You are on page 1of 15

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

SULIT

6351/2

6351/2
Bahasa Cina
Kertas 2
Peraturan
Pemarkahan
Ogos
2011
2 jam

PANITIA BAHASA CINA SEKOLAH MENENGAH


JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

BAHASA CINA

Kertas 2

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 5 halaman bercetak

6351/2

SULIT

j*k

SULIT

6351/2

2
()

1
1
2

a.
16
b.
4

20

4
3
2
1
0

125129

130134

135139

140144

145149

150170

10

1. 11(1)(1)
2. (1) (1)(1) (1)
3. (1)(1)(1)
4. (1) 11
5. 11
113

a)

b) /

6351/2

SULIT

j*k

SULIT
3

6351/2
4

a)

b)

10

/ / / / / /
11

/ /

/
12

13

(a)

(b) / /

14

/
15

16

17

/
18

6351/2

SULIT

j*k

SULIT
19

6351/2
6

1 1 6
20

(a)

(b)

21

22

(a)

(b)

6351/2

SULIT

j*k