You are on page 1of 9

LÁ THƯ

MÙA
CHAY

2023
Vincentian Family Office ● Bureau de la Famillie Vincentienne ● Oficina de la Familia Vicenciana
WWW: famvin.org

Roma, ngày 13 tháng 2 năm 2023

LÁ THƯ MÙA CHAY


VFO@famvin.org

“Làm cho các gia đình và các cộng đoàn của chúng ta
cảm nếm tiền vị của Nước Trời ”
+1 (215) 715-3984

Kính thưa các thành viên của Phong trào Gia đình Vinh Sơn,

Nguyện xin ân sủng và bình an của Đức Giêsu luôn ở cùng chúng ta!

Ngay từ khi tạo dựng thế giới, Thiên Chúa đã mong muốn rằng không một người nào
500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA

sống trong một môi trường cô độc, nơi không có bất kỳ mối liên hệ nào với người khác, một
hòn đảo trong đại dương, nơi không có khả năng di chuyển ở bất cứ nơi nào, nơi mà người
duy nhất người ấy gặp gỡ trên toàn thế giới sẽ là chính họ chứ không phải ai khác. Ngược
lại, ngay từ khi tạo dựng thế gian, Thiên Chúa đã mong muốn con người có mối quan hệ và
liên hệ liên tục, cần nhau để phát triển cá nhân, có những người khác như tấm gương soi để
họ có thể nhìn thấy những vùng bóng tối cũng như ánh sáng của con người họ một cách
khách quan hơn. Thuở ban đầu, Thiên Chúa dựng nên người nam và người nữ để từ đó hình
thành gia đình. Mô hình phổ quát về việc “ở bên nhau” này đã được nhân rộng trong tất cả
các xã hội và trong suốt lịch sử loài người cho đến ngày nay.

Những người thánh hiến thường dùng từ “cộng đoàn” để chỉ các gia đình được tập
hợp lại với nhau để hình thành các miền, phó tỉnh, tỉnh và hội dòng. Ngay cả các hội dòng
chiêm niệm cũng có cùng cách sống với nhau, cũng như các ẩn sĩ, phần lớn thời gian sống
một mình về thể xác nhưng là thành phần của một cộng đồng, một gia đình. Cũng thế, các
hiệp hội giáo dân sử dụng những tên gọi khác nhau để làm nổi bật sự đoàn kết của các thành
viên, những từ như nhóm, hoặc đội, v.v., trong đó một số người nhất định tập hợp lại vì
những lý do và mục tiêu cụ thể. Thiên Chúa định hình cuộc sống của chúng ta theo cách này
với một mục tiêu, sứ mệnh rất cụ thể.

1
Phía sau tất cả điều đó, một điều mong muốn duy nhất của Đức Giêsu là được nhìn
Vincentian Family Office ● Bureau de la Famillie Vincentienne ● Oficina de la Familia Vicenciana

thấy toàn thể nhân loại ở “Nước Trời”, ở trạng thái “Hạnh phúc vĩnh cửu”, ở trạng thái
“không ngừng thực hiện những ước mơ và mong muốn lớn nhất của chúng ta”. Gia đình,
cộng đoàn, nhóm, đội, v.v. của chúng ta là những con đường để đạt được mục tiêu đó. Vì
vậy, chúng ta được khuyến khích góp phần xây dựng những gia đình, cộng đoàn, nhóm, đội
xuất sắc để cộng tác vào ước muốn sâu xa nhất của Đức Giêsu.

Thánh Vinh Sơn Phaolô, Huyền nhiệm Bác ái, đã biến việc “ở bên nhau” thành một
phần rất lớn trong đoàn sủng và linh đạo của Cha. Trên thực tế, sinh hoạt cộng đoàn là một
WWW: famvin.org

trong những cách thiết yếu để sống Đặc sủng và Linh đạo Vinh Sơn. Chúng ta càng dồn hết
tâm sức vào việc xây dựng những gia đình, cộng đoàn, nhóm và đội lành mạnh, thiêng liêng
sâu sắc, chiêm niệm, thì chúng ta càng thực hiện được những ước mơ và mục tiêu của mình,
chúng ta càng chu toàn sứ mạng mà Đức Giêsu đã trao phó cho mỗi người chúng ta trên trái
đất.
VFO@famvin.org

Là con người, chúng ta biết rõ rằng chúng ta không hoàn hảo. Chúng tôi đặc biệt
nhận thức được điều này trong một mối quan hệ khi những suy nghĩ, quan điểm, ưu tiên và
tính cách khác nhau của chúng tôi gặp nhau và thay vì hạnh phúc thì lại tạo ra nỗi buồn, sự
thất vọng, nỗi đau, sự từ chối. Như Thánh Vinh Sơn đã viết cho một trong những người anh
+1 (215) 715-3984

em của mình:

“Nếu đúng là bạn biết rõ về mình như vậy, thì bạn nên coi mình không đáng
sống, và kinh ngạc trước cách Chúa chịu đựng bạn. Sự khiêm tốn phải được
sinh ra từ sự hiểu biết này sẽ khiến bạn ẩn mình hơn là phô trương mình.
500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA

Những ân sủng mà Chúa ban cho bạn chỉ dành cho bạn, để làm cho bạn nên
tốt hơn với vị trí và trạng thái mà Ngài đã đặt bạn vào. 1”

Trong Lá Thư Mùa Chay 2017, tôi đã trình bày bài suy niệm về Chúa Ba Ngôi như
một trong những nền tảng của Linh đạo Vinh Sơn. Tôi muốn trở lại với một số điểm trong
bức thư đó có thể giúp chúng ta xây dựng các gia đình, cộng đồng, nhóm và đội lành mạnh,
sâu sắc về thiêng liêng và chiêm niệm.

Đâu là thông điệp của Chúa Ba Ngôi dành cho cá nhân tôi, cho gia đình, cộng đồng,
nhóm, đội mà tôi thuộc về?

Đức Giêsu giúp chúng ta hiểu Chúa Ba Ngôi: căn tính, sứ mệnh và mục đích của
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đức Giêsu giúp chúng ta hiểu mối tương quan
giữa Ba Ngôi, sự liên kết chặt chẽ giữa các Ngôi, và ảnh hưởng của Ba Ngôi trên mỗi cá
nhân, mỗi gia đình, cộng đoàn, đoàn thể, đội nhóm.

1
CCD VI, 165; bức thư 2181 gửi cho một người anh em phụ tá, ngày 10 tháng 12 năm 1656. CCD đề cập đến
loạt bài, Vincent de Paul, Thư từ, Hội nghị, Tài liệu, được dịch và chỉnh sửa bởi Jacqueline Kilar, DC; và Marie
Poole, DC; et al; được chú thích bởi John W. Carven, CM; New City Press, Brooklyn và Hyde Park, 1985-
2014; các tài liệu tham khảo trong tương lai cho tác phẩm này sẽ sử dụng, như trên, các chữ cái đầu tiên, CCD,
theo sau là số tập, sau đó là số trang.

2
Vincentian Family Office ● Bureau de la Famillie Vincentienne ● Oficina de la Familia Vicenciana

Dần dần chúng ta khám phá và phát triển, với ân sủng của Thiên Chúa, mối dây liên
kết không thể phá vỡ giữa Chúa Ba Ngôi và mỗi con người, giữa Chúa Ba Ngôi và gia đình,
cộng đoàn, nhóm, đội, chúng ta sẽ tiến gần hơn đến mô hình hoàn hảo về “các mối quan hệ”,
những thành phần cơ bản trong cuộc sống của chúng ta, theo cách thức mà trong sâu thẳm
con người chúng ta, chúng ta là một với Thiên Chúa, nghĩa là với Chúa Ba Ngôi và với nhau.

Chúa Giêsu truyền đạt cho chúng ta điều chúng ta biết về Chúa Cha, Chúa Con và
Chúa Thánh Thần. Đức Giêsu trình bàycho chúng ta là Chúa Ba Ngôi như là mô hình hoàn
WWW: famvin.org

hảo của “các mối tương quan”.

Suy tư của chúng ta về Thiên Chúa Ba Ngôi cần đi kèm với ước muốn và mục tiêu
thể hiện mô hình hoàn hảo về “các mối quan hệ” đó trong hoàn cảnh sống cụ thể mà chúng
ta sống, trong gia đình, cộng đoàn, nhóm, đội mà chúng ta thuộc về.
VFO@famvin.org

Chúa Ba Ngôi là mô hình hoàn hảo của “các mối tương quan”! Chúa Giêsu chỉ cho
chúng ta lý tưởng.

Mối tương quan hỗ tương giữa Chúa Cha và Chúa Con.


+1 (215) 715-3984

Mối tương quan hỗ tương giữa Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.
Mối tương quan hỗ tương giữa Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Mối tương quan giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Chúng ta có thể thấy gì trong những “mối tương quan” này?


500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA

1) Chúng ta có thể thấy rằng sự chú ý luôn hướng đến người khác chứ không phải chính
mình.
2) Chúng ta có thể thấy rằng ưu tiên luôn được dành cho người khác chứ không phải
cho chính mình.
3) Chúng ta có thể thấy rằng lời khen ngợi, cảm ơn, ngưỡng mộ luôn dành cho người
khác chứ không phải cho chính mình.
4) Ta có thể thấy mỗi một Ngôi trong Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bày tỏ nhu cầu cộng
tác với Ngôi kia để chu toàn sứ vụ.
5) Chúng ta có thể thấy rằng mỗi Ngôi trong Ba Ngôi luôn bày tỏ rõ ràng rằng sẽ không
đủ và không hiệu quả nếu mỗi Ngôi hành động một mình.

Mô hình các mối quan hệ trong Chúa Ba Ngôi nói gì với tôi về cuộc sống của chính
tôi trong:
a) mối quan hệ của tôi với Chúa,
b) mối quan hệ của tôi với cộng đoàn?

Thánh Vinh Sơn dạy chúng ta cách áp dụng mô hình tương quan của Chúa Ba Ngôi
vào các mối quan hệ của chúng ta trong gia đình, cộng đoàn, nhóm, đội:

3
“Chúng ta hãy đặt mình trong tinh thần này, nếu chúng ta muốn có trong
Vincentian Family Office ● Bureau de la Famillie Vincentienne ● Oficina de la Familia Vicenciana

mình hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi đáng yêu, nếu chúng ta muốn có mối liên
hệ thánh thiện với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Điều gì tạo
nên sự hiệp nhất và nhất tâm trong Thiên Chúa, nếu không phải là sự bình
đẳng và sự phân biệt của Ba Ngôi? Và điều gì tạo nên tình yêu của họ nếu
không phải là sự giống nhau của họ? Và nếu không có tình yêu giữa các Ngài,
thì có điều gì đáng yêu nơi các Ngài? Đức Giám mục thành phố Geneva nói.
Vậy thì, có sự đồng nhất trong Ba Ngôi Cực Thánh: Chúa Cha muốn gì, Chúa
Con muốn; Chúa Thánh Thần làm gì thì Chúa Cha và Chúa Con cũng làm
WWW: famvin.org

và hành động y như vậy; Họ chỉ có một quyền lực và một cách hành động.
Đó là nguồn gốc của sự thánh thiện và là kiểu mẫu của chúng ta. Hãy làm
cho chúng ta thống nhất với nhau; chúng ta sẽ nhiều mà như thể chúng ta chỉ
có một, và chúng ta sẽ có sự hiệp nhất thánh thiện trong số nhiều. Nếu chúng
ta đã có một ít mà chưa đủ, thì hãy xin Chúa cho chúng ta những gì mình còn
VFO@famvin.org

thiếu và xem mình khác nhau ở điểm nào để cố gắng giống nhau và bình
đẳng; vì sự giống nhau và bình đẳng sinh ra tình yêu, và tình yêu hướng đến
sự hiệp nhất. Tất cả chúng ta hãy cố gắng để có cùng sự thương mến và cùng
sự thỏa thuận về những điều được làm hoặc được phép làm giữa chúng ta. 2
+1 (215) 715-3984

Hãy sống với nhau như chỉ có một trái tim và một linh hồn (x. Cv 4:32) để
nhờ sự kết hợp tinh thần này, anh chị em có thể là hình ảnh đích thực của sự
hiệp nhất của Thiên Chúa, vì con số của anh chị em tượng trưng cho Ba Ngôi
của Thiên Chúa, Ba Ngôi Chí Thánh.
Tôi cầu xin điều này với Chúa Thánh Thần, Đấng là sự kết hợp giữa Chúa
500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA

Cha và Chúa Con, để Người cũng thuộc về anh chị em và ban cho anh chị
em sự bình an sâu xa giữa những mâu thuẫn và khó khăn, những điều chỉ
thường xảy ra nơi những người nghèo; nhưng cũng hãy nhớ rằng đây là thập
giá của bạn, qua đó Chúa gọi bạn đến với chính Ngài và đến với sự nghỉ ngơi
của Ngài. Mọi người đều đánh giá cao công việc của bạn, và những người
tốt thừa nhận rằng không có công việc nào khác trên trái đất này cao quý và
thánh thiện hơn khi nó được thực hiện một cách tận tâm. 3

Phần bổ sung cho việc chiêm niệm Chúa Ba Ngôi, bức tranh tường do Thầy Mark
Elder, CM, thực hiện ở lối vào của Trụ sở Trung ương của Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh
Sơn Phaolô ở Rôma, có thể giúp chúng ta suy ngẫm về những cách để tăng cường tinh thần
của chúng ta. gia đình, cộng đoàn, nhóm và đội cho sứ mệnh. Với tư cách là thành viên của
Phong trào Gia đình Vinh Sơn, chúng ta được mời gọi tiếp tục hội nhập ngày càng nhiều
hơn vào cuộc sống của chính chúng ta, và trong cuộc sống của gia đình, cộng đoàn, nhóm
và đội của chúng ta, Đặc sủng và Linh đạo Vinh Sơn.

2
CCD XII, 210-211; hội nghị 206, “Về tính đồng nhất,” ngày 23 tháng 5 năm 1659.
3
CCD IV, 238-239; bức thư 1389 gửi Chị Anne Hardemont ở Hennebont, ngày 30 tháng 7 năm 1651.

4
Đặt ở lối vào nhà, điều đầu tiên mà mỗi người từ bên ngoài bước vào nhà nhìn thấy
Vincentian Family Office ● Bureau de la Famillie Vincentienne ● Oficina de la Familia Vicenciana

chính là bức tranh tường, bao trùm cả 4 bức tường của cửa chính. Trên bức tường phía trước,
chúng ta thấy hình ảnh của Thánh Vinh Sơn Phaolô được tạo thành từ vô số khuôn mặt của
những người khác nhau, những người tượng trưng cho toàn bộ Phong trào Gia đình Vinh
Sơn và những người mà chúng ta được kêu gọi phục vụ. Phong trào Gia đình Vinh Sơn, tại
bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử, là một bức chân dung liên tục của Thánh Vinh Sơn.

Bức tường bên trái tượng trưng cho năm nhân đức hình thành căn tính Vinh Sơn của
chúng ta: đơn sơ, khiêm nhường, hiền lành, hãm mình và sốt sắng cứu rỗi các linh hồn. Mặc
WWW: famvin.org

dù mọi Tu hội hoặc Hiệp hội Giáo dân thuộc Gia đình Vinh Sơn có thể nhấn mạnh một số
nhân đức phúc âm này hoặc nhân đức phúc âm khác hơn những nhân đức khác, nhưng tất cả
chúng đều định hình và làm phong phú thêm bản sắc Vinh Sơn của chúng ta.

Bức tường bên phải tượng trưng cho các lời khuyên Phúc âm hay như chúng ta vẫn
VFO@famvin.org

gọi là các lời khấn: khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục. Mỗi người được mời gọi sống các lời
khuyên Phúc Âm tùy theo căn tính của mình, là người giáo dân hay người sống đời thánh
hiến. Trong số các Hội dòng khác nhau, chúng ta có thể tìm thấy một hoặc nhiều lời khấn
bổ sung, chẳng hạn như lời khấn ổn định được mô tả trên bức tranh tường này.
+1 (215) 715-3984

Bức tường thứ tư là bức tường của lối vào chính, hay đúng hơn là bức tường của lối
ra khỏi nhà. Chúng ta thấy gì? Trên đỉnh tường, phía trên cửa chính, chúng ta thấy ảnh Chúa
Thánh Thần và chữ “Rao giảng Tin Mừng”. Ở hai bên cửa chính, chúng ta thấy một cánh
đồng lúa mì, nơi lúa mì được trộn lẫn với những khuôn mặt người giống nhau tạo nên bức
chân dung của Thánh Vincent trên bức tường đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy khi bước vào
500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA

nhà.

Xin cho phép tôi làm một việc so sánh. Sự phong phú của các biểu tượng, bích họa,
ca hát phụng vụ, nến, hương trầm và nghi lễ trong các nhà thờ Byzantine khiến bạn cảm thấy
như đang ở trên Thiên đường, trải nghiệm Phụng vụ Thiên đàng khi bạn ở trong nhà thờ,
hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Thế giới bên ngoài nhà thờ hoàn toàn khác, nhưng khi
bước vào nhà thờ và tham dự Bí tích Thánh Thể, bạn vào Thiên đàng. Với tất cả những ân
sủng cần thiết, từ nhà thờ, bạn quay trở lại thế giới.

Điều tương tự cũng có thể nói về bức tranh tường mà chúng ta vừa mô tả. Được tràn
đầy Thần trí của Đức Giêsu, của Chúa Thánh Thần, của Đặc Sủng và Linh Đạo Vinh Sơn,
chúng ta ra đi, như bức tranh tường mời gọi chúng ta, vào những cánh đồng lúa mì của thế
giới, để rao giảng Tin Mừng.

Trước khi bước vào những cánh đồng lúa mì trên thế giới, gia đình, cộng đoàn, nhóm
và đội của chúng ta cần được định hình theo mô hình của Chúa Ba Ngôi, được mặc lấy Đặc
sủng và Linh đạo Vinh Sơn, vì vậy chúng ta với tư cách là gia đình, cộng đoàn, nhóm và đội
sẽ được tràn đầy Thánh Thần, và rồi đi vào thế giới để đem Tin Mừng cho Người Nghèo!

5
“Nguyện xin Thiên Chúa, Người ban cho tất cả các bạn ân sủng được sống sao cho
Vincentian Family Office ● Bureau de la Famillie Vincentienne ● Oficina de la Familia Vicenciana

hương thơm tốt đẹp của cuộc sống và công việc của các bạn sẽ thu hút những người khác vì
sự phát triển của tôn giáo thánh thiện của chúng ta.” 4

Người Anh của các bạn trong Thánh Vinh Sơn,

Tomaž Mavrič, CM
WWW: famvin.org
VFO@famvin.org
+1 (215) 715-3984
500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA

4
Cf. CCD V, 435; bức thư năm 1924 gửi Charles Ozenne ở Krakow, ngày 24 tháng 9 năm 1655.

You might also like