You are on page 1of 26

A pnzgyi jog 1. Fogalma A kzjog rsze; a kzigazgats rszt kpezte, de attl elvlik. Nem szkthet a tteles jogra (ld.

d. pl. az adhatsg mkdse sorn kikristlyosodott elvek). Az llam pnz- s vagyongazdlkodsnak szablyrendszere. Azoknak a jogszablyoknak a foglalata, amelyek a kzjogi szervezetek anyagi eszkzeinek meghatrozsa, megszerzse s felhasznlsa fell rendelkeznek (kzpnzgyek),; teht a kzpnzgyi ktelezettsg meghatrozsra, beszedsre s felhasznlsra vonatkoz jogi normk sszessge, kiegsztve a hazai s klfldi pnzgyi jogtudomnyok, valamint a kapcsold joggyakorlat ltal meghatrozott s kikristlyostott elmleti s gyakorlati elvekkel. A pnzgyi jog (2) Szakirodalmi funkcija: a gazdasgi-pnzgyi politika megvalstsa rdekben a pnzgyi alaprendszer intzmnyein keresztl, ill. annak intzmnyeihez kapcsoldva pnzgyi viszonyokkal szablyozza a trsadalmi ssztermk (GDP) meghatrozott rsznek centralizlst s elosztst az llam funkciinak s feladatainak elltsa rdekben, szablyozza tovbb a gazdlkod szervezetek pnzgazdlkodst, a monetris s devizapolitika terleteit, valamint meghatrozott jogalanyok pnzgyi jogi ktelezettsgeit. 2. Alapvet jellemzi A jvedelemkzpontost llamakarat rvnyestsnek alapvet jogi eszkze. Elmletek a pnzgyi jogrl I. Kontinentlis elmletek (pl. nmet, francia, olasz) 1. Az adjog a kzigazgatsi jog rsze. 2. A) A pnzgyi jog s az adjog (ad-, illetk- s djrendszerek joganyaga) elklntse. B) Egysges pnzgyi jog ltalnos s klns rsz. Angolszsz jogelmlet: kltsgvetsi jog az alkotmnyjogon bell; a kltsgvetsre vonatkoz vgrehajtsi szablyok a kzigazgatsi jogon bell. Jogforrsok szerinti feloszts az Alkotmny szerepe; nemzeti pnzgyi jog s szerzdses pnzgyi jog (nemzetkzi pnzgyi jog s szupranacionlis pnzgyi jog).

II.

III.

A pnzgyi jog s a pnzgyi rendszer 1. Kapcsolat: a pnzgyi jog a pnzgyi rendszert szablyoz kzjogi normk sszessge. 2. A pnzgyi rendszer fogalma: pnzgyi mechanizmus; llami pnzgyi tevkenysg szntere;

pnzgyi alapok sszefgg rendszere; a vegyes gazdasg dominns alrendszere. 3. A pnzgyi rendszer rszei: kzpnzgyi (fisklis); monetris; pnzgyi piac. Nemzetgazdasg

Kormnyzati szektor Vllalati szektor Munkapiac

Hztartsok

Pnzpiac

Tkepiac

Gazdasgpolitika - pnzgyi politika 1. A politika rszei. A gazdasgpolitika fogalma, rszei, funkcija 2. A gazdasgpolitika rtelmezsei a politiknak a gazdasgra val rhatsa: mindaz, amit a politika tesz a gazdasgban; mindenfle, a gazdasg mkdst rint kormnyzati tevkenysg; a makrogazdasgi dntsek kre: kltsgvets alaktsa, monetris politika; valban politika a gazdasgban. 3. Plda: minimlbr-szablyozs 4. A pnzgyi politika fogalma, funkcija Fogalma: a politikai szfrban az llampnzgyekre vonatkoz dntsek (programok, irnyelvek, koncepcik) sszessge, amelyeket a demokratikus jogllamban tbbprti akarat alakt ki alkotmnyos keretek, illetleg formk kztt.

Kapcsoldsi pontjai egyb politikkkal (pl. szocilpolitika, kultrpolitika, krnyezetvdelmi politika stb.) Cljai, eszkzei A magyar pnzgyi politika s jog helyzete 1. 80-as vek vgtl tbbprti pnzgyi politika Alk. 19. az Ogy. meghatrozza az orszg trsadalmi-gazdasgi tervt s dnt a Kormny gazdasgpolitikai programjrl. A pnzgyi politika centruma a kltsgvetsi politika. 2. A pnzgyi jog forrsai Alkotmny (keveset mond, nagyjbl 3 szakasz); egyb hazai jogszablyok (pl. ht. legstabilabb struktra az llamhztarts szervezete; unis jogforrsok (fa irnyelv, jvedki ad stb.; az unis adjog s a magyar adjog sszefggsei). A pnzgyi jogtudomny (1) 1. A pnzgyi politika s a pnzgyi tudomnyok kapcsolata A pnzgyi jogtudomny A pnzgyi joggal szemben rendszert alkot, elveket definil s vizsgl, klnbsget llapt meg. Feladata: a kzpnzgyi viszonyokat szablyoz jogintzmnyek kutatsa (jogalkots, jogalkalmazs, jogforrsrendszer, alkotmnyos alapok, jogviszonyok, szankcirendszer, kapcsolat ms joggakkal) 1. Fbb irnyzatai pozitivista a gyakorlati cljra rendszerezi s ismerteti a jogi normkat, elemzi a jogalkots s jogalkalmazs elmleti s gyakorlati problmit; normativista vizsglja a jog szerept az llami politika szolglatban, valamint a pnzgyi jog egytthatst a tbbi jogggal, trvnyhoz s vgrehajt hatalom pnzgyi jogostvnyaira sszpontost; kzgazdasgi gazdasgi hats s szerep tanulmnyozsa. A XX. Szzadban kialakult irnyzatai nemzetkzi pnzgyi jogtudomny llamok s nemzetkzi szervezetek szerzdses jogrendje; az integrci irnyzata sszehasonlt pnzgyi jog 3. Jogtudsok: Mariska Vilmos, Exner Kornl, Kmetty Kroly, Takcs Gyrgy, Fldes Gbor. Exner kivtelvel a pnzgyi jogot a kzigazgatsi jog egyik gaknt trgyaljk: a pnzgyi jog sajtos kzjogi rendelkezseket is tartalmaz (pl. kltsgvets, adforrs, adalanyisg, ad nagysga stb.), amelyek rvnyestsre a pnzgyi kzigazgats hivatott. A pnzgyi jogtudomny trstudomnyai (1) 1. Pnzgytan A pnzgyi jog filozfija. Rendszerez s eszmket is felvet. Rszben llamtan, rszben a kzgazdasg-tudomny egyik ga.

2.

3. 4. 5.

Trtneti elzmnyei, eredete: Merkantilizmus (Colbert); kameralizmus. Kameralistk: Sekkendorff, Sonnenfeld. Irnyzatok: normatv irnyzat, pozitivista irnyzat, llamgazdasgi elmletek,/klasszikus nemzetgazdasgtan (Smith, Ricardo), kzgazdasgi irnyzat, trtneti iskola, szociolgiai iskola, nemzetkzi pnzgyek irnyzata. Tovbbi szerzk: Wagner, Stein; Leroy-Beaulieu, Jeze; Musgrave, Head. A pnzgyi rendszer vizsglatval foglalkoz tudomny bels sszefggsek, gazdasg ms alrendszereire gyakorolt hatsok, alrendszerek mkdse; nemzetgazdasgi s nemzetkzi pnzgyek, vllalati pnzgyek stb. Pnzgyi szociolgia s jogszociolgia A pnzgyi szociolgia a szociolgia egyik szakga. A pnzgyek hatst vizsglja a trsadalom egyes csoportjainl, rtegeinl. Iskolateremti: Goldscheid, Sultans, Schmlders, Colm, Jecht. Pnzgyi pszicholgia Rsze az adpszicholgia adcsals, jogkvets. Legnagyobb alakja: Puviani. Pnzgytrtnet s a pnzgyi jogtrtnet Az egyes llamok pnzgyeinek alakulst tanulmnyozzk. Pnzgyi statisztika Feladata: a piacgazdasg pnzgyi mozgsnak rtkelse. Irodalmi megalapozi nmet s osztrk tudsok: Zahn, Mengert, Norberg, Bickel, Rompe.

A magyar pnzgyi jogfejlds (1) Jogtudsok: Berzevinczi Gergely, Mariska Vilmos, Exner Kornl, Felner Frigyes, Takcs Gyrgy, Tth Jnos, Nagy rpd, Meznerics Ivn, Fldes Gbor. Fbb llomsok 1848. kztehervisels megjelense; 1848/49. vi II. s IV. tc. csonka kltsgvets; adreformok (foglalkoztatsi ad, ingatlanad tervezete, fegyverekre vonatkoz behozatali vm eltrlse). 1849. utn csszri rendeletek (ptensek) 1850-es vek eleje: osztrk illetk- s adjog recipilsa. pnzgyi kiegyezs utn: kvtabizottsgok (1867. vi II. tc.). 1870. vi XVI. tc. Legfbb llami Szmvevszk 1897. vi XX. tc. az llami szmvitelrl; 1905. Wekerle-fle adreform szja, jvedki ad; 1921. vmtrvny; 1925-27. valutareform korona helyett peng; 1946. augusztus 1. forint bevezetse; 1949. Gazdasgi Ftancs; 1966. vi I. tv. s 1979. vi II. tv. 1987. j adfajtk (szja, fa), bruttstott fizetsek;

1990. vi C. tv. a helyi adkrl 1990. vi XCI. tv. az adzs rendjrl 2003-ban felvltja a 2003. vi XCII. tv. 1992. vi XXXVIII. tv. az llamhztartsrl; 1993. jvedki tv.; 1995. vmtrvny; 1996. vi LXXXI. tv. a trsasgi adrl; 2001. vi LVIII. tv. az MNB-rl; 2002. vi XLIII. tv. az Eva-rl; 2003. vi CXXVI. tv. a vmokrl 2003. vi CXXVII. tv. a jvedki adrl; 2003. vi CXXIX. tv. a kzbeszerzsekrl.

A pnzgyi jogi norma Az llamgazdasg mkdse, tgabb rtelemben pedig az llam ltal betltend funkcik rvnyestse rdekben termszetes s jogi szemlyek vagyoni viszonyaihoz kt ktelez pnzgyi magatartst, valamint jogi keretet ad az llamgazdasg szerveinek pnzgyi mkdsre. Fajti kzbevteli normk: bevtelek szerzse az llamhztartsi feladatokhoz; llamhztartsi normk: pnzgyi fedezet biztostsa a szervezet rszre a feladatok finanszrozsra; monetris pnzgyi jogi normk: az llamhztartson kvli gazdlkodsi szfrra val rhats a nemzetgazdasgi rdekek szolglatban. A pnzgyi jogviszony (1) Jogviszony: jogilag szablyozott trsadalmi viszony Ltrejttnek felttele: pnzgyi jogi norma, normatv aktus ltezse. A jogalkot jogszabllyal meghatroz egy elrni kvnt clt. Jellemzi fl-alrendeltsg az alanyok kztt: az llamhatalmi vagy llamigazgatsi szerv hatalmi pozciban van a ktelezettel szemben; vagyoni rdek ( kzigazgatsi jogviszonyok: kzrdeket szolgl magatartsra ktelez); pnzgyi jogi ktelezettsg mindig jogszablyon alapul; Alanya: adhatsg (ld. hatskr s illetkessg), msik oldalrl az adz. Trgya: kzpnzgyi magatarts. Tartalma: a nemzeti jvedelem elosztsval s jraelosztsval kapcsolatos ktelezettsgek s jogok. Keletkezse: nem a felek (alanyok) klcsns megegyezsn alapul; jogszably (pnzgyi jogi norma) ktelezi ket a jogviszony ltrehozsra. Absztrakt pnzgyi jogviszony. Konkrt pnzgyi jogviszony: ahhoz, hogy a pnzgyi jog ltal szablyozott absztrakt jogviszonybl konkrt jogok s ktelezettsgek rvnyeslhessen.

Az ad Az llami bevtelek egyik forrsa, a kzpontostott jraeloszts legfontosabb eszkze, a magntulajdon trvnyes keretek kz szortott korltja, olyan, hatalmi-vagyoni viszonyok folytn ltrejv, az llam ltal egyoldalan megllaptott, egyszeri vagy folyamatos pnzgyi knyszerszolgltats, az egyn vagy elklnlt szervezet gazdasgi tevkenysghez, jvedelmi-vagyoni helyzethez igazod jvedelem-elvons, amelyet az llam vagy ms kzjogi testlet kzfeladatok elltshoz, illetve kzszksgletek kielgtshez, illetve finanszrozshoz szksges bevtel szerzse cljbl, ltalban kln eseti ellenszolgltats nlkl, knyszer tjn trtn behajtssal kvetelhet minden termszetes s jogi szemlytl, akire a trvnyben a szolgltatsi ktelezettsg tekintetben megllaptott tnylls vonatkozik. Az ad mint trsadalmi viszony Az adzs alapveten ketts tartalm trsadalmi viszonyt keletkeztet: o vertiklis viszony az llam (adztat kzhatalom) s az adalany kztt; o horizontlis viszony az adalany s a trsadalom (osztlyok, rtegek stb.) kztt a kzterhek elosztsnak viszonya. Kapcsolatot teremt az adztat kzhatalom (llam) s az egyes adzk; az llam s egyes trsadalmi osztlyok, rtegek, illetve csoportok; a trsadalom osztlyai, rtegei, csoportjai; az egyes trsadalmi csoportok tagjai (pl. rdekcsoportok, egyetemlegessgi esetek stb.) kztt. Az adgyi jogviszony (1) Specilisan pnzgyi jogviszony, a pnzgyi viszonyok legjellegzetesebb tpusa, rszeleme. Az adjogi norma hozza ltre. Ad mindig trvnyen alapul. Kzhatalmi jogviszony (al-flrendeltsg). Clja nem pusztn az adfizets az adktelezettsg szlesebb kr. Alanya: adhatsg (kzvetett mdon az llam) s az adalany (elsdleges adalany s az adz helyett helytllsra ktelezettek). Trgya: Kzvetett trgy: a jogalkot ltal elrni kvnt kzpnzgyi (adgyi) magatarts. Kzvetlen trgy (adtrgy): jog, jogosultsg, dolog, pnz, jvedelem stb. amire az adt kivetik. Tartalma: jogok s ktelezettsgek; meghatrozott szemlynek (adalany) kzcl rdekben meghatrozott adktelezettsge s kapcsold jogai (kisebb mrtkben, pl. trvnyhez ktttsg, jogorvoslat, legalits). A jogszably ltal teremtett absztrakt adgyi jogviszony pnzgyi aktussal konkretizldik (vlik konkrt adjogi viszonny). Megsznteti: jogszably, ktelezetti teljests, elengeds, elvls. Az adrendszer Fogalma: az adott idszakban egy adott trsadalomban mkdtetett adk sszessge. A modern ad kialakulsa

a XVIII. szzad szltte, a polgri trsadalom s a politikai llam elklnlsvel jelenik meg, fogalma szervesen sszefondik a politikai llam keletkezsvel; a XIX. szzad vgn fogalmazdik meg llampolgri ktelessgknt; els felttele s jellegzetessge: a termszetbeni adk pnzadv vlsa; msodik kritriuma: rendszeressg (a modern llamnak stabilizlt, lland, tervezhet bevtelekre van szksge) ezzel fgg ssze a pnzgyigazgatsi szervezet kiplse; harmadik felttel: ltalnossg (sszefondik a polgri alkotmnyossggal az abszolutizmus nknynek korltozsa, rendi kivltsgok, adprivilgiumok megszntetse, kztehervisels); tovbbi felttelek: llandsult s felkszlt appartus kiplse, a polgrok legyenek szemlykben szabadok, a kltsgvets knnyen ellenrizhetv tegye az adfizetst. Adjogi alapfogalmak Adhatsg: tgabb rtelemben azok az elklnlt kzigazgatsi szervek, amelyek a vonatkoz kzigazgatsi s pnzgyi jogszablyok rtelmben adgyekben hatsgi jogkrben jrnak el; szkebb rtelemben az adjogi viszonyban az adkivetsre, illetleg az ad rvnyestsre jogosult alany, az llami (pnzgyi) szerv. 3 adhatsg van: APEH, VPOP, helyi nkormnyzat jegyzje. Adalany: az adjogi viszony msik szereplje, az adfizetsre ktelezett termszetes, illetve jogi szemly (adktelezett). Adfizet: az, aki tnylegesen adt fizet (nem felttlenl az adktelezett). Az ad trgya: az a trgy vagy cselekmny, amely utn az adz adt tartozik fizetni (dolog, jog, pnzsszeg). Adalap: az a rendszerint pnzben kifejezett mennyisg (pnzsszeg), amelybl az ad trgyra vettve kiszmtjk a fizetend adt. Adztatsi alapelvek 1. Klasszikus alapelvek: ltalnossg: minden termszetes szemlyre s szervezetre kiterjed; konkrt meghatrozottsg; arnyossg: az adzk vagyoni, jvedelmi egyenltlensgt hangolja ssze az adzs ltalnossgnak s egyenlsgnek elveivel; knyelmessg; olcssg. 2. Modern alapelvek: ltminimum admentessge (a kztehervisels ltalnossga tehervisel kpessg); semlegessg / neutralits. Az adk rendszerezse, tpusai 1. Az adztats joga , illetve az adbevtelek felhasznlsa szerint: kzponti s helyi adk. 2. A tehervisels szerint: kzvetett (az ad alanya s teherviselje elvlik egymstl, az adt thrtjk) s kzvetlen (az adalany s az ad teherviselje egybeesik) adk.

3. 4. 5. 6. 7.

Az adalany krlmnyeinek figyelembevtele szerint: szemlyi s trgyi ad. Az ad mrtke szerint: proporcionlis, progresszv, degresszv s lineris adk. Az ad alanya szerint: kiadst (fogyasztst) s bevtelt terhel adk. Az adfizets idtartama szerint: rendes s rendkvli adk. Az adalap szerint: alap- s ptadk. (Elhanyagolhat szmban.)

Az llami feladat fogalma Az llam feladata, hogy megtegye mindazt, amelyre az emberek nmagukban nem kpesek (Lincoln-fle megkzelts). llami feladat mindaz, amelyre az llam pnzt ad (Lszl Csaba). Tpusai Tradicionlis (pl. egszsggy, oktats, honvdelem, kzigazgats, jogalkots) Szabadon vlaszthat (pl. projektek indtsa, gazdasglnkts, lakstmogats) Az llamhztarts mkdst befolysol gazdasgi tnyezk 1. GDP szerepe az llamhztarts mkdsben; a fogyaszts mtosza 3 tpus modell: kommunista tpus skandinv modell: magas elvonsi szint, magas llami ellenszolgltats, j szocilis hl angolszsz modell: alacsonyabb elvonsi szint, kevesebb llami szolgltats (pl. egszsggy s oktats tern ld. pl. USA-ban egszsggyi biztosts nlkliek) 2. Inflci 3. Redisztribci Az llamhztartsi reform Reform: rtkteltett folyamat Szegny llam gazdag llam dilemmja o Minimlbr, diploms minimlbr o Magyar tlagjvedelem o Felesleges llami kltsgek? (iraki misszi, thaifldi krhz, stb.) Permanens reformok llapota Nemzetgazdasg

Kzponti kltsgvets

Az llamhztartsrl szl trvny 1992. vi XXXVIII. trvny: az llamhztarts tfog, kdex jelleg, viszonylag stabil szablyozsa Preambulum 2. , 7. (3), 8. (4), 9. , 10. (2), 10. (4) Alapelvek Jogi alapelvek: nyilvnossg, kzbeszerzsi ktelezettsg, ves kltsgvets, univerzalits Gazdasgi alapelvek: fedezet elve, brutt elszmols, egysgessg, teljessg, valdisg, ellenrizhetsg, tlthatsg llamhztartsi alapelvek I. Jogi alapelvek

II.

1. Nyilvnossg 2. Kzbeszerzsi ktelezettsg 3. ves kltsgvets 4. Univerzalits Gazdasgi jelleg alapelvek 1. Fedezeti elv 2. Brutt elszmols 3. Egysgessg, teljessg 4. Ellenrizhetsg 5. tlthatsg

Kltsgvetsi rendszerek 1. Miniszterilis tpus (pl. magyar) Kzppontban a minisztriumi s kltsgvetsi szervek ves tervezs, bzis szemllet Brokratikus 2. Projekt tpus (pl. USA, Japn) Kzppontban a feladat ll, ahhoz rendelik a forrsokat s az intzmnyrendszert 3. ZBBS (zero based budgeting system) Nullbzis kltsgvetsi rendszer Tiszta formjban sehol sem ltezik A kzponti kltsgvets fogalma Hrmas megkzelts 1. Legtgabb rtelemben: jogilag, politikailag s gazdasgilag meghatrozott pnzgyi alap. 2. Szkebb rtelemben: olyan pnzgyi terv, amely az llami feladat teljestshez szksges, az Ogy. ltal jvhagyott bevteleket s kiadsokat tartalmazza. 3. Legszkebb rtelemben: egy klnleges trvny korltozott idbeli hatly (1 v), nincs szankcija stb. A kzponti kltsgvets fbb bevtelei s kiadsai Kzbevtelek Kzkiadsok

I. Kzhatalmi bevtelek (fizetsi I. Kzhatalmi kiadsok (hatsgiktelezettsgek) igazgatsi feladatok) II. Magnjogi bevtelek (privatizcisII. Kzszolgltatsok bev., koncesszis bev., III. Kzponti beruhzsok tkejvedelmek) IV. Tmogatsok III. Egyb bevtelek (klfldi V. Transzferek (ms alrendszerek seglyek, adomnyok) rszre) VI. Egyb kiadsok

A kzponti kltsgvets szerkezete Fejezetek Szervezeti fejezetek (llamhatalmi szervek, (fejezetrend) minisztriumok, kivtelesen OHSZ s kztestlet)

Cmek, alcmek (cmrend)

Szervezeti cmek, alcmek (fejezeti kezels elirnyzatok)

Elirnyzat-csoportok Kiemelt elirnyzatok

Mkdsi elirnyzat-csop. Felhalmozsi elirnyzat-csop. Pl. szemlyi juttatsok elirnyzatai, beruhzsok

A kltsgvetsi ciklus

3 ves peridus

I./3. A kv. Ogy. ltali elfogadsa Az Ogy. az llami kltsgvetsrl s annak vgrehajtsrl trvnyt alkot. A kltsgvetsi trvnyjavaslatot az Orszggyls az llami Szmvevszk s a Kltsgvetsi Tancs vlemnyvel egytt trgyalja meg (ltalnos s rszletes vita). Kapcsold fogalmak Approprici Indemnits Ex-lex llapot II. A kltsgvets vgrehajtshoz kapcsold jogintzmnyek III. tcsoportosts Zrols Trls Tartalkkpzs Ptkltsgvets Zrszmads, ellenrzs A Kormny a zrszmadsrl szl trvnyjavaslatot a kltsgvetsi vet kveten nyolc hnapon bell terjeszti az Orszggyls el. A Kormny a zrszmadsrl szl trvnyjavaslatot az Orszggyls el trtn terjesztst megelzen kt hnappal benyjtja az llami Szmvevszknek. A Szmvevszk vlemnye nem ktelez erej. A zrszmads tartalma: a kltsgvets megvalsulsnak s vgrehajtsnak ttelenknti vizsglata. A zrszmads Ogy. ltali elfogadsval lezrul a ciklus. Magyar llamkincstr 1995-ben hoztk ltre 1996. janur 1. napjtl mkdik

Feladata: az llamhztarts pnzgyi-technikai lebonyolt szervezete, amely llamhztartsi informcikat is gyjt. A kormnyzati rendszer rsze, tevkenysgt a pnzgyminiszter irnytja. Kltsgvetsi szerv (1) Fogalma (ld. 2008. vi CV. Tv. 1. ): Az llamhztarts rszt kpez, nyilvntartsba vett olyan jogi szemly, amely jogszablyban meghatrozott s az alapt okiratban rgztett llami, illetve nkormnyzati feladatokat (egytt: kzfeladat) kzrdekbl, alaptevkenysgknt, haszonszerzsi cl nlkl, jogszablyban meghatrozott kvetelmnyek s felttelek alapjn, jogszablyban meghatrozott szerv vagy szemly irnytsa vagy felgyelete mellett, az alapt okiratban megjellt mkdsi krben kzfeladat-elltsi ktelezettsggel, ves kltsgvetsbl vagy kltsgvetsi keretbl gazdlkodva vgez. Ltrehozsa: jogszablyban vagy hatrozatban, az alapt szerv ez alapjn alapt okiratot llt ki. Megszntetse: az alapt hatskre. Alaptk kre: Ogy., Kormny, fejezetet irnyt szerv (kzponti kltsgvetsi szerv); helyi nkormnyzat, helyi nkormnyzat jogi szemlyisg trsulsa, tbbcl kistrsgi trsuls (helyi nkormnyzati kltsgvetsi szerv); teleplsi, a terleti kisebbsgi nkormnyzat, valamint a teleplsi vagy a terleti kisebbsgi nkormnyzat jogi szemlyisg trsulsa (helyi kisebbsgi nkormnyzati kltsgvetsi szerv); az orszgos kisebbsgi nkormnyzat, valamint az orszgos kisebbsgi nkormnyzat jogi szemlyisg trsulsa (orszgos kisebbsgi nkormnyzati kltsgvetsi szerv); kztestlet (kztestleti kltsgvetsi szerv).

Elklntett llami pnzalapok Legkisebb alrendszer. Rendszervltstl mkdnek elklntett llami pnzalapok. Eredetileg 32, pl. talap, kulturlis alap. Cl: specilis llami feladatok elltsa. Problms krdskrk: tlthatsg, ellenrizhetsg lecskkentik az alapok szmt. Jelenleg 6 alap mkdik. Minisztriumok al rendeltek mkdsi felgyelet. ves fellvizsglat s ellenrzs. Jelenleg mkd elklntett llami pnzalapok (1) 1. Munkaer-piaci alap 1996-tl mkdik. Jrulkokon alapul, munkltat s munkavllal is fizeti. Cl a foglalkoztats nvelse, kpzsi projektek indtsa.

2.

3.

4. 5. 6.

vente plyzand. Szlfld alap 2005. vi II. trvny. Cl a hatron tli magyarok segtse (kultra, oktats stb.) 2007-ben kb. 1 millird forint. Kzponti Nukleris Alap 1996-ban jtt ltre. Cl a paksi atomerm feljtsa, illetve a keletkezett veszlyes hulladk trolsnak finanszrozsa. Nemzeti Kulturlis Alap Cl a nemzeti rtkek megrzse Wesselnyi Mikls r- s Belvzvdelmi Alap Cl: rvzvdelem, gtpts, szksgtrozk ptse. Kutatsi-technolgiai s Innovcis Alap 2003. vi XC. trvny.

Trsadalombiztosts Az egyik legnagyobb alrendszer. Knyszerszolidaritson alapul nkntes biztosts rendszere? Alkotmny : 70/E. (1) A Magyar Kztrsasg llampolgrainak joguk van a szocilis biztonsghoz; regsg, betegsg, rokkantsg, zvegysg, rvasg s nhibjukon kvl bekvetkezett munkanlklisg esetn a meglhetskhz szksges elltsra jogosultak. (2) A Magyar Kztrsasg az elltshoz val jogot a trsadalombiztosts tjn s a szocilis intzmnyek rendszervel valstja meg. Problmk: jogok rvnyeslsnek fedezete, befizets-kifizets arnyossga stb. Ktelez biztostsi rendszer. Alapszer gazdlkods. Bevteli oldal: jrulkok, hozzjrulsok clad jelleg Kiadsi oldal: felhasznlsi ktttsg. Trsadalombiztostsi szolgltatsok. 1993-ban Egszsgbiztostsi Pnztr s Nyugdjbiztostsi Figazgatsg 1. Egszsggy llami feladat vgrehajtsra kltsgvetsi szerv ltrehozsa Krhz-privatizci krdse 2. Nyugdjrendszer Aktv-inaktv llampolgrok arnya. Ktelez nyugdjkorhatr. Demogrfiai mutatk. Rokkantnyugdj. Ktelez magnnyugdj-biztostsi rendszer. nkntes magnnyugdjpnztrak. NYUGDJBIZTOSTSI ALAP I. Bevtelek: Munkltati tb. jrulk Munkavllali nyb. jrulk Egyb

II. Kiadsok: Nyugdjak (regsgi, rokkantsgi) Hozztartozi nyugelltsok Igazgatsi kltsgek III. Szervezet: Orszgos Nyugdjbiztostsi Figazgatsg EGSZSGBIZTOSTSI ALAP I. Bevtelek: Munkltati tb. jrulk Munkavllali eb. jrulk Egszsggyi hozzjruls (EHO) Egyb II. Kiadsok: Pnzbeli elltsok Egszsggyi szolgltatsok Igazgatsi kltsgek III. Szervezet: Orszgos Egszsgbiztostsi Pnztr Az llamhztarts ellenrzsi rendszere 1. Orszggyls orszggylsi ellenrz alrendszer 2. Kormnyzat kormnyzati ellenrz alrendszer Ad 1. Legfontosabb ellenrz szerv: llami Szmvevszk Igny 1867-tl, 1870. vi XVIII. tc.: legfbb llami szmvevszk 1849. megsznik; 1989. jra mkdik 1990. jan. 1-tl Az Ogy. ellenrz szerve, nem kltsgvetsi szerv, az Ogy. nem irnytja s nem utastja (fggetlen), vente beszmol Specilis joglls: kltsgvetst sajt maga llaptja meg, a kzponti kltsgvets nll fejezeteknt szerepel Elnkt 12 vre az Ogy. vlasztja (sszefrhetetlensgi szablyok, rszt vehet az Ogy. s a Kormny lsein) Ftitkr - 12 vre vlasztjk Feladata a clszersgi, trvnyessgi s hatkonysgi szempont ellenrzs Orszggyls szervei s bizottsgai (pl.: Kltsgvetsi, pnzgyi s szmvevszki bizottsg elnke: Varga Mihly) KEHI (Kormnyzati Ellenrz Hivatal) 1998-ban jtt ltre Kizrlag a kzponti kltsgvetst s az ebbl finanszrozott szerveket vizsglja Intzmnyi ellenrzs : adhatsgok, Magyar llamkincstr, nkormnyzati knyvvizsgl

A helyi nkormnyzatok 1990-ben kialakult, msodik legnagyobb alrendszer Az llamhztarts helyi szintje, szerepe: kzfeladatok elltsa Alkotmnyos alapok nkormnyzatisg pnzgyi autonmia pnzgyi alapok Alkotmny IX. fejezete nkormnyzati tulajdonhoz val jog; relatv gazdasgi-pnzgyi, illetve gazdasgi nllsg

nkormnyzati tulajdon s tulajdonosi jogok Bevtelekkel val nll gazdlkods Helyi adztatsi jog a helyi adkrl szl 1990. vi C. trvny Vllalkozsi szabadsg vllalkozsi nkormnyzati modell (1998) A helyi nkormnyzatok vagyona Vagyonelemek: ingk, ingatlanok, vagyoni rtk jogok llami feladat elltsa - forrsszksglet Kt f csoport: I. nkormnyzati trzsvagyon (kzvetlenl ktelez nkormnyzati feladat elltst vagy kzhatalom gyakorlst szolglja, biztostja az nkormnyzat folyamatos mkdst) Forgalomkptelen vagyontrgyak (pl. kzutak, kzterek, hidak) kpviseltestleti dnts alapjn Korltozottan forgalomkpes vagyontrgyak (pl. iskolk, kzpletek, kzmvek) II. Vllalkozi vagyon - forgalomkpes nkormnyzati vagyon vllalkozs korltai: nem vehet rszt olyan vllalkozsban, ahol felelssge korltlan (felelssge csak vagyoni bettje erejig lehet) nem veszlyeztetheti a kzfeladatok elltst Normatv finanszrozs Plyzatrs normatv finanszrozs Magyarorszgon Az llam bizonyos kzfeladatokhoz meghatroz egy finanszrozsi sszeget Fejenknt normatvt biztost alanyi jogon jr Kt csoport: Kttt normatva o Csak az adott clra hasznlhat, egyb felhasznlsa tilos (pl. iskolskorak tmogatsa) Szabad normatva o Az nkormnyzat beltsa szerint hasznlja fel A helyi nkormnyzati alrendszer bevtelei (1) I. Sajt (jog) bevtelek Helyi adk (ptmnyad, telekad, magnszemlyek kommunlis adja, vllalkozsok kommunlis adja, idegenforgalmi ad, helyi iparzsi ad); Vllalkozsi bevtelek Djbevtelek (pl. kzterlethasznlati dj, intzmnyi trtsi djak); Tkejvedelmek (osztalk, kamat, rfolyamnyeresg) Privatizcis bevtelek (pl. ingatlan-rtkests) Klcsnfelvtel (pnzintzeti, ktvnykibocsts) Egyb bevtelek (pl. brsg, adomny, ajndk II. tengedett bevtelek (megosztott bevtelek) kzpontilag hatrozzk meg s szedik be, egy rszt visszajuttatjk az nkormnyzathoz, pl.:

Szemlyi jvedelemad (kzvetlen rszeseds SZJA, normatv rszeseds SZJA, pozitv diszkriminci alapjn elosztott SZJA) Gpjrmad (tvhit: helyi ad) Illetkek Egyb tengedett bevtelek III. llami tmogatsok Normatv tmogats (normativits + szabad felhasznls) Kiegszt tmogatsok (normatv vagy plyzati alapon + felhasznlsi ktttsg) pl. kzpontostott elirnyzatok, cmzett- s cltmogatsok) plyzandk Helyi adztats (1) Szablyozs: A helyi adkrl szl 1990. vi C. trvny 1991-tl jelents vltozsokon ment t Cl: az nk-k kiszmthat, stabil bevtelhez juttatsa. Preambulum: kzszolgltatsok helyi sajtossgok, kzssgek ldozatvllalsa nll gazdlkods feltteleinek megteremtse helyi szuvern adztatsi jog gyakorlsa Keretjogszably; kijelli az nk-i rendeletalkots terleteit s hatrait (ld. trvnyben meghatrozott admaximum). Hatkonyabb a helyi ad, mint a kzponti? Az adfizetk jobban ltjk az ellenszolgltatst rv a hatkonysg mellett. Tapasztalati tny: nem hatkonyabb s az adalanyok nem fizetnek szvesebben helyi adt. Az admegllapts joga a teleplsi nkormnyzat (kzsgi, vrosi, fvrosi s kerleti nk.) kpviseltestlete, rendelettel, az illetkessgi terletn. Adalany: a) a magnszemly; b) a jogi szemly, a jogi szemlyisg nlkli gazdasgi trsasg; c) a magnszemlyek jogi szemlyisggel nem rendelkez szemlyi egyeslse. Admentes: a trsadalmi szervezet, az egyhz, az alaptvny, a kzszolgltat szervezet, a kztestlet, az nkntes klcsns biztost pnztr, a magnnyugdjpnztr, a kltsgvetsi szerv, a kltsgvetsi szervnek nem minsl nevelsi-oktatsi intzmny, az MNB, a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt., az llamadssg Kezel Kzpont Rszvnytrsasgra, a bntets-vgrehajtsi vllalatokra stb. A felttelek megltrl az adalany rsban kteles nyilatkozni az adhatsgnak. Adtrgy: a) az ingatlantulajdon, ingatlanhoz kapcsold vagyoni rtk jog, b) munkaer foglalkoztats, c) nem lland lakosknt val tartzkods s d) meghatrozott gazdasgi tevkenysg gyakorlsa. ltalnos szablyok Az nkormnyzat admegllaptsi joga arra terjed ki, hogy: a) a meghatrozott adkat vagy ezek valamelyikt bevezesse, a mr bevezetett adt hatlyon kvl helyezze, illetleg mdostsa, DE az vkzi mdosts naptri ven bell nem slyosbthatja az adalanyok adterheit, b) az ad bevezetsnek idpontjt s idtartamt (hatrozott vagy hatrozatlan idre) meghatrozza,

c) az ad mrtkt a helyi sajtossgokhoz, az nkormnyzat gazdlkodsi kvetelmnyeihez s az adalanyok tehervisel kpessghez igazodan, a trvnyben meghatrozott fels hatrokra (admaximum) figyelemmel - megllaptsa, d) a trvnyben meghatrozott mentessgeket, kedvezmnyeket tovbbi mentessgekkel, kedvezmnyekkel bvtse ki (pl. laksok esetben a laksban lakhellyel rendelkez eltartottak szmtl, a lakson fennll, jelzlogjog fennllstl, a laksban lakhellyel rendelkezk jvedelmtl fggen), e) a helyi adzs rszletes szablyait meghatrozza. ltalnos szablyok (folyt.) Az nkormnyzat admegllaptsi jogt korltozza: a ketts adztats tilalma (az adalanyt egy meghatrozott adtrgy esetben csak egyfle ad fizetsre ktelezheti), a vagyoni tpus adk krben az adt egysgesen - tteles sszegben vagy a korriglt forgalmi rtk alapulvtelvel vagy a szmtott rtk alapjn - hatrozhatja meg, nem llapthat meg tbbet az admaximumnl, a vllalkoz zleti clt szolgl plete, pletrsze utni ptmnyad, telke utni telekad, tovbb a vllalkozk kommunlis adja s a helyi iparzsi ad megllaptsa sorn fszablyknt plusz kedvezmnyt nem adhat. vlasztsi lehetsg esetn egy admrtk alkalmazhat ltalnosan. Egyb szablyok a helyi ad kizrlag az azt megllapt nkormnyzat bevtelt kpezi, tle az nem vonhat el; az nkormnyzat a beszedett ad sszegrl venknt kteles a kltsgvetsi beszmol rszeknt a telepls lakossgt tjkoztatni.

A helyi adk tpusai (I-III.) s fajti I. II. Vagyoni tpus adk 1. ptmnyad 2. Telekad Kommunlis jelleg adk 1. Magnszemly kommunlis adja 2. Vllalkozk kommunlis adja 3. Idegenforgalmi ad Helyi iparzsi ad

III.

ptmnyad (1) Adkteles az nkormnyzat illetkessgi terletn lv laks s a nem laks cljra szolgl plet, pletrsz, valamint a hozz tartoz fldrszlet.

Az ad alanya az, aki a naptri v els napjn az ptmny tulajdonosa (tbb tulajdonos esetn a tulajdonosok tulajdoni hnyadaik arnyban); bejegyzett vagyoni rtk jog esetn az annak gyakorlsra jogosult. Mentes az ad all: a szksglaks; a gygy- vagy dlhelynek nem minsl kisteleplsen fekv komfort nlkli laksbl 100 m2; a szocilis, egszsggyi s gyermekvdelmi, illetleg a nevelsi-oktatsi intzmnyek cljra szolgl helyisg; a kltsgvetsi szerv, az egyhz tulajdonban ll ptmny; az ingatlan-nyilvntarts szerint llattartsra vagy nvnytermesztsre szolgl plet (pl. istll, veghz, termnytrol, magtr, mtrgyatrol), ha azt rendeltetsszeren e clra hasznljk. Az adktelezettsg keletkezse: a hasznlatbavteli, ill. a fennmaradsi engedly jogerre emelkedst kvet v els napja; engedly hinyban a tnyleges hasznlatbavtelt kvet v els napja. Az ad alapja (az nk. dntse alapjn) a) az ptmny m2-ben szmtott hasznos alapterlete, vagy b) az ptmny korriglt forgalmi rtke. Az ad vi mrtknek fels hatra: a) m2 szerinti adalap-szmts esetn: 900 Ft/m2, b) korriglt forgalmi rtk szerinti adalap szmts esetn: a korriglt forgalmi rtk 3%-a. Telekad Adkteles az nkormnyzat illetkessgi terletn lv beptetlen belterleti fldrszlet. Az ad alanya az, aki az v els napjn a telek tulajdonosa (tbb tulajdonos esetn a tulajdonosok tulajdoni hnyadaik arnyban); bejegyzett vagyoni rtk jog esetn az annak gyakorlsra jogosult foglaltak az irnyadk. Mentes az ad all: az ptsi tilalom alatt ll telek a tilalom ideje alatt; a helyi s helykzi menetrendszerinti tmegkzlekedst lebonyolt adalany, az e clra hasznlt telek utn; a teleknek az ptmnyadkteles rsze; az plethez, az pletnek nem minsl ptmnyhez, nyomvonal jelleg ltestmnyekhez tartoz vd (biztonsgi) terlet; az erd mvelsi gban nyilvntartott telek. Az adktelezettsg keletkezse: a fldrszlet belterletbe vonsrl szl nkormnyzati hatrozat kzzttelt, tovbb a telek mezgazdasgi mvels all val kivonst s/vagy a mvelsi g trlst kvet v els napjn, illetve az ptmny megsemmislse, lebontsa esetn a megsemmislst, lebontst kvet flv els napjn keletkezik. Az ad alapja (az nkormnyzat dntstl fggen): a) a telek m2-ben szmtott terlete, vagy b) a telek korriglt forgalmi rtke. Az ad vi mrtknek fels hatra: a) m2 szerinti adalap-szmts esetn: 200 Ft/m2, b) korriglt forgalmi rtk szerinti adalap-szmts esetn: a korriglt forgalmi rtk 3%-a.

Magnszemly kommunlis adja Ptad tpus. Kommunlis adktelezettsg terheli azt a magnszemlyt, aki az nk. illetkessgi terletn ingatlantulajdonnal rendelkezik, valamint azt is, aki az nkormnyzat illetkessgi terletn nem magnszemly tulajdonban ll laks brleti jogval rendelkezik. Az adktelezettsg keletkezse s megsznse ld. ptmny- s telekad, illetve laksbrleti jog esetn az adktelezettsg a laksbrleti jogviszony ltrejttt kvet v els napjn keletkezik s a jogviszony megsznse vnek utols napjn sznik meg (a laksbrleti jogviszonynak az v els felben trtn megsznse esetn a msodik flvre vonatkoz adktelezettsg megsznik). Az ad vi mrtknek fels hatra ingatlanonknt, illetleg laksbrleti jogonknt legfeljebb 12 000 Ft. Vllalkozk kommunlis adja Nem ptad. Kommunlis adktelezettsg terheli a helyi ad alanyai kzl a vllalkozt, ha szkhelye vagy telephelye (rszlege) az nkormnyzat illetkessgi terletn tallhat. Az ad alapja az adalany ltal az nkormnyzat illetkessgi terletn foglalkoztatottak korriglt tlagos statisztikai llomnyi ltszma. Az ad vi mrtknek fels hatra a szmtott ltszmra vettve 2000 Ft/f. Ha az adktelezettsg nem ll fenn a teljes vben, az ad vi mrtknek idarnyos rszt kell szmtsba venni. Idegenforgalmi ad Kzvetett ad: az ad megfizetje s befizetje (beszedsre ktelezett) elklnl: a szllsad fizeti be, de a szllvendgtl beszedi. Adktelezettsg terheli azt a magnszemlyt aki nem lland lakosknt az nkormnyzat illetkessgi terletn legalbb egy vendgjszakt eltlt, aki az nkormnyzat illetkessgi terletn olyan dlsre, pihensre alkalmas pletnek tulajdonosa, amely nem minsl laksnak. Admentessg: a 18. letvt be nem tlttt magnszemly; a gygyintzetben fekvbeteg szakelltsban rszesl vagy szocilis intzmnyben elltott magnszemly; a kzp- s felsfok oktatsi intzmnynl tanuli vagy hallgati jogviszony alapjn, a szolglati ktelezettsg teljestse, vagy a teleplsen szkhellyel/telephellyel rendelkez vllalkoz esetn vllalkozsi tevkenysg vagy ezen vllalkoz munkavllalja ltal folytatott munkavgzs cljbl az nkormnyzat illetkessgi terletn tartzkod magnszemly, tovbb, aki az nkormnyzat illetkessgi terletn lv dl tulajdonosa vagy brlje, illetleg ezek hozztartozja. Az ad alapja: a megkezdett vendgjszakk szma, vagy a megkezdett vendgjszakra es szllsdj; illetve az ptmny hasznos alapterlete. Az ad mrtknek fels hatra: szemlyenknt s vendgjszaknknt 300 Ft; az adalap 4%-a; plet utn vente 900 Ft/m2.

Helyi iparzsi ad Adkteles az nkormnyzat illetkessgi terletn lland vagy ideiglenes jelleggel vgzett vllalkozsi (iparzsi) tevkenysg. Az ad alanya a vllalkoz. Az adktelezettsg az iparzsi tevkenysg megkezdsnek napjval keletkezik s a tevkenysg megszntetsnek napjval sznik meg. Az ideiglenes (alkalmi) jelleg iparzsi tevkenysg esetn a konkrt idtartam az irnyad az adktelezettsg idbeni terjedelmre. Az ad alapja lland jelleggel vgzett iparzsi tevkenysg esetn a nett rbevtel, cskkentve az eladott ruk beszerzsi rtkvel, a kzvettett szolgltatsok rtkvel, az anyagkltsggel, tovbb az alkalmazott kutats, ksrleti fejleszts advben elszmolt kzvetlen kltsgvel Az ad alapja (folyt.) Ha az lland jelleg iparzsi tevkenysget tbb nkormnyzat illetkessgi terletn vgzik, akkor az ad alapjt a vllalkoznak meg kell osztania (pl. vsrozk). Ideiglenes jelleggel vgzett iparzsi tevkenysg esetben az adt a tevkenysg vgzsnek naptri napjai alapjn kell megllaptani. Az ad mrtke lland jelleggel vgzett iparzsi tevkenysg esetn az ad vi mrtknek fels hatra az adalap 2%-a. Ideiglenes jelleggel vgzett iparzsi tevkenysg esetn az ad mrtke naptri naponknt maximlt. Egyszerstett vllalkozi ad 2002. vi XLIII. trvny ltalnos krdsek Mirt talltk ki? (Lnyege, bevezetsnek oka). 2003. janur 1-jn lpett hatlyba. Az evbl szrmaz bevtel a kzponti kltsgvetst illeti meg. Az EVA-val kapcsolatos gyekben az APEH rendelkezik hatskrrel (az evval sszefgg minden hatsgi gyben az eljrs az llami adhatsg hatskrbe tartozik). Az adz az evval sszefgg adktelezettsgeit az EVA tv. s az Art. Szerint teljesti Az ad alanya Az a szemly, amely (aki) az EVA trvnyben meghatrozott valamennyi felttelnek megfelel, valamint a) az llami adhatsgnak bejelenti (formanyomtatvnyon, az advet megelz v december 20. napjig; jogveszt hatrid), hogy az advben adktelezettsgeit az EVA trvny rendelkezsei szerint teljesti, vagy b) az llami adhatsg e trvny kln rendelkezse alapjn az advre adalanyknt tartja nyilvn. Az adalanyisg felttelei

Jogi felttelek: a megelz 2 naptri (zleti) vben a magnszemly egyni vllalkozknt tevkenysgt folyamatosan vgezte s bevtelre tett szert, a jogi szemly, a jogi szemlyisg nlkli gazdasgi trsasg s az egyni cg nem alakult t, valamint - az rklst kivve - j tag (tagok) nem szerzett (szereztek sszesen) 50 szzalkot meghalad szavazati jogot biztost rszesedst; az APEH nem rendelte el jogersen szmla- vagy nyugtaadsi ktelezettsg ismtelt elmulasztsa miatt mulasztsi brsg kiszabst; az ft nem a tv-ben meghatrozott klnleges szablyok szerint fizette; nem llt vgelszmols, jogersen elrendelt felszmols hatlya alatt; az advben nem folytat a vmjogszablyokban meghatrozott kzvetett kpviseli tevkenysget; belfldi pnzforgalmi szmlval (bankszmlval) rendelkezik nincs adtartozsa. 2. Pnzgyi felttel: a megelz 2 naptri vben ves bevtele nem haladja meg a 25m Ft-ot s az advben sszeren vrhat bevtele is ezen sszeghatr alatt marad. Az adalanyisg megsznse a naptri v utols napjval, ha az azt kvet advre bejelentette, hogy adktelezettsgeit nem e trvny rendelkezsei szerint teljesti, vagy e bejelentst jogszertlenl nem tette meg (dec. 20-ig be kell jelenteni, ha mr nem felel meg a tv-i feltteleknek); b) a vltozs bekvetkezsnek napjt megelz nappal, ha a vltozs rvn mr nem felel meg az adalanyisgra elrt brmely felttelnek; c) az adalanyisg vlasztsra jogost rtkhatr meghaladsnak napjt kvet nappal; d) a kapott ellegrl kibocstott utols bizonylat kibocstsnak napjt megelz nappal, ha a naptri vben sszesen 25 milli forintot meghalad ellegrl bocstott ki bizonylatot; e) az adhatsg hatrozata jogerre emelkedsnek napjval, ha terhre az adhatsg szmla- vagy nyugtaadsi ktelezettsg elmulasztsa, vagy az ellenrzs akadlyozsa miatt mulasztsi brsgot llaptott meg; a magnszemly adalany egyni vllalkozi jogllsa megsznsnek napjval; g) a vgelszmols, a felszmols kezd idpontjt megelz nappal, egybknt a megszns napjval; h) a rszeseds megszerzsnek napjt megelz nappal, ha a jogi szemlyben, jogi szemlyisg nlkli gazdasgi trsasgban, egyni cgben 50 szzalkot meghalad szavazati jogot biztost rszesedst szerez olyan magnszemly (sszesen 50 szzalkot meghalad szavazati jogot biztost rszesedst szereznek olyan magnszemlyek), akivel (akikkel) a naptri vben korbban nem llt tagi jogviszonyban (kivve: rkls esete); i) a vltozs bekvetkezsnek napjt megelz nappal, ha az egyni cg tagjnak korltlan mgttes felelssge korltoltt vlik. Az adalanyisg megsznsnek advt kvet ngy advre az adalanyisg ismtelten nem vlaszthat, kivve, ha az egyni vllalkozi tevkenysgre val jogosultsg egyni cg alaptsa miatt sznik meg. Nyilvntartsi ktelezettsg

A vllalkozsi formtl fggen a szmvitelrl szl trvny elrsai szerinti ketts knyvvitel rendszerben (pl.: kft., szvetkezet, vgrehajti iroda, gyvdi iroda, kzjegyzi iroda) pnzforgalmi szemllet (bizonylat alapjn idrendben, folyamatosan, ellenrizhet mdon nyilvntart s rgzt minden relevns adatot elrsok szerint (pl. egyni vllalkoz, vlasztsa alapjn bt.) teljesti. A bizonylatokat s a nyilvntartst az ad megllaptshoz val jog elvlsig kell megrizni (pl. a kltsgszmlkat nem kell elknyvelni, de meg kell rizni) A bevtel 1. Bevtel a szmvitelrl szl trvny hatlya al tartoz adalany esetben a szmvitelrl szl trvny rendelkezsei szerint elszmolt (a beszmol eredmnykimutatsban kimutatand) rbevtel, bevtel. 1. Bevtel a szmvitelrl szl trvny hatlya al nem tartoz adalany ltal vllalkozsi (gazdasgi) tevkenysgvel sszefggsben, vagy arra tekintettel brmely jogcmen s brmely formban mstl megszerzett vagyoni rtk (a pnz, az utalvny, a dolog, az rtkpapr, az ignybe vett szolgltats, vagyoni rtk jog, az adalany javra elengedett ktelezettsg vagy tvllalt tartozs), belertve az thrtott ltalnos forgalmi adt is. Nem minsl bevtelnek: a) az a vagyoni rtk, amelyet az adalany kteles visszaszolgltatni (gy klnsen a kapott klcsn, hitel, a tag vagyoni hozzjrulsa); b) az adz ltal korbban tadott vagyoni rtk az adalany rszre nem ellenrtkknt trtn visszaszolgltatsakor (pl. nyjtott klcsn, hitel visszafizetett sszege, visszatrtett ad, de ide nem rtve klnsen a nyjtott klcsnre, hitelre kapott kamatot); c) az a vagyoni rtk, amelynek a megszerzse alapjul szolgl jogviszony keletkezsnek napjra vonatkozan megllaptott szoksos piaci rt az adalany kteles megfizetni; ha azonban az adalany csak a szoksos piaci r egy rsznek megfizetsre kteles, akkor a szoksos piaci rbl a fizetsi ktelezettsget meghalad rsz bevtelnek minsl. d) az egyni vllalkoz adalany esetben magnszemlyknt, nem a vllalkozsi tevkenysggel sszefggsben kapott vagyoni rtk (pl. polsi dj, a biztost szolgltatsa). A bevtel megszerzsnek idpontja Pnz esetben az tvtel, a jvrs napja. Dolog, rtkpapr, vlt, csekk s ms hasonl okirat esetben az tvtel, dematerializlt rtkpapr esetben az rtkpaprszmln val jvrs napja. Ignybe vett szolgltats esetben az a nap, amelyen a szolgltats nyjtjnak az ltalnos forgalmi adrl szl trvny rendelkezsei szerinti teljestsi idponttal adfizetsi ktelezettsge keletkezik, vagy keletkezne (fggetlenl attl, hogy a szolgltats nyjtja az ltalnos forgalmi ad fizetsre ktelezett, vagy sem).

Forgalomkpes vagy egybknt rtkkel br jog esetben az a nap, amelytl kezdden az adalany a jog gyakorlsra, tengedsre vagy megszntetsre jogosult. Elengedett, elvlt ktelezettsg s tvllalt tartozs esetben az a nap, amelyen az adalany ktelezettsge, illetve tartozsa megsznik. Egyb esetben a bevtel megszerzsnek idpontja az a nap, amelytl kezdden az adalany a bevtel trgyt kpez vagyoni rtkkel rendelkezni jogosult. Bizonylat mdostsa esetn a kibocsts napja. Az eva alapja, mrtke, megllaptsa s Az eva alapja az adalany ltal az advben megszerzett sszes korriglt bevtel (cskkent s nvel ttelek); a brutt rbevtel utn fizetend, kltsgek nem vehetek figyelembe. A megllapts mdja: nadzs (az adalany az eva alapjt s az evt advenknt amely megegyezik a naptri vvel - megllaptja s bevallja). Az eva mrtke: 2010-ben a pozitv adalap 30 szzalka. (2003-ban 15%, 2008-ban 25%.) A bevalls benyjtsnak hatrideje pnzforgalmi nyilvntartst vezetk esetn az advet kvet februr 25.; a szmviteli trvny hatlya al tartoz adalany esetben az advet kvet v mjus 31., ha azonban az adalanyisg v kzben sznt meg, akkor az adalanyisg megsznst kvet 150. nap. Adfizetsi ktelezettsg Adelleg fizetsi ktelezettsg: az adv els hrom negyedvre, a negyedvet kvet hnap 12. napjig. Feltltsi ktelezettsg: december 20-ig. Adfizetsi ktelezettsg Az advre megllaptott evt a mr megfizetett adellegek beszmtsval - a bevalls benyjtsra elrt hatridig kell megfizeti. Az EVA ltal kivltott adk Trsasgi ad a jogi szemly, a jogi szemlyisg nlkli gazdasgi trsasg s az egyni cg a Tao. jogutd nlkli megsznsre irnyad rendelkezseit alkalmazza, ha az advben bejelenti, hogy a kvetkez advben adktelezettsgeit az EVA trvny rendelkezsei szerint teljesti. FA az ltalnos forgalmi ad alanya az EVA szerinti bejelents alapjn gy minsl, mintha ltalnos forgalmi ad-alanyisga a bejelents napjt tartalmaz admegllaptsi idszak utols napjval megsznt volna. Cgaut ad Osztalk utn fizetend SzJA Egyni vllalkoz ltal fizetend egyni vllalkozi SzJA az adalanyt az advben nem terheli vllalkozi szja s vllalkozi osztalkalap utni ad s az advre nem kteles az szja-rl bevallst

benyjtani, ha arra az Szja. tv. szerint kizrlag egyni vllalkozi jogllsa miatt lenne ktelezett. Az EVA alanyt terhel egyb adfizetsi ktelezettsgek Szakkpzsi hozzjruls a munkaviszony keretben foglalkoztatott minden magnszemly (kivve a tevkenysgben szemlyesen kzremkd tag, valamint az alkalmi munkavllali knyvvel foglalkoztatott szemly) utn, a foglalkoztats idszaknak minden megkezdett hnapjra; mrtke magnszemlyenknt havonta a trgyhnap els napjn rvnyes minimlbr ktszeresnek 1,5 szzalka. 2. Iparzsi ad vlasztsa szerint egyszerstett mdon llapthatja meg az ad alapjt (szkhely szerint meghatrozott ip. ad 50%-a) 3. TB jrulk s tteles egszsgbiztostsi hozzjruls trsas vllalkozsok esetn a szemlyes kzremkds utn; ha nincs a vllalkoznak ezen kvl heti 36 rt meghalad munkaviszonya. 4. Vllalkozi jrulk Kinek ri meg az EVA alanyisg vlasztsa? (1) Akiknek tevkenysgkhz kapcsoldan nincs jelents kltsgk (knyvelsi s bankszmlavezetsi djon kvl), teht a nem tlsgosan kltsgignyes (kltsghnyad 50% alatt van) vllalkozsoknak: szemlyi szabadfoglalkozsak tancsadk, mrnkk, informatikusok, gyvdek, stb. munkavllalkat nem foglalkoztatk, nincs jelents anyagkltsgk. Szmlavsrls jelensge. EVA nlkl 1 m Ft brutt rtk fa: 20% 200.000 Ft trsasgi ad: 19% (800e x 0,19) 152.000 Ft osztalkad: 25% (648e x 0,25) 162.000 Ft egszsgbiztostsi hozzjruls (osztalk utn): 14% (648e x 0,14) 90.720 Ft iparzsi ad pl. 2% 20.000 Ft Adzott jvedelem: 375.280 Ft (sszessgben tbb, mint 62%-os elvons!) EVA-val eva: 30% 300.000 Ft iparzsi ad pl. 1% 10.000 Ft

Adzott jvedelem: 690.000 Ft (31%-os ssz adteher!)