Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa

Turnover of the Technology Industry in Finland
160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50
Kone- ja metallituoteteollisuus* / Mechanical engineering* 2005=100

Muutos / Change: 1-5,2011 / 1-5,2010, %

Metallien jalostus / Metals industry

+26 %
Tietotekniikka-ala / Information technology

+8 %

+20 %
Elektroniikka- ja sähköteollisuus / Electronics and electrotechnical industry

+2 %
Suunnittelu- ja konsultointiala / Consulting engineering

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

+9 %

*) Pl. telakat / Excl. shipyards. Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeinen havainto 5/2011. Osuudet yritysten liikevaihdosta 2010: kone- ja metallituoteteollisuus 38 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 30 %, metallien jalostus 15 %, tietotekniikka-ala 10 %, suunnittelu ja konsultointi 7 %. / Seasonally adjusted turnover index, last data 5/2011. Share of total turnover in 2010: mechanical engineering 38 %, electronics and electrotechnical industry 30 %, metals industry 15 %, information technology 10 %, consulting engineering 7 %.

Lähde / Source: Tilastokeskus / Statistics Finland R:\tuotanto\jptu22df.ppt

17.8.2011/jp

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful