UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

LUCRARE DE LICENŢĂ

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: LECTOR UNIV.DR. DOINIŢA POPESCU

ABSOLVENT: VASILE CARTAN RĂZVAN GABRIEL

BUCUREŞTI 2011

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

SISTEMUL DE ASIGURĂRI ÎN TURISMUL INTERNAŢIONAL

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: LECTOR UNIV. DR. DOINIŢA POPESCU ABSOLVENT: VASILE CARTAN RĂZVAN GABRIEL

BUCUREŞTI 2011

CUPRINS
Capitolul I INTRODUCERE...........................................................................................5
1.1 Scurt istoric privind apariţia şi evoluţia asigurărilor..................................................6 1.2 Conceptul de asigurare...................................................................................................9 1.3 Elementele asigurărilor.................................................................................................12 1.4 Clasificarea asigurărilor...............................................................................................15 1.5 Piaţa asigurărilor...........................................................................................................16

Capitolul II ASIGURĂRI ÎN TURISM
2.1 Necesitatea existenţei şi practicării asigurărilor în turism.........................................20 2.2Asigurari de persoane practicate în turism 2.2.1 Asigurarea medicală.....................................................................................26 2.2.2 Asigurarea de accidente a călătorilor...........................................................28 2.2.3 Asigurarea de accidente a turiştilor..............................................................33 2.2.4 Asigurarea de accidente a persoanelor care participă la excursiile şi taberele organizate de biroul de turism pentru tineret........................................................35 2.3 Cardul European de asigurări sociale de sănătate......................................................35 2.4 Asigurările de răspundere civilă practicate în turism 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 Asigurarea de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule („carte verde”)..............................................................................37 Asigurarea de răspundere civilă a societăţilor de transport a călătorilor...........41 Asigurarea de răspundere civilă a structurilor de primire turistică....................43 Asigurarea răspunderii agenţilor de turism........................................................43 Asigurarea turiştilor în cazul falimentului agenţiei de turism...........................45

Capitolul 3 Asigurările în turism în cadrul BCR Asigurări Vienna Insurance Group S.A.
3.1 BCR Asigurări VIG - prezentare generală 3.1.1 Scurt istoric..............................................................................................................46 3.1.2 Obiectivele generale ale societăţii BCR Asigurări VIG .........................................47 3.1.3 Premisele reuşite societăţii BCR Asigurări VIG.....................................................48 3

3.1.4 Performanţele financiare ale societăţii BCR Asigurări VIG...................................49 3.2 Portofoliul asigurărilor în turism din cadrul BCR Asigurări VIG...........................52 3.2.1 Ofertă asigurări – persoane fizice............................................................................53 3.2.2 Ofertă asigurări – persoane juridice........................................................................58

Capitolul 4

Contractul de asigurare medicală pentru călătorii în străinătate

4.1. Prevederile contractului de asigurare medicală 4.1.1 Definirea şi elementele contractului de asigurare medicală.................................61 4.1.2. Efectele contractului de asigurare.......................................................................65 4.2. Metodologia de completare şi regimul formularelor de asigurare medicală...........75 4.3 Studiu de caz – Asigurarea medicală de călătorie în străinătate BCR Asigurări Vienna Insurance Group........................................79 Conculzii...............................................................................................................................82 Bibliografie...........................................................................................................................83 Anexe

4

Pe lângă fondurile de rezervă constituite în mod individual. Totodată asigurarea reprezintă mecanismul prin care din aporturile celor mulţi seplătesc despăgubiri celor care au fost victimele unor riscuri. Cea mai eficientă modalitate de protecţie s-a dovedit a fi trecerea riscului pe seamaunei societăţi de asigurare.1. Această formă se caracterizează prin aceea că fondul seconstituie în mod descentralizat. Pe lângă preocuparea individuală de acoperire a unor posibile prejudicii cu ajutorul unor rezerve financiare proprii a apărut şi ideea unui fond comun de asigurare din care săse acopere eventualele daune suferite de cei care cotizau la formarea acestuia. pe seama contribuţiei aduse de persoanele fizice şijuridice asigurate. acest tip de activitate apare în societate ca un proces economicosocialnecesar şi obiectiv. adicăpierderile provocate de calamităţi naturale şi accidente se repartizează asupra tuturor participanţilor la constituirea fondului. prin plata unei sume de bani ce reprezintă prima de asigurare. deci activitatea de asiguraredistribuie riscurile asupra mai multor persoane. În concluzie. INTRODUCERE Încă de la începuturile civilizaţiei umane s-au făcut evidente preocupările oamenilor pentru prevenirea pagubelor dar mai ales pentru suportarea în comun a eventualelor dauneproduse din cauze naturale şi nu numai. sunt cunoscute şi alteforme de realizare a fondurilor băneşti necesare în caz de producere a unor calamităţinaturale sau accidente.Utilizareaacestuia se face în mod centralizat pentru acoperirea pagubelor suferite de asiguraţi. 5 .Acestea pot îmbrăca forma unor: fonduri de rezevă şi/sau deasigurare constituite în mod centralizat şi fonduri de asigurare propriu-zisă constituite ladispoziţia unor societăţi comerciale sau a unor organizaţii mutuale de asigurare prin plăţidescentralizate.

După modul de organizare şi forma capitalului social în România existau: societăţi de asigurări 1 De exemplu: Negustorii chinezi isi incarcau marfa pe mai multe vase pentru a fi transportata pe fluviile periculoare al Chinei. Acest contract se extinde treptat. 6 . fiind valabil şi existând chiar şi în evul mediu timpuriu. Astfel. Breslele au constituit începutul activităţii de asigurări de persoane şi în stătutele lor se prevedeau. Oamenii s-au unit pentru a face faţă consecinţelor accidentelor. între altele ca fiecare membru era obligat să plătească o taxă de înscriere şi apoi cotizaţii periodice. care au influenţat toate celelalte asigurări. Treptat. furt s.). pe măsura dezvoltării relaţiilor capitaliste în economie şi a participării României la circuitul economic mondial. cât şi al obştilor săteşti. A doua jumătate a secolului al XIX-lea. comercianţii din Antichitate practicau forme de protecţie în vederea acoperirii pagubelor produse pe perioada transportului mărfurilor.1. teamă combinată cu precauţie şi înţelepciunea cu siguranţa unui lucru împlinit.1 Ulterior apar elementele unui contract incipient de asigurare. Dezvoltarea asigurărilor este foarte strâns legată de dezvoltarea transporturilor pe mare şi cu deosebire a asigurărilor maritime. a fost perioada de proliferare a societăţilor autohtone de asigurări pe teritoriul ţării noastre. In legislatia maritime a Rodhosului se prevedea ca pierderile produse prin aruncarea peste bord a unei parti din bunuri pentru a se putea salva restul incarcaturii. cu scopul de a reduce riscul ca intreaga marfa sa fie distrusa in timplu transportului fluvial. Si in Roma Antica existau asociatii bazate pe solidaritate care interveneau dupa producerea pagubelor. încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija faţă de viitor. sub forma unui contract de împrumut în care suma garanta un transport de mărfuri la mare distanţă. O formă rudimentară de asigurare a constituit-o hopşă. atât în cadrul breslelor. asigurările din România au dobândit cea mai mare dezvoltare practicându-se toate formele de asigurări şi existau în ţară 24 de societăţi de asigurări. accidente. În ceea ce priveşte instituirea şi evoluţia asigurărilor în România forme incipiente de asigurări au existat încă din secolele XVII-XVIII. În perioada 1930-1940. în cazul în care acestea nu ajungeau la destinaţie. creditorul pierdea suma împrumutată. prin care locuitorii unei comune se întrajutorau reciproc. a devenit necesară instituirea unor forme de organizare pentru prevenirea riscurilor şi compensarea pagubelor provocate de diferite fenomene (calamităţi ale naturii. sa fie suportate de toi proprietarii de marfuri incarcate la bord. până la începutul primului război mondial.1 Scurt istoric privind apariţia şi evoluţia asigurărilor Un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului.a.

La 30 septembrie 1949.române organizate ca societăţi anonime pe acţiuni. care asigură caii proprietate de stat daţi în folosinţă ofiţerilor şi Euforia Bisericii Ortodoxe Române – secţia asigurări. că spre exemplu: răspunderea civilă. specializată în operaţiuni de asigurări. De asemenea. Începând din anul 1937 s-a legiferat şi asigurarea obligatorie a reproducătorilor de proprietate a departamentelor. când în temeiul Decretului nr. societăţi de asigurări cu capital străin şi societăţi cooperative. asigurarea pompierilor militari pentru cazurile de deces. În anul 1952 a fost înfiinţată Administraţia Asigurărilor de Stat-ADAS. cum au fost: asigurarea de răspundere civilă a proprietarilor de autovehicule care erau folosite pentru transportul cu plata a persoanelor şi mărfurilor. Legea din 1942 de constituire a Regiei Autonome a Asigurărilor de Stat a extins sfera asigurărilor de stat prin cuprinderea unor noi ramuri şi riscuri. câteva societăţi cu capital englez şi-au încetat activitatea. grindină. mai practicau asigurări: Casa Armatei – secţia de asigurări. în locul tuturor societăţilor de asigurări care functionau anterior. iar de la 15 septembrie şi-au încetat orice activitate de asigurări şi reasigurări. accidente. Revoluţia din decembrie 1989 a determinat schimbări esenţiale şi în sfera asigurărilor şi 7 . asigurarea imobilelor. inundaţiei şi grindinei. însă au continuat să funcţioneze în vechea structură până la 1 septembrie 1949. cu capital integral de stat românesc. recoltelor şi inventarului agricol ţărănesc contra incendiului. ceea ce însemna că pe teritoriul României există un singur asigurător. capitalul sovietic s-a infiltrat în ţara noastră şi în domeniul asigurărilor prin crearea societăţii Sovrom-Asigurare. Declanşarea celui de-al doilea război mondial a influenţat în mod negativ activitatea de asigurări. Prin actul de la 11 iunie 1948 toate băncile şi societăţile de asigurări au fost naţionalizate şi deci trecute în proprietatea statului. practicând în continuare numai operaţiuni de reasigurare. Prin actul naţionalizării. de reasigurări şi comisariat de avarie. Când România a intrat în Război. s-au organizat pe baze noi. Înfiinţarea ADAS şi lichidarea societăţii Sovrom-Asigurare în 1953 a marcat instituirea monopolului de stat în domeniul asigurărilor. care asigură bisericile proprietate parohială şi diferite bunuri parohiale. comunelor şi asociaţiilor de crescători. În acest timp. ca şi introducerea unor noi forme de asigurare obligatorie. Societatea comercială de stat de asigurări îşi încetează activitatea de asigurări. deteriorări la maşini. inundaţii. societăţile de asigurări au trecut în proprietatea statului cu toate activele şi pasivele lor. 362 toate societăţile de asigurări au fost puse în lichidare. infirmitate şi boală. casco.

s-au reglementat pe baze noi raporturile contractuale în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor. 8 . căruia şi-au stabilit competenţele. Astfel. de bunuri şi de răspundere civilă. prestarea serviciilor în sfera asigurătorilor etc. organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor. a fost constituit Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi de reasigurare. În afară de societăţile de asigurări cu capital de stat . au fost perfecţionate instrumentele şi tehnicile de lucru ale societăţilor comerciale de asigurări. noi regelementari privind asigurările de persoane. În acest scop au fost adoptate reglementări juridice noi referitoare la constituirea.reasigurărilor. românesc sau străin. privat. au fost reorganizate societăţi de asigurări. în ţara noastră există în prezent mai multe societăţi de asigurări şi reasigurări cu capital mixt.

“prin contractul de asigurare.1. să plătească asiguratului sau beneficiarului despăgubirea sau suma asigurată.1995.XII. Caracterele juridice ale contractului de asigurare. art. la producerea unui anume risc. denumită în continuare indemnizaţie. După renunţarea monopolului de stat în domeniul asigurărilor. desprinse chiar din definitie. Potrivit Legii din 1995. publicată în Monitorul Oficial nr.2 Conceptul de asigurare Abordarea juridică este motivată datorită faptului că asigurarea trebuie să capete formă juridică pentru a putea deveni operantă. asiguratul se obligă ca.9. Forma juridică a asigurării este conferită de contract. care constituie „Legea părţilor” precum şi Legea propriu-zisă cu privire la activitatea de asigurare.303 din 30. apare necesitatea reformulării definiţiei date prin legea contractului de asigurare.l995. sunt reprezentate schematic astfel: 9 . în limitele şi la termenele convenite” – „Lege privind asigurările şi reasigurările în România” numărul 136 din 29.XII.

determină cuantumul despăgubirii pe care urmează să o acorde asiguratului.Contractul de asigurare prezintă anumite trăsături caracteristice. 5) este un contract succesiv . o contraprestaţie în schimbul obligaţiei ce-şi asumă. Asigurătorul acceptă preluarea riscului asupra sa. Reciprocitatea este valabilă decât atunci când asiguratul şi-a respectat integral obligaţiile faţă de asigurător. cu plată anuală sau subanuală a primei sau o perioadă foarte scurtă. Astfel. astfel : 1) este un contract consensual . nu în mod gratuit. Asiguratul beneficiază de protecţia oferită de asigurător. Asiguratul se obligă: să facă declaraţii de risc exacte. 6) este un contract de adeziune .părţile contractante îşi asumă obligaţii reciproce şi interdependenţe. ci în schimbul unei plăţi = prima de asigurare sau cotizaţie. 3) este un contract aleatoriu . cu plata integrală a primei la încheierea contractului. deoarece obligaţiile asumate de cele două părţi depind de un eveniment viitor şi incert. după caz.este redactat şi imprimat de asigurător. acordând indemnizaţia cuvenită. Asigurătorul se obligă să acopere riscul asiguratului. fără a putea să verifice de fiecare dată informaţiile puse la dispoziţia sa. 2) este un contract sinalagmatic . să achite primele de asigurare datorate. 10 . în atenţia asigurătorului. 4) este un contract cu titlu oneros fiecare parte urmăreşte să obţină un folos.se încheie valabil prin simplul consimţământ al părţilor.se eşalonează în timp. Este ţinut să-şi respecte obligaţia contractuală numai în măsura în care asiguratul şi-a onorat obligaţiile contractuale. Asigurătorul întocmeşte poliţe de asigurare tip. în cazul producerii acestuia. Asigurătorul se angajează să acopere un anumit risc o perioadă foarte lungă de timp. 7) este un contract de bună credinţă . cât şi la producerea sinistrului.la încheierea acestuia părţile nu cunosc existenţa sau întinderea exactă a avantajelor patrimoniale ce vor rezulta din contract. asiguraţii potenţiali nu le rămâne decât să le accepte sau să le refuze pe loc. la contract aderă asiguratul.executarea acestuia să se facă cu bună credinţă de către părţi. în care sunt prevăzute toate obligaţiile contractuale. bazându-se pe informaţiile furnizate de asigurat. atât la încheierea contractului. la asigurările care prezintă o importanţă deosebită asigurătorul elaborează un proiect de contract pe care îl negociază cu viitorul asigurat. Există şi excepţii. care preia asupra sa riscul asigurat. forma scrisă este cerută de legiuitor din dorinţa de a proteja interesele asiguraţilor şi pe cele ale terţilor.

urmăreşte modul de încasare a primelor de asigurare şi a altor venituri ale organizaţiei specializate. 2. poartă denumirea de fond de asigurare. se formează în mod descentralizat pe seama sumelor de bani (prime de asigurare sau cotizaţii) achitate de persoanele interesate în înlăturarea pagubelor care ar urma să le suporte. destinat să acopere pagubele provocate de anumite fenomene. sume care pot întrece de câteva ori cuantumul contribuţiei lor la fondul respectiv. În procesele de formare şi utilizare a fondurilor de asigurare se nasc relaţii economice între participanţii la asigurare: 1.funcţie complementară a asigurărilor. iar contribuţia cuvenită asigurărilor sociale către bugetul asigurărilor sociale de stat. Fondul ce se constituie la dispoziţia unei organizaţii specializate în domeniul asigurărilor.Reaua credinţă a asiguratului se sancţionează foarte sever. Paguba provocată de producerea riscului asigurat se împarte între membri comunităţii de risc conform principiului mutualităţii: . Împărţirea pagubei între membri comunităţii se întemeiază pe faptul că posibilitatea riscului vizează pe fiecare membru al acesteia. impozitele datorate de organizaţia de asigurare sunt dirijate la bugetul de stat sau local. Aceştia pot primi cu titlu de indemnizaţie de asigurare. Fondul de asigurare îmbracă formă bănească. pornesc de la persoanele fizice şi juridice asigurate către organizaţia de asigurare. se manifestă în procesul de formare a fondului de asigurare. în procesul de dirijare a fondului către destinaţiile legale. Comunitatea se formează spontan prin simpla participare la constituirea fondului de asigurare la dispoziţia unei organizaţii specializate. afectate de producerea evenimentului asigurat. b) funcţia de control . conform legii. cheltuielile organizaţiei şi altele. Asigurările îndeplinesc următoarele funcţii: a) funcţia principală a asigurărilor este aceea de repartiţie. efectuarea plăţilor cu titlul de indemnizaţie de asigurare. Fluxuri băneşti sub forma primelor de asigurare. la dispoziţia organizaţiei de asigurare. Fluxuri băneşti sub forma indemnizaţiilor de asigurare pornesc de la fondul de asigurare (constituit la dispoziţia organizaţiei de asigurare) către persoanele fizice şi juridice. Prin intermediul acestei funcţii. 11 . Asigurarea presupune şi existenţa unei comunităţi de risc (pericole).fondul de asigurare se repartizează numai acelor asiguraţi care au suferit prejudicii de pe urma producerii riscului asigurat.

respectiv: asigurătorul. Beneficiarul asigurării reprezintă persoana care are dreptul să încaseze despăgubirea sau suma asigurată. momentul începerii şi cel al încetării răspunderii asigurătorului. suma cuprinsă în asigurare. ca urmare. în schimbul primei de asigurare plătite asigurătorului poate să încheie o asigurare prin care să-şi asigure bunurile. Asigurătorul este persoana juridică (societate de asigurări) care. deoarece riscurile la care este supus vizează patrimoniul sau persoana sa. Contractul de asigurare se încheie în formă scrisă şi va cuprinde: numele sau denumirea. se obligă: să acopere pagubele produse bunurilor asigurate de anumite evenimente asigurate (calamităţi naturale sau accidente). respectiv. coasigurarea. 12 . riscul asigurabil. alte elemente care stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor. primele de asigurare. poliţa de asigurare. răspundere civilă profesională. despăgubirea de asigurare. sumele asigurate. cazul asigurat.3 Elementele asigurărilor Asigurările au un conţinut complex. Contractantul asigurării este persoana fizică sau juridică care încheie o asigurare fără a avea însă neapărat şi calitatea de asigurat. contractul de asigurare. contractantul asigurării este titularul interesului asigurat şi purtător al asigurării. brokerul de asigurare. durata asigurării. terţul păgubit. în sensul că riscurile vizează patrimoniul său. respective. Asiguratul este persoana fizică sau juridică care. Asiguratul este persoana purtătoare a asigurării. prima de asigurare. persoana sa. să plătească suma asigurată în cazul asigurărilor de viaţă sau să plătească o despăgubire pentru prejudicial de care asiguratul răspunde (legal) faţă de terţe persoane. riscurile ce se asigură. franşiza. în schimbul primei de asigurare încasate de la asigurat. Cu toate acestea ele au anumite elemente commune. norma de asigurare. însă fără să fie parte contractantă în asigurare. propria persoană sau să asigure pentru prejudicial pe care îl poate aduce unor terţe persoane. titularul interesului asigurat. contractantul. beneficiarul. asiguratul. iar formele sub care se perfectează sunt variate. fondul de asigurare. vârsta de asigurare. obiectul asigurării. persoane. evaluarea în vederea asigurării. dauna (paguba).1. obiectul asigurării: bunuri. domiciliul sau sediul părţilor contractante.

fiind realizate. se calculează asupra primelor de asigurare totale încasate în baza contractelor de asigurare încheiate şi se plăteşte de către societatea de asigurări.Terţul păgubit poate fi o persoană fizică sau juridical implicate într-un accident rutier. în mod obişnuit. luna. despăgubiri pentru bunurile şi sumele asigurate în asigurările de persoane. ziua şi ora) la care începe şi la care expiră asigurarea facultativa. naval. bunurile şi persoanele care se asigură. sumele asigurate. Pentru că un risc să poată fi cuprins în asigurare trebuie să aibă o serie de caracteristici şi 13 . obliga pe asigurător să plătească asiguratului (beneficiarului) despăgubirea sau suma asigurată. posibilitatea de a suferi o pagubă. aerian. feroviar. cazurile în care asigurătorul are dreptul să refuse plata despăgubirilor ori a sumei asigurate. Brokerul de asigurări lucrează contra unui comision care. iar asigurătorul îşi asumă obligaţia să acorde asiguratului sau beneficiarului asigurării. obligaţia asiguratului de a apăra şi conservă bunurile asigurate. o persoană fizică sau răspunderea civilă acoperită prin asigurare. prenumele şi domiciliul sau sediul părţilor contractante. menţiunile esenţiale referitoare la riscuri. căreia i s-au produs pagube materiale sau i-a fost afectată sănătatea. Contractul de asigurare este actul juridic ce se încheie de către asigurat şi asigurător. care reglementează relaţiile lor reciproce în funcţie de felul asigurărilor facultative. Riscul asigurat (preluat în asigurări) este primejdia. Brokerul de asigurare poate fi o persoană juridical autorizată de societatea de asigurări şi asiguraţi. termenele de plată ale primelor de asigurare. integritatea corporală (invaliditatea) sau chiar viaţa (decesul). Terţul păgubit nu se cunoaşte decât în momentul producerii riscului (accidentului) şi când se stabileşte indemnizaţia de asigurare (despăgubirea şi/sau suma asigurată). Riscul asigurabil este acela care îndeplineşte condiţiile pentru a fi preluat de o societate de asigurări. de a lua măsuri pentru prevenirea şi limitarea pierderilor. eventualitatea distrugerii bunului asigurat sau a survenirii evenimentelor asigurate ce pot afecta viaţa oamenilor sau integritatea lor corporală care. data (anul. limitele plăţii sumei asigurate sau a despăgubirii în cazul survenirii riscului. Obiectul asigurării poate fi un bun mobil ori imobil supus asigurării. Încheierea contractului de asigurare presupune existenţa cererii de asigurare prezentată de asigurat şi a poliţei de asigurare eliberată de asigurător. un interes. ce se poate asigura şi la producerea căruia se plăteşte despăgubirea sau suma asigurată cuvenită. navlul. Contractul de asigurare cuprinde: numele. Asiguratul se obligă prin contract să plătească primele de asigurare la anumite termene. la producerea cazului asigurat.

adică asigurătorul acordă despăgubirea numai pentru partea din dauna care depăşeşte franşiza. în toate cazurile. este suma ce urmează să fie plătită asiguratului sau beneficiarului asigurării. din dauna. pe feluri de culture agricole. Cazul asigurat (sinistrul) este evenimentul asigurat deja produs. în expresie bănească. pe unitatea de obiect de asigurare (ha. iar la asigurările de persoane contractarea unei invalidităţi într-un accident. Pagubă poate fi totală sau parţială din valoarea bunului asigurat..). În funcţie de această sumă se calculează prima de asigurare. Franşiza este partea din cuantumul pagubei stabilită în prealabil care se suportă de către asigurat. Prin caz asigurat se înţelege şi valoarea stricăciunilor suferite de bunul asigurat de pe urma unui cutremur. Evaluarea în vederea asigurării este complexul de operaţiuni prin care se determină valoarea bunului ce se asigură. Norma de asigurare este valoarea cuprinsă în asigurare. animal etc. datorită producerii evenimentului cuprins în asigurare. în toate cazurile în care această (dauna) este mai mare decât franşiza. stabilită prin lege. Franşiza absolută (deductibilă) se deduce. descentralizat. Paguba sau dauna reprezintă valoarea stricăciunilor suferite de bunul asigurat. unei furtuni. riscul împlinit. accidental care a avut loc sau suvenirea unui alt fenomen pentru care există asigurarea şi din care rezultă obligaţia societăţii de asigurări de a plăti despăgubirea sau suma asigurată.să îndeplinească unele condiţii economice şi juridice. pe principiul 14 . Valoarea (suma) cuprinsă în asigurare este nivelul maxim admis al despagubrii de asigurare care poate fi plătită asiguratului în caz de dăuna. în asigurările de persoane. unor inundaţii. supravieţuirea până la vârsta stipulata în contractul de asigurare. suma cuprinsă în asigurare se obţine înmulţind norma de asigurare cu numărul unităţilor de asigurare pentru care este valabilă asigurarea. Fondul de asigurare se constituie anual. Norma de asigurare se foloseşte numai la asigurările de bunuri prin efectul legii. mp. pe baze ştiinţifice. unui incendiu etc. Prima de asigurare reprezintă suma de bani dinainte stabilită pe care asiguratul o plăteşte asigurătorului pentru ca acesta să-şi poată constitui fondul de asigurare necesar achitării despăgubirii la producerea riscului asigurat. În asigurările obligatorii. pe rase de animale etc. ea este diferenţiată pe feluri de clădiri. pe mediul urban şi rural. Franşiza poate fi simplă (nedeductibila sau atinsă) când asigurătorul suportă în întregime dauna până la nivelul sumei asigurate. decesul. Valoarea cuprinsă în asigurare poate fi mai mică sau cel mult egală cu valoarea totală a bunului asigurat.

fiecare asupra lui. se disting: 15 . se deosebesc: • • • • Asigurarea prin efectul legii (obligatorie) Asigurarea contractuală (facultativa) Asigurările de bunuri. În unele cazuri contractul de asigurare ţine locul poliţei de asigurare. de călătorie etc.. inundaţii. Poliţa de asigurare este documentul eliberat de societatea de asigurări. grupate în asigurări de viaţă şi asigurări de persoane altele decât cele de viaţă (de accidente.). o cale de dispersare a riscurilor mari sau foarte mari şi este des folosită pentru riscurile de incendiu. care se referă la mărfuri. Coasigurarea este. De asemenea. cutremure. care atestă încheierea şi plata primei iniţiale de asigurare.4 Clasificarea asigurărilor Asigurările se pot clasifica după mai multe criterii: a) După natura raporturilor juridice de asigurare. coasigurarea se contractează de către brokeri care găsesc cele mai bune combinaţii pentru asiguraţi. o cotă stabilită de risc. b) După natura obiectului asigurat. din despăgubirile încasate de la reasigurători. mijloace de transport. numai sub formă bănească. fondul de asigurare se constituie şi din comisioane de reasigurare şi din participarea societăţii de asigurări la profitul reasigurătorului. Durata asigurării exprimă perioada de timp ( în ani. zile şi ore) pentru care se contractează asigurarea şi sunt valabile raporturile de asigurare. vârsta prezintă o importanţă deosebită în asigurările facultative de persoane şi de animale. Presupune încheierea mai multor contracte de asigurare. De regulă. reclamă un volum mai mare de muncă atât la contractarea asigurării. din primele de asigurare încasate de la asiguraţi. de asemenea. Asigurările de persoane. clădiri etc. cât şi la evaluarea daunelor şi plata despăgubirilor. Vârsta de asigurare indică varsta de când începe şi până când poate fi contractată şi este valabilă asigurarea. luni.mutualităţii. 1. pe care o suportă în funcţie de primele de asigurare încasate. Coasigurarea constă în contractarea în acelaşi timp a asigurării de către un asigurat cu câţiva asigurători care preiau. până la 100% din valoarea bunului asigurat.

alterare etc. Astfel. risc. din cererea de asigurare. care vine din partea persoanelor fizice şi juridice asigurabile şi oferta de asigurare susţinuta de organizaţii specializate. mucegăire. îndeosebi pentru pagube produse prin accidente de autovehicule sau.). Asigurări pentru riscuri cu caracter social-politic (război. Aici se întâlnesc cererea de asigurare. realizate pe baze contractuale.• Asigurările de răspundere civilă.5 Piaţa asigurărilor Operaţiile de asigurare. pentru pagube produse prin accidente cu autovehicule aparţinând societăţilor comerciale. greve etc. obiect) se află în graniţele unei ţări. se desfăşoară într-un cadru pe care îl numim piaţa asigurărilor.fiecare organizaţie de asigurare este preocupată să-şi adjudece un segment cât mai mare de piaţa. când toate elementele contractului (asigurat.). Elementul 16 . trăsnet etc.).). organizaţia de asigurare nu se mai află în competiţie cu alte organizaţii. asigurarea de pierdere a profitului etc. Asigurările externe sunt cele care conţin cel puţin un element aflat în exteriorul ţării respective. Piaţa asigurărilor poate fi: Piaţa concurenţiala .existând o singură ofertă de asigurare. cutremure. Piaţa neconcurenţiala . asigurările pot fi clasificate în: • • • Asigurări pentru riscuri din calamităţi (inundaţii. d) După teritoriul său zonă geografică în care se încheie sau se derulează contractile de asigurare. O altă problemă legată de piaţa asigurărilor se referă la dimensiunea acesteia. Asigurări pentru riscuri ce provin din natura mărfurilor (spargere. c) După natura riscurilor. este preocupată să convingă persoanele fizice şi juridice asigurabile să accepte condiţiile de asigurare şi în felul acesta să aducă cererea de asigurare la dimensiunea ofertei sale. asigurător. prezintă elemente de concurenţă de un fel deosebit. în cazul conducătorilor auto profesionişti. alunecări de teren. • Asigurările de riscuri financiare (de exemplu: asigurare pentru credite. există: • • Asigurările interne. 1. În realitate.

Astfel în Franţa fiinţează “ Casa Naţionala de Prevederi” . . printre care : . La expirarea termenului pentru care a fost constituită asociaţia. să ofere securitate salariaţilor. de stat sau mixt. preocupate de protecţia lor. de bunuri şi de răspundere civilă vine din partea persoanelor fizice şi unităţilor economice. Cererea de asigurări de bunuri şi de răspundere civilă vine din partea persoanelor juridice. cu contribuţia ce i-a fost stabilită. rezervele de prime şi/sau de daune pe care trebuie să le constituie. Oferta de asigurare este prezentată de societăţile comerciale de asigurare cu capital privat. după confruntarea ei cu oferta. . ele urmăresc întrajutorarea membrilor lor.valoarea totală a angajamentelor asumate de societăţile de asigurare la un moment dat. Acestea sunt obligate să se încadreze în prevederile legale referitoare la : mărimea capitalului social minim subscris şi vărsat. potrivit stătutelor acestora. . interesate în protejarea activelor de care dispun împotriva pericolelor care le ameninţa. Organizaţiile de tip mutual . Mărimea pieţei de asigurare se exprimă cu ajutorul mai multor indicatori. instituţie publică 17 . având la bază principiul mutualităţii. Alături de organizaţiile de asigurare frecvent întâlnite în numeroase ţări există şi alte organizaţii specifice. în decursul căreia membri asociaţiei vărsa la fondul comun o cotizaţie. aceasta se concretizează în contracte de asigurare.valoarea anuală a primelor de asigurare. Fiecare membru al unei organizaţii mutuale are o dublă calitate : de asigurat şi de asigurător.numărul contractelor încheiate în perioada de referinţa. fiecare membru al grupului participă la formarea fondului comun de asigurare. nu obţinerea de profit.cuantumul sumelor asigurate în perioada de referinţa. de organizaţiile mutuale de asigurare şi tontine.efectuează operaţii de asigurare pentru membri lor. Tontinele sunt asociaţi constituite pentru o perioadă de timp.numărul poliţelor active. Cererea de asigurare. suma rezultată din capitalizarea cotizaţiei de-a lungul anilor se împarte între membri supravieţuitori. etc. . urmăresc realizarea de profit indiferent de formă de proprietate.hotărâtor care defineşte dimensiunea pieţei îl constituie cererea de asigurare determinată de puterea economică a persoanelor asigurabile şi convingerea acestora de utilitatea asigurării mijlocite de organizaţiile specializate. mărimea obligaţiilor pe care şi le pot asuma. Societăţile comerciale de asigurare. Cererea de asigurare de persoane. În calitate de asigurat.

publicitate în mass-media nu ar fi suficientă pentru convingerea unei persoane interesate. în continuă mişcare. o comunitate de subscriitori şi o piaţa de asigurare.Transparenţa pieţei. începând din anul 1991.administrată de “Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni”. “asigurarea”.care negociază şi încheie contracte de asigurare ori prestează alte servicii de specialitate pentru societăţile menţionate mai sus. În Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord exista organizaţia de asigurare Lloyd’s care cuprinde o corporaţie profesională. O problemă referitoare la caracterul pieţei asigurărilor ar fi aceasta: este aceasta o piaţa concurenţiala perfectă sau imperfectă? Caracteristicile unei pieţe considerate perfecte : 1. 4. Un produs (un tip de asigurare) nu poate fi înlocuit cu un altul. prin lichidare sau fuzionare. denumiţi broker . Acest lucru ne arată că piaţa asigurărilor este deschisă. în domeniul asigurărilor o asemenea etichetă . makler . Creşterea sau scăderea numărului organizaţiilor de asigurare este rezultatul apariţiilor pe piaţa a noi societăţi. societăţi de asigurarereasigurare şi societăţi de reasigurare.în germană.Libertatea de intrare şi ieşire pe piaţa a participanţilor.în engleză. concomitent cu ieşire altora.Omogenitatea produsului.47 din 16 iulie 1991. 2. este un centru mondial de informaţii maritime. Legătura dintre asigurători şi asiguraţi se realizează fie prin personalul de specialitate al societăţilor comerciale de asigurări direct. courtier . La activitatea de asigurare mai participă societăţile de intermediere. în România. astfel încât nici unul nu poate influenţa de o manieră sensibilă funcţionarea acesteia. Piaţa este considerată atomizată atunci când ea reuneşte un număr atât de mare de ofertanţi şi de solicitanţi.activitatea de asigurare se desfăşoară prin societăţi de asigurare. fiecare produs poartă o etichetă cu preţul de vânzare.Atomizarea pieţei. 3. Potrivit Legii nr. Este supusă unei 18 .în franceză. ci o gamă largă de servicii. fie prin mijlocirea unor agenţi intermediari. Piaţa asigurărilor este aproape opacă pentru cei neavizaţi iar persoanele interesate trebuie să se adreseze unui agent de asigurare. Pe piaţa asigurărilor nu se comercializează un singur produs. asociaţi mutuale ori a altor tipuri de organizaţii. constând în asigurări împotriva diferitelor riscuri. În piaţa de mărfuri. cu misiunea să ofere rente viagere şi asigurări de viaţă. cele care “vând” acelaşi tip de produs adică încheie asigurări împotriva aceluiaşi risc. “Lege privind constituirea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor”. Pe piaţa asigurărilor nu se concurează societăţile comerciale “în general” ci societăţile având acelaşi profil.

să aibă un coeficient de solvabilitate de minimum 15% din fonduri.5 milioane de lei. .Descentralizarea deciziilor . . să gestioneze separat fondurile aferente lor.obligaţiile să nu depăşească un plafon echivalent cu până la de 5 ori suma capitalului social vărsat şi a rezervelor de capital. . În ţara noastră sarcină supravegherii a fost încredinţata “ Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare” care funcţionează în cadrul Ministerul Finanţelor. la constituirea unei societăţi specializate în domeniul asigurărilor : . 19 . Capitalul social vărsat nu poate fi mai mic de 50% din cel subscris. . 5.supravegheri atente din partea autorităţilor publice.să constituie rezerve de prime pentru asigurări de viaţă şi rezerve de daune care nu pot fi mai mici de 40% din diferenţa dintre primele încasate şi daunele plătite la asigurările şi reasigurările cu valabilitate în cursul anului. Câteva prevederi legale obligatorii în ţara noastră.limita minimă a capitalului subscris este de 25 milioane de lei pentru fiecare din cele 10 categorii de asigurări pe care le practică.la constituirea unei agenţi de intermediere de 1. .să ţină conturi distincte pentru asigurările de viaţă..societăţile de asigurare sunt obligate să ţină seama de prevederile legale în materie pentru a nu-şi prejudicia interesele sale şi nici pe ale terţilor.

Turistul are deci nevoie de informaţii precise şi actuale asupra condiţiilor de călătorie. dar şi în interiorul acestora şi. În ansamblu. pentru afaceri sau alte motive. înainte de plecare. Se apreciază că această definiţie este suficient de largă pentru a acoperi calatoriiile între diferite ţări. dar a căror existenţă poate avea o influenţa nefastă asupra securităţii şi bunăstării turistului. Potrivit noilor precizări. cutremurele de pământ. ASIGURĂRI ÎN TURISM 2. În aceste cazuri. de asemenea. turismul se referă la activităţile desfăşurate de persoane. Primul dintre aceste riscuri provine din ignorarea riscurilor sau chiar a pericolelor naturale şi umane care nu se află sub controlul organizatorului sau agentului de voiaj. cu scop de loisir.1 Necesitatea existenţei şi practicării asigurărilor în turism Deşi considerat de cei mai mulţi dintre experţii în domeniu un fenomen specific epocii contemporane. turismul s-a cristalizat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi ca atare. pentru a include activităţile vizitatorilor de o zi (excursionişti) şi ale celor care rămân. alte acte criminale sau orice alte evenimente care s-ar putea produce la locul de destinaţie. Riscuri neimputabile unor greşeli sau neglijenţe. şi-ar putea lua măsuri de precauţie prin care să diminueze consecinţele negative ale acestor riscuri. revoltele sociale. Cazul de forţă majoră este semnalat în dreptul român şi reprezintă o excepţie a 20 . Numai în posesia acestor informaţii el poate decide dacă să renunţe la traseul şi destinaţia aleasă sau să-isi menţină intenţia de călătorie. Riscurile inevitabile care scapă controlului organizatorului sau agentului de voiaj pot antrena consecinţe negative de amploare. pentru o perioadă consecutive ce nu depăşeşte un an (12 luni). Aceste pericole ar putea fi bolile contagioase. lunadu-şi însă precauţiile necesare. conflictele de muncă (grevele). cel puţin 24 de ore (turişti). privind bunurile din posesia turistului şi peroana turistului. actele de terrorism. pe durata călătoriilor şi sejururilor. primele încercări de definire şi caracterizare a lui datează din această perioadă. legea prevede că părţile contractante sunt degajate de orice responsabilitate. în locuri situate în afara reşedinţei obişnuite. în zona vizitată. Riscurile cresc atunci când agenţii de voiaj nu sunt sufficient de documentaţi sin u au psoibilitatea să-şi avertizeze is aien care. turistul se confruntă cu două mari categorii de riscuri ale călătoriei: riscuri neimputabile unor greşeli sau neglijenţe şi riscuri imputabile unor greşeli sau neglijenţe.2.

securitatea şi protecţia turiştilor. Lipsa cunoştinţelor juridice şi a informaţiilor îl pune pe turist în situaţia de a accepta un astfel de contract.regulii generale. Turistul este răspunzător pentru acţiunile sale raţionale şi iraţionale.nerespectării unor norme sau reglementări ale precauţiilor. turiştii trebuie să-şi ia precauţii rezonabile pentru a evita orice acţiune sau omisiune care ar putea antrena pagube sau prejudicii. prin nerespectarea unor reglementări. într-un interval de timp şi suficient de mare. De asemenea. Cooperarea internaţională în domeniul protecţiei turiştilor. prin intermediul misiunilor diplomatice şi consulare. a căror consecinţă reprezintă un risc pentru organizatorul de voiaj. În virtutea acestei obligaţii. asupra iminenţei riscului. o obligaţie simetrică îi este impusă şi turistului. în special în cazul catastrofelor naturale şi al accidentelor majore. conform căreia o înţelegere trebuie să fie aplicată în conformitate cu clauzele care o compun şi sub rezerva is aien a limitărilor sau omisiunilor imputabile limbajului. să fie incluse şi celelalte situaţii în care agentul ar fi răspunzător pentru prejudiciile provocate. pentru a asigura. . În practică. toate informaţiile necesare asupra stării victimelor şi asupra condiţiilor în care s-au produs accidentele 21 . de a decide dacă este cazul să renunţe la călătorie sau dacă îşi poate asuma confruntarea cu riscul.lipsei de precauţii. Greşelile pot fi comise din neglijenţa sau cu intenţie. Pentru toate aceste situaţii agentul de voiaj răspunde material. organizatorul de voiaj care cunoaşte eventualele riscuri trebuie să-l avertizeze pe turist. la adăpostul forţei majore sau a evenimentelor de risc neprevăzute. pentru a-i da posibilitate acestuia de a-şi lua măsurile de precauţie necesare. Prejudiciile provocate în mod neintenţionat de către agentul de voiaj sau organizatorul de voiaj pot fi consecinţa: . statul primitor trebuie să furnizeze cât mai urgent statului de origine. prin toate mijloacele potrivite. turistul fiind astfel dezarmat în faţa riscurilor care decurg din deplasarea sa spre o destinaţie mai mult sau mai puţin cunoscută sau riscantă. . se mai întâmplă ca agentul de voiaj să încalce etica comercială şi să elaboreze contractul turistic în aşa fel încât.incompetenţei profesionale. Riscuri imputabile unor greşeli sau neglijenţe. În afară de obligaţia informării turistului. Indiferent de normele de precauţie utilizate pentru definirea obligaţiilor organizatorului de voiaj faţă de turist. A doua categorie a riscurilor care decurg din acţiunile voluntare sau involuntare ale agenţilor sau prestatorilor de turism este considerate a fi consecinţa unei culpe a acestora. Statul primitor şi statul de origine a turiştilor pot să se angajeze reciproc să coopereze active pe plan bilateral. caz în care se foloseşte termenul de “dol” din dreptul român.

Astfel. În mod normal. s-a creat în 1988 Comitetul de experţi privind securitatea şi protecţia turiştilor şi echipamentelor turistice. Reprezentanţele consulare sunt instruite să faciliteze eliberarea unor documente de identitate temporară. Prima reuniune a acestui comitet a avut loc la Cairo în 1989. unde s-au discutat probleme legate de protecţia sanitară a turiştilor (de exemplu. 2. este de fapt şi un mod de identificare universal recunoscut. La plecarea în afara hotarelor ţării există o serie de situaţii ce impun protecţia securităţii turistului: 1. Importanţa paşaportului ca document de identificare a determinat autorităţile să-i uniformizeze conţinutul şi aspectul şiş a aplice tehnica informaţională pentru simplificarea evidenţei identităţii individuale. care în unele cazuri pot înlocui paşaportul. cele două state se pot angaja să realizeze o politică comună de cooperare şi asistentă juridical. Dacă nu are această posibilitate. Cu toate acestea. împotriva epidemiei de SIDA) şi protecţia unor categorii distincte de turişti. această necesitate creşte o dată cu extinderea tehnicilor de identificare personală. Organizaţia 22 . Protecţia sanitară a călătorilor reprezintă o problemă cu grave implicaţii care depăşeşte problematica protecţiei juridice şi chiar pe cea a securităţii consumatorului. obligaţie considerate o frână sau o limită a liberei circulaţii. cum ar fi cei handicapaţi. este essential pentru securitatea turiştilor să poată fi identificaţi cu certitudine. În consecinţă. Protecţia sanitară a călătorilor poate fi privită sub două aspecte: preventiv şi curativ. incheiand un protocol pentru accelerarea actelor de procedură impusă de dreptul naţional. 3. Cea mai frecventă măsură de prevenire sanitară este vaccinarea. Totodată. obligaţia turiştilor de a se legitima cu un paşaport. Astfel. orice persoană care călătoreşte în ţară sau străinătate trebuie să-şi poată dovedi identitatea. Pe plan internaţional.respective. din motive de ordin practice. iar progresul informaticii va permite substituirea documentelor de hârtie. Adunarea Generală a Statelor memebre a început încă din anul 1981 să se preocupe de problema protecţiei turiştilor în calitate de consumatori. Riscul de pierdere şi furt al paşapoartelor este proporţional cu importanţa lor. iar consecinţele acestui gen de incidente decurg din formalităţile şi costurile necesare înlocuirii documentelor respective. ea poate fi confundată cu altcineva sau suspectată că a încălcat legea. Demonstrarea identităţii. în cadrul căruia sunt studiate şi propuse programe ale UNWTO privind scopul expus mai sus. sănătatea turiştilor este tratată ca parte componentă a protecţiei turistului. La acest mijloc de demonstrare a identităţii se pot adăuga cartea de credit sau permisul de conducere. În cadrul UNWTO.

Rapiditatea în deplasarea persoanelor este însoţită şi de rapiditatea în propagarea maladiilor infecţioase şi extinderea epidemiilor înainte ca autorităţile să poată adopta procedurile de protecţie a turiştilor. cât şi pentru nerezidenţi. Dat fiind caracterul sezonier al călătoriilor de vacanţă. în acordurile bilaterale sau multilaterale între ţări. Este. de exemplu. unul din aspectele importante ale protecţiei sanitare este capacitatea tarii receptoare de turişti de a oferi gama şi volumul necesar al serviciilor medicale. de altfel una din cauzele care imprima măsurilor de vaccinare caracterul de obligativitate. a măsurilor curative este pentru turişti o componentă importantă a securităţii şi protecţiei lor. turistul intra în relaţii contractuale cu un transportator care poate fi public. În unele ţări. Indiferent de mijlocul de transport utilizat. mai ales pentru turismul internaţional. În majoritatea ţărilor şi a cazurilor. ceea ce permite recunoaşterea acestor documente în toate ţările. serviciile medicale acordate turiştilor străini nu sunt gratuite şi trebuie platite în totalitate. atât pentru rezidenţi. pe bază de reciprocitate. Asigurarea asistenţei medicale. pentru transportatorul aerian regulile OACI 23 . autorităţile publice stabilesc reguli generale destinate să garanteze securitatea şi protecţia călătorilor. mai ales cei internaţionali. Turiştii. mai ales în zone de risc. Securitatea transportului. national. Ca urmare. Soluţia general adoptata consta în încheierea unei asigurări medicale private şi a asigurărilor turistice care sunt oferite de orice casa de asigurări. precum şi informaţiile privind vaccinurile obligatorii şi recomandate pentru persoanele care călătoresc în străinătate. aceste servicii sunt foarte costisitoare. cum ar fi. străin. turiştii au nevoie de îngrijire medicală specială pentru cazurile de îmbolnăvire sau de simpla alterare a stării lor de sănătate. securitatea socială prevede acordarea de îngrijiri medicale. De aceea.Mondială a Sănătăţii publica periodic reglementările sanitare internaţionale. O altă problemă pe care o suscita inevitabil asistenta medicală a turiştilor este finanţarea ei. alimentaţie şi a prezenţei vectorilor unor maladii care nu exista în ţările de origine ale turiştilor. ca urmare a diferenţelor de climă. adaptate diversităţii şi numărului de consumatori de turism care vizitează tara. sunt predispuşi la îmbolnăvire în mai mare măsură decât cei naţionali. asistate. În general. privat. ceea ce ridica o problemă importantă pentru turiştii cu venituri scăzute. În alte cazuri. 4. Acţiunea de a călători presupune utilizarea unui mijloc de transport. pot beneficia de tratament gratuite numai rezidenţii înscrişi la securitatea socială sau chiar şi nerezidenţii dacă acest lucru este prevăzut. Cooperarea internaţională a determinat adoptarea unui format unitar al certificatelor internaţionale de vaccinare.

Progresul ethnic şi măsurile de securitate adoptate au micşorat numărul de accidente şi posibilitatea producerii lor. 6. Protecţia în timpul vizitelor. începând cu mijloacele de transport (autoturism) şi până la bagaje. De asemenea.privind coeficientul de încărcare a avionului cu pasageri. formată din poliţişti cunoscători atât ai limbilor străine cât şi ai poblemelor tipic turistice având posibilitatea. Securitatea edificiilor publice deschise publicului cum ar fi teatrele. sunt uşor de recunoscut şi identificaţi ca turişti. pentru a fi mediatizate. stârneşte interesul elementelor antisociale. barurile este foarte importantă pentru turişti. • Securitatea bunurilor personale şi a obiectelor de valoare Bunurile personale ale turistului cuprind. 5. paza împotriva furturilor. sălile de concerte. înscrise în contract. . posta s. Măsurile adoptate pentru prevenirea incendiilor. turiştii sunt deosebit de vulnerabili deoarece ca vizitatori. Deoarece se apreciază ca turiştii străini sunt mai expuşi decât cei autohtoni. Dispoziţiile în materie de securitate şi protecţie în vigoare într-o tara sunt considerate în principiu ca fiind suficiente şi pentru protecţia turiştilor. În anumite limite şi condiţii. ceea ce satisface necesitatea turiştilor de a fi protejaţi fata de riscul de a nu fi cazaţi. ceea ce îi expune riscurilor de agresiune şi furt. fixarea unui număr maxim de vizitatori. ei sunt prea puţin familiarizaţi cu locul pe care îl vizitează. astfel. în unele ţări s-a constituit un corp politenesc special ca “poliţie turistică”. de a acorda asistenţă adecvată vizitatorilor străini.în calitate de cumpărători. hotelierul răspunde de 24 . de asemenea. . Protecţia în mijloacele de cazare. În timpul vizitării diferitelor obiective turistice. 7. sunt. guvernele au adoptat măsuri de protecţie politeneasca suplimentara în locurile publice vizitate de turişti.ca aparenţă. în general. bagaje. se presupune că poseda asupra lor mai mulţi bani decât rezidenţii. ceea ce. maritime şi fluvial. feroviar. în locuri frecventate de turişti. o gamă largă de obiecte la care se adauga obiectele de valoare şi banii. Principalele domenii în care se naşte o situaţie generatoare de riscuri pentru turist în cadrul relaţiei turist-hotelier sunt următoarele: • Rezervarea În majoritatea ţărilor problema este rezolvată prin contract.a. Aceleaşi restricţii sunt impuse şi pentru transportul urban. Protecţia în edificiile publice. în sarcina guvernelor care adeseori colaborează între ele pentru obţinerea unor rezultate satisfăcătoare. Aceasta cu atât mai mult cu cât se ştie că multe acte de violenta cu caracter terorist se produc. atacurilor teroriste etc. cinematografele.

agenţi. Ţinând seama de interesele opuse dintre părţi (turişti. în următoarele cazuri: o Falimentul agentului sau organizatorului de voiaj. Hotelul trebuie să fie dotat pentru prevenirea incendiilor. precum şi necesitatea apărării şi protecţiei lor. reprezintă cazuri în care tribunalele decide ca hotelierul nu şi-a respectat obligaţiile de a-i proteja pe turişti. furtul sau pierderea bunurilor personale ale turistului. asiguratori) dar şi de necesitatea de a extinde în toate ţările practică asigurărilor turistice. securizarea instalaţiilor şi protecţia turiştilor împotriva infractorilor. Promovarea unor asigurări turistice pe plan naţional la un preţ rezonabil trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: caracter opţional. • Protecţia fizică a turistului Eliberarea de licenţe de către autorităţi are drept scop garantarea ca unităţile de cazare sunt salubre pentru găzduirea clientului şi că instalaţiile nu prezintă riscuri deosebite. cu excepţia cazurilor de asistenţă medicală când acoperirea financiară este nelimitată. guvernele prevăd adesea dispoziţii speciale care reglementează relaţiile între turişti şi intermediarii de voiaj. Comitetul de Experţi ai UNWTO a decis oportunitatea includerii printre atributiiile autorităţilor publice a negocierii asigurărilor turistice cu companiile de asigurare private. o Insatisfacţia clientului. Principalele caacteristici ale acestei modalităţi de protecţie a turiştilor sunt acordarea unui serviciu rapid “în situ”. 25 . companiile de asigurări obstrucţionează procesul de uniformizare şi democratizare a asigurărilor turistice. Scări şi coridoare prost illuminate. pentru a-i ajuta pe turişti să-şi rezolve problemele cu o participare financiară redusă. o Pierderi sau accidente. În unele ţări.prejudiciile care rezultă din deteriorarea. extindere largă ( asupra unui număr important de riscuri) şi aplicare limitată (adică rezervata turiştilor). Având în vedere caracterul particular al deplasării persoanelor ca turişti. Asigurarea turistică reprezintă una din măsurile de politica turistică adoptate la nivelul operaţional privat al unei ţări. • Protecţia comercială fata de organizatorii de voiaj. deoarece depinde de sectorul privat. instalaţii electrice insuficient protejate etc.

la un an de zile maxim.2 Asigurări de persoane practicate în turism 2. proportional cu durata sejurului. pentru fiecare persoana. nu mai puţin de durata călătoriei cuprinsă între data părăsirii României şi data intrării (revenirii) în ţară. aceasta se încheie pe perioadă determinată. odată cu introducerea Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate. însă nu înainte de plata 2 Obligativitatea asigurarii medicale pentru cei care calatoresc in strainatate era prevazuta in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 144/2001 art. asigurarea medicală de călătorie ramane. de asemenea..2. pentru o acoperire completa şi acces la serviciile medicale din sistemul privat.1 Asigurarea medicală De la data aderării ţării noastre la Uniunea Europeană. Pentru deplasări în scop turistic se va opta pentru o asigurare de asistenţă medicală pentru turişti. pentru participarea la simpozioane. billet de calatorie dus-intors sau carte verde a autoturismului. care permite accesul la ajutor medical de urgenţă în cadrul sistemului public de sănătate al fiecare ţări membre UE. c. Totuşi. dar şi pentru deplasările în afara spaţiului EU. Asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate este o formă a asigurărilor facultative de persoane. o suma minima in valuta liber convertibila la vedere sau carti de credit pentru conturi in valuta. Cetatenii romani care calatoresc in scopuri particulare in statele member ale Uniunii Europene sau in alte state pentru care nu este necesara viza de intrare trebuie sa prezinte la iesirea din tara urmatoarele: a. şoferii profestionisti ai firmelor de transport marfa/ persoane vor opta pentru aceeaşi asigurare. Oamenii de afaceri care fac deplasări în străinătate în scop de afaceri sau cetăţenii care au o invitaţie din partea unei instituţii. Asigurarea de asistenţă medicală este valabilă şi necesară numai în afara teritoriului României. intr-un cuantum corespunzator sumelor de referinta determinate de autoritatile nationale ale statelor de destinatie sau de tranzit.2. de la 2 zile minim. Atât turiştii cât şi oamenii de afaceri/şoferii profesionişti care călătoresc frecvent pot încheia asigurări pe perioade mai lungi în cadrul cărora au mai multe ieşiri/intrari din ţară. Asigurarea intra în vigoare la data indicată în poliţa de asigurare. recomandată. organizaţii. dar nu mai putin de 5 zile. b. în continuare. asistenta medicala. care acoperă cheltuielile medicale efectuate ca urmare a îmbolnăvirii sau producerii unui accident peste hotare în perioada de valabilitate a asigurării. Indiferent de tipul de asigurare. asigurarea medicală pentru cei care doresc să călătorească în afara ţării nu mai este obligatorie 2. 1. 26 . conferinţe sau manifestări cultural-artistice vor opta pentru o asigurare de om de afaceri. etc.

rambursarea se va face pe baza documentelor solicitate de asigurator. de numărul de ţări în care va avea loc călătoria.integrală a primei de asigurare. bilete de călătorie anulate din cauza falimentului companiei aeriene. costurile suplimentare survenite ca urmare a întârzierii mijlocului de transport. Asigurarea nu este valabilă în România şi în ţările în care asiguratul are domiciliul stabil sau al căror cetăţean este. Nu se rambursează cheltuielile făcute în zone geografice sau perioade de timp care nu sunt înscrise în poliţa şi nici cele pentru tratament sau intervenţii efectuate în cazul unor boli sau afecţiuni avute înainte de încheierea poliţei. răspunderea civilă privată în străinătate. rambursarea de cheltuieli datorate respingerii la ieşirea din 27 . Acesta va trebui contactat într-o perioadă de timp cât mai scurtă ( de obicei între 5 şi 15 zile) de la întoarcerea în ţară. suma asigurată (între 5000 şi 50000 euro în funcţie de zona în care se călătoreşte şi planul oferit de asigurator). Aceasta poate include pe lângă riscurile medicale asigurate: • • • • • • pierderea sau deteriorarea bagajelor. pierderea sau înlocuirea documentelor. repatrierea În cazul în care asiguratul plăteşte direct sumele necesare acoperirii acestor cheltuieli. Cheltuielile acoperite de majoritatea asiguratorilor sunt următoarele: tratament ambulatoriu. majoritatea companiilor acordând reduceri pentru persoanele sub 18 ani). Multe companii de asigurare oferă asigurarea medicală de călătorie împreună cu alte beneficii sub o denumire generală de asigurare de călătorie. În acest caz asiguratul va accepta exercitarea dreptului asiguratorului de a examina pe asigurat la o clinică din ţară în care s-a încheiat contractul. despăgubiri pentru biletele de avion returnate.vârsta (nu se asigura persoane peste 80 de ani decât în cazuri deosebite. Prima de asigurare este diferentiata în funcţie de durata călătoriei. cheltuieli de transport. asigurare pentru riscul de anulare a călătoriei . spitalizarea (dacă are loc într-o instituţie recunoscută şi recomandată de asigurator). tratament stomatologic de urgenţă (de obicei în poliţa este stipulate o sumă de despăgubire maximă).

manuscrisele. pentru: cazurile de accidente corporale. cu autovehicule utilizate în transporturile rutiere. Călătorii se asigura pentru cazurile de invaliditate partiala sau totală şi deces. când călătoreşte în această calitate.2. nu este cuprins în asigurare personalul mijlocului de transport. Dacă asigurarea a fost contractata şi pentru pierderea. Asigurarea intra în vigoare numai după data încheierii contractului. în preţul legitimaţiilor de călătorie. 2. pierderea. avarierea sau distrugerea bagajelor înregistrate şi a bunurilor aflate asupra călătorilor. Nu sunt cuprinse în asigurare următoarele bunuri ale călătorilor: banii. precum şi în transporturile aeriene publice. avarierea ori distrugerea bagajelor 28 . utilitare sau de serviciu. documentele. s-a inclus şi transportul de al agenţie la eroport şi înapoi.2 Asigurarea de accidente a călătorilor Acest gen de asigurare facultativă a persoanelor în cazuri de accidente se încheie pe baza contractului perfectat de către o societate de transport a călătorilor (în care scop semnează o declaraţie de asigurare) şi o unitate a societăţii de asigurări. ştiinţifică sau istorică. dar drepturile de asigurare nu se pot plăti decât după încasarea de către societatea de asigurări a celei dintâi rate de prima de asigurare. Societatea de asigurări asigura facultativ călătorii (inclusiv copiii care călătoresc gratuit. sunt cuprinse în asigurare şi accidentele suferite de călători în timpul cât sunt preluaţi de împuterniciţii societăţii de transport aerian. De asemenea. ca urmare a unui accident produs în timpul călătoriei şi în legătură cu acesta. dacă invaliditatea sau decesul s-au ivit în decurs de un an de la data accidentului. actele. refuzul companiei aeriene de a îmbarca turistul în cursa de destinaţie.ţară a asiguratului. argint sau aur. cu mijloace de transport la care sunt admişi călători şi circulă pe drumurile publice. la care sunt admişi călători aparţinând societăţii de transport aerian. conform tarifelor de călătorie) în timpul transportului organizat de societatea de transport. mărcile poştale şi alte bunuri asemănătoare. pe căi ferate sau pe apă. Dacă în transporturile aeriene. cheltuielile medicale necesare tratării invalidităţii permanente sau temporare. hârtiile de valoare. Asigurarea poate fi încheiată şi numai pentru cazurile de accidente corporale. pietrele preţioase. obiectele de platină. registrele sau titlurile. obiectele de valoare artistică.

maximum c) pentru avarierea. asiguratul avea o invaliditate permanentă din cauza unui accident anterior sau din oricare altă cauză. înainte cu o oră de momentul plecării mijlocului de transport şi încetează la o oră după sosirea la destinaţie. totalul încasărilor realizate de societatea de transport (în care sunt incluse şi primele de asigurare) se înmulţeşte cu o cotă stabilită în tarifele de prime. cât şi în afara acestuia. Accidentele cuprinse în asigurare sunt cele care se produc în timpul călătoriei şi în legătură cu aceasta. provocată de un accident în care a fost atinsă integritatea corporală. survenite din afară şi fără voinţă asiguratului. la alegerea societăţii de transport. pe toată durata călătoriei pentru care s-a eliberat legitimaţia de călătorie sau documentul care dă dreptul la călătorie. precum şi în timpul transbordărilor de la un mijloc de transport la altul. se stabileşte mai întâi gradul total de invaliditate permanenta 29 . Pentru stabilirea primelor de asigurare cuvenite societăţii de asigurări. constatata în termenul prevăzut în condiţiile de asigurare şi nesusceptibila de ameliorări. Sumele asigurate la care se face asigurarea pentru un călător şi în limita cărora asiguratorul poarta răspunderea la fiecare călătorie în parte sunt: a) pentru invaliditate permanenta – partiala ori totala – sau deces. Dacă înainte de accident. pe apă şi cele aeriene. precum şi a bunurilor aflate asupra călătorilor. pentru determinarea gradului de invaliditate permanenta în urma accidentului. distrugerea sau pierderea bagajelor înregistrate. Asigurarea este balabila atât pe teritoriul României. În caz de nefolosire a legitimaţiei de călătorie. autogării sau alte asemenea incinte.inclusiv în timpul cât călătorul se afla în incinta staţiei. adăugându-se la costul legitimaţiei de călătorie sau al transportului o cotă procentuala din acest cost. Accidentele în legătură cu călătoria sunt evenimentele subite. în transportul rutier şi pentru călătoriile cu punct de plecare şi punct de destinaţie pe teritoriul României în transporturile pe căile ferate. intre b) pentru cheltuielile medicale necesare tratării invalidităţii permanente. care provoacă invaliditatea permanenta sau decesul asiguratului şi care nu sar fi produs dacă persoana nu s-ar fi angajat în efectuarea călătoriei. psihosenzorial sau intelectual. potrivit tarifului de prime.sau bunurilor. răspunderea asiguratorului începe din momentrul încărcării acestora în mijlocul de transport. primele de asigurare nu se restituie. maximum 5% din sumă Primele de asigurare se include în tariful de călătorie. pentru continuarea călătoriei sau când astfel de transbordări sunt determinate de cauze fortuite. ca urmare a accidentelor. Invaliditatea permanenta cuprinsă în asigurare este reducerea potenţialului fizic.

dar nu mai devreme de trei luni şi cel mai târziu un an de la data accidentului. examinarea asiguratului. societatea de asigurări plăteşte diferenta până la întreaga suma asigurată. la o unitate medico-sanitara sau la un medic. Dacă pe baza examinării medicale nu se poate stabili gradul definitiv de invaliditate permanenta. stabilirea gradului de invaliditate permanentă şi plata sumei asigurate se pot face înainte de terminarea tratamentului. fără vreo cheltuiala pentru asigurat. medicamente. asiguratul este obligat să se prezinte. Sumele destinate acoperirii cheltuielilor medicale (când asigurarea a fost încheiată şi pentru acest risc) ocazionate de tratarea invaliditarii permanente (spitalizare. iar dacă starea sa nu I permite deplasarea. însă nu mai târziu de un an de la data accidentului. Dacă asiguratul nu are această posibilitate. să se prezinte la societatea de asigurări pentru a fi examinat medical. după terminarea tratamentului medical. Totalul sumelor plătite pentru cazurile de invaliditate permanenta nu pot să depăşească suma asigurată. asiguratul decedează ca urmare a aceluiaşi accident. să primească să fie examinat de aceşti medici. obligaţia de a-l prezenta la o unitate medico-sanitara sau la medic şi de a se îngriji să umeze tratamentul prescris o au cei în drept să primească suma asigurată în caz de deces al asiguratului. În celelalte cazuri. În cazurile de invaliditate permanenta incontestabilă. Dacă. Dacă nu se îndeplinesc aceste obligaţii. Gradul de invaliditate permanentă din accidente se stabileşte de către asigurator pe baza examinării medicale. Asiguratul accidentat este obligat ca. se poate plăti o parte din suma asigurată care corespunde gradului minim de invaliditate permanenta existent şi stabilit de societatea de asigurări.) din care 30 . Gradul definitiv de invaliditate permanenta în asemnea cazuri se stabileşte după a doua examinare medicală. Societatea de asiugrari are dreptul să ceară şi asiguratul este dator să se prezinte spre a fi examinat de medicii desemnaţi. note de plata etc. societatea de asigurări are dreptul să refuze plata sumei asigurate. Imediat după accident. chitanţe. materiale de uz sanitar şi alte asemenea) se plătesc de societatea de asigurări în baza documentelor medicale prezentate de către asigurat (reţete. stabilirea gradului de invaliditate permanenta se face la terminarea tratamentului. însă nu mai târziu de un an de la data accidentului. pentru a fi examinat şi să urmeze tratamentul medical prescris.(inclusiv invaliditatea existenta înainte de accident). după plată sumei asigurate cuvenite pentru invaliditate permanenta parţială. dacă din acest motiv nu a putut stabili gradul de invaliditate permanentă din accident. în măsura în care starea sănătăţii îi permite. din gradul de invaliditate astfel determinat se scade gradul de invaliditate permanenta existent înainte de accident şi diferenţa reprezintă gradul de invaliditate permanenţă ca urmare a accidentului.

nucleare.000 de lei. În caz de pierdere. rebeliune. de acţiunea unor substanţe explozive. după caz. avariere sau distrugere a bagajelor şi a bunurilor aflate asupra călătorilor (când asigurarea a fost contractata şi pentru acest risc). moştenitorilor săi. iar în caz de deces al acestuia. din care să rezulte data. Dovada calităţii de asigurat se face cu legitimaţia de călătorie sau cu documentul de 31 . rascoala ori tulburări civile. declaraţii ale martorilor autentificate de organele competente sau date în fata lucrătorilor societăţii de asigurări. acţiunea puterilor militare ori uzurpatoare. de invazie sau actul de ostilitate al unui duşman străin. Societatea de asigurări nu plăteşte suma asigurată. dacă accidentul ori paguba au fost prilejuite cu intenţie ori din culpă călătorului asigurat sau a beneficiarului asigurării. la care se anexează: procesul-verbal încheiat de poliţie sau de alte organe competente. corozive. în caz de deces al asiguratului. trebuie să se prezinte la societatea de asigurări o cerere scrisă. societatea de asigurări plăteşte un avans de până la 30% din suma asigurată înainte de perfectarea formelor cerute. alte documente de probă. Sumele asigurate şi despăgubirile se plătesc numai în România şi numai în lei. ppluante ori de contaminare. revoluţie. suma cuvenită se plăteşte asiguratului. de operaţiuni militare în timp de război (declarat sau nu). În vederea încasării sumei cuvenite în baza contractului de asigurare. pentru soluţionarea cererilor de plată. insurecţie. în calitate de beneficiari. de comiterea sau încercarea de comitere cu intenţie de către asigurat ori beneficiar a unor fapte penale de o deosebila gravitate. Evaluarea pagubelor se face de societatea de asigurări în baza documentelor care constată producerea accidentului şi a adeverinţelor eliberate de societatea de transport. pentru cazurile când acestea prevăd obligativitatea existenţei unui însoţitor. espectiv pierdere.000 de lei şi până la suma asigurată maximă de 50. în urma unui accident se prezintă: certificatul de deces. toxice. suma asigurată se plăteşte în condiţiile respectării regulamentelor de călătorie. de urmările acţiunilor psihice ale persoanei asigurate. alte acte necesare solicitate de societatea de asigurări. de război civil.000 – 500. avariere sau distrugere a bagajelor şi bunurilor aflate asupra călătorilor ( când asigurarea a fost încheiată şi pentru acest risc) societatea de asigurări plăteşte depagubiri pentru pagube de peste 30. de explozie. Creditorii asiguratului nu au dreptul să urmărească această sumă. În caz de invaliditate permanenta. radioactive. Pentru copii. Când decesul sau invaliditatea permanenta s-au produs în condiţii deosebite sau au determinat situaţii excepţionale. felul şi împrejurările accidentului.să rezulte că acestea s-au datorat în exclusivitate producerii riscului asigurat.

care fac obiectul contractului şi să facă regularizarea oricărei neconcordante. stabilirea şi plata sumelor asigurate depuse şi înregistrate la unitatea societăţii de asigurări nu pot fi încredinţate asiguraţilor sau altor persoane. în termen de 48 de ore. data. în scris. societatea de transport are următoarele obligaţii: să ia toate măsurile. până la data de 15 a lunii următoare. pentru limitarea efectelor accidentelor produse. cu declaraţii ale martorilor autentificate sau date în fata organelor societăţii de asigurări. precum şi prin orice mijloace de probă. dacă termenul de 48 de ore expira într-o zi declarata nelucrătoare. inclusiv. precum şi orice alte informaţii necesare pentru justa stabilire a drepturilor de asigurare. potrivit cu împrejurările. Societatea de asigurări plăteşte sumele asigurate numai cu condiţia ca primele de asigurare datorate să fi fost platite integral şi la termenele stabilite. să comunice. unde se afla domiciliul asiguratului. cel mai târziu în prima zi lucrătoare. Suma cuvenită în baza contractului de asigurare se plăteşte în termen de cel mult 3 zile de la data primirii de către societatea de asigurări a ultimului document necesar. în lipsa altor probe. Societatea de asigurări nu plăteşte sumele asigurate dacă cel în drept să le primească nu şi-a îndeplinit la termen obligaţiile contractuale în cel mult doi ani (în cazul accidentelor corporale) dela accident. dacă nu a fost denunţat de una din părţi. locul şi împrejurările producerii accidentului. pe spezele lor. cu un preaviz de 30 de zile înainte de sfârşitul fiecărui an. să comunice societăţii de asigurări. suma poate fi trimisă prin mandat postal ori depusa într-un cont banca. din care să rezulte că şi bagajul respectiv a fost înregistrat. pentru cele întâmplate în ţară şi în timpul cel mai scurt posibil. ori cu adrese sau dovezi eliberate de societatea care a organizat transportul. La cererea celor îndreptăţiţi.transport. orice accident. să pună la dispoziţia lucrătorilor desemnaţi de unitatea societăţii de asigurări datele şi evidentele necesare verificării justei calculări şi platii primelor de asigurare. să calculeze şi să vireze lunar primele de asigurare în contul societăţii de asigurări. toate datele necesare stabilirii calităţii de asigurat a persoanelor accidentate. Plata către asigurat sau cel în drept a primi suma asigurată se face fie prin persoana juridică ce a încheiat asigurarea fie prin unitatea asiguratorului. de drept. Contractul de asigurare se încheie pe durata de un an şi se reînnoieşte. în vederea stabilirii drepturilor ce decurg din asigurare. Societatea de asigurări nu exercită dreptul de regres impotriva prepuşilor asiguratului sau 32 . să îndrume la unitatea societăţii de asigurări pe asiguraţii accidentaţi. Actele în legătură cu constatarea producerii accidentului. la cererea unităţii asiguratorului. pentru cele întâmplate în străinătate (în transportul rutier). În cadrul acestei asigurări. în termen de 10 zilw de la data constatării diferenţelor.

2. 2. cât şi însoţitorii acestora şi conducătorii autovehiculelor cu care sunt transportaţi turiştii. iar prima de asigurare se calculează prin aplicarea unor cote procentuale asupra sumelor reprezentând costul excursiei. 33 . Suma asigurată este stabilită pentru fiecare persoană care participa la excursie. sume asigurate sau înlesnesc asemenea fapte se pedepsesc pe cale penală. a unor fapte penale de o deosebită gravitate. aparţinând oficiilor de turism.3 Asigurarea de accidente a turiştilor a) Asigurarea de accidente a persoanelor care participa la excursii organizate de oficiile de turism Această asigurare de accidente este o formă de asigurare facultative care are la baza convenţia intre Ministerul Turismului şi societatea de asigurări. sau persoane fizice care au încheiat contracte cu agenţii specializate în servicii de turism pentru cazarea turiştilor trimişi de acestea. Persoanele care obţin sau încearcă să obţină pe nedrept. ori da câte ori fapta întruneşte elementele unei infracţiuni. în mod ierarhic până la consiliul de administraţie al societăţii de asigurări şi apoi se pot adresa instanţei judecătoreşti competente. moteluri. b) Asigurarea de accidente a turiştilor prin societăţi specializate de turism sau prin structuri de cazare Acest tip de asigurare se încheie intre orice agenţie de turism său persoana juridică ce are înscris în obiectul de activitate prestarea de servicii de cazare pentru turişti. prin orice mijloace. cu intenţie.. Persoanele nemulţumite de modul cum li se calculează şi li se plătesc sumele asigurate pot face contestaţii. Mărimea acestei cote diferă în funcţie de felul excursiei: interna sau internaţională. În asigurare sunt cuprinşi atât turiştii care participa la excursii interne şi internaţionale. cum ar fi unităţi hoteliere. campinguri etc.ai beneficiarului decât în cazul comiterii.

T. Suma asigurată este stabilită pentru fiecare persoană care participa la excursie. iar prima de asigurare se calculează prin aplicarea unor cote procentuale asupra sumelor reprezentând costul excursiei.2. Prin şedere temporară se înţelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice. Mărimea acestei cote diferă în funcţie de felul excursiei: interna sau internaţională. pentru o perioadă de timp necesară deplasării.3 Cardul European de asigurări sociale de sănătate CARDUL european de asigurări sociale de sănătate este reglementat în articole 320 – 329 din Legea nr. profesionale. familiale sau pentru studii.4 Asigurarea de accidente a persoanelor care participa la excursiile şi taberele organizate de biroul de turism pentru tineret Această asigurare de accidente se încheie în baza convenţiei semnate de Biroul de Turism pentru Tineret şi societatea de asigurări.T. În asigurare sunt cuprinşi tinerii romani şi străini care domiciliază sau studiază în România. 34 . 2. pentru perioada cât sunt în excursii şi tabere interne şi internaţionale oranizate de B. dar nu mai mult de 6 luni. Cardul european de asigurări sociale de sănătate (European Health Insurance Card – EHIC) este eliberat şi recunoscut în toate ţările membre ale Uniunii Europene. 95/2006 privind reforma în domeniul din 5 decembrie 2006 sunt aprobate caracteristicile tehnice şi modalităţile de elaborare şi implementare ale cardului european. Cardul european de asigurări sociale de sănătate este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestaţii medicale necesare în cadrul unei şederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.2.

Acest card nu este transferabil şi nu poate fi utilizat pe teritoriul României. BENEFICIARII cardului european sunt pe de o parte asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România care se deplasează pentru şedere temporară pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. Cererea tip se completează la sediul casei teritoriale de asigurări la care este înscris asiguratul. cardul va fi primit la adresa specificata de solicitant în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic national care gestionează aplicrea regulamentelor Uniunii Europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene. CARDUL european de asigurări sociale de sănătate poate fi obţinut în baza unei cereri tip doar de persoanele care au achitat la zi contribuţiile la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate. iar pe de altă parte persoanele asigurate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene care se afla în şedere temporară pe teritoriul României. Cardul euopean se emite individual pentru fiecare asigurat care îl solicită şi se eliberează pe cheltuiala asiguratului. Ulterior. în locul copiei după cartea de identitate se va depune o copie după certificatul de naştere. Emiterea cardului european nu poate fi refuzată de casa de asigurări de şanţate. persoana în cauză trebuie să achite contravaloarea cardului în contul indicat la casa de asigurări de sănătate. Cererile se depun începând cu data de 3 ianuarie. După ce Casa de asigurări de sănătate verifica calitatea de asigurat a persoanei şi aproba cererea. cadrul european nu produce efecte pe teritoriul României şi nu creează nici o obligaţie pentru furnizorii de servicii medicale din România. data la care România primeşte şi un cod de acces european care va fi inscripţionat pe card. de către casa de asigurări de sănătate la care acesta este asigurat.Cardul apare astfel ca fiind un instrument de acoperire a cheltuielilor medicale care se eliberează numai în situaţia deplasării asiguratului pentru şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene. adică să prezinte adeverinta de salariat. Pentru asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România. În cazul minorilor sub 14 ani. talonul de pensie sau alt act care dovedeşte acest lucru. Acesta va trebui să prezinte o copie după buletin sau carte de identitate şi dovada că este asigurat. Cardul european de asigurări sociale de sănătate conţine un set obligatoriu de informaţii 35 . decât în situaţia în care asiguratul nu face dovada platii la zi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

vor beneficia de tratamente în aceleaşi condiţii ca şi asiguraţii romani. Deci. data naşterii). serviciile medicale acordate nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare în statul membru al Uniunii Europene. are o valabilitate limitată de 6 luni şi poate fi folosit numai în faţa autorităţilor sanitare din tara de destinaţie sau de tranzit. codul numeric personal. ci numai a problemelor de sănătate care apar în timpul şederii temporare. persoana în cauza va suporta contravaloarea acestor servicii. ÎN LEGE se menţionează că acest card “deschide dreptul titularului la servicii medicale care devin necesare pe perioada deplasării într-un stat membru al Uniunii Europene”. pentru dovedirea calităţii de asigurat în România. instituţia emitentă.vizibile: date despre posesor (numele şi prenumele asiguratului. în cazul în care vor avea probleme de sănătate în timpul călătoriei în România. În această situaţie. Cardul este valabil doar în spaţiul economic european. dar nu poate depăşi 6 luni de la data emiterii. casa de asigurări de sănătate emitentă a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituţiei din statul membru care a acordat serviciile şi ulterior va recupera contravaloarea acestora de la persoana în cauză. Trebuie menţionat faptul că. în situaţii de urgenţă sau pentru boli cronice care cer tratament în regim de urgenţă. deţinători ai cardului european de asigurat. Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al Uniunii Europene în vederea beneficiarii de tratament medical. şi cetăţenii altor state comunitare. Cardul european de asigurări sociale de sănătate nu va conţine informaţii medicale. data expirării cardului. codul Organizaţiei Internaţionale pentru Standardizare pentru statul membru emitent al cardului. În situaţia în care persoana care a obţinut un card nu îndeplineşte toate condiţiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate) şi în această perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al Uniunii Europene. numărul de identificare şi acronimul casei de asigurări de sănătate care emite cardul. 36 . Considerăm că pot fi acordate servicii medicale de bază. adică respectând legislaţia statului membru al Uniunii Europene în care se deplasează titularul cardului. Perioada de valabilitate a cardului european este stabilită astfel încât să acopere perioada de timp necesară şederii temporare. numărul cardului. Cardul nu acoperă şi tratamentul în străinătate al afecţiunilor preexistente călătoriei respective. în baza reciprocităţii. Tratament în caz de necesitate se va face respectând condiţiile generale stabilite de sistemul public de asigurări de sănătate din ţara respectivă.

se eliberează de casa de asigurări de sănătate la solicitarea instituţiei locului de şedere temporară din statul membru pe teritoriul căruia persoana asigurată are nevoie de asistenţă medicală ce a devenit necesară în timpul deplasării sale. dobândind astfel. de un alt card. Ca urmare: • • Asigurarea „carte verde” a fost inclusă în asigurarea RCA. „Cartea verde este documentul internaţional de asigurare de răspundere civilă auto eliberat de asiguratorii dint ţările membre ale Consiliului Biroului Asiguratorilor de Autovehicule.4 Asigurările de răspundere civilă practicate în turism 2. Ţara noastră a aderat la acest sistem din anul 1964.1 Asigurarea de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule („carte verde”) Asigurarea de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule. Asiguratorul acorda despăgubiri pentru sumele pentru sumele pe care asiguratul este 37 . i-a fost furat sau în orice altă situaţie de această natură.4. a cărui perioada de valabilitate nu va putea depăşi şi perioada de valabilitate a cardului lui iniţial. în ţările membre ale sistemului international „carte verde”. cu indicarea tarilor în care aceasta este valabilă. • Formularul de contract de asigurare RCA cuprinde şi o parte referitoare la asigurarea de tip „carte verde” denumita carte de asigurare internaţională pentru vehicule. În cazul în care persoana asigurată nu poate prezenta cardul deoarece l-a pierdut. la rândul ei. Prima de asigurare RCA cuprinde şi partea referitoare la răspunderea pentru autovehiculele aflate în parcurs extern. cu valabilitate numai în afara teritoriului României („carte verde”) era oferită de asiguratorii romani autorizaţi în completarea asigurării RCA. încheind convenţii de tip interbirouri cu Birourile Naţionale din ţările membe. contracost. pentru a acoperi răspunderea civilă auto în afara graniţelor ţării. limitele teritoriale ale asigurării obligatorii RCA cuprind atât teritoriul ţării cât şi pe cel al altor ţări aprtinand Spaţiului Economic European. 2. caracter obligatoriu. După aderarea României la Uniunea Europeană.Asiguratul care solicita înlocuirea cardului european în interiorul perioadei de valabilitate stabilite prin reglementările Uniunii Europene va putea beneficia. cu sediul la Londra.

cu titlu de desdăunare. întinderea sa şi legătura de cauzalitate cu fapta culpabilă. evaluarea pagubelor. ca urmare a angajării răspunderii sale civile. În cazul în care în contractul de asigurare se prevede o limită de răspundere. stabilirea şi plata despăgubirilor se fac în conformitate cu modul de lucru stabilit prin convenţiile interbirouri „carte verde”. • • Să înştiinţeze imediat Biroul National corespunzător. • furnizând informaţii despre împrejurările producerii accidentului/prejudiciile produse terţilor (cu estimarea valorii acestora). fără acordul asiguratorului din ţara unde s-a produs accidentul. Stabilirea şi plata despăgubirilor se fac în conformitate cu Regulamentul General al Consiliului Birourilor Asiguratorilor de Autovehicule şi legislaţia privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule. dar nu mai târziu de ora 24:00 a ultimei zile din perioada de valabilitate a documentului „carte verde”. să nu-şi asume nici o obligaţie şi să nu facă nici o alta cheltuiala în legătură cu pretenţiile persoanelor prejudiciate. Răspunderea asiguratorului începe la data ieşirii autovehiculului de pe teritoriul României.obligat să le plătească persoanelor păgubite.dacă acest lucru este prevăzut de legislaţia tarii în care s-a produs accidentul. cerând întocmirea de acte de constatare complete cu privire la cauzele/împrejurările producerii unui eveniment susceptibil de a declanşa răspunderea sa civila/prejudiciile provocate . în vigoare la data accidentului în tara în care aceasta s-a produs. Să notifice asiguratorul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii accidentului. • Să nu facă nici o plată. în cadrul perioadei de valabilitate a documentului „carte verde” şi încetează în momentul reintrării autovehiculului pe teritoriul României. Să pună la dispoziţia asiguratorului toate actele şi probele referitoare la evenimentul asigurat. se va aplica cel mai mare nivel dintre această şi cea prevăzută în legislaţia aplicabilă. menţionat pe versoul documentului „carte verde”. Limita maximă de răspundere a asiguratorului este stabilită la nivelul minim obligatoriu prevăzut în legislaţia aplicabilă în tara în care s-a produs accidentul. 38 . Constatarea. În cazul producerii unui accident soldat cu prejudicii în dauna unor terţe persoane asiguratul/conducătorul autovehiculului are obligaţia: • Să înştiinţeze imediat organele de poliţie/alte organe de cercetare cele mai apropiate de locul producerii accidentului. inclusiv declaraţia conducătorului autovehiculului şi a eventualilor martori şi să permită reprezentanţilor acestuia să facă investigaţii referitoare la natura prejudiciului.

care a elaborat textul unei convenţii interbirouri (ca relaţii bilaterale).) a elaborat un sistem potrivit căruia se accepta în tara vizitata asigurarea încheiată la organizaţiile de asigurări din tara de origine. Aceste „Birouri” s-au constituit. Fiecare membru este obligat să se conformeze convenţiei tip interbirouri pe care a semnat-o cu ceilalţi membri şi tuturor deciziilor luate conform statutului. care le-au modificat ulterior.N. pe care le distribuie membrilor săi. în anul 1949.U. subcomisia transporturilor rutiere a Comisiei Economice pentru Europa de pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite (C.E.E. existente în ţările continentului nostru şi care îngreunau circulaţia mijloacelor de transport auto în afara graniţelor ţării de origine. ia măsuri şi supraveghează aplicarea de către societăţile de asigurări a obligaţiilor ce le revin din participarea la acest sistem. precum şi forma documentului de asigurare „carte verde”.Sistemul „carte verde” a fost înfiinţat pentru a evita neajunsurile decurgând din diversitatea civilă auto. • Să menţină o legătură strânsă cu Grupul principal de lucru sau oricare alt organism referitor la problemele sau iniţiativele care ar putea avea tangenţă cu funcţionarea sistemului „Cartea verde” şi să trateze problemele ridicate de acele organisme. În fiecare ţară s-a creat un „Birou”. cu următoarele funcţii: reprezintă societăţile de asigurări din tara sau în relaţiile cu „Birourile” din alte ţări. • Să se asigure că membrii se conformează întru totul convenţiei tip interbirouri. În România îşi desfăşoară activitatea Biroul Asiguratorilor de Autovehicule (BAAR). respectiv „Consiliul Birourilor Asiguratorilor de Autovechiule” cu sediul la Londra. care îndeplineşte funcţii ca: § Acorda mandat asiguratorilor – dintre cei autorizaţi de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule – care vor putea elibera documente internaţionale de asigurare Carte verde. ca organ al organizaţiilor de asigurări din ţara respectivă. în anul 1947. § Emite documente internaţionale de asigurare Carte verde. Consiliul Birourilor are ca atribuţii: • Să ia toate măsurile sau iniţiativele necesare pentru a asigura îndeplinirea integrală a Recomandărilor adoptate de Grupul principal de lucru în anul 1949 şi a oricăror altor recomandări sau rezoluţii. Astfel. 39 . într-o organizaţie internaţională. –O. să susţină interesele sistemului „cartea verde” şi să contribuie la finanţarea secretariatului.

Reprezintă în faţa autorităţilor şi instanţelor de judecata din ţara noastră. 40 . direct sau prin corespondent. BAAR are calitatea de birou gestionar national. fiind necesară informarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. precum şi de a garanta deconturile corespondenţilor nominalizaţi. neonorate în termen de către societăţile de asigurare din străinătate.§ Reprezintă mebrii BAAR în relaţiile interne şi în cele externe. BAAR trebuie să menţină Fondul Comun Carte Verde la nivelul permis de resursele financiare stabilite legal în acest scop. în funcţie de necesităţi. stabilind cuantumul efectiv şi termenul de plata al acesteia. Stabileşte şi aplică sancţiuni celor care nu respecta prevederile convenţiilor Tip Inter Birouri Carte verde şi reglementările interne ale BAAR. În astfel de situaţii. în conformitate cu cele stipulate în convenţia tip Inter Birouri Carte verde. respectiv contribuţia iniţială a asiguratorilor emitenţi de documente internaţionale de asigurare carte verde şi contribuţii speciale provenite de la aceiaşi asiguratori. Instrumentează şi lichidează. privind asigurarea de răspundere civilă a autovehiculelor Carte verde. ceea ce înseamnă că are răspunderea în § § § România pentru gestionarea şi regularizarea prejudiciilor în conformitate cu prevederile Convenţiei şi ale legilor din domeniu existente în ţara noastră. direct sau prin corespondent nominalizat. Pentru a se putea achita de aceste obligaţii. în România. în scopul apărării drepturilor şi intereselor acestora. În această calitate. Adunarea Generală a BAAR poate dispune plata de către societăţile de asigurare membre a unei contribuţii speciale cu titlu de garanţie. BAAR are obligaţia de a plăti sumele datorate către terţe persoane prejudiciate. inclusiv în cadrul Consiliului Birourilor. La contribuţii speciale se poate apela atunci când resursele Fondului Comun Carte Verde sunt insuficiente pentru garantarea rambursării către birourile gestionare din străinătate a sumelor plătite de acestea cu titlu de despăgubiri pentru prejudicii produse de asiguraţii de răspundere civilă carte verde. prejudiciile cauzate prin accidente de autovehicule produse pe teritoriul României. ai societăţilor de asigurare membre ale BAAR. societăţile străine de asigurare care au emis documente internaţionale Carte verde. respectiv de birourile care au eliberat documentele internaţionale de asigurare carte verde.

Despăgubirile se acordă în lei. Societatea de asigurări nu acorda despăgubiri pentru pretenţiile formulate în legătură cu: • • • • • • • Prejudicii ca urmare a nerespectării de către călători a regulamentelor de transport. Avarii sau distrugeri ale bagajelor. în timpul transportului. sau ies din acesta. În asigurare sunt cuprinse mai multe riscuri. anticipat sau în rate. Prejudicii ca urmare a călătoriei pe vehicule. în legătură cu prejudiciile provocate acestora. Asigurarea se contractează pentru 6 luni sau un an. Prejudicii ca urmare a nerespectării de către călători a instrucţiunilor cu privire la transportul bagajelor de mână.2. Prejudicii care decurg din nerespectarea de către asigurat a regulamentelor proprii de ordine interioară. Prejudicii care decurg din nerespectarea de către asigurat a normelor tehnice în vigoare cu privire la întreţinerea şi exploatarea vehiculului. Prejudicii cauzate unor călători care nu poseda legitimaţii de călătorie valabile. bagajelor de mână. cum ar fi: • • Decesul sau vătămarea corporală a călătorilor în timpul în care aceştia se afla în vehicul. pe tampoane. în vederea acoperirii pretenţiilor de despăgubire formulate de călători.2 Asigurarea de răspundere civilă a societăţilor de transport a călătorilor Asigurarea se contractează între societatea de asigurări şi societatea de transport a călătorilor. 41 . pe scări. intre vagoane sau în alte locuri care nu sunt destinate călătorilor. precum şi bagajelor lor. intra. inclusive a animalelor şi păsărilor aparţinând călătorilor. Primele de asigurare se plătesc în lei. cu posibilitatea de prelungire. Prejudicii ca urmare a neîndeplinirii de către călători a instrucţiunilor transportatorului cu privire la înregistrarea bagajelor. Obiectul asigurării constă în preluarea răspunderii civile a asiguratului.4.

• Prejudicii ca urmare a căderii unei persoane din mijlocul de transport. bunurilor sau substanţelor care nu sunt acceptate în transport. datorită deschiderii instantanee a uşii în timpul mersului ori pornirii de pe loc cu uşile deschise. Asiguratul are următoarele obligaţii: a) să respecte reglementările şi legislaţia naţională în vigoare. manuscriselor. c) să execute numai categoriile de transport pentru care deţine licenta. precum şi acordurile şi convenţiile internaţionale la care România a aderat sau este parte. obiectelor de îmbrăcăminte de mare valoare. Prejudicii ce apar în timp ce mijlocul de transport a participat la concursuri. ceasurilor. inclusive oricariu echpament sau accedsoriilor auxiliare. referitoare la transportul public de călători. componentelor video sau de computer. Prejudicii ce decurg din defecte sau vicii ale obiectelor transportate. 42 . Prejudicii ca urmare a depăşirii capacităţii de transport prevăzute de constructor. bijuteriilor. hârtiilor de valoare. obiectelor confecţionate din sau conţinând metale sau pietre preţioase. emis de autorităţile în domeniu. actelor. întreceri sau antrenamente pentru acestea. b) să respecte legile şi reglementările specifice fiecărei categorii de transport prevăzute în caietul de sarcini pentru acordarea licenţei de transport. • • • • • Prejudicii ce decurg din pierderea sau furtul bagajelor. obiectelor de artă.• Prejudicii cauzate obiectelor casabile. instrumentelor musicale. Prejudicii care decurg sin distrugerea cu intenţie a bagajelor de către călători. biletelor de călătorie colecţiilor de timbre. Prejudicii datorate neconformităţii cu prevederile certificatului de omologare în vederea circulaţiei. jocurilor electronice. banilor lichizi sau monedelor de orice fel. • Prejudicii ca urmare a unor reparaţii necorespunzătoare ori datorate defectării sau deteriorării unor piese sau subansamble neomologate. • • • Prejudicii provocate prin atacul animalelor. Prejudicii apărute în timpul comiterii cu intenţie a unor infracţiuni ori în timpul în care persoana care conducea autovehiculul era autoare a unei infracţiuni sau contravenţii şi incerca să se sustragă de la controlul poliţei. bunurilor perisabile. montate la mijlocul de transport.

De asemenea.d) să asigure instruirea personalului pentru efectuarea transportului în conformitate cu caietul de sarcini pentru acordarea licenţei de transport.) neasigurarea integrala sau asigurarea la o calitate inferioară a unui serviciu sau a pachetului de servicii cumpărat de client. în legătură cu prejudicii rezultate din activitatea asiguratului.4 Asigurarea răspunderii agenţilor de turism Potrivit legii. Cele două asigurări turistice sunt diferite. garderoba etc. 2. produse în timpul duratei asigurării. avarii sau distrugeri ale unor bunuri care aparţin clienţilor. 2. agenţii de turism organizatorii de excursii şi sejururi în staţiunile şi locurile turistice de pe teritoriul României răspund pentru bagajele turiştilor pe perioada cât aceştia se afla în grija agentului de turism respectiv.3 Asigurarea de răspundere civilă a structurilor de primire turistică În această asigurare se preiau răspunderile civile ale asiguratului în vederea acoperirii pretenţiilor de despăgubiri formulate de terţe persoane.4. Riscurile asigurate sunt cele prevăzute în poliţa de asigurare. şi anume: vătămarea corporală sau decesul unor clienţi. se prevede practicarea de asigurări de asistenta oferită persoanelor aflate în dificultate în cursul unei deplasări sau al unei absenţe de la domiciliul sau de la locul reşedinţei permanente. lăsate de aceştia în spaţii de cazare repartizate acestora sau special amenajate (recepţie. 3/2001 privind clasele de asigurări ce se practica în România. Primă este o asigurare de răspundere civilă legala generală pentru acoperirea riscului unei agenţii turistice de a plăti valoarea bagajelor sau altor bunuri personale ale turiştilor aflaţi în excursii sau sejururi organizate de aceştia indiferent 43 . clienţi ai asiguratului.4. prin Normele nr.

prin natura ei. eliberarea de răspundere făcându-se numai cu dovezi evidente ca respectivul se afla în afara perioadei turistice cumpărate sau a manifestat el însuşi acte definite de lege ca fiind culpa grava sau intenţie de dispariţie a bagajului. respective pe timpul excursiei. a sejurului sau în cursul unei deplasări în cadrul actului de turism respectiv. asiguratorul – societate de asigurare romana autorizată să efectueze asigurări generale pe piata romana. agenţiile de turism vor constata necesitatea de a avea asigurările de mai sus şi vor proceda în consecinţă. fie că presupun acordarea asistentei turiştilor care au cumpărat excursii sau sejururi în staţiuni prin intermediul lor. sub organizarea şi supravegherea agenţiei de turism respective. obligatorie pentru agenţia de turism. Deşi se numara printre produsele noi de asigurări ale societăţilor de asigurare. şi 2. Piaţa de asigurări din România poate oferi astfel de asigurări sau o asigurare complexă care să asigure protecţie pentru ambele categorii de răspunderi pe care agentul de turism le are potrivit noilor reglementari în materie. Nici una din cele două asigurări nu este. Ne aflam aşadar într-o situaţie de răspundere obiectivă a agenţiei de turism. Organele autorităţii publice şi societăţile de servicii şi asistenta sunt terţi fata de acest contract de asigurare şi pot pretinde de la asigurator direct plata serviciilor practicate pe baza 44 . în opinia noastră. în principiu păgubitul. Cu alte cuvinte agentul de turism roman răspunde de situaţia turiştilor sai până la finalizarea perioadei excursiei sau a şederii într-o staţiune. rămas fără bagaje în timpul excursiei nu trebuie să facă şi dovada culpei agenţiei de turism. asiguratul – agenţie romana de turism intern sau extern. Avem aici în vedere turiştii romani care efectuează excursii sau se odihnesc în staţiuni în străinătate. Părţile acestui contract ar putea fi: 1. prezenta beneficiului. suntem totuşi în măsură să prezentăm pe scurt conţinutul unui astfel de contract. care necesită asistenţă sau căruia i se cuvine rambursarea contravalorii bagajului pierdut în împrejurări ţinând de răspunderea agentului de turism. El trebuie să facă dovadă că se afla în excursia sau în staţiunea respective. Cea de a doua asigurare priveşte acoperirea cheltuielilor efectuate de o agenţie turistică pentru riscul de asistenta acordată turiştilor proprii care se afla în dificultate pe perioada excursiei. turistul. Cu toate acestea. sumele mari de bani pe care le vor cheltui în cazul producerii unor evenimente care fie că generează pierderi de bagaje. Această clasă de asigurări concepe. autorizată să efectueze astfel de acţiuni pe baza legilor romane. Precizam aici ca.ca aceştia sunt turişti străini sau romani şi de asemenea fără a face diferenţa de teritoriu.

petru agenţiile turoperatoare şi de 10.A. 235/2001. Obiectul asigurării cuprinde o parte de compensare de cheltuieli şi o parte de răspundere civilă care urmează a fi reglementate potrivit naturii acestora. în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism.A.000 dolari S. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România.tarifelor publicate şi/sau convenite cu asiguratul. Conform acestui ordin. cheltuieli de repatriere înainte de terminarea perioadei de excursie pentru cazuri urgente precum şi alte asemenea cheltuieli extraordinare pe care agenţia de turism le-ar putea avea cu turiştii. Obiectul contractului se constituie din asumarea răspunderii asiguratorului de a indemniza pe asigurat pentru cheltuielile de asistenta a turistului în cazuri neaşteptate şi pe perioada cât acesta se afla la distanta de reşedinţa sa obişnuită precum şi pe acelea ocazionate de reclamaţii de pierdere a bagajelor în măsura în care asiguratorul a plătit prima de asigurare conform prevederilor contractului. Cheltuielile de asistenta ce se acoperă se vor defini în contractul de asigurare. Poliţa de asigurare se încheie pe o durată de un an de la data încheierii.U. sau pe litoral şi în alte locuri similare. Între aceste cheltuieli ar putea fi cheltuielile de salvare la ascensiuni. Poliţele de asigurare vor fi încheiate cu societăţi de asigurare agreate de Ministerul Turismului pe baza modelului de polita.000 dolari S.U. 45 . 2.cadru. iar suma asigurată va fi de 50.5 Asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism Acest tip de asigurare este reglementată prin Ordinul Ministrului Turismului nr. ele însemnând oricum alte cheltuieli decât cele ce se acoperă de obicei prin polita de asigurare de sănătate pentru călătorie a turistului.5. agenţii economici care comercializează pachete de servicii turistice au obligaţia să încheie poliţe de asigurare cu societăţi de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti. pentru agenţiile detailiste. în lumina actualelor prevederi ale Legii nr.

B.C..1 BCR Asigurări VIG . BCR Asigurări este înregistrata ca o persoană juridică româna.prezentare generală 3.R.A. extinderii. lichidarea de daune. 46 . cu caracter nelucrativ. încasarea de prime. restul acţiunilor fiind deţinute de către persoane fizice. încheierea de contracte de asigurare. creată în scopul dezvoltării.3. Începând cu anul 2006. cel mai important furnizor de servicii financiare integrate din România şi primul furnizor care aplica cu succes conceptul modern de „one-stop–shopping” prin intermediul unui „supermarket financiar”.56% din BCR Asigurări. Din iulie 2003 B.R. desemnează în principal oferirea. 3.R.47% din BCR Asigurări de Viaţă. prin subscripţie integrală şi simultană a capitalului social de către acţionari.C. inclusive a acţiuni deţinute de Financiara S..1 Scurt istoric Bcr Asigurări a fost înfiinţată în 2001 şi face parte dintre societăţile ce aparţin Grupului Banca Comercială Româna. – B.A. În septembrie 2008 grupul austriac de asigurări Vienna Insurance Group achiziţionează 88. ASIGURĂRI se concentrează pe categoria asigurărilor generale. Asigurări S. neguvernamentala.A.C.C. precum şi investirea sau fructificarea fondurilor proprii şi atrase prin activitatea desfăşurată. activitatea de regres şi recuperare. negocierea.R. o subsidiara a BCR şi 88. are şi calitatea de membru al Uniunii Societăţilor deAsigurare şi Reasigurare din România –UNSAR. în conformitate cu Legea 32/2000. activitate de subscriere de asigurări de viaţă fiind preluată de o nouă societate în cadrul Grupului B.A. Asigurările în turism în cadrul BCR Asigurări Vienna Insurance Group S. independenta. având ca obiect principal de activitate – activitatea de asigurare care.1. persoane fizice şi persoane juridice. ASIGURĂRI DE VIATĂ S. apolitica. UNSAR s-a constituit în anul 1994 ca organizaţie profesională. BCR deţinând un procent de 5%. colaborării şi cooperării în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor pe plan intern şi internaţional. constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni.

De asemenea, BCR şi VIG au semnat un acord de cooperare pe 15 ani în ceea ce priveşte distribuţia în România. Cooperarea are ca obiect distribuţia produselor fiecăruia dintre parteneri prin reţeaua celuilalt partener. Vienna Insurance Group, acţionarul majoritar al companiei, este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de asigurări din Europa Centrală şi de Est şi cuprinde aproximativ 50 de companii, activând în 23 de ţări şi oferind servicii de înaltă calitate şi soluţii inovative de asigurare. La 31.12.2008, BCR Asigurări dispunea de o reţea teritorială formată din 155 de unităţi, din care 55 sucursale şi 100 agenţii, BCR Asigurări s-a înscris în decursul anilor pe o pantă ascendenta, pentru a răspunde, într-un mod profesionist, dezvoltării volumului de activitate a societăţii, ajungând ca la finalul semestrului I - 2009, compania să dispună de un personal de peste 1275 de angajaţi.

3.1.2 Obiectivele generale ale societăţii BCR Asigurări VIG
Încrederea clienţilor în capacitatea companiei de a se ocupa de securitatea lor financiară, reprezintă pentru BCR Asigurări o responsabilitatea majoră şi un obiectiv pe termen lung. BCR Asigurări este o societate de asigurări solidă, cu fonduri de rezerva adecvate, atent administrate şi care a dezvoltat relaţii de afaceri cu cele mai mari companii de reasigurare din lume, oferind o gamă variată de produse, care acoperă diverse tipuri de riscuri. Printre obiectivele generale ale strategiei de afaceri se numără: - creşterea gradului de pătrundere pe piaţă a produselor de asigurări proprii destinate clientelei; - menţinerea şi extinderea pieţei actuale a societăţii prin creşterea numărului de clienţi persoane fizice şi juridice, cu accent preponderent pe I.M.M.; - asigurarea unei distribuţii eficiente, adaptate cerinţelor clienţilor; - creşterea cotei pe piaţă a asigurărilor.

47

3.1.3 Premisele reuşite societăţii BCR Asigurări VIG
Acordul de cooperare dintre BCR şi VIG şi preocuparea permanenta pentru adaptarea ofertei la cerinţele şi necesităţile clienţilor au condus la o creştere progresivă a numărului de clienţi şi la administrarea unui portofoliu de asigurări sănătos. Portofoliul de clienţi al societăţii B.C.R. Asigurări S.A. este constituit în principal de clienţi ai Băncii Comerciale Romane, selectaţi printr-o analiză incrucisata cu ajutorul bazei de date statistice a băncii, rezultatul obţinut fiind concretizat în costuri scăzute de administrare a riscurilor. În paralel, B.C.R. Asigurări S.A. se concentrează asupra dezvoltării portofoliului propriu de clienţi, urmărind ca un procent de 40 % din venituri să fie realizat prin intermediul clienţilor atraşi prin forţe proprii. În vederea sprijinirii stabilităţii financiare a societăţii, cât şi pentru a nu limita dezvoltarea portofoliului de asigurări, ţinând cont atât de reglementările C.S.A. în vigoare, cât şi de necesitatea protejării portofoliului, având în vedere evoluţia pieţei de asigurări, a fost conceput un program de reasigurare, ce s-a concretizat în tratate de reasigurare cu nume de referinţă din acest domeniu. Dintre societăţile cu care B.C.R. Asigurări S.A. derulează contracte de reasigurare, amintim: Swiss Re; Ge Frankona Re; Hannover R; Partner Re; Mitsui Sumitomo Re; Mapfre Re. Portofoliul asigurărilor de asistenţă medicală este reasigurat printr-un contract de tip excedent de dauna încheiat prin intermediul Coris International. De asemenea, BCR Asigurări a încheiat un contract de reasigurare pentru riscurile de tip catastrofă, lider de contract fiind Hannover Re. Printre reasiguratorii participanţi se menţionează: Liberty Mutual Ins. Co., Converium, Goethaer Re., Sirius International. Relaţia pe termen lung şi viabila intre interesele clienţilor şi cele ale societăţii, cu orientare preponderenta către nevoile şi exigentele acestora, reprezintă unul din obiectivele majore ale B.C.R. ASIGURĂRI VIG. De aceea, soluţiile oferite, adaptate necesitatilor de asigurare şi posibilităţilor financiare ale fiecărui client, flexibilitatea ofertei şi rapiditatea acordării despăgubirii, demonstrează că B.C.R. ASIGURĂRI S.A. este un partener de încredere pentru acoperirea riscurilor referitoare la bunurile sau afacerile

48

asiguraţilor. În 2010 BCR Asigurări Vig a implementat o strategie de eficientizare a activităţilor de back office şi soluţionare daune precum şi optimizare a procesului de control al costurilor administrative şi de achiziţii. De asemenea, BCR Asigurări a lansat, în premieră pe piaţa de asigurări din România, aplicaţia de asistenţă prin telefon 'iPhone Insurance Assistance - BCR Asigurări VIG', destinată utilizatorilor de telefoane tip Smartphone, cu ajutorul căreia aceştia pot simplifica şi urgenţă procesul de soluţionare a daunelor prin trimiterea de fotografii direct către Centrul de Daune al BCR Asigurări VIG.

3.1.4 Performantele financiare ale societăţii BCR Asigurări VIG
Primul an de activitate a reprezentat, prin rezultatele obţinute o confirmare a realismului prin care au fost fixate obiectivele strategice ale B.C.R. ASIGURĂRI S.A. şi anume: dezvoltarea unui portofoliu de produse şi servicii competitive, adaptarea rapidă la cerinţele pieţei prin continua ajustare a structurii organizaţionale, dezvoltarea şi actualizarea infrastructurii sale, precum şi imbunatatirea calităţii prestării serviciilor, ceea ce a condus la crearea şi consolidarea imaginii societăţii în peisajul financiar -bancar naţional. S.C. B.C.R. ASIGURĂRI S.A. are următoarele poziţii în clasamentele companiilor care practica asigurări generale şi de viata pe piata românească a asigurărilor, la finele primului an de activitate operaţională a companiei, în conformitate cu datele publicate în Raportul C.S.A. pe anul 2004 : - după criteriul capitalului social subscris al societăţilor de asigurare: locul 11 din 49 de societăţi clasificate; - după criteriul primelor brute subscrise/încasate din asigurări directe pe clase de asigurări generale: locul 8 în rândul primilor 10 asiguratori, cu

49

669,95 mld.lei prime brute subscrise, %.

deţine o cotă de piaţă de 4.91

Evolutia primelor brute subscrise intre anii 2006-2009 (tabel 1) BCR ASIG 2006 TOTAL prime 423,956,841 brute subscrise 2007 559,976,340 2008 543,458,760 2009 576,058,371

De altfel, la sfârşitul primului an de activitate, confirmarea recunoaşterii în piaţă a rezultatelor societăţii a venit şi cu ocazia Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor din 16 decembrie 2002 şi s-a concretizat în “Premiul pentru dinamism” acordat de către revista de asigurări PRIMM. La sfârşitul anului 2006, confirmarea pe piaţă a realizărilor de până acum a societăţii a venit cu ocazia Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor, acordate de Revista de Asigurări PRIMM şi s-a concretizat în premiul pentru cea” mai semnificativă creştere” pentru valoarea relativă şi absolută a rezultatelor financiare obţinute în anul 2006. În 2007 BCR Asigurări obţine atât Premiul de EXCELENTA, acordat în cadrul Galei Premiilor Pieţei Asigurărilor cât şi Premiul POLITA ANULUI pentru produsul VIP – Asigurarea Privată de Sănătate de la BCR Asigurări, oferit de către Revista Piaţa Financiară cu ocazia galei premiilor anuale pentru banking, piata de capital şi asigurări. La începutul anului 2009 compania urca pe locul 2 în topul asiguratorilor de viaţă, înregistrând o evoluţie semnificativă după numai 4 ani de activitate.

PORTOFOLIU DE CLIENŢI (tabel 2) 31.12.2004 Persoane fizice 288 221 50 Persoane juridice 24 842 Total 313 063

00% 8.78% 7. EVOLUTIA COTEI DE PIATA BCR ASIGURARI IN FUNCTIE DE PRIMELE BRUTE SUBSCRISE 2004-2009 12. Societăţi Crt. Astfel.49 5. BCR ASIGURĂRI activează exclusiv în domeniul asigurărilor generale.471.946.31.69% 7.2007 640 542 511 680 605 433 53 735 76 170 87 529 694 277 587 850 692 962 *În decembrie 2002.2006 31.553 809. diferenţa rezultată fiind preluată de către societatea specializată exclusiv pe sectorul asigurărilor de viaţă.00% 10.261 327.72 .12.23% 9.895 645.285.525 576.28 9.50 3.00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6.00% 4.887.2005 31.00% 2.107.13 6.882.058. începând cu acea dată.49% 4.95% În 2009 BCR Asigurări s-a situat pe locul 5 din punct de vedere a primelor brute subscrise Prime brute subscrise pe societati in anul 2009 (tabel 3) Nr. activitatea de asigurare generală a fost separată de cea de asigurări de viaţă.371 506.12. 1 2 3 4 5 6 ALLIANZ-TIRIAC SA ASIGURARE REASIGURARE ARDAF SA ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA SOCIETATEA COMERCIALĂ DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA BCR ASIGURĂRI VIENNA INSURANCE GROUP SA GENERALI ASIGURĂRI SĂ Prime brute Pondere în total subscrie (lei) piata (%) 1.64% 9. Aşa se explică diminuarea numărului de clienţi.69 7.00% 0.316 51 14.12.00% 6.

032 OMNIASIG VIENNA INSURANCE 1.407 GROUP SA UNIQUA ASIGURĂRI SĂ 496.505.702 8. Asigurarea de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României – Carte Verde C. fie că se adresează persoanelor fizice sau juridice.407.983. Asigurarea medicală pentru călătoriile în străinătate B. la care se adaugă asistenţa în alegerea celui mai potrivit program de asigurare.257 (FOSTA BT ASIGURĂRI SĂ) ING ASIGURĂRI DE VIATA SA 527.957 3.94 12.241.04 100. Asigurarea privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turist în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism B.05 5.60 76.7 8 9 10 GROUPAMA ASIGURĂRI SĂ 536.746.56 5.96 23. Produse BCR Asigurări destinate persoanelor fizice: A. Asigurarea de răspundere civilă a unităţilor hoteliere şi turistice 52 . Asigurarea de răspundere a transportatorului pentru pagube produse călătorilor prin accidente de navigaţie D.826.869.638 TOTAL 1-10 Alte societăţi TOTAL GENERAL 6.255 2.114.701.00 6. Asigurarea turiştilor pentru pierderi financiare Oferta de asigurări din domeniul turismului destinata persoanelor juridice include: A. Permanenta îmbunătăţire şi actualizare a acestuia are rolul de a satisface nevoile de acoperire.043. Asigurarea de răspundere civilă a transportatorilor pentru pagube produse călătorilor prin accidente de transport C.059.2 Portofoliul asigurărilor în turism din cadrul BCR Asigurări VIG Portofoliul BCR ASIGURĂRI este conceput în scopul furnizării de produse care să asigure o protecţie completă clienţilor.

1 Oferta asigurări – persoane fizice A. – intervenţiile chirurgicale de urgenţă. – a corpului neînsufleţit (inclusiv cheltuielile pentru sicriul special).00 a zilei menţionate în poliţă ca data de începere a contractului de asigurare) şi încetează în 53 . care călătoreşte în străinătate. – medicamentele. – cheltuielile de înmormântare la locul decesului în străinătate. Asigurarea medicală pentru călătoriile în străinătate Asiguratul este orice persoana fizica ce are domiciliul sau reşedinţa în România. în vârstă de până la 75 ani (împliniţi în perioada de asigurare). Sunt acoperite următoarele cheltuieli generate de accidente/îmbolnăviri survenite în perioada asigurată. în condiţii speciale de transport. pe durata călătoriei în străinătate: ● cheltuielile medicale în legătură cu: o o o – transportul de urgenţă de specialitate la cea mai apropiată unitate medicală.3. dacă este recomandat de medic.2. – medicală a Asiguratului. – tratamentul efectuat în condiţii de spitalizare. materialele sanitare şi procedurile de diagnosticare prescrise de medic. – tratamentul ambulatoriu. – transferul la o clinică de specialitate. o o o o ● cheltuielile de repatriere: o o o Răspunderea Asiguratorului începe în momentul trecerii frontierei (dar nu înainte de ora 0. – tratamentul stomatologic de urgenţă.

angajată ca urmare a producerii în perioada asigurată. Asigurarea de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României – Carte Verde Asiguratul este persoana fizică sau juridica . Prima de asigurare se achită anticipat. în momentul încheierii asigurării. 1 lună. educaţie. vârsta Asiguratului. Asigurarea se încheie pentru perioade de 15 zile. muncă în diverse domenii. la încheierea asigurării « Carte Verde ». B. asiguratorul acoperă pierderile financiare înregistrate de asigurat în conformitate cu unul din planurile de acoperire. acesta beneficiază gratuit de acoperirea riscului de furt al autovehiculului pentru teritoriul acoperit de asigurarea « carte verde ». conform opţiunii asiguratului exprimată în poliţa de asigurare. Costul asigurării este accesibil. 20 de zile. stabilindu-se în funcţie de durata călătoriei.00 a zilei menţionate ca dată de încetare a contractului de asigurare). a unui accident de către autovehiculul menţionat expres în poliţa/ documentul „Carte Verde”. În cazul în care asiguratul deţine o poliţă de asigurare facultativă a autovehiculelor la BCR Asigurări. ţara de destinaţie.). Asigurarea turiştilor pentru pierderi financiare La acest tip de contract. Răspunderea civilă a Asiguratului. Contractul prezintă două planuri de acoperire: plan de acoperire 54 . în tara/ tarile ale căror iniţiale nebarate se regăsesc în documentul „Carte Verde”.momentul în care Asiguratul a trecut graniţa în România (dar nu mai târziu de ora 24. activităţi sportive etc. având drept consecinţă prejudicii înregistrate şi reclamate de terţe persoane păgubite. Nivelul minim al primelor de asigurare este stabilit de către Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România în funcţie de felul/categoria autovehiculului. C. scopul călătoriei (afaceri. limita răspunderii. turism. respectiv 2 până la 12 luni.proprietara autovehiculului folosit pentru deplasarea în oricare din ţările membre ale sistemului international “Carte Verde”. tara de destinaţie şi perioada asigurată. în afara teritoriului României.

în funcţie de opţiunea asiguratului şi pentru pierderile financiare/prejudiciile generate direct de producerea în perioada asigurată a următoarelor riscuri: • (numai în cazul călătoriilor în afara graniţelor ţării) întârzierea cu mai mult de 12 ore fata de ora programată a plecării/întoarcerii (conform biletului de călătorie) a mijlocului de transport rezervat. produse medicale. articole de contrabandă. antichităţi. căderi accidentale de corpuri (inclusive aeronave/părţi ale acestora). asociatului în afaceri sau partenerului de călătorie al asiguratului. calamităţi naturale sau furtul prin efracţie săvârşit la aceleaşi locaţii. • întreruperea călătoriei consecinţă a: decesului. unelte. scule. acte. greve/ acţiuni similare/alarma de securitate (nedeclarate la data încheierii poliţei de asigurare). îmbolnăvirii subite a asiguratului. STANDARD PLUS: acoperirea se poate extinde selectiv. vătămării accidentale. rezultând din incendiu. rudei de gradul I/II. ceasuri. bani/alte valori asimilate. soţului/sotiei acestuia. biciclete. lentile de contact. grav accident de circulaţie/traffic survenit exclusive pe ruta deplasării către locul stabilit în scopul începerii călătoriei programate. furtul şi/sau (b) întârzierea de minimum 24 de ore (conform raportului scris al companiei de transport) a bagajelor Asiguratului (valize/conţinutul de uz curent/personal). articole din sticlă. distrugerea/avarierea. tablouri. Daunele la articolele fragile sunt acoperite numai în măsura în care acestea se datorează unui incendiu/accident în care este implicat vehiculul cărăuşului care le transporta. • (numai în cazul călătoriilor în afara graniţelor ţării) (a) pierderea. întârzierea mijloacelor de transport public (certificata/motivată de compania de transport). proteze. instrumente muzicale. distrugerea locuinţei asiguratului/sediului în care acesta îşi desfăşoară propria afacere. • (numai în cazul călătoriilor în afara graniţelor ţării) sosirea cu întârziere la locul stabilit de plecare din/către ţara de rezidenta rezultând din: avarierea vehiculului în care se afla Asiguratul ca urmare a unui accident de circulaţie/trafic. din următoarele motive: vreme nefavorabilă (confirmată de instituţiile abilitate). avarii mecanice/ disfuncţionalităţi tehnice ale mijlocului de transport. următoarele articole nu sunt acoperite: bijuterii. STANDARD (anularea călătoriei): Asiguratorul acoperă pierderile financiare înregistrate 55 . complicaţiilor sarcinii (cunoscută asiguratului/sotiei acestuia după data încheierii poliţei de asigurare) apărute în primele 28 de săptămâni. documente. orteze. explozie. pietre preţioase. produse perisabile.STANDARD (anularea călătoriei) şi plan de acoperire STANDARD PLUS. persoanei cu care convieţuieşte asiguratul. blănuri.

rezultând din incendiu. medicale.fiind implicat Asiguratul.de Asigurat. dacă instanta refuza amânarea termenului de prezentare. vătămarea accidentală. răpire. • concedierea Asiguratului de către angajator în condiţiile în care. generate de renunţarea (neprevăzută. soţului/sotiei acestuia. îmbolnăvirea Asiguratului. Asiguratul are cel puţin doi ani consecutivi de vechime la acel angajator şi varsta acestuia nu a depăşit limita standard de pensionare conform legislaţiei în vigoare. avarii mecanice/disfuncţionalităţi tehnice ale mijlocului de transport. dacă aceste evenimente au avut loc într-o perioadă de 15 zile precedenta datei programate a plecării în călătorie şi prezenta asiguratului fiind necesară şi/sau cerută de organele abilitate şi/sau societatea de asigurare. din următoarele motive: vreme nefavorabilă (confirmată de instituţiile abilitate). asociatului în afaceri (a cărui absenta simultanta cu cea a asiguratului ar determina întreruperea activităţii) sau partenerului de călătorie al asiguratului. persoanei cu care convieţuieşte Asiguratul. • sarcina cunoscută Asiguratului/sotiei acestuia după data încheierii poliţei de asigurare. • distrugerea locuinţei asiguratului/sediului în care acesta îşi desfăşoară propria afacere. la data concedierii. • furtul prin acte de tâlhărie/efracţie al documentelor necesare Asiguratului pentru plecarea în călătorie (ex. greve/acţiuni similare/ alarma de securitate (nedeclarate la data încheierii poliţei de asigurare). explozie. reglementari legale/restricţii guvernamentale prin care se impune interzicerea călătoriei . săvârşit într-o perioadă de maximum 15 zile precedenta datei programate a plecării. unei rude de gradul I/II. • mobilizarea Asiguratului în situaţii de urgenţă în cadrul serviciilor militare. • carantina. dacă data naşterii este estimată într-o perioadă de maximum 12 săptămâni succesive datei 56 . • primirea de către asigurat a unei citaţii din partea unei instante judecătoreşti care impune prezenţa în instanţă la un termen aflat în perioada programată a călătoriei (conform contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice). paşaport/voucher). • întârzierea cu mai mult de 48 de ore fata de ora programată a plecării (conform biletului de călătorie) a mijlocului de transport rezervat pentru călătoria în străinătate. căderi accidentale de corpuri (inclusiv aeronave/părţi ale acestora). altor servicii publice. necesară şi inevitabilă) la pachetul de servicii turistice ca urmare a producerii în perioada asigurată a următoarelor riscuri: • decesul. calamităţi naturale sau furtul prin efracţie săvârşit la aceleaşi locaţii.

00 a primei zile de valabilitate menţionate în poliţa şi încetează în momentul începerii călătoriei programate. în valută sau în lei la cursul de schimb B. la întoarcerea din călătorie (la data programata său anterior acesteia în cazul întreruperii călătoriei). pentru fiecare călătorie/contract de comercializare a pachetelor de servicii turistice. în valută corespunzătoare sumelor asigurate. Perioada asigurată/răspunderea asiguratorului se diferenţiază astfel: • pentru planul de acoperire STANDARD. • pentru orice acoperire extinsă conferită de planul STANDARD PLUS. se va anexa la poliţa de asigurare o specificaţie privind componenta grupului respectiv. Primele de asigurare se stabilesc potrivit tarifului de prime al Asiguratorului. respectiv întoarcerii sau dacă apar complicaţii în primele 28 de săptămâni de sarcină. • activităţi/acte teroriste produse în locul de plecare/destinaţie într-un interval de maximum 30 zile anterior datei programate a plecării. valabil la data efectuării plăţii.R. 57 .N.programate a plecării. Încheierea contractului şi plata primei de asigurare Contractul de asigurare se încheie în scris. plata efectuându-se anticipat şi integral pentru întreaga perioadă asigurată. răspunderea Asiguratorului începe în momentul în care Asiguratul paraseste domiciliul în scopul începerii călătoriei programate şi încetează la expirarea valabilitatii poliţei de asigurare. În situaţia în care contractul se încheie pentru un grup turistic. răspunderea Asiguratorului începe la ora 0.

c) sumele achitate de turist pe care asiguratorul nu este obligat să le restituie conform contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice. vaccinări. în cazul insolvabilităţii sau falimentului asiguratului. b) cheltuielile efectuate de turist înainte de începerea derulării contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice. taxe de aeroport).3. care nu sunt incluse în preţul pachetului de servicii turistice (taxa de viză. d) daunele generate de forţă majoră invocate de asigurat. alte sume solicitate de turist în afara celor privind cheltuielile de repatriere şi/sau a sumelor achitate de către acesta.2 Oferta asigurări – persoane juridice A.2. în schimbul primelor de asigurare încasate de la asigurat. Prin caz de forţă majoră se înţeleg împrejurările care au 58 . dovedită cu documente emise de autorităţile publice competente. Asiguratorul nu datorează despăgubiri pentru: a) daunele rezultate din alte cauze decât insolvabilitatea sau falimentul asiguratului. Asigurarea privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turist în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism Obiectul contractului de asigurare este acoperirea de câte asigurator a riscului de neplata a debitului pe care îl are asiguratul fata de turişti (beneficiarii asigurării). să garanteze turiştilor – beneficiari ai asigurării – plata debitelor în cazul insolvabilităţii sau falimentului asiguratului. Asiguratorul accepta ca. cauzat de neexecutarea integrală sau parţială a contractelor de comercializare a pachetului de servicii turistice încheiate cu aceştia.

Asiguratul este obligat să 59 . respective ora 24. răspunderea Asiguratorului se diminuează în mod corespunzător. revoluţie. invaziei.1. actelor de agresiune străină (fie ca războiul este declarat sau nu). Perioada de răspundere a asiguratorului începe. în cazul platii parţiale. ca urmare a unor evenimente extraordinare. cu respectarea art. prima de asigurare pentru perioada ramasa până la expirarea contractului rămâne neschimbată. f) daunele rezultate din orice consecinţă a războiului. rebeliune. conform contractului respectiv. lovitura de stat. rea-intenţie sau rea-credinta din partea turistului sau a reprezentanţilor acestuia. război civil. d) plata despăgubirii datorate de către Asigurator. şi încetează în una din următoarele situaţii. 3. contra platii diferenţei de prima corespunzătoare. La cererea Asiguratului. data încetării contractului rămânând neschimbată. După fiecare despăgubire acordată. dar în nici un caz înainte de ora 0.00 a ultimei zile a perioadei de asigurare. indiferent care dintre acestea intervine mai întâi: a) finalizarea derulării pachetului de servicii turistice. în baza cererii .intervenit după încheierea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice. neprevăzute şi inevitabile pentru părţi. Contractul de asigurare se încheie.chestionar semnată de Asigurat şi. în scris. insurecţie. limita răspunderii/suma asigurată stabilită pe perioada de asigurare se reduce cu suma platita drept despăgubire. dacă este cazul. asigurarea continuând pentru suma rămasă. limita răspunderii/suma asigurată poate fi reintregita. de regulă de la data fixate în poliţa ca data de început a perioadei de asigurare. a altor documente solicitate de Asigurator. c) plata integrală a debitului de către Asigurat sau de către un tert. fiind menţionată în poliţa de asigurare. e) fraudă. Răspunderea Asiguratorului se angajează numai ca urmare a producerii evenimentului asigurat. b) încetarea contractului respectiv. Răspunderea în cazul fiecărui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice începe la data semnării respectivului contract. cu respectarea prevederilor prezentelor condiţii.00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima de asigurare/rata. Perioada de asigurare este de 1 an.

R. În caz de neplata la scadenţă a unei rate. în termen de 2 zile lucrătoare de la data la care intervine modificarea respectivă. Dacă se convine ca prima de asigurare să fie plătită în rate. c) să informeze turistul în legătură cu condiţiile de asigurare privind rambursarea sumelor achitate de către turist şi/sau a cheltuielilor de repatriere.00 a zilei următoare scadentei ratei de prima restanta.răspundă în scris la întrebările formulate în cererea-chestionar cu privire la împrejurările esenţiale referitoare la risc. forma juridical. d) să întocmească contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice în conformitate cu prevederile legale în vigoare. în valută corespunzătoare limitei de răspundere/ sumei asigurate. cu începere de la ora 0. iar următoarele rate se achita în cuantumul şi până la datele scadente menţionate în poliţa de asigurare. Contractul de asigurare se poate încheia şi în condiţiile stabilirii. contractul se reziliază de drept. de care are cunoştinţă. situaţia contractului rămânând neschimbată până la expirarea acestui termen.N. Primele de asigurare pot fi achitate anticipat şi integral pentru întreaga perioadă de asigurare sau în rate. Asiguratul are dreptul să o plătească în termen de 15 zile calendaristice de la scadenţă ratei respective. plata putând fi efectuata atât în valută cât şi în lei la cursul de schimb B. licenta de turism. Primele de asigurare se stabilesc potrivit tarifului de prime al Asiguratorului. fără punere în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă. e) să informeze asiguratorul în legătură cu orice modificare intervenită cu privire la: denumire. atât în momentul încheierii contractului cât şi în timpul derulării acestuia. număr telefon. valabil la data efectuării plăţii. prima rata se achita la încheierea contractului de asigurare. sediu. de comun acord. b) să achite primele de asigurare în cuantumul şi la scadentele stabilite în poliţa de asigurare. structura acţionariat. 60 . Dacă nu se plăteşte rata de prima restanta nici în termenul de graţie acordat. a unei franşize precizata în poliţa de asigurare. menţionată în poliţa. conform procedurilor proprii Asiguratorului. Cota de prima de asigurare este precizata în contractul de asigurare şi se aplică asupra limitei de răspundere/ sumei asigurate. Obligaţiile asiguratului sunt: a) să răspundă corect şi exact la întrebările prevăzute în cererea chestionar şi să furnizeze toate informaţiile şi datele referitoare la circumstanţele privind riscul. brevete de turism.

1. o îndemnizaţie . asiguratul se obligă să plătească prima.1. iar aceasta ia asupra sa riscul producerii unui anumit eveniment. obligându-se ca la producerea evenimentului.1 Definirea şi elementele contractului de asigurare medicală Contractul de asigurare este acel contract prin care asiguratul se obligă să plătească o primă societăţii de asigurare.în limitele convenite.despăgubire sau sumă asigurată .4. Contractul de asigurare este unic pentru întreaga sa durată şi are un caracter oneros. Contractul de asigurare are un caracter sinalagmatic. sau suma asigurată. fără să fie nevoie de vreo formă specială de manifestare a voinţei. care constă în faptul că fiecare parte urmăreşte un anumit avantaj. o contraprestaţie în schimbul aceleia pe 61 . Prevederile contractului de asigurare medicală 4. În principal. Contractul de asigurare se formează prin simplul acord al părţilor. părţile obligându-se reciproc. în cazul asigurării de bunuri ori de răspundere civilă. Decisiv este că părţile să cadă de acord asupra elementelor esenţiale ale contractului. o despăgubire. CONTRACTUL DE ASIGURARE MEDICALĂ PENTRU CĂLĂTORII ÎN STRĂINĂTATE LA BCR ASIGURĂRI VIENNA INSURANCE GROUP 4. în situaţia asigurării de persoane. să plătească asiguratului sau unei alte persoane. denumită beneficiar. la producerea evenimentului prevăzut în contract. iar asigurătorul să suporte riscul şi să achite.

ca un mijloc de economisire pe termen mai lung şi în mod planificat. La asigurarea de persoane interesul determină voinţa contractantului. Dacă riscul lipseşte. Contractul de asigurare se consideră încheiat şi este perfectat în clipa în care este semnat de asigurat şi de asigurător. Poliţa Asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate (Travel Health Insurance) are ca asigurător pe BCR ASIGURĂRI VIENNA INSURANCE GROUP iar ca reasigurator pe CORIS INTERNATIONAL . Spre deosebire de asigurarea de bunuri. 62 . Contractul de asigurare este acceptat de către ambele părţi contractante şi. Contractul de asigurare medicală încheiat la BCR Asigurări include fata polita (anexa 1). atingerea unei anumite vârste. contractul de asigurare este lipsit de eficacitate. invaliditate din accident. poate fi considerat un contract de adeziune. ci numai facultatea să le accepte ca atare sau să nu contracteze. posibil şi viitor. ca atare. riscul. RISCUL Riscul constituie un element esenţial şi caracteristic contractului de asigurare. Contractul poate fi reziliat cel târziu cu 24 ore înainte de intrarea lui în vigoare.care o face ori se obligă a o face în favoarea celeilalte părţi. Caracteristice pentru contractul de adeziune sunt clauzele stabilite numai de către una din părţi. neavând un element esenţial. interesul însoţeşte evenimentul legat de persoană . Riscul poate fi definit ca un eveniment incert. în vederea încheierii contractului de asigurare. INTERESUL ASIGURĂRII MEDICALE La asigurarea de persoane contractul se încheie în scopul protecţiei economice pentru cazul decesului ori invalidităţii asiguratului sau la survenirea unui anumit eveniment. Hotărârea de a contracta asigurarea apare ca o măsură de prevedere şi de regulă. Riscul reprezintă însuşi cauza asigurării.8. Cele două părţi ale contractului sunt asigurătorul şi asiguratul. fie la asigurat. El intră în vigoare la data prevăzută şi pentru durata perfectată în poliţă. persoane care beneficiază de despăgubiri în anumite condiţii atunci când li se întâmplă un accident sau se îmbolnăvesc. FRANCE . suma asigurată şi prima. condiţiile generale (anexa 3). cealaltă neavând posibilitatea să le discute. rue Auber 75009 PARIS. Prin poliţa de Asigurări medicale pentru călătorii în străinătate sunt asigurate persoanele care iau parte la un voiaj şi sunt înscrise pe poliţa de asigurare având domiciliul legal numai în România. Contractul de asigurare este un contract de adeziune. Nesemnarea lui de către unul din părţile contractante atrage după sine nulitatea actului. fie la beneficiarul asigurării.deces. Elementele contractului de asigurare sunt: interesul asigurării. cerere-chestionar (anexa 2).

Riscul este atunci. Incertitudinea se poate prezenta sub două modalităţi. cu toate că în anumite situaţii asiguratul poate lua unele măsuri de prevedere pentru a evita sinistrul sau cel puţin a-i diminua consecinţele. În raport cu evenimentul considerat. care constă într-un eveniment viitor. Accident înseamnă orice eveniment neaşteptat. viaţa ori sănătatea unei persoane şi care nu depinde de voinţa părţilor contractante. sinonim primejdiei sau pericolului ameninţător. Ceea ce este esenţial se referă la incertitudinea privind evenimentul considerat. Evenimentul constitutiv al riscului trebuie să fie nu numai posibil ci şi viitor. incertitudinea priveşte realizarea însăşi a evenimentului considerat. într-o ţară unde asigurarea medicală BCR Asigurări are efect. În asigurarea medicală riscul se referă la un accident sau boală neaşteptată. din care cauză asiguratul caută să se protejeze contra consecinţelor păgubitoare. SUMA ASIGURATĂ În contractul de asigurare. Arătarea unei sume asigurate în contract este necesară întrucât serveşte ca bază şi pentru 63 . Riscul se aplică unui eveniment susceptibil de a se produce sau nu. În caz contrar. adică evenimentul viitor şi nesigur care dă drept la despăgubiri să nu se fi produs. De multe ori. Adesea. îmbolnăvire care împiedică continuarea normală a călătoriei. Riscul trebuie să existe în momentul contractării.la care sunt expuse bunurile. Dacă înainte de a începe răspunderea societăţii de asigurare producerea evenimentului asigurat a devenit imposibilă contractul se reziliază. ceea ce este incompatibil cu natura contractului de asigurare. Prin boală se înţelege orice îmbolnăvire neaşteptată şi imprevizibilă constatată de o autorìtate medicală competentă. El presupune idea de eventualitate întrucât asigurarea are în vedere fapte determinate care implică o incertitudine. imprevizibil şi violent. exterior asiguratului şi independent de voinţa acestuia. În materia asigurărilor sunt considerate riscuri evenimentele care se realizează fără nici o participare a omului sau asiguratului. evenimentul considerat este un eveniment temut. incertus quando) sau când se va produce (certus an. Spre deosebire de risc. Riscul este în primul rând un eveniment incert. constituind cauza unei vătămări corporale care împiedică continuarea normală a călătoriei. cazul asigurat este evenimentul care s-a şi produs. în limbaj curent. asiguratul ar încasa o sumă fără cauză şi ar realiza un profit. suma asigurată reprezintă limita maximă până la care asigurătorul răspunde faţă de asigurat în ipoteza producerii cazului asigurat. există un risc când nu se ştie dacă el se va produce (incertus an. certus quando). Riscul se realizează independent de persoana asiguratului.

Asigurarea medicală exclude existenţa vreunui raport între suma asigurată şi paguba suferită de asigurat.constituirea fondului de rezervă din care se achită despăgubirile celor dăunaţi. o condiţionare reciprocă. În mod concret. După cum primele de asigurare se achită. asigurătorul nu se obligă să acopere o pagubă. destinate acoperirii diferenţelor intervenite în plăţile despăgubirilor din anii defavorabili. dat fiind că nici viaţa nici sănătatea omului nu sunt evaluabile în bani. ca la producerea evenimentului asigurat. să plătească asiguratului sau beneficiarului desemnat de acesta o sumă asigurată. Prin contractul de asigurare medicală. perioada de asigurare este identică cu durata asigurării. în principiu.acoperirea cheltuielilor legate de administrarea asigurărilor şi realizarea unui beneficiu. Prima de asigurare. Asigurarea medicală nu este un contract de indemnizare. pentru întreaga durată de asigurare. 64 . iar prima de asigurare se stabileşte. este limitat de cuantumul sumei asigurate. De altfel. primă este unică sau periodică. diferă în funcţie de perioada pe care se încheie asigurarea. PRIMA DE ASIGURARE Elementul esenţial al contractului de asigurare. cuantumul maxim al despăgubirii de asigurare. între prima de asigurare şi suma asigurată există o corelaţie.calcularea primei. . independent de orice idee de prejudiciu. . CLASIFICAREA PRIMELOR DE ASIGURARE Primele de asigurare se împart în mai multe categorii. Cauza plăţii făcute de asigurător nu o constituie dauna pricinuită prin vătămarea sănătăţii. într-o singură sumă. la un anumit procent din suma asigurată. ci să plătească. suma asigurată. deci. integrităţii trupeşti ori moartea celui asigurat. care se cuvine asiguratului în cazul producerii daunei. La prima unică. asigurătorul se obligă. reprezintă remuneraţia pe care o primeşte asigurătorul de la asigurat în schimbul prestaţiei promise. preţul pentru care asigurătorul ia asupra sa povara riscului. În schimbul primelor primite. de la minim 3 de zile la 1 an. prima. Prima de asigurare serveşte asigurătorului pentru următoarele: . despăgubirea sau suma asigurată. cunoscută şi sub denumirea de primă brută sau tarifară. la realizarea riscului.formarea fondurilor de rezervă. Prima unică este scadentă într-o singură sumă. respectiv sumele asigurate în cadrul asigurărilor de persoane. că principală obligaţie a asiguratului. Primă este. cât şi îndeplinirea obligaţiilor de plată la expirarea termenelor asigurărilor de viaţă. ci primele încasate de asigurător.

În materia asigurărilor. Debitor al primei poate deveni deci numai persoana care încheie contractul de asigurare. iar uneori prin diminuarea cu o anumită sumă stabilită. Rabatul de primă se acordă pentru motive care urmăresc reducerea cheltuielilor de achiziţie şi stimularea menţinerii asigurării. primele aferente perioadelor de asigurare. se restituie asiguratului. Prima unică se deosebeşte de prima plătită anticipat. 65 . chiar şi pe mai mulţi ani. Efectele contractului de asigurare Fiind un contract sinalagmatic. cu menţiunea că unele privesc perioada până la ivirea cazului asigurat. de regulă prin aplicarea unui procent. care urmează după producerea evenimentului asigurat. Regulă generală prevăzută în condiţiile de asigurare este că primele se achită anticipat şi integral pentru perioada de asigurare. comunicarea împrejurărilor care agravează riscul. Asiguratul este obligat să plătească primele la termenele stabilite în condiţiile generale.politic. Obligaţia de plăţi prima Asiguratul este obligat să plătească primele la termenele stabilite în condiţiile de asigurare.2. Această regulă permite asigurătorului să încadreze primele corespunzătoare momentului în care începe a acorda garanţia şi totodată să-şi creeze fondul necesar pentru a face faţă cu uşurinţă rezolvării sinistrelor survenite. 4.1. În această situaţie. în legătură cu prima se mai utilizează şi alte noţiuni. determinate pe durate de asigurare. fie anuale. care constituie scăderea din prima de bază tarifară sau din prima totală de plată. Una din ele ar fi rabatul de primă. care priveşte perioadele de asigurare următoare primului an. luarea măsurilor vizând prevenirea daunelor materiale sau considerente de ordin economic ori social . asigurarea dă naştere la drepturi şi obligaţii reciproce între părţi. iar altele după producerea acestui eveniment. fie subanuale. asiguratul are următoarele obligaţii: plata primelor de asigurare. prima perioadă poate să fie prima de primul an sau prima anuală în continuare. dar nu pe întreaga durată a asigurării. În cazul asigurării pe o durată de mai mulţi ani. prevenirea producerii cazului asigurat. OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI Până la ivirea cazului asigurat.Prima periodică este scadentă în perioade egale.

care lucrează în numele şi pe seama asigurătorului faţă de asiguraţi. în ipoteza în care întocmirea declaraţiei de asigurare. Plata trebuie să fie făcută societăţilor de asigurare sau unui intermediar. asiguratul eliberează un înscris sau adresă prin care autorizează pe asigurător să introducă la Bancă dispoziţia de încasare a primelor. agent de asigurare. banca se poate afla în imposibilitatea de a executa dispoziţia de plată când contul titularului este blocat sau nu are disponibil. În împrejurarea plăţii primei pe bază de dispoziţie de încasare. ea se consideră a fi efectuată numai în momentul când s-a operat de către bancă. respectiv a unei chitanţe pe formularul societăţii de asigurare pentru ratele de primă următoare celei dintâi. Un asemenea procedeu este posibil când debitorul plăteşte direct asigurătorului. în principiu. Dispoziţia de plată poate fi oricând retrasă înainte de executarea ei de către bancă. precum şi pentru eventualele sale suplimente. În situaţia plăţii primei pe bază de dispoziţie de plată. asiguratul poate face dovada plăţii primei prin orice mijloace de probă admise de dreptul comun. În regulă generală. în virtutea căruia societatea de asigurări dispune asupra disponibilului asiguratului din Bancă până la concurenţa sumei reprezentând cuantumul primei pentru toată perioada contractului de asigurare şi a reînnoirii de drept. iar prevederile înscrisului vor fi aduse la cunoştinţa băncii. Înscrisul trebuie să fie înregistrat la unitatea asigurată pe data eliberării lui de către organul care încheie asigurarea. la bancă. va fi supusă regulilor de drept comun privind actele juridice. respectiv a unei chitanţe scrise pe formularul societăţii de asigurare pentru ratele de primă următoare celei dintâi. în contul asigurătorului. 66 . Plata primei. Persoanele juridice asigurate pot folosi pentru plata primelor şi calea bancară pe baza unei dispoziţii de plată sau a unei dispoziţii de încasare. Cu privire la dovada plăţii se pune problema cine are sarcina probei şi care sunt mijloacele ce pot fi utilizate. În lipsa chitanţei. reprezentând un acord de voinţe. a dispoziţiei de plată nu creează asigurătorului nici un drept. plata primelor se face în numerar. dovada plăţii primei se face prin prezentarea contractului de asigurare. în moneda stabilită. Astfel. în schimbul eliberării contractului de asigurare.Termenul de plată a primei de asigurare coincide. Data creditării este luată în considerare pentru determinarea intrării în vigoare a asigurării şi începutul răspunderii asigurătorului. Înscrisul reprezintă un mandat dat asigurătorului de către titularul contului. asigurarea se consideră încheiată prin plata primelor de asigurare şi emiterea de către societatea de asigurare a contractului de asigurare. De asemenea. plata primei şi emiterea contractului au loc concomitent. Obişnuit. Simpla introducere. având curs legal la locul de plată. virarea primei de asigurare. cu momentul încheierii contractului.

dacă asiguratul l-a pierdut s-au distrus pe cel original. Obligaţia de comunicare impusă asiguratului se justifică prin necesitatea ca asigurătorul să poată verifica în timp util cauzele şi consecinţele realizării riscului. După producerea cazului asigurat. duplicatul documentului de asigurare. 2. să stabilească exact întinderea pagubei sau dacă există vre-un terţ responsabil împotriva căruia ar avea deschisă calea unui recurs.Până la ivirea cazului asigurat. Ca urmare. în majoritatea cazurilor se pot constata cu maximă eficienţă numai în scurt timp de la realizarea riscului. întrucât vă suporta consecinţele realizării riscului. imprevizibil şi violent exterior asiguratului şi independent de voinţa acestuia. COMUNICAREA PRODUCERII EVENIMENTULUI ASIGURAT Asiguratul are obligaţia ca. După apariţia evenimentului asiguratul mai este obligat: 1. Asiguratul trebuie să facă tot posibilul pentru a limita cheltuielile la strictul necesar. Asigurătorul trebuie. el va efectua cercetările care nu suferă amânare şi va administra probele necesare. constituind cauza unei vătămări corporale care împiedică desfăşurarea 67 . asiguratul are următoarele obligaţii: comunicarea producerii evenimentului asigurat. asigurătorul are şi unele obligaţii. să comunice societăţii de asigurare producerea evenimentului asigurat. el trebuie să fie avizat cât mai curând posibil pentru a lua toate măsurile necesare apărării intereselor sale. participarea la constatarea cazului asigurat produs şi a pagubei. pentru a putea beneficia de iniţierea şi efectuarea garanţiilor. în termenul prevăzut în condiţiile de asigurare. Limitarea cheltuielilor. Cum din moment ce producerea evenimentului asigurat transformă răspunderea virtuală a asigurătorului într-o obligaţie activă. înainte de a angaja orice fel de cheltuială. în limitele definite de contract şi nu poate. Termenele de comunicare stabilite prin condiţiile de asigurare încep să curgă fie de la data producerii evenimentului asigurat. În cazurile unui eveniment neaşteptat. furnizarea de date şi acte referitoare la evenimentul asigurat. fie din momentul în care asiguratul a luat cunoştinţă despre realizarea riscului. fără întârziere. la cerere. Societatea de asigurare este obligată să elibereze. Asiguratul este obligat să contacteze CORIS INTERNATIONAL telefonic sau prin fax. condiţiile generale au prevăzut termene precise dar diferenţiate în raport de natura asigurării. să verifice condiţiile în care riscul s-a realizat şi să se convingă că riscul este cel preluat în sarcină. Deoarece. deci pretinde nici un fel de rambursare dacă nu a avut în prealabil acordul CORIS INTERNATIONAL (comunicarea unui număr de dosar).

dacă din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat şi întinderea pagubei. iar asiguratul trebuie să comunice foarte clar următoarele: 1. Adresa unde se află. Asiguratul este obligat să permită reprezentanţilor societăţii de asigurare să efectueze cercetările necesare şi să le pună la dispoziţie toate actele care sunt utile pentru verificarea existenţei şi a valorii bunurilor asigurate. 2. prevăzut în contract se realizează. chiar dacă nu au fost prezenţi şi nici chemaţi la evaluare. stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii pagubelor. precum şi pentru constatarea şi evaluarea lor. OBLIGAŢIILE ASIGURĂTORULUI Producerea cazului asigurat are loc atunci când riscul. De asemenea s-a statuat că actele de constatare şi evaluare a pagubelor întocmite de societatea de asigurare cu respectarea dispoziţiilor legale sunt opozabile şi celor ce urmează să răspundă pentru pagubele produse. fără rezerve şi reticenţe. 3. Numărul de telefon la care poate fi contactat. 4. dacă ele se pot efectua şi fără concursul lui. într-o obligaţie concretă de plată a despăgubirii în asigurarea de bunuri şi a sumei asigurate în asigurarea de 68 . Din acest moment. Nume şi prenume.normală a călătoriei sau în cazul unei îmbolnăviri neaşteptate constatată de o autoritate medicală competentă. Considerăm că absenţa asiguratului la lucrările de constatare nu poate atrage decăderea din drepturi de a primi despăgubirea. În cazul în care asiguratul nu-şi îndeplineşte obligaţiile. este foarte importantă contactarea societăţilor de asigurare colaboratoare cu BCR Asigurări VIG din întreaga lume la numerele de telefon indicate pe poliţă. răspunderea virtuală a asigurătorului se transformă. toate împrejurările cunoscute referitoare la evenimentul produs şi întinderea daunei. societatea de asigurări are dreptul să refuze plata despăgubirii. Numărul poliţei de asigurare BCR Asigurări VIG PARTICIPAREA LA CONSTATAREA CAZULUI ŞI FURNIZAREA DE DATE ŞI ACTE REFERITOARE LA EVENIMENTUL ASIGURAT În majoritatea reglementărilor privind asigurările de bunuri este consacrată obligaţia asiguratului de a participa alături de societatea de asigurare la lucrările efectuate pentru constatarea riscului şi evaluarea daunei. în principiu. Procedura de constatare implică în sarcina asiguratului şi obligaţia de a declara. Participarea asiguratului la constatare se impune datorită faptului că el este parte în raportul juridic de asigurare.

Pentru a stabili dacă societatea de asigurare e obligată şi în ce măsură. CONSTATAREA PAGUBELOR În conformitate cu dispoziţiile legale. Deci. din care să rezulte dreptul asiguratului la beneficiul indemnizaţiei şi îndatorirea asigurătorului de a plăti. La asigurările a căror valabilitate este strâns legată de un anumit loc specificat în contract. în prealabil. se verifică existenţa bazei juridice pentru acordarea unei indemnizaţii. să facă evaluarea daunelor şi a obligaţiilor derivând din prejudiciul cauzat terţilor şi pe urmă să efectueze plata indemnizaţiei. determinarea volumului pagubelor şi stabilirea despăgubirii. asigurătorul are obligaţia să plătească asiguratului sau unei terţe persoane indemnizaţia convenită. Dacă se constată că nu era în vigoare asigurarea la data producerii evenimentului asigurat. cu locul asigurării prevăzut în contract. Lichidatorul de daune. asigurătorul trebuie să constate producerea şi cauzele evenimentului asigurat. nu se mai efectuează lucrările de constatare a pagubelor. societatea de asigurare organizează şi efectuează activitatea complexă de constatare a producerii evenimentelor asigurate şi de evaluare a pagubelor. la producerea evenimentului. se confruntă locul producerii evenimentului asigurat. a existenţei obligaţiei de plată a asigurătorului. cauzele pagubelor şi a împrejurărilor în care s-au produs sunt consemnate atât în comunicările făcute de asigurat. deoarece nu se acordă despăgubiri. a bunurilor distruse sau avariate sau a resturilor rămase îşi aduce contribuţia la PRODUCERII EVENIMENTULUI ASIGURAT ŞI EVALUAREA 69 . După producerea cazului asigurat. precum şi stabilirea volumului fizic al pagubelor. În principiu. Realizarea riscului presupune însă efectuarea unor importante activităţi referitoare la constatarea existenţei şi cauzele producerii. determinarea cauzelor daunelor şi a împrejurărilor în care ele s-au produs. exercitându-şi prerogativele prin examinarea la locul producerii daunelor. comisarul de avarie ori expertul stabilit de societatea de asigurare în vederea constatării producerii riscului e complexă şi importantă pentru stabilirea unei juste indemnizări. cât şi prin documente prezentate ulterior.persoane. despăgubirea în asigurările de bunuri şi suma asigurată în asigurările de persoane. Îndeplinirea acestei obligaţii principale presupune stabilirea unei situaţii de fapt. indicat în comunicare. Activitatea pe care o desfăşoară lichidatorul de daune. Măsurile legate de activitatea de constatare au drept scop verificarea.

despăgubirea nu poate fi plătită înainte de rezolvarea de către organul de urmărire penală a cercetărilor. Autorul faptei ilicite nu poate fi exonerat de a repara paguba produsă. Din punct de vedere cantitativ. În caz de întârziere a plăţii daunelor de către societatea de asigurare nu-l îndreptăţeşte pe asigurat la încasarea de penalităţi. iar în caz de trimitere în judecată înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive. cauzele producerii daunei pot constitui obiectul unor cercetări penale contra asiguratului. În terminologia asigurărilor se folosesc frecvent două noţiuni. se include şi valoarea daunelor pricinuite bunurilor asigurate în urma unor distrugeri ori degradări prilejuite de măsurile de salvare din timpul producerii evenimentului asigurat. se procedează la evaluarea pagubelor. În consecinţă. care constituie norme de drept în materie. STABILIREA ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI DE ASIGURARE Lucrările de constatare a producerii evenimentelor asigurate şi evaluarea pagubei trebuie să fie executate operativ şi cu obiectivitate. cât şi la cele parţiale cantitatea bunurilor distruse sau avariate. adăugate la valoarea propriu-zisă. precum şi cheltuielile de salvare. reglementarea amănunţită fiind cuprinsă în condiţiile de asigurare şi instrucţiunile de lichidare a daunelor. oricare ar fi bunul cuprins în asigurare.determinarea cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs riscul asigurat. persoanelor fizice prin mandat poştal. modul de stabilire al pagubelor este în funcţie de felul asigurării. atât la pagubele totale. pentru ca plata indemnizării să se facă într-un termen cât mai scurt faţă de momentul realizării riscului. iar persoanelor juridice prin virarea sumelor în contul lor bancar. Evaluarea trebuie să se facă. În principiu. să nu depăşească suma asigurată. După efectuarea lucrărilor de stabilire cantitativă a daunelor. la preţurile din ziua producerii evenimentului asigurat. deoarece contractul de asigurare creează raporturi şi produce efecte numai între părţile contractante. cu condiţia ca ele să fie făcute de asigurat cu chibzuinţă şi. pagubă totală şi pagubă parţială. Pentru a se putea determina valoarea daunelor şi cuantumul despăgubirilor ce urmează a fi plătite asiguraţilor se stabileşte. Despăgubirile se plătesc pe măsura stabilirii. şi anume. Condiţiile de asigurare cât şi instrucţiunile de lichidare a daunelor au stabilit un sistem unitar cuprinzând şi unele principii generale. La majoritatea asigurărilor. cheltuielile de salvare cad în sarcina asigurătorului. în timp ce el este o 70 . aflate în strânsă legătură cu stabilirea volumului fizic al daunelor. Ele constau în cheltuielile făcute de asigurat cu măsurile de salvare a bunurilor şi de limitare a pagubelor. Uneori. Relaţiile dintre părţi se stabilesc pe baza unui contract de asigurare şi nu a unui contract economic.

În asigurările medicale întinderea obligaţiei de plată a asigurătorului este egală cu suma asigurată. iar nu de medicul legist ori comisia superioară. dacă nu s-a desemnat un beneficiar. Refuzul nejustificat al asiguratului poate duce la pierderea garanţiilor 71 .se informează de starea rănitului sau bolnavului. să fie pricinuit un prejudiciu. şi sunt mai mulţi beneficiari. O excepţie o prezintă cazul de invaliditate permanentă. respectiv o daună materială suferită de persoana păgubită. În caz de vătămare corporală gravă. În cazul decesului asiguratului. existenţa unui raport de cauzalitate între prejudiciul suferit de persoana păgubită şi fapta ilicită a asiguratului sau a prepusului. de comun acord. când mărimea obligaţiei este limitată la o parte din suma asigurată corespunzătoare gradului de invaliditate. în măsura în care acesta nu a fost despăgubit de asigurat. care dobândeşte asupra sumei asigurate un drept propriu. suma asigurată se plăteşte moştenitorilor asiguratului în calitate de beneficiari. în cazul în care acesta dovedeşte că a despăgubit pe cel prejudiciat. medicii trimişi de Coris International procedează în felul următor: . Despăgubirea se plăteşte. Decizia medicilor poate pune în aplicare una sau mai multe dintre operaţiunile garantate în poliţa de asigurare. Despăgubirea se va plăti asiguratului. ori accidentul este consecutiv culpei exclusive a persoanei păgubite ori a unei terţe persoane. nemijlocit celui păgubit. După producerea evenimentului asigurat. practica judiciară a decis că gradul de invaliditate în procente se stabileşte de către societăţile de asigurări. Asigurătorul nu este obligat la plata despăgubirilor când accidentul a fost produs dintr-un caz de forţă majoră. ei au drepturi egale asupra sumei asigurate. cea mai bună decizie în legătură cu vindecarea asiguratului. ca urmare a unui accident sau a unei boli. Astfel. Asigurătorul este ţinut să acorde despăgubiri dacă sunt întrunite următoarele elemente: săvârşirea unei fapte ilicite de către asigurat sau prepusul acestuia. culpa asiguratului sau prepusului în săvârşirea faptei ilicite cauzatoare de accident. de către societăţile de asigurări. ca urmare a unui accident. ea se plăteşte moştenitorilor asiguratului în calitate de beneficiari. cu avizul medicului legist sau comisiei superioare. . Dacă persoana în drept decedează înainte de a încasa suma asigurată cuvenită. până în momentul sosirii sale. BCR Asigurări VIG îşi asumă următoarele obligaţii: a) transportul sanitar BCR Asigurări VIG îşi asumă în întregime responsabilitatea transportului sanitar şi asistenţa medicală. Când asiguratul nu a dispus altfel. . desemnaţi sau moştenitori. Plata sumei se face asiguratului sau beneficiarului desemnat.terţă persoană.se consultă cu medicul care s-a ocupat de asigurat.iau.

Coris International se angajează să ducă la bun sfârşit toate formalităţile ce trebuie îndeplinite pe loc.sarcina mai mare de 6 luni.prevăzute în poliţa de asigurare.afecţiuni benigne care nu împiedică pacientul să continue voiajul.revenirile şi convalescenţele unor afecţiuni neconsolidate încă sau în curs de tratament. farmaceutice.boli mentale care au făcut deja obiectul unui tratament medical. Există şi anumite cazuri în care nu se beneficiază de repatriere sanitară. . . c) plata cheltuielilor medicale Coris International garantează plata cheltuielilor medicale. . în România. în care problemele se datorează unei imprudenţe a mamei sau a unei lipse de supraveghere. . .afecţiunile medicale sau chirurgicale care pot fi tratate pe loc fără risc în timp ce transportul poate reprezenta un risc major. indispensabile transportului exclusiv plăţile de funeralii şi înhumare. sanguine sau renale.mortem de îmbălsămare şi de sicriu. În toate cazurile mijlocul de transport va fi decis de echipa medicală Coris Internaţional.într-un centru spitalicesc apropiat de domiciliul asiguratului. Coris Internationalgarantează de asemenea cheltuielile de transport cu ambulanţa 72 . Transportul va fi efectuat cu mijlocul cel mai potrivit situaţiei în care se găseşte asiguratul. respiratorii. în ţara de rezidenţă. .consecinţele anomaliilor congenitale sau a întârzierilor psihice. . în acord cu medicul care se ocupă în mod curent de asigurat.la domiciliul asiguratului.costurile medicinii preventive şi a curelor termale. chirurgicale şi de specializare angajate pentru asigurat în cazul în care acesta a anunţat în prealabil Coris Internaţional pentru deschiderea unui dosar medical al cărui număr s-a comunicat direct asiguratului. .maladiile cronice care au provocat alterări neurologice.investigaţiile nejustificat de starea de sănătate a asiguratului. înainte de data plecării în voiaj şi care comportă un mare risc de agravare rapidă. cum ar fi: . circulatori.în centrul spitalicesc cel mai potrivit cazului. . plătibile imediat incluzând transportul corpului până la locul de înhumare în ţara de rezidenţă a decedatului. Coris International se obligă să organizeze şi să efectueze transportul asiguratului în funcţie de starea acestuia: . . b) repatrierea corpului în caz de deces În caz de deces. Coris International garantează plăţile tratamentului post .

. lucrând în această calitate. Astfel. .cheltuielile cu proteze.cheltuieli cauzate de complicaţii ale sarcinii. . sangvine sau renale. ochelari. SIDA. . . Evenimente a căror survenire era previzibilă de către asigurat. evenimentul scapă de incertitudine. infecţii HIV sau infecţii aflate în relaţiile cu SIDA.cheltuieli medicale şi chirurgicale prescrise de un medic din ţara de rezidenţă a asiguratului precum şi cele datorate unei boli contractate înaintea intrării în vigoare a contractului. ochelari. Dacă evenimentul depinde de voinţa exclusivă a uneia din părţi. Coris International garantează de asemenea cheltuielile stomatologice şi protetice care sunt consecinţa directă a unui accident asigurat şi numai în limita tratamentelor considerate necesare şi urgente. Ori de câte ori dorind realizarea riscului asiguratul l-a produs prin fapta sa voluntară.boli cronice care au provocat alterări neurologice. .afecţiuni sau leziuni benigne care nu împiedică continuarea voiajului asiguratului. . Evenimentul incert nu poate constitui obiectul asigurării decât în măsura în care realizarea sa presupune intervenţia hazardului. cură termală sau tratamente stomatologice şi protetice care nu sunt consecinţa directă a unui accident asigurat. . .cheltuielile de medicină preventivă şi cele ale curelor termale. tratamente stomatologice şi protetice care nu sunt consecinţa 73 . În asigurarea de bunuri şi de răspundere civilă societatea de asigurare nu datorează indemnizaţii dacă evenimentul asigurat a fost produs cu intenţie de către asigurat sau.revenirile şi convalescenţele bolilor nevindecate total şi cele în curs de tratament înainte de data plecării în voiaj şi care comportă un pericol real de agravare rapidă. Nu pot beneficia de asistenţă următoarele situaţii: . iar evenimentul devine cert pentru partea care l-a realizat.boli mentale care au făcut deja obiectul unui tratament medical.cheltuielile făcute după expirarea contractului de asigurare precum şi cele făcute după întoarcerea în ţara de rezidenţă. respiratorii.cheltuieli cu proteze. Cheltuieli neacoperite: . .până la centrul spitalicesc cel mai apropiat de locul accidentului sau de locul în care se găseşte asiguratul.cheltuieli ocazionate de boli venerice.cheltuieli făcute ca urmare a unei maladii cronice. în cazul asigurărilor medicale există şi unele excluderi de la plata despăgubirilor: 1. circulatorii.sarcina mai avansată de 6 luni. . când este cazul. şi de către beneficiar ori un membru din conducerea persoanei juridice asigurate. riscul nu mai există.

din care prima rată se plăteşte înainte de intrarea în vigoare a poliţei.provocate de radiaţii ionizante emise accidental de combustibili nucleari sau de produse sau deşeuri radioactive provenind de la reactoare şi care au contaminat mediul înconjurător într-o asemenea măsură încât pe o rază de 1 km de la 24 de ore după emisie. Radioactivitate. boli. Război. 6.provocate de explozia unui motor sau a unei părţi de motor. Greşeala intenţionată a asiguratului. MODUL DE DETERMINARE A PRIMEI DE ASIGURARE În condiţiile în care suma asigurată este stabilită: a) în lei. Prima de asigurare se achită anticipat şi integral. Sunt excluse din asigurare vătămările corporale (accidente. Sinuciderea sau tentativa de sinucidere.cheltuieli de diagnosticare şi de tratament nerecunoscute de asigurarea socială a ţărilor din CEE. intensitatea radiaţiei măsurate la sol să nu depăşească 1 Roëntgen/oră. . 4. 5. . b) în valută convertibilă (EURO).directă a unui accident asigurat. terorism etc. 7. operaţii) : . Sinuciderea sau consecinţele tentativei de sinucidere ale asiguratului nu beneficiază de asigurare. Sporturi practicate în cadrul unei competiţii. manifestaţii. primele sau ratele de primă de asigurare se stabilesc şi se plătesc în lei. război civil. . 2. în calitate de concurent sau organizator. destinat să explodeze ca urmare a transmutaţiei nucleului atomului.întreruperea voluntară a sarcinii. iar următoarele 74 . Vătămările survenite ca urmare a evenimentelor mai sus menţionate sunt excluse din asigurare. participă la competiţii sportive sau la încercările acestora nu beneficiază de asigurare. 3. primele sau ratele de primă de asigurare se stabilesc în valută convertibilă şi se plătesc în valută sau în lei la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României din data plăţii. pentru întreaga perioadă menţionată în poliţă sau în rate. Vătămările survenite în timp ce asiguratul. Consumul de droguri. Vătămările cauzate de o greşeală intenţionată a asiguratului sunt excluse din asigurare.

Neachitarea unei rate de primă până la data scadentă are drept consecinţă rezilierea de drept a poliţei de asigurare. Asigurătorul nu este obligat să reamintească Asiguratului datele la care sunt scadente ratele de primă datorate de acesta.până la datele scadente menţionate în această. 4.A. De regulă. agenţii care prin natura activităţii lor intră în contact cu persoane ce călătoresc în străinătate şi au nevoie de asigurări medicale. atât în scop turistic cât şi în interes de servicii sau de afaceri. colaboratorii BCR Asigurări sunt agenţii de turism. Cu aceste societăţi se încheie contract ca persoană juridică dacă îndeplinesc condiţiile amintite anterior sau cu o persoană fizică din aceste agenţii.R. prin personalul specializat. Sediile societăţii din ţară au nu numai rolul de a vinde asigurări medicale ci şi. Colaboratorii care pot să comercializeze poliţe BCR Asigurări sunt atât persoane fizice cât şi persoane juridice. De asemenea. de regulă patronul sau o persoană desemnată de către acesta şi care încasează comisionul din vânzări. pe când o persoană juridică nu poate comercializa poliţe de asigurare decât numai dacă este specificat în Statut ca obiect de activitate comercializarea asigurărilor şi după obţinerea aprobării de la Ministerul Finanţelor prin O. de a căuta colaboratori care să distribuie la rândul lor poliţe de asigurare. Metodologia de completare şi regimul formularelor de asigurare medicală Am arătat că asigurarea medicală de călătorie în străinătate este folosită de către persoanele care se deplasează în străinătate.A.2. persoană fizică colaboratoare cu BCR Asigurări poate fi orice persoană 75 . (Oficiul de Supraveghere a Activităţii Asigurătorilor din România). touroperatori.S. Deosebirea dintre ele este că orice persoană fizică poate să vândă poliţe BCR Asigurări în baza unui contract de mandat şi a unei convenţii civile de prestări servicii înregistrate la Camera de Muncă. agenţii de transport persoane în străinătate.

Formularul se prezintă sub forma unui carnet ce conţine polita de asigurare. inspectorii de asigurări care se deplasează în teren şi agenţii de asigurare care vând asigurări contra comision.care are ocazia sau posibilitatea de a vinde poliţe de asigurare medicală unor alte persoane sau grupuri de persoane. Mai menţionăm că agenţii de asigurare. prenumele. pot să devină colaboratori fie prin recrutarea acestora de către personalul BCR Asigurări specializat în formarea unui sistem de agenţi. A doua filă. de culoare roz. De-a lungul timpului au existat şi colaborări nefructuoase care au adus prejudicii băneşti pentru moment societăţii BCR Asigurări. Un contract între BCR Asigurări şi un agent se reziliază pe cale amiabilă atunci când nu mai are rost sau nu se mai vrea continuarea colaborării sau pe cale judecătorească dacă litigiile ori neînţelegerile nu se pot rezolva prin tratative şi dialog. pentru BCR Asigurări. se rupe după ce a fost completată poliţa şi semnată de client rămâne în gestiunea BCR Asigurări pentru a fi înregistrată în contabilitate. Formularul este pretiparit pe hârtie autocopiativă în 3 exemplare. iar pe baza ei se face despăgubirea în străinătate. înseriat. rămâne tot în poliţă asupra clientului şi se utilizează. în poliţă. agenţi de asigurare. atât persoane fizice cât şi persoane juridice. În aceste cazuri BCR Asigurări acţionează în instanţă agentul respectiv şi îl execută financiar. fie prin contactarea BCR Asigurări de către aceştia şi prin dovada faptului că natura activităţii lor conduce la vânzarea de poliţe medicale. se rupe în cazul producerii unui eventual eveniment asigurat. Completarea poliţei cu datele necesare de către persoane autorizate se face pe prima filă de pe care se vor imprima automat şi pe celelalte 2. Formularele se completează numai de către reprezentanţii autorizaţi ai BCR Asigurări. Formularele de asigurări medicale sunt documente cu regim special şi se distribuie pe bază de proces verbal de predare . semnat şi ştampilat (pe original). A treia filă. Cele trei file autocopiante au trei culori diferite şi au utilitate diferită. condiţiile generale de asigurare bilingve şi lista birourilor de contact ale societăţii de asistenta. adresa asiguratului. în sensul că banii încasaţi de unii agenţi din vânzarea poliţelor medicale au fost folosiţi de aceştia în interes personal şi nu au mai fost decontaţi. rămâne definitiv în contractul de asigurare. prima filă. care pot fi angajaţii din sediul societăţii. albă. Toate persoanele colaboratoare cu BCR Asigurări sunt. de culoare verde. Ca rubrici distincte pe asigurare apar locul unde trebuie scris numele.primire. Astfel. 76 . care se înmânează clientului. persoana care le are în gestiune răspunzând pentru bună păstrare şi utilizare a acestora.

În josul paginii este spaţiu pentru semnătura asiguratului. deoarece trebuie tăiat cu pixul sau stiloul peste prima filă. sport şi munca. De menţionat că. motiv care poate fi greşirea datelor asiguratului (nume. În cazul restituirii primei de asigurare atunci când asiguratul nu mai poate beneficia de ea. fără de care asigurarea nu este valabilă. La rubrica "Perioada . persoana care a scris pe poliţă se semnează şi pune data. se completează o chitanţă de restituire pe care se scriu numele şi prenumele asiguratului. În cazul anulării poliţei de asigurare. aceasta nu îl interesează pe asigurat ci doar pe asigurător şi se referă la ţara unde clientul vrea să ajungă. Această dovadă este o copie xerox după ştampila de respins din paşaportul asiguratului sau un act care demonstrează că asiguratul nu mai poate efectua călătoria. 2. adresă). 77 . 3". ţară menţionată şi la rubrica "destinaţia finală". adresa acestuia şi suma restituită şi se anexează dovadă care arată motivul restituirii.O nouă rubrică indică "valabilitatea de la data părăsirii teritoriului României" sau "de la __/___/200_ până la __/___/200_". iar apoi este menţionată data când a fost încheiată asigurarea. a numărului de zile solicitate de asigurat precum şi distrugerea neintenţionată a formularului prin rupere sau pătare. formularul nu mai poate fi utilizat. prenume. ea trebuie trecută de agentul care a încheiat-o pe borderoul său pentru a o scădea din gestiune. După anulare. În ceea ce priveşte menţiunea "zona 1. chiar dacă o poliţă a fost anulată. studii. deci automat şi pe celelalte două şi scrisă menţiunea "anulat". iar în continuarea acesteia se bifează rubrica ce corespunde necesarului clientului: turism. Alături de menţiunea de anulare trebuie arătat şi motivul care a determinat anularea. la fel ca şi după orice completare. şofer profesionist/Afaceri.număr de zile" se trece efectiv numărul de zile pentru care se încheie asigurarea. greşirea perioadei.

în regim de urgenţă.38 RON ( 22. cheltuielile pentru tratament. Andreea achita prima de asigurare în valoare de 91. suma totală a ajuns la 185 EURO. ce asigură atât riscul de deces cât şi cheltuielile în caz de accident. în scop turistic. cheltuielile de spitalizare etc.4. medicul stomatolog a eliberat o adeverinţă medicală şi o factură în care sunt înscrise toate cheltuielile pentru a dovedi societăţii de asigurări BCR Asigurări achitarea consultaţiilor. Prin urmare. cheltuielile pentru consultaţii.10 x 4. Popescu Andreea. de la 21. doreşte să încheie o asigurare medicală pentru călătorie în străinătate.2011 la 28.2011. în calitate de asigurat. La întoarcerea în tara Popescu Andreea se prezintă la Centrul de Daune cu următoarele documente justificative: 78 . Andreea a avut o durere la un dinte şi a fost nevoită să apeleze la serviciile unui medic stomatolog.135 RON) La trei zile după sosirea la destinaţie. completează carnetul de asigurare acceptând varianta recomandată de acoperire de 50.000 EURO pentru spaţiul UE.3 Studiu de caz – Asigurarea medicală de călătorie în străinătate BCR Asigurări VIG POPESCU ANDREEA. În urma examinării medicale şi a tratamentului.10 Euro (vezi tabelul 3). Perioada asigurată este de 7 zile. domiciliată în Bucureşti. Aceasta urmează să plece în Franţa. Conform metodologiei de calcul a primei folosite de BCR Asigurări VIG prima aferenta limitei de răspundere şi perioadei asigurate este de 22.07.. Societatea de asigurări i-a sugerat să încheie o asigurare medicală pentru turişti.07.

către directorul sucursalei.chitanţa cu suma achitată. echivalentul în lei la cursul BNR din ziua respectivă a 4. . cuantumul despăgubirii solicitate. condiţiile de asigurare. numărul documentului de asigurare. descrierea evenimentului asigurat. suma asigurată. perioada de valabilitate a asigurării.. . în care face un referat privind dăuna. numele asiguratului. Se întocmeşte un dosar de daune. felul asigurării.2160 lei x 156 EURO = 657.poliţa de asigurare. calculul despăgubirii în limita sumei asigurate fiind de 183 EURO. Cuantumul despăgubirii s-a stabilit a fi de 156 EURO de către conducerea sucursalei Bucureşti. În baza actelor din dosar. 79 . . calculul despăgubirii şi suma plătită în valută.copie act de identitate .69 RON Cuantumul despăgubirii Preţul asigurării în practica BCR Asigurări VIG este stabilită în EURO ca o măsură de prevedere şi protejare a asiguratului şi asigurătorului faţă de evoluţia inflaţionistă din economia românească.2160 RON = 4. a prezentului referat precum şi a propunerii din care rezultă dreptul la despăgubire (suma asigurată) şi cuantumul acesteia s-au stabilit cu respectarea dispoziţiilor legale aprobarea plăţii.factura de la medicul stomatolog. pentru a fi aprobată. Prin urmare asigurată va fi despăgubită. data şi locul producerii evenimentului asigurat. cererea de rambursare a domnişoarei Popescu Andreea fiind exagerată. Acest dosar se expediază pe adresa sucursalei din Bucureşti.2160 RON 1 EURO = 4.

40 38.70 29.Metodologie privind calculul primei de asigurare (RON) Spaţiul Schengen + UE (tabelul 4) Durata călătoriei (zile) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 5.90 42.70 29.40 27.00 25.50 19.90 8.000 5.90 17.40 31.20 38.20 17.70 36.80 6.10 29.50 18.00 30.90 36.70 30.60 35.30 15.70 32.60 30.80 21.00 31.70 9.10 37.00 30.60 23.40 22.40 26.000 30.10 24.70 41.90 37.90 28.20 19.50 .30 25.10 22.000 8.40 15.50 12.90 30.20 46.30 Limita răspunderii (EURO) 10.40 21.90 18.30 21.50 45.20 12.50 20.90 27.90 20.90 26.40 21.90 19.00 41.70 42.70 22.80 34.40 31.60 17.90 15.70 12.50 39.50 15.20 13.10 40.00 34.60 80 10.10 32.90 41.20 33.60 42.50 33.60 22.90 15.90 50.90 20.50 21.70 24.60 32.000 11.50 16.70 19.30 34.10 24.00 18.20 21.20 11.20 35.90 27.80 29.00 37.40 42.60 25.60 27.70 13.20 9.50 35.80 17.50 38.60 16.10 11.10 16.70 38.40 18.60 23.60 39.90 32.

70 50.60 51.40 51.00 44.20 51.50 + 0.90 27.80 45.50 52.80 40.00 56.80 49.40 26.20 34.40 53.90 26.30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41-365 24.00 44.90 25.80 48.30 37.40 25.90 56.70/zi 48.20 48.80/zi CONCLUZII Obiectivul principal al acestei lucrari este acela de a crea o imagine a pietei asigurarilor turistice din Romania si a locului detinut de BCR Asigurari Vienna Insurance Group pe aceasta 81 .60 46.40 47.90 28.40/zi 34.10 39.40 28.20 55.20 34.40 39.90 35.10 56.20 + 0.40 24.60 50.90 28.00 37.50 40.90 + 0.00 48.60 36.70 38.55/zi 44.40 27.80 49.90 + 0.30 54.40 24.

odata cu introducerea Cardului European de Asigurari Sociale de Sanatate. dar si pentru deplasarile in afara spatiului EU. Desi considerat de cei mai multi dintre expertii in domeniu un fenomen specific epocii contemporane. in detrimentul calitatii sau a stabilitatii financiare a ofertantului. care permite accesul la ajutor medical de urgenta in cadrul sistemului public de sanatate al fiecare tari membre UE. In prezent pretul a devenit elementul determinant in decizia de cumparare a produselor de asigurare. asigurarea medicala de calatorie ramane. diagnostic. turismul s-a cristalizat in a doua jumatate a secolului al XIX-lea si ca atare. de asigurare-reasigurare. Asigurarea de persoane in domeniul turismului se refera in principal la asigurarea de asistenta medicala. in continuare. BIBLIOGRAFIE 82 . tratament) in caz de urgenta. asigurarea medicala pentru cei care doresc sa calatoreasca in afara tarii nu mai este obligatorie. recomandata. infiintate datorita cresterii economiei de piata. fidelizarea clientelei prin servicii de calitate care presupun o reducere a birocratiei si oferirea de consultanta pentru asigurati. Din punct de vedere economic asigurarile exprima relatii de distribuire si redistribuire a produsului intern brut (PIB) ce apar in procesul constituirii si utilizarii fondului de asigurare.piata. pentru o acoperire completa si acces la serviciile medicale din sistemul privat. este supravegheata de Oficiul de Supraveghere a Activitatii de Asigurare si Reasigurare. Concurenta intre asiguratori a dus la crearea unei piete soft (cu preturi in scadere) a ofertei Eu as propune ca alternativa. Pe baza acestei asigurari putem beneficia de servicii de asistenta medicala (consultatie. In opinia mea nu cred ca pretul ar trebui sa fie in faza actuala elementul determinant pentru piata romaneasca. De la data aderarii tarii noastre la Uniunea Europeana. In prezent activitatea de asigurare si reasigurare realizata prin intermediul societatilor de asigurare. Mai greu va fi pentru asiguratori sa-si convinga clientii ca majorarea primei de asigurare are un fundament solid. Totusi. primele incercari de definire si caracterizare a lui dateaza din aceasta perioada.

Editura Prouniversitaria.. Frederick G. Beck.18. 2007 Lawrence Norma – The business guide to insurance. New York 1984 Galiceanu Ion – Asigurări şi Reasigurări. Editura Economică. 2006 Constantinescu Dan Anghel – Tratat de asigurări. Bucureşti. Bucureşti. Editura Universitară. Sibiu. Iaşi. 2010 Lungu Constantin Nicolae – Asigurări de bunuri. 2006 Constantinescu Dan Anghel. Editura John Wiley&Sons. Editura Universitară. Beck.Lucrări consultate • • • • • • • • • • • • • • • Bistriceanu Gheorghe D – Asigurări şi reasigurări în România. Editura Naţională. nr. Tribuna Economică v. 30-32. Editura Uranus. Bucureşti. Bucureşti 2004. Bucureşti 2004 Crane. Bucureşti. Editura Corner Publications Ltd. Bucureşti. 1997 Galiceanu Mihaela – Asigurările agenţilor economici: protecţie şi profitabilitate Ionescu Roxana – Economia asigurărilor. Editura C. Londra 1989 83 . 2009 Minciu Rodica – Economia Turismului. p. Editura Etape.Bucureşti. Negoita Ion – Aplicaţii practice în asigurări şi reasigurări.H. Editura Universitară. 5. Dobrin Marinică – Contractul de asigurare. Bucureşti. 2007 Popescu Doinita Liliana – Asigurări.. 2002 Cristureanu Cristina – Strategii şi tranzacţii în turismul internaţional. 2001 Negru Titel – Asigurări şi reasigurări în economie.Insurance : Principles and practices. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. 2008 Pasarin Ruxandra – „Cardul European de asigurări sociale de sănătate”. Editura Ch.

148 din 10 apr. nr 433 din 2001 84 .csa-isc.ro www. 235 din 6 iunie 2001.ro Legislaţie consultată Legea privind asigurările şi reasigurările în România. nr.ro www.Site-uri consultate www. nr. nr. 1995. 32 din 3 apr. 303 din 30 dec. nr.ro www.1asig. Partea I. publicată în Monitorul Oficial. 136 din 29 dec. nr.ro www. 1995 Legea privind societăţile de asigurare şi supravegherea sigurarilor.sfin. publicată în Monitorul Oficial. 2000.bcrasig. 2000 Ordinul privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism. publicată în Monitorul Oficial.wall-street.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful