Exemple de fraze SQL Exemple de fraze SQL Enunt: Se da o societate comerciala cu profil de activitate repararea de aparatura informatica (servere

, computere personale, imprimante, dispozitive mobile etc). Societatea are in componenta persoane specializate pe domenii. Pentru fiecare reparatie se intocmeste o fisa pe care se inscriu date despre reparatia efectuata. I. Structura tabelelor Pentru a administra activitatea companiei, proiectam urmatoarea baza de date: Angajati Reparatii Clienti id_angajat - autonumber nr_reparatie - autonumber id_client - autonumber nume - text data_reparatie - date denumire - text prenume - text obiect - text adresa - text adresa - text an_fabricatie - number telefon - text telefon - text diagnostic - text e_mail - text data_angajare - date tarif - number website - text specializare - text id_angajat - number observatii - text salariu - numeric id_client - number

II. Operatii creare, modificare tabele si adaugare de inregistrari 1. Sa se realizeze o fraza SQL pentru crearea tabelei Angajati (mai putin ultimul camp dintre cele enumerate mai sus) CREATE TABLE Angajati (id_angajat COUNTER PRIMARY KEY, nume TEXT(50), prenume TEXT(50), adresa TEXT(100), telefon TEXT(20), data_angajare DATE, specializare TEXT(20)); 2. Sa se adauge tabelei Angajati ultimul camp (salariu) ALTER TABLE Angajati ADD COLUMN salariu NUMBER 3. Sa se insereze in tabela un angajat nou cu datele: nume - Popescu prenume - Marius adresa - Str. Revolutiei nr.1 telefon - 0722.77.28.55 data_angajare - 24/01/2001 salariu - 1500 specializare - electronica INSERT INTO Angajati (nume, prenume, adresa, telefon, data_angajare, salariu, specializare) VALUES ("Popescu", "Marius" , "Str. Revolutiei nr.1", "0722.77.28.55", "01/24/2001", 1500, "electronica")

- pagina 1 -

id_client AND Clienti. Reparatii. sa se calculeze vechimea in munca pentru fiecare angajat (in ani). In lista nu vor aparea angajatii care nu au telefon.id_angajat AND Reparatii. adresa FROM Clienti. SELECT * FROM Angajati WHERE data_angajare BETWEEN #03/01/2002# AND #03/31/2002# AND specializare IN ("informatica". data_reparatie FROM Angajati. Clienti WHERE Angajati. SELECT DISTINCT denumire. telefon FROM Angajati WHERE salariu>=1000 AND telefon IS NOT NULL ORDER BY nume ASC 5. data_angajare ASC sau SELECT * FROM Angajati WHERE (data_angajare >= #3/1/2002# AND data_angajare <= #3/31/2002#) AND specializare IN ("informatica". IIF(vechime<2. Reparatii WHERE Reparatii. SELECT * FROM Reparatii WHERE data_reparatie > Date()-10 7. sa se afiseze 0 daca vechimea este sub 2 ani si 1 daca vechimea este peste 2 ani.III.id_angajat = Reparatii. prenumele si telefoanele angajatilor cu salarii mai mari sau egale cu 1000. adresa FROM Clienti INNER JOIN Reparatii ON Reparatii. prenume. SELECT nume. SELECT nume. Sa se selecteze numele si prenumele angajatilor. data_angajare ASC 6. Interogari multiple 8. ordonand alfabetic lista rezultata. Intr-un alt camp. prenume.id_client WHERE obiect="imprimanta" 9. Sa se afiseze numele angajatilor care au realizat reparatii pentru clientul “Millenium Trading” si datele la care au fost efectuate aceste reparatii. Sa se selecteze toate datele despre persoanele angajate in martie 2002 si au una dintre specializarile “informatica” sau “electronica”.0. Sa se afiseze denumirea si adresa clientilor care au avut de reparat produsul “imprimanta”. SELECT nume. Interogari (selectii) simple 4. Sa se afiseze toate reparatiile efectuate in ultimele 10 zile.id_client = Clienti.id_client AND obiect="imprimanta" sau SELECT DISTINCT denumire. "electronica") ORDER BY salariu DESC. calculat si denumit spor_vechime. "electronica") ORDER BY salariu DESC.id_client = Clienti.1) AS spor_vechime FROM Angajati IV.denumire = "Millenium Trading" sau .id_client = Clienti. prenume. (Date()-data_angajare)/365 AS vechime. Sa se afiseze numele.

: Clauza WHERE nu lucreaza cu functii totalizatoare.Exemple de fraze SQL SELECT nume.pagina 3 - . Interogari de stergere 14. Interogari de selectie ce utilizeaza functii de grup 10.id_angajat) INNER JOIN Clienti ON Reparatii. SELECT nume. SELECT denumire. Sa se calculeze costul mediu al unei categorii de reparatii.id_angajat = Reparatii. medie per imprimanta. deci se foloseste clauza HAVING. adresa FROM Clienti WHERE adresa LIKE "*Craiova*" VII. Sa se stearga din baza de date angajatii care au codul 1 sau 3. prenume. Obs.id_client = Clienti. SELECT obiect. . Sa se calculeze costul mediu al unei categorii de reparatii (medie per calculator. SELECT obiect.id_client WHERE Clienti. afisandu-se numai acelea pentru care costul mediu depaseste valoarea 750. Sa se calculeze suma incasata de la fiecare client in anul 2002.denumire = "Millenium Trading" V. SUM(tarif) as suma_incasata FROM Clienti INNER JOIN Reparatii ON Clienti. AVG(tarif) as cost_mediu FROM Reparatii GROUP BY obiect ORDER BY AVG(tarif) DESC 11. Lista va fi ordonata descrescator dupa cost.id_client WHERE Year (data_reparatie)=2002 GROUP BY denumire VI.id_client = Reparatii. DELETE FROM Angajati WHERE id_angajat=1 OR id_angajat=3 15. data_reparatie FROM (Angajati INNER JOIN Reparatii ON Angajati. adresa FROM Angajati WHERE adresa LIKE "*Craiova*" UNION SELECT denumire as nume. etc). Interogari tip UNION 13. AVG(tarif) as cost_mediu FROM Reparatii GROUP BY obiect HAVING AVG(tarif)>750 ORDER BY AVG(tarif) DESC 12. Sa se stearga din baza de date angajatii care au participat la reparatiile cu numerele 1 si 3. Sa se afiseze toti angajatii si toti clientii care au domiciliul in Craiova.

echipe. Numele angajatilor se vor afisa pe linii. produse . Left Join. In exemplu de mai sus. Nu folositi clauza Order By pentru o subselectie. UPDATE Reparatii SET tarif=1500 WHERE obiect=”calculator” 17. Interogari de tip crosstab 18.orase-de-nastere. iar coloanele la PIVOT.filme. jucatori . jucatori .judete. Sa se afiseze clientii care incep cu un sir introdus de la tastatura. produse . echipe . facturi . Sa se modifice tariful reparatiilor la 1500 pentru obiectul “calculator”.abonati .examene.tari. pe cat posibil. Interogari de actualizare (modificare) date 16. Alte tipuri de interogari 19. actori .firme-producatoare facturi-clienti.produse. nume reprezinta randurile. Sa se mareasca salariile cu 20% pentru angajatii veniti in firma inainte de 1 ianuarie 2002.DELETE FROM Angajati WHERE id_angajat IN (SELECT id_angajat FROM Reparatii WHERE nr_reparatie=1 OR nr_reparatie=3) VIII. COUNT(nr_reparatie) reprezinta valorile. Right Join sunt mai rapide decat clauzelor Where. Tipuri si exemple de relatii 1-M: studenti .tari M-M: studenti . Sa se afiseze cate reparatii a efectuat fiecare angajat in fiecare an.profesori. folosirea tabelelor temporale. telefon. TRANSFORM COUNT(nr_reparatie) SELECT nume FROM Angajati INNER JOIN Reparatii ON Angajati. X.2 WHERE data_angajare<#1/1/2002# IX.id_angajat GROUP BY nume PIVOT YEAR (data_reparatie) O interogare de tip crosstab se realizeaza punand valorile la TRANSFORM.id_angajat = Reparatii. carti . Recomandari Clauzele Inner Join. e_mail FROM Clienti WHERE denumire LIKE [Introduceti numele] & "*" XI. iar anii pe coloanele tabelului. Pe cat posibil. studenti . XII. iar YEAR (data_reparatie) coloanele. randurile la SELECT. sa se evite utilizarea operatorului Not. SELECT denumire. orase .categorii. Evitati. UPDATE Angajati SET salariu = salariu *1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful