You are on page 1of 397

MANUAL DE REPARAţII

DACIA
MR 526-3 ECHIPARE, ELECTRICE MOTOR: F8Q CUTIE VITEZE: JH1 COD TAPV: B41G, B41E, B41F

Metodele de reparaţii prescrise de constructor, în prezentul document, sunt stabilite în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data editării documentului. Ele sunt susceptibile de modificări, aduse de cons tructor la fabricaţia diferitelor ansamble, subansamble sau accesorii ale automobilelor sale. Toate drepturile de autor sunt rezervate SC Automobile Dacia SA. Reproducerea sau traducerea chiar parţială a prezentului document este interzisă fără autorizaţia scrisă a societăţii AUTOMOBILE DACIA S.A.

Ref: 6001999074

MAI 2004

Versiune: română

5 57

Mecanisme și accesorii
ACCESORII INTERIOARE

72

GARNITU DESCHIDERI RI LATERALE .................................................... .................................................. 72-1 72-2

Panou ușă faţă Panou ușă spate

Planșă bord ......................................................... 57-1 Retrovizor interior ............................................. 57-8 Parasolare ............................................................ 57-9 Consolă centrală ................................................ 57-10 Carcasă frână mână ........................................... 57-11 Mâner viraj ......................................................... 57-12

74

TABLETĂ SP TE A ..................................................... 74-1

Tabletă laterală

75

ARMĂTURI ȘI GLISIERE SCAUNE FAţĂ 75-1 75-2

59

ELEMENTE DE SECURITATE .................................. ................................. 59-1 59-2

Scaun faţă ........................................................... Glisieră scaun .....................................................

Centuri de securitate faţă Centuri de securitate spate

76 8 80

ARMĂTURI SCAUN SP ATE ..................................................... 76-1

6 61

Climatizare
ÎNCĂ LZIRE

Banchetă spate

Echipament electric
BATERIE -PROIECTOARE AŢĂ F 80-1 80-4 80-5 80-6 80-9 80-11

Generalităţi ......................................................... 61-1 Principiu de funcţionare ..................................... 61-2 Grup cli atizare m ................................................ 61-4 Repartitor aer clmatizare vent lare (RACV) ...... 61-5 i i Radiator ............................................................... 61-6 Tablou de comandă .......................................... 61-7 Cabluri de comandă ........................................... 61-9 Diagnosticare defe electrice climatizare .. .......61-10 cte .

Baterie........................................................................... Bloc optic ............................................................. Faruri ceaţă ........................................................ Înlocuire becuri......................................................... . Reglare faruri .................................................... Înlocuire comandă reglaj mecanic faruri .............

64

81
ETANȘEIT TE CAROSERIE A

ILUMINARE INTE RIOR ȘI SPA TE 81-1 81-4 81-5 81-6 81-8

Garnituri cauciuc ................................................ 64-1

65 66

ETANȘEIT ATE DESCHIDERI ................................... 65-1

Iluminare spate și interior .................................. Plafoniera ............................................................ Becuri .................................................................. Diagnosticare defecte lămpi ............................... Cutia siguranţe habitaclu ...................................

Garnituri de etanșare uși

82
ETANȘEIT ATE GEA MURI 66-1 66-2 66-3 66-4 66-5

AVERTIZOR - ANTIDEMARAJ 82-1 82-5 82-6 82-7 82-8 82-9 82-10 82-12 82-18 82-38 82-53 82-55 82-57 82-62

Garnituri geam uri ............................................... Ștergătoare interioare ............................................... . Ștergătoare exterioare ............................................... . Culise geamuri ușă faţă ..................................... Culise geam ușă spate .........................................

7 71

Garnisaje și tapiţerie
GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE

Garnituri interioare caroserie ........................... 71-1 Garnisaj stâlp faţă superior .............................. 71-2 Garnisaj stâlp mijloc ......................................... 71-3 Garnisaj custodă ................................................ 71-4 Îmbrăcăminte pavilion ...................................... 71-5 Covor portbagaj ................................................. 71-6 Insonorizant tablier..................................................... 71-7 Covor habit clu.......................................................... 71-8 a .

Generalităţi ......................................................... Înlocuire unui cap de cheie ................................ Înlocuire U.C.E. decodor .... ....................................... Înlocuire bucșă antidemaraj ............................. Telecomandă R.F. pentru blocare/deblocare uși ......................................... Înlocuire calculator electronic injecţie .................... Înlocuire avertizor sonor ..................................... Proceduri ............................................................ Diagnosticare ...................................................... Diagnosticare - Generalităţi .............................. Diagnosticare - Interpretarea defectelor ............. Diagnosticare - Control de conformitate .......... Diagnosticare - Interpretarea stărilor ............... Diagnosticare - Algoritm localizare pană ........

83

TABLOU DE BORD 83-1

Tablou de bord fără urometru ................................ t

Tablou de bord cu urometru ................................... t Dispunere conectori (toate tipurile) ................. Înlocuire tablou de bord .................................... Traductor de viteză .............................................. Transmiţător nivel carburant ........................... Senzor temperatură apă .................................... Arbore localizare pene ......................................

83-2 83-3 83-4 83-5 83-6 83-7 83-8

89

SCHEMEELECT RICE 89-1 89-6 89-8 89-9 89-10 89-11 89-13 89-15 89-16 89-19 89-82

84

COMANDĂ -SEMNALIZARE

Mecanism antivol ................................................ 84-1 Modul de comandă sub volan ........................... 84-2 Comutatoar dezaburire lunetă .......................... 84-6 Comutator închidere centralizată .................... 84-7 Comutator macara geam pasager ..................... 84-8 Comutator macara geam conducător .............. 84-9 Comutatoare avarie ........................................... 84-10 Bricheta electrică ............................................... 84-12

Generalităţi ......................................................... Lista schemelor funcţionale ............................... Repertoar componente electrice ......................... Lista racorduri or - Lista maselor l .................... Dispunere racorduri electrice pe automobil. Fixări mase electrice pe aut mobil o ................... Dispunere componente electrice pe automobil ....................................................... Cutia de siguranţe din habitaclu .................. Cutia de siguranţe din compartimentul motor ........................................ Nomenclator funcţii fire în conectori și racorduri ........................................................ Funcţiile firelor în conectori și racorduri ........ Explicitare funcţi fire i ........................................

85

ȘTERGĂT PARBRIZ OR 85-1 85-3

89A SCHEME ELECTRICE
Generalităţi ......................................................... 89A-1 Lista schemelor funcţionale ............................... 89A-6 Repertoar componente electrice ......................... 89A-8 Lista racorduri or - Lista maselor l .................... 89A-9 Dispunere racorduri electrice pe automobil. Fixări mase electrice pe aut mobil o ...................89A-10 Dispunere componente electrice pe automobil ......................................................89A-11 Cutia de s iguranţe din habitaclu ........................ 89A-13 Cutia de siguranţe din compartimentul motor ........................................89A-15 Nomenclator funcţii fire în conectori și racorduri ........................................................89A-16 Funcţiile firelor în conectori și racorduri ........89A-19 Explicitare funcţi fire i ........................................89A-84

Mecanism antrenare ........................................... Diagnosticare ......................................................

86

RADIO 86-1 86-6 86-7 86-8

Generalităţi ......................................................... Casetofon ............................................................ CD Player ............................................................ Conectori ............................................................ Antena .................................................................86-9 .

87

CUTIE INTERCONEXIUNI 87-1 87-2 87-4 87-5 87-7 87-12 87-15 87-19 87-27

Ansamblul spălător parbriz .............................. Ansamblul reelee și UCE decodor di n habitaclu ..................................................................... . Protejare U.C.E. decodor ............................... Unitate Centrală Habitaclu ............................... Diagnosticare - Generalităţi ............................... Diagnosticare -Interpretarea defectelor .......... Diagnosticare - Control de conformitate .......... Diagnosticare - Interpretarea stărilor ............. Diagnosticare - Algoritm localizare pană ........

88

CABLAJ 88-1 88-2 88-7 88-9 88-11 88-12 88-14 88-21 88-22 88-23 88-24 88-25

Airbag - Generalităţi ........................................... Airbag - Unitate de control electronic .............. Airbag conducător ............................................. Airbag - Ut laje specializate i ............................... Procedura de distrugere pernă airbag ............. Diagnosticare airbag - Generalităţi .................. Diagnosticare - Interpretare defecte ................. Diagnosticare - Controlul de conformitate ........ Diagnosticare - Ajutor ........................................ Diagnosticare - Arbore de localizare a penelor .... Protector cablaj, ușă faţă .................................. Protector cablaj, ușă spate ................................

ACCESORII INTERIOARE Planșă bord

57

Planșă bord parte superioară

Planșă bord parte inferioară

CUP LURIDESTRÂNGERE(da ) Nm Șurub fixare volan direcţie Șurub fixare pernă volan airbag 4,4 0,65

Se debranșeazăbateria. Se demontează cele două șuruburi care fixează perna (volan) airbagde volan cu ajutorul unei șurubelniţecu cap T20 (TORX).

IMPORTANT! Toate intervenţiile la sistemul airbag pot fi efectuate numai de personal calificat.
DEMONTARE

IMPORTANT! Înaintea demontării pernei airbag, blocaţi U.C.E. airbag cu ajutoru l testerului CLIP (vezi capitolul 88 “Blocare U.C.E. airbag”). Martorul airbag de pe tabloul de bord se aprinde. Se debranșează conectorul pernei volan airbag.

57 - 1

57

ACCESORII INTERIOARE Planșă bord

Se demontează: - șurubul (1), carefixează volanul pe coloana de direcţiecu ajutorul unei șurubelniţecu cap TORX T50; - volanul (2), nu înaintede a aduce direcţia la punctul mediu(roţilesunt în liniedreaptă); -semicochilele și (4) fixate între ele prin (3) trei șuruburi (5) de coloana de direcţie. 4 1 2

Pentru demontarea comenzii sub volan de pe axul superior al coloanei de direcţie se slăbește șurubul (6) și se extrage comanda sub volan(7).

5

3

5

Se debranșeazăconectorii: - lumini, ștergător parbriz; - mecanismului antivol; - contactorului rotativ. ATENţIE! Este interzisă manipularea sistemului pirotehnic aproape de surse de căldură sau foc deschi s, întru cât există riscu l declanșării nedorite a sistemului. IMPORTANT! De fiecare dată când se demontează volanul, este necesar să se debranșeze conectorul airbag. Airbagul este prevăzut cu un conector care se pune în scurtcircuit după debranșarea conectorului cablajului evitându-se în acest fel toate declanșările nedorite.

ATENţIE! Este interz isă schimbarea poziţiei contactorului rotativ după demontarea ansamblului comandă sub volan, deoarece există riscul deteriorării acestuia. Comanda sub volan este prevăzută cu o bandă adezivăpretăiatăpe contactorul rotativ și pe corpul comenziisub volan, care nu permite rotirea nedorită a contactorului rotativ până la montarea acestuia pe conul fixare al coloanei de direcţie. În cazul în care contactorului rotativ îi esteschimbatăpoziţia,atunci acestase va roti în sensul acelor de ceasornic 2,5 rotaţii complete(sau până la blocare), apoi se rotește în sens invers acelor de ceasornic 2,5 rotaţii complete.

57 - 2

ACCESORII INTERIOARE Planșă bord

57

Se demontează: - cele două șuruburi (8) de fixare laterală a planșei bord parte superioară cu ajutorul unei chei T 20 (forma “L”); - șuruburile (9)carefixează planșabord parte superioară de cea inferioară pe traversa post conducere cu o șurubelniţăcu cap T 20. Se dezagrafează planșa bord parte superioară din punctele (10). 11

Se debranșează conectorul bucșă antidema raj. Se declipseazăbucșa antidemaraj (12).

12

8 10 9 Se rabate planșabord parte superioară către parbriz și se dezagrafează din punctele(11) de pe traversa inferioară parbriz. Se declipseazăradioul din suportulacestui . a Se debranșează conectorii și antena radio (pentru automobilele cu radio-casetofon). Se debranșează conectorul închidere centralizată(cazul automobilelorcu închidere centralizată) . Se extrage planșabord parte superioară din habitaclu . 8

Se demonteazășuruburile (13) care fixează tabloul de bord și se debranșează cei patru conectori.

13 13

NOTĂ: Demontar ea planșei bord parte super ioară, nu n ecesit ă demontarea volanului.

57 - 3

57

ACCESORII INTERIOARE Planșă bord

Se scoate trapa de acces la cutia de siguranţe. Se demontează cele trei șuruburi (14) de fixare cutie siguranţe.

20 19

16

18 17 14

15

Se scoate clipsul de menţinere pentru fixarea semico chilei inferioare. Se rabat cele două căpăcele de la partea inferioară ale planșei bord și se demontează șuruburile (15) de fixare pe traversa post conducere. Se demontează: - șuruburile (16) care fixează tabloul climatizar pe planșabord parte inferioară; e - șurubul (17) care fixează planșa bord parte inferioară pe repartitorulaer climatizar e -ventilare ( R.A.C.V.); - șuruburile(18) care fixează planșa bord parte inferioară pe traversa post conducere; - șuruburile (19) care fixează la partea superioară planșa bord parte inferioară pe traversa post conducere.

Se extrag: - butonul reglajfaruri; - bricheta. Se declipseazăcomutatorii: - avarie; - dezaburirelunetă. Se debranșeazăconectorii: - brichetă; - dezaburirelunetă. Se deșurubează suportul brichetă. Se demontează piuliţa (21) de fixare comandă reglajfaruri.

21

57 - 4

4 daNm. respectându-se cuplul de strângere de 4. ATENţIE! După fiecare demontare a volanului se va înlocui șurubul de fixare al acestuia.54 .se verifică funcţionarea aparatelor de bord și a comutatoarelor.se asigură ca direcţia să fie la punctul mediu (roţile sunt în linie dreaptă).volanul trebuie să intre liber în caneluri. .avarie. .5 5 .comandă climatizar .ACCESORII INTERIOARE Planșă bord 57 Se debranșeazăconectorii: . REMON TARE Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare ţinând cont de următoarele recomandări: . 57 . . . e Se declipsează conducteleaeratoare laterale stânga și dreapta. Se extrage planșabord din habitaclu.montajul planșei bord parte inferioară se face prin ghidarea pe un centror (20) de pe traversa post conducere.

C. după care se stinge și rămâne stins. se branșează conectorul pernei airbag în locul aprinzătorului inert și se fixează perna airbag pe volan (cuplu de strângere 0. stă aprins 3 secunde.Se verifică dacă martorul airbag se aprinde la punerea contactului.57 ACCESORII INTERIOARE Planșă bord PARTICULARITĂţI AIRBAG IMPORTANT! Înainte de rebranșarea conectorului airbag conducător.Se verifică dacă martorul airbag de pe tabloul de bord este aprins cu contactul pus.Se ia contactul. airbag”).Se branșează aprinzătorul inert la conectorul airbag (la cablaj) și se verifică dacă martorul airbag se stinge.E. 57 . se deblochează U.C. se verifică funcţionarea sistemului cu ajutorul testerului CLIP. Dacă nu este corect. este necesară aplicarea unei proceduri de control a sistemului: . airbag (vezi capitolul 88 “Deblocare U. După remontare.6 . . ATENŢIE! Nerespectarea prescripţiilor anterioare poate provoca funcţionarea anormală a sistemului conducând la declanșarea nedorită a pernei airbag.E. . Dacă totul este corect. . vezi capitolul “Diagnosticare”.65 daNm).

7 .ACCESORII INTERIOARE Planșă bord 57 UȘIţĂ CUTIE ACTE DEMONTARE Prinderea superioară: Cu ajutorul unei șurubelniţese declipseazăprindereafirului limitare deschidere ușă cutie acte de planșa bord parte inferioară. 57 . Prinderea inferioară: Se împinge știftul de plastic cătr dreapta post conducere (în sensulsăgeţii) și se eliberează e ușa cutiei depe planșabord parte inferioară. REMON TARE Remontarea se face în ordine inversă demontării.

8 .57 DEMONTARE ACCESORII INTERIOARE Retrovizor interior Demontarea retrovizorului interior (1) se face prin depresarea acestuia de pe suportul (2) în sensulsăgeţiidin figură. 57 . Suportul retrovizorului (2) este lipit pe parbrizul (3). REMON TARE Se efectuează în ordine inversă operaţieide demontare.

ACCESORII INTERIOARE Parasolare 57 DEMONTARE Se demonteazășurubul (1) de fixare parasolar(2).9 . REMON TARE Se efectuează în ordine inversă operaţieide demontare. Se extrage parasolarul de pe cârligul (3). DEMONTARE 57 .

Se declipseazăcomutat rulridicare geam și o se eliberează consolacentrală. i 57 .10 . Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare.ventilare (RACV ) din punctele (5).șurub (4) carefixeazăconsola de suportul ul levierulu de viteză.57 ACCESORII INTERIOARE Consolă centrală Se declipsează consola de pe repartitorul aer climatizare . Se scoate îmbrăcămintea levier viteză (2) de pe consolacentrală. Se verifică funcţionarea corectă a comutatoarelor care acţionează macaralele electrice geam ușă faţă. . Se rabate capaculprizei de diagnosticare și se împinge în interiorul consolei. REMONTARE Se debranșează bateria. Se extrage scrumiera (1) din locașulsău. Se debranșează conectorul comutatorului ridicare geam (pentru automobilele echipate cu macara electrică). Se demontează: .șurubul (3) care fixează consola centrală pe tunel.

Se eliberează carcasa frână mână.ACCESORII INTERIOARE Carcasă frână mână 57 DEMON TARE Prin decupajul existent în covorul habitaclu. Se deplasează longitudinal scaunele în partea faţă. Se dezagrafează covorul și se rabate în partea faţă.șuruburile care fixeazăînchizătoarele pe tunel.șuruburilecare fixează centurilesecuritate faţă la partea inferioară. Se demontează: .7 daNm.11 . 75). Se demontează șurubul (2) care fixează carcasa frână mână pe tunel în partea spate. Șuruburile centurilor de securitatese strâng la cuplu de 2. se demontează șurubul (1) care fixează carcasa frână mână în partea faţă. pe tunel. . în zona levierului frână mână. 57 . REMONTARE Se efectueazăîn ordineinversă operaţieide demontare.șezutulbanchetei(vezi cap. .

57 . Se eliberează mânerul de viraj.57 DEMONTARE ACCESORII INTERIOARE Mâner viraj Se demonteazășuruburiledin puncteleA care fixeazămânerulviraj pe pavilionul caroseriei. REMONTARE Se efectuează în ordine inversă operaţieide demontare.12 .

REMONTARE Se efectuează înordine inversă operaţieide demontare avându-se în vedere următoarele: .ghidarearetractorului pe centrorul sudat pe stâlp.chederul ușă faţă / spate (în zona de contact cu garnisajul stâlp mijloc). .șurubul (3) de fixare retractor centură securitate faţă pe dublura stâlp mijloc.7 daNm.garnisajulstâlpmijloc (vezi capitolul 71).șuruburile (1) și (2) care fixeazăcentura securitatefaţă la partea superioară respectivinferioară pe dublurastâlpmijloc. .1 . . Se demontează șurubul (4) de fixare 2 4 1 DEMON TARE 3 Se demontează: .cuplul de strângere al șuruburilor de fixare centură securitatefaţă este de 2. DEMON TARE Se demonteză cele două șuruburi de fixare 59 .ELEMENTE DE SECURITATE Centuri de securitate faţă CUPLURIDESTRÂN GERE(daNm) Șuruburi fixare centură securitate faţă 2.7 59 . închizătorcentură securitatepe tunel.

șurubul (1) de fixarecenturăsecuritatespate pe custodă.7 daNm.șuruburile (2) și (3) de fixare centură pe dubluracadru lateral. . . Se rabate spătarul banchetei.59 ELEMENTE DE SECURITATE Centuri de securitate spate CUPLURIDESTRÂN GERE(daNm) Șuruburi fixare centură securitate spate 2.tableta spate și suporţii acesteia (vezi capitolul 74). 4 Se efectueazăîn ordine inversă operaţiei de demontare. Cuplulde strâng alșuruburilor de fixare ere centuri securitate spate este de 2. Se demontează șuruburile (4) de fixare centură spatepe planșeulcentral. Se rabate șezutul banchetei în suporţii acestuia.2 . Se demontează: .7 1 4 Se readuce spătarul banchetei în poziţie normală. REMON TARE 2 3 spătar banchetă. 1 2 3 59 .

1 .cablu comandă mixaj aer a .ieșire aeratoare planșă bord 61 .radiator încălzire 2 .comandă voleţi repartiţie aer 4 .CLIMATIZARE Generalităţi 61 b 1 c a 2 3 4 5 1 .cablu comandă repartiţie aer 5 .ieșire dezaburire parbriz c .comandă voletaer cald/rece 3 .intrare aer b .

temperatura aerului crește.Voletul comandat de cablul (1) asigură funcţionareasistemului de reîncălzire a aerului rece. Prin rotirea butonului (A) spre dreapta.2 .61 CLIMATIZARE Principiu de funcţionare COMA NDATEMP ERA TURII AERU LUI Butonul (A) comandă voletul pentru aer cald/rece. 61 . Aer rece Aer cald A A 1 Radiatorul de încălzire nu are robinet și este alimentat în permanenţă.

e COMAND CANTIT A ATEAER B B 1 Poziţia Fluxul de aer este dirijat spre aeratoarele planșeibord. ţ Poziţia Fluxul de aer este repartizat între toate aeratoarele.ajutajul de dezaburire a parbrizului și picioarele ocupanţilor. Poziţia Fluxul de aer este dirijat spre toate aeratoarele de pe planșa bord și picioarele ocupanţilor. Poziţia Fluxul de aer este dirijat spre picioarele ocupanţilor. Debitul de aer circulat în habitaclu este determinat de poziţia butonului(C) corespunzătoare celor patru trepte de turaţie GMV climatizar . funcţionarea GMVclimatizar fiind oprită.3 . ajutajelede dezaburirea geamurilor laterale faţă. Cu cât treapta de turaţie este e mai mare cu atât fluxul de aer estemai mare. Pentru oprirea GMV climatizare se rotește butonul pe poziţia“0”. C 61 .CLIMATIZARE Principiu de funcţionare 61 COMANDĂREP ARTIţIEAER Butonul (B)comandă voleţii(1)de repartiie aer.orientare în sus sau în jos.deschissau închis. butonul (C) trebuie rotit pe ultima poziţie. Întreg fluxul de aer estedirijat spre friza de dezaburire și ajutajele de dezaburire a geamurilor laterale faţă. . Fiecare aerator are trei reglaje: . Poziţia Pentru o mai mare eficacitate se închid aeratoarele de pe planșa bord. Poziţia Întreg habitaclulesteizolatde exterior și nu este permisă pătrunderea aerului din exterior.orientare stânga sau dreapta. . NOTĂ Pentr u o mai bună eficacitate a dezaburirii sau dezgheţării parbrizului.

M.șuruburile de fixare parte centrală cutieclimatzare.V. i .61 CLIMATIZARE Grup climatizare 1 3 DEMON TARE 2 Conector Se debranșeazăbateria. Se strâng șuruburile de fixare grup climatizare pe cutia climatizare în ordinea indicată în desen (1.garnituracutie climatizar e. viteza4 Masă Masă 61 . Denumire Comandă G. e . În continuare se demontează: . viteza1 Comandă G. viteza2 Comandă G. 3). Se declipsează cablajul faţă de pe partea centralăcutie climatiz are.V.șuruburile de fixare grup climatizar e pe cutia de climatizar .vasul de degazare. Se demontează: .M.V.filtru de aer al motorului.M. viteza4 Comandă G.V.M.4 .protectorul cutie climatizar .6 daNm.M. .V. Cuplul de strângere al șurubu rilorde fixare grup climatizare pe cutia climatizare este 0. viteza3 Comandă G. . e Se debranșează și se eliberează grupul climatizaredin cutia clima tizare. 2. REMON TARE 5 3 15 Pin 3 4 5 12 13 14 15 12 Se executăîn ordine inversă operaţiile de la demontare.

cablurile comandă voleţi mixaj și distribuţie. . .buna fixare a conductelor de aer.garnituracutie climatizar e. . .ul climatizare după debranșare. . .filtrul de aer al motorului.19 “Umplere . Se verifică: . .șuruburile (1) de fixare RACV pe cutiaclimatzare. .vasul de degazare. În continuare se demontează: . fixate pe RACV Se eliberează RACV (3). Se debranșeazăapoi racordurile rapide de la radiatorul de încălzire al RACV .consolacentrală. cu recuperarea lichidului de răcire. . Cuplul de strângere a șuruburilor de fixare (1) a RACV pe cutia de climatizare este de 0. i Se obturează cele două conducte de la radiatorul de încălzirecu dispozitivul MOT453.garnisajelestâlpilorfaţă.partea centrală cutie climatizare din cele opt șuruburi de fixare.șuruburile de fixare grup climatizar e și se eliberează GMV.buna funcţionarea cablurilorvoleţilo r.traversa post conducere.5 .CLIMATIZARE Repartitor aer climatizare ventilare (RACV) 61 DEMON TARE Se debranșeazăbateria.conectoriicomandă geamurielectrice.Purjare circuit de răcire”).protectorul cutie climatizar . . . 61 . Se completează lichidulde răcire și se face purjarea circuitului de răcire (vezi cap. . e .planșa bord (vezi cap. 3 1 2 REMON TARE Se efectuează în ordinea inversă operaţiei de demontare.6 daNm.placa acustică (2). 57 “Planșă bord”). Se demontează: .

Se efectuează umplerea și purjarea circuitului de răcire. 61 .V.).C.61 CLIMATIZARE Radiator REMON TARE Se debranșeazăbateria. NOTĂ: Garniturile autoadezive (3).6 . Se efectueazăîn ordineainversă operaţiei de demontare. Se demonteazărepartitorul de aerclimatizar e ventilare (RAC) poziţia (2) cu recuperarea lichidului de răcire(veziDemontare -Remontare R. (4) și (5) se vor înlocui obligatoriu cu altele noi. Se demontează șurubul de fixare radiator încălzire (1) și după declipsare acesta se eliberează.A.

scrumiera (B).7 . Se demontează cele două cabluri de comandă (mixajși distribuţie). Tabloulde comandă climatizarese împinge spre faţa automobilului și se rabate până este eliberat din locașele(1) și (2).butoanele de comandă electrică deschidere geamuri uși faţă (C). aflate în partea inferioară a tabloului de comandă pe planșabord inferioară. A B 3 1 5 1 2 61 . .CLIMATIZARE Tablou de comandă DEMON TARE 61 Se debranșeazăbateria. . Se demontează: . A B C D Se demontează cele două șuruburi (A).cochila îmbrăcăminteleviercomandă cutie viteze(D). Conectori Conector (3) Pin Denumire 1 Liber 2 Liber 3 Liber 4 Liber 5 Liber 6 Liber 7 + lumini poziţie 8 Liber 9 Masă 10 Liber 11 Liber 12 Liber 13 Liber 14 Liber 15 Liber Se debranșeazăconectorul (6).

REMONTARE Se efectueazăîn ordinea inversă operaţieide demontare.8 . 5 E 4 1 15 61 . se apasă cu atenţie pârghia (4) și se rotește pârghia (5) în sensulsăgeţii(E). Se verifică funcţionarea tabloului de comandă.61 Conector (6) Pin A1 A2 A4 A5 B1 B4 B5 CLIMATIZARE Tablou de comandă Denumire Comandă + GMV viteza4 Comandă + GMV viteza4 Alimentar + după contact e Alimentar + după contact e Comandă + GMV viteza3 Comandă + GMV viteza2 Comandă + GMV viteza1 Se debranșează conectorul (3).

tabloul de comandă cât și cablurile (1) fixate la acesta. . Se demontează: . Se verifică buna funcţionare a comenzilor. 1 2 REMON TARE Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide demontare.9 . Se eliberează cablurile. 61 . Se remonteazătabloul de comandă pe planșa bord și consola centrală.CLIMATIZARE Cabluri de comandă 61 DEMON TARE Demontarea cablurilor de comandă (1) poate fi efectuatăfără demontarea planșei bord.scrumiera.butoanelede comandă electrică deschidere geamuri uși faţă. În partea de jos a habitacluluise demonteazăagrafele de menţinere (2). .

între pinii A4 sau A5 pinii A1 sau A2. .pin B4 tablouclimatizar e pin 4 conector GMV. . Da Se înlocuiește .V.între pinii A4 sau A5 pin B1. Sunt conforme? Nu 61 . Estebună? Da Se înlocuiește tabloulcomandă clima tizare.între pinii A4 sau A5 pin B4. Nu Se înlocuiește cablajulfaţă. CLIMATIZARE NU FUNCŢIONEAZĂ Se înlocuiește siguranţa F17 . treapta 2 . Nu Se verifică siguranţa F17 din habitaclu.pin 14 conector GMV masa automobilului.10 . motoventilato r. Sunt conforme? Da Existătensiune12V între masaautomobilului și pinii A4 sau A5 ai conectorului(6) al tabloului comandă climatizar ? e Da Se verifică continuitatea șirezisten faţăde masa automobiluluiîntre: ţa .pin A1 tablou climatizar e pin 12 conector GMV.M.între pinii A4 sau A5 pin B5. rezistenţa comandă .pin 15 conector GMV masa automobilului.61 CLIMATIZARE Diagnosticare defecte electrice climatizare MOTORUL G. Nu Se verifică continuitateacomutatoruluitreptelorde turaţie tabloucomandă climatizar pentru: e treapta 1 . .pin B5 tablouclimatizar e pin 3 conector GMV.pin A2 tablou climatizar e pin 13 conector GMV. . treapta 4 .pin B1 tablouclimatizar e pin 5 conector GMV. treapta 3 .

Nu Se verifică siguranţa F14 din habitaclu.ieșire siguranţă F14 habitaclu pin 7 tablou climatizare.11 .CLIMATIZARE Diagnosticare defecte electrice climatizare 61 ILUMINAREATABLOULUI CLIMATIZARE NU FUNCţIONEAZĂ Se înlocuiește siguranţa F14 . Nu Se verifică continuitateași rezistenţafaţă de masaautomobilulu i între: .pin 9 tablou climatizare masa automobilului. Sunt conforme? Da Se înlocuieștetabloul comandă clima tizare. . Estebună? Da Se înlocuiește cablajulfaţă. 61 .

obturatoare PROTECTORCLIMATIZARE DEMON TARE DEMON TARE Se demontează: .protector climatizar e 2 . REMON TARE REMON TARE Se efectueazăîn ordine inversă operaţiei de demontare. e Se rabate protectorul climatizare către Se extrag furtunelede evacuareapă din cutia parbriz și se declipsează de pe cutia clima tizare.1 .protectorul climatizar . Se va avea în vedere ca garnitura cutie climatizare să etanșeze atât pe bordura protectorului climatizare cât și pe partea centralăcutie climatiz are. FURTUN EVACUARE APĂ Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare.furtun evacuare apă 4 .garniturăcutie climatizar e 3 .garnituracutie climatizar e. Se demonteazăgarnitu cutie climatizare. clima tizare.sprijin capotă 5 . ra .ETANȘEITATE CAROSERIE Garnituri cauciuc 64 1 2 3 4 5 1 . 64 .

Montarea garniturilor se efectuează prin baterea acestora cu un ciocan din cauciuc.printrag spre o erea exteriora unuiadincapete. GARNITURI ETANȘARE STREAȘINĂ DEMON TARE Se scot prin tragerea unei extremităţi a garniturii către exteriorulconturuluide așezare.1 .ETANȘEITATE DESCHIDERI Garnituri de etanșare uși 65 2 3 1 4 1 . 65 .garnituri etanșare uși 2 .garnitură etanșare portbagaj 3 . ATENţIE! Se va asigura o bună poziţionare a garnitur ii de etanșar e la n ivelul deschiderilor.ornament custodă 4 . REMON TARE Montarea se face aplicândo extremitate a garniturii pe capătulde streașină prin lovituri ușoare și succesivecu un ciocan de cauciuc. REMON TARE Se introduce pe tot conturul garniturii de etanșare portbagaj un mastic de etanșare TerolichtShwartz.garnitură etanșare streașină 1 DEMON TARE Sedemonteazăgarniturileancadramentelor ușilor faţă/ spatedupă conturul acest ra.

ETANȘEITATE GEAMURI Garnituri geamuri

66

2

4

3

1 1 - cheder geam parbriz 2 - cheder geam hayon 3 - garnitură geam fix 4 - colecţiegarnituri geamuri uși
DEMON TARE

5 Se demontează geamul parbriz și hayon împreună cu chederul prin împingere din interio autoturismului. rul Dacă va fi refolosit, chederul de geam se curăţă sau se înlocuieștecu altul nou.
REMON TARE

10 cm

Geamul (5) se îmbracă pe tot conturul său cu chederul(6). Se aplică în canalul chederului, în zona de contact cu caroseria, un cordon de mastic Romtix 1502 P Φ 3. Se introduce un cordon de bumbac(8) cu diametrulde 3-4 mm, lăsându-se la capetele (7) o lungime de aproximativ20 cm, iar între ele, o distanţă de cel mult 10 cm.

6 ATENţIE!

7

8

Se va verifica dacă găurile de scurgere ale garniturilor sunt străpunse.

66 - 1

66
DEMON TARE

ETANȘEITATE GEAMURI Ștergătoare interioare

Se demontează: - mânerul de închidere; - manivela macaralei; - mecanismuldeschid din interior; ere - șuruburile de fixarepanou. Se scoateștergătorul interior.

REMON TARE

Se efectuează în ordine inversă operaţieide demontare.

66 - 2

ETANȘEITATE GEAMURI Ștergătoare exterioare

66

DEMON TARE

Se coboară geamul în poziţieminimă. Se demonteazăștergătorul exterior (1), prin declipsarea din agrafele (2).

REMON TARE

Se efectuează în ordine inversă operaţieide demontare.

66 - 3

66
DEMON TARE

ETANȘEITATE GEAMURI Culise geamuri ușă faţă

Se demontează: - panoul ușii faţă (vezi cap.72); - panoul deflector ușă faţă; - ștergătorulexterior și interior; - geamul faţă (vezi cap.54); - culisa geam ușă faţă (1); - retrovizor exterior (vezi cap.56).

1

REMON TARE

Se efectuează în ordine inversă operaţieide demontare.

66 - 4

ETANȘEITATE GEAMURI Culise geam ușă spate

66

DEMON TARE

Se demontează: - panoul ușii spate(vezi cap.72); - panoul deflector ușă spate; - geamul spate (vezi cap.54); - culisaghidaj (1); - culisa geam ușă spate (2); - ghidajul de geam (3); - geamul fix împreună cu garnitura. Se eliberează garniturageam fix (4).

1 2 4 3

REMON TARE

Se efectuează în ordine inversă operaţiilorde demontare.

66 - 5

GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE Garnituri interioare caroserie

71

1

2

3

1 - garnisaj stâlp faţă superior 2 - garnisaj stâlp mijloc 3 - garnisaj custodă

71 - 1

71
DEMON TARE

GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE Garnisaj stâlp faţă superior

Se demontează: - planșa bord parte superioară (vezi capitolul 57); - garnitura de etanșare a ușii faţă în zona de contact cu garnisajul stâlp faţă; - șurubul (2) care fixeazăgarnisajulpe dublura cadru lateral; Se dezagrafează garnisajulstâlp faţă superior (1) și se eliberează.

1

2
REMON TARE

Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide demontare. Cuplul de strângere al șurubului estede 0,12 daNm.

71 - 2

GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE Garnisaj stâlp mijloc

71

DEMON TARE

Se deplasează scaunul faţă, astfel încât să permită operatoruluiaccesulla stâlpulmijloc. Se demontează: - parţial garniturile ușă faţă / spate ( în zonele de contact cu garnisajulstâlpmijloc); - șuruburile (2) și (5) care fixează centura faţă pe stâlpul mijloc la partea superioară, respectivinferioară; - șuruburile (3) și (4) care fixează garnisajulstâlpmijlocpe dublură cadru lateral. Se eliberează garnisajulstâlpmijloc(1).
REMON TARE

demontare. Cuplul de strângere al șuruburilorde fixare centură este de 2,7 daNm, iar al șuruburilor care fixează garnisajulstâlpmijlocestede 0,12 daNm.
DEMONTARE DEMON TARE

Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide

71 - 3

71

GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE Garnisaj custodă

Se demontează: - ornamentul custodă; - parţial garnitura de etanșare ușă spateîn zona de contact cu garnisajul custodă; - tableta spate; - suportul tabletă(3) (vezi capitolul74) - șurubul (2) care fixeazăcentura spate la partea superioară; - șuruburile(4) și (5) care fixeazăgarnisajulcustodăpe dublură cadru lateral. Se dezagrafează garnisajulcustodă (1).
REMON TARE

Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide demontare.

Cuplul de strângere al șurubului de fixare centură estede 2,7 daNm.

1- îmbrăcămintepavilion 2- agrafe

71 - 4

GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE Îmbrăcăminte pavilion

71

2

1

DEMON TARE

Se declipsează lampatip plafonieră și se debranșează (vezi capitolul 81); Se demontează: - mânerele viraj (vezi capitolul 58); - parasolarele (vezi capitolul 58); - garnisajelestâlp faţă superior; - senzoriivolum(în cazulautomobilelordotate cu alarmă ); - garnisajele stâlp mijloc; - garnisajelecustodă. Se dezagrafează îmbrăcămintea pavilion (1).
REMONTARE

Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide demontare.

71 - 5

71

GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE Covor portbagaj

DEMONTARE

Se dezlipește covorul portbagajde pe benzileautoadezivecare sunt lipitepe planșeul spate.
REMONTARE

Se efectueazăîn ordine inversă demontării.

71 - 6

GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE Insonorizant tablier

71

DEMON TARE

Se demontează: - planșa bord (vezi capitolul 57); - traversa post conducere (vezi capitolul 42); - consola centrală (vezi capitolul 58); - repartitorul aer climatizare ventilare RACV ( vezi capitolul 61); - șurubul care fixează suportulcoloaneide direcţie pe traversa post conducere; - suportul pedalier (vezi capitolul 37); - parţial covorul habitaclu(în zona care acoperă insonorizantul). Se dezagrafează insonorizantul(2) din agrafele (1) de pe tablier.

2

1

REMONTARE

Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide la demontare. Pentru agrafele fixare insonorizant este necesar un efort de clipsare de maxim 3 daN.

71 - 7

71 .ventilare RACV (vezi capitolul 61).covor habitaclu 2 . Se dezagrafează covorul habitaclu(1). Se efectuează în ordine inversă operaţiei de la demontare.8 . . .consola centrală ( vezi capitolul 58). Agrafarea se va face cu o forţă de maxim 3 daN.limitatorul pedală acceleraţie. .repartitorul aer climatizare .scaunele faţă (vezi capitolul 78). . .71 GARNITURI INTERIOARE CAROSERIE Covor habitaclu 2 1 1 . .agrafă DEMON TARE REMONTARE Se demontează: .centurile securitate faţă la partea inferioară.șezutul banchetei spate (vezi capitolul 78).închizătoarele centurilor faţă (vezi capitolul 59).

se verificăfuncţionareadifuzorulu ușă faţă.se verifică integritateapanoului deflector și a cordonului continuu de mastic Romtix 1502 P pe chesonulușii faţă.manivela macaralei (A) de ridicare a geamului. Se dezagrafează panoul ușiidin punctele (2).pentru montajul mecanismului de deschidere din interior. . Se demonteazășuruburile(1) care fixează panoul ușii pe cheson.mânerul de închidere (C) fixat cu șurub.GARNITURI DESCHIDERI LATERALE Panou ușă faţă 72 B 2 C D C 1 DEMON TARE REMON TARE 1 1 A D Se debranșează bateria.1 . respectivmecanismul. Se demontează: . Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide demontare ţinând cont de următoarele recomandări: . . . Se debranșeazăconectorul difuzor ușă faţă. care este montată prin clipsare pe axul macaralei(încazulautomobilelor echipate cu acţionare manualăde ridicare a geamului). Se demontează cele patru șuruburi care fixeazădifuzorul pe panoul ușă.surub de fixaremecanism deschideredin ul interior (B). Se rotește grila difuzor (D) în sens invers acelor de ceasornic și se extrage de pe panoul ușă faţă. . . tija de comandă a deschiderii va ocupa poziţia în care placa asamblată cu comandă electrică este blocată.după montaj se verifică funcţionarea mecanismului de deschidere din interior și alinierea acestuiacu panoul ușii faţă. i 72 .

pentru montajul mecanismului de deschidere din interior. . . 2 2 C 1 A 72 . REMON TARE C 1 DEMON TARE Se demontează: .72 GARNITURI DESCHIDERI LATERALE Panou ușă spate Se dezagrafează panoul ușii spate din punctele(2).mânerul de inchidere(C) care estefixat cu șurub.șurubu (1) carefixează panoul ușii spate rile pe cheson.după montaj se verifică funcţionarea mecanismului de deschidere din interior și alinierea acestuiacu panoul ușă spate.se verificăintegritateapanoului deflectorși a cordonului continuu de mastic Romtix 1502 P pe conturulchesonului ușii. B Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide demontare tinând cont de următoarele recomandări: . . respectivmecanismul. tija de comandă a deschiderii va ocupa poziţia în care placa asamblatăcu comandă electricăestedeblocată.manivela macaralei (A) de ridicare a geamului careestemontatăprin clipsare pe axul macaralei. .2 .șurubul de fixare mecanismdeschid din ere interior (B). .

. 74 . Se efectueazăîn ordine inversă operaţieide Se debranșează conector l difuzor spate. u demontare. 2 3 4 9 8 1 5 Se demonteazădifuzorul din suportul lateral tabletă.TABLETĂ SPATE Tabletă laterală 74 DEMON TARE Se eliberează cordonul tabletei de pe butonul (3). Se eliberează tableta spate (1) din canalul suporţilor laterali. Se demontează șuruburile care fixează spătarul bancheteipe suporţii acesteia. Atenţie! Se rabate spătarul banchetei.șuruburile (5) din clipsurile de menţinere (6).șurub (8) din clipsul de menţinere (7) care ul fixeazăsuportullateraltabletăpe dubluracadru Se verifică funcţionareadifuzorului spate. Se declipseazăsuportul lateraltabletă (9) din garnisajulcustodă. lateral. care este fixat pe chesonul hayonului cu șurubul (2) și piuliţa(4). 6 7 REMON TARE Se debranșează bateria. care fixează suportul lateral tabletă pe suportul banchetei.1 . Difuzorul se montează cu conectorul Se demontează: către partea faţă a automobilului. .

74 . restul acestuia se bate în interiorul barei metalice a tabletei cu ajutorul unei șurubelniţe și a unui ciocan ca în figura de mai jos.2 .74 DEMON TARE TABLETĂ SPATE Tabletă laterală PIVOT REMON TAREA Se efectuează în ordine inversă operaţiei de Se demonteazătableta spate. pivotul taletei.în sensulsăgeţii. În cazul în care capătul pivotului. Cu ajutorul unei șurubelniţese demontează demontare.

tableta spate. Se demontează: . REMON TAREA Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare. 74 .3 .agrafa cordonului tabletă spate împreună cu cordonul acesteia ca în figura alăturată. . REMONT ARE Se efectuează în ordine inversă operaţiei de demontare.TABLETĂ SPATE Tabletă laterală 74 TAMPON TABLETĂ DEMON TAREA CORDON TABLETĂ DEMON TARE Cu ajutorul unei șurubelniţe se împinge tamponul tableteica în figura de mai jos.

deplasarea longitudinală în faţă sau în spate. 75 . Se scot tetierele prin apăsarea simultană a butoanelor (4) fixate pe teciletetierelor.ARMĂTURI ȘI GLISIERE SCAUNE FAţĂ Scaun faţă 75 CUP LURIDESTRÂNGERE(da Nm) Suruburi fixare scaun faţă DEMON TARE REMON TARE 2.acţionându-se rozeta (5). REGLA JE Scaunele faţă oferă două posibilităţi de reglare: .1 daNm. .bascularea spătarului până la obţinerea poziţiei orizontale. 1 2 Se eliberează scaunul faţă. care se poate realiza prin acţionarea levierului (2).1 . Șuruburile de fixare scaun faţă se strâng la un cuplu de 2. 4 5 3 75 010 Se efectuează în ordine inversă operaţieide demontare. Prin acţionarea levierului (2) în sensul săgeţiise aduce scaunul în poziţia faţă și se demonteazășuruburile(3) ce fixează scaunul faţă pe traversa laterală și centrală în partea spate.1 Se demonteazășuruburile(1) care fixează scaunulfaţă pe traversalaterală și centrală în partea faţă.

3 5 4 2 1 Se eliberează glisier le de pe scaunul faţă. La remontare se va avea în vedere poziţionarea celor patru distanţiere (5). Pentru demontarea șurubu rilor(1) de fixarea glisierelor (2) și (3) pe scaunul faţăestenecesară deplasarea glisierelor într-un senssau altul.75 ARMĂTURI ȘI GLISIERE SCAUNE FAţĂ Glisieră scaun DEMON TARE Se demontează scaunul faţă (vezi cap. 75 . e REMON TARE Se efectuează în ordine inversă operaţieide demontare.2 . 78 “Scaune”). prin acţionareaasupra levierului (4).

Cuplul de strângere al șuruburilorde fixare spătar la partea inferioară este de 2.1 . iar al șuruburilor de fixare spătar pe suportul acestuia este de 0. Se rabate șezutul (1) și se scoate din suporţii (4).se demonteazășuruburile (6) care fixează spătarul la partea inferioară (plăcuţă fixare) pe planșeulspate. 3 2 6 1 4 75 012 .15 DEMON TARE .1 daNm.ARMĂTURI SCAUN SPATE Banchetă spate 76 CUP LURIDESTRÂNGERE (da Nm) Șuruburi fixare spătarpartea inferioară 2.1 Șuruburi fixare spătarpe suport 0. care sunt sudaţi pe caroserie. Se efectueazăîn ordineinversă operaţieide demontare. 75 013 5 76 .se demontează șuruburile (5) de fixare spătar pe suporţii acestuia.se apasă pe butoanele fixate pe teaca tetierei și se scot tetierele (3) REMON TARE Pentru demontarea spătarulu (2) se execută i următoarele operaţii: .15 daNm.

verificaţinivelul electrolit ului.BATERIE .în timpulîncărcării bateriei se produce oxigen și hidrogen.lipsasulfatării la bornelebateriei. haineleși poate coroda cele mai multe dintre metale. toxic și coroziv. ca atunci când manipulaţi o baterie să ţineţi cont de următoarele precauţii: . . ATENŢIE! Nu completaţi niciodată cu electrolit. este foarte important. Pentru bateriile cesunt prevăzutecu bușoane de acces demontabileprocedaţiastfel: .starea bornelor. . .bateria conţineacid sulfuric.5 cm deasupra plăcilor. .Existenţaunui contactimperfect poate provoca incidente la pornireamotorului sau la încărcareabateriei. . refaceţinivelul completândnumai cu apă distilată. ce are ca urmare existenţa riscului de explozie. ci numai cu apă distilată.verificaţinivelul electrolitu în fiecareelemen lui t.verificaţica găurile de aerisire din bușoanele de acces să nu fie obturate. . . curăţarea și apoi ungerea acestora cu vaselină neutră.existândrisculproducerii de scântei. . care ar putea cauza exploziabateriei.curăţenia părţii superioare a bateriei. deci verificaţica găurilede aerisir e din bușoanele de accessă nu fie obturate.existenţafisurilor sau a spărturilor la bacul (carcasa) bateriei.protejaţiochii folosind ochelari de protecţie.purtaţi mânuși și haine de protecţie anti-acid. care este o substanţă periculoasă.până la maxim 1.Acesta atacă pielea.dacă estenecesar. P ERICOL = ACID Soluţia de acid sulfuric este un produs foarte agresiv. 1. PRECAUŢII Esteimportant de știutcă: . De asemenea. . Se impune verificarea cu stricteţe a următoarelor: .strângerea corectă a bornelorcablajuluila bornele bateriei.înlăturaţi bușoanele. 80 . Amesteculacestordouă gaze formeazăun gaz detonant.dacă este necesar.PROIECTOARE FAŢĂ Baterie 80 CONTROL Se recomandăsă verificaţiurmătoarele : . . .verificaţica găurile de aerisire din bușoanele de acces să nu fie obturate.1 .

a regulatorului de tensiune. Nu se va debranșa niciodată bateria când motorul este pornit. dacă bornele sunt curate și bine strânse. -nu puneţi obiecte metalice pe baterie pentru a nu produce un scurtcircuit între bornele acesteia. -în timpul încărcării unei baterii într-o încăpere.80 BATERIE . care ar putea c duce la incendiereaautomobilulu Bateria se debranșeazăprin deconectarea. faţa sau mâinile. o lampă de sudură sau altă sursă de foc.iar urmarea poate fi spargerabaculuibateriei și împrăștier a acidului în mediulapropiat. 2.2 . -niciodată nu apropiaţi de baterie o flacără deschisă. 80 . spălaţi din abundenţă cu apă toate părţile atinse.în vederea încărcării ( fără demontarea bateriei de pe automobil).Debranșarea alternatorului. Cea mai mică scânteie este suficientă pentru provocarea exploziei. ATENţIE! Urmaţi cu stricteţe următoarele recomandări: -înainte de a debranșa sau rebranșa o baterie asiguraţi-vă că toţi consumatorii sunt opriţi. consultaţi de urgenţă un medic. Degajarea acestor gaze este mai puternică atuncicând bateria a ajuns în starea de încărcare completă. obligatoriuse va debranșa cablajul de la bornele bateriei.la suprafaţa plăcilor.alternatorul sau componente ale sistemelorelectronice de control ale automobilului. de la un redresor. În cazul conectării bateriei la un redresor. pentru a nu deteriora regulatorul de tensiune. opriţi-l înainte de a conecta sau de a deconecta bateria la acesta.Branșarea se efectueazăîn ordine inversă. negativeși apoi a celeipozitive. PROTECţIAECHIPAMENTELOR ELECTRICE În cazul unei intervenţii la automobil.mai întâi. a bateriei și intervenţiile laconexiunileacestora se vor face numai când motorul esteoprit (alternatorul nu se rotește) și contactuleste luat.formând un amestec ul detonant care este foarte exploziv.se degajă oxigen și hidrogen. Dacă ochii au fost atinși. PERICOL = RISCDEEXPLOZIE În timpul încărcării bateriei. branșatela un redresor. e Persoanelece se află în apropiere sunt în pericol de a fi rănite de așchiilecarcaseiexplodate sau de acidul ce ar putea veni în contact cu ochii.PROIECTOARE FAŢĂ Baterie ATENŢIE! În cazul stropirii pe corp cu acid. Înainte de acţionarea demarorului se va verifica dacă bateria este corect branșată ( borna negativălegată la masă ).iar cantitatea de gaz produsă este proporţionalăcu curentul de încărcare. a bornei i. Oxigenul și hidrogen se asociazăîn spaţiile libere. trebuie luate o serie de măsuri pentru protejarea echipamentelorelectrice împotrivadeteriorărilor sau pentrua evita un scurtcir uit.

Se demonteazășurubul bridei de fixarea bateriei.PROIECTOARE FAŢĂ Baterie 80 DEMON TARE După ce aţi identificat și eliminatcauza reală a descărcării bateriei.3 .BATERIE . procedaţiastfel: Se înlătură protectorul de plastic de la borna plus a bateriei. Se demonteazăpiuliţa defixare a cablajului de masă de la borna minus a bateriei . Se demontează piuliţade fixare a cablajuluide la borna plus a bateriei. REMON TARE Procedaţiîn ordineinversă demontării. După aceastarepuneţi în stare de funcţion aparatul are radio introducând codul radio (dacă automobilul este echipat cu acesta) și reglaţi ceasul de la bord. 80 . Se scoate bateria cu atenţie.

Se rebranșeazăconectorul (3) al becului semnalizar . Se monteazăcelelalte 3 șuruburi (6).lampă semnalizar . e Se roteșteși se extrage dulia (4) a becului semnalizar . u Se montează comanda reglajfar la conectorul reglaj far (vezi înlocuirecomandă reglaj mecanic faruri) . e 80 . Cu ajutorul unei șurubelniţeTORX20 se montează acest șurub.4 . Se rebranșează borna (-) a bateriei. 6 6 5 4 3 6 DEMON TARE 2 6 1 Se debranșează borna (-) a bateriei.80 BATERIE . având grijă ca șurubul să nu cadă. Se poziţioneazădulia (4) în locașulsău și se rotește. asigurându-se o bună fixare a acesteia. asigurându-se o bună fixare a acesteia. Se trage spre înapoi garnitura corectorului reglaj far (1). Se verifică funcţionarea becuriloransambluluifar . Se debranșeazăconectorul (3) al becului semnalizar .PROIECTOARE FAŢĂ Bloc optic NOTĂ: După remontarea farurilor se efectuează reglarea acestora. i e Se extrage cu atenţieelementuloptic din locașulsău. Se monteazăcalandrul. Se poziţioneazădulia (5) în locașulsău și se rotește. Se demonteazăcalandrul. e Se rebranșează conector l (2) al becului far. Se introduce cu atenţie blocul optic în locașul său. cel mai apropiat de becul semnalizare. Se demonteazăcele 4 șuruburi TORX20 (6) de fixare a ansamblulu far-lampă semnalizar . se introduce un șurub TORX20. Se demontează comanda reglaj far de la conectorul reglaj faruri (vezi înlocuire comandă reglaj mecanic faruri). e Se rotește și se extrage dulia (5) a becului poziţie. REMON TARE În punctul (6) situat în partea de jos a farului faţă. Se debranșează conectorul (2) al becului far.

NOTĂ: După remontarea farurilor ceaţă este obligatorie efectuarea reglării acestora.5 . Se va reţine poziţia de montaj a farului ceaţă pe suport. Se extrage farul ceaţădin suportul acestuia. REMON TARE Se poziţionează însuportul (A) noul far ceaţă. Se coboară automobilulde pe elevator. Se rebranșeazăconectorul farului ceaţă. 80 . Se monteazăcele două șuruburi TORX20 (C) respectândpoziţiade montaj avută anterior demontării. Se declipsează cu atenţie suportul farului ceaţă(A) de pe bara parașoc din cele 3 clipsuri din punctele(B) folosind o șurubelniţădreaptă.BATERIE . cu ajutorul unei șurubelniţe poziţionate prin fanta barei parașoc acţionând șurubul de reglaj (D). Se poziţionează și se împingespre înainte ansamblulfar ceaţă în bara parașocpânăse clipsează toate cele 3 clipsuri (B) ce asigură poziţionarea corectă a ansambluluifar ceaţă.PROIECTOARE FAŢĂ Faruri ceaţă 80 F A DEMON TARE Se suspendă automobilulpe elevator. Se verifică funcţionarea farurilor ceaţă. Se demontează cele două șuruburi TORX 20 (C). Se debranșează conectorul farului ceaţă de la cablajul automobilului (se trage de cele două clipsuri ale conectorulu i).

REMON TARE Se executăîn ordine inversă demontării. Se regleazăfarul.6 . Se eliberează clema de fixare (8) și se extrage becul far. Se reglează farul ceaţă.80 DEMON TARE BATERIE . Se scoate protectorul de cauciuc (7). NOTĂ: Deoarece farul ceaţă este echipat cu bec halogen. NOTĂ: Deoarece farul este echipat cu bec halogen. ÎNLOCUIRE BEC FAR 10 5 4 7 2 10 3 8 DEMON TARE Se debranșeazăconectorul (2). Se poziţioneazăcorect protectorul de cauciuc (7) respectândpoziţiade montaj înainteademontării. Se roteștedulia becului (F) și se extrage din locașulsău. poziţionândcorectdulia becului în locașulsău. 80 .PROIECTOARE FAŢĂ Înlocuire becuri ÎNLOCUIRE BEC FAR CEAŢĂ Se suspendă automobilulpe elevator. nu se va pune mâna direct pe balonul de sticlă al becului. nu se va pune mâna direct pe balonul de sticlă al becului. REMON TARE Se executăîn ordine inversă demontării. Se debranșează conectorul farului ceaţă. Reţineţi poziţia de montaj a acestuia.

e e REMON TARE Se executăîn ordinea inversă demontării. REMON TARE Se executăîn ordine inversă demontării.BATERIE . Se rotește dulia (4) și se scoate. Se extrage becul ars din dulie.PROIECTOARE FAŢĂ Înlocuire becuri ÎNLOCUIRE BEC SEMNALIZARE FAŢĂ DEMON TARE 80 Se debranșeazăconectorul (3). Lămpilesemnalizar folosesc bec colorat portocaliu.7 . Se demonteazălampa semnalizar poziţie. ÎNLOCUIRE BEC POZIŢIE FAţĂ DEMON TARE Se rotește dulia (5) și se scoate. cu verificarea poziţionării corectea duliei (5) pentru evitareapătrunderiiprafului și umidităţiiîn elementul optic. REMON TARE Se executăîn ordine inversă demontării. 80 . Se extrage becul ars din dulie. ÎNLOCUIRE LAMPĂ SEMNALIZARE POZIŢIE DEMONTARE ansamb far-lampă semnalizare fiinddeja demontat) ( lul Se demonteazășuruburile (10) de fixare a lămpi semnalizar poziţiepe ansamblulfare lampă semnalizar . cu verificarea poziţionării corectea duliei (4) pentru evitareapătrunderiiprafului și umidităţiiîn elementul optic.la înlocuirea becului folosiţiacelașitip e de bec.

înlocuiţi-o.uscaţi natural farul prin aprinderea farurilor timp de câteva minute până la dispariţia condensului sau dezaburirea farului. Dacă garnitura acesteia nu este conformă. Dacă nu este posibil. are condens sau intră apă) Se verifică partea faţă a ansamblului: se orientează un jet de apă spre geamul farului. timpul de dispariţie a condensului este funcţie de umiditatea mediului a mbiant.poziţie: este montată corect dulia becului poziţie? Nu Da Este montată corect dulia becului semnalizare? Nu Condensul nu afecteazăcalitateailuminării NOTĂ: Dacă clientul insistă. Explicaţi clientului că acest fenomen este natural. Dacă garnitura acesteia nu este conformă. Nu Se verifică vizual partea spate a farului: este Nu montat corect protectorul de cauciuc al becului far? Montaţi corect protectorul de cauciuc al becului far. Montaţi corect dulia becului semnalizare. Nu Intră apă în inte riorul lămpii semnalizare . . procedaţi la uscarea farului: . Dacă protectorul nu este conform.poziţie.80 BATERIE . dacă este posibil. Dacă acesta nu este conform. înlocuiţi-l. înlocuiţi-l. Da Corectorul reglaj far este montat corect? Nu Nu Da Becul farului este montat corect? Da Găurile de aerisire sunt obturate? Da Nu Farul este aburit sau are condens în interior? Da Nu Se verifică vizual partea spate a lămpii semnalizare . Montaţi corect dulia becului poziţie. Condensul va dispare când farul va funcţiona. acest fapt nu este un defect și nu există riscul corodării farului. Da Intră apă în interiorul farului? Schimbaţi farul. 80 . înlocuiţi-o. Montaţi corect corectorul reglaj far și protectorul de cauciuc al acestuia. Montaţi corect becul farului Se elimină dacă este posibil cauza obturării găurilor de aerisire.8 . înlocuiţi farul.poziţie? Da Schimbaţi lampa semnalizare .suflaţi cu aer uscat.PROIECTOARE FAŢĂ Înlocuire becuri ETANȘEITATE ANSAMBLU FAR-LAMPĂ FAŢĂ (se aburește.

80 . REGLARE LUMINI DE ÎNTÂLNIRE (FAZĂ SCURTĂ) figura a figura b REGLARE LUMINI DE DRUM (FAZĂ LUNGĂ) Verificaţi ca poziţia să coincidă cu ajustarea făcută pentru faza scurtăși ca spotul luminos distribuitîntrecele două liniiverticale de pe panou. iar un spot deplasat spre dreapta are aspectul din figura b. centrul luminos al elipsei trebuie să se situezepe crucea care marcheazăcentru ecranului. iarprin deșurubare “urcă”. Un spot luminos deplasat spre stânga are aspectul din figura a.BATERIE .PROIECTOARE FAŢĂ Reglare faruri 80 H V Se execută prin acţionarea șurub V (reglaj ului în plan vertical)sau H (reglaj în plan orizontal) . Se admiteo eroare de 1 cm. La verificarea fazei lungi.responsabilpentru acestdefect. în majoritateacazurilor. Se verifică dacă zona luminatăeste centrată pe axa verticală și dacă demarcarea optică la 15o coincidecu iluminarea farului.9 . Prin înșurubarespotul luminos “coboară”. Dacă se observă o deviere majoră faţă de faza scurtă se recomandă schimbarea becului acestafiind.

.E) în dreptulcentrului optic al unui far ceaţă.80 BATERIE . Acestreglaj se face similarreglării luminilor de întâlnirea farurilor . Se efectueazăreglajulfarului ceaţă. cu ajutorul unei șurubelniţe(A)astfel încât să se obţină un reglaj de 2%.PROIECTOARE FAŢĂ Reglare faruri REGLARE FARURI CEţĂ Reglarea farurilor ceaţăse va efectua în următoarele condiţii: . Se rotește butonul de reglare al farului ceaţă. . Se aduce regloscopul în dreptul centrului optic al celui de al doilea far ceaţă.automobilulnu are pasageri în habitaclusau greutăţiîn portbagaj.automobilulsă fie așezat peo suprafaţă orizontală.pneurile să fie umflate la presiuneaprescrisă de constructor. G E A În continuare se procedeazăastfel: Se aduce automobilulla postul de lucru. Se comandă aprinderea farurilor ceaţă. iar delimitarea dintrezona luminoasăși cea întunecatăde pe ecranul regloscopuluisă se situeze sub linia marcată (G). 80 .10 . Se poziţionezăregloscopul (aparatul reglare faruri . Se comandă stingerea farurilor ceaţă.

Se demonteazăcomanda reglaj far de la un ansamblufar-lampăsemnalizar : e . Se demontează cablul comandă deschidere capotă din mânerul deschidere capotă (vezi capitolul52 “Întinzător capotă faţă”). Se scoate cablul comandă deschidere capotă din bucșa trecere cabluri.se slăbește piuliţa (3) de blocare. REMON TARE Se introduc cablurile comandăreglaj faruri prin gaura de trecere de pe tablier respectând poziţiade montaj avută anterior demontării. Se introduce cablul comandă deschidere capotă prin bucșa trecere cabluri. Se scot cablurile comandă reglaj faruri din gaurade trecere de pe tablier. Cu o șurubelniţădreaptă se declipsează bucșa trecere cabluri de pe tablier. Se demonteazăpiuliţa de fixare a comenziireglaj faruri pe planșabord. .BATERIE . Se demonteazăcomanda reglaj far de la celălaltansamblu far-lampă semnalizar . 80 .11 .PROIECTOARE FAŢĂ Înlocuire comandă reglaj mecanic faruri DEMON TARE 80 1 2 V 56 3 4 Se debranșează borna (-) a bateriei.Reţineţipoziţia de montaj a cablurilorcomandă reglaj faruri.se trage spre înapoi garnitura corectorului reglaj far (1). . Se demonteazăbutonul comandă reglaj faruri.se declipsează cablul comandă reglaj far (4) din corectorul reglaj far și apoi din furca (5). .se declipseazăprotectorul (2) al dispozitivuluireglaj far. e Se declipsează cablurile comandă reglaj far și se taie colierele de fixare.

80 .se acţioneazăbutonul comenzii reglaj faruri și apoi se face reglajulfarurilor. Se montează butonul comandă reglaj faruri și se rotește la maxim în sensul trigonometric (semnulde pe buton în jos).80 BATERIE . Reglarea înclinării fasciculu luminos al farurilorîn sensul descrescător stării de încărcarea automobilului se face lui al prin aducerea butonului de comandă reglaj faruri în poziţia“0” și apoi în starea dorită. se strînge contrapiuliţa.se poziţionează corect garnitura corectorului reglaj far . . astfel încât cablurile să nu fie răsucite.piuliţade fixare comandă reglaj faruri pe planșa bord (2 Nm). Se rebranșează borna (-) a bateriei.5 Nm). .PROIECTOARE FAŢĂ Înlocuire comandă reglaj mecanic faruri Se clipseazăbucșa trecere cabluri pe tablierasigurândetanșarea compartimentuluihabitaclu de eventualelescurgeri de apă pe lângă bucșa trecere cabluri.se clipseazăprotectorul (2) al dispozitivuluireglajfar. Se poziţioneazăcomanda reglaj faruri pe planșabord (a se verifica ghidarea).cu ajutorul unei șurubelniţedrepte se clipseazăcablul comandă reglaj far în furca (5) și apoi în corectorulreglaj far. . Se monteazăcomanda reglaj far de la celălaltansamblufar-lampă semnalizar (de pe partea e conducătorului). cu ghidajul comenziipoziţionatîn jos. se înlocuiesc și se montează colierele de fixare respectândpoziţiade montaj avută anterior demontării. Se clipsează cablurile comandă reglaj far în punctele de fixare. Se monteazăpiuliţa de fixare a comenziireglaj faruri pe planșabord.5 mm faţă de suportul (6). .prin garnitură trebuie să iasă șurubul de reglaj vertical(V). . Se monteazăcablul comandă deschiderecapotăîn mâneruldeschid capotă (vezicapitolul ere 52 “Întinzător capotă faţă”). Se aprind farurileși se verificăfuncţionarea comenziireglajmecanicfaruri. .se pretensioneazăcablul manual până când furca (5) rămâne la maxim 0.se blocheazămanual cablul reglaj far cu piuliţa(3). Se strâng la cuplu: .12 . Se monteazăcomanda reglajfar la ansamblu far-lampăsemnalizare de pe partea pasagerului: l .contrapiuliţele (1.

ILUMINARE INTERIOR ȘI SPATE Iluminare spate și interior LĂMPI SPATE ÎNLOCUIRE LĂMPĂ SPATE DEMON TARE 81 Se debranșează borna (-) a bateriei.1 . În interiorul compartimentuluportbagajse demonteazășurubul cu cap triunghiular (A). REMON TARE Se executăîn ordine inversă demontării. poziţionând corect lampa spate în locașul său. i Se extrage lampa spate către exterior. Se debranșeazăconectorul lămpiispate. Se verificăconexiunile și funcţionarea becurilor. A Lampa spate dreapta Lampa spate stânga B 6 B 6 1 B B 1 Conectorul lămpii spate dreapta Pin 1 2 3 4 5 6 Denumire + Lampă stop dreapta + Lampă poziţiedreapta Liber Masă Alimentar lampă semnalizaredreapta e Alimentar lampă mers înapoi e Pin 1 2 3 4 5 6 Conectorul lămpii spate stânga Denumire Alimentare lampă poziţie ceaţă Alimentar lampă semnalzare stânga e i Liber Masă + Lampă stop stânga + Lampă poziţie stânga 81 .

81 . i Se debranșează conectorul lămpii stop suplimentar. Se demontează cele două șuruburi (B) de fixarea subansamblului portlam pe dispersorul pă REMON TARE Se execută în ordine inversă demontării. Se verifică funcţionarea becului. REMON TARE Se executăîn ordinea inversă demontării. ÎNLOCUIRE BEC LAMPĂ STOP SUPLIMENTAR DEMON TARE Se debranșează borna (-) a bateriei. REMON TARE Se debranșează borna (-) a bateriei. REMON TARE ÎNLOCUIRE LAMPĂ NUMĂR DEMON TARE Se execută în ordine inversă demontării. Se verificăfuncţionareabecului. lămpii. Se declipsează cele două clipsuri laterale și se extrage ansamblu dispersor-reflectordin l corpullămpii.Se verifică conexiunile lul și funcţionareabecurilor. Se debranșeazăconectorullămpiinumăr. CEAţĂ. ÎNLOCUIRE BEC SEMNALIZARE SPATE. POZIţIE. Se extrage lampa spate către exterior. Reţineţi poziţia de Se execută în ordine inversă demontării. STOP DEMON TARE Se debranșează borna (-) a bateriei. REMON TARE Se executăîn ordine inversă demontării. Se demonteazășurubul TORX 20 de fixare a lămpii stop suplimentar. Se demonteazăbecul ars. Se demontează șurubul TORX 20 de fixare a lămpii stop suplimentar. MERS ÎNAPOI. Reţineţi poziţia de montaj a fișei conductorului de masăal lămpii. Cu o șurubelniţă dreaptă se declipsează cu atenţiedispersorul lămpii. Se înlocuieștebecul ars. Se declipseazălampa număr. Se demonteazășurubul cu cap triunghiular. ÎNLOCUIRE LAMPĂ STOP SUPLIMENTAR DEMON TARE Se debranșează borna (-) a bateriei. Se verifică conexiunile și funcţionareabecului. se înlocuiește subansamb portlampă. Se debranșează conectorul lampă stop suplimentar. Se debranșeazăconectorullămpiinumăr. verificând starea garniturii de etanșare dintre dispersorul lămpiiși subansambluluiportlampă: dacă aceasta este neconformă. Se debranșeazăconectorul lămpiispate. Se extrage dulia lămpiinumăr. ÎNLOCUIRE BEC LAMPĂ NUMĂR DEMON TARE Se debranșează borna (-) a bateriei. Se scoate becul ars și se înlocuiește.2 .81 ILUMINARE INTERIOR ȘI SPATE Iluminare spate și interior montaj a fișeiconductorulu de masăal lămpii. Se verifică conexiunile și funcţionareabecului.

ILUMINARE INTERIOR ȘI SPATE Iluminare spate și interior 81 ÎNLOCUIRE LAMPĂ ANTEROLA TERALĂ DEMON TARE Se demonteazășuruburile de fixare a protectorului aripă. Se demontează protectorul aripă. Se declipsează lampa anterolaterală.3 . REMON TARE Se executăîn ordine inversă demontării. 81 . Se verifică funcţionarea becului. Se debranșează conectorul.

Se verifică funcţionareaplafonierei.poziţia3: plafoniera iluminează permanent. Se debranșează borna (-) a bateriei. .4 . de asemenea. A B Conectorullămpii plafon ieră 1 3 Pin Denumire 1 Masă 2 + baterie protejat . Se declipsează cu atenţie dispersorul Se îndepărteazăgarnitura pavilion din jurul lămpiifolosind o șurubelniţămică acţionând suportuluiplafon ierei.poziţia1: plafonieră stinsă. Se scoate becul ars și se înlocuiește. Se verifică funcţionareaplafonierei. aceasta va ilumina timp de 15 secunde după închidereaușii conducătorulu saudupă comanda i deblocării ușilor cu telecomanda RF.ieșire siguranţa F02 3 Comandă plafonieră DEMON TARE Se debranșează borna (-) a bateriei. Se debranșează conectorul. ÎNLOCUIRE BEC PLAFONIERĂ Se declipseazăansamblu din suportullămpii l cu ajutorulunei șurube mici drepte acţionând lniţe DEMON TARE în dreptul fantei (A). Plafoniera are 3 poziţii de funcţionare date de poziţiadispersorului plafonierei (4): .poziţia2: temporizareiluminare plafonieră. o șurubelniţămică poziţionată în punctul (B). Se declipseazăsuportul plafonierei. 81 . REMON TARE REMON TARE Operaţiile se execută în ordine inversă demontării. între cele două parasolare. Se face în ordine inversă demontării. Această temporizare se întrerupe în momentul punerii contactului. în punctul (B). .81 ILUMINARE INTERIOR ȘI SPATE Plafoniera Este amplasată central. la clipsarea dispersorului lămpii folosind.

12V-5W Bec C21W. 12V-21/5W Bec PY21W. 12V-55W Bec AB1. 12V/21W Sv8. 12V-21W Bec P21W 12V/21W Bec WY5W 12V-5W Bec C5W.2 W (soclu negru) 81 . 1.2W (soclu negru) Bec 12V. 12 V-5W Bec PY21W.5 . 12V-60/55W Bec W5W.5 Bec 12V. 12V-5W Bec W5W. 12V-21W (colorat) Bec halogen H11. 2W (soclu maron) Bec 12V. poziţie spate Lumini semnalizare Lampă ceaţă spate și mers înapoi Lămpisemnalizar anterolaterale e Lampă plafonieră Lampă număr Lampa STOP suplimentar ă Tablou de bord Tabloucomandă climatizare Bec H4. 1.ILUMINARE INTERIOR ȘI SPATE Becuri 81 BECURI Faruri Lumini de drum / întâlnire Lumini poziţie Luminisemnalzare faţă i Faruri ceaţă Lămpi Lumini stop.

Estearsă? Nu Verificaţicontinuitateași rezistenţafaţăde masaautomobiluluiîntre: .6 . Cablajuleste defect. Sunt conforme? Nu Înlocuiţicomanda sub volan. .ieșire siguranţă F06 pin 2 conector contactor mers înapoi. Cablajuleste defect. Remediaţi.pin 4 conector lampă spate dreapta masa automobilului. Înlocuiţisiguranţa F19. Da LAMPA CEAŢĂ NU FUNCŢIONEAZĂ Da Verificaţi siguranţa F19 din cutia siguranţe habitaclu.baterie pin B2 conector manetă comandă lumini și semnalizar direcţie. Da 81 .pin A3 intrare siguranţă F19. e . .81 ILUMINARE INTERIOR ȘI SPATE Diagnosticare defecte lămpi LAMPA DE MERS ÎNAPOI NU FUNCŢIONEAZĂ Da Verificaţisiguranţa F06 din cutia siguranţe habitaclu.ieșire siguranţă F19 pin 1 conector lampă spate stânga.pin 1 conector contactor mers înapoi pin 6 conector lampă spate dreapta.Estearsă? Nu Verificaţi continuitatea și rezistenţa faţă de masa automobilului între: . Înlocuiţisiguranţa F06. . Remediaţi. Sunt conforme? Nu Înlocuiţi contactorul mers înapoi.pin 4 conector lampă spate stânga masa automobilului. .

81 . Lămpilefuncţionează? Nu Firul de alimen a contactorulu tare i stop este întrerupt sau debranșat.7 . Nu Contactorul stop se alimentează? Da Firul de alimentarea lămpil r stopesteîntrerupt o sau debranșat. Remediaţi. Da Șuntaţibornele contactorului stop.Remediaţi. Verificaţisiguranţa F04 din cutia siguranţe habitaclu.Estearsă? Nu Înlocuiţicontactorul stop.ILUMINARE INTERIOR ȘI SPATE Diagnosticare defecte lămpi 81 LĂMPILE STOP NU FUNCŢIONEAZĂ Da Înlocuiţisiguranţa F04.

după rebranșarea bateriei se vor reintroduce codul radio și se va reprograma ceasul. la capătul dinstânga al planșei bord. Branșaţi borna (-) a bateriei. cuatenţie. 81 .81 DEMON TARE ILUMINARE INTERIOR ȘI SPATE Cutia siguranţe habitaclu 4 2 3 1 4 3 5 6 Se debranșează borna (-) a bateriei. trapa (2) de acces la cutia de siguranţe. în cutia de siguranţe habitaclu există siguranţele F29 cu valoarea de 15 A (montată în locașul (5)) și F30 cu valoarea de 5 A (montată în locașul (6)). Se demonteazășuruburile (3) ce fixează cutiade siguranţe pe traversa post conducere și se extrage din clipsurile(4). Montaţi. Se trage de locașul (1) al trapei (2) de acces la cutia de siguranţe situată în habitaclu. REMON TARE Fixaţicutia de siguranţe pe traversa post conducere în clipsurile (4) și montaţișuruburile(3). OBSERVAŢIE : La automobilele echipate cu radiocasetofon programabil și ceas electronic. Dacă pe automobil s-a montat sistem antiintruziune COBRA 3800 sau COBRA 3900. Faceţi probe funcţionaleurmărind funcţionarea corectă a tuturor consumatorilor alimentaţi prin intermediul cutieide siguranţe habitaclu. Se scoate cu atenţie trapa (2).8 .

E INJECT PLAF 30A 25 A 15 A 15 A U. Brichetă. Liber Faruri ceaţă.radio.senzorvitezăvehicul.R.C.iluminare: comutatoare. Contactor mers înapoi Comutator ștergător .pompă injecţie. contactorstop. e Lampă ceaţă. tablou bord (martor). UCE decodor. Dezaburirelunetă.ILUMINARE INTERIOR ȘI SPATE Cutia siguranţe habitaclu 81 Siguranţeleprotejeazăurmătoarele circuite electrice: Număr Simbol Tip siguranţă siguranţă Circuit protejat F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F19 F20 F21 F23 F26 F28 U. temporizator ștergător parbriz Lumini de întâlnire stânga. Priză diagnosticar plafonieră.bucșă antidemaraj.E. e Lumini poziţie dreapta faţă / spate.tablou bord (martor) Lumini de întâlnire dreapta Lumini de drum stânga.motor ștergătorparbriz(oprire e. la punct fix).spălătorparbriz. injecţie. tablou bord.C.G. tablou bord. UCE injecţie. UCE INJECT 5A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 7. radio.9 . tablou comandă climatizar . electrovalvă E.radio. tablou bord. brichetă.tablou bord (martor) Lumini de drum dreapta Avertizor sonor Semnalizar direcţieși avarie e Lumini poziţiestângafaţă / spate. Liber Comutator macara electrică geamstânga / dreapta.releu încălzire motorină.priză diagnosticare. GMVclimatizar .5 A 10 A 10 A 15 A 30 A 5A 25 A 5A 30 A 25 A UCE INJECT 81 . releuflash. UCE decodor.

AVERTIZOR .ANTIDEMARAJ Generalităţi 82 Acest tip de sistem antidemaraj este bazat pe recunoaștera cheii. care este demontabil și insertul metalic (poziţia B).Aceasta este fixată pe stâlpul stânga faţă. având un buton de acţionare a telecomenziiși un LED roșu. iar pornirea motorului este imposibilă. Sistemulantidemaraj esteactivatdupă aproximativ10 secundede la luarea contactuluiși este vizualizatprin clipirea martorului antidemarajsituatpe tabloul de bord. Dacădecodorul recuno aște codul cheii. În interiorul capului cheii se află circuitul electronic codat pentrusistemulantidemaraj și un circuit electronic imprimat. alimentat cu o baterie. apoiîl transmite la Unitatea de Control Electronic (U. căderea de tensiune pe demaror. situatăîn jurul contactuluide pornire. În interiorul capului cheii se află un circuit electronic independentcodat.C. care se aprinde în momentulcomandării blocării/deblocării ușilor. atunci va trimiteun semnalcodat calculatoruluide injecţie. care este fixat și asigurat prin clipsare în capul de cheie. pentru funcţionarea telecomenzii RF de blocare/ deblocare a ușilor automobilului.bucșa antidemaraj.ce se pot identifica astfel : capul cheii (poziţiaA) din plastic. interoghează și captează semnalul codatemis de capul cheii.) decodor.Ea poate fi separată în două elemente.care îl comparăcu codul memorat anterior și va autorizasau nu pornirea motorului.1 .prin apăsarea butonului cheii. 82 .capul cheii are o construcţie diferită. La punerea contactului. poate cauza activarea sistemului antidemaraj.E. ATENŢIE! Dacă bateria este slab încărcată. În cazul sistemuluicu telecomandăradio frecvenţă (RF) de blocare/deblocare a ușilor. care funcţionează fără baterie. sub carenajul inferiorplanșăbord și are rolul de primire a coduluitrimisde labucșă. la pornire. care are o construcţie specială.

ANTIDEMARAJ Generalităţi CAPETELEDE CHEIE Capul cheii are inscripţionatîn interior un număr de identificare al acestuia. format din opt caractere alfanumerice (litere și cifre). . . cu atenţie.se introdu prin culisare noul insert metalic. . în sensul indicat de săgeţi (A și B). iar el este menţionat și pe factura de cumpărare a automobilului.se ţine cheia orizontal. . pentru a începe demontarea.până ce se aude un ”clic”ce confirmă fixarea lui ce în capul cheii.jumătateade sus a capului cheii în sensul săgeţii (C) și astfel cele două jumătăţiale capului cheii se vor separa. din capul cheii.se deblocheazăcu atenţie pintenul ( A) de menţinere a insertului metalic (B).jumătateacu insertul metalicfiind în partea de jos. fapt ce poate cauza nefuncţionarea ulterioară a sistemului antidemaraj și impune înlocuirea capului cheii. Dacăeste necesară citirea codului inscriptionatîn capul cheii. 82 .se scoateinsertul metalic.2 . . A B ATENţIE! După demontarea capului cheii nu este permisă atingerea circuitului electronic situat în acesta. se va proceda p astfel: .se închid cele două jumătăţi ale capului cheii.se deschide capul cheii conform proceduriide mai sus.82 AVERTIZOR . . acestapoate fi deschis astfel: . C A C B Dacă este necesară înlocuirea insertului metalic ( artea mecanică) al cheii.cu o șurubelniţă mică acţionaţi asupra capului cheii.deplasaţiapoi.prin culisare.

Ea captează semnalul de la capul cheii și transmite apoi un semnal codat către U.E. Automobilele echipate cu telecomandă RF de blocare/deblocare a ușilor sunt prevăzute cu o altă bucșă antidemaraj care transmite la UCE decodor și semnalul primit de la telecomanda RF . consultând baza de date a producătorului DACIA.C. 82 .C.C. pentru automobileleechipatecu telecomandăRF.decodează semnalulprimit de la bucșa antidemaraj. t .primește semnalul codat de la bucșa antidemaraj.E. Recunoașterea celor două tipuri de bucși decodoare se face cu ajutorul codurilor inscripţionate pe corpul acestora. .dacă automobilul esteprevăzu cu chei cu telecomandă RF. BUCȘA ANTIDEMARAJ Bucșa antidemaraj este situată în jurul contactului de pornire și este accesibilă după demontarea semicochilelor volanului. decodor are următoarele funcţiuni: .trimite uncod calculatorului de injecţie în vederea autorizăriiporniriimotorului.cod 042264J .pentruautomobileleechipate cu acestsistem.comandă iluminareatemporizatăa plafonierei.pentru automobilele cu telecomandă RF.cod 8200044257 . . se poate citi codul capului cheii (8 caractere) și codul insertului metalic (4 caractere) de pe factura de cumpărare a automobilului. DECODOR U.pentru automobilele fără telecomandă RF. astfel: .E. cele două coduri menţionate se pot afla pe baza seriei caroseriei acelui automobil.comandă martorul antidemaraj al tabloului de bord. apelând telefonic Serviciul “Vocea Clientului” ( telefon 0248 500 000). . .ANTIDEMARAJ Generalităţi 82 NOTĂ: Dacă ambele chei au fost pierdute.AVERTIZOR .comandă blocarea/d eblocareaușilor.3 . . U. decodor. Dacă și factura a fost pierdută.

. . RF cu UCEdecodor. iar cele care sunt prevăzute și cu blocare/deblocare uși cu telecomandă RF au un alt tip de decodor. MARTORUL ANTIDEMARAJ Este situatpe tabloul de bord (poziţiaA) și are funcţiile următoare: .cod P8200032776H și inscripţia TRF-TRANS-CAR pentru automobilele cu telecomandă RF. .poziţia B temporizare iluminare plafonieră.semnaleazăcazul de nerecunoaștere a capului cheii. . Recunoașterea celor două tipuri de UCE decobor se face cu ajutorul inscripţiilor de pe eticheta acestora. pentru automobilelece folosesctelecomandăRF. în funcţie de poziţia dispersorului plafonierei (1): .poziţia A plafoniera iluminează permanent. astfel: .cod P8200032783 H și inscripţia TRANS-PLAF pentru automobilele fără telecomandă RF. Dacă după punerea contactului sistemul antidemaraj nu funcţionează corect.poziţia C plafonieră stinsă. NOTĂ: Automobilele echipate cu acest sistem antidemaraj au un tip de decodor.82 AVERTIZOR .ANTIDEMARAJ Generalităţi Temporizarea iluminării plafonierei este activă. fără a exista nici un defect.semnaleazăactivareasistemuluiantidemaraj. A 82 .semna leazăintrareaîn modul de lucru “resincronizare”a telecome nzilor.4 A . această temporizare se întrerupe în momentul punerii contactului. Atunci când contactul este luat și sistemul antidemaraj este activ. aceasta va ilumina timp de 15 secunde după închiderea ușii faţă conducător sau după comandarea deblocării ușilor cu telecomanda RF. atunci martorul antidemaraj va clipi rapid (două clipiri pe secundă). După punerea contactului martorul antidemaraj trebuie să se aprindă timp de 3 secunde și apoi să se stingă. martorul antidemaraj trebuie să clipească rar (o clipire pe secundă). .

AVERTIZOR . în funcţie de următoarele cazuri: . 82 . În cazul în care capul cheii este prevăzut cu telecomandă RF pentru blocare/deblocare uși. se demontează vechiul cap al cheii și se scoate insertul metalic (partea mecanică).5 . . după înlocuirea acestuia se va efectua procedura de sincronizare a telecomenziiRF cu decodorul. apoi se va introduce vechiul insert metalicîn noul cap de cheie conform procedurii menţionate anterior. Dacă o cheie a fost pierdută se va comanda un nou cap de cheie și un insert metalic.ANTIDEMARAJ Înlocuirea unui cap de cheie ÎNLOCUIREA UNUI CAP DE CHEIE 82 După comandarea unui nou cap de cheie pe baza codului alfanumeric menţionatpe factură.după înlocuirea unei chei RF se va efectua “Procedura de sincronizare specifică”. efectuaţi“Procedura de sincronizare simplă”pentru prima cheie RF și “Procedurade sincronizare specifică” pentru cea de-a doua cheie RF.dacă se înlocuiescambelechei.

decodor ÎNLOCUIRE U.apoi se fixează ansamblul pe traversa post conducere în locașul său și se montează șurubul de fixare. se impune înlocuirea decodorului. Se procedeazăîn continuare la introducerea codului antidemaraj folosind cheia de contact.C.Dacăîn urma diagnosticăr sistemuluiantidemaraj. REMON TARE . nu estenecesară nici o intervenţieasupracalculatorului de injecţie. acest cod nu mai poate fi șters sau înlocuit cu altul.se rebranșează borna (-) a bateriei.se demonteazăansamblul relee-UCE decodor. . Se verifică apoi funcţionareacorectă a sistemuluiantidemaraj cu ambelechei.se va proceda astfel: DEMON TARE . apoi la memorarea(validarea)acestuiaîn UCE decodor.se debranșează conectorul cablajului faţă de la UCE decodor.se declipsează UCE decodor din suportul relee-UCE decodor. se impune efectuarea resincronizării cheilor cu decodorul. . 82 .care își va păstra vechiul cod antidemaraj.E. după montarea acestuia. se branșează conector l cablajuluifaţă la UCE u decodor. . După montarea pe automobil e necesară memorarea codului capuluicheii de către decodor pentruca acestasă devină operaţional.6 . Dacă este necesară înlocuirea colecţiei (UCE decodor și două capete de chei).răsuciţi ansamblul relee-UCE decodor pentru a avea acces la conectorii de pe spatele acestuia. ATENŢIE ! După ce decodorul a memorat codul cheilor. . folosind testerul CLIP ii . DECODOR Toate decodoarele noi nu sunt codate.ANTIDEMARAJ ÎnlocuireU.E. . Atunci când automobilul este prevăzut cu telecomandă RF pentru blocare/deblocare uși. utilizândtesterul CLIP Pentru aceasta . efectuaţi “Procedura înlocuire UCE decodor și memorare cod antidemaraj”.C. atunci trebuie efectuată“Procedura înlocuire colecţie”.se clipsează noulUCE decodor în suport.se debranșează borna (-) a bateriei. .82 AVERTIZOR .Dacăse înlocuiește numai decodorul.se remontează cu atenţie trapa de acces la cutia de siguranţe.

se constatănecesitatea înlocuirii bucșei antidemaraj. se va proceda astfel: . 82 .în urma diagnosticării.AVERTIZOR .se demonteazășuruburile de fixare semicochilevolan. . . .7 .se debranșeazăconectorul bucșei antidemaraj de la cablajul faţă.se declipseazăsemicochilelevolan.se îndepărteazăsemicochilelevolan. .se branșeazăconectorul bucșei la cablajul faţă.ANTIDEMARAJ Înlocuire bucșă antidemaraj 82 ÎNLOCUIRE BUCȘĂ ANTIDEMARAJ Dacă. .se clipseazăsemicochilelevolanși se monteazășuruburile carele fixează.se monteazănoua bucșă în exteriorul contactuluipornire (mecanismantivol). .se verifică funcţionareamartorului și a sistemuluiantidemaraj când estecontactulluat.se scoate bucșa.se debranșează borna (-) a bateriei. . . . folosind testerul CLIP.apoi cu contactulpus și apoi cu motorul pornit.

începând cu litera E. În cazul în care autoturismul are ambele chei cu telecomandă RF. În cazul pierderii unei chei se va comanda un cap de cheie și un insert metalic. NOTĂ: . TelecomandaRF cu cod evolutiv e poate utilizanumai două chei deoarece decodorul poate gestionanumai două coduri evolutive diferite. PENTRU BLOCARE/DEBLOCARE UȘI TelecomandaRF are numai rolul de blocare/deblocar uși. atunci efectuaţi“Procedura de sincronizare simplă”. pentru blocare/deblocare uși TELECOMANDAR.apoi va treb efectu procedura de resincronizare a teleco ui ată menzii RF a cheii cu decodorul de pe autoturism.ANTIDEMARAJ Telecomanda R.F.Dacă se înlocuiește un singur cap de cheie.8 . Capetele de chei au număr de identificare format din opt caractere alfanumerice (litere și cifre). de obicei nu mai este necesară resincronizarea celeilalte telecomenzi RF.82 AVERTIZOR . Dacăse înlocuiește o cheie cu telecomandăRF.Dacă ambele telecomenzi RF sunt desincronizate. . se va face câte o procedură de 82 .F. atunci efectuaţi “Procedura de sincronizare specifică” după înlocuirea celeide-a doua cheie.

. C A B 82 . Estenecesară memorarea codului antidemaraj în calculator.se demontează UCE injecţie.9 .se debranșează calculatorul injecţiede la cablajulmotor. . iar martorul antidemaraj va începe să clipească rar (o clipire pe secundă ). 2. Martorul antidemaraj va trebui să se stingă după 3 secunde. se poate utiliza “Procedura introducere cod depanare”. iar motorul poate fi pornit. Se procedeazăastfel: 1. după ce acesta a fost montat. Se pune contactul.se demontează cele două piuliţede fixare a calculatorului injecţie. care permite deplasarea automobilului la cea mai apropiată unitate service DACIA în vederea depanării complete. se constată că este necesară înlocuirea UCE (calculatorului) de injecţie.pentru demontarea acestuia se va proceda astfel: . Pentru montare se va proceda în ordine inversă demontării.se demonteazășurubul brideide fixare a bateriei. Calculatorul de injecţieestelivrat necodat. după care conectorul va fi ridicatîn sensulsăgeţii(C).în urma diagnosticării folosind testerul CLIP. .se scoate bateria.ANTIDEMARAJ Înlocuireunitate control electronic injecţie 82 ÎNLOCUIRE UNITATE CONTROLELECTRONIC INJECţIE Dacă. Pentru debranșarea calculatorului injecţie (UCE injecţie) se va acţiona pârghia de blocare (A) a conectorului în sensulsăgeţii(B). Se pune contactul.AVERTIZOR . . În cazul în care automobiluleste imobilizat pe traseu ca urmare a unei defecţiuni majore a sistemuluiantidemaraj. pentru 5 secunde. . Se ia contactul.se debranșeazăbateria (contactulfiind luat).fără a porni motorul. Pentru efectuarea acestei proceduri sunt necesare testerul CLIP și codul depanare specific acelui automobil. după 10 secunde funcţia antidemaraj este activată. 3.

Cuplul de strângere al șurubului: 17 Nm± 15%.Avertizorul sonornu trebuie să talonezepe carenaj roată stânga. Se demonteazășurubu de fixare (2) a avertizor sonor pe tabla închidere lonjeron superior l ului stânga. DEMON TARE Se suspendă automobilulpe elevator.82 AVERTIZOR . REMON TARE Se executăîn ordine inversă demontării.2003) Avertizorul sonor este fixat pe tabla închidere lonjeron superior stânga. 82 .10 . Se debranșeazăconectorul (1) al avertizorului sonor.07.ANTIDEMARAJ Înlocuireavertizor sonor ÎNLOCUIRE AVERTIZOR SONOR (pentru automobilelefabricate până la 03. Se verifică funcţionareaavertizorului sonor.

Se scoate cu atenţie avertizorul sonor. Remontare Se executăîn ordine inversă demontării.11 . Se verifică funcţionareaavertizorului sonor. lui Se demontează șur bul (1) care fixeazăavertizorul sonor pe lonjeron faţă superior stânga.AVERTIZOR .2003) 82 Avertizorulsonor estefixat în compartimentulmotor. Se îndepărteazămanual ecranul baterieidin zona de fixarea avertizorului sonorastfel încât să fie permisădemontarea șurubu (1). u Se debranșeazăconectorul (2) al avertizoruluisonor.07. 2 1 Demontare Se debranșează borna (-) a bateriei.ANTIDEMARAJ Înlocuire avertizor sonor ÎNLOCUIRE AVERTIZOR SONOR (pentru automobilelefabricate după 03. se va înlocui rondela șurubului de fixare (1). NOTĂ: La fiecare înlocuire a avertizorului sonor. 82 . Cuplul de strângere al șurubului de fixare este: 21 Nm + 10%.pe lonjeronul faţă superior stânga.

4.Accesaţi meniul „MODUL DE COMANDĂ” și apoi „CONFIGURAŢIE”. -notaţi configuraţiilegăsite :benzină. etc selectând pe rând aceste configuraţii. 1cheie.ACTIV 19D PROGRAMARE CHEIE NEBLOCATĂ ------------------. Branșaţi testerul CLIP la priza de diagnosticare și la bateria (sau priza brichetei) autoturismului . -accesaţi „MODUL DE COMANDĂ” apoi „CITIREA CONFIGURAŢIILOR”. Reveniţi la meniul „TESTULCALCULA TORULUI ”. ATENŢIE! După ce UCE Decodor a memorat codul antidemaraj. -intraţi în meniul „TESTULCALCULA TORULUI” apoi alegeţi„ANTIDEMARAJ”. nu este necesară nici o intervenţie asupra UCE Injecţie (calculator injecţie). trebuie să găsiţi următoarele stări : 18G MEMORIZAREA PRIMEI CHEI -------------------------. temporizare plafonieră. Demontaţivechiul UCE Decodor și înlocuiţi-l cu unul nou. 5. DacăUCE Decodor estenou.E. etc. PROCEDURA ÎNLOCUIRE U. Citiţi configuraţia vechiului UCE Decodor înainte de a-l demonta de pe autoturism. Pentru realizareaacesteiproced sunt necesare una din cheileautoturismulu și testerul CLIP. deci nu este nou si nu mai poate memora un alt cod antidemaraj. acest cod nu mai poate fi șters sau înlocuit cu altul . uri i Se va proceda astfel : 1. 2.INACTIV 19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATĂ ---------------.ANTIDEMARAJ Proceduri A.12 . NOTĂ: Dacă se înlocuiește numai UCE Decodor. După montarea acestuia pe autoturism este necesar ca acesta să memoreze codul antidemaraj pentru a fi operaţional . apoi selectaţi„LISTA STĂRILOR”. 6.ACTIV OBSERVAŢIE: Dacă stările 19G și 19D nu sunt „ACTIV” înseamnă că UCE Decodor a fost deja folosit. pe care apoi le validaţi cu„CLIC” pe butonul albastru din dreapta sus pe ecran . temporizare plafonieră. 3.programare cu 1 sau 2 chei. contactulfiindluat .82 AVERTIZOR . unde veţi configura noul UCE Decodor la fel ca la cel vechi :benzină. astfel: -selectaţitip vehicul „SOLEN ZA”. care își va menţine vechiul cod antidemaraj . comutatorînchidere uși impulsional. tipul comutatorului închidere uși (CPE). 82 .C. DECODOR ȘI MEMORARE COD ANTIDEMARAJ Întotdeauna UCE Decodor nou nu este codat. Intraţiîn meniul „ANTIDEMARAJ”.

așteptaţi 10 secunde. Verificaţi în meniul „LISTA STĂRILOR” dacă starea 10G „ANTIDEMARAJ” este „ACTIV”. 9. După 10 secunde martorul antidemaraj va începe să clipească rar.13 . fără a porni motorul. 16. 15.Martorul antidemaraj trebuie să se aprindă pentru 3 secunde. Luaţi contactul. se va afișa „COMANDĂ ÎN CURS” apoi „COMANDĂ TERMINATĂ” . martorul antidemaraj va începe să clipească rapid. Verificaţipornirea motorului cu ambelechei. 14. care va trebui să fie „ACTIV”. -puneţi contactulpe poziţia „M”.Va apare mesajul „COMANDĂ ÎN CURS” urmat de „COMANDĂ TERMINATĂ” . Reveniţila „TESTULCALCULA TORULUI”. Puneţi contactul pentru aproximativ 2 secunde pe poziţia „M”. unde trebuie să existe următoarele stări : 9D COD CHEIE PRIMIT ---------------------------------------ACTIV 19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATĂ ----------------INACTIV 10. Martorul antidemaraj va începe să clipească rar . 8. Martorul antidemaraj va începesa clipească rapid . după care martorul antidemaraj va începe să clipească. Accesaţi meniul „LISTASTĂRILOR”.AVERTIZOR . Efectuaţiapoi sincronizarea telecomenzii TRF cu UCE Decodor (cu 1 sau 2 chei). iar pornireamotoruluiesteimposibilă. care acum trebuie să fie astfel : 18G MEMORIZAREA PRIMEI CHEI ----------------------------ACTIV 19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATĂ -----------------INACTIV 19D PROGRAMARE CHEIE NEBLOCATĂ ---------------------INACTIV 13.ANTIDEMARAJ Proceduri 82 7. 82 . OBSERVAŢIE: Cu testerul CLIP se poate simula o interdicţie de demarare procedând astfel : -se ia contactul. Puneţi contactulpe poziţia „M” pentru 2-3 secunde. . în care validaţi „CALIBRARE TERMINATĂ” lansândcomandape dreptun ghiul albastru situatîn dreapta sus pe ecran . -în meniul „LISTA STĂRILOR” căutaţi starea 10G „ANTIDEMARAJ”. 11. În meniul „MODUL DE COMANDĂ” selectaţi „ACTUATORI”. apoi luaţi contactul. pentru a trimite codul către UCE Injecţie. Luaţi contactul. -în meniul „MODULDE COMANDĂ” accesaţi„ ACTUA TORI” în carevalidaţi „MOD PROTEJARE FORŢA TĂ” lansândcomanda pe butonul albastru situatîn dreapta sus pe ecran. 12. după care procedura este terminată . -scoateţi cheia din contact și verificaţi apoi pornirea motorului cu ambele chei. Reveniţila „LISTA STĂRILOR”.apoi trebuie să se stingă.

înscris pe facturaacestuia. etc. Branșaţi testerul CLIP la priza de diagnosticare și la bateria (sau priza brichetei) autoturismulu Citiţi configuraţia vechiuluiUCE Decodor înaintede a-l demontade pe autoturism.memorarea nouluicod antidemaraj de calculatorulde injecţi .82 AVERTIZOR . Etapelece trebuiescparcurse sunt următoarele : 1.INACTIV 19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATĂ ------------------.14 .pentru a se obţine codul depanare. PROCEDURA DE INLOCUIRE COLECTIE (U. Reveniţi la meniul „ANTIDEMARAJ”. Se monteazăinserturile metalice ale vechilor chei la noile capetede chei . i. apoi validaţi„ANTIDEMARAJ”. aceasta înseamnă că UCE Decodor nu este nou și deci nu va putea memora noul cod antidemaraj . astfel: -selectaţitip vehicul „SOLEN ZA”. B. după înlocuirea unui UCE Decodor. programare cu 2 chei. 3. Decodor plus 2 capete de chei) În cazul înlocuirii unei colecţiise vor parcurge următoarele etape : -memorare cod antidemaraj de către UCE Decodor.ACTIV 19D PROGRAMARE CHEIE NEBLOCATĂ ---------------------. tipul comutatorului închidere uși (CPE). 2. . -accesaţi „MODUL DE COMANDĂ” apoi „CITIREA CONFIGURAŢIILOR”. 82 . 6.ANTIDEMARAJ Proceduri NOTĂ: Pentru sincronizarea telecomenzilor RF. 5.E. va trebui să efectuaţi procedura de sincronizare ţinând cont de următoarele situaţii : -pentru o telecomandă RF efectuaţi „ PROCEDURA DE SINCRONIZARE SIMPLĂ”. 4.aici trebuie să existeurmătoarele stări : 18G MEMORIZAREA PRIMEI CHEI -----------------------------. contactul fiind luat . Demontaţivechiul UCE Decodor apoi montaţi-l în locul acestuiape cel nou. -notaţi configuraţiile găsite: benzină/diesel. -pentru a doua telecomandă RF efectuaţi „ PROCEDURA DE SINCRONIZARE SPECIFICĂ”. Se va transmitetelefonic la Serviciul “Vocea Clientului”(telefon 0248 500 000) seria caroseriei automobilului și codul capetelorde chei.C. -intraţi în meniul „TESTULCALCULA TORULUI”. Verificaţiconfiguraţianoului UCE decodor selectând„LISTA STĂRILOR”. temporizare plafonieră. estenecesarcodul depanare e (aflat pe baza codului vechilor capetede chei ) și testerul CLIP.ACTIV NOTĂ: Dacă stările 19G și 19D nu sunt „ACTIV”.

care acum trebuie să fie astfel : 18G MEMORIZAREA PRIMEI CHEI ----------------------------.ACTIV 9.15 .cazul (b) –cea de a doua cheie nu aparţine autoturismuluisau a fost folositădin nou prima cheie: 9D COD CHEIE PRIMIT ---------------------------------------.cazul (a) –cea de a doua cheie aparţine autoturismului: 9D COD CHEIE PRIMIT ----------------------------------------.ACTIV 19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATĂ -----------------. 82 . În meniul „MODUL DE COMANDĂ” alegeţisub-meniul „ACTUA TORI”. Puneţi contactul (fără a porni motorul) cu cea de a doua cheie pentru aproximativ 2 secunde. Martorul antidemaraj va începe să clipească rar .ANTIDEMARAJ Proceduri 82 7. 15.INACTIV .ACTIV 19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATĂ -----------------. Luaţi contactul. 10.Martorul antidemaraj se va aprinde pentru 3 secunde și apoi se va stinge. apoi selectaţi comanda „INTRODUCERE COD MANUAL”. In meniul „MODUL DE COMANDĂ ” accesaţi „ACTUATORI”. Verificaţiîn „LISTA STĂRILOR” dacă starea „ANTIDEMARAJ” este „ACTIV”. Martorul antidemaraj va începe să clipească rapid. Reveniţi acum la meniul „LISTA STĂRILOR”. 12. Luaţi și apoi repuneţi contactulpentru câteva secunde.INACTIV 19D PROGRAMARE CHEIE NEBLOCATĂ ---------------------. Martorul antidemaraj clipeșterapid.ACTIV 8. Selectaţi comanda „MOD PROTEJARE FORŢA TĂ”. Puneţicontactul pe poziţia„M”(fărăa porni motorul) cu una din chei. Puneţicontactulpe poziţia„M”. 11.INACTIV 19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATA -----------------.pentru aproximativ 2 secundeși apoi verificaţi următoarele stări. 16.AVERTIZOR . fără a porni motorul. Tastaţi cele 4 cifre ale codului depanare. care trebuie să fie : 9D COD CHEIE PRIMIT ---------------------------------------. apoi validaţi cu tasta „ENTER”.INACTIV 13.Verificaţiapoi următoarelestări : . Pe ecran va apare mesajul „COMANDĂ ÎN CURS” urmat de „COMANDĂ TERMINATĂ” . Va apare mesaju „COMANDĂ l ÎN CURS” urmat de „COMANDĂ TERMINATĂ” . Va apare mesajul „COMANDĂ ÎN CURS” urmat de „COMANDĂ TERMINATĂ” .ACTIV 19G PROGRAMARE CHEIE NEEFECTUATĂ -----------------. contactulfiind luat și validaţi lansând comanda pe dreptunghiul albastru situatîn dreapta sus pe ecran. pentru a trimite noul cod antidemaraj la calculatorul de injecţie. În meniul „MODUL DE COMANDĂ” selectaţi „ACTUA TORI” și validaţi „CALIBRARE TERMINATĂ” lansândcomanda pe dreptung albastru situatîn hiul dreapta sus pe ecran. Reveniţila „LISTA STĂRILOR” și verificaţistarea : 9G MOD PROTEJARE FORŢATĂ ------------------------------ACTIV 14.

82 . NOTĂ: Această procedură nu decodează calculatorul de injecţie.Verificaţi pornirea motorului cu ambelechei . urmat de mesajul„COMANDĂ TERMINATĂ”. Acest lucru este posibil numaidacă la punerea contactului martorul antidemarajclipeșterapid. Acum procedura esteterminatași puteţi porni motorul autoturismului. ă . Ajungeţi apoi la „INTRODU CERE COD MANUAL” în care veţi scrie codul depanare (formatdin 4 cifre) și validaţiapoi cu tastaENTER. 2. Martorul antidemaraj va trebui să clipească lent. Puneţi contactul pe poziţia „M”. ci permite numai pornirea motorului autoturismului. 5. Dacă după cea de a treia încercare codul nu este valid așteptaţi 15 minute. luaţi contactul și apoi puneţil din nou. ATENŢIE! Puteţi efectua trei încercări de introducere a codului depanare. contactulfiind luat . 9. PROCEDURA INTRODUCERE COD DEPANARE Codul depanare poate fi introdus numai cu ajutorul testerului CLIP.16 . ţineţicontde următoarele o situaţii: . 4.se vor efectuaurmătoareleoperaţiuni: 1.82 AVERTIZOR . Procedura esteterminată. NOTĂ: Pentru sincron izareateleco menzil r RF. In meniul „ LISTA STĂRILOR” găsiţistarea 10G „ANTIDEMARAJ ”care trebuie să fie ACTIV.pentru a doua telecomandă efectuaţi „PROCEDURA DE SINCRONIZARE SPECIFICĂ ” C. 6. 7. motorul autoturismului nu mai poate fi pornit decât dacă se va introduce din nou codul depanare. fapt confirmatprin starea : 10G ANTIDEMARAJ -----------------------------------------ACTIV După ce s-a obţinut din baza de date DACIA codul depanare (pe baza seriei caroseriei și a codului capului cheii autoturismului).Va apare mesajul„COMANDĂ ÎN CURS”.ANTIDEMARAJ Proceduri 17. După ce au trecut 10 minute de la oprirea motorului sau după debranșarea bateriei. după înlocuirea uneicolecţii. 3. Se branșează testerul CLIP la priza de diagnosticare și la bateria (sau priza brichetei) autoturismului . Selectaţimeniul „TESTUL CALCULA TORULUI” și apoi „ ANTIDEMARAJ”. după care puteţi face încă trei încercări . Selectaţi tip vehicul „SOLENZA”. 8.pentru primatelecomand efectuaţi „PROCEDURADE SINCRONIZARE SIMPLĂ”. Martorul antidemaraj trebuie să clipească rapid. Intraţi în meniul „MODUL DE COMANDĂ” și selectaţi„ ACTUATORI”.

confirmate prin aprinderea permanentă a martorului antidemaraj. -procedura de sincronizare esteterminată. -intraţi în meniul „MODUL DE COMANDĂ” șiselectaţi „CONFIGURAŢIE ”. iar LED-ul martor antidemaraj se va stinge. -selectaţitip vehicul „SOLENZA”. Se vor efectua următoarele operaţiuni : -se ia contactul. . apăsaţi de două ori butonul telecomenzii RF. actuatorii ușilor efectuează o cursă de închideredeschid ere. -înlocuire UCE decodor cu unul nou.confirmate prin aprindereapermanentăa martorului antidemaraj.actuatorii ușilor efectueazăo cursă de închidere/deschider e. -se apasă și se menţineastfel. zii OBSERVAŢIE: În timpul celor 10 secunde puteţi vizualiza cu testerul CLIP starea 17G „PROGRAMARE SAU RESINCRONIZARE TIR/TRF” care trebuie să fie ACTIV. comutatorul închidere uși situatpe planșabord.ANTIDEMARAJ Proceduri D.17 . ușile se vor bloca și apoi se vor debloca. PROCEDURA DE SINCRONIZARE SIMPLĂ 82 Aceastăprocedurăpermite sincronizar aunei telecomen RF cu UCE decodor și se aplicăîn e zi următoarele situaţii : -codul telecomenzii RF nu mai este în plaja de recepţie a UCE decodor. dacă UCE decodor este nou (înlocuire UCE decodor plus o cheie RF ). ca urmare a apăsării consecutive în gol de peste1000 ori pe butonul telecomenziiRF. verificaţi blocarea /deblocarea ușilor apăsând butonul telecomenzii RF. PROCEDURA DE SINCRONIZARE SPECIFICĂ Aceastaprocedură se utilizeazăpentrusincronizarea celeide a doua cheie RF cu UCE decodor și se va efectua astfel : -se branșează testerul CLIP la priza de diagnosticare și la bateria (sau priza brichetei) autoturismu lui. cea de-a doua telecomandă este acum sincronizată. 82 .AVERTIZOR . -în timpul următoarelor10 secunde. pentru aproximativ 5 secunde. -validaţi comanda „ PROGRAMAREA CELEI DE a-2-a CHEI TIR / TRF ” lansând comanda pe butonul albastru situatpe ecran în partea dreaptă sus. -selectaţimeniul „TESTUL CALCULA TORULUI” și apoi „ ANTIDEMARAJ ”. -înlocuirea unei telecomenzi RF. E.verificaţi blocarea /deblocarea ușilor apăsând butonul telecomen RF. apăsaţi de 2 ori butonul telecomenzii RF. actuatorii ușilor efectueazăo cursă de închidere-deschidere.în timpul următoarelor 10 secunde.

Verificaţistarea siguranţei F03 din cutia siguranţe habitaclu. Verificaţidacă testerul CLIP nu estecauza defectului. la pinul A9 al UCE decodor. .atunci înlocuiţidecodorul. 82 .C. trataţi eventualele defecte semnalate. r Măsuraţi tensiuneabateriei automobilului(U>12. Înlocuiţi siguranţa dacă este necesar. Dacă este necesar încărcaţi bateria. Faceţi un control de conformitate. A4 15 { } Dacănu se poate stabilicomunicarea tester CLIP . e Verificaţicontinuitateași izolarea cablajuluielectric pe traseulcorespunzător pinilor A3 7 UCE decodor priză diagnosticare. LIPSĂ COMUNICARE TESTER CLIP / UCE DECODOR RECOMANDARE Verificaţi dacă liniile Kși L nu sunt perturbate de un alt calculatoral automobilului. Verificaţidacă UCEdecodor estebranșatcorect la cablajul automobilului.UCE decodor.prezenţa masei la pinul A8 al UCE decodor. Asiguraţi-vă că priza diagnosticar este corect alimentată.82 AVERTIZOR . Verificaţi alimenta corectă aUCE decodor: rea . conform schemeielectrice.3V).18 .verificaţidacă testerul comunicăcu un alt calculatoral aceluiașiautomobil (calculato injecţie).ANTIDEMARAJ Diagnosticare INTERPRETARE DEFECTE ȘI STĂRI 1. DUPĂ REPARAţIE După stabilirea comunicării cu testerul.alimentare + I.

19 . Puneţi contactul pe poziţia “M” și verificaţi prezenţa +12V la pinul A7 al UCE decodor.starea 4D = ACTIV atunci cândcontactul este pe poziţia “M”. NU DUPĂ REPARAţIE Faceţiun control de conformitate. Verificaţifuncţio nalitateasistemulu antidemaraj.AVERTIZOR . Verificaţistarea siguranţei F04 din cutia siguranţe habitaclu. Remediaţicablajulelectric pe traseul de alimentare spre pinul A7 al UCE decodor. i 82 . Înlocuiţisiguranţa dacă este necesar. Există+12V? DA ÎnlocuiţiUCE decodor dacă nu se reușește comunicarea acestuia cu testerul. STAREA4D: ALIMENTARE + 12V (+DC) PREZENTĂ RECOMANDARE Observaţie: .ANTIDEMARAJ Diagnosticare 82 2. .starea 4D = INACTIV atunci când contactulnu estepe poziţia“M”.

DEFECT: COMUTATOR BLOCARE UȘI RECOMANDARE Verificaţidacă comutatorulnu rămâne apăsatpermanent datorită unui blocaj mecanic. 82 . Remediaţi cablajulelectric. Faceţiun control de conformitate.82 AVERTIZOR . Verificaţiizolarea faţă de masă a cablajuluiîntre UCE decodor comutator închidere uși Nu pin B2 pol 1 pin B5 pol 5 Există izolare corectă? Da Înlocuiţicomutatorul închidere uși. Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj. DUPĂ REPARAţIE Ștergeţi defectul memorat cu testerul CLIP.20 .ANTIDEMARAJ Diagnosticare 3.

ANTIDEMARAJ Diagnosticare 82 4. DEFECT LIPSĂSEMNAL PE LINIACODATĂUCE DECODOR . Puneţicontactulși efectuaţitestuldetecţiede impulsuri cu ajutorul testerului CLIPla pinul A6 al UCE decodor. Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj. 82 . NU DUPĂ REPARAţIE Ștergeţi defectelememorate utilizândtesterul CLIP. Existăimpulsuri? DA ÎnlocuiţiUCE injecţie. Faceţiun control de conformitate.CALCULATOR : INJECţIE RECOMANDARE - Verificaţicontinuitateași izolarea faţă de masăși +12V a cablajuluidintre UCE decodor pin A6 pin 58 al UCE injecţie.21 . Remediaţi dacă este necesar.AVERTIZOR . Înlocuiţi UCE decodor.

DEFECT: COMUNICARE DEFECTUOASĂ BUCȘĂ ANTIDEMARAJ . Existăun impuls? DA Înlocuiţibucșa antidemaraj. Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj.ANTIDEMARAJ Diagnosticare 5. contactul fiind luat. Faceţiun control de conformitate. NU DUPĂ REPARAţIE Ștergeţi defectelememorate utilizândtesterul CLIP. 82 . Remediaţi dacă e necesar.UCE DECODOR RECOMANDARE - Verificaţicontinuitateași izolarea faţă de masăși +12V a cablajuluidintre bucșa antidemaraj pin 4 pin A2 al UCE decodor. Înlocuiţi UCE decodor. Dacăproblema persistăînlocuiţibucșa antidemaraj. Verificaţialimentarea bucșeiantidemaraj: +12V la pinul 3 și masala pinul 2. Dacănu există +12V verificaţisiguranţa F03 din cutia de siguranţe habitaclu . Puneţi contactul și efectuaţitestul detecţie de impuls la pinul A2 al UCE decodor.82 AVERTIZOR . Debranșaţi UCE decodor și măsuraţi prezenţa +12V la pinul A9 al decodorului.22 .

zi Verificaţi prezenţa+12V (+IC) la pinul 1 al bucșei antidemaraj.23 . Dacăaceasta funcţionează. 82 . atunci va trebui înlocuităbateria primei telecomen RF. RECOMANDARE Verificaţiblocarea/deblocarea ușilor folosind cea de a doua telecomandă RF. Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj.atunci când acţionaţi telecomanda RF. Existăimpulsurila acţionarea telecomen zii? DA NU NU Înlocuiţi UCE decodor. DA Verificaţiizolaţia faţă de masă a cablajului electric dintre: pin B1 pin 1 bucșă antidemaraj UCE decodor pin B2 pol 1 comutato închidere uși r pin B5 pol 5 Izolarea faţă de masă este bună? DA Remediaţicablajulelectric. Înlocuiţibucșa antidemaraj. Efectuaţimai întâi sincron izarea teleco menzii. NU ÎnlocuiţiUCE decodor.AVERTIZOR .ANTIDEMARAJ Diagnosticare 82 6. Există+12V? Efectuaţicu CLIPtestuldetecţieide impulsuri la pinul 1 al bucșeiantidemaraj. DUPĂ REPARAţIE Faceţiun control de conformitate. STAREA 11G: ACţIONAţI TELECOMANDA RF / INDICAţIE SEMNAL RF PRIMIT Dacă starea 17D este INACTIV nu aplicaţi diagnosticarea următoare deoarece UCE decodor este nefolosit (nou). Nu consultaţidiagnosticarea următoare dacă starea 11G rămâne INACTIV atunci când acţionaţi telecomanda RF la blocarea și deblocareaușilor.

82 AVERTIZOR . Aplicaţiprocedura de resincronizare corespunzătoare (pentru o cheie sau pentru 2 chei). apoi devine INACTIV. Verificaţidacă cheileaparţinvehiculului în cauză.24 .ANTIDEMARAJ Diagnosticare 7. Există o desincronizare între codul telecomenzii RF și UCE decodor dacă la acţionarea telecomenziistarea 11D rămâne INACTIV iar starea 11G devine ACTIV pentru 3 secunde. Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj. STAREA11D: ACţIONAţI TELECOMANDARF / INDICAţIE SEMNALRF BUN RECOMANDARE Nu consultaţidiagnosticarea următoare decât numai dacă starea 11D devineACTIV la acţionarea telecomenzii RF. Blocarea/deblocarea ușilor nu este posibilăîn acest caz. DUPĂ REPARAţIE Faceţiun control de conformitate. 82 .

25 . înlocuiţiUCE decodor.ANTIDEMARAJ Diagnosticare 82 8. Verificaţicontinuitateași izolarea faţă de +12V și faţă de masă a cablajuluielectric pe traseul U.C. STAREA 14G: BLOCARE / DEBLOCARE UȘI RECOMANDARE Starea 10G (antidemar j) trebuie să fie ACTIV a .AVERTIZOR . 82 . decodor pin B2 pol 1 comutato închidere uși r pin B5 pol 5 Remediaţicablajul electric dacă e necesarsau înlocuiţicomutatorul. Dacăincidentulpersistă.E.

d al automobilului.ANTIDEMARAJ Diagnosticare LOCALIZARE DEFECTE PE BAZA RECLAMAţIEI CLIENTULUI (algoritm pentru localizarepană) ALP1. Atuncicând comunicarea cu testerul este stabilită. Dacă e necesar încărcaţi bateria. A4 15 Dacă dialogul testerCLIP . Asiguraţi-vă că priza diagnosticar este corect alimentată.atunci înlocuiţi decodor ul. Verificaţi branșarea corectă a UCE decodor la cablaj.3V).masăla pinul A8.82 AVERTIZOR . Verificaţialimentarea UCEdecodor: . e Verificaţi continuitatea și izolarea cablajuluielectric pe traseul corespunzător pinilor UCE decodor A3 7 priză diagnosticare.alimentare (+IC) la pinul A9. LIPSĂ COMUNICARE TESTER CLIP / UCE DECODOR RECOMANDĂRI Verificaţidacă liniile K și L nu sunt perturbate de un alt calculator al automobilului. Verificaţi tensiunea bateriei (U>12. Faceţiun control de conformitate. Asiguraţi-vă testerul CLIPnu estecauzadefectu încercân comunicareacu un alt calculator că lui. .UCE decodor nu se poate stabili. DUPĂ REPARAţIE 82 . Verificaţi starea siguranţelorF03. trataţi defecteleafișate de CLIP. F04 din cutia de siguranţe habitaclu.26 .

Studiaţi“COMUNICARE DEFEC TUO ASĂ B U C Ș Ă . Da Puneţidin nou contactulși verificaţi: defectul “Comunicare defectuoasă bucșă decodor”. Branșaţitesterul CLIP. MARTORUL ANTIDEMARAJ CLIPEȘTE (MOTORUL NU PORNEȘTE) RECOMANDĂRI - 82 Puneţicontactul. Puneţi contactul și verificaţi dacă starea 4D Nu devineACTIV? Da Starea 19D este INACTIV? Da Luaţi contactul. 82 .27 . Înlocuiţiprima cheie. Da Motorul pornește? Nu Nu Studiaţi “STAREA 4D: ALIMENTARE +12 V” din capitolul DIAGNOSTICARE.AVERTIZOR . Existăacest defect? Nu Încercaţi pornirea motorului cu a doua cheie. Efectuaţi“Procedura înlocuireUCE decodor și memorare cod antidemaraj” dacă decodorul este nou. Estebună? Da Nu Vezi ALP1. CONTACT PUS. Nu Înlocuiţi siguranţa.D E C O D O R” din capitolu l “DI A G N O S T I C A R E”.ANTIDEMARAJ Diagnosticare ALP2. Martorul antidemaraj va începe să clipească după 10 secunde (antidemarajACTIV). Existăcomunicare cu UCE decodor? Da Verificaţi siguranţa F03 pentru alimentare bucșă antidemaraj. dacă nu estenou înlocuiţi-l.

82 .Existătensiune? Da Branșaţi UCE decodor.ANTIDEMARAJ Diagnosticare Nu Bucșa antidemaraj este fixată corect pe coloana direcţie și este corect branșată? Da Verificaţicontinuitate și izolarea faţăde masă a și +12V a cablajului de la pinii bucșei antidemaraj: Nu pin 2 masă. Remediaţicablajulelectric. F aceţi testul detectare impulsuri cu testerul CLIP branșat la pinul A2 al UCE decodor. Nu Înlocuiţibucșa antidemaraj. Puneţi contactul și verificaţi prezenţa unui impuls.82 AVERTIZOR . Existăimpuls? Nu Înlocuiţicheia. Nu Înlocuiţi UCE decodor. pin 4 pin A2 al UCE decodor. pin 3 alimentare +IC. Nu Poziţionaţibucșa și remediaţi branșarea acesteia. Cablajuleste în bună stare? Da Debranșaţi UCE decodor și verificaţi prezenţa +12V la pinul A9 al conectorului UCE decodor.28 .

dacă martorul antidemaraj este aprins permanent. Nu Verificaţi starea siguranţei F03 din cutia siguranţe habitaclu. Cablajulestebun? Da Efectuaţi testele următoare pentru găsirea elemen tului defect: . Remediaţicablajul. Răspunsurilesuntafirmativ e? Da Înlocuiţi UCE decodor. Siguranţa este bună? Da Înlocuiţisiguranţa.dacămartorul antidem estestins. DUPĂ REPARAţIE Faceţiun control de conformitate.branșaţi araj pinulA5 al conectorului cablajulu de la UCE i decodor la o masă electrică și verificaţi dacă martorul se va aprinde. 82 .29 . Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj.ANTIDEMARAJ Diagnosticare 82 ALP3. Înlocuiţitabloul de bord.AVERTIZOR . Existădefectul “CONT ACTORBLOCARE Da UȘI”? Nu Verificaţicontinuitate și izolarea faţăde masă a între pinul A5 al UCE decodor și tabloul de Nu bord (pin 6 din conectorul negru). MARTORUL ANTIDEMARAJ RĂMÂNE APRINS PERMANENT (chiar și cu contactul luat) SAU RĂMÂNE STINS PERMANENT RECOMANDĂRI Verificaţidacă “Procedura înlocuire UCE decodor” a fost efectuatăcorect. Analizaţiacestdefect și remediaţi. Nu . debranșaţi conectorul UCE decodor și verificaţidacă martorul se va stinge . Ștergeţi cu testerul CLIP eventualeledefecte memorate.

ANTIDEMARAJ Diagnosticare ALP4. Existăimpulsuri? Nu Înlocuiţi UCE decodor sau raportaţi-vă la “Procedura de înlocuire colecţie”. MARTORULANTIDEMARAJ CLIPEȘTE RAPID (motorul nu pornește) RECOMANDĂRI - Puneţicontactul.30 . Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj. Puneţi contactul și verificaţi existenţa impulsurilo r.82 AVERTIZOR . Există comunicare între tester și UCE decodor? Da Starea 19 D este ACTIV? Nu Nu Vezi ALP 1. 82 . CONTACT PUS. DUPĂ REPARAţIE Faceţiun control de conformitate. dacă nu înlocuiţi decodorul. Branșaţi testerul CLIP. Verificaţicontinuitate și izolarea faţăde masă a și faţă de +12V a cablajului între pin A6 Nu decodor și pin 58 calculatorinjecţie. Da Înlocuiţicalculatorulinjecţie. Cablajulestebun? Da Faceţitestuldetectare de impulsuri cu testerul CLIP branșat la pinul A6 al UCE decodor. Da Verificaţimemorarea corectă a codului antidemaraj de către UCE decodor. Ștergeţi cu testerul CLIP eventualeledefecte memorate. Remediaţicablajulelectric.

82 . Ștergeţi cu testerul CLIP eventualeledefecte memorate. DUPĂ REPARAţIE Faceţiun control de conformitate.ANTIDEMARAJ Diagnosticare ALP5. AUTOMOBILUL NU PORNEȘTE RECOMANDĂRI - 82 Existădefectul “LIPSĂSEMNALPE LINIA Nu CODATĂ UCE DECODO R .UCE INJECţIE”? Da Existăo problemă la senzorul șoc. Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj.31 . Este o problemă de motor.AVERTIZOR .

apoi alimentaţi conectorul cablajului cu +12V la pinul B9 și masala pinul B8. Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj. 82 .32 . Mecanismeleblocareuși funcţ onează corect? Nu i Remediaţimecanismeledefecte. Înlocuiţi-i. Înlocuiţi UCE decodor. Verificaţicontinuitatea și izolarea faţă de masăa cablajulu între: i UCE pin B2 1 comut. iarapoi invers(+12V la pinul B8 și masala pinulB9). decodor pin B5 5 închidere uși Cablajuleste în stare bună? Da Nu Nu Remediaţicablajul. Da Verificaţi continuitatea și izolarea faţă de masă a cablajului între: UCE decodor pin B8 actuatori pin B9 uși Cablajuleste în stare bună? Da Debranșaţi UCE decodor. DUPĂ REPARAţIE Faceţiun control de conformitate.82 RECOMANDĂRI AVERTIZOR . BLOCARE / DEBLOCARE UȘI NU FUNCţIONEAZĂ Verificaţi cu testerul CLIP absenţa defectelor. Actuatorii blochează/ deblocheazăușile? Nu Actuatori defecţi. Da Remediaţi. Dacăexistă defecte memorate.ANTIDEMARAJ Diagnosticare ALP6.apoi efectuaţi “Procedura înlocuire UCE decodor”. acestea trebuiescremediate.

Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj. DEBLOCARE UȘI NU FUNCţIONEAZĂ CU TELECOMANDA RF RECOMANDĂRI Verificaţi absenţa defectelor cu testerul CLIP.AVERTIZOR . 82 Stările 11G și 11D devin ACTIV când se Nu acţionează telecomanda RF ? Da Verificaţi starea siguranţei F03 din cutia Nu siguranţe habitaclu. Dacăexistă defecte memorate. aţi Ușilese blochează/ deblochează? Da Vezi ALP 6. Estebună? Da Acţion comutatorulînchidere uși de la bord.33 . DUPĂ REPARAţIE Faceţiun control de conformitate. Înlocuiţisiguranţa Consultaţitratarea defecţiunii “Contactorblocare uși” și starea 14G conform capitolului “Diagn osticare”. Nu Consultaţitratarea stărilor 11G și 11D conformcapitolului “Diagn osticare”. acestea trebuiescremediate. 82 .ANTIDEMARAJ Diagnosticare ALP7.

Verificaţidacă s-a efectuatsincronizarea telecomenzii RFși a UCE decodor. 82 . DUPĂ REPARAţIE Faceţiun control de conformitate. Dacăexistă defecte trataţi-le mai întâi. Estebună? Da Debranșaţi releul FLASH. Remediaţitraseulelectric de la polii 4 și 5 ai releuluiFLASH. e Verificaţi siguranţaF13. Nu Remediaţitraseulelectric. Alimentaţi cu +12V polul 4 alreleului.ANTIDEMARAJ Diagnosticare ALP8. e a se aprind? Da Înlocuiţireleul FLASH. Remediaţisistemulde semnalizar . LĂMPILE SEMNALIZARE NU SE APRIND LA BLOCAREA / DEBLOCAREA UȘILOR Verificaţi absenţa defectelor cu testerul CLIP.34 . Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj. Nu Înlocuiţisiguranţa. Lămpilesemnalizare Nu stângase aprind?Alimentaţicu +12V polul 5 al releu Lămpil semnalizaredreapta/stâng lui. Luminilede semnalizar funcţioneazănormalla acţionareacomutato e rului semnalizar ? e Nu Da Verificaţicontinuitate și izolarea faţăde masă a și faţă de +12V a traseului electric: UCE decodor releu FLASH pin B3 pol 2 Este corect? Da Verificaţi starea siguranţei F02 din cutia siguranţe habitaclu.82 RECOMANDĂRI AVERTIZOR .

Nu Deblocaţiușile cu telecomanda RF. Dacăexistă defecte trataţi-le mai întâi. După 15 secunde plafoniera se va stinge. Verificaţifuncţionarea sistemuluiantidemaraj. Funcţionare normală. 82 . DUPĂ REPARAţIE Faceţiun control de conformitate. Plafoniera a fost pe poziţia “iluminare permanentă”? Nu Verificaţi izolarea faţă de masă a cablajulu pe traseul i pin A1 decodor pin 3 plafonieră. Traseuleste bun? Da Verificaţibecul plafonierei. ConfiguraţiUCE decodor cu testerul CLIP. Plafoniera este pe poziţia “iluminare temporizată” . PLAFONIERA NU SE APRINDE LA DEBLOCAREA UȘILOR CU TELECOMANDA SAU RĂMÂNE APRINSĂ PERMANENT RECOMANDĂRI Verificaţi absenţa defectelor cu testerul CLIP. Da Plafoniera esteaprinsă? Da Funcţionare normală.35 . Da S-a aprins plafoniera? Nu UCE decodor a fost configurat “Cu Nu temporizar plafonieră”? e Da Verificaţicontinuitateape traseul Nu UCE decodor pin A1 pin 3 plafonieră.AVERTIZOR . Remediaţi. Verificaţidacăușilesunt blocate.ANTIDEMARAJ Diagnosticare 82 ALP9.

Temporizare plafonieră 4. se va pune când LED-ul clipește(antidemaraj ACTIV) 82 . Programare chei 5.ANTIDEMARAJ Diagnosticare CONTROLUL DE CONFORMITATE În celece urmeazăse va efectua controlu diverselor stări și configuraţiiale sistemulu antidemaraj. Configurare benzină/diesel 6. Protejare forţată pornire 7. l i În cazul depistării unor defecte la diagnosticar cu testerul CLIP ea analizaţi.pe baza arborelui de diagnosticar (ALP) corespunzător le e defectului respectiv .36 . 9D. Prezenţă cheie 9. Funcţiune 1. crt. Stare antidemaraj 8. Tip telecomandă 3. Primire cod cheie 10. 10D trebuie să fie ACTIV la o funcţionare corectă 9D = cod cheie primit ACTIV la punere contact dacă cheia codată este în format bun 10D = cod cheie valid ACTIV la punere contact dacă cheia codată este în format bun și are codul corect NOTĂ: pentru analiza stărilor 8D. 9 10D contactul D. Conformitate UCE decodor Identificarea calculatorului 2.82 AVERTIZOR . Cod cheie corect Se afișează reperul UCE decodor 2G = configuraţie telecomandă IR = infraroșu RF = radiofrecvenţă Fără temporizare plafonieră Validare pe buton albastru sau cu temporizare plafonieră de pe ecran CLIP 3G = configuraţie programare Cu o cheie sau cu 2 chei chei 3D = configurare electrovană Fără = pentru motor benzină diesel codată sau diesel fără electrovană 9G = mod protejare forţată ACTIV = numai după validare pe buton albastru 10G = antidemaraj ACTIV = cu contact luat sau după 10 secunde de la luarea contactului 8D = cheie prezentă ACTIV la punere contact dacă există o cheie codată. Stare / configuraţie Observaţii RECOMANDĂRI Nr. NOTĂ: stările 8D.

Validare semnal telecomandă 11D =acţionaţi telecomanda RF ACTIV pentru 3 sec. Programarea primei chei 18G = memorizarea primei chei ACTIV când programarea primei chei este în desfășurare. Stare contacte uși 16G = contact deschidere ușă ACTIV când ușa stg. Sincronizare telecomenzi RF 17D = programare TIR ACTIV când sincroneefectuată neefectuată nizare telecomandă RF neefectuată 18. Sincronizare telecomenzi în 17G = programare sau ACTIV când este în desfășurare resincronizare TIR/TRF desfășurare procedura de resincronizare telecomenzi 17. Indicaţie semnal bun dacă semnalul recepţionat la decodor este bun 13.14G = blocare / deblocare ACTIV când UCE UCE decodor decodor primește comandă de la comutator închidere uși 14. faţă este deschisă. Programare cod cheie validată 19D = programare cheie ACTIVcând validarea neblocată programării cheii nu s-a efectuat 20. Programare cod cheie neefectuată 19G = programare cheie ACTIV când neefectuată programarea cheii nu s-a efectuat 19.ANTIDEMARAJ Diagnosticare 82 11. Comunicare comutator blocare uși. 82 . Recepţionare semnal telecomandă 11G =acţionaţi telecomanda RF ACTIV pentru 3 sec. Comunicare UCE decodor-actuatori 14D = acţionarea motoarelor ACTIV când UCE de la uși (actuatori uși) decodor trimite comandă blocare/ deblocare la actuatori uși 15.37 . Indicaţie semnal primit dacă decodorul primește semnalul telecomenzii 12.AVERTIZOR . 16.

Aceste piese sunt vândute necodate. .adăugarea altor chei. a furtului. cererea clientului.ANTIDEMARAJ Diagnosticare .Generalităţi PARTICULARITĂŢI Pentru vehiculele echipate cu UCH nu mai există cod de depanare. Pentru toate intervenţiile la acest sistem. Cheile de schimb sunt livrate necodate. Acestea pot fi reatribuite aceluiași vehicul dacă va fi necesar. . Pentr u cere rea numărului c odului. dar un cod de reparaţie este atribuit ve iculului în timp fabricaţiei sale.dezafectarea uneia sau mai multor chei (în cazul pierderii sau furtului.Nu mai există numărul înscris în capul cheii. . fără număr și fără insert metalic. 82 . Telecomanda și bateria acesteia nu au nici o influenţă asupra antidemarajului. este imposibilă înlocuirea mai multor elemente (Unitate Centrală Habitaclu și chei) în același timp. Antidemarajul este activ după câteva secunde de la luarea contactului și poate fi vizualizat prin clipirea martorului luminos roșu situat pe tabloul de bord.38 . de exemplu). Codul de reparaţie va fi necesar după vânzare pentru: . pentru a face operaţional sistemul antidemaraj. NOTĂ: pentru obţinerea codului de reparaţie. Ca urma în ti pul înloc lor. un cod de 12 caractere hexazecimale este afectat acestuia.înlocuirea uneia sau mai multor chei. GENERALITĂŢI Antidemarajul este comandat de un sistem de recunoaștere a cheii. . Codul programat nu mai poate fi șters. Este posibilă în cazul pierderii. sau la . Atunci când vehiculul este fabricat. nu vafi posibil re. numărul codului d reparaţie va fi cerut la V e ocea Te hnică a Re ţelei DACIA (te lefon 0248500555).82 AVERTIZOR .înlocuirea Unităţii Centrale Habitaclu. Acest sistem poate funcţiona cu până la 4 chei maxim. Acestea permit operatorului identificarea exactă a vehiculului pentru a furniza codul bun. este imperativă cunoașterea numărului de serie al vehiculului. m uirii ă codarea acestor elemente dacă nici unul dintre ele nu are în memorie codul de origine al vehiculului (vezi tabelul de afectări) Nu mai există modalitatea de ștergere a codului memorat de elementele sistemului. ATENŢIE: la vehiculele echipate cu acest sistem.Vehiculul nu mai are menţionat pe factură la livrare codul antidemaraj . e ste necesară furnizarea numărului VIN al vehiculului și seria de fabricaţie. al cărei cod are o evoluţie aleatorie (cheie codată). dezafectarea uneia sau mai multor chei ale vehiculului. h ul .

AVERTIZOR . echipată cu un circuit electronic ce are rolul de transmitere a codului cheii la Unitatea Centrală Habitaclu. Elementele componentele sunt: Capul cheii.REMONTARE Demontaţi semicochilele de sub volan.Generalităţi 82 DESCRIEREA SISTEMULUI Cu acest sistem. echipat cu un circuit electronic codat (A).39 . extrageţi bucșa de pe contactorul pornire și debranșaţi conectorul acesteia. A DEMONTARE . BRANȘAREA OBSERVAŢIE: Electronica antide marajului este integrată în circuitul imprimat al telecomenzii. antidemarajul este activat după c â teva sec unde de la lua re a conta ctului (mater ializa tă prin clipire a martorului roșu antidemaraj). B NOTĂ: bucșa decodoare nu este codată.ANTIDEMARAJ Diagnosticare . Pin 1 2 3 4 Denumire Neutilizat Masă + După contact Ieșire semnal 82 . Buc șa de c odoa re (B) situa tă în juru l contactorului pornire.

într-o cutie de protecţie. .pilotează martorul antidemaraj situat pe tabloul de bord.82 AVERTIZOR . 82 .nerecunoașterea cheii.activarea sistemului antidemaraj. C Pentru demontare.dialoghează cu testerul de diagnosticare. . Unitatea Centrală Habitaclu asigură următoarele funcţii: .ANTIDEMARAJ Diagnosticare . .dialoghează cu calculatorul de injecţie. situat pe tabloul de bord.programarea unei chei. .40 . . Unitatea Centrală Habitaclu (C) este situată în stânga postului de conducere. . utilizat pentru a semnala: . fiind fixată pe partea laterală a planșei bord. consultaţi Capitolul 87 Martorul antidemaraj.Generalităţi Unitatea Centrală Habitaclu Pentru funcţia antidemaraj.un defect al sistemului.decodează semnalul cheii.

partea cu insertul metalic fiind în jo s.41 .AVERTIZOR . Aceasta va permite glisarea părţii superioare faţă de partea inferioară. se acţionează declipsînd cu atenţie cele două părţi ale capului cheii.ANTIDEMARAJ Diagnosticare . Cu ajutorul unei șurubelniţe mici se acţionează astfel încât vârful șurubelniţei să se sprijine pe partea inferioară (D) a capului cheii.Generalităţi 82 DEMONTAREA UNUI CAP DE CHEIE (FĂRĂ TELECOMANDĂ) Puneţi capătul de cheie pe o masă. care va fi introdusă în fanta (E). DEMONTAREA UNUI CAP DE CHEIE (CU TELECOMANDĂ) Cu ajutorul unei șurubelniţe mici. E D 82 .

. . Controalele definite pentru tratarea fiecărui defect nu vor fi deci aplicate pe vehicul decât dacă defectul declarat de tester este interpretat în document pentru tipul său specific de memorizare. defect prezent sau memorat). . 82 .Multimetru. Realizarea controlului de conformitate (punerea în evidenţă a eventualelor disfuncţionalităţi nedeclarate încă prin autodiagnosticarea sitemului) și aplicarea diagnosticărilor potrivite conform rezultatelor. după luarea și după punerea contactului. Exploatarea diagnosticului prin “Efectul client” dacă problema continuă să existe. - SDV-uri NECESARE PENTRU INTERVENTIE . trebuie să nt vă inspiraţi din diagnosticarea pentru controlul circuitului e lementului avariat.ANTIDEMARAJ Diagnosticare .42 . pentru a identifica sistemul cu care este echipat vehiculul (identificarea familiei calculatorului. V diag…). condiţiile de aplicare a diagnosticului figurează în c apitolul “Recomandări”. .schema electrică a funcţiei. pentru funcţia antidemaraj. Aplicaţi aceeași moda litate atunci când un defect este declarat ca fiind m emorat de către testerul de diagnosticare.Bornier electric ELE1622.Generalităţi Acest document prezinta diagnosticarea general aplicabilă la toate calculatoarele.manualul de reparaţii al vehiculului respectiv. defect memorat. pentru vehiculul respectiv. dar când nu este intrepretat în documentaţie decât sub forma de defect “prezent”. Validarea reparaţiei (dispariţia “efectului client”).Tester de diagnosticare CLIP.82 AVERTIZOR . Dacă condiţiile nu su îndeplinite. căci pana nu mai este prezentă pe vehicul. Atenţie: fiecare defect este interpretat pentru un anume tip de memorizare (defect prezent. Tipul d memorizare trebuie avut în v e edere la punerea în funcţiune a testerului. Luarea în considerare a informaţiilor furnizate în capitolele Generalităţi. MODALITATE GENERALĂ DE DIAGNOSTICARE: Punerea în funcţiune a testerului CLIP. Dacă un defect este interpretat în momentul în care este declarat “memorat”. Pentru a efectua diagnosticarea acestui sistem este deci absolut necesar să dispunem de elementele următoare: . Nr de program. Citirea defectelor înregistrate în memoria ca lculatorului și exploatarea ca pitolului “Interpretarea defectelor”.SDV-urile definite în rubrica “SDV-uri necesare”. Analizarea documentelor “diagnosticare” ce corespund sistemului identificat.

sistemul ramâne blocat iar LED-ul antidemaraj clipește (semnal rapid).AVERTIZOR . aceasta trimite calculatorului de injecţie semnale codificate. Recunoașterea cheilor în funcţionare normală Martor antidemaraj Vehicul protejat (fără + După contact) Cheie recunoscută.43 . led-ul roșu al antidemarajului clipește (semnal rar: o clipire / sec). căderea de tensiune provocată de solicitarea demarorului poate reactiva antidemarajul. Dacă tensiunea este prea slabă. Dacă nu există o coincidenţă a codurilor cheie / Unitate Centrală Habitaclu.Generalităţi 82 FUNCŢIONARE Când sistemul antidemaraj este în funcţiune. codul cheii este transmis către Unitatea Centrală Habitaclu. CAZURI PARTICULARE Calculatorul de injecţie nu are nici un cod de referinţă în memorie: codul care este transmis de UCH se înscrie în memorie. Dacă semnalele emise de către Unitatea Centrală Habitaclu și decalculatorul de injecţie corespund. iar led-ul antidemaraj se stinge. demararea este imposibilă. Demararea vehiculului nu este autorizată.ANTIDEMARAJ Diagnosticare . Unitatea Centrală Habitaclu autorizează demararea motorului și injecţia se deblochează. apoi stins Martorul clipește rapid (la 4 Hertzi) 82 . ATENŢIE: când bateria este slab încărcată. Dacă codul este recunoscut de către Unitatea Centrală Habitaclu. injecţie neprotejată Cheie nerecunoscută Martorul clipește lent (1 Hertz) Martorul aprins fix timp de 3 secunde. După punerea contactului.

este necesară efectuarea procedurii de reafectare a cheilor.blocare: 2 semnale . · Este posibil. · Versiunea “Echipament complet” comandă stingerea progresivă a plafonierei după blocarea ușilor cu telecomanda. · Butonul de închidere centralizată a ușilor este dezactivat atunci când ușile au fost închise cu telecomanda. La înlocuirea sau adăugarea unei chei. sistemul va rebloca în mod automat ușile vehiculului (fără ca luminile de avarie să semnalizeze). de furt al cheii sau la cererea clientului. Particularităţi sistem · Acest sistem poate funcţiona cu maximum 4 te lecome nz i (Unita tea Ce ntrală Habitaclu nu po gestiona decât 4 coduri ate diferite). La înlocuirea unei Unităţi Centrale Habitaclu. este imposibilă înlocuirea Unităţii Centrale Habitaclu și a cheilor în același timp. Aceste piese sunt vândute necodate. Codul memorat nu mai poate fi șters. · Unitatea Centrală Habitaclu comandă ilumina rea interioară a vehiculului. · Cheile de schimb sunt livrate necodate. · Unitatea Centrală Habitac lu poate aprinde lămpile de avarie în cazul informaţiei “legatură șoc” provenind de la UCE airbag. · Bloc a re a și de bloc a re a ușilor p rin telecomandă vor putea fi vizualizate prin semnale ale luminilorde avarie (dacă toate ușile sunt bine închise). ATENŢIE: * Cu acest sistem. Unitatea Centrală Habitaclu este situată sub planșa bord. ATENŢIE Va fi imposibilă demararea atât timp cât nu se va e fe ctua proc e dura de progr a ma re a antidemarajului.44 .ANTIDEMARAJ Diagnosticare . dacă va fi necesar. deci nu au cod. în partea stângă. · Receptorul semnalului radiofrecvenţă este integrat în Unitatea Centrală Habitaclu. este necesar să se realizeze programarea și configurarea corespunzătoare nivelului de echipare al vehiculului. * Nu se poate ște rge codul memor at de elementele sistemului (Unitatea de Control Habitaclu și calculatorul de injectie). În cazul în c se uită o are plafonieră aprinsă. Aceasta va putea fi reafectată pe același vehicul.deblocare: 1 semnal · Dacă se deblochează ușile și nici una dintre ele nu este deschisă în următoarele 30 secunde. să se dezafecteze o cheie a unui vehicul. cu ajutorul testerului CLIP. 82 . Unitatea Centrală Habitaclu va întrerupe alimentarea după aproximativ 30 minute. va fi ne c esa r să se c onfigure z e func ţiile corespunz ătoare nivelului de echipare a vehiculului. IMPORTANT La înlocuirea Unităţii Centrale Habitaclu.82 GENERALITĂŢI AVERTIZOR . .Generalităţi Unitatea Centrală Habitaclu înlocuiește UCE decodor. în caz de pierdere.

ATENŢIE: dacă o piesa memorează codul. Codul memorat prima oară nu mai poate fi șters. OBSERVAŢIE: aceasta poate fi programată pe vehicul. va fi deci necesară memorizarea unui cod pentru a deveni funcţionale. ATENŢIE: numai cheile prezentate cu ocazia efectuării acestei proceduri vor fi funcţionale.Generalităţi 82 INLOCUIRE ȘI CONFIGURARE Piesele noi nu sunt codate. TABEL AFECTĂRI INTERVENţIE DUPĂ VÂNZARE Programare Unitate Control Habitaclu Afectare sau suprimare cheie Programare calculator injecţie STAREA ELEMENTELOR Unitate Control Calculator Cheie Habitaclu Injecţ ie nouă codată codată codată nouă* codată codată nouă NECESITATE COD DE REPARAţIE DA DA NU * Cheia afectată unui vehicul trebuie sa fie nouă sau deja programată pe acel vehicul. Odată montate pe vehicul.45 . Pentru a efectua această procedură. dar este neoperaţională (neafectată).AVERTIZOR . aceasta este afectată vehiculului respectiv și este imposibil ca apoi să se șteargă acest cod sau să se memoreze un al doilea cod.ANTIDEMARAJ Diagnosticare . este absolut necesar ca unele piese ale vehiculului să fie deja corect codate (cu codul vehiculului). Se va consulta tabelul de afectări. 82 .

este absolut necesar sa fiţi în posesia a cel puţin una din vechile chei ale vehiculului. Testerul afișeaz ă “Introduceţi codul după-vânzare”. testerul a fișe az ă “Intr oduc eţi o c he ie de ja programată pe vehicul. Pentru a efectua această procedură.46 . În acest moment trebuie să se intre în modul de programare cheie. c heie ne utiliz abilă pe ac est vehicul”: codul cheii nu c orespunde codului scris (cheia aparţine unui vehicul dintr-o altă gamă). se introduce c odul sec re t după -vâ nz are (12 ca ra ctere hexazecimale).82 AVERTIZOR . cu condiţia: . .să fie noi (necodate). Testerul afișează “Scoateţi cheia din contactorul antifurt”. Dacă formatul codului este corect.ANTIDEMARAJ Diagnosticare . “Unitatea Centrală Habitaclu nu este goală. PROCEDURA DE PROGRAMARE A UNITĂŢII CENTRALE HABITACLU Cu ajutorul testerului CLIP: Intra ţi în dia log c u sistemul “Antidemaraj”. Odată montată pe vehicul.Generalităţi Unitatea Centrală Habitaclu nouă nu este codată. “Comandă spe cific ă”. puneţi contactul și apoi validaţi” iar procedura de programare este în curs. OBSERVAŢIE: dacă se înlocuiește numai Unitatea Centrală Habitaclu. CAZURI SPECIALE Dacă pe ecran se afișează: “Codul după-vânz ar e intr odus nu corespunde cheii prezentate. se va lide az ă linia “SC027: programare Unitate Centrală Habitaclu”. IMPORTANT: numai cheile prezentate cu ocazia acestei proceduri vor deveni funcţionale.” iar Unitatea Centrală Habitaclu este codată. De maraţi pr oc edur a de pr ogr amar e a cheilor”: Unitatea Centrală Habitaclu este deja codată pe acest vehicul. De mar aţi proc edura de progr amar e a cheilor. iar calculatorul de injecţie trebuie corect codat (consultaţi tabelul de afectări). ATENŢIE: dacă Unitatea Centrală Habitaclu memorizează un cod. pentru a afecta celelalte chei (maximum patru). ATENŢIE: intrevalul ma xim între fieca re operaţie este de 5 minute. apoi se validează. În meniul “Modul de comandă”. Pot trece mai multe secunde înainte de apariţia acestui mesaj. “Eșe c progr amar e Unitate Ce ntr ală Habitac lu. va fi deci necesar să memorizeze un cod pentru a deveni operaţională. Este imposibilă ștergerea codului sau memorarea unui alt cod. să cunoașteţi codul de reparaţie.să fi fost deja codate pe acest vehicul. Te sterul afișe az ă “UCH progr amat. Cu c ontactul luat. nu este necesar să se facă nici o intervenţie la calculatorul de injecţie: acesta va păstra același cod antidemaraj. 82 . aceasta este afectată numai acelui vehicul. în caz contrar procedura se anuleazæ. Verificaţi dacă aţi intr odus c odul c or e ct și dac ă a ţi prezentat o cheie a vehiculului”: codul nu corespunde cheii vehiculului sa aţi folosit o c eie u h nouă.

Demaraţi procedura de programare a cheilor”.ANTIDEMARAJ Diagnosticare . Procedura nu poate fi efectuată cu o cheie nouă. Testerul afișează: “Introduceţi codul după vânzare”. A 82 .Generalităţi 82 PROCEDURA DE PROGRAMARE UNITATE CENTRALĂ HABITACLU Se intră în dialog cu sistemul “Antidemaraj” Se selectează meniul “Modul comandă” și “Comandă specifică”.47 . Dacă testerul afișează: “Unitatea Centrală Habitaclu nu este goală. Unitatea Centrală Habitaclu este deja codată pe acest vehicul.AVERTIZOR . Testerul afișează: “Introduceţi o cheie deja programată pe vehicul”. cu majuscule). Inseraţi o cheie ce aparţine vehiculului și puneţi contactul. Testerul afișează: “Scoateţi cheia din contactorul antifurt”. Introduceţi codul (12 caractere hexazecimale. Codul poate fi introdus numai atunci când contactul este luat. Se selectează comanda “SC027 Programare Unitate Centrală Habitaclu”.

82 .Generalităţi A Dacă testerul afișează: “Codul după vânzare nu corespunde cheii prezentate.48 . Cheie neutilizabilă pe acest vehicul”. Codul cheii nu corespunde cu codul tastat (cheia aparţine unui alt vehicul). Dacă testerul afișează: “Eșec la programare UCH. Verificaţi dacă aţi introdus codul corect și dacă aţi prezentat o cheie a vehiculului”.ANTIDEMARAJ Diagnosticare . cheia nu aparţine acelui vehicul sau este nouă.82 AVERTIZOR . Codul tastat nu corespunde cheii vehiculului.

Unitatea Centrală Ha bitaclu este codată și cheile sunt afectate. 82 . 4 c he i pr ogr amate ” și “Sc oate ţi c heia din contactorul antifurt”. ATENŢIE: acestea trebuie sa fie cheile vechi ale vehiculului sau chei noi necodate. va fi nece sar să se efectueze ulterior procedura de reafectare cu toate cheile. validaţi linia “SC028: Programare cheie”. Cheile neprezentate nu vor mai fi active. ATENŢIE: intervalul ma xim admis între fiecare operaţie este de 5 minute. Acest mesaj apar e de a se meni în ca z ul pierder ii dialogului cu Unitatea Centrală Habitaclu sau a întreruperii alimentării de la baterie. verificaţi apoi reluaţi operaţiunea de tastare a codului. Lansaţi pr oc edura de pr ogr amar e a Unităţii Centrale Habitaclu”atunci Unitatea Centrală este nefolosită.AVERTIZOR . Testerul afișează ”Introduceţi codul dupăvânzare”. Pe ec ra n se afișe a ză “2. Testerul afișeaz ă “Înscriere a datelor în memorie”. apoi validaţi”: pune contactul cu o c ţi heie a vehiculului sau cu o cheie nouă. Te sterul a fișe az ă “Ate nţie . Pe ecran se afiseaza : “Nr. chei programate 1” și “Scoateţi cheia din contactorul antifurt. Te sterul afișe a ză : “Sc oate ţi c heia din contactorul antifurt”.49 . Pentru a afecta cheile suplimentare. atunci codul introdus este incorect. Cu contactul luat. Acest mesaj va fi afișat pentru câteva secunde. apoi validaţi. Testerul va afișa în acest caz mesajul: “Condiţii de e xe cuţie nesatisfăc ute ”. “Condiţii de e xe cuţie nesatisfăc ute ”. Se intră în dia cu sistemul “Antidemaraj”. Este imposibil să se afecteze chei la o Unitate Centrală Habitaclu necodată. 3. Relansaţi procedura pentru a le reafecta”: programarea este în curs de desfășurare. cheile afectate vehiculului sunt cele care e r au afe c tate înainte de înc epe re a procedurii. introduceţi codul secret după-vânzare (12 caractere hexazecimale) și validaţi-l.Generalităţi 82 PROCEDURA DE AFECTARE A CHEILOR IMPORTANT: dacă nu sunt disponibile toate cheile. în caz contrar procedura este anulată. Testerul propune “Doriti să programaţi o altă cheie?”. Testerul afișeaz ă: “Introduceţi cheia în contactorul antifurt și puneţi contactul. după ca re puteţi ieși din proce dura de reafectare. apoi validaţi”. “Comandă specifică”. log În meniul “Modul de comandă”.ANTIDEMARAJ Diagnosticare . Dacă cheia nu corespunde Unităţii Centrale Habitaclu a vehiculului respectiv. puneţi contactul câteva secunde cu celelalte chei ale vehiculului ce trebuie afectate (maximum patru). Cheile pre zentate înainte de întreruperea procedurii nu mai sunt goale și nu mai pot fi afectate decât acestui vehicul”. testerul afișează “Procedură intreruptă: atenţie. CAZURI SPECIALE Dacă testerul afișează: ”Unitatea Centrală Habitaclu este goală.

82 AVERTIZOR . Se selectează meniul “Modul comandă” și “Comandă specifică”. Este imposibil să afectaţi cheile la o Unitate Centrală Habitaclu necodată. Unitatea Centrală Habitaclu este nouă.Generalităţi PROCEDURA DE AFECTARE A CHEILOR Se intră în dialog cu sistemul “Antidemaraj”. Testerul afișează “Condiţii de execuţie nesatisfăcute”.50 . Procedura trebuie efectuată numai când contactul este luat. Se validează linia “SC 028: Programare cheie”. Lansaţi procedura de programare a Unităţii Centrale Habitaclu”. Codul este introdus greșit sau este incorect. Testerul afișează “Scoateţi cheia din contactorul antifurt”.ANTIDEMARAJ Diagnosticare . Dacă testerul afișează: “Unitatea Centrală Habitaclu este goală. Verificaţi apoi rescrieţi codul. A 82 . Scrieţi codul (12 caractere hexazecimale cu majuscule) și apoi validaţi. Testerul afișează “Introducţi e codul după vânzare”.

apoi validaţi”. 4 chei programate” apoi “Scoateţi cheia din contactorul antifurt. în cazul pierderii ei. Testerul afișează: “1 cheie programată”. apoi validaţi”. Cheia nu corespunde Unităţii Centrale Habitaclu a acestui vehicul. Vehiculul poa utiliza maximum te 4 chei.51 . puneţi contactul. Cheile nepreze ntate nu vor mai fi active. cheile afectate vehiculului sunt cele care erau afectate înainte de lansarea procedurii. Cheia trebuie să fi nouă sau să aparţină acestui vehicul.AVERTIZOR . Relansaţi procedura pentru a le reafecta”. Cheile sunt afectate vehiculului. Această procedură permite dezafectarea unei chei. Testerul afișează: “Înscrierea datelor în memorie”. apoi validaţi”. Testerul afișează: “Introduceţi cheia în contactorul antifurt. 82 . Introduceţi o cheie în contactorul antifurt.Generalităţi 82 Te sterul a fișe az ă : “Ate nţie . Testerul afișează: “2. “Scoateţi cheia din contactorul antifurt. Introduceţi o altă cheie nouă sau aparţinând acestui vehicul în contactorul antifurt. de exemplu. 3.ANTIDEMARAJ Diagnosticare . Testerul afișează: “Doriţi să programaţi o altă cheie?” Dacă testerul afișează: “ Procedură întreruptă: atenţie. Controlaţi dacă vehiculul pornește și dacă ușile se blochează cu toate cheile. Cheile prezentate înainte de întreruperea procedurii nu mai sunt goale și nu pot fi afectate decât acestui vehicul”.

82 AVERTIZOR .52 . ATENŢIE: Cu ajutorul acestui sistem antidemaraj. iar funcţia antidemaraj va fi asigurată după câteva secunde (LED-ul roșu antidemaraj clipește). În plus. pentru a autoriza pornirea vehiculului. acest sistem nu dispune de cod de depanare. este interzis să se efectueze probe cu calculatoare de injecţie împrumutate din depozit. Este suficient să puneţi contactul timp de câteva secunde. Se ia contactul. Codul memorat de calculatorul de injecţie nu mai poate fi șters. 82 . vehiculul își păstrează codul propriu antidemaraj pe toată durata existenţei sale. Deci va fi necesar să memoraze codul sistemului antidemaraj. care trebuie apoi restituite. în momentul m ontării sale. fără a porni motorul.Generalităţi CODAREA CALCULATORULUI DE INJECŢIE Calculatorul de injecţie este livrat necodat.ANTIDEMARAJ Diagnosticare . În consecinţă.

Controlaţi branșarea și starea conectorului cu 40 de pini EH1 al Unităţii Centrale Habitaclu.Interpretare defecte 82 DF055 PREZENT SAU MEMORAT RECOMANDĂRI CIRCUIT LINIE CODATĂ Condiţii de aplicare a diagnosticului la defect memorat: . se remediază conectorul.defect declarat prezent la punerea contactului (+După contact).53 . Dacă este necesar.ANTIDEMARAJ Diagnosticare . Verificaţi continuitatea și izolarea legăturii: conector EH1 cu 40 de pini Unitate Centrală Habitaclu pinul B36 (consultaţi schema electrică a motorizării corespunzătoare) Dacă este necesar. Ștergeţi defectele memorate. se remediază. calculator injecţie DUPĂ REPARAţIE Remediaţicelelalteeventualedefecţiuni.AVERTIZOR . 82 .

Ștergeţi defectele memorate.82 DF069 PREZENT SAU MEMORAT RECOMANDĂRI AVERTIZOR . Verificaţi continuitatea legăturilor între: masă conector 40 pini EH1 al UCH pin A16 Remediaţi dacă este necesar. Dacă este necesar.0: Scurcircuit la masă CC. Controlaţi branșarea și starea conector 40 pini EH1 al Unităţii Centrale Habitaclu. 82 . pin 2 bucșă pin 4 bucșă DUPĂ REPARAţIE Aplicaţi recomandarea. Verificaţi continuitatea și izolarea legăturii între: cutia siguranţe habitaclu F04 (15A) pin 3 bucșă Remediaţi dacă este necesar. Controlaţi branșarea și starea conectorului cu 40 pini EH1 al Unităţii Centrale Habitaclu.1: Scurtcircuit la +12V Condiţii de aplicare a diagnosticului la defect memorat: .0 Controlaţi branșarea și starea conectorului bucșei.ANTIDEMARAJ Diagnosticare . Remediaţicelelalteeventualedefecţiuni. Remediaţi dacă este necesar.Interpretarea defectelor LEGĂTURA UCH BUCȘĂ ANTIDEMARAJ CC. CC.54 .1 Controlaţi branșarea și starea conectorului bucșei. Remediaţi conectorul dacă este necesar.defectul declarat prezent la punerea contactului (+După contact). CC. Debranșaţi conectorul bucșei și verificaţi alimentarea corectă cu +12V la pin 3 conector bucșă. remediaţi conectorul. Remediaţi conectorul dacă este necesar. Remediaţi starea conectorului dacă este necesar.

Da că sta rea “ Unitate Centrală Habitaclu goală” este DA vezi procedura de programare. 4 chei după vânzare ET002: Cod cheie primit 2 Antidemaraj ET003: Cod cheie valid Starea DA la punerea contactului Starea DA la punerea contactului ET017: Antidemaraj activ NU Dacă apar probleme: consultaţi diagnosticul stării ET002. Funcţia Parametrul sau starea Control sau acţiune ET154: prezenţă + 12 V după contact Vizualizare și observaţii Diagnostic 1 Alimentare DA Dacă apar probleme: consultaţi diagnosticul stării ET154.AVERTIZOR .Control de conformitate 82 RECOMANDĂRI Nu efectuaţi acest control de conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Valorile indicate în acest control de conformitate nu sunt indicate decât cu titlu informativ.55 . crt. Dacă apar probleme: consultaţi diagnosticul stării ET003. Nr. contact pus.ANTIDEMARAJ Diagnosticare . Condiţia de executie: motor oprit. programare până la Nimic de semnalat. Dacă apar probleme: consultaţi diagnosticul stării ET017. Dacă apar probleme: consultaţi diagnosticul stării ET130. PR065: număr chei programate 2 chei la vehicul nou. ET130: LED antidemaraj STINS 3 ET110: Unitatea Programare Centrală Habitaclu goală NU 82 .

56 . să se identifice o pa a vehiculului.Cheia codată nu apartine vehiculului .ANTIDEMARAJ Diagnosticare . ET154: Prezenţă + 12V după contact ET002: Cod cheieprimit ET003: Cod cheie valid ET017: Antidemaraj activ Dac ă ET154 stare activă ET002 stare la DA ET003 stare la DA ET017 stare la NU .82 TEST STĂRI AVERTIZOR .Control de conformitate Este posibil ca la controlul anumitor stări. este necesar să se efectueze o reafectare a cheilor .controlaţi injecţia cu testerul și verificaţi dacă calculatorul de injecţie nu este blocat Dac ă ET154 stare activă ET002 stare la DA ET003 stare la NU ET017 stare la DA .Daca cheia nu funcţionează totuși. datorită diferitelor nă informaţii furnizate.Dacă cheia aparţine vehiculului.Cheia este scoasă din funcţiune sau nu aparţine gamei vehiculului 82 . înlocuiţi-o Dac ă ET154 stare activă ET002 stare la NU ET003 stare la NU ET017 stare la DA .

ANTIDEMARAJ Diagnosticare . Trataţi starea ET154 dacă este “INACTIV” cu contactul pus.Interpretarea stărilor 82 ANTIDEMARAJ ACTIV ET017 RECOMANDĂRI Starea antidemaraj activ trebuie să devină inactiv la +După contact. Dacă stările ET002 și ET003 sunt “DA”. Verificaţi ca starea ET154 “+12 volţi după contact” să fie ACTIV cu contactul pus. Starea antidemaraj trebuie să fie activ atunci când cheia nu este în contact. Verificaţi starea ET002 “cod cheie primit” și starea ET003 ”cod cheie valid” cu contactul pus. trataţi cu prioritate această stare. efectuaţi diagnosticarea calculatorului de injecţie.57 . Dacă starea ET002 este “NU”. DUPĂ REPARAŢIE Reefectuaţi un diagnostic al sistemului. 82 . Verificaţi dacă nu există vreun defect înainte de a trata această stare. ET017 ACTIV cu toate că există: o cheie în contactul de pornire și +După contact. Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni. trataţi cu prioritate ET003. Stergeţi defectele memorate. Dacă starea ET002 este “DA” și starea ET003 este “NU”.AVERTIZOR .

dacă este necesar. Efectuaţi un control al siguranţei F13 (25A) în cutia siguranţe habitaclu.82 ET154 AVERTIZOR . înlocuiţi Unitatea Centrală Habitaclu. Remediaţi. Dacă tensiunea este absentă. ET154 INACTIV cu contactul pus. Dacă tensiunea este prezentă. dacă este necesar. Verificaţi cu ajutorul unui multimetru absenţa +12 volţi cu contactul luat la nivelul soclului siguranţei F13 din habitaclu. ET154 ACTIV cu contactul luat. înlocuiţi Unitatea Centrală Habitaclu. DUPĂ REPARAŢIE Reefectuaţi un diagnostic al sistemului.58 . asiguraţi continuitatea și izolarea la masă între pinul A3 al conectorului P1 al Unităţii Centrale Habitaclu și siguranţa F13 (25A) din cutia de siguranţe din habitaclu. Verificaţi cu ajutorul unui multimetru prezenţa +12 volţi cu contactul pus.ANTIDEMARAJ Diagnosticare .Interpretarea stărilor PREZENŢĂ + 12 V DUPĂ CONTACT RECOMANDĂRI Nimic de semnalat. 82 . Dacă tensiunea este absentă. dacă este necesar. Stergeţi defectele memorate. Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni. Remediaţi. Verificaţi cu ajutorul unui multimetru prezenţa +12 volţi cu contactul pus la pinul A3 al conectorului P1 al Unităţii Centrale Habitaclu. Remediaţi. la nivelul soclului siguranţei.

înlocuiţi cheia vehiculului. schimbând insertul metalic al cheii: Dacă starea “COD CHEIE PRIMIT” trece la “DA”. să fie activă cu contactul pus. Verificaţi ca starea ET154 “prezenţă +12 volţi după contact”. Dacă starea rămâne la “NU”. verificaţi conexiunea între bucșa decodoare și Unitatea Centrală Habitaclu.AVERTIZOR . înainte de orice altă intervenţie. Dacă starea “COD CHEIE PRIMIT” rămâne la “NU”. Stergeţi defectele memorate. Îndepărtaţi orice obiect metalic prezent pe brelocul de chei și mai încercaţi o dată.Interpretarea stărilor 82 COD CHEIE PRIMIT ET002 RECOMANDĂRI Verificaţi ca nici un defect să nu fie prezent sau memorat. ET002 este NU : când contactul este pus cu o cheie apartinând vehiculului. Înlocuiţi bucșa decodoare.ANTIDEMARAJ Diagnosticare . Starea va fi declarată “DA” la punerea contactului (+După contact) cu o cheie validă. 82 . incercaţi cu o altă cheie aparţinând vehiculului.59 . Puneţi contactul cu cheia unui alt vehicul. Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni. DUPĂ REPARAŢIE Reefectuaţi un diagnostic al sistemului.

Stergeţi defectele memorate. Procedaţi la o reafectare a cheilor. 82 .60 . ET003 este NU cu toate că contactul este pus cu o cheie aparţinând vehiculului și a faptului că codul cheii este primit. Dacă starea rămâne la “NU”. DUPĂ REPARAŢIE Reefectuaţi un diagnostic al sistemului. Verificaţi dacă starea ET154 “prezenţă +12 volţi după contact” este activă cu contactul pus. înainte de orice altă intervenţie.ANTIDEMARAJ Diagnosticare .Interpretarea stărilor COD CHEIE VALID RECOMANDĂRI Starea va fi declarată “DA” la punerea contactului (+După contact) cu o cheie aparţinând vehiculului. Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni. utilizând codul după-vânzare.82 ET003 AVERTIZOR . Dacă problema persistă. înlocuiţi cheia defectă a vehiculului. încercaţi cu o altă cheie aparţinând vehiculului.

Remediaţi.Interpretarea stărilor 82 MARTOR ANTIDEMARAJ ET167 RECOMANDĂRI Starea «antidemaraj activ» trebuie să treacă la NU după punerea contactului. 82 . Starea «antidemaraj activ» trebuie sa devină DA după 10 secunde de la luarea contactului. Stergeţi defectele memorate.ANTIDEMARAJ Diagnosticare .61 . dacă este necesar. Controlaţi branșarea și starea conectorului cu 40 de pini EH1 al Unităţii Centrale Habitaclu. dacă este necesar. Controlati branșarea și starea conectorului de la tabloul de bord. Verificaţi continuitatea și izolarea legăturii: pin A32 conector EH1 cu 40 pini al UCH Remediaţi.AVERTIZOR . pin 6 conector negru tablou de bord DUPĂ REPARAŢIE Reefectuaţi un diagnostic al sistemului. Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni. dacă este necesar. Remediaţi.

62 .Algoritm localizarepană Nu consultati aceste informaţii decât după un control complet cu testerul CLIP. NU EXISTĂ COMUNICARE CU CALCULATORUL _______________________ALP1 82 .82 RECOMANDĂRI AVERTIZOR .ANTIDEMARAJ Diagnosticare .

continuitatea și absenţa rezistenţei parazite la conexiunile: Pin A3 al UCH conector P1 cu 15 pini cutia siguranţe Pin 22 al UCH conector EH1 cu 40 pini + după contact Pin A1 al UCH conector P1 cu 15 pini masă Pin 34 al UCH conector EH1 cu 40 pini pin 7 priză diagnosticare (linia K) Remediaţi. Verificaţi comunicarea testerului CLIP cu un calculator de pe un alt vehicul.63 .AVERTIZOR . 82 . daca este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Controlaţi funcţionarea sistemului. Remediati. Branșaţi bornierul și verificaţi izolarea.ANTIDEMARAJ Diagnosticare . Verificaţi: .Algoritm localizarepană 82 Nu există comunicare cu calculatorul. a +12 volţi după contact la pinul 1 și a masei la pinii 4 și 5 ai prizei de diagnosticare.conexiunea dintre testerul CLIP și priza de diagnosticare (verificaţi starea cablului). ALP1 RECOMANDĂRI Nimic de semnalat. dacă este necesar. . Verificaţi prezenţa +12 volţi înainte de contact la pinul 16.Siguranţele motor și habitaclu.

TABLOU DE BORD Tabloude bord fără turometru 83 83 .1 .

83 TABLOU DE BORD Tabloude bordcu turometru 83 .2 .

TABLOU DE BORD Dispunere conectori (toate tipurile) 83 Conector A (alb) Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumire Martor semnalizar stânga e Martor lumini de întâlnire Martor lumini de drum Martor dezaburire lunetă Martor preîncălzire bujii Martor defect airbag Liber + Lămpi de poziţie Indicator temperatură apă Liber Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conector B (maron) Denumire Semnalvitezăvehicul Semnal turaţie motor Liber Liber + După contact Liber Martor OBD Liber Liber + După contact Conector C (negru) Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumire Liber Liber Liber Martor frână mână / ICP sistem frânare Liber Martor antidemaraj .3 .Transmiţătornivel carburant Semnalnivel carburant Liber + Baterie Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Conector D (gri) Denumire Masă Liber Liber Liber Alertă temperatură apă Alertă presiuneulei Martor încărcare baterie Martor lampă ceaţă Martor faruri ceaţă Martor semnalizar dreapta e 83 .

Cu o șurubelniţă TORX 20 se demontează cele două șuruburi de fixare frontală a planșei bord superioare. Reţineţiidentificarea poziţieide montaj a conectorilor. Se îndepărtează planșabord superioară către partea dreaptă a automobilului. Se demonteazăradiocasetofonul (dacă automobiluleste prevăzut cu radiocasetofon) de pe planșa bord superioară: se apasă clipsurile laterale ale acestuia și se extrage din planșa bord superioară. Se declipseazăsemicochilelevolanului și se îndepărtează. Cu o șurubelniţăTORX20 se demonteazășuruburile care fixeazătabloul de bord pe planșa bord inferioară. Cu o șurub elniţă TORX20se demontează cele3 șuruburi carefixeazăsemicoc hilelevolanului. Faceţiprobe funcţionale tabloului debord.4 . Se debranșeazăconectorul anteneiși cei 2 conectori ai radiocasetof onului. se va reintroduce codul radio. REMON TARE Se efectuează în ordine inversă operaţiilor de la demontare. iar la automobileleechipate cu radio programabil. Cu o cheie TORX20 (în formă de “L”) se demonteazășuruburilede fixare laterală a planșei bord superioare. OBSERVAţIE: După rebranșarea bateriei se va reprograma ceasul. Se dezagrafează planșabord superioarădin cele trei agrafede fixarede pe traversainferioară parbriz.83 DEMON TARE TABLOU DE BORD Înlocuire tabloude bord Se debranșează borna (-) a bateriei. 83 . Se debranșeazăconectorul comutatorulu închidere centralizată (dacăautomobilulesteprevăzut i cu închidere centralizată). Se debranșeazăcei 4 conectori ai tablouluide bord.

Conector Pin A B1 B2 Denumire Alimentar după contact(+DC) e Semnalvitezăautomobil Masă 83 .TABLOU DE BORD Traductor de viteză 83 Tabloulde bord (vitezometru. totalizatorkilometri) primeșteinformaţia vitezeiautomobilului de la un traductor electronic.5 . Această informaţieeste de asemeneautilizată de calculatorul (UCE) injecţie.

nu vă apropiaţi cu flacără deschisă sau cu un obiectincandescent în zona de lucru. IMPORTANT! În momentul intervenţiilorla transmiţătorul nivel carburant. respectaţi următoarele precauţii: .nu fumaţi. demontarea rezervorului.10 aproximativ55 110 ± 10 aproximativ190 280 ± 20 260 ± 10 83 . . C2 Conector Pin Denumire A1 .6 .transmiţător nivel carburant POZIŢIEINDICATORNIVEL CARBURANT LA BORD 4/4 3/4 1/2 1/4 0 alertănivel minim Rezistenţa măsurată între pinii A1 și B1 (Ù) 0 .Transmiţătornivel carburant B1 Semnalnivel carburant C1 Liber C2 Masă A1 B1 C1 Încercări electrice .83 MOT 1397 TABLOU DE BORD Transmiţător nivelcarburant SDV specializat necesar Cheie de demontarea piuliţei ansamblului transmiţător nivel carburant Ansambl l transmiţăto nivel carbu estemontatpe rezervo Demontareaacestuianu necesită u r rant r.

MARTORUL PRESIUNE ULEI RĂMÂNE APRINS DUPĂ PORNIREA MOTORULUI 1 83 .TABLOU DE BORD Senzortemperatură apă 83 FUNCţIONARE Senzorul temperatură apă (1) transmitela calculatorul de injecţieinformaţiade temperatură a apei. iar o altă informaţie este transmisă la aparatul indicator de pe tabloul de bord.7 .senzor temperatură apă POZIŢIEINDICATOR TEMPERATURĂ APĂ 60°C 95°C 110°C Rezistenţa măsurată între pinul A și masa automobilului (Ù) 483 ± 30 150 ± 15 97 ± 15 NOTĂ: Valorile de mai sus au fost înregistrate la creșterea temperaturii apei. care va indica temperatura apei. Încercări electrice .

Remediaţi. Se înlocuieștetransmiţătorul nivel carburant. Remediaţi.83 Da TABLOU DE BORD Arbore localizare pene Se verificăpresiuneauleiului. Da Da Nu Se înlocuiește manocontactul. Indicatorul revine la zero? Nu Se înlocuieștetabloul de bord. 83 . Martorul presiuneulei se aprinde? Se înlocuieștebecul. Nu Rezistenţafaţă de masaautomobiluluia pinului B1 al conectoruluitransmiţătornivel carburant este zero? Da Cablajuleste defect. Beculmartorului presiune ulei este ars? Nu Se verifică traseulde alimentare albecului și se remediază. MARTORUL PRESIUNE ULEI NU SE APRINDE LA PUNEREA CONT ACTULUI Se pune firul de la manocontactla masa automobilului. INDICATORUL NIVEL CARBURANT ARATĂ MEREU PLIN ului Da Se debranșeazăconectorultransmiţător nivel carburant.8 . Existădefecţiuneîn circuitul de ungere. Presiunea este corectă? Nu Se înlocuiește manocontactul.

Remediaţi.Indicatorul arată plin? Rezistenţa faţă de masa automobilului a pinuluiB1 al Nu conectoruluitransmiţător nivel carburant estezero? Da Traseulîntre pinul B1 al conectorului transmiţătornivel carburant și pinul 8 al conectorului C al tablouluide bord este întrerupt. Indicatorul revine la zero? Se înlocuiește transmiţăto nivel rul carburant.TABLOU DE BORD Arbore localizare pene 83 INDICATORUL NIVELCARBURANT NU INDICĂ CORECT Se debranșeazăconectorul transmiţătoruluinivel carburant. Da Nu Se pune la masa automobilului pinul B1 al Da conectoruluitransmiţător nivel carburant.9 . Remediaţi. Cablajuleste defect. 83 . Se înlocuieștetabloul de bord.

Se montează semicoch volanului. având în acelașitimp prevăzut și un sistem de blocare a direcţiei. Se monteazămecanismulîn locașulsău. Cu o șurubelniţăîn cruce se demonteazășurubul (3) de fixarea mecanismuluiantivol. Se poziţioneazăcheia de contactîn poziţiade mai jos și se apasă știftul mobil (4) de reţinere și eliberar a mecanismu antivol. cu zăvor antifurt.1 . Se demonteazăcele 3 șuruburi TORX20 care fixează semicochilelevolanului. Se verificăfuncţionarea mecanismuluiantivol. Se branșeazăconectorul bucșeiantidemaraj. u-l lui Se branșeazăconectorii (2) ai mecanismuluiantivol. Se poziţioneazăși se monteazăbucșa antidemaraj (1) în jurulmecanismuluiantivol. 84 .SEMNALIZARE Mecanism antivol 84 MECANISM ANTIVOL (COMUTATOR PORNIRE .COMANDĂ . fixând cu ajutorulștiftului mobil și al șurubu (3). Se declipseazăsemicochilelevolanului și se îndepărtează. DEMON TARE Se debranșează borna (-) a bateriei. e lui Se extrage mecanismulspre înapoi. Se debranșeazăconectorul bucșeiantidemaraj. REMON TARE Se poziţioneazăcheia de contact înpoziţiade mai jos și se apasă știftul mobil (4).APRINDERE) Mecanismul antivol este amplasat în dreapta coloanei de direcţie și servește la comanda demarorului. i Se debranșeazăconectorii (2) ai mecanismuluiantivol. Se demonteazăbucșa antidemaraj (1) situatăîn jurulmecanismulu antivol. ilele Se branșează borna (-) a bateriei.la conectarea și deconectarea instalaţieielectrice.

Se rebranșeazăconectorulmanetei ștergătoruluiparbriz și conectorul maneteicomandă lumini și semnalizar direcţie. e Se slăbește șurubul (1) deblocând ansamblul comandă sub volan de pe conul de fixare al coloaneide direcţie. Se montează cu atenţie volanul astfel încât să nu deterioraţi conectorul “panglică” al contactorului rotitor. Se declipsează perna centrală volan. v Se demonteazăcele 3 șuruburi TORX20 care fixează semicochilelevolanului.4 daN. Se demonteazășurubul de fixare volan. Se demonteazăcu atenţie volanul astfel încât să nu se deterioreze conectorul “panglică”al contacto rului rotitor. Se verifică funcţionarea comenzii sub volan.m). manetele ansambluluisă fie aliniate cu tabloul de bord și cu planșa bord. REMON TARE Asiguraţi-vă că roţile sunt în poziţiade mers în linie dreaptă a automobilului. Se poziţionează ansamblul comandă sub volan astfel încât după remontarea celor două semicochileale volanului. Această operaţie este facilitată de un decupaj din semicochila inferioară ce permite accesulla șurubul (1). volanul are o zonă fără caneluri care trebuie să corespundă cu zona fără caneluri de pe coloana direcţie.ă căroţile sunt în poziţiade mersîn linie dreaptăa automobilului. Se declipseazăsemicochilelevolanului și se îndepărtează. Se înlocuieșteșurubul de fixare(TORX50) volan după fiecaredemontare(șurub preîncleiat) și se strânge (cuplul de strângere 4.84 COMANDĂ . Se strânge șurubul (1) astfel încât să blocheze ansamblul comandă sub volan pe coloana direcţie. Se rebranșează borna (-) a bateriei.2 . Se pune direcţiala punctul mediu (poziţiade mers în linie dreaptă a automobilului). 1 84 .Volanul trebuie să intre ușor în caneluri. Se clipsează perna centrală volan. Se extrage ansamblul comandă sub volan de pe conul de fixare al coloaneide direcţie. e Se clipseazăsemicochilelevolanului. asiguraţi. Se monteazășurubu carefixeazăsemicoch rile ilele. Se debranșeazăconectorul manetei ștergătoruluiparbrizși conectorulmanetei comandă lumini și semnalizar direcţie. DEMON TARE Se debranșează borna (-) a bateriei.SEMNALIZARE Modul comanda sub volan Comanda sub volan (automobilele fără airbag) Ansamblulcomandă sub volan și contactorul rotativ inclusîn acesta nu se pot separa.

Contactorulrotativ asigură legăturaelectrică dintrecoloana de direcţieși volan. asiguraţi-văcă roţilesunt în poziţiade mers în linie dreaptă a automobilului. 1 2 84 .Acestcontactor esteconectatcu cablajul faţăprin conductoare lipite în formăde panglicăce arelungimea prevăzută pentru asigurarea a 5 rotaţiiale volanului (limitat de bracarea roţilor plus una de siguranţă). Martorul airbag de pe tabloul de bord se aprinde.conectorulmanetei comandă lumini și semnalizar direcţieși conectorul comutatorului rotativ.E airbag cu ajutorul testerului CLIP (vezi capitolul88 “Blocare U.COMANDĂ . IMPORTANT! De fiecare dată când se demontează volanul este strict necesară debranșarea conectorului pernei airbag (1). Se demontează cu atenţie volanul astfel încât să nu deterioraţi conectorul “panglică” al contacto rului rotitor. Se demonteazăcele 3 șuruburi TORX20 care fixeazăsemicochilelevolanului.C. Se pune direcţiala punctul mediu (poziţiade mers în linie dreaptă a automobilului).E. ATENţIE! Este interzisă schimbarea poziţiei contactorului rotativ după demontarea ansamblului comandă sub volan deoarece există riscul deteriorării acestuia. Se demonteazășurubul de fixare volan. Se debranșează conectorul pernei airbag (1). airbag”). e Se slăbește șurubul (2) deblocând ansamblul comandă sub volan de pe conul de fixare al coloaneide direcţie.C. Comanda sub volan . Se debranșeazăconectorul maneteiștergătorului parbriz.SEMNALIZARE Modul comanda sub volan Comanda sub volan (automobilele cu airbag) 84 Ansamblul comandă sub volan și contactorul rotativ inclus în acesta nu se poate separa. Perna airbag este prevăzută cu un conector care se pune în scurtcircuit atunci când aceasta este debranșată pentru evitarea tuturor declanșărilor nedorite. Se demonteazăcele două șuruburi TORX20 de fixare a pernei airbag a volanului. Blocaţi U. Se declipseazăsemicochilelevolanului și se îndepărtează. Se extrage ansamblul comandă sub volan de pe conul de fixare al coloaneide direcţie.reper nou .este prevăzută cu o bandă adezivă pretăiată lipită pe contactorul rotativ și pe corpul comenzii sub volan care nu permite rotirea nedorită a contactorului rotativ până la montarea acestuia pe conul de fixare al coloanei de direcţie.3 . DEMON TARE ATENţIE! Este interzisă manipularea sistemului pirotehnic (airbag) în apropierea unor surse de căldură sau de foc deschis deoarece există riscul declanșării nedorite a sistemului. Se debranșează borna (-) a bateriei.

volanul trebuie imobilizat. este necesară aplicarea unei proceduri de control a sistemului: . . Se strânge șurubul (2) astfel încât să blocheze ansamblul comandă sub volan pe coloana direcţie. efectuaţi un control al sistemului airbag cu ajutorul testerului CLIP. Se verifică funcţionarea comenzii sub volan. Această operaţie este facilitată de un decupaj din semicochila inferioară ce permite accesulla șurubul (2). Se monteză cu atenţievolanul astfel încât să nu deterioraţiconectorul“panglică”al contactorulu i rotitor. Se rebranșează borna (-) a bateriei. Se monteazăcele două șuruburi TORX20 de fixarea pernei airbag (cuplul de strângere 0.manetel ansamb e lului să fie aliniatecu tabloul de bord și cu planșa bord. Se rebranșeazăconectorul maneteiștergător parbriz. Comanda sub volan (automobilele cu airbag) Se poziţionează ansamblulcomandă subvolan astfelîncât după remon celedouă semico tare chile ale volanului. apoi se rotește în sens invers acelor de ceasornic 2. IMPORTANT! Înaintede rebranșarea conectorului pernei airbag conducător.SEMNALIZARE Modul comanda sub volan Asiguraţi-vă că direcţiaeste la punctul mediu (roţile sunt în poziţiade mers în linie dreaptă a automobilului). Dacă totul este corect. necesitând decuparea cremalierei și a coloanei de direcţie.Volanul trebuie să intre ușor în caneluri. consultaţi capitolul “Diagnostic” și controlaţi sistemul cu ajutorul testerului “CLIP”.4 daNm) Se rebranșează conectorul pernei airbag (1).E.5 rotaţii complete. ATENţIE! Toate îndoielile privind o bună centrare a contactorului rotativ implică aplicarea metodei de centrare a acestuia: se rotește cu atenţie partea superioară a contactorului rotativ în sensul acelor de ceasornic 2. după care se stinge și rămâne stins. Se înlocuieșteșurubul de fixare (TORX50) volan după fiecaredemontare și se strânge (cuplul de strângere 4. conectorul maneteicomandă lumini și semnalizar direcţieși conectorul contactoruluirotativ e .65 daNm). a motorului. deblocaţi U.se verifică dacă martorul airbag de pe tabloul de bord este aprins cu contactul pus.se branșează aprinzătorul inert la conectorul pernei airbag (la cablaj) și se verifică dacă martorul airbag se stinge. a elementelor de transmisie. În cazul unei intervenţii de demontare a direcţiei.84 REMON TARE COMANDĂ . volanul are o zonă fără caneluri care trebuie să corespundă cu zona fără caneluri de pe coloana de direcţie.se ia contactul.5 rotaţii complete (sau până se blochează).4 . După ce totul a fost remontat. chiar o declanșare nedorită a acestuia. airbag și verificaţi dacă martorul airbag de pe tabloul de bord se aprinde 3 secunde la punerea contactului. ATENţIE! Toate nerespectările acestor prescripţii pot provoca o funcţionare anormală a sistemului. Se clipseazăsemico chilelevolanului.65 daNm). Dacă matorul airbag nu funcţionează ca mai sus.C. se branșează conectorul pernei airbag în locul aprinzătorului inert și se fixează perna airbag pe volan (cuplul de strângere 0. 84 . .

5 Pompă spălător parbriz Ștergător parbriz vitezămică Ștergător parbriz vitezămare Ștergător parbriz temporizat Ștergător parbriz temporizat Pin Denumire A1 Faruri ceaţă faţă A2 Liber A3 Lampă ceaţă spate A4 Avertizor sonor A5 Semnalizar dreapta e A6 Comandă releusemnalizar e A7 Semnalizar stânga e B1 Lumini poziţie B2 Alimentare+ B3 Alimentare+ B4 Liber B5 Lumini întâlnire B6 Alimentare+ B7 Lumini de drum NOTĂ: Cu ohmm etru l se pote verifica funcţion area corectă a comenzil or manetei comandă lumini și semnalizare. Comanda Pinii (circui închis) t A4/B4 A3/A7 A2/A7 A1/A7 A3/A6 84 .COMANDĂ . Comanda Pinii (circui închis) t Semnalizar stânga e A6/A7 Semnalizar dreapta e A5/A6 Lumini poziţie B1/B2 Lumini întâlnire B3/B5 Lumini de drum B6/B7 Faruri ceaţă faţă A1/B2 Lampă ceaţă spate A3/B2 Avertizor sonor A4/B6 .SEMNALIZARE Modul comanda sub volan CONECTOR MANETA ȘTERGĂTOR PARBRIZ 84 CONECTOR MANETĂ COMANDĂ LUMIN I ȘI SEMNA LIZARE DIRECŢIE Pin A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Denumire Temporizator ștergătorparbriz Comandă vitezămare Comandă vitezămică Comandă pompă spălătorparbriz Liber Comandă vitezămică temporizată Alimentar + după contact e Liber Liber Liber Alimentar + după contact e Liber Liber Liber NOTĂ: Cu ohmmetrul se poate verifica funcţionarea corectă a comenzilor manetei ștergător parbriz .

SEMNALIZARE Comutator dezaburire lunetă 1 5 Conector Pin 1 2 3 4 5 Denumire Martor dezaburire lunetă Comandă dezaburire Alimentar + după contact e Masă Alimentar + poziţii e 84 .84 COMANDĂ .6 .

SEMNALIZARE Comutator închidere centralizată 84 Conector Pin 1 2 3 4 5 Denumire Comandă blocare uși Alimentar + poziţii e Masă Masă Comandă deblocare uși 84 .7 .COMANDĂ .

8 .SEMNALIZARE Comutator macara geam pasager Pin 1 2 3 4 5 Conector Denumire Coborâre geam pasager Masă Alimentare + după contact Alimentar + poziţii e Ridicare geam pasager 84 .84 COMANDĂ .

9 .SEMNALIZARE Comutator macara geam conducætor 84 Pin 1 2 3 4 5 Conector Denumire Coborâre geam conducător Masă Alimentar + după contact e Alimentar + poziţii e Ridicare geam conducător 84 .COMANDĂ .

10 .84 COMANDĂ .SEMNALIZARE Comutator avarie Conector Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumire Alimentar + poziţii e Comandă + releu semnalizar e Comandă lumini semnalizarestânga Comandă lumini semnalizaredreapta Masă + Baterie + Accesorii Comandă + semnalizare 84 .

Declipsaţi comutatorul avarie. prin împingere dinspre interiorulplanșeibord. i REMONTARE Branșaţiconectorul noului comutator avarie. Se rabate înjos partea dreaptă a tabloului comandă climatizar .11 . Demontaţi șuruburile (1) de fixare a tabloului comandă climatiza re.COMANDĂ . Clipsaţi noul comutator avarie pe planșa bord. Declipsaţitabloulcomandă climatizare prin împingere de jos în sus. Pentru înlocuirea acestuia este necesară demontarea tablouluicomandă clima tizare. Efectuaţi probe de funcţionare a comutatoruluide avarie.SEMNALIZARE Comutator avarie 84 COMUTATOR AVARIE Comutatorul de avarie este fixat pe planșa bord inferioară. astfel încât să se asigure e accesulîn spatelecomutatorului de avarie. DEMONTARE Debranșaţi bateria începând cu borna (-). aţi e Montaţișuruburile(1) de fixare a tabloului comandă climatizare Branșaţi bateria începând cu borna (+). Repoziţion tabloul comandă climatizar . 1 84 . Debranșaţiconectorulcomutatorulu avarie.

NOTĂ: Pentru înlocuirea becului. REMON TARE Se poziţioneazăcorpul fix al bricheteiîn planșabord inferioară. Se rebranșează borna (-) a bateriei. Se demonteazăplanșa bord parte superioară. Se extrage copul fix al brichetei.SEMNALIZARE Bricheta electrică Se debranșează borna (-) a bateriei. i Se branșează conectorii brichetei. se demontează suportul becului (6) din brida (5) și se înlocuiește becul.12 .respectândpoziţiade montaj avută anterior demontării. Cuplul de montare este1. se montează brida de fixare a bricheteielectrice. Se debranșează conectorii (1). (2) și (3). Reţineţiidentificarea poziţieide montaj a acestora.5 Nm aplicatasupra ansamblulu corp fix (4). Ţinând cu o mână corpul fix (4) se demonteazăbrida (5) de fixare a bricheteipe planșabord parte inferioară. Conectorii Conector Denumire 1 Masă 2 Alimentar + după contact e 3 Alimentar + poziţii e 84 . Se monteazăplanșa bord parte superioară.84 DEMON TARE COMANDĂ . Ţinând cu o mână corpul fix. Se verifică funcţionareabricheteielectrice. se demonteză bricheta.

Se dezagrafează tubul spălător. DEMON TARE Asiguraţi-vă că ansamblul este oprit în poziţia“oprit la punct fix”. Se extrage mecanismuldin cutia climatizar . Se demontează piuliţele (3) de fixare a ansamblelorbraţ-lamă ștergător parbriz. Cuplul de strângere al șurubului (7) de fixare a mecanismului pe traversa inferioară parbriz: 6-8 Nm. e Se debranșeazăconectorul (1) al cablajului de la electromotorul ștergătoruluiparbriz ( se apasă pe punctul A al conectorului și se declipsează) . Se debranșează borna (-) a bateriei. Se demonteazăpiuliţele(6) de fixare a axelor pe rama inferioarăa parbrizului. e Se demonteazăprotectorulclimatizar . Se demontează șurubul (7) de fixare a mecanismuluipe traversainferioară parbriz. Cuplul de strângere al piuliţelor(3) de fixare a braţelorși lamelorștergătorparbriz: 12 ± 15% Nm. NOTĂ: La montareamecanismulu antrenare. Se degajează protectoarele (2) de pe axe.motorul i ștergătorului trebuie să se afle în poziţia“oprit la punct fix”.ȘTERGĂTOR PARBRIZ Mecanism antrenare 85 Mecanismulantrenareestemontatîn cutia de climatiza re. e rotindu-l.lamă ștergător parbriz (4).1 . Se demontează ansamblele braţ .se recuperează rondelele și garniturile. Se scot capacele (5). Cuplul de strângere al piuliţelor(6) de fixare a axelor pe rama inferioară parbriz: 8 ± 15% Nm. 85 . Se demonteazăgarnitura climatizar . Reţineţi identificarea poziţiei de montaj a acestora și a celor două ansamblebraţ. Cuplul de strângere al șurubului (7) de fixare a ansambluluispălătorparbriz: 2 Nm. REMON TARE Se executăîn ordine inversă demontării.lamă ștergăto parbriz(stângar dreapta).

85 Conector ȘTERGĂTOR PARBRIZ Mecanism antrenare Pin 1 2 3 4 5 5 Denumire Masă Oprire la punct fix + Baterie Comandă vitezămică Comandă vitezămare 1 85 .2 .

Remediaţi. ștergător parbriz. Nu Electromotorul ștergător parbrizfuncţionează? Da . Se verificăcontinuitateași rezistenţafaţă de masaautomobilului între: . electromotorului ștergător parbriz? Nu Se ia contactul. Estebună? Da Nu Se verifică temporizatorul Se înlocuieștetemporizator l ștergătorparbriz. masa . Estebun? Da Se pune contactul.ȘTERGĂTOR PARBRIZ Diagnosticare 85 Da Se înlocuiește Nu siguranţa F07. Sunt conforme? Nu Cablajuleste defect.pin A2 manetă ștergător parbriz pin 5 conector electromotor ștergătorparbriz. u ștergător parbriz.3 1 Da Se comută maneta șter ător g parbrizîn poziţiavitezămică.pin A3 manetă ștergător parbriz pin 4 conector electromotor ștergătorparbriz. Se înlocuiește Da Existătensiune12V între pinii 4 electromotorul și 1 ai conectorului ștergător parbriz. Sunt conforme? Nu Cablajuleste defect. . 85 . Se verificăcontinuitateași rezistenţafaţăde masaautomobilului între: .pin 1 conector electromotor ștergător parbriz automobilului.pin 1 conector electromotor ștergător parbriz masa automobilului.ieșire siguranţă F07 pin A7 manetăștergător parbriz. Se înlocuiește Da Existătensiune12V între pinii 5 și Nu Se comută maneta șter ător g electromotorul 1 ai conectorului electromotorului parbriz în poziţiavitezămare. . . Remediaţi. Se verifică siguranţa F07 din habitaclu. Se ia contactul.Estebună? Nu Se verifică manetaștergător parbriz.ieșire siguranţă F07 pin A7 manetă ștergător parbriz. ștergător parbriz? Electromotorul ștergător parbrizfuncţionează? Nu Se înlocuieșteansamblulcomandă subvolan.

Se comută maneta șter ător g Existătensiune12V între parbriz în poziţiatemporizare. .pin 3 conector temporizator ștergător parbriz pin A6 conector fix”? manetaștergător parbriz. . “se oprește la punct .4 . . este defect. Remediaţi.ieșire siguranţă F02 pin 3 conector electromotor ștergător parbriz.pin 5 conector temporizator ștergător parbriz ieșire siguranţă F07 Sunt conforme? 85 . Da Se comută maneta Existătensiune12V între pinii 1 și 2 Nu ștergător parbriz în poziţia Da ai conectorului electropompei spălare parbriz. .pin 1 conector temporizatorștergător parbriz masaautomobilului.ieșire siguranţă F07 pin A7 conector manetă ștergător parbriz.pin A4 conector manetă ștergător parbriz pin 2 conector Nu Cablajul electropompă spălătorparbriz. spălătorparbriz? Electropompa spălător parbrizfuncţionează? Nu Se ia contactul.pin A1 conector manetă ștergător parbriz pin 9 conector temporizatorștergător parbriz.pin 2 conector electromotor ștergător parbriz pin 4 conector Nu Electromo ștergător parbriz temporizatorștergător parbriz. Se verifică continuitateași rezistenţafaţăde masaautomobilului între: . temporizatorștergător parbriz. .85 ȘTERGĂTOR PARBRIZ Diagnosticare 1 Se ia contactul.pin 5 conector temporizator ștergător parbriz ieșire siguranţă F07 Sunt conforme? Nu Cablajuleste defect.ieșire siguranţă F07 pin B4 conector manetă ștergător parbriz. Remediaţi. Se verifică continuitateași rezistenţa faţă de masaautomobilulu între: i . Se înlocuiește Da temporizatorul ștergător parbriz. . Se verifică continuitateași rezistenţa faţă de masaautomobilulu între: i . . pinii 9 și 1 ai conectorului Nu Electromotorul ștergător temporizatoruluiștergător parbrizfuncţionează parbriz? temporizat? Nu Se ia contactul. Sunt conforme? Nu Da Cablajuleste defect.pin A4 conector manetă ștergător parbriz pin 2 conector Remediaţi. Se înlocuiește rezervorul spălător parbriz. torul .pin 1 conector electropompa spălătorparbriz masa automobilului.

Tastederulare casetăînainte / înapoi 6. Tastămultifun cţională (selectar sursă audio. Afișaj 6. reglaje sunet. Taste memorare programe radio (tasta 1 servește și pentru funcţia DOLBY la ascultarea casetei) 9. Butonul pentru derulare rapidă casetăpână la următoarea melodie 3. 86 . <). selectarefrecven radio. reglaje sunet. Tastamultifuncţională (după selectarea unei funcţiuni se efectuează reglajeleîn zonele + . sau > . Tastămultifuncţio (selectar sursă audio. PREZENT ARE CD PLAYER 1. Afișaj 8.1 . Tastămultifuncţională (după selectar unei funcţiuni se efectuează reglajeleîn zonele +.RADIO Generalităţi Radioul auto poate fi montat în versiunile:radio-casetofon și radio cu CD player PREZENT ARE RADIO-CASETOFON 86 1. Fereastră introducere casetă 5. Butonul pornire/ oprire 2. informaţii e tare rutiere) 5.Buton pornire / oprire 2. Taste memorare programe radio (tasta 1 servește și pentru lectură CD) 7. informaţii nală e ţe rutiere) 7.-sau ea <. Fantă introducere CD 4. Tastă ejectare casetă 4.>). selec frecvenţeaudio. Buton ejectare CD 3.

Corecţii sunet Această funcţie permite accentuarea / diminuarea frecvenţelor joase și înalte. când cheia de contact se află pe poziţia “S”. aparatul va reporni automat pe programul pe care era înaintea opririi. medii (UM) sau ultrascurte (FM). RADIO Aparatul radioestede tip multibandă. Reglarea volumului sonor Apăsând tastele + sau . În acest caz.reactivare automată. . după douăzeci de minute de funcţionare se va auzi un semnal sonor. Slectarea unei game de unde Pentru aceasta se apasă tasta “SRC”de mai multe ori în vederea selectării gamei de unde dorită. aparatul se va opri automat. obţinând creșterea sau reducerea acestuia. .86 FUNCŢII PRINCIPALE RADIO Generalităţi Funcţia “ON /OFF Logic” Aparatul poate funcţiona și în timp ce motorul este oprit.se poate regla volumul sonor. 86 . La următoarea punere a contactului pe poziţia “M” sau “A”. Nivelul volumului sonor va fi afișat în momentul reglării acestuia și poate fi de la 0 (minim) la30 (maxim). după ce se ia contactul. Dacă doriţi ca aparatul să nu se oprească. faptce permitefuncţionarea pentru încă douăzecide minute a aparatului. . după ce aţi auzit semnalul sonor de avertizare apăsaţibutonul roșude pornire (1).în paralelcu semnalul unui post de radioîn FM. Dacă se aduce cheia în contact pe poziţia “M” sau “A” și se pornește aparatul apăsând butonul (1). după care aparatul se va opri automat. Sistemul RDS (Radio Data Sistem) Acestsistem permitetransmisiade date neauzibile.informaţiiprivind alţi emiţători radio. precum și echilibrarea nivelului sonorstânga/dreapta și faţă/spate. care aduce următoarele avantaje: .mesaje de urgenţă.2 . complex și permitealegereaprogramelor din gamelede unde lungi (UL). Aparatul poate folosi acest sistem.afișareanumelui emiţăto rului.

pentru cel puţin două secunde. Așteptaţi apoi timp de două minute. Protecţia prin cod Radioul esteprotejat printr-uncod din patrucifre. punând aparatul sub tensiune. În cazul unui cod eronat.UMsau FM) și esterealizatărecepţionarea unui emiţător.când se va auzi un semnal sonor de confirmare a memorării. trebuie programateunele configuraţii( a se vedeacapitolul “Configurare”). Programare OBSERV AŢIE: Pentru selectarea zonei de utilizare a receptorului radio. apoi: 86 . patru minute pentru a treia…) După prima introducere a codului. Acestea rămân programatepână la debranșarea bateriei. aparatul se blochează (un minut pentru prima eroare. Acestcod esteintrodus prin tasteleradioului la fiecare debranșare a bateriei. Memorarea unuiprogram După ce a fost selectatăgama de unde dorită (UL.3 . e .prin preselectar (TUNER PRESEL).RADIO Generalităţi 86 Acordarea aparatului radio pe un emiţător Receptorulradiofoloseștetrei mouri de selectar vizibilepe ecran și accesibilepe partea faţă e a radio ului: . volumul esteîn mod automatmicșorat (fără modificarea volumului pe afișaj).se poate efectua memorarea acestuia apăsând una din tastele de la 1 la 6.Manual (TUNER MANU). două minute pentru a doua eroare.Așteptaţiapoi aproximativdouă minute. Se introduce codul din patru cifre. se apasă simultan tastele 2 și 5.în ordine alfabetică(LIST). Protecţia termică Dacătemperatura radioului esteprea mare pentru o funcţionare optimă. Mod de introducere prin tastele radioului: pentru a valida introducerea unei cifre se apasă pe următoarea tastă (a se consulta “Notiţa tehnicăde utilizare”). punând aparatulsub tensiune. NOTĂ: Este posibilă revenirea la modul «bruiat» prin apăsarea simultană a tastelor 2 si 5. .

configuraţia numărului de difuzoare .0 : reglare inactivă 5 .5 : Gamă devârf . . ea NOTĂ: pentru ca această funcţie să fie operaţională se va controla ca radioul să fie branșat corect.0 pentru suprimar modificării).86 RADIO Generalităţi .3 : Mégane .4 : Laguna .Pentruactivarea funcţieise selectează curba dorită de modificar a volumului prin modalitatea“Expert”(se apasăîndelung pe butonul e “sursă” până se aude un bip): 5 pentru modificarea maximă. ea .cu sau fără difuzoare spate (REAR ON / OFF) NOTĂ: nu este necesară efectuarea configurării după introducrea codului radio. altele…) . 86 .se selecteazazona adecvată: -America -Japonia -Asia -Arabia -Altele(Europa. . Africa.1 : Twingo . Acesta permite reglarea următoarelor funcţii: .activarea modului Loudness. ea NOTĂ: un impuls pe tasta “sursă” în timpul configuraţilor anulează modificările. .2 : Clio .activarea moduluiAF (recalare automată).modificarea volumului în funcţiede vitezavehiculului(5 pentru modificare maximă. Volum Volumul poate fi stabilitîn funcţie de vitezavehiculului.se selecteazăcurbele de tonalitate sunet 2 .4 . Modul de lucru “Expert” Pentru a trece în configuraţie (mod Expert). se efectuează o apăsare lungă (4 secunde) pe tasta “sursă” până se aude un bip.configurarea numărului de difuzoare(2 sau 4). ca urmare a unei întreruperi de alimentare. .0 pentru suprimar modificării.activarea modului Receptor radio asistat.selectar listeimanualesau dinamice.

difuzoarele sunt alimentateunul câte unul.9 sau literă = recepţie bună . Autodiagnostic Aceastămodalitatepermite controlarea anumitorfuncţii principale: . Pentru a o modifica se va consultacapitolul“configuraţie”.testarea nivelului de recepţie (după afișarea frecvenţei) prin apăsarea simultanăa butoanelor1 și 6.Ieșirea din această modalitate de verificare este automată după ce au fost apăsate toate tastele.2 = pierdere sunet stereo Verificarea tastaturii Introducerea acesteimodalităţise efectueazăprin apăsarea simultanăa tastelor 3 și pornit/ oprit. Fiecare apăsare pe o tastă va putea fi vizualizatăpe afișaj.testarea difuzoarelor prin apăsarea simultanăa butoanelor2 și 4. afișajulindică criteriile de recepţieradio: .5 . 86 .RADIO Generalităţi 86 OBSERV AŢIE: radioul auto esteînzestratcu o modificar de tonalitatea sunetului în funcţie e de vehicul.3 = semnal defectuos . arii . Afișajul permite verificarealocaliz lor.

imediatce se introdu casetaîn aparatulprin deschid ce erea prevăzutăîn acest scop pe faţa acestuia.iar pe afișajva apare simbolul Dolby.apăsaţi tasta «1» pentru o redare optimă a sunetului.6 .se va schimba automatsensul și audiţiaacestuia va continua. 86 . Derularea rapidă a casetei Pentru aceasta se apasă butonul « sau ». apăsaţi simultanbutoanele« și ». Reducerea de zgomot . caseta fiind cu deschiderea spre dreapta.indiferent de sensul în care se comandăderularea. Acest casetofon estede tip auto-reverse. Dezactivarea acestei funcţii se face apăsând din nou tasta « MSS ». iar pe afișajva fi indicată frecvenţapostuluirecepţionatsau numele acestuia. deci la terminarea ascultării casetei într-un sens. Oprirea derulării rapide se face apăsând butonul alăturat celui care a fost apăsatiniţial. Sistemul MSS se activeazăapăsând tasta « MSS » și permite derularea rapidă a casetei până la următoarea pauză dintre melodii.86 RADIO Casetofon CASETOFONUL Aceastăfuncţie estecomplet automată. Pe durata derulării casetei va fi auzitaparatul radio. Dacăîn timpul lecturării unei casete doriţi ascultarea acesteia în sens invers.funcţia Dolby B Dacă folosiţi casete înregistrate cu sistemul de reducere de zgomot tip Dolby B.

OBSERV AŢII: Acest CD-player nu citește decât piesele audio ale CD-ului. Dacăse apasă tasta < se va realiza ascultarea încă o dată a pistei ascultate în acel moment. După ascultarea ultimeipistea CD-ului lectura continuă începând cu pistanumărul 1.Lectura CD-ului poate fi întreruptă de informaţiile recepţionate dacă aparatul radio a fost programat anterior în modul «Recepţiemesaje de urgenţă». se apasă succesiv > sau < până se ajunge la pista căutată. în cazul în care se dorește ascultarea din nou a CD-ului. verificaţidacă acesta nu este defect sau murdar. Dacă CD-ul a fost introdus anterior. Observaţii: . Dacă se introduce în CD player un CD ce nu are o pistă audio.RADIO CD Player CD PLAYER 86 Lectura CD (compact disc) Cu parteaimprimată în jos.7 .CD-ul se va introduce prinfanta situa în parteafrontalăa aparatului.iar pe afișajva apărea numărul pisteiurmat de mesajulNO AUDIO.ele vor putea fi citite. se dorește extragerea acestuia. se apasă tasta (2) EJECT. După terminarea ascultării în ordine aleatorie a tuturor pistelor CD-ului. Extragere CD După ascultarea pistelor CD-ului. Lectura CD-ului va continua de la pistaselectată. Lectura CD-ului va continua de unde a rămasanterior. apoi aţi comutat pe ascultarea unui program radio. iar pe ecran apare mesajul NO AUDIO. Pentru a reveni la ascultarea normală a pistelor (în ordinea succesivă).Dacă auziţiun sonor (bip) după introducerea CD-ului. se apasă tasta (1) și se menţine apăsată câtevasecunde. 86 . Lectura aleatorie a pistelor CD-ului. se apasă tasta SRC și se selectează CD. Dacă pe CD sunt și piese nonaudio. Acest CD-player funcţioneazănumai cu CD-uri de 12 cm diametru. Selectare pistă ascultată Pentru a selecta pista dorită. Derularea rapidă înainte / înapoi Se apasătasta > sau < și menţineapăsatărealizândastfel «derularea » înainte. lectura va continua până la comandarea opririi acestuia. tă Lectura CD-ului începe cu pistanumărul 1. respectivînapoi a pisteiascultateîn acel moment. situatăîn partea stângăa panoului frontal al aparatului. Pentru a activaacestăfuncţie se apasătasta (1). acesta va fi refuzat. Dacă se apasătasta > se va realizatrecerea la ascultarea următoarei pistealeasă aleatoriu. .

86

RADIO Conectori

Conectori Conector negru (A) Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumire Liber Liber Liber Alimentar baterie e Liber Alimentar + poziţii e Alimentar + după contact e Masa Conector alb (C) Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumire Difuzor spatedrepta Difuzor spatedrepta Difuzor faţă dreapta Difuzor faţă dreapta Difuzor faţă stânga Difuzor faţă stânga Difuzor spatestânga Difuzor spatestânga

+ + + + -

OBSERVAţIE: Difuzoarele sunt legate în paralel pe fiecare ieșire.

86 - 8

RADIO Antena

86

SOCLUANTENĂ PAVILION
DEMON TARE

Se debranșează borna (-) a bateriei. Se declipseazăplafoniera cu ajutorul unei șurubelniţedrepte(vezi capitolul80). Se debranșeazăconectorul plafonierei. Se demonteazăpiuliţade fixare a socluluiantenă pavilion. Se scoate soclul antenei.
REMON TARE

Se poziţioneazăcorect soclul anteneipe pavilion. Se monteazăpiuliţade fixare a socluluiantenă pavilion. Se branșeazăconectorul plafonierei. Se clipsează plafoniera în suportul acesteia. Se branșează borna (-) a bateriei. Se verifică funcţionareaplafonierei și a radioului.

CABLU ANTENĂ PAVILION

DEMON TARE

Se demonteazăplanșa bord parte superioară (vezi capitolul57). Se taie colierul de fixare (1) a cablului antenă pavilion pe traversa post conducere (reţineţi poziţiade montaj a colierului). Se demonteazăgarnisajulsuperior stâlpfaţă dreaptași se dezagrafeazăcablul antenă pavilion din garnisaj. Se demonteazăparasolarele (vezi capitolul71). Se dezlipesc cele două pastileAplix (2) de pe pavilion. Se demonteazăsoclulantenă pavilion. Se scoate cu atenţie cablul antenă (se trage de capătul care era prins la soclul antenei). Reţineţipoziţia de montaj a cabluluiantenei.
86 - 9

86
REMON TARE

RADIO Antena

Se monteazăcablul antenă (se introduce conectorulantenei(3) prin spaţiuldintre pavilion și suportul de fixare a plafonierei, respectândpoziţiade montaj avută anterior demontării). Se monteazăsoclulantenă pavilion. Se dezlipescprotecţiilepastilelorAplix și acestease lipescpe pavilion, fixândcablul antenă. Se monteazăparasolarele (vezi capitolul71). Se agrafează cablul antenă pavilion pe garnisajulsuperior stâlpfaţă dreapta. Se monteazăgarnisajul superior stâlpfaţă dreapta. Se înlocuiește și se montează colierul de fixare a cablului antenăpavilion pe traversa post conducere respectândpoziţiade montaj a acestuia avută anterior demontării. Se monteazăplanșa bord superioară (vezi capitolul57).

86 - 10

CUTIE INTERCONEXIUNI Ansamblul spălător parbriz

87

Este amplasat în partea stângă a cutiei climatizar , fiind fixatcu un șurub Acestaare e . electropompa spălător parbriz fixată pe rezervorulspălătorului. Pe desen se pot identifica următoarele elemente:

Se debranșează tubul spălător racordat la electropompă. Se scoate cu atenţierezervorul spălător din compartimen climatizareșise înclină astfelîncât tul să nu curgă lichidulde spălare parbriz.
REMON TARE

Se procedeazăîn sens invers demontării. Se verifică funcţionarea ansamblului și eventual, se reglează cu un “ac” duzapentru a spălacorect parbrizul. ATENţIE! Nu se închide capota după demontarea ansamblului spălător parbriz, fiind posibilă deteriorarea cablajului faţă. NOTĂ: Nivelul lichidului de spălare trebuie să fie între nivelul minim și maxim (0,8 l) marcate pe rezervorul spălătorului. Cuplul de strângere al șurubului de fixare a ansamblului spălător parbriz: 2 Nm. Conector Pin 1 2 Denumire Comandă pompă spălătorparbriz Masă

1,2. Piniiconectorului electropo mpei 3. Rezervor spălătorparbriz 4. Electropompă 5. Șurub fixare 6. Tub spălător 7. Duză reglabilă 8. Capac rezervor spălător 9. Bucșă spălător
DEMON TARE

Se debranșează borna (-) a bateriei. Se demonteazăgarnitura climatizar . e Se demonteazăprotectorulclimatizar . e Se debranșează conectorul electropompei. Se demontează șurubul fixare rezervor spălător. Se scoate cu atenţie ramura cablajului faţă (să nu se deterioreze matisarea) din locașulperetelu dintre compartimentul motor i și cutiaclimatiz are. Se extrage rezervorul spălătorului din bucșa spălător (9).

87 - 1

87

CUTIE INTERCONEXIUNI Ansamblul relee și UCE decodor din habitaclu

2

1

3 4
DEMON TARE

Se debranșează borna (-) a bateriei. Se trage de locașul (1) al trapei (2) de acces la cutia de siguranţe situată în habitaclu, la capătul dinstânga al planșei bord. Se scoate cu atenţie trapa (2). Se demontează șurubul (3) ce fixează ansamblul pe traversa post conducere, se ridică din locașul (4) și se scoate cu atenţie.
REMON TARE

Fixaţiansamblul pe traversa post conducere în locașul(4) și montaţișurubul (3). Remontaţi, cu atenţie, trapa (2) de acces la cutia de siguranţe. Rebranșaţi borna (-) a bateriei. Faceţi probe funcţionaleurmărind funcţionarea corectă a tuturor consumatorilor alimentaţi prin intermediul ansamblulu relee și UCE decodor din habitaclu. i

87 - 2

CUTIE INTERCONEXIUNI Ansamblul relee și UCE decodor din habitaclu
ÎNLOCUIRE RELEU INTERMEDIAR HABITACLU

87

DEMON TARE

Se debranșează borna (-) a bateriei. Se demontează ansamblul relee șiUCE decodor. Se scoate releul: flash (6), temporizare (7), semnalizare (8) din conectorii lor. Reţineţi identificarea poziţieide montaj a releelor.
REMON TARE

Se rebranșează releele respectândpoziţiade montaj avută anterior demontării. Se remonteazăansamblulrelee și UCE decodor. Se rebranșează borna (-) a bateriei. Faceţi probe funcţionaleurmărind funcţionarea corectă a tuturor consumatorilor alimentaţi prin intermediul ansamblulu relee și UCE decodor din habitaclu. i OBSERVAŢIE: După rebranșarea baterieise va reprograma ceasul, iar la automobileleechipate cu radiocasetofon programabil se va reintroduce codul radio.

87 - 3

87

CUTIE INTERCONEXIUNI Protejare U.C.E. decodor

Se debranșează borna (-) a bateriei. Se demonteazătrapa de acces la cutiasiguranţe habitaclu. Se demonteazășurubul care fixeazăansamblulrelee și UCE decodor. Se ridică din locașul de fixare și sescoate ansamblul relee și U.C.E. decodor. Se introduce cu atenţie ansamblul relee - U.C.E. decodor în protectorul (1) astfel încât protectorul să nu se deterioreze.

2 1

Se fixeazăprotectorul pe cablajul faţă cu un colier de fixare (2). Se montează ansamblulrelee- U.C.E. decodorîn locașulde fixare. Se monteazășurubul care fixeazăansamblulrelee și U.C.E. decodor. Se monteazătrapa de acces la cutia siguranţe habitaclu. Se branșează borna (-) a bateriei. ATENŢIE! La orice intervenţie care necesită demontarea ansamblului relee-U.C.E. decodor se vor înlocui protectorul și colierul de fixare.

87 - 4

CUTIE INTERCONEXIUNI Unitate Centrală Habitaclu DESCRIERE Unitatea Centrală Habitaclu este situată sub planșa bord. 87 OBSERVAŢIE: Unitatea Centrală Habitaclu tip “gamă înaltă” poate fi montată în locul Unităţii Centrale Habitaclu “gamă bază”.o versiune numită “gamă înaltă” (N4) 87 . în partea stângă (într-o cutie de protecţie (1)).5 .o versiune numită “gamă bază” (N2). 1 Funcţie de nivelul de echipare al vehiculelor. . pot fi montate două tipuri de Unitate Centrală Habitaclu: .

C D Demontaţi Unitatea Centrală Habitaclu din suportul (E).87 DEMONTARE CUTIE INTERCONEXIUNI Unitate Centrală Habitaclu OBSERVAŢIE: . Tăiaţi cu atenţie colierul de fixare (C) a protectorului (D). Diferitele configurări ale UCH pot fi realizate cu testerul de diagnosticare. în c az de defecţiune înlocuiţi Unitatea Centrală Habitaclu. Demontaţi: .capacul cutiei siguranţe habitaclu . Extrage ţi ansamblul suport .Unita te Centra lă Habitaclu. E A REMONTARE Efectuaţi operaţiile de la “demontare” în ordine inversă.Unitate Centrală Habitaclu din protector. Ridicaţi din locașul de fixare și scoateţi a nsa mblul suport .șurubul de fixare (A) al supor tului Unităţii Centrale Habitaclu. .înaintea demontării. este necesară citirea configuraţiei Unităţii Centrale Habitaclu. se vor înlocui protectorul și colierul de fixare. ATENŢIE! La or ic e inte r ve nţie car e ne ce sită demontarea ansamblului suport .nici o manipulare sau intervenţie la cutia de protecţie nu este permisă. 87 .Unitate Centrală Habitaclu se vor înlocui protectorul și colierul de fixare. Debranșaţi borna (-) a bateriei. Efectuaţi procedura de programare a c heilor (consultaţi capitolul 82) și configuraţi Unitatea Centrală Habitaclu.6 . De bra nșa ţi c one c torii Unită ţii CentraleHabitaclu.

defect memorat.Realizarea controlului de conformitate (punerea în evidenţă a eventualelor disfuncţionalităţi nedeclarate încă de către autodiagnosticarea sistemului) și aplicarea diagnosticelor corespunzătoare conforme rezultatelor. .CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare .Validarea reparaţiei (dispariţia efectului client). Nr. specifică vehiculului respectiv. Pentru a efectua diagnosticarea acestui sistem este deci absolut necesar să dispunem de elementele următoare: .Tester de diagnosticare CLIP. ETAPELE GENERALE ALE DIAGNOSTICĂRII: Punerea în funcţiune a testerului CLIP pentru a identifica sistemul cu care este echipat vehiculul (identificare familie calculator. deoarece pana nu mai este prezentă pe vehicul. Citirea defectelor înregistrate în memoria calculatorului și exploatarea informaţiilor din capitolul “Interpretarea defectelor”. SDV-uri NECESARE PENTRU INTERVENŢIE . 87 .Exploatarea diagnosticării prin “Efectul client” dacă problema continuă să existe. . program. Atenţie: fiecare defect este interpretat pentru un anume tip de memorizare (defect prezent. defect prezent sau memorat). Versiune diag…). Aplicaţi aceeași metodă atunci când un defect este declarat memorat de testerul CLIP. Luarea în considerare a informaţiilor furnizate în capitolele ”Generalităţi”. . Atunci când condiţiile nu sunt îndeplinite.Generalităţi 87 Acest document prezintă diagnosticarea aplicabilă la toate calculatoarele pentru funcţia unitate centrală habitaclu la vehiculele SOLENZA cu toate tipurile de motorizare. trebuie să vă inspira din dia ţi gnostic pentru a controla circuitul ele mentului avariat. .7 . în urma luării și a punerii contactului. condiţiile de aplicare a diagnosticării figurează în capitolul “Recomandări”.Aparat de măsură tip Multimetru.manualul de reparaţii al vehiculului respectiv. Trebuie avut în vedere tipul de memorizare la punerea în funcţiune a testerului CLIP. . Analizarea documentului “diagnosticare” ce corespunde sistemului respectiv. .SDV-urile definite în rubrica “SDV-uri necesare”. dar când nu este intrepretat în documentaţie decât sub formă de «defect prezent».schema electrică funcţională. Controalele definite pentru tratarea fiecărui defect nu vor fi deci aplicate pe vehicul decât dacă defectul declarat de testerul CLIP este interpretat în document pentru tipul său de memorizare. Dacă un defect este interpretat atunci când acesta este declarat ca fiind “memorat”.

87 CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare .Generalităţi În funcţie de nivelul de echipare. pot fi montate două versiuni ale Unităţii Centrale Habitaclu: Unitate Centrală Habitaclu Legătură diagnosticare Antidemaraj codat (V2) Gestiune semnalizatoare și martor semnalizare Avertizare sonoră (uitare lumini poziţie aprinse) Ștergător parbriz : gestionarea opririi la punct fix Gestionare iluminare habitaclu Iluminare temporizată habitaclu Blocare electrică a ușilor prin radiofrecvenţă Legatură alarmă Gamă de bază N2 X X X X X X Vârf de gamă N4 X X X X X X X X X 87 .8 .

CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare .9 .Generalităţi BRANȘARE (cea mai completă) Conector negru EH1 (40 pini) PIN DENUMIRE 1 Neutilizat 2 Neutilizat 3 Neutilizat 4 Neutilizat 5 Neutilizat 6 Neutilizat 7 Neutilizat 8 Intrare comutator blocare uși (comandă deblocare uși) 9 Neutilizat 10 Neutilizat 11 Neutilizat 12 Neutilizat 13 Neutilizat 14 Neutilizat 15 Intrare lumin poziţie i 16 Intrare bucșă decodoare 17 Intrare comutator blocare uși (comandă blocare uși) 18 Neutilizat 19 Neutilizat 20 Neutilizat 21 Neutilizat 22 + După contact 23 Neutilizat 24 Intrare temporizare ștergător parbriz 25 Neutilizat 26 Intrare semnalizare stânga 27 Neutilizat 28 Intrare semnalizare dreapta 29 Neutilizat 30 Neutilizat 31 Neutilizat 32 Ieșire martor antidemaraj 33 Intrare lumini avarie 34 Linie diagnosticare K 35 Neutilizat 36 Ieșire antidemaraj motor 37 Neutilizat 38 Neutilizat 39 Neutilizat 40 Intrare contactor ușă conducător Conector alb P1 (15 pini) PIN A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 DENUMIRE 87 Masa Ieșire plafonieră + Înainte de contact Comandă ștergător parbriz Alimentare ștergător parbriz (+ după contact) Oprire la punct fix ștergător parbriz Neutilizat Ieșire semnalizare dreapta Ieșire semnalizare stânga Neutilizat Ieșire blocare uși Alimentare blocare–deblocare uși Ieșire deblocare uși Ieșire temporizată plafonieră Alimentare plafonieră EH1 P1 87 .

deoarece există riscul de a-l deteriora.87 CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare . IMPORTANT: suportul Unităţii Centrale Habitaclu nu trebuie demontat. Demontarea presupune deci înlocuirea acestuia. 87 .10 .Generalităţi DEMONTARE – REMONTARE Unitatea Centrală Habitaclu este fixată prin clipsare în suportul ei.

CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare .Generalităţi CONFIGURĂRI ALE UNITĂŢII CENTRALE HABITACLU Exită următoarele configurări posibile ale Unităţii Centrale Habitaclu: Denumire și simbol pe testerul CLIP Temporizarea plafonierei (LC021) Funcţie radiofrecvenţă (LC089) Configurare automată automată 87 Tip Unitate Centrală Habitaclu Numai la N4 Numai la N4 CONFIGURAREA CUTIEI INTERCONEXIUNE Aceasta se realizează cu ajutorul testerului CLIP.11 .Pentru Unitatea Centrală Habitaclu “gamă de bază” sau “N2” Configurare plafonieră cu temporizare fără Configurare funcţie radio frecvenţă fără . Selectaţi și validaţi meniul “Cutie interconexiune”. se intră în dialog cu vehiculul. validaţi linia “Configuraţie”. apoi efectuaţi configurarea automată. Se alege comanda: “CF716 :Tip N2” sau “CF010 :Tip N4”. procedând astfel : * * * * * * Cu contactul pus. .Pentru Unitatea Centrala Habitaclu “vârf de gamă” sau “N4” Configurare plafonieră cu temporizare cu Configurare funcţie radio frecvenţă cu * Controlaţi apoi configuraţiile în meniul “Citirea configuraţiilor”. În meniul “Modul de comandă”. Selectionaţi “da”. Pe ecran va apare mesajul: “Doriţi să continuaţi?”. 87 .

defect declarat prezent ca urmare a comandării ștergătorului. jul Înlocuiţi. eventual.87 DF119 MEMORAT CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare . Verificaţi motorul ștergătorului parbriz. NOTĂ: funcţionarea aleatorie a ștergătoarelor în poziţia temporizare (temporizare nerespectată). Verificaţi branșarea și starea conectorului motorului ștergătorului parbriz. dacă este necesar.Interpretarea defectelor OPRIRE LA PUNCT FIX ȘTERGĂTOR PARBRIZ RECOMANDĂRI Condiţii de aplicare a diagnosticului la defectul memorat: . Ștergeţi defectele memorate. Verificaţi ca starea oprire punct fix ET005 să fie activă de fiecare dată când lamele ștergătorului sosesc în poziţia de repaus și apoi să treacă la inactiv. dacă este necesar. Remediaţicelelalteeventualedefecţiuni. Verificaţi izolarea. DUPĂ REPARAţIE Aplicaţi recomandarea. Verificaţi branșarea și starea conectorilor Unităţii Centrale Habitaclu. Înlocuiţi conectorul. Verificaţi monta ștergătorului parbriz. motorul ștergătorului.12 . continuitatea și absenţa rezistenţei parazite a liniilor: Pin A6 al UCH conector P1 pin 2 motor ștergător parbriz Masa pin 1 motor ștergător parbriz Remediaţi. 87 .

13 . verificaţi să nu existe alte defecte prezente și efectuaţi ștergerea defectelor. Ștergeţi defectele memorate. Înlocuiţi Unitatea Centrală Habitaclu. Particularitate: în cazul unui defect memorat. 87 .Interpretarea defectelor 87 DF121 PREZENT ANOMALIE ELECTRONICĂ INTERNĂ UCH RECOMANDĂRI Defect declarat prezent la luarea contactului. DUPĂ REPARAţIE Remediaţicelelalteeventualedefecţiuni.CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare .

0: Scurtcircuit la masă RECOMANDĂRI Defect declarat prezent la activarea comutatorului blocare uși. dacă este necesar. 87 . Remediaţicelelalteeventualedefecţiuni.Interpretarea defectelor CIRCUIT COMUTATOR BLOCARE UȘI (CPE) CC. comutator CPE comutator CPE comutator CPE comutator CPE DUPĂ REPARAţIE Aplicaţi recomandarea. Verificaţi izolarea și continuitatea pe liniile de comunicare : Pin 8A al UCH conector EH1 cu 40 pini pin 5 Pin 17A al UCH conector EH1 cu 40 pini pin 1 Masă pin 3 Masă pin 4 Remediaţi.87 DF131 PREZENT CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare . Ștergeţi defectele memorate. dacă este necesar. Verificaţi branșarea și starea conectorului cu 40 de pini EH1 al Unităţii Centrale Habitaclu.14 . Înlocuiţi conectorul.

1 Alimentare ET002: +12 V după contact Prezent ET309: Informaţie semnalizare dreapta Este ACTIV când se Dacă este INACTIV.CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare . Condiţia de execuţie: motor oprit. comandă semnalizare consultaţi diagnosticul stării ET309.15 . contact pus. avarie. 2 ET310: Informaţie Ilumină semnalizare stânga ri ET291: Informaţie semnalizare de avarie 87 . Valorile indicate în acest control de conformitate nu sunt indicate decât cu titlu informativ. comandă semnalizare consultaţi diagnosticul stării ET310. crt.5V efectuaţi o diagnosticare a circuitului de încărcare Dacă apar probleme: consultaţi diagnosticul stării ET002. Parametru sau stare Control sau acţiune PR002: Tensiune baterie Nr. comandă luminile de consultaţi diagnosticul stării ET291.Control de conformitate 87 RECOMANDĂRI Nu efectuaţi acest control de conformitate decât după un c ontrol complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. dreapta Este ACTIV când se Dacă este INACTIV. stânga Este ACTIV când se Daca este INACTIV. Funcţia Vizualizare și observaţii Diagnostic Dacă apar probleme: 12V < X < 12.

Funcţia Parametru sau stare Control sau acţiune ET213: Temporizare ștergător parbriz Vizualizare și observaţii ACTIV când comanda ștergător parbriz este pe poziţia temporizare Diagnostic Dacă este INACTIV.16 . Condiţia de execuţie: motor oprit. Deschideri ET192: Uși faţă Starea DESCHIS la deschiderea ușii conducătorului Dacă apar probleme: consultaţi diagnosticul stării ET192. Nr. la fiecare diagnosticul specific oprire a ștergătorului. Valorile indicate în acest control de conformitate nu sunt indicate decât cu titlu informativ. consultati diagnosticul starii ET213. contact pus. 3 Ștergător ACTIV la comanda Dacă apar probleme: ET005: Oprire la punct ștergătorului pe pozitia se va aplica fix ștergător parbriz intermitentă. 4 87 . defectului oprire punct fix ștergător parbriz DF119.87 CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare .Control de conformitate RECOMANDĂRI Nu efectuaţi acest control de conformitate decât după un c ontrol complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. crt.

CPE când blocarea sau deblocarea se face cu comutatorul blocare centralizată uși. Condiţia de executie: motor oprit. Starea DA când blocarea sau deblocarea ușilor se face cu telecomanda. contact luat. face cu o telecomandă afectată acelui UCH. DEBLOCARE BLOCARE Dacă apar probleme: consultaţi diagnosticul stării ET193. ET193: Informaţie RF primită 1 Deschideri (continuare) ET012: Sursa ultimei comenzi primite. Nimic de semnalat ET105: Ultima comandă primită Nimic de semnalat. crt. 87 .Control de conformitate 87 RECOMANDĂRI Nu efectuaţi acest control de conformitate decât după un control complet cu ajutorul testerului de diagnosticare. Funcţia Parametru sau stare Control sau acţiune ET010: Cheie RF validă Vizualizare și observaţii Diagnostic Starea DA când Dacă apar probleme: blocarea sau consultaţi diagnosticul deblocarea ușilor se stării ET010. Nr.CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare . TRF când blocarea sau deblocarea se face cu telecomanda.17 . Valorile indicate în acest control de conformitate nu sunt indicate decât cu titlu informativ.

Control de conformitate La Unităţile Control Habitaclu “N4” unele stări și parametri nu sunt vizualizate decât în ecranul “Test de funcţiuni”.87 CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare .18 . Există două teste de funcţiuni : “Radio-Frecve nţă” “ET002: +12 volţi după contact” “ET193: informaţie RF primită” “ET010: cheie RF validă” “Gestiunea ușilor” “ET192: uși faţă” “ET105: ultima comandă primită” “ET012: sursa ultimei comenzi primite” “ET216: tastă CPE” 87 .

asiguraţi continuitatea și izolarea la masă între pinul B22 al conectorului EH1 al Unităţii Centrale Habitaclu și siguranţa F04 (15A) din cutia de siguranţe din habitaclu. la nivelul soclului siguranţei. Remediaţi. Verificaţi cu ajutorul unui multimetru prezenţa +12 volţi cu contactul pus la pinul B22 al conectorului EH1 al Unităţii Centrale Habitaclu. Remediaţi. Stergeţi defectele memorate. Remediaţi. Dacă tensiunea este absentă.CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare . Verificati cu ajutorul unui multimetru prezenţa +12 volţi cu contactul pus. 87 . DUPĂ REPARAŢIE Reefectuaţi un diagnostic al sistemului. dacă este necesar.Interpretarea stărilor 87 + 12 VOLŢI DUPĂ CONTACT ET002 ET002 INACTIV cu contactul pus Efectuaţi un control al siguranţei F04 din habitaclu.19 . dacă este necesar. Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni. dacă este necesar. ET002 ACTIV cu contactul luat Verificaţi cu ajutorul uni multime absenţa +12 volţi c contactul l at la nive soclului sigura ţei u tru u u lul n F04 din habitaclu.

înlocuiţi Unitatea Centrală Habitaclu. înlocuiţi cheile.87 CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare . Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni. luaţi și apoi repuneţi +După Reîncercaţi apoi cu o altă cheie a vehiculului. Dacă starea este declarată NU. Starea este declarată DA la apăsarea butonului telecomenzii. 87 . Stergeţi defectele memorate. ET010 rămâne la NU: când se apasă butonul telecomenzii. Numai pentru Unitatea Centrală Habitaclu “N4”. Dacă problema persistă și dacă «ET193 INFORMAŢIE RF PRIMITĂ» este în starea DA.20 . Procedaţi la o resincronizare a cheilor prin punerea contactului (+După contact).Interpretarea stărilor CHEIE RF VALIDĂ ET010 RECOMANDĂRI contact. DUPĂ REPARAŢIE Reefectuaţi un diagnostic al sistemului. Verificaţi ca nici un defect să nu fie prezent. Dacă problema persistă.

Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni. Verificaţi legătura și starea conectorului contactorului luminilor de avarie.CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare . dacă este necesar. continuitatea și absenţa rezistentei parazite a legăturii: contactor lumini de avarie pin 8 pin B33 conector EH1 cu 40 pini Remediaţi. Înlocuiţi-o. ET291 INACTIV Controlaţi siguranţa de alimentare F13 (25A) a semnalizării / Unitate Centrală Habitaclu. masă Controlaţi izolaţia.Interpretarea stărilor 87 INFORMAŢIE SEMNALIZARE DE AV ARIE ET291 RECOMANDĂRI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.21 . 87 . dacă este necesar. dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Reefectuaţi un diagnostic al sistemului. Remediaţi conectorul. Activaţi comanda lumini de avarie. Starea trebuie să fie ACTIV. dacă este necesar. Verificaţi funcţionarea comenzii luminilor de avarie. Verificaţi continuitatea legăturii: contactor lumini de avarie pinii 5 și 6 Remediaţi. Stergeţi defectele memorate.

Inlocuiţi-o. Asiguraţi continuitatea și izolaţia legăturilor: comutator semnalizare dreapta pin 5 pin B28 conector EH1 40 căi UCH comutator semnalizare stânga pin 7 pin B26 conector EH1 40 căi UCH Remediaţi.Interpretarea stărilor INFORMAŢIE SEMNALIZARE DREAPTA INFORMAŢIE SEMNALIZARE STÂNGA RECOMANDĂRI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. DUPĂ REPARAŢIE Reefectuaţi un diagnostic al sistemului. Activaţi comanda semnalizator dreapta sau stânga. Stergeţi defectele memorate. dacă este necesar. Asiguraţi continuitatea legăturii: comutator semnalizare pin 6 Remediaţi. Verificaţi legătura și starea conectorului comutatorului semnalizare. dacă este necesar. Starea trebuie să fie ACTIV. masă Debranșaţi conectorul EH1 40 pini al Unităţii Centrale Habitaclu. 87 .87 ET309 ET310 CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare . dacă este necesar. Puneţi contactul. dacă este necesar. Remediaţi. Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni. ET309 sau ET310 INACTIV Controlaţi siguranţa de alimentare F13 (25A) a semnalizatoarelor / Unitate Centrală Habitaclu.22 .

ET213 INACTIV Controlaţi siguranţa ștergătorului parbriz F07 (20A). Verificaţi legătura și starea conectorului comutatorului ștergător parbriz.23 . DUPĂ REPARAŢIE Reefectuaţi un diagnostic al sistemului. dacă este necesar. Aduceţi maneta ștergătorului în poziţia ștergere parbriz temporizată. 87 . Puneţi contactul. Stergeţi defectele memorate. Înlocuiţi-o.CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare . dacă este necesar. Starea trebuie să fie ACTIV. Asiguraţi continuitatea și izolaţia legăturilor: conector EH1 al UCH pin B24 comutator ștergător pin A1 + după contact comutator ștergător pin A7 Remediaţi.Interpretarea stărilor 87 TEMPORIZARE ȘTERGĂTOR PARBRIZ ET213 RECOMANDĂRI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. dacă este necesar. Remediaţi conectorul. Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni.

87
ET192

CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare - Interpretarea stărilor

UȘI FAŢĂ

RECOMANDĂRI

Controlaţi ca nici un defect să nu fie prezent. Deschideţi ușa conducătorului.

Verificaţi dacă pentru ușa deschisă starea corespunzătoare să fie activ sau pentru ușa închisă, starea corespunzătoare să fie inactiv. Verificaţi continuitatea și izolaţia cablajului între: contactor ușă conducător și pin 40B al conectorului EH1 al UCH Remediaţi, dacă este necesar (consultaţi schema electrică a vehiculului respectiv). Deschideţi ușa. Verificaţi continuitatea între masă și pinul 40B al Unităţii Centrale Habitaclu. Închideţi ușa și controlaţi să nu mai existe continuitate între masă și pinul 40B al Unităţii Centrale Habitaclu. În cazul unui defect, schimbaţi contactorul ușii conducătorului.

DUPĂ REPARAŢIE

Reefectuaţi un diagnostic al sistemului. Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni. Stergeţi defectele memorate.

87 - 24

CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare - Interpretarea stărilor

87

INFORMAŢIE RF PRIMITĂ ET193

RECOMANDĂRI

Numai pentru Unitatea Centrală Habitaclu “N4”. Verificaţi ca nici defect să nu fie prezent. Starea este declarată DA la apăsarea telecomenzii. Dacă starea este declarată NU, luaţi și apoi repuneţi contactul. Reîncercaţi apoi cu o altă cheie a vehiculului.

ET193 rămâne la NU : la apăsarea telecomenzii

Apăsaţi pe butonul telecomenzii unui alt vehicul din aceeași familie sau cu o cheie nouă: controlaţi ca starea să devină DA la apăsarea telecomenzii. Dacă starea este DA, înlocuiţi telecomanda vehiculului în pană. Dacă starea este NU, înlocuiţi Unitatea Centrală Habitaclu.

DUPĂ REPARAŢIE

Reefectuaţi un diagnostic al sistemului. Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni. Stergeţi defectele memorate.

87 - 25

87
ET257

CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare - Interpretarea stărilor

INFORMAŢIE LUMINI DE POZIŢIE

RECOMANDĂRI

Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Activaţi comanda lumini de poziţie. Starea trebuie să fie ACTIV, iar luminile de poziţie aprinse. Controlaţi becurile. Controlaţi siguranţa F14 (7,5A) a luminilor de poziţie. Înlocuiţi-o, dacă este necesar. Verificaţi branșarea și starea conectorului EH1 40 pini al Unităţii Centrale Habitaclu. Înlocuiţi conectorul, dacă este necesar. Asiguraţi continuitatea și izolaţia legăturii: pin A15 conector EH1 40 pini cutie siguranţe, siguranţa lumini de poziţie (7,5A) Remediaţi, dacă este necesar.

ET257 INACTIV

DUPĂ REPARAŢIE

Reefectuaţi un diagnostic al sistemului. Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni. Stergeţi defectele memorate.

87 - 26

CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare - Algoritm localizare pană

87

RECOMANDĂRI

Nu consultaţi aceste informaţii decât după un control complet cu testerul CLIP.

NU EXISTĂ COMUNICARE CU CALCULATORUL

ALP1

ILUMINARE

SEMNALIZATOARELE NU FUNCŢIONEAZĂ LUMINILE DE POZIŢIE NU FUNCŢIONEAZĂ

ALP2 ALP3

ȘTERGERE PARBRIZ

VITEZA MICĂ ȘTERGĂTOR PARBRIZ NU FUNCŢIONEAZĂ VITEZA MARE ȘTERGĂTOR PARBRIZ NU FUNCŢIONEAZĂ

ALP4 ALP5

87 - 27

87
ALP 1

CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare - Algoritm localizare pană

Nu există comunicare cu calculatorul

RECOMANDĂRI

Nimic de semnalat.

Verificaţi funcţionarea testerului pe un alt vehicul. Verificaţi: - Conexiunea dintre tester și priza diagnosticare (cablu în stare bună). - Siguranţele motor și habitaclu. Verificaţi existenţa a +12 volţi înainte de contact la pinul 16, apoi +12 volţi după contact la pinul 1 și masa la pinii 4 și 5 ai prizei de diagnosticare. Remediaţi, dacă este necesar. Verificaţi conectarea calculatorului. Branșaţi bornierul și verificaţi izolaţia, continuitatea și absenţa rezistenţei parazite la legăturile: UCH conector P1 pin A1 masă UCH conector P1 pin A3 cutie siguranţe + 12 volţi înainte de contact UCH conector EH1 pin B34 pin 7 priza de diagnosticare (linia K) Remediaţi dacă este necesar.

DUPĂ REPARAŢIE

Controlaţi funcţionarea sistemului.

87 - 28

CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare - Algoritm localizare pană

87

ALP 2

Semnalizatoarele nu funcţionează

RECOMANDĂRI

Nu consultati aceste informaţii decât după un control complet cu testerul CLIP. Controlaţi becurile.

Controlaţi starea siguranţei F13 (25A) și înlocuiţi-o dacă este necesar. Apăsaţi comutatorul lumini avarie și verificaţi ca starea «ET291 informaţie semnalizare de avarie» să fie ACTIV; dacă nu, consultaţi capitolul ce tratează această stare. Acţionaţi semnalizarea dreapta sau stânga și controlaţi ca starea informaţie semnalizare dreapta ET309 și informaţie semnalizare stânga ET310 să fie ACTIV, dacă nu, raportaţi-vă la capitolul corespunzător acestor stări. Controlaţi starea conectorului P1 cu 15 pini al Unităţii Centrale Habitaclu. Înlocuiţi-l, dacă este necesar. Asiguraţi continuitatea legăturilor: UCH conector P1 pin A9 UCH conector P1 pin A8 Remediaţi, dacă este necesar.

lampă semnalizare stânga lampă semnalizare dreapta

DUPĂ REPARAŢIE

Controlaţi funcţionarea sistemului.

87 - 29

87
ALP 3

CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare - Algoritm localizare pană

Luminile de poziţie nu funcţionează

RECOMANDĂRI

Nu consultati aceste informaţii decât după un control complet cu testerul CLIP. Controlaţi becurile.

Acţionaţi comanda lumini poziţie și verificaţi ca starea «ET257 informaţie lumini de poziţie» să fie ACTIV; dacă nu, raportaţi-vă la capitolul ce tratează această stare. Verificaţi siguranţa de alimentare a luminilor de poziţie F14 (7,5A). Înlocuiţi-le dacă este necesar. Verificaţi continuitatea legăturii: siguranţă lumini poziţie F14 (7,5A) Remediaţi, dacă este necesar.

lumini poziţie faţă și spate

DUPĂ REPARAŢIE

Controlaţi funcţionarea sistemului.

87 - 30

DUPĂ REPARAŢIE Reefectuaţi un diagnostic al sistemului. Remediaţi.CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare . Controlaţi funcţionarea motorului.Algoritm localizare pană 87 ALP 4 Viteza mică ștergător parbriz nu funcţionează RECOMANDĂRI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat.31 . dacă este necesar. Verificaţi alimentarea cu +12 volţi după contact la pinul A7 comutator ștergător parbriz. dacă este necesar. Înlocuiţi siguranţa. Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni. 87 . Stergeţi defectele memorate. dacă este necesar. Remediaţi. Asiguraţi continuitatea și izolaţia legăturilor: comutator ștergător pin A3 pin 4 motor ștergător parbriz masă pin 1 motor ștergător parbriz Remediaţi. dacă este necesar. Controlaţi siguranţa ștergătorului parbriz F07 (20A). Verificaţi ca mecanismul sau motorașul ștergătorului să nu fie gripat din punct de vedere mecanic.

Remediaţi.87 CUTIE INTERCONEXIUNI Diagnosticare . Controlaţi siguranţa ștergătorului parbriz F07 (20A). dacă este necesar. Remediaţi. 87 . dacă este necesar.32 . Controlaţi funcţionarea motorului. Stergeţi defectele memorate.Algoritm localizare pană ALP 5 Viteza mare ștergător parbriz nu funcţionează RECOMANDĂRI Nici un defect nu trebuie să fie prezent sau memorat. Asiguraţi continuitatea și izolaţia legăturilor: comutator ștergător pin A2 pin 5 motor ștergător parbriz masă pin 1 motor ștergător parbriz Remediaţi. dacă este necesar. DUPĂ REPARAŢIE Reefectuaţi un diagnostic al sistemului. Verificaţi ca mecanismul sau motorașul ștergătorului să nu fie gripat din punct de vedere mecanic. Înlocuiţi siguranţa. Remediaţi celelalte eventuale defecţiuni. dacă este necesar. Verificaţi alimentarea cu +12 volţi după contact la comutatorul ștergător parbriz la pin A7.

perna volan airbag și senzorul șoc conţin componente sensibile. airbagmontatăîn tunelul consolei centrale. aceasta fiind.nedecla nșarea airbag-ului poate nu fi considerat un incident defuncţionare. airbag. ATENŢIE! Deoarece U.E. airbag declanșează perna airbag care se umflă în partea centrală volan protejând astfel faţa conducătorului. Viteza minimă la care airbag-ul se declanșează este cu atât mai mare cu cât unghiul de impact dintreautomobile estemai mare.C. Automobilele Dacia SOLENZA sunt echipate cu un sistem de securitate pasivă compus din: . viteza de declanșare nefiind atinsă.iar airbag-ul se va declanșamai repede.C.C. acestea se vor feri de șocuri în timpul manipulării acestora. Energia de proiecţiea automobiluluieste transformată în energie de deformare a părţii frontale a automobilu Decelerarea estecu lui. mai mică faţă de viteza de croazieră avută înaintea impactului. .1 . Un șoc lateral sau un “tonou” nu poate duce la declanșarea airbagului. Airbag-ul nu reacţioneazăla decelerări în direcţia de conducere. 88 Dacă în cazul unui șoc frontal nu sunt deformaţiiîn dreptulpedalie rului faţă sauimpact motor-cadru. în general.E.E. În cazul unui șoc frontal suficient de puternic. La fiecare înlocuire a parbrizului se va lipi etichetaadezivă care menţionează că vehiculul este echipatcu airbag conducător.CABLAJ Airbag .Generalităţi IMPORTANT! Toate intervenţiile la sistemul airbag pot fi efectuate numai de personal calificat. Un vehicul echipat cu airbag conducător se identifică prin inscripţia “Airbag” de pe perna centrală volan și un autocolant situat înpartea stângăa parbrizului. Din experienţă vitezometrul nu indică corect viteza de impact. atât mai marecu câtdeformar aautomobilului e estemai mică. U.U. 88 .un airbag frontal conducător cu o pernă gonflab ilă.

captorul electromecanic de securitate declanșează aprinzătorul generatorului de gaz pirotehnic care umflă perna airbag conducător.C. estenecesară deblocarea U. memorând declanșarea.C. . U.martorul de control al sistemului airbag de la tabloul de bord se aprinde timp de 3 secunde după care se stinge.o rezervă de energie electrică.E. De aceea. după un șoc care determinădeclanșareapernei airbag. a defectelor detectate.E.E. Sistemu airb nu se declanșeazăîn cazul unui l ag șoc lateral sau unui șoc din spate. furt a automobilului.C. taţi După declanșarea pernei airbag conducător.un accident nu a deter minat securitate. Ștergerea defectelor memorate este posibilă numai după citirea datelor din “Context impact”. apoi se restabilește contactul senzorului șoc(se apasăpe senzorul șoc) și se poate da comanda “Deblocare calculator”. apoi blocareacalculatorului pentru blocarea tuturor liniilorde declanșare.C.88 CABLAJ Airbag . Dacănu se aprinde la punereacontactu sau contactul fiindluat.E. . airbag intră în stare de veghe și ţine cont de decelerările automobiluluidatorită unui semnalmăsurat de un decelerometru electronic integrat. i IMPORTANT! U. airbag. airbag: El se aprinde timp de 3 secunde la punerea Se branșează testerul CLIP la automobil.E.acesta Se blochează U.airbag estemontatăpe tunel în faţa levierulu cutiei de viteze.înaintea vânzării unui automobil de .după care se stingeși rămâne stins. airbag-uluiconducător.selec șivalidaţitipul automobilului. “Diagnosticare”). generatorul de gaz pirotehnic produce o detonare și puţin fum. TABLOUL DE BORD . În cazulunui șocfrontalmai puternic.C.E.alegeţi meniul “D iagnostic”.un circuit de comandă a martorului MARTORUL AIRBAG DE LA de alertă de pe tabloul de bord.un circuit de aprindere a sistemului .un decelerometru pentru airbag.C. .o interfaţă de comunicare K-L cu Acest martor indică starea de funcţionare a priza de diagnosticare. lui Se pune contactul. se aprinde în timp ce automobilul rulează. DEMONT ARE.C. airbag blocheazăautomat linia de declanșare airbag conducător.Unitate de control electronic FUNCŢIONAREA AIRBAG-ului La punerea contactului. . declanșarea.2 .E. 88 .C.un circuitde diagnosticși memorizare ocazie.AIRBAG U. airbag are: Acest sistem trebuie verificat cu ajutorul . Blocare U.un captor electromecanic de testerului CLIP imediat când: . Când se declanșează.REMONT ARE U. martorul airbag de la tabloul de bord se aprinde și U.E. contactului. airbag: indică un defect în sistem (vezi capitolul . . .s-a furat sau a avut loc o tentativă de pirotehnic.

selectaţi funcţia “Actuatori”. Se demontează consolacentrală. orice accesoriu electric (difuzoare.E. toate liniile de declanșare sunt inhibate. Se pune contactul.C.C.C. airbag. . airbag. Se debranșează conectorul U. Se verifică funcţionarea sistemului cu ajutorul testerului CLIP și se configurează sistemul corespunzător nivelului de echipare automobil “cu airbag conducăt or”. airbag.C.C. așteptaţi 2 secunde după ce luaţi contactul (timp n ecesar pentru descărcarea automată a U.3 .C. airbag pe automobil. apoi validaţi “Blocarecalculator”. Dacă nu este corect.8 ± 0.C.C. sistem antiintruziune sau toate aparatele care pot genera câmp magnetic) nu se va monta în apropierea U. airbag cu ajutorul testerului CLIP. airbag Se fixează U. vezi capitolul “Diagnosticare”. Se montează consola centrală. Se branșează borna (-) a bateriei. martorul airbag de la tabloul de bord se aprinde (U. o Atuncicând această funcţie esteactivată. RemontareU.E. airbag). apoi puteţi utiliza ciocane sau aparate generatoare de șocuri planșeului central. .C.E.E. blocaţi U.C.airbag fiindorientatăcătre faţa automobilului (cuplu de strângere 0.C. airbag noi sunt livrate cu liniilede declanșare blocate). Se demonteazășuruburile de fixare (1) ale U. airbag. airbag a fost blocat.Se debranșează borna (-) a bateriei. 1 DemontareU.Unitate de control electronic 88 1 .selectaţi și validaţi sistemul de diagnosticare “Airbag/Sis teme de pretensionare”.CABLAJ Airbag .E.E. airbag sunt inhibate.E. 88 .alegeţi meniul “Lista stărilor” și asiguraţi-vă că U.C.2 daNm). etc. Se rebranșeazăconectorul U. ATENŢIE! În cazul unei intervenţii pe vehicul (la eșapament. Se așteaptă 2 secundepână când liniilede declanșare ale U.). airbag. Starea “Calculat r blocat” devineACTIV. Dacătotul este corect.alegeţimodul “Comanda”.C. După vânzare.E. se deblochează U.E. .E.E.E. caroserie.E.C. airbag Luaţi contactul.E. săgeatade pe U.

E.E. bateria automobilului nu mai alimenteaz ă U.C. ATENŢIE! Nerespectarea acestor prescripţii poate provoca funcţionar ea anormală a sistemului. validând comanda “Deblocarecalculator”.E. U.C.4 .C. airbag. airbag numai “cu airbag conducător”.E.Luaţi și apoi repuneţi contactul pentru validareaconfigurării.C.Alegeţimodul “Comanda”.E. . airbag nu corespunde cu echiparea automobilului. chiar declanșarea nedorită a pernei airbag. de exemplu).C. Nu este necesară înlocuirea sistematicădupă fiecare declanșare a pernei airbag.E.Alegeţi modul “Comanda”. .E.Selectaţi funcţia “Programare”. Se utilizeazăaceeași metodă ca la procedura de blocare U. În acest caz al configurării U.E. airbag.E. airbag are un șunt care scurtcircuitează diferitele linii de transmite re a semnalului de declanșare atunci când acesta este debranșat. airbag noi sunt livrate în stare blocată.Selec și validaţisistemulde diagnosticare taţi “Airbag/Sisteme de pretensionare”.C. NOTĂ: Alimentarea U. la începutul unui șoc. 88 .C. airbag și a apr inzător ului generatorului de gaz pirotehnic este realizată cu bateria automobilului. Martorulairbag de pe tabloul de bord se stinge.C. AIRBAG După înlocuirea U. selectaţi modul “Citirea configuraţiilor” sau alegeţi meniul “Lista stărilor” și asiguraţi-vă că modificarea a fost luată în considerare. .Alegeţimeniul “Diagnostic”.C. martorul airbag de la tabloul de bord rămâne aprins deoarece U.C. . evitând declanșarea nedorită a acestui sistem (prin efectul de antenă.E. .C. Deoarece automobilu esteechipatnumai cu l airbag conducător. În cazul în care configuraţia U. .Unitate de control electronic CONFIGURAREA SISTEMULUI AIRBAG DEBLOCARE U. airbag.C.E. . este necesară configurarea U. airbag este necesară deblocarea liniilorde declanșare.88 CABLAJ Airbag . NOTĂ: Conectorul cu 30 pini al U. airbag poate accepta până la maxim 4 declanșări ale airbag-ului (anumite elemente își pierd caracteristicile nominale). airbag dispune de o rezervă de energie electrică ce permite totuși declanșarea pernei airbag chiar dacă.Selectaţiși validaţitipul automobilu lui. U. apoi configuraţi calculatorul numai “Cu airbag conducăt or”.E. martorul airbag rămâneaprins.

Când totul estecorect.C. . . Dacăperna airbag s-a declanșat: .C.C. Conector U. airbag. airbag are ca particularitate punerea în scurtcircuit a diferitelor linii de declanșare atunci când acesta este debranșat.E.verificaţinecesitateaînlocuirii U.E. Dacă testerul CLIP preconizează înlocuirea U. airbag.C.verificaţiabsenţadefectelorcu ajutorul testerului CLIP.E.un defect intern al U. . În acest caz.E.înlocuiţielementeledeclanșării și cele defecte. 19 20 21. acestaindică: .22 23 24 25.E. de exemplu).E. 26 27 28. înlocuiţi U. 29 30 Denumire Liber Liber Liber Liber + după contact Masă Martorul airbag Liber Linia de diagnostic“K” + semnalairbag conducător . 88 . airbag.C.semnalairbag conducător Liber Liber Liber Liber Șunt Șunt Masă Șunt Linia de diagnostic“L” Liber Șunt Liber Șunt Liber NOTĂ: Conectoru l U. iar sistemul este din nou operaţional (martorulairbag se stinge).C.CABLAJ Airbag .C. deblocaţi U. airbag a declanșat de 4 ori perna airbag.Unitate de control electronic 88 NOTĂ: Cu ajutorul testerului CLIP este posibilă vizualizarea numărului de declanșări a pernei airbag conducător. airbag.E.E. airbag Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 17 18. Șunturile situate în faţa fiecărei linii de declanșare evită declanșarea nedorită a acestor sisteme (prin efectul de antenă.5 .U. airbag.C.

E. la testerul CLIP. airbag. airbag și se conecteazăconectorul adaptorului cu 30 pini în locul U.E.C. 88 . Se demontează consolacentrală. iar cablurile de ieșire ale adaptorului cu 30 de pini se conectează. airbag.E. Se debranșează borna (-) a bateriei.C. NOTĂ: Testulcablurilor electrice airbag se face astfel: Se ia contactul. Se branșeazăaprinzătorul inert.6 . Se branșeazătesterul CLIP la automobil.Unitate de control electronic VERIFICARE CIRCUITE SISTEM AIRBAG Cablajulde transmitere a semnaluluide declanșare a pernei airbag este integrat în cablajul faţă. În cazul unei anomalii constatată pe cablajul de transmitere a semnalului de declanșare a pernei airbag acestase înlocuiește și nu se repară.pe rând. Se pune contactul. Se blocheazăU. Se debranșează conectorul U. Se demonteazășuruburile de fixare a perneiairbag. ATENŢIE! Când se poziţionează noul cablaj faţă. asiguraţi-vă că acesta nu este în contact cu muchii tăietoare care-l pot distruge. Dispozitivul de securitate nu poate tolera nici o intervenţie clasică de reparaţie a acestui cablajsau a conectorilor.C.88 CABLAJ Airbag . Se debranșează conectorul pernei airbag. Se ia contactul.

88 . airbag”). Se ia contactul.un generator de gaz pirotehnic cu un aprinzător. Când această funcţie este activă. se branșează conectorul pernei airbag în locul aprinzătorului inert (verificaţiconectarea corectă a conectorului).E. NOTĂ: După declanș are.7 . Un vehicul echipat cuairbag conducător se identifică prin inscripţia “Airbag” de pe perna centrală volan. blocaţi U.C. DEMONT AREAPERNEI AIRBAG CONDUC ĂTOR Se ia contactul. este necesară debranșarea conectorului airbag (1). toate liniile de transmitere a semnalului de declanșare sunt inhibate.o pernă gonflabilă . airbag cu ajutorul testerului CLIP (vezi “Blocare U. DEMON TARE OBSERVAŢIE: Înaintea demontării pernei airbag. care fixează perna airbag. Martorul airbag de pe tabloul de bord se aprinde.E. NOTĂ: Când se destinde perna airbag. Se verificădacă martorul airbag de pe tabloul de bord este aprins cu contactul pus. Se debranșează conectorul pernei airbag.C. 88 Airbag-ul conducător estecompus din: .E.CABLAJ Airbag conducător Airbag-ul conducător este situat în perna volan. evitându-se în acest fel toate declanșările nedorite. IMPORTANT: După înlocu irea pern ei airbag considerată rebut. Martorul airbag de pe tabloul de bord controlează buna funcţionare a airbag-ului conducător.C. se rupe capacul volanului. airbag blochează automat toate liniile de declanșare. NOTĂ: Sist emul es te operaţional după punerea contactului. Se demonteazăcele două șurub situatesub uri volan. se impune procedura de distrugere a sa (vezi capitolul “Procedura de distrugere”) REMON TARE ATENŢIE! Este interzisă manipularea sistemului pirotehnic aproape de surse de căldură sau foc deschis întrucât există riscul declanșării nedorite a sistemului. Aceste elemente nu pot fi separate. Se branșeazăaprinzătorul inert la conectorul airbag (la cablaj) și se verifică dacă martorul airbag se stinge. IMPORTANT: Înaintea demontării volanului. U. OBSERVAŢIE: Perna airbag conducător este prevăzută cu un conector care se pune în scurtcircuit după debranșarea conectorului cablajului. dar nedeclanșată.

C.E.65 daNm) situate sub volan.C. NOTĂ: Perna airbag conducător .88 CABLAJ Airbag conducător Se montează cele două șuruburi (cuplu de strângere: 0.reper nou . stă aprins 3 secunde. airbag poate accepta până la maxim 4 declanșări ale airbag-ului (anumite elemente își pierd caracteristicile nominale). Dezlipirea foliei de protecţie se va face NUMAI în momentul montării. vezi capitolul “Diagnosticare”. 88 . airbag”). Dacă nu este corect. airbag (vezi “Deblocare U.C.8 .este prevăzută cu o folie de protecţie autoadezivă lipită peste conectorul pernei airbag.E. care fixeazăperna airbag. se verifică funcţionarea sistemului cu ajutorul testerului CLIP. IMPORTANT: După remontare.E. OBSERVAŢIE: U. Nu este necesară înlocuirea sistematică după fiecare declanșare a pernei airbag. se deblochează U. după care se stinge și rămâne stins. Se verifică dacă martorul airbag se aprinde la punerea contactului. Dacă totul este corect.

C.C. Liniile de declanșare a pernei airbag se măsoară numai cu testerul CLIP.cablurile XRBAG tip B32. Bornele permit în acelașitimp.C.C. Identificare cabluri ieșire ale adaptoruluiB40 1: Alimentar martor și U.cablul necesarpentru distrugereapernei airbag. B35. airbag și forţarea aprinderii martorului airbag de pe tabloul de bord.8 și 2. Acest mod de funcţ ionare es te s emnalat pri n aprinderea martorului airbag de la tabloul de bord. APRINZĂTORUL INERT 931066 ATENŢIE! În timpul unei intervenţii la sistemul airbag. airbag (vezi capitolul “Diagnosticare”) El are aceleașicaracteristici electrice ca și un aprinză realșiare rolulde a înlocui pernaairbag tor în timpul diagnostic ării. i r a martorului airbag de pe tabloul de bord și alimentarea U.E.5 Ω. . 88 . Adaptorul B40 se conectează în linie în locul U.CABLAJ Airbag . efectuarea controlulu continuităţiiliniilo de diagnostic. ea tensiunii de alimentare a U.E. Este necesară luarea contactului și apoi punerea acestuia pentru stingerea martorului airbag imediat ce a fost ștearsă memoria de defect. este obligatorie blocarea U. cu ajutorultesterulu CLIP. airbag cu testerul CLIP pentru evitarea declanșării nedorite (toate liniile de declanșare sunt inhibate).Utilaje specializate ADAPTORUL CU 30 PINI .B40 88 ATENŢIE! Este interzisă măsurarea sistemului airbag cu ohmmetrul sau alte aparate de măsură electrice deoarece există riscul declanșării la un curent de funcţionare a aparatului (vezi capitolul “Diagnosticare”).E. verificaţi ca valoarea rezistenţei acestuia să fie între 1. ATENŢIE! Înaintea utilizării aprinzătorului inert. Acestapermite.C.E. i controlul tuturorliniilorsistemu măsurar lui. airbag e 2: Neutiliza t A: Linii airbag conducător B: Linii airbagpasager C: Linii pretensionar pasager e D: Linii pretension conducător are CABLURILE DE MĂSURĂ . airbag.9 .E.

vezi capitolul“Procedura de distrugere perna airbag”. e Pentru alte detalii.generatorul de gazpirotehnic al airbag-ului trebuie declanșat înaintea scoat rii definitivea automobilului din circulaţie a schimbăriiperneiairbag.88 CABLAJ Airbag .Utilaje specializate APARATUL DE DISTRUGERE Pentru a evita toate riscurile de accident. 88 . 1287.10 . e sau În acest scop se utilizează aparatul Ele.

În acest sens. După ce verificaţi cănici o persoană nu se află în apropierea pernei airbag. Se conectează cele două conductoare ale aparatului la o baterie. se utilizează aparatul Ele1287. ATENŢIE! Este interzisă măsurarea sistemului airbag cu ohmmetrul sau alte aparate de măsură electrice clasice deoarece există riscul declanșării la un curent de funcţionare a aparatului (vezi capitolul “Diagnosticare”). NOTĂ: În cazu l imposibilităţii declanșării (aprinzătoru l generatorulu i de gaz pirotehnic este defect). returnaţi perna airbag într-un nou ambalaj. Operaţia de distrugere a pernei airbag se realizeazăîn exteriorulatelie rului. e Se acoperă ansamblul cu4 pneuri așezate unul pestecelălalt. Se derulează tot cablajul utilizat pentru declanșare. generatorul de gaz pirotehnic al pernei airbag trebuie declanșat înaintea 88 scoaterii definitive a automobilului din circulaţie sau a schimbării pernei airbag. Se demontează perna airbag de pe automobil. Se așează perna airbag pe două cale de lemn pentrua evita deteriorareaconectorului la contactulcu solul.CABLAJ Procedura de distrugere pernă airbag Pe ntru a e vita toa te risc urile de accidentare. la o distanţă suficientă (de aproximativ10 m) de perna airbag.11 . 88 . DISTRUGEREA PERNEI AIRBAG ATENŢIE! Este interzisă manipularea sistemului pirotehnic în apropierea unei surse de căldură sau flacără deschisă deoarece există riscul declanșării nedorite a sistemului. Se branșeazăcablajul necesar declanșării generatorului de gaz pirotehnic. procedaţi la distrugerea perneiairbagprin apăsarea simultană a celor două butoane ale aparatului Ele1287.

airbag nu va fi posibilă decât după efectuarea comenzii de deblocare a acestuia. • Înainte de utilizarea aprinzătorului inert verificaţi ca rezistenţa acestuia să fie între 1. 88 .condiţiilede confirmare a prezenţei reale a defectului (și necesitarea aplicării diagnosticării) figurează la menţiunea “recomandări” sauîn debutulinterpretăriidefectului. airbag cu ajutorul testerului CLIP.. defect memorat sau prezent). urmată de comanda “Deblocare calculator”.8-2. NOTĂ: Înaintea începerii diagnosticării contactul trebuie luat. Confirmarea efectuării acestei comenzi va fi vizualizată prin aprinderea permanentă a martorului airbag de la bord. ATENţIE! • Dacă intervenţia are loc după ce automobilul a suferit un șoc urmat de declanșarea airbag-ului conducător. Dacăun defect esteinterpretatatunci când estedeclarat “memorat”.12 .E.E.88 CABLAJ Diagnosticare airbag .C.C. defect memorat.5 Ω. Dacă un defect nu este interpretat în diagnosticare sau este declarat “prezent”. blocarea U. folosind comanda “Blocare calculator”. • Asiguraţi-vă că pe durata intervenţiei tensiunea de alimentare a calculatorului să nu fie sub 10V. aplicarea diagnosticăriicânddefectulnu estedecât “memorat”nu va permitelocalizareaoriginii memorării aceluidefect. • Măsurătorile electrice pe linia de declanșare airbag se vor efectua numai prin utilizarea funcţiei “Teste ale fasciculului airbag” a testerului CLIP.Generalităţi CONDIţII DE APLICARE A VERIFICĂRILOR DEFINITE LA DIAGNOSTICARE Fiecare defect este interpretat pentru un tip de memorare specific (defect prezent. iar linia de declanșare va fi blocată. Înacestcaztreb efectu numai un control al cablajului șia conectorilo elementului incrimin uie at r at (se recomandă mișcarea cablajului pentru a încerca vizualizarea trecerii din starea “defect memorat “ în starea “defect prezent”). evitând astfel declanșarea nedorită a airbag-ului pe durata intervenţiei. Este strict interzisă utilizarea aparatelor de măsură de tip ohmmetru în acest scop. • În urma unui șoc ce a cauzat declanșarea airbag-ului. ștergerea defectelor memorate este posibilă numai după citirea datelor din “Context impact”. Verificările definitepentru trasarea fiecărui defect nu se vor aplicadecât atunci când defectul este interpretat pentru tipul de defect declarat de testerul CLIP. ATENŢIE! Înainteaoricărei intervenţii la sistemul airbag este imperativă blocarea U.

1 Ω.13 . 88 .CABLAJ Diagnosticare airbag . și 7 Ω.E. Airbag Aprinzăt r airbagconducăt o or Contactor rotativ Alimentare + 12 Volţi Masă Martor airbag Liniidiagnosticare Valoarea rezistenţeimăsurate în punctelede măsurare C0. C2 și C4 este între 2.C.Generalităţi 88 CONFIGURAţIE SISTEM A B CT A1 A3 A2 B1.B2 U.

88 . AIRBAG RECOMANDĂRI Particularităţi: nimic de semnalat.C.E. airbag (consultaţicapitolul«Ajutor» pentru aceastăintervenţie).C.E.88 DF001 PREZENT SAU MEMORAT CABLAJ Diagnosticare . DUPĂ INTERVENŢIE Nimicde semnalat.14 .Interpretare defecte U. ÎnlocuiţiU.

DEF RECOMANDĂRI Nimicde semnalat.verificaţistarea traseelor maselor electrice ale UCE airbag.DEF: Tensiune de alimentare prea mică 3.5 volţi ± 0.1 < tensiune alimentare < 15 volţi ± 0.verificaţistarea siguranţei fuzibileafectatăUCE-ului airbag.E.CABLAJ Diagnosticare .Interpretare defecte 88 DF002 PREZENT TENSIUNE ALIMENTARE U. . 1.DEF RECOMANDĂRI Nimicde semnalat. . .15 .AIRBAG 1.verificaţistarea și strîngerea corectă a bornelor bateriei.verificaţistrângerea și starea bornelor bateriei. .C. . Efectuaţi intervenţiile necesare pentru obţinerea unei tensiuni corecte de alimentare a UCE airb ag: 10. 88 .3. DUPĂ INTERVENŢIE Ștergeţi cu testerul CLIP defectele memorate de U. . Pentru un defect de micro-întrerupericontrolaţi liniilede alimentare ale UCE airbag: .1 . 2. airbag.DEF: Tensiune de alimentare prea mare RECOMANDĂRI Utilizaţi adaptorul cu 30 pini B40 pentru intervenţiala nivelul conectoruluiUCE airbag.verificaţiprezenţa masei electrice laUCE airbag.verificaţistarea conectorului cablajuluila nivelul UCE airbag.E.C.DEF .verificaţistarea de încărcare a bateriei.DEF: Prezenţămicro-întreruperi 2.verificaţicircuitul de încărcar e.

Dacă valoarea obţinută nu este corectă.. airbag»). airbag. Interveniţi la nivelul conectoruluidacă starea «defect prezent» devine «defect memorat». Verificaţi branșarea corectă apernei airbag.. Utilizaţinumai testerul CLIP pentru măsurarearezistenţeiîn punctul C2 al circuituluiairbag. debranșaţiconectorul calculatorului și branșaţi în locul acestuia adaptorul cu 30 pini B40. utilizândcablulA al adaptorului cu 30 pini.la conectorul cu 30 pini al UCE airbag. Luaţi contactulși demontaţicele două șuruburi de fixare a pernei airbag pe volan.Interpretare defecte CIRCUIT AIRBAG CONDUCĂTOR CC : Scurtcircuit CO : Circuit deschis CC. Ștergeţi cu testerul CLIP defectele memorate de U. apoi DUPĂ luaţi contactul. debranșaţiapoi rebranșaţiconectorul contactorului rotatival comenziisub volan.C.88 DF003 PREZENT CABLAJ Diagnosticare .apoi blocaţi calculatorul cu testerul CLIP (vezi «Blocare U.CC Puneţicontactul. Luaţi contactul. ul .C. verificaţi branșarea corectă a conectorului cu 30 pini (pinii 10 și 11) și înlocuiţicablajulfaţă dacă este necesar. INTERVENŢIE Refaceţio verificare cu ajutorul teste ruluiCLIP. Puneţicontactulși efectuaţiun control cu ajutorul testerului CLIP. Verificaţi starea conectorului cu 30 căi al cablajuluiairbag (sistem de blocare al conectorului. Utilizaţi adaptorul cu 30 pini B40 pentru intervenţiala nivelul conectorulu calculatorului. Distrugeţi pernaairbag. verificaţi prezenţa celor 5 pioni pentru deblocarea șunturilor. Dacă după verificările efectuate nu s-a evidenţiat nici un defect.în cazul absenţe defectelor i deblocaţicalculatorul. apoi branșaţiaprinzătorul inert în locul acesteia. 88 .1 : Scurtcircuit la +12 volţi CC. Debranșaţiperna airbag. Dacă valoarea obţinută nu este corectă. BranșaţiUCE-ul airbag și pernaairbagconducător.0 : Scurtcircuit la masă Particularităţi: măsurarea linieide declanșare airbag se va efectua numai cu testerul CLIP .16 .dacă o înlocuiţi (vezi «Procedurade distrugere»). înlocuiţi comanda sub volan.apoi puneţi contactul. i RECOMANDĂRI Nimicde semnalat RECOMANDĂRI CO .). Rebranșaţi contactorul rotativ al comenzii sub volan. Înlocuiţiperna airbag dacă starea «defect prezent» devine «defect memorat».E.E. Utilizaţinumai testerul CLIPpentru măsurarearezistenţeiliniei de declanșare airbagconducător.

Utiliz numai testeru CLIPpentru măsurareaizolaţiei în punctulC2 alcircu aţi l itului airb (utiliz ag ând cablul A al adaptorului cu 30 pini). Utilizaţinumai testerul CLIPpentru măsurarearezistenţeiliniei de declanșare airbagconducător. BranșaţiUCE-ul airbag și perna airbag conducător. airbag.CABLAJ Diagnosticare . Ștergeţi cu testerul CLIP defectele memorate de U. 88 .apoi puneţi contactul.CC. în cazul absenţei defectelor deblocaţicalculatorul.C. utilizândcablulA al adaptorului cu 30 pini. Verificaţistarea liniilorde declanșare a pernei airbag.0 RECOMANDĂRI Nimicde semnalat. apoi DUPĂ luaţi contactul.17 . dacă o înlocuiţi(vezi«Procedurade distrugere»). debranșaţiconectorul calculatorului și branșaţi în locul acestuia adaptorul cu 30 pini B40.1 . înlocuiţi comanda sub volan.E. airbag»).C. Blocaţicalculatorul cu testerul CLIP (vezi «Blocare U. INTERVENŢIE Refaceţi o verificare cu ajutorul testerului CLIP. verificaţi conectorul cu 30 pini (pinii 10 și 11) și înlocuiţicablajulfaţă dacă este necesar. Rebranșaţi contactorul rotativ al comenzii sub volan. Dacă valoarea obţinută nu este corectă.Interpretare defecte 88 DF003 PREZENT CONTINUARE CC. Distrugeţi perna airbag. Luaţi contactulși demontaţicele două șuruburi de fixare a pernei airbag pe volan.E. Dacă valoarea obţinută nu este corectă.

Verificaţinumai cu testerul CLIP funcţionarea martorului airbag de pe tabloul de bord.E. Verificaţistarea martorului airbag de la tabloul de bord. Asiguraţi izolarea faţă de masă a traseului: martor airbag pin 7 conector 30 pini. apoi luaţi contactul. CO. Utilizaţi adaptorul cu 30 pini B40 pentru intervenţiala nivelul conectorului calculatorului(conect orul gri al adaptorului cu 30 pini).Interpretare defecte CIRCUIT MARTOR DEFECTAIRBAG CC. airbag»). Verificaţistarea martorului airbag de la tabloul de bord.18 .C.C. Verficaţialimentarea cu 12 volţi a martorului airbag. DUPĂ INTERVENŢIE Ștergeţi defectele memorate de U. Martor aprinsdupă punerea contactului Blocaţicalculatorul airbag cu testerul CLIP (vezi «Blocare U. CC. reluaţiverificările descrise anterior. airbag»).0 : Circuit deschissau scurtcircuit la masă RECOMANDĂRI Particularităţi: măsuraţi liniilede declanșare numai cu testerul CLIP.88 DF010 PREZENT CABLAJ Diagnosticare . Refaceţio verificare cu ajutorul testerului CLIP. Dacă este posibilă aprinderea martorului airbag cu testerul CLIP. airbag.0 RECOMANDĂRI Nimicde semnalat Martor stins după punereacontactului Blocaţicalculatorul airbag cu testerul CLIP (vezi «BlocareU.E. înlocuiţi UCE airbag (vezi capitolul«Ajutor» pentru aceastăintervenţie). airbag și verificaţiprezenţa celor 5 pionicare realizează deblocarea șunturilorconectorului cu 30 pini al UCE airbag.1 : Scurtcircuit la +12 volţi CO.E. DebranșaţiconectorulU.1 RECOMANDĂRI Nimicde semnalat. airbag»).E.C. 88 . folosindconectorul gri al adaptorului B40.E. Verificaţi continuitatea între: martor airbag pin 7 al conectorului cu 30 pini.C. Dacăeste imposibilăaprindereamartorului airbag. Dacăverificările efectuatenu au permis evidenţierea unui defect. debranșaţiUCE-ul airbag și branșaţiîn locul acestuiaadaptorul cu 30 pini. Blocaţicalculatorul cu testerul CLIP (vezi «Blocare U. Verificaţi izolaţia faţă de 12 volţi între: martor airbag pin 7 al conectorului cu 30 pini. în cazul absenţei defectelordeblocaţicalculatorul.C.

Refaceţio verificare cu ajutorul testerului CLIP și.CABLAJ Diagnosticare .deblocaţi calculatorul.C.Interpretare defecte 88 DF016 PREZENT CONFIGURARE CALCULATOR RECOMANDĂRI Particularităţi: nimic de semnalat. în cazul absenţei defectului. Modificaţi configuraţia UCE-ului airbag cu ajutorul testerului CLIP. ea e DUPĂ INTERVENŢIE Ștergeţi defectele memorate de U. apoi luaţi contactul. airbag. i.E. 88 . Prezenţaacestuidefect corespunde unei incoerenţeîntre configu rareacalculatorulu și echiparea i automobilulu detectatăde testerul CLIP.19 . folosind comanda «Configurar element lorsistemului».

C. Deblocare: Refaceţio verificare cu testerul CLIP.DEF RECOMANDĂRI Nimicde semnalat.E.DEF : Blocare cu testerul CLIP RECOMANDĂRI Particularităţi: nimic de semnalat Acest defect permite vizualizarea stării de blocare calculatorairbag. în cazul absenţei defectelordeblocaţicalculatorul.declanșarea airbag-ului conducător nefiindposibil . toate liniilede declanșare sunt inhibate. 2.DEF : Blocare ca urmare a unui șoc 2. Când esteprezent. airbag. Esteobligatorie înlocuirea U. Ștergeţi defectul memorat și apoi luaţi contactul. cu testerul CLIP. Refaceţio verificare cu ajutorul testerului CLIP.esteutilizată comanda de blocare a calculatorului.E.C. în cazul unei intervenţii pe automobil. airbag este nou (acesta este livrat blocat) .DEF RECOMANDĂRI Nimicde semnalat Acest defect este prezent după declanșarea airbag-ului.88 DF034 PREZENT CABLAJ Diagnosticare . apoi luaţi contactul.E. ă 1.U. 88 . airbag și a pernei airbag după producerea șocului.Interpretare defecte CALCULA TOR BLOCA T 1. în cazul absenţei defectelor deblocaţi calculatorul . DUPĂ INTERVENŢIE Ștergeţi defectele memorate de U. Acest defect esteprezent în următoarele cazuri: .C.20 .

la punereacontactu lui. Fără 88 . Ordinea 1 Funcţia Conformitat e calculat r o Configurare calculat r o Parametru sau stare Diagnostic Control sau acţiune Vizualizare și observaţii Parametru PR002: «Tip vehicul» Solenza: 50 Fără 2 Asiguraţi-vă dacă Utilizar comandă configu e raţiacalcula torului «Lectură configuraţie» definită în coloana «Actual»corespunde cu echipareaautomobilului.Controlul de conformitate 88 RECOMANDĂRI Efectuaţicontrolul de conformitatenumai după verificarea completă cu testerul CLIP.21 . Fără Funcţionare martor airbag 3 Control iniţializare calculat r o Punere contact Se aprinde pentru 3secunde martorul airbag.CABLAJ Diagnosticare .

6.C. se procedeazăastfel: .Ajutor Înlocuire U.se montează noul U.E. 10. 3. Pentru înlocuirea U.se ia contactul. 2.E. . Acest mod «blocat» este semnalatde aprinderea martorului airbag de pe tabloul de bord la punerea contactului.se debranșează conectorul U. 8. 5. .C. 30. 20.E. airbag. 12. airbag fiind orientată către faţa automobilului. 21. airbag. 24.modificaţi. 27. 11. săgeata depe U. airbag. 13. 23. 28.E. . . 15.se verifică sistemulcu ajutorul testerului CLIP. 26. 4.E. dacă este necesar. declarat de testerul CLIP.se demontează șuruburile de fixare a U.C.se rebranșează conectorul U. 29. 17.88 CABLAJ Diagnosticare . 18. . 9.C. 22. AFECTARE BORNE UCE AIRBAG 30 CĂI 1.E.deblocaţicalculatorul numai în cazul absenţei unui defect.airbag Calculatoarele airbag noi sunt livrate în stare blocată pentru evitarea tuturor riscurilor declanșărilornedorite(toate liniile de declanșare sunt inhibate).C. configuraţia calculatorului airbag prin comanda «Configurare». airbag. airbag. . 25.C.C. . 19. 7.22 . Liber Liber Liber Liber Alimentare + după contact Masă Martor defect airbag Liber Linia diagnosticare K Airbag frontal conducător (+) Airbagfrontal conducător (-) Liber Liber Liber Liber 16. Liber Liber Liber Liber Masă Liber Liber Linia diagnosticare L Liber Liber Liber Liber Liber Liber Neutilizat 88 .se demonteazătunelul consoleicentrale. .E. 14.

este posibil ca un alt calculator defect să perturbe liniilede diagnosticK și L.C.E.E. .5 volţi și 15 volţi.CABLAJ Diagnosticare .C. airbag»). Verificaţialimentareacorectă a calculatorului: . airbag apoi branșaţi adaptorul cu 30 pini B40. Procedaţiprin deconectări succesivepentru localizarea calculatorului defect. Verificaţibranșarea corectăa conectorului calculatorului și starea cablurilor.E.încercaţi comunicarea acestuiacu un U.23 . airbagal unui alt automobil. Asiguraţi-vă că testerul CLIP nu estecauza defectului. DUPĂ După stabilirea comunicării.C. Verificaţicontinuitateași izolaţialiniilorde legăturăpriză diagnosticare / U. cu valoarea între 10.airbag: .Debranșaţi U.C. trataţieventualeledefecte declarate.Arbore de localizare a penelor 88 ALP1 Absenţă dialog cu calculatorul airbag. airbag(vezi capitolul «Înlocuire U. .E. RECOMANDĂRI Particularităţi: nimic de semnalat.Controlaţi și asiguraţi prezenţatensiuniiîntre bornele reperate masă și +DC (+ după contact) Verificaţialimentarea corectă a prizeidiagnosticar e: . înlocuiţiU. airbag.borna 9 a UCE airbag pin 7 priză diagnosticar (linia K) e Dacădialogul nu se stabileștedupă acesteverificări.Masa la pinul 5.C. Verificaţitensiuneabateriei și efectuaţi intervenţiilenecesare pentru obţinerea unei tensiuni conforme.borna 23 a UCE airbag pin 15 priză diagnosticar (linia L) e . Verificaţiprezenţași starea siguranţei fuzibilede alimentare a U.alimentare + permanent la pinul 16.E. Dacătesterul CLIP nu estecauza defectului și dialogul nu este stabilit cu nici un alt calculator al aceluiași automobil.E.C. INTERVENŢIE 88 .

Se verifică funcţionarea actuatorului. Se scoate cablajul faţă din ușă.88 DEMON TARE CABLAJ Protector cablaj. Se înlocuieștecolierul de fixare (4). Se taie colierul (4) de fixare a cablajului pe ușa faţă. Se debranșeazăconectoruldifuzorului (1). ușă faţă Se debranșează borna (-) a bateriei. Se va reţine poziţia de montaj a cablajului faţă. Se va reţine poziţia de montaj a colieruluide fixare. Se demonteazăpanoul ușă faţă (vezi capitolul 72«Panou ușă faţă»). Se debranșează și se declipsează conectorul (2) al actuatorului. Se scoate. a acţionării geamului și a difuzorului faţă.24 . cuatenţie. Se demonteazăpanoul deflector ușă faţă. Se va reţine poziţia de montaj a protectorului. Se scoate protectorul cablaj (5) din ușa faţă și din stâlpul faţă. Se debranșează conectorul (3) al motorașului macara geam (pentru automobilele Dacia Solenza). protectorul de pe cablaj. 5 4 2 1 3 REMON TARE Se efectuează în ordine inversă operaţiile de la demontare respectând poziţia de montaj avută anterior demontării. 88 .

88 . Se scoate cablajul spate din ușă. 3 2 1 REMON TARE Se efectuează în ordine inversă operaţiile de la demontare respectând poziţia de montaj avută anterior demontării.25 . cuatenţie. Se debranșeazăși se declipseazăconectorul (2) al actuatorului. protectorul de pe cablaj. Se demonteazăcolierul (1) de fixare a cablajuluispate. Se scoate. Se scoate protectorul cablaj (3) din ușa spate și din stâlpul mijloc. Se demontează panoul deflector ușă spate. Se demonteazăpanoul ușă spate (vezi capitolul 72 «Panou ușă spate»). Se înlocuieștecolierul de fixare (1). ușă spate 88 DEMON TARE Se debranșează borna (-) a bateriei. Se declipseazămanivelamacara. Se va reţine poziţia de montaj a protectorului. Se va reţine poziţia de montaja cablajului spate. Se verifică funcţionarea actuatoruluiși acţionarea geamului.CABLAJ Protector cablaj.

Fiecare fir al schemelor electrice estedefinit printr-un cod alfa-numeric. Conectorii și racordurile dintre cablaje .Tot aici sunt prezentatetabelatdetaliidespre fiecare fir ce intră în conector: localizarefir în alveola conectorului. 89 .sunt prezentateîn capitolu 7 l și pe acestea se pot identifica: . Acesta conţine informaţii despre amplasarea acesteiași rolul funcţionalal siguranţelorfuzibile. e Dispunerea componentelor electrice pe automobil esteprezentatăîn capitolul6.relee.1 .. reprezintă listatuturor rul conectorilorși a racordurilorreprezentateși ajută la identificareacu ușurinţă a acestorcomponente în capitolul 11.racordurile dintre cablajele electrice sunt reperate printr-un număr precedat de litera “R”.sunt prezentate în capitolul 11. Nomenclato funcţiilorfirelorîn conectori și racorduri . arul . unde sunt desenaţi conectorii și racordurile văzute dinspre intrarea firelor în conector sau racord și se pot identifica firele ce intră în fiecare alveolă a conectorului.A. contribuin astfella o mai bună înţelegere . Lista schemelor funcţionale este prezentată în capitolul 2. Dispunerea maselor și a racordurilor pe automobil este prezentată în capitolul 5 și ajută la identificar a punctelorde fixare a maselorelectrice pe automobil și a localizării racordurilordintre e cablaj le automobilului. Schemeleelectrice funcţionale(Schemede Principiu Aplicate). în care se găsesc Schemele de Principiu Aplicateale automobilului.). care reprezintăculoarea aceluifir. Acesteasunt diferenţiateca: schemede alimentări electrice. Pornind de la lista componentelor se poate identifica amplasarea pe automobil a diverselor componente cu funcţii electrice. codul funcţiunii firulu ea i și destinaţiaacestuia. Acesteschemede principiu conţin și detaliiprivind funcţionarea internă a unor componente electrice simple(contactori.componenteleelectrice reperate printr-un număr formatdin 3 sau 4 cifre.din punct de vedere electric. . d a funcţionării unui sistemși efectuarea unei diagnosticări corectea unui incident. identificarea acestorape schemele electricese poate face consultând“Reperto componentelor” din capitolul 3.secţiun firului. urmat de un grup de litere.conexiunile la masăreperateprin litera “M” urmată de un numărsau o literăsunt indicate în capitolul 4. acesteasunt indicateîn listadin capitolul4.P. schemede legături la masăși schemefuncţionaleale sistemelor.)..în capitolul10. p care sunt prezentate corespunzător funcţiuniipe care o are fiecare sistem al automobilului.SCHEME ELECTRICE Generalităţi 89 PREZENT ARE GENERALĂ Schemeleelectriceale automobiluluiau fost structuratecaSchemede Princi iuAplicate(S. Cutia de siguranţe din habitaclu este prezentată în capitolul 8. ce reprezintăfuncţia aceluifir.

E1. se vor interpreta ţinând cont de explicaţiilereferitoare la exemplul următor.89 SCHEME ELECTRICE Generalităţi Cutia de siguranţe din compartimentul motor este prezentată în capitolul 9. l INTERPRETAREA SCHEMELOR FUNCţIONALE Informaţiiledin schemelefuncţionaleprezentateîn capitolul7. Codurile funcţionaleale firelorsunt explicitateîn capitolu 12. pagini conţinând schemefuncţionale 17 = codul funcţiunii firului 18 = culoareafirului2 19 = număr schemăfuncţională OBSER VAŢIE: 1. 1 = familievehicul 2 = an fabricaţie 3 = denumire schemăelectrică funcţională 4 = criteriu diferenţieri echipamentpentru identificare schemăfuncţională1 5 = culoareaconectorului electric2 6 = reprezentar grafică a conectorului e 7 = număr reperare componentăelectrică 8 = număr cutie siguranţe pe care se află montat releul sau siguranţa fuzibilă 9 = reperare siguranţăfuzibilăpe cutia de siguranţe 10 = valoare siguranţă fuzibilă 11 = identificare puncte de joncţiuneîn cablaj 12 = reperare masă electrică 13 = culoare racord electric între cablaje2 14 = reperare racord electric 15 = simbolizare grafică racord electric 16 = simbol(siglă). Pentru identificar a variantelor de schemefuncţionale se specifică in zona (4) elementele e de diferenţiere simbolizateastfel: ABCO01 = airbag conducător CA = climatizar cu aer condiţionat e CHAUFO = climatizare fără aer condiţionat CPE = comandă electrică blocare/deblocare uși DA = direcţie asistată E0.2 .E2 = nivele de echipare LVE = comandă electrică geamuri faţă 89 . care conţine informaţiidespre amplasarea acesteia pe automobilși rolul funcţional al releelorși siguranţelor fuzibile situateîn aceasta.

casetofon cu difuzoare faţă și spate RAD03 = radio-CD cu difuzoare faţă și spate 89 2.SCHEME ELECTRICE Generalităţi MG = motorizare ce respectă norma de depoluare EURO 96 (EURO II) ME = motorizare ce respectă norma de depoluare EURO 2000 (EURO III) PROJAB = faruri ceaţă RAD01 = radio.casetofon cu difuzoare faţă RAD02 = radio. racordurilor (13) și ale firelor (18) sunt simbolizate astfel: BA = alb JA = galben SA = roz-somon BE = albastru MA = maron VE = verde BJ = bej NO = negru VI = violet CY = alb -cristal OR = oranj GR = gri RG = roșu 89 . Culorile conectorilor electrici (5).3 .

Simbolurileutilizatepentru culorilefirelorsunt următoarele: A = alb AS = albastru GR = gri N = negru G = galben V = verde M = maro VI = violet R = roșu 89 .4 . masă (-) sau comenzi. 1 = simbol(siglă)pagini conţinând conectoriși racorduri electrice 2 = destinaţie conector 3 = denumire cablaj pe care este situat conectorul respectiv 4 = criteriu general de diferenţiere planșă 5 = familievehicul 6 = an fabricaţie 7 = cod conector 8 = reperare componentă la care se branșează conector reprezentat ul 9 = culoare conector 10 = simbolizar conector e 11 = reperare alveolă în conector 12 = secţiunefir (mm 2 ) 13 = codul funcţional al firului 14 = destinaţiafirului 15 = culoare fir* 16 = număr capitolși număr planșăconector NOTĂ: Referitor la poziţia15 precizămcă semarcheazăcu un X atunci când esteprezent un fir sau cu doi X când sunt două fire. prezentateîn capitolul11. Se va marca simbolizatculoarea firului numai atunci când traseul electric al acelui fir reprezintăuna din stările fundamentale:+ permanent (+IC).89 SCHEME ELECTRICE Generalităţi INTERPRETAREA NOMENCLATORULUI CU FUNCţIILE FIRELOR ÎN CONECTORI Informaţiileprivind funcţiilefirelor în conectoriși racorduri. + după contact (+DC). vor fi interpretateţinând cont de explicaţiileraportate la exemplulurmător.

50 0.SCHEME ELECTRICE Generalităţi 89 CABLAJ MOTOR E7J262 SENZOR DETONAŢIE X412 03 1 4 CY2AE MA 2 3 5 6 11 12 13 146 1 2 3S X 3DQ X 15 14 Poziţie Secţiune Destinaţie 1 2 4 0.07 16 89 .60 3S 3DQ TB1 SEMNAL + SENZOR DETONAŢIE MASĂ SENZOR DETONAŢIE ECRANAJ SENZOR DETONAŢIE SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ 7 9 8 10 89 .50 0.5 .

6 . PLANȘĂ 1 2 3 4 5 6 7-8 9 10 11-12 13 14 15 16 17-18-19-20-21 22 23 24 25-26-27-28-29 30-31 32 33 34 35-36 37-38-39 40 41 42 43 44 45 89 .89 SCHEME ELECTRICE Lista schemelor funcţionale DENUMIRE SCHEME ELECTRICE ÎNCHIDERE CENTRALIZATĂ UȘI ANTIDEMARAJ BRICHETA CLIMATIZARE PLAFONIERĂ COMANDĂ ELECTRICĂ GEAMURI FAŢĂ RADIO CIRCUIT DEMARAJ GMV RĂCIRE MOTOR INJECŢIE ELECTRONICĂ PREÎNCĂLZIRE BUJII CIRCUIT ÎNCĂRCARE MASA CABLAJ SPATE MASA CABLAJ HAYON MASA CABLAJ FAŢĂ / PLANȘĂ BORD MASA CABLAJ FARURI CEAŢĂ MASĂ CABLAJ MOTOR MASA BATERIE / CAROSERIE CUTIE SIGURANTE HABITACLU CUTIE SIGURANŢE ȘI RELEE MOTOR MARTOR FRÂNĂ MÂNA/DEFECT SISTEM FRÂNARE INDICATOR NIVEL CARBURANT MARTOR PRESIUNE ULEI PRIZĂ DIAGNOSTICARE TABLOU DE BORD MARTOR ALERTĂ TEMPERATURĂ LICHID RĂCIRE INDICATOR TEMPERATURĂ LICHID RĂCIRE INDICATOR DE VITEZĂ AIRBAG CONDUCĂTOR AVERTIZOR SONOR DEZABURIRE LUNETĂ NR.

7 .SCHEME ELECTRICE Lista schemelor funcţionale 89 NUMĂR PLANȘĂ 46 47 48 49 50 51 52 53 54-55 DENUMIRE SCHEME ELECTRICE ȘTERGĂTOR-SPĂLĂTOR PARBRIZ FARURI CEAŢĂ LUMINI CEAŢĂ SPATE LUMINI DE ÎNTÂLNIRE LUMINI DE MERS ÎNAPOI LUMINI DE POZIŢIE LUMINI DE DRUM LUMINI DE STOP LUMINI DE SEMNALIZARE ȘI AVARIE 89 .

M.spălător parbriz 147 Senzor presiune atmosferică 155 Contactor mers înapoi 156 Contactor frână mână 160 Contactor stop 163 Demaror 172 Lampă spate dreapta 173 Lampă spate stânga 176 Far ceaţă dreapta 177 Far ceaţă stânga 180 Contactor ușă faţă stânga 184 Lampă poziţie faţă dreapta 185 Lampă poziţie faţă stânga r 188 GMV răci e 189 Difuzor spate dreapta 190 Difuzor spate stânga 191 Difuzor ușă faţă dreapta 192 Difuzor ușă faţă stânga 199 Transmiţător nivel carburant 200 Dezaburire lunetă 203 Actuator geam stânga 204 Actuator geam dreapta 205 Manocontact 89 . semnal zare direcţie și claxon i 212 Motor ștergător parbriz 213 Plafonieră 221 Pompă spălător parbriz 225 Priză diagnosticare 226 Far dreapta 227 Far stânga 231 Releu comandă faruri ceaţă 234 Releu comandă GMV răcire 238 Releu principal 247 Tablou de bord 255 Lampă semnalizare faţă dreapta 256 Lampă semnalizare faţă stânga 257 Releu preîncălzire 262 Radio 267 Lampă semnalizare anterolaterală dreapta 268 Lampă semnalizare anterolaterală stânga 272 Senzor temperatură aer injecţie 273 Senzor turaţie motor 398 Electrovană recirculare gaze 462 Lampă număr 449 Rezistenţă încălzire motorină 450 Releu încălzire motorină 503 UCE decodor 597 Cutie sguranţe fuzibilei șrelee compartiment motor i 639 Lampă STOP .V climatizare . COD DENUMIRE COMPONENTĂ 101 Bricheta electrică 103 Alternator 104 Mecanism antivol 105 Avertizor sonor 107 Baterie 113 Temporizator ștergător parbriz 120 Calculator (U.P.89 SCHEME ELECTRICE Repertoar componente electrice COD DENUMIRE COMPONENTĂ 209 Comutator lumini.C. sistem frînare 1140 Traductor viteză vehicul 1156 G.S 3 654 Bucșă antidemaraj 680 Bujie preîncălzire 1 681 Bujie preîncălzire 2 682 Bujie preîncălzire 3 683 Bujie preîncălzire 4 711 Pompă injecţie 756 UCE airbag 857 Releu FLASH 899 Airbag conducător 921 Potenţiometru acceleraţie 927 Senzor șoc 1016 Cutie siguranţe habitaclu 1091 I.)injecţie 123 Comutator închidere uși 125 Comutator avarie 128 Comutator dezaburire lunetă 132 Comutator geam stânga 133 Comutator geam dreapta 137 Releu semnalizare 138 Actuator ușă spate dreapta 139 Actuator ușă spate stânga 140 Actuator ușă faţă stânga 141 Actuator ușă faţă dreapta 145 Comutator ștergător .E.8 .C.

masăpentru cablaj hayon 89 .SCHEME ELECTRICE Lista racordurilor .masă pentru cablaj faruri ceaţă MG .9 .Lista maselor 89 LISTA RACORDURILOR R157 = RACORD CABLAJE SPATE/HAYON (A) R212 = RACORD CABLAJE FAţĂ-PLANȘĂ BORD/MOTOR (B) R265 = RACORD CABLAJE FAţĂ-PLANȘĂ BORD/SPATE (C) R316 = RACORD CABLAJE FAţĂ-PLANȘĂBORD/FARURI CEAŢĂ (D) LISTA MASELOR M20 MB* MC MD* MH MK ME MYH NAP = MASĂ DEZABURIRE LUNETĂ = MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAţĂ STÂNGA = MASĂ ELECTRICĂ CUTIE DE VITEZE = MASĂ ELECTRICĂ TABLETĂ SPATE STÂNGA = MASĂ ELECTRICĂ MOTOR = MASĂ ELECTRICĂ HABITACLU FAţĂ STÂNGA = MASĂ ELECTRICĂ LONJERON FAţĂ STÂNGA = MASĂ ELECTRICĂ HAYON STÂNGA = MASĂ ELECTRONICĂ TUNEL OBSERV AŢIE: În punctelede masă MB și MD se află și următoarele puncte de masă: MB MD MW .

10 .89 SCHEME ELECTRICE Dispunere racorduri electrice pe automobil Fixări mase electrice pe automobil DISPUNERE RACORDURI ELECTRICE PE AUTOMOBIL D B C A FIXĂRI MASE ELECTRICE PE AUTOMOBIL M20 MH Y ME MB MC MH MW MK NAP MD MG 89 .

crt. crt. 28 încălzire 1 Bujii pre 29 Demaror 2 30 3 Senzor temperatură aer injecţie 31 Electrovalvă recirculare gaze 4 32 5 Traductor viteză vehicul 33 Rezistenţă încălzire motorină 6 34 7 Pompă injecţie 35 Alternator 8 36 9 Manocontact 37 GMV răcire 10 38 11 Senzor temperatură apă injecţie 39 Senzor turaţie 12 40 13 Potenţiometru acceleraţie 41 UCE injecţie 14 42 15 Releu preîncălzire 43 Contactor mers înapoi 16 17 Cutie siguranţe fuzibile și relee motor 44 45 18 ICP sistem frânare 46 19 Senzor șoc 47 Motor ștergător parbriz 20 48 21 Pompă spălător parbriz 49 Releu semnalizare 22 50 23 Contactor ușă faţă stânga 51 Temporizator ștergător parbriz 24 52 25 Actuator ușă faţă stânga Actuator macara electrică geam stânga 53 26 27 Difuzor ușă faţă stânga Denumire Cutie siguranţă habitaclu UCE decodor Releu FLASH Comutator dezaburire lunetă Airbab conducător Bucșă antidemaraj Contactor STOP Radio Comutator închidere uși Brichetă Comutator avarie Tablou comandă climatizare Comutator macara electică geam dreapta Comutator macara electică geam stânga UCE airbag Priză diagnosticare Contactor frână mână Difuzor ușă faţă dreapta Actuator macara electrică geam dreapta Actuator ușă faţă dreapta Actuator ușă spate dreapta Difuzor spate dreapta Lampă STOP .SCHEME ELECTRICE Dispunere componente electrice pe automobil 89 Nr. Denumire Nr.11 .S3 Tramiţător nivel carburant Difuzor spate stânga Actuator ușă spate stânga 89 .

89 SCHEME ELECTRICE Dispunere componente electrice pe automobil 7 6 47 45 46 48 49 8 9 10 11 12 13 14 15 4 1 2 3 35 34 38 5 33 28 27 26 20 16 17 18 19 23 24 25 53 52 51 41 43 32 31 30 29 36 37 39 40 42 44 50 21 22 89 .12 .

SCHEME ELECTRICE Cutia de siguranţe din habitaclu 89 Cutia de siguranţe din habitaclu este situatăîn stânga postului de conducere.E.C.C. tablou bord (martor) Lumini de întâlnire dreapta 89 . electrovalvă recirculare gaze (+IC) Priză diagnosticare.13 . temporizator ștergător parbriz Lumini de întâlnire stânga. releu flash (+IC) U.C. decodor.E. motorștergător parbriz (oprre la punct i fix). pompă injecţie. fiind fixată pe partea laterală a planșei bord. injecţie. tablou bord. radio. tablou comandă climatizare. contactor STOP (+DC) U. tablou b tablou comandă ord. UCE airbag. bucșă antidemaraj. priză diagnosticare. UCE INJECT Siguranţeleprotejeazăurmătoarele circuite și componente electrice: TIP NUMĂR SIGURANţĂ SIGURANţĂ CIRCUITPROTEJA T F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 30A 10A 25A 15A 15A 5A 10A 10A 10A UCE injecţie. releu încălzire motorină (+DC) Contactor mers înapoi (+DC) Comutator ștergător-spălător parbriz. plafonieră.E. climatizare (+IC) U. decodor. senzor viteză vehicul.

tablou bo o rd. tablou c mandă climatizare.5A 10A Lumini de drum stânga. tablou bord (martor) Dezaburire lunetă Comutator macara electrică geam stânga/dreapta Faruri ceaţă F15 F16 F17 F19 F20 F23 F28 10A 15A 30A 5A 25A 30A 25A 89 . tablou bord (martor) Lumini de drum dreapta Avertizor sonor Semnalizare direcţie și avarie Lumini p oz iţie stâ nga fa ţă/spa te. ilumina re : comutatoare. brichetă.89 F10 F11 F12 F13 F14 SCHEME ELECTRICE Cutia de siguranţe din habitaclu 10A 10A 10A 7.14 . radio GMV climatizare Lampă ceaţă. radio Lumini poziţie dreapta faţă/spate Brichetă.

Rezistenţă încălzire motorină. Electrov alvă recirculare gaze Pompă injecţie B 30A Rezistenţă încălzire motorină C 50A GMV răcire D 30A Faruri ceaţă 89 .15 .SCHEME ELECTRICE Cutia de siguranţe din compartimentul motor 89 Cutia de siguranţe situatăîn compartimentulmotorestefixată în faţa coloaneiamortizorului stângafaţă și conţine relee și siguranţefuzibilece protejeazăurmătoarele componente și circuite electrice: NUMĂR TIP SIGURANţĂ SIGURANţĂ CIRCUITPROTEJA T F06 F07 70A 50A Bujii pre încălzire GMV răcire. Releu GMV RELEU TIPRELEU CIR CUIT COMAN T DA A 30A UCE injecţie.

INJECŢIE COMUTATOR ÎNCHIDERE UȘI TABLOU COMANDĂ CLIMATIZARE COMUTATOR AVARIE COMUTATOR DEZABURIRE LUNETA COMUTATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM STÂNGA COMUTATO MACARA ELECTRICĂ GEAM DREAPTA R RELEU SEMNALIZARE ACTUATOR UȘĂ SPATE DREAPTA ACTUATOR UȘĂ SPATE STÂNGA ACTUATOR UȘĂ FAŢĂ STÂNGA ACTUATOR UȘĂ FAŢĂ DREAPTA COMUTATOR ȘTERGĂTOR .E.89 Nr.V. RĂCIRE DIFUZOR SPATE DREAPTA DIFUZOR SPATE STÂNGA DIFUZOR UȘĂ FAŢĂ DREAPTA DIFUZOR UȘĂ FAŢĂ STÂNGA Pagina 89-93 89-75 89-75 89-93 89-94 89-76 89-94 89-95 89-77 89-95 89-96 89-97 89-97 89-98 89-98 89-99 89-123 89-123 89-100 89-100 89-101 89-79 89-124 89-101 89-80 89-80 89-124 89-125 89-128 89-128 89-102 89-102 89-102 89-81 89-125 89-126 89-103 89-103 89 . 101 103 HA 103 HB 104 105 107 107AA 113 120 123 124 125 128 132 133 137 138 139 140 141 145 155 156 160 163 GA 163 AB 172 173 176 177 180 184 185 188 189 190 191 192 SCHEME ELECTRICE Nomenclator funcţii fire în conectori și racorduri Denumire BRICHETA ELECTRICĂ ALTERNATOR EXCITAŢIE ALTERNATOR MECANISM ANTIVOL AVERTIZOR SONOR BORNĂ PLUS BATERIE (cablaj motor) BORNĂ PLUS BATERIE (cablaj faţă-planșă bord) TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ U.con.C.16 .SPĂLĂTOR PARBRIZ CONTACTOR MERS ÎNAPOI CONTACTOR FRÂNĂ MÂNÂ CONTACTOR STOP DEMAROR EXCITAŢIE DEMAROR LAMPĂ SPATE DREPTA LAMPĂ SPATE STÂNGA FAR CEAŢĂ DREAPTA FAR CEAŢĂ STÂNGA CONTACTOR UȘĂ FAŢĂ STÂNGA LAMPĂ POZIŢIE FAŢĂ DREAPTA LAMPĂ POZIŢIE FAŢĂ STÂNGA G.M.

CLAXON MOTOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ PLAFONIERĂ POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ PRIZĂ DIAGNOSTICARE FAR DREAPTA FAR STÂNGA RELEU COMANDĂ FARURI CEAŢĂ SENZOR TEMPERATURĂ APĂ INJECţIE TABLOU DE BORD LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ DREAPTA LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ STÂNGA RELEU PREÎNCĂLZIRE RADIO LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLATERALĂ DREAPTA LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLATERALĂ STÂNGA SENZOR TEMPERATURĂ AER INJECŢIE SENZOR TURAţIE ELECTROVANĂ RECIRCULARE GAZE REZISTENţĂ ÎNCĂLZIRE MOTORINĂ LAMPĂ NUMĂR U.SCHEME ELECTRICE Nomenclator funcţii fire în conectori și racorduri 89 199 200 203 204 205 209 212 213 221 225 226 227 231 244 247 255 256 257 261 267 268 272 273 398 449 462 503 597 639 654 680 681 682 683 711 756 757 899 921 927 1016 1091 TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT ȘI POMPĂ ELECTRICĂ LUNETĂ DEZABURIRE ACTUATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM STÂNGA ACTUATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM DREAPTA MANOCONTACT COMUTATOR LUMINI. SEMNALIZARE DIRECŢIE.17 .C. DECODOR CUTIE SIGURANŢE FUZIBILE ȘI RELEE MOTOR LAMPĂ STOP-S3 BUCȘĂ ANTIDEMARAJ BIJIE PREÎNCĂLZIRE 1 BIJIE PREÎNCĂLZIRE 2 BIJIE PREÎNCĂLZIRE 3 BIJIE PREÎNCĂLZIRE 4 POMPĂ INJECţIE UCE AIRBAG RELEU FLASH AIRBAG CONDUCĂTOR POTENţIOMETRU ACCELERAţIE SENZOR ȘOC (EURO 2000) CUTIE SIGURANŢE HABITACLU ICP SISTEM FRÂNARE 89-118 89-130 89-104 89-104 89-81 89-105 89-106 89-106 89-107 89-107 89-108 89-108 89-129 89-82 89-109 89-111 89-111 89-83 89-112 89-113 89-113 89-83 89-84 89-85 89-85 89-130 89-114 89-86 89-131 89-115 89-88 87-88 89-89 89-89 89-90 89-115 89-116 89-116 89-91 89-91 89-117 89-120 89 .E.

M.3 mm 89 . -Unele componente electrice nu sunt branșate la cablajul automobilului prin intermediul conectorilorcu mai multecăi. CLIMATIZARE 89-92 89-120 MB MD MG MH MK MW MYH NAP R157 R212 R265 R316 MASA ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA MASĂ ELECTRICĂ TABLETĂ SPATE STÂNGA MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ HAYON MASĂ ELECTRICĂ MOTOR MASĂ ELECTRICĂ HABITACLU FAŢĂ STÂNGA MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ FARURI CEAŢĂ MASĂ ELECTRICĂ HAYON STÂNGA MASĂ ELECTRONICĂ TUNEL RACORD RACORD RACORD RACORD CABLAJE SPATE / HAYON CABLAJE FAŢĂ-PLANȘĂ BORD / MOTOR CABLAJE FAŢĂ-PLANȘĂ BORD/ SPATE CABLAJE FAŢĂ-PLANȘĂ BORD/FARURI CEAŢĂ 89-121 89-127 89-131 89-92 89-122 89-129 89-131 89-122 89-132 89-133 89-135 89-137 OBSERVAţII -Conectorii și racordurilesunt reprezentatefiind văzute din spate(dinspre fire). În acestecazuri se vor utilizaurmătoarelesimbolu pentru a arăta tipul fișeiutilizate: ri Fișămamă 6 mm Fișă mamă drapel 6. ci prin intermediul fișelorindividuale cu protectori.18 .V.89 SCHEME ELECTRICE Nomenclator funcţii fire în conectori și racorduri 1140 TRADUCTOR VITEZĂ VEHICUL 1156 G.

F07 103 HA B R R Poziţie Secţiune 1 0.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89 X412 03 CABLAJ MOTOR F8Q636 ALTERNA TOR Poziţie Secţiune 1 1 16 10 B B Destinaţie + BA TERIE + BA TERIE > INTRARE SIGURNţE F06.6 B Destinaţie COMANDĂ.MAR TOR ÎNCĂRCARE NO 103 HB 1 2A X 2 89 .19 .

20 .89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ MOTOR F8Q636 X412 03 BORNAPLUS BATERIE Poziţie Secţiune 1 1 16 25 B B Destinaţie + BA TERIE >AL TERNA TOR + BA TERIE > DEM AROR NO 107 B R R 89 .

SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89 89 .21 .

35 0.35 0.0 2.35 0.pentru EURO 2000 89 .POT ENŢIOMETRU A CCELERAŢIE 2 .6 0.LINIA K SEMNAL + SENZOR TEMPERA TURĂAPĂ SEMNAL + POT ENŢIOMETRU EGR SEMNAL +TEMPERA TURĂ CARBURANT SEMNAL + POTEN ŢIOMETRU ACCELERAŢIE 2 + POTENŢIOMETRU EGR + POTENŢ IOMETRU ACCELERAŢI 1 E + POTENŢ IOMETRU ACCELERAŢI 2 E COMANDĂ + LUM STOP > CONT CTOR STOP INI A SEMNALDIAGNO STICARERELEU PREÎNCĂLZ IRE SEMNAL MEMORIE POMPĂ IN JECŢIE COMANDĂ.0 0.35 0.6 0.35 0.35 0.35 0.35 0.EGR COMANDĂELECTROV ANĂ DEBITMĂRIT .35 0. PROTEJ FUNCŢIE SECURITTE MOTOR AT A COMANDĂ.35 0.0 2.ELECTROV ANĂ STOP SEMNAL DIAGNOSTICARE .RELEUINJECŢIE COMA NDĂ-MA RTOR DEFECTANTIPOLUARE>M ARTOR O. .6 0. D COMANDĂ.35 0.TEMP.35 0.ELECTROV ANĂ AV ANS COMANDĂELECTROV ANĂ DEBITSCĂZUT * .35 0.35 0.6 0.35 0.0 1.35 0.SENZORTEMPERA TUR AER Ă .MARTOR TEMPERA TURĂAPĂ COMANDĂ.35 0.35 1.35 0.POTENŢIO METRU EGR .RELEU PREÎNCĂLZ IRE COMANDĂ.35 0.35 0.35 0.B.35 0.6 0.35 0.35 0.35 0.35 0.89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ MOTOR F8Q636 X412 03 Poziţie Secţiune 3 4 8 9 11 12 13 14 15 17 20 24 26 30 33 34 35 36 37 39 41 42 46 49 51 52 53 54 59 60 61 62 63 65 66 67 74 76 77 78 79 81 82 83* 89 90 0.35 0.SENZORTEMPERA TUR APĂ Ă .6 HL 3KQ 3LS TB9 3BL 3KB 3KC 3KT 3KR 47F H17 3BK H7 3FW HK 3C 3EL 3FAB 3LW 3KH 3LR 3LU 65A 3FY 3KL 3FF 3JN 31A 3CX 3KU 3LT 3L V 3JM 3JQ 3JK 3KP 3BG 3FB 3FB MH MH AP29 3AA 3FH 3FZ 3KV Destinaţie SEMNAL DIAGNOSTICARE .0 0.MARTORPREÎNCĂLZIRE SEMNAL TURAţIE MOTOR > TABLOU BOR D COMANDĂ.35 0.POT ENŢIOMETRU A CCELERAŢIE 1 . CARBUR ANT > M EMORIE POM INJECŢIE PĂ SEMNAL TURAŢIE MOTOR > SENZOR TURAŢIE + INJECŢIE> RELE INJECŢIE U + INJECŢIE> RELE INJECŢIE U MASĂELECTRICĂ MOTOR MASĂELECTRICĂ MOTOR + D. C.35 0.RELEUGMV COMANDĂ .35 0.35 0.35 1.35 0.6 0.22 .INIA L L SEMNALTEMPERA TURĂAER SEMNAL + POTEN ŢIOMETRU ACCELERAŢIE 1 ECRANAJ > POMPĂ INJ ECŢIE SEMNAL -TURAŢIE M OTOR > SENZOR TURAŢIE SEMNAL COMPENSAREROTOR > POM INJECŢIE PĂ SEMNAL SENZOR POZIŢIE CAMA SEMNAL SENZOR ROT > POM INJECŢIE OR PĂ SEMNAL SENZO INDUCTIV POMPĂINJECŢIE R > SEMNAL VITEZĂ VEHICUL SEMNAL CODA INJECŢIE > T ANTIDEMARAJ COMANDĂ.

SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89 X412 03 CABLAJ MOTOR F8Q636 CONTACTOR MERS ÎNAPOI Poziţie Secţiune 1 2 0.60 AP11 H66P Destinaţie + DUPĂ CONTACT PROTEJ LUMINIMERS ÎNAPOI > IEȘIRE AT SIGURANŢĂ F0 HABIT 6 ACLU COMANDĂ + LU MINI MERS ÎNAPOI 89 .60 0.23 .

0 D Destinaţie COMANDĂ+ DEMAROR CS6PI BA D 163 AB A 89 .89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ MOTOR E8Q636 X412 03 DEMAROR Poziţie Secţiune 1 25 B + BA TERIE Destinaţie SL8C B 163 GA R EXCITAţIE DEMAROR Poziţie Secţiune 1 3.24 .

25 .0 49B MH Destinaţie COMANDĂ+ GMVRĂCIRE MASĂELECTRICĂ MOTOR H R MANOCONTACT Poziţie Secţiune 1 0.35 28A Destinaţie COMANDĂ.MARTO PRESIUNE UL I R E 89 .SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89 X412 03 CABLAJ MOTOR F8Q636 GMV RĂCIRE Poziţie Secţiune 1 2 5.0 5.

35 0.35 0.89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ MOTOR F8Q636 X412 03 SENZORTEMPERATURĂAPĂ INJECŢIE Poziţie Secţiune 1 2 3 4 0.26 .SENZORTEMPERA TUR APĂ Ă SEMNAL + SENZOR TEMPERA TURĂAPĂ SEMNAL + SENZOR TEMPERA TURĂAPĂ > T ABLOU BORD CY2GE NO 1 244 3 MH 3JK N X 2 3C X 42A X 4 89 .35 MH 3JK 3C 42A Destinaţie MASĂELECTRICĂ MOTOR .35 0.

60 3KO 3JQ Destinaţie SEMNAL + SENZOR TEMPERA TURĂAER MASĂ SENZO TEMPERA R TURĂAER KQ 89 .27 .35 37AB 37AC BP1 7 37Z 37AA 3FF 3FY Destinaţie COMANDĂ+ BUJIE 3 COMANDĂ+ BUJIE 4 +BATERIE PROTEJT > IEȘIRE SIGURANţ F06 A Ă COMANDĂ+BUJIE 1 COMANDĂ+ BUJIE 2 COMANDĂRELEUPREÎNCĂL ZIRE SEMNALDIAG NOSTICARE RELEUPREÎNCĂL ZIRE 5 X X 257 37AB 37AC X 3 BP1 7 X X X SENZOR TEMPERATURĂAER INJECţIE Poziţie Secţiune 1 2 0.35 0.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ MOTOR F8Q636 89 X412 03 RELEUPREÎNCĂLZIRE Poziţie Secţiune 1 2 3 6 7 8 9 3 3 7 3 3 0.60 0.

89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ MOTOR F8Q636 X412 03 SENZOR TURAţIE Poziţie Secţiune A B 0.35 0.35 3BG 3BL Destinaţie SEMNAL T URAŢIE M OTOR > UCE INJECŢIE SEMNAL .TURAŢIE MOTOR > UCE INJECŢIE CA 13E NO 3BG A 273 X 3BL B X 89 .28 .

0 0.4 1.29 .4 MH 139A Destinaţie MASĂELECTRICĂ MOTOR COMANDĂ+ ÎNCĂLZIRE FILRU MOTORINĂ T CM2SE A MH N B 139A X NO 449 89 .POTENŢIO METRU EGR COMANDĂ.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ MOTOR F8Q636 89 X412 03 ELECTROV ALVĂ RECIRCULAREGAZE Poziţie Secţiune 1 2 4 5 6 1.0 0.35 3FB 3KH 3JM 3CX 3EL Destinaţie + INJECŢIE> RELE INJECŢIE U + POTENŢIOMETRU EGR .35 0.EGR SEMNAL + POT ENŢIOMETRU EGR CU12A 1 3FB X 3KH X 3JM X GR 3 5 3CX GR 3EL X 398 2 4 6 REZISTENŢĂ ÎNCĂLZIRE MOTORINĂ Poziţie Secţiune A B 1.35 1.

89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri NO E06 B S06 BP4 4 R E07 B R S07 BP7 R R A1 BP4 4* A4 A2 3AA Vi A5 3FB Vi 597 A3 BP4 4 R R B1 AP2 9 B4 B2 MH G B5 1 3 9A N A B3 BP7 R C8 C3 BP7 C9 R C2 3JN C4 C1 BP7 OR C7 C5 49B R C6 R 89 .30 .

4 0.4 1.35 0.35 5. ACLU MASĂELECRICĂMOTOR + BA TERIE PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANţ F07 MOTOR A Ă COMANDĂ+ ÎNCĂLZIREMOTORINĂ + BA TERIE PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANţ F07 MOTOR A Ă COMANDĂ.0 5.35 3.C.0 BP4 4 3EC 3AA BP4 4 BP4 4 BP4 4 3FB AP29 MH BP7 139A BP7 3JN BP7 49B B BP4 4 B BP7 Destinaţie + BA TERIE PROTEJ T >ȘUNT A COMANDĂ REL INJECţIE > SENZOR ȘOC EU COMANDĂ.35 0.35 0. PR OTEJAT FUNCţIE SECUNDARĂ M > SIG.6 0.4 0. F01 HABIT OT.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89 X412 03 CABLAJ MOTOR F8Q636 Poziţie Secţiune A1* A1** A2 A3 A3* A3** A5 B1 B2 B3 B5 C1 C2 C3 C5 E06 S06 E07 S07 0.0 7.35 1.35R 0.0 7.0 5.0 5.RELEUGMV + BA TERIE PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANţ F07 MOTOR A Ă COMANDĂ+ GMVRĂCIRE + BA TERIE + BATERIEPROTEJA > RELEUPREÎNCĂLZIRE T + BA TERIE + BATERIEPROTEJA > RELEUGMV RELEUÎNCĂLZIREMOTORINĂ T . * pentru EURO 96 ** pentru EURO 2000 89 .31 .6 1.RELEUINJECţIE + BA TERIE PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANţ F01 HABIT CLU A Ă A + BATERIE PROTEJ > ȘUNT AT + BA TERIE PROTEJ T > SENZOR ȘOC A + INJECţIE + D.0 0.

0 37AA COMANDĂ + BUJI 2 I Destinaţie 681 1 37AA A 89 .89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ MOTOR F8Q636 X412 03 BUJIE PREÎNCĂLZIRE 1 Poziţie Secţiune 1 3.32 .0 37Z COMANDĂ + BUJI 1 I Destinaţie 680 1 37Z OR BUJIE PREÎNCĂLZIRE 2 Poziţie Secţiune 1 3.

0 37AB COMANDĂ + BUJI 3 I Destinaţie 682 1 37AB OR BUJIE PREÎNCĂLZIRE 4 Poziţie Secţiune 1 3.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri X412 03 89 CABLAJ MOTOR F8Q636 BUJIE PREÎNCĂLZIRE 3 Poziţie Secţiune 1 3.33 .0 37AC COMANDĂ + BUJI 4 I Destinaţie 680 1 37AC A 89 .

35 TB9 3KV 3FZ 3FB 3KU 3FAB 3KP 3KL 3KB 3KT 3FW 3KR 3KC Destinaţie ECRANAJ >UCE INJECŢIE COMANDĂELECTROV ANĂ DEBITSCĂZUT COMANDĂ.35 0.6 0.ELECTROV ANĂ AV ANS + INJECŢIE> RELE INJECŢIE U COMANDĂELECTROV ANĂ DEBITMĂRIT SEMNAL +TEMPERA TURĂ CARBURANT .34 .35 0.35 0.35 0. CARBUR ANT > M EMORIE POM INJECŢIE PĂ SEMNAL MEMORIE POMPĂ IN JECTIE SEMNAL COMPENSARE ROTO > UCE R INJECŢIE SEMNAL SENZOR ROTO > UCE R INJECŢIE COMANDĂ.6 0.35 0.6 0.0 0.ELECTROV ANĂ STOP SEMNAL SENZO INDUCTIV UCEINJECŢIE R > SEMNAL SENZOR POZIŢIE CAMA 89 .89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ MOTOR X412 03 F8Q636 POMPĂ INJECŢIE Poziţie Secţiune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0.6 1.35 0.6 0.TEMP.

6 0.POTEN ŢIOMETRU ACCELE AŢIE 1 R .35 0.35 0.35 0.35 0.35 3LW 3LS 3LU 3LT 3L V 3LR Destinaţie SEMNAL + POTEN ŢIOMETRU ACCELERAŢIE 2 SEMNAL + POTEN ŢIOMETRU ACCELERAŢIE 1 + POTENT IOMETRU ACCELERAŢI 2 E .35 0.6 BP4 4 3EC Destinaţie + BA TERIE PROTEJ T > RELEU INJ CţIE A E COMANDĂRELEUINJECŢIE X 89 .35 .SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89 X412 03 CABLAJ MOTOR F8Q636 POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE Poziţie Secţiune 1 2 3 4 5 6 0.POTEN ŢIOMETRU ACCELE AŢIE 2 R + POTENŢ IOMETRU ACCELERAŢI 1 E CY2AE 1 2 3LW 3LS X X 3 3LU X 4 3LT X NO 5 6 3L 3LR V X X 921 SENZOR ȘOC (pentru EURO 2000) Poziţie Secţiune 1 3 0.

35 0.E.35 AP29 47F MH Destinaţie +DC PROTEJ T > IEȘIRE F05 HABIT A ACLU SEMNALVITEZĂ VEHICUL MASĂELECTRICĂ MOTOR AP29 G MASĂ ELECTRICĂ MOTOR Poziţie Secţiune 1 10 MH Destinaţie MASĂEL ECTRICĂ M OTOR > U.TRADUCTOR VITEZĂ VEHICUL) SR 8L MH MH N 89 .6 0.C. IN JECŢIE(PINII78 ȘI79. RELEUÎNCĂLZIREMOTORINĂ.36 . GMVRĂCIRE.89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ MOTOR F8Q636 X412 03 TRADUCTOR VITEZĂVEHICUL Poziţie Secţiune A B1 B2 0. REZISTENţĂ ÎNCĂLZIREMOTORINĂSENZORTEMPERA TURĂ APĂ.

0 3.06.0 S D B A Destinaţie + ACCESORII > INTRARE SIG URANţĂ F16.37 . .0 AP40 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F06 N AP4 0 101 G MECANISM ANTIVOL Poziţie Secţiune A1 A2 B1 B2 3.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89 X412 03 CABLAJ FAŢĂ .PLANȘĂ BORD BRICHETĂELECTRICĂ Destinaţie BA LPG X MK 1 2 3 0.35 LPG LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANţĂ F14 1. F17 HABITACLU + COMANDĂDEMAROR + BA TERIE ALIMENTARE+ DUPĂ CONT ACT > INTRARE SIGURANŢĂ 04 05 .0 M K MASĂ ELECTRI HABIT CĂ ACLU FAţĂ STÂNGA 1. 0.0 5. 3. 0 2 3 7.0 3. NO A D 2 104 G B G R S 1 R B A A 89 .

0 5.89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ .0 B B + BA TERIE + BA TERIE Destinaţie 107AA B R R 89 .PLANȘĂ BORD X412 03 AVERTIZOR SONOR Destinaţie 1 1.0 67CP COMANDĂ + AVERTIZOR SONOR> IEȘIRE SIGURANŢĂ F12 105 BA 67C X BORNAPLUS BATERIE Poziţie 1 1 Secţiune 5.38 .

SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89 X412 03 CABLAJ FAŢĂ .C.35 0.39 .35 0.6 0. DECODOR 89 . DECODOR UȘI + LUMINI POZIţIE IEȘIRE SIG > URANŢĂ F14 MASĂ ELE CTRICĂ HABIT ACLU F AţĂ STÂNGA MASĂ E LECRICĂ HABITACLUAţĂ STÂNG F A COMANDĂ+ DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI > U.35 20D LPG MK MK 20C Destinaţie COMANDĂ+BLOCARE ELECTRICĂ > U.35 0.6 1.35 MK 16A 14D 14C AP7 14E Destinaţie MASĂ ELECTRICĂ HABIT ACLU F AţĂ STÂNGA COMANDĂ+ POMPĂ SPĂLĂT R P O ARBRIZ COMAN VITEZĂ MICĂTEMPORIZ TORȘTERGĂT PARBRIZ DĂ A OR COMANDĂ+ OPRIRE LA PUNCT FIX ȘTE GĂTOR R + DUPĂ CONTACT PROTEJAT ȘTERGĂTOR PARBRIZ COMANDĂ + TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ NO 7 2 16A 8 V 5 AP7 4 14C 3 14D VI 113 6 X 1 MK X 9 14E N X COMUTATOR ÎNCHIDERE UȘI Poziţie Secţiune 1 2 3 4 5 0.C.E.5 0.E.PLANȘĂ BORD TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ Poziţie Secţiune 1 2 3 4 5 9 0.35 0.0 0.6 0.

M CLIMATIZAREVITEZA 1 .4 1.V.89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ .M CLIMATIZAREVITEZA 4 .M CLIMATIZAREVITEZA 2 .35 0. Poziţie Secţiune 7 9 0. COMANDĂ+ G. + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T>IEȘIRE SIGURANŢĂ F1 A 7 + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T>IEȘIRE SIGURANŢĂ F1 A 7 COMANDĂ+ G.PLANȘĂ BORD X412 03 TABLOU COMANDĂ CLIMATIZARE Poziţie Secţiune A1 A2 A4 A5 B1 B4 B5 1.V.4 1.M CLIMATIZAREVITEZA 4 .V.6 LPG MK Destinaţie + LUMINI POZIŢ IE>IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 MASĂ EL ECTRICĂ HABITACLUAţĂ STÂNGA F 89 .V.M CLIMATIZAREVITEZA 3 .0 38AL 38AL AP41 AP41 38AK 38AJ 38AH Destinaţie COMANDĂ+ G.V.4 1.4 1. COMANDĂ+ G.4 1. COMANDĂ+ G.4 1.40 .

6 0.6 0.4 0.0 0.PLANȘĂ BORD COMUTATORAVARIE Poziţie 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Secţiune 0.35 0.4 1.35 1.0 LPG LPG 64B 64C 64D MK B S 64AP Destinaţie + LUMINI POZIţIE IEȘIRE SIG > URANŢĂ F14 + LUMINI POZIţ E > RADIO I COMANDĂ+ RELEUSEMNALIZARE COMANDĂ L UMINI SEMNALIZARE STÂNGA COMANDĂ L UMINI SEMNALIZARE DREAPT A MASĂ EL ECTRICĂ HABITACLUAţĂ STÂNGA F + BA TERIE + ACCESORII ALIMENT ARE + SEM NALIZARE> INTRARE SIGURANţ F13 Ă COMUTA TOR DEZABURIRE LUNETĂ Poziţie Secţiune 1 2 3 4 5 0.35 0.35 0.6 1.41 .6 0.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89 X412 03 CABLAJ FAŢĂ .35 15A 15B AP12 MK LPG Destinaţie COMANDĂMART DEZABURIRE OR LUNETĂ COMANDĂ+ DEZABURIRE LUNETĂ + DUPĂ CONT CT PROTEJ T>IEȘIRE SIGURANŢĂ F20 A A MASĂ EL ECTRICĂ HABITACLUAţĂ STÂNGA F + LUMINI POZIŢ IE>IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 89 .6 1.

0 1.0 1.42 .0 0.4 1.0 0.PLANȘĂ BORD X412 03 COMUTATOR MACARAELECTRICĂ GEAM STÂNGA Poziţie Secţiune 1 2 2 3 3 4 5 1.89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ .0 21B MK MK ABP4 ABP4 LPG 21A Destinaţie COMANDĂCOBORÂRE GEAMCONDUCĂTOR MASĂELECTRICĂ HABITACLUAţĂ STÂNGA F MASĂELECTRICĂ HABITACLUAţĂ STÂNGA F + DUPĂ CONTACT PROTEJ > IEȘIRE SIGURANŢĂ F23 A T + DUPĂ CONTACTPROTEJ > COM AT UTA TOR GEAMDREAPT A + LUMINIPOZIŢIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 COMANDĂRIDICARE GEAM CONDUCTOR COMUTATOR MACARA ELECTRICĂGEAM DREAPTA Poziţie Secţiune 1 2 3 4 5 1.0 22B MK ABP4 LPG 22A Destinaţie COMANDĂCOBORÂRE GEAM ASAGE P R MASĂELECTRICĂ HABITACLUAţĂ STÂNGA F + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T > COMUTATOR GEAMSTÂNGA A + LUMINIPOZIŢIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 COMANDĂRIDICARE GEAM ASAGER P 89 .0 2.35 1.0 1.0 1.35 1.

0 0.43 .6 1.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89 X412 03 CABLAJ FAŢĂ .0 1.6 MK 64A 64B 64B Destinaţie MASĂELECTRICĂ HABITACLUAţĂ STÂNGA F + PROTEJ LUMINISEMNALIZARE>IEȘIRE SIGURANţ F13 AT Ă COMANDĂ+ RELE SEMNALIZ U ARE COMANDĂ+ RELE SEMNALIZ U ARE NO 7 2 64A 8 GR 5 64D X X 6 4 3 137 1 MK 9 N 89 .PLANȘĂ BORD RELEUSEMNALIZARE Poziţie Secţiune 1 2 5 5 0.

C.6 20D 20C Destinaţie COMANDĂ+ BLOCARE ELECTRICĂUȘI > U. DEODOR C COMANDĂ+ DEBLOCARE ELECTRICĂ > U.44 . DECODOR 1 DBD1 CY 20D X 141 20C X 89 .6 20D 20C Destinaţie COMANDĂ+ BLOCARE ELECTRICĂUȘI > U.PLANȘĂ BORD X412 03 ACTUATOR UȘĂ FAţĂ STÂNGA Poziţie 1 2 Secţiune 0.E.DECODOR UȘI 1 DBD1 20D CY X 140 20C X ACTUATOR UȘĂ FAţĂ DREAPTA Poziţie Secţiune 1 2 0.C.6 0.6 0. DEODOR C COMANDĂ+ DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI > U.E.E.89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ .C.E.C.

45 .0 0.6 1.PLANȘĂ BORD COMUTATOR ȘTERGĂTOR . INJECţIE BA AP4 3 G 65A 160 X X 89 .35 0.0 AP43 +DUPĂ CONTACT PROTEJA > IEȘIRE T SIGURANţĂ F04 HABITACLU 1.SPĂLĂTOR PARBRIZ Poziţie Secţiune A1 A2 A3 A4 A4 A6 A7 B4 Destinaţie 14E 14B 14A 16A 16A 14D AP7 AP7 0.E.35 65A COMANDĂ + LUMINI STOP > U.0 65A COMANDĂ + LUMINI STOP 0.6 0.C.4 0.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89 X412 03 CABLAJ FAŢĂ .6 0.6 COMANDĂ +TEMPORIZA TOR ȘTERGĂTO P R ARBRIZ COMANDĂ+ VITEZĂ MARE ȘTERGĂTR P O ARBRIZ COMANDĂ+ VITEZĂMICĂ ȘT ERGĂTOR PARBRIZ COMANDĂ+ POMPĂ SPĂLĂT R P O ARBRIZ COMANDĂ+ POMPĂ SPĂLĂT R P O ARBRIZ COMANDĂVITEZĂ MICĂTEMPORIZA TOR ȘTE RGĂTOR P ARBRIZ + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T ȘTERGĂTORPARBRIZ A + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T ȘTERGĂTORPARBRIZ A CONTACTOR STOP Destinaţie 1 2 2 1.35 1.

35 1.6 0.6 COMANDĂ +TEMPORIZA TOR ȘTERGĂTO P R ARBRIZ COMANDĂ+ VITEZĂ MARE ȘTERGĂTR P O ARBRIZ COMANDĂ+ VITEZĂMICĂ ȘT ERGĂTOR PARBRIZ COMANDĂ+ POMPĂ SPĂLĂT R P O ARBRIZ COMANDĂ+ POMPĂ SPĂLĂT R P O ARBRIZ COMANDĂVITEZĂ MICĂTEMPORIZA TOR ȘTE RGĂTOR P ARBRIZ + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T ȘTERGĂTORPARBRIZ A + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T ȘTERGĂTORPARBRIZ A CONTACTOR STOP Destinaţie 1 2 2 1.46 .35 0.0 AP43 +DUPĂ CONTACT PROTEJA > IEȘIRE T SIGURANţĂ F04 HABITACLU 1.0 0.0 65A COMANDĂ + LUMINI STOP 0.6 1.89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ .SPĂLĂTOR PARBRIZ Poziţie Secţiune A1 A2 A3 A4 A4 A6 A7 B4 Destinaţie 14E 14B 14A 16A 16A 14D AP7 AP7 0.35 65A COMANDĂ + LUMINI STOP > U.4 0.C.6 0. INJECţIE BA AP4 3 G 65A 160 X X 89 .E.PLANȘĂ BORD X412 03 COMUTATOR ȘTERGĂTOR .

35 0.35 0.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89 X412 03 CABLAJ FAŢĂ .47 .PLANȘĂ BORD DIFUZOR UȘĂ FAţĂ DREAPTA Poziţie Secţiune 1 2 0.35 34E 34F Destinaţie SEMNAL + DIFUZOR FAŢĂ DREAPT (RADIO) A SEMNAL -DIFUZOR FAŢĂ DREAPT (RADIO) A BA X 191 1 34E X DIFUZOR UȘĂ FAţĂ STÂNGA Poziţie Secţiune 1 2 0.35 34G 34H Destinaţie SEMNAL + DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA(RADIO) SEMNAL -DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA (RADIO) BA X 192 X 89 .

0 22B 22A Destinaţie COMANDĂRIDICARE GEAM ASAGER P COMANDĂCOBORÂRE GEAM ASAGE P R CY 2 22A 204 1 22B X X 89 .48 .0 1.0 21B 21A Destinaţie COMANDĂRIDICARE GEAM CONDUCTOR COMANDĂCOBORÂRE GEAM CONDUCTOR CY 2 21A 203 1 21B X X ACTUATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM DREAPTA Poziţie Secţiune 1 2 1.89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ .PLANȘĂ BORD X412 03 ACTUA TOR MACARAELECTRICĂ GEAM STÂNGA Poziţie Secţiune 1 2 1.0 1.

SEMNALIZARE DIRECţIE ȘI CLAXON Poziţie Secţiune A1 A1 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B5 B6 B7 0.4 2.4 8A 8A 9J 67C 64D 64B 64C L B B C B R Destinaţie COMANDĂRELEUFARURICEAŢĂ COMANDĂRELEUFARURI CEAŢĂ > TABLOU BORD COMANDĂ+ L AMPĂ CEAŢ SP Ă ATE > INTRARE SIGURANţĂ F19 COMANDĂ +A VERTIZORSONOR > INTRARE SIGURANţĂ F12 COMANDĂ L UMINI SEMNALIZARE DREAPT A COMANDĂ+ RELEUSEMNALIZARE COMANDĂ L UMINI SEMNALIZARE STÂNGA + LUMINI POZIT INTRARE SIGURANţ F14 IE Ă + BA TERIE + BA TERIE + LUMINIDE ÎNTĂL NIRE >INTRARE SIGURANţĂ F08.0 1.0 1. F09 + BA TERIE + LUMINI D DRUM>INTRARE SIG E URANţĂ F10.35 0.0 2.49 .0 2.0 1.6 1.PLANȘĂ BORD COMUTATOR LUMINI.0 1.0 1.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89 X412 03 CABLAJ FAŢĂ .0 1.35 0. F11 89 .

35 0.89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ .35 0.PLAFONIERĂ CY 213 3 13C 2 BP11 1 MK X R N 89 .0 0.PLANȘĂ BORB X412 03 MOTOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ Poziţie Secţiune 1 2 3 4 5 1.6 M K MASĂ ELECTRICĂ HABITACLU FAţĂ STÂNGA BP11 + BATERIE PROTEJAT PLAFONIERĂ > IEȘIRE SIGURANŢĂF02 13C COMANDĂ .0 MB 14C BP1 1 14A 14B Destinaţie MASĂ E LECTRICĂ CARISERIE FAţĂ STÂNGA COMANDĂ + O PRIRE LA PUNCT FIX + BA TERIE PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANţ F02 A Ă COMANDĂ+ VITEZA MICĂ ȘTERGĂT P OR ARBRIZ COMANDĂ +VITEZA MAREȘTERGĂTOR P RBRIZ A PLAFONIERĂ Destinaţie 1 2 3 0.6 1.0 0.50 .6 1.

SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri X412 03 89 CABLAJ FAŢĂ .6 0.INIA L L + BA TERIE PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02 A 89 .6 0.6 M B MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAţĂ STÂNGA 16A COMANDĂ + POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ 221 1 M B 16A 2 N X PRIZĂ DIAGNOSTICARE Poziţie Secţiune 1 4 5 7 15 16 0.35 0.35 0.51 .PLANȘĂ BORD POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ NO Destinaţie 1 2 0.35 AP43 MK MK HK HL BP1 1 Destinaţie + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > I EȘIRE SIGURANŢĂ F04 MASĂ ELECTRICĂ HABIT ACLU F AţĂ STÂNGA MASĂ ELECTRICĂ HABITACLUAţĂ STÂNGA F SEMNAL DIAGNOSTICARE .6 0.6 0.LINIA K SEMNAL DIAGNOSTICARE .

6 0.89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAţĂ .6 0.6 M B MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAţĂ STÂNGA CPG +LUMINI DE ÎNTÂLNIRE STÂNGA PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F08 RPG +LUMINI DE DRUM STÂNGA PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F10 CD8F 2 CPG X BA 227 1 MB N 3 RPG X 89 .6 0.52 .6 M B MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE F AţĂ STÂNGA CPD +LUMINI DE ÎNTÂLNIRE DREAPTA PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F09 RPD +LUMINI DE DRUM DREAPTA PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F11 CD8F 2 CPD X BA 226 1 MB N 3 RPD X FAR STÂNGA Destinaţie 1 2 3 0.6 0.PLANȘĂ BORD X412 03 FAR DREAPTA Destinaţie 1 2 3 0.

35 0.MARTOR DEECTANTIPOLUARE F + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04 A *-pentru EURO 2000 89 .35 0.35 64C CP G RP G 15A 3BK 129A LPG 42A Destinaţie COMANDĂ LUMINI SEM NALIZ ARE STÂNGA LUMINI ÎNTÂLNIRE STÂNGA PROTEJ > MARTOR AT LUMINI DRUMSTÂNGAPROTEJ > MARTOR AT COMANDĂ -MARTOR D EZABURIRE LUN ETĂ COMANDĂ.53 .35 0.35 0.35 0.6 0.MART PREÎNCĂLZIRE > DE OR FECT INJECţIE COMANDĂ -MARTOR DEFECT AIRBAG + LUMINI POZIŢ STÂNGA > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 IE SEMNAL +TEMPERA TURĂAPĂ 3BK 1 2 9A X X Poziţie 1 2 5 7* 10 Secţiune 0.6 47F H7 AP43 3FH AP43 Destinaţie SEMNALVITEZĂ VEHICUL SEMNALTUROMETRU > CALCULAOR INJECŢIE T + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04 A COMANDĂ .35 0.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89 X412 03 CABLAJ FAţĂ .35 0.35 0.PLANȘĂ BORD TABLOUDE BORD Poziţie 1 2 3 4 5 6 8 9 Secţiune 0.35 0.35 0.

MARTOR PRESIUNE ULEI COMANDĂ .C.NIVELCARBURANT SEMNAL + TRANSM IŢĂTOR NIVE CARBURANT L + BA TERIE PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANŢĂ F0 A 3 Poziţie Secţiune 1 5 6 7 8 9 10 0.C. COMANDĂ .89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAţĂ .MARTOR TEMPERA TURĂAPĂ COMANDĂ .P . COMANDĂ .35 0.35 0.35 0. I.MARTOR FRÂNĂ M ÂNĂ.54 .35 0.P .MARTOR FRÂNĂ M ÂNĂ.M ART ANTIDEMARAJ OR .35 0.35 MK 31A 28A 2A 9DP 8A 64D Destinaţie MASĂELECTRICĂ HABITACLUAţĂ STÂNGA F COMANDĂ .PLANȘĂ BORD X412 03 Poziţie 4 4 6 7 8 10 Secţiune 0.35 0.6 0.35 0. I.35 0.35 H1 H1 80T 41B 41A BP1 2 Destinaţie COMANDĂ .MART ÎNCĂRCARE BAERIE OR T + PROTEJ LUMINI CEAŢĂ SP AT ATE + RELEUFARURI CEAŢĂ COMANDĂ LUMINI SEM NALIZARE DREAPT A 89 .35 0.6 0.

6 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA M B MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAţĂ STÂNGA LAMPĂ SEMNALIZARE FAţĂ STÂNGA Destinaţie 1 2 0.55 .SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89 X412 03 CABLAJ FAţĂ .6 0.PLANȘĂ BORD LAMPĂ SEMNALIZARE FAţĂ DREAPTA Destinaţie 1 2 0.6 64C MB COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE F AţĂ STÂNGA 89 .6 0.

35 0.35 34D 34C 34E 34F 34G 34H 34A 34B Destinaţie SEMNAL+ DIFUZOR SP DREAPT ATE A SEMNAL .35 0.89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAţĂ .35 0.35 0.35 0.DIFUZOR SPA DREAPT TE A SEMNAL+ DIFUZOR FAĂ DREAPT Ţ A SEMNAL .DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA SEMNAL+ DIFUZOR SP STÂNGA ATE SEMNAL -DIFUZOR SPA STÂNGA TE BA 1 34D 3 34E 5 34G 7 34A X 261 2 34C X 4 34F X 6 34H X 8 34B X X X X 89 .6 0.56 .DIFUZOR FAŢĂ DREAPT A SEMNAL+ DIFUZOR FAĂ STÂNGA Ţ SEMNAL .PLANȘĂ BORD X412 03 RADIO Poziţie Secţiune 4 6 7 8 1.0 BP1 2 LPG AP40 MK Destinaţie + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANţĂ F03 + LUMINIPOZIŢIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 + DUPĂ CONT ACT PROTEJA >IEȘIRE SIGURANŢĂ F16 T MASA ELECTRICĂ HABITACLU FAţ STÂNGA Ă NO 1 3 5 7 AP4 0 GR 2 261 4 BP12 6 LPG 8 MK R X N Poziţie 1 2 3 4 5 6 7 8 Secţiune 0.35 0.6 1.35 0.0 0.

6 0.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89 X412 03 CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLATERALĂDREAPTA Destinaţie 1 2 0.5 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA M B MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAţĂ STÂNGA LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLA TERALĂSTÂNGA Destinaţie 1 2 0.57 .6 0.6 64C MB COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAţĂ STÂNGA 89 .

FRECVENŢĂ COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI > COMUTATOR COMANDĂRELEUFLASH COMANDĂ .6 0.INIA L L COMANDĂ .6 0.3 5 0.89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD X412 03 U.E.ILUMINARE PLAFONIERE > CONTACTOR UȘĂ STÂNGA COMANDĂ + DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI > COMUTA TOR COMANDĂ + DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI >ACTUATORI COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI >ACTUATORI BA 20D 20C 20C 13A 80BD 20D 20F NO B 503 X BP12 X MK AP43 H17 X 80T X HL VI HK X 80X X 13C A R 9 N 8 G 7 X 6 OR 5 X 4 X 3 X 2 X 1 CY 89 . DECODOR Poziţie Secţiune A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B8 B9 0.6 0.3 5 0.3 5 0.6 13C 80X HK HL 80T H17 AP43 MK BP1 2 20F 20D 80BD 13A 20C 20C 20D Destinaţie COMANDĂPLAFONI RĂ E CALE SEM NAL RECEPTOR ANTIDEMARAJ (TR) SEMNAL DIAGNOSTICARE .3 5 0.6 0.0 0.6 0.3 5 0.3 5 1.58 .3 5 0.3 5 0.3 5 0.LINIA K SEMNAL DIAGNOSTICARE .M ARTORANTIDEMARAJ SEMNAL CODA INJECŢIE > T ANTIDEMARAJ + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂF04 MASĂ + BA TERIE PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANŢĂ F0 A 3 SEMNALRECEPŢIERADIO.C.

6 0.35 20F MK BP1 2 80X Destinaţie SEMNALRECEPŢIERADIO.35 AP29 NAP 129A HK 129F 129G NAP HL Destinaţie + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANţ F05 A Ă MASĂ COMANDĂ -MART DEFECT OR AIRBAG SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA K SEMNAL+ AIRBAG CONDUCĂTOR SEMNAL -AIRBAG CONDUCĂT R O MASĂ SEMNAL DIAGNOSTICARE L INIA L NAP NAP 89 .C.35 0. AIRBAG Poziţie Secţiune 5 6 7 9 10 11 20 23 0.59 .FRCVENŢĂ MASĂ electrică habitaclu faţă stânga BATERIE PROTEJ T > IE A ȘIRE SIGURANŢĂ F03 CALE SEM NAL RECEPTOR ANTIDEMARAJ (TR) GR 1 20F 654 2 MK 3 BP12 4 80X X N R X U.6 0.6 0.35 0.6 0.35 0.6 0.35 0.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89 X412 03 CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD BUCȘA ANTIDEMARAJ Poziţie Secţiune 1 2 3 4 0.35 0.E.

6 BP1 1 80BD BP1 1 BP1 1 64D 64C Destinaţie + BA TERIE PR OTEJAT > ȘUNT COMANDĂRELEUFLASH + BA TERIE PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02 A + BA TERIE PR OTEJAT > ȘUNT COMANDĂ L UMINI SEMNALIZARE DREAPT A COMANDĂ L UMINI SEMNALIZARE STÂNGA NO 7 2 80BD 8 VI 5 64C 4 64D X 6 857 X 1 BP1 1 3 BP1 1 R R 9 R AIRBAG CONDUCĂTOR Poziţie Secţiune 1 2 0.60 .6 0.6 0.A IRBAG CONDUCĂTOR 899 2 129G 1 129F X X 89 .6 0.89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD X412 03 RELEUFLASH Poziţie Secţiune 1 2 3 3 4 5 0.6 0.6 0.6 129F 129G Destinaţie SEMNAL + AIRBAGCONDUCĂTOR SEMNAL .6 0.

35 0.0 B BP4 4 BP1 1 BP1 2 A AP43 AP29 AP44 AP11 A AP7 C CP G CP G CPD R RP G RP G RPD 67C 67CP 64AP 64A L L LPG LPG L LPD LPD S AP40 AP40 S + BA TERIE + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T > UCE INJ CţIE A E + BA TERIE PROTEJ T A + BA TERIE PROTEJ T A + DUPĂ CONT CT A + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T A + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T A + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T > UCEAIRBAG A + DUPĂ CONTACT PROTEJ > CONT A T ACTOR M ERS ÎNAPOI + DUPĂ CONT CT A + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T > COM ATOR ȘTERGĂTOR A UT + LUMINI DEÎNTÂLNIRE > COM ATOR LUMINI UT + LUMINI DEÎNTÂLNIRE STÂNGA PROTEJ T A + LUMINI DE ÎNTÂLNIRE STÂNGA PROTEJ AT > M ARTOR + LUMINI DEÎNTÂLNIRE DREAPT PROTEJ T A A + LUMINI DE DRUM> COM UTATOR LUMINI + LUMINI DE DRUMSTÂNGA PROTEJ T A + LUMINI DE DR UM STÂNGAPROTEJAT > M ARTOR + LUMINI DE DRUM DREAPT PROTEJ T A A COMANDĂ+ SIGURANŢĂ AVER TIZOR SONOR COMANDĂ+ AVER TIZOR SONOR + PROTEJ LUMINISEMNALIZARE > COM AT UTATOR A VARIE ALIMENT ARE + SEM NALIZARE > RELEU SEMNALIZARE + LUMINI DE POZIţE > COM I UTATOR LUMINI + LUMINI DE POZIţE > ȘUNT I + LUMINI DE POZIţE STÂNGAPROTEJ I AT + LUMINI DE POZIţE STÂNGAPROTEJ I AT + LUMINI DE POZIţE > ȘUNT I + LUMINI DE POZIţE DREAPTAPROTEJ I AT + LUMINI DE POZIţE DREAPT PROTEJA I A T + ACCESORII + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T > BRICHETĂ A + DUPĂ CONTACT PROTEJ > RADIO AT + ACCESORII 89 .0 0.6 1.0 1.0 0.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89 X412 03 CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD CUTIE SIGURANţE HABITACLU Destinaţie B01 A01 A02 A03 B04 A04 A05 A05 A06 B07 A07 B08 A08 A08 A09 B10 A10 A10 A11 B12 A12 B13 A13 B14 B14 A14 A14 B15 A15 A15 B16 A16 A16 B17 5.0 1.6 0.0 3.0 1.0 3.0 1.6 0.4 1.6 1.6 0.61 .0 1.35 0.4 0.0 1.35 1.6 2.4 0.6 1.0 0.6 1.6 1.35 0.0 0.6 1.0 1.0 0.0 1.0 0.

4 0.0 AP41 AP41 9J 9DP 9DP S AP12 A ABP4 B BPR1 B A + DUPĂ CONTACT PROTEJ > G.62 .0 1.89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD X412 03 A17 A17 B19 A19 A19 B20 A20 B23 A23 B28 A28 B29 B30 1.6 0.4 2.M.6 0.4 1.4 1. CLIM A T ATIZARE COMANDĂ + LUM CEAŢĂ SP TE > COM INI A UTATOR LUM INI + PROTEJ LUMINI CEAŢĂ SP TE AT A + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SP TE > M A ART OR + ACCESORII + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T > COM ATOR DEZABURIRE LUNETĂ A UT + DUPĂ CONT CT A + DUPĂ CONTACT PROTEJ > COM AT UTATOR MACARA EL. GEAM STÂNGA + BA TERIE + BA TERIE PROTEJ T > RELEU F RURI CEAţ A A Ă + BA TERIE + DUPĂ CONT CT A 89 .V.0 1.4 1. CLIM A T ATIZARE + DUPĂ CONTACT PROTEJ > G.0 1.0 2.35 2.M.V.

SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD 89 X412 03 B 9 X A PPG X X 1016 RPD X 11 10 B R X A CPD X R X CPG X X AP7 VI 8 C X 67C M 12 BP44 M 7 A G AP11 G 6 AP29 G G AP43 G BP12 R 5 4 A G 3 BP11 R BP44 R 2 1 B R 89 .63 .

Poziţie Secţiune 3 4 5 12 13 14 15 1. SISTEM FRÂNARE Destinaţie 1 0.0 2.4 1.0 38AH 38AJ 38AK 38AL 38AL MB MB Destinaţie COMANDĂ+ GM CLIMATIZAREVITEZA 1 V COMANDĂ+ GM CLIMATIZAREVITEZA 2 V COMANDĂ+ GM CLIMATIZAREVITEZA 3 V COMANDĂ+ GM CLIMATIZAREVITEZA 4 V COMANDĂ+ GM CLIMATIZAREVITEZA 4 V MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIEAţĂ STÂNGA F MASĂ E LECTRICĂ CAROSERIEAţĂ STÂNGA F 89 .V CLIMATIZARE .MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ.89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD X412 03 I.P.35 H1 COMANDĂ .4 2.M.4 1.C. 1091 BA H1 X G.P.0 1. I.C.64 .4 1.

M A P OTOR STERGĂTOR P RBRIZ.0 MB MB Destinaţie MASĂ > FARDREAPT LAMPĂ POZIŢIE FAŢĂ DR A. PĂ LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ STÂNGA MB MB N N 89 .V. LAM POZIŢIE FAŢĂ STÂNGA.0 MB Destinaţie MASĂ > LA MPĂ SEMNALIZARE ANTEROLA TERALĂ STÂNGA/DREAPT .0 2. LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ DREAPT A MASĂ >FAR STÂNGA. EAPT A. POMPĂ SPĂLĂTOR ARBRIZ.M CLIMA A . G. TIZARE(PINII 14și 15) MB MB N MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA Poziţie Secţiune 1 1 2.65 .SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89 X412 03 CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA Poziţie Secţiune 1 5.

0 MK Destinaţie MASĂ > U. COMUT ATORÎNCHIDEREUȘI.89 SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD X412 03 MASĂ ELECTRICĂ HABITACLUFAŢĂ STÂNGA Poziţie Secţiune 1 2. AIRBAG (PIN 6) NAP MASĂ > U.6 0. COMUTATOR ÎNCHIDERE U PRIZĂ DIA ȘI. TEMPORIZA TOR ȘTERGĂTOR ARBRIZ P MASĂ > COM UTATOR MACARAELECTRICĂ STÂNGA/ DREAPTA. COMUTATORDEZABURIRE LUNETĂ.E. GNOSTICARE.4 MK MK MK N N MASĂ ELECTRICĂ HABITACLUFAŢĂ STÂNGA Poziţie Secţiune 1 2.6 Destinaţie NAP MASĂ > U. RADIO. COM S UTATORAVARIE 1 1.C.66 . COMANDĂ CLIMATIZARE MK MK N MASĂ ELECTRONICĂ TUNEL Poziţie Secţiune 1 2 0.0 MK Destinaţie MASĂ > PLAFONIE Ă. R TABLOU DE BORD. BUCȘĂ ANTIDEMARAJ.E.C.C.COMANDĂ CLIMATIZARE. BRICHETĂ ELECTRICĂ. DECODOR. AIRBAG (PIN 20) NAP NAP N N 89 . PRIZĂ DIAGNOTICARE.E.RELEUSEMNALIZA RE.

6 0.6 0.6 20D 20C Destinaţie COMANDĂ +BLOCARE ELECTRICĂ UȘIACTUA > TORI COMANDĂ+ DEBLOCARE ELCTRICĂ UȘI > E ACTUA TORI 1 DBD1 CY 20D X 138 20C X ACTUA TOR UȘĂ SPA STÂNGA TE Poziţie Secţiune 1 2 0.SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri X412 03 89 CABLAJ SPATE ACTUA TOR UȘĂ SPATE DREAPTA Poziţie 1 2 Secţiune 0.67 .6 20D 20C Destinaţie COMANDĂ +BLOCARE ELECTRICĂ UȘIACTUA > TORI COMANDĂ+ DEBLOCARE ELCTRICĂ UȘI > E ACTUA TORI 1 DBD1 20D CY X 139 20C X 89 .

6 0.89 SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri X412 03 CABLAJ SPATE CONTACTOR FRÂNĂ MÂNĂ Destinaţie 1 0.C.6 0.35 H1 COMANDĂ .P. 156 BA H1 X LAMPĂ SPATE DREAPTA Poziţie 1 2 4 5 6 Secţiune 0. I.0 0.MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ .6 65A LPD MD 64D H66P Destinaţie COMANDĂ + LU MINI STOP + LUMINIPOZIŢIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F15 MASĂ COMANDĂ L UMINI SEMNALIZARE DREAPT A COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI > IEȘIRE SIGURANŢĂ F06 NO 6 5 H66P 64D 172 4 MD 3 2 LPD 1 65A X X N X X 89 .68 .6 1.

35 0.6 1.6 0.SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri X412 03 89 CABLAJ SPATE LAMPĂ SPATE STÂNGA Poziţie 1 2 4 5 6 Secţiune 0.DIFUZOR SP DREAPT (RADIO) ATE A BA X 189 X 89 .69 .6 0.6 9DP 64C MD 65A LPG Destinaţie + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SPATE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F19 COMANDĂ L UMINI SEMNALIZARE STÂNGA MASĂ E LECTRICĂTABLETĂSPA STÂ TE NGA COMANDĂ + LU MINI STOP + LUMINIPOZIŢIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 NO 173 6 LPG 5 65A 4 MD 3 2 64C 1 9DP X X N X X DIFUZOR SPATE DREAPTA Poziţie 1 2 Secţiune 0.0 0.35 34D 34C Destinaţie SEMNAL + DIFUZOR SP DREAPT (RADIO) ATE A SEMNAL .

35 34A 34B Destinaţie SEMNAL + DIFUZOR SP STÂNGA(RADIO) ATE SEMNAL .89 SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri X412 03 CABLAJ SPATE DIFUZOR SPATE STÂNGA Poziţie 1 2 Secţiune 0.DIFUZOR SP STÂNGA(RADIO) ATE BA X 190 X TRANSMIţĂTOR NIVEL CARBURANT Poziţie Secţiune A1 B1 C2 0.NIVELCARBURANT SEMNAL + TRANSM IŢĂTOR NIVE CARBURANT L MASĂ E LECTRICĂTABLETĂSPA STÂ TE NGA NO 41B X 41A A X MD 199 1 B N 2 C 89 .35 1.4 41B 41A MD Destinaţie .35 0.35 0.70 .

71 . A TRANSMIŢĂTORNIVELCARBURANT SR 8L MD MD N 89 .0 MD Destinaţie MASĂ > LAM SP PĂ ATE STĂNGA/DREAPT .SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri X412 03 89 CABLAJE SPATE MASĂ ELECTRICĂ TABLETĂ SPA STÂNGA TE Poziţie Secţiune 1 2.

0 8B MW + FARURI CEAŢĂ> RELEU MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ FARURI CEAţĂ NO A 176 8B X X MW B N X FAR CEAţĂ STÂNGA Destinaţie A B 1.89 SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FARURI CEAŢĂ X412 03 FAR CEAţĂ DREAPTA Destinaţie A B 1.0 1.0 1.72 .0 8B MW + FARURI CEAŢĂ > RELEU MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ FARURI CEAţĂ NO A 177 8B X X MW B N X 89 .

4 1.35 1.35 1.0 1.0 MW MW MW Destinaţie MASĂ >RELEUCOMANDĂFARURI CEAŢĂ MASĂ > FAR CEAŢĂ STÂNGA MASĂ > FAR CEAŢĂ DREAPT A SR 8L MW MW N.73 .35 0.SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri X412 03 89 CABLAJE FARURI CEAŢĂ RELEUCOMANDĂ FARURICEAŢĂ Poziţie Secţiune 1 2 3 5 5 0.0 8A MW BPR1 8B 8B Destinaţie COMANDĂ+ RELEUFARURI CEAŢĂ MASĂ E LECTRICĂ CABLAJ ARURI CEAţĂ F + BA TERIE > IE ȘIRE SIGURANŢĂ F28 + FARURI CEAŢĂ > FAR CEAŢĂ STÂNGA + FARURI CEAŢĂ > FAR CEAŢĂ DREAPTA NO 7 2 MW 8 N 5 8B R R 6 4 3 BPR1 R 1 8A 9 231 A MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ FARURICEAŢĂ Poziţie Secţiune 1 1 1 0.N N 89 .0 1.

0 15B COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ 200 X LAMPĂ NUMĂR Destinaţie 2 M YH NO 1 LPG 1 2 0.74 .89 SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri X412 03 CABLAJ HAYON LUNETĂDEZABURI RE Destinaţie BA 15B 1 2.5 0.35 LPG + LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 MYH MASĂ ELECTRICĂ HAYON STÂNGA 462 N X 89 .

0 MG Destinaţie MASĂ >MASĂ E LECTRICĂ HA YON STÂNGA SR 8L MG MG N MASĂ ELECTRICĂ HAYON STÂNGA Poziţie Secţiune 1 2 2.35 65A COMANDĂ + LUMINI STOP 639 MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ HA YON Poziţie Secţiune 1 2.0 0.35 MYH MY H Destinaţie MASĂ >MASĂ E LECTRICĂ CABLAJ HAYON MASĂ > L AMPĂ NUMĂR SR 8L M YH MYH N N 89 .75 .SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ HAYON X412 03 89 LAMPĂ STOP -S3 Destinaţie BA 65A X 1 0.

6 2.35 0.35 0.0 65A LPG 15B Destinaţie COMANDĂ + LUMINI STOP + LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ NO 1 R 157 2 3 4 6 5 A LPG 15B X X A RACORD CABLAJ HAYON Poziţie 2 3 4 Secţiune 0.6 2.0 65A LPG 15B Destinaţie COMANDĂ + LUMINI STOP > LAMPĂ STOP-S3 + LUMINI POZIŢIE >LAMPĂ NUMĂR COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ NO 4 3 2 15B LPG 6 5 A R 157 1 M X X 89 .89 SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri B41 02 RACORDURI RACORD CABLAJE SPATE / HAYON RACORD CABLAJ SPATE Poziţie Secţiune 2 3 4 0.76 .

35 0.35 0.MARTOR PREÎNCĂLZIRE > DEFECT INJECţIE MA X AP2 9 BP4 4 3FH H17 47F X 31A D C B A G AP1 1 R 28A H6 6 P X 42A X H7 X HL X HK R R 212 7 X X 2JD X X X X D X 6 5 3 2 GR 1 89 .MARTOR PRESIUNE ULEI + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F06 COMANDĂ .35 0.MARTOR ANTIPOLUARE + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANţĂ F01 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F05 COMANDĂ + LUMINI STOP COMANDĂ .MARTOR TEMPERATURĂ APĂ SEMNAL VITEZĂ VEHICUL SEMNAL CODAT INJECŢIE > ANTIDEMARAJ COMANDĂ .6 0.0 1.6 0.35 D 2JD HK HL H7 42A H66P 28A AP11 31A 47F H17 3FH BP44 AP29 65A 3BK Destinaţie + COMANDĂ DEMAROR + EXCITAŢIE ALTERNATOR SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA K SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA L SEMNAL TUROMETRU SEMNAL + TEMPERATURĂ APĂ COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI COMANDĂ .6 0.35 3.0 0.0 0.35 0.35 0.77 .SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri 89 B41 02 RACORDURI RACORD CABLAJE FAţĂ-PLANȘĂ BORD / MOTOR RACORD CABLAJ FAţĂ Poziţie Secţiune A1 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C6 C7 D1 D2 3.35 0.35 0.35 0.35 0.

6 0.35 0.35 0.35 0.E.0 0.E.C.E.35 0.E.MARTOR PREÎNCĂLZIRE > UCE INJECţIE MA D C B R 212 65A X 31A 3BK X 47F H17 3FH BP44 X HK X H6 X H7 X 42A H66P R 28A AP29 G G AP11 X D X X X X 2JD X OR A GR 1 2 3 X 5 6 7 89 .35 D 2JD HK HL H7 42A H66P 28A AP11 31A 47F 47F H17 3FH BP44 AP29 65A 3BK Destinaţie + COMANDĂ DEMAROR + EXCITAŢIE ALTERNATOR SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA K SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA L SEMNAL TUROMETRU SEMNAL + TEMPERATURĂ APĂ COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI COMANDĂ . INJECŢIE COMANDĂ + LUMINI STOP > UCE INJECţIE COMANDĂ .35 0.35 0.MARTOR PRESIUNE ULEI + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > CONTACTOR MERS ÎNAPOI COMANDĂ .0 0. INJECŢIE SEMNAL VITEZĂ VEHICUL > SENZOR TURAŢIE SEMNAL CODAT INJECŢIE > U.MARTOR TEMPERATURĂ APĂ SEMNAL VITEZĂ VEHICUL > U.78 .35 0.35 0.89 SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri RACORDURI B41 02 RACORD CABLAJ MOTOR Poziţie Secţiune A1 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C2 C3 C4 C6 C7 D1 D2 3.0 2.6 0.MARTOR ANTIPOLUARE > U.6 0.6 0.C.C.35 0.35 3.C. INJECŢIE COMANDĂ . INJECŢIE + BATERIE PROTEJAT > RELEU INJECţIE + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > U.

C.6 1.C.6 1. DECODOR COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI > U.6 0.E. I.MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ.DIFUZOR SPATE DREAPTA (RADIO) MA D 34C 34D 65A 9DP L PD LPG X 34B X 34A H1 X 15B X H6 6 P X 64D X 64C C B A X R 265 41A X 41B X X X X 20D X 20C X 7 X 6 5 3 X 2 X 1 89 .35 0.35 0.35 0.P.DIFUZOR SPATE STÂNGA (RADIO) +LUMINI POZIŢIE STÂNGA PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F 14 +LUMINI POZIŢIE DREAPTA PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F15 + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SPATE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F19 COMANDĂ + LUMINI STOP SEMNAL + DIFUZOR SPATE DREAPTA (RADIO) SEMNAL . SEMNAL + DIFUZOR SPATE STÂNGA (RADIO) SEMNAL .35 0.6 0.6 0. DECODOR .6 0.79 .35 20C 20D 41B 41A 64C 64D H66P 15B H1 34A 34B LPG LPD 9DP 65A 34D 34C Destinaţie COMANDĂ +DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI > U.E.SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri B41 02 89 RACORDURI RACORD CABLAJE FAţĂ -PLANȘĂ BORD / SPATE RACORD CABLAJ FAţĂ Poziţie A1 A2 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C6 C7 Secţiune 0.6 0.35 0.0 0.C.NIVEL CARBURANT > MARTOR SEMNAL + TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI > CONTACTOR MERS ÎNAPOI COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ COMANDĂ .35 0.4 0.6 0.

DIFUZOR SPATE STÂNGA + LUMINI POZIŢIE STÂNGA PROTEJAT + LUMINI POZIŢIE STÂNGA PROTEJAT + LUMINI POZIŢIE DREAPTA PROTEJAT + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SPATE COMANDĂ + LUMINI STOP SEMNAL + DIFUZOR SPATE DREAPTA SEMNAL .6 0.6 0.35 0.80 .35 0.6 0. I.6 0. SEMNAL+ DIFUZOR SPATE STÂNGA SEMNAL .6 0.89 SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri B41 02 RACORDURI RACORD CABLAJ SPATE Poziţie A1 A1 A2 A2 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C1 C2 C3 C4 C6 C7 Secţiune 0.35 0.6 2.6 0.C.6 0.P.6 1.0 0.35 0.6 0.MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ.DIFUZOR SPATE DREAPTA MA D C B R 265 LPG 64C L PD 9DP 65A 34D 34C X 64D X H6 6 P X 15B H1 X 34A X 34A X 20C 1 X 20D 2 X X X X 41B X 41A A X 3 5 6 X 7 89 .35 0.35 20C 20C 20D 20D 41B 41A 64C 64D H66P 15B H1 34A 34B LPG LPG LPD 9DP 65A 34D 34C Destinaţie COMANDĂ + DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI> ACTUATORI COMANDĂ + DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI> ACTUATORI COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI > ACTUATORI COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI > ACTUATORI .0 0.6 0.NIVEL CARBURANT SEMNAL + TRANSMIŢĂTOR CARBURANT COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ COMANDĂ .35 0.

81 .4 8A BPR1 Destinaţie COMANDĂ + RELEU FARURI CEAŢĂ > COMUTATOR LUMINI + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F28 CY 8A A R316 BPR1 R RACORD CABLAJ FARURI CEAţĂ Poziţie 1 2 Secţiune 0.35 1.35 1.SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri 89 B41 02 RACORDURI RACORD CABLAJE FAŢĂ-PLANȘĂ BORD / FARURI CEAţĂ RACORD CABLAJ FAţĂ Poziţie 1 2 Secţiune 0.4 8A BPR1 Destinaţie COMANDĂ + RELEU FARURI CEAŢĂ + BATERIE PROTEJAT > RELEU FARURI CEAŢĂ CY 8A A R316 BPR1 R 89 .

ELECTROVALVĂ RECIRCULARE GAZE 89 . SISTEM FRÂNARE SEMNAL CODAT INJECŢIE COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI SEMNAL TUROMETRU SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA K SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA L + LUMINI POZIŢIE + LUMINI POZIŢIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F15 HABITACLU + LUMINI POZIŢIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 HABITACLU MASĂ ELECTRICĂ DEZABURIRE LUNETĂ MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA MASĂ ELECTRICĂ CUTIE DE VITEZE MASĂ ELECTRICĂ TABLETĂ SPATE STÂNGA MASĂ ELECTRICĂ LONJERON FAŢĂ STÂNGA MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ HAYON MASĂ ELECTRICĂ MOTOR MASĂ ELECTRICĂ HABITACLU FAŢĂ STÂNGA MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ FARURI CEAŢĂ MASĂ ELECTRICĂ HAYON MASĂ ELECTRONICĂ TUNEL + LUMINI DE DRUM > INTRARE SIGURANŢĂ F10 ȘI F11 HABITACLU + LUMINI DE DRUM DREAPTA PROTEJAT + LUMINI DE DRUM STÂNGA PROTEJAT + ACCESORII ECRANAJ POMPĂ INJECŢIE COMANDĂ .MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ.89 COD LG T R E ĂU Ă SCHEME ELECTRICE Explicitare funcţii fire FUNCŢII FIR A ABP4 AP11 AP12 AP29 AP40 AP41 AP43 AP7 B BP11 BP12 BP17 BP44 BP7 BPR1 C CPD CPG D H1 H17 H66P H7 HK HL L LPD LPG M20 MB MC MD ME MG MH MK MW MYH NAP R RPD RPG S TB9 2A 3AA 3BG 3BL 3BK 3C 3CX ALIMENTARE + DUPĂ CONTACT + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F23 HABITACLU + DUP CONT Ă ACT PROTEJ T LUMINIMER ÎNAP > IEȘ SIGUR A S OI IRE ANŢĂF06 HAB AC IT LU + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F20 HABITACLU + DUP C AC PROTEJ T FUNC Ă ONT T A ŢIE S ECUR ATEMOT > IEȘ SIGUR IT OR IRE ANŢĂ F5 HAB 0 .TURAŢIE MOTOR COMANDĂ .MARTOR INCĂRCARE BATERIE COMANDĂ . + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F06 HABITACLU + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F17 HABITACLU + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04 HABITACLU + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F07 HABITACLU + BATERIE + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02 HABITACLU + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F03 HABITACLU + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F06 MOTOR + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F01 HABITACLU + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F07 MOTOR + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F28 HABITACLU + LUMINI DE ÎNTÂLNIRE > INTRARE SIGURANŢĂ F08 ȘI F09 HABITACLU + LUMINI ÎNTÂLNIRE DREAPTA PROTEJAT + LUMINI ÎNTÂLNIRE STÂNGA PROTEJAT COMANDĂ + DEMAROR COMANDĂ .I.C.MARTOR PREÎNCĂLZIRE SEMNAL+ SENZOR TEMPERATURĂ APĂ COMANDĂ .RELEU INJECŢIE SEMNAL TURAŢIE MOTOR SEMNAL .P.82 .

RELEU GMV RĂCIRE MOTOR .ELECTROVANĂ AVANS .ELECTROVANĂ STOP SEMNAL DIAGNOSTICARE RELEU PREÎNCĂLZIRE COMANDĂ .SENZOR TEMPERATURĂ APĂ .83 89 .POTENŢIOMETRU ELECTROVALVĂ RECIRCULARE GAZE COMANDĂ .SENZOR TEMPERATURĂ AER SEMNAL COMPENSARE ROTOR SEMNAL SENZOR POZIŢIE CAMĂ + POTENŢIOMETRU ELECTROVALV RECIRCULARE GAZE Ă SEMNAL MEMORIE POMPĂ INJECŢIE .DIFUZOR SPATE STÂNGA SEMNAL .POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE 1 + POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE 2 .MARTOR DEFECT ANTIPOLUARE COMANDĂ .MARTOR TEMPERATURĂ APĂ SEMNAL + DIFUZOR SPATE STÂNGA SEMNAL .MARTOR PRESIUNE ULEI COMANDA .PLAFONIERĂ COMANDĂ + VITEZĂ MICĂ ȘTERGĂTOR PARBRIZ COMANDĂ + VITEZĂ MARE ȘTERGĂTOR PARBRIZ COMANDĂ + TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ COMANDĂ VITEZĂ MICĂ TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ COMANDĂ + TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ COMANDĂ MARTOR DEZABURIRE LUNETĂ COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ COMANDĂ + POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ COMANDĂ + DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI SEMNAL RECEPŢIE RADIO-FRECVENŢĂ COMANDĂ RIDICARE MACARA ELECTRICĂ GEAM CONDUCĂTOR COMANDĂ COBORÂRE MACARA ELECTRICĂ GEAM CONDUCĂTOR COMANDĂ RIDICARE MACARA ELECTRICĂ GEAM PASAGER COMANDĂ COBORÂRE MACARA ELECTRICĂ GEAM PASAGER COMANDA .DIFUZOR SPATE DREAPTA SEMNAL + DIFUZOR SPATE DREAPTA 89 .POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE 2 SEMNAL+ POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE 2 + RELEU FARURI CEAŢĂ + FARURI CEAŢĂ + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SPATE COMANDĂ + LAMPĂ CEAŢĂ COMANDĂ .SCHEME ELECTRICE Explicitare funcţii fire 3EC 3EL 3FAB 3FB 3FF 3FH 3FW 3FY 3FZ 3JK 3JM 3JN 3JQ 3KB 3KC 3KH 3KL 3KP 3KQ 3KR 3KT 3KU 3KV 3LR 3LS 3LT 3LU 3LV 3LW 8A 8B 9DP 9J 13A 13C 14A 14B 14C 14D 14E 15A 15B 16A 20C 20D 20F 21A 21B 22A 22B 28A 31A 34A 34B 34C 34D COMANDĂ RELEU INJECŢIE SEMNAL + POTENŢIOMETRU ELECTROVALVĂ RECIRCULARE GAZE SEMNAL + TEMPERATURĂ CARBURANT + INJECŢIE COMANDĂ .TEMPERATURĂ CARBURANT > MEMORIE POMPĂ INJECŢIE SEMNAL TEMPERATURĂ AER SEMNAL SENZOR INDUCTIV POMPĂ INJECŢIE SEMNAL SENZOR ROTOR POMPĂ INJECŢIE COMANDĂ ELECTROVANĂ DEBIT MĂRIT COMANDĂ ELECTROVANĂ DEBIT SCĂZUT + POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE 1 SEMNAL+ POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE 1 .RELEU PREÎNCĂLZIRE COMANDĂ .ILUMINARE PLAFONIERĂ COMANDĂ .

MARTOR DEFECT AIRBAG SEMNAL + AIRBAG CONDUCĂTOR SEMNAL .MARTOR ANTIDEMARAJ CALE SEMNAL RECEPTOR ANTIDEMARAJ COMANDĂ . COMANDĂ + AVERTIZOR SONOR > IEȘIRE SIGURANŢĂ F12 HABITACLU COMANDĂ RELEU FLASH COMANDĂ .89 34E 34F 34G 34H 37AA 37AB 37AC 37Z 38AH 38AJ 38AK 38AL 41A 41B 47F 49B 64A 64AP 64B 64C 64D 65A 67C 67CP 80BD 80T 80X 129A 129F 129G 139A SCHEME ELECTRICE Explicitare funcţii fire SEMNAL + DIFUZOR FAŢĂ DREAPTA SEMNAL .84 .AIRBAG CONDUCĂTOR COMANDĂ + ÎNCĂLZIRE FILTRU MOTORINĂ 89 .DIFUZOR FAŢĂ DREAPTA SEMNAL + DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA SEMNAL .NIVEL CARBURANT SEMNAL VITEZĂ VEHICUL COMANDĂ + GMV RĂCIRE + PROTEJAT LUMINI SEMNALIZARE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F13 HABITACLU ALIMENTARE + SEMNALIZARE > INTRARE SIGURANŢĂ F13 HABITACLU COMANDĂ + RELEU SEMNALIZARE COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA COMANDĂ + LUMINI STOP COMAN + SIGURANŢĂA DĂ VERTIZOR SONOR> INTRARESIGURANŢĂF12 HAB.DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA COMANDĂ + BUJIE 2 COMANDĂ + BUJIE 3 COMANDĂ + BUJIE 4 COMANDĂ + BUJIE 1 COMANDĂ + GMV CLIMATIZARE VITEZA 1 COMANDĂ + GMV CLIMATIZARE VITEZA 2 COMANDĂ + GMV CLIMATIZARE VITEZA 3 COMANDĂ + GMV CLIMATIZARE VITEZA 4 SEMNAL + TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT .

acesteasunt indicateîn listadin capitolul4.A. Acesteschemede principiu conţin și detaliiprivind funcţionarea internă a unor componente electrice simple(contactori.1 .conexiunile la masăreperateprin litera “M” urmată de un numărsau o literăsunt indicate în capitolul 4. codul funcţiunii firulu ea i și destinaţiaacestuia. schemede legături la masăși schemefuncţionaleale sistemelor.relee. d a funcţionării unui sistemși efectuarea unei diagnosticări corectea unui incident.în capitolul10. Cutia de siguranţe din habitaclu este prezentată în capitolul 8.sunt prezentateîn capitolu 7 l și pe acestea se pot identifica: .racordurile dintre cablajele electrice sunt reperate printr-un număr precedat de litera “R”. Schemeleelectrice funcţionale(Schemede Principiu Aplicate). urmat de un grup de litere.P.secţiun firului.. contribuin astfella o mai bună înţelegere .componenteleelectrice reperate printr-un număr formatdin 3 sau 4 cifre. Lista schemelor funcţionale este prezentată în capitolul 2. Acesta conţine informaţii despre amplasarea acesteiași rolul funcţionalal siguranţelorfuzibile. arul . reprezintă listatuturor rul conectorilorși a racordurilorreprezentateși ajută la identificareacu ușurinţă a acestorcomponente în capitolul 11. Nomenclato funcţiilorfirelorîn conectori și racorduri . e Dispunerea componentelor electrice pe automobil esteprezentatăîn capitolul6.). Fiecare fir al schemelor electrice estedefinit printr-un cod alfa-numeric. identificarea acestorape schemele electricese poate face consultând“Reperto componentelor” din capitolul 3. Acesteasunt diferenţiateca: schemede alimentări electrice.SCHEME ELECTRICE Generalităţi 89A PREZENT ARE GENERALĂ Schemeleelectriceale automobiluluiau fost structuratecaSchemede Princi iuAplicate(S.Tot aici sunt prezentatetabelatdetaliidespre fiecare fir ce intră în conector: localizarefir în alveola conectorului. Conectorii și racordurile dintre cablaje . 89A . Dispunerea maselor și a racordurilor pe automobil este prezentată în capitolul 5 și ajută la identificar a punctelorde fixare a maselorelectrice pe automobil și a localizării racordurilordintre e cablaj le automobilului. unde sunt desenaţi conectorii și racordurile văzute dinspre intrarea firelor în conector sau racord și se pot identifica firele ce intră în fiecare alveolă a conectorului.din punct de vedere electric.. care reprezintăculoarea aceluifir. în care se găsesc Schemele de Principiu Aplicateale automobilului. p care sunt prezentate corespunzător funcţiuniipe care o are fiecare sistem al automobilului. ce reprezintăfuncţia aceluifir.sunt prezentate în capitolul 11.). Pornind de la lista componentelor se poate identifica amplasarea pe automobil a diverselor componente cu funcţii electrice. .

care conţine informaţiidespre amplasarea acesteia pe automobilși rolul funcţional al releelorși siguranţelor fuzibile situateîn aceasta. Codurile funcţionaleale firelorsunt explicitateîn capitolu 12.2 .E2 = nivele de echipare LVE = comandă electrică geamuri faţă 89A . 1 = familievehicul 2 = an fabricaţie 3 = denumire schemăelectrică funcţională 4 = criteriu diferenţieri echipamentpentru identificare schemăfuncţională1 5 = culoareaconectorului electric2 6 = reprezentar grafică a conectorului e 7 = număr reperare componentăelectrică 8 = număr cutie siguranţe pe care se află montat releul sau siguranţa fuzibilă 9 = reperare siguranţăfuzibilăpe cutia de siguranţe 10 = valoare siguranţă fuzibilă 11 = identificare puncte de joncţiuneîn cablaj 12 = reperare masă electrică 13 = culoare racord electric între cablaje2 14 = reperare racord electric 15 = simbolizare grafică racord electric 16 = simbol(siglă). E1. Pentru identificar a variantelor de schemefuncţionale se specifică in zona (4) elementele e de diferenţiere simbolizateastfel: ABCO01 = airbag conducător CHAUFO = climatizare fără aer condiţionat CPE = comandă electrică blocare/deblocare uși DA = direcţie asistată E0. pagini conţinând schemefuncţionale 17 = codul funcţiunii firului 18 = culoareafirului2 19 = număr schemăfuncţională OBSER VAŢIE: 1.89A SCHEME ELECTRICE Generalităţi Cutia de siguranţe din compartimentul motor este prezentată în capitolul 9. l INTERPRETAREA SCHEMELOR FUNCţIONALE Informaţiiledin schemelefuncţionaleprezentateîn capitolul7. se vor interpreta ţinând cont de explicaţiilereferitoare la exemplul următor.

Culorile conectorilor electrici (5).casetofon cu difuzoare faţă RAD02 = radio.SCHEME ELECTRICE Generalităţi MG = motorizare ce respectă norma de depoluare EURO 96 (EURO II) ME = motorizare ce respectă norma de depoluare EURO 2000 (EURO III) PROJAB = faruri ceaţă RAD01 = radio. racordurilor (13) și ale firelor (18) sunt simbolizate astfel: BA = alb JA = galben SA = roz-somon BE = albastru MA = maron VE = verde BJ = bej NO = negru VI = violet CY = alb -cristal OR = oranj GR = gri RG = roșu 89A .casetofon cu difuzoare faţă și spate RAD03 = radio-CD cu difuzoare faţă și spate 89A 2.3 .

masă (-) sau comenzi. Simbolurileutilizatepentru culorilefirelorsunt următoarele: A = alb AS = albastru GR = gri N = negru G = galben V = verde M = maro VI = violet R = roșu 89A . vor fi interpretateţinând cont de explicaţiileraportate la exemplulurmător.4 . + după contact (+DC). prezentateîn capitolul11. 1 = simbol(siglă)pagini conţinând conectoriși racorduri electrice 2 = destinaţie conector 3 = denumire cablaj pe care este situat conectorul respectiv 4 = criteriu general de diferenţiere planșă 5 = familievehicul 6 = an fabricaţie 7 = cod conector 8 = reperare componentă la care se branșează conector reprezentat ul 9 = culoare conector 10 = simbolizar conector e 11 = reperare alveolă în conector 12 = secţiunefir (mm 2 ) 13 = codul funcţional al firului 14 = destinaţiafirului 15 = culoare fir* 16 = număr capitolși număr planșăconector NOTĂ: Referitor la poziţia15 precizămcă semarcheazăcu un X atunci când esteprezent un fir sau cu doi X când sunt două fire.89A SCHEME ELECTRICE Generalităţi INTERPRETAREA NOMENCLATORULUI CU FUNCţIILE FIRELOR ÎN CONECTORI Informaţiileprivind funcţiilefirelor în conectoriși racorduri. Se va marca simbolizatculoarea firului numai atunci când traseul electric al acelui fir reprezintăuna din stările fundamentale:+ permanent (+IC).

SCHEME ELECTRICE Generalităţi 89A CABLAJ MOTOR E7J262 SENZOR DETONAŢIE X412 03 1 4 CY2AE MA 2 3 5 6 11 12 13 146 1 2 3S X 3DQ X 15 14 Poziţie Secţiune 1 2 4 0.5 .50 0.07 16 89A .50 0.60 3S 3DQ TB1 Destinaţie SEMNAL + SENZOR DETONAŢIE MASĂ SENZOR DETONAŢIE ECRANAJ SENZOR DETONAŢIE SENZOR PRESIUNE ATMOSFERICĂ 7 9 8 10 89 .

PLANȘĂ 1 2 3 4 5-6 7 8-9 10 11 12-13 14 15 16 17-18-19-20-21 22 23 24 25 26-27-28-29-30-31-32 33-34 36-36 37 38 39 40-41 42-43-44 45-46 47 48 49 50 51 52 89A .6 .89A SCHEME ELECTRICE Lista schemelor funcţionale DENUMIRE SCHEME ELECTRICE ÎNCHIDERE CENTRALIZATĂ UȘI ANTIDEMARAJ BRICHETA CLIMATIZARE PLAFONIERĂ COMANDĂ ELECTRICĂ GEAMURI FAŢĂ RADIO CIRCUIT DEMARAJ GMV RĂCIRE MOTOR INJECŢIE ELECTRONICĂ PREÎNCĂLZIRE BUJII CIRCUIT ÎNCĂRCARE MASA CABLAJ SPATE MASA CABLAJ FAŢĂ / PLANȘĂ BORD MASA BATERIE / CAROSERIE MASA CABLAJ FARURI CEAŢĂ MASA CABLAJ HAYON MASĂ CABLAJ MOTOR CUTIE SIGURANTE HABITACLU UNITATE CENTRALĂ HABITACLU CUTIE SIGURANŢE ȘI RELEE MOTOR MARTOR FRÂNĂ MÂNA/DEFECT SISTEM FRÂNARE INDICATOR NIVEL CARBURANT MARTOR PRESIUNE ULEI PRIZĂ DIAGNOSTICARE TABLOU DE BORD INDICATOR TEMPERATURĂ LICHID RĂCIRE INDICATOR DE VITEZĂ AIRBAG CONDUCĂTOR AVERTIZOR SONOR DEZABURIRE LUNETĂ ȘTERGĂTOR-SPĂLĂTOR PARBRIZ FARURI CEAŢĂ NR.

SCHEME ELECTRICE Lista schemelor funcţionale 89A NUMĂR PLANȘĂ 53 54 55 56 57 58 59 DENUMIRE SCHEME ELECTRICE LUMINI LUMINI LUMINI LUMINI LUMINI LUMINI LUMINI CEAŢĂ SPATE DE ÎNTÂLNIRE DE MERS ÎNAPOI DE POZIŢIE DE DRUM DE STOP DE SEMNALIZARE ȘI AVARIE 89A .7 .

C.E. sistem frînare 1140 Traductor viteză vehicul 1156 G. 188 G.E.M.C.M.S 3 645 U.V climatizare . COD DENUMIRE COMPONENTĂ 101 Bricheta electrică 103 Alternator 104 Mecanism antivol 105 Avertizor sonor 107 Baterie 120 U. semnal zare direcţie și claxon i 212 Motor ștergător parbriz 213 Plafonieră 221 Pompă spălător parbriz 225 Priză diagnosticare 226 Far dreapta 227 Far stânga 231 Releu comandă faruri ceaţă 234 Releu comandă G. injecţie 123 Comutator închidere uși 125 Comutator avarie 128 Comutator dezaburire lunetă 132 Comutator geam stânga 133 Comutator geam dreapta 138 Actuator ușă spate dreapta 139 Actuator ușă spate stânga 140 Actuator ușă faţă stânga 141 Actuator ușă faţă dreapta 145 Comutator ștergător .89A SCHEME ELECTRICE Repertoar componente electrice COD DENUMIRE COMPONENTĂ 209 Comutator lumini. răcire V 238 Releu principal 247 Tablou de bord 255 Lampă semnalizare faţă dreapta 256 Lampă semnalizare faţă stânga 257 Releu preîncălzire 262 Radio 267 Lampă semnalizare anterolaterală dreapta 268 Lampă semnalizare anterolaterală stânga 272 Senzor temperatură aer injecţie 273 Senzor turaţie motor 398 Electrovană recirculare gaze 462 Lampă număr 449 Rezistenţă încălzire motorină 450 Releu încălzire motorină 597 Cutie sguranţe fuzibilei șrelee compartiment motor i 639 Lampă STOP . habitaclu 680 Bujie preîncălzire 1 681 Bujie preîncălzire 2 682 Bujie preîncălzire 3 683 Bujie preîncălzire 4 711 Pompă injecţie 756 UCE airbag 899 Airbag conducător 921 Potenţiometru acceleraţie 927 Senzor șoc 957 Bucșă antidemaraj 1016 Cutie siguranţe habitaclu 1091 I.spălător parbriz 147 Senzor presiune atmosferică 155 Contactor mers înapoi 156 Contactor frână mână 160 Contactor stop 163 Demaror 172 Lampă spate dreapta 173 Lampă spate stânga 176 Far ceaţă dreapta 177 Far ceaţă stânga 180 Contactor ușă faţă stânga 184 Lampă poziţie faţă dreapta 185 Lampă poziţie faţă stânga .8 . .C.M.P.V răcire 189 Difuzor spate dreapta 190 Difuzor spate stânga 191 Difuzor ușă faţă dreapta 192 Difuzor ușă faţă stânga 199 Transmiţător nivel carburant 200 Dezaburire lunetă 203 Actuator geam stânga 204 Actuator geam dreapta 205 Manocontact 89A .

Lista maselor 89A LISTA RACORDURILOR R157 = RACORD CABLAJE SPATE/HAYON (A) R212 = RACORD CABLAJE FAţĂ-PLANȘĂ BORD/MOTOR (B) R265 = RACORD CABLAJE FAţĂ-PLANȘĂ BORD/SPATE (C) R316 = RACORD CABLAJE FAţĂ-PLANȘĂBORD/FARURI CEAŢĂ (D) LISTA MASELOR M20 MB* MC MD* MH MK ME MYH NAP = MASĂ DEZABURIRE LUNETĂ = MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAţĂ STÂNGA = MASĂ ELECTRICĂ CUTIE DE VITEZE = MASĂ ELECTRICĂ TABLETĂ SPATE STÂNGA = MASĂ ELECTRICĂ MOTOR = MASĂ ELECTRICĂ HABITACLU FAţĂ STÂNGA = MASĂ ELECTRICĂ LONJERON FAţĂ STÂNGA = MASĂ ELECTRICĂ HAYON STÂNGA = MASĂ ELECTRONICĂ TUNEL OBSERV AŢIE: În punctelede masă MB și MD se află și următoarele puncte de masă: MB MD MW .SCHEME ELECTRICE Lista racordurilor .9 .masă pentru cablaj faruri ceaţă MG .masăpentru cablaj hayon 89A .

10 .89A SCHEME ELECTRICE Dispunere racorduri electrice pe automobil Fixări mase electrice pe automobil DISPUNERE RACORDURI ELECTRICE PE AUTOMOBIL D B C A FIXĂRI MASE ELECTRICE PE AUTOMOBIL M20 MH Y ME MB MC MH MW MK NAP MD MG 89A .

E. habitaclu Comutator dezaburire lunetă Airbab conducător Bucșă antidemaraj Contactor STOP Radio Comutator închidere uși Brichetă Comutator avarie Tablou comandă climatizare Comutator macara electică geam dreapta Comutator macara electică geam stânga U.C.P. airbag Priză diagnosticare Contactor frână mână Difuzor ușă faţă dreapta Actuator macara electrică geam dreapta Actuator ușă faţă dreapta Actuator ușă spate dreapta Difuzor spate dreapta Lampă STOP .SCHEME ELECTRICE Dispunere componente electrice pe automobil 89A Nr.M.S3 Tramiţător nivel carburant Difuzor spate stânga Actuator ușă spate stânga 89A . Denumire Nr. crt.C. răcire 10 36 11 Senzor temperatură apă injecţie 37 Senzor turaţie 12 38 13 Potenţiometru acceleraţie 39 U. injecţie 14 40 15 Releu preîncălzire 41 Contactor mers înapoi 16 17 Cutie siguranţe fuzibile și relee motor 42 43 18 I.E.C.11 . 26 încălzire 1 Bujii pre 27 Demaror 2 28 3 Senzor temperatură aer injecţie 29 Electrovalvă recirculare gaze 4 30 5 Traductor viteză vehicul 31 Rezistenţă încălzire motorină 6 32 7 Pompă injecţie 33 Alternator 8 34 9 Manocontact 35 G.V.C.E. sistem frânare 44 19 Senzor șoc 45 Motor ștergător parbriz 20 46 21 Pompă spălător parbriz 47 Contactor ușă faţă stânga 22 48 23 Actuator ușă faţă stânga Actuator macara electrică geam stânga 49 24 50 25 Difuzor ușă faţă stânga Denumire Cutie siguranţă habitaclu U. crt.

12 .89A SCHEME ELECTRICE Dispunere componente electrice pe automobil 7 6 44 42 43 45 46 8 9 10 11 12 13 14 15 4 1 2 3 32 31 35 5 30 26 25 24 20 16 17 18 19 21 22 23 50 49 48 38 40 29 28 27 33 34 36 37 39 41 47 89A .

E.E. habitaclu. habitaclu (me temporizat rs ștergător parbriz). fiind fixată pe partea laterală a planșei bord.SCHEME ELECTRICE Cutia de siguranţe din habitaclu 89A Cutia de siguranţe din habitaclu este situatăîn stânga postului de conducere. habitaclu (+IC) U. habitaclu (plafonieră). releu încălzire motorină(+DC) ză Comutator ștergător-spălător parbriz (funcţionare pompă spălător parbriz).E. bucșă antidemaraj (+DC) U. contactor STOP (+DC) Comutator ștergător-spălător pa rbriz.E. UCE airbag.C. tablou de bord. U.5A 89A .C. motor ștergător parbriz (oprire la punct fix) Lumini de întâlnire stânga.5A 7. priză diagnosticare. injecţie. pompă injecţie. electrovalvă recirculare gaze (+IC) U. radio (+IC) U.C. UCE INJECT Siguranţeleprotejeazăurmătoarele circuite și componente electrice: TIP NUMĂR SIGURANţĂ SIGURANţĂ CIRCUITPROTEJA T F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 30A 15A 20A 15A 10A 10A 20A U.C.C. traductor vite vehicul.E.13 .E. contactor mers înapoi.C. injecţie. tablou bord (martor) Lumini de întâlnire dreapta F08 F09 7.

5A 25A 30A 20A 89A . tablou bord.V. priză diagnosticare (+IC) Lumini poziţie stânga faţă/spate. tablou bord (martor) Dezaburire lunetă Comutator macara electrică geam stânga/dreapta Faruri ceaţă F14 7.C.E.M. U.5A 7. habitaclu iluminare. radio Lumini poziţie dreapta faţă/spate Brichetă.5A F15 F16 F17 F19 F20 F23 F28 7. tablou comandă climatizare.C. habitaclu (semnalizare direcţie și a varie). climatizare Lampă ceaţă.5A 15A 25A Lumini de drum stânga. tablou bord (martor) Lumini de drum dreapta Avertizor sonor U.14 . comutatoare.E.5A 15A 30A 7. radio G. brichetă.89A F10 F11 F12 F13 SCHEME ELECTRICE Cutia de siguranţe din habitaclu 7.

Releu G.V.M.15 .V.M.SCHEME ELECTRICE Cutia de siguranţe din compartimentul motor 89A Cutia de siguranţe situatăîn compartimentulmotorestefixată în faţa coloaneiamortizorului stângafaţă și conţine relee și siguranţefuzibilece protejeazăurmătoarele componente și circuite electrice: NUMĂR TIP SIGURANţĂ SIGURANţĂ CIRCUITPROTEJA T F06 F07 70A 50A Bujii pre încălzire G. Rezistenţă încălzire motorină. răcire D 30A Faruri ceaţă 89A . RELEU TIPRELEU CIR CUIT COMAN T DA A 30A U.C. răcire.E.V. Electrov alvă recirculare gaze Pompă injecţie B 30A Rezistenţă încălzire motorină C 50A G. injecţie.M.

98 89 .97 89 .104 89 .84 89 .104 89 .134 89 .100 89 .SPĂLĂTOR PARBRIZ CONTACTOR MERS ÎNAPOI CONTACTOR FRÂNĂ MÂNÂ CONTACTOR STOP DEMAROR EXCITAŢIE DEMAROR LAMPĂ SPATE DREPTA LAMPĂ SPATE STÂNGA FAR CEAŢĂ DREAPTA FAR CEAŢĂ STÂNGA CONTACTOR UȘĂ FAŢĂ STÂNGA LAMPĂ POZIŢIE FAŢĂ DREAPTA LAMPĂ POZIŢIE FAŢĂ STÂNGA G.C.101 89 .101 89 .79 89 .105 89 .103 89 .106 89A .M.133 89 .101 89 .131 89 .134 89 .79 89 .80 89 .con.99 89 .132 89 .131 89 .84 89 .130 89 .85 89 .80 89 .V.129 89 .16 .98 89 .105 89 .103 89 .E. RĂCIRE DIFUZOR SPATE DREAPTA DIFUZOR SPATE STÂNGA DIFUZOR UȘĂ FAŢĂ DREAPTA DIFUZOR UȘĂ FAŢĂ STÂNGA Pagina 89 .89A Nr.82 89 .97 89 .105 89 . INJECŢIE COMUTATOR ÎNCHIDERE UȘI TABLOU COMANDĂ CLIMATIZARE COMUTATOR AVARIE COMUTATOR DEZABURIRE LUNETA COMUTATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM STÂNGA COMUTATO MACARA ELECTRICĂ GEAM DREAPTA R ACTUATOR UȘĂ SPATE DREAPTA ACTUATOR UȘĂ SPATE STÂNGA ACTUATOR UȘĂ FAŢĂ STÂNGA ACTUATOR UȘĂ FAŢĂ DREAPTA COMUTATOR ȘTERGĂTOR .106 89 . 101 103 HA 103 HB 104 105 107 107AA 120 123 124 125 128 132 133 138 139 140 141 145 155 156 160 163 GA 163 AB 172 173 176 177 180 184 185 188 189 190 191 192 SCHEME ELECTRICE Nomenclator funcţii fire în conectori și racorduri Denumire BRICHETA ELECTRICĂ ALTERNATOR EXCITAŢIE ALTERNATOR MECANISM ANTIVOL AVERTIZOR SONOR BORNĂ PLUS BATERIE (cablaj motor) BORNĂ PLUS BATERIE (cablaj faţă-planșă bord) U.129 89 .101 89 .

SISTEM FRÂNARE 89-132 89-136 89-107 89-107 89-85 89-108 89-109 89-109 89-110 89-110 89-111 89-111 89-135 89-86 89-112 89-114 89-114 89-87 89-115 89-116 89-116 89-87 89-88 89-89 89-89 89-136 89-90 89-137 89-118 89-92 89-92 87-93 89-93 89-94 89-121 89-121 89-95 89-95 89-122 89-124 89-126 89A . AIRBAG AIRBAG CONDUCĂTOR POTENţIOMETRU ACCELERAţIE SENZOR ȘOC (EURO 2000) BUCȘĂ ANTIDEMARAJ CUTIE SIGURANŢE HABITACLU I.17 . CLAXON MOTOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ PLAFONIERĂ POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ PRIZĂ DIAGNOSTICARE FAR DREAPTA FAR STÂNGA RELEU COMANDĂ FARURI CEAŢĂ SENZOR TEMPERATURĂ APĂ INJECţIE TABLOU DE BORD LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ DREAPTA LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ STÂNGA RELEU PREÎNCĂLZIRE RADIO LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLATERALĂ DREAPTA LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLATERALĂ STÂNGA SENZOR TEMPERATURĂ AER INJECŢIE SENZOR TURAţIE ELECTROVANĂ RECIRCULARE GAZE REZISTENţĂ ÎNCĂLZIRE MOTORINĂ LAMPĂ NUMĂR CUTIE SIGURANŢE FUZIBILE ȘI RELEE MOTOR LAMPĂ STOP-S3 U.C. HABITACLU BUJIE PREÎNCĂLZIRE 1 BUJIE PREÎNCĂLZIRE 2 BUJIE PREÎNCĂLZIRE 3 BUJIE PREÎNCĂLZIRE 4 POMPĂ INJECţIE U.SCHEME ELECTRICE Nomenclator funcţii fire în conectori și racorduri 89A 199 200 203 204 205 209 212 213 221 225 226 227 231 244 247 255 256 257 261 267 268 272 273 398 449 462 597 639 645 680 681 682 683 711 756 899 921 927 957 1016 1091 TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT ȘI POMPĂ ELECTRICĂ LUNETĂ DEZABURIRE ACTUATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM STÂNGA ACTUATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM DREAPTA MANOCONTACT COMUTATOR LUMINI.C. SEMNALIZARE DIRECŢIE.E.P.E.C.

18 . CLIMATIZARE 89-96 89-126 89-127 89-133 89-137 89-96 89-128 89-135 89-137 89-128 89-138 89-139 89-141 89-142 89-143 MB MD MG MH MK MW MYH NAP R157 R212 R265 R316 MASA ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA MASĂ ELECTRICĂ TABLETĂ SPATE STÂNGA MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ HAYON MASĂ ELECTRICĂ MOTOR MASĂ ELECTRICĂ HABITACLU FAŢĂ STÂNGA MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ FARURI CEAŢĂ MASĂ ELECTRICĂ HAYON STÂNGA MASĂ ELECTRONICĂ TUNEL RACORD RACORD RACORD RACORD CABLAJE SPATE / HAYON CABLAJE FAŢĂ-PLANȘĂ BORD / MOTOR CABLAJE FAŢĂ-PLANȘĂ BORD/ SPATE CABLAJE FAŢĂ-PLANȘĂ BORD/FARURI CEAŢĂ OBSERVAţII -Conectorii și racordurilesunt reprezentatefiind văzute din spate(dinspre fire).3 mm 89A .V. În acestecazuri se vor utilizaurmătoarelesimbolu pentru a arăta tipul fișeiutilizate: ri Fișămamă 6 mm Fișă mamă drapel 6.89A SCHEME ELECTRICE Nomenclator funcţii fire în conectori și racorduri 1140 TRADUCTOR VITEZĂ VEHICUL 1156 G. ci prin intermediul fișelorindividuale cu protectori.M. -Unele componente electrice nu sunt branșate la cablajul automobilului prin intermediul conectorilorcu mai multecăi.

SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 04 CABLAJ MOTOR F8Q636 ALTERNA TOR Poziţie Secţiune 1 1 16 10 B B Destinaţie + BA TERIE + BA TERIE > INTRARE SIGURNţE F06.MAR TOR ÎNCĂRCARE NO 103 HB 1 2A X 2 89A .F07 103 HA B R R EXCITAŢIE ALTERNA TOR Poziţie Secţiune 1 0.6 B Destinaţie COMANDĂ.19 .

89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ MOTOR F8Q636 X412 04 BORNAPLUS BATERIE Poziţie Secţiune 1 1 16 25 B B Destinaţie + BA TERIE >AL TERNA TOR + BA TERIE > DEM AROR NO B R R 107 89A .20 .

SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89A 89A .21 .

35 0.35 0.89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ MOTOR F8Q636 X412 04 Poziţie Secţiune 3 4 8 9 11 12 13 14 15 17 20 24 26 30 33 34 35 36 37 39 41 42 46 49 51 52 53 54 59 60 61 62 63 65 66 67 74 76 77 78 79 81 82 83* 89 90 0.35 0.35 0.35 0.0 1.35 1.ELECTROV ANĂ AV ANS COMANDĂELECTROV ANĂ DEBITSCĂZUT * .35 0.INIA L L SEMNALTEMPERA TURĂAER SEMNAL + POTEN ŢIOMETRU ACCELERAŢIE 1 ECRANAJ > POMPĂ INJ ECŢIE SEMNAL -TURAŢIE M OTOR > SENZOR TURAŢIE SEMNAL COMPENSAREROTOR > POM INJECŢIE PĂ SEMNAL SENZOR POZIŢIE CAMA SEMNAL SENZOR ROT > POM INJECŢIE OR PĂ SEMNAL SENZO INDUCTIV POMPĂINJECŢIE R > SEMNAL VITEZĂ VEHICUL SEMNAL CODA INJECŢIE > T ANTIDEMARAJ COMANDĂ.35 0.22 .35 0.0 2.35 1.ELECTROV ANĂ STOP SEMNAL DIAGNOSTICARE .V .35 0.6 0. COMANDĂ .35 0.35 0.35 0. C.POT ENŢIOMETRU A CCELERAŢIE 1 .35 0.35 0. D COMANDĂ.M.RELEU PREÎNCĂLZ IRE COMANDĂ.B.6 0.6 HL 3KQ 3LS TB9 3BL 3KB 3KC 3KT 3KR 47F H17 3BK H7 3FW HK 3C 3EL 3FAB 3LW 3KH 3LR 3LU 65A 3FY 3KL 3FF 3JN 31A 3CX 3KU 3LT 3L V 3JM 3JQ 3JK 3KP 3BG 3FB 3FB MH MH AP29 3AA 3FH 3FZ 3KV Destinaţie SEMNAL DIAGNOSTICARE .35 0.35 0.6 0.POTENŢIO METRU EGR .LINIA K SEMNAL + SENZOR TEMPERA TURĂAPĂ SEMNAL + POT ENŢIOMETRU EGR SEMNAL +TEMPERA TURĂ CARBURANT SEMNAL + POTEN ŢIOMETRU ACCELERAŢIE 2 + POTENŢIOMETRU EGR + POTENŢ IOMETRU ACCELERAŢI 1 E + POTENŢ IOMETRU ACCELERAŢI 2 E COMANDĂ + LUM STOP > CONT CTOR STOP INI A SEMNALDIAGNO STICARERELEU PREÎNCĂLZ IRE SEMNAL MEMORIE POMPĂ IN JECŢIE COMANDĂ.35 0.RELEUG.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.0 2.35 0.MARTORPREÎNCĂLZIRE SEMNAL TURAţIE MOTOR > TABLOU BOR D COMANDĂ.POT ENŢIOMETRU A CCELERAŢIE 2 .35 0.35 0.35 0.0 0.0 0.6 0.SENZORTEMPERA TUR APĂ Ă . CARBUR ANT > M EMORIE POM INJECŢIE PĂ SEMNAL TURAŢIE MOTOR > SENZOR TURAŢIE + INJECŢIE> RELE INJECŢIE U + INJECŢIE> RELE INJECŢIE U MASĂELECTRICĂ MOTOR MASĂELECTRICĂ MOTOR + D.35 0.6 0.35 0.35 0.RELEUINJECŢIE COMA NDĂ-MA RTOR DEFECTANTIPOLUARE>M ARTOR O.35 0.6 0.35 0. . PROTEJ FUNCŢIE SECURITTE MOTOR AT A COMANDĂ.EGR COMANDĂELECTROV ANĂ DEBITMĂRIT .SENZORTEMPERA TUR AER Ă .MARTOR TEMPERA TURĂAPĂ COMANDĂ.35 0.TEMP.pentru EURO 2000 89A .

SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 04 CABLAJ MOTOR F8Q636 CONTACTOR MERS ÎNAPOI Poziţie Secţiune 1 2 0.60 AP1 H66P Destinaţie + DUPĂ CONTACT PROTEJ LUMINIMERS ÎNAPOI > IEȘIRE AT SIGURANŢĂ F0 HABIT 6 ACLU COMANDĂ + LU MINI MERS ÎNAPOI 89A .23 .60 0.

0 D Destinaţie COMANDĂ+ DEMAROR CS6PI BA D 163 AB A 89A .89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ MOTOR E8Q636 X412 04 DEMAROR Poziţie Secţiune 1 25 B + BA TERIE Destinaţie SL8C B 163 GA R EXCITAţIE DEMAROR Poziţie Secţiune 1 3.24 .

0 5.35 28A Destinaţie COMANDĂ.0 49B MH Destinaţie COMANDĂ+ GMVRĂCIRE MASĂELECTRICĂ MOTOR H R MANOCONTACT Poziţie Secţiune 1 0.25 .SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 04 CABLAJ MOTOR F8Q636 GMV RĂCIRE Poziţie Secţiune 1 2 5.MARTO PRESIUNE ULI R E 89A .

35 MH 3JK 3C 42A Destinaţie MASĂELECTRICĂ MOTOR .35 0.SENZORTEMPERA TUR APĂ Ă SEMNAL + SENZOR TEMPERA TURĂAPĂ SEMNAL + SENZOR TEMPERA TURĂAPĂ > T ABLOU BORD CY2GE NO 1 244 3 MH 3JK N X 2 3C X 42A X 4 89A .35 0.89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ MOTOR F8Q636 X412 04 SENZORTEMPERATURĂAPĂ INJECŢIE Poziţie Secţiune 1 2 3 4 0.26 .35 0.

SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ MOTOR F8Q636 89A X412 04 RELEUPREÎNCĂLZIRE Poziţie Secţiune 1 2 3 6 7 8 9 3 3 7 3 3 0.60 0.35 0.27 .35 37AB 37AC BP1 7 37Z 37AA 3FF 3FY Destinaţie COMANDĂ+ BUJIE 3 COMANDĂ+ BUJIE 4 +BATERIE PROTEJT > IEȘIRE SIGURANţ F06 A Ă COMANDĂ+BUJIE 1 COMANDĂ+ BUJIE 2 COMANDĂRELEUPREÎNCĂL ZIRE SEMNALDIAG NOSTICARE RELEUPREÎNCĂL ZIRE 5 X X 257 37AB 37AC X 3 BP1 7 X X X SENZOR TEMPERATURĂAER INJECţIE Poziţie Secţiune 1 2 0.60 3KO 3JQ Destinaţie SEMNAL + SENZOR TEMPERA TURĂAER MASĂ SENZO TEMPERA R TURĂAER KQ 89A .

89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ MOTOR F8Q636 X412 04 SENZOR TURAţIE Poziţie Secţiune A B 0.TURAŢIE MOTOR > UCE INJECŢIE CA 13E NO 3BG A 273 X 3BL B X 89A .35 0.35 3BG 3BL Destinaţie SEMNAL T URAŢIE M OTOR > UCE INJECŢIE SEMNAL .28 .

SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ MOTOR F8Q636 89A X412 045 ELECTROV ALVĂ RECIRCULAREGAZE Poziţie Secţiune 1 2 4 5 6 1.POTENŢIO METRU EGR COMANDĂ.35 1.29 .4 MH 139A Destinaţie MASĂELECTRICĂ MOTOR COMANDĂ+ ÎNCĂLZIRE FILRU MOTORINĂ T CM2SE A MH N 449 B 139A X NO 89A .0 0.35 0.0 0.4 1.EGR SEMNAL + POT ENŢIOMETRU EGR CU12A 1 3FB X 3KH X 3JM X GR 3 5 3CX GR 3EL X 398 2 4 6 REZISTENŢĂ ÎNCĂLZIRE MOTORINĂ Poziţie Secţiune A B 1.35 3FB 3KH 3JM 3CX 3EL Destinaţie + INJECŢIE> RELE INJECŢIE U + POTENŢIOMETRU EGR .

89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri NO E06 B S06 BP4 4 R E07 B R S07 BP7 R R A1 BP1 7* A4 A2 3AA Vi A5 3FB Vi 597 A3 BP1 7 R R B1 AP2 9 B4 B2 MH G B5 1 3 9A N A B3 BP7 R C8 C3 BP7 C9 R C2 3JN C4 C1 BP7 OR C7 C5 49B R C6 R 89A .30 .

.RELEUG.V RELEUÎNCĂLZIREMOTORINĂ T .SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 03 CABLAJ MOTOR F8Q636 Poziţie Secţiune A1* A1** A2 A3 A3* A3** A5 B1 B2 B3 B5 C1 C2 C3 C5 E06 S06 E07 S07 0.35 3.31 .35 0.4 1.35 0.0 BP1 7 3EC 3AA BP1 7 BP1 7 BP1 7 3FB AP29 MH BP7 139A BP7 3JN BP7 49B B BP4 4 B BP7 Destinaţie + BA TERIE PROTEJ T >ȘUNT A COMANDĂ REL INJECţIE > SENZOR ȘOC EU COMANDĂ. PR OTEJAT FUNCţIE SECUNDARĂ M > SIG.0 0.0 5.C.VRĂCIRE .35 1.35 5.V .35R 0.35 0. + BA TERIE PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANţ F07 MOTOR A Ă COMANDĂ+ G.M.0 5.0 5.M.0 7. + BA TERIE + BATERIEPROTEJA > RELEUPREÎNCĂLZIRE T + BA TERIE + BATERIEPROTEJA > RELEUG.6 0. F05 HABIT OT.M. * pentru EURO 96 ** pentru EURO 2000 89A . ACLU MASĂELECRICĂMOTOR + BA TERIE PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANţ F07 MOTOR A Ă COMANDĂ+ ÎNCĂLZIREMOTORINĂ + BA TERIE PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANţ F07 MOTOR A Ă COMANDĂ.6 1.RELEUINJECţIE + BA TERIE PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANţ F01 HABIT CLU A Ă A + BATERIE PROTEJ > ȘUNT AT + BA TERIE PROTEJ T > SENZOR ȘOC A + INJECţIE + D.0 7.4 0.4 0.

89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ MOTOR F8Q636 X412 04 BUJIE PREÎNCĂLZIRE 1 Poziţie Secţiune 1 3.32 .0 37AA COMANDĂ + BUJI 2 I Destinaţie 681 1 37AA A 89A .0 37Z COMANDĂ + BUJI 1 I Destinaţie 680 1 37Z OR BUJIE PREÎNCĂLZIRE 2 Poziţie Secţiune 1 3.

0 37AB COMANDĂ + BUJI 3 I Destinaţie 682 1 37AB OR BUJIE PREÎNCĂLZIRE 4 Poziţie Secţiune 1 3.0 37AC COMANDĂ + BUJI 4 I Destinaţie 680 1 37AC A 89A .SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 04 CABLAJ MOTOR F8Q636 BUJIE PREÎNCĂLZIRE 3 Poziţie Secţiune 1 3.33 .

35 TB9 3KV 3FZ 3FB 3KU 3FAB 3KP 3KL 3KB 3KT 3FW 3KR 3KC Destinaţie ECRANAJ >UCE INJECŢIE COMANDĂELECTROV ANĂ DEBITSCĂZUT COMANDĂ.TEMP.6 1.34 .35 0.6 0.6 0. CARBUR ANT > M EMORIE POM INJECŢIE PĂ SEMNAL MEMORIE POMPĂ IN JECTIE SEMNAL COMPENSARE ROTO > UCE R INJECŢIE SEMNAL SENZOR ROTO > UCE R INJECŢIE COMANDĂ.6 0.35 0.35 0.6 0.35 0.35 0.ELECTROV ANĂ STOP SEMNAL SENZO INDUCTIV UCEINJECŢIE R > SEMNAL SENZOR POZIŢIE CAMA 89A .35 0.0 0.ELECTROV ANĂ AV ANS + INJECŢIE> RELE INJECŢIE U COMANDĂELECTROV ANĂ DEBITMĂRIT SEMNAL +TEMPERA TURĂ CARBURANT .89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ MOTOR X412 04 F8Q636 POMPĂ INJECŢIE Poziţie Secţiune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0.

POTEN ŢIOMETRU ACCELE AŢIE 1 R .35 0.6 0.35 0.35 0.35 0.POTEN ŢIOMETRU ACCELE AŢIE 2 R + POTENŢ IOMETRU ACCELERAŢI 1 E CY2AE 1 2 3 3LW 3LS 3LU X X X 4 3LT X NO 5 6 3L 3LR V X X 921 SENZOR ȘOC (pentru EURO 2000) Poziţie Secţiune 1 3 0.35 0.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 04 CABLAJ MOTOR F8Q636 POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE Poziţie Secţiune 1 2 3 4 5 6 0.35 .6 BP1 7 3EC Destinaţie + BA TERIE PROTEJ T > RELEU INJ CţIE A E COMANDĂRELEUINJECŢIE X 89A .35 3LW 3LS 3LU 3LT 3L V 3LR Destinaţie SEMNAL + POTEN ŢIOMETRU ACCELERAŢIE 2 SEMNAL + POTEN ŢIOMETRU ACCELERAŢIE 1 + POTENT IOMETRU ACCELERAŢI 2 E .

36 . ÎNCĂLZ MOTORINĂ.C.M.35 0.35 AP29 47F MH Destinaţie +DC PROTEJ T > IEȘIRE F05 HABIT A ACLU SEMNALVITEZĂ VEHICUL MASĂELECTRICĂ MOTOR AP29 G MASĂ ELECTRICĂ MOTOR Poziţie Secţiune 1 10 MH Destinaţie MASĂEL ECTRICĂ M OTOR > U. RELEU .89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ MOTOR F8Q636 X412 04 TRADUCTOR VITEZĂVEHICUL Poziţie Secţiune A B1 B2 0. G.E.TRADUCTOR VITEZĂ VEHICUL) SR 8L MH MH N 89A . IRE REZISTENţĂ ÎNCĂLZIREMOTORINĂSENZORTEMPERA TURĂ APĂ. IN JECŢIE(PINII78 ȘI79.6 0.VRĂCIRE.

0 3. . F17.0 A B D S Destinaţie ALIMENTARE+ DUPĂ CONT ACT > INTRARE SIGURANŢĂ 04 05 . 3.0 3.06.PLANȘĂ BORD BRICHETĂELECTRICĂ Destinaţie BA LPG X MK 1 2 3 0.0 SP2 LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANţĂ F14 MASĂ ELECTRI HABIT CĂ ACLU FAţĂ STÂNGA + ACCESORII PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F16 HABITACLU N SP2 101 G MECANISM ANTIVOL Poziţie Secţiune A1 A2 B1 B2 3.0 M K 1.35 LPG 1. 0 2 3 7.0 5. F20 HABITACLU NO A D 1 104 G B G R S 2 R A A B 89A .37 .SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 04 CABLAJ FAŢĂ . + BA TERIE + COMANDĂDEMAROR + ACCESORII > INTRARE SIGURANţĂ F16. 0.

0 7.89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ .0 B B + BA TERIE + BA TERIE Destinaţie 107AA B R R 89A .38 .0 67CP COMANDĂ + AVERTIZOR SONOR> IEȘIRE SIGURANŢĂ F12 105 BA 67C X BORNAPLUS BATERIE Poziţie 1 1 Secţiune 7.PLANȘĂ BORD X412 04 AVERTIZOR SONOR Destinaţie 1 1.

35 0.PLANȘĂ BORD COMUTATOR ÎNCHIDERE UȘI Poziţie Secţiune 1 2 3 4 4 5 0.35 0. > HABIT ACLU + LUMINI POZIţIE IEȘIRE SIG > URANŢĂ F14 MASĂ ELE CTRICĂ HABIT ACLU F AţĂ STÂNGA MASĂ E LECRICĂ HABITACLUAţĂ STÂNG F A MASĂ EL ECRICĂ HABITACLUAţĂ STÂNGA F COMANDĂ -TE MPORIZAREDEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI> U.E.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 04 CABLAJ FAŢĂ .35 20A LPG MK MK MK 20B Destinaţie COMANDĂ -TE MPORIZAREBLOCAREELECTRICĂ UȘI U.35 0.E.C.DECOD OR B N N A 89A .C.39 .35 0.35 0.

M CLIMATIZAREVITEZA 1 .V.M CLIMATIZAREVITEZA 4 .6 LPG MK Destinaţie + LUMINI POZIŢ IE>IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 MASĂ EL ECTRICĂ HABITACLUAţĂ STÂNGA F 89A .0 38AL 38AL AP41 AP41 38AK 38AJ 38AH Destinaţie COMANDĂ+ G.M CLIMATIZAREVITEZA 3 .V.40 . COMANDĂ+ G.89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ .4 2.M CLIMATIZAREVITEZA 2 . COMANDĂ+ G.4 1.35 0. Poziţie Secţiune 7 9 0.PLANȘĂ BORD X412 04 TABLOU COMANDĂ CLIMATIZARE Poziţie Secţiune A1 A2 A4 A5 B1 B4 B5 1.4 1.V.V.V. COMANDĂ+ G.M CLIMATIZAREVITEZA 4 .0 2. + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T>IEȘIRE SIGURANŢĂ F1 A 7 + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T>IEȘIRE SIGURANŢĂ F1 A 7 COMANDĂ+ G.0 1.4 1.

41 .SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri X412 04 89A CABLAJ FAŢĂ .35 15A 15B AP12 MK LPG Destinaţie COMANDĂMART DEZABURIRE OR LUNETĂ COMANDĂ+ DEZABURIRE LUNETĂ + DUPĂ CONT CT PROTEJ T>IEȘIRE SIGURANŢĂ F20 A A MASĂ EL ECTRICĂ HABITACLUAţĂ STÂNGA F + LUMINI POZIŢ IE>IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 89A .35 0.35 0.35 0.35 0.0 2.35 0.PLANȘĂ BORD COMUTATORAVARIE Poziţie 1 1 2 5 6 6 8 Secţiune 0.35 0.0 0.35 LPG LPG 64C MK MK MK 64Q Destinaţie + LUMINI POZIţIE IEȘIRE SIG > URANŢĂ F14 + LUMINI POZIţ E > RADIO I COMANDĂ L UMINI SEMNALIZARE STÂNGA MASĂ EL ECTRICĂ HABITACLUAţĂ STÂNGA F MASĂ E LECTRICĂ HABIT CLU F A AŢĂ STÂNGA MASĂ E LECTRICĂ HABIT CLU F A AŢĂ STÂNGA COMANDĂ -TEMPORIZARE SEM NALIZ ARE C X MK N N Q COMUTA TOR DEZABURIRE LUNETĂ Poziţie Secţiune 1 2 3 4 5 0.35 2.35 0.

35 1.0 1.0 0.0 1.0 0.PLANȘĂ BORD X412 04 COMUTATOR MACARAELECTRICĂ GEAM STÂNGA Poziţie Secţiune 1 2 2 3 3 4 5 1.4 1.35 1.0 21B MK MK AP39 AP39 LPG 21A Destinaţie COMANDĂCOBORÂRE GEAMCONDUCĂTOR MASĂELECTRICĂ HABITACLUAţĂ STÂNGA F MASĂELECTRICĂ HABITACLUAţĂ STÂNGA F + DUPĂ CONTACT PROTEJ > IEȘIRE SIGURANŢĂ F23 A T + DUPĂ CONTACTPROTEJ > COM AT UTA TOR GEAMDREAPT A + LUMINIPOZIŢIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 COMANDĂRIDICARE GEAM CONDUCTOR P39 COMUTATOR MACARA ELECTRICĂGEAM DREAPTA Poziţie Secţiune 1 2 3 4 5 1.0 1.89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ .0 22B MK AP39 LPG 22A Destinaţie COMANDĂCOBORÂRE GEAM ASAGE P R MASĂELECTRICĂ HABITACLUAţĂ STÂNGA F + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T > COMUTATOR GEAMSTÂNGA A + LUMINIPOZIŢIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 COMANDĂRIDICARE GEAM ASAGER P P39 89A .42 .0 1.4 1.

6 20D 20C Destinaţie COMANDĂ+ BLOCARE ELECTRICĂUȘI > U.C. DEODOR C COMANDĂ+ DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI > U.C.C.PLANȘĂ BORD ACTUATOR UȘĂ FAţĂ STÂNGA Poziţie 1 2 Secţiune 0.C.E.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 04 CABLAJ FAŢĂ . DECODOR 1 DBD1 CY 20D X 141 20C X 89A .6 0.E.E.DECODOR UȘI 1 DBD1 20D CY X 140 20C X ACTUATOR UȘĂ FAţĂ DREAPTA Poziţie Secţiune 1 2 0.6 20D 20C Destinaţie COMANDĂ+ BLOCARE ELECTRICĂUȘI > U. DEODOR C COMANDĂ+ DEBLOCARE ELECTRICĂ > U.43 .E.6 0.

89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ .0 1.4 0.6 AP1 65A 65A +DUPĂ CONTACT PROTEJA > IEȘIRE T SIGURANţĂ F06 HABITACLU COMANDĂ + LUMINI STOP COMANDĂ + LUMINI STOP > U.4 0.6 COMANDĂ +TEMPORIZA TOR ȘTERGĂTO P R ARBRIZ COMANDĂ+ VITEZĂ MARE ȘTERGĂTR P O ARBRIZ COMANDĂ+ VITEZĂMICĂ ȘT ERGĂTOR PARBRIZ COMANDĂ+ POMPĂ SPĂLĂT R P O ARBRIZ COMANDĂVITEZĂ MICĂTEMPORIZA TOR ȘTE RGĂTOR P ARBRIZ + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T ȘTERGĂTORPARBRIZ A + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T ȘTERGĂTORPARBRIZ A V 1 CONTACTOR STOP Destinaţie 1 2 2 0.SPĂLĂTOR PARBRIZ Poziţie Secţiune A1 A2 A3 A4 A6 A7 B4 Destinaţie 14E 14B 14A 16A 14D AP7 AP1 0.6 1. INJECţIE BA A P1 G 65A 160 X X 89A .E.C.6 0.0 1.6 1.44 .PLANȘĂ BORD X412 04 COMUTATOR ȘTERGĂTOR .6 0.

PLANȘĂ BORD CONTACTOR UȘĂ FAţĂ STÂNGA Destinaţie 1 1* 0.6 LPD MB +LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANŢĂ MASĂ ELECTRI Ă CAROSERI FAţĂ STÂNGA C E LAMPĂ POZIţIE FAţĂ STÂNGA Destinaţie 1 2 0.6 13A COMANDĂ .45 .ILUMINARE PLAFONIERĂ 13A COMANDĂ .35 0.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 04 CABLAJ FAŢĂ .6 LPG +LUMINIPOZIŢIE >IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 MB MASĂELECTRICĂCARO SERIEFAţĂSTÂNGA 89A .ILUMINARE PLAFONIERĂ 180 BA 13A X * .6 0.pentru automobilelefără închidere centralizată LAMPĂ POZIţIE FAţĂ DREAPTA Destinaţie 1 F15 2 0.6 0.

6 0.46 .PLANȘĂ BORD X412 04 DIFUZOR UȘĂ FAţĂ DREAPTA Poziţie Secţiune 1 2 0.6 34E 34F Destinaţie SEMNAL + DIFUZOR FAŢĂ DREAPT (RADIO) A SEMNAL -DIFUZOR FAŢĂ DREAPT (RADIO) A BA X 191 1 34E X DIFUZOR UȘĂ FAţĂ STÂNGA Poziţie Secţiune 1 2 0.89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ .6 0.6 34G 34H Destinaţie SEMNAL + DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA(RADIO) SEMNAL -DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA (RADIO) BA X 192 X 89A .

0 1.PLANȘĂ BORD ACTUA TOR MACARAELECTRICĂ GEAM STÂNGA Poziţie Secţiune 1 2 1.0 22B 22A Destinaţie COMANDĂRIDICARE GEAM ASAGER P COMANDĂCOBORÂRE GEAM ASAGE P R CY 2 22A 204 1 22B X X 89A .0 21B 21A Destinaţie COMANDĂRIDICARE GEAM CONDUCTOR COMANDĂCOBORÂRE GEAM CONDUCTOR CY 2 21A 203 1 21B X X ACTUATOR MACARA ELECTRICĂ GEAM DREAPTA Poziţie Secţiune 1 2 1.47 .SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 04 CABLAJ FAŢĂ .0 1.

35 0.35 0.35 1.0 2. F09 + BA TERIE + LUMINI D DRUM>INTRARE SIG E URANţĂ F10.0 2.6 1.0 2.0 3.0 8A 8A 9J 67C 64S MK 64T L B B C B R Destinaţie COMANDĂRELEUFARURICEAŢĂ COMANDĂRELEUFARURI CEAŢĂ > TABLOU BORD COMANDĂ+ L AMPĂ CEAŢ SP Ă ATE > INTRARE SIGURANţĂ F19 COMANDĂ +A VERTIZORSONOR > INTRARE SIGURANţĂ F12 COMANDĂTEMPORIZARE SEM NALIZARE DREAPT A MASĂ EL ECTRICĂ HABITACLUAţĂ STÂNGA F COMANDĂ TEMPORIZARE SEM NALIZARE STÂNGA + LUMINI POZIT INTRARE SIGURANţ F14 IE Ă + BA TERIE + BA TERIE + LUMINIDE ÎNTĂL NIRE >INTRARE SIGURANţĂ F08. SEMNALIZARE DIRECţIE ȘI CLAXON Poziţie Secţiune A1 A1 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B5 B6 B7 0.35 0.89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ .48 . F11 S MK T 89A .0 3.PLANȘĂ BORD X412 04 COMUTATOR LUMINI.35 0.0 0.

4 MB 14C AP7 14A 14B Destinaţie MASĂ E LECTRICĂ CARISERIE FAţĂ STÂNGA COMANDĂ + O PRIRE LA PUNCT FIX + DUPĂCONT ACTPROTEJA > IEȘIRESIGURANţĂ T F07 COMANDĂ+ VITEZA MICĂ ȘTERGĂT P OR ARBRIZ COMANDĂ +VITEZA MAREȘTERGĂTOR P RBRIZ A AP7 PLAFONIERĂ Destinaţie 1 2 3 0.pentru automobilele cu închidere centralizată CY 3 213 13A 2 13AD 1 MK X R N 89A .6 M K MASĂ ELECTRICĂ HABITACLU FAţĂ STÂNGA 13AD COMANDĂ + ILUMINARE P LAFONIERĂ 13A* COMANDĂ .0 1.4 1.0 1.ILUMINARE PLAFONIERĂ 13A* .SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 04 CABLAJ FAŢĂ .6 0.0 1.6 0.PLANȘĂ BORB MOTOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ Poziţie Secţiune 1 2 3 4 5 1.49 .

35 0.89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ .35 0.6 M B MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAţĂ STÂNGA 16A COMANDĂ + POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ M B 16A 2 N X 221 1 PRIZĂ DIAGNOSTICARE Poziţie Secţiune 1 4 5 7 15 15 16 0.6 0.LINIA K SEMNAL DIAGNOSTICARE .PLANȘĂ BORD X412 04 POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ NO Destinaţie 1 2 0.INIA L L + BA TERIE PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02 A 10 X X 89A .35 0.35 0.35 0.INIA L L SEMNAL DIAGNOSTICARE .35 AP10 MK MK HK HL HL BP5 6 Destinaţie + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > I EȘIRE SIGURANŢĂ F04 MASĂ ELECTRICĂ HABIT ACLU F AţĂ STÂNGA MASĂ ELECTRICĂ HABITACLUAţĂ STÂNGA F SEMNAL DIAGNOSTICARE .35 0.50 .

PLANȘĂ BORD FAR DREAPTA Destinaţie 1 2 3 1.0 0.0 M B MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAţĂ STÂNGA CPG +LUMINI DE ÎNTÂLNIRE STÂNGA PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F08 RPG +LUMINI DE DRUM STÂNGA PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F10 CD8F 2 CPG X BA 227 1 MB N 3 RPG X 89A .51 .6 1.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 04 CABLAJ FAţĂ .6 1.0 M B MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE F AţĂ STÂNGA CPD +LUMINI DE ÎNTÂLNIRE DREAPTA PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F09 RPD +LUMINI DE DRUM DREAPTA PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F11 CD8F 2 CPD X BA 226 1 MB N 3 RPD X FAR STÂNGA Destinaţie 1 2 3 1.0 0.

35 0.35 0.pentru EURO 2000 29 x x 29 89A .PLANȘĂ BORD X412 03 TABLOUDE BORD Poziţie 1 2 3 4 5 6 8 9 Secţiune 0.35 0.35 0.35 0.52 .35 0.MART PREÎNCĂLZIRE > DE OR FECT INJECţIE COMANDĂ -MARTOR DEFECT AIRBAG + LUMINI POZIŢ STÂNGA > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 IE SEMNAL +TEMPERA TURĂAPĂ 3BK 1 2 9A X X Poziţie 1 1 2 5 7* 10 Secţiune 0.35 0.35 47F 47F H7 AP29 3FH AP29 Destinaţie SEMNALVITEZĂ VEHICUL SEMNALVITEZĂ VEHICUL SEMNALTUROMETRU > CALCULAOR INJECŢIE T + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANŢĂ F05 A COMANDĂ .35 64C CP G RP G 15A 3BK 129A LPG 42A Destinaţie COMANDĂ LUMINI SEM NALIZ ARE STÂNGA LUMINI ÎNTÂLNIRE STÂNGA PROTEJ > MARTOR AT LUMINI DRUMSTÂNGAPROTEJ > MARTOR AT COMANDĂ -MARTOR D EZABURIRE LUN ETĂ COMANDĂ.35 0.35 0.35 0.89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAţĂ .35 0.35 0.MARTOR DEECTANTIPOLUARE F + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANŢĂ F05 A * .

MARTOR TEMPERA TURĂAPĂ COMANDĂ .35 H1 H1 80T 41B 41A BC Destinaţie COMANDĂ .35 0.MARTOR FRÂNĂ M ÂNĂ.35 0.C.35 0.35 0. I.35 0.35 0.MARTOR FRÂNĂ M ÂNĂ.NIVELCARBURANT SEMNAL + TRANSM IŢĂTOR NIVE CARBURANT L + BA TERIE PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANŢĂ F0 A 2 BC Poziţie Secţiune 1 5 6 7 8 9 10 0.53 .P .6 0.35 0. COMANDĂ .P .35 0.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 03 CABLAJ FAţĂ .C. COMANDĂ .PLANȘĂ BORD Poziţie 4 4 6 7 8 10 Secţiune 0.35 MK 31A 28A 2A 9P 8A 64D Destinaţie MASĂELECTRICĂ HABITACLUAţĂ STÂNGA F COMANDĂ .MART ÎNCĂRCARE BAERIE OR T + PROTEJ LUMINI CEAŢĂ SP AT ATE + RELEUFARURI CEAŢĂ COMANDĂ LUMINI SEM NALIZARE DREAPT A 9P 89A .MARTOR PRESIUNE ULEI COMANDĂ . I.35 0.35 0.M ART ANTIDEMARAJ OR .

6 0.89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAţĂ .6 64C MB COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE F AţĂ STÂNGA 89A .6 0.PLANȘĂ BORD X412 04 LAMPĂ SEMNALIZARE FAţĂ DREAPTA Destinaţie 1 2 0.6 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA M B MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAţĂ STÂNGA LAMPĂ SEMNALIZARE FAţĂ STÂNGA Destinaţie 1 2 0.54 .

6 0.6 0.DIFUZOR FAŢĂ DREAPT A SEMNAL+ DIFUZOR FAĂ STÂNGA Ţ SEMNAL .SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 03 CABLAJ FAţĂ .35 1.6 0.PLANȘĂ BORD RADIO Poziţie Secţiune 4 6 7 8 1.6 0.6 0.DIFUZOR SPA DREAPT TE A SEMNAL+ DIFUZOR FAĂ DREAPT Ţ A SEMNAL .6 0.6 34D 34C 34E 34F 34G 34H 34A 34B Destinaţie SEMNAL+ DIFUZOR SP DREAPT ATE A SEMNAL .55 .6 0.0 0.0 BC LPG SP2 MK Destinaţie + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANţĂ F02 + LUMINIPOZIŢIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 + DUPĂ CONT ACT PROTEJA >IEȘIRE SIGURANŢĂ F16 T MASA ELECTRICĂ HABITACLU FAţ STÂNGA Ă NO 1 3 5 7 SP2 G R 2 261 4 BC 6 LPG 8 MK R X N Poziţie Secţiune 1 2 3 4 5 6 7 8 0.0 2.DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA SEMNAL+ DIFUZOR SP STÂNGA ATE SEMNAL -DIFUZOR SPA STÂNGA TE BA 1 34D 3 34E 5 34G 7 34A X 261 2 34C X 4 34F X 6 34H X 8 34B X X X X 89A .

6 0.89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD X412 04 LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLATERALĂDREAPTA Destinaţie 1 2 0.6 0.6 64C MB COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAţĂ STÂNGA 89A .56 .6 64D COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA M B MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAţĂ STÂNGA LAMPĂ SEMNALIZARE ANTEROLA TERALĂSTÂNGA Destinaţie 1 2 0.

pentru echipare E1.0 0.6 1.57 .0 1.4 20D BP3 20C 13AD BC Destinaţie COMANDA+ BLOCARE ELECTRICĂ USI + BA TERIE PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANŢĂ F03 A HABIT ACLU COMANDĂ+ DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI COMANDĂ+ ILUMONAREPLAFONIERĂ + BA TERIE PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02 A HABIT ACLU * .4 1.E. E2 645 20D BP3 20C 13AD BC X R X R R 89A . HABITACLU Poziţie Secţiune 2* 3* 4* 5 6 1.C.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 04 CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD U.

pentru echipare E1. E2 CY 645 MK 13E BP5 6 14D AP7 14C 64D 64C N X R X VI X OR RZ 89A .0 1.4 0.0 1.4 1.58 .E.0 1. HABITACLU Poziţie Secţiune 1 2* 3 4 5 6 8 9 1.89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD X412 04 U.0 MK 13E BP5 6 14D AP7 14C 64D 64C Destinaţie MASĂ E LECTRICĂ HABIT CLU F A AŢĂ STÂNGA COMANDA.C.6 1.LUMINARE PLAFONIE RĂ + BA TERIE PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANŢĂ F13 A HABIT ACLU CUTIEVITEZĂ MICĂTEMP.0 1. ȘTERGĂT P OR ARBRIZ + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANŢĂ F07 A HABIT ACLU COMANDĂ + O PRIRE LAPUNCT FIX ȘTERGĂTORARBRIZ P COMANDĂ L UMINI SEMNALIZARE DREAPT A COMANDĂ L UMINI SEMNALIZARE STÂNGA * .

SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 04 CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD U.pentru echipare E1.6 0.3 5 0. E2 MA 20B 645 GR 20A 80X LPG BJ X X 89A .3 5 0.E.3 5 20B LPG 80X 20A Destinaţie COMANDA+ TE MPORIZARE D EBLOCARE EL ECTRICĂ UȘI + LUMINI POZIŢIE STÂNGA PROTEJ > IEȘIRE SIGUR AT ANŢĂ F14 HABIT ACLU CALE SEMNALE RECEPTOR ANTIDE ARAJ M COMANDĂ+ TEMPORIZAREBLOCAREELECTRICĂ UȘI * .C. HABITACLU Poziţie Secţiune 8* 15 16 17* 0.59 .

3 5 0.6 0.TREMPORIZARESEMNALIZ ARE SMNAL DIA GNOSTICARE LINIA K SMNAL CODA INJECŢIE > U E INJECŢIE T C COMANDĂ.35 AP10 14E 64T 64S 80T 64Q HK H17 13A Destinaţie DUPĂ CONT ACT PROTEJ T > IEȘIRE SIG.60 . F04 HABIT A ACLU COMANDA + TEMPORIZA TOR ȘTERGĂTOR PARBR IZ COMANDĂ T EMPORIZARE SEM NALIZARE STÂNGA COMANDĂTEMPORIZARE SEM NALIZARE DREAPT A COMANDĂ . HABITACLU Poziţie Secţiune 22 24 26 28 32 33 34 36 40 0.3 5 0.89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD X412 04 U.3 5 0.3 5 0.ILUMINARE PLAFONIE > CONT RĂ ACTOR UȘĂ VE 64S 64T 14E AP10 645 13A X X X H17 X HK 64Q G 80T X X X X 89A .3 5 0.3 5 0.C.M ARTORANTIDEMARAJ COMANDĂ.E.3 5 0.

AIRBAG Poziţie Secţiune 5 6 7 9 10 11 20 23 0.35 AP10 NAP 129A HK 129F 129G NAP HL Destinaţie + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T > IEȘIRE SIGURANţ F04 A Ă MASĂELECT RONICĂTUNEL COMANDĂ -MART DEFECT OR AIRBAG SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA K SEMNAL+ AIRBAG CONDUCĂTOR SEMNAL -AIRBAG CONDUCĂT R O MASĂELECT RONICĂTUNEL SEMNAL DIAGNOSTICARE L INIA L NAP 10 NAP 89A .E.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 04 CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD U.35 0.35 0.6 0.C.6 0.35 0.6 0.61 .6 0.

89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD X412 03 AIRBAG CONDUCĂTOR Poziţie Secţiune 1 2 0.6 129F 129G Destinaţie SEMNAL + AIRBAGCONDUCĂTOR SEMNAL .6 0.6 0.A IRBAG CONDUCĂTOR 2 899 129G 1 129F X X BUCȘA ANTIDEMARAJ Poziţie Secţiune 2 3 4 0.62 .6 MK BP1 0 80X Destinaţie MASĂELECTRICĂ HABITACLUAţĂ STÂNGA F + DUPĂCONT ACTPROTEJA > IEȘIRE SIGURANŢĂ T F04 CALE SEM NAL RECEPTOR ANTIDEMARAJ (TR) GR 957 1 20F 2 MK 3 AP10 4 80X X N R X 89A .6 0.

E.0 1.0 1.0 1.6 0.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 03 CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD CUTIE SIGURANţE HABITACLU Destinaţie B01 A01 A02 A03 A03 B04 A04 A05 A06 B07 A07 B08 A08 A08 A09 B10 A10 A10 A11 B12 A12 B13 A13 A13 B14 B14 A14 A14 B15 A15 A15 B16 A16 A16 5.0 1.4 3.0 0.0 1.C.35 1.0 1.0 1.4 1.0 1.6 1.0 0.C.E.0 0. INJ A ECŢIE + BA TERIE PROTEJ T A + BA TERIE PROTEJ T A + BA TERIE PROTEJ T A + DUPĂ CONT CT A + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T A + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T A + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T A + DUPĂ CONT CT A + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T > COM ATOR ȘTERGĂTOR A UT + LUMINI DEÎNTÂLNIRE > COM ATOR LUMINI UT + LUMINI DEÎNTÂLNIRE STÂNGA PROTEJ T A + LUMINI DE ÎNTÂLNIRE STÂNGA PROTEJ AT > M ARTOR + LUMINI DEÎNTÂLNIRE DREAPT PROTEJ T A A + LUMINI DE DRUM> COM UTATOR LUMINI + LUMINI DE DRUMSTÂNGA PROTEJ T A + LUMINI DE DR UM STÂNGAPROTEJAT > M ARTOR + LUMINI DE DRUM DREAPT PROTEJ T A A COMANDĂ+ SIGURANŢĂ AVER TIZOR SONOR COMANDĂ+ AVER TIZOR SONOR + BA TERIE PROTEJ T A + BA TERIE PROTEJ T > U.35 0.6 3.0 3.0 0.63 .0 1.6 1.0 1.4 1.0 2.6 0.0 0.35 3. HABITACLU A + BA TERIE PROTEJ T > UCE HABIT CLU A A + LUMINI DE POZIţE > COM I UTATOR LUMINI + LUMINI DE POZIţE > ȘUNT I + LUMINI DE POZIţE STÂNGAPROTEJ I AT + LUMINI DE POZIţE STÂNGAPROTEJ I AT + LUMINI DE POZIţE > ȘUNT I + LUMINI DE POZIţE DREAPTAPROTEJ I AT + LUMINI DE POZIţE DREAPT PROTEJA I A T + ACCESORII + ACCESOR PROTEJ II AT + ACCESOR PROTEJ II AT 89A .0 1.35 1.4 1.0 B BP1 7 BC BP3 BP3 A AP10 AP29 AP1 A AP7 C CP G CP G CPD R RP G RP G RPD 67C 67CP B BP5 6 BP5 6 L L LPG LPG L LPD LPD S SP2 SP2 + BA TERIE + BA TERIE PROTEJ T > U.0 1.4 0.

6 0.M.M.0 2.0 0.0 2.4 1. CLIM A T ATIZARE COMANDĂ + LUM CEAŢĂ SP TE > COM INI A UTATOR LUM INI + PROTEJ LUMINI CEAŢĂ SP TE AT A + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SP TE > M A ART OR + ACCESORII + DUPĂ CONT ACT PROTEJ T > COM ATOR DEZABURIRE LUNETĂ A UT + DUPĂ CONT CT A + DUPĂ CONTACT PROTEJ > COM AT UTATOR MACARA EL.0 1. GEAM STÂNGA + BA TERIE + BA TERIE PROTEJ T > RELEU F RURI CEAţ A A Ă + BA TERIE + DUPĂ CONT CT A 89A .0 S AP41 AP41 9J 9P 9P S AP12 A AP39 B BPR1 B A + ACCESORII + DUPĂ CONTACT PROTEJ > G.64 .4 1.6 0.4 1.4 2.89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD X412 04 B17 A17 A17 B19 A19 A19 B20 A20 B23 A23 B28 A28 B29 B30 3.V.V.0 1.0 1.35 2. CLIM A T ATIZARE + DUPĂ CONTACT PROTEJ > G.

65 .SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD 89A X412 04 B 9 X A PPG X X 1016 RPD X 11 10 B R X A CPD X R X CPG X X AP7 VI 8 C X 67CP M 12 67C M 7 A G AP1 G 6 AP29 G 5 AP10 G BP3 R 4 A G 3 BC R BP17 R 2 1 B R 89A .

V CLIMATIZARE . SISTEM FRÂNARE Destinaţie 1 0.P. 1091 BA H1 X G. Poziţie Secţiune 3 4 5 12 13 14 15 1.4 2.0 1.C.M.4 1.P.0 1.66 .4 1.4 1.C.89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD X412 04 I.MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ.4 38AH 38AJ 38AK 38AL 38AL MB MB Destinaţie COMANDĂ+ GM CLIMATIZAREVITEZA 1 V COMANDĂ+ GM CLIMATIZAREVITEZA 2 V COMANDĂ+ GM CLIMATIZAREVITEZA 3 V COMANDĂ+ GM CLIMATIZAREVITEZA 4 V COMANDĂ+ GM CLIMATIZAREVITEZA 4 V MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIEAţĂ STÂNGA F MASĂ E LECTRICĂ CAROSERIEAţĂ STÂNGA F 89A .35 H1 COMANDĂ . I.

LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ DREAPT A MASĂ >FAR STÂNGA. PĂ LAMPĂ SEMNALIZARE FAŢĂ STÂNGA MB MB N N 89A . TIZARE(PINII 14și 15) MB MB N MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA Poziţie Secţiune 1 1 2.0 MB MB Destinaţie MASĂ > FARDREAPT LAMPĂ POZIŢIE FAŢĂ DR A. G. EAPT A.0 MB Destinaţie MASĂ > LA MPĂ SEMNALIZARE ANTEROLA TERALĂ STÂNGA/DREAPT .V. POMPĂ SPĂLĂTOR ARBRIZ.0 2. M A P OTOR STERGĂTOR P RBRIZ.M CLIMA A . LAM POZIŢIE FAŢĂ STÂNGA.SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 04 CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA Poziţie Secţiune 1 5.67 .

6 0.68 .6 Destinaţie NAP MASĂ > U.HABIT ACLU.C.E.0 MK Destinaţie MASĂ > U. COMANDĂ CLIMATIZARE MK MK N MASĂ ELECTRONICĂ TUNEL Poziţie Secţiune 1 2 0.C. AIRBAG (PIN 20) NAP NAP N N 89A . R TABLOU DE BORD. GNOSTICARE. COM S UTATORAVARIE MK MK N N MASĂ ELECTRICĂ HABITACLUFAŢĂ STÂNGA Poziţie Secţiune 1 2.89A SCHEME ELECTRICE Funcţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FAŢĂ-PLANȘĂ BORD X412 04 MASĂ ELECTRICĂ HABITACLUFAŢĂ STÂNGA Poziţie Secţiune 1 1 2. AIRBAG (PIN 6) NAP MASĂ > U. PRIZĂ DIAGNOTICARE.COMANDĂ CLIMATIZARE.4 MK MK Destinaţie MASĂ > PLAFONIE Ă.C. RADIO. BRICHETĂ ELECTRICĂ. COMUTATOR ÎNCHIDERE U PRIZĂ DIA ȘI. COMUTATORDEZABURIRE LUNETĂ MASĂ > COM UTATOR MACARAELECTRICĂ STÂNGA/ DREAPTA. COMUT ATORÎNCHIDEREUȘI.E.E.0 1. BUCȘĂ ANTIDEMARAJ.

6 20D 20C Destinaţie COMANDĂ +BLOCARE ELECTRICĂ UȘIACTUA > TORI COMANDĂ+ DEBLOCARE ELCTRICĂ UȘI > E ACTUA TORI 1 DBD1 CY 20D X 138 20C X ACTUA TOR UȘĂ SPA STÂNGA TE Poziţie Secţiune 1 2 0.6 20D 20C Destinaţie COMANDĂ +BLOCARE ELECTRICĂ UȘIACTUA > TORI COMANDĂ+ DEBLOCARE ELCTRICĂ UȘI > E ACTUA TORI 1 DBD1 20D CY X 139 20C X 89A .69 .6 0.SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri X412 04 89A CABLAJ SPATE ACTUA TOR UȘĂ SPATE DREAPTA Poziţie 1 2 Secţiune 0.6 0.

P.70 .6 65A LPD MD 64D H66P Destinaţie COMANDĂ + LU MINI STOP + LUMINIPOZIŢIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F15 MASĂ E LECTRICĂTABLETĂ SP STÂNGA ATE COMANDĂ L UMINI SEMNALIZARE DREAPT A COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI > IEȘIRE SIGURANŢĂ F06 NO 6 5 H66P 64D 172 4 MD 3 2 LPD 1 65A X X N X X 89A . 156 BA H1 X LAMPĂ SPATE DREAPTA Poziţie 1 2 4 5 6 Secţiune 0.C. I.MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ .6 0.6 0.89A SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri X412 04 CABLAJ SPATE CONTACTOR FRÂNĂ MÂNĂ Destinaţie 1 0.6 1.35 H1 COMANDĂ .0 0.

6 0.DIFUZOR SP DREAPT (RADIO) ATE A BA X 189 X 89A .6 1.6 9P 64C MD 65A LPG Destinaţie + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SPATE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F19 COMANDĂ L UMINI SEMNALIZARE STÂNGA MASĂ E LECTRICĂTABLETĂSPA STÂ TE NGA COMANDĂ + LU MINI STOP + LUMINIPOZIŢIE> IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 NO 173 6 LPG 5 65A 4 MD 3 2 64C 1 9P X X N X X DIFUZOR SPATE DREAPTA Poziţie 1 2 Secţiune 0.35 0.SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 04 CABLAJ SPATE LAMPĂ SPATE STÂNGA Poziţie 1 2 4 5 6 Secţiune 0.6 0.71 .0 0.35 34D 34C Destinaţie SEMNAL + DIFUZOR SP DREAPT (RADIO) ATE A SEMNAL .

4 41B 41A MD Destinaţie .35 1.35 0.NIVELCARBURANT SEMNAL + TRANSM IŢĂTOR NIVE CARBURANT L MASĂ E LECTRICĂTABLETĂSPA STÂ TE NGA NO 41B X 41A A X MD 199 1 B N 2 C 89A .72 .89A SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ SPATE X412 04 DIFUZOR SPATE STÂNGA Poziţie 1 2 Secţiune 0.35 34A 34B Destinaţie SEMNAL + DIFUZOR SP STÂNGA(RADIO) ATE SEMNAL .DIFUZOR SP STÂNGA(RADIO) ATE BA X 190 X TRANSMIţĂTOR NIVEL CARBURANT Poziţie A1 B1 C2 Secţiune 0.35 0.

A TRANSMIŢĂTORNIVELCARBURANT SR 8L MD MD N 89A .0 MD Destinaţie MASĂ > LAM SP PĂ ATE STĂNGA/DREAPT .73 .SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 04 CABLAJE SPATE MASĂ ELECTRICĂ TABLETĂ SPA STÂNGA TE Poziţie Secţiune 1 2.

0 1.0 8B MW + FARURI CEAŢĂ > RELEU MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ FARURI CEAţĂ NO A 177 8B X X MW B N X 89A .0 8B MW + FARURI CEAŢĂ> RELEU MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ FARURI CEAţĂ NO A 176 8B X X MW B N X FAR CEAţĂ STÂNGA Destinaţie A B 1.0 1.74 .89A SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ FARURI CEAŢĂ X412 04 FAR CEAţĂ DREAPTA Destinaţie A B 1.

N N 89A .35 1.0 MW MW MW Destinaţie MASĂ >RELEUCOMANDĂFARURI CEAŢĂ MASĂ > FAR CEAŢĂ STÂNGA MASĂ > FAR CEAŢĂ DREAPT A SR 8L MW MW N.0 1.0 1.35 0.35 1.SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 04 CABLAJE FARURI CEAŢĂ RELEUCOMANDĂ FARURICEAŢĂ Poziţie Secţiune 1 2 3 5 5 0.0 8A MW BPR1 8B 8B Destinaţie COMANDĂ+ RELEUFARURI CEAŢĂ MASĂ E LECTRICĂ CABLAJ ARURI CEAţĂ F + BA TERIE > IE ȘIRE SIGURANŢĂ F28 + FARURI CEAŢĂ > FAR CEAŢĂ STÂNGA + FARURI CEAŢĂ > FAR CEAŢĂ DREAPTA NO 7 2 MW 8 N 5 8B R R 6 4 3 BPR1 R 1 8A 9 231 A MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ FARURI CEAŢĂ Poziţie Secţiune 1 1 1 0.75 .4 1.

5 LPG + LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 0.0 15B COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ 200 X LAMPĂ NUMĂR Destinaţie 2 M YH NO 1 LPG 1 2 0.35 MYH MASĂ ELECTRICĂ HAYON STÂNGA 462 N X 89A .89A SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri X412 04 CABLAJ HAYON LUNETĂDEZABURI RE Destinaţie BA 15B 1 2.76 .

0 MG Destinaţie MASĂ >MASĂ E LECTRICĂ HA YON STÂNGA SR 8L MG MG N MASĂ ELECTRICĂ HAYON STÂNGA Poziţie Secţiune 1 2 2.0 0.77 .35 65A COMANDĂ + LUMINI STOP 639 MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ HA YON Poziţie Secţiune 1 2.35 MYH MY H Destinaţie MASĂ >MASĂ E LECTRICĂ CABLAJ HAYON MASĂ > L AMPĂ NUMĂR SR 8L M YH MYH N N 89A .SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri CABLAJ HAYON 89A X412 04 LAMPĂ STOP -S3 Destinaţie BA 65A X 1 0.

6 2.89A SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri X412 04 RACORDURI RACORD CABLAJE SPATE / HAYON RACORD CABLAJ SPATE Poziţie Secţiune 2 3 4 0.0 65A LPG 15B Destinaţie COMANDĂ + LUMINI STOP > LAMPĂ STOP-S3 + LUMINI POZIŢIE >LAMPĂ NUMĂR COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ NO 4 3 2 15B LPG 6 5 A R 157 1 M X X 89A .35 0.35 0.6 2.78 .0 65A LPG 15B Destinaţie COMANDĂ + LUMINI STOP + LUMINI POZIŢIE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ NO 1 R 157 2 3 4 6 5 A LPG 15B X X A RACORD CABLAJ HAYON Poziţie 2 3 4 Secţiune 0.

MARTOR PRESIUNE ULEI + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F06 COMANDĂ .35 0.35 0.35 D 2JD HK HL H7 42A H66P 28A AP1 31A 47F H17 3FH BP17 AP29 65A 3BK Destinaţie + COMANDĂ DEMAROR + EXCITAŢIE ALTERNATOR SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA K SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA L SEMNAL TUROMETRU SEMNAL + TEMPERATURĂ APĂ COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI COMANDĂ .0 1.6 0.0 0.79 .MARTOR PREÎNCĂLZIRE > DEFECT INJECţIE MA X AP2 9 BP1 7 3FH H17 47F X 31A D C B A G A P1 R 28A H6 6 P X 42A X H7 X HL X HK R R 212 7 X X 2JD X X X X D X 6 5 3 2 GR 1 89A .35 0.SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 04 RACORDURI RACORD CABLAJE FAţĂ-PLANȘĂ BORD / MOTOR RACORD CABLAJ FAţĂ Poziţie Secţiune A1 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C6 C7 D1 D2 3.35 0.35 0.MARTOR ANTIPOLUARE + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANţĂ F01 + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F05 COMANDĂ + LUMINI STOP COMANDĂ .6 0.6 0.0 0.35 3.MARTOR TEMPERATURĂ APĂ SEMNAL VITEZĂ VEHICUL SEMNAL CODAT INJECŢIE > ANTIDEMARAJ COMANDĂ .35 0.35 0.35 0.35 0.

6 0.E.0 0.35 0.C.0 0.MARTOR PREÎNCĂLZIRE > U.E.MARTOR TEMPERATURĂ APĂ SEMNAL VITEZĂ VEHICUL > U.35 0. INJECŢIE COMANDĂ + LUMINI STOP > UCE INJECţIE COMANDĂ . INJECŢIE COMANDĂ .0 2.35 D 2JD HK HL H7 42A H66P 28A AP1 31A 47F 47F H17 3FH BP17 AP29 65A 3BK Destinaţie + COMANDĂ DEMAROR + EXCITAŢIE ALTERNATOR SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA K SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA L SEMNAL TUROMETRU SEMNAL + TEMPERATURĂ APĂ COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI COMANDĂ .E.MARTOR ANTIPOLUARE > U.80 .35 0.35 0.C.35 3.MARTOR PRESIUNE ULEI + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > CONTACTOR MERS ÎNAPOI COMANDĂ . INJECŢIE SEMNAL VITEZĂ VEHICUL > SENZOR TURAŢIE SEMNAL CODAT INJECŢIE > U.C.6 0.35 0.89A SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri RACORDURI X412 04 RACORD CABLAJ MOTOR Poziţie Secţiune A1 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C2 C3 C4 C6 C7 D1 D2 3. INJECţIE MA D C B R 212 65A X 31A 3BK X 47F H17 3FH BP17 X HK X H6 X H7 X 42A H66P R 28A AP29 G G AP1 X D X X X X 2JD X OR A GR 1 2 3 X 5 6 7 89A .C.35 0.6 0.35 0.6 0.E.35 0. INJECŢIE + BATERIE PROTEJAT > RELEU INJECţIE + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > U.C.E.35 0.

DIFUZOR SPATE DREAPTA (RADIO) MA D 34C 34D 65A 9P L PD LPG X 34B X 34A H1 X 15B X H6 6 P X 64D X 64C C B A X 41A R 265 X 41B X X X X 20D X 20C X 7 X 6 5 3 X 2 X 1 89A .6 0.35 0.DIFUZOR SPATE STÂNGA (RADIO) +LUMINI POZIŢIE STÂNGA PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F 14 +LUMINI POZIŢIE DREAPTA PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F15 + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SPATE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F19 COMANDĂ + LUMINI STOP SEMNAL + DIFUZOR SPATE DREAPTA (RADIO) SEMNAL .6 0.P.4 0.6 0.C.C.6 0.6 0.6 0.6 0. SEMNAL + DIFUZOR SPATE STÂNGA (RADIO) SEMNAL .6 0.C.35 0.6 20C 20D 41B 41A 64C 64D H66P 15B H1 34A 34B LPG LPD 9P 65A 34D 34C Destinaţie COMANDĂ +DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI > U.MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ.6 1. I.SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 04 RACORDURI RACORD CABLAJE FAţĂ -PLANȘĂ BORD / SPATE RACORD CABLAJ FAţĂ Poziţie A1 A2 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C6 C7 Secţiune 0. DECODOR COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI > U.35 0.NIVEL CARBURANT > MARTOR SEMNAL + TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI > CONTACTOR MERS ÎNAPOI COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ COMANDĂ .E.6 0. DECODOR .81 .E.6 0.6 0.

35 20C 20C 20D 20D 41B 41A 64C 64D H66P 15B H1 34A 34B LPG LPG LPD 9P 65A 34D 34C Destinaţie COMANDĂ + DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI> ACTUATORI COMANDĂ + DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI> ACTUATORI COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI > ACTUATORI COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI > ACTUATORI .6 0.P.C.82 .0 0.6 1. SEMNAL+ DIFUZOR SPATE STÂNGA SEMNAL .6 0.35 0.NIVEL CARBURANT SEMNAL + TRANSMIŢĂTOR CARBURANT COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ COMANDĂ .6 0.35 0.35 0.6 0.35 0.0 0.6 0.DIFUZOR SPATE DREAPTA MA D LPG L PD 9P 65A 34D 34C C B R 265 64C X 64D X H6 6 P X 15B H1 X 34A X 34A X 20C 1 X 20D 2 X X X X 41B X 41A A X 3 5 6 X 7 89A .MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ.35 0.35 0.6 2.6 0.6 0.6 0.89A SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri X412 04 RACORDURI RACORD CABLAJ SPATE Poziţie A1 A1 A2 A2 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C1 C2 C3 C4 C6 C7 Secţiune 0. I.DIFUZOR SPATE STÂNGA + LUMINI POZIŢIE STÂNGA PROTEJAT + LUMINI POZIŢIE STÂNGA PROTEJAT + LUMINI POZIŢIE DREAPTA PROTEJAT + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SPATE COMANDĂ + LUMINI STOP SEMNAL + DIFUZOR SPATE DREAPTA SEMNAL .6 0.

83 .35 1.4 8A BPR1 Destinaţie COMANDĂ + RELEU FARURI CEAŢĂ > COMUTATOR LUMINI + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F28 CY 8A A R316 BPR1 R RACORD CABLAJ FARURI CEAţĂ Poziţie Secţiune 1 2 0.SCHEME ELECTRICE Fucţiile firelor în conectori și racorduri 89A X412 04 RACORDURI RACORD CABLAJE FAŢĂ-PLANȘĂ BORD / FARURI CEAţĂ RACORD CABLAJ FAţĂ Poziţie 1 2 Secţiune 0.4 8A BPR1 Destinaţie COMANDĂ + RELEU FARURI CEAŢĂ + BATERIE PROTEJAT > RELEU FARURI CEAŢĂ CY 8A A R316 BPR1 R 89A .35 1.

MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ. SISTEM FRÂNARE SEMNAL CODAT INJECŢIE COMANDĂ + LUMINI MERS ÎNAPOI SEMNAL TUROMETRU SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA K SEMNAL DIAGNOSTICARE LINIA L + LUMINI POZIŢIE + LUMINI POZIŢIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F15 HABITACLU + LUMINI POZIŢIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F14 HABITACLU MASĂ ELECTRICĂ DEZABURIRE LUNETĂ MASĂ ELECTRICĂ CAROSERIE FAŢĂ STÂNGA MASĂ ELECTRICĂ CUTIE DE VITEZE MASĂ ELECTRICĂ TABLETĂ SPATE STÂNGA MASĂ ELECTRICĂ LONJERON FAŢĂ STÂNGA MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ HAYON MASĂ ELECTRICĂ MOTOR MASĂ ELECTRICĂ HABITACLU FAŢĂ STÂNGA MASĂ ELECTRICĂ CABLAJ FARURI CEAŢĂ MASĂ ELECTRICĂ HAYON MASĂ ELECTRONICĂ TUNEL + LUMINI DE DRUM > INTRARE SIGURANŢĂ F10 ȘI F11 HABITACLU + LUMINI DE DRUM DREAPTA PROTEJAT + LUMINI DE DRUM STÂNGA PROTEJAT + ACCESORII ECRANAJ POMPĂ INJECŢIE ACCESORII PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F16 HABITACLU COMANDĂ .RELEU INJECŢIE SEMNAL TURAŢIE MOTOR SEMNAL .MARTOR PREÎNCĂLZIRE SEMNAL+ SENZOR TEMPERATURĂ APĂ COMANDĂ .ELECTROVALVĂ RECIRCULARE GAZE 89A . + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F23 HABITACLU + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F17 HABITACLU + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F07 HABITACLU + BATERIE + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F02 HABITACLU + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F03 HABITACLU + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F01 HABITACLU + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F06 MOTOR + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F07 MOTOR + BATERIE PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F28 HABITACLU + LUMINI DE ÎNTÂLNIRE > INTRARE SIGURANŢĂ F08 ȘI F09 HABITACLU + LUMINI ÎNTÂLNIRE DREAPTA PROTEJAT + LUMINI ÎNTÂLNIRE STÂNGA PROTEJAT COMANDĂ + DEMAROR COMANDĂ .89A COD LG T R E ĂU Ă SCHEME ELECTRICE Explicitare funcţii fire FUNCŢII FIR A AP1 AP10 AP12 AP29 AP39 AP41 AP7 B BC BP3 BP17 BP44 BP7 BPR1 C CPD CPG D H1 H17 H66P H7 HK HL L LPD LPG M20 MB MC MD ME MG MH MK MW MYH NAP R RPD RPG S TB9 SP2 2A 3AA 3BG 3BL 3BK 3C 3CX ALIMENTARE + DUPĂ CONTACT + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F06 HABITACLU + DUPĂ CONTACT PROTEJT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F04 HABITACLU + DUPĂ CONTACT PROTEJAT > IEȘIRE SIGURANŢĂ F20 HABITACLU + DUP C AC PROTEJ T FUNC Ă ONT T A ŢIE S ECUR ATEMOT > IEȘ SIGUR IT OR IRE ANŢĂ F5 HAB 0 .P.MARTOR INCĂRCARE ALTERNATOR COMANDĂ .C.84 .TURAŢIE MOTOR COMANDĂ .I.

MARTOR PRESIUNE ULEI COMANDA .POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE 1 + POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE 2 .SENZOR TEMPERATURĂ AER SEMNAL COMPENSARE ROTOR SEMNAL SENZOR POZIŢIE CAMĂ + POTENŢIOMETRU ELECTROVALV RECIRCULARE GAZE Ă SEMNAL MEMORIE POMPĂ INJECŢIE .TEMPERATURĂ CARBURANT > MEMORIE POMPĂ INJECŢIE SEMNAL TEMPERATURĂ AER SEMNAL SENZOR INDUCTIV POMPĂ INJECŢIE SEMNAL SENZOR ROTOR POMPĂ INJECŢIE COMANDĂ ELECTROVANĂ DEBIT MĂRIT COMANDĂ ELECTROVANĂ DEBIT SCĂZUT + POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE 1 SEMNAL+ POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE 1 .TEMPORIZARE BLOCARE ELECTRICĂ UȘI COMANDĂ .ILUMINARE PLAFONIERĂ COMANDĂ + ILUMINARE PLAFONIERĂ COMANDĂ .SCHEME ELECTRICE Explicitare funcţii fire 3EC 3EL 3FAB 3FB 3FF 3FH 3FW 3FY 3FZ 3JK 3JM 3JN 3JQ 3KB 3KC 3KH 3KL 3KP 3KQ 3KR 3KT 3KU 3KV 3LR 3LS 3LT 3LU 3LV 3LW 8A 8B 9J 9P 13A 13AD 13E 14A 14B 14C 14D 14E 15A 15B 16A 20A 20B 20C 20D 20F 21A 21B 22A 22B 28A 31A 34A 89A COMANDĂ RELEU INJECŢIE SEMNAL + POTENŢIOMETRU ELECTROVALVĂ RECIRCULARE GAZE SEMNAL + TEMPERATURĂ CARBURANT + INJECŢIE COMANDĂ .SENZOR TEMPERATURĂ APĂ .MARTOR DEFECT ANTIPOLUARE COMANDĂ .TEMPORIZARE DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI COMANDĂ + DEBLOCARE ELECTRICĂ UȘI COMANDĂ + BLOCARE ELECTRICĂ UȘI SEMNAL RECEPŢIE RADIO-FRECVENŢĂ COMANDĂ RIDICARE MACARA ELECTRICĂ GEAM CONDUCĂTOR COMANDĂ COBORÂRE MACARA ELECTRICĂ GEAM CONDUCĂTOR COMANDĂ RIDICARE MACARA ELECTRICĂ GEAM PASAGER COMANDĂ COBORÂRE MACARA ELECTRICĂ GEAM PASAGER COMANDA .ILUMINARE PLAFONIERĂ COMANDĂ + VITEZĂ MICĂ ȘTERGĂTOR PARBRIZ COMANDĂ + VITEZĂ MARE ȘTERGĂTOR PARBRIZ COMANDĂ + TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ COMANDĂ VITEZĂ MICĂ TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ COMANDĂ + TEMPORIZATOR ȘTERGĂTOR PARBRIZ COMANDĂ MARTOR DEZABURIRE LUNETĂ COMANDĂ + DEZABURIRE LUNETĂ COMANDĂ + POMPĂ SPĂLĂTOR PARBRIZ COMANDĂ .POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE 2 SEMNAL+ POTENŢIOMETRU ACCELERAŢIE 2 + RELEU FARURI CEAŢĂ + FARURI CEAŢĂ COMANDĂ + LAMPĂ CEAŢĂ + PROTEJAT LUMINI CEAŢĂ SPATE COMANDĂ .RELEU GMV RĂCIRE MOTOR .ELECTROVANĂ STOP SEMNAL DIAGNOSTICARE RELEU PREÎNCĂLZIRE COMANDĂ .MARTOR TEMPERATURĂ APĂ SEMNAL + DIFUZOR SPATE STÂNGA 89A .RELEU PREÎNCĂLZIRE COMANDĂ .85 .ELECTROVANĂ AVANS .POTENŢIOMETRU ELECTROVALVĂ RECIRCULARE GAZE COMANDĂ .

89A 34B 34C 34D 34E 34F 34G 34H 37AA 37AB 37AC 37Z 38AH 38AJ 38AK 38AL 41A 41B 47F 49B 64A 64AP 64B 64C 64D 64S 64T 64Q 65A 67C 67CP 80BD 80T 80X 129A 129F 129G 139A SCHEME ELECTRICE Explicitare funcţii fire SEMNAL .MARTOR ANTIDEMARAJ CALE SEMNAL RECEPTOR ANTIDEMARAJ COMANDĂ .86 . COMANDĂ + AVERTIZOR SONOR > IEȘIRE SIGURANŢĂ F12 HABITACLU COMANDĂ RELEU FLASH COMANDĂ .DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA COMANDĂ + BUJIE 2 COMANDĂ + BUJIE 3 COMANDĂ + BUJIE 4 COMANDĂ + BUJIE 1 COMANDĂ + GMV CLIMATIZARE VITEZA 1 COMANDĂ + GMV CLIMATIZARE VITEZA 2 COMANDĂ + GMV CLIMATIZARE VITEZA 3 COMANDĂ + GMV CLIMATIZARE VITEZA 4 SEMNAL + TRANSMIŢĂTOR NIVEL CARBURANT .MARTOR DEFECT AIRBAG SEMNAL + AIRBAG CONDUCĂTOR SEMNAL .DIFUZOR FAŢĂ DREAPTA SEMNAL + DIFUZOR FAŢĂ STÂNGA SEMNAL .NIVEL CARBURANT SEMNAL VITEZĂ VEHICUL COMANDĂ + GMV RĂCIRE + PROTEJAT LUMINI SEMNALIZARE > IEȘIRE SIGURANŢĂ F13 HABITACLU ALIMENTARE + SEMNALIZARE > INTRARE SIGURANŢĂ F13 HABITACLU COMANDĂ + RELEU SEMNALIZARE COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE STÂNGA COMANDĂ LUMINI SEMNALIZARE DREAPTA COMANDĂ TEMPORIZARE SEMNALIZARE DREAPTA COMANDĂ TEMPORIZARE SEMNALIZARE STÂNGA COMANDĂ .TEMPORIZARE SEMNALIZARE COMANDĂ + LUMINI STOP COMAN + SIGURANŢĂA DĂ VERTIZOR SONOR> INTRARESIGURANŢĂF12 HAB.DIFUZOR SPATE DREAPTA SEMNAL + DIFUZOR SPATE DREAPTA SEMNAL + DIFUZOR FAŢĂ DREAPTA SEMNAL .AIRBAG CONDUCĂTOR COMANDĂ + ÎNCĂLZIRE FILTRU MOTORINĂ 89A .DIFUZOR SPATE STÂNGA SEMNAL .