1

UNIT 1: LEMBAIAN KAABAH TAJUK : HAJI DAN UMRAH 1. Pengertian haji dan Umrah; Haji dari segi Bahasa : Menuju ketempat mulia Umrah di segi bahasa : Ziarah PENGERTIAN HAJI Mengunjungi Baitullah Al- Haram pada 1 syawal hingga 10hb Zulhijjah dengan mengerjakan ibadat-ibadat tertentu mengikut syarat-syaratnya PENGERTIAN UMRAH Mengunjungi Baitullah Al- Haram pada bila-bila masa dengan mengerjakan ibadat-ibadat tertentu mengikut syaratsyaratnya

2. Ibadat haji difardukan pada tahun 3. Hukum menunaikan haji:

ke Enam

hijrah.

Hukum menunaikan haji

Wajib : 1. Orang yang mampu dan cukup syaratsyaratnya. 2. Orang yang bernazar 3. Orang yang Haji dahulunya terbatal

Sunat : Orang yang mengerjakan haji

untuk kali ke 2 dan Seterusnya

4. Dalil wajib mengerjakan haji dan Umrah: 4.1

[surah al-Baqarah:196] Maksudnya: Sempurnakanhaji dan umrah kerana Allah swt

4.2.

[surah ali Imran: 97] Maksudnya: Allah mewajibkan manusia mengerjakan haji dengan mengunjungi Baitullah kepada sesiapa yang mampu sampai kepadanya

5. Nyatakan 4 hikmah diperintahkkan haji kepada individu dan Umat Islam.
INDIVIRU 1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 2. Mendidik diri bersifat sabar dan sanggup bekorban 3. Dapat berkenalan dengan jemaah dari negera lain UMAT ISLAM 1. Mewujudkan perpaduan kalangan umat Islam 2. Umat islam bertambah kuat dan disegani 3. Dapat bertukar pandangan dan membincangkan masalah umat Islam seluruhnya.

2
Mengupah haji: Maksud Mengupah haji

Seseorang yang tidak berdaya mengerjakan haji disebabkan terlampau tua atau dihinggapi npenyakit yang tidak mungkin sembuh atau meninggal dunia sebelum sempat mengerjakan haji sedangkan ia berkemampuan maka diwajibkan ke atasnya atau keluarganya untuk menggantikaknya atau mengupah orang lain untuk mengerjakan haj

Syarat badal haji

PENGUPAH
 MENINGGAL DUNIA @ UZUR SYARIE  DALAM KEADAAN SAKIT TIADA HARAPAN SEMBUH  SUDAH CUKUP SYARAT WAJIB HAJI  TETAPI BELUM MENUNAIKAN HAJI

AMBIL UPAH
TELAH SEMPURNAKAN HAJI BAGI DIRI SENDIRI

  

 MEMPUNYAI PERBELANJAAN
YANG MENCUKUPI

CARA WASIAT WARIS MENGUPAHKAN DIRI SENDIRI A

Dia telah menunaikan fardu haji untuk dirinya sendiri dengan sempurna Hendaklah melakukan ibadat haji untuk seorang sahaja bagi satu musim Dia merupakan seorang yang cukup keahlian bagi mengerjakan haji Dia mesti berniat ihram pada miqat orang yang digantikannya /pada tempat yang sama jauh dari miqat itu

Syarat-syarat wakil atau orang yang mengambil upah haji

Hikmah mengupah haji

Memberi peluang orang sakit yang tidak ada harapan sembuh dapat mengupah orang lain mengerjakan haji bagi pihaknya

Orang tua yang hilang upaya dapat mengupah orang lain mengerjakan haji bagi pihaknya

Memberi peluang kepada anak-anak atau ahli keluarganya berbakti kepada ibu bapa atau keluarga yang telah meninggal dunia

3
CARA MENYEMPURNAKAN IBADAT HAJI DAN UMRAH SYARAT –SYARAT WAJIB HAJI DAN UMRAH

BERKUASA MERDEKA ISLAM BALIGH BERAKAL

1. DENGAN SENDIRI

ADA TAMBANG PERGI BALIK ADA BEKALAN/NAFKAH ADA KENDERAAN PERGI BALIK AMAN DALAM PERJALANAN PERGI DAN BALIK SIHAT TUBUH BADAN BERKESEMPATAN MASA

3. BERKUASA DENGAN PERTOLONGAN ORANG BAGI WANITA

2. BERKUASA DENGAN PERTOLONGAN ORANG LAIN

DENGAN IZIN SUAMI ATAU WALI

UZUR TIDAK DAPAT MENGERJAKAN HAJI

TERLALU TUA

DITEMANI OLEH SUAMI/MUHRAM/ WANITA YANG DIPERCAYAI

MENINGGAL DUNIA DAN BERUPAYA MASA HAYATNYA

.

Latihan 1. Jelaskan pengertian haji dan Umrah dari segi bahasa dan istilah serta hukum keduanya 2. Mengapakah haji perlu dikerjakan bersama umrah 3. Nyatakan dua perbezaan antara haji dan umrah 4. Apakah yang dimaksudkan dengan Upah haji 5. Nyatakan tiga hikmat mengupah haji kepada orang lain 6. Bincangkan dengan rakan anda mengenai seseorang yang telah mendapat hadiah persaraan sebanyal RM 20,000.00. Dia bercadang untuk mengupah seseorang untuk menunaikan haji bagi pihaknya.

4
UNIT 2: CARA MENYEMPURNAKAN IBADAT HAJI DAN UMRAH 1. Seseorang yang memenuhi semua syarat-syarat wajib haji ini dipertanggungjawabkan ke atasnya menunaikan ibadat haji . Senaraikan syaratsyarat wajib haji tersebut
Islam - Tidak wajib dan tidak sah ke atas kafir dan murtad

:
Baligh - Tidak wajib atas kanak-kanak, jika dilakukan sah tetapi tidak menggugurkan haji fardunya Berakal - Tidak wajib atas org gila dan tidak sah jika dilakukan

Bagi perempuan i. Dengan izin suami atau wali ii Ditemani suami / mahram /wanita-

Merdeka – Tidak wajib atas hamba abdi,jika dilakukan sah

wanita dipercayai

Berkemampuan: Maksud nya……

2 Salah satu dari syarat-syarat wajib haji ialah istitoah / berkemampuan / berkuasa. Nyatakam maksud istitoah / berkemampuan / berkuasa .
Kewangan : Cukup tambang ,perbelanjaan mengerjakan haji dan nafkah orang di bawah tanggungan yang ditinggalkan Kenderaan : Ada kenderaan pergi dan balik

Kesihatan : Sihat tubuh badan

Keselamatan : Terjamin keselamatan diri, nyawa dan harta dilperjalanan Kesempata Masa : Berksempatan masa untuk mengerjakan haji

5

3.RUKUN HAJI DAN UMRAH HAJI

UMRAH

NIAT

NIAT

WUQUF DI PADANG ARAFAH

TAWAF DI BAITULLAH

TAWAF DI BAITULLAH

SAEI ANTARA SAFA DAN MARWAH

SAEI ANTARA SAFA DAN MARWAH BERCUKUR/ BERGUNTING BERCUKUR/ BERGUNTING TERTIB PADA KEBANYAKAN RUKUN TERTIB PADA KEBANYAKAN RUKUN

TINGGAL RUKUN HAJI TAK SAH HAJI

4. PERBEZAAN DI ANTARA RUKUN HAJI DAN UMRAH. RUKUN HAJI 1. NIAT 2. WUQUF DI ARAFAH 3. TAWAF DI BAITULLAH 4. SAI ANTARA SAFA DAN MARWAH 5. BERCUKUR 6. TERTIB DI KEBANYAKAN RUKUN RUKUN UMRAH 1. NIAT IHRAM 2. TAWAF DI BAITULLAH 3. SAI ANTARA SAFA DAN MARWAH 4. BERCUKUR 5. TERTIB Haji ada Wukuf dan tertib pada kebanyakan rukun, manakala umrah tidak ada wukuf dan tertib

6

PERINCIAN RUKUN HAJI DAN UMRAH
1. NIAT IHRAM Maksud Niat Ihram
Berniat mengerjakan haji,umrah atau kedua duanya sekali di tempat yang ditentukan [sesiapa telah berniat dikira sudah berihram, maka haram ke atasnya melakukan perkara yang dilarang ketika ihram]

Masa memakai pakaian ihram

Sebelum berniat ihram di miqat

Mengerat kuku

Mandi sunat ihram

Menanggalkan bulu ketiak,ariari,mengandam misai,janggut dan rambut

Sunat-sunat sebelum berihram
Solat sunat ihram Memakai minyak rambut dan bau-bauan Memakai ihram warna putih

Bentuk pakaian ihram Lelaki : 2 helai kain lepas (tidak bercantum) Wanita : Menutup semua anggota kecuali muka dan kedua tangan

Menunjukkan nilai persamaan taraf kalangan umat Islam

Hikmah niat dan memakai pakaian ihram tidak berjahit bagi lelaki

Menilai kesabaran mematuhi larangan dalam ihram

Dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada Allah swt dengan mengenepikan semua kemewahan yang dinikmati sebelum ihram

Mengikut sunnah Rasulullah ketika melakukan haji/umrah Seseorang hanya akan memikirkan kebesaran dan keagungan serta mengharapkan keredaan Allah

7

PENGERTIAN RUKUN-RUKUN HAJI BERIKUT DENGAN TEPAT;

1. NIAT

Niat mengerjakan haji dan berihram dalam lingkungan masa antara 1 Syawal hingga terbit fajar 10 Zulhijjah Berada di Padang Arafah (walaupun seketika sahaja), dari masa tergelincir matahari 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Mengelilingi Baitullah Al Haram sebanyak 7 pusingan kerana beribadat kepada Allah Berulang alik di antara Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali Bukit 3

2. WUKUF 3. TAWAF

4. SAEI 5. BERCUKUR/ BERGUNTING 6.TERTIB

Bercukur/mengunting rambut sekurang-kurang helai

Melakukan rukun dengan teratur pada kebanyakan rukun [yang dahulu di dahulukan dan yang kemudian di kemudiankan]

2.

WUQUF DI ARAFAH PENGERTIAN
IALAH BERADA DIBUMI ARAFAH WALAUPUN SATU SAAT SEKALI PUN DALAM SEBARANG KEADAAN SELEPAS TERGELINCIR MATAHARI 9 ZULHIJJAH HINGGA TERBIT FAJAR 10 ZULHIJJAH

8

KEADAAN JEMAAH

HAJI

• • •

TELAH BERIHRAM DENGAN NIAT HAJI SEORANG YANG AHLI BERIBADAT (TIDAK GILA / MABUK / HILANG AKAL SEPANJANG MASA) BERADA DI BUMI ARAFAH WALAU SEKETIKA DI DALAM WAKTU WUQUF

MASA /WAKTU

AFDHAL BERWUQUF SEBAHAGIAN DARI SIANG HARI 9HB ZULHIJJAH DAN SEBAHAGIAN DARI MULA 10 HB ZULHIJJAH

MULA

BERMULA DAR GELINCIR MATAHARI DARI 9HB ZULHIJJARH HINGGA TERBIT FAJAR HARI KE 10 HB ZULHIJJAH

HIKMAH

Mengingati tempat pertemuan semula Nabi Adam dan Hawa setelah mereka berpisah Membuktikan persamaan taraf manusia di sisi Allah antara kaya /miskin Untuk memperingati perhimpunan manusia di padang Mahsyar

9 3. TAWAF DI BAITULLAH

PENGERTIAN

Mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh kali dengan syarat-syarat tertentu untuk beribadat kepada Allah swt

MASA

Selepas wuquf di Padan Arafah bagi haji dan selepas niat ihram bagi umrah

DALIL

Syaratsyarat tawaf

Suci daripada Hadas dan Najis

Bermula di sudut Hajarul Aswad

Cukup 7 pusingan dengan yakin

Mengirikan Kaabah ketika Menutup berjalan aurat

Berjalan bertujuan tawaf, bukan bertujuan lain

Dilakukan dalam Masjid dan diluar dari bhg Kaabah spt Hijr Ismail

10 JENIS-JENIS TAWAF
TAWAF QUDUM Tawaf selamat datang Dilakukan sebaik sampai ke Mekah
Hukum : Sunat

TAWAF IFADAH Tawaf rukun yang wajib ditunaikan oleh jemaah haji
Hukum: Rukun

TAWAF SUNAT TAWAF WIDA’ Tawaf selamat Tinggal. Dilakukan ketika hendak meninggalkan Mekah Tawaf yang boleh dikerjakan bila-bila masa

Hukum : Sunat

Hukum: Wajib

TAWAF NAZAR
Dilakukan jika bernazar Hukum : Wajib bernazar
Suci daripada Hadas dan Najis Bermula di sudut Hajarul Aswad

Dilakukan jika

Syaratsyarat Tawaf

Cukup 7 pusingan dengan yakin

Mengirikan Kaabah ketika Menutup berjalan aurat

Dilakukan dalam Masjid dan diluar dari bhg Kaabah spt Hijr Ismail

Berjalan bertujuan tawaf, bukan bertujuan lain

Sunatsunat ketika tawaf.

Istilam(menyentuh) Hajarul Aswad dan mengucupnya Istilam(menyentuh) Rukun Yamani

Membaca zikir , doa dan solat sunat setelah selesai tawaf Berturut-turut 7 kali pusingan

11

Hikmah Tawaf

Menumpukan perhatian dan perasaan terhadap kebesaran Allah Menumpukan perhatian dan perasaan terhadap kebesaran Allah

12

4. SAEI ANTARA SAFA DAN MARWAH

13

HIKMAH SAIE

 

HIKMAT

Mengingati peristiwa Siti Hajar berusaha mencari air unutk anaknya Ismail. Mendidik diri bersifat sabar, cekal dalam melakukan sesuatu pekerjaan

14 5. BERCUKUR

PENGERTIAN

Bercukur atau mengunting rambut sekurangnya 3 helai rambut Bagi Haji: Selepas melontar Jamrah al Aqabah 10 Zulhijja Bagi Umrah: Selepas Saie

MASA

HIKMAT
1. Membersihkan diri dengan sifat-sifat keji yang terdapat dalam diri 2. Supaya berada dalam keadaan bersih zahir dan batin 3. Menghapuskan dosa

6. TERTIB PADA KEBANYAKAN RUKUN Rukun haji

 Dikerjakan dengan tertib pada kebanyakan rukun iaitu:  Didahulukan niat ihram dari rukun yang lain  Didahului wukuf dari Tawaf Ifadah  Didahulukan Tawaf dari saie, tetapi saei boleh  Dikerjakan sebelum wukuf dan tawaf rukun bagi jemaah yg menunaikan haji Ifrad dan Qiran  Bercukur boleh dilakukan selepas wukuf dan sebelum Tawaf rukun

Rukun Umrah

Wajib dikerjakan mengikut tertib

Mendidik supaya berdisiplin dalam segala pekerjaan

3.MUZDALIFAH
-Melontar Jamratul Aqabah [10 hb Zukhijjah] -Melakukan Tahallul Awal dengan bercukur/bergunting -Bermalam di Mina Melontar di ketiga-tiga Jamrah

Bermalam di Muzdalifah pada malam kesepuluh zulhijjah

4. MINA

2.PADANG ARAFAH

1. MEKAH

Kaabah: tawaf selamat datang[tawaf Qudum] Bukit Safa dan Marwah: Saei antara bukit Safa dan Marwah Bercukur/berguntung: Jika tidak melakukan Tahallul awal Tawaf Ifadah: Tawaf Rukun

Wuquf di Padang Arafah mulai gelincir matahari 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 1o hb Zulhijjah

15 UNIT 3: WAJIB HAJI DAN UMRAH
1. NIAT IHRAM DI MIQAT - Rujuk di atas – Tajuk "Niat Ihram" di Miqat

i. PENGERTIAN

Amalan yang wajib dilakukan oleh setiap Jemaah haji, jika tertinggal salah satu daripada wajib haji, hajinya sah tetapi dikenakan dam atau denda mengikut kadar ketentuan

ii. PERKARA WAJIB HAJI UMRAH

WAJIB HAJI DAN UMRAH UMRAH HAJI

TINGGAL WAJIB HAJI SAH HAJI, DIKENAKAN DAM

NIAT IHRAM DI MIQAT

NIAT IHRAM DI MIQAT BERMALAM DI MUZDALIFAH

MELONTAR DI JAMRATAUL AQABAH BERMALAM DI MINA

MELONTAR DI KETIGA-TIGA JAMRAH MENINGGALKAN PERKARA-PERKARA LARANGAN IHRAM MENINGGALKAN PERKARA-PERKARA LARANGAN IHRAM

iii. PERBEZAAN DI ANTARA WAJIB HAJI DAN UMRAH.
WAJIB HAJI 1. 2. 3. 4. 5. 6. NIAT IHRAM DI MIQAT BERMALAM DI MUZDALIFAH MELONTAR DI JAMRATAUL AQABAH BERMALAM DI MINA MELONTAR DI KETIGA-TIGA JAMRAH PADA HARIHARI TASHRIQ MENINGGALKAN PERKARA LARANGAN IHRAM 1. 2. WAJIB UMRAH NIAT IHRAM DI MIQAT MENINGGALKAN PERKAAR LARANGAN IHRAM

Tiada perkara 3, 4, 5 dan 6 bagi umrah

16

iv. MIQAT

Ketentuan / sempadan Tempat atau Masa utk berniat Ihram haji / umrah

MIQAT ZAMANI
SEMPADAN MASA BAGI JAMAAH HAJI/UMRAH MENGERJAKAN NIAT IHRAM

MIQAT MAKANI
SEMPADAN TEMPAT UNTUK JAMAAH HAJI BERNIAT IHRAM

HAJI: 1 SYAWAL – TERBIT FAJAR 10 ZULHIJJAH UMRAH: BILA-BILA MASA SEPANJANG TAHUN

>>Bagi Haji :

1. Zulhulaifah(Bir Ali) >Penduduk Madinah dan sekitar > Jemaah M'sia yg masuk Mekah dr Madinah 2. Qarhul Manazil > Penduduk Quwait, Najd /jemaah M'sia > Jemaah M'sia dengan kapal terbang 3. Yalamlam > Penduduk Yaman, India > Jemaah M'sia dengan kapal laut 4. Zatul Irqin > Penduduk Iraq 5. Al-Juhfah > Penduduk Mesir, Syam Maghribi.Sepanyol 6. Rumah sendiri > Penduduk Mekah sendiri

17
MIQAT MAKANI : v Madinah

vi

Iraq

iv Mesir

Kaabah iii i Penduduk Mekah Melalui jalan Udara

ii. Yaman

PETUNJUK - MIQAT MAKANI UMRAH

JA’RANAH

WADI NAKHLAH

TAN’EIM

HUDAIBIYAH

MASJIDIL HARAM

WADI ARAFAH ARAFAHNAKH LAH YAMAN NAKHLAH

Bagi Umrah: Tempat berniat bagi Penduduk Mekah atau Jemaah yang berada di Mekah ialah di TANAH HALAL seperti - TAN'AIM , JA'RANA & HUDAIBIAH -Hikmah ditentukan Miqat. > Supaya kita memahami, setiap pekerjaan ada permulaan dan pergakhiran > Supaya kita membuat persiapan awal sebelum melakukan suatu pekerjaan

2. BERMALAM (MABIT) DI MUZDALIFAH Maksud
Bermalam di Muzdalifah (walaupun sekejap) bermaksud berada di mana-mana kawasan Muzdalifah walaupun sekejap dan hanya dibolehkan keluar daripada kawasannya selepas separuh malam 10 Zulhujjah (malam hari raya) [Jika meninggalkan mabit di Muzdalifah tanpa uzur syarie berdosa dan wajib membayar dam] membayar dam]

18

3. MELONTAR JAMRAH AL-AQABAH Maksud

19

Melontar di Jamrah Al-Aqabah mulai separuh malan 10 Zulhijjah (malam raya) hingga jatuh matahari 13 Zulhijjah)

HIKMAT MELONTAR

1. Mengambil iktibar peristiwa Nabi Ibrahim mengusir syaitan 2. Menghalang sebarang gangguan untuk melakukan kebaikan 3. Menentang musuh-musuh Islam disekeliling kita

WAKTU AFDHAL WAKTU DIHARUSKAN

Pada waktu dhuha 10 Zulhijjah Selepas tengahmalam 10 Zulhijjah Hingga terbenam matahari 13 Zulhijjah JAMRATUL AQABAH

20 TAHALLUL MELEPASKAN DIRI DARIPADA PANTANG LARANG DALAM MASA IHRAM

TAHALLUL AWAL
TERHASIL DENGAN MELAKUKAN DUA DARI TIGA PERKARA i. Melontar Jamrah Al Aqabah (10 Zulhijah) ii. Bercukur iii. Tawaf rukun

- MELONTAR JAMRAH AQABAH - BERGUNTING/ BERCUKUR

- TAWAF IFADHAH - BERGUNTING/ BERCUKUR

- MELONTAR JAMRAH AQABAH - TAWAF IFADHAH

DI MEKAH DI MINA TAHALLUL THANI

DI MINA/ MEKAH

TERHASIL APABILA MELAKUKAN DUA DARI TIGA PERKARA i. Melontar Jamrah Al Aqabah (10 Zulhijah) ii. Bercukur iii. Tawaf rukun

PERHATIAN: Apabila selesai melakukan Tahallul Awal – Jemaah terlepas daripada larangan dalam ihram tiga perkara 1. Melakukan pendahuluan persetubuhan spt bercumbuan 2. Bersetubuh 3. Berkahwin / mengahwinkan (wali/wakil wali/wakil nikah) [Semua larangan dlm ihram terlepas setelah bertahalui Thani] Hikmah Tahallul :
Supaya jemaah tidak menunggu masa yang lama untuk Membebaskan diri dari larangan dalam masa ihram

Mendidik diri berdisiplin semasa beribadat kpd Allah

21 CARTA TAHALLUL AWAL DAN TAHALLUL THANI ARAFAH

MUZDALIFAH
MINA Melontar Jamrah Aqabah Bercukur/Bergunting Mekah Tawaf Ifadah
Mekah Tawaf Ifadah

TAHALLUL AWAL 1. Sai: Jika Haji Tamattuk 2. Sai: Jika belum Sai bagi haji Ifrad dan Haji Qiran

Bercukur/Bergunting

MINA Melontar Jamrah Aqabah
TAHALLUL THANI

NAFAR Meninggalakn Mina dengan niat tidak akan kembali lagi ke Mina

NAFAR AWAL Meninggalam Mina selepas gelincir matahari pada 12 Zulhijjah dengan niat tidak akan kembali ke Mina lagi

NAFAR THANI

Meninggalkan Mina selepada melontar pada 13 Zulhijjah

SYARAT-SYARAT NAFAR AWAL

Meninggalkan Mina selepas gelincir matahari dan sebelum jatuh matahari 12 Zulhijjah Telah bermalam di Mina 2 malam Berniat tidak akan kembali lagi ke Mina

Setelah menyempurnakan lontaran ketiga-tiga jamrah pada 2 hari tasyrik ( 11 dan 12 Zulhijjah)

HIKMAH NAFAR

Membolehkan jemaah yg uzur menyelesaikan ibadat haji dgn cepat

Menberi peluang kpd jemaah memendekkan waktu ibadat haji kerana ada urusan lain

22
3. BERMALAM DI MINA

Maksud

Bermalam di Mina pada malam-malam tasyriq ( 11, 12, 13 Zulhijjah)

[ Bermalam di mina disyaratkan bermalam sepenuhnya] atau [berada lebih drpd separuh malam pd malam-malan tersebut] [Jemaah boleh keluar meninggalkan Mina menuju ke Mekah pada hari 12 Zulhujjah . Cara sedemikian dinamakan NAFAR AWAL

23
4. MELONTAR DIKETIGATIGA JAMRAH

Maksud

Melontar ketiga-tiga Jamrah [Ula, Wusta dan Aqabah]mengikut turutan ( 11, 12, 13 Zulhijjah) pada hari Tashriq pertama, kedua & ketiga

WAKTU AFDHAL

Selepas gelincir matahari 11 Zulhijjah

WAKTU DIHARUSKAN

- Selepas fajar 11 Zulhijjah hingga terbenam matahari 13 Zulhijjah [Tashriq 11 Zulhijjah]

11 ZULHIJJAH [Harai Tasyriq Pertama

Melontar mengikut turutan Jamratul Ula, Wusta dan Aqabah

WAKTU AFDHAL WAKTU DIHARUSKAN

Selepas gelincir matahari 12 Zulhijjah - Selepas fajar 12 Zulhijjah hingga terbenam matahari 13 Zulhijjah [Tashriq 12 Zulhijjah]

12 ZULHIJJAH [Harai Tasyriq Kedua

Melontar mengikut turutan Jamratul Ula, Wusta dan Aqabah

WAKTU AFDHAL

Selepas gelincir matahari 13 Zulhijjah

WAKTU DIHARUSKAN

- Selepas fajar 13 Zulhijjah hingga terbenam matahari 13 Zulhijjah [Tashriq 13 Zulhijjah]

13 ZULHIJJAH [Harai Tasyriq Ketiga

Melontar mengikut turutan Jamratul Ula, Wusta dan Aqabah

24
JENIS-JENIS LARANGAN DALAM IHRAM
Memotong/menebang/mengerat/mencabut pokok[L/W]
ALAM SEKITAR

Memburu binatang buruan yang halal di makan/ membinasakan di Tanah Haram/di Tanah Halal[L/W]

HUBUNGAN JANTINA

Melakukan pendahuluan persetubuhan [L/W]

Bersetubuh/berjimak [L/W]

Berkahwin/mengahwinkan/menerima wakil kahwin [L/W]

Memakai pakaian berjahit/ bercantum/ bersarung [L]

PAKAIAN

Menutup kepala atau sebahagiannya [L]
Menutup muka [P] Memakai sarung tangan [L/P]

KECANTIKAN

Menanggalkan rambut/bulu dari mana-mana anggota badan [L/W]

Mengerat/memotong kuku [L/P]
Memakai bau-bauan, sama ada di badan, pakaian, makan, minum/menghisapnya ke dalam hidung [L/P] Memakai minyak di kepala/janggut dan semua bulu muka selain daripada tumbuhan dipipi dan di dahi [L/ P]

BERWANGI WANGIAN

Manusia adalah sama disisi Allah Menguji keimanan dan kesabaran manusia dalam melakukan ibadat sama disisi Allah
Melatih umat Islam lebih berdisiplin

Jemaah haji dapat menumpukan perhatian kepada ibadat

HIKMAT DIADAKAN LARANGAN

Manusia lupa kepada keduniaan ketika beribadat Memberi latihan kepada jemaah haji supaya hargai makhluk

25 SUNAT-SUNAT HAJI Perkara-perkara sunat di dalam Haji iaitu:  Mandi sunat Ihram.  Bertalbiah.  Melakukan Tawaf Qudum bagi bagi orang yang mengerjakan Haji Ifrad dan Haji Qiran  Bermalam di Mina pada malam Arafah.  Melewatkan berada di Arafah hingga terbenam matahari semasa wuquf  Solat sunat ihram  Memakai ihram berwarna putih  Memotong kuku  Mandi sunat masuk Mekah dan ketika Wuquf  Tahmid,zikir & doa  Solat sunat tawaf  Mualat 7 pusingan tawaf  Bermalam di Mina pd malam hari ke 9 ZH sblm bertolak ke Arafah  Berada di arafah hingga terbenam m/hari  Berada di Muzda;lifah hingga subuh 10 ZH  Keluar ke tempat saei melalui pintu Safa  Naik bukit safa dan maruah hingga sampai ke batu-batu bukit
KESIMPULAN 1. MAKSUD BAGI SETIAP PERKARA WAJIB HAJI BERIKUT. 1 Beniat Ihram Niat ihram haji dan umrah di MIQAT . (sempadan tempat) di Miqat 2 Meninggalkan larangan haji 3.Bermalam(mabit) di Muzdalifah 4.Melontar Jamrah al Aqabah 5.Bermalam(mabit) di Mina 6.Melontar ketigatiga Jamrah pada Hari Tasyrik yang telah ditetapkan oleh Allah Iaitu mengelakkan dari melakukan perkara yang dilarang ketika berada dalam ihram haji. Bermalam atau berada di Muzdalifah walaupun sekejap selepas separuh malam 10 Zulhijjah (malam raya haji) Melontar di Jamrah Al-Aqabah dengan 7 biji anak batu selepas separuh malam 10 Zulhijjah Berada di Mina pada sebahagian besar dari Malam-malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah Melontar dengan 7 biji anak batu pada tiap-tiap Jamrah (Jamrah Al Ula, Jamrah Al Wusta dan Jamrah Al-Aqabah) selepas gelincir matahari hari 11,12 dan 13 Zulhijjah,

26
2. Ringkasan kaifiat /cara mengerjakan haji 1 syawal – 8 Zulhijjah 9 Zulhijjah Malam 10 Zulhijjah 10 Zulhijjah Malam 11 ,12 , 13 Zulhijjah Siang 11 ,12, 13 Zulhijjah Berihram dan berniat haji di miqat Wukuf di Arafah (dari gelincir matahari 9

Zulhijah hingga terbit fajar 10 Zulhijjjah) Bermalam di Muzdalifah ( Selepas separuh malam 10 Zulhijjah (Malam Hari Raya) Melontar Jamrah Al-Aqabah Bermalam di Mina Melontar Ketiga-tiga jamrah (bermula Jamrah AlUla Jamrah Al- Wusta dan Jamrah Al-Aqabah) 14 Zulhijjah 14 Zulhijjah 3. Kaifiat mengerjakan Umrah. 1. Berniat ihram umrah di miqat [ Dilakukan ikut tertib ] 2. Tawaf umraah 3. saie antara bukit Safa dan Marwah 4. Bercukur atau bergunting rambut 4. Nyatakan Jenis- Jenis Haji dan kelebihan Jenis-Jenis Haji Haji Ifrad Maksud Mengerjakan HAJI dahulu dalam bulan-bulan haji kemudian menunaikan Kebaikan Mengerjakan Tawaf Ifadah (rukun) Melakukan Saie dan Bercukur

(haji dan umrah berasingan)

umrah @ Mengerjakan UMRAH sebelum tiba bulan haji ( 1 Syawal – 10 Zulhijjah)

-

Lebih Afdhal Tidak wajib Dam

Haji tamattuk

Mengerjakan UMRAH Dahulu dalam bulan-bulan haji , kemudian

- Jemaah haji boleh berehat - Boleh meninggalkan ihram umrah , sementara menunggu haji -Memberi kesenangan kpd jemaah haji yg uzur -Mengambil masa singkat

( umrah dahulu)
Haji Qiran

mengerjakan umrah di tahun yang sama Berniat mengerjakan haji dan umrah SERENTAK dalam bulan-bulan haji

( haji dan umrah serentak]

27
Wajib haji dan umrah ialah pekerjaan yang diwajibkan, jika ditinggalkan mana-mana satu daripadanya maka haji dan umrah itu, tetapi wajib ke atasnya membayar dam serta berdosa jika ditinggalkan dengan sengaja

Rukun haji dan Umrah ialah pekerjaan asasi yang mesti ditunaikan oleh setiap jemaah haji atau umrah. Sekiranya tidak ditunaikan sama ada sengaja atau terlupa , maka ibadat haji dan umrah tidak sah

28
UNIT 4: CARA MENGERJAKAN HAJI DAN JENIS-JENIS DAM

JENIS-JENIS HAJI

HAJI IFRAD

Mengerjakan haji dahulu dalam bulan-bulan haji kemudian mengerjakan umrah di tahun yang sama Cara ini lebih afdhal, jemaah haji mengambil masa yg panjang untuk mengerjakan haji tetapi tidak dikenanakan dam

KEBAIKAN / KESAN

HAJI TAMATTUK KEBAIKAN & KESAN

Berniat mengerjakan umrah sahaja, tetapi sebelum tawaf ia berniat mengerjakan haji. Memberi kelapangan dan keselisaan kepada jemaah dalam mengerjkaan haji . Mereka boleh meninggalkan ihram umrah tetapi dikenakan dam

HAJI QIRAN
Berniat mengerjakan haji dan umrah serentak dalam bulan-bulan haji dengan mengerjakan amalan-amalan haji sahaja

CARA 1

Berniat mengerjakan haji dan umrah serentak dalam bulan-bulan haji dengan mengerjakan amalan-amalan haji sahaja Berniat mengerjakan haji dan umrah serentak dalam bulan-bulan haji dengan mengerjakan amalan-amalan haji sahaja Memberi kesenangan dan kemudahan kepada jemaah haji. Cara ini mengambil masa yang singkat unutk mengerjakan haji dan umrah tetapi dikenakan dam

CARA 2

KEBAIKAN & KESAN

3.MUZDALIFAH
-Melontar Jamratul Aqabah [10 hb Zukhijjah] -Melakukan Tahallul Awal dengan bercukur/bergunting -Bermalam di Mina Melontar di ketiga-tiga Jamrah

Bermalam di Muzdalifah pada malam kesepuluh zulhijjah

4. MINA

2.PADANG ARAFAH

1. MEKAH

Kaabah: tawaf selamat datang[tawaf Qudum] Bukit Safa dan Marwah: Saei antara bukit Safa dan Marwah Bercukur/berguntung: Jika tidak melakukan Tahallul awal Tawaf Ifadah: Tawaf Rukun

Wuquf di Padang Arafah mulai gelincir matahari 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 1o hb Zulhijjah

29

DAM DAM

PENGERTIAN PENGERTIAN

BINATANG AL-AN’AM SEPERTI UNTA, LEMBU, KAMBING YANG BINATANG AL-AN’AM SEPERTI UNTA, LEMBU, KAMBING YANG DISEMBELIH ATAU GANTINYA DARIPADA MAKANAN DISEMBELIH ATAU GANTINYA DARIPADA MAKANAN ATAU PUASA YANG DIKENAKAN KE ATAS MEREKA YANG MENUNAIKAN ATAU PUASA YANG DIKENAKAN KE ATAS MEREKA YANG MENUNAIKAN HAJI ATAU UMRAH ZIARAH DI ATAS SEBAB-SEBAB TERTENTU. HAJI ATAU UMRAH ZIARAH DI ATAS SEBAB-SEBAB TERTENTU.

SEBAB-SEBAB DIKENAKAN DAM SEBAB-SEBAB DIKENAKAN DAM

PAKAIAN PAKAIAN BERWANGIBERWANGIBERWANGIWAGIAN (L/W) WAGIAN (L/W) KECANTIKAN KECANTIKAN (L/W) (L/W) HUBUNGAN HUBUNGAN JANTINA (L/W) JANTINA (L/W)

LAIN-LAIN (L/W) LAINLAIN-LAIN (L/W)

ALAMSEKITAR ALAMSEKITAR

PAKAIAN

SEBAB-SEBAB DIKENAKAN DAM

1. MEMAKAI PAKAIAN BERSARUNG ATAU BERJAHIT DAN BERCANTUM. ( L ) 2. MENUTUP KEPALA ATAU SEBAHAGIAN DARIPADANYA. (L) 3. MENUTUP MUKA ATAU SEBAHAGIAN DARIPADANYA.(W) 4. MEMAKAI SARUNG TANGAN. (L/W)

TAKHYIR & TAQDIR (boleh pilih)

1. MENYEMBELIH SEEKOR KAMBING ATAU. 2. BERSEDEKAH KEPADA 6 ORANG FAKIR MISKIN TIAP-TIAP TIAPSEORANG 2 CUPAK MAKANAN DARIPADA GANDUM ATAU 3. BERPUASA TIGA HARI

HUBUNGAN JANTINA (L/W)
SEBAB-SEBAB DIKENAKAN DAM

30

1. 2.a. b.

MELAKUKAN PENDAHULUAN PERSETUBUHAN BERSETUBUH SELEPAS PERSETUBUHAN YANG MEROSAKKAN HAJI / UMRAH BERSETUBUH SELEPAS TAHALLUL AWAL & SEBELUM TAHALLUL THANI.

TAKHYIR & TAQDIR (boleh pilih)

1. 2. 3.

MENYEMBELIH SEEKOR KAMBING ATAU BERSEDEKAH KEPADA 6 ORANG FAKIR MISKIN TIAP-TIAP SEORANG 2 CUPAK TIAPMAKANAN DARIPADA GANDUM ATAU BERPUASA TIGA HARI

HUBUNGAN JANTINA (L/W)

SEBAB-SEBAB DIKENAKAN DAM

1.

BERKAHWIN / MENGAHWINKAN, MENERIMA WAKIL KAHWIN.

PERKAHWINAN TIDAK SAH DAN BERDOSA, TETAPI TIDAK KENA DAM

31

HUBUNGAN JANTINA (L/W)

SEBAB-SEBAB DIKENAKAN DAM

1.

MELAKUKAN PENDAHULUAN PERSETUBUHAN

2.a. BERSETUBUH SELEPAS PERSETUBUHAN YANG MEROSAKKAN HAJI / UMRAH b. BERSETUBUH SELEPAS TAHALLUL AWAL & SEBELUM TAHALLUL THANI.

1. BERSETUBUH SEBELUM TAHALLUL AWAL ATAU SEBELUM TAHALLUL UMRAH (MEROSAKKAN HAJI / UMRAH - WAJIB TERUSKAN KERJAKERJA HAJI/ UMRAH DAN QADA’ HAJI TAHUN BERIKUTNYA SERTA QADA’ UMRAH DENGAN SEGERA).

1. BERKAHWIN / MENGAHWINKAN, MENERIMA WAKIL KAHWIN.

BERWANGI-WANGIAN (L / W)

SEBAB-SEBAB DIKENAKAN DAM

1. 2.

MEMAKAI BAU-BAUAN SAMADA DI BADAN, PAKAIAN, MAKANAN, MINUMAN ATAU MENGHISAPNYA KE DALAM HIDUNG. MEMAKAI MINYAK DI KEPALA ATAU JANGGUT DAN SEMUA BULU MUKA SELAIN DARIPADA TUMBUHAN DI PIPI DAN DI DAHI.

TAKHYIR & TAQDIR (boleh pilih)

1. 2. 3.

MENYEMBELIH SEEKOR KAMBING ATAU. BERSEDEKAH KEPADA 6 ORANG FAKIR MISKIN TIAP-TIAP SEORANG 2 CUPAK MAKANAN DARIPADA GANDUM ATAU BERPUASA TIGA HARI

32

ALAM SEKITAR (L / W)
SEBAB-SEBAB DIKENAKAN DAM

1. MEMOTONG/ MENEBANG/ MENGERAT/ MENCABUT POKOK-POKOK DI TANAH HARAM POKOKSAMADA DALAM IHRAM ATAU TIDAK. 2.a. MEMBURU BINATANG YANG HALAL DIMAKAN ATAU MEMBINASAKANNYA DI TANAH HARAM / DI TANAH HALAL SEMASA DALAM IHRAM. b. MEMBURU BINATANG YANG HALAL DIMAKAN ATAU MEMBINASAKANNYA DI TANAH DI HARAM MAKKAH SEMASA DALAM IHRAM ATAU TIDAK BERIHRAM. *(Belalang adalah binatang buruan.) *(Belalang buruan.)

TAKHYIR DAN TA’DIL (boleh pilih) pilih)

1. MENYEMBELIH BINATANG AL-AN’AM MENGIKUT BANDINGAN BINATANG/POKOK ATAU AL2. MEMBELI PAKAIAN MENGIKUT NILAI HARGA BINATANG AL-AN’AM DISEDEKAHKAN ALKEPADA FAKIR MISKIN DI TANAH HARAM MAKKAH ATAU 3. BERPUASA BEBERAPA HARI SEBANYAK BILANGAN CUPAK MAKANAN YANG DAPAT DIBELI MENGIKUT NILAI BINATANG AL-AN’AM (1 CUPAK = 1 HARI) AL-

HUBUNGAN JANTINA (L/W)
SEBAB-SEBAB DIKENAKAN DAM

1.

BERSETUBUH SEBELUM TAHALLUL AWAL ATAU SEBELUM TAHALLUL UMRAH (MEROSAKKAN HAJI / UMRAH – WAJIB TERUSKAN KERJA-KERJA HAJI/ UMRAH DAN QADA’ HAJI TAHUN BERIKUTNYA SERTA QADA’ UMRAH DENGAN SEGERA.

TERTIB DAN TA’DIL (tiada pilihan kecuali jika tidak mampu)

1. 2. 3.

4.

MENYEMBELIH SEEKOR UNTA ( SUAMI SAHAJA). JIKA TIDAK MAMPU, SEMBELIH 7 EKOR KAMBING (SUAMI SAHAJA). JIKA TIDAK MAMPU, HENDAKLAH MEMBELI MAKANAN YANG MENGENYANGKAN (GAMDUM) DENGAN NILAI HARGA SEEKOR UNTA DISEDEKAHKAN KEPADA FAKIR MISKIN (SUAMI SAHAJA). JIKA TIDAK MAMPU, HENDAKLAH BERPUASA MENGIKUT BILANGAN CUPAK MAKANAN DARI HARGA SEEKOR UNTA (1 CUPAK = 1 HARI)

33

KECANTIKAN (L/W)
SEBAB-SEBAB DIKENAKAN DAM

1. 2.

MENANGGALKAN RAMBUT ATAU BULU DARI MANA – MANA ANGGOTA BADAN. MENGERAT ATAU MEMOTONG KUKU.

TAKHYIR & TAQDIR (boleh pilih)

1. MENYEMBELIH SEEKOR KAMBING ATAU. 2. BERSEDEKAH KEPADA 6 ORANG FAKIR MISKIN TIAP-TIAP SEORANG 2 CUPAK MAKANAN DARIPADA GANDUM ATAU 3. BERPUASA TIGA HARI

LAIN-LAIN (L / W)
SEBAB-SEBAB DIKENAKAN DAM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. TIDAK BERNIAT IHRAM DI MIQAT TIDAK MELONTAR JAMARAT TIDAK BERMALAM DI MUZDALIFAH TIDAK BERMALAM DI MINA TIDAK TAWAF WADA’ MELANGGAR NAZAR TIDAK WUQUF DI ARAFAH BUAT HAJI TAMATTU’ BUAT HAJI QIRAN

TERTIB DAN TAQDIR (tiada pilihan kecuali jika tidak mampu)

1. 2. 3.

MENYEMBELIH SEEKOR KAMBING ATAU 1/7 LEMBU / UNTA. JIKA TIDAK MAMPU HENDAKLAH BERPUASA 10 HARI , 3 HARI DI MAKKAH SEMASA SEMASA BERIHRAM HAJI DAN 7 HARI DI TEMPATNYA SENDIRI. JIKA TIDAK MAMPU KERANA TUA ATAU SAKIT BERLARUTAN HENDAKLAH BERSEDEKAH 10 CUPAK MAKANAN.

34

HIKMAH DAM

Manusia bertanggungjawab terhadap segala kekurangan dalam ibadah

Menunaikan haji dengan teratur

Bersungguh-sungguh menumpukan perhatian semasa beribadat haji

Sentiasa menjaga berdisiplin semasa menunaikan haji

HIKMAH LARANGAN IHRAM

Menguji keimanan/kesabaran

Manusia semua sama di sisi Allah

Dapat menumpu penuh perhatian

Supaya lupa hal keduniaan ketika beribadat

Melatih supaya lebih berdisiplin

Latihan menghargai makhluk lain

35

36

37

38
Miqat 1. Nyatakan miqat bagi jemaah haji berikut: Miqat bagi jemaah haji berikut ialah:-miqat makani bagi jemaah haji Malaysia yang datang dengan kapal terbang ialah Qarnul manazil -miqat makani bagi jemaah haji Malaysia dari Singapura yang melalui Lautan Hindi ialah Yalamlam -miqat makani rakyat Malaysia yang bermastautin di Makkah selama 10 tahun ialah makkah atau di rumah mereka sendiri -miqat makani rakyat Malaysia yang menetap di Mesir kerana menuntut dan bertolak dari Mesir ialah Juhfah 2. Apakah maksud miqat makani bagi haji ? Miqat makani bagi haji ialah tempat bagi jemaah haji memulakan niat ihram Wukuf 1. Apakah maksud wukuf ? Wukuf bermaksud berada di padang arafah pada 9 Zulhijjah dalam keadaan layak ibadat haji 2. Nyatakan syarat – syarat mengerjakan wukuf ? Syarat – syarat mengerjakan wukuf ialah ialah:- berada di padang arafah walaupun sekejap pada 9 zulhijjah selepas gelincir matahari terbit fajar 10 zulhijjah - dalam keaadan layak beribadat haji 3. Nyatakan perkara – perkara sunat semasa wukuf ? Perkara – perkara sunat semasa wukuf ialah :suci daripada hadas banyak membaca Al- quran memperbanyakkan doa , beristighfar dan berselawat

4. Berikan hikmat – hikmat wukuf ? Hikmat – hikmat wukuf ialah:- mengambil iktibar daripada perbuatan yang dilakukan oleh nabi ibrahim a.s yang mengusir syaitan yang mengganggunya ketika beribadat kepada allah - menghalau segala gangguan untuk melakukan ibadat atau melakukan kebaikan - mengingatkan manusia supaya menentang musuh – musuh allah S.W.T dan musuh – musuh umat islam yang berada di sekeliling kita TAWAF 1. Apakah maksud tawaf ? Tawaf bermaksud mengelilingi kaabah sebanyak 7 kali dengan syarat – syaratnya yang tertentu 2. Nyatakan lima jenis tawaf ? - tawaf ifadah (rukun) - tawaf qudum (selamat datang) - tawaf wida’ (selamat tinggal) - tawaf sunat (bila-bila masa) - tawaf nazar (setelah berniat dan bernazar) 3. Nyatakan syarat-syarat mengerjakan tawaf ? Syarat-syarat mengerjakan tawaf ialah ialah:- suci daripada hadas dan najis - menutup aurat - tujuh kali pusingan dengan niat tawaf kepada allah

39
bermula dan berakhirnya tawaf hendaklah di hajar aswad atau bersetentang dengannya hendaklah bertawaf dengan cara mengirikan kaabah bertawaf di luar kaabah dan di dalam masjid rusuk kiri hendaklah bersetentang dengan kaabah

4. Nyatakan perkara sunat mengerjakan tawaf ? Perkara sunat mengerjakan tawaf ialah:- berjalan kaki - membaca zikir dan doa - beturut- turut 7 kali pusingan - tawaf dengan kusyuk/tawaduk - sembahyang sunat tawaf

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful