MASALAH DISIPLIN DALAM KALANGAN PELAJAR

PUNCA-PUNCA

MASALAH

DISIPLIN

MURID

SEKOLAH

BERLAKU

Setiap perkara yang berlaku mempunyai sebab dan alasan tertentu. Begitu juga dengan masalah disiplin yang berlaku dalam kalangan murid sekolah. Punca utama masalah disiplin murid sekolah timbul ialah diri murid itu sendiri. Personaliti setiap murid adalah berbeza. Masalah disiplin sering ditimbulkan oleh murid yang mempunyai sikap agresif dan bersifat ekstravert. Murid yang sangat aktif dan gemar berinteraksi dengan murid lain cenderung untuk melanggar peraturan yang ditetapkan terutamanya semasa di dalam bilik darjah. Contohnya, membuat bising serta menganggu pelajar lain dan secara tidak langsung turut menjejaskan proses pembelajaran di dalam kelas. Hal yang demikian turut berlaku dalam kalangan pelajar yang bersifat agresif iaitu mereka sering dan mudah bertindak ganas seperti cepat marah. Mereka ini juga kadang-kadang sengaja untuk menimbulkan kenakalan agar mereka ini mendapat layanan dan perhatian yang sewajarnya daripada guruguru ,rakan-rakan, dan ibu bapa. Pada asasnya individu yang berkelakuan melanggar peraturan mempunyai keperluan emosi yang tidak dapat dipenuhi. Selain itu, perasaan iri hati dan tersingkir di rumah, sekolah, dan persekitaran yang kerap mendorong berlakunya tingkah laku yang menyimpang terhadap diri dan juga orang lain. Hal yang demikian berlaku kerana kekurangan keupayaan bagi melaksanakan sesuatu dan juga kerana faktor sosial yang ada di sekitar mereka yang boleh melumpuhkan kehendak. Masalah disiplin bukan sahaja berpunca daripada sikap murid malah turut berpunca daripada kaedah pengajaran dan bahan yang tidak sesuai. Bahan pengajaran yang terlalu bersifat lama dan formal akan menimbulkan kebosanan dalam kalangan pelajar. Hal yang demikian kerana bahan tersebut tidak dapat menarik perhatian pelajar dan terlaku sukar untuk diikuti serta difahami oleh pelajar. Contohnya dapat dilihat apabila guru hanya menggunakan kaedah pengajaran seperti membaca, menulis, dan berkomunikasi sehala semata-mata. Keadaan yang bosan akan mendorong pelajar untuk memberontak. Contohnya,

takut. ponteng kelas. Keadaan ini akan mewujudkan suasana atau situasi emosi pelajar yang tidak menentu dan tertekan. sikap pelajar itu sendiri yang mengamalkan sosiemosi yang kurang sihat turut menyebabkan masalah disiplin. masalah disiplin dalam kalangan murid sekolah berpunca daripada keadaan fizikal bilik darjah atau kelas yang selesa dan teratur. maka kesempatan untuk menimbulkan masalah disiplin akan diwujudkan. dan gemuruh yang melampau. menganggu pelajar lain. murid tersingkir. Golongan yang bersifat sebegini perlu diber bantuan yang sewajarnya agar masalah disiplin dapat dikurangkan. dan cahaya yang tidak mengcukupi turut menyebabkan berlakunya masalah disiplin. Selain itu. dan sebagainya. Sekiranya dilihat daripada aspek pelajar. maka wujudlah situasi atau kelompok tertutup. pengcahayaan yang tidak cukup seperti bilik yang gelap. Sehubungan dengan itu. pelajar mudah mengantuk dan sukar memberi tumpuan kepada proses pembelajaran dan pengajaran yang guru berikan. emosi yang tertekan akan menjejaskan keupayan pelajar untuk menerima input pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru. suasana sosioemosi yang kurang sihat juga turut mendorong dan menyebabkan masalah disiplin dalam kalangan pelajar sekolah. Di samping itu juga. Sebagai seorang guru. didapati berlakunya corak persahabatan dalam kalangan murid yang tidak sihat. Guru yang bersifat autokratik dan dominan akan menyebabkan murid sentiasa berada dalam keadaan emosi yang tidak selesa dan tertekan. Tingkah laku seperti ini akan menjejaskan perhubungan yang baik dalam kalangan pelajar itu sendiri. Selain suasana sosioemosi yang kurang sihat seperti yang ditunjukkan oleh guru-guru. mereka perlu melibatkan pelajar-pelajar dalam aktiviti . Ekoran daripada itu. perasingan. Disamping itu. Sekiranya mereka tidak selesa dengan kerusi dan meja yang kurang sesuai. Keadaan fizikal bilik darjah yang terlalu panas dan terlalu sesak boleh mendorong timbulnya masalah disiplin.murid sekolah cenderung untuk ponteng sekolah. membuat bising. Berdasarkan situasi dan kedaan ini. Contohnya seperti perasaan bimbang. dan juga pasangan murid adalah pilihan masing-masing.

Guru-guru yang melabelkan . tenteram. sikap dan harapan guru yang terlalu menekan pelajar menyebabkan masalah disiplin.berkumpulan. Guru yang berinisiatif serta kreatif. faktor atau permasalahan kesihatan pelajar juga merupakan punca berlakunya masalah disiplin dalam kalangan murid sekolah. Keadaan ini turut member kesan kepada guru untuk menyampaikan maklumat dan ilmu pengetahuan kepada murid dengan lebih berkesan. Antara perkara yang menggalakkan masalah disiplin berlaku adalah organisasi dan struktur belajar di sekolah seperti pengaliran murid mengikut pencapaian. Masalah disiplin dalam kalangan murid sekolah juga berpunca daripada persekitaran sekolah itu sendiri. Keadaan kesihatan murid yang sihat dan baik dapat mengurangkan masalah disiplin murid kerana membantu pelajar untuk memberikan tumpuan yang lebih semasa proses pembelajaran dijalankan. dan harmonis akan menyediakan suasana yang menggalakkan proses pembelajaran di sekolah. Guru yang bersikap kurang tegas serta tidak tetap pendirian turut sukar untuk mendapat penghormatan murid-murid dan guru seperti ini amat sukar untuk mengawal murid-murid di bawah jagaannya. Persediaan guru amat penting bagi menjamin ketenteraman serta disiplin murid-murid. Seterusnya. Antara yang lain ialah. Hal yang demikian amat berbeza pula jika dibandingkan dengan keadaan murid yang tidak sihat kerana mereka mudah berasa tertekan. dan sebagainya yang akan menganggu tumpuan pelajar. Suasana yang sihat . Kualiti guru merupakan salah satu punca berlakunya masalah disiplin dalam kalangan pelajar sekolah. letih. pihak berkuasa yang terlalu menekankan peperiksaan juga menyumbang berlakunya disiplin murid sekolah sekiranya dilihat pada aspek persekitaran sekolah. bentuk dan struktur ganjaran dan hukuman. Selain itu. menggunakan bahan dan alat bantu mengajar yang menarik dapat mengambil hati pelajar untuk menumpukan perhatian dan mengurangkan masalah disiplin pelajar. mereka juga mudah berasa rimas atau tidak selesa. emosi tidak stabil. Selain itu. gelisah. masalah disiplin berlaku apabila murid mudah berasa marah dan bertindak dengan melanggar peraturan sekolah seperti bergaduh dan tidur di dalam kelas. Berdasarkan faktor ini.

Justeru itu. Kadangkal ada anak-anak lebih rapat dengan pembantu rumah daripada ibu bapa mereka sendiri. ponteng kelas dan sekolah serta melanggar peraturan yang lain. Selain itu. Murid-murid yang kecewa pula akan mencuba mendapatkan perhatian guru dengan cara menimbulkan kenakalan. Persekitaran sekolah seperti bilangan pelajar yang terlampau ramai secara tidak langsung juga mewujudkan suasana yang membenarkan berlakunya masalah disiplin. Kebanyakkan pelajar bermasalah sering mengalami masalah keluarga. Pelajar ini akan melepaskan tekanan di sekolah seperti merosakkan harta benda sekolah.sesetengah pelajarnya seperti pelajar yang bodoh dan malas akan menyebabkan motivasi pelajar menurun dan jatuh. Pelajar atau remaja lebih gemar menceritakan masalah dan perasaan mereka kepada rakan. rakan sebaya amat berpengaruh dalam membentuk personaliti . bergaduh. Masalah keluarga sering kali dibawa ke sekolah oleh anak-anak atau pelajar. ibu bapa yang kurang memberi didikan agama dan moral kepada anak-anak menyebabkan pelajar berani melakukan kesalahan tanpa ditegur dan dimarahi oleh ahli keluarga. Ekoran itu. Ibu bapa zaman sekarang kebanyakkan mementingkan pekerjaan atau wang. Hal yang demikian turut berlaku kepada pengaruh pelajar yang negative yang akan mendorong rakannya untuk turut bersikap sedemikian. Rakan-rakan yang baik akan memdorong rakannya yang lain mengikut tingkah laku dan norma-norma yang sering dilakukan. Punca yang seterusnya ialah keluarga. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membentuk anak-anak walaupun mereka mendapat pendidikan disekolah. rakan sebaya mempunyai pengaruh yang sangat besar kepada pelajar. Rakan sebaya tidak kurang hebatnya dalam mempengaruhi masalah disiplin murid dalam sekolah. Tindakan mereka ini menyebabkan perhatian terhadap anak-anak terabai. Rakan sebya merupakan orang yang paling rapat selain ibu bapa. Bilangan murid yang ramai menyukarkan pengawalan pelajar. merosakkan harta benda sekolah serta menganggu rakan-rakan lain. Murid-murid yang rendah motivasinya lebih cenderung untuk melakukan masalah disiplin.

pelajar mereka sama ada di dalam bilik darjah.pelajarnya. tekun. Guru mempunyai peranan dan tanggungjawab bukan sahaja setakat mengajar tetapi juga mendidik dan mengurus bilik darjah. berbudi bahasa. bertimbang rasa. Hal yang demikian kerana mereka tidak mampu untuk mendapatkan sesuatu. peranan guru adalah penting kerana guru mempunyai hubungan yang rapat dengan pelajar.pelajar. PERANAN GURU DALAM MELAKSANAKAN DISIPLIN SEKOLAH Segala tindakan disiplin dan tatacara dijalankan oleh guru besar atau pengetua sekolah. pelajar yang berasal daripada keluarga yang miskin sering dipinggirkan dan dihina. nilai. Contohnya. Akhir sekali ialah berpunca daripada kemiskinan. Guru atau pengurus bilik darjah yang berkesan biasanya menggunakan rutin. Sekiranya nilai rakan sebayanya rajin. menhormati orang lain dan sebagainya. maka secara tidak langsung akan mempengaruhi rakannya. lalu menggunakan perkara yang salah. Dari aspek ini. Rutin menjimatkan masa dan tenaga dan salah satu cara yang sistematik untuk menjalankan aktiviti. Ekoran itu akan menimbulkan perasan tidak puas hati yang boleh menyebabkan berlakunya masalah disiplin. di sekitar sekolah mahupun di luar sekolah. Guru membentuk sikap. dan akhlak pelajar. mengedarkan bahanbahan pengajaran dan sebagainya. Pelajar yang berasal daripada keluarga yang miskin lebih terdorong untuk melakukan masalah disiplin. Guru juga boleh memainkan peranan dalam melaksanakan disiplin sekolah. selain itu. bersimpati.pelajar melalui pembentukan disiplin yang baik. berdedikasi dan bersikap positif semasa berhadapan dengan pelajar. sering berlaku masalah kecurian yang dilakukan oleh pelajar yang kurang berupaya dari segi ekonomi. Bagi mencapai matlamat ini. Rutin yang . Matlamat utama ialah membentuk disiplin kendiri yang baik iaitu disiplin yang datang dari kerelaan dan kesukaan hati pelajar sendiri dan bukan kerana paksaan atau perasaan takut. guru hendaklah menunjukkan contoh disiplin yang baik atau ³role model´ kepada pelajar seperti bertatatertib.aktiviti bilik darjah seperti menanda kedatangan. bersopan santun.

ambil berat. Peranan guru disiplin pula ialah membantu guru besar atau pengetua sekolah menyediakan peraturan-peraturan sekolah dan memastikan peraturanperaturan tersebut dipatuhi sepanjang masa sama ada di dalam atau di luar .pelajar yang lain. perpustawan dan sebagainya dapat membantu pelajar membina sifat tersebut dengan kehadiran guru sebagai ketua atau penyelaras. Amalan ini dapat memupuk nilai. Guru hendaklah membantu pelajar. jika didapati pelajar tidak diterima oleh kelompok pelajar. Guru hendaklah berusaha mewujudkan perhubungan yang mesra dengan pelajar. kelab dan persatuan membantu pelajar mendisiplinkan diri dan bertanggungjawab atas diri sendiri.jawatan seperti ketua kelas. Pelajar sepatutunya bertanggugjawab atas tingkahlakunya dan bersikap berdikari. Cara ini sedikit sebanyak dapat membantu pelajar meluahkan masalah sama ada dari aspek akedemik atau peribadi.pelajar membentuk disiplin arahan diri. toleransi dan sebagainya selain dapat mengurangkan bilangan masalah disiplin di sekolah. Jawatan. maka penyiasatan hendaklah dijalankan dan usaha perlu diambil untuk mewujudkan suasana yang riang dan mesra supaya pengajaran-pembelajaran(P & P) berjalan dengan berkesan.masalah tersebut serta berempati dengan pelajar berkenaan dan berusaha untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapinya. pengawas.nilai murni di kalangan pelajar seperti tolong menolong. Guru yang bijaksana akan cuba mendengar masalah.dilaksanakan oleh guru dapat mengelakkan kekeliruan. masa dan tingkahlaku serta memperbaiki cara atau skil perhubungan di mana guru bertindak sebagai pemerhati atau pembimbing sebagai rujukan utama pelajar jika terdapat sebarang masalah.masalah disiplin dan akan menghindari dari melakunya.pelajarnya. Perhubungan sedemikian menggalakkan komunikasi di antara guru dengan pelajar dan pelajar dengan pelajar. Dari segi sosioemosi pula. pertengkaran dan masalah disiplin yang lain di kalangan pelajar dapat dielakkan. Pelajar yang bertanggungjawab akan menyedari kesankesan negatif yang ditimbulkan oleh masalah. Kegiatan kokurikulum pula seperti persatuan unit beruniform.

Guru disiplin juga menjadi penyelaras di antara guru. Guru bimbingan dan kaunseling seharusnya menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling sama ada dengan pelajar.ahli persatuannya dengan guru disiplin/pengetua ketika masalah disiplin timbul dalam persatuan. guru disiplin memainkan peranan penting sebagai pegawai perhubungan di antara pihak sekolah dengan ibubapa/penjaga ketika mengendalikan masalah disiplin selain menjalankan hukuman disiplin jika diarahkan oleh pengetua.pelajar yang tidak mempunyai masalah disiplin dengan bertujuan mewujudkan tingkahlaku yang baik serta membimbing mereka ke jalan yang betul.pelajar dan guru.guru sekolah.masalah disiplin.aktiviti kokurikulum serta mengadakan peraturan.pelajar.guru lain ketika menyelasaikan masalah. nasihat dan pandangan kepada guru disiplin dan guru. Guru bimbingan dan kaunseling juga memainkan peranan utama dalam memberi kerjasama.aktiviti selain dari program Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) seperti ceramah kerjaya. guru kokurikulum juga menjadi penyelaras dan panduan kepada guru.pelajar mendapat panduan yang betul dalam mengharungi kehidupan.pelajar yang mempunyai masalah disiplin mahupun dengan pelajar. Peranan lain sebagai guru disiplin ialah mengawasi dan membimbing pengawas. Guru bimbingan dan kaunseling boleh menganjurkan aktiviti. Guru disiplin sama. Peranan guru kokurikulum ialah menyediakan jadual aktiviti.guru dan pengetua sekolah di dalam hal disiplin pelajar. Selain itu.peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaannnya.tugas mereka sebagai pengawas dengan baik dan tidak lupa akan tanggungjawab mereka sebagai pelajar sekolah.guru lain di antara ahli. Selain itu. pegawai kebajikan masyarakat atau pihak polis.sekolah. Selain itu. guru bimbingan dan kaunseling membantu guru disiplin dan pengetua sekolah membina perhubungan dengan ibubapa/penjaga pelajar yang mempunyai masalah disiplin.pengawas sekolah yang telah dilantik melakukan tugas. taklimat menguruskan masa dengan betul. Peranan lain .sama membantu guru besar atau pengetua sekolah mewujudkan semangat kesetiaan dan kekitaan di kalangan pelajar. kempen kesedaran dan sebagainya supaya pelajar.

Di antara kebaikan. digunakan bersama.sama .kebaikan hukuman ialah ia bertindak sebagai pencegah. Kebaikan melaksanakan konsep ganjaran ialah ia mewujudkan kaitan yang seronok dengan tingkahlaku yang positif dan dengan itu menggalakkan tingkahlaku itu berulang. Tetapi. Ini selaras dengan matlamat pendidikan untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani. hanya beberapa pelajar cerdas sahaja yang akan mendapat ganjaran iaitu mereka yang tidak perlu dimotivasikan dengan kuat selain menggalakkan sikap yang salah(tanpa hadiah. hukuman yang dikenakan mungkin tidak menghasilkan kesan yang diingini. Dalam kebanyakan kes. ia berbeza dari segi perkaedahan. Hukuman bertindak sebagai satu bentuk disiplin dan berguna sekiranya ia merupakan satu akibat semulajadi disebabkan tingkahlaku yang salah. Konsep ganjaran juga mempunyai kelemahan seperti ia menggalakkan pelajar menipu dan biasanya ia adalah ekstrinsik dalam menggerakkan pelajar memenangi hadiah. Ganjaran bertujuan mewujudkan tingkahlaku yang positif dengan mengaitkannya dengan perasaan keseronokan manakala dendaan atau hukuman dilakukan untuk mencegah sesuatu tingkahlaku yang tidak diingini dengan mengaitkannya dengan rangsangan yang menyakitkan. GANJARAN DAN HUKUMAN Objektif bagi konsep ganjaran dan hukuman adalah sama iaitu untuk mewujudkan tingkahlaku yang membina dan positif. emosi. Konsep ganjaran juga menggalakkan pelajar-pelajar berminat terhadap pelajaran dan mengekalkan moral yang tinggi.ialah guru kokurikulum mengatur acara yang menarik dan berfaedah untuk persatuannya serta memupuk bakat dan potensi di kalangan pelajar. Walaubagaimanapun. Hukuman juga mempunyai kebaikan dan kelemahannya.pelajar supaya mereka tidak hanya tertekan dengan pelajaran dan akedemik sahaja serta mengelakkan bakat dan potensi mereka tidak terpesong ke arah negetif. rohani dan intelektual. pelajar mungkin tidak akan berikhtiar lagi). bukanlah kerana menyukai sesuatu tugas itu.

syarat yang dinyatakan dalam Peraturan. Hukuman dera juga boleh dijalankan oleh seorang guru yang berdaftar yang telah diberi kuasa oleh pengetua atau guru besar.sebab.dengan ganjaran dan pelajar²pelajar akan menyedari bahawa yang dihukum ialah tingkahlakunya yang tidak diingini dan bukanlah dirinya.butiran seperti bilangan pukulan.pelajar yang mempunyai disiplin yang teruk atau kesalahan yang berat seperti membawa senjata yang merbahaya untuk mengancam nyawa orang lain. denda dan amaran. Hukuman. pelajar berkenaan hendaklah diberi kesedaran bahawa hukuman itu adalah dibuat untuk kepentingan dan kebajikannya sendiri. tarikh dan tandatangan pengetua dan seorang guru yang menjadi saksi. Jika hukuman penggantungan dibuat sebagai satu hukuman. Ia merupakan satu arahan di mana seseorang pelajar itu dilarang dari memasuki kawasan sekolah atau menikmati sesuatu kemudahan sekolah. . Hukuman penggantungan adalah bersifat sementara sahaja. menghisap rokok dan meminum minuman keras. peluang hendaklah diberi kepada pelajar untuk menafikan tuduhan yang dibuat terhadapnya. merosakkan atau membinasakan harta sekolah. kerap melanggar peraturan.hukuman biasa termasuklah hukuman dera. bahagian anggota yang dirotan. Hukuman dera hendaklah dijalankan dengan menggunakan rotan yang ringan dan pukulan rotan hanya boleh dibuat pada tapak tangan atau di punggung yang dilapik pakaian. Hukuman dera (rotan) boleh dikenakan kecuali ke atas pelajar perempuan tertakluk kepada syarat. Hukuman penggantungan boleh dan dikategorikan kepada biasa.pihak berkuasa. sebab. menyertai pertubuhan. penahanan.pertubuhan haram dan melawan pihak. Setelah hukuman dera dikenakan. Butiran. Hukuman dera atau rotan adalah berkesan dijalankan sebaik.peraturan sekolah. hukuman Hukuman pembuangan. pembuangan hukuman- hukuman melibatkan pelajar. catatan hendaklah dibuat dalam satu buku rekod khas. Selepas hukuman dera dikenakan. Kesan hukuman dera bukan sahaja berfungsi sebagai pencegah kepada yang lain tetapi yang penting ialah kesannya ke atas pesalah itu sendiri.peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959.baik sahaja sesuatu salah laku dilakukan oleh pelajar.

Cara ini akan menyebabkan pelajar itu merasakan bahawa dirinya dihukum.buru tanpa penyiasatan. Guru hendaklah mengelakan diri daripada menghukum semata- . Guru hendaklah ketepikan nafsu marah dan elakkan daripada membuat keputusan atau kesimpulan yang terburu. Amaran dikenakan apabila didapati salah laku pelajar berkenaan adalah kecil dan oleh itu tidak perlu dikenakan hukuman yang lebih berat. dan sebagainya. Langkah seterusnya ialah memastikan suasana adalah tenang di antara guru dan pelajar sebelum menjalankan penyiasatan. Arahan penahanan sepatutnya menentukan masa dan jumlah jam seseorang pelajar itu ditahan. Hukuman denda dengan kemampuan seseorang pelajar untuk membayar perlu dipertimbangkan. Semasa dalam penahanan. Adalah penting bagi denda itu supaya sejajar dengan wang saku pelajar berkenaan dan dibayar oleh pelajar berkenaan. Setiap kesalahan hendaklah dianggap secara objektif. tekan tubi dan sebagainya.Hukuman penahanan merupakan satu proses menafikan pelajar.guru hendaklah mematuhi beberapa langkah dalam menyelesaikan masalah-masalah disiplin. guru hendaklah mempunyai tujuan menolong pelajar yang bersalah untuk memperbaiki tatakelakuan dan cara hidupnya yang tidak berdisiplin. Tujuan penahanan ialah mencegah pelajar berkenaan dan pelajar. pelajar yang berkenaan hendaklah menjalankan sesuatu aktiviti yang berfaedah dan membina seperti membersihkan persekitaran sekolah.pelajar lain daripada menonjolkan tingkahlaku antisosial. Hukuman denda boleh dikenakan sama ada secara fizikal mahupun kemampuannya. membersihkan tandas dan surau. Pelajar yang terlibat hendaklah diberi peluang untuk memberi penjelasan tentang satu.pelajar nakal dari menikmati dan menggunakan masa lapangnya. Hukuman denda secara fizikal seperti berdiri atas bangku. TATACARA MENYELESAIKAN MASALAH DISIPLIN Guru.satu tuduhan itu dan guru hendaklah menyedarkan pelajar berkenaan kesalahannya dengan memberi hukuman sepatutnya. bukan oleh ibubapanya. Ketika menghukum pelajar.

mata untuk melepaskan geram. Hukuman merotan dan menampar pelajar haruslah dijauhi. pencurian dan jenayah yang lain. Ada pelajar yang sengaja inginkan hukuman untuk mendapatkan perhatian atau status di kalangan kawan sebaya.ramai seperti menahan seluruh kelas disebabkan kesalahan seorang atau beberapa pelajar harus dielakkan kerana tindakan ini akan menimbulkan perasaan dendam di kalangan pelajar-pelajar yang tidak bersalah. Mereka perlu tahu sebab-sebab pelajar tersebut dihukum. Hukuman secara beramai. Adalah lebih baik sekiranya hukuman dapat menghasilkan sesuatu daripada denda. peras ugut. Kadar hukuman itu haruslah selaras dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh pelajar tersebut. kerjasama ibubapa atau penjaga pelajar hendaklah diminta untuk menyelesaikan masalah itu. Jika masalah berkaitan dengan keluarga atau hal peribadi pelajar. . Guru tidak seharusnya memberi kerja kelas seperti kerja menulis atau mengira sebagai denda kepada pelajar. Ini adalah kerana sikap pelajar-pelajar terhadap hukuman adalah berbeza.kes berat seperti penyalahgunaan dadah. Hukuman perlu difahami oleh pelajar berkenaan dan pelajar-pelajar lain sebagai adil dan berpatutan. penghinaan atau kritikan kerana ini akan menimbulkan perasaan dendam dan kehilangan rasa hormat terhadap guru. Kesan.kesan hukuman hendaklah dinilai sebelum dan selepas oleh guru. Jika masalah disiplin ada kaitan dengan masalah ekonomi keluarga. Hukuman perlulah tekal dan dianggap adil.mata dan hukuman tidak seharusnya berbentuk kejam. guru bolehlah meminta bantuan guru kaunseling untuk menyiasat punca masalah disiplin pelajar. kesalahan pelajar perlulah dimaafkan dan tidak patut disebut lagi. Punca yang menyebabkan masalah disiplin perlu dikaji kerana masalah disiplin tidak akan dapat diatasi dengan hukuman semata. Jika usaha untuk mengubah kelakuannya gagal. bantuan pegawai kebajikan sekolah hendaklah diperoleh. guru besar atau pengetua haruslah diberitahu. Setelah hukuman dilakukan. Jika masalah bersabit dengan kes.

LANGKAH. guru haruslah mempelbagaikan kaedah pengajaran serta banyak menggunakan alat bantu mengajar seperti radio. Oleh itu. kaedah mengajar hendaklah berlainan agar sejajar dengan kebolehan pelajar supaya mereka tidak berasa disisihkan. Dengan cara ini pelajar. Aras aspirasi bagi setiap pelajar haruslah realistik. Selain itu. Ini bermakna guru perlu memberikan kepujian dan pengakuan kepada setiap pelajar yang menunjukkan kemajuan. kebanyakkan guru hanya memberi pujian kepada mereka yang memperoleh markah tinggi sahaja manakala mereka yang kurang cerdas . Guru hendaklah menghormati pelajar.pelajar tidak akan bosan dan mengurangkan risiko melakukan masalah disiplin. minat dan bakat. guru haruslah memberi perhatian terhadap perbezaan individu. Apabila para pelajar meminati pelajaran. setiap pelajar akan dapat menikmati kejayaan yang mereka usahakan. Justeru. Kebolehan pelajar-pelajar yang berbeza menyebabkan pencapaian yang berbeza. Penyertaan pelajar-pelajar dalam proses pengajaran-pembelajaran hendaklah sentiasa digalakkan supaya mereka tidak berasa bosan dan gelisah.pelajar seperti manusia biasa. Tambahan. Guru hendaklah membantu mewujudkan suasana sosioemosi yang sihat supaya proses pengajaran dan pembelajaran (P & P) berjalan dengan lancar. guru perlu menggalakkan pelajar-pelajar agar bersaing dengan dirinya sendiri dan bukanlah dengan pelajar-pelajar yang lain.LANGKAH MENGATASI MASALAH DISIPLIN Guru hendaklah memastikan semua pelajar sentiasa memenuhi masa mereka dengan tugasan yang berfaedah iaitu dengan memberi kerja tambahan kepada pelajar-pelajar yang cerdas dan memberi layanan individu kepada pelajar yang lemah.pelajar berbeza dari segi kebolehan. Perhubungan yang rapat ini boleh menghindarkan para pelajar daripada menimbulkan masalah. Tetapi. Pelajar. Layanan yang baik yang diberikan akan merapatkan perhubungan guru dengan pelajar. slaid dan sebagainya untuk menarik minat belajar. maka kemungkinan mereka menimbulkan masalah disiplin berkurangan. televisyen. Dengan cara ini.

bersifat rasional.norma masyarakat di luar sekolah dan mempraktikkan norma.ahli masyarakat kepada norma.norma masyarakat itu. disiplin adalah mengorientasi ahli.diabaikan. Dari segi pendidikan. tatasusila. Kesannya.masalah pelajar. peradaban akhlak. negara dan agama. kerjaya dan peribadi supaya masalah yang dihadapi dapat dikurangkan dan perasaan kecewa tidak mungkin dialami oleh pelajar.peraturan yang telah ditetapkan agar proses pengajaran dan pembelajaran (P & P) berjalan dengan lancar seperti yang dikehendaki oleh matlamat pendidikan negara berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara (FPK). pelajar berkenaan haruslah diberi peluang untuk menafikan tuduhan itu. Hukuman dera tidak seharusnya digunakan. .norma masyarakat di sekolah dengan peraturan. Guru haruslah bermesra dengan pelajar tetapi tegas dan tenang apabila berhadapan dengan mereka. Jika hukuman dera terpaksa dilakukan demi kebaikannya.norma masyarakat menerusi dua cara iaitu mengenalkan norma. kesopanan. Ia akan menimbulkan perasaan benci kepada guru dan seterusnya terhadap sistem persekolahan. Guru seharusnya meluangkan masa untuk mendengar masalah. mereka lebih cenderung melakukan masalah disiplin untuk menarik perhatian guru. Sesi kaunseling yang dijalankan oleh guru boleh meliputi aspek akedemik. Perasaan dendam dan benci ini boleh membawa kepada masalah disiplin yang lebih teruk lagi. keyakinan diri dan ketabahan hati seseorang mengikuti peraturan yang diterima oleh masyarakat. KESIMPULAN Disiplin melibatkan norma dan nilai serta berhubungkait dengan tatatertib. Sekolah mengusahakan supaya menghayati norma.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful