RISALAH KEDATANGAN IMAM MAHDI (Berita kedatangan Imam Mahdi

)

Salam sejahtera kepada semua.

Kedatangan imam Mahdi ke dunia adalah untuk menghilangkan semua anutan agama
di dunia seperti Kristian, Hindu, Buddha, Yahudi, Sikh serta Islam dan lain-lain agama. Al-Mahdi walaubagaimanapun akan membenarkan agama islam yang telah diperbaharuinya dan diperbetulkan untuk terus dianuti di dunia sedangkan agama lain semuanya akan dihapuskan. Selama 60 tahun agama Islam Zaman Baharu dikembangkan ke seluruh dunia melalui pengikutnya (wali qutbh dan para mujadid dunia) di kota parawali. Imam Mahdi mempunyai beberapa nama lain iaitu: Ketua Mujadid Dunia, Ketua Syurga, Penyelamat Dunia, Raja Dunia, Raja Malaikat Maut Nyata, Raja Yang Tidak Berpakaian, Raja Kejahatan Dunia, Raja Nabi-Nabi, Ketua Para Wali Zaman Baru, Wali Penongkat Dunia dan dia adalah wali bertaraf insanul kamil.

Berubahnya Nasib Dan Keadaan Dunia
Langkah pertama yang akan diambil olehnya untuk mengubah dunia adalah menghapuskan semua bangsa di dunia dan meninggalkan bangsa melayu dan yahudi sahaja. Dia tidak dapat menghapuskan orang yahudi kerana dihalang oleh Dajjal……..lebih lanjut di :-

http://imam-mahdi.zxq.net atau http://mahdiketuamujadiddunia.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful