You are on page 1of 6

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej 3-19-2023

3100– 18 Mile Rd • Sterling Heights, MI 48314


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www. facebook.com/parisholc

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


Czy mamy oczy zdrowe, czy nosimy okulary, zawsze wzroku używamy, by
dojrzeć to, co przyciąga, zachwyca lub bulwersuje. Oczy przekazują nam obrazy, które DUSZPASTERSTWO
Prowadzą:
pozostają w pamięci jako nasza mapa życia. W takim razie jak postrzegamy Boga?
Oczyma, wyobraźnią czy sercem? A może wszystkimi zmysłami? Trudno to pojąć. KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
Jak zobaczyć kogoś niewyobrażalnego, transcendentnego? Można Go ks. Jan Michalski
„zobaczyć” tylko sercem, a nie oczyma. Właśnie na tym polega nasza wiara. Bowiem proboszcz
„widzimy” Boga tylko sercem i duszą. Właśnie o takim spojrzeniu, Boskim, mówi cytat z
Ks. Adam Słomiński
księgi Samuela, dotyczący wyboru Pomazańca Bożego, nowego Króla upatrzonego przez wikariusz
Pana: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie
tak bowiem człowiek widzi <jak widzi Bóg>, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla
SIOSTRY MISJONARKI
oczu, Pan natomiast patrzy na serce». (Sm 16,7).
CHRYSTUSA KRÓLA DLA
Adam Mickiewicz w swoim wierszu użył zwrotu, który POLONII ZAGRANICZNEJ
przypomina, co jest najważniejsze: „Miej serce i patrzaj s. Anna Błauciak
w serce”, bo właśnie serce i dusza to nasze oczy przełożona
zwrócone na Boga – serce to miłość, a dusza to s. Jadwiga Kokolus
uwielbienie Boga za Jego poświęcenie, za Jego miłość, za
opiekę nad nami, wreszcie za ciągłe wybaczanie naszych NIEDZIELNE MSZE ŚW.
przewin. Sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
Szczegółowo tłumaczy to święty Paweł w liście do
Monday- 7:00 pm
Efezjan: „Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz in English
jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci Niedziela - 9:00,
światłości! Owocem bowiem światłości jest wszelka 11:00 z udziałem dzieci,
prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest 1:00, 7:00
miłe Panu.” (Ef 5,8-10). (z udziałem młodzieży)
Ewangeliczne uzdrowienie niewidomego to kolejna Codzienne Msze Św.
nauka, nie tylko dla faryzeuszy współczesnych od poniedziałku do
Chrystusowi, lecz również dla nas – to nauka pokory i soboty o godz. 9:00am;
od poniedziałku do
wypełniania tego, czego od nas wszystkich bez wyjątku
piątku godz.7:00pm
oczekuje Bóg. Jezus rzekł: «Przyszedłem na ten świat,
aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, Biuro Parafialne czynne:
przejrzeli, a ci, którzy widzą stali się niewidomymi». (J 9,39). Możemy tylko prosić: Panie, od poniedziałku do
spraw, byśmy przejrzeli, byśmy zobaczyli to, co niewidoczne, poczuli, co bezwonne, piątku
doświadczyli tego, co niedotykalne. 10:00am - 12:00pm
1:00pm – 5:00pm
w soboty
Panie, daj nam zrozumieć prawdę, którą Jesteś, byśmy mogli przejrzeć na oczy naszego
10:00am - 12:00pm
serca i duszy i ofiarować Ci miłość tak obficie nam przez Ciebie ofiarowaną.
ks. Leszek Smoliński
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIJEJ, STERLING HEIGHTS

INTENCJE MSZALNE CZWARTEK 23 MARCA


9:00– W podziękowaniu za otrzymane łaski
IVNIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 19 MARCA 7:00+ Regina i Henryk Jagłowski int. od syna z rodziną
9:00- O Boże błogosławieństwo dla członków Arcybractwa
PIĄTEK 24 MARCA
11:00- O dary Ducha św. dla członków Kręgu Biblijnego
1:00- O Boże błog. dla Józefa Wasilewskiego w dniu imienin 9:00+ Bolesław Szklarski i za zmarłych z rodziny
1:00- O Boże błogosławieństwo dla siostry Józefy w dniu imienin Szklarskich
1:00- O Boże błog. z prośba o dar zdrowie dla Stanisława Bis 7:00- O Boże błog. z prośbą o dar zdrowia dla Stanisława
1:00- W intencji Bogu wiadomej Bis
1:00- O Boże błog. dla Józefa Ledzińskiego w dniu imienin 7:00- O Boże błog. z prośbą o dar zdrowia dla Barbary
1:00- O potrzebne łaski dla Stanisława z okazji urodzin
7:00- O Boże błogosławieństwo i dary Ducha św. opiekę
1:00- O Boże błog. i opiekę Matki Bozej dla Miji z okazji urodzin
1:00- O Boże błog. z prośbą o dar zdrowie dla Barbary
Matki Bożej dla Marka Fronczka z okazji imienin
1:00+ Za zmarłych z rodzin Parafian 7:00+ Stanisława i Tadeusz Chołuj, Jessica Wagner
1:00+ Emilia Węgrzyn 7:00+ Helena i Stanisław Czaczkowscy int. od syna
1:00+ Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziną
1:00+ Paulina Wilżak i Józef Jędraszek 7:00+ Za dusze w czyśćcu cierpiące
1:00+ Za zmarłych z rodziny Kabatów, Janiszewskch 7:00+ Krzysztof Kosewicz
1:00+ Helena, Jerzy, Piotr Sojewski
7:00+ Helena Mackiewicz
1:00+ Józefa i Bronisław i za zmarłych z rodziny
1:00+ Zofia i Julian Surniak, Stnisława i Kazimierz Dyrcz SOBOTA 25 MARCA UROCZYSTOŚĆ
1:00+ Kasia Mrukowicz o łaskę nieba int. od rodziców ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
1:00+ Eugeniusz Kusek 9:00+ Jan Los int. od przyjaciół
1:00+ Mark i Robert Sawicki, Zofia, Tadeusz Sawicki 4:00+ Kazimierz Zając int. od K.S. Suchocki
1:00+ Maria Sroka int. od rodziny 5:30- Dziękczynna w Bogu wiadomej sprawie
1:00+ Anna Zysek, Józef Szymkiewicz int. od córki z rodziną
1:00+ Józef Cepiński
1:00+ Jadwiga Borowska w 18 rocznicę śmierci int. od córek
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26 MARCA
1:00+ Władysława Doskocz w 3 rocznicę śmierci int. od 9:00+ Gerard Płonka oraz za zmarłych z rodziny Kaleja
rodziny Bochenek i Płonka int. od żony i córek
1:00+ Czesława Biłek 11:00+ Furlepa Ewa i Furlepa Józef
1:00+ Irena Bogusław Bogusz 1:00– O Boże błogosławieństwo z prośbą o dar zdrowia
1:00+ Józefa, Józef i Tadeusz int. od synowej i żony
dla Stanisława Bis
1:00+ Stanisław Górniak int. od córki z rodziną
1:00– O Boże błogosławieństwo z prośbą o dar zdrowia
1:00+ Mark i Robert Sawicki, Zofia, Tadeusz Sawicki,
Jadwiga Kośnik, Mieczysław Czerwonka dla Barbary
1:00+ Józef Pałucki 1:00– Dziękczynna za otrzymane łaski
1:00+ Andrzej Borowski w 15 rocznicę śmierci , Marta Bajner 1:00– O nawrócenie córki
w 6 rocznicę śmierci 1:00+ Stanisław Gołoś w 3 rocznicę śmierci int. od żony
1:00+ Stanisława Bis i dzieci
1:00+ Janina i Marek Kałucki int. od rodziny
1:00+ Emil Szetela w 13 rocznicę śmierci
1:00+ Za zmarłych z rodziny Sołtysików i Grygielskich int od Anny
1:00+ Za zmarłych z rodziny Szydłowskich, Zofia Sieradzka int od
1:00+ Paulina Wilżak i Józef Jędraszek
Krystyny 1:00+ Monika, Tomasz, Kamil Pelak
1:00+ Cecylia, Tadeusz, Zbigniew Wójcik 1:00+ Za zmarłych z rodziny Kabatów, Janiszewskich
1:00+ Józef Olchawa 1:00+ Helena, Jerzy, Piotr Sojewski
7:00- O łaskę powrotu do zdrowia i Boże błogosławieństwo dla 1:00+ Józefa i Bronisław i za zmarłych z rodziny
Józefa z okazji imienin
1:00+ Mark i Robert Sawicki, i za dusze w czyśćcu
cierpiące
PONIEDZIAŁEK 20 MARCA UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA
9:00+ Marek Kałucki, Henryka i Józef Pabian
1:00+ Waleria Terlecka int. od Jadwigi
7:00- O Boże błog. dla i dary Duch Św. dla Krzysztofa i jego rodziny 1:00+ Sr. Jarosława Wierzbicka
WTOREK 21 MARCA 1:00+ Emilia Węgrzyn
9:00+ Za dusze w czyśćcu cierpiące 1:00+ Za dusze w czyśćcu cierpiące
7:00+ Edward Pienkowski 1:00+ Eugeniusz Kusek
ŚRODA 22 MARCA 7:00+ Jerzy Śliwecki
9:00+ Marek Robenek int. od żony
7:00- O Boże błogosławieństwo i potrzebe łaski dla Ilony i Wiesława
i ich rodziny
3 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIJEJ, STERLING HEIGHTS

REFLEKSJE DZUSZPASTERSKIE 19 marca Kościół obchodzi Uroczystość Świętego Józefa,


Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. W
tym roku uroczystośc jest przeniesiona na 20 marca ( poniedziałek).
Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z
czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się
o pomoc do św. Józefa. Święty Józef jest też patronem dobrej
wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. śmierci.
Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana
Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich .
Nawrócenie ma się bowiem dokonać

przede wszystkim w naszym sercu.

Pomagają nam w tym zewnętrzne

praktyki pokutne oraz udział w

wielkopostnych nabożeństwach:

Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach.

Przypominamy, że za pobożny udział

w tych nabożeństwach można

uzyskać odpust zupełny. Wielki Post

jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia

dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny

wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie POSŁUGA LEKTORÓW


codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Sobota/ Niedziela 25 / 26 marca 2023

Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i 4:00 O. Ośko


zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. 5:30 A. Perugi
9:00 R. Lisiak, J. Majcher, A. Bryczkowska
Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. 11:00 Katecheza
Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym 1:00 A. Karlic, Z. Duniec-Dmuchowski
7:00 A.Wróbel, A. Wróbel
obowiązkiem.

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO ADORACJA


NAJŚ. SAKRAMENTU
W sobotę, 25 marca, przypada Uroczystość
W „ MŁODZIEŻOWYM STYLU ”
Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy Zapraszamy młodzież naszej Parafii na Mszę
w Kościele jako Dzień Świętości Życia. Życie – wielki dar Stwórcy św. w Niedzielę Palmową 2 KWIETNIA na
godz. 7:00pm.
jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się
Po Liturgii nastąpi spotkanie z Jezusem
poszanowania i obrony. Eucharystycznym—Adoracja Najś Sakramentu,
Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się poprzez prowadzona przez młodzież.
W tym dniu będziemy gościć Ks. Sebastiana z Polski .
modlitwę i uroczystą przysięgę w obronę życia nienarodzonych

dzieci w sobotę 25 marca po Mszyśw. o godz. 9:00 am. 4:00 pm. DROGA KRZYŻOWA DLA DOROSŁYCH
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego
W PIĄTKI— GODZ. 3: 00 pm 7: 00 pm

zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy. Polega na DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI
odmawianiu codziennej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców WE WTORKI— GODZ. 6 : 30 pm
oraz jednej z dwudziestu tajemnic Różańca. Można także dołączyć
NABOŻEŃSTWO GORZKIE ŻALE
dowolnie wybrane praktyki, na przykład częstą spowiedź NIEDZIELA - GODZ. 6: 00 pm
i Komunię św., Adorację Najś.Sakrament, post, jałmużnę.
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIJEJ, STERLING HEIGHTS

ZGROMADZENIE SIÓSTR MISJONAREK PODZIĘKOWANIE


CHRYSTUSA KRÓLA DLA POLONII ZAGRANICZNEJ Składamy serdeczne podziękowanie Grupie Modlitwwnej za
„Ten, kto udaje się hen daleko poza oceany, zmienia przygotowanie smacznych zup i domowych ciast. Dochód z
nad sobą niebo, nie zmienia w sobie serca...” kawiarenki wyniósł $ 700.00
Tę rzeczywistość innego nieba i nie zmieniającego się serca poznał Dzisaj na ciasta i kawę zaprasza młodzież naszej Parafii.
ks. Ignacy Posadzy. On wołał za kard. Augustem Hlondem, że „na Za tydzien na smaczne pyzy z mięsem zapraszają Sistry Misjonarki
obczyźnie giną polskie dusze!” Dlatego właśnie jesteśmy, dlatego
pozostawiamy swoją ukochaną Ojczyznę i jedziemy wszędzie tam, DRUGA SKAŁADKA
gdzie biją polskie serca. Bo chcemy, aby one nie tylko biły, ale i żyły Dzisiaj w niedzielę 19 marca organizowana jest przez Achidiecezję
pełnią życia.
Detroit DRUGA SKŁADKA na Catholic Relief Services. Dziękujemy
Swoją posługę traktujemy jako służbę Bogu w bliźnich. Konkretną
wszystkim Parafianom za donację na ten cel.
formą naszego apostolatu jest modlitwa i wszelkiego rodzaju prace,
jakie spełniamy. Misję Zgromadzenia pełnimy przez całe życie,
niezależnie od miejsca i rodzaju pracy. Wszystko, cokolwiek
AKCJE WIELKIEGO POSTU
czynimy, składamy w ofierze za polskich emigrantów. Staramy się Komisja Chrześcijańskiej Pomocy zachęca wszystkich parafian do wzięcia
być znakiem Chrystusa we współczesnym świecie przez swoją udziału w projekcie wielkopostnym - zbiórki artykułów higienicznych: papier
postawę, strój zakonny, codzienną modlitwę i wykonywaną pracę. toaletowy, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, zostaną przekazany do
shelters, dla potrzeb osób bezdomnych.
Tylko te właśnie produkty prosimy przynosić i składać w szatni, która
znajduje się obok zakrystii.
POMOC DZIECIOM
KPCH organizuje pomoc dzieciom ze szpitala dziecięcego Detroit– Children
Hospital in Michigan. Szpital potrzebuje jedynie nastepujace produkty: kredki
(12-34 szt.) nie crayons, coloring books ( small) puzzies ( 24-100 wesołe,
wiosenne tematy). Prosimy składać do pudełek w holu kościoła. Bóg zapłać.

MODLITWOM POLECAMY
CHORYCH I CIERPIĄCYCH
Dorota, Irena, Antoni Popławski, Józef Wasilewski,
Anna Celińska, Maria Rożek, Krystyna, Magdalena
KAWIARENKA SIÓSTR MISJONAREK Rożek, Barbara W, Marek N, Krystyna, Łukasz Sied-
Tradycyjnie Siostry Misjonarki przy pomocy Parafian organizują w laczek, Anna Rusinowski, Ryszard Nytko, Teresa,
Niedzielę Palmową ( 2 kwietnia) kawiarenkę z obiadem oraz Szymański, Morgan Czerwiński, Dorota Kuniec, Izabella, Maria,
sprzedażą wielkanocnych ciast i palm. Obiad przygotowujemy na Elżbieta, Sławomir Jakub M, Helena Redziniak, Peter B, Stanisław
niedzielę 26 marca, ciasta wielkanocne i palmy 2 kwietnia na Radzik, Siery, Marianna Binkowski, Sohayla Babbie, Marian, Ryszard,
Niedzielę Palmową. Siostry zwracają się z prośbą do Parafian o Zbigniew Bartnik, Marian i Maria Skalski, Fran Gun, Izydor Szklarski,
pomoc w pieczeniu ciasta na kawiarenkę lub złożenie donacji. Danuta, Elżbieta i Urszula Stasiak, Beata Dulak, Danuta, Kasia Ba-
Całkowity dochód przeznaczony będzie dla sióstr, na kształcenie i jwolska, Michalina Śliwinski, Tadeusz, Barbara Schmyd, Halina Ol-
utrzymanie domu formacyjnego w Poznaniu. Już dziś zapraszamy szewska, Zofia, Jessica Lycata, Jomary Lamala, Elżbieta Urbańska,
i dziękujemy za wszelkie wsparcie. Jandy Carlos Villarreal, Jandy, Javier Garcia, Sabinka Gutowski,
PROŚBA O GAŁĄZKI BAZIE Lucy, Wanda Fleszar– Zych, Stanisław Bis, Halina Jagłowska, Iwona,
Zwracamy się z prośbą do Parafian Barbara, Danuta Aulich, John Wasiukiewicz
posiadających gałązki bazi o przyniesienie ich
do Kościoła na 26-27 marca (weekend). We INTENCJE PAPIESKIE NA MARZEC 2023
Za ofiary nadużyć
wtorek 28 marca „Złota Róża” będzie
Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez
przygotowywać palmy. Bóg zapłać za wszelką pomoc!
członków wspólnoty kościelnej, w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź
na swój ból i swoje cierpienia.
POTRZEBUJEMY NOWYCH LEKTORÓW

Drodzy Parafianie, potrzebujemy lektorów na każdej Mszy św. DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
Chętnych do czytania prosimy o zgłaszanie się do zakrystii albo do
CSA $49,921.00. $ 28,673.00 $ 21,248.00
Zofii Duniec-Dmuchowskiej tef. 248-952-1825

NIEDZIELNE OFIARY
CSA - SKADKA NA CATHOLIC SERVICE APPEAL Serdecznie dziękujemy Parafianom za przesłane donacje na wsparcie naszej
W tym roku do końca mamy zebrać $49,921.00. Pozostało nam parafii przez pocztę oraz ofiary złożone w czasie Mszy św. w niedzielę i
jeszcze do zebrania $ 22,968.00. Bardzo prosimy o donacje na ten cel. w tygodniu.
Sugerowana donacja na cały rok wynosi $120.00 Kto jeszcze nie
złożył donacji na CSA proszę to uczynić w najbliższym czasie. Serdeczne Bóg zapłać za troskę o kościół.
Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
5 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Przynależność do
parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty Kościoła. Należą do niej ci, którzy:
regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św. wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas
i talent zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia, aby być
chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie aktualnych danych do
biura parafialnego.

SAKRAMENTY
NABOŻEŃSTWA
CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz.
4:00pm lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENU Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych -
każda
W czwartki po Mszy św. wieczornej do godz. 11:00 pm.
trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
W Pierwsze Piątki Miesiąca od godz. 3:00pm do Mszy w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
św. wieczornej. Po Mszy św. całodobowa adoracja do
 formularz wypełniony w biurze parafialnym
soboty 9:00am
 kopia aktu urodzenia dziecka
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am mogą pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
W środę po Mszy św. o 7:00pm przygotowujących młodzież w klasach VII i VIII
LITANIA DO ŚW. JÓZEFA
W środę po Mszy św o 9:00am I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez
MODLITWA O POWOŁANIA przygotowujących dzieci w klasach II i III
I ZA POWOŁANYCH
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO św.
W pierwszy piątek miesiaca o godz. 3:00pm W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
Od maja do października każdego 13 dnia miesiąca CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO
W każdy pierwszy piątek miesiąca
I SOBOTA MIESIĄCA MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura
parafialnego przynajmniej sześć miesięcy przed
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół i
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do przygotować potrzebne dokumenty.
godz. 11:00am.
RÓŻANIEC MĘŹCZYZN
KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
W I niedziele po Mszy św. o godz. 9:30 a. m w Kaplicy Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie
św. Maksymiliana od Mszy św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św.
RÓŻANIEC wieczornej o godz. 7:00pm. Można się spotkać z
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą Jezusem, poświęcając swój czas na adorację
Najświętszego Sakramentu.
św. poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am.
Dla dzieci w środy o godz. 6:30pm
DROGA KRZYŻOWA
SKLEPIK PARAFIALNY
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm. Zapraszamy do sklepiku parafialnego. Mamy
Dla dzieci we wtorki o godz. 6:30pm najnowsze polskie książki, Biblie, modlitewniki,
polskie czasopisma, tanie kartki na każdą okazję,
znicze, świece, różańce i inne dewocjonalia.
Kupując u nas wspieracie naszą parafię.
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 6

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka -
Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska(248) 952-1825
s. Anna Błauciak- (773) 615 1578
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse
Ministranci - ks. Adam Słomiński SChr
Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Duszpasterstwo dzieci - ks. Adam i s. Anna
Koordynator do spraw Katechezy
s. Anna Błauciak - (773) 615 1578 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Adam

Organistka Grupa Modlitewna - Lider - Halina Kocz


Justyna Pal - (586) 258-9586 Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Zakrystianka Róże Różańcowe- Lider O. Osko (586) 275 - 5792
s. Jadwiga Kokolus - (773) 517-0035 Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Rodziny Nazaretańskie- Małgorzata Purzycka (248)224-1245

Koło Seniorów „Złota Róża” -Krystyna Palmeri (586) 588 - 1932


RADA FINANSOWA:
Przewodnicząca: Jola Lewczuk Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej
Bolesnej - Elżbieta Zyliński tel 586-781-2861
Zastępca: Jerzy Ryzner
Roman Kogut, Jerzy Rakowiecki GRUPY NIE PARAFIALNE
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
SKLEPIK PARAFIALNY Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 709 - 2975
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Otwarty jest w niedzielę po każdej Mszy św. Harcerstwo - Tomasz Cybart (586) 260-8406
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Posiadamy dużo najnowszych pozycji Koło Górali i Miłośników Górlaszczyzny
książkowych, karty telefoniczne, tanie kartki stanu Michigan.
okolicznościowe. Zapraszamy.
Prezes - Władysław Szaflarski (248) 652—8424
Istnieje również możliwość zakupów przez
kontakt bezpośredni
z Elżbietą Zielińską . tel 586-781-2861
ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE
W PARAFII
KOMISJA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Zespół Dziecięcy „Hosanna”
sobota 12:00pm - s. Anna Błauciak MChr
POMOCY
Zespół Młodzieżowy „Credo”
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
naszej Parafii . Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Kontakt: koordynator Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
czwartek - 5:30 - 6:15pm (sala Jana Pawła II)
Barbara Słomińska (248) 467-6778.
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
czwartek - 6:15 - 7:00pm (sala Jana Pawła II)
PRZEDSZKOLE PARAFIALNE Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
czwartek - 7:00 - 8:30pm (sala Jana Pawła II)
ANGEL’S CORNER CENTER Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 7:00-8:30pm
JUSTYNA PAL - (586) 258-9586
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469

You might also like