J.U.

za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla

Pedagoški pripremljeno i oblikovano okruženje

Tuzla, 29.04.2011. godine

odjeljenje „LASTAVICA“

organizacijske). . koje su uvelike sposobne samoorganizirati vlastite aktivnosti i ulaziti u svrhovite interakcije s drugom djecom i odraslima. te primjerena intervencija odraslih. Naime. tj. uspjesima i padovima. koje promovira samoinicirane i samoorganizirane aktivnosti djece i potiče ih na stupanje u socijalne interakcije. koliko ćemo u vremenskoj organizaciji odgojno – obrazovnog procesa biti fleksibilni. drukčijih gledanja na stvari i novo razumijevanje svijeta i sebe samih. Proces učenja svakog djeteta njegova je subjektivna.Put razvoja kvalitete odgojno – obrazovne prakse vrtića dugotrajan je i zahtjevan proces. iskustva djece rane dobi. odgoju i učenju mogli osigurati što kvalitetniju podršku. taj proces itekako može poticati i podržavati. Djecu i njihove aktivnosti aktivnosti sustavno promatraju i proučavaju kako bi njihovu razvoju. dijete stalno istražuje i pokušava razumjeti svijet oko sebe ( i samog sebe u tom svijetu). poticaja i izazova. važnu ulogu ima i njihovo socijalno okruženje. Taj se proces često događa i bez sudjelovanja odraslih. uvjerenja i stavovi. a odrasli stvarati uvjete (materijalne. Važno obilježje vrtića – zajednice koja uči trebala bi biti poticanje djece i odraslih da postanu (ili ostanu) otvorenog uma – u okruzenju koje ih ohrabruje na istraživanje i izražavanje svojih ideja. nego zajedno s drugima. a ne unificirana i univerzalna. prožet različitim izazovima. Učenje kao autentična kreacija djeteta (djece) u okruženju za učenje Rukovodeći se svojom urođnom znatiželjom. Važno je stalno imati na umu da: okruženje najsnažnije određuje kvalitetu. vremenskom struktuiranju aktivnosti kao i uspostavljanju komunikacije sa djecom. Naše temeljne vrijednosti. odgajatelji pristupaju organiziranju prostornoga i materijalnog okruženja. čime i kvalitet njihovog učenja. na otkrivanje drukčijih mogućnosti. kako ćemo s djecom razgovarati i drugo. podržavati autentične aktivnosti djece i prirodni proces njihova učenja. Djeca) „najmotiviraniji“ za učenje kad obavljaju aktivnosti za koje su donekle talentirani i u koje se upušzaju sa zadovoljstvom. tako ćemo organizirati bogato i poticajno vrtićno okruženje. U ovako shvaćenom procesu učenja djece. U stvaranju bogatog i poticajnog okruženja odgajatelji se trebaju rukovoditi činjenicom da su pojedinci (a pogotovu oni mladi. Ali. Percipiramo li djecu kao inteligentne. Veoma je važna uloga učitelja (odgajatelja) u odgono – obrazovnoj ustanovi u stvaranju pedagoškog okruženja u kojem ima što više zadovoljstva. „autorska“ konstrukcija zbog čega i podrška odgajatelja učenju djece treba biti individualizirana. Djeca će biti protagonisti i (su)autori svojih aktivnosti i vlastitog procesa učenja. koje uče čineći i surađujući s drugima. djeca svoja znanja ne konstruiraju sami. kao i način na koji djecu percipiramo i kako ih razumijemo (naša slika o djetetu) snažno utječe na to kako ćemo okruženje oblikovati. Polazeći od takve slike o djetetu. komponente i razborite osobe. bogato i raznovrsno okruženje. socijalne. U takvom okruženju odrasli će promatrati djecu i podržavati njihova (urođena) nastojanja da razumiju svijet oko sebe. bez povezanosti s drugima.

Prostorno okruženje vrtića treva biti ugodno i što više nalikovati porodičnom. Prostor podijeljen na manje prostorne cjeline djecu neizravno „poziva“ na grupisanje u manje skupine. raspravljaju). veseli žamor djece (razgovaraju. zbog toga i mnogih drugih razloga vrtićko okruženje treba biti ugodno te djetetu slati poruku dobrodošlice. Uz to. tako da je djetetu po samom ulasku jasno šta u tom centru može raditi. Dobra struktuiranost prostora i logična ponuda materijala u kutiću snažno određuju kvalitetu iskustva i učenja. Aktivnosti djece mnogo su kvalitetnje ako su materijali u pojedinim centrima ponuđeni logično i svrsishodno. Treba znati da velik broj djece (što je čest slučaj) nije smetnja ovakvoj organizaciji prostora. samopouzdanje i sl. poticajno. tako da djeci omogući svakodnevno raznolike aktivnosti. različite načine istraživanja i korištenja različitih strategija rješavanja problema s kojima se susreću. koji dakako uključuje i njih same. Veliki broj djece mnogo se lakše (samo)organizira u prostoru koji im u tome svojom preglednošću neizravno pomaže. Kriteriji „dobre atmosfere“ vrtića mogu biti: istodobno zbivanje različitih aktivnosti djece (ne rade svi isto nego svatko odabire ono što želi). troje do sedmoro ili osmoro djece) nego ako su ona cijelo vrijeme u velikoj skupini. U vrtiću – zajednici koja uči to su saradnja i saradničko učenje djece. Mnogo je kvalitetnija komunikacija koja se zbiva unutar manje skupine (od dvoje. čime se pridonosi kvaliteti njihove komunikacije u suradnje. radna atmosfera tj. ali doprinosi i dobroj atmosferi u skupini. odgovornost. Stvaranje poticajnog okruženja vrtića – zajednice koja uči Karakteristike poticajnog okruženja u vrtiću – zajednici koja uči Jedan od važnijih kriterija prostornog okruženja vrtića je razina ugode koju on pruža djeci. njihova sloboda. dobra organizacija prostora ovaj problem može itekako nadoknaditi. zaposlenost djece (svi imaju nekog posla koji im je zanimljiv). slobodan odabir sadržaja i druge djece s kojom će stupiti u aktivnosti (ne moraju činiti samo ono što su za njih isplanirali odrasli) i slično. raznovrsno. Organizacija prostora svojevrsno je ogledalo načina na koji odgajatelji percipiraju djecu. . nego u prostoru koji čini nepodijeljenu cjelinu. odnosno razine na kojoj ih razumiju i uvažavaju. Pregrađivanje prostora unutar dnevne sobe pruža različite prednosti. samostalnost i neovisnost. U takvom okruženju djeca na svoj autentičan način izgrađuju svoje cjelovitije znanje i razumijevanje svijeta oko sebe. jer djeca u njemu provode veliki dio svog djetinjstva.To okruženje treba biti bogato. čega se može igrati. slbodno kretanje prostorom (aktivnosti nisu statične jer je maloj djeci svojstveno kretanje). pregrđenost prostora sobe olakšava i njezino sadržajno osmišljavanje. igraju se. Svaka prostorna cjelina treba sadržavati ponudu materijala za određenu vrstu aktivnosti i tako može postati „centrom“ ili „kutićem“ aktivnosti djece. naprotiv.

raznim alatima i instrumentima čija prisutnost (ili odsutnost) također snažno određuje kvalitetu aktivnosti djece. Zidovi dnevne sobe. povrća i druge hrane i tako dalje. Oni ne samo da ukrašavaju vrtić nego djeci šalju poruku o tome kako se njihov rad cijeni. obiteljski samo obiteljski i slično. Materijali različitih oblika i tekstura takođe zauzimaju važno mjesto u okruženju koje potiče istraživačke aktivnosti djece. nego i kao nezamjenjiv podsjetnik (djeci i odgajateljima) na to što se do sada radilo. Ona ne služe samo za dekoraciju vrtića. a ne na poučavanje djece matematičkim sadržajima. ponudimo li u centru prirode jedino prirodne materijale bez instrumenata i opreme potrebne djetetu za aktivnosti (može ih samo gledati). djeca slova i brojke. odgoja i učenja djece u vrtiću. to i raznovrsnih materijala treba biti više. Što je u skupini više djce. Uključenost odgajatelja u istraživanje aktivnosti djece trebala bi biti usmjerena na poticanje djece na razmišljanje. tornjeva. u centru za kuhanje slike voća. u centru prirode (fotografije različitih životinja i biljaka). Važno je pobrinuti se i o „dodatnoj opremi“. Poticajno okruženje sadrži i različite materijalle za istraživanje zvukova. tonova. Najbolje je da na njima budu izloženi likovni radovi djece. na njima se mogu naći različiti interaktivni plakati na oje djeca umeću slova ili brojke. melodija i glazbe. oni najvjerovatnije neće privući dječiju pažnju niti rezultirati kvalitetnim i sadržajnim aktivnostima. tj. na plakatima mogu i sama pisati. I napokon. Ako su materijali ponuđeni zbrkano. mostova. ovisno o njihovim željama i interesima promoviraju neovisnost djece. Također. Fotografije trebaju biti u visini očiju djece. količina ponuđenih materijala ne smie biti obratno proporcionalna broju djece. bilo da su one završile ili su jos u tijeku. Primjerice. trebali bi biti lišeni kiča i neestetskih detalja (šarenih aplikacija. Tako se u centru građenja mogu nalaziti fotografije zanimljivih građevina. Takva bi se dokumentacija trebala nalaziti u neposrednoj blizini korištenih materijala. U određenom centru trebaju biti samo oni materijali koji njemu pripadaju: . Zidovi se takođe mogu iskoristiti i kao radne ploče. Tu se ubrajaju različiti muzički instrumenti (originalni muzički instrumenti. pa i cijele tekstove. važan kriterij je i stalna dostupnost materijala djeci. crtati i slično.Isto tako. te kao orijentir koji pomaže u odlučivanju što će se raditi dalje. dijete će se isto tako osjećati kad ih pokuša iskoristiti. računskim operacijama i slično. kao i drugih prostora vrtića. Materijali trebaju biti ponuđeni tako da je djetetu jasna logika njihovog međusobnog kombiniranja i mogućeg korištenja. ukrasa koje su izradili odrasli).likovni centar je samo likovni. uočavanje i samostalno rješavanje problema. Dobro je osmisliti načine na koji djeca mogu bilježiti rezultate svojim istraživanjima. Na zidovima se može nalaziti i dokumentacija o aktivnostima djece. Kvalitetno prostorno – materijalno okruženje nezaobilazna je pretpostavka kvalitete življenja. U tom slučaju. ali i mnogo drugih . Dobro ponuđeni materijali kojima se djeca mogu stalno koristiti.

ohrabrujemo i njezino uspješno ili potpuno zadovoljenje omogućujemo. Za vrijeme odrastanja djeteta u vrtiću sve situacije mogu biti prilika za učenje i mogući doživljaj ugode ili neugode. strugalice. . Sve situacije i sva iskustva djece u vrtiću su važni i trebaju se temeljiti na istim načelima i održavati istu razinu poštovanja. Dramske igre u kojima djca animiraju razne likove i tako istražuju različite mogućnosti govora također mogu biti poticajne. razumijevanja i uvažavanja djece od odraslih. koji odrasli često više cijene (jer se ti sadržaji u školi najviše cijene). nego na muzički doživljaj i poticanje djece na istraživanje i stvaranje različitih zvukova. proučavati i o tome voditi zabilješke. kao i s odgajateljem i drugim odlaslim osobama. knjiga. Uključenost odgajatelja u aktivnosti kojima djeca istražuju svoje muzičko okruženje mnogo je suptilnija od reprodukcije pjesmica za djecu. Aktivnosti u kojima djeca istražuju svoje govorno – komunikacijsko okruženje uključuju govor. Izazov jer je lako podučavati nekoga (dijete) kome je potreba za istraživanjem i učenjem urođena. Neovisno o tome uči li dijete u nekoj aktivnosti slova. Ona nije usmjerena na poučavanje i uvježbavanje djece pjesmicama. kućice ježinaca. svaka od tih aktivnosti za njega može biti prilika za stjecanje kvalitetnih i nekvalitetnih iskustava i prilika za učenje o sebi i drugima. ali i dodatnim detaljima (nožićima. ili jedu. slušanje i pričanje priča. dramske aktivnosti. koralji). Posebno važnu grupu materijala čine oni kojima dijete može istraživati različite likovne tehnike. što djeca mogu praktično posmatrati. kućice puževa. triangli. Smjer i kvalitetu istraživačkih aktivnosti djece povezanih sa prirodom znatno određuje način na koji je ponudio materijale. Za to im je potrebno osigurati stalnu dostupnost slikovnica. činele. strukture i drugo. Tom kutiću pripadaju prirodni materijali prikupljeni u moru (školjke.materijala kojima se mogu postići zvukovi. različite mogućnosti njihove upotrebe. načine na koji nastaju i na koji se mijenjaju boje. jer će im ono itekako olakšati navikavanje na vrtić. bubnjevi i slično. vagama) koji djeci omgućuju dublje istraživanje. kamenje zanimljivih boja i oblika i mnogi drugi predmeti. igre riječima. što je odraslima izazov i obaveza. povećalima. nego njegujemo. brojeve ili neki drugi sadržaj. igre i aktivnosti sa slovima i slično. Centar istraživanja prirode treba biti bogato opremljen prirodnim materijalima. Isječak drveta ima odreženi broj godina određenih njegovom starošću. papira i pribora za pisanje. tonovi kao zvečke. a obaveza jer smo odgovorni za tu potrebu djeteta neprimjerenim okruženjem ili neprimjerenim postupcima. Djetetu rane dobi učenje i ugoda su neraskidivo važni. oblici. ne ugrožavamo. Za govorni razvoj djeteta potrebno je stvoriti bogato materijalno okruženje koje ga potiče na komunikaciju govorom i početnu pismenost ali i poticajno socijalno okruženje koje mu omogućuju stjecanje raznovrsnihjezičkih iskustava kroz interakcije sa starijim i mlađim vršnjacima. tonova i melodija te otkricanje muzike uopće. Kvalitetno pripremljeno okruženje treba dočekati novoupisanu djecu. odlaze na spavanje i slično. priča.

učenje i na komunikaciju. Učenju djece rane dobi u ustanovi pristupa se kao sastavnom dijelu njihova življenja jer: „djeca živeći uče i uče živeći“.Pedagoški pripremljeno i oblikovano okruženje će djecu i odrasle poticati na druženje. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful