WORDS ARE WINDOWS OR THEY’RE WALLS…

Nonviolence requires something far more difficult than merely turning the other cheek. It requires understanding and empathizing with the fears, ignorance and other factors that provide impetus for people to commit violent acts.

AZ ERŐSZAKMENTESSÉG SOKKAL TÖBBET KÍVÁN ANNÁL, MINT MÁSIK ORCÁNK ODAFORDÍTÁSA. AZT KÍVÁNJA, HOGY KÉPESEK LEGYÜNK MEGÉRTÉSSEL ÉS EGYÜTTÉRZÉSSEL FORDULNI A FÉLELEM, A TUDATLANSÁG ÉS MÁS OLYAN TÉNYEZŐK FELÉ, AMELYEK ARRA KÉSZTETIK AZ EMBEREKET, HOGY ERŐSZAKOT KÖVESSENEK EL.
Mahatma Gandhi

IF YOU SEEK ME WITH YOUR HEART, YOU WILL FIND.

HA SZÍVEDDEL KERESEL, MEGTALÁLSZ.
Jézus Krisztus

TO DEVELOP UNDERSTANDING YOU HAVE TO PRACTISE LOOKING AT ALL LIVING BEINGS WITH THE EYES OF COMPASSION. WHEN YOU UNDERSTAND YOU LOVE. WHEN YOU LOVE YOU NATURALLY ACT TO RELIEVE SUFFERING.

HOGY ELJUSS A MEGÉRTÉSHEZ, GYAKOROLNOD KELL, HOGY MINDEN ÉLŐ LÉNYRE EGYÜTTÉRZÉSSEL TEKINTS. HA ÉRTED, SZERETED. HA SZERETED, TERMÉSZETESEN TÖREKSZEL ARRA, HOGY MEGSZABADÍTSD A SZENVEDÉSTŐL.
Thich Nhat Hanh

TO YOU I GIVE. TOGETHER WE SHARE. ÉS NEKED ADOK. ÉN TŐLED KAPOK. ÉS ÍGY ÉLÜNK! . AND SO WE LIVE.FROM YOU I RECEIVE. EGYÜTT OSZTOZUNK.

HOGY BÁRMERRE JÁRJ. EKKÉPPEN LESZ MAJD FÉNYSUGÁR AZ ÉLTED. MINT VAKSÖTÉTBEN AZ ANGYALI LÉPTEK. TÖRŐDÖTT SZÍVET MOSOLLYAL VIDÍTS KOMORSÁG NAPJA LÉGY.ANGYALI LÉPTEK… NEM KÍVÁNOK NEKED KINCSET. Szavak az angliai Upwaltham templomának faláról . VAGY FÉNYES HÍRNEVET. CSAK. HA PERCIG IS.

KÉRLEK. LEHET.DON’T WALK BEHIND ME – I MAY NOT LEAD.I MAY NOT FOLLOW. HOGY MELLETTEM JÁRJ – TÁRSAM LEGYÉL. LEHET. HOGY NEM KÖVETLEK. NE JÁRJ ELŐTTEM. PLEASE WALK BESIDE ME – AND BE MY COMPANION. Albert Camus . HOGY NEM VEZETLEK. NE JÁRJ MÖGÖTTEM. DON’T WALK BEFORE ME .

IT BECOMES AN ACTION. IT BECOMES A HABIT.PLANT PLANT PLANT PLANT A THOUGHT. IT BECOMES A CHARACTER. SORSSÁ VÁLIK. TETTÉ VÁLIK. AN ACTION. . ŰLTESS EL EGY SZEMÉLYISÉGET. SZOKÁSSÁ VÁLIK. ŰLTESS EL EGY GONDOLATOT. IT BECOMES A FATE. ŰLTESS EL EGY TETTET. ŰLTESS EL EGY SZOKÁST. A CHARACTER. A HABIT. SZEMÉLYISÉGGÉ VÁLIK.

Watson az IBM alapítója . SIKER A KUDARC GYERMEKE T.SUCCESS IS THE CHILD OF FAILURE. J.

AMIT NEM TUDOK MEGVÁLTOZTATNI. URAM. . HOGY ELFOGADJAM. BÁTORSÁGOT. ADJ NEKEM DERŰT. GRANT ME THE SERENITY TO ACCEPT THE THINGS I CANNOT CHANGE. HOGY MEGVÁLTOZTASSAM. AMIRE KÉPES VAGYOK. THE COURAGE TO CHANGE THE THINGS I CAN. ÉS BÖLCSESSÉGET. HOGY FELISMERJEM A KÜLÖNBSÉGET. AND THE WISDOM TO KNOW THE DIFFERENCE.GOD.

THIS IS ALL YOU HAVE.BE YOURSELF. W. LÉGY ÖNMAGAD. Emerson . CSAK ENNYID VAN! R.

TEREMTSD MEG A BÉKÉT. LÉLEGEZZ KI BÉKÉT. BREATHE OUT PEACE. FOGADD BE A FÁJDALMAT.BREATHE IN PAIN. Thich Nath Hanh . RECEIVE PAIN. LÉLEGEZD BE A FÁJDALMAT. INTEND PEACE.

. ÉS ELŐREFELE ÉLHETŐ.LIFE CAN ONLY BE UNDERSTOOD BACKWARDS BUT LIVED FORWARDS AZ ÉLET CSAK VISSZAFELE ÉRTHETŐ.

NE PRÓBÁLJUK STATISZTÁVÁ TENNI ŐT A SAJÁT “MŰSORUNKBAN”. AMIKOR VALAKIRE FIGYELÜNK – AZ AZ Ő “MŰSORA”. .WHEN WE LISTEN TO SOMEONE IT IS HIS OR HER “SHOW” – DONÁT TRY TO MAKE HIM/HER AN ACTOR IN YOUR SHOW.

MAGAM VÁLASZTOM AZ ÉRZÉSEKET.FELELŐS VAGYOK AZÉRT. AMELYEKET MEGTAPASZTALOK. . ÉS ÉN DÖNTÖM EL. MILYEN CÉLT ÉREK EL.AMIT LÁTOK.

BEAUTY IS IN THE EYES OF THE VIEWER. SZÉPSÉG A NÉZŐ SZEMÉBEN VAN. .

SZELLEMI VÉSZHELYZETBEN MEGADNI MAGUNKAT! KRIJA JÓGA:– .

A BOLDOGSÁGOT AZ EMBER EL NEM NYERI. . XVII. AMIG A MÁS-SÁGOT AZ EGY-SÉG EL NEM NYELI. Angelus Silesius. sz.

AKKOR MINDIG AZT KAPOD. AMIT MINDIG IS KAPTÁL ÉS MINDIG AZ LESZEL. HA MINDIG AZT TESZED. AKI MINDIG IS VOLTÁL. . AMIT MINDIG IS TETTÉL. AND YOU WILL ALWAYS BE WHAT YOU HAVE ALWAYS BEEN.IF YOU ALWAYS DO WHAT YOU HAVE ALWAYS DONE YOU WILL ALWAYS GET WHAT YOU HAVE ALWAYS GOT.

UNLESS WE CHANGE INDIVIDUALLY NOONE IS GOING TO CHANGE COLLECTIVELY. AMIT A KÜLVILÁGBAN LÁTNI SZERETNÉNK. HA EGYÉNILEG NEM VÁLTOZUNK. WE HAVE TO BE THE CHANGE WE WISH TO SEE. A KÖZÖSSÉGBEN SENKI NEM VÁLTOZIK. Mahatma Gandhi . MAGUNKNAK KELL AZZÁ A VÁLTOZÁSSÁ VÁLNUNK.

EVERYONE HAS WITHIN HIMSELF OR HERSELF VAST RESOURCES OF SELF UNDERSTANDING AND CONSTRUCTIVE CHANGES IN WAYS OF BEING AND BEHAVING. LÉTÉNEK ÉS VISELKEDÉSÉNEK ALKOTÓ ÁTALAKÍTÁSÁHOZ. Carl Rogers . MINDENKI HATALMAS BELSŐ ERŐFORRÁSOKKAL RENDELKEZIK ÖNMAGA MEGÉRTÉSÉHEZ.

EVERYONE HAS WITHIN HIMSELF OR HERSELF VAST RESOURCES OF SELF UNDERSTANDING AND CONSTRUCTIVE CHANGES IN WAYS OF BEING AND BEHAVING. Carl Rogers .

CARL ROGERS VIEWS PSYCHOTHERAPY AS A SPECIALIZED EXAMPLE OF ALL CONSTRUCTIVE INTERPERSONAL RELATIONSHIPS. CARL ROGERS A PSZICHOTERÁPIÁT A SZEMÉLYEK KÖZÖTTI ÉPÍTŐ KAPCSOLATOK MINTÁJÁNAK TEKINTI. .

.CARL ROGERS VIEWS PSYCHOTHERAPY AS A SPECIALIZED EXAMPLE OF ALL CONSTRUCTIVE INTERPERSONAL RELATIONSHIPS. MARSHALL ROSENBERG HAS CREATED A PRACTICAL TOOL BY WHICH THERAPEUTIC ATTITUDE CAN BE FILTERED INTO OUR SELF-AWARENESS AND MANIFESTED IN OUR EVERYDAY LIFE.

ÉS MEGNYILVÁNULHAT MINDENNAPI ÉLETÜNKBEN. . MARSHALL ROSENBERG EGY OLYAN GYAKORLATI ESZKÖZT TEREMTETT.MARSHALL ROSENBERG HAS CREATED A PRACTICAL TOOL BY WHICH THERAPEUTIC ATTITUDE CAN BE FILTERED INTO OUR SELF-AWARENESS AND MANIFESTED IN OUR EVERYDAY LIFE. AMELYNEK SEGÍTSÉGÉVEL A GYÓGYÍTÓ HOZZÁÁLLÁS BEÉPÜLHET TUDATUNKBA.

THE THOUGHT THAT SOMEONE IS GUILTY IS VIOLENCE IN ITSELF! AZ A GONDOLAT. MÁR ÖNMAGÁBAN ERŐSZAK! Marshall Rosenberg . HOGY VALAKI HIBÁS. VAGY BŰNÖS.

THE THOUGHT THAT SOMEONE IS GUILTY IS VIOLENCE IN ITSELF! Marshall Rosenberg .

HOW ARE YOU? HOW COULD I MAKE YOUR LIFE MORE WONDERFUL?

HOGY VAGY? HOGYAN TEHETNÉM AZ ÉLETEDET GYÖNYÖRŰBBÉ?
Marshall Rosenberg

HOW ARE YOU? HOW COULD I MAKE YOUR LIFE MORE WONDERFUL?
Marshall Rosenberg

LISTEN… JUST “BE THERE”, DO NOT GIVE ADVICE!

FIGYELJ, JELEZZ VISSZA… CSAK LÉGY JELEN, NE ADJ TANÁCSOT!
Marshall Rosenberg

LISTEN… JUST “BE THERE”, DO NOT GIVE ADVICE!
Marshall Rosenberg

HA AZ “ERŐSZAK” SZÓ OLYAN VISELKEDÉST JELENT. Wayland Myers . THEN MUCH OF HOW WE COMMUNICATE WITH OURSELVES AND EACH OTHER COULD BE CALLED VIOLENT.IF THE WORD ‘VIOLENT’ MEANS ACTING IN WAYS WHICH RESULT IN HURT OR HARM. AMELY FÁJDALMAT ÉS SÉRÜLÉST OKOZ. AKKOR AZ ÖNMAGUNKKAL ÉS MÁSOKKAL VALÓ KOMUNIKÁCIÓNK NAGY RÉSZÉT ERŐSZAKOSNAK MONDHATJUK.

MINT KÉT EGYENLŐ PARTNER EGYÜTTÉRZŐ KAPCSOLATA. A TANÁCSADÁS SOHA NEM LEHET OLYAN HATÉKONY ÉS BOLDOGÍTÓ. Marshall Rosenberg . EMPATHIC CONNECTION OF EQUALS.GIVING ADVICE CAN NEVER BE AS FULFILLING AND EFFECTIVE AS COMPASSIONATE.

Marshall Rosenberg . EMPATHIC CONNECTION OF EQUALS.GIVING ADVICE CAN NEVER BE AS FULFILLING AND EFFECTIVE AS COMPASSIONATE.

A KRITIKA ÉS AZ ÍTÉLET A KIELÉGÍTETLEN SZÜKSÉGLETEK TRAGIKUSAN REMÉNYTELEN KIFEJEZÉSEI. Marshall Rosenberg .JUDGEMENT AND CRITICISM ARE TRAGICALLY HOPELESS EXPRESSIONS OF UNMET NEEDS.

Marshall Rosenberg .VIOLENCE IN ANY FORM IS A TRAGIC EXPRESSION OF OUR UNMET NEEDS. AZ ERŐSZAK MINDEN FORMÁJA KIELÉGÍTETLEN SZÜKSÉGLETEINK TRAGIKUS KIFEJEZŐDÉSE.

Marshall Rosenberg .JUDGEMENT AND CRITICISM ARE TRAGICALLY HOPELESS EXPRESSIONS OF UNMET NEEDS.

VIOLENCE IN ANY FORM IS A TRAGIC EXPRESSION OF OUR UNMET NEEDS. AZ ERŐSZAK MINDEN FORMÁJA KIELÉGÍTETLEN SZÜKSÉGLETEINK TRAGIKUS KIFEJEZŐDÉSE. Marshall Rosenberg .

VIOLENCE IN ANY FORM IS A TRAGIC EXPRESSION OF OUR UNMET NEEDS. Marshall Rosenberg .

AND HOW WE CHOOSE TO LISTEN TO OTHERS. AZ EGYÜTTÉRZŐ KOMMUNIKÁCIÓ ANNAK A GYAKORLATI TUDATOSSÁGA.COMPASSIONATE COMMUNICATION DEMONSTRATES A PRACTICAL AWARENESS OF HOW WE USE AND CHOOSE OUR WORDS. HOGY HOGYAN VÁLASZTJUK MEG A SZAVAINKAT. Marshall Rosenberg . ÉS HOGYAN HALLJUK MEG A MÁSIK EMBER SZAVAIT.

. EGY NÉZETELTÉRÉS ERŐSZAKOS SZÓVÁLTÁSSÁ FAJULHAT. ‘A DANCE OF COMMUNICATION’. MIND A PARTNERÜNK SZÜKSÉGLETEIT FELFEDEZHETJÜK ÉS MEGHALLHATJUK. ALTERNATIVELY. IN WHICH THE NEEDS OF ONESELF AND OTHERS CAN BE LISTENED TO AND EXPLORED A SZAVAK LEHETNEK ABLAKOK.WORDS CAN BE WINDOWS OR WALLS. DE EGY VITÁT TEKINTHETÜNK A KÖLCSÖNÖS KAPCSOLAT LEHETŐSÉGÉNEK IS. VAGY FALAK A KONFLIKTUS AZ ÉLET ÉS A FEJLŐDÉS SZERVES RÉSZE. A DISAGREEMENT CAN DEVELOP INTO A VIOLENT INTERCHANGE WITH THE POSSIBILITY OF EMOTIONAL. A KOMMUNIKÁCIÓ “TÁNCÁNAK”. PSYCHOLOGICAL AND ULTIMATELY. LELKI.WE CAN CHOOSE TO PERCEIVE A DISPUTE AS AN OPPORTUNITY FOR MUTUAL CONNECTION. CONFLICT IS AN INTEGRAL PART OF LIFE AND GROWTH. VAGY VÉGSŐ ESETBEN FIZIKAI SÉRÜLÉST SZENVEDHETÜNK. AMELYBEN ÉRZELMI. . PHYSICAL HARM. AMELYBEN MIND SAJÁT.

ÍTÉLET ÉS TÁMADÁS NÉLKÜL FEJEZZZÜK KI.COMPASSIONATE COMMUNICATION IS BASED ON THESE PREMISES: 1. 2.ÉRTÉKEINK ERŐTELJES KIFEJEZÉSE NEM FELTÉTELEZI A MÁSIK FÉL MEGTÁMADÁSÁT. 2. WITHOUT CRITICISING.MINDEN EMBER TERMÉSZETÉBŐL FAKADÓAN ÉLVEZI. AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ KOMMUNIKÁCIÓ A KÖVETKEZŐ ELVEKEN ALAPSZIK: 1. 3. HONESTY IS MORE CONSTRUCTIVE WHEN WE CAN CLEARLY EXPRESS WHAT IS GOING ON WITHIN OURSELVES.AZ ŐSZINTESÉG ELŐREVIVŐBB. ASSERTING OUR VALUES POWERFULLY DOES NOT NEED TO INVOLVE COERCING OTHERS. MI TÖRTÉNIK BENNÜNK. JUDGING OR ATTACKING OTHERS. PEOPLE NATURALLY ENJOY CONTRIBUTING TO THE WELL-BEING OF OTHERS WHEN THEY CAN DO SO WILLINGLY. 3. . HA HOZZÁJÁRULHAT MÁSOK JÓLÉTÉHEZ – HA EZT SAJÁT AKARATÁBÓL TEHETI MEG. HA KRITIKA.

VAGY VISELKEDÉSEM AZT FOGJÁK EREDMÉNYEZNI. I AM TELLING MYSELF THAT SOMEONE ‘OUGHT TO’ BE GIVING IT TO ME. THERE IS SOMETHING I AM WANTING AND I AM NOT GETTING. 2. IT WILL NOT BE GIVEN IN THE WAY I’D WANT IT MOST. 3. NEM OLYAN MÓDON KAPOM MEG. AHOGYAN IGAZÁN SZERETNÉM. EVEN IF I GET IT. HÁROM DOLOG BIZTOS: 1.WHEN I AM ANGRY THREE THINGS ARE TRUE: 1. HOGY ADJA NEKEM”. . HOGY VALAKI “MEG KELLENE. 3. HOGY NEM KAPOM MEG. AMIKOR DÜHÖS VAGYOK. SZERETNÉK VALAMIT. I AM ABOUT TO SPEAK OR BEHAVE IN A WAY THAT WILL VIRTUALLY ASSURE THAT I WON’T GET WHAT I WANT . AMIT NEM KAPOK MEG.OR AT LEAST ASSURE THAT. AMIT SZERETNÉK – VAGY. AZT MONDOM MAGAMNAK. SZAVAIM. 2.

Marshall Rosenberg .

IT WILL NOT BE GIVEN IN THE WAY I’D WANT IT MOST. I AM ABOUT TO SPEAK OR BEHAVE IN A WAY THAT WILL VIRTUALLY ASSURE THAT I WON’T GET WHAT I WANT .WHEN I AM ANGRY THREE THINGS ARE TRUE: 1. 4.OR AT LEAST ASSURE THAT. ‘OUGHT TO’ BE THERE IS SOMETHING I AM WANTING AND I AM NOT GETTING. I AM TELLING MYSELF THAT SOMEONE SHOULD BE GIVING IT TO ME. 2. EVEN IF I GET IT. Marshall Rosenberg .

WITHOUT HEARING A DEMAND: • AND NOW YOU WOULD LIKE TO KNOW IF I WOULD BE WILLING TO.. I LISTEN TO YOUR REQUEST WITH EMPATHY. FROM WHAT YOU HAVE TO SAY I ONLY HEAR: • WHAT YOU HAVE OBSERVED. • WHAT YOU ARE FEELING WHEN YOU EXPERIENCE THIS. • WHAT YOU WOULD NEED THAT MAKES YOU FEEL THIS WAY..” .FOUR STEPS OF NONVIOLENT COMMUNICATION ABOUT ‘YOU’ I ACCEPT WITH EMPATHY THAT YOU FEEL SO AND SO WITHOUT HEARING ANY CRITICISM OR BLAMING.

.. FEEL.FOUR STEPS OF NONVIOLENT COMMUNICATION ABOUT MYSELF: I EXPRESS ALL THAT I EXPERIENCE (OBSERVE. NEED) WITHOUT CRITICISING YOU: • IN THE FORM OF AN OBSERVATION I EXPRESS WHAT I PERCEIVE OR RECALL.” . • WHAT I WOULD NEED THAT MAKES ME FEEL THIS WAY. FORCE OR DEMAND: • …AND NOW I WOULD LIKE TO KNOW IF YOU WOULD BE WILLING TO. I EXPRESS CLEARLY WHAT IS THE ACTION I AM ASKING IF YOU WOULD BE WILLING TO DO WITHOUT ANY PRESSURE OF OBLIGATION. • WHAT I FEEL WHEN I EXPERIENCE THIS.

.... AND WHAT WOULD MAKE HIS/HER LIFE MORE BEAUTIFUL AND FULFILLED: (I CHECK WHETHER I UNDERSTOOD THE OTHER CORRECTLY) “WHEN YOU SEE/HEAR/SENSE/RECALL THAT.... DO YOU FEEL . HOW I FEEL.... AND NOW I WOULD LIKE YOU TO TELL ME IF YOU WOULD BE WILLING TO .” I CHECK WHETHER MY MESSAGE WAS RECEIVED CLEARLY.. BECAUSE I WOULD NEED ..COMPASSIONATE COMMUNICATION I SAY WHAT I OBSERVE... I FEEL ....” . AND NOW YOU WOULD LIKE TO KNOW IF I WOULD BE WILLING TO ..... WITHOUT MISUNDERSTANDING: “..... BECAUSE YOU WOULD NEED .. WOULD YOU BE WILLING TO TELL ME WHAT YOU HEARD ME SAYING.... SO THAT I KNOW WHETHER I HAVE EXPRESSED MYSELF CLEARLY?” I TURN MY ATTENTION TO WHAT THE OTHER IS FEELING. AND WHAT WOULD MAKE MY LIFE MORE BEAUTIFUL AND FULFILLED: “WHEN I SEE/HEAR/SENSE/RECALL THAT......

.. AKKOR . ÉRZEM MAGAM. MIT ÉRZEK. AKKOR …. MERT . HAJLANDÓ LENNÉL MEGMONDANI NEKEM..” MEGBIZONYOSODOM RÓLA... LENNE SZÜKSÉGED?” .. VILÁGOSAN FEJEZTEM-E KI MAGAM.. MIT HALLOTTÁL MOST TŐLEM?” FIGYELMEMET A MÁSIK FELÉ FORDÍTOM: MIT ÉREZ.. AHOGY KIFEJEZTEM MAGAM: “NAGYON SZERETNÉM TUDNI. HOGY VILÁGOSAN ÉRTHETŐ VOLT-E A MÁSIK SZÁMÁRA.. LENNE SZÜKSÉGEM.... HOGY. ÉS MI TENNÉ AZ ÉLETEMET ELÉGEDETTEBBÉ ÉS SZEBBÉ: “AMIKOR AZT LÁTOM/HALLOM/GONDOLOM/KÉPZELEM..ÉRZED MAGAD? .. MERT . HOGY PONTOSAN ÉRTETTEM-E A SZAVAIT) “AMIKOR AZT LÁTOD/HALLOD/GONDOLOG/ÉRZED...EGYÜTTÉRZŐ KOMMUNIKÁCIÓ KIMONDOM.. MIT FIGYELEK MEG.. ÉS MI TENNÉ AZ ÉLETÉT SZEBBÉ ÉS ELÉGEDETTEBBÉ: (MEGBIZONYOSOM ARRÓL.. HOGY…..

AMIT ÉRZEL. AMIT MEGTEHETNÉK (AMIT KÉRSZ TÕLEM). EGYÜTTMÛKÖDÕ KOMMUNIKÁCIÓ NÉGY LÉPÉSE ‘RÓLAD’: EMPÁTIÁVAL FOGADOM. 3. MI AZ. HOGY ÍTÉLETET VAGY KRITIKÁT HALLANÉK KI BELÕLE: ABBÓL. AMIRE SZÜKSÉGED LENNE. FELIDÉZEL. stb. AMI AZ ÉLETÜNKET BOLDOGABBÁ TEHETNÉ) ANÉLKÜL. MI AZ A KONKRÉT CSELEKEDET. HOGY HAJLANDÓ LENNÉK-E . AMIT MEGFIGYELTÉL (LÁTTÁL. HOGY ÍGY ÉS ÍGY ÉRZED MAGAD. MI AZ. AMIKOR EZT TAPASZTALOD. MI AZ.. ANÉLKÜL.AZ ERÕSZAKMENTES. HALLOTTÁL... CSAK AZT HALLOM MEG. HOGY 1. EMPÁTIÁVAL FOGADOM..ÉS MOST SZERETNÉD TUDNI.). . 2. “. HOGY KÖVETELÉSNEK HALLANÁM: 4. AMI MIATT ÍGY ÉRZED MAGAD.. (EGY KIS LÉPÉS.. AMIT MONDASZ.

HA MEGTENNÉL ..AZ ERÕSZAKMENTES. “. AMIT SZERETNÉM. AMI MIATT ÍGY ÉRZEM MAGAM.” . stb. SZERETNÉK) ANÉLKÜL. MI AZ. MI AZ. AMIKOR EZT TAPASZTALOM. ERÕSZAK. AMIT ÉRZEK. 3. AMIRE SZÜKSÉGEM LENNE.ÉS MOST KÉRLEK. MI AZ. VILÁGOSAN KIFEJEZEM. KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL. MI AZ. AMIT TAPASZTALOK (MEGFIGYELEK. 2. HALLOK.SAJÁT VÁLASZTÁSODBÓL . 4.. EGYÜTTMÛKÖDÕ KOMMUNIKÁCIÓ NÉGY LÉPÉSE ‘RÓLAM’: KIFEJEZEM MINDAZT. FELIDÉZEK. AMIT LÁTOK. ÉRZEK.. HOGY ELÍTÉLNÉLEK VAGY KRITIZÁLNÁLAK: 1.. MONDD MEG.KÖVETELÉS.. HOGY HAJLANDÓ LENNÉL-E.

A MÁSODIK RÉSZ EGY MEGCSELEKEDHETŐ LÉPÉS. EMBERI . Tehát. akkor megtaláljuk a módját annak. ÉS NEM SZEMÉLYEKHEZ KÖTÖTT “A mi értelmezésünkben a szükségletek minden emberi lényre vonatkozóak és egyetemesek.” (Marshall Rosenberg) KÉRÉS A KONKRÉT.AZ EGYÜTTÉRZŐ KOMMUNIKÁCIÓ LÉPÉSEI (NEM ÉRTELMEZÉS!) “A megfigyelés és az értelmezés megkülönböztetése az emberi intelligencia legmagasabb fokú teljesítménye. “A “ZSIRÁFNAK” nem elég. hogy mindkettõnk szükségletei kielégüljenek.NEM CSELEKVÉST FEJEZ KI. hogy engem ugyanúgy érdekelnek az õ szükségletei. “DUPLA-FENEKÛ KÉRÉS”: AZ ELSÕ RÉSZ AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS SZÁNDÉKÁNAK KIFEJEZÉSÉRE VONTAKOZIK. hogy valakinek mire van szüksége. Krisnamurti) MEGFIGYELÉS ÉRZÉS (NEM ÉRTELMEZÉS!) ÉRZELEM. amikor a másik ember megérzi. amit kér tõle: még ráadásul az is fontos neki. szívesen tegye. hogy a másik ezt jó szándékkal. Abban a pillanatban. ha a másik ember megcselekszi. ha kapcsolatot találok azzal.” (Marshall Rosenberg) . AMELY SAJÁT SZÜKSÉGLETEINKBÕL ERED “A ki nem mondott félelem. MEGCSELEKEDHETÕ TETTEK SZINTJE. AMELY KÖZELEBB VIHET A SZÜKSÉGLET KIELÉGÍTÉSÉHEZ. mint a sajátom. EMÓCIÓ. a másik ember (“sakál” értelmezéssel) könnyen támadásnak veheti.” (Marshall Rosenberg) SZÜKSÉGLET AZ ÉRZÉSHEZ ÉS A MEGÉRTÉSHEZ KAPCSOLÓDIK EGYETEMES. EGY VAGYOK VELE.” (J. vagy szorongás agresszióként jelenik meg.

VALAMINEK A MEGTAGADÁSA.ANYTHING LESS THAN THE GREATEST JOY IS DENIAL BÁRMI. AMI KEVESEBB A LEGNAGYOBB BOLDOGSÁGNÁL. Jamie Sams and David Carson “The Book of Medicine Cards” .

SZERESS. MINTHA SOSEM SÉRÜLTÉL VOLNA MEG. MINTHA SENKI NEM FIGYELNE. . TÁNCOLJ.WORK LIKE YOU DON’T NEED MONEY. LOVE LIKE YOU’VE NEVER BEEN HURT. MINTHA NEM LENNE SZÜKSÉGED PÉNZRE. DANCE LIKE NOONE IS WATCHING. DOLGOZZ.

WORK LIKE YOU DON’T NEED MONEY. DANCE LIKE NOONE IS WATCHING. . LOVE LIKE YOU’VE NEVER BEEN HURT.

NINCS TECHNIKA. HEMI FOX: HUNA KAITINANA . CSAK TE VAGY. CSAK MEGTALÁLJUK. NEM TUDJUK. MI AZ IRÁNY.

WE DON’T KNOW WHERE WE ARE GOING WE JUST FIND OUR WAY.THERE IS NO TECHNIQUE ONLY YOU AND THE OTHER ONE. HEMI FOX: HUNA KAITINANA .

TANULJ. Mahatma Gandhi . LEARN AS IF YOU WERE TO LIVE FOREVER. ÉLJ ÚGY. MINTHA HOLNAP MEGHALNÁL.LIVE AS IF YOU WERE TO DIE TOMORROW. MINTHA ÖRÖKKÉ ÉLNÉL.

Mahatma Gandhi .LIVE AS IF YOU WERE TO DIE TOMORROW. LEARN AS IF YOU WERE TO LIVE FOREVER.

Platón .LÉGY KEDVES. MERT MINDENKI. KEMÉNYEN KÜZD. AKIVEL TALÁLKOZOL.

VALAMI NAGYON FONTOSAT KELL KOCKÁRA TENNED. .MIELŐTT MEGVÁLTOZNÁL.

. ARTISTÁJA AZ ÉPPEN ÉLTNEK.MESTERE VAGY A LEÉLT ÉLETEDNEK. ÉS AMATŐRJE AZ ELKÖVETKEZŐNEK.

TALÁLD MEG AZ ERŐSSÉGEDET. Richard Bach . AMELY JÖVŐDET MOZGATJA. ÉS MEGTALÁLOD AZ ERŐ KÖZEPÉT.

BIZONYGASD SAJÁT KORLÁTAIDAT. S BIZONY SZERT TESZEL RÁJUK. Richard Bach .

HOGY BÁRMI BELÉPJEN AZ ÉLETEDBE. KÉPZELD EL. HOGY MÁR OTT IS VAN.AHHOZ. Richard Bach .

Richard Bach .HA ELHÁRÍTOD A PROBLÉMÁKAT. SOHA SEMMIN NEM TUDSZ MAJD ÚRRÁ LENNI.

A BÖLCSESSÉGNEK NINCS SZÜKSÉGE ERŐSZAKRA. Lev Tolsztoj .

AKI NEM TUDJA. AMI KEDVEZNE ANNAK.NINCS SZÉL. MINDEN PRÓBÁLKOZÁS SIKER. . A KUDARC CSAK KITALÁLÁS. HOGY MELYIK KIKÖTŐBE TART.

MINT AZ UTÓBBI.MINDEN ERŐFESZÍTÉS GYŐZELMET ÉR. Neale Donald Walsch . AZ ELŐZŐ SEMMIVEL SEM ÉR KEVESEBBET.

Ismeretlen szerző .MINDEGYIKÜNKBEN OTT REJTŐZIK A HŐS. HOGY ELŐLÉPHESSEN.AKI CSAK HÍVÓ SZAVUNKRA VÁR.

AKIK VAGYUNK.ISTENTŐL KAPTUK AZT. Ismeretlen szerző . AZ A MI AJÁNDÉKUNK ISTENNEK. HOGY KIKKÉ VÁLUNK.

KAPCSOLATAINK TÜKRÉBEN FEDEZHETJÜK FEL ÖNMAGUNKAT. Krishnamurti .

EGYRE KEVESEBB ÉS KEVESEBB MONDANIVALÓ VOLT.AMÍG VÉGÜL TELJESEN ELHALLGATTAM. Soren Kirkegaard . ÉS A CSÖNDBEN MEGHALLOTTAM ISTEN HANGJÁT. ÉS ELKEZDTEM FIGYELNI.

AKIK NEM TUDNAK REPÜLNI. ANNÁL KISEBBEKNEK TŰNÜNK AZOKNAK A SZEMÉBEN. Friedrich Nietzsche .MINÉL MAGASABBRA SZÁLLUNK.

MERT AKKOR VAN RÁ NAGY SZÜKSÉGEM. Kínai közmondás . AMIKOR LEGKEVÉSBÉ ÉRDEMLEM.AKKOR SZERESS.

Muhammad Ali . HANEM VÉLEMÉNY.A LEHETETLEN NEM TÉNY.

HANEM AZ. Aldous Huxley .NEM AZ SZÁMÍT. HOGY MILYEN HELYZETBE KERÜLÜNK. AMIT BENNE TESZÜNK.

JÓL CSAK A SZÍVÉVEL LÁT AZ EMBER Antoine de Saint-Exupéry .

Mahatma Gandhi .A KÖTELESSÉG A JOGOK IGAZI FORRÁSA. JOGAINK IS EGYÉRTELMŰEN ELTŰNNEK. HA FELHAGYUNK KÖTELEZETTSÉGEINK TELJESÍTÉSÉVEL.

MINDEN ÉRV KÖZÜL. Albertus Magnus . A TEKINTÉLYEN ALAPULÓ A LEGGYENGÉBB.

NEM SZABAD ELLENSÉGESKEDNÜNK. AZ EMLÉKEZET TITKOS HÚRJAI MEG-MEGPENDÜLNEK. Amerikai História X . MIDŐN JOBBIK TERMÉSZETÜNK LÁGYAN MEGÉRINTI ŐKET. LEHETNEK KÖZTÜNK FESZÜLTSÉGEK. HANEM BARÁTOK. DE A SZERETET SOHASEM TÖRHET MEG.NEM ELLENSÉGEK VAGYUNK.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful