You are on page 1of 31

SULIT

78/1

NAMA : ___________________________ KELAS : __________________________

JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH


PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011 EXCEL 2 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN 78/1 Kertas 1 OGOS 2011 1 JAM 30 MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan yang bertanda A, B , C dan D. Bagi tiaptiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan anda. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

4.

_____________________________________________________________________ Kertas ini mengandungi 28 halaman bercetak termasuk muka hadapan


78/1 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sabah

78/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

2 78/1

Langkah-langkah keselamatan terdiri daripada peraturan keselamatan bengkel, peraturan keselamatan alatan dan peraturan keselamatan diri.

Peraturan keselamatan bengkel Tidak bermain di dalam bengkel Tidak menumpahkan minyak di atas lantai Memastikan bengkel mempunyai pengudaraan yang baik Memastikan bengkel dibekalkan dengan peti pertolongan cemas X

Apakah X? A B C D 2 Memastikan bengkel dilengkapi alat pemadam api Mengikut arahan guru semasa menggunakan mesin Memastikan alatan tangan dan mesin dalam keadaan yang baik Menyimpan semula alatan ke tempat asalnya selepas digunakan

Antara berikut pernyataan yang manakah benar tentang jadual kerja? I II III IV Dapat mengelakkan pembaziran masa dan wang Proses menentukan masa perlaksanaan kerja membuat projek Disediakan secara bertulis dan diatur secara teliti dan sistematik Pelajar akan melakukan kerja berpandukan jadual tersebut tanpa pengawasan guru A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Pernyataan berikut merujuk aktiviti dalam proses reka cipta.

78/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

2 78/1

Apakah proses A B C D 4 Pembinaan Perancangan Perekaan projek

Menyenarai alatan dan mesin Menyenarai bahan Memilih teknik pembuatan bagi aktiviti tersebut? Pengujian

Berikut adalah sebahagian proses penghasilan projek reka cipta.

Perancangan pembinaan projek X

Pendokumentasian

Apakah X? A B C D Pemilihan idea Perekaan projek Pemilihan reka bentuk Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian

5 78/1

Pernyataan berikut adalah merujuk kepada sejenis bahan. [Lihat sebelah SULIT

SULIT

2 78/1

Apakah bahan A B C D 6 Kayu Papan lapis Mounting Board

Ringan dan mudah digunakan Permukaannya yang rata dan lebar Tidak mudah mengecut dan meleding tersebut?

MDF (Medium Density Fibre)

Rajah 1 menunjukkan cara memaku benda kerja nipis kepada benda kerja tebal.

Cara A Rajah 1

Cara B

Apakah kelebihan memaku cara B berbanding cara A? A B C D 7 Hasil kerja lebih kemas Cengkaman paku lebih kuat Kerja memaku lebih mudah Benda kerja tahan lebih lama

Rajah 2 menunjukkan sejenis bahan pengikat.

Rajah 2 Apakah alatan yang paling sesuai digunakan bersama bahan pengikat tersebut?

78/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

2 78/1

Rajah 3 menunjukkan proses penyediaan bahan dalam penghasilan projek. X

Rajah 3 Rajah 3 Apakah alatan yang paling sesuai digunakan untuk membuang bahagian X?

78/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

2 78/1

Apakah pelarut yang digunakan untuk membersih berus syelek selepas kerja kemasan dilakukan? A B C D Air Thinner Turpentin Spirit metil

10

Rajah 4 menunjukkan proses dalam pembinaan projek. Mengukur dan menanda X

Membentuk dan mencantum

Kemasan

78/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

2 78/1

Rajah 4 Apakah aktiviti yang dilakukan di X? A B C D Meribet Memaku Mengglu Memotong

11

Antara berikut padanan yang manakah betul? Bahan Kemasan Kertas las Tepung penyumbat Varnis Cat licau Kegunaan Menghilangkan tanda atau kesan calar pada permukaan kayu. Mengilatkan dan mencantikkan permukaan Mencegah logam daripada berkarat Menutup dan menyumbat liang pada permukaan kayu

A B C D

12

Antara yang berikut maklumat yang manakah perlu ada dalam dokumentasi projek reka bentuk? I II III IV A B C D Jadual kerja Lakaran yang dipilih Pernyataan masalah Maklumat diri pereka projek I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

13

Jadual 1 menunjukkan kos bagi membuat 10 unit rak serbaguna. Jenis Kos Kos bahan Jumlah (RM) 200.00 [Lihat sebelah SULIT

78/1

SULIT

2 78/1

Kos upah Kos overhed Jadual 1

40.00 5.00

Hitungkan kos pengeluaran bagi seunit rak serbaguna. A RM20.00 B RM20.50 C RM24.00 D 14 RM24.50 Antara alatan di bawah yang manakah menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik? A C

15

Berikut adalah bacaan meter kWj bagi sebuah rumah kediaman. Bacaan pada bulan Jun Bacaan pada bulan Julai Kadar tarif : 200 unit pertama 0.218 sen 800 unit berikutnya 0.258 sen Berapakah kos penggunaan tenaga elektrik rumah tersebut? A B RM43.60 RM68.63 C D RM101.59 RM112.23 [Lihat sebelah SULIT 008513 008979

78/1

SULIT

2 78/1

16

Rajah 5 menunjukkan sejenis komponen elektonik.

Rajah 5

Apakah fungsi komponen tersebut? I II III IV 78/1 Menyimpan cas Mengawal arus Meninggikan kuasa Mendapatkan susutan voltan [Lihat sebelah SULIT

SULIT

2 78/1

A B C D 17

I dan II I dan III II dan IV III dan 1V

Rajah 6 menunjukkan sejenis komponen elektronik.

Rajah 6 Komponen elektronik tersebut terdiri daripada... I 78/1 Perintang [Lihat sebelah SULIT

SULIT

2 78/1

II III IV A B C D

Kapasitor Transistor Diod Pemancar Cahaya (L.E.D) I, II dan III I, II dan IV II, III dan IV I, III dan IV

78/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

1 78/1

18

Rajah 7 menunjukkan sebuah litar skematik projek elektronik.

RAJAH 9 Rajah 7 Kaki tapak TR1 disambungkan kepada A B C D 19 kaki tapak TR2 kaki katod L.E.D. kaki komponen R2 kaki pemungut TR2

Rajah 8 menunjukkan litar bergambar.

78/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

2 78/1

Rajah 8 Manakah di antara berikut menunjukkan jumlah komponen elektronik yang betul? Perintang tetap A B C D 20 2 2 5 5 Kapasitor berkutub 2 1 2 1 Transistor 5 5 2 2

Antara berikut, yang manakah digunakan untuk memotong lebihan kaki komponen di bod litar selepas kerja pematerian? A

21 Rajah 9

78/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

2 78/1

Rajah 9 Apakah penyambung tersebut? A B C D Soket sama Soket pengecil Siku 90 sama Siku 90 pengecil

22 23 Ra jah 11 me nu nju kk an pa nd an ga n ha da pa n seb ua h 78/1 bo ng ka h.

Rajah 10 menunjukkan sejenis pili.

Rajah 10 Apakah alatan yang digunakan untuk mengetatkan bahagian bertanda X? A B C D Perengkuh paip Ragum paip yoke Sepana boleh laras Playar cengkam seribu

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

3 78/1

X Rajah 11 Apakah garisan X? A B C D 24 Garisan dimensi Garisan menegak Garisan penengah Garisan tersembunyi

Rajah 12 menunjukkan sebuah bongkah..

Rajah 12 Antara berikut yang A manakah pelan bagi bongkah itu? B

C 78/1

D [Lihat sebelah SULIT

SULIT

1 78/1

25

Susun mengikut urutan yang betul langkah mengganti jarum yang patah. I II III IV A B C D Ketatkan skru pemegang jarum Longgarkan skru pemegang jarum Pusingkan roda imbang untuk menurunkan jarum Letakkan bahagian jarum yang rata menghadap skru I, III, II , IV II, IV, I, III III, II, IV, I IV, III, II, I

26

Rajah 13 menunjukkan sebuah artikel alas dulang.

Rajah 13 Apakah jenis hiasan pada bahagian yang bertanda X di atas? A B C D 27 78/1 Kun Lapik Renda Sulaman

Berikut adalah maklumat tentang kegunaan kain dapur. [Lihat sebelah SULIT

SULIT

2 78/1

Digunakan untuk mengeringkan sudu, garfu dan pinggan mangkuk

Antara yang berikut kain dapur manakah digunakan untuk tujuan di atas? A B C D Kain maslin Tuala tangan Kain pencuci Kain pengelap

28

Rajah 14 menunjukkan sejenis alatan untuk menghidang.

Rajah 14 Apakah kegunaan alat itu? A B C D 29 Meletak roti Meletak napkin Meletak pisau meja Meletak sudu dan garfu

Apakah fungsi ruang sosial dalam tempat kediaman? I II III IV A B Melayan tetamu Membersih dan mengemas diri Berehat dan berinteraksi dengan ahli keluarga Menonton televisyen atau membaca surat khabar I, II dan III I, II dan IV [Lihat sebelah SULIT

78/1

SULIT

4 78/1

C D 30

I, III dan IV II, III dan IV

Antara berikut yang manakah merupakan contoh pencahayaan am? I II III IV A B C D Lampu hiasan dinding Lampu pijar Lampu meja tulis Lampu pendarflour I dan II I dan III II dan IV III dan 1V

31

Rajah 15 menunjukkan langkah menyemai keratan batang. Sediakan keratan batang sepanjang 10 cm 15 cm

Buat lubang pada medium

Masukkan keratan ke dalam lubang

Letakkan di tempat teduh dan siram Apakah X? A B C D 78/1 Pilih dahan yang sihat Potong serong pada bahagian bawah keratan Potong melintang pada bahagian atas keratan Lembapkan pangkal keratan dan celup ke dalam hormon pengakaran [Lihat sebelah SULIT

SULIT

2 78/1

32

Apakah ciri-ciri yang menunjukkan tanaman hiasan memerlukan pemasuan semula? I II III IV A B C D Tepi pasu retak Medium dalam pasu terlalu padat Akar keluar dari lubang saliran pasu Air siraman keluar melalui lubang saliran I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

33

Apakah maksud kompos? A B C D Bahan-bahan yang dapat dikitar semula Bahan-bahan yang boleh menggantikan baja kimia Baja organik yang tidak mengandungi serangga perosak dan biji benih rumpai Baja organik yang dihasilkan daripada reputan sisa tumbuhan dan najis haiwan

34

Rajah 16 menunjukkan timbunan kompos.

Rajah 16 Berapakah lamakah kayu penguji dibiarkan dalam timbunan kompos? A 5 - 10 minit B C D 10 - 15 minit 15 - 20 minit 20 - 25 minit

35

Kompos boleh digunakan untuk I II sungkupan baja asas [Lihat sebelah SULIT

78/1

SULIT

3 78/1

III IV A B C D

bahan binaan semula kompos naungan I, II dan III I, II dan IV I, III dan III II, III dan IV

36

Berdasarkan jenis sayuran berikut yang manakah berfungsi membantu pertumbuhan badan dan membaiki tisu yang rosak? Je nis T Po Sa K Qa ma yu U Rb ng ra toa K S in ku ca kel ng ng ed pa ek nja ng A B C D P Q R S

37

Apakah aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan tapak penanaman untuk tanaman sayur-sayuran? I II III IV A Tanah rata Tanah subur Berjauhan dari punca air Tidak terlindung daripada cahaya matahari I, II dan III [Lihat sebelah SULIT

78/1

SULIT

5 78/1

B C D

I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

38

Berapakah bilangan daun anak benih yang sesuai dipindahkan dari kotak semaian ke batas? A B C D 1 hingga 2 helai 4 hingga 5 helai 6 hingga 8 helai 9 hingga 10 helai

39

Rajah 17 menunjukkan penjagaan anak benih sayuran

Rajah 17 Apakah nama penjagaan tersebut? A B C D 40. Naungan Sokongan Junjungan Sungkupan

Berikut adalah proses mengendalikan hasil lepas tuai. PEMBERSIHAN Apakah X? A B C D Memasar Memotong Mengumpul Membungkus [Lihat sebelah SULIT PENGGREDAN X PENYIMPANAN SEMENTARA

78/1

SULIT

6 78/1

41

Rajah 18 menunjukkan sistem penggiliran tanaman.

Rajah 18 Apakah sayuran yang sesuai ditanam pada X? A B C D Petai Tomato Kangkung Sengkuang

42

Antara berikut padanan yang manakah betul bagi kumpulan haiwan kesayangan?

UnI gg as

ReII MaIII ptilIV ma Ika ia lia n A hia san B C D 78/1

I dan III I dan IV II dan III II dan IV [Lihat sebelah SULIT

SULIT

7 78/1

43

Berikut adalah aktiviti dalam pemeliharaan haiwan kesayangan. Ruang tempat tinggal yang sesuai dan selesa Jauh dari gangguan persekitaran dan orang ramai Terlindung daripada hujan dan panas matahari

Apakah aktiviti tersebut? A B C D 44 Melatih haiwan Memilih haiwan Menyediakan perumahan Menyediakan peralatan asas

Rajah 19 menunjukkan sejenis sistem penternakan ikan air tawar.

Rajah 19 Apakah sistem penternakan tersebut? A B C D Kolam tanah Tangki konkrit Bekas lombong Sangkar terapung

78/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

3 78/1

45

Rajah 20 menunjukkan langkah penyediaan kolam tanah bagi ternakan ikan air tawar. Mengeringkan kolam

Mengapur kolam

Rajah 20 Apakah X? A B C D 46 Mengisi air kolam Menguji ph kolam Membersih kolam Membasmi bakteria

Apakah tujuan menabur kapur semasa penyediaan kolam ternakan ikan air tawar? I II III IV A B C D Membasmi bakteria Mengeraskan dasar kolam Meningkatkan pH air kolam Mengurangkan hakisan tebing kolam I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

47 78/1

Berikut adalah langkah-langkah merawat sejenis penyakit ikan. [Lihat sebelah SULIT

SULIT

3 78/1

Sediakan tangki rawatan Masukkan larutan methylene blue Bekalkan tangki dengan udara Rendam ikan selama 30 minit

Apakah penyakit ikan tersebut? A B C D Penyakit kulat Penyakit bakteria Penyakit bintik putih Penyakit kutu insang

48

Rajah 21 menunjukkan salah satu sistem ternakan ikan air tawar.

Rajah 21 Apakah kaedah yang sesuai digunakan untuk memungut hasil di dalam sistem tersebut? A B C D Mengeringkan air Menggunakan jala Menggunakan pukat Menggunakan sauk

49

Antara berikut apakah faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum memasarkan hasil ternakan ikan air tawar?

78/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

3 78/1

I II III IV A B C D

Jangkaan harga Jantina pembeli Bilangan pembeli Kuantiti yang akan dibeli I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

50

Antara berikut yang manakah di kategorikan sebagai kumpulan pokok bunga semusim? I II III IV A B C D Bougainvillea spp Lantana camara Heliantus annus Tagetes erecta I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

51

Rajah 22 menunjukkan reka bentuk taman mini.

78/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

5 78/1

Rajah 22 Apakah perinsip reka bentuk tersebut? A Skala B Keanekaan C Penumpuan D Keringkasan 52 Antara simbol binaan berikut, yang manakah menunjukkan sambungan teratur (slate)? A

D 78/1 [Lihat sebelah SULIT

SULIT

7 78/1

53

Rajah 23 menunjukkan gambar rajah buih.

Rajah 23 Apakah jenis pokok yang paling sesuai ditanam di X? A B C D 54 Pokok palma Pokok renek Pokok tinggi Pokok pagaran

Rajah 24 menunjukkan sejenis tanaman landskap.

Rajah 24 Ciri-ciri tapak taman mini yang sesuai untuk pokok tersebut ialah I II III 78/1 bersuhu tinggi kawasan berpasir taburan hujan yang tinggi [Lihat sebelah SULIT

SULIT

9 78/1

IV A B C D 55

kawasan teduh dan berbumbung I dan II II dan IV II dan III III dan IV

Susun langkah-langkah pembinaan taman mini di dalam bekas tertutup (terrarium) mengikut urutan. I II III IV V A B C D Menyediakan bekas Memilih bekas Menyediakan pelan Menyediakan bahan Menyediakan medium penanaman I, II, III, V, IV I, III, II, V, IV II, III, I, IV, V II, III, IV, I, V

56

Apakah tujuan melakukan sungkupan bagi taman mini di tapak atau plot? I II III IV A B C D Mengekalkan kelembapan tanah Menghalang pertumbuhan rumput Menstabilkan suhu tanah Menghalang serangga perosak I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

57

Mengapakah air hujan paling sesuai digunakan untuk menyiram tumbuhan?

78/1

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

11 78/1

A B C D 58

Tidak mengandungi asid Mengandungi banyak nutrien Tidak mengandungi bakteria Mengandungi banyak oksigen

Maklumat di bawah adalah tentang urusan perniagaan masa kini. Diletakkan di tempat awam Pengguna memasukkan sejumlah wang tunai yang ditetapkan

Antara yang berikut yang manakah berkaitan dengan pernyataan itu? A B C D 59 e-dagang Kad prabayar Pesanan mel Mesin runcitan automatik

Maklumat berikut menerangkan tentang agensi kerajaan yang membantu usahawan. Membantu meningkatkan produktiviti pertanian Memberi latihan teknologi pertanian Menjalankan kajian dan penyelidikan untuk produk baru

Apakah agensi itu? A B C D 60 MARA MIDA SIRIM MARDI

Antara berikut yang manakah penyelewengan yang dilakukan oleh sesetengah peniaga ? I II III IV A B C Menaikkan harga barang di musim perayaan Menimbang dan menyukat dengan tidak tepat Menjual barang tiruan dengan harga yang sama dengan barang yang asli Menyorok barang apabila bekalan berlebihan I, II dan III I, II dan IV I, IIIdan IV [Lihat sebelah SULIT

78/1

SULIT

3 78/1

II, III dan IV KERTAS SOALAN TAMAT

78/1

[Lihat sebelah SULIT