You are on page 1of 2

32/1

Bahasa
Cina
Kertas 1
Ogos
2011
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM)
NEGERI KEDAH DARUL AMAN

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK


PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011

2011
BAHASA CINA

SKEMA JAWAPAN KERTAS 1


1 D

11 B

21 A

31 C

2 C

12 C

22 A

32 D

3 B

13 D

23 C

33 B

4 B

14 A

24 C

34 A

5 C

15 A

25 B

35 D

6 C

16 D

26 D

36 A

7 B

17 A

27 C

37 C

8 A

18 C

28 D

38 A

9 B

19 B

29 D

39 A

10 B

20 D

30 B

40 D