You are on page 1of 4
Meer informatie over de Managed Learning Gateway Geef bestuursleden, schoolleiders, docenten, leerlingen en ouders de
Meer informatie over de Managed Learning Gateway Geef bestuursleden, schoolleiders, docenten, leerlingen en ouders de
Meer informatie over de Managed Learning Gateway Geef bestuursleden, schoolleiders, docenten, leerlingen en ouders de
Meer informatie over de Managed Learning Gateway Geef bestuursleden, schoolleiders, docenten, leerlingen en ouders de
Meer informatie over de Managed Learning Gateway Geef bestuursleden, schoolleiders, docenten, leerlingen en ouders de

Meer informatie over de Managed Learning Gateway

Geef bestuursleden, schoolleiders, docenten, leerlingen en ouders de mogelijkheid altijd en overal te leren. Biedt hen een veilige en betrouwbare plek om samen te werken, kennis te delen en kennis te vergaren. De door Wortell ontwikkelde Managed Learning Gateway geeft u de mogelijkheid de kracht van de Learning Gateway te gebruiken, zonder zelf het onderhoud en beheer voor uw rekening te hoeven nemen.

Demonstratie omgeving Probeer nu zelf de kracht van de Learning Gateway. Meldt uzelf aan op http://www.wortell.nl/onderwijs

Contact Meer weten of een persoonlijke demonstratie? Neem contact met ons op: info@wortell.nl of 020-7505050.

Managed Learning Gateway innoveert leren met ICT

© 2006 Wortell SIS BV. Windows, Microsoft, Sharepoint Portal Server, Exchange, Outlook, Office en Internet Explorer zijn hetzij gedeponeerde handelsmerken hetzij handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve houders.

of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve houders. Learning Gateway Managed Learning Gateway innoveert leren
of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve houders. Learning Gateway Managed Learning Gateway innoveert leren
of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve houders. Learning Gateway Managed Learning Gateway innoveert leren

Learning Gateway

Managed Learning Gateway innoveert leren met ICT

http://www.wortell.nl/onderwijs

respectieve houders. Learning Gateway Managed Learning Gateway innoveert leren met ICT http://www.wortell.nl/onderwijs
respectieve houders. Learning Gateway Managed Learning Gateway innoveert leren met ICT http://www.wortell.nl/onderwijs
Managed Learning Gateway Wortell heeft op basis van praktijkervaringen bij scholen een aangepaste versie van
Managed Learning Gateway Wortell heeft op basis van praktijkervaringen bij scholen een aangepaste versie van
Managed Learning Gateway Wortell heeft op basis van praktijkervaringen bij scholen een aangepaste versie van
Managed Learning Gateway Wortell heeft op basis van praktijkervaringen bij scholen een aangepaste versie van
Managed Learning Gateway Wortell heeft op basis van praktijkervaringen bij scholen een aangepaste versie van
Managed Learning Gateway Wortell heeft op basis van praktijkervaringen bij scholen een aangepaste versie van
Managed Learning Gateway Wortell heeft op basis van praktijkervaringen bij scholen een aangepaste versie van
Managed Learning Gateway
Wortell heeft op basis van praktijkervaringen bij
scholen een aangepaste versie van de Microsoft
Learning Gateway ontwikkeld. Deze leeromgeving
kan zowel worden ingezet bij individuele scholen als
bij scholen die samenwerken binnen één bestuur.
Voor de inrichting van de Managed Learning
Gateway biedt Wortell standaard oplossingen,
gebaseerd op onze lange ervaring binnen het
onderwijs. Of het nu gaat om het bestuur, een
schoolteam, een locatie of dislocatie, het unieke
karakter wordt vormgegeven in de Managed
Learning Gateway. Verder wordt de techniek geheel
verzorgd door Wortell.

Microsoft Learning Gateway

Leren wordt steeds meer plaats- en tijd onafhankelijk. Daarbij verschuift de aandacht van computers en infrastructuur, naar de toepassing van ICT. E-learning krijgt daar een steeds centralere plaats in. E-learning is dé oplossing voor de individuele behoeften van leraren en leerlingen die samenwerken in een team. De Microsoft Learning Gateway biedt een maatwerkoplossing die inspeelt op de wensen van het hedendaagse onderwijs, maar ook voor scholen die klaar zijn voor vernieuwing.

Bij het leren met computer komt de focus steeds meer te liggen op het didactisch gebruik van ICT. Computers met individuele softwarepakketten bieden slechts deels een oplossing voor leren met ICT. Omdat scholen uniek zijn in hun onderwijskundige aanpak biedt de LG de mogelijkheid om een oplossing te realiseren die nauw aansluit bij de onderwijskundige visie van de school.

In de context van de schoolorganisatie zijn velen betrokken. Niet alleen leerlingen met hun ouders maar ook leraren binnen hun teams en besturen van scholen krijgen toegang tot informatie en communicatie. De Microsoft Learning Gateway biedt voor alle betrokkenen een informatie- en communicatie platform gericht op leren met ICT.

Op verschillende niveaus biedt de Microsoft Learning Gateway een totaaloplossing voor scholen en hun context. Of het nu gaat om onderwijsbesturen die informatie willen uitwisselen met schoolleiders en docenten, of schoolleiders die informatie willen uitwisselen met hun teams van leraren, de Microsoft Learning Gateway biedt die mogelijkheid. Daarnaast kunnen allerlei specifieke doelgroepen binnen de Microsoft Learning Gateway kennis delen. Of het nu gaat om docenten wiskunde of om leraren die extra zorg bieden aan specifieke leerlingen. Op een eenvoudige en makkelijke wijze kan kennis gedeeld worden.

Ouders betrekken bij het onderwijs Leren met ICT is tot op heden gerealiseerd binnen de muren van de school. Leren speelt zich daarbij af binnen de formele schoolwereld. Leren buiten de school krijgt steeds meer de aandacht. Leren buiten de school vindt vanzelfsprekend plaats door middel

van ICT. De Managed learning Gateway van Wortell slaat een brug tussen het leren in de school en het leren buiten de school. Leerlingen hebben onbeperkt toegang tot schoolinformatie of lessen die speciaal voor hen gemaakt zijn. Tevens biedt de Managed Learning Gateway voor leerlingen en leraren de mogelijkheid een presentatieportfolio bij te houden. Uniek is dat ouders de mogelijkheid hebben om zich op de hoogte te stellen van het leren van hun kind binnen en buiten de school. Hierdoor ontstaat een opbouwende communicatie over leren met ICT, over dat wat op school speelt.

Combineren van meerdere informatie- bronnen en –systemen. De Microsoft Learning Gateway biedt het juiste platform om samenhang aan te brengen tussen informatiebronnen, leerling gegevens en leerlingvolgsystemen. Of het nu gaat om personeelsadministratie, lesroosters of cijferlijsten, het komt allemaal samen in de Microsoft Learning Gateway. Iedere gebruiker krijgt op basis van zijn rol toegang tot de juiste informatie en communicatiekanalen. Daarmee is de Learning Gateway een veilige en betrouwbare oplossing.

Altijd overal leren Leren met ICT, plaats en tijd onafhankelijk wordt mogelijk gemaakt met de Learning Gateway. Leraren en leerlingen hebben altijd en overal toegang tot hun informatiebronnen en hebben de mogelijkheid te communiceren. Een computer met toegang tot internet is daartoe de sleutel. Daarnaast biedt de Learning Gateway voor leraren, leerlingen, ouders en bestuursleden de mogelijkheid zich te profileren op een gepersonaliseerde pagina. Deze pagina biedt toegang tot documenten, applicaties, onderzoek en leerbronnen.

In het ontwikkelen deze rol.”

van

tijd,

waarin

om

in zo’n

korte

onderwijs

steeds

rol.” van tijd, waarin om in zo’n korte onderwijs steeds 5 “Wij hebben een Digitaal Portfolio
rol.” van tijd, waarin om in zo’n korte onderwijs steeds 5 “Wij hebben een Digitaal Portfolio
rol.” van tijd, waarin om in zo’n korte onderwijs steeds 5 “Wij hebben een Digitaal Portfolio
rol.” van tijd, waarin om in zo’n korte onderwijs steeds 5 “Wij hebben een Digitaal Portfolio
rol.” van tijd, waarin om in zo’n korte onderwijs steeds 5 “Wij hebben een Digitaal Portfolio
rol.” van tijd, waarin om in zo’n korte onderwijs steeds 5 “Wij hebben een Digitaal Portfolio
rol.” van tijd, waarin om in zo’n korte onderwijs steeds 5 “Wij hebben een Digitaal Portfolio

5

“Wij hebben een Digitaal Portfolio ingericht binnen de Microsoft Learning Gateway en experimenteren hier volop
“Wij hebben een Digitaal Portfolio ingericht binnen
de Microsoft
Learning Gateway en experimenteren
hier volop mee. We kunnen
het digitaal portfolio
geheel aanpassen
aan de specifieke
wensen van
onze school. Dat is
mogelijk
door de flexibiliteit
van de Microsoft
Learning Gateway.”
“Onderwijs
gaat
over
het
De Pionier, 2B-er, Luke de Bruijn
talenten
kinderen.
heen van
zoveel
veranderingen
tijd
moet
ons plaatsvinden,
opnieuw
kijken
naar
haar
Henk Derks, Algemeen directeur, SKOZOK
“Iedereen leert
snel werken
met de
komt omdat de
omgeving. Dit
Microsoft
onderwijs gemeengoed
producten in het
De adoptie van de in de Microsoft
zijn.
Learning Gateway gebruikte
technologie
gaat snel.
In weinig tijd leer je er mee
werken.”
Albert Strijker, Algemeen directeur, OVO Haarlem

Microsoft Learning Gateway aangepast aan uw organisatie

Maatwerk Scholen zijn voortdurend in beweging. Een belangrijke ontwikkeling bestaat uit het leren met ICT en toepassing van e-learning. De flexibiliteit van de Learning Gateway sluit daar nauw op aan. Standaard wordt de Learning Gateway ingericht op basis van succesvolle voorbeelden uit de onderwijs praktijk, waarbij rekening is gehouden met de verschillende onderwijsvormen. Vanuit een basisontwerp is het mogelijk om maatwerk te leveren. Unieke onderwijsmethodieken krijgen hun vorm in de LGW.

hun administratieve taken te realiseren. Op een centrale plaats zijn documenten en leermiddelen bereikbaar. Of het nu gaat om het primaire proces van lesgeven: het gebruik van leermiddelen of om het secundaire proces: het volgen van de leerlingen; de Microsoft Learning Gateway brengt dat samen. Daarmee krijgen leraren meer tijd om met leerlingen daadwerkelijk te leren.

Samenwerken Samenwerking loont. Steeds meer onderwijs legt de focus op samenwerkend leren. Of het nu gaat om leerlingen en leraren, of directies en besturen: samenwerking loont. Zowel in het primaire proces als in het secundaire proces:

Veiligheid / Persoonlijk Omdat de Managed Learning Gateway bestaat uit verschillende sjablonen is het mogelijk om voor besturen, scholen, teams van leraren, secties, groepen van leerlingen de vormgeving aan te passen waarbinnen de identiteit van de school gewaarborgd blijft.

Meer tijd voor leren Onderwijsbesturen, directies en leraren worden geconfronteerd met een toenemende administratieve last. De Microsoft Learning Gateway maakt het voor besturen, directies en leraren mogelijk om op een eenvoudige wijze

De Learning Gateway zorgt ervoor dat samenwerking efficiënt en effectief verloopt.

De Microsoft Learning Gateway maakt het mogelijk om verschillende Microsoft technologieën integraal te laten samenwerken. Daardoor wordt het mogelijk verschillende databestanden, administraties, roosterpakketten, bibliotheek systemen en leerlingvolgsystemen gemakkelijk aan elkaar te koppelen. Daarmee krijgt u toegang tot de meest actuele informatie.

Leerlingen en docenten krijgen ieder een eigen omgeving aangepast aan hun specifieke behoeften.

actuele informatie. Leerlingen en docenten krijgen ieder een eigen omgeving aangepast aan hun specifieke behoeften. 6

6

Managed Learning Gateway het complete beheer de school uit Wortell heeft op basis van praktijkervaringen
Managed Learning Gateway het complete beheer de school uit Wortell heeft op basis van praktijkervaringen
Managed Learning Gateway het complete beheer de school uit Wortell heeft op basis van praktijkervaringen
Managed Learning Gateway het complete beheer de school uit Wortell heeft op basis van praktijkervaringen
Managed Learning Gateway het complete beheer de school uit Wortell heeft op basis van praktijkervaringen
Managed Learning Gateway het complete beheer de school uit Wortell heeft op basis van praktijkervaringen

Managed Learning Gateway het complete beheer de school uit

Wortell heeft op basis van praktijkervaringen bij scholen de Managed Learning Gateway ontwikkeld. Deze leeromgeving kan worden ingezet bij individuele scholen, danwel bij scholen die samenwerken binnen één bestuur. Voor de inrichting van de Managed Learning Gateway biedt Wortell standaard oplossingen. Deze oplossingen zijn gebaseerd op onze jarenlange onderwijservaring. Of het nu gaat om het bestuur, een schoolteam, een locatie of dislocatie, het unieke karakter wordt vormgegeven in de Managed Learning Gateway. Verder wordt de techniek geheel verzorgd door Wortell.

9

Beheer de school uit Het technisch beheer van de Managed Learning Gateway omgeving wordt geheel door Wortell uitgevoerd. U heeft hier dus geen omkijken naar. De complete Managed Learning Gateway omgeving is via het internet bereikbaar. Op uw school is dus alleen een internetverbinding nodig.

Beveiligd en betrouwbaar Aangezien het van groot belang is dat de omgeving betrouwbaar en veilig is wordt hier de grootste aandacht aan geschonken. Zo zijn niet alleen de servers fysiek beveiligd, maar is tevens zorg gedragen voor een uitgebreide firewall beveiliging, een beveiligde toegang tot de omgeving en een uitgebreid beleid omtrent beveiliging van persoonsgegevens.

‘Managed’ betekent ook: ‘open staan voor vragen’ Wortell heeft de technische omgeving ingericht op basis van jarenlange ervaring. Hierbij is zowel met leerlingen, docenten, schoolleiders als bestuursleden geanalyseerd wat de afzonderlijke behoeften zijn. Dat wij een ‘Managed’ omgeving aanbieden wil echter niet zeggen dat wij daarna stoppen met luisteren. Op continue basis houden wij contact met onze relaties en voeren wij wijzigingsverzoeken door of stellen wij nieuwe functionaliteit ter beschikking.

Volledige vrijheid De Managed Learning Gateway wordt op technisch niveau beheerd door Wortell. Inhoudelijk heeft u echter volledige vrijheid. Daarmee heeft u de mogelijkheid de omgeving aan te passen qua layout en kleurstelling, maar kunt u tevens de omgeving volledig aan uw eigen wensen aanpassen. U zit dus niet vast in een strak keurslijf, waar de meeste extern ‘gehoste’ oplossingen u in dwingen. De Managed Learning Gateway geeft de vrijheid om de omgeving geheel aan uw eigen wensen aan te passen.

om de omgeving geheel aan uw eigen wensen aan te passen. Opleidingen door APS het APS

Opleidingen door APS het APS heeft diverse opleidingen ontwikkeld om te leren omgaan met de Microsoft Learning Gateway omgeving. De opleidingen zijn gericht op verschillende niveaus. Zo is er een opleiding ontwikkeld voor de beheerders van de Learning Gateway omgeving. Hierin wordt uitgelegd hoe de omgeving ingesteld wordt en aanpassingen gedaan kunnen worden om in de behoeften van individuele docenten te voorzien. Daarnaast heeft het APS een training ontwikkeld waarin docenten in de omgeving geïntroduceerd worden. Naast een aantal basale instrumentele vaardigheden wordt daarbij ingegaan op het didactische aspect van e-learning.

Componenten

De Microsoft Learning Gateway bevat honderden componenten. In het overzicht hieronder hebben wij getracht de meest belangrijke componenten samen te vatten. Voor een uitgebreider overzicht kunt u onze website bezoeken: http://www.wortell.nl/onderwijs

Intranet

Persoonlijke startpagina Doelgroepgericht communiceren Bestuursportaal Schoolportaal Adresboek docenten Afdelingspagina’s voor Personeelszaken, Onderwijszaken, Financiën, ICT Afdeling Ad-hoc sites voor teams Volledige Microsoft Sharepoint 2003 functionaliteit

 

E-learning

Digitaal Presentatie Portfolio Bekwaamheidsdossier Docenten Samenstellen van lesmateriaal en opdrachten Toewijzen van lesmateriaal en opdrachten Standaard klasindeling en ad-hoc klasindeling door docenten Klassensites docenten met informatie over PTA’s, lesplannen en lesspecifieke inhoud

++

omgeving

E-mail

Volledige Exchange 2003 functionaliteit Volledige Microsoft Outlook 2003 functionaliteit Webmail docenten Webmail leerlingen Adresboek met leerlingen en docenten Adresboek met ouders

 

functionaliteiten

 

Project

 

Enquête

Planning

Samenwerking

Teamsites

Communities

Klassensites

Gedeelde agenda

Opdrachtenfunctie

* Om de koppelingen tot stand te kunnen brengen kan het zijn dat aanpassingen in de ICT infrastructuur op school gemaakt moeten worden. Wortell kan daar bij ondersteunen.

++ = optioneel

 

Chat (beveiligd) Instant Messenger (beveiligd) E-mail Interne e-mail POP mail koppeling Nieuwsgroepen Wie is er aangemeld Geïntegreerde communicatie in Office 2003 Delen van applicaties Whiteboard Delen van bestanden E-mail notificatie

++

++

++

Communicatie

++

School Beheer

Wachtwoord wijzig module Leerlingenbeheer Docentenbeheer Klassenbeheer

 

Internet &

Beveiligde https pagina’s Firewall Backups Antivirus Rechtenmodel

++

Beveiliging

 

Magister @VO Rostar Eduflex GPUntis Active Directory School Innovative Teachers Content Database Slimdisk APS & SLB

++

++

Koppelingen

++

externe

++

pakketten*

++

++

++

++

 

Verschillende vraagsoorten Automatische beoordeling Toevoegen metadatering Export en importmogelijkheden Koppeling Kerndoelen

 

Opdrachten en

Toetsprogramma

Integratie Media (video, geluid) Ondersteund open standaarden:

IMS (Instructional Management Standards) SCORM (Sharable Content Object Reference Model); SIF (Schools Interoperability Framework)

10