UNSUR ASING DALAM BAHASA MELAYU Peminjaman unsur-unsur asing 1.

Peminjaman bahasa ialah proses meminjam istilah daripada bahasa lain. 2.BahasaMelayu banyak terima pengaruh melalui perdagangan,penyebaran agama dan ilmu,pendidikan,hubungan diplomatik penghijrahan dan penjajahan. 3.Mudah menerima pengaruh kerana bersifat dinamik. 4.Unsur asing yang diambil ialah kosa kata,istilah bunyi bahasa asing,imbuhan,sistem tulisan ,peribahasa dan struktur ayat. Faktor-faktor Pinjaman 1.Konsep yang ada dalam bahasa Melayu yang tidak tepat maksudnya. 2.Kekerapan penggunaan bahasa asing yang tinggi sehingga menjadi mudah dan senang diingati. 3.Mengatasi masalah sinonim iaitu memasukkan istilah yang lebih sopan dan memberi maksud yang lebih khusus daripada istilah yang sedia ada. 4.Perkembangan dunia dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat menyebabkan keperluan meminjam istilah teknikal dan khusus daripada bahasa Inggeris dalam bidang sains dan teknologi. 5.Perancangan bahasa Melayu untuk menjadikan bahasa moden menyebabkan istilah dari luar tidak dapat dielakkan untuk bahasa Melayu setaraf dengan bahasa asing di dunia. 6.Sikap mengagungkan bahasa asing kerana perkataan asing dianggap lebih sesuai,bergaya berbanding bahasa Melayu yang sudah dianggap sudah lapuk. Jenis-jenis pinjaman 1.Peminjaman Tulen a.)Dilakukan secara penuh daripada bahasa asing kerana bahasa Melayu tidak mempunyai kata-kata yang khusus untuk menerang perkara baru. b.)Kata-kata pinjaman masih baru dan sukar dicari terjemahannya.Contohnya telefon,doktor,ekonomi dan lain-lain.Daripada bahasa Inggeris dengan penyesuaian ejaan.Fitrah,sabar dan solat daripada bahasa Arab. 2.Peminjaman Kuno *Bentuk peminjamankata daripada bahasa Kuno tidak lagi digunakan seperti purnama,demaga,suria dan lain-lain. 3.Peminjaman Dialek i-Kata-kata dialek tempatan digunakan dalam bahasa Melayu baku seperti semalam,jenuh,cakna dan lain-lain. 4.Peminjaman Maksud atau Penterjemahan i.Kata yang berasal daripada bahasa asing diberi maksud baru dalam bahasa Melayu hanya maksud yang dipinjam.Contohnya; pejabat-office buku-book daya pengeluaran-produktiviti 5.Peminjaman Kacukan i.Gabungan kedua-dua unsur-unsur asing akibat pertembungan budaya yang mempunyai ciri-ciri yang sama.Contohnya; kasut but dan baju kot. 6.Peminjaman Berpindah i.Kata yang telah mngalami perubahan makna secara mutlak disebabkan terdapat kata lain yang hampir sama maknanya dengan kata tersebut.Contohnya novel dalam bahasa Inggeris dan vokal dalam bahasa Melayu.

Justeru. -Untuk penambahbaikan penulisan karangan bahasa Melayu tanpa terdapat sebarang kesalahan tatabahasa yang berkaitan dengan jenis ayat-ayat dalam bahasa Melayu. . PERNYATAAN MASALAH -Ramai pelajar yang menghadapi masalah dalam menulis karangan dan mengenal pasti kesalahan tatabahasa dalam kertas 2 Bahagian D apabila mereka tidak memahami konsep sebenar jenis-jenis ayat yang terdapat dalam bahasa Melayu.OBJEKTIF KAJIAN -Untuk mengenal pasti jenis-jenis ayat yang terdapat dalam bahasa Melayu.kami harus mengkaji jenis-jenis ayat dalam bahasa Melayu agar kami dapat menulis karangan dan mengenal pasti kesalahan tatabahasa dalam kertas 2 Bahagian D dengan baik.Kami juga menghadapi masalah yang sama.

Masa dan Arah Sifat atau Keadaan .Pembelajaran dan Kesusasteraan Angka/Nombor Tanda.Bahasa Sanskrit -Hubungan dengan India telah banyak kosa kata Sanskrit diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Bidang Agama dan Falsafah Bahasa Melayu agama dewi sakti dewa bencana beza rahsia usaha pertiwi bumi gua suria negeri istana mulia menteri gajah serigala singa unta melati angsana bidara cempaka anggota badan muka sendi selesema kusta berniaga harta kerja busana bahasa kata erti sastera angka dua tiga juta bila utara pagi senja dahaga mesra tinggi lambat Bahasa Sanskrit agama devi sakti deva vancana bheda rahasya utsaha pethvi bhumi guha surya nagari Asthana Mulya Mantra gaja srigala simha ustra malati svasana vidari campaka angagatra vadana mukha sandhi slesma kustha vernijya Artha Karya Bhusana Bhasa Katha Artha Sastra Anka Dvi Trika Yutha Vela uttara prage Sendhya dagdha Misra Tungga vilamba Istilah Abstrak Fenomena Semula Jadi Negara dan Hubungan Kekerabatan Haiwan dan Mergastua Tumbuh-tumbuhan Bahagian-bahagian Tubuh Manusia Penyakit Perdagangan dan Barangan Bahasa.

-wati.eka-.-wan.tuna-.dan ±wati Kata Dasar Seni Cendekia Seni Biduan Imbuhan Akhiran -man -wan -wati -nita Kata Terbitan Seniman Cendekiawan Seniwati biduanita Kata Dasar Rani Cara sekolah Daya anggota Kata Terbitan Maharani Tatacara Prasekolah Swadaya tunaanggota .swa-.dwi-.pra-.panca-.Imbuhan Awalan -tata-.dan triImbuhan MahaTataPraSwaTunaImbuhan Akhiran --man.

keringat.batal.akal.soto.jawab.Buah-buahan dan Makanan Pakaian dan Barang Dagangan Peralatan Manusia dan Budaya Permainan Kenderaan Bahasa Melayu kuaci cat camca amoi pakau beca Bahasa Jawa -Bahasa Melayu meminjam sekurang-kurangnya 1977 perkataan Jawa dalam meeperkaya kosa katanya.dadar.kali.hakim.jerok.prihatin.khalifah haiwan.sembrono dan gamelan.sejarah fikir. Bidang Agama Ilmu Fikiran dan Perasaan Hukum dan Peraturan Adat dan Pergaulan Manusia Benda dan Kejadian Contohnya imam.pinggir. -Antaranya perkataan Jawa yang masih digunakan hingga hari ini ialah perkataan awet.fasal.faham.lumrah.wali.bahasa Jawa telah digunakan sebagai bahsa pertuturan oleh sebilangan besar penduduk di Kepulauan MelayuSelepas pengaruh kerajaan Jawa pudar.Majapahit.khatam.ayu.khususnya yang berkaitan dengan agama Islam diserap ke dalam bahasa Melayu.pamer.Dalam cerita panji ini banyak kosa kata Jawa digunakan. iaitu Fujian Selatan.Semasa keagungan kerajaan Jawa ini.tulen.nur.pecal. -Penyerapan bahasa Jawa ke dalam bahasa Melayu berlaku melalui beberapa cara.umat.lempeng.halal dan lain-lain soal.duda.Bahasa Arab -Penyebaran Islam di Kepulauan Melayu bukan sahaja mengubah kepercayaan penduduk tetapi telah menyebabkan banyak kosa kata Arab.insan. Bahasa Cina kua tsi ts¶at tsam cha e-mui pa kau be tsia .lumrah.lurah.mahkamah kaum.akal hukum.roh Bahasa Cina -Hubungan dengan masyarakat Cina.garing.sah.terutamanya dalam buku-buku sastera seperti cerita panji.Antaranya akibat daripada pengaruh kerajaan Jawa. Bidang Sayur-sayuran.enteng.khususnya penutur bahasa Hokkian telah menyebabkan banyak kosa kata Cina dipinjam. dan Mataram di Kepulauan Melayu. -Banyak diambil daripada bahasa Hokkian Selatan.matang.gado -gado.perabot.aspek atau unsur-unsur Jawa masih tersebar.lontong.

Bahasa Tamil dan Bahasa Tamil -Peminjaman bahasa Melayu dalam bahasa Tamil dan Parsi berlaku akibat daripada pergaulan dengan penutur bahasa tersebut. #Kata Pinjaman Parsi Bahasa Melayu agar anggur badam bazar gandum johan kebab kurma nakhoda pahlawan saudagar temasya Bahasa Melayu agar angur badam bazar gadom jahan kabab khorma nakhoda pahlavan audagar tamasha #Kata Pinjaman Tamil Bahasa Melayu kakak emak apam bapa ayah canai ceti cukai cerut Bahasa Tamil akkaa amma appam appa ayyaa caanai cetti cukkai currrutu .

garpu.l ampu.almanak.minggu.mentega.basikal.kusus.nanas.pas.roda.enjin dan lain-lain..diktator.jendela. Bahasa Inggeris Antara kata pinjaman Inggeris ialah agen.engsel.kartu.arena.alamari.kamar.komentar. Bahasa Portugis Antara kata pinjaman Portugis dalam bahasa ialah bendera.komandor.duit. Bahasa Belanda Antara yang masih digunakan dalam bahasa Melayu ialah ajong.akuarium. dan wortel. -Antara bahasa-bahasa tersebut bahasa Inggeris masih diserap sehingga kini akibat daripada kemajuan dalam bidang sains dan teknologi.meja. .buncis.terigu dan tinta.ekonomi.Kata Pinjaman Eropah -Kedatangan orang Eropah untuk meluaskan tanah jajahan mereka ke Kepulauan Melayu telah menyebabkan banyak kosa kata Eropah diserap masuk ke dalam bahasa Melayu.anggur.Belanda dan Inggeris.diplomasi.nona.Antaranya kosa kata Portugis. wisel.balkoni.keju.tuala.senapang.beranda.tembakau.doctor.sekolah.artikel.pesta.korupsi.buku.pesiar.

Yang manakah susunan bahasa asing yang betul mengikut urutan kemasukan pengaruhnya ke dalam bahasa Melayu? I Arab II Sanskrit A I.II.Antara ayat yang berikut yang manakah memperlihatkan struktur bahasa Inggeris? I Kilang di mana saya bekerja terbakar semalam.III. dan III III Inggeris IV Portugis C II.II.IV. II Kerana sakit.Contoh Soalan-soalan Bahasa Melayu Kertas 1 STPM 2008 1.Bahasa Melayu Klasik memperlihatkan ciri-ciri yang berikut kecuali A Penggunaan kata pangkal ayat yang banyak B Penggunaan partikel lah dan pun adalah ketara C Penggunaan ayat majmuk ayng panjang bertele-tele D Kosa kata yang dipinjam daripada bahasa Jawa agak menonjol 4.Antara yang berikut yang manakah sumbangan ASAS 50 dalam perkembangan bahasa Melayu.Indonesia. dan III 2. A Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan B Mengutamakan kelulusan bahasa Melayu untuk memperoleh pekerjaan C Menubuhkan balai pustaka yang kini dikenal sebagai Dewan Bahasa dan Pustaka D Mencadangkan bahasa Melayu digunakan dalam bidang perundangan dan kehakiman 5. dia tidak menghadiri mesyuarat itu. dan IV B I. IV Dalam perkataan lain.IV.III.Antara peranan utamanya termasuklah I Penciptaan istilah II Pembakuan sebutan A I dan III B II dan III C II dan IV D III dan IV 6. dan IV D II. III Dalam masyarakat madani.Malaysia(MBBIM) memainkan peranan penting dalam mengembangkan bahasa Melayu.Majlis Bahasa Brunei Darussalam.Dari aspek morfologi bahasa Melayu kuno pada batu-batu bersurat abad ke-7 hingga abad ke-13 menunjukkan ciri-ciri yang berikut kecuali A Tiada imbuhan bagi kata kerja aktif transitif B Terdapat kata kerja pasif yang berawalan niC Terdapat imbuhan bahasa Melayu Kuno yang sudah tidak dipakai dalam bahasa Melayu moden D Apitan par-«-an dalam bahasa Melayu Kuno berubah menjadi per-«-an dalam bahasa Melayu Moden 3.perpaduan kaum menjadi tunjang perpaduan kestabilan politik Negara A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV III Penyeragaman system ejaan IV Pemasyarakatan penggunaan bahasa Melayu .I.yang kuat akan menolong yang lemah.I.

I II III IV Bahasa Arab Cina Jawa Sanskrit Contoh P Q R S Wajah Gincu Bahaya Tulen Penyata Razak Penyata Rahman Talib Akta Bahasa Kebangsaan Perlembagaan Persekutuan Berdasarkan jadual di atas pilih padanan yang betul antara perkataan pinjaman dengan bahasa sumbernya.Pilih padanan yang betul antara batu bersurat dengan tempat dan tulisan Batu Bersurat Kedukan Bukit Talang Tuwo Gandasuli Pagar Ruyung Tempat Palembang Palembang Jawa Acheh Tulisan Palava Nagiri Palava Nagiri A B C D 2. I P P P R II Q S S Q III S Q R S IV R R Q P A B C D . ³Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dengan apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh parlimen.´ Petikan di atas tercatat dalam A B C D 4.STPM 2004 1.Pernyataan yang berikut adalah benar tentang bahasa Melayu Klasik kecuali A B C D Menyerap unsur bahasa Jawa Kuno Meminjam beberapa unsur bahasa Arab Mengekalkan pengaruh bahasa Sanskrit Menjadi media penghasilan karya sastera dan penyebaran ilmu 3.

pilih penyataaan yang benar tentang bahasa Melayu Kuno.Pulau Bangka Batu Bersurat Karang Berahi. I Kata kerja pasif ditandai oleh awalan ni- .Antara yang berikut.Bahasa Melayu Kuno ditulis dalam huruf Palava pada batu-batu bersurat berikut kecuali A B C D Batu Bersurat Gandasuli.Batanghari IV Rekod ahli pelayaran Cina bertarikh 644-645M A B C D I dan II I dan III II dan IV III dan IV 2.Antara pernyataan yang berikut yang manakah merupakan pengiktirafan terhadap bahasa Melayu? I Penawaran kursus bahasa Melayu di university luar Negara II Pewujudan kerusi pengajian Melayu di university luar Negara III Penterjemhan karya kesusasteraan asing ke dalam bahasa Melayu IV Penterjemahan karya kesusasteraan dalam bahasa Melayu ke dalam bahasa asing A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 3.Perkataan yang ada kaitan dengan konsep Melayu ditemui pada catatan yang terdapat pada I Batu Bersurat Talang Tuwo II Batu Bersurat Kedukan Bukit III Patung di Padang Rocore.Jawa Tengah Batu Bersurat Talang ztuwo.STPM 2003 1.Hulu Jambi 3.yang manakah tidak benar tentang bahasa Melayu Klasik.Antara yang berikut.Palembang Batu Bersurat Kota Kapur.Antara yang berikut yang manakah ciri bahasa Melayu klasik? I Menggunakan tulisan Kawi II Sering menggunakan bahasa dalam III Sering menggunakan ayat songsang IV Banyak menggunakan ayat aktif berbanding ayat pasif A I dan II B I dan I V C II dan III D III dan IV 2. A B C D Tidak wujud pendepanan predikat dalam binaan ayat Banyak menggunakan partikel dalam ayat Bentuk ayat pasif lebih banyak digunakan Penggunaan kata pangkal ayat meluas STPM 2002 1.

.Aceh(1356) Minye Tujuh.Antara yang berikut.dan IV 5.man-.Yang manakah ciri bahasa melayu klasik? I Banyak menggunakan ayat pasif II Kata pinjaman jarang digunakan III Banyak menggunakan ayat majmuk IV Penggunaan kata pangkal ayat adalah ketara A I dan II B I dan III C I.tatabahasa.III dan IV II.Pilih pernyataan yang benar tentang bahasa melayu moden I banayak menggunakan ayat aktif II melalui proses perancangan bahasa III Perkembanagan berdasarkan bahasa inggeris IV Pengaruh Sanskrit dan arab dikesampingkan A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV Tahun 2000 Pagar Ruynug.dan IV D II.III dan IV 4.III. 7.III.II Konsonan /h/ diaspirasikan dengan konsonan lain III Kata kerja aktif ditandai oleh awalan ma-.Yang manakah peryantaan yang benar tentang perancangan korpus bahasa melayu? A Usaha menerapkan penggunaan bahasa melayu dalam pelbgai bidang B Usaha memperluas penggunaan bahasa melayu di kalangan masyarakat C Usaha menterjemah pelbagai bahan bacaan asing ke dalam bahasa melayu D Usaha membakukan system ejaan. A Kesesuaian kata-kata B Sifata bahasa melayu yang dinamis C Bahasa Sanskrit lebih tinggi mutunya D Tanggapan bahawa bahasa Sanskrit merupakan bahasa sarjana 6.yang manakah pernyataan yang benar tentang bahasa melayu pada batu-batu bersurat di atas? I Tulisan arab telah digunakan dalam bahasa melayu .II dan IV I.II dan III I.Aceh(1380) Sungai Teresat.Faktor utama yang menyebabkan mudahnya penyerapan bahasa Sanskrit ke dalam bahasa melayu adalah disebabkan oleh.dan istilah dalam bahasa melayu.dan mang IV Konsonan /v/ berubah menjadi /b/ dalam bahasa Melayu moden A B C D I.Kuala Berang(1303) 1.

III.mengatasi kegemilangan perkembangan bahasa jawa kuno.III dan IV Sebermula adapun Raja Kecik lepaslah ia ke Riau maka waktu hendak lalu mka berjumplah ia dengan perahu Bugis Pendewakan tiga buah.Hal ini berlaku disebabkan bahasa melayu I bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar II Tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat III Lebih mudah dirakamkan kerana telah mempunyai system tulisan IV Mempunyai system yang lebih mudah berbanding bahasa jawa A I dan II B II dan IV C I.Batu bersurat yang dijumpai pada abad ketujuh ditulis dalam huruf A Kawi B Nagiri C Palava D Rencong E Lampung Tahun 1999 1.III dan IV E II.Sebelum wujudnya kerajaan sriwijaya.II dan IV D I. 2.II dan IV E I.II Perkembangan bhasa melayu bermula dari aceh III bhasa melayu digunakan sebagai bahasa pentadbiran IV Peralihan pengaruh hindu islam wujud dalam bahasa melayu A I dan II B II dan III C II dan IV D I.Yang berikut merupakan batu-batubersurat yang menggunkan bahasa melayu kuno dan dipercayai ditulis pada kira-kira akhir abad ke tujuh kecuali A Kota Kapur B Minye Tujuh C Talang Tuwo D Karang Brahi .bhasa melayu kuno dikatakan mengalami perkembangan yang gemilang.dan IV 2.Ciri bahasa melayu klasik yang terdapat dalam petikan di atas ialah I Menggugurkan subjek II Menggunakan ayat songsang III Menggunkan penanda pangkal ayat IVMenggunkan ayat tunggal yang panjang A I dan II B I dan III C I dan IV D II dan III E II dan IV 3.

yang manakah ciri bahasa melayu moden ? I Mengalami pernacangan dari segi fungsi II Menjadikan bahasa inggeris sebagai asas perkembangan III mengetepikan pengaruh bahasa Sanskrit dan bahasa arab IV Menunjukkan kesinambungan daripada bahasa melayu klasik A I dan IV B II dan IV C I.E Kedukan bukit 3.III dan IV 4.II dan III D I.dan IV E II.IIdan III D I.III dan IV .Antara yang berikut.Tujuan meminjam unsur-unsur bahasa asing dalam bahsa melayu dalah untuk I Melancarkan usaha merancang dan membina bahasa melayu II Meningkatkan status bahasa melayu sebagai bahasa moden IIIMenentukan bahawa bahasa melayu dapat diterima oleh penutur bahasa lain IVMempererat hubungan antara masyarakat penutur bahasa melayu dengan masyarakat penutur bahasa lain A Idan II B III dan IV C I.IIdan Iv E II.III.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful