Actuatori electromagnetici liniari(AEML) Notiuni generale Actuatorii electromagnetici liniari sunt compatibili cu tehnica numerica de reglare.

Aplicatia majora, care a consacrat acesti actuatori in tehnologia mecatronica o constituie poziţionarea capetelor de înregistrare pe discurile magnetice . Performanţele funcţionale confirmate în aceste aplicaţii au stimulat cercetările în domeniu şi drept rezultat au apărut noi tipuri constructive , identificându-se şi noi domenii de aplicare cum ar fi microrobotica , tehnologia electronică , etc. . Prin comparaţie cu actuatorii rotativi , construcţia actuatorilor electromagnetici liniari este în bună măsură determinată de natura aplicaţiei . Principii constructive si functionale Modulele principale din componenta unui actuator electromagnetic liniar sunt: inductorul şi ansamblu mobil. Inductorul este constituit din placa de baza - 1 , miezul - 2 si placile polare -3. Pe placile polare laterale se fixeaza magneţii ceramici anizotropi NS de secţiune dreptunghiulară, magentizaţi radial. Ansamblul mobil este format din bobina 4 fixata pe cadrul 5 si rolele 6. Intrefierul d este de secţiune patrată, de lungime egala cu lungimea magenţilor: l0=lm. Bobina 4 are lungimea lb<lm, deci actuatorul este cu intrefier lung şi bobină scurtă .Fluxul magneticψ se închide prin întrefierul δ , placa de baza - 1 , miezul - 2 si placile polare -3.

Materiale magnetice In general materialele magentizate permanent se impart in patru grupe, in functie de proprietatile de material reliefate de caracteristicile lor de demagentizare: - magneţi din ferite (ceramici): sunt realizaţi din oxid de fier şi carbonat de bariu, care se presează şi se sinterizează. Magneţii anizotropi se presează sub actiunea unui câmp magnetic puternic pentru alinierea particulelor in direcţia campului magnetic aplicat, obţinând astfel caracteristici magnetice superioare in direcţia anizotropiei. Energia magnetică la magneţii anizotropi este de aproximativ trei ori mai mare decât la cei izotropi; - magneţi metalici: au stabilitate termică bună a caracteristicilor magentice la variaţiile de temperatură, energie magentică ridicată pe unitatea de volum,tehnologia de fabricaţie este relativ simplă; Magneţii se obţin prin turnare.Pentru ridicarea câmpului coergitiv , în compoziţia lor se adaugă titan. În general magneţii metalici utilizaţi sunt anizotropi, cu cristale orientate. - magneţi permenenţi din compuşi cu pământuri rare: sunt realizaţi pe bază de samariu-cobalt . Inducţia magnetică remanentă este medie, iar intensitatea câmpului magnetic coergitiv şi energia magnetică sunt foarte ridicate.

Tema proiectului Sa se proiecteze un actuator electromagnetic liniar cu intrefier patrat ce va fi utilizat intr-o aplicatie de pozitionare care sa respecte urmatoarii parametri: - masa ansamblului mobil m = 1,05 [kg] - cursa maxima xm = 100 [mm] - cursa activa xa = 50 [mm] - timpul mediu de pozitionare tpm = 47 ∙ 10-3 [s] - tensiunea nominala UN = 32 [V] - inductia magnetica Br = 0,9 [T] - intensitatea campului magnetic coercitiv Hc = 59 [KA/m] - energia magnetica maxima (BH)m = 55 [KJ/m3] - permeabilitatea magnetica de revenire μrev = 3 - latura magnetului de sectiune patrata hm = 52 [mm] - intrefierul δ = 1,3 [mm] - lungimea bobinei lb = 4∙49,5 ∙0,5 = 50,50 [mm] - lungimea magnetului lm = xm + lb + 10 [mm] lm = 100 + 50,5 + 10 = 160,5 [mm]
20000

1. Coeficientul de permanenta al circuitului magnetic
" pc =

σ s ⋅ hm 1,2 ⋅ 52 = = 43, 63 σ rδ 1,1 ⋅1,3

2. Intensitatea campului magnetic in intrefier
Hδ = Br 1 0,9 1 ∙ = ∙ = 560 −7 µ0 ∙σ s 1 + µm 4π ∙10 ∙1, 2 1 + 3 KA / m " 43, 63 pc

3. Intensitatea campului magnetic in materialul magnetic
Hm = − Br ∙ µ0 1  µ  p 1 + m  " pc  
" c

=−

0,9 ∙ 4π ∙10−7

1 3   43, 63∙  1+   43,63 

= −15,36

KA / m

4. Inductia magnetica in materialul magnetic
Bm = µ0 H m

hmσ s 52∙1, 2 = 4π ∙10−7 ∙15,36∙103 ∙ = 0,841 T δ ∙σ r 1,3∙1,1

5. Densitatea de energie maxima localizata in materialul magnetic
wms = Bm H m 0,841∙15,36 = = 12,91 KJ / m3 2 2

6. Coordonatele punctului de functionare al magnetului permanent
M ( H m , Bm ) → M (15,36 , 0,841)

7. Dimensiunile placilor laterale si a placii frontale
S Fe = Bm S mσ s BFe

8. Dimensiunile miezului
a=

l1 − 4∆aN1 20000 − 4∙0,5∙100 = = 49,5 mm 4 N1 4∙100

9. Constanta actuatorului

K f = Bm ∙la = 0,841∙20 = 16,82 N / A

10.Rezistenta electrica a bobinei
Ra = ρ l 20 = 2, 46∙10−8 ∙ = 2,5 Ω S 0,196∙10−4

11.Viteza maxima a ansamblului mobil
vm = UN 32 = = 1,90 m∙s −1 Bm ∙l 0,841∙20

12.Curentul maxim prin bobina
I am = U N 32 = = 12,5 A R 2,5

13.Curentul necesar pentru asigurarea fortei de propulsie impuse
Ia = F 75 = = 4, 45 A K f 16,82

14.Rezistenta suplimentara inseriata cu bobina
Rs =

U N − Ra I a 32 − 2,5∙4, 45 = = 4, 69 Ω Ia 4, 45

15.Inductivitatea bobinei
4 N 2 µ0 als 2 NBm als 4 104 ∙4π ∙10−7 ∙49,5∙10−6 ∙50∙10−6 2∙100∙0,841∙49,5∙10-6 ∙50∙10−6 La = ∙ + = ∙ + = 0,869 3 δ + hm Ia 3 1,3∙10−6 + 52∙10−6 4, 45 mH

16.Constanta de timp electrica
τc =
La 0,869∙10−3 = = 0,12∙10−3 s Ra + Rs 2,5 + 4, 69

17.Constanta de timp mecanica
τ=
vm 1,90 = = 0, 025 s am 75

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful