You are on page 1of 37

NAMA : ___________________________ KELAS : __________________________

JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH


PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011 EXCEL 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL 76/1 Kertas 1 Ogos 2011 1 JAM 30 MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan Jawab semua soalan Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan yang bertanda A, B , C dan D. Bagi tiaptiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan anda. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

4.

________________________________________________________________________ Kertas ini mengandungi 36 halaman bercetak termasuk muka hadapan


76/1 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

76/1

SULIT

SULIT

76/1

Apakah amalan 4M dalam sistem keselamatan bengkel ? I II III IV A B C D Bertanggungjawab Rasional Menilai diri sendiri dan tempat kerja Mendisiplin I I dan II dan IV

II dan III III dan IV

Halaman rumah Halim berselerak dengan kasut yang tidak tersusun . Hal ini menyebabkan rumahnya kelihatan tidak kemas.

Apakah proses yang berkaitan dengan penyataan di atas? A B C D Meramal situasi Penyataan masalah Penyelesaian masalah Menganalisis maklumat langkah seterusnya yang perlu dilakukan selepas pengenalpastian

Apakah masalah? A B C D

Pemilihan idea Perekaan projek Perancangan pembinaan projek Pembinaan dan pengujian projek

76/1

Lihat sebelah SULIT

SULIT

76/1

Apakah faktor-faktor yang di ambil kira dalam penghasilan reka cipta produk? I II III IV A B C D Mesra alam Teknik pembuatan Keupayaan kendiri Keuntungan yang akan diperolehi I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Rajah 1 menunjukan satu projek reka cipta.

Rajah 1 Berapa keping kayu bersaiz 90mm x 40 mm x 5mm yang diperlukan dalam projek itu sekiranya tebal kayu yang digunakan ialah 5mm ? A B C D 2 batang 3 batang 4 batang 5 batang

76/1

Lihat sebelah SULIT

SULIT

76/1

Rajah 2 menunjukkan carta alir proses perekaan projek. Idea terbaik Lakaran

Sesi Kritikan

Sesi Kritikan

Sesi kritikan

Prototaip Rajah 2 Antara berikut manakah padanan yang betul tentang X dan Y?

A B C D

X Model awal Lukisan kerja Model awal Lakaran awal

Y Lukisan kerja Model awal Lakaran kerja Model kerja

76/1

Lihat sebelah SULIT

SULIT

76/1

Rajah 3 menunjukkan bahagian yang hendak di buang.

Rajah 3

Antara berikut yang manakah paling sesuai digunakan untuk membuang bahagian X ? A

Pernyataan di bawah menunjukkan ciri-ciri suatu bahan. Permukaan licin dan berkilat Sesuai membuat bentuk model dan prototaip boleh didapati dalam pelbagai bentuk dan warna

Apakah nama bahan itu? A 76/1 Perspek Lihat sebelah SULIT

SULIT B C D 9

76/1 Papan lapis Mounting board

Medium Density Fiber Board (MDF)

Antara berikut yang manakah cara memaku bagi menghasilkan cengkaman yang lebih kuat ? A
B

10

Jadual 1 menunjukkan kos bahan untuk seunit projek rak alatulis. BIL 1 2 3 4 5 6 7 BAHAN MDF 100mm x 250mm x 3mm Papan lapis 80mm x 150mm x 3mm Perspek 120mm x 60mm x 3mm Aluminium 120mm x 40mm PVC 65mm (diameter) x 100mm Kayu 10mm x 70mm x 160mm Kertas las, paku, syelek dan barnis KUANTITI UNIT 2 2 1 1 1 3 secukupnya KOS SEUNIT RM 1.20 RM 0.80 RM 1.20 RM 0.60 RM 0.40 RM 0.80 RM 1.80

76/1

Lihat sebelah SULIT

SULIT

76/1

Jadual 1 Berapakah jumlah kos bahan bagi 100 unit projek itu? A B C D RM 6.80 RM 10.40 RM 680.00 RM 1040.00

11

Antara berikut yang manakah tujuan pendokumentasian projek? I II III IV A B C D Sebagai bukti penciptaan projek Sebagai bahan rujukan Menentukan harga dipasaran Maklumat lengkap proses pembinaan projek I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

12

Rajah 4 menunjukkan sebuah mesin mudah alih.

Rajah 4 Antara berikut yang manakah kegunaan mesin tersebut? I II 76/1 Membentuk permukaan kayu Membuang bahagian karat pada keluli Lihat sebelah SULIT

SULIT III IV A B C D

76/1

Memotong lurus dan lengkung pada kayu Meratakan dan melicinkan permukaan kayu I dan II I dan IV II dan III III dan IV

13

Rajah 5 menunjukkan keratan rentas sel basah.

Rajah 5 Apakah bahan yang digunakan untuk membuat bahagian yang berlabel Y? A B C D 14 Zink Karbon Plumbum Plumbum proksida

Rajah 6 menunjukkan pendawaian lampu pendarfluor.

76/1

Lihat sebelah SULIT

SULIT

76/1

Rajah 6 Komponen A B C D 15 P Q R S manakah yang membekalkan voltan tinggi pada awal penyalaan dan

menstabilkan voltan selepas lampu menyala ?

Rajah 7 menunjukkan komponen elektronik yang telah dipateri pada bod litar.

Rajah 7 Antara berikut yang manakah paling sesuai digunakan untuk memotong bahagian yang bertanda X? A B

76/1

Lihat sebelah SULIT

SULIT

76/1

10

16

Rajah 8 menunjukkan kadar tarif dan bacaan meter kWj bagi rumah kediaman.

0 Kadar tarif 200 unit pertama RM0.218 800 unit berikutnya RM0.258 Setiap unit tambahan RM0.278 0

Bacaan meter semasa 4 8 4 5

Bacaan meter terdahulu

Rajah 8 A B C D 76/1 RM305.20 RM353.20 RM361.20 RM377.20 Lihat sebelah SULIT

SULIT 17

76/1

11

Rajah 9 menunjukkan binaan utama motor arus terus.

Rajah 9 Apakah yang berlaku apabila X bersentuhan dengan Y? A B C D Litar pintas akan berlaku Aruhan elektromagnet terhenti Pengaliran arus dalam litar berlaku Pengaliran arus dalam litar terputus

18

Rajah 10 menunjukkan perintang tetap dan kod warna.

Berapakah nilai rintangan perintang tersebut? A B C D 76/1 3.6 k 26 k 360 k 260 k Lihat sebelah SULIT

SULIT 19

76/1

12

Rajah 11 menunjukkan komponen elektronik.

Rajah 11 Antara berikut yang manakah simbol komponen tersebut? A C

20

Rajah 12 menunjukkan litar skematik sebuah projek elektronik.

Rajah 12 Antara berikut yang manakah menunjukkan bilangan komponen yang betul? LED 2 2 4 4 Perintang 2 2 2 2 Kapasitor 2 2 2 3 Transistor 2 1 2 1

A B C D 76/1

Lihat sebelah SULIT

SULIT

76/1

13

21

Rajah 13 menunjukkan satu projek elektronik menggunakan bod litar.

Rajah 13 Apakah yang perlu diperiksa sekiranya projek itu tidak berfungsi? I II III IV A B 76/1 Kedudukan kaki R1 dan R2 Pemasangan kaki transistor TR Kekukuhan pematerian kaki komponen Limpahan pateri antara balapan dengan bod litar I, II dan III I, II dan IV Lihat sebelah SULIT

SULIT C D 22

76/1 I, III dan IV II, III, dan IV

14

Rajah14 menunjukkan sebuah tangki simpanan air.

Rajah 14 Paip manakah yang menyalurkan air ke bilik mandi? A I B II C III D IV 23 Rajah 15 menunjukkan operasi sebuah tangki simbah.

II

III

Air keluar melalui tiub sifon ke paip tangki simbah IV

Air masuk semula ke tangki simbah

76/1

Menekan tuil tangki simbah Lihat sebelah SULIT

Aras air dalam tiub sifon naik

SULIT

76/1

15 Rajah 15

Susun mengikut turutan yang betul. A I, II, III dan IV B III, IV, I dan II C II, IV, I dan III D II, I, III dan IV

24

Rajah 16 menunjukkan bahagian mesin jahit.

Rajah 16

Apakah aktiviti yang sedang dilakukan? A B C D 25 76/1 Melaraskan jarum mesin. Memeriksa jarum mesin. Membersihkan jarum mesin. Menggantikan jarum mesin.

Rajah 17 menunjukkan sebuah mesin jahit.

x
Lihat sebelah SULIT

SULIT

76/1

16

Rajah 17 Antara berikut yang manakah menerangkan fungsi bahagian bertanda X? A B C D Mengawal benang Mengawal gerakan jarum jahitan Mengawal ketegangan dan tarikan jahitan Mengawal pergerakan benang apabila mesin bergerak

MENU Sup ayam Ikan kukus Salad buah-buahan Air sirap

26

Apakah kekurangan menu di atas? A B C D Makanan pelawas Makanan seimbang Makanan pembina tubuh Makanan pemberi tenaga

27

Antara berikut yang manakah peraturan etika makan yang betul? I II III IV Meniup makanan yang masih panas Mengambil makanan yang paling hampir Menutup mulut dengan napkin ketika bersin Meletakkan sisa makanan di bawah pinggan Lihat sebelah SULIT

76/1

SULIT A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

76/1

17

28

Antara berikut yang manakah benar mengenai jenis skema warna dan kesannya pada ruang tempat kediaman. I II III IV Warna Hitam Jingga Merah jambu Merah Kesan Mewujudkan suasana muram dan redup Menjadikan ruang yang kecil menjadi luas Menjadikan bilik rendah lebih tinggi Mewujudkan suasana yang ceria

A B C D 29 76/1

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Rajah 18 menunjukan susun atur ruang dapur. Lihat sebelah SULIT

SULIT

76/1

18

Rajah 18 Apakah jenis ruang tersebut? A B C D Ruang kerja Ruang tamu Ruang sosial Ruang persendirian

30

Rajah 19 menunjukan keratan batang sejenis bunga hiasan.

Rajah 19 Antara berikut pokok bunga yang manakah sesuai ditanam dengan keratan tersebut? A B C 76/1 Coleus Bougainvillea Hibiscus rossa Lihat sebelah SULIT

SULIT D 31 Codiaeum

76/1

19

Antara bahan-bahan berikut yang manakah digunakan sebagai medium memasu? I II III IV A B C D Tanah loam Bahan organik Pasir sungai Tanah liat I ,II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

32

Rajah 20 menunjukan satu aktiviti penjagaan tanaman hiasan.

Rajah 20 Apakah tujuan aktiviti tersebut? A B C D 76/1 Mengekalkan kekemasan Mengekalkan kelembapan Membaiki pengudaraan tanah Mengelakkan medium menjadi kering dan keras Lihat sebelah SULIT

SULIT

76/1

20

33

Rajah 21 menunjukkan satu bentuk binaan lukisan teknik.

Rajah 21 Antara berikut alatan manakah yang sesuai digunakan? I II III IV A B C D 34 Sesiku T Sesiku set Jangka tolok Jangka lukis I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Rajah 22 menunjukkan satu bongkah.

X Rajah 22 Antara berikut yang manakah pandangan dari arah X ? A 76/1 Lihat sebelah SULIT B

SULIT

76/1

21

35

Rajah 23 menunjukkan penyambungan voltmeter dalam litar.

Rajah 23 Sambungan voltmeter yang manakah betul? A B C 76/1 P Q R Lihat sebelah SULIT

SULIT D 36 S

76/1

22

Rajah 24 menunjukkan litar siri selari.

Rajah 24 Berapakah jumlah rintangan litar itu? A B C D 20 ohm 22 ohm 26 ohm 38 ohm

37

Rajah 25 menunjukkan meter pelbagai.

Rajah 25 Apakah nama bahagian yang berlabel X? A 76/1 Pelaras sifar ohm Lihat sebelah SULIT

SULIT B C D 38

76/1 Skru pelaras sifar Tombol pemilih julat Tombol pemilih jarum penunjuk

23

Rajah 26 menunjukkan mentol yang disambung bersiri pada litar elektrik

Rajah 26 Berapakah kuasa elektrik yang digunakan? A B C D 4 watt 9 watt 15 watt 36 watt

39

Rajah 27 menunjukkan satu komponen elektronik

Rajah 27 Antara yang berikut yang manakah simbol komponen itu? A

76/1

Lihat sebelah SULIT

SULIT C

76/1

24

40

Rajah 28 menunjukkan binaan litar bersepadu NE 555. X

Rajah 28 Apakah nama bahagian yang bertanda X? A B C D 41 Pin Perumah Cip silikon Wayar emas

Rajah 29 menunjukkan simbol geganti.

Rajah 29 Antara berikut yang manakah tamatan sesentuh COM? A B C D 76/1 I II III IV Lihat sebelah SULIT

SULIT 42

76/1

25

Rajah 30 menunjukkan litar skematik projek elektronik

Rajah 30 Antara berikut manakah bilangan komponen yang betul? A B C D L.E.D 0 2 2 1 IC 1 1 1 2 Suis mikro 2 0 1 0 Kapasitor I 1 1 2 Perintang Boleh Laras 2 1 1 2

43

Rajah 31 menunjukkan lukisan skematik projek elektronik

Rajah 31 Antara berikut label yang manakah betul? 76/1 Lihat sebelah SULIT

SULIT

76/1

26

Label P Q R S A B C D

Komponen Elektronik Diod Geganti Transistor Buzer

P dan Q Q dan R R dan S P dan S

44

Rajah 32 menunjukkan sebuah projek elektronik

Rajah 32 Antara berikut manakah menunjukkan litar skematik yang betul ? 76/1 Lihat sebelah SULIT

SULIT A

76/1

27 B

45

Rajah 33 menunjukkan pelan dan pandangan hadapan sebuah bongkah.

76/1

Lihat sebelah SULIT

SULIT

76/1

28

Rajah 33 Antara berikut yang manakah menunjukkan pandangan isometrik objek itu? A B

46

Rajah 34 menunjukkan sebuah bekas untuk menyimpan alat tulis.

Rajah 34 Antara berikut hamparan yang manakah betul ?

76/1

Lihat sebelah SULIT

SULIT

76/1

29

47

Rajah 35 menunjukkan hamparan bagi satu objek.

Rajah 35

76/1

Lihat sebelah SULIT

SULIT

76/1 Apakah bentuk objek itu ? A

30

48

Rajah

36

menunjukkan

pelan dan pandangan hadapan satu objek.

Rajah 36 76/1 Lihat sebelah SULIT

SULIT

76/1

31

Antara berikut, yang manakah lukisan keratan penuh mengikut satah pemotongan A-A?

49

Rajah 37 merupakan sejenis gear dalam pergerakkan mekanikal.

Rajah 37 Apakah jenis gear itu ? 76/1 Lihat sebelah SULIT

SULIT A B C D 50 Gear taji

76/1

32

Gear belitan Gear serong Gear rak dan pinan

Antara berikut yang manakah menggunakan sistem elektromekanikal untuk bergerak ?

III

II

IV

A B C D

I dan II I dan III II dan IV III dan IV

51

Rajah 38 menunjukkan sejenis produk elektromekanikal.

Rajah 38 Antara berikut yang manakah benar tentang produk tersebut ? I II 76/1 Binaannya mudah Menggunakan tenaga motor Lihat sebelah SULIT

SULIT III IV A B C D

76/1 Menggunakan tenaga elektrik

33

Menggunakan komponen elektronik I, II, III I, II, IV I, III, IV II, III, IV

52

Antara berikut yang manakah menunjukkan nat kota ?

76/1

Lihat sebelah SULIT

SULIT

76/1

34

53

Rajah 39 menunjukkan sejenis pengikat. I

II

III

IV Rajah 39 Antara berikut yang manakah menunjukkan saiz pengikat itu? A B C D I dan II I dan III II dan IV III dan IV

54

Rajah 40 menunjukkan bahagian luar enjin Satu Silinder Empat Lejang.

Rajah 40 Apakah kaitan bahagian itu dengan sistem penyalaan ? A B C 76/1 Mempunyai sirip penyejuk untuk menyejukkan enjin Terdapat magnet kekal untuk menghasilkan voltan tinggi Mengadakan momentum untuk memusingkan lejang enjin Lihat sebelah SULIT

SULIT D 55

76/1

35

Membantu menyalurkan gas ekzos dari bungkah enjin ke udara

Rajah 41 menunjukkan bahagian dalam enjin.

Rajah 41 Apakah fungsi bahagian yang berlabel X ? I II III IV A B C D Menghubungkan omboh dengan aci engkol Menghubungkan ruang pembakaran dengan pengimbang tara aci engkol Menukarkan gerakan salingan piston kepada gerakan putaran aci engkol Menukarkan gerakan putaran kepada kuasa gerakan mekanikal I dan II I dan III I dan IV I dan IV

56

Antara padanan bahagian sistem penyalaan berikut yang manakah benar ? Bahagian A B C D Megnet kekal Kondenser Gelung penyalaan Titik Sesentuh Fungsi Mengalirkan arus voltan tinggi ke palam pencucuh Mengawal bukaan titik sesentuh Menghasilkan arus voltan tinggi apabila diaruh oleh medan magnet Menghasilkan percikan api untuk memulakan pembakaran

76/1

Lihat sebelah SULIT

SULIT 57

76/1

36

Antara berikut yang manakah kehendak bagi seorang murid sekolah? A B C D Kasut sekolah Baju sekolah Duit belanja Pen Parker

58

Dimanakah perniagaan Restoran 1Malaysia boleh mendapatkan lesen perniagaan? A B C D Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Pendaftar Perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Majlis Daerah Tempatan Dewan Perniagaan Melayu

59

Antara yang berikut yang manakah menunjukkan kelebihan menjadi usahawan berbanding makan gaji? A B C D Daya usaha sendiri untuk mengurus segala perjalanan perniagaan Tidak bebas membuat segala keputusan perniagaan Bekerja dengan orang lain Bergaji tetap sahaja

60

Antara situasi-situasi yang berikut, yang manakah melanggar hak pengguna? A B C D Peniaga menjual barangan yang bermutu Peniaga menjual barangan rosak pada harga yang rendah Peniaga menimbang dan menyukat mengikut permintaan pengguna Peniaga memberikan keterangan tentang penggunaan sesuatu barangan

SOALAN TAMAT

76/1

Lihat sebelah SULIT

SULIT

76/1

37

76/1

Lihat sebelah SULIT