoznim autobusom vodič ponekad slabašnim glasom izgovara nazive mjesta i raznih povijesnih i nepovijesnih predjela Pariza i okoline. naučenih napamet iz priručnika koji je sačinio osobno mister Cook. svakako. i uopće u Europu. drugo i treće. moji zemljaci putuju u Pariz. zahvaljujući tim dvama "fermentima" mojih sunarodnjaka ja. kao stado ovaca. na raznim mjestima. Ukratko. Oni "posjećuju" i "proučavaju" Europu. sir! Vi svakako mislite da sam ja samo čovjek koji živi na račun tuposti svojih zemljaka? Tko sam ja. . čujte.. Dakle. a od Kuka i Sina dobivaju bijedne zarade. Ti vodiči imaju vrlo slabašne glasove i izgledaju kao da nisu jeli. "pariški fokstrot" je za njih . Znate li kako moji sunarodnjaci putuju po Europi i kako je izučavaju? Ne znate? Onda. U stvari. i oni što mijenjaju valutu treba da zarade. zato što u budućim razgovorima mogu mirne savjesti da kažu kako su bili tu i tu. kakve to ima veze? Zar im i tako nije svejedno? Oni zapravo ne znaju nikakve pojedinosti o onome što vide. okupe svi zajedno u grupe od po nekoliko desetina. "vidjeli svijet". moji dragi zemljaci se. oni takoñer imaju obitelji. Osim šofera. Pošto sam saslušao sva ova objašnjenja. dragi sir. Da li ste primijetili debeljka koji je u onom prvom restoranu sjedio pored mene? Da.Dok borave ovdje. upitao sam ga: Recite mi. radi «potpunijeg obrazovanja i odgoja". za sve to vrijeme oni zaista "proučavaju" Europu. a ponekad čak odlaze i na duža putovanja. pošto mnogi od njih rade čak i noću kako bi sastavili kraj s krajem. ali. Ah. ta sorta se mnogo češće sreće kod nas u Americi. meñu nama rečeno.posljednja riječ civilizacije. već naprosto da bi mogli da se pohvale pred svojim poznanicima kod kuće kako su boravili u Europi i vidjeli jedno. to je samo jedna od papagajskih fraza onih meñu nama koji pretendiraju da budu pravi Englezi.

rekoše nam da je neka Španjolka prosula vitriol u lice ženi koja je došla iz Belgije. prije svega odlaze u onaj dio Pariza i na mjesta koja su za njih specijalno organizirali i uredili stranci poput njih. sašiven u samom Parizu po "posljednjoj modi". je glavni partner jedne stabilne američke tvrtke. amerikanizirani engleski Židov. 267 . Uz put sam razmišljao o onome što sam vidio i čuo na znamenitom Monmartru i dobro sam shvatio kako se i zašto kod stanovnika drugih zemalja formiralo mišljenje o Francuzima.a koji glasi da bez meñunarodne robne razmijene nacije ne mogu da postoje. čitav taj posao opravdava aksiom političke ekonomije koji.Ja sam samo bijedni učitelj plesa! Veseli Amerikanac je i dalje nešto govorio. I njemačka filijala lagano i lijeno izvršava američku narudžbu prema diktatu "pariške mode". domaćin "prijestolnice svijeta".Taj debeljko. dakle. rano: već je svitalo. Kada smo izašli van bilo je već vrlo kasno. Sve se to radi sasvim časno. od te filijale redovno naručuju modernu garderobu. Kada. Ta tvrtka ima svoje filijale u mnogim američkim i europskim gradovima. Pošto pronicljivost odavno ne spada u vrline suvremenih ljudi. i tek kada smo se našli na ulici. svi su zadovoljni i svi se raduju. koju su osnovale američki "morski psi". točnije. potaknuti sujetom i drugim tipičnim slabostima. Čak i Francuska. Tvrtka ne samo da puni svoju kasu tako što iskorištava tupost mojih zemljaka.. toliko različito od pravog stanja. dopustite da se tako izrazim. nego je. Mi ustadosmo i izañosmo iz restorana. Kao što vidite. postalo mi je jasno da predstavnici drugih naroda. poklonila tabakeru sa ugraviranim natpisom "Uvijek sam ti na raspolaganju". pariška filijala dobije poštom narudžbu od neke svoje američke klijentice. on svima odgovara i svima je koristan.. ti "morski psi" će vas oderati do gole kože kako bi napunili svoje beskrajno duboke džepove. Što se tiče prave strane biznisa te "solidne tvrtke". jer je ova jednom muškarcu iz Gruzije. koji su došli mnogo ranije i koji zato odlično govore francuski. gdje su rad i materijali mnogo jeftiniji. uzgred rečeno. Zahvaljujući svemu onome što sam te noći vidio. Zato smo se oprostili od našeg zabavnog Amerikanca i pošli svatko u svoj hotel. naprotiv. svojom prevarantskom djelatnošću još i potiče. prema pravilima suvremenog biznisa i bazira se na "trostrukom knjigovodstvu" i "marifetlucima". poslije čega spokojno prišiva parišku etiketu na svoju robu i direktno je šalje brodom iz Hamburga u New York. Evo kako oni odrañuju svoje mračne poslove: Pariška filijala tvrtke je zahvaljujući američkim metodama reklamiranja. oni su izgubili takozvane "široke vidike" i druge strance smatraju Francuzima.iako. a filijala im iz "prijestolnice svijeta" šalje "originalne francuske modele". koga je ranije u Parizu izdržavala Španjolka. a taj čovjek ima funkciju direktora pariške filijale. štoviše. gdje je dobiva klijentica. kada doñu u Francusku. već pravi pariški proizvod. Najinteresantnije je što u tom "komisionom biznisu" "uvažene tvrtke" nitko ne gubi. A tko sam ja? . sretna i ponosna što sutra neće obući bilo što. nije svuda prihvaćen . kada se iz susjedne prostorije začu velika buka i očajnički muški i ženski povici. odmah ga šalje pravo u Njemačku. da zlo bude veće. koristi ima jedino poštanska ustanova koja je stavila pečat na korespondenciju pariške filijale. naravno. već naširoko poznata u Americi i mnogi moji zemljaci. pošto se vrate svojim kućama. a kasnije. dobiva nešto od te trgovine .

da si poslije svega što sam ti ispričao shvatio kako se i zašto meñu tricentričnim bićima drugih zemalja ove planete pojavilo mišljenje o Francuzima koje ne odgovara stvarnosti. Štoviše. postoji jedan još ozbiljniji razlog za formiranje mišljenja o Francuzima. Nadam se. Suvremeni tricentrični Zemljani su se. Radi se o tome da već od dolaska djeteta. bez obzira na potpuno abnormalne uvjete svoje egzistencije. kod novoroñenčeta su oni potpuno čisti i posjeduju najviši nivo prijemčivosti.drugim riječima. Uslijed toga nastaje ona posebnost njihove psihe koju sam već spominjao. Tako je postepeno o Francuzima formirano mišljenje koje ne odgovara stvarnosti. bez bilo kakvog napora neke od svojih suštinskih funkcija. Dakle. na kojima se prvenstveno zasniva objektivni moral. jedan njen dio. Oni se naprosto zadovoljavaju onim što je jednom ili dva puta unijeto u njih. smatra "centrom kulture" čitave planete. izazvane pretvaranjem njihove prijestolnice u glavni "kulturni centar" čitave zlosretne planete. dragi moj dječače. podloge za nastanak dva životna impulsa. a on se takoñer zasniva na osobitostima njihove psihologije. ja čitavim svojim bićem suosjećam s običnim žiteljima te zemlje zbog toga što se sada njihova prijestolnica. na nesreću običnih Francuza. oni usvajaju novo jedino u skladu s onim lažnim i fantastičnim predstavama koje su im prethodno sugerirane. pokazala sposobnost da u sebi sačuva.oni pričaju svojim zemljacima o svemu što su vidjeli. 268 . na kraju krajeva. pošto izaziva asocijacije zasnovane na prethodno usañenim informacijama. Najveća nesreća za tvoje ljubimce je u tome što taj kobni proces kod većine njih traje skoro do njihovog zrelog uzrasta. zbog toga je sve što je novo za njih potres. čuli i doživjeli samo u jednom djelu Pariza kao da je to bila prava Francuska i kao da su imali posla s pravim Francuzima. oni automatski usvajaju. Neobično je što je većina stanovnika Francuske. lišili i same potrebe da poimaju i usvajaju ono što prvi put vide i čuju. tvoji ljubimci počinju da ometaju taj razvoj svojim štetnim "obrazovanjem". malo po malo se adaptiraju tako da odgovaraju samo na lažne i fantastične ideje. ili zemaljski. i "osjećanje prirodnog stida". istina nesvjesno. a koji se zovu "patrijarhalnost" ili "ljubav prema obitelji". točnije. Mozgovi postoje radi opažanja i prikupljanja najrazličitijih utisaka i rezultata svjesnog procesa saznanja. skoro sve funkcije usmjerene na aktivno ponašanje. takozvanih. U svakom slučaju. "kulturnih potreba". što se mora uskladiti s novim utiscima. sve što prvi put vide ili čuju. još od prvoga dana. drugo. I to nije sve: pomoću te kobne prakse oni u "spetsiualitivijanske koncentracije". pri čemu se kod njih ne javlja ni najmanja potreba da shvate ono što se dogaña. "mozgove" novoroñenog bića. kada tvoji ljubimci postanu odrasli odgovorni ljudi. kako to oni kažu. kako u vanjskom tako i u unutrašnjem svijetu. a evo u čemu se ona sastoji: prvo. da su suvremeni tricentrični stanovnici drugih zemalja izabrali prijestolnicu njihove zemlje za zadovoljavanje svojih. dok još i sama Priroda tek razvija svoju prvobitnu koncepciju budućeg odraslog odgovornog tricentričnog bića. koja se zove «obrazovanje". utuvljuju i usañuju razne efemerne i fantastične ideje. na "svijet Božji". cjelokupno njihovo biće postepeno se navikava na usvajanje novih utisaka bez i najmanjeg učešća onih životnih faktora koje je Priroda radi toga usadila u njih . Dogodilo se. Ta posebnost svoj nastanak duguje jednoj takoñer pogubnoj praksi.

ovaritis". uz pomoć dobro provjerenih načina i putova. gdje je osnovan "kult pjesnikinje Sapfo". ali. novom "modom" koju zatim šire po čitavom svijetu. nezavisnih od nas. svjesno ili nesvjesno. uvedeni radi olakšavanja vanjskih uvjeta. U pariškim frizerajima. a u drugom . iako su modu kratkih ženskih frizura smislili ljudi sa haznamaskim svojstvima u Parizu. i tu postigli uspjeh. prije svega su naprosto privremeni i služe jedino za zadovoljavanje beznačajnih osobnih ciljeva tih suvremenih i budućih haznamasa i postali su do krajnosti trivijalni i egoistični.kako je navedeno u eterogramu koji sam dobio onoga što oni nazivaju «ženskim bolestima". pošto je njena prijestolnica postala mjesto stalnih susreta ljudi s takvim osobinama. osim toga. engleskim i američkim ženama ona se vrlo dopala i one su počele da šišaju kosu. kada se ta haznamaska moda ženskog šišanja svuda proširila. Osim toga. "uteritis". oni su rezultat ni manje ni više nego automatskog mišljenja zasnovanog na relativnim pojmovima koji proističu iz anomalno uspostavljenih uvjeta svakodnevnog života na Zemlji.pod nazivom "hajdija". pošto su žene obiju ovih zemalja namjerno kvarile svoju prirodu u djelu koji je predviñen za odreñene promjene kozmičkih supstanci. tj. Prije otprilike pola vijeka u Parizu je nekoliko kandidata za haznamase smislilo kratke frizure za žene i ta kobna pojava se proširila natprirodnom brzinom. primijećeno je proporcionalno povećanje . Suvremeni običaji ili "moda" Zemljana. vrlo dobro shvatiti koliko je to što se suvremeni «centar kulture" nalazi u Francuskoj velika nesreća za njen narod. sada se 269 . izmeñu ostalih štetnih stvari. kako oni kažu. Haznamaska praksa "stvaranja nove mode" takoñer je postojala i u prethodnim civilizacijama: za vrijeme tikliamiške civilizacije ona je cvjetala pod nazivom "adjat". Moj dječače.Pošto je ovaj suvremeni "kulturni centar" odavno postao mjesto okupljanja ljudi s čitave planete. sada "Kafirstanu". Moram ti reći da se ta bića. Osim toga. žensko šišanje je iniciralo u prvom slučaju "sifražetkinje". ona nije postala moderna najprije u Francuskoj. Ipak. najzad. koji su se u potpunosti prepustili "zlom duhu" što gospodari u svakome od njih. koji su dalje širili svoje pogubne pronalaske. Engleskoj i Americi. za vrijeme Babilona .takozvane kršćanske znanstvenike ili "teozofe". u to vrijeme je osjećanje "morala" i "patrijarhalnosti" kod francuskih žena bilo još vrlo jako i one nisu prihvatile štetnu novinu. i drugi put u antičkoj Grčkoj. i koji je odlično opisan sljedećim riječima: "želja da se potpuno eliminira potreba za bilo kakvim naporom i bilo kakvom duševnom brigom". Za to vrijeme. ti ljudi svakako. Za njih sam saznao na osnovu informacije navedene u jednom od posljednjih eterograma koji govore o tricentričnim stanovnicima Zemlje. moj dječače. vrše štetan utjecaj na Francuze. oni su. kao i fibroma i raka. I Francuskinje su počele da se šišaju na kratko i sada to rade skoro sve. a koji su postepeno počeli svuda da se primjenjuju kao prirodne potrebe. ali. Ti ćeš. kada ti opišem posljedice. u dvjema suvremenim državama. kao što su «vaginitis". kako sam saznao iz eterograma. koja su se u potpunosti prepustila «unutrašnjem zlom duhu" i okupljaju se u jednom od "centara kulture". «Adjat". najrazličitijih upala spolnih organa. kao i naši običaji. gdje su se pojavile takozvane "amazonke". s druge strane. naprosto iz nerada i radi zadovoljenja vlastitih hirova. "hajdija" ili "moda" igraju istu ulogu u njihovom svakodnevnom životu. postavši njihov ideal. bave i stvaranjem novih formi manifestiranja svojih haznamaskih svojstava ili. Velika Priroda nije čekala s odgovorom i dala je odgovarajuće rezultate koji će nesumnjivo dobiti iste forme kakve su već imali dva puta ranije: prvi put u zemlji "Uneano".

za nekakvih pedeset santima čovjek može da se nagleda svakakvih čuda koja su Amerikanci i drugi narodi stvorili kako bi izazivali nevjericu. da taj način ne nanosi skoro nikakvu štetu planetarnim tijelima običnih grañana. imali sasvim drugačije shvaćanje koncepcije koja se izražava riječju "punoljetnost". drugim riječima. pa čak i do mnogobrojnih "razvoda". pripremljenim na licu mjesta. kako da kažem. To zarazno trčanje žena u frizerajima. nikada ne mogu da se oslobode toliko da imaju nezavisne manifestacije. Suština je u tome što u skladu s tim odreñenim kozmičkim zakonom. moram ti reći da su predstavnici vladajuće klase pronašli odličan način da smire narod. vrlo zabavni. Taj "dobar način" zove se "vašar" i u naše vrijeme vašari se održavaju po utvrñenom redu na glavnim trgovima svih gradova i sela. sve takve ličnosti. kako na Zemlji kažu. izvori koji transformiraju aktivne elemente što služe pasivnom načelu. već dovodi do sudskih procesa izmeñu frizera i očeva. izmišljaju sadašnji i budući haznamasi koji su u njihovu prijestonicu došli iz drugih zemalja. bez uvrede po engleske i ruske vlasti.formiraju dugački redovi. predstavljaju izvore svih onih aktivnih elemenata koji putem sjedinjavanja u potonjim kozmičkim objektima u procesu djelovanja kozmičkog zakona Triamazikamna treba da služe kao njegova druga sveta sila. treba reći. na istim onim trgovima gdje su se prije dvije stotine godina tricentrična bića okupljala radi diskusija na "religiozne i moralne teme". hm.. ali što još može da se usporedi s zadovoljstvom koje čovjek ima dok ih jede? 270 . to jest. mora se priznati. Zanimljivo je što sudca. Ipak. Ako se čovjek suviše brzo oporavi od iznenañenja. može sebe da obraduje nečim ukusnim. isto kao što su nedavno u Rusiji ljudi stajali u redu da dobiju "američko brašno". kao što sam ti već rekao. a koji služi velikom Trogoautoegokratu za transformaciju kozmičkih supstanci. naravno. i koriste ga na isti način kao što vlasti u Rusiji koriste poznatu "votku". a vlasti u Engleskoj . Eto zašto oni izvori koji služe pasivnom načelu ne mogu da odgovaraju za svoje ponašanje. muževa i braće tih "ošišanih ovaca". poslije tih poslastica želudac onoga tko ih pojede često. bez svake sumnje. ne mogu da budu "punoljetni". ta bića uvijek nose "negativno" ili «pasivno" načelo. Ali. I zahvaljujući tom kozmičkom zakonu. te su prema zakonima njihove zemlje punoljetne i slobodne da rade sve što požele. moj dječače.. kako bih što potpunije dao njihovu karakteristiku. oni bi. Istina. Priznajem da se čak i meni sviña da odem tamo i provedem sat-dva ne misleći ni o čemu. iako francuske vlasti uspješno primjenjuju svoj "dobar" način za postizanje svojih isto tako egoističkih ciljeva. Na tim vašarima je sve jeftino i čudesno. kada bi francuske sudca i sudca drugih zemalja znale da u Svemiru postoji odreñen kozmički zakon koji se odnosi na sve objekte bez izuzetka.svoj ništa manje znamenit "sport"... Na primjer.. najčešće opravdavaju frizere po tom osnovu što je ženama koje odlaze u frizeraje više od šesnaest godina. Istine radi. dajući im ono što im skreće pozornost i pruža privremeno oslobañanje od bolesnih efekata opsjednutosti "modom" koju. Ali ni to još nije sve: na taj način oni nesvjesno pružaju nešto korisno običnim ljudima svoje zemlje. hm. meñu kojima se nalaze i kešapmartnijanska bića ženskog pola. da su francuski "vašari" vrlo. za vrijeme transformacije kozmičke supstance.. kako bi odsjekle svoju kosu. kako se navodi u eterogramu. Kada govorim o Francuzima. Jedino oni izvori koji predstavljaju "Svetu Potvrdu" ili "aktivan princip" božanskog Triamazikamna mogu posjedovati nezavisnost koja transformira aktivne elemente.

jednom riječju sve. da tako kažemo. od ruleta do igre riječima. 271 .A ukoliko netko želi. "isprobati sreću". opet za samo nekoliko santima može ispuniti svoju želju i tisuću puta. poznati francuski vašari nude atrakcije koje su već poznate na Zemlji i koje su predviñene da pruže razonodu i veselje .

moj dječače. podvrgli svetom «raskoarno" ili pošto su. Ipak. ali još i zato što su neki predstavnici našeg roda nehotice postali uzrok tih dogañaja. ili «religija". zbog previda izvjesnih Najviših Kozmičkih Svetitelja u biću tih nesretnika počele da se kristaliziraju posljedice djelovanja organa kundabufera. Onda su ostali počeli da vjeruju u ta fantastična "religiozna učenja" i da se upravo zbog toga lišavaju sposobnosti "zdravog razmišljanja". što su uvijek postojale. predstavlja glavni faktor postepenog slabljenja njihove psihe. a postoje i sada. Uslijed toga je naš Beskrajno Ljubeći Sveopći Otac sišao meñu te Kozmičke Svetitelje i naredio im da češće u svijesti tricentričnih Zemljana aktualiziraju začetak Svete Ličnosti kako bi ta bića. to jest. Dakle. jer je postepeno vodio ka automatskom izroñavanju psihe.Sada ću ti ispričati nešto o onom "kamenu spoticanja" koji je jedan od glavnih razloga slabljenja psihe tvojih nesretnim ljubimaca. nemaju apsolutno ništa zajedničko. mogla da pojme realnost i ukažu sebi sličnima kako treba da svojim Umom usmjeravaju funkcioniranje svojih posebnih oduhovljenih načela da bi se oslobodila posljedica svojstava organa kundabufera i tako se spasila svoje predodreñenosti za nove recidive. strogo rečeno. u svakodnevni život tih čudnih tricentričnih bića ušlo je mnogo "havatviernonisa". nastao je na toj zlosretnoj planeti kada su razne posljedice. zato što za to postoje ozbiljni razlozi. «dušama" što borave na svetoj planeti na koju smo se mi sada uputili. koje meñusobno nemaju ništa zajedničko. Meñutim. kasnije. moj dječače. začete u svijesti tih tricentričnih Zemljana koji te toliko zanimaju. nastale uslijed osobina po njih pogubnog organa kundabufera. Iako mnogobrojni "havatviernonisi". skrivajući svoje egoističke ciljeve kako bi obmanuli svoje sugrañane. koji su oni stvorili i kasnije uklonili. Već sam rekao da su. Ne smijem da zaobiñem. povijest dogañaja koji su se nedavno odigrali na Svetoj Planeti Čistilište. . sasvim nedavno je bila uzrok ozbiljnih zbivanja meñu blaženim "nadtjelesnim suštinama" ili. povezani s razvojem tvoga mišljenja. opet. o osobitom «havatviernonisu" koji uvijek može da se otkrije kod njih i čije se djelovanje i efekt na suštinu ljudi naziva "religioznošću". dobivši Um u uvjetima koji su već fiksirani u općem procesu njihove egzistencije. sve te vrste "religioznih doktrina". Taj faktor. u čijoj su prirodi bili aktualizirani začeci Svetih Ličnosti ili Kozmičkih Svetitelja. što je tricentričnim stvorenjima svojstveno. 272 . izuzetno štetan u objektivnom smislu. Uslijed tih osobina u prirodi nekih tricentričnih Zemljana su počeli da se pojavljuju začeci takozvanih "haznamaskih svojstava" i oni su. prelazeći iz jedne vanjske forme u drugu one su počele da se prenose iz generacije u generaciju. od tog doba. pošto su se tricentrični Zemljani. kako ih tamo zovu. zbog čega je njima bilo skoro nemoguće da se usavrše do nivoa Suštine. počele kod njih da se kristaliziraju. i na čijim temeljima su oni izgradili svoje bezbrojne "religije". svi su izgrañeni na religioznim učenjima koja se. prije svega zato što oni imaju općekozmički karakter i povezani su s individualnošću relativno nezavisnih Ličnosti. smislili razne izmišljotine meñu kojima su bile i razne vrste fantastičnih "religioznih učenja". u objektivnom smislu kobnoj ideji koju tvoji ljubimci nazivaju «Dobro" i "Zlo". Ta ideja koja. zasnivaju samo na jednoj. ili religije.Poglavlje 38 RELIGIJA Belzebub nastavi pričati. pošto se potpuno oforme i postanu odgovorni odrasli ljudi. obično su nastajale na sljedeći način. ispričat ću ti o tome na kraju našeg razgovora.

kao zrna u plodu nara. podijelivši se na svoje famozne "sekte". dobila svojstva koja se zovu "psihopatija" i "parazitizam" . Na tim očuvanim fragmentima. sve sabrali u "jedinstvenu cjelinu" i ta "potpuna kolekcija uputa" služi kao izvor svih vrsta religioznih učenja. još prije nego što bi uspjeli da se podvrgnu procesu svetog "raskoarna". i stara priča bi krenula ispočetka. Tokom posljednjih vjekova pojavile su se stotine novih religioznih učenja i sve su se bazirale na onome što je sačuvano od uputa i objašnjenja što su im ostavili Kozmički Svetitelji poslati Odozgo. tvoji ljubimci su se uvijek dijelili na "sekte". Skoro uvijek . kako od samog roñenja tako i za vrijeme svog odrastanja. shvaćaju "bukvalno" i nikada ne uzimaju u obzir u kakvim okolnostima i u kojim slučajevima je sve to kazano i protumačeno. Pošto ta bića obično postaju nekakvi autoriteti za sve beznačajne detalje tih novih religioznih učenja. najprije bi ta posebna bića prikupila ponešto od uputa i detaljnih objašnjenja Kozmičkih Svetitelja i sabrala ih u «jedinstvenu cjelinu" kako bi ih pamtila i prenijela budućim generacijama. Prva se sastoji u tome što ta bića. njihovi suvremenici su. 273 . a taj dogañaj on bi nesumnjivo opisao kao "poplavu imitacija". "umrli". zbog čega se na planeti i pojavilo toliko mnogo religija. ta religiozna učenja su od samog početka deformirana i tricentrična bića su na njihovom temelju usvajala dvije linije ponašanja koje su već fiksirane u njihovom biću. fiksiranih u procesu svakodnevnog života tricentričnih stanovnika ove planete . koja u danom vremenskom periodu pripadaju kasti nazvanoj "vladajućom klasom". koji su im usañeni i od kojih su oni sa svojom kratkom pameću preuzeli nova i najnovija religiozna učenja. Ukratko. ona kao gladne vrane čerupaju komadiće svega onoga . haznamaskog ponašanja predstavnika vladajućih klasa i psihopatije običnih grañana ubrzo poslije osnivanja religije. Čudnovatost psihe tvojih ljubimaca u odnosu na religiozna učenja. da sve to "čerupaju" i zatim bi. koje i sada postoje: Budizam. bazira se pet religija. Ličnosti Kozmičkih Svetitelja bile su aktualizirane u prirodi nekih ljudi. Osim toga. tokom svih epoha. A kasnije. već su nastajala religiozna učenja na način koji sam opisao. Kasnije. manifestira se tako što oni od samog početka sve ono što su govorili i objašnjavali istinski Kozmički Svetitelji poslati Odozgo. Druga linija ponašanja sreće se kod onih tricentričnih bića koja su uslijed manjkavosti svojih "proizvoñača".već na samom početku očerupanog .to jest.kada bi oni izvršavali misiju koja im je odreñena Odozgo.što su nekada rekli ili objasnili Kozmički Svetitelji poslati Odozgo. ne bi li zapamtili sve njihove upute i objašnjenja i prenijeli ih ljudima budućih generacija. i s bezbrojnim jezicima te relativno male planete koju je naš visokopoštovani Nasradin Hodža nazvao "tisućujezičnom hidrom". o kojima sam govorio.izuzimajući Najsvetijeg Ašjatu Šimaša i sve što je povezano s njegovim djelima . nezavisno od doktrine na kojoj se ona bazira. kada bi ta "kolekcija" dospjela u ruke ona dva tipa ljudi. koristeći cjelokupno svoje lukavstvo kako bi žonglirali poznatim činjenicama u cilju pravdanja vlastitih egoističkih ciljeva. nastala na taj način. počeli da stvaraju svoja osobna «religiozna učenja". kako sam se izrazio. uslijed ta dva oblika ponašanja. To jest. prilikom prenošenja iz generacije u generaciju. U vrijeme kada sam promatrao život tvojih ljubimaca. oni bi počeli. odmah na ta religiozna učenja dodaju "bolno pitanje" koje se na toj zlosretnoj planeti formulira kao "religija države ili država za religiju". Judaizam. Kršćanstvo.osobine koje kod njih sprečavaju čak i samu pojavu osnova za manifestiranje bilo kakve obaveze. isto to se dogañalo i sa religijama.kako kažu na Zemlji.

što im je bilo svojstveno. tako ćeš razumjeti da svaka osobina toga organa može biti razlog vrlo ozbiljnih posljedica. i ukoliko bi ih oni usvojili i više ili manje normalno primijenili. ništa više ne bi mogao da prepozna u nastaloj "smiješi". Jedan od ta dva Kozmička svetitelja bio je Sveti Muhamed. Prvo od pet pomenutih religioznih učenja. budističkoj. O prvoj. koje raña osjećanje "zavisti". sada se sreće uglavnom meñu ljudima nastanjenim u Indiji. sada poznatoj pod nazivom "kršćanstvo". poslanih Odozgo s odreñenim ciljem. bivšoj Bisernoj zemlji. to jest judaizma.zato da bi svoje podanike oslobodio štetne navike žvakanja zrna maka. koje je Mojsije naredbom Odozgo izabrao meñu narodima nastanjenim u Egiptu i odveo u "zemlju Kanaansku". Mislim da ovdje treba da objasnim razloge zbog kojih su Mojsijevi sljedbenici toliko raštrkani. kada su Židovi izgubili svoju organiziranost i snagu. očigledno su smatrali da će za njihove specijalne ciljeve biti korisno ukoliko njegovom religioznom učenju skoro u potpunosti pridaju smisao fantastične doktrine. Odozgo je bio poslat onaj Kozmički svetitelj koji je udario temelje religiji.što se zakonomjerno dogaña sa svim moćnim državama . njegovi sljedbenici su. Taj Kozmički Svetitelj aktualiziran je u planetarnom tijelu dječaka roñenog u zemlji koja se zove "Egipat". koji se pojavio meñu ljudima što naseljavaju zemlju pod nazivom "Tibet". Lamaizam.Sveti Lama. a koju je smislio car Koniutsion . tako da čak ni sam Sveti autor. ma koliko to želio. opet na azijskom kontinentu. Druga religija. ubrzo poslije mog četvrtog putovanja na Zemlju. kao i u Kini i Japanu. Taj Kozmički svetitelj koga s oni zvali Isus Kristos bio je aktualiziran u planetarnom tijelu dječaka one rase tricentričnih bića. sada Azije. Taj Kozmički svetitelj. Radi se o tome da su nekada ljudi koji ispovijedaju Mojsijevo učenje vrlo dobro organizirali život u svojoj zemlji i zato je u psihi ljudi svih zemalja te epohe počelo da se javlja osjećanje poznato pod imenom "zavist". potpuno se zasniva na učenju Svetog Mojsija. 274 . koji se rodio meñu Arapima. Na opću nesreću tricentričnih stanovnika Svemira svih nivoa Uma. već je osjećanje «zavisti" za mnoge postalo "organsko". Tvoji ljubimci koji su pripadali prvoj generaciji poslije suvremenika Svetog Mojsija. sve posljedice utjecaja organa kundabufera svakako bi postepeno bile dekristalizirane i čak bi i sklonost ka recidivima mogla postepeno sasvim da iščezne.kasnije Svetitelj . sada žive po čitavom svijetu. počeli da dodaju njegovim savjetima i uputama najrazličitije dopune. Poslije Isusa su bila aktualizirana dva Kozmička Svetitelja. religiji već sam ti govorio. judaizam. To osjećanje je bilo toliko jako da se čak i mnogo vjekova kasnije. koji je sada nazvan Svetim Mojsijem. to ime je nosio jedan od Kozmičkih Svetitelja. to jest budizam. koju sam već opisao u svojoj priči o tricentričnim bićima druge grupe kontinenta Ašark. a na osnovu njihovih učenja ljudi su stvorili dvije od bezbroj religija koje postoje do dana današnjeg. Sljedbenici drugog religioznog učenja.Islam. zato što će ti to pomoći da shvatiš jedno osobito svojstvo organa kundabufera. izvršio je mnoga djela i ostavio ljudima mnogo vrlo točnih i umjesnih savjeta za svakodnevni život. i kada je njihova država prestala da postoji . a drugi . Poslije Svetog Mojsija.odnos drugih naroda prema Židovima ne samo što nije promijenio.

S jedne strane. pronašli su i dodali mnogo priča o rajskom blaženstvu koje.Uzgred. koje su formirane još u osvit islama. sljedbenici islama su dodali neke od fantastičnih teorija babilonskih dualista. objasni mi molim te. I tome učenju o dobru i istini oni su takoñer počeli da iz svojih egoističkih i političkih ciljeva dodaju fragmente preuzete iz drugih već postojećih «religioznih učenja" . prenoseći se iz generacije u generaciju. u danom slučaju «islamski šeici". u vrijeme koje suvremeni ljudi nazivaju «Srednjim vijekom". Četvrta velika religija koja postoji i danas. Dragi. ali koji ponekad potpuno proturječe istinama koje je otkrio božanski učitelj. kao i obično. stiglo do naših dana u svojoj originalnoj formi. «Crkvenim ocima" se nazivaju oni ljudi koji su postali profesionalni svećenici visokog ranga bilo kog "religioznog učenja". uskoro se toliko proširila da sada tu religiju slijedi skoro trećina stanovnika Zemlje. kao prvi sljedbenici toga učenja. tobože postoji na "onom svijetu". po svoj prilici. Ta mala grupa Zemljana zove se "Bratstvo Bivstvujućeg" [Esseni]. katolicima. mnogo prije toga. postoji učenje o tome da naš Stvoritelj nanosi bol dušama svojih sljedbenika. kako bi rekao Hodža Nasradin. tko su "crkveni oči" . Zato danas. i tako dalje. Oni su mu dodali mnogo od učenja Svetog Mojsija. takozvani "crkveni oči" su u kršćansku religiju unijeli jednu skoro potpuno fantastičnu doktrinu. Ona se najprije brzo proširila i mogla je svima da postane "osnova nade svijeta". Te dvije škole muslimanske religije zovu se šiizam i sunizam. «Crkvenjaci» su. umjesto učenja božanskog učitelja Isusa Krista. Meñutim. već pravoslavcima. svejedno. u srednjem vijeku smućkali tu smešu radi vlastite koristi i koristi svojih pomoćnika. koja se zasniva na učenju Isusa Krista. nastala je nekoliko vjekova poslije kršćanske i zasnivala se na učenju "sasuda nade". a s druge. zato što je ta doktrina sadržala poznate pojmove "raja" i "pakla". Članovi toga bratstva s uspjehom primjenjuju učenje božanskog učitelja u vlastitom životu i prenose ga iz generacije u generaciju kao vrlo dobar način za oslobañanje od posljedica djelovanja organa kundabufera. kako to oni kažu. koje je u to vrijeme već bilo potpuno iskrivljeno. a mnogo kasnije. ta veličanstvenost. Poslije tog lakonskog odgovora Belzebub nastavi: . Njegovoj Svestranosti Čuvaru Arhiheruvimu Helkgematiosu. nisu u nju dodala svakojake gluposti. 275 . meñutim. koji je ljudima otkrio Veliku Ljubav i Veliko Svepraštanje našeg Tvorca koji zbog njih pati. luteranima. i sada postoje . moram da ti kažem da se učenje Isusa Krista održalo nepromijenjeno kod relativno male grupe Zemljana i. Svetoga Muhameda. Iako su se sljedbenici ove religije takoñer od samoga početka podijelili na različite «sekte" i "podsekte" . svode na dvije nezavisne "škole". uzgred.koje. takvom blaženstvu koje nikada ne može pasti na pamet vladaru Čistilišta. mili djedice.Treća religija. Zatim se ispostavilo da su se sljedbenici te velike religije podijelili zbog neznatnih formalnih detalja na različite sekte i više se ne nazivaju naprosto kršćanima.zamoli Hasejn. kalvinistima. da ta čudna bića.one se.fragmente koji nemaju ništa zajedničko s Isusovim učenjem. čak i kada bi se specijalno potrudio da ga zamisli. Nju su davno prije toga smislili znanstvenici u Babilonu i ona je pripadala dualističkoj školi o kojoj sam ti već pričao. podsjeća na bajku. oni su takoñer počeli da iskrivljuju religiozno učenje zasnovano na "veličanstvenoj Ljubavi" i transformirali ga u nešto takoñer veličanstveno. "crkveni oči" te religije.

zahvaljujući tim učenjima. bez obzira na to što su bile skupljene "s koca i s konopca". ipak. jer bi to moglo dovesti do kraja europske civilizacije. i sada postoje na toj planeti. iako promijenjene do neprepoznatljivosti. a druga na učenju Svetog Muhameda. svakodnevni život tvojih ljubimaca.a za neke od njih. Radi se o tome da skoro polovina tricentričnih bića predstavlja sljedbenike islama i dok mržnja meñu njima bude prevladavala oni neće predstavljati ozbiljnu prijetnju od "meñusobnog istrebljenja" po europske zemlje. formirana kod bića koja pripadaju ovim dvjema meñusobno nezavisnim granama iste vjere. ali drugi dio je više ili manje postao dio života jedne omanje grupe ljudi i počeo da daje očekivane rezultate. zahvaljujući eterogramu koji sam o bićima te osobite planete dobio upravo 276 . Ponavljam da su se te religije zasnivale na fragmentima učenja dva istinska Izaslanika Predvječnog i mada su ih bića minulih vjekova potpuno ojadila.Zanimljivo je da je uzajamna psihička mržnja. A sada. Ipak. najprije ću ti ispričati o tome kako se oni trude da "počiste" čak i tragove dviju religija koje. To učenje je bilo rasprostranjeno jedino meñu onim tricentričnim bićima koja su iz geografskih razloga teško mogla da stupe u kontakt s drugim stanovnicima te zlosretne planete i koja uslijed toga praktično nisu bila izložena anomalnim uvjetima života na Zemlji. kako se one nikada ne bi objedinile. čak i meñu najvišim Kozmičkim Svetiteljima. ta do krajnosti čudna tricentrična bića su uzela na sebe obavezu da s lica svoje planete počiste čak i te posljednje tragove. da će to učenje. to jest. ispričat ću ti o toj vojnoj ekspediciji. ljudi suvremenih europskih zemalja su svojim intrigama doprinijeli posebnoj transformaciji te čudne životne funkcije. uvijek trljaju ruke i raduju se kada izmeñu šiita i sunita sijevaju iskre. Ipak. fantastičnu egzistenciju bez ikakvog sustava učinile podnošljivijom u objektivnom smislu. Nešto kasnije. iako sasvim neznatno. zbog čestih sukoba sada pretvorena u organsku mržnju. bez obzira na sve. Zato vlastodršci nekih novopečenih zemalja. Zahvaljujući tome porasle su nade. Tokom posljednjih vjekova. pri čemu im ni na kraj pameti nije palo da pomisle kakvu su mogućnost uništili. ipak učinile sličnim životu tricentričnih bića koja žive na drugim planetima našega Velikog Svemira . sazdano na svetim djelima Svetoga Lame uspjeti jednom da dovrši ono što je postalo neophodno svemu što postoji u Megalokozmosu. Ali tvoji ljubimci su to spriječili svojom "vojnom ekspedicijom" ili «anglotibetanskim" ratom". Jedan dio toga učenja ubrzo se takoñer promijenio i bio uništen zahvaljujući njegovim sljedbenicima. koji je takoñer bio istinski Izaslanik Predvječnog. i koje su. ipak zasnivale na učenjima istinskih Izaslanika Samog Predvječnog: prva na Isusovom učenju. Iako je taj proces nastao uslijed neobičnosti njihove psihe. zato što oni tada mogu računati na svoje dugo i sigurno postojanje. a koje su se. hajde da se dotaknemo petog učenja Kozmičkog Svetog Lame. Ispričat ću ti o njoj zato što sam osobno bio svjedok tih žalosnih dogañaja. iako je proces definitivnog uništavanja te dvije velike religije započeo tek pošto sam ja napustio njihov Sunčev sustav. neka od njih do dana današnjeg vjeruju u nešto i nadaju se nečemu što njihov život čini manje-više podnošljivim. koje su se pojavile iz nekakvih kaprica povijesti. Sada ću ti opisati kako se u stvarnosti odvijalo definitivno uništavanje dviju od pet velikih religija koje sam spomenuo. Oni uvijek iznova prave intrige kako bi povećali uzajamnu mržnju izmeñu sljedbenika tih dviju nezavisnih škola jedne te iste religije.

upravo taj "fakultet" predstavlja onu "peć" u kojoj će sagorjeti sve što su prethodne generacije stekle tokom proteklih milenija. Tu religiju su od samog svog početka za 277 . otvoren fakultet za židovsku omladinu u Jeruzalemu. da su postigli "rekordnu" brzinu svojih stroj od 325 milja na sat. u kojem je sada otvoren jedan od najpoznatijih fakulteta. da je u Turskoj objavljen ukaz kojim se zatvaraju svi "manastiri derviša" i muškarcima zabranjuje da nose "fesove". a koje su toliko pogubne po njih. jer se u toj "peći" može brzo pripremiti "ukusna porcija hrane" za koju će biti dano sve ono što je postignuto tokom vjekova svjesnih i nesvjesnih staranja njihovih nesretnim predaka. jedini rezultat toga "rekorda" bit će to što će relativno mala rastojanja njihove planete postati potpuno beznačajna. Naravno. taj stil je odavno svojstven tvojim ljubimcima. čak i za njihovu kusu realnost. Prva polovina te vijesti . Da bi to shvatio treba da znaš da su sasvim nedavno zemlje europskog kontinenta. vodili s jednim jedinim ciljem . javljeno mi je. u posljednjem eterogramu koji sam dobio o tvojim ljubimcima. on je mučen i razapet na krstu zato što "nema proroka u vlastitom selu". zbog čega je tokom krstaških pohoda izginula skoro polovina muškog stanovništva europskog kontinenta. Na kraju krajeva.da taj grad. obavijestio da je na Zemlji. A danas je u tom istom Jeruzalemu otvoren suvremeni fakultet za židovsku omladinu. ili "krstaške pohode". koja su Zemljanima potrebna za njihovu suludu vožnju. na mjestu gdje je sahranjeno planetarno tijelo božanskog Isusa napraviti parking.jasno mi je pokazala da kršćanskoj religiji dolazi kraj. jer ni oni sami. a ženama "feredže". Taj eterogram me je. uzgred. Iako sadašnji Židovi nisu direktni Isusovi neprijatelji. to jest mjesto za ona "mehanička čuda".pred naš polazak s planete Karatas. u kome je živio. Oni su te ratove. shvatio sam što se tamo dogaña i sasvim sigurno mogu da kažem da se oni neće zaustaviti na tome i da će bez ikakvog ustručavanja potpuno uništiti i posljednje tragove. stradao i umro božanski učitelj Isus Kristos. već sada uništavaju i samo sjećanje na njega. izmeñu ostalog. Ja svojim misaonim pogledom već vidim kako će oni poslije mnogo godina. oni su te ratove nazivali «krstaškim pohodima". koji se pojavio meñu njima i postao sveta ličnost za sve sljedbenike kršćanske religije. i to za židovsku omladinu. kao što sam ti rekao. izmeñu ostalog. svejedno će ostati onakvi kakvi jesu. To je sasvim dovoljno da čitavo moje biće sa sigurnošću zna u što će se pretvoriti Jeruzalem. uz suglasnost skoro svih europskih kršćanskih država. nije bio ništa drugo do "impulzivan i bolestan sanjar". a drugo. čiji su stanovnici uglavnom bili sljedbenici te religije. svejedno su uvjereni da Isus. A sada ćemo porazgovarati o drugoj velikoj religiji koja je. Neka im je Bog u pomoći.o otvaranju fakulteta za židovsku omladinu u Jeruzalemu . Zaista. da sve suvremene "civilizacije" žude jedino za povećavanjem brzine tih stroj koje su pronašli. ti bogohulnici ne samo da su iz svojih egoističkih i političkih ciljeva potpuno iskrivili doktrinu božanskog učitelja. protiv drugih religija vodili velike ratove za grad Jeruzalem. Meñu ljudima koji se nazivaju "Židovima" rodio se i živio božanski Isus. kao prvo. učine isključivo kršćanskim. Da. Hasejne moj! Ma koliku brzinu razvili na svojim "mašinama". stvorena od fragmenata učenja sasuda nade Svetoga Muhameda. Mogu da kažem. pa čak ni njihove misli neće prodrijeti izvan granica atmosfere. Za suvremene stanovnike planete Zemlje.

avaj. spomenutog u etarogramu i objavljenog u Turskoj. ukidanjem "dervišizma" svakako će biti u potpunosti uništene i one posljednje iskre. Naravno. radi svojih haznamaskih ciljeva. I zato. radi kojih ga je i stvorio sasud nade. Nesumnjivo je da psiha Turaka degradira isto onoliko koliko i psiha stanovnika Rusije. iako su i dalje postojala. Prema tome. primili su to učenje od svojih predaka u nepromijenjenom obliku.svoje egoističke i političke ciljeve posebno koristila bića sa haznamaskim osobinama i zato je ona najviše «očerupana". neki ljudi. proces potpunog uništavanja druge velike religije spreman je da otpočne. nije počelo od "fesova" i "feredža". 278 . Upravo zahvaljujući tim funkcijama prije dvije stotine godina ljudi te velike zemlje bili su na čitavoj planeti poznati po svome moralu i patrijarhalnim osnovama obiteljskog života.. sve do naših dana. iako se islam postepeno promijenio pod utjecajem vlasti.. Ali. moglo biti vraćeno u život i ispuniti one zadatke. to se tamo nije ni nosilo. čija bi tajna pripremanja mogla da postane predmet zavisti suvremenih europskih "slastičara" i "kuhara". Prema posljednjem djelu eterograma. zbog ukaza koji su objavile turske vlasti. Te novotarije će bez sumnje dovesti do toga da će se u Turskoj dogoditi isto ono što se dogodilo i u Rusiji kada su njeni žitelji počeli da imitiraju sve što je europsko. Čim su počeli da zamjenjuju "fesove" europskim "polucilindrima". ta osjećanja. istina. Sve je počelo od "brade" koju su nosila bića muškog pola. posljedice nije trebalo dugo čekati. prije samo jedan ili dva vijeka. koje bi poput žara koji dogorijeva. mogle jednom da rasplamsaju vatru mogućnosti na koje je računao i u koje se uzdao Sveti Muhamed. a bićima ženskog pola . Ali. prije nego što su stanovnici velike zemlje Rusije počeli da kopiraju Europljane. još su postojale dvije životne funkcije "martaadamlik" i "namaslik" ili. počela su malo po malo da atrofiraju i u naše vrijeme kod skoro svih predstavnika toga naroda religioznost i patrijarhalnost su postali nešto što naš mudri učitelj Hodža Nasradin izražava naprosto uzvikom: «Gle. Ali vratimo se sada nesretnim Turcima. molim te!" U Rusiji. postojala je makar slaba nada da bi ovo učenje.. to jest."feredže". Dakle. koje su sami smislili. Stvar je u tome što je Turska jedna od najvećih zemalja gdje se ispovijeda islam. kada su počeli da imitiraju sve što je europsko. Za njih brada predstavlja nešto što im je važno isto onoliko koliko je nama važan rep koji. kao što ti je poznato. Prije svega. A što se tiče drugog ukaza. izražava muževnost i aktivnost naše rase. da tome božanskom učenju dodaju razne "začine".. kasnije. "religiozno osjećanje" i "osjećanje patrijarhalnosti". moram ti reći da su još u osvit islama neki predstavnici toga naroda vrlo lijepo primili ovo učenje u njegovoj originalnoj formi i postepeno ga uključili u svoj svakodnevni život. Na primjer. o kojima sam govorio. isto kao što su i Židovi postupili sa svojom (pred)kršćanskom doktrinom. Sveti Muhamed. posljedice tih novotarija mogu jasno da zamislim u svojoj predstavi o budućnosti. ukoliko bi se neobični stanovnici planete Zemlje jednoga dana iznenada smirili. kojim se bićima muškog pola zabranjuje da nose "fesove". Vlastodršci nekih zemalja počeli su. Ipak. !. te su od njega napravili "šerakurijanski čorbuljak". ili je već u toku. Ljudi koji su usvojili to učenje nazivaju se "dervišima" i upravo se o zatvaranju njihovih manastira govori u ukazu suvremenih turskih vlasti. kako ih oni još nazivaju.

i zbog toga što su bili snabdjeveni novcem iz izvora koje sam spomenuo. U takvim slučajevima on ponekad kaže na turskom: "Duniam ishi. isto kao i ruskog cara. Nekadašnja državna organizacija je bila rñava. naravno. ali je makar postojao jedan vladar. uzgred. Kako bi shvatio suštinu tog patriotskog čina. Ja još ne znam kakva će dobra nove turske vlasti u budućnosti da sruče na glave svojih sunarodnjaka. ovoga puta izmuzenog od podanika. još goluždrave turske vladare njihovi vlastiti «patrijarhalni očevi" snabdjeli velikom količinom novca. poželjeli da svoje sunarodnjake učine onoliko "sretnima". Ono što su smatrali najboljim. iako zarañuju i troše «punovažne turske lire". razne finese procesa uzajamnog uništavanja. gdje su ih poslali da uče ono što se naziva "ratnom vještinom" . a. u oba ova slučaja zbog toga što su budući gospodari te dvije velike i gusto naseljene zemlje otišli u Europu kao sasvim mladi. Zanimljivo je što su. čije novotarije nisu izlazile iz okvira patrijarhalnosti. dok je u Turskoj za to odgovorno nekoliko ljudi. 279 . a svatko tko ih jede dobije magareće zube. koliko su to prema njihovoj kratkoj pameti bili Europljani. i takoñer ih poslali u Europu da bi dobili takozvano "dobro" obrazovanje i na taj način u budućnosti doprinijeli dobrobiti svoje domovine. kada su počeli da vladaju višemilijunskim narodima. kao što sam obećao. A sada je u Turskoj nekoliko vladara i svaki od njih mudruje i nameće nesretnim sugrañanima svoje nezrele ideje koje ne odgovaraju ni njihovim moralnim normama. iscijeñenog od seljaka. njihov car. izučili su i usvojili u Berlinu. kako je bilo utvrñeno nekada. prije nego što su dostigli uzrast kada se postaje odgovoran. u ulici Unter den Linden. kao i o uzrocima potpunog uništenja toga učenja." Sada ću ti. oni ih sada imaju nekoliko. Meñutim. koga su njegovi najbliži patrijarhalni savjetnici snabdjeli velikom količinom takozvanog novca. prije svega treba da znaš da u prijestolnici Turske. moj dječače. makar svi pocrkali". i ove sadašnje.Jedina razlika je u tome što je u Rusiji uzrok transformacije njihove psihe bio jedan čovjek. na ulicama i sokacima kvartova Galata i Pere. Da. uvidjeli su i usvojili mnogo korisnog u Njemačkoj. geyann purnundah pussar eshahi dishi" što znači: "Svjetovne sablazni liče na medenjake. Sadašnji vladari suvremene Turske. zbog anomalno sazdanih uvjeta egzistencije u svojim zemljama. ali za sada oni su za svoju domovinu izvršili jedan «čin najvišeg patriotizma". Eto zašto su oni dugo živjeli u Njemačkoj i dugo godina bili takozvani "njemački junkeri". i poslali ga u Europu da uči nove metode vladanja. sve žene koje se bave "najstarijim zanatom" potiču iz drugih naroda. zahvaljujući nedavnim novinama. oni su upili način života bića koja borave na europskom kontinentu i on je kristaliziran u njima toliko dobro i efikasno da su kasnije. Tim povodom je naš čestiti Hodža Nasradin rekao: "Najvažnije je da ti novac pruža zadovoljstvo. ni njihovim duhovnim potrebama. kako bi vrativši se kući lakše mogao da se orijentira u upravljanju vlastitom zemljom. Turkinje se sada čvrsto nadaju da će uskoro te "punovažne turske lire" preći iz ruku tuñinki isključivo u ruke njihovih "dragih sunarodnjakinja". detaljnije ispričati o učenju posljednjeg Kozmičkog Svetitelja koji se pojavio meñu stanovnicima Tibeta. Stvar je u tome što su Turci zamijenili svoje vjekovno državno ureñenje novim «republikanskim" i umjesto da imaju jednog vladara.to jest. pakmazli pishi.

dječače moj. To se dogañalo zato što su se poslije jednog od tih velikih procesa stanovnici te zemlje.. U posljednjem vijeku na jednom od tih kontinenata omiljeno mjesto stanovnika te osobite planete postala je zemlja koja je u davnini nazivana "Bisernom". jedni Europljani su ubijali druge Europljane. prije nego što ti ispričam o tim dogañajima. Meñutim. u Tibetu se dogodilo nešto što je dovelo do toga da su mogućnosti stanovnika te zemlje u pogledu oslobañanja od teškog tereta bile potpuno uništene ili makar na dugo odložene. a sada se zove "Indija". ili su se ti procesi odvijali meñu stanovnicima zemlje.. a pošto su neki od njih bili prijemčiviji za učenje posljednjeg Kozmičkog Svetitelja. i kako su oni kasnije postali prvi stanovnici te zemlje. ono je postepeno ušlo u njihovu suštinu i počelo da se primjenjuje u praksi. Neki od tih ljudi su to oslobañanje već postigli. već čak i vrlo dalekih kontinenata. osnovna posebnost tvojih ljubimaca s planete Zemlje. i za takvu vrstu kretanja smislili odgovarajuće sprave. nepristupačnosti svoje zemlje za tuñince. dugo godina su se u zemlji pod nazivom "Tibet" lokalni stanovnici grupirali prema nivou suštinske percepcije učenja Svetoga Lame i u skladu sa stupnjom svoga rada na sebi. podijelili na veliki broj malih nezavisnih država. i sljedeći instrukcije Svetoga Lame. Procesi uzajamnog istrebljenja lokalnog karaktera bili su vrlo česti u toj nesretnoj Bisernoj zemlji. pošto su suvremena bića slučajno otkrila mogućnost korištenja snage umjetni razrijeñene vode ili. počeli su radi tih pogubnih procesa da stižu ne samo do obala obližnjih. To se dogañalo zato što su pomorska putovanja za stanovnike Zemlje prije nekoliko vjekova još bila vrlo teška.Kao što sam ti rekao. ili drugu stranu. koji su nekada pripadali samo dvema zajednicama. Sjećaš li se da sam ti pričao kako su stanovnici Atlantide u potrazi za biserom doplovili do Biserne zemlje na kontinentu Ašarku koji se sada zove "Azija". dogañalo se jedino meñu grupama koje žive na različitim stranama granice susjednih kontinenata. Ali upravo u vrijeme kada su okruženje i uvjeti za produktivan rad najzad dobili odreñen ispravan smjer. Ali. njeni stanovnici su bili malo pogoñeni abnormalnim uvjetima svakodnevnog života ljudi drugih zemalja. Prije samo nekoliko vjekova. primijećen je meñu stanovnicima različitih zemalja istog kontinenta. neki su bili na putu da ga postignu. kako oni kažu "pare". kao i zbog toga što se njihova psiha na odreñen način promijenila zbog čega su se 280 . Zbog geografskih osobnosti svoje zemlje. dok su drugi čvrsto vjerovali da će jednom stupiti na taj put. ili Indija. zahvaljujući izolaciji. Ta nesretna Biserna zemlja. Dakle. na njihovu opću nesreću. doktrina i propovijedi toga svetitelja nisu se mnogo proširile zbog geografskih osobnosti lokaliteta u kome se on pojavio i gdje je ta nesretna tricentrična bića učio kako i što treba da rade ne bi li se oslobodili posljedica djelovanja organa kundabufera. Organizirajući svoj život na odgovarajući način oni su mogli neometano. i kada se to u iznimnim slučajevima dogañalo meñu stanovnicima različitih kontinenata. kako meñusobno tako i s lokalnim stanovništvom. ali ovoga puta radi procesa uzajamnog uništavanja. treba da znaš još ponešto. oni su počeli da sprovode svoje procese uzajamnog istrebljenja. da rade na vlastitom oslobañanju od posljedica osobina organa koji je. to jest proces "uzajamnog istrebljenja". moj dječače. bio implantiran njihovim dalekim precima. to jest. tj. a Europljani su podržavali jednu. posebno tokom posljednjih deset ili petnaest vjekova. takoñer je postala omiljeno mjesto suvremenih Europljana. Dakle. Stigavši tamo morem.

kako oni kažu.čiji se princip zvao "kšvatcnel" ili "zavadi pa vladaj" . poznatih kao «zavist". koji su u tu Zemlju došli kako bi učestvovali u procesima uzajamnog uništavanja. koga se sada prisjećam.. iako su već prošla dva vijeka. Drugim riječima. nestala potreba za provoñenjem toga "užasa". Nedavnim vladarima europske zemlje koju sam spomenuo. Ti ljudi su i dalje jedni prema drugima pokazivali onu vrstu čudnih meñusobnih odnosa koji su postojali i u Europi meñu pripadnicima različitih država: to jest. odavno pomrli. "sandur". trgujući uglavnom industrijskim proizvodima kao što su "bakarna dugmad". sve je išlo tim putem. uslijed posljedica svojstava organa kundabufera oni su kultivirali osjećanja. započinjući priču o tome kako su suvremena bića uništila djela Svetoga Lame. «ogrlice". oni su ostali tamo kako bi se pripremili za naredne procese ili. Dakle. u zavisnosti od toga iz koje zemlje su došli. stanovnici te zemlje osjećali slabost. da ponižavaju jedni druge. kao i onaj koji je nabasao na tajnu "kšvatcnel". kristalizirana u njima u formi posebnih funkcija. da omalovažavaju jedni druge. Kasnije. a još 281 . I tako su jednog lijepog dana . "narukvice" i svakakve drangulije prema kojima su. oni su odlučili da osvoje susjednu zemlju pod nazivom "Tibet".okupili na jednom mjestu mnogo ljudi iz svoje zemlje. Od samog početka toga perioda stanovnici Europe su takoñer počeli da pod raznim izgovorima preuzimaju vlast nad teritorijima Biserne zemlje i nastanili su se u njoj u posebnim grupama. u cilju stvaranja takozvanog "prestiža" meñu lokalnim stanovništvom. I zato. koji se zove "Indija". i tako dalje. jedan europski vladar je nekako saznao "tajnu" uticanja na psihu ljudi drugih zemalja. A sada se vratimo našoj priči. "ručna ogledala". I ta nova posebnost njihove psihe nastala je takoñer zahvaljujući donekle nepredviñenom nesporazumu. predstavnici jednog naroda počeli su da protiv predstavnika drugog naroda puštaju onu "haznamasku glazbu" koju oni nazivaju "politikom". Taj dio Zemlje. već su svome utjecaju podčinili i sam duh svih stanovnika toga dijela planete Zemlje. Nastavljajući tu "politiku". "ljubomora". I oni su "zaradili" najrazličitije vrste "bogatstava". zbog čega su bili ponosni na svoj uspjeh. Iako su nekadašnji vladari. kada je u čudnoj psihi Europljana. čiji je smisao bio da oni priznaju njegovu vlast i njegov autoritet. upravo je zahvaljujući tajni "kšvatcnela" pošlo za rukom da je podčine svome utjecaju i drže u svojim rukama. "minñuše". A tamo. kada je taj čovjek i druge vlastodršce u svojoj zemlji uputio u tu tajnu . to jest "želja da se drugi uništi ili oslabi". drugačije rečeno. ali "nesretnog" za sve ostale stanovnike planete . vezanom za "opće harmonijsko kretanje" cjelokupnog sunčevog sustava.oni su to učinili osnovom svoje "politike" i tada su. koja je do tada izgledala neosvojiva. stanovnici te zemlje počeli da igraju glavnu ulogu uvijek i u svemu. naravno. kako se pokazalo. U vrijeme. da bi "dovoljno zaradili" i mogli da šalju svojim porodicama u Europu sve što im je bilo potrebno za svakodnevni život. i tako dalje. Jednom ću ti objasniti detalje toga nesporazuma. te su poželjeli da stave "šapu" čak i na ono što im je do tada smatrano nedostupnim.. kakav je bio i nekada."erupcije" želje za uzajamnim uništavanjem meñu stanovnicima toga dijela Zemljine površine dogañale često. ostao je izvor prirodnog zdravlja. u Bisernoj zemlji. oni su počeli jedni druge da osuñuju."lijepog" za njih. isto kao i u Europi. naredne generacije su nastavile. naravno automatski. da koriste tu tajnu i postepeno ne samo da su osvojili čitavu Bisernu zemlju.

tajno krenuli protiv zemlje koja je do tada bila neosvojiva. Poglavar "sedmorke". izmeñu ostalog je rekao: «Život svakog bića podjednako je dragocjen i vrijedan Bogu. Kada je nekoliko dana kasnije postalo jasno da nezvani gosti ne namjeravaju da odu i da se poslije te molbe još više žure da prodru što dalje u dubinu zemlje. sljedeći pravilo utvrñeno od samog početka. polako i mukotrpno uspinjala. zato što su tokom dugih vjekova navikli da misle kako stanovnici drugih zemalja. gdje bi vidjeli pripreme koje su organizirali osvajači spremajući se za upad u njihovu «neosvojivu zemlju". Pred završetak savjetovanja sve voñe Tibeta bile su u stanju velikog uzbuñenja i već su skoro definitivno odlučile da taj prijedlog odobre većinom glasova. bez obzira na načine uništavanja kojima vladaju. skoro svetac. kada se u burnu debatu umiješao poglavar male "sedmorke". Dok se ta grupa tricentričnih Zemljana. što se kaže.više iz malih lokalnih država koje su već osvojili i uz pomoć svih novih pronalazaka suvremene "europske civilizacije". jer je priroda te zemlje takva da je bez ikakvih drugih sredstava. Oni su za to saznali tek onda kada je vojska već bila visoko u brdima. oni su to lako mogli da urade. našem Sveopćem Tvorcu. Ta sedmorka je slijedila upute Svetog Lame za oslobañanje od posljedica svojstava organa kundabufera i oni su svoje samousavršavanje doveli do najvišeg stupnjeva. bila čuvar najtajnijih uputa i savjeta Svetoga Lame. naprosto bacanjem kamenja odozgo sa planina. Ipak. Kada su stanovnici te zemlje u visokim planinama saznali za taj neobičan dogañaj. Toliko su bili sigurni u to da ni jednom nisu pogledali na dolje. I naravno. ne samo u onome što oni nazivaju "funtama sterlinga". jedan način je posebno naišao na podršku: uništiti do posljednjeg čovjeka sve te samozadovoljne nametljive došljake. "nezvani banu u tuñu kuću". vrlo su se uzrujali i uznemirili. Svetoga Lame. koga su tamo poslali ostali njeni članovi. Kada je "sedmorka" saznala što se dogaña. uvjeravajući ostale učesnike savjetovanja da odustanu od onoga što su sami predložili. zato uništavanje tih ljudi. i na kome su se okupili uzbuñeni vladari zemlje. te zato nisu poduzeli nikakve mjere. koji služe procesu uzajamnog uništavanja. ljudi koji su živjeli na Tibetanskoj visoravni nisu ni slutili dolazak vojne ekspedicije protiv njihove zemlje. zato što su svi poznavali putove svoje zemlje isto tako dobro kao i linije svoje ruke. moj dječače. učesnici prvog savjetovanja su se još više uznemirili i održali drugo savjetovanje kako bi smislili način na koji bi spriječili došljake da. to jest. njihovo uspinjanje u tu planinsku zemlju bilo je vrlo teško i skupo ih je koštalo. moram da ti kažem da je u toj planinskoj zemlji takoñer postojala omanja grupa od sedam ljudi koja je. Predlagana su sva sredstva koja bi njihovu zemlju mogla da oslobode od tih ljudi koji su žurili kao svrake kada se ustreme na tuñe gnijezdo. Prije svega. jedan čovjek mogao da uništi tisuće neprijatelja dok prolaze kroz dolinu. posebno u 282 . već i zbog toga što su ljudi ginuli nesretnim slučajem. da ostave na miru njih i njihovu mirnu zemlju koja nikome ne smeta. Na tom prvom skupu vladari Tibeta su jednoglasno riješili da vrlo mirno i učtivo zamole nezvane posjetioce da budu ljubazni i vrate se tamo odakle su došli. Bez obzira na primjenu svih mogućih "novih europskih pronalazaka". Zato je i došlo do onih žalosnih dogañaja koji su zauvijek uništili sve rezultate djela Kozmičkog Svetitelja prepunog vjere. poslala je svoga poglavara na savjetovanje koje je na dan upada nezvanih gostiju održano u prijestolnici. nikada neće uspjeti da ih se dokopaju.

za psihu stanovnika te zemlje još nisu zastarjele i daje njihovim korištenjem moguće uništiti one posljedice svojstava organa kundabufera. utvrdio je da mnoge pouke Svetoga Krišnatharne. koje je prije njega već otkrio Sveti Krišnatharna i koje je Sveti 283 . do kojih je došlo zahvaljujući protjecanju vremena. bez obzira na sav užas koji ih je obuzeo. Da. Kada se Sveti Buda kasnije pojavio u Bisernoj zemlji. Ona se od samog početka sastojala od sedmorice ljudi koje je direktno posvetio Sveti Krišnatharna. Da bi ti mogao jasnije da zamisliš istinski užas situacije u kojoj su se našla šestorica braće. Tako se završio život poglavara male grupe subraće koji su bili blizu savršenstva i. on je specijalno bio poslat ljudima koji su naseljavali Bisernu zemlju. radi kojih je on takoñer bio poslat kako bi im pomogao da ih se oslobode. ostavši bez voñe. I kada je on s tim ciljem stigao u jedan veliki grad u čijoj je blizina armija tuñinaca podigla logor radi odmora koji im je bio neophodan. a Sveti Buda ih je uvjerio da njegove pouke u suštini ne proturječe poukama Svetoga Krišnatharne. njima nije preostalo ništa drugo osim da poduzmu sve neophodne korake kako bi vratili kući planetarno tijelo svoga poglavara. i da bi shvatio sve pogibeljne posljedice toga slučaja moram prije svega da ti ispričam. ne naišavši ni na kakav otpor. I zato su ti ljudi. i zato je on odlučio da nekoliko pouka Svetog Krišnatharne učini osnovom svoga vlastitog učenja. koje je odabrala većina. mora nanijeti bol Onome Koji je i bez toga opterećen brigama i tugom zbog svega postojećeg na Zemlji. napredovali u toj unikalnoj zemlji koja je do tada bila daleko od pogoršanih uvjeta svakodnevnog života na tvojoj omiljenoj planeti. povijest nastanka i postojanja te tibetanske grupe koja se vjekovima uvijek sastojala od sedmorice tricentričnih Zemljana. na ulici toga grada je zalutali metak koji je slučajno ili ne. već ih čak dopunjuju i točnije odgovaraju psihi bića toga perioda. oni su postali sljedbenici Svetoga Bude. iako vrlo ukratko. koji su poslati u regije kroz koje je trebalo da proñe armija osvajača.tolikom broju. upravo je taj dogañaj doveo do velike nesreće i to ne samo po sve sadašnje i buduće stanovnike te nesretne zemlje. donijeta odluka da odreñeni članovi savjeta. Ta grupa je formirana i postojala je zadugo prije nego što se na planeti pojavio posljednji Kozmički Svetitelj . shvatili cilj i nužnost svoga postojanja. ždrijebom je izvučen i poglavar "sedmorke". Još kasnije. kako bi obavijestili lokalne stanovnike o donesenoj odluci i uvjerili ih da ni u kom slučaju došljake ne smiju nečim da ometaju. kada se Sveti Lama specijalno objavio stanovnicima Tibeta. Treba da znaš da je na posljednjem skupu svih tibetanskih starješina." Sve što je budući svetac govorio na skupu tibetanskih starješina bilo je toliko uvjerljivo da oni ne samo da su odlučili da ne poduzimaju nikakve mjere protiv došljaka. poučeni od strane Svetoga Bude. takoñer Izaslanik Predvječnog.Sveti Lama. ukoliko se neki njihovi detalji modificiraju u skladu sa promjenama vanjskih uvjeta egzistencije. izmeñu ostalog. i po sva sadašnja i buduća tricentrična bića čitave te zlosretne planete. treba da krenu u one regije kroz koje će prolaziti tuñinci.na mjestu ubio toga budućeg sveca. može biti. Pošto su ona sedmorica ljudi. Zato je on u osnove svoga učenja takoñer uključio mnoge pouke tih istina. ispalio jedan od došljaka . on je i sam otkrio da mnoge pouke Svetoga Bude i dalje vrlo dobro odgovaraju psihi stanovnika te zemlje. Izmeñu ostalih. koje je posvetio sam Sveti Krišnatharna. koji su došli iz dolina kao "nezvani" gosti. već da učine sve što je u njihovoj moći kako ne bi ometali njihovo dalje kretanje. već.

da su previdjeli mogućnost njegovog iznenadnog nestanka i da su. nazvan najsvetijim "džerimetli". ili nadtjelesna suština. a on je u te tajne mogao da posvećuje ostalu šestoricu tek pošto oni dostignu odreñen nivo. izvrše u toliko zgusnutom vidu da to drugo tijelo ponovno na odreñeno vrijeme dobije mogućnost da se iskazuje posredstvom odreñenih funkcija svojstvenih njegovom planetarnom tijelu. I tako su jednoga dana pripadnici te male grupe posvećenih. Meñu članovima te male grupe važilo je pravilo koje su oni. Naravno. kao u prvom slučaju. taj "spoj" je. vrlo strogo poštovali i prema kome su tajne pouke Svetoga Lame što su se odnosile na ljude iz te grupe. dok je još bio živ. učine potpuno funkcionalnim i da dostignu odreñen stupanj Uma. ili astralna tijela. isto kao i drugi sljedbenici Svetoga Bude. postoji i jedan drugi proces. već imali u sebi sve potrebne podatke. više tijelo. ostvario sveti "almcnošinu". Štoviše. postali sljedbenici Svetoga Lame. "krvi" kesdžanog tijela. može biti da ti. pojavila se sumnja da oni mogu da iskoriste jedinu preostalu mogućnost za dobivanje tih pouka. Eto zašto je šestoricu članova te male grupe. radi veze s umom svoga ubijenog voñe. koje namjerno i svjesno obavljaju odreñeni ljudi. uzgred. tako što će se povezati s Umom svoga voñe putem procesa svetog "almncošinu" . namjerno se zaodijeva u formu i onda kada se. Dakle. koja su u stanju da svoja kesdžana. mogle da se prenose iz generacije u generaciju jedino preko lidera grupe. koji su već bili dostojni i spremni da uskoro budu posvećeni. Gubitkom jedinog posvećenika toga doba oni su zauvijek izgubili mogućnost da saznaju tajne Svetoga Lame. izvršili odgovarajuće pripreme koje su za to neophodne. U našem Velikom Svemiru. Taj sveti proces se može izvesti sa kesdžanim tijelom bića koje je za života takoñer dovelo svoje uzvišeno (kesdžano) tijelo u stanje potpunog funkcioniranja i kod koga je Um toga tijela dostigao nivo pod nazivom "sveti suštinski mirocinu". osim toga. Ali. ništa ne znaš o tom svetom procesu? Sveti "almncošinu" jest proces putem kojeg neka tricentrična bića. izmeñu njega i osnovnog dijela te kozmičke supstance formira se neka vrsta "spoja nalik na niti". nezavisno od toga gdje se 284 . da "materijalizaciju" "kesdžanog tijela" onoga bića čije je planetarno tijelo prestalo da postoji. A drugo osobito svojstvo toga hanbledzojna jest da ukoliko se slučajno ili namjerno njegov osnovni dio ponovno uključi u glavnu koncentraciju te supstance. osim procesa materijalizacije ili namjernog utjelovljenja kesdžanog tijela bića čije je planetarno tijelo prestalo da živi. jasno shvativši da dopune i izmjene unijete u učenje Svetoga Lame bolje odgovaraju suvremenoj psihi. Zbog toga što im je učitelj bio ubijen tako neočekivano. ti procesi se mogu izvesti jedino ukoliko te najviše suštine i dalje postoje u onim sferama koje se nalaze u kontaktu s atmosferom planete gdje se te "svete tajne" obavljaju. kako se to ponekad kaže.Buda obnovio. osim toga. to jest «tijelo duše". Prva od tih osobina "suštinskog hanbledzojna" sastoji se u tome da ukoliko bilo koji njegov dio odvojimo i odbacimo. nezavisno od toga gdje se on nalazi i koliko je daleko. tj. A taj drugi najsvetiji proces sastoji se u sljedećem: prije svega. tih šest preostalih članova male "sedmorke" mogli su da pribjegnu tom svetom procesu "almcnošinu". te "materijalizacije". a veza i kontakt s njima mogu se održavati jedino dok ti ljudi svjesno napajaju kesdžano tijelo svojim osobnim "ejsahlodonom". Da bi se shvatila suština tih priprema za sveti proces "svete tajne almcnošinu" moraš znati dvije specijalne osobine "suštinskog hanbledzojna".procesa za koji su već znali i za koji su. drago moje dijete. obuzeo takav užas kada su saznali za smrt svoga učitelja. mogu da postoje. formiran od iste supstance i njegova gustoća i debljina se povećavaju ili smanjuju proporcionalno rastojanju izmeñu osnovne koncentracije i tog posebnog dijela. mogu da ostvare zaodijevanje formom ili.

kako se ponekad kaže. uključujući i spomenutu vezu. predstavlja mjesto koje odgovara takvom kozmičkom objektu. uopće uzevši. uz mogućnost da posjeduju sve odgovarajuće podloge . ili raspolažu planetarnom formom u kojoj je fiksiran dio hanbledzojna. kada savršeno tricentrično biće. i o tim svetim procesima davnih vremena postojalo je nekoliko legomonizama. 285 .da privuku takvo tijelo natrag na površinu svoje planete i da. sastoji se u tome da se za vrijeme planetarne egzistencije ukloni dio hanbledzojna bića. u granicama «autonomne aktivnosti" danog sunčanog sustava. ili kako se još kaže. nad čijim će se kesdžanim tijelom poslije njegove smrti obaviti taj sveti proces. to jest svjesnog ulijevanja njihovog vlastitog hanbledzojna na krajeve toga spoja. na taj način. čini tu kozmičku formaciju lakšom nego što je masa kozmičkih supstanci koje čine atmosferu što okružuje planetu. mora biti specijalno pomiješan s hanbledzojnom njihovih kesdžanih tijela. i taj dio se mora ili sačuvati u nekoj odgovarajućoj planetarnoj formi. S te točke gledišta. prekine svoju planetarnu egzistenciju i njegovo kesdžano tijelo se odvoji od planetarnog. uslijed toga sve kozmičke supstance bez izuzetka. I zato. i u pogledu kvaliteta. a drugi u onim planetarnim formama gdje je fiksiran dio osnovne mase hanblendzojna. tada se. uspostavlja ono biće koje je namjerno primilo tu česticu u svoje vlastito kesdžano tijelo. ne napravi pun krug oko svoga sunca. Da bismo to pitanje razjasnili u našim daljim razgovorima. Sa početkom novog kruga takva veza potpuno prestaje. u skladu sa fundamentalnim kozmičkim zakonom Geptaparaparšinoha. tj. "zasićujući" ga do potrebne gustoće osobnim hanbledzojnom.. čak i prije nego što je to pokušano na Tibetu. dok planeta na kojoj je dano biće roñeno. ili je. Prije završetka punog kruga. izdigne u onu sferu u kojoj će naći gustoću što odgovara njegovoj osobitoj masi. u skladu s kozmičkim zakonom nazvanim "tenikdoa". predviñeno za svetu tajnu almcnošinua. on se miješa sa hanbledzojnom roditeljske koncentracije i rasporeñuje ravnomjerno i u pogledu gustoće.ta koncentracija nalazi ili u kojoj je količini hanbledzojn uključen. tj. zahvaljujući prvoj specijalnoj osobini suštinskog hanbledzojna. sama uspostavlja izmeñu njegovog kesdžanog tijela i mjesta gdje je dio njegovog hanblendzojna blagovremeno sačuvan. ponovno počinje da teče samo za trogoautoegokratski proces lokalnog karaktera. ta bića koja žive na planeti i koja ili imaju u sebi česticu hanbledzojna kesdžanog tijela. mogu u bilo koje doba . to jest. pak. I to "privlačenje" ili "materijalizacija". ili u onim bićima koja su ga namjerno pomiješala sa hanblendzojnom vlastitog kesdžanog tijela može da postoji u prostoru samo ograničeno vrijeme. Dakle.naravno. priprema koja je neophodna za svetu tajnu almncošinua. momentalno se transformiraju u kozmičke supstance koje odgovaraju toj atmosferi. pošto se kesdžano ili astralno tijelo zaodjene u formu koja.čiji se jedan kraj nalazi u kesdžanom tijelu što se diže prema odgovarajućoj sferi. kesdžano tijelo se neće odvojiti od planetarnog tijela bića prije nego što se. uspostave kontakt s Umom te potpuno formirane kozmičke jedinice. moj dječače. koje se nalaze u atmosferi za vrijeme tog preokreta. i koja. Taj sveti proces almcnošinu tricentrični stanovnici Zemlje su nekoliko puta već obavili u različitim periodima. sada moram da ti kažem da ta veza .. ili biti uključen u organizme onih bića koja taj "ritual" obavljaju. o kojoj sam ti upravo govorio. ta "veza". Na taj način. Ona prestaje zato što u atmosferi planete evolucija i involucija kozmičkih supstanci koje su neophodne za veliki kozmički Trogoautoegokrat. vrši se na odreñen način putem takozvanog "valikrina". "zakonom privlačenja".

Preko tih legomonizama je ova mala grupa Tibetanaca već znala sve detalje procedure u vezi sa svetim procesom i, naravno, oni su takoñer sve znali i o specijalnim pripremama, potrebnim za njega. Ali, pošto sada nisu imali drugu mogućnost da saznaju tajne pouke, nego da pokušaju da stupe u kontakt s Umom svoga poginulog voñe, oni su odlučili da pokušaju da obave svetu tajnu nad njegovim kesdžanim tijelom, čak i bez priprema. I taj rizik je bio uzrok velikog broja nesreća koje sam spomenuo. Kako su pokazala moja dalja istraživanja, ta nesreća se dogodila na sljedeći način: Tih šest "velikih posvećenika", koji su još postojali u svojim planetarnim tijelima, smjenjujući se u parovima tokom tri dana i noći, neprekidno su vršili proces "valikrin" nad planetarnim tijelom svoga bivšeg voñe, to jest unosili su vlastiti hanbledzojn u njegovo tijelo. Ali, pošto veza s njegovim kesdžanim tijelom nije bila blagovremeno uspostavljena, njihov hanbledzojn nije dovršio ono što se očekivalo i samo se gomilao kaotično u čitavom njegovom planetarnom tijelu. A pošto se tih dana, na njihovu nesreću, u atmosferi iznad toga mjesta odvijalo intenzivno miješanje aktivnog elementa Okidanoha ili, kako kažu tvoji ljubimci, bjesnjele su "oluje", izmeñu dva kozmička rezultata koji su se još nalazili u procesu prelaska s jednog kozmičkog fenomena na drugi, došlo je do takozvanog "sobrionolijanskog" kontakta. I taj kontakt u toj maloj regiji zlosretne planete izazvao je ubrzan kozmički fenomen pod nazivom "nihtounihtono", to jest dogodio se iznenadan, momentalni razvoj svih okolnih kozmičkih kristalizacija — drugim riječima, sve okolne planetarne forme su se istoga sata preobrazile u primarnu supstancu «eternokrilno" (eter). Taj sobrionolijanski kontakt ili, kako bi rekli na Zemlji, "eksplozija", bio je toliko snažan da se za vrijeme nihtounihtono sve bez izuzetka pretvorilo u eter - i planetarno tijelo voñe grupe, i tijela ostale šestorice braće koji su vršili obred svete tajne, kao i sve već oduhovljene ili naprosto koncentrirane planetarne forme u radijusu od jedne "šmane" ili, kako bi rekli tvoji ljubimci, jedne «kvadratne milje". Meñu uništenim formama, kako prirodnog tako i umjetnog porijekla, bile su i sve "knjige" koje pripadaju "sedmorici zemaljskih posvećenika", kao i mnoge druge stvari koje se koriste kao sredstva za čuvanje svega što se odnosi na tri Kozmička Svetitelja specijalno poslana Odozgo, to jest Svetog Krišnatharne, Svetog Bude i Svetog Lame. Mislim da ćeš sada, moj dječače, shvatiti značenje riječi kojima sam opisao tu očaravajuću "vojnu ekspediciju", kada sam rekao da je ona bila velika nesreća ne samo po stanovnike te zemlje, već i po čitavu planetu. Sada ti je, dragi moj Hasejne, nesumnjivo jasno da se tih pet religija koje sam nabrojao, i koje tamo i dalje postoje i zasnovane su na učenjima pet istinskih svetitelja poslanih Odozgo, kako bi pomogli tvojim ljubimcima da se oslobode posljedica svojstava organa kundabufera, postepeno mijenjalo zbog, kao i uvijek, abnormalnih uvjeta svakodnevnog života koje su sami stvorili, sve dotle dok se najzad nisu pretvorile, s gledišta zdravog razuma, u čudesne priče za djecu, ali su iste te religije ipak i dalje služile nekima od