ImportantaLogicii

Logicasiargumentare :: LogicasiArgumentare :: Utilitatealogicii in viata de zi cu zi Pagina1 din 1 ‡ Impartiti ‡ Mai multeoptiuni!

y y y y y y y

ImportantaLogicii
TeneBree la data de Sam Noi 24, 2007 10:17 pm Adolescentul, casiomulmatur, rationeazacorectfarasa-sideaseamasistudiullogicii are rolul de a neexercita in mod constientgandireainconstientlogica.Pentruaceasta, vatrebuisainvatamsadefinim, saclasificam, sacunoastemprocesualitateaargumentariisipatologiaei, sademonstramsausacombatem, construindcontraargumente, rezistandpersuasiuniisimanipularii etc. In ultimutimp, stiintacontemporana a progresatfoatemultsigandireanoastratrebuiesatinapasul cu stiintasiacestlucrunu se poaterealiza in absentacunostintelor de logica.Logica, inteleasaca o stiinta a legilorrationamentului nu poate fi ignorata de nici o stiintasaudisciplina, astfellogica se afla in legatura cu: -psihologia:Logica, intelegereainformatiilor, sta la bazamemorariilogice., contribuie la formareamecanismelorlogicomatematicececoordoneazaintreaganoastraactivitatesicomportamentul, contribuiechiar la formareacalitatilorgandiriisi a limbajului, eaajutandu-ne sa ne adaptam, cat mai bine, situatiilor concrete cu care ne confruntam. -retoricasi cu argumentarea:Retoricainteleazacaansamblu de procedee ale expuneriiorale, in antichitate, urmaresteconvingereaauditoriuluiprinmaiestriaargumentatiei, prinfrumuseteastiluluisi a limbii, trebuiesa se apliceenunturilor care suntverosimile, trebuindsarespectelegilelogice, care se supunregulilorrationamentelorvalide,Argumentarea, inteleasacaansamblu de rationamentetrebuiesarespecteaceleasirigorilogice. -domeniuljuridic:Inca din antichitatelogica a fostimplicata in domeniuljuridicsiincepand cu anii '50, sub influentaluiGeorg von Wright, a fostcreata o logicadeontica care a permisformalizarearationamentelor cu privire la obligatiesiinterdictie,datoriesidrept. -teologia:InEvulMediu, uniifilosofi au utilizatinstrumentelelimbiisi ale logiciipentru a justificaexistentaluiDumnezeu. -medicinasiinformatica:Inca din secolul al II-lea, vestitul medic GALENIUS

. Silogistica. inferen e mediate iimediate. Adrian Ni Cercet tor tiin ific Academia Român Institutul de Filosofie E-mail: nitaadrianus@yahoo. in plan informatic. 2. Botezatu. Cerin e: 1.Logiciletraditionale. Prinrezolvareaexerci iilor. fiecare student trebuies participeregulat la cursuri iseminarii. Didilescu. Obiectivelecursului: principalulobiectiv al cursuluiîlreprezint înv areaprincipiilor de baz pentru o gândirecorect .ro Descriereacursului: cursulprezint într-o form introductiv principaleleteme ale logiciigenerale: logicatermenilor. rationamentul medical apeleaza la instrumentematematicesi la diferitelogici. 9). P. ra ionamentuldeductiv ira ionamentulinductiv. com Web: http://adrian. de la seminar.nita. func iile de adev r. Symbolic Logic. EDP. sistemele expert in deciziamedicala. câtevaaspecte ale argument rii i o introducereînlogicapredicatelor. rezolvareaexerci iilor indicate pentrufiecare seminar (se predaucele din sem. Bucure ti. 3. LOGICA I TEORIA ARGUMENT RII Dr.Estevorbadespreceeacerealizeaza. -filosofia:Bertrand Russell (1872-1970) consideraca "logicafilosofica" privesteutilizarealogiciipentru a trataanumiteproblemefolosofice. 1965. 1976. I. no iuni introductive despreaxiomatizarealogiciipropozi iilor. New York. Copi.Astazi. studen iiî ivorînsu ielementele de baz pentru a se exprimacursiv icoerentprecum ipentrua argumenta în mod corect.go. extinsesau alternative propundefinitilleunorconceptefilosoficefundamentale. Macmillan. Verificare (la sfâr itulsemestrului 1). 4 i sem. logicapropozi iilor. Notare: 50% seminar (verificareînseminarul 7) + 50% examen Bibliografie: I.utilizarationamentulpentrustabilireadiagnosticuluimedical.

Oxford. (3.10) Aspecteorganizatorice imetodologice Curs 3. (27. 210-215 Curs 11. EDP.Logic propozi ional Seminar 5.Clasificarea Seminar 3. 1991. Introduction a la logique. Bucure ti.Gândire. 2003. pp.Axiomatizarealogiciipropozi iilor .Introducereînlogicatermenilor Seminar 2. (8. 42-43. Prior. 122 Curs 7. edi ia a doua. 1962. A. Ed Tehnic . Marga.Propozi iacategoric Seminar 4. ATEN IE: se predauexerci iile Curs 9. Dic ionar de logic . D. (24. pp. Tarski.10) Hartalogicii Curs 5. limbaj. A. 123.Defini ia Curs 6.Enescu. logic Seminar 1. Paris. Logicageneral .Inferen eimediate Curs 10. Gauthier-Villars. 1960. Bucure ti. (13. Formal Logic.Calcululfunc iilor de adev r Curs 12.11) Exerci ii: Stoianovici. Desf urareacursului: Semestrul 1 Curs 1. A.Principiilelogicii irolullorpentruargumentare Curs 4. Stoianovici. T.Propozi iainterogativ ifunc iaeiînargumentare Curs 8.N.12) Exerci ii:Bieltz.Ghe.Obiectul iimportan astudieriilogicii Curs 2.11) Exerci ii: Stoianovici. Dima. pp. Clarendon.

Argumentareacasitua ie icaproces Seminar 10. IIIV. 59. 64. Curs 17. pp.Argumentareacaactivitate Curs 20. (16. exerc 1-2 de la p. (6. 115. (13.Ordineacuantorilor Curs 26. exerc 3 de la p. pp. 152. ATEN IE: se predauexerci iile Curs 19. (23. Logica.04) Exerci ii: Bieltz.Inferen e mediate: silogismul Curs 16. 160 Curs 21.Limbajullogiciipredicatelor Seminar 11. pp. 144 Curs 13.Metodadeductiv Seminar 7.04) Exerci ii: Stoianovici.Erorilogiceînargumentare Seminar 9. II-III de la pp. Curs 23.Seminar 6. 33-36 (de la 1 la 5 din fiecare) i ex. Copi. p. 23-24.04) Exerci ii: argumentarereal Curs 25.Posibilit ilelimbajuluilogiciipredicatelor .59. 67-68. (9. 97-99.Apreciereaargument rii Curs 22.03) Exerc: Stoianovici.Metode de demonstrare a validit iisilogismelor Seminar 8. de la pp.Inferen ele inductive Curs 18. pp. (02. 141. 136.Tr s turilegenerale ale sistemeloraxiomatice Curs 14.02) Exerci ii: Stoianovici.Valoarea de adev r a schemelorpredicat Curs 24. (27.02) Verificare (din cursurile 1-12) Semestrul 2 Curs 15. ex.03) Exerci ii: Stoianovici.Propriet ilecuantorilor Seminar 12.

pp 78-79. (1.14.9.12.Metodaformelorprenexe Seminar 14. ex 4.Problemadeciziei Curs 28. 123-125 .13.05) Exerci ii: Copi.06) Exerci ii: Bieltz.7. Curs 27.16 de la pp. (18.Seminar 13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful