Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la
Distanţă
Facultatea de Business
Specializarea: Administrarea Afacerilor

SUPORT DE CURS

PIEŢE FINANCIARE ŞI
VALUTARE
INTERNAŢIONALE

ANUL III
Semestrul 1
Cluj-Napoca
2008

Pieţe financiare şi valutare internaţionale
Informaţii generale
Date de identificare a cursului
Date de contact – titular curs

Date de identificare curs şi contact
tutori
Nume: Prof.dr. Cornelia Pop
Denumire curs: Pieţe financiare şi
Birou: Facultatea de Business,
valutare internaţionale
Str.Horea nr.7, cam.212
Cod: IAA2228
Telefon: 0264-599170
An II
Fax: 0264 – 590110
Semestrul: 4
E-mail: cpop@tbs.ubbcluj.ro
Tip curs: obligatoriu
Consultaţii: vineri 12.00 – 15.00; Pagina web: www.tbs.ubbcluj.ro
răspuns la întebările adresate prin e- Tutori:
mail – max.48 de ore
Prof.dr. Cornelia Pop,
cpop@tbs.ubbcluj.ro
Prep.dr. Cristina Curuţiu,
cristina.curutiu@tbs.ubbcluj.ro
Descrierea cursului
Cursul se adresează celor care doresc să cunoască mai multe informaţii legate de
un domeniu atât de dezbătut în România, şi anume: piaţa financiară.
Cursul prezintă, în primul rînd, câteva elemente generale legate de pieţele
financiare şi valutare internaţionale (definiţii, funcţii şi structura acestora), dar şi
informaţii legate de diferite tipuri de pieţe existente, cum ar fi: piaţa monetară,
pieţele pentru obligaţiuni / acţiuni, cele pentru titluri ipotecare, pieţele valutare şi
pieţele pentru derivate financiare. De asemenea, sunt prezentate formele, respectiv
condiţiile de operare existente pe aceste pieţe. În ultima parte se va pune accentul
pe partea de internaţionalizare a pieţelor financiare şi valutare, fiind prezentat
procesul de globalizare şi influenţa acestuia asupra pieţelor financiare şi valutare,
dar şi procesul de integrare a pieţelor financiare din Europa. De asemenea, cursul
prezintă pe lângă informaţii generale şi particulatităţi legate de pieţele din
România.
Cursul urmăreşte să dezvolte:
- Înţelegerea şi cunoaşterea conceptelor şi a termenilor specifici pieţelor
financiare şi valutare;
- Înţelegerea modului de funcţionare a pieţelor financiare şi valutare;
- Cunoaşterea şi identificarea corectă a instrumentelor financiare specifice
structurilor de piaţă prezentate;
- Capacitatea de a selecta piaţa dorită în funcţie de scopul urmărit.
2

După parcurgerea acestei discipline studenţii vor dobândi următoarele
competenţe:

Capacitatea de a diferenţia diversele tipuri de pieţe existente

Capacitatea de a identifica modalitatea de funcţionare a fiecărei
pieţe în parte şi legislaţia coresunzătoare;

Abilitatea de a putea face o comparaţie între pieţele din România şi
cele internaţionale

Organizarea temelor în cadrul cursului
Temele abordate în cadrul acestui curs sunt structurate astfel încât să permită
atingerea principalelor obiective prezentate în descrierea cursului. Se porneşte de
la câteva elemente generale legate de pieţele financiare şi valutare internaţionale,
se continuă cu prezentarea tipurilor de pieţe existente, cu formele şi condiţiile de
operare existente pentru fiecare dintre acestea, iar în final sunt prezentate
informaţii legate de internaţionalizarea pieţelor financiare şi valutare. Parcurgerea
conţinutului disciplinei conduce la atingerea următoarelor obiective:
™ introducerea noţiunilor de bază specifice pieţelor financiare şi valutare
la nivel internaţional;
™ prezentarea principalelor trăsături ale pieţelor financiare şi valutare la
nivel internaţional, precum şi a rolului şi funcţiilor acestora;
™ prezentarea particularităţilor pieţei financiare şi valutare din România
în contextul aderării la Uniunea Europeană, precum şi integrarea
acestor pieţe în context internaţional.
Datorită dinamicii informaţionale din domeniul pieţelor financiare şi valutare, în
fiecare an sursele de informare se vor modifica în conformitate cu ultimele
evoluţii în domeniu şi vor fi comunicate în timp util pe platformă. De asemenea,
sursele de informate vor fi disponibile şi pe CD-ul care va conţine materialele
aferente acestui curs.
O detaliere a temelor se găseşte în calendarul cursului.
Formatul şi tipul activităţilor implicate
Cursul este gîndit ca unul interactiv; studenţii pot să trimită comentariile cu
privire la temele abordate şi/ sau pot să completeze informaţiile furnizate cu noi
informaţii la care au acces.
De asemenea, cursul se bazează şi pe accesarea site-urilor oficiale ale
principalelor pieţe de tranzacţionare, precum şi a revistelor specializate din presa
internaţională şi naţională de specialitate, precum şi articole de tip research –
3

Editura Economică. IRWIN/McGrawHill. Materiale bibliografice obligatorii Principalele surse bibliografice sunt: 1. astfel încît studenţii să se familiarizeze cu ceea ce există pe plan internaţional.Todesco. Ioan (1993. activitatea individuală desfăşurată de fiecare student este extrem de importantă. Bucureşti (mod de acces: Biblioteca Facultăţii de Business) Informaţiile cuprinse în aceste surse bibliografice de bază sunt destinate atingerii obiectivelor cursului. Madura.furnizate de cadrul didactic. Este. Termenul de predare pentru cele două eseuri: 8 noiembrie. Popa. Pop. Bucureşti (mod de acces: Biblioteca Facultăţii de Business) 8. Jeff (2001) – Financial Markets and Institutions. Peter S.7 (mod de acces: Biblioteca Facultăţii de Business) 7. Studenţii dispun de libertatea de a-şi gestiona singuri modalitatea şi timpul de parcurgere a cursului. Ele prezintă modul logic în care trebuie să identificea 4 . Ed. Anghelache. Ed. Editura Economică. Bucureşti (mod de acces: Biblioteca Facultăţii de Business) 6.Presa Universitară Clujeană (mod de acces: Biblioteca Facultăţii de Business) 4. recomandată parcurgerea succesivă a modulele – în ordinea indicată şi îndeplinerea sarcinilor indicate în cadrul fiecărui modul. respectiv 6 decembrie. Cornelia (2005) – Relaţii valutar-financiare internaţionale. Editura Economică. Ed.I şi II. însă. Cluj (mod de acces: Biblioteca Facultăţii de Business) 5. precum şi prin intermediul comunicării prin e-mail. Gabriela (2004) – Piaţa de capital. ed. Pop.5 (mod de acces: Biblioteca Facultăţii de Business) 3. Cornelia (2003) – Tranzacţii şi pieţe financiare internaţionale. (2000) – Money and Capital Markets. vol. Pe durata acestui curs studenţii vor avea 2 eseuri pe parcursul semestrului cu următoarele teme: Acţiuni şi Indicatori bursieri (aceste 2 eseuri prezintă 30% din nota finală). Seria REUTERS (2001) – Introducere în studiul pieţelor de titluri de valoare.Adevărul. Seria REUTERS (2001) – Introducere în studiul produselor financiare derivate. Bucureşti (mod de acces: Biblioteca Facultăţii de Business) 2. Pentru aceasta. Rose. SouthWestern College Publishing. Studenţii vor putea beneficia de consultaţii atât la sediul facultăţii.1994) – Bursa. ed. în cadrul orelor precizate anterior.

precum şi a particularităţilor pieţei financiare şi valutare din România în contextul aderării la Uniunea Europeană. Biblioteca Facultăţii de Business.8290 3. Gabriela (2004) – Piaţa de capital. Tematica cursurilor predate în cadrul acestei discipline cuprinde: Tematica cursului: Definirea pieţelor financiare şi valutare. Ed. precum şi a rolului şi funcţiilor acestora. câte o întâlnire pentru fiecare modul prevăzut.72-82 Tematica cursului: Structura pieţelor financiare şi valutare 5 . studenţilor li se recomandă să parcurgă supurtul de curs pus la dispoziţie la începutul semestrului. Cornelia (2005) – Relaţii valutar-financiare internaţionale.13-17 2. pe lîngă materialele puse la dispoziţie pe cd şi/ sau în formă tipărită.Todesco. Ed. Pentru ca aceste întâlniri să devină cu adevărat interactive şi pentru a se putea focaliza pe aspectele importante – dar şi a detaliilor necesare. Editura Economică. prezentarea principalelor funcţii ale acestora Implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: 1. precum şi integrarea acestor pieţe în context internaţional. Materialele şi instrumentele necesare pentru curs Aşa cum arătam într-un paragraf anterior. pag.Presa Universitară Clujeană. Anghelache. De asemenea. precum şi parcurgerea capitolelor corespunzătoare temelor abordate la fiecare întâlnire din cel puţin una dintre sursele bibliografice indicate. Biblioteca Facultăţii de Business. Pop. Calendarul cursului În derularea acestei discipline sunt programate 4 întâlniri (faţă în faţă) cu studenţii masteranzi înscrişi. ulterior întâlnirii se recomandă rezolvarea sarcinilor indicate. pag.diferenţele dintre tipurile de pieţe finaciare. Cluj. biblioteca facultăţii le pune la dispoziţie o serie de cărţi de specialitate. Cornelia (2003) – Tranzacţii şi pieţe financiare internaţionale. dacă vor considera necesar. Biblioteca Facultăţii de Business. studenţii vor lucra mult cu informaţiile disponibile (în mod gratuit) pe Internet. Bucureşti. introducerea noţiunilor de bază specifice pieţelor financiare şi valutare la nivel internaţional. Pop. pag. prezentarea principalelor trăsături ale pieţelor financiare şi valutare la nivel internaţional.

Cornelia (2005) – Relaţii valutar-financiare internaţionale. Editura Economică. disponibile gratuit pe site-ul www. Pop. Pop. Anghelache. Pop.Presa Universitară Clujeană. Ed.Todesco. Bucureşti. Biblioteca Facultăţii de Business.4959 Tematica cursului: Piaţa acţiunilor Implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate 6 . pag. Ed.1016 3. pag. Pop. Cluj. Anghelache.3248 Tematica cursului: Principalii participanţi la piaţa obligaţiunilor. Gabriela (2004) – Piaţa de capital.Presa Universitară Clujeană. 211-256 2. Cornelia (2003) – Tranzacţii şi pieţe financiare internaţionale.Implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: 1. pag.121-131 2. Bucureşti.18-23 2. Anghelache. pag. Anghelache. Rolul ratingului pe piaţa obligaţiunilor Implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: 1. Cornelia (2003) – Tranzacţii şi pieţe financiare internaţionale. Biblioteca Facultăţii de Business. Biblioteca Facultăţii de Business.91100 3. Biblioteca Facultăţii de Business. Gabriela (2004) – Piaţa de capital. Editura Economică. Editura Economică. pag.Presa Universitară Clujeană. pag. Rapoartele anuale ale Băncii Naţionale a României şi Buletinele lunare ale Băncii Naţionale a României. Gabriela (2004) – Piaţa de capital. Biblioteca Facultăţii de Business. Biblioteca Facultăţii de Business. pag. pag.152-153 2. Pop. Biblioteca Facultăţii de Business. pag. Bucureşti. Ed. Editura Economică. Gabriela (2004) – Piaţa de capital. Cornelia (2003) – Tranzacţii şi pieţe financiare internaţionale. Cornelia (2003) – Tranzacţii şi pieţe financiare internaţionale.bnro. Ed. Biblioteca Facultăţii de Business.Presa Universitară Clujeană.82-86 Tematica cursului: Piaţa monetară Implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: 1.ro Tematica cursului: Piaţa obligaţiunilor Implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: 1. Ed. Bucureşti. Biblioteca Facultăţii de Business.

Anghelache. pag. Pop. pag. Implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: 1.141-151. Biblioteca Facultăţii de Business.141-151 2. Cornelia (2003) – Tranzacţii şi pieţe financiare internaţionale. Cornelia (2003) – Tranzacţii şi pieţe financiare internaţionale. Cluj. pag. Biblioteca Facultăţii de Business. Anghelache. 165-216 2. Editura Economică. Cornelia (2005) – Relaţii valutar-financiare internaţionale. Cornelia (2005) – Relaţii valutar-financiare internaţionale.Referinţe bibliografice: 1. Bucureşti. Anghelache. Gabriela (2004) – Piaţa de capital. Biblioteca Facultăţii de Business. pag. Pop. Seria REUTERS (2001) – Introducere în studiul pieţelor de titluri de valoare. Pop.Todesco. Editura Economică. pag. Ed.105-120 Tematica cursului: Pieţele pentru derivate financiare 7 . Ed. pag.Todesco. Cluj.1-39. Ed.Presa Universitară Clujeană. Editura Economică. 82-86 Tematica cursului: Tipuri de cotaţii intîlnite pe pieţele valutare Implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: 1.141-151 2. pag.1631 3. pag. Pop.1631 Tematica cursului: Principalii participanţi la piaţa acţiunilor Implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: 1.Presa Universitară Clujeană. Ed. Bucureşti. pag. Biblioteca Facultăţii de Business. Ed. Bucureşti. Gabriela (2004) – Piaţa de capital. Biblioteca Facultăţii de Business. Gabriela (2004) – Piaţa de capital. Pop. Biblioteca Facultăţii de Business. Biblioteca Facultăţii de Business. Bucureşti.Presa Universitară Clujeană. Biblioteca Facultăţii de Business. Biblioteca Facultăţii de Business. Cornelia (2003) – Tranzacţii şi pieţe financiare internaţionale.1631 Tematica cursului: Principalii indicatori ai acţiunilor pe o piaţă bursieră. 220-260 Tematica cursului: Pieţele valutare Implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: 1. Editura Economică.

27-56. Pop. Pop. pag.financialtimes.121-145 Tematica cursului: Procesul de globalizare şi influenţa acestuia asupra pieţelor financiare şi valutare Implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: 1. Bucureşti. Biblioteca Facultăţii de Business. Biblioteca Facultăţii de Business.6771 Tematica cursului: Contractele futures.226-235 Tematica cursului: Sistemele de tranzacţionare alternative Implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: 1. pag. Cornelia (2005) – Relaţii valutar-financiare internaţionale. pag. Editura Economică.euronext. pag. Bucureşti. Gabriela (2004) – Piaţa de capital. www.206-225 2.353-371 2. Biblioteca Facultăţii de Business. Ed.Presa Universitară Clujeană. www. Pop. 275-296 2.7281 3. pag.Presa Universitară Clujeană. Cornelia (2003) – Tranzacţii şi pieţe financiare internaţionale. Ed. Pop. Editura Economică. Biblioteca Facultăţii de Business. pag.151-164 2.com 8 . contractele de opţiune şi contractele swap Implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: 1. Biblioteca Facultăţii de Business. Anghelache. Biblioteca Facultăţii de Business. Cornelia (2003) – Tranzacţii şi pieţe financiare internaţionale. Biblioteca Facultăţii de Business. Anghelache.Implicarea studenţilor: parcurgerea referinţelor bibliografice indicate Referinţe bibliografice: 1.Presa Universitară Clujeană. Cornelia (2003) – Tranzacţii şi pieţe financiare internaţionale. pag. Biblioteca Facultăţii de Business. Anghelache. pag. Ed. Pop. Ed.Todesco. Cluj. Ed. Gabriela (2004) – Piaţa de capital.com 3.Presa Universitară Clujeană. Editura Economică. Bucureşti. Cornelia (2003) – Tranzacţii şi pieţe financiare internaţionale. Gabriela (2004) – Piaţa de capital.

Constatarea plagiatului duce la anularea evaluării lucrării respective. Această comunicare se poate realiza atât faţă în faţă. cât şi prin afişarea notelor (pe baza numărului matricol) pe platforma aflată la dispoziţia studenţilor la această formă de învăţământ. Prezentarea la examen nu este condiţionată de un număr minim de prezenţe la curs sau la seminar. Depăşirea termenului limită anunţat conduce la neluarea în considrerare a lucrării respective. procesul de examinare va fi sistat imediat şi lucrarea va fi anulată. Se consideră plagiat orice lucrare care reproduce în proporţie de minim 40% informaţii din alte surse nespecificate. precum şi la alte sancţiuni prevăzute în regulamentele studenţeşti. obligatoriu. Termenele limită şi modul de examinare/ prezentare sunt prezentate în calendarul detaliat al disciplinei. Rezultatele obţinute la această disciplină se vor comunica pe parcurs. studenţii vor dobândi competenţele necesare de a aplica cunoştinţele dobândite la nivel practic. un caracter de originalitate. prin anunţarea notelor parţiale şi la final prin anunţarea notei finale. se poate ajunge până la neprimirea studentului în sesiunea de examene programată. utilizând ca identificare numărul matricol. O serie de exemple – care să ajute studenţii în realizarea temelor şi proiectelor – vor fi prezentare în cadrul cursului. Prin temele de control şi proiectele pe care trebuie să le întocmească. Lucrările elaborate de studenţi trebuie să aibă. Elemente de deotologie academică Prezenţa la cursuri şi seminarii nu este obligatorie.Politica de evaluare şi notare Evaluarea se va face pe parcursul semestrului şi la final prin: • teme de control pe parcursul semestrului concretizate în 2 eseuri (30% din nota finală) • test grilă final (70% din nota finală) Pentru fiecare formă de examinare se vor anunţa criteriile şi baremul de notare. În cazul în care se utilizează frauda la examen. 9 . Rezultatele procesului de examinare vor fi puse la dispoziţia studenţilor pe platforma dedicată acestora. Fiecare student poate solicita un feedback suplimentar prin contactarea titularului de curs şi/ sau a tutorilor prin intermediul adresei de e-mail.

Contestaţiile trebuie să fie depuse în maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor. Studenţii cu dizabilităţi Metodele de transimitere a informaţiilor cu privire la această disciplină se pot adapta în funcţie de tipul de dizabilităţi întâlnite în rândul cursanţilor. în funcţie de capacităţile fiecăruia. pe parcursul semestrului. 10 . Strategii de studiu recomandate Este recomandată parcurgerea sistematică a modulelor (structurate pe cele 14 unităţi de curs). de fiecare student. Accesul egal la informaţie şi la activităţile didactice pentru cursanţi se va asigura prin toate măsurile (rezonabile) cu putinţă. între 40 şi 50 de ore. prin acumulare constantă a cunoştinţelor. precum şi pe evaluările formative pe parcursul semestrului. Numărul de ore necesare parcurgerii şi însuşirii cunoştinţelor necesare promovării acestei discipline este. Aceste ore vor fi alocate. Documentarea şi elaborarea proiectelor necesită un interval de 20-30 de ore. în funcţie de preferinţele individuale. răspunsul la contestaţii se va da în maxim 48 de ore. se pune accentul pe pregătirea individuală continuă.

Suportul de curs 11 .2.

certificate negociabile. speculatori.Modulul I Definirea. LIBID-LIBOR. indice bursier. piaţă secundară. BUBID-BUBOR. trend. De asemenea. piaţă financiară. iar în finalul moduluilui va fi introdusă noţiunea de piaţa monetară cu toate informaţiile legate de aceasta.Piaţa monetară Scop şi obiective Scop Acest modul urmăreşte să familiarizeze studenţii cu noţiunile legate de pieţele financiare. titluri de trezorerie 12 . dealeri. piaţă primară. dar şi cu principalele funcţii pe care acestea le îndeplinesc.Definirea pieţelor financiare şi valutare. funcţiile şi structura pieţelor financiare şi valutare internaţionale. unitatea de curs 2 . crah bursier. brokeri. prezentarea principalelor funcţii ale acestora. capitalizare bursieră. EURIBIDEURIBOR.Structura pieţelor financiare şi valutare unitatea de curs 3 . Obiective urmărite: ¾ înţelegerea principalelor caracteristici ale pieţelor financiare şi valutare ¾ cunoaşterea funcţiilor îndeplinite de aceste pieţe ¾ abilitatea de a identifica elementele de diferenţiere dintre aceste pieţe ¾ înţelegerea principalelor structuri care compun pieţele financiare şi valutare ¾ cunoaşterea modului de funcţionare a acestor structuri ¾ cunoaşterea principalilor participanţi la piaţa financiară şi piaţa valutară ¾ înţelegerea pricipalelor trăsături ale pieţei monetare ¾ cunoaşterea principalelor instrumente ale pieţelor monetare ¾ cunoaşterea principalilor participanţi la pieţelor monetare Concepte de bază: autoritate de supraveghere. intermediere. piaţă over the counter. piaţă valutară. boom bursier. Piaţa monetară unitatea de curs 1 . mai este prezentată structura pieţelor financiare şi valutare. costuri de tranzacţionare. instrumente la purtător. traderi.

. Piaţa valutară (foreign exchange market) O serie de surse bibliografice de specialitate vorbesc despre mai multe pieţe valutare – fiecare aparţinând.autorităţi centrale şi locale. • Fondurile provin de la: .companii. cu cei care au nevoie de respectivele capitaluri pentru derularea diverselor activităţi – fie în interes privat. • Fodurile pot fi cerute de către: . sinteză Piaţa financiară (financial market) Piaţa financiară poate fi definită – generic – ca ‘locul’ de întâlnire al deţinătorilor de capitaluri (pentru diverse perioade de timp). prezentarea principalelor funcţii ale acestora. Apelul la un intermediar financiar permite atât utilizatorului de fonduri. Deoarece zilnic au loc 13 . unei ţări sau unei regiuni. de fapt. adesea costisitoare) cât şi în timp (reducând la minimul posibil perioada necesară căutării contrapartidei interesate). Deci piaţa financiară este locul de întâlnire al ofertei de capitaluri cu cererea de capitaluri. • Este locul de întâlnire a capitalurilor/ fondurilor băneşti disponibile (pe anumite perioade de timp) cu cererea pentru respectivele capitaluri/ fonduri. . .unitatea de curs 1 Definirea pieţelor financiare şi valutare. .companii. iar altele vorbesc despre o singură piaţă valutară dispersată pe întregul glob.autorităţi centrale şi locale. Piaţa financiară funcţionează mai ales datorită instituţiilor specializate – numite şi intermediari financiari – care ajută şi simplifică foarte mult întâlnirea cererii şi a ofertei de capitaluri/ fonduri băneşti atât în spaţiu (evitând deplasarea fizică a celor interesaţi.gospodării/ persoane individuale. cât şi investitorului – cel care deţine fondurile şi caută un plasament pentru ele – să intre în contact într-un timp foarte scurt şi cu costuri minime – costurile fiind în special reprezentate de comisionul intermediarului la care se adaugă cheltuielile legate de lichidarea tranzacţiilor.gospodării/ persoane individuale. fie în interes comercial sau în interes public.

Ca urmare. În plus. Luând în considerare toate aceste elemente. • Această piaţă este organizată separat şi asigură fluxurile băneşti necesare derulării tranzacţiilor comerciale. Pieţele valutare sunt importante mai ales pentru că ele reprezintă locul în care sunt determinate cursurile de schimb ale diferitelor monede – adică se exprimă preţul unei monede în termenii altei monede. • Prin această funcţie. .moneda unei ţări este schimbată cu moneda altei ţări. a cecurilor şi a ordinelor de plată. conform căruia o cantitate specificată de monedă va fi livrată – la o rată de schimb stabilită – contra unei alte monede. pieţele valutare permit minimizarea expunerii la riscurile legate de variaţia ratelor de schimb a participaţilor la piaţă. pieţele valutare pot fi definite ca fiind mecanismele prin care o persoană fizică sau juridică transferă puterea de cumpărare a monedei unei ţări într-o altă monedă şi prin care se pot obţine sau furniza credite pentru derularea tranzacţiilor valutare şi comerciale. • Acest lucru se realizează prin reducerea costurilor de finanţare ca urmare a concentrării şi redistribuirii lor. investitiilor directe şi a celor de portofoliu. nici una din viziuni nu este greşită.tranzacţii între pieţele valutare din diferite zone geografice. • Locul în care se asigură conversia capitalurilor (sau transferul puterii de cumpărare) din moneda unei ţări în moneda altei ţări. În funcţie de locul unde este situată piaţa care anunţă cursurile de schimb.sunt duse la îndeplinire – sunt lichidate – tranzacţiile încheiate (prin virarea sumelor de bani necesare derulării tranzacţiilor). este vorba despre preţul monedei naţionale în termenii uneia sau a mai multor monede străine (valute).se stabilesc/ se determină ratele de schimb/ cursurile de schimb valutar. O tranzacţie valutară este un acord încheiat între cumpărător şi vânzător. prin mecanismele lor de funcţionare. existente sub forma bancnotelor în circulaţie. Pieţele valutare furnizează structurile fizice şi cele instituţionale prin care: . . în ansamblu se poate spune că ele formează o singură piaţă. Pe pieţele valutare se tranzacţionează monedele prezente în conturi bancare. Funcţia principală a pieţei financiare • De a canaliza/ dirija capitalurile/ fondurile disponibile spre cei care au nevoie de ele. piaţa financiară permite o alocare eficientă a capitalurilor/ fondurilor ceea ce poate contribui la o eficienţă mai ridicată a economiei. 14 .

• Asigură lichidarea tranzacţiilor derulate prin mecanismele sale. Funcţiile pieţei valutare • Asigură mecanismele necesare realizării transferului puterii de cumpărare a unei monede în altă monedă .Funcţiile secundare ale pieţei financiare • De a permite “descoperirea preţului” pentru capitalurile/ fondurile disponibile. Caracteristici comune ale pieţelor financiare şi pieţelor valutare • Prezenţa unei autorităţi de supraveghere – necesară pentru a asigura protecţia participanţilor la tranzacţii şi asigurarea încadrării acestora în legislaţia existentă. de incertitudinea evoluţiei acestor cursuri. • Asigură posibilitatea “descoperiri preţului” unei monede exprimat în altă monedă. • De a furniza un mecanism de tranzacţionare înteles de participanţii la piaţă. precum şi în legătură cu operaţiile derulate pe pieţele valutare. • Oferă posibilităţi de reducere a riscurilor la care se expun participanţii la tranzacţiile valutare.transferul puterii de cumpărare a unei monede într-o altă monedă este necesar deoarece aproape orice tranzacţie comercială internaţională sau orice transfer de capital la nivel internaţional implică – normal – participaţi care îşi derulează activitatea în ţări diferite şi care utilizează monede diferite pentru stingerea obligaţiilor lor de plată.să realizeze tranzacţia în moneda naţională. Pieţele valutare furnizează mecanismele necesare pentru ca acest transfer să se realizeze. Riscul valutar – este o formă a riscului afacerilor. El face parte din categoria riscurilor speculative. care apare în legătură cu operaţiuni monetare/ comerciale internaţionale (mai ales pentru cele în care plata este amânată). Riscul valutar ia naştere mai ales ca urmare a fluctuaţiilor înregistrate de cursurile de schimb. Fiecare parte implicată în tranzacţii doreşte – de obicei . • De a permite decontarea tranzacţiilor. 15 . deoarece generează câştiguri/ pierderi pentru cei implicaţi în tranzacţiile valutare. Dar trebuie să se decidă asupra monedei în care se vor stinge obligaţiile părţilor deoarece o tranzacţie nu se poate derula şi exprima decât într-o singură monedă.

a asigura fluiditatea tranzacţiilor şi furnizarea informaţiilor necesare. • concentrează informaţii despre cantitatea tranzacţionată (volum). Elemente de diferenţiere Piaţa financiară . preţ şi numărul de companii pentru care s-au înregistrat tranzacţii. Valorile mobiliare sunt instrumente financiare negociabile transmisibile prin tradiţie sau prin înscriere în cont.este destinată exclusiv schimburilor monetare.• Prezenţa intermediarilor specializaţi – pentru a reduce costurile de tranzacţionare. . .instrumente ale pieţei montare.prezenţa intermediarilor este obligatorie. • În această categorie se includ: . specializată. 16 . . .obligaţiuni municipale şi corporative.intermediarii nu sunt prezenţi în cazul tranzacţiilor de tip retail.tranzacţionează valori mobiliare. . . .nu au fost construiţi indici specifici pentru această piaţă.drepturi de preferinţă. adesea. care conferă drepturi egale pe categorie. warrante. Piaţa valutară . . .acţiuni. Valori mobiliare Sunt instrumente financiare negociabile transmisibile prin tradiţie sau prin înscriere în cont. Indice bursier • este un instrument sintetic de măsurare a mişcărilor (dinamicii valorice) a unei pieţe bursiere în ansamblu său a unui sector al respectivei pieţe.autoritatea de supraveghere este.autoritatea de supraveghere este întotdeauna banca centrală.titluri de stat. Aceste instrumente financiare dau deţinătorilor dreptul la o fracţiune din capitalul social al emitentului sau un drept de creanţă general asupra patrimoniului emitentului şi sunt susceptibile de tranzacţionare pe o piaţă reglementată. .evoluţia caracterizată de unul sau mai mulţi indici bursieri.

drepturi de preferinţă – care au aceleaşi clauze şi caracteristici: valoare nominală. condiţii şi plan de rambursare.care au înscris numele deţinătorului pe faţa titlului şi care nu pot fi transmise liber.primare – acţiunile şi obligaţiunile care sunt emise pentru a mobiliza capitaluri pe termen mediu sau lung pentru emitent şi care permit valorificarea investiţiei de către deţinătorii lor – prin vânzare şi/ sau încasare a veniturilor cuvenite. Valorile mobiliare sunt caracterizate de următoarele trei elemente: sunt instrumente negociabile. în acest al doilea caz valorile mobiliare sunt evidenţiate prin înscrieri în cont. în această categorie tind să fie încadraţi şi indicii bursieri. aceste drepturi pot fi: dreptul la dividend sau dobândă. . drept de vot. obligaţiuni. în ultimii 10 ani procesul de dematerializare al valorilor mobiliare s-a accentuat. După modul de transmitere . ‘din mână în mână’.sintetice – acestea sunt rezultatul combinării valorilor mobiliare primare şi/ sau a celor derivate prentru a se obţine o nouă valoare mobiliară. warante. drept de plată a dividendelor.derivate – acele titluri de valoare al căror preţ depinde de valoarea mobiliară primară/ combinaţia de valori mobiliare primare care stă la baza lor. drepturi de conversie – în cazul acţiunilor. Evident. După caracteristicile de bază: . valoare nominală.nominative . respectiv pot fi transmise către terţe persoane pe baza raportului cerere/ ofertă şi având în vedere prevederile legale. conferă deţinătorilor lor drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale. dreptul de preemţiune etc.. Conferă deţinătorilor lor drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale. drepturi de preferinţă – în cazul acţiunilor. preţ. aceste valori mobiliare au fost create pentru a permite transferul riscului deţinerii valorilor mobiliare primare. pot să fie emise în formă materializată sau dematerializată. transferul acestor 17 . dobândă. Emise în formă materializată sau dematerializată. Clasă de valori mobiliare: este reprezentată de valorile mobiliare de acelaşi tip – acţiuni. dreptul de proprietate (comună).• • • • - - - • • • Sunt instrumente negociabile. dreptul la vot. valorile mobiliare din aceeaşi clasă sunt puse în circulaţie de acelaşi emitent. . scadentă.

nivelul de dezvoltare al oricărei pieţe monetare depinde de nivelul de dezvoltare economică al ţării în cadrul căreia funcţionează. Cum aţi defini riscul valutar şi când acesta poate să apară? 4. la purtător .oferă o lichiditate sporită a plasamentelor. • Piaţa monetară (monetary market) – componenta care permite plasarea şi tranzacţionarea instrumentelor de credit pe termen scurt (scadentă de max. . .rentabilitatea este corelată cu riscul – relativ mai scăzută. Cum se pot clasifica valorile mobiliare? unitatea de curs 2 Structura pieţelor financiare şi valutare sinteză Componentele pieţei financiare Piaţa financiară.gradul de siguranţă a plasamentelor este mult mai ridicat. . Ce înţelegeţi prin valori mobiliare şi ce include această categorie? 6.acestea nu au înscris numele deţinătorului pe faţa titlului şi pot fi transmise liber. Ce reprezintă piaţa financiară şi care sunt funcţiile acesteia? 2. Care sunt asemănările şi deosebirile care apar între piaţa financiară şi cea valutară? 5. Ce reprezintă piaţa valutară şi care sunt funcţiile acesteia? 3. .360 zile). Totodată. . transferul lor trebuie să fie înregistrat pentru ca noii deţinători să poată să îşi exercite drepturile ce le revin – mai ales în cazul acţiunilor.- valori mobiliare este valabil numai după ce a fost înregistrat în registrul acţionarilor/ deţinătorilor de obligaţiuni şi a fost emisă o nouă valoare mobiliară cu numele actualului/ actualilor deţinători. în funcţie de termenul pentru care mobilizează capitalurile. este formată din două componente: piaţa monetară şi cea de capital. piaţa monetară şi tranzacţiile ce se derulează pe această piaţă sunt foarte sensibile la modificările înregistrate de rata dobânzii practicată 18 . Verificarea cunoştinţelor 1. fără nici o restricţie – în principiu.preferată de cei care caută plasamente temporare (în special băncile comerciale).

evident în formă bănească. adminstraţiile centrale şi cele locale obţin – cu titlu de împrumut – banii necesari pentru acoperirea nevoilor lor temporare.preferată de cei care urmăresc plasarea fondurilor disponibile pe termen mediu şi lung. este pusă în circulaţie pe piaţa primară. precum şi cele închise) îşi formează capitalul social sau îşi majorează capitalul social sau/ şi cel împrumutat pe termen mediu sau lung.riscul plasamentelor este mai ridicat. 19 . Subcomponentele pieţei monetare şi de capital Piaţa primară . .Este acea componentă a pieţei financiare pe care titlurile de valoare (valorile mobiliare) se pun în circulaţie pentru prima dată. . .Cu alte cuvinte. .lichiditatea variază pentru fiecare valoare mobiliară oferită. La nivelul anului 2004.oferă spre tranzacţionare acţiuni şi obligaţiuni.Preţul plătit pentru valorile mobiliare puse în circulaţie pe piaţa primară ajunge direct sau prin intermediar la emitentul valorii mobiliare. dar la fel este şi rentabilitatea.Orice nouă valoare mobiliară care are caracteristici diferite de celelalte valori mobiliare emise de aceeaşi entitate juridică. valoarea instrumentelor tranzacţionate pe debt market era cu 50% mai mare decât valoarea acţiunilor tranzacţionate pe equity market. piaţa primară este piaţa pe care se derulează ofertele publice iniţiale şi cele private iniţiale de valori mobiliare. Componenta pieţei de capital orientată spre tranzacţionarea acţiunilor – este numită piaţa acţiunilor sau equity market. . • • • • Piaţa de capital (capital market) – componenta care permite plasarea şi tranzacţionarea valorilor mobiliare pe termen cu durată de viaţă medie sau lungă. . . Piaţa monetară şi componenta pieţei de capital orientată spre tranzacţionarea obligaţiunilor – formează piaţa instrumentelor de credit (tranzacţionabile) sau debt market.de banca centrală pentru atragerea capitalurilor disponibile şi respectiv pentru utilizarea acestora. Tot de pe această piaţă. Aceasta este piaţa de pe care societăţile comerciale (deschise sau publice.

O piaţă secundară asigură concentrarea cererii şi ofertei de valori mobiliare deja emise. prin intermediul pieţei primare.din diverse motive.Fondurile disponibile sunt transferate emitenţilor valorilor mobiliare în cauză. . 20 . un sector industrial sau pentru alte titluri de valoare. s-au numit pieţe secundare.care este uneori foarte lungă în cazul unor obligaţiuni sau nedefinită pentru acţiunile obişnuite . piaţa secundară intermediază doar un schimb de bani.Odată ce valorile mobiliare au fost emise şi se află în posesia investitorilor. Cu timpul pieţele secundare s-au transformat într-un barometru al interesului publicului investitor pentru valorile mobiliare (în special acţiunile) emise de o companie. aceştia s-ar putea să nu dorească. . un grup de companii. ¾ investment banks – instituţii specializate mai ales în intermedierea şi plasarea ofertelor publice. Pentru ca acest lucru să se poată realiza la cel mai bun preţ – atât pentru deţinătorul valorii mobiliare cât şi pentru viitorul cumpărător – a fost necesară organizarea unei pieţe specializate în acest tip de ‘comerţ’. . pieţele organizate în scopul asigurării revânzării valorilor mobiliare ce au fost deja puse în circulaţie.- Specializată în vânzarea către cumpărătorii iniţiali a valorilor mobiliare puse în circulaţie pentru prima dată. ¾ băncile comerciale autorizate.Intermediarii specializaţi care operează pe piaţa primară (în funcţie de modul de organizare a pieţei financiare) pot fi: ¾ societăţile de valori mobiliare. la un moment dat.Spre deosebire de piaţa primară. . care canalizează capitalurile spre emitenţii de valori mobiliare. să le mai deţină pentru toată durata lor de viaţă . Ca urmare.Puţin cunoscută publicului larg – derulată prin intermediari specializaţi. Ca urmare – după un timp mai lung sau mai scurt de la achiziţionare – investitorii s-ar putea să dorească să transforme în bani valorile mobiliare pe care le deţin sau să dorească să le schimbe cu alte valori mobiliare. între cei care doresc să deţină – respectiv să vândă – valorile mobiliare. Piaţa secundară . respectiv de valori mobiliare. .

- Unii specialişti consideră că piaţa secundară se numeşte şi piaţă bursieră sau bursa în sens larg. Asigură lichiditatea valorilor mobiliare în cauză. • Piaţa secundară de rangul II – piaţa interdealer sau piaţa OTC 21 . rezultatele financiare obţinute. Piaţa secundară de capital – tipologie • Piaţa secundară de rangul I – bursa de valori . de obicei. de rangul I. Organizată pentru tranzacţionarea valorilor mobiliare deja existente. ca urmare aceste companii sunt frecvent tranzacţionate. Componenta “spectaculoasă” mai ales a pieţei de capital. categorie care cuprinde ceea ce s-ar putea numi companiile obişnuite. .condiţiile restrictive de admitere la cotă se referă la: forma de organizare a societăţii. ele se mai numesc şi companii blue chip). . . . acţiuni şi obligaţiuni ale companiilor.mai trebuie menţionat şi un alt aspect care deosebeşte – în general – pieţele bursiere.este reprezentată de bursele de valori clasice – numite uneori şi pieţe oficiale sau pieţe/ burse organizate. Banii sunt transferaţi între posesorii de valori mobiliare.numai cele mai bune companii dintr-o economie acced la cotarea pe o astfel de piaţă. fie în categoria II de tranzacţionare. de celelalte pieţe: pe aceste pieţe se tranzacţionează.bursele de valori au reguli foarte stricte de organizare şi funcţionare precum şi de derulare şi încheiere a tranzacţiilor. Restul obligaţiunilor – în general cele emise de administraţiile centrale şi/ sau locale se tranzacţionează pe pieţele interdealeri. . raportările financiare şi angajamentele firmei privind publicarea şi furnizarea periodică de informaţii atât către bursă cât şi către publicul investitor. Transparentă şi mai uşor de înţeles de către public.în cadrul burselor de valori pot să apară – în legătură cu companiile înscrise la cota oficială – clasificări care să includă o companie fie în categoria I de tranzacţionare (este cazul companiilor considerate foarte interesante de investitori datorită performanţelor lor bune.

- - - - - - această piaţă s-a dezvoltat rapid datorită modului ei – mai simplu – de organizare. De obicei există mai mulţi formatori de piaţă pentru o singură valoare mobiliar. cât şi cele care se referă la răspândirea în public a acţiunilor şi a obligaţiunilor respectivei companii. neapărat. Dar acest lucru depinde în mare măsură de modul în care sunt emise reglementările privind piaţa OTC în fiecare ţară. Această piaţă este – de fapt – formată dintr-o reţea de dealeri/ brokeri care negociază între ei şi înceheie tranzacţii exclusiv prin telefon. comisioanele ce trebuie plătite de companii pentru admiterea şi pentru menţinerea la cotă sunt mult mai mici în comparaţie cu cele cerute pe pieţele de rangul I. pe piaţa OTC există 3 nivele de acces la informaţii şi la încheierea tranzacţiilor – respectiv de subscriere din partea intermediarilor şi a investitorilor: nivelul 3 – este acel nivel la care se regăsesc societăţile de brokerage de tip dealeri sau market makeri. În plus. telex. o altă particularitate a pieţei OTC este prezenţa market makerilor (numiţi şi formatori de piaţă) pentru fiecare valoare mobiliară cotată. Intermediarii plătesc organizaţiei care gestionează şi operează sistemul de cotare o taxă care variază în funcţie de nivelul la care vor să ‘intre’ în tranzacţie – de fapt în posesia informaţiilor. în cazul pieţelor OTC accesul intermediarilor la cotarea şi tranzacţionarea valorilor mobiliare este mult mai simplu. nivelul 2 – este un nivel intermediar şi este accesibil numai pentru primirea 22 . Dinamica dezvoltării pieţelor interdealeri a pus – în anumite perioade de timp – în umbră unele dintre pieţele bursiere clasice sau oficiale. ceea ce deosebeşte o piaţă de tip OTC de bursele clasice este – în primul rând – lipsa localizării fizice. datorită flexibilităţii mai mari în ceea ce priveşte tratarea companiilor admise la cotă şi a investitorilor. fax şi – în ultimii 20 de ani – prin reţele de calculatoare conectate între ele şi care folosesc acelaşi sistem de operare şi de afişare a datelor şi a altor informaţii necesare celor din reţea pentru a încheia tranzacţii. un alt element care deosebeşte pieţele OTC de bursele clasice este faptul că ele au reguli mult mai flexibile şi mai permisive pentru admiterea la cotare sunt reduse şi cerinţele privind capitalul social minim al societăţii care cere introducerea la cotare. Aceşti intermediari nu trebuie să fie. membri ai asociaţiei cu autoreglementare care guvernează piaţa OTC.

Dar aceştia tranzacţionează pentru clienţii lor sau cu alţi investitori valori mobiliare cotate pe piaţa de rangul I. faţă de piaţa oficială.această piaţa se bazează pe reţeaua care se poate forma între aceşti brokeri/ dealeri. dar acest gen de clasificări sunt mai rar întâlnite.- - informaţiilor afişate de market makeri şi nivelul 1 – cei care accesează acest nivel primesc o informaţie mai puţin detaliată. Unii specialişti consideră că această piaţă de rangul III este o piaţă organizată de brokeri/ dealeri care nu sunt membri ai unei burse de valori – deci care nu au dreptul să negocieze direct pe respective bursă.operarea pe această piaţă este ‘asigurată’ de investitorii de mari dimensiuni – de obicei investitori instituţionali – care evită astfel plata comisioanelor de tranzacţionare şi care acţionând în acest 23 . Totuşi. . şi pe pieţele OTC se pot întâlni separări ale companiilor în categoria I şi a IIa.tranzacţiile se pot derula atât pentru valori mobiliare cotate pe pieţele de rangul I şi II cât şi pentru valori mobiliare necotate pe aceste pieţe. • Piaţa secundară de rangul III . . derularea şi încheierea tranzacţiilor.această piaţă este generată de tranzacţiile încheiate direct între investitori – fără intervenţia societăţilor de brokerage. reglementările pentru piaţa OTC s-au dovedit a fi suficient de puternice pentru a menţine interesul investitorilor pentru a tranzacţiona pe acest tip de piaţă. Dar acest rang II se mai datorează şi reglementărilor mai puţin stricte care guvernează organizarea. ca şi în cazul pieţelor de rangul I. în special ca urmare a calităţii companiilor admise la cotă – companii de mai mici dimensiuni. piaţa OTC este considerată piaţă de rangul II. de-a lungul timpului.nu există o delimitare clară a acestei pieţe. se ia în considerare mai ales frecvenţa tranzacţiilor încheiate cu acţiunile respectivelor companii şi volumul de tranzacţionare (numărul de acţiuni tranzacţionate). Dacă ele apar. . • Piaţa secundară de rangul IV . care abordează sectoare de activitate mai riscante şi cărora nu li se cere să facă dovada unor rezultate financiare pe anii în care şi-au derulat activitatea.

clădirea care adăposteşte aparatul administrativ rămâne. Ca şi în cazul pieţei de rangul III. Nu există un spaţiu clar delimitat pentru derularea tranzacţiilor.piaţa OTC - Piaţa de rang III Piaţa de rang IV Aparatul administrativ şi derularea tranzacţiilor sunt localizate într-un spaţiu limitat. având în vedere că ei încheie tranzacţii pentru zeci sau sute de mii de acţiuni sau obligaţiuni. nu există localizare fizică. Acestea se realizează în reţeaua formată între dealerii care asigură piaţa pentru diverse valori mobiliare. Acestea au loc – ca şi în cazul pieţei de rangul II – la ghişeele societăţilor de brokerage implicate în respectivele tranzacţii. se poate spune că tranzacţiile sunt iniţiate ‘la ghişeul’ respectivelor societăţi de brokerage. tranzacţiile se încheie prin înţelegeri directe între investitori – în special cei instituţionali – şi care – prin reţele de tranzacţionare ca INSTINET – vând şi/ sau cumpără valori mobiliare sau chiar portofolii de valori mobiliare. În general. având în vedere lipsa intermediarilor. Deoarece investitorii obţin informaţii şi iau decizii pe baza datelor oferite de brokeri. Parametrii după care se realizează comparaţia Localizare fizică Accesul intremediarilor la tranzacţii Piaţa de rang I . Pentru încheierea tranzacţiilor există o sală specială pentru negocieri. Accesul pe această piaţă este permis oricărui investitor interesat şi care îşi permite afilierea la sistemul de tranzacţionare. Dar spre deosebire de piaţa de rangul III. Pe piaţa de rangul IV nu există intermediari specializaţi. Dar pentru a Accesul direct în spaţiul special destinat tranzacţiilor – ringul de tranzacţionare – este limitat la membrii bursei sau la reprezentanţii acestora 24 . toţi cei ce plătesc taxa de acces la nivelul 3 de operare.bursa de valori Piaţa de rang II . Accesul este mai larg – de obicei stabilit prin reglementări specifice. Nici în acest caz nu există spaţiu delimitat de încheiere a tranzacţiilor. pot deveni intermediari pe piaţa ‘la ghişeu’. Accesul pe această piaţă este permis tuturor celor interesaţi să efectueze tranzacţiile specifice prezentate. Chiar dacă această sală dispare ca urmare a derulării electronice a tranzacţiilor. gradul de confidenţialitate al cumpărătorilor şi vânzătorilor de pe această piaţă este mult mai ridicat decât pe pieţele de rangul I şi II.- mod reuşesc – uneori – să nu dezechilibreze preţurile afişate pe pieţele de rangul I şi II. Este suficientă comunicarea dintre societăţile de brokerage interesate.

Acestea sunt mai puţin stricte decât în cazul pieţelor de rangul I. Reglementările Derularea întregii activităţi a bursei – şi mai ales derularea tranzacţiilor . În bună parte regulile sunt copiate după piaţa de rangul II. Există şi situaţii în care formatorul de piaţă contactat acceptă negocierea directă a preţului de vânzare sau a celui de cumpărare. Tranzacţiile se negociază direct între investitorii interesaţi de vânzarea/ cumpărarea unor valori mobiliare sau a unor portofolii. Pentru tranzacţionare se folosesc diverse sisteme bazate – în ultimă instanţă – pe ideea licitaţiei publice. Agenţii de bursă trebuie să respecte anumite reguli de conduită şi de încheiere a tranzacţiilor şi sunt responsabili Tranzacţiile se realizează la cotaţia bid/ ask afişată de market makerul ales. Nu există reglementări în ceea ce priveşte încheierea tranzacţiilor pe această piaţă. fie direct la ghişeu acestuia. Reglementările privind derularea tranzacţiilor sunt asigurate de asociaţia care operează şi gestionează sistemul de tranzacţionare. asigurând doar o minimă securitate a investitorilor. Lipsa interemediarilor atrage – oarecum logic – lipsa oricărei reglementări în ceea ce priveşte încheierea tranzacţiilor. se constată o flexibilitate mai mare în ceea ce priveşte admiterea 25 Tranzacţiile se realizează prin negocieri directe între societăţile de brokerage care vând şi/ sau cumpără valorile mobiliare dorite de clienţii lor sau de analiştii care lucrează pentru ele. fie prin intermediul unei societăţi de brokerage care realizează doar operaţia de intermediere şi care nu joacă şi rolul de formator de piaţă. etc. De asemenea. . în incinta special destinată acestui scop. PROSIT. realiza tranzacţii ieftine.se realizează după reguli şi regulamente foarte stricte impuse de comisii speciale care acţionează în cadrul acestei pieţe.Modalităţile de negociere Negocierea şi încheierea tranzacţiilor se realizează de personal specializat. se cere negocierea unui număr ridicat de valori mobiliare şi plata unei taxe de acces la sistemele de tip INSTINET. Totuşi există anumite reguli ce trebuie respectate de către investitorii care accesează sistemele de tranzacţionare mai sus amintite.

Dacă o companie îndeplineşte condiţiile minime şi există formatori de piaţă interesaţi să ofere cotaţii pentru ea. el este doar indicativ. Nu există nici un fel de supraveghere oficială. Preţurile afişate sunt disponibile unui public vast atât prin sistemele de transmitere electronică a datelor cât şi pe suport de hârtie sau/ şi magnetic. tranzacţiile încheiate fiind contracte private între doi investitori şi atâta timp cât nu încalcă legislaţiile comerciale în vigoare. Dacă totuşi un astfel de curs este afişat. Evident. . Concentrarea ordinelor – conform mecanismului de tranzacţionare generează un preţ unic pentru fiecare tranzacţie încheiată în decursul unei zile. de exemplu. Se poate realiza la nivel central – dar supravegherea este oarecum indirectă. Ca urmare a seriei de cotaţii afişate de formatorii de piaţă nu se poate forma un curs unic. fie pe suport magnetic sau de hârtie – aşa numitele ‘foi galbene’ şi ‘foi roz’ publicate zilnic de cei care operează pe NASDAQ. Şi în acest caz informaţiile sunt disponibile celor interesaţi fie prin accesul direct la nivelul 1. Comisia de la 26 Nu există cotaţii afişate direct. Nu există o supraveghere oficială. Informaţiile se obţin de la societăţile de brokerage care intermediază tranzacţiile. Pe piaţa de rangul I nu se pot încheia tranzacţii decât cu valorile mobiliare aparţinând respectivelor companii. deoarece asociaţia care operează şi gestionează sistemul de operare al tranzacţiilor este – de obicei – însărcinată cu această supraveghere. Se realizează la nivel central de către o comisie special constituită care urmăreşte aplicarea regulilor şi regulamentelor. Se mai realizează şi de către comisii specializate din interiorul bursei care urmăresc aplicarea şi menţinerea la cotare a companiilor. aceasta va fi rapid introdusă la cotă. deşi comisia de specialitate care supraveghează piaţa de rangul I poate interveni în tranzacţiile încheiate pe această piaţă. Informaţiile sunt disponibile doar investitorilor interesaţi şi care au acces la sistem.Informaţiile oferite Supravegherea pentru respectarea acestor reguli. în fiecare zi. Regulile se extind şi asupra companiilor admise la cotare. nu există probleme.

comisiile care supraveghează pieţele de rangul I şi – indirect – cele de rangul II ar dori să intervină şi aici. • Are două componente: . Piaţa pentru valori mobiliare derivate • Această piaţă este o componentă specială a pieţei financiare. dar puterea lor este limitată. care aşa cum arătam mai sus este organism cu autoreglementare. USD sau echivalentul acestei sume în alte monede sau multiplii ai sumei minime cerute. minim 1 mil.reglementărilor. • Derivatele financiare sunt oferite pe pieţe organizate – de tipul burselor sau a pieţelor OTC – şi ca urmare ele sunt standardizate din punctul de 27 . • Piaţa derivatelor financiare este ‘ultima’ venită în scenă şi dezvoltarea ei s-a realizat mai ales pe parcursul ultimilor 30 ani – deşi tranzacţii cu derivate (contracte la termen – futures sau forward . oferite de bănci. .este o piaţă de tip wholesale sau en-gross. de brokeri sau de companii specializate – şi prin care încearcă să obţină cel mai bun curs posibil pentru tranzacţiile pe care le derulează. Băncile care acţionează pe piaţa inter-bancară sunt legate între ele prin sisteme de comunicaţii sofisticate.Piaţa inter-bancară .încheiate mai ales asupra mărfurilor) s-au înregistrat în mod constant începând cel puţin cu sfârşitul secolului 18. Piaţa valutară • Este o piaţă secundară – tranzacţionând monede care au fost deja puse în circulaţie. Tranzacţiile derulate pe această piaţă necesită sume mari de bani. Trebuie precizat că nici un fel de companie comercială nu are acces la piaţa valutară inter-bancară. nivel central supraveghează – mai ales – activitatea asociaţiei. Dar companiile multinaţionale au propriile lor departamente de tranzacţionare în domeniul valutar conectate la diverse sisteme de cotare – de obicei. până la ultima monedă divizionară.Piaţa valutară a clienţilor – această piaţă se formează între bănci şi clienţii lor şi se derulează pentru orice sume dorite de clienţi.

componenta secundară clasică. Permite încheierea de tranzacţii la termen. Este considerată o componentă specială a pieţei financiare – combinând piaţa primară cu cea secundară. . Acestea sunt – minim – cele două elemente ale contractelor derivate care se standardizează. Aceste pieţe pentru derivate financiare concentrează atât oferta primară de astfel de produse – ele sunt oferite exclusiv de cei care au organizat piaţa pentru respectivele derivate. Funcţionarea ei depinde de prezenţa casei de compensaţie/ de clearing.componenta monetară.• • • • vedere al cantităţii tranzacţionate şi al scadenţei. aşa că ele – cu toate cele prezentate mai sus – se numesc burse pentru derivate financiare. odată oferite respective derivate sunt achiziţionate şi tranzacţionate. după studii şi cercetări privind tendinţa cererii şi ofertei la termen a activelor suport – cât şi schimbul secundar.componenta primară – când vânzarea emisiunilor de noi valori mobiliare se realizează prin sistemul bursei. aici se tranzacţionează produse financiare oferite chiar de cei care organizează piaţa. Dar aceste pieţe au o localizare fizică bine definită şi ringuri de tranzacţionare speciale. .componenta pentru valori mobiliare derivate. Complexitatea pieţelor În prezent – sub cupola unei burse de valori se pot găsi toate componentele de piaţă: . . 28 .

Scopul pentru care a fost creată piaţa monetară • Este locul ideal pentru cei care deţin fonduri în exces să le “depoziteze” temporar astfel încât să contrabalanseze costul de oportunitate reprezentat de dobânda pierdută pentru respectivele fonduri. • Este formată dintr-o reţea de telefoane şi computere. • Este o piaţă de tip ‘en-gross’ (wholesale market) – majoritatea tranzacţiilor implică sume de cel puţin 1 million USD/ EUR. Care sunt cele 2 componente ale pieţei valutare? 7. Care sunt asemănările şi deosebirile întâlnite la cele 4 tipuri de pieţe secundare? 6. cu un grad ridicat de lichiditate şi viteză mare de derulare a tranzactiilor.Verificarea cunoştinţelor 1. Care sunt subcomponentele pieţei monetare şi cele ale pieţei de capital? 3. Ce reprezintă piaţa pentru valori mobiliare derivate? unitatea de curs 3 Piaţa monetară sinteză Caracteristicile pieţei monetare • Segment de piaţă conceput pentru a asigura întâlnirea fondurilor disponibile pe termen scurt cu nevoia pentru aceste fonduri. Care sunt componentele pieţei financiare şi prin ce se caracterizează fiecare? 2. • Componenta cea mai dezvoltată – piaţa secundară. • Piaţa este flexibilă şi acceptă inovaţii. • Piaţa nu are localizare fizică (nu există o arenă/ un ring de tranzacţionare). Care sunt principalele caracteristici ale pieţelor secundare de rang I? Dar cele pentru pieţele secundare de rang II. • Capacitate mare de absorbţie a ordinelor – cu efecte mici asupra preţurilor şi ratelor dobânzilor. Prin ce se caracterizează piaţa primară? Dar cea secundară? 4. III si respectiv IV? 5. 29 .

• Riscul politic este considerat ca fiind scăzut.000. 500. • Rata dobânzii la T-bills cu maturitatea la 3 luni este considerată rata dobânzii liberă de risc (risk free rate). • Riscul de rambursare pentru aceste T-bills este zero.maturitatea actuală (rămasă) – perioada de timp rămasă până la scadenţă. Instrumentele pieţei monetare T(reasury)-bills . un grad ridicat de siguranţă a plasamentelor (risc redus). REPOS (repurchase agreements) • O înţelegere încheiată între cel care are nevoie de fonduri şi deţinătorul de fonduri . 1. . 9 şi 12 luni. Principalele caracteristici ale instrumentelor de pe piaţa monetară • Risc de neplată/ nerambrusare scăzut. 6. • T-bills cu maturitatea la 3 luni sunt disponibile pentru orice tip de investitor. • T-bills pot să fie emise în formă clasică – cu plata dobânzii la scadenţă sau cu discount. • Maturităţile cele mai frecvent întâlnite sunt: 3. • Maturitate de maxim 1 an.• - Piaţa monetară asigură: o anumita rentabilitate. • Perioada de timp este suficient de scurtă pentru a nu fi influenţată de inflaţie (în economiile cu rate normale ale inflaţiei). lichiditate.000.maturitatea iniţială .anunţată în momentul punerii în circulaţie. se face distincţie între: .000.obligaţiuni de trezorerie • Obligaţiuni emise de trezoreria unui stat pentru a obţine – de pe piaţa monetară – fondurile necesare pentru nevoi temporare. • Dobânzile anuţate pentru aceste obligaţiuni sunt cele mai mici pentru maturităţile anunţate. • Sunt emise având valori nominale mari (100. majoritatea ajung la maturitate în mai puţin de 120 de zile. 30 .000 EUR sau USD). • Structura pe maturităţi a ratei dobânzii liberă de risc generează yield curve sau curba randamentelor dintr-o economie.

Hârtii comerciale • Angajamente de plată negarantate. • Sunt utilizate de companii pentru a obţine fonduri pentru nevoi temporare. iar valoarea minimă de tranzacţionare este de 1 mil. Durata de viaţă a repos: 3 – 14 zile. • În România – cambii. Acceptări bancare • Promisiunea unei bănci de a plăti necondiţionat suma precizată la maturitatea menţionată persoanei care deţine respectivul înscris. USD/ EUR. • Valorile nominale pentru aceste certificate sunt între 100. Eurovalute • Depozite constituite la bănci străine în altă valută decât cea a ţării în care se află banca şi cea a ţării care deschide depozitul.000 USD/ EUR şi 10 mil. bilete la ordin. Adesea repos sunt garantate de T-bills.• • • • Împrumutatul se angajează să îşi răscumpere/ ramburseze datoria la o dată specificată. cu o anumită rată a dobânzii şi o maturitate anunţată (le conferă calitatea de valori mobliare la termen). • Există din secolul 12. emise de corporaţii. Există şi repos pe perioade de 1 – 3 luni. Certificate de depozit negociabile • Valori mobiliare emise de bănci care certifică constituirea unui depozit. • Dobânda pentru aceste certificate este negociată între banca emitentă şi deţinătorul de fonduri. • Acceptarea bancară este adesea “garantată” de acordarea unui credit pentru respectiva tranzacţie. • Valori mobiliare la purtător pentru a putea fi negociabile. 31 . USD/ EUR. • Termenul îşi are originea în anii 1950 când depozitele în USD ale fostei Uniuni Sovietice au fost transferate din băncile americane în bănci de pe continentul European. • Utilizată mai ales în cazul tranzacţiilor comerciale cu bunuri. şi care ajung la maturitate în maxim 270 de zile. • Atractivitatea acestor depozite – reprezentată de dobânda cu care ele sunt disponibile şi perioadele de timp pentru care se pot constitui.

Ce înţelegeţi prin eurovalute? Incercati să daţi un exemplu. • Companii de asigurări.Ratele dobinzilor practicate pentru zona euro. • Companii comerciale. Acest modul oferă o bază de înţelegere informaţiilor ce vor fi prezentate în cadrul modulelor următoare. • Companii de investiţii. Se prezintă modul în care acestea sunt definite. funcţiile pe care le îndeplinesc.EURIBOR • LIBID – London Interbank Bid Rate. Sarcini şi teme ce vor fi notate Tema de constrol 1 – termen de predare 31 octombrie 2008 Pe baza rapoartelor lunare ale Băncii Naţionale a României (www. • EURIBOR – Euro Interbank Offer Rate. • Autorităţile centrale ale statutului.bnro. Participanţii la piaţa monetară • Băncile. structurile care stau la baza lor şi principalii participanţi la piaţă. 4.LIBID-LIBOR / EURIBID .Piaţa de la Londra este considerată de referinţă pentru eurovalute. Care sunt participanţii la piaţa monetară? Sumar Modulul I este o introducere în domeniul pieţelor financiare şi valutare. Care sunt instrumentele pieţei monetare şi prin ce se caracterizează acestea? 3.ro – 32 . Verificarea cunoştintelor 1. . • EURIBID – Euro Interbank Bid Rate. Care sunt caracteristicile pieţei monetare şi scopul pentru care aceasta a fost creată? 2. . pentru depozitele/ fondurile în EUR. • LIBOR – London Interbank Offer Rate. • Alte instituţii financiare.

121-131 2. Ed. Cornelia (2003) – Tranzacţii şi pieţe financiare internaţionale.Presa Universitară Clujeană. Biblioteca Facultăţii de Business.72-82.13-17. Bibliografia modulului 1. Ed. 1016. Biblioteca Facultăţii de Business. Anghelache.bnro.secţiunea ‘publicaţii’ din website) sunteţi rugaţi să întocmiţi un raport (maxim 3 pagini) privind evoluţia pieţei monetare din România în 2007 şi primele 8 luni din 2008. 82-86 4. Pop. Cornelia (2005) – Relaţii valutar-financiare internaţionale. disponibile gratuit pe site-ul www. Bucureşti. Gabriela (2004) – Piaţa de capital. pag. 91-100 3. Biblioteca Facultăţii de Business. Rapoartele anuale ale Băncii Naţionale a României şi Buletinele lunare ale Băncii Naţionale a României. pag. Pop. pag. 18-23. 82-90. Editura Economică. Cluj.Todesco.ro 33 .

Operaţii cu acţiuni şi obligaţiuni efectuate de emitent Scop şi obiective Scop Acest modul urmează să prezinte principalele trăsături ale pieţelor pentru obligaţiuni şi acţiuni. rating. Rolul ratingului pe piaţa obligaţiunilor unitatea de curs 6 . acţiuni obişnuite. yield curve. acţiuni preferenţiale. bursă. investitori specializaţi. unitatea de curs 4 . risk free rate.Principalii indicatori ai acţiunilor pe o piaţă bursieră. Pieţele pentru acţiuni.Piaţa obligaţiunilor unitatea de curs 5 . obligaţiuni municipale. Investment bank.Piaţa acţiunilor unitatea de curs 7 . EPS. investitor 34 . cupon. lichiditate. modul în care acestea funcţionează şi principalele operaţiuni efectuate cu acţiuni şi obligaţiuni (de către emitenţii lor) şi care influenţează tranzacţionarea acestora pe pieţele dedicate. Obiective urmărite ™ cunoaşterea trăsăturilor specifice pieţei obligaţiunilor ™ înţelegerea elementelor de bază ale unei obligaţiuni ™ cunoaşterea principalelor tipuri de obligaţiuni ™ cunoaşterea principalelor categorii de emitenţi. SSIF. intermediari şi de investitori care acţionează pe piaţa obligaţiunilor ™ înţelegerea semnificaţiei ratingului şi a modului de acordare a acestuia ™ influenţa ratingului asupra dobînzii obligaţiunilor şi a deciziei de investiţii ™ cunoaşterea trăsăturilor specifice pieţei acţiunilor ™ înţelegerea elementelor de bază ale acţiunilor ™ cunoaşterea principalelor tipuri de acţiuni ™ cunoaşterea şi înţelegerea celor 4 indicatori de bază care caracterizează acţiunile tranzacţionate ™ cunoaşterea principalilor participanţi la piaţa acţiunilor Concepte de bază: valoare nominală.Principalii participanţi la piaţa obligaţiunilor. agenţie de rating. punct de bază. venit fix. PER. unitatea de curs 8 . pas de cotare.preţ de emisiune.Modulul II Pieţele pentru obligaţiuni. obligaţiuni corporative. piaţă OTC.

primării ale oraşelor sau comunelor). Deoarece valoarea nominală se înscrie pe faţa obligaţiunii – dacă obligaţiunea este emisă în formă materializată – aceasta se mai numeşte şi face value. • Aceste titluri pot si emise de cătree: . . obligaţiunile sunt numite valori mobiliare cu venit fix – dobânda aferentă fiind relativ fixă. Elementele de bază ale unei obligaţiuni • Valoarea nominală – valoare care se înscrie pe faţa obligaţiunii şi care indică suma de bani pe care emitentul trebuie să o ramburseze deţinătorului obligaţiunii (creditorului). Valoarea nominală a obligaţiunii rezultă din divizarea sumei de bani ce urmează a fi luată cu împrumut cu numărul de obligaţiuni ce urmează a fi emise.administraţia publică centrală/ locală. Obligaţia de plată include dobânda şi rambursarea sumei luate cu împrumut. Valoarea nominală se mai numeşte şi ‘principal’ de la cuvântul englez ‘principal’ care înseamnă suma de bani care este luată cu împrumut şi trebuie rambursată de debitor. • Obligaţiunile sunt valori mobiliare primare. • Dobânda (cuponul) – indică procentul de dobândă pe care societatea emitentă a obligaţiunii îl va plăti pentru creditul de care beneficiază. deoarece procentul de 35 . • Obligaţiunile atestă asumarea obligaţiei de plată a emitentului către orice deţinator al acestora. Obligaţiunile atestă obligaţia emitentului de a plăti oricărui deţinător al acestora dobânda cuvenită şi rambursarea sumei luate cu împrumut. nominative sau la purtător.unitatea de curs 4 Piaţa obligaţiunilor sinteză Definirea obligaţiunilor Obligaţiunile sunt titluri de credit emise pe termen mediu şi lung (şi mai rar pe termen scurt) de societaţile comerciale pe acţiuni şi/ sau administraţia publică centrală sau locală (prefecturi. Aceste titluri de credit sunt purtătoare de dobândă. Aceasta se mai numeşte şi dobândă nominală.societăţi comerciale pe acţiuni. • Tradiţional. Elementele de bază ale ‘contractului’ de împrumut dintre emitentul obligaţiunii (debitor) şi deţinătorii obligaţiunilor (creditori) sunt stabilite prin prospectul de emisiune care însoţeşte fiecare clasă de obligaţiuni pusă în circulaţie. municipalităţi.

Trebuie să amintim că. Preţul de emisiune – preţul la care obligaţiunea este pusă în circulaţie de către societatea emitentă. poziţia şi reputaţia debitorului (emitentului) şi rapiditatea cu care acesta doreşte să intre în posesia sumelor de bani de care are nevoie. Frecvenţa de plată a dobânzii mai este cunoscută şi sub denumirea de ‘programul de plată al dobânzii’ şi – ca şi în cazul dividendelor – frecvenţa de plată a dobânzii este stabilită în funcţie de obiceiul care există pe piaţa pe care obligaţiunile au fost emise şi luând înconsiderare aşteptările investitorilor.să plătească ultimele dobânzi aferente acestuia. cunoscută. trimestrial. în timp ce durata de viaţă se diminuează pe măsură ce scadenţa se apropie. Totuşi.în principal dobânda liberă de risc de pe piaţă. Durata de viaţă se diminuează pe măsură ce se apropie scadenţa. societatea emitentă trebuie să ramburseze numai valoarea 36 . Denumirea de cupon pentru această dobândă a apărut deoarece obligaţiunile emise în formă materială dispuneau de o alonjă de ‘cupoane’ care indicau suma ce trebuia să o primească deţinătorul obligaţiunii sub formă de dobândă şi indica şi frecvenţa de plată a respectivei dobânzi . semestrial.nu se modifică. scadenţa obligaţiunii este o dată fixă. În unele cazuri se pune semnul egalităţii între scadenţă şi durata de viaţă a unei obligaţiuni. indiferent de preţul cu care se pun în circulaţie obligaţiunile. interesul investitorilor. Maturitatea obligaţiunii – formată din: .Scadenţa obligaţiunii –data limită (ultima dată) la care societatea emitentă trebuie să ramburseze împrumutul reprezentat de obligaţiunile emise şi -eventual . Acest preţ poate fi mai mare decât valoarea nominală a obligaţiunii (supra pari sau peste paritate – caz în care obligaţiunile sunt emise ‘cu primă’).anual.• • dobândă se aplică la valoarea nominală a obligaţiunii. Alegerea preţului la care se pun în circulaţie obligaţiunile depinde de o serie de factori . egal cu valoarea nominală (at pari sau la paritate) sau mai mic decât valoarea nominală (sub pari sau sub paritate – caz în care obligaţiunile sunt emise ‘cu discount’). care – în principiu .Durata de viaţă a obligaţiunii – perioada de timp dintre momentul emiterii şi punerii în circulaţie a valorilor mobiliare respective şi scadenţa acestora. .

T-notes (între 1 şi 10 ani).poate fi mai mare sau mai mic decât randamentul nominal. randamentul la revocare .o indexare a valorii nominale).• nominală a obligaţiunii în cauză (dacă nu s-a stabilit .randamentul care se poate calcula în cazul în care există o clauză de revocare a obligaţiunilor. 37 . - • sinking funds (fonduri speciale prin care se garantează rambursarea. Tipurile de randament asociate obligaţiunilor: . dar şi clauze speciale cum ar fi: . Prezenţa acestei clauze permite reducerea maturităţii obligaţiunilor în perioade cu rate ridicate ale inflaţiei şi menţine costurile de creditare la un nivel acceptabil pentru emitentul obligaţiunilor.guvernamentale(adesea denumite şi obligaţiuni de trezorerie sau pentru nevoi de trezorerie): T-bills (până la 1 an). - randamentul la scadenţă .calculat ca raport între valoarea cuponului şi valoarea nominală a obligaţiunii.este considerat a fi rata medie a dobânzii care s-ar putea obţine în cazul în care cumpărătorul obligaţiunii ar opta pentru deţinerea ei până la scadenţă. sunt folosite mai ales în cazul retragerii anticipate a unei părţi a obligaţiunilor de pe piaţă). - Clasificarea obligaţiunilor În funcţie de emitenţi: . Formula de calcul – simplificată – este asemănătoare cu cea a randamentului la scadenţă. Acest randament curent se poate calcula: în momentul punerii în circulaţie a obligaţiunii şi în acest caz se calculează ca raport între cuponul obligaţiunii şi preţul de emisiune sau pe parcursul vieţii obligaţiunii şi în acest caz se calculează ca raport între cuponul obligaţiunii şi preţul curent de pe piaţă. modul efectiv de rambursare.prin prospectul de emisiune . Tbonds (peste 10 ani).este prevăzută pentru cazul în care emitentul consideră că evoluţia dobânzii de pe piaţă este nefavorabilă.clauza de revocare (call privilege) . Din păcate o astfel de clauză de revocare nu este în favoarea investitorilor/ deţinătorilor obligaţiunilor din categoria în cauză. Modul de rambursare – prevede programul de plată al dobânzii.randamentul cuponului (randamentul nominal) . - randamentul curent (current yield) .

mai dau dreptul la încasarea unor dobânzi suplimentare). care a fost anunţată că va fi plătită. de regulă fixă. Prin intermediul acestor obligaţiuni. aceste obligaţiuni au apărut în anii ’80. pe diverse perioade de timp. .- - municipale: revenue bonds (obligaţiuni emise pentru a finanţa realizarea unui anumit proiect important pentru comunitatea locală sau regională. . industrial revenue bonds & industrial development bonds (sunt o formă specială a obligaţiunilor precedente. După posibilităţile de conversie: 38 . în funcţie de dobânda de pe piaţa interbancară sau în funcţie de o combinaţie de randamente ale instrumentelor de economisire. După modul de calcul/ stabilire a dobânzii: . .cu dobândă fixă (sunt obligaţiuni ‘clasice’. polution control bonds (autorităţile locale emit obligaţiuni pentru a achiziţiona echipamente pentru controlul poluării – foarte costisitoare – şi apoi le închiriază companiilor private. oferite de o serie de instituţii financiare şi de credit.cu cupon zero (cunoscute şi sub denumirea de deep discount bonds. dar se poate face şi în funcţie de rata dobânzii libere de risc. De asemenea se specifică şi intervalele de timp la care se face indexarea). iar capacitatea de rambursare a emitentului se bazează pe veniturile generate de proiectul în cauză sau cele generate de entitatea juridică care exploatează proiectul). procentul de dobândă nominală fiind stabilit în momentul emisiunii respectivei clase de obligaţiuni şi rămâne neschimbat pe toată durata de viaţă a respectivelor emisiuni). astfel încât să poată acoperi costul creditului angajat).cu dobândă indexată (indexarea se face în funcţie de rata inflaţiei. iar denumirea lor vine de la faptul că ele sunt lipsite de cupon). în funcţie de o combinaţie între rata inflaţiei şi rata dobânzii liberă de risc (considerată rata standard). autorităţile locale au devenit mai active în sprijinirea sectorului privat prin finanţarea de proiecte de investiţii de mare anvergură).participative (sunt obligaţiuni care pe lângă dobânda. corporative (obligaţiuni emise de societăţile pe acţiuni).

convertibile (au prevăzută posibilitatea de preschimbare în acţiuni ale societăţii emitente). atât suma împrumutată cât şi dobânda se plătesc numai la scadenţă).anual. Acest mod de rambursare este mai avantajos pentru emitent deoarece îi uşurează acestuia sarcina fiscală pe măsură ce se apropie scadenţa împrumutului. Acest mod de rambursare îi dă posibilitatea emitentului de a cunoaşte programul plăţilor periodice şi a-şi asigura lichidităţile necesare plăţilor care trebuie făcute).de preschimbare .rambursate prin anuităţi constante (pentru acest tip de obligaţiuni. . iar dobânda se plăteşte periodic . După modul de rambursare: . iar onorarea unor astfel de obligaţiuni poate ridica foarte multe probleme de lichiditate pentru emitent). deoarece suma de rambursat scade şi odată cu ea dobânda ce trebuie plătită). cu warrant (warrantul este un titlu derivat care dă dreptul deţinătorului la subscrierea .rambursate integral la scadenţă (pentru aceste obligaţiuni.pe termen scurt (sunt emise pentru a fi rambursate într-un interval de timp de maxim 12 luni şi sunt mai rar utilizate de societăţile comerciale.- - neconvertibile (pot fi orice clasă de obligaţiuni care nu are prevăzută caracteristica de conversiune .rambursate prin tragere la sorţi (în cazul în care acest mod de rambursare este prevăzut în prospectul de emisiune al obligaţiunii.în acţiuni ale societăţii emitente).a unui număr de acţiuni obişnuite ale societăţii emitente la un preţ prestabilit şi însoţeşte unele emisiuni de obligaţiuni pentru a le face mai atractive pentru investitori). se rambursează la scadenţă.în anumite condiţii . deoarece nerespectarea rambursării la scadenţă a obligaţiunilor este un semnal negativ pentru investitori. . .o rată constantă care include atât dobânda aferentă perioadei cât şi o parte din suma împrumutată. 39 . valoarea nominală a obligaţiunilor din aceeaşi emisiunie. semestrial sau trimestrial.în fiecare an .clasice (pentru aceste obligaţiuni. societatea emitentă plăteşte creditorilor . în fiecare an societatea emitentă va rambursa cu anticipaţie un anumit număr de obligaţiuni care fac parte din aceeaşi emisiune). După maturitate: .

obligaţiuni externe(obligaţiuni emise pentru a fi plasate pe alte pieţe decât piaţa naţională): obligaţiuni străine (obligaţuni emise de o companie străină în moneda naţională a ţării pe a cărei piaţă urmează să fie plasate). însă. Această garanţie poate fi formată dintr-un portofoliu de contracte de ipotecă sau un singur contract de ipotecă sau garanţia poate fi constituită dintr-un activ sau grup de active deţinute se societatea emitentă. Ei au. Dacă societatea emitentă intră în procedură de lichidare . iar literatura anglo-saxonă de specialitate le numeşte debentures.deţinătorii de astfel de obligaţiuni au calitatea de creditori generali şi trebuie să aştepte ca să fie servite obligaţiunile garantate şi abia apoi .în afară de dreptul la rambursare conferit de orice titlu de credit.obligaţiuni interne (obligaţiuni emise pentru a fi puse în circulaţie pe pieţele naţionale.dacă sumele de bani rezultate din lichidare sunt suficiente . . active ce nu vor putea fi înstrăinate pe durata de viaţă a obligaţiunilor garantate . . cu durată de viaţă variabilă (acest tip de obligaţiuni permit fie emitentului. fie deţinătorului obligaţiunilor să modifice durata împrumutului .negarantate (aceste obligaţiuni se mai numesc generale. După moneda în care au fost emise: .garantate (aceste obligaţiuni mai sunt numite şi indentures şi se garantează rambursarea sumelor împrumutate prin constituirea unei garanţii .de regulă modificarea se referă la o prelungire a duratei de viaţă a obligaţiunilor din emisiunea respectivă). 7. În această categorie se pot include obligaţiunile emise de o companie română. 15 sau 30-50 ani). După garanţii: . Cei care deţin astfel de obligaţiuni nu au nici o garanţie că sumele pe care le-au dat cu împrumut vor fi rambursate .ipotecare (o formă specială a obligaţiunilor garantate . 5. prioritate faţă de acţionari la rambursare). de regulă pe 3.sunt emise în special de societăţile specializate în acordarea de împrumuturi pe bază de ipotecă).- pe termen mediu sau lung (sunt emise pe perioade mai mari de 1 an. euro-obligaţiuni (obligaţiuni emise în diverse monede care sunt oferite 40 .îşi vor recupera banii împrumutaţi.ca şi în cazul împrumuturilor bancare.decât pentru rambursarea acestora). exprimate în lei pentru a fi distribuite pe teritoriul României). 10. .

investitorilor de pe alte pieţe decât piaţa naţională a monedei în care
obligaţiunile au fost denominate).
Alte tipuri de obligaţiuni:
- cu cupon ce se poate reinvesti (deţinătorul acestor obligaţiuni poate opta
pentru a primi valoarea cuponului în numerar sau pentru a reinvesti
cuponul şi a primi în schimbul lui obligaţiuni identice cu cele la care a
subscris iniţial);
- precare (junk bonds - acest tip de obligaţiuni a fost introdus la începutul
anilor ’80 de către companii care s-au găsit brusc în faţa unor probleme
financiare serioase şi al căror rating care evaluează calitatea lor de debitori
a scăzut);
- revocabile (callable bonds - emitentul prevede, în prospectul de emisiune,
faptul că poate să ramburseze cu anticipaţie împrumutul, respectiv pot să
retragă obligaţiunile de pe piaţă, dacă evoluţia ratei dobânzii este
nefavorabilă pentru societatea comercială. Spre deosebire de obligaţiunile
cu fereastră, numai emitentul decide rambursarea anticipată sau revocarea
obligaţiunilor);
- income bonds (obligaţiuni care se emit în cazul reorganizării companiilor
sau în alte situaţii în care compania de află în faţa unor dificultăţi
financiare);
- reset bonds (acest tip de obligaţiuni au fost create pentru a da timp
companiilor emitente să îşi îmbunătăţească ratingul sau să facă faţă unor
nevoi temporare de numerar);
- commodity backed securities (acest tip de obligaţiuni au o valoare
nominală legată de preţul de piaţa al unei mărfi tranzacţionate pe o piaţă
cunoscută, cum ar fi aurul, argintul, petrolul şi al cărei preţ este presupusa
fi sensibil la evoluţia ratei inflaţiei).

41

Verificarea cunoştinţelor
1. Cum sunt definite obligaţiunile?
2. Care sunt societăţile care pot emite obligaţiuni?
3. Care sunt elementele de bază ale obligaţiunilor şi prin ce se
caracterizează acestea?
4. Cum se clasifică obligaţiunile?
5. Prin ce se caracterizează income/ reset bonds, dar commodity backed
securities?

unitatea de curs 5
Principalii participanţi la piaţa obligaţiunilor. Rolul ratingului pe piaţa
obligaţiunilor
sinteză
Piaţa obligaţiunilor
• Dedicată punerii în circulaţie şi tranzacţionării obligaţiunilor emise pe
termen mediu şi lung;
• Principalii emitenţi de obligaţiuni:
- autorităţile centrale;
- autorităţile locale;
- companiile.
• Piaţa primară a obligaţiunilor – componenta care găzduieşte ofertele
iniţiale (publice sau private) de obligaţiuni; banii atraşi de pe această piaţă
ajung direct la emitenţi; ofertele publice şi private diferă ca şi valoare şi
cantitate de titluri; numărul ofertelor este, însă, mare;
• Piaţa secundară a obligaţiunilor – componenta pe care se tranzacţionează
obligaţiunile emise şi aflate în circulaţie;
• Tranzacţiile cu obligaţiuni se pot derula pe toate cele 4 categorii de pieţe
secundare;
• Cele mai urmărite tranzactii cu obligaţiuni sunt cele derulate pe pieţele de
rang II – de tip OTC;
• În septembrie 2006 – raportul TABB Group arăta că tranzacţionarea
electronică a obligaţiunilor (mai ales cele corporative) este doar o mică
parte din totalul pieţei;

42

Motivul – tranzacţiile cu obligaţiuni (dacă nu se derulează pe o piaţă de
rang I) nu necesită direcţionarea ordinelor spre un sistem centralizat de
tranzacţionare.

Formarea preţurilor obligaţiunilor
• Preţul obligaţiunilor se exprimă ca procent din valoarea nominală a
acestora;
• Orice entitate care emite obligaţiuni trebuie să ţină seama de faptul că o
obligaţiune poate fi pusă în circulaţie la un preţ mai mare, mai mic sau
egal cu valoarea nominală a acesteia;
• Preţul pe care investitorul (oricare ar fi el, persoană fizică sau juridică)
este dispus să îl plătească, depinde de valoarea prezentă a viitoarelor
fluxuri de numerar oferite de respectiva emisiune de obligaţiuni
(respectiv de o obligaţiune din acea emisiune). Subliniem încă o dată că
fluxurile viitoare de numerar generate de o obligaţiune sunt formate din:
dobânda ce urmează a fi plătită la anumite intervale de timp şi de suma
de rambursat, sumă care este egală cu valoarea nominală a obligaţiunii..
• Preţul obligaţiunilor evoluează în sens invers faţă de oscilaţiile dobânzii de
referinţă (de obicei rata dobânzii liberă de risc);
• Raportul cerere/ ofertă influenţează indirect preţul obligaţiunilor – acest
raport este influenţat de evoluţia dobânzii de referinţă;
• Dacă dobânda de referinţă scade – preţul obligaţiunilor creşte;
• Dacă dobânda de referinţă creşte – preţul obligaţiunilor scade.
Piaţa euro-obligaţiunilor
• Localizată off-shore;
• A apărut datorită reglementărilor relativ stricte pe plan naţional;
• Şi-a început dezvoltarea în anii 1950; în prezent volumul anual de
obligaţiuni emise pe această piaţă – a depăsit volumul de obligaţiuni emise
în SUA;
• Grad redus de reglementare;
• Practicile sunt mai puţin rigide deoarece plasamentele sunt considerate
private – şi nu oferte publice;
• Perioada necesară obţinerii banilor este de aproximativ 40 zile faţă de 60
zile pe pieţele naţionale.

43

Portofoliile indicilor pentru obligaţiuni sunt compuse din subportofolii în funcţie de tipurile de obligaţiuni considerate interesante. 44 . .Morgan Government Bond Indices (GBI). • Cei mai cunoscuţi indici pentru obligaţiuni au fost: . • Agenţiile de rating percep un comision pentru serviciul de rating prestat.J. . • Construcţia lor este dificilă datorită: .plăţile periodice ale dobânzilor.Salomon Brothers Broad Investment Grade (BIG) Index – astăzi Citigroup BIG.lichiditatea pieţei pe fiecare tip de obligaţiune.Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBI) – cu subcomponente pe ţări. • Reprezintă o evaluare a capacităţii emitentului de a face faţă obligaţiilor de plată asumate.Lehman Brothers Aggregate Index.Indicii pentru piaţa obligaţiunilor • Au apărut în urmă cu aproximativ 40 de ani. .Dow Jones Corporate Bond Index (cu numai 96 de obligaţiuni în portofoliu).P. agenţiile de rating nu sunt consultanţi. Ratingul obligaţiunilor Modelul după care premiile de risc sunt luate în considerare pentru stabilirea dobânzii obligaţiunilor care urmează să fie puse în circulaţie se numeşte structura riscului ratei dobânzii şi respectă regula: “cu cât este mai mare riscul de neplată (de încetarea a plăţilor pentru obligaţiunile emise) cu atât este mai mare premiul de risc care trebuie inclus în dobânda nominală oferită pentru respectiva obligaţiune”. • Este acordat de agenţii specializate – la cererea emitentului. Se adresau exclusiv pieţei americane.Merryl Lynch Domestic Master Index . în general. ‘Modelul’ mai sus amintit este stabilit de ratingul oferit de agenţii specializate în acest gen de operaţii.durata de viaţă în scădere. . • Au mai fost lansaţi: . . .P. .J.varietăţii mari a obligaţiunilor.

riscul de neplată al dobânzii şi cel de rambursare a sumei împrumutate este inexistent. dar mai scăzut decât cele cu AAA.• • Evaluările exprimate prin rating NU reprezintă recomandări de vânzare/ cumpărare. Factorii care asigură securitatea sumei împrumutate şi a 45 . Obligaţiunile care primesc un astfel de rating indică faptul că emitenţii lor dispun de o bună capacitate de plată a dobânzii şi de rambursare a sumei împrumutate. acest lucru înseamnă că pentru investitor . iar suma principală este asigurată. Obligaţiunile cu un astfel de rating sunt considerate ca având un nivel relativ înalt de calitate. deoarece marjele de protecţie prevăzute în cazul lor sunt mai reduse decât în cazul precedent. Poziţia puternică a emitentului este puţin probabil să fie influenţată de eventualele schimbări ale situaţiei economice în ansamblu deoarece elementele de protecţie nu vor fi influenţate sau influenţa asupra lor este nesemnificativă. deoarece dobânzile de plătit sunt protejate de o marjă care există în cadrul emitentului. Evaluările s-ar putea să nu se suprapună cu profilul de risc al investitorilor. Dacă pentru o emisiune de obligaţiuni se obţine acest rating. Apreciere Rating Moody’s Rating Standard&P oor’s Semnificaţie Calitate foarte bună a obligaţiunilor Aaa AAA Calitate foarte bună a obligaţiunilor Aa AA Calitate bună a obligaţiunilor A A Este cel mai bun rating acordat de ambele agenţii. Fluctuaţiile elementelor de protecţie s-ar putea să aibă o amplitudine mai mare şi s-ar putea să apară alte elemente care să aducă la suprafaţă riscuri pe termen lung. Acest rating indică o foarte bună capacitate de plată a societăţii emitente în ceea ce priveşte atât dobânda cât şi suma de rambursat. Aceste obligaţiuni sunt considerate a fi peste nivelul mediu de calitate.

în anumite condiţii. în condiţii normale. Capacitatea de plată a celor care au emis obligaţiunile care au primit acest rating este mulţumitoare (adecvată sau corespunzătoare). astfel aceste obligaţiuni nu sunt sigure . unii dintre parametrii de protecţie se pot dovedi neadecvaţi sau se poate constata că unii parametrii de protecţie chiar lipsesc. Obligaţiunile care primesc un astfel de rating sunt considerate deja în categoria celor speculative. ceea ce poate conduce la o slăbire a capacităţii de plată a societăţii emitente . Astfel. Elementele de protecţie prezentate pentru plăţile viitoare sunt moderate. dar totodată ele dispun şi de caracteristici speculative. acest rating indică cel mai scăzut nivel de speculaţie. Emitenţii.pentru plata dobânzilor şi rambursarea sumei împrumutate. Incertitudinea este calitatea ce caracterizează acest tip de obligaţiuni. iar plăţile ce urmează a fi făcute de societatea emitentă nu pot fi considerate ca fiind asigurate pentru viitor. Acest rating indică – în general – că obligaţiunile în cauză sunt lipsite de caracteristicile unei investiţii dezirabile – pentru investitorii care doresc să deţină aceste obligaţiuni pe 46 . Acest rating indică faptul că obligaţiunile sunt considerate de nivel mediu. dar pot să fie prezente elemente care să sugereze că unele influenţe mai semnificative ale mediului economic pot afecta bonitatea debitorilor pe termen lung. afişează parametrii de protecţie adecvaţi . aceste obligaţiuni dispun de caracteristici care le transformă în investiţii atractive. Totuşi.Calitate bună a obligaţiunilor Baa BBB Obligaţiuni speculative Ba BB Obligaţiuni speculative B B dobânzii sunt consideraţi adecvaţi.pe termen mediu sau lung.din punctul de vedere al plăţii dobânzii şi a rambursării sumei împrumutate nici măcar în condiţii economice favorabile. Dar în condiţii economice potrivnice.

Cu cât ratingul obţinut este mai bun. 47 .) a respectivelor obligaţiuni. Asigurarea plăţii dobânzii şi a rambursării sumei împrumutate sunt nesemnificative. Perspectivele de primire a dobânzilor promise ca şi a rambursării sumei împrumutate sunt extrem de incerte. Obligaţiunile de acest tip sunt considerate a fi foarte speculative. expunerea la risc a emitentului este foarte mare. chiar dacă le-ar putea plăti. iar Standard & Poor’s foloseşte simbolurile (+) şi (-). în momentul în care sunt emise. astfel există un anumit pericol care planează asupra plăţilor viitoare. pentru acestea nu este posibil să se deruleze nici măcar plăţile legate de dobânzi. societatea emitentă s-ar putea să nu fie capabilă să onoreze plăţile viitoare sau. cu atât dobânda pe care o plătesc emitenţii obligaţiunilor în cauză este mai mică (mai apropiată de rata dobânzii liberă de risc). rambursarea sumei împrumutate fiind extrem de incertă. Adesea. În general.Calitate foarte slabă a obligaţiunilor Caa CCC Calitate foarte slabă a obligaţiunilor Ca CC Calitate foarte slabă a obligaţiunilor C C Calitate foarte slabă a obligaţiunilor • • • toată durata lor de viaţă. Acest rating indică faptul că obligaţiunile în cauză au o poziţie extrem de slabă. în comparaţie cu expunerea la risc (condiţii economice adverse. astfel întârzierea plăţilor la noua emisiune este de la sine înţeleasă. etc. acest rating este rezervat pentru acele obligaţiuni care nu plătesc dobândă sau pentru cele ai căror emitenţi se află deja în incapacitate de plată Acest rating indică faptul că societatea emitentă a întârziat deja plăţile dobânzilor şi rambursarea sumelor la alte emisiuni de obligaţiuni. situaţii neprevăzute. Moody’s foloseste modificatori numerici de la 1 la 3. Acest rating indică cel mai ridicat nivel de speculaţie. D Agenţiile de rating folosesc modificatori pentru a diferenţia obligaţiunile cu ratinguri între AA (Aa) şi B. Astfel.

Din punct de vedere juridic.numit şi drept rezidual .şi dreptul de preemţiune.Verificarea cunoştinţelor 1. şi anume: dreptul la vot în adunarea generală a acţionarilor. cele 4 drepturi principale conferite de cele 2 mari clase de acţiuni – evident deţinătorilor lor. 48 . comparativ. În tabelul de mai jos sunt redate. ¾ acţiuni preferenţiale. dreptul la încasarea dividendelor (de fapt dreptul de participare la rezultatele financiare pozitive obţinute de companie). acţiunile – dacă nu există restricţii impuse prin prospectul de emisiune – pot să circule liber şi independent de capitalul social care s-a constituit sau s-a majorat prin emiterea lor. Care sunt caracteristicile pieţei euro-obligaţiunilor? 4. ne interesează doar gruparea acţiunilor în: ¾ acţiuni obişnuite (comune sau ordinare). Care este definiţia rating-ului? 6. Din punct de vedere al acţiunilor tranzacţionate pe pieţele de capital. fie în scopul majorării lui. Care sunt caracteristicile diferitelor aprecieri care ar putea fi acordate prin rating? 7. parte egală valoric cu participarea sa la capitalul social. Acţiunile dau deţinătorilor lor o serie de drepturi. Care sunt caracteristicile pieţei pentru obligaţiuni? 2. acţiunile sunt considerate titluri de proprietate deoarece deţinătorul lor este proprietarul unei părţi din activele totale ale companiei. Care sunt factorii datorită cărora construirea indicilor pentru piaţa obligaţiunilor este dificilă? 5. Odată emise. Cum se formează preţul obligaţiunilor? 3. dreptul de recuperare a capitalului investit în companie . Acţiunile se pot clasifica după mai multe criterii. Care este relaţia dintre rating-ul acordat obligaţiunii şi dobânda plătită de către emitenţi? unitatea de curs 6 Piaţa acţiunilor sinteză Acţiunile sunt valori mobiliare emise asupra capitalului social al unei companii – fie în scopul constituirii acestuia.

În cazul în care compania are emise şi acţiuni obişnuite şi acţiuni preferenţiale. raportul cerere/ ofertă este influenţat de o multitudine de factori). 49 2. este mică. acesta este singurul caz în care acţionarii – preferenţiali – pot acţiona în justiţie compania pentru neplata dividendelor) Alte elemente care diferenţiază acţiunile obişnuite de cele preferenţiale sunt redate în următorul tabel: Acţiuni obişnuite Acţiuni preferenţiale 1. valoarea nominală este de cel puţin 5 – 10 ori mai mare decât cea a acţiunilor obişnuite 4. unele ţări – în ultimii 20-30 de ani – nu au mai luat în considerare ideea valorii nominale a acţiunilor aceasta fiind considerată – implicit – egală cu preţul de emisiune. dreptul la dividende Da Da Acţiuni preferenţiale Da – iar recuperarea se face cu prioritate faţă de deţinătorii de acţiuni obişnuite Nu – în mod obişnuit. dividendele plătite sunt variabile. valoarea de piaţă depinde – exclusiv – de raportul dintre cererea şi oferta de astfel de acţiuni (evident. 4.Drepturi conferite 1. dreptul la vot Da 3. se emit pentru perioade limitate de timp şi se recurge la lansarea lor pe piaţă mai ales atunci când se consideră că punerea în circulaţie a acţiunilor obişnuite nu ar avea impact asupra investitorilor. dreptul de recuperare a capitalului investit Acţiuni obişnuite Da 2. dividendele sunt relativ fixe şi sunt stabilite – de obicei . fuziuni. 1. au o durată de viaţă nelimitată – odată emise este posibil să rămână pe piaţă până când societatea comercială emitentă se dizolvă sau dispare în orice alt mod. . 3. dreptul de preemţiune 4. 2. dacă există. Da – în situaţii excepţionale (preluări. actunci este obligatoriu să plătească în primul rând dividendele pentru acţiunile preferenţiale (dacă prioritatea nu este respectată. în funcţie de mărimea profitului obţinut de companie şi în funcţie de politica de dividende practicată. valoarea de piaţă depinde – în primul rând – de rata de referinţă a dobânzii (din cauza dividendului relativ fix care este comparat cu această rată) şi abia apoi de raportul cerere/ ofertă care este influenţat de rata de referinţă a dobânzii. achiziţii) Nu Da – plata dividendelor se realizează cu prioritate faţă de dividendele pentru acţiunile obişnuite.ca procent din valoarea nominală a acţiunii preferenţiale 3. valoarea nominală.

acest principiu este unul al prudenţei. Această reglementare este cunoscută şi sub denumirea de Legea Glass – Steagal. chiar dacă acesta este mai scăzut. este necesar să fi emis în prealabil cel puţin o categorie de acţiuni obişnuite. în general. având în vedere riscul ridicat ce se asociază acestor investiţii. se adresează în special investitorilor care preferă să obţină din plasamentele lor un venit relativ stabil. Acest principiu al separării se regăsea. Cei care achiziţionează acţiuni de pe pieţele de capital – cu excepţia membrilor fondatori ai companiei şi a investitorilor care caută să achiziţioneze pachete de acţiuni în vederea controlării adunării generale a acţionarilor – sunt interesaţi mai ales de dreptul la dividende conferit de acţiuni şi de evoluţia pe care valoarea/ preţul acţiunilor o are în timp. . 6. cât şi mărimea şi frecvenţa de plată a dividendelor. Tot acest principiu limitează posibilitatea participării băncilor comerciale la formarea capitalului societăţilor de brokerage precum şi la creditarea acestora.5. adică societăţile de brokerage şi investment banks sunt autorizate să intermedieze tranzacţii cu valori mobiliare. Băncilor comerciale nu li se permite să angajeze . pentru ca o companie să poată emite acţiuni preferenţiale. La acestea se mai adaugă modul în care urmează să fie distribuite dividendele – în numerar sau sub formă de acţiuni.ideea centrală a acestui principiu este aceea că numai societăţile specializate. aceşti investitori urmăresc atât politica de dividende anunţată de compania în cauză. 6. Ideea acestui principiu a fost reluată de Japonia în Securities and Exchange Law emisă în 1948.a fost introdus în SUA prin Securities Act din 1933. . primare sau secundare. • Principiul băncii universale 50 . acţiunile obişnuite pot să existe independent de acţiunile preferenţiale. Deci. Forme de organizare ale pieţelor • Principiul separării activităţii . atât pe pieţele primare cât şi pe pieţele secundare de capital. în ţările din Europa Centrală şi de Est în perioadele de reluare a activităţii burselor de valori – aşa cum a fost cazul României şi al Ungariei. 5.în mod direct – nici propriile capitaluri. nici pe cele ale deponenţilor în plasamente pe pieţele de capital. se adresează oricărui tip de investitori.

51 . Piaţa primară a acţiunilor • Piaţa pe care se pun în circulaţie acţiunile emise de companii pentru a se constitui ca societăţi deschise (publice) sau pentru a-şi majora capitalul social. precum şi în numele clienţilor lor. . • Punerea în circulaţie se face prin oferte de vânzare care pot fi publice sau private. Principiul acţiunii mixte . divizia pentru intermedierea plasamentelor pe piaţa primară de capital. Conform acestui principiu. – sub incidenţa acestui principiu. – sistemul de organizare bazat pe acest principiu este lipsit – în general – de prezenţa instituţiilor specializate strict în intermedierea tranzacţiilor.presupune o reglementare strictă a activităţii bancare.presupune coexistenţa societăţilor bancare comerciale – care pot efectua operaţii de intermediere şi plasamente pe piaţa de capital – şi a societăţilor specializate în intermediere – cum sunt societăţile de brokerage şi investment banks – care acţionează atât pe piaţa de capital cât şi pe cea a derivatelor financiare. – se mai constată un grad mare de autonomie a instituţiilor care operează în diverse sectoare de piaţă – acestea fiind organisme cu autoreglementare. băncile comerciale se pot angaja atât în operaţii comerciale. tradiţionale de concentrare a resurselor băneşti şi acordarea lor cu împrumut celor care au nevoie cât şi în plasamente pe piaţa de capital atât în nume propriu. reglementările care guvernează piaţa de capital – şi piaţa financiară în general – sunt elaborate de organismele de supraveghere a activităţii bancare. dar care permite băncilor să se organizeze pe divizii specializate pe diverse activităţi cum ar fi: divizia pentru servicii bancare comerciale.– • acţionează în mai multe ţări din Europa Occidentală. divizia pentru plasamente pe piaţa secundară de capital şi cea a derivatelor financiare. la acestea adăugându-se operaţiile de intermediere a tranzacţiilor pe piaţa de capital.

în ultimii 5 ani s-a profilat un nou curent de opinie care susţine ideea ca bursele private să funcţioneze ca orice societate pe acţiuni – dechisă sau nu. înfiinţarea şi funcţionarea acestor burse este stabilită prin legi specifice. cu diferite poziţii şi denumiri sau băncile universale. totuşi.• • Piaţa primară poate fi integrată ca segment distinct într-o piaţă secundară de rangul I. Norvegia. aceste burse publice s-au dezvoltat mai ales în ţări care au la bază dreptul latin – în special ţări francofone. • Burse private – sau instituţii private. să urmărească obţinerea unui profit din activitatea derulată şi acţiunile respectivei societăţi să fie cotate chiar pe piaţa pe care o exploatează. • Principalii intermediari: societăţile de brokerage. Canada. Organizarea şi funcţionarea burselor de valori • Burse publice – numite şi instituţii publice. deşi considerat interesant. agenţii de bursă sunt consideraţi funcţionari publici şi ca atare trebuie să se supună rigorilor pe care o astfel de poziţie le impune. dar se mai găsesc şi în Japonia. aceste burse au la bază un cadru juridic general – specific fiecărei ţări – iar pe baza acestui cadru membrii asociaţiei elaborează statutul şi stabilesc care sunt regulile şi regulamentele de funcţionare ale instituţiei astfel constituite. acest 52 . aceste burse sunt constituite ca asociaţii de persoane fizice şi/ sau juridice. asociaţii care se formează în scopul de a exploata o piaţă secundară de capital. Principalii intermediari – investment banks sau societăţile de brokerage sau băncile universale.adică bursele de valori şi pieţele de tip OTC (over the counter). deci. acestea sunt specifice ţărilor care sa bazează pe legislaţia anglo-saxonă. • Pieţele accesibile investitorilor – prin intermediari – cele de rang I şi II. fiind instituţii de stat. bursele publice sunt – de obicei – non-profit şi. adesea aceste burse private sunt organizaţii non-profit. Piaţa secundară • Cea care asigură tranzacţionarea acţiunilor puse în circulaţie pe piaţa primară. ele mai sunt numite şi burse napoleoniene. caută să exploateze piaţa secundară de capital fără să urmărească obţinerea unui profit. ca urmare a statutului de instituţii publice acordat burselor. în unele ţări. mai ales .

membrii acestor asociaţii deveneau şi membri ai bursei – cu alte cuvinte erau persoanele care puteau derula tranzacţii în ringul bursei. fiecare ‘loc’ ocupat de unul dintre membrii poate fi vândut. • Din punct de vedere al accesului la calitatea de membru al bursei au existat (şi mai există): . .curent de opinie a fost tratat cu reticenţă relativă datorită implicaţiilor pe care o astfel de organizare a burselor de valori ar putea să o aibă pentru organizarea şi exploatarea pieţelor secundare de capital. . închiriat sau cedat prin moştenire.emise de companii cu potenţial de creştere. Sisteme de tranzacţionare Există. această variantă de organizare a asociaţiei este preferată de unele burse deoarece atragerea de membrii care plătesc o taxă de admitere în asociaţie şi – evident – cotizaţia anuală reprezintă o sursă pentru noi fonduri băneşti.emise de companii cunoscute.burse închise – în cazul acestora numărul membrilor asociaţi este fix şi nu se admit membrii peste numărul de ‘locuri’ stabilit. • Piaţa titlurilor internaţionale: .burse deschise – numărul membrilor care pot constitui asociaţia bursei nu este limitat.emise de companii cu potenţial de creştere. două mari tipuri de sisteme: 53 . Notă: în prezent. majoritatea burselor se transformă în societăţi pe acţiuni. mai târziu juridice. în mod tradiţional. Structuri de piaţă • Piaţa acţiunilor: . preţul cu care ‘locul’ de membru este vândut sau chiria plătită depind de interesul celui care vrea să acţioneze în bursa în cauză şi de tendinţa generală de evoluţie a activităţii bursiere pe anumite perioade de timp. . • Indiferente de formă – bursele sunt (adesea) instituţii care se autoreglementează. totodată ele se supun autorităţii care reglementează piaţa financiară sau piaţa de capital din ţara în care funcţionează.emise de companii cunoscute. deci pot să existe oricâţi membrii interesaţi să aibă această calitate. • La baza majorităţii burselor de azi au stat asociaţii de persoane fizice.

piaţa care foloseşte sistemul de licitaţie este considerată una intermitentă. Rolul principal în aceste sisteme revine formatorilor de piaţă (market makerilor) care afişează cotaţii pentru cumpărarea şi respectiv vânzarea (cotaţii bid/ ask) valorilor mobiliare pentru care sunt responsabili cu asigurarea pieţei. Sistemele de tranzacţionare prin negociere sunt folosite de majoritatea pieţelor de tip OTC (pieţele interdealer). Pentru a asigura lichiditatea pe o piaţă intermitentă s-au creat specializări în cadrul ringurilor bursiere cum sunt: specialiştii de la NYSE. În zonele respective. Aceste sisteme de tranzacţionare mai sunt utilizate şi de marile burse pentru derivate financiare. Pe acest tip de piaţă cotarea este considerată a fi continuă deoarece în orice moment există un market maker care afişează o cotaţie. afişarea sau ‘publicarea’ ordinului – prin strigare – are ca scop atragerea unui cumpărător/ vânzător interesat. Piaţa OTC mai este considerată şi ca fiind una de negociere deoarece preţul se poate negocia prin telefon sau prin 54 . în funcţie de caracteristicile lui. poate să rămână neexecutat. Sistemele de tranzacţionare prin licitaţie erau practicate de o bună parte a burselor de valori de mari dimensiuni care. Evident.¾ sisteme de tranzacţionare prin licitaţie (este vorba de obicei de licitaţii prin strigare). până în anii ’70. Există şi sisteme electronice care asigură îndeplinirea ordinelor dacă în jurul posturilor de tranzacţionare nu există agenţi interesaţi. agenţii de bursă îşi strigă ofertele sau cererile şi alţi agenţi de bursă le răspund. ¾ sisteme de tranzacţionare prin negociere numite şi quote driven deoarece formarea preţului se bazează pe cotaţiile bid/ ask afişate de formatorii/ creatorii de piaţă. market makerii competitivi sau formatorii de piaţă pe alte burse. Deoarece licitaţia pentru valorile mobiliare ale unei companii sau pentru un anumit contract derivat nu are loc tot timpul. aceste sisteme mai sunt numite şi order driven sau ‘conduse’ de fluxul de ordine de vânzare/ cumpărare care intră în sistem. nu foloseau sisteme automate de tranzacţionare. care apoi se deplasează la posturile de tranzacţionare sau în acea zonă a parchetului bursei unde se găseşte spaţiul alocat pentru tranzacţionarea diverselor derivate care îi interesează. Ei vor negocia între ei cel mai bun preţ. casa de compensaţie şi traderii din ring pentru bursele specializate în tranzacţionarea derivatelor financiare. Sistemul de tranzacţionare prin licitaţie funcţionează prin concentrarea ordinelor de către agenţii de bursă din ring. un ordin primit. În cazul acestor pieţe licitaţia nu este posibilă – deoarece intermediarii nu se întâlnesc pentru a licita ca urmare a lipsei ringului fizic. Aceste sisteme sunt încă menţinute de unele burse de valori deoarece sunt sisteme spectaculoase.

297/ 2004 şi Regulamentul nr. de obicei se utilizează sistemul prin licitaţie la deschiderea şedinţelor de tranzacţionare – fie concomitent. sistemele automate de tranzacţionare permiţând ‘împletirea’ licitaţiei cu negocierea. • Definite în SUA în 2000 ca fiind orice sistem electronic care diseminează către o terţă parte ordinele de vânzare/ cumpărare primite de la intermediari şi investitori. • Indici după dimensiunile companiilor incluse – small-cap sau mediumcap. În prezent. 55 . • Sistemul permite executarea totală sau parţială a ordinelor.orice alt sistem de comunicare sau se poate apela acel formator de piaţă care afişează cea mai bună valoare pentru scopul urmărit de investitor.14/ 2004 definesc sistemele alternative de tranzacţionare. • Indici composite. • În România – Legea nr. • Indici internaţionali. marile burse din lume încearcă să utilizeze aceste sisteme mixte. • Sistemul NU permite însă stabilirea unui preţ de referinţă – acesta se stabileşte de obicei pe piaţa de rangul I sau II. Sisteme alternative de tranzacţionare • Cunoscute şi sub denumirele de: electronic trading networks (ETNs) sau alternative trading systems (ATSs). • Indici de sector. menţinând însă deschise ringurile pentru sistemele prin licitaţie. • Indici regionali. Această îmbinare se face fie succesiv – între anumite ore se derulează sistemul de licitaţie şi apoi se intră pe sistemul de negociere. Indicii pentru acţiuni • Indici ‘blue chip’. Sistemele mixte de tranzacţionare sunt cele care îmbină sistemul de licitaţie cu sistemul de negociere.

56 . EPS este denumirea folosită şi în literatura română de specialitate. Care sunt diferenţele care pot apărea între cele 2 tipuri de acţiuni? 4. Î dividend yield. Care sunt cele 2 principale sisteme de tranzactionare şi prin ce se caracterizează fiecare dintre ele? unitatea de curs 7 Principalii indicatori ai acţiunilor pe o piaţă bursieră. Care sunt cele 3 principii întâlnite în organizarea pieţelor financiare şi prin ce se caracterizează fiecare dintre ele? 5. Î price earnings ratio. Earnings per share sau EPS Acest indicator poate fi tradus ca ‘profit net ce revine unei acţiuni’. Care este modul de organizare al burselor de valori? 7. Care sunt caracteristicile pieţei primare pentru acţiuni? Dar ale pieţei secundare? 6. Î market to book value. Aceşti indicatori sunt: Î earnings per share.Verificarea cunoştinţelor 1. dar această denumire ar fi una mult prea generală. Ce reprezintă acţiunile? 2. Ca urmare.ce revine pentru fiecare acţiune obişnuită emisă şi aflată în circulaţie (outstanding share)’. sinteză Există patru indicatori importanţi care sunt calculaţi şi urmăriţi de analiştii de pe pieţele financiare în legătură cu acţiunile companiilor înscrise la cota unei pieţe bursiere. EPS poate fi definit ca ‘acea parte a profitului net al unei companii – după plata dividendelor cuvenite pentru acţiunile preferenţiale . Care sunt drepturile conferite de acţiunile preferenţiale? 3.

profit net rămas după plata dividendelor pentru acţiunilor preferenţiale EPS = --------------------------------------------------------------------------------număr total de acţiuni obişnuite aflate în circulaţie EPS trebuie să fie analizat atât în evoluţie. Price earnings ratio sau PER sau P/E Acest indicator compară preţul curent de pe piaţă al acţiunilor unei companii cu EPS. Dividend yield sau ‘randamentul dividendului’ Acest indicator exprimă ponderea pe care dividendul care revine unei acţiuni o are în preţul curent al acesteia. Formula de calcul a acestui indicator este următoarea: preţul curent al acţiunii PER = -------------------------------------------------------EPS PER arata cât de mult plăteşte cumpărătorul acţiunii în cauză pentru o unitate monetară de profit net ce revine pentru o acţiune. PER este unul dintre indicatorii care apar în rapoartele de tranzacţionare ale pieţelor bursiere. evoluţia lui în comparaţie cu EPS – ceea ce dă informaţii asupra gradului de distribuţie a profitului net sub formă de dividende şi indirect dă informaţii despre utilizarea profitului net ca sursă de finanţare a dezvoltării viitoare a 57 . cu analiza detaliată a celor două componente ale raportului pe baza căruia se calculează. EPS este un indicator important şi pentru că stă la baza calculării următorului indicator: price earnings ratio. respectiv cu câştigul care revine pe acţiune. cât şi în comparaţie cu media pe sectorul din care compania emitentă a acţiunilor face parte. Formula de calcul a acestui indicator este: dividend/ acţiune dividend/ price ratio = --------------------------------------------preţ curent al acţiuni dividend yield = dividend/ price ratio x 100 Acest indicator este important dacă se are în vedere evoluţia lui în timp.

Ce exprimă PER şi care este unitatea sa de măsură? 4. Market to book value sau valoarea de piaţă raportată la valoarea contabilă Acest indicator arată care este raportul dintre valoarea de piaţă a unei acţiuni sau a companiei şi valoarea contabilă ce revine pe o acţiune sau valoarea contabilă a companiei.companiei – precum şi evoluţia acestui indicator în cadrul sectorului industrial din care face parte compania. Unii analişti consideră valoarea contabilă ca baza de formare a preţului pe piaţă. pentru calcularea acestui indicator se lucrează cu acţiunile obişnuite. Verificarea cunoştintelor 1. Ce exprimă M/ B ratio şi care este unitatea sa de măsură? 58 . În general aceasta se calculează ca diferenţă între totalul activelor unei companii şi datoriile pe care aceasta le are. În general. Dar în unele situaţii. dar acest punct de vedere nu este unul foarte răspândit. Ce exprimă DIVY şi care este unitatea sa de măsură? 5. Formula de calcul a acestui indicator este: preţul curent al acţiunii market to book value = -------------------------------------------------------------valoarea contabilă/ acţiune sau valoarea de piaţă a companiei (preţ x număr de acţiuni) market to book value = -------------------------------------------------------------valoarea contabilă a companiei Problema care apare în calculul acestui indicator este valorea contabilă. Ce exprimă EPS şi care este unitatea sa de măsură? 3. Care sunt principalii indicatori ce caracterizează actiunilor si prin ce se caracterizeaza fiecare? 2. analiştii propun să se ia în calcul doar activele tangibile ale companiei şi – ca urmare – valoarea contabilă care rezultă este foarte mică.

unitatea de curs 8 Operaţii cu acţiuni şi obligaţiuni efectuate de emitent sinteză Aceste operaţiuni trebuie cunoscute de către investitori deoarece ele influenţează evoluţia preţului valorilor mobiliare şi – în consecinţă – decizia investitorilor cu privire la includerea sau excluderea respectivelor valori mobiliare în/ din portofoliul lor. Ofertele de vânzare pot fi: Î publice – când acestea se adresează unui număr mare de investitori şi sunt difuzate prin mijloace de informare în masă. fie devin publice în urma majorării capitalului social. iar în al doilea caz societăţile se transformă din societăţi închise în societăţi deschise. Diferenţa dintre o ofertă primară şi una secundară este următoarea: 9 în cazul ofertei primare. Acest lucru se realizează printr-o ofertă de vânzare. valorile mobiliare pot fi subscrise de către investitorii interesaţi. pentru prima dată. Orice ofertă publică iniţială poate fi una primară sau una secundară (caz mai des întâlnit în cazul privatizărilor). Emisiunea sau punerea în circulaţie a valorilor mobiliare. emitentul este cel care încasează banii care rezultă din punerea în vânzare a valorilor mobiliare în cauză. ✏ oferte publice primare – oferte care se referă la punerea în circulaţie. ✏ oferte publice secundare – oferta are ca obiect valori mobiliare care au fost emise în prealabil. 9 în cazul ofertei secundare. deci existau şi aparţineau unor investitori diverşi. în condiţii specifice – conform reglementărilor care privesc această operaţie pe fiecare piaţă în parte. cel care încasează banii este deţinătorul valorilor mobiliare şi nu societatea emitentă. a unei noi clase de acţiuni sau obligaţiuni. 59 . Odată oferite. societăţile se constituie de la început ca societăţi deschise sau societăţi deţinute public. în primul caz. Există 4 mari categorii de operaţiuni şi anume: 1. aceste oferte publice – la rândul lor – pot fi: ✏ oferte publice iniţiale sau initial public offerings sai IPOs – acestea se referă la ofertele publice de acţiuni ale unei societăţi comerciale când societăţile în cauză fie se constituie prin subscripţie publică.

iar preţul de emisiune este considerat valoare nominală. 2. Această operaţie se referă în exclusivitate la acţiuni. financiară de subscriere.denumită în literatura de specialitate şi split up . Renunţarea la valoare nominală s-a făcut pentru că – în opinia unui număr relativ ridicat de analişti – respectiva valoare nu dă nici o informaţie relevantă despre acţiuni sau compania emitentă. emisiunile se pot realiza NUMAI după ce au fost aprobate de adunarea generală a acţionarilor şi – apoi – de către autorităţile care supraveghează pieţele financiare. în special la cele obişnuite. split stock pozitiv (+) sau negativ (-) sau ‘ruptură de stoc pozitivă sau negativă‘. Evident.sub valoarea nominală (supra pari) Valoarea nominală este absolut obligatorie. se pot derula mai multe emisiuni de acţiuni. 60 . noi ne vom referi la ea ca split stock pentru a evita orice fel de confuzie. Emisiunea de obligaţiuni Se poate realiza la: .1. Nu ştim sub ce denumire această operaţie va fi preluată de specialiştii români (unii folosesc termenul de splitare).valoarea nominală (at pari). O comparaţie între emsiunea de acţiuni şi cea de obligaţiuni este prezentată în următorul tabel: Emisiunea de acţiuni Se realizează NUMAI la valoarea nominală sau peste valoarea nominală.peste valoarea nominală (sub pari) .fără ca valoarea de piaţă a respectivei societăţi să se modifice. Orice nouă emisiune emsiuni în paralele – nu există de acţiuni poate avea loc – este aporbată reglementări exprese care să interzică de autoritatea care supraveghează piaţa – acest lucru . capitaluri împrumutate. numai dacă precedenta emisiune a fost doarece se diluează atât atenţia investitorilor cât şi puterea lor declarată închisă.Î private – când valorile mobiliare sunt oferite unui număr restrâns de investitori – de obicei investitori instituţionali. Există situaţii în care valoarea nominală a fost eliminată. nu este vorba aici despre ‘rupturile de stoc’ în cazul materiilor prime şi materialelor sau a produselor finite. aceste oferte private – numite şi plasamente private – sunt foarte populare când se emit şi se plasează pe piaţă obligaţiuni străina sau euro-obligaţiuni. În ambele situaţii.este acea operaţie prin intermediul căreia se realizează o majorare artificială a numărului de acţiuni aflate în circulaţie ale unei societăţi comerciale . 2. Operaţia de split stock (+) . deoarece este valoarea la care se va rambursa obligaţiunea şi valoarea care stă la baza calculării cuponului. .dar nu este recomandat. Sunt puse în circulaţie pentru a constitui Sunt puse în circulaţie pentru a obţine sau majora capitalul social. Nu se pot derula – în paralel – mai multe În principiu.

4. Un alt motiv pentru care o societate emitentă recurge la răscumpărarea acţiunilor este ‘plata ascunsă‘ sau ‘plata deghizată‘ a dividendelor. retragerea de pe piaţă a acestor valori se realizează în momentul în care dobânda de referinţă de pe piaţă (dobânda liberă de risc) scade la un nivel la care pentru societatea comercială este mai ieftin să retragă respectivele valori mobiliare de pe piaţă şi să plătească un ‘premiu de revocare’ . Această situaţie apare acolo unde se doreşte evitarea plăţii unor impozite mari pe dividendele încasate de acţionari. cu o nouă rată fixă a dividendului sau/ şi o nouă rată a dobânzii. răscumpărarea valorilor mobiliare de pe piaţă se referă în special la răscumpărarea categoriilor de acţiuni obişnuite emise de o societate deschisă.anunţate în prospectul de emisiune . valoarea totală a societăţii emitente nu se schimbă. decât să continuie să plătească dobânzi sau dividende mult mai mari decât dobânda de referinţă. revocarea (retragerea) şi răscumpărarea valorilor mobiliare emise şi în circulaţie: 4. revocarea (retragerea ) din circulaţie a valorilor mobiliare este o operaţie care apare mai ales în cazul acţiunilor preferenţiale şi al obligaţiunilor. revalorizare sau apreciere a acţiunilor] este operaţia prin care societatea comercială emitentă îşi reduce numărul de acţiuni emise şi aflate în circulaţie. ca şi în cazul operaţiei de split stock (-). 61 .2.un surplus de bani peste valoarea nominală a acţiunilor preferenţiale sau a obligaţiunilor .în acest caz societatea emitentă îşi poate constitui provizioane pentru acoperirea premiului de revocare şi a altor cheltuieli legate de respectiva revocare. Ca şi în cazul precedent. Revocarea poate fi prevăzută a se realiza în anumite condiţii . 4. conversia .este operaţia prin care unele din valorile mobiliare emise de societatea deschisă sunt convertite/ transformate în acţiuni obişnuite sau alte valori mobiliare (dar mult mai rar).denumită şi split down sau reverse split . mai ales pentru majorarea preţului acţiunilor care rămân în circulaţie. Opreaţia de split stock (-) .iar de unii specialişti români.şi apoi să emită noi valori mobiliare.1. De exemplu. care va avea o valoare egală cu suma valorilor celor patru acţiuni înlocuite. Revocarea se mai poate realiza şi printr-o ofertă publică de retragere a valorilor mobiliare de pe piaţă. un split stock (-) 1 pentru 4 înseamnă că patru acţiuni vechi ale societăţii comerciale sunt înlocuite cu o nouă acţiune. iar valoarea acestora creşte. 3. ca urmare a scăderii numărului de acţiuni de pe piaţă. Operaţia de răscumpărare a propriilor acţiuni se face. scade numărul de acţiuni în circulaţie. Adesea.2.2.

Care sunt asemănările şi deosebirile dintre emisiunile de actiuni si cele de obligatiuni? 4. Care sunt cele 4 categorii de operaţiuni cu acţiuni? Ce reprezintă fiecare dintre ele? 2. există patru indicatori importanţi care sunt calculaţi şi urmăriţi de analiştii de pe pieţele financiare în legătură cu acţiunile companiilor înscrise la cota unei pieţe bursiere. Operaţiunile ce se pot realiza cu acţiuni şi obligaţiuni trebuie cunoscute de către investitori deoarece ele influenţează evoluţia preţului valorilor mobiliare şi – în consecinţă – decizia investitorilor cu privire la includerea sau excluderea respectivelor valori mobiliare în/ din portofoliul lor.ro) întocmiţi un eseu de maxim 7 pagini privin evoluţia pieţelor pentru acţiuni şi obligaţiuni în România în anii 2007 şi 2008 (folosind rapoartele lunare disponibile pe website-ul BVB) 62 . Prin ce se caracterizeaza split stock-ul (+).ro) şi de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare . Î market to book value. Î dividend yield. fiecare din aceste componente având caracteristici specifice.Verificarea cunoştinţelor 1.bvb. Aceste titluri mobiliare primare sunt puse în circulaţie pe componenta primară de piaţă şi sunt tranzacţionate efectiv pe componenta secundară a pieţei.cnvmr. Câte tipuri de oferte de vânzare se pot întâlni? 3. 2 – termen de predare 22 noiembrie 2008 Pe baza rapoartelor anuale întocmite de Bursa de Valori Bucureşti .CNVM (www. Î price earnings ratio. În cazul acţiunilor. Aceşti indicatori sunt: Î earnings per share. dar cel (-)? Sumar Tipologia obligaţiunilor şi a acţiunilor este extrem de vastă în prezent. Sarcini şi teme ce vor fi notate Tema de control nr.BVB (www. Evaluarea obligaţiunilor se face – frecvent – prin intermediul ratingului.

211-256 2. Anghelache. Bucureşti. pag. 141-151. Editura Economică. Biblioteca Facultăţii de Business. 32-48. Cornelia (2003) – Tranzacţii şi pieţe financiare internaţionale.152153. Pop. pag. 49-59 63 . Gabriela (2004) – Piaţa de capital. 16-31.Presa Universitară Clujeană.165-216.Bibliografia modulului 1. Ed. Biblioteca Facultăţii de Business.

cotaţie completă unitatea de curs 9 Pieţele valutare sinteză Pieţele valutare sunt importante mai ales pentru că ele reprezintă locul în care sunt determinate cursurile de schimb ale diferitelor monede – adică se exprimă preţul unei monede în termenii altei monede. a mecanismelor care stau la baza formării cursurilor valutare. ERM şi ERM-II. a cecurilor şi a ordinelor de plată. 64 . În funcţie de locul unde este situată piaţa care anunţă cursurile de schimb. a pieţelor pe care se tranzacţionează valutele. precum şi a cotaţiilor care se pot întâlni pe aceste pieţe. conform căruia o cantitate specificată de monedă va fi livrată – la o rată de schimb stabilită – contra unei alte monede. O tranzacţie valutară este un acord încheiat între cumpărător şi vânzător. existente sub forma bancnotelor în circulaţie. convertibilitate. Pe pieţele valutare se tranzacţionează monedele prezente în conturi bancare.Modulul III Pieţele valutare unitatea de curs 9 – Pieţele valutare unitatea de curs 10 – Tipuri de cotaţii întâlnite pe pieţele valutare Scop şi obiective Scop Acest modul are ca scop prezentarea valutelor. etalon-aur. cotaţie indirectă. devize şi curs valutar • cunoaşterea evoluţiilor înregistrate de sistemul monetar internaţional şi sistemul monetar european • cunoaşterea particularităţilor de organizare a pieţelor valutare • cunoaşterea principalilor participanţi la piaţa valutară • cunoaşterea şi înţelegerea cotaţiilor directe şi indirecte • cunoaşterea şi înţelegerea cotaţiilor spot şi forward • înţelegerea PPP – parity purchasing power şi rolul ei în stabilirea cotaţiilor Concepte de bază: valută. este vorba despre preţul monedei naţionale în termenii uneia sau a mai multor monede străine (valute). cotaţie directă. spread. cross. Obiective urmărite • înţelegerea noţiunii de valută. curs valutar/ rată de schimb valutar.

• Devizele: cuprind valutele şi instrumentele financiare pe termen scurt exprimate în valută (cambii. Rata de schimb valutar (cursul de schimb/ cursul valutar) • Este preţul monedei naţionale a unei ţări exprimat în unităţile monetare ale altei ţări. bilete la ordin. la preţul anunţat.rata reală = rata nominală ajustată cu rata inflaţiei. Sistemul bazat pe etalon-aur (gold standard) • Perioada: 1876/1879 – 1913. Sistemul monetar internaţional O structură care permite determinarea ratelor de schimb valutar (a cursurilor valutare/ a cursurilor de schimb). • O cotaţie valutară – sub forma preţurilor bid sau ask – reprezintă o ‘declaraţie’ a dorinţei dealerului/ traderului de a cumpăra sau de a vinde. moneda în cauză. • Moneda naţională deţinută de persoane fizice/ juridice straine – pe teritoriul naţional – este considerată valută. Valuta • Moneda naţională a unei ţări devine valută în momentul în care este deţinută de persoane fizice/ juridice străine şi circulă în afara graniţelor ţării.rata nominală= preţul unei monede în raport cu altă monedă. . . în care se derulează fluxurile comerciale internaţionale şi fluxurile internaţionale de capital.Luând în considerare toate aceste elemente. cecuri. 65 . pieţele valutare pot fi definite ca fiind mecanismele prin care o persoană fizică sau juridică transferă puterea de cumpărare a monedei unei ţări într-o altă monedă şi prin care se pot obţine sau furniza credite pentru derularea tranzacţiilor valutare şi comerciale. • Acest pret poate fi exprimat şi în aur sau argint (exprimare ce nu se mai utilizează în prezent). • Tipuri de rate: . în cadrul căreia se realizează ajustările necesare pentru balanţele internaţionale de plăţi.rata efectivă = calculată folosind monedele principalilor parteneri comerciali şi ponderată cu importanţa lor în volumul comerţului exterior. carduri).

rata de schimb faţă de aur a devenit fluctuantă. • A stat la baza constituirii rezervelor de aur la nivelul băncilor naţionale. Sistemul etalon aur-lingouri (gold bullion standard) • Perioada de existenţă: 1919-1944.ieşirea de sub “tirania” etalonului-aur. • Tranzacţiile cu aur (în cantităţi mari) au fost permise numai la nivelul băncilor centrale. .25 GBP).creşterea flexibilităţii politicilor valutare şi monetare.producţia mondială de aur nu mai putea să ţină pasul cu nivelul prognozat al comerţului internaţional.• S-a bazat pe ideea că fiecare ţară urma să stabilească şi să menţină o • rată fixă a monedei naţionale în raport cu aurul. Efecte: . • S-a încercat o revenire la sistemul etalon-aur modificat (noua paritate 1 uncie aur = 35 USD a fost stabilită în 1934). a fost una din cauzele crizei economice din 1929-1933. • A generat necesitatea emiterii de monedă în corelaţie cu rezerva de aur existentă. • Au fost înregistrate speculaţii – pe baza de vânzări short.67 USD (4. • Convertibilitatea monedelor ţărilor care aplicau sistemul.Singura monedă convertibilă în aur a rămas USD la paritatea de 1 uncie aur = 35 USD.1944 • Au fost puse bazele sistemului monetar internaţional (SMI) contemporan • S-a urmărit: . 66 . • A fost restrânsă circulaţia liberă a aurului şi limitată la nivelul al unui lingou/ bare de aur. Paritatea Au-USD era 1 uncie aur = 20. Acordul de la Bretton Woods . Efectele sistemului • Oscilaţiile ratelor de schimb au dus la o stagnare a relaţiilor comerciale. • În această perioadă. . Efectele sistemului etalon-aur • Stabilitatea ratelor de schimb.

Florida – 2004. • Acordul de la Louvre – 1987. folosită ca mijloc de plată şi monedă de rezervă.1973-1985.Coridorul de variaţie dorit (faţă de paritatea în aur) era de +/.1971 a 1/3 din rezervele de aur).25% care nu a fost menţinut. • ERM (exchange rate mechanism) = mecanismul ratelor de schimb prin care se menţinea controlul variaţiei acestor rate într-un coridor închis (şarpe valutar) +/.2.Pentru orice devalorizare/ creştere a valorii peste 10% era necesară aprobarea FMI. • Sistemul ratelor flotante în raport cu USD . .10%. declin USD pe pieţele valutare din 2002. şocul deprecierii USD a fost absorbit de euro. s-a fixat un coridor de variaţie faţă de USD de +/2. Sistemul Monetar European • Martie 1971 – este adoptat planul Werner. s-a dorit stoparea deprecierii USD sub “nivelul natural”. • Criza din 1971 . intervenţii concertate ale băncilor centrale. • Decembrie 1978 – se ia decizia lansării Sistemului Monetar European (SME) din 1979. dar fără obligaţia de convertibilitate. .1% cu un maxim de +/. USD a fost “secondat” de DEM (moneda “centrală” a UE) şi de JPY. s-a stabilit necesitatea aprecierii monedelor naţionale fără de USD. • G7 – Boca Raton.1945-1970. Evoluţii ulterioare • Sistemul ratelor fixe în raport cu USD . • Acordul de la Plaza – 1985.este anunţată oficial suspendarea cumpărărilor/ vânzărilor de aur de Trezoreria SUA (ca urmare a ieşirii din ţară în ian-iul.Restul monedelor ţărilor participante şi-au fixat ratele de schimb în funcţie de aur (indirect. prin intermediul parităţii faţă de USD). Elementele SME • ECU (european currency unit) = moneda de cont cu valoare calculată pe baza unui coş valutar.25%.. 67 . • EMCF (European Monetary Cooperation Fund) = autoritatea abilitată să emită ECU. din martie 1973 sistemul ratelor de schimb fixe faţă de USD a fost abandonat definitiv.

Motivele sunt atât de ordin politic. . .64 SIT) Cipru la 2 mai 2005 – (1 EUR = 0.Deficitul bugetar – lim.max. • Au intrat în ERM-II următoarele ţări: Estonia la 28 iunie 2004 – (1 EUR = 15. 60% din PIB. . .max.euro • 1995 – Summit-ul de la Madrid stabileşte numele monedei unice europene: euro.max.4528 LTL) Slovenia la 28 iunie 2004 – (1 EUR = 239.Rata inflaţiei – lim. cât şi de ordin economic. • Criteriile de convergenţă din Tratat: .25%.Suedia – statut de stat membru cu derogare (adică ea nu are obligaţia de a intra în zona euro).Datoria publică – lim. Extinderea UE şi euro • Mai 2004 – UE se lărgeşte cu 10 noi membri. sunt: . 1. Moneda unică europeană . .Danemarca – care îşi menţine coroana în ERM-II.Marea Britanie.6466 EEK) Lituania la 28 iunie 2004 – (1 EUR = 3. iar Banca Centrală Europeană (BCE) devine singura responsabilă pentru politica monetară a EMU.Rata dobânzii – lim. tratatul a fost respins de Danemarca. .max.5% peste inflaţia medie. • 1 ianuarie 1999 – euro este lansat ca monedă de cont (electronică).Intrarea în ERM pentru minim 2 ani şi menţinerea ratelor de schimb în coridorul +/-2.3% din PIB.Criza SME din 1992 • Cauzele crizei: Tratatul de la Maastricht (decembrie 1991) şi reticenţele în aprobarea lui. • Ţările care nu au adoptat euro – deci nu fac parte din EMU.5853 CYP) 68 . 2% peste dobânda medie. • 1 ianuarie 2002 – euro este lansat ca monedă efectivă (circulă bacnote şi moneda divizionară denominată în euro). • Pentru a intra în zona EMU aceştia trebuie să îndeplinească criteriile de convergenţă.

USD sau echivalentul acestei sume în alte monede sau multiplii ai sumei minime cerute. 2. Piaţa valutară cu amănuntul sau a clienţilor. Dar companiile multinaţionale au propriile lor departamente de tranzacţionare în domeniul valutar conectate la diverse sisteme de cotare – de obicei. oferite de bănci. Aceste 5 categorii de participanţi sunt: a) dealerii din domeniul valutar – reprezentanţi ai băncilor şi ai unor instituţii nebancare acceptate şi care – la rândul lor – au poziţie de dealeri. conform căreia o cantitate specificată din moneda X – la rata de schimb convenită/ stabilită – va fi livrată contra unei alte monede.este o piaţă de tip wholesale sau en-gross.2005 – (1 EUR = 38. Structura pieţelor valutare Pieţele valutare din întreaga lume sunt structurate pe două niveluri: 1. Piaţa valutară inter-bancară .Letonia la 2 mai 2005 – (1 EUR = 0. Această piaţă se formează între bănci şi clienţii lor şi se derulează pentru orice sume dorite de clienţi. d) băncile centrale. minim 1 mil.7028 LVL) Malta la 2 mai 2005 – (1 EUR = 0.4550 SKK) Tranzacţiile valutare Un acord încheiat între cumpărătorul şi vânzătorul de valută. Participanţii la piaţa valutară Se consideră că există 5 categorii de participanţi la tranzacţiile derulate pe pieţele valutare şi care operează pe unul sau pe ambele niveluri mai sus menţionate. c) speculatorii şi cei care derulează operaţii de arbitraj.4293 MTL) Slovacia la 25 nov. e) brokerii din domeniul valutar. Băncile care acţionează pe piaţa inter-bancară sunt legate între ele prin sisteme de comunicaţii sofisticate. de brokeri sau de companii specializate – şi prin care încearcă să obţină cel mai bun curs posibil pentru tranzacţiile pe care le derulează. 69 . Trebuie precizat că nici un fel de companie comercială nu are acces la piaţa valutară inter-bancară. b) persoane fizice şi juridice care derulează tranzacţii comerciale şi/ sau realizează transferuri de capital. Tranzacţiile derulate pe această piaţă necesită sume mari de bani. până la ultima monedă divizionară.

Dealerii mai sunt numiţi şi traderi. un dealer va afişa: un preţ/ o cotaţie bid Preţul la care dealerul se oferă să cumpere o anumită monedă contra altei monede. Un dealer/ trader joacă rolul de market maker numai pentru monedele/ valutele în care s-a specializat şi nu pentru orice monedă de pe piaţă. Majoritatea băncilor care participă la tranzacţiile de pe piaţa inter-bancară îndeplinesc rolul de market maker pentru valutele pe care principalii lor clienţi corporatişti le consideră interesante şi – eventual – pentru alte valute pe care banca în cauză le consideră interesante. pentru a compensa costurile pe care le suportă şi riscurile pe care şi le asumă. Uneori – cu ajutorul băncilor care intermediază tranzacţiile – aceste persoane folosesc piaţa valutară pentru a se proteja împotriva riscului variaţiilor ratelor/ cursurilor de schimb valutar. (de cumpărare) un preţ/ o cotaţie ask sau Preţul cu care dealerul oferă spre vânzare o anumită monedă contra unei alte monede. . 70 . Profitul pe care orice dealer încearcă să îl obţină din tranzacţiile încheiate îmbracă forma diferenţei dintre preţurile/ cotaţiile afişate de acesta (dealer). . Scopul urmărit de un dealer este acela de a obţine profit din tranzacţiile derulate. . Deşi existenţa pieţei valutare este absolut necesară pentru scopurile urmărite de aceste persoane. Dar principalul rol al dealerilor este cel de a fluidiza tranzacţiile care se derulează pe piaţa valutară. .turişti. Pentru restul valutelor.în această categorie se pot întâlni: . Întotdeauna. Toate aceste persoane folosesc piaţa valutară pentru a facilita încheierea unei tranzacţii comerciale sau de investiţii.companii multinaţionale. . offer (de vânzare) Diferenţa care apare între preţul ask/ de vânzare şi cel bid/ de cumpărare se numeşte – în literatura de specialitate – spread. prezenţa lor pe piaţa valutară este sporadică şi – evident – legată doar de încheierea tranzacţiilor pe care persoanele în cauză şi le-au propus.importatori şi exportatori. banca devine un simplu participant la piaţă – vânzător sau cumpărător – şi acţionează numai la ordinul clienţilor săi.alte persoane.investitori în portofolii internaţionale. Poziţia de dealer de pe piaţa inter-bancară este deţinută de o bancă sau de o altă instituţie agreată în această poziţie. Persoanele fizice şi juridice .

în principiu. În timp. Brokerii sunt agenţi care au rolul de a facilita derularea tranzacţiilor dintre dealeri. Ei operează în propriul interes şi nu sunt obligaţi sau nevoiţi să servească cererile clienţilor sau să asigure continuitatea tranzacţiilor. Dacă dealerii încearcă să obţină profit pe baza spread-ului existent între cotaţiile pe care le afişează. Un astfel de contract se bazează pe o tranzacţie spot/la vedere şi cere livrarea imediată a monedei care face obiectul contractului. Contracte spot (la vedere)/ Tranzacţii spot Un contract spot reprezintă un angajament care realizează o legătură între cumpărătorul şi vânzătorul unei monede şi stabileşte condiţiile în care va avea loc transferul de fonduri. Băncile centrale folosesc piaţa valutară – în special cea inter-bancară – pentru a forma.şi acordurile monetare încheiate de ţara respectivă (vezi evoluţia SMI şi SME). Prin prezenţa lor pe pieţele valutare.Aceste persoane sunt prezente mai ales pe piaţa valutară cu amănuntul/ a clienţilor. Sprijinirea monedei naţionale se realizează având la bază politica valutară formulată de bancă centrală – în concordanţă cu politica monetară . Pentru serviciul de intermediere prestat. s-a constatat că – în majoritatea cazurilor – băncile centrale îşi îndeplinesc cel mai bine rolul de intervenţie atunci când înregistrează pierderi de pe urma tranzacţiilor derulate pe piaţa valutară. la care se mai poate adăuga un profit ce se obţine din modificarea ratelor de schimb valutar. brokerii primesc un comision. Un alt motiv al prezenţei băncilor centrale pe piaţa valutară este dorinţa lor de a influenţa rata/ cursul de schimb la care se tranzacţionează moneda naţională. băncile centrale nu urmăresc obţinerea unui profit din tranzacţiile derulate. Speculatorii sunt acei agenţi care acţionează pe piaţa valutară în scopul de a obţine un profit din orice tranzacţie încheiată pe această piaţă. ci urmăresc să influenţeze ratele de schimb valutar astfel încât acestea să aducă beneficii economiei ţărilor în cauză. Serviciile de brokeraj sunt oferite de companii specializate în acest sens şi care sunt diferite de băncile care acţionează ca dealeri pe piaţa inter-bancară. Livrarea imediată înseamnă stingerea obligaţiilor de plată care rezultă în urma derulării tranzacţiei şi lichidarea efectivă a acestora în următoarele două zile 71 . nu doresc să înregistreze pierderi. Deoarece sunt dornice să accepte aceste pierderi. a completa sau a vinde rezervele lor valutare. ci doar intermediază desfăşurarea acestora. speculatorii încearcă să obţină profit numai pe baza variaţiilor care apar la ratele/ cursurile de schimb valutar. băncile centrale diferă de toţi ceilalţi participanţi la piaţă – care. Brokerii nu se implică în derularea efectivă a tranzacţiilor.

lichidarea tranzacţiei se face – de obicei – imediat sau cel mai târziu în ziua următoare. rata/ cursul de schimb dintre cele două monede se stabileşte în prezent. 72 . cât şi pe piaţa cu amănuntul (cea destinată clienţilor). Pot să existe şi maturităţi de 7 zile. Această definire clară trebuie să aibă loc deoarece poziţiile dintr-un contract forward sunt totdeauna duale.lucrătoare. în funcţie de dimensiunea sumei de bani care face obiectul tranzacţiei spot. Contractele forward pot să apară atât pe piaţa interbancară. 6 şi 12 luni. Transferul efectiv al fondurilor implicate în tranzacţiile forward are loc doar la lichidarea tranzacţiei şi în nici un caz înainte de această dată. Dar pentru aceste maturităţi diferite de cele obişnuite. Intervalul de timp destinat lichidării tranzacţiei se mai poate simboliza ca T+2. 3. costurile de tranzacţionare sunt mult mai mari. pentru un transfer de fonduri (monede echivalente) care va avea loc la un moment specificat în viitor. Contractele forward sunt utilizate pentru a reduce expunerea la riscul generat de variaţia ratelor de schimb a monedelor. 2. 31 zile. Cei care intră într-un contract forward nu trebuie să depună nici o garanţie sau marjă care să asigure derularea fără probleme a contractului. Lichidarea tranzacţiilor forward se realizează la scadenţă în intervalul T+2 sau T+1 faţă de data scadenţei. În cazul în care tranzacţia spot are loc între bancă şi clienţii săi. Maturităţile cel mai frecvent întâlnite în cazul contractelor forward sunt de: 1 lună. vânzător al coroanelor suedeze contra USD. cu condiţiile de derulare stabilite în prezent. Adică: o persoană care cumpără forward USD contra coroane suedeze – peste 6 luni – este. dar este diferită de rata spot şi reflectă previziunile/ perspectivele pe care cele două părţi ale contractului le au asupra evoluţiei viitoare a ratelor de schimb ale monedelor implicate în tranzacţie. Data de lichidare a tranzacţiilor valutare se numeşte şi value date. 81 zile sau maturităţi care să depăşească 12 luni. Contactele forward / Tranzacţiile forward Un contract forwad reprezintă un angajament încheiat în prezent. în acelaşi timp. respectând intervalul de lichidare stabilit pentru tranzacţiile spot. Această rată se mai numeşte şi rată forward. În orice contract forward trebuie să se definească foarte bine moneda care face obiectul contractului şi în care urmează să se deruleze tranzacţia. prin ‘fixarea’ acestora în prezent – pe baza contractului – cumpărătorii/ vânzătorii de valute se asigură că vor realiza transferul la cursul dorit. În cadrul unui astfel de contract.

În derularea unui swap forward contra forward trebuie să se ţină seama nu numai de evoluţia ratelor de schimb între monedele implicate. iar restul au maturitatea mai mică de 1 an. Majoritatea contractelor swap derulate pe pieţele valutare sunt contracte pe termen scurt. de către aceeaşi persoană: 1. în tranzacţiile swap. 2. Ca şi în cazul contractelor forward. următoarele: 1. vânzarea unei monede forward. aproximativ 70% dintre ele având maturitatea mai mică de 1 săptămână. Ca urmare. 2. deşi riscul reprezentat de oscilaţiile ratelor de schimb este mult redus. de către aceeaşi persoană. în cazul swap-urilor poziţiile pot fi duale şi – ca urmare – orice swap poate fi descris ca: operaţia simultană de a da cu împrumut una dintre monede şi a lua cu împrumut cealaltă monedă implicată în tranzacţie sau a lua cu împrumut una dintre monede pe baza garanţiei celeilalte monede implicate în tranzacţie. Tranzacţiile derulate pot fi. cumpărarea aceleiaşi monede pentru livrarea forward. Un alt tip de swap – folosit mai ales de profesioniştii de pe piaţa valutară – este cel forward contra forward. 73 . de exemplu. apare riscul ratelor dobânzilor – a diferenţelor dintre acestea – care pot să influenţeze tranzacţiile din cadrul contractului swap. Acest tip de swap implică tot derularea simultană a două tranzacţii. vânzarea unei monede pentru livrare spot. cu livrarea peste 2 luni. cumpărarea aceleiaşi monede forward cu livrare peste 3 luni.Contractele swap / Tranzacţiile swap Contractele swap de pe pieţele valutare implică – de fapt – derularea simultană a două tranzacţii. ci şi de ratele dobânzilor cu care aceleaşi monede se pot da sau se pot lua cu împrumut pentru perioadele de timp urmărite/ dorite – în cazul exemplului de mai sus. Acesta este cel mai simplu tip de swap de pe piaţa valutară şi se mai numeşte swap-ul spot contra forward. (sau prima operaţie poate fi cumpărarea spot şi a doua operaţie poate fi vânzarea forward a aceleiaşi monede). ratelor dobânzilor pentru 2 şi 3 luni – pot să fie schimbate.

Care sunt caracteristicile contractelor spot? Dar cele ale contractelor forward? 12. 74 . NZD. EUR). AUD.Verificarea cunoştinţelor 1. Ce înţelegeţi printr-o tranzacţie valutară? 3. Care au fost cauzele crizei SME din 1992? 7. Ce reprezintă contractele swap şi prin ce se caracterizează? unitatea de curs 10 Tipuri de cotaţii intîlnite pe pieţele valutare sinteză Tipuri de cotaţii • Rata/ cursul de schimb = preţul unei monede exprimat în altă monedă. • Cotaţia valutară = o declaraţie a dorinţei dealerului de a cumpăra/ vinde moneda X la preţul (bid sau ask) anunţat. Ce reprezintă spread-ul? 11. Care este structura pieţelor valutare? 8. • Cotaţia indirectă (reciprocă) = preţul pentru o unitate monetară naţională exprimată în monedă străină . Ce reprezintă o cotaţie bid/ ask? 10. • Cotaţie directă = pretul pentru o unitate monetară străina este exprimat în moneda ţării respective. • Cotaţie americană (American terms) = preţul unei alte monede exprimat în USD (utilizată pentru GBP. Ce reprezintă valuta şi care este definiţia ratei de schimb? 4. Care sunt participanţii la piaţa valutară şi prin ce se caracterizează aceştia? 9. Care sunt caracteristicile sistemului bazat pe etlon-aur? Dar cele ale sistemului bazat pe aur-lingouri? 5. Ce reprezintă piaţa valutară? 2. Care au fost efectele Acordului de la Bretton Woods? 6. • Cotaţie europeană (European terms) = preţul pentru 1 USD exprimat în altă monedă.

Exprimă. în monedă străină.Cotaţia directă Cotaţia indirectă Exprimă.5625/ USD este o cotaţie directă în Elveţia şi exprimă preţul 1 USD în CHF.6400/ CHF este o cotaţie directă în SUA. preţul pentru o unitate monetară străină pentru care există interes pe teritoriul acelei ţări. deoarece pe teritoriul acestei ţări cotaţia exprimă preţul pentru o unitate monetară naţională. 75 . Cotaţia CHF 1. Cotaţia USD 0. Cotaţia ask/ de vânzare Preţul sau rata de schimb a unei monede exprimată întro altă monedă la care dealerul/ traderul vinde (oferă spre vânzare) moneda în cauză. Cotaţiile bid (de cumpărare) şi ask/ offer (de vânzare) Cotaţia bid/ cumpărare de Preţul sau rata de schimb a unei monede exprimată întro altă monedă la care dealerul/ traderul cumpără (se oferă să cumpere) moneda în cauză.5625/ USD este o cotaţie indirectă în SUA. Această cotaţie directă se mai numeşte şi valoarea intrinsecă a CHF deoarece exprimă numărul de CHF necesari pentru achiziţionarea unui USD. Cotaţia USD 0. Cotaţia CHF 1.6400/ CHF este o cotaţie indirectă în Elveţia. preţul pentru o unitate monetară naţională. în moneda naţională a unei ţări. cotaţia ask > cotaţia Diferenţa dintre cele două cotaţii se numeşte spread şi bid exprimă profitul pe care dealerul/ traderul îl poate obţine dacă efectuează cumpărări şi vânzări în moneda în cauză. Astfel exprimată. rata de schimb dintre cele două monede se mai numeşte şi valoarea externă a CHF deoarece exprimă cât valorează 1 CHF în afara Elveţiei. Trebuie să se aibă în vedere faptul că o cotaţie bid pentru o monedă este – în acelaşi timp – cotaţie ask/ offer în moneda ‘pereche’.

6400 1. cu condiţia de a se comunica şi a se cunoaşte numărul de zecimale al unei cotaţii complete.5301 0.25 şi 35 (sau 0. pentru majoritatea monedelor.5625 1. cotaţiile exprimate în termeni europeni dau informaţii despre preţului unui USD în cifre urmate de patru zecimale. în convorbirile dintre dealeri/ traderi se anunţă cotaţia bid în întregime.5466 0.5567 1. În termeni obişnuiţi. cu toate zecimalele – de obicei patru zecimale. Un punct de bază se mai numeşte şi pip.6536 0. 76 .5625-35’ sau simplu ‘25-35’ deoarece primele două cifre zecimale se modifică rareori. Primele două cifre zecimale – 56 (sau 0.56) în acest exemplu – se numesc big figures.6396 0. iar cotaţia ask este anunţată ca cifră ce exprimă ultimele două zecimale astfel: ‘1. Cotaţiilor forward în puncte de bază (point basis) Un punct de bază este ultima cifră zecimală a unei cotaţii complete. În general.5579 0. după cifra întreagă. Ultimele două cifre zecimale .5283 1.Cotaţii valutare Cotaţii complete (outright quotations) Spot Forward lună Forward luni Forward luni la 1 la 3 la 6 Cotaţiile în termeni europeni – aşa cum apar pe piaţa interbancară - Cotaţiile reciproce exprimate în termeni americani – pentru unii clienţi Bid (buy USD/ sell CHF) Ask (sell USD/ buy CHF) Bid Ask 1. Ca urmare.0035) – se numesc small figures. un punct de bază este egal cu 0.5635 0.6472 1.6419 0.5450 1.0001.0025 şi 0.6424 1.6543 Cotaţiile complete sau outright înseamnă afişarea întregului preţ al unei monede în altă monedă.6466 0.

Pe ecranele de cotare cele două cifre sunt separate de ‘-‘ sau de ‘/’.Pentru unele monede – cum este yenul japonez – cotaţiile se afişează numai cu două zecimale. Ca urmare. Dacă o astfel de cotaţie este comunicată prin voce. O astfel de cotaţie reprezintă diferenţa dintre cotaţia forward şi cotaţia spot (sau invers) pentru aceeaşi monedă.5635 -169 1. 169 este diferenţa cotaţiei forward faţă de cotaţia spot ask/ de vânzare. Traderii/ dealerii de pe pieţele valutare interbancare comunică cotaţiile forward în puncte. traderii/ dealerii urmează o regulă operaţională care le indică acest lucru. traderul/ dealerul ştie că este vorba despre un discont. O cotaţie forward exprimată în puncte de bază nu este – de fapt – exprimarea unei rate de schimb în sine.5450 1. iar punctele trebuie scăzute din cotaţia spot. iar pentru alte monede cotaţiile apar fără nici o cifră zecimală. Cotaţia forward pentru 3 luni este ‘175-169’ şi exprimă următoarele diferenţe: 175 este diferenţa cotaţiei forward faţă de cotaţia spot bid/ de cumpărare. Cotaţiile forward pentru 3 luni pentru CHF/ USD exprimate în puncte reprezintă un discont faţă de rata spot. dacă preţul unui USD depăşeşte mii sau zeci de mii de unităţi monetare.5625 -175 ask/ offer 1. 77 .5450/ USD). Cotaţiile astfel anunţate se mai numesc şi rate swap. între cele două cifre se face o pauză sau apare cuvântul de legătură ‘to’. Cotaţiile forward în puncte de bază pentru CHF/ USD se exprimă astfel: Forward la 1 lună Forward la 3 luni Forward la 6 luni 58-56 175-169 342-334 În tabelul precedent au fost prezentate cotaţiile complete – bid – pentru tranzacţiile spot (CHF 1. astfel: Æ în cazul în care cotaţia bid forward exprimată în puncte de bază este > decât cotaţia ask forward exprimată în puncte de bază (ca şi în cazul de mai sus).5466 Pentru a şti dacă o cotaţie forward exprimată în puncte de bază reprezintă un discont sau un premiu faţă de rata spot.5625/ USD) şi forward la 3 luni (CHF 1. astfel: bid Cotaţia completă spot Punctele anunţate pentru forward la 3 luni Cotaţia completă forward la 3 luni 1. deoarece este cotaţie de referinţă/ de bază. o cotaţie spot niciodată nu se va exprima numai în puncte de bază.

ratele de schimb dintre ele nu se determină în mod direct. Ce reprezinta big figures. cât şi cele din Sistemul Monetar European. iar punctele trebuie adunate la cotaţia spot. sunt prezentate pieţele valutare. 3. De asemenea. 78 . Ce reprezintă cotaţia forward în puncte? 5. • Se mai numeşte şi PPP a ratei de schimb. Acest mod de calcul al ratei de schimb este cunoscut sub denumirea de rate încrucişate sau rate cross. respectiv small figures? 4. Ce reprezintă cotaţia directă? Incercaţi să daţi un exemplu (folosind cotaţiile disponibile pe website-ul Băncii Naţionale a României). principalii participanţi şi rolul lor. Verificarea cunoştinţelor 1.Æ în cazul în care cotaţia bid forward exprimată în puncte de bază este < decât cotaţia ask forward exprimată în puncte de bază traderul/ dealerul ştie că este vorba despre un premiu. precum şi cotaţiile întâlnite pe aceste pieţe. Standardul “hamburgerului” din 7 aprilie 1997 (material disponibil pe • platformă). Ratele cross/ încrucişate şi arbitrajul triunghiular Multe ‘perechi’ de monede sunt tranzacţionate cu o frecvenţă redusă. structura acestora. În cazul acestor monede. ci prin intermediul unei a treia monede – monedă care este mult mai frecvent tranzacţionată şi faţă de care monedele în cauză îşi stabilesc frecvent cursul. • Rata de schimb reală = această rată este determinată plecând de la legea preţului unic pentru bunuri/ servicii identice. 2. Paritatea puterii de cumpărare • PPP = purchase power parity. Ce reprezinta cotaţia indirectă? Incercaţi să daţi un exemplu (folosind cotaţiile disponibile pe website-ul Băncii Naţionale a României). La ce se referă rata de schimb reală? Sumar Acest modul prezintă atât principalele evoluţii înregistrate în Sistemul Monetar Internaţional.

Seria REUTERS (2001) – Introducere în studiul pieţelor de titluri de valoare. Biblioteca Facultăţii de Business.Sarcini şi teme ce vor fi notate Tema de control 3 – termen de predare 12 decembrie 2008 Pe baza rapoartelor disponibile pe site-ul Băncii Naţionale a României. 82-86. Ed. 105120 79 . Bucureşti. pag.Todesco.1-39. Cornelia (2005) – Relaţii valutar-financiare internaţionale. Bibliografia modulului 1. 220-260 2. Biblioteca Facultăţii de Business. Editura Economică. Cluj. pag. Pop. întocmiţi un raport de maxim 5 pagini cu privire la principalele evoluţii ale pieţei valutare din România în anul 2007 şi primele 8 luni ale anului 2008.

Contractele futures. În ultima parte a modulului sunt prezentate sistemele de tranzacţionare alternative. long/ short put. cu una din consecinţele sale vizibile – integrarea pieţelor financiare din Europa. Internaţionalizarea pieţelor financiare şi valutare. long/ short call. În a doua parte se urmăreşte prezentarea generală a procesului de globalizare şi modul în care acesta influenţează pieţele financiare şi valutare. unitatea de curs 11 . transferul riscului. casa de clearing. open interest. contractele de opţiune unitatea de curs 13 . Obiective urmărite • cunoaşterea trăsăturilor specifice pieţelor pentru derivate financiare • înţelegerea funcţiilor acestor pieţe • principalii participanţi la aceste pieţe • cunoaşterea principalelor elemente ale contractelor futures • cunoaşterea principalelor elemente ale contractelor de opţiune • cunoaşterea principalelor elemente ale contractelor swap • înţelegerea procesului de globalizare la nivelul pieţelor financiare şi valutare • cunoaşterea principalelelor efecte ale acestui fenomen • cunoaşterea principalelor alianţe bursiere din anii 1990 şi primul deceniu al sec. 80 . long/ short futures. swap.Procesul de globalizare şi influenţa acestuia asupra pieţelor financiare şi valutare unitatea de curs 14 – Sistemele de tranzacţionare alternative Scop şi obiective Scop Prima parte a acestui modul urmăreşte prezentarea pieţelor pentru derivate financiare şi principalele tipuri de contracte derivate.Modulul IV Pieţele pentru derivate financiare.Pieţele pentru derivate financiare unitatea de curs 12 . pieţe pentru opţiuni.21 • cunoaşterea procesului de integrare a pieţelor financiare din Europa • alianţele existente şi viitoarele alianţe în domeniul bursier • cunoaşterea posibilităţilor de integrare a pieţei bursiere din România în una din alianţele existente sau a celor care s-ar putea să se formeze Concepte de bază: pieţe futures.

În cadrul acestei 81 . integrare.o combinaţie de valori mobiliare primare. de obicei. .ca titluri distincte. Drepturile . • Titluri de valoare al căror preţ depinde de nivelul preţului activului suport (de bază). dar pot fi oferite şi unor persoane complet diferite de aceştia. de obicei.drepturi de subscriere care.emise de societăţile comerciale pe acţiuni Drepturi (rights-rt) Dreptul de preemţiune numit şi drept de preferinţă . • Au fost create pentru a permite transferul riscului deţinerii valorilor mobiliare primare. Activele care stau la baza derivatelor financiare se numesc active de baza sau active suport. cu prospect de emisiune distinct . alianţă. • Activul suport poate fi: .au o durată de viaţă limitată . Dacă societatea nu a emis acţiuni cu un astfel de drept ataşat sau încorporat. fuziune. În unele situaţii (atunci când prospectul de emisiune al respectivei clase de acţiuni prevede acest lucru) dreptul respectiv poate fi detaşat şi va avea o circulaţie independentă de acţiunile pe care le-a însoţit iniţial. .globalizare. dar consideraţiile sunt valabile şi pentru drepturile încorporate în acţiuni .în forma dreptului de subscriere .o altă valoare mobiliară derivată. Derivatele financiare sunt cele care stau la bza derulării tranzacţiilor la termen.poate fi încorporat într-o acţiune sau ataşat la o acţiune emisă de o societate comercială (de regulă acesta se încorporează într-o acţiune sau se ataşează la o acţiune obişnuită). Drepturi şi warante .cuprinsă. sunt oferite spre subscriere acţionarilor existenţi. demutualizare.ne referim la ele ca titluri distincte. alianţe europene unitatea de curs 11 Pieţele pentru derivate financiare sinteză Valori mobiliare derivate Denumirea de derivate sau de titluri financiare derivate derivă din faptul că valoarea şi/ sau preţul acestora este determinat şi depinde de valoarea sau preţul activelor care stau a baza respectivelor contracte. ea poate să emită .o valoare mobiliară primară. armonizare. între 2 săptămâni şi 8 săptămâni care curg din momentul în care societatea emitentă pune în circulaţie noi acţiuni obişnuite.

Din cauza acestei situaţii.de obicei de 1 an .care trebuie să treacă înainte ca deţinătorul 82 . numită dată de înregistrare a deţinătorilor. De regulă. warantul este un titlu de valoare (valoare mobiliară) emis pe termen mediu sau lung şi care dă deţinătorului său dreptul de a cumpăra un număr fix (stabilit) de acţiuni ale societăţii care a emis warantul la un preţ care. Unii specialişti români tind să înlocuiască denumirea de warant cu cea de ‘garanţie’. de obicei. drepturile de subscriere pot fi exercitate de cei care le deţin. dacă există persoane care doresc să le achiziţioneze .acesta trebuie să deţină acţiuni ale societăţii emitente la o anumită dată. Pentru ca un investitor să fie capabil să achiziţioneze acţiuni suplimentare (nou emise) la preţul de subscriere . în momentul în care warantele sunt puse în circulaţie. O altă caracteristică a warantului este aceea că există o perioadă de aşteptare prevăzută . cei care le deţin le pot tranzacţiona pe o piaţă secundară. drepturile nu au valoare deoarece ele nu pot fi exercitate .perioade. După această dată. autoritatea care supraveghează piaţa bursieră pe care se tranzacţionează drepturile va fixa o dată ex-rights (exdrept). dată după care acţiunile se achiziţionează fără a mai fi însoţite de dreptul de subscriere. Preţul fixat în warant se situează .care este. perioada în care drepturile se pot exercita coincide cu perioada în care ele sunt activ tranzacţionate pe piaţa secundară. însă. mai mic decât preţul cu care respectivele acţiuni ar fi oferite spre subscriere unor investitori potenţiali . În afara acestei perioade de timp.de regulă dreptul se referă la acţiuni obişnuite . de asemenea. Ele vor avea o valoare intrinsecă abia din momentul (dacă acesta apare vreodată) în care preţul de pe piaţă al acţiunilor ce pot fi achiziţionate creşte peste nivelul preţului de achiziţie (de exerciţiu) fixat prin warrant.în momentul în care warantul este pus în circulaţie . dar noi considerăm că această denumire este improprie pentru un titlu care are caracteristicile ce vor fi prezentate în paginile următoare. Warante (warrants–wt) Trebuie să menţionăm de la început că nu ne referim aici la recipisele warrant care apar în cadrul documentelor care intervin în tranzacţiile derulate în bursele de mărfuri.mult peste nivelul preţului la care acţiunile obişnuite se tranzacţionează în mod curent pe piaţă. este stabilit .sperând să obţină un avantaj în favoarea lor atunci când societatea va face o nouă emisiune de acţiuni. Din punct de vedere strict financiar.drept care se poate exercita pe o anumită perioadă de timp. ele nu au nici o valoare.totuşi.

spre deosebire de drepturi care pot fi emise independent de acţiuni. În cazul în care warantul nu este detaşabil şi deţinătorul doreşte exercitarea lui.aproape întotdeauna . Având în vedere aceste caracteristici considerăm denumirea de ‘garanţie’ dată warantului ca fiind improprie. dar cu stabilirea preţului în 83 . el trebuie să depună la societatea care intermediază tranzacţiile pe piaţa secundară.warantului să îşi poată exercita dreptul conferit de acest titlu. Verificarea cunoştinţelor 1. warantele însoţesc . Din momentul în care poate fi exercitat warantul. şi titlul de care este ataşat warantul. Titlurile care însoţesc warantul sunt asimilate titlurilor convertibile şi vor fi tratate ca atare.care nu au limitată perioada de viaţă. principalul avantaj al emiterii warantelor este acela că stimulează interesul investitorilor pentru emisiunile de valori mobiliare însoţite de warante. ele pot fi emise şi pentru durate de viaţă mai mici (3. Bineînţeles. deoarece el nu garantează nimic.emisiunile de valori mobiliare cu venit fix (obligaţiunile cu warant sau acţiunile preferenţiale). începe să curgă durata lui de viaţă. acest titlu poate avea o circulaţie independentă şi deţinătorul lui poate să îl exercite sau să îl înstrăineze. 7 ani) sau mai mari (30. Care este durata de viaţă pentru drepturi? 3. cele mai multe warante expiră după 10 ani sau 20 de ani. pot exista şi warante perpetue . contractele de opţiune sinteză Contractul forward Un contract forward este o înţelegere privată între două părţi pentru vânzarea/ cumpărarea activului suport la o dată viitoare. ele putând fi exercitate atâta timp cât societatea emitentă şi clasa de titluri pentru care s-au emis există pe piaţă. La ce face referire termenul de drepturi? Dar cel de warrante? 2. pentru a le spori atractivitatea în faţa investitorilor. 40 de ani) şi. Cât timp trebuie să treacă până în momentul în care deţinătorul îşi poata exercita dreptul conferit de un warrant? unitatea de curs 12 Contractele futures. Dacă warantul este detaşabil. evoluţia preţurilor acţiunilor obişnuite pe piaţa bursieră fiind independentă de existenţa sau inexistenţa acestor titluri. Trebuie să precizăm că. totodată. 5. Deci. Pe plan internaţional.

precum şi diferenţele de preţ 84 . În prezent. Contractul forward Este o înţelegere privată. Activul suport sau obiectul contractului poate fi orice marfă sau orice activ financiar pentru care cei doi parteneri îşi manifestă interesul. Cumărătorul şi vânzătorul contractului nu se cunosc între ei. La fel se procedează şi în cazul scadenţei contractului. totodată se stabilesc şi gradele de calitate inferioare acceptate pentru active suport asemănătoare. precum şi în cazul stabilirii condiţiilor în care tranzacţia urmează să fie lichidată. drepturi şi warante. Prin fixarea preţului în prezent. în acest sens se defineşte precis calitatea sau caracteristicile ce trebuie să se regăsească în cadrul activului suport. Activul suport este stabilit de bursa care oferă contractul – în mod standardizat. Ca urmare a elementelor de standardizare. Contractele forward au stat la baza contractelor futures. contractul futures este o valore mobiliară ce se poate tranzacţiona pe pieţe reglementate. Contractul futures Este o valoare mobiliară standardizată de către piaţa sau bursa care oferă respectivul contract. Părţile implicate într-un contract forward fie se cunosc între ele. încheiată între doi parteneri care – de obicei – se cunosc. Activul suport nu mai este hotărât de partenerii care intră în respectivul contract. Aceste contracte – ca şi contractele de opţiune – sunt oferite investitorilor de către piaţa pe care se negociază. obligaţuni. la un preţ – numit preţ futures – stabilit pe baza raportului cerere/ ofertă pentru activul suport la o dată viitoare (şi plecând de la preţul activului suport de pe piaţa spot). părţile implicate în contract elimină riscul variaţiilor viitoare ale preţului. Aceste contracte derivate tranzacţionabile NU sunt emise de entităţile care pun în circulaţie acţiuni. Cantitatea din activul suport care urmează să facă obiectul tranzacţiei – prin contractul forward – este negociată şi se poate adapta cerinţelor celor două părţi. Contractul futures Un contract futures este o înţelegere standardizată între două părţi cu privire la vânzarea/ cumpărarea unei cantităţi prestabilite din activul suport.momentul prezent – al încheierii contractului. Scadenţa contractului futures şi condiţiile de livrare sunt – de asemenea – standardizate. cele mai multe contracte forward se negociază pe piaţa valutară. Aceştia cunosc doar piaţa pe care se desfăşoară tranzacţia. dar ele se pot întâlni şi pentru mărfurile negociate în diverse burse de mărfuri. fie contractul este negociat prin intermediul unei terţe părţi – de obicei o bancă.

în cazul activului suport sunt standardizate: caracteristicile şi cantitatea. Cantitatea din activul suport ce urmează a se tranzacţiona este standardizată şi stabilită de piaţa care oferă contractul. există unele cazuri în care aceasta maturitate se extinde la 15 luni sau chiar la 18 luni. respectiv să plătească pentru activul suport preţul convenit în trecut. bursa care oferă contracutl futures anunţă în mod explicit luna de lichidare a contractului. .valutele.obligaţiunile (de obicei emise de stat/ trezorerie). părţile implicate în contract trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile asumate şi să livreze activul suport.acţiunile . preţul convenit şi scadenţa sunt elemente ale contractului futures stabilite în concordanţă cu dorinţele celor doi participanţi la tranzacţie. Preţul – în schimb – este stabilit prin mecanismul cerere/ ofertă pentru contractul futures pe un anumit activ suport şi este influenţat şi de scadenţa anunţată pentru acesta. La scadenţă. aceasta. maturitatea contractului futures. În cele mai multe cazuri.indicii bursieri. . nu se cere plata nici unei sume de bani – ca şi garanţie.Cantitatea ce urmează a fi vândută/ cumpărată. ce urmează să fie calculate în cazul în care nu se livrează activul suport standard. La ‘încheierea’ contractului – adică în momentul în care cumpărătorul sau vânzătorul îşi asumă poziţia – se cere fiecărei părţi depunerea unei sume de bani numită marjă sau garanţie. • Activele suport în cazul contractelor futures financiare pot fi: . iar pentru luna respectivă este anunţată ultima zi de tranzacţionare a respectivului contract – astfel este stabilită scadenţa şi. de regulă. nu depăşeşte 12 luni. Elementele de bază ale contractului futures • Maturitatea contractului – marcată ca limită maximă în timp de scadenţă sau data de livrare. contractele sunt lichidate înainte de scadenţă prin închiderea proziţiilor deţinute. • Activul de bază/ activul suport – marfa sau activul financiar asupra căruia se încheie contractul. Situaţiile în care părţile implicate într-un contract futures aşteaptă până la scadenţă sunt foarte puţine. . Tot dinainte anunţată – pentru acelaşi tip de contract – este şi scadenţa contractului. dar frecvenţa situaţiilor de acest gen este relativ scăzută. 85 . În momentul încheierii unui astfel de contract.ratele dobânzilor. prin intermediul ei. .

fie pentru că doreşte să speculeze o astfel de creştere la momentul sau momentele pe care le consideră potrivite. Marja sau garanţia – se cere a fi depusă atât de cumpărător cât şi de vânzător. lichidarea se face prin plata în numerar a diferenţei de valoare. trebuie să subliniem clar faptul că un contract futures NU are preţ în sine – pentru achiziţionarea unei poziţii într-un contract futures NU se plăteşte în mod explicit ceva. cel care cumpără un contract futures – indiferent de activul său suport – o face fie pentru că urmăreşte să se protejeze împotriva unor creşteri viitoare ale preţului respectivului activ pe piaţa spot sau la vedere. Modul de livrare al activului suport/ modul de lichidare a poziţiei deţinute – în cazul contractelor futures financiare nu se cere (decât foarte rar) livrarea fizică. pentru activul suport al contractului. ƒ vânzătorul contractului futures este acel investitor care se angajează să vândă activul suport la maturitate. astfel la 86 . Preţul futures – este preţul stabilit în prezent. preţul futures nu este preţul contractului futures ci preţul stabilit prin contract pentru a se plăti la scadenţă pentru activul suport al contractului. se calculează ca procent din valoarea contractului.• • • • alte contracte futures. pe multe dintre pieţele pe care se tranzacţionează contracte futures. adică în momentul intrării într-o poziţie de cumpărător/ vânzător. Părţile contractante – ca în orice contract – acestea sunt două: cumpărătorul contractului futures şi vânzătorul contractului futures. în limbaj de specialitate poziţia cumpărătorului se numeşte long futures (LF). acest preţ urmează să fie plătit la scadenţă. poziţia sa este considerată descoperită (deoarece cel care vinde activul suport s-ar putea să nu îl deţină în momentul intrării în contract. cel care intră într-o poziţie LF va câştiga din tranzacţie dacă preţul futures înregistrează o creştere faţă de momentul intrării în poziţie. contractele de opţiune. poziţia cumpărătorului este considerată acoperită deoarece el urmează să achiziţioneze activul de bază. ƒ cumpărătorul contractului futures este acel investitor care se angajează să achiziţioneze (să cumpere) activul suport al contractului la maturitate. există limite ale variaţiei preţului futures în cadrul unei zile sau a unei şedinţe de tranzacţionare.

• Open interest . indică interesul manifestat de investitori pentru respectivul contract. în limbaj de specialitate. pentru un anumit contract futures. Spre deosebire de contractele futures. • Dacă apelul nu este onorat.numărul total de poziţii (LF şi SF) deschise.scadenţă el va trebui fie să cumpere activul suport de piaţa spot – pentru a-l vinde şi a-şi onora obligaţiile contractuale. investitorul care intră într-o poziţie SF urmăreşte o scădere a preţului activului suport. cu alte cuvinte. poziţia SF va înregistra o pierdere şi invers. a căror execuţie la maturitate este obligatorie pentru ambele părţi. acest comportament este cunoscut sub numele de “proprietatea de convergenţă” a preţului futures. fie doreşte să speculeze scăderea preţului în momentul sau momentele pe care le consideră potrivite. adică atunci când poziţia LF înregistrează un câştig. preţul futures trebuie să se apropie de preţul de pe piaţa spot. • La scadenţa contractului. intermediarul sau oficialii pieţei de tranzactionare închid automat poziţia. fie va trebui să-l împrumute – şi în acest caz va apărea. atât pe piaţa la termen (futures) cât şi pe piaţa spot. contractele de opţiune se mai numesc şi contracte 87 . • Dacă marja (suma depusă ca şi garanţie) scade sub nivelul minim – numit marjă de menţinere – se va face un “apel la marjă”. • La baza proprietăţii de convergenţă stă “legea preţului unic”. respectivul investitor fie doreşte să se protejeze împotriva unei eventuale scăderi a preţului activului suport. în fiecare zi – în funcţie de evoluţia preţului futures – în contul de marjă al cumpărătorului/ vânzătorului se înregistrează rezultatul (câştig/ pierdere) înregistrat. Contractele de opţiune Un contract de opţiune este o înţelegere standardizată încheiată între două părţi şi care dă dreptul cumpărătorului contractului de a opta – la scadenţă – cu privire la exercitarea contractului sau la expirarea acestuia. mai târziu obligaţia rambursării împrumutului. pentru a se preveni pierderi ulterioare. Alte elemente • Marcarea la piaţă este operaţia prin care. poziţia vânzătorului se numeşte short futures (SF) şi este o poziţie în oglindă faţă de poziţia LF.

• Preţul de exerciţiu sau de lovire (strike price) – preţul cu care activul suport va fi cumpărat sau vândut la data de expirare a contractului de opţiune. ƒ indicii bursieri pentru piaţa acţiunilor. Contractele de opţiune sunt – ca şi contractele futures – valori mobiliare care permit încheierea de tranzacţii la termen. de regulă. la 1 lună. aceasta este standardizată şi este fixată. ƒ contractele futures financiare. ƒ indicii bursieri pentru piaţa obligaţiunilor (mai rar). şi în acest caz cantitatea sau valoarea este standardizată. cel mai adesea se recurge la regularizarea prin plata diferenţelor în numerar. în cazul contractelor de opţiune financiare. contractele de opţiune sunt oferite de burse specializate şi sunt standardizate. activele suport pot fi: ƒ acţiunile. la început contractele de opţiune se negociau pe pieţe diferite de cele pe care se negociau activele suport. ca şi în cazul contractelor futures. şi în cazul contractelor de opţiune rareori are loc livrarea fizică a activului suport. la 9 luni sau 12 luni. la 3 luni. ƒ obligaţiunile (mai rar). ƒ valutele. Dar elementele lor de bază sunt diferite de cele ale contractelor futures. precum şi calitatea activului suport. pentru lunile de maturitate se anunţă ultima zi de tranzacţionare pentru respectivul contract de opţiune ¾ Activul suport (de bază) – este activul financiar sau marfa care stă la baza contractului de opţiune. Elemente de bază • Maturitatea contractului – fixată ca limită de timp prin data expirării sau scadenţa contractului. tot ca şi în cazul contractelor futures. referinţa pentru acest preţ este preţul înregistrat pentru activul suport pe piaţa spot sau pe piaţa futures. ca şi în cazul contractelor futures. la 6 luni. dar în prezent această separare nu se mai respectă. în funcţie de interesele sale la acel moment.cu primă. Ca şi în cazul contractelor futures. Cumpărătorul contractului de opţiune plăteşte o primă care îi va permite să opteze pentru exercitarea sau neexercitarea contractului. acest preţ este stabilit de cei care operează pe piaţa contractelor de opţiune şi care iau în considerare tendinţele privind cererea şi oferta de contracte 88 .

• LC (long call): doreşte ca preţul activului suport să crească. • Poziţia cumpărătorului este numită: long call (LC). cumpărătorul va plăti prima. ea reprezintă preţul contractului de opţiune şi NU trebuie confundată cu preţul de exerciţiu. risc: pierde prima. pentru fiecare preţ construindu-se un nou contract. pentru opţiunile care au ca activ suport acţiunile. drepturile şi obligaţiile celor două părţi din contract vor fi prezentate în cadrul clasificării opţiunilor. risc: pierderea potenţială este nelimitată. de obicei. Opţiuni put • Acest tip de opţiune dă cumpărătorului contractului dreptul de a vine activul suport la preţul de exerciţiu. primeşte prima. 89 . pentru aceeaşi scadenţă se oferă mai multe preţuri de lovire. Atenţie – cumpărătorul are dreptul (NU obligaţia) de a cumpăra activul suport şi poate renunta la acest drept daca evolutia pretului in comparatie cu pretul de lovire este nefavorabilă. aceştia sunt cumpărătorul contractului care – în limbaj de specialitate – va avea întotdeauna o poziţie long şi vânzătorul contractului care va avea întotdeauna o poziţie short. potenţial de câştig: nelimitat. • Poziţia vânzătorului se numeşte short call (SC).• • de opţiune deja oferite. • În schimbul acestui drept. • În schimbul riscului asumat. şi în acest caz cumpărătorul şi vânzătorul contractului nu se cunosc. ei cunosc doar brokerii care intermediază respectivele tranzacţii. Opţiuni call • Acest tip de opţiune dă cumpărătorului contractului dreptul de a cumpăra activul suport la preţul de exerciţiu . • Vânzătorul este obligat – la cererea cumpărătorului – să vândă activul suport la preţul de lovire. Prima – este suma de bani pe care cumpărătorul contractului de opţiune o plăteşte la achiziţionarea acestuia. • SC (short call): doreşte ca preţul să rămână constant sau să scadă. • În schimbul acestui drept. Poziţiile asumate de cumpărător (long) şi de vânzător (short). potenţial de câştig: limitat la nivelul primei. cumpărătorul opţiunii va plăti prima (premiul).

Opţiune CALL (de cumpărare) Cumpărător.• Poziţia se numeşte: long put (LP). câştig potential: maxim când preţul activului suport ajunge la zero. risc: pierde prima. câştig: limitat la primă. va încasa prima. în cazul în care preţul activului suport rămâne constant sau scade Vânzător poziţie short – SC (short call) este obligat ca – la cererea deţinătorului opţiunii – să vândă cantitatea standard din activul suport (100 de acţiuni) la preţul de exerciţiu. atunci când deţinătorul alege să îşi exercite dreptul Primeşte prima (‘premiul’) Aşteptări: doreşte ca preţul de piaţă al activului suport SĂ RĂMÂNĂ CONSTANT sau SĂ SCADĂ Recompense: câştigul este limitat la prima încasată în momentul în care opţiunea este vândută (adică este vândut angajamentul de a-şi onora obligaţia). • Poziţia vânzătorului se numeşte short put (SP). de a cumpăra cantitatea standard din activul suport (100 de acţiuni) la preţul de exerciţiu. risc: pierderea înregistrată creşte o dată cu scăderea preţului. • LP (long put): doreşte ca preţul activului suport să scadă. la maturitatea opţiunii sau înainte de maturitatea acesteia. • Vânzătorul este obligat – la cererea cumpărătorului – să cumpere activul suport la preţul de lovire. prima este păstrată atâta timp cât preţul de pe piaţă rămâne constant sau scade Risc: pierderea potenţială este nelimitată în cazul în care preţul de piaţă al activului suport creşte (mai ales în cazul în care poziţia nu este acoperită – adică cel care îşi asumă obligaţia de vânzare a activului suport nu îl deţine efectiv) Opţiune PUT (de vânzare) 90 . • În schimbul riscului asumat. Atenţie: cumpărătorul are dreptul (NU obligaţia) de a vinde activul suport şi poate renunţa la acest drept dacă evoluţia preţului este nefavorabilă. dar NU obligaţia. deţinător poziţie long – LC (long call) are dreptul. • SP (short put): doreşte ca preţul activului suport să rămână constant sau să crească. Plăteşte prima (‘premiul’) Aşteptări: doreşte ca preţul curent (de piaţă) al activului suport SĂ CREASCĂ Recompense: câştigul potential este nelimitat atunci când preţul activului suport creşte (se apreciază) Risc: pierde doar prima platită pentru dreptul său de a opta.

în consecinţă. de a vinde cantitatea standard din activul suport (100 de acţiuni) la preţul de exerciţiu. în cazul în care preţul activului suport creşte Vânzător poziţie short – SP (short put) este obligat ca – la cererea deţinătorului opţiunii – să cumpere cantitatea standard din activul suport (100 de acţiuni) la preţul de exercitiu. în cazul opţiunilor PUT. Plăteşte prima (‘premiul’) Aşteptări: doreşte ca preţul curent (de piaţă) al activului suport SĂ SCADĂ Recompense: câştigul maxim se poate obţine atunci când preţul activului suport scade la valoarea zero Risc: pierde doar prima plătită pentru dreptul său de a opta. ƒ opţiuni out of the money (OTM) – sau opţiuni ‘fără bani’. mai răspândite. la maturitatea opţiunii sau înainte de maturitatea acesteia.Cumpărător. în cazul opţiunilor 91 . prima este păstrată atâta timp cât preţul de pe piaţă rămâne constant sau creşte Risc: pierderea înregistrată se majorează pe măsură ce preţul activului suport scade. atunci când deţinătorul alege să îşi exercite dreptul Primeşte prima (‘premiul’) Aşteptări: doreşte ca preţul de piaţă al activului suport SĂ RĂMÂNĂ CONSTANT sau SĂ CREASCĂ Recompense: câştigul este limitat la prima încasată în momentul în care opţiunea este vândută (adică este vândut angajamentul de a-şi onora obligaţia). dar acesta nu poate să scadă dincolo de zero Alte tipuri de opţiuni În funcţie de perioada când opţiunea poate fi exercitată există două mari categorii de contracte de opţiune: opţiunile europene care nu pot fi exercitate decât la data expirării lor. dar NU obligaţia. opţiunile pot fi: ƒ opţiuni in the money (ITM) – sau ‘în bani’. deci la atingerea maturităţii şi opţiunile americane care pot fi exercitate atât la data expirării cât şi în orice moment înainte de respectiva dată. În funcţie de diferenţa care rezultă între preţul de exerciţiu şi preţul înregistrat de activul suport pe piaţa spot. deţinător poziţie long – LP (long put) are dreptul. în acest caz deţinătorul opţiunii va obţine pierderi dacă: preţul de exerciţiu (X) > preţul spot (ST). ca urmare a acestei situaţii opţiunile americane sunt considerate mai valoroase decât cele europene şi. în cazul opţiunilor CALL sau dacă preţul de exerciţiu (X) > preţul spot (ST). în acest caz cumpărătorul opţiunii realizează profit dacă: preţul de exerciţiu (X) < preţul spot (ST).

Care sunt elementele de bază ale contractelor futures şi care sunt caracteristicile lor? 4. Care sunt diferenţele dintre opţiunile call şi cele put? 10. Ce reprezinta contractul forward? Dar contractul futures? 2. în cazul opţiunilor PUT. Ce reprezinta marcarea la piaţă? 5. dar cele americane? 11. ƒ opţiuni at the money (ATM) – sau opţiuni ‘la bani’. Ce reprezintă contractul de opţiune şi care sunt elementele de baza ale acestuia? 7. 92 . Verificarea cunoştinţelor 1. Care sunt deosebirile şi asemănările pentru cele 2 tipuri de contracte? 3. Ce se înţelege prin termenul de open interest? 6. Ce sunt opţiunile europene. dacă nu se vor supune unor schimbări radicale atât în ceea ce priveşte organizarea lor cât şi apropierea de clienţii lor.CALL sau dacă preţul de exerciţiu (X) < preţul spot (ST). Ce reprezintă opţiunile call şi care sunt caracteristicile lor? 8. Această valoare este greu de determinat. Cum se caracterizează opţiunile în funcţie de diferenţa dintre preţul de exerciţiu şi cel înregistrat de activul suport? unitatea de curs 13 Procesul de globalizare şi influenţa acestuia asupra pieţelor financiare şi valutare sinteză La sfârşitul secolului 20. Dar orice opţiune are şi o valoare extrinsecă care este generată de factorul timp. Ce reprezintă opţiunile put şi care sunt caracteristicile lor? 9. În urma calculelor de mai sus rezultă valoarea intrinsecă a opţiunii. analiştii consideră că bursele tradiţionale – fie organizate pentru tranzacţionarea de acţiuni şi obligaţiuni. fie pentru tranzacţionarea de derivate financiare – au în faţă un viitor dificil. adică de timpul rămas până la data de expirare. dar ea stă la baza faptului că pe piaţă se negociază şi opţiunile OTM. în acest caz preţul de exerciţiu (X) = preţul spot (ST) şi deţinătorul contractului de opţiune nu realizează nici câştig şi nici pierdere.

Pentru a depăşi graniţele impuse de mediul economic naţional.Factorii care generează nevoia de schimbare a burselor sunt: ¾ globalizarea procesului investiţional. Un alt pas înainte pe care bursele trebuie să-l facă este renunţarea la organizarea mutuală. cel puţin. Începând cu 1997. bursele trebuie să ia în considerare faptul că numărul de alianţe posibile se diminuează continuu pe măsură ce se realizează noi alianţe. Pe de altă parte. tradiţională – ele fiind în marea lor majoritate organizaţii non-profit. ¾ o creştere rapidă a importanţei sectorului financiar şi a gradului de sofisticare a operaţiilor derulate în cadrul acestui sector. ¾ o creştere a concentrării puterii de investiţii (din punctul de vedere al plasării economiilor investitorilor individuali) în mâinile unui număr scăzut de instituţii specializate. a transformat ideea accesului exclusiv al membrilor bursei la încheierea de tranzacţii în una anacronică. precum şi a accesului la informaţie. că ‘fiecare ţară care se respectă trebuie să aibă o bursă (aşa cum are şi o linie de transport aerian) fie că are sau nu nevoie de ea’. bursele trebuie să ‘decupleze’ tot mai mult legătura dintre permisele de tranzacţionare şi calitatea de 93 . Ca urmare. pe orice bursă din lume. bursele sunt dispuse să renunţe la autonomia lor şi să intre în alianţe cu alte burse – dincolo de graniţele naţionale – pentru a face faţă schimbărilor ce apar. ¾ o relaxare a controalelor şi restricţiilor impuse în ceea ce priveşte transferurile de capitaluri de pe o piaţă pe alta. Şi această afirmaţie este făcută în contextul în care doar mediul economic dintr-o ţară nu este suficient pentru a susţine o bursă (aşa cum nu este suficient pentru a opera eficient o linie aeriană). ¾ dereglementarea – de fapt o liberalizare a reglementărilor şi asigurarea unei concordanţe a acestora la nivelul marilor pieţe de capital. ¾ tehnologii şi reţele de comunicaţii mai ieftine şi accesibile oricui. nu fără umor. toţi aceşti factori au determinat majoritatea burselor să caute o nouă strategie de evoluţie viitoare şi – de fapt – de supravieţuire. Unii analişti tind să facă o paralelă între burse (mai ales bursele de valori) şi liniile aeriene şi spun. în beneficiul membrilor care le operează şi care beneficiază de exclusivitatea de a tranzacţiona în ringul sau în sistemul electronic al bursei respective. Dar această formă de organizare şi privilegiile acordate membrilor bursei s-au dovedit a fi un minus odată cu dezvoltarea reţelelor de comunicaţii şi a creşterii vitezei de transmitere a informaţiei. mai ales cel legat de plasamentele în valori mobiliare de orice tip. acest lucru permite o circulaţie foarte rapidă a informaţiilor şi costurile de transmitere şi accesare sunt din ce în ce mai scăzute. Ideea posibilităţii încheierii de tranzacţii folosind un laptop conectat la o reţea electronică.

unele burse ajung să se transforme în societăţi pe acţiuni. imaginea lor în ochii publicului investitor se îmbunătăţeşte deoarece exclusivitatea accesului la tranzacţionare ce revenea membrilor bursei nu este percepută pozitiv de cei ce utilizează serviciile şi produsele bursiere. În plus. ci a făcut un pas mai departe spre ‘autolistarea’ acţiunilor puse în circulaţie de societatea comercială care s-a format pentru a opera această bursă. în iunie 2000 membrii lui Chicago Mercantile Exchange (CME) – una din primele burse care au oferit contracte futures pe valute – au votat pentru transformarea bursei lor într-o societate comercială orientată spre obţinerea de profit. bursele pot să obţină capitalul necesar pentru modernizarea tehnologiilor şi a sistemelor de tranzacţionare. aşa cum este Instinet (operat în prezent de Reuters). Acest pas a fost rezultatul unor analize care s-au derulat timp de 2 ani. exemplul Bursei de Valori de la Sydney a fost urmat de Singapore Exchange care s-a deschis în formă demutualizată la 1 decembrie 1999. Pentru cei interesaţi. bursa de la Singapore a mai realizat un pas înainte spre concentrarea afacerilor şi a lichidităţii – prin fuzionarea bursei de valori cu bursa pentru derivate financiare care oferă şi unele contracte derivate pe mărfuri (cum este contractul futures pe petrol). numit de unii analişti – demutualizare. 2000 şi Deutsche Boerse anunţă că în 2001 se va transforma în societate pe acţiuni. Pentru a putea să ţină pasul cu transformările pe care noile tehnologii le presupun. CME a anunţat că procesul de demutualizare urmează să se deruleze în câţiva paşi şi se va realiza prin convertirea drepturilor de tranzacţionare ale membrilor ei în acţiuni. pe lângă noua sa formă de organizare. Astfel. etapele acestui proces sunt prezentate pe site-ul acestei burse: www. Aceste pieţe paralele – numite şi sisteme alternative de tranzacţionare – sunt bazate pe Internet şi pe sisteme de operare de pe bursele de rang IV. Aceste lucruri se întâmplau la începutul anului 1999.cme. care nu numai că a renunţat la sistemul de organizare care presupunea o asociaţie a membrilor bursei. Prin acest proces. CME susţine că este prima bursă americană care face acest pas. În plus. câteva burse au pornit pe acest drum. Deşi transformarea burselor (de fapt a asociaţilor care stau la baza lor) în societăţi pe acţiuni este mai degrabă o excepţie de la regulă. aşa cum este cazul lui Australian Stock Exchange. În 11 dec. Emiterea de acţiuni s-ar putea să aducă o majorare a capitalului social cu 20% faţă de nivelul actual al capitalului de care DB dispune şi acest lucru va permite efectuarea de investiţii în noi tehnologii şi sisteme de 94 . Deocamdată această situaţie este mai degrabă excepţia decât regula.membru al bursei respective – deoarece păstrarea exclusivităţii de tranzacţionare acordată membrilor burselor nu face decât să conducă la apariţia de ‘pieţe’ paralele care nu fac decât să ‘fure’ din fluxul de tranzacţii ce s-ar putea încheia. Apoi.com/news.

orice bursă trebuie să rezolve cel puţin următoarele probleme: ™ costurile legate de executarea tranzacţiilor. ele sunt conştiente de faptul că ele deţin prea puţine informaţii despre clienţii lor direcţi. Numărul mic de burse care au recurs la această transformare nu este o surpriză. precum şi cele legate de clearing şi lichidarea respectivelor tranzacţii sunt prea ridicate – pe majoritatea pieţelor bursiere. ™ trebuie luată în considerare creşterea tranzacţiilor electronice cu valori mobiliare – ca parte a comerţului electronic.operare. acestea s-ar putea să vină prea târziu. Fiecare dintre aceste categorii de clienţi are aşteptări diferite şi necesităţi diferite şi toate acestea trebuie luate în considerare când se pune problema elaborării unei strategii de evoluţie în viitor a oricări burse. când piaţa lor a fost înghiţită de sistemele electronice de tranzacţionare. Unii analişti consideră că. Acest lucru s-a realizat prin lansarea în 5 feb. ™ lichiditatea pieţelor de mici dimensiuni este – încă – o problemă. Dar dacă vor întârzia prea mult schimbările. Clienţii oricărei burse – de valori sau pentru derivate financiare – se pot împărţi în 4 categorii: ¾ investitorii instituţionali. 2001 a ofertei publice iniţiale de acţiuni. Având în vedere toate acestea. în legătură cu cele 4 categorii de clienţi. ¾ intermediarii tranzacţiilor. Reticenţa în faţa schimbărilor nu este generată numai de poziţia protejată şi privilegiată a membrilor bursei. ¾ investitorii privaţi/ individuali. Majoritatea burselor organizate în formă tradiţională nu renunţă cu uşurinţă la existenţa lor protejată de reglementări şi reguli. ca urmare. aceste costuri trebuie reduse. Atunci când bursele tradiţionale iau în considerare posibilitate implementării unor schimbări. se pune o întrebare simplă: cum ar trebui să acţioneze bursele în continuare pentru a se dezvolta cel puţin aşa cum s-au dezvoltat până în prezent ? 95 . ¾ emitenţii de valori mobiliare. ca urmare bursele trebuie să ia măsuri pentru sporirea acestei lichidităţi sau să renunţe la tranzacţionarea acţiunilor cu un grad scăzut de lichiditate. acesta reprezintă o provocare pentru cei care furnizează servicii tradiţionale de intermediere a tranzacţiilor cu valori mobiliare. aceeaşi problemă a lichidităţii se pune pentru acţiunile din ‘linia a 2-a’ tranzacţionate pe marile pieţe de capital. această provocare este resimţită şi de cei care emit reglementări.

Răspunsul poate veni pe două direcţii:
1. realizarea alianţelor şi diverse mutaţii în domeniul demutualizărilor;
2. relaţia dintre bursele tradiţionale cu noua tehnologie.
Alianţele europene
Schimbările de atitudine – în ceea ce priveşte bursele europene – au început, cu
adevărat, în 1996. În decursul lui 1996 numărul schimbărilor înregistrate a fost
mai mare decât numărul celor înregistrate timp de un deceniu. Acest lucru a
însemnat cel puţin următoarele:
⇒ bursele europene simţeau – în sfârşit – nevoia de a modifica modul
tradiţional în care evoluaseră până atunci. Aceste burse nu au uitat
niciodată că dimensiunile lor reduse (ca urmare a economiilor naţionale
pe care le aveau la bază) şi – în consecinţă – numărul mic de investitori
pe care reuşeau să-l atragă, nu le permitea să facă faţă competiţiei induse
de bursele de mari dimensiuni şi foarte cunoscute în întreaga lume –
cum sunt London Stock Exchange şi New York Stock Exchange. Aceste
burse atrag spre ele, în general, marile companii europene care preferă
ca acţiunile lor să fie cotate pe o piaţă ‘vizibilă’ – bine cunoscută – şi cu
un grad relativ mare de lichiditate.
În plus, bursele europene au simţit valul de interes al investitorilor din
Europa pentru plasamentele în acţiuni şi o dezvoltare a culturii acestora
pentru acest gen de investiţii. Acest fenomen a fost şi el prezent abia
începând cu 1996, odată cu privatizarea lui Deutsche Telecom –
compania naţională de telefonie din Germania.
La cele de mai sus s-a mai adăugat şi introducerea – tot în 1996 – a lui
Investment Service Directive (ISD) care prevedea ca bursele din
Comunitatea Economică Europeană să acorde acces liber, la ringurile lor
de tranzacţionare, membrilor burselor din ţările partenere la Uniunea
Europeană. ISD a fost gândită în perspectiva lansării uniunii monetare
din 1999. A fost nevoie de intervenţia destul de severă a Comisiei
Europene pentru implementarea acestei directive în Germania, Spania,
Portugalia, Grecia şi Luxemburg. Dar în ciuda acestei intervenţii, ISD nu
este cu adevărat pusă în practică deoarece accesul membrilor de pe alte
pieţe bursiere pe piaţa bursieră dintr-o anumită ţară este limitat ca
urmare a lipsei de concordanţă dintre reglementările şi regulile de
funcţionare, precum şi a lipsei de corelaţie dintre platformele de
tranzacţionare şi procedurile de compensare şi lichidare a tranzacţiilor.
⇒ existenţa unor presiuni asupra burselor de a renunţa la statutul lor de
societăţi non-profit, deţinute de asociaţii profesionale ale membrilor

96

bursei şi de a se transforma în societăţi publice pe acţiuni. Această
nevoie de demutualizare vine atât din statutul – considerat privilegiat –
al membrilor bursei, care au în exclusivitate acces în ringul bursei sau/ şi
la sistemul electronic de tranzacţionare al acesteia, pentru a încheia
tranzacţii (ca urmare interesele lor sunt considerate a fi particulare şi nu
generale), cât şi datorită faptului că progresul tehnic şi cel al
comunicaţiilor a făcut posibil accesul direct la tranzacţii folosind reţelele
cum ar fi Internetul. Aceste evoluţii au ‘demonetizat’ ideea accesului
exclusiv al membrilor burselor la încheierea tranzacţiilor. În plus, prin
transformarea lor în societăţi pe acţiuni, bursele pot obţine capitalurile
necesare pentru modernizarea sau înlocuirea sistemelor de tranzacţionare
şi pentru atingerea nivelului tehnologic de care au nevoie pentru a face
faţă presiunii concurenţiale pe care o generează sistemele alternative de
tranzacţionare, sisteme care prin facilităţile oferite au ajus să gestioneze
un volum relativ ridicat de tranzacţii.
Ca răspuns la nevoia de schimbare, bursele europene au încercat – în primul rând
– să formeze o serie de alianţe, pentru a-şi mări ‘baza’ pe care acţionează. Şi
unele dintre aceste alianţe au reuşit, altele s-au destrămat sau au condus la apariţia
de noi pieţe. Oricum, configuraţia burselor europene s-a modificat.
Alianţele şi proiectele de alianţe pe care am reuşit să le identificăm, au fost
următoarele:
¾ în 1995 Deutsche Boerse – divizia pentru derivate financiare, Deutsche
Terminboerse – formează cu Softex, bursa pentru derivate din Elveţia,
alianţa numită Eurex în scopul tranzacţionării derivatelor financiare
considerate interesante de cele două burse.
¾ în 1996 o alianţă între Deutsche Boerse (DB) de la Frankfurt/ Main şi
Bursa de Valori din Paris pare să prindă formă. Alianţa urma să includă –
în timp – şi Bursa de Valori din Bruxelles. Dar această alianţă a intrat
într-un impas ca urmare a incompatibilităţii ce exista între cele două
sisteme de tranzacţionare şi a faptului că în perioada 1996-1998 DB urma
să introducă un nou sistem de tranzacţionare – numit Xetra, şi considerat
în prezent a fi unul dintre cele mai bune din Europa – la care bursa din
Paris nu s-a putut alinia.
¾ în aceeaşi perioadă în care DB proceda la înnoirea sistemului ei de
tranzacţionare, London Stock Exchange (LSE) aştepta aprobările necesare
pentru introducerea noului ei sistem de tranzacţionare şi – totodată –
pentru extinderea activităţii sale, care urma să se realizeze prin atragerea
spre listare/ cotare a noi companii din majoritatea ţărilor din Uniunea

97

Europeană, dar şi din ţări din Orientul Mijlociu, Africa de Sud, China,
Egipt şi alte ţări din Asia.
¾ în 1997 se formează noua Amsterdam Stock Exchange (AEX) care
îngloba vechea bursă de valori de la Amsterdam – una dintre primele
burse înregistrate ca piaţă organizată care dispunea de o clădire special
construită pentru a-i permite funcţionarea, încă din secolul 16 – şi
European Option Exchange – una dintre primele burse pentru derivate din
Europa şi considerată o bursă pionier în acest domeniu. Alianţa formată
între aceste două burse a avut ca rezultat una dintre primele burse
organizate ca societate pe acţiuni şi care şi-a fixat ca obiectiv ca până în
1999 să îşi listeze propriile acţiuni. Perioada 1997-1999 a fost considerată
a fi una de tranziţie în care vechii membrii ai celor două burse urmau să
se ajusteze la noua formă de organizare.
¾ în perioada 1998-1999, ca urmare a căderii alianţei dintre bursele de
valori din Frankfurt şi Paris, Bursa de Valori din Paris s-a reorientat –
foarte repede – şi a format o alianţă cu bursele de valori din Amsterdam şi
Bruxelles, alianţă numită Euronext.
¾ în 1998 se lansează ideea organizarii unei burse pan-europene care să
concetreze listarea celor mai bune companii din Europa. Ideea a fost
primită cu entuziasm, mai ales în perspectiva lansării monedei unice
europene în 1999. Având la bază această idee, în 1998 încep discuţiile
pentru lansarea unei alianţe - în jurul căreia urma să se formeze bursa
pan-europeană – numită International Exchange sau iX, între London
Stock Exchange şi Deutsche Boerse. Era oarecum normal ca cele mai
mari două burse din Europa să se alieze pentru a asigura listarea primelor
300 de mari companii europene şi o lichiditate corespunzătoare a
tranzacţiilor cu acestea. Marile companii europene priveau şi ele cu
interes spre alianţa proiectată deoarece o astfel de bursă ar fi avut
suficient prestigiu şi ar fi atras suficienţi investitori, astfel încât
companiile europene să nu mai fie nevoite să caute capitaluri şi prestigiu
în listarea pe pieţele bursiere din SUA, în special la NYSE.
În alianţă urmau să fie incluse – în timp – bursele de valori din
Amsterdam, Bruxelles, Madrid, Milano, Paris şi Zurich, într-un prim val.
Ca urmare a acestor proiecte, LSE şi DB au început discuţiile pentru
armonizarea regulamentelor, regulilor şi reglementărilor privind
tranzacţiile, sistemele de clearing şi de lichidare a tranzacţiilor. Odată cu
demararea acestor discuţii a ieşit la suprafaţă o problemă, care s-a dovedit
până la urmă insurmontabilă: cine va controla alianţa ? LSE se bazează
pe o asociaţie care include 260 de membrii, iar DB este controlată – ca
98

Oslo şi Helsinki. pe Neur Markt – din cadrul lui Deutsche Boerse. International Exchange s-a dovedit a nu fi avut – cu adevărat – prea mulţi susţinători nici la Frankfurt şi nici la Londra. În plus.urmare a particularităţilor care există pe piaţa financiară din Germania – de 3 mari bănci: Deutsche Bank. Alianţa se 99 . Deutsche Boerse va încercat să realizeze o colaborare cu sistemul de tranzacţionare electronic Tradepoint deţinut de Goldman Sachs. Aceasta este – spun analiştii – deocamdată singura soluţie pentru dezvoltare a lui DB. în timp ce acţiunile aparţinând companiilor care acţionau în domeniul noilor tehnologii urmau să fie listate la Frankfurt. Copenhaga. Bursa de Valori din Paris a mai format o alianţă cu bursele din Zurich şi Milano. Dresdner Bank şi Commerzbank. Aceasta s-a realizat în 1999 între Copenhagen Stock Exchange (CSE) şi Stockholm Stock Exchange (SSE). a rezultat – concret – o singură alianţă. Pe măsură ce timpul avansa. unele dintre companiile europene nu se simţeau confortabil având în vedere că se prefigura o împărţire a listărilor. unii avansând chiar o alianţă cu Nasdaq – să facă o ofertă de preluare lui LSE. după eşecul alianţei cu Londra. Această alianţă permite accesul liber al membrilor oricăreia dintre burse pe celelalte două pieţe. fără a aduce nimic nou în realizarea alianţei britanico-germane. Dar acest gen de ofertă era improbabilă deoarece LSE respinsese deja o ofertă similară venită din partea lui OM Gruppe din Suedia. cele care puteau fi considerate a intra în categoria blue chip urmau să fie listate la Londra. Mulţi dintre cei care ar fi fost implicaţi în această alianţă au considerat că ea ar fi dus la o reducere a locurilor de muncă şi la o pierdere a prestigiului – una din burse urmând să devină ‘capitala financiară’ a Europei.în alianţă cu bursele din Madrid şi Milano. în 1999. Un alt motiv pentru care alianţa nu s-a realizat a fost faptul că încă de la începutul anului 2000 LSE a primit propuneri de colaborare atât din partea lui Euronext cât şi din partea Nasdaq. ¾ tot în 1996 au început şi primele discuţii privind o alianţă între bursele din nordul Europei – Stockholm. Din discuţiile purtate între 1996-1999. iar cealaltă urma să o secondeze. Unii analişti au considerat că DB ar putea să forţeze nota şi . restul alianţelor cu alte burse europene fiind improbabile din punctul de vedere al realizării lor efective. Foarte probabil. Aceste burse au realizat că pieţele lor naţionale sunt prea înguste pentru a susţine o dezvoltare viitoare. În 2000 alianţa proiectată între Londra şi Frankfurt a căzut.

cei 53 de membrii de la SSE şi cei 26 de membrii de la CSE au devenit membrii ai ambelor burse plătind doar taxa de admitere în asociaţie. Bursa de la Helsinki. susţinătoare declarată a lui DB. în 2003 bursa din Helsinki a anunţat că este în proces de fuziune cu conurenţii săi din zona nordică. Faţă de această alinaţă. Deşi au existat neînţelegeri în trecut. Acest sistem permite brokerilor ce acţionează în Copenhaga să tranzacţioneze şi la Stockholm şi invers. În plus. fiecare cu propriile ei reglementări şi reguli de funcţionare. În perioada 1998-1999. Dezvoltarea burselor nordice se face în sensul transformării acestora în burse regionale care urmează să concentreze tranzacţiile cu acţiuni aparţinând marilor producători de echipamente de telecomunicaţii. cele două burse şi-au armonizat procedurile de compensare şi lichidare a tranzacţiilor şi au adoptat un sistem comun de tranzacţionare – SAX2000. 100 . apariţia acestor două pieţe răspundea unei cerinţe ce se făcea tot mai mult simţită – aceea de a oferi posibilităţi de cotare pentru companiile tinere din Europa . bursa din Helsinki este în concurenţă cu cea din Stockholm în ceea ce priveşte câştigarea supremaţiei pentru tranzacţionarea acţiunilor companiei Nokia. Oricum. După negocieri care au durat luni de zile. Ca urmare. dintre care doi îşi au sediul în ţările nordice – Nokia şi Ericcson. Noile pieţe europene Acestea sunt Easdaq şi Euro Nouveau Marche (Euro NM). Ea nu s-a apropiat de alianţa dintre CSE şi SSE mai ales din cauză că în februarie 1999 ea a introdus un sistem nou de tranzacţionare computerizată a acţiunilor care ar fi putut fi doar cu mare greutate adaptat la platforma comună de tranzacţionare a lui SAX2000. bursa de la Oslo a rămas în expectativă – lăsând să se înţeleagă că este dispusă să realizeze alianţe cu orice burse europene interesate. a rămas şi ea în afara alianţei nordice – în aşteptarea unei propuneri de colaborare din partea bursei din Frankfurt. bursa din Stockholm a recâştigat o parte din tranzacţiile – pierdute în favoarea Nasdaq – cu acţiunile companiei Ericcson. dar nu numai acolo – pe o platformă comună.companii care acţionează în domeniul tehnologiilor de ultimă oră. Ambele pieţe au fost lansate în cursul anului 1996 şi au fost gândite pentru a rezolva – într-o anumită măsură – problemele puse de reţeaua fragmentată a celor 33 de burse care ‘împânzesc’ Europa.numeşte Norex. ce nu era posibil a se realiza pe reţeaua celor 33 de burse europene.

numite şi small cap – din Europa. s-a lansat în primăvara lui 1996. Totuşi. 101 . Ea este văzută ca o piaţă care se adresează mai ales investitorilor instituţionali. Ea căuta şi caută să asigure tranzacţionarea acţiunilor companiilor din domeniul înaltei tehnologii din Europa. Italia. rezultatele financiare trebuie raportate trimestrial şi să fie întocmite conform standardelor internaţionale de contabilitate. După primele 12 luni de activitate ea atrăsese deja 19 companii. Ca urmare. În 1999. Euro NM. cei din conducerea Easdaq au o perspectivă optimistă în ceea ce priveşte evoluţia viitoare a acestei pieţe şi au respins o propunere de preluare făcută de Deutsche Boerse. Prima înscriere s-a înregistrat abia în noiembrie 1996. Easdaq îşi propusese un obiectiv de 50 de companii înscrise la cotă până în 1998. Germania.Easdaq este considerată a fi o bursă pan-europeană pentru companii tinere şi îşi are sediul la Bruxelles. Belgia. Olanda. încercând să ‘reproducă’ succesul pe care Nasdaq la avut cu aproximativ două decenii în urmă pe piaţa americană. Cei de la Easdaq consideră că Euro NM este ‘un club care reuneşte segmente de piaţă’. Cu toate acestea. Easdaq are cerinţe pentru înscierea la cotare similare cu Nasdaq – fiecare companie înscrisă trebuie să dispună de 2 market makeri şi de un ‘sponsor’ (companie care realizează introducerea în bursă. Atât companiile cotate cât şi cei care au încheiat tranzacţii pe Euro NM sunt mulţumiţi de condiţiile oferite şi de modul de derulare a tranzacţiilor şi a decontărilor. clearing şi lichidare a tranzacţiilor. chiar dacă nu dispune de un singur set de reguli de tranzacţionare. de tranzacţionare. Aşa cum sugerează şi numele. de clearing şi de lichidare a tranzacţiilor. În momentul în care s-a deschis ‘pentru afaceri’ – în septembrie 1996 – Easdaq nu avea nici o companie înscrisă pentru cotare. Euro NM avea înscrise la cotă 170 de companii. cu sediul la Paris. Easdaq colaborează cu Nasdaq şi există acorduri între cele două pieţe privind cotarea reciprocă a companiilor înscrise. Spre deosebire de Easdaq – care are structura unei pieţe OTC – Euro NM este o alianţă între pieţele/ subpieţele organizate pentru companiile de mici dimensiuni – cu capitalizare scăzută. Analiştii văd Easdaq ca fiind cu adevărat o bursă pan-europeană deoarece ea dispune de reguli uniforme şi unificate – pentru orice companie – de admitere la cotare. Easdaq. Suedia şi Danemarca. Ea uneşte 8 astfel de pieţe: Franţa. Easdaq avea înscrise la cotare doar 40 de companii. Apoi – până în martie 1997 – s-au mai înscris alte 5 companii. Evoluţia ei a fost mai bună decât a ‘rivalei’ sale. Euro NM oferă o platformă comună de tranzacţionare pentru companiile înscrise la cotă. Elveţia. Un alt plan ambiţios pentru Easdaq era propunerea de a-şi lista propriile acţiuni pe Nasdaq. În 1999. Dar Euro NM are în schimb reguli şi reglementări care permit armonizarea tranzacţiilor de pe cele 8 segmente de piaţă pe care le-a unit şi are un sistem comun de administrare.

Verificarea cunoşinţelor 1. Din analizele efectuate s-a observat – cum era şi normal – că majortatea clienţilor care folosesc conturile şi serviciile de tranzacţionare online. În Europa – mai ales în Germania – se înregistrează o evoluţie similară. mai ales în perioada 1998-2000. astfel: un loc de membru la NYSE scăzuse. având în vedere faptul că Londra îşi doreşte să participe la Euro NM. faţă de valoarea maximă de 2 milioane USD înregistrată în februarie 102 . La nivelul acestui an s-au făcut simţite scăderi semnificative ale preţurilor plătite pentru un loc de membru în diverse burse din SUA. Acest lucru este valabil atât în SUA cât şi în Europa. pentru investitori individuali) foloseau conturile online. sunt tineri. dacă în 1996 în SUA se înregistrau 1.3 milioane şi aproximativ 25% din brokerii retail (care oferă vânzări de valori mobiliare în cantităţi mici. 1998 a fost anul în care bursele tradiţionale au luat noua tehnologie în serios. ca valoare cu 32%. a dus la o creştere a tranzacţiilor electronice cu valori mobiliare în general şi cu acţiuni în special. Astfel. mai ales în rândul investitorilor individuali. Care consideraţi că este cea mai profitabilă alianţă şi de ce? 6. Care ar fi principalele alianţe prezentate şi caracteristicile lor? 5.5 milioane de conturi deschise online la societăţile de brokerage. Care sunt factorii care generează nevoia de schimb a burselor? 2. posibilitatea deţinerii de calculatoare de către orice persoană şi accesul facil la Internet şi alte reţele asemănătoare. cu o medie de vârstă ce se situează în jur de 25 de ani. după ce a constatat succesul acestei pieţe şi faptul că ‘a pierdut startul’. numărul acestora crescuse la 5. Aşa cum arătam în unul din paragrafele precedente. Care ar fi principalele probleme pe care o bursa ar trebui să le rezolve? 4. Euro NM a anunţat că pentru dezvoltarea ei în viitor s-ar putea să ia în considerare o alianţă cu Alternative Investment Market din cadrul lui London Stock Exchange.Euro NM este considerată a fi o piaţă care se adresează mai ales investitorilor individuali. Cum se pot împărţi clienţii oricărei burse? 3. Care sunt noile pieţe europene şi prin ce se caracterizeaza ele? unitatea de curs 14 Sistemele de tranzacţionare alternative sinteză Burse tradiţionale şi noua tehnologie Dezvoltarea reţelelor de comunicaţii.

un loc de membru la CBOT pierduse 52% din valoare faţă de maximul de 857000 USD înregistrat în 1997. Din definiţia dată. către o terţă parte. Faţă de acest rezultat. de încrucişare a ordinelor (adică nu este permisă ‘încrucişarea’ ordinelor de vânzare cu cele de cumpărare la un preţ stabilit de ECN ci se cere în mod expres afişarea ordinelor sau anunţarea lor faţă de alţi participanţi la această piaţă formată exclusiv pe bază de acces electronic). ordinele de vânzare/ cumpărare de valori mobiliare care au fost primite de la: . ECNs au o mare varietate de participanţi şi printre clienţii lor putem întâlni: .market makeri. pentru executarea electronică a tranzacţiilor.un investitor instituţional. În 20 iunie 2000 SEC a dat publicităţii un raport în care încerca să stabilească impactul pe care aceste noi sisteme de tranzacţionare îl au asupra burselor tradiţionale şi a costurilor de tranzacţionare. .un investitor individual. adică dealing). 103 .un market maker de pe piaţa OTC. SEC a definit ECN sau ATS ca fiind orice sistem electronic care diseminează/ răspândeşte pe larg. Dar cine ameninţă aceste burse tradiţionale ? Ameninţarea poartă numele de electronic communication network (ECN) sau alternative trading system (ATS) – în română cele două noţiuni se pot traduce ca reţea electronica de comunicare. SEC (Securities and Exchange Commision din SUA) pune semnul egalităţii. . Sistemul permite executarea parţială sau în totalitate a ordinelor primite. SEC a exclus – specific şi explicit – atât sistemele interne de brokerage-dealing (cu alte cuvinte cei care operează un sistem electronic de tip ECN sau ATS nu pot face operaţii pe cont propriu.investitori instituţionali. o ECN sau un ATS este un sistem care permite punerea în contact a cumpărătorilor şi vânzătorilor de valori mobiliare (în special acţiuni). în continuare vom folosi mai ales prescurtările din literatura de specialitate. precum şi sistemele de crossing. adică ECN sau ATS. respectiv sistem alternativ de tranzacţionare. iar un loc de membru la CME scăzuse cu 64% faţă de valoarea maximă de 925000 USD înregistrată în 1994.un market maker competitiv ce acţionează într-o bursă de rangul I (numită şi bursă oficială sau tradiţională). bursele tradiţionale nu mai puteau rămâne nepăsătoare şi izolate ‘în turnurile lor de fildeş’. .1998. În cei mai simplii termeni.investitori individuali. cele două noţiuni fiind considerate sinonime. . . Între ECNs şi ATSs.

ca urmare. dealeri. astfel încât acesta să fie disponibil pentru ceilalţi clienţi. SEC a reglementat ECNs (ATSs) ca fiind brokeri-dealeri în sistemul global de tranzacţionare. Vânzătorul şi cumpărătorul valorii mobiliare în cauză ramân anonimi unul faţă de celălalt – totul derulându-se prin intermediul ECN. traderi. noi reglementări: Rule 300. pot să aibă un impact semnificativ asupra pieţei valorilor mobiliare tranzacţionate – să respecte următoarele reguli: ™ ATSs. Astfel. fie în calitate de broker-dealer. nu puteau furniza audituri corespunzătoare şi nici înregistrări privind supravegherea tranzacţiilor. . Prin reglementarea separată a acestora. Aceştia introduc ordinele prin intermediul computerelor conectate la reţeaua în cauză pe baza unor coduri de acces.. înregistrate ca broker-dealer trebuie să realizeze o legătură cu o bursă tradiţională (şi oficial înregistrată la SEC) sau cu NASD şi să afişeze public cele mai bune preţuri pentru ordinele pe care le au în sistem (inclusiv pentru cele primite de la investitorii 104 .accesul la informaţiile obţinute în timp real privind evoluţia tranzacţiilor pentru valorile mobiliare în cauză. 301. Reglementare separată era necesară deoarece ATSs care înregistraseră volume semnificative de tranzacţionare. Noile reglementări ale SEC permit ATSs să se înregistreze fie ca bursă electronică propriu-zisă.brokeri. SEC prevede pentru acele ATSs care înregistrează volume semnificative de tranzacţionare – şi care. SEC a recunoscut rolul crescând al acestor sisteme pe piaţa americană de capital şi amploarea evoluţiei lor. în decembrie 1998. Respectiva ECN va afişa ordinul de vânzare/ cumpărare în sistem.negocierea preţului pentru ordinele introduse. În plus. . Toate acestea constituiau un potenţial de evenimente care să conducă la o proastă funcţionare a pieţelor create prin intermediul ATSs. care derulează volume mari de tranzacţionare. de la bursele tradiţionale şi din sistemul ECN. Orice calculator conectat la Internet poate accesa adresa de web a unei ECN. 302 şi 303 specifice şi distincte pentru ATSs. clienţii oricărei ECN pot să dispună de servicii suplimentare cum ar fi: . ECN va asigura ‘potrivirea’ ordinelor în funcţie de cantitate şi de preţul cerut (de obicei ordinele introduse sunt ordine limită). nu asigurau accesul egal al clienţilor lor la cele mai bune preţuri.accesul la toate informaţiile privind ordinele disponibile. neexecutate. Dar – ca urmare a evoluţiilor – SEC a emis. Alegerea unuia dintre statute generează o serie de drepturi şi responsabilităţi corspunzătoare fiecărei categorii în parte. Până în 1998.

direct în sistemul de tranzacţionare al Nasdaq pentru a permite publicului să aibă acces la aceste ordine. În plus. ™ orice ATS cu un volum de tranzacţionare mai mare de 20% trebuie să se asigure că sistemul său automat de tranzacţionare îndeplineşte anumite standarde de securitate. al preţului afişat şi al 105 . datorită faptului că acţiunile cotate pe acestea – în special cele de la NYSE – sunt protejate prin reglementări specifice şi nu pot fi. integritate şi are capacitatea de a îndeplini ordinele primite. introduse de alţi clienţi ai unui ATS vor fi făcute publice – adică afişate şi pentru cei din afara sistemului – numai dacă aceştia doresc acest lucru. un ATS poate să stabilească – liber – criterii corecte şi obiective folosite în a-şi trata clienţii diferenţiat. ordinele neafişate pentru public se numesc şi ‘ordine ascunse’ şi formează ‘rezerve size’ a ATS şi pot fi folosite pentru diverse negocieri în legătură cu preţurile şi/ sau cantităţile oferite. pentru a executa ordinele afişate public. Restul ordinelor. în timp ce ATSs de mici dimensiuni pot să rămână înregistrate în calitate de broker-dealer. Dar SEC reglementează numai discriminarea privind accesul clienţilor la sistem. ATSs aflate în această situaţie vor permite membrilor burselor înregistrate sau membrilor NASD să execute ordine prin sistemul electronic operat de ATSs.instituţionali). La începutul lui 2000 două ECNs – Island şi Archipelago – au depus cereri la SEC pentru a se înregistra ca burse de sine stătătoare. tranzacţionate pe pieţe paralele. În rest. ™ orice ATS cu un volum de tranzacţionare mai mare de 20% trebuie să se abţină de la a refuza – pe bază de motive nefondate – accesul oricărui investitor la sistem. ATSs nu au reuşit – însă – să realizeze legături prea strânse cu bursele tradiţionale. ™ ATSs de mari dimensiuni trebuie să se înregistreze ca burse electronice. În SUA. ordine ce sunt date pentru acele valori mobiliare cotate la bursa înregistrată sau pe Nasdaq şi pentru care respectivele ATSs deţin cel puţin 5% din volumul de tranzacţionare. Această cerinţă a fost introdusă pentru a preveni căderile de orice fel ale unui astfel de sistem. ATSs (ECNs) sunt strâns legate de Nasdaq şi afişează cele mai bune ordine pentru valorile mobiliare cotate pe Nasdaq. Conform reglementărilor. deocamdată. deoarece ele considerau că din punctul de vedere al vitezei de execuţie a tranzacţiilor. acolo unde este cazul.

Adesea aceste sisteme percep doar taxe pentru primirea şi executarea ordinelor şi nu afişează diferenţe de preţ bid/ ask. Tradepoint – un ATSs din Marea Britanie. ⇒ Archipelago. ele îndeplinesc condiţiile necesare pentru a fi tratate ca burse electronice. ⇒ REDBook. a costat doar 10 milioane GBP. mai mari decât în SUA. ATSs sunt sisteme relativ ieftine când este vorba de punerea lor în funcţiune. Această dorinţă a clienţilor ATSs de a rămâne anonimi este generată de dorinţa de a realiza tranzacţii la cele mai scăzute costuri posibile. ⇒ Attain. Aceste ECNs şi-au câştigat locul pe care îl ocupă în prezent pe piaţa americană a valorilor mobiliare prin furnizarea către investitori/ clienţi a unei mai mari flexibilităţi în tranzacţionare şi o reducere a costurilor cu care aceştia puteau să realizeze tranzacţiile. precum şi a lichidităţii asigurate. în principiu. ⇒ Strike. indiferent de dimensiunile ordinelor plasate.serviciilor oferite. ⇒ GFI Securities. Acest lucru este extrem de atractiv pentru majoritatea investitorilor. investitorii individuali erau trataţi în mod diferit şi costurile lor de tranzacţionare erau mult mai ridicate decât cele ale investitorilor individuali. ⇒ Tradebook. ⇒ Bloomberg. În schimb. mai sunt preferate şi pentru că asigură statutul de anonim al oricărui client. ⇒ Next Trade. 50% din valoare fiind investită în echipamente. existau în SUA următoarele ECNs (ATSs) înregistrate fie ca burse electronice. 106 . ⇒ Market XT. ⇒ Island. ATSs presupun costuri scăzute de folosire – din punctul de vedere al clienţilor lor. investitorii instituţionali obţineau totdeauna costuri mai scăzute – datorită dimensiunii ordinelor plasate şi a frecvenţei cu care aceşti investitori dădeau ordine. mai ales în Europa unde costurile de tranzacţionare – în bursele tradiţionale – rămân ridicate. ATSs. La jumătatea anului 2000. fie ca broker-dealer: ⇒ Instinet. Această dorinţă decurge şi din faptul că în sistemele tradiţionale de intermediere a tranzacţiilor. Prin ATSs orice client. primeşte un tratament egal şi – ca urmare – beneficiază de aceleaşi costuri de tranzacţionare. De exemplu.

Unii analişti consideră că ATSs sunt concurenţi de temut pentru bursele tradiţionale (unii dintre aceşti analişti sunt de părere că bursele tradiţionale nu ar fi existat în forma lor actuală dacă nu ar fi fost create în trecut). dar având la dispoziţie cotele afişate de bursă.30 a.00 p. Ca urmare.Un alt avantaj al ATSs este acela că ele asigură realizarea în timp foarte scurt a tranzacţiilor. mai este ameninţată şi funcţia de tranzacţionare a acţiunilor – aceştia aseamănă rolul jucat de ATSs cu rolul jucat de coffee shops care existau în secolele 18-19 pe lângă bursele oficiale şi unde investitorii individuali se puteau întâlni şi negocia. unde sistemul de tranzacţionare dă un răgaz market makerilor să tranzacţioneze cu prioritate ordinele date de investitorii de mari dimensiuni (fonduri de pensii. La acestea se mai adaugă şi următoarele cifre: la jumătatea anului 2000. faţă de 13% în 1993. aproximativ 30% din volumul total al acţiunilor tranzacţionate în SUA se derula prin intermediul ECNs/ ATSs. reducând astfel costurile de intermediere a ofertelor. ca urmare nu există timpi de întârziere a accesului ordinelor în sistem. fără a apela la intermediarii specializaţi din ringul bursei. în timp ce majoritatea tranzacţiilor pentru acţiunile cotate pe bursele de rangul I se derulau în afara orelor oficiale de tranzacţionare. Ca urmare a tuturor avantajelor prezentate mai sus. De 107 . Aceleaşi analize arată că pentru acţiunile cotate pe Nasdaq marea majoritate a tranzacţiilor se derulează între orele 9. dar în schimb aproximativ 40% din volumul acţiunilor tranzacţionate pe Nasdaq se derula prin intermediul ATSs. În viziunea analiştilor. Această situaţie este deosebită de cea de pe Nasdaq. statisticile din SUA arată că aproximativ 57% din investitorii instituţionali şi 82% din managerii profesionişti de portofolii recurg la ATSs pentru derularea tranzacţiilor lor. de exemplu. fonduri mutuale). dacă preţurile pentru aceste ordine sunt mai bune decât cele de pe pieţele publice.4% în 1993. (orele oficiale în care Nasdaq este deschisă). Ca urmare a acestei situaţii. Se consideră că ATSs ameninţă în principal funcţia burselor de intermediere a colectării capitalului prin IPOs (oferte publice iniţiale). deci după închiderea respectivelor burse. acestea putând fi lansate – acum – online către investitorii individuali şi instituţionali. doar aproximativ 3% din volumul de acţiuni tranzacţionate în bursele de rangul I se derula prin intermediul ATSs – în iunie/ iulie 2000. Dacă se încearcă o detaliere. faţă de 1. În plus.m. pe care oficialii NASD le consideră ordine care ar putea influenţa semnificativ (manipula) piaţa.m. – 4. SEC a cerut market makerilor şi specialiştilor să anunţe cotele pentru ordinele plasate prin intermediul ECNs. market makerii pot să beneficieze de o execuţie mai bună a ordinelor plasate. ATSs (ECNs) permit market makerilor să menţină cote artificiale mai bune decât cele afişate pe bursele înregistrate sau pe Nasdaq.

aceste sisteme pot să genereze un spor de lichiditate pentru acţiunile pentru care asigură încheierea unei părţi a tranzacţiilor. aceşti analişti consideră că sunt sisteme complementare care ajută bursele tradiţionale în activitatea lor şi care – în plus – prezintă următoarele avantaje: • lichiditate. • viteză mare de execuţie a ordinelor. tranzacţiile online nu sunt recomandate majorităţii investitorilor individuali care nu înţeleg riscurile la care se expun. Astfel. în rolul lor de intermediari specializaţi ai IPOs. Unul dintre acestea este securitatea relativ scăzută a transferurilor necesare decontării şi lichidării tranzacţiilor. Ca urmare această tranzacţie – printr-un ATS creat în cadrul societăţii de administrare – se va realiza în interior. unul să vândă iar altul să cumpere acelaşi stoc de acţiuni. O ameninţare mai mare o reprezintă ATSs create de investitorii instituţionali în cadrul propriilor lor companii cu scopul de a reduce costurile de tranzacţionare. dar această ‘întoarcere în trecut’ are cu totul alte consecinţe în prezent. Totuşi. nu recomandă folosirea ECNs pentru investitorii începători sau pentru cei ce nu sunt dispuşi să îşi asume anumite riscuri. şi dezavantaje. ATSs s-au grefat pe sisteme de vânzare. cu cât industria 108 . ATSs sunt un fel de coffee shops electronice. dar mult mai ieftine. fără costuri suplimentare de tranzacţionare. evident. existente pentru alte mărfuri. De exemplu. Ca urmare. astfel încât aceştia să tranzacţioneze la cele mai mici costuri posibile. • capacitatea de a păstra statutul de anonim al clienţilor. Pericolul este cu atât mai mare. care pot să fie lansate direct online. ATSs au. clienţii trebuie să îşi structureze informaţiile. prin Internet. majoritatea consultanţilor pentru plasamente. Deci. ca urmare. riscul trasferului banilor şi a valorilor mobiliare rămânând ridicat. mai ales pentru un investitor individual care nu dispune nici de asigurări şi nici de informaţiile la care un investitor insitituţional are acces. această lichiditate poate alimenta tranzacţiile încheiate pe bursele tradiţionale. pe site-urile de web ale ECNs/ ATSs sau pe siteurile specializate pentru astfel de informaţii. doi manageri de fonduri mutuale – din aceeaşi familie şi administrate de aceeaşi societate specializată – doresc. Ca urmare. Alţi analişti consideră că – deocamdată – presiunea concurenţială a ECNs/ ATSs nu este foarte mare şi. Ca urmare. majoritatea analiştilor sunt de acord că prezenţa ECNs/ ATSs va afecta mai ales societăţile de brokerage de tipul full service care percep taxe pentru informaţiile oferite. ECNs/ ATSs afectează şi investment banks. • costuri scăzute de tranzacţionare. conform cerinţelor şi nevoilor lor. Evident.fapt. în condiţiile în care clientul poate să găsească informaţii similare.

Ce tipuri de sisteme sunt ATS? 5. Care ar fi dezavantajele ATS? Sumar Importanţa pieţelor pentru derivate este dată de posibilităţile de protecţie pe care acestea le oferă unei anumite categorii de investitori. Sarcini şi teme ce vor fi notate Tema de control nr. Care ar fi serviciile suplimentare de care pot să dispună clienţii ECN? 3. La acest proces se adaugă şi apariţia sistemelor alternative de tranzacţionare care determină un grad şi mai ridicat de complexitate pentru integrarea acestor pieţe. este o alianţă între aceste sisteme alternative de tranzacţionare şi bursele tradiţionale. de asemenea.4 – termen de predare 19 ianuarie 2009 Pe baza rapoartelor lunare disponibile pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti. Aşa cum s-a văzut în cazul SUA. De asemenea. chiar dacă acestea din urmă se simt – deocamdată – protejate de reglemetările în vigoare în majoritatea ţărilor. Singura soluţie. Ce reprezintă ECN/ ATS şi prin ce se caracterizează? 2. aceste pieţe oferă o gamă largă de instrumente care pot să fie folosite pentru tranzacţii speculative fără investiţii iniţiale de mari dimensiuni. ATSs/ ECNs au fost reglementate ca instituţii de sine stătătoare şi o viitoare extindere a reglementărilor poate să pună efectiv în pericol ‘turnurile de fildeş’ ale burselor de rangul I. Verificarea cunoştinţelor 1. pentru viitor. trebuie avut în vedere faptul că fenomenul de globalizare al pieţelor financiare (inclusiv a celor pentru derivate) şi valutare a devenit o realitate confirmată de valul de alianţe din acest domeniu. Ca urmare a celor prezentate mai sus. întocmiţi un raport de maxim 5 pagini în care să comentaţi evoluţia pieţei 109 . bursele de rangul I – mai ales – nu pot ignora rolul tot mai important pe care ECNs/ ATSs îl joacă în intermedierea tranzacţiilor cu valori mobiliare şi în organizarea de burse electronice pentru acestea. Ce permit nolie reglementări SEC? 4. Dar investiţiile în produse derivate implică riscuri care trebuie înţelese şi asumate de cei interesaţi să tranzacţioneze pe aceste pieţe.administrării fondurilor se concentrează şi se consolidează prin crearea unui număr restrâns de instituţii specializate.

com 110 . 206-225. 72-81.121-145 4. pag. Pop.euronext.6771. Bibliografia modulului: 1. Biblioteca Facultăţii de Business. 275296. Biblioteca Facultăţii de Business. Cornelia (2005) – Relaţii valutar-financiare internaţionale.Presa Universitară Clujeană. 151-164.Todesco.pentru contracte futures din cadrul acestei burse. 353-371 2. Biblioteca Facultăţii de Business.financialtimes. Anghelache. Ed. Bucureşti. pag. www. Cornelia (2003) – Tranzacţii şi pieţe financiare internaţionale.com 5. pag. Gabriela (2004) – Piaţa de capital. 27-56. Ed. Cluj. Editura Economică. www. 226-235 3. Pop.

diferită de cea a tarii care deschide depozitul. se cunosc sau intra in contact prin intermediul unui tert. Contract forward = intelegere privata intre 2 parteneri de afaceri care. intelegere standardizata. nominative sau la purtator si atesta asumarea obligatiei de plata a emitentului catre orice detinator al acestora. Piata monetara (monetary market) – componenta care permite plasarea si tranzactionarea instrumentelor de credit pe termen scurt (scadenta de max.Piata valutara = locul in care se asigura conversia capitalurilor (sau transferul puterii de cumparare) din moneda unei tari in moneda altei tari. 111 . nominative sau la purtator. de asemenea. Eurovalute = depozite constituite la banci straine in alta valuta decit cea a tarii in care se afla banca si.3. Obligaţiunile = itluri de credit. incheiata intre 2 parti. purtatoare de dobanda. Sunt valori mobiliare primare. Anexe Glossar de termeni Actiunile = valori mobiliare emise asupra capitalului social al unei societati comerciale – fie pentru constituirea acestuia. Contract de opţiune = valoare mobiliara standardizata. de obicei.360 zile). Piata de capital (capital market) = componenta care permite plasarea si tranzactionarea valorilor mobiliare pe termen cu durata de viata medie sau lunga. sunt valori mobiliare primare. fie pentru majorarea capitalului. Obligatia de plata include dobanda si rambursarea sumei luate cu imprumut. emise de: societati comerciale pe actiuni si administratia publica centrala/ locala. Piata financiara = locul de intilnire a capitalurilor/ fondurilor banesti disponibile (pe anumite perioade de timp) cu cererea pentru respectivele capitaluri/ fonduri. care da cumparatorului dreptul de a opta – la scadenta – intre exercitarea contractului sau expirarea/ abandonarea lui.

Anghelache. Ioan (1993.Rata de schimb valutar = pretul monedei nationale a unei tari exprimat in unitatile monetare ale altei tari. Cornelia (2005) – Relaţii valutar-financiare internaţionale. F. Bailey. Gabriela (2004) – Piaţa de capital.. Seria REUTERS (2001) – Introducere în studiul pieţelor de titluri de valoare. Bibliografie Titluri obligatorii 1. Ed. Peter S. R. Jeff (2001) – Financial Markets and Institutions. A. (2000) – Money and Capital Markets.. Cluj 5. (2005) – The Economics of Financial Markets. Bucureşti 6. (2006) – Financial Markets and Institutions. Hull.J. Blake. Bucureşti Titluri suplimentare 1. J. itluri de valoare al caror pret depinde de nivelul pretului activului suport (de baza). Bucureşti 2. Bodie. Popa.1994) – Bursa. IRWIN/McGraw-Hill. Valuta = moneda nationala a unei tari devine valuta in momentul in care este detinuta de persoane fizice/ juridice straine si circula in afara granitelor tarii. Seria REUTERS (2001) – Introducere în studiul produselor financiare derivate. South-Western College Publishing.I şi II. Ed. Eakins.. Editura Economică. ed. Marcus.4 4. (1998) – Introduction to Futures and Options Market.7 7. Madura.S. Cornelia (2003) – Tranzacţii şi pieţe financiare internaţionale. Pop.3 5. McGraw-Hill Book Company 3. Editura Economică. (1999) – Investments.Presa Universitară Clujeană 4.C. David (1990) – Financial Market Analysis. Rose. S. Ed. ed.5 3. . IRWIN/McGraw-Hill.5 112 . Mishkin. Z.Adevărul. Ratingul = reprezinta o evaluare a capacitatii emitentului de a face fata obligatiilor de plata asumate. vol. Prentice Hall International. Editura Economică. Pop.Todesco.G. ed. Kane. Cambridge University Press 2.E. ed. A. Bucureşti 8. Pearson-Addisson Wesley. ed.

Instruments and Institutions.M. pieţe financiare şi valutare. particularităţi ale finanţării industriei hoteliere. 113 . Competenţa în domeniul cercetării ştiinţifice este susţinută de cele 11 cărţi şi monografii publicate (din care o carte în editură internaţională). IRWIN/McGraw-Hill. Bruno (1996) – International Investments. managementul riscului pe pieţele financiare.F. 83 de articole publicate şi 30 de participări la conferinţe naţionale şi internaţionale. ed. D..univ. Solnik. A.2 7. fonduri de investiţii.6. (2001) – Financial Markets.dr. Babbel. Domeniile de competenţă sunt: dezvoltarea proprietăţilor hoteliere. Cornelia Pop este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. promoţia 1989. Addison-Wesley Publishing Company Scurtă biografie a titularului de curs Prof. Santomero.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful