You are on page 1of 2

El Catllar, 17 de desembre del 2022

ASSEMBLEA anual de l’Associació Terres del Gaià.

1. Valoració del curs:


De fet les accions que s’han anat fent i ja s’han anat valorant; afegir que
s’estudiarà recuperar el format original de la Marxa, amb dormir organitzat.
Les sor des trimestrals es valoren posi vament i se’n pensa una per al pròxim
trimestre; la proposta és pedra seca a Santa Coloma de Queralt
La Guia està sent molt ben acollida.

2. Futur 2023:
- Proposta de dedicar els esforços de l’Associació a organitzar actes vinculats
la valoració del paisatge rural, la funció dels productors de la zona, el
manteniment de boscos i mosaic rural...
No s’especifica cap acció que es tractarà monogràficament a la pròxima reunió.
Des de jornades tècniques, debats, sor des, tallers...

3. Església de Vilardida: hi ha una possibilitat de poder recuperar l’edifici per


dedicar-lo a un ús civil. Se’ns proposa que esdevingui seu de l’Associació.
L’Assemblea hi està d’acord. S’ha de pensar la u lització més enllà de ser un lloc
on fer reunions.

4. Renovació de Càrrecs:
Antoni Ruiz de Castroviejo, president, dimiteix del seu càrrec i ocuparà el de
vicepresident
Narcís Carulla, vicepresident, i Pep Muntadas, tresorer, presenten la renúncia i
con nuaran com a vocals.
Aran Reguant i Mercè Casabona presenten la renúncia a vocals de Junta.
La composició de la Junta queda de la manera segünt:
Presidenta – Alba Muntadas
Vicepresident – Antoni Ruiz de Castroviejo
Tresorer – Jesús Dalmau
Secretària – Maribel Serra
Vocals: Narcís Carulla, Joan Díaz, Enric Fonts, Héctor Hernàndez, Albert Pardo,
Maite Roca
5. Precs i Preguntes:
- Algun soci proposa establir quota: després d’un debat es decideix mantenir
l’essència de no fer quota obligatòria i un cop a l’any obrir la possibilitat
defectuar donacions a l’Associació.
- Els Estatuts de l’Associació permeten incorporar “Persones jurídiques de
caràcter públic o privat”; l’any vinent treballarem en aquesta direcció.

Signat:

Alba Muntadas Olivé Antoni Ruiz de Castroviejo


Presidenta Vicepresident

Maribel Serra Pallarès Jesús Dalmau Viñals


Secretària Tresorer

You might also like