Krovovi 10.10.2006 | Krov - gradimo.

hr KROV - Povijesno se sve do kasnog srednjeg vijeka koristilo takozvano mekano pokrivanje krovova. Pod tim se pojmom podrazumijevalo pokrivanje slamom ili trskom.

Samo su krovovi na objektima koji su stršali u visinu dobivali čvršće krovno pokrivanje, kao primjerice crkve, dvorci, upravne zgrade, vijećnice, kasnije i skladišta i sl. Danas je mekano pokrivanje krova neuobičajeno, koristi se samo tamo gdje optika prevazilazi funkciju i troškove; recimo u turističkim regijama. Nagnuti krovovi se pokrivaju različitim mineralnim materijalima, npr. opekom od gline, betonskim krovnim crijepom, škriljcem. Ravni krovovi se pokrivaju nepropusnim izolacijskim trakama; informacije o tome naći ćete u poglavlju « Brtvljenje građevinskih ojekata». Mnogi objekti se danas koriste sve do ispod krova, što ranije nije bio slučaj. Zahtjevi koji se danas postavljaju pred krov, koji tako ujedno postaje i zid, prošireni su te tako jedna korektna krovna konstrukcija s toplinskom izolacijom, branom za paru, zaštitom od snijega i sposobnošću reguliranja vlage nije lagana zadaća, a i danas se ne rješava uvijek korektno. Kod ravnih krovova su problemi već prema tradiciji i veći. Detaljnije informacije naći ćete u poglavlju »Toplinska izolacija». Betonski krovni crijep Betonski krovni crijep jako sliči i po formi i po oblikovanju «pravoj» opeki od gline i često se koriste za pokrivanje kosih krovova. Poznata je uglavnom takozvana «frankfurtska opeka», koja se proizvodi od 1954. godine i kojom se najčešće pokrivaju krovovi u Njemačkoj. Bazni materijal je mješavina kvarcnog pijeska , cementa (portland cementa) i vode. Dodavanjem pigmenta boje (najčešće na bazi željeza) moguće su najrazličitije nijanse boja. Specijalnim postupkom se u proizvodnji iz nastalog tijesta od betona i morta izrađuju najrazličitiji profili opeke. Učvršćivanjem tih elemenata u pećima za sušenje na temperaturi od 60°C(ca. 8 sati) te četverotjednim otvrdnjavanjem na zraku dobivaju glazuru postojanu na vatru i vremenske utjecaje. Betonski krovni crijep se proizvodi kako u ravnoj formi ( šindra, dabrov rep) tako i u formi s utorima (krovna opeka, krovni crijep). Sa zdravstvenog aspekta ništa ne govori protiv uporabe betonskog krovnog crijepa u visokogradnji. S ekološkog aspekta nije moguća konačna procjena. O utrošku energije prilikom proizvodnje betonskog krovnog crijepa postoje različiti brojčani podaci. Moguće je i recikliranje kao kod «prave» krovne opeke. Važnije od svih drugih stvari jeste iskoristiti vijek trajanja krovne opeke te izbjegavati štetne materijale za zaštitu. Krovne izolacijske trake Krovne izolacijske trake pa i ljepljive trake i trake za zavarivanje proizvode se iz plastičnih materijala (visokopolimerne trake) i bitumena ili mješavine tih materijala . Koriste se za brtvljenje ravnih krovova (brtvene

Kako krovne trake nemaju kontakt sa zrakom unutarnjeg prostora.trake). vodit ćete brigu da makar ne budu zastupljeni materijali na bazi PVC-a. drvenim i čeličnim trapeznim krovovima. Pored stvarnog glavnog materijala kaširaju se dodatni slojevi i mreže-rešetke. pocinčani te bakreni žljebljeni krovovi. a one s opterećenjem je dovoljno samo zalijepiti jedne ispod druge. Gledano s ekološkog aspekta uporabljeni materijal predstavlja veliki nedostatak u odnosu na opeke. koji se u pravilu ulažu u trake • stakleno ili poliestersko predivo. . vare ili učvršćuju mehanički. Mnogobrojne trake od plastike kao i sve polimer-bitumenske krovne izolacijske trake predstavljaju višeslojni proizvod. Tako je moguća uporaba na svim nosivim konstrukcijama. Trake bez opterećenja se na krov lijepe. na betonskim. koja se može sastojati od stabilnih izolacijskih ploča. Tehnike se u pravilu razlikuju u sljedećem: • velikoplošno bitumensko varenje bez ljepila (polimer-bitumenske trake) • velikoplošno ljepljenje poliuretanom (PIB) ili specijalnim ljepilima • slobodno polaganje i ljepljenje traka jedne ispod druge otapalima ili varenje vrućim zrakom ili ljepljenje kontaktnim ljepilima. Najčešći dodaci su: • nasipi škriljca ili drugih minerala kao zaštita polimer-bitumenskih traka od svjetlosti • staklene ili poliesterske rešetkaste mreže s ciljem poboljšanja čvrstoće na pucanje. Brtvene trake se koriste kao «mekano pokrivanje» uglavnom ravnih ili blago nagnutih krovova u području nagiba od 20 stupnjeva. ali već i samo razdvajanje već zalijepljenih traka od podloge. što je zadaća vlasnika. koji se koriste za pokrivanje kosih krovova.. vrsta uporabljenog materijala je relevantna. Kao investitor objekta. crijepove i drvo. ekološki osvješteni. aluminijski ili čelični trapezni limovi kao i kasetirani limovi. hoće li se krov dodatno opteretiti. jer PVC je i u proizvodnji i prilikom odlaganja vrlo problematičan. ali tradicionalno se u Njemačkoj najviše koriste polimer-bitumenske trake. Pproizvođači PVC traka nude i preuzimanje vraćene robe. Nije poznat točan udio na tržištu. Kao podloga je neophodna zatvorena površina. U pravilu su brtvene trake paronepropusne i za njih su potrebne brane za paru ili ventilacija krovišta Kao alternativa mekanim krovnim brtvenim trakama na ravnim krovovima se mogu koristiti i metalni krovovi. Krovne izolacijske trake se razlikuju prema baznim materijalima. ili se dodaju folije kako bi se poboljšale tehničke karakteristike. koje se kašira na donju stranu trake kao mehanička zaštita • metalne folije kao umeci za poboljšanje postojanosti na paru • rubne ljepljive trake za povezivanje izolacijskih traka sa zaštitnim folijama koje se skidaju povlačenjem Pošalji Ispiši Učvršćivanje brtvenih traka na ravni krov ili na izolacijski sloj ovisi uglavnom o tome. predstavlja veliki problem.

• brtvljenje krova mora biti izvedeno brižljivo i od otpornog materijala.Ozelenjavanje krova Mnogo toga govori u prilog ozelenjavanju krova.ne donosi ništa! Tome se može suprostaviti cijeli niz prednosti: • Ozelenjavanje krova se općenito smatra uljepšavanjem optike krova. Pogled na zelenilo opušta. te zato treba računati s tim da neće biti obilja zelenila sličnog livadi. malo argumenata je protiv. koji bilju daje sigurnu podlogu. Od presudnog je značenja drenaža. jer su kasnije popravke vrlo zahtjevne. Košta dodatno. Odlučujuća je stručna uzvedba. to zna svatko. Nadalje treba voditi računa o sljedećem: • kod krovova s nagibom od 45 stupnjeva ozelenjavanje krova nema smisla • konstrukcija krova mora biti adekvatna povećanju težine. Ovakve izvedbe se relativno lako održavaju jer se ne trebaju previše đubriti. glodavci i tko zna što sve ne! 4. • višeslojna izvedba s mineralnim drenažnim zasipavanjem: ova izvedba ima sustratni sloj ( kao i prethodna). ali svi se slažu u jednom. Moguće su bitumenske trake. • Dobra zvučna izolacija Zeleni krovovi ne uništavaju krovnu konstrukciju. popust za plaćanje odvodnje). • Travnati krovovi smanjuju i brzine lokalnih vjetrova. jer zeleni krov zadržava 10-20 % oborinskih voda te ih troši ili one isparavaju.Čak se i protivnici osjećaju bolje kada očima ugledaju malu livadu na krovu. trake od plastike i kaučuka. jer inače vjetrovi između zgrada mogu često biti faktori smetnje. Postoje različite mogućnosti izvedbe ozelenjavanja krova: • jednoslojna izvedba s ilovačom/ škriljcem je najjednostavnija metoda. to znači smanjenje koncentracije prašine u zraku te se izjednačava i vlažnost zraka. • Ozelenjavanje krova poboljšava mikroklimu. Umjesto toga zelene površine tu “destiliranu “ vodu vraćaju opet u atmosferu. Sustavne konstrukcije funkcioniraju s drenažom. koje nastaje nizom godina. Korijenje mi može uništiti krov! 2. Takve vrste se moraju đubriti i koštaju više. Na mome krovu će se skupljati insekti. Tu je toplinska izolacija lošija. • Ozelenjavanje krova zadržava oborinske vode koje bi inače morale ići u uređaj za pročišćavanje što je skupi postupak. • Predstavljaju izvanrednu ljetnu zaštitu od topline upravo za područje krovova. dobro izvedeni ravni krov produžava vijek trajanja krovnog pokrova. • višeslojni sustavi kao i toplinska izolacijska sustavna izvedba. Pošalji Ispiši Izolacija krova . • Filterski sloj mora razdvajati drenažu i supstrat. Granulat(nešto slično kao hidrokultura) predstavlja istovremeno i drenažu. • mora se uvući zaštitna traka za korjenje • drenažni sloj mora biti prilagođen vrsti bilja i nagibu krova. Kako će to uopće izgledati 5.Izolacija kosih krovova . Tako se skuplja vlaga koja će stalno kapati s krova! 3. Najprije tipični prigovori: 1. Svaki drugi grad zahtjeva ozelenjavanje krovova (plaćanje direktno ili indirektno. Postoje varijante koje nisu teže od šljunčanog krova.

Zato ovdje o tome neće biti detaljno riječi. Detaljnije će međutim biti riječi o mogućnostima izvedbe katne-stropne izolacije u poglavlju “Izolacija stropa”. Izolacijski sloj koji leži ispod krovnih rogova ne smije prekoračiti jednu četvrtinu ukupne debljine izolacije. Izolacija između i ispod rogova dozvoljava relativo velike debljine izolacijskog materijala. Kod ove konstrukcije nezagrijani zrak u prostoriji može preuzimati zadaću termičkog pufera između gornjeg zagrijavanog kata i zraka okoliša.2006 | Krov .10.gradimo. Izolacija između i ispod rogova dozvoljava relativo velike debljine izolacijskog materijala. izolacija između i ispod rogova. Uglavnom se prostor ispod konstrukcije kosog krova koristi kao skladište ili ostava. Osim toga preko pokretne konstrukcije ( rogovi. Da bi se taj prostor zaštitio od vlage. već će se koristiti kao skladište ili ostava. Izolacija ispod i između rogova Primjenom ove konstrukcijske varijante treba voditi računa da se svakako koriste rogovi odgovarajuće visine od 16 do 20 cm. te se može projektirati za realizaciju “standardnih objekata s nižom energijom”. Izolacija ispod i između rogova Primjenom ove konstrukcijske varijante treba voditi računa da se svakako koriste rogovi odgovarajuće visine od 16 do 20 cm. ako se koristi izolacijski sustav bez fuga. ukoliko se krovište neće dalje nadograđivati. izolacija između i iznad rogova. U pravilu se učinkovita toplinska izolacija kosih krovova može realizirati na dva načina: Izolacija stropa posljednje etaže. prašine i nanosa snijega ugrađuje se na rogove drvena oplata obložena kartonom.hr Kosi krov nudi prednosti naročito u područjima s puno oborina(odvodnja oborinskih voda funkcionira bez problema). Između dva nivoa izolacije može se bez problema integrirati instalacijski nivo. Izolacija preko rogova Velika prednost te konstrukcije je nepostojanje toplinskih mostova. Izolacija krovnih kosina Napredovanjem stupnja gradnje objekta za stanovanje sve je izraženija težnja da se prostor tavana ispod krova iskoristi u svrhe stanovanja. te se može uvjetovano vanjskom izolacijom integrirati kao oblikovni element ( vidljiva greda) u unutarnje arhitektonsko projektiranje . Izolacija stropa kata koji leži unutra izvodi se građevinsko-tehnički bez problema.10. . ili se ispod krovnog pokrova ugrađuje traka za donje naprezanje. Nosiva donja konstrukcija se štiti od utjecaja atomsferilija i promjena temperatura. Konstruktivna posebnost ove varijante leži u dificilnom priključku paronepropusne folije u području krovne okapnice na prstenasta sidra. te se može projektirati za realizaciju “standardnih objekata s nižom energijom”. Izolacijski sloj koji leži ispod krovnih rogova ne smije prekoračiti jednu četvrtinu ukupne debljine izolacije. što naravno iziskuje potpuno drugačije zahtjeve u pogledu toplinske izolacije. izolacija između rogova i vanjska izolacija. Tu se razlikuje 5 različitih konstrukcijskih principa : izolacija preko rogova. stropni pokrov) mogu se izjednačavati eventualna nastala naprezanja na omotaču krova . Između dva nivoa izolacije može se bez problema integrirati instalacijski nivo.

Prilikom odabira izolacijskog materijala treba voditi računa da to ne bude materijal sklon bubrenju. Ugrađene izolacijske ploče moraju ispunjavati najmanje zahtjeve klase građevinskog materijala B2 te posjedovati tlačnu čvrstoću prilagođenu kasnijem opterećenju krova. jer u protivnom bi kod većih količina oborina bila natopljena vodom. Venntilirani šuplji prostor se ili osigurava izračunskim dokazivanjem ili pridržavanjem zadanih vrijednosti prema europskoj normi 4108. dok vlakneni izolacijski materijal mora posjedovati dovoljnu mehaničku čvrstoću odnosno dodatno pokrivanje. Nepropusnost krova realizira se preko sloja toplinske izolacije i nosive konstrukcije i mora se zaštiti od utjecaja ekstremnih izmjena vanjske temperature i sunčeva zračenja( npr. na objektima za stanovanje u blizini zranih luka). raspoređenih na ivici krova. Ukoliko se s obje strane rogova nalazi nepropusna oplata može se koristiti izolacijski materijal na napuhavanje. zasipom šljunka). Toplinska izolacija treba indicirati vrlo mali stupanj preuzimanja vlage . treba računati e efektom toplinskih mostova masivnih greda. rjeđe na obiteljskim kućama. U usporedbi s kosim krovovima ravni krovovi se analiziraju kritičnije u pogledu kkriterija za odvodnju oborinskih voda i garancije nepropusnosti( stvaranje lokvi. odnosno inverzni dvokrilni ili ventilirani krovovi. Izvođenje difundirane vlage u vanjski zrak se vrši strujanjem u sloj zraka između rogova i sloja toplinske izolacije i donje zatezne trake. Konstrukcija se u bitnom može usporediti s vanjskom zidnom izolacijom na otraga ventiliranim fasadama. rjeđe masivnu donju konstrukciju od armiranog betona.Izolacija između i preko rogova Ukoliko raspoloživa visina rogova nije dovoljna za ugradnju željenih debljina izolacijskog materijala može se kao dopuna izolaciji između rogova montirati dopunski izolacijski sloj preko rogova. Izolacija ravnih krovova Kao ravni krov se označava krov s nagibom od 0-10 stupnjeva. Izolacija kod ventiliranih krovova Ventilirani krovovi običn imaju donju konstrukciju od drveta. kako bi se izbjeglo sužavanje poprečnog presjeka u ventiliranom šupljem prostoru. Koriste se uglavnom u industrogradnji i većim stambenim kompleksima . povezan s vanjskim zrakom. U obzir treba uzeti povećanje protoka topline vodeći brigu o parametru za natapanje vodom. Sloj zraka je preko ulaznih i izlaznih otvora. Vanjska izolacija Vanjska se izolacija može postaviti na masivnu krovnu konstrukciju. sprečavanje zamrzavanja odvoda u razdobljima hladnoće i mraza). Ravni krovovi se dijele prema dva konstrukcijska principa: jednokrilni ili krovovi bez ventilacije. najčešće lagani beton debljine od ca.Specijalni slučaj ravnog krova bez ventilacije predstavlju inverzni krovovi koji osiguravaju zaštitu krovnog omotača drugačijim redoslijedom slojeva preko toplinske izolacije. . Izolacija je od eventualnog izranjanja osiguarana teškim osloncem.. Ta konstrukcija se projektira za zadovoljavanje pooštrenih zahtjeva u pogledu zvučne izolacije i zaštite od požara(npr. Prostor krovišta se izborom ove varijante neće smanjiti. 20 cm. Izolacija između rogova Ukoliko se izolacijski materijal ugrađuje isključivo između rogova. Izolacija kod ravnih krovova bez ventilacije Karakteristika ravnih krovova bez ventilacije jeste konstruktivno jedinstvo krovnog omotača –sloja toplinske izolacije i krovne nosive konstrukcije. Veliki udio pozicija s fugama (izolacijski materijal-priključak greda) konfrontira se s prednaprezanjem izolacijskog materijala.

Isparenja nastala vrućim postupkom obrade bitumenoznih masa mogu pod određenim uvjetima sadržavati supstance koje izazivaju rak . jer kiša direktno preuzima štetene sastojke iz zraka. Općenito se polaže više slojeva krovne ljepenke jedan na drugi. a osim toga kupi sa sobom i prljavštinu s krova ( u nekim ekstremnim slučajevima i mrtvi kosovi odlaze u žlijeb). U ohlađenom stanju uopće ne sadrže štetne tvari. Ravni krovovi imaju drenažu prema unutra. što bi u . na koji se onda nanose mineralni materijali kao kvarcni pijesak. žlijebna cijev obično na kraj žlijeba na kutu kuće.Sastoji se od sirove ljepenke. Kod ravnih krovova se vodi mora naći put za otjecanje. relativno otporan na vremenske utjecaje. vremenom sve više i bakar) uz to još i drvo ( vidi drvene krovove). Žlijeb se postavlja paralelno sa zabatom na ivicu krova. Prednost imaju metalne cijevi zbog mogućnosti ponovne uporabe odnosno mogućnosti reciklaže te normalno i duže izdržljivosti. onda se mora ugraditi pomoćni preljev. Uporaba cinka i bakra je pitanje ukusa i novaca. šljunak. Pravilo je da se zatvorene krovne površine dreniraju preko najmanje 2 slivnika. koje bi kasnije prolazile kroz sve brtve( što se često događa unatoč krovnoj drenaži). te se lijepe masom za ljepljenje (bitumen ili punila). Ukoliko postoji samo jedan slivnik. npr.Krovna drenaža 10. brašno škriljevca u granulatima veličine 1-4 mm.gradimo.hr Drenaža krova služi za odvođenje oborina i kondenzirane vlage s krova. Tone skupljene kišnice mogu biti značajno onečišćene. Drenažni tepih Kao podloga za ozelenjene ravne krovove kod manjih nagiba krova ( ispod 2%) neophodni su drenažni tepisi. preko objekta u tlo pa zatim u kanalizaciju. ali problem je zaštita fasade i prozora od vode.2006 | Krov . poliesterske pređe. Zelene krovne površine bez ovakve mogućnosti otjecanja zadržavale bi dugo vodu. tekstilno-staklenih/brušenih vlakana. Gledano s pravnog aspekta tu se radi o otpadnoj vodi koja otječe s površine krova. Uobičajeni materijali su plastika ili metal ( uglavnom cink. Krovna ljepenka Krovna ljepenka je savitljivi materijal za pokrivanje krova. u protivnom bi na krovu stalno imali lokve. U bitnom se krovna drenaža kosog krova sastoji od žlijeba za kišu i žlijebne cijevi. Drenaža se vrši preko slivnika koji je zavaren na površini krova. ali je u pravilu pogodna za zalijevanje. uronjenih u katran. Tako skupljena kišnica se ne smije koristiti kao «čista kišnica».10. benzo[a]pyren. Kod kosih krovova nije problem odvodnja vode s krova. jutanog tkanja. Ljepljena krovna ljepenka se koristi uglavnom na ravnim krovovima te se propusnost mora stalno kontrolirati. jer se to zbog nagiba krova događa samo po sebi. zato se žlijebne cijevi u pravilu spajaju direktno s kanalizacijom.

Spore gljivica su raspoređene svuda u zraku. kako bi se unaprijed izbjegli negativni efekti. Te štetočine razgrađuju sustavne materije drveta . PE) ekološki su neprihvatljivi u poređenju s normalnim opekama za kose krovove. Pri tome se lignini. Tu fasade poprimaju crvenosmeđu do crne boje. Druga tema je biološka razgradnja drveta.onda svakako poklonite pažnju projektiranju. Tako izostanak tretmana površine drveta ima kvazi utjecaj na vijek trajanja. Za fasade koje nisu tretirane interesantna je plavičasta plijesan. Nakon toga se teško može obnavljati. Oslobađanjem supstanci za vezanje ( kit). Ukoliko je konstrukcija dobra. Nije rijetkost da građevine od drveta imaju očekivani vijek trajanja od 250 godina i to pri normalnom reduciranju debljine sloja od oko 50 mm godišnje. pri tome nisu ugrožene. Vijek trajanja zaštite ograničen je prema tipu i kvaliteti na 5 do 15 godina. Naleti plavičastih gljivica ali i razgradnja nastaju praktično istovremeno. U dubljim slojevima dominiraju plavičaste gljivice tako da fasade postaju sive. Važno je međutim znati: ovakve fasade ne opraštaju konstrukcijske greške. U višim slojevima gdje je vlažnost zraka veća. nezaštićena fasada čak može biti i dugotrajnija od tretirane(zaštićene) fasade. Postojanost drveta na utjecaj atmosferilija je začuđujuće dobra. Bazne supstance drveta . PVC. tako da napadaju u samo nekoliko dana. ali i polisaharide (hemiceluloze). daju specifičan izgled. Drvo dobiva plavkastu do srebrenosivu površinu. Tako kišom isprane drvene površine vremenom postaju sivkasto bijele. UV-zračenje i kisik iz zraka reduciraju molekularne sastavne dijelove drveta kao lignin i smole. te štete nastale procesom starenja • materijali za brtvljenje ( bitumen.konačnici dovelo do prodora vode. Pojava kondenzata na unutarnjoj strani ravnih krovova mora se predvidjeti prije gradnje. Uz ovu temu ulomak iz jedne istraživačke studije: Stoljećima se na fasadama koristilo drvo bez zaštitne obrade. lignina i hemiceluloze drvo gubi na površini svoju čvrstoću i postaje vlaknasto i trošno. Ukoliko se prilikom gradnje kuće odlučite za ravni krov. Usljed topivosti u vodi te se bojane supstance intenzivnim vlaženjem( kiša) ispiraju. Drvo koje se koristi za gradnju ima tijekom cijele godine vlažnost od 18-23%. a UV-zračenje intenzivnije dominira razgradnja pod utjecajem UV-zračenja. što je idealno za razvoj plijesni. Bijela. koji sadrže fenole oboje u crvenosmeđe do tamno-smeđe tonove. karakterističnim recimo za područje Alpa. lignin i celuloza. koji kućama. Ravni krovovi Ravni krovovi poznati su po tome što nakon nekoliko godina stvaraju probleme. vlaknasta celuloza zaostaje usljed veličine njene molekule ali i općenite otpornosti. . te ih pretvaraju u supstance topive u vodi. Drvo neograničeno zadržava svoju čvrstoću. Ovdje navodimo nekoliko prednosti i nedostataka: Prednosti • korektna izvedba omogućuje ozelenjavanje krova • odgovarajućim oblaganjem moguće dijelom i kretanje po krovu • proširuje mogućnosti arhitektonskog oblikovanja Nedostaci • neohodna vrlo intenzivna kontrola i održavanje • česta oštećenja od vlage iz razloga loše izvedbe. plastika.

olovo i u posljednje vrijeme čelik s antikorozivnom zaštitom. Neovisno o zaštiti se u svakom slučaju mora računati s procesom starenja. Fasada se može oličiti specijalno formuliranim lazurama u sivoj boji i to dok je još nova. što je nepredvidivo). Površinske pljesnive gljivice prvih godina nisu rijetkost. Postoje dva rješenja početne. Koriste se cink. U tom periodu fasada može izgledati flekavo.gradimo. inače nisu problematične. bakar. Tako će se omogućiti lagani prijelaz sive boje od premaza do sive boje drveta. Krovovi od crijepa Krovovi od crijepa se proizvode procesom oblikovanja i pečenja glinenih masa. baš suprotno. nemaju utjecaja na zdravo stanovanje. dok će drvo postupno poprimati sivu boju. Zaključak: Drvena fasada nikako ne znači da se zaštitom može zadržati izdržljivost i funkcionalnost kuće.Često se događa da se cijela fasada mora mijenjati nakon nekoliko godina i to upravo zbog loše zaštite. Drveni objekat na obali neće nikada poprimiti crno-smeđe nijanse kao objekat na kontinentu.hr Limovi imaju dugačku tradiciju kao materijal za pokrivanje krovova. Utječu na elektromagnetske valove. proizvodnja i uklanjanje otpada povezani su s velikim utroškom energije. pri čemu se ta uporaba još istražuje. U uporabi su krovni crijepovi neutralni u pogledu okoliša i zdravlja. Tko odabere fasadu bez zaštitnog premaza mora biti svjestan da lokacija objekta ima odlučujuću ulogu kod izmjene boje. glazirana ili prigušena. O estetici nezaštićene fasade se može diskutirati.10. dijelom s dodacima. kako je inače uobičajeno kod crijepa ( poznati su slučajevi gdje se sirovoj masi crijepa dodavao industrijski otpad. također mogu utjecati na osobine prijema električnih uređaja.). Drugo rješenje čini uporaba hidrofobnih sredstava. Pri kupnji se osigurajte da crijepovi ne sadrže primjese otpadnih materijala. Taj premaz će se nakon nekoliko godina isprati. od svijetložute preko sive do crne. Površina može biti presvučena glinenim talogom. Ispiši Pošalji Cinčani i čelični limovi 10. U normalnom slučaju i kod intaktne unutarnje žbuke takvi štetni materijali. Prijelazno razdoblje izmjene boje možetrajati godinama. ostaci filtera. prije svega teški metali. Spaljivanje takvog crijepa povezano je s velikim opterećenjima okoliša. Mogu se izrađivati u prirodnoj boji (crvena zbog željeznih oksida) ili se boje u druge tonove. što može pogoršati situaciju u pogledu magnetnih polja u unutarnjem prostoru ( ali i poboljšati. .2006 | Krovovi . blato s bagera i sl. U principu imaju nedostatak što su ugroženi pojavom korozije te je tako njihovo održavanje intenzivnije. flekave optičke slike.

variti ili učvrstiti mehanički.do € 100. hanzeat. Kao investitor objekta. žlijebne cijevi. šljunčani krov ili zeleni krov. Odabrani tip mora biti usaglašen s uvjetima krovne konstrukcije ali i s osobnim ukusom i lokalnim građevinskim propisima.Na tržištu se mogu dobiti različiti oblici i veličine crijepa. šuplji falc-crijep. . Tehnike se temeljno razlikuju u sljedećem: • velikoplošno bitumenozno zavarivanje bez ljepila ( polimer-bitumenske trake)velikoplošno ljepljenje specijalnim ljepilima • ljepljenje trake poliuretanima (PIB) ili specijalnim ljepilom • slobodno polaganje i ljepljenje trake ili varenje vrućim zrakom ili kontaktnim ljepilima ili običnim ljepilima Kako krovne trake nemaju kontakt sa zrakom unutarnjih prostorija relevantna je vrsta uporabljenog materijala . Svaki tip crijepa daje krovu posebno obilježje i optiku. Gledano s ekološkog aspekta i zbog primjenjenih baznih materijala to predstavlja nedostatak u odnosu na crijep i drvo. Ukoliko ta zona stražnje ventilacije doprinosi boljoj toplinskoj izolaciji upravo uporabom izolacijskih materijala..hr Bakreni limovi se koriste za posebno «plemenite» izvedbe krovnih pokrivača. Izdržljivost iznosi 50 do 100 godina. uz to ekološki osvješteni svakako ćete voditi računa da se maksimalno izbjegavaju materijali od PVC-a. gdje se bakar rado koristi. Osim toga one ispunjavaju važnu građevinsko-fizikalnu funkciju eliminiranja difuzijske vlage iz objekta.10. Postoje razni nazivi za crijep. ali i za žlijebove. Prednapete trake se sastoje od pojačanih PE-folija. kako bi se izbjegla oštećenja od vode. jer PVC je problematičan kako u proizvodnji tako i prilikom odlaganja otpada.-. Podnapete trake Podnapete trake se postavljaju direktno na rogove krova i služe za sprečavanje prodora prašine i snijega.2006 | Krovovi . onda podnapeta traka mora biti difuzijski propusna. koji se koriste za pokrivanje kosih krovova. Podnapete trake moraju imati i funkciju odbijanja prodora vode i to već u fazi gradnje ili popravaka. kod opterećenja je dovoljno ljepljenje traka. Pošalji Ispiši Bakreni lim 10. 1 m2 crijepa za krov košta između € 20.gradimo. Folije se u pravilu postavljaju tako da između folije i ispod sloja toplinske izolacije ostane oko 2 cm «stražnje ventilacije». ukoliko to nije moguće već su unaprijed predprogramirana oštećenja na objektu. dabrov rep (Biberschwanz). schwedische Pfanne). Tehnike učvršćivanja Učvršćivanje ljepenke/trake na ravni krov ili na izolacijski sloj ovisi uglavnom o tome hoće li se preko trake nanositi još neko opterećenje npr. Trake bez opterećenja mogu se na krov lijepiti.

što se često zamjenjuje).(Roempps-kemijski leksikon) Tamo gdje dekorativno-reprezentativni efekat ne igra pesudnu ulogu bolje je odlučiti se za neke druge materijale. ariš. Kao alternativa mekanim krovnim izolacijskim trakama na ravnim krovovima mogu se koristiti i metalni krovovi. U pravilu su brtvene. jela. Krovne ljepenke/trake razlikuju se prema osnovnim materijalima. Zato je uporaba moguća na svim nosivim konstrukcijama. Brtvene trake se koriste za «mekano brtvljenje» pretežito ravnih ravnih. Najčešći dodaci su: .000 tona rude. krovne žlijebove). drvenim i čeličnim trapeznim krovovima. zato se to treba uzeti u obzir već pri projektiranju. U svakom slučaju kupuje se dekorativni efekat ( bakar i nema drugu prednost u odnosu na ostale materijale) i to uz značajno višu cijenu. tako da ništa ne govori protiv uporabe bakra na konstrukciji krova. kako bi se poboljšale tehničke karakteristike. S jedne strane zbog nedostatka drveta. Izolacijske trake/ljepnke koje se vare Zavarane ljepljive trake proizvode se od plastičnih masa-visokopolimerne trake. ali se po tradiciji u Njemačkoj najviše koriste polimer-bitumenske izolacijske trake. Točni podaci o udjelu na tržištu nisu poznati. a kemijska obrada zaštitnim sredstvima za drvo poništava ekološke prednosti drveta. Patina je korozivna pojava analogna rđi kod željeza. Impregnacija tako i tako ne traje dugo kao drvo. Koriste se ovdašnje vrste drveta kao smreka. Drvena šindra Krovovi od drvene šindre rašireni su u područjima Južne Njemačke bogatim šumom. na sjeveru se međutim rijetko koriste. Ugradnja bakra povezana je sa značajnim opterećenjima okoliša. koja se može sastojati od stabilnih izolacijskih ploča. Osim glavnog materijala kaširaju se i dodatni slojevi. Koriste se za brtvljenje ravnih krovova (brtvene trake). patinu ( ne zelenkastu plijesan. bor. recimo aljaški cedar i crveni cedar. Rijetko se koriste za velikoplošno ljepljenje kod nagiba do 20 stupnjeva. visokim utroškom energije te nerazboritim uništavanjem prirode. npr. Također se koriste i uvozne vrste. Isto tako treba provjeriti jesu li možda lokalni propisi protivni pokrivanju kuća drvetom. na betonskim. s druge strane zbog opasnosti od požara. Mnogobrojne trake od plastičnih masa kao i sve polimer-bitumenske krovne trake predstavljaju višeslojni proizvod. S jedne strane djeluje dekorativno. Neke vrste drveta ne podnose određene metale ( npr. kod nekih vrsta uvoznog drveta i do 80 godina.Bakar nakon nekog vremena ( nekoliko jeseci do nekoliko godina) poprima zelenkastu boju. Za podlogu je neophodna zatvorena površina. Bakreni limovi su jako izdržljivi. hrast. Brojne crkve su prekrivene drvenom šindrom u pokrajini Mecklenburg-Vorpommern. Drvena šindra se ne impregnira niti se kemijski tretira. Izdržljivost iznosi oko 30-40 godina. od bakra ili cinka. od bitumena ili od mješavine tih materijala. mreže ili folije. Patina nije otrovna ( za razliku od zelene plijesni) . Drveni krov čini optičku pojavu kuće prirodnom te osim pitanja vlastitog ukusa treba razmisliti i o harmoniji iznimno rustikalne optike s okolišem i susjednim kućama. Da bi se dobila 1 tona sirovog bakra treba dnevno iskopati okruglo 1. s druge strane štiti bakar sprečavanjem prodora zraka od daljnjeg procesa korodiranja. u Norveškoj i Švedskoj cijela sela razbijaju predrasude da se drveni krovovi odupiru djelovanju atmosferilija samo u «suhoj» Južnoj Njemačkoj. ali i blago nagnutih krovova u području od 0 do 5 stupnjeva nagiba. aliminijski ili čelični trapezni limovi kao i kasetirani limovi. tako da se bakar s cjelokupnog ekološkog aspekta baš i ne preporuča. izolacijske trake paronepropusne te ne zahtijevaju blokadu od pare ili dovoljno krovnih odzračivača.

Oluk se s olučnom cijevi spaja pomoću posebnog veznog elementa. Osim toga oni su dobro i trajno rješenje i za snijeg koji se tijekom zime skuplja na krovu. površinskih kanala za odvod vode ili drugih spremnika. uglavnom sa zaštitnom folijom koja se skida potezanjem. u pravilu se polažu u ljepenku • metalne folije kao ulošci za poboljšanje paronepropusnosti • rubne ljepljive trake za spajanje ljepenke. Krovni oluci svojim izgledom podsjećaju na dugačko i usko korito.5 posto odgovarala visinska razlika od 5cm s obzirom na cijelu dužinu oluka). onda bi to u prvom slučaju vrijednosti od 0.Vatrostalni čelični lim .• usitnjeni škriljevac ili neki drugi minerali kao zaštita polimer-bitumenske ljepenke od djelovanja svjetlosti • staklene ili poliesterske mrežice za poboljšanje čvrstoće na paranje. ili se povezuju veznim elementima ili proširuju na koji drugi način.Viseći oluci . količine padalina odnosno količine oborinske vode i snijega koji se tijekom godine odvodi i naravno ukupne površine krova. Krovni oluci 10. Minimalna kosina pod kojom se krovni oluci mogu postavljati iznosi 0. Kad se cijelom dužinom krova postavljaju izrazito dugački oluci onda se u tom slučaju pojedini elementi međusobno spajaju postavljanjem jednog preko drugog.Zabatni oluci Oblik oluka: .5 posto do 2% (tako na primjer uzmimo da je krovni oluk dugačak 10m. U pravilu možemo reći da razlikujemo krovne oluke s obzirom na: Mjesto ugradnje oluka na krovu: .Polukružni oluk . Točna širina odnosno poprečni presjek oluka prije svega zavisi od nekoliko elemenata i to: promjera olučnih cijevi.2005 | krovna limarija .Uvučeni oluci .oluci Krovni oluci služe nam da s cijele krovne površine prikupljaju oborinske vode koje padaju s krova i pomoću cijevi ih odvode do podzemne kanalizacije.Ležeći oluci .Pravokutni oluk . Krovni se oluci na krovnu konstrukciju pričvršćuju različitim držačima.Klinasti oluk Materijal od kojeg se oluk izrađuje: . a u pravilu se ovi držači postavljaju s gornje strane krovne grede.04.

Razlog je to zbog čega se preporuča barem jednom godišnje očistiti oluke na kući. Izuzetak od toga predstavljaju rešetkaste mreže na kojima se lišće i sitne grane doduše i skupljaju ali koje svaki sljedeći vjetar odgurne s krova.. jer kompletan sustav čine i odvodne cijevi oluka na koje se oluci spajaju i spremnik ili koji drugi odvod u tlu. Isto tako i filtri koji se postavljaju na vrhovima olučnih cijevi i koji pročišćavaju vodu ustvari više štete čine nego koristi jer se na njima vrlo brzo nakupi dovoljan sloj otpada i nečistoća koji onemogućava protjecanje vodi.oluci Kiša. Mišljenje je stručnjaka da je oluke potrebno barem jednom godišnje čistiti a barem svakih pet godina potrebno je . No kako bi voda sigurno otjecala kroz oluke potrebno je osigurati određeni pad pod kojim se oluci protežu – u svakom slučaju ne manji od 0. Na ovaj način sprječava se ne samo zaštita ukućana od oborina nego se štiti i fasada od nekontroliranog curenja i udara vode. mogla bi se pojaviti oštećenja vanjske žbuke.Cinčani lim . Optimalno rješenje je prije svega zaštitna mrežica ili rešetka koja će sprječavati prodor lišća.Bakreni lim .Umjetni materijal Krovne je oluke moguće dodatno zaštititi posebnim mrežicama s gornje strane i na taj način spriječiti ulazak lišća i ostale prljavštine. no u takvom slučaju može se da oborinska voda koja otječe s krova dovede do erozije okolnog tla. Ako bi se dogodilo da je fasada permanentno mokra i izložena oborinama. Postoje i rješenja koja sprječavaju prodor lišća. No nisu samo oluci tu.04. Ovakva situacija dovela bi do toga da voda počne curiti preko fasade i tako je oštećivati. Manji krovovi mogu funkcionirati i bez oluka.2005 | Limarski radovi . tuča: voda se tijekom cijele godine snažno slijeva i udara po krovnim površinama. Što je još potrebno učiniti? Kako bi oluci ispravno obavljali svoju funkciju moraju naravno biti čisti. pojavile bi se alge a vlaga bi zacijelo dospjela i u zidove. snijeg.5 posto. a onda i unutrašnjost objekta.Aluminijski lim . sitnih grana i ostalih nečistoća u oluke kao i što postoje sita ili filtri koji se postavljaju s gornje strane odvodnih cijevi oluka. Postavljanje sita ili filtra u odvodnu cijev oluka povlači za sobom i potrebu da se taj filtar i redovito čisti. što znači na deset metara dužine oluka razlika u visini jednog kraja oluka od drugog treba iznositi barem 5cm. no oprez – postavljanjem mrežice na oluke tijekom vremena na njihovoj se površini može formirati takav sloj koji će djelomice ili ponekad čak u cijelosti sprječavati ulazak vode u oluke s krova. Oluci prihvaćaju ove oborine i pravilno i ciljano ih odvode. granja ili nečistoća ali i koja neće cijele vrijeme zadržavati na sebi ovaj materijal i tako sprječavati utjecanje vode s krova u oluke. Oluci štite fasadu od kiše 10.

poglavito ne ako se potkrovlje jednog dana planira pretvoriti u prostor za stanovanje. Kod običnih krovnih konstrukcija zabatni zid formira se u obliku trokuta koji strši prema vrhu. Kod ove vrste krova toplinski izolator i vanjski zaštitni sloj nalaze se neposredno jedan do drugoga. Osim toga svaki vlasnik mora se osobno uvjeriti da na olucima i odvodnim cijevima nema pukotina i nema rupica kroz koje bi curila voda. Pošalji Ispiši Način izvedbe krova 03. Bez ovih dodatnih elemenata krovište bi se oslanjalo direktno na zidove. Između ova dva sloja nalazi se tkz.a rjeđe kao kosi krovovi. Roženično krovište je najjednostavniji sklop sedlastih krovišta. Krovište Kad je riječ o obiteljskim kućama krovišta se kod njih u pravilu izrađuju od drveta.TEAM Promatrajući gradnju krovova s fizikalne strane razlikujemo tkz. ''ventilirani'' prostor koji preuzima ulogu termičkog tampona na krovnoj konstrukciji. Topli krovovi uglavnom se izvode kao ravni krovovi (bez ventiliranog prostora) . Razlog za korištenje drveta predstavlja njegova mala masa i velika stabilnost. Ovakav zabatni zid ostavlja dovoljno mjesta za ugradnju prozora. Uostalom. S obzirom na ovaj nedostatak običnog roženičnog krova konstruiran je roženični krov s pajantom koji nema ovaj nedostatak pa je stoga i najčešće upotrebljavani način gradnje krova. Kod ovog krovišta važnu ulogu ima upravo pajanta koje je vodoravno položena i koja omogućava korištenje dužih roženica a na taj način omogućava i konstruiranje i pokrivanje većih površina. No ukoliko bi se krovište izravno oslanjalo na nosive zidove to i ne bi bilo najbolje rješenje.ING . . hladni i topli krov.2005 | gradimo. iako se to može često vidjeti i filmovima na televiziji. Konstrukcija hladnog krova sastoji se od vanjskog zaštitnog sloja koji je vrlo čvrst materijal. Princip gradnje hladnog krova poznat je već od pamtivijeka i danas se izvodi u dvostrukoj krovnoj konstrukciji. No ovakvo je krovište moguće graditi samo na površinama objekata koje nisu šira od 8 m. a samo se krovište preko ostalih elemenata oslanja na nosive zidove.hr . Krovni nagib tada iznosi 32°. nikako se ne preporuča penjanje na krov preko ovih cijevi – oluci i odvodne cijevi oluka nikako ne mogu zamijeniti ljestve.obavljati vrlo temeljito čišćenje ovog sustava odvodnje vode s krova. teško zapaljiv.01. Isto tako treba tijelom pregleda i čišćenja izbjegavati naslanjanje ljestava ili drugih težih stvari na oluke i odvodne cijevi oluka. Na kući zabat predstavlja lijevi i desni završetak vanjskih zidova. Po dužini stropne ploče pruža se nadzidni element. I učvršćenja oluka na krovnoj konstrukciji treba s vremena na vrijeme provjeravati i prema potrebi i dodatno učvrstiti. vodootporan i toplinskog izolatora.

no u zadnje vrijeme postao je prava rijetkost. vanjski utjecaji kao što je npr.Podrožnični krov na jednostrukoj okomitoj stolici . preko višestrešnog (višeplošnog) krova. ravni krovovi u našim krajevima ipak su rjeđa pojava.kod ove vrste krovišta pojavljuju se samo vertikalna opterećenja koja se preko podrožnica prenose na zabatni zid i međuzid. Mnoštvo različitih krovova seže od ravnog krova. krovne betonske ploče. ako se ipak kasnije predviđa izgradnja stana u potkrovlju onda je cijelu krovnu konstrukciju već tijekom grube gradnje potrebno tako izolirati kako bi bili ispunjeni svi standardi i zahtjevi glede toplinske izolacije. Ovakav je krov za razliku od običnog roženičnog krovišta moguće konstruirati iznad bilo koje vrste stropne ploče. folije. On posjeduje vrlo učinkovitu elementarnu zaštitu i vrlo je reprezentativan. mekano drvo. metala (npr. Ovakvim načinom gradnje krova moguće je konstruirati krovove s nagibnim kutom od 28 do 45°. Ako su roženice s unutarnje strane čak i optički vidljive. Kod konstruiranja ravnog krova mora se obratiti pozornost da krov mora imati lagani nagib kako bi se na taj način bez problema mogle ukloniti oborinske vode. Šatorasti krov je vrlo poznat oblik krovne konstrukcije. Jednostrešni krov je krov kojeg smo ranije mogli vrlo često susresti na proizvodnim dvoranama i skladištima. Ako u potkrovlju nije predviđena izgradnja stambenog prostora onda je dovoljno samo strop izolirati kako tijekom vremena grijanja nebi došlo do gubitka topline. proizvodi od cementnih vlakana i nešto rjeđe metalni pokrovi i šindra od tvrde smole. Krovna hidroizolacija Hidroizolacija krova uglavnom se sastoji od bitumenske ljepenke. Krovna konstrukcija kod roženičnih krovova izrađuje se od drveta a kod ravnih krovova os betona. U pravilu razlikujemo tvrde i meke krovne pokrove. ''stojeće'' i ''ležeće'' krovne otvore. Daljnja prednost ovakvog krova je u činjenici da je vrlo otporan na udare vjetra i da ga je moguće postaviti i iznad većih površina. Ravni krov izrađuje se na lagano nagnutim drvenim konstrukcijama ili na ravnim površinama masivnih stropnih ploča. U pravilu razlikujemo tkz. Toplinska izolacija krova Izolacijski materijal uglavnom se stavlja između roženica. Materijali za prekrivanje krovova Izbor različitih materijala za prekrivanje krovova uistinu je bogat. plastičnih materijala. No. a ovi se otvori mogu izrađivati i od drveta. Ovakav oblik konstrukcije krova očuvao se i arhitektonski i konstrukcijski i to upravo kao roženični krov i kao podrožnični krov na jednostrukoj okomitoj stolici.5 m onda je potrebno postaviti i srednje podrožnice: srednje se podrožnice oslanjaju na potporne oslonce i preko njih odvode opterećenje na zidove. Krovni otvori Na krovnoj konstrukciji pored prozora mogu se izvesti različiti otvori. Sedlasti krov je oblik krova na kojeg najčešće nailazimo. dobro je onda izolator staviti s druge strane roženica. A to je moguće postići jedino postavljanjem izolacije između i ispod roženica. Kao tvrdi pokrovi koriste se kameni materijali kao što je kamen škriljevac. cinka) i drugih materijala. Kod gradnje krova nije za zanemariti niti aktualne državne propise koji su na snazi kao i aktualni općinski urbanistički plan. U pravilu možemo reći sljedeće: glavni obris objekta. Četveroplošni krov je najstariji oblik konstruiranja krova. . Ako je dužina roženica veća od 4. vjetar i krovište glavni su faktori koji određuju oblik krova svake građevine. mansardnog krova. Vrste krovova Ovdje ćemo se prije svega ravnati prema nagibnom kutu i obliku krova. lijevane izolacijske proizvode. jednostrešnog kosog krova pa sve do šatorastog krova. kaučuka ili metalnih materijala. U mekane krovne pokrove ubrajamo bitumensku ljepenku. Danas se ovaj krov sve češće može vidjeti i na privatnim objektima to iz razloga kako bi se na taj način istaknuo arhitektonski izraz cijelog objekta. izopolimere kao i proizvode od trske i slame.

od snažnog vjetra kao i od kiše. snijega leda i svih drugih oborina. Nerijetko naići ćemo i na metalne krovove. Većina ovih krovova pokrivena je glinenim crijepom ili betonskim crijepom. Osobiti je važno obratiti pozornost na činjenicu kod gradnje novog objekta da krovna konstrukcija bez problema može nositi pokrov. kvarcnog pijeska i vode.Odvodnja oborinskih voda Krovni žlijebovi i odvodne cijevi (oluci) služe za odvodnju oborinskih voda. Vlasnici i građevinari sve više pozornosti posvećuju prirodnom kamenu škriljevcu kad žele na svom domu imati dugotrajan i ukusan krov. U usporedbi s vanjskim zidovima krov je izloženiji snažnijim opterećenjima.ING . Svejedno za koji se materijal vlasnik odluči: svaki krov mora biti tako izveden da spriječi prodor vjetra i oborina u unutrašnjost kao i da omogući kvalitetnu i modernu toplinsku zaštitu. Stoga je vrlo važna odluka kojim materijalom pokriti vlastiti objekt.hr . Betonski crijep prisutann je na krovovima već duže od 150 godina. Dugi vijek trajanja. Glazure na ovom crijepu otporne su na sve vremenske prilik Sve više ljudi primjećuje činjenicu: priroda je najbolji graditelj.. pruža apsolutnu zaštitu od kiše i smrzavanja.TEAM. Glineni crijep koristi se već stoljećima i proizvodi od prirodne gline koja kroz vlastite kapilarne pore prihvaća i relativno brzo ispušta vlagu. Trenutno ovaj materijal doživljava pravu renesansu na mnogim krovovima i fasadama. obrade i postavljanja tankih ploča ovog materijala na krovove . Većina obiteljskih kuća kod nas posjeduje kosi krov čija kosina pada pod kutom od oko 22 stupnja. Škriljevac je star 400 milijuna godina. Kao materijal za izradu ovih elemenata koriste ste se materijali kao što je bakar. Ovaj je pokrov izdržaljiv. bitumenska šindra ili trstika.2004 | gradimo. Novi suvremeni načini dobijanja. Betonskim crijepom moguće je prekrivati velike površine. Proizvođači na ovaj crijep daju garanciju do 30 godina – ova činjenica dovoljno govori o kvaliteti. uglavnom PVC. Krov štiti građevinu i stanare od sunca i niskih temperatura. Svaki bi krov trebao obavljati ove zadatke što je moguće duže vremena. cink. Rjeđe ćemo vidjeti „mekane“ materijale kao što su krovna ljepenka.11. povoljna cijena kao i brzo i jednostavno postavljanje glavne su prednsoti ovog crijepa. Krov Tek nakon postavljanja krova moguće je useliti u kuću. pocinčano željezo ili plastični materijali. Pošalji Ispiši Krov 24. Pored standardne crvene boje tu je i opcija sa zagasitim i sjajnim površinama. Betonski crijep satoji se od cementa.

Ekskluzivno i ekstravagantno djeluju konstrukcije metalnih krovova od cinka. Osim toga ovi krovovi plijene svojom elegancijom i otpornošću na koroziju. Pošalji Ispiši .predstavlja pravu alternativu umjetno proizvedenim materijalima. Sve naravno zavisi od vrste krova. vertikalno ili dijagonalno – omogućavaju zaista veliku fleksibilnost u oblikovanju. utoliko će i ukupni troškovi biti manji i povoljniji. U pravilu kad je riječ o financijskim izdacima možemo se držati sljedećeg: što je jednostavniji krov i što je manje kvadratnih metara. Funkcionalnost i vrlo jednostavna obrada dodatne su prednosti koje govore u korist ovog materijala. Višestruki načini postavljanja – horizontalno. Za ove krovove karakteristična je postojanost materijala: cinčani krovovi trajni su i vrlo izdržljivi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful