MANUAL PENGGUNA

SISTEM SALAHLAKU DISIPLIN MURID BERASASKAN WEB (SSDM)
MODUL BPSH
Unit Pengurusan Aplikasi Pendidikan (UAPD), Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

KANDUNGAN
Bil 1.0 2.0 3.0 Pengenalan Cara Masuk Sistem Modul BPSH 3.1.1 Menu Laporan Kesalahan 3.1.2 Menu Laporan Pengesahan 3.1.3 Menu Cari Rekod Murid Perkara Muka Surat 1 2 2 3 12 13

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

1.0

PENGENALAN
Sistem Salahlaku Disiplin Murid (SSDM) berasaskan web bertujuan untuk

merekod maklumat salahlaku disiplin murid di seluruh Malaysia dengan capaian yang mudah dan berkesan. SSDM dapat membantu dalam penyediaan maklumat yang efektif dan terkini di mana ianya secara langsung akan dapat membantu pengurusan di semua peringkat membuat perancangan bagi mengatasi dan mengawal masalah disiplin murid dengan lebih teratur, baik dan berkesan.

SSDM membenarkan penggunanya yang terdiri daripada 4 tahap pengguna, iaitu: i) Sekolah

ii) Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) iii) Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) iv) Bahagian Pengurusan Harian Sekolah (BPSH)

Modul ini dapat melaksanakan beberapa tugas seperti: i) Menjana laporan pengesahan

ii) Memaparkan rekod murid dan maklumat salahlaku

iii) Menjana dan memaparkan laporan statistik salahlaku

Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

1

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

2.0

Cara Masuk Sistem

2.1 Taip URL ini: http://apps.emoe.gov.my/ssdm untuk masuk ke sistem SSDM. Browser yang sesuai digunakan adalah Internet Explorer (IE) atau Mozilla Firefox dengan resolusi paparan adalah 1024 x 768 pixel. 2.2 Rajah 2.1 memaparkan muka depan atau daftar masuk.

Masukkan ID dan kata laluan

Klik

Rajah 2.1 Daftar Masuk

2.3 Masukkan ID dan kata laluan, seterusnya klik

3.0

Modul BPSH

3.1 Rajah 3.1 mempaparkan muka depan utama untuk pengguna bahagian sekolah berserta dengan pilihan menu di sebelah kiri.

Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

2

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Nama pengguna dipaparakan

Menu pengguna

Rajah 3.1 Muka depan untuk pengguna bahagian sekolah

3.1.1

Menu Laporan Kesalahan Rajah 3.2 menunjukkan 3 submenu yang terdapat dalam Laporan Kesalahan iaitu Laporan Keseluruhan, Laporan Mengikut Negeri dan Laporan Mengikut Sekolah.

3.1.1.1

3.1.1.2

Bagi mempaparkan laman untuk Laporan Keseluruhan,

Laporan

Mengikut Negeri dan Laporan Mengikut Sekolah, anda perlu gerakkan kursor ke Laporan Kesalahan dan pilih Laporan megikut pilihan anda.

3.1.1.3

Rajah 3.2 menunjukkan cara untuk ke laman Laporan Keseluruhan.

Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

3

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Klik untuk paparkan laman

3 pilihan submenu

Rajah 3.2 Antaramuka dan submenu Laporan Kesalahan

3.1.1.4

Rajah

3.3

menunjukkan

paparan

laman

menu

Laporan

Keseluruhan.

3.1.1.5

Pilih jenis statistik dan tempoh yang diperlukan bagi mempaparkan laman statistik pilihan.

3.1.1.6

Selepas pasti dengan pilihan dan telah masukkan tempoh yang diperlukan, klik butang

Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

4

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Pilih laporan yang hendak dijana

Masukkan tempoh laporan dengan memilih tarikh dari kalendar

Klik

Rajah 3.3 Pilihan Jenis Statistik dan Tempoh

3.1.1.7

Rajah-rajah (3.4 dan 3.5 )berikut memparkan laporan statistik dari jenis pilihan yang anda pilih di laman sebelumnya.

3.1.1.8

Klik <Kembali> untuk pilih jenis statistik ataupun <Cetak> untuk cetak statistik berkenaan.

Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

5

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Klik

Rajah 3.4 Statistik Keseluruhan yang menunjukkan jumlah kesalahan

Rajah 3.5 Statistik dan Laporan Peratusan

Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

6

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Pilih laporan pada negeri yang hendak dijana

Pilih jenis statistik yang hendak dijana

Rajah 3.5 Laporan Mengikut Negeri

3.1.1.9

Rajah 3.5 menunjukkan laman Laporan Mengikut Negeri dalam Laporan Kesalahan.

3.1.1.10 Anda perlu pilih negeri yang dihendaki, pilih jenis statistik, tempoh tarikh yang diperlukan dan kemedian klik butang <Seterusnya>.

3.1.1.11 Rajah 3.6 menunjukkan tempoh yang boleh dipilih dengan menggunakan calendar.

3.1.1.12 Selepas pasti dengan pilihan yang dibuat, klik <Seterusnya> untuk mempaparkan statistik yang dipilih.

Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

7

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Klik

Rajah 3.6 Membuat pilihan tempoh melalui kalendar

3.1.1.13 Rajah 3.7 menunjukkan laman bagi Laporan Mengikut Sekolah.

3.1.1.14 Untuk mempaparkan sekolah-sekolah yang mempunyai rekod salah laku disiplin, anda hendak meletakkan kod sekolah and klik butang

3.1.1.15 Laman rekod sekolah yang di paparkan adalah di rajah 3.8.

3.1.1.16 Klik pada <Laporan Salahlaku> bagi mempaparkan laman yang di kategorikan dengan lebih terperinci tentang salahlaku di sekolah berkenaan.

Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

8

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Klik

Masukkan kod sekolah

Rajah 3.7 Laman Laporan Mengikut Sekolah

Klik

Rajah 3.8 Laman bagi hasil carian rekod sekolah

3.1.1.17 Rajah 3.9 dan 3.10 menunjukkan kategori-kategori yang dipilih bagi mempaparkan laporan untuk salahlaku tersebut.

3.1.1.18 Di laman tersebut anda boleh membuat pilihan dari segi yang ingin paparkan tentang salahlaku tersebut.

Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

9

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

3.1.1.19 Klik pilihan-pilihan kategori yang ingin dijana, tempoh tarikh dengan menggunakan kalendar yang disediakan dan klik <Seterusnya> bagi mempaparkan laman laporan tersebut.

Rajah 3.9 Laman untuk pengguna memilih kategori yang dihendaki

Klik

Rajah 3.10 Pilihan-pilihan kategori salahlaku

Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

10

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Rajah 3.11 Contoh laman bagi salah satu kategori yang dipilih

Rajah 3.12 Laman yang menunjukkan kategori untuk dipilih

3.1.1.20 Rajah 3.12 menunjukkan kategori salahlaku.

Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

11

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

3.1.1.21 Klik pada

dan secara automatik akan ke laman yang

mempaparkan laporan kesalahan tersebut.

3.1.2

Menu Laporan Pengesahan

Klik

Rajah 3.13 Laman Laporan Pengesahan

3.1.2.1

Rajah 3.13 menunjukan laman Laporan Pengesahan. Laporan ini bertujuan untuk memaparkan jumlah sekolah yang menghantar, yang tidak menghantar data salahlaku sekolah mereka serta jumlah sekolah yang tidak mempunyai kes (sekolah yang telah sahkan bahawa mereka tiada kes salahlaku) bagi tempoh masa yang telah dipilih seperti di rajah.

3.1.2.2

Pada laman Laporan Pengesahan, klik kalendar bagi memilih tarikh yang

untuk menggunakan dihendaki dan klik

<Seterusnya>.

3.1.2.3

Rajah

3.14 menunjukkan keputusan

Laporan

Pengesahan

mengikut tarikh yang telah dipilih oleh pengguna.
Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

12

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

3.1.2.4

Pengguna boleh klik <Kembali> untuk ke laman sebelumnya atau <Cetak> untuk cetak Laporan tersebut.

Rajah 3.14 Laman keputusan Laporan Pengesahan mengikut tarikh

3.1.3

Menu Cari Rekod Murid

Masukkan No KP/SB ataupun Nama murid

Rajah 3.15 Laman untuk Menu Cari Rekod Murid

Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

13

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

3.1.3.1

Rajah 3.15 menunjukkan Laman Cari Rekod Murid.

3.1.3.2

Masukkan nombor Kad Pengenalan/Surat Beranak atau Nama murid seterusnya klik

3.1.3.3

Rajah 3.16 mempaparkan laman keputusan rekod murid yang dicari.

3.1.3.4

Pada laman ini (Rajah 3.16), klik <Perinci> bagi mempaparkan maklumat peribadi tentang murid berkenaan (Rajah 3.17).

Klik salah satu

Rajah 3.16 Keputusan rekod murid

Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

14

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Rajah 3.17 Laman maklumat peribadi

3.1.3.5

Klik <Papar Kes> bagi menunjukkan kes Rekod Kesalahan Murid (Rajah 3.18).

3.1.3.6

Di rajah 3.18, menunjukkan senarai kesalahan murid berkenaan dan bagi mempaparkan maklumat penuh tentang kes tersebut (Rajah 3.19), klik pada kesalahan yang berwarna biru bergaris.

Klik

Rajah 3.18 Paparan Rekod Kesalahan Murid

Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

15

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Rajah 3.19 Maklumat Kesalahan

Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful