You are on page 1of 4

::. KORENI .

:: - Dokumenti

23. August, 2011. ::. Skenirano

Dokumenti Kuće
Po pozivu OVK svaka kuća je morala biti ispražnjena, predata na korišćenje. Niko nije smeo da se protivi, sve je išlo u korist jednog cilja, stvaranja države Kosovo. Ni jedna žrtva nije bila zanemarljiva, a organizacija je dovedena do perfekcije, bar što se papira tiče.

::. Navigacija

Vise od 65 000 mesečnih ulazaka na www.koreni.net je razlog za toliko puta rečeno: Hvala!

http://www.koreni.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2583[8/23/2011 2:58:30 PM]

::. KORENI .:: - Dokumenti

http://www.koreni.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2583[8/23/2011 2:58:30 PM]

::. KORENI .:: - Dokumenti

http://www.koreni.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2583[8/23/2011 2:58:30 PM]

::. KORENI .:: - Dokumenti

17.8.2011.

Postavite na

Prilagođeno za štampanje

http://www.koreni.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2583[8/23/2011 2:58:30 PM]