TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK ( KKP ) PROGRAM PGSR KOHOT 1 (PENDIDIKAN JASMANI

)

IPG,KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR BAHRU

NAMA GURU PELATIH: 1 2 3 4 UNIT : PGSR PENDIDIKAN JASMANI AMBILAN NOVEMBER 2009

MATAPELAJARAN : PJM 3107 GIMNASTIK ARTISTIK

Tarikh Mula :

Tarikh Hantar :

TAJUK TUGASAN

:

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GIMNASTIK ARTISTIK

PERINCIAN AKTIVITI TUGASAN : Gimnastik Artistik merupakan aktiviti yang dihasilkan oleh pelaku untuk menguji keupayaan mereka mengawal pergerakan badan. Sehubungan dengan itu kuasa graviti dalam suasana yang sengaja dipilih (Wee Eng Hoe, 2001). Gimnastik Artistik juga memberi fokus kepada tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombol. Bagi melaksanakan tugasan ini, anda dikehendaki: 1. Dalam kumpulan 3 - 4 orang, anda dikehendaki membuat tugasan bertulis berkaitan - Objektif gimnastik artistik - Sejarah perkembangan gimnastik 2. Merancang dan menyediakan tugasan berdasarkan tajuk yang dipilih 2.1. Melukis pelan lantai stesen aktiviti berikut : - Dirian kepala, kereta roda, guling hadapan dan guling belakang, dan lombol kangkang. - Menghuraikan kaedah latihan berbentuk ansur maju dan latih tubi bagi tajuk yang dipilih 3. Persembahan pengajaran mikro Tajuk : 1. Dirian Kepala 2. Kereta Roda 3. Guling Hadapan

4. Guling Belakang 5. Lombol Kangkang

ARAHAN PENTADBIRAN: 1. Pelaporan tugasan hendaklah bertaip menggunakan - font jenis Arial - Saiz 12 - Langkau 1½ baris

2. Sumber / bahan rujukan perlu dinyatakan mengikut format yang ditentukan (contoh: APA) 3.6 Nama Pensyarah Pembimbing 5.3 Kumpulan / Unit 4. Kad Pengenalan 4.2 No.5 Nama Institut 4. 4. prosedur dan format yang telah ditetapkan Disediakan oleh. . Disahkan oleh. Bahagian kulit luar hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut: 4.1 Nama Pelajar 4. Hasil laporan hendaklah mengikut perancangan. Kulit buku dan muka surat buku yang digunakan hendaklah dibuat salinan dan dilampirkan sebagai bahan bukti.4 Tajuk 4.

kurang lengkap dan daripada pelbagai sumber Isi kandungan yang kurang dan kurang tepat Kefahaman yang kurang meluas mengenai maklumat yang dikumpulkan KOMPONEN TUGASAN Pemerolehan Ilmu (40%) Membuat nota berasaskan .Kebolehan menghubungkaitkan pelbagai unsur Dalam bentuk persembahan kumpulan (Latihan Amali) . aplikasi ilmu dan kemahiran Tidak menampakkan kematangan dalam perbincangan Huraian dan perbincangan Huraian dan perbincangan yang matang dan bernas yang kurang matang dan bernas .Lampiran PERATURAN PEMBERIAN MARKAH ( PMM ) MATA PELAJARAN PJM 3107 GIMNASTIK ARTISTIK PGSR KOHOT 2 AMBILAN NOVEMBER 2010 (SEMESTER JUN-DISEMBER 2011) ASPEK YANG DINILAI DAN PEMBERATAN KRITERIA SEDERHANA 11 .Pengajaran mikro 36 .Penyediaan RPH .50 markah Persediaan yang terancang. kurang jelas dan kurang menunjukkan usaha yang gigih Kurang menunjukkan transformasi.25 markah Maklumat kurang tepat.Kefahaman maklumat .Ansur maju dan latih tubi kemahiran gimnastik artistik Isi kandungan yang mencukupi dan tepat Kefahaman yang meluas mengenai maklumat yang dikumpulkan Penguasaan Ilmu (50%) .Kebolehan mengaplikasi ilmu dan kemahiran . aplikasi ilmu dan kemahiran 16 .15 markah Persediaan yang tidak terancang. tidak lengkap dan daripada sumber yang terhad Isi kandungan yang kurang dan tidak tepat Kefahaman yang tidak meluas mengenai maklumat yang dikumpulkan gimnastik artistik di dunia dan Malaysia . tidak sesuai. lengkap dan daripada pelbagai sumber LEMAH 1 .10 markah Maklumat tidak tepat.Rajah pelan lantai dan alatan yang berkaitan .Sejarah dan perkembangan BAIK 26 .Isi kandungan .Kemahiran mencari rujukan dari pelbagai sumber sumber mengenai: . kurang sesuai. aplikasi ilmu dan kemahiran 1 . jelas dan menunjukkan usaha yang gigih Jelas menunjukkan transformasi. tidak jelas dan tidak menunjukkan usaha yang gigih Tidak menunjukkan tranformasi.Kebolehan merancang maklumat .40 markah Maklumat tepat.35 markah Persediaan yang kurang terancang. sesuai.

Komitmen .kurang menunjukkan kesungguhan dan penglibatan penuh dalam tugasan Refleksi .Refleksi .7 .6 markah Komitmen .menunjukkan keupayaan refleksi dengan mencadangkan satu tindakan yang objektif dan konstruktif .10 markah Sahsiah (10%) .Kerjasama 4 .tidak menunjukkan bukti dan usaha mendapatkan bimbingan dijalankan dengan menggunakan borang kolaborasi Komitmen .menunjukkan kesungguhan dan penglibatan penuh dalam tugas Refleksi .kurang menunjukkan bukti dan usaha mendapatkan bimbingan dijalankan dengan menggunakan borang kolaborasi 1 .Tidak menunjukkan keupayaan refleksi dengan mencadangkan satu tindakan yang objektif dan konstruktif Kolaborasi .menunjukkan bukti dan usaha mendapatkan bimbingan dijalankan dengan menggunakan borang kolaborasi .Tidak menunjukkan kesungguhan dan penglibatan penuh dalam tugasan Refleksi .3 markah Komitmen .Kolaborasi Kolaborasi .Kurang menunjukkan keupayaan refleksi dengan mencadangkan satu tindakan yang objektif dan konstruktif Kolaborasi .

Ansur maju dan latih tubi kemahiran gimnastik artistik berkaitan .Pengajaran mikro PROSEDUR PELAKSANAAN FOKUS TUGASAN .Komitmen .Strategi pengajaran dan pembelajaran PEMEROLEHAN ILMU (40%) Membuat nota berasaskan rujukan dari pelbagai sumber mengenai: SAHSIAH (10%) .Kaedah pengajaran dan pembelajaran .Refleksi .Penyediaan slaid dalam 'Power-Point" berkenaan . Merancang.Kolaborasi .Menjelaskan sejarah dan perkembangan gimnastik artistik .Sejarah perkembangan gimnastik artistik .JABATAN KURSUS/UNIT MATA PELAJARAN TAJUK : PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN : PGSR KOHOT 2 AMBILAN NOVEMBER 2010 : GIMNASTIK ARTISTIK (PJM3102) : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HASIL : 1.Sejarah dan perkembangan gimnastik artistik . Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjana idea baru TAHAP TUGASAN PENGUASAAN ILMU (50%) Dalam bentuk persembahan kumpulan: .Sejarah perkembangan gimnastik artistik di dunia dan Malaysia .Strategi pengajaran dan pembelajaran .Ansur maju dan latihtubi .Melukis rajah gelanggang dan alatan .Ansur maju dan latih tubi kemahiran .Pengajaran mikro SPESIFIKASI KKP TAJUK Permainan Badminton .Rajah gelanggang dan alatan . Merancang pengalaman pengajaran dan pembelajaran 2.Rajah gelanggang dan alatan .Menerangkan dan menjelaskan ansur maju dan latih tubi . mengurus dan melaksanakan aktiviti secara berpasukan dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai 3.Rajah gelanggang dan alatan gimnastik berkaitan .