1

Lector. univ. drd. Cornelia MAXIM

APLICAŢII INFORMATICE DE BIROU
Word Excel PowerPoint Office Binder Publisher Outlook

- Bucureşti 2004 -

CUPRINS

2

Cuvânt înainte Introducere Capitolul 1. Tehnici avansate de utilizare a aplicaţiei Microsoft Word 1.1. Automatizarea operaţiilor de întocmire a corespondenţei / 9 1.1.1. Tipărirea scrisorilor tip (Fuzionarea documentelor) / 9 1.1.2. Automatizarea operaţiilor de tipărire a plicurilor şi etichetelor poştale / 19 1.2. Folosirea instrumentelor de verificare din programul Word / 23 1.2.1. Stabilirea limbii folosite / 23 1.2.2. Verificarea ortografiei / 24 1.3. Utilizarea Şabloanelor în Word / 27 1.3.1. Modificarea şabloanelor integrate în Word / 27 1.3.2. Crearea unui şablon pe baza unui document existent / 28 1.3.3. Utilizarea şabloanelor integrate în Word / 29 Capitolul 2. Gestionarea tabelelor cu aplicaţia Microsoft Excel 2.1. Noţiuni de bază / 32 2.1.1. Caracteristicile unei aplicaţii Excel / 32 2.1.2. Deschiderea aplicaţiei Excel / 33 2.1.3. Deschiderea registrului (registrelor de calcul) / 36 2.1.4. Crearea unui nou registru de calcul si salvarea acestuia / 37 2.1.5. Închiderea registrului de calcul şi a aplicaţiei Excel / 38 2.1.6. Folosirea funcţiei Help / 39 2.2. Personalizarea (modificarea) setărilor de bază / 40 2.2.1. Schimbarea modului de vizualizare a foii de calcul / 40 2.2.2. Schimbarea dimensiunii de vizualizare a paginii pe ecran / 42 2.2.3. Personalizarea /modificarea barelor de instrumente / 42 2.2.4. Modificarea unor opţiuni implicite ale aplicaţiei Excel / 44 2.3. Operaţii de bază / 44 2.3.1. Introducerea datelor în foaia de calcul / 44 2.3.2. Selectarea datelor / 49 2.3.3. Copiere, mutare, ştergere / 53 2.3.4. Căutare şi înlocuire / 57 2.3.5. Rânduri şi coloane în foaia de calcul / 58 2.3.6. Sortarea datelor / 61 2.4. Formule şi funcţii / 62 2.4.1. Formule aritmetice şi logice / 62 2.4.2. Lucrul cu funcţii / 70 2.5. Formatarea unei foi de calcul / 73 2.5.1. Formatarea celulelor (grupurilor de celule) / 73 2.5.2. Verificarea scrierii / 81 2.5.3. Setarea documentului / 84 2.6. Tipărirea foilor de calcul / 87 2.6.1. Vizualizarea (previzualizarea) foii de calcul / 87 2.6.2. Tipărirea foii de calcul active, sau a registrului de calcul / 88 2.6.3. Tipărirea unei secţiuni a foii de calcul active sau a unei secţiuni predefinite / 89 2.7. Obiecte, grafice şi diagrame / 90 2.7.1. Importul de obiecte / 90 2.7.2. Grafice şi diagrame / 93

3 2.8. Gestionarea listelor în Excel (baze de date) / 105 2.8.1. Noţiuni de bază / 105 2.8.2. Interogarea (consultarea) bazelor de date / 107 2.8.3. Gruparea informaţiei prin generarea de subtotaluri / 115 2.8.4. Blocarea rubricilor (câmpurilor) unui tabel ) / 116 2.8.5. Împărţirea ecranului în ferestre / 118 2.8.6. Protejarea şi ascunderea formulelor în foaia de calcul / 119 2.9. Glosar de termeni / 121 2.10. Teste evaluare cunoştinţe / 124 Capitolul 3. Realizarea prezentărilor cu aplicaţia Microsoft PowerPoint 3.1. Noţiuni de bază / 127 3.1.1. Caracteristicile unei prezentări PowerPoint / 127 3.1.2. Deschiderea aplicaţiei PowerPoint / 130 3.1.3. Deschiderea unei prezentări existente (mai multor prezentări) / 130 3.1.4. Salvarea unei prezentări / 133 3.1.5. Închiderea documentului de prezentare şi a aplicaţiei PowerPoint / 134 3.1.6. Folosirea funcţiei Help / 135 3.2. Personalizarea (modificarea) setărilor de bază / 137 3.2.1. Schimbarea modului de vizualizare (afişare) a unei prezentări / 137 3.2.2. Modificarea dimensiunii de vizualizare a diapozitivelor pe ecran / 140 3.2.3. Modificarea barelor de instrumente / 140 3.2.4. Modificarea unor opţiuni predefinite ale aplicaţiei PowerPoint / 141 3.3. Crearea unei prezentări / 142 3.3.1. Crearea unei noi prezentări / 142 3.3.2. Adăugarea(inserarea) textului într-un diapozitiv (folie / 147 3.3.3. Adăugarea textului în zona de subsol, pentru un diapozitiv sau pentru toate diapozitivele / 149 3.3.4. Numerotarea automată a diapozitivelor / 149 3.3.5. Introducerea datei calendaristice şi a timpului în diapozitive / 149 3.3.6. Alegerea unui set de caracteristici pentru diapozitiv (folie) / 150 3.3.7. Introducerea unor imagini grafice (clipuri), sunete şi videoclipuri în prezentări / 152 3.3.8. Introducerea unui obiect WordArt în prezentări / 154 3.3.9. Introducerea casetelor de text în prezentări / 155 3.3.10. Folosirea unui diapozitiv ( folie) Master / 155 3.4. Editarea unei prezentări / 156 3.4.1. Copierea, mutarea şi ştergerea textului sau imaginilor în cadrul unei prezentări si între mai multe prezentări active / 156 3.4.2. Copierea, mutarea şi ştergerea diapozitivelor (foliilor) în cadrul unei prezentări sau între mai multe prezentări active / 158 3.4.3. Adăugarea unui diapozitiv nou cu format definit / 159 3.4.4. Reordonarea diapozitivelor ( foliilor) într-o prezentare / 159 3.5. Formatarea unei prezentări / 161 3.5.1. Formatarea textului unui diapozitiv (folie) / 161 3.5.2. Modificarea casetelor de text în prezentări / 166 3.5.3. Modificarea imaginilor în prezentări / 167 3.6. Obiecte, grafice şi diagrame / 168 3.6.1. Desenarea obiectelor / 168 3.6.2. Diagrame organizaţionale (organigrame) / 171 3.6.3. Crearea de diferite tipuri de grafice: bar chart, pie chart, etc. / 175

4 3.7. Tipărirea unei prezentării / 178 3.7.1. Pregătirea diapozitivelor pentru tipărire / 178 3.7.2. Tipărirea efectivă a unei prezentări / 179 3.8. Pregătirea vizionării unei prezentări / 180 3.8.1. Efecte de Slide-show / 180 3.9. Vizionarea unei prezentări / 183 3.9.1. Derularea (execuţia) unei prezentări de diapozitive / 183 3.10. Expunerea unei prezentări în Internet/Intranet / 184 3.11. Ramificaţii ale execuţiei unei prezentări / 187 3.12. Pregătirea unei prezentări pentru expunere / 190 3.13. Expunerea unei prezentări în alt sediu (pe un alt calculator) / 192 3.14. Glosar de termeni / 195 3.15. Teste evaluare cunoştinţe / 198 Capitolul 4. Partajarea datelor între aplicaţii Office 4.1. Partajarea (utilizarea în comun) dinamică a datelor cu OLE (Object Linking and Embedding) / 201 4.2. Transformarea prezentărilor PowerPoint în documente Word şi invers / 206 Capitolul 5. Organizarea documentelor Office cu aplicaţia Office Binder 5.1. Caracteristicile şi crearea unei colecţii de obiecte / 207 5.1.1. Caracteristici generale / 207 5.1.2. Includerea unui document într-un biblioraft / 208 5.1.3. Includerea unui document nou gol într-un biblioraft / 209 5.2. Editarea unei colecţii de documente Office / 211 5.2.1. Editarea secţiunilor dintr-un biblioraft / 211 5.2.2. Editarea în fereastra programului sursă / 213 5.3. Tipărirea unei colecţii de documente Office / 214 5.3.1. Tipărirea unor anumite secţiuni ale biblioraftului / 214 5.3.2. Tipărirea unui biblioraft / 215 Capitolul 6. Realizarea publicaţiilor de birou cu aplicaţia Microsoft Publisher 6.1. Noţiuni de bază / 216 6.1.1. Caracteristici generale ale aplicaţiei Publisher 2000 / 216 6.1.2. Caracteristici specifice ale aplicaţiei Publisher 2000 / 217 6.1.3. Deschiderea aplicaţiei Publisher / 218 6.2. Crearea unei publicaţii / 218 6.2.1. Crearea unui pliant / 223 6.3. Editarea unei publicaţii / 228 6.3.1. Utilizarea instrumentelor pentru aspect / 228 6.3.2. Înţelegerea cadrelor / 230 6.3.3. Introducerea textului / 239 6.3.4. Modificarea aspectului unei publicaţii / 243 6.3.5. Folosirea instrumentului Design Checker / 249 6.4. Tipărirea publicaţiei / 251 6.4.1. Configurarea imprimantei / 252 6.4.2. Alegerea opţiunilor pentru tipărire / 253 6.4.3. Folosirea serviciilor specializate de tipărire / 256 6.5. Glosar de termeni / 257 6.6. Teste evaluare cunoştinţe / 259

5

Capitolul 7. Gestionarea informaţiilor personale cu aplicaţia Microsoft Outlook 7.1. Prezentare generală / 261 7.2. Utilizarea poştei electronice / 263 7.2.1. Adăugarea conturilor de e-mail / 263 7.2.2. Compunerea unui mesaj nou şi pregătirea lui pentru transmitere / 264 7.2.3. Recepţionarea mesajelor de e-mail şi organizarea lor în foldere (dosare) diferite / 269 7.3. Gestionarea persoanelor de contact / 270 7.4. Calendarul de activităţi / 273 7.4.1. Crearea de programări unice / 275 7.4.2. Crearea de evenimente unice / 277 7.4.3. Crearea de programări periodice / 278 7.4.4. Planificarea şedinţelor / 280 7.5. Urmărirea îndeplinirii sarcinilor / 281 7.6. Jurnalul de activităţi desfăşurate / 282 7.7. Gestionarea notiţelor / 283 Bibliografie / 285

Pentru ei. ing. fie în format pentru tipărire sau nu. pentru a fi de calitate şi pentru ca elaborarea lor să se facă în condiţii de eficienţă. cât şi subiecte concrete legate de utilizarea unor aplicaţii software frecvent utilizate. Utilizarea suportului electronic pentru introducerea. transportul şi prezentarea datelor. prelucrare tabelară. cu exemple concrete de aplicare pe cazuri reale.6 Cuvânt înainte Evoluţia rapidă a tehnologiilor informaţiei a schimbat profund şi modul în care se elaborează documentele. operarea bazelor de date. organizarea documentelor Office în colecţii. Vasile Baltac. procesare texte. la serviciile comerciale de imprimare şi la atelierele de copiat sau pe World Wide Web Cursul prezintă o proporţie justă între elementele teoretice şi cele practice ce ţin de înţelegerea conceptelor şi utilizarea „Aplicaţiilor informatice de birou“ şi se constituie într-o lucrare didactică de valoare. Este cunoscut faptul că. operaţii cu date şi fişiere. . concepte şi metode pentru gestionarea tabelelor şi construirea unei prezentări electronice. trebuie să satisfacă anumite cerinţe privind prezentarea conţinutului. necunoaşterea tehnicilor şi cunoştinţelor necesare utilizării calculatorului electronic pentru operaţii asupra documentelor şi informaţiilor pe suport electronic. cât şi ulterior ca manual de referinţă pentru utilizarea produselor Microsoft menţionate. O largă categorie de persoane. Cursul abordează tematica prelucrării informaţiilor electronice atingând atât elemente generale teoretice ce ţin de conceptul de „Aplicaţii informatice de birou“. Informaţia circula rapid şi în volume de neconceput în urmă cu câteva decenii. specifice domeniului de activitate în care sunt utilizate etc. univ. informaţiilor şi cunoştinţelor a devenit o necesitate în orice domeniu profesional. stocarea. Cornelia Maxim. Lucrarea „Aplicaţii informatice de birou“ elaborată de lector univ. Evoluţia spre societatea informaţională şi în continuare spre societatea cunoaşterii conduce la o nouă alfabetizare de masă. satisface sub forma unui curs universitar tocmai această necesitate. care lucrează curent cu informaţia. Studentul. şi pe un plan mai larg orice cititor va găsi în curs o paletă largă de subiecte cum sunt: consideraţiile asupra felului cum trebuie să se prezinte „vizual“ şi „funcţional“ un document destinat publicării. viitorii profesionişti în comunicare şi relaţii publice. un program internaţional sub numele de ECDL (European Computer Driving Licence) sau „Permisul european de folosire a calculatoarelor“. sau pentru trecerea testelor ECDL. trebuie să stăpânească noile instrumente puse la dispoziţie de tehnologia informaţiei. utilă studenţilor atât pentru studiu. Prof. Cu atât mai mult. gestionarea informaţiilor personale şi obţinerea unor lucrări cu aspect profesional care să poată fi publicate oriunde: de la imprimanta din birou. dr. prezentări şi folosirea reţelelor şi în primul rând a Internet-ului. constituie un dezavantaj competitiv imposibil de surmontat în lumea de astăzi. Aceste documente. defineşte nivelul minim de cunoştinţe de bază despre calculatoare. alfabetizarea digitală. drd. astfel încât să se obţină documente în format electronic sau pentru tipărire. Cea mai mare parte a populaţiei unei ţări trebuie să aibă abilităţi de a folosi tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor în viaţa de zi cu zi. trebuie să stăpânească modalităţile prin care informaţia stocată electronic poate fi transformată.

pe parcursul acestui capitol sunteţi încurajaţi să vă evaluaţi cunoştinţele dobândite prin testele propuse spre rezolvare. au revoluţionat activităţi şi domenii profesionale. cele mai importante practici legate de gestionarea şabloanelor (template-uri) şi folosirea instrumentelor de verificare din programul Word. asemenea telefonului sau televizorului. transferul şi prelucrarea unor volume uriaşe de informaţii şi cunoştinţe. Gestionarea tabelelor cu aplicaţia MS-Excel. Apoi. PowerPoint. gruparea informaţiei prin generarea de subtotaluri şi protejarea datelor dintr-un tabel. lucrarea este un suport practic de însuşire eficientă a facilităţilor oferite de aplicaţiile informatice dedicate automatizării activităţilor de birou. cu scopul de a le perfecţiona abilităţile de exploatare eficientă a celor mai cunoscute aplicaţii informatice integrate în pachetul Office 2000: Word. Intitulată sugestiv „Aplicaţii informatice de birou“. a devenit realitate incontestabilă. ale instrumentelor informatice pentru generarea şi prezentarea în format electronic şi/sau pentru tipărire a documentelor. constituie un dezavantaj competitiv. Tehnologia informaţiei a pus la dispoziţia tuturor categoriilor de utilizatori de calculatoare aplicaţii şi instrumente informatice deosebit de eficiente pentru elaborarea celor mai diverse şi complexe documente. aspecte privind tipărirea plicurilor şi etichetelor poştale. crearea şi editarea graficelor. animarea prezentărilor cu efecte speciale. Realizarea prezentărilor cu aplicaţia Microsoft PowerPoint. chiar fireşti. a cunoscut evoluţii impresionante. Office Binder. stocarea. Cele şapte capitole ale lucrării îşi propun să prezinte facilităţile oferite şi instrumentele de lucru ale aplicaţiei informatice abordate. gestionarea bazelor de date. prezintă modalităţile de realizare şi tipărire a formelor personalizate (tip) de scrisori. numite centre de calcul. privind procesarea. economie. introducerea automată a datelor într-un tabel prelucrarea datelor folosind formule şi funcţii. elaborarea şi prezentarea documentelor în format electronic sau pentru tipărire. aranjarea unui tabel pentru tipărire. . Capitolul 3. construirea diagramelor organizaţionale. imposibil de schimbat în lumea de astăzi. cât şi utilizatorilor de instrumente informatice pentru birotică. proiectare. acest dezavantaj ar influenţa viitorii profesionişti în comunicare şi relaţii publice. în care clipeau sute de luminiţe şi se întâmplau o mulţime de lucruri care depăşeau puterea de înţelegere a profanilor. ci în însăşi viaţa noastră cea de toate zilele. exemple şi teste pentru crearea prezentărilor eficiente. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor au schimbat rapid mentalităţi şi gândiri. lucrarea se adresează atât studenţilor iniţiaţi în utilizarea calculatorului. atingând standarde de performanţă pentru procesele decizionale ale oricărei activităţi umane. încet-încet. într-o succesiune logică şi accesibilă oricărui utilizator interesat. au dezvoltat abilităţi şi atitudini. Prin urmare. absolvenţi ai învăţământului universitar şi postuniversitar din Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy“ din SNSPA. reprezintă standardul modern al alfabetizării de masă. practicată în nişte „temple misterioase“ şi îndepărtate. administraţie sau afaceri. Excel. Alfabetizarea digitală impusă ca o necesitate a societăţii informaţionale. Capitolul 1. Tehnici avansate de utilizare a aplicaţiei MS-Word. Cu atât mai mult. o caracteristică fundamentală a societăţii informaţionale de astăzi şi a societăţii cunoaşterii de mâine. De asemenea. În acest context. expunerea prezentărilor în Internet/ Intranet şi pregătirea prezentărilor pentru expunere. relaţiile publiccalculator au devenit mai pământeşti. vă veţi forma deprinderile pentru crearea şi actualizarea tabelelor de date. Ceea ce era de neconceput în urmă cu câteva decenii. Utilizarea calculatorului fără a stăpâni performant facilităţile aplicaţiilor. Publisher şi Outlook.7 Introducere În urmă cu ani informatica părea o „religie exotică“. vă oferă informaţii. În Capitolul 2. ajungând ca astăzi calculatoarele să fie implicate nu numai în ştiinţă.

. formataţi toate documentele direct din fereastra Binder. Pe parcursul acestui capitol sun prezentate exerciţii rezolvate şi la final veţi avea posibilitatea verificării cunoştinţelor dobândite prin rezolvarea bateriilor de teste propuse. Partajarea datelor între aplicaţii Office. oferind contextul şi suportul metodologic eficient al unei pregătiri individuale cu minimum de asistenţă din partea specialistului.8 Capitolul 4. afişaţi. Realizarea publicaţiilor de birou cu aplicaţia MS-Publisher. Gestionarea informaţiilor personale cu aplicaţia Microsoft Outlook. veţi dobândi cunoştinţe legate de: proiectarea şi crearea publicaţiilor de birou. După parcurgerea capitolului 5. vă formează deprinderile pentru: transmiterea şi recepţionarea masajelor e-mail atât într-o reţea locală cât şi pe Internet. folosirea serviciilor specializate de tipărire a publicaţiilor. participarea la întruniri electronice în cadrul grupului de lucru. Bibliografia recomandată conţine titluri de referinţă în domeniul abordat şi garantează valoarea ştiinţifică a demersului preponderent practic al lucrării. gestionarea agendelor de adrese şi a listelor cu persoane de contact. editarea publicaţiilor de birou folosind instrumente specializate. veţi fi în măsură să: creaţi un biblioraft (agrafă de birou) în care includeţi documente Office. Capitolul 7. De asemenea. care constituie un adevărat ghid pentru generarea şi prezentarea documentelor în format pentru tipărire şi / sau electronic. modificarea aspectului unei publicaţii. Organizarea documentelor Office într-o colecţie (biblioraft) cu aplicaţia MS-Office Binder. verificarea corectitudinii publicaţiilor. tipăriţi sub o singură comandă toate documentele incluse în biblioraft. prezintă prin exemple modalitatea de partajare (utilizare în comun) dinamică a datelor între documente din aplicaţii Office diferite. organizarea şedinţelor şi urmărirea sarcinilor de lucru. crearea şi păstrarea unui jurnal de activităţi proprii şi gestionarea notiţelor. lucrarea prezintă o proporţie justă între elementele teoretice şi cele practice. editaţi. planificarea activităţilor şi actualizarea calendarului. înserarea porţiunilor din tabelele Excel în documentele Word precum şi transformarea unui document Word într-o prezentare şi invers. În capitolul 6.

9 1. Documentul principal. − cele mai importante practici legate de gestionarea şabloanelor (template-uri). Un tabel privit şi interpretat ca sursă de date.1. Sursa de date (baza de date) sau sursa fuzionării documentelor (Data Source) se regăseşte sub formă tabelară într-un format Word. Excel. regăsinduse sub forma: − formularului pentru scrisori circulare (Form Letters). corpul scrisorii şi încheierea) şi informaţii variabile care diferă de la scrisoare la scrisoare (de exemplu numele şi adresa destinatarului etc. nemodificabile. Documentul principal conţine informaţiile fixe. Tehnici avansate de utilizare a aplicaţiei MS-Word După parcurgerea acestui capitol veţi putea cunoaşte: − modalităţile de realizare şi tipărire a formelor personalizate (tip) de scrisori. Tipărirea scrisorilor tip (Fuzionarea documentelor) O scrisoare tip (circulară) este un document ce conţine două tipuri de informaţii: informaţii identice (fixe) în toate scrisorile (de exemplu: antetul scrisorii. − folosirea instrumentelor de verificare din programul Word. trebuie create două documente: un document principal (Main document) şi un document sursă de date (Data source).1. − domenii: plajele de valori admise de câmpuri. fie pot fi trimise la imprimantă sau ca mesaje prin poşta electronică Pentru editarea scrisorilor circulare (Form Letters) se pot parcurge următoarele etape: . − aspecte privind tipărirea plicurilor şi etichetelor poştale. Access sau Outlook. Tipărirea scrisorilor tip (Fuzionarea documentelor) este o procedură automată de îmbinare a unui document principal cu o sursă de date. Rezultatele fuziunii se pot regăsi fie într-un nou fişier. indiferent de forma sub care se regăseşte poate conţine: informaţie de tip text şi câmpuri de fuziune (Merge Fields). Sursa de date conţine informaţiile variabile. a cărui utilitate presupune diseminarea unei informaţii conform unei structuri ierarhice descendente. Documentul principal (Main Document) poate fi de mai multe tipuri. Fuzionarea documentelor presupune îmbinarea (iterativă sau selectivă) a documentului principal aflat sub oricare din cele patru forme de prezentare cu înregistrările sursei de date. Înregistrările sursei de date pot fi filtrate (Query) potrivit unor criterii de selecţie pentru a răspunde cerinţelor personalizate ale utilizatorilor fuziunii documentelor .). Automatizarea operaţiilor de întocmire a corespondenţei 1. Câmpurile mai pot fi numite atribute sau proprietăţi. Pentru a tipări o scrisoare tip. 1. de tip şablon precum şi informaţii cu privire la inserarea textului variabil. − înregistrări (tupluri sau realizări): ansamblul de valori afectate câmpurilor pentru un obiect real. − documentului de tip plic (Envelopes). − documentului de tip catalog (Catalog) pentru repertorierea anumitor produse sau activităţi. − documentului de tip etichetă poştală (Mailing Labels) pentru uzul de secretariat prin foi autocolante ce conţin etichete pentru plicuri sau pentru etichetarea unor produse.1. conţine: − câmpuri (Fields): elemente de tip text pentru identificarea coloanelor (numele coloanelor).

Din caseta Mail Merge Helper. cu ajutorul meniului Tools. Editarea documentului principal. Figura 1. iar locurile unde se vor insera elementele variabile (viitoarele câmpuri de fuziune „Merge Fields“) vor fi completate cu spaţii. 2. opţiunea Mail Merge.10 1. Editarea se realizează în mod obişnuit. Pentru exemplificarea scrisorilor circulare presupunem că o firmă de construcţii doreşte să trimită scrisori clienţilor săi. existând posibilitatea modificării documentului principal prin butonul Edit din caseta Mail Merge Helper. Prin apăsarea butonului Active Window prima fază a fuzionării se încheie. Validându-se această opţiune. Crearea unei surse de date ca sursă a informaţiilor variabile se poate efectua cu ajutorul comenzii Tools − Mail Merge. Word propune printr-o casetă de dialog activarea ferestrei ce conţine documentul editat transformându-l prin apăsarea butonului Active Window în document principal. Se editează documentul principal. pentru a-i înştiinţa despre ultimele dezvoltări. sau pur şi simplu nu se va ţine cont pentru moment de acestea. sau propune generarea altui document principal prin butonul New Main Document. iar din caseta de dialog Mail merge Helper se apasă butonul Get . A doua etapă a fuzionării documentelor este aceea a creării sau a deschiderii sursei de date care conţine informaţia variabilă care se va combina cu documentul principal. formatat şi salvat. se poate iniţia procedura de fuzionare a documentelor prin declararea acestuia ca „document principal“ (Main Document). se apasă butonul Create corespunzător rubricii Main Document şi din lista derulantă se alege în cazul scrisorilor circulare opţiunea Form Letters (formular pentru scrisori tip sau circulare). Macheta documentului care va sta la baza documentului principal este prezentată în Anexa 1.1. După ce documentul a fost editat. ce conţine informaţii nemodificabile care vor sta la baza scrisorilor standard. Crearea sau deschiderea sursei de date (bazei de date).

sau selectiv. ştergându-se unele dintre acestea în urma selectării rubricii respective şi acţionării butonului Remove Field Name. Company etc. validându-se succesiv după fiecare introducere prin butonului Add Field Name. Este de recomandat ca aceste câmpuri să fie suprimate şi să se genereze rubrici personalizate pentru sursa da date. Job Title. Se alege din lista derulantă opţiunea Create Data Source. First Name.2. sau în totalitate (13 rubrici).) ale sursei de date nou generate. Last Name. Acest lucru se poate face după eliminarea rubricilor predefinite (altfel noile rubrici se adaugă la sfârşitul vechilor rubrici) şi editarea celor noi în caseta Field Name (editarea se va face fără spaţii în numele câmpurilor). Ordinea acestor câmpuri se poate schimba prin apăsarea butoanelor Move. corespunzător rubricii Data Source. . Figura 1. În caseta de dialog Create Data Source se pot utiliza câmpurile predefinite (din lista rubricii Field Name in Header Row: Title.11 Data.

Word propune automat salvarea documentului ce conţine sursa de date.3. După declararea rubricilor sursei de date (nume_societate. prenume şi funcţia) şi apăsarea butonului OK. localitatea.12 Figura 1. Dacă se execută succesiv clic pe butonului FindFirst / Find Next se vor afişa în formular datele ce corespund criteriul specificat.. Sursa de date poate fi editată completând rubricile propuse de caseta de dialog Data Form. se poate repeta operaţia executând clic pe butonul Add New sau se poate încheia executând clic pe butonul OK. Figura 1. . După completarea unei grile ce conţine în fapt o înregistrare a bazei de date. În caseta Find in Field se precizează în rubrica Find what textul ce va fi căutat. din caseta Data Form. nume. După salvare. adresa. sistemul propune editarea sursei de date dacă se execută clic pe butonul Edit Data Source.4. Căutarea unor înregistrări ce corespund unui criteriu de selecţie este operaţională dacă se execută clic pe butonului Find. corespunzător unei rubrici a bazei de date (In Field).. Caseta Data Form este prezentată în figura următoare. mai corect spus documentului ce conţine structura sursei de date (fără înregistrări). sau editarea documentului principal dacă se execută clic pe butonul Edit Main Document.

b) butonul Manage Fields permite actualizarea rubricilor sursei de date în sensul adăugării ştergerii şi modificării numelui acestora. Toate aceste trei operaţiuni se validează în final cu butonul OK. utilizatorul având posibilitatea introducerii altei înregistrări. Butoanele pentru lucrul cu sursa de date sunt următoarele: a) butonul Data Form permite comutarea între vizualizarea bazei de date sub formă tabelară şi vizualizarea acesteia prin formularul Data Form.6. Toolbars. Atât introducerea înregistrărilor în baza de date.). c) butonul Add New Record permite introducerea de noi înregistrări în sursa de date prezentată sub formă tabelară.5. cât şi vizualizarea acestora se poate face şi în formă tabelară prin apăsarea butonului View Source. după care se apasă butonul Remove. Această bară mai poate fi instalată şi prin succesiunea de comenzi View.6. Database. Vizualizarea tabelară a sursei de date implică afişarea contextuală a unei bare cu butoane (Database) pentru lucrul cu sursa de date (Figura 1. .13 Figura 1. Butonul Delete şterge înregistrarea curentă. Suprimarea unei rubrici se face selectând din caseta Field Names in Header Row rubrica ce va fi anulată. Modificarea numelui unei rubrici se face prin selectarea acestuia şi apăsarea butonului Rename după cum în caseta Field Name numele va fi modificat prin editare. alegerea ordinii inserării în caseta Field Names in Header Row şi validarea operaţiunii prin butonul Add. d) butonul Delete Record permite ştergerea înregistrării pe care este poziţionat cursorul utilizatorului. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Figura 1. Adăugarea unei noi rubrici se face prin editarea numelui acesteia în caseta Field Name. Butonul Restore anulează ultimele valori ale înregistrării curente – în curs de editare.

14 e) butonul Sort Ascending permite sortarea crescătoare a sursei de date după rubrica selectată de utilizator prin poziţionarea mouse-ului; f) butonul Sort Descending permite sortarea descrescătoare a sursei de date după rubrica selectată de utilizator prin poziţionarea mouse-ului; g) butonul Insert Database declanşează o operaţiune de schimbare a sursei de date cu care interacţionează documentul principal în procedura fuzionării documentelor; h) butonul Update Field actualizează înregistrările bazei de date; i) butonul Find Record declanşează o procedură de interogare a sursei de date după un criteriu de selecţie, corespunzător unei rubrici; j) butonul Mail Merge Main Document permite trecerea la vizualizare documentului principal. Apăsarea acestui buton încheie practic faza de creare a sursei de date ce va fi sursa informaţiilor variabile. k) Fuzionarea documentului principal poate avea loc şi cu o bază de date generată cu procesorul de tabele Excel sau cu un sistem de gestiune a bazelor de date, de exemplu cu Access. 3. Inserarea câmpurilor de fuziune sau completarea documentului principal cu informaţii din sursa de date. Următoarea fază a fuziunii documentelor o constituie inserarea câmpurilor de fuziune în documentul principal. Aceste câmpuri de fuziune reprezintă legătura dintre sursa de date şi documentul principal, sub forma unor marcaje ce poartă numele câmpurilor din bază. Această operaţiune se execută numai din documentul principal. În momentul în care acesta este activat (prin comanda Window şi selectarea din listă a numelui documentului sau prin apăsarea butonului Mail Merge Main Document − dacă fereastra activă conţine sursa de date în format tabelar Word), fereastra documentului principal afişează o bară particulară cu instrumente şi anume Mail Marge (bara de fuziune).

Figura 1.7. Se poziţionează cursorul la prompterul de inserare unde urmează a fi înserate câmpurile de fuziune, se apasă butonul Insert Merge Field, iar din lista derulantă afişată se aleg pe rând câmpurile de fuziune ce urmează a fi înserate.

Figura 1.8. Înaintea declanşării fuziunii propriu-zise, se pot executa patru operaţiuni (opţionale): − filtrarea sursei de date; − verificarea erorilor de fuziune;

15

− simularea fuziunii pe documentul principal.
Filtrarea sursei de date Filtrarea sursei de date create sau importate în Word se face prin intermediul casetei de dialog Mail Merge Helper (comanda Tools – Mail Merge) executând clic pe butonul Query Options. În ecran este afişată caseta de dialog Query Options şi în secţiunea Filter Records se precizează câmpurile pe care operează filtrarea în condiţiile precizării unor restricţii înlănţuite prin operatorii logici And sau Or. În rubrica Field se precizează câmpul din sursa de date asupra căruia se aplică restricţiile. În rubrica Comparison se alege operatorul de comparaţie, iar în rubrica Compare to se precizează referinţa text sau numerică pentru care trebuie să răspundă selecţia înregistrărilor.

Figura 1.9. În exemplul prezentat mai sus, sursa de date Word a fost filtrată selectându-se acele înregistrări pentru care localitatea este „Bucureşti“sau funcţia este „Specialist PR“. De asemenea, în secţiunea Sort Records, înregistrările sursei de date filtrate pot fi sortate crescător (Ascending) sau descrescător (Descending) prin precizarea câmpurilor cu rol de chei de sortare (Sort by). Atunci când se utilizează mai multe chei de sortare (maxim trei), acestea se precizează în ordinea gradului de agregare (de la mare, la mic). Anularea filtrelor sursei de date (resetarea criteriilor) se face dacă se execută clic pe butonul Clear All . Sortarea sursei de date filtrate este ilustrată grafic în Figura 1.10. În acest exemplu, sursa de date a fost ordonată crescător după câmpul „localitatea“ şi crescător după câmpul „funcţia“. .

16

Figura 1.10. Simularea fuziunii Înaintea fuzionării propriu-zise se poate face o simulare a combinării documentului principal cu înregistrările bazei de date, dacă se execută clic pe butonului View Merget Data de pe bara de fuziune (Figura 1.11). În documentul principal se declanşează înlocuirea câmpurilor de fuziune inserate cu realizările corespunzătoare din sursa de date. Înregistrările din bază pot fi parcurse cu ajutorul butoanelor Next Record – pentru poziţionarea pe următoarea înregistrare, Previeus Record – pentru vizualizarea înregistrării precedente, Last Record – pentru ultima înregistrare, First Record – pentru prima înregistrare, Go to Record – pentru poziţionarea pe a „n“ – a înregistrare.

Figura 1.11. 4. Declanşarea fuziunii sau interclasarea documentului principal cu sursa de date. Ultima etapă în fuziunea documentelor este aceea prin care se declanşează operaţiunea de îmbinare, fie prin butoanele Merge to New Document, Merge to Printer, sau Start Mail Merge prezente pe bara de fiziune (Figura 1.7.), fie prin comanda Tools – Mail Merge sau butonul Merge din cadrul rubricii Merge the data with the document. Caseta de dialog Merge permite specificarea destinaţiei fuziunii prin alegerea din lista rubricii Merge to a unui document nou (New document) care să conţină rezultatele fuziunii sau a opţiunii de imprimare directă a documentelor generate de fuziune (To printer) sau trimiterea acestora prin poşta electronică (Electronic mail). De asemenea, se poate preciza opţiunea de fuziune a tuturor înregistrărilor sursei de date (All) sau a înregistrărilor selectate prin aplicarea filtrului Query Options, sau se poate preciza un interval de număr de înregistrări fuzionabile (From… To …).

17

Figura 1.12 Tot prin caseta Merge, în rubrica When merging records, se pot specifica opţiunile de imprimare a înregistrărilor vide, generându-se rezultate şi pentru înregistrările goale (Print blank lines when data fields are empty) sau generându-se rezultate numai pentru înregistrările non-vide (Don’t print blank lines when data fields are empty). Fuziunea propriu-zisă este operaţională dacă se execută clic pe butonul Merge. Verificarea erorilor Verificarea erorilor de fuziune este o operaţie facultativă şi prealabilă declanşării fuziunii, prin care se compară automat câmpurile de fuziune din documentul principal cu câmpurile sursei de date. În cazul în care se găsesc neconcordanţe, se semnalează erori. Operaţia de verificare se poate declanşa executând clic pe butonul Check for Errors de pe bara de fuziune, sau clic pe butonul Check Errors... din caseta Merge. Figura 1.13 ilustrează rezultatele fuziunii documentelor de tip „scrisori circulare“ într-un document intitulat automat Form Letters.

Figura 1.13.

18
Anexa 1

Societatea de Construcţii Civile Bd. Unirii nr.4, Bloc A, Scara 2, Ap. 23 Sector 3 Bucureşti, 73133

marţi, 26 octombrie 2004 Către, Societatea Comercială: Adresa: Localitatea: Domnului/Doamnei: Funcţia:

Deoarece sunteţi un client valoros al serviciilor noastre, doresc să vă anunţ ultimele dezvoltări ale Companiei. Astfel:

− S-au modificat orele de funcţionare. Biroul nostru este deschis acum, de luni până vineri de la 8AM la 7PM, iar sâmbătă, de la 9AM la 1PM. − Avem o nouă pagină de Web. Pentru a putea fi informaţi în orice moment am
deschis o nouă pagină Web. Această pagină conţine răspunsuri la cele mai frecvente întrebări puse de clienţii noştri, precum şi legături cu alte zone de informaţii (site-uri). Vizitaţi-ne deci la adresa: www.xyz.com. Apreciem afacerile pe care le facem cu Dvs. şi de aceea încercăm să vă oferim cele mai bune linii şi servicii de produse. Dacă aveţi vreo nelămurire, nu ezitaţi să ne sunaţi. Cu mulţumiri, Viorel POPA, Preşedintele Societăţii

atunci pot fi preluate. Word va salva textul ca adresă personală pentru mesaje poştale. Word va întreba dacă se doreşte salvarea noii adrese ca adresă de retur prestabilită. dacă este cazul. aceasta se scrie în caseta Return Address. se poate edita textul. 4. . Dacă se doreşte tipărirea unei adrese de retur. se şterge textul din caseta Return Address.19 1.2. Figura 1. dacă se folosesc plicuri cu adresa gata tipărită). În situaţia în care s-a specificat o adresă personală pentru mesajele poştale în Word. adresa respectivă va apărea în mod automat în caseta Return Address. Dacă se execută clic pe Yes. Se alege comanda Envelopes And Labels din meniul Tools şi se execută clic pe eticheta Envelopes din caseta de dialog Envelopes And Labels prezentată în figura de mai jos. sau se selectează opţiunea Omit de deasupra casetei. Pentru a specifica o adresă personală pentru mesaje poştale. 3. dacă se execută clic pe butonul Address Book situat deasupra casetei.1. Automatizarea operaţiilor de tipărire a plicurilor şi etichetelor poştale Tipărirea unui singur plic Pentru a tipări un singur plic se efectuează următorii paşi: 1. Dacă se introduce sau se editează textul din caseta Return Address din eticheta Envelopes. În acest caz. Se scrie adresa destinatarului în caseta Delivery Address. Dacă au fost introduse adrese într-a agendă de adrese Outlook. 2. când se execută clic pe butonul Print sau Add To Document (la pasul 5). se alege comanda Options din meniul Tools. se execută clic pe butonul Options din eticheta Envelopes. se execută clic pe eticheta User Information şi se introduce adresa în caseta Mailing Address). Dacă trebuie modificată una din opţiunile pentru tipărirea plicului. atunci pot fi preluate dacă se execută clic pe butonul Address Book. Dacă nu se doreşte tipărirea adresei de retur (de exemplu.14. Dacă au fost introduse adrese într-a agendă de adrese Outlook. Se deschide caseta de dialog Envelope Options prezentată în figura de mai jos.

Poziţia plicului în imprimantă poate fi: cu faţa în sus (Face up). Modificarea poziţiei adresei destinatarului.16. Plicul trebuie introdus în aşa fel încât să corespundă orientării indicate în secţiunea Feed method. respectiv a poziţiei adresei de retur se face introducând valori corespunzătoare în casetele From left şi From top. Pentru precizarea direcţiei de introducere a plicului şi poziţia lui în imprimantă se execută clic pe eticheta Printing Options (Figura 1. cu faţa în jos (Face down) sau în sensul rotirii acelor de ceasornic (Clockwise rotation). . Butoanele Font permit modificarea opţiunilor de formatare pentru textul din casetele care conţin adresa destinatarului. Din caseta derulantă Envelope size se alege formatul plicului. .20 Figura 1.16).15 Se execută clic pe eticheta Envelope Options. respectiv adresa de retur. Figura 1.

adresa personală pentru mesajele poştale (adresa care se introduce în eticheta User Information din caseta de dialog Options. după cum s-a arătat în secţiunea plicuri).21 5. Această metodă se poate folosi pentru a include în acelaşi document textul pentru scrisoare şi textul pentru plic aşa cum prezintă figura 1. orientarea pentru tipărire şi sursa de hârtie corespunzătoare pentru tipărirea plicului. . Plicul va fi tipărit în mod automat odată cu documentul curent. Se scrie textul pentru etichetă în caseta Address. Figura 1. se alege Envelopes And Labels din meniul Tools şi se execută clic pe eticheta Labels din caseta de dialog Envelopes And Labels (Figura 1. cu aceeaşi adresă sau informaţie. Pentru tipărirea imediată a plicului se introduce plicul în imprimantă şi se execută clic pe butonul Print. Word va insera textul plicului într-o secţiune separată la începutul documentului curent care va fi introdus în plicul tipărit şi va aplica acestei secţiuni formatul de hârtie. Dacă este cazul. Se poate selecta şi opţiunea Use Return Address pentru ca Word să copieze în caseta Address. acest buton va avea inscripţia Change Document şi va înlocui textul anterior pentru plic cu noul text). se execută clic pe butonul Add To Document (Dacă informaţiile pentru plic sunt deja introduse în document.17. Tipărirea unei etichete Pentru tipărirea unei singure etichete sau a unei pagini de etichete.17.18). Pentru a introduce textul pentru documentul curent din fereastra activă. textul plicului se poate edita sau se poate completa cu text sau ilustraţii. Acestea pot fi tipărite amândouă folosind o singură comandă de tipărire.

de exemplu. se execută clic pe butonul Options pentru a deschide caseta de dialog Label Options prezentată în figura de mai jos. se alege Single Label şi se introduce poziţia pe linii şi coloane în foaia de etichete a etichetei care va fi tipărită. pentru a realiza o foaie întreagă de etichete cu adresă de retur.22 Figura 1. − Pentru a tipări o singură etichetă. Figura 1. se alege opţiunea Full page of the same label Această opţiune s-ar putea folosi.18.19 Pentru a selecta tipul imprimantei se alege opţiunea Dot matrix sau Laser and ink jet. Se poate indica programului Word câte etichete să tipărească în felul următor: − Pentru a tipări o pagină întreagă de etichete având acelaşi text pe fiecare etichetă. Dacă trebuie să se modifice una din opţiunile pentru tipărirea etichetei. Din lista cu etichete Product number se . Din caseta Label products se alege categoria de etichete.

se selectează textul exclus de la verificare şi apoi se alege Language din meniul Tools. se execută clic pe butonul Print. Pentru a încheia tipărirea etichetei.Word va adăuga limba selectată în stilul Normal al documentului sau şablonului. se procedează astfel: − Pentru a tipări eticheta imediat. se poate executa clic pe butonul New Document pentru ca Word să includă textul etichetei într-un nou document. Marcarea textului ca fiind într-o anumită limbă le permite instrumentelor de verificare din Word să caute dicţionarul corespunzător..S.. Dacă se doreşte ca anumite blocuri de text să fie excluse de la verificare. Din submeniul afişat se alege opţiunea Set Language. Stabilirea limbii folosite În versiunea programului Word comercializată în SUA. Dacă se execută clic pe butonul Default. Prin urmare se urmează aceleaşi etape. 3. . 1. 2.1. Tipărirea seturilor de plicuri Facilitatea Word de realizare a scrisorilor tip poate fi folosită şi pentru tipărirea seturilor de plicuri sau etichete poştale..2. Dacă foaia de etichete nu corespunde nici uneia din etichetele standard. − Dacă se tipăreşte o întreagă pagină de etichete (s-a ales opţiunea Full page of the same label).2. Noul document se poate salva pentru a se putea tipări şi altă dată aceleaşi etichete. dar la etapa 1.. În ecran este afişată caseta de dialog Language (Figura 1. Se selectează textul care nu este scris în engleză americană. întregul text este marcat iniţial ca fiind English (U. se pot specifica valorile exacte ale etichetei selectând cea mai apropiată etichetă standard din punct de vedere al dimensiunilor. Se alege comanda Language din meniul Tool şi apoi opţiunea Set Language. Etichetei personalizate i se poate da o denumire. Folosirea instrumentelor de verificare din programul Word Instrumentele de verificare din Microsoft Word permit corectarea ortografiei şi îmbunătăţirea aspectului documentelor create. Dacă întregul text din document sau o parte a lui este scris într-o altă limbă şi se doreşte verificarea. Limba reprezintă un tip de atribut de formatare.20). În caseta de dialog Language se selectează opţiunea Do not check spelling or grammar. iar în cazul etichetelor poştale se alege opţiunea Mailing Labels. rutine pentru verificarea în timpul scrierii a ortografiei şi a sintaxei. se procedează astfel: 1. respectiv executând clic pe butonul New Label şi modificând valorile din caseta de dialog New Custom. Se alege din această casetă limba folosită în textul selectat şi se execută clic pe butonul OK. din fereastra Mail Merge Helper se execută clic pe butonul Create corespunzător rubricii Main Document şi din lista derulantă se alege în cazul plicurilor opţiunea Envelopes. precum şi un dicţionar de sinonime. care apoi poate fi ştearsă prin selectarea ei din lista Product number şi clic pe butonul Delete. Word are instrumente de verificare ce pot fi folosite în timpul introducerii textului într-un document – mai exact.). adică în engleza americană... 1. Pentru a vedea valorile exacte ale etichetei se execută clic pe butonul Details.23 selectează formatul exact al etichetei.

Verificarea ortografiei Verificarea automată a ortografiei în timpul scrierii Pentru ca programul Word să verifice automat ortografia în timpul scrierii.21. .2. Figura 1.20. Dacă întâlneşte un cuvânt pe care îl consideră greşit (adică un cuvânt pe care nu-l găseşte în dicţionar). îl va marca cu o linie roşie ondulată aşa cum arată figura de mai jos.2. 1. se alege Options din meniul Tools şi apoi se execută clic pe eticheta Speling & Grammar.24 Figura 1. Word va verifica ortografia textului introdus deja şi va continua să verifice fiecare cuvânt scris. Din secţiunea Spelling se selectează opţiunea Check spelling as you type.

Word va corecta. Word selectează următorul cuvânt marcat şi afişează meniul derulant prezentat mai sus. Dacă se execută clic pe Change All. se pot localiza (şi corecta) aceste cuvinte. dar va continua să controleze ortografia şi va memora cuvintele scrise greşit. se plasează punctul de inserare undeva în text. vor fi corectate toate apariţiile cuvântului respectiv în întregul document (nu vor fi corectate apariţiile anterioare care au fost ignorate. Word introduce punctul de inserare imediat după cuvântul greşit). cu condiţia să fie selectată opţiunea Replace text as you type. Ignore All pentru ca rutina de verificare să nu mai marcheze cuvântul respectiv în nici un document până când se va executa clic pe butonul Recheck Document din eticheta Spelling & Grammer a casetei de dialog Options. Apoi. Dacă se doreşte verificarea ortografiei într-o porţiune a documentului. De acum încolo.21). fără a marca forma greşită când va mai fi scrisă în documente. 2. dacă există. astfel încât Word să nu îl mai marcheze niciodată ca fiind ortografiat greşit. În această casetă de dialog. Verificarea manuală a ortografiei în timpul scrierii O altă variantă pentru verificarea ortografiei este prin lansarea manuală a componentei integrate pentru verificarea ortografiei. Word va corecta cuvântul în document şi va adăuga forma corectă în lista Replace text as you type asociată funcţiei AutoCorrect. Word nu va mai marca acele cuvinte scrise greşit cu linii roşii ondulate. Pentru rezolvarea cuvântului selectat. fie se selectează forma corectă. se poate selecta opţiunea Hide spelling errors in this document din eticheta Spelling & Grammar a casetei de dialog corespunzătoare (Figura 1. executând dublu-clic pe pictograma Spelling And Grammar Status de pe bara de stare din Word. Se alege comanda Spelling and Grammar din meniul Tools. trebuie să se aplice una sau mai multe din următoarele soluţii: − Pentru a înlocui cuvântul şi a căuta următoarea greşeală fie se corectează cuvântul în caseta Not in Dictionary (pentru ajutor. . în lista Suggestions. se execută clic pe butonul Change sau pe butonul Change All. se procedează astfel: 1. Pentru a ajunge la această opţiune se alege comanda AutoCorrect din meniul Tools. Dacă se doreşte verificarea ortografiei în întregul document. De fiecare dată când se execută dublu-clic pe această pictogramă. Dacă se execută clic pe Change va fi înlocuită numai apariţia cuvântului în locul respectiv. se selectează porţiunea respectivă. Lista Suggestions conţine una sau mai multe variante considerate corecte pentru scrierea cuvântului respectiv (dacă rutina pentru verificarea ortografiei poate deduce o formă corectă şi dacă este selectată opţiunea Always Suggest Corrections). Add pentru a adăuga cuvântul în dicţionarul personalizat. Dacă momentan se doreşte ascunderea greşelilor de ortografie. îl va selecta în document şi va afişa caseta de dialog Spelling and Grammar (Figura 1. Când rutina pentru verificarea ortografiei întâlneşte un cuvânt care nu este în dicţionar. Dacă funcţia pentru verificarea ortografiei în timpul scrierii a marcat unul sau mai multe cuvinte din document.25 Din fereastra de mai sus. şi apoi se execută clic pe eticheta AutoCorrect din caseta de dialog care va fi afişată pe ecran. ca să se poată corecta cuvântul scris greşit. Pentru a verifica ortografia unui text scris deja. 3. AutoCorrect pentru a alege una din variantele sugerate pentru cuvântul respectiv din submeniul care va fi afişat. în caseta Not in dictionary este afişată o parte din propoziţia în care apare cuvântul în cauză (care este afişat cu roşu).22). se alege una din următoarele butoane: Ignore pentru a ignora cuvântul.

−După ce se selectează forma corectă din lista Suggestion sau se corectează manual cuvântul în caseta Not in Dictionary. dacă s-a scris coluor. Word nu va mai semnala cuvântul respectiv în timpul restului operaţiei de verificare a ortografiei şi nici în timpul altor operaţii de verificare a ortografiei din orice document până când nu se va executa clic pe butonul Recheck Document din eticheta Spelling & Grammer.26 − Pentru a lăsa cuvântul nemodificat şi a căuta următoarea greşeală. −Pentru a schimba modul în care Word verifică ortografia documentelor. −Pentru a verifica ortografia pentru cuvântul curent. se alege limba respectivă în caseta cu listă Dictionary Language (în care sunt afişate limbile pentru care au fost instalate dicţionare). se execută clic pe butonul Ignore sau pe butonul Ignore All. se execută clic pe butonul Add. se poate executa clic pe butonul Autocorrect pentru ca Word să genereze un bloc AutoCorrect care va corecta greşeala respectivă de fiecare dată când se va scrie. se execută clic pe butonul Undo.) din caseta cu listă Dictionary Language. rutina pentru verificarea ortografiei va continua să semnaleze alte apariţii ale cuvântului pe care le va găsi în continuare. −Pentru a lăsa cuvântul nemodificat şi a-l adăuga în dicţionarul personalizat. folosind o listă de cuvinte dintr-o altă limbă. De exemplu. rutina de verificare a ortografiei va accepta forma şi va căuta următoarea greşeală.22. . astfel ca Word să nu îl mai semnaleze niciodată. Figura 1. Dacă se execută clic pe butonul Ignore. se execută clic pe butonul Options şi se afişează caseta de dialog din figura de mai jos. el va rămâne afişat ca formă greşită). în cazul în care cuvântul curent este colour şi s-a ales English (U. Însă. −Pentru a revoca ultima corectură. Dacă se execută clic pe butonul Igore All.K.

Opţiunea Allways suggest corrections (dacă este activă) va face ca Word să afişeze o listă de posibile corecţii pentru un anumit cuvânt greşit. în timp ce se introduce textul. ca de exemplu. . Informaţii despre orice opţiune neclară se pot afla dacă se plasează pointerul de mouse pe numele opţiunii.) se execută clic pe butonul corespunzător: Memos. Utilizarea şabloanelor în Word Procesul de redactare a corespondenţei poate fi mult uşurat prin facilităţile oferite de programul Word privind generarea şi utilizarea şabloanelor. se poate alege şablonul dorit. Hide speling errors in this document. pagina cu antet etc. Se alege opţiunea New din meniul File. Se selectează şablonul care va fi modificat. În cazul în care se creează un nou document executând clic pe butonul New de pe bara de instrumente Standard a ferestrei Word.3. În caseta de dialog New (Figura 1.27 Cele mai multe opţiuni din această casetă sunt evidente. Şabloanele permit o „semiautomatizare“ a zonelor cu caracter repetitiv ale unui document. se alege tipul documentului ca fiind Templates (caseta de validare Templates) şi apoi se execută clic pe butonul OK. Toate acestea se pot realiza prin intermediul şabloanelor. General. în funcţie de tipul şablonului care va fi modificat (memo.3. Şablonul pe baza căruia este creat documentul se mai numeşte şablonul documentului sau şablonul ataşat documentului. dar în acelaşi timp trebuie să permită completarea şi adaptarea conţinutului fiecărui document scopului pentru care acesta a fost proiectat. dar câteva pot ridica probleme.23). În cazul în care se creează un document folosind comanda New din meniul File. scrisoare. care se repetă de la un document la altul. O parte din documentele aparţinând corespondenţei au în general o caracteristică comună: ele trebuie să conţină anumite zone standard. documentul va fi creat pe baza şablonului Normal. Aceasă opţiune (dacă este activă) va face ca Word să ascundă liniile roşii de sub cuvintele greşite. lăsând însă loc procesului de creativitate. 1. De aceea este bine ca aceasă opţiune să fie inactivă. specific fiecărui document în parte. Orice document din Word este creat pe baza unui şablon. comanda New Office Document din meniul Start din Windows sau butonul New Office Document de pe bara de comenzi rapide din Office. Modificarea şabloanelor integrate în Word Şabloanele integrate în Word se pot modifica în felul următor: 1.1. fax. se execută clic pe butonul dreapta mouse şi se alege What’s This? 1. Letters & Faxes.

în caseta de text corespunzătoare File name. Această modificare va afecta toate aplicaţiile Office care folosesc şabloane. Se alege Save din meniul File sau se execută clic pe butonul Save pentru a salva modificările făcute. Se selectează meniul File şi apoi comanda Save As. se tastează numele sub care se doreşte salvat şablonul. Pentru aceasta se alege Options din meniul Tools. Se execută clic pe butonul Save. lista numelor tuturor sub-dosarelor pe care le conţine.dot). Se execută clic pe butonul Modify şi apoi se introduce calea de acces pentru noul dosar. Din acest moment documentul creat va fi salvat sub forma unui şablon (template).28 Figura 1. antet de pagină). . nu numai Word. 4.23. În funcţie de tipul şablonului creat (memo. se alege. 3. „Scheletul“ sau şablonul unui document va conţine textul.2. Crearea unui şablon pe baza unui document existent Se poate crea un nou şablon pornind de la un document creat anterior (vezi Anexa 2). şablonul este salvat în subdosarul General. se poate defini şi un alt dosar ca dosar User Templates. prin dublu clic pe numele său. În mod implicit. Se afişează conţinutul casetei Save as type (se execută clic pe săgeata din extremitatea dreaptă ) şi se selectează din lista afişată Document Template (*. care se doresc întotdeauna incluse în el. dosarul corespunzător: Memos. respectiv formatarea.În caseta de dialog Save As. 1.3. Pentru ca şablonul să poată fi utilizat pentru crearea altor şi altor documente. şablonul va apărea în mod implicit în eticheta General din caseta de dialog New. Şablonul va fi salvat direct în dosarul Templates. 5. se execută clic pe eticheta File Location şi clic pe User Templates. El poate fi salvat şi într-un alt sub-dosar al dosarului Templates. se respectă următorii paşi: 1. General. iar sub el. În caseta Save In apare automat numele dosarului în care se va face salvarea: Templates. fax. De asemenea. Letters & Faxes. 3. 2. În acest caz. 2. Se editează şi se formatează şablonul folosind facilităţile oferite de aplicaţia Word.

23. În caseta de dialog New se execută clic. Utilizarea şabloanelor integrate în Word Odată ce şablonul a fost creat. Când se creează un şablon trebuie avut în vedere ca textul şi formatarea incluse să fie cele necesare fiecărui document ce se va crea ulterior pe bază şablonului respectiv. 3. în funcţie de locul unde a fost anterior salvat şablonul. Letters & Faxes. Se selectează meniul File şi apoi comanda New. se pot proiecta noi documente. General. 4. Tot ce s-a tastat în şablon înainte de salvarea acestuia va rămâne definitiv în şablon. Se selectează meniul File si apoi comanda Save As pentru a salva documentul ca un fişier separat.3. Se selectează meniul File şi apoi comanda Close. Se completează documentul cu restul informaţiilor. Pe ecran apare un nou document conţinând însă textul şi formatarea prestabilite în şablon. Şablonul poate fi folosit ori de câte ori este nevoie. Se execută dublu clic pe numele şablonului. având la bază textul şi formatarea prestabilite (Anexa A3). . 2.3. pe tab-ul: Memos. Pentru aceasta se parcurg următorii paşi: 1. În acest moment numele şablonului apare în caseta de dialog prezentată în Figura 1.29 6. Şablonul original nu va fi afectat de modificările şi adăugările operate în acest document. 1.

Lungă.30 SOCIETATEA NATIONALA DE AUTOMOBILISM Srt. 14 Braşov Anexa 2 (şablon FAX) To: Company: Fax: Phone: From: Pages: Date: . nr.

avem plăcerea să vă anunţăm că transportul va sosi în Gara Bucureştii Noi. în vederea încheierii formalităţilor de predare. Lungă. Vă rugăm să trimiteţi împuternicitul Dvs..233782 From: Pages: Date: Doamna Viorica DINU 5 marţi.2004. privind livrarea a două autoturisme de teren.. nr. Cu sinceritate. Viorica DINU Şef Serviciu Livrări . 14 Braşov Anexa 3 (Document creat din şablonul fax) To: Company: Fax: Phone: Domnul Cornel POPA Metrom-Braşov 0268. În aşteptarea răspunsului Dvs. Vă anexăm alăturat actele ce trebuie completate pentru a scurta timpul de aşteptare la Vamă.05.233780 0268. pe data de 15.31 SOCIETATEA NATIONALA DE AUTOMOBILISM Srt. 26 octombrie 2004 Ca urmare a cererii Dvs. marca Toyota.

− Reprezentarea grafică a datelor numerice conţinute în foile de calcul. oferit de foi de calcul cu utilizări bidimensionale şi tridimensionale. Utilizatorul îşi poate organiza lucrul – generând aplicaţii complexe care să înglobeze informaţii suficiente din punct de vedere cantitativ. previzualizarea înaintea tipăririi) şi partajarea acestuia. d) posibilitatea validării datelor din baza de date. la care trebuie să reacţioneze baza de date (criterii simple. − creaţi şi să editaţi grafice. − Gestionarea unui spaţiu de lucru mare. În exploatarea bazelor de date. − actualizaţi datele unui tabel. se pot construi aplicaţii ce înglobează calcul tabelar complex care pot furniza date pertinente utilizatorilor prin localizări şi extrageri de informaţii ce răspund unor criterii bine definite. manipularea acestuia (copiere. − Exploatarea şi interogarea bazelor de date ( rapoarte tip registru sau liste). Excel oferă următoarele facilităţi: a) interogarea bazelor de date prin localizări şi extrageri.1. 2.1. foi de calcul). calculate) . − Formatarea spaţiului de lucru (celule. − introduceţi automat date într-un tabel. vizualizarea (partajarea în ferestre. sau de tipuri diferite.32 2. − ordonaţi după diverse criterii datele unui tabel. Noţiuni de bază 2. − Portabilitatea informaţiilor conţinute în foile de calcul şi implicit în celule. Gestionarea tabelelor cu aplicaţia MS-Excel După parcurgerea acestui capitol veţi fi în măsură să: − creaţi şi să formataţi tabele. Prin urmare. mutare. − folosiţi formule şi funcţii pentru realizarea unor calcule. − introduceţi imagini în foaia de calcul. coloane. linii. Astfel. în scopul verificării informaţiilor ce sunt introduse în modele construite de utilizator.1. Excel oferă utilizatorului următoarele facilităţi: − Efectuarea de calcule utilizând formule şi funcţii. ştergere). b) construirea unor câmpuri de criterii în care sunt fixate restricţiile impuse modelului de cerere de interogare. ceea ce conduce la schimbul de date între aplicaţii de acelaşi tip. demonstrând faptul că diagramele sunt mai relevante şi mai uşor de interpretat decât prezentarea tabelară a datelor. Caracteristicile unei aplicaţii Excel Aplicaţia Excel este un procesor de tabele (SpreadSheet) care manipulează şi procesează date numerice organizate matricial în linii şi coloane. c) sortarea bazelor date pentru a oferi utilizatorului o mai uşoară interpretarea datelor din bază sau a datelor ce tocmai au fost extrase. multiple. − pregătiţi şi să tipăriţi un document Excel. . − lucraţi cu baze de date Excel.

2 − Bara de titlu conţine în partea stângă numele aplicaţiei (Microsoft Excel) şi numele fişierului generic Excel (Book1). Figura 2.33 2. mai multe bare de instrumente şi bara de formule (Formula bar). b) Executarea unui dublu clic pe pictograma corespunzătoare. pe ecranul monitorului apare fereastra aplicaţiei Excel. Deschiderea aplicaţiei Excel Pentru deschiderea aplicaţiei Excel există următoarele posibilităţi: a) Accesarea meniului Start – Programs – Microsoft Excel. A) Panoul de comandă se află situat în partea superioară a ferestrei Excel. maximizare butoanele de manipulare a ferestrei Excel: minimizare închidere . Aceasta conţine trei zone funcţionale: A) Panoul de comandă B) Zona de lucru C) Bara de stare Figura 2. El este compus din: bara de titlu. iar în partea dreaptă . În extremitatea stângă se află „butonul sistem“ . În ambele situaţii.2. Figura 2. dacă este prezentă pe ecran. restaurare şi de .1.3. deasupra zonei de lucru.1. bara de meniu.

Figura 2. În partea de jos a zonei de lucru se află zona de afişare a foilor de calcul. butonul de editare formule (Edit Formula) confirmare (Enter) datelor sau formulelor (zona de culoare albă).7 . Bara de instrumente Standard Bara de instrumente Formatting Figura 2. Sheet2. Coloanele sunt identificate prin litere. 256 coloane). butonul de anulare (Cancel) . − Barele de instrumente Standard şi Formatting sunt afişate implicit. iar rândurile sunt identificate prin numere de la 1 la 65536. Ele conţin butoane de comandă.6.4. care permit utilizatorului realizarea rapidă a unor operaţii. iar în partea dreaptă sunt poziţionate cele trei butoane de manipulare a ferestrei fişierului activ.5. Atunci când se acţionează clic cu mouse-ul pe un buton. Figura 2. de la A la IV (max. B) Zona de lucru reprezintă suprafaţa deţinută de o foaie de calcul încadrată pe de o parte de echerul ce delimitează rândurile şi coloanele. butonul de şi zona de editare a Figura 2. se realizează operaţia corespunzătoare (vezi Copy). Butoanele de comandă sunt autodocumentate. în care . Sheet3 etc. apare numele acestuia afişat într-o casetă de text. iar pe de altă parte de barele de defilare (orizontală şi verticală) în foaia de calcul. care precizează numele (etichetele) foilor de calcul implicite sau create de utilizator (Sheet1. În extremitatea stângă apare „butonul sistem de control al registrului de calcul (fişierului)“ .34 − Bara de meniu permite selectarea unor comenzi Excel din liste derulante corespunzătoare opţiunilor meniului. Când se plasează pointerul de mouse pe un buton. − Bara de formule (Formula bar) permite introducerea şi editarea datelor şi formulelor. Barade formule conţine următoarele elemente: adresa celulei curente se introduc sau se editează datele la un moment dat.).

Error – Excel semnalează o eroare. Celula curentă Celula Figura 2. Ea este afişată pe ecran ca un dreptunghi cu marginile îngroşate. Num – A fost acţionată tasta Num Lock. Numărul implicit de foi de calcul afişat la deschiderea unui registru de calcul este 3. . Fişierul Excel poate conţine până la 256 foi de calcul. Caps – A fost acţionată tasta Caps Lock. Ea conţine indicatori de stare care precizează modul curent de lucru şi starea în care se află aplicaţia Excel la un moment dat. Edit − Conţinutul unei celule este corectat.). Preview – Se execută o operaţie de previzualizare înaintea imprimării.1.8. Referinţa de celulă este o combinaţie dintre o literă (reprezentând coloana) şi un număr (reprezentând rândul). Cele mai frecvente valori ale indicatorilor de stare sunt: Ready Excel aşteaptă o intrare într-o celulă sau o comandă. C) Bara de stare se află situată la limita inferioară a ferestrei Excel. Celula Excel este principala unitate de memorare a datelor.35 Noţiunea de bază cu care operează Excel este foaia de calcul (WorkSheet). De exemplu adresa de celulă B4 (coloana B şi rândul 4). O celulă poate fi referită printr-o adresă de celulă (referinţă de celulă).2.4. Foaia de calcul este practic o matrice şi poate fi asimilată cu un tabel format din 256 coloane şi 65536 de rânduri.XLS. Un fişier creat în Excel poartă numele de registru de calcul (WorkBook) şi este salvat cu extensia . La intersecţia unei rând cu o coloană se află celula. identificate prin nume (etichete). Acest număr poate fi setat de utilizator (paragraful 4. Celula curentă este celula activă în care se află poziţionat pointerul de mouse la un moment dat.

prezent pe bara de instrumente Standard.3. Pentru deschiderea efectivă a fişierului se selectează fişierul dorit şi se execută dublu clic pe numele lui sau se selectează fişierul dorit şi se execută clic pe butonul Open prezent în colţul dreapta jos al ferestrei de dialog. se poate alege una dintre următoarele variante: 1. În meniul Start. se selectează locaţia dorită şi apoi se execută dublu clic pe numele fişierului. 3. în care se va specifica locaţia (calea) ce conţine fişierul (registrul) care va fi deschis. 4.1. se poate executa clic cu mouse-ul pe butonul Open corespunzător.9. Se activează meniul File şi se alege comanda Open. se alege fişierul dorit. Fişierul selectat Butonul Open Figura 2. În ecran va fi afişată fereastra de dialog corespunzătoare. Deschiderea registrului (registrelor de calcul) Pentru deschiderea unui registru de calcul (fişier) existent. din lista documentelor recent create. Atunci când se activează meniul File. în fereastra verticală sunt afişate în ordinea folosirii ultimele fişiere accesate. Se va deschide fişierului dorit în urma execuţiei unui clic pe numele acestuia. sau se apasă simultan tastele Ctrl+O.36 2. 2. . De asemenea. Dacă este deschisă aplicaţia Explorer.

.10. Se activează meniul File şi se alege comanda New. pe harddisk sau dischetă se activează meniul File şi se alege comanda Save As. Se poate executa clic cu mouse-ul pe butonul New corespunzător prezent pe bara de instrumente Standard. Locaţia în care va fi salvat registrul de calcul Numele registrului de calcul Tipul registrului de calcul Figura 2. sau se apasă simultan tastele Ctrl+N. 2. Crearea unui nou registru de calcul si salvarea acestuia Un registru de calcul (workbook) este un fişier proiectat pentru stocarea şi organizarea unor foi de calcul (worksheet). Prezenţa lor este semnalată în Taskbar (prezentă în partea de jos a ferestrei Excel) sau în opţiune Window prezentă în bara de meniu. 2. Dacă aplicaţia Explorer este deschisă. se alege comanda New Excel Worksheet. Pentru crearea unui registru de calcul. se poate alege una dintre următoarele variante: 1. în care sunt păstrate efectiv datele şi se efectuează calcule.1. Pentru salvarea unui registru de calcul existent.37 Pentru deschiderea mai multor registre de calcul se poate folosi una din metodele precizate mai sus. se selectează locaţia (directorul) în care va fi salvat registrul de calcul şi apoi se execută clic pe butonul dreapta mouse. 3.4. În ecran va fi afişată fereastra Save As în care se va transmite locaţia (pe harddisk sau dischetă) în care va fi salvat registrul de calcul respectiv. Pe ecran fişierele vor fi suprapuse. Din meniul contextual afişat.

Pentru realizarea acestei operaţii se alege una dintre următoarele variante: 1.1. 2.htm.5. noul nume (File name) şi tipul dorit (Save as type). .html). Se activează meniul File şi se alege comanda Save as Web Page.11. în alt forma şi în alt loc se activează meniul File şi se alege comanda Save As. Închiderea registrului de calcul şi a aplicaţiei Excel Pentru închiderea unui registru de calcul. se activează meniul File şi se alege comanda Close. sau se execută clic pe butonul de închidere prezent în colţul dreapta sus al ferestrei de aplicaţie (Figura 2. În fereastra Save As corespunzătoare. În ecran se va afişa fereastra Save As corespunzătoare. fără închiderea aplicaţiei Excel. se va alege tipul Web page (*. în care se vor transmite: calea unde va fi salvat registrul de calcul (Save in:). Registrul de calcul poate fi salvat şi într-un format specific paginilor Web. 2.).38 Pentru salvarea unui registru de calcul existent sub alt nume. *. cunoscut sub denumirea de HTML (Hypertext Markup Language). Calea unde va fi salvat registrul de calcul Noul nume Tipul registrului de calcul Figura 2. Se activează meniul File şi se alege comanda Save As.12.

astfel că se pot citi indicaţiile precizate. 2. Pentru închiderea aplicaţiei Excel se activează meniul File şi se alege comanda Exit. . Folosirea funcţiei Help Informaţiile ajutătoare se pot obţine folosind Office Assistant. Fereastra Help apare în partea dreaptă a ecranului.39 Figura 2.12. Dacă ajutorul nu este prezent în ecran.1. sau din butonul Help prezent în bara de instrumente Standard. ea devine activă. sau se execută clic pe butonul de închidere prezent în colţul dreapta sus al ferestrei Excel. Dacă se acţionează clic cu mouse-ul pe această imagine.6. el se va activa din meniul Help şi comanda Show the Office Assistant. În ambele situaţii în ecran apare un asistent sub forma unei imagini animate. În câmpul Type your question here se formulează întrebarea apoi se caută executând clic pebutonul Search.

pentru anularea afişării în ecran a barei de formule. Pentru închiderea asistentului.14. afişarea liniilor de grid etc. Asistentul se mai poate activa şi dacă se apasă tasta cheie funcţională F1. Printr-un simplu clic de mouse pe caseta de validare corespunzătoare unei opţiuni. De exemplu. a barei de stare. 2.1.40 Figura 2. Se pot modifica opţiuni implicite ale aplicaţiei Excel. În ecran se deschide fereastra de dialog Options şi se execută clic pe butonul View. aceasta se anulează sau se activează. Figura 2. Schimbarea modului de vizualizare a foii de calcul şi a dimensiunii de vizualizare a paginii pe ecran Pentru schimbarea modului de vizualizare a foii de calcul se activează meniul Tools şi se alege comanda Options. se va executa clic cu butonul dreapta mouse pe imagine şi din meniul contaxtual se alege comanda Hide. ca de exemplu: afişarea barei de formule.13.2. se acţionează clic pe caseta de validare care precede opţiunea Formula Bar. Opţiunile implicite sunt precedate de o casetă de validare care conţine o bifă.2. Personalizarea /modificarea setărilor de bază 2. .

În ecran se deschide caseta de comandă Zoom din care se va alege dimensiunea dorită Figura 2.15. . Pentru schimbarea dimensiunii de vizualizare a paginii pe ecran se activează meniul View şi se alege comanda Zoom.16.41 Figura 2. sau se execută clic pe butonul Zoom prezent în bara de instrumente Standard.

se activează meniul View şi se alege comanda Toolbars. Pentru realizarea acestei operaţii. În ecran este afişată fereastra care conţine denumirea barelor cu instrumente şi se execută clic pe comanda Customize. 2. Modificarea afişării barelor de instrumente Afişarea /anularea pe /de pe ecran a barelor de instrumente.3.42 2. Personalizarea /modificarea barelor de instrumente.16).2.17. Î n caseta de dialog Customize se execută clic pe butonul Toolbars. Pentru afişarea/anularea anumitor bare cu instrumente.2. Pentru realizarea acestei operaţii.2. S-a ales. de exemplu. Se deschide fereastra care conţine denumirea barelor de instrumente. deoarece se micşorează spaţiul alocat lucrului efectiv. Toate barele active sunt marcate cu o bifă (Figura 2. bara de instrumente Standard. Nu se recomandă afişarea unui număr mare de bare de instrumente. se activează meniul View şi se alege comanda Toolbars. se execută clic cu mouse-ul pe numele acestora. . Figura 2. pentru a se alege bara de instrumente care va fi personalizată.

Figura 2. . Se execută clic pe butonul Commands şi se va afişa lista cu instrumentele de lucru care vor fi adăugate în bara aleasă.19.18.43 Figura 2. Se selectează instrumentul dorit executând clic pe numele lui şi se trage apoi cu mouse-ul în/din bara de instrumente.

New. În figura de mai jos s-au ales patru foi de calcul. 2. Se activează butonul General şi apoi în opţiunea Sheets in new workbook (Foi într-un registru de calcul nou) se precizează numărul foilor de calcul. Introducerea datelor în foaia de calcul Introducerea valorilor numerice în foaia de calcul.44 2.75). o fracţie întreagă (3/4) sau un număr în notaţie ştiinţifică (3. O valoare numerică poate fi un număr întreg (230). (virgula) .1. Close. numărului de foi de calcul din registrul curent) Pentru realizarea acestei operaţii se activează meniul Tools şi se alege comanda Options. (punct) % (procent) $ (dolar) / (fracţie) E (exponent).4. Se închide registrul de calcul curent prin comenzile File. Se deschide un registru de calcul nou prin comenzile File.08E+10). . Acesta va conţine patru foi de calcul. un număr zecimal (340.3. Modificarea unor opţiuni implicite ale aplicaţiei Excel (de exemplu.3.2. Valorile numerice sunt combinaţii de cifre de la 0 la 9 şi caractere specifice + (adunare) (minus) .20. Se va deschide fereastra de dialog Options. Operaţii de bază 2. Figura 2.

45 Pentru introducerea valorilor numerice într-o celulă. sau se apasă tasta BackSpace. Dacă numărul nu încape în celulă. Numărul apare afişat simultan în două locuri: în bara de formule (Formula bar) şi în celula curentă. Se tastează numărul dorit. Butonul Cancel Bara de formule Butonul Enter Se introduce numărul 3400 în celula de adresă C3 Figura 2. Se apasă apoi tasta Enter. . Dacă celula este activă. indiferent de ceea ce afişează în celulă. se poate vedea valoare subadiacentă afişată pe bara de formule. Excel Cancel redimensionează în mod automat celula respectivă sau va folosi notaţia ştiinţifică.5. trebuie redimensionată lăţimea coloanei respective (vezi subcap. 2. Excel înregistrează întotdeauna intern numărul scris. se face poziţionarea pe celula respectivă cu ajutorul mouse-ului sau al tastelor săgeţi. afişând mai puţine zecimale. sau clic pe butonul Enter prezent în bara de formule.3. Dacă se doreşte eliminarea numărului afişat în bara de formule se execută clic pe butonul . Valorile numerice se vor alinia în mod implicit în partea dreaptă a celulei. − Modificarea lăţimii coloanei şi înălţimii rândului).21. În situaţia în care Excel afişează într-o celulă numărul cu notaţia ştiinţifică sau plasează un şir de diez (######).

sau prezent în bara de formule.46 Valoarea subadiacentă Sir de semne diez Notaţia ştiinţifică Figura 2. Textul apare afişat simultan în două locuri: în bara de formule (Formula bar) şi în celula curentă. . Valorile de text se vor alinia în mod clic pe butonul Enter implicit în partea stângă a celulei. Pentru a introduce o valoare de text într-o celulă a foii de calcul curente. Figura 2. se face poziţionarea pe celula respectivă cu ajutorul mouse-ului sau al tastelor săgeţi. Se apasă apoi tasta Enter.23.22. Se tastează o valoare de text. Introducerea valorilor de text (etichete) în foaia de calcul O valoare de text (o etichetă) poate fi formată din orice combinaţie de caractere alfanumerice. inclusiv numere şi simboluri existente pe tastatură.

Figura 2. ridicare la putere (^) şi parantezele rotunde ( ) care schimbă ordinea de evaluare. vor fi precedate de apostrof (‘) Introducerea comentariilor într-o celulă Pentru a introduce comentarii într-o celulă se face poziţionarea pe celula respectivă cu ajutorul mouse-ului sau al tastelor săgeţi. Introducerea de formule simple în foaia de calcul Una din funcţiile importante ale programului Excel este capacitatea de a calcula valori cu ajutorul formulelor (ecuaţiilor). care trebuie înregistrate ca text. înmulţire (*). Dacă se introduce o valoare numerică. Excel permite textelor mai lungi să fie suprapuse peste celulele din dreapta. Se scrie un mesaj sub numele afişat (Figura 2.24) şi apoi se execută clic pe orice celulă pentru a închide operaţia. Pentru vizualizarea tuturor comentariilor din foaia de calcul.47 Dacă în celulele adiacente nu apare nici o informaţie. se alege comanda Comments din meniul View. la fel ca în cazul valorilor numerice. Toate . textul mai lung este trunchiat. numere. Celula care conţine un comentariu va avea un triunghi roşu în colţul dreapta sus.25. Formulele conţin una sau mai multe adrese de celule. O formulă este o ecuaţie care calculează o nouă valoare folosind nişte valori. scădere (-). Excel înregistrează corect valoarea de text şi este afişată pe bara de formule când celula este activă. împărţire (/). o dată calendaristică sau oră. Operatorii matematici utilizaţi în formule sunt: adunare (+). operatori matematici. Se activează meniul Insert şi se alege comanda Comment. Dacă celulele adiacente conţin informaţie. Text suprapus peste celulele goale Text alineat implicit la stânga Text trunchiat Figura 2.24. Însă.

Introducerea formulei folosind mouse-ul: Pentru introducerea formulei folosind mouse-ul se face poziţionarea pe celula respectivă (vezi E3). prezent în bara de Figura 2. Când se execută clic pe celulă. =A5/10*2 . cu ajutorul mouse-ului sau al tastelor săgeţi. sau se execută clic pe butonul Enter formule. . Pentru introducerea formulei folosind tastatura se face poziţionarea pe celula respectivă cu ajutorul mouse-ului sau al tastelor săgeţi.26. Se repetă procedura şi pentru celelalte celule referite în formulă apoi se apasă tasta Enter sau se execută clic pe butonul Enter din bara de formule. în celula curentă se va afişa rezultatul formulei. Dacă formula a fost introdusă corect. iar adresa (referinţa) celulei apare în bara de formule.27. =30+75-20. Introducerea formulei folosind tastatura. 2. Se tastează formula. Pentru a introduce o formulă simplă într-o celulă. se utilizează unul dintre urătoarele moduri: 1. care începe obligatoriu cu semnul egal (=). apoi se introduce operatorul aritmetic (vezi +). Se execută clic pe prima celulă care va fi introdusă în formulă (vezi B3). iar în bara de formule va fi afişată formula. De exemplu : =A1+A2-A3.48 formulele încep cu semnul egal (=). Semnul egal indică începutul unei operaţii matematice şi îi arată programului Excel că trebuie să înregistreze ecuaţia care urmează după formulă. Referinţa celulei în bara de formule Chenar pulsant Figura 2. Se tastează semnul egal (=) pentru a începe formula. Se apasă apoi tasta Enter. ea va fi înconjurată de un chenar pulsant.

Funcţia Redo mai poate fi activată şi prin apăsarea simultană a tastelor Ctrl+Y. Dacă se activează comanda Go To…. . Utilizarea funcţiilor Undo şi Redo Funcţia Undo realizează anularea ultimei operaţii efectuate. 2. Selectarea unei celule se realizează în mai multe moduri: − Prin folosirea mouse-ului executând clic pe celula dorită. Funcţia Redo realizează refacerea ultimei operaţii anulate. în ecran se deschide fereastra GoTo. În caseta Reference se tastează adresa (referinţa) celulei dorite şi apoi se execută clic pe butonul OK. Pentru activarea acestei funcţii se din bara alege comanda Redo din meniul Edit. sau se execută clic pe butonul corespunzător de instrumente Standard.49 Formula Rezultatul formulei Figura 2.28. Excel va interpreta ecuaţia ca valoare de text.3. sau se execută clic pe butonul corespunzător din bara de instrumente Standard. înseamnă a fost folosit un operator necunoscut sau s-a scris greşit formula.2. − Prin utilizarea tastelor săgeţi. Dacă formula generează ca rezultat mesajul Error in Formula. Selectarea datelor a) Selectarea unei celule. Funcţia Undo mai poate fi activată şi prin apăsarea simultană a tastelor Ctrl+Z. sau a unui grup de celule adiacente sau neadiacente. Pentru activarea acestei funcţii se alege comanda Undo din meniul Edit. Dacă formula nu începe cu semnul egal (= ). − Prin utilizarea comenzii Go to… din meniul Edit.

Se ţine apăsată tasta Shift.50 Figura 2. Selectarea unui grup de celule (numit şi domeniu) se realizează în mai multe moduri: − Selectarea unui grup de celule cu ajutorul mouse-ului. Au fost selectate grupuri de celule neadiacente − Selectarea unui grup de celule cu ajutorul tastaturii.30. apoi se apasă tasta cu săgeata corespunzătoare pentru a selecta celelalte celule din grup. .29. Dacă se doreşte selectarea unor grupuri de celule neadiacente. se ţine apăsată tasta Ctrl. b) Selectarea unui grup de celule adiacente sau neadiacente. Pentru aceasta. Pe bara de stare apare butonul ADD. se plasează indicatorul de mouse pe prima celulă din grup. se eliberează butonul mouse. La sfârşit se apasă din nou tastele Shift+F8. Pentru a selecta şi grupuri de celule neadiacente se apasă simultan tastele Shift+F8. indicând faptul că se poate selecta un alt grup. Când s-a terminat selecţia. cu ajutorul tastelor săgeţi. Pentru aceasta. se va intra în prima celulă din grup. Figura 2. Se ţine apăsat butonul stânga mouse şi se trage (glisează) cu mouse-ul peste celelalte celule din grup.

51 Au fost selectate grupuri de celule neadiacente Figura 2. Pentru a selecta un rând sau o coloană (în întregime) se execută clic cu butonul stânga mouse pe numărul rândului. se ţine apăsată tasta Ctrl. . Dacă se doreşte selectarea mai multor rânduri sau coloane adiacente. sau litera coloanei. Dacă se doreşte selectarea mai multor rânduri sau coloane neadiacente. se ţine apăsat butonul stânga mouse şi se trage peste restul domeniului.31. Butonul ADD pe bara de stare c) Selectarea unui rând sau a unei coloane.

32. Se execută clic cu butonul dreapta mouse şi din meniul contextual afişat. Pentru selectarea mai multor foi de calcul se selectează prima foaie de calcul executând clic cu mouse-ul pe eticheta ei. Pentru a selecta întreaga foaie de calcul se execută clic pe butonul de selecţie totală aflat în partea stângă sus a foii de calcul.52 Figura 2. Se ţine apăsată tasta Ctrl şi se execută clic pe eticheta altei foi de calcul. se alege comanda Select All Sheets.33. Figura 2. . la intersecţia rândurilor cu coloanele. d) Selectarea foilor de calcul. Pentru selectarea tuturor foilor de calcul din registrul de lucru curent se plasează pointerul de mouse pe eticheta primei foi de calcul.

3. Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi copiat. în altă foaie sau în alt registru de calcul. Se activează meniul Edit şi apoi comanda Copy.53 Figura 2. Copiere. Dacă copierea se face în alt registru de calcul se va face deschiderea acestuia. şi apoi se face poziţionarea. Ştergere a) Copierea conţinutului unor celule în cadrul foii curente. . Dacă copierea se face în altă foaie de calcul se va face activarea ei executând clic pe eticheta corespunzătoare din zona de etichete (Sheet2). Copierea şi mutarea conţinutului unor celule este posibilă datorită existenţei Clipboard-ului. Se activează apoi meniul Edit şi comanda Paste. Mutare. Operaţia de copiere se poate realiza în mai multe moduri: − Copierea conţinutului unor celule folosind comenzile Copy şi Paste. Figura 2. şi apoi poziţionarea.35.34. Se face poziţionarea (se execută clic) pe celula din colţul stânga sus al domeniului în care se face copierea. 2. Celulele vor fi înconjurate de un dreptunghi punctat care pulsează. Clipboardul este o memorie temporară folosită la păstrarea pe termen scurt a textului sau imaginilor.3.

Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi mutat. Comanda Paste Special oferă posibilitatea de a stabili cum anume va fi inserat conţinutul Clipboard-ului. Dacă copierea se face în altă foaie de calcul. Se activează meniul Edit şi apoi comanda Cut. în altă foaie sau în alt registru de calcul. Comments (comentarii). se va face activarea ei acţionând clic pe eticheta corespunzătoare din zona de etichete (vezi Sheet2) şi apoi se face poziţionarea. Se face poziţionarea (se execută clic) pe celula din colţul stânga sus al domeniului în care se face copierea. Se acţionează simultan combinaţia de taste Ctrl+C. Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi copiat. Se execută clic pe butonul Copy . Dacă copierea se face în alt registru de calcul. se va face deschiderea acestuia şi apoi poziţionarea Se apasă apoi simultan combinaţia de taste Ctrl+V.36. şi apoi poziţionarea. − Copierea conţinutului unor celule folosind combinaţii de taste. Celulele vor fi înconjurate de un dreptunghi punctat care pulsează. Dacă copierea se face în altă foaie de calcul. Se execută clic pe butonul Paste . Values (valori). b) Mutarea conţinutului unor celule în cadrul foii curente. Se face poziţionarea (se execută clic) pe celula din colţul stânga sus al domeniului în care se face copierea. Se poate alege una dintre opţiunile: All (totul). Formulas (formule). Dacă copierea se face în alt registru de calcul se va face deschiderea acestuia. Formats (formate). Celulele vor fi înconjurate de un dreptunghi punctat care pulsează. Celulele vor fi înconjurate de un dreptunghi punctat care pulsează. Operaţia de mutare se poate realiza în mai multe moduri: − Mutarea conţinutului unor celule folosind comenzile Cut şi Paste. .54 Figura 2. se va face activarea ei acţionând clic pe eticheta corespunzătoare din zona de etichete (Sheet2) şi apoi se face poziţionarea. − Copierea conţinutului unor celule folosind butoanele Copy şi Paste din bara de instrumente Standard. Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi copiat.

38. se va face activarea ei acţionând clic pe eticheta corespunzătoare din zona de etichete (Sheet2) şi apoi se face poziţionarea. se va face deschiderea acestuia şi apoi poziţionarea. se face deschiderea acestuia şi apoi poziţionarea. Figura 2. Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi mutat.55 Figura 2. − Mutarea conţinutului unor celule folosind butoanele Cut şi Paste din bara de instrumente Standard. se va face activarea ei acţionând clic pe eticheta corespunzătoare din zona de etichete (Sheet2) şi apoi se face poziţionarea. Se face poziţionarea (se execută clic) pe celula din colţul stânga sus al domeniului în care se face mutarea. . Dacă mutarea se face în alt registru de calcul. Celulele vor fi înconjurate de un dreptunghi punctat care pulsează. Dacă mutarea se face în alt registru de calcul. Se activează opţiunea Edit şi apoi comanda Paste.37. Dacă mutarease face în altă foaie de calcul. Se execută clic pe butonul Paste . Se face poziţionarea (clic cu butonul stânga mouse) pe celula din colţul stânga sus al domeniului în care se face mutarea. Se execută clic pe butonul Cut . Dacă mutarea se face în altă foaie de calcul.

Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi şters. − Ştergerea conţinutului celulelor utilizând tasta Delete. s-a ales opţiunea All.39. Se activează meniul Edit şi apoi comanda Delete. − Ştergerea conţinutului celulelor utilizând comanda Delete. se va face activarea ei acţionând clic pe eticheta corespunzătoare din zona de etichete (vezi Sheet2). Din submeniul afişat se alege opţiunea de ştergere dorită (All. Se acţionează simultan combinaţia de taste Ctrl+X. .56 − Mutarea conţinutului unor celule folosind combinaţii de taste. În exemplul prezentat. Se face poziţionarea (se execută clic) pe celula din colţul stânga sus al domeniului în care se face mutarea. şi apoi se face poziţionarea. Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi mutat. Figura 2. Formats. Operaţia de ştergere se poate realiza în mai multe moduri: − Ştergerea conţinutului celulelor folosind comanda Clear Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi şters. care şterge atât conţinutul cât şi formatele. Dacă mutarea se face în alt registru de calcul . Se apasă simultan combinaţia de taste Ctrl+V. Pentru realizarea acestei operaţii se selectează celulele al căror conţinut va fi şters.30) şi se alege modalitatea de ştergere dorită.se face deschiderea acestuia şi apoi poziţionarea. Se afişează caseta de dialog corespunzătoare (Figura 2. Dacă mutarea se face în altă foaie de calcul. Se activează meniul Edit şi apoi comanda Clear. Contents. Celulele vor fi înconjurate de un dreptunghi punctat care pulsează. Comanda Delete şterge atât conţinutul cât şi formatele celulelor referite. Se acţionează tasta Delete. c) Ştergerea conţinutului celulelor pentru o selecţie de celule dată. Se va şterge doar conţinutul celulelor. Comments).

Se reia procesul de căutare acţionând din nou butonul Find Next.4. iar în câmpul Replace with se va introduce valoarea de înlocuire şi se va executa clic pe butonul . b) Folosirea comenzii „Replace“ (înlocuire) pentru un anume conţinut al unei celule. Figura 2.57 Figura 2. De fiecare dată. Pentru realizarea acestei operaţii se activează meniul Edit şi apoi comanda Find. se întrerupe căutarea iar valoarea apare selectată. când a fost găsită valoarea respectivă. Înlocuirea rapidă a unor date cu alte date se realizează cu ajutorul comenzii Replace. Se deschide fereastra Replace. Pentru realizarea acestei operaţii se activează meniul Edit şi apoi comanda Replace. În câmpul Find what se va introduce valoarea care trebuie căutată şi înlocuită. În câmpul Find what se va introduce valoarea care trebuie căutată.3. Se execută clic pe butonul Find Next. în întreaga foaie de calcul.41. În mod implicit căutarea are loc în linie sau coloană. În ecran se deschide fereastra Find.40 2. Căutare şi înlocuire a) Folosirea comenzii „Find“ (căutare) pentru un anume conţinut al unei celule Căutarea rapidă a datelor în foaia de calcul se realizează cu ajutorul comenzii Find.

Rânduri şi coloane în foaia de calcul a) Inserare de rânduri şi coloane în foaia de calcul. Figura 2. Se selectează o celulă deasupra căreia se doreşte inserarea unui rând nou. f 2. sau la stânga căreia se doreşte inserarea unei coloane noi. Pentru inserare de rânduri şi coloane în foaia de calcul.43.58 Replace.42. Dacă se doreşte înlocuirea peste tot. se alege una dintre variantele următoare: − Inserare de rânduri şi coloane folosind comenzi ale meniului Insert. se acţionează butonul Replace All. .5. Figura 2.3. Se activează meniul Insert şi se alege comanda Rows pentru inserarea unei linii. sau se alege comanda Columns pentru inserarea unei coloane. După înlocuire se poate continua procesul de căutare şi înlocuire executând clic pe butonul Find Next.

. Se plasează pointerul de mouse pe latura din dreapta a capului de coloană. Se activează meniul Format şi se alege comanda Column Width. Se afişează caseta de dialog Insert şi se alege opţiunea Entre row. Figura 2.59 −Inserare de rânduri şi coloane folosind mouse-ul. În caseta de text Column Width se scrie noua dimensiune şi se execută clic pe butonul OK.44. sau la stânga căreia se doreşte inserarea unei coloane noi. Figura 2. Se selectează o celulă deasupra căreia se doreşte inserarea unui rând nou. Se trage indicatorul de dimensionare spre stânga sau spre dreapta. Se selectează o celulă din coloana de redimensionat.45. Pentru modificarea lăţimii coloanei se alege una dintre variantele următoare: − Modificarea manuală a lăţimii coloanei. Se execută clic pe butonul dreapta mouse şi din meniul contextual se alege comanda Insert. pentru inserare coloane. Figura 2. pentru a modifica lăţimea coloanei. b) Modificarea lăţimii coloanei şi înălţimii rândului. − Modificarea lăţimii coloanei cu ajutorul comenzii Column Width. sau opţiunea Entre column. pentru inserare linii. în aşa fel încât să ia forma unui indicator de dimensionare cu săgeţi indicând spre dreapta şi spre stânga.46.

se alege una dintre variantele următoare: − Modificarea manuală a înălţimii rândului. sau opţiunea Entier column pentru ştergere coloană. se alege una dintre variantele următoare: − Ştergerea de rânduri şi coloane folosind comenzi ale meniului Edit. − Modificarea înălţimii rândului cu ajutorul comenzii Row Height. Se trage indicatorul de dimensionare în sus sau în jos. Se selectează o celulă din rândul de redimensionat. se poate alege comanda AutoFit. c) Ştergerea rândurilor şi coloanelor din foaia de calcul. Se afişează caseta de dialog Delete şi se alege opţiunea Entier row pentru ştergere linie. Figura 2.49. .47. Figura 2. În caseta de text Row Height.60 Pentru modificarea înălţimii rândului. Dacă se doreşte redimensionarea automată a rândurilor şi a coloanelor. Se activează meniul Format şi apoi comanda Row Height. Pentru ştergerea de rânduri şi coloane din foaia de calcul. Se plasează pointerul de mouse pe latura inferioară a capului de rând în aşa fel încât să ia forma unui indicator de dimensionare cu săgeţi indicând în sus şi în jos.48. Se selectează o celulă din rândul sau coloana de şters. Figura 2. se scrie noua dimensiune şi se execută clic pe butonul OK. Se activează meniul Edit şi se alege comanda Delete. pentru a modifica înălţimea rândului.

sau clic pe butonul Sort Descending . Se alege apoi ordinea de sortare ascendentă sau descendentă. se execută clic pe o celulă din tabelul ce va fi sortat. Se afişează caseta de dialog Delete şi se alege opţiunea Entre row pentru ştergere linie. Pentru sortarea rapidă a unui tabel pe baza unei singure coloane.51. tabelul este sortat crescător după Figura 2.50. 2. Excel va selecta întregul tabel şi va afişa caseta de dialog Sort. . se execută clic pe capătul coloanei sau pe o celulă din coloana respectivă.50. În anumite situaţii se cere ordonarea crescătoare sau descrescătoare a acestora. Se execută clic pe butonul dreapta mouse şi din meniul contextual se alege comanda Delete. Se execută clic pe a doua casetă cu listă derulantă Then by şi se alege a treia coloană pentru sortare. Se execută clic pe prima casetă cu listă derulantă Then by şi se alege a doua coloană pentru sortare. În exemplul din Figura 2. pentru sortare crescătoare.GRUPA şi NOTA LA TEST şi descrescător după coloana MEDIA OBTINUTA. Se selectează o celulă din rândul sau coloana de şters. pe baza valorilor dintr-una sau mai multe coloane. Se selectează din caseta cu listă derulantă Sort by câmpul principal pentru operaţia de sortare. Excel memorează datele în ordinea introducerii lor.61 − Ştergerea de rânduri şi coloane folosind mouse-ul. Se execută clic pe butonul OK pentru a efectua sortarea. tabelul este sortat crescător după coloanele NR. Se precizează apoi ordinea de sortare ascendentă sau descendentă.6. Se precizează apoi ordinea de sortare ascendentă sau descendentă.3. sau opţiunea Entier column pentru ştergere coloană. b) Sortarea datelor după mai multe coloane. În bara de instrumente Standard se execută clic pe butonul Sort Ascending pentru sortare descrescătoare coloana MEDIA OBTINUTA. Pentru sortarea unui tabel pe baza a două sau trei coloane. Sortarea datelor a) Sortarea datelor după o singură coloană. Din meniul Data se alege comanda Sort. În Figura 2.

În această situaţie. Dacă într-o formulă sunt mai mulţi operatori de acelaşi tip. apoi scade conţinutul celulei C3. se folosesc parantezele rotunde (). deoarece Excel va citi conţinutul celulei respective ca şi cum ar fi introdus în formulă. îl adaugă la conţinutul celulei B2. Excel consideră formula ca fiind un text. Excel respectă regulile obişnuite din algebră care devin reguli de executare a operaţiilor. Una dintre funcţiile importante Excel este capacitatea de a calcula valori cu ajutorul formulelor şi funcţiilor. − Pentru a controla ordinea operaţiilor în formule.62 Figura 2.51. − Poate să conţină referinţe de celule (de exemplu A2. apoi înmulţirile şi împărţirile. O formulă aritmetică este o expresie care poate să combine valori. referinţe de celule.). − Foloseşte unul sau mai mulţi operatori aritmetici. formula = A2+B2-C2 indică programului Excel următorul lucru: citeşte conţinutul celulei A2. efectuarea calculelor se va face de la stânga la dreapta. iar la sfârşit adunările şi scăderile.1. nume de celule sau domenii (grup de celule) şi operatori matematici. Regulile de executare impun ca primele să fie efectuate calcule exponenţiale. Avantajul oferit de prezenţa adreselor de celule în formule este acela că în momentul în care s-au modificat valorile existente în celule se va modifica şi rezultatul formulei. Aşadar.4. . Formule şi funcţii 2.4. Dacă acesta este omis. C7 etc. Formule aritmetice şi logice Folosirea formulelor aritmetice şi logice de bază într-o foaie de calcul. 2. Caracteristicile unei formule aritmetice sunt următoarele: − Începe cu semul egal (=). B3.

53. dacă se modifică conţinutul celulei B4 (se va înlocui valoarea 3000 cu valoarea 4500) automat se va recalcula formula. Figura 2. în celula E4 se afişează rezultatul. Să presupunem că la tastarea formulei s-a omis semnul egal (=). − eticheta „TOTAL“).63 Construirea formulelor prin exemple: a) Adunarea numerelor. Deoarece în formulă s-au folosit referinţe de celule. − celula E4). iar în bara de formule este afişată formula. Se tastează formula = B4+C4+D4 şi se apasă tasta Enter sau se execută clic pe butonul Enter din bara de formule.53. în celula E4 va fi afişată formula ca valoare de text. Figura 2. Pentru exemplificare se va introduce formula cu ajutorul tastaturii.53. Pentru aceasta se selectează celula în care se înscrie cantitatea totală (Figura 2. . Dacă formula a fost tastată corect. Se repetă procedura pentru celelalte produse. Se presupune că în foaia de calcul curentă (Sheet1) a fost creat tabelul următor: Figura 2. În această situaţie. Să se calculeze cantitatea totală vândută din fiecare produs pe trimestrul I (Figura 2.54.52.

57. Se repetă procedura pentru celelalte produse. Se tastează semnul înmulţire (*) şi apoi clic pe celula C4. Pentru exemplificare se va introduce formula cu ajutorul mouse-ului. Se execută clic pe celula B4. coloana „VALOARE“). Pentru aceasta se selectează celula în care se înscrie cantitatea totală (vezi celula D4) şi se tastează semnul egal (=). Se apasă tasta Enter sau se execută clic pe butonul Enter din bara de formule.64 Conţinut celulă modificat Noul rezultat Figura 2.57. b) Înmulţirea numerelor. .56 Să se calculeze valoarea fiecărui produs vândut pe trimestrul I (Figura 2.55. Figura 2. Se presupune că în foaia de calcul curentă (Sheet1) a fost creat tabelul următor: Figura 2.

În urma editării. Folosirea instrumentului de „AutoFill“(completare automată) pentru a copia sau incrementa serii de date. Figura 2.60.59. În felul acesta se obţine o listă cu noi valori. Pentru aceasta se selectează celula care conţine formula şi se apasă tasta cheie funcţională F2 sau se execuă clic pe butonul Edit formula din bara de formule. Să presupunem că în exemplul din următoare s-a tastat din greşeală operatorul adunare (+).65 Editarea (corectarea) unei formule. Figura 2. Se alege una dintre variantele următoare: a) Pentru a repeta o valoare se introduce textul sau numărul în prima celulă şi se execută clic pe marcajul de umplere. Pentru corecţie se va edita formula. ea poate fi corectată. . se va corecta şi apoi se apasă tasta Enter sau se execută clic pe butonul Enter din bara de formule. Cea mai simplă metodă de introducere a unor date care se repetă sau formează o serie aritmetică constă în utilizarea funcţiei AutoFill. se trage („drag and drop“) peste toate celulele în care se doreşte copierea.58. − Funcţia AutoFill realizată cu ajutorul mouse-ului. Marcajul de umplere se găseşte în colţul dreapta jos al celulei selectate şi are forma unui semn plus (+). Figura 2. Această funcţie poate fi executată foarte uşor cu ajutorul mouse-ului sau prin comenzi de umplere din meniul Edit. Formula va fi afişată în bara de formule. Dacă o formulă a fost introdusă greşit. Cu această formă a pointerului de mouse. în locul celui de înmulţire (*). rezultatul va fi cel dorit.

Se generează o listă care începe cu numărul iniţial şi în care celelalte numere sunt incrementate cu valoarea 1. Se ţine apăsată tasta Ctrl în timp ce se trage marcajul de umplere.62. în celula dorită şi se trage marcajul de umplere. Figura 2. Figura 2. Figura 2. d) Pentru a extinde o listă de date calendaristice se introduce data calendaristică.64. c) Pentru a crea o listă de luni sau zile se introduce prima valoare din listă (poate fi şi în forma prescurtată.61.66 b) Pentru a crea un şir simplu de numere se introduce numărul de „start“ în prima celulă şi se execută clic pe marcajul de umplere.65. Figura 2.63. în orice format. . vezi ian) şi se trage marcajul de umplere. Figura 2.

Figura 2. Figura 2. − Crearea unei serii de date.66. Se activează meniul Edit şi se alege comanda Fill. Din submeniul afişat. s-a creat o serie lineară cu pasul valoarea 5. Pentru a realiza operaţii simple de copiere se poate folosi o colecţie de comenzi de umplere ale meniului Edit. apoi se trage cu mouse-ul peste celulele care vor fi umplute. Pe ecran va fi afişată caseta de dialog corespunzătoare. Din submeniul afişat. se comanda Fill Series. Aceste comenzi permit copierea conţinutului unei celule într-un grup de celule adiacente selectate. Se pot transmite pasul (Step value) şi valoarea de oprire (Stop value) a generării seriei. se alege direcţia de umplere. . Figura 2.67 − Folosirea comenzilor de umplere. care permite transmiterea tipului de valori şi a tipului de dată. Dacă se doreşte crearea unei serii personalizate se plasează pointerul de mouse pe celula care conţine valoarea de start şi se trage cu mouse-ul peste celulele care vor fi umplute. Se activează meniul Edit şi se alege comanda Fill.67.68. Pentru realizarea acestei operaţii se plasează pointerul de mouse pe celula al cărei conţinut va fi copiat. În exemplul de mai jos.

De exemplu. sau se poate utiliza rezultatul unei formule în altă formulă. În construirea formulelor. prin copierea în celula E5 se modifică automat în formula = B5+C5+D5. De exemplu D2:E5. Excel foloseşte mai multe tipuri de referinţe: relative (implicită).69. De exemplu. se va modifica automat numărul rândului.68 Înţelegerea şi folosirea referinţei relative a celulei în formule sau funcţii Referinţele de celule sunt utilizate în formule şi funcţii şi indică poziţia celulei al cărei conţinut este preluat în formula/funcţia respectivă. se pot accesa date existente pe altă foaie de calcul. absolute şi referinţe cu ajutorul numelor sau etichetelor. prin copierea în celula F4 se modifică automat în formula = C4+D4+E4. Figura 2. . O referinţă identifică şi un grup de celule adiacente (alăturate) numit domeniu (range). Cu ajutorul referinţelor se pot utiliza date existente în diferite părţi ale foii de calcul. Referinţa relativă este referinţa implicită care se modifică prin operaţia de copiere (de exemplu A2. E7 etc. formula =B4+C4+D4 memorată în celula E4. De asemenea. Atunci când se copiază o formulă care conţine referinţe de celule. − Dacă se realizează copierea formulei pe un rând se va modifica automat numărul coloanei. celulă domeniu Figura 2. D5.).70. formula =B4+C4+D4 memorată în celula E4. Excel modifică formula în mod automat şi anume: − Dacă se efectuează copierea formulei pe coloană. Referinţa (adresa) domeniului este dată de adresa celulei din colţul stânga sus urmată de ( : ) şi adresa celulei din colţul dreapta jos. sau date din alt registru de calcul. sau B3 :E10.

Ea referă întotdeauna aceeaşi celulă. Pentru a transforma o adresă relativă în adresă absolută se va pune simbolul dolar ($) în faţa rândului şi coloanei care trebuie să rămână constante. Figura 2.71. Exemplul din figura următoare prezintă copierea formulei din celula E4 în celulele F4 şi F6. Se plasează poinerul de mouse în faţa literei coloanei şi se acţionează tasta cheie funcţională F4.73 .72. Deoarece în formulă s-au folosit adrese absolute. rezultatul formulei nu se schimbă. Înţelegerea şi folosirea referinţei absolute a celulei în formule sau funcţii Referinţa absolută nu îşi schimbă coordonatele prin operaţia de copiere. Figura 2.69 Figura 2. Pentru transformarea rapidă a unei referinţe relative în referinţă absolută se acţionează dublu clic pe celula a cărei referinţă se va absolutiza.

Argumentele unei funcţii pot fi: valori. pentru ca Excel să poată calcula corect rezultatul. grupate pe categorii (vezi matematice. Funcţiile sunt formule gata elaborate. Lucrul cu funcţii Folosirea funcţiei „SUM“. Average. În ecran este afişată caseta Define Name şi în zona Names in workbook se introduce numele domeniului şi apoi se execută clic pe butonul Add. Fiecare funcţie este introdusă în foaia de calcul folosind o anumită sintaxă. Numărul maxim de argumente într-o funcţie este 30.75. care execută o serie de operaţii cu o gamă de valori specificate şi generează o singură valoare. MAX etc. Funcţia SUM.). respectiv coloana de sumat (în exemplul din . c) Lista de argumente specificată între paranteze rotunde ( ). b) Numele funcţiei care poate fi introdus în întregime sau abreviat. Pentru a calcula totalul unei linii sau coloane de numere folosind funcţia SUM. Se execută clic pe butonul AutoSum funcţia SUM pe bara de formule şi va selecta în mod automat un grup de celule alăturare ca argumente pentru funcţie. Deoarece este folosită foarte des. este cea mai utilizată funcţie din colecţia Excel. statistice. Pentru a efectua într-o foaie de calcul mai multe operaţii de prelucrare cu numere şi text. Numele domeniului nu trebuie să conţină spaţii sau caractere speciale.). Figura 2. iar argumentele sunt separate prin virgula (. financiare etc. O funcţie conţine următoarele trei elemente: a) Semnul egal (=) specificând o formulă. adică o anumită structură. mici sau combinate (de exemplu SUM. cu litere mari.). se execută clic cu mouse-ul pe celula în care se va introduce funcţia SUM (de regulă se selectează celula din dreapta sau de sub ultimul număr din linia. referinţe de domenii.2. Se va apăsa tasta Enter sau butonul Enter de pe bara de formule. Excel permite folosirea funcţiilor. . Pentru a crea un nume de domeniu se selectează domeniul căruia i se va atribui un nume. se alege comanda Name şi apoi Define. 2. pe bara de instrumente Standard apare butonul AutoSum . nume de domenii sau chiar alte funcţii.74. Excel introduce Figura 2.4. Se activează meniul Insert. Excel conţine o colecţie de peste 200 de funcţii. s-a selectat celula E4). referinţe de celule. Ea calculează total pentru un grup de celule.70 Referinţa prin nume sau etichetă de domeniu (grup de celule adiacente).

Excel oferă comanda specială Function din meniul Insert. Pentru exemplificare vom folosi funcţia statistică AVERAGE care calculează valoarea medie a unor numere (Figura 2.75. Dacă s-a ales funcţia dorită. Se activează meniul Insert şi se alege comanda Function. Din fereastra Paste Function se aleg categoria şi funcţia (vezi categoria Statistical şi funcţia AVERAGE ) şi se execută clic pe butonul OK. Folosirea funcţiei „AVERAGEe“ (media aritmetică) Pentru introducerea funcţiilor in foaia de calcul. se deschide caseta pentru introducerea argumentelor funcţiei alese.78. coloana „MEDIA OBTINUTĂ“). . Pentru aceasta se selectează celula în care se va afişa rezultatul funcţiei (s-a selectat celula E4).71 Figura 2.76. Această comandă deschide caseta Paste Function din care se vor alege categoria şi funcţia dorită. Figura 2.

. Cele mai obişnuite mesaje de eroare sunt următoarele: #DIV/0 ! − Mesajul de eroare apare când s-a efectuat o împărţire la zero. Caseta de dialog îşi va recăpăta dimensiunea iniţială. se eliberează butonul mouse şi se apasă tasta Enter. Pentru aceasta se execută clic pe butonul Collapse Dialog. Fereastra de dialog Paste Function poate fi activată şi executând clic pe butonul corespunzător de pe bara de instrumente Standard. Figura 2. afişează în celulele corespunzătoare mesaje de eroare. butonul cu săgeată mică roşie din dreapta casetei de text Number1. Mesajele de eroare sunt precedate de simbolul diez (#) şi sunt urmate de semnul exclamării (!). Caseta de dialog va fi micşorată şi este vizibilă caseta de text în care se introduce selecţia. Argumentele funcţiei se pot transmite şi prin selecţie.77. iar grupul de celule selectat va fi afişat în caseta de dialog.78.72 Se va afişa caseta de dialog prezentată mai jos în care se transmit argumentele (în exemplul din figura următoare s-a ales ca argument adresa domeniului C4:D4) şi se execută apoi clic butonul OK. Se selectează celulele care conţin datele pentru calculul mediei aritmetice. Recunoaşterea mesajelor standard de eroare asociate formulelor Dacă Excel nu ştie cum să trateze anumite formule sau funcţii inserate în foaia de calcul. Figura 2.

#REF! − Mesajul de eroare apare atunci când într-o formulă sau funcţie se foloseşte o celulă. Pentru a modifica formatul numeric pentru o celulă sau un grup de celule se selectează celula sau grupul de celule în cauză. pentru că lipseşte o informaţie. Formatarea conţinutului unei celule nu modifică modul în care Excel înregistrează datele intern.5. #NUM! − Mesajul de eroare apare atunci când într-o anumită formulă există probleme cu anumite numere. ci numai modul în care apar informaţiile pe ecran şi la tipărire. care în prealabil a fost ştearsă. în sensul că nu se încadrează în domeniul corespunzător. Figura 2. #VALUE! − Mesajul de eroare apare când se folosesc în formule operatori sau date necorespunzătoare. #NAME! − Mesajul de eroare apare când Excel nu recunoaşte un nume de domeniu declarat cu ajutorul comenzii Define existentă în meniul Insert-Name #NULL! − Mesajul de eroare apare când s-a introdus o referinţă de celulă pe care Excel nu o înţelege.79 .5. Se selectează meniul Format şi se alege comanda Cells… În caseta de dialog Format Cell se execută clic pe butonul Number.1. Formatarea celulelor (grupurilor de celule) Formatarea celulelor pentru a afişa diverse stiluri de numere Formatarea eficientă a foii de calcul este esenţială pentru prezentarea unor date compatibile importante. Formatarea unei foi de calcul 2. 2.73 #N/A! − Mesajul de eroare apare când răspunsul nu poate fi dat.

Figura 2. dacă este cazul.80. Formatarea celulelor pentru a afişa diverse simboluri monetare Formatul Currency afişează valoarea cu simbol monetar (implicit simbolul $). necesită activarea unei componente incluse la cerere. numărul va fi rotunjit corespunzător (de exemplu numărul 5. numărul de zecimale. Ca o particularitate. Dacă simbolul prestabilit pentru formatul monetar nu corespunde cerinţelor utilizatorului. În caseta de dialog Format Cells şi se execută clic pe butonul Number. care activează lista de .74 Din caseta cu listă Category se alege categoria Number. deoarece Excel va folosi numerele introduse iniţial.) ca şi separator de mii. Se specifică. care spre deosebire de yeni sau lire sterline (care sunt încorporate în Excel). Astfel. Dacă în celulă s-a introdus o valoare negativă. modul de afişare a acesteia se poate alege din rubrica Negative Numbers. Excel 2000 acceptă moneda Euro.8) Rotunjirea numerelor nu afectează însă eventualele formule generate în foaia de calcul. Dacă se renunţă la zecimale. În cazul numerelor cu multe cifre se utilizează simbolul virgula (. Se activează apoi meniul Format şi se alege comanda Cells. se activează meniul Tools şi se alege comanda Add-Ins. Excel afişează două zecimale. Formatul monetar poate fi activat şi cu ajutorul butonului Currency prezent pe bara de instrumente Formatting. Din rubrica Category se alege Currency.77 devine 5. Pentru alegerea formatului monetar pentru o celulă sau un grup de celule se selectează celula au grupul de celule în cauză. din lista derulantă a rubricii Symbol se alege simbolul monetar dorit. iar pentru valorile negative se poate alege modul de afişare dorit. În mod implicit.

Figura 2. Formatarea celulelor pentru a afişa numere drept procent Formatul Procent Style (Stil procent) înmulţeşte valoarea cu 100 şi adaugă simbolul pentru procent. Formatul procent poate fi activat şi cu ajutorul butonului Percent Style prezent pe bara de instrumente Formatting. devine 7898.77%. se va afişa butonul Euro Dolar (€ ). În caseta de dialog Format Cells se execută clic pe butonul Number şi din rubrica Category se alege Percentage. acestea putând fi transformate rapid în numere uşor de gestionat prin aplicarea formatului Procent Style. Se activează meniul Format şi se alege comanda Cell. numărul zecimal 78. Se selectează apoi opţiunea Euro Currency Tools. Acest format funcţionează foarte bine cu numere exprimate ca zecimale sau cu numere care reprezintă rezultatele unor formule care calculează procentaje.81. . calculele procentuale au ca rezultat numere foarte lungi.98765 prin aplicarea formatului procent cu două zecimale. Singura opţiune pentru formatul procent este stabilirea numărului de zecimale (Decimal places). Se precizează apoi numărul de zecimale (Decimal places). Pe bara de instrumente Formatting. Pentru alegerea formatului Procent Style se selectează celula sau grupul de celule în cauză. De exemplu. cu multe zecimale.75 componente incluse la cerere. valoarea implicită fiind 2. De cele mai multe ori.

Datele calendaristice pot fi introduse ca simple şiruri de caractere având în faţă prefixul specific acestora. Figura 2. Se activează meniul Format şi se alege comanda Cells. suprapunându-se regulilor de formatare numerică. dimensiunii şi culorii fontului unei celule sau unui grup de celule. iar din rubrica Type se alege formatul de afişare dorit. datele calendaristice se pot introduce. De asemenea. a stilului. Pentru schimbarea tipului de font. Formatarea textului unei celule a) Schimbarea tipului de font.82. a stilului. se selectează celula sau grupul de celule în cauză. se execută clic pe butonul Font. sau pot fi introduse ca valori de tip număr-dată care participă la calcule. dimensiunii şi culorii fontului. În caseta de dialog Format Cells afişată. fie direct în forma numerică. plecând de la considerentul că fiecărui număr îi este asociată o dată calendaristică (între 1 ianuarie 1900 cu valoare serială 1 şi 31 decembrie 9999 cu valoare serială 2958525). .76 Formatarea celulelor pentru afişarea datei sub diverse formate Formatul Date transformă cifrele în format dată calendaristică. se selectează celula sau grupul de celule în cauză. În caseta de dialog Format Cells se execută clic pe butonul Number. Pentru a stabili un anumit format de afişare a datei. Caseta de dialog Format Cells se reconfigurează şi se pot stabili elementele de formatare dorite. Se activează meniul Format şi se alege comanda Cell. Din rubrica Category se alege Date. fie într-un format predefinit de tip zz/ll/aa sau ll/zz/aa.

s-a ales tipul de font Arial (din rubrica Font). Caracteristicile privind formatarea textului se pot alege şi dacă se execută clic pe butoanele corespunzătoare de pe bara de instrumente Formatting . dimensiunea fontului 12 puncte (rubrica Size) şi culoarea albastră (rubrica Color). În caseta de dialog Format Cells se execută clic pe butonul Alignment. Pentru sublinierea textului se aleg modele de linii din rubrica Underline. Dimensiune font Scrierea înclinată Culoare de unplere celulă Tipul de font Stilul bold Subliniere font Culoare font Figura 2. Se activează meniul Format şi apoi se alege comanda Cells. stilul de font îngroşat Bold (din rubrica Font style). În exemplul prezentat în Figura 2.83.77 Figura 2. b) Ajustarea orientării textului într-o celulă. sau grup de celule Pentru ajustarea orientării textului într-o celulă sau grup de celule.84. se selectează celula sau grupul de celule în cauză.83. Caseta de dialog Format Cells se reconfigurează şi în rubrica Orientation se poate opta pentru scrierea textului pe verticală .

se poate activa meniul Format şi să se alegă comanda Cells… În ecran este afişată caseta de dialog Format Cells (Figura 2. Centrarea şi alinierea orizontală a conţinutului celulelor dintr-un grup de celule selectat se poate realiza prin utilizarea butoanele de formatare prezente pe bara de instrumente Formatting. deoarece acest lucru ar da un aspect neplăcut. Left (aliniere stânga). Sunt situaţii când titlul unui tabel este scris pe mai multe celule. Align Right (aliniere dreapta) sau Justify (aliniere stânga-dreapta).85. Center (aliniere centru). Exemplul ilustrează înclinarea textului CANTITATE sub un unghi de -18 grade Figura 2. Right (aliniere dreapta). Justify (aliniere stânga-dreapta). De asemenea. Pentru a nu înscrie titlul întro singură celulă. iar pe de altă parte cu ajutorul butonului Merge and Center prezent în bara de instrumente Formatting.86.43 caractere). c) Centrarea şi alinierea orizontală a conţinutului celulelor dintr-un grup de celule selectat. respectiv opţiunea Merge cells (combinare celule) din meniul Alignment.) şi se execută clic pe butonul Alignment. Fill (conţinutul unei celule va fi afişat la maxim 8. cu ajutorul opţiunii Center Across Selection (aliniere centrată peste coloanele selectate). Rubrica Horizontal deschide o listă derulantă care prezintă următoarele opţiuni de aliniere: General (textul este aliniat la stânga şi numerele la dreapta). Excel oferă posibilitatea combinării celulelor. . Aceste butoane sunt: Align Left (aliniere stânga). Combinarea celulelor se realizează pe de o parte.78 executând clic pe modelul prezentat. iar înclinarea textului sub un anume unghi (măsurat în grade) pe un semicerc de 180 de grade se poate alege din rubrica Degrees.

iar culoarea chenarului se alege din rubrica Colors. . Rubrica Presets permite alegerea unui tip predefinit de chenar şi anume: Outline pentru trasarea conturului şi Inside pentru liniile interioare. În ecran este afişează caseta de dialog Format Cells şi se execută clic pe butonul Border. Anularea unor chenare deja existente se realizează cu opţiunea None.86. sau se activează meniul Format şi apoi se alege comanda Cells. Stilul şi grosimea liniei se vor selecta din rubrica Style. d) Adăugarea unor efecte de margine la grup de celule selectat.79 Figura 2. Adăugarea unor efecte de margine la grup de celule selectat se poate realiza prin utilizarea butonului Borders de pe bara de instrumente Formatting.

Pentru formatarea rapidă a unui grup de celule sau a unui tabel.87. Se alege printr-un simplu clic de mouse stilul dorit (Figura 2.80 Figura 2. În ecran se va afişa caseta de dialog AutoFormat care conţine mai multe stiluri predefinite. aplicând combinaţii de efecte. . Se activează apoi meniul Format şi se alege comanda AutoFormat.88 − Colorful2) şi apoi se execută clic pe butonul OK. se selectează grupul de celule sau tabelul în cauză. e) Aplicarea unor combinaţii de efecte cu ajutorul funcţiei AutoFormat.

În configuraţia prestabilită. dacă nu se doreşte chenarul aplicat unui tabel. se activează meniul Tools şi se alege comanda AutoCorrect. Patterns. prezentată mai jos. Pentru afişarea casetei de dialog AutoCorrect. Font. Se poate limita numărul de opţiuni folosite de comanda AutoFormat.2. se deselectează caseta de validare Border. Caseta de dialog AutoCorrect permite controlarea modului în care sunt corectate greşelile de ortografie şi de capitalizare (scriere cu literă mare) din foile de calcul. . chiar în timp ce acestea sunt scrise în celulele din foile de calcul.89 2. Excel oferă funcţia AutoCorrect care corectează în mod automat greşelile ce apar la introducerea textelor. Figura 2.81 Figura 2.88. Alignment şi Width/Height în funcţie de stilul de tabel ales (Figura 2. Verificarea scrierii Folosirea programului AutoCorrect de verificare a scrierii si efectuarea modificărilor necesare La fel ca şi Microsoft Word. comanda AutoFormat alege opţiunile Number. Formatele nedorite se pot deselecta executând clic cu mouse-ul pe casetele de validare corespunzătoare. De exemplu..5. Border.. prezent în partea dreaptă a casetei de dialog AutoFormat.89). executând clic pe butonul Options.

Exemple de folosire a funcţiilor AutoCorrect: a) Pentru ca Excel să nu modifice scrierea cuvintelor care încep cu două majuscule. Excel nu va mai scrie zilele săptămânii cu literă mare. Eliminarea semnului de validare interzice programului Excel să modifice textele de genul USdolar în Usdolar. Excel nu va mai modifica cuvintele care încep cu trei sau mai multe majuscule. se deselectează această casetă de validare executând clic pe ea. De asemenea. Pentru a dezactiva corectarea automată a cuvintelor. cuvântul monday nu va mai fi modificat în Monday. c) Deselectând caseta de validare Capitalize name of days. b) Caseta de validare Capitalize first letter of sentence rescrie automat prima litera de la începutul propoziţiei cu literă mare. Excel va folosi perechile de cuvinte din listele Replace şi With pentru a corecta greşelile de ortografie din texte. apoi se execută clic pe butonul Add. se selectează perechea şi se execută clic pe butonul Delete. De exemplu Excel poate să înlocuiască literele „co“ cu „comunicare“. Pentru a introduce o pereche de cuvinte pentru corectare.82 Figura 2. De exemplu. se poate folosi această funcţie şi pentru a introduce prescurtări care se doresc a fi scrise în forma lor integrală.90. Cuvântul sau expresia cu care se doreşte înlocuirea se scrie în caseta de text With. se deselectează caseta de validare Correct Two Initial Capitals. . Când opţiunea este activă. . d) Opţiunea funcţiei AutoCorrect pentru corectarea cuvintelor este controlată de caseta de validare Replace text as you type. în caseta de text Replace. se scrie cuvântul sau expresia pe care Excel să o înlocuiască. economisind timp şi având siguranţa corectitudinii lor. Pentru a şterge o pereche de cuvinte pentru corectare.

83 Figura 2.92. e) Pentru a crea o listă cu cuvintele deosebite care nu trebuie corectate de Excel în mod automat se execută clic pe butonul Exceptions… din caseta de dialog AutoCorrect. Figura 2.91. . apoi se indică forma dorită de scriere în etichetele First Letter şi INitial CAps.

Referitor la dimensiunea paginii. se selectează ambele opţiuni. de-a lungul laturii mai mari a colii de hârtie. pagina este orientată cu latura mai mare pe verticală. Modificarea setărilor marginilor documentului În mod implicit. Din eticheta Page se pot alege orientarea paginii şi dimensiunea pagini fizice care va fi tipărită. casetele pentru centrare fie pe orizontală (Horizontally) fie pe verticală (Vertically). În modul de orientare Portrait. Figura 2.5. Pentru centrarea automată a foii de calcul între marginile documentului se activează meniul File şi se alege comanda Page Setup. Se selectează apoi.3. cu clic mouse. Setarea documentului Schimbarea orientării documentului şi dimensiunii paginii Pentru realizarea acestei setări se activează meniul File şi se alege comanda Page Setup. pagina este rotită cu 90 grade. majoritatea imprimantelor din România folosesc hârtie A4 (210 x 297 mm).84 2. foaia de calcul este plasată în colţul stânga-sus al paginii. În ecran este afişată fereastra Page setup. În ecran este afişată fereastra Page setup şi se execută clic pe eticheta Margins. iar în modul de orientare Landscape. Dacă se doreşte ca foaia de calcul să fie centrată perfect. astfel încât liniile vor fi citite de la stânga la dreapta.93 . .

se alege comanda Page Setup şi se execută clic pe eticheta Header/Footer. Figura 2. În ambele situaţii.85 Figura 2.94.95. . sau se activează meniul File. a autorului etc. Adăugarea unui antet şi subsol (Header and Footer) documentului Orice document care ocupă mai mult de o pagină ar trebui să aibă un antet (Header) sau un subsol (Footer) care permit identificarea documentului. în ecran va fi afişată fereastra Page Setup în care se pot introduce sau modifica zonele antet şi subsol. a datei când a fost creat. Pentru introducerea unui antet sau subsol în foaia de calcul se activează meniul View şi se alege comanda Header and Footer.

se află trei opţiuni: Left section. Ele apar la previzualizarea sau la tipărirea documentului. respectiv subsol. în combinaţie cu opţiunea Fit to: page(s) wide by…tall. introducerea orei. Se caută în foaia de opţiuni Page. Modificând scala. În ambele situaţii se deschide o altă fereastră care permite particularizarea antetului şi subsolului. Potrivirea foii de calcul în pagină se face încercând diferite valori pentru scală în opţiunea Adjust to: % normal size. iar pentru subsol. până se găseşte valoarea potrivită (vezi 80% în exemplu). afişarea numărului total de pagini. afişarea în antet doar a numelui fişierului şi respectiv locaţia fişierului. informaţiile înscrise în Header sau în Footer nu mai sunt vizibile. Pentru aceasta se activează meniul File. Ajustarea setărilor documentului astfel încât să încapă pe o singură pagină În situaţia în care foaia de calcul nu încape pe pagină.96. În partea de jos a ferestrei.86 Pentru a introduce antet se acţionează clic pe butonul Custom Header. Prin precizarea a două valori în rubricile Fit to: şi wide by zona foii de calcul de imprimat se poate ajusta în funcţie de lăţimea foii (de regulă 1) şi se înălţimea sa. În partea de sus există o serie de butoane care permit: formatarea textului. secţiunea Scaling. clic pe butonul Custom Footer. se alege comanda Page Setup şi apoi se execută clic pe eticheta Page. Figura 2. se pot înghesui pe aceeaşi pagină mai multe linii şi coloane. inserarea numărului de pagină. Center section şi Right section care permit alinierea informaţiilor înscrise în antet. La revenirea în pagină. trebuie forţată să se potrivească în pagină. Scalarea se face manual prin precizarea factorului de micşorate/mărite sau automat. . introducerea datei curente.

Vizualiuarea foii de calcul se face pagină cu pagină. se poate vizualiza documentul înaintea tipăririi.97.6. Tipărirea foilor de calcul 2.98. Prin activarea butonului Print Preview prezent pe bara de instrumente Standard.87 Figura 2. 2. Vizionarea (previzualizarea) foii de calcul pentru tipărire Previzualizarea foii de calcul înaintea tipăririi este o operaţie recomandată pentru a se observa modul de împărţire a foii în pagini. . Pe ecran se afişează fereastra Print Preview. Figura 2.1. sau prin comanda Print Preview din meniul File.6.

sau a registrului de calcul Dacă documentul a fost aranjat pentru tipărire. se activează opţiunea Print to File. 2. 2. Dacă se doreşte obţinerea unei singure copii a foii de calcul active cu parametrii de tip standard.6. Figura 2. prin care se observă modul de împărţire a zonei în pagini. a marginilor. Dacă este necesară specificarea unor opţiuni speciale de tipărire. Page Break Preview – comută în modul de vizualizare globală a foii de calcul. Margins − permite dimensionarea manuală (prin mutarea marcatorilor) a marginilor zonei de imprimat.2. Setup − declanşează prin intermediul casetei de dialog Page Setup. Tipărirea foii de calcul active. posibilitatea setărilor de pagină. Secţiunea Print range precizează zona de imprimat. Opţiunile de tipărire disponibile în fereastra Print se referă la: alegerea tipului de imprimantă (secţiunea Printer). Previous − permite vizualizarea paginii anterioare. se activează butonul Print prezent pe bara de instrumente Standart. Zoom − permite vizualizarea paginii la nivelul întregului ecran. se activează meniul File şi se alege comanda Print. Opţiunile disponibile sunt All (se tipăreşte întreaga foaie de calcul) şi Pages . antetului şi subsolului de pagină şi a foii de calcul. În ecran se va afişa fereastra Print. la declararea numărului de copii (secţiunea Copies). la stabilirea zonei de imprimat (secţiunea Print range sau Print what). Dacă se doreşte declanşarea opţiunii de imprimare într-un fişier. Print − declanşează operaţia de tipărire prin intermediul casetei de dialog Print.88 După cum se observă.99. se trece la imprimarea efectivă alegând una dintre variantele: 1. în partea de sus a ferestrei se află butoanele de comandă care declanşează următoarele acţiuni : Next − permite vizualizarea paginii următoare.

Tipărirea în fişier Precizarea paginilor de tipărit Nr. Se activează meniul File şi se alege comanda Print. se alege opţiunea Selection. tipărirea realizându-se în 3 exemplare.3. de copii Figura 2. Exemplul prezentat în figura următoare prezintă fereastra Print pentru tipărirea într-un fişier doar a paginilor de la 10 la 15 din foaia de calcul activă.6. Dacă se doreşte tipărirea întregului registru de calcul. dar poate restricţiona domeniul la o zonă selectată de utilizator prin opţiunea Selection.100. Se selectează secţiunea care va fi tipărită. foaia de calcul activă prin opţiunea Active sheet(s). 2. Secţiunea Print what stabileşte în mod implicit. Se selectează secţiunea care va fi tipărită. 2. Tipărirea unei secţiuni a foii de calcul active sau a unei selecţii de celule predefinite Pentru tipărirea unei secţiuni a foii de calcul se alege una dintre variantele: 1. . Figura 2. În caseta Print. ca zonă de imprimare. din secţiunea Print what. Se execută clic pe butonul OK.101. se alege opţiunea Entire Workbook.89 (se tipăresc paginile precizate în intervalul From… To…). apoi se activează meniul File şi se alege comanda Print Area −Set Print Area.

Se pot alege următoarele opţiuni: − Clip Art este o colecţie de ilustraţii cu mii de ilustraţii de artă în variantă electronică. organigrame etc. Figura 2. − AutoShapes este o bară de instrumente din care se pot introduce săgeţi. . − Organization Chart .7. Se selectează celula în care va fi introdusă ilustraţia (Figura 2. titluri şi elemente de text scrise artistic. o foaie de calcul trebuie făcută atractivă şi interesantă. linii şi alte forme. Mecanismul de bază pentru introducerea acestor elemente în celulele foii de calcul este identic în toate aplicaţiile din pachetul Office şi anume: se execută clic pe butonul Insert ClipArt prezent pe bara Drawing sau se activează meniul Insert şi se alege comanda Picture. Pentru exemplificare s-a ales opţiunea ClipArt. rapoarte. După introducerea datelor. 2. grafice.102. poze scanate.90 2. pliante etc. − From File este o casetă de dialog Open din care se pot lua fişiere imagine deja existente în calculator. Obiecte. Pentru a introduce o ilustraţie se execută următorii paşi: 1. Se alege din submeniul Picture tipul de ilustraţie artistică care va fi folosită. grafice şi diagrame 2. Acest lucru este posibil prin includerea unor elemente artistice: imagini artistice. etc. 3. Este bine să se lase spaţiu în celulele adiacente pentru a încăpea întreaga imagine. Se activează meniul Insert şi se alege comanda Picture.1.7. fişiere text.un program care permite crearea de organigrame. pentru prezentări. Importul de obiecte Importul obiectelor într-un registru de calcul: fişiere imagine. − WordArt este un wizard şi o bară de instrumente care permit realizarea unor banere.102 −celula A10).

Se plasează indicatorul mouse-ului pe suprafaţa clipului. Figura 2.91 4. Când indicatorul ia forma tastelor săgeţi (stânga. Se selectează imaginea dorită şi se execută clic pe butonul InsertClip. Se deschide fereastra ClipArt. Se execută apoi clic în afara clipului pentru a-l deselecta. se execută clic pe clipul dorit.103. dreapta. Mutarea şi modificarea dimensiunilor obiectului importat într-un registru de calcul a) Mutarea imaginilor grafice (clipuri). Excel va înconjura clipul cu marcaje de dimensionare şi va afişa bara flotantă de instrumente Picture. Se execută clic pe colecţia dorită şi se deschide fereastra cu imaginile colecţiei. Imaginea va fi inserată în foaia de calcul. Excel va ascunde bara de instrumente Picture. se glisează (se trage cu mouse-ul până când clipul ajunge în poziţia dorită. jos). . Pentru realizarea acestei operaţii. care permite alegerea unei anumite colecţii de ilustraţii. sus.

Imagine grafică decupată poate fi refăcută în forma iniţială executând clic pe butonul Reset Picture de pe bara de instrumente Picture. Când indicatorul ia forma unei săgeţi cu două vârfuri. Dacă nu se doreşte folosirea unei imagini în întregime. Pentru aceasta se execută clic pe butonul Crop de pe bara de instrumente Picture. se glisează până când clipul ajunge la mărimea dorită. se pot elimina anumite părţi prin operaţia de decupare. Pentru redimensionare. se plasează pointerul de mouse pe unul din cele 8 puncte ale marcajului. se execută clic pe clip pentru a-l selecta. Pointerul de mouse ia forma unui instrument pentru decupare. Se execută din nou clic pe butonul Crop pentru a dezactiva instrumentul de decupare. . Excel va înconjura clipul cu marcaje de dimensionare şi va afişa bara flotantă de instrumente Picture. c) Decuparea imaginii grafice (clip-ului). b) Redimensionarea imaginilor grafice (clipuri). Pentru realizarea acestei operaţii.104.92 Forma indicatorului de mouse pentru mutare Figura 2. Se plasează instrumentul de decupare pe marcajul central de jos al imaginii şi se glisează până rămâne parte dorită din imaginea grafică.

suprafeţe. anomaliilor ce se stabilesc între date în măsura în care acestea sunt ilustrate prin forme desenate (linii.93 2. Reprezentarea grafică este dinamică. sau prin activarea meniului Insert şi se alege comanda Chart.105. Acesta se lansează în execuţie acţionând clic pe butonul ChartWizard prezent pe bara de instrumente Standard. Chart sub-type prezent în fereastra ChartWizard.). Asistentul ChartWizard. Grafice şi diagrame Crearea graficelor de diferite tipuri Una dintre cele mai importante facilităţi Excel o constituie reprezentarea grafică. După alegerea tipului de grafic se execută clic pe butonul Next. sub formă de diagrame. a datelor numerice prezente într-un domeniu al foii de calcul. propune realizarea unei reprezentări grafice prin parcurgerea a 4 paşi şi anume: 1. Cu aplicaţia Excel se pot genera următoarele tipuri de grafice: a) Grafice cu histograme orientate vertical (Column – Figura 1.2. Pentru crearea unui grafic se utilizează modul ChartWizard (Asistentul generator de grafice).105). Figura 2. Tipul de grafic dorit se alege din meniul Chart Type. adică în momentul modificării datelor se actualizează automat şi graficul.7. . tendinţelor. sectoare de cerc etc. bare. Alegerea tipului de grafic dorit (Step 1 of 4 – Chart Type). ajustându-se la noile valori. Reprezentările grafice permit o mai bună vizualizare a relaţiilor. b) Grafice cu histograme orientate orizontal (Bar).

c) Grafice lineare (Line) sunt reprezentări sub formă de linii frânte sau curbe.107.106.94 Figura 2. Figura 2. .

Figura 2.108. Figura 2. .109. e) Grafice de tip „nor de puncte“(Scatter) cunoscute şi sub numele de diagrame XY. raportate la un întreg.95 d) Grafice sectoriale (Pie) sunt diagrame de structură ce semnifică mărimile părţilor unui element.

Figura 2. g) Grafice concentrice (Doughnut). Figura 2. . Graficele în arii pot fi plane (simple) sau în relief.111. Fiecare cerc (inel) reprezintă o serie de date.110.96 f) Grafice în arii (Area) sunt reprezentate prin suprafeţe dispuse în straturi.

113 .112. i) Grafice în suprafaţă (Surface) sunt diagrame care reprezintă optimul combinaţiilor între diferite serii de date. faţă de un punct central.97 h) Grafice polare (Radar) − reprezintă serii de date corespunzătoare fenomenelor studiate pe mai multe axe dispuse radial. Sunt utilizate în domeniul hărţilor topo-geografice. Figura 2. Figura 2.

. Figura 2.114 k) Grafice bursiere (Stock) sunt diagrame ce reprezintă grafic amplitudinile fenomenelor studiate.115. Figura 2.98 j) Grafice tip „bule“ (Bubbe) sunt grafice statistice de regresie.

Introducerea seriilor de date care vor fi reprezentate grafic (Step 2 of 4 – Chart Source Data).117.116. iar informaţia din prima coloană a domeniului va fi atribuită legendei. informaţia din prima linie a domeniului selectat va fi atribuită etichetelor de abscisă. Seriile de date pot fi orientate în linie (Serie in Rows) sau în coloană (Series in Column). Caseta de dialog va fi micşorată pentru a fi vizibilă caseta de text în care se vor introduce seriile de date selectate.. iar informaţia din prima linie a domeniului va fi atribuită legendei. Butonul Collapse Dialog Figura 2. . seriile de date au fost orientate în linie. Seriile de date (Data Range) se introduc prin selecţie dacă se execută clic pe butonul Collapse Dialog. Dacă seriile sunt orientate în coloană.99 2. informaţia din prima coloană a domeniului selectat va fi atribuită etichetelor de abscisă. În exemplul din Figura 2. După selecţie se închide caseta de text. Dacă seriile sunt orientate în linie. butonul cu săgetă mică roşie din dreapta casetei Data Range.

În exemplul prezentat în figura următoare s-a introdus titlul graficului. Figura 2. legenda graficului (Legend). Particularizarea graficului (Step 3 of 4 – Chart Options). La acest pas se pot introduce opţiuni referitoare la titlul graficului (Chart title). 3. titlul abscisei (Category X axes ). . afişarea etichetelor de date pe diagramă (Data Labels) şi afişarea alături de diagramă a tabelului de date (Data Table). afişarea sau nu a etichetelor pe axe (Axes). definirea de linii orizontale şi verticale (Gridines). titlul ordonatei (Value Y axes).100 Legenda Etichete abscisă .117.

sau poate fi amplasat într-o foaie grafică specială Chart1 (As new sheet). Acesta este ultimul pas. În ecran se deschide fereastra Chart Options şi se pot activa butoanele corespunzătoare modificărilor dorite (vezi precizările făcute la pasul 3). Graficul poate fi amplasat ca obiect în foaia de lucru curentă (As object in). Graficul va fi încadrat de un chenar cu 8 puncte negre. Alegerea locului în care se doreşte afişarea graficului (Step 4 of 4 – Chart Location).101 Figura 2. 4. În exemplul de faţă s-a optat pentru amplasarea graficului în foaia de lucru curentă.118. Editarea (modificarea) unui grafic Pentru editarea unui grafic se execută clic pe acesta pentru a-l selecta. Pentru terminarea generării graficului se execută clic pe butonul Finish. Figura 2. . Se activează meniul Chart şi apoi comanda Chart Options.119.

se execută clic pe butonul Data Labels prezent în fereastra precedentă.120. Figura 2. De exemplu. pentru adăugarea etichetelor de date pe diagramă.121. Fereastra Chart Options se reconfigurează şi din lista de opţiuni Data Labels se alege opţiunea Show value.102 Figura 2. .

122. Se execută apoi clic pe butonul OK. se activează meniul Chart şi se alege comanda Chart Type. .103 Modificarea culorii de umplere a graficului Se selectează graficul.123. În ecran se deschide fereastra Chart Type din care se alege tipul de grafic dorit. Figura 2. Modificarea tipului de grafic Se selectează graficul. se activează meniul Format şi se alege comanda Selected Chart Area. Figura 2. În ecran este afişează caseta de dialog Format Chart Area şi din paleta de culori afişată se alege culoarea dorită. În exemplul din figura următoare s-a ales tipul Area.

Din submeniul afişat se alege opţiunea dorită: All (ştergere totală). Excel va înconjura graficul cu marcaje de dimensionare. .104 Mutarea. Forma pointerului de mouse pentru mutare Figura 2. opţiunea de ştergere totală All. Formats (şterge formate). Excel va înconjura graficul cu marcaje de dimensionare. Series (şterge seriile de date). Ştergerea unui grafic Pentru realizarea acestei operaţii se execută clic pe grafic pentru a-l selecta. Figura 2. Se plasează pointerul de mouse pe suprafaţa graficului. Când acesta ia forma tastelor săgeţi. Se execută apoi clic în afara graficului pentru a-l deselecta.125 . Redimensionarea unui grafic Pentru realizarea acestei operaţii se execută clic pe grafic pentru a-l selecta. Excel va înconjura graficul cu marcaje de dimensionare. se glisează până când graficul ajunge în poziţia dorită. S-a ales. Se acţionează tasta Delete (ştergere All). Se plasează pointerul de mouse pe unul din cele 8 puncte ale marcajului.124. Când indicatorul ia forma unei săgeţi cu două vârfuri. pentru exemplificare. redimensionarea şi ştergerea graficelor (diagramelor) Pentru realizarea acestei operaţii se execută clic pe grafic pentru a-l selecta. se glisează până când graficul ajunge la mărimea dorită. sau se activează meniul Edit şi se alege comanda Clear.

Gestionarea listelor în EXCEL (Baze de Date) 2. fiecare firmă va avea propria sa înregistrare.105 2. Figura 2. O listă este termenul folosit de Excel pentru o foaie de calcul sau o parte a acesteia în care informaţiile sunt organizate într-un anumit mod. specific. Cu doar câteva clicuri de mouse. trebuie să se cunoască câteva principii de bază privind organizarea: O listă este o colecţie de elemente denumite înregistrări (records). De exemplu. Excel pune la dispoziţie cea mai mare parte din instrumentele necesare pentru lucrul cu liste – chiar şi pentru cele mai mari şi mai complexe. Care este diferenţa dintre o bază de date şi o listă? Tehnic vorbind. se pot efectua sortări şi se poate găsi cu exactitate informaţia dorită.1. însă datele nu pot fi folosite decât dacă sunt gestionate corespunzător. se pot organiza informaţiile respective în grupuri şi să se pot adăuga subtotaluri. se poate realiza sortarea pentru a alătura informaţii de acelaşi tip. este uşurată mult sortarea şi căutarea informaţiilor. fiecare înregistrare este memorată pe o singură linie şi fiecare câmp este definit ca o singură coloană. inventare de produs sau registre de verificare. În contextul aplicaţiei EXCEL.126. În general însă. iar câmpurile fiecărei înregistrări vor conţine tipuri specifice de informaţii despre firma respectivă. listele se mai numesc şi baze de date. pe înregistrări şi câmpuri.8. nici una. Când se memorează într-o listă Excel informaţii de genul numelor de persoane şi al adreselor. localităţile şi numerele de fax ale principalelor firme beneficiare. într-o listă ca cea de mai sus având precizate numele. pentru a uşura adăugarea unor elemente noi în tabel şi pentru a găsi elementele care sunt deja introduse. Fiecare înregistrare se compune din unităţi de informaţie denumite câmpuri (fields). Se pot chiar crea formulare pentru introducerea datelor. În acest mod de organizare pe linii şi coloane. În figura de mai jos este ilustrat un exemplu tipic de listă.8. În listele Excel. Pentru a înţelege listele Excel. iar titlurile de coloane au rolul de nume pentru câmpuri. Noţiuni de bază Una dintre cele mai utile facilităţi din Excel este capacitatea de a lucra cu liste (baze de date). Majoritatea listelor Excel au un cap de tabel (header row) care este întotdeauna prima linie în listă. pe linii şi coloane. Culegerea datelor este importantă. Chiar şi în cazul listelor fără valori numerice. este numită bază de date o colecţie foarte mare de date care asociază mai multe liste (denumite tabele). .

se folosesc alte fonturi. datele trebuie să fie organizate respectând următoarele reguli: 1. însă pentru ca Excel să le recunoască. trebuie evitată inserarea de spaţii suplimentare la începutul unei celule. cifre. Fiecare înregistrare este memorată pe o linie separată. Dacă trebuie incluse şi alte date în aceeaşi foaie de calcul. date calendaristice. − Modificarea unei înregistrări care presupune în primul rând regăsirea informaţiei respective în baza de date. Pentru a realiza o bază de date este necesar. În ceea ce priveşte interogarea (consultarea) bazelor de date. 5. Numele de câmpuri trebuie să apară în capul de tabel de la începutul listei. aceste operaţiuni se pot realiza prin trei metode: − metoda formularului (Form). Excel prezintă următoarele facilităţi specifice exploatării bazelor de date: 1. Acest demers este foarte important deoarece el reprezintă procesul de creare a bazei de date.106 Un exemplu simplu de bază de date poate include trei tabele: unul care conţine numele clienţilor. astfel încât să se permită regăsirea rapidă a tuturor informaţiilor de care utilizatorul are nevoie. 3. modificare sau ştergere de înregistrări. Dacă Excel găseşte o linie liberă în listă. însă cel puţin un câmp din înregistrare trebuie să conţină informaţii. Se poate memora într-o listă orice tip de date: text. − Ştergerea unei înregistrări se realizează prin selectarea liniei în care este editată înregistrarea şi apoi activarea comenzii Delete din meniul Edit. Nu este nici o problemă dacă nu se completează unul sau două câmpuri dintr-o înregistrare. Nu este obligatorie includerea în listă a numelor pentru câmpuri (etichete de coloane). operaţia de modificare se realizează prin comanda Replace (meniul Edit). Listele Excel sunt păstrate în foi de calcul normale. . Acest lucru se poate realiza în două moduri: direct în listă sau prin intermediul unui formular. un altul care conţine inventarele de produse şi un al treilea care memorează vânzările efectuate în firmă. ordonarea crescătoare sau descrescătoare a datelor după unul sau mai multe câmpuri. Se verifică ca datele din acelaşi câmp (coloană) să fie de acelaşi tip. adică adăugare. După ce informaţia respectivă a fost localizată. modificare. chenare şi alte elemente de format pentru celule. ca pentru început. Introducerea datelor se poate face direct pe foaie de calcul sau prin utilizarea unui formular. nuanţe. deoarece acest lucru ar putea avea un efect negativ asupra operaţiilor de sortare şi căutare a informaţiilor. Este indicat să se păstreze fiecare listă în propria sa foaie de calcul. să se definească structura bazei de date. Pentru a diferenţia capul de tabel de datele din listă. 4. aceasta poate fi supusă unor operaţiuni de actualizare. ceea ce presupune selectarea informaţiilor care vor figura în cadrul ei. Odată ce datele au fost introduse în baza de date. căutări şi extrageri de informaţii din bază pornind de la anumite criterii de selecţie. Acest lucru se poate realiza prin comanda Find (meniul Edit). 2. chiar imagini grafice. imprimări de date structurate. În varianta actualizării direct în listă utilizatorul are următoarele posibilităţi: − Adăugarea unei înregistrări care presupune tastarea conţinutului acesteia după ultima linie a listei. Nu se lasă o linie liberă între capul de tabel şi prima înregistrare. Indiferent de modalitate. cu cel puţin un rând diferenţă între ele. caz în care apare o fereastră de dialog în care utilizatorul trebuie să precizeze informaţia care să permită poziţionarea pe înregistrarea dorită. se vor plasa înainte sau după listă. ştergere de informaţii). O listă interpretată ca fiind o bază de date are toate proprietăţile care decurg din această ipostază: permite operaţiuni de actualizare a bazei (adăugare. fără nici un fel de informaţii suplimentare. însă se recomandă acest lucru. Multiple posibilităţi de interogare a bazelor de date prin localizări şi extrageri de informaţii utile procesului de luare a deciziilor. presupune că acesta este capătul listei.

4. − metoda filtrului avansat sau elaborat (Filter – Advanced Filter). utilizatorul poate interveni asupra tuturor câmpurilor din baza de date. se execută clic în orice locaţie a listei. cu excepţia celor care rezultă în urma unei formule de calcul sau a unei funcţii Excel şi care sunt afişate numai cu titlu informativ. criterii calculate). 2. după care se alege comanda Form. acestea putând fi vizualizate în mod succesiv prin utilizarea barei de deplasare pe verticală. 2. În formularul astfel afişat.127.. Figura 2. Posibilitatea sortării bazelor de date pe mai multe rubrici de grupare (se pot utiliza maxim 3 câmpuri de regrupare).AutoFilter). Excel va afişa pe ecran o casetă de dialog conţinând formularul de date (Figura 2.8. − Restore anulează înregistrarea curentă. − Find Prev permite poziţionarea pe înregistrarea precedentă. 3. Interogarea (consultarea) bazelor de date Lucrul cu formulare de date Formularul de date reprezintă a doua variantă pentru introducerea datelor în baza de date.127). − Close realizează închiderea casetei de dialog. . Formularul afişează numărul de înregistrări din bază..2.107 − metoda filtrului automat (Filter . criterii multiple. ceea ce asigură interpretarea mai facilă a datelor care au fost introduse în bază sau a datelor care au fost extrase în urma unei interogări. Pentru utilizarea formularul de date în vederea introducerii şi actualizării de informaţii. Posibilităţi de construire a câmpurilor de criterii în care sunt fixate restricţiile impuse modelului de analiză la care baza de date trebuie să reacţioneze (criterii simple. particularizat cu titlurile din foaia de calcul. din meniul Data. Caseta de dialog conţine următoarele butoane de comandă: − New permite introducerea unei noi înregistrări în baza de date. − Delete permite ştergerea înregistrării curente (poziţia curentă a cursorului). − Find Next permite poziţionarea pe înregistrarea următoare. Posibilitatea validării datelor conţinute de baza de date în scopul verificării şi parametrii informaţiilor ce sunt introduse de utilizator în modelele sale de analiză. precum şi pentru actualizarea acesteia. − Criteria permite localizarea unei informaţii dintr-un tabel prin specificarea unui criteriu de selecţie.

. Pentru reprezentarea acestor operatori se folosesc următoarele simboluri: Simbol Semnificaţie = „=text“ > >= < <= <> egal cu mai mare decât mai mare sau egal cu mai mic decât mai mic sau egal cu diferit de Prin intermediul formularului se pot opera şi modificări asupra unor câmpuri.108 De exemplu. După ce se termină de introdus datele. sau se acţionează butonul Restore dacă se doreşte anularea modificărilor operate anterior. chiar dacă pe utilizator îl interesează la un moment dat numai anumite câmpuri din baza de date. Pentru aceasta se localizează înregistrarea ce se doreşte a fi actualizată după care se operează modificarea dorită. − În caseta text „FUNCTIA“ se tastează criteriul de selecţie („Specialist PR“). se recomandă plasarea acestuia la începutul bazei de date. Dacă s-a greşit ceva. afişând cuvântul Criteria). − afişarea tuturor informaţiilor legate de o anumită înregistrare. acest lucru fiind valabil doar în cazul datelor non-numerice. În cazul în care se doreşte validarea modificărilor se apasă tasta Enter pentru ca modificările să fie preluate în baza de date. Deoarece căutarea informaţiilor are loc începând cu poziţia curentă a cursorului. Pentru a trece la câmpul următor. −Pentru a continua căutarea se acţionează din nou butonul de comandă Fiind Next (sau Find Prev dacă se doreşte a se căuta în direcţie inversă). precum şi a câmpurilor protejate. Se observă faptul că. În final. Principalele inconveniente (limite) alte metodei formularului sunt următoarele: − vizualizarea se face înregistrare cu înregistrare. Pentru revenirea la macheta de introducere a datelor se acţionează butonul Form. − Se declanşează funcţia de căutare prin acţionarea butonului Find Next sau se apasă tasta Enter. cu excepţia celor calculate. Se introduc datele în casetele de text din formular. butonul Restore devine activ. −Excel caută în baza de date şi afişează prima înregistrare care îndeplineşte criteriul specificat (aceasta căutare nu ţine cont de tipul fontului). pentru a introduce o înregistrare nouă în baza de date. se apasă combinaţia de taste Shift+Tab pentru a reveni în câmpul anterior. în timp ce utilizatorul operează modificări asupra unui câmp. se execută clic pe butonul Close. se apăsă tasta Tab după fiecare valoare de intrare. se execută clic pe butonul Clear şi se tastează noul criteriu în rubrica corespunzătoare. se verifică vizual corectitudinea modificărilor efectuate. se execută clic pe butonul New. se apăsă tasta Enter pentru a se salva informaţiile introduse şi se începe introducerea unei alte înregistrări. Dacă se doreşte vizualizarea tuturor înregistrărilor care au în câmpul „FUNCTIA“valoarea „Specialist PR“. se procedează astfel: − Se poziţionează cursorul în oricare celulă a bazei de date. Când se ajunge la ultimul câmp din formular. deci baza de date nu poate fi afişată în totalitatea ei. − Pentru a introduce un alt criteriu se acţionează din nou butonul Criteria. Localizarea informaţiei se poate realiza şi prin tastarea primelor caractere ale intrării respective. − În caseta de dialog Form se execută clic pe butonul Criteria (se observă că indicatorul de înregistrare din colţul din dreapta-sus al casetei de dialog se schimbă. În editarea criteriilor se pot utiliza şi operatori de comparaţie.

Definirea unui criteriu simplu pentru un singur câmp din baza de date. Pentru definirea criteriilor de selecţie există următoarele posibilităţi: 1. Aceste butoane activează meniuri derulante (Figura 2. baza de date va fi înlocuită temporar cu o listă care va conţine numai înregistrările care satisfac condiţiile de selecţie. − Opţiunea Custom permite crearea unui filtru automat personalizat. . valoarea cu care se compară şi operatorii logici And/Or pentru definirea condiţiilor compuse. iar numărul maxim este de 500 înregistrări). Filtrul poate fi schimbat în orice moment pentru a afişa un alt set de înregistrări. Filtrul activ este salvat odată cu registrul de calcul. Exemplu: să se afişeze lista salariaţilor care au funcţia „Specialist PR“. iar din lista derulantă se va selecta varianta dorită. În caseta de dialog Top 10 AutoFilter utilizatorul precizează dacă doreşte să vizualizeze primele (opţiunea Top) sau ultimele (opţiunea Bottom) „n“ înregistrări din baza de date (numărul minim este 1. Caseta de dialog Custom Autofilter are în structura sa: operatorii de comparaţie. − Top 10 este o variantă operaţională numai pentru câmpurile numerice şi cele care conţin date calendaristice.128. Comanda AutoFilter determină afişarea unor butoane de selecţie pentru fiecare câmp din capul de tabel. − Toate valorile coloanei respective. Această opţiune are ca scop afişarea unui număr stabilit de înregistrări. Pentru rezolvarea acestei interogări se va acţiona butonul de selecţie ataşat câmpului „FUNCTIA“ şi se va alege din meniul derulant „Specialist PR“.109 − imposibilitatea de redactare a criteriilor complexe (de exemplu: lista salariaţilor cu salarii cuprinse între 6-7 milioane lei). Pentru soluţionarea acestor interogări se apelează la metoda filtrării automate sau elaborate. editate şi chiar reprezentate grafic. În acest caz se acţionează butonul de selecţie. Pentru filtrarea automată a unei baze de date se selectează o celulă din tabel şi se alege comanda Filter − AutoFilter din meniul Data. Practic. Figura 2. Este de reţinut faptul că Excel permite o singură listă să fie filtrată la un moment dat.128.) ce conţin o serie de opţiuni care asistă utilizatorul în formularea criteriilor de afişare. prin filtrare. Înregistrările filtrate pot fi formatate. Lista derulantă conţine următoarele: − Opţiunea All care permite afişarea tuturor înregistrărilor din baza de date. Interogarea bazelor de date prin filtru automat Filtrarea automată este acea metodă de interogare care permite afişarea anumitor înregistrări în raport de o restricţie sau un sistem de restricţii aplicate bazei de date.

.800. Figura 2. se selectează din lista câmpului „COMPARTIMENT“ opţiunea „Financiar“.000“. Fiind vorba despre un criteriu cumulat.000. Fiind vorba despre un criteriu cumulat. se alege opţiunea Custom unde se vor edita restricţiile la care baza de date trebuie să reacţioneze.129. Exemplu: să se afişeze lista salariaţilor din compartimentul „Financiar“ şi care au salariul „4. 4. Exemplu: să se afişeze lista salariaţilor din compartimentele „Productie“ şi „Financiar“.000. Definirea unui criteriu complex pe un singur câmp. criterii care trebuie îndeplinite cumulativ. aşa cum arată Figura 2. . Construirea de criterii complexe pe mai multe câmpuri ale bazei de date. Pentru această filtrare. 3.000 şi 8.000“. Exemplu: să se afişeze lista salariaţilor care nu au funcţia „Specialist PR“ şi salariul cuprins intre 5.130.129.000. Figura 2. iar din câmpul „SALARIU.110 2. se alege valoarea „4.800. Definirea de criterii simple pe mai multe câmpuri. se alege opţiunea Custom unde se vor edita restricţiile la care baza de date trebuie să reacţioneze.

. Interogările bazate pe procedeul filtrării elaborate (Advanced Filter) sunt prezentate pe exemplul unei baze de date pentru lista salariaţilor firmei Omega. Definirea unei zone de criterii. Baza de date declarată pe coordonatele A2: E10 este ilustrată în figura de mai jos. Lansarea căutării şi extragerea propriu-zisă din baza de date a înregistrărilor ce corespund criteriilor de căutare şi extragere definite în zona de criterii. Pentru a reveni la afişarea integrală a bazei de date se alege opţiunea Show All din meniul Data. la o interogare a bazei de date. Definirea opţională a unei zone de extragere. Avantajul utilizării metodei filtrului automat constă în faptul că. Interogarea bazelor de date cu ajutorul filtrului elaborat Metoda consultării bazelor de date cu ajutorul filtrului elaborat presupune parcurgerea următoarelor etape: 1. Definirea criteriilor.131 Câmpul de rezultate va conţine numai înregistrările care îndeplinesc cumulativ condiţiile de selecţie enunţate prin filtrul personalizat Custom. 3. 2. 4. iar rezultatele filtrării nu pot fi afişate în altă locaţie a foii de calcul desemnată de utilizator. Aceste inconveniente se pot elimina prin utilizarea metodei filtrului elaborat (Advanced Filter). comanda Filter. al cărei conţinut poate fi modificat. se afişează toate înregistrările care răspund criteriilor de selecţie sub forma unei liste.111 Figura 2. Dezavantajul incontestabil al acestei metode este acela că nu se pot defini restricţii bazate pe formule de calcul sau funcţii Excel. formatat sau chiar tipărit.

>=. AND. constituind astfel un criteriu multiplu. În acest caz prima linie a zonei de criterii (ce conţine numele câmpului pe care se face selecţia) este goală.: =B2>C2*12%). În precizarea valorilor se pot utiliza caracterele generice * sau ?. OR. dar va afişa un rezultat logic al evaluării formulei. <=. − un argument de comparaţie care poate fi: adresa unei celule (ex. pentru a nu sufoca foaia de calcul ce conţine baza de date. Aceasta poate fi definită în aceeaşi foaie de calcul (în care se află baza de date) sau într-o altă foaie. . Criteriile multiple se obţin prin combinarea criteriilor utilizând operatorii logici (AND. NOT) . fiind considerate legate prin operatorul logic AND (ŞI). − un operator logic de comparaţie (=. Criteriile calculate sunt bazate pe formule ce returnează un rezultat logic (TRUE sau FALSE).< . < > urmaţi de o valoare. Se recomandă ca zonele de criterii să fie definite separat. cu atât mai mult cu cât datele rezultate în urma extragerii vor fi afişate obligatoriu în aceeaşi foaie de calcul în care se află sursa de date. 1. − dacă valorile diferitelor criterii sunt precizate în zona de criterii pe linii diferite. − adresa primei celule din domeniul rubricii bazei de date. iar cea de a doua va cuprinde formula/formulele respective. OR).: = B2>C2). este necesar ca zonele de criterii odată definite să fie păstrate în vederea unor căutări/extrageri repetate. Sintaxa unor astfel de criterii calculate este următoarea: − semnul = (egal) pentru a se specifica faptul că este vorba de o formulă. Adesea. 2. <. În caz contrar există riscul apariţiei unei incompatibilităţi între denumirile din listă şi cele din zona de criterii. se consideră că ele sunt legate prin operatorul logic OR (SAU).: D2>Max(D2:D10). Zona de criterii este compusă dintr-o linie ce conţine numele câmpurilor ce servesc la formularea criteriilor şi una sau mai multe linii pentru definirea acestora. o expresie (ex. Definirea criteriilor. Prima linie a zonei de criterii se va obţine prin copierea numelor respective de câmpuri din listă (din linia de titluri a rubricilor bazei de date).132.112 Figura 2. criterii multiple şi criterii calculate. Criteriile de comparaţie se realizează cu ajutorul operatorilor de comparaţie şi anume: >. > =. o funcţie predefinită (ex. <=. Se pot defini criterii de comparaţie. Zona de criterii. într-o altă foaie de calcul. Aceste criterii respectă următoarea regulă: − dacă valorile diferitelor criterii sunt precizate în zona de criterii pe aceeaşi linie. ele trebuie îndeplinite simultan. <.

Zonă de extragere este compusă dintr-o linie ce conţine numele câmpurilor (titlul rubricilor) din baza de date despre care se doreşte a se obţine informaţii.133. Prin selectarea casei de validare Unique records only nu vor fi preluate în zona de extragere înregistrările duble (care au valori identice. Pe ecran va fi afişată caseta de dialog Advanced Filter prezentată în figura de mai jos. în raport cu sursa de date. atunci utilizatorul va preciza în caseta de text Copy to. este necesar ca pentru activarea acesteia să se selecteze modul de acţiune Copy to another location. Întrucât caseta de text Copy to nu este activă implicit. 4. Figura 2. corespunzător restricţiilor impuse în câmpul de criterii). dacă se execută clic pe butonului OK. domeniul de celule care reprezintă zona de extragere. Zonă de extragere trebuie definită obligatoriu în foaia de calcul ce conţine baza de date. . Preluarea acestor nume în prima linie a zonei de extragere se poate face prin copierea numerelor respective din antetul listei. rezultatul filtrării se va afişa pe baza de date. Zonă de extragere. Implicit. Lansarea căutării şi extragerii se declanşează. Utilizatorul trebuie să precizeze domeniul de celule care reprezintă baza de date (List Range) şi domeniul care reprezintă zona de criterii (Criteria Range). Este de preferat ca zonele de extragere să fie plasate lateral sau în jos. comanda Filter − Advanced Filter. care va fi redimensionată în funcţie de cerinţele interogării (modul de acţiune Filter the list in-place) .113 3. Caseta de dialog Advanced Filter corespunzătoare procedeului de extragere este prezentată în figura de mai jos. Exemplu: Să se extragă lista salariaţilor care au funcţia „Specialist PR“ şi salariul > 5400000. Lansarea căutării şi extragerea propriu-zisă Pentru realizarea acestei operaţii se activează meniul Data. În cazul în care a fost definită o zonă de extragere.

Figura 2.114 Figura 2. . − înregistrările extrase nu sunt legate de baza de date. − dimensiunea zonei de extragere este ajustată automat la numărul de înregistrări extrase.135. eventualele modificări în baza de date nu se vor reflecta în zona înregistrărilor deja extrase. Câteva precizări privind caracteristicile extragerii: − înregistrările extrase conţin numai valori (formulele de calcul sunt extrase ca valori). − lista (subsetul de înregistrări) afişată în zona de extracţie poate fi prelucrată ca orice listă (bază de date).134. De aceea când se precizează coordonatele zonei de extragere (caseta de text Copy to din fereastra Advanced Filter) se selectează doar o singură linie şi anume aceea care conţine numele câmpurilor. Rezultatul extragerii este prezentat în figura următoare.

115 2.8.3. Gruparea informaţiei prin generarea de subtotaluri Excel permite sintetizarea informaţiei prin organizarea ei pe niveluri de grupe, iar apoi se pot opera diferite calcule pe aceste grupuri sau informaţii centralizate. Altfel spus Excel poate organiza datele prin grupare pentru generarea de totaluri şi subtotaluri. Pentru gruparea datelor care se doresc a fi totalizate este necesară sortarea crescătoare a acestora după câmpul la a cărei schimbare se realizează totalul (numit câmp de grupare). De exemplu, baza de date fi sortată ascendent după câmpul „COMPARTIMENT“. Sortarea se face cu ajutorul comenzii Sort din meniul Data (baza de date nu trebuie neapărat selectată, fiind suficientă poziţionarea cursorului pe unul din câmpuri). În caseta de dialog Sort se precizează cheia de sortare Sort By (then By) şi ordinea crescătoare (Ascending). După ce datele au fost sortate, acestea pot fi totalizate pe câmpul de grupare. Subtotalizarea se face prin poziţionarea pe prima celulă a bazei de date (sau prin selectarea acesteia) şi activarea comenzii Subtotals din meniul Data. Prin caseta de dialog Subtotal (Figura 2.136) se desfăşoară tehnica de regrupare a informaţiei astfel: − în caseta At Each Change in se precizează rubrica pentru care se face gruparea; − din caseta Use function se alege tipul de operaţie care se va aplica datelor grupate (Sum; Max; Min; Avarage; Count; Product); − în final se alege rubrica de calculat prin selectarea acesteia . − după precizarea acestor elemente se execută clic pe butonul OK.

Figura 2.136. Rezultatul grupării şi totalizării datelor este prezentat în figura următoare.

116

Figura 2.137. În urma totalizării, foaia de calcul şi-a schimbat aspectul în sensul apariţiei unor elemente (+ şi -) care semnifică gradul de grupare a datelor. Altfel spus, tabelul pentru care s-a făcut totalizarea a fost ierarhizat. Ierarhizarea elementelor grupate permite alegerea pentru vizualizare sau pentru prelucrări ulterioare (de exemplu reprezentări grafice de structură) a nivelului dorit astfel încât să fie relevată informaţia de care utilizatorul are nevoie. Revenirea afişării din forma ierarhizată în formă normală se face prin selectarea tabelului sau poziţionarea cursorului pe prima celulă a acestuia şi activarea comenzii Subtotals din meniul Data, iar în caseta Subtotal se va executa clic pe butonul Remove All. 2.8.4. Blocarea rubricilor (câmpurilor) unui tabel Excel permite o mai bună organizare a spaţiului de lucru prin blocarea sau „îngheţarea“ rubricilor unor tabele de dimensiuni mari, atunci când mărimea acestora depăşeşte zona de vizualizare de la nivelul unui ecran. În acest mod, informaţiile conţinute de tabelele de dimensiuni mari se pot vizualiza permanent, chiar dacă dimensiunea tabelelor respective depăşeşte cu mult zona de vizualizare a unui ecran. Astfel, liniile şi/sau coloanele ce conţin elemente de identificare a tabelelor rămân fixate, iar restul informaţiei defilează pe linie sau pe coloană. Blocarea orizontală a rubricilor este disponibilă prin poziţionarea cursorului pe prima coloană şi pe o linie aflată sub informaţia referenţială ce se doreşte a rămâne fixată. Comanda Freeze Panes din meniul Window va „îngheţa panourile“ (liniile) situaţia deasupra cursorului. Blocarea orizontală a rubricilor se recomandă atunci când tabelul Excel conţine puţine coloane ce se afişează integral în spaţiul de afişare al unui ecran şi multe linii ce depăşesc pe verticală spaţiul de vizualizare. Exemplu: Să se „îngheţe“ linia care conţine numele câmpurilor din lista salariaţilor firmei Omega. Pentru aceasta se poziţionează cursorul în celula A3 şi se activează comanda Freeze Panes din meniul Window. Rezultatul este prezentat în figura următoare.

117

Figura 2.138. Blocarea verticală rubricilor este posibilă în urma poziţionării cursorului pe prima linie şi pe o coloană aflată la stânga informaţiei ce se doreşte a rămâne fixată pentru o vizualizare permanentă, după care se execută comanda Freeze Panes din meniul Window, comandă care va fixa coloanele situaţie la stânga cursorului. Blocarea verticală a titlurilor se recomandă atunci când tabelul Excel conţine puţine linii ce se afişează integral în spaţiul de vizualizare al unui ecran şi multe coloane ce depăşesc pe orizontală un ecran de afişare. Exemplu: Să se „îngheţe“ primele două coloane din lista salariaţilor firmei Omega. Pentru aceasta se poziţionează cursorul în celula C3 şi se activează comanda Freeze Panes din meniul Window. Rezultatul este prezentat în figura următoare.

Figura 2.139. Blocarea în echer (orizontală şi verticală) a rubricilor se realizează prin poziţionarea cursorului pe o celulă aflată la intersecţia liniilor şi coloanelor de fixat şi prin comanda Freeze Panes din meniul Window. Această comandă va bloca liniile situate deasupra cursorului şi coloanele aflate la stânga sa. Blocarea în echer a titlurilor se recomandă atunci când tabelul Excel conţine linii şi coloane care depăşesc pe orizontală şi pe verticală dimensiunea maximă de afişare a unui ecran. Deblocarea titlurilor este posibilă prin intermediul comenzii Unfreeze Panes din meniul Window.

118 2.8.5. Împărţirea ecranului în ferestre În mod implicit, la deschiderea sesiunii de lucru, Excel afişează o fereastră ce conţine foaia de calcul (Scheet1). Ecranul Excel nu permite implicit afişarea simultană a mai multor zone îndepărtate din aceeaşi foaie de calcul. De aceea, pentru vizualizarea în întregime a datelor amplasate la adrese diferite într-o foaie de calcul, se recomandă împărţirea ecranului în mod multe ferestre. Decuparea ecranului în două ferestre orizontale sau verticale este posibilă prin poziţionarea cursorului pe prima coloană şi o linie oarecare în afară de prima (ferestre orizontale) sau pe prima linie şi o coloană oarecare, mai puţin prima (ferestre verticale) şi prin activarea comenzii Split din meniul Window. În urma execuţiei comenzii, fereastra secundară este deschisă pe linia de sub cursor (fereastră orizontală) sau pe coloana aflată la stânga cursorului (fereastră verticală). Ferestrele deschise pot fi manipulate independent una faţă de cealaltă. Dacă se poziţionează cursorul pe oricare linie şi coloană şi se activează comanda Split din meniul Window, ecranul Excel va fi împărţit automat în patru ferestre aşa cum prezintă figura următoare.

Figura 2.140. Împărţirea ecranului în ferestre nu are nici un efect asupra conţinutului spaţiului de lucru, fiind vorba de un efect de vizualizare aplicat aceleaşi foi de calcul. Dacă datele din foaia de calcul vizualizată prin ferestre sunt legate prin formule, intrările sau modificările aduse datelor dintr-o fereastră, influenţează câmpurile din cea de a doua fereastră.

119

2.8.6. Protejarea şi ascunderea formulelor în foaia de calcul Celule din foaia de calcul curentă care conţin formule sau funcţii Excel speciale, pot fi protejate împotriva modificărilor de orice natură sau pot fi ascunse. În mod implicit, toate celulele foii de calcul sunt protejate, însă această protecţie devine operaţională numai în momentul în care se protejează întreaga foaie de calcul. Pentru protecţia celulelor se parcurg următorii paşi: 1. În primul rând, de deprotejează toate celulele asupra cărora utilizatorul doreşte să intervină. Pentru aceasta se selectează celulele în cauză (Figura 2.141 − domeniul A2:D10 din lista salariaţilor firmei Omega), se activează meniul Format şi se alege comanda Cells. În caseta Format Cells se execută clic pe butonul Protection şi apoi se dezactivează opţiunea Locked.

Figura 2.141. 2. Se protejează foaia de calcul astfel: se activează meniul Tools, se alege comanda Protection şi apoi opţiunea Protect Sheet. Operaţional, utilizatorul poate decide asupra protejării celulelor prin introducerea unei parole.

vor putea fi vizualizate numai rezultatele calculelor. Figura 2. Din momentul în care s-a aplicat protecţia asupra celulelor (Figura 2. Figura 2. 3.144 − domeniul E2:E10 din lista salariaţilor firmei Omega). orice operaţie de actualizare a datelor conţinute în celulele protejate generează afişarea pe ecran a unei casete de eroare prin care utilizatorul este atenţionat că nu poate interveni asupra celulelor decât în momentul în care foaia de calcul este deprotejată. în caseta de dialog Format cells.142. nu şi formulele sau funcţiile Excel care le-au general.143.144. În caseta de text afişată. Deprotejarea foii de calcul se realizează astfel: se activează meniul Tools. .120 Figura 2. Pentru ascunderea celulelor se procedează în acelaşi mod ca la protejarea celulelor numai că la pasul 1. utilizatorul tastează parola introdusă la pasul 2. 4. în celulele în care s-a aplicat Hidden. se alege comanda Protection şi Unprotect Sheet. se activează opţiunea Hidden. În acest mod.

9. care conţine următoarele butoane: Selectează fontul pentru scrierea caracterelor Selectează dimensiunea (în puncte) pentru scrierea caracterelor . Glosar de termeni Termeni SpreadSheet WorkBook WorkSheet Sheet New Excel Worksheet Sheets in new workbook Formula Bar Status Bar Clipboard Toolbar Standard New Open Save E-mail Print Print Preview Spelling Cut Copy Paste Format Painter Undo Redo Insert Hyperlink AutoSum Paste Function Sort Ascending Sort Descending Chart Wizard Drawing Zoom Microsoft Excel Help Toolbar Formatting Font Size Semnificaţie Procesor de tabele Registru de calcul Foaie de calcul Foaie O foaie de calcul Excel nouă Foi de calcul într-un registru de calcul nou Bara de formule Bara de stare Memorie temporară. folosită la păstrarea pe termen scurt a textului sau imaginilor. Bara de instrumente Standard.121 2. care conţine următoarele butoane: Crează un nou registru de calcul Deschide un fişier (registru de calcul) deja existent Salvează conţinutul unui registru de calcul Trimite registrul de calcul prin poşta electronică Tipăreşte informaţiile dintr-un registru de calcul Previzualizează înainte de tipărire Declanşează verificarea gramaticală a textului din foaia de calcul curentă Decupează domeniul selectat şi îl duce în Clipboard Copiază în Clipboard domeniul selectat Lipeşte informaţiile din Clipboard într-un domeniu specificat Copiază stilurile de formatare Anulează ultima operaţie realizată Reface ultima operaţie anulată Inserează o legătură hipertext Efectuează automat o sumă pentru o serie de date Deschide caseta Paste Function din care se vor alege categoria şi funcţia dorită Sortarea crescătoare a datelor după o singură coloană Sortarea descrescătoare a datelor după o singură coloană Asistentul pentru reprezentarea grafică a datelor Afişează bara de instrumente Drawing Măreşte/micşorează suprafaţa de lucru pe ecran Declanşează Asistentul pentru ajutor Bara de instrumente pentru formatare.

43 caractere) Selectarea tuturor foilor de calcul Nume în registru de calcul Domeniu de celule Stilul simbol monetar Stilul procent Stilul virgula (Inserează separator de mii la numerele > 999) Adaugă zecimale Micşorează numărul de zecimale Format celule Aliniere la stânga Aliniere la dreapta Aliniere centrată peste coloanele selectate Conţinutul unei celule va fi afişat la maxim 8.122 Scrierea cu caractere aldine (îngroşate) Scrierea cu caractere înclinate Scrierea cu caractere subliniate Aliniază conţinutul unei celule la stânga Aliniază conţinutul unei celule la centru Aliniază conţinutul unei celule la dreapta Aliniază conţinutul unei celule la stânga-dreapta Fuzionează mai multe celule şi aliniază conţinutul pe centru Aplică valorilor numerice formatul monetar Aplică valorilor numerice formatul procent Aplică valorilor numerice formatul cu separator de mii şi 2 zecimale Măreşte numărul de zecimale pentru valori numerice Micşorează numărul de zecimale pentru valori numerice Deplasează conţinutul celulelor la stânga Deplasează conţinutul celulelor la dreapta Selectează formatele pentru încadrarea celulelor sau domeniilor Selectează culori pentru umplerea conţinutului celulelor sau domeniilor Selectează culori pentru fontul caracterelor Adaugă sau elimină butoane pe/de pe bara de instrumente Formatting Celula Excel (Unitatea structurală de bază a foii de calcul) Celula activă (curentă) Linie Înălţime linie Coloană Lăţime coloană Întrega linie Întrega coloană Lăţime standard (8.43 caractere Aliniere stânga-dreapta Bold Italic Underline Align Left Center Align Right Jusify Merge and Center Currency Percent Style Comma Style Increase Decimal Decrease Decimal Decrease Ident Increase Ident Borders Fill Color Font Color Add and Remove Buttons Cell Active Cell Row Row Height Column Column Width Entire row Entire column Standard Width Select All Sheets Names in workbook Range Currency Style Percent Style Comma Style Increase Decimal Decrease Decimal Format Cells Alignment Left Alignment Right Alignment Center Across Selection Alignment Fill Alignment Justify .

Step 1 of 4 Chart Type Chart sub-type Data Range Serie in Rows Series in Column Chart title Chart Options Category X axe Value Y axe Legend Show legend Placement Bottom Placement Corner Placement Top Placement Right Fuzionarea celulelor Funcţie Inserează funcţie Lipeşte funcţie (Generatorul de funcţii Excel) Categorii de funcţii Însumare automată pe linie sau coloană Funcţia sumă Funcţia produs Funcţia valoarea minimă Funcţia valoarea maximă Funcţia media aritmetică Fuzionarea celulelor şi centrarea conţinutului Alinierea automată a textului pe rândul următor Chenar Contur Linii interioare Setare pagină Pagina este orientată vertical „pe înălţime” Pagina este orientată orizontal „pe lăţime” Dimensiune hârtie Setarea marginilor paginii Margini antet de pagină Margini subsol de pagină Personalizarea antetului/subsolului de pagină (completarea cu informaţii corespunzătoare) Tipăreşte un domeniu Tipăreşte o secţiune Tipăreşte într-un fişier Foaie (foi) active Întregul registru de calcul Asistentul pentru crearea graficelor Grafic Pasul 1 din patru Tip de grafic Sub-tipul de grafic Domeniu de date Serie orientată în linie Serie orientată în coloane Titlul graficului Opţiuni de grafic Numele abscisei Titlul ordonatei Legendă Afişare legendă Plasează în partea inferioară Plasează în colţ Plasează în partea superioară Plasează la dreapta .123 Merge cells Function Insert Function Paste Function Function Category AutoSum SUM PRODUCT MIN MAX AVERAGE Merge and center Alignment Wrap Text Border Outline Inside Page Setup Page Orientation Portrait Page Orientation Landscape Paper size Page setup Margins Margins Header Margins Footer Custom Header/Footer Print range Print Area Print to File Active sheet(s) Entire Workbook ChartWizard Chart.

Inseraţi un rând nou în faţa rândului nr. D SALARIU BRUT 7500000 8200000 6900000 9500000 5600000 E % PREMIERE 20% 17% 15% 10% 15% F VAL. 11. 12. În foaia ce calcul Sheet1 introduceţi următorul tabel: A 1 2 3 4 5 6 Nr.1.L. . Completaţi automat coloana Nr. PREMIERE 4.R. Crt. Crt. 10. Selectaţi al doilea rând al tabelului (capul de tabel) şi scrieţi caracterele îngroşat (bold) şi înclinat (italic).A. Teste evaluare cunoştinţe Testul nr. folosind instrumentul AutoFill. Salvaţi registrul de calcul sub denumirea SITPERS pe o dischetă. Folosind instrumentele de mărire şi micşorare stabiliţi dimensiunea paginii la 75%. PETROM S. 9. 6.10. ELECTRICA S. 1 1. PETROM S. ELECTRICA S. 1 B NUME PRENUME COSTEA IOANA ANTON ELENA ENACHE GEORGETA DAVID BOGDAN BADEA MONICA C LOC MUNCĂ OMEGA S. 3. În rândul introdus tastaţi în celula A1 textul următor: SITUAŢIA PERSONALULUI.124 Placement Left Plasează la stânga Data Labels Etichete de date Show value Afişează valoare Show percent Afişează procent Show label Afişează etichetă Show label and percent Afişează etichetă şi procent Data table Tabela de date Show legend keys Afişează reperele legendei sub formă de pictogramă Place chart As new sheet Plasează graficul într-o nouă foaie grafică specială Chart 1 Place chart As object in Plasează graficul ca obiect în foaia de calcul existentă Sheet1 Finish Sfârşit 2. Centraţi textul din celula A1 peste domeniul A1:D1 şi scrieţi caracterele îngroşat (bold). 5.A. Formataţi grupul de celule (domeniul) D3:D7 astfel încât cifrele să apară cu simbolul (. 2. 8. Modificaţi numărul foilor de calcul din registrul curent la 2. 7.A.) ca şi separator de mii şi zero cifre zecimale. Verificaţi dacă există erori gramaticale şi dacă există corectaţi-le.A. Deschideţi aplicaţia Excel.

În celula F3 introduceţi o formulă prin care îmulţiţi conţinutul celulei D3 cu conţinutul celulei E3. 9. Salvaţi registrul de calcul şi închideţi aplicaţia EXCEL. Selectaţi celula A15 şi introduceţi din ClipArt din categoria Academic următoarea ilustraţie artistică. 12. 2. 10. Selectaţi textul din prima linie a tabelului şi schimbaţi culoarea în albastru. 12. Redimensionaţi automat coloanele tabelului la lăţimea optimă. 6. 5. Calculaţi totalul domeniului E3:E7 folosind funcţia AutoSum. 4. Centraţi textul din celula A8 peste domeniul A8:C8 şi scrieţi caracterele îngroşa (bold). 11. 9. Inseraţi un rând nou la sfârşitul talelului. 9. 8. Selectaţi domeniul F3:F7 modificaţi culoarea de umplere în albastru şi scrieţi caracterele îngroşat (bold). 10. Stergeţi coloana C. Selectaţi domeniul D3:D7 şi modificaţi culoarea de umplere în verde deschis. 8. Tipăriţi foaia de calcul în trei exemplare. Previzualizaţi foaia de calcul şi cu ajutorul butonului Margins plasaţi tabelul în centrul paginii. Adăugaţi un chenar tabelului alegând stilul de linie dorit. 2. Deschideţi aplicaţia SITPERS. Introduceţi în celula D4 valoarea 7300000.125 Testul nr. Deschideţi aplicaţia SITPERS. Copiaţi datele din coloanele B şi E în foaia de calcul 2 (Sheet2). 7. . Tastaţi în prima celulă a noii coloane eticheta FUNCŢIA. Refaceţi imediat conţinutul iniţial al celulei folosind comanda Undo. 3 1. 3. Testul nr.XLS prezentă pe dischetă. Introduceţi o coloană între coloanele C şi D. 3. Sortaţi tabelul crescător după coloana LOC MUNCĂ şi descrescător după coloana SALARIU BRUT 8. 11. 5. Tastaţi în celula A8 textul TOTAL. 2 1. 5. 4. Modificaţi dimensiunea hârtiei din Letter în A4 3. 7. începând cu celula A1. Salvaţi fişierul pe disc stabilind calea implicită ca fiind My Documents.XLS prezentă pe disc în dosarul My Documents. Formataţi grupul de celule (domeniul) F3:F7 astfel încât cifrele să apară cu simbolul (. Deschideţi aplicaţia SITPERS. 4 1. 7. Sortaţi tabelul alfabetic după coloana NUME PRENUME.) ca şi separator de mii şi zero cifre zecimale. 2. În acest fel aţi calculat valoarea de premiere pentru primul salariat. Modificaţi marginile foii de calcul sus şi jos la 3 cm. Copiaţi formula din celula F3 în domeniul F4:F7. 4. Afişaţi pe ecran bara de instrumente Drawing. Adăugaţi un antet aliniat la dreapta în care introduceţi data curentă.XLS prezentă pe disc în dosarul My Documents. 6. 6. Căutaţi în tabel numele ENACHE. Testul nr.

Reveniţi în foaia de calcul 1 (Sheet1). Salvaţi registrul de calcul sub numele VÂNZĂRI. 10. Selectaţi domeniul A2:E2 şi modificaţi fontul acestuia în MS Sans Serif. 9. 9. Adăugaţi un subsol aliniat la stânga în care introduceţi textul Vânzări componente. Introduceţi în antetul foii de calcul numele fişierului. Selectaţi celula A10 şi calculaţi valoarea maximă a domeniului E3:E7. Salvaţi fişierul în format html. Folosind comanda Chart Options adăugaţi etichetele de date pe grafic. 11. I. 4. 6 1.126 10. stabilind calea implicită ca fiind My Documents. Adăugaţi graficului titlul SITUAŢIA VÂNZĂRILOR PE TRIM. 6. Testul nr. 12. 3. 12. 7. Închideţi aplicaţia EXCEL. 8. 5 1. 11. În celula E3 calculaţi totalul domeniului B2:D2. 7. Creaţi un grafic (o diagramă) de tip coloană cu datele cuprinse în domeniul A2:E5. Copiaţi formula din celula E3 în celulele E4 şi E5. 8. Mutaţi graficul în foaia de calcul astfel încât acesta să înceapă din celula A7. Selectaţi titlul graficului şi coloraţi caracterele în albastru. 10.145. Aplicaţi tabelului stilul Colorful1 folosind funcţia AutoFormat. Modificaţi formatul paginii din Portrait în Landscape. Salvaţi documentul şi închideţi aplicaţia EXCEL. 5. 3. În foaia ce calcul Sheet1 introduceţi următorul tabel: Figura 2. 11. . roşu şi verde. Deschideţi aplicaţia Excel. Testul nr. Mutaţi legenda graficului în partea de jos a acestuia (Bottom). Modificaţi culorile graficului în nuanţele albastu. 5. Modificaţi tipul graficului din coloană în arie. 6. 2. Salvaţi registrul de calcul şi închideţi aplicaţia EXCEL. Deschideţi aplicaţia VÂNZĂRI. 12.XLS prezentă pe disc în dosarul My Documents. 4. pe disc. Tipăriţi graficul în trei exemplare. 2. Aflaţi informaţii referitoare la Chart folosind funcţia Help.

Cu cât aveţi mai multe astfel de subiecte. Tema generală Ce idei din prezentarea dumneavoastră doriţi să rămână în memoria auditoriului la o oră după ce aţi încheiat expunerea? Dar după o săptămână? Puteţi să le înlesniţi întipărirea în minte prin stabilirea unei teme generale. − animarea prezentărilor cu efecte speciale. fonturi potrivite şi imagini grafice atrăgătoare pentru fundal. Aranjamentul unui diapozitiv constituit din texte. este numit machetă (layout). − expunerea prezentărilor în internet/ intranet. Se pot construi prezentări rafinate folosind culori adecvate. ca să poată fi înţeles dintr-o privire. cu atât trebuie să folosiţi mai puţine cuvinte pentru fiecare din ele. Fără vorbărie În diapozitive rezumaţi-vă la ceea ce este esenţial.1. O singură idee principală Fiecare diapozitiv trebuie să fie purtătorul unei singure idei principale. 3. Pentru construirea diapozitivelor clare şi concise. Caracteristicile unei prezentări PowerPoint PowerPoint este un instrument software utilizat în realizarea prezentărilor eficiente. Se poate rata cu uşurinţă o prezentare construită cu PowerPoint folosind caracteristici neadecvate (precum un font de dimensiune mică. − derularea prezentărilor. . imagini grafice şi alte obiecte. Toate aceste componente fac parte din colecţii de obiecte numite şabloane de proiect(design templates) ce pot fi ataşate prezentării. Realizarea prezentărilor cu aplicaţia Microsoft PowerPoint După parcurgerea acestui capitol veţi dobândi cunoştinţe legate de: − caracteristicile prezentărilor eficiente. Succesul unei prezentări depinde de o planificare inteligentă şi de atenţia acordată celor mai mici detalii. Nu trebuie să aveţi într-un diapozitiv mai mult de şase subiecte. − pregătirea prezentărilor pentru expunere. mărind astfel impactul prezentării. la care să reveniţi pe parcurs. − construirea diagramelor organizaţionale.1. cuvintele şi grafica adecvate.127 3.1. Noţiuni de bază 3. − crearea /editarea prezentărilor interactive. pentru a găsi tonul. detalii exagerate şi înfrumuseţări care au drept unic rezultat distragerea atenţiei). realizatorul trebuie să ţină cont de următoarele: Auditorul Este necesar să se ştie cât mai mult cu putinţă despre aceştia înainte de a începe construirea prezentării. O prezentare PowerPoint constă din mai multe elemente numite diapozitive (slides). evidenţiate prin buline sau alte marcaje.

Evaluarea auditoriului cuprinde două aspecte: − Starea de spirit şi receptivitatea. va realiza conştient o sortare şi o selecţie riguroasă a materialului inclus în prezentare şi va respinge ceea ce nu este necesar. Pregătirea şi planificarea Dacă prezentatorul este perfecţionist. acestea vor fi tocmai cele care vor face problema inteligibilă şi accesibilă. pune întrebări. discuta cât şi pentru a entuziasma. ea merită cultivată. Nu amestecaţi în diapozitive propoziţii complete cu jumătăţi de propoziţie. convinge. Perfecţioniştii au tendinţa de a spune tot ceea ce ştiu despre un anumit subiect. .128 Coerenţă Aveţi grijă să folosiţi într-o manieră unitară literele majuscule şi să construiţi titlurile diapozitivele în acelaşi format. atât inter cât şi extra organizaţional. Ori de câte ori se realizează şi se susţine o lucrare oficială sau neoficială. indiferent de caracterul contextului în care sunt susţinute. Capacitatea de a putea vorbi în faţa unui grup de oameni este o aptitudine necesară în orice domeniu. − Părţile interdependente trebuie să se îmbine în final pentru a realiza scopul general al prezentării. fiecare având logică proprie. Dacă prezentatorul este impresionist. Această abilitate de comunicare şi colaborare eficientă este esenţială nu numai pentru a informa. În ultimă instanţă. să dovedească încrederea în forţele proprii şi deplina cunoaştere a subiectului. Ca să capteze atenţia auditoriului. decide. chiar dacă presupuneţi că nu vă veţi adresa vreodată unei săli pline. motiva. O afacere depinde în mare măsură de abilitatea celor implicaţi în comunicare şi colaborare eficientă. indiferent de punctul de vedere din care li s-a cerut să abordeze problema. ? − Cu ce scop susţineţi această prezentare ? − De ce aţi fost solicitaţi să o susţineţi ? − Ce speraţi să realizaţi ? − Cum aţi putea să o faceţi interesantă ?În ce măsură cunoaşte auditoriul prezentării? − Are cunoştinţe necesare pentru a înţelege subiectul ? subiectul Care este cadrul prezentării? − Să se stabilească dinainte ordinea şi conexiunile logice între teme. Tipuri de auditoriu. prezentatorul trebuie să-şi exprime ideile cu claritate şi hotărâre. Ei rămân la punctul de vedere stabilit şi înlătură „umplutura“. cu clienţii şi partenerii de afaceri. trebuie să se ţină cont de următoarele : Care este scopul dvs. prezentatorul este cel care dă tonul. Prezentările trebuie să fie mai mult decât un mijloc funcţional de comunicare sau luare de decizii. oficial sau neoficial. are tendinţa de a nu da prea multe detalii şi merge pe premisa că dacă omite unele informaţii. ilustra. − Relaţia socială faţă de cel care prezintă. Aptitudini retorice Prezentarea nu va fi apreciată doar datorită diapozitivelor. − Prezentarea să fie alcătuită din părţi care se interconectează.

Mijloace audio-vizuale utilizate în prezentare. flipchart-ul. de mărimea şi compoziţia asistenţei. sensul şi pronunţia. Limbajul şi stilul trebuie adaptate la diverse situaţii şi tipuri de auditoriu. accesibil asistenţei. 4. persoanele implicate trebuie să-şi analizeze cinstit şi obiectiv punctele tari şi punctele slabe. repetările şi omisiunile. după următoarele reguli: 1. Evitarea jargonului. Legarea cifrelor de fapte şi faptelor de cifre. pentru a stârni interesul asistenţei. Exprimarea să se realizeze într-un limbaj comun. Planuri şi note Prezentatorul îşi pregăteşte însemnări pe care le va utiliza ca suport (ajutor real) în prezentare. Structurarea prezentării cu o combinaţie de secţiuni formale şi informale. 2. textul va fi pus la dispoziţia asistenţei şi trebuie să fie asigurată concordanţa dintre însemnări şi conţinut. În cazul unei prezentări oficiale. Folosirea de cuvinte. se recomandă simularea mai multor ipostaze din prezentare. 2. să încerce să se pună in locul asistenţei şi să ţină cont de următoarele: 1. hârtie. deoarece cititul slăbeşte contactul vizual cu asistenţa. 3. 3. Acestea sunt mijloace de intensificare a impactului mesajului. diapozitive de 35 mm. Alegerea acestor mijloace depinde de volumul şi complexitatea informaţiilor de transmis. Timpul acordat prezentării. 5. Pot fi utilizate în prezentare.. calculatorul PC. peliculă fotografică şi pe ecranul calculatorului Repetiţia Dacă prezentarea este oficială. Acestea nu trebuie citite cuvânt cu cuvânt. . Calculatorul-Mediu şi mijloc de prezentare Avantajele utilizării calculatorului ca mediu şi mijloc de prezentare sunt următoarele: − Ecranul calculatorului poate fi folosit ca mediu de prezentare (pentru grupuri mici). de captare a atenţiei şi de sporire a amplorii subiectului. acronimelor şi pleonasmelor. PowerPoint).129 În pregătirea şi planificarea unei prezentări. − Programe extrem de eficiente care pot fi uşor controlate de către prezentator(ex. Cu PowerPoint se pot crea prezentări profesionale pe: folii transparente. 4. precum şi de facilităţile disponibile la locul prezentării. nu trebuie să se pună niciodată baza pe memorie. aparatul video. Alegerea modului de abordare a problemei funcţie de asistenţă. proiectorul de diafilme. Cuvintele tehnice să fie folosite cu mare atenţie. proiectorul de diapozitive. − Video-proiectorul sau placa cu cristale lichide (panel) proiectează imaginea de pe ecranul calculatorului pe un ecran mare (pentru grupuri mari). Utilizarea de informaţii statistice în concordanţă cu subiectul tratat. Când prezentarea conţine date statistice sau citate exacte. Utilizarea de formule de început eficiente. următoarele mijloace audio-video: table albe şi negre. Evitarea frazelor lungi. propoziţii şi paragrafe clare şi la obiect. retroproiectorul. 5. cu informaţii audio şi video. Prezentatorul trebuie să verifice: desfăşurarea în timp a fiecărei părţi din prezentare.

1. 3. 3. . − Aspectul materialelor distribuite este acelaşi ca şi al imaginilor de pe ecran. ceea ce conferă prezentării caracter profesionist. În ambele situaţii. Pe ecran va fi afişată fereastra de dialog Open în care se va specifica locaţia ce conţine fişierul care va fi deschis. dacă este prezentă pe ecran. din fereastra afişată se activează meniul File şi se alege comanda Open. Figura 3.130 − Posibilitatea înregistrării de imagini din orice sursă video.1) se alege opţiunea Open an existing prezentation (Deschiderea unei aplicaţii existente). pe ecran este afişată casetă de dialog prezentată în imaginea de mai jos. − Aspectul profesionist al prezentării şi la costuri accesibile. − Posibilitatea realizări unor efecte spectaculoase chiar şi de neprofesionişti.3. Diapozitivele pot fi scrise şi actualizate rapid. se poate alege una dintre următoarele variante: a) Din caseta de dialog afişată pe ecranul monitorului la deschiderea aplicaţiei PowerPoint (Figura 3. b) Se execută dublu clic pe pictograma corespunzătoare. Deschiderea unei prezentări existente (mai multor prezentări) Pentru deschiderea unei prezentări existente. b) Dacă aplicaţia PowerPoint este deschisă.1.1. Deschiderea aplicaţiei PowerPoint Pentru deschiderea aplicaţiei PowerPoint există următoarele posibilităţi: a) Din meniul Start – Programs – Microsoft PowerPoint. se selectează prezentarea dorită şi se execută clic pe butonul OK. sau se apasă simultan tastele Ctrl+O.2. împreună cu sunetul respectiv pe hard disc şi apoi vizionate într-o fereastră din diapozitiv.

Figura 3. . Se execută clic pe numele fişierului dorit şi se efectuează deschiderea acestuia. sau se selectează prezentarea dorită si se execută clic pe butonul Open prezent în colţul dreapta jos al ferestrei de dialog Open.2 Pentru deschiderea efectivă a prezentării se selectează prezentarea dorită şi se execută dublu clic pe numele ei.3. din lista documentelor recent create. d) În meniul Start. în fereastra verticală sunt afişate în ordinea folosirii ultimele fişiere accesate. se alege fişierul dorit.131 Figura 3. c) Atunci când se activează opţiunea File.

se selectează locaţia dorită şi apoi dublu clic pe numele fişierului. . sau se apasă simultan tastele Ctrl+S. Pentru salvarea unei prezentări în care s-au efectuat eventuale modificări. se poate alege una dintre următoarele variante: a) Se activează meniul File şi se alege comanda Save. Figura 3. Figura 3.132 e) Dacă este deschisă aplicaţia Explorer.5.4.

. Pe ecran prezentările vor fi suprapuse. folosind una din metodele precizate mai sus.4. în care se va transmite calea unde va fi salvată prezentarea (Save in:).133 b) Se execută clic pe butonul (pictograma) Save din bara de instrumente Standard. Figura 3.. prezentă sub bara de meniu. În ecran se va afişa caseta de dialog Save As. . Nume prezentării (File name) şi tipul (Save as type) rămân nemodificate.6. 3. Prezenţa lor este semnalată în Taskbar (bara de task-uri din partea de jos a ferestrei) sau în opţiunea Window prezentă în bara de meniu. Salvarea unei prezentări a) Salvarea unei prezentări existente pe harddisk sau dischetă.1. Deschiderea mai multor prezentări Pot fi deschide simultan mai multe prezentări. Pentru realizarea acestei operaţii se activează meniul File şi se alege comanda Save As.

) în care se vor transmite: calea unde va fi salvată prezentarea (Save in:).. În ecran se va afişa caseta de dialog Save As.7. c) Salvarea unei prezentări în format web. fără închiderea aplicaţiei PowerPoint. sau se execută clic pe butonul de închidere prezent în colţul dreapta sus al ferestrei de aplicaţie.7. noul nume (File name:) şi tipul dorit (Save as type:). *. corespunzătoare (Figura 3. în alt format şi în alt loc. De asemenea. Închiderea documentului de prezentare şi a aplicaţiei PowerPoint Pentru închiderea unui document de prezentare. se poate activa meniul File şi se alege comanda Save as Web Page.htm. se va alege tipul Web page (*.7. . O prezentare poate fi salvat şi într-un format specific paginilor Web. cunoscut sub denumirea de HTML (Hypertext Markup Language).5.1. 3. Pentru realizarea acestei operaţii se activează meniul File şi se alege comanda Save As. Pentru realizarea acestei operaţii se activează meniul File şi se alege comanda Save As. b) Salvarea unei prezentări existente sub alt nume. se activează meniul File şi se alege comanda Close. În caseta de dialog Save As.. corespunzătoare (Figura 3..134 Figura 3.)..html).

). pe ecran apare un asistent sub forma unei imagini animate (Figura 3.6. 3. În ambele situaţii.9. În câmpul Type your question here (Tipăreşte întrebarea aici) se formulează întrebarea şi apoi se caută executând clic pe butonul Search. ea devine activă. Dacă se execută clic cu mouse-ul pe această imagine. . Dacă asistentul nu este prezent în ecran.8. Folosirea funcţiei Help Informaţiile ajutătoare se pot obţine folosind Office Assistant.135 Figura 3. se activează meniul File şi se alege comanda Exit.1. sau se execută clic pe butonul de închidere prezent în colţul dreapta sus al ferestrei PowerPoint. Pentru închiderea aplicaţiei PowerPoint. el va fi activat din opţiunea Help sau din butonul Help prezent în bara de instrumente Standard.

136

Figura 3.9. Fereastra Help apare în partea dreaptă a ecranului, astfel încât se pot citi indicaţiile precizate.

Figura 3.10. Asistentul se mai poate activa şi dacă se apasă tasta cheie funcţională F1. Pentru închiderea asistentului, se execută clic pe butonul dreapta mouse şi din meniul contextual se alege comanda Hide (Ascuns).

137 3.2. Personalizarea (modificarea) setărilor de bază 3.2.1. Schimbarea modului de vizualizare (afişare) a unei prezentări PowerPoint permite următoarele moduri de vizualizare a unei prezentări: a) Vizualizare normală (Normal View). Este modul de vizualizare cel mai des folosit (cel implicit). Permite vizualizarea diapozitivelor, cât şi a datelor conţinute de acestea. În acest mod se pot introduce observaţii şi note.

Figura 3.11. b) Vizualizare de tip structură (Outline View). În acest mod se poate lucra doar cu texte, fără imagini grafice, cu excepţia diapozitivului afişat în miniatură.

138

Figura 3.12. c) Vizualizare de tip diapozitiv (Slide View). În acest mod se pot adăuga/edita texte sau imagini grafice având un singur diapozitiv afişat pe ecran.

Figura 3.13.

139 d) Vizualizare de tip general (Slide Sorter View). Acest mod oferă o vedere de ansamblu a întregii prezentări Este util introducerii unor noi diapozitive sau mutării şi copierii celor existente.

Figura 3.14. e) Vizualizare de tip prezentare (Slide Show). În acest mod, dispar de pe ecran toate meniurile şi barele de instrumente, iar prezentarea va ocupa tot spaţiul. Scopul este de a realiza o vizualizare prealabilă şi nu de creare sau editare. Pentru a comuta între modurile de vizualizare a unei prezentări se folosesc: − Butoanele situate în colţul din stânga-jos al ferestrei PowerPoint.
Outline View Sorter View

Normal View

Slide Slide View Show

Figura 3.15. − Comenzile corespunzătoare opţiunii View prezentă în bara de meniu.

Figura 3.16.

140

3.2.2. Modificarea dimensiunii de vizualizare a diapozitivelor pe ecran Pentru modificarea dimensiunii de vizualizare a diapozitivelor pe ecran se activează meniul View şi se alege comanda Zoom, sau se activează butonul Zoom prezent în bara de instrumente Standard.

Figura 3.17.

3.2.3. Modificarea barelor de instrumente a) Afişarea (anularea) pe (de pe) ecran a barelor cu instrumente. Pentru realizarea acestei operaţii, se activează meniul View şi apoi se alege comanda Toolbars. Pe ecran se deschide fereastra care conţine denumirea barelor de instrumente. Toate barele active sunt marcate cu o bifă. Pentru afişarea/anularea anumitor bare de instrumente, se execută clic cu mouse-ul pe numele acestora. Nu se recomandă afişarea unui număr mare de bare de instrumente, deoarece se micşorează spaţiul alocat lucrului efectiv.

Figura 3.18.

Pentru realizarea acestei operaţii.2. salvarea automată a documentelor după un timp specificat. În ecran se va afişa caseta de dialog Customize.20. 3.19. Pentru alegerea barei de instrumente care va fi personalizată se execută clic pe butonul Toolbars. . directorul implicit în care vor fi salvate documentele etc.141 b) Personalizarea (modificarea) barelor cu instrumente. se activează meniul View şi apoi se alege comanda Toolbars. Modificarea unor opţiuni predefinite ale aplicaţiei PowerPoint Se pot modifica opţiuni predefinite ale aplicaţiei PowerPoint. Figura 3. Se deschide fereastra care conţine denumirea barelor de instrumente şi se activează comanda Customize. afişarea barei de stare şi a barelor de defilare. Se execută clic pe butonul Commands şi va fi afişată lista cu instrumentele de lucru care vor fi adăugate în bara aleasă.4. Figura 3. Se selectează instrumentul dorit şi se va trage cu mouse-ul în/din bara de instrumente. ca de exemplu: numele utilizatorului.

Utilizare Template (şablon predefinit). El indică fiecare pas pentru crearea unei noi prezentări..3.21. Prin această metodă se poate personaliza o prezentare după dorinţă. 3. în care. un text-model. se activează meniul Tools şi se alege comanda Options. .3. care poate fi înlocuit cu textul dorit. Figura 3. Crearea unei noi prezentări PowerPoint oferă următoarele metode pentru a crea o nouă prezentare: 1. Crearea unei prezentări 3. folosind ca punct de plecare Blank Presentation (prezentare albă). Un şablon este un diapozitiv inclus în programul PowerPoint. Se va deschide o casetă de dialog corespunzătoare. Utilizare rutină AutoContent wizard (Asistentul de prezentări grafice) oferă cel mai ridicat nivel de asistenţă. 2. s-a setat salvarea automată a documentului după fiecare 30 de minute. după dorinţă. Fiecare şablon conţine macheta generală a diapozitivului. Crearea unei prezentări de la zero.142 Pentru realizarea acestei operaţii.1. 3. În figura de mai jos. Fereastra PowerPoint de mai jos prezintă modalitatea de alegere a metodei dorite. pot fi modificate diverse opţiuni. schema de culoare.

Din fereastra PowerPoint se selectează opţiunea AutoContent wizard şi apoi se acţionează clic pe butonul OK. Pentru realizarea acestei operaţii. În ecran este afişată caseta de dialog AutoContent Wizard. Figura 3. Toate tipurile sunt enumerate în partea dreaptă a casetei de dialog iar butoanele din coloana centrală permit afişarea tipurilor grupate pe categorii.23 .143 Figura 3. „Traseu“ afişat în partea dreaptă cere specificarea tipului de prezentare.22. se execută următorii paşi: 1. Crearea unei noi prezentări folosind rutina AutoContent wizard.

Se execută clic pe butonul Next pentru a începe lucrul. Marketing Plan). 3. vânzări. Se selectează metoda ce sugerează cel mai bine modul de prezentare a lucrării pe care o realizaţi. fără intervenţia unui moderator. înştiinţări neplăcute. sau se selectează opţiunea Internet. 5. dacă prezentarea urmează să fie făcută de către o persoană. Figura 3. kiosk. . rapoarte. Apoi se execută clic pe butonul Next. informal meetings. 4. pregătire. se execută clic pe butonul corespunzător tipului de prezentare dorit (de exemplu Sales / Marketing).24. sau generalităţi) iar PowerPoint creează o schema generală. handouts. dacă se intenţionează realizarea unei prezentări care urmează să se deruleze continuu. Apoi se execută clic pe butonul Next. Din caseta listă derulantă se selectează un tip de prezentare.144 În AutoContent wizard se selectează tipul de prezentare care se doreşte a fi creat (strategie. pentru a delimita mai exact scopul prezentării ( ex. În fereastra afişată pe ecran se selectează opţiunea Presentations. 2. În caseta de dialog care se deschide.

Figura 3. 7.145 Figura 3. Se selectează modul de prezentare finală (de exemplu On-Screen Presentation – prezentarea pe ecran) iar dacă este nevoie de exemplare tipărite pentru distribuire.26. Se execută clic pe butonul Finish. Se introduc titlul prezentării şi numele autorului în spaţiile prezentate în acest scop. Se execută apoi clic pe butonul Next. apoi se execută clic pe butonul Next. . se execută clic pe caseta de validare Yes sau No. 6.25. 8.

Şabloanele pot fi împărţite în două categorii: şabloane pentru prezentări (Presentation Templates) şi şabloanele pentru aspectul prezentărilor (Presentation Design Templates). − Presentation Design Templates. Şabloanele oferă o schemă de culori pentru diapozitive şi o schemă generală pentru textul diapozitivului. În ecran apăre fereastra New Presentation (Figura 3. Denumirile lor reflectă scopul prezentării. se alege şablonul dorit.146 Crearea unei noi prezentări folosind un şablon de machetare Un şablon este o soluţie de compromis între conducerea pas cu pas (oferită de AutoContent) şi lipsa asistenţei (Blank Presentation). tipurile de prezentări din aplicaţia AutoContent wizard se bazează pe aceste şabloane. Pentru a crea o nouă prezentare folosind un şablon. Aceste şabloane oferă în mare parte aceleaşi elemente de ajutor ca şi AutoContent wizard – de fapt.27). Din fereastra PowerPoint se selectează opţiunea Template şi apoi se execută clic pe butonul OK. .27. Aceste şabloane oferă numai o schemă de culori şi o schemă de aranjare a diapozitivului. − Presentation Templates. se execută paşii următori: 1. Se execută clic pe butonul Prezentation Designs. Figura 3. 2. care se poate vedea în secţiunea Preview şi apoi se execută clic pe butonul OK.

Se începe editarea (personalizarea) diapozitivelor. se va executa clic în zona în care scrie Click to add text.147 3. . exact ca în aplicaţia Autocontent wizard. 3. Crearea unei prezentări personalizate pornind de la o prezentare albă O prezentare albă nu conţine nici o schemă de culori sau vreo schemă prestabilită şi nici un text-model care să indice unde şi ce trebuie scris. Din fereastra PowerPoint. Imediat textul din marcajul de rezervare dispare şi apare cursorul de inserţie. Se introduce textul dorit şi la final se apasă tasta Enter. Se afişează fereastra New Slide din care se alege tipul AutoLayout dorit şi apoi se execută clic pe butonul OK. Figura 3. Se afişează fereastra New Slide din care se va alege tipul AutoLayout dorit şi apoi se execută clic pe butonul OK. se selectează opţiunea Blank Presentation şi apoi se execută clic pe butonul OK. la fiecare apăsare a tastei Enter.28. 2. 4. Dacă textul dintr-un marcaj de rezervare este formatat ca listă marcată. Se începe editarea diapozitivelor. se efectuează paşii următori: 1. Adăugarea (inserarea) textului într-un diapozitiv (folie) Inserarea textului într-un diapozitiv Se alege pentru diapozitiv modul de vizualizare Slide View. 3.2. Dacă într-un diapozitiv sunt mai multe marcaje de rezervare. Pentru inserarea textului.3. se va executa clic în fiecare dintre ele pentru a crea elementele diapozitivului. va apare un nou marcaj de listă. Pentru a crea o prezentare albă.

se va executa clic în zona în care scrie Click to add notes. Se alege. Inserarea comentariilor într-un diapozitiv. Imediat textul din marcajul de rezervare dispare şi apare cursorul de inserţie. forma de vizualizare Outline View.29. În partea dreapta a ferestrei. pentru diapozitivul căruia i se va adăuga un comentariu.30 .148 Figura 3. Figura 3. Se introduce textul dorit şi la final se apasă tasta Enter.

Pentru numerotarea diapozitivul curent. pentru un diapozitiv sau pentru toate diapozitivele Pentru introducerea unui text în zona de subsol pentru un diapozitiv sau pentru toate diapozitivele se activează meniul View şi apoi comanda Header and Footer. se selectează opţiunea Dont’t show on title slide. Figura 3.5. în câmpul de editare.3. Adăugarea textului în zona de subsol. se acţionează butonul Apply to All. se introduce textul dorit. Dacă nu se doreşte numerotarea primului diapozitiv. În ecran se deschide caseta de dialog Header and Footer (Figura 3.3. se acţionează butonul Apply iar pentru numerotarea tuturor diapozitivelor. Dacă se doreşte actualizarea . Numerotarea automată a diapozitivelor Pentru numerotarea unui diapozitiv sau a tuturor diapozitivelorse activează meniul View şi apoi comanda Header and Footer. Dacă nu se doreşte ca textul să apară şi în subsolul primului diapozitiv. Pentru introducerea acestora în diapozitivul curent.32.149 3. Pentru a introduce textul în diapozitivul curent.4. În ecran se deschide caseta de dialog Header and Footer şi se execută clic pe opţiunea Slide Number (Figura 3.3. se execută clic pe opţiunea Date and Time(Figura 3. se acţionează butonul Apply iar pentru introducerea lor în toate diapozitivele. se acţionează butonul Apply to All. Introducerea datei calendaristice şi a timpului în diapozitive Pentru introducerea datei calendaristice şi a timpului se activează meniul View şi apoi comanda Header and Footer. 3.32).31). În ecran se deschide caseta de dialog Header and Footer.3. 3.31. se acţionează butonul Apply to All. se activează opţiunea Footer şi apoi. se selectează opţiunea Dont’t show on title slide. se acţionează butonul Apply iar pentru a introduce textul în toate diapozitivele. Figura 3.33) şi apoi se alege formatul dorit.

În ecran este afişată caseta de dialog Apply Design Template din care se alege şablonul dorit. În ecran este afişată caseta de dialog Color Scheme. se alege modul de afişare Slide View.6. complementare pentru text şi fundal. Se selectează schema de culoare dorită şi se execută clic pe butonul de comandă Apply. PowerPoint sugerează câteva seturi de culori alese cu atenţie. Figura 3.câte una pentru fiecare culoare care face parte din schemă. apoi se activează meniul Format şi se alege comanda Apply Design Template.34. Alegerea (modificarea) unei scheme de culoare. Pentru alegerea (modificarea) unei scheme de culoare.3. Alegerea unui set de caracteristici pentru diapozitiv (folie) Alegerea unui şablon de proiect (a unei forme implicite) Pentru alegerea unui şablon de proiect (a unei forme implicite). iar dacă nu se doreşte introducerea datei şi în primul diapozitiv. Figura 3. se selectează opţiunea Update Automatically. se selectează opţiunea Dont’t show on title slide.35) .33. Dacă schemele de culoare nu prezintă interes se execută clic pe butonul Custom care prezintă opt căsuţe diferite (Figura 3. Figura 3.35. . 3. se alege modul de afişare Slide View sau Slide Sorter. apoi se activează meniul Format şi se alege comanda Slide Color Scheme.150 permanentă a datei. aşa încât textul să fie uşor de citit iar culorile să nu fie discordante.

selectându-se diapozitivul căruia i se va aplica o nouă machetă. sau se poate crea o culoare proprie prin alegerea opţiunii More Colors. din care se alege culoarea dorită. pentru alegerea (modificarea) fundalului (background-ului).151 Pentru a alege o altă culoare decât cea din schemă.37. PowerPoint pune la dispoziţie o paletă de aproximativ 150 de culori. În ecran este afişată caseta de dialog Slide Layout. se alege macheta dorită şi se execută clic pe butonul Apply. Figura 3. .38. Title text etc. iar pentru schimbarea fundalului tuturor diapozitivelor. se activează meniul Format şi se alege comanda Background. Pentru schimbarea fundalului diapozitivului curent. se execută clic pe butonul Apply to All. Background.36. Se activează meniul Format şi se alege comanda Slide Layout. În ecran se deschide caseta de dialog Background. De exemplu. se execută clic pe butonul Apply. Alegerea (modificarea) machetei unui diapozitiv Pentru alegerea (modificarea) machetei unui diapozitiv se afişează prezentarea în modul Slide View sau Slide Sorter. se execută clic pe una din opţiunile care apar în listă (ex. Figura 3.) şi apoi se execută clic pe butonul Change Color. Figura 3.

40.3. . Figura 3. Se alege pentru diapozitivul corespunzător modul de afişare Slide View şi se execută dublu clic pe butonul care conţine o imagine. sunete şi videoclipuri în prezentări În prezentările PowerPoint pot fi incluse diapozitive conţinând imagini. sunete şi videoclipuri şi se execută clic pe butonul OK. Introducerea unor imagini grafice (clipuri). obiecte clip art. Figura 3. sunete şi videoclipuri.152 3. Clip art reprezintă o colecţie de imagini sau desene ce pot fi introduse în diapozitive. Se va deschide următoarea fereastră din care se pot alege imagini dorite.7. Se selectează o machetă desemnată introducerii unor imagini grafice (clipuri). Diapozitivele desemnate acestui scop conţin marcaje de rezervare pentru imagini grafice.39.

Inserare imagini grafice (clipuri). − Se selectează comenzile Insert. − Se selectează comenzile Insert.41. Toate modalităţile prezentate mai sus conduc la deschiderea ferestrei Clip Gallery. Movie from File. − Se selectează comenzile Insert . Movies and Sounds. Movies and Sounds. 2. Sound from Gallery. − Se selectează comenzile Insert .153 Pentru introducerea unor imagini grafice (clipuri). Butonul inserare imagine Butonul inserare sunet Butonul inserare videoclip Figura 3. se poate alege una din următoarele două modalităţi: 1. − Se selectează comenzile Insert . sunete şi videoclipuri dintr-o librărie de imagini. Movies and Sounds. În toate cazurile menţionate se deschide fereastra Insert corespunzătoare din care se alege fişierul dorit şi apoi se execută clic pe butonul Insert. Inserare imagini. sunete şi videoclipuri în diapozitive care nu conţin marcaje de rezervare pentru imagini grafice. −Se execută clic pe butonul Clip Art de pe bara Drawing. Picture. Sound from File. From File. Clip Art. sunete şi videoclipuri dintr-un fişier. iar în prim plan apare eticheta metodei folosite. − Se selectează comenzile Insert Picture. Movie from Gallery. . Movies and Sounds.

3. se afişează diapozitivul în modul Slide View. În ecran se deschide caseta de dialog WordArt Gallery care conţine modele de obiecte WordArt. Picture. Pentru a insera un obiect WordArt într-un diapozitiv.154 Figura 3.43. Introducerea unui obiect WordArt în prezentări PowerPoint include componenta WordArt care permite crearea de efecte grafice în text. 3.42. WordArt sau se execută clic pe butonul Insert WordArt prezent în bara Drawing. Se activează componenta WordArt prin secvenţa de comenzi Insert. . Figura 3.8.

Introducerea casetelor de text în prezentări Figura 3. fonturile. Primul . dimensiunile fonturilor şi poziţia titlului pe fiecare diapozitiv în parte. Folosirea unui diapozitiv ( folie) Master Când se selectează un şablon de proiect.45. cum sunt imaginile grafice de fundal. Pentru a crea o casetă de text. se ţine apăsat butonul din stânga al mouse-ului şi se glisează (se trage) spre dreapta până când caseta capătă lăţimea dorită. O casetă de text are rolul unui suport pentru text.155 Se alege modelul dorit. Pe ecran apare caseta de dialog Edit WordArt Text (Figura 3.). se afişează diapozitivul în modul Slide View şi se execută clic pe butonul Text Box din bara de instrumente de desen.3.Slide Master (Diapozitivul principal − Figura 3. Efectele WordArt se pot îmbunătăţi utilizând butoanele din bara de instrumente WordArt. Pentru afişarea diapozitivului Slide Master se activează meniul View.47. Se eliberează butonul mouse-ului iar pe ecran apare o casetă de text cu înălţimea de un rând. acolo unde se doreşte introducerea unei casete de text. Se execută clic pe butonul OK iar PowerPoint va aplica efectul WordArt ales (Figura 3.9.10.47. Figura 3. PowerPoint creează automat două diapozitive importante.44 3.44) în care se va introduce textul dorit. Figura 3.45). . Figura 3. apoi se execută clic pe butonul OK.46 3. memorează elementele de format caracteristice prezentării. Se plasează pointerul de mouse în diapozitiv.3. se alege comanda Master şi apoi Slide Master.

Master. Title Master. Copierea textului sau imaginilor în cadrul unei prezentări sau între mai multe prezentări active. Copierea textului sau imaginilor folosind comenzile Copy şi Paste. Se selectează diapozitivul în care se va copia textul (imaginea).). Aceste modificări vor fi operate pe fiecare diapozitiv din prezentare cât şi pe cele noi introduse. Această operaţie se realizează în următoarele moduri: 1. Se selectează diapozitivul în care se va copia textul (imaginea).48 Când se doreşte realizarea unor modificări asupra tuturor diapozitivelor dintr-o prezentare. se selectează diapozitivul care conţine textul ( imaginea) de copiat şi se afişează în modul SlideView.48. se . Se selectează textul (imaginea) de copiat şi se execută clic pe butonul Copy.4. 2. Se selectează textul (imaginea) de copiat şi apasă simultan tastele Ctrl+C. Comanda Paste Special oferă posibilitatea de a stabili cum anume va fi inserat în diapozitiv conţinutul Clipboardu-lui. Se selectează diapozitivul în care se va copia textul (imaginea). se activează meniul Edit şi apoi comanda Copy. Figura 3. Pe ecran va apare un diapozitiv asupra căruia se pot realiza modificările dorite. Clipboardul este o memorie temporară. Editarea unei prezentări 3. mutarea şi ştergerea textului sau imaginilor în cadrul unei prezentări sau între mai multe prezentări active Copierea şi mutarea textului sau imaginilor este posibilă datorită existenţei Clipboard-ului. Pentru realizarea acestei operaţii.Title Master (diapozitiv titlu − Figura 3. Copierea textului sau imaginilor folosind butoanele Copy şi Paste din bara Standard. se afişează în modul Slide View şi se plasează cursorul de inserţie în poziţia în care se doreşte copierea. se afişează unul din cele două diapozitive.4. Se activează meniul Edit şi apoi comanda Paste. Pentru realizarea acestei operaţii. se selectează diapozitivul care conţine textul ( imaginea) de copiat şi se afişează în modul SlideView. Pentru realizarea acestei operaţii. se selectează diapozitivul care conţine textul ( imaginea) de copiat şi se afişează în modul SlideView. folosită la păstrarea pe termen scurt a textului sau imaginilor. se afişează în modul Slide View şi se plasează cursorul de inserţie în poziţia în care se doreşte copierea. 3. păstrează informaţii privind diapozitivul de deschidere şi celelalte desemnate ca diapozitive titlu.1. Diapozitivul Title Master se afişează în ecran prin secvenţa de comenzi View. Se execută clic pe butonul Paste.156 Al doilea . 3. Copierea textului sau imaginilor folosind combinaţii de taste. Se selectează textul (imaginea) de copiat. Copierea.

se selectează diapozitivul care conţine textul ( imaginea) de mutat şi se afişează în modul SlideView.157 afişează în modul Slide View şi se plasează cursorul de inserţie în poziţia în care se doreşte copierea. se afişează în modul Slide View şi se plasează cursorul de inserţie în poziţia în care se doreşte mutarea. Se selectează diapozitivul în care se va muta textul (imaginea). Pentru realizarea acestei operaţii.49 2. Se selectează textul (imaginea) de mutat. Mutarea textului sau imaginilor în cadrul unei prezentări sau între mai multe prezentări active. Se selectează textul (imaginea) de şters. Se selectează diapozitivul în care se va muta textul (imaginea). Se selectează diapozitivul în care se va muta textul (imaginea). Pentru realizarea acestei operaţii. Figura 3. Mutarea textului sau imaginilor folosind comenzile Cut şi Paste. se activează meniul Edit şi apoi comanda Cut. Se activează meniul Edit şi apoi comanda Paste. se selectează diapozitivul care conţine textul ( imaginea) de mutat şi se afişează în modul SlideView. Mutarea textului sau imaginilor folosind combinaţii de taste. se afişează în modul Slide View şi se plasează cursorul de inserţie în poziţia în care se doreşte mutarea. 3. Se selectează textul (imaginea) de mutat şi apasă simultan tastele Ctrl+X. Pentru realizarea acestei operaţii. Ştergerea textului sau imaginilor în cadrul unei prezentări folosind tastele Delete sau Backspace. Mutarea textului sau imaginilor folosind butoanele Cut şi Paste din bara Standard. 2. Ştergerea textului sau imaginilor în cadrul unei prezentări folosind comenzile Clear sau Cut. Se selectează textul (imaginea) de mutat şi se execută clic pe butonul Cut. Această operaţie se realizează în următoarele moduri: 1. prin apăsarea tastei . Se execută clic pe butonul Paste. se selectează diapozitivul care conţine textul ( imaginea) de mutat şi se afişează în modul SlideView. se selectează diapozitivul care conţine textul ( imaginea) de şters şi se afişează în modul SlideView. Această operaţie se realizează în următoarele moduri: 1. se selectează diapozitivul care conţine textul ( imaginea) de şters şi se afişează în modul SlideView. se afişează în modul Slide View şi se plasează cursorul de inserţie în poziţia în care se doreşte mutarea. se activează meniul Edit şi apoi comenzile Clear sau Cut. Ştergerea se poate face şi caracter cu caracter. Se apasă simultan tastele Ctrl +V. Pentru realizarea acestei operaţii. Stergerea textului sau imaginilor ăn cadrul unei prezentări. Pentru realizarea acestei operaţii. Se selectează textul (imaginea) de şters şi se apasă tastele Delete sau Backspace. Se apasă simultan tastele Ctrl +V.

4. Copierea diapozitivelor folosind butoanele Copy şi Paste din bara Standard. se ţine apăsată tasta Ctrl. Pentru selectarea mai multor diapozitive. Se selectează diapozitivul (diapozitivele) de copiat. Pentru selectarea mai multor diapozitive. Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. Se plasează cursorul de inserţie în prezentare. acolo unde se doreşte mutarea diapozitivului (diapozitivelor). Pentru selectarea mai multor diapozitive. acolo unde se doreşte copierea diapozitivului (diapozitivelor). acolo unde se doreşte mutarea diapozitivului (diapozitivelor). se ţine apăsată tasta Ctrl. Această operaţie se realizează în următoarele moduri: 1. Mutarea diapozitivelor folosind butoanele Cut şi Paste din bara Standard. se ţine apăsată tasta Ctrl. 3. Ştergerea diapozitivelor (foliilor) folosind comenzile Clear sau Cut. Se execută clic pe butonul Cut. 2. Se execută clic pe butonul Copy. Mutarea diapozitivelor se poate realiza şi folosind combinaţia de taste Ctrl+X. Copierea. mutarea şi ştergerea diapozitivelor (foliilor) în cadrul unei prezentări sau între mai multe prezentări active Copierea diapozitivelor (foliilor) în cadrul unei prezentări sau între mai multe prezentări active. Se selectează diapozitivul (diapozitivele) de mutat.Mutarea diapozitivelor folosind comenzile Cut şi Paste. se ţine apăsată tasta Ctrl. Se selectează diapozitivul (diapozitivele) de şters. Copierea diapozitivelor se poate realiza şi prin folosirea combinaţiilor de taste Ctrl+C. Pentru selectarea mai multor diapozitive. 2. Se execută clic pe butonul Paste. Această operaţie se realizează în următoarele moduri: 1. Se plasează cursorul de inserţie în prezentare. se ţine apăsată tasta Ctrl. Se activează meniul Edit şi se aleg comenzile Clear sau Cut.2. Pentru selectarea mai multor diapozitive. Se selectează diapozitivul (diapozitivele) de copiat. respectiv Ctrl+V. Se execută clic pe butonul Paste. Se execută clic pe butonul Paste. Se plasează cursorul de inserţie în prezentare. Ştergerea diapozitivelor (foliilor) utilizând tastele Delete sau Backspace. Se apasă tastele Delete sau Backspace. Mutarea diapozitivelor în cadrul unei prezentări sau între mai multe prezentări active. Ştergerea diapozitivelor (foliilor) în cadrul unei prezentări. Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. Această operaţie se realizează în următoarele moduri: 1. Se execută clic pe butonul Cut. Se selectează diapozitivul (diapozitivele) de mutat. respectiv Ctrl+V. Se selectează diapozitivul (diapozitivele) de copiat. 2. Se plasează cursorul de inserţie în prezentare. Pentru selectarea mai multor diapozitive. Copierea diapozitivelor folosind comenzile Copy şi Paste. Se activează opţiunea Edit şi apoi comanda Copy. Se activează opţiunea Edit şi apoi comanda Paste. Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter.158 Backspace (ştergerea făcându-se în direcţia ←) sau prin apăsarea tastei Delete (ştergerea făcându-se în direcţia →) 3. acolo unde se doreşte copierea diapozitivului (diapozitivelor). Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. . Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. se ţine apăsată tasta Ctrl. Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. 3.

se folosesc două metode şi anume: 1. Se activează meniul Insert şi apoi comanda New Slide. Se execută clic pe pictograma diapozitivului care va fi mutat. nu trebuie corectată doar ordinea în care apare textul în diapozitive ci şi ordinea în care apar diapozitivele.4. afişată în partea stângă a ecranului.50).3.159 3. Reordonarea diapozitivelor (foliilor) într-o prezentare Când se finisează o prezentare. Reordonarea diapozitivelor în modul de afişare structură (Outline View). prezente pe bara de instrumente Outlining. Pe ecran va fi afişată fereastra New Slide. Se execută clic pe butonul Collapse All prezent pe bara de instrumente Outlining. din care se alege formatul dorit pentru diapozitiv.50. Figura 3. apoi se execută clic pe butonul Move Down (mutare în jos) sau clic pe butonul Move Up (mutare în sus). 3. Adăugarea unui diapozitiv nou cu format definit Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea în modul Outline View.4. . Pentru rearanjarea ordinii diapozitivelor unei prezentări. pentru a indica prezenţa unei informaţii ascunse (Figura 3. PowerPoint va ascunde toate articolele cu marcaj şi va plasa o linie gri sub subiecte. Se plasează cursorul de inserţie în poziţia în care se doreşte adăugarea unui nou diapozitiv.4.

. Figura 3.160 Figura 3. Se verifică dacă textul ascuns a fost mutat împreună cu subiectul.51.52. executând clic pe butonul Expand prezent pe bara de instrumente Outlining.

Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea în modul Sorter View. În partea superioară a ecranului. 3. Formatarea textului unui diapozitiv (folie) Schimbarea tipului fontului. Se selectează textul dorit. Formatarea unei prezentări 3. prezente în bara de instrumente Formatting. Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. respectiv Ctrl+I pentru scrierea înclinată a textului.161 2. . se activează meniul Format şi se alege comanda Font. Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. Tipul de font Stilul fontului Dimensiunea fontului Figura 3. Schimbarea tipului fontului folosind butoanele corespunzătoare din bara de instrumente Formatting. Italic). Se selectează diapozitivul al cărui font va fi modificat şi se afişează în modul Slide View sau Normal View. Se selectează textul dorit şi se activează butoanele corespunzătoare (Font.53.5. Această operaţie se realizează în următoarele moduri: 1. Se eliberează apoi butonul stânga mouse. Schimbarea tipului fontului folosind comanda Font.53). În ecran se va afişa caseta de dialog Font din care se vor alege opţiunile dorite printr-un simplu clic pe numele acestora (Figura 3. Font Size. Reordonarea diapozitivelor în modul de afişare sortare (Sorter View). se ţine apăsat butonul stânga mouse şi se trage punctul de inserţie estompat în stânga sau în dreapta diapozitivului în faţa sau în spatele căruia se mută cel selectat. Se economiseşte timp folosind combinaţia de taste Ctrl+B pentru scrierea îngroşată a textului.1. Bold. Se selectează diapozitivul care va fi mutat. Se selectează diapozitivul al cărui font va fi modificat şi se afişează în modul Slide View sau Normal View. PowerPoint a înlocuit bara de instrumente Formatting cu bara de instrumente Slide Sorter.5.

se activează opţiunea Format şi comandă Font. Shadow (umbrire). clic butonul OK. printr-un clic pe nume. respectiv butonul Text Shadow sau combinaţia de taste Ctrl+U. Se selectează textul dorit. Se selectează diapozitivul al cărui font va fi modificat şi se afişează în modul Slide View sau Normal View. Dacă se doreşte personalizarea culorilor. se poate acţiona butonul More Color. Se execută apoi. Se selectează textul dorit. se alege culoarea dorită.54. pentru . Subscript (indice). printr-un simplu clic. Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. Aplicarea de culori diferite textului Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. unei umbre textului. se poate acţiona butonul Custom. Se economiseşte timp folosind butonul Underline sublinierea textului. Se va deschide caseta Color din care se poate alege culoarea dorită.162 Aplicarea sublinierii. Superscript (la putere). se vor alege opţiunile dorite: Underline (subliniere). pentru umbrirea textului textului.53) şi se va activa lista derulantă Color. Figura 3.55. folosirea scrierii subscript (indice) şi superscript (la putere).53) din care. Se selectează diapozitivul al cărui text va fi colorat şi se afişează în modul Slide View sau Normal View. În ecran se va afişa caseta de dialog Font (Figura 3. Din paleta de culori More Color. În ecran se va afişa caseta de dialog Font (Figura 3. Dacă se doresc nuanţe speciale de culoare. se activează opţiunea Format şi comanda Font. Figura 3. .

sau combinaţia de taste Ctrl+E. Se selectează textul dorit.57. Se selectează textul dorit. Pentru alinierea textului se pot folosi şi butoanele corespunzătoare din bara de instrumente Formatting şi combinaţii de taste: − Alinierea la stânga sau combinaţia de taste Ctrl+L. − Alinierea la centru − Alinierea la dreapta sau combinaţia de taste Ctrl+R. se activează opţiunea Format şi se alege comanda Change Case. se activează meniul Format şi se alege comanda Alignment.163 Alinierea textului unui diapozitiv. Figura 3. . Figura 3. Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. În ecran se va afişa submeniul corespunzător şi se acţionează clic pe opţiunea dorită.56. Se selectează diapozitivul al cărui text va fi aliniat şi apoi se afişează în modul Slide View sau Normal View. . În ecran se va afişa caseta Change Case şi se execută clic pe opţiunea dorită. folosind funcţia Change Case… Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. Se selectează diapozitivul al cărui text va fi transformat şi se afişează în modul Slide View sau Normal View. − Alinierea la stânga-dreapta Transformarea caracterelor unui text dintr-un diapozitiv.

164 Schimbarea spaţiului între paragrafe. Se selectează diapozitivul al cărui text va fi transformat şi se afişează în modul Slide View sau Normal View. În ecran se va afişa caseta Line Spacing din care se aleg opţiunile dorite. Figura 3.61. Se selectează paragraful dorit. . b) Numere pentru a ordona paragrafele din diapozitiv cu ajutorul cifrelor arabe sau literelor.59. Pentru realizarea acestei operaţii se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. În prezentările PowerPoint pot fi incluse diapozitive cu machete care conţin paragrafe marcate sau pot fi adăugate marcaje paragrafelor specificate. Figura 3. Figura 3. se activează meniul Format şi se alege comanda Line Spacing.60. Adăugarea unor marcaje paragrafelor. Marcajele pot fi de două tipuri: a) Simboluri pentru a se remarca mai uşor anumite paragrafe.58. Figura 3.

se afişează prezentarea curentă în modul Slide Sorter. se economiseşte timp. Se selectează diapozitivul al cărui text va fi transformat şi apoi se afişează în modul Slide View sau Normal View. Aceeaşi funcţie se poate realiza şi prin apăsarea simultană a tastelor Ctrl+Z. Se selectează paragraful dorit. În ecran se vor afişa ferestrele corespunzătoare. Funcţia Redo realizează refacerea ultimei operaţii anulate. din care se vor alege marcatorii doriţi. se pot acţiona butoanele Size sau Color. Aceeaşi funcţie se poate realiza şi prin apăsarea simultană a tastelor Ctrl+Y. Pentru aceasta. În ecran se va afişa caseta Bullets and Numbering şi se aleg marcajele (simboluri sau numere) dorite. se activează din meniul Edit şi se alege comanda Undo sau se execută clic pe butonul corespunzător bara de instrumente Standard. Utilizarea funcţiilor Undo şi Redo Funcţia Undo realizează anularea ultimei operaţii efectuate. Pentru aceasta.165 Pentru adăugarea unor marcaje paragrafelor specificate.62. Figura 3. se activează meniul Format şi se alege comanda Bullets and Numbering. Folosind butoanele Numbering Formatting. şi Bullets prezente în bara de instrumente . Dacă se doreşte redimensionarea marcajelor sau alegerea unor nuanţe speciale de culoare. iar dacă se doreşte personalizarea simbolurilor se execută clic pe butoanele Picture sau Character. se activează meniul Edit şi se alege comanda Redo sau se execută clic pe butonul corespunzător din bara de instrumente Standard.

În ecran se va afişa caseta de dialog Format AutoShape din care se vor alege opţiunile corespunzătoare. . PowerPoint va înconjura caseta cu un marcaj. se execută clic pe caseta de text pentru a o selecta. Pentru redimensionarea casetelor de text într-un diapozitiv. Acelaşi efect se poate realiza şi dacă se activează meniul Format şi se alege comanda Colors and Lines. Când indicatorul ia forma unei săgeţi cu două vârfuri.63. Figura 3.166 3. Se plasează pointerul de mouse pe marcaj (nu pe punctele acestuia). Pentru mutarea casetelor de text într-un diapozitiv se execută clic pe caseta de text pentru a o selecta. PowerPoint va înconjura caseta cu un marcaj. Când indicatorul ia forma tastelor săgeţi. Dash Style (Stil linie întreruptă) şi Line Color (Culoare linie) prezente în bare Drawing.2. Pentru setarea stilului şi culorilor liniilor unei casete de text se execută clic pe caseta de text pentru a o selecta. Modificarea casetelor de text în prezentări Redimensionarea şi mutarea casetelor de text într-un diapozitiv (folie). se glisează până când caseta de text ajunge în poziţia dorită. se glisează până când clipul ajunge la mărimea dorită. Se execută clic pe butoanele Line Style (Stil linie). Setarea stilului şi culorilor liniilor unei casete de text. PowerPoint va înconjura caseta cu marcaje de dimensionare.5. Se plasează pointerul de mouse pe unul din cele 8 puncte ale marcajului.

167

3.5.3. Modificarea imaginilor în prezentări Redimensionarea şi mutarea imaginilor grafice (clipuri). a) Redimensionarea imaginilor grafice (clipuri). Pentru realizarea acestei operaţii se execută clic pe clip pentru a-l selecta. PowerPoint va înconjura clipul cu marcaje de dimensionare şi va afişa bara flotantă cu instrumente Picture. Se plasează pointerul de mouse pe unul din cele 8 puncte ale marcajului. Când indicatorul ia forma unei săgeţi cu două vârfuri, se glisează până când clipul ajunge la mărimea dorită. b) Mutarea imaginilor grafice (clipuri). Pentru realizarea acestei operaţii se execută clic pe clip pentru a-l selecta. PowerPoint va înconjura clipul cu marcaje de dimensionare şi va afişa bara flotantă de instrumente Picture. Se plasează indicatorul mouse-ului pe suprafaţa clipului. Când indicatorul ia forma tastelor săgeţi, se glisează până când clipul ajunge în poziţia dorită. Se execută apoi clic în afara clipului, pentru a-l deselecta. PowerPoint va ascunde bara de instrumente Picture. Schimbarea culorilor imaginilor grafice (clipuri). Pentru a schimba setul de culori alocat unei imagini se selectează imaginea grafică şi se execută clic pe butonul Recolor Picture prezent pe bara de instrumente Picture. În ecran va fi afişată caseta de dialog RecolorPicture. Aceasta va conţine culorile originale şi culorile noi. În secţiunea Change a casetei de dialog va fi selectată opţiunea Colors pentru schimbarea culorilor imaginii grafice, iar pentru schimbarea culorilor fundalului va fi selectată opţiunea Fills.

Figura 3.64. Se execută clic pe o culoare din secţiunea Original, apoi se execută clic pe săgeata din dreptul casetei alăturate din secţiunea New pentru a afişa o paletă de culori, şi se selectează altă

168 culoare. Se vizualizează imaginea executând clic pe butonul Preview şi se continuă experimentul cu alte culori. Când s-a obţinut efectul dorit se execută clic pe butonui OK. Decuparea imaginii grafice (clip). Dacă nu se doreşte folosirea unei imagini în întregime, se pot elimina anumite părţi tăind din imprimate. Pentru aceasta se selectează imaginea grafică. Se execută clic pe butonul Crop de pe bara de instrumente Picture, pentru a activa instrumentul de tăiere. Se plasează instrumentul de tăiere pe marcajul central de jos al imaginii şi se glisează până rămâne partea dorită din imaginea grafică. Se execută din nou clic pe butonul Crop pentru a dezactiva instrumentul de tăiere. Imaginea grafică tăiată, poate fi refăcută în forma iniţială executând clic pe butonul Reset Picture de pe bara de instrumente Picture. Trimiterea unei imagini în fundal. Pentru a adăuga o imagine grafică în fundalul unui diapozitiv, se selectează imaginea grafică apoi se execută clic pe butonul Draw de pe bara de instrumente de desenare. Din meniul afişat în ecran, se aleg opţiunile Order, Send to Back.

Figura 3.65. 3.6. Obiecte, grafice şi diagrame 3.6.1. Desenarea obiectelor Adăugarea diferitelor tipuri de obiecte într-un diapozitiv. Cu ajutorul butoanelor de pe bara de instrumente Drawing (Figura 3.66), prezentă în partea de jos a ecranului, se pot adăuga diferite obiecte simple: linii, dreptunghiuri, pătrate, elipse etc. Adăugarea unor tipuri diferite de linii într-un diapozitiv se realizează executând clic pe unul dintre butoanele Line (Linie simplă) sau Arrow (Linie săgeată). Se intră în document şi se trage cu mouse-ul cât de mult se doreşte, pentru conturarea liniei.

Figura 3.66.

169 De asemenea, aceeaşi operaţie se realizează şi dacă se execută clic pe butonul AutoShapes şi, din submeniul afişat, se alege opţiunea Lines.

Figura 6.67. Unei linii selectate i se pot alege diferite nuanţe de culoare şi stiluri de grosime dacă se execută clic pe butoanele Line Color (No Line), respectiv Line Style (Stil linie), Dash Style (Stil linie întreruptă) şi Arow Style (Stil săgeată) de pe bara de instrumente Drawing. Acelaşi efect se poate realiza şi dacă se activează meniul Format şi se alege comanda Colors and Lines (Figura 3.63.). Adăugarea unor forme diapozitivului: dreptunghi, oval, cerc etc. Această operaţie se realizează dacă se execută clic pe unul din butoanele Rectangle (Dreptunghi) sau Oval, prezente în bara de instrumente Drawing (Figura 3.66.). Se intră în document şi se trage cu mouse-ul cât de mult se doreşte, pentru conturarea formei. De asemenea, aceeaşi operaţie se realizează şi dacă se execută clic pe butonul AutoShapes şi, din submeniul afişat, se alege o opţiune pentru redarea unei forme dorite.

Figura 6.68.

Figura 6.69.

170 Setarea grosimii liniei, stilului şi culorilor formei se poate realiza dacă se selectează forma corespunzătoare şi se activează meniul Format, apoi comanda AutoShape. În ecran este afişată caseta de dialog Format AutoShape din care se aleg opţiunile corespunzătoare. De exemplu, s-a ales culoarea galben pentru umplere (Fill Color) şi culoarea verde pentru linie (Line Color).

Figura 3.71 Figura 3.70. Redimensionarea şi mutarea unei forme. a) Redimensionarea formei. Se execută clic pe formă pentru selecţie. PowerPoint va înconjura forma cu marcaj de dimensionare (8 pătrăţele albe). Se plasează pointerul de mouse pe unul din cele 8 puncte ale marcajului. Când indicatorul ia forma unei săgeţi cu două vârfuri, se glisează până când clipul ajunge la mărimea dorită. b) Mutarea formei. Se execută clic pe formă pentru selecţie. PowerPoint va înconjura forma cu marcaj de dimensionare (8 pătrăţele albe). Se plasează indicatorul mouse-ului pe suprafaţa formei. Când indicatorul ia forma tastelor săgeţi, se glisează până când clipul ajunge în poziţia dorită.

Figura 3.72.

171 Unei forme i se pot aplica umbre şi poate fi rotită într-o poziţie dorită. Prin urmare, pentru umbrirea unei forme se realizează selecţia acesteia, iar PowerPoint va înconjura forma cu marcaj de dimensionare. Se execută clic pe butonul Shadow prezent pe bara de instrumente Drawing. Pentru realizarea operaţiei de rotire se execută clic pe formă pentru selecţie, iar PowerPoint va înconjura forma cu marcaj de dimensionare (8 pătrăţele albe). Se execută clic pe butonul Free Rotate , prezent pe bara de instrumente Drawing. Indicatorul de mouse ia forma de rotire , iar punctele de marcaj se vor colora în nuanţa verde. Se plasează indicatorul de mouse pe unul din punctele de marcaj şi prin glisare se roteşte forma.

Figura 3.73. 3.6.2. Diagrame organizaţionale (organigrame) Crearea unei diagrame organizaţionale (organigrame). Organigrama este o reprezentare grafică arborescentă a elementelor de text, ierarhizat din punct de vedere al conţinutului. Pentru crearea într-o prezentare a unei organigrame, se parcurg următorii paşi: 1. În modul de afişare Slide Sorter (sortare diapozitive), se plasează cursorul de inserţie în poziţia în care se doreşte inserarea unui nou diapozitiv. 2. Se activează opţiunea Insert din bara de meniu şi apoi comanda New Slide. 3. Se afişează caseta New Slide şi se va selecta macheta Organization Chart, apoi se va executa clic pe butonul OK.

Figura 3.74.

Formatul unui diapozitiv se poate alege şi din fereastra Slide Layout care se deschide apelând la meniul Format. se acţionează clic pe macheta Organization Chart şi apoi se execută clic pe butonul Apply (Figura 3. Co-manageri − echipă de manageri de acelaşi nivel. Se selectează noul diapozitiv şi se va afişa în modul Slide View. apoi comanda Slide Layout. În mod implicit apare o organigramă cu patru casete. Instrumentele de ierarhizare se află în bara de instrumente şi au următoarea semnificaţie: − crează un element ierarhic inferior ca nivel de subordonare. subordonaţi aceluiaşi şef. Figura 3. . Co-subordonaţi − echipă de subordonaţi de acelaşi nivel. după care cu mouse-ul se punctează caseta de text ce urmează a fi ierarhizată (casetă numită „bază“). 5. Se începe efectiv construirea organigramei folosind comenzile şi butoanele din fereastra Microsoft Organization Chart.172 4. Se deschide fereastra cu organigrama care are propria bară de meniuri. bară cu instrumente şi bară de stare. Construirea ierarhizată a organigramei se realizează activând unul câte unul instrumentele specializate pentru generarea arborescenţei.74).75. Ramură −managerul plus subordonaţii. În fereastra Slide Layout. subordonaţi aceluiaşi şef. Termenii utilizaţi în contextul organigramei sunt: Grup − subordonaţii unui manager. Se execută dublu clic pe caseta de rezervare pentru a lansa programul Microsoft Organization Chart.

în limbajul folosit pentru organigrame.. Odată ce organigrama a fost construită. a) Schimbarea stilului unei organigrame. cât şi pentru ramuri. Programul Microsoft Organization Chart oferă mai multe variante de stil atât pentru grupuri.173 − crează un element de acelaşi rang. −Se execută clic undeva în afara organigramei pentru a deselecta casetele şi a vedea rezultatul. . se alege comanda Select din meniul Edit. Figura 3. − Se activează meniul Styles şi din lista de opţiuni afişată se alege stilul dorit. aceasta se poate salva în documentul PoverPoint ce conţine prezentarea. apoi opţiunea All.76. Pentru schimbarea stilului ramurii principale se procedează astfel: − Se selectează organigrama: se execută clic într-o casetă a organigramei. În configuraţia prestabilită grupurile sunt plasate în casete alăturate. − crează un element ierarhic superior faţă de elementul „bază“. la dreapta casetei „bază“. După cum am menţionat mai sus. − crează un element de acelaşi rang. − crează elemente ierarhice inferioare ca nivel de subordonare faţă de caseta considerată „bază“.. Modificarea structurii unei diagrame organizaţionale (organigrame). la stânga casetei „bază“. termenul grup se referă la subordonaţii unui manager iar ramură înseamnă managerul plus toţi subordonaţii săi. prin meniulFile şi comanda Close and return to prezentation..

Comenzile pentru aliniere sunt Left. Pentru aceasta se efectuează următoarele operaţii: − Schimbarea stilului chenarului. −Formatarea textului dintr-o organigramă. . Figura 3.77. −Schimbarea culorii chenarului. se activează meniul Boxes şi se alege comanda Border Style. Se poate modifica aspectul casetelor dintr-o organigramă pentru a le scoate mai bine în evidenţă. a culorii şi a alinierii textului dintr-o organigramă. Textul trebuie să fie în prealabil selectat. Pentru chenar s-a selectează a treia opţiune din a doua coloană (Figura 3. În ecran este afişată paleta de culori şi se execută clic pe culoarea dorită pentru a o selecta. Right şi Center. iar alegerea culorilor se realizează cu ajutorul comenzii Color. Figura 3.78. Meniul Text din fereastra Microsoft Organization Chart conţine comenzi pentru schimbarea fontului. Schimbarea fontului se realizează cu ajutorul comenzii Font. Se selectează casetele. Se selectează casetele. se activează meniul Boxes şi se alege comanda Border Color. Se afişează o listă de opţiuni şi se va selecta cea dorită.174 b) Formatarea unei organigrame.78). b) Formatarea casetelor dintr-o organigramă.

3. În modul de afişare Slide Sorter (sortare diapozitive).175 c)Formatarea liniilor dintr-o organigramă. se parcurg următorii paşi: 1. Pentru crearea unui grafic într-o prezentare. se plasează cursorul de inserţie în poziţia în care se doreşte inserarea unui nou diapozitiv. 2. . Crearea diferitelor tipuri de grafice: bar chart. Se selectează noul diapozitiv şi se va afişa în modul Slide View. Crearea unui grafic. În acest fel liniile au fost selectate.6. Se execută dublu clic pe caseta de rezervare Chart.79.3. Pentru realizarea acestei operaţii se activează meniul Edit. Figura 3. Se afişează caseta New Slide. Pentru revenirea în PowerPoint se activează iarăşi meniul File şi se alege comanda Exit and Return to. se va selecta macheta Chart.. etc.80. apoi se va executa clic pe butonul OK. Se activează meniul Insert şi apoi comanda New Slide.. Figura 3. pie chart. După ce organigrama a fost modificată. Style sau Color. se alege comanda Select apoi Connecting Lines. După ce s-a realizat formatarea se execută clic în afara organigramei pentru a deselecta liniile de legătură. 3. aceasta se poate actualiza în documentul PoverPoint ce conţine prezentarea prin comanda Update din meniul File. Se activează meniul Lines şi se alege una dintre comenzile Thickness.

176 4. conţinând un Datasheet şi un model de grafic. În Datasheet se vor introduce datele. pentru finalizarea graficului. se va executa dublu clic oriunde în afara graficului sau a ferestrei Chart. În ecran se deschide fereastra Chart Options şi se execută clic pe butoanele corespunzătoare modificărilor dorite (Titles. După introducerea datelor. Pentru editarea unui grafic se execută dublu clic pe acesta. apoi comanda Slide Layout. . ca în orice foaie de calcul. Figura 3.82. Aceasta se deschide prin activarea meniului Format. În fereastra Slide Layout se alege macheta Chart şi apoi se execută clic pe butonul Apply. seriile de date etc. Data Labels etc). Formatul unui diapozitiv Chart se poate alege şi din fereastra Slide Layout. Legend. Pe ecran este afişată o fereastră Excel. Pentru aceasta se activează meniul Chart şi apoi comanda Chart Options. Editarea unui grafic. Se deschide fereastra Chart corespunzătoare şi se pot edita elementele graficului (titlul. Figura 3. legenda.81.).

Modificarea tipului de grafic. Figura 3. din care se va alege tipul şi sub-tipul de grafic dorit.84. Se activează meniul Chart prezent în fereastra Chart şi se alege comanda Chart Type. Figura 3. .177 Modificarea culorii de umplere a graficului. În ecran se deschide fereastra Chart Type.83. Se activează meniul Format prezent în fereastra Chart şi se alege comanda Selected Chart Area… În ecran se deschide caseta de dialog Format Chart Area şi se alege culoarea dorită.

7. Tipărirea unei prezentări 3.85 Pentru alegerea orientării diapozitivelor în Landscape (Orizontal) sau Portret (Vertical) se execută clic pe opţiunile Portret sau Landscape prezente în fereastra Page Setup. Corectarea erorilor gramaticale. trebuie realizată configurarea prezentării.86. În fereastra Page Setup afişată în ecran se execută clic pe săgeata din dreptul casetei Slide sized for şi din lista derulantă afişată se selectează opţiunea Overhead. Pregătirea diapozitivelor pentru tipărire Stabilirea formatului optim şi alegerea orientării pentru un diapozitiv. Figura 3. vor fi subliniate cu o linie ondulată de culoare . prezentă în meniul Tools.178 3. această funcţie este activă. În mod implicit. Prin urmare. respectiv cea în care se realizează corectarea ortografică. Set Language.7. Pentru aceasta se activează opţiunea File şi apoi comanda Page Setup. toate cuvintele care nu se găsesc în dicţionarul limbii alese sau sunt greşite. Înaintea verificării ortografice a textului se recomandă alegerea limbii dicţionarului.1. În acest moment imaginea diapozitivului va putea acoperi în totalitate foaia. În ecran se deschide fereastra Language din care se alege limba dorită. Figura 3. Pentru aceasta se activează meniul Tools şi se aleg comenzile Language. Corectarea gramaticală se realizează cu ajutorul comenzii Spelling and Grammar. Înainte de tipărire. apoi clic pe butonul OK.

Dacă se doreşte declanşarea opţiunii de imprimare într-un fişier se validează opţiunea Print to File. Secţiunea Print range precizează zona de imprimat. se activează meniul Tools şi apoi se alege comanda Spelling and Grammar. Opţiunile disponibile sunt All (se tipăreşte întreaga prezentare) şi Pages (se tipăresc paginile precizate în intervalul From… To…). apoi clic pe butonul OK.7. . Se activează apoi meniul File şi se alege comanda Print. Tipărirea efectivă a unei prezentări.179 roşie. Din fereastra afişată se execută clic pe săgeata din dreptul casetei Slide sized for şi din lista derulantă afişată se selectează opţiunea Overhead.2. Add pentru a adăuga cuvântul la dicţionarul personalizat. Opţiunile de tipărire disponibile în fereastra Print se referă la: alegerea tipului de imprimantă (secţiunea Printer). Erorile pot fi corectate manual sau automat. a) Tipărirea prezentării în modul fiecare diapozitiv pe o pagină. Fiecare cuvânt greşit sau care nu se găseşte în dicţionar. la stabilirea zonei de imprimat (secţiunea Print range). se activează meniul File şi apoi comanda Page Setup. În ecran este afişează caseta de dialog Spelling. Pentru corectarea automată. În partea se jos a casetei se află liste cu opţiuni ce cuprind propuneri sau sugestii de modificare (rubrica Suggestions:). din submeniul care va fi afişat. Ignore All pentru ca rutina de verificare să nu mai marcheze cuvântul respectiv. 3. pentru a alege una din variantele sugerate pentru cuvântul respectiv. Această comandă se poate activa şi prin apăsarea tastei cheie funcţională F7 sau clic pe butonul Spelling instrumente Standard. În acest moment imaginea diapozitivului va putea acoperi în totalitate foaia. În partea dreaptă se află butoane de comandă cu următorul rol: Ignore pentru a ignora cuvântul. apare în partea de sus a casetei (rubrica Not in Dictionary:). din bara de Figura 3. AutoCorect. Change sau Change All pentru corectarea cuvântului. la declararea numărului de copii (secţiunea Copies).87. Pentru realizarea acestei operaţii. În ecran este afişată caseta de dialog Print.

liste marcate. . b) Tipărirea prezentării în modul broşură. Se activează meniul Slide Show şi se alege comanda Preset Animation. În situaţia în care este necesar ca auditoriul să aibă o copie a prezentării se realizează tipărirea sub formă de broşură. diagrame etc. În opţiunea Slides per page se poate specifica numărul de diapozitive pe o pagină.8.). 3.8.180 Figura 3. Din submeniul afişat se alege efectul dorit .88) se execută clic pe săgeata din dreptul casetei Print what şi din lista derulantă se selectează opţiunea Handouts. Efecte de slide-show Adăugarea (personalizarea) unor efecte de animaţie diapozitivelor.88.1. imagini. Pentru aceasta în fereastra Print (Figura 3. Se pot aplica efecte de animaţie oricărui obiect (titlu. Pregătirea vizionării unei prezentări 3. Pentru realizarea acestei operaţii se afişează diapozitivul în modul Slide View şi se selectează obiectul căruia i se va aplica un anumit efect de animaţie.

90) şi se aleg efectele dorite. se afişează diapozitivul în modul Slide View şi se selectează obiectul căruia i se va aplica un anumit efect de animaţie. Ordinea în care se vor realiza efectele aplicate se stabileşte executând clic pe butonului Order &Timing.89 Dacă se doreşte personalizarea efectelor de animaţie. . Modul în care va fi animat obiectul (la clic de mouse sau automat) se precizează prin validarea opţiunii On mouse click. În ecran se afişează caseta de dialog Custom Animation (Figura 3. Figura 3. respectiv validarea opţiunii Automatically. 90. Dacă se execută clic pe butonul Effects se adaugă obiectului efecte de animaţie şi sunet.181 Figura 3. Se activează meniul Slide Show şi se alege comanda Custom Animation.

Pentru modificarea vitezei de tranziţie (Figura 3. precizând timpul de aşteptare (în secunde) între afişarea a două diapozitive. alegând comanda Select All din meniul Edit. .). se executată clic pe una dintre opţiunile Slow. Tranziţiile sunt efecte vizuale şi/sau sonore care se aplică unui diapozitiv pentru a ajuta auditoriul să treacă uşor de la unul la altul. se execută clic pe butonul Apply to All (pentru aranjarea întregii prezentări) sau se execută clic pe butonul Apply (pentru aranjarea diapozitivului selectat). pentru trecerea de la un diapozitiv la altul la clic de mouse. Se selectează efectul Blinds Vertical din lista derulantă şi se urmăreşte cu atenţie diapozitivul din secţiunea Effect.92. După alegerea efectelor dorite.91. sau prin validarea opţiunii Automatically after. în secţiunea Effect. Dacă se doreşte eliminarea din această prelucrare a unor anumite diapozitive. (sau se execută clic pe săgeata din dreptul casetei Slide Transition Effects de pe bara de instrumente Slide Sorter). Modalitatea de trecere de la un diapozitiv la altul se realizează prin validarea opţiunii On mouse clik. se afişează prezentarea în modul Slide Sorter (sortare diapozitive) şi se selectează toate diapozitivele. se apasă tasta <Ctrl> şi se execută clic pe diapozitivele respective pentru a le deselecta. fără incoerenţa datorată înlocuirii unui diapozitiv cu următorul.182 Aplicarea de tranziţii prezentărilor (trecerea de la un diapozitiv la altul). Figura 3. Pentru realizarea acestei operaţii. acesta se alege din caseta derulantă Sound. Medium sau Fast. folosit de PowerPoint pentru a vizualiza efectul selectat. Pentru a ataşa prezentării (sau unor anumite diapozitive) un efect sonor. pentru trecerea de la un diapozitiv la altul în mod automat. Se activează meniul Slide Show şi se alege comanda Slide Transition.

3. Previous. se activează meniul View şi se alege comanda Slide Show. Începe derularea prezentării.9. sau se apasă tasta F5. . Acelaşi efect se obţine dacă se execută clic pe butonul Slide Show . Figura 3.1. se execută clic pe butonul dreapta mouse şi din meniul contextual se aleg comenzile de navigare pe ecran (Next.183 Figura 2. Dacă se doreşte oprirea derulării şi reluarea de la alte diapozitive.93.9. coordonarea acesteia se face la clic de mouse sau automat (funcţie de opţiunile alese la aplicarea tranziţiei). Vizionarea unei prezentări 3. Se selectează diapozitivul de la care va începe derularea. Go). Derularea (execuţia) unei prezentări de diapozitive Pentru derularea (execuţia) unei prezentări de diapozitive se afişează prezentarea în modul de vizualizare Slide Sorter.92.

Expunerea unei prezentări în Internet/ Intranet Prezentarea creată în PowerPoint se poate salva ca document HTML (Hypertext Markup Language) pentru a putea fi încărcat de un browser de Web. Pentru realizarea acestei operaţii. din submeniul afişat. Se deschide prezentarea PowerPoint.10. Se lansează programul Internet Explorer. Figura 3. Se activează meniul Slide Show şi. 2. pentru a sări de la un diapozitiv la altul.95. Dacă anumite diapozitive ce fac parte din prezentare conţin informaţii mai speciale şi nu pot fi afişate. Diapozitivul ascuns va avea numărul de ordine încadrat într-un chenar şi barat cu o linie. se selectează diapozitivele care vor fi ascunse (pentru selecţie necontinuă se apasă tasta <Ctrl> şi se execută clic pe diapozitivul respectiv). 4. .94 3. 3. Se activează meniul File şi se alege comanda Web Page Preview. în modul de afişare Slide Sorter (sortare diapozitive). se alege comanda Hide Slide.184 Ascunderea unor diapozitive. Se execută clic pe hiperlegăturile de text din panoul din stânga (Figura 3. În timpul derulării prezentării. ele pot fi ascunse. care va converti temporar fişierul curent în format HTML.). aceste diapozitive vor fi omise. Pentru aceasta se efectuează următorii paşi: 1.

Se execută clic pe butonul Close al programului Internet Explorer pentru a-l închide şi a reveni în PowerPoint.96.185 Figura 3.95. 6.. . Se alege comanda Save As Web Page din meniul File şi în ecran se afişează caseta de dialog Save As. Figura 3. 5..

. Se execută clic pe butonul Change din dreapta opţiunii Page title şi în secţiunea Publish a copy as se scrie noul titlu al prezentării.97 8.98. Se execută apoi clic pe butonul OK. Se deselectează caseta de validare Display speaker notes. 9. Se execută clic pe butonul Publish şi se va afişa casetă de dialog prezentată mai jos.186 7. iar celelalte opţiuni din secţiunea Browser support rămân nemodificate. Figura 3. Figura 3.

Se execută clic pe butonul Yes pentru a salva modificările. Aceste ramificaţii pot fi definite în PowerPoint sub formă de text de trimitere (hypertext). 14. fie executând clic pe săgeţile de sub fiecare diapozitiv. 11. Se execută clic pe butonul Close al programului Internet Explorer. În caseta de dialog Action Settings se deschide lista derulantă a rubricii Hyperlink to (Figura 3. PowerPoint va îngloba codurile necesare pentru afişarea prezentării într-un browser de Web. − primul slide (First Slide). . se selectează textul de trimitere din slide-ul sursă. Pentru crearea unui hyperlink pe baza unui text de trimitere. − anteriorul slide (Previous Slide). Figura 3. care poate fi: − următorul slide (Next Slide) – opţiune implicită.11.99. Se verifică dacă calea de acces din caseta de editare File name reflectă corect locaţia în care se doreşte salvarea fişierul HTML. Se parcurg diapozitivele din prezentare fie executând clic pe titlul fiecărui diapozitiv prezent în partea stângă a ferestrei. Ramificaţii ale execuţiei unei prezentări Ramificaţiile execuţiei unei prezentări au loc prin intermediul hyperlink-urilor. apoi se activează meniul Slide Show şi se alege comanda Action Settings. va salva fişierul sub denumirea dorită şi va preda controlul programului Internet Explorer. sau sub formă grafică (obiect sau buton). 12. Se execută clic pe caseta de validare Open published Web page in browser şi apoi clic pe butonul Publish. apoi clic pe butonul Close al programului PowerPoint.100) şi se alege slide-ul destinaţie.187 10. 3. 13.

− altă prezentare PowerPoint (Other powerPoint Presentation) – legătură hypertext locală. (Other File) – legătură hypertext locală. − sfârşitul prezentării (End Show). − adresă tip Internet prin specificarea indentificatorului uniform al resurselor (URL) – legătură hypertext externă. − un slide a cărui ordine predefinită de apariţie a fost schimbată (Custom Show). Word.100. . de exemplu un buton de acţiune. se pot insera sunete predefinite. prin alegerea tipului de sunet ataşat tranziţiei din lista derulantă a opţiunii Play Sound. iar din lista afişată se alege un buton de comandă. − un alt fişier: PowerPoint. − un slide oarecare din cadrul prezentării (Slide). Pentru aceasta se selectează slide-ul sursă Se activează meniul Slide Show şi se alege comanda Action Buttons. O hyperlegătură poate fi activată şi printr-un element grafic. Tot din caseta Action Setting se poate alege un program executabil care să fie lansat la activarea hypertext-ului (rubrica Run program şi alegerea acestuia prin butonul Browse).188 − ultimul slide (Last Slide). De asemenea. Excel etc. Figura 3. corespunzătoare efectului de tranziţie. − ultimul slide vizionat (Last Slide Viewed).

mai multe variante sau scenarii ce se pot derula de sine-stătător. Home. Caseta de dialog Action Settings va fi afişată în mod automat ca să se poată ataşa butonului o acţiune. în fereastra Custom Shows se execută clic pe butonul New şi se precizează prin butonul Add>> care diapozitive vor participa la prezentarea personalizată. bloc de text. De asemenea.102 . Pentru aceasta. cât şi stabilind în mod personalizat succesiunea acestora prin comanda Custom Shows apelabilă din meniul Slide Show. Figura 3. imagini. etc.).189 Figura 3. se confirmă acţiunea cu OK (ordinea diapozitivelor selectate poate fi modificată cu ajutorul butoanelor săgeţi prezente în partea dreaptă a casetei).102). se pot crea pe baza prezentării existente. organigrame. Butoanele de comandă generează în mod implicat acţiuni predefinite (Next. etc.101 Se trage cadrul în zona din diapozitiv în care de doreşte inserarea butonul respectiv. Previous.). Ordinea derulării prezentării poate fi schimbată atât prin ramificaţiile prezentate. După ce diapozitivele selectate au fost incluse în caseta Slide în Custom show (Figura 3. Hyperlink-urile pot fi generate plecând de la orice element grupat al diapozitivului (titlu. dar acţiunea lor poate fi personalizată prin alegerea unui slide destinaţie particular.

190 Prezentarea personalizată primeşte numele implicit Custom Show1 şi poate fi vizualizată prin butonul Show. invers.12. În cazul prezentărilor de diapozitive pe calculator. nu vă veţi simţi prea bine dacă ajungeţi la ultimul diapozitiv când veţi mai avea 20 de minute de acoperit. folosind o formulă de circa 2 minute pentru fiecare diapozitiv. Sau. creaţi o prezentare pe calculator cu 25 de diapozitive. o serie de scăpări pot conduce la un dezastru. O mică scăpare poate fi explicată unui auditoriu înţelegător.103. Dacă aţi alocat 45 de minute expunerii unei prezentări şi. este bine să se pregătească din timp pentru a rezolva problemele care pot apărea la expunerea unei prezentări de diapozitive pe calculator. Succesiunea slide-urilor se poate modifica prin butonul Edit iar prezentarea personalizată poate fi ştearsă prin butonul Remove . probabil sunteţi nemulţumit că nu aţi prevăzut timpul necesar pentru a repeta în prealabil întreaga expunere. Automatizarea unei prezentări cu opţiunea Automatically After din secţiunea Advance a casetei de dialog Slide Transition a fost prezentată în secţiunea „Aplicarea de tranziţii prezentărilor“. 3. repetiţia poate implica două aspecte: una este legată de timpii prezentării. . iar a doua se referă la logistică. Pregătirea unei prezentări pentru expunere Orice prezentator. care o va trece cu vederea.12. dar urmăreşte subiectul tratat şi oferă auditoriului informaţiile necesare. Cheia pentru evitarea unor situaţii neplăcute este o repetiţie adecvată. 3. se termină la timp şi se derulează într-un ritm bine definit. fie el şi experimentat. O astfel de prezentare permite răspunsul la întrebări şi realizarea unor legături pertinente.1. Repetiţii cu programul PowerPoint Calitatea superioară a unei prezentări planificate este faptul că începe la timp. dacă sunteţi abia la diapozitivul 20 când vi se termină timpul alocat şi trebuie să treceţi rapid la concluzii. Figura 3.

se execută clic pe butonul Pause (pentru a relua prezentarea se execută clic din nou pe el). Dacă durata totală a prezentării este prea lungă. poate folosi funcţia din PowerPoint pentru tranziţia automată de la un diapozitiv la altul pentru a respecta succesiunea şi durata procesului. 5. Dacă durata este prea scurtă. se poate vorbi mai puţin la fiecare diapozitiv sau se poate reduce numărul diapozitivelor.104). Ceasul din dreapta indică timpul scurs de la începutul prezentării. se execută clic pe butonul Yes.105.191 În loc să se introducă un număr oarecare de secunde cu opţiunea menţionată.104 2. se execută clic pe butonul Repeat de pe bara de instrumente Rehearsal . Pentru a înregistra timpii diapozitivelor pentru o prezentare PowerPoint se efectuează paşii următori: 1. Dacă trebuie să se facă o pauză. Se execută clic pe butonul Next de pe bara de instrumente pentru a trece diapozitivul 2. Next Pause Repeat Figura 3. 3. Se repetă pasul 2 pentru celelalte diapozitive. se poate cere programului PowerPoint să înregistreze durata cât rămâne pe ecran fiecare diapozitiv în timp ce se repetă derularea prezentării. Ceasul din stânga va trece pe 0 şi va începe să înregistreze timpul pentru al doilea diapozitiv.105). apoi se poate folosi timpul înregistrat pentru fiecare diapozitiv. se poate vorbi mai mult la fiecare diapozitiv sau se mai pot adăuga diapozitive. PowerPoint va intra în modul de afişare prezentare de diapozitive şi va afişa bara de instrumente Rehearsal în colţul din stânga-sus al diapozitivului (Figura 3. introducându-l pentru opţiunea Automatically After. PowerPoint va afişa o casetă de mesaje ca în figura de mai jos. sau se activează comanda RehearseTimings din meniul Slide Show. Figura 3. Dacă să doreşte reluarea pentru un anume diapozitiv. 4. Pentru a introduce timpii individuali pentru fiecare diapozitiv în caseta de dialog Slide Transition şi a reveni în modul de afişare sortare diapozitive. Când se ajunge la sfârşitul prezentării se apăsă tasta Esc. iar ceasul din stânga indică timpul scurs pentru diapozitivul curent. Prezentatorul notează total timp necesar pentru derularea prezentării (04:00 minutes în Figura 3. În modul de afişare Slide Sorter se selectează diapozitivul 1 şi se execută clic pe butonul RehearseTimings de pe bara de instrumente Slide Sorter. pe lângă faptul că prezintă durata întregii prezentări (când este derulată fără întreruperi din partea auditorului). Indiferent de soluţia . Acest proces.

b) Se execută clic pe butonul Next. Se introduce o dischetă goală în unitatea floppy şi apoi se alege comanda Pack And Go din meniul File.13. Se verifică dacă este selectată opţiunea Active presentation. Dacă terminaţi de vorbit înaintea expirării timpului alocat unui diapozitiv. (Nu uitaţi că aceste ajustări vor mări sau micşora durata totală a prezentării). Comenzile Pause şi Blank Screen pot fi accesate şi alegând Screen din meniul contextual Slide Show afişat în ecran dacă se execută clic pe butonul dreapta mouse. apoi se apăsă fie tasta B pentru a goli ecranul. 6. astfel: se activează meniul Slide Show şi se alege comasnda Set Up Show. Pentru utilizarea rutinei Pack And Go Wizard procedăm astfel: a) Se deschide prezentarea care va fi expusă pe un alt calculator. . Dacă s-a obţinut durata perfectă se trece de la tranziţia manuală la cea automată. de pildă. se execută din nou clic pe butonul Next pentru a afişa caseta de dialog prezentată mai jos. 3. fie tasta W pentru a afişa un ecran alb.192 aleasă. În ecran este afişează caseta de dialog Pack And Go Wizard. În secţiunea Advance Slides trebuie să fie selectată opţiunea Using timings. PowerPoint are rutina Pack And Go Wizard care garantează că există tot ce este necesar pentru derularea cu succes a prezentării de diapozitive pe calculator.106. Dacă se apasă din nou tasta S. Dacă PowerPoint trece la diapozitivul următor în timp ce vorbiţi se apasă tasta S pentru a întrerupe derularea prezentării. if present şi apoi se execută clic pe OK. şi dacă da. Figura 3. Expunerea unei prezentări în alt sediu (pe un alt calculator) Uneori trebuie expusă o prezentare fără să se ştie dacă calculatorul care va fi folosit în acest scop are aplicaţia PowerPoint. dacă aţi alocat un timp pentru a răspunde la întrebări şi nu vi se pune nici o întrebare puteţi să executaţi clic pentru a avansa manual la dispozitivul următor. derularea prezentării va fi reluată. se poate relua repetiţia pentru a introduce noi timpi pentru fiecare diapozitiv până ce se obţine durata perfectă pentru prezentare. Pentru astfel de cazuri.

sau se execută clic pe Browse pentru a alege destinaţia dorită.108 .107 c) În mod implicit. Se selectează de exemplu A:\drive corespunzătoare unităţii floppy şi se execută clic pe Next pentru a afişa următoarea casetă de dialog. Dacă se doreşte altă destinaţie se selectează opţiunea Choose destination şi se scrie calea de acces unde vor fi plasate fişierele pe hard-disc. Figura 3.193 Figura 3. este selectată unitatea de floppy (A:\drive). pentru memorarea fişierelor rezultate.

109 e) Dacă în calculatorul de destinaţie sunt sistemele Windows 95. imagine etc. wizard-ul va îngloba fonturile folosite în prezentare pentru ca textul să fie afişat corect dacă unele fonturi nu sunt instalate în calculatorul de destinaţie. Se activează meniul Start din Windows şi se alege comanda Run. toate fişierele legate de prezentare (ca de exemplu fişiere se sunet. Figura 3.) vor fi şi ele „împachetate“ ca să poată fi deschise în calculatorul de destinaţie. Se alege opţiunea Include linked files (care este implicită) şi se execută clic pe butonul Next. se poate cere wizard-ului Pack And Go să includă şi PowerPoint Viewer în pachet. apoi se execută clic pe butonul OK. Se execută clic pe butonul Yes pentru a începe derularea prezentării. Pentru aceasta se alege opţiunea Viewer for Windows 95 or NT şi se execută clic pe Next. În ecran este afişată caseta de dialog prezentată mai jos. apoi se execută clic pe butonul OK. La sfârşit apare o casetă de mesaje pentru a anunţa că Pack And Go Wizard a terminat şi se execută clic pe butonul OK. În mod implicit este selectată opţiunea Don’t include the Viewer şi se execută clic pe butonul Next. Pentru a simula derularea aplicaţiei în calculatorul de destinaţie. Dacă se execută clic pe opţiunea Embed TrueType fonts. Se citeşte mesajul din ultima casetă de dialog şi se execută clic pe butonul Finish. se creează un nou dosar pe hard-disc din care se va derula prezentarea. Windows 98 sau Windows NT nu însă şi aplicaţia PowerPoint. Prezentarea va fi instalată şi la sfârşit va fi afişat un mesaj corespunzător. Pe ecran este afişată caseta de dialog Pack And Go Setup în care se scrie numele dosarului de destinaţie care a fost creat . Se închide aplicaţia PowerPoint. În caseta de text corespunzătoare se scrie A: \Pngsetup. . Pack And Go Wizard va „împacheta“ pe dischetă toate fişierele necesare.194 d) Dacă se selectează opţiunea Include linked files.

Glosar de termeni Termeni Slide Layout Template Slide Layout Design Template Clipboard Toolbar Standard New Open Save E-mail Print Print Preview Spelling Cut Copy Paste Format Painter Undo Redo Insert Hyperlink Tables and Borders Insert Table Chart Wizard New Slide Expand All Show Formatting Greyscale Preview Zoom Microsoft Excel Help Add and Remove Buttons Toolbar Formatting Font Size Semnificaţie Diapozitiv Machetă Şablon Machetă diapozitiv Şablon de proiect Memorie temporară.14.195 3. Bara de instrumente Standard. care conţine următoarele butoane: Selectează fontul pentru scrierea caracterelor Selectează dimensiunea (în puncte) pentru scrierea caracterelor . folosită la păstrarea pe termen scurt a textului sau imaginilor. care conţine următoarele butoane: Creează un nouă prezentare Deschide un fişier deja existent Salvează conţinutul unei prezentări Trimite prezentarea prin poşta electronică Tipăreşte prezentarea curentă Previzualizează înainte de tipărire Declanşează verificarea gramaticală a textului din prezentarea curentă Decupează informaţia selectată şi o duce în Clipboard Copiază în Clipboard informaţia selectată Lipeşte informaţiile din Clipboard într-un diapozitiv specificat Copiază stilurile de formatare Anulează ultima operaţie realizată Reface ultima operaţie anulată Inserează o legătură hipertext Afişează bara de instrumente pentru crearea tabelelor şi pentru bordarea acestora Inserează unui tabel Asistentul pentru reprezentarea grafică a datelor Inserează un nou diapozitiv În modul de afişare Outline afişează rezumatul diapozitivelor Afişează/inhibă atributele de formatare din diapozitive Comută între culorile negru şi alb şi culorile iniţiale ale diapozitivelor Măreşte/micşorează suprafaţa de lucru pe ecran Declanşează Asistentul pentru ajutor Adaugă sau elimină butoane pe/de pe bara de instrumente Formatting Bara de instrumente pentru formatare.

Bullets Increase Font Size Decrease Font Size Promote Demote Animation Effects Add and Remove Buttons Presentation Blank presentation AutoContent Wizard Open an existing prezentation Choose an AutoLayout Click to add text Click to add title Click to add notes Header and Footer Apply Apply to All Update Automatically Dont’t show on title slide Apply Design Template Background Color Scheme Movies and Sounds Movie from File Sound from File Move Down Move Up .196 Scrierea cu caractere aldine (îngroşate) Scrierea cu caractere înclinate Scrierea cu caractere subliniate Aplică umbră textului Aliniază conţinutul unei celule la stânga Aliniază conţinutul unei celule la centru Aliniază conţinutul unei celule la dreapta Aliniază conţinutul unei celule la stânga-dreapta Aplică/şterge numerele sau simbolurile din paragrafele marcate Măreşte dimensiunea fontului Micşorează dimensiunea fontului Deplasează la stânga informaţia Deplasează la dreapta informaţia Afişează bara de instrumente pentru aplicarea unor efecte de animaţie diapozitivelor Afişează submeniul care conţine următoarele butoanele de comandă: New Slide − pentru inserarea unui nou diapozitiv Slide Layout − pentru afişarea casetei cu machetele predefinite Apply Design Template − pentru afişarea caseteicu şabloane predefinite Adaugă sau elimină butoane pe/de pe bara de instrumente Formatting Prezentare Prezentare albă − fără informaţie Asistentul de prezentări grafice − permite crearea unei prezentări pe o temă predefinită Deschide o prezentare existentă Alege o machetă deja existentă (automachetă) Clic aici pentru a adăuga text Clic aici pentru a adăuga titlul Clic aici pentru a adăuga comentarii Antet şi subsol Aplică Aplică la toate Actualizare automată Nu afişa în diapozitivul titlu − primul diapozitiv din prezentare Aplică şablon de proiect Fundal Schema de culori − combinaţii de culori şi formate pentru diapozitive Filme şi sunete Filme din fişier Sunete din fişier Mutare în jos Mutare în sus Bold Italic Underline Text Shadow Align Left Center Align Right Jusify Numbering.

restul literelor sunt majuscule Grafic Foaie de date Efecte de tranziţie între diapozitive Personalizarea animaţiei Introduce textul în întregime Introduce textul pe cuvinte Introduce textul pe litere . ierarhizat din punct de vedere al conţinutului Tipăreşte numele aici Tipăreşte titlul aici Element ierarhic inferior ca nivel de subordonare Element de acelaşi rang Element ierarhic superior faţă de cel de bază Element ierarhic inferior faţă de cel de bază Linii îngroşate Linii de legătură Actualizarea prezentării Închide şi se întoarce în prezentare Schimbă cazul − în situaţia transformării caracterelor unui text Caz propoziţie .197 Collapse All Expand More Colors Alignment Left Alignment Right Alignment Center Alignment Justify Insert Picture Less Contrast More Contrast More Brightness Less Brightness Crop Picture Reset Picture Send To Back Line Arrow Fill Shadow Free Rotate Organization Chart Type name here Type title here Subordinate Co-worker Manager Assistant Lines Thickness Connecting Lines Update Presentation Close and Return to Presentation Change Case Sentence case lowercase UPPERCASE Title Case tOGGLE cASE Chart Datasheet Slide Tranzitions Effects Custom Animation Introduce text All at once Introduce text By word Introduce text By litter Strânge (pliază) tot Extinde Mai multe culori Aliniere la stânga Aliniere la dreapta Aliniere centrată Aliniere stânga-dreapta Inserează imagine Mai puţin contrast Mai mult contrast Mai multă strălucire Mai puţină strălucire Decupează imaginea Reface imaginea Trimite în spate Linie simplă Linie săgeată Umple Umbră Rotire liberă Organigramă − o reprezentare grafică arborescentă a elementelor de text.primul caracter al textului va fi scris cu literă mare Litere mici −toate caracterele textului vor fi litere mici Litere mari − toate caracterele textului vor fi litere mari Caz titlu − fiecare cuvânt are prima literă scrisă cu majusculă Prima literă a fiecărui cuvânt este minusculă.

3. 2. Primul diapozitiv trebuie să conţină titlu. Primul diapozitiv trebuie să conţină numai titlul. Introduceţi sub titlu o casetă de text în care copiaţi diferite informaţii găsite în urma utilizării funcţiei Help. Teste evaluare cunoştinţe Testul nr. Salvaţi fişierul pe disc stabilind calea implicită ca fiind My Documents. 2. Salvaţi prezentarea sub numele ALFA pe o dischetă. Adăugaţi numerotarea paginilor întregii prezentări. 9. 3. Utilizaţi comanda Undo pentru a reface operaţia anterioară. Deschideţi aplicaţia PowerPoint şi selectaţi opţiunea Blank Presentation. Introduceţi în acest diapozitiv activităţile firmei sub forma unei liste marcate: • Instruire • Consultanţă • Marketing 12. Trimiteţi imaginea în fundalul diapozitivului. 8. 3 1. Aplicaţi prezentării un şablon de proiect adecvat.ppt prezentă pe dischetă. Introduceţi numele firmei ALFA CONSULTING ca titlu în primul diapozitiv. 6. Adăugaţi un al doilea diapozitiv care să aibă formatul Bulleted List. 6. 4. 3. Închideţi aplicaţia PowerPoint. Testul nr.198 Effect Slow Effect Medium Effect Fast On mouse clik Automatically after „n“ Efect încet Efect mediu Efect rapid La clic de mouse Automat după „n“ secunde 3. 9. 2 1 Deschideţi prezentarea ALFA. text şi imagine. Aplicaţi umbră textului din cel de-al doilea diapozitiv. Alegeţi şablonul de proiect Blends. 7. Deschideţi aplicaţia PowerPoint şi selectaţi opţiunea Design Template. 7. 12. . 1 1. 2. 10. 5. Schimbaţi culoarea fontului folosit pentru titlul firmei în albastru închis. Selectaţi un format potrivit pentru acest tip de diapozitiv (Text &Clip Art). Alegeţi modul de vizualizare Slide View. Aplicaţi un efect de tranziţie întregii prezentări. Alegeţi pentru prezentare modul de vizualizare Slide Sorter. Adăugaţi un efect de animaţie titlului din primul diapozitiv. Schimbaţi culorile imaginii alegând culori deschise. Adăugaţi o notă de subsol cu conţinutul Ofertă. Utilizaţi funcţia Help pentru a căuta informaţii referitore la Organization Chart. 5. 11. 11.15. 4. Testul nr. Selectaţi formatul Title Only. Adăugaţi o imagine adecvată sub titlu. 10. 8.

Publicã Decan Management Figura 3. Schimbaţi stilul chenarului casetelor din organigramă. 5.ppt. Aplicaţi un efect de tranziţie întregii prezentări. 6.A ca titlu. Schimbaţi culoarea fontului folosit pentru titlul firmei în verde şi aplicaţi umbră. Aplicaţi efecte de tranziţie diferite celor două diapozitive. Coloraţi textul din prima casetă a organigramei în albastru. Salvaţi fişierul şi închideţi aplicaţia PowerPoint. 10.N. Centraţi textul prezent în casetele organigramei. 12. Introduceţi în acest diapozitiv ca text sub forma unei liste marcate: • Comunicare şi Relaţii Publice • Administraţie Publică • Ştiinţe Politice • Management 7. 11. 9. Tipăriţi prezentarea în modul broşură. 10. Studenţi 10500 11000 12500 9. Testul nr. 6. 8. Alegeţi modul de vizualizare Slide View. 12. 4. 8. Adăugaţi după primul diapozitiv un altul care să aibă formatul Table. Creaţi un tabel cu 2 coloane şi 4 linii conţinând următoarele date: Anul 2001 2002 2003 Nr.S.199 4.P.110 11. Alegeţi pentru prezentare modul de vizualizare Slide Sorter.ppt stabilind calea implicită ca fiind My Documents. Salvaţi fişierul pe disc sub numele SNSPA. Introduceţi din ClipArt o imagine adecvată. . Adăugaţi un al doilea diapozitiv care să aibă formatul Organization Chart. Adăugaţi numerotarea paginilor întregii prezentări. 2. Deschideţi prezentarea SNSPA. 3. Introduceţi numele organizaţiei S. Construiţi în acest diapozitiv următoarea organigramă: Rector Asistent Decan FCRP Decan Ad. 7. Alegeţi pentru prezentare modul de vizualizare Slide Sorter. 5. 4 1.

Afişaţi pe ecran bara de instrumente Drawing. Primul diapozitiv trebuie să conţină titlu şi subtitlu. Testul nr. Tipăriţi prezentarea în modul fiecare diapozitiv pe o pagină. Aplicaţi câte un efect de tranziţie fiecărui diapozitiv. 4. 11. 4. 7. Realizaţi verificarea ortografică şi gramaticală a întregii prezentări. Introduceţi în partea dreaptă a titlului o formă automată în format de hexagon.200 Testul nr. 6 1.ppt prezentă pe dischetă. Alegeţi modul de vizualizare Slide View. 9. Transformaţi caracterele textului din subtitlu în format Title Case (Caz titlu . Salvaţi fişierul şi închideţi aplicaţia PowerPoint. Adăugaţi un efect de animaţie formei. 3. Selectaţi formatul Title Slide. . 5. 5 1. Deschideţi aplicaţia PowerPoint şi selectaţi opţiunea Blank Presentation. 9. Aplicaţi graficului un efect de animaţie. Deschideţi prezentarea OMEGA. Construiţi un grafic coloană cu următoarele date: Imprimante CD-uri Dischete A B C Trim. Adăugaţi graficului titlul următor: PLAN VÂNZĂRI. III 1000 1500 2400 3400 4200 3000 5300 4600 3980 8. 2. Modificaţi culorile graficului în roşu verde şi albastru. I Trim. 5. Selectaţi primul diapozitiv şi alegeţi pentru acesta modul de vizualizare Slide View. 12. 6. Adăugaţi un al doilea diapozitiv care să aibă formatul Chart.L. ca titlu şi PLAN VÂNZĂRI ca subtitlu. Stabiliţi formatul paginii ca fiind Landscape. Schimbaţi culoarea formei în roşu. 6. 10. 8.fiecare cuvânt are prima literă scrisă cu majusculă). 7. II Trim. 2. 10. 3. Introduceţi numele firmei OMEGA S.R. Salvaţi prezentarea sub numele OMEGA pe o dischetă.

ele sunt proiectate să lucreze ca o unitate − toţi pentru unul şi unul pentru toţi! Astfel. Cu OLE se pot. Partajarea datelor se poate realiza în următoarele trei moduri: 1. totuşi. Prin includere. 2. să presupunem că s-a inserat un grafic Excel într-un document Word printr-o legătură. partajarea datelor se poate realiza pur şi simplu copiindu-le dintr-un document creat într-o aplicaţie. Partajarea (utilizarea în comun) dinamică a datelor cu OLE (Object Linking and Embedding) De obicei. Windows va deschide automat aplicaţia sub care au fost create şi astfel pot fi editate. De exemplu. Embed. 4. însă. Atunci când se schimbă graficul în Excel. Observaţie Atunci când se lucrează cu pachetul MS-Office. se pot insera tabele şi grafice din aplicaţii Excel în aplicaţii Word sau se poate transforma un document Word într-o prezentate PowerPoint.1. Dacă se utilizează aplicaţiile Office sau alte aplicaţii ce suportă OLE. datele inserate păstrează conexiunea la documentul sursă (documentul din care au fost copiate). în altul proiectat cu o altă aplicaţie. include datele dintr-un fişier în altul. vor fi ele schimbate automat şi în celălalt? Răspunsul depinde de cum sunt setate cele două aplicaţii să partajeze datele şi mai depinde de modul în care sunt inserate datele copiate. În această manieră de lucru se pot crea documente complete şi dinamice şi se economiseşte timp în realizarea lor. una dintre cele mai bune metode de partajare a datelor este inclusă chiar în Windows – fişierele scrap. Partajarea datelor între aplicaţii Office În acest capitol veţi învăţa: − schimbul de date între două documente din aplicaţii diferite. Datele menţin totuşi o conexiune cu programul în care au fost create. se trag cu mouse-ul într-o porţiune liberă din desktop-ul Windows. dacă se execută dublu clic pe datele incluse. se poare realiza schimbul de date între documente Office. modificările vom influenţa şi documentul Word. − înserarea porţiunilor din tabelele Excel în documentele Word. de asemenea. − transformarea unui document Word într-o prezentare. nu toate aplicaţiile suportă OLE. Se poate. Printr-o legătură. Datele inserate nu vor păstra. sistemul de operare va crea o scurtătură pentru acele date şi le va marca drept fişier scrap. nici o conexiune cu documentul sursă sau cu programul utilizat pentru a le crea. se pot partaja datele creând o legătură. inclusiv ca obiecte incluse sau prin legături. Se pot insera datele în mai multe feluri. Deci. Link . În cazul acestor aplicaţii ce nu suportă OLE. modificările făcute nu vor apărea în cel care conţine datele inserate. . inserându-le.201 4. 3. Paste. după aceea. Ori de câte ori se editează datele din documentul sursă. Dacă se selectează date dintr-un document şi. apoi. copiindu-le şi. datele inserate devin o parte a fişierului în care au fost copiate. apoi. Dacă se editează documentul sursă. trage acest fişier scrap într-un document pentru a-l insera. Dar cum sunt legate datele între două documente? Dacă ele se modifică într-un document. modificările vor apărea şi în documentul de destinaţie (cel care conţine datele înserate). Deşi aplicaţiile Office lucrează independent. se pot totuşi partaja datele între programe.

5. trebuie respectaţi următorii paşi: 1. Datele copiate vor fi înserate ca obiect. 2. Pentru a include date într-un document. se vor insera date copiate din Excel. Dacă se execută dublu clic pe un grafic Excel ce a fost inclus într-un document Word. iar duplicatul poate fi utilizat pentru a crea documente noi sau pentru a-l alipi la alt document. 3. Se deschide documentul în care vor fi incluse datele copiate şi se poziţionează cursorul în poziţia în care se doreşte inserarea. Se activează meniul Edit şi se selectează comanda Paste Special. Printr-o fotocopie originalul rămâne intact în locaţia sa proprie. Se execută clic pe OK. Pentru a menţine conexiunea datelor inserate cu programul care le-a creat. Pentru a edita un obiect inclus. Se selectează şi apoi se copiază (Copy) datele care vor fi incluse în alt document. 4. de exemplu. se selectează opţiunea care are inclus cuvântul „Object“ în numele său. ştearsă o parte din ea şi aşa mai departe. Word va trece automat în modul de vizualizare Print Layout atunci când se inserează un obiect. de exemplu.1. pentru că el nu apare în modul de vizualizare Normal. Figura 4. Barele de instrumente şi meniurile se vor schimba pentru a oferi opţiunile de editare şi manipulare a obiectului respectiv. Copia poate fi editată. toate acestea fără a afecta originalul. În ecran se deschide fereastra de dialog Paste Special.se selectează opţiunea Microsoft Excel Worksheet Object. . vor apărea barele de instrumente şi meniurile Excel în interiorul ferestrei Word aşa cum arată figura următoare. se execută dublu clic asupra lui.202 Includerea unui obiect prin Copy şi Paste Special… Procesul de includere (embedding) poate fi asimilat cu un copiator pentru crearea unor duplicate. Dacă.

În cele mai multe cazuri. cele inserate în documentul destinaţie vor fi reactualizate. atunci când datele copiate din documentele sursă se schimbă. Pentru crearea unei legături între două fişiere Office. documentul sursă nu va fi modificat. − Legăturile funcţionează într-o singură direcţie. Word. trebuie respectaţi următorii paşi: . se poate crea o legătură între fişierele sursă şi fişierul final. În acest caz. se pot edita datele sursă direct din interiorul documentului destinaţie. Crearea unei legături între două fişiere Office. Dacă un program nu suportă OLE. un document final (numit document destinaţie) este creat cu datele din mai multe documente originale (documente sursă). Pentru aceasta când fiecare document sursă este terminat se copiază datele corespunzătoare în documentul destinaţie. Office nu permite modificarea sursei de date din documentul destinaţie. Dacă se modifică în documentul destinaţie datele preluate din documentul sursă. În cele mai multe cazuri. Sunt situaţii când datele din fişierele sursă se pot modifica în ultimul moment.203 Figura 4. trebuie obligatoriu transmis şi acela de care este legat (fişierul sursă). De aceea. dacă se inserează date dintr-o sursă de date HTML (Hypertext Markup Language) sau RTF (Formatted Text). Pentru a evita includerea informaţiilor depăşite în documentul final. − Atunci când se realizează legătura între două fişiere (documente) din aplicaţii Office diferite şi dacă se transmite cuiva fişierul ce conţine o legătură (fişierul destinaţie). atunci când se realizează legături între fişiere trebuie să se aibă în vedere câteva tehnici cheie: − Se pot lega datele între Excel.2. Crearea unei legături este aproape la fel de simplu ca includerea. Totuşi. comanda Paste Special nu va fi disponibilă. PowerPoint şi alte aplicaţii ce suportă OLE folosind comanda Paste Special din meniul Edit.

În mod implicit. Se selectează şi apoi se copiază (Copy) datele din documentul sursă. Se alege formatul ce are inclus cuvântul „Object“ în numele său şi se execută clic pe butonul OK. 3. se poziţionează cursorul pe fişierul destinaţie.4 .204 1. Figura 4. Se deschide documentul destinaţie şi se poziţionează cursorul în poziţia în care se doreşte inserarea datele. 2. metoda de reactualizare este Automatic Update. Pentru a rupe legăturile. se execută clic pe butonul Break Link aşa cum arată figura următoare. se activează meniul Edit şi se selectează comanda Links. Dacă se doreşte anularea legăturii între două fişiere.3. Aceasta va afişa fereastra de dialog Links. 4. Se va deschide fereastra de dialog Paste Special şi se va activa opţiunea Paste Link. aşa cum prezintă figura de mai jos. Se activează meniul Edit şi se selectează comanda Paste Special. ce prezintă o listă a tuturor legăturilor din document. Figura 4.

Caseta Create from File oferă opţiuni pentru legarea sau includerea unui întreg fişier deja existent. de asemenea. . Tabelul nu este creat. Se execută clic pe butonul Browse.5. un tabel Excel sau o prezentare PowerPoint) şi se execută clic pe OK (Figura. folositoare pentru partajarea fişierelor prin e-mail. Pe poate utiliza această comandă atunci când se doreşte legarea sau includerea unui obiect care nu este încă creat în documentul sursă Să presupunem că se va redacta o adresă pentru a comanda componente periferice pentru calculatoare şi este nevoie de un tabel care să prezinte lista componentelor care vor fi comandate cu cantităţile şi preţurile lor şi preţul total. E posibil. Aceasta este.205 Include unui obiect nou prin Insert Object. se poate adăuga o pictogramă (icon) pe care utilizatorul o poate activa pentru a afişa informaţiile suplimentare. Pentru a insera un obiect. Windows va insera o casetă pentru obiectul selectat şi va executa aplicaţia necesară creării acestuia. crea o legătură sau o includere prin comanda Insert Object. 4. se execută clic oriunde în afara sa pentru a reveni la documentul destinaţie. se selectează tipul obiectului care se doreşte a fi inserat (de exemplu. Figura 4. După ce s-a creat obiectul. dar este nevoie de el rapid.5). Se va deschide fereastra de dialog Object. Pentru a crea un obiect nou. În loc să se insereze datele. Se utilizează caseta Create New atunci când se doreşte crearea unui obiect care va fi legat sau inclus (şi nu s-a făcut aceasta deja). de asemenea. Se va selecta una din opţiunile: Link to File sau Display as Icon şi se execută clic pe OK. de asemenea. să se includă sau să lege un întreg fişier creat într-o altă aplicaţie. Pentru aceasta se execută clic pe butonul casetei Create from File din fereastra de dialog Object. Opţiunea Display as Icon se poate dovedi folositoare atunci când se lucrează cu fişiere ce sunt partajate pe reţea. se deschide meniul Insert şi se selectează comanda Object. care are două casete. Din caseta de dialog Browse se va selecta fişierul dorit şi se execută clic pe butonul Insert. Pentru aceasta el trebuie inserat ca obiect. Se poate.

se activează meniul File. Word va converti aranjamentul într-o prezentare. În ecran se va afişa fereastra de dialog prezentată în figura de mai jos din care se va alege una dintre opţiunile care precizează modul de scriere a informaţiilor din paginile prezentării în paginile documentului Word care se execută clic pe butonul OK. fără a rescrie toată prezentarea în Word.6. Transformarea prezentărilor PowerPoint în documente Word şi invers O prezentare PowerPoint poate fi transformată într-un document Word. Pentru aceasta se deschide documentul Word. Pentru aceasta se deschide prezentare PowerPoint. se alege comanda Send To şi apoi opţiunea Microsoft Word. Dacă se doreşte legarea aranjamentului din Word de prezentare se alege opţiunea Paste Link. se activează meniul File. se alege comanda Send To şi apoi opţiunea Microsoft PowerPoint. . Pot fi înscrise în documentul Word şi paginile şi textele din PowerPoint sau numai text (outline).2. Figura 4.206 4. se poate transforma un aranjament realizat în Word într-o prezentarea PowerPoint. De asemenea.

se activează meniul File. Caracteristicile şi crearea unei colecţii de documente Office (biblioraft) 5. . − afişaţi.207 5. În ambele situaţii se afişează fereastra Microsoft Binder (Figura 5.1. el se poate deschide executând clic pe butonul Show/Hide Left Pane prezent în stânga meniului File. Toate documentele din biblioraft sunt salvate în acelaşi fişier cu extensia obd asupra căruia se vor efectua următoarele operaţii: − Afişarea. Organizarea documentelor Office într-o colecţie (biblioraft) cu aplicaţia MS-Office Binder După parcurgerea acestui capitol veţi fi în măsură să: − creaţi un biblioraft (agrafă de birou) în care includeţi documente Office. − tipăriţi sub o singură comandă toate documentele incluse în biblioraft. Fereastra Microsoft Binder este împărţită în două panouri: panoul din stânga. dacă este prezent pe ecran. cu numere de pagină consecutive.1. − Tipărirea sub o singură comandă a întregului set de documente. un registru Excel. editarea şi formatarea tuturor documentelor direct din fereastra aplicaţiei Binder. Deschiderea aplicaţiei Microsoft Binder se alege una dintre următoarele variante: a) Se activează opţiunea Programs din meniul Start. b) Se acţionează dublu clic pe icon-ul corespunzător.1. ce permite adunarea mai multor obiecte înrudite într-o colecţie (ex. Dacă panoul din stânga nu este vizibil.1) marcând crearea unui biblioraft în care pot fi incluse documente. 5. o prezentarea PowerPoint). Un biblioraft este o agrafă de birou electronică. se selectează comanda Binder Options şi în caseta de dialog afişată se selectează opţiunea Show left pane and left pane button. formataţi toate documentele direct din fereastra Binder. Caracteristici generale Aplicaţia Microsoft Binder permite organizarea documentelor Office într-un biblioraft. în care este afişat documentul activ. apoi din submeniul afişat se alege aplicaţia Microsoft Binder. Dacă butonul Show/Hide Left Pane nu este prezent. editaţi. anteturi şi subsoluri uniforme. cunoscut sub denumirea de panoul conţinutului în care sunt afişate iconu-rile (pictogramele) pentru fiecare document inclus în biblioraft şi panoul din dreapta cunoscut sub denumirea de panoul documentelor.

2) din care se selectează documentul care va fi inclus. Se activează meniul Section.1.2. 5. În ecran este afişată caseta de dialog corespunzătoare (Figura 5. Se execută clic pe butonul Add.1. Figura 5. se alege comanda Add from File. . Includerea unui document într-un biblioraft Pentru includerea unui document în biblioraft se deschide aplicaţia Microsoft Binder şi se afişează fereastra de mai sus marcând crearea unui biblioraft în care pot fi incluse documente.2.208 Show/Hide Left Pane Panoul din dreapta (panoul documentelor) Panoul stânga (panoul conţinutului) Figura 5.

Când se include un document într-un biblioraft. În ecran este afişată fereastra Binder din care se activează meniul Section şi se alege comanda Add. Deşi documentul din biblioraft are aceeaşi denumire ca şi documentul original. . Din caseta de dialog afişată se selectează una din pictogramele etichetei General (de exemplu. Includerea unui document nou gol într-un biblioraft Pentru includerea unui document nou gol într-un biblioraft.3. 5.209 În urma acestei operaţii.3. pentru a crea un nou document din Word se alege pictograma Blank Document şi se execută clic pe butonul OK) . se activează aplicaţia Microsoft Binder. între cele două nu există nici o legătură. fereastra Microsoft Binder va avea următorul format: Figura 5.1. în acesta va fi plasată o copie a documentului. iar fişierul cu documentul original rămâne nemodificat.

din fereastra Microsoft Binder se activează meniul Section şi se alege comanda Add. apoi tipul de şablon pentru fax şi se execută clic pe butonul OK . . Din caseta de dialog afişată se selectează una din pictogramele etichetelor pentru şabloane.210 Figura 5. Dacă se doreşte crearea unui document pe baza unui şablon. De exemplu.5. Figura 5. pentru a crea un şablon de fax.4. se alege butonul Letters&Faxes.

obd. Editarea unei colecţii de documente office 5.ppt (document PowerPoint). Se deschide biblioraftul dorit.2.6. Figura 5. iar meniul aplicaţiei sursă va fi afişat alături de meniul aplicaţiei Binder. Documentul va fi afişat în panoul din dreapta. . se execută clic pe butonul Show/Hide Left Pane. sau se alege din lista Files of type articolul Binder Files (*. Pentru editarea unui document. 2. Dacă panoul din stânga nu este vizibil.211 5. Se execută clic pe icon-ul (pictograma) documentului prezent în panoul din stânga al ferestrei Microsoft Binder. pentru a face referire la un document inclus într-un biblioraft). Pentru aceasta se activează aplicaţia Microsoft Binder şi din fereastra afişată se activează meniul File şi se alege comanda Open Binder. În exemplul din figura următoare s-a selectat documentul Coreplica. Editarea secţiunilor dintr-un biblioraft Un document inclus într-un biblioraft.1.2. se mai numeşte şi secţiune (cuvintele document şi secţiune sunt sinonime în acest capitol.obd). În ecran este afişată caseta de dialog Open Binder din care se selectează documentul Binder dorit. În exemplul din figura următoare s-a selectat fişierul Clama. se parcurg următorii paşi: 1.

) există câteva deosebiri generale şi anume: − În aplicaţia Binder comenzile din meniul File afectează biblioraftul în întregime.212 Figura 5. nu numai documentul din biblioraft activat.7.8. Figura 5. 3. Între modul de editare în aplicaţia Binder şi editarea în aplicaţia sursă (Word. aplicaţia sursă este PowerPoint).8. PowerPoint etc. . Pentru editare se vor folosi comenzile din aplicaţia sursă corespunzătoare fiecărui document (în Figura 5.

Se activează documentul care va fi editat. iar comenzile afectează numai documentul activat.9. executând clic pe icon-ul corespunzător prezent în panoul din stânga al ferestrei Microsoft Binder. PowerPoint etc. Se activează meniul Section şi apoi comanda View Outside.2.). 2.obd). Acest lucru se recomandă atunci când utilizatorul doreşte să beneficieze de toate comenzile aplicaţiei sursă şi să lucreze într-un mediu deja cunoscut. ea fiind înlocuită cu bara de stare a aplicaţiei Binder. Dacă panoul din stânga nu este vizibil. Editarea în fereastra programului sursă Documentele (secţiunile) incluse într-un biblioraft pot fi editate şi în fereastra aplicaţiei sursă în care au fost create (Excel. 5. În ecran se va deschide fereasta aplicaţiei sursă. sau se alege din lista Files of type documentul Binder Files (*.213 − În aplicaţia Binder meniul Section conţine mai multe comenzi care se găsesc în mod normal în meniul File al aplicaţiei sursă. Pentru editarea unui document în fereastra aplicaţiei sursă se parcurg următorii paşi: 1. Figura 5. În ecran este afişată caseta de dialog Open Binder şi se selectează documentul Binder dorit. − Bara de stare a aplicaţiei sursă nu este afişată. 3. . Se deschide biblioraftul dorit. se execută clic pe butonul Show/Hide Left Pane.2.

3.11. Tipărirea unor anumite secţiuni ale biblioraftului Pentru tipărirea unor anumite secţiuni ale biblioraftului se selectează secţiunea care va fi tipărită executând clic pe numele acesteia.10. Tipărirea unei colecţii de documente Office 5. 5. Figura 5.1.3.214 Figura 5. . 4. Documentul editat reapare în biblioraft. Se editează documentul şi apoi se închide aplicaţia sursă corespunzătoare. Se activează meniul Section şi se alege comanda Print. În exemplul din figura următoare se tipăreşte un document PowerPoint.

2. 3. Section(s) selected in left pane pentru tipărirea unei secţiuni selectate. Restart each section pentru reînceperea numerotării paginilor în fiecare secţiune. Numbering consecutive pentru tipărirea unei succesiuni continue de numere de pagini. . 4. Se activează meniul File şi apoi comanda Print Binder. Tipărirea unui biblioraft Pentru tipărirea unui biblioraft se parcurg următorii paşi: 1. Din aceasta se pot alege următoarele opţiuni: All visible sections pentru tipărirea întregul biblioraft.3. În ecran este afişează fereastra Print Binder.12.215 5. Figura 5.2. Dacă s-au stabilit opţiunile de tipărire se execută clic pe butonul de comandă OK. Se deschide biblioraftul dorit. Se selectează acţionând clic pe nume secţiunea care va fi tipărită.

Caracteristici generale ale aplicaţiei Publisher 2000 Microsoft Publisher este o aplicaţie completă pentru tehnoredactare. Publisher permite să se obţină într-un timp scurt rezultate care arată extraordinar. Când se utilizează Publisher? Un procesor de cuvinte este potrivit pentru crearea şi revizuirea de documente simple. Publisher se va utiliza pentru editarea următoarelor documente: − Publicaţii specializate. .1. foi volante. site-uri Web sau meniuri. foi volante. broşuri. buletine informative şi pentru oricare alt tip de publicaţie necesară desfăşurării activităţii-de la formulare. Permite obţinerea unor lucrări cu aspect profesional care să poată fi publicate oriunde: de la imprimanta din birou la serviciile comerciale de imprimare şi la atelierele de copiat sau pe World Wide Web. prin modul în care combină cerinţele unei publicaţii proiectate profesional. Ca parte componentă din seria de aplicaţii de birou Microsoft Office care sunt asemănătoare ca aspect şi mod de lucru. cum ar fi buletine informative. sau îngreunează. Domenii de utilizare Programul Publisher poate fi utilizat în următoarele domenii: − Întreprinderi mari − pentru a realiza rapid publicaţii interne profesionale. − editarea publicaţiilor de birou folosind instrumente speciale. − Publicaţii cu aspect profesional.1. − verificarea corectitudinii publicaţiilor folosind instrumentul Design Checker. comunicarea. − Întreprinderi mici − pentru a realiza broşuri.1. până la publicitate tipărită comercial. Atunci când se plănuieşte o largă distribuire a unei publicaţii tipărite sau interactive. oficiale sau juridice. Indiferent de modul ales pentru a începe o publicaţie. Publisher este la fel de prietenos. este momentul orientării către Publisher. − tipărirea publicaţiilor. 6. − modificarea aspectului unei publicaţii. Noţiuni de bază 6. − folosirea serviciilor specializate de tipărire. Opţiunile de culoare. capabile să atragă atenţia. Pe lângă claritatea scrisului.DESKTOP PUBLISHING 216 216 6. Publisher este unic între programele de tehnoredactare computerizată de birou. Realizarea publicaţiilor de birou cu aplicaţia MS-Publisher La finalul parcurgerii acestui capitol veţi dobândi cunoştinţe legate de: − proiectarea şi crearea publicaţiilor de birou. una dintre principalele căi prin care o publicaţie îşi promovează mesajul o reprezintă aspectul. − Publicaţii pentru imprimare comercială de înaltă calitate. potrivite pentru imprimare sau pentru plasarea pe un site Web sau intranet. − Publicaţii care să comunice un mesaj unui public larg. cu uşurinţa în utilizare şi cu caracteristicile complexe de tehnoredactare. având drept scop să asigure publicaţiei un aspect excelent în vederea imprimării sau a lucrului interactiv. de timp şi de aspect sporesc. cataloage.

Figura 6. cu mai puţină dezordine şi pune la dispoziţie legături la ultimele douăzeci până la cincizeci de documente pe care s-a lucrat – indiferent de aplicaţia în care acestea au fost create.DESKTOP PUBLISHING 217 217 − Utilizatori la domiciliu − realizează invitaţii de calitate superioară. verificând automat ortografia. astfel încât un cuvânt care se adaugă dicţionarului să fie disponibil pentru ambele aplicaţii. cum ar fi „mai caută ceva asemănător“. − Ajutorul extins include un Ajutor îmbunătăţit în Hypertext Markup Language (HTML) şi Answer Wizard pentru a răspunde la întrebări formulate în limbaj natural. în timpul lucrului. Aplică automat spaţierea rândurilor şi a caracterelor pentru listele numerotate şi cu marcatori. AutoCorrect corectează automat greşelile obişnuite de tastare. Caracteristici specifice aplicaţiei Publisher 2000 Caracteristicile specifice aplicaţiei Publisher 2000 sunt următoarele: − Integrarea cu Office − partajează o interfaţă familiară cu celelalte aplicaţii. glisare şi fixare pentru inserarea comodă a imaginilor direct în publicaţie. Publisher partajează cu Word dicţionarul particularizat. buletine informative de familie şi materiale pentru activităţi comunitare sau voluntare. ClipGallery rămâne deschisă pentru a permite selectarea mai multor imagini.1. − Spell Checking/AutoCorrect în fundal lucrează exact ca în Microsoft Word.1. 6. etichete. − Asistentul Office oferă asistenţă interactivă cu recomandări. prin utilizarea dispozitivului indicator Microsoft IntelliMouse. o interfaţă de tip browser uşor de utilizat. − Panoramarea şi defilarea oferă o cale mai intuitivă de mişcare printre publicaţii. − Dialogurile Open şi Save din meniul File sunt partajate cu Office 2000. − Interfaţa personalizată permite existenţa unei interfeţe simple care să afişeze doar comenzile utilizate cel mai des. pentru a face publicitate evenimentelor şi pentru a comunica cu membrii lor. în publicaţii. ceea ce permite să se vadă cu 50% mai multe fişiere. − Organizaţii non-profit şi grupuri comunitare − pentru a promova conştientizarea unei cauze sau a unui grup. sfaturi şi Ajutor pentru ca utilizatorul să înveţe aplicaţia şi să beneficieze de tot ceea ce îi oferă software-ul. − Meniuri şi bare cu instrumente familiare conform cu celelalte aplicaţii Office 2000.2. . până când este închisă e utilizator. − ClipGallery pune la dispoziţie noi instrumente de căutare.

pe o unitate locală sau pe Web.2. Aceasta conţine următoarele elemente: Bara de titlu Bara de instrumente Standard Bara de meniu Rigla orizontală Bara de instrumente Formatting Bara de instrumente Objects Zona de lucru Rigla orizontală Butonul afişare/ascundere Wizard Butonul Page Navigation Bara de stare Figura 6. În ambele situaţii pe ecranul monitorului apare fereastra Microsoft Publisher. este necesar ca utilizatorul să gândească strategia de proiectare. dacă este prezent pe ecran. Deschiderea aplicaţiei Publisher Pentru deschiderea aplicaţiei Publisher există următoarele posibilităţi: a) Din meniul Start − Programs − Microsoft Publisher. Se vor avea în vedere următoarele: − Cui se adresează publicaţia? − Ce mesaj doreşte să transmită? − Ce fel de conţinut este mai potrivit pentru transmiterea ideilor? .3. b) Se acţionează dublu clic pe pictograma (icon-ul) corespunzător. 6. − Save As Web Page permite salvarea fişierului Publisher în format HTML.1. Crearea unei publicaţii Înainte de a începe crearea unei publicaţii.2. 6.DESKTOP PUBLISHING 218 218 − Save As permite salvarea fişierelor Publisher 2000 în format Publisher pentru o partajare comodă a fişierelor.

Wizard-urile sunt instrumente din Microsoft Office care afişează întrebări ce conduc utilizatorul printr-un proces de culegere de informaţii. − Se imprimă sau se publică pe Web. Dacă s-a intrat deja în aplicaţie. asigură accesul la fişierele deja create în Publisher. prin caseta de dialog Microsoft Publisher Catalog (Figura 6. − Se verifică problemele de proiectare cu Design Checker.3. dacă este necesar. în ecran este afişată fereastra Open (identică cu fereastra Open a publicaţiilor Office) din care se poate selecta un fişier Publisher salvat anterior .). Publisher Catalog este un director vizual de publicaţii care se deschide atunci când se porneşte aplicaţia. Figura 6. deoarece deciziile în aceste privinţe afectează modul în care se elaborează publicaţia. care pot fi create în câteva minute. Publicaţiile vor fi grupate după tip (buletin informativ. fereastra Microsoft Publisher Catalog se poate activa alegând comanda New. Aplicaţia Publisher oferă o varietate de moduri pentru a începe lucrul. − Se face revizuirea.) sau după tema de proiectare (seturi de publicaţii proiectate cu acelaşi design). Quik Publication Wizard pune la dispoziţie modele profesionale şi opţiuni pentru aspectul publicaţiilor alcătuite dintr-o singură pagină. − Se adaugă text şi imagini. Este posibil să se aleagă dintre publicaţiile necompletate disponibile sau dintre cele existente. site Web. o broşură sau o carte de vizită existând şi opţiuni pentru personalizarea lucrărilor.3.DESKTOP PUBLISHING 219 219 Este important să se stabilească modul de publicare şi opţiunile pentru imprimare. Butonul Existing Files din colţul din stânga-jos al ferestrei Catalog. . cărţi de vizită etc. Dacă se execută clic pe acest buton. Informaţiile sunt apoi aplicate automat pentru particularizarea publicaţiei. de pildă o foaie volantă.. din meniul File. uşor de urmat pe măsură ce se constituie publicaţia. În eticheta Publications By Wizard se poate crea o întreagă publicaţie de un anumit tip. şi anume: − Publicaţie din Catalog. Pentru aceasta se va ţine cont de: − Cât de mult intenţionează să se cheltuiască? − Se va publica pe World Wide Web sau se va imprima? Odată ce s-au luat deciziile de proiectare există o secvenţă logică.. − Se utilizează un expert pentru configurarea publicaţiei.

Se execută clic pe butonul Start Wizard prezent în colţul dreapta-jos al ferestrei Catalog. 3. Next (Înainte) şi Finish (Şfârşit). Figura 6. de exemplu. În panoul Wizards se execută clic pe tipul de publicaţie Business Cards şi apoi se alege Plain Paper. ca exemplu. Se alege. .5. În panoul Plain Paper Business Cards vor fi afişate modele pentru cartea de vizită. Aceasta are în colţul stânga-jos butoanele Back (Înapoi).4. Pe ecran va fi afişată caseta de dialog introductivă Business Cards Wizard. modalitatea de creare a unei cărţi de vizită folosind Wizard. 2. modelul Arcs. Figura 6.DESKTOP PUBLISHING 220 220 În continuare va fi prezentată. Pentru aceasta se parcurg următorii paşi: 1.

se execută clic pe butonul Hide Wizard pentru a mări spaţiul de lucru. care asigură o flexibilitate sporită în crearea unui set unitar de publicaţii. Bars. Floating Oval etc. Publisher 2000 conţine noi seturi Master Design. şi deci s-a creat cartea de vizită. Tilt.3. Figura 6. 5.6 6. Când se termină dialogul. Seturile Master Design au denumiri de genul Arcs. În eticheta Publications By Design se poate folosi un plan de creaţie unitar. 6.– Editarea unei publicaţii). Din acest moment se poate îmbunătăţi aspectul publicaţiei prin operaţii de editare (subcap.DESKTOP PUBLISHING 221 221 4. . aplicaţia oferind sugestii pentru crearea unor grupuri de publicaţii de afaceri bazate pe un anumit design. Wizard-ul ajută în acest caz la personalizarea creaţiilor. Se execută clic pe butonul Next. Din acest moment se intră în dialog cu wizard-ul şi se răspunde la întrebările puse.

de pildă Postcard. .DESKTOP PUBLISHING 222 222 Figura 6. Web page şi Book Fold. Dacă se alege această variantă se pot vedea mai multe tipuri de publicaţii goale.7. Figura 6.8. Eticheta Blank Publications este utilizată de cei care au ceva experienţă în crearea unei publicaţii. precum şi întrebări la care trebuie să se răspundă pentru a realiza machetarea publicaţiei.

Se vor completa datele solicitate (nume persoană. Crearea sau actualizarea seturilor de informaţii personale se realizează prin intermediul ferestrei Personal Information. trei sau patru foi. Dacă informaţiile importante se modifică. produs sau serviciu est prezentat. În eticheta Publication By Wizard. El poate fi împărţit în două. funcţie.9. Figura 6. adresă. . − Să fie lăsat spaţiu liber – zone din pagină fără text sau imagini grafice. din panoul Wizards. fax. − Să nu fie furnizate informaţii exhaustive despre firma al cărui eveniment.) şi apoi se va executa clic pe butonul Update. aplicaţia Publisher cere completarea unor seturi cu informaţii personale. Acestea reprezintă o înregistrare a informaţiilor frecvent utilizate. Crearea unui pliant Un pliant conţine o scurtă prezentare a unui eveniment. telefon. Pentru crearea unui pliant se parcurg următorii paşi: 1.DESKTOP PUBLISHING 223 223 Prima dată când se foloseşte un wizard. 6. se execută clic pe tipul de publicaţie Brochures.2.1. pentru a permite ochiului să se odihnească. Pentru a mări impactul publicaţiei se recomandă următoarele: − Textele să fie scurte. nume organizaţie etc. produs sau serviciu. setul de informaţii personale se editează o singură dată. modificarea fiind reflectată oricând se creează sau se actualizează o publicaţie. clare şi echilibrate. referitoare la utilizator sau la organizaţie.

În panoul Wizard sunt afişate tipurile de broşuri ce pot fi realizate şi se alege tipul de broşură Informational. aplicaţia Publisher cere completarea unor seturi cu informaţii personale. de exemplu. Next (Înainte) şi Finish (Sfârşit). 5. modelul Bar. Aceasta are în colţul stânga-jos butoanele Back (Înapoi). În panoul Informational Brochures vor fi afişate modele (şabloane) de broşură. Se execută clic pe butonul Start Wizard prezent în colţul dreapta-jos al ferestrei Catalog. Se alege. Crearea sau actualizarea seturilor de informaţii personale se realizează prin intermediul ferestrei Personal Information (Figura 6. . 3. Dacă se foloseşte un wizard pentru prima dată. În ecran va fi afişată caseta de dialog introductivă Brochure Wizard.9.). Figura 6.DESKTOP PUBLISHING 224 224 2.10 4.

7. În ecran va rămâne şablonul broşurii şi se execută clic pe butonul Next. Pe ecran va fi afişată . se execută clic pe butonul Hide Wizard pentru a mări spaţiul de lucru pe ecran. Pentru realizarea acestei formatări speciale se plasează cursorul de inserţie la începutul textului a cărei primă literă va fi formatată. de regulă la începutul unui titlul sau paragraf. poate fi supus unei formatări speciale folosind iniţiale majuscule sau latrine. Iniţialele majuscule sunt primele litere mari din text care se aliniază cu linia de bază a primului rând de text. Deoarece în urma dialogului purtat cu wizard-ul s-a configurat un şablon. Se activează meniul Format şi se alege comanda Drop Cap. şi deci s-a creat pliantul. Latrinele căzute sunt primele litere mari care se prelungesc (cad) sub primul rând de text.11.DESKTOP PUBLISHING 225 225 6. Când se termină dialogul. – Editarea unei publicaţii). prin operaţii de editare (subcap.3. se recomandă tipărirea acestuia înainte de a-l personaliza prin operaţii de editare. Din acest moment se intră în dialog cu wizard-ul şi se răspunde la întrebările formulate. Din acest moment se poate îmbunătăţi aspectul publicaţiei. Formatarea textului Textul într-un pliant. Figura 6. 6. 8.

fontul (Font).13. Dacă se doreşte formatarea unui număr de litere dintr-un text se va selecta eticheta Custom Drop Cap şi apoi opţiunea Number of litters. De asemenea. stilul (Font Style) şi culoarea (Color). Se execută apoi clic pe butonul OK. Se execută clic pe eticheta Drop Cap şi se alege latrina căzută sau iniţiala majusculă preferată. Figura 6. se pot modifica: dimensiunea literelor (Size of litters…).12.DESKTOP PUBLISHING 226 226 caseta de dialog Drop Cap. Figura 6. .

15. 2. Figura 6. este bine să se realizeze tipărirea pe o hârtie specială care să aibă şi marcaje de ghidare în locurile de îndoire. Cu această formă a pointerului de mouse se glisează peste suprafaţa primei pagini a pliantului pentru a crea un tabel. 3.14. În caseta de dialog Create Table se va preciza valoarea 1 în caseta Number of rows şi valoarea 3 în caseta Number of columns. Dacă totuşi se face tipărirea pe o hârtie obişnuită. Se execută clic pe butonul Table Frame Tool prezent pe bara de instrumente Objects. 4. Figura 6. În acest mod se va selecta prima coloană a tabelului. Se activează meniul Table şi se alege comanda Select. Pentru trasarea marcajelor de ghidare pentru îndoire se parcurg următorii paşi: 1. se recomandă trasarea marcajelor de ghidare pentru a nu realiza o îndoire neglijentă a pliantului. Pliantul va deveni opac. . 227 227 Pentru ca pliantul să aibă un aspect atrăgător. Pointerul de mouse capătă forma unei cruciuliţe subţiri.DESKTOP PUBLISHING Împăturirea unui pliant. Columns.

instrumentele de lucru sunt aceleaşi. Se acţionează clic cu mouse-ul în coloana a doua a tabelului şi se repetă paşii 4 şi 5. Acestea se activează din meniul Arrange comanda Layout Guides. 6. dar nu apar în materiale imprimate. cum ar fi posibilitatea de a alinia automat obiectele la rigle şi ghidaje. Se execută clic pe butonul Line /Border Style prezent pe bara de instrumente Formatting şi se alege Hairline. Ghidajele apar ca linii pe ecran. Există de asemenea şi unele avantaje unice prezentate numai în zona de lucru a unui computer. Instrumentele Publisher pentru aspect sunt similare acelora care s-ar găsi pe o masă de lucru reală: rigle. fie că se face o nouă publicaţie în întregime.1. Editarea unei publicaţii 6. 7. În continuare sunt prezentate principalele instrumente de editare disponibile în Publisher. Figura 6.3.DESKTOP PUBLISHING 228 228 5. . Ghidajele Layout şi Ruler pot fi numai cele patru linii care definesc marginile paginilor sau atâtea câte sunt necesare pentru a defini o aşezare în pagină pe mai multe coloane. instrumente de desen şi zone de lucru.3. Utilizarea instrumentelor pentru aspect Publisher pune la dispoziţia utilizatorului publicaţii necompletate din Catalog sau posibilitatea începerii unei publicaţii de la zero. Se selectează tabelul şi se activează comanda Send To Back din meniul Arrange. Fie că se întreprind ajustări minore. 6.16.

Snap to Objects − Alinierea la obiecte. atunci când se realizează micşorarea sau mărirea imaginii. ( Figura 6.17. . astfel încât măsurile vor fi întotdeauna exacte. Scara riglelor se modifică proporţional.DESKTOP PUBLISHING 229 229 Figura 6. Acestea se pot activa sau dezactiva din meniul View comanda Rulers. Snap to ruler Marks − Alinierea la rigle. obiectele care se glisează se vor fixa la (vor fi trase adiacent cu) liniile de ghidare apropiate la diviziunile riglei şi/sau la alte obiecte. Comanda Snap to alignment ajută la alinierea precisă a obiectelor. Figura 6.19. Riglele permit o aliniere precisă a elementelor publicaţiei.18. Atunci când se activează comanda Snap To…. Aceste comenzi se activează sau dezactivează din meniul Tools şi sunt următoarele: Snap to Guides − Alinierea la liniile de ghidaj.

decât dacă li se adaugă o bordură. Deşi cadrele nu sunt vizibile în publicaţiile imprimate. Această zonă constituie un spaţiu de lucru utilizabil.21. text sau reprezentare grafică. Înţelegerea cadrelor Fiecare obiect de pe o pagină Publisher.20. Dacă se lucrează în Publisher la o publicaţie cu mai multe pagini.3. ele sunt asociate fiecărui obiect. F Figura 6. Blocurile de text sau imaginile se pot stoca în zona de manevră exact cum s-ar pune alături foile de hârtie pe o masă de lucru . Acest lucru se realizează alegând comanda Two-Page Spread din meniul View. este posibil să se aleagă afişarea a două pagini alăturate. unde se pot stoca obiectele publicaţiei. .2. Paginile alăturate sunt imprimate una lângă alta.DESKTOP PUBLISHING 230 230 Zona de manevră este zona gri care înconjoară imaginea publicaţiei pe ecran. 6.. Figura 6. este conţinut în interiorul unui cadru care defineşte marginile obiectului.

documentul va conţine cadre cu text orientativ care va fi înlocuit.DESKTOP PUBLISHING 231 231 Cadru de text Cadru de imagine Figura 6. . Modul în care se introduce textul în cadrele text depinde de modul de lucru Publisher ales de utilizator. se selectează cadrul text în care urmează să fie inserat textul.22. Cadrele text conţin text care poate fi editat şi formatat. iar din fereastra de dialog deschisă se selectează fişierul dorit. disponibilă în partea dreaptă a ferestrei Publisher. Inserarea textului se poate face prin tastare explicită sau preluare din fişiere text. Se activează comanda Text file din meniul Insert. atunci se inserează cadre de text proprii în care se va introduce textul dorit. Cu ajutorul acestui instrument se deschide o casetă de text cu dimensiunea proiectată în care urmează a se insera textul. Dacă utilizatorul a ales modul de lucru Blank Publications. Pentru preluarea textului dintr-un document. Inserarea unei cadru de text se face prin intermediul instrumentului Text Frame de pe bara de instrumente Objects.23. Dacă utilizatorul a ales modul de lucru Publications By Wizard sau Publications By Design. Text Frame Figura 6. .

DESKTOP PUBLISHING 232 232 Fig. Se execută clic pe instrumentul Connect Text Frames. 6.. Cadrele text pot fi legate unul de altul permiţând ca textul care depăşeşte dimensiunea unui cadru să apară în cadrul următor. Pe ecran va apare bara de instrumente Connect Frame..24. va fi afişată caseta Screen Tip care informează că este vorba de text excedentar (Text In Overflow). După inserarea fişierului text se poate opta între variantele: folosirea dimensiunii de casetă definită anterior (situaţie în care în partea inferioară a casetei de text apare simbolul A. Pentru a lega (conecta) cadrele text dintr-o pagină sau din mai multe pagini se procedează astfel: − Se creează cadre text goale folosind instrumentul Text Frame prezent pe bara de instrumente Objects. Pointerul de mouse. sau extinderea casetei şi folosirea mai multor pagini care se inserează automat pentru inserarea întregului text. Figura 6. ulciorul se va inclina. Dacă se plasează pointerul de mouse pe simbolul A.25. atunci când se deplasează în pagină. va lua forma unui ulcior drept. care atenţionează că există text neîncadrat în caseta deschisă). de exemplu.. − Se selectează cadrul text care conţine text în depăşire. Se execută clic pe cadrul de text gol pentru a conecta cele două cadre text.. ca un text de pe prima pagină să continue pe o pagină din interior. Cadrele legate pot fi pe pagini separate permiţând. . − Se plasează pointerul de mouse pe un cadru text gol.

b) Stabilirea mărimii caracterului. sau din meniul Format se alege comanda Font. din bara de instrumente Formatting.26. Figura 6. din bara de instrumente Formatting. . se execută clic pe butonul Font. După inserarea textului. sau în meniul Format se alege comanda Font şi apoi opţiunea Size. Pentru aceasta. Pentru aceasta.27. se execută clic pe butonul Font Size.DESKTOP PUBLISHING 233 233 Figura 6. urmează etapele fireşti de aranjare a textului în cadrul de text selectat care presupune: a) Stabilirea tipului de caracter.

se alege comanda Text Frame Properties. Figura 6. iar opţiunea Columns permite stabilirea numărului de coloane. Se deschide fereastra Text Frame Properties.28. Figura 6. Opţiunea Margins permite stabilirea valorii marginilor. c) Stabilirea numărului de coloane şi a valorii marginilor. Pentru aceasta. din meniul Format .DESKTOP PUBLISHING 234 234 Figura 6.29.30. .

se alege comanda Line Spacing. înainte şi după paragrafe. dreapta sau prima linie. Figura 6. înainte şi după paragrafe. din meniul Format. Dacă se activează opţiunea Bulleted list sau Numbered list. dreapta sau prima linie. Figura 6. Folosirea marcatorilor Bulleted list şi Numbered list.31. din meniul Format. În ecran se deschide fereastra Idents and Lists în care se precizează identărilor spre stânga. . În cran este afişată fereastra Line Spacing în care se precizează spaţiul între linii.DESKTOP PUBLISHING 235 235 d) Stabilirea spaţiului între linii. se adaugă paragrafelor specificate marcaje. Pentru aceasta. Pentru aceasta.32. se alege comanda Idents and Lists. e) Stabilirea identărilor spre stânga.

DESKTOP PUBLISHING Marcajele pot fi simboluri sau numere aşa cum prezintă figurile de mai jos. . este un candidat la organizarea sub formă de tabel. Tabelele se pot crea în Publisher sau se pot importa din alte aplicaţii precum Microsoft Word. aflate în relaţie. 236 236 Figura 6.33. text. butoane şi alte componente pot fi plasate în celulele unui tabel pentru a simplifica aspectul unei pagini. Tabelele pot fi considerate o grilă mică în interiorul grile mari a aspectului publicaţiei.34. Fiecare grup de obiecte mici. Intersecţia dintre un rând şi o coloană dintr-un tabel se numeşte celulă. Microsoft Excel sau Microsoft Access. Cadrele tabel sunt structuri care organizează coloane de numere sau de text. Imagini. Figura 6.

Meniul Table pune la dispoziţie opţiuni similare cu cele cunoscute (ştergerea sau adăugarea de coloane/linii.). Instrumentele pentru lucrul cu tabele apar când se selectează un cadru tabel. Publisher afişează butoane distincte. disponibilă în partea dreaptă a ferestrei Publisher. Se deschide fereastra Create Table cu ajutorul căreia se descrie un cadru de tabel a cărui formă (design) număr de coloane şi linii se stabilesc prin intermediul ferestrelor de dialog de tip Wizard. Figura 6. În continuare. . de rând şi de coloană. Figura 6.36.DESKTOP PUBLISHING 237 237 Tabelele se creează folosind instrumentul Table Frame Tool din bara de instrumente Objects. selectarea coloanelor.35. lucrul în tabel se face similar cu cel din Word. pe laturile de sus şi din stânga cadrului. Cu aceste butoane se selectează şi se modifică porţiuni de tabel sau întregul tabel. liniilor sau a întregului tabel etc.

Acesta este un program care lucrează cu Publisher pentru a crea efecte de text. Figura 6.DESKTOP PUBLISHING 238 238 În plus. Cadrele WordArt conţin text creat cu Microsoft WordArt.38... Din meniul Table. Atunci când se lucrează într-un cadru WordArt. comenzile şi instrumentele se preschimbă în cele care se utilizează cu WordArt. Făcând clic în afara cadrului. . Cadrele WordArt se inserează cu ajutorul instrumentului WordArt Frame Tool din bara de instrumente Objects. disponibilă în partea dreaptă a ferestrei Publisher. se revine în mediul Publisher. meniul Table din Publisher pune la dispoziţie opţiunea de împărţire a celulelor pe diagonală.37. cum ar fi text ondulat sau umbrit. se alege comanda Cells Diagonals. Figura 6. Lucrul cu acest tip de cadru text este similar cu cel din aplicaţia Word.

39. sunt acele fonturi care au linii rotunjite sau ornamente la sfârşitul literelor. iar când s-a terminat editarea se activează comanda Close & Return To nume_fişier din meniul File şi Publisher preia controlul. Fonturile sunt seturi complete de caractere care au aceeaşi formă (de exemplu Arial) şi măresc impactul publicaţiilor create. sunt disponibile mai mult de două sute de fonturi dintre care să se aleagă. De obicei. coloanele. Tastarea textului se poate face direct într-un cadru text. sunt acele fonturi care nu au linii rotunjite sau ornamente la sfârşitul literelor. − Pentru un aspect unitar al publicaţiei. acolo unde se doreşte.DESKTOP PUBLISHING 6.3. se selectează textul din Publisher care va fi prelucrat în Word şi se activează comanda Edit Story in Microsoft Word din meniul Edit. − Titlurile şi subtitlurile unei publicaţii au un efect mai puternic dacă se scriu cu fonturi cu serife. dimensiunile fontului şi spaţiul dintre rânduri pentru a se obţine aspectul dorit. Aplicaţia Word deschide un nou document în care va fi inserat textul Publisher. . În interiorul uni cadru text se reglează marginile. În alegerea fontului se recomandă următoarele: − Textul principal al publicaţiei să fie scris cu fonturi fără serife.3. Se editează textul cu facilităţile oferite de Word. imaginile şi efectele de aspect clarifică sau întăresc semnificaţia textului. Incluzând fonturile care însoţesc celelalte aplicaţii Office. Pentru potrivirea textului într-un cadru text se activează comanda AutoFit Text din meniul Format. Ele se împart în trei categorii: − Fonturi cu serife. Figura 6. se poate folosi acelaşi font dar cu modificarea mărimii sau grosimii caracterelor. Introducerea textului 239 239 Textul predomină în majoritatea publicaţiilor. − Fonturile Script sunt folosite pentru obţinerea unui efect decorativ şi arată ca scrisul de mână. Publisher include caracteristici de editare pentru crearea de text şi pentru editarea textului important. − Fonturi fără serife. Un volum mai mare de text se introduce uneori mai uşor utilizând un procesor de texte şi importând ulterior textul într-un cadru. Dacă pentru editarea unui text mai lung se doreşte utilizarea facilităţilor oferite de aplicaţia Word.

41. 240 240 Figura 6. .DESKTOP PUBLISHING Alegerea fontului pentru un text selectat se realizează în următoarele moduri: a) Se execută clic pe butonul Font prezent pe bara de instrumente Formatting. În ecran va fi afişată caseta de dialog Font din care se vor alege opţiunile Font (Tipul de font). Se activează comanda Font din meniul Format. Figura 6. Size (Dimensiunea Fontului).40. Font Style (Stilul fontului).

După selectarea obiectului din interiorul cadrului de text. Textul poate înconjura cadre care nu sunt text. se pot stabili coordonatele încadrării obiectului (Left. Top. Verificatorul ortografic (Spelling) este similar cu cel din Word şi utilizează puternicul dicţionar care vine cu Office. se apelează din meniul Format comanda Object Frame Properties (dacă obiectul este WordArt). Aceste comenzi pun la dispoziţie o fereastră de dialog corespunzătoare în care se precizează dacă textul va înconjura cadrul obiectului (Entire Frame).) sau 900 spre dreapta (Rotate Right) sau stânga (Rotate Left).44. se poate lăsa ca textul să înconjoare conturul obiectului. Se poate verifica ortografia unei limbi străine. Rotirea se poate face cu ajutorul comenzii Rotate or Flip din meniul Arrange. În cazul unui obiect imagine sau WordArt.DESKTOP PUBLISHING 241 241 Rotirea textului presupune rotirea unui cadru conţinând text. .43.. Bottom). posibilele erori se afişează subliniate cu o linie ondulată de culoare roşie.. fie pentru asigurarea unei cerinţe de aspect. Figura 6. sau textul va înconjura doar obiectul (Picture Only). de o valoare bine stabilită (Custom Rotate. sau Picture Frame Properties (dacă obiectul este o imagine). Figura 6. În cazul setării implicite. De asemenea. Încadrarea textului permite ca textul să se desfăşoare în jurul unui obiect. fie pentru efect de formă. Right. dacă este instalat un dicţionar corespunzător acestei limbi. Figura 6.42.

45.46. Sub ultimul obiect selectat va apare butonul Group Objects şi se execută clic pe acesta. . Gruparea obiectelor permite editarea sau formatarea concomitent a mai multor obiecte.DESKTOP PUBLISHING 242 242 Figura 6. Degruparea obiectelor se face executând din nou clic pe butonul Group Objects. Figura 6. Pentru realizarea acestei operaţii se ţine apăsată tasta Shift şi se execută clic pe fiecare obiect care va fi inclus în grup.

sau un set întreg pentru a le adăuga la noua publicaţie. Objects by Design afişează toate obiectele grupate după setul de forme. Modificarea aspectului unei publicaţii 243 243 Deşi formele pregătite profesional ajută la crearea rapidă de publicaţii eficiente. . sigle şi aşa mai departe. Secţiunea Your Objects conţine obiectele creaţie proprie. cum ar fi un formular de răspuns. este posibil ca utilizatorul să dorească să facă unele modificări ale aspectului publicaţiei: să adauge sigla firmei. cuprinsuri. Figura 6. Figura 6.4. Atunci când se creează sau se modifică un element al publicaţiei. În ecran va fi afişată caseta de dialog Microsoft Publisher Design Gallery care conţine trei secţiuni. să modifice o imagine sau să aleagă alte culori. Comanda Design Gallery Object se activează din meniul Insert şi este ca o galerie de artă pentru elementele publicaţiei. Secţiunea Objects by design conţine obiecte grupate după aspectul comun sau după tematica formei. acel obiect se poate salva în secţiunea Your Objects.DESKTOP PUBLISHING 6. Grupurile conţin articole cu titluri globale. Din aceste grupuri se selectează unul sau două elemente.47. Publisher include instrumente care să modifice aspectul unei publicaţii şi să o facă mai atractivă. Din aceste grupuri se aleg articole pentru a înlocui elemente din publicaţie sau se adaugă articole. Selectarea obiectelor din Design Gallery. Figura 6. pentru a îmbunătăţii publicaţia.48.3.49. Secţiunea Objects by category conţine obiecte grupate după rolul lor într-o publicaţie.

nuanţelor şi efectelor de culoare să se facă din caseta de dialog pusă la dispoziţie. Culorile constituie componente importante ale mesajului publicaţiei.DESKTOP PUBLISHING 244 244 Modificarea schemelor de culori. Apelarea opţiunilor de culoare se face prin intermediul instrumentului Fill Color din bara de instrumente Formatting.50. atunci ea aparţine altcuiva. urmând ca selectarea culorilor. Miniaturile sau fotografiile din stoc includ întotdeauna o declaraţie care defineşte drepturile utilizatorului. care sunt alese profesional pentru a lucra împreună şi a comunica stările pe care culorile le invocă. Imaginile adaugă un plus de interes şi îmbunătăţesc aspectul vizual al publicaţiilor. Imaginile electronice sunt salvate într-un anumit format de fişier grafic prezentat în tabelul de mai jos. Dacă o imagine nu a fost creată de utilizator. la culorile îndrăzneţe ale poster-ului pentru un concert. Problema găsirii imaginilor în cazul tehnoredactării computerizate nu se limitează la întrebarea dacă o imagine transmite sau nu mesajul adecvat. . Schemele de culori din Publisher oferă seturi de culori armonioase pentru o întreagă publicaţie şi pentru toate tipurile de publicaţii. Figura 6. Există considerente de ordin tehnic care influenţează alegerea imaginilor. Adăugarea de imagini. Format de fişier Windows Bitmap Tagget Image Format PC Paintbrush JPEG Picture Format CorelDRAW Graphics Interchange Format Kodak Photo CD Windows Metafile Computer Graphics Metafile Extensia fişierului BMP TIF PCX JPG CDR GIF PCD WMF CGM Menţinerea în cadru legal a imaginilor necesită înţelegerea chestiunilor fundamentale despre dreptul de autor. Schemele de culori standard oferă un spectru larg de scheme de culori. de la culorile neutre ale unui raport anual de afaceri.

colecţia oferită de Publisher este gratuită dacă se utilizează în scop personal. În ecran se afişează fereastra Insert Clip Art şi se execută clic pe butonul Pictures. Pentru aceasta se execută clic pe butonul menţionat şi apoi se trasează un cadru pentru imagine de dimensiunea stabilită. de dimensiunea stabilită. există riscul intentării unui proces din partea proprietarului unei imagini. Se selectează o categorie de imagini (Figura 6. Figura 6.52. dar nu se permite ca o copie a unei imagini din ea să fie vândută altcuiva ca miniatură. Pentru aceasta se execută clic pe butonul menţionat şi apoi se trasează un cadru pentru imagine. Se execută dublu clic şi se alege din fereastra de dialog deschisă fişierul care se doreşte a fi inserat (din locaţia în care a fost în prealabil salvat).DESKTOP PUBLISHING 245 245 De exemplu. Pentru inserarea imaginilor într-o pagină Publisher se pot folosi următoarele variante: a) Instrumentul Picture Frame Tool prezent pe bara de instrumente Objects.). Dacă utilizatorul nu se familiarizează cu aceste proceduri şi nu respectă restricţiile legale. . în moduri foarte diverse. Utilizarea imaginilor este restricţionată prin licenţe. b) Instrumentul Clip Gallery Tool prezent pe bara de instrumente Objects.51.

se execută clic pe imaginea dorită şi apoi clic pe butonul Insert Clip. Figura 6.52. c) Comanda Picture din meniul Insert. ...) sau utilizând un scaner sau o cameră digitală (opţiunea From Scanner or Camera).DESKTOP PUBLISHING 246 246 Figura 6..53. În fereastră se vor afişa imaginile din categoria aleasă.. Imaginea poate fi adăugată din: Clip Gallery (opţiunea Clip Art.) dintr-un fişier separat (opţiunea From File.

Din meniul contextual fişat în ecran se alege comanda Change Frame şi apoi opţiunea dorită. culoarea şi poziţia umbrei etc.55. După inserarea imaginii. sau textul se va aranja de jur împrejurul imaginii – folosind opţiunea Picture Only – la distanţele stabilite în zona de editare Margins).).54. . Pentru aceasta. Figura 6. forma şi culoarea liniilor de contur. Dacă se selectează comanda Picture Frame Properties textul se va aranja în jurul patrulaterului în care se încadrează imaginea – folosind opţiunea Entire Frame.DESKTOP PUBLISHING 247 247 Figura 6. Figura 6.56. asupra acesteia se pot realiza o serie de modificări legate de: Proprietăţile casetei în care a fost inserată imaginea (culoare de umplere a casetei. se selectează caseta şi se execută clic pe butonul dreapta mouse.

Bara de instrumente Objects conţine patru instrumente de desenare care creează o varietate de forme. Adăugarea formelor.DESKTOP PUBLISHING Proprietăţile imaginii inserate (schimbarea imaginii din Clip Gallery sau dintr-o locaţie a calculatorului. Atunci când instrumentul este activat se execută clic şi se glisează pentru a desena forma. − Formele pot fi umplute cu o varietate de culori şi modele. Figura 6. În ecran se deschide o casetă care conţine formele. dar care lucrează în acelaşi fel.59. la un cerc sau la un pătrat. Apăsarea tastei Shift în timpul desenării restricţionează forma la o linie orizontală. borduri şi fundaluri. redimensiona şi modifica după dorinţă. ovalul şi dreptunghiul sunt instrumente care produc forme diferite. − Se pot adăuga umbre oricărei forme sau oricărui cadru.). Pentru aceasta se selectează imaginea şi se execută clic pe butonul dreapta mouse. Din meniul contextual afişat în ecran se alege comanda Change Picture şi apoi opţiunea dorită. . verticală sau înclinată la 450. Formele creează diagrame. culoarea şi stilul liniilor şi al bordurilor. recolorarea imaginii.58.57. de pe scaner sau cameră digitală. Figura 6. Este posibilă adăugarea formelor săgeţi liniilor. 248 248 Figura 6. etc. Formatele formelor pot fi modificate în următoarele moduri: − Se pot modifica: lăţimea. Formele particularizate se adaugă executând clic pe instrumentul Custom Shapes. Aceste forme se pot desena oriunde în publicaţie şi apoi se pot muta. Linia.

sau se pot verifica toate problemele (opţiunea Check all problems). Se alege apoi opţiunea dorită (Fill Color. Pentru a vedea ce elemente de grafică poate verifica Publisher. Figura 6. În ecran se va afişa caseta de dialog Options. − Text în depăşire (opţiunea Text in overflow area). . se parcurg următorii paşi: 1. Se activează opţiunea Tools şi se selectează comanda Design Checker. Line Color etc. Se execută clic pe butonul dreapta mouse. Folosirea instrumentului Design Checker 249 249 Design Checker este un instrument care se foloseşte pentru depistarea într-o publicaţie a unor greşeli neplăcute.DESKTOP PUBLISHING Pentru aceasta se selectează obiectul (formă sau cadru) asupra căruia se doreşte executarea unor modificări. Prin verificare pot fi depistate într-un document următoarele greşeli: − Cadre goale (opţiunea Empty frames). − Disproporţia imaginilor (opţiunea Disproportional pictures).61. se alege opţiunea Pages. Din meniul contextual afişat în ecran se alege comanda Change Picture (dacă obiectul este imagine) sau comanda Change Rectangle (dacă obiectul este o formă).3. − Obiecte acoperite (opţiunea Covered objects).60. . se execută clic pe butonul Options. ca de exemplu: un cadru gol. Pentru utilizarea acestui instrument. În mod implicit. Pe ecran se va afişa caseta de dialog Design Checker. Figura 6. − Obiecte aflate în zone netipăribile (opţiunea Object in nonprinting region). Dacă se doreşte verificarea unor pagini specificate. vor fi verificate toate paginile documentului (opţiunea All) precum şi paginile de fundal (opţiunea Check background pages). Se pot verifica anumite probleme selectate (opţiunea Check selected features). un element grafic acoperit parţial sau un text prezent în zona de depăşire a cadrului. 6. 2.5.).

250 250 Figura 6.DESKTOP PUBLISHING − Spaţii între propoziţii (opţiunea Spacing between sentences). 3. Va fi lansată în execuţie rutina Design Checker. sau se corectează şi apoi se continuă verificarea (butonul Continue). Dacă se acţionează clic pe butonul Explain. Figura 6.62. Se selectează opţiunile dorite executând clic pe nume. sugerând şi modalitatea de rezolvare. Greşelile se pot ignora (butoanele Ignore şi Ignore All). Publisher va verifica paginile publicaţiei şi informează despre greşelile găsite. Publisher va afişa o fereastră de Help pentru fiecare problemă apărută. apoi se execută clic pe butonul OK. .63. 4.

acest sistem reprezintă o soluţie mai ieftină pentru tipărirea color decât policromia. Opţiunile de tipărire alese au un impact direct asupra aspectului publicaţiei şi mesajului pe care aceasta il transmite. măsurată în puncte per inci (dpi-dots per inch). fiecare culoare fiind tipărită cu o placă separată. sau se poate trimite fişierul publicaţiei la un serviciu tipografic specializat. În acest caz. Tipărirea publicaţiei Tipărirea publicaţiei este o operaţie foarte importantă. RGB CMYK Pantone Matching System Culoare spot Culoare de proces . probabil se va realiza tipărirea la imprimanta proprie. O specificaţie de culoare standardizată. care va permite selectarea dintre cele 500 de culori incluse într-un set de mostre în cazul unei imprimante obişnuite. verde şi albastru sunt culorile folosite pentru afişarea pe ecranul calculatorului. galben şi negru) şi generează separări pe film pentru fiecare cerneală care va fi folosită în publicaţie. de regulă. cu atât este mai bună calitatea. Culoarea este reprodusă prin separarea fiecărui bloc în componentele CMYK. Alegerea acestor variante de tipărire se face pe baza cerinţelor de calitate şi cantitate pentru publicaţia creată.4. Imprimantele obişnuite separă culorile ilustraţiilor în culorile componente (cyan. Puncte per inci. cu rezoluţie scăzută alb-negru sau policrom. Termeni din procesul de tipărire Termen Rezoluţie Dpi Separaţia de culori Definiţie Calitatea detaliilor pe care le poate reda o imprimantă. recunoscut de imprimanta ataşată calculatorului). Roşu. ea trebuie planificată chiar în momentul începerii lucrului la publicaţie. Dacă se doreşte tipărirea unui număr mic de exemplare folosind un format de hârtie obişnuit (sau unul special. cu cât este mai mare rezoluţia. culorile de proces se aleg din sisteme de echivalare a culorilor. cum ar fi Pantone Matching System. o unitate de măsură indicând numărul de puncte pe care le poate tipări o imprimantă pe un inci liniar. O tipărire de calitate normala este de 600 dpi. Ele nu au echivalent exact în procesul tipăririi. tipărirea se face cu cerneluri preamestecate. Combinaţia cyan-magenta-galben-negru defineşte modelul de culoare folosit de imprimante. magenta.DESKTOP PUBLISHING 251 251 6. Tipărirea publicaţiei poate fi realizată la imprimanta ataşată calculatorului propriu. Pentru a avea garanţia că această operaţie nu va constitui o dezamăgire.

DESKTOP PUBLISHING 6.64. se plasează indicatorul mouse-ului pe Settings şi se execută clic pe dosarul Printers. Figura 6. Pentru aceasta.4.1. trebuie verificată configuraţia prestabilită a imprimantei. se execută clic pe butonul Start. deoarece Publisher generează publicaţia pe baza acestei configuraţii. . Configurarea imprimantei 252 252 Înainte de a începe crearea unei publicaţii.65. sau se poate adăuga un alt tip de imprimantă (opţiunea Add Printer). Figura 6. În ecran se deschide fereastra Printers în care este afişat numele imprimantei ataşată calculatorului ( HP Colos LaserJet).

Se execută clic pe butonul Properties din caseta de dialog Print Setup. În ecran este afişată caseta de dialog Print Setup în care se pot stabili formatul hârtiei (opţiunea Size). Se deschide caseta de dialog Properties de unde se pot controla opţiunile pentru imprimanta instalată. Alegerea opţiunilor pentru tipărire Pentru personalizarea opţiunile de tipărire în Publisher.). În această casetă de dialog se pot modifica: atributele referitoare la formatul hârtiei. Figura 6.2. orientarea (opţiunea Orientation) şi sursa (opţiunea Source. Se deschide caseta de dialog care permite alegerea următoarelor opţiuni de tipărire: formatul hârtiei (opţiunea Paper Size). vor fi aplicate pentru toate publicaţiile tipărite în Publisher. daca hârtia va fi introdusă în tava de alimentare a imprimantei sau alimentarea va fi făcută manual. până la noi modificări 6. numărul de copii (opţiunea Copy Count) orientarea (opţiunea Orientation) şi tipărirea monocrom (opţiunea Gray Appearance) sau color (opţiunea Color). sursa (opţiunea Paper Source. se deschide publicaţia care urmează să fie tipărită şi se selectează comanda Print Setup din meniul File.4. orientarea paginii. rezoluţia imprimantei şi alte opţiuni ale imprimantei. . Atributele selectate în această casetă de dialog.DESKTOP PUBLISHING 253 253 Se selectează numele imprimantei ataşată calculatorului (HP Colos LaserJet) şi se execută clic pe butonul Properties prezent pe bara de instrumente din fereastra Printers.66.

Atributele selectate vor fi folosite pentru publicaţia curentă.67. Pentru a indica modul în care vor fi tipărite ilustraţiile se execută clic pe butonul Advanced şi se operează modificările dorite în caseta de dialog Advanced Graphics Settings.68. Figura 6.DESKTOP PUBLISHING 254 254 Figura 6. .

Pentru aceasta se execută clic pe comanda Print din meniul File sau se apasă simultan tastele CTRL+P.3. şi dacă se doreşte tipărirea pe ambele părţi ale foii de hârtie (şi imprimanta proprie nu poate face aşa ceva).DESKTOP PUBLISHING 255 255 După ce au fost alese opţiunile de tipărire.4. Finisarea aspectului publicaţiei ce va fi tipărită la imprimanta proprie. Pe ecran va fi afişată caseta de dialog Print. 6. Se plasează indicatorul mouse-ului pe comanda Pack And Go din meniul File. se va realiza tipărirea efectivă. . Current page − pagina curentă). Apoi. este bine să se realizeze tipărirea publicaţiei la o tipografie. Pentru a configura publicaţia în vederea tipăririi la o tipografie. . numărul de copii (opţiunea Number of copies). se va realiza prin intermediul casetei de dialog Print Settings. Figura 6. Pages from − numărul de pagini. Aceasta va fi afişată pe ecran dacă se execută clic pe butonul Advanced Print Settings din caseta de dialog Print prezentă mai sus. se parcurg paşii următori: 1. Folosirea serviciilor specializate de tipărire Dacă se doreşte ca produsul final să fie tipărit în alb-negru la înaltă rezoluţie. cu culori spot sau cu culori de proces.69. In aceasta trebuie selectate opţiunile pentru tipărire cum ar fi: domeniul care va fi tipărit (All − întreaga publicaţie. respectiv tipărirea publicaţiei într-un fişier (opţiunea Print to file). se execută clic pe Take to a Commercial Printing Service.

Se specifică apoi modul în care se doreşte ca Publisher să se ocupe de fonturi (opţiunea Embed True Type fonts). . Se execută clic pe unitatea de dischetă A:\ sau se execută clic pe butonul Browse.71. 3. ilustraţii legate (opţiunea Include linked graphics) şi legăturile pentru ilustraţiile înglobate în publicaţie (opţiunea Create links for embedded graphics).DESKTOP PUBLISHING 256 256 Figura 6.70. 2 În ecran va fi afişată caseta de dialog Pack and Go Wizard. şi se precizează locaţia în care se va salva fişierul. pentru a căuta o locaţie pe discul calculatorului propriu. Figura 6.

care conţine următoarele butoane: Crează un nouă prezentare Deschide un fişier deja existent Salvează conţinutul unei prezentări Tipăreşte prezentarea curentă Decupează informaţia selectată şi o duce în Clipboard Copiază în Clipboard informaţia selectată .5.72. 4. Se continuă prelucrarea executând clic pe butonul Next. 6. Wizard-ul va comprima publicaţia într-un fişier şi îl va stoca împreună cu fişierul Unpack. folosită la păstrarea pe termen scurt a textului sau imaginilor. Bara de instrumente Standard. Astfel publicaţia este gata de livrare şi se execută clic pe butonul Finish. Glosar de termeni Termeni Publisher Catalog Publications By Wizard Quik Publication Wizard Publications By Design Blank Publications Design Checker Layout Show/Hide Wizard Clipboard Toolbar Standard New Open Save Print Cut Copy Semnificaţie Director vizual de publicaţii Instrument pentru realizarea publicaţiilor în mod asistat Instrument pentru realizarea rapidă a unei publicaţii Plan de creaţie unitar pentru publicaţii Publicaţii albe (goale) Instrument pentru verificarea problemelor de proiectare Machetă Afişează/Ascunde instrumentul pentru realizarea publicaţiilor în mod asistat Memorie temporară.DESKTOP PUBLISHING 257 257 Figura 6.exe care va fi folosit de tipografie pentru despachetarea fişierului publicaţiei.

care conţine următoarele butoane: Conectare (legare) cadre de text Deconectrare (dezlegare) cadre de text Trimite la cadrul pregedent Trimite la cadrul următor Bara de instrumente pentru formatare. Bullets Decrease Ident Increase Ident Decrease Font Size Increase Font Size Fill Color Line Color Font Color Line/Border Style Text Frame Properties 258 258 Lipeşte informaţiile din Clipboard într-un diapozitiv specificat Copiază stilurile de formatare Anulează ultima operaţie realizată Reface ultima operaţie anulată Aduce în faţă Trimite în spate Convenţie de rotire a unui obiect Afişează/ascunde caractere speciale pentru specificarea paragrafelor Măreşte/micşorează suprafaţa de lucru pe ecran Micşorează suprafaţa de lucru până la 10% Măreşte suprafaţa de lucru până la 400% Declanşează Asistentul pentru ajutor Bara de instrumente pentru conectarea (legarea) cadrelor de text. care conţine următoarele butoane: Selectează fontul pentru scrierea caracterelor Selectează dimensiunea (în puncte) pentru scrierea caracterelor Scrierea cu caractere aldine (îngroşate) Scrierea cu caractere înclinate Scrierea cu caractere subliniate Aliniază conţinutul unei celule la stânga Aliniază conţinutul unei celule la centru Aliniază conţinutul unei celule la dreapta Aliniază conţinutul unei celule la stânga-dreapta Aplică/şterge numerele sau simbolurile din paragrafele marcate Deplasează conţinutul unui cadru de text la stânga Deplasează conţinutul unui cadru de text la dreapta Micşorează dimensiunea fontului Măreşte dimensiunea fontului Selectează culori pentru umplerea conţinutului unui cadru de text Selectează culori pentru chenarul unui cadru de text Selectează culori pentru fontul caracterelor Selectează stiluri de linii/chenare Selectează proprietăţi pentru cadrul de text .DESKTOP PUBLISHING Paste Format Painter Undo Redo Bring to Front Send to Back Custom Rotate Show/Hide Special Characters Zoom Zoom Out Zoom In Microsoft Publisher Help Toolbar Text Frame Connecting Connect Text Frames Disconnect Text Frame Go to Previous Frame Go to Next Frame Toolbar Formatting Font Size Bold Italic Underline Align Left Center Align Right Jusify Numbering.

pub prezentă pe disc în dosarul My Documents. .25. alegeţi schema de culoare Olive. Selectaţi cadrul de text care conţine numele dumneavoastră şi alegeţi pentru text fontul Verdana. Deschideţi documentul Card. 10. Oval Tool. Teste evaluare cunoştinţe Testul nr. Anulaţi Logo-ul din cartea de vizită. 9. Pentru modelul selectat. Selectaţi cadrul de text care conţine adresa şi precizaţi spaţiul între linii de 1. 7. un contur cu linii albastre. 1 1. stabilind calea implicită ca fiind My Documents. 8. 4. Rectangle Tool Custom Shape Design Gallery Object Rotirea unui cadru de text la stânga Rotirea unui cadru de text la dreapta Bara de instrumente pentru construirea obiectelor Instrument pentru selecţie 259 259 Instrument pentru construirea cadrelor de text Instrument pentru construirea cadrelor tabel Instrument pentru construirea cadrelor WordArt Instrument pentru construirea cadrelor în care se preiau imagini dintr-o locaţie specificată Instrument pentru construirea cadrelor în care se preiau imagini din Clipart Instrumente pentru trasare linii. ovale şi dreptunghiuri Instrumente pentru alegerea unei forme dorite Instrumente pentru alegerea diverselor forme de design 6. 4.DESKTOP PUBLISHING Rotate Left Rotate Right Toolbar Objects Pointer Tool Text Frame Tool Table Frame Tool WordArt Frame Tool Picture Frame Tool Clip Gallery Tool Line Tool. Din panoul Plain Paper Business Cards alegeţi modelul Bar. 5. Testul nr.6. Completaţi setul de informaţii personale. Salvaţi documentul şi închideţi aplicaţia Publisher. 8. Scrieţi numele firmei folosind programul WordArt. 3. Alegeţi pentru tipărire mai multe cărţi de vizită pe aceeaşi pagină. Selectaţi eticheta Publication By Wizard. 3. Rotiţi textul cu numele dumneavoastră sub un unghi de 150. Din panoul Wizard alegeţi publicaţia Business Cards. Măriţi spaţiul de lucru de pe ecran şi salvaţi documentul sub numele Card pe disc. Inseraţi în colţul stânga jos al documentului o imagine din Clip Art. Alegeţi ca orientare pentru cartea de vizită modul Landscape. Deschideţi aplicaţia Publisher. 6. 7. 6. 2 1. 11. 5. 2. 2. Preluaţi în document informaţiile Primary Business. Alegeţi pentru cadrul de text ce conţine numele firmei.

6. 10. dacă consideraţi necesar. Actualizaţi. Scrieţi denumirea produsului folosind iniţiale majuscule. 7. 5. 3 260 260 1.Închideţi documentul cu numele Pliant. 6. Tipăriţi documentul . Măriţi spaţiul de lucru de pe ecran şi salvaţi documentul sub numele Pliant pe disc. Verificaţi documentul folosind instrumentul Design Checker. Alegeţi pentru cadrele din grup. Pentru modelul selectat. 4. 7. informaţiile personale. 2. 5. 3. Deschideţi documentul cu numele Pliant.DESKTOP PUBLISHING Testul nr. introducând textul prin tastarea în cadrele de text corespunzătoare. Ştergeţi imaginea prezentă deasupra titlului. 9. Alegeţi dimensiunea hârtiei Letter (8. Testul nr. Selectaţi eticheta Publication By Wizard. fundalul de culoare verde. Tipăriţi documentul cu numele Pliant. 8. 2. 8. Deschideţi aplicaţia Publisher. 4 1. Personalizaţi documentul cu informaţii referitoare la prezentarea unui produs oarecare ales de dumneavoastră (de exemplu Dacia Solenza). pentru a avea o schiţă care să vă ajute la crearea publicaţiei dorite. alegeţi schema de culoare Iris. Din panoul Wizard alegeţi publicaţia Brochures Informational. Realizaţi împăturirea pliantului. Inseraţi o imagine corespunzătoare din Clip Art. 10.5 x 11 in) şi pliant cu trei foi. 9. 11. 4. stabilind calea implicită ca fiind My Documents. 3. Grupaţi cadrele de text din pagina a doua a pliantului. Închideţi documentul şi apoi închideţi aplicaţia Publisher. . 12. Din panoul Informational Brochures alegeţi modelul Arcs. În cadrul de text Product/Service Information tastaţi denumirea produsului prezentat în pliant.

la îndemâna utilizatorului. restaurare şi de închidere manipulare a ferestrei Outlook: minimizare . Journal sau Notes. pe ecran este afişată fereastra aplicaţiei Outlook. Bara de meniu este dinamică. − participarea la întruniri electronice în cadrul grupului de lucru. În extremitatea stângă conţine „butonul sistem“ iar în partea dreaptă conţine butoanele de . apare numele acestuia afişat într-o casetă de text. Componentele ferestrei Outlook (Figura 7. Când se plasează cursorul de mouse pe un buton. − Bara de meniuri permite selectarea unor comenzi Outlook din liste derulante corespunzătoare opţiunilor meniului. Pictogramele sunt mult mai mari decât cele prezente pe alte bare cu instrumente.1. maximizare . − crearea şi păstrarea unui jurnal de activităţi proprii. se realizează operaţia corespunzătoare. − Bara de stare furnizează informaţii cu privire la numărul articolelor Outlook disponibile. .1) sunt: − Bara de titlu conţine în partea stângă numele aplicaţiei (Microsoft Outlook). − Barele de instrumente conţin butoane de comandă care permit utilizatorului realizarea rapidă a unor operaţii. Bara Outlook conţine trei grupuri de comenzi rapide: Outlook Shortcuts. − planificarea activităţilor şi actualizarea calendarului. Cu ajutorul acestui program se poate ţine o evidenţă a informaţiilor cu caracter personal. Barele de instrumente îşi modifică structura în funcţie de componenta Outlook activă. − Bara Outlook nu seamănă cu nici o altă bară cu instrumente din pachetul Office. În primul rând este verticală. My Shortcuts şi Other Shortcuts. Programul combină ce este mai bun la o agendă personală cu o secretară eficientă. Contacts. se pot partaja informaţii cu alţi membri ai grupului de lucru şi se poate comunica cu persoane din firmă sau din Internet. − gestionarea agendelor de adrese şi a listelor cu persoane de contact. Outlook constituie un excelent instrument de optimizare a modului de organizare a activităţilor utilizatorilor. Lansarea în execuţie şi modul de lucru. ea modificându-şi structura în concordanţă cu domeniul Outlook în care se lucrează: Mail.DESKTOP PUBLISHING 261 261 7. Când se acţionează clic cu mouse-ul pe un buton. Gestionarea informaţiilor personale cu aplicaţia Microsoft Outlook După parcurgerea acestui capitol veţi dobândi cunoştinţe privind: − transmiterea şi recepţionarea masajelor e-mail atât într-o reţea locală cât şi pe Internet. − organizarea şedinţelor şi urmărirea sarcinilor de lucru. memorând agenda de adrese. fiind afişată de sus în jos pe latura stânga a ferestrei Outlook. 7. Prezentare generală Microsoft Outlook este un program pentru gestionarea informaţiilor personale (Personal Information Manager − PIM) pe calculator. calendarul întâlnirilor şi lista de sarcini intr-un singur loc. Tasks. În ambele situaţii. Calendar. Lansarea în execuţie a programului Outlook se face alegând Microsoft Outlook din submeniul Start − Programs sau executând dublu clic pe pictograma corespunzătoare de pe suprafaţa de lucru Windows. − gGestionarea notiţelor. Butoanele de comandă sunt autodocumentate.

Utilizatorul poate cere programului Outlook să memoreze apelurile telefonice. − Notes accesează componenta de gestionare a notiţelor (însemnărilor). Documentele şterse din Outlook ajung în acest dosar de unde se pot recupera. numere de telefon. − Contacts (Agenda de adrese) accesează componenta folosită pentru a reţine informaţii cu privire la persoanele de contact înregistrate (nume.DESKTOP PUBLISHING 262 262 Figura 7. mesajele e-mail primite şi transmise şi chiar şi fişierele deschise sau tipărite. adrese. Grupul My Shortcuts conţine pictograme pentru accesul rapid la dosarele folosite în mod special pentru gestionarea corespondenţei. − Calendar accesează componenta Calendar pentru vizualizarea conţinutului dosarului cu întâlnirile de afaceri. diverse evenimente şi şedinţe programate. Astfel mesajele . − Journal nu este chiar un jurnal personal. − Delete Items (Articole şterse) este versiunea Outlook pentru dosarul Recycle Bin din Windows. planificate sau repartizate altcuiva.1. adrese e-mail etc). adică mesaje e-mail şi faxuri. calendar şi componenta de poştă electronică. − Inbox accesează componenta ce permite gestionarea mesajelor de e-mail şi vizualizează dosarulul Inbox care conţine mesaje primite care nu au fost şterse sau mutate în alt dosar. Grupul Outlook Shortcuts conţine pictograme ce accesează principalele articole gestionate de program şi anume: − Outlook Today permite vizualizarea unui rezumat informativ preluând elementele specifice zilei curente din jurnalul de activităţi. − Tasks (Sarcini) accesează lista de sarcini curente.

− Rename Group pentru modificarea denumirilor grupurilor existente. − Add New Group pentru adăugarea de grupuri noi. căuta fişierele şi dosarele de fişiere pe care acesta le conţine. − Remove Group pentru ştergerea grupului activ din bara Outlook.2. My Documents şi Favorites din propriul calculator. Se pot folosi comenzi rapide din dosarul Favorites pentru a deschide site-uri din Web în browserul instalat. Prin intermediul pictogramei Outlook Update utilizatorul poate accesa direct site-ul Microsoft dedicat actualizării produselor Office. potrivit cerinţelor utilizatorului. precum şi cele salvate şi neexpediate încă vor fi accesate prin clic pe pictogramele Sent Items şi respectiv OutBox. el va afişa o serie de ferestre de dialog ce ghidează utilizatorul în procesul de creare a unui cont de e-mail. se pot vedea.2.). Grupul Other Shortcuts conţine comenzi rapide pentru dosarele cu fişiere de pe hard-discul local sau reţea. se poate deschide un document Office sau se poate lansa în execuţie un program. Structura barei Outlook se poate modifica în funcţie de preferinţele utilizatorului. După ce s-a executat clic pe comanda rapidă pentru a deschide un dosar de fişiere. Primele comenzi rapide sunt pentru deschiderea dosarelor My Computer. Astfel de conturi pot fi obţinute contra cost sau pot fi create pe servere ce permit acest lucru. Adăugarea conturilor de e-mail Pentru a putea primi şi transmite mesaje prin intermediul poştei electronice este necesară existenţa unui cont de e-mail găzduit de un server. Dosarul Drafs grupează mesajele care nu au fost expediate pentru că nu au fost încă terminate. − Small Icons pentru prezentarea de pictograme cu dimensiuni reduse. Aceste comenzi rapide constituie o alternativă la folosirea programului Windows Explorer pentru lucrul cu dosare de fişiere şi cu fişiere propriu-zise. care are următoarele opţiuni: − Large Icons (forma implicită) pentru prezentarea de pictograme cu dimensiuni mari.2. − Hide Outlook Bar permite ascunderea barei Outlook. fără să se închidă programul Outlook. se poate deschide un subdosar pentru a-i vedea conţinutul. Aceste setări introduc. 7.1. Atunci când se deschide pentru prima oară Outlook. gestiona. Pentru afişarea din nou a barei se va alege Outlook Bar din meniul View. Pentru personalizarea barei Outlook se poziţionează poinerul de mouse pe aceasta şi se execută clic pe butonul dreapta mouse.DESKTOP PUBLISHING 263 263 transmise.2. Se va deschide meniul contextual (Figura 7. Setările pe care le va face utilizatorul îi vor spune programului adresa de mail a serverului folosit pentru transmiterea şi primirea mesajelor. şterge şi reconfigura grupurile existente. în cadrul grupului activ. De asemenea. Utilizarea poştei electronice 7. putându-se adăuga noi grupuri. − Outlook Bar Shortcut pentru inserarea de noi foldere în bara Outlook. de . organiza. Figura 7.

articolele din cadrul unei discuţii. Se poate folosi orice nume sau parolă. în Outlook numele utilizatorului şi parola necesară accesării contului de mail. Toate mesajele primite sunt plasate în dosarul Inbox. 2. Dacă fereastra Inbox nu este împărţită în două panouri se va realiza acest lucru prin activarea meniului View şi se alege comanda Preview Pane. Dacă nu s-a realizat conectarea. − Outgoing mail server este adresa serverului de mail care procesează mesajele transmise de utilizator. Compunerea unui nou mesaj şi pregătirea lui pentru transmitere Outlook permite administrarea mesajelor de poştă electronică. 6. ce spune „Bun venit în Outlook“. dar de obicei constau în următoarele: − Your Name este numele „expeditorului“ în mesajele de e-mail transmise. Outlook trimite numele de utilizator şi parola. − Incoming mail server este adresa serverului de mail ce stochează mesajele transmise de utilizator. Se activează meniul Tools şi se alege opţiunea e-mail Accounts. Cel de sus afişează o listă a mesajelor.2. − E-mail este adresa de e-mail a utilizatorului. − User Name este numele pe care furnizorul de servicii Internet sau reţeaua îl folosesc pentru identificarea utilizatorului. Va fi afişată caseta de dialog care va indica faptulul că s-a realizat cu succes setarea contului de mail. Dacă în caseta de dialog apare butonul Test Account Settings acesta se apasă pentru testarea realizării conectării la serverul de mail. crearea formatarea şi transmiterea lor. iar în dosarul Outbox sunt stocate temporar mesajele e-mail trimise. Outlook va cere specificarea tipului serverului de e-mail. Sent Items şi Outbox sunt folosite pentru păstrarea şi gestionarea mesajelor. dar care nu pot fi expediate imediat. aceasta este adresa la care va fi trimis răspunsul. 4. Dosarele Inbox. se apasă butonul Back şi se modifică setările acolo unde este necesar. 3. Password este parola pe care furnizorul de servicii Internet sau reţeaua o folosesc pentru a evita accesul neautorizat la e-mail-ul utilizatorului respectiv. Atunci când cineva primeşte un mesaj şi apasă butonul Replay pentru a răspunde. Drafts. Se va deschide caseta de dialog E-mail Accounts. Panoul de jos afişează conţinutul mesajului selectat (mesajul propriu-zis). Ele variază în funcţie de tipul serverului de e-mail care a fost selectat la pasul 3. Pentru conectarea la serverul de mail. chiar şi fişiere de genul Microsoft Office. Se alege tipul serverului de e-mail care va fi folosit şi apoi Next. Iniţial acest panou conţine un singur mesaj de la Microsoft. Se apasă butonul Add New e-mail Account şi. copiile tuturor mesajelor expediate sunt înregistrate în Sent Items. apoi Next.3). În această categorie de articole intră mesajele de e-mail transmise prin reţea sau prin Internet. Dacă utilizatorul a anulat setarea contului de e-mail.DESKTOP PUBLISHING 264 264 asemenea. 7. atunci când a deschis prima dată Outlook. .2. se alege din bara de instrumente Outlook pictograma Inbox sau se apasă simultan tastele Ctrl+Shift+I. 5. Se vor introduce informaţiile necesare. mesajele scrise şi salvate dar care încă nu au fost expediate sunt stocate în dosarul Drafts. Se apasă butonul Next. pentru a crea un nou cont trebuie respectaţi paşii următori: 1. Pentru a accesa componenta Outlook care este dedicată acestui tip de articole. faxurile primite prin modem-fax instalat în sistem. În ecran va fi afişată fereastra Inbox împărţită în două panouri (Figura 7.

plicul se deschide. sau se selectează opţiunea New Mail Message (Ctrl+N) din meniul Actions. Imediat deasupra panoului cu lista mesajelor.3. − Flag Status afişează un steag dacă mesajul a fost marcat. − From afişează numele expeditorului. Atunci când se afişează fereastra Inbox. − Received arată data şi ora la care mesajul a fost primit. − Icon prezintă o imagine a unui plic sigilat. Pe ecran apare fereastra Untitled Message. Pentru compunerea unui mesaj se parcurg următorii paşi: 1. Outlook va afişa următoarele titluri de coloane Sort By: − Importance afişează un icon care arată dacă expeditorul a marcat mesajul cu o importanţă mare sau mică. De exemplu. În fereastra Inbox se execută clic pe butonul New Mail Message (din capătul din stânga al barei cu instrumente). . se execută clic pe titlul acesteia. Dacă se acţionează dublu clic pe mesaj pentru al citi.DESKTOP PUBLISHING 265 265 Figura 7. bara de instrumente se va modifica pentru a oferi butoanele de e-mail. − Subject prezintă o scurtă descriere a mesajului. − Attachment arată dacă expeditorul a ataşat un fişier mesajului. se pot sorta mesajele după data şi ora la care au fost primite executându-se clic pe Received. Pentru a sorta mesajele după una dintre coloane.

.4.DESKTOP PUBLISHING 266 266 Figura 7. 3. Formatarea mesajului se realizează cu ajutorul instrumentelor clasice ale editoarelor de texte. În caseta de text Subject. apoi se activează meniul Insert şi se alege comanda File. La apelarea adreselor de mail disponibile este afişată fereastra de selecţie a numelor. Mesajul se transmite executând clic pe butonul Send al barei de instrumente sau se activează meniul File şi se alege comanda Send. Destinatarii copiilor pot fi specificaţi şi ulterior reapelându-se fereastra Select Names prin clic pe butonul Cc… al ferestrei Message. sau orice document creat într-o aplicaţie sub Windows. 5. acesta se alege din lista derulantă Show Names from the. Se introduce adresa de e-mail în caseta To. În cazul în care se va alege un destinatar al mesajului din lista persoanelor de contact. se introduce subiectul mesajului. Se introduc în caseta de text Cc (Carbon Copy) adresele de mail ale eventualilor destinatari a copiei mesajului şi a „copiei oarbe“ Bc (Blind Copy). Alegerea persoanei se face prin tastarea primelor litere din numele destinatarului sau click pe numele acestuia din lista derulantă afişată. sau se execută clic pe butonul Insert File de pe bara de instrumente. sau se utilizează instrumentele de formatare ale barei Formatting. Prin urmare se activează meniul Format şi se alege comanda Font. 2. sau se execută clic pe butonul To… şi se alege adresa de e-mail din lista adreselor memorate de programul Outlook în secţiunea persoanelor de contact Contacts. În cazul în care se doreşte trimiterea alături de mesajul respectiv şi a unui fişier (ataşarea unui fişier) se procedează astfel: a) În fereastra Message. registre de calcul de din Excel. Se pot trimite prin mail şi documente din Word. urmată de clic pe butonul To . Validarea destinatarilor pentru noul mesaj se realizează prin apăsarea tastei Enter sau prin clic pe butonul OK al ferestrei Select Names. Diferenţa constă în faptul că trimiterea de mesaje drept „copii oarbe“ nu este vizibilă celorlalţi destinatari. prezentări din PowerPoint. se plasează punctul de inserţie pe zona de text a mesajului. dacă se doreşte expedierea acestora. 4.

e) Se execută clic pe OK pentru a insera fişierul în mesajul corespunzător. d) Din caseta List se selectează fişierul care va fi ataşat. ele fiind plasate în dosarul Outbox până în momentul conectării la server. − Protejarea mesajele. După transmiterea mesajului acesta mai poate fi vizualizat prin alegerea din bara Outlook a grupului My Shortcuts şi a pictogramei Sent Items. Trebuie specificat că mesajele nu sunt transmise imediat după apăsarea butonului Send.5.DESKTOP PUBLISHING 267 267 b) Din lista derulantă Look In… se selectează unitatea de disc şi dosarul ce conţine fişierul care va fi ataşat. Pentru aceasta se selectează caseta de validare Have Replies Sent şi se precizează numele persoanei. − Să se precizeze numele persoanei căreia trebuie să-i fie trimis mesajul. Personal – pentru a semnala un mesaj de natură personală. Private – pentru a interzice modificarea mesajului după ce va fi expediat şi Confidential – pentru a arăta că mesajul este confidenţial. Word sau Excel. Fişierul ataşat apare ca un icon (pictogramă) în cadrul mesajului. Din lista derulantă Importance se selectează nivelul de prioritate dorit: Low – scăzut. În cazul în care se doreşte selectarea opţiunilor pentru e-mail. . Outlook permite: − Marcarea importanţei mesajului. Figura 7. Se selectează caseta de validare Use Voting Buttons şi se alege una dintre opţiunile: Approve – aprobat sau Reject – respins. c) Din lista derulantă Files of Type… se selectează tipul de fişier – de exemplu. Din lista derulantă Sensitivity se selectează una dintre următoarele opţiuni: Normal − pentru a semnala un conţinut standard. − Să se permită destinatarilor să-şi exprime votul într-o anumită problemă.6). în fereastra Message se execută clic pe eticheta Options (Figura 7. Normal sau High – ridicat. Se poate folosi şi butonul Select Names pentru a deschide agenda de adrese..

− Utilizarea marcajelor pentru mesaje. . Figura 7. − Precizarea următoarelor opţiuni de expediere: data şi ora de expediere a mesajului (caseta de validare Do Not Deliver Before). No Response Necessary (nu este necesar răspuns).DESKTOP PUBLISHING 268 268 − Salvarea mesajul în dosarul Sent Items. Reply (răspunde). dacă este validată caseta Save Sent Massage To.6. Pentru marcarea mesajelor. Reply to All (răspunde la tot). Figura 7. În ecran este afişată caseta Flag for follow Up prezentată în figura următoare din care se aleg marcaje executând clic pe săgeata de derulare Flag to. care este cel implicit. Read (citeşte). For Your Information (spre informare).7. data şi a ora la care expiră valabilitatea mesajului ( caseta de validare Expires After ). Tipurile de marcaje folosite în Outlook sunt: Follow Up (continuare). Forward (înaintează altor persoane). în fereastra Message se execută clic pe icon-ul Message Flag.

DESKTOP PUBLISHING 269 269 7. 5. Se alege opţiunea Create a rule to move new messages from… into… (crearea unei reguli pentru mutarea mesajelor noi de la persoana respectivă într-un folder). acestea sunt vizibile în partea inferioară a casetei Message. . În secţiunea Wasys to Organize Inbox se selectează Using Folders. Recepţionarea mesajelor de e-mail şi organizarea lor în foldere (dosare) diferite Serviciul de recepţionare a noilor mesaje integrat programului Outlook se activează executând clic pe butonul Send/Receive sau prin apăsarea tastei F5. Se completează numele noului folder în rubrica Name a casetei Create New Folder după care se execută clic pe butonul OK. 2.2. după contactarea serverului de e-mail. 3. Figura 7.8. Pentru vizualizarea conţinutului unui mesaj recepţionat din listă.3. Outook permite retransmiterea unui mesaj primit selectându-l în fereastra Inbox şi executând clic pe butonul Forward. selectându-se din listă opţiunea Other Folders. Dacă se execută clic pe butonului Reply va apela caseta Message generând automat un mesaj de răspuns pentru expeditorul mesajului selectat. acestea vor fi afişate în lista ferestrei Inbox. în timp ce Reply to All va conduce la trimiterea de mesaje pentru expeditorul şi toţi destinatarii e-mai-ului original. Dacă există fişiere ataşate. În mod implicit toate e-mail-urile sunt depozitate în dosarul Inbox. se execută dublu clic pe mesajul ales din cadrul listei Inbox apelând fereastra Message. sunt recepţionate noi mesaje. Presupunând că dorim să plasăm mesajele sosite de la expeditorul “Popa Corina” într-un folder separat numit „Corespond-PC” se vor parcurge următorii paşi: 1. Totuşi Outlook oferă posibilitatea de direcţionare a mesajelor către foldere diferite în momentul recepţionării. În cazul în care. În ecran este afişată caseta Select Folder şi se execută clic pe butonul New. 4. Se execută clic pe butonul Organize din bara de instrumente Standard.

7. dar şi alte informaţii despre persoanele de contact. Se finalizează operaţiunea executând clic pe butonul OK al casetei Select Folder. Programul Outlook facilitează lucrul cu adresele poştale. numerele de telefon. Gestionarea persoanelor de contact Buna desfăşurare a activităţilor desfăşurate sau în curs de desfăşurare este completă în momentul în care contactele cu diferitele persoane şi firme sunt bine structurate. iar pentru un acces rapid la cartea persoanei căutate se pot utiliza butoanele de index din partea dreaptă a ecranului de vizualizare. 6. Fereasta Contacts afişează pe ecran o parte a persoanelor de contact disponibile. . Afişarea persoanelor de contact se realizează în cadrul ferestrei Contacts.3.DESKTOP PUBLISHING 270 270 Figura 7. adresele de email. apelabilă din bara Outlook prin pictograma Contacts. sub forma cărţilor de vizită.9.

. Figura 7.DESKTOP PUBLISHING 271 271 Figura 7. Crearea unui nou articol de tip persoană de contact se realizează dacă se execută clic pe butonul New Contact al barei cu instrumente Standard sau dacă se activează meniul Actions şi se alege comanda New Contact (Ctrl+N).10. În ecran se deschide caseta Contact.11.

Outlook oferă soluţia înfiinţării unei liste de distribuţie pentru a elimina necesitatea căutării de fiecare dată a respectivelor persoane. numărul telefonului de la firmă. 2. Următoarea secţiune grupează informaţiile referitoare la adresa poştală (butonul Address). Distribution List. Se activează meniul File şi se alege comanda New.DESKTOP PUBLISHING 272 272 Elementul care trebuie specificat în mod obligatoriu la crearea unui articol Contact este numele persoanei sau firmei de contact. în dreapta.12. adresa de e-mail şi site-ul de Web. Se execută clic pe numele persoanelor şi apoi clic pe butonul Add. Figura 7. În caseta Distribution List (Figura 7. de acasă. Există situaţii când este extrem de utilă gruparea mai multor persoane dintre cele înregistrate în agenda Outlook pentru a eficientiza activitatea de corespondenţă. Crearea articolelor persoană de contact îşi găseşte utilitatea atunci când se doreşte comunicarea mai rapidă cu respectiva persoană. iar revenirea la câmpul anterior din formular se realizează prin apăsarea simultană a tastelor Shift+Tab. De exemplu. . trimiterea unui mesaj. restul informaţiilor fiind completate doar dacă sunt cunoscute. firma unde îşi desfăşoară activitatea. sau se execută clic pe butonul New din bara de instrumenteşi si se alege opţiunea Distribution List. în stânga. După introducerea informaţiilor disponibile se va apăsa butonul Save&Close pentru revenirea la fereasta Contacts sau Save&New pentru adăugarea unei noi persoane. a unei scrisori. sau a unei invitaţii la o întâlnire ori apelarea telefonică a respectivei persoane. o etichetă pentru cartea de vizită ce facilitează organizarea listei persoanelor de contact (File as).13) se tastează numele sub care va fi înregistrată lista după care se execută clic pe butonul Select Members pentru a stabili persoanele ce vor fi incluse în listă (acestea trebuie să fi fost anterior incluse în lista de contacte). în cazurile în care se constată că se trimit frecvent mesaje unor anumite persoane. faxul şi telefonul mobil. Pentru a crea o astfel de listă se vor parcurge următorii paşi: 1. Trecerea de la un câmp la altul se face cu tasta Tab. Sunt solicitate funcţia persoanei.

În final se apasă butonul Save and close. prin componenta sa denumită Calendar poate realiza planificarea activităţilor din zilele. săptămânile. dar şi planificări de şedinţe. marcării evenimentelor (aniversări. Calendarul de activităţi Outlook.4. Numele noului grup va fi disponibil în fereastra Contacts însoţit de o pictogramă specifică listelor de distribuţie.13.DESKTOP PUBLISHING 273 273 Figura 7. 7. 3. zile de naştere). De asemenea oferă posibilitatea rezervării de timp pentru întâlnirile unice sau periodic. Apelarea componentei Calendar se face prin intermediul butonului Calendar din bara Outlook şi are ca efect deschiderea ferestrei Calendar (Figura 7.Contactele aferente membrilor individuali ai grupului vor putea fi folosite în continuare în mod separat.14). lunile şi chiar anii următori. în intervalele în care există timp disponibil. .

în vederea redimensionării. În mod implicit navigatorul afişează doar două luni (Figura 7. Outlook afişează ecranul de vizualizare a calendarului pentru data curentă. se poate alege o dată calendaristică sau mai multe (prin ţinerea apăsată a tastei CTRL pentru o selecţie discontinuă) din „navigatorul de date“. se vor trage cu mouseul marginile din partea stângă şi de jos ale navigatorului.15. Figura 7.14 În mod implicit. iar sarcinile în panoul de activităţi. evenimentele neprogramabile în zona evenimentelor.15).DESKTOP PUBLISHING 274 274 Zona de evenimente Navigatorul de date Panoul de activităţi Zona programărilor Figura 7. . indicând întâlnirile şi şedinţele asociate acesteia în zona programărilor. Pentru trecerea de la vizualizarea calendarului pentru ziua curentă la cel al altor zile. Dacă se doreşte afişarea a mai mult de două luni. comutarea de la o lună la alta realizându-se prin săgeţile situate în stânga respectiv în dreapta sa.

16). cât şi a programărilor şi evenimentelor periodice. Se începe apoi editarea denumirii programării. − pentru vizualizarea zilelor zilelor lucrătoare ale săptămânii. pe durata desfăşurării programării astfel create. Afişarea chenarului de culoare albastră indică faptul că. Evenimentele sunt activităţi ce se întind pe parcursul unei zile. − pentru vizualizarea unei întregi luni. cea mai rapidă fiind aceea a selectării cu mouse-ul a perioadei programării din zona de programări (este necesar ca fereastara Calendar să se afle în modul de afişare zilnică. calendarul este indisponibil pentru alte activităţi. 7. Microsoft Outlook oferă posibilitatea includerii în calendar atât a programărilor şedinţelor şi evenimentelor unice.16 . Crearea de programări unice Se realizează prin diferite moduri. Acestea sunt elementele ce deosebesc programările de şedinţe – întâlnirile la care sunt invitate şi alte persoane. cum ar fi zilele de naştere.1. fără repetabilitate. Figura 7. sau a mai multor zile. care nu implică şi participarea altor persoane la desfăşurarea lor şi alocarea de resurse.4. după care se validează cu tasta Enter. Programările sunt activităţi dijn cadrul calendarului cu o anumită durată în timp. − pentru vizualizarea unei săptămâni. În zona programărilor apare un chenar suprapus peste reprezentarea grafică a perioadei de desfăşurare a programării (Figura 7. seminarii etc.DESKTOP PUBLISHING 275 275 Schimbarea numărului de zile calendaristice ce vor fi urmărite se realizează cu ajutorul unuia dintre butoanele din bara de instrumente: − pentru vizualizarea unei singure zi. nu săptămânală ori lunară).

proporţională ca mărime cu durata activităţii. − Out of Office (Plecat din birou). ce simbolizează . deşi este extrem de facilă şi rapidă. nu oferă suficiente informaţii referitoare la tipul programării (personală sau nu).) în cazul plasării de programări în cadrul calendarului. Figura 7. − Free (Liber). În cazul în care se doreşte averizarea apropierii datei respectivei programări. loc de desfăşurare.17. precum şi data şi ora terminării. Apelarea acesteia se realizează prin intermediul butonului New Appointment din bara de instrumente sau prin selecţia New Appointment din meniul contextual apelat la clic cu butonul drept al mouse-ului pe suprafaţa zonei programărilor. − Tentative (Provizoriu liber). data şi ora începerii. Lista derulantă Show time as dă posibilitatea ca timpul derulării să fie marcat ca: − Busy (Ocupat). Oricare ar fi modalitatea de apelare. Starea asociată programării este implicit Busy lucru sugerat de afişarea unei linii albastre în partea stângă a chenarului. fereastra Appointment solicită identificarea programării prin subiect. locul de desfăşurare etc.DESKTOP PUBLISHING 276 276 Metoda de creare a programărilor unice prezentată mai sus. O altă posibilitate de creare a unei programări noi este apelarea opţiunii New Appointment din meniul Actions. categoria căreia îi aparţine. Acesta este motivul pentru care se recomandă utilizarea ferestrei Appointment (Figura 7. se bifează caseta Reminder şi se alege din lista derulantă asociată perioada de timp dintre avertizare şi programarea planificată.17.

care în momentul selecţiei îşi va schimba culoarea în alb şi se începe tipărirea denumirii evenimentului validată prin apăsarea tastei Enter. ceea ce va implica specificarea în lista intitulată Directory Server a serverului ce va fi utilizat pentru conexiunea online.4. sau una online caz în care se va specifica şi modalitatea de comunicare. prin adăugarea în funcţie de necesitate ori prin selectarea din lista de persoane existente deja în modulul Contacts. În caseta Office document se va specifica calea şi documentul ce va fi preluat în colaborare atunci când participanţii vor fi convocaţi. prin selectarea din lista asociată: Microsoft NetMeeting ori NetShow Services.2. bleu pentru Tentative şi mov pentru Out of office.18. Adresa organizatorului sesiunii de comunicare va fi indicată în caseta Organizer’s e-mail. prin bifarea căsuţei Autimatically start NetMeeting/NetShow with Reminder. caz în care nu se bifează căsuţa This is an online meeting using…. În cazul activităţilor online. Linia este de culoare albă dacă starea asociată programării este Free. există posibilitatea lansării NetMeeting ori NetShow odată cu avertizorul. Figura 7.DESKTOP PUBLISHING 277 277 programarea în zona special destinată din fereastra Calendar. etc. În această situaţie în caseta Event Adress se va specifica adresa la care NetShow este programat să fie lansat. Altă modalitate de inserare a evenimentelor unice este alegerea opţiunii New All Day Event din meniul contextual (accesat prin clic butonul dreapa mouse pe suprafaţa zonei programărilor). Holliday. . Crearea de evenimente unice Evenimentele se diferenţiază de programări prin aceea că sunt asociate unei anumite zile. Validarea casetei Private corespunde unei programări private ce nu poate fi vizualizată de restul persoanelor care au acces la acel folder (dosar). Activitatea poate fi una fizică. se va alege din lista This is an online meeting using…opţiunea NetShow Services. 7. în funcţie de modalitatea de creare a contului NetMeeting pe server. În cazul în care este programată o prezentare ce poate fi urmărită online. aceasta putând fi o adresă de e-mail de Intranet sau Internet. dar nu au oră de debut şi oră de sfârşit. fie de natura colaborării la anumite documente. se poate plasa o descriere mai amănunţită a programării sau se poate ataşa un fişier exemplificativ efectuând clic pe butonul Insert File din bara de instrumente. sau poate fi integrată într-o categorie definită de utilizator. În caseta de text de dimensiuni mai mari din partea inferioară a ferestrei. În subsolul ferestrei se pot specifica persoanele de contact asociate programării. Pentru crearea unui eveniment unic se selectează cu mouseul zona evenimentelor. fie de natura prezentărilor online. Favorities. Dacă activitatea ce este planificată este lucrul în colaborare la un document Word sau Excel se va opta pentru NetMeeting. Gifts. Programarea poate fi asociată uneia din categoriile deja definite: BusinessCompetition. International.

19).4. celelalte caracteristici fiind comune cu cele ale programărilor unice. Figura 7. se dezactivează caseta All Day Event din fereastra Event.3. 7. Specificul acestor programări este acela că se precizează periodicitatea lor (Figura 7.20. . Crearea de programări periodice Se realizează prin selectarea din meniul Actions al ferestrei Calendar şi a comenzii New Reccurring Appointment sau prin selecţia New Recurrung Appointment din meniul contextual apelat la clic cu butonul drept al mouse-ului pe suprafaţa zonei programărilor.19.DESKTOP PUBLISHING 278 278 Se va deschide fereastra Event (Figura 7. iar caseta All Day Event este bifată. fiind solicitate informaţii referitoare la ora începerii şi ora terminării. cu o structură asemănătoare cu cea a ferestrei Appointment. De remarcat faptul că fereastra Event nu conţine informaţii privitoare la oră. Pentru transformarea unui eveniment într-o programare. care va solicita o deschidere a evenimentului similară celei făcute pentru programări.).

din bara de instrumente.. săptămânală. lunară sau anuală) şi data primei şi ultimei programări periodice.. data ultimei recurenţe ori numărul de programări după care se va încheia ciclul. iar dacă este cunoscută. în cadrul zonei de programări.20. durata periodicităţii (zilnică. . O programare unică poate fi transformată într-o programare periodică prin activarea ferestrei Appointment urmată de clic pe butonul Recurrence. Mutarea unei programări sau a unui eveniment la o altă dată se face prin tragerea cu mouseul a programării sau evenimentului peste ziua aleasă din cadrul „navigatorului de date“. În funcţie de tipul periodicităţii programării trebuie indicate diferite elemente descriptive ale modului de repetare.DESKTOP PUBLISHING 279 279 Figura 7. chiar şi durata. Se va specifica data primei programări din cadrul setului recurent. Mutarea unei programări la o altă oră se face prin tragerea cu mouse-ul a programării mai sus sau mai jos. Singurii parametrii modificaţi sunt ora de început şi ora de terminare. Fereastra Appointment Reccurence solicită informaţii privind intervalele de recurenţă ale programărilor: ora de început şi de sfârşit. în dreptul altei ore. Celelalte caracteristici ale programării rămân identice.

similară cu fereastra Select Names reprezentată anterior. din diferite motive se doreşte schimbarea datei şi orei de începere. se va realiza transmiterea invitaţiei prin intermediul butonului Send din bara de instrumente. se va redeschide fereastra şedinţei şi se va alege din bara de instrumente butonul Send Update. caz în care se vor utiliza mijloace specifice de comunicare. Figura 7. sau zi.4. se va trage cu mouse-ului reprezentarea grafică a şedinţei de pe suprafaţa programărilor din fereastra Calendar. În momentul în care se eliberează butonul mouse-ului se va afişa o casetă de dialog care solicită răspunsul privind dorinţa de notificare a invitaţiilor.21. Pentru informarea lor se va selecta butonul Yes. Se va deschide fereastra Meeting (Figura 7. În cazul în care după un timp. . în cazul în care nu a fost selectat butonul Yes. activându-se meniul Actions din care se optează pentru New Meeting Request. Pentru trnsmiterea ulterioară a noilor coordonate destinatarilor. ) asemănătoare cu fereastra Appointment. Planificarea şedinţelor 280 280 În Outlook o şedinţă se desfăşoară prin comunicări între două sau mai multe persoane.21. spre noua oră. şi care este apelabilă executând clic pe butonului To… După completarea câmpurilor de descriere a şedinţei comune cu cele de descriere a programărilor. De menţionat faptul că se va introduce destinatarul sau destinatarii respectivei invitaţii la şedinţă printr-o casetă denumită Select Attendents and Resources.DESKTOP PUBLISHING 7.4. Destinatarii invitaţiei la şedinţă pot transmite mesaje de confirmare a participării la şedinţă sau de solicitare de informaţii suplimentare referitoare la şedinţa programată. faţă în faţă ori la distanţă. Pentru transmiterea invitaţiei la o şedinţă se va apela la serviciul de e-mail.

Completed (Rezolvată). stadiul de dezvoltare al sarcinii (Status) ce poate fi: Not Shared (Nu a fost începută). High (Maximă prioritate).22) solicită specificarea denumirii sarcinii (Subject). Normal (Normală). Gradul de finalizare a rezolvării sarcinii se indică procentual în caseta % Complete. lista sarcinilor de îndeplinit din ecranul Task va conţine denumirea sarcinii barată orizontal. Fereastra Task (Figura 7. În ecran se va deschide o casetă de dialog pentru alegerea informării (Send cancellation and delete meeting) sau neinformării (Delete without sending a cancellation) invitaţilor la respectiva şedinţă. datei limită de rezolvare a sarcinii (Due date − dacă are).5. Prioritatea sarcinii este indicată în lista derulantă Priority şi poate fi: Low (Redusă). Crearea unui articol de tip sarcină se poate realiza atât în componenta Calendar în cadrul panoului de activităţi. data la care se începe rezolvarea sarcinii (Start date). pe care le defineşte ca activităţi ce trebuie efectuate sau pot fi reparizate altor persoane.DESKTOP PUBLISHING 281 281 Pentru anularea unei şedinţe se va deschide fereastra Meeting corespunzătoare . Figura 7. Waiting on someone clase (Aşteptând pe altcineva) sau Deferrend (Amânată). cât şi în componenta Tasks.22 . urmând a se selecta din meniul Appointment comanda Cancel Meeting. Urmărirea îndeplinirii sarcinilor Componenta Tasks a programului Outlook gestionează eficient „sarcinile“. În Progress (În curs de desfăşurare). Atunci când o sarcină ajunge să fie finalizată. Utilizând cea de-a doua variantă se pot introduce informaţii suplimentare privitoare la sarcina respectivă. 7. Crearea unei sarcini noi în componenta Tasks se realizează executând clic pe butonul New Task (sau se apasă simultan tastele Ctrl+Shift+K).

pe verticală. Anumite activităţi sunt memorate în mod automat de jurnal (transmitere şi recepţionare de e-mail. sarcina etc. invitaţii la şedinţe etc.24) va trebui completată cu denumirea subiectului activităţii de înregistrat. în timp ce altele vor fi incluse în desfăşurătorul cronologic al jurnalului (Figura 7. tipul activităţii (transmitere fax etc. fax. componenta My Shortcuts şi are rolul de a înregistra activităţile desfăşurate.DESKTOP PUBLISHING 7. documente Office deschise. data şi ora începerii şi durata. se va executa clic pe butonul New Journal din bara cu instrumente a jurnalului.). Jurnalul grupează articolele cronologic pe orizontală şi după tip (scrisoare.23. Jurnalul de activităţi desfăşurate 282 282 Jurnalul de activităţi se activează din bara Outlook.23. Fereastra astfel activată (Figura 7. Pentru alegerea categoriilor de activităţi ce vor fi înregistrate de jurnal se deschide meniul Tools şi se alege comanda Options urmând a se specifica în caseta de dialog activă tipurile de activităţi. e-mail.) doar la cererea utilizatorului. Figura 7. Restul elementelor sunt comune cu ferestrele Appointment sau Event.6.). . Dacă se doreşte memorarea în jurnal a anumitor acţiuni neincluse în fereastra Options.) persoana de contact.

numere de telefon. transformate în alte articole Outlook sau şterse în funcţie de necesităţi. Aceste notiţe vor putea fi apoi citite. .7.24 7.25. informaţii utile notate spre o utilizare ulterioară.DESKTOP PUBLISHING 283 283 Figura 7. transmise altor persoane. idei. Figura 7. Gestionarea notiţelor Programul Outlook consideră însemnările din componenta Notes ca echivalent electronic al Post-it-urilor (Figura 7.25) pe care se pot nota diferite mici remarci.

expirării valabilităţii datelor conţinute sau altor motive. Notiţele şterse vor putea fi regăsite în cadrul gestionarului de obiecte şterse (Deleted Items). peste pictograma Calendar a barei Outlook. se va salva acest nou articol.26.26) sau se apasă simultan tastele Ctrl+Shift+N. Culoarea implicită a fundalului notiţelor este cea galbenă (Figura 7. Pentru aceasta din fereastra Notes se trage cu mouse-ul pictograma notiţei. Din meniul contextual se alegerea comanda Forward. În măsura în care se consideră o altă culoare mai agreabilă utilizatorului. Dacă se doreşte comunicarea conţinutului unei notiţe şi altor persoane se execută clic cu butonul drept al mouse-ului pe notiţa din fereastra Notes. notiţa fiind reprezentată ca pictogramă pe suprafaţa de editare a textului.DESKTOP PUBLISHING 284 284 Apelul secţiunii Notes a programului Outlook se face prin selectarea din bara Outlook a pictogramei Notes. transmiterii lor persoanelor interesate. Green (verde). anumite notiţe devin inutile datorită preluării informaţiei pe care o conţineau în alte tipuri de fişiere.25). fie prin alegerea opţiunii Delete din meniul contextual. culoarea de fundal a notiţei poate fi schimbată. sau mai în concordanţă cu mesajul conţinut. urmând a se completa doar destinatarul înaintea trimiterii. Pentru crearea unei notiţe se poate efectua clic pe butonul New Note a ferestrei Notes (Figura 7. Pink (roz). Se deschide astfel o fereastră Appointment căreia i-a fost completată deja informaţia referitoare la subiect cu titlul notiţei. Pentru aceasta se execută clic cu butonul drept al mouse-ului pentru deschiderea meniului contextual. din care se va alege Color şi apoi culoarea dorită: Blue (albastru). Figura 7. Secţiunea Subject este completată automat cu titlul notiţei. subiect al transformării. plecând tocmai de la analogia cu Post-it. Yellow (galben) sau White (alb). . După o anumită perioadă. Se va deschide o fereastră Message. Ştergerea notiţelor se face fie executând clic pe butonul Delete din bara de instrumente. După completarea datelor necesare ferestrei. Există posibilitatea de a transfera conţinutul unei notiţe într-un articol de tip Calendar în cazul în care aceasta specifică date despre un anumit eveniment.

Chiriacescu Adriana. (2002). James B. 4. Stull. Internet cu Windows. Bucureşti: Editura ALL. Bucureşti: Editura Teora. Oancea Mirela. Bucureşti: Editura Comunicare. Michael Halvorson. 11. Somnea Dan. Office XP.ro. Cosăcescu Luana. (2001). Somnea Dan. Bucureşti: Editura Teora.ro. 3. Bucureşti: Editura Tehnică. 12. Microsoft PowerPoint 2000. Ionescu Cruţan Nicolae (traducere). Excel 5. (2001). Microcalculatorul . Bucureşti: Editura Teora. 2. Găitănaru Andrei. Corespondenţa de afaceri în limbile română şi engleză. (1998). (1994). 6.0 cu aplicaţii în management. (2001). . Kasser Barbara. Ionescu Cruţan Nicolae (traducere) (1999). Calciu Mihai. 13. 9. (1999). Dumitrescu Emil. 8. (2003). Maxim Cornelia. (2000). Birotica 2000. Birotica. Bucureşti: Editura Teora. Stanciu Andrei. Bucureşti: Editura Comunicare. Mureşan Laura. Manualul întreprinzătorului − Cum să faci prezentări eficiente. (1997). Kraynak Joe. Bucureşti: Editura Tehnică. 7. John W.ro. Utilizare INTERNET Ediţia a III –a. 10. (2002). Microsoft Office2000 Small Business.mediu şi canal de comunicare. Kent Peter. Secretariat şi corespondenţă. Bucureşti: Editura Rentrop&Straton.DESKTOP PUBLISHING 285 285 8. Bibliografie 1.Baird. Bucureşti: Editura Comunicare. Bucureşti: Editura Teora. Bucureşti: Editura InfoMega. (1994). Comunicarea în afaceri. 5. Ionescu Iuliana. Calciu Mihai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful