Permohonan Hadiah Latihan Persekutuan Secara Online

http://apps.moe.gov.my/ehlp/cbbptb/panduan_kertas_cadangan.cfm

Selasa, 16 Ogos 2011

PANDUAN MENULIS KERTAS CADANGAN PENGAJIAN UNTUK PROGRAM HLP DAN CBBP TB PERINGKAT KEDOKTORAN DAN SARJANA SESI 2012
Pemohon dikehendaki mengemukakan satu kenyataan berkaitan cadangan penyelidikan. Kenyataan haruslah mengandungi elemen berikut:
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

1.7 1.8 1.9

Bidang penyelidikan (sila letakkan di penjuru atas kanan muka depan kertas) Latar belakang kajian Pernyataan Masalah ( peryataan masalah yang mendorong tajuk ini dikaji) Objektif kajian Batasan Kajian Metodologi Kajian - Reka Bentuk Kajian - Populasi Dan Sampel Kajian - Instrumen Kajian - Prosidur Pengumpulan Data - Analisis Data Kepentingan kajian Rangka Jadual Kerja/Carta Gantt Bibliografi ringkas

Cadangan penyelidikan ini hendaklah tidak kurang daripada 10 muka surat (Kedoktoran) dan 5 muka surat (Sarjana) ditulis dalam Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris.

Perhatian:- Sila cetak halaman ini jika perlu untuk rujukan.
© Untuk Paparan Menarik, sila gunakan Internet Explorer 5.0 dan ke atas dengan saiz resolusi skrin 1024 x 768 piksel. Hakcipta Terpelihara 2011, Bahagian Pengurusan Maklumat dengan kerjasama Bahagian Tajaan Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia

1 of 1

16/08/2011 6:27 PM