You are on page 1of 21

SULIT

79/1

NAMA : ___________________________ KELAS : __________________________

JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH


PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011 EXCEL II KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN 79/1 1 JAM 30 Kertas 1 MINIT Ogos 2011 1 JAM 30 MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan Jawab semua soalan Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan yang bertanda A, B , C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan anda. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

4.

________________________________________________________________________ Kertas ini mengandungi 21 halaman bercetak termasuk muka hadapan


79/1 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

79/1

[Lihat sebelah SULIT

2 SULIT 1 Rajah 1 menunjukkan amalan 4M dalam langkah keselamatan bengkel. 79/1

Amalan 4M

Membersih

Menilai

Mendisiplin

Rajah 1 Apakah X? A Merekod B Mengurus C Merancang D Menyusun atur 2 Apakah langkah pertama dalam proses reka cipta? A Pemilihan idea B Perekaan projek C Pemilihan reka bentuk D Pengenalpastian masalah Apakah tujuan utama pengujian dan penilaian projek? A Memastikan tiada pembaziran kos B Memastikan bahan mudah diimport C Memastikan permukaan projek cantik D Memastikan projek dapat berfungsi sepenuhnya Produk yang dihasilkan buat kali pertama dengan menggunakan bahan dan saiz sebenar serta dapat berfungsi dinamakan A projek B sampel C prototaip D model awal

5 79/1

Antara pernyataan berikut, manakah yang menerangkan faktor reka bentuk? [Lihat sebelah SULIT

3 SULIT I II III IV A B C D 6 Menarik perhatian pengguna Menggunakan teknologi yang tinggi Perlu memenuhi tujuan produk itu dibuat Mudah dan tidak melibatkan proses pembinaan yang rumit I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV 79/1

Pernyataan berikut adalah ciri-ciri sejenis bahan.

Terdapat dalam pelbagai warna Digunakan untuk membuat plat nombor kenderaan

Apakah bahan tersebut? A Perspek B Aluminium C Keluli lembut D PVC (Polivinyl Chloride) 7 Antara berikut, manakah digunakan untuk menanda bahan logam sebelum menggerudi? A Mata gerudi B Penebuk pusat C Tolok penanda D Pembenam paku

8 79/1

Rajah 2 menunjukkan proses penyediaan bahan projek. [Lihat sebelah SULIT

4 SULIT 79/1

Rajah 2 X Apakah alat yang paling sesuai digunakan untuk membuang bahagian bertanda X ? A

9 79/1

Rajah 3 menunjukkan sebuah mesin.


Q

[Lihat sebelah SULIT

5 SULIT 79/1

P R S

Rajah 3 Bahagian manakah yang digunakan untuk mencengkam mata gerudi? A P B Q C R D S 10 Rajah 4 menunjukkan satu proses mencantum.

Rajah 4 4 Rajah Apakah proses tersebut? A Merivet B Memaku C Merekat D Mengglu 11 Apakah tujuan kemasan dilakukan? A Meningkatkan harga produk B Menambahkan fungsi produk C Melindungi permukaan bahan D Mengurangkan kos pengeluaran Apakah tujuan jadual kerja disediakan? A Memudahkan pengujian projek dilakukan B Memudahkan kerja membuat pendokumentasian C Menyediakan bahan dan peralatan yang mencukupi D Memastikan langkah kerja dilakukan dengan sistematik Jadual 1 menunjukkan pengiraan kos untuk 50 unit projek. [Lihat sebelah SULIT

12

13 79/1

6 SULIT Jenis kos Jumlah (RM) Kos bahan mentah 750.00 Kos upah 150.00 Kos overhed 200.00 Jadual 1 Berapakah kos seunit? A RM15.00 B RM18.00 C RM19.00 D RM22.00 14 Apakah wayar yang sesuai digunakan untuk pendawaian perkakas elektrik yang menghasilkan haba? A Wayar teras kembar B Wayar teras tunggal C Wayar tiga teras berpenebat PVC D Wayar tiga teras berpenebat PVC dan beranyaman benang Jadual 2 menunjukkan bacaan meter kilowatt jam serta kadar tarif elektrik. Bacaan dahulu Bacaan sekarang = 765400 = 765730 79/1

15

Kadar tarif: 200 unit pertama RM0.218 800 unit berikutnya RM0.258 Unit tambahan RM0.278 Jadual 2 Berapakah jumlah bayaran yang dikenakan kepada pengguna? A RM71.94 B RM77.14 C RM85.14 D RM91.74

16

Rajah 5 menunjukkan perintang tetap dan kod warna. Kod warna Warna Nombor Hitam 0 Perang Merah 79/1 Perang 1 Hitam Merah 2

[Lihat sebelah SULIT

7 SULIT 79/1

Rajah 5 Berapakah nilai perintang itu? A 100 B 102 C 1000 D 1002 17 Rajah 6 menunjukkan simbol komponen elektronik.

Rajah 6 Apakah komponen tersebut? A Kapasitor B Transistor C Perintang tetap D Perintang boleh laras 18 Antara berikut, manakah benar tentang transistor? I Jenis transistor ialah NPN dan PNP II Salah satu bahagiannya ialah kerajang logam III Mempunyai tiga kaki pemungut, tapak dan katod IV Transistor diperbuat daripada bahan semi konduktor A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

19

Rajah 7 menunjukkan sebuah litar bersepadu.

79/1
X

[Lihat sebelah SULIT

8 SULIT 79/1

Rajah 7 Apakah fungsi pin X? A Nyahcas B Ambang C Keluaran D Voltan kawalan 20 Rajah 8 menunjukkan sebuah litar skematik projek elektronik.

Rajah 8 Kaki tapak TR1 disambungkan kepada A kaki tapak TR2 B kaki katod LED C kaki komponen R2 D kaki negatif komponen C1

21

Rajah 9 menunjukkan sejenis alatan tangan kerja paip.

79/1

[Lihat sebelah SULIT

9 SULIT 79/1

Rajah 9 Apakah fungsi alatan tersebut? A Melonggar dan mengetatkan nat B Memegang dan mengapit batang paip poli C Mengetatkan penutup penyambung paip poli D Mencengkam dan memutar batang paip besi bergalvani 22 Rajah 10 menunjukkan sebuah tangki simbah. X

Rajah 10 Apakah yang akan berlaku jika bahagian bertanda X bocor? A Air akan berterusan melimpah keluar B Air akan terus berada di paras yang ditetapkan C Air akan berada di bawah paras yang sepatutnya D Air dari tangki tidak menyimbah ke mangkuk tandas

23

Rajah 11 menunjukkan jenis garisan dalam lukisan teknik.

79/1

[Lihat sebelah SULIT

10 SULIT 79/1

60

80 Rajah 11 Manakah garisan penengah? A P B Q C R D S 24 Pilih padanan yang betul. Bahagian Mesin Penekan jahitan Pemusing gelendung Penekan jahitan Tuas penegang benang Fungsi Menggerakkan mesin Mengawal benang Menetapkan fabrik ketika menjahit Memegang buku benang

A B C D

25

Antara berikut, apakah langkah yang perlu dilakukan jika kelim berkedut? A Betulkan pemasangan sekoci. B Jangan tarik fabrik semasa menjahit C Tolak fabrik ke belakang ketika menjahit D Longgarkan tegangan benang di ceper fabrik

26

Apakah kegunaan kain maslin? I Menapis sirap II Menutup makanan [Lihat sebelah SULIT

79/1

11 SULIT III IV A B C D 27 Mengalihkan alatan Mengeringkan sayur-sayuran I dan II I dan III I dan IV II dan IV 79/1

Manakah merupakan faktor-faktor keselesaan tempat kediaman? I Pengudaraan II Skema warna III Jenama perabot IV Lantai dan penutup lantai A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Manakah antara pokok-pokok berikut boleh dibiakkan secara keratan batang? I Siantan(Ixora sp.) II Bunga raya(Hibiscus sp.) III Bunga kertas(Bougainvillea sp.) IV Bunga matahari(Helianthus sp.) A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Mengapakah pasir sungai digunakan sebagai salah satu komponen dalam medium penanaman? A Membekalkan banyak nutrien B Mengurangkan masalah rumpai C Menyimpan kelembapan medium D Membaiki pengudaraan dan saliran air medium

28

29

30

Rajah 12 menunjukkan alatan tangan dalam penjagaan anak pokok.

79/1

[Lihat sebelah SULIT

12 SULIT 79/1

Rajah 12 Apakah kegunaan alat tersebut? A Membaja B Merumput C Memangkas D Menggembur

31

Atan menjual barang dalam kuantiti yang kecil kepada pengguna. Siapakah Atan? A Peruncit B Pembekal C Pengilang D Pemborong

32

Berikut adalah pernyataan tentang alat pembayaran masa kini. Perintah bayar yang dikeluarkan oleh pemegang akaun semasa kepada bank. Apakah alat pembayaran itu? A Cek B Kad kredit C Kad pra-bayar D Pembayaran elektronik (e-pay)

33

Apakah ciri-ciri bentuk perniagaan masa akan datang? I Lebih cepat dan tepat II Pembayaran secara tunai III Cara pembayaran lebih mudah IV Lebih menyenangkan pelanggan [Lihat sebelah SULIT

79/1

13 SULIT A B C D 34 nama digunakan dalam perniagaan tidak terlibat dalam pengurusan perniagaan tidak menikmati keuntungan tetapi menanggung liabiliti tidak terhad I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV 79/1

Siapakah rakan kongsi dalam perniagaan perkongsian di atas? A Rakan kongsi lelap B Rakan kongsi aktif C Rakan kongsi berhad D Rakan kongsi nominal 35 Berikut adalah ciri-ciri sejenis perniagaan. Modal kecil Mudah ditubuhkan Keuntungan dinikmati sendiri

Apakah jenis milikan perniagaan itu? A Perkongsian B Milikan tunggal C Syarikat Awam Berhad D Syarikat Sendirian Berhad 36 Apakah kegunaan borang PNA. 42 dalam pendaftaran perniagaan? A Mendaftar nama perniagaan B Mendapatkan lesen perniagaan C Mendaftarkan maklumat pemilik perniagaan D Mendapatkan perakuan pendaftaran perniagaan

37

Lesen perniagaan dipohon daripada A Dewan Perniagaan B Dewan Bandaraya C Kementerian Usahawan D Suruhanjaya Syarikat Malaysia [Lihat sebelah SULIT

79/1

14 SULIT 38 Kemudahan akaun semasa hanya ditawarkan oleh A bank pusat B bank koperasi C bank saudagar D bank perdagangan Berikut adalah tujuan peniaga membuat promosi jualan kecuali A mengekalkan pelanggan yang sedia ada B melariskan jualan barang-barang tersebut C menambahkan jualan semua jenis barangnya D memperkenalkan dirinya kepada orang ramai Apakah dokumen yang terlibat sebelum urus niaga berlaku? A Resit B Invois C Katalog D Penyata Akaun Apakah tujuan diskaun niaga? A Mengurangkan beban hutang B Menggalakkan belian secara pukal C Menggalakkan pembelian secara tunai D Menggalakkan pembayaran hutang dibuat segera 79/1

39

40

41

42 Pemasangan kereta Pembuatan kapal

Apakah bidang pengeluaran dalam pernyataan di atas? 79/1 [Lihat sebelah SULIT

15 SULIT A B C D 43 Ekstraktif Pembinaan Perkilangan Perkhidmatan 79/1

Apakah kebaikan pengkhususan dalam pengeluaran? A Meningkatkan permintaan B Meningkatkan pengeluaran C Meningkatkan tenaga pekerja D Meningkatkan kos pengeluaran Encik Samat menceburkan diri dalam sesuatu perniagaan walaupun ramai peniaga lain telah gagal dalam perniagaan tersebut Apakah ciri usahawan yang ditunjukkan oleh Encik Samat? A Tekun dan rajin B Bercita-cita tinggi C Mempunyai daya cipta D Berani mengambil risiko

44

45

Apakah elemen campuran pemasaran yang menerangkan kelebihan sesuatu produk? A Harga B Promosi C Pembungkusan D Pengiklanan Apakah peranan Persatuan Pengguna kepada orang ramai? A Menetapkan harga maksimum sesuatu barang B Menyediakan bantuan kewangan kepada ahlinya C Mengemukakan aduan kepada badan kerajaan yang berkaitan D Menguatkuasakan undang-undang untuk melindungi pengguna

46

47

Manakah antara berikut merupakan Akaun Nominal? I Akaun Belian II Akaun Jualan III Akaun Perabot IV Akaun Kadar Bayaran A I, II dan III [Lihat sebelah SULIT

79/1

16 SULIT B C D I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Akaun Tunai Mac 1 15 48 Baki b/b Jualan 1500 Mac 8 400 20 Belian Perabot 900 350 79/1

Berdasarkan Akaun Tunai di atas, berapakah baki pada 31 Mac? A RM 650 B RM1000 C RM1550 D RM1900 Akaun Bank di bawah dipetik daripada lejar Radzuan.
Akaun Bank

49

Apr 7 Azahari

RM 300

Manakah penyataan berikut yang benar? A Azahari membeli secara kredit B Azahari terima cek daripada Radzuan C Radzuan terima cek daripada Azahari D Radzuan menjual barang kepada Azahari

50

Antara yang berikut, manakah merupakan urus niaga ambilan? A Mengambil barang untuk kegunaan sendiri B Mengambil tunai untuk membayar sewa kedai C Mengeluarkan cek untuk membayar bil air kedai D Mengeluarkan barang untuk kegunaan perniagaan

79/1

[Lihat sebelah SULIT

17 SULIT 51 Karim memulakan perniagaan dengan mesin yang bernilai RM20 000. Catatan bergu yang betul ialah A Akaun Modal Modal Akaun Mesin RM 20 000 Akaun Modal Mesin Akaun Mesin RM 20 000 Akaun Modal Mesin Akaun Mesin RM 20 000 Akaun Modal RM 20 000 Akaun Mesin Modal RM 20 000 RM 20 000 RM 20 000 RM 20 000 79/1

Modal B

Mesin C

Modal D Mesin

52

Jan 29 Bayar sewa premis kepada Ismail dengan cek RM 600 Berdasarkan urusniaga di atas, apakah akaun yang akan didebit dan dikreditkan ? Debitkan Akaun Bank Ismail Sewa Bank Kreditkan Akaun Sewa Bank Bank Ismail [Lihat sebelah SULIT

A B C D 79/1

18 SULIT 79/1

Jun 10 Tunai 15 Bank

Nora RM 800 Jun 1 Baki b/b 200 20 Belian 28 Belian

RM 300 200 600

53

Merujuk kepada petikan akaun di atas, siapakah Nora? A Pembeli B Pemiutang C Pelanggan D Penghutang Jadual 3 menunjukkan petikan Buku Tunai dari sebuah perniagaan. Dt Tarikh Mei 1 14 17 Butirbutir Baki Jualan Bank F Buku Tunai Tunai Bank Tarikh 3000 520 Mei 1 7 18 Butirbutir Baki Belian X F b/b 320 500 Kt Tunai Bank 1100

54

b/b 500

Jadual 3 Apakah urus niaga yang mungkin bagi X? A Membayar gaji secara tunai B Menerima sewa secara tunai C Membayar sewa dengan cek D Menerima tunai daripada penghutang

55

Berikut adalah maklumat tentang simpan kira. Senarai baki aset, liabiliti, ekuiti pemilik, hasil dan belanja Menguji ketepatan pengiraan catatan bergu

79/1

[Lihat sebelah SULIT

19 SULIT 79/1

Maklumat di atas merujuk kepada A Imbangan Duga B Kunci Kira-kira C Akaun Untung Rugi D Akaun Perdagangan 56 Imbangan Duga di bawah dipetik dari buku Kedai Rohani pada 31 Disember 2010. Imbangan Duga pada 31 Disember 2010 Debit Perabot Belian Tunai Penghutang Simpanan Tetap RM 2 350 X 4 800 7 800 20 000 44 500 Kredit Modal Y Jualan Faedah Simpanan RM 22 500 700 20 800 500 44 500

Berdasarkan Imbangan Duga di atas, apakah nilai X dan item Y? X 9 500 9 550 9 500 9 550 Y Caj Bank Pemiutang Kelengkapan Komisen Jualan

A B C D

RM RM RM RM

57

Maklumat berikut diambil dari Kedai Buku Sabri pada 31 Mac 2011. Butiran Belian Upah atas belian RM 6 100 250 [Lihat sebelah SULIT

79/1

20 SULIT Stok Awal Jualan Stok Akhir 1 200 9 000 1 300 79/1

Berdasarkan maklumat di atas, berapakah kos barang untuk dijual? A RM 5 050 B RM 6 000 C RM 6 250 D RM 7 550 58 Maklumat berikut dipetik daripada Kedai Aminah. Butiran Untung kasar Gaji Sewa Faedah diterima Komisen diterima RM 15 000 5 000 7 500 5 000 3 000

Berapakah untung bersih yang diperolehi? A RM 10 500 B RM 19 500 C RM 20 500 D RM 35 500

59

Berikut adalah maklumat yang diambil daripada Perniagaan Ali. Butiran Tunai Penghutang Pemiutang Overdraf bank RM 1500 2000 3500 1000 [Lihat sebelah SULIT

79/1

21 SULIT 79/1

Berapakah liabiliti semasa Perniagaan Ali? A RM2 500 B RM3 500 C RM4 500 D RM5 500 60 Kunci Kira-kira di bawah dari Pembekal Nasir. Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2010 40000 Modal awal 50000 10000 Untung bersih 18000 50000 15000 6000 4000 8000 33000 Ambilan 10000 58000 Q Pemiutang 10000 15000 25000 83000 Apakah Q? A Stok awal C Stok akhir 83000

Premis Mesin

68000

Bank P Penghutang Tunai

B D

Alat pejabat Overdraf bank

KERTAS SOALAN TAMAT

79/1

[Lihat sebelah SULIT