ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA........................................

FISA DE INSTRUIRE INDIVIDUALA privind securitatea si sanatatea în munca
NUMELE Sl PRENUMELE..........................
LEGITIMATIA, MARCA...........................
GRUPA SANGUINA.............................
DOMICILIUL...................................
Data si locul nasterii..................................
Calificarea....................Functia......................
Locul de munca............................................
Autorizatii (ISCIR, s.a.) .........................................
Traseul de deplasare la/de la serviciu........................................................
................................................................................
Instruirea la angajare
1) Instruirea introductiv generala, a fost efectuata la data........................
timp de 8 ore, de catre IANCU VICA
având functia de INSPECTOR SSM
Continutul instruirii.
Legislatia de securitate si sanatate in munca 319/2006; HG 1425/2006
actualizata cu HG 955/2010, HH 1028, 1048, 1146, 1051,1091 si 971/2006
Consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de
securitate si sanatate in munca
Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionale specifice unitatii
Măsuri la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii privind acordarea primului ajutor,
stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor
Testare scrisa
Semnatura celui instruit

Semnatura
instruirea

celui

care

a

efectuat Semnatura celui care
însusirea cunostintelor

a

verificat

a

verificat

2) Instruirea la locul de munca, a fost efectuata la data........................
loc de munca/post de lucru......................timp de. 8 ore,
de catre....................având functia de conducator loc de munca
Continutul instruirii :
Instructiuni specifice SSM pentru locul de munca,
Riscurile de accidentare si imbolnavire profesionale specifice locului de munca
Regulament Intern – SSM
Planul de prevenire si protectie
Masuri de prim ajutor
Deplasarea pe drumurile publice
Exercitii si demonstratii practice; prezentare filme;
Verificare orala
Semnatura celui instruit

Semnatura
instruirea

celui

care

a

efectuat Semnatura celui care
însusirea cunostintelor

3) Admis la lucru
Numele si prenumele..............................
Functia (sef sectie, atelier, santier etc.)..........................
Data si semnatura.........................................
Instruirea periodica

.... Extrase din: OMAI 163/2007..................... Continutul instructajului Instructiuni proprii AII specifice locului de munca...... santier etc....................... B. avand functia de CADRU TEHNIC PSI A................................. specialitatea (meseria) .................................. timp de 8 ore de catre IANCU VICA ..... HG 21/2004 Consecinte posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei Organizarea apararii impotriva incendiilor la nivel de unitate Verificare cunostinte Semnatura salariatului (persoanei care a verificat insusirea cunostintelor) .. Semnatura persoanei instruite ..................... Functia . atelier....Pagina 1 Date personale Data si locul nasterii .. Numele si prenumele ...................................... Functia (sef sectie........ Instructajul la locul de munca Instructajul a fost efectuat la data de .......... Continutul instructajului Legislatia de apararea impotriva incendiilor: Legea 307/2006...... Calificarea (specialitatea........................................ timp de ................................ Admis la lucru Data ........................ OMAI 712/2005......... Studii ....... Semnatura persoanei instruite .... pentru locul de munca ... Instructaj la angajare 1.............. .. Instructajul introductiv general Instructajul a fost efectuat la data de ......... Filme Verificare Cunostinte asimilate Semnatura salariatului (persoanei care a verificat insusirea cunostintelor) ................ 2................ 3................. Lg 481/2004...........) ............................................................. meseria) ... avand functia de Conducator loc de munca ....... Plan de interventie in caz de incendiu Utilizarea si verificarea stingatoarelor Plan de evacuare Exercitii si demonstratii practice.............. OMAI 786/2005...................... Locul de munca .....................8 ore de catre ..........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful