FEJLESZTŐ MUNKÁHOZ, TÁJÉKOZÓDÁSHOZ AJÁNLJUK

DYSCALCULIA Dékány Judit: Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. 4. kiad. Bp. Bárczi, 1999. 55 p. Kiss Tihamér: A gyermekek matematikai gondolkodásának kialakulása a 2-7 életévekben. Fejlesztésük hatékony módszerei. Debrecen, Bp. Piaget Alapítvány, 1995. 175 p. A matematika tanításának, tanulásának problémái, a fejlesztés lehetőségei. Módszertani segédanyagok az alsó tagozatos munkaközösségek számára. Összeáll. Richter Sándorné. Kaposvár. MPI, 1990. 63 p. Pirisi Jánosné – Pesti Gézáné: Diagnosztizáló értékelés. Folyamatelemzésre épülő differenciált képességfejlesztés a kezdő szakaszban. Matematika I. Pécs. MPI, 1998. 162 p. Pszichológiától a pedagógiáig. Szakirodalmi szöveggyűjtemény „Kudarc nélkül az iskolában” óvodai fejlesztő program használatához. Válogatás Porkolábné Balogh Katalin és Páli Judit pszichológiai kísérletéhez kapcsolódó elméleti írásokból. Összeáll. Bíró Antalné. Bp. Alex-typo, 1993-2000. 2 db Radnainé Szendrei Julianna – Makara Ágnes – Mátyásné Kokovay Jolán – Pálfy Sándor: Tanulási nehézségek a matematikában. Bp. IF Alapítvány, BTF, 1994. 237 p. HELYESÍRÁS Benyó Imréné – Vajda Sándorné: Nyelvtani feladatgyűjtemény. Bp. Tárogató K., 1994. 3 db Galgóczi Lászlóné: Kisiskolások anyanyelvi gyakorló könyve 1-4. osztály Szeged. Mozaik, 1992. 4 db Ványi Ágnes –Schwalmné Navratil Katalin: Írd füllel! Beszédhanghallás-fejlesztésen alapuló helyesírási gyakorlóanyag 3-8. osztályos gyermekek számára. Bp. Műszaki, 1998. 160 p. HIPERKINETIKUS ZAVAR Bálint Mária: Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok. Bp. Oktatáskutató Int., 1987. 200 p. Fanz, Silvia: A hiperaktív gyerek. Bp. Trivium, 1998. 112 p. Fodorné Földi Rita: Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Bp. VOLÁN Humán Okt. és Szolg. Rt., 1998. 185 p. Gordon, Thomas: Tanítsd gyermeked önfegyelemre! A „kézi vezérlés” helyett – otthon és az iskolában. Bp. Assertív K., 2003. 307 p. László Zsuzsa: Az örökmozgó gyerek. Kistarcsa. FI-MO-TA Bt., SALVE Alapítvány, 1997. 102 p. Mentális és viselkedészavarok pszichológiája. Szöveggyűjtemény. Szerk. Princzes Mária. Bp. Okker, 1997. 388 p A nehezen kezelhető gyermekek. POS. Szerk.Fredi Ehrat, Felix Mattmüller, Bp.Gondolat,1991.167 p. Neuhaus, Cordula: Hiper- és hypoaktivitás, figyelemzavar. Szentendre. Kairosz, 1999. 256 p. Szűcs Marianna: Esély vagy sorscsapás? A hiperaktív, figyelemzavarral küzdő gyerekek helyzete Magyarországon. Bp. Nemzeti Tankvk., 2003. 227 p. Wender, Paul: A hiperaktív gyermek, serdülő és felnőtt. Figyelemzavar egy egész életen át. Bp. Medicina, 1993. 175 p. Zsidi Zoltán: Hagyjuk sorsára? Magatartászavar fiatalkorban. Bp. Nemzeti Tankvk., 1997. 232 p. MATEMATIKA Alkonyi Mária – Rosta Katalin: Számlálni kezdek. Számolásfejlesztő feladatlap-gyűjtemény. Szeged. Ictus, 1993. 4 p., 43 t. Almássy Zoltán – Karádi Károlyné: Elemi számolási gyakorlatok. Készségfejlesztés feladatsorokkal 8-14 éves korban. Bp. Nemzeti Tankvk., 1993. 205 p. Ardai Éva, N.: Számolós színező. 1. osztály. Bp. Nemzeti Tankvk., 1995. 2 db Berkes Klára: Ki(s)számoló nagyoknak. 5-6. osztály. Bp. Nemzeti Tankvk., 1998-2002. 2 db

Bernáthné Nagy Ágnes – Mátrai Józsefné – Tálas Józsefné: Gyakorlólapok a készségszintű számolás fejlesztéséhez. Fejlesztő munkalapok A számok világához. Bp. Nemzeti Tankvk., 1996. 3 db Bernáthné Nagy Ágnes – Mátrai Józsefné: Gyakorlólapok a mérés tanításához. Fejlesztő munkalapok A számok világához. Bp. Nemzeti Tankvk., 1996. 51 p. Binét Ágnes, V.: Gyurka számolni tanul. 5. kiad. Bp. Móra K., 1993. 71 p. Büchler Júlia: A mennyiségfogalom fejlesztése játékos gyakorlatokkal. Bp. FPI, 1995. 31, 28 p. Büchler Júlia: Ötlettár. Játékos gyakorlatok a mennyiségfogalom és a fogalmi gondolkodás fejlesztéséhez. Bp. FPI, 1998. 131 p. Dékány Judit: Kép- és szöveggyűjtemény számolni tanuló gyermekeknek. Bp. Logopédia K., 1994. 2 db Differenciált képességfejlesztés az 5. osztályos matematika tanításban. Szerk. Selényi Miklós. Pécs. MPI, 1991. 2 db Differenciált képességfejlesztés az 6. osztályos matematika tanításban. Szerk. Gombocz Ernő. Pécs. MPI, 1992. 2 db Egri Katalin – File Edit: Színezd ki… és számolj te is. Számoláskészséget fejlesztő feladatlap gyűjtemény 4-7 éves gyerekeknek. Bp. Göncöl, 1996. 138 p. Feladatgyűjtemény. Segédanyag az általános iskolai tanulók felzárkóztatásához. Szerk. Tóth László. Győr. MPI, 1988. 85 p. Gáll Éva: Matematikaország határán. 4. kiad. Bp. Tankvk., 1983. 63 p. Gyakorló és felzárkóztató feladatok matematikából az általános iskola 4. osztálya részére. Összeáll. Nizsalóczki Ferencné. Nyíregyháza. MPI, 1991. 75 p. Keszthelyi Tiborné: Összehasonlítgató. Bp. Nemzeti Tankvk., 1995. 16 p. Kiss Istvánné: Számház. Matematika foglalkoztató munkafüzet általános iskolák első osztályosainak. Debrecen. Aquila, 1995. 64 p. Ligetfalvy Mihályné: Ki(s)számoló. Feladatok 1-4. osztályosoknak. Bp. Nemzeti Tankvk., 1994. 4 db Matematika-tanulás önállóan, könnyen. Kompenzáló feladatgyűjtemény 5. osztályosoknak. Összeáll. Császár István. Szolnok. MPI, 2000. 69 p. Mátrai Józsefné: Gyakorlólapok a törtek tanításához. Fejlesztő munkalapok A számok világához. Bp. Nemzeti Tankvk., 1995. 2 db Méhes Vera, B.: Számlépcső. Matematikai programozott képeskönyv Balázs Béla programozási rendszerének alkalmazásával.. Bp. Calibra, 1993. 49 p. Méhes Vera, B.: Számlétra. Matematikai programozott képeskönyv Balázs Béla programozási rendszerének alkalmazásával. Bp. Móra, 1985. 49 p. Mertl Györgyné: Számolási készség fejlesztését szolgáló feladatok gyűjteménye. 1-4. Bp. PMPI, 1989-1995. 4 db Palzkill, Leonard – Rinkens, Hans-Dieter: A számok világa. 1-4. Bp. Nemzeti Tankvk., 1993. 8 db Szabó Ottilia – Szabó Ilona: Számról számra. Matematikai munkafüzet nehezen számoló gyerekeknek. Szombathely. VMPI, 2001. 107 p. Szabó Ottilia: Számtól számig. Szám- és mennyiségfogalom kialakítása 100-as számkörben. Bp. Meixner Alapítvány, 2001. 136 p. Szandi Györgyné: Rajzos számtan. Celldömölk. Pauz, 1992. 24 p. Takács Gábor – Takács Gáborné: Matematikai kondicionáló kisiskolásoknak. Veszprém. OTTV, 1993. 2 db Tálas Józsefné: Gyakorlólapok a kerület- és területszámításhoz. Fejlesztő munkalapok A számok világához. Bp. Nemzeti Tankvk., 1997. 32 p. Tálas Józsefné: Gyakorlólapok a pénzváltás tanításához. Fejlesztő munkalapok A számok világához. Bp. Nemzeti Tankvk., 1998. 40 p. Tálas Józsefné: Gyakorlólapok a síkidomok szerkesztéséhez. Fejlesztő munkalapok A számok világához. Bp. Nemzeti Tankvk., 1998. 32 p. Tóth Ágnes – Páli Judit: Gondolkodás és matematika. Játéklapok óvodásoknak és kisiskolásoknak. Szeged. Novum, 1997. 88 p. Újvári István: Matematikai gondolkodást fejlesztő feladatsorok. Bp. PMPI, 1990. 49 p.

TANULÁSI PROBLÉMÁK Adorján Katalin: Gyakorlóanyag dyslexiás gyermekek részére. Bp. Meixner-módszer Alapítvány, 1998. 3 db Alapok. Az Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus képzése. Szerk. Kovács Ferenc, Vidovszky Gábor. Bp. Anonymus Alapítvány, 2000. 305 p. Besztercei Enikő: Másképp. Munkatankönyv dyslexiás gyerekeknek. Bp. Logopédia K., 1999. 108 p. Deákné B. Katalin: Neked is lehet jobb jegyed! Tanulási módszerek, ötletek. Pápa. Deák, 2001. 221 p. Dékány Judit: Mit gondolsz? Figyelem-, emlékezet-, gondolkodás- és beszédfejlesztő játék. Bp. Logopédia K., 1993. 3 db Dobosné Bányai Veronika – Bozsik Rozália: Óvodából iskolába, felkészítő füzet 5-7 éveseknek, az óvodák iskolára előkészítő csoportjai számára. Bp. Nemzeti Tankvk., 1997. 64 p. Dobosné Bányai Veronika: Íróka – rajzolóka. Bp. Nemzeti Tankvk., 1995. 16 p. Englbrecht, Arthur – Weigert, Hans: Hogyan akadályozzuk meg a tanulási akadályok kialakulását? Avagy, nem jelenthet akadályt a tanulási akadály! 2. kiad. Bp. Bárczi, 1999. 201 p. Erdei Gáborné: Pont, pont, vesszőcske…Játékos gyakorlókönyv írástanuláshoz. Szombathely. Oskar K., 1995. 62 p. Fejlesztő pedagógia. A fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai. Szerk. Martonné Tamás Márta. Bp. ELTE Eötvös K., 2002. 304 p. Fejlesztő pedagógia. Pedagógiai szakfolyóirat. Főszerk. Salné Lengyel Mária. 1999. Különszám. Bp. Mentor-Szanator Kft., 1999. 196 p. Friedl, Johanna: Az iskolai siker titka – a játék. Az iskolára és a sikeres tanulásra felkészítő játékok. Pápa. Deák, 2003. 107 p. Gósy Mária – Laczkó Mária: Varázsló. Olvasási nehézségek felismerése. Olvasásfejlesztés. Bp. Nikol, 1994. 61 p. Gósy Mária: A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése (szóban és írásban) iskolásoknak. Szülők számára. Bp. Nikol, 1994. 63 p. Gósy Mária: A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak. Szülők számára. Bp. Nikol, 1994. 50 p. Hamrák Anna: Ákombákom. Fejlesztő gyakorlatok az olvasás- és íráskészség kialakításához. 5. kiad. Bp. Nemzeti Tankvk., 1991. 56 p. Hornyákné Tarnai Klára: Betűsuli. Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolásoknak a kisbetűk tanulásához. Bp. Logopédia K., 1998. 258 p. Huba Judit: Pszichomotoros fejlesztés a gyógypedagógiában. I – III. Bp. Nemzeti Tankvk., Bárczi, 1989-1995. 3 db Kárpáti Tamásné – Tasnádyné Pap Zsuzsanna – Vajda Sándorné: Betűről betűre. Olvasásfejlesztő füzetek. Bp. Krónika Nova, 2001-. 6 db Kocsis Lászlóné – Rosta Katalin: Ez volnék én? Testséma fejlesztő feladatlap-gyűjtemény. Bp. Logopédia K., 1993. 78 p. Kolozsváry Judit: „Más” gyerek, „más” szülő, „más” pedagógus. Bp. Okker, 2002. 203 p. Kolozsváry Judit: A sajátos ember. A személyiség sajátos szerveződésének okai és tünetei. Bp. Okker. 1999. 120 p. Kovács Györgyné: Mondd ki, írd le, törd a fejed! Nyelvi fejlesztő feladatlapok a beszédjavító általános iskolák számára. Bp. Nemzeti Tankvk., 1992. 72 p. Krausz Éva – Maróti Miklósné – Szabó Pál – Rózsáné Czigány Enikő: Korrekciós nevelés I. Szöveggyűjtemény. 2. kiad. Bp. Nemzeti Tankvk., 1997. 219 p. Kulcsár Mihályné: A tanulás öröm is lehet. Delecato módszere alapján. 3. kiad. Bicske. Szerző, 2002. 129 p. Lappints Árpád: Tanuláspedagógia. A tanulás tanításának alapjai. Pécs. Comenius, 2002. 311 p. Lohmann, Beate: Diszlexiások az iskolában. Bp. Akkord K., 1998. 86 p. Marosits Istvánné: Betűző. Betűtanuló-lapok olvasni tanuló gyerekek számára. Bp. Logopédia K., 2000. 40 p. Marosits Istvánné: Tudod-e? Készségfejlesztő feladatlapok az olvasástanítás előkészítésére. Bp. Logopédia K., 2001. 39 p. Meixner Ildikó: A dyslexia prevenció, reedukáció módszere. Bp. Bárczi, 2000. 65 p.

Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni. 5. kiad. Bp. Nemzeti Tankvk., 1988. 3 db Meixner Ildikó: Írólapok. Bp. Tanszer-Tár, 1994. 74 p. Meixner Ildikó: Játékház. Betűtanítás az általános iskola 1. osztálya számára. Bp. Nemzeti Tankvk., 1993. 2 db Mesterházi Zsuzsa: A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. Bp. Bárczi, 1998. 335 p. Metzig, Werner –Schuster, Martin: Tanuljunk meg tanulni! A tanulási stratégiák hatékony alkalmazásának módszerei. Bp. Medicina, 2003. 310 p. Oroszlány Péter: Dinamikus olvasás. Számítógépes képességfejlesztő program. Bp. AKG, 1993. 91 p. Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról. Tanulási képességet fejlesztő tréning 12-16 éveseknek. Bp. AKG, 1993. 318 p. Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan. Tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási képesség fejlesztéséhez 10 éves kortól. Bp. Metódus-Tan Bt., 2003. 195 p. Pinczésné Palásthy Ildikó: Tanulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok. Debrecen. Pedellus Tankvk., 2003. 102 p. Porkolábné Balogh Katalin: Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. Bp. ELTE, |é.n.| 46 p. Rosta Katalin – Rudas Zsuzsanna – Kisházi Gergely: Hüvelykujjam…A kézügyesség fejlesztésének játékos lehetőségei. Bp. Logopédia K., 1995. 64 p. Salló Katalin – Tóth Judit: Problémás a gyerek? A részképességzavarok kialakulása, felismerése és kezelése. Bp. Littera Nova, 1995. 111 p. Selikowitz, Mark: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. 3. kiad. Bp. Medicina, 1999. 183 p. Szabó Borbála: Mozdulj rá! Mozgással kísért vers- és mondókagyűjtemény. 2. bőv. kiad. Bp. Logopédia K., 1998. 41 p. Szebenyiné Nagy Éva: Böngésző. Munkatankönyv olvasni-írni tanuló kisiskolásoknak. Bp. Logopédia K., 2000. 104 p. Szemelvények a dyslexia köréből. Szerk. Vassné Kovács Emőke. 9. kiad. Bp. Nemzeti Tankvk., 1999. 416 p. Szuhaj Eszter: Örömteli tanulás. Súlyos részképesség-zavarokkal küzdő gyermekek felkészítése a tanulásra. Bp. Nikol Kkt., 2001. 59 p. Torda Ágnes: Szemelvények a tanulási zavarok köréből. 6. kiad. Bp. Nemzeti Tankvk., 1999. 203 p. Valett, Robert E.: A tanulási zavarok terápiája. Bp. Bárczi, 1996. 199 p. Vannay Aladárné: Olvasójáték 4-5. osztályos dyslexiás gyerekeknek. Oktatási segédlet. Bp. Logopédia K., 2000. 18 t. Vannay Aladárné: Szórejtő-szófejtő. Bp. Logopédia K., 1999. 92 p. Ványi Ágnes – Schwalmné Navratil Katalin: Mi? Mi! Avagy Diszlexiás (kép)regény. Gyakorlókönyv nehezen olvasó gyerekeknek. Bp. Műszaki, 1998. 164 p. Várkonyi Ágnes: A szenzomotoros fejlődés zavarainak korai felismerése. Bp. Haynal I. Egészségtud. Egy., 1997. 168 p. Zuckrigl, Alfred: Balkezes gyermekek. Bp. Akkord K., 1998. 88 p. CD-ROM, SZOFTVER Apró-cseprő gyerekekről. CD-ROM a gyermeknevelésről. Bp. Mosolygyár, 2000. 1 CD-ROM Aprófalva. Játékos oktatóprogam 4-8 éves gyerekeknek. Bp. Unit, 2000. 1 CD-ROM Dinamikus olvasás. Számítógépes olvasásfejlesztő Windows környezetben. Bp. AKG, 1996. 1 floppy Fantasztikus matekváros. Bp. Automex, 2000. 1 CD-ROM Hangyácska és a Logikai készlet 1. Játékos oktatóprogram óvodásoknak. Baja. Profi-Media Kft., 2002. 1 CD-ROM Helyesírási gyakorló szoftver 1440 szóval 1-4. osztályosoknak. Bp. Marconi, 1998. 1 floppy Ismerd meg az ellentéteket. Bp. Woodstone Interactive, 2000. 1 CD-ROM Játszóház gyerekeknek. Bp. Cyberstone, 1998. 1 CD-ROM Magyar helyesírás. Gyakorló szoftver haladóknak, felsősöknek és nagyobbaknak. Bp. Marconi, 1998. 1 floppy Manó ábécé. Játékos oktatóprogram 5-8 éves gyerekeknek. Baja. Profi-Media Kft., 1999. 1 CD-ROM

Manó kaland. Játékos oktatóprogram 5-9 éves gyerekeknek. Baja. Profi-Media Kft., 2002. 1 CD-ROM Manó matek 1-4. Játékos oktatóprogram 5-12 éves gyerekeknek. Baja. Profi-Media Kft., 1998-2003. 4 CD-ROM Manó nyelvtan. Játékos oktatóprogram 7-10 éves gyerekeknek. Baja. Profi-Media Kft., 2004. 1 CDROM Manó olvasás. Játékos oktatóprogram 5-8 éves gyerekeknek. Baja. Profi-Media Kft., 1999. 1 CDROM Manófalva. Matematika. Bp. Nemzeti Tankvk., 1997. 1 CD-ROM Matek iskola. Számolj velünk. Matematika oktató program 5-8 éves gyerekeknek. Bp. Woodstone Interactive, 2000. 2 CD-ROM Matematika gyakorló szoftver 1-8. osztályosoknak. Bp. Marconi, 1998. 8 floppy Olvasás iskola. Bp. Woodstone Interactive, 2001. 1 CD-ROM Olvasás oktató, gyakorló szoftver 1. osztályosoknak. Bp. Marconi, 1999. 1 CD-ROM Seholsincs kastély! Készségfejlesztő és oktató játék általános iskolás gyerekek számára. Bp. Color Plus Multimedia Stúdió, 1999. 1 CD-ROM Süni kifestője. Szórakoztató játék a kreativitás fejlesztésére az 5-9 éves korosztálynak. Bp. Automex, 2004. 1 CD-ROM Számoljunk együtt Sünivel. Bp. Cyberstone, 2001. 1 CD-ROM A tudás vára. Iskolaelőkészítő és képességfejlesztő játék óvodásoknak és kisiskolásoknak. Bp. Multimedia, 1998. 1 CD-ROM Tudorka. Matematikai készségfejlesztő 4-8 éves korig. Bp. Panem, 2000. 1 CD-ROM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful