1

Beneficiar:

S.C. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES S.R.L.

FOAIE DE CAPĂT
Proiect nr.: 40.022 Faza: P.T. Denumire proiect: FABRICĂ DE RECICLARE ALUMINIU, SPAŢII SORTARE ŞI DEPOZITARE ŞI LOGISTICĂ - SÂNTANA Secţiunea I: DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR Conţinut volum: Volum 1.1. Descrierea generală a lucrărilor

© 2008, PROIECT ARAD S.A

2
Pr. nr:
Beneficiar:

40.022
S.C. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SRL

Denumire proiect: Volum:

Fabrica de reciclare aluminiu, spaţii de sortare, depozitare şi logistică Volum 1.1. - Descrierea generală a lucrărilor

FIŞA DE RESPONSABILITĂŢI
A. ÎNSUŞIREA DOCUMENTAŢIEI:
Director: arh. ELISABETA COSMA Şef proiect: arh. MONICA CUZNEŢOV

B. COLECTIV DE ELABORARE:
Arhitectură: arh. MONICA CUZNEŢOV arh. ANDREEA TUŢU Rezistenţă: ing. MIHAI TIMOFTE ing. MIHAI BRAN ing. LARISA TIMOFTE Drumuri şI sistematizare S.C. verticală ing. ADRIAN PRAHOVEANU Instalaţii sanitare: ing. MILORAD IOVANOVICI th. LADISLAU KALMAR Instalaţii electrice: ing. IOAN DEZNAN Instalaţii termice: S.C. ISOTHERM KLIMA S.R.L. ing. TIBERIU FAZAKAS Instalaţii gaze naturale: S.C. AQUA VEST S.R.L. ing. FRANCISC BEGOV Întocmit: arh. MONICA CUZNEŢOV
© 2008, PROIECT ARAD S.A

2
Pr. nr:
Beneficiar:

40.022
S.C. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SRL

Denumire proiect: Volum:

Fabrica de reciclare aluminiu, spaţii de sortare, depozitare şi logistică Volum 1.1. - Descrierea generală a lucrărilor

BORDEROU DE VOLUME
Secţiunea I - Descrierea generală a lucrărilor Volum 1.1. Descrierea generală a lucrărilor Volum 1.2. Piese desenate Secţiunea II - Caiete de sarcini Volum 2.1. Caiete de sarcini – obiect 01 – Hală producţie Volum 2.2. Caiete de sarcini – obiect 02 – Birouri producţie, mentenanţă Volum 2.3. Caiete de sarcini – obiect 03 – Hală sortare Volum 2.4. Caiete de sarcini – obiect 04 – Birouri administrative Volum 2.5. Caiete de sarcini – obiect 05 – Laborator analize Volum 2.6. Caiete de sarcini – obiect 06 – Cabină poartă Volum 2.7. Caiete de sarcini – obiect 07 – Platforme Volum 2.8. Caiete de sarcini – obiect 08 – Parcare angajaţi, trotuare, zone verzi, împrejmuire Volum 2.9. Caiete de sarcini – obiect 09 – Canalizare menajeră, pluvială Volum 2.10. Caiete de sarcini – obiect 10 – Reţele electrice incintă + iluminat exterior şi telefonie Volum 2.11. Caiete de sarcini – obiect 11 – Alimentare cu energie electrică Volum 2.12. Caiete de sarcini – obiect 12 – Alimentare cu gaze naturale Volum 2.13. Caiete de sarcini – obiect 13 – Gospodărie apă Volum 2.14. Caiete de sarcini – obiect 14 – Sistem reciclare şi răcire apă Volum 2.15. Caiete de sarcini – obiect 15 – Clădire tehnică

© 2008, PROIECT ARAD S.A

PROIECT ARAD S.Lista cantităţilor de lucrări. analitice şi extrase (confidenţial) Volum 4 Deviz general.A . devize pe obiecte. devize pe obiecte. MONICA CUZNEŢOV © 2008.Deviz general. analitice şi extrase (confidenţial) Întocmit: arh.3 Secţiunea III . liste de utilaj şi dotări Volum 3 Lista cantităţilor de lucrări Secţiunea IV .

. SCOPUL ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI............... RELAŢII ÎNTRE ANTREPRENORUL GENERAL........... PROGRAMUL DE RECEPŢIE...........................022 S.12 13................. spaţii de sortare....... PREZENTAREA PROIECTULUI PE VOLUME..........................Descrierea generală a lucrărilor .....5 3................10 7................. nr: Beneficiar: 40................ PROTEJAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE ŞI A MATERIALELOR PE ŞANTIER.... HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SRL Denumire proiect: Volum: Fabrica de reciclare aluminiu...022 S....... TRASAREA LUCRĂRILOR.... AMPLASAMENTUL.. GEOLOGIA ŞI SEISMICITATEA.............................12 14.................................................... .............6 5................14 17..........4 DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR... I.......12 12..............5 1......10 8.......... CĂILE DE ACCES PROVIZORII..............................12 11...................7 6.........13 16......................... CURĂŢENIA ÎN ŞANTIER..1...Pr........ depozitare şi logistică Volum 1.......... MEMORII PE SPECIALITĂŢI............... FOAIE DE CAPĂT................... ....... CLIMA ŞI FENOMENELE NATURALE.1. BROŞURI. INFORMAŢII FINANCIARE.................................. MĂSURAREA LUCRĂRILOR...... HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SRL Denumire proiect: Volum: Fabrica de reciclare aluminiu. LABORATOARELE CONTRACTANTULUI (OFERTANTULUI) ŞI TESTELE CARE CAD ÎN SARCINA SA ....................................................................................................................................................14 Întocmit: arh...............11 10.................... GRAFICE DE LUCRU...... TOPOGRAFIA....11 9...................... ORGANIZARE DE ŞANTIER.............................................. PROGRAM DE EXECUŢIA A LUCRĂRILOR.... depozitare şi logistică Volum 1......................................... CONSULTANT ŞI INVESTITOR......................1.......................................C... spaţii de sortare...........1 BORDEROUL VOLUMULUI 1... CAPITOLE.......1......5 2............... nr: Beneficiar: 40............C...Descrierea generală a lucrărilor BORDEROUL VOLUMULUI 1............... MONICA CUZNEŢOV Pr........6 4..........12 15.

79.J. Piesele scrise cuprind următoarele secţiuni: Secţiunea I . DEPOZITARE ŞI LOGISTICĂ” va fi amplasat în extravilanul oraşului Sântana pe un teren amplasat de-a lungul drumului judeţean DJ 791.Arad. ordinea de execuţie şi montaj. 792 C pe direcţia est-vest Curtici-Sântana-Pâncota • D.N. caracteristici geometrice. astfel ca antreprenorul general să le poată verifica. Listele cantităţilor de lucrări sunt întocmite de fiecare specialitate în parte şi fac o descriere completă a lucrărilor ce urmează a se executa. S. pe baza temei de proiectare întocmită de către acesta şi pe baza consultărilor directe.C.DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR 1.L. economic şi tehnologic. cu relief plat şi uşor denivelat în anumite sectoare. SPAŢII SORTARE. Parcela luată în studiu. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES S. prescripţii. pe baza cărora s-au elaborat piesele scrise.2. condiţiile de recepţie.Deviz general. AMPLASAMENTUL Sântana este un oraş de şes.J. testele şi probele acestora. Descrierea lucrărilor cuprinde la toate specialităţile datele tehnice şi economice privind viitoarea lucrare. din volumul 1. este teren agricol extravilan. Localitatea se afla amplasată la intersecţia a două drumuri judeţene şi anume: • D. Scopul proiectului tehnic este să asigure informaţii complete.Lista cantităţilor de lucrări. • Executantul ofertant.Descrierea generală a lucrărilor Secţiunea II . devize pe obiecte şi analitice (confidenţial) Piesele desenate fac parte din secţiunea I şi sunt prezentate în borderoul de piese desenate. Caietele de sarcini cuprind piese scrise complementare pieselor desenate şi prezintă o descriere generală completă a lucrărilor detaliate în planşele fiecărei specialităţi. SCOPUL ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI Prezenta documentaţie se întocmeşte la comanda beneficiarului. norme. • Antreprenorul general să poată evalua lucrările. Piesele desenate. să analizeze datele tehnologice necesare stabilirii valorii ofertei. Prin alinierea lui la DJ 791 terenul este permisiv în a primi noi investiţii. liste de utilaj şi dotări Secţiunea IV . sunt întocmite de fiecare specialitate şi reprezintă documentele principale ale proiectului tehnic. cu trimitere la standarde. toleranţe etc. 2. precum şi informaţii complete privind execuţia lucrărilor. Obiectivul „FABRICA DE RECICLARE ALUMINIU. calităţile materialelor.R. fiind accesibilă din DJ 791 Zimandu Nou. Între oraşul Sântana şi amplasamentul fabricii de reciclare aluminiu este teren agricol.Caiete de sarcini Secţiunea III . arabil sau păşune. stabilesc cantităţile acestora. culori. pe baza pieselor desenate a proiectului tehnic şi să le poată stabili valoarea. astfel încât: • Beneficiarul să obţină date complete şi clare privind prezenta lucrare şi să răspundă cerinţelor de temă sub toate aspectele: tehnic. prezentate în borderoul de piese desenate inclus în acest volum. Terenul este delimitat în partea opusă de calea ferată care se desfăşoară de-a lungul . aflată în proprietate privată.N.Sântana. 79 A Ineu-Chisineu-Criş Zona studiată se află în SV oraşului Sântana. calitatea. să poată întreprinde subcontractările pentru execuţia lucrărilor de montaj speciale şi să se încadreze în costul lucrărilor stabilite în faza de ofertă. verificările şi probele acestor lucrări. modul de realizarea. după studierea prezentei documentaţii să poată elabora oferte.791 pe direcţia sud-nord Zimandul Nou-Chereluş In apropierea localităţii îşi desfăşoară traseul următoarele drumuri: • D.Oradea • D. Conţinutul documentaţiei “PROIECT TEHNIC” cuprinde piese scrise şi desenate. descrierea lucrărilor ce se execută.

1969. de provenienţă oceanică. şi sud est cu cale ferată CFR 496.L. 4. 1994). Amplasamentul se încadrează conform CR 1-1-3-2005 “Cod de proiectare.744 m 2 • CF 6120 22.amplasamentului. 6119. ○ Temperatura medie anuală: + 10. cu influenţe oceanice. În mod frecvent. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor” zona este caracterizată de valoarea caracteristică a încărcării din zapadă pe sol s0. mai rar valuri de frig. La staţia Arad vântul bate din sector nordic (13.30.953 m 2 • CF 6119 26. şi 6215 Sântana. vânturile ating uneori gradul 10 (scara Beaufort).584 m 2 • CF 6215 1. . Parcelele cuprinse în ridicarea topografică sunt cele cuprinse în extrasele CF cu nr. ○ Media lunară maximă: +21°C – Iulie-August. Documentaţia de faţă descrie modul de realizare a obiectivelor care se vor realiza în prima etapă a investiţiilor.k= 1.00 la hala de producţie şi la sortare este stabilită la 109.70 NMN.8°C. ○ Temperatura maximă absolută: + 41. sud-vest (1929. Suprafaţa totală a parcelelor pe care se va realiza investiţia în prima etapă este de 55. GIS-SURVEY S.  Precipitaţii: ○ Media anuală: 600 mm Regimul eolian Regimul eolian indică o frecvenţă mare a vânturilor din sector nordic şi vestic şi viteze medii de 3 … 4 m/s. la nord est cu teren agricol A 762/4. Terenul pe care se va amplasa obiectivul în etapa I este înscris în CF-urile: • CF 6117 4. Se vor executa lucrări la stratul vegetal care va fi decapat pe o adâncime medie de 40cm. CLIMA ŞI FENOMENELE NATURALE Factorii climatici determină existenţa unui climat temperat continental moderat. Condiţiile climatice din zonă pot fi sintetizate prin următorii parametrii:  Temperatura aerului: ○ Media lunară minimă: .5 kN/m2. 6116. ○ Temperatura minimă absolută: . chiar în timpul iernii. la sud vest cu teren agricol A 760/3. 6117. Terenul agricol. Terenul se invecinează la nord vest cu DJ 791. 6109. şi s-a obţinut avizul OCPI Arad. Cota ± 0.R.4%). În cursul anului 2008 a fost întocmit un PUZ care a fost aprobat de Primăria oraşului Sântana şi care descrie şi reglementează modul de realizare a investiţiei. conform STAS 6054 – 77.5°C. Adâncimea de îngheţ Adâncimea de îngheţ în zona cercetată este de 70 cm … 80 cm. aducând ploi şi zăpezi însemnate. Masele de aer dominante. care aduc precipitaţii semnificative. 1986. Ca intensitate. 1960. Frecvenţa cea mai slabă este cea din sector estic (3. TOPOGRAFIA Ridicarea topografică a terenului a fost realizată de S. 6110. 3.0 °C. în timpul primăverii şi verii. Lucrările de sistematizare verticală pe amplasament au fost executate odată cu realizarea primelor lucrări. 6120.308m 2 .769m 2 .C. este scos din circuitul agricol.0%) şi sudic (12. specific zonelor de câmpie şi deluroase din Judeţul Arad. furtunile cu caracter ciclonal venind totdeauna dinspre vest. sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed. Terenul prezintă o planeitate mare diferenţele de nivel se încadrează în limita a 40cm.8%). 1942.Ianuarie.1°C . sunt cele temperate.

Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor.50 m. Terenul de fundare din amplasament este format dintr-un pachet de argile prăfoase galben maronii şi gri maronii în stare vârtoasă şi tare.00m. de la suprafaţa terenului.90 m. până la adâncimi cuprinse între –4. . constituite la bază din nisipuri şi argile.Amplasamentul se încadrează conform NP 082-04 “Cod de proiectare.00m … -10. ce se dezvoltă în zona de „ramă” a depresiunii. • cu geneză mixtă (eoliană. până la adâncimea de cca. amplasamentul cercetat se găseşte într-o zonă de câmpie relativ înaltă (97 m … 98 m).00m.00m. prin trei tipuri genetice de formaţiuni: • aluvionare – aluviuni vechi şi noi ale râurilor care străbat regiunea şi intră în constituţia teraselor şi luncilor acestora.0 kg şi înălţimea de cădere de 50 cm. fiind format din convergenţa glaciaţiunilor subcolinare. S-au mai executat 9 (nouă) penetrări dinamice medii PDM 1 … PDM 9. Pentru clădirile cu structura de rezistenţă alcătuită din pereţi portanţi. De asemenea. Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare. între adâncimile -5. Consistenţa pământurilor argiloase din suprafaţă şi numărul de lovituri N 10 obţinut în urma încercărilor de penetrare dinamică medie. straturile coezive de argilă prăfoasă ating adâncimi de –6. care reprezintă genetic o deltă cuaternară a Mureşului. în general. conduse până la adâncimi de – 6. F7 şi F9.00m faţă de cota terenului natural. conul având o suprafaţă de 15 cm2. deluvial-proluvială) – reprezentate prin argile cu concreţiuni fero-manganoase şi depozite de piemont CERCETĂRI GEOTEHNICE ŞI STRATIFICAŢIA TERENULUI Pentru întocmirea Studiului Geotehnic.00 m … -25.00m … -10. 5. GEOLOGIA ŞI SEISMICITATEA DATE GENERALE PRIVIND AMPLASAMENTUL Geologia şi geomorfologia zonei Amplasamentul cercetat. Acţiunea vântului” zona este caracterizată de valoarea caracteristică a vitezei vântului de 35 m/s respectiv presiunea de referinţă a vântului de 0. peste care se suprapun pietrişuri şi nisipuri. Cotele de fundare ale obiectelor industriale vor fi definitivate în urma calculelor de rezistenţă privind infrastructura acestora. proiectare ag= 0. Câmpia Aradului. în forajele F3 şi F5 întâlnim nisipuri prăfoase în stare îndesată. amplasamentul se încadrează în zona seismică caracterizată de acceleratia terenului pt. iar la suprafaţă apar argile şi argile prăfoase sub forma depozitelor aluvial-lenticulare. Pentru clădirile cu structura de rezistenţă alcătuită din cadre din beton armat sau oţel şi fundaţii izolate sub stâlpi se recomandă o cotă minimă de fundare Df = 1. Pe parcursul executării forajelor s-au prelevat probe de pământ care au permis stabilirea coloanelor stratigrafice ale acestuia.00m … -7.12g şi perioada de colţ Tc=0.00m. În forajele F6. după care urmează un pachet necoeziv alcătuit din nisipuri mijlocii în stare îndesată până la adâncimea de –24.50 kPa. este situat în extravilanul localităţii Sântana.00m. cu masa berbecului de 25. Asupra probelor de pământ recoltate din forajele geotehnice executate s-au efectuat analize şi determinări de laborator. cota minimă de fundare a fundaţiilor continue este Df = -0. Din punct de vedere geologic. Depozitele cuaternare. Din punct de vedere geomorfologic.7 s. pe amplasamentul cercetat s-au executat 9 (nouă) foraje geotehnice F 1 … F 9 diametrul de 5”. zona aparţine Bazinului Panonic. sunt reprezentate. • gravitaţionale – reprezentate prin alunecări de teren şi deluvii de pantă. Amplasamentul se încadrează conform zonării seismice după Normativ P 100-1/2006. –5. permit fundarea directă în stratul de argilă prăfoasă din suprafaţa terenului. coloana litologică a acestui areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic şi o cuvertură posttectonică. cele care constituie terenurile de fundare. construită la ieşirea din defileul Şoimoş-Lipova.

• F3 cota –6.00m. se caracterizează prin următorii parametrii geotehnici.2 % … 23.16  Contracţia volumică CV = 54.00m. • F6 cota –6. pe amplasamentul cercetat s-au executat 9 (nouă) foraje geotehnice F1 … F9 diametrul de 5”.6 kN/m3 Straturile argiloase din suprafaţa terenului de fundare sunt pământuri cu caracter contractil. care se vor utiliza la calculul capacităţii portante a terenului de fundare:  Greutate volumică γ = 18. din categoria pământurilor cu umflări şi contracţii mari (PUCM) fiind încadrate în CATEGORIA PĂMÂNTURILOR ACTIVE.  Conţinutul de bioxid de carbon liber (CO2) este de 65.00% … 110.300 kN/m2 … 19.27% … 84. • F4 cota –5. EXIGENŢELE ŞI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE”. .10%  Umflarea liberă UL = 90.20 m.3 %  Indice de consistenţă IC = 0.1 %  Indice de plasticitate Ip = 20. straturile coezive de argilă prăfoasă ating adâncimi de –6. Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai în urma executării unor studii hidrogeologice complexe. unde forajele au fost conduse la adâncime mică) după cum urmează: • F1 cota –6. –5.0%  Indicele de activitate IA = 0.0 kN/m3  Indicele porilor e = 0.3 mg/dm3 cuprins între 40 …100 mg/dm3.5 şi în consecinţă apa nu manifestă o agresivitate de natură acidă asupra betoanelor. Caracteristicile geotehnice care definesc proprietăţile de pământuri cu umflături şi contracţii mari (PUCM) ale straturilor din suprafaţa terenului de fundare sunt următoarele:  Conţinutul de particule fine A2 = 30.0% … 46.0 kN/m3 … 56.00 m.00 m.91 … 1.8 %  Umiditatea naturală w = 18. deci apa subterană nu prezintă agresivitate sulfatică asupra betoanelor.67 … 0.0 mg/dm3 < 150 mg/dm3. după care urmează un pachet necoeziv alcătuit din nisipuri mijlocii în stare îndesată până la adâncimea de –24.00m … -25. de la suprafaţa terenului. până la adâncimi cuprinse între –4.30 m.84 … 1. În forajele F6.Straturile de argilă prăfoasă vârtoasă şi tari din suprafaţă.0 > 6.0%…42.88  Porozitatea n = 40.00m. Pentru întocmirea Studiului Geotehnic.5 % … 45.22  Modul de deformaţie edometric M2-3 = 15. pentru stabilirea riscului geotehnic al lucrării încadrează terenul de fundare din amplasamentul cercetat în tipul de risc „MODERAT”. F7 şi F9. • F9 cota –6.0°  Coeziune specifică c = 27.00m.  PH-ul apelor este 7. • F5 cota –6.50 m.8 kN/m3 … 19.00m … -7.800 kN/m2  Unghi de frecare interioară Φ = 13.00% APA SUBTERANĂ Apa subterană a fost interceptată în toate forajele executate (mai puţin în F2. Terenul de fundare din amplasament este format dintr-un pachet de argile prăfoase galben maronii şi gri maronii în stare vârtoasă şi tare. F7 şi F8. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI Totalul de 13 (treisprezece) puncte acumulate Conform Normativului NP 074/2002 intitulat „NORMATIV PRIVIND PRINCIPIILE. până la adâncimea de cca. iar din punctul de vedere al categoriei geotehnice în „CATEGORIA GEOTEHNICĂ 2”.50 m. deci apa manifestă o agresivitate carbonică moderată asupra betoanelor. încadrându-se în clasa XA 2 – agresivitate chimică moderată  Conţinutul în suflaţi este 37.

00m. se recomandă executarea acestuia sub protecţia unor pereţi mulaţi din beton armat. Proiectul de execuţie al infrastructurii incintei adânci şi a lucrărilor de sprijinire a săpăturilor pentru realizarea sa vor face obiectul unui proiect de specialitate verificat prin exigenţa Af. se va reface calculul valorilor capacităţilor portante ale terenului de fundare conform paragrafului 3. între adâncimile –5. pentru o fundaţie continuă cu lăţimea B = 0.00m … -26.50 m de la suprafaţa terenului natural.1. încărcată centric şi următorii parametrii geotehnici. Φ = 13. Pentru executarea incintei de mare adâncime a utilajelor de turnare a aluminiului. .2.0° şi c = 27. conform buletinelor de analiză prezentate în ANEXA 2. în forajele F3 şi F5 întâlnim nisipuri prăfoase în stare îndesată.0 kN/m2 rezultând următoarele valori ale capacităţii portante. Capacitatea portantă a terenului de fundare la cota Df = 0.90m de la suprafaţa terenului natural. pentru o fundaţie izolată sub stâlpi cu lăţimea B = 2. 0. γ = 18.50m. Cotele de fundare ale obiectelor industriale vor fi definitivate în urma calculelor de rezistenţă privind infrastructura acestora.93 kN/m2.De asemenea. precum şi în cazul unor încărcări aplicate exentric. cota minimă de fundare a fundaţiilor continue este Df = -0. conform STAS 3300/2-85: ppl = 247. Umpluturile de sub pardoseli.8 kN/m3.00 faţă de cota terenului natural. din STAS 3300/2-85.0 kN/m2 rezultând următoarele valori al capacităţii portante.90 m. pcr = 324.80m.380.54 kN/m2. Pentru alte dimensiuni ale tălpii fundaţiilor.00m.3. şi 4.00 m.0° şi c = 27.00m … -10. încărcată centric şi următorii parametrii geotehnici.11 kN/m2. Pentru clădirile cu structura de rezistenţă alcătuită din pereţi portanţi.45 kN/m2.50 m. Caracteristicile de contractilitate ale straturilor argiloase din suprafaţa terenului de fundare. şi grosimea de cca. Pentru clădirile cu structura de rezistenţă alcătuită din cadre din beton armat sau oţel şi fundaţii izolate sub stâlpi se recomandă o cotă minimă de fundare Df = -1. Pentru calculul împingerii pământului asupra pereţilor de sprijinire a incintei adânci se recomandă pentru calcul utilizarea unui coeficient al împingerii active Ka = 0.8 kN/m3. LA CALCULELE DE DIMENSIONARE A INFRASTRUCTURII SE VOR EFECTUA OBLIGATORIU ŞI CALCULELE DE TASARE ABSOLUTE PROBABILE CU ÎNCĂRCĂRILE REALE DE CALCUL DIN GRUPAREA FUNDAMENTALĂ.1. trotuare şi platforme betonate se vor executa pe o grosime de 30 cm din pământ stabilizat cu var sau dintr-un amestec cât mai omogen de pământ contractibil şi nisip în proporţie de 60% material local şi 40% nisip. conform STAS 3300/2-85: ppl = 208. Capacitatea portantă a terenului de fundare la cota Df = 1. Se recomandă totodată lucrări de injectare cu lapte de ciment şi bentonită pentru izolarea părţii inferioare a incintei astfel create între cotele de –24. permit clasificarea acestor pământuri în CATEGORIA PĂMÂNTURILOR ARGILOASE ACTIVE. Φ = 13. conduşi până la adâncimea de –26. γ = 18. pcr = 374. Aceste măsuri sunt necesare din cauza faptului că apa subterană este un nivel hidrostatic sub presiune şi poate crea antrenări hidrodinamice ale terenului de fundare pe timpul execuţiei acestei excavaţii foarte adânci.

70 NMN 6. liste de utilaj şi dotări Volum 3 Lista cantităţilor de lucrări Secţiunea IV . referitoare la clasa de expunere a construcţiilor în condiţiile de mediu se consideră că betoanele utilizate la realizarea elementelor de infrastructură se încadrează în clasa de expunere XA 2 (agresivitate chimică moderată).9.8.10. pluvială Volum 2.3 mg/dm3) şi Tabelului F. se vor lua măsurile necesare pentru asigurarea stabilităţii pereţilor săpăturii prin folosirea unor sprijiniri adecvate.15. devize pe obiecte. ORGANIZARE DE ŞANTIER .Caiete de sarcini Volum 2. Descrierea generală a lucrărilor Volum 1. Pe timpul executării săpăturilor şi turnării betonului în fundaţii. Caiete de sarcini – obiect 12 – Alimentare cu gaze naturale Volum 2.14.5.2. În cazul betonului utilizat pentru realizarea fundaţiilor. CAPITOLE Secţiunea I .4. trotuare. devize pe obiecte.00 hala producţie = 109.1. Caiete de sarcini – obiect 10 – Reţele electrice incintă + iluminat exterior şi telefonie Volum 2.1. Lucrările de săpături. conform buletinului de analiză chimică a apei nr. corespunzătoare clasei de expunere XA 2. Caiete de sarcini – obiect 02 – Birouri producţie. împrejmuire Volum 2.Deviz general. Pentru lucrările de execuţie ale incintei adânci pentru UTILAJ TURNARE ALIMINIU se vor avea în vedere normativele NP 113-04 şi NP 120-06. analitice şi extrase (confidenţial) Volum 4 Deviz general. BROŞURI. Caiete de sarcini – obiect 09 – Canalizare menajeră.2. Caiete de sarcini – obiect 01 – Hală producţie Volum 2. Cota ± 0.Lista cantităţilor de lucrări.12. Caiete de sarcini – obiect 08 – Parcare angajaţi. Caiete de sarcini – obiect 11 – Alimentare cu energie electrică Volum 2. Caiete de sarcini – obiect 13 – Gospodărie apă Volum 2.3.Descrierea generală a lucrărilor Volum 1. Caiete de sarcini – obiect 03 – Hală sortare Volum 2.Luând în considerare prescripţiile NE 012-1:2007.11. Caiete de sarcini – obiect 14 – Sistem reciclare şi răcire apă Volum 2. zone verzi. BETON ARMAT ŞI BETON PRECOMPRIMAT. analitice şi extrase (confidenţial) 7. umpluturi sau epuismente se vor executa în regim special cu respectarea normativului C 169 – 88.6.13.2. Caiete de sarcini – obiect 07 – Platforme Volum 2. Piese desenate Secţiunea II .1. sprijiniri. recomandăm o clasă de beton C 35/45. Aceste lucrări vor face obiectul unui proiect de specialitate ce urmează a fi verificat de un specialist cu atestat în domeniul Af. conform Tabelul 2 din NE 012-1:2007 intitulat COD DE PRACTICĂ PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE BETON. Caiete de sarcini – obiect 15 – Clădire tehnică Secţiunea III .. Caiete de sarcini – obiect 04 – Birouri administrative Volum 2. Caiete de sarcini – obiect 05 – Laborator analize Volum 2. PREZENTAREA PROIECTULUI PE VOLUME. din Normativul NE 012-1:2007.7. Caiete de sarcini – obiect 06 – Cabină poartă Volum 2. mentenanţă Volum 2. 729/2008 (conţinutul CO2 este de 65.

Zona de acces se va continua pînă la incinta împrejmuită cu un drum provizoriu adiacent căruia se va amplasa platforma pentru organizarea de şantier. sală pompe: (săpătura generală. • executarea lucrărilor la hala de sortare şi la laborator ( fundaţii.Şopron materiale. . inel incendiu. ordinea în şantier şi evitarea accidentelor. PROGRAM DE EXECUŢIA A LUCRĂRILOR. . 8. învelitoare. perete cortină. în colaborarea cu executantul.Împrejmuirea incintei zonei în construcţie. canalizare. CĂILE DE ACCES PROVIZORII Accesul în şantier se va realiza pe parcursul execuţiei din DJ 791 pe o parte a accesului final amplasat în apropierea limitei parcelelor pe care se execută investiţia din etapa I. pluvială. montaj structură. post trafo. Dirigintele de şantier va urmări. tâmplării. . GRAFICE DE LUCRU.1. . zidării. . pentru scule. montaj structură. nisip.Lucrările de organizare vor urmări: • Organizarea la frontul de lucru • Amenajări în baza de producţie a executantului Organizarea de şantier va avea în vedere organizarea tehnologică la frontul de lucru şi corelarea activităţilor în cadrul atelierelor din baza de producţie. schelet pentru prinderea inchiderilor. .Platformă betonată pentru utilajele care vor funcţiona în şantier. planşee. respectiv pereţi de închidere la laborator. realizare reţele de apă. precum şi prelevarea probelor corespunzătoare şi păstrarea lor în condiţii apropiate materialului din structura de rezistenţă executată. . • executarea lucrărilor la cabina poartă. Executantul trebuie să asigure o riguroasă ordonare a atacării lucrărilor. Pentru lucrările din şantier s-a executat proiectul de organizare de şantier şi s-a obţinut autorizarea pentru lucrările cuprinse în această faza şi anume: .Lucrări de realizare a stabilităţii terenului. închideri. în vederea asigurării respectării reţetarului pentru dozajele de betoane şi mortare. închideri. .Platformă generator electric. . Program de execuţie a lucrărilor. .Rezervor de apă.Realizarea straturilor de bază ale viitoarelor platforme din incintă (balast compactat).Realizarea parţială a platformei din beton pentru realizarea unui şantier curat. . • executarea lucrărilor la platforma carosabilă din incintă ( lucrările subterane de montat conducte de canalizare menajeră. . închideri. balast. etc. gaze). grafice de lucru Se prevăd următoarele faze de execuţie: • executarea lucrărilor la hala de producţie şi anexele ei – birouri.drum pietruit de acces la incinta împrejmuită unde vor fi amplasate majoritatea construcţiilor. pentru birouri pentru muncitori.platformă betonată pe care se vor amplasa containere pentru paza. săpături la groapa de turnare. mentenanţă. • executarea platformei dalate la clădirea de birouri şi cabina poartă. respectiv placă beton la laborator).Toalete ecologice – 2buc. învelitoare). cu desfăşurarea lucrărilor de şantier. structură metalică. 9. planşee beton.Platforme betonate pentru pietris. montarea cîntarului. • executarea lucrărilor la birourile administrative (fundaţii. lucrări de decapare.acces provizoriu din DJ 791. . asigurarea calităţii muncii. activitatea laboratorului de pe lângă staţia de betoane. turnări fundaţii. PROGRAMUL DE RECEPŢIE 9.

În cazul în care acestea nu se mai gasesc se va proceda din nou la bornarea terenului. să asigure paza şantierului 24 de ore pe zi. PROTEJAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE ŞI A MATERIALELOR PE ŞANTIER Acest capitol este prezentat în caiete de sarcini pe specialităţi. Executantul este obligat să execute organizarea de şantier conform normativului în vigoare. În funcţie de graficul de execuţie se vor trasa împrejmuirea şi obiectele la care se va începe execuţia. sistematic şi ordonat. 273/14 iunie 1994. 12. TRASAREA LUCRĂRILOR Trasarea se va executa la începerea lucrărilor la predarea amplasamentului şi se va executa conform planşei de trasare. MĂSURAREA LUCRĂRILOR Lucrările executate vor fi decontate pe baza cantităţilor de lucrări real executate şi în conformitate cu planşele din proiect. Materialele se vor depozita în incita şantierului delimitat. • Normativul pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente. 10. Se va avea grijă să nu se blocheze circulaţia rutieră. pe specific şi în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare. LABORATOARELE CONTRACTANTULUI TESTELE CARE CAD ÎN SARCINA SA (OFERTANTULUI) ŞI Acest capitol se referă la executantul ofertant pentru asigurarea tuturor analizelor în laboratoare atestate conform Legii nr. Diriginţii de şantier atestaţi vor verifica periodic. 11. CURĂŢENIA ÎN ŞANTIER Curăţenia şi întreţinerea mijloacelor de muncă la locul de muncă. Executantul va prezenta investitorului dovezi obiective privind calitatea materialelor şi fiabilitatea echipamentului pus în operă prin: • certificat de recepţie a materialelor • buletine de analiză şi încercări ale materialelor • procese verbale de lucrări ascunse • alte încercări sau teste privind calitatea. 9.G. cu respectarea standardelor şi normativelor specifice. Aceste operaţiuni se vor desfăşura în directă corelaţie cu indicaţiile şi prevederile din caietele de sarcini ale fiecărei specialităţi. 13. nr. Programul de recepţie Verificarea calităţii şi recepţia calităţii şi recepţia lucrărilor se va face în conformitate cu: • Caietele de sarcini din prezentul proiect pentru fiecare specialitate. odată cu încheierea operaţiunilor. modul de măsurare a lucrărilor. degajarea locului de lucru de materiale şi mijloace de lucru şi transportarea lor în afara locului de muncă intră în sarcina executantului lucrărilor de construcţii montaj şi trebuie urmărite atent având în vedere consecinţele economice de interes general. şi anume: • economie de materiale. 14. cuprinse şi indicate în caietele de sarcini 10. indicativ C56-85.Prezentul proiect propune o durată de realizare a investiţiei de 30 luni. Prima dată se va preda amplsamentul liber de sarcini se vor identifica bornele parcelelor pe care se vor executa construcţiile. timp şi manoperă . • Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora aprobat prin H.2.

cu puteri depline tehnice şi în supravegherea şi recepţia lucrărilor până “la cheie”. . CONSULTANT ŞI Investitorul. RELAŢII ÎNTRE ANTREPRENORUL INVESTITOR GENERAL. “PROIECT ARAD” S.C. . S. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES S. • Ţinerea la zi a evidenţei persoanelor care lucrează în locuri de muncă periculoase Măsurile menţionate la acest capitol nu sunt limitative. .se va rectifica rigola adiacentă drumului judeţean pentru a putea prelua apele rezulatte în incintă. “PROIECT ARAD” S. • Dotarea cu mijloace de protecţie a muncii corespunzătoare. care pune la dispoziţia ofertanţilor toate datele necesare pentru licitaţie şi a detaliilor de execuţie. . .se vor coordona activităţile antreprenorului general cu ale contractorilor de specialitate sau furnizori de servicii.depozitarea gunoaielor.A.C. Activitatea de proiectare constă în elaborarea documentaţiei în fază PT şi DE a proiectului. . asigurarea ordinii. privind utilizarea traseelor. remorci sau utilaje pe drumul judeţean.R.• comoditate în execuţie • evitarea unor accidente de muncă • influenţa asupra calităţii lucrărilor • urmărirea lesnicioasă a execuţiei În timpul execuţiei se va avea grijă la următoarele: .nu se vor parca sau depozita autovehicule. activitatea de proiectare a investiţiei „FABRICA DE RECICLARE ALUMINIU SPAŢII DE SORTARE.A.în execuţie şi beneficiarul în exploatare. consultant şi reprezentantul general al investitorului. pazei şi a măsurilor PCI necesare şi prevăzute din proiectare. spaţiilor şi facilităţilor comune.autovehiculele sau alte utilaje se vor curăţa înainte de ieşirea din şantier în drumul judeţean şi se va avea grijă să nu prezinte neetanşeităţi la ieşirea din şantier.nu se va murdări DJ 791 prin transportarea. ARAD. urmând să ia toate măsurile care le consideră necesare pentru desfăşurarea în bune condiţiuni a lucrărilor obiectivului. este în cadrul acestui obiectiv. a comandat la S.se vor lua măsuri de păstrare a ordinii şi curăţeniei în şantier şi pe drumul de acces. crearea fronturilor de lucru. Şantierul va trebui să dispună prin organizarea sa de următoarele facilităţi din punct de vedere sanitar: • Organizarea atentă a grupurilor sociale care vor fi: − prevăzute cu vestiare + loc pentru luat masa − amplasate la distanţe normate − curăţate continuu − dimensionate corespunzător • Puncte de prim ajutor • Cunoaşterea celui mai apropiat loc de intervenţie sanitară pentru accidente. .L.zona în care se vor executa lucrările de construcţie va fi împrejmuită şi supravegheată 24 de ore pe zi. încarcarea sau descărcarea în condiţii necorespunzătoare a materialelor de construcţie sau a deşeurilor produse pe şantier. antreprenorul . DEPOZITARE ŞI LOGISTICĂ” SÂNTANA jud. . deşeurilor şi reziduurilor de orice fel din cadrul şantierului se va face în locurile special amenajate şi indicate de către Primăria oraşului Sântana în autorizaţia de construire. Această . parcarea urmând să fie făcută în incinta controlată pe platforma special destinată acestiu scop.cantitatea de pământ rezultată din săpătura generală va fi depozitată sau transportata acolo unde prevede documentaţia fără ca ea să blocheze activitatea viitoare pe şantier sau să fie depozitată astfel încît să conturbe circulaţia în şantier sau execuţia viitoarelor obiective. S.materialele de construcţie precum şi utilajele folosite vor fi depozitate. a molozului.C. . respectiv parcate exclusiv în incinta şantierului strict delimitat. 15.

Documentaţia economică este întocmită conform legilor în vigoare şi H.A. şi stabileşte valoarea totală a investiţiei (confidenţial) pentru realizarea lucrărilor.C. de recepţie şi relaţii cu furnizorii se face numai prin intermediul consultantului.L. Orice solicitare tehnică sau economică. 17.R. inclusiv cele de consultanţă menţionate anterior.C. verificări de control. atât de beneficiar cât şi de antreprenor la alte lucrări. “PROIECT ARAD” S. Lucrările de consultanţă se desfăşoară în regim de unicat şi în consecinţă ele nu pot fi folosite.G. INFORMAŢII FINANCIARE Finanţarea pentru execuţia acestui obiectiv se asigură de către S. în care se vor stipula toate condiţiile de desfăşurare a lucrărilor. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES S. de şeful de proiect sau de persoana împuternicită de societate. 16. MEMORII PE SPECIALITĂŢI .activitate este coordonată din partea S. Lucrările se vor desfăşura pe bază de contract între investitor şi antreprenorul care a câştigat licitaţia. plângere.

Hală sortare 3793.detensionarea în cuptoare de revenire. Birouri producţie şi mentenanţă 133.5mp 6. Sistem recirculare şi răcire apă 15.3mp +235. Canalizare menajeră şi pluvială 10. hale de depozitare materiale de construcţii cu platformă carosabilă . un puţ forat. Laborator analize 237.C. . Acest teren va fi împărţit în trei zone pe care se vor amplasa următoarele obiective: fabrica de reciclare aluminiu (clădire administrativă. . Alimentare cu gaze naturale 13. Accesul în incinta obiectivului se face prin intermediul unui racord la DJ 791. SITUAŢIA EXISTENTĂ. puţurile forate vor avea zone proprii de protecţie sanitară. Gospodărie apă 14. De asemenea. . Parcare angajaţi.308 m 2 şi va cuprinde următoarele obiecte: 1. În prima etapă care face obiectul documentaţiei de faţă investiţia se va realiza pe suprafaţa de 55. Alimentare cu energie electrică 12. împrejmuire 9. Terenul în suprafaţă totală de 206. .0mp 7.779mp (20.1.000 t/an.4mp 3. Obiectivul propus va avea zone de protecţie faţă de vecinătăţi.17.depozitarea şi sortarea deşeurilor de aluminiu. Terenul pe care se amplasează investiţia este proprietate privată şi are suprafaţa totală de 206. Birouri administrative 284. Obiectele şi amplasamentul lor pe teren sunt conform PUZ aprobat. Reţele electrice incintă + iluminat exterior şe telefonie 11. Platforme carosabile şi acces din DJ 8. .000 t/an şi va fi realizată în două faze. Cabină poartă 59.779mp. .omogenizarea în cuptoare de omogenizare. zone verzi. hala de producţie.7ha) conform CF-urilor se află în proprietatea lui Cotoşman Mircea şi este amplasat în extravilanului oraşului Sântana.depozitarea lingourilor de aluminiu pe platforme exterioare în vederea expedierii la beneficiar. fiecare cu o capacitate de 100.7mp 5. Producţia de aluminiu se va realiza printr-un proces tehnologic care se va desfăşura în hala de producţie topitorie – turnare şi cuprinde: . Terenul pe care se vor executa construcţiile a fost teren agricol acum este scos din circuitul agricol şi este liber de construcţii. platforme de depozitare. Hală producţie – topitorie şi turnare 6173. trotuare.0mp 2. parcări TIR-uri şi autoturisme.0mp 4. HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES SRL s-a întocmit şi aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru o zonă de activităţi de tip industrial. între DJ 791 şi calea ferată.ARHITECTURĂ La solicitarea beneficiarului S. spaţii de sortare. parcări pentru TIR-uri.topirea în cuptoare funcţionând pe gaz natural. hală de depozitare produse finite cu platforma carosabilă. Clădire tehnică – post trafo Toată incinta va fi împrejmuită cu gard cu stâlpi metalici şi panouri din plasă de sârmă.  Fabrica de reciclare aluminiu are o capacitate de producţie de lingouri de aluminiu de 200. MEMORIU TEHNIC .turnarea lingourilor în cochilii pe mese de turnare.

3mp.0m între axele 1 – 12. Compartimentarea se va realiza din zidărie de BCA de 30cm grosime cu stîlpişori din beton armat la colţuri şi intersecţii.70NMN. 16-17/B ( cu dimensiunile de 7. Hala va avea gradul II de rezistenţă la foc şi categoria „D” de pericol de incendiu.5m cu plăci din policarbonat cu patru camere. rulante . 02 – birouri producţie şi mentenanţă. Structura va fi protejat[ la foc prin vopsire cu vopsele termospumante. 10-11/B ( cu dimensiunile de 7.75mm grosime ( la interior). PROPUNERI. A-B/15 (cu dimensiunile 8.5m se vor executa perimetral pereţi din beton armat de 25cm grosime placat la exterior cu 100mm de polistiren expandat pentru faţade.0x4. stîlpii şi fermele vor fi protejate la foc cu vopsea termospumantă.0m. Birourile vor avea gradul III de rezistenţă la foc şi categoria „D” de pericol de incendiu. Finisaje Pardoselile la interiorul halei de producţie şi în atelierele de mentenanţă vor fi din beton elicopterizat.0x6. B-C/17 ( 2porţi cu dimensiunile 3. Compartimentări În interiorul halei se vor compartimenta două ateliere de mentenanţă (OB 02) cu Sc=235.0m). Structura de rezistenţă va fi metalică cu stâlpi şi ferme metalice şi travei de 10. saltele semirigide de 15cm din vată minerală şi tablă cutată 35.5m între axele 9 – 17 şi 13.0m).0x6.4mp. Porţile de la accese vor fi porţi metalice. 01 – hala de producţie Propuneri constructive şi funcţionale Hala de producţie va avea regim de înălţime P şi o suprafaţă construită de 6173. Obiect nr.0x 6.0m).0x6.17 şi unul cu două cîrlige de cîte 5 tone va funcţiona între axele 1 – 12. 137.0m).0m centrat între axele 9-10 pentru a se putea coborî prin el utilajele care urmează a fi reparate.0m axate pe mijlocul fiecărui atelier.0x6.5. Propuneri constructive şi funcţionale Corpul de birouri alipit de hala de producţie va avea regim de înălţime P+1 şi o suprafaţă construită de 133.75mm grosime ( la exterior).70NMN.0x6.0m deschidere. Deasemenea la nivelul halei se vor practica două uşi cu dimensiunile de 4. Suprafaţa utilă va fi de 213.0x4. Aceste ateliere vor fi închise cu planşeu din beton armat la cota de 5.5m în sus se va executa perimetral închideri pe o înălţime de 2.0m). Între axele 9 – 12 cele două poduri rulante se vor suprapune. Închiderile Pînă la cota de +2. planşeul va avea un gol de 4. În hală vor fi amplasate două poduri rulante unul de 15t va funcţiona între axele 9 . De la cota +2.0m). Peste fâşia de policarbonat se vor monta închideri în trei straturi cu tablă cutată 16. Cota pardoselii finite va fi 109. Din cauza podurilor rulante hala va avea două zone cu înălţimi la coamă diferite şi anume 15.207.0x6.0m şi 12.Pe teren nu sunt amplasate nici un fel de reţele conform avizelor de amplasament solicitate la deţinătorii de utilităţi. 13-14/B ( cu dimensiunile de 7. . Atelierele de mentenanţă vor fi incluse în hala de peoducţie şi au fost tratate mai sus la ob. Pe partea opusă a drumului judeţean există un canal al ANIF care va fi folosit pentru preluarea apelor deversate. 1100 de 0.4mp. Accese Accesele în hala de producţie vor fi poziţionate astfel: între axele: 1-2/B ( cu dimensiunile de 9. Structura metalică. Obiect nr. Cota pardoselii finite va fi 109.1035 de 0. În hală nu vor fi şi alte compartimentări.0mp. 01.0m şi una cu dimensiunile 7.5.

1mp Total suprafaţă utilă etaj: 110. coridoare.2mp • Coridor Sutil = 18. • Podest casa scării Sutil = 2.0mp Corpul de birouri va fi acoperit în terasă peste planşeul din beton armat se va executa o învelitoare terasă necirculabilă cu beton de pantă. Compartimentări Compartimentările vor fi din zidărie de cărămidă de 25cm (pereţii portanţi) şi din gips carton rezistent la umezeală în zona grupurilor sanitare.2mp La etaj vor funcţiona următoarele spaţii: • Spaţiu depozitare Sutil = 33. 03 – hală sortare. şi va mai exista un acces direct în spaţiul de depozitare în axul 8. Propuneri constructive şi funcţionale .2mp La cota +5. Obiect nr. La oficiu se va monta faianţă în zona blatului de lucru şi a chiuvetei.1mp • Birou 1 persoană Sutil = 10. Finisaje Pardoselile vor fi din gresie la grupurile sanitare.4mp • Grup sanitar barbaţi Sutil = 8. În restul oficiului şi la grupurile sanitare se va realiza o tencuiala gletuită şi o vopsitorie cu vopsele super lavabile. Peste şapă se va executa stratul de hidroizolaţie din membrane hidroizolante EDPM lipite cu adeziv şe benzi de protecţie. Din punct de vedere funcţional la parter se vor amenaja următoarele spaţii: • Spaţiu depozitare Sutil = 33.6mp • Oficiu.40. În birouri se va realiza o vopsitorie cu vopsele lavabile la pereţi. Accese Accesul în clădirea de birouri se va realiza în axul 10. Închiderile Închiderile se vor executa din zidărie de cărămidă eficientă Porotherm de 38cm.6mp • Grup sanitar femei Sutil = 2. întărită cu sîmburi de beton armat la colţuri şi la intersecţii de pereţi.8mp • Depozitare Sutil = 2. oficiu şi birouri şi din beton la depozite.1mp • Casa scării Sutil = 5.40 se va putea intra în hala de producţie peste atelierele de mentenanţă.7mp • Birou 4 persoane Sutil = 16.Structură de rezistenţă va fi din zidărie de cărămidă eficientă. Accesul pe terasa necirculabilă pentru reparaţii şi întreţinere se va putea face din casa scării de la cota +5. Planşeu peste parter şi cel de peste etaj vor fi din beton armat.1mp • Coridor Sutil = 18.7mp • CT Sutil = 2.5mp • Sala şedinţe operative Sutil = 27. Din casa scării la cota +5. Porotherm de 38cm grosime. placat la exterior în zona sîmburilor de beton cu polistiren de faţadă de 12cm. termoizolaţie din două starturi de polistiren extrudat de cîte 50mm fiecare peste care se va turna o şapă de protecţie armată cu plasă sudată.6mp Total corp birouri hală Sutil = 219.40 se poate accede prin casa scării aici fiind o legătură cu hala de producţie în care se poate accede la cota +5. loc de luat masa Sutil = 28.40 peste atelierele de mentenanţă.9mp Total suprafaţă utilă parter: 106.6mp • Analize Sutil = 8.

Astfel. suprafata construita la sol de 284. Cota trotuarului este +0. Învelitoarea va fi din tablă cutată profil 35. În zona de depozitare a materiei prime se vor amplasa compartimentări din blocuri prefabricate din beton cu nut şi feder cu o înălţime de 3.30 m Categorie de importanta: C – normala Grad de rezistenta la foc: III Din punct de vedere functional.1x6.86 mp Grup sanitar femei 2.40 mp Bucatarie 12.30 m mai sus decat cota terenului amenajat. Cota pardoselii finite a parterului este +0. Cladirea este orientata cu fatada principala spre NV. Finisaje Pardoselile vor fi din beton elicopterizat. Hala va avea structura de rezistenţă metalică.0m în sus închiderea se va face cu tablă cutată 85.00m.10 (NMN +109. Tâmplărie metalică la uşa pietonală de acces. Hala sortare va fi deschisă pe o latură spre platforma carosabilă. Cota pardoselii finite va fi 109. cota de calcare a parterului se va afla cu 0.1035 de 0. Această consolă va fi acoperită cu o copertină metalică prinsă de structura de rezistenţă a halei la cota 6. Închiderile Închiderile se vor executa din beton armat până la cota +6. De la cota +6.0 x 2.0m. cladirea va cuprinde urmatoarele zone: Parter: Hol acces 10.1m.27 mp Zona asteptare 22.1120 cu grosimea de 0. Compartimentări Compartimentările vor fi din beton armat de 30cm grosime şi cu o înălţime de 6. În dreptul axului A între axele 15-18 se va executa o consolă din beton armat la cota +4. prinsă pe grosimea peretelui de beton.56mp.70 mp si suprafata desfasurata de 529.5m.1mp. Obiect nr. orientată spre spatele construcţiei.Hala sortare va fi un corp de clădire cu regim de înălţime P cu înălţimea maximă de 12. Suprafaţa construită va fi de 3793.70m.57m şi care va ieşii din planul halei cu 4. Accese Accesul în hala de sortare se va realiza pe latura liberă pentru utilajele care încarcă sau descarcă reziduurile din aluminiu.88mm De la cota +8. Hala va avea gradul II de rezistenţă la foc şi categoria „E” de pericol de incendiu cu sturctur metalică neprotejată.90. Compartimentările din beton armat din zona boxelor de sortare vor avea capătul rotunjit şi marcat cu vopsea galbenă pentru o mai bună vizibilitate.80). Înaltime maxima la atic = 8.0mp iar suprafaţa utilă de 3560.75mm grosime şi va fi într-o apă.10).00m la care se va putea accede printr-o scară metalică circulară amplasată în faţa corpului – „Laborator”.280.40 (NMN +110. 4 are functiunea de birouri administrative. În zona de depozitare a a materiei prime vor fi amplasate în axul A un gol cu dimensiunile de 6. iar cota finita a etajului este +3. 04 – birouri administrative P+1.0m.86 mp . Pereţii de compartimentare vor fi protejaţi la capătul orientat spre latura liberă de o tablă plană de 2-3mm grosime.0m şi o uşă metalică pietonală cu dimensiunile de 1.70NMN.30 mp Centrala termica: 10. Scopul acestei console cu lăţimea de 1.14 mp Zona birouri 33. avand regimul de inaltime P+1E .75m pe o înălţime de 175cm se va executa perimetral o închidere cu plăci cutate transparente cu acelaşi profil ca şi tabla cutată.2m este de a se putea lua probe din TIR-urile care aduc aluminiu.207. Propuneri constructive şi funcţionale Obiectul nr.

pe o fata cu folie de Al.16 mp 92. tabla cutata.61 mp 4.53 mp 77. Tavanele se vor realiza in sistem tavan fals. tip MEGAPROFIL. . Planseul va fi din beton. prevopsita culoare alb RAL 9003 si gri RAL 9006. peretii vor fi realizati din plăci plane (sandwich) tip gips-carton(grosime 1. peretii se vor executa din blocuri B.86 mp 9.50 mp 11. băi.78 mp Terase circulabile neacoperite: 40.50 mp 30. termoizolatie vata minerala(saltele semirigide. termoizolatie vata rigida. montate pe rigle din metal si finisati prin zugravire cu vopsele lavabile. aceasta va fi imbracata cu placi gips carton.55 mp 10.Hol Grup sanitar barbati Sp depozitare Casa scarii Zona birouri 1 Zona birouri 2 Arhivă Total suprafaţă utilă: Etaj: Hol etaj Grup sanitar barbati Grup sanitar femei Birou Zona birouri Hol Sala conferinte Birou director Birou manager Oficiu Secretariat Total suprafaţă utilă: 4.52 mp 7. se va monta o scara metalica de incendiu. Invelitoarea se va realiza din tabla cutata. Soclul va fi din beton armat. Usile interioare vor fi pline. Compartimentări La interior. spaţii depozitare şi covor PVC. Închiderile Inchiderile exterioare se vor face din tabla cutata.62 mp 2.. In zona centralei termice. in dreptul geamurilor. cu tamplarie din lemn. si membrana hidroizolanta cu strat de protectie. Ferestrele vor avea tamplarie aluminiu cu geam termopan. in zona de birouri si birouri directori. se prevad parasolare mobile din lamele aluminiu.cu grosimea de 16 cm.14 mp 25.45 mp 4. si va fi finisat cu tencuiala si vopsele acrilice.34 mp 26. prefabricata.37 mp 2.16 cm). iar cele exterioare vor avea tamplarie din aluminiu cu geam termopan. Pe fatada posterioara. tencuiti si vopsiti cu vopsele lavabile.C. Deasupra accesului in cladire se va monta o copertina pe structura metalica usoara. avand 6 deschideri intre 3 si 6 m. se va pune gresie de exterior antiderapanta. Grosimea peretilor va fi intre 10 si 15 cm.grinzi). Accese Acesul principal în clădire se va realiza în axul A/4-5. montate cu suruburi autofiletante. In cazul structurii metalice (stalpi. caserata. cu o grosime de 15 cm.36 mp 23.88 mp 209.10 mp Structura cladirii este metalica. Finisaje Pardoselile vor fi din gresie ceramică .25 cm) cu termoizolaţie. Pe terasele circulabile. Pe latura posterioară s eva prevedea un acces la centrala termică. Se va putea accede şi pe o rampă pentru persoane cu dizabilităţi. pe holuri.65 mp 13.11 mp 2. La parter.95 mp 19.75 mp 250. pe tabla cutata cu cute inalte. respectiv mocheta. conform normelor pompieristice de rezistenta la foc.A. in sistem cofraj pierdut.

1mp • Birou documente 3 pers. Cota pardoselii finite va fi +0. Accese Accesele în clădirea laborator vor fi amplasate astfel: în axul „a” în zona de laborator propriu-zis. În clădirea „laborator” va fi amplasată o centrală termică pentru încălzirea spaţiilor şi pentru realizarea apei calde menajere. va avea regim de înălţime P şi structura de rezistenţă din zidărie de cărămidă Porotherm de 38cm.cabină poartă Propuneri constructive şi funcţionale . Din punct de vedere funcţional construcţia va cuprinde următoarele spaţii: • Coridor Sutil = 6.7mp • Vestiar barbati 34 pers Sutil = 24. Centrala va funcţiona pe gaz şi va avea un acces direct din exterior şi suprafaţa de geam necesară în caz de explozie. Sutil = 17.4mp • Analiză Sutil = 7.7mp • Arhiva Sutil = 10. În golurile de uşi şi ferestre se va monta tâmplărie din aluminiu cu geam termopan. 05 . Au fost lăsate rezerve din punct de vedere al structurii pentru o eventuală supraetajare în viitor cu un nivel.laborator analize Propuneri constructive şi funcţionale Clădirea laboratorului este amplasată alipit de hala de sortare.6mp • Grup sanitar barbaţi Sutil = 11.90NMN). 06 .20(109. birouri şi laborator. în birouri.6mp • Grup sanitar femei Sutil = 4. La grupurile sanitare se va utiliza ghips carton rezistent la umezeală. vestiare. Obiectul nr. Laboratorul va avea gradul I de rezistenţă la foc şi categoria „C” de pericol de incendiu.8mp • Duşuri Sutil = 5. Sutil = 6.6mp Închiderile Închiderile se vor executa din zidărie de cărămidă Porotherm de 38cm grosime. în axul 21/b-c şi 21/c-d.4mp • Vestiar bărbaţi 16 pers.6mp • Hol acces Sutil = 7.4mp • Laborator 3 pers Sutil = 33. birou analiză. duşuri.0mp • Vestiar femei 5 pers. coridoare. Toate vopsitoriile la pereţi se vor face cu vopsea lavabilă.7mp Total suprafaţă utilă laborator: 186. centuri şi stâlpişori din beton armat la colţuri şi intersecţii de ziduri.Apele pluviale vor fi colectate in jgheaburi prefabricate.0mp • Grup sanitar Sutil = 3. Sutil = 15. La duşuri şi la grupurile sanitare în zona lavoarelor se va monta placaj din faianţă.2mp • Duşuri în vestiar Sutil = 10. Finisaje Pardoselile vor fi din gresie la grupurile sanitare. Obiectul nr. fiind eliminate prin scurgeri interioare. Peste parter se va turna o placă din beton armat care se va termoizola şi hidroizola printr-o terasă necirculabilă.4mp • Birou 4 personal Sutil = 22. Compartimentări Compartimentările vor fi din zidărie de cărămidă de 25cm (zidărie portantă) şi din gips carton pe structură metalică la grupurile sanitare. În dreptul sâmburilor de beton armat se va realiza o placare cu polistiren expandat de 12cm.in spatele aticului. În axul 21/g-h va fi accesul la zona de vestiare şi grupuri sanitare pentru personalul muncitor.

centuri şi stâlpişori din beton armat la colţuri şi intersecţii de ziduri. hol acces Sutil = 1. Compartimentări Compartimentările vor fi din zidărie de cărămidă de 25cm (zidărie portantă) şi din zidărie de cărămidă de 12. grup sanitar Sutil = 2. Imediat din drumul de acces se vor amenaja parcări pentru TIR-urile care aşteaptă în afara incintei împrejmuite să intre în incintă şi să fie cântărite şi descărcate.parcare angajaţi . hol acces controlat Sutil = 3.0m care va împiedica deşeurile să se disipeze pe platformă în momentul în care sunt încărcate în vole. În afara incintei împrejmuite se vor amenaja parcări pentru angajaţi cu acces dinspre zona de acces din drumul judeţean 791. Accesul din drumul judeţean 791 se va realiza conform planului de situaţie planşa nr. Cabina poartă va avea gradul I de rezistenţă la foc şi categoria „D” de pericol de incendiu.0 x 30. Obiectul nr. portar şi administrare cântar Sutil = 24. în axul C spre zona de cântar şi acces carosabil. post prim ajutor Sutil = 12.90NMN).5mp 4. platforma se v-a termina cu un perete din beton armat de 30-35cm grosime cu înălţimea de 3. Închiderile Închiderile se vor executa din zidărie de cărămidă Porotherm de 38cm grosime. 01A. În partea dinspre poarta de acces în incintă se va amplasa o platformă pentru depozitarea produselor finite. Cota pardoselii finite va fi +0. În zona din spate spre împrejmuire.Cabina poartă este amplasată în imediata vecinătate a intrării în incinta împrejmuită a fabricii. Platforma va avea suprafaţa de 1290mp. Zone verzi vor fi amenajate doar în afara incintei împrejmuite şi anume: . La grupul sanitar în zona lavoarului se va monta placaj din faianţă.platforme În incinta împrejmuită toată suprafaţa va fi betonată pentru accesul şi circulaţia TIR-urilor cu marfă şi a utilajelşor de încărcare descărcare. În golurile de uşi şi ferestre se va monta tâmplărie din aluminiu cu geam termopan.5cm. În dreptul sâmburilor de beton armat se va realiza o placare cu polistiren expandat de 12cm.20 (109. Holul de acces controlat este un pasaj obligatoriu şi singura cale de acces a persoanelor care doresc sa intre în incintă.8mp 2. Peste parter se va turna o placă din beton armat care se va termoizola şi hidroizola printr-o terasă necirculabilă. zone verzi. Va fi o construcţie cu regim de înălţime P cu suprafaţă construită de 59. parcările pentru autoturisme vor fi în număr de 16. Toate vopsitoriile la pereţi se vor face cu vopsea lavabilă. Se va monta tâmplărie din aluminiu cu geam termopan.8mp 5. Finisaje Pardoselile vor fi din gresie la toate încăperile. 08 . în axul A spre zona de birouri şi spre incinta împrejmuită. împrejmuire.2mp 3. Holul de acces controlat va avea închideri din tâmplărie cu geam termopan şi cu panouri termoizolante la partea superioară. Obiectul nr. Se va realiza o delimitare între circulaţie pietonală şi cea a autovehiculelor din incintăurmând ca traseele pietonale sa fie protejate cu stîlpişori din beton cu diametrul de 35cm şi înălţimea de 70cm turnaţi în ţeavă metalică.1mp Structura de rezistenţă va fi din zidărie de cărămidă Porotherm de 38cm.0m) care va servii pentru descărcarea TIR-urilor cu deşeuri de aluminiu pentru vizualizarea întregii încărcături.8mp Total suprafaţă utilă 45. 07 . Accese Accesele în cabina poartă vor fi amplasate astfel: în axul 1din cabina poartă spre holul de aces controlat.0mp şi va cuprinde: 1. În continuarea halei de sortare va fi amenajată o platformă de vizualizare în suprafaţă de 900mp (30.

CARA S.gospodărie apă Propuneri constructive şi funcţionale Alimentarea cu apă a investiţiei se va realiza prin două puţuri forate amplasate conform planului de situaţie planşa nr.o zonă între parcările angajaţilor şi carosabilul pentru TIR-uri. generatorul de curent.o zonă înspre calea ferată. . La partea superioară si la partea inferioară a fiecărui stâlp este prevăzută o ţeavă pătrată 20x1. staţia de combustibili mobilă. panourile de capăt care au o lungime diferită se vor realiza prin adaptarea acestuia). Timisoara.0m). Stâlpii metalici sunt ancoraţi în fundaţii de beton cu dimensiunile 40x40cm având înălţimea de 50cm. Obiectul nr. Obiectul nr.C. 13 . De asemenea între blocurile de fundaţii ale stâlpilor este prevăzut un soclu de beton armat cu dimensiunile 20x40cm care este ridicat la 20cm faţă de terenul sistematizat. 01A. care indică următoarea stratificaţie a terenului de pe amplasament: Forajul F4 (in zona gropii de turnare): • pană la -0. hala de sortare. Fiecare foraj va fi împrejmuit cu gard din plasă de sârmă cu H = 2..2mp. pe stîlpi metalici înglobaţi în grinda . birourile.L.0ml. Suprafaţă desfăşurată va fi de 496. MEMORIU TEHNIC .4m. Incinta în care va fi amplasată fabrica.REZISTENŢĂ OB01.R.în zonele din stânga şi din dreapta incintei împrejmuite. indesat . 195/10. tare • pană la -6. 14 .5.80m argilă prafoasa gri galbuie cu incluziuni albastrui spre baza. Gardul este compus din panouri de diferite lungimi (panoul de câmp – cu o lungime de 2m.50m sol vegetal • pană la -4. Cele două rezervoare vor fi semiîngropate şi vor fi utilizate şi ca rezervoare de incendiu. tablourile utilajelor din hală. Împrejmuirea se va realiza din plasă de sârmă montată. platformele de depozitare. va fi împrejmuită. încadrate de stâlpi metalici realizaţi din ţeavă rotundă Ф60x4 de oţel.sistem recirculare şi răcire apă Propuneri constructive şi funcţionale Alipit halei de producţie obiectul 01 se va construi o clădire cu regim de înălţime P în care se va amenaja statia de pompe. 15 .50m faţă de terenul sistematizat. 17. În această clădire vor fi amplasate tablourile generale. Lungimea împrejmuirii va fi de 712ml şi poarta glisantă va avea 8. Obiectul nr. Aceasta va deservi cele două rezervoare de apă de cîte 350mc fiecare unul cu apă caldă din instalaţii şi altul cu apă rece. Partea superioară a stâlpilor se găseşte la +2.clădire tehnică Propuneri constructive şi funcţionale Clădirea tehnică va fi amplasată alipit de hala de producţie şi va avea regim de înălţime Sparţial+P+1.00m nisip prafos maroniu in stare de indesare medie • pană la -12.00m nisip mijlociu si fin maroniu. care încadrează plasa de sârmă. Cele două puţuri vor avea fiecare o casă a pompelor – construcţie din zidărie de cărămidă acoperită cu panouri termoizolante pe şarpantă din lemn.10. Condiţii de fundare S-a pus la dispoziţia proiectantului de specialitate Studiul Geotehnic nr.2. etc. fixată de stâlp prin sudură. Clădirea va avea o structură din zidărie portantă de cărămidă Porotherm cu grosimea de 38cm şi o suprafaţă construită de 240.2008. Împrejmuirea va fi amplasată la marginea zonei de protecţie a forajului ( diametru de 43.soclu din beton. întocmit de S.6mp. HALA PRODUCTIE: a. Gardul va fi electrificat la partea superioară şi va fi de tip Ecotax APS. . cabina poartă. Se foloseşte o plasă de sârmă cu ø2mm cu o reţea 30x30mm.

80m nisip maroniu cu pietris.00=109.00m. Pcr.60m sol vegetal • pană la -1. tare • pană la -5.00 şi B=2. indesat • pană la -24. pe un strat de 30cm din pamant stabilizat cu var sau dintr-un amestec cat mai omogen de pamant contractil si nisip in proportie de 60% material local si 40% nisip.50m pietris cu nisip maroniu. in stare de indesare medie. b. tare • pană la -2. indesat Apa subterană a fost întâlnită la cota -5. tare • pană la -8. respectiv bare de repartiţie din oţel OB37.50 (fata de cota terenului natural). indesat Forajul F6: • pană la -0. Perimetral sunt dispuse fundatii continue sub zidurile de beton armat.40m argilă prafoasa maroniu galbuie cu concretiuni calcaroase si incluziuni feruginiase. Se recomanda totodata lucrari de injectare cu lapte de ciment si bentonita pentru izolarea partii inferioare a incintei astfel create intre cotele de -24.00m nisip mijlociu gri maroniu. condusi pana la adancimea de -26.70m NMN.65 NMN Cota terenului sistematizat CTS=+109. indesat • pană la -18. Pardoseala se realizează de beton armat clasa C20/25 cu fibre DRAMIX. tare • pană la -6.00m. Descrierea obiectului Obiectivul se compune dintr-un singur corp de cladire.00m.00m argilă prafoasa gri maronie cu incluziuni feruginoase si concretiuni calcaroase. indesat • pană la -10. se recomanda executarea acestuia acestuia sub protectia unor pereti mulati din beton armat.-26. cu o agresivitate foarte slab carbonica fata de betoane (conform buletin de analiza 729/2008). = 247. = 374. Regimul de inaltime P Cota ±0. Cota terenului natural CTN=+109.00m nisip prafos maroniu roscat.• pană la -13.20m praf argilos gri maroniu cu incluziuni feruginoase.00m nisip prafos gri maroniu. Clasa de expunere a betonului din infrastructura este: • XA2 – groapa de turnare .00m.00m nisip mijlociu gri maroniu. tare • pană la -3.00 a halei se gasesc fundatiile de utilaje. indesat • pană la -23.70 NMN Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii izolate realizate dintr-un cuzinet de beton armat de clasa C16/20 armate cu bare de rezistenţă din oţel PC52. vartos • pană la -7.70m argilă prafoasa maroniu galbuie cu incluziuni feruginiase si concretiuni calcaroase.. groapa de turnare si o serie de canale tehnologice conform specificatiilor fiselor tehnologice Pentru executarea incintei de mare adancime a utilajului de turnare a aluminiului. indesat in adancime • pană la -9.70m sol vegetal • pană la -2. Acesta este ancorat in blocurile de fundare din beton simplu de clasă C16/20 prin intermediul unor bare de armătura din oţel PC52..80m.00m nisip mijlociu maroniu.54 kPa Df=2. vartoasa.93 kPa Df=2. Forajul F5: • pană la -0. Sub cota 0. presiunea convenţională este: Ppl.00 şi B=2. indesat Conform studiului geotehnic. Aceste masuri sunt necesare din cauza faptului ca apa subterana este un nivel hidrostatic sub presiune si poate creea antrenari hidrodinamice ale terenului de fundare pe timpul executiei acestei excavatii foarte adanci.50m argilă maroniu galbuie cu concretiuni calcaroase.00m si grosime de cca 0.50m nisip gri maroniu cu pietris.60m argilă prafoasa gri maronie cu concretiuni calcaroase.

65 NMN Cota terenului sistematizat CTS=+109.L.00m nisip prafos maroniu in stare de indesare medie • pană la -12.50m. Pereţii portanţi de zidărie sunt întăriţi cu stâlpişori şi centuri de beton armat. respectiv prin intremediul grinzilor de perete (în cazul pereţilor).00m nisip mijlociu si fin maroniu. indesat • pană la -13.80m nisip maroniu cu pietris. tare • pană la -6.11 kPa Df=0.2008.• XC2 – restul elementelor infrastructurii conform „Codului de practic pentru executarea lucrărilor din beton.00=109. Birouri productie (regim de inaltime P+2E).45 kPa Df=0. respectiv contravantuiri.70m NMN.50m. Suprastructura Structură este realizată din zidărie portantă de cărămidă da clasa C75. b. indesat • pană la -18. care reazema derect pe fermele longitudinale de contravantuire (in cazul acoperisului).tabla.C. 195/10. Cota ±0. Conform studiului geotehnic. = 324. specificate in anexa 1.R. Inchiderile se realizeaza din tabla cu cuta inalta – vata minerala . cu o agresivitate foarte slab carbonica fata de betoane (conform buletin de analiza 729/2008).70 NMN Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii continue din beton simplu de clasă C16/20 şi elevaţii din beton simplu de clasă C16/20.90 şi B=0. Pcr. Cota terenului natural CTN=+109.00m nisip mijlociu gri maroniu.50m pietris cu nisip maroniu. La nivelul acoperisului pe directie longitudinala se prevad ferme cu zabrele.10. Suprastructura Cadrele transversale sunt realizate din stâlpi metalici (OL37-2k) încastraţi în fundaţii prin intermediul buloanelor de ancoraj. Tratarea/ vopsirea structurii metalice a halei se va face conform specificariilor producatorului de utilaj tehnologic.50m sol vegetal • pană la -4. Cele doua poduri rulante sunt sustinute de grinzi de rulare din profile metalice. Stâlpişorii şi centurile sunt armate cu bare . presiunea convenţională este: Ppl. respectiv ferme cu zabrele transversale (OL37-2k). Descrierea obiectului Obiectivul se compune din doua corpuri de cladire. MENTENANTA: a. pe un strat de 30cm din pamant stabilizat cu var sau dintr-un amestec cat mai omogen de pamant contractil si nisip in proportie de 60% material local si 40% nisip. indesat • pană la -24. = 208. beton armat şi beton precomprimat”.80m argilă prafoasa gri galbuie cu incluziuni albastrui spre baza. respectiv spatii mentenanta (regim de inaltime P). Cadrele transversale sunt contravantuie pe direcţia longitudinală cu ajutorul unor portale de franare (OL37-2k). BIROURI PRODUCTIE. Pardoseala se realizează de beton armat clasa C16/20 cu plasa armata #6/20. La partea superioară a elevaţiilor se vor dispune centuri de beton armat armate cu bare longitudinale PC52 şi bare transversale OB37. care indică următoarea stratificaţie a terenului de pe amplasament: Forajul F4: • pană la -0. La spatiile de mentenanta se prevad fundatii izolate sub stalpii de sustinere al planseului.90 şi B=0. CARA S. indesat Apa subterană a fost întâlnită la cota -5. întocmit de S. Condiţii de fundare S-a pus la dispoziţia proiectantului de specialitate Studiul Geotehnic nr. Intre beton si umplutura se va realiza o hidroizolatie din folie PVC.50m nisip gri maroniu cu pietris. indicativ NE012-1/2007. OB02.50 (fata de cota terenului natural). Timisoara. indesat • pană la -23.

care marginex boxele de depozitare sunt dispuse fundatii continue din beton armat. 195/10. planseul este calculat sa preia o incarcare de 1000 daN/mp (rezultata din depozitarea matritelor din groapa de turnare).90m nisip mijlociu si fin maroniu. HALA SORTARE: a. beton armat şi beton precomprimat”. respectiv rigle transversale (OL37-2k). OB03. b. Descrierea obiectului Obiectivul se compune dintr-un singur corp de cladire (regim de inaltime . Pcr.C.20m argilă prafoasa maronie galbuie cu incluziuni feruginioase si concretiuni calcaroase vartoasa si tare • pană la -5. Placa este armată cu bare de armătură de rezistenţă din PC52 şi bare de repartiţie din OB37.00=109. Cota terenului natural CTN=+109.93 kPa Df=2.00 şi B=2.70m NMN. care indică următoarea stratificaţie a terenului de pe amplasament: Forajul F1: • pană la -0. întocmit de S. CARA S. vartoasa • pană la -5.R. = 374.54 kPa Df=2.L.10. indesat • pană la -6.20m argilă prafoasa gri maronie cu incluziuni feruginoase si concretiuni calcaroase. respectiv bare de repartiţie din oţel OB37.2008.70 NMN Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii izolate realizate dintr-un cuzinet de beton armat de clasa C16/20 armate cu bare de rezistenţă din oţel PC52. Planşeul peste parter este realizat din beton armat de clasa C16/20.P) Cota ±0. Acoperişul Acoperişul va fi realizat sub forma de terasă necirculabilă.70 NMN Cota terenului sistematizat CTS=+109. Cadrele transversale sunt legate . Condiţii de fundare S-a pus la dispoziţia proiectantului de specialitate Studiul Geotehnic nr.00 şi B=2.00m argilă prafoasa gri maronie cu incluziuni feruginoase tare Apa subterană a fost întâlnită la cota -6. Timisoara.90m sol vegetal • pană la -3. indicativ NE012-1/2007. Pentru o mai bună conlucrare a stâlpişorilor cu zidăria s-au prevăzut. = 247.00m nisip mijlociu gri maroniu. indesat • pană la -10.longitudinale din PC52 şi bare transversale din OB37.00m. Suprastructura Cadrele transversale sunt realizate din stâlpi metalici (OL37-2k) încastraţi în fundaţii prin intermediul buloanelor de ancoraj.00 (fata de cota terenului natural). Sub zidurile de beton armat. maroniu. indesat Forajul F2: • pană la -0.80m nisip mijlociu.50m sol vegetal • pană la -2. Acesta este ancorat in blocurile de fundare din beton de clasă C16/20 prin intermediul unor bare de armătura din oţel PC52. Conform studiului geotehnic. La spatiile de mentenanta. Clasa de expunere a betonului din infrastructura este: • XC2 – pentru elementele infrastructurii • XC1 – pentru elementele suprastructurii conform „Codului de practic pentru executarea lucrărilor din beton.70m argilă prafoasa maroniu galbuie cu incluziuni feruginioase si concretiuni calcaroase tare • pană la -5. cu o agresivitate foarte slab carbonica fata de betoane (conform buletin de analiza 729/2008). la interfaţa dintre cele două elemente. presiunea convenţională este: Ppl.00m. ştrepi de zidărie şi armaturi de conlucrare.

Clasa de expunere a betonului din infrastructura este: .pe direcţia longitudinală cu ajutorul unor rigle longitudinale (OL37-2k). respectiv prin intremediul grinzilor de perete Z (în cazul pereţilor). întocmit de S. tare • pană la -3.00m. Intre beton si umplutura se va realiza o hidroizolatie din folie PVC.00m argilă prafoasa maroniu galbuie. Timisoara. tare • pană la -6. Pentru sustinerea planseului este dispusa o retea rectangulare de grinzi metalice. Îmbinarea elementelor cadrului se realizează cu şuruburi.L.00 şi B=2. = 247. Suprastructura Cadrele transversale sunt realizate din stâlpi metalici (OL37-2k) încastraţi în fundaţii prin intermediul buloanelor de ancoraj.00=109.C. care indică următoarea stratificaţie a terenului de pe amplasament: Forajul F7 • pană la -0.P+1E) Cota ±0.00m argilă maronie. vartoasa Apa subterană NU a fost întâlnită pana la adancimea de investigare.54 kPa Df=2.60m sol vegetal • pană la -1. Pcr.R. Pentru sustinerea planseului este dispusa o retea rectangulare de grinzi Inchiderile se realizeaza din tabla. OB04. Conform studiului geotehnic. care reazema pe structura de rezistenta prin intermediul panelor Z (in cazul acoperisului).70 NMN Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii izolate realizate dintr-un cuzinet de beton armat de clasa C16/20 armate cu bare de rezistenţă din oţel PC52. respectiv rigle transversale (OL37-2k).00m. Descrierea obiectului Obiectivul se compune dintr-un singur corp de cladire (regim de inaltime . BIROURI ADMINISTRATIVE (P+1E): a. Îmbinarea elementelor cadrului se realizează cu şuruburi. Acesta este ancorat in blocurile de fundare din beton de clasă C16/20 prin intermediul unor bare de armătura din oţel PC52.00 şi B=2. pe care se prinde tabla cutata cu rol de cofraj pierdut (COFRASTRA 70). presiunea convenţională este: Ppl.10. care reazema pe structura de rezistenta prin intermediul panelor Z (in cazul acoperisului).00m argilă prafoasa galben maronie cu concretiuni calcaroase. respectiv bare de repartiţie din oţel OB37. CARA S. respectiv prin intremediul grinzilor de perete Z (în cazul pereţilor). Constructia este mărginita de un soclu de beton armat. pe un strat de 30cm din pamant stabilizat cu var sau dintr-un amestec cat mai omogen de pamant contractil si nisip in proportie de 60% material local si 40% nisip.70m NMN. Inchiderile se realizeaza din panouri ONDATHERM. Cota terenului natural CTN=+109. Tabla cutata se prinde de grinzile de planseu cu ajutorul suruburilor autofiletante.2008.5) este de 8cm + inaltimea cutei (7cm – pentru Cofrastra 70). Condiţii de fundare S-a pus la dispoziţia proiectantului de specialitate Studiul Geotehnic nr. Cadrele transversale sunt legate pe direcţia longitudinală cu ajutorul unor rigle longitudinale (OL37-2k). Clasa de expunere a betonului din infrastructura este: • XC2 – pentru elementele infrastructurii • XC1 – pentru elementele suprastructurii conform „Codului de practic pentru executarea lucrărilor din beton. Grosimea planseului de beton armat (C18/22. 195/10. beton armat şi beton precomprimat”. indicativ NE012-1/2007. mai inchisa spre baza. b.70 NMN Cota terenului sistematizat CTS=+109.93 kPa Df=2. Pardoseala se realizează de beton armat clasa C16/20 cu plasă sudată Ø8/20. = 374.

b. Pentru o mai bună conlucrare a stâlpişorilor cu zidăria s-au prevăzut. indesat • pană la -10. Stâlpişorii şi centurile sunt armate cu bare longitudinale din PC52 şi bare transversale din OB37. indicativ NE012-1/2007 . Latimea talpii fundatiilor continue s-a ales astfel incat sa poate realiza pe viitor o supraetajare a obiectivului.00m nisip mijlociu gri maroniu.90m nisip mijlociu si fin maroniu. care indică următoarea stratificaţie a terenului de pe amplasament: Forajul F1: • pană la -0. Pereţii portanţi de zidărie sunt întăriţi cu stâlpişori şi centuri de beton armat.50m. ştrepi de zidărie şi armaturi de conlucrare.90 şi B=0. maroniu. = 208.20m argilă prafoasa gri maronie cu incluziuni feruginoase si concretiuni calcaroase.45 kPa Df=0. Condiţii de fundare S-a pus la dispoziţia proiectantului de specialitate Studiul Geotehnic nr.C. indesat Apa subterană a fost întâlnită la cota -6.70 NMN Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii continue din beton simplu de clasă C16/20 şi elevaţii din beton simplu de clasă C16/20.00 (fata de cota terenului natural). indicativ NE012-1/2007.20m argilă prafoasa maronie galbuie cu incluziuni feruginioase si concretiuni calcaroase vartoasa si tare • pană la -5. întocmit de S.80 NMN Cota terenului sistematizat CTS=+109. Intre beton si umplutura se va realiza o hidroizolatie din folie PVC.L. la interfaţa dintre cele două elemente.50m. indesat • pană la -6. OB05. = 324. presiunea convenţională este: Ppl.90m sol vegetal • pană la -3. pe un strat de 30cm din pamant stabilizat cu var sau dintr-un amestec cat mai omogen de pamant contractil si nisip in proportie de 60% material local si 40% nisip. Pcr.10. LABORATOR ANALIZE: a. Pardoseala se realizează de beton armat clasa C16/20 cu plasa armata #6/20. Clasa de expunere a betonului din infrastructura este: • XC2 – pentru elementele infrastructurii • XC1 – pentru elementele suprastructurii conform „Codului de practic pentru executarea lucrărilor din beton. beton armat şi beton precomprimat”.70m NMN. La partea superioară a elevaţiilor se vor dispune centuri de beton armat armate cu bare longitudinale PC52 şi bare transversale OB37. Cota terenului natural CTN=+109. Placa este armată cu bare de armătură de rezistenţă din PC52 şi bare de repartiţie din OB37. CARA S.11 kPa Df=0. Descrierea obiectului Obiectivul se compune dintr-un singur corp de cladire a carui regim de inaltime este P. vartoasa • pană la -5.• XC2 – pentru elementele infrastructurii • XC1 – pentru elementele suprastructurii conform „Codului de practic pentru executarea lucrărilor din beton.80m nisip mijlociu.90 şi B=0. Suprastructura Structură este realizată din zidărie portantă de cărămidă da clasa C75.R.00=109. Planşeul peste parter este realizat din beton armat de clasa C16/20. Cota ±0.2008. beton armat şi beton precomprimat”. Acoperişul Acoperişul va fi realizat sub forma de terasă necirculabilă. cu o agresivitate foarte slab carbonica fata de betoane (conform buletin de analiza 729/2008). Conform studiului geotehnic. Timisoara. 195/10.

70m NMN. tare • pană la -4. întocmit de S.00m argilă prafoasa gri maronie. Conform studiului geotehnic.R. Cota ±0. b.00=109.90 şi B=0. care indică următoarea stratificaţie a terenului de pe amplasament: Forajul F8: • pană la -0.50m. Planşeul peste parter este realizat din beton armat de clasa C16/20. = 324. Clasa de expunere a betonului din infrastructura este: • XC2 – pentru elementele infrastructurii • XC1 – pentru elementele suprastructurii conform „Codului de practic pentru executarea lucrărilor din beton. Pcr. Placa este armată cu bare de armătură de rezistenţă din PC52 şi bare de repartiţie din OB37. cu incluziuni feruginoase. Pereţii portanţi de zidărie sunt întăriţi cu stâlpişori şi centuri de beton armat. = 208. ştrepi de zidărie şi armaturi de conlucrare. CARA S.60m sol vegetal • pană la -1. indicativ NE012-1/2007 OB14. La partea superioară a elevaţiilor se vor dispune centuri de beton armat armate cu bare longitudinale PC52 şi bare transversale OB37.50m argilă maroniu galbuie cu concretiuni calcaroase.C.2008. CABINA POARTA: a. Pardoseala se realizează de beton armat clasa C16/20 cu plasa armata #6/20. Intre beton si umplutura se va realiza o hidroizolatie din folie PVC. Condiţii de fundare S-a pus la dispoziţia proiectantului de specialitate Studiul Geotehnic nr. Acoperişul Acoperişul va fi realizat sub forma de terasă necirculabilă. Cota terenului natural CTN=+109. de 35 cm grosime. Stâlpişorii şi centurile sunt armate cu bare longitudinale din PC52 şi bare transversale din OB37. La partea superioară cuva este acoperita cu o placă din beton armat monolita. care reazemă pe elevatiile de . Descrierea obiectului Obiectivul se compune dintr-un singur corp de cladire a carui regim de inaltime este P. la interfaţa dintre cele două elemente.50m. beton armat şi beton precomprimat”. tare • pană la -3.45 kPa Df=0.70 NMN Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii continue din beton simplu de clasă C16/20 şi elevaţii din beton simplu de clasă C16/20. SISTEM RECIRCULARE SI RACIRE APA: a. de beton armat clasa C16/20 armată pe două direcţii cu bare de rezistenţă din oţel-beton PC52 respectiv bare de repartiţie din OB37 acolo unde este necesar.90 şi B=0.OB06.10. Pentru o mai bună conlucrare a stâlpişorilor cu zidăria s-au prevăzut. Rezervoare apa (2x 350mc) Structura de rezistenţă este concepută astfel: Radierul este realizat dintr-o placă. Suprastructura Structură este realizată din zidărie portantă de cărămidă da clasa C75. vartoasa Apa subterană NU a fost întâlnită pana la adancimea de investigare.80 NMN Cota terenului sistematizat CTS=+109.11 kPa Df=0. presiunea convenţională este: Ppl. Ca elemente verticale de rezistenţă s-au folosit elevatii din beton armat de clasă C16/20.L. Timisoara. pe un strat de 30cm din pamant stabilizat cu var sau dintr-un amestec cat mai omogen de pamant contractil si nisip in proportie de 60% material local si 40% nisip.00m argilă prafoasa maroniu galbuie. 195/10.

S. Acoperişul Acoperişul va fi realizat sub forma de terasă necirculabilă. proiectantul şi reprezentanţii I.S. ştrepi de zidărie şi armaturi de conlucrare. Clasa de expunere a betonului este . La partea superioară a elevaţiilor se vor dispune centuri de beton armat armate cu bare longitudinale PC52 şi bare transversale OB37. beton armat şi beton precomprimat”. Planşeul peste subsol si parter este realizat din beton armat de clasa C16/20. Pentru o mai bună conlucrare a stâlpişorilor cu zidăria s-au prevăzut. cu reprezentanţi ai I. Pereţii portanţi de zidărie sunt întăriţi cu stâlpişori şi centuri de beton armat.XC2. în conformitate cu propriile programe interne de control. Suprastructura Structură este realizată din zidărie portantă de cărămidă da clasa C75. La partea superioară a elevaţiilor se vor dispune centuri de beton armat armate cu bare longitudinale PC52 şi bare transversale OB37. la interfaţa dintre cele două elemente. Placa este realizată din beton clasa C18/22.C. Placa este armată cu bare de armătură de rezistenţă din PC52 şi bare de repartiţie din OB37. la interfaţa dintre cele două elemente. îmbunătăţirea propriei activităţi. conform „Codului de practic pentru executarea lucrărilor din beton. în conformitate cu programul de control. CLADIRE TEHNICA: Obiectivul se compune dintr-un singur corp de cladire a carui regim de inaltime este S(partial) +P+1E. b. Suprastructura Structură este realizată din zidărie portantă de cărămidă da clasa C75. Stâlpişorii şi centurile sunt armate cu bare longitudinale din PC52 şi bare transversale din OB37. atât pentru asigurarea calităţii lucrărilor. indicativ NE012-1/2007. executant şi proiectant pe baza prevederilor legale specifice şi are la bază programul de control şi documentele de atestare calitativă întocmite pe parcursul execuţiei. au dreptul să exercite controlul în execuţie pe tot parcursul lucrărilor.C. Placa este armată cu bare de armătură de rezistenţă din PC52 şi bare de repartiţie din OB37. stabilirea condiţiilor de reluare a lucrărilor întrerupte etc.5 şi este armată cu armătură de rezistenţă din PC52 respectiv armătură de repartiţie din OB37. Pentru o mai bună conlucrare a stâlpişorilor cu zidăria s-au prevăzut. Pereţii portanţi de zidărie sunt întăriţi cu stâlpişori şi centuri de beton armat. OB15. . Stâlpişorii şi centurile sunt armate cu bare longitudinale din PC52 şi bare transversale din OB37.beton armat. RECEPŢIA LUCRĂRILOR Recepţia lucrărilor se face de către beneficiar. Statie pompe: Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii continue din beton simplu de clasă C16/20 şi elevaţii din beton simplu de clasă C16/20. CONTROLUL CALITĂŢII Controlul calităţii lucrărilor va fi efectuat de constructor prin personal calificat în conformitate cu normativele specifice fiecărui gen de lucrări. Planşeul peste parter este realizat din beton armat de clasa C16/20. Beneficiarul. zonal prin grija executantului. Structura de rezistenţă este concepută astfel: Infrastructura Fundaţii continue din beton simplu de clasă C16/20 şi elevaţii din beton simplu de clasă C16/20. ştrepi de zidărie şi armaturi de conlucrare. Acoperişul Acoperişul va fi realizat sub forma de terasă necirculabilă. Atestarea calitativă pe faze de execuţie se va face împreună cu proiectantul şi beneficiarul şi după caz.

În cadrul lucrărilor de instalaţii sanitare vor fi canalizate burlanele de ape meteorice. aceasta se consideră însuşită şi orice modificări vor putea fi efectuate cu respectarea prevederilor legale. va fi solicitat proiectantul care împreună cu beneficiarul şi constructorul vor stabili condiţiile pentru continuarea lucrărilor. cu baterie monocomandă Dn ½” . După punerea în funcţiune. apa este folosită numai în scopuri tehnologice.DISPOZIŢII FINALE Atât prin amenajările de organizare de şantier cât şi prin tehnologiile utilizate.Hala sortare: Nu dispune de grup sanitar.2 pisoare cu senzori de spălare 3/8” .Birouri producţie mentenanţă: Corpul de clădire care deserveşte Hala de producţie. la exigenţa esenţială A1. în condiţii de siguranţă atât pe parcursul execuţiei cât şi în exploatarea obiectivului. . constructorul trebuie să asigure execuţia conform graficelor de lucru.2 vase closet din porţelan sanitar cu rezervor polietilenă . inclusiv asigurarea urmăririi curente conform normativului P 130 – 88. inclusiv a autorizaţiei de construire. cu baterie monocomandă Alimentarea cu apă potabilă se realizează de la reţeaua de apă din incintă. beneficiarului îi revin sarcini legale în legătură cu întreţinerea şi exploatarea corectă a obiectivului. iar alimentarea cu apă caldă de la centrala termică proprie. Trecerea la executarea lucrărilor se va face numai după obţinerea tuturor avizelor legale.INSTALAŢII SANITARE INTERIOARE Obiect 01 . spre colectorul pluvial de incintă.1 spălător de vase din inox.2 lavoare din porţelan sanitar. Urmărirea execuţiei lucrărilor se va face de către beneficiar. A2 – de rezistenţă şi stabilitate. tot prin grija beneficiarului se va asigura dirigenţia de şantier. de asemenea. Obiect 04 .80m se va monta o piese de curăţire de Dn 125 mm. ea urmând a fi completată de către constructor la întocmirea fişelor tehnice de execuţie. Obiect 02 . vicii ascunse sau alte situaţii neprevăzute (dar posibile la costrucţiile vechi). evitând modificări sau supraîncărcarea elementelor structurale si va fi întocmit programul de urmărire curenta ( în mod special asupra zonelor de intervenţie). 17. a fişelor tehnice. Proiectul va fi verificat de către inginer Verificator Proiecte atestat MLPAT. la timp şi de bună calitate. Dacă pe parcursul execuţiei lucrărilor apar eventuale neconcordanţe cu situaţia din teren. responsabil tehnic cu execuţia atestat MLPAT. pentru răcirea utilajelor de la turnătorie. Exploatarea construcţiei se va face cu respectarea strictă a destinaţiilor prevăzute . Execuţia lucrărilor se va efectua de către personal atestat pentru execuţie. Dacă asupra documentaţiei nu se fac observaţii de către beneficiar şi constructor în termen de 30 zile de la predare. În total vor fi prevăzute 15 burlane. Obiect 03 .3. Pe fiecare burlan la înălţimea de +0. sunt evacuate gravitaţional spre canalizarea menajeră prevăzută în incintă. a celor conexe. efectuarea reparaţiilor si lucrărilor de întreţinere. precum şi a caietelor de sarcini şi anexelor tehnologice ce fac parte integrantă din proiect. În acest corp de clădire au fost prevăzute următoarele obiecte sanitare şi armături: . printr-un cadru tehnic de specialitate.Birourile administrative P+1: Pentru deservirea personalului administrativ la parterul şi etajul clădirii au fost prevăzute două grupuri sanitare distincte pentru femei şi bărbaţi. Apele menajere rezultate de la obiectele sanitare montate în clădire.Hală de producţie: În hala de producţie nu sunt obiecte sanitare. Întreaga documentaţie tehnică va fi respectată în corelare cu normativele tehnice specifice fiecărei categorii de lucrări. Lista normativelor tehnice enumerate în prezentul memoriu tehnic şi caietele de sarcini nu este limitativă. MEMORIU TEHNIC . prin tuburi şi piese din polipropilenă PP 125 mm.

iar alimentarea cu apă caldă de la centrala termică amplasată la parterul clădirii.2 lavoare din porţelan sanitar de 550 mm cu baterie monocomandă stativă Dn ½” . conform planului de situaţie 01ED. Lângă laborator au fost prevăzute un grup sanitar compus din: 1 lavoar. LABORATOR ŞI .1 cadă de duş cu cabină duş cu baterie monocomandă de Dn ½” cu duş flexibil sau fix În grupul sanitar a fost prevăzut un sifon de pardoseală de Dn 50 mm cu capace din inox.Cabina poartă: Cabina poartă şi postul de prim ajutor. iar alimentarea cu apă caldă de la centrala termică proprie. În bucătăria de la parter şi în oficiu de la etaj vor fi prevăzute spălătorie de vase din inox. Grup sanitar vestiar femei: . l = 2.1 vas closet din porţelan sanitar cu rezervor de spălare din polietilenă .Laborator analize: Este o clădire parter alipit de hala de sortare. până la staţia de epurare.2 lavoare din porţelan sanitar de 550 mm cu baterie monocomandă de Dn ½” . În cadrul clădirii vor fi amenajate şi vestiarele pentru femei şi bărbaţi cu grupurile sanitare aferente.16 m. Acest colector va prelua apele uzate de la BIROU ADMINISTRATIV.2 vase closet din porţelan sanitar cu rezervor de spălare din polietilenă Grup sanitar bărbaţi: (parter + etaj) . Apele menajere şi pluviale sunt evacuate gravitaţional spre colectoarele menajere şi pluviale prevăzute în incintă. cu baterie monocomandă de Dn ½” . cu baterie stativă monocomandă Dn ½” Alimentarea cu apă rece se realizează de la reţea de apă de incintă. H = 2.2 pisoare din porţelan sanitar cu senzori de spălare de Dn 3/8” În grupurile sanitare au fost prevăzute sifoane de pardoseală de Dn 50 mm cu capace din inox.În aceste grupuri sanitare au fost prevăzute următoarele obiecte sanitare şi armături.2 vase closet din porţelan sanitar cu rezervor de spălare din polietilenă . Apele epurate vor fi deversate gravitaţional la canalul de desecare HCN 768.2 lavoare din porţelan sanitar de 550 mm. Obiect 09 – Canalizare menajeră şi pluvială Reţeaua de canalizare menajeră Apele menajere rezultate de la obiectele sanitare montate în clădire vor fi canalizate gravitaţional spre o staţie de epurare din polietilenă TOPAS 40 având următoarele dimensiuni constructive L = 2.2 căzi de duş cu cabină duş cu baterie monocomandă de Dn ½” cu duş flexibil sau fix Grup sanitar vestiar bărbaţi: . Alimentarea cu apă se va realiza de la reţeaua de apă din incintă. Staţia de epurare va fi amplasată lângă DJ 791. Grup sanitar femei: (parter + etaj) .2 vase closet din porţelan sanitar cu rezervor de spălare din polietilenă .1 vas closet din porţelan sanitar cu rezervor de spălare din polietilenă . Obiect 05 .00 mc/zi. Apele menajere şi pluviale sunt evacuate gravitaţional spre colectoarele menajere şi pluviale prevăzute în incintă. este dotat cu un grup sanitar echipat cu: . Alimentarea cu apă se va realiza de la reţeaua de apă din incintă.5 căzi de duş cu cabină de duş cu baterie monocomandă de Dn ½” cu duş flexibil sau fix În grupurile sanitare au fost prevăzute sifoane de pardoseală de Dn 50.00.96 m şi capacitate de epurare de 7. Apele menajere rezultate sunt canalizate gravitaţional spre colectorul menajer de incintă.3 pisoare din porţelan sanitar cu senzori de spălare de Dn 3/8” . Obiect 06 . 1 vas WC şi o cadă de duş cu cabină. iar alimentarea cu apă caldă de la centrala termică amplasată lângă vestiar femei. cu baterie monocomandă de Dn ½” . În aceste grupuri sanitare au fost prevăzute următoarele obiecte sanitare şi armături.2 lavoare din porţelan sanitar de 550 mm. În incinta unităţii se va realiza un colector menajer de la Hala de producţie. 100 mm cu capace din inox.2 lavoare din porţelan sanitar de 550 mm cu baterie monocomandă de Dn ½” .

vor fi evacuate cu ajutorul pompelor în canalul de desecare HCN 768 printr-o gură de vărsare pereată du cale de beton. Betonul folosit la realizarea statiei de pompare va fi de marca C18/22.5 (B300). Apele pluviale rezultate de pe acoperişul clădirilor vor fi canalizate separat până la staţia de pompe tip CHESON.003. se vor lua toate măsurile de protecţia muncii pentru evitarea accidentelor de muncă. Grosimea planseului va fi de 15 cm. Pe planşeul de la partea superioară a chesonului se va prevede o izolaţie din materiale bituminoase şi o termoizolaţie din placi din polistiren extrudat de grosime 5cm . partea supraterana fiind de 0. Aerisirea stratului de difuziune se va face prin două deflectoare. Apele deversate în staţie de pompare. având grătare din fontă carosabile. Pe platformele betonate şi drumurile de acces au fost prevăzute găuri de scurgere cu sifon şi depozit. echipat cu deznisipator şi separator coalescent tip AS-TOP cu debit maxim de 250 l/sec (50 l/sec debit nominal). La executarea lucrărilor de săpături şi montaj conducte. iar betonul folosit pentru realizarea planseului va fi de marca C18/22. Statia de pompare ape pluviale va fi o constructie subterana sub forma de cheson circular avand diametrul interior Di=4. Marginal se vor monta şorţuri din tablă zincată prinse de mortarul de pantă cu dibli şi holşuruburi. La partea superioara statia de pompare va avea prevazut un planseu din beton armat de grosime 15 cm. cu o pantă de scurgere de 0. forma in plan a planseului intermediar fiind de jumatate de cerc. iar peretii circulari ai chesonului vor avera grosime de 50cm. Apele pluviale colectate de pe platformele betonate. drumuri şi parcări. La conectarea burlanelor de scurgere.00m. Planşeul intermediar situat în interiorul chesonului folosit pentru manevrarea vanelor este realizat din beton armat şi are prevăzute patru goluri pentru montarea a patru pompe submersibile.10 OB37. Colectoarele pluviale de incintă au fost prevăzute din tuburi PVC tip KG îmbinate cu mufă şi inele de cauciuc având Dn 200. La racordarea instalaţiei interioare şi la orice schimbare de direcţie vor fi prevăzute cămine de vizitare prefabricate conform STAS 2448/82 echipate rame şi capace din fontă de tip IV carosabile. Hidroizolaţia este specifică teraselor fiind alcătuită dintr-un strat de amorsă din emulsie bituminoasă 300g/mp peste care se aşterne un strat de difuziune realizat din împâslitura bitumată perforată IBP1200. Pentru protecţia termoizolaţiei se vor prevede la partea superioară două straturi de izolaţie din membrane bitumate speciale autocolante montate la rece prin presare. se va respecta acoperitea cu beton a armaturilor conform detaliilor de executie anexate.0025 până la staţia de epurare. înainte de deversare în staţie de pompe vor fi trecute printr-un separator de produse petroliere. până la clădirea laboratorului cu o pantă de scurgere de 0.montate pe un strat de mortar de pantă M100.CABINA POARTĂ. Bariera de vapori se va executa din împâslitură bitumata de tip IA1100 lipită cu mastic de bitum.50m. acesta fiind incastrat in peretii circulari ai chesonului si va sprijinii pe o grinda transversala din beron armat. La partea superioară a hidroizolaţiei se va executa o protecţie prin vopsire cu vopsea de bronz aluminiu. Inaltimea totala a statieie de pompre va fi de 4. fiind considerate ape meteorice nepoluate.14 Pc52 cat si armatura transversala de forma circulara Φ8. 5 ml în amonte şi aval. Reţeaua de canalizare pluvială Evacuarea apelor pluviale rezultate de la acoperişul clădirilor şi de pe platformele betonate. Planseul de la partea superiora a constructiei va sprijinii pe peretii laterali cat si pe grinda cetrala propusa. Grinda propusa a fost dimensionata astfel incat sa poata prelua incarcarea transmisa de monosina necesara pentru scoaterea si coborarea echipamentelor de pompare. . iar de la acest punct creşte diametrul colectorului la Dn 250 mm. cu o retea de bare independente Φ8 OB37.5m inaltime. drumuri şi parcări se va realiza prin 2 sisteme de colectoare pluviale. Radieul chesonului va fi din beton armat de grosime 40cm. armat. Peretii laterari se vor arma cu bare longitudinale dispuse pe partea interioara si exteriora a peretilor Φ 12. guri de scurgere şi la orice schimbare de direcţie vor fi prevăzute cămine de vizitare prefabricate executate conform STAS 2448/82. Colectorul propus va fi prevăzut din PVC tip KG de Dn 200 mm. Dn 315 şi Dn 400 mm.5 ( B300 ).

. Se va respecta acoperirea cu beton a armăturilor conform proiectului. Reţeaua exterioară se va realiza în sistem inelar şi va fi executată din ţeavă de polietilenă de înaltă densitate PE-HD SDR17 Pn 6 de Dn 127×7. Placa căminului se poate realiza monolit sau prefabricat din beton de marcă C16/20 (B250) de grosime 20cm armată corespunzător cu bare din ø6 OB37 şi ø10. Distanţa între foraje va fi de circa 350 m pentru a nu influenţa caracteristicile hidrogeologice. La realizarea radierului se va folosii beton de marca C16/20 (B250) şi armătură ø8 OB37.000 m2 Rezultând un debit de incendiu de exterior de 10. Obiect 13 – Gospodăria de apă Alimentarea cu apă a obiectivului propus se va realiza de la 2 foraje amplasate conform planului de situaţie.00 l/sec. 9 luând în considerare următoarele: .Gradul de rezistenţă la foc a clădirii (HALA DE PRODUCŢIE) I – II . ANEXA nr. Conducta va fi amplasată în plan paralel cu hala de producţie pe un pat de nisip de minim 20 cm grosime.00 l/sec.12. Betonul folosit la turnarea pereţilor căminului este de marcă C16/20 (B250).50 m . Instalaţiile hidraulice. realizat din beton de marca C16/20 (B250) .50 m adâncime. Radierul statiei de epurare se va realiza din beton aramat de grosime 25cm . Se va respecta grosimea de acoperire cu beton a armaturilor conform planselor anexate.60 m se va dispune o bandă cu fir inoxidabil. PC 52.00x2. Golul de acces se va prevede cu capac metalic carosabil conform planurilor de execuţie anexate.00 l/sec pentru o denivelare de circa 4. Radierul căminelor este din beton armat pe ambele direcţii cu armătură dispusă la partea superioară si inferioară de grosime 25cm. pentru marcare poziţiei conductei. Alimentarea cu energie electrică va fi realizată din 2 surse şi de la un grup electrogen amplasat lângă hala de producţie. faţă de nivelul terenului sistematizat. Reţea de apă În incinta unităţii se vor realiza o reţea comună de apă pentru consum menajer. Debitul de incendiu din exterior a fost stabilit conform NP 086-05.00 m. Pereţii căminelor au grosimea de 20cm şi sunt din beton armat cu bare independente ø8 OB37 dispuse conform planşelor de ramare anexate. Tot în cabina puţurilor se va realiza automatizarea acestora. La partea inferioară a radierului se va prevede un beton de egalizare B100 de grosime 10cm. În conformitate cu studiul hidrogeologic preliminar. Căminele de vane sunt de forma dreptunghiulară din beton armat turnat monolit dimensionate in funcţie de echiparea lor cu instalaţii hidraulice. prevăzute la partea superioară cu placă din beton armat şi capace metalice din fontă la gurile de acces.12 PC 52. Armarea radieruli se va face cu bare independente dispuse pe ambele directii ø10. Cele două foraje propuse asigurând împreună un debit de minim 40. dispuse la partea superiora si la partea inferiora a radierului. având dimensiunile in plan de 3. tehnologic şi de incendiu exterior. După executarea probelor de presiune conducta va fi acoperită cu un strat de nisip de 40-50 cm deasupra generatoarei superioare. Deasupra conductei la o adâncime de 0. Adâncimea de pozare a conductei va fi de – 1.1 mm.Categoria pericol de incendiu D . iar accesul in cheson se va face printr-un chepeng din confecţii metalice şi scări de acces.Volumul compartimentului de incendiu: până la 200. dispus pe un beton de egalizare de marca B100 de grosine 10cm. Pe exteriorul pereţilor se va aplica o spoială de bitum pentru protecţie.50-0.Pe ferestrele de aerisire se vor monta jaluzele din confecţii metalice orientate in jos. precum şi instalaţiile electrice aferente puţurilor forate vor fi dispuse în cabinele acestora. realizat de ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELOR ROMÂNE” DIRECŢIA APELOR CRIŞURI ORADEA a rezultat un debit de exploatare de peste 20. Confecţiile metalice se vor proteja prin grunduire intr-un singur strat peste care se vor aplica două straturi de vopsea.

Conductele de canalizare prevăzute sub pardoseala (sub cota ± 0.BC3 – Contacte: frecvente. cu realizarea pantei de scurgere de 0. . În corpurile de clădire enumerate mai sus. . . De la reţea inelară se vor alimenta: .AH1 – Vibraţii: scăzute.BD1 – Evacuare: normală.4. birouri.00) vor fi montate obligatoriu înaintea turnării pardoselii. Tuburile vor fi montate în coloane. Hidranţii vor fi echipaţi în conformitate cu NORMELE PSI în vigoare.AF3 – Agenţi corozivi: intermitentă sau accidentală. Acoperirea conductelor de canalizare se poate realiza numai după efectuarea probelor de etanşeitate. .Hala de producţie. după influenţele externe.AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. Probleme generale: Pentru alimentarea cu apă rece şi caldă a obiectelor sanitare montare în clădire. 75.Birouri administrative (P+1) . MEMORIU TEHNIC .BA4 – Competenţă: personae instruite. în următoarele categorii şi clase. vor fi folosite ţevi din oţel zincate de diferite dimensiuni. mentenanţă .Pe reţeaua de distribuţie inelară vor fi montate 3 cămine de vane de sectorizare pentru a se putea interveni în caz de avarie.02 şi 0.AA6 – Temperatura: +5 ˚C … +60 ˚C.035 m/m. 01 – HALĂ PRODUCŢIE (TOPIRE+OMOGENIZARE): Hala de producţie se încadrează. Legăturile la obiectele sanitare vor fi realizate prin conducte elastice. . în conformitate cu NP 086-05 punctul 4. . . Obiect nr. incombustibil. . respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . . Racordul hidranţilor de incendiu se realizează prin conducte PE-HD SDR 17 Pn 6 Dn 90×5. după influenţele externe. izolate termic cu cauciuc spongios de 9 mm. Conductele vor fi montate aparent şi în şliţuri aplicate în zidărie. în următoarele categorii şi clase. vor fi amplasate 2 rezervoare de câte 350 mc. Pentru evacuarea apelor menajere şi pluviale sunt folosite tuburi şi piese din polipropilenă de Dn 32.AE1 – Corpuri solide: neglijabilă.IP – Grad de protecţie minim: IP 517. pentru scopuri tehnologice (răcire).Cabina poartă În spatele Halei de producţie.AD1 – Apa: neglijabilă.1nu sunt necesari hidranţi de incendiu interiori.AG2 – Şoc: medii.Laborator analize . 110. 50. în legături şi în sub pardoseala clădirilor.0 m faţă de clădire.1 mm. . În caz de incendiu se poate intervenii de la aceste rezervoare printr-un hidrant suprateran conectat la un rezervor şi amplasat la circa 12-15. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . Încăperile tabloului general şi a tablourilor de comandă a utilajelor tehnologice se încadrează.AD1 – Apa: neglijabilă. prevăzute cu robineţi de închidere cu sferă de Dn ½”. . Stingerea eventualelor incendii se pot face de la hidranţi de incendiu prevăzuţi pe reţea de apă de incintă. 125 mm. 17. . Pe această reţea inelară se vor monta 5 hidranţi de incendiu de Dn 80 mm.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile.AE4 – Corpuri solide: depuneri de praf redus. .INSTALAŢII ELECTRICE Soluţii tehnice adoptate 1.

IP – Grad de protecţie minim: IP 201. −Instalaţii electrice de forţă. Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Alimentarea cu energie electrică.80 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 2000 Factorul de putere.85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 2350 Curentul de calcul (A): Ic = 3400 Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice. cu reflector şi dispersor cu grătar de protecţie. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1.BC3 – Contacte: frecvente. −Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă. . se va face prin circuite monofazate sau trifazate. montate pe tavan. În tunelurile subterane iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente 2x36 W. care trebuie să fie accesibile. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 2500 Coeficientul de cerere: Kc = 0. în cabluri tip CYY-F montate pe scări şi paturi de cabluri.4-96. . iar pentru receptoarele de iluminat.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. din tabloul TG la tablourile de comandă a utilajelor tehnologice. prize şi forţă din tabloul principal al halei de producţie T01.2. Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va face din tabloul general de distribuţie TG. se face din tabloul de distribuţie general TG. . Distribuţia energiei electrice.BD1 – Evacuare: normală. pentru utilajele tehnologice. . −Instalaţii electrice de distribuţie.AG1 – Şoc: uşoare. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. −Instalaţie electrice pentru prize de utilizare generală. −Instalaţia de protecţie. etanşe. . Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 200 lx în hală de producţie 50 lx în tunelurile subterane. natural: Cos φ = 0. . care va fi alimentat din tabloul general TG şi se încadrează în tabloul general TG.3. se va face prin coloane trifazate. montate pe tavan. din tabloul T01 la receptoarele de iluminat. montate pe scări şi paturi de cabluri. −Instalaţii electrice pentru iluminat normal. în hala producţie. în cabluri tip CYY-F rezistente la temperatura mediului ambiant (+60 ˚C). În hală iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi cu vapori de sodiu 400 W.AH1 – Vibraţii: scăzute. lângă postul de transformare. .. prize şi forţă. etanşe. amplasat în clădirea tehnică. −Instalaţii electrice tehnologice.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă.BA4 – Competenţă: personae instruite. Legăturile în doze. Distribuţia energiei electrice. cu reflector. −Instalaţii electrice pentru iluminat exterior. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. se vor realiza cu cleme. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F rezistente la temperatura mediului ambiant (+60 ˚C) montate pe scări şi paturi de cabluri. .

Comanda iluminatului se va face prin teleruptoare montate în tabloul T01 cu cutii de comandă cu butoane montate pe pereţi, lângă intrările în hală. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare sau tripolare montate în tabloul de distributie T01. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă: S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru evacuare de tip 3b, adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri), care să poată asigura o autonomie minima de 1,5 h. Se vor ilumina căile de evacuare şi ieşirile din hală, respectiv tunelurile subterane. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă speciale 2x8 W pentru evacuare, cu acumulator local, vor fi montate deasupra uşilor de evacuare din încăperile respective. În hală, pentru iluminarea căilor de circulaţie, se vor monta corpuri de iluminat speciale cu lămpi fluorescente tubulare 2x58 W, fără starter, cu aprindere electronică, cu acumulator local. În tunelurile subterane, pentru iluminarea căilor de circulaţie, se vor monta corpuri de iluminat speciale cu lămpi fluorescente tubulare 2x36 W, fără starter, cu aprindere electronică, cu acumulator local. Circuitele electrice de iluminat de siguranţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F rezistente la temperatura mediului ambiant (+60 ˚C) montate pe scări şi paturi de cabluri, distanţate fiind de restul circuitelor la minim 10 cm. Legăturile în doze, care trebuie să fie accesibile, se vor realiza cu cleme. Comanda iluminatului se va face prin teleruptoare montate în tabloul T01 cu butoane amplasate în cutiile de comandă ale iluminatului normal. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tabloul de distributie T01. Iluminatul de siguranţă este permanent. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: În hală şi în tunelurile subterane s-au prevăzut cutii cu întreruptor manual tripolar de 32A şi prize (1 buc. priză 1F+N+PE de 16A, 1 buc. priză 3F+PE de 16A şi 1 buc. priză 3F+PE de 32A), montate pe stâlpii halei, la fiecare al patrulea stâlp. Cutiile cu prize vor fi amplasate la o înaltime de 1,60 m de la cota pardoselii finite. Circuitele electrice pentru cutiile cu prize se realizează cabluri de cupru tip CYY-F rezistente la temperatura mediului ambiant (+60 ˚C) montate pe scări şi paturi de cabluri. Coborârile spre cutiile cu prize se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug cu rezistenţă mecanică mărită. Legăturile în doze, care trebuie să fie accesibile, se vor realiza cu cleme. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate tetrapolare, cu protecţie diferenţială (30 mA), montate în tabloul de distributie T01. Instalaţii electrice tehnologice: Instalaţiile electrice tehnologice fac obiectul proiectului de specialitate elaborat de HERTWICH ENGINEERING GmbH Maschinen und Indusrieanlagen. Pentru alimentarea şi comanda utilajelor tehnologice s-a prevăzut o cameră de comandă la etajul clădirii tehnice, unde se vor amplasa dulapurile electrice de alimentare şi comandă. În proiectul nostru s-a prevăzut numai alimentarea acestor dulapuri electrice. Instalaţii electrice de forţă: Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Linii de contact pentru poduri rulante;  Ventilatoare;  Camere supraveghere video. S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor. Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F rezistente la temperatura mediului ambiant (+60 ˚C) montate pe scări şi paturi de cabluri. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate tripolare montate în tabloul de distributie T01. Instalaţii electrice pentru iluminat exterior Pentru realizarea iluminatui exterior s-au prevăzut corpuri de iluminat etanşe echipate cu lămpi cu vapori de sodiu de 250W, tip proiector LUXOR SON 250W sau similar, montate pe frontoanele şi pe pereţii laterali ale halei.

Comanda luminii se va face manual de la selectorul montat în tabloul T01, sau automat, prin intermediul unui releu crepuscular. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F rezistente la temperatura mediului ambiant (+60 ˚C) montate pe scări şi paturi de cabluri. Legăturile în doze, care trebuie să fie accesibile, se vor realiza cu cleme. Protecţia circuitului se realizează cu întreruptor automat tripolar montat în tabloul de distribuţie T01. Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a. Instalaţia de împământare; b. Sistemul de protecţie; c. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor; d. Instalaţia de paratrăsnet. a. Instalaţia de împământare Se va realiza o priză de pământ prin montarea în fundaţia halei a unei conducte din OL-Zn 40x4 mm. Stâlpii metalici ai construcţiei se vor lega la priza de pământ prin intermediul plăcilor de fixare a stâlpilor, care vor fi legate la priza de pământ prin conducte de derivaţie din OL-Zn 40x4 mm. Priza de pământ a halei se va lega la prizele de pământ ale obiectelor învecinate cu conducte din bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ, formând priza generală de împământare. La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric general, tablourile electrice din zonă, utilajele electrice, prizele trifazice, instalaţia de paratrăsnet şi instalaţia de egalizare a potenţialelor. Conductorul de legare la pământ, care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm, se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie, care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32. La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe, din măsurători, valoarea maximă de un ohm. b. Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat, rame tablouri electrice, contactele de protecţie ale prizelor, carcasele utilajelor electrice etc.). Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY. Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit. c. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: - conducta principală de protecţie (PE); - conductele metalice de apă; - conductele metalice de gaze; - conductele metalice de încălzire şi climatizare; - scheletele metalice ale utilajelor tehnologice; - elementele metalice ale construcţiei. Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire. d. Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON, care se vor monta pe construcţia halei. Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”.

2. Obiect nr. 02 – BIROURI PRODUCŢIE, MENTENANŢĂ: Încăperile obiectului (exceptând grupul sanitar) se încadrează, după influenţele externe, în următoarele categorii şi clase, respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: - AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C; - AD1 – Apa: neglijabilă; - AE1 – Corpuri solide: neglijabilă; - AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă; - AG1 – Şoc: uşoare; - AH1 – Vibraţii: scăzute; - BA4 – Competenţă: persoane instruite; - BC1 – Contacte: nul; - BD1 – Evacuare: normală; - BE1 – Materiale: riscuri neglijabile; - IP – Grad de protecţie minim: IP 201. Grupul sanitar se încadrează, după influenţele externe, în următoarele categorii şi clase, respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: - AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C; - AD3 – Apa: apă în ploaie; - AE1 – Corpuri solide: neglijabilă; - AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă; - AG1 – Şoc: uşoare; - AH1 – Vibraţii: scăzute; - BA4 – Competenţă: personae instruite; - BC3 – Contacte: frecvente; - BD1 – Evacuare: normală; - BE1 – Materiale: riscuri neglijabile; - IP – Grad de protecţie minim: IP 231. Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Alimentarea cu energie electrică; −Instalaţii electrice de distribuţie; −Instalaţii electrice pentru iluminat normal; −Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă; −Instalaţie electrice pentru prize de utilizare generală; −Instalaţii electrice de forţă; −Instalaţia de protecţie. Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va face din tabloul general de distribuţie TG, amplasat în clădirea tehnică, lângă postul de transformare, printr-o coloană electrică, care va alimenta tabloul de distribuţie al birourilor de producţie T02. Coloana trifazată se va realiza, având în vedere că va trece prin hala de producţie, cu cablu tip CYY-F rezistent la temperatura mediului ambiant (+60 ˚C), montată pe scări şi paturi de cabluri. Din tabloul principal T02 se vor alimenta două tablouri secundare de distribuţie: T02.1 (la parter) şi T02.2 (la etaj). Coloanele trifazate, care vor alimenta tablourile T02.1 şi T02.2, se vor realiza cu cabluri tip CYY-F montate pe pat de cabluri. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 20 Coeficientul de cerere: Kc = 0,80 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 16 Factorul de putere, natural: Cos φ = 0,85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 19

câte o priză bipolară 230 V cu contact de protecţie. pentru fiecare post de lucru. În restul încăperilor se vor monta îngropat sub tencuială. Coborârile spre prize se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug îngropate în pereţi. Comanda iluminatului se va face printr-un întreruptor manual montat în tabloul T02. lângă uşi.. montate încastrat în tavanul fals. Instalaţia de împământare. se vor realiza cu cleme.2. distanţate fiind de restul circuitelor la minim 10 cm.  Splituri climatizare. deasupra tavanului fals. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă speciale 1x8 W pentru evacuare. Protecţia circuitelor pentru aparatele de climatizare se realizează cu întreruptoare automate monopolare şi tripolare. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri). Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare. care trebuie să fie accesibile. cu acumulator local. Protecţia circuitului se realizează cu întreruptor automat monopolar montat în tabloul de distributie T02. la receptoarele de iluminat. în cabluri tip CYY-F. prize şi forţă.4-96. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 500 lx în birouri.  Unitate condiţionare aer. Iluminatul de siguranţă este permanent. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: În birouri s-au prevăzut.5 h. cu reflector şi dispersor. se vor realiza cu cleme.  Dulapul de comunicaţii. cu protecţie diferenţială (30 mA). montate în tabloul de distributie T02. cu protecţie diferenţială (30 mA). montate pe paturi de cabluri. care trebuie să fie accesibile. deasupra tavanului fals. Instalaţii electrice de forţă: Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Cazan încălzire. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă: S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru evacuare de tip 3b. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tabloul de distributie T02. iar protecţia circuitului pentru dulapul de comunicaţii se realizează cu întreruptor automat monopolar. Aceste prize se vor monta în sistemul de plinte din PVC pe peretele exterior. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1. din tabloul T02. Se vor ilumina căile de evacuare şi ieşirile din birourile de producţie. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a. 200 lx în grupul sanitar şi 100 lx în magazii şi coridoare. Comanda iluminatului se va face cu întreruptoare manuale montate pe pereţi sub tencuială. Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F pe paturi de cabluri. se va face prin circuite monofazate sau trifazate. montate în tabloul de distributie T02. Circuitele electrice pentru prize se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. care trebuie să fie accesibile. vor fi montate deasupra uşilor de evacuare din încăperile respective. Circuitul electric de iluminat de siguranţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. Legăturile în doze. câte un grup de patru prize bipolare 230 V cu contact de protecţie.3.Curentul de calcul (A): Ic = 28 Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice. În birouri iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 4x14W. Legăturile în doze. . Legăturile în doze. care să poată asigura o autonomie minima de 1. se vor realiza cu cleme. S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor.

Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: . . Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. .conductele metalice de gaze. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: . din măsurători. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe.conductele metalice de apă. . . Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie.conducta principală de protecţie (PE).IP – Grad de protecţie minim: IP 517.BC3 – Contacte: frecvente.). incombustibil. .b. Sistemul de protecţie.BD1 – Evacuare: normală. b. .AE2 – Corpuri solide: corpuri străine mici. Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit. 3. Conductorul de legare la pământ. c. 03 – HALĂ SORTARE: Hala sortare se încadrează. care se vor monta pe construcţia halei. .BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. . care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm.conductele metalice de încălzire şi climatizare.AH1 – Vibraţii: scăzute.AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C.elementele metalice ale construcţiei. . se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie. valoarea maximă de un ohm. c. Instalaţia de paratrăsnet. . Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire. Instalaţia de împământare realiza o legătură la priză de pământ a halei de producţie printr-o conductă din OL-Zn 40x4 La priza de pământ a halei de producţie se vor lega tabloul electric T02 şi instalaţia de egalizare a potenţialelor. în următoarele categorii şi clase. . rame tablouri electrice. după influenţele externe. Obiect nr.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. d. La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie. . contactele de protecţie ale prizelor. Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat.AD2 – Apa: căderi de picături de apă. Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY. Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”. .BA4 – Competenţă: personae instruite. Se va mm. a. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. carcasele utilajelor electrice etc. . d. Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON.AG3 – Şoc: grele. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: .

sau automat. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. se vor realiza cu cleme. −Instalaţia de protecţie. Legăturile în doze. se va face prin circuite trifazate. d. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1. din tabloul T05. b. Comanda luminii se va face manual de la selectorul montat în tabloul T05. etanşe. Instalaţia de paratrăsnet. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate tripolare montate în tabloul de distributie T05. Derivaţiile spre CIL se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug cu rezistenţă mecanică mărită. Protecţia circuitului se realizează cu întreruptor automat tripolar montat în tabloul de distributie T05. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. montate pe paturi de cabluri. care trebuie să fie accesibile.5 Factorul de putere.3.00 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 8. −Alimentarea cu energie electrică. Instalaţia de împământare Se va realiza o priză de pământ naturală utilizând fundaţiile şi stâlpii metalici ai construcţiei. Instalaţia de împământare. cu reflector şi dispersor cu grătar de protecţie. Comanda iluminatului se va face prin întreruptoare manuale montate în tabloul T05. montate pe frontonul din spate şi pe peretele lateral dinspre curte ale halei. −Instalaţii electrice pentru iluminat exterior. se vor realiza cu cleme. Derivaţiile spre CIL se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug cu rezistenţă mecanică mărită. În hală iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi cu vapori de sodiu 250 W. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 100 lx în hală sortare. care trebuie să fie accesibile. montate pe tavan. −Instalaţii electrice de distribuţie. a. tip proiector LUXOR SON 250W sau similar.5 Coeficientul de cerere: Kc = 1. Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a. amplasat în laboratorul de analize. Instalaţii electrice pentru iluminat exterior Pentru realizarea iluminatui exterior s-au prevăzut corpuri de iluminat etanşe echipate cu lămpi cu vapori de sodiu de 250W. Circuitul electric de iluminat exterior se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri.Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va face din tabloul de distribuţie T05. prin intermediul unui releu crepuscular. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. la receptoarele de iluminat. −Instalaţii electrice pentru iluminat normal.2. natural: Cos φ = 0. .85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 10 Curentul de calcul (A): Ic = 15 Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. c.4-96. Sistemul de protecţie. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 8. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. Legăturile în doze. în cabluri tip CYY-F.

).AH1 – Vibraţii: scăzute. în următoarele categorii şi clase. Conductorul de legare la pământ. care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. din măsurători. .AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. Obiect nr. . Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire. .AG1 – Şoc: uşoare.AD1 – Apa: neglijabilă.BD1 – Evacuare: normală. care se vor monta pe construcţia halei. Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”. carcasele utilajelor electrice etc. Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY.conducta principală de protecţie (PE). valoarea maximă de un ohm. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32. Stâlpii metalici ai construcţiei se vor lega la priza de pământ prin intermediul plăcilor de fixare a stâlpilor. b. .Această din prin montarea în fundaţia halei a unei conducte din OL-Zn 40x4 mm. . d.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. contactele de protecţie ale prizelor. La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. după influenţele externe. . .elementele metalice ale construcţiei. Priza de pământ a halei sortare se va lega la priza de pământ a halei de producţie cu două conducte din bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. 4. .AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C.AE1 – Corpuri solide: neglijabilă. formând priza generală de împământare. Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat. Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON.AD3 – Apa: apă în ploaie. în următoarele categorii şi clase. rame tablouri electrice. care vor fi legate la priza de pământ prin conducte de derivaţie din OL-Zn 40x4 mm. .BA4 – Competenţă: personae instruite. . . Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: . respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: .AE1 – Corpuri solide: neglijabilă. Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit. Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. . care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm. 04 – BIROURI ADMINISTRAŢIE: Încăperile obiectului (exceptând grupurile sanitare) se încadrează. c. .IP – Grad de protecţie minim: IP 201. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric T05 şi instalaţia de egalizare a potenţialelor. . Grupurile sanitare se încadrează. după influenţele externe.BC1 – Contacte: nul. se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie.

−Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă. Coloana trifazată. natural: Cos φ = 0. . În grupurile sanitare iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente compacte 2x18W.BD1 – Evacuare: normală. cu reflector şi dispersor.AG1 – Şoc: uşoare. . În birouri iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 4x14W. amplasat în clădirea tehnică. printr-o coloană electrică. montate pe paturi de cabluri.90 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 144 Factorul de putere. . Derivaţiile spre CIL se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug.1 (la parter). .2.3 (centrala termică).3. în cabluri tip CYY-F.1.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă.. care vor alimenta tablourile T04. .3. montate pe tavan. se va realiza cu cablu tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M. Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Alimentarea cu energie electrică. care va alimenta tabloul principal de distribuţie al birourilor administraţie T04. −Instalaţii electrice de forţă. .IP – Grad de protecţie minim: IP 231. montate încastrat în tavanul fals. pozate în pământ.BC3 – Contacte: frecvente.2. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. Coloanele trifazate. −Instalaţii electrice de distribuţie. −Instalaţia de protecţie. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. 200 lx în grupurile sanitare şi 100 lx în magazii şi coridoare. cu reflector şi dispersor.AH1 – Vibraţii: scăzute.4-96. T04. se vor realiza cu cleme. Din tabloul principal T04 se vor alimenta trei tablouri secundare de distribuţie: T04.85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 170 Curentul de calcul (A): Ic = 246 Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice. montate încastrat în tavanul fals. T04.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. Legăturile în doze. −Instalaţii electrice pentru iluminat normal. prize şi forţă. . la receptoarele de iluminat. Pe coridoare şi holuri iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente compacte 1x18W. se vor realiza cu cabluri tip CYY-F montate pe pat de cabluri. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 160 Coeficientul de cerere: Kc = 0. din tablourile T04. se va face prin circuite monofazate sau trifazate. Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va face din tabloul general de distribuţie TG. care va alimenta tabloul T04. În centrala termică iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 2x36W. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1.2 (la etaj) şi T04.2 şi T04. care trebuie să fie accesibile. .BA4 – Competenţă: personae instruite. cu reflector şi dispersor. cu reflector şi dispersor. montate încastrat în tavanul fals.1 şi T04. lângă postul de transformare. −Instalaţie electrice pentru prize de utilizare generală. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 500 lx în birouri.

3. distanţate fiind de restul circuitelor la minim 10 cm. lângă uşi. T04. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare. Aceste prize se vor monta în sistemul de plinte din PVC pe peretele exterior. care trebuie să fie accesibile.Comanda iluminatului se va face cu întreruptoare manuale montate pe pereţi sub tencuială.1.  Chiller climatizare. Circuitul electric de iluminat de siguranţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. se vor realiza cu cleme. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. pentru fiecare post de lucru. Protecţia circuitelor pentru ventiloconvectoare climatizare se realizează cu întreruptoare automate monopolare. .3.5 h. c. Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a. T04.2 şi T04. montate în tablourile de distributie T04. d. La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric T04 şi instalaţia de egalizare a potenţialelor. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă speciale 1x8 W pentru evacuare. Instalaţii electrice de forţă: Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Ventiloconvectoare climatizare. montate în tablourile de distributie T04. Protecţia circuitului se realizează cu întreruptor automat monopolar montat în tabloul de distributie T04. formând priza generală de împământare. care trebuie să fie accesibile. Instalaţia de împământare Se va realiza o priză de pământ de fundaţie prin montarea în talpa fundaţiei a unei conducte din OLZn 40x4 mm. Priza de pământ a birourilor se va lega la prizele de pământ ale obiectelor învecinate cu conducte din bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. Legăturile în doze.  Dulapul de comunicaţii. Circuitul electric pentru alimentarea chillerului de climatizare se realizează cablu de cupru tip CYY-F în tub PVC-M pozat în pământ conform capitolului “Reţele electrice în incintă”. Instalaţia de împământare. Instalaţia de paratrăsnet. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tablourile de distributie T04. iar protecţia circuitului pentru dulapul de comunicaţii se realizează cu întreruptor automat monopolar. se vor realiza cu cleme. deasupra tavanului fals. vor fi montate deasupra uşilor de evacuare din încăperile respective. a. S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă: S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru evacuare de tip 3b. b.  Ventilator camera tablou electric. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: În birouri s-au prevăzut. Comanda iluminatului se va face printr-un întreruptor manual montat în tabloul T04. Sistemul de protecţie. Se vor ilumina căile de evacuare şi ieşirile din birouri. câte un grup de patru prize bipolare 230 V cu contact de protecţie.2. Circuitele electrice pentru prize se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F pe paturi de cabluri. care să poată asigura o autonomie minima de 1.1. Iluminatul de siguranţă este permanent. cu protecţie diferenţială (30 mA).1 şi T04. câte o priză bipolară 230 V cu contact de protecţie. În restul încăperilor se vor monta îngropat sub tencuială. Legăturile în doze.2 şi T04. a chillerului climatizare cu întreruptor automat tripolar. cu acumulator local. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri). T04. Coborârile spre prize se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug îngropate în pereţi. cu protecţie diferenţială (30 mA). deasupra tavanului fals.

AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. 05 – LABORATOR ANALIZE: Încăperile obiectului (exceptând grupurile sanitare şi laboratorul) se încadrează.AD3 – Apa: apă în ploaie.conductele metalice de gaze. . care se vor monta pe construcţia halei.elementele metalice ale construcţiei. .AE1 – Corpuri solide: neglijabilă. . Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: . . Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32. Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S.AE1 – Corpuri solide: neglijabilă. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie.BC1 – Contacte: nul.conductele metalice de încălzire şi climatizare. valoarea maximă de un ohm. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . Obiect nr.IP – Grad de protecţie minim: IP 201. Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire. .conductele metalice de apă. Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. . 5. Grupurile sanitare fără duşuri se încadrează. Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY. Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe.BA4 – Competenţă: personae instruite.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. în următoarele categorii şi clase.). Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat. care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie. .AH1 – Vibraţii: scăzute. b. . . .AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. carcasele utilajelor electrice etc. rame tablouri electrice. după influenţele externe. .AG1 – Şoc: uşoare. d. . c. . . în următoarele categorii şi clase. contactele de protecţie ale prizelor.AD1 – Apa: neglijabilă. La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. . . . .AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. după influenţele externe.BD1 – Evacuare: normală. Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON. care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm. .Conductorul de legare la pământ. din măsurători.AH1 – Vibraţii: scăzute.conducta principală de protecţie (PE).AG1 – Şoc: uşoare. .

2 se va monta numai după supraetajarea clădirii. Coloana trifazată. Din tabloul principal T05 se vor alimenta trei tablouri secundare de distribuţie: T05.3. dar tabloul T05 şi coloana lui de alimentare se vor dimensiona pentru a suporta supraetajarea clădirii. T05. . . Tabloul T05. Coloanele trifazate.IP – Grad de protecţie minim: IP 241. care va alimenta tabloul de distribuţie al laboratorului analize T05.AD2 – Apa: apă proiectată. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Alimentarea cu energie electrică. . pozate în pământ.BD1 – Evacuare: normală. Schema de legare la pământ este de tip TN-S.AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. . . . amplasat în clădirea birourilor administraţie.BD1 – Evacuare: normală. care vor alimenta tablourile T05. −Instalaţii electrice pentru iluminat normal. −Instalaţie electrice pentru prize de utilizare generală. . −Instalaţii electrice de forţă. .BC3 – Contacte: frecvente.AD4 – Apa: apă proiectată. .BD1 – Evacuare: normală. după influenţele externe.AE2 – Corpuri solide: neglijabilă. .BC3 – Contacte: continuu. .1 (la parter). respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: .BA4 – Competenţă: personae instruite. . Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va face din tabloul principal de distribuţie T04.2 (la supraetajare) şi T05.AG1 – Şoc: uşoare. .AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. în următoarele categorii şi clase. .BC4 – Contacte: continuu. . .AH1 – Vibraţii: scăzute. −Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă. în următoarele categorii şi clase.IP – Grad de protecţie minim: IP 231. ..BE1 – Materiale: riscuri neglijabile.AG2 – Şoc: uşoare.3 (centrala termică). . care va alimenta tabloul T05. . −Instalaţia de protecţie. Laboratorul se încadrează.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. se va realiza cu cablu tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 . .AF3 – Agenţi corozivi: neglijabilă. se vor realiza cu cabluri tip CYY-F montate pe pat de cabluri. .BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. Grupurile sanitare cu duşuri se încadrează. după influenţele externe.BA4 – Competenţă: personae instruite.IP – Grad de protecţie minim: IP 315. . . . printr-o coloană electrică.AH1 – Vibraţii: scăzute. −Instalaţii electrice de distribuţie.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă.1 şi T05.AE1 – Corpuri solide: neglijabilă.BA4 – Competenţă: personae instruite.

cu reflector şi dispersor. Legăturile în doze. Se va ilumina zona din laborator unde este amplasat cuptorul de topit aluminiu. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri). deasupra tavanului fals. În birouri iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 4x14W. În grupurile sanitare iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente compacte 2x18W. pentru fiecare post de lucru. se va face prin circuite monofazate sau trifazate. În laborator iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 2x36W. din tabloul T05. Derivaţiile spre CIL se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug. S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului de tip 2a.80 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 32 Factorul de putere.Puterea instalată (kW): Pi = 40 Coeficientul de cerere: Kc = 0. montate încastrat în tavanul fals. 200 lx în grupurile sanitare şi 100 lx în magazii şi coridoare. lângă uşi. Aceste prize se vor monta în sistemul de plinte din PVC pe peretele exterior. vor fi montate deasupra uşilor de evacuare din încăperile respective. montate încastrat în tavanul fals. care să poată asigura o autonomie minima de 1. În restul încăperilor se vor monta îngropat sub tencuială. Comanda iluminatului se va face cu întreruptoare manuale montate pe pereţi sub tencuială. câte o priză bipolară 230 V cu contact de protecţie.0 h. prize şi forţă. cu reflector şi dispersor. Legăturile în doze. În laborator s-au prevăzut. la receptoarele de iluminat.85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 38 Curentul de calcul (A): Ic = 55 Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1. cu acumulator local. Circuitele electrice pentru prize se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri.1 şi T05.3. etanşe. cu reflector şi dispersor. pentru fiecare post de lucru.3. Coborârile spre prize se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC .4-96. natural: Cos φ = 0. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă: S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru evacuare de tip 3b. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tablourile de distributie T05. Iluminatul de siguranţă este permanent. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă speciale 1x8 W pentru evacuare. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: În birouri s-au prevăzut. se vor realiza cu cleme. exceptând laboratorul unde se vor monta aparent. montate pe paturi de cabluri.5 h. Protecţia circuitului se realizează cu întreruptor automat monopolar montat în tabloul de distributie T05. care să poată asigura o autonomie minima de 3. Comanda iluminatului se va face printr-un întreruptor manual montat în tabloul T05. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri). se vor realiza cu cleme. în cabluri tip CYY-F. câte o cutie etanşă cu patru prize bipolare 230 V cu contact de protecţie. câte un grup de patru prize bipolare 230 V cu contact de protecţie. montate aparent pe tavan. Circuitul electric de iluminat de siguranţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. care trebuie să fie accesibile. care trebuie să fie accesibile. Se vor ilumina căile de evacuare şi ieşirile din birourile de producţie. Pe coridoare şi holuri iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente compacte 1x18W. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. distanţate fiind de restul circuitelor la minim 10 cm. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 500 lx în birouri şi laborator. montate încastrat în tavanul fals.2. cu reflector şi dispersor.

se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie. Coborârile spre utilaje se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug îngropate în pereţi. care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare.ignifug îngropate în pereţi. exeptând protecţia circuitului pentru dulapul de comunicaţii care se va realiza cu întreruptor automat monopolar. c.conducta principală de protecţie (PE). . Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: . întreruptoarele montându-se în tablourile de distributie T05. Instalaţii electrice de forţă: Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Cuptor topit aluminiu. Conductorul de legare la pământ. formând priza generală de împământare. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. Instalaţia de paratrăsnet. exceptând laboratorul unde se vor monta aparent.1 şi T05. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. contactele de protecţie ale prizelor.  Splituri climatizare. Priza de pământ a laboratorului se va lega la prizele de pământ ale obiectelor învecinate cu conducte din bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY. care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie. La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric T05 şi instalaţia de egalizare a potenţialelor. care trebuie să fie accesibile.  Ventilatoare aerisire. carcasele utilajelor electrice etc. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32.).3. b. Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a. se vor realiza cu cleme. montate în tablourile de distributie T05. rame tablouri electrice.  Unitate condiţionare aer.3. b. S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor. d. din măsurători. Sistemul de protecţie. Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. exceptând laboratorul unde se vor monta aparent. deasupra tavanului fals. Legăturile în doze. c. Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F pe paturi de cabluri. cu protecţie diferenţială (30 mA).  Cazan încălzire. a.1 şi T05. cu protecţie diferenţială (30 mA). Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat. Instalaţia de împământare Se va realiza o priză de pământ de fundaţie prin montarea în talpa fundaţiei a unei conducte din OLZn 40x4 mm. Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit.  Dulapul de comunicaţii. valoarea maximă de un ohm. Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. Instalaţia de împământare. Protecţia circuitelor pentru forţă se realizează cu întreruptoare automate monopolare sau tripolare.

Coloana trifazată.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. .conductele metalice de gaze. .BA4 – Competenţă: personae instruite. Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . .conductele metalice de încălzire şi climatizare.BA4 – Competenţă: personae instruite. după influenţele externe. . printr-o coloană electrică. . . care va alimenta tabloul de distribuţie al cabinei poartă T06. .AG1 – Şoc: uşoare. . se va realiza cu cablu tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M. . −Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă.AE1 – Corpuri solide: neglijabilă. Grupul sanitar cu duş se încadrează. .AD1 – Apa: neglijabilă. −Instalaţii electrice de distribuţie.IP – Grad de protecţie minim: IP 241.conductele metalice de apă.AH1 – Vibraţii: scăzute. Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va face din tabloul principal de distribuţie T04.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. .BD1 – Evacuare: normală. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 . . . respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . amplasat în clădirea birourilor administraţie. în următoarele categorii şi clase. −Instalaţii electrice pentru iluminat normal. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. . care se vor monta pe construcţia halei. care va alimenta tabloul T06. . .BC1 – Contacte: nul. . Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”. 6. după influenţele externe. Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire.AH1 – Vibraţii: scăzute.AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. .AG1 – Şoc: uşoare.AD4 – Apa: apă proiectată. . pozate în pământ. .IP – Grad de protecţie minim: IP 201. . −Instalaţia de protecţie. 06 – CABINA POARTĂ: Încăperile obiectului (exceptând grupul sanitar) se încadrează.elementele metalice ale construcţiei. în următoarele categorii şi clase.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Alimentarea cu energie electrică. −Instalaţie electrice pentru prize de utilizare generală. d. −Instalaţii electrice de forţă. Obiect nr. .AE1 – Corpuri solide: neglijabilă.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă.BD1 – Evacuare: normală.AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C.BC4 – Contacte: continuu.. .

distanţate fiind de restul circuitelor la minim 10 cm. Legăturile în doze.0 h. Aceste prize au fost prevăzute şi pentru alimentarea instalaţiei de supraveghere video. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1. deasupra tavanului fals. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 500 lx la portar.Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 25 Coeficientul de cerere: Kc = 0. cu acumulator local. care trebuie să fie accesibile. Se va ilumina zona unde sunt amplasate tabloul electric T06 şi centrala de semnalizare incendiu. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare. În grupul sanitar iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente compacte 2x26W. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă speciale 1x8 W pentru evacuare. În postul de prim ajutor s-au prevăzut două grupuri de patru prize bipolare 230 V cu contact de protecţie. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă: S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului de tip 2a. 200 lx în grupul sanitar şi 100 lx în hol. în cabluri tip CYY-F. câte o priză bipolară 230 V cu contact de protecţie. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: În încăperea portarului s-au prevăzut opt grupuri de patru prize bipolare 230 V cu contact de protecţie. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. Circuitele electrice pentru prize se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. montate în tabloul de distribuţie T06. la receptoarele de iluminat. lângă uşi. se vor realiza cu cleme. montate încastrat în tavanul fals. În restul încăperilor se vor monta îngropat sub tencuială. Protecţia circuitului se realizează cu întreruptor automat monopolar montat în tabloul de distributie T06. se vor realiza cu cleme. montate pe paturi de cabluri.80 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 20 Factorul de putere. cu reflector şi dispersor. care să poată asigura o autonomie minima de 3.2. natural: Cos φ = 0. se va face prin circuite monofazate sau trifazate. Legăturile în doze. Aceste prize se vor monta în sistemul de plinte din PVC pe peretele exterior. prize şi forţă. În hol iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente compacte 1x18W. cu protecţie diferenţială (30 mA).4-96. din tabloul T06. Coborârile spre prize se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug îngropate în pereţi. 300 lx la post prim ajutor. Instalaţii electrice de forţă: . vor fi montate deasupra uşilor de evacuare din încăperile respective. montate încastrat în tavanul fals. La portar şi în postul de prim ajutor iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 4x14W. Comanda iluminatului se va face cu întreruptoare manuale montate pe pereţi sub tencuială. cu reflector şi dispersor. Circuitul electric de iluminat de siguranţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. Iluminatul de siguranţă este permanent. se vor realiza cu cleme. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tabloul de distributie T06. Derivaţiile spre CIL se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug. care trebuie să fie accesibile. montate încastrat în tavanul fals. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri). Legăturile în doze. cu reflector şi dispersor.85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 24 Curentul de calcul (A): Ic = 35 Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice. Comanda iluminatului se va face printr-un întreruptor manual montat pe pereţe sub tencuială.3. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. care trebuie să fie accesibile.

 Instalaţie sonerie. b. a. c. c. staţia de pompare ape pluviale şi staţia de reglare măsurare gaze. Conductorul de legare la pământ. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32. staţia distribuţie carburanţi. bariera 1 şi 2. Sistemul de protecţie. Din tabloul principal T05 se vor alimenta şi următorii consumatori amplasaţi în exteriorul cabinei poartă: iluminatul exterior (corpuri de iluminat pe stâlpi). exeptând protecţia circuitului pentru tabloul semnalizare incendiu care se va realiza cu întreruptor automat monopolar. care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm. Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY. deasupra tavanului fals. Coloanele trifazate. Priza de pământ a cabinei poartă se va lega la prizele de pământ ale obiectelor învecinate cu conducte din bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F pe paturi de cabluri.  Consumatorii din apropierea cabinei poartă. conform capitolului “Reţele electrice în incintă”. interfon şi zăvor electric la poarta acces.). care vor alimenta aceşti consumatori. .  Tablou semnalizare incendiu.Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Cazan încălzire. Instalaţia de împământare Se va realiza o priză de pământ de fundaţie prin montarea în talpa fundaţiei a unei conducte din OLZn 40x4 mm. cu protecţie diferenţială (30 mA). d. poarta electrică. Instalaţia de paratrăsnet. formând priza generală de împământare. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a. din măsurători. S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor.conducta principală de protecţie (PE). întreruptoarele montându-se în tabloul de distributie T06. Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. pozate în pământ. Protecţia circuitelor pentru forţă se realizează cu întreruptoare automate monopolare şi tripolare. rame tablouri electrice. carcasele utilajelor electrice etc. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. Instalaţia de împământare. care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: .  Splituri climatizare. staţia de epurare. Coborârile spre utilaje se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug îngropate în pereţi. se vor realiza cu cabluri tip CYY-F montate în tuburi de protecţie din PVC-M. La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric T06 şi instalaţia de egalizare a potenţialelor. Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit. Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie.  Ventilator aerisire. valoarea maximă de un ohm. b. contactele de protecţie ale prizelor. Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat. La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie.

30 Factorul de putere.conductele metalice de gaze.5 montat în tuburi de protecţie din PVC-M.35 Curentul de calcul (A): Ic = 1.30 Coeficientul de cerere: Kc = 1. −Alimentarea cu energie electrică – staţia de pompare ape pluviale. care va alimenta cutia de comandă a staţiei de epurare.75 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 7. se va realiza cu cablu tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M.85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 9.elementele metalice ale construcţiei. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 231 Tensiunea de utilizare (V): U = 231 Puterea instalată (kW): Pi = 0. amplasat în cabina poartă. care va alimenta cutia de comandă. Circuitul de semnalizare se va realiza cu cablu tip CSYY 2x1. d. care va alimenta cutia de comandă. Alimentarea cu energie electrică – staţia de epurare: Alimentarea cu energie electrică a staţiei de epurare se va face din tabloul de distribuţie T06. pozate în pământ. Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”. Coloana monofazată. se va realiza cu cablu tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M.conductele metalice de încălzire şi climatizare. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. natural: Cos φ = 0. Obiect nr. −Instalaţia electrică de semnalizare . Schema de legare la pământ este de tip TN-S. care va alimenta cutia de comandă a staţiei de pompare ape pluviale. pozate în pământ. 7.separatorul de produse petroliere. Senzorul şi hupa de semnalizare fac parte din furnitura utilajului. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 10. .00 Coeficientul de cerere: Kc = 0. Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire. Obiectul va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice: −Alimentarea cu energie electrică – staţia de epurare. Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON.00 Curentul de calcul (A): Ic = 13 Instalaţia electrică de semnalizare .50 Factorul de putere.separatorul de produse petroliere: Cuprinde legătura electrică dintre senzorul din separatorul de produse petroliere şi hupa de semnalizare. printr-o coloană electrică. . montată în cabina poartă. pozate în pământ.5 Alimentarea cu energie electrică – staţia de pompare ape pluviale: Alimentarea cu energie electrică a staţiei de pompare ape pluviale se va face din tabloul de distribuţie T06. amplasat în cabina poartă. Cutia de comandă este furnitura utilajului. printr-o coloană electrică. Coloana trifazată. natural: Cos φ = 0. . staţia de pompare ape pluviale şi separatorul de produse petroliere. Cutia de comandă este furnitura utilajului.85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 0. 09 – CANALIZARE MENAJERĂ ŞI PLUVIALĂ: În cadrul acestui obiect s-a prevăzut următoarele utilaje: staţia de epurare.conductele metalice de apă. care se vor monta pe construcţia halei. −Instalaţia de protecţie.00 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 0. ..

Chiller climatizare Tabloul principal T04 (Birouri administraţie) 47 5.Instalaţii de protecţie: Obiectula va fi dotat cu următoarele instalaţii de protecţie: a. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: .5 12. Sistem recirculare şi răcire apă Tabloul general TG 190 2.5 7. 8. a.conducta principală de protecţie (PE). Instalaţia de împământare.conductele metalice de apă. . Denumire consumator: Punct de alimentare: Pabsorbită crt. −Instalaţii de telefonie şi voce-date-imagini (VDI). . Staţia distribuţie carburanţi Tabloul T06 (Cabina poartă) 0. Staţia epurare Tabloul T06 (Cabina poartă) 0. c. −Instalaţii de semnalizare a incendiilor. Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. −Canalizări telecomunicaţii. Laborator analize + hală sortare Tabloul principal T04 (Birouri administraţie) 38 3. [kVA]: 1. Cabina poartă Tabloul principal T04 (Birouri administraţie) 24 4. carcasele utilajelor electrice etc. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. −Instalaţia de protecţie. 10 – REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ + ILUMINAT EXTERIOR ŞI TELECOMUNICAŢII: Obiectul cuprinde următoarele categorii de instalaţii electrice: −Reţele electrice în incintă + iluminat exterior. din măsurători. a bornelor de pământare a staţiei de epurare şi a staţiei de pompare ape pluviale. c.5 .). Staţia reglare măsurare gaze Tabloul T06 (Cabina poartă) 0.5 9. Reţele electrice în incintă + iluminat exterior: Asigură alimentarea următorilor consumatori: Nr. b. interfon şi zăvor electric la poartă acces.elementele metalice ale utilajelor.5 8. −Instalaţie sonerie. b.5 6.5 10. Bariera 1 Tabloul T06 (Cabina poartă) 0. Staţia pompare ape pluviale Tabloul T06 (Cabina poartă) 9 11. Instalaţia de împământare Se va realiza o legătură la priza de pământ a cabinei poartă. Bariera 2 Tabloul T06 (Cabina poartă) 0. Poartă electrică Tabloul T06 (Cabina poartă) 1. −Instalaţii supraveghere video. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. Birouri administraţie Tabloul general TG 170 1. Iluminatul exterior (pe stâlpi) Tabloul T06 (Cabina poartă) 4. valoarea maximă de un ohm. Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (rame tablouri electrice. printr-o conductă din OL-Zn 40x4 mm montată în pământ. −Racordul telefonic + centrala telefonică. Sistemul de protecţie. Obiect nr.

în pământ. model S60. Alimentare camere TV Tabloul T14 (Sistem recirculare şi răcire apă) Tabloul T14 (Sistem recirculare şi răcire apă) Tabloul T06 (Cabina poartă) 22 22 0. cablurile de semnalizare incendiu. La schimbarea direcţiei canalizării de cabluri telecomunicaţii se vor prevedea cămine de tragere cu capac de vizitare pentru montare în carosabil. .5 mmp pozat prin stâlpi. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. Corpurile de iluminat vor fi alimentate monofazat prin cablu tip CYY 3x1. cod 6058: 40 buc.5 Coloanele electrice. Instalaţii de protecţie: Obiectivul va fi dotat cu următoarele instalaţii de protecţie: a) Instalaţii de împământare generală. model S60. pozate în pământ.75 m. . a) Instalaţii de împământare generală Se va realiza o instalaţie de împământare orizontală. staţia de epurare. Gradul de protecţie minim IP 44. b) Instalaţii de paratrăsnet. Cablurile de telecomunicaţii se vor poza astfel: .60 va avea toate accesoriile necesare legării la priza de pământ şi trebuie să fie omologat şi să aibe agrementul tehnic al Comisiei de Agrement tehnic în Construcţii. încastrate în masive din beton. . în tuburi de protecţie din PVC-M. Instalaţia de paratrăsnet (IPT) cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON este compusă din: . poarta acces auto. staţia pompare ape pluviale şi staţia reglare măsurare gaze) se vor poza numai după aducerea acestora pe şantier. La schimbarea direcţiei canalizării de cabluri electrice şi de telecomunicaţii se vor prevedea cămine de tragere cu capac de vizitare pentru montare în carosabil. montate pe hala de producţie. prizele trifazice. Sistemul de paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare. pe pat de nisip. .pe clădiri. La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric general. .13. chiller climatizare. Prizele de pământ ale clădirior vor fi legate între ele cu bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. Foraj cu staţie hidrofor F1 14.60. L= 3. cablul instalaţiei interfon şi zăvor electric. în pământ . cablurile instalaţiei de supraveghere video. se va realiza cu corpuri de iluminat exterior . etc. pozate în pământ. staţia distribuţie carburanţi. cod 1243: 2 buc. cablul de semnalizare separator produse petroliere. în tuburi de protecţie din PVC-M . fixate cu console montate pe zid. în tuburi de protecţie din PVC-M . b) Instalaţii de paratrăsnet.ţeavă suport de paratrăsnet D= 50 mm. în tuburi de protecţie din PVC-M. Cablurile de alimentare şi de comandă a utilajelor care se montează în exterior (barierele electrice. trifazate şi monofazate. tip PREVECTRON.la subtraversări.la subtraversări. al drumurilor şi a parcării. Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON. Iluminatul exterior. în pământ . valoarea maximă de un ohm. . cod 2067: 2 buc.colier de menţinere. pe perimetrul fiecărei clădiri din incintă. pe pat de nisip. . din măsurători. cablurile de semnalizare pod bascul.dipozitivul de amorsare PREVECTRON 2 tip S 60. H= 5 m. în tuburi de protecţie din PVC-M. montate pe pereţii halei sau pe stâlpi metalici de 8 m înălţime liberă. în tuburi de protecţie din PVC-M. cu o bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în talpa fundaţiei. . fixate cu console montate pe zid.în pământ. utilajele electrice. instalaţia de paratrăsnet şi instalaţia de egalizare a potenţialelor.catarg telescopic. Canalizări telecomunicaţii: Pentru pozarea cablurilor de telecomunicaţii (cablurile de telefonie şi VDI.) se vor prevedea canalizări din tuburi de protecţie din PVC-M. cu lămpi cu vapori de sodiu de 250 W. Cablurile se vor poza astfel: .urcările spre firide şi tablouri se vor proteja în ţevi PVC-M montate îngropate în pardoseală.pe clădiri.urcările spre firide şi tablouri se vor proteja în ţevi PVC-M montate îngropate în pardoseală. se vor realiza cu cablu tip CYY-F montate în tuburi de protecţie din PVC-M. tablourile electrice din zonă. cod 2022: 2 buc.60. încastrate în masive din beton. . . Foraj cu staţie hidrofor F2 15.

monocrom. cu trecere cabluri prin suport . S-au prevăzut 8 camere.  1 linie fax. valoarea maximă de un ohm.Cablu coaxial. 16 mm . producator HPM Germania. cod 7051: 2 buc.racord de echipotenţializare.VIDEOTEC . cu trecere cabluri prin elementul de montaj.ţăruş din oţel cuprat. producator – Comax.  1 linie internet. HEC 26K1 .1 lx.TL 960A/00T – Philips.  5 linii telefonice directe. .Obiectiv 1/3'.contor de lovituri de trăsnet.Multiplexor 16 canale.  1 centrală telefonică. . de executant.Incinta de exterior . .Inregistrator video 960 de ore . Celelalte componente se vor monta în cabina poartă. rezolutie 580 linii.instalare ISDN-PRA. în secretariat. cod 5006: 45 m. alimentare 230V / 50 Hz. WBON . Centrala telefonică va fi montată în birourile administraţie. duplex.pentru incinte tip HEC.Monitor monocrom 20" . centrală. Se va lega priza de pământ a IPT la priza de pământ generală a obiectivului prin câte două legături realizate cu bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. cod 7014: 2 buc.colier de cuplare.piesă de separaţie.priza de pământ "picior de gâscă". care trebuie să fie atestat pentru acest tip de lucrări. .Video Management System . care se vor monta pe clădirea halei de producţie şi pe stălpii de iluminat. interfon şi zăvor electric la poarta acces: S-a prevăzut o instalaţie interfon duplex + yala electromagnetica la poarta principala tip RM 201HD + NF 6190/2. 0. Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ va trebui să aibe.VIDEOTEC. . cu termostat si filtru de soare. . cod 8004: 2 buc. . Fabricatie .Suport pentru incinta de exterior.  1 linie securizată pentru transmisii date. Instalaţie sonerie. . .5 mm. cod 7030: 6 buc. LTC 2652/90.  30 aparate telefonice analogice. Instalaţii supraveghere video: S-a prevăzut o instalaţie de supraveghere prin televiziune cu circuit închis tip PHILIPS compusă din: ..permite multiplexarea si controlul a 8 camere.conductor de coborâre din platbandă de oţel galvanizat.Fabricatie . 75 ohmi. Fabricatie – Philips. autoiris. din aluminiu. meniu disponibil in mai multe limbi. Proiectul tehnic al instalaţiei supraveghere video va fi întocmit şi predat beneficiarului. Racordul telefonic + centrala telefonică: Proiectul de specialitate pentru “Racordul telefonic + centrala telefonică” va fi realizat de către o firmă autorizată. 30x3.LTC 2672/90 Philips .Camera alb / negru. . cod 7039: 6 buc. Camerele se vor racorda la Video Management System prin cabluri coaxiale 75 ohmi produse de HPM – Germania.cutie de vizitare.Philips CSI . în 4 exemplare. .ţeavă de protecţie. . cod 7021: 2 buc.  2 aparate telefonice cu display. 230V / 50 Hz. . RG59. pentru transmisia semnalelor. 260 mm. cod 8010: 1 buc.LTC 2020/90 – Phlips. Cerinţele beneficiarului sunt următoarele:  . cod 7001: 2 buc. din măsurători.Seiko Optical. cu detectie de activitate. LTC 0330/51. . . la etaj.  1 aparat telefonic digital pt.

pozate în pământ. . .EFFEFF sau similar compusă din: . . 2 zone de detectie pe o interfata. . 19”) amplasat în birourile administraţie. . .Conectare in sistem a cutiilor de comanda ale usilor antifoc.prize simple îngropate FTP. 32 de LED-uri rosii de semnalizare. . Datele energetice ale consumatorului: . 2 iesiri tip releu pe o interfata. de executant. 9.Interfete adresabile pentru cuplare elemente conventionale ( bariere cu fascicule in IR pt detectie fum ).Unitati de avertizare optica si acustica. în birouri. în 4 exemplare. . la parter. la parter.Bariere cu fascicule in IR .Butoane adresabile de alarmare.Sirene. Instalaţii de telefonie şi voce-date-imagini (VDI): Se propune o reţea de cablare structurată voce/date având nivelul de cablare categoria 6 producător Legrand sau similar. Tastatura pentru controlul centralei la distanţă va fi montată în cabina poartă.cablu fibra optica 4 fibre multimode – producător Legrand. . . . iar repetorul pentru vizualizarea alarmelor vor fi montat la secretariat..Detectoare de temperatura. 2 iesiri tip releu pe o interfata. care trebuie să fie atestat pentru acest tip de lucrări. Obiect nr. în camera tablourilor. .Socluri pentru detectoarele de fum si temp. Centrala de semnalizare a incendiului va fi montată la în cabina poartă. . Conectarea detectoarelor.Conectare in sistem a cutiilor de comanda a trapelor de fum. . la centralele termice. ton in conformitate cu EN 54. . într-o încăpere dedicată.Carcasa pentru repetor. montate in exterior. îngropat în sistemul de plinte special prevăzut şi aparent în hala de producţie şi încăperile tehnice.Dulap de comunicaţii secundar DC05 amplasat în laborator analize. se va face cu cabluri speciale pentru incendiu produse de HPM – Germania. Instalaţii de semnalizare a incendiilor: S-a prevăzut o instalaţie pentru detecţia şi semnalizarea incendiului şi a pierderilor de gaz tip ESSER . în 4 exemplare.Repetor pentru vizualizarea alarmelor.cablu FTP 4 perechi – producător Legrand. care trebuie să fie atestat pentru acest tip de lucrări. . de executant.Detectoare de fum cu cap combinat. Reţeaua de cablare structurată – va fi compusă din: .Tastatura pentru controlul centralei la distanta. .Butoane adresabile de alarmare. extensibil pina la 96 de zone.Dulap de comunicaţii general (rack 42U/800.Centrala adresabila. de la limita incintei obiectivului până la dulapul de comunicaţii amplasat în birourile administraţie. 11 – ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ: Alimentarea cu energie electrică a noului obiectiv face obiectul unui proiect de specialitate care va fi elaborat de Enel Distribuţie Banat – UTR Arad pe baza avizului de racordare solicitat de către beneficiar. . Prizele de telecomunicaţii se vor monta. în birouri. Proiectul tehnic al instalaţiei semnalizare a incendiilor va fi întocmit şi predat beneficiarului. a butoanelor de alarmare şi a detectorului de gaz. . pe paturi de cabluri şi sistemul de plinte din PVC de pe pereţii exteriori şi pe paturi de cabluri în hala de producţie.prize simple aparente FTP. . Cablurile de telecomunicaţii se vor monta. Proiectul tehnic al instalaţiei de telefonie şi voce-date-imagini (VDI) va fi întocmit şi predat beneficiarului.Detector de gaz. . 100 dB la 1m.Interfete adresabile pentru actionare usi si trape. montate in interior.Interfate adresabile pentru cuplare sirene.Pentru pozarea cablurilor de racord telefonic s-a prevăzut o canalizare din 2 tuburi de protecţie din PVC-M 63 mm.Dulap de comunicaţii secundar DC02 amplasat în birourile producţie. .

Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 231 Tensiunea de utilizare (V): U = 231 Puterea instalată (kW): Pi = 2 Coeficientul de cerere: Kc = 0. 10.AG2 – Şoc: medii. care va alimenta tabloul electric al staţiei de reglare-măsurare gaze. printr-o conductă din OL-Zn 40x4 mm montată în pământ. cuprinsă în furnitura utilajului. Utilajul va fi echipat cu următoarele categorii de instalaţii electrice: −Alimentarea cu energie electrică. . Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. 11. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. −Instalaţia de protecţie. b. a.4 kV. Obiect nr. . a prizei de pământ proprii a staţiei de reglare-măsurare gaze. Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică a staţiei de reglare-măsurare gaze se va face din tabloul de distribuţie T06. 13 – GOSPODĂRIE APĂ: În cadrul acestui obiect s-a prevăzut două case a pompelor pentru cele două foraje: F1 şi F2. .35 Curentul de calcul (A): Ic = 1. se va realiza cu cablu tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M.65 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 2600 Factorul de putere. Instalaţia de împământare.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă.AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. în următoarele categorii şi clase. Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a staţiei de reglare-măsurare gaze se va face cu ajutorul unui paratrăsnet cuprins în furnitura utilajului. 11 – ALIMENTARE CU GAZE NATURALE: În cadrul acestui obiect s-a prevăzut utilajul: staţia de reglare-măsurare gaze. Casele de pompe se încadrează.AD3 – Apa: apă în ploaie. natural: Cos φ = 0. pozate în pământ. amplasat în cabina poartă. printr-o coloană electrică. după influenţele externe. b. care va alimenta tabloul electric. valoarea maximă de un ohm.92 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 2800 Curentul de calcul (A): Ic = 4050 Legarea noului post de transformare de 20/0. natural: Cos φ = 0. Tabloul electric este furnitura utilajului. . . 3x1250 kVA. .AE2 – Corpuri solide: corpuri străine mici incombustibile. la reţelele de 20 kV existente se va face prin două racorduri subterane. Obiect nr. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: .80 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 1. Instalaţia de împământare Se va realiza o legătură la priza de pământ a cabinei poartă.Tensiunea de alimentare (kV): Ua = 20 Tensiunea de utilizare (V): U = 231 Puterea instalată (kW): Pi = 4000 Coeficientul de cerere: Kc = 0. Coloana monofazată.9 Instalaţii de protecţie: Obiectula va fi dotat cu următoarele instalaţii de protecţie: a.60 Factorul de putere. Instalaţia de paratrăsnet.AH2 – Vibraţii: medii. din măsurători. .85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 0.

Legăturile în doze. Cele două case a pompelor vor fi echipate cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Alimentarea cu energie electrică.2. Circuitul electric de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate aparent în tuburi de protectie din PVC ignifug.IP – Grad de protecţie minim: IP 235. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 20 Coeficientul de cerere: Kc = 0. care va fi alimentată cu cablu CYY-F sau similar. pozate în pământ. care vor alimenta tablourile T13. fiecare din plecări fiind protejate cu întrerupătoare automate.1 şi T13. cu reflector şi dispersor. Coloanele trifazate. prin câte o coloană electrică. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 200 lx în casa pompelor.. Derivaţiile spre CIL se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug. grad de protecţie IP65. −Instalaţia electrică de forţă. −Instalaţia electrică de distribuţie. −Instalaţia de protecţie. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. în cabluri gen CYY-F montate aparent în tuburi de protecţie din PVC ignifug. care trebuie să fie accesibile.2. se va face prin circuite monofazate sau trifazate. −Instalaţia electrică pentru prize de utilizare generală. care vor alimenta tablourile de distribuţie T13.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1.80 m de la cota pardoselii finite.BC3 – Contacte: frecvente.1 şi T13. amplasat în clădirea sistemului de reciculare şi răcire apă.2 ale celor două case de pompe. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tablourile de distributie T13.1 şi T13. etanşe. .1 şi T13. .2. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: S-a prevăzut o priză bipolară etanşă. se vor realiza cu cabluri tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M. Comanda iluminatului se va face cu întreruptoare manuale etanşe montate pe pereţi pe tencuială. din tablourile T13. montate în tablourile de distribuţie T13. montate pe tavan.90 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 18 Factorul de putere.2. se vor realiza cu cleme. natural: Cos φ = 0.BD1 – Evacuare: normală. şi va fi executat de o firmă de specialitate.1 şi T13.4-96. . −Instalaţia electrică pentru iluminat.3.5 Curentul de calcul (A): Ic = 33 Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice. la receptoarele de iluminat. Alimentarea cu energie electrică: Alimentarea cu energie electrică se va face din tabloul de distribuţie T14.80 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 22. cu contact de protecţie. Tabloul de distribuţie se va realiza în cofret etanş din polietilenă tip Kaedra. În fiecare casă de pompe iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 2x36W. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. Instalaţii electrice de forţă: . cu protecţie diferenţială (30 mA). montat aparent în tub de protecţie din PVC ignifug. .2. Priza se va amplasa la o înalţime de 0.BA4 – Competenţă: personae instruite. prize şi forţă.

Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Tabloul de comandă al pompei fiecărui puţ forat. . . Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S.. Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 16 mmp protejată în tub IPEY 25. . d. valoarea maximă de un ohm. c. Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 16 mmp protejată în tub IPEY-F 25. carcasele utilajelor electrice etc. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. rame tablouri electrice.AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. Instalaţia de protecţie Casele de pompe vor fi dotate cu următoarele instalaţii de protecţie: a.AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C.).AE2 – Corpuri solide: corpuri străine mici incombustibile.conducta principală de protecţie (PE). b. b.elementele metalice ale construcţiei. în următoarele categorii şi clase. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: . Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montat aparent în tub de protecţie din PVC ignifug. . Instalaţia de paratrăsnet. din măsurători. Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit. care se vor monta pe construcţia halei. . a.BC3 – Contacte: frecvente. 12. care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie. Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire. . . Conductorul de legare la pământ. care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm. Instalaţia de împământare Se va realiza o legătură la priza de pământ generală a obiectivului. 14 – SISTEM RECIRCULARE ŞI RĂCIRE APĂ: Staţia de pompe se încadrează. Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat.BA4 – Competenţă: personae instruite. . Instalaţia de împământare.AH2 – Vibraţii: medii.AG2 – Şoc: medii. se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie.AD3 – Apa: apă în ploaie. La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. . . Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ va trebui să aibe. contactele de protecţie ale prizelor. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: . Protecţia circuitelor pentru forţă se realizează cu întreruptoare automate tripolare. d. Obiect nr. după influenţele externe. c. Tablourile de comandă sunt livrate de executantul forajelor împreună cu pompele. Sistemul de protecţie. Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. .conductele metalice de apă. Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”. S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor.

IP – Grad de protecţie minim: IP 235. Legăturile în doze. Pentru pornirea automată a grupului electrogen se va monta. Coloana trifazată. un cablu de comandă tip CSYY-F 2x1. din tabloul T14. . Alimentarea normală cu energie electrică: Alimentarea normală cu energie electrică se va face din tabloul general de distribuţie TG. care asigură trecerea automată de pe alimentarea normală pe alimentarea de rezervă. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri.1 (Pompa foraj F1) şi T13. se va monta în dulapul tabloului T14. −Instalaţia de protecţie. Instalaţii electrice de distribuţie: Distribuţia energiei electrice.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. Comanda iluminatului se va face cu întreruptoare manuale etanşe montate pe pereţi pe tencuială. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1.2 (Pompa foraj F2). printr-o coloană electrică. Datele energetice ale consumatorului: Tensiunea de alimentare (V): Ua = 400/231 Tensiunea de utilizare (V): U = 400/231 Puterea instalată (kW): Pi = 200 Coeficientul de cerere: Kc = 0. −Alimentarea de rezervă cu energie electrică. pozate în pământ. −Instalaţii electrice de distribuţie. Derivaţiile spre CIL se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug. care va alimenta tabloul principal de distribuţie al staţiei de pompare T14.80 Puterea activă de calcul (kW): Pc = 160 Factorul de putere. −Instalaţie electrice pentru prize de utilizare generală. etanşe. pozate în pământ. Tabloul TAAR împreună cu grupul electrogen va fi procurat de beneficiar. prize şi forţă. care vor alimenta tablourile T13. se va realiza cu cablu tip CYY-F montat în tuburi de protecţie din PVC-M. cu reflector şi dispersor. lângă postul de transformare.5 protejat în tub flexibil din PVC 32. la receptoarele de iluminat. −Instalaţii electrice de forţă. se va face prin circuite monofazate sau trifazate. în cabluri tip CYY-F. În staţia de pompare iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 2x36W. . prin intermediul unui tablou inversor TAAR. Din tabloul principal T14 se vor alimenta două tablouri secundare de distribuţie: T13. −Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă.1 şi T13. care trebuie să fie accesibile. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. a tabloului de distribuţie T14. printr-o linie electrică subterană cu un cablu CYY-F. se vor realiza cu cleme. se vor realiza cu cabluri tip CYY-F montate în tuburi de protecţie din PVC-M. −Instalaţii electrice pentru iluminat normal. montate pe tavan.2. Coloanele trifazate.BD1 – Evacuare: normală. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 200 lx.85 Puterea aparentă de calcul (kVA): Sc = 190 Curentul de calcul (A): Ic = 275 Alimentarea de rezervă cu energie electrică: Alimentarea de rezervă cu energie electrică. protejat în tub din PVC-M. natural: Cos φ = 0.3. Schema de legare la pământ este de tip TN-S. . Tabloul TAAR. montate pe paturi de cabluri. Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Alimentarea normală cu energie electrică. între grupul electrogen şi tabloul inversor.. Schema de legare la pământ este de tip TN-S.4-96.2. se va face dintr-un grup electrogen de 200 kVA. amplasat în clădirea tehnică. care va alimenta tabloul T14.

b. Coloanele electrice pentru alimentarea caselor de pompe foraje F1 şi F2 se realizează cabluri de cupru tip CYY-F în tub PVC-M pozat în pământ conform capitolului “Reţele electrice în incintă”. montate pe tavan. care trebuie să fie accesibile. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri). care trebuie să fie accesibile. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă: S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului de tip 2a. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32. Instalaţia de paratrăsnet. Coborârile spre prize se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug aparent pe pereţi. Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F pe paturi de cabluri. Comanda iluminatului se va face printr-un întreruptor manual etanş montat pe perete pe tencuială. care să poată asigura o autonomie minima de 3. Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a. Iluminatul de siguranţă este permanent. S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor. Instalaţii electrice de forţă: Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Tabloul de comandă a pompelor. Priza de pământ a staţiei de pompare se va lega la priza de pământ a halei de producţie cu conducte din bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: S-au prevăzut prize bipolare 230 V. care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm. montate în tabloul de distributie T14.Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tabloul de distributie T14. iar protecţia circuitelor pentru prize se realizează cu întreruptoare automate monopolare. cu reflector şi dispersor. c. Instalaţia de împământare. care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă sunt cu lămpi fluorescente tubulare 2x36W. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate tripolare. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. distanţate fiind de restul circuitelor la minim 10 cm. se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare. se vor realiza cu cleme. formând priza generală de împământare. Instalaţia de împământare Se va realiza o priză de pământ de fundaţie prin montarea în talpa fundaţiei a unei conducte din OLZn 40x4 mm. cu protecţie diferenţială (30 mA). . etanşe. etanşe. Legăturile în doze.0 h. Protecţia circuitului se realizează cu întreruptor automat monopolar montat în tabloul de distributie T14. a. .  Ventilatoare aerisire. cu protecţie diferenţială (30 mA). cu contact de protecţie. Sistemul de protecţie.  Pompele foraj F1 şi F2. Se va ilumina zona unde sunt amplasate tabloul electric T06 şi centrala de semnalizare incendiu. Aceste prize se vor monta în aparent. La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric T14 şi instalaţia de egalizare a potenţialelor. se vor realiza cu cleme. La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. montate în tabloul de distributie T14. d. Conductorul de legare la pământ. Circuitele electrice pentru prize se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. Circuitul electric de iluminat de siguranţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe paturi de cabluri. Legăturile în doze.

.4 kV: S-a prevăzut un post de transformare de 20/0. . −Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă. Construcţia va fi echipată cu următoarele categorii de instalaţii electrice interioare: −Postul de transformare 20/0. Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY. Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. . care va fi amplasat înglobat în clădirea tehnică. −Instalaţia de protecţie.4 kV cu trei transformatoare de 1250 kVA.BA4 – Competenţă: persoane instruite.4 kV. rame tablouri electrice. . . −Instalaţii electrice de distribuţie. care se vor monta pe construcţia halei. Postul de transformare.AH1 – Vibraţii: scăzute.IP – Grad de protecţie minim: IP 201. valoarea maximă de un ohm.elementele metalice ale construcţiei. . după influenţele externe. va avea patru încăperi: una pentru celulele de medie tensiune şi trei pentru transformatoare. Instalaţia de paratrăsnet: Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON. . în următoarele categorii şi clase.AA4 – Temperatura: -5 ˚C … +40 ˚C. . . . Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”. 15 – CLĂDIRE TEHNICĂ: Încăperile clădirii tehnice se încadrează. −Instalaţii electrice pentru iluminat normal. d. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: .conductele metalice de apă.AE1 – Corpuri solide: neglijabilă. −Instalaţii electrice tehnologice.BC3 – Contacte: frecvente. din măsurători. −Tabloul general de joasă tensiune TG. .Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe. −Instalaţie electrice pentru prize de utilizare generală.BD1 – Evacuare: normală. Postul de transformare 20/0.). Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit. Accesul în încăperile postului de transformare se va face direct din exterior. .AF1 – Agenţi corozivi: neglijabilă. Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire.conducta principală de protecţie (PE). . c. −Instalaţii electrice de forţă.AD1 – Apa: neglijabilă. Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S. Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat. b.AG1 – Şoc: uşoare.BE1 – Materiale: riscuri neglijabile. 13. Obiect nr. carcasele utilajelor electrice etc. contactele de protecţie ale prizelor. respectiv grade minime de protecţie impuse echipamentelor electrice: .

85 la valoarea neutrală 0. care vor alimenta următorii consumatori: Nr. VC (vertical caster) Idem. Coloana TG_c11 20 12 Birouri administraţie + Hala Idem. 50 Hz. Tabloul general de distribuţie TG va fi alimentat din cele trei transformatoare de 1250 kVA prin trei coloane de distribuţie realizate cu distribuţie electrica prefabricata. Bateria va fi de fabricaţie MERLIN GERIN sau similar. Cele trei întreruptoare generale de 2000 A vor fi debroşabile. împreună cu panourile tip PRISMA P sau similar. . Coloana TG_c4 810 homogenizing plant) 5. Tabloul general de distribuţie se va realiza cu accesoriile (bare. Bateria de condensatoare statice pentru îmbunătăţirea factorului de putere BC. Tabloul general TG se va realiza din panouri tip PRISMA P (SCHNEIDER ELECTRIC) sau similar. 400/415 V. Tabloul T04 13 Sistem recirculare şi răcire apă. etc) livrate. Tabloul T02 Idem.puterea bateriei: 450 kVAr. Coloana TG_c3 190 4. Coloana TG_c6 580 furnace line 2) 7. Coloana TG_c12 170 sortare + Laborator + Cabina poartă. Dantherm Idem. Pentru aceasta s-a prevăzut o baterie de condensatoare statice BC. [kVA]: 1. tip CANALIS KTA-20 (3L+N+PE). Coloana TG_c1 450 kVAr 2. Birouri producţie.numărul de trepte: 10x45 kVAr. Coloana TG_c8 55 9. plastroane. Tabloul T15 Idem. lângă peretele adiacent acestora. 2000A. Coloana TG_c9 245 10. Hala de producţie. . conectată la tabloul general TG. Se va monta în încăperea tabloului general.bloc pentru comanda automată tip Varlogic sau similar. Coloana TG_c10 200 11. .frecvenţa: 50 Hz. va avea următoarele caracteristici: . platine. . Coloana TG_c5 580 furnace line 1) 6. Coloana TG_c7 185 8. Denumire consumator: Punct de alimentare: Pabsorbită crt. Idem. Instalaţii electrice de distribuţie: Din tabloul general de distribuţie TG distribuţia energiei electrice se va face prin coloane electrice trifazate în cablu. HOM (continuous Idem.tensiunea nominală: 3x400 V.92. o celulă cu întreruptor automat cu separare dublă şi trei celule de transformator cu protecţie prin întreruptoare automate. FURNACES (melting & casting Idem. Coloana TG_c2 60 homogenizer & saw) 3. Coloana TG_c14 35 TOTAL: 3320 . FURNACES (melting & casting Idem. Coloana TG_c13 190 Tabloul T14 13 Clădirea tehnică. Tabloul general de joasă tensiune TG: Tabloul general de distribuţie TG se va monta într-o încăpere alăturată transformatoarelor. CHARGER (charging machine) Idem. HYD (hydraulic continuous Idem. SAW (sawing plant) Idem. Instalaţia de compensare: Instalaţia de compensare va asigura îmbunătăţirea factorului de putere de la valoarea 0. o celulă de măsură. suporţi de bare şi aparate. Bateria de condensatoare Tabloul general TG.tip: standard.În camera de medie tensiune s-au prevăzut a se monta două celule de linie. Tabloul T01 Idem. .

camerele tablourilor de comandă a utilajelor. prize şi forţă din tabloul principal al clădirii tehnice T15. se vor realiza cu cleme. din tabloul TG la tablourile de comandă a utilajelor tehnologice. etanşe. Tablourile electrice de distribuţie se vor realiza în dulapuri tip Prisma P sau similar. etanşe. se face din tabloul de distribuţie general TG. camera tabloului general. care trebuie să fie accesibile. în cabluri tip CYY-F montate pe scări şi paturi de cabluri. Legăturile în doze.5 h. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tabloul de distributie T15. Circuitele electrice de iluminat se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe scări şi paturi de cabluri. montate pe tavan. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă sunt cu lămpi fluorescente tubulare 2x58W. care să poată asigura o autonomie minima de 3. Se vor ilumina încăperile: camera de medie tensiune. din tabloul T15 la receptoarele de iluminat. lângă intrările în încăperi. Nivelele de iluminare au fost stabilite conform normativului NP-061-02: 200 lx în încăperile clădirii tehnice. Instalaţii electrice pentru iluminat normal: Iluminatul artificial al încăperilor s-a proiectat conform normativului NP-061-02 şi a STAS-urilor 6646/1. iar pentru receptoarele de iluminat. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri). vor fi montate deasupra uşilor de evacuare din încăperile respective. montate în tabloul de distributie T15. care să poată asigura o autonomie minima de 1. cu reflector şi dispersor. care va fi alimentat din tabloul general TG şi se încadrează în tabloul general TG. Plecările din tabloul general de distribuţie vor fi protejate cu întreruptoare automate tripolare. Instalaţii electrice pentru prize de utilizare generală: S-au prevăzut prize 1F+N+PE de 16A. Corpurile de iluminat şi lămpile vor fi tip Philips sau similar. Iluminatul de siguranţă este permanent. Instalaţii electrice tehnologice: Instalaţiile electrice tehnologice fac obiectul proiectului de specialitate elaborat de HERTWICH ENGINEERING GmbH Maschinen und Indusrieanlagen. . în clădirea tehnică. respectiv tunelurile subterane.2.4-96. Coborârile spre cutiile cu prize se vor proteja în tuburi de protecţie din PVC ignifug cu rezistenţă mecanică mărită. Comanda iluminatului se va face prin teleruptoare montate în tabloul T15 cu butoane amplasate în cutiile de comandă ale iluminatului normal. Circuitele electrice de iluminat de siguranţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe scări şi paturi de cabluri. prize şi forţă. se va face prin circuite monofazate sau trifazate. Distribuţia energiei electrice.Distribuţia energiei electrice.3.0 h. Legăturile în doze. montate pe tavan. adică alimentarea de siguranţă este asigurată din baterii locale de acumulatoare (luminoblocuri). cu acumulator local. Executia tablourilor electrice va fi asigurată de către o firmă de specialitate. Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente tubulare 2x58W. cu protecţie diferenţială (30 mA). cu reflector şi dispersor cu grătar de protecţie. Legăturile în doze. montate pe scări şi paturi de cabluri. Circuitele electrice pentru cutiile cu prize se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe scări şi paturi de cabluri. pentru tablourile de comandă a utilajelor tehnologice. Instalaţii electrice pentru iluminat de siguranţă: S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru evacuare de tip 3b. montate lângă uşi. Distribuţia energiei electrice. etanşe. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare montate în tabloul de distributie T15. Corpurile de iluminat ale iluminatului de siguranţă speciale 2x8 W pentru evacuare. în cabluri tip CYY-F. Se vor ilumina căile de evacuare şi ieşirile din hală. distanţate fiind de restul circuitelor la minim 10 cm. care trebuie să fie accesibile. Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare. se vor realiza cu cleme. Comanda iluminatului se va face prin teleruptoare montate în tabloul T01 cu cutii de comandă cu butoane montate pe pereţi. se vor realiza cu cleme. S-a prevăzut un iluminat de siguranţă pentru continuarea lucrului de tip 2a. care trebuie să fie accesibile. se va face prin coloane trifazate.

Instalaţii electrice de forţă: Instalaţiile electrice de forţă asigură alimentarea următoarelor categorii de receptoare:  Ventilatoare. Instalaţia de paratrăsnet: . se va lega la bara principală de legare la pământ prin intermediul piesei de separaţie. . S-au prevazut circuite individuale pentru fiecare receptor.scheletele metalice ale utilajelor tehnologice. . a. rame tablouri electrice. formând priza generală de împământare. care se vor monta într-o firidă sub tabloul de distribuţie. care se va realiza cu o conducta din OL-Zn 40x4 mm.). Instalaţia de împământare. b. c. contactele de protecţie ale prizelor. Priza de pământ a clădirii tehnice se va lega la prizele de pământ ale obiectelor învecinate cu conducte din bandă din OL-ZN 40x4 mm montată în pământ. unde se vor amplasa dulapurile electrice de alimentare şi comandă. Instalaţia de paratrăsnet. carcasele utilajelor electrice etc. b. Legarea la conductorul de protecţie (PE) se va realiza prin câte o conductă din cupru distinctă pentru fiecare circuit. d.  Camere supraveghere video.conducta principală de protecţie (PE). valoarea maximă de un ohm. La această priză generală de împământare se vor lega tabloul electric general. Sistemul de protecţie S-a prevăzut sistemul de protecţie TN-S.conductele metalice de încălzire şi climatizare. Pentru protecţia împotriva electrocutărilor prin atingerea indirectă s-a prevăzut legarea la conductorul de protecţie (PE) a tuturor părţilor metalice ale instalaţiilor electrice (corpuri de iluminat. Rezistenţa de dispersie a prizei generale de pământ va trebui să aibe.elementele metalice ale construcţiei. Legătura la bara PE a tabloului de distribuţie se va face cu o conductă din cupru FY 25 mmp protejată în tub IPEY 32.conductele metalice de gaze. prizele trifazice. În proiectul nostru s-a prevăzut numai alimentarea acestor dulapuri electrice. instalaţia de paratrăsnet şi instalaţia de egalizare a potenţialelor.conductele metalice de apă. utilajele electrice. Instalaţia de împământare Se va realiza o priză de pământ prin montarea în talpa fundaţiei a unei conducte din OL-Zn 40x4 mm. Legăturile se vor realiza în punctele de intrare a conductelor în clădire. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor: Se va realiza o legătură principală de egalizarea potenţialelor la care se vor lega următoarele elemente metalice: . d. Conductorul de legare la pământ. Conductorul de protecţie (PE) va fi distinct de conductorul neutru (N) începând de la tabloul de distribuţie. Circuitele electrice de forţă se realizează cabluri de cupru tip CYY-F montate pe scări şi paturi de cabluri. c. tablourile electrice din zonă. .Pentru alimentarea şi comanda utilajelor tehnologice s-a prevăzut o cameră de comandă la etajul clădirii tehnice. Conductorul principal de egalizare a potenţialelor. din măsurători. . Bara PE a tabloului se va lega la bara principală de legare la pământ printr-o conductă din cupru izolată 25 mmp protejată în tub IPEY. Instalaţii de protecţie: Clădirea va fi dotată cu următoarele instalaţii de protecţie: a. . Protecţia circuitelor se realizează cu întreruptoare automate monopolare şi tripolare montate în tabloul de distributie T15. La această priză de pământ se vor lega bara PE a tabloului de distribuţie şi conductorul principal de egalizare a potenţialelor. Sistemul de protecţie.

indicativ GP 052-2000.. − Normativul pentru proiectarea si execuţie reţelelor de cabluri electrice . Beneficiarul va procura materialele de protecţia muncii conform listei de dotări anexate prezentului proiect.. Calculul pierderilor de căldură s-a făcut conform stas 1907/91.bitubular.amplasata intr-o incapere aflata la parterul cladirii. Dacă se constată.c. indicativ P118-99.I. indicativ NS65/2000 . − Normele generale de protecţia muncii din 1996.S.INSTALAŢII TERMICE Obiect 02 . şi 1500 V c.Protecţia împotriva descărcărilor atmosferice a întregului obiectiv se va face cu ajutorul a două paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PREVECTRON.aerisire si golire. Nu se vor pune în funcţiune instalaţiile electrice fără ca să fie respectate condiţiile prevăzute de proiectant în memoriul de specialitate.de tip inferior. pe parcursul execuţiei.: În proiectare s-au respectat şi în execuţie se vor respecta măsurile de protecţia muncii indicate în: − Normativul privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice la consumatori cu tensiuni până la 1000 V. Conductele de distributie sunt montate la pardoseala parterului.realizate in sistem arborescent. − Normativ pentru executarea instalaţiilor de paratrăsnet I20/2000.robineti de retur si de aerisire. În centrala termică se produce agent termic apă caldă 80/65°c si apă caldă menajeră 45°c.5. Realizarea lucrărilor de instalaţii electrice este necesar să se facă cu instalatori autorizaţi în instalaţii electrice.Radiatoarele sunt echipate cu robineti de tur cu cap termostatic. CENTRALA TERMICA .” . indicativ NP-I7-02. MEMORIU TEHNIC . Pe conducte au fost prevazute armaturi de inchidere.a. indicativ NTE 007/08/00 (PE107/95). − Normele specifice de protecţie a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice. La întocmirea proiectului de instalaţii electrice s-au respectat normele P. indicativ NTE 007/08/00 (PE107/95). se va chema proiectantul.BIROURI PRODUCTIE DATE GENERALE Alimentarea cu energie termică a consumatorilor se face de la centrala termică proprie.S. Descrierea soluţiei este făcută în capitolul „REŢELE ELECTRICE ÎN INCINTĂ”.  MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI P. care se vor monta pe construcţia halei. breviarul de calcul şi desenele de execuţie. 17. indicate în : − Normele tehnice de proiectare si realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului . − Normativul pentru proiectarea si execuţie reţelelor de cabluri electrice . − Normativul pentru proiectarea si executarea instalaţiilor de telecomunicaţii I18/1-2000. caietul de sarcini.I. INSTALATII INTERIOARE Încalzirea se realizeaza cu ajutorul radiatoarelor din tabla de otel. − "Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni până la 1000 V c. Alimentarea corpurilor de incalzire cu agent termic se face printr-un sistem de conducte din cupru. neconcordanţe între proiect şi teren. indicativ NP-I7-02. oprindu-se lucrările până la soluţionarea acestora.  CONCLUZII: Nu se vor începe lucrările de instalaţii electrice până nu se avizează proiectul de întreprinderea furnizoare de energie electrică pe baza dosarului preliminar depus de executant. − Normele generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea si realizarea construcţiilor si instalaţiilor − Normativul privind proiectarea si executarea instalaţiilor electrice la consumatori cu tensiuni până la 1000 V .

cu contrapresiune. În centrala termică se produce agent termic apă caldă 80/60°C.0 m. .amplasat la fata exterioara a peretelui halei.cu contrapresiune V = 8 l aflat in cadrul centralei. Apa calda menajera 45 C se prepara intr-un boiler V = 50 l. Q= 30 KW.atat incalzirea cat si climatizarea se face cu ventiloconvectoare de tavan.este filtrata si dedurizata. apă caldă menajeră 60°C. Circulatia agentului termic se realizeaza prin intermediul pompelor centrifugale. Alimentarea corpurilor de incalzire cu agent termic de incalzire si racire se face de la instalatia de distribuitie montate la tavanul fiecarui nivel . Obiect 04 – cladire birouri DATE GENERALE Alimentarea cu energie termică a consumatorilor se face de la centrala termică proprie a fiecarei cladiri.case de scara.inox -vata minerala -inox.se realizeaza la parter si etaj cu ajutorul radiatoarelor din tabla de otel. In incaperea in care se realizeaza analize de laborator. iar cu apă răcită de la grupul compresor .Ventiloconvectoarele subt echipate cu ventile cu 3 cai.grupuri sanitare.Se va utiliza un cazan pentru incalzire centrala. Preluarea dilatatiilor agentului termic se va face printr-un vas de expansiune inchis cu membrana elastica. Radiatoarele sunt echipate cu robineti de tur cu cap termostatic. se realizeaza cu ajutorul unei pompe de circulatie montate in cadrul microcentralei. Încalzirea spatiilor anexe. CENTRALA SE INCADREAZA CONFORM PRESCRIPTIILOR TEHNICE ISCIR PT A1.s-a prevazut o unitate de climatizare care va asigura o temperatura si un nivel de umiditate constant.montate pe conducta fiecarui circuit.Centrala va fi cu functionare pe gaze naturale.prin conducte din cupru bare. apă răcită de 6/12°C. CENTRALA TERMICA Centrala termica se va amplasa intr-o incapere prevazuta in acest scop.Acesta va avea un diametru interior de 250 mm si o inaltime de 9.umidificator cu abur. INSTALATII INTERIOARE INCALZIRE – CLIMATIZARE In birouri .care se va utila cu un arzator adecvat tip VITOFLAME. Preluarea dilatatiilor agentului termic se va face printr-un vas de expansiune inchis cu membrana elastica.termoizolate cu cochilii din cauciuc expandat .cu un volum de V= 150 l. Apa rece provine de la reteaua publica. Calculul pierderilor de căldură s-a făcut conform STAS 1907/91.inglobat in microcentrala .robineti de retur si de aerisire.amplasate in tavanul fals. Se va utiliza o microcentrala murala. Circulatia agentului de incalzire prin instalatia interioara.baterie racire-incalzire.cu tiraj fortat.rezistenta electrica suplimentara.filtru aer.Agentul termic produs va fi apa calda de 80/65° C pentru incalzire . Optional.Ea va fi cu functionare pe gaze naturale. Evacuarea condensului se face prin conducte PPR pentru scurgere.unele spatii de birouri vor fi prevazute cu aparate de climatizare de tip split.aceasta va avea in componenta ventilator.montate pe fatada.Q= 101150 KW .cu valva electrica si robineti de aerisire.etc. Gazele de ardere vor fi evacuate printr-un cos de fum metalic. compresor. INSTALATII CLIMATIZARE Cladirea nu va fi climatizata.condensator.Agentul termic produs va fi apa calda de 80/60°.tip VIESSMANN VITOPLEX 100 . iar în centrala de climatizare.

robineti de retur si de aerisire. OB. RACORD EXTERIOR CHILLER Alimentarea cu agent termic de racire a cladirii de birouri se face prin conducte din otel negre. CENTRALA SE INCADREAZA CONFORM PRESCRIPTIILOR TEHNICE ISCIR PT A1. preizolate.vas expansiune.Q= 101150 KW . 05 .armaturi de inchidere .care preia informatiile date de senzori si le transmite elementelor componente ale centralei.complet echipat cu schimbator de caldura. apă caldă menajeră 60°C.Se va utiliza un cazan pentru incalzire centrala.de tip superior. Calculul pierderilor de căldură s-a făcut conform STAS 1907/91.pe pat de nisip.aerisire.cu un volum de acumulare de 120 l.tablou comanda.golire. Limitarea temperaturii apei din boiler se face cu un termostat cu imersie.realizate in sistem arborescent. Acesta se va amplasa pe o platforma in apropierea cladirii.cu un volum de V= 8 l. Preluarea dilatatiilor agentului termic secundar apa calda menajera. Qr= 105 KW.Radiatoarele sunt echipate cu robineti de tur cu cap termostatic. Diametrul acestora va fi de 2 x DN 80 mm Preluarea dilatarilor se face prin geometria rezultata din traseul conductei.bitubular.Prepararea apei calde menajere se face intr-un boiler cu serpentina.pompa de circulatie. CENTRALA TERMICA Centrala termica se va amplasa intr-o incapere prevazuta in acest scop. Centrala se echipeaza complet cu elemente de siguranta(supape de suprapresiune). Interconectarea dintre centralele de incalzire si de racire se va face la nivelul distribuitorcolectorului. La trecerea conductelor prin elemente de constructie se vor prevedea tevi de protectie si puncte fixe.Agentul termic produs va fi apa calda de 80/60°. Alimentarea corpurilor de incalzire cu agent termic se face printr-un sistem de conducte din cupru. se va face printr-un vas de expansiune inchis cu membrana elastica. INSTALATII INTERIOARE Încalzirea se realizeaza cu ajutorul radiatoarelor din tabla de otel.asigurand functionarea acesteia la parametri optimi. montate direct in pamant.Ea va fi cu functionare pe gaze naturale.aerisire si golire. .cu comanda la pompa de pe circuitul primar.Aici se va realiza comutarea de la regimul de iarna la cel de vara..tip VIESSMANN VITOPLEX 100 . CENTRALA APA RACITA Prepararea apei racite pentru climatizarea birourilor de 6/12° se face intr-un grup compresorcondensator tip CLIVET WSAT (sau similar). Comanda si automatizarea se asigura printr-o unitate centrala VITOTRONIC 100. Conductele de distributie sunt montate la tavanul parterului.care se va utila cu un arzator adecvat tip VITOFLAME. Pe conducte au fost prevazute armaturi de inchidere.cu contrapresiune.LABORATOR ANALIZE DATE GENERALE Alimentarea cu energie termică a consumatorilor se face de la centrala termică proprie a cladirii În centrala termică se produce agent termic apă caldă 80/60°C.

montate pe conducta fiecarui circuit. In incaperea in care se realizeaza analize de laborator.Acesta va avea un diametru interior de 250 mm si o inaltime de 6. Pe conducte au fost prevazute armaturi de inchidere.cu contrapresiune. Calculul pierderilor de căldură s-a făcut conform STAS 1907/91.cu un volum de V= 150 l.0 m. CENTRALA SE INCADREAZA CONFORM PRESCRIPTIILOR TEHNICE ISCIR PT A1. In vestiarele si dusurile care de asemenea nu dispun de aerisire naturala . Circulatia agentului termic se realizeaza prin intermediul pompelor centrifugale.cu comanda la pompa de pe circuitul primar.cu contrapresiune.amplasat la fata exterioara a peretelui halei. CENTRALA TERMICA . INSTALATII VENTILATIE In grupurile sanitare care nu dispun de aerisire naturala.bitubular. Alimentarea corpurilor de incalzire cu agent termic se face printr-un sistem de conducte din cupru. În centrala termică se produce agent termic apă caldă 80/65°C si apă caldă menajeră 45°C.asigurand functionarea acesteia la parametri optimi.rezistenta electrica suplimentara. cu un volum de acumulare de 2 x 300l.filtru aer. 06.realizate in sistem arborescent.inox -vata minerala -inox.cu un volum de V= 18 l. Conductele de distributie sunt montate la tavanul parterului. Optional.de tip superior. Preluarea dilatatiilor agentului termic secundar apa calda menajera.s-a prevazut o unitate de climatizare care va asigura o temperatura si un nivel de umiditate constant.care preia informatiile date de senzori si le transmite elementelor componente ale centralei. compresor.montate pe fatada.aerisire. Centrala se echipeaza complet cu elemente de siguranta(supape de suprapresiune). Comanda si automatizarea se asigura printr-o unitate centrala VITOTRONIC 100. Preluarea dilatatiilor agentului termic se va face printr-un vas de expansiune inchis cu membrana elastica..baterie racire-incalzire. INSTALATII INTERIOARE Încalzirea se realizeaza cu ajutorul radiatoarelor din tabla de otel. se va face printr-un vas de expansiune inchis cu membrana elastica.precum si grile de egalizare presiune in usi.robineti de retur si de aerisire.cabina poarta DATE GENERALE Alimentarea cu energie termică a consumatorilor se face de la centrala termică proprie.umidificator cu abur.Gazele de ardere vor fi evacuate printr-un cos de fum metalic. OB.golire.unele spatii de birouri vor fi prevazute cu aparate de climatizare de tip split.Radiatoarele sunt echipate cu robineti de tur cu cap termostatic. INSTALATII CLIMATIZARE Cladirea nu va fi climatizata. Prepararea apei calde menajere se face intr-o baterie de boilere cu serpentina.aerisire si golire.armaturi de inchidere .s-au prevazut ventilatoare tip turela .amplasata intr-o incapere aflata la parterul cladirii. precum si grile de egalizare presiune in usi.s-au prevazut ventilatoare de exhaustare. Limitarea temperaturii apei din boiler se face cu un termostat cu imersie.aceasta va avea in componenta ventilator.

Preluarea dilatatiilor agentului termic se va face printr-un vas de expansiune inchis cu membrana elastica.unele spatii vor fi prevazute cu aparate de climatizare de tip split.50m). 46/1998” .50% la carosabil (inclusiv banda de încadrare) şi de 4. Intersecţia s-a proiectat ca drum de clasă tehnică IV cu lăţimea părţii carosabile(lărgirea) cuprinse între 0. sau la nivel prin marcaje.50m. Apa calda menajera 45 C se prepara in regim instant. Structura rutieră proiectată este una de tip rigid cu următoarea alcătuire: ..Obiect: Hală Sortare Amenajarea accesului din drumul judeţean DJ791 Propunerea de amenajare a intersecţiei dintre drumul de incintă şi drumul judeţean Zimandul NouSântana s-a proiectat ca intersecţie în “ T”( axul drumului secundar formează cu axul drumului principal un unghi de 900) conform Normativului pentru amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor indicativ C173 pentru o viteză de proiectare de 60km/h corespunzătoare clasei tehnice IV în zone de şes conform “Ordinului nr. Pentru accesul. Circulatia agentului de incalzire prin instalatia interioara. trotuare.50m(lărgirea drumului judeţean de la 0…2. aflat in cadrul centralei. zone verzi. insule destinate separării şi dirijării curenţilor de circulaţie realizate denivelat cu borduri de beton C16/20( 15x 25x100).Agentul termic produs va fi apa calda de 80/65° C pentru incalzire .00% la acostament. trotuare. se realizeaza cu ajutorul unei pompe de circulatie montate in cadrul microcentralei.finite+zona vizualizare) -Obiect: Platforme • Amenajare platforme parcare angajaţi. iesirea din incintă s-au amenajat pene de racord la drumul judeţean pe o lungime de 30m. Principalele lucrări proiectate în prezenta documentaţie constau în: • Amenajarea accesului din drumul judeţean DJ791-Obiect: Platforme • Amenajare drum de acces spre zona de producţie -Obiect: Platforme • Amenajare platforme carosabile (inclusiv platf. acostament de 0. Se va utiliza o microcentrala murala. 17.2. dispuse pe un strat de nisip pilonat de 5 cm şi o fundaţie de balast de 30cm. Din punct de vedere al elementelor geometrice în plan intersecţia este alcătuită din benzi de virare la dreapta. Suprafeţele denivelate cu 12cm faţă de carosabil încadrate între borduri s-au pavat cu pavele de beton de 8 cm grosime de culoare roşie.75m din care 0. zone verzi-Obiect: Parcare angajati.DRUMURI 1. fiind în proprietatea beneficiarului.intr-un schimbator de caldura. Actualmente terenul este agricol. cu lăţimea părţii carosabile de la 0…5.este filtrata si dedurizata. Apa rece provine de la reteaua publica. VIESSMANN VITOPEND 100 .Q= 24 KW. MEMORIU TEHNIC . respectiv 12m la ieşire. cu o pantă transversală de 2.inglobat in microcentrala .6.depoz.Centrala va fi cu functionare pe gaze naturale. INSTALATII CLIMATIZARE Cladirea nu va fi climatizata. pene racordate la drumul de acces din incintă cu arce de cerc cu raza de 20m. CENTRALA SE INCADREAZA CONFORM PRESCRIPTIILOR TEHNICE ISCIR PT A1.. astfel încât să fie satisfăcute necesităţile tehnologice impuse de beneficiar din punct de vedere al circulaţiei. împrejmuire • Amenajare pardoseală carosabilă.prod. Situaţia existentă Terenul pe care se află amplasată investiţia este situat pe drumul judeţean DJ 791( Zimandul NouSântana) la km 7+570.montate pe fatada.cu tiraj fortat.00. pe partea dreaptă.25m bandă de încadrare. accesului rutier în incinta fabricii. 2.cu contrapresiune . Situaţia propusă Lucrările proiectate constau în amenajarea platformelor carosabile. Optional. din drumul judeţean.

Scurgerea apelor pluviale este condusă spre terenul natural.prod. intersecţia s-a proiecta într-un mic rambleu astfel încît apele pluviale să nu băltească pe carosabil. Platformele carosabile. cu borduri de beton C16/20 de 15x25x100 cm montate denivelat cu 12 cm faţă de carosabil. În profil longitudinal drumul judeţean păstrează configuraţia existentă. Din punct de vedere al elementelor geometrice în plan şi profil transversal platformele de s-au proiectat cu pante transversale şi longitudinale astfel încât apele să fie conduse spre dispozitivele de scurgere montate în carosabil. cu o bandă de circulaţie/sens.00m lăţime. 20 cm • Balast. 23cm turnat într-un singur strat • Folie • Nisip pilonat. Structura rutieră proiectată este una de tip rigid cu următoarea alcătuire: • Start de beton rutier BcR4. În cadrul acestei platforme s-a amenajat o insulă pentru dirijarea.0. drumul de acces în incintă sa propus a se racorda cu o declivitate de 1. 30cm Pentru a îmbunătăţii capacitatea portantă a terenului de fundare s-a prevăzut un strat de formă din pământ stabilizat în situ cu var în grosime minimă de 30 cm. 20 cm • Balast. Pentru parcarea. 30cm Pentru a îmbunătăţii capacitatea portantă a terenului de fundare s-a prevăzut un strat de formă din pământ stabilizat în situ cu var în grosime minimă de 30 cm. conducerea fluxurilor de trafic. • la nivelul stratului de fundaţie din piatră spartă un coeficient de pat de minim 100 MN/mc( verificat în situ prin încercări cu placa). 5cm • Strat de piatră spartă amestec optimal. platforme parcare auto camioane Din punct de vedere al elementelor geometrice în plan drumul de acces s-a amenajat ca drum industrial de 7.• Start de beton rutier BcR4. 23cm turnat într-un singur strat • Folie • Nisip pilonat.depoz. 5cm • Strat de piatră spartă amestec optimal.0. respectiv spre dispozitivele de scurgere amplasate în carosabil. drumul s-a delimitat denivelat cu borduri de beton C16/20 de 15x25x100 cm montate pe o fundaţie de beton C8/10. Structura rutieră proiectată este una de tip rigid cu următoarea alcătuire: .finite+zona vizualizare) Platformele din incinta zonei de producţie s-au proiectat astfel încât să fie asigurată desfăşurarea circulaţiei funcţie de fluxul de producţie. Din calculele de dimensionare s-au impus următoarele: • prin stratul de formă realizat să fie realizat un coeficient de pat( verificat în situ prin încercări cu placa) de minim 60MN/mc.1% la drumul judeţean. Din calculele de dimensionare s-au impus următoarele: • prin stratul de formă realizat să fie realizat un coeficient de pat( verificat în situ prin încercări cu placa) de minim 60MN/mc. Amenajare drum de acces spre zona de producţie. staţionarea autovehiculelor pentru transport marfă în cadrul incintei s-a amenajat adiacent drumului de circulaţie curentă o platformă de parcare de 5 locuri de 20m lăţime. Amenajare platforme carosabile (inclusiv platf. Din punct de vedere al elementelor geometrice în plan şi profil transversal drumul şi platforma de parcare s-au proiectat cu pante transversale şi longitudinale astfel încât apele să fie conduse spre dispozitivele de scurgere montate în carosabil. • la nivelul stratului de fundaţie din piatră spartă un coeficient de pat de minim 100 MN/mc ( verificat în situ prin încercări cu placa). Insula s-a amenajat ca zonă verde prin completare cu pământ şi însămânţare cu gazon în cadrul obiectului de zone verzi.

0. • balast 30 cm. Structura rutiera proiectată pentru trotuare are următoarea alcătuire: • dale de beton 6 cm. 5cm • Strat de piatră spartă amestec optimal. inclusiv în interiorul boxelor-obiect: Hala sortare.00x 2. Amenajare platforme parcare angajaţi. Armătura dispersă s-a prevăzut pe zona dintre hala de producţie şi boxele de depozitare sortare. .0.Tip 1 • • • • • Start de beton rutier BcR4. • la nivelul stratului de fundaţie din piatră spartă un coeficient de pat de minim 100 MN/mc( verificat în situ prin încercări cu placa). 5cm Strat de piatră spartă amestec optimal. Din calculele de dimensionare s-au impus următoarele: • prin stratul de formă realizat să fie realizat un coeficient de pat( verificat în situ prin încercări cu placa) de minim 60MN/mc. 30cm Tip 2 • Start de beton rutier BcR4. Din calculele de dimensionare s-au impus următoarele: • prin stratul de formă realizat să fie realizat un coeficient de pat( verificat în situ prin încercări cu placa) de minim 60MN/mc. Încadrarea structurilor rutiere pentru carosabil se face cu un rând de borduri denivelate 15x25x100 cm.5m pentru fiecare loc de parcare. armat cu 30kg/mp de armătură dispersă • Folie • Nisip pilonat. trotuare. • balast compactat 30 cm. aşezate pe o fundaţie din beton C8/10. Panta transversală a platformelor de parcare este cuprinsă între 0. 20 cm • Balast. trotuare menajate pentru a asigura circulaţia pietonală de la parcare în incinta zonei de producţie. Platformele carosabile s-au delimitat denivelat cu borduri de beton C16/20 de 15x25x100 cm montate pe o fundaţie de beton C8/10. S-au amenajat 16 locuri de parcare perpendiculare pentru autoturisme cu lungimea de 5m şi lăţimea de 2.50m.2. 23cm turnat într-un singur strat.. delimitate între ele cu pavele de culoare roşie. 30cm Pentru a îmbunătăţii capacitatea portantă a terenului de fundare s-a prevăzut un strat de formă din pământ stabilizat în situ cu var în grosime minimă de 30 cm.50 % spre drumul de incintă astfel încât să se asigure scurgerea apelor pluviale spre gurile de scurgere amplasate în carosabil.. Structura rutiera proiectată pentru parcaje are următoarea stratificaţie: Tip 3 • dale de beton 8 cm. • strat de nisip pilonat 5 cm. Pentru a îmbunătăţii capacitatea portantă a terenului de fundare s-a prevăzut un strat de formă din pământ stabilizat în situ cu var în grosime minimă de 30 cm.50%. 20 cm Balast. 23cm turnat într-un singur strat Folie Nisip pilonat. identificate pe planul de situaţie prin haşură. Pentru accesul pietonal s-a proiectat un trotuar din pavele de beton de 6cm grosime dispuse pe un strat de nisip pilonat de 4cm.conform planului de situatie. borduri prefabricate din beton C16/20. • strat de nisip pilonat 4 cm. respectiv 7 locuri de parcare laterale de 5. respectiv în zona clădirii pentru birouri. zone verzi Platformele de parcare pentru autoturisme s-au proiectat cu îmbrăcăminte din dale de beton prefabricate cu grosimea de 8 cm pe un strat de nisip pilonat de 5 cm. • piatra sparta 20 cm.

armat cu 30kg/mp de armătură dispersă • Folie • Nisip pilonat. Terasamente. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale pământului cu umflări şi contracţii mari − STAS 1709/1-90 Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrările de drumuri. Amenajare pardoseală carosabilă În hala pentru depozitare şi sortare s-a proiectat platforma din interior la fel cu platformele carosabile exterioare. • la nivelul stratului de fundaţie din piatră spartă un coeficient de pat de minim 100 MN/mc( verificat în situ prin încercări cu placa). Îmbrăcăminţi de beton de ciment executate în cofraje fixe. a trotuarelor pentru pietoni şi toate lucrările accesorii specifice acestora. Lucrările de drumuri se vor efectua cu respectarea tuturor prescripţiilor în vigoare specifice acestor lucrări. Adâncimea de îngheţ în complexul rutier. − NP 081-02 Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide − MO576/12. Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate − STAS 662-89 Lucrări de drumuri. 30cm Pentru a îmbunătăţii capacitatea portantă a terenului de fundare s-a prevăzut un strat de formă din pământ stabilizat în situ cu var în grosime minimă de 30 cm. a platformelor de parcare.2003 Ghid pentru stabilirea criteriilor de performanţă şi compoziţia pentru Betoanele armate dispers cu fibre metalice. Standarde de referinţă − STAS 2914-84 Lucrări de drumuri. − NE 014-02 Normativ pentru executarea îmbrăcăminţilor rutiere . Condiţii generale − STAS 1243-88 Teren de fundare. Condţii tehnice generale − STAS 183/1-1995 Lucrări de drumuri. Determinarea granulozităţii − STAS 1913/4-86 Teren de fundare. 23cm turnat într-un singur strat. Notă: Rosturile se vor amenaja conform STAS SR183-1/1995. Determinarea umidităţii − STAS 9824/3-74 Măsurători terestre.Structura rutiera de la trotuare se încadrează cu borduri de ciment C16/20 de 8×20×100cm. Conditii tehnice de calitate. 5cm • Strat de piatră spartă amestec optimal. Terasamente. • Prescripţii specifice Lucrările de drumuri se referă la execuţia drumurilor de incintă.0. Din calculele de dimensionare s-au impus următoarele: • prin stratul de formă realizat să fie realizat un coeficient de pat( verificat în situ prin încercări cu placa) de minim 60MN/mc. Agregate naturale de balastieră − SR 667-2001 Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri.08. Încercarea Proctor − STAS 2814-84 Lucrări de drumuri. Clarificarea şi identificarea pământurilor − STAS 1913/5-85 Teren de fundare. Pământuri. Determinarea caracteristicilor de compactare. Determinarea limitelor de plasticitate − STAS 1913/12-88 Teren de fundare. Prescripţii de calcul − STAS 1913/1-82 Teren de fundaţii. − STAS 1913/13-83 Teren de fundare. 20 cm • Balast. Zonele verzi s-au amenajat prin completare cu pământ vegetal de grosime variabilă şi însămânţare cu gazon. Structura rutieră proiectată este una de tip rigid cu următoarea alcătuire: Tip 2 • Start de beton rutier BcR4.NE014-2002. aşezate pe fundaţie din beton de ciment C8/10 de 10×20 cm.

din beton de ciment. .

LARISA TIMOFTE Drumuri şi S.C.Întocmit: Arhitectură: arh. ANDREEA TUŢU Rezistenţă: ing. IOAN DEZNAN Instalaţii termice: S.R. DRUMCONS S. MONICA CUZNEŢOV arh. MIHAI TIMOFTE ing. sistematizare verticală: ing.L.C.R. TIBERIU FAZAKAS . ADRIAN PRAHOVEANU Instalaţii sanitare: ing.L. ing. ISOTHERM KLIMA S. MILORAD IOVANOVICI th. MIHAI BRAN ing. LADISLAU KALMAR Instalaţii electrice: ing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful