p... ,, L, s.: o LTt .L i? : .

Chief of

1 1 l31:ire : 1.1. .1 I d Divisions of O f f i c e of Chief' of &l~iv;:.l 3pcrnt:ions. l ~ jo:? C;enc~al Com~i?;.~,ri!i?,~rit. a
Pror)i3sca ,Lssig:lm~-ilitof 1 : i ~ c r a t ; d f n nLAu.ticO:g,;anizatiio ((n~vis(;cr : o 1) d. L9L!!?.
(1 2)
IJ;;t7~:1

N; Y

:*

Sub jet t:

- Fiscal

AeroYeu171

Reference:

I)piL,i7

d-'tl~*ii~l

$1638 o;-?2r7

T l l i i ~

19.\0.

Refe:::en;;e (:;.) 2 s c a . r : ~ c.-,,-: : i _ j~ ~ i .~.fo1.l.ov;in.g proposed I ~ p~ ? 1. t h e PJnv::.::L. !\cr:.):::-.; ~-i:,:i.c 0rganiza.tion f o r t h e j . . ~ l i t i a lassig;:nnii?cj.t:.: f i s c a . 1 y : ? :?~q~:~. :~j:,::!::~u-~;:~t,c!~-,! ~ ; ~ ~ ~ ~ o ~ ~ m ;e~ -in ~ plarxning. e;: .: c.,:r.-: ,, . ~ : i fir ~ ~ ~ : k ~ Expansj-on (>f.tri..? j!.ej.~-:~-~;,ij~.tic O1,.i:,:.rjj.:::,::.:,,:~l::;:~.), j.3 ;:nticipa.ted and t h e ,, . 17evision t:.ccordi:-:g.ly. of ~i,:rt::..:j..~l :; .i.::,z.,:rii:.: co;~t;:.i_.ncd e r e i n may be h

expecteb.

,,.,e Zzlr.er!!n c.f n,e;-roncl~a,-i,ics re:;ponsi'ble f o r tile is 2. supply of' .r.*ircr..?,ft. , . ~ i accr?rdanc!:: w i i ; . ~ .th.ese ~ : s s i g n ; ~ i e n t s . The ) sl.lpply of 3par.c u i r p l - - ? n e s.for IJ;I,~;I~;;~-~:~ES a u t h o r i z e d o j ~ e r a t i n g ~; sS,r.orlgths shnl:L Sc go.;r?rned hy t;he f~ l . : i - o w i n g e n e r a l p r o v i s i o n s :
Is~I,
m

(a) Pieet i l . v i a . t i o n 1) Cxr1.ie.r ,and shi.p based i j Plan;ss

- 1QO($
-

3 1 {1 ) . 2 TJtilj.ty.pl;,i.ac?:; ( : e n - i n c ) ley1 F:lee-t; 2 !;ls.;-i,d.~ QY:
(b) i";lj.vi?.b A i l : ' ct;it:ir?n:;,

spare a i r p l a n e s 53% spare a i r p l a n e s

~ ~ ~ l . ~ : ~ ~ -

( 4 ) Fl+ce.iG &,l.cine F:;,rc 5
r)!kilsscr::la,
i

-

- 100$ sp:ire a i r p l a n e s

25% s p a r e a i r p l a n e s

C o r p u s Chris'ci, Jachrs3n:~lil.le 9 pz~dI!:i?~rfli. I.t.iner P ; . ~ i ; , ~ c:;~~~xa,drions l. OJ~hi::r S;!~.~.;,i;-~ol-j;> ~1x12. ur]:id;:;

-

20% speye a:ir]:~lanes
1oC)j?z s:psr+e a i r p l a n e s

No spt:Lre a i r p l a n e s

for u t j - l i t y

3.

aj.rplal1es bc; o p e r a t e d il? p3:ces:; ( f , Q - L )-,,,..,.xi:< .. (;~;~:>~:;~.i;illg e n g t h , but rslnly ;' -~c.T~,-: -, . ., s t r aut;h.oriz,ed o-[)erc:,tj.ii~ str.i~r~;;.t~-~ L:S: z G ; : i S 1 ( I t ? T e d i r i determining ~in.:i.i-l.. persanfiel. :~]-loi,<.:lct:s3,ni; f.ii;;!-i.i; c;x;d.i;~s ::f :;qu2.drons end u n i t s concerned.
,

j-5 r ; u - t l l ~ r i z e d o a . S s i p , t 31?r+17 ~ ~ q < ~ ~ ~ i.., . ; ~ . - r l . t ; , ~ ; ,C. i~ , S O ~ : ? S C ~ 8nC?~ obsole'te r : . Y ~ , 2:; ::LrL?. ~ j scife ~]-;T:?-~IG g ~ ; : ~ ~ , ! j - - ~ - I:',)~ ,b,e~ - , a . i r p 1 : i . n ~rn~y i!. ., ~ ,-. . ,: . ~

-.;jypr:!;.:;s:;

The 13~::e;;:1 ~ f ' -. /iCy<j:ii(;lih;:'.CS
Y
LVr
.. L. . ,

,

.
L

.

.

AP~.

- z e .+yrz. ir~ -_-__-_Ap'rh~s~cnl : 1 t1-1 i i : e cus.tody * -addiiticsr? .to such. expe:-imcntal, o'b:;olzsi:en-t Q~ (jFsol 3.s rfiag be a s s i g n e d ) s ~ ~ . ~arf;~ec r a f - i nod; tc:) {e*ceec? i r 1 ; of a u t h o r i z e d . cor;lpiemi::nt (slpa.rcs :f'j.g.u.red. -to flearest ip~hole arir~ 1 6 , n e ) These s p a r e t i i r p l a n e s a:i.LI be su,p?li.sc: a s r e p l a c e m e n t s f o r t h o s e expended (Ir undergoing i i l ~ j o i - o v e r h a u l s ; o r , in the Case :3f VPB s q u a d . ~ * ~ n s , irl.tci.ia O V I : ~ : ? ~ U ~ . S iiy r e ~ ) ; i - j ~which, i n s p o i n t of t i m e , s p p r 3 x i m ~ t rmijoy ovryj~::,uls of ,thc?r types. Temporary r c d . u c t i o n s :In n ~ e r : ; t i ~ i f ~ t ~ ~ : ~ l ayei xlecessary f a r , gt :~ minor re psi^ s, :inspe::-iii;>r~s ;Lllil iA!j.rlo~ f;>ver;~n.izl.s ,
y4

2 [G)~

4.

The squ~drc::ns a.iic! u n i t s L i s t.e d - in ptzr'agr

-

-._._--L_-.-.-

.

,

5. Respnnsi-;):.LC officzrs ~1ic:l.l. s e e t l i a t tlie Chief of Naval. O p e r a t i a n s is inf:.~i:1:.~ ~-h.!,-xi cj.t:?(?r. t:i-ia,n teraporzrg reductions i n a u t h . o r i z e d o p.71.c i",:ii.:g s t : i . # e n g t z s :?i:c,,s:;hyy.
6. D e t s . i ~ j . r , ~ ~ i ! ~ n ~ ? e . :.;ye t s, : ~ , - ; . * ~ ,,.*'i ~ i : 133i ~ s e c t i o n s as ~ s . >., l:\ ~;j ~r: ~ skiown below. ;:c?c.[-iln i ; ?j:ro,t~-i~ J,,;.? :;;2c'i::rie..!. ,- . \., : __ E,t-. t;ssi.gnments. These, when s.ut:iorize(l iy ; c i ; j ~ - f3 : c)pcr;tions, may be made for riavri! . b 7 i , . , ; c ~ t y2 s i l > s p e c t o r s of naval aircrr,ft . ? ; ; znd to otj:ler s p e c i a l duties.
<..

,

,

.-L A v f c-,. 4; j:) .. n (A) U. :i;. F l e e t . tj,) p'ik+.jc; i ; l r ) -L> Q ,,... L(3 Scouting Force. P a t r o l Furcc. d. Ba2e E?oyce, flsi:.i.-i;ic F l e e t , FL e rlt; TALLY in e Force , A i r c r s f t Assigned t o V e s s e l s Attached to N:tval! Dls'taic;,i;s, (E) A i r c r s f t A s s i g ~ e t : to Vesr;els v\rllose Assienmenj:; i ;r l ~ e f : j ~ n ~ , . f - e . :~ ,
7-t

l @ i? t; i

1
Sec t i u n 11. S e c t i o n LV,

1.

.

J C

L

N?.v?L Di? l r i c t ; , sRJavs,l ant! Id.a.n?iuic; Corps iieserve.
S U ~ ~ " ; Yo f, ?O p ~ ~ a - t i n ; ;A i r p l a n e s . P ~Je

7. A l l aircrt,.f-t a:iloc;;.tc:.i :o .I;;;?: k i - t + 1 ; : ! ~ Force, Scout; -. ing F o r c e , Patrni F o r c e zild &,@ ;I I;'QT~- ,:.i.~ ;L,:;s,j.grie-j to pools. Comliiander i , i r c r a : l t Butt1.e 1rr;rc :>, <:!:l:n-:LAr<e::; r.ir(:rjit l3cguting Force, C;4:.1::1:;nc::i:: c ~ ; ; ~ s E ) ~',co;l.t-jng ~s :F.,!.J.~~,, (;(-.-.. f~:ii~LcLilderc r a f t , : Air ... P a t r 91 Force, 2~116 C(:,t:~a;,,>e:iij,t-jli.i;y ~ j i f i g ;j;is,2 h'orce will c o n t r o l a l i ~ c a t i o i i2nd over:c1:--u2. . 1 ,;::igni.d. them, Comraander A i r c r a f t B ~ o . t t l eIT1o:!lcc ,:.r-jl?, co~.-.;j.na.ti:! .th.e 1;'leat ~ y n . ,rhaul s c h e d u l e
v 7

,

S!j.u;z.dson
OF

Unit

: :f l ~ t b t ) y : i ~ O~ ~ ? ,~ e i P L:tre!:;cj;h: f pey n

j l , : ,

si~nec-j* -

Flag Unit Shig U n i t

:

1 TS , O :

Wi:J..l.

q!srn!;c

. ~ . ; i t hO : . V-.

: C i n C , [J.S. Fleet : ~ ~ x ~ ~ N s Y

~ ~ ~ ~ ~

Flag TJriit

S h i : ~ Uzi.t

:

2- VQS \fiJ:il.l g e y 2 . t ~r;ll:i$i..1 o

V(:>-2

: C:n:iib;~tfo;: CA,LIFO:fril,!IA
.iJLL T2..:4--..'

( ) Coj,xlandey Ba.[;l:;Le:;>iins 1

b e Force-

VO-1

:
*

9VOS

YO-2 VO-3

9 '\,?3[3
9 yo$

VO-4

:

:

Ship Unit-;':- 2

~ h j . 7~~lj.s,-r:-s

3 VOS 3 VOS

9'li'OS

S11l.p U n i t S h i p Ulli_"t;

2VOS

2 VOS

d d

I

.

*

#-\?T.:STI~ICTED S e r i a l 166438

W‘

(4)

- -- :iir*ci*nf 'i , 3:itti.e F o r c e , Cornr.:an~~ez,. ~ ; _ . i _ c : _ s ; i > i v i s i o n Two. - 3
C9fi1!~1cz,rl:;t.::
. .
I _

and

-

F l a g Unit

:

4

TJT,2

Tactical TTnit,:

3 13 c1

Fldg U n i t VB-3

2
:

v2,!

18 7 ~ ~ 1 3

: Concdrdiv One : Sr;.iiTOGA
!I II

FS
7i

VB-5 VF- 5 VS-5 VT-5

13T""7 1 1 ;: 2 TJF'::7
*

J

18
d

-

TJ;J-X. .;E

7717: !b L . ,

.. ,

>

18 y y ~

IJtiiity Unit. :

? r : ; ~ , 2 VJ,

1 ~j sg:t.+ti'c

3
-, \

\ ,

TO be i n c r e a S c j c i frir!!i 7-8 to 2 7 .?L:j.~ies ' nk,out, C)c.t,&er 194.1. Vl@ls as r.:.i{:rled :;au~~idrofisf ~ i . t ; 2 singlc2 ~ .~ setiter a i r p l a n e s ~ ~ r i l - 1 be eq-uippe(:: for ins%r.l>iae:~t. fl;l,jn!s. 3 d i j . i t i o r l ~ lpersonnel
autlnor ized..
T.;SB assigni.6

.C.ZIJL ,,

, , On2 ,,

e;;c'i..i (7V u . t i l i t y

?;]:[2-j.-c,

for. Gro,.;li, ~ o ~ u ~ i a n d e r .

Squadron

:

( ) Col:imcndar C r u f s e r s , Scouting Force 1 : C s u i i v Four : Cruci:Bv Five : Cri~ciivSix

( 2 ) Com~~;:j-,:jey - : . i t r o l ~

, , .. S. P l e a t , , and ~s i.i, Cctr;fi;landsi, .J-i;i.p;:.af"t S c o u t i n g Forc,? ss
13)
: Cor..iairscofo:r (~Vl31~1-l~)

F l a g Urinit P a t r o l 3 i n g One

? :

7!':?,4,

11.. 'lv:pL7, ( ].l:i, C

Squczclrons
VP-I1 LTP-12 VP-l:! VP--1Lk U t i l i t y Unit : P a t r o l K i n g One
'l?

1I
YP

li
I !

17

fD
91

l!
It

I9

I!

BULBEf T AVOCET RALLiiED

P:2-tl-ol gin $2
4CVp-21 Tip-22

------------T.,Z:O

Flt g , Compa:;wings U.G,Flet-?t and GASP, 'r7'!-,~~ P e t ~ v i r i gOne P r & ~ r oWing One l P it-,rol Wing One

Squadrons

?I-3 T'2
VP-24

VP-25
VP-26

: : : : :: : :

(e;" pa'

. -~ ~Lc : , - v iL>QS) ,, '

12 12 . 12 12 12 1-2

T.Tpl>

: Pa-Lrol Wing
Si
??

Two
19

:,iPG

T\q>s
'VPR '$pIj
T9-3

11
91

I!
ti Ft

1T If
If
11
11

I?
8?

?I
I9

tl

:* vp-21
Tenders

$0

be forin& seccjr:;d

,-1. ~ ~ i : l - ~ . I(P.42, ' tey

AL.BE&UG? 2 L SWAN

a

3 V3S

:.

WM. B. PRESTCIJ :

:

'

Fl:?.g, Coil~pat.~~!ing 2 2atroL Wing Two
F?
Yt 17

(2) - Co:rlr,ic?ndcr*Pst ~ o i , -Wings, \I, S. Fleet., . ~ n d C~r;nrn>~fici K ~ . T C : I ; ~L ~ ~ S C Ou t i r l g Force f ~ o n t d ) er -- . 9 -

Patrol \Vi.ng Four ( ~ e : i t , z l e ) Squzdrons VP -,4l : 12 VP3 TTP-42 : 12 V P . ~ VP -43 : L2VPR VP-4.4 : i2 ?iPR TJtiiiLy U n i t : 7- VW, 2
Tend.er s TEAL

:

Pa, r o l lt;.ing 'Fo~nr t
IS 17
fi

BP
IT
9f

11

11
tP

:UPS

(~i-ass

fV

~1

IP

: I ' I ~ L ~ ; ,C ~ a p a t ~ v i n4 g : Pa?;rol \Iring F o w

Patrol Win;; Six (~1amed.t;) Squ2td.r n 2 o * VP-61 L. L, .i.p ( : 3, s . I 15 C L s ;)
-c,

: P a % r o l \$ling
11 It

Six
11
19

1P

I!

Tenders
MC FARLAND

: 3'itlg, Compa t w i n g : P a t r o l Wing Six

6

( 3 ) Cor~iaandea Submar incs , Szoti.?;:i.ng Force Ship Unit,
:

2VOS

: USS EZCBYlOND

F l a g IJnit

Ship U n i t

: :

1 VSO
Lki.VSO

( . Zo:;~r!:-2nder j3a.tt.ieshj-p 13;.ivis-jon Five I) VO-5
:

5)v(.js

: Bstdi-v Five

( ) Conr:~,~inder 2 i:r;~.ij.selks ]?a.l;rol Force ,
: LOUISVILLE & CHESTER : C:md.iv Seven

Ship U n i t Ship Unit Ship U n i t

:

1vOc: 2, Vo,";
- 6 -

2

TT()::

03it~~I1A : SU'OA : l\iEJllP;iIS
6:

(4) Conziial?ci- 2-irz r j't Pntr01 Force, -e: ; ~ and
iSft~r,?;~li~.s.:de~~' Garrier D i ' ~ i s i ' 3 1 1 Three

F l a g 'Jnit

:

2

L ITPB ( @ l a s s b + ):

: C o : ~ a i r r o l c r (conf)

car6.i.v 3 )

q y jr n - , - I. m,lT s equipped fcr ~ ~ ~ s t ; ~ - ; r a f : ,i j "-$*~j,Y. : ~ i l :..;i;ir~,1~:nalpersonnel auth~rized. ---- VS:B for A i r G y : 2 i ~ pcrjp:leil(it.r. , ,. , ,
45
1 ,
\#

Vtili.ty U n i t ::

1

Vp;Ii

(class

ll:j:6

: Corlipatvi;ing Five

rn

lenders TI'i1',LTA hfi. " "" ' ', CLEJJSQfi

/

T'.

?TO$ d -

: P l s . g , C.?npt:tv;ing
A

-i . ~ - . ~ Thllee ~ n 3 . ~ ~ ~ g
i: il 11
11
!?

BELKNAP
LAPWING SANDPIPER

- - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - -

ft

Squad.rr~n o r Unit

:

:Autllorized O y e r h t i n g S t r e r ~ g t ~ :

-Assigned

P a t r o l Force, and Coa:iaudez, C a r ' r i s r DiT~j.sion Three (~ontd) Patrol \filing Five ( ~ o r f a l k ) -

(4). Comnanaer Aircraft

:

Squadrons VP-51 VP-52

: 1 2 VPLi : 1 2 T1PB
:

Patwing Five
?!
ft
11

I !

*.-"

-

1Ti;ility i
'

VP--56

VP-53 VP -- 51+
fjni"c

12 VPB
1 2 VP.3 ~ V P B 1 VOS, 2 'M J
3VOS

I!
Ii

: :

1:
17

If

ir

Teride- s

*

CURTIS8

: :
-

GOLCS3OROUGB :
'I'HR US13

: F l a g , Colnpativing 5 : pattvirlg Five
II
tt

11
11

CEO.E.BADGER
GANNET

- - - -

11
-

II

Patrol Kine, Seven
a

Squadrons Tip-71 17 J i- 3 {,?IL. .\.I A. ,, sb VP-72 : 12 ~ " 3 (z:lrss .;i U t i l i t y Unit : L i T > i , L :TII
7'jn

. .

an

-

-

-

-

*

-

_

-

-

_

_

-

-

_

_

_

I

_

_

_

~uz.n)

: P s t ~ i ~ g Seven
II
IT
11

11

Tenders OSIdOTJD ITJGR_C,M: BAT IVEGAT :

- - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - -

3::J

P a t r o l Wing Rine ( ~ ~ o n s ep o i n t ) t gquadroi2s vp--91.':: 12 ; T P ~( ~ 1 ; ~ ) SS 3

: P;ltv:;.ir,g

Mine

Tender 1 AVP or fiVD to be a s s i g n e d I n t e r .

Utili+,jr q u ~ d r o a ? L t t ~ o J S p
:

( ~ ~ ~ f ~ 1 k )

15 VS, 15 V S ~ T ~ VM I
(d) B;\SF ji+[)l;.c~

: A i n o l f or ( C ~ T I S S )

U t i l i t y \Sing : $ 5J-1 ~ VJ,ij, : 15 VJ, 15 uJn, t+V,J-2 : 1 5 VJ, 2 5 "$JR3 1 y $ j, .,-, _ _ . _ _ _ - VJ-: St~ff nit U : 2 ?fll;i
/

"Includes Ha.nal. -n i l t i l i t,y ]?et;'c:-mcrn, 15;igned TJbC KIgGFISRER.

-

3

-

- --

Skiip Unit

:

jit Ship s r i
S1-j.i~ 'Jnit TIP-1

.

4 VSO
.% .---,c, viL ,

:

5 VOS
: kirAf : US$ SEEON
'

: 12 TTPB (class A) Utility U z i % : 3 V J

Tenders LAX GLEY
HEF.3ld CIIIIJDS

.
: :

~1 , IL~L

7

C01~1afr~f

.
r .

LiIr::J.

' l i l l lA -L'L C -.

C
Wing

.
.-

1

FLTE';1 I,? 1i;E F0ECEF ,; "
?; <

.
*

-1

:; ;-<
,.-.-

v

1 ?TJR
:
y-,b r ,.<

C~:;~f--;?g. Gin. 9 •

'nj\(

2 lvLF

. ,1 8

18 ? ~ s s
y~r,'
>,

cj
, .&

1

: 1s 1\77 2 :.q,p+ >
: 2 :3 I i3 \,?Ds 9 <% 7JJR l r

4l!jk,

3 -

. 1 8 , 11-3
?TC;-<
!L

. .
, y.T
F. .

T.!;.-yLPiiri;r~ur,p u a n t i c 9 ) (q
I,
1?

I: I!

PI

71

11
*I

P?
11

19

I.>-.,

11

r'
91
'il

?l ?l
tf

I?
?l
11

7:JDA

I , ~

*,

2,3
0

if

13

I?

I?

12 T:F,' ‘ 2 : 18 TJ'F, 2 : 18

..-0 !&+.,

: 12 T).,2S, 6 T.iJpb : 6 V3, : VJf?. i
t; -33s ---- 3~ ,, ,,
\ , A \ ,

: 3 '75, Lk i3, : 3 Vs3

1 s for ir,s-byui;lsni; -ji?st:pcc"r,iofie 749 a < ~ d j . t i ~ p e ~ so:lnel ~ r ;.~ allowed. TO be for::;ed ~2ou-t; ().-..totjer 1941. 2. To b c f,>yrned ifi sacor;d- q;;lrr",~ 1 3 7 L+ ..!

;T<7J-

:

. :

2nd. J;;c;,.r:;.ir.Grcup
tl i L
1
i? I?

(~~an~iego)
f! !f
1I

TJ'@tt

0

f!
1 Y

?P
7f
??

~i$;"i-:t.

.

-.

FI
I;
11

71

11

II

3 XJJR,

11

It
111

II I?

9I
71

I!
PI

: :

.

r?

??

St. Tkioai2s, V. I.

.

Squadrcn or Unit

:

: A ~ t h o r l z e dC p e ~ ;

-

Assigned

VB-8 VF-8 VS-8 VT-8

U t i l i t y Uriit :
,
&
v

H-

BB-8 t o be f o r n e c with 1 T<F 23d expand to 2 p l a n e s a b o u t 9 7 N o v ~ a b e rI9.41. . ui??;it.io;.lal p e r s o n n e l f o r IGG s. $e;+ Pending ';*vail*I;..liC,;~. I;TB p l a ~ :;SB ?$fin assigned e rleTip ~ s Se ------ For iiir Group (;oxmand~r(y. , , ,, ,,
.
*
\/ \ ,

1 ,

U t i l i t y 1Jni.t :
fV

I?'

1

: :

3 1;~s 3 vcr3
LTJJ

FF

?6

1

T-T

;L:

: flUI{lBQLDT J/g'lCKIpIJ C X X X X < ,, ,, * -, : I!lAT_A_GORDA : N P t o be b u i l t : AVP t~ be b u i l t
A , ?\ \

-

T J Spnp , ~J,O~~I>KE+~ : , t o be convertedt+?-Z ; V
3..

C fi c;7
A1AL.J".

Q.""""
" " "

, \, , ---I (

+c Proba.bly t o ?ai:;rc:? ?!Jir,g Seven i:~ r s t q u a r t e r fi
\ ,

-,,-,- - - , ,\ \ I L I C I,., ,L ,
\ , \,
, \

P r o b s b l y t o Fa-!!rol 'fing D o ~ r , d a t e i n d e f iliite, Probably t o patrsl &ing Four f i r s t u~ar5-r 2.942,
'

1942.

8,

'Probably t o P z t r o i Wi:ig TTVO seconc q u a r t e r 1942. in

Fir s t :Java: ~ i s t r : c t
' : , 1 T i J acd EUC:~, r,tb.er $! : t2ch;r.ent9 : p l & n e s f o r experimental : N expor t , , m ~ i i - l u da s nhy be e s s i g c e d d~ ITS-2~1 : 12-vcs : iJava 1 Air De-: techmen ?; , : 1 VJ, I VJK9 i VC-, L,, ~ 1 2 ~ : Q~lofisePt. t : VS -3G1 : 1% : ' S ;Q :
n 7 y n ~

Naval A i r - De-: 9

fiaval Torpedo Station Newport, Ti. I. OuonscS P o i n t

Guonset P o i n t

Squan.t>~rn

Squzciron or ' . n i t

: b : Xuth.orLzed ( ) p e r a - t i n g St:rer?,g;;l~ : . ~ s ~ , i g ~ e ~ , -

-

F o u r t h Na-:al

D:lstyizi; -: N ~ v a ld i r c r s f t : Factory,
:

Naval i,ir n e - : ~ ~ 2 ~t .? , r 1 V.S?i9 1 T i p i 2nd v&~, i ~ tachnent, s u c h other p l a n e s f o r exl$ii.F h i l a . p : perirr!entill. p i x p o s e s n s raay
:

be a s s i g n e d .

Philadelphia, pa.

VS-5D4.

: 12 VQS,
1 2 Zj,J
?J&

I ~ 3 2 >;I\! ,

: Cnpe Nay,

N. , T

.
[(

1iavai A i r Ee-: tachment, Lekehurst

experl~~ental zposes 3s pi pay f2e d.adigl?c:(j : 1 ldq/i9 2- .\,Tg, 1 ' \ I .
- - c x
' I

s u c h o1;h.e~ ; 1:; fsr : ! ] S Lakeh.urst Z. ] .A
'
-\,.

Ac ~2 ~ :: - t i ~ ~ i . i ; i e s S ; ; J ~ Y J&!-j~:C~ ~ c ~ f - ~ - , ~ : l i ; r ~ ) ~ a . v &jr De- : 2 ~ dlb~, % ?,p9 2 ~.~ . 1 :;?.", -.' TTG: Aiiacostia
V-,I
/'

.,

ta.cizrien t , Anacostia

'ir-17'
!%

qj

fiLdy . - ? . . be assignt..<..

J t.2 c. i ~ n CS-L~Ci-i ?:bi iJv. : ,. -.,-2.f.!.r : , -; u ?p ' .- -0- : 0:zSL ,.:*2 e-rr;:zyj , .

L j-6

-

2 . c

;,:>-,
>&.
d

3 ~ 0 . l ~ 01

&A

,L,dL4

,

(>,

> .

,c !2 .

-

Naval A i r De-• 6 Vfd, 1 T;rj arid s12ph t i l e r : ?a:.. Proving :~::l tachviien t, p l a n e s for 7 ; fL.P->-l?-% - - - ~ ;Ldierit51 L : GTGUJ~~, Dahlgren + -;;yJpi?oees 2 s nay his hss-jgnea:. ~ ) ~ , G i . ~ rT T . en, La
T

.

VN-~DL;
Iiarfne Base A i r DetacyLrhen -b-1

: 7 ?,?)!i9 2 VJ
: :

: US Bavzl Bczdeiny, : 12Al-Jn j-i s 2

,

.

3 VI~, 2

T,TR~1 y j lznc: s.~-~i.; : 0 t h ex11:~- I - ; ~ . ~ ~-i.i,i.,,nta.l, oksc;:.es-: -

cei.7; an2- o b s i > l = t e .r21arles x*s may 9~~j--p!,?e-.

.

33.rinc B s : r ~ a c k s , (Juantico,-12,

.

- .

VN-14I?7-B 20 3~~3; Utility 1Trli-L : 1 VJ9 1 y:rm.91

7 : ~ -

1 IJG, 4

Squ;;ilr on or U r i i t

: i2uthoriz,cd O p c s a t i n f : Y i ~ ,

-

:.

assigned

Vll-3D7

Utility

m i %:

:

43 VT-' 1 173, L ~ J R , 1

?i;?,

-I

' T

v 't~ , 2

TTvl,'

, i;~-/i :

VS-2~7,;
>I

: 1 2 Tq~z,> 1

TJJ

: : , I : , ;

Key West

TO

'be f,2r~leci. abL>i.l+ 2 oc t:jj3cr ,YA<,]. *

s;-,_,.+.. Juan y-,
;zaval A i r De-: 1 YJ, 1 VJ-

B ~ T J L , ~ Ije-: tach:;,,';cl t S n n Pe6.r ->

San Diti?g,i

1

;To:,

,

1 '735

r q ,-:

I,,.A.r2;ecnti-L iJ::~valDistrict
_ _ I

*

NzvnL Air De-: 2 t ctckrient, ;Scati;le
Sitkr.1 Na-~zdA i r Dc-:

T.jlj',

2 VM, 1 'JJ, 1

? a ; VG : :1. ,

:

NAS Seattle

N2v21 A i r De-: 1 V3S, :L ?TJE t;-Lcj,il.s t 9 ~n
1 33

NavAirDet P e a r l K;ir ty>r: 4 ~ p , SO, 1 rijp, 4 : 6 VJ N?vi'.irDet Kanc9l;a 3?1/ : T , 1 y j, 1 iTm 3 %i d I . : lIJQS, I VJ MavAirDot J ~ h s:t 1s. : 1 IJJ n N a ~ ~ i r D 2 -Palrlyra 1s. : _L y j L Nnvi~irDetWnkc I s . : . 7 I ~ 1 ~ -JJ ~ . 1

: N,IS
: : : : :

Pearl Harbor

N,LS Kana );. ~ n y - : : lt iJAS i~iCa_-p,j~IS.-> N.ib J)z:k c J ,-ill 1 s :I 1ln t MAS Pair-,3rra I s . -3

.

I \ J ~ ~ ~ IS.-% \\T;L~c?

i Dates (

2f

c,,r;i!;;issi/:)nirl(l

j-9

b e d..,.3 t z r v , L.ilncd

l;jtcr.

Fifteenth j j s v a l Di~trict
Utility Unit
MOTE: : 2 ;iF, : " ' '3 J

2

.:,TC~?!

,2
;.J- , ,

T~JE

V@ a i . ~ c r z f t~ ; ~ ~ . j m i ; ; y i t 2!liis T : ! ~ .<< J!,,- . ; - - 2 2 ;.J Ji; 1;) p 7-. -; H a - b ~ r , i~: : , N116 A ; . . $22 , . 7 ,. q " . C ial-1;. :.., O , 5 1 3 1 ~ a r e f: r pr;i.:.;:irv"1 pG:Cp(.l:>c.:. ,:f i:,:':')vL'.:il-iE::~ : - j c e s patrc31. ) ~,er t-: Wings ther.:. bas^?^;, --..,- c~~,nnec:.~.,~q:l :.--. j , .~;IJ>>~LI,>;~Y jr c~ $~; e2zepcises.
* . ;

,,

?

,

,.- (.
,

: fJ-.tlSc . 1 ~ S,:>l,j 5
,
.

.A

(a)

j5 si,iz-f-lI:lC- "- : f A j . ~ ' ~ r z . f . kt-; \ J ; j r ~ c I~~~~~~j~ L ,ii L l l ' l;vj.si:-j:)n .-J3aUs{2s, --

-

Jli \ D q U d I l L ! X LJ ! ." N w Y ,rk {dr,2okiyr!), TJ. I, e ': Phi1~.:.delpl.lia9 pa. IJiani ( ~ a - ~ u c & z , )~ 1 ; ~ . ,
1. -'
J

: l i u t h ) r i z c L : C-pc:r;?ting : i "--t r ~ t~1f . : . : VJ :

s

. . u Av

c,-

:

22
-I&*

.
: : 2 :
:

:

-

District;

lA$

/ +

-

u

2

1 1 :

1 :
1 :: 3- : 1 :

i

1

:

1 3
d 7

Ic ,

i21envie~,fi~), 111. Grssse Ile), j~i;,. JiIinneapoiis, ih-jnn, St. L.2uis ( ~ ~ b j r t s < r ~ :K;., ~) Kansas C i t y , XanszL$; bong E e a c i ~ , Calif. O-rtkl.;:nd., ct:.lif,
S e a t t l e , ~izlsh, W a s h i n g t ; ) ~ ( ~ n n c u s t i . , ) C. ~ D. "*htl,2n.k a , G f j :+-:cfJr?v; O : l t a s Ls, j:..n, $ 1 T.cxzs
!

14
11
31 11
/,

: : : :

22
2
.

: :

11:

l1.5

22. :
: lid : .LL,,. :
-. L!,

3.4
-1
I-L7,

: : :
9

1 : - .

2%

-

e

1-1

'2 4;
/

, P-

.

2-Lk
i : J

: : :

L : 1 : 1 : .

9 9 9 9
1 1
C.C.

- .
-

12 13

r. r ,

L A. <., , !
a
6

: : : :

5 :
5

,.
e
D

-NOTE: N
k t

,".(

TOT&T,S

.

" J r

(..
,

l-2
C+

.-

6 8 8

i ~ in pcrcl~t!;esis i;; t . tabe iiurpse ,/. i~l~icilt.ng exz.ct l ~ c s t i * ) ~ . *V?$ p l a n e s a r e ass-jgiiec; ~ : ! , v ~ l ,* .dl ii\?i;it~ , 1 : bcL..,,,~ ~ r .e1i;ninatim p.ju,-,..T.c j. --, -, cf t r a i r l i n ~ 80% will be . > ~ ~ r a t : ~ n g - r ~ ~ riJtht-jyic~ - : -jii ~ n i ~ ~ ~ overhnuf Pt:rs,,ni1el fiir..:.* c--; : , r e s e r v e or , , "' ~~ i i \--/rDztes- ) c..)m:lissioning t9i - 1he ' Cd.'+'in 1 i. : s i s lof' t 90% :,f p l a x l e s assigned. . .f ,t~,,.?.i?i;>6 f . ? ~ , :-Jm... a
-.>c-

--

2

;

L.

+

.

..

.

.. . .

-.-..

'..

-

.L/+

-

,

i

-

/s/ E. 3 . IiTG3RSOLL,
.

Acting.

c

* *
6

*

d
9
(9)

w

rjrg::r!izaJ:icn an2 Des: gr?,itf-or, o f Naval and " lJ,'iari_.i.c ,;~_rps 3 e s e r ; ~ e iycl'?-f-c; q ~ c a d r ~ f i s . P i

N . R . h . B. T Boston (Squan turn) ? 112s s

.
Y.

: N.5.

? e ' York (3ri?okLyr?j, ?i!

Soue3ron : U.C.R. Squadron - + 7s-Lli VMS-LR ITS-2EI

Ti].

P h i l a d e l p h i a , Pa. 1V.ia.rxxi (0pa-~ocka) F l s , , Chicdgo [ ~ L e n v i e w ) 111. , D e t r o i z Grosse I ' l e ) , 'ibiich. I\binneapolis, 1,tinl-i. S t . Louis ( ~ o b e r + , s o n ) , ~ N . T Kanzas C i t y , K ~ I ~ s ~ s

YS-3F YS-A$E!

VIAS-2R
XIS -413

VS-85 TTS a? -L - -LJ> -L I; 1s-1 - 3 7 2
T T ,

VS-SF. T~~-7pL ITS 9h. P L

VMS-SR E4.S-63
VLdS-103

Ts -15 T % ,
-?TI

Long Beach, Cl: ai.
Oakland, C a l i f .

+

TTf(
T-,

- L-LJR ,-> J! 'fa! -- , -A

~SLiS-7F.

, -- L.
7

Seattle, VJasl~ingtor: P J ~ s h i n g t c n(lbidc?sJ~i;)
NOTE:

. is-20%
>-bFL

- >I: --

mas- 2 %
~T?!lS--9FL

j .

!,.
+

T !

:

77c
; 1

S-1 1< 6

T8?/lS-3R

A i r c r a f t z r e assigned. t o R t s e ~ v ~ Bases as i n d i c a t e d i n ssc:;drons. p r e c e d i n g psrT~>,r;q:i e:rd no% t o L n d i ~ ~ i d u a l

Afloat - T o t s 1 1559
~Unas- : :U. S :Bat-:Sco-:3e~e-:3~~I-:PPsL-: . :Nav. :s i g ? l e d : Class : F l e e t : f o r :fay : for :for : a t i c : p 'rV7 ~ :Pist: Ves. : L TJOS-VSO: L : 107: 5 2 : : 58: 1 1 : 24: 2 : 9 : VSI3 : : 148: : 7Lk: : 79: : 37 : VF : : 108: : 72: : 72: : 27 : VTB : : 72: : 18 : Total 240

338

VPB VJR
TTJ
Vld

: : :

:

191:
: L:

:

:

8:

36: 36 :

147: 12 : 15: : 3.8:
2
e

:

346

279 90

:

I . : ! :
"m

8 :
:
.:

66

87
7

V R :

-- -

i h : 21: 1.U: T O T ~ I L:, ~ ? I : 3 2

1-6 : : , &. 68 : 393: 26
.

1.

: 8: : 3 : 2 ~ 9 :2 102

74 . 155~

+ NAVY DEPAII'I'L'IENT OFFICE OF TFI'E CilIhF OF NAVAL OPFX~I'LTIONS

L . -

F'r~n:

To :

Chief :' Nav~l.Opcr a; :XIS. ) f " A l l Rurea1.1~ and Of'f'ices nnc! D i \ j i ~ i . ) ~3 s 1f ~ O f f i c e 3f Chi?f , f Nzva.1 Oper:: ti-~ns . ) Mtl j j r Gcncr?.l C--~r:r~sn(i~~rlt.
P r a p )sed ~issignnsn-1;7 f UiycrafS, and Mavzl fler ,naz.ctic 0rgt;nizati::n - P'isct:l. Yc-.r 1942.

Subject:

1 . The f::~l,l!~w-ing ?ri:pi.~seG. initial ossignr~ent:; .in t4-ie --N?-v.?.I Ber?ncLutic O T G ; ~ , I : ~ . Z : L ~?r, .t)h eI f i s c a l year 1.942 ;~:re i? ~ ~ p r ? n u l g n t a d her ewitli h r u s e in c::ir~nccti,,?n %hi 1 4 zn i ~ i l g e t . vrith 9: Expansi ?n ,3f the Aer..)nnuti.i: Orgi;s:iz.~-L;j.;~n a.ritic.i.p&ed. an< t h e i s r e v i s j,,:>n accf-.wI-' c_?r-igl;y, ) csr.tai.n f.'lsu.r.i,is c .!r:t;hi.ini?C !lerein 1;11-17 :f be expected.
Ths ~ u T + ~ ; : L .:)A > i e : ~ ~ c , r ~ ~ ~ .resp::n~:;ible fa]: t h e I ,L' is t t i ~ s s u p p l y , ) n.irr:rnf ,t i n ac:c :>~:dn.fic~:v:.ii-;.l:l tl2eae nss.ignni.n.ts , The :f supply ::>f s p a r e i n fr : : :iutii,~~rized.p a r i t i n g z s t r e n g t h s s h ~ 1 . Lbe i::.ivfrrn~;.d. t h e f,>ZIIII:ir;iiix~g; by gonerall. pr:vi.isi,ns:

2.

(a) Fleet A~~:iati,:~n C a r r i ~ rs,n2 ssbi~:,'bp.scc:: - 50% Ptit~'33. ~ ) % t : i l ancrl : ~ . t i I . i t y e~ p l a n e s ( ~ : ; ~ ~ L t i . - - ~ n g ;in ~ i ? ) ~r F 1 c e t Syu:::dr :lr.;s - 25% ( 3 ) F l e e t Iiji~l.rineF',>re c - 50% Naval. A i r S t a t i n n , Pel-lsilc.~.la - 20% Oth?r Squadr i n s and U n . i t s - NJ
I,

sprii.re ;;.i.rpb:~m(::s

spnre ;c!,irpl..~~iles spire airplanes sspare a i r p ] . w c s sj:)are a i r p l . a n e s

. The Bureau : ~ f Acr -)nt:.utiz s i s a.c~tln:)rizcd .I 21s s i g n , t: f,2r l l t i i i t y p u r p ,si?s, s u c h axperaifiie:ltal, : , b s , l c s c e n t an:: m 3 b s : ~ l , e t e i r p l n n e s a ; a r e in s a f e flying c,.,nGi.';L2,. c : Ihc:sa a i r p l a n , c s !;my b : ~ p e r : i t e ci~n c x c a s : ,f : . ~ ~ , t i l ) r i z ~ i ~ : : (ip;rot;inc, s t r e n g t h , b'LI.t :>nly t ~ ~ x t 1 ? ' ~ 1 ~ oip e r(a t i n g s?;rzni;.li;h w i l l . b e c ansi<eris:c . ~e ? d e t e r . ~ . ~ i i l i n g r - s - j n n d a?_:ir~v,rjcncc:j pc an!.i flii;ll+, ,-)ydor:; :,f s q u c r ; r ~ n s and u n i t s c:.!j2cerned.
9

Sq,~ied.r.?ns and unit,:; shall. n . ) t be equippeci w i , t l i air4 plariss, -)the- t2lan e ~ p e r i : ~ i r ' n t a l , ibs3lesci:nt j . j b s g l e t c , in r s x c e s s ijf autl.1:)rizcd .~pei:.v.ting:;trcngtl.is, e x c e p t .tki;tt; p n t r a l ~ q ~ 2 , C r : 7 1 nay retai.ri p l ? . ; s i c ~ l c u s t ,dy , s p a r e VpB typ&a i r c r a f t 1~ ) f n 3 t t s exci:cd, irl nu::;be.i., 255 :if c l ~ x t l l ~ , r i c & >i.iplcr.ler:t. S p u e c a i r p l a n e c ; w i l l be suppl.ied 2 s r+fil;lnce:;ents f:,r t h o s e expendad '.lr underg:.>:ing r.ia j:?s :)ver'iis.ul .:)I:, .*?n t ) ~ c : c a s e : ) y ~ t r . 3 1 .f sql~adr:,ns, i n t e r i n -~v-.rliau.ls, n d . rc p s i l - ~:~:P~ic i.n p,:;int ~ i . i;;ie, a p p r ~ x e ti, t i n s t c s ;22j3r :-,verilaul : ~ f !i.t;:li;rt;ypes. Irn.,, ~~:;,.ip~lr.:..;l';r a d u c t i l ~ n si n r nuth.?rizcd, > l o c r a t i n g st,-engt?is 6n.e yiec;:lssary f z , rnin..r r e p a i r s , i n s - p e c t i m s arlc'~:s.ii.~.~r .3,vorha.uI.s.

~. *

Hcsp:nsible i f f i c c r s zhrill sce t h c t thc C h i o f of Navr-l Optra-tll jrls i s i n f arnic2 v7l.icn .L41;:r '~lriclrl t e r d p o i l l a u t h ' j r i z e d . c:)pert,tins s t r ~ u g t ' i i S%re rl(?cCS:T'!l'y.

5

S

Det:i.ile2 :!~sig~:il(>nts r c ,irrmged i n s c c t i ~ n s a as 6. sbovm helow. No s e c t i o n j.s provirJ.cd f o r specri.ul u s s i g n ~ l e n t s . T'llese, when cutl.iorhzec! by t ~ l c Chiel' of TJcval Opei?t~ti.oils,nay bz niadc f a r n ~ v a a v i a t o r s dcr:toiled t o d u t y :is i n s p e c t o r s of l n;,vtil a i r c r a f t o ~ d:'sis.tznt ri2va.l ntt,.i,cli~;,s c t o c ~ t h e rs p e c i z l a ; l L 6-ati.e~. S e e t i o n I.

(A)

F l e e t A.viatiom. i . S. F l e e t . l Bp,t-t:le F O Y C ~ . $colJ.fjillg ~ ; ' o T c : ~ .

d) Sub:p,u~i e F o r c e . j-n el ,/it;]~aJ.12;f.c Syiicdron. 8 Cpczj.rJ ::ii.rvice Sq.i~;idr-~l?. )
/ I))
,
Lh>.;-d~JJ,C:
.
1 . ;!.i.k?~~~.

7il'l.ee.t; I L a r i ~ cT C I : ~ C ~ . t l ~ v a lE i . s t r i c t s ,

S e c t i o n TI.
Sect.ior1 111.

P]s:va:l a.nd l,'iar.:ine Corps Reserve.
Surnrfltxry of Opc?r:~i;in$ Airl3la*r~.c,s.
Eet:.iJ.s of A v i a t i o n ?c;rsonnel f o r A d m i n i s t r s t i o n , T r a i n i n g an?

S e c t i o n IV. Section Ti.

7, PL1L a i r c r a f t alloctli;i:.dt o the 3 a t t l c F o r c e , S c o ~ t 5.rlg F o r c e , and Rase F o r c e are assj.gne12 -.: p o o l s . A i r c r a f t of I,, t h e Subnarins Force will 'be c o n s i d e r e d a p a r t 01: the 3 a t t l e Forccs p o o l . Co~i?j-,w.nde~ i r c r a f t B ~ . t . t l e A Force, Cocmander A i r c r a f t :':cc;uting F ~ r c e ,Conmnndei. CY'L ~ ~ S ~ c - S u t i n g ~ r e e and Cam:aander' ST ~ F U t i l i t y \lTi:ng, Rase F o r c e w : i j . l c : ) n t r i ~ l s , l i o c a t i o n c.nc! ~ v f : : r h e i l l Coli;mandtr:.r i\ir ex.-:-i:f"t, 9attSe F:)rc e ~ j f all aircl:af't a s s j.gncd t21e:o. w i . l l coord.-j.l?a-te tki.e Fleet :>verkiaul. sclitxlule at fJa:vnl Air S t a t i o n , St:.n Dieg,-, nr.16 -i;!.le t r n r ~ s c : : . ; n t i n e ~ l tF ~ ~rly sc'iied-ale , ; er

,

.

F l a g 1.Jrii.t : S h i p 1Jni.t :

1 VOS W i l l :)perate ~,~i.tl.1 V'Q--1

: CinC, U. S. F l e e t : PENESYLVAN1.A

(a) BATTLE FORCE
F l a g Unit Silii-6 TI.? it
:

1 TTOS
V l i l l o p e r a t e viith TTO-2

: Combatfor : CALIF(3RNI.A
: F Q ~ C ~

( ) ~.o:~mz,ncier a t t l ~ s h i p s U l t ; t l G 1 B
Twe3.ve tlz:rce-plnrze

units.
: : : :

VO-1.
TJO "-2 To-"3

+cWnshingtofi Ln i.t J

+@Nor C a r o l i n a t.11 iJ11iS, :
:

VC) -4

: : : :

9 VOS
9 VOS
9 V0S

9

7o :s

f3atdi.c~ One B e t d i v Two Bct6:i.v Three Hntd-iv Four

3 VO S

: TJnassigned!
: IJ~,assigned

. -? VQS >

(>' Cor?d;i?.nc!zr C r u i : + e rBattLc Force. ~ 1 ----.---....----

-:qc -3 s
3.x *

VCS-8 VCS-9

~ \ / \ J i t l a n t cUnit i -:++:-J~~l-~ea.u LJnit

: LO VSO : 16 T , T S ~ : 20 Ti's0 : 4 VSO

4 VSO

-:+ Lncl-~lc!es C :~.ss:i.gned Squadron 40-T. L sc+c Z T r 2 i - b ~ be .f."or:ncd i n lowth (quarter, 3.942,

(3) Com1m~1cler Des~:c>oyer. Battle F o r c e , S CoixliLnder F l o t i X l a One, ~ ~ n d . Coia:na~?der Flotilla TV'JO.
S h i p LTnlt S1li.p Urzit;
:

.

2 VSO

2 VSO

( 4 ) Cor?~,~ox>der r c y c f t , R a t t l e Folbce, & Pi a
l _ l _ _ _ _ _ _ -

Zor~:;l;~r;d.er _ C _ _ I ~ - - " I _ _ _ * _ ~ I _ _ _ _ _C;lrrj.er - - .D-i v i s i o n

Ti;,ro.

corii.qe::ider " t , ---.. --

C:iry j..er D i v -----' i :;i.ori One?.

S.~~;IA,TOG,;l- . i \ i r c r a f t C a r r i . s r , 1st Line . LE'INC;%()TJ - A-1. i c r a f t Carrier, 1st Line

Squ-adrun

:

or

~r1f.t;

:A.uthorizc<~OEr?
-y_

-^ --

ting Stren~th: .-

" " _ _ 1

Assigned

C a r r i e-l i v i s i o n-r J Two.
YORKTOYifJ - Aircr:~..ft Carrier, 1st L i n e ENTZRPRISE - Aircraft Camaier, 1st Line

#- Co:aacnder S3f'r:i.m D i v i s i o r l Tlirce.

"+

HHOEiNE'i' - . b . i r c r a f t C a r r i e r , 1 s t L,inc

# Tentative.
?b'$ A f t e r

c o : n n i s s i o n ~ a,n:: s ~ ~ " i - 1 CJrected. t o r e p o r t to Col;n;randey-iy;.,t"+7.11;:>f n -.,, U', CJ. Flee-t, ~ j - 1 2 . o p e r a t e dfrec.t?..y .under t)1;2 Ci-lj<:f of ~ a v a Opere,t;ions. l
.bhe I -

Flag U n i t

:

4

JTll

: C o n a i r b a t f o r (cola-

Tactical Unit:

3 Vld.
C a r r i b r Bi.vj,siol.1 One -.

c t l r d i v T~vo)

Flag Unit VB-3 VF-3

BS-3 ITSR VT-3 : 1 8 VTB Ul;ili.by U n i t : 3 VS3 - 2 VJ
: 27

: 2 : 18 : 27 : 18

Vnil

VSB VF - Z VSB

-

2 Vj11++
.

: Concurdiv One : SARJITOGA
11 i;

- 1 VSBSt-.f:2 TbiliL++

.

tr

PI

VF - 1 VSB : : 8VSU L

: 18 VSB

: LEXINGTON
It
B?

C a r r i e---- Two r Division

T J t i l i t y U n i t : 3 TjsO
: : VS-6 : VT-6 : U t j - l j t y wait :

VT-5

:

18 VTB

-

2

T$J

-- 3

v,cl,-p,#+:: ENTEEPRISE
IP
1f
11

TJR-6

VF-6

27 VF - 1 ~ $ - 3, T J ~ I - : ~ 3 18 VSB -18VTB 3 VSO -.. 2 '\T J ..- 1 v~~-:r--::-

38 TiSB

f?

#Flag 3 n i t
VB-7 VF -7

: : : VS-71 : T~~.-172 : TJt.il.ity Unit :

2 Vill

18 lTSB 1E:vF - 1 VS3 - 2 VMGe . 1 8 VSB 1 8 ?SB 3 VS(3 - 2 V J -- 1 T,J$B.'6>$

: Comcardjv Three : 'JVAEP

.

I!

7I
II

I!

X-

TTwlfs

authorized.

assigned. sscjuad.rons ~ j i . t hs:i.nc;l..e :sea-kcr airplanes will personnel be equipped f o r j.nsi;m.ur;;en+:, flying, No add.:it;i.or~cil

\ci, \<
1.7.

To o p e r a t e under CI-ii.cfof' Nsval Opc?rut;ions.

# Tentative.
(b) SCOUT1.-----FaRCE, Id G

++ Tile . I > J ~ I A i J ~ P O L'iJnit probal,l.y w i l l o p i 2 r t l t ~with one of the IS TTCS ScLuadrons o f " c h e S c o u t i r ~ gForce. Iiowe-~er,it, i s :;k-ovvn separately h e r e arid not; v ~ i i ; k i the Squadrons.

T~vel?.~e four-plane u n i t s

.

VCS-4 VCS-5 -. \Tba- 6
f l rq

: : :

16 TiSO 16 VhiO 16 VSO

: C r u d i v Four :: C F L U ; ~ ~ T Ji v e F : Crudi'c.: Six

---or U n i t
F.tcg U n i t
L .

Squadron
. - I -

: ---:Autl~ori.s;efix -O-s e ~- h-t i. n -g::trength: - - I -

A s sig2ed

: : :

3 ~ 1- 11 VPB (~Ztzss3 )

: Co~nairscoCor

P:it,r.ol -.. ----- Wing 01ie
VP-Ll 'rip-1 2 Tip-13 VP-14 U t i l i t y Uni'c

-Sa1~2LJrons

an

~riego)
11 11

MEMPHIS
: P ~ ~ t r King Onc ol
It Tl ll 11 I? It
Y1 11

12 V P ~

:

1 VSO - 2 5J11

.

?P

11

TULBERT
ZJELICATS AVOCXT

Tenders

: F l a g , P e t w i n g One : Patrol @ i n g Ono : Patrol Wing One
F n klor') Ty

Patr - 01 IlJing Tvig vP-zik T;P-2 5

- - - - - - - - - - - - - - . - - _ - - - - - - - - - - - - - - - -

VP --26 VP-27
U t i l i t y [Init

: : : :

.

: P a t r o l Wing Two

:

12

a;,

vm
~~;j23

I?

11 ql tt li IP
tl

I!
I? 11

11 II tt
19

Is
9~

l? sl

12 TJP13 12 TTP3

11 I!

3- ITSO, 2 VM, 1 17PB
2

. ( ~ l u sB ) s
"

11
t9

II
II
1t

71

Tenders vc%1GkIT

.

Ts ) jC '

: P a t r o l Wing Two
It 11 11
IY
79

.PI.,

,, 6

<"

Cornpatwing Two
11

: P a t y o L V/ing T h r e e
??

D l

F1 I7
11

T1
'i?

I1 19 11
11

I1

Tenders

CLEkSON

:Flag,Compatwing Tliree : Patrol Wing Three : Patrol Wing Three

-------

Squadrcr, c:r U n i t

:

:Authariz?a. Opc?rntinc S -e n - h *-----.-" -- - t r g t

gne L sio d - ,
f

As

(2) I-__L..____-_.. i i l r c r a f t, Sc.it.liting Force (c:)nt d Cor.umde:r
P o . ar-t r ?- - . . l W i q Four eat^.,^^) Syuadr ----~ ~ n s*: l? TTP8 ( ~ l n s sA') ' IT? -L+l VP-42 : 12 VFB (1 ri
"

.

Ten6el-s

TEAL

.
- - - . - I . - I
"-

-

---"------

WILL IAl4SOF! :

P : ~ t r o l ITi,ng F i v e (j\i,irf,j:lk)
c P a t r o l Wiag Five
It tf
11 19

I1

If
f! If fl

*

!?

If

?f 11

It
It

GEO E 8iiDGZt :

.. GANNET
*

:Flag, C:.~mpatwiing Five
: Pa%r:jl Wing F i v e

.

II

97

17

- - - - - - - - - - - - - - - - * - - . - -

LTli;im&tc a s s i ~ n ~ r . t n c tL,be dc tt?rnii~t.d. later.

---------------: p x t r 8 j 17 f J i . i l ~ S i x
11 II

P n t r d l Wing Six (,11timeda) &utxdr -Ins : .. vb-gl : 12 VT'i3 (~lassA) t? I! TJP-62 : 1 :TT'U ; U i : L V ( -- 1 7 1 S) 1
_ I . . , " . .

I?
tt

I?
11

Tender a s s i g n r ~ e n tw i l . 1 'nc r8iade Itlt;er.
~ _ l l . _ _ _

p2tX:ll Wing Se,ven ---

Squa6rcx-i~ : IT??-'71 1cw .T~-,-JJ-3 '2 L ., 172-72 : 1 2 VI.":3 Utility U n i t : % VS9

-

an

_

_ -

_

-

l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jlran)
(~1,~i;:~j

.

!\.)
Pf

: P s . t r : : ~ lWin,?Seven

l'i

-- I V'T$, .
r;ai-&
-

.
1,;~ter
-

'IT

19 11

71

rr

I?

Tender assignrii~.n,t i l ] . 'be n
I -

.

"

_ - . - _ I - I - -

-

.

Squadyon o r Unit

:

.
C I L -

:Authorized O p e r a t iA--r l ~Screngtn: ~ ..------.."

i s signed Z

--

(2) &mniander iIirc:raI't~, S c o ~ ~ t i nForce ( ~ o;: -n'd. t

Tenders t o be assigned -: L VJ BbaNFGAT
CTJRTISS
:

CompLetion Date
I

3 'VSO

. .

. : 1 J u l y 1941 : i October 1941

.

,

S e v e n converted
++
+H1

a b o u t 1 JuJ.y 1942..

PC t o be d e s i g n a t e d ?at,sr. C ~ F ~ J L Uni.t to 1x2 formed at Navy Yard Fuge.t S o ~ m d L O
7

TJACKlNAC Unit -LC) be forsled about 1 October J.94.l..

tlt

Navy Yara Fuget Sound
& 4O,GOO l b s . & 60,000 l b s

-A betageen 23,300 - NOTE: VPB Clasc: '3 ind-icc.tesweights be.';;14;een40,003 . VPB C l a ; s s i ~ i b i c : ~ t e~:ic_i.$ht:; s

.

( ) Corni~.p?cr>Utiij-1;y 1 U t i - l i t y Vling: 4 s J-1 ~ : 11 VJ, Li VJR, 1 V L ~ +CV J-2 : 11 V J , I1 V a l , 1 VM ll TIJ-3 : 4 VJ, 4 VJR, 9 Vb
++

Wing, 3ase Force
: TS RIGEL JS : TJSS RIGFL : l?SS RIGEL

a

I n c l u d e Hawaiian U t i l i ~ t yDetachment a s s i g n e d USS KINGFISHER.

S h i p Unit

:

2 V30

:

USS RICHIiIOND

: 18 VSB : 18 VP, L VS8, 2 V&l-;+ ; 1 8 VSE I~S-42 : 18 VSB TJtility Unit: 3 YSO, 2 VJ, 1 VS3$++c

br13-4 VF-4 VS-41

: USS RPNGZR : USS RANGER : T S RBNf;%'i. JS : uss RANGZR : liSS RAM GER

36

+:-%

V X f s a s s i g n e d squad~onswith s i n g L c z e a t e r a i r p l a n e s will be e q u i p ~ e dFor il:strurflent flying. No a d d i t i o n s 1 per sonflel authorized. One V S B sssigrled each C:,T UUtili;y U r l i t for Groun Commander.
:

VCS-7
VO-5

16 VEO
9 '40s

: Crudiv

Seven

Sip i

t

: :

I, ITS0

: Bntdiv Five : USS NOA

RESTRICTBB
Serial

81638
:
R u t l i ~ 7 rzed i
l L

Squadron
*.-

or unit

:
l.3-

2.

rl siu ._--s.-AL n e d . -- .- . -. -

-

SPECIAL - . - - - , - -SERVICE b'QIIS1\1)1{C)r\..
: USS CHARLESTON : IJSS ERIE:

3 i t Ship Vxit

: :

1 VSO I VSO

S h i p Unit Sliip IJnit Sl1i-p IJ1li.t; VIJ-21

: 4 VSO : 2 VSO : 5 VSO : 1 2 VPD

Utility Unit:

3 VJ

: : : : :

USS HOUSTON '1JGS idAfi'IBi,EHEl\D USS JLANGLEY A.iraf IJSS KZI3,ON

Wing

: 5 VPY, 3 V J , Lk : l : 1 2 VOS, 3 VJ:R : 1 8 VSB' : 18 VF, 1 VSB,

-vs13

II I1 I? It I! I1

11 11 lt
T'I

11 ?I IT I! I? 'It

If IT
11

9) 11 11 ?I
11

2nd l\!larAisGrou.p ($an ~iego:
Sl

11 It II

I! 11
11

I1

11

I1

St. Thomas, V. I .
- .- - . -. - -- -

SZCTIOIJ 11.
* -

NAVAL DISTRICTS

F i r s t Nnval. District ___---_
VX--2DI
VS-2D.L
:

VS-3D 1 .

- 1 TiS and. such otkler : Naval Torpedo S t n : t i m , Nev~port, R.1, planes for c x p e ~ i n e na l t pw.ypczses : ~ s ma?; be z s s i g n e d . : : Quonset P o i n t : 12 VOS : 12 TTO3 : Boston
9 TJgl
-,., h i r d T --

N :I.T(L~~. &iDil;;ci_ct
: Ncw York

VS-1D3

: 12 VOS

1 _ _ _ 1 1 . " -

Squadron o r Unit

:

:

.Aut,horizcd Oper3itiric St:r"t?ngth- - signed --- : ~'is -

-

---Fourth

iVtlval _-- i3i::tric-k _-_....--_
:

6 V 1 -- 1 VG and s u c h o t h e r planes: 1
?31' e x p e r i r i ? l . ? ~ ~ t ~ l c r p o s c sas at may be assigned.

.
:

3 'Jl\J and s ~ l c i lo t h e r planes for c x p o u i r n e n t ~ lpljzposes 3 s may bc assigned,
12 VOS

Cape I~lay, N. J.
NRS Lakeburst

VX--4D5

:

18 I l . : ,

z~~ipnee;
C> '

3 'VE, 2 VJ-13., 3 VJ, 2 VG : Naval A i r S t a t $ cind. such o.thcr:r p:i.~~x?cs f o r (2s- : :inacostJ.a,, :D. peri-mental ,purpiJse:: 2.2 r;?.sy bt? :
$

VX-5D5

:

6

Vi!A,

mlay be ~ ~ s s i g y ~ e d .

I VS and such other pZant7s : Naval Proving for experimau!t;el p-Llrp:lses a s : Grorrid, Dahlgren
: ?/irgirlia,

'JN-8D5

:

Vj:;i

, 1 VJ
Fif-th. Navel D i s t r i c t
. - - - - .

: U. S.Navzl Bcade,ir( : .Annapolis, T1lld.

-"----..--^llll----.-.-

U t i 1 i . t ~TJn:it: ~

4

Vid,

1 JIG, 1. YJR an6 such o t h e r : N2vc.1 Air S t c ~ t i o p l a n e s f o r e x p s r l m e n t a l pur: Norfolk, Va. 'pOSOS nr?.y 'be 2ssj.gried.
" . I . . -

Scve:~Ch NTLVE:~. D i s t r i c t ;

. I _ -

: N9S J a c k s o i ~ v i l l c : Banana R i v e r : Key West, F l a .

Sq-u.i;dron -.-- or Unit
Vi4 -1.D8 VN --2 I 8 . ?

:

:--lu~~@orized &e_l~;~~j~;,-~&~~ngth ASS igned :

-

: 20 Vl'l - 34, VOS : 203 7:PJ VII--3D8 : 68 V:;O VN - 4 . ~ 8 : 3 2 TTPB 'u'~-.5G8 : TO T,TI\i ( ~ d v a n c e d ) , 4 VF, 1 : 12 VTB, 2 4 VSB U t i l i t y IJnit: 2 LrR, 4 VhE, 2 VJ, 1 VG

Teath Nav,=;l D i s t- r i c t -*-..---~"-.. -

t

ii t :

1 VS, I- VSO, 1 VF
1 'v'J

: NAS San Juan : NavSta G~lantarrzrrlo

U t i l i t y IJnit:

Bay

U*Lili.ty U n i t : U t i l i t y Unit:

8 V , , 1 ':I<, T;
1 VSO
, -

1

Ti(>,

: !

VJH

: 1\J/iS San Yiego : 1VtlS Sc?n Pedro

Twelfth Nn.v::.l. j.)ri.s.t;rict; --- .-.--*j,TIi,

Utility Unit:

4, E , L l

1 V;J

:

NAS Alameda

Tklirtccnth .ITJcv:rl D i s t r i c t I____.___. ___

Utility U't:ility U1;ility Utility

Unit: [Snit: IJr~it: U n i t : l 85, 1 VF, L V53, I VSO
F o u r t e.-.e n t h N;vLil D i s t r i c t -*

: : : :

N; :S Se2ttl.e NliS S i t k t l

Tongue P o i n t

NAS Kodiak

U t i l i t y IT11 it : U.t i.1 i .t;J Un-it : . UJi;ili.ty lini C; :

Unit:
Unit: Unit :

: : : : : :

NAS P e a r l Harbor

NAS Maneohe Bay
NAS Midvtay I s l ~ n d Johnston I s l a n d P ~ l m y r aIsland Wake I s l ~ t n d

Utility Unit:
NOTE:

2 VF, 1 bSC!, 2 T/,T!?,

I. VJ .

: NAS Coco Solo

' ' s i r c r z f t assigned NILS S e a t t l e , FJAS Pearl H a r b o r , jjAS Q Szn Junn, 1'4bS Koc?ialr :ind NAS Cocc) Solo a r e for p r i m a r : ~ u r p o s e p of ~ : r o v i d i i . i g o r v i c c s to Patxol. Wings tllarw based, in cons n e c t i o n w i t h gunnery e x e r c i s e s .

I

'pm

SECTIOM 111.

NAVA

: A u t h o r i z e d Operating S t rengtk~ : VN : VSB : Ti3 : T P TB Boston (Squuntum) Mass. : t6 : I$: I : 2 New York ( ~ r o o k l y n ) N. Y. : : 18 : 1 : 2 p h i l z d e l p h i a , Pa. : 6 : 12: I: Micrrii pa-~ocka) F l a . : 8 : 1.8: 1 : C1ric:go [GI-euvirvrj ill. : 6 : 1 2 : 1 : Detroit Gross2 ~ l e ) ,Nicir. : 5 : 12 : 1 : 2 &!inneapoLis, Ninn. : 5 : 2 2 : 1 : S t . Louis ( ~ o b e r t s o n ) , Po. : 5 .: 18: - : 12 : - : . Q K a n s t ~ sC i t y , Kansas Long Beach, Cslif. : 8: 8 : I : Oakland, C ~ 1 i f . : 6 : 18: 1 : : 6 : I : I : 2 S e a t t l e , Y$t.sh. lrishingtorl ( f L n a c o s t i c ) , E:. .:: 6 : :. : - : !8 r T e ~Bases :--- : 28 : 2 : '0 1
_ C _ -

,

-

-C-C--.IC

: : :

District

,

,

-. -. -.
-

: :

I

4

3

7 9

.

: . . . .

9 9
'3

1 1 12

9

-. -.
8 :

:

13
D.C.

NOT%:

To L n l s

9 9 2 3 2 1 2 :

__

Name in pnreni.hesis i s oi;Ly f o r t h e purpose of i n d i c a t i n g exact locction.

(b) O r g a n i . z t t " i o ~and D e s i g n ~ t i o 1 1 Navcl ~ n d ~ of K s r i n e Corps L?eoer'~~ei i r c r n f t Squudrons. i

N .R.A.B.

Boston (Sq~x~nturn)l!'tss.

,

-_-- . . :

d

o

: 1 C

.

Squadron -

New Pork ( ~ r o o k l . y n ) , N .Y.
F h i l a d e l p h i a, P a . ali?mi (Opa---inck:i), 3 1 2 '.. Chicago ( ~ l e n v i e w ) 111. D e t r o i t ( ~ r o s s e11-e), Mich. ~ ~ l i n n e a pio l, F i n n s S t . L w i s (liober t son) , $40. Kansas C i t y , Kansas Long B e ~ ~ c h , a l i f . C

VS-IR VS-28. VS-313 v s-&I

V iS -l.n T
VhlS - 3-R

,

VS-5R VS -'7R VS-911.
:

VA -4E jS VPIS - 5R TJ!.S-613
TTi:i:S-LOR T'V S-7R IL :

.

VS-&Fi ?;S-IOR VS-ZIR VS-12fi TTS-l3R

vs-i4?

Oakland, C a l i f . S e a t t l e , Wasll. Washingtoxi ( ~ i n s c o s t i a , D.C. )

-

-

:

- - - -

TS -1 51% 17:: -16Fi 'JF -6Ti

VXS - &;i. VXS -9 3 1 VL -3R IS

NOTE:

A i r c r a f t a r e n s s i g r ~ e d .t o Reseriis B n s e s ns i n d i c e t e d i n p r e c e d i n g pzrs.grz~h.and n o s t o inni.ri?iu;ll squadroils. F3r this yaCscn n I r i r c r n f t a t shovvrl i n a'ssve t a b l e . r:

SECTLO!$ --- IV.

SUTYlIdAR'i OF OP$ELJ_T.NP BIEPL;!MES FISCAL --,I . 1& YCm 9. a- .

FOE

Afloat

-

Total 14,24.

: U.S. :Bat-: Sco-:Base--:i~si--: :Sub-: Type :E'Zee-t:f=r :for : f o r :;tti.c:ktron:for :Speron: FX,K : Total -

''Sf--: 18 10

1

:

119: 68 :

: 11 :

29 : 2

:

2

:

24 :

256

-

Type

: : :

VPJ VOS--'VSO VSB VPR

VF
VTE3

.

Inllc~ : Patral. : DctaiLs: "I':r.ninirx-: l < c ~ ~ : c v ----(3 73 90 : 72 9 : 102 24 : 232 : 32 8 :

.

-+.."..-

.

h.

Total 3 63

.
:

183
256

10
78

41

40

12

1S 7z
irnp

8 :
23 8
: : :

51 12 8

v ,VL

VJ VG

1.2

:

75 35
8

,

'

9

I. .,

u@L~;"&,ika\,;:
r

* * I

D e t 2 i . L ~f o r nvi;;ti.nil p e r s ? n n e l f o r aiministrnti~n, davelopmen t nri6 training arc' as f(~3.10~s : B u r enu ~f iicr onal-ttic s D c t ~ i . 1 ~ :>they burenus and .)ffices cjf the Navy Depmtrn2nt. Navsl ~ i i r d r a f t " a c : t ~ r y . i IJava:~d r S t z i t i X I S . 1u'ava-L D i s t ~ 2 . ts. c Mr3va.l. hesc2vt A ~ L ; ~ t i ~ ) n BczSt'S. Naval Ilccc;lel;ly, ; ~ n l ? z p . ~ ~ . i s I I L ~ !ij.r ~ ~ ? Dct:2.i.-L9 E c ~ r f ~ ) > r " L . 'I--. Nrivzl ki-r dtt; i . iiai??.@ren. l Po:;tgl#adiuate d c t t L i l . . 1\3avy,!.l Tyr?,inS.~;? I t c i ~ t l , 1 ?r'f\.jlk. :;t. 1 Mrjtcrial fn:::p::t"bi. ,n f.>l'cc. Specirl d e b - i l s . I l e tai%s ; b r c ~ d .

.

.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful