Hieronder het vervolg van de Lessen 15 t/m 29.

De Opgestegen Meesters (15) Wij gaan weer verder met de lessen over verleden, heden en toekomst. Reïncarnatie. Als je dit woord leest, hebben jullie daar ook een beeld bij. Een gedachte. Het geeft je enigszins zicht op EEN vorig leven. Een goed gevoel dat je in dit leven in ieder geval iets MAG gaan betekenen. Jullie kijken naar een vorig leven, weten niet precies wie je geweest bent, wat je gedaan hebt, met wie je contacten of relaties had. Soms leggen we een fobie of talent in de handen van de Reïncarnatietheorie. Als we angst hebben voor vuur, zal dat wel uit een vorig leven komen. Als we een bepaald talent (schilderen) hebben, zal dat wel uit een vorig leven komen. Verder dan DAT komen jullie vaak niet, te meer ook omdat het zo ongrijpbaar is. Wees blij met het feit dat je GELOOFT in een vorig leven. Het is zelf zo dat "een vorig leven" niet klopt, je hebt er meerdere gehad. Daar zitten (redelijke) betekenisvolle levens tussen, en weer andere levens waarin je niet zoveel deed voor de samenleving. Altijd was er groei. Ook in de rustige Levens was er groei (meestal op persoonlijk vlak). In de periode tussen de vorige levens ga je, volgens jullie interpretatie, naar de Hemel, het Licht of een andere Planeet. Daarin zijn jullie Visies nogal verschillend over. Dit is goed. Wat goed bij de één voelt, hoeft niet goed te voelen voor een ander. Als je absoluut NIET gelooft dat je tussen aardse levens in naar een andere planeet kunt gaan, is dat prima. Wat bij jou past, zal je aanspreken. Blijf daarnaast openstaan voor nieuwe inzichten en indrukken. Wat wij willen gaan vertellen, wat we al doen, (lees de voorgaande artikelen) is een Nieuw Licht laten schijnen (ook weer oud nieuws) op de Reïncarnatie-Theorie. Daarbij willen we benadrukken wat hierboven geschreven staat: Blijf open staan voor nieuwe inzichten en visies en zoek DAT uit wat goed voor je voelt! Denk eens mee: er is GEEN tijd. Alle tijdvakken zijn aanwezig. Je vorige levens, je zielsfragmenten, de geschiedenis en de toekomst. Wij komen weer terug. De Opgestegen Meesters (16) Wij gaan weer door met de lessen. We zijn de vorige keer de nieuwsbrief geëindigd met: er is geen TIJD, alle tijdvakken zijn aanwezig, je vorige levens, je zielsfragmenten, de geschiedenis en de toekomst. Alles gebeurt NU. Dat jullie, omdat je vast zit in een stuk van de 3e Dimensie, het niet kunnen zien of ervaren, betekent slechts dat je een beperking hebt. Daar jullie nu aan het groeien zijn naar een multidimensionaal bewustzijn, betekent dat je mag leren deze beperkingen van je af te gooien. Je DENKT dat je beperkingen hebt. Zolang je DAT DENKT, zul je de 1e stap bijna niet kunnen maken. Jullie ZIJN multidimensionaal (geweest en aan het worden). Want jullie ZIJN. In Verleden, Heden en Toekomst ZIJN jullie. Het ZIJN is al een begrip op zich! Jullie kijken naar vorige levens als levens in het Verleden.

Nogmaals, lieve mensen op aarde: er is geen TIJD; dus geen Verleden. Je bent VERBONDEN met je Zielsfragmenten en met je Vorige Levens. Met het ene (vorige) leven zul je meer verbonden zijn dat met het andere. Dit komt omdat je, ergens, op een bepaald vlak, KLAAR bent met dat leven. Andere (vorige) Levens bieden je NU nog kansen. Kansen om lessen te leren. Angsten kwijt te geraken, emotionele banden los te laten, die je niet dienen in dit leven. Talenten te leren herkennen en herinneren die je in dit leven wél kansen en mogelijkheden bieden. De verbondenheid met je zielsfragmenten bieden je kansen om met deze stukjes van JOUWZELF, je ZIELSdelen (immers: je bent MEER dan alleen dit Lichaam en dit Leven) in contact te leren komen, waardoor je meer inzichten krijgt in Wie je bent en Waarom je bent. Want je BENT. En je bent niet alleen. Je bent Verbonden aan je Vorige Levens en je Zielsdelen. En niet alleen de zielsdelen die op aarde leven. Je bent OOK verbonden aan de personen die je kende, waar je mee omging in je vorig leven. Deze personen heb je vele levens om je heen, zij het steeds weer in een andere vorm, hoedanigheid. Je zou anders heel ALLEEN zijn in een leven. Dat het soms lastig is deze personen te herkennen, willen wij ook in een ander licht proberen te zetten: het is zo dat je een persoon uit een vorig leven ZULT herkennen! Dit doe je met je gevoel, met je HART. Jullie zijn je bewust van de uitspraak: ik heb het gevoel deze persoon al gekend te hebben; of…ik ken deze man/vrouw voor mijn gevoel al 100 jaar. Dit is allemaal waar! Ga op onderzoek uit! De Opgestegen Meesters (17) Wij gaan verder met de lessen. Er is Niets Nieuws Onder De Zon…is ook zo’n prachtige uitspraak! Het klopt, want het is allemaal NU. Jullie KIEZEN zelf (soms met wat hulp) jullie ouders uit. Om geboren te kunnen worden. Om te kunnen Reïncarneren. Jullie kiezen ook (soms met wat hulp) je eigen TIJDVAK uit. Om geboren te worden. Om te kunnen Reïncarneren. Dat is de (een) reden waarom de één iets meer verbonden zal zijn met bijvoorbeeld de Toekomst (wat JULLIE NU als toekomst ervaren). Je kunt dus VOORUIT of ACHTERUIT incarneren. Wat zoveel betekent als: als je NU zou overgaan, kun je kiezen in welk tijdvak je geboren wenst te worden, om zoveel mogelijk lessen voor jezelf te creëren (groeien in bewustzijn), of zo dienstbaar mogelijk voor de samenleving te kunnen zijn (na voldoende groei in bewustzijn). Het IS dus altijd een Eigen Keuze. Je hebt een Vrije WIL en die zul je ook altijd benutten. Of je nu in de aardse dimensie bent of in een andere: je zult ALTIJD gebruik maken van je vrije wil. Deze biedt je namelijk de mogelijkheid je eigen groei van je ziel te bepalen. Of je nu rechtsom of linksom gaat, uiteindelijk zul je ALTIJD daar komen waar je naar toe mag gaan. Goed. Als we verder proberen te kijken, zien we dat het soms nuttig kan zijn, je bezig te houden met vorige levens. Niet vanuit een ego-aspect (met een uitspraak gebaseerd op niets als: ik ben vroeger Farao geweest) maar om te leren zien, wat je al die levens (als je ze überhaupt allemaal gaat herinneren!) gedaan hebt, in grote lijnen, en wie je toen (!) was. Het geeft je Inzicht. Inzicht in het grotere geheel. Wat is het wat je, steeds weer, komt doen als je geboren wordt?

Ben je een Spreker geweest? Een stukje uit het boek ""de Opleiding van Overziel 7"" van Jane Robberts (bekend van o.a. de Seth-boeken) : De ruïnes van de Sprekers Verschenen pas in de 23ste eeuw...........Omdat Ze er niet eerder waren..........Omdat Ze een nieuwe handeling waren Een gebeurtenis in de Toekomst van het Verleden Die pas toen ..........In het Verleden van het Heden verschenen. Wij gaan weer om weder te keren. De Opgestegen Meesters (18) We gaan weer verder met de lessen. Als we leren zien dat vorige levens bij hebben gedragen aan de evolutie van onze ziel, kunnen we proberen daarnaast nog iets anders te zien. We komen steeds weer in contact met mensen, allereerst onze ouders, die we zelf hebben uitgekozen. De familie die daar bij hoort. De kennissen en vrienden die daar bij horen. De buren. De werkgevers en collega’s. De timmerman (bijv.) die een klusje komt doen en de kassajuffrouw. Ook de toevallige passant, die eens glimlacht naar je. Dit is in DIT leven, dit tijdvak zo, maar ook in de tijdvakken waarin je al eerder (lees: Verleden = NU) geleefd hebt. Het zijn steeds weer dezelfde mensen, in het ene leven meer dan in het andere, maar steeds komen jullie elkaar weer tegen. En steeds weer ben je het vergeten! (Dat moet ook, om lessen te leren en jezelf te kunnen vinden; evolutie van je Ziel.) Met deze mensen om je heen, heb je relaties gehad. De één was je buurman en de ander je geliefde. Of je vijand. Maar met allemaal heb je een relatie gehad, net zo als NU, in dit tijdvak. Met allemaal heb je levenservaring opgedaan. Lessen geleerd of juist niet: iets nagelaten te doen. Met allemaal sluit je contracten af, als je even tussen aardse levens in, elkaar weer tegenkomt. Want dan heb je zicht op het grotere geheel, en weet je wat je je volgende leven gaat (of probeert te gaan) doen, op aarde. In de vorige les spraken we over VOORUIT of ACHTERUIT incarneren. Wat is hier het nut van? Denk eens mee: Als je in dit tijdvak, de 21e Eeuw, overgaat, met alle kennis van het Internet bijvoorbeeld, en je incarneert naar het Verleden (zoals jullie denken over Verleden, Heden en Toekomst), dus naar laten we zeggen 1700, wat zou je dan voor die samenleving kunnen betekenen? Of juist andersom. Je incarneert naar de Toekomst, om alvast nog meer kennis te vergaren over de computer. Jullie hebben veel levens, de één kort, de ander lang. Het is voor jullie brein bijna onmogelijk om dit echt te bevatten, maar doe je best en kijk weer mee: Tijd is wat NIET bestaat. Tijd is wat jullie gevangen houdt in een Onwetende Houding. Door overal steeds weer een Tijd aan vast te plakken, zul je het grote geheel ook niet kunnen snappen. Daarnaast is het voor ons best moeilijk om de juiste woorden te schrijven, om jullie duidelijk te maken hoe je spirituele familie, met wie je al veel Levens op aarde deelt, in elkaar steekt. Wij doen een poging in deze artikelen. Wij zijn ook heel blij te weten dat deze artikelen goed door jullie ontvangen worden! Wij gaan weer verder, om weder te keren! De Opgestegen Meesters (19)

We gaan weer verder met de lessen. Nu we gelezen hebben, de vorige keer, dat vorige levens bijdragen aan de evolutie van de Ziel (je ziel), kunnen we nu voorzichtig gaan kijken naar de Groepsziel. Als je met een groep mensen steeds elkaar weer tegenkomt in een aards leven, besef je dan dat deze groep ook een ziel heeft. Eerst willen wij nog uitleggen dat er groepen bestaan, groepjes, binnen een groep. Deze worden allen bestuurd door een Overziel, die op zijn/haar beurt ook weer wordt bestuurd (geleid) door een Overziel. Deze groepjes, binnen de Groep, hebben dus een GroepsZiel: de Overziel(en). Deze Overziel is nauw verwant aan de groep, want…de Overziel is een Zielsdeel, een Zielsfragment van de leden binnen het groepje. De Overzielen bij elkaar vormen weer hun eigen groep, die weer wordt geleid door een andere Overziel, die toezicht houdt op de groei en evolutie van Die Groep. Stuivertje wisselen is een normale zaak; d.w.z. dat je als je groeit in bewustzijn, de plaats van de Overziel kunt innemen, door zelf een Overziel te worden. Deze functie zul je dan altijd vanuit een Niet Aardse bestemming vervullen. Hiervoor heb je multidimensionaal bewustzijn en mogelijkheden nodig, om deze groep, je Zielsdelen en fragmenten, te besturen. Dus als Overziel zijnde, met als TAAK de Groepsziel te begeleiden, zul je dat altijd vanuit een andere Dimensie doen. Het is zo dat er nu een TIJD (leuke woordspeling) aanbreekt, om kennis te verkrijgen over je spirituele familie, en de daarbij behorende Overzielen en hun functies. Eerder hebben we al gesproken over een Overziel- download en Overziel-upload. Om niet in herhaling te vallen, raden wij nu aan deze teksten op te zoeken, in voorgaande artikelen. Later zullen wij deze materie nog een extra belichten, zodra jullie er weer klaar voor zijn deze te kunnen integreren. Waar we nu mee willen eindigen is dit: Je hebt een Ziel. Een spirituele familie. Al meerdere levens kom je elkaar tegen en zoek je elkaar op. Om te groeien. Om je bewustzijn te vergroten. Om te evolueren. Als Individu. Als Groep. Word je bewust van de evolutie van je Ziel en je Groepsziel. Wij gaan om weer weder te keren. De Opgestegen Meesters (20) De vorige keer spraken wij over de Spirituele Familie. Jullie zijn je aan het verbinden met deze leden van je familie. In deze spirituele familie zitten leden van je aardse familie, maar de meeste leden van deze familie zijn diegenen die zich nu ook aan het ontwikkelen zijn op het spirituele pad en vaak nog onbekend. Deze ontmoetingen, het opnieuw (leren) kennismaken met een Lid van je Spirituele familie, zijn meestal erg intens. Het geeft een gevoel van herkennen. Het kan een duizelingwekkende ervaring zijn. Gevoelens van liefde komen naar boven, terwijl je verstand je in toom probeert te houden door je te vertellen, dat dat eigenlijk niet kan. Het kan ook dat je NIETS voelt. Dit komt dan omdat je verstand nog te veel de baas is. Als je goed luistert naar je hart, zul je het WETEN. Je zult weten dat er een bepaalde aantrekkingskracht is, waarom je steeds weer ergens terugkeert. Als je verstand te veel de baas is, krijg je angsten en krijgen de beperkingen de overhand. Je trillingsgetal wordt lager en lager en de negatieve spiraal is in werking gesteld, waardoor er splitsingen komen. Het is Mens-Eigen om zijn angsten de overhand te laten krijgen. Jullie laten je zó beïnvloeden door je eigen opgebouwde angsten, dat je stopt met het luisteren naar je gevoel.

Diegene die WETEN, zitten ook in angst: Gaat het mij wel lukken om de spirituele familie bij elkaar te brengen? Gaat het mij lukken om mensen wakker te maken? Gaat het……enzovoort. Wij gaan vragen, lieve Mensen, om toch vooral te blijven luisteren naar je hart; je stem van je ziel en niet naar je angsten. Haast is niet geboden, doch wel wenselijk. Er is nog veel werk te doen! Wij begrijpen dat het voor jullie soms ontzettend puzzelen is. Wij hebben alom begrip daarvoor en proberen jullie proces zoveel mogelijk te steunen. Ook aan HEN die nog niet wakker zijn. Allen worden gesteund en geholpen. Weet dat en vertrouw daarop. Ook diegenen die als facilitator (leider) optreden naar buiten en begeleiding geven aan de mensen in hun Ascensieproces. Weet dat een IEDER een fase heeft, waar hij of zij doorheen mag gaan. Wij gaan met z’n Allen, of helemaal Niemand. Wel willen wij erop wijzen dat jullie, Bravo!, op de TIJD vooruit lopen, voor zover er een TIJD bestaat. Weet dat de Cirkel oneindig is! De Spirituele Familie die iets minder zichtbaar is voor jullie mensen zijn diegene die in de andere dimensies zitten. Zij zijn zich OOK aan het herenigen en verenigen. Dit komt omdat JULLIE op AARDE dat doen. Word je daar Bewust van. Je hebt een Ziel, en ook een Groepsziel. Dus als JIJ evolueert, evolueert de groep, dus OOK diegenen die met jullie ogen niet te zien zijn. Velen van jullie voelen en communiceren met deze Leden van de Spirituele Familie, velen denken daar nog verstoken van te zijn. Dit is nimmer het geval! Het is slechts een DENKEN dat het voor jou niet mag of kan. Het is slechts een beperking, door jou zelf aan jezelf opgelegd. Word je hier bewust van. Wij gaan om weer weder te keren! De Opgestegen Meesters (21) Lieve Allemaal, In het Nieuwe Tijdperk, waarin jullie stoeien met je groei naar het jaar 2012, willen wij een steun in de rug zijn met een bericht. Een Lichtwerk Bericht! Lieve Mensen, het IS lichtwerk, Maak het niet te zwaar! Het is fijn te weten DAT je groeit. Als je last hebt van lichamelijke klachten (duizelig, nekpijn o.a.) omdat je aan het nieuwe trillingsgetal moet wennen: wees BLIJ. Je ascendeert! Als je veel of juist minder slaap nodig hebt, en dit slaappatroon is anders dan je gewend bent: wees BLIJ. Je ascendeert! Als je merkt dat oude kwalen, herinneringen, blokkades, emoties boven komen drijven: wees BLIJ! Je ascendeert! Als je merkt dat je soms je pad geheel kwijt bent, het lijkt alsof iedereen gek aan het worden is, je jezelf niet meer herkent, je je gids juist niet meer kunt vinden of constant geconfronteerd wordt met je multidimensionaliteit: wees BLIJ! Je ascendeert! Als je relatie ineens een andere wending neemt, je krijgt ontslag of moet plotseling verhuizen: wees BLIJ! Je ascendeert!

Er zijn voldoende middelen voorhanden om je te helpen het Proces van Ascending in te gaan, Lees, Leer lieve Mensen. Zoek een Leraar als je die nodig hebt. Zoek rust om in je zelf te kunnen keren. Vraag, praat en verbind je zo veel mogelijk met mensen die ook ascenderen. Stem je af op Liefdevolle energie en laat je niet afleiden door alle gebeurtenissen op de Wereld. Begrijp (heel) goed dat DAT wat jullie ZIEN, NIET de werkelijkheid is. Het is illusie. Stap UIT de illusie en Ascendeer! Met Licht en Kracht bemoedigen wij jullie! Wij gaan om weder te keren! De Opgestegen Meesters (23) Lieve Allemaal, Op een gegeven moment komen jullie in (dit) je leven, op een Kruispunt te staan. Welke kant ga ik op? Wij spraken een vorige keer over het Dualisme: goed versus kwaad, licht versus donker. Het één Bestaat niet zonder het ander. Jullie ZIEN vaak nog steeds BINNEN het Dualisme. Hiermee bedoelen wij: jullie kijken nog steeds naar Goed Versus Kwaad, Licht Versus Donker. Wij willen vragen deze geschreven woorden eens goed op je te laten inwerken! Wat betekent het nu om te groeien vanuit een 3-dimensionaal Bewustzijn naar een 4-dimensionaal Bewustzijn? De overgang waar jullie NU in zitten is de overgang van 3 naar 4 Dimensionaal. Dit betekent dat jullie aan het Kijken (zij het soms nog zeer voorzichtig) zijn naar het Loslaten van deze Controlemiddelen. Begrijp goed dat jullie de afgelopen TIJD (levens) geconditioneerd zijn, geprogrammeerd zijn ZO te denken. Jullie is afgenomen te Voelen. Jullie is geleerd te Denken. Jullie is geleerd jezelf Controle op te leggen. Jullie is geleerd Controle over de ander te krijgen. Jullie is geleerd Macht te hebben. Jullie is geleerd om vast te houden aan normen, waarden, wetten en regels. Jullie is geleerd vooral niet lief te hebben. Jullie is geleerd Liefde te uiten met een vorm van machtsvertoon (over de andere sexe) (mannelijke vormen). Jullie is geleerd niet te spreken over spiritualiteit, intimiteit en intuïtie (vrouwelijke vormen). Jullie is geleerd dat oplossingen gezocht dienen te worden BUITEN je zelf. Jullie is geleerd dat contact met andere Dimensies (engelen e.d.) ketterij is. Jullie is geleerd dat er beter VOOR je gedacht kan worden dan dat je zelf NADENKT. Jullie is geleerd dat God, het Al, de Ene, Het Universum AFGESCHEIDEN van je is. Jullie is geleerd je af te sluiten voor de Liefde, voor het Universum of de kleinste bloem, het kleinste zandkorreltje. Jullie zijn Geconditioneerd! De Poorten van de Nieuwe Dimensie zijn geopend, aan het open gaan! Dit betekent dat er nieuwe energie naar de aarde gestuurd wordt om jullie te helpen deze dingen onder ogen te zien, en te gaan LEREN VOELEN, LEREN DENKEN MET JE HART. Dit gebeurt al enige Tijd, en zal steeds mooiere vormen aannemen. Verbind je met de nieuwe energieën in Meditatie, alleen of in groepsverband met je spirituele familie. Wij begrijpen jullie strijd, die jullie maken/hebben rond het loslaten van de oude energie en het leren voelen, integreren, begrijpen van de nieuwe energie.

WEET dat het Proces van Ascension een PROCES is, en dat je gaandeweg, elke stap die je maakt, groeit! Groei! Wij gaan om weder te keren. In liefde. De Opgestegen Meesters (24) Lieve Allemaal, Hoe kun je nou, als beginnende 4 D-Mens, starten met het gebruiken van de Nieuwe Energie? De vorige keer spraken we over groeien van 3 naar 4 D. Er is veel informatie over beschikbaar op jullie internet, lees en leer. Wat kun je met de nieuwe energie op 4 D-niveau en hoe werkt dat met het gebruiken van je gedachten? Want, lieve mensen, groeien naar een multidimensionaal bewustzijn betekent ANDERS gebruik maken van je gedachten. Zodra we ons leren openstellen voor de Nieuwe Energie, wat jullie zo mooi doen (denk even aan je lichamelijke ongemakken, zie vorige nieuwsbrieven), gaan we groeien MET de nieuwe energie. Het trillingsgetal van de aarde is aan het veranderen en zo ook dus de trilling van de Mens. Goed, om terug te komen op je Gedachten: Elke uitvinding is begonnen met een gedachte. Slechts één. Daarna ging de mens er verder over "nadenken" en kwamen de uitvindingen tot stand (met behulp van een Gedachte geplaatst door de Kosmos). Zo gaat dat nog steeds! Als we op DIT voorbeeld voortgaan, kunnen we voorzichtig gaan kijken naar: dat was 3 D. Hoe nu de Gedachten in 4 D? Als wij iets willen uitvinden, doen, starten, stoppen, beginnen of eindigen, gaan we DENKEN. "Hoe zal ik beginnen?" (met daarachter nog veel meer "denken") Dat is 3 D. In je groeiproces naar het multidimensionaal bewustzijn is nu van toepassing: "Ik ga dit beginnen, en vertrouw er op dat alles wat ik daarvoor nodig heb, MIJ zal worden aangereikt." Er zijn woorden, zinnen, in omloop, via schrijvers genoteerd (die begonnen met een gedachte, overgegaan en ontwikkeld naar een vorm van channeling evt.) die luiden: Creëer je eigen leven! Met zoveel woorden: Geef vorm aan je leven. Vormgeving doe je door je leven te boetseren als was het een stuk klei of een schilderij. Stukje voor beetje BOUW je het op. Wij weten dat het verwarrend is het onderwerp gedachten, want deze zijn Krachten. Gebruik deze Krachtige Gedachten dan ook ANDERSOM! Niet bedenken: hoe wil ik het krijgen! Maak een gedachte: Ik geef vorm aan mijn leven. Ik start dit project en ik vertrouw dat alles wat ik daarvoor nodig heb, naar mij zal toekomen! (Ook als het iets anders is dan ik verwacht had!) En dan komt het: Laat dan Los. Wij weten ook DAT dit jullie wederom aan het DENKEN zal zetten, en in een vingerknip allerlei Gedachtes in je brein laat ontspruiten! Hoe laat ik los?, zul je denken, misschien zeg je het wel hardop! Door het Los te Laten Lieve Mensen! Wij komen weer terug met volgende lessen! In het Licht, naar het Licht!

De Opgestegen Meesters (25) Lieve Allemaal, een Xtra Bericht: Wij HerDenken op 4 Mei de Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Lieve Mensen, er bestaan GEEN slachtoffers! Herdenken is fijn, dan plaats jij jezelf uit je eigen EGO om aan een ander te denken. Als je in LIEFDE (dus niet met een verdrietig gevoel) aan de Wereld DENKT vandaag, en morgen ook....dan HELP je mee je LICHT te verspreiden. Ben je Bezorgd? Wordt ZORGZAAM! Want liefde verspreiden, licht verspreiden betekent: Liefdevolle gedachten maken! Voor Nu, in Licht en Liefde. Wij gaan door met de lessen De vorige keer spraken wij over Hoe je Gedachten ANDERS kunt gebruiken in de Nieuwe Energie. Wij gaan NU het onderwerp GELD bespreken, daar het voor jullie een nogal belangrijk onderwerp is. Ik heb geen geld. Ik heb geen geld genoeg. Daar heb ik geen geld voor. Dat zal ik maar niet kopen, anders houd ik niet voldoende over voor de boodschappen. Ik wil het wel graag hebben, maar toch koop ik het niet. Wat zal een ander wel denken als ik dat gekocht heb en zij zien het. Ik mag mijzelf niet Verrijken. Ik mag niet te veel geld verdienen. Ik dien het meeste daarvan weg te geven aan goede doelen. Ik mag niet rijk zijn. Ik mag niet genieten van geld. Herkennen jullie een aantal van deze gedachten? Deze "spoken" regelmatig, zo niet ALTIJD, door jullie brein. Eventueel gaan jullie er nog emoties bij halen: verdriet voelen of frustratie. De chemische processen in je lichaam zorgen er vervolgens, op korte of lange termijn, voor, dat je er ZIEK van wordt. Letterlijk en figuurlijk maken jullie jezelf ZIEK met het bezorgd zijn over Geld. Als je in balans wilt komen met de nieuwe energie, zul je ervoor MOETEN zorgen dat je je lessen leert. DAT je ANDERSOM leert denken. DAT je gebruik gaat leren maken van je Krachten (Gedachten) In de niet-stoffelijke wereld, zullen we het voor het gemak maar even noemen, gaat ALLES via de Kracht van Gedachten. Want, lieve mensen, Gedachten zijn ENERGIEEN. Je bent zelf OOK ENERGIE, nu met een fysieke vorm als mens, in dit tijdvak. Maar jullie zijn veel meer dan DAT (fysiek). Jullie ZIJN energie! Maak gebruik van je energie! Van je Kracht. Door je gedachten te leren gebruiken op de ANDERE (nieuwe) Manier. Goed, zul je zeggen, NU mijn probleem GELD. Als voorbeeld nemen we: IK wil dit graag kopen, maar ik heb geen geld. Als je iets ziet in een winkel, wat je heel graag wilt hebben, kleding, sierraad, schoenen,

anders....KOOP het dan. KOOP het met het VOLLEDIGE VERTROUWEN dat het JOU toekomt! Direct daarachter aan zul je een gedachte krijgen, want je bent nog aan het leren: dan kan ik mijn rekening niet meer betalen. Nee! DAT klopt. Als je DIE gedachte er achter plaatst, zul je de rekening NIET kunnen betalen! De gedachte Krachtig Plaatsen is: Ik koop dit in het volledige Vertrouwen dat het mij Toekomt. En dan: Laat je LOS. GEEN gedachten meer. Een zekere houding sterkt je met deze gedachte. Een ZEKERE houding is: Zelfverzekerd en vol vertrouwen dat dit zo voor je gaat gebeuren. Wij komen terug. In het Licht, naar het Licht. De Opgestegen Meesters (26) Lieve Allemaal, Wij gaan weer verder met de lessen. Gebruikmaken van je Gedachten (krachten) is voor jullie, die groeiende zijn, nog niet gemakkelijk. Ergens heb je een gevoel, een weten, dat je dit al eerder hebt gedaan/gekund. Wij spraken de vorige keer over geld. Over dit onderwerp is nog niet voldoende gesproken, echter willen wij nu over iets anders spreken. Hoe geef je VORM aan je Gedachten? In het vorige hadden we het over iets kopen voor Jezelf en de gedachte van "Geen-Geld-Hebben" loslaten. Als we nu iets willen gaan DOEN i.p.v. kopen (in dit voorbeeld), hoe gaan we het dan doen? Door het te DENKEN. Door het te WILLEN. Dus je bedenkt een PLAN, en dan WIL je het echt! Door de Keuze te maken en de Intentie van die keuze te gebruiken en Vertrouwen te hebben dat het naar je toekomt, geef je KLEUR aan de Keuze! Als je voldoende gegroeid bent, verantwoordelijk bent, Licht bent, dan weet je dit soort dingen met je HART. Dan is het niet het DENKEN ofwel EGO, maar zijn het "Liefdevolle gedachten met je hart". Net zoals je leert LUISTEREN met je Hart, of leert KIJKEN met je hart, kun je ook DENKEN met je hart. Het zou kunnen dat als je deze woorden leest, je beelden (plaatjes, foto's, filmpje) kunt krijgen van zoals je "was", in een Aardse dimensie, een Aards tijdvak. Dit zijn NIET zomaar Gedachten! Dit is een Herinneren van een Leven waar je gebruik maakte van het Denken met je HART. Dit is een periode geweest, voor velen, waarin je op Multidimensionaal niveau leefde. (Wij gebruiken hier de Verleden Tijdvorm.) Het zou mooi zijn om hier reactie op te geven, eens zien of jullie dezelfde BEELDEN (plaatjes, film) zien als dat er getoond wordt aan jullie! Wij zijn elke dag druk doende jullie te voorzien van informatie; dit doen wij met Liefde en Licht. Wij zijn jullie DANKBAAR voor jullie Liefdevolle inzet.

Onze dank! Wij gaan om weder te keren. De Opgestegen Meesters (27) Lieve Allemaal, Wij gaan weer verder met de lessen. Wij gaan even terug in de "tijd". Mooie woordspeling, gezien het feit dat TIJD niet bestaat! Wij nemen jullie even terug in vorige Channelingen die we doorgaven via Marina. Wij hebben gesproken over Zielsdelen/Zielsfragmenten. Wij willen vragen de stof nog eens tot je te nemen, beginnend bij de eerste channeling, doorlopend tot ongeveer channeling 20. Hoe kom je in contact met je zielsdelen / zielsfragmenten. Waarom moet dat? De stof over Zielsdelen/fragmenten gaat over dat je uit meerdere stukjes (ziel) bestaat. Je bent niet slechts alleen het Fysieke lichaam met deze gekozen naam in dit tijdvak: je bent veel meer dan dat! Deze personen, want JIJ bent ook een persoon, leven allen in een tijdvak, NET als jij! Nu lees je de woorden, maar eens, als je er voor open staat, ga je merken dat je WEET dat je contact hebt gemaakt met deze persoon (personen). Dit is van belang om HEEL te worden. Dit is wat je ZIEL "onthouden" heeft, het staat op je blauwdruk, je GAAT het je herinneren! Zo is het! Op het moment van Ontwaken, voor jou, ontwaakt ook de andere persoon. Je bent met iets bezig, krijg een foto of een gevoel van een ander Tijdvak erbij, waarbij jij hetzelfde aan het doen bent als de andere persoon. Ware het dan niet dat het allebei in een ander tijdvak is. Rekening houdend met de TIJD (die niet bestaat, we benadrukken het NOG eens!) is het dat JIJ nu deze tekst leest op de computer en deze computer in het jaar 2378 veel geavanceerder is dan je nu kunt bedenken. Stel, jouw zielsdeel is in DAT tijdvak, dus 2378 en leest iets op ZIJN computer, net zoals jij dat nu doet, en je wordt je BEIDEN steeds bewuster van het feit DAT je zielsdelen hebt, DAT je MEER bent dan één fysiek lichaam? Zou het niet kunnen dat je dan één seconde (tijd is er niet dus dat gaat veel sneller dan een seconde) aan elkaar DENKT en contact maakt? ALS het gebeurt geeft het een WETEN. Een WETEN DAT je contact hebt gemaakt. Een weten met je hart! Je Ziel zal zich verbinden met DAT deel waar je op dat moment contact mee hebt gemaakt. Dit is een onderdeel van het ascensieproces, het HEEL worden. JIJ bent, met dit fysieke lichaam, en deze naam, in dit tijdvak, om iets te DOEN op aarde. Een bewuste keuze. Langzaamaan zal de sluier verdwijnen. Wij gaan om weer weder te keren. Lees de lessen nog goed door om deze channeling te leren begrijpen! De Opgestegen Meesters (28) Lieve Allemaal, Jullie begrip van TIJD is fenomenaal.

Wij zien dat jullie je Verwonderen over Tijdreizen. Wij zien dat jullie de tijd afwachten i.v.m. 2012 ?! Tijd is iets wat je NIET kunt meten, lieve mensen! Jullie DENKEN van wel, doch het is anders! Onthoudt dat! WE gaan proberen het iets overzichtelijker te maken voor jullie: Neem voor ogen: elk willekeurig Plein, Bos, Stad of dorp. In JOUW tijd. GA er staan, daadwerkelijk of in gedachten. Bedenk dan welk jaartal het is. JOUW tijd, jouw TIJDVAK, jouw leven NU op aard. Bedenk dat je "eerder" geleefd hebt. Bedenk dat je "verder-in-tijd" geleefd hebt. Verleden en Toekomst MAG je verwarren met elkaar, want ook DAT bestaat niet. (Jullie zien je Verleden als geweest, het is echter anders geregeld in de Kosmos. Het bestaat niet!) We gaan weer naar het voorbeeld terug: Als je dan even aan je begrip VERLEDEN wilt vasthouden, kijk naar de plek waar je staat (heden), en plaats jezelf in het Verleden, wat JIJ als Verleden ervaart. Plaats jezelf OOK in de Toekomst, wat JIJ als Toekomst ervaart. Besef je dat je, waar je NU staat, op het plein, in het bos...of zittend op je stoel deze oefening te doen, of slechts deze tekst lezend, dat je ergens 3 keer bent? JIJ. JOUW persoon! JIJ BENT ERGENS, (wat jij visualiseert of daadwerkelijk) 3 KEER!! Verleden, Heden en Toekomst! Alle drie komen ze samen op de plek waar jij nu bent. Met Met Met Met je je je je fysieke lichaam. gedachten. Geest of Spirit. BEWUSTZIJN.

JIJ kunt op 3 plekken tegelijk zijn!!!! Verleden, Heden, Toekomst Begrijp je een klein beetje wat je nu doet? Wij gaan om weer weder te keren. Lees de lessen nog goed door om deze channeling te leren begrijpen! De Opgestegen Meesters (29) Lieve Allemaal, We willen jullie meenemen op een reis. Een spannende reis. Een reis door het heelal. Het Universum. De Kosmos. Daar waar jullie THUIS zijn, dus overal! Niet alleen op de aarde!!! Lieve Mensen, je bent meer dan een fysiek gestel. Je bent een ziel met een lichaam, nu en hier op aarde. EN daarnaast ben je zoveel meer!

Het wordt TIJD dat jullie je dat echt gaan beseffen! Om dit alles mogelijk te maken, zorgen wij er voor, dat er binnenkort iets verandert. Deze aankondiging zal zij (M) doen zodra het TIJD is. Het zal zeer binnenkort zijn, maar daar zullen jullie je eigen TIJDs-idee aan vastplakken. Wat voor de één zeer binnenkort is, is voor de ander veel te lang wachten!! En ZO zal het zijn! Wij keren weder! Noot Marina: bovenstaande channeling doorgekregen 8 oktober 2004, met een heleboel blije gezichten van allemaal "daarboven" Opgestegen Meesters (voorlopig einde) De afgelopen periode hebben jullie deze boodschappen ontvangen van De Opgestegen Meesters. Dit waren lessen en zij volgden elkaar best snel op. Ik begrijp dat deze informatie moeilijk te begrijpen is, als wij dat met ons verstand proberen te bewerkstelligen. Probeer daarom niet Alles te willen begrijpen! Voel en dan voel je een Herinnering aan iets, wat we afdoen (met ons verstand) als fantasie…maar er is iets mee aan de hand, DAT kunnen we ook voelen! We ervaren dit toch als Waarheid. Als een Zeker Weten (diep van binnen, bij je hart). Misschien snappen we de woorden nog niet helemaal, maar het Zaadje is geplant. Dat zaadje gaat ontkiemen, zeker weten. Is het niet Nu, dan wel de komende tijd. Ergens gebeurt er iets, door het lezen van deze channelingen. In onze ziel. We worden geraakt!! We worden Diep Geraakt, niet zozeer door de woorden die we lezen, maar de gevoelens die het in ons oproept. Er zullen nog meer channelingen/boodschappen komen van de Meesters ... Ik begrijp dat er iets veranderen gaat, we zullen even af moeten wachten totdat het duidelijk is! Ik weet ook niet alles (gelukkig….!!). Soms zijn er dingen die we niet hoeven te weten van tevoren. Het zou niet goed zijn, als we alles voorgekauwd krijgen, daar leren we niets van. Dit zijn voor mij ook lessen geweest. En Prachtige boodschappen! Ik ben erg dankbaar dit zo te mogen doen. Ik heb het gevoel dat het hier niet bij blijft en dat er meer is, nog meer te vertellen en nog meer informatie te verspreiden, de opening van de kosmische bibliotheek! Wanneer dat is, daar heb ik geen antwoord op. In welke vorm ook niet. Maar als het zover is, laat ik dit weer verspreiden via het Internet ! Tot die tijd zijn de boodschappen van de Opgestegen Meesters nu even klaar. Licht en Liefde, Marina

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful