MANUAL PENGGUNA

SISTEM SALAHLAKU DISIPLIN MURID BERASASKAN WEB (SSDM)
MODUL PPD

Unit Aplikasi Pengurusan Pendidikan (UAPD), Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

KANDUNGAN

Bil
1.0 2.0 3.0

Perkara
Pengenalan Cara Masuk Sistem Modul PPD 3.1.1 – Menu Laporan 3.1.2 – Menu Rekod Murid 3.1.3 – Menu Keluar

Muka Surat
2 3 4 4 5 9

1 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

1.0 PENGENALAN
Sistem Salahlaku Disiplin Murid (SSDM) berasaskan web bertujuan untuk merekod maklumat salahlaku disiplin murid di seluruh Malaysia dengan capaian yang mudah dan berkesan. SSDM dapat membantu dalam penyediaan maklumat yang efektif dan terkini di mana ianya secara langsung akan dapat membantu pengurusan di semua peringkat membuat perancangan bagi mengatasi dan mengawal masalah disiplin murid dengan lebih teratur, baik dan berkesan.

SSDM membenarkan penggunanya yang terdiri daripada 4 tahap pengguna, iaitu: i) ii) iii) iv) Sekolah Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Bahagian Pengurusan Harian Sekolah (BPSH)

Modul ini dapat melaksanakan beberapa tugas seperti:

i) ii) iii) iv)

Merekod maklumat asas sekolah baru Menyimpan perincian maklumat murid dan sekolah Menyimpan dan memaparkan kata laluan sistem setiap sekolah Menjana dan memaparkan laporan statistik salahlaku

2 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

2.0 CARA MASUK SISTEM
2.1 Untuk masuk ke SSDM, anda perlu taip url ini: http://apps.moe.gov.my/ssdm/ Browser yang sesuai digunakan adalah Internet Explorer (IE) dengan resolusi paparan adalah 1024 X 768 pixel.

2.2 Rajah 2.1 memaparkan muka depan atau antaramuka daftar masuk.

Masukkan ID Masukkan Katalaluan Klik

Rajah 2.1: Antaramuka Utama iaitu Daftar Masuk

2.3 Masukkan ID dan katalaluan mengikut jenis tahap pengguna dan klik

Penerangan yang seterusnya akan dijelaskan mengikut modul-modul pengguna.

3 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

3.0 MODUL PPD

Nama PPD negeri dipaparkan

Menu-menu pengguna peringkat PPD

Rajah 3.1: Antaramuka utama bagi pengguna peringkat PPD

3.1 Rajah 3.1 menunjukkan paparan utama bagi pengguna tahap PPD berserta menu-menu yang disediakan.

3.1.1

MENU LAPORAN

3.1.1.1 Rajah 3.2 menunjukkan dua submenu yang terdapat pada menu Laporan iaitu i) Laporan Keseluruhan dan ii) Laporan Mengikut Sekolah. 3.1.1.2 Klik butang mengikut daerah pengguna PPD. 3.1.1.3 Untuk mengetahui laporan mengikut sekolah yang dikehendaki, klik butang . untuk melihat laporan salah laku

4 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

2 pilihan submenu

Rajah 3.2: Antaramuka dan submenu bagi menu Laporan 3.1.3.4 Bagi pilihan laporan pilihan pelbagai jenis

laporan seperti rajah 3.3 akan terpapar. Pastikan butang pilihan dan tarikh laporan yang dikehendaki dipilih terlebih dahulu sebelum menekan butang ‘Seterusnya’ untuk menjana laporan tersebut.

Masukkan tarikh laporan yang dikehendaki dengan memilih tarikh dari kalendar Pilih jenis laporan yang hendak dijana

Rajah 3.3: Antaramuka bagi menu Laporan bentuk cetakan

5 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

3.1.3.5 Bagi

pilihan

laporan

paparan

antaramuka seperti rajah 3.31 dipaparkan iaitu jumlah sekolah yang menghantar data, tidak menghantar data dan jumlah keseluruhan sekolah. 3.1.3.6 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.3. untuk kembali ke laman pilihan laporan

Rajah 3.31: Laporan keseluruhan kesalahan & murid yang terlibat salahlaku disiplin 3.1.3.7 Bagi pilihan laporan paparan

antaramuka seperti rajah 3.32 dipaparkan iaitu statistik kesalahan dan murid terlibat salah laku disiplin mengikut kategori sekolah. 3.1.3.8 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.3. untuk kembali ke laman pilihan laporan

6 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Rajah 3.32: Laporan keseluruhan kesalahan & murid yang terlibat salahlaku disiplin mengikut kategori kesalahan

3.1.3.9 Bagi pilihan laporan

paparan antaramuka

seperti rajah 3.33 dipaparkan iaitu statistik kesalahan dan murid terlibat salah laku disiplin mengikut lokasi sekolah. 3.1.3.10 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.3. untuk kembali ke laman pilihan laporan

7 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Rajah 3.33: Laporan keseluruhan kesalahan & murid yang terlibat salahlaku disiplin mengikut perincian kesalahan 3.1.3.11 Bagi pilihan laporan paparan

antaramuka seperti rajah 3.34 dipaparkan iaitu statistik kesalahan dan murid terlibat salah laku disiplin mengikut lokasi sekolah. 3.1.3.12 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.3. untuk kembali ke laman pilihan laporan

8 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Rajah 3.34: Laporan keseluruhan kesalahan & murid yang terlibat salahlaku disiplin mengikut pecahan kaum

3.1.3.13 Bagi pilihan laporan

paparan antaramuka

seperti rajah 3.35 dipaparkan iaitu statistik kesalahan dan murid terlibat salah laku disiplin mengikut lokasi sekolah. 3.1.3.14 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.3. untuk kembali ke laman pilihan laporan

9 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Rajah 3.35: Laporan keseluruhan kesalahan & murid yang terlibat salahlaku disiplin mengikut jantina 3.1.3.4 Bagi pilihan laporan paparan

antaramuka seperti rajah 3.36 dipaparkan iaitu statistik kesalahan dan murid terlibat salah laku disiplin mengikut lokasi sekolah. 3.1.3.5 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.3. untuk kembali ke laman pilihan laporan

Rajah 3.36: Laporan keseluruhan kesalahan & murid yang terlibat salahlaku disiplin melibatkan kes polis

10 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

3.1.3.6 Bagi pilihan laporan

paparan antaramuka

seperti rajah 3.37 dipaparkan iaitu statistik kesalahan dan murid terlibat salah laku disiplin mengikut lokasi sekolah. 3.1.3.7 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.3. untuk kembali ke laman pilihan laporan

Rajah 3.37: Laporan keseluruhan kesalahan & murid yang terlibat salahlaku disiplin yang dipaparkan di media 3.1.3.4 Bagi pilihan laporan paparan antaramuka

seperti rajah 3.38 dipaparkan iaitu statistik kesalahan dan murid terlibat salah laku disiplin mengikut kategori kesalahan. 3.1.3.5 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.3. untuk kembali ke laman pilihan laporan

11 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Rajah 3.38: Laporan keseluruhan peratusan kesalahan disiplin murid mengikut bilangan murid dan kes

3.1.3.6 Bagi pilihan laporan

paparan

antaramuka seperti rajah 3.39 dipaparkan iaitu statistic keseluruhan kesalahan & murid terlibat salahlaku disiplin mengikut perician kesalahan dalam tempoh tarikh yang telah dipilih. 3.1.3.7 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.3 untuk kembali ke laman pilihan laporan

12 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

.

Rajah 3.39: Laporan keseluruhan peratusan kesalahan disiplin murid mengikut bilangan murid dan kes bagi sekolah menengah 3.1.3.8 Bagi pilihan laporan paparan antaramuka

seperti rajah 3.40 dipaparkan iaitu statistik keseluruhan & murid terlibat salahlaku disiplin mengikut kaum dalam tempoh tarikh yang telah dipilih. 3.1.3.9 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.3. untuk kembali ke laman pilihan laporan

13 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Rajah 3.40: Laporan keseluruhan peratusan kesalahan disiplin murid mengikut bilangan murid dan kes bagi sekolah rendah

3.1.3.4 Submenu Laporan Mengikut Sekolah

menyediakan

laporan salahlaku mengikut sekolah yang dikehendaki . Rajah 3.41 menunjukkan antaramuka submenu dimana pengguna dikehendaki memasukkan kod sekolah untuk menjanakan laporan bagi sekolah tersebut.

Carian melalui kod sekolah yang tidak lengkap Paparan sekolah yang mempunyai kod sekolah yang dimasukkan Pautan untuk ke senarai seterusnya

Rajah 3.41: Carian laporan mengikut sekolah 3.1.3.5 Paparan antaramuka laporan mengikut sekolah seperti rajah 3.42. Pastikan butang pilihan dan tarikh laporan yang dikehendaki dipilih
14 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

terlebih dahulu sebelum menekan butang ‘Seterusnya’ untuk menjana laporan tersebut.

Nama sekolah yang dipilih

Pilih jenis laporan yang hendak dijana

Masukkan tarikh laporan yang dikehendaki dengan memilih tarikh dari kalendar

Rajah 3.42: Pilihan laporan mengikut sekolah 3.1.3.6 Bagi pilihan laporan paparan antaramuka

seperti rajah 3.43 dipaparkan iaitu laporan senarai murid yang terlibat salahlaku disiplin mengikut tempoh yang dipilih melalui kalender. 3.1.3.7 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.41. untuk kembali ke laman pilihan laporan

15 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Rajah 3.43: Laporan senarai salahlaku murid mengikut sekolah yang dipilih 3.1.3.8 Bagi pilihan laporan paparan antaramuka

seperti rajah 3.44 dipaparkan iaitu laporan sambutan keluarga selepas dimaklumkan tempoh yang dipilih melalui kalender. 3.1.3.9 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.41. untuk kembali ke laman pilihan laporan

Rajah 3.44: Laporan sambutan/maklumbalas keluarga mengikut sekolah yang dipilih

3.1.3.10 Bagi pilihan laporan

paparan antaramuka

seperti rajah 3.45 dipaparkan iaitu laporan senarai murid yang terlibat salahlaku disiplin mengikut kategori dan perincian kesalahan dalam tempoh yang telah dipilih. 3.1.3.11 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.41. untuk kembali ke laman pilihan laporan

16 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Rajah 3.45: Laporan salahlaku menikut kategori&perincian kesalahan

3.1.3.12 Bagi pilihan laporan

paparan antaramuka seperti

rajah 3.46 dipaparkan iaitu laporan tindakan yang diambil atas kes salahlaku murid dalam tempoh yang telah dipilih. 3.1.3.13 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.41. untuk kembali ke laman pilihan laporan

Rajah 3.46: Laporan tindakan diambil atas kes salahlaku murid. 3.1.3.14 Bagi pilihan laporan paparan antaramuka

seperti rajah 3.47 dipaparkan iaitu laporan senarai murid terlibat salahlaku disiplin mengikut kategori dalam tempoh yang telah dipilih. 3.1.3.15 Klik dan butang seperti rajah 3.41.
17 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

untuk kembali ke laman pilihan laporan

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Klik untuk laporan mengikut kategori kesalahan

Rajah 3.47: paparan kategori kesalahan untuk dipilih

3.1.3.16 Paparan laporan mengikut kategori kesalahan adalah seperti rajah 3.48 mengikut kategori kesalahan dan tempoh yang dipilih. 3.1.3.17 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.46. untuk kembali ke laman pilihan laporan

Rajah 3.48: paparan laporan salahlaku mengikut kategori kesalahan. 3.1.3.18 Bagi pilihan laporan paparan antaramuka seperti

rajah 3.49 dipaparkan iaitu laporan tempat kejadian kes mengikut tempoh yang dipilih. 3.1.3.19 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format

18 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

PDF dan butang seperti rajah 3.41.

untuk kembali ke laman pilihan laporan

Rajah 3.49: Laporan tempat berlaku salahlaku

3.1.3.20 Bagi pilihan laporan

paparan antaramuka seperti

rajah 3.50 dipaparkan iaitu laporan salah laku mengikut kaum berdasarkan pilihan jumlah kesalahan atau jumlah murid dalam tempoh yang dipilih. 3.1.3.21 Klik butang untuk paparan jenis laporan yang telah dipilih

seperti rajah 3.51 dan rajah 3.51A. 3.1.3.22 Klik butang rajah 3.41. 3.1.3.23 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.49. untuk kembali ke laman pilihan laporan untuk kembali ke laman pilihan laporan seperti

19 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Pilihan jenis laporan

Pilihan keturunan

Rajah 3.50: Paparan carian laporan salah laku mengikut kaum

Rajah 3.51: Laporan bagi pilihan Jumlah Kesalahan

Rajah 3.51A: Laporan bagi pilihan Jumlah Murid Bersalah Laku

20 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

3.1.3.24 Bagi pilihan laporan

paparan antaramuka seperti

rajah 3.52 dipaparkan iaitu laporan bilangan kesalahan mengikut kategori dan jenis salah laku dalam tempoh yang dipilih. 3.1.3.25 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.41. untuk kembali ke laman pilihan laporan

Rajah 3.52: Laporan kesalahan mengikut kategori dan jenis salah laku

3.1.3.26 Bagi pilihan laporan

paparan antaramuka seperti

rajah 3.53 dipaparkan iaitu laporan murid yang terlibat salah laku mengikut tahap dalam tempoh yang dipilih. 3.1.3.27 Klik butang untuk paparan jenis laporan yang telah dipilih

seperti rajah 3.54 dan rajah 3.54A. 3.1.3.28 Klik butang rajah 3.41. untuk kembali ke laman pilihan laporan seperti

Rajah 3.53: Pilihan laporan jumlah kesalahan atau jumlah murid
21 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

3.1.3.29 Bagi pilihan laporan

paparan antaramuka seperti

rajah 3.53 dipaparkan iaitu pecahan pilihan laporan mengikut jumlah kesalahan atau jumlah murid.

Pilihan jenis laporan Pilihan tahap murid

Rajah 3.54: Pilihan laporan jumlah kesalahan atau jumlah murid

3.1.3.30 Bagi laporan pilihan

dan perlu memilih tahap murid

yang dikehendaki. Paparan antaramuka seperti rajah 3.54A akan dipaparkan iaitu kesalahan yang dilakukan mengikut tahap murid yang dipilih. 3.1.3.31 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.53. untuk kembali ke laman pilihan laporan

Rajah 3.54A: Laporan salah laku murid mengikut tahap murid yang dipilih
22 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

3.1.3.32 Bagi laporan pilihan

dan perlu memilih tahap

murid yang dikehendaki. Paparan antaramuka seperti rajah 3.55 akan dipaparkan iaitu murid yang melakukan kesalahan mengikut tahap murid yang dipilih. 3.1.3.33 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.53. untuk kembali ke laman pilihan laporan

Rajah 3.55: Laporan senarai murid yang melakukan kesalahan mengikut tahap murid.

3.1.3.34 Bagi pilihan laporan

paparan antaramuka seperti

rajah 3.56 dipaparkan iaitu pecahan pilihan laporan keseluruhan mengikut murid dan kesalahan. 3.1.3.35 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.52. untuk kembali ke laman pilihan laporan

23 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Rajah 3.56: Laporan keseluruhan salah laku murid mengikut tahap

3.1.3.38 Bagi pilihan laporan

paparan antaramuka seperti

rajah 3.57 dipaparkan iaitu laporan murid yang terlibat salah laku berdasarkan hubungan keluarga dalam tempoh yang dipilih. 3.1.3.39 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.41. untuk kembali ke laman pilihan laporan

Rajah 3.57: Laporan senarai murid yang terlibat salah laku berdasarkan hubungan penjaga

24 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

3.1.3.40 Bagi pilihan laporan

paparan antaramuka seperti

rajah 3.58 dipaparkan iaitu laporan senarai kesalahan individu dalam tempoh yang dipilih. 3.1.3.41 Klik butang rajah 3.41. untuk kembali ke laman pilihan laporan seperti

Klik nama murid untuk laporan terperinci

Rajah 3.58: Laporan senarai kesalahan individu 3.1.3.42 Klik nama murid untuk melihat laporan dengan lebih terperinci seperti rajah 3.59. 3.1.3.43 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.58. untuk kembali ke laman pilihan laporan

Rajah 3.59: Laporan terperinci senarai kesalahan individu

25 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

3.1.3.50 Bagi pilihan laporan

paparan antaramuka seperti rajah

3.60 dipaparkan iaitu laporan senarai murid yang terlibat dalam salah laki disiplin mengikut punca salah laku dalam tempoh yang dipilih. 3.1.3.51 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.41. untuk kembali ke laman pilihan laporan

Rajah 3.60: Laporan senarai murid terlibat salah laku (punca salah laku)

3.1.3.52 Bagi pilihan laporan

paparan antaramuka seperti

rajah 3.61 dipaparkan iaitu laporan senarai murid yang terlibat dalam salah laki disiplin mengikut punca salah laku dalam tempoh yang dipilih. 3.1.3.53 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.41 untuk kembali ke laman pilihan laporan

26 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Rajah 3.61: Laporan senarai murid yang terlibat salah laku penyalahgunaan dadah.

3.1.3.54 Bagi pilihan laporan

paparan antaramuka seperti

rajah 3.62 dipaparkan iaitu laporan senarai murid yang terlibat dalam salah laki disiplin yang melibatkan media dalam tempoh yang dipilih. 3.1.3.55 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.41 untuk kembali ke laman pilihan laporan

Rajah 3.62: Laporan senarai murid terlibat salah laku yang melibatkan media

3.1.3.56 Bagi pilihan laporan

paparan antaramuka seperti

rajah 3.63 dipaparkan iaitu laporan kesalahan yang melibatkan dadah(bahan lain) dalam tempoh yang dipilih.
27 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

3.1.3.57 Klik butang

untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format

PDF dan butang seperti rajah 3.41

untuk kembali ke laman pilihan laporan

Rajah 3.63: Laporan kesalahan yang melibatkan dadah (bahan lain)

3.1.3.58 Bagi pilihan laporan

paparan antaramuka seperti

rajah 3.64 dipaparkan iaitu laporan murid yang terlibat dalam salahlaku disiplin bagi kesalahan ponteng dalam tempoh yang dipilih. 3.1.3.59 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.41 untuk kembali ke laman pilihan laporan

Rajah 3.64: Laporan senarai salah laku murid yang terlibat dalam kesalahan ponteng
28 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

3.1.3.60 Bagi pilihan laporan

paparan antaramuka

seperti rajah 3.65 dipaparkan iaitu laporan murid yang terlibat dalam salahlaku disiplin yang melibatkan kes polis dalam tempoh yang dipilih. 3.1.3.61 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.41 untuk kembali ke laman pilihan laporan

Rajah 3.65: Laporan senarai salah laku murid yang terlibat dalam salahlaku disiplin yang melibatkan kes polis

3.1.3.62 Bagi pilihan laporan

paparan antaramuka

seperti rajah 3.66 dipaparkan iaitu pilihan mengikut kategori tindakan seperti paparan 3.67 dan laporan keseluruhan bilangan salah laku mengikut tindakan seperti paparan 3.68 3.1.3.63 Klik butang rajah 3.41 untuk kembali ke laman pilihan laporan seperti

Pilihan mengikut kategori tindakan

Pilihan keseluruhan tindakan

Rajah 3.66 : pilihan laporan mengikut kategori tindakan atau laporan keseluruhan
29 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

3.1.3.64 Bagi pilihan mengikut kategori tindakan paparan antaramuka seperti rajah 3.67 iaitu akan terpapar nama murid berdasarkan tindakan yang dipilih. 3.1.3.65 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.66 untuk kembali ke laman pilihan laporan

Rajah 3.67 : Laporan berdasarkan pilihan kategori tindakan

3.1.3.52 Bagi pilihan laporan keseluruhan tindakan paparan antaramuka seperti rajah 3.68 iaitu akan terpapar nama murid berdasarkan tindakan yang dipilih. 3.1.3.53 Klik butang untuk mencetak laporan ini serta butang untuk menyimpan laporan dalam bentuk format PDF dan butang seperti rajah 3.66 untuk kembali ke laman pilihan laporan

Rajah 3.68 : Laporan keseluruhan mengikut tindakan
30 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

3.1.4

MENU REKOD MURID

3.1.4.1 Bagi menu rekod murid paparan antaramuka seperti rajah 3.69 iaitu perlu membuat carian dengan menggunakan no sijil lahir atau nama murid yang dicari. 3.1.4.2 Klik butang untuk mulakan carian.

Masukkan no sijil lahir atau nama murid

Rajah 3.69: Paparan carian rekod murid

3.1.4.3 Setelah carian dilakukan samada menggunakan no sijil lahir atau nama murid, paparan antaramuka seperti rajah 3.70 dipaparkan.

Seterusnya pautan untuk rekod berikutnya dan Akhir pautan yang terakhir

Rekod murid semasa iaitu murid yang berada di negeri perlis

Rekod murid yang telah berpindah iaitu murid yang telah berpindah keluar dari negeri perlis 31 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Rajah 3.70: Hasil carian yang telah dilakukan

3.1.4.4 Klik

untuk melihat maklumat murid lebih terperinci seperti rajah untuk melihat kes yang telah dilakukan oleh

3.71 dan klik

murid tersebut seperti rajah 3.72. 3.1.4.5 Klik butang rajah 3.70. untuk kembali ke paparan carian iaitu seperti

Rajah 3.71: paparan terperinci maklumat murid

3.1.4.6 Klik pautan jenis kesalahan

untuk melihat paparan

kesalahan lebih terperinci seperti rajah 3.73. 3.1.4.7 Klik butang untuk kembali ke paparan seperti rajah 3.70

32 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Status kes di sekolah terkini

Status kes di sekolah terdahulu

Rajah 3.72: paparan kesalahan murid mengikut sekolah

3.1.4.8 Klik butang

untuk kembali ke paparan seperti rajah 3.72

Rajah 3.73: paparan terperinci kesalahan yang telah dipilih.

3.1.5

MENU KELUAR

33 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

3.1.5.1 Pengguna diwajibkan Klik butang sistem setelah selesai menggunakan sistem ini.

untuk keluar dari

3.1.5.2 Tidak dibenarkan sama sekali meninggalkan komputer tanpa klik butang log keluar untuk mengelakkan berlakunya pencerobohan sistem oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

34 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful