Klase kvalitete zavarenih spojeva i zavarenih proizvoda

+ B A B D C D B A

+

B

Klase kvalitete zavarenih spojeva na primjeru zavarene mosne konstrukcije

-

A

B

+
Klase kvalitete zavarenih spojeva na primjeru zavarenog nosača

A

C A D B C B B C C

D

A

A

A

A

Klase kvalitete zavarenih spojeva na primjeru zavarene posude pod tlakom

Projektna klasa odgovara projektnoj pouzdanosti dobivenoj proračunima i/ili mjerenjima utjecajnih veličina u fazi projektiranja (Rp). zgrade. Razlozi toga pristupa dijelom su u nepoznavanju kvantitativnih pokazatelja odgovarajućih rizika i vjerojatnosti slabljenja zavarenih spojeva na zavarenim proizvodima. . imovinu ili biološku okolinu u slučaju otkaza proizvoda ili zavarenog spoja veći. Temelj svake klasifikacije proizvoda i zavarenih spojeva trebao bi biti prihvatljivi rizik za ljude. . Različiti propisi svrstavaju zavarene proizvode po klasama proizvoda. a da zahtjevi nisu ujednačeni i jasno znanstveno definirani. oprema. pa se slobodno može reći da se dosadašnje klasifikacije temelje isključivo na iskustvima. izvedena i trenutna klasa. Drugim riječima. klase i slabljenja u zavarenom spoju: zahtijevanoj. Posljedice otkaza obuhvaćaju: . Zahtijevana klasa odgovara zahtijevanoj pouzdanosti (Rz).zagađivanje biološke okoline. to pouzdanost proizvoda mora biti viša. otkaza kao temelja klasifikacije omogućava se jednostavan i univerzalan pristup problemu klasifikacije. Slabljenje u zavarenom spoju u svakoj fazi životnog ciklusa zavarenog proizvoda mora biti manje od gornje granice prihvatljivog slabljenja. Projektna. projektnoj. najčešće prema zahtjevima za opseg kontrole i kriterije prihvatljivosti. što ipak u većini slučajeva nije naglašeno ili uopće nije vidljivo. popravka i zastoja) i . Izvedbena klasa proizvoda odgovara pouzdanosti na kraju izrade i montaže. S obzirom na faze trajanja ciklusa zavarenog proizvoda. čovjekov okoliš i imovinu. pa se unutar jednog proizvoda nalaze različite klase zavarenih spojeva ili su zavareni spojevi indirektno klasirani. što su rizici za ljude. odnosno pouzdanosti. a prije eksploatacije (Ri). odnosno pouzdanost zavarenog proizvoda ili zavarenog spoja moraju biti u svakom trenutku više ili jednake od zahtijevane klase. izvedenoj i trenutnoj.Klase kvalitete zavarenih spojeva na primjeru zavarene posude pod tlakom Klasa zavarenog proizvoda ili zavarenog spoja odgovara zahtijevanoj razini pouzdanosti proizvoda ili spoja. može se govoriti o nekoliko vrsta pouzdanosti. odnosno klasa mora biti viša.materijalne gubitke: uništen materijal. a najčešće se misli na neki trenutak u eksploataciji. direktni i indirektni troškovi vezani za otkaz (troškovi zamjene. Trenutna klasa proizvoda (Rt) odgovara pouzdanosti u bilo kojem trenutku.ljudske gubitke: broj poginulih i teško povređenih. Prihvaćanjem kvantificiranja rizika. a određuje se na temelju gornje granice prihvatljivog rizika i gornje granice prihvatljivoga slabljenja u zavarenom spoju.

Većem riziku odgovara veći broj bodova.52 2 . Klasa kvalitete posude pod tlakom sa lokacijskim faktorima bez lokacijskih faktora I I II I III II (I) IV III (II. 10-5 4 0. III i IV.996 -3.75 10-6 2 0. Određivanje zahtjevane klase proizvoda se vrši na temelju ukupnog broja bodova "B". koji se određuje izrazom: B = Sb (1 + K) Na temelju konačnog broja bodova "B" određuje se zahtjevana klasa prema sljedećoj tablici: Ukupni broj bodova B iznad 15 iznad 10 do 15 iznad 5 do 10 do 5 Određivanje zahtijevane klase. Suma koeficjenata za sve lokacijske faktore se označava sa "K".26 10-5 3 0. čovjekov okoliš i imovinu.17 Klasa proizvoda II III IV A B C D A B C D I A B C D A B C D Postupak određivanja klasa posude (relativna klasifikacijska skala) Opći faktori obuhvaćaju: tlak. C i D.89 5 . Lokacijski faktori se procjenjuju koeficjentima.09 4 . I) . pa se predlaže apsolutna skala klasifikacije zavarenih spojeva. u sljedećoj tablici je prikazana apsolutna klasifikacija zavarenih spojeva od 1 do 7: Prijedlog klasa zavarenih spojeva i zavarenih proizvoda. Relativna i apsolutna klasifikacija zavarenih spojeva Prema relativnoj klasifikacijskoj skali zavareni proizvodi se dijele najčešće u 3 do 5 klasa. B. Suma bodova za sve opće faktore se označava sa "Sb”. Njihov utjecaj se procjenjuje bodovima.9855 0.015 -2. odnosno zahtijevane pouzdanosti.9998 -3. B. Predlaže se da se svi proizvodi dijele na 4 klase: I.99999 -4. III i IV. II.999999 -4. C i D. U ovoj podjeli nije vidljiv prihvatljivi rizik za ljude. Većem riziku odgovara veći koeficjent.Između više mogućih klasifikacija zavarenih proizvoda i zavarenih spojeva izdvojena je podjela zavarenih proizvoda na 4 klase: I. Prema apsolutnoj klasifikacijskoj skali se predlaže podjela zavarenih spojeva u 7 ili više klasa. akomuliranu energiju.99995 -3.999 -3. Sa stajališta maksimalno prihvatljivog rizika. a zavareni spojevi unuutar jednog proizvoda također na 4 klase: A. Klasa Pouzdanost Rizik Parametar zavara Rmin Fmax m1 1 0. II. a zavareni spojevi također u 3 do 5 klasa. 10-3 7 0. ovisno o zahtjevanoj pouzdanosti i zavarljivosti materijala od kojega je sačinjen zavareni spoj i zavarena konstrukcija.08 10-3 6 0. volumen. dok se zavareni spojevi unutar svake klase proizvoda dijele na 4 klase: A. temperaturu i djelovanje medija na okolinu. 10-4 5 0.

Određivanje zahtjevane klase zavarenog spoja Relativne klase se mogu napr. najveće posude s otrovnim. mostovi. reaktori. zavareni spoj ravne prirubnice s priključkom. svi zavareni spojevi na dancima i kružni zavareni spojevi na vezi polukuglastog danca i plašta.7) D 0. Proizvodi. . Klasa III klasa: IV klasa: Pod pojedinim vrstama zavarenih spojeva na primjeru jedne posude pod tlakom podrazumijevaju se: ABCDuzdužni zavareni spojevi na plaštu posude (cilindrični i konusni) i priključci. nego proizvodi navedeni i u klasi II. eksplozivnim ili zapaljivim medijem. ovisno o lokaciji. veliki strojevi.Zavareni spojevi izloženi ispodprosječnim uvjetima eksploatacije Ova podjela predstavlja relativnu skalu klasifikacije zavarenih spojeva. nije moguće pouzdano generalno i jednoznačno klasirati proizvode. kolone. imovinu i biološku okolinu: mala posuda s vodom.9 . mali strojevi i slično.0. Ipak.5 Klase kvalitete zavarenih spojeva unutar jedne klase zavarenog proizvoda su: A .Zavareni spojevi izloženi oštrim uvjetima eksploatacije C . Budući da se rizici za okolinu razlikuju ovisno o lokaciji. pretpostavljajući opće i lokacijske faktore.7 . zavareni spoj plašta s prirubnicom i plašta s ravnim dancem i zavareni spojevi veze priključaka i plašta.Zavareni spojevi izloženi prosječnim uvjetima eksploatacije D .1. te priključaka i danca. koji u slučaju kritičnog otkaza uzrokuju mali ili zanemariv rizik za ljude.0. izmjenjivači. veliki brodovi. posude s jako otrovnim medijem. Veoma važne i veće posude u industrijskim i energetskim postrojenjima.Zavareni spojevi izloženi najoštrijim uvjetima eksploatacije B . velike nosive čelične konstrukcije.5 . odrediti obzirom na iskorištenje dopuštenih naprezanja: A (0.9) C (0. može imati različite zahtjevane klase. može se načelno svrstati proizvode kako slijedi: I klasa: II klasa: Glavne posude u nuklearnim postrojenjima. veliki parni kotlovi. zavareni spojevi na vezi cilindričnog i konusnog dijela. Proizvod istih karakteristika. na nastavcima priključaka i vezi ispupčenog danca i plašta. kružni zavareni spojevi na plaštu (cilindrični i konusni). Načelna klasifikacija zavarenih proizvoda.0) B (0. Srednji i mali proizvodi navedeni u klasi II koji mogu u slučaju kritičnog otkaza uzrokovati manje rizike.

4 Vrlo 0 mali Vrlo 0 Srednji Visoki 0.5 . Kuglasti spremnik Kuglasti spremnik za butan-propan za amonijak Podaci Bod.0 0.0 8.2 0.5 2.160 160 . Blok kotao Posuda hidrofora za domaćinstv o Podaci Bod Podaci B od.8 II 0.3 Visoki Mali Visoki 0.0 0.5)=21 II 0.3150 + 3150 2000m3 3 Akumulirana energija se uzima u obzir u slučaju kada je sadržaj posude plin ili tek. Podaci Bod.1 0.6)=16 III 0.3 0.4 0.0.2 Srednji 0.0 .80 0.04 0.6MPa 17.1 B=16(1+1)=33.08 Ocjena Posuda reaktora u NE Bod.8.Određivanje zahtijevane klase posude prema JUS M.VpAkumulirana energija Vrlo mala Mala Srednja Velika Vrlo velika Ultra velika MPam3 0. Podaci Bod.5 . neutralan (pH 6-8) b.0 asp. radioaktivan g.02 .15 Veliki 15 .2 0.3MPa 1 0. 6 16 14 Zapaljiv Eksplozivan Otrovan 13 Eksplozivan 3 10 2 0.04 .5 1.6 14(1+0.2 mali 2(1+0)=2 IV I II .6)=20.0.2 0.6 0.5 Srednji 1. otrovan f.6 10(1+0.2 Mali Visoki 0.151 Posuda pod tlakom Opći faktori p Tlak Nizak Srednji Visok Vrlo visok Ultra visok Podtlak Područje MPa 0.4 MPa 1.0 0. 0 1 2 3 4 0.5MPa 3 1 0 1.1 0.2 0.6 0. zapaljiv d.8MPam3 4 0 1 2 3 50m3 2 18m3 5m3 2 1 4 3200MPam3 T Temperatura 0oC Vrlo niska -60 Niska -60 do -10 Srednja -10 do + 125 Visoka 125 do 400 Vrlo visoka + 400 Medij a.9MPa 1 V Volumen m3 Mali 1.150 Vrlo veliki + 150 p. kombinacije otkaza c do f Sb Suma bodova za opće faktore Lokacijski faktori Rizik za ljude Vrlo mali Mali Srednji Visoki Rizik za imovinu Vrlo mali Mali Srednji Visoki Rizik za biološku okolinu Mali Srednji Visoki K Suma koeficijenta za lokacijske faktore (1+k) B Ukupan broj bodova B=Sb(1+K) Zahtjevna klasa 2 1 0 1 2 0 1 1-3 2-5 2-6 2-6 2-6 343oC -10 do 70 oC 0 1 -2oC 0 175oC 1 20oC 0 Neutralan 0 Zapaljiv Eksplozivan Jako radioak .4 Srednji 0.6 13(1+0.2.20. agresivan c.4 .2 Srednji 0.3 0 Mali 0 Mali 0 Mali 0 0. 0.4 0.0 20. plina 0 1 2 3 4 samo voda 0 875MPam3 800am3 5 23. vol.8 . eksplozivan e.E2. koja u slučaju kritičnog otkaza posude redovno prelazi u plin fazu Vp.

5 s h < 0.5 a 4 mm d < 0.4 s d < 0.5 a 5 mm d < 0.5 s d < 0.sučeljeni zavareni spoj .5 s d < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : . Moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti i granične vrijednosti nepravilnosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranu ili lomnu površinu b) najveća vrijednost zbroja za .5 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0. Kraterske pukotine ( vidjeti br. nepravilnosti Oznaka po ISO 6520 100 Granične vrijednosti nepravilnosti za skupine ocjene Visoka B Sve vrste pukotina.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Nedopušteno Srednja C Nedopušteno Niska D Opaske 1. Gnijezdo pora 2013 16 % 8% 4% d < 0.4 s h < 0.sučeljeni zavareni spoj .4 s d < 0.sučeljene zavarene spojeve .3 s d < 0.3 s d < 0. ) 2.5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0. 1<1 mm ). Naziv br. 2.sučeljene zavarene spojeve .Klase kvalitete zavarenih spojeva prema EN 25817 Red. Dopušteno područje poroznosti mora biti na ograničenoj površini.4 a 3 mm ili ne veće od debljine h < 0. osim mikro pukotina 2 ( h .3 s h < 0. 2011 2012 2014 2017 4% 2% 1% d < 0.3 a 2 mm 5. Mora se ispitati je li porama pokrivena neka druga nepravilnost.3 a 2 mm ili ne veće od debljine .kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija pojedinačne pore Cjelokupno područje jednog gnijezda mora se zbrojiti i izraziti u postocima ( % ) od većeg od područja : obujmice oko čitavog gnijezda ili kružnice promjera jednakog širini zavara.5 s h < 0. Pukotine 3.4 a 3 mm d < 0.4 a 4 mm d < 0.3 a 3 mm 4. Kraterska pukotina Šupljine i poroznosti 104 Dopušteno Moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti i garnične vrijednosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranoj ili lomnoj površini b) najveća dimenzija pojedinačne pore za .kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija gnijezda Druge nepravilnosti za : . Crvaste i cjevaste šupljine 2015 2016 h < 0.

kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : . i ne blizu površine nedopušteno 9.5 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine h < 0.5 mm Nedopušteno h s Slika A h zadani provar stvarni provar Slika B s t stvarni provar zadani provar Slika C . 2 mm max.sučeljene zavarene spojeve .6. 1.4 a 3 mm ili ne veće od debljine h < 0. ali samo isprekidane.3 a 2 mm ili ne veće od debljine 7.2 s h < 0. Nedovoljni provar 402 Zadani provar Stvarni provar Druge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0.4 s h < 0. Uključak bakra Pogreška u vezivanju 3042 Nedopušteno 8.5 s h < 0.5 s h < 0.1 s max.3 s h < 0. 401 Dopuštene. Uključci čvrstih tijela (osim bakra) 300 Druge nepravilnosti za : .5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0.sučeljene zavarene spojeve .

3 a max. 4 mm h < 0. Preveliko nadvišenje 502 Blagi prijelaz se dopušta h < 1 mm + +0. Loše namješten kutni spoj Prekomjerni ili nedovoljni razmak rebra h<1 mm-0.5 mm h h 12. 7 mm h < 1 mm + +0. 5 mm stvarna debljina b zadana debljina h < 1 mm + +0.15 b max. Zajed 5011 5012 Blagi prijelaz se dopušta h < 1. koji odgovarajuću vrijednost prekoračuju.2 a max.5 mm h < 1. 2 mm h a Razmaci. 3 mm h . 5 mm b 13.5 mm-0. Preveliko nadvišenje 503 h < 1 mm + +0. 3 mm h < 0.25 b max. 11. moraju se u određenim slučajevima izvesti nadomještanjem debljine zavara.1 a max.1 b max.5 mm-0.0 mm h < 0.1 b max.15 b max. 10 mm h h < 1 mm + +0.10. 4 mm h < 1 mm + +0.25 b max.

2 b max. max. 3 mm stvarna debljina zadana debljina h a 15. ako je stvarna debljina postignuta dubljim provarom Duge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0. 5 mm h < 1 mm + +0. 4 mm h < 0. 1 mm Nedopušteno zadana debljina stvarna debljina h a 16. 3 mm Slika B . 2 mm max. max.Limovi i uzdužni zavareni spojevi h < 0. 3 mm max. 5 mm h < 0.2 b t b h max. 4 mm h < 0.25 t. max. ) " t " se odnosi na tanju stijenku. Preveliko nadvišenje u korijenu 504 h < 1 mm + +1.6 b max. 4 mm h < 1 mm + +0. 3 mm 17. 4 mm h < 1 mm + +0. h t h t t h t t t Slika A .15 b max.5 t.3 a max. idealan položaj dobiva se kada se srednje izvodnice dijelova poklapaju ( poglavlje 1.3 mm + 0. Ukoliko nije drugačije propisano. Potkoračenje debljine kutnog spoja Kutni spoj s vidljivim potkoračenjem debljine neće se računati kao pogrešan.1 t. Prokapljina 5041 Dopušteno Slučajna mjestimična ispupčenja dopuštena 18 Posmaknutost 507 Granična vrijednost odstupanja svodi se na idealan položaj.1 a max. 2 mm .14.15 t. Prekoračenje debljine kutnog spoja Za mnoge slučajeve prekoračenje zadane debljine nije razlog za odbacivanje h < 1 mm + +0.3 b max. max. 5 mm h < 1 mm + +0.Poprečni zavareni spojevi max.

2 t.2 a 0. vrsti osnovnog materijala i naročito o sklonosti stvaranju pukotina Dopustivost ovisi od namjene 25. Kratke nepravilnosti h < 0. Pogrešan početak zavara Oštećenje lukom 517 Dopušteno Nedopušteno 24.2 a h z2 z1 21.15 a 20.2 s ili 0. 0.5 mm Zajed u korijenu 5013 h 506 22. Neispunjeni presjek Nasjeli zavar 511 509 Blagi prijelaz se dopušta Dugačke nepravilnosti : nedopuštene b h t max. max. max. Za debljine "s" ili "a" < 10 mm mogu se propisati posebni uvijeti. Prevelika nejednolikost kutnog spoja 512 Podrazumijeva se da asimetričnost kutnog spoja nije izričito propisana.5 mm h < 1.15 a h < 0. Uleknuti korijen 515 a Blagi prijelaz se dopušta h h < 1.25 s ili 0. 1 mm h < 2 mm + +0.19. h4 h5 h1 h2 h3 h1 h4 h3 h5 = h h h1 Ukupna veličina nepravilnosti h 0.5 mm h < 1 mm h < 0.25 a 0. 601 Dopustivost ovisi o daljnjoj obradi površina.05 t.15 a h5 h4 h2 h6 h3 .15 s ili 0. Onečišćenje kapljicama metala Višestruke nepravilnosti u jednom presjeku 602 26. 2 mm h < 0. Preklop Kratke nepravilnosti dopuštene Nedopušteno 23.5 mm + +0.1 t. h < 2 mm + +0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful