You are on page 1of 23

2

1. Pengertian sejarah berikut telah dikemukakan oleh Tokoh X. Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Tokoh X Tokoh X ialah A. B. C. D. Herodotus R.O Winstedt Abdul Hadi Hassan Muhd. Yusof Ibrahim

2. Pendapat berikut tentang pentafsiran satu peristiwa sejarah. Sejarawan Barat Tokoh tempatan ialah pemberontak kerana menentang penjajahan British Tokoh tempatan ialah pejuang yang berani kerana menentang penjajahan British

Sejarawan tempatan

Perbezaan pendapat terhadap pentafsiran tersebut disebabkan oleh A. B. C. D. Mencari keuntungan Maklumat bertentangan Penulisan yang berbeza Pandangan yang berlainan

3. Maklumat berkaitan zaman Logam yang wujud di negara kita. Zaman Logam di Malaysia bermula kira-kira 4000 tahun dahulu Jika anda hidup pada zaman di atas, apakah kegiatan yang anda lakukan? A. B. C. D. Mencipta barang kemas Membuat peralatan tembikar Menghasilkan peralatan logam Menjalankan kegiatan berpindah-randah

21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah

[Lihat sebelah SULIT

4. Jadual di bawah menunjukkan kerajaan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan Maritim Lokasi Kedah Tua Srivijaya Majapahit Kedah Sumatera Jawa

Apakah ciri-ciri kerajaan tersebut? A. B. C. D. Penduduknya padat Terletak di persisiran pantai Membina empangan dan saliran Mengamalkan sistem cukai berkeutamaan

5. Parameswara memilih Orang laut untuk menjaga keselamatan perairan Melaka kerana mereka A. B. C. D. Mengaku taat setia Mahir membuat kapal Mempunyai peralatan senjata moden Merupakan penduduk Melaka yang paling ramai

6. Peta berikut menunjukkan arah penjelajahan orang Portugis ke Timur.

Apakah faktor kedatangan Portugis ke Timur? I. II. III. IV. A. B. C. D. Penemuan jalan laut. Menguasai perdagangan. Pembukaan Terusan Suez. Memerlukan bahan perindustrian.

I dan II I dan IV II dan III III dan IV


[Lihat sebelah SULIT

21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah

7. Apakah fungsi bahasa Melayu sejak kedatangan Islam ke Melaka? I. II. III. IV. A. B. C. D. Bahasa rasmi Bahasa sarjana Bahasa persuratan Bahasa perantaraan

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

8. Rajah di bawah menunjukkan salah satu cara perluasan kuasa Melaka. Perluasan kuasa melaka kerelaan raja negeri

Antara berikut, kerajaan yang manakah rela bernaung di bawah kerajaan Melaka? I Jambi II Pahang III Kampar IV Lingga A. B. C. D. I dan II I dan IV II dan III III dan IV

9. Pernyataan berikut berkaitan dengan pendirian pembesar Melaka. Tun Mutahir tidak layak menjawat jawatan sebagai bendahara Melaka.

Mengapakah pembesar Melaka berpendapat demikian? A. B. C. D. Mengamalkan rasuah Kurang cekap Seorang yang bersikap pilih kasih Mementingkan keturunan India Muslim

21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah

[Lihat sebelah SULIT

10.

Portugis

PerangTigaSegi

Acheh

Johor

Rajah di atas merujuk kepada peristiwa perang antara tiga kuasa iaitu Portugis, Acheh dan Johor. Apakah punca utama peperangan tersebut? A. B. C. D. Menyekat pengaruh agama Mengukuhkan kuasa politik Mendapatkan sumber emas Menguasai jalan perdagangan.

11. Jadual dibawah menunjukkan peristiwa yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Johor. Kurun Ke-17 Ke-18 Apakah peristiwa X ? A. B. C. D. Campurtangan British Ancaman Majapahit Serangan Belanda Penglibatan Bugis Peristiwa Perang Johor-Jambi X

12. Kerajaan Terengganu mencapai zaman kegemilangannya semasa pemerintahan Sultan Mansor Shah 1. Peranan penting pelabuhan negeri Terengganu di Kepulauan Melayu pada zaman tersebut adalah sebagai pelabuhan A. B. C. D. kerajaan entrepot. pembekal. pedalaman.

21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah

[Lihat sebelah SULIT

13. Maklumat berikut berkaitan dengan isi kandungan undang-undang yang diamalkan di negeri-negeri Melayu. y y Adat lembaga negeri, keistimewaan raja serta pembesar Undang-undang jenayah, penderhaka, penzina dan undang-undang awam

Undang-undang X

Undang-undang X ialah A. B. C. D. Hukum Kanun Melaka Undang-undang Kedah Undang-undang Pahang Undang-undang 99 Perak

14. Perayaan Hari Gawai diraikan oleh masyarakat Iban di Sarawak pada bulan Jun setiap tahun. Apakah tujuan sambutan perayaan tersebut? A. B. C. D. Hari pemujaan Tanda Kesyukuran Permulaan tahun baru Permulaan mencari rezeki

15. Pasar tamu merupakan tempat masyarakat pelbagai etnik berjual beli di Sabah. Nilai yang diperoleh jika berkunjung ke Pasar tamu tersebut ialah semangat. A. B. C. D. muhibbah patriotisme Setiakawan bersatu-padu

21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah

[Lihat sebelah SULIT

16. Ilustrasi berikut menunjukkan Stamford Raffles menandatangani perjanjian dengan Temenggung Abdul Rahman pada Januari 1819.

Kesan perjanjian tersebut ialah A B C D perpecahan wilayah Johor pembahagian kawasan pengaruh British bertapak secara rasmi di Singapura Belanda mengiktiraf petempatan British di Singapura

Surat-surat Kew

17. Perjanjian di atas telah ditandatangani pada tahun 1795 antara Raja Belanda dengan kerajaan British. Apakah kesan daripada perjanjian tersebut? A B C D Perang Napoleon tamat Perancis menguasai Belanda British menduduki jajahan Belanda di Timur British memonopoli perdagangan Kepulauan Melayu

21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah

[Lihat sebelah SULIT

18. Jadual berikut berkaitan dengan Sistem Residen . Tokoh J.W.W Birch J.G Davidson J.P Rodger Apakah peranan pegawai tersebut ? A B C D menjalankan kutipan cukai melantik pembesar tempatan memperkenalkan budaya Barat menasihat sultan dalam pentadbiran Negeri Perak Selangor Pahang

y y

Residen Jeneral terlalu berkuasa Kuasa raja-raja berkurangan

19. Maklumat di atas menerangkan kritikan Sultan Idris dalam Durbar kedua di Kuala Lumpur . Apakah kesan kritikan tersebut? A B C D Jemaah Menteri dibentuk Perlembagaan negeri dibentuk Pentadbiran tradisional dimantapkan Majlis Mesyuarat Persekutuan ditubuhkan

Selepas Perjanjian Bangkok 1909 , J.S. Mason dilantik sebagai Penasihat British di Kelantan.

20. Pernyataan di atas merujuk kepada usaha peluasan kuasa British di Kelantan. Mengapakah Sultan Kelantan tidak bersetuju dengan pelantikan tersebut? A B C D Menggugat kedaulatan negeri Menyekat aktiviti perdagangan Mencabul adat istiadat Melayu Menjejas hubungan dengan Siam

21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah

[Lihat sebelah SULIT

21. Pernyataan di bawah ini berkaitan dengan Hak Wilayah Asingan

Smith seorang warga British di Siam dihadapkan ke Mahkamah kerana melakukan jenayah. Semasa pengadilan diadakan, Smith mendapat Hak Wilayah Asingan.

Berdasarkan maksud Hak Wilayah Asingan, kesnya diadili mengikut perundangan A B C D Britain Siam Perancis Antarabangsa

22. Melalui Sistem Kangcu, orang Cina perlu mendapatkan Surat Sungai untuk mengusahakan pertanian. Surat tersebut diperlukan untuk mengusahakan tanaman A B C D Tebu Nanas Buah pala Lada hitam

Pangeran Indera Mahkota: Saya akan menaikkan cukai terhadap hasil penduduk Pembantu Pangeran : Bagus juga cadangan Pangeran. Ini dapat menambahkan pendapatan

23. Dialog di atas mungkin berlaku di Sarawak pada tahun 1830-an. Apakah kesan tindakan tersebut? A B C D Kebangkitan rakyat berlaku Pelabuhan asing berkurangan Kemajuan infrastruktur terjejas Perpindahan penduduk ke pedalaman

21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah

[Lihat sebelah SULIT

10

24. Jadual berikut menerangkan dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan semasa pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak. Kaum Melayu Iban Cina Bidang pekerjaan Pentadbiran Ketenteran Perdagangan

Apakah kesan pelaksanaan tersebut? A Mempelbagaikan kemahiran penduduk B Mengukuhkan kedudukan pemerintah C Menjamin perpaduan rakyat D Meningkatkan taraf hidup 25. Perkara berikut terkandung dalam perjanjian antara Charles Brooke dengan British pada tahun 1888. y y British melindungi Sarawak British mengawal hal ehwal luar negeri

Apakah kesan perjanjian tersebut terhadap Sarawak? A B C D Pelaksanaan Sistem Residen Menjadi negeri naungan British Bebas daripada ancaman lanun Membantutkan kebangkitan rakyat

26. Dialog berikut mungkin berlaku di Sabah pada tahun 1888. Pegawai A : Kita perlu mendapat piagam daripada British. Pegawai B : Ya, ya, piagam itu sangat penting kepada Persatuan Sementara Borneo Utara British Berhad. Apakah kepentingan piagam tersebut? A. B. C. D. Mentadbir Sabah Memajukan Sabah Meluaskan kawasan jajahan Memperoleh modal yang lebih besar

21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah

[Lihat sebelah SULIT

11

27. Peta berikut menunjukkan pembinaan landasan kereta api di Sabah.

Apakah tujuan pembinaan landasan tersebut? A Pertambahan penduduk B Pembukaan tanah pertanian C Pengangkutan bahan mentah ke pelabuhan D Pengangkutan tradisional merosot

28. Mengapakah rancangan yang berikut diperkenalkan? Rancangan Sekatan Stevenson diperkenalkan pada tahun 1922.

A. B. C. D.

Mengurangkan cukai tanah Mengehadkan pengeluaran getah Mengawal kemasukan buruh asing Menyekat kemasukan pelabur asing

29. Jadual di bawah menunjukkan pekerjaan mengikut kaum di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. Kaum Pekerjaan Melayu Petani dan nelayan Cina Pelombong dan peniaga India Pekerja ladang Apakah kesan perkembangan tersebut? A. B. C. D. Kemasukan pengaruh asing Kewujudan jurang ekonomi Peningkatan kadar pengangguran Penghijrahan penduduk tempatan
[Lihat sebelah SULIT

21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah

12

30. Pernyataan di bawah ini dikaitkan dengan usaha pembebasan Kedah dari Siam. Usaha Sultan Ahmad Tajuddin membebaskan Kedah dari tahun 1823 1838 gagal.

Mengapakah usaha tersebut gagal? A. B. C. D. British membantu Siam Rakyat Kedah tidak bersatu Kubu pertahanan Siam kukuh Strategi perang kurang terancang

31. Pernyataan di bawah ini berkaitan dengan sebab kebangkitan Dato Maharajalela di Perak. J.W.W Birch dibunuh pembesar Perak kerana mencabuli adat orang Melayu.

Pencabulan adat tersebut ialah A. B. C. D. mengurangkan kuasa sultan. melarang aktiviti keagamaan. mengharamkan amalan hamba. mengambil hak pungutan cukai.

32. Berikut merupakan tokoh tempatan sekitar abad ke-19. Mat Kilau Tok Janggut Tok Gajah Persamaan tokoh di atas ialah A. B. C. D. pejuang Kaum Muda pemimpin berhaluan kiri merancang pembunuhan Residen British menentang British secara terbuka

21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah

[Lihat sebelah SULIT

13

33. Senarai di bawah ini adalah peristiwa bersejarah yang berlaku di negara luar. Perang Rusia Jepun Gerakan Pan Islam Turki Gerakan Pemulihan

Apakah kesan peristiwa tersebut terhadap Tanah Melayu? A. B. C. D. Perang Dunia Pertama meletus Pemberontakan menentang British Peningkatan Semangat Kebangsaan Penglibatan British dalam pentadbiran

34. Garis masa di bawah merujuk kepada penubuhan Persatuan Melayu. Tahun 1937 1938 1939 Persatuan Persatuan Melayu Perak Persatuan Melayu Pahang Persatuan Melayu Sarawak

Apakah tujuan persatuan di atas dibentuk? I II III IV A. B. C. D. Memperjuangkan kemerdekaan Mencetuskan perjuangan radikal Meningkatkan taraf sosial Mengukuhkan kedudukan ekonomi I dan II II dan IV II dan III III dan IV

21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah

[Lihat sebelah SULIT

14

35. Maklumat berikut merujuk kepada tokoh Asia sekitar awal kurun ke-20. Tokoh Jose Rizal Soekarno Mahatma Ghandi Negara Filipina Indonesia India

Apakah kepentingan tokoh berikut kepada penduduk Tanah Melayu? A. B. C. D. Melahirkan kebanggaan penduduk Menyemarakkan semangat kebangsaan Menghapuskan kesangsian antara kaum Membina semangat perpaduan

36. Keratan akhbar berikut menunjukkan ruangan khas dalam akhbar Fajar Asia.

Bagaimanakah program penggalakan budaya Jepun dilaksanakan? A. B. C. D. Menjalankan pertanian sara diri Menggunakan bahasa pengantar Jepun Mengeluarkan buku tentang budaya Jepun Menghapuskan pengaruh sekolah Inggeris

37. Slogan di bawah digunakan oleh tentera Jepun sebagai propaganda untuk menyerang Asia Tenggara. Asia Untuk Orang Asia Semangat Asia Kawasan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya: Mengapakah penduduk tempatan terpengaruh dengan slogan tersebut? A. Kejayaan tentera Jepun dalam perang China-Jepun B. Melibatkan diri dalam zon ekonomi Jepun C. Slogan berunsur anti penjajah barat D. Kemunculan semangat kebangsaan 38. Jadual berikut menunjukkan kenaikan harga barang keperluan makanan semasa
21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah SULIT

15

pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Jenis Barang Beras (sekilogram) Telur (sebiji) Gula (sekilogram) 1941 $0.12 sen $0.03 sen $0.16 sen 1943 $0.28 sen $5.00 sen $7.60 sen

Apakah langkah Jepun untuk menghadapi krisis berkenaan? A. B. C. D. Menghapuskan aktiviti pasaran gelap Mencetak mata wang pokok pisang Memperkenalkan kad catuan Mengimport barang makanan dari Thailand

39. Senarai berikut adalah layanan Jepun semasa menduduki Tanah Melayu. Kaum Melayu Cina India Layanan Baik Buruk Baik

Mengapakah pihak Jepun memberikan layanan yang baik terhadap kaum India? A. B. C. D. Jepun mengambil mereka sebagai buruh Kaum India hanya golongan minoriti dalam masyarakat Kaum India tidak memberikan ancaman kepada tentera Jepun Jepun memerlukan kerjasama mereka untuk menentang British

21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah

[Lihat sebelah SULIT

16

40. Maklumat berikut menerangkan tentang keadaan di Tanah Melayu.

Kekosongan politik di Tanah Melayu selepas pengunduran tentera Jepun telah diisi oleh peristiwa Keganasan 14 hari oleh Parti Komunis Malaya.

Apakah ciri-ciri peristiwa tersebut? I II III IV A B C D 41. Ketegangan kaum terjadi Tunjuk perasaan berlaku Pemboikotan barangan PKM menghukum rakyat sesuka hati I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Rajah berikut merujuk kepada struktur pentadbiran Malayan Union. Gabenor Malayan Union

Majlis Eksekutif

Majlis Undangan

X merujuk kepada A. B. C. D. Majlis Tertinggi Majlis Pusat Majlis Melayu Majlis Penasihat

42. Rajah berikut merujuk kepada perubahan cogan kata UMNO. Hidup Melayu
X

A. B. C. D.

Berani Merdeka Perpaduan Kerjasama

21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah

[Lihat sebelah SULIT

17

43. Jadual berikut merujuk kepada penubuhan PKM. Tahun 1930 Tempat Tanah Melayu Peristiwa Penubuhan Parti Komunis Malaya (PKM)

Apakah matlamat penubuhan parti tersebut? A. B. C. D. Menubuhkan sebuah kerajaan Republik Komunis Malaya Melindungi buruh-buruh Cina daripada penindasan kongsi gelap Melatih anggota baru untuk menyebarkan fahaman komunis Membebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan British secara kekerasan

44. Pernyataan berikut menerangkan keadaan semasa darurat. Seramai 400 000 penduduk setinggan Cina yang tinggal di pinggir hutan telah terlibat dalam program penempatan semula yang melibatkan 400 buah kampung baru di seluruh Tanah Melayu.

Mengapakah program tersebut diadakan? A. B. C. D. Meningkatkan taraf hidup penduduk Memajukan kawasan pedalaman Melumpuhkan gerakan Min Yuen Menjimatkan kos pentadbiran

45. Maklumat berikut menunjukkan pandangan Sir Gerald Templer mengenai langkah membanteras komunis.

Apabila Sir Gerald Templer dilantik menjadi Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu, beliau menyedari bahawa penggunaan kekerasan dan senjata semata-mata tidak akan berjaya membanteras pengaruh komunis.

Apakah tindakan beliau untuk mengatasi masalah tersebut? A B C D Melancarkan perang saraf Menyerang secara gerila Mengadakan perang dingin Berperang dengan senjata lama

21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah

[Lihat sebelah SULIT

18

46. Rajah berikut menunjukkan laporan pendidikan yang dicadangkan untuk Tanah Melayu Tahun 1951 1951 1956 Laporan Pendidikan Laporan Barnes Laboran Fenn-Wu Laporan Razak

Apakah isu penting yang dibincangkan dalam semua laporan pendidikan tersebut ? A B C D Pendidikan rendah Pendidikan vokasional Pendidikan kebangsaan Melaksanakan pilihan raya umum

47. Pernyataan berikut merujuk kepada Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC). Usaha untuk mencapai perpaduan kaum di Tanah Melayu telah dimulakan sejak tahun 1949 melalui penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC) Apakah usaha yang dibuat oleh CLC untuk mencapai perpaduan kaum ? A B C D 48. Kelonggaran syarat kerakyatan persekutuan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar tunggal Memberi bantuan ekonomi kepada golongan pendatang Mengadakan pungutan suara di Majlis Perundangan Persekutuan Pernyataan berikut menerangkan syarat kerakyatan persekutuan Seseorang warganegara British dan koloni-koloninya yang telah menetap di negeri ini selama 10 tahun daripada 12 tahun secara berturut-turut Syarat kerakyatan persekutuan tersebut diperolehi secara A B C D jus soli naturalisasi permohonan kuat kuasa undang-undang

49. Senarai berikut merujuk perkara yang dipinda oleh Parti Perikatan terhadap laporan Suruhanjaya Reid
21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah SULIT

19

y y y

Bahasa Hak istimewa Agama

Apakah nilai yang boleh dicontohi daripada pindaan di atas ? I Bersyukur II Berwawasan III Bermuafakat IV Bertolak ansur A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV Rajah berikut merujuk kepada satu peristiwa penting yang berlaku di Kuala Lumpur Tarikh Tempat Peristiwa Apakah X ? A. B. C. D. Upacara menandatangani perjanjian London Perisytiharan tarikh kemerdekaan Bendera Union Jack diturunkan Pemasyhuran kemerdekaan 30 Ogos 1957 Padang Kelab Selangor,Kuala Lumpur X

50.

51. Mengapakah perkataan merdeka perlu dilaungkan pada 31 Ogos setiap kali sambutan kemerdekaan negara? A B C D Memupuk semangat rakyat supaya lebih bersikap patriotik Sebagai kata-kata semangat untuk memeriahkan sambutan kemerdekaan Perkataan merdeka terkandung dalam perisytiharan kemerdekaan Merupakan amalan orang tua-tua dahulu apabila menyambut kemerdekaan

21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah

[Lihat sebelah SULIT

20

52. Jadual berikut menunjukkan pegawai British yang ditugaskan untuk mendapatkan persetujuan pembesar tempatan. Pengenalan Malayan Union di Tanah Melayu Harold MacMichael X ialah A. Arden Clarke B. Duncan Stewart C. Richard Newbould D. Gerard T.MacBryan 53. Pentadbiran Sarawak di atas berubah dari P ke Q pada tahun 1946.
P Charles Vyner Brooke Q Sir Charles Arden Clarke

Penyerahan Sarawak kepada British X

Apakah sebab perubahan? A. Kekalahan Jepun B. Pentadbiran tentera British C. Pelaksanaan Perlembagaan 1941 D. Penyerahan Sarawak kepada British 54. Jadual berikut menunjukkan tarikh penyerahan Sabah dan Sarawak kepada British. Tarikh 1 Julai 1946 15 Julai 1946 Peristiwa British menguasai Sarawak British menguasai Sabah Jadual 6

Mengapakah berlaku keadaan sedemikian? A Menyeragamkan sistem pentadbiran B Membendung ancaman komunis C Memenuhi permintaan rakyat D Desakan kerajaan British

55. Pernyataan berikut menunjukkan kegagalan gerakan antipenyerahan.

21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah

[Lihat sebelah SULIT

21

Menjelang tahun 1950, perjuangan gerakan antipenyerahan menjadi lumpuh. Mengapakah perjuangan tersebut gagal? A. B. C. D. Masalah kewangan Masalah kepimpinan Perpecahan parti politik Tindakan kekerasan British

56. Jadual berikut menerangkan parti politik di Sabah. Tarikh penubuhan Pengasas Matlamat Januari 1962 Orang Kaya-kaya Sedomon G.S. Sundang Melindungi kepentingan penduduk di kawasan pedalaman sabah

Apakah parti yang mempunyai ciri-ciri tersebut? A. B. C. D. USNO UNKO Pasok Momogun Persatuan Cina Sabah

57.Senarai berikut ialah gabungan parti-parti politik. y y Parti Perikatan Sabah Parti Perikatan Sarawak

Apakah persamaan perjuangan antara kedua-dua parti tersebut? A. B. C. D. Membentuk gagasan Indonesia Raya Membantah syor Suruhanjaya Cobbold Menyokong gagasan Persekutuan Malaysia Menuduh Malaysia sebagai neokolonialisme

58. Jadual berikut ada kaitan dengan penubuhan Persekutuan Malaysia.


21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah [Lihat sebelah SULIT

22

Tarikh 1 September 1962

Peristiwa Referendum dijalankan di Singapura

Mengapakah referendum tersebut diadakan? A. B. C. D. Melaksanakan pilihan raya Mendapat persetujuan rakyat Menambah ahli Majlis Undangan Merangka perlembagaan merdeka

59.Parti berikut menunjukkan perubahan pendirian terhadap penubuhan Malaysia. Parti politik PANAS SNAP Pasok Momogun Pendirian terhadap Malaysia Awal Akhir Menentang Menyokong Menentang Menyokong Menentang Menyokong

Mengapakah perubahan pendirian berlaku? A. B. C. D. Menamatkan penjajahan Ancaman ideologi komunis Tuntutan Filipina ke atas Sabah Desakan daripada kerajaan British

21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah

[Lihat sebelah SULIT

23

60. Gambar berikut menunjukkan dokumen Pemasyhuran Kemerdekaan 1957.

60.Apakah kepentingan dokumen tersebut? A. B. C. D. Mengandungi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin Menandakan negara bebas daripada penjajahan Sebagai panduan untuk mentadbir negara Menyatakan peraturan hidup warganegara

21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah

[Lihat sebelah SULIT

24

21/1 2011 Hak Cipta JPN Sabah

[Lihat sebelah SULIT