Consultanta fiscala Dedu (Andreescu)Valentina Ramona EC-anul III semestrul 1

Problema 3. O entitate cu capital integral privat dispune de următoarele informaţii pe parcursul unei perioade contabile: - venituri totale 400.000 lei, din care venituri neimpozabile 0 lei; - cheltuieli totale, exclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit 230.000 lei. - cheltuielile cu diurna acordate efectiv pe parcursul perioadei contabile sunt de 80 lei/zi (pe parcursul a 15 zile). Se cere determinarea rezultatului net. Diurna maxima care se deduce la calculul impozitului pe profit este in limita de 2,5 ori nivelul diurnei la institutiile publice Diurna deductibila =13*2.5*15 zile=487.5 lei Diurna nedeductibila=80*15-487.5=1200-487.5=712.5 lei Profit impozabil=total venituri-total chelt-ven.neimp+chelt neded =400.000 -230.000 -0 +712.5=170.712,50 lei Impozit pe profit = 170.712,5*16%=27.314 lei Rezultat net = Profit net = Profit brut – Impozit profit = 170.000 – 27.314 = 142.686 lei

Problema 7. Să se calculeze şi înregistreze în contabilitate impozitul pe profit pe baza următoarelor date: Venituri totale: 1.200.000 lei, din care: - venituri din vânzarea produselor finite: 800.000 lei; - venituri din vânzarea ambalajelor: 200.000 lei; - venituri din reluarea unor ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale: 30.000 lei; - venituri din vânzarea investiţiilor financiare pe termen scurt: 170.000 lei; Cheltuieli totale: 700.000, din care: - cheltuieli cu ambalajele: 180.000 lei; - cheltuieli cu salariile: 300.000 lei; - cheltuieli cu materialele nestocate: 40.000 lei; - cheltuieli cu comisioanele bancare: 7.000 lei; - cheltuieli cu investiţiile financiare pe termen scurt cedate: 150.000 lei;

taxe şi vărsăminte asimilate: 23. Inregistrarile contabile: o înregistrarea datoriei privind impozitul pe profit (reprezintă o cheltuială de exploatare) : 691 = 441 o se face închiderea cont.000 lei Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + Cheltuieli nedeductibile – Venituri neimpozabile=500. Din acestea 12/20 aparţin acesteia. Rezolvare: 1.000 lei Problema 5.000 lei. inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping.000 – 700. iar restul sunt ale unei societăţi comerciale din zonă. închirierea seifurilor.000 = 500.cheltuieli cu alte impozite. 3.000 lei 2.000 lei 121 = 691 80. închirierea şi leasingul de bunuri imobile. cu următoarele excepţii: 1. 4. Chiria practicată pentru depozitare a fost de 6% din valoarea bunurilor depozitate.000 lei o plata (fiind datorie la buget) se face prin bancă : 441 = 5121 80. operaţiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară. închirierea de spaţii sau locaţii pentru parcarea autovehiculelor.000 lei 3. de cheltuieli : 80..200. în magaziile sale. se cere să se calculeze mărimea acesteia. într-o perioadă. . Caz 1 Conform cod fiscal art 141 alin(2) lit (e) inchirierea este scutiva de tva . 2. Se calculeaza rezultatul fiscal: Rezultatul contabil = 1.000 lei. O instituţie publică a depozitat. închirierea utilajelor şi a maşinilor fixate definitiv în bunuri imobile. e) arendarea. Se calculeaza impozitul pe profit Impozitul pe profit = 500. bunuri în valoare totală de 26.000*16%=80. concesionarea. A avut de colectat TVA instituţia publică? Dacă da.

Caz 2 In cazul in care se opteaza facturarea chiriilor cu tva se face notificare la administratia financiara prin care se anunta ca facturarea se va face cu tva.970 lei Total Venituri 1. Pentru desfăşurarea activităţii casa de producţie a achiziţionat bunuri şi a beneficiat de servicii în valoare de 486. TVA 106. TVA 92.400 Chirie 6% = 10. să se stabilească şi înregistreze în contabilitate decontul de TVA. Rezolvare: Persoanele impozabile cu regim mixt sunt acelea care desfasoara activitati cu drept de deducere si fara drept de deducere.000 lei pentru spoturi publicitare realizate.000 lei * 12/20 = 26.340 lei = 18.2 se cere: să se calculeze mărimea TVA colectată de unitate.000 lei.6 =15. in cazul in care nu se poate tine evidenta separata pe activitati TVA-ul se deduce pe baza de pro-rata.453.000 lei. venituri de 890.600 lei Bunuri care nu le apartin = 10.340 lei TVA cu drept de deducere = 20% x 92.070 lei TVA Cheltuileli cu bunuri si servicii:486.100 lei Venituri din servicii prestate: 563.000 lei din care 276.970 lei = 276.77 lei Problema 7. Ştiind că pro-rata definitivă a anului precedent a fost de 0. Conform art. Venituri din productie programe: 890. o) din CF activitatile specifice posturilor publice de radio si Tv. TVA 169.000 lei. să se precizeze valoarea TVA datorată sau achitată pentru bunurile şi serviciile achiziţionate.000 lei. Casa de producţie „Tudor” a realizat într-o perioadă fiscală. În aceeaşi perioadă s-a încasat de la diverse firme beneficiare suma de 563.340 lei Pro -rata definitiva pentru anul precedent = 20% TVA colectata de unitate = 169. Pro-rata = raport intre suma totala (fara TVA) a livrarilor de bunuri si prestari de servicii cu drept de deducere si suma totala (fara TVA) a livrarilor de bunuri si prestari de servicii cu si fara drept de deducere.000 lei + 106. de pe urma producţiei de programe de televiziune.000*0.400 * 6 % = 624 lei Tva aferent chiriei = 120. Bunuri = 26. altele decât activităţile de natură comercială sunt scutite de taxa. 141 lit. TVA 19%.000 lei Bunuri care le apartin = 26.000 lei.070 lei TVA datorata/achitata = 92.468 lei .

600 lei 97. În prezent. Ioan P. Să se determine taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului pe mese. = 6 x 4 x 365 = 8.000 lei. tarabe si alte spatii din piata = 6 lei/mp/zi.602 lei Valoare 290.cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local intre 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice .000 x 10% = 1.760 lei/an . Problema 4. Rezolvare: Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului pe mese. În scopul comercializării de produse în piaţa agroalimentară din Centru. Avand in vedere ca reevaluarea cladirii a fost realizata cu mai mult de 3 ani inainte de perioada fiscala. Din Alba Iulia solicită utilizarea temporară a unui loc public în suprafaţă de 4 mp. tarabe şi alte spaţii din piaţă.602 lei Problema 2. Să se calculeze impozitul datorat de agentul economic cu titlu de impozit pe clădiri. valoarea de inventar este de 18.DECONT DE TVA Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota de 19% Achizitii de bunuri si serviii taxabile cu cota de 19% Taxa de recuperat pe perioada raportata 4427 = 4426 18.pana la sf lunii in care s-a efectuat prima reevaluare.468 lei 4424 = 4426 257. Un agent economic deţine o clădire ce a fost reevaluată în anul 2006.200 lei TVA 276. Rezolvare: In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anterior anului fiscal de referinta .800 lei.468 lei 257.070 lei 18. impozitul datorat de agentul economic va fi urmatorul: 18.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful