INSTITUT PERGURUAN DARUL AMAN 06000 JITRA KEDAH DARUL AMAN ‘DIALEK DAERAH’

NAMA: NURFATIWIA BINTI MOHAMMAD ROSE NO K/P: 870110-29-5014 PROGRAM: PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN(PPISMP) PENSYARAH: ENCIK ABDULL MANAF BIN AHMAD

Bahasa Melayu mempunyai banyak dialek.  Mempunyai bentuk tertentu.ia di sebut sebagai bule dan make.Satu contoh perbezaan yang nyata ialah cara menyebut huruf a pada akhir kata dalam perkataan seperti apa.engkau dank au.perbendaharaan kata dan tatabahasa.yang berbeza dari segi sebutan.  Dialek terbahagi kepada 2 iaitu dialek daerah dan dialek sosial.Ada yang menyebut apa (misalnya di Kedah).mu.manakala dalam dialek kelantan pula.diri dan berbagai-bagai lagi.bentuk-bentuk umum ialah awak. DIALEK DAERAH Telah dibicarakan bahawa sesuatu bahasa mempunyai berbagai-bagai dialek.eden.dituturkan dalam sesuatu kawasan oleh penutur tertentu keadaannya berbeza dari bentuk bahasa standard dari segi sebutan.ada yang menyebut apo (Negeri Sembilan dan Kelantan). Penggunaan kata ganti juga memperlihatkan perbezaan yang menarik.Melaka dan Selangor).awda.ada yang menyebut ape (Johor.kamu.Bagi kata ganti orang kedua.yang digunakan oleh penduduknya mengikut daerah tertentu.SOSIOLINGUISTIK Definisi Dialek:  Dialek adalah variasi dari satu masa tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam sesebuah masyarakat atau komuniti bahasa.Contoh-contoh lain ialah perbezaan dalam dialek Terengganu yang menyebutkan bulang dan makang bagi bulan dan makan.perbendaharaan kata dan tatabahasa.anda. .sementara bentuk-bentuk dialek ialah hang.

politik.Kedah.kerana adanya alat perhubungan yang mudah dan cepat. Keadaan semulajadi seperti gunung-ganang yang tinggi.pertembungan sentiasa berlaku diantara kumpulan-kumpulan penutur tadi dan menyebabkan dialek tadi tidak terus terpisah antara satu sama lain.Keadaan ini berterusan sehingga ke hari ini.Akibatnya timbullah dialek seperti dialek Kelantan yang banyak dipengaruhi oleh dialek Thai. masa.hutan rimba dan sebagainya yang pada suatu masa dahulu menyebabkan kesukaran perhubungan di antara penduduk menyebabkan penutur-penutur bahasa melayu di semenanjung terpisah kepada beberapa kumpulan/wilayah. dan seumpamanya.Walau bagaimanapun.makna.perbezaan dari berbagai segi tetap wujud. dalam satu-satu dialek tempatan di Malaysia. terdapat pula ideolek-ideolek.(perbendaharaan kata)dan sedikit-sedikit perbezaan dari segi morfologi.Begitupun. iaitu . Dialek daerah atau dialek kawasan adalah variasi dari sesuatu bahasa yang wujud akibat perbezaan pengucapan dan penggunaan yang dipengaruhi oleh alam persekitaran.Unsur faham memahami di antara satu sama lain masih dapat dikekalkan.Terengganu dan Pahang.Perbezaan yang ketara adalah dari segi sebutan. penjajahan. Malah. perdagangan. Dialek-dialek tempatan di Semenanjung Malaysia sebenarnya adalah variasi daripada bahasa Melayu.Negeri Sembilan dan sebagainya..Faktor-faktor yang menimbulkan dialek terdiri daripada faktor-faktor geografis.Selalunya yang menyebabkan timbulnya dialek daerah ialah faktor-faktor geografidan politik.Perak.bukit. Faktor politik pula membahagikan negeri ni kepada unit politik yang lebih kecil seperti negeri Selangor.

1 imbuhan apitan.dari segi pengucapan dan fonem. Bagi setiap morfem tersebut terdapat pula fungsifungsinya yang berbeza dalam konteks ayat yang berlainan. dan 1 suprafiksa. iaitu 8 morfem terikat kerja dan 7 morfem terikat nama. 1 akhiran. Kata dalam dialek daerah Kelantan dapat juga dibahagikan kepada tiga golongan besar berdasarkan posisi yang dihadiri oleh kata dalam satu-satu struktur tertentu.kelainan pengucapan yang disebabkan oleh perbezaan individu. 2. jenis dan jumlah morfem terikat. Morfem terikat kerja terdiri daripada 5 awalan. 3. Semua kelainan ini disebut dialek. Morfologi .dari segi susunan ayat pasir. Leksikal . tetapi penutur-penuturnya masih saling bersefahaman antara satu sama lain.dari segi kata-kata seperti berikut: • • • Kata-kata yang ada dalam dialek Kelantan. Terdapat 15 morfem terikat dalam dialek daerah Kelantan. 2 imbuhan apitan. 4.dari segi struktur morfem terikat. Kata-kata yang terdiri daripada satu suku kata. dan 1 suprafiksa kepanjangan konsonan. Kata-kata yang sama. Manakala morfem terikat nama terdiri daripada 3 awalan. iaitu morfem terikat nama dan morfem terikat kerja. 1 akhiran. Contohnya. hubungannya dengan kata- . tetapi berbeza erti antara dialek Kelantan dengan bahasa Melayu. dan kelainan stilistik yang terjadi sebagai akibat prbezaan konteks. Ayat . jika di bandingkan dialek Kelantan dengan bahasa Melayu. dan keseringan pemakaian morfem terikat. Morfem terikat dalam dialek daerah Kelantan dapat dibahagikan kepada dua jenis. susunan kata aspek dalam ayat dan susunan kata penguat dalam ayat. Fonologi . didapati bahawa terdapat beberapa perbezaan yang amat dominan terutamanya dalam domain yang berikut: 1. tetapi tidak terdapat dalam bahasa Melayu.

dan ayat ekuasional. Kata tugas. Ayat Tanya . Dalam dialek daerah Kelantan. ayat dalam dialek Kelantan dapat dibahagikan kepada empat jenis seperti yang berikut: i. Kata nama ii. ii. FK dan Adv (Adverba) yang tersusun mengikut satusatu struktur ayat. Berdasarkan intonasi. kemungkinannya untuk berganti tempat dengan kata lain. iv. ayat larangan. ayat aktif. Ayat Perintah . sedih. unsur-unsur ayat terdiri daripada FN. dan fungsinya. Kata kerja iii. Golongan-golongan kata tersebut terdiri daripada: i. . Ayat Penyata .terdiri daripada ayat tanya ya/tidak. ayat ajakan. ayat silaan.Terdiri daripada ayat seru gembira. dan ayat tanya bukan/ya/tidak. dan sakit. iii.terdiri daripada ayat suruhan.kata yang lain. marah. ayat pasir (pasif jati dan pasir semu). terperanjat. iaitu kontor nada suara.terdiri daripada tiga jenis iaitu. Ayat Seru .

Perbezaan Makna Perkataan Teriak Loghat Simpan Pelawak Kopek Segan Bahasa Standard Memanggil dengan nyaring Dialek Letak ditempat selamat Ahli pelawak Koyak Malu Dialek Menangis(Kedah) Gaduh(Kelantan) Kemas(Kedah) Bohong(Kelantan) Buah dada(Kelantan) Malas(Kedah) 3.Terengganu.Perbezaan dari segi sintaksis Perbezaan ini idaklah begitu ketara kecuali kedudukan perkataan ‘sudah’ dan ‘sungguh’ dalam ayat.Sembilan Johor Melaka Kelantan Terengganu standard /Kedah ular ulaq ulo ula ula ulau ula ulo bakul bakoy bakoy bakoy bakol bakol bako bako tikus tikoyh tikoyh tikuyh tikus tikus tikuh tikuh 2.Negeri Sembilan dan Selangor) menggunakan imbuhan ‘kan’ misalnya ‘habiskan’ atau ‘besarkan’.Contoh Perbezaan Dialek-Dialek Daerah 1.Contohnya: Bahasa Standard Ayah sudah balik Adik sudah makan Bunga sungguh cantik Rumah sungguh besar Dialek (Kedah.Dialek-dialek di selatan seperti (Johor.Perbezaan sebutan antara dialek-dialek Bahasa Melayu Bunyi R L S Bahasa Penang Perak N.Sementara di utara menggunakan imbuhan ‘per’.Perak dan Pulau Pinang) Ayah balik sudah (dah) Adik makan sudah (dah) Bunga cantik sungguh Rumah besar sungguh .Contohnya ‘perhabis’.Kelantan. ‘perhangat’ dan ‘perbesar’. 4.Perbezaan dari segi Penggunaan Imbuhan perbezaan yang nyata dari segi pemakaian imbuhan dapat dilihat pada imbuhan ‘per’ dan ‘kan’.

1984 .BIBLIOGRAFI  Sosiolinguistik Bahasa Melayu Dan Pengajaran.Nik Safiah Karim.Dewan Bahasa Dan Pustaka.Bhd.Penerbit Fajar Bakti Sdn.Peter Trudgill.  Sosiolinguistik Satu Pengenalan.1988.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful