You are on page 1of 304

Bu Kitabn Trkiye'deki Yayn Haklar Akaa Yayn ve Datm Ltd. ti. 'ne aittir.

Copyright, Virginia Essene ve Sheldon Nidle, 1996

Dizgi: Bask: Kapak

Bilginler zal Matbaas

Basks: Santra Ajans

Cilt: Euren Mcellithanesi

AKAA YAYIN ve DAITIM LTD. T. stikll Cad. Mis Sok. No: 6/4 Beyolu I STANBUL Tel: (0212) 249 20 15 stanbul, 1996, 1999

thaf
S h e l d o n ' u n thaf Bu kitap Tanr'ya, Zamann Efendileri'ne, Spirituel Hi yerarilere, Galaktik Federasyon'a, Siriuslu galaktik aileme, Washta ve Sirius Konseyi'ne, olum Narturi'ye, Gort' An Shar'a ve zellikle, destei ve sevgisiyle bu almay mm kn klan Miriam de Vera Nidle'ye ithaf edilmitir. "En iyisi evreni ve onun arksn anlamaktr, onun uyumu sizin isel gereinizi anlatr. " nk

-Sirius A n l a y Kitab'ndan

Virginia'nn thaf Bu kitaptaki almam, Tek Yaradan'a... t m zamanla rn, boyutlarn ve yerlerin Ruhsal Hiyerarileri'ne, Zamann Efendileri'ne... her yerde bulunan ve hayatn genilemesine, sevgiye ve bilgelie katkda bulunan t m yaam formlarna ithaf edilmitir. Bu kitap ayrca Gne Sistemi'nin ve Dnya gezegeni nin daha byk bir bilin ve a erimesine yardmc olan pozitif galaktik insanlara... zellikle Dnya insanl adna gerekten sebat etmi Siriuslular'a ithaf edilmitir. Son olarak da, ortak bir miras ve daima genileyen bir kozmik yolculuu benimle paylaan Dnyal kardelerimi onurlandrmak isterim.

Sheldon'un Teekkr
Bu metnin fiziksel olarak hazrlan birok kendini adam insann abasyla m m k n olabilmitir. ncelikle, iindeki Tanr'nn sesini dinleyip bu kitabn gereklemesini salayan Virginia Essene'ye itenlikle teekkr etmek iste rim. Ayrca Daniel Rigueros'a kiisel zorluklarnn arasnda bu kitabn bant kaytlarn kda geirdii iin teekkr ederim. Onun abalan olmasayd biz bu kitab bu kadar ksa bir srede tamamlayamazdk. Miriam de Vera Nidle'a da ki t a p t a yer alan izimleri ve herkesin abasn koordine ettii iin teekkr borluyum. Burada, bizi Daniel ile tantrdklar iin Tom ve Gwen Aragon'u da minnetle anmak isterim. Yaynevimizden Ron'a ve Lenora G r a n t Mayer'e kitabn metnini dzelttikleri iin... Roland G. Mayer'e bu kitaba birok adan katkda bulundu u iin..'. Yves Martin'e kitabn baskya hazrlanma srecin deki yardmlar iin... Lucille Martin'e eitli katklar ve srt arlarm geiren ifa verici mknatslar iin son derece minnettarm. Tony McGettigan, Colleen Ann Marshall, Anand SaRA ve Kate-Melissa Ague'ye bu metnin daktiloya ekilmesine yardmc olduklar iin ok teekkr ederim. Yine, ofis ele manlarndan Sharinn Christie'yi bu kitabn bant kaytlarn zmekle grevlendirdii iin Sheri DiSalvo'ya teekkr et mek isterim. ifa tedavileri iin ChowChow Imamoto'ya te ekkr ederim. Peggy McConnell'e ise ruhsal igrleri, yap c destei ve ifa bulma srecimi kolaylatrd iin en derin teekkrlerimi sunmak isterim. Onun yardm olmasayd bu kitab tamamlayamazdm.

Virginia'nm Teekkr
ncelikle ruhsal kardeim Urs Winzenreid'e uzun sreli ibirlii iin teekkr etmek isterim, onun ShareVakf'nn a lmasn desteklemesi birok abay mmkn klmtr. Sevgi Topluluklar'n srekli olarak destekledikleri iin Don, Shirley, Willie, Dorothy, Phil, Anne ve Emily'ye ve adla rn sayamadm dier dostlarma teekkr ederim. Editrmz Ron'a, bu kitabn hazrlanmas ve yaynlan mas aamasndaki olaanst katklarndan tr; Daniel Rigueros ve Yves Martin'e metinleri yaynlanabilir hale ge tirme konusundaki abalarndan tr; Carol'a ise dzeltme almasna katksndan tr teekkr etmek isterim. Yaynclk almamzn balad 1985 tarihinden beri bize yardmc olmu S h a r e Vakf'nn t m yelerine verdikle ri destek iin... gelmi gemi tm elemanlara ve gnlllere, almalarndan tr sayglarm sunarm. Onlara gerek ten minnettarm. Son olarak da, artk uyanma srecinde bulunan ve esiz yetenekleri ve sevgileriyle bu olaanst Dnya servenine yardmc olmaya gelmi ve t m yaama gsterdikleri ilgiyle benim yolculuumu bylesine zenginletirmi olan t m arka dalarma teekkr etmek isterim. Mesih klaryla, gerek te kim olduumuzu ve buraya neden geldiimizi ok d a h a de rin biimde hatrlamamz salayan muhteem ocuklarmz ise zellikle selmlarm.

indekiler
nsz / 7 Virginia'nm Girii / 9 1. Balangta / 31 2. Foton Kua / 40 3. Foton Kua - Sorular ve Yantlar / 57 4. Foton Kuann nsan Bedeni zerindeki Etkisi / 74 5. Dnya'nn U n u t u l m u Tarihi / 100 6. Atlantis'ten Byk Tufana Kadar / 127 7. Byk Tufandan Sonra / 145 8. Tanr ve Koruyuculuk / 169 9. Galaktik nsan Uygarl / 193 10. Lyra / Sirius Kltr ve Sizin Kaderiniz / 217 11. Galaktik Federasyon / 242 Virginia'nm Sonsz / 269

nsz
Szel bir bilin akmyla kaydedilmi bir dizi konuma bandn evirmek daima zor bir itir, nk szl mesaj, ya zl dil iletiimimizin gerektirdii dzgn cmlelerden, pa ragraflardan ve dilbilgisi kurallarndan, noktalama iaretle rinden yoksundur. Eer yazl iletiim bir kitap gibi uzunsa ve sreklilik dzenine ve ifade akclna ihtiya gsteriyor sa bu zellikle geerlidir. Bu yzden, bu kitab hazrlarken kullandmz yntemleri aklamak isterim. lk nce, Sheldon vastasyla dnya-d varlklardan alnan ve kaydedilen mesajlar kda geirildi. Her blmde ki soru-yant ksm, Virginia'nm Sheldon vastasyla s t a t Washta'ya sorular sormas sonucu kaydedilmitir. Bu kitap mesajlarn b e r r a k bir biimde anlalabilmesi iin titiz bir editrlk almasndan sonra yaynlanmtr. Tabii, bunun amalanan anlam yitirilmeden baarlmas ge rekiyordu ve bu baarlmtr. Miriam ise okuyucunun yeni ve allmadk bilgileri d a h a iyi kavrayabilmesi iin tasvir edici izimlerle kitaba nemli bir katkda bulundu. Onun sevgiyle yapt bu katk nn kitabn deerini byk lde artrdn syleyebiliriz. Biz imdi, bu kitabn ieriini okurlarmza s u n m a k t a n ve dinlemeye hazr olanlara Siriuslu kardelerimizin mesaj larn iletebilmekten byk bir mutluluk duyuyoruz. Virginia Essene 23 Nisan 1994

Virginia'nn Girii
nsanln varoluuyla ilgili akldan kmayan -son on bin yldr ortada olan ve yantlarn bildiimize inansak bile ortadan kaybolmayan- sorular unlardr: Biz kimiz? Bizi kim ya da ne yaratt? Ve neden bugn Dnya gezegeninde bulu nuyoruz? Kaydedilmi tarihin baz dinleri bize Tanr'nn bizim Yaradanmz olduunu ve maddesel varolu dzeyinde fizik sel bedenlerimizi ayakta t u t a n spirituel enerjiyi O'nun sala dn syler. Birok reti, bu fiziksel beden yalanp lse de ruhun ya da ruhsal bilincin lmediini syler. Ama baz retiler de fiziksel lm deneyimlemek zorunda olmadm z belirtir. Peki, bu kritik insan sorunuyla ilgili gerek nedir? Bildiimiz kadaryla, Dnya'da, burada sevgi rnei ol m a k ve fiziksel lm yenmek iin bulunduunu iddia eden en azndan bir varlk ortaya kmtr. O, bar ve bilgelii getirecek, insanl, genelde cennet olarak sz edilen tam bi linli bir ruhsal farkndalk haline ebediyen ulatracak e yin bu sevgi olduunu retmitir. sa denen bu byk varlk bize, lmek zorunda olmad mz, bir yeniden dirilme sreci -ya da ykseli- sonucunda sonsuz yaama kavuabileceimizi bildirmitir. O yolun sa va ve atma deil, sevgi ve balamadan getiini syle mitir. Gerekten de, yeniden dirilme ve ykseli sevgiyi ge rektirir. Bunlar sulama ve cezalandrma yerine, balama y gerektirir. Ancak, sa mesajlarn, onun geliinden binler ce yl nce Atlantis'teki genetik deneyler sonucu genleri za9

aiaktii^nsan r a r grm insanlardan oluan bir topluma vermiti. Ortadou'da yaam bu insanlar kesinlikle cesur insan lard ve biz belki onlarn geirdikleri korku ve deheti hayal bile edemeyiz. Ama bugn tarihe baktmzda, onlarn M sr, S m e r ve Babil uygarlklarndan ve dnya-d ziyareti lerle ilikilerinden haberdar olmak bir yana, kendi yerel ta rihlerini bile bilmediklerini gryoruz. Ortadou'da kalanlar sadece insan olarak kendi tam bilinliliinden ayr dmekle kalmam, onlarn blgesel ta rihlerinin byk blm de Byk Tufan'da yok olmutu ve bu yzden kendilerinden nce olan bitenler hakknda hibir kayt ve arive sahip deillerdi. Bugn tm kiisel ve top lumsal eyamzn, tm kaytlarmzn ve arivimizin yok ol duunu varsayalm. Gemiimizi acaba ne kadar sreyle ha trlayabilirdik? Bu gemi, azdan aza anlatlan ykler ve efsaneler hari, ok gemeden unutulmaz myd? Bu bo zuk genetik kodlarla insan sreklilii nasl salanabilirdi? Bu byk tufan yznden, o zamanlar Ortadou'da ya ayanlar, kendileri ve ayrca Asya'daki lkeler, zellikle tm Dnya uygarlklarnn en by olan Lemurya hakknda sahip olduklar tm bilgileri yitirdiler. Lemurya hakkndaki tm bilgiyi yitirdikleri iin de Lemurya'nn d a h a sonraki dman olan Atlantis hakkndaki t m kaytlar da yitirmi lerdi. Ve otokratik yaplar ve asi uzayllarla yaptklar ibir lii sonucunda insan trn genetik mutasyona uratp za yf dren ve bylece yeteneklerini en aza indirgeyen de bu Atlantisliier'di. Mcadeleci atalarmzn ou, eski 12-sarmall DNA zincirleri artk sadece iki sarmala indirgenmi olarak ve by lece nceki yetenekleri de altda birine indirgenmi halde el lerinden geldii kadar iinde bulunduklar durumla baa k maya alt. Ve tm bunlar hayal edemeyeceimiz kadar korkun bir gezegensel felaketin ortasnda yaanyordu. Gerekten de bu "d", kim olduumuz hakkndaki bilginin artk hatrlanmad ya da tarihsel olarak dahi kay-

10

iSirginia'nin irii dedilmedii anlamna gelir. Neredeyse her bilgi (malumat) paras zihinsel bellekten silinip gitmiti. Telepati, ruhsal enerjileri grme ve iitme, doayla iletiim k u r m a vs. gibi es ki psiik yetenekleri olmadan imdi bu gemi insan tarihini nasl hatrlayabilirlerdi? Bugn biz yksek bilince ulama ve psiik yetenekler konusunda yalnzca biraz daha iyi olduu muzdan, kim olduumuzun ve neden b u r a d a olduumuzun gerei hl derinlerde gizlidir. Sanyorum, zlmesi gere ken byk bir gizemin -tm zamanlarn en byk gizemininvar olduunu hissetmemizin nedeni de budur. Asl Tanrvergisi doamz hatrlayp sahip kmamz iin bize meydan okuyan bir gizem... Evet, birok insan, kendisini kefetmemizi bekleyen bi linmeyen bir blmn var olduunu gerekten hissediyor. Kim olduumuz ve neden doduumuz sorusu srekli olarak onlarn dikkatini ekiyor. Biroumuz, hayatmz r a h a t ve gvenle yaayabilmek iin, isel araymz azaltacak bu ya ntlar bulmaya alyoruz. Bununla birlikte, bize bir za m a n l a r bildiimiz saflk ve gcn zlemini ektiren rahatsz edici ekilde yabanc bir dnyada yaadmz da hissettii miz oluyor. Baz bireylerin yaamlarn dayayacak huzur ve sevinci bulmalarna karlk, dierleri sava, iddet ve alk gibi ac verici d u r u m l a r tarafndan ykma uratlm haldeler. Bir ok kii dinlerimizin vaat ettii ksa vecit hallerini deneyimliyor. Bylece, masum insanlara, bebeklere ve ocuklara kar bylesine bir adaletsizlie, ve insanlarn katillerin ve sah tekrlarn elinde oyuncak olmalarna izin veren bir Tanr'y yadsyan birok insan var. Bu strap ve dertler, zellikle kii eer k a r m a ve tekrardoua inanmyorsa, derin korku, fke ve depresyona yol ayor. Bedenin, zihnin ve ruhun bylesine azap ekmesi, insanln, bir Yaratc olarak ok gl olan ama ayn zamanda insanlar, zayf ve aresiz insanlar ze rinde g ve kontrol kazanm dierlerinin gaddarlklarna terk eden grnmez bir varla inanmasn zorlatryor. Bir ok kii, "Byle bir Tanr'y kim sevip sayabilir?" diye soru11

au0i nsan
yor. Bu kitab okumanzn, Tanr'ya olan inancnz glen direceine ya da kitab okuduktan sonra Tanr'y daha iten likle sevip sayacanza dair bir sz veremeyiz. Bununla bir likte, bizi neyin yaratt, bu olumsuzluk dnyasna nasl ge lip attmz ve gelecein hangi deiikliklere gebe olduu konusunu da atlamayacaz. Biz, tm insanlk iin neyin olup bittii zerinde odaklanmak ve dinleyecek herkese u m u t sunmak istiyoruz. Gzel eyler geliyor! Yeniden dirili zaman geldi! insanlar, bireysel ve kitlesel olarak, eski snr lamalardan son derece heyecan verici bir gelecee doru iler liyorlar. Yeni Hcreler, Yeni Bedenler, Yeni Yaam adl kitabm dan bir alnt sunmak istiyorum: "Kodlanm a m a geici ola rak canlln yitirmi bir halde, orijinal genetik kkenimi zin ve onun huu verici yeteneklerinin ansn bilincimiz ye niden tekml edene kadar belleimizde t u t m u olmamz acaba mmkn m? Tm molekler kapasitenin yeniden ka zanlaca o nemli deneyimin zamannn artk gelmi olma s mmkn m?" Ben bu soruya kesinlikle "Evet" diyorum; bu, tam molekler kapasitenin yeniden kazanlaca o nemli deneyimin zaman artk gelmitir! Bu bizim, huu verici bir Yaradan'n ocuklar olarak doutan kazandmz galaktik hakkmzn hcresel ehliyetini yeniden talep edip alacamz tarihi kesi me noktasdr. Ama bu frsat layk olduu canllk ve gven le karlayabilmek iin, dnya-kaynakl tarihimizi bir kena ra brakp, ortak olduumuz galaktik tarihe bakmaya istekli olmalyz. "Bu nasl yaplabilir?" diye merak edebilirsiniz. Bizler gerekten de anslyz, nk gerek kkenimizi ve Dnya'nn tarihini en az be yolla hatrlayabilir ya da re nebiliriz. Gnlk olarak g e r e i a y r t e d e b i l m e n i n b e yolu: 1. Meditasyon, ryalar, vizyonlar, solunum almas,

12

ViTgmuCnn irii metafiziksel alma, kutbiyet dengelemesi ve ruhsal, zihin sel, duygusal ve fiziksel snrlamalar ortadan kaldrmamza yardmc olan tm gvenli enerji-dengeleme almalar yo luyla isel kaynaklarmzdan bilgi alabiliriz. Sk sk, hi ol mazsa haftada bir gn, bizim gibi kendi isel arnma ve ifasyla uraan insanlarla bir araya gelebiliriz. Bu faaliyet bizi ok glendirecektir! Bu k almas, aradmz ^gerei muazzam derecede kavramamz salayacaktr. Ve bu ayrca kendimizi iyiletirme, gezegensel sorunlar zme, bar ve huzura kavuma kapasitemizi de glendirir. 2. Ayr yaklamlar yerine ortak anlaylara ulamak amacyla eitli dini yazlar ve retileri inceleyebilir ve on larn anlamn gnmze uygun hale getirebiliriz. Ayrca, halen ruhsal lemdeki ve fiziksel galaksideki birok grn mez rehberden bize gelen bilgileri kullanabiliriz. 3. Doru bilimsel keifleri olas deerleri ve gnlk bi linli yaamlarmza uygulanmalar asndan deerlendire bilir, yalnzca yce gnll insanlarn -olumlu uygulamalar da bulunmak zere- doa yasalarn kefetmeye ve kullan maya almalarnda srar edebiliriz. 4. Tm kltrlere ait byk Dnya mitlerini, efsanele rini, destanlarn, halk masallarn ve yklerini okuyup din leyebiliriz. Artk yal bilgelerinin birok yararl srr akla d yerli halklarn azdan aza anlatlan yklerinde mu azzam bilgiler sakldr. 5. Gezegenimizin ynetilmeye gereksinim dujran canl bir varlk olduuna ve balinalarn ve yunuslarn sadece onun bakclar deil, biz insanlarla da iletiim kurmaya muktedir zeki varlklar olduklarna inanmaya cret edebiliriz. u a n d a insanln byk blm uyurken, bit yine de incil'de ve dier birok inan sisteminde ok ak bir biimde t a n m l a n a n o "hkimiyet rol"ne katlmay seebiliriz. Birok insan yerlilerin deerli bilgilerini yadsd ve balinalarn ve yunuslarn gerekte kim olduklarna inanma y reddettiinden, bilmemiz gereken birok ey yitip gitmi13

Qaiaktik^insan tir. Tpk gezegenimizi canl bir varlk olarak grp kabul et meyi reddetmenin byk bir yanl olduu gibi! Ama eer zihnimizi onlar almak iin aarsak, bu yardm kayna nmzdeki gnlerde giderek daha da deerli olacaktr. Biz uyanp bilinli olarak onlara uyumlandka bilgi, gvenlik ve sevin hayatmza katlacaktr. Byk bir yardm kayna da, bize rehberlik etmeleri iin verilmi birok dini retide bulunabilir -ve birok insan da eski statlarn ve ermilerin retilerine dayanan bir dini uygular. Bununla birlikte, o byk varlklarn kutsal yazla rnda syledikleri eyleri gnmzn bilimsel ve teknolojik kafasyla, yirminci yzyl bilgisiyle incelememi olabiliriz. Bu kutsal yazlar bugnk kavraymzla gerekten anla mak iin, onlara zellikle h e r eit enerji aygtnn alma biimini gz nnde bulundurarak bakmalyz. Ruhsal re tilere, onlarn ahlaki ve trel deerleri ve ayrca tarif ettikle ri fiziksel koullar asndan bakarsak, yeni yantlar bulabi lir ya da bize verilmi mesajlarla ilgili daha berrak anlay lar elde edebiliriz. Belki, szde "biti zaman" (kyamet) ve bunun gerekte ne anlama geldiiyle ilgili anlaymz byle bir aratrma ile berraklaabilir. Bu meseleleri aratrm ve yeni yantlara ya da d a h a berrak anlaylara ulam olan insanlar, birok kiinin bek ledii korkun kargaa senaryosunu akllarndan kararak, halen yakn gezegenlerde ve yldzlarda yaayan bilge galak tik ailemizle iliki kurmay kabul edebilirler. Ama uzun zamandr gizli kalm gerek Dnya tarihini rendikten sonra sevgiye tutunabilir miyiz? Genleri dei mi, mutasyona uram yldz-tohumu yaratklar olduumu zu kefettikten sonra?... Ve var olduumuz aa lemlerde gerekten bir savan olmu olduunu? O zaman kalplerimiz de sevgi kalabilir mi? nk sevgi yksek kkenimizin ve yeteneklerimizin bilinli olarak geri istenmesinin ve elde edilmesinin anahtardr ve sevginin gl doasn ifade etme yenler imdi ruhsal ve galaktik ailemiz tarafndan insanla sunulan hzlandrlm tekmle kolayca giremeyecektir.

14

iSirginia'nn irii Hemen hemen t m dinlerin ilham edilmi direktif ve kurallarnn yldzlardan gelen bir rehberlii ierdiini kabul edebilir miyiz? Eer kutsal dediimiz o deerli sayfalara g n m z n bilimsel donanmnn bilgisiyle bakarsak, o zaman onlarda bugnn yce plnn aa karacak yeni anlamlar bulunabilir. yleyse gelin, ne vaat ettiklerini anlamak ve bu akla malar insanla kimin getirdii konusunda dnmek zere bu kutsal metinleri inceleyelim. Ama nce hibir dinin tm geree sahip olmadn kabul etmeliyiz. Aslnda, binlerce yldan bu yana birok kltr, yeterli bir biimde yaayp ifade ettii ahlaki ve trel deerlere sahip olmutur. Kendini stn grme, yksek bilince ulamamz salayan pasapor t u m u z u iptal edeceinden, gelin bir an durup sevgimizin ve ak fikirliliimizin gerei araymz etkilemesine izin ve relim. (Eer yeni fikirleri ve/veya eskinin yeni anlayn ara t r m a konusunda r a h a t deilseniz, ltfen kendinizi bu aba y gstermeye zorunlu hissetmeyin. Belki yeni fikirler veya yorumlar imdilik size hizmet etmeyebilir. Ama eer insan tarihini daha btnyle a r a t r m a zlemi duyuyorsanz bize katln ve epey ey zerinde dnmeye hazr olun.)
***

Kendi insan tarihimizi ve gezegenin yaradl koullar bilmememiz bizi utandrmamaldr.


***

Ders kitaplarmzn yetersiz, genelde yanl ve eksik ol malarndan sululuk duymamamz gerekir. Aratrmaclar olarak biz boluklar bulup doldurmaya alyoruz ki, dik katli aratrmaclar olmak iin zaman bulamayan dierleri bizim katklarmzdan yararlanabilsin. Bizim sevgimiz ve renme isteimiz sadece bize deil, dierlerine de yardmc olacaktr. Bundan dolay, bu bilgiler sadece bizim iin deil, gezegenimiz ve onun dier yaam-formlar iindir de!
15

Qcdakk^insan Teknolojik ynden gelimi Bat lkelerinde yaayan in sanlarn birou kendini stn grme eilimindedir. Bazen yaam biimimizin ya da dinimizin en iyi olduunu dn rz. Japonlar'n i dnyasndaki rekabeti baz t u t u m l a r de itirmi olsa da, Dou genelde daha aa grlr. zellikle Hindistan bizim yaam biimimiz asndan pek nemsen mez, oysa (Msr ve Smer'den sonra) en eski kayt ve ariv ler Hindistan'da bulunur. Ve en byk ruhsal gdmz Asya 'dan gelmitir. Zihnin madde zerindeki gcyle ilgili kavra mn ve birok alternatif ifa uygulamasnn yan sra, zellik le meditasyon retileri gnlk yaammzda ok derin bir etki yaratmtr. Kipling'in, "Dou Dou'dur ve Bat da Bat 'dr ve bu ikisi asla bulumayacaktr," sz Allahtan gerei yanstmamaktadr; nk son zamanlardaki ruhsal ilham mzn ou, bu eitli Dou inanlar ve uygulamalar, zel likle meditasyon ve balardan-yoksunluk retisi tarafndan kvlcmlandrlmtr. Kukusuz, bu Doulu uygulamalar Batllar'a, insann sessizlikte- derin bir dini anlam deneyimleyeceini hatrlat mtr. Bu -daha nceki t m byk azizler ve retmenler i sel bir kaynakla temasa geme uygulamas yapm olsalar da- yirminci yzylda ou Hristiyan'n deneyimlemedii bir yoldur, isa'nn kendisi, gnlk hayatta inzivaya ekilmenin ve meditasyon yapmann gcn gstermi ve kendisi de in sanlardan uzaklap krk gn boyunca lde kaybolmutur. ada Katolik Kilisesi'nin ve dier Hristiyan mezheplerin genelde meditasyon ve gnlk sessizliin nemini eski aziz ler ve retmenler tarafndan tavsiye edilen dzeye karma malar ilgin deil midir? Ve her gn iimize dnme eklinde ki hayati mesajn okyanusun kar kysndaki topraklardan gelen retmenler tarafndan verilmesi ilgin deil midir? Fikirlerin ve deneyimlerin byle birbirini tohumlamas ok deerli bir eydir ve baka lkelere yolculuk ok uyarc, harekete geirici bir ey olabilir. rnein, Msr'daki kadim insanlarn heykellerini gren ziyaretiler, onlarn kafa ekil lerinin genelde bizim kafa ekillerimizden farkl olduunu

16

iSirginia'nn irii greceklerdir. Daha uzun ve daha byk beyin kapasitesine sahip bu kafalar, Atlantis'in genetik mhendislii beyin ya pmz bugnk kk, snrl lsne indirgemeden nce, bu trajik durumdan nce insanlarn nasl grndklerini resmetmektedir. Ancak, mevcut tarih kitaplarmzda kim bi ze bunlar a n l a t m a k t a d r ki? Uzmanlar bir k a n t a sahip ol madklar iin, ka kuak gerek mirasnn anlayn yadsmtr? Baka kant paralar olduunu sylemeye cesaret eden ya da kabul edilmi yaratclktan yoksun inanlara kar kan az saydaki ak-fikirli bilim adam ise ounluk la acmaszca eletirilmi ya da saldrya uram ve alay ko nusu olmutur. Zerdt kozmolojisine, dnya-d uzay gemilerinin zi yaretlerinden aka sz eden Msr hiyerogliflerine ve eitli Smer-Babil tabletlerine ramen t m bu diren gsterilmi tir. Bu tabletlerde, bu ziyaretlerin hem genetik adan hem de davran ynnden insanlar kontrol etmek amacyla ya plan savalara yol at yazar. Gerei renme arzusu du yan bir insan, uzay gemilerinden ve etkilerinden sz eden i vi yazs ve resim-yaz eklindeki kantlar grp kabullen mekten nasl kaabilir? Bugn, uzay gemileriyle dnyaya inip Ortadou'daki belli liderlerle ve gruplarla iliki kuran eitli dnya-d gruplar tarif eden tabletler vardr. Ve Smerler'in Glgame Destan, insanlarn esenliini pek umur samayan varlklar tarif eder. Bu kadim tarihi olaylar hak kndaki Sami kavimlerine ait tarifler bizi, insanln belli dnya-d varlklar tarafndan ziyaret edilip h a t t a ynetildiiyle ilgili kanlamaz bir inanca gtrr. Dahas, bilim adamlarmzn henz fiziksel olarak tanmlayamadklar gerek bir gezegen bir kez daha bu zamanda ortaya kabilir. Kutsal Kitap'ta (Vahiy Kitab'nda) Yuhanna bu gezenden sz eder. Kutsal Kitap'tan (Kitab Mukaddes) sz etmiken; Mu sa, Enok, Nuh, Ilyas, Ezekiel ve h a t t a Daniel ve Zekeriya peygamberler tarafndan ya da onlar hakknda, gelip onlarla ya da evrelerindeki kiilerle iliki k u r a n melekleri ve haber17

CaialctiHi nsan ileri tarif eden pasajlar okumanz tavsiye ederim. Yirminci yzyl insanlar olarak bilgimizi kullanp, bu pasajlarn baz larnn, bir avu dindar ve temiz kalpli insana k e h a n e t ve rehberlik sunan dnya-d varlklarla temas anlattn g rebiliriz. Kutsal Kitap'n, gnmzn silahlarn ve hava ta tlarn asla grmeTii kiiler tarafndan samimiyetle baka bir ey olarak akl inmi uzay gemilerinin tariflerini ierdi ini greceinize inanyorum. Onlarn o eski tariflerini d a h a byk bilgiyle okuyacanza inanyorum, nk geen bin lerce yl iinde insanlar bugn bize olaan gelen eyler hak knda hibir bilgiye sahip deildiler. Kukusuz, teknik farkndalmz Kutsal Kitap'ta anla tlan olaylarn kozmik anlamn kavramamz salayacaktr. Bu perspektif, byle bir teknik deneyimden yoksun b u l u n a n o temiz kalpli insanlarn ulaamayaca bir eydi. Bizler bile 1960'larn sonuna dek gezegenimizi uzaydan hi grmemi tik ve Dnya'nn uzaydan nasl grndn bilen ve tarif eden birinin bu aklamasn kavramakta epey zorlanabilir dik! Kutsal Kitab ve teknik ynden deneyimsiz kiilerin me lekler ve haberciler h a k k n d a anlatt ykleri okurken, im geleri ada deneyime dayandrmamz gerekir. Bizim zorlu umuz, Tanr'nn insanlara Isa, Buda gibi byk varlklar yoluyla, onlarn sevgi dolu niyeti ve bilgece etkisiyle rehber lik ettiini yadsmamak deildir. Asl mesele, Yaradan'n ev ren boyunca farkl yaam-formlar yarattn anlamak ve bu evrende muazzam sayda bilin dzeyi ve fiziksel varln bu lunduunu kabul etmektir. Bunun tersini dnmek insanl n kaldramayaca bir snrlamadr, nk atom bombasn attmz ikinci Dnya Sava'ndan bu yana UFO gzlemleri miz arpc bir biimde artmtr. Teknik olmayan bir insann, yine teknik-olmayan dinle yicisine ne tarif ettiini grmek iin Kutsal Kitap'n, Eski Ahit (Tevrat) blmne bir bakalm. "Melekleri, habercileri, Tanr'y ve Rab'bi tarif ederken, rzgr, kasrga, yldrm, imek, ok parlak klar, duman, gk grlemesi, ate ve daima-mevcut olan bulutlar gibi terimler kullanan o Hristi-

Virginia'nn irii yanlk-ncesi devrenin Yahudileri aslnda neyi tarif ediyor lard? Hayr, bu kadar gl bir deneyimi zihnen geri olduk lar iin byle anlatmamlard; onlar gzlemlerini drst bir biimde, olduu gibi anlatabilmek iin ellerinden geleni yap mlard. Kutsal Kitap'ta anlatlan bu iliki ve olaylardan sonra, bu kutsal metinlerde, eski kuaklarn kendilerine yardmc olacak deneyimden yoksun olduklar iin kavrayamadklar baka eyler de bulunduunu dnebiliriz. Eski Ahdin ikin ci kitabnda (Exodus 19:16-21) yer alan zellikle belirgin bir tarifi inceleyelim: "Ve nc gnn sabahnda gk grlemeleri ve yldrmlar ve dan zerinde kaln bir bulut vard... ve o kadar yksek bir boru sesi duyuldu ki kamptaki herkes titredi. Sonra Musa, Tanr ile karlamalar iin insanlar kampn dna kard, ve onlar dan eteinde durdular. Si na Da dumanla evriliydi, nk Rab onun zerine ateler saarak inmiti ve onun duman bir kire ocann duman gibi ykseldi ve tm da iddetle sarsld. Boru sesi giderek ykselirken, Musa konutu ve Tanr onu gk grlemesiyle yantlad. Sonra Rab, Sina Da'nn zerine indi, ve Musa onunla bulumak zere yukar kt. Ve Rab, Musa'ya, "Aa in ve insanlar uyar, eer yaklap bana bakarlarsa mah volurlar!" dedi. Eer kendimize bu tarifte kimin aa indiini sorar sak, bu ok nazik, meleksi bir varlk gibi grnmemektedir, yle deil mi? Tam tersine, bu insana mekanik ve tehlikeli bir ey duygusu vermektedir. Bu, halk tehlikeye atacak rad yasyon yayan bir uzay gemisi olabilir miydi? Roketlerin grltsyle bir uzay tat ya da muazzam toz, ateli egzos ve inanlmaz grltye neden olan bir t r ini ilemi... Musa 'nn direkt olarak Tanr ile konutuuna inanmasna neden olan bir olay? Amacm Musa Peygamber'e saygszlk etmek deil. Ama yukarda tarif edilen durumda kim karmaaya dmezdi ki? Kim byle bir olay Tanr ile gerek bir temasla kartrmazd ki? Tanr ya da deil, bu ziyareti insanlarn gvenliini u m u r s a r grnmektedir ve d a h a sonra Musa'ya,
19

Qalaktik^insan ahlaki davran iin gerekli belirli kural ve tavsiyeleri akta rr. Bu, en azndan, gnlk yaam iin kesin davran ve uygulamalarla ilgili retileri getiren bir habercidir. Aslnda bu ziyaret, Musa'nn sunmas ve eyleme koymas beklenen uzun vadeli bir ilikiyi balatr. nsan, bu galaktik ziyareti lerle ilgili kukulara kaplmaya gerek olup olmadn d nebilir. Onlar gerekte kimdi? Onlarn ziyaretlerinden kim yararlanmt? Onlar fiziksel dnya-d varlklar myd, yok sa spirituel bir gcn gerek temsilcileri miydi? Aktaracakla r bir mesajlar vard -ve de aktardlar. Bu ate ve d u m a n saan grltl olay, Ortadou halklarna bugne dek sren yeni bir ynelim alad. Kutsal Kitap'ta byle yakndan incelemeye deer say sz tarifler yer alr ve bunlara da deiik alardan baklabi lir. saiah, Ezekiel ve Daniel Kitabn ve hatta Zekeriya Peygamber'in szlerini inceleyebiliriz; tabii daima m e r a k uyan dran Yuhanna'nn Vahyi'ni de unutmamalyz. Hristiyanlar, Isaiah'n "Bir bulut gibi uan bu eyler" hakkndaki szlerini yirminci yzyl deneyimiyle okuyabilir ve tarif edilen bu bulutun sadece saiah'nn bir vizyonu mu olduu, yoksa fiziksel zelliklere sahip bir hava tat m ol duu konusunda dnebilirler. Eer bu bir fiziksel nesne nin tarifi ise, bu nesne ne olabilir? O nereden gelmiti? ok gerek kiisel deneyimler olan eitli ryalar ve viz yonlarn yan sra, Kutsal Kitap'n fiziksel olay ve durumla rn hakiki tarifini ieriyor olmas da mmkn m d r ? Hava tatlar ve iletiim aygtlar gibi mekanik eylerle ilgili hi bir deneyimi olmayan kadim insanlarn kullanabildikleri tek dille aklanan olaylar? Ya da bu kutsal metinler her iki un s u r d a n baz eyleri de iermekte olabilir mi? Belki bize Tanr ile yrd bildirilen Enok'un, Tanr, yani Tm Yaamn Yaradan deil de, d a h a alt dzeyde ama yine de insanlar iin ok nemli ve deerli bir varlkla yrdn dnebi liriz.

20

ViTginicCnm. irii ok sayg duyup takdir ettiimiz bu peygamberler hem rya ve vizyonlar grm, hem de grnmez ya da eterik olan varlklarla gerekten fiziksel deneyimler yaam olabi lirler mi? Bu varlklarn sadece teknolojik tatlar, aletler ve iletiim aygtlar hakknda ok d a h a fazla bilgiye ve bilgelie sahip galaktik insanlar olmalar mmkn mdr? Bu olaslklar, peygamberlerimizin ve atalarmzn de erini kltr m? Yoksa sadece, genetik olarak zarar gr m insanlar olarak, onlarn gne sistemimizden ya da ga laksimizden gelen bilgileri, koullar ve olaylar anlayabil mek iin ellerinden geleni yaptklarn m gsterir? Hayr, bu onlar asla kltmez. Eer bir ey yapacaksak, onlarn, biz den ok daha cahil insanlara deneyimledikleri eyi anlatma konusunda gsterdikleri istek ve itenlie hayranlk duyma lyz. Kanmca, kehanet insann muazzam lde kendini bu na adamasn gerektirir ve ben, bizden genetik olarak daha da zayf, bilinsiz insan topluluklarn bilgilendirmek, uyar m a k ve ruhen beslemek iin ellerinden geleni yapan bu in s a n l a r a sadece sayg duyabilirim. Enok gibi Tanr ile birlikte yrdnz, "dm" (cennetten kovulmu) melekler hakknda bilgiye sahip oldu unuzu ve sonra bu deneyiminizi dier insanlara tarif etme ye altnz dnn. Bu gerekten ok zor bir ey olmal! Ve Ezekiel, deneyimini, "Tekerlekler iinde tekerlekler var d" diye tarif etmekten baka nasl anlatabilirdi? Eer biz bugn dnya-d "tanrlar" grm olsaydk, bu deneyimi mizi yzlerce yl nce yaayan insanlara ne k a d a r baarl bir biimde aklayabilirdik ki? Bu daha gelimi insanlar bu d a h a galaktik insanlar- bizim basit ve beceriksiz tarifleri miz hakknda ne dneceklerdi? Kukusuz, onlar byk aabey ve ablalarmz olarak anlayl kafalara ve kalplere sahiptir. Byk bir olaslkla, onlar bizim gelimeye, ren meye ve kalbimizin kararlln en basit aklamalarla ifade etmeye istekli oluumuzdan sevin duyacaklard. Dicle Nehri boyunca yrrken, yksek teknolojiye sa hip galaktik insanlar olabilecek varlklarla konuan Daniel 21

Qalakk^lnsan Peygamber'in bu konumalarna da bu gzle bakalm. Zekeriya Peygamber ve onun "uan parmen tomarlar" dedii eylerle ilgili byleyici deneyimine de bu gzle bakalm. Gerekten de, tm peygamberlerin verdikleri mesajlar onla rn ya ok kiisel ama t m gezegene ynelik rya ve vizyon larndan, telepatik iletiimlerinden ya da dnya-d varlk larla fiziksel temaslarndan kaynaklanm olabilir. Baz du rumlarda da bunlarn bileimi olam az m? Yuhanna'nn Vahyi'nin gerekleecei varsaylan bu za manda, bu vahyi de uzay yolculuu, UFO'lar, uzay roketleri fikrini kabul eden yirminci yzyl insannn gzyle okuyabi liriz. Son yllarda Gallup anketlerinde yer alan konular ince lendiinde bu konuya inancn giderek arttn grsek de, ta bii herkesin UFO'lara inandn syleyemeyiz. Amerika'da 1984 ylnda yaplan anketten sonra, Gallup, nfusun yzde sekseninin uan dairelere inandn bildirmitir. Kutsal Kitap devrinde yaam atalarmzn, Tanr'y el lerinden geldii kadar seven ve O'na gvenen o byk insan larn bize braktklar a r m a a n l a r a da teekkr ederiz. Me kanik eyler hakkndaki bilgileri son derece snrl olan ve putlarn arasnda tek bir Tanr'y bile kabullenmekte zorla nan o insanlara yine de sayg duymalyz. Ama bizim kuak larmzn Tanr'y tanyp bilme konusunda ok daha ileri git meleri gerekiyor. Bugn hayatn Yaradan hakknda ne ka dar ok ey biliyoruz ki O'nunla karlatmzda kendisini tanyacamzdan emin olalm? Biz de, byk olaslkla, zi hinsel ve fiziksel olarak bizimle birlikte olabilecek bir t r araclarla temas ediyor olmayacak myz? Evet, sa bile on bin melei arabileceim sylemiti; eer gelselerdi, onlarn neye benzeyeceklerini hi merak et mediniz mi? Ya da sz verdii ekilde sa yeniden gelirse, o neye benzeyecek? Ve bu sevgi dolu ve insanl daima destek leyen Ik Efendisi'ne kimlerin elik ettiini greceiz? Ki min geleceini, ortaya nasl birinin kacan merak etmiyor musunuz? Tarihilerimizin bylesine olaanst bir olay ta rif etmekte nasl zorlanabileceklerini dnebiliyor musu22

l/irinia'nin irii nuz? zellikle, gelecek kuaklarn kolayca anlayabilecekleri anlaml bir dille... Baz bilgilere gre, Beytlehem Yldz bilimsel olarak ta nmlayacamz anlamda bir yldz deil, byk bir uzay ge misidir. Bu bilgilerde, normal yldzlarn yle hareket ede meyecekleri, evrede byle dolap duramayacaklar belirtil mekte. Ve bu konuda da insanlar tartmaya balamtr. Bylece, gemite yaanp sonra da yazl olarak tarif edilen eylerle ilgili anlaymzn bize yol gstermesine izin verir sek, hakl olmaya ve bizimle ayn fikirde olmayanlar ynet meye ya da yok etmeye alabiliriz, yani bu durum bizi di erlerinden ou kez iddetle ayrabilir. Bu kitabn amacn aratrmay srdrrken, birok kltrden gelen ve zihnimizi megul eden temel sorular ya ntlamamza yardmc olan bilgilere bakmamz gerekir. Biz kimiz? Nereden geldik? Neden buradayz? Nereye gidiyoruz? rnein, sadece Bat dinleri ve kutsal yazlar zerinde odaklanmamak iin, Hindistan'n en eski Veda kutsal yazla rnn ierdii geni tarihi okumak da ok ilgin olabilir. Veda kutsal yazlan; o insanlarn uzay gemilerine olan inanlar, gklerde ve yerdeki savalar ve dnyal gzlemcilerden daha ileri olan galaktik varlklarn etkisi hakkndaki ok daha ak ve belirgin bir aklama sunar. Hindistan'n Sanskrit dili, bilincin, ouna meditasyon srasnda ulalabilecek deiik aamalarn -bizim az say daki ngilizce szcmze karlk en az elli dzey- ieren bir szck hazinesine sahiptir. Hintliler bu alanda parlarlar. Ve onlarn Veda kutsal yazlarn okumak bize Tanr, yksek boyutlar ve dnyada yaanm byk olaylarla ilgili baka bir anlay verir. Burada, S u d a r a n a denen lazer-gibi bir dis ke sahip Hintli byk bir varlk, yani Krina hakknda yk ler buluruz. Hint kutsal yazlarnda, zellikle Vishnu Prana da bildirildii gibi, Krina nkleer aygtlara ve sonik yanst clara sahip dmanlarn yok etmek iin bu silah kullan yordu. Ama, Hindistan'n sk sk dnya d varlklarla temas

23

alafctifinsan kurulan ve Vimana denen uan tatlara sahip stn bir uy garla sahne olduu yolunda daha ileri kantlar vardr. As lnda, Vymanika Shastra'da korkun silahlara sahip tatlar dan ve gne nlaryla alan uan aralardan sz edil mektedir. Baka bir kadim metin olan Samarangana Sutradhara, bir Vimana ina etmek iin gerekli prensipleri aka tarif eder ve bu aracn savata ve bartaki kullanm h a k k n d a aklamalarda bulunur. Ayrca, Somaka denen, s emen zel metallerden yaplan ve pilotlarn "kt nlar" tarafndan kr edilmelerini nleyen ve Pinjula Aynas denen bir t r gr sel kalkan kullanan pilotlu uan tatlarla savaan Hintli tanrlardan ve k a h r a m a n l a r d a n da sz eder. yle grnyor ki, o devirde ya Dnya insanlar ya galaktik insanlar ya da her ikisi birden ok gelikin teknik donanma sahipmi. Bun dan kesinlikle eminim. Yine, Marika adl bir silah hakknda da yorumlar var ki bunlar da drt ila be bin yl nce Hindistan'da yksek tek nolojiye sahip bir toplumun varln gsteriyor. Mahabharata, Ramayana ve Rigveda gibi tm Hint retileri eitli e kil ve byklkteki uan gemilerden sz ederler. Bunlarda sk sk, "O byk, ok-katl idi ve kendi kendine hareket edi yordu. Uyumlu bir ses kararak havada uuyordu," ya da "Tanrlar, gkyznden bu makinelerle dnyaya geldiler ve onlarn sayesinde insanlar da havada uabilirler," gibi ibare lere rastlanr. Ama bizim tek bilgi kaynamz Hintliler de ildir. Bugn artk dinleri dnyada gl bir biimde var ol masa da, baka birok dnya kltrnn destan, efsane ve yklerinin ilkel insanlarn sama anlatlar olduklarn d nmemeliyiz. Birok tanr ve tanra ykleriyle byk Yu nan edebiyatn ya da skandinav yklerini dnn. Bura da ne oluyordu? "Gl, etkileyici ve yksek lemlerden gel miti" diye tarif edilen bu varlklar kimdi? Mayalar gibi birok kadim Gney ve Orta Amerika yerli uygarlklar, dnya dndan gelmi ve onlar ok derin bir

24

'Virinia'mn irii biimde etkilemi uzayl ziyaretilerle ilgili birok tarif yap mlardr. Msr'daki Byk Piramit gibi, G u a t e m a l a ve Meksika'da da piramitler vardr ki sayca d a h a ok olan bu yaplar Batl lkeler tarafndan nemsiz grlerek ihmal edilmilerdir. Astronomik verileri, piramitleri ve (zellikle zaman hakkndaki) retileri nedeniyle bu eski kltrler, belki Birleik Devletler'in Gneybatsnda yaayan Hopi yerlileri hari, en eski Avrupa ve Kuzey Amerika uygarlkla rndan ok daha gelikin uygarlklar olarak kabul edilebilir ler. Hopi yerlilerinin torunlar, baz atalarnn uzaydan gel diklerini ve onlarn belki ok yaknda buraya geri dnmeleri nin beklendiini sylerler. yklerinin birinde, demir ku utuunda, denizin kar kysndaki aileleriyle bir kez daha bar ve dostluk iinde bir araya geleceklerini ve b u n u n yk sek lemin yeniden gelip dnya ilerine mdahale ediini gsterecek bir olay olduunu anlatrlar. Bu olayn, gezegene uzun zamandr beklenen bin yllk uyum ve bar getirecek olan Pahana'nn bu mdahalesinin gereklemesi iin nce dnya zerinde ciddi bir arnmann yaanmas gerekecektir. Maya, Aztek ve nka ykleri de kurtarc ve tanrlar nn geri dnlerinden nce bir hazrlk zamannn yaana candan sz ederler. Viracocha, Quetzalcoatl ve Kukulkan gibi isimler Batllar'a sa, Meryem, brahim ve Musa gibi ta ndk gelmeyebilir a m a bu byk varlklarn szlerini oku m a k insan gerekten etkiler. (Onlarn halklarna braktkla r byk iirsel yorumlan ve retileri sergileyen bir mzeyi ziyaret edene kadar ben de bu retilere yabancydm. Onla rn ylesine ritmik bir biimde ifade ettikleri derin gerekleri okurken iimde hissettiim ruhsal tepkiyi hl hatrlarm.) Tabii, bunlarn hibiri bizim Hristiyan mirasmz alp gtrmez. Bu daha ok, insanlar belli zamanlarda ve yerler de ne kadar korkun davranm olurlarsa olsunlar, birok uygarla, halka ve onlarn inanlarnn geliimine srekli olarak yardmc olunduunu ve onlara umut verildiini gs teren bir eydir. Kozmik mirasmz ve bilincimizden ne ka-

25

alaktik^nsan dar uzaa dm olursak olalm, ok yaknda onu yeniden talep edeceiz! Ama bunun iin, biz Batllar'n (daha nce var olmu dier uygarlklara kyasla), ok ksa bir sredir var olan yeni kltrmzde kendini beenmilik iinde kal mayp, zihinlerimizi ve kalplerimizi d a h a nce olan bitenlere amamz gerekir. Birok kez, szde ilkel kabilelerin bile ok derin bir kltre sahip olduklar grlmtr. Buna bir kant olarak, astronomi konusunda normal olarak hibir biimde bilemeyecekleri son derece artc bil gilere sahip Kuzey Afrikal Dogonlar' gsterebilirim. Aslnda Dogonlar'n Sirius yldz kmesi hakkndaki bilgileri -onlar Sirius yldz grubunun dnleri, birbirleriyle greceli ko numlar ve ilikileri hakknda kesin gerekleri aktardktan yllar sonra bile- astronomlar tarafndan bilinmiyordu. Sirius A ve Sirius B hakknda ayn bilgiler, ancak ok yakn bir ge mite gnmz astronomik bulgular tarafndan da onaylan mtr! Dogonlar'n -kadim azdan aza anlatma gelenei nin ruhsal liderleri tarafndan saklanm- uzay hakkndaki bu bilgilerine sayg gstermemiz gerektiine inanyorum. Szde ilkel bir kabilenin aman'nn, astronomlarmzn he nz bulamadklar ve daha nce bilinmeyen Sirius gezegen sel devrelerinin ve dier gksel devinimlerin resimlerini na sl izebildiini de kendimize sormalyz. lkel dediimiz bu halklardan ok ey renebiliriz, n k onlarn ifa uygulamalar ifal bitkileri ve zihnin madde zerindeki gcn kullanma yntemlerini iermekte. Yerli insanlarn g ve sadeliklerine zengin bir rnek de Avusturalyal Aborigineler'den gelmektedir; bu insanlar yaklak altm bin yldr bilin saflklarn ve doal yaam srdr mlerdir. Szde uygar uluslar birbirini krp geirirken ve dnyay yakp ykarken, bu insanlar Toprak Ana'ya ve tm yaama sadk kalmlardr. Onlardan geriye kalan son var lklarn da yaknda yksek ruhsal boyutlara geecek olmala r hi de artc bir ey deildir! Bylece, Mayalar ve Hopiler gibi Batl-olmayan birok kltrn kaytlarn incelediimizde, UFO ziyaretleri ve

26

iSirinia'mn irii uzayllarn dnya insanlar ve olaylar zerindeki etkilerini ieren bir tablo ortaya kar. Evet, insanlar seven ve bazen ryalarda ve vizyonlarda ya da fiziksel olarak insanlarn karsnda belirerek retiler sunan, eterik vya grnme yen lemlerden gelen ruhsal varlklar vardr. Ama, ayrca dnya-d (uzayllar) dediimiz varlklarla ya da d a h a az bildiimiz dier yaam-formlaryla fiziksel temaslar da sz konusudur. "Uzay Yolu" dizisinde ve dier uzay a prog ramlarnda gsterildii gibi, belki kendi gezegenimizin te sindeki eitli yaam-formlaryla tanmzdr. O halde Batllar olarak, t m yantlara sahip olduu muz eklindeki kendini stn grme t u t u m u n u brakmamz ve Dnya tarihi hakknda mevcut kitaplarmzn iermedii ve srekli olarak oalan kantlar incelememiz ok nemli ve gereklidir. Biyoloji, jeoloji, antropoloji, astronomi gibi b yk bilimlerde ok az ya da hibir fiziksel kantn bulunma mas byle bir tarihin yaanmad anlamna gelmez. O yk c tufan, hi kukusuz, birok yaamla birlikte fiziksel kant lar da yok etmitir. Bilimin doru rol, ihtiyacmz olan gerei alak gnl llkle arayp bulmaktr. Gerekten de, gerekli olan sezgisel bir aray srdrmek, enerjinin t m tezahrlerini ve zel liklerini bir hayret ve ak-fikirlilik iinde aratrmaktr. An cak bu ekilde, "Bize kimin ya da ne t r bir enerjinin yaam verdiini" varsayabilir (kantlamadan ifade edebilir) ve in san t r n n sahip olduu enerji niteliklerinin ve kullanm larnn -eer varsa- snrlarn aratrabiliriz. Bir bilim adam olmadm halde, kendini bu temel so rularn bilimsel a r a t r m a l a r n a soylu bir biimde adam ki ilere byk saygm var ve sk sk bu insanlarn zihnimi ve kalbimi etkileyen yorumlaryla karlayorum. rnein, n l Einstein'in u szleri daima ilgimi ekmitir: "Ben yalnz ca Tanr'nn dncelerini bilmek isterim. Baka her ey bir dipnottur sadece." Onun insandaki enerjiyle ilgili bir baka yorumu da yledir: "nsan hakkndaki bilgimiz hl balan g aamasnda olduundan, hl bilmediimiz insan yay-

27

alaltif^nsan lmlan (emanasyonlar) mevcuttur." Siz hi kim olduunuzu dnp buna bir yant verdi niz mi? Belki sizi kimin ve nasl yarattn biliyorsunuzdur. Belki siz eterik ve manyetik alan enerjilerini ve ayrca sptil dediimiz o grnmez ama etkili enerjileri (yaradl ve teza hrn akmlar olabilecek o grnmez gleri) iyi tanyorsunuzdur. Bununla birlikte, halen kefetmekte olduumuz gi bi, ruhsal retmenlerimizin insan iin m m k n olduunda srar ettikleri muazzam tezahr-ettirme glerini k a z a n m a k iin, bilimin hali hazrda tanmlad drt bilinen fiziksel gle bu sptil glerin birletirilmeleri gerekebilir. Gizli kpr her ne olursa olsun, yle grnyor ki he nz onu sradan bir insann gnlk kullanm iin tanmlayamadk. O hl bir gizemdir, a m a onun gizli doas ebedi yen gizli kalamaz. Yeni rnekler, insanln kendilerini ke fetmesini ve uygulamasn beklemektedir, bundan eminim. Hemen her lyk din, dncelerimizi ve onlarn yaratt sonular kontrol etmek iin "Tanr enerjisini" zihinsel d zeyde kullanabileceimizi vaat etmitir. Ve birok dini keha net de, dnvaya yaylm efsane ve destanlar gibi, -u anda her ne d u r u m d a olursak olalm- bize parlak bir gelecek, he yecan verici bir Altn a vaat etmitir. Gelin, birok kaynak tarafndan bize vaat edilen o za mann artk geldiini ve bizim gerekten galaktik kkenimizi ve glerimi \ yeniden kazanacak varlklar olduumuzu ka bul edelim. Yine de, tarih kitaplanmzdaki byk eksik b lmleri bulmak, kendimiz ve dier yaam-formlan hakknda biir eyler renmek ve Dnya gezegeninde olan bitenlerin nedenlerini kefetmek iin yaplmas gereken bir a r a t r m a var. Ne m u t l u ki u anda faal bir ekilde bu gereklerin ne olduunu belirlemeye alyoruz. Gerekten de, Dnya yaa mnn gerek snrlln ve burada bulunmaktaki amacmz kavrayabilmek iin gereksindiimiz yaamsal bilgiye, zihnini vf kalbini aan herkes ulaabilir. Bir insann stlenebile cei en olaanst aratrmaya giriimiz harika bir ey de il mi? Ve b u n u birok yerde ve birok ekilde birlikte yap-

28

iSirginia'nin irii mamz? Bu kitaptaki bilgileri sunmaktaki amacmz, bu olaa n s t ama tarihsel olarak paralanm fikir ve k a n t l a n t m insanln yarar adna aratrmaktr. Bu kitap boyunca, biz i n s a n l a n n kim olduumuz ve Dnya gezegeninde niin bu lunduumuz temas sk sk ortaya gelecektir. Siz kendi anla y ve rehberliinize sahipsiniz ki biz b u n a sayg duyarz. Ancak amacmz, zeknza meydan okuyarak, sezginiz ya da isel biliiniz tarafndan paylalan eyin dengeyi salamas na yardmc olmaktr. Elbette ki sizi buraya k a d a r getirmi olan o kalp rezonans ve duygu yeri size yol gstermeye de vam edecektir. Medyum kanalyla ya da ilham yoluyla al nan bilgiler ounlukla tartmal bilgiler olarak kabul edilseler de, zerinde dnlecek yeni bilgiler ve daha geni bak alar sunmak bu yzden bize gerekli gelmektedir. nsanlarn halen h a y a t t a olan medyumlar tarafndan veya ilham yoluyla alnan bilgiler fikrini kabul etmeleri zor grnmektedir. Peygamberlerin, vizyonerlerin, ruhsal ren cilerin ve psiik harikalarn ok uzun zaman nce var oldukl a n ve bunun ok az ve zel insann yaad bir ey olduu inanc hkim gibi grnmektedir. Bununla birlikte, bugn dnya nfusu giderek artarken ve kresel bir iletiim ana kavuurken, giderek daha ok insann bu allmadk yete neklerle ortaya ktn grmyor muyuz? Ve onlarn gide rek d a h a ou kamuoyu tarafndan bilinir hale geliyor. Psiik, vizyonsal ya da telepatik yeteneklerin gerekten m m k n olmalar artk kiisel olarak benim iin asl konu deil. Benim ilgi odam, paylalan bilginin nitelii ve bu bilginin -melekler, byk ruhsal varlklar, uzayl varlklar ya da lm yaknlarmz da dahil olmak zere- hangi kay n a k t a n geldii oluturuyor. Yine de, son tahlilde, medyum kanalyla alnan bilgilerin doru ve sizin iin deerli olup ol madna k a r a r vermesi gereken sizsiniz. Sonra da bu bilgi lerin aradnz nitelik dzeyinde olup olmadna k a r a r ver mek zorundasnz. Bu kitapta okuyacanz bilgilerin ounu -eer onlar

29

Qaiaktik^insan mevcut tarih kitaplarnzla kyaslarsanz- kantlayanlayz. Ama bu belgenin deerini de ksmen bu durum oluturuyor. Evet, bu kitap sizin zihninize, kalbinize ve r u h u n u z a mey dan okumaktadr, onlar zorlayacaktr. Bu kitab size sayg ve sevgiyle sunuyoruz. imdi izin verirseniz size Sheldon Nidle' t a n t r m a k istiyorum. O size kendi yksn sunacak ve sonra medyum luunu yapt kaynaklarn galaktik bilgisini sizinle payla maya balayacaktr. Sevgiyle ve hizmet edebilme dileiyle, Virginia Essene

30

Blm 1

Balangta
Dnya gezegeni ve bu kresel uygarlk iin muhteem bir gnn afa skyor. Bu pekl, Kutsal Kitap'ta ve di er dindar ve yerel halklarn kehanetlerinde sz edilen "bi ti zaman" olabilir. Bu "biti zaman," bizim t a m a m e n bi linli bir galaktik insanla ykselmemizi/dnmemizi ve (Dnya'da ve bu gne sisteminde) Galaktik Federasyon'un tam yesi olan gerek bir galaktik insan uygarlnn yarat ln getirecektir. imdi, uzayl kardelerimizden kaynakla nan bu olaanst olaylar a k t a r m a d a n nce, yaknda dn yaya sunulacak harikalar nasl rendiimin yksn si zinle paylamak istiyorum. smim Sheldon Nidle ve ben Galaktik Federasyon'un bir temsilcisi olarak atandm. Bu konum bana Washta isimli Siriuslu bir danman ve galaktik varlk tarafndan verildi. Washta bana, kitapta bundan sonra yer alan bilgilerin Siriuslular'dan ve onlarn Ykselmi s t a t l a r Konseyi'nden gelen ve- nmzdeki birka yl iinde Dnya insanlarnn bana ne geleceini bildiren bir mesaj olduunu aklad. Uzayl ailemle, zellikle Siriuslular'la ilikim ben dokuz yandayken balad. Ailemle birlikte, NewYork, Buffalo'daki kiralk evimizden yakndaki bir banliydeki kendi evimize henz tanmtk. Eve yerletikten sonra yaam normale dnmt, ancak d a h a iki ay gemeden ok garip ve balan31

gta ok korkutucu grnen bir ey olmaya balad. Geceleri iki mavimsi-beyaz k topu t a m yatamn ba ksmnn s tnde aniden beliriyordu. Bu iki garip k, bir yetikinin yumruu byklndeydi ve tam ben yatmadan nce d zenli olarak grnyordu. nceleri onlardan korkmu ve rahatsz olmutum. En sonunda, onlarn kkenini kefetmeye ve geceleri yatamn baucunda belirmelerine bir son vermeye karar verdim. Oda ma szlen tm yok etmek iin karartma perdeleri, kaln bantlar ve benzeri malzemeler kullanarak odam adeta karanlk bir mezara evirdim. Ama ben oday daha ok ka rarttka, kresel mavimsi-beyaz klar odada daha dzgn ve gzel bir biimde parlyorlard. Bu garip faaliyet srerken, ben bama ne geldiiyle il gili olarak gerekten endielenmeye balamtm. Bu bir il lzyon muydu? Bir t r gerek-olmayan bir olay, bir grnt m beni kuatyordu? Bu, hayatmn en korku verici zaman larndan biri olmutu. Sorularm giderek derinleti ve a knlm giderek artt, ta ki bir gece ok gzel ve sevecen bir erkek sesi birden odamda yksek sesle konuana dek. Ses bana, kendisinin galaksimizde "Sirius B" olarak bilinen bir yldzdan geldiini ve benim eitimimi balatmak zere bu rada bulunduunu syledi. Bu retiler daha sonra benim bu gezegenle ilgili imdiki misyonumun temelini oluturacak ve nmzdeki birka yl iinde meydana gelecek baz ok ina nlmaz eyleri aklayacakt. Ancak o zamanlar, yani 50'li yllarn ortalarnda bu ses benim iin allak bullak edici bir deneyimdi, nk onu bir t r sanr (halsinasyon) olarak alglamtm. Ses benim bu gvensizliimi anlam ve amacnn sevgi ve kullanarak beni eitmek olduunu sylemiti. O, ayrca, basit bir deney le varln bana kantlayacana sz vermiti. Benden, pen cerelere bantladm k a r a r t m a perdelerini skp, pencere den gkyzne bakmam istedi. Perdeyi sknce, aknlk iinde, atmosferde, ykseklerde garip, allmadk yldzlar gibi parlayan ve V eklinde dizilmi dokuz UFO'nun birden

32

'Balangta
belirdiini grdm. Washta (sesin sahibi) bana, bu gemilerin benim hayal edebileceim her ekilde dizilebileceklerini sy ledi. Bu gemilerin dizililerini birok kez deitirdikten son ra, Washta'ya, bu olayla hayatmda ilk ve son kez mi kar latm, yoksa bunun dzenli bir biimde gerekleecek bir ey mi olduunu sordum. Washta, sevgi ve efkat uyandran bir sesle bana, bu faaliyetin onun varln bir gerek olarak kabul etmem ve mesajlara inanmaya hazr olmam iin yapl dn syledi. Daha sonra, bu artc k gsterisini kzkardeimle paylap paylaamayacam sordum ve Washta bu isteimi kabul etti. Kzkardeim de oyun oynamaya istek liydi ve ikimiz geceleri Siriuslular'n gemilerini istediimiz ekle sokarak bu oyunu ortaklaa srdrdk. Bu gece faaliyetleri bizi en sonunda, beden-d (astral) yolculuk yoluyla ya da bedenli olarak Sirius ana-gemisine zi yaretlerde bulunmaya gtrd. Sonraki birka yl boyunca, bu ziyaretler ve szl eitimler beni ve kzkardeimi, bizi ye titirenlerin kendi ana-babamz deil de, Washta'mn yneti mi altndaki Siriuslular olduu inancna evketti. Bu olaylar bizim iin bir t r gerekst bir varolua yol am ve her ikimizin de olup bitenleri tamamen anlamamz ok zorla trmt. Bizi karmaaya dren bu olay, ayn zamanda son derece sevgi ve efkat dolu, inanlmayacak kadar gzel bir deneyimdi. Bu, insan uygarlna ve insan bilincinin uygula masna yeni bir bak as sergiliyordu. Yine de, bu mesajlar ve deneyimler iimde belli lde bir atma yaratmaya balamt. Siriuslular neredeyse si hirli grnen ileri bir bilim sergilemeyi srdrdler, ve Dnya insannn galaksinin oluumuyla ilgili evrenbilimini, evren hakkndaki kuramlar asndan tmyle yanl ka ran kavramlar akladlar. Ancak onlar bana kendi bilimsel unsurlarn d a h a ok anlattka, bu durum, benim onlarn bilgisi ile Dnya bilimi ve evrenbilimi arasnda kalmaktan kaynaklanan atmam glendiriyordu. Sputnik (Ruslar'n uzaya gnderdii ilk uydu) sonras dnemde (1958-1961) d-

33

alaktik.nsan zenlenen yaz bilim-kazanm programlarna katlm ve be nim bilimin her dalnda doymak bilmez ekilde okuyuum sonucunda bu atma ortaya kmt. (Yedi yandayken niversite fizik ve ileri antropoloji metinlerini okuyordum.) yle grnyordu ki, yava yava iimde, Dnya bilimi ve yldzlarn bilimi arasnda halledilemez bir hizipleme meydana geliyordu. Aslnda, bilimde kariyer yapma frsatla r gelitike, bir seim yapmam gerektiini hissettim; bylece ortaokul yllarmn balarnda korkun bir karar vererek Siriuslu dostlarmdan beni artk terk etmelerini istedim. n k her ne kadar onlarn bilimleri inanlmaz ve artc da olsa, bu derin bir biimde daldm Dnya-tipi bilimden beni kopanyordu. Bu yzden beni terk etmelerini istedim. Bunu yaptlar ama, hayatmda uygun bir zaman ve yerde yeniden dneceklerini bildirerek gittiler. Ben sonra hesap, fizik ve kimya konusunda ileri kurslar alarak bilime olan ilgimi d a h a da gelitirmeye baladm. An cak niversite birinci snfta fizik blmnn bakan yar dmcsyla aramda derin bir atma ortaya knca, bu frsat da ortadan kalkt. Isaac Newton'un mekanik teoremleri ve onlarn ada evrenbiliminde ve atom-alt fizikte kullanm nn formle edilmesi konusunda tartm ve anlamazla dmtk. Bu atma beni renimimi fizik yerine siyasal bilgiler zerinde younlatrmaya zorlad, bu arada antropo loji, sosyoloji ve eit 1 i alan alma programlaryla da ilgile niyordum. Mezuniyet ylm srasnda Malezya, Filipinler ve Endonezya uluslarn kapsayan Gneydou Asya tarihi ko n u s u n d a uzmanlama istei duydum. 1970 ylnda lisans-st eitimimi tamamladktan son ra akademiden ayrlarak i a r a m a y a koyuldum. Ama ekono mik adan yaanan zor zamanlar ve benim "kmaz sokak" ilere girme yeteneim beni sonunda Gneydou Asya konu sunda doktora yapma karar vermeye sevk etti. 1973 ylnda nce Illinois'e ve sonra da Southern California niversitesi'ne dndm ve buradan siyasal bilgiler^ uluslararas kamu ynetimi ve Amerikan hkmeti konusunda bir uzmanlkla

34

'Balangta birlikte siyasal bilgilerde bir lisans-st derecesi d a h a elde ettim. 1975'in sonlarnda doktor unvann kazanmak iin sa dece tezimi t a m a m l a m a m gerekiyordu; a m a onu asla bitiremedim, nk Nikola Tesla'nn hayat ve icatlar zerine bir televizyon belgeselinin yapmyla ilgilenmeye balamtm. Tesla, halen dnyamza hkim olan elektrik teknolojisini icat eden dahi idi. Nikola Tesla, benim ilk ve ortaokulda stlendiim eit li yaz bilimsel alma programlar srasndaki kahramanmd. O zamanlar, onun gerekten ada bilimin tannmambyk k a h r a m a n l a r n d a n biri olduuna karar vermitim, nk o ada elektrik biliminin ve yirminci yzyl teknolo jisine damgasn v u r m u btn mthi icatlarn babasyd. Bu yzden Tesla'y yeniden inceleme, ve insanlarn Tesla'nn insanla sunduu birok armaan a n l a m a l a r n a yardmc olacak bir televizyon belgeseli yapma ansna atladm. Bu olay ayrca, "byten aktarc" denen telsiz g tek nolojisi gibi baz allmadk Tesla aygtlarn epey ayrntl biimde incelememi salad. Bu aratrma, Tesla'nn kuram larnn Sovyetler Birlii ve Birleik Devletler tarafndan, 1970'lerin ortasndan gnmze dek sren bir hava sava y a r a t m a k t a nasl kullanldn a n l a m a m a yol at. Tesla ile ilgili aratrmam, benim ve yeni edindiim baz dostlarmn henz balang-noktasnda baz enerji aygtlar yaratmam za neden oldu. Ben birbirini izleyen teknolojilerde eitli projeler ret tike, yava yava kafama dank etti ki, bu projelerin, yararl teknoloji retebilecek gelikinlikte olsalar da, gn na kmalarna izin verilmeyecekti. Bu kanya, Avrupa'da eit li aygtlar retmeye ya da gelitirmeye girimi eitli irket lerin neden olduklar ykm gzlemleyerek ve eitli enerji irketleri yneticileri ve Enerji Bakanl'nn Alternatif Enerji Program ile karlamalarm sonucunda vardm. Bununla birlikte, icat ettiim bu aygtlarn ticari bir ba ar elde etmesine izin verilmese bile, b u n l a r toplumun yaplandrl biimini deerlendirmem iin baka bir frsat daha

35

alaktik^nsan vermilerdi. Hayatmda ne yapacam, gerek ve doru amalarmn neler olduunu merak etmeye baladm. Ayn zamanda, dnya-d varlklarn dnyamz ekillendirme ko nusundaki etkileri h a k k n d a baz ilgin veriler zerinde d nmeye baladm. Gazetelerde, Halley Kuyrukluyldzna ok yakn olan Wilson Kuyrukluyldzndan sz edildiinde, 1985'de tasav vur etmeye baladm baz garip kehanetlerin Wilson Kuy rukluyldz ile herhangi bir ilikisi olup olmadn m e r a k ettim. eitli bedava enerji projeleri rettiim sralarda baz a r k a d a l a r edinmitim ki b u n l a r da bilimin kenarda kalm kuramlaryla ilgileniyor ve Wilson Kuyrukluyldznn ger ek doasn deerlendirmeye alyorlard. Bu konuda bir iletiim a kurduk ve gerekten de Dnya'ya Wilson Kuy rukluyldz kisvesi altnda bir yldz-geminin yaklamakta olduunu kefettik. Bu gerein -sadece bizim iin deil, ge zegenimiz iin de- gerekten ne anlama geldiini merak et tik. Wilson Kuyrukluyldznn anlamlarn daha ok ara trdka, b a n a Siriuslular ve onlarn memeli deniz hayvanla r (balinalar ve yunuslar) ile ilikileri hakknda bir eyler an latan birok aratrmacyla karlamaya baladm. Onlar b a n a ayrca, bu gezegenin yerli halklaryla memeli deniz hayvanlar arasndaki -kadim efsanelere ve kabilelerin gele nek ve detlerine dayanan- olas bir ilikiden de sz ettiler. Byle bir balantnn gerekten var olup olmadn m e r a k etmeye baladm. Sonra Dnya gezegeninin Sirius ile ba lantsn incelemi bir aratrmac bana, 1987 ylnda gezege nimizin kutbiyetinde yeni bir deiikliin meydana geldiini syledi. Gerekten de bu, Dnya'nn, bu gne sistemine yak laan bir foton kuana gvenli bir biimde girebilmesi iin Siriuslular tarafndan gerekletirilmiti. Tm bu Verile rin benim ve zellikle de Dnya zerindeki uygarlmz iin ne a n l a m a geldiini m e r a k ettim. 1988 ylnda yine Washta'nin sesini duydum. Bana, ye niden aktive edilme zamanmn geldiini ve ocukluumda

36

'Balangta bana syledikleri eylerin artk gerekten meydana gelmeye balayacan syledi. renmem gereken derslerin ilk bl mn, Dnya tarihi boyunca Sirius ile Dnya'nn ilikisini anlamak oluturuyordu. Washta, yakn gelecekte, b a n a sy lediklerini kullanabileceim bir zamann geleceini de bildir di. O srada ise bir a n l a m d a inzivaya ekilerek ve Washta 'nn Galaktik Federasyon ve onun tarihi hakknda verdii byleyici bilgileri alarak, bylece bir eitim ve hazrlk dev resi geirmem gerekiyordu. O bana, uzayda yaplan savalardan ve bu gezegen iin kehanet edilen byk ykmlardan sz etti. Ve bana, Siriuslular'n byle felaket ve ykmlarn gereklemesine izin ver meyecekleri konusunda garanti verdi. O srada, Federasyon Konseyleri vastasyla eitli protokolleri gerekletirme s recinde olduklarn syledi. Bu protokoller, bu gezegene ve onun insan uygarlna yaklamda olumlu bir deiiklie yol aacakt. Bu dnceler evremde vzldarken, onlarn fa aliyetlerinin beni Galaktik Federasyon'un -bu gezegendeki bir kanal (medyumu) ve temsilcisi olarak hazrlamakta ol duunu anlamaya baladm. Onlar beni, benim gibi aktive edilmenin eiindeki dier insanlarla balantya geirmeyi de amalyorlard. Ancak, o srada ben neredeyse bir hermit gibi inzivaya ekilmi olduumdan, balangta bu operas yon beni ok az kiiyle temasa geirdi. Sonraki yl boyunca Washta, Sirius bilgilerini akta racak bir kanal olmam iin gerekli aktivasyon ilemini sr drd. Yine de, b a n a sylenen o harikulade eyler konusun da kendimi ok garip hissediyordum. Bunlar gerek miydi, deil miydi? Bunu bilmeyi ok istiyordum. Yapmak zere ol duum eyin gerekten doru bir misyon olduu, bir fantezi olmad konusunda k a n t a ihtiya duyuyordum. Kant iste diimde, Washta bu kant ancak 1992'nin balarnda Seattle'a gidip bir hipnotik gemie-dn seansna girerek elde edebileceimi bildirdi. O, bu hipnotik seanslar sresince nemli durumlarn vuku bulacan ve b u n u n sonucunda misyonuma balayacam syledi.

37

alaktik^nsan Frtnal ve yamurlu bir gnde ve bama gelecekler den rpererek Seattle'a ulatm. Kzkardeimin, inanlar mn neye yol aabilecei konusundaki endieleri duyduum huzursuzluu iyice artrmt. Washta'nin salk verdii gibi bir dizi hipnotik gemie-dn seans ayarladm. Ve bu se anslar benim kiisel olarak rahatlamam ve dorulanmam salad. Sonra, hipnotik seanslar gerekletiren hanm tara fndan, onun grubu nnde bir konuma yapmaya davet edil dim. Bu toplant o kadar baarl oldu ki birka konferans daha verdim. Bu ilk konferanslar sadece balang ve hazr lk aamasn oluturuyordu. Bu noktada Washta bana, mis yonumun gerekten balayabilmesi iin baz kiisel durumla rn halledilmesi gerektiini bildirdi. Sonu olarak, Mays aynda Seattle'dan ayrlarak San Fransisco'nun Krfez Blgesi'ne dndm ve sonraki yl bu kiisel sorunlar hallede rek ve 1993 yaz sonunda balayacam misyona hazrlana rak geirdim. 1993 T e m m u z u n d a , Aya isimli bir arkadam (ki kendi siyle 1993'n Nisan aynda karlamtk), bu gezegeni bek leyen deiiklikler ve Galaktik Federasyon'un uygarlmz zerindeki rol konusunda konferanslar vermemi salad. lk nce onun Santa Cruz'daki a r k a d a l a n n a , sonra yine onun yaad Atascadero'da, sonra yine Santa Cniz'da kon ferans verdim. Bu ilk konferans benim misyonumun, Ga laktik Federasyon'un bu gezegene ynelik mesajlarn iletme misyonunun nemini idrak etmemi salad. Ayrca, gezegeni mizde ve gne sistemimizde yaanan deiikliklerin Galak tik Federasyon iin nemli bir faaliyet alan oluturduunu da fark ettim. Grevim, er ge geni halk kitlelerini Sirius te masndan haberdar etmek ve sonra benim ve arkadalarmn konferanslarna katlacak insanlar uyandrp harekete ge irmekti. Burada anahtar, insanlara Dnya gezegeninde ye ni bir galaktik uygarlk y a r a t m a konusunda kendi rollerini tanmlama frsat verecek bir bilgi kampanyasn balatmak t. 1993 Austosunda anszn "psiik okumalarda" bulun-

38

"Balangta maya baladm. Aya'nn evindeki kalabalk toplulua bir konferans verdikten sonra, Aya bana ertesi gn kiiye psiik okuma seans iin randevu verdiini ve bunun iin ne kadar cret talep ettiimi sordu. Ona, "Ama ben psiik oku ma yapmam ki," deyince, "Artk yapyorsun," diye karlk verdi. Ve bu misyonumun baka bir vehesinin balangc oldu. Bylece, zel medyumluk seanslar srasnda, insanlara asl kkenlerini, hangi yldzdan geldiklerini ve Galaktik Fe derasyon'un imdiki misyonuyla ilikilerini aklayan bilgi ler vermeye de baladm. 1993 Eyll'nde verdiim bir konferans srasnda Virgi nia Essene ile tantk ve ksa bir sre sonra da, bana veri len t m bilgiyi bir kitapta s u n m a olasln tartmaya ba ladk. Ayn zamanda, ben "galaktik zaman" kuatan sre leri anlamay renme umuduyla, onun en derin anlamlarn incelemeye baladm. Bu kitapta tarif edilen mevcut durum larn yan sra, Galaktik Federasyon ile uzun sreli ilikim bana, bu gezegende u anda olup bitenler hakknda daha ge ni bir anlay salad. Bu kitabn geri kalan ksmnda, Washta ve onun alt Siriuslu danmandan oluan -zellikle bir araya getirilmiynetim kurulunun anlaynza ve deerlendirmenize sun mam istedikleri bilgileri size aktaracam. Ltfen unu bi lin ki syleyeceim her ey bu Siriuslu danmanlarn aktar dklar ve dierleri tarafndan da dorulanm gereklere da yanmaktadr. Bu bilgileri alp, eer deerli bulursanz kulla nacanz umuyorum. Bu deiikliklere hazrlanmak iin gereken faaliyetleri itenlikle yerine getirmenizi dilerim. Bu bilgileri bakalaryla da paylaarak, onlarn da setikleri yolda yrmelerine yardmc olacanz umuyorum.

39

Blm 2

Foton Kua
Washta ve dier iki Sirius Konseyi yesi imdi, halen Dnya'ya yaklamakta olan hem fiziksel hem de spirituel m t h i bir olay aktaracaktr. (Washta, yeni bir Siriuslu yk selmi stat olarak eitim gren galaktik bir varlktr. Kendi si bu kitap projesini tamamladktan sonra, tam bir yksel mi stat konumuna terfi edecektir.) Ona bu bilgilerin sunu luunda, bilim ve tarih konusunda iki Siriuslu uzman, Aumtron ve Teletron da katlacaktr; ancak kitap boyunca konse yin tek konumacs Washta olacaktr. Sizinle, gne sisteminizin, u a n d a belirsiz olan ve b yk bir olaslkla 1996'dan sonra yer alacak bir tarihte foton kua denen ok byk bir k blgesine girmek zere halen dengede t u t u l m a k t a olduu gereini paylamak zere b u r a d a bulunuyoruz. Bu foton kua -bu muazzam k kt lesi- sizin yeniden tam bilinlilie dnnz ve DNA'nzn ve akra sisteminizin tam deiimini (transformasyonunu) salayacak vastadr. Bu inanlmaz deiiklikler sadece sizi deil, gezegeninizi ve gne sisteminizi de ebediyen deii me uratacaktr. nk foton kua, gne sisteminizi nc-boyuttan beinci-boyuta, yani daha yksek bir boyu ta aktaracak, gezegeninizin gne sistemi 'cinde yeni bir ko n u m a , Sirius yldz sistemine d a h a yakn bir konuma geme sini salayacaktr. Bu noktada yle sorular sorabilirsiniz:

40

foton 'Kua Bu foton kua nedir? Niin onun hakknda d a h a nce bir eyler iitmedim? Eer o bu kadar nemliyse neden bilim adamlarmz bu konuyu tartmyorlar? Foton k paracklarndan oluan muazzam bir halka, dev bir simit eklindeki bu foton kua bilim adamlarnz ta rafndan ilk kez 1961 ylnda uydu vastasyla ve Pleiades ya knnda grlp kefedildi. (Bkz. ekil 1: Foton Kuann ekli.) Bu kitap boyunca biz genelde, Dnyanz'm foton kua na girmekte olduundan, bazen de foton kuann Dnya 'ya doru yaklamakta olduundan sz edeceiz. Gerek u ki gne sisteminiz ve foton kua birbirlerine doru yaklamaktalar. Bir foton k paracnn ne olduunu bilmeyenler iin, onun bir anti-elektron (pozitron) ve bir elektron arasndaki arpma sonucu olutuunu syleyebiliriz. Bu anlk arp ma iki paracn birbirini yok etmesine yol aar. Bu arp mann sonucunda ortaya kan ktle, tamamen, fotonlar ya da k paracklar olarak bilinen enerjiye dnr. Bu yz yln ilk eyreinde, bir ngiliz fiziki olan Paul Derac, her bir paraca karlk olarak, onun ayns olan bir anti-parack bulunmas gerektii kuramn ileri srd. 1932 ylnda, -1936'da Nobel dl kazanm olan- Dr. Carl David Ander son, bu paracklarn ilkini -pozitron ya da pozitif elektronukefetti. 1950'lerde ise anti-protonlar ve anti-ntronlar artk bilim adamlarnz tarafndan kefedilmiti. Bu keiflerin nemi sadece, onlarn Derac'n kuramlar n kantlamas deildir. Daha nemlisi, burada yeni ve ben zeri grlmemi bir enerji formu dnyal bilim adamlar ta rafndan kefedilmitir. Bir anti-parack ile bir paracn arpmas (rnein bir anti-proton ve bir protonun arp mas) sonucu ortaya kan bu enerji, foton enerjisi olarak bi linir ve bu gelecekte t m enerji gereksinimlerinizi karlayan a n a kaynak olacaktr. Aslnda, bu gezegenin girecei yeni enerji a, "Foton Enerjisi a" olarak adlandrlabilir. Foton kua ilk defa 18. Yzyl balarnda nl ngiliz astronomu Sir E d m u n d Halley tarafndan, Pleiades zerinde

41

foton "Kuca bir dizi inceleme yapt srada kefedilmiti. Halley, Newton'un gezegensel devinim yasalarn kantlar grnen Hal ley Kuyrukluyldzn kefetmesiyle n kazanmtr. Halley, Pleiades yldz grubundaki en az yldzn, klasik ada e itli Yunanl astronomlar tarafndan kaydedilmi konumla rnda olmadklarn kefetti. Halley'in zamannda bu konum o k a d a r ok deimiti ki Yunanllar'n ya da Halley'in yanl dklarn sylemek m m k n deildi. Bu yzden Halley, Pleiades'in dzenli bir devinim sistemi iinde ilerledii sonucuna vard. Bu kavram, yz yl sonra Frederick Wilhelm Bessel ta rafndan yaplan baz dirayetli gzlemler sayesinde doru land. Bassel, Pleiades'deki tm yldzlarn, her yzylda yak lak 5.5 saniyelik bir kavisle dzgn bir biimde hareket et tiklerini kefetmiti. Paul Otto Hesse de Pleiades'i inceledi ve Pleiades'deki yldzlarn devinimine tam bir dik ada (90 derecede), dev bir simit eklinde, yaklak 2000 gne yl ya da 759.864 milyar mil kalnlnda bir foton kuann bu lunduunu grd. Bessel ve Hesse'nin Pleiades hakkndaki gzlemlerinin sonular dorudur ve Dnya'nz u anda bu foton kua ile 24.000 ila 26.000 yllk bir devreyi tamaml yor. Dnya artk bu foton kuana gireceinden, b u n u n in san uygarlnz iin ne anlama geldiini bilmeniz gerekiyor. Birok astrologunuz, yine birok bilim adamnz ve tarihiniz gibi, nnzdeki bin yln insanlk iin yeni bir an balan gcn iaret ettiine inanyor. Dnyal astrologlara gre bu yeni a, Kova Burcu a'dr ve bu biliminizde, teknolojiniz de ve bilincinizde byk deiikliklerin yaanaca bir za mandr. Bilim adamlarnza ve tarihilerinize gre ise bu, uy garlnzn sosyal ve siyasal yaplarnn kaldramayabilecei byk zorluklarn yaanaca bir adr. Her durumda, bu imdi yeni ve harika bir an ya da yok oluunuzun balan gc olarak grnebilir. Soru hl ortada durmaktadr -foton kuana yaklayor olmanz bu senaryolarda hangi rol oy nayacaktr?

43

alaktik^nsan Bu sorular yantlamak iin foton kuann kendisine bakalm. (Bkz. ekil 2: Foton Kuann Bir Kesiti.) Foton kua ksma ayrlabilir. nce kr blgeden geeceksiniz. Bu ilemin tamamlanmas kabaca 5-6 gn alacak ve bu sre nin 3 gn tamamen karanlkta geecek. Bunu takiben, ku an a n a blmne gireceksiniz ve 1 itmeyen bir gn yaayacaksnz; yani gece hi olmayacak, gnn 24 saati gndz olacak. Bu yolculuk genellikle 2000 yl srer ve g ne sisteminizin yine 5-6 gnlk bir sre iinde kr blgeden geerek foton kuann teki ucundan dar kyla sona erer. (Bkz. Tablo 1: Foton Kuandaki Deneyiminiz.) B u n u n l a birlikte, En Yce Yaratc G (Tanr), bu dev rede gne sisteminizin boyutlararas bir " k u r t a r m a baloncuu"na girmesine karar vermitir. Bu "baloncuk" gne sis teminizi iterek, beinci-boyut yoluyla foton kuann dna karacak ve Sirius yldz sisteminden k yl uzaklkta bir k o n u m a (u anda Sirius, Dnya'dan yaklak 8.3 k yl uzaklktadr) geirecektir. Bu baloncua 2012-2013 yl civa rnda ulaacaksnz. Bu devre bitip de o baloncua ulat nzda ise 24 saatlik gndz deneyimi sona erecek ve yeniden yaklak 12 saat gndz / 12 s a a t gece programna geri dne ceksiniz. Az nce sylediimiz gibi, foton kuan kuatan ve "kr blge" denen muazzam bir engel (bariyer) vardr. Eer bu kr blgeyi grebilseydiniz, onun gerekten mthi bir enerji-basnc blgesi ierdiini grecektiniz. O manyetik alanlarn ok skca birbirine bal olduu bir yerdir, yle ki herhangi tipte bir nc-boyut manyetik alannn deiime u r a m a d a n onun iinden gemesi olanakszdr. Bu olgu, Dnyanz'n ve Gneiniz'in manyetik alannn yeni tipte bir boyutlararas manyetizmaya dnmek zorunda olduu an lamna gelir. Bundan dolay, Dnya'nn elektriksel, manye tik ve yerekimsel alanlarnn deimesini beklemelisiniz. Byle bir deiiklik u anda meydana geliyor. Yirmi-otuz yldan beri, Dnya'nn manyetik alan dere ce derece, neredeyse sfra doru azalyor. Birok Dnyal in-

44

J oton "Kua san, bu fenomeni bu yzyln sonunda byk bir kutup dei siminin meydana geleceinin kant olarak kullanyor. An cak, bu konsey ve bu konseyin Siriuslu bilim adamlar bir kutup deiiminin meydana gelmeyecei konusunda size g vence verebilirler! Dnya'nn manyetik alanndaki bu dei iklik foton kuann gne sisteminize yapt basncn bir yan rndr. Foton kua t a m a m e n tezahr ettiinde hibir elekt rikli aygt almayacaktr. Byle bir gelime, Dnya foton kuana girdiinde ne pillerin, ne de elektrik devrelerinin alaca anlamna gelir. O zaman, eski elektrikli aygtlar nz altrabilmek iin yeni bir enerji biimine -foton enerji sine- ihtiyacnz olacak. Kr blgeye yaklarken meydana gelmesi beklenen bir baka byk gelime de, gezegenin atmosferindeki ve yze yindeki basncn artmasdr. 1960'lardan gnnze dek uza nan depremsel (sismik) faaliyetlerdeki artn da iaret ettii gibi, bu basn d u r u m u da gereklemeye balyor. Dnya halen gezegenin her yanndaki depremsel faaliyetlerin artt bir devrede bulunuyor. Ayn ey yanardalarn faaliyetle riyle ilgili olarak da sylenebilir. Ayrca, hava koullarnzda da, geleneksel su devrelerine basn yapan arpc bir dei iklik olmutur. California'da, Sahra-Alt Afrika'da (Sahal), Gney Orta Hindistan'da ve ili'nin kuzey blgelerinde gr len kuraklklar, bu olayn (fotonun), jet akmn ve okyanus larn i akntlarn nasl deitirdiinin rnekleridir. Buna ek olarak, 1970'lerin banda ortaya kan ozon delikleri, ks men foton kuann yaklamasnn neden olduu bir baka kritik deiiklii iaret etmektedir. Daha da nemlisi, yakla an bu olay, gne lekesi devresini ve hatta Gne'in tm yzey slarn derinlemesine deitirerek gne sisteminizi de etkilemitir. imdi Gne'e bir gz atp ona ne olduunu grelim. 1987 ve 1988'de Siriuslular, foton kuann gne siste minizi ters bir biimde etkilememesi iin Gne'in sptil be denlerinin kutbiyetini deitirdiler. nce, Gne'in sptil be47

ataktif^nsan derilerinin kutbiyetini, onlar, Zamann Efendileri (Tanr' nn, bu fiziksel evrenin srekli yaratlyla megu' olan yaratc-denetleyici gc) tarafndan yaratlan yeni (zgara bi imindeki) enerji hatlar sistemiyle yeniden uyum iine soka rak deitirdik. Bu Dnya'nn foton kuana gvenli bir bi imde girmesini salayacaktr. Sonra, Galaktik Federasyonun'un bilim adamlar, Gne'in yeni sptil beden ayarna daha kolayca uyum salayabilmesi iin, gne-lekesi devre sinin zamanlamasn deitirdiler. Gnesel uyumu yarat mak amacyla, sonuta farkl trde bir Gne retmi oldu lar. Bu yeni Gne, gnesel yanma faaliyetinde bir art ve genel bir yldzsal souma ile karlk verdi. Bu eylemin ba aryla t a m a m l a n m a s sonucunda, gne sistemi zerindeki byk basn hafifletilmi oldu. Eer bu boyutlararas kutbiyet deitirilmeseydi, Gne foton kuann "kr blgesi" ta rafndan yok edilir ve Dnya da buharlar giderdi. Bylece, Dnya'nn foton kuana girii yaklatka, Gne'in nemli lde deiime urad ve artk foton kuana baarl bir biimde girebilecei gereini aklnzda t u t a r a k iinizi rahat latabilirsiniz. Gne'in foton kuana direkt ve gvenli biimde gire bilmesi iin yeniden ayarlanmasnn iki nedeni vard. Birin cisi, foton kua, Gne'in ona, doru ve uygun bir pozisyon da girmesini gerektiren boyutlararas bir olaydr. (Gne nispeten d k bir faaliyet dzeyinde olmal ve kendini fo ton kuana giriin gerektirecei hzl deiikliklere kolayca ayarlamaldr.) kincisi, Dnya gzlemlenmeli ve gezegenini zin boyutlararas enerji bedenlerini, "kr blgeye" girmeden nce ve girdikten hemen sonra yer alacak hzl deiiklikle re ayarlayacak ilemler yerine getirilmeliydi. Bu deiiklik ler ve dzeltmeler boyutlararas bir hologram kullanlarak gerekletirilmitir. Bu boyutlararas k zarf (hologram), Gneiniz'in ev resine, gne sistemini foton kuana gre doru biimde ayarlamak ve ayrca Dnyanz'n foton kuana dzgn bi imde giriini salamak zere yerletirildi. Bu hologram da-

48

foton Kua ha sonra, gne sisteminizi bizim yldz sistemimize, Sirius'a yakn yeni konumuna tamakta kullanlacaktr. Bylece, ge zegeninizin hologramn Gneiniz'i ve gne sisteminizi de kapsayacak ekilde genileterek Gne'in giri alanlarn ayarlamamz gerekiyordu. Bu ayarlama, hem foton kuana hem de bu galaksideki yeni konumunuza gvenli bir biimde girmenizi salayacaktr. (Bkz. ekil 3: Sirius ve Sizin Gne Sisteminiz.) Bu operasyon, vurgulamak istediimiz bir dizi ok nemli ilem yoluyla baarld. lk nce Gne'in kutbiyeti deitirildi. Sonra, Galaktik Federasyon eitli atmosferik a r a t r m a gemilerini ve zel olarak hazrlanm denetleme takmlarn (gruplarn) konumlandrd ve bu gruplar faali yetlerini Dnya'nn boyutlararas hologramnn faaliyetleriy le birletirdiler. Onlarn tm a m a l a n , ozon deliini gzlem leyip, onun gezegeninizdeki yaam tehlikeye drmesini nleyecek nlemleri almakt. Buna ek olarak, bu gemiler ve onlarn takmlar (grevlileri), gezegeniniz ve gne sistemi niz foton kuann kr blgesine yaklat sralarda Dnya'da meydana gelebilecek byk yer ve kta hareketlerini gzlemleyebilir ve gerektiinde mdahale edebilirler. Yine de siz Dnya'da yaayanlar foton kuana girecek ve kr blgede elektromanyetik alanlarnz yitireceksiniz. D a h a nce de akladmz gibi, bu, foton kuana girdii nizde artk elektrikli donanmnz kullanamayacanz anla m n a gelir. Bundan dolay, yeni yerekimsel ve elektriksel a l a n l a r oluturulurken, sizler hayatlarnzdaki bu byk de iiklie hazrlanmaya balamalsnz. Size bir kayp gibi g r n e n ey aslnda foton enerjisi a l a n l a n n n atom-alt dzey de deitirilmesini ve bunlarn Gne sisteminizin temel enerji ileticileri olmasn salayacaktr. Tm atomlar ve mo lekller deiime urarken, siz Dnya insanlarnn doas da ok deiecektir. imdi olduunuzdan t a m a m e n farkl, heye can verici bir biimde gelimi olacaksnz. Bu yzden, imdi tm foton kua senaryosunu gzden geirip neler olacayla ilgili bir fikir edinelim. D a h a nce be-

49

'foton Kua lirtildii gibi, bu byk olaslkla 1996'dan sonra yer alacak bir zamanda vuku bulacak. Eer bir deiiklik olmazsa, u a n d a grld kadaryla, gezegeniniz kr blgeye yaklar ken -ve gne sisteminiz bu blgeye dalarken- byk bir ka ranlk alan deneyimleyecek. Aniden, alaca karanlk dzeyi yerini tam karanla brakacak. Bu, sanki t m gezegen dev bir dolaba atlp, kap da arkanzdan kapatlm gibi olacak. Gne gzden kaybolacak ve siz zifiri karanlk gkyznde yldzlar gremeyeceksiniz. Kr blgenin basnc, sktrma s gnein ve yldzlarn n t a m a m e n yok edecek ve gn dz aniden geceye dnecek/Bfe. Tablo 1: Foton Kuan daki Deneyiminiz.) Bu tam karanlkla birlikte, kr blgeye girdiinizi anla yacaksnz ve deiim-dnm sreci balayacak. Bu tam karanln yaratt oku kabullenmeye balarken, bir baka eyin de vuku bulduunu fark edeceksiniz. Sadece siz karan lkta kalmamsnzdr, elektrikli aygtlarnz da artk al mamaktadr. Dmeye bastnzda elektrikler yanmayacak. Arabalar almayacak. Bylece, artk t a m a m e n yeni bir dnyada olacaksnz. Ancak, t m bu inanlmaz zorluklara ramen bedenlerinize harikulade bir eyler olacak. Gezegenin elektriksel ve manyetik alanlar ktnde, bu ayn zamanda Dnya'daki t m atomlarn deimesine de izin verecek. Bedeninizdeki atomlar yeni bir beden -yar eterik bir beden- oluturmak zere deiecek ve bilincinizi ku atan perde kalkacak. Artk snrl nc-boyut realitesinde yayor olmayacaksnz. Sizler artk galaktik k realitesin de yaayan insanlar olacaksnz. Artk, insan rk olarak bu galaksiye bilginizi yaymak ve koruyuculuunuzu sunmak iin Lyra takmyldzn terk ettiinizden bu yana sahip ol manz niyetlenen fiziksel ve psiik yeteneklere sahip olacak snz. Artk beinci-boyuta, yani "yuvaya dn" sreciniz balayacak. kinci gn atmosfer skmaya balaynca, kr blgenin Dnya'nn yerekimi alan zerinde yapt basncn etkisiy le sktnz ve itiinizi hissedeceksiniz. Ancak bu ikin51

alal&I^nsan lik yalnzca iki gn srecek. Atmosferiniz skp basn yaptka ve t m maddeler bu basn yznden younlatka, en byk tehlike nkleer maddelerden kaynaklanacak, nk hem nkleer zincirleme reaksiyon olasl hem de atom ekirdei paralanabilen maddelerin muazzam ve ldrc radyoaktif patlamalar olasl h l olacaktr. Nkleer enerjinin atmosferik basn sonucu skmas, bu patlamalara ya da nkleer zincirleme reaksiyonlara ek olarak, muazzam yangn frtnalarna da yol aabilir. Bundan dolay, bu nkleer tehlikeleri nlemek iin Galaktik Federasyon, teknik gemilerin ve personelin ge zegeninize iniine izin verecektir. Hissedeceiniz sonraki deiiklik, Gne'in t a m a m e n ortadan kaybolmasnn yol at souk olacaktr. (Bu ok byk bir s d -bir t r Buzul Devri souu- olacaktr.) Bu durum, Gne'in boyutlararas kutbiyeti deimekte ol d u u n d a n ve bu onun scaklnn Dnya'nn yzeyine ula masn nleyeceinden vuku bulacaktr. Deiimin nc gnnde, afak skmesini andran hafif bir n gezegeninizi kuatmaya baladn greceksi niz. Ondan sonra "foton etkisi"nin balanglarn deneyimleyeceksiniz. Bu foton etkisi ok nemlidir, nk o sizin yeni bir enerji kaynana sahip olmanz salayacaktr. Bu yeni enerji kayna, gezegeninizin fosil yakta olan bamllna son verecektir. Bu ayrca uzay yolculuu yaplabilmesine de olanak verecektir, nk fotonla iletme teknolojisi Galaktik Federasyon'a ait uzay gemilerinde kullanlan g sistemidir. nc ve drdnc gnden itibaren, henz zayf da olsa, fo ton enerjisiyle ilk kez tanacaksnz. Drdnc gn abuk sona erip de beinci gn balad nda, iklim snmaya balayacak ve yeniden parlak a ka vuacaksnz. nc gnn sonuna doru balayan foton etkisi artk t a m a m e n hkim olacak. Artk foton-n enerji donanmn kullanabileceksiniz. Dnyanzdaki h e r canl ar tk foton kuann a n a ksmndan akan fotonlar tarafndan canlandrlp zindeletirilecek. Yeni bir bedenle yeni bir aa

52

foton

Kua

girmi olacaksnz. imdi, foton etkisiyle psiik yetenekleri nizin oalp glenecei sonraki aama iin hazrsnzdr. Bu foton enerjileri sadece sizin bedeninizin enerjiyi azami ve rimlilikte kullanmasn salamayacak, onlar ayrca evlerini ze ve endstrilerinize de enerji salayacak. Foton ana gir mi olacaksnz! Uzay yolculuu artk ok basit ve tercih edi len bir yolculuk tr olacak. Bir kez foton kuanda yaamaya balaynca, artk tamamen-gerekletirilmi bir uzay anda olacaksnz. Foton n enerjisinin salad gle, yldzlar ve dier gezegenler ok gemeden bir kentten dierine yaplan bir yolculuk ka dar yakn grnecekler. Bu yeni enerji ile, Sirius ya da ba ka herhangi bir yakn yldza yolculuk yapmak, imdi California'dan NewYork'a yolculuk yapmak kadar kolay olacak. Buna ek olarak, dnya-d varlklar ya da uzayllar diye ad landrdnz, bu gei devresinde size rehberlik ve dan manlk yapan abileriniz ve ablalarnz da artk aranzda olacaklar. Uzayl ailenizin dn, Dnya'nn evrenle uzaysal ili kisinde nemli bir deiiklii iaret eder. Foton kuana gi riinizi kontrol eden Zamann Efendileri, gezegeninizin hem bilinte hem de fiziksel ilikide bir deiim geirmesini ve ay rca d a h a yksek bir boyuta geiini salayacaklar. Byk lde nc-boyutsal olan bir dnyadan beinci-boyutsal bir dnyaya gei mthi bir armaandr, nk bu deiimin bir sonucu olarak siz Pleiades kontrolnden kp Sirius etkisi altna gireceksiniz. Bu beinci-boyutsal rea lite, sizin Sirius'a daha yakn olacanz, Lyra / Sirius klt-, rn benimseyeceiniz ve 25.000 yl nce Lemurya zamann da olduu gibi, artk Sirius korumas altnda olacanz anla mna gelir. (Bkz. ekil 4: Sirius Yldz Sistemi.) Dnyanzn gerek tarihini inceledike, Galaktik Federasyon'dan, beinci-boyutun size salayaca bu yeni uzaysal ilikiyi nasl kullanacanz da reneceksiniz. Evet, toplu munuz iki bin yldr eitli dinlerin kehanetlerinde bildirdi i, tarif edilemez gzellikte bir Altn a'a yaklamaktadr.

53

foton

Kua

Gelen bu Altn a, her Dnya insannn, olmas m u r a t edil dii gibi olma frsatna sahip olaca bir adr. Bu, siz in sanlarn en sonunda gezegeninizin gerek tarihini anlayaca nz ve yitirmi olduunuz tam bilinlilik yeteneklerinizi yeniden kazanacanz bir zamandr. Yaklaan foton kua bildiiniz haliyle- imdiki uygarlnza son verecektir. Daha s, foton kuann geliiyle birlikte, (Atlantis Uygarl son bulduundan beri mevcut olan) snrl bilin ve olumsuz hiyerarik devlet kontrol sona erecektir. En sonunda, sizi ger ekten harika zamanlara gtrecek kresel bir Balk Burcu a uygarlnn son devresinde bulunuyorsunuz. (Bkz. Tablo 2: Dnya zerindeki Galaktik Etki.) Tablo 2: D n y a z e r i n d e k i Galaktik Etki Sirius Etkisi Muaftan 2 milyon yl nce Hiborniya ve Lemurya kolonilerinde balad. Atlantis'in Lemurya'y yok etmesiyle sona erdi. Pleiades Etkisi Muaftan 25.000 yl nce Sirius ve Pleiades'in Ortak Etkisi Kasm 1992

Atlantis'in Lemurya'y yok edi Pleiades Yldz ittifak'nn iyle ve Dnya uygarl iin Lyra/Sirius kltrne Pleiades modelini kullanyla geme karar ile balad. balad.

leride gireceiniz yeni ve harika zaman tam bilinlilik potansiyelinizi yeniden kazanmanz salayacaktr. Bu olgu, Kutsal Kitap'ta yer alan vahiylerde kehanet olarak bildiril mitir; ve bu, gezegeninizde bulunan tm canllarla konuup birlikte yryeceiniz bir adr. Bu sizin, Dnya'nn Spiri tuel Hiyerarisi ile bir olacanz bir zamandr. Bu ayrca, Dnyanz' birlikte korumak iin, memeli deniz yaratklary la ve -en sonunda onarlm- gne^ sisteminizle ibirlii iin de almaya geri dneceiniz bir zamandr. Sizler ayrca, gerek benliinizi kefetmenin eiindesi55

aCaJtifiinsan niz ve gerek benliiniz birok psiik yetenei kullanmaya muktedirdir. Evet, telepati, telekinezi, duru-iiti, duru-gr gibi psiik yetenekler her insann gemiten kalan mirasdr. Ayrca, birbirinizle nasl empatik olarak (birbirinizin duygu larn anlayarak) iliki kurulaca ve bu doru insan ilikile rinin toplumunuzu barl ve efkatli bir biimde ynetmede yapc uygulamalar nasl belirleyecei hakkndaki yeni kav ramlarn da mirasssnz. Bu kiisel ve toplumsal deiik liklerle birlikte, gvenlik iinde bilinip uygulanabilecek yeni teknolojiler ve yeni bir bilim de gelecek. Aslnda, t m bir ye ni gezegen, tm bir yeni galaktik uygarlk ve t m bir galak tik insan domak zeredir. Dnya insanlar olarak sizler, Lemurya'da yarattnz dan bile daha iyi olan, muhteem bir devir y a r a t m a y a hazr snz. Bu gne sistemindeki Spirituel Hiyerariye yardm ederek, Dnya gezegenindeki ve gne sisteminizdeki dier gezegenlerdeki t m yaamn gerek koruyucular olmay ie ren ruhsal odanza geri dneceksiniz. Ama anlamanz gereken nemli bir nokta d a h a var. Siz gelecekte, bizim Dnyanz'a "ilk temas" inilerimizin yol aa ca byk deiikliklerin ve yeni balanglarn eiindesiniz. Spirituel Hiyerari ve Siriuslular'n kuraca ilk temas, t m gne sisteminizin Galaktik Federasyon'da yer almasn m m k n klacaktr, bylece sizler az nce tarif ettiimiz gibi galaktik bir uygarlk olacaksnz. Burada, Dnya'da uygula nan bilgelik ve sevgi yoluyla, gelecekte bir zamanda bilginizi dier yldz sistemleriyle paylaabileceinizden emin olabilir siniz -ve bylece bu paylama T a n n ' n n daima genileyen gc ve mevcudiyeti iinde srer gider. Sizler gerekten de artc ve harika bir zamann eiindesiniz. Buraya dek verilen bilgilerle ilgili birok sorunuz olabi lir. Sonraki blmde, Virginia, Washta ve Sirius Konseyi'ne Foton Kua bilgileri hakknda birok soru sormaktadr.

56

Blm 3

Foton Kua
Sorular & Yantlar

(Foton kuayla ilgili hayati bilgiler nedeniyle, bu bilgi leri akla kavuturmay amalayan ve soru ve yantlardan oluan tam bir blm sunuyoruz.) Virginia: Sirius Konseyi'ni selamlar ve kiminle konu tuumuzun bildirilmesini rica ederim. Washta: Washta ile konuuyorsunuz. u anda yanmda bilim adam Aumtron ve tarihi Teletron da bulunuyor; on lar bugn bilinmesi gereken eyleri anlamanza yardmc ol mak iin geldiler. (Aumtron, bilim-mhendislik klannn k demli rahipIdanman ve Metatron'un bakanlnda Mer kezi Gne Konsey i'ndeki Siriuslu temsilcilerden biridir. "Tron" ekiyle biten Sirius isimleri, Efendi ya da retmen gi bi bir galaktik unvan gsterir.) Virginia: Bize vereceiniz bilgileri dinlemeden nce, si zi okurlarmza biraz t a n t m a k isteriz. Bu Sirius Konseyi'nde ka ye bulunduunu ve Washta'nin rol ya da konumunun ne olduunu bildirir misinizi ltfen? Ayrca, az nce adlann verdiiniz kiilerin ve dierlerinin bize niin yardma geldik lerini ve bu konuda neler yaptklarn anlatabilir misiniz? Si zin kim olduunuzu ve bu almay niin yaptnz sormak

57

ataktik^nsan zorundayz ki okurlarmz konseyinizin kendini insanla aday, ilgisi ve bu konudaki uzmanl konusunda bir fikir edinebilsinler. Washta: Bu Sirius Konseyi ile ilgili genel bir bilgi vere rek balayalm. Bizler toplam alt kiiyiz, ama sadece drd mz bu kitaba fiziksel katklarda bulunacaz. Dier iki ye ise enerjileri tutmak, Spirituel Hiyerari ile iliki kurmak ve Sirius yldz sistemiyle sizin gne sisteminiz arasnda arac lk etmek zere burada bulunuyor. Konseyin bu kitaba kat kda bulunan drt yesinden (Washta, Aumtron, Teletron), bu blmde gereksinim duyulabilecek her trl teknik bilgiyi vermek zere buradalar. Drdnc blmde, konseyi mizin kadn yesi Sirai ile de tanacaksnz. Bizler iki temel nedenden tr buradayz. Birincisi, bu projenin binlerce yl nce kadim Lemurya zamannda dnya nzda tohumladklar ocuklarna duyduklar byk sevgi den dolay Siriuslular tarafndan yapldn gstermek iin. imdiki ilgimiz ise gnmz Dnya insanlarnn bir kez da ha tam bilinlilik kazanabilmeleri iin gezegeninizin ve g ne sisteminizin spirituel hiyerarileriyle ibirliinin yan s ra, ruhsal geliiminizi izlemeyi srdrmektir. kincisi, En Yce Yaratc G'n engin n bu muhteem galaksiye getirmek iin oluturulmu Galaktik Federasyon'u size ta ntmak iin geldik. Bu yzden, izlemek, yardm etmek ve bir anlamda yeni uygarln douuna ebelik y a p m a k iin sevgi ve k dolu olarak buradayz. Bizler, yani bu konsey yeleri sizin "yk selmi statlar", bizim ise "galaktik mevcudiyetler" dedii miz yksek bir konsey tarafndan bu greve atandk ve bu grevi yerine getirebilecek kapasite ve istee sahibiz. Bizler ve birok yksek varolu dzeyinden varlklar si zin adnza, bu fiziksel evrenin birok boyutunun ykselmi statlar, melekleri ve bamelekleri ile iliki kurduk. Onlar, tm bu galakside yeni bir sevgi ve bilgelik enerjisi yaratl masna yadmc oluyorlar; nk gezegeninizin bu eitli varlklar ieren galaktik aileye yeniden katlmasnn zama58

foton %ua Sorular ve 'yantlar n gelmitir. Evet, sizler yeni bir Ik a'na bu byk sra may yapacak ve boyutlararas Mesih Bilinci'nin sizi tam an lamyla etkilemesine izin vereceksiniz. Mesih Bilinci yarad ln ta znden kaynaklanr. O, insan bilincinin daha fazla sevgi ve a ve btnle kavumas ve bylece gezegeninizdeki tm erkeklerin ve kadnlarn Dnya gezegeninin ve gne sisteminizin koruyuculuunu stlenmeleri iin geliyor. Virginia: Bu tantm iin teekkr ederiz. Ayrca, bu yardm misyonunda hizmet eden herkese, hepinize kranla rmz sunmak isteriz. imdi, Washta vastasyla konseye bir soru sormak istiyorum. Dilimizde foton kuan tanmlayan baka bir szck var m, yoksa bu edinmemiz gereken t myle yeni bir kavram m? Washta: Eh, foton kuana "gelen byk k" da diye bilirsiniz. Foton, henz sizin tanmlamadnz trde bir enerjidir. u anda, foton kua enerjileri ok gl astrono mik aygtlar olmadan grlemeyecek bir ada bulunmakta dr. Gezegeninizdeki hkmetler bu aygtlar kullanan in sanlarn bulgularn kamuoyuna sunmalarn byk lde engellediler. Bu bask, onun gerek nedeni ve doas hakkn da bilgi verilmi varlklar arasnda byk bir karmaa yarat t. Aygtlarnz hl foton enerjisini doru olarak tanmlayamayacak kadar ok snrl olduklarndan, onu sadece, geze geninizdeki kaydedilmi insan tarihi boyunca, yani son bir ka bin yldr birok varlk tarafndan birok kehanette belir tilmi byk k olarak dnn. Virginia: Bu bizim genelde Tanr ya da Tanr'nn enerjisi dediimiz ey midir? O hangi dzey ya da boyuttan gelmektedir? Washta: O, saf Tanr enerjilerinden d a h a dk bir titreim dzeyindedir, a m a yine de byk bir semavi enerjidir. O, eitli yldz sistemlerinde bilin deiiklii ya ratmak, onlarn boyut deitirmelerini salamak amacyla oluturuldu. Burada, Dnya'da bir kez daha vuku bulacak olan da budur. Siz, Dnya ve gne sisteminin birok kez gir dii bu kua yeniden deneyimleyeceksiniz, nk yaklak 59

Qalakk^insan olarak her 26.000 ylda bir (26.000 yllk her devreden sonra) gezegeniniz ve gne sisteminiz bu foton kua deneyimini geirmektedir. Son foton kua deneyimi 25.000 yl nce Lemurya yok olduu zamanlarda yaand; ancak, d a h a sonra aklayaca mz gibi, o ykmn nedeni foton kua deildi. Virginia: Bu enerjinin niteliinden daha ok sz edebi lir ve onun boyutunu bizim anlayabileceimiz ekilde isimlendirebilir misiniz? Washta: O nc ve drdnc boyut realitesinde i gren bir enerjidir. O, kendini deitirip-dntren ve boyutsal zaman kaplarna doru byk allar y a r a t a n b yk bir k enerjisidir. Drdnc-boyut dediiniz ey de bir zaman kapsdr. Bundan dolay, her ne zaman Dnya ve g ne sisteminiz foton kuann iine girse, onun deitirici etkisiyle, gezegeninizin radyoaktif faaliyetlerinde ve elekt riksel ve manyetik alanlarnda byk deiiklikler meydana gelir. Meydana gelen bu deiiklikler byk afetlere ve fela ketlere (yeryz kabuunda meydana gelen iddetli deiim lere) neden olmutur; bu yzden, bu esasnda -gezegeninizin zaman zaman iinden getii deiimle ilgili- huu verici bir kehanet (omen) diyebileceiniz bir eydir. Virginia: Foton kua tasvirinde (Bkz. ekil 1), o ener jiler ve paracklar ieren dev bir simite benziyor. O h e r za man bu ekle mi sahipti? Washta: O zaman zaman deimitir, nk o boyutlararas bir enerjidir. Bununla birlikte, burada gsterilen onun yeni realite vehelerinden biridir. Bu bizim verebileceimiz en yakn izimlerden biridir. Foton kuan kefetmi ve bu konuda gizlice tartmalarna izin verilen Dnyal bilim adamlar, onun muazzam miktarda gamma nlar ve dier ar radyasyon paracklar yaydn fark etmilerdir. Bu radyasyonlar foton kuann btn kenar boyunca var ol duklarndan, bilim adamlarnz bu konuda ok endielenmekteler. Ancak, biz anlayabilmeniz iin size tm sre hak-

60

foton Kua - Sorular ve 'yantlar knda bilgi vereceiz. Gezegeniniz u anda, 1972 ylnda Siriuslular tarafn dan yaratlan byk bir k baloncuunun, bir hologramn iinde bulunuyor. Bu hologram, Gneinizin kutbiyetini olumsuz ynde deitiren karanlk glerin bu eylemlerine karlk yaratlmt. Gne sisteminizi ve gezegeninizi G ne'in zararl etkilerinden korumak iin bu hologram yaratl d ve Gneiniz'in kutbiyeti tersine evrildi. Bu, foton kua nn geliine hazrlk olarak 1987 ve 1989 yllan arasnda vuku buldu. Bu gne sisteminde imdi, hem Zamann Efendileri, hem de Spirituel Hiyerariler tarafndan yaratlm ok b yk enerji deiiklikleri nedeniyle, srekli olarak eitli deiim-dnmler meydana gelmektedir. Bundan dolay, bu kuaa gerek giri tarihi, ona gerekten girmeden iki ila al t ay ncesine dek bilinemez. Biz, gezegeninizi olumsuz fizik sel olaylardan korumak ve size foton enerjisini nasl kullana canz retmek iin gezegeninize kitlesel olarak ineceiz. Biz yardm ve u m u t getiriyoruz! Ama geli tarihlerimiz gezegeninizdeki enerji kalplarna ve insan bilincindeki deiik liklere baldr. Size, gezegeninizin ve gne sisteminin bu muazzam foton na son giri noktasn belirleyecek can alc enerji kalbnn artk yaklamakta olduunu syleyebili riz. Virginia: Bu dev simit (manasik halka) eklinin nemi nedir? Washta: Bu, galaksinin halesi anlamna geldii iin nemlidir. Bu, ykselmi bir varln bann (ta akrasnn) zerinde enerjilere (haleye) sahip olmas gibi bir ilev grr. Bu hale -hem sembolik hem de fiziksel anlamda- bu enerji nin karlat kiilere yapaca eyi temsil eder. Bu onlar iin byk bir Tanrsal snav ve realitelerinde byk bir de iiklik yaratacaktr. O, bu kuakla karlaanlarn yeni rea litelere ve boyutlara ykselmelerine yol aacak ve onlar ge meye muktedir olduklar byk bir snava hazrlayacaktr.
61

afaitif^nsan Virginia: Dorusu, bu hale imgesi harikulade bir ey! Ltfen, Dnya insanlarna ve gezegenine bu zamanda neden yardm edildiini daha ok aklar msnz? Washta: lk neden, insanlarn 1950'lerde balayp, 1960'larda, 1970'lerde ve zellikle de 1980'lerde hzlanarak byk bir bilin geliimi gstermeleridir. kincisi, Leydi Gaia'nn Spirituel Hiyerarisi'nin (bu bizim Dnya'ya ve onun meleklerine, bameleklerine ve ykselmi statlarna verdiimiz isimdir) Galaktik Federasyon'un Sirius Blgesel Konseyi'nin fikrine kar karak gezegeninizin uygarln k u r t a r m a y a karar vermi olmasdr. Memeli deniz yaratkla r ve Dnya'nn Spirituel Hiyerarisi, ilk kez 1970'lerin ba nda, bu foton kua deneyimi devresinde gneinizin in sanlar iin yarataca baz zorluklarn giderilmesini rica et tiler. Biz Siriuslular, kendimizi gezegeninizin ve gne siste minizin Spirituel Hiyerarisi'ne yardmc olmaya adam du rumdayz ve daima Tanr Gc'nn byk iradesinin arzula dn hissettiimiz eyi yaparz. Bundan dolay, Galaktik Federasyon'un Sirius Blgesel Konseyi'nin dier yelerine sizin adnza- dnyanz, gelen foton kua yznden mutla ka yaanacak tarif edilemez felaketlerden korumalar iin ricada bulunmaya baladk. Aksi takdirde, foton kua son yirmi yldr birok medyumun sizleri uyarp durduu byk felaket senaryosunu yaratacakt. Bununla birlikte, Dnya 'nn Spirituel Hiyerarisi'nin mdahalesi ve 1950'lerden beri insan bilincinin ykselmesi nedeniyle, bu yeni senaryoya n celik tannd ve bu senaryo imdi gerekletirilmektedir. Virginia: Bu konuda gsterdiiniz tm abalara gnl den teekkr ederiz. Yani, bir baka deyile, eer memeli de niz yaratklar, Spirituel Hiyerari ve sizin Siriuslularnz Galaktik Federasyon'un Sirius Blgesel Konseyi'ne yumu aklk iin arda bulunmam olsayd, bu ykm devam ede cekti, yle mi? Washta: Evet. Grdnz gibi, Galaktik Federasyon' un (sizin gezegeniniz ve gne sisteminiz zerinde yarg

62

foton Kua Sorular ve ^antlar hakkna sahip olan) Sirius Blgesel Konseyi, daha nce, in sanlarnzn foton kuan (olumsuz anlamda) deneyimlemelerinin gerekli olduuna k a r a r vermiti. Gezegeninizdeki mutasyona uram insan uygarl, bilincini istenen -kitle sel olarak kurtarlmasn gerektiren- dzeye ykseltemedii iin bu karar alnmt. Ancak, (sa Mesih vb. gibi byk spi rituel liderler de dahil olmak zere) Spirituel Hiyerariler'in mdahalesi sayesinde, memeli deniz yaratklarnn mdaha lesi sayesinde ve biz Siriuslular'n Galaktik Federasyona si zin adnza ricalarda bulunmamzn sonucu olarak, Sirius Blgesel Konseyi yeleri bizim getirdiimiz imdiki olumlu pln kabul ederek, bu korkun foton kua deneyiminin n lenmesine izin verdiler. Virginia: Bu mdahale iin size teekkr ederken emi nim ki baka birok insan adna da konumu oluyorum. Kr blgeye girdiimiz be-alt gnlk srede elektrikli aletlerin almayacan duyan birok kii, o gnler zarfnda s ve k elde etmek iin kamp ateleri, sobalar, ocaklar yakabile ceklerini syledi. Atein ve elektrikli aygtlarn yerine gee cek eylerin kullanm konusunda bir eyler syleyebilir mi siniz? Washta: Karbon bazl stclar (odun ve kmr sobala r) hl i grecekler, ancak bu gezegendeki tm insanlarn nerilerimizi kabul etmelerini isteyeceiz. Bu foton kua deneyimi gereklemeden ve bu byk deiim halesi bu dnyadaki gnlk yaamn realitesi haline gelmeden nce si ze yardma geleceimizi bilin. Evet, Galaktik Federasyon'u temsil eden lk Temas Takm kitlesel olarak gezegeninize inecek. Bizlerin kitlesel halde gezegeninize inecek oluumu zun tek bir amac var. Bu ama, tm gezegensel uygarln zn galaktik olan bir sonraki boyut uygarlna ykselmesine yardmc olmak, sizlerin galaktik insanlara dnmenize yardm etmektir. Bundan dolay, elektrik enerjisi ihtiyalar iin, temel ev ihtiyalar iin, ayrca yiyecek, giyecek vb. ihti yalar iin gerekli birimleri salayacaz. Bu gezegeninizde ki herkesin temel ihtiyalarn karlamasn salayacak. So63

Qaiakk^insan nu olarak, zehirli (toksik) atmosferinizi adamakll temizle memiz gerekeceinden, bizler karbon-bazl teknolojinin m m k n olduu kadar azaltlmasn tercih ederiz. Bu, kamp ateleri, gaz lambalar ve sobalar vastasyla karbon-bazl yaktlar yakmaktan mmkn olduu kadar kanlmas ya da bunlarn olabildiince az kullanlmas anlamna gelir. Virginia: Bir kutup deiimi olmayacan sylemenize ramen, gelecek deiiklikler srasnda bu gezegende bir ba sn olacandan da sz ettiniz. Baz insanlar, bu basncn bir tektonik tabaka etkileimine ve byk oranda depremsel faaliyete vs. neden olacan dnyorlar. Bu byle olabilir mi? Bu konuyu akla kavuturabilir misiniz? Washta: nce, foton kuann sadece Dnya gezege ninde deil, tm gne sisten inde bir hayli gerilime neden olduunu syleyelim. Bununla birlikte, size bu sorunla ilgili olarak dzeyden yardm ediliyor. Birinci yardm, deiik boyutlardaki byk spirituel koruyuculardan ve melekler den geliyor. kinci yardm, Tanrsal glere insan klnda yardm edenlerden geliyor. Ve nc yardm da bizden geli yor; gezegeninizin evresinde koruyucu enerji kalplar olu t u r a r a k size yardm ediyoruz. Bu yardmlarn birlemesi so nucu oluan muazzam etki, depremsel faaliyeti asgari dzey de tutmaktadr. te bu yzden gezegeninizdeki eitli dep remler olabilecekleri kadar ok tehlikeli olmamaktadr. Ancak, gezegeninizdeki depremsel faaliyet mmkn ol duunca dk tutulsa da, yine de baz faaliyetler olmak zo rundadr, nk Dnya'nn biriken enerjiyi salmas doal ve normal bir faaliyettir. Ve insanlarn yerin altnda ve stn de patlattklar nkleer bombalar da bu faaliyeti artrmakta dr. Bu gezegendeki baz insanlar, gsterdiimiz byk aba lara ramen lebilirler, nk yoksul lkelerdeki ev yaplar ve kamu binalar en kk bir sarsntya bile dayanamaya cak durumdadr; bunlar ucuza mal edildikleri ya da yanl biimde ina edildikleri iin yer hareketlerine dayanamaz lar. Ne yazk ki, doann doal devinimi sonucunda baz lmler yaanacaktr; ancak, aksi takdirde neredeyse geze-

64

foton Kua - Sorular ve yantlar gensel bir ykma neden olabilecek felaketleri en aza indir mek iin muazzam eyler yaptmz konusunda sizi temin ederiz. Virginia: Evet, size bu yardm ve ilginizden dolay te ekkr ederiz. Yine de, Galaktik Federasyon'un bilim adam larnn Gne'i yeniden ayarlamak gibi mthi bir eyi yapa bildiklerini sylediinizi duyan sokaktaki insann ne d neceini hayal edebilir misiniz? oumuz iin Gne kalc olan ya da daha milyarlarca yl var olacak ylesine byk bir yaam kaynadr ki. Bylesine inanlmaz grnen bir eyi nasl baardnz syleyebilir misiniz? Washta: yle bir aklamada bulunabiliriz: Tm geze genlerin ve yldzlarn evresinde boyutlararas giriler var dr. Bunlar, tm yrngenin evresinde eitli alarda yer alrlar. rnein, Gne Dnya'nm varoluu iin ok nemli bir yldzdr. Ama yine de bir yldzdr. Bir yldz olarak, gezegeninizdeki her insan gibi belli bir mre sahiptir. Gne imdi orta ya devresinin sonlarnda olduundan, oktan ol gunlam ve bu enerji girilerini oluturmutur. Bu enerji girileri onun varoluunu kontrol ederler -aslnda, fiziksel gezegenler ve Gneiniz gibi yldzlar sizin dndnz den daha farkl bir yaam-formudur. Biliminiz gerei bilme konusunda daha istekli olduka, siz de bu "yeni tipte canl organizmalar" hakknda daha ok ey renebilirsiniz. Size syleyeceim eyin yalnzca mantkl deil, ayn za manda bilimsel bir olgu olduunu anlamaya balayacaksnz. Tm sre yle cereyan eder: Belli bir yldzn evresinde yer alan enerji girileri enerjilendirilir ve incelenir. Bir kez dengesizlik derecesi t a m a m e n analiz edildikten sonra, artk bu girilerdeki eitli ters enerji noktalarn ayrabilirsiniz. Gne'in enerji girileri aktive edildiinde, bu enerji kalpla r o zaman tm gne manyetosferi (ki bu tm gne siste mini, onun tm gezegenlerini, asteroidlerini, kuyrukluyldz larn vs. kapsar) zerinde ok yksek frekansta bir k ha linde ve imek gibi parlar. Temelde, yaplm olan budur. Bunu ok daha ayrntl bir biimde aklayabilirdik, ama 65

Qcdakp.kJ.nsan aklamamz basit t u t m a k istiyor ve okurlarnza u anda gerekli olmayan bir ileri matematik bilgisi vermekten kan yoruz. Virginia: Yani, siz giri noktalarn deitirecek bu ye teneklere sahip olduunuzu mu sylyorsunuz? Yoksa Za mann Efendileri dediiniz varlklarn da byle manevralara katlmalar gerekti mi? Washta: Gneiniz'in olumlu ynde deiime uratlmasn ieren bu manevralar sadece bizim bilimimizi deil, ayn zamanda Spirituel Hiyerariler'in byk mdahalesini gerektirmitir. Bu Spirituel Hiyerariler, Gneiniz'i kua t a n nc, drdnc ve beinci boyutlararas girileri (kap l a n ) kontrol ederler. Bir kez manevralar t a m a m l a n d k t a n sonra, bu olumlu deitirmelerin son aamalar gerekleebi lir. Virginia: Teekkrler. Dnyal bilim adamlarnn, bu nun artk eskiden astronomik olarak inceleyebildiklerinden farkl t r d e bir Gne olduunu sap^ayabilmelerinin bir yo lu v a r m. Washta: Onlar, Gne denen yldzn manyetosferinin ve kronosferinin byk deiiklikler geirdiini ve Gne le kesi faaliyet modelinin deitiini fark edeceklerdir. Bu feno menler gereklemitir, nk b u n l a r Gne ve onun byk devinimlerinin kontrol altna alnmas, bylece gezegeninizin bir felaketten korunmas iin gereken boyutlararas deiik liklerin fiziksel tezahrleridir. Biz, gezegeninizin ve gne sisteminizin foton kuana ve Spirituel Hiyerariniz tara fndan tavsiye edilen daha gvenli bir gelecee doru tedri cen ilerleyebilmesi iin mdahale ettik. unu bilin ki melek ler, spirituel statlar, Zamann Efendileri ve en nihayet de byk Tanr Gc'nn kendisi bu ilem vastasyla gezegeni nizi kurtarmtr. Virginia: Bana, 1972 ylnda k ve karanlk gleri nin Gneimiz ve onun gezegenleri (ncelikle Dnya) zerin de kontrol elde edebilmek iin attklan ve bu gne siste-

66

foton Kua - Sorular ve 'yantlar mini k u r t a r m a k iin k glerinin bizim realitemizi dei tirdikleri sylenmiti. Bu sizin imdi akladnz ey midir? Gne deiime uratlal ve bizler koruyucu bir hologram iine yerletirileli beri ne t r bir realite iinde yayoruz? Washta: Sizin deyiminizle karanlk gler, ne insanl n deiim-dnmnn gereklemesini, ne de bizim t m bu gne sistemini aydnlatmamz istiyorlard. Gne'e, onun tm sisteminin deimesine yol aacak ekilde mda hale etmeye kalktlar -bylece onlarn realitesi gne siste minin gelecekteki kaderini belirleyebilecekti. Bundan dolay, bizim mdahalemiz gerekiyordu, nk Dnya'nn Spirituel Hiyerarileri tarafndan, gezegeninize her ne olursa, b u n u n baka bir yerden getirilen pln deil, kendi kader pln iin de olmas gerektii kararlatrlmt. Bylece, Galaktik Federasyon'un yan sra, biz Siriuslular, tm bu sistemi deitirmek iin saf ruhlu bilim adamla rn getirdik. Sonuta, gezegeniniz imdi realitenizin dei memi grnmesine neden olan bir hologramn iinde bulu nuyor. Ancak, siz henz bilmeseniz de, Galaktik Federasyon 'un mdahalesi sonucu oktan byk bir deiiklik gerek lemitir. imdi size olan ve daha nce benzeri grlmemi bu ey sizi ar psikolojik yk ve skntdan korumaktadr. Sizlerin realite deiikliklerinden bu gezegensel hologramn iinde tedricen gemeniz salanm oldu. Bu deiiklikler, sizin tamamen bilinli, ok-boyutlu bir dnyada var olan bir uygarlkta, tamamen bilinli bir kii olarak yaamanz ie ren bir kadere yeniden sahip olmanz salayacaktr. Virginia: Bu karanlk gler, Zeta Reticuli'den gelen ve burada bir hayli olumsuz faaliyette bulunan "griler" mi? Washta: Szn ettiiniz varlklar, ne yazk ki, gne sisteminiz, zellikle sizin gezegeniniz iin korkun bir felaket y a r a t m a k amacyla karanlk gler tarafndan alet olarak kullanlmlardr. Onlar, kendi trlerinin ve realitelerinin varln srdrmesini salayacak yeni tipte bir gne siste mi yaratmaya ve gne sisteminizdeki galaktik insanlarn mdahalelerini sona erdirmeye alyorlard. Bu ayrca g67

Qalakp-k^insan ne sisteminizin kkenini ve realitesini de ok deitirecekti, nk o bu kkenin ve realitenin dayand kaderi etkileye cekti. Virginia: Bu karanlk gler srngenimsi ve/veya dinozorumsu varlklar myd? Yoksa tamamen farkl bir enerji kaynandan m sz ediyorsunuz? Washta: Bu griler, ta balangcndan beri mevcut yara dln iinden akan bu karanlk enerjinin aletleridir. Bu enerji, byk kehanetle vaat edilmi olduu gibi, imdi da tlmtr. Bu kehanet, yaradltaki tm yaamn karanlk alardan geeceini ve en sonunda a erieceini ve yk sek lemlerle yeniden birlemenin m m k n olacan bildi rir. Yaradl bylece birok k ve karanlk devresinden ge er, ta ki nihai k belirmeye hazr olana dek. Bu zamanda vuku bulan da budur. Siz imdi gne sisteminizde bir k devresini salamlatryorsunuz. Sizi bylesine uzun bir za mandr bilinsiz halde t u t a n karanlk artk byk lde ge ri ekilmektedir. Karanlk enerji -gezegeninizdeki son artk lar hl, imdi bile byk olduu halde- gne sisteminizde halen asgari dzeyde etkili olmaktadr. Virginia: Gne hakknda dnen sradan insan, b yk olaslkla s ve k szckleri kapsamnda dnmekte dir. Gne'in s ve k vermesi konusunda herhangi bir de iiklik olmu mudur? Washta: Gne'ten gelen s ve k deimitir; nk onun enerjisi, ksmen, t m gne sisteminizin evresine yer letirilen bu yeni hologram desteklemekte kullanlmtr. Bu hologram, gezegeniniz foton kuana girdiinde sizi ko ruyacaktr ve bu yzden Gne'in kutbiyet enerjileri deiti rilmitir. Bu, dnyanzda meydana gelmek zere olan byk realite deiikliini baaryla gerekletirebilmek iin yapl mtr. Virginia: Ozon tabakasyla ilgilenen aratrma gemile ri ve denetleme takmlar olduunu renmekten ok mem nun olduk. Dnya'nn iinde bulunduu durumla ilgili imdi68

foton Kua - Sorular ve yantlar ki gzleminizi bize aktarabilir misiniz? Washta: u a n d a ozon tabakasnn eitli ksmlar ok iyiletirilmi durumdadr. Kuzey ve gney yarkredeki teh likeli blgelerin ounu onarabildik ve bylece gezegeninizdeki insanlarn yaamlarn tehdit edebilecek d u r u m u nledik. Kuzey ve gney kutup blgelerindeki byk ozon deliklerini srekli olarak denetliyoruz. Kuzey kutbu zerindeki nemli blgeleri onarabildik. u anda gney kutbu blgesi zerinde alyoruz. Bundan dolay, y a p m a k t a olduumuz eyden tr bu blgelerin salamlamaya ve eski hallerine dnme ye balayacaklarn bilin. Bu tehlikeyi yaratan basklarn iki kayna vardr. Birincisi, gezegeninizdeki petrokimya ends trisi tarafndan kullanlan eitli kimyasal maddelerdir. kincisi, foton kua enerjisidir. Bu enerji sadece tektonik faaliyetler yoluyla dnya yzeyini etkilemekle kalmamakta, atmosferin st tabakasn da yrtmaktadr. Virginia: Bu olaydaki sorumluluumuzu hatrlattnz iin teekkr ederiz. Foton kuandan sz etmiken, Dnya gezegeninde meydana gelecek olaylarla ilgili olarak verilen belli tarihler konusunda kiisel olarak rahatsz olduumu sylemeliyim. Birok kii belli bir zamanda bir eyin olaca n kehanet etmi, ama bu kehanetler gereklememitir. 1996 ylndan sonra yer alacak bir zamanda insanlarn bir foton kua deneyimi yaayacaklarn sylediinizde okurlar buna nasl gvenebilirler? Bize byle bir bildirimde bulun manz salayan yargnz nedir? Washta: (Sizinle Galaktik Federasyon arasndaki b yk balanty temsil eden) eitli zel tapnaklarmzn Za mann Grcleri'nin, Zamann Efendileri'nin ve eitli Spi rituel Hiyerariler'in bize verdii bilgiyi size aktaryoruz. Onlar, gne sisteminizin ve Dnyanz'n yaklaan bu k kuayla, bu deiim halesiyle size verdiimiz tarihten son ra bir zamanda arpacan belirtiyorlar. Bununla birlikte, bu karlamann kesin zaman iki ok nemli etkene bal dr. Birincisi, Dnya gezegeninin bilincinin ykselmesi tm 69

alaktik^nsan bu operasyonun nemli bir vehesidir. Gezegenin bilinci yk seldike, bu bizim Dnyanz'a iniimizin kesin zamanlamas n belirleyecektir. Eer bilin, ilk temas inileri srasnda do al biimde ykselirse, o zaman bu muazzam ilem hzla ger ekletirilebilir. Bizler bu ilk temas inilerini daha ge bir tarihte de gerekletirebiliriz. Ama eer dnyanzda bu n daha yakn bir tarihte ortaya kmas iin byk bir ih tiya varsa, o zaman bu daha erken bir zamanda balayabi lir. kinci etken ise Galaktik Federasyon olarak bizim ve Leydi Gaia'nm Spirituel Hiyerarisi'nin bu senaryonun nasl gereklemesini istediimizle ilgilidir. Bu olay plnlayan tm ortaklar, size verdiimiz tarihin genel zaman erevesi ni oluturduunu bildirdiler. Bununla birlikte, henz ne bu ilk temasn kesin zamanna k a r a r verilmitir, ne de foton kuana giri iin belirli bir tarih oluturulmutur. Bir kez bu dnyann Spirituel Hiyerarileri'nin yapt olumlu enerji almasyla yeterince karanlk datldnda, bu ykseli srecinin gereklemesi iin belirli bir tarih verilecektir. Bu dev giriim iin son ve kesin bir tarih henz belirlenemez. Virginia: Bu konuda medyumunuzun mahcup dme sini sizin de istemeyeceinizi biliyoruz. Bu yzden, bu kitap ta doru tarihleri verebilmemiz ve gerekiyorsa gerekli d zeltmeleri yapmamz konusunda duyarl olmanz rica ediyo ruz. Washta: Sizin de bildiiniz gibi, sizin deneyimlediiniz evrenin zaman izgileri belirli ve mutlak kesinliklerde olu turulmamtr. Kesinlikler zerinde anlamaya varld za man bile, Zamann Efendileri'nin -Tanrsal kaynaktan, t m yaradln huu verici gcnden- gelen k nabz atlar de iebilir. nk bu byk yaradl geliip gzler nne seri lirken var olan kesinlikleri sadece ve sadece onlar bilirler. Virginia: Biz insanlar -zellikle ocuklar- foton kua deneyiminden gvenle geirme konusunda endieliyiz. Siz ilk temas glerinizin ve danmanlarnzn ortaya kacak larn syleseniz de, hkmetlerimiz henz insanlarn bu

70

foton "Kua Sorular ve "yantlar olaya inanmalarn ve hazrlanmalarn salayacak bir ey yapmyorlar. Bu konuda neler yaplabilecei konusunda ba ka neri ya da tavsiyeleriniz olabilir mi acaba? Washta: Herhangi bir k almas iinde olan, yani melekler ya da koruyucu varlklar grubuyla alan, ekolojik zorluklar, memeli deniz yaratklar ya da insann geliimi ve her trl yaamn korunmas konusunda aba gsteren her kesin bir araya gelip kendi aralarnda bir iletiim a kurma sn neririz. En son haberleri kendi aralarnda ve evrele rindeki insanlarla paylaarak, k iletiim alarna ulaabi len herkes bu olaya gerektii gibi hazrlanabilir. Bu ekilde bir rnek olabilirsiniz. Biz ayrca, bu k iletiim alarn oluturan sizlerden bir araya gelip birlikte meditasyon yapabileceiniz zamanlar saptamanz istiyoruz. Yine ibirliki bilincinize dayanan ve size rahatlk ve gvenlik verecek eylemler de plnlayn. D ncede ve eylemde, insanln hayr iin hep birlikte hare ket etmeye hazr olun. nk krenizin her yannda birleik bir grup olarak hareket ederek, bu byk deiim enerjisini ve bilincini gezegene getirecek ve onu herkesi -hl onu yadsyanlar bile- destekleyecek ekilde salamca demirleyecek insanlarn ok sayda olmas gerekmez. Virginia: Teekkrler, ve bu akla son bir soru getiri yor. Bazlar, insanlarn kendi aldklar dersler ve gsterdik leri geliim yoluyla bilinlenmeleri eklinde bir karmik ge rek (icap) olduuna inanyorlar. Bazlar ise tanrsal inayetin (kayrann) tam balama ve sevginin herkese bahsedilmesi ni saladna -o suretle tm k a r m a ve olumsuzluu sildii ne- inanyorlar. Byle bir tanrsal inayetin Dnya'daki be milyar akn insana uygulanmas mmkn m? Bu karma ve tanrsal inayet konusunda syleyeceiniz bir eyler var m? Washta: Her eyden nce, sizin gezegeninizin bir tanr sal inayet gezegeni olduunu sylemek isteriz. Bu, zerinde enkarne olan herkesin bu tanrsal inayet ve balama frsat yznden enkarne olduu bir gezegendir. Bu sevgi ve k ya71

Qdtaktik^insan sas, Spirituel Hiyerari'nin ve onun iinde ve evresinde ya ratlm her eyin temelidir. nsanlarnz, bu sevgi ve , bu balama inayetini tm bu gezegene getirmek iin Dnya'ya geldiklerini idrak etmelidirler. Dnyanz ykselirken, insanlar Dnya'ya bu amala geldiklerini idrak edecekler. nk gezegendeki bilin dp, sonra da evresindeki b yk a doru ykselirken, insanlarn bu grmelerini nleyen bellek kayb da ortadan kalkacak. Bu konuda, bir den dp ban arpan bir kr adam benzetmesini kullana biliriz. Herkesin a cin baklar nnde, adam bu kazann mucizevi bir ekilde yeniden grmesini saladn fark eder. te sizin ve gezegen nizin yakn bir gelecekte yaayacanz mucize de budur. Sizler artk karanlk ve krlkten kurtula rak a -ok artc ve inanlmaz bir vizyona- kavumak zeresiniz. Virginia: Baka bir deyile, bilincimizin foton kua deneyimiyle ykselmesine nceki bilin halimiz bir engel oluturmuyor. Washta: Doru. Dnya bir tanrsal inayet gezegenidir. O bu inayet ve sevgiyi gerekten sergileyecek bir gezegen ha line gelmektedir, ki bylece bu galaksideki herkes gelip bu rada elde edilen sonular gzlemleyebilir ve sizin modelini zin bu byk galaksinin her kesine yaylabileceini idrak edebilir. Virginia: Bylece, biz dier gezegenlere ve yldz sis temlerine bir rnek oluturacak galaktik insanlar olacaz, yle mi? Washta: Evet. Sizin gezegeniniz bu evrene ve bu galak siye byk k vitrinlerinden ya da modellerinden biri hali ne gelmesi amacyla konuldu. O tm bu galaksi iin byk bir odak noktas ya da k, sevgi ve balama rnei olacak tr. Sizin oluturduunuz rnekle, birok kararsz, tereddt iindeki varlk ya da karanlk varlk Yaradan'n Gc'nn inayetinin uygulamasn grecek, bylece onlar da bu rnei takip ederek Zamann Efendileri'nin enerjisi iine ykselebi lecekler. Onlar da, birok kehanette tarif edildii gibi, ger-

72

foton Kua - Sorular ve yantlar ekten semavi olan o sonsuz k lemine girebilirler. te ge zegeninizin olaca budur. Bu sizin gezegeninizin ve zerin deki insanlarn byk misyonudur. Sizler kaderinizin ta mamlanp gerekleecei aa girmek zeresiniz. Virginia: Bugn bizimle birlikte olmay kabul ettiiniz iin size ok teekkr ederiz. Ayrlmadan nce, eer sorular mzn uyandrd dnceleriniz varsa, onlar bizimle pay lamak ister misiniz? Washta: Sadece son bir dncemizi a k t a r a r a k celseyi bitirmek istiyoruz. Gezegeninizdeki herkesin Dnya'da yeni bir bilin ann gelitiini idrak etmesini istiyoruz. Asln da, imdiki durumda, Dnya gezegenindeki her insan gene tik bakmdan deiime uratld; bu byk yeni uygarl gerekletirme konusunda oynayacaklar role bal olarak bazlar kk, bazlar ise byk bir deiim geirdi. Sizler, daha nce hi olmad kadar, sizi kuatan enerjinin ne oldu unu anlamaya alyorsunuz. Bu, bu yeni bilin enerjisini yeniden insan uygarlna getirme ve onun sizin uygarln z binlerce yldr grlmedii ekilde deitirmesini salama plnnn bir parasdr. Bundan dolay, ltfen bu yeni galak tik uygarlkla ibirlii yapn. Bizim yaptmz ey, bu enerji yi memeli deniz yaratklarnn yardmlar ve tam sevgileri ve ayrca gezegeninizi kuatan Spirituel Hiyerari'nin iradesi dorultusunda Dnyanz'a getirmekten baka bir ey deil dir. Sizden vuku bulan eyin korkulacak bir ey olmadn anlamanz istiyoruz. Tam tersine, bu, Dnya'nn uyanan o cuklarn byk ve muhteem bir kadere doru gtren bir sevgi, k ve tanrsal inayet armaandr.

73

Blm 4

Foton Kuann

insan Bedeni zerindeki Etkisi


Bu blm iin Sirius Konseyi Washta, Sirai ve Teletron'dan olumaktadr. Sirai, Spirituel Hiyerariler ile irtibat grevlisi ve ayn zamanda nl bir d-biyolog ve danman olan Siriuslu bir kadndr. Teletron, Lyra/Sirius kltr ko n u s u n d a uzman olan bir Siriuslu'dur ve ayn zamanda nl bir galaktik tarihidir. Bu blmde, foton kuann zellikle insan bedeni ze rindeki etkisi hakknda konuacak ve bunun gezegeniniz ve uygarlnz iin ne anlam ifade edeceini aklayacaz. Da ha nce de belirttiimiz gibi, gelen foton kuann bir sonu cu olarak t m Dnya insanlarnn fiziksel bedenleri tama men deiecek. nsanlarn kaba ya da youn fiziksel bedenle ri yar-eterik ya da daha az youn bedenlere dnecek. im diki d u r u m d a tm beden tipleri bu alandaki aratrmaclar tarafndan byk kategoriye indirilmitir. Bu beden tiple ri unlardr: 1) Kaba ya da ok fiziksel bir beden (imdiki nc-boyut beden tipiniz), 2) Eterik bir beden (auralara, hayaletlere ya da yksek boyut bedenlerine benzer), 3) Ta mamen spirituel bir beden (ruh beden). imdi, bedeninizin geirecei bu deiimin sonularna bir gz atalm. lk tip -fiziksel beden- ou Dnyal'nn halen iinde bu lunduu bedendir. Bu beden tipi et ve kan yapsndan olu-

74

foton 'Kuann nsan 'Bedeni zerindeki "Etkisi maktadr ve bu yap yalanr ve altm, yetmi, seksen ve belki doksan veya yz yl gibi nispeten ksa bir mrden son ra lr. Gelen galaktik uygarlkta bu kaba ya da fiziksel be den yar-eterik dediimiz d a h a eterik bir bedene dnecek tir. Bu beden tipi, mevcut bedeninizin yeteneklerine ve gr nmne sahip olacak, a m a tamamen eterik bir bedenin bir ok zelliini tayacaktr. Bu deiim-dnm, bedeninizin kendini t e k r a r genletirebilecei ve gerekten yalanmaz olabilecei anlamna gelir. Yar-eterik bedeniniz birok ekilde bir dnce-formu gibi karlk verecektir, nk zihniniz dncelerini dei tirdii k a d a r kolayca bedeninizi deitirebilecektir. B u n u n l a birlikte, bu beden size imdi sahip olduunuz kaba fiziksel beden gibi grnecek ve hissettirecektir. Dahas, bu yeni be den hl bir baka arpc deiim geirmekte olacaktr. Bu temel deiim DNA'nzm oluumuyla ilgilidir. (Bkz. ekil 5: DNA Moleklnn Oluumunun Kyaslanmas.) Tm Dnya insanlar halen iki temel DNA sarmalna sahip bir bedende yaamaktadr; oysa "d"ten nce sizler 12 sarmal ieren tam bir bilince sahiptiniz. Ancak biz, DNA sarmallarnzn yine ikiden on ikiye (ya da alt katna) k masna yardmc oluyoruz. Bu deiim bedenin hcresel ya psn orijinal haline koyacak ve hcrelerinizin, ierdii bo yutlararas z-bedenle (ruhla) kolayca iliki ve etkileime girmesini salayacaktr. (Bkz. ekil 6: Bir Alt-ift Sarmall DNA Moleklnn Boyutlararas Balantlar) Bu yeni grup lama bir "Davut'un Yldz" eklinde olacak ve her hcrenin dier boyutsal dzeylerdeki topografik kontrpuanlaryla ko layca ba kurmasn m m k n klacaktr. Tm mesaj ksal tp sadeletirmek gerekirse, bu alt giri noktasnn her biri, ok-boyutlu evrenimizin 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. boyutlarndan herhangi birinin ksmen kesitii bir konuma balanacaktr. Hcre bylece, r u h u n hcreye ve onun DNA birimine verdii herhangi nemli bir mesaj kolayca alp derhal ilemden gei rebilen ok-boyutlu bir ynsz dalga antenine sahip olacak tr. Ynsz dalgalar, kendilerini ok-boyutlu realitenin her-

75

aiaktik nsan hangi bir ekli iinde yayma ve yolculuk yaparken birlikte bilgi tama yeteneine sahip, elektromanyetik-olmayan dal ga formlardr. Ayrca, bedeninizdeki akra merkezleri (ener ji vorteksleri) de deiecektir. MEVCUT AKRA SSTEMNZ Bu enerji merkezlerine Sanskrite'de "akra" denir. (Bkz. ekil 7: Prizmatik Renkler ve Mevcut akra Sistemi.) Bu enerji akralar u anda bedeninizde sadece yedi enerji merkezinden oluan bir dizi halinde mevcuttur. Bu merkezler, omurgann dibinden balayp ban tepesine ka dar uzanrlar ve u ekilde olumulardr: Birinci akra'ya kk merkezi denir. O bedenin temeli ya da asl elektriksel zeminidir. O, topran tipik bir radyo elektrik devresinde yapt ekilde, bedenin elektromanyetik enerji hatlarn Yerkre'ye balar. kinci akra cinsel merkezdir. Bu akra (zevk ve esri menin yksek halleri olan) cinsel duygusal merkezi olutu r u r ve bedenin cinsel organlarn bulunduu ayn blgesinde (eterik bedende) yer alr. n c a k r a gne sinira zerinde yer alr. O be denin temel duygusal (nefret, fke, sevin, k a h k a h a ) merke zidir ve bedenin gbek, dalak ve karacieri barndran blge sinde yer alr. D r d n c a k r a kalp merkezidir. Bu akra sezgisel merkez ya da sevgi merkezidir (yksek duygular); kalp ve akcierler blgesinde yer alr. B e i n c i a k r a grtlak merkezidir. O iletiim merkezi dir ve boazda grtlak blgesinde yer alr. Altnc akra'ya "nc gz" ya da Ajna merkezi de nir. Bu merkez b u r n u n stnde, kalarn arasnda yer alr ve eitli vizyonlar grme, grsel psiik yetenekleri kullanma merkezidir.

78

alakik^nsan Aura ya da bedenin enerji alan bu yedi merkezi kuatr ve bu merkezlerin ne kadar yeterli olarak altn gsterir. Geleneksel olarak, bu akralar dizisi yedi prizmatik renge sahiptir, yani her bir akraya bir renk atfedilmitir. Aslnda, a u r a ve renkleri akrann saln yanstr ve ayn z a m a n d a bedenin o blgelerinin ne kadar yeterli olarak altn gs terir. YEN AKRA SSTEMNZ / YARI-ETERK B E D E N Bu yeni akra sistemini daha iyi anlamanz iin, nce yeni yar-eterik bedeninizdeki akralann birbirleriyle nasl etkiletiklerini aklayacaz. Sonra yeni 13-akra sistemiyle ilgili genel bir bilgi vereceiz Bylece, bu halen tekml eden bedensel enerji merkezleri sistemini kavrayabileceksiniz. Yeni yar-eterik bedeninizde, bu enerji merkezlerinin i leyii ve birbirleriyle etkileimleri bakmndan bir hayli dei iklik meydana gelecek. imdi bu deiikliklerin neler oldu unu inceleyip, onlarn sizin yeni yar-eterik bedeninizi nasl etkileyeceklerini grelim. Yeni akra sisteminin bedeni nasl altrdn ve canlandrdn anlamak iin, akralar ara sndaki karlkl etkileimin nasl bir ilev grdn gz lemlemek gereklidir. Yeni akra sisteminin sekizinci ve altnc akralar a duyarl olduklarndan (hayatn temeli ktr), bu merkezler deki k frekanslar birbirleriyle rezonansa girecek ve sevgi enerjileri reteceklerdir. Bu sonu, sekizinci ve altnc akra l a n n beinci merkezle, yani kalp akrasyla rezonansa gir mesine neden olacaktr. (Bkz. ekil 8: Yeni akra Sisteminde Yaam Enerjilerinin Etkileimi.) Sekizinci, altnc ve beinci akralann rezonans, en bata on birinci akra tarafndan alman ve yedinci akra ya da grtlak akrasnn baaryla ilave tonlar yaratmasn sa layan harmonik etkiler reten enerjiden kaynaklanr. Bu to nal enerjiler ses kirilerinden geerken, ieri akan prana80

'run (Toprak Ana'dan gelen ve yaam veren enerjinin) dr dnc akraya ya da diyafram merkezine inmesini salarlar. Diyafram merkezi, pranann bedenin hcreleriyle etkilemeYEN AKRA SSTEMNDE YAAM ENERJLERNN ETKLEM Bu ema ban altndaki akralardaki yaam enerjilerinin etkileimi zerinde odaklanmaktadr. Bata ve ban ze rinde yer alan akralar "ekil 10: Ynsz Bir Dalga Anteni Olarak Ba akralar" blmnde daha ayrntl olarak in celenecektir. 8 ve 6. akralar, 11. akradan aldklar k enerjisini sevgi enerjisine dntrrler. Onlar 5. akraya sevgi enerjisi pompaladklarndan bir makine ilevi grrler. 5. akrann (Evrensel Ana ruhunun bir cz olan) enerjileri, 7. akrann pranann bedene girmesini (sonra 4. akra ta rafndan dzenlenmesini) salamasna yardmc olan fre kanslar retirler. 5. akrann titreimi, 7. akrann onun etkisiyle (sempati ile) titremesine neden olur. Bu, pranann her soluk al ve rite 4. akraya nfuz etmesini salayan tonlar yaratr. 3. akra, ruh-gcnn Evrensel Baba cz olan gm kordonu ierir. Ruh-gc, Evrensel Baba ve Evrensel Ana'dan oluur. 3. akra, kundalini enerjisini retme ve hareket ettirme ko nusunda bir dzenleyici ilevi grr. i. ve 2. akralar, fiziksel canlandrma (yaam verme) enerleri olan kundalini enerjilerini ierirler. Bedeni zindeletirnek iin orana ve kundalini enerjilerini birletirmeniz gere kir. Soluk alma pranay bedene getirir, 7. akradan 1. akraya indirir. Soluk verme kundalininin 1. akradan 11. akraya kmasna neden olur.

ekil 8: Yeni akra S i s t e m i n d e Yaam Enerjilerinin Etkileimi

81

aCakjik^nsan sini ve onlar canlandrmasn salar. Bu tarzda, bedenin ta m a m e n enerjilenip glenmesine izin veren bir akra modeli retebilirsiniz. Elbette, en alttaki akra ruh-gcnn bir ksmn tu t a r ve onu gne sinira blgesindeki "gm kordon" vas tasyla birletirir. ("Gm kordon," her benzersiz r u h u n tit reim modelinin btndr.) R u h u n enerjilerinin bu vehesi, ruhu, (Evrensel Baba denen) yksek boyutlardan gelen ev rensel kaynaklarnn yarsyla birletirir ve bu balant ru hun enerjisinin tm bedene dalmn dzenler. Bu ilemin a n a h t a r , gne sinira merkezi ya da nc akradr. G ne sinira "gm kordonu" ierir ve ayrca onu birinci ve ikinci akralara balar. O n u n evresinde -bu kordonu (Ev rensel Ana denen) ruh gcnn teki yarsn ieren beinci ya da kalp akrasna balayan- bedenin elektriksel enerji hatlar sistemi vardr. Evrensel Ana, yaratc veheyi ya da yksek benlik (asl benlik) kiiliini oluturan ruh-gcnn teki yansdr. imdi, yaknda 13 enerji merkezi ierecek akra siste minizde t m bunlarn nasl ilediini aklayalm. Az nce belirttiimiz gibi, nc akranz "gm kordonu" ya da ruh-gcyle balanty ierir. Bu akrann nemini a n l a m a k iin, nce bedenin akra sisteminin nasl birbirine bal oldu unu anlamalsnz. Bedene enerji alan byk merkezlerden biri altnc akradr ve bu merkez omuzlarn st ksmnda yer alr. Bu giri noktas, ruh-gcnn yarsn (Evrensel Ana) ieri alr ve bu, ruh-gcnn dier yarsyla birbirine karmak zorundadlr. teki yar (Evrensel Baba), nc akra yoluyla ieri akar ve p r a n a merkezi ya da drdnc akra ile etkileime girer. Drdnc akrann pranay kolay ca dntrme yetenei byk lde yok olsa da, bu ilem Dnya insanlarnda hl m e y d a n a gelmektedir. Bu yetenek galaktik insanlarda yeniden yaratlacak ve aktive edilecek tir. Alttaki iki akra, kundaliniyi (canlandrc hcresel enerjiyi) depolayan merkezlerdir. Bu merkezler srekli ola82

foton Kuann nsan Bedeni zerindeki "Etkisi rak, nc ve drdnc a k r a l a n n prana (gezegensel ya am gc enerjisi) d n t r m e sistemini kontrolde kullan lan kundalini enerjisini yayarlar. Tm prana on birinci akradan girer ve nc akraya akar. Orada birinci akradan yukar kan kundalini enerjisiyle karlar. Bu enerjiler nc akrada birleip on birinci ya da ta akraya karlar. Enerji en sonunda on ikinci ve on nc akralardan, bu ev rensel merkezlerden, yani galaktik dii ve galaktik erkek merkezlerinden geerek yukar kar. Bu ekilde beden er kekliini (sa taraf) ve diiliini (sol taraf) s r d r r . Sinir, kan dolam ve bilin sistemleri, bu erkek/dii eklindeki ikiye blmeye aynalk etme ve bu enerjileri kul lanma eilimindedir. Bu tepkileri gzlemleyerek, bu eitli yaam enerjilerinin galaktik bir insann bedeninde nasl etkiletiklerini anlamaya balarsnz. Aslnda, a k r a l a n n bede nin varln bir k, sevgi ve t a m bilinlilik tat olarak sr drmesi iin nasl ilev grdklerini renmeye balarsnz. Az nce sylendii gibi, akralannz imdi sahip olduu nuz yedi merkezden on bir insani (beeri) merkeze dnt rlecek. Bu ilave drt merkez, aura alannzn tepesinde yer alan ve galaktik erkek ve galaktik dii merkezleri denen iki boyutlararas ya da eterik merkeze balanacak. Aslnda, top lam on akraya sahip olacaksnz. O n l a n n ikisi t a m a m e n eterik biimde, on biri ise fiziksel benliinizin bir paras ola cak. imdi yaknda 13'e kacak akralannzn tariflerini su nuyoruz. (Bkz. ekil 9: Yeni akra Sistemi.) Birinci akra, d a h a nce olduu ayn yerde bulunacak ve yine kk merkez olarak adlandrlacak. kinci akra da yine cinsel merkez olarak kalacak. nc a k r a yine gne sinira merkezi olarak de vam edecek. D r d n c a k r a ilk byk deiiklii oluturacak. Ona artk diyafram merkezi denecek. Bu yeni akra, bedenin prana ya da solunum enerjisini yeniden canlandrmak bak83

aCaktif^nsan mndan odak noktasn oluturacandan, strese hkim olma merkezi de olacak. P r a n a ya da havadaki enerji, bedeni yeni den canlandrma ve t m sala zararl unsurlar bedenden a t m a ilevi grr. B e i n c i akra kalp merkezi olacak. O sadece sezgisel enerji ve sevgi gibi yksek duygular merkezi deil; ayrca, t m dk duygusal ifadeden arnm, saf meleksi sevginin de ifade merkezi haline gelecektir. Bedeniniz tamamen fiziksel formdan biraz daha eterik dnce-formuna dnecei iin, son derece gl, olaa n s t bir baklk sistemine sahip olacak. Altnc a k r a ya da tims bezi tm bu faaliyetlerin oda grevi yapacak. Tims, halen, insan bedeninin en yanl anlalm salgbezidir. Bu paradoks, timsn radyasyona duyarlln da kap sar. Gezegeninizin atmosferindeki, yalanmaya neden olan yksek radyasyon dzeyleri atmosfer yaklak 6000 yl nce, (tufandan nce) paralandnda ortaya kmt (Bkz 5. ve 6. blmler). Bu radyasyon, insanlardaki tims bezinin ilk ocukluk yllarndan balayarak hzla klmesine ve bir in san kalbi byklnde bir organdan, bzlerek, bezelye b yklnde bir organa dnmesine neden olur. Foton kuana girdikten ve insan bedeni yeni galaktik formuna dntkten sonra, tims bezi bir insan kalbi b yklnden, sadece bu kalbin te bir boyuna inecek. Bu, tims merkezinin, bir yetikin bedeninde de, yeni domu bir ocuun bedeninde olduu kadar aktif ve gl kalaca a n l a m n a gelir. Bundan dolay, insan bedeninin t m hasta lklar ve evreden k a y n a k l a n a n her trl zorluu nleme yetenei son derece yksek olacak ve tims bezi, kii yala nrken bzlp klmeyecektir. Bir baka deyile, yeni ti m s merkezi galaktik insanlarda yalanmay ortadan kald racaktr. Yedinci akra grtlak merkezi ve iletiim-konuma merkezidir. Bu blge eski kapasitesinin ounu yine yerine getirecektir, nk o batan girip bedene yaylan enerjiler iin bir kanaldr. 84

aiaktif^nsan S e k i z i n c i akra'ya ryalar-kayna (memba) merkezi denir. Birok kii tarafndan eski, krelmi bir akra olarak dnlen bu merkez, aa yukar kafatasnn alt ksmna yakn, boynun tam zerinde yer alr. Bu akra tam bilinli bir varln eriebilecei eitli ryalar ve vizyonumsu halle ri dzenlemesi asndan gereklidir. D o k u z u n c u akra bilin iin bir kontrol merkezine d n r ve galaktik insanda tamamen geliecektir. O beynin alt orta ksmnda yer alr ve szde ilkel beyin ve hipofiz be zinden oluur. Galaktik bir insanda, bedenin, kendini gen letirmesine yol aacak ekilde a ve radyasyona karlk vermesini salayacaktr. Altnc akra ya da tims merkezi ve dokuzuncu akra ya da hipofiz merkezi bedeni iyiletire cek ve canlandracak ekilde birbirini etkiler. O n u n c u akra nc gz ya da vizyon merkezi ola rak bilinecektir, nk o ieri yksek k frekanslarn alr. Bu akra, zihnin yksek titreimsel hallerden gelen vizyon lar ve dier mesajlar yorumlamasn salamak zere seki zinci akra ile birleir. On birinci akra imdi ta akra grevini stlenir. Bu fiziksel bedenin dinlemek iin spirituel enerjiyle balant kurduu yerdir. Ta akra, bedenin a u r a alanlarnn bir ara ya gelerek on ikinci ve on nc akra merkezleriyle byk balantlar kurabilecei yerdir. Bu son iki spirituel akraya galaktik erkek ve galaktik dii enerji merkezleri denir, n k onlar ideal dii ve erkek ilk rneini (prototipini) ierir ler. Ltfen bu akra (11., 12. ve 13. akralar) arasndaki balantnn nasl ilediine dikkat edin. (Bkz. ekil 10: Yn sz Bir Dalga Anteni Olarak Ba akralar.) 11. akradan balayp bir gen izerek 12. ve 13. akralar bir birim ola rak birletirebilirsiniz. Sonra 8., 9., 10. ve 11. akralar ara snda teki izgileri izebilirsiniz (Bkz. ekil 10) Beyindeki bu balant, ynsz bir dalga anteni (yksek frekansl elektromanyetik-olmayan radyo benzeri, ok-boyutlu yaam ener jisinin bir aktarcs v alcsn) yaratr. Bu anten, bedenin 86

foton "Kuann nsan "Bedeni zerindeki "Etkisi enerjisinin, yaam enerjisini bakalarna yaymasn ve ba kalarnn enerjilerini almasn salar. Bylece, beynin st (11., 12. ve 13.) ve alt merkezleri (8., 9. ve 10.) birbirleriyle sizin u anda anlayamayacanz ekillerde iletiim kurabile ceklerdir. akra sistemindeki bu deiiklikler sayesinde, Atlantis devrinde yaplan genetik deneyler sonucu dumura urayan beyin blmleri eski ekil ve byklklerine geri dnecekler. ki kuak sonra, insan t a m bilinli insanlarn miras olan da ha byk beyin boluuna sahip olacak. Bu ynsz dalga an teninizin tamamen kullanlabilmesini ve tm psiik enerjile rin uygun bir tarzda ilemden geirilmesini salayacaktr. Aslnda, Dnya insanlar sadece birinci ya da temel grme gcne sahip olmakla kalmayacak, ama kendilerine telepati, telekinezi, duru-gr ve duru-iiti gibi birok psiik yetenek baheden tam bir "ikinci grme gc"ne de kavuacaklar. Tm insanlarn geirmek zorunda kalacaklar muazzam elektriksel ve bilin deiiklikleri yznden, Galaktik Fede rasyon -eer bir fikir deiiklii olmazsa- foton kuana gir menizden alt ay nce danmanlar, dier personel ve nemli bilimsel ve ifa teknolojilerinden oluan bir kitlesel ini ger ekletirme amacndadr. Bu Galaktik Federasyon gleri si ze, neler olacan ve bu deiikliklerin sizi nasl etkileyece ini syleyeceklerdir. Galaktik Federasyon personeli size ay rca, dier insanlarla ve bizlerle, yani galaktik insanlarla na sl iletiim kuracanz da retecektir. letiim becerileri, yaknda kiisel olarak size ve gezegensel topluma vaki ola cak eyler asndan gereklidir. Bir kez kiisel bilinciniz iinde iletiim kurma konusun da rehberlik aldktan sonra, kendinizi ve hayal gcnz kontrol etmeyi renmeniz de gerekecektir ki kendinize za r a r vermeyesiniz. nk artk t m evrenizde, bakalarnn dilekleri, dualar, zntleri ve endielerini ieren -ksacas olumlu ve olumsuz- h e r trl dnceler akyor olacak. Bun dan dolay, size bu yeni enerjileri nasl dzene sokacanz ve nasl bu yeni bilincin bir paras olacanz retilmek zorun-

87

ekil 10: BirYnsz D a l g a Anteni Olarak B a akralar 88 .

foton "Kuann nsan "Bedeni zerindeki "Etkisi dadr. renmeniz gereken ikinci ey, birbirinizle iliki kur ma konusundaki davran bilgisidir (topluluk tresi). Bu ha len ou Dnya insannn anlamad bir eydir. Bu davran kurallar size aklanacak ve bu, sizi kuatan fiziksel ve ruh sal dnyalarn glerini t a m a m e n anlamanza olanak vere cektir. Ancak ondan sonra gezegeninizin gerek bir idarecisi olabilirsiniz. Daha nce de belirtildii gibi, siz bir nc-boyut fizik sel realitesinden bir beinci-boyut (yar-eterik) realitesine ge iyorsunuz. Sizler, tm zihinlerin ortak bir bilinci paylat ve insanlarn imdiki gibi ayr bir dnyaya sahip olmadklar bir boyuta geiyorsunuz. Siz ayrca, insanlarn imdi mucize saylacak eyleri yapabilecekleri bir bilince geiyorsunuz. Bundan dolay, her Dnya insan yeteneklerinin neler oldu unu ve realitelerinin ne a n l a m a geldiini anlamaldr. Galaktik Federasyon, bu eitim tasarsn foton kua na girmenizden nce sizinle paylamay dnmektedir. Ye ni bilin srecinizi dzene sokmay rendikten sonra, dnce-formlarn nasl kontrol edip kullanacanz, d a h a n ce lm kiilerle uygun ekilde nasl iletiim kuracanz ve bu bilgiyi kendinize ve bakalarna yardm etmek iin na sl kullanacanz anlamanz gerekir. Tm bu ilemler ve yntemler size, foton kuana girmeden nce gezegeninize inmeleri ngrlen danmanlar tarafndan retilecektir. Bu eitim srerken, insanlar nfusun birbirine bal geni bir bilin a gibi i grmesi gerektiini anlayacaklardr. Galaktik insanln temel niteliklerini rendikten son ra, hafif bir bedene sahip olmann ve genleip yall yen mek iin dnce-formlar kullanmann tadn karabilirsi niz. Siz ayrca, dier insanlarla, bitkilerle, hayvanlarla ve Leydi Gaia'nn kendisiyle iletiim kurma yeteneine de sa hip olacaksnz. Ayrca, gemite lm kiilerle ve melekler le ve bameleklerle tam bir iletiim kurabileceksiniz. Ksaca s, siz hem ruhsal hem de fiziksel bir varlk olacaksnz. Bunlar olurken, t m insanlk yeni bir an geldiinin ve bu yeni realitenin Dnya'nn Spirituel Hiyerarisi ve Ga-

89

Qalakkiinsan laktik Federasyon'un abalaryla m m k n klndnn far knda olmaldr. Bunun iin, banza gelenden dolay sevi nin! Bugn meydana gelen olaylar t a m anlayabilmek iin, Dnya'nn ve gne sisteminizin gerek tarihini renmek gereklidir. Bu kitabn bundan sonraki blmleri gizli Dnya i arihini gzler nne serecek ve bu gizli bilginin imdi evre nizde olup bitenlerle nasl ilgili olduunu aklayacaktr. Bu blmde verilen bilgiler hakknda zihninizde birok soru uyanabilir. Aada, Virginia Washta'ya, "Foton Kua'nn insan Bedeni zerindeki Etkisi" konusunda verilen bilgilerle ilgili sorular sormaktadr. Soru ve Yant B l m Virginia: Tarif ettiiniz bu alt-ift sarmal ve onlarn bir yldz tetrahedron dediim eyle ilgisi hakknda bir so rum var. Bildiiniz gibi, ben insanlarn ifa bulmalarna ve anlay kazanmalarna yardmc olmak amacyla yldz tetra hedron meditasyonunu sunuyorum. Alt ulu Davut'un Yldz'nn iki-boyutlu resminin, alt utan daha fazlasna sahip yldz tetrahedronla ilikisini aklayabilir misiniz? Washta: Yldz tetrahedronun boyutlararas insanla il gili olmasnn nedeni, onun hcresel yapy kuatan byk k bedeni temsil etmesidir. O, boyutlararas giriler (Da vut'un Yldz eklinin fiziksel u n s u r u ) ve yldz tetrahedronda gsterilenden de daha fazla fasetaya sahip boyutlararas realiteler arasnda vasta olarak adlandrlabilecek unsur dur. Bundan dolay, onu b u r a d a gsterilmeyen, a m a ilem den geen t m DNA'y rten - tabaka olarak grn. Ik-beden yldzndan geip yukar kan enerjiler, gereken k-bazl bilgiye dnr ve eitli boyutlararas girilere gnderilir. Bu bilgi sonra yksek boyutlardan k-beden yldz vasta syla fiziksel Davut'un Yldz'na, alt-ift sarmall DNA'ya geri gnderilir.

90

foton "Kuann nsan "Bedeni zerindeki "Etkisi Virginia: Yldz t e t r a h e d r o n u n beinci-boyutun bir fre kansn ya da titreimini temsil ettiini mi sylyorsunuz? Washta: O nc-boyutta kullanlma kapasitesine sa hip bir drdnc ve bir beinci boyutsal titreimi temsil eder. Onun temelde o (alt-ift sarmall) eklin bir birimi olan kbedeni temsil etmesinin nedeni de budur. Virginia: eitli a k r a l a n n geliimlerinin beta, alfa, teta ve delta beyin dalgas frekanslaryla ilgisini aklar ms nz? Genel olarak uyku hakknda, ve bu artrlm 13 akra nn bizim uyku modelimizi nasl etkileyebilecei konusunda bir yorumda bulunabilir misiniz? Washta: Bilim adamlarnz, zihnin nasl bir k ya da holografik etki (damga) birimi gibi ilediini ancak belli be lirsiz kefetmeye balyorlar. Teta, delta ya da dier ryahali dalga kalplar iindeyken, zihin kendini kendi boyutlararas girilerine aar. Dnya insanlannn beyninde halen iledii ekliyle ynsz dalga sreci -dzenli beden fonksi yonlarnn asgari dzeylere indirilebilmesi iin- t a m bir bi linsizlii (uyku halini) gerektirir. Bu ekilde, beynin dzenli fonksiyonlar ynsz dalgalarn a k t a r m a ve alma faaliyetine mdahale edemez. Ynsz dalga fonksiyonunu kullanan imdiki beyin anteni asgari bir verimliliktedir. Tam bilinli bir insanda, tam tersine, ynsz dalgalar zaten tamamen bilinli bir halde mevcuttur. Bu d u r u m d a be den fonksiyonlann asgari dzeye indirmek gerekli deildir. Bu, Dnya insanlar ile t a m bilinli galaktik insanlar arasn daki temel bir farktr ki b u n a gre, tam bilinli insanlar Dnya insanlar kadar ok uykuya ihtiya duymazlar. n k bir Dnya insan ancak beden fonksiycjnlar asgari dzey de alrken (uyurken) bu ynsz dalgadan yararlanabilir. Bir kez ynsz dalgadan yararlandktan sanra, boyutlararas beyin fonksiyonlar kullanlarak, zihinsel ilemleri ve ayrca bedenin farkl fonksiyonlarn kontrol etrr ek iin gerekli veri alnabilir. Bu, beynin ilemden geirme fonksiyonlar, bedendeki
91

alaktik^nsan ve zihindeki eitli enerji kalplar arasnda ertesi gnk ilikiyi k u r a r ve bunlar ancak Dnya insan uykudayken ya plr. Ama, tam bilinli bir insanda bu fonksiyonlar uyank haldeyken de yerine getirilebilir. Bu yzden, uyku Dnya in sanlar iin bir tazelenme, canlanma biimidir. Bu, bedenin kendine olanlar, ertesi gn yapmas gereken eyi ve bu geli imlerin bir yl, bir ay ya da bir hafta iin fiziksel bedenle ilikisini deerlendirme yoludur. Virginia: O halde, bu 13 akraya geile birlikte psiik yetenekler de ayn ekilde yakt bulacak m? Washta: Evet. Bir kez akra sistemi kolayca elde edil mi boyutlararas enerjilere uyumlannca -ki bu zamanda medyumlarnzn yaptklar ey temelde budur- o zaman her hangi bir insann azami verimlilikte fonksiyon grmesi ok daha kolay hale gelir. te bu yzden, tam bilinli bir galak tik insan mutasyona uram Dnya insanndan ok daha stndr. Dnya insanlar, u anda son derece zayf olan ynsz dalga anteninin i grmesini ve veri birikimini sergi lemesini ve bedenin azami verimlilikte kalabilmesi iin gere'Ji fonksiyonlar dei toku etmesini salamak iin, s rekli olarak bedensel fonksiyonlarn drmek zorundadr lar. Virginia: Bu farkl akra geliimi srasnda, insann gm kordonunun, yani enerjinin bedene akn salayan bu ban da herhangi bir biimde deiip deimeyeceini syleyebilir misiniz? Washta: O ayn kalacaktr. Dnya insannn bedeni 13akra sistemini gelitirme kapasitesine sahiptir. Bu, u anda genelde mevcut olmayan ya da az grlen dier yetenekleri de yeniden kazanabilir ve kullanabilirsiniz demektir. u an da Dnya insanlar mevcut dk snrl dzeylerinde i gr mek zorundalar. imdi mevcut nc-akra gm kordo n u n a gelen ve sonra drdnc-akra kalp kordonuna gelen bu elektriksel ve psiik yaam enerjisinin hl ayn ekilde i greceini anlamalsnz. Deiecek olan ey, onun beden de nasl kullanld ve bu ilemin ne k a d a r verimli biimde

92

foton "Kuann nsan (Bedeni zerindeki "Etkisi kullanlmaya hazr hale getirildiidir. Virginia: Tm Siriuslular tarif ettiiniz 13-akra gelii mine sahipler mi? Yoksa 13-akra sisteminin farkl modelle rine sahip Siriuslular da var m? Washta: ou Siriuslu burada verdiimiz tam bilinli realite kavramna sahiptir. Bununla birlikte, bazlar -geli imleri nedeniyle- sizinki gibi bir uygarlkla bir olabilmek iin fonksiyonlann deitirme yeteneine sahiptir. Genellik le, Siriuslular tam bilinli bir uygarlkta yaayan tam bilinli varlklardr. Foton kua deneyimi tamamlandktan sonra gezegeninizdeki insanlar da bu yetenee sahip olacaklar. Virginia: Boy, kilo, cilt rengi, sa ve gz rengi vs. gibi zellikleri de dahil olmak zere, Siriuslular'n ortalama fiz'ksel lleri ve grnmlerini tarif edebilir misiniz, ki bylece insanlarmz onlarla ilgili bir fikir edinebilsinler. Washta: Siriuslular cilt renkleri asndan iki tipe ayr lr. Bunlardan biri, Dnya insannn ar soluk benizli bula ca bir rktr. Dier rk, ak mavi tonda bir cilde sahiptir. H e r iki rkn da erkekleri yaklak yedi kadem (1 kadem: 28 cm.) uzunluktadr. Kadnlar ise be ila alt kadem uzunluk tadr. Her iki rk da sizin dnyanzda mevcut ayn gz ve sa rengi eitliliine ve ayn sayda el ve ayak parmana sahip tir. Onlar grn olarak sizin alk olduunuz insan tipin den d a h a ince ama daha uzun boyludurlar. Virginia: Sekizinciden on nc akraya kadar, yeni a k r a l a n n renkleri ya da tonlar konusunda syleyebilecei miz bir ey var m? Washta: Yeni akralar ok parlak, neredeyse elektrik sel tip renkteler. nk onlar tam bilincin yeni enerjilerini temsil ediyorlar. Bu renkler ok parlaktr! Bir gn bu renkle ri tarif edip isimlerini syleyebiliriz; ama imdilik bu renkle rin parlak ve tarifi g olduklarn bilin yeter. Bu renklerin yaylma alan ve parlakl iki ksma ayrlr. Birincisi, bata ve ban zerinde yer alan -bu boyutlararas yetenei ieri al may temsil eden- akralar daha parlak ve renkleri d a h a 93

ataktik^nsan elektriksel niteliktedir. Geriye kalan akralar (boazda ve daha altta yer alanlar), bedeni tam kullanlmaya hazr ve rimlilie ulatrmaya yardmc olurlar. Onlar da olduka canl ve parlak renklere sahip olmalarna ramen, yine de bata yer alan akralar daha parlaktr. Virginia: Anlyorum. Teekkrler. Daha nce kulland nz "iradi imgeleme" deyimini aklar msnz? Biz insanlar zihnin madde zerindeki gcn kullanmaktan sz ederiz, ama bu ilemi glendirme konusunda yapabileceiniz bir neri varsa memnun oluruz. Washta: Artk Dnya insanlar hcresel yapnn byk lde zinnin iradesine bal olduunu kefetmeye balyor lar. Zihin gc ancak bu ileme tam bilin verildiinde en st younlukta kullanlabilir. Bylece, s gezegeninizdeki in sanlar bir ey yapma konusunda gl bir irade ya da niyete sahiplerse o isteklerinin gerekleeceini idrak etmelidirler. Eer arzular yeterince glyse bu gerekleecektir. Eer bu arzu yeterli younlukta hissedilirse, ar bir hastal yenmek ya da olanaksz grnen eyleri bile gerekletirmek mmkn olur. insan zihni, sizin daha zayf olan insan bilincinizde da hi bedenin hcre yapsnda deiiklikler yapma, yeni hcre ler yaratma yeteneine sahiptir. Bu gerek, sizin hcresel bi yoloji alannzda giderek kabul edilen bir kavram haline gel mektedir. nsanlarnz olumlu deiiklikler y a r a t m a k iin bu potansiyel zihin gcn fark etmeli ve kullanmaldr. Zihin gcnz kullanmanz, daha sonra bu yetenek en st dze ye ktnda olacaklarn temelini oluturmas asndan ge reklidir, a m a danmanlarmzn bu konuda da size yardm edeceklerinden emin olabilirsiniz. Virginia: Yani, zihnin kullanm hakkndaki eitli retilerimizin hl uygun ve geerli olduklarn mu sylyor sunuz? Yoksa zerinde odaklanmamz gereken zellikle ya rarl bir yntem var m? Washta: Anlalacak en nemli ey, insanolunun g-

94

foton "Kuann nsan "Bedeni zerindeki "Etkisi l bir iradeye sahip olduu ve bu irade kullanlarak deiik liklerin yaratlabileceidir. Bylece, bu irade ve olumlu arzu birletiinde bir deiiklik yaratabilir. Gezegeninizde zihin lerin halen nasl ilediinin a n a h t a r budur. Zihnin genile mi bilinli kullanm tm Dnya insanlar iin gerekleti inde, o zaman bu kavram artk herhangi bir zel teknik ge rektirmeyecek -tm galaktik insanlarn sahip olduu gc a n l a m a k t a n baka. Ancak, insanlarn bu t r bir gc ykc deil, yapc bir biimde kullanmalar iin yeni bir ahlakn gelimesi gereklidir. Virginia: Evet, kesinlikle bu ahlaka ihtiyacmz var, te ekkr ederiz. Ynsz dalgalar konusunda sylemek istedii niz baka ey var m? Bu blmde bu konuya ok hafife de inildi, ama bu zihin alannn, beynin ve hcrenin ilikisini anlamamz asndan ok nemli grnyor. Washta: Ynsz bir dalga elektromanyetik-olmayan bir fiekanstr. O boyutlararas mazgallar (giriler) yoluyla yay<lr ve yaradln tm deiik enerjilerini meydana getiren te meli oluturur. Ik ynsz dalgalardan gelir. O tm yaradl oluturan eydir. Yaradl, Galaktik Federasyon'un ya radl mitolojilerinde "zamann nabz atlar" olarak adlan drlan nabz atlarna dayanr -nk ynsz dalgalar zaman-tesi (sonsuz) bir enerjidir. Fiziksel varoluun tm ve helerini m m k n klan enerjileri salamak iin insan zihni nin yararland ey budur. Virginia: Yani siz, bizim kullandmz evrensel yaam gc ya da k gibi szckleri, teknik szcklerden yoksun olduumuz iin aslnda ynsz dalga szc yerine kullan dmz m sylyorsunuz? Washta: Evet. Ynsz dalgalar, insanlarnzn birok farkl isim verdikleri tm o eylerin bilimsel temelidir. Virginia: Bildiiniz gibi, ben birok kiiyle birlikte bir ykseli meditasyonuna katlyorum. Bu on sekiz soluklu bir meditasyon ve son soluk Dnyal bir retmen tarafndan ve rilemiyor. O insann kendi r u h u n d a n , kendi retmenlerin-

95

Qatakk,insan den ve rehberlerinden ya da daha tesinden gelmelidir. Bu meditasyon, bedene ifa verme ve ilk sekiz hcreye (insann bedeninde gelien ilk hcrelere) kadar temizleme konusunda inandm k a d a r etkili mi? Washta: nsanlardaki tm deiikliklerin anahtar, bu arzunun temel isel benlikten -ya da sizin deyiminizle yk sek benlikten- gelmesidir. Bu yksek benlik tm srele ta mamen ittifak iinde olursa, o zaman fiziksel dzeyde, bede nin belli hcre yaplarnda inanlmaz bir deiiklik meydana gelir. Bylece ekirdee, yani insann tm hcresel geliimi nin en temel dayanana inmek mmkn olur. Bir kez bu ol duktan sonra, bir dizi inanlmaz olay gerekletirilebilir ve gezegeninizde imdi mucize gibi grnen eyler yaratlabilir. Virginia: Birden sekize kadar olan bu temel hcrelerde ne vardr ki herhangi bir meditasyon srecinde temizlenememekte ya da ifa bulamamaktadr? Washta: nsan t r n n temeli bu ilk hcrelerde yatar, nk onlar yaamn ilk hcreleridir. Onlar, insann iinde tad pln (mavi kopyas) olarak beden tarafndan barn drlr. Bu temel ekirdek, insann yaam formunun koruyu cu enerjileri olan yksek benlik ve meleksi glerin izni ol madan deitirilemez. Bundan dolay, bu yksek izinler ol madan, bedende hibir mucizevi deiiklik meydana gele mez. H e r bireyin iradesi ve tm insanlarn yksek ortak ira desi iindeki koullar bu hayatn koruyucular olan hiyerarik spirituel zler tarafndan onaylanmadka da bu izinler verilemez. Virginia: Anlyorum. O halde, fiziksel lm srasnda bu ilk sekiz hcremize ne olur? Washta: Bu sekiz hcre, o varln spirituel enerji mo delinin paras olduklarndan dalrlar. Virginia: Peki, hcrelerin tad bilgi ya da kaydedil mi m a l u m a t bu noktada nereye gider? Wiishta: Onlar o varln spirituel zyle birlikte gider ler ve (i yaam gcnn spirituel koruyucularna ve beden 96

foton 'Kuann nsan Bedeni zerindeki Etkisi koruyucularna (beden koruyucular, hamilelik srasnda be bein bedenini oluturmaktan sorumlu semavi devalardr) a k a d a r elik ederler; b u r a d a ruh-gc enerjisini bir son raki enkarnasyona hazrlayan semavi yarglar zel sistemi tarafndan yeniden ilemden geirilirler. Bu imdiki geliim aamasnda tm Dnya insan yaamnn temel desteidir. Virginia: Bu sekiz hcreden ve genetik tarih denen eyden -doumlar yoluyla insandan insana geen eilimler den- sz edebilir misiniz? Washta: Bu sekiz hcre bir model olarak tm insanlar da mevcuttur. Virginia: Afedersiniz. Bu sekiz hcre herkeste ayn m dr? Washta: Onlar t m insanlarda birbirlerine ok benzer ler, sadece arada nemsiz farkllklar vardr. nsanlar iftle tiklerinde, bu ruh enerjisi modeli -hamilelik sreciyle insan bedenini reten- belirli y u m u r t a ve sperme geer. Hamilelik baladnda, ilk hcre ikiye blnr, bu iki hcre drde b l n r ve bu drt hcre de sekize blnr. Bu sekiz hcre ya ratldnda, o insann mavi-kopyas salamca olumu olur. Sonra, bu insan bedenini yaratacak olan beden koruyucular bu sekiz hcreyi alp, ruh-gcnn, semavi (meleksi) yarg larn ve kendilerinin (beden koruyucularnn) arzu ettii be deni oluturmakta kullanrlar. Virginia: Beden koruyucular bir insan bedenini nasl oluturur ve bir insann genetik kodunu nasl yaratrlar? Washta: Beden koruyucular, t m bireylerin karmik kalplarn fiziksel bedenin yapsna dntrme yeteneine sahiptirler. Bu karmik kalba, bir ruh dnyada enkarne ol m a d a n nce semavi (meleksi) yarglar tarafndan k a r a r ve rilir. Beden koruyucular bu karmik enerji kalbn alr ve fi ziksel dllenme annda, kiinin genetik kodunu y a r a t m a k iin bedenin ilk sekiz hcresini gelitirmekte kullanrlar. Bu sekiz hcrenin oluturduu genetik kalp sonra t m insan bedenini yaratmakta kullanlr. Bu ina ilemi, fiziksel bede-

97

afaktik^nsan ni oluturmak ve bireysel r u h u hamilelik devresi srasnda ona balamak iin, spirituel manyetizmann ileri yasalarn ve onun biyokimyasal tepkilerle ilikisini kullanr. Virginia: yleyse, rnein gz rengi, gz ekli vs. gibi, bir grup insann aile genetii nasl meydana gelir? Washta: Balangta bu sekiz hcre retildikten sonra, beden koruyucular insan bedenini oluturmak iin bir gene tik kod yaratrlar, ki bu sorunuzda sz edilen noktalar tayit eder. Bylece boy, beden biimi, sa rengi, gz rengi, cilt r e g i ve bedenin nihai g r n m n ieren temel model ruhgcnn, semavi yarglarn ve bedenin koruyucularnn ar zularna gre oluturulur. Bu nihai genetik kodlar, babann sprmi ve annenin yumurtas tarafndan verilen parametre ler iinde formle edilir. Virginia: O halde, biz ifa bulduumuzda, ayn zaman da ailemizin eski kuaklarnn t m genetik havuzunun bir ksmn da iyiletirdiimizi varsayabilir miyiz? Washta: Dnya insanlarndaki her deiim, genetik havuzunuzu da yeniden oluturur. Sizin genetik anlaynz, t a m bilinli bir insanda meydana gelenin gerei asndan ok snrldr. Genetik (soyaekim) boy, ekil vs. iin bir te mel oluturur, a m a son sz o deil her bireyi yaratan ya am gc ve onun koruyucular syler. Virginia: Kaltsal hastalklar, fiziksel sakatlklarn nasl meydana geldiini syleyebilir misiniz? Washta: Bu eyler iki nedenden tr meydana gelir ler. lk Atlantis genetik deneyi bugn gezegeninizde yaayan mutasyona uram insanlar yaratmtr. Bu genetik zor luklara, Dnya insanlarn deitirip bozan Atlantis genetik deneyi neden olmutur. Bu zorluun ikinci nedeni ise Dn ya insanlarnn tam bilince sahip olmamalar ve bundan do lay, cenine girdiklerinde ya da d a h a sonra doumda, gene tik zelliklerini deitirme yeteneinden yoksun olmalardr. Bu, doumda sahip olduunuz eyin hayatnz boyunca sizinle kald anlamna gelir. Birok bebein l domas-

98

foton Kuann nsan Bedeni zerindeki "Etkisi nn nedeni de budur, nk cenin dokusuna istedikleri ya am modelini yklemeyi baaramamlardr. nk yaam y a r a t m a sreci resmen baladnda, Dnya insan bedenini hzla deitirme yeteneine sahip olamaz. Virginia: Ruhun cenini drme karar, bedeni yarat ma konusundaki deva'sal sorumlulukla nasl badar? Washta: Bedenin koruyucular (devalar), semavi yarg larn ve bireysel r u h u n nihai zgr irade karar dorultusun da hareket ederler. Eer ruh, bir bedende enkarne olma s recini tamamlamak istemezse, hamileliin baanyla tamam lanmasn nleme seeneine sahiptir. Virginia: Anladm kadaryla, eer ruh bu servene son vermeyi seiyorsa, yaamn ilk yllarnda bebein yatak ta lmesine de izin veriliyor. Washta: Doru. Gezegeninizdeki birok insan, bir enkarnasyonu kullanarak u l a m a k istedii belli bir yazgya sa hip. Onlar, sahip olduklar genetik yapyla bu realiteye, bu kadere ulaamayacaklarn en sonunda anlaynca, melek ko ruyucularnn yardmyla bu hayata son verme h a k k n a sa hiptirler. Virginia: akra sistemi, ynsz dalgalarn hcrelerle ilikisi ya da uygun grdnz herhangi bir konuda baka yorumda bulunmak ister misiniz? Washta: nsanlarn, bedeni birok dzeye sahip olaa n s t btnsel bir m a k i n e olarak grmeleri gerektiini sy leyerek bitirmek istiyoruz. Bu dzeyler doru drst anla lp bir btn olarak bir araya getirildiinde, o zaman insan Zamann Efendileri'nin ve Tanrsal Kaynan ne k a d a r gr kemli ve artc bir ey icat ettiklerini takdir edebilir. Bir kez Dnya insanlar bedenin deerini ve bilgeliini fark ve t a k d i r ettiklerinde, t a m bilinle davranldnda hayatn na sl inanlmaz bir mucize haline gelebildiini -en sonunda- an layacaklardr.

99

Blm 5

Dnya'nn Unutulmu Tarihi


Sirius Konseyi yeleri bugn, Washta'nm yan sra, bir galaktik tarihi ve insan galaktik uygarl ve kltr zeri ne uzman olan Teletron ve Siriuslu bir tarihi, jeolog ve me meli deniz yaratklar biyologu olan Mikah'tan oluuyor. Bu blmde, balangcndan beri, otuz be milyon yldr Dnya gezegeninde var olmu tm eski uygar toplumlarn tam bir tarihini sunacaz. Bu konu nemlidir, nk bu si zin mevcut galaktik durumlarn imdi neden meydana geldi ini ve bunlarn gemite vuku bulduunu varsaydnz olaylardan neden o k a d a r farkl olduunu anlamanza ola nak verecektir. En nemlisi, en sonunda gezegeninizin ger ek tarihini ve onun geliiminde insanln roln rene ceksiniz. Bu galaktik deiiklikleri ok berrak bir biimde akla yabilmek iin, okuru ynlendirebilmek ve bu olaylarn olu srasn gsterebilmek zere bir dizi zaman izgisi kullanma mzn yararl olacan dnyoruz. imdi, gezegeninizdeki insan-olmayan uygarln balangcndan alp, Lyra/Sirius k l t r n n etkiledii son insan kolonisinin -nl kayp Lemurya Ktas'nn- oluumuna kadar gne sisteminizin tari hini gzden geirerek bu incelemeyi gerekletirelim. (Bkz. ekil 11: Dnya Tarihi: M.. 35 Milyon Yldan 900.000 Yla Kadar.)

100

aCakHiknsan Yaklak 35 milyon yl nce, Zamann Efendileri ve g ne sisteminizin Spirituel Hiyerarisi, Dnya'y ve onu kua t a n gne sistemini koruma grevi yapacak eterik bir yaam formu y a r a t m a y a k a r a r verdiler. Bu melek-benzeri yaam formu, fiziksel ynden daha gelikin, akll ve duygulu bir primat evrimleip ortaya kana k a d a r bir vasta grevi ya pacakt; sz konusu primat ise Dnya gezegeninin karada yaayan koruyucusu olacakt. Gerekten de, sekiz milyon yl iinde Dnya gezegeninde primat-bazl bir yaam formu ge liti ki bu bir gn, Spirituel Hiyerari tarafndan yaratlan geici eterik uygarln yerini alabilecekti. Gezegeninizdeki fiziksel yaamn ilk, yce pln Yara dan tarafndan tasarland ve Zamann Efendileri tarafndan geni eitlilik ierecek ekilde yerine getirildi. Birden fazla k a r a yaratnn eninde sonunda yksek akl ve duygu d zeylerine ulap.gezegensel koruyucular olma frsatn elde edebilmeleri iin bu eitlilik oluturuldu. Sonra, yaklak 26 milyon yl nce, iki insan-olmayan uzay uygarl bu gezege ne geldi ve koloniler kurdu. Bu iki insan-olmayan zeki uy garl, Sagittarius takmyldzndaki az bilinen yldzlardan gelen srngenimsi rk ile Orion takmyldzndaki Bellatrix sisteminden gelen dinozorumsu rk oluturuyordu. Bu iki uygarlk gne sisteminize geldi ve t m galaksi yi kendi mlkleri olarak gren ortak mitolojilerine dayana rak bu blgeyi istedikleri gibi davranabilecekleri bir manda ilan ettiler. O srada Dnya'da b u l u n a n eterik yaam-formu ve onun meleksi rehberleri, bu kolonilerin meydana getiril mesine izin verme ve bu iki dman tavrl uygarln tutu m u n d a er ge bir deiiklik salama amacna ynelik al ma k a r a n aldlar. Sonraki sekiz milyon yl boyunca Spirituel Hiyerari onlara daha ve daha ok sevgi enerjisi yolladka, bu iki uygarlk yava yava, gezegeninizdeki memeli hayvan larn akl ve duygu kazanp bilinlenmeye doru gelimeleri ne izin vermeye balad. Bu t r ilk yaratk (imdiki yunusla rn ve balinalarn atas olan) bir kara-memeli-hayvan idi. Onlar ilkel bir tarm toplumu oluturdular ve dier iki geli-

102

Dnya'nn Unutulmu Tarihi mi uygarl da besleyecek gda rn yetitirme yetenei gelitirdiler. Bu memeli-deniz-yarat-nceli uygarlk, besin r e t m e yeteneini gelitirme konusunda tevik edildi ve on lara ileri teknoloji yardmnda bulunuldu. Onlar, dinozorum su ve srngenimsi uygarlklarn yiyecek gereksinimlerini kolayca saladlar ve h e r iki uygarlkla da baarl a m a pasif bir iliki kurdular. Bu uygarlk yllar boyunca birlikte var oldular ve her dzeyde byk bir ibirlii gelitirebildiler. Alveri geliti ve gezegen, uygar yaam-formlar ve gezegensel-koruyuculukta dikkate deer bir eitlilik kazanma yolunda grn yordu. On milyon yl k a d a r nce, bu uygarlk uzay ve boyutlararas zaman yolculuunun gelimi biimlerine daya nan teknolojiler y a r a t m a k l a meguld. Bu ayn zamanda, farkl yldzlararas uygarlklardan varlklar, gezegeninizdeki uygarlkla alveri y a p m a k amacyla gne sistemini ze gelmeye baladlar. Bu yldzlararas varlklar, Dnya'da inanlmaz bir yaam-formu eitliliinin var olduu ve bu son derece farkl uygarln birbiriyle ibirlii yapt haberi ni dier yldz sistemlerine de yaydlar. Gne sisteminiz enfes gzellii, eitlilii ve ibirliki yaam formlar nedeniyle dikkat ekici hale geldi -ve olan bi tenler yznden tm galaksi boyunca birok efsane ve keha net yayld. Bu ykler, Orion'daki eitli Dinozorumsu/Srngenimsi ittifak gruplarnn gne sisteminizi ziyaret et mek istemelerine yol at; nk onlar, kendi a r a l a r n d a oluturduklar Dinozorumsu/Srngenimsi ittifak anlama lar gereince, onaylar olmadan Dinozorumsu/Srngenimsi uygarlklarn bakalaryla ibirlii yapmamalar gerektiine inanyorlard. Bundan dolay, Orion'daki dier yldzlardan ve Bellatrix'den baz gruplar gne sisteminize gelmeye ve olan biten leri aratrmaya baladlar. Grdkleri ey onlar ok etmi ti, nk bu onlarn t m ittifaknn esas dayana olan yara dl mitlerinin zne aykr dyordu. Bu mit yle ifade edilebilir:

103

alaktik_nsan Onlar, bu galakside yaam oluturulduunda, Yaradan' n t m Dinozorumsu/Srngenimsi uygarlklar kendi sure tinde yarattna ve onlara bu galakside yaratlm t m ya am istedikleri gibi ynetip kullanma hakkn verdiine ina nyorlard. Dahas, Yaradan'n onlardan baka, herhangi bir aa yaam-formunun kendisini bizim galaksimizin yaamformlannn koruyucusu olarak tayin etmesine izin vermeme lerini istediine inanyorlard. Bu s t n l k fermann kulla narak, Dinozorumsu/Srngenimsi ttifak 16 milyon yl bo yunca galaksinin her yanna iddet ve terrn yayd. An cak, Dnya'nn uygarl sadece var olmakla kalmayp, ayn z a m a n d a Orion'un yldzlararas kltrnn de eitiy diler. H e r iki insan-olmayan grup da bu rahatsz edici eitsiz lie bakp, bu konuda bir eyler yaplmas gerektiine karar verdi. Bu yzden, Orionlu dinozorumsu grup Dnyal dinozo r u m s u gruba, kendi ordusu iinde, t e k amac memeli (denizyarat-nceli) toplumu yok etmek olan, zel olarak eitil mi silahl bir grup oluturmas iin bask yapmaya balad. Bu memeli grup, bugn okyanuslarda yaayan memeli deniz yaratklarnn (balinalarn ve y u n u s l a n n ) k a r a d a yaayan t r idi. Memeli-deniz-yarat-ncellerinin liderleri, geni kitle bilinlerini ve yksek psiik yeteneklerini kullanarak, Orion lu ve Dnyal dinozorumsu gruplar arasnda tehlikeli bir eylerin vuku bulduunu fark ettiler. Memeli-grup liderleri, b u n u n uygarlklarn tamamen mahvedecek bir savan ba langc olabileceinden korktular. Bu kukularnn dorulu u n d a n emin olabilmek iin byk khinlerini bir araya top ladlar; yaplan alma sonucunda dinozorumsu ve srnge nimsi gruplarn onlara kar iddetli bir komplo plnladn dan emin oldular. Bu khinlerin ve klan danmanlarnn toplantlar onlar birtakm zmlere gtrd, a m a bu zmleri nce Dnya'nn Spirituel Hiyerarisi ile tartmalar gerekiyordu. Tartlan noktalar unlard: Bellatrixli grubun bu g-

104

dMnya'ntn Unutulmu Tarihi ne sistemiyle ilgili niyetleri neydi? kincisi, eer dier iki (dinozorumsu ve srngenimsi) uygarlk da memeli grubu yok etmeye karar vermisse, bu, gezegenin geliimi asndan ne anlam ifade edecekti? ncs, eer bu iki uygarlk da bu komploya ortak iseler, memeli grup bu duruma nasl bir tepki gstermeliydi? Eer yukardaki olaslklar doruysa, Hiyerari memeli grubun elini abuk t u t u p br tarafa d a h a nce saldrmasna izin verecek miydi?. Spirituel Hiyerari memeli gruba tm bu kukularnda hakl olduklarn bildir di. Sonu olarak, dinozorumsu ve srngenimsi uygarlkla rn liderlerinin ou memeli gruba hemen saldrmaya kar olduklarndan, memeli grubun onlara kar erken bir saldr ya hazrlanmas iin yeterli zaman vard. Orionlu dinozorumsu grup, on bin yl boyunca Dnyal mttefik liderlerinin pasif durular hakknda uzun ve id detli tiradlar vererek, sonunda Dnyal mttefiklerini bu memeli grubu yok etmenin bir yolunu bulmaya ikna edebildi. Orionlu, esasen Bellatrix'de ve Orion kuan oluturan yl dzlarda bulunan dinozorumsu grup, memeli grubun uygarl n baaryla sona erdirecek bir strateji kefetti. Bu ynte me gre, gelikin bir psikolojik silah kullanlacakt. Bu aygt t m memeli grubun nispeten ksa bir srede ani lmne yol aacak, a m a onlarn evlerine ve uygarlklarnn dier kaza nmalarna pek zarar vermeyecekti. Bu ekilde, bu alaka pln ek bir yarar da salam olacakt. Bu ayrca, dinozorum su grubun gezegeninizin bitkilerini ve dier yaam-formlann kendi zel gereksinimleri dorultusunda deitirebilmesi ne de olanak verecekti. Memeli grup ve onlarn yallar, bu dman plnnn gerekletirileceini anladklarnda, bu iki uygarlkla ibirli i yapma konusundaki demokratik ideallerinin son bulmas gerektiini idrak ettiler. Dehalar sayesinde bu iki saldrgan uygarlk iin baarl bir son planlayabilirlerdi. Memeli gru bun stratejisi, ykc amalar iin anayurtlarnn ortasma yerletirilmi olan fzyon jeneratrleri dizisini kullanmakt. Bu anayurt, Orta Asya'dan Dou Avrupa'nn ortalarna dek

105

cdaktifinsan uzanan blgede yer alyordu. (Bkz. ekil 12: Memeli Grubun Anayurdunun Haritas ve Fzyon Jeneratrlerinin Yerleri.) Bu fzyon jeneratrlerini havaya uurarak dnya apnda bir felaket yaratmaya, bylece dier iki uygarl yok etmeye k a r a r verdiler. Ancak bunu yapmadan nce Dnya'nn Spiri tuel Hiyerarisi'nin bu konuda tam onayn almalar gereki yordu. Memeli grubun liderleri ayrca Leydi Gaia'ya, Dinozo rumsu/Srngenimsi ttifak'n alaka p l n l a n sonucunda onun nasl bir deiime urayacan da akladlar. Dnya'nn Spirituel Hiyerarileri, Orion'un plnn uy gulamay kabul eden dinozorumsu grubun bu gezegenin tari hi asndan gerekten kabul edilemez olduuna k a r a r verdi ler. Bundan dolay, Leydi Gaia memeli grubun fzyon jene ratrlerini patlatma plnnn gerekletirilmesine izin verdi. Memeli grup, dinozorumsu grubun hl uygun an bekledii ni bilerek, kendi plnn gerekletirecei bir t a r i h saptad. Memeli grup, kar grubun plnn gerekletirecei an ke fetti ve onlar kukulandrp bu tarihi ne almalarn nle mek amacyla kendi plnn yava yava gerekletirmeye k a r a r verdi. Memeli grubun stratejisi, kar iki uygarln plnlarn gerekletirme tarihlerinden yaklak be yl nce fzyon jeneratrlerini havaya uurmakt. P l n l a n n gerekletirecek zamana sahip olduklann bilerek, memeli grubun rgtleri toplumlarn ikiye blerek plnlarn gerekletirmeye k a r a r verdiler. Uygarlklarnn yars Dnya'dan tahliye edilip gne sisteminin dna gt rlecek, geri kalan da artk karay brakp okyanuslara s nacakt. Bu pln gerekletirildi ve fzyon jeneratrleri programland gibi patlatld. Dinozorumsu/srngenimsi gruplarn yzde doksan sekizi yok edildi ve geri kalan azn lk da Mars ve J p i t e r arasnda bulunan byk bir gezegene, Maldek'e kat. Memeli grubun yaklak yars (otuz milyon kii) okyanuslara kat ve -tm bilinlerini kullanarak- drt milyon yl iinde, kendilerini yava yava gerek "suda yaa yan yaratklara" dntrdler. Onlann uygarlnn gerikalan ksm Pegasus ve Cetus takmyldzlarna kat ve

106

Cjalaktik\ nsan orada bu gne sistemine daha sonra dnecekleri kehanet edilen bir zaman beklediler. Dinozorumsu/srngenimsi uygarlk yaklak sekiz ila on milyon yl nce yok edildi. Bu uygarlklardan geriye ka lanlarn Maldek'e kamalarndan sonra, Dnya'nn Spirituel Hiyerarisi bu gezegenin fiziksel koruyuculuunu geride ka lan akll ve duygulu canl t r n e -memeli deniz yaratklar na- brakt. Bununla birlikte, memeli deniz yaratklar ve on larn artk uzayda bulunan kardeleri, Leydi Gaia'nn yard myla, kendilerinin denizlere gidileriyle bo kalan kara-koruyuculuu roln stlenecek, onlarn yerine geecek bir grup bulmaya k a r a r verdiler. Bu, bir kara-koruyucusu tayin etme grevi onlar byk bir aratrmaya sevk etti. Memeligrup, Dnya'nn Spirituel Hiyerarisi'nin yardmyla, Dn ya'nn kara-koruyucusu olarak kendisinin yerini alabilecek bir aday bulabilmek iin galaksinin yakn evresini (Gne 'ten yaklak seksen k yl teye u z a n a n bir blgeyi) ara trmaya balad. Galaksiyi iki ila milyon yl boyunca aratrdktan sonra, en sonunda, Vega sisteminin drdnc gezegeninde, okyanuslardan kmaya balayan bir "suda yaayan primat" kefettiler. Bu suda yaayan primatlar; mitler yaratmak, bir dil oluturmak ve bir avlanma ve devirme kltr ya r a t m a k gibi uygarln ilk admlarn atyorlard. Bu tr kefettikten sonra, memeli grup, Vega yldz sisteminin Spi rituel Hiyerarisi'nden, bu suda yaayan primatlar grubu nun -akll ve duygulu bir t r olarak geliiminin hzlandrla bilmesi amacyla- genetik deiime uratlmas iin izin is tedi. Bu ekilde onlar ok daha ksa bir srede bir galaktik koruyucu t r haline gelebilirlerdi. Bu geliim konusunda anlamaya varld ve genetik de iiklikler balad. Suda yaayan yaratklardan Vegal in sanlara dnme eklindeki bu tekmli sramann nemi, onun yeni bir galaktik koruyucu grup yaratm olmas ve bu yeni insanlarn teknolojilerini, aksi takdirde izin verilenden ok d a h a hzl bir tekml dzeyinde gelitirmelerini sala-

108

"Dnya'nn Unutulmu Tarihi mayd. Bu nemli olaylar dizisi insanlarn galaksinin bu blgesinde hzla yaylmalarn m m k n kld. Bu, yaklak drt buuk milyon yl nce insanlarn Dinozorumsu/Srnge nimsi Ittifak'n ileri keif gleriyle karlamaya balamala rna rastlar. Leydi Gaia'.mn ve memeli-deniz-yaratklannm mdahaleleri sayesinde insanlar azimle devam edebildiler ve Dinozorumsu/Srngenimsi ttifak ile bir durma noktasna kadar baaryla savaabildiler ve bir yandan da Samanyolu Galaksisi'nin bu blgesindeki glerini srdrdler. Bu g yaklak iki buuk milyon yl boyunca srd. So nunda, insanlar gne sisteminizin en ucuna kadar yayld lar ve bir Galaktik Federasyon ats altnda birletiler. Ve bu Federasyon gne sisteminizde koloniler oluturmaya ka r a r verdi. Leydi Gaia bu pln onaylad ve bylece Hiborniya (Hiperborea olarak da bilinir) adl ilk Dnya kolonisi kurul du. (Bkz. ekil 13: nsan Uygarlklarnn G.) Hiborniya aa yukar bir milyon yl srd ve t a m bir Lyra/Sirius tipi uygarlk oldu. Yaklak bir milyon yl nce, dinozorumsu grup -yenik dm kardelerine yardm etmek zere- gne sistemine geri dndnde, artk gne sisteminizin byk bir ksmna insanlarn egemen olduklarn grd. Srnge nimsi ve dinozorumsu egemenliine sadece Maldek gezegenindeki kk bir koloni kalmt ve bir de gne sistemini zin kenar blgelerine dalm kk bir grup ileri karakol personeli vard. Yine de, Dinozorumsu/Srngenimsi ttifak, gne sis teminize ve komu yldz sistemlerine geni apta bir dizi sal drda bulunarak galaksinin bu blgesinde hkimiyet k u r m a zamannn geldiine k a r a r verdi. Bu saldrlara, Maldek'de braktklar ve artk Galaktik Federasyon'un Mars, Vens ve Dnya'da yaratt kk insan kolonilerini sistemli olarak yok edebilen gler de yardm ediyordu. Bu ykm, Mars'n atmosferinin ve hidrosferinin (okya nuslar, nehirler) byk bir ksmn yok etti. Vens, bir dizi yaanamaz keskin gaza dnen bir atmosferin neden oldu u youn atmosferik snmadan oluan gerek bir sera etkisi

109

"Dnya'nn Unutulmu Tarihi iinde hapsoldu. Dnya'nn Hiborniya kolonisi ise tm insan lar ldren ve insan uygarlnn tm vehelerini tamamen mahveden bir dizi nceden tasarlanm ar saldryla yok edildi. Sonuta, Dinozorumsu/Srngenimsi ttifak tm g ne sisteminizin kontroln yine ele geirdi. Yaklak seksen bin yl boyunca, gne sisteminiz dinozorumsu/srngenimsi grubun bir ileri karakolu olarak tu tuldu. Bununla birlikte, onlar galaktik insanlar tarafndan Gneiniz'e yakn birok yldz sistemini kapsayan geni bir cepheye doru geriletilirken (ricat ettirilirken), en sonunda, insanlarn gne sisteminize geri dnmelerini salayacak bir pln y a r a t m a k mmkn oldu. ok zor olan bu iin stesin den gelebilmek iin, Galaktik Federasyon bu blgeye byk bir sava gezegeni getirdi. Bu sava gezegeninin amac, Dino zorumsu/Srngenimsi Ittifak'm gne sistemindeki balca ynetim merkezi olan Maldek gezegenini yok etmekti. Maldek yok edildikten sonra Dnya'daki Dinozorumsu/Srnge nimsi koloniyi yenmenin nispeten kolay olaca dnlm t. Bu ksa ve acmasz eylem abuk baarld ve Dnya yak lak 900.000 yl nce yeniden insanlarn kontrol altna gir di. Dnya insanlar sonra, yeni kolonilerinin Lemurya kta s denen yerde merkezlenmesine k a r a r verdiler. (Bkz. ekil 14: Lemurya Uygarl'nn Aamalar ve Atlantis'in Douu.) B u r a d a bu koloninin kurucular olan insanlar, hayatn t m dzeylerinde demokratik ilkelerin geerli olduu bir Lyra/ Sirius uygarl kurabildiler. Sonraki 850.000 yl boyunca, Lemuryallar, imdi Pasifik Okyanusu'nun bulunduu yerde bulunan ana ktadan tm gezegene yayldlar. Onlar bir dizi yavru imparatorluk oluturdular. Bu yavru imparatorlukla rn en nemlisi, Atlantik Okyanusu'nun ortasnda bulunan kocaman bir ada olan Atlantis idi. Baka bir nemli koloni de, bugn in ve Tibet denilen blgede kurulan Y mpara torluu idi. Kolonilerini gelitirmeye balarken, Atlantisliler kltr lerinin esiz olduu duygusunu edindiler ve bu da en sonun-

111

(Dnya'nm Unutulmu Tarifa da kendilerini Lemurya'nm dier yavru imparatorluklarn dan ayr hissetmelerine yol at. Atlantisliler sadece Lemur ya'nm bir yavru imparatorluu olmadklarna, a m a ayn za m a n d a ana imparatorluk olabilecek ve olmas gereken bir yavru imparatorluk olduklarna inanyorlard. Bundan dola y, t m gc ele geirebilmek iin Lemuryallar' ve onlara sadk olan yavru imparatorluklar yok etme konusunda g l bir arzu duymaya baladlar. imdi, okurun o srada Dnya'da gerekten ne olup bit tiini renebilmesi iin, Lemurya'da olup bitenlere ksaca bir gz atalm. Lemuryallar birok adan Sirius ve dier birok Lyra yldzndaki uygarlklara benzeyen bir uygarlk oluturmulard ama, ayrca, baz kendilerine zg kavram lar da gelitirmilerdi. Bu inanlarn en nemlisi, kendileri nin Dnya gezegeninin balca insan kara-koruyucu grubu olduklar idi. Ancak, bu kavram yaklak 50.000 yl nce, Le muryallar yavru imparatorluklarnn da yeterince gelitii ne ve koruyuculukta bir rol oynamalar gerektiine k a r a r ve rince son buldu. Bu k a r a r , en sonunda Atlantisliler'in Le muryallar' yok etme konusundaki byk plnlan iin mt tefikler a r a m a l a n n a frsat verdi. Atlantisliler, aslen Alpha Centauri ve Pleiades'deki ko loniler tarafndan oluturulmu eitli galaktik asi s a v u n m a k u m a n d a n l k l a n n d a baz mttefikler buldular. Sonraki 25.000 yl boyunca, Atlantisliler bu savunma kumandanhkl a n ve eitli ileri karakol yldz sistemleri ile ittifaklar geli tirdiler. Bu ittifaklann ou, Galaktik Federasyon'un -At lantis'in hiyerarik k l t r geleneine benzer bir kavram paylaan- ileri karakol kolonileri ile yaplmt. Bu gruplar sonra, Lemurya'nn yok edilmesini ve Atlantis'in Dnya ge zegeninde en stn k o n u m a ykselmesini salayacak bir giz li pln gelitirmeye baladlar. Bundan dolay, Atlantisliler uygun frsatn kmas iin sabrla beklediler ve yaklak 25.000 yl nce onlar ve Pleiadesli ve Centauruslu asiler ar tk Lemurya'y yok etmeye k a r a r verdiler. Plnlan ve onun icras teknik bir baar olacak, ama Lemurya ile birlikte

113

'Dnyann

Unutulmu Tarihi

Dnya gezegeninin aylarndan birini de yok edecekti. O zamanlar Dnya bir deil, iki aya sahipti; bunlarn h e r biri, sizin imdiki aynzn yaklak drtte byklndeydi. Asilerin yapmaya niyetlendikleri ey, g alanlar n kullanarak bu aylardan birini aa doru spiral izen bir yrngeye sokmakt. Bu ay, Dnya ile bir kritik ktle konu m u n a (Lagranj Noktas'na) erimeden nce havaya uurulacak, bylece o muazzam bir meteor saana halinde Lemur ya ktasnn zerine decekti. (Bkz. ekil 15: Lemurya Nasl Yok Edildi.) Bu olay, ay paralarnn bykl, aa doru d ve ktlesi yznden, yerekimi ve tektonik tabaka ile ilgili byk skntlara yol at. Bu gelime aslnda volkanik bir fe lakete yol at, ki bu da Lemurya'nn altndaki byk gaz odalarnn iddetle ieriye doru kmelerine, ktay b a t n p Lemurya hkimiyetini yok etmelerine neden oldu. Yaklak 25.000 yl nce, Atlantisliier ve onlarn dier yldz sistemlerinden gelen asi mttefikleri byk Lemurya ktasn t a m a m e n yok ettiler, yle ki o gzden kaybolarak sa dece bir efsaneye dnt. Yalnzca, geenlerde bilim adam larnzn Pasifik blgesinde yaplan okyanus sondajlar sonu cunda, deniz dibinde geni da ve vadi ykseltileri bulundu u saptand ve sonuta, bir zamanlar Dnya'nn harikas olan bu yerin bir ksmnn haritas karld. Lemurya'nn yok edilmesiyle birlikte, hibir ey g-al iindeki Atlan tis'in ykseliini ve her yere nfuz etmesini nleyemedi. Sonraki blmde Lemurya'nn yok edilmesinin nemini aklayacaz ve bugn Dnya'da yaanan zorluklarla yeni Atlantis anti-demokratik ynetiminin ilgisini anlatacaz. Bu blmde verilen bilgiler hakknda zihninizde birok soru uyanabilir. Aada, Virginia Washta'ya, "Dnya'nn Unutulmu Tarihi" konusunda verilen bilgilerle ilgili sorular sormaktadr.

115

Qalakk. nsan S o r u v e Yant B l m Virginia: lk sorum, Dnya'da yaayan ilk varlklar de diiniz bu insan-olmayan uygarlkla ilgili. Ltfen, her bir grubun Dnya'ya nasl geldiini aklayp, onlarn fiziksel grnmlerini ksaca tarif edebilir misiniz? Washta: Memeli-deniz-yaratklar-ncelleri, gezegeni nizde u a n d a mevcut eitli memeli hayvanlardan nce, bu rada doal biimde evrim geirip geliti. Bu olgu, bu geze gende kemikler ve dier fosil yaplar eklinde geride brakl m kanta aykr grnebilir. Jeologlar unu anlamaldrlar ki srngenimsi ve dinozorumsu gruplarn yok edilii, fosil kaytlarnda ou kant da yok etmitir. Sadece bu memelideniz-yaratklan-ncelleri olan grup gezegeninizde bir miras olarak braklmtr. imdi bu farkl t r n tarifini yapalm. u anda dn yanzda bulunmayan iki grupla, yani srngenimsi ve dino zorumsu gruplarla balayacaz. Dinozorumsu rk kolayca tarif edilemeyecek kadar ok eitlilie sahip olduu iin, onun sadece iki byk grubunu tarif edeceiz. Birinci grup bir ii ya da asker tipidir ve yak lak yedi ila on kadem boyundadr. O, galaksinin bu blge sindeki ou zeki varlk gibi, iki ayakl bir yapya sahiptir. Ayak parmaklar er tanedir ve peneye ok benzer ve her elinde drder parmak vardr. Bu grup ok kk, neredeyse hi belli olmayan bir kuyrua sahiptir ve beden yaps bu gnk insanlara ok benzer. Bireyler krmzdan yeile, kah verengi maviye ve mavinin neredeyse siyah andran eitli tonlarna k a d a r deien eitli pullu derilere sahiptir, iri, patlak, siyah gzleri vardr. Burunlar neredeyse yok gibidir ve b u r n u n olduu yerde iki delik grlr. ok ince, neredey se yok gibi d u r a n azlar ve bir kpekbalnnkine benzer dileri vardr. Kulaklar ise gerekten hi grnmez. Bir de lider dinozorumsu tip vardr. Bu lider tipi Dnya insanlarna hi de yabanc deildir, nk bugn iblis ya da

116

Dnya'nn

Unutulmu Tarifli

gargoyle (irkin bir insan veya hayvan bana benzeyen oluk az) denen eyin neredeyse aynen kopyasdr. Bu varlklar pullu, srngen benzeri bir deriye sahiptirler ve altar tane olan el ve ayak parmaklarnn aras perdelidir. Ucu ok gibi sivri duran bir kuyruklar vardr. Gzleri siyah ile neredeyse kem grnl krmzms bir renk arasnda deiir. Bu var lklar da insana-benzer bir iskelet yapsna sahiptirler. Ksa cas, siz onlara baktnzda, bir eytann grnyle ilgili geleneksel kavram grebilirsiniz. Srngenimsi grup dinozorumsu ii grupla aa yuka r ayn boydadr; yalnzca, onlarn denge iin kullanlan b yk kuyruklar vardr. Bu grup dinozorumsu gruplardan da ha kasldr ve bir timsahnla gibi kntl bir yze ve bugn Dnyanz'da bulunan srngenlerinkine ok benzeyen dile re sahiptir. Gzleri insan gzlerine d a h a ok benzer ki bu on larla dinozorumsu grup arasndaki temel bir farktr. Onlar ayrca, daha ok bir geyiinkine benzeyen ve oynatabildikleri kulaklara sahiptirler. Memeli-deniz-yaratklar-nceli olan grup br varlklar k a d a r uzun deildi, yaklak yedi kadem boyundayd. Yap olarak iki ayaklyd ve kollar bacaklarndan biraz daha iriy di. Bu ilk memeli-deniz-yaratklar-nceli, h e r bir el ve ayak ta beer tane parmaa sahipti ve kaln bir k r k tabakasyla kaplyd. At gibi iri ve uzun bir b u r n a ve dier iki gruptan d a h a yuvarlak ekilli dilere sahipti. Gzleri insan gzne ok benziyordu ve bir kuyruk kkne sahipti. Son olarak da, o ok zeki ve tamamen bilinli bir varlkt. Virginia: Eer bir kyaslama temeli olarak zek katsa ys (IQ) lsn kullanrsak, srngenimsi ve dinozorumsu gruplar hangi zek katsaysna sahiptiler? Washta: Bugnk Dnya insanlaryla kyaslandkla rnda onlarn hepsi birer Einstein saylr. H e r ey bir yana, onlar uzak mesafelerden uzay gemisi dediiniz aralarla gel me yeteneine sahiptiler. Sadece uzay gemilerini de kullan madlar, bazlar bir noktadan dierine gidebilmek iin k bedenlerini de kullanabiliyorlard. Bu dinozorumsu ve srn-

117

a(aktifc_nsan genimsiler t a m a m e n bilinli varlklard. Virginia: Bu gruptan hangisi ilk nce geldi? Washta: Dnyanzda memeli gruplar ortaya ktktan ksa bir sre sonra srngenimsi ve dinozorumsu gruplar geldiler. Virginia: Bu dinozorumsu ve srngenimsi gruplar sa dece kefe mi kmlard, yoksa b u r a d a byle bir gezegenin olduunu biliyorlar myd? Buraya nasl geldiler? Washta: Gelimi tarayc donanmlar sayesinde, G ne denen bir yldzn evresinde koloni haline getirilebile cek, y a a m a y a elverili bir gezegenler sisteminin var olduu nu biliyorlard. Bylece, koloniler kurmalar amacyla grup larn gne sistemine gnderdiler. Virginia: Ve bylece, zt ynlerden gelen iki grup bar l olabildi ve memeli grubun evrimlemesine izin verdi... Washta: Hem srngenimsi hem de dinozorumsu grup tan ilk koloniciler kendi trlerinin ou yesinden t a m a m e n farklydlar. Liderlik konusunda birbirleriyle hemen bir sa vaa girimediler. Oysa her iki grup da, normal olarak, bir yldz sisteminin kontroln ellerinde t u t m a k isterler. Bu zorluun bir savaa yol amas gerekirdi a m a amad. Bunu bize sizin Spirituel Hiyerariniz anlatt. Dnya'nn Spirituel Hiyerarisi onlara sevgi ve ibirlii enerjileri yollad. Bu enerjiler, koloni kuran her iki grubun da bu gezegende bir likte yaayabileceklerini ve buray ille de sahiplenmelerinin gerekmediini anlamalarn salad. Sadece bu olgu bile, g ne sisteminizin -uygarln ta en balarndan beri- olaa nst bir yldz sistemi olarak kabul edilmesi iin yeterlidir. Virginia: Dinozorumsu ve srngenimsi gruplar gel diklerinde bu gezegende hangi gruplar evrimleiyordu? Washta: imdi nesli tkenmi b u l u n a n ve insanlarla dorudan ilikili olmayan bir primat grup vard. Virginia: Onlar buraya nasl gelmilerdi? Washta: Onlar doal evrim srecinin bir paras idiler ve ilk gelen dinozorumsu ve srngenimsi grup tarafndan

118

(Dnya'nn Zlnutdmu Tarihi yok edildiler. Yalnzca memeli-deniz-yaratklar-nceli olan grup Ural Dalar'ndaki geni maaralara saklanarak hayat ta kalabildi. Bu yzden, bu gezegenin evrimleme sreci bu gn Dnyal jeologlarn, antropologlarn ve paleontologlarn inandklarndan tamamen farkldr. Virginia: Siz imdi bu gezegendeki eterik yaradln neden olduu doal evrimin, Lyra uygarln yaratan "sudayaayan insanlarla" ilikisi olmayan primatlar hasl ettiini mi sylyorsunuz? Washta: Vega yldz sisteminden getirilen insanlar farkl bir t r d r ve gne sisteminizde hayatn hasl edilme sinin doal bir evrimsel r n deildirler. Virginia: Bir baka deyile, Charles Darwin'in "trle rin evrimi kuram", maymunlarn ve insanlarn kesitii noktada yanltr. Washta: Evet, bu nmzdeki yllarda ortadan kalka cak t a m a m e n yanl bir varsaymdr. Dnya'daki mevcut hayvan ve bitkilerin ounun baka yldzlardan getirildii renilecek. Dnya gezegeni, biyosferini srdrebilmek iin birok kez yeniden kurulmutur. Birok korkun sava geze geninizde byk ykm y a r a t m ve yaamn tekrar t e k r a r yeniden balatlmas gerekmitir. Virginia: Teekkrler. Memeli-deniz-hayvan-nceli gi bi soluk alp vermeye alk bir kara memelisinin nasl okya nuslara gidip bugnk haline geldiini aklayabilir misiniz? Washta: Olan buydu. Fzyon jeneratrleri srngenim si ve dinozorumsu uygarlklar yok etmek iin iddetle ieri ye doru kertildiinde, memeli grup, t r n n bir ksmn gezegenin koruyuculuu grevi iin Dnya'da brakmak zo rundayd. Bu koruyuculuk, biyosferin enerjilerini salam tu tacak ve (devalardan bameleklere kadar olan) Spirituel Hi yerari ile -gezegeninizde yaam srdrmek iin gerekli- i birliini srdrecekti. Bundan dolay, onlar gezegensel fela ket zamannda hayatta kalmalarn salayacak bir vasta bulmak zorundaydlar. Byk bir su ktlesinin -bir okyanu-

119

aCaktik^tsan sun- varlklarn srdrebilecekleri tek yer olduuna karar verildi. Virginia: Evet, onlarn kararn anlyorum, a m a bunu nasl baarabildiler, onu merak ediyorum. Washta: Bunlar tam bilinli varlklar olduklarndan, uzun bir gei devresi iinde bir k a r a yaratndan bir deniz yaratna dnmeyi baardlar. Virginia: Bu devre ne kadar srd? Washta: Evrim srecini tam anlamyla tersine evirme leri yaklak iki milyon yl srd. Balangta, varlklarn hemen hemen eterik bir biimde srdrdler ve d a h a sonra yine fiziksel formlarna dntler. Bu fiziksel formu ta m a m l a d k t a n sonra, onu, gezegeninizin fosil kaytlarnda Dnya'nn ilk balinalar ve yunuslar olarak bulunan ilkmemeli-deniz-yaratklarna evrimletirdiler. Virginia: Neden hem balinalarn hem de yunuslarn b u l u n d u u n u aklayabilir misiniz, ve onlar birbirlerine na sl benzer ya da benzemezler? Washta: Yunuslar dili balinalardr. Balinalar iki tipe ayrlrlar. Ilk tip, dili balinadr ve bunlarn en by is permeet Balinas (Kaalot) olarak bilinir. Onlar byklk olarak, ok iriden, ila drt kadem uzunluundaki kk yaratklara k a d a r uzanrlar ve t m farkl yunuslar ve daha kk balinalar ierirler. spermeet Balinasnn uzunluu elli kadem olmasna ramen, ok iri balinalar di yaplarn dev bir kalbura dntrmlerdir. Onlar etobur deildir ve sadece plankton, yosun vs>. yer ler. Bundan dolay, h e r gn hayatta kalabilmek iin tonlarca plankton ve yosun yemeleri gerektiinden, onlara muazzam bir dzeyde vejetaryen denebilir. Virginia: Bizim burada anlamaya altmz ey, ne den onlarn bazlarnn dili, bazlarnn disiz olduu. Ve neden bazlar bu k a d a r kocaman da, dierleri ok daha k k? Washta: nk okyanuslardaki her konumun, her oyu-

120

Dnya'nn Unutulmu Tarifti un farkl byklkte bir koruyucu ve farkl bir yaam faz gerektirdiine karar verilmiti. Bundan dolay, her bir t r e h a y a t t a kalabilmesi iin, biyosferi korumann bir paras ola rak uygun bir konum verilmiti. Bylece, biyosferdeki yaa ma kapsaml balanglar salamak iin iri bir yarata ihti ya olduuna karar verilmiti. Kambur Balina ve Mavi Bali na gibi iri yaratklarn bu grev iin seilmi olmalarnn ne deni budur. Onlarn ii, biyosferin her yl var olmasn sala yan ses enerji modelini bir araya getirmektir. (Onlar biyosfe ri bir a r a d a tutan belirli ses titreimleri yayarlar.) D a h a k k balinalar, yani yunuslar, kendilerini okyanusun doal beslenme zincirleriyle etkileime adamlar ve bunu d a h a kk ve dili hale gelerek yapmlardr. Bundan dolay, ba linalar imdi okyanustaki ve karadaki yaam koruma gre vine sahiptirler. nsanlar yeniden tam bilinli varlklar hali ne geldiklerinde, karadaki yaam koruma grevini stlene ceklerdir. Virginia: Yunuslarn ve domuzbalklarnn grevi ne? Washta: Onlarn ii bir t r be t r baznda almaktr. Onlar okyanustaki trlere, onlarn yaam-alan enerjilerini koruyarak yardm ederler. Bazen bunu karadaki belirli bir varlk ya da belirli bir t r iin de yaparlar. ri balinalar t m biyosferi korumaktan sorumludurlar. Olaya bu ekilde baka bilirsiniz. Kambur Balina gibi byk balinalar bu gezegende ki t m yaamn byk tablosu iin zeminin (arka plnn) taslan yaparlar. Onlar yaamn destekleyicileri ve kendini srdrme vastalardr. Yunuslar gibi kk balinalar bu b yk zemin taslan alp, k a r a d a veya okyanustaki belirli bir t r tarafndan temsil edildii gibi, bu tabloyu tamamlayan p a r a l a n koyarlar. Tm bu muazzam a rgsnden, t m trlerin yaam zlerini laykyla srdrmeleri iin yaam modelleri yaratan nihai tablo ortaya kar. Virginia: Vega'daki suda yaayan bir primattan gelen imdiki galaktik insann kkenini anladmzdan emin ol m a k istiyorum. Bu primatn geldii ilk doal evreyi ve onun okyanusta yaamay nasl rendiini daha ayrntl bir bi-

121

GalaktikJ.nsan imde aklayabilir misiniz? Washta: Bu yaratk aslen, okyanusun kysnda balk avlayabileceim tesadfen kefeden bir primatt. O yava yava okyanusa daha ok girdi ve bir bilin deiimi geir meye balad. Giderek k r k n yitirdi ve bugnk insanlar gibi (tysz) grnmeye balad. Bu yetenek deiimi sr dke, o ok usta bir okyanus sakini haline geldi. Onu imdi California kys boyunca ve Pasifik Okyanusu havzasnn e itli ksmlarnda yaayan susamurlarna benzetebilirsiniz. Bu susamurlarnn yapt ey, sadece kendilerini srtst suyun zerine brakarak yaamay, bir baka deyile, okya n u s t a yzmeyi renmektir. Byle yaparak, dalgal havuz larda ve okyanusun aklarnda hibir zorluk ekmeden ya ayabilirler. Suda yaayan primatlarn aletler gelitirme ye tenekleri, bu aletler ok basit de olsa, onlarn balk t u t u p yi yecek bulmalarn salamtr. Bu yetenekle avcl gelitir diler ve toplu srler ve klanlar oluturdular; nk primat lar, doalar gerei, toplu halde yaamay seven varlklard. Bununla birlikte, en sonunda okyanusu brakp deniz kysna kmaya baladlar. te o sralarda memeli-denizyarat-nceli olan uygarlklar ve Dnya'nn Spirituel Hiye rarileri bu suda yaayan primatlar kefettiler. Onlar, Vega sisteminin Spirituel Hiyerarisi'nden, duruma m d a h a l e edip bu suda yaayan primatlar normalden ok daha ksa bir srede bir galaktik uygarla dntrmek iin izin iste diler. Aksi takdirde, byle bir evrimsel sramann meydana getirilmesi daha milyonlarca yl alabilirdi. Onun yerine, bu sre iki milyon ylda tamamland. Bu hl tedrici bir sre ti, a m a yine de doal evrim modeline mdahale edilerek bu sre ok ksaltlmt. Bu genetik mdahale yaplmt, n k bu yaratklarn birbirleriyle iliki biimleri incelenmi ve galaktik dzeyde koruyucu bir t r olma kapasitesine sahip olduklar grlmt. Virginia: Evet, teekkr ederim. Uzayn genilii iin de (bizim galaksimiz iinde bile), grnte kimse olan biten h e r eyi dikkatle izlemedii halde, hayatn birok farkl geze-

122

(Dnya'nn Unutulmu Tarihi gende tm bu farkl biimlerde nasl geliebildiim aklar msnz? Birok kii bu iletiim veya farkndalktan yoksun luu anlamakta zorlanyor. Bu konuda yorumda bulunabilir miydiniz? Washta: ounlukla, uygarlklar koloni k u r m a yoluyla meydana getirildiler. Herhangi bir yldz sisteminde uygarlk ok nadiren doal bir evrimsel sreten sonra ortaya kar. ounlukla, baka gezegenlerden gelen varlklar o gezegen de koloniler k u r a r a k uygarl balatrlar, a m a bu kolonile rin tarihini ve geleceklerini belirleyecek olan ey nasl geli tikleridir. Birok kez, sizin gezegeninizde de olduu gibi, bir felaket meydana gelir ve insanlar sahip olduklar eyleri bir a n d a yitirir ve giderek her eyi unutup bir t r bellek kaybna urarlar. Daha nce de akladmz gibi, Vega yldz sistemi bu olaanst "suda yaayan primatn" bir galaktik koruyucu rka evrimlemesi gibi benzersiz bir gelimeye sahne oldu. Yani, onlar insan modeli haline geldiler ve sizin atalarnz ol dular. Onlar ksa srede teknik bilgi ve zekya kavutular ve bu geni galakside yolculuk yapp, dierlerinin t m bu ko ruyuculuk srecini gerekletirebilmelerine yardm etme ye tenei gelitirdiler. Buna, Dnya'nn Spirituel Hiyerarisi ve nihai olarak da En Yce Yaratc G ve onun aleti olan Za mann Efendileri'nin ilahi pln tarafndan gerekletirilen bir t r mucize diyebilirsiniz. Virginia: Teekkr ederim. Maldek gezegeninin nasl yok edildiini aklayabilir misiniz? Washta: Dnya'nn biyosferinin memeli-grup tarafn dan yok edilmesinden sonra, sa kalan dinozorumsu ve s rngenimsi gruplar Maldek gezegenine katlar. Sonra, bu zaman erevesi boyunca gne sisteminizde insanlar ile di er gruplar a r a s n d a birok sava oldu. Bu savalarn en nemli sonucu, dinozorumsu ve srngenimsi gruplarn Dnya, Mars ve Vens'ten kamaya zorlandktan sonra Maldek'e yerlemeleri oldu. Gne sistemine hkim olacak ekil de geri dnebilmek iin, gne sistemini koloniletirme ve y-

123

Galakk^nsan netme abalarnda Maldek gezegenini bir s ya da karargh olarak kullandlar. Bundan dolay, galaktik insan gleri, bir insan-koloniletirme programnn baarya ulaabilmesi iin bu ssn yok edilmesinin art olduuna k a r a r verdiler. Bunu gerekletirebilmek iin, onu yok edebilecek bir sava aygtn getirmek gerekiyordu. Virginia: Bu aygt bir sava gezegeni miydi? Washta: Evet, zm buydu. Bu sava gezegeni 29.000 mil apndayd ki bu Dnya'nn apnn yaklak drt kat byklktedir. Virginia: Peki, Maldek'i yok ettikten sonra (ki Maldek'in paralarndan Asteroid Kuak olutu), o sava gezege nine ne oldu? Onun bugn hl var olduunu sanyorum. Washta: Evet, o hl vardr. O, Gne'ten yaklak 6.8 milyar mil uzakla ulaan geni lekte bir yrngeye otur tuldu. O her 3600 yllk devrede bir gelir. Merkr'n yrn gesini neredeyse bir utan bir uca geer ve sonra yine geri dne balar. Bu, Mars ve Vens kolonilerinizi tamamen yok eden dinozorumsu ve dier gruplarn gemiteki kanl is tilalar yznden, gezegeninizin ve gne sisteminizin gele cekte de korunmasn gvence altna almak iin yaplmt. Gne sisteminizdeki bu gemi ykm yznden, Galaktik Federasyon insan kolonilerini gne sisteminize geri getire bilmek iin ok aba harcamak zorunda kalmt. O bir g venlik aygtdr. Bu sava gezegeni, potansiyel katillere bu gne sisteminizin gerekten korunduunu srekli hatrla tan bir u n s u r olarak devriye gezer. Virginia: Evet, Kutsal Kitap, Artemisia'dan sz eder ve tabii baka insanlar da on ikinci gezegen hakknda bir eyler yazmlardr. Bunlarn hepsi ayn tat mdr? Washta: Evet, ayn tattr. Virginia: Anladm kadaryla, her 3600 yllk devrede bir bu gezegen bizim gezegenimize byk zararlar vermi ve Dnya'nn jeolojisinde deiikliklere neden olmu. Washta: Bu, yerekim modelinden ve Atlantis'in yok

124

Dnyann

Unutulmu

Tarihi

oluundan beri eitli Pleiadesli gruplarn Dnya'dan sorum lu olmalarndan kaynaklanyordu. Ancak, artk gezegeniniz Sirius'un tam yetkisi altna girdiinden bu durum deiiyor ve bu zorluun tekrarn nledik. Onu zellikle deitirilmi bir yrngede seyrettiriyoruz ki artk bu gezegen gne siste minizin i ksmna girdiinde Mars, Dnya, Vens ve Mer kr gibi gezegenleri fazla etkilemeyecektir. Virginia: Yani, artk k u t u p deiimleri yaamayaca mz m sylemek istiyorsunuz? Washta: Evet, K u t u p deiimleri artk eskiden olduu gibi meydana gelmeyecektir. Virginia: Peki biz, srarla Dnya ekseninin hafife bir yana eildiini ve eilmeye devam edeceini syleyen insan lara ne diyebiliriz? Washta: Bu eilme foton kuana giri zaman geldi inde dzeltilecektir; nk Gkkubbe sizin iin yeniden oluturulduunda, mevcut eilmenin ynn deitirerek tam doru bir izgiye o t u r t m a k zorundayz. Atlantisliler b yk Gkkubbe'yi kerttiklerinde, eksen 23.5 derece eilmi ve bu, Dnya'nn yzeyini korkun bir tufann mahvetmesi ne neden olmutu. Virginia: Son olarak, rivayete gre Mars gezegeninin zerinde bulunan piramidin galaktik insanlar tarafndan ya plp yaplmadn syleyebilir misiniz? Washta: Bu, yaklak bir milyon yl nce yok edilene dek kesintisiz var olan byk Mars uygarlnn bir sembol ve ant olarak geride braklm byk bir tapnan bir par asyd. Mars, az nce anlattmz Maldekli dinozorumsu gruplar tarafndan yok edildi. Bu, dinozorumsu gruplarn Neptn'den Merkr'e dek t m gne sisteminizi yeniden i gal edip, buralardaki insan uygarlklarn yok etmeye al tklar zamand. Galaktik insanlara saldrrken -sizin dnya nzdaki birok uygarln kalntlarn yok ettikleri gibiMars ve Vens'e de anlatlamaz ekillerde tecavz ettiler. Virginia: Peki, Mars'taki tapnak neyi temsil ediyor?

125

aCaktiHinsan Washta: O tm insanlarda mevcut byk kutsal enerji leri temsil eden bir anttr. Virginia: yleyse, o bir a n l a m d a galaktik insan temsil eden bir tapnak, yle mi? Washta: O, insanlar iin bir enerji merkezi, bir ibadet merkeziydi. O, Galaktik Federasyon'un, gne sisteminizi ynetme grevinde Spirituel Hiyerari'ye yardm etme aba snn bir semboldr. O, dinozorumsu savalarn -gne sis teminize gelip, insanlarn gezegensel ve gnesel koruyucu luk abalarn yok eden dinozorumsu gruplar tarafndan sr drlen savalarn- neden olduu byk felakete dayananla rn hatrasn yad eden bir anttr. Virginia: Aklamalarnz iin size ok teekkr ederiz. renmeye ve gelimeye devam ettiimizden eminim. Ayrl m a d a n nce bize sylemek istediiniz bir ey var m? Washta: Son iki noktay belirtmek istiyoruz. Birincisi, gezegeninizin tarihi yaknda t m insanlarn gzleri nne serilecektir. Bu tarih, ou tarihinin en ar imgelemelerin den bile ok farkldr, ikincisi, gezegeninizin bu tarihi, Dn ya insanlarnn bir z a m a n l a r kim olduklarn ve ok yaknda nasl olacaklarn anlayabilmelerini salayacaktr.

126

Blm 6

Atlantis'ten Byk Tufana Kadar


Washta, Teletron ve Mikah, Blm 5'te braktklar yer den balayarak, Lemurya'nn yok edilii ve Atlantis'in ykseliiyle ilgili aklamalarda bulunacaklardr. Atlantis, Galaktik Federasyon iindeki -gne sistemi nizde hiyerarik bir devlet yapsn zorla kabul ettirmek iste yen (bata Alpha Centauri ve Pleiades'deki birka ileri kara kol komutanl olmak zere)- asilerden ve eitli yasad k u m a n d a gruplarndan oluan mttefikler gelitirdi. Bu pl nn temeli, tm Galaktik Federasyon'un gne sisteminize verdii nemde yatar. Asiler, ilikiler yasalaryla ilgili kendi hiyerarik yorumlarnn Galaktik Federasyon'un daha de mokratik yorumundan d a h a stn grlmesini istiyorlard. (Lyra ISirius'un, ilikileri yneten Drt Temel Toplumsal Yasas'nn anlatld Blm 9'a baknz.) Lemurya'nn ortadan kaldrlyla birlikte, Lemurya'y ana imparatorluklar ola rak gren yavru imparatorluklar olan biten karsnda ok olmu ve yakn gelecein ne getirecei konusunda endielere kaplmlard. Atlantis ve Lemurya'nn yan sra, bu gezegendeki dier iki nemli imparatorluk, Asya'daki Y mparatorluu ile Ku zey Afrika'daki Libya/Msr mparatorluu idi. Lemurya y kldktan sonra, Libya/Msr mparatorluu Atlantisliler ile,

127

Qalaktit^tnsan kendi topraklarnda belli bir derecede yetkili olmasna izin veren bir anlama yapmay baarmt. Ancak, Libya/Msr klanlarnn ayr bir imparatorluk olarak var olabilmeleri iin Atlantisliler'in istedii deiiklikleri kabul etmeleri gereki yordu. Dier nemli imparatorluk ise Asyal Y mparatorlu u idi. Y mparatorluu ve onun kolonileri, Lemurya anakt a s m m yok oluundan sonra bile Atlantisliler'e boyun eme yi reddettiler. Onlar birka resmi emir yaynlayarak, Atlan tis'in dier yavru imparatorluklardan zr dilemesini ve id det eylemlerine derhal son vermesini talep ettiler. Bu talepler karsnda, Atlantisliler, Libya/Msr mpa ratorluumun da desteiyle, Y mparatorluu'nun bu emir leri derhal kaldrmasn talep ettiler. Kar taraf bunu da reddetti. Tm bunlarn sonucunda Atlantis'in ve asi mtte fiklerinin silahl gleri Y mparatorluu'na saldrp ykma urattlar ve sa kalan Yller yeraltna inmek zorunda kal dlar. Bugn onlar, Agarta ya da ambala diye bilinen lemi oluturuyorlar. Onlarn bu evk dolu eylemleri, Lemurya'nm byk ve anl mirasnn, gerek Lyra/Sirius uygarlnn ye niden oluturulma zaman gelene dek korunmasn salaya caktr. Atlantis'in ykseliini ve dn incelerken, onun ta rihinin imparatorlua ayrldn grrz. lk tarihi dili me Eski mparatorluk denir (M.. 400.000 yldan 25.000 y la kadar uzanr). Eski mparatorluk, Lemurya ile ayn za m a n l a r d a var oldu ve nihayet Lemurya'nm ykmn plnla d. kinci tarihi dilime, O r t a mparatorluk denir (M.. 25.000 yldan 15.000 yla k a d a r uzanr) ve o, Dnya gezege ninin ilk gerek hiyerarik ynetimine sahne olmutur. Son tarihi devreye ise Yeni mparatorluk denir. O, Atlantis tari hinin son 5000 yln kapsayan nihai atma ve ykmn y ksn ierir (M.. 15.000 yldan 5000 yla dek uzanr). Onun nihai ykm, Dnya insanlarn, bugn hl acsn ektiiniz genetik bakmndan indirgenmi, mutasyona ura tlm durumda brakmtr. Ancak, rendiiniz gibi, bu ya knda bizlerin de yardmyla dzeltilecek olan geici bir du-

128

AtCantis'ten BykJTufana %adar rumdur. imdi, Atlantis'in -Milat'tan 25.000 yl nce Lemurya 'nn ykmn takiben balayan- Orta mparatorluk devrine bir gz atalm. Lemurya ykldktan sonra Atlantis'in sekin snf Dnya'nn ve imparatorluklarnn yeniden nasl ina edilecei zor sorusuyla kar karya kalmt. Atlantisliler hem t a m hkimiyet kurmak, hem de kendi hkmdarlklar iinde dier imparatorluklarn var olmasna izin vermek is tiyorlard. Bu istek bir hayli zorlua yol at. lk giriim, Le murya klan yapsn deitirip, Lemurya'nn geleneksel kav ramlarn, sekin snfn hkim olaca bir yapyla deitiren bir devlet kurmak oldu. Balangta bu kavram hi de baa rl olmad ve gezegenin her yannda bir dizi kk a m a e tin i savalarn patlak vermesine yol at. Atlantisliler d a h a nce, Leydi Gaia'y fiziksel olarak dengelemek iin kullandklar yapay bir Maldek ay getir milerdi. imdi arzu edilen askeri stnl elde etmek, i savalar ve isyanlar sona erdirmek iin bu ay kullanmaya kalkklar. Ama bu isyanlar 10.000 yllk Orta mparator luk devresi boyunca devam etti ve Atlantis'in sekin snf arasnda bir hayli ruhsal aratrmaya, aknlk ve korkuya neden oldu. Sonra, eitli ileri karakol yldz sistemlerinden kurnaz asiler, Atlantisli sekin snfn ve yeni olumu klan larn ynetim konseylerine szp, sonra bunlar ele geirmele ri iin adamlarn yolladlar. eri szan bu asiler, Atlantisli sekin snf iinde, anti-Lemuryan hizibe kar kanlarn cezalandrlmalar konusunda ok daha srarcydlar. Bu ta lep, Atlantisli sekin snfn cann ok skan ve blnmeleri ne yol aan bir terr, ikence ve engizisyon dneminin bala m a s n a yol at. Hl, Atlantis devletinin kendini salamlatrmak, is t i k r a r kazanmak iin ne yapabilecei sorusu ortadayd. Ve bir kez bu hedefe ulaldktan sonra, bu salaml Dnya gezegenini ynetmekte nasl kullanabileceklerini dnyor lard. Devleti salamlatrmak iin birok talihsiz giriimde bulunuldu. Kullandklar en baarl yntemlerden biri, bir

129

Orta Atlantis mparatorluu


M.. 25.000-15.000

Galaktik. nsan Tanr-gc dedikleri eye inan yaratmakt. Atlantis'in asil ynetim konseyi, stn bir ynetici snfn oluturulabilecei ve onlara bir Tanr-gc tarafndan yetki verildii eklindeki uydurma savla desteklenebilecek yeni bir hkmet ekline iddetle ihtiya olduuna k a r a r verdi. Bu, Atlantis'in hepsi kendi kralna s h i p on ynetim blgesine ayrld (Lemurya zamanndaki) Eski mparatorluk dneminde izlenen nceki g dengesine ters decekti. Bu krallar, Atlantis'in ynetim konseyini oluturuyorlard. imdi, yeni kavram bu krallar dan birini en yce h k m d a r olarak semeyi ieriyordu. Di er dokuz kral ise bu hkmdarn kabinesini oluturacakt. Onlara, kendi setikleri adaylar arasndan a t a n a n kiilerden oluan bir ynetim konseyi kurmalar iin yetki verilecekti. Otokrasi (istibdat) ykseliteydi ve Orta mparatorlu un sona eriiyle birlikte bu skynetim sistemi Atlantis'e tam anlamyla hkim olmu ve imparatorluu zorunlu bir bar ve istikrar dnemine sokmutu. Bununla birlikte, b yk bir zorluk hzla geliiyordu. Orta mparatorluk'ta yeti en yeni kuaktan birok kii, lkeyi yneten sekin snftan saknyordu. Bylece, Atlantis'in bir baarszlk olduunu syleyip, yeniden Lemurya ynetim sistemine dnmeyi talep eden bir isyan hareketi balad. Elbette ki byle taleplere izin verilemezdi; bylece, bu gruplar Atlantisliler'in yonya ya da Gney Avrupa dedikleri bir yere srldler. (Bkz. ekil 16: Orta Atlantis mparatorluunun Haritas.) Bu s rlen isyankr liderler, Atlantis'in stnln tanyp ona boyun eene dek yonya'da kalmaya m a h k m edildiler. Y netici Atlantisli sekin snf bu tedbirlerin, isyanclar onla rn ynetimine itaat etmeye zorlayacan umuyordu; a m a tarih farkl bir yne doru ilerleyecekti. Bu isyanc grup sadece ynetici sekin snfn yelerin den deil, a m a ayn z a m a n d a kadim Lemurya mparatorluu'na benzer bir devlet yaratmaya k a r a r vermi nde gelen bilim adamlarndan ve dier yneticilerden de oluuyordu. Bu isyanclar, gizlice Lemurya tipi bir devlet oluturmaya ve bir yeralt direni hareketi vastasyla da bu plnlarn At-

130

aiaktik^nsan lantis'e tamaya baladlar. Bu yeralt hareketi, Lemurya Ktas'na insan uygarln getirmekle ykml olmu bal ca insan grubunun (Siriuslular'n) onuruna Osirius mezhebi denen bir mezhebi yaratt. Ancak, bu Osirius hareketinin son derece nemli hale gelebilmesi iin Yeni mparatorluk boyunca -drt bin yl gemesi gerekti. En sonunda bir zaman geldi, Atlantisliler yonyallar' yok ederek bu mezhebi ortadan kaldrmann ge rekli olduuna karar verdiler. Atlantis ynetici sekin snf, Lemurya'y yok etmek iin kullandklar plnn deiik bir biimini uygulayarak yonya'y yok etmeye k a r a r vermiti. Byle bir zm, Atlantisliler'in Pleiadesli, Centauruslu ve dier asi mttefiklerinden yardm almalarn gerektiriyordu. Ancak, bu biraz zaman ald ve bu hazrlk yonyallar'n dik katinden kamad. tyonyallar, bilimsel birikimleri sayesinde, onlar yok etmek iin kullanlabilecek herhangi bir ay'n devinimlerini saptamalarn salayan bir erken uyar sistemi gelitirmi lerdi. Bu yzden de herhangi bir saldrya hemen kar ko yabilecek durumdaydlar. Bu yonya yetenekleri Atlantis'in ykmna yol aacakt. Atlantis, yklaca srada, Atlas adl bir kraln yneti mindeydi. Bu ayn zaman srasnda, Atlantisli ynetici se kin snfn ounluu, yonya'da srgnde bulunan grubun ve onun yeralt hareketinin yonya'nn yklna nasl tepki gstereceini merak etmeye balamt. Bu sekin snf, bu saldrnn yeralt hareketinin arz ettii tehlikeye gerekten son verip veremeyeceini m e r a k ediyordu. Bu olaslk, eer yonya saldrya urarsa neler olaca konusunda endielen meye balayan Libya/Msr mparatorluu ve onlarn yneti ci sekin snflarn da a l a r m a geirmiti. Kral Atlas, Lemurya uygarlk biimini yeniden kurma nn gizli taraftaryd. Atlas'n, yonya'ya srlm yeralt ha reketinin onuruna, Osirius ya da Osiris adn verdii bir olu vard. Osirius, babasnn saraynda birok faaliyetle ykmlyd.Ykmdan hemen nce, Atlas, kendisini ldrme pein-

132

ltuintis'ten BykjTufana "Kadar de olan komplocular atlatmak iin kars Kralie Mu'yu ve olu Osirius'u iki farkl yne yollad. Atlas, Kralie Mu ve onun kardei P r e n s Mayam', Atlantis ordusunun ounlu uyla birlikte Orta Amerika'ya yollad. Osirius ile rahiplerin ve kayt tutucularn ounu ise Libya/Msr mparatorluu'na yollad. (Bkz. ekil 17: Atlantis Kral Atlas Lemurya Kl trn Yeniden Kurmak in Pln Yapar.) Atlas, (Atlantis'in ykmndan sonra) Lemurya mparatorluu'nu yeniden kurabilecek imparatorluklar grevi yapa cak blgeler yaratmay umuyordu. Ne yazk ki, .Osirius'un erkek kardei Seth'in eylemleri bu umudu kracakt. Seth, Libya/Msr m p a r a t o r l u u n u n atanm yneticisi olarak, kendisinin gerek Atlantis inancnn son bakiyesi olduuna ve balca hedefinin Atlantis m p a r a t o r l u u n u yeniden kur m a k olduuna k a r a r vermiti. Bu zt inanlar, Osirius ve kardei Seth a r a s n d a byk bir atmaya yol at. Prens Osirius'un ordularnn banda, kendisinin lmnden sonra Libya/Msr m p a r a t o r l u u n u n bana geecek olan byk olu ve bakomutan Horus vard. Horus, bir biimde, amcas Seth'in babasna askeri olarak kar koymak zere olduunu kefetti ve olacaklar konusun da babasn uyard. Ama, Osirius Seth'in olumlu bir insan olduuna ve ba balar Atlas'n isteine sadk kalacana inanyordu ve olu n u n Seth'in ordularnn onlara saldracaklar ynndeki uyarsna kulak asmad. Bylece, Osirius Msr'a geldiinde, jeth onun Libya/Msr m p a r a t o r l u u n u n kral olmasna izin verdi. Osirius kral oldu, nk yasaya gre byk kar dein t a h t a gemesi gerekiyordu. Ancak Seth, Osirius'un krallnn geici olacana inanyordu. En sonunda, kendi kralln k u r m a s n a izin verilmeyince, Seth Osirius'a saldr m a y a k a r a r verdi. Bylece, silahl glerini Nil Nehri'nden, bugn Ortadou (Smer topraklar) denen yere gtrd ve ordularyla yapaca byk bir saldryla Osirius'u yok etme yi plnlamaya balad. Bu arada, Horus, silahl glerini Sina Yarmadas'na

133

Atmtis'ten

BykjTufana

Xadar

gtrd ve orada Seth'in ordularn yenme denklemini bt nyle deitirecek artc bir keifte bulundu. Bu srada, yeni bir oyuncu nemli bir ekim gc olarak oyuna katl mt. ambala ya da Agarta mparatorluu (Lemurya'nn eski Y yavru imparatorluu), otoritesini yeniden kurmak iin Hindistan'da, Agarta Kral'nn olunun ynetimi altnda bir yzey imparatorluu kurmaya k a r a r vermiti. Bu Agarta prensinin ad Rama idi ve onun imparatorluu sizin zaman nza dek onun adyla bilindi. Rama mparatorluu balangta Hindistan'n ndus Nehri vadisinde yerlemiti. Agartallar, bu yeni imparator luun, balangta Atlantis'e atanm uzayl asi glerin son kalntlar tarafndan desteklenen Seth ve onun Smerli or dularnn yenilmesine yardm etmesi gerektiine k a r a r ver diler. Gezegenin yzeyindeki bu yeni Agarta uygarl Horus'a, onu hava ve uzay gleriyle koruyarak yardm etti. Bu gler, Horus'un Sina Yarmadas'nda geici ileri karakollar kurmasna, bylece oradan Seth'in silahl glerine saldr m a s n a olanak verdiler. En sonunda, Horus Seth'e baaryla saldrd ve Sina Yarmadas'nn dou ucunda yaplan zorlu bir savata onu ldrd. Seth'in oullar Kutsal Topraklar 'dan geerek bugn Ortadou denen blgeye katlar ve ora da Smerlerin kadim balangcn oluturacak bir uygarlk kurdular. imdi Smerler, Seth'in oullan, Msr'da yeniden h kmdarlk kurmaya azmetmilerdi. Kendilerini, Dnya y zeyinde Lemurya'dan geriye kalm olabilecek her trl ka lnty t a m a m e n yok etmeye adamlard. Bu yzden, Horus 'u yenmek iin ustaca bir pln gelitirmeye koyuldular. Bu tehlike Horus'u, Hindistan'n R a m a mparatorluu ile anla m a l a r yapmaya yneltti. Seth'in oullarnn R a m a mparatorluu'na yapt bir dizi saldr, Horus'un Msrl gleri nin Smerler'e kar saldrda b u l u n m a l a n n a neden oldu. Bu ok ykc savalar dizisi, Avrupa, Afrika ve Asya'nn, ya ni uygar dnyann ounu mahvedecek gibi grnyordu. Bylece, bu savaan imparatorluklarn sekin snflan

135

QaCaktik^nsan kristal tapnaklara saldrmaya k a r a r verdiler. Bu tapnaklar Gkkubbe'yi Dnya zerindeki yerinde tutan kristal an barndryorlard. Bu muazzam ldeki donmu kristalize su, savaan taraflarca son are olarak grlyordu. Dahas, bu imparatorluk sadece dman blgesine sel basacana, kendi topraklarna bir ey olmayacana inanyordu. Ne ya zk ki kristal tapnaklara saldrlar ayn zamanda yapld ve Gkkubbe'yi atlatacak yeterli lde kristal a yok edildi. Bu gelime, Gkkubbe'nin paralanp milyonlarca galon su yun gkten yere akmasna yol at ki tarihte ve Kutsal Kitap 'ta bundan Byk Tufan (Nuh Tufan) diye sz edilir. imdi ksaca, Gkkubbe'nin neden olutuuna bir gz atalm. Gkkubbe, biri Dnya yzeyinden yaklak 15.00018.000 kadem ykseklikte, ikincisi ise Dnya yzeyinden yaklak 35.000-38.000 kadem ykseklikte bulunan iki kat m a n d a n oluan dev bir kristalize su-kalkan idi. (Bkz. ekil 18: Gkkubbelerin Tarifi.) .Bu k a t m a n l a r ok iyi ina edilmi ve yaam veren bir atmosfer salayarak gezegene yardmc oluyorlard. Gkkubbe kerse, atmosfer de alacakt. Bu durum tehlikeli radyasyonlarn Dnya'nn yzeyine nfuz etmesine ve deiken hava ktlelerinin ya da farkl iklimle rin meydana gelmesine yol aacakt. Gkkubbe varken ya m u r yoktu, ok az rzgr vard ve mevsim deiiklikleri ya anmazd. Savaan taraflar ayn a n d a kristal t a p n a k l a r a saldrnca, bu kristal an byk blm yok oldu ve bu y km Gkkubbe'de muazzam byklkte bir delik at. Bu b yk delik tm Gkkubbe sisteminin dengesini bozdu ve onun bozulmasyla birlikte iddetli yamurlar balad. Bu ani ve korkun tufan sonucunda Rama, Msr ve Smer mparator luklar yok oldular. Bu tufan dnya apnda yaylarak, Ame rika ktalarn, Asya, Avrupa, Afrika'nn dier ksmlarn ve okyanus havzalarn da kapsad. Krk gn sren bu iddetli yamurdan sonra geriye ye ni bir dnya kalmt. nsanln eski tarihesi, kaytlar ve izlerinin ou bu tufan srasnda yok oldu ve geriye azdan aza aktarlan yk ve efsanelerden baka bir ey kalmad.

136

alakk\nsan Dnya insanlar bu efsanelerin gerekten ne anlama geldik leri zerinde dnmelidir. Bu tufandan sonra imdi sizin yaadnz dnya ortaya kt. Bu kadim zamann halklar ve hkmdarlar sizin tanr ve tanralarnz haline geldiler ve onlarn a sizin efsanevi Altn anz' oluturdu. Sizin yapmanz gereken ise az nce anlattmz tarihin anlamn ve bu tarihin gezegeninizde yaknda meydana gelecek olanla nasl ilgili olduunu anlamaktr. Bu blmde verilen bilgiler hakknda zihninizde birok soru uyanabilir. Aada, Virginia Washta'ya "Atlantis'ten Byk Tufana" blmnde verilen bilgilerle ilgili sorular sor maktadr. S o r u v e Yant B l m Virginia: Washta, bugn Dnya gezegeninde Atlantis 'ten geriye kalan herhangi bir fiziksel kant bulunuyor mu? Ya da bulup da ne olduunu anlayamadmz kantlar var m? Washta: Atlantik Okyanusu'nda Kanarya Adalar ev resinde ve spanya'nn gneybat kys aklarnda, ktann deniz sular altnda kalan ksmnda geni Atlantis blgeleri vardr. Ayrca, B a h a m a Adalan'nda ve Antil Adalan'nn ba tsndaki ve gneyindeki blgede -Kba ve Porto Riko'dabyle yerler vardr. Atlantik Okyanusu'nun orta blgelerinde Atlantis kalntlarn barndran yerler vardr. Birleik Dev letlerin Carolina kylarnn aklarnda da kefedilmi a m a henz kamuoyuna aklanmam baka blgeler vardr. Virginia: lerinden bazlarna dierlerine nispetle da ha kolayca ulaabilir miyiz, yoksa bu zamanda onlar arama ya kalkmamal myz? Washta: Henz su yzne kmam eitli tapnak yer leri bizler dnyanza ini yaptmz zaman su yzne k yor olacaklar. Bylece, zaman geldiinde Atlantis'in gezege-

138

AtCantis'ten BylCTufana Kadar ninizin tarihindeki ayak izlerini kendi yolunca gstereceini bilin. Birok devlet, az nce tarif ettiimiz pek ok yerde za ten kaz yapm ve szlerimizi kantlayan birok kitabe ve nesne bulmutur. Atlantis leminin zaman geldiinde yeni den ortaya kacandan emin olabilirsiniz. Virginia: Asya'daki Y mparatorluu'yla ilgili bugn jeolojik veya antropolojik kalntlar bulabilir miyiz? Ya da zaten bulunmu olup da byle bir imparatorluun var oldu unu gsteren kalntlar var m? Washta: in'in geni kuzeybat blgelerinde ve uzak bat lnde baz yerlerde bu imparatorluun kalntlar bu lunmutur. Bu imparatorluk hakknda verebileceimiz en nemli bilgi udur: H a y a t t a kalanlar Y topraklarn terk edip Himalaya dalarna sndlar ve orada efsanevi ambala ya da Agarta'y oluturdular. Bu lem, Dnya zerinde ve yeraltnda yaayan insanlar birbirine balayacak anah tardr, ki yeraltnda yaayanlar bizim gezegeninize iniimiz le ortaya kacak bu ba k u r m a frsatn beklemektedirler. Virginia: Yani, ambala ya da Agarta denen i dnya nn yaknda ortaya kacan m sylyorsunuz? Washta: Evet, gezegeninizde yeraltnda yaayan insan larn "byk birleme" dedikleri ey budur. Onlar, Kuzey ve Gney Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa'daki yeralt blgele rinde mevcut farkl Lemurya kolonilerinin Dnya stne k a r a k uygarlklarn Dnya stnde sizinle birlikte yeniden oluturmalarna izin verilecek zaman bekliyorlar. imdiye dek kolonileri gvenlikleri asndan byk lde gizli tu tuldu ya da son derece belirsiz (mulak) bir realite olarak bilinegeldi. Virginia: Yaklak olarak ka kiiden sz ediyoruz ve imdiki yerlerinde Griler'in ve dier negatif uzayllarn sald rlarndan korunuyorlar m? Washta: Lemurya'nn yklndan beri ve zellikle At lantis'in ykl srasnda yeraltnda tam bir inzivaya ekil mi d u r u m d a l a r ve Lemurya grup ynetimi modelini srd-

139

alakk^nsan ryorlar. Onlar gvendeler, yaklak yirmi be milyonluk bir nfusa sahipler. Virginia: Afrika'daki baz tarihi yerlerden sz ettiniz. Bu yerlerin nerede olduunu, yeraltnda yaayan insanlara z a r a r vermeyecek ekilde bildirebilir misiniz? Washta: Tm Afrika boyunca byk tarihi yerler var dr. Bu byk yerlerden biri, Lemurya'nm kaytlarnn ener jilerini ierme grevi yapan Msr'daki Byk Piramit'tir. Bu kaytlar, piramidin tabanna yakn olan zel ve gizli bir oda da tutulmaktadr. Bu oda, biricik amalan bu kaytlar, onla r grmemesi gerekenlerden korumak olan devasal enerjile rin yardmyla t a m a m e n gizli tutulabilmektedir. Virginia: Anlyorum, teekkr ederim. Bir din ya da felsefe olarak Rama mparatorluu ile gnmz Hinduizm'i hakknda yorumda bulunabilir misiniz? Washta: Rama, Hindistan'da stn bir uygarlk -Le murya uygarlklarn geri getirecek bir uygarlk- kurmak zere Agarta'dan kp gelmiti. Bu ne yazk ki, ona mdaha le eden ve misyonunun b a a n y a ulamasn engelleyen Pleiadesli ve Centauruslu asiler yznden uygulanamad. Bu, mistik biimlerde gelitirilen eitli Mahabarata ve Ramayana kitaplarnda tarif edilir ve bu kitaplar o zamann tarihini ierirler. Rama mparatorluu'nun enerjileri ve miraslar e itli tapnaklarda braklmtr ve b u n l a n n bir ksm, iki- bin yl nce modern Hinduizm'in ykseliine dek varln srdrmtr. Bu tapnak kaytlan gizli t u t u l m u t u r ve on lar anlayabilenler iin modern Hinduizm'in temelini olutu rurlar. Virginia: Bugn Hindistan'da, yeraltndaki insanlarla zellikle ilgili ya da corafk veya antropolojik adan nemli kalntlar var m? Washta: Indus Nehri vadisinde ve Hindistan'daki Ganj Nehri gibi nehirlerin vadilerinde antik kentlerin ve tapnak larn kalntlar vardr. Bu tarihi yerler, Rama ve ayn za m a n d a Lemurya'nm kalntlardr. Bu yzden, Hindistan

140

Sltintis'ten "BykjTufana "Kadar bugn spirituel bir bilim diyebileceimiz uygulamalar iin byk merkezlerden biriydi ve bu uygulamalarn temelinde Lemurya uygarlna ait kavramlar yatar. Bu uygulamalar ve inanlar Seylan ya da Sri Lanka gibi birok baka yere ve tabii Hawaii Adalar'na da aktarlmtr. Bizim aaya inii miz gerekletiinde onlar da kefedilecek, incelenecek ve kullanlacaktr. Virginia: Buna Paskalya Adas da dahil mi, yoksa o farkl bir ey miydi? Washta: Paskalya Adas, gneybat ve gneydou Le murya blgelerinden, kuzeydou blgesine, bugn Hawaii denen ana bilim merkezine bilimsel enformasyon a k t a r m a k iin kullanlan bir ini yresiydi. Bu bilgi hem tatlarla hem de bugn gezegeninizde bilinmeyen zel teknolojik aygtlar vastasyla aktarldndan, buras byk bir bilgi aktarm noktasyd. Virginia: Gkkubbe denen eyi ilk kez kimin ina etti ini ve ne zaman ina edildiini renebilir miyiz? Washta: Gkkubbe ilk kez, yaklak otuz be milyon yl nce gezegeninize gelen ilk eterik uygarlk tarafndan ina edilmiti. Bu, Dnya gezegenini Gne'in radyasyonundan ve srekli olarak gne sisteminize gelen dier tehlikeli koz mik radyasyonlardan korumak iin yaplmt. Bu Gkkub be, kurulan eitli uygarlklar ve gelen istilaclar tarafndan birok kez paralanp yeniden onarld. Bylece, o ilk eterik uygarlktan bu yana, bu gezegenin jeolojik tarihi boyunca tu fanlar meydana geldi. Virginia: O t e k r a r yerine konabilir mi? Washta: Son salam Gkkubbe yerindeyken var olan kk kristal tapnaklarn bazlar hl mevcuttur, a m a di erlerinin zaman gelince yeniden oluturulmalar ve aktive edilmeleri gerekecektir. Bu bizim o n a r m a almamzn bir parasn oluturacaktr. Biz imdiden, ilk (orijinal) kristal tapnaklar an oralarda yeniden kurmay hedeflediimiz, u a n d a okyanusun altnda bulunan ve dier ulalmas g

141

ataktik^nsan blgeleri oluturduk. Kullanlmas ve aktive edilmesi d a h a kolay olan kristal tapnaklar fiziksel boyutta kullanlacaklar dr. Dierleri ise orijinallerin kopyas olan holografik imgele rin eterik enerji kalplar vastasyla kullanlacaktr. Zaman geldiinde, Dnya'ya iniimiz tamamlandnda, bu belirli blgeler aktive edilecek ve bylece Gkkubbe t e k r a r olutu rulacaktr. Virginia: Evet, teekkr ederim. Bermuda geni'nde bir kristal t a p n a k yer alyor mu? Washta: Denizin altndaki eitli bilimsel aygtlar ger ekten de bu kristal t a p m a k l a r zincirinin bir parasdr. An cak, Atlantis ykldktan sonra olanlar yznden Bermuda geni boyutlararas bir giri haline geldi. Bir boyuttan die rine geen birok grup, ulam ve iletiim a m a l a n iin bu geni kulland. Bu gen aktive edildiinde, bu boyutlarara s bir giriin almasna neden olur. O zaman, bu genin iinde ve iletiim noktasnn dayal olduu yerde bulunan nesneler bu boyutlararas giri etkisini deneyimleyerek ya ortadan kaybolur ya da z a m a n d a baka bir boyutun uzayna geerler. Virginia: Bilmemiz gereken baka tapnaklar da var m? Washta: Japonya'nn, Hawaii'nin aklannda, Califor nia kys boyunca, Kuzey Amerika'nn Atlantik kys boyun ca ve Avrupa'da, Afrika'da, Gney Amerika'da, Avusturalya 'da ve Pasifik ve Atlantik Okyanusu havzalarnda tapnak lar vardr. Virginia: T a p n a k l a n n hepsi ekil ve byklk olarak birbirlerine benziyor muydu, yoksa baz farkllklar var my d? Washta: Onlar, gezegenin zgara eklindeki enerji a nn ana (kesime) n o k t a l a n n d a m, yoksa destek noktalarn da m bulunduklarna bal olarak farkllk gsterirlerdi. An zerindeki ana noktalar, yap ve byklk olarak he men hemen Byk Piramit'e benzeyen dev tapnaklar olutu-

142

UCantis'ten "Byk\fTufana "Kadar i ruyordu. Dier destekleyici tapnaklarn byklkleri ise bu prototipin yars ila drtte biri veya sekizde biri arasnda de iiyordu. Virginia: Guatemala'dan Meksika'ya kadar uzanan blgede yer alan t m piramitler bu an bir parasn m oluturuyorlard? Washta: Onlar, kutsal-dm (enerji ann kesime) noktalarnda ina edilmilerdi, nk bu kutsal noktalarnn iki yarar vard. Birincisi, onlar gelen tm ziyaretileri enerji vererek canlandryorlard. kincisi, onlar (evrelerindeki perde ince olduundan) "br t a r a f ile ya da spirituel boyut la iletiim kurulabilen yerlerdi. Yani, bu tapnaklar bu iki temel amala ina ediliyorlard. Virginia: Eminim ki size sorabileceimiz d a h a birok soru vardr, a m a size Gkkubbe'nin knn Dnya'nn bugn yaad hava ve radyasyon skntlarn nasl hzlan drdn sorarak celseyi bitirmek istiyoruz. Washta: Gkkubbe kusursuz bir btnken, Spirituel Hiyerari'nin -ve bu Hiyerari'nin isteklerine uygun olarak kristal tapnaklar kuranlarn- ynetimi altndayd ve geze geninizin atmosferi iin birka ilevi yerine getiriyordu. Bi rincisi, o radyasyon ve s dzeylerini dryordu ve byle ce Dnya'nn iklimi, s olarak, Kuzey Kutbu'ndan Gney Kutbu'na kadar en fazla be derece fark ediyordu. Bylece, bugnk gibi gney ve kuzey k u t u p blgelerinde buz tabaka lar yoktu. Atmosferdeki ikinci byk farkllk, o z a m a n l a r rzgr larn ve bulutlarn bulunmamasyd. Hi bulut yoktu ve her gn gneli bir gnd. Asgari dzeyde rzgr vard, saatte azami be ila yedi mil iddetinde esiyordu. Ayrca, hi bulut olmad iin hi yamur frtnalar da yaanmyordu; ya m u r sizin imdiki devrenize zg bir eydir. Radyasyon ener jisi pranay Gkkubbe'nin iinde tuttuundan, bu Gkkubbe atmosferi zihni ve bedeni canlandryordu. P r a n a , Gkkubbe 'nin altnda srkleniyor ve onu dev bir soutucu gibi tutu-

143

Qalakk\nsan yordu. Ona bir prana ya da enerji buzdolab diyebilirdiniz! Gezegeninizde bulunan her yaratn bedeni bu enerjiy le canllk, zindelik kazanyordu. Bedenin bozulmasna ne den olabilecek s ve dier radyasyon Gkkubbe tarafndan atmosfer yzeyinizin dnda tutuluyordu. (Bir baka yan et ki de, Gkkubbe bir mercek gibi yldzlan byk gsterdiin den, gkyz dev bir teleskopla bakyormusunuz gibi gr lyordu.) Bylece, Gkkubbe byk iklim farkllklan, frt nalar ve ar hava koullarnn olduu zarar verici bir at mosferi ve byk lde radyasyonun ieri giriini nlyor du. Gkkubbe ktkten sonra, radyasyon sonunda insanla rn fiziksel olarak klmelerine ve giderek mrlerinin k salmasna neden oldu. Mevcut atmosferiniz, Gkkubbe'nin bir z a m a n l a r yapt ve gelecekte yeniden yapaca gibi ha yat korumuyor. Virginia: yleyse Kutsal Kitap'ta yzlerce yl yaadkl a n anlatlan insanlar bunu Gkkubbe sayesinde yapabili yorlard, yle mi? Washta: Evet. Artk celseyi bitiriyoruz. Son olarak su ru syleyebiliriz: Gezegeninizin gerek tarihi ortaya ktn da, nereden ve hangi koullardan bu gne geldiinizi daha iyi anlayacaksnz. Bu sizin gemite nelerin olup bittiini kavramanza yardm edecek ki bylece yeni Ik a'n balatabilesiniz. Virginia: Hepinize ok teekkr ederiz. Washta: Ayrlmadan nce, konumamza izin verdii niz iin biz size teekkr ederiz.

144

Blm 7

Tufandan Sonra
Dnya tarihi ile ilgili nceki blmlerde, Washta, Mikah ve Teletron, gezegeninizdeki insanlarn ou tarafndan mitolojik ya da efsanevi olarak kabul edilen olaylar ayrnt laryla akladlar. Anlayacanz gibi, bu ykler Dnya'nn ilk insan uygarlnn gerek tarihidir. Ayn Sirius Konseyi olarak, imdi size Atlantis'ten gnmze dek tarihin akn daha iyi anlamanza yardmc olacak baz bilgiler vereceiz. Bu tarihi ayrntlar aklamak bu blmn asl amac ola cak, nk tarihi ve genetik kkenlerimizi bilmek hayati bir nem tar. Konseyimizin nceki blmde de anlatt gibi, Atlantis 'in knden sonra, Libya/Msr imparatorluu ve Hindis tan'daki Rama imparatorluu ykselie geti. Bu iki impara torluk, Smer mparatorluu'nun da katksyla byk ve in safsz bir atma balatt ve t m bunlar Gkkubbe'nin par alanp Byk Tufan'a yol amasyla sonuland. Yaklak alt bin yl nce meydana gelen bu tufan gezegeninizin tari hini, fiziksel evresini deitirdi ve insan mrnn ksalma sna neden oldu. Atlantis/Lemurya devirleri ile bugn Dnya gezegeninde sergilenen inanlmaz oyunun arasna gerekten de sudan bir duvar ekilmi oldu. Dnya tarihini size btnyle sunabilmek iin, tufan sona erip sular ekildikten sonra neler olduunu da anlat mamz gerekir. Tm gezegeninizdeki insan nfusu ok az bir

145

aiakk\nsan sayya inmiti. Sular yava yava geri ekilirken, insanlar insan uygarln nasl onarabileceklerini dnerek snak larndan kmaya baladlar. Dnya'nn koruyucu snflar (Atlantisli, Msrl, Hindistanl ve Amerikal sekin snflar) aniden kendilerini son derece zorlayc bir rolde buldular. Bu Dnyal snflar, bu kadar korkun bir can ve mal kaybndan sonra -zellikle ok deimi coraf blgelerle- insan uygar ln yeniden nasl baaryla kurabileceklerini hayal edemiyorlard. Eer bir an durup, bitmeyen bir tufan sonucunda suyla kaplanm bir dnyay gznzde canlandrrsanz, o insanlarn bu dehet verici olay srasnda ve sonrasnda ya adklar ok, depresyon ve umutsuzluu belki hissedebilirsi niz. Bundan dolay, onlar imdi mahvolmu ve harabeye dnm Dnya gezegenine hkmeden uzayl gruplardan yar dm istediler. Pleiadesliler'den ve dier eitli asi gruplar dan, bir kez daha Dnya'ya insan uygarln getirmek iin yardm etmeleri istendi. Bu rica, Atlantis ile ibirlii yapm Pleiadesli asilerin ve onlarn mttefiklerinin ar mdahale sine yol at. Byk Tufan srasnda, Atlantisliler ve onlarn ibirlikilerinin ou, kendi gvenlikleri iin H a d a r Yldz 'na (ayrca -Centaurus takmyldznda bir yldz olan- Beta Centauri adyla da bilinir) kamlard. Bylece, eski kalpsiz Dnya liderleri bu kriz zamannda karar vermek iin orada deillerdi. Hadarl insanlar, Dnya'daki insanlarn t m bu kt d u r u m u n u nceki parlak uygarln hak ettii karmik bir ykm olarak gryorlard. Mars ve Vens'teki eski uygarlk lar gibi, ayn ekilde anlacak bir ykm olarak! H a t t a , yeni H a d a r III kolonisinin Ynetim Konseyi, asi Pleiadesliler'den bu yklm uygarla mdahale etmemelerini ve onu mevcut dk kltr ve teknoloji dzeyinde tutmalarn istedi. Hadarllar, bu yaklamn Byk Tufan'n neden olduu ykma uygun ve saygl d a v r a n m a k anlamna geldiini dnyor lard. Bu gl rica, asi Pleiadesliler, onlarn mttefikleri ve imdi H a d a r yldz sistemindeki bir gezegende yaayan At-

146

Tufandan Soma lantisli bir ksm sekin snfn arasnda bir tartma balat t. Bu tartmay asiler kazand. Kendi amalar dorultu sunda, asi Pleiadesliler insan uygarln desteklemek isti yorlard a m a bu dev grevi nasl baaracaklarn bilemiyor lard. En sonunda, bu asi Pleiadesliler Dnya'nn sadece drt blgesinde yeni koloniler k u r m a k zere bir pln yaptlar. Bu blgelerden ilki Ortadou idi ve buras Smer kolonisi haline geldi. kinci koloni Meksika'nn orta blgesindeki vadide ku ruldu ve buras ilk ya da Olmec-ncesi Orta Amerika uygar l haline geldi. Bu kolonilerin ncs R a m a mparator luu'nun eski topraklarnda, ndus Nehri'nin yukar delta snda ve in'in (bugnk Xian kentine yakn) kuzey-orta bl gesinde kuruldu. Drdnc koloni, Nil Nehri havzasnda ve eski Libya/Msr mparatorluu'nun merkez blgesinde ku ruldu. Bu drt blgenin bu gezegende insan uygarln baa ryla yeniden kurmak iin uygun yerler olduuna k a r a r ver dikten sonra, sra ne tip uygarlklarn seileceini tayin et meye gelmiti. Eer yeni bir insan uygarl balatabilseydiniz, ne t r bir ynetim biimi seeceinizi dnn. Drt kltrn hep si de asilerin Pleiades uygarlnn temel dayanaklaryla ilgi li kendi uyarlamalarn yanstacak olmasna ramen, hangi a n a kltrn en iyi olduu hususunda bir t a r t m a vard. Bundan dolay, yeni Dnya kolonilerinin her biri dierinden bir biimde farklyd. Ayn zamanda, tufandan sa kan di er insanlar da debelenerek, glkler iinde kendi yerel in san uygarlklarn yeniden kurmaya alyorlard. Ortadou'daki Smer Uygarl'n kurmakla ykml asiler grubu, buradaki devlet sistemini, kendilerinin denetle yici tanrlar rol oynayacaklar hiyerarik bir yapya dayan drdlar. Bu denetleyici tanrlar, Dnya'nn mutasyona ura m insanlarna, kendilerine neden huu ile tapnlmad ge rektiini vurgulayan bir yaradl miti sundular. Bu eylem, Smer Uygarl'nn ilk oluumuna ve ayrca Pleiadesli asi lere kendi kurucular olarak huuyla t a p n m a l a r n a yol at.

147

aiaktik.nsan Byk Tufan'dan yaklak yz yl sonra, baka bir asi grup Msr'a geldi ve bir uygarlk kurmaya balad. Bu Pleiadesli ve Centauruslu asiler, Byk Piramit'in simgeledii Lemur ya mirasn yok etmenin bir yolunu bulmaya azmetmilerdi. Onlarn fikirleri, bir tanr-kral figrn kullanarak hkmet mek ve sa kalanlardan eski teknolojik srlan ve tarihi gizle mekti. Aa y u k a n ayn zamanda, Meksika'da, tufan-ncesi uygarlklann imdi t a m a m e n yklp paralanm eitli ka lntlar vard. Meksika vadisinde yaayanlar, Lemurya tara fndan yaratlm ve daha sonra gelen Kralie Mu ve kardei P r e n s Mayam tarafndan desteklenmi bu uygarlklar yeni den yaratmaya kalktlar. Ancak bu grevi tamamlayacak teknolojiden yoksundular ve tufandan nceki uygarlklann baaryla yeniden yaratmalarn salayacak teknoloji ve ge rekli ynetim kavramlar konusunda uzayl denetleyicileri nin yardmna ihtiya duydular. Bu mdahale hemen olma d. Ancak, en sonunda baka bir Pleiadesli ve Centauruslu asi grup geldi ve Meksika'da kendilerinin hiyerarik yaplar n, ruhsal kavramlarn ve mitolojilerini yanstacak birka uygarlk kurdu. Baka bir asi grubu da Asya ktasna geldi ve Rama Imparatorluu'nun eski t o p r a k l a n n d a (Indus Nehri vadisinin yukar deltasnda ve kuzey-orta in'de, Xian kenti yaknla rnda) koloniler kurdu. Bu Pleiadesli ve Centauruslu asiler grubu kendisine baka bir grev de vermiti. Ba rakiplerin n eski yerini deitirmek istiyorlard, ama bir yandan da R a m a mparatorluu'nun etkisinin bu blgede hl gl ol duunu biliyorlard. Asiler ayrca, Lemurya'ya adanm bir ok tapnak ve piramidin ve Rama mparatorluu'nun birok g z l i arivinin hl kullanldn da biliyorlard. Onlarn mdahalesi, pek ok tapnak arivinin ve eitli piramit ritu el lerinin, Lemurya ve Rama ile Pleiadesli/Centauruslu asile rin kltrel geleneklerinin tedricen karp birlemesini sa layacak ekilde ustalkla deitirilip saptrlmasn ieriyor du.

148

Tufandan Sonra Ne yazk ki, tufandan sa kan insanlarn ou artk eski tam bilincinden yoksundu. Pleiadesli asiler ve mttefik leri bu olguyu fark ettiler ve bu ksmen bilinli, mutasyona uram varlklarn ok iyi bir biimde ynetilip gelitirilebi leceklerini anladlar. Bu talihsiz hedefe, bu gezegendeki spiritel-olmayan dinin uzun ve hazin tarihi sonucunda ulal d. Allahtan, Dnya'nn Spirituel Hiyerarileri (Leydi Gaia ve melekler, bamelekler) hl bu mutasyona uram insan larn bile Dnya'nn koruyucu lsnn bir paras olmas gerektiine inanyorlard ve bu yzden insanlarn Dnya'y yeniden nfuslandrmalanna izin verildi. Spirituel Hiyerar iler, sonu olarak, bu deneye mmkn olduunca mdaha le etmeye k a r a r verdiler. Bu gezegeni denetleyen meleklerin ve bameleklerin mdahalesi, ara sra deiik varlklar temsilcileri olarak gndermelerini ya da seilmi insan uygarlklarna vizyonlar gstermelerini ieriyordu. Bu semavi vizyonlar -belli ekir dek inanlar toplumlarna sunmalar iin gerekli ilhamlar vererek- bu dnya-d asilerce kontrol edilen uygarlklarn iinde spiritualize olmu insanlar yaratmaya yardmc oldu lar. Bu inanlar Dnya insanlarnn ruhsal geliim ve tek mllerine yardmc olacakt. Bu sre bugne dek srd. As lnda, o ksmen bilinli Dnya insanlarnn iyi ve kt kavra mn tanyp kabullenmelerine ve daha adil bir ynetim bii mine ihtiya duymalarna sadece bu spirituel mdahale yar dmc oldu. Tarih yeniden balamt, ama insanlarn temel ruhsal z tamamen paralanmt. Bu, Byk Tufan'dan sonraki iki bin yl boyunca hiyerarik imparatorluklarn hkm sr mesine ve eitli kent devletleri arasnda yaplan pek ok sa vaa neden oldu. Bu kk koloniler eninde sonunda d a h a byk imparatorluklar yarattlar ve d a h a da kanl savalara neden olacak teknolojileri kullanmay rendiler. Bu kor kun savalar, ilk uygarlama devresinden sonraki bin y la damgasn vuracak ve Dnya insanlarn imdiki atom bombalar ve nkleer balklar zihniyetine getirecekti.

149

Qalaktifiinsan Daha nce de sylediimiz gibi, Dnya'daki insan uy garl, Atlantis'te yaanan sorunlarn ba sorumlusu olan Pleiadesli asiler ve onlarn mttefiklerinin d mdahalele riyle yeniden kurulmutu. Kendilerinin yaratc-tannlar ol duklar inancn insanlar arasnda pekitirmek iin bu asi "tanrlar" Dnya insanlarna ilk nce ta binalar ve antlar gibi byk ve kalc yaplar ina etme yntemlerini retti ler. Dnya insanlar (Byk Tufan'm yaratt felket y znden) nasl esasl bir yap ina edebileceklerini u n u t m u lard ve bu yzden de bunun onlara retilmesi gerekiyordu. Asiler, Stonehenge gibi eitli tufan ncesi ta yaplar yeniden y a r a t m a k amacyla eski yaplarn projelerini kulla narak, insanlara bu yntemleri retmeye ve bu yaplar in a etmeye baladlar. Bu t a yaplarn ilevi, imdi kendileri ni sayg ve huuya deer t a n r l a r olarak sunan asilere bir ta pnma yeri olarak kullanlmalaryd. Kendilerine hibir bi imde itaatsizlik yaplmasna izin vermek istemediklerinden, "ilahi hakla" ynetme kavram Dnya insanlarna Spirituel Hiyerari tarafndan deil, negatif eilimli varlklarn kur duu bir asi hiyerari tarafndan telkin edilip aland. Kadim zamanlardaki "tanrlarn" gerek bir tanr deil sadece bu asi insanlar olduklarn syleyebiliriz. Onlar sade ce kendi hiyerarik uygarlklarn kurmak iin bu dnyaya gelmi galaktik Pleiadesliler, Centauruslular ve dier uzayl gruplar idi. Bu Federasyon kakn asiler, mutasyona ura m Dnya insanlarn kendilerine biat ettirdiler ve ilk kez Atlantis'te benimsenip kullanlan kavramlar -sekin snfa adeta tapnan, kle gibi boyun eip hizmet eden bir uygarlk kavramn- srdrdler. Bu kavram gnnze k a d a r sr mtr. Bununla birlikte, M.. on beinci yzyldan on ikinci yzyla dek, n ve karanln gleri arasnda yaplan e itli galaktik savalar ve dier boyutlararas mdahaleler asi Pleiadesliler'in bu gezegen zerindeki kontrollerini sr drmelerini zorlatrd. Bu kt durum, Pleiadesli asilerin insan uygarl zerindeki otorite -balangta Kadim Msr,

150

Tufandan Sonra Hindistan, in ve Amerika uygarlklarnda k u r u l m u bir otorite- konumundan ekilmelerine yol at. Bu ani geri eki lileri, insanlar arasnda yeni bir bilgi sisteminin (modern bilimsel mantn) ortaya kmasna olanak verdi. Dnya in sanlar imdi, onlara d a h a nce "tanrlar" (eitli dnya-d asi gruplar) tarafndan verilmi bilgiyi alp onu kendi ama lar dorultusunda kullanmaya baladlar. Bu ani geri-ekilme insan uygarl iin byk bir ikile me neden olmutu. Dnyal sekin snflar artk tanrlarnn onlar btnyle desteklemediklerini, ve yneticiler, gkler ve sradan insanlar arasnda, "tanrlarn" t a m a m e n mevcut olmadklar yeni bir iliki ve otorite devresinin baladn hissettiler. Bylece, insan uygarl kendi semavi bilim uyar lamasn gelitirdi. Bu yeni uygarl yaratp onun kendi plnladklar oranda gelimesine izin veren asiler, Pleiades Yldz ttifak ana savunma glerinin geici bir mdahalesi sonucunda ayrlmak zorunda kaldklarndan, orijinal kozmik semavi bilim ve onunla ilikili felsefe alan geliti. Gezegensel hkimiyetteki bu ani deiiklik, insanlar zerinde -uygarlklarna kimin rehberlik yapt konusundakt bir durum yaratt. Byk Tufan'dan beri insanlar, be denlerini mutasyona uratan ve zihinsel yeteneklerini azal t a n ters gezegensel koullar yznden daha da olumsuz bir deiim geirmilerdi. Bu koullar Dnya atmosferi ieri b yk lde radyasyon tad zaman ortaya kmt -bu in san mrn bin yldan sadece birka on yla indiren bir feno mendi. Dnya insanlar ayrca birden, sekiz ila on kadem uzunluundaki normal bir galaktik insan boyundan ancak be ila alt kadem uzayabilen bir boya inmilerdi. nsan bo yundaki ve mrndeki bu deiiklikler Dnya insanlarnn t a m bilinli olabilme yeteneini ok snrlad ve insanlarn ounu bu szde "tanrlarn" etkisine ak brakt. Tarihe gre, o halde, Pleiadesliler ve dier asiler geze geninize gelip kendi iradelerini Dnya insanlarna dayatm lardr. Ancak, Spirituel Hiyerari insanlarn In yoluna gerek Tanrlk yoluna- erieceklerini biliyordu; nk Spiri-

151

alaktik\nsan tel Hiyerari mdahale edip, (hem galaktik hem de Dnya l) i n s a n l a r a bir vizyon sunmutu. Spirituel Hiyerari, Dn ya'nn mutasyona uram insanlarna bu k ve sevgi veril dii takdirde, bu insanlarn gelecek bir zamanda bu kla bir olabileceklerine inanyordu, i n s a n l a r mutasyon sreci y znden bilinlerinin byk ksmn yitirmi olsalar da, az sa ydaki insanda yeterince genetik madde korunmutu ve by lece a r a sra tam bilincin kalntlar ortaya kyordu. Bu semavi vizyonlar tarafndan en ok etkilenenler ka dim dnyann medyumlar ya da khinleriydi ve bunlarn bilgisi insan uygarlna gnmze dek yardmc olmay sr drd. Gerek khinler ya da medyumlar bugn de Dnya insanlar arasnda meydana gelen bilin artnn ncleri ya da habercileri olarak hizmet etmektedirler. Sizlerin artk karantinadan ve mutasyondan kurtulup galaktik insanlar olmanzn zaman geldi. Bu sre imdi ge zegeninizin her yannda yaanyor ve bizler bu srecin ier dii eyleri tamamen anlayabilmeniz iin size rehberlik yap maya ve sizi hazrlamaya alyoruz. Bylece, iinde bulun duunuz d u r u m u size gnlk dilinizle anlatyor ve bu duru mun nedenlerini daha iyi anlayabilmeniz iin, bu durumu nuz ile gemi uygarlklarn yaratt olaylar ve koullar ara sndaki balanty size aklyoruz. Uygarlklar byk l deki barbarca uygulamalardan ve katliamlardan, yksek teknolojili savalara getiler ve toplumlarn ykselip ykse lip kmelerine neden oldular. Ancak bugn t m insanlk iin garip ve harikulade bir model gerekleiyor ve bu -hepi nize vurgulamak istediimiz- yeryznn sarkdr. Bu gezegen imdi Spirituel Hiyerariler ile yeni bir ba lant oluturma srecinin ortasnda bulunuyor, i n s a n l a r ay rca yeniden tam bilinli bir uygarlk yaratma srecindeler. Dnya insanlarnn, kadim Msr ve Hindistan'n byk bar barca uygulamalarndan ve bilincinden ve Amerika ktala rndaki ve Okyanusya (Orta Pasifik Adalar) 'daki dini vehe lerden uzaklarken, yamyamca uygulamalardan da kurtul duunu grdk, insanlarn birbirlerine davran biimlerin-

152

Tufandan Sonra de olumlu ynde bir gelime gzlemlemi olsak da, bunlar bir uygarlktan dierine glkle grlebilen ok kk ge limelerdi. 20. Yzylmz'daki katliamlar ve ykmlar ise ka dim Msrllar'n, Smerler'in, Hintliler'in ya da Amerikallar'n en barbarca uygulamalarn birok adan fazlasyla gemitir. Ama yine de, bu gezegendeki bilincin gelimekte olduu bilinen ve gvenilir bir gerektir. Dnya insanlar imdi yeni bir an geliini deneyimliyorlar ve be bin yl akn bir sre nce yaanan Byk Tufan'dan gnmze dek olan Dnya tarihini anlaml ve nemli klan da budur. Eer o z a m a n a dnebilseydik, Byk Tufan'dan hemen sonra, Pleiadesli asilerin hkimiyetinin en gl olduu kor kun olumsuz ve karanlk bir dnemin yaandn grrd nz. Bununla birlikte, onlarn hkimiyetleri bu gezegenden yava yava kalkarken, insanlar az da olsa bir bilin geliimi gsterdiler. Bu gelime, Siriuslu atalarnzn zaman zaman uygarlnza m d a h a l e etmelerine ve Mesih'in byk na ve Quetzalcoatl'in geliine olanak verdi. H e m srail'de Mesih, hem de Amerika'da Quetzalcoatl, bu gezegende mu azzam bir sevgi zamanna damgalarn vurdular. Bu gezege nin, er ge, gelecek galaktik uygarlk tarafndan temsil edi len bilincin byk yla aydnlanmasn m m k n klacak bir bilin an y a r a t m a k iin, artk bu gl sevgi ve ktan tam anlamyla yararlanlmaktadr. Eer insanlar bu enerjiy le bir olmay srdrrlerse, ilerinde bir "ykseli" (titreim lerini ykselterek k-bedene dnme ve lmszle ka vuma) ya da deiim (transformasyon) potansiyeli bulundu unu kefedeceklerdir. Bu ykselite, k bedenlerinin ve fi ziksel bedenlerinin nasl ruhlarn evrensel fiziksel yaradl n fiziksel veheleriyle birletiren bir realite oluturabilece ini kefedebilirler. Siz Dnya insanlar, bundan dolay, yeni bir uygarln douuna yol aacak muazzam bir tekml devresinin orta snda bulunuyorsunuz. nk, tekmli uyumsuzluun to h u m l a n iinde, imdi yeni ve muhteem bir yolun balangl a n yatyor. Dnya insanlar yaknda, gelen t a m bilincin ye-

153

GatakKJnsan ni n anlayabilecek, tanyabilecek ve buna sahip kabile cekler. Bundan dolay, insanlar Dnya'nn tarihinde byk bir titreimsel arknn yeni bir k, yeni bir yol ve yeni bir varolu meydana getirmek zere olduunu bilmeli ve idrak etmelidirler. Tm galaktik insanlar, en sonunda, ilk kez in sanlk tarihinin balangcnda bu gezegene verilmi muhte em k armaann kazanacaklardr. imdi, tm Dnya in sanlarnn gerek tarihlerini hatrlamalarnn ve hak ettikle ri tam bilinlilik mirasna sahip kmalarnn zamandr. Bu blmde verilen bilgiler hakknda zihninizde birok soru uyanabilir. Aada, Virginia Washta'ya,"Tufan'dan Sonra" blmnde verilen bilgilerle ilgili sorular sormakta dr. S o r u v e Yant B l m Virginia: Bize yardm etmeye geldiiniz iin size teek k r ediyor ve hepinizi sevgi ve saygyla selamlyoruz. imdi, ltfen, Pleiadesli ve dier asilerin, kendi gezegenlerindeki yneticilerinin herhangi bir kontrol ya da mdahalesi olma dan, olumsuz faaliyetlerini srdrmelerine niin izin verildi ini aklar msnz? Washta: Pleiades Yldz ttifak, savunma kumandanl nn bir paras olarak, ileri karakol kumandanlklar ya da ileri devriye gruplar oluturmutu. Onlara snr blgesi as kerleri de diyebilirsiniz, nk onlar gezegenlerinden uzakta ve olduka kendi balarna buyruktular. Bu kumanda perso neli, koloniletirdikleri yldz sistemleri zerinde kendilerine t a m yetki verildiinden, en sonunda asilere dntler. On larn amac t m Pleiades sistemini saldrlardan korumak ol duundan, kendi kltrlerini mdahalesiz bir biimde gelitirebildiler. Ve dier ileri karakol kumandanlklaryla birlik te, eitli dinozorumsu ve srngenimsi gruplarn Pleiades sistemine ve T a u r u s takmyldzmdaki ilgili dier yldz sis-

154

Tufandan Sonra temlerine girilerini baaryla nleyen savunma plnlar yaptlar. Atlantis devrinde bu asilere ayrca gezegeninizdeki At lantis blgesini koloniletirme yetkisi de verildi. Bu m u t l a k gle, Atlantis'in son gnlerinde Atlantisliler'i eitli genetik deneylere katlmaya ikna edebildiler. Bu genetik deneyler, d a h a nce de akladmz gibi, gezegeninizde bugn yaa yan mutasyona uram insanlar ortaya kard. Bunu yap malarna izin verilmesinin nedenine gelince, Pleiadesliler "karma" sistemi ya da geliimin tekmli aamalar denen bir eye inanrlar. Onlar, bir gezegen belli bir geliim siste mini setiinde -bir alternatif ya da baka bir geliim aama s o yldz sisteminde ortaya kana kadar- mevcut geliim sistemine sayg gsterilmesi gerektiine inanrlar. Yalnzca, o sistemin tekmlnde bir k a r m a ya da realite deiiklii ne neden olacak bir olaylar dizisi varsa o zaman m d a h a l e ederler. Bundan dolay, Pleiades liderleri asilerin talihsiz de neylerini srdrmelerine izin verdiler ve ok, ok kk bi imlerde yaptklar hari, direkt olarak mdahale etmediler. te yandan, Siriuslular memeli-deniz-yaratklaryla ve insanlarn tam bilinli hale doru gelimeleri iin z a m a n za m a n giriimde bulunan Spirituel Hiyerari ile ibirlii yap yorlard. Onlarn birok denemesi -hatta Mesih'in Altn In enerjisini getirmeleri bile- Dnya'daki uygarln tekm lnde ani bir deiiklik yaratmad. Bununla birlikte, bu giri imler Siriuslular'm istedikleri ruhsal tohumlar ekti, ki by lece t a m bilinli bir uygarlk k u r m a yolundaki bir sonraki a a m a artk gerekletirilebilirdi. Siriuslular, balattklar eyin, gezegensel bir koruyucu olacak t a m bilinli bir Dnya insannn yeniden olumasnda bir dayanak olarak kullan labileceini umuyorlard. Buda, sa ve dierlerinin dnyaya getirdikleri bu yeni sevgi ve bilgelik kavramlar, imdi gereklemekte olan bir enerji modelidir. Bu spirituel enerji, Spirituel Hiyerari'nin Dnya gezegenine bir kez d a h a galaktik bir insan uygarl getirmesini salayacak dayanak olarak hizmet edecek bir

155

alaktik^nsan yksek bilin a yaratmtr. Virginia: Peki, bu asilere ne oldu? stedikleri eyi yap malarna izin mi verildi? Onlara hi mdahale edilmedi mi? Washta: Zaman zaman istediklerini yapmalar iddetle engellendi. Bununla birlikte, Pleiades sistemi k a r m a ve te kml kavramn ancak imdi deitiriyor ve d a h a efkatli bir galaktik insan uygarln benimsiyor. Onlar imdi, asile ri geri ekme ve daha nce ileri karakol k u m a n d a gruplarna verilen m u t l a k bamszl kstlama srecindeler. imdi ga laksinin bu mntkasnda devam eden bu sre, asilerin yz binlerce yldr yaratt terr saltanatna bir son verecektir. Virginia: Siriuslular bizimle ilgilenmi olsalar bile, Dnya adna daha yksek bir mercinin k a r a r vermemi ya da mdahale etmemi olmas bize artc grnyor. Washta: Siriuslular, Galaktik Federasyon tarafndan olmasa bile, en azndan bir baka biimde d a h a nce mda hale edilmesini cidden istediler. Ancak, Federasyon Blgesel Konseyi, Siriuslular'm bu isteini reddetti ve yapabilecekleri tek eyin bu enerjiyi deitirmek olacan syledi. Spirituel Hiyerariler, gne sisteminizdeki karmik gelimede bir de iiklik olduu konusunda fikir birliine vardlar ve bu yz den, mutasyona uram insanlarn yava yava tekml edip olumlu ve olumsuz davran arasndaki fark renme leri gerektiine k a r a r verdiler. nsanlarn, bu kavram bt nyle anladklar ve (bu yzylda yapmakta olduklar gibi) byk bir bilin geliimi gsterdiklerinde, ancak o zaman gerek miraslarn deneyimlemeye hazr olacaklar dn lyordu. Bu yzden, Siriuslular kendilerine t a n n a n kk faaliyet alann kullanmaya ve Mesih enerjileri vastasyla sevgi n bu gezegene getirme konusunda Spirituel Hiye rari ile ibirlii yapmaya k a r a r verdiler. Virginia: Mutasyona uram bulunan Dnya insanla r, karanlk glere direnemeyecek kadar gsz olduklarn da kimse onlarn adna konumuyorsa ya da onlara zarar ve renleri engellemek istemiyorsa, Tanr'ya ya da Federasyon'a

156

Tufandan Sonra nasl sayg duyabilirler? Washta: Hem Siriuslular hem de Mesih bilinci hiyerar ik enerjileri ok uzun bir zaman boyunca insan ilikilerine, meselelerine mdahale etmeye altlar. Onlar insanlara, son birka bin yl iinde gelimi hiyerarik iktidar yaplar na ve ezici ekonomik sistemlerine sevecen bir alternatif bu lunduunu retiyorlar. Bu m d a h a l e yava bir sre olageldi. Ama gezegeninize getirilen bu sevgi ve bilgelik enerjileri artk vahet, sava ve iddet eylemlerini yavalatyor. H e r insann r u h u n u n olanlar anladn ve bu gezege ne verilen kehanetlerin byle bir temizlik zamannn gelece ini bildirdiini hatrlayn. Bu, Spirituel Hiyerari tarafn dan, uygun ruhsal sonulan dourabilecek tek tekml mo deli olduuna k a r a r verilen bir sistemdi. Biz artk bu tek ml h a s a t etmeye, gezegeninizdeki insanlar yeniden tam bilinlilie -yeniden Galaktik Federasyon'a, ve bir vitrin ge zegen olacanz gerek kaderinize- eritirmeye hazrz. Siz ve gezegeniniz t m bu galaksiye byk bir k getireceksi niz. Virginia: Yine de, uzayl asilerin istedikleri gibi zarar vermelerine izin verildiini renen ou insan, byle eyle re izin veren bir Galaktik Federasyon'un nasl spirituel bir yapda olabildiini anlamakta zorlanabilir. Washta: Gezegeninize, kehanetler yoluyla, karanl a dntrecek bir tekml modeli ile tekml edecei bildirilmiti. Yalnzca, hem ve hem de karanl anlaya rak, Dnya'nn zerinde parlayacak muhteem k en so n u n d a kazanlabilir. u anda gezegeninizde olan da budur. Bu galakside meydana gelen savalar da deimeye balyor ve bu hayatn balangcndan beri ortaya kan galaktik ke hanetlerin bir parasdr. Dnya'nn yeniden domakta olu u gibi, bu galaksiye de, onu neredeyse fethedecek kudretli bir karanln olaca, ama sonra n karanlkta parlama ya balayarak onu aydnlataca ve en sonunda karanla son verecei bildirilmiti. Bu sizin ve bizim, hepimizin ren mekte olduumuz zgr iradenin dengesidir.

157

aiaktik\nsan Virginia: Yani siz, Tanr ya da ilk yaratc gcn, a sadece ac ve strap yoluyla ulalabileceine inandn m sylemek istiyorsunuz? Washta: Hayr, ama bu galaksi, iinde bu belirli ruhsal ve fiziksel tekml sisteminin gereklemesine olanak vere cek belli modeller oluturmutur. Bu galaksinin son derece kendine zg, benzersiz bir galaksi olduunu sylediimde ltfen bana inann. O en sonunda muazzam bir k kazana cak bir galaksidir. Bu yzden, o hem hem de karanl iermek zorundadr. Bu iki enerji birlikte, eninde sonunda, k ve karanln muhteem birlemesini mmkn klacak tr ve bu galaksimizin temsil ettii nihai amatr. Virginia: Bameleklerin ve dier spirituel hiyerarik varlklarn, uzayl asilerin efkatsiz glerini bizim iin bir renme deneyimi olarak kullanmalarna izin verdiklerini iitmenin insanlar iin ok ok edici bir ey olduunu belki anlayabilirsiniz. Spirituel Hiyerari'nin siz galaktik insan larla ilikisi nedir? Gerekten sorumlu olan kimdir? Washta: Gezegeninizden Spirituel Hiyerari sorumlu dur. Bununla birlikte, onlar bu gezegenin insan-koruyuculuunu zaptedenlerin belli bir yolu takip ettiklerini kefettiler. O zaman, Spirituel Hiyerari'nin iki seenei vard. Ya t m uygarlnz bertaraf edecekti ya da onun tm fiziksel varo luun temel dayana olan byk n ortaya kmasna olanak verecek ekilde ruhsal ynden gelimesine izin vere cekti. Ykmn arzu edilir bir ey olmadna ve tekmln insanl k kehanetinin gereklemesine gtreceine ka rar verdiler. nsanln asl doasndan da yce bir varla dnebilmesi iin tekml yolu seildi. Virginia: Teekkrler. Byk Tufan'dan sonra Dnya nfusunun ne kadar olduunu tahmin edebilir misiniz? Washta: Tufandan nce gezegenin nfusu yaklak alt m drt milyondu, tufandan sonra bu say iki milyonun alt na dt. Snrl sayda da olsa, uygun bilgi ve rehberlikle byk bir uygarl yeniden kurabilecek kadar insan kalm-

158

Tufandan Sonra t geriye. Tabii, Pleiadesli ve Centauruslu asileri -ve Atlan tis'in temel dayanaklar olan dier varlklar- saymyorum; onlar bu felaket srasnda gezegeniniz zerindeki uzay gemi lerinde bulunuyorlard. Onlar, ilerinin asl hiyerarik siste mi srdrmek ve gezegendeki mutasyona uram insanla rn bu durumundan y a r a r l a n m a k olduuna inanyorlard. Spirituel Hiyerari ve Siriuslular, Pleiades hiyerarik yne tim sistemini deitirme giriiminde bulunmu olsalar da, bu sistem insanlarn bilincine kaznmt ve onlar yava ya va bir kulluk, klelik t u t u m u gelitirdiler. zgr irade, ge zegeninizdeki ruhsal tekmln temel dayanaklarndan biri olduundan, Spirituel Hiyerari ruhsal tekml yolunda ka r a r kld ve o zamandan beri bu, gezegeninizin temel dayana olagelmitir. Virginia: yleyse N u h Peygamber'in ok az kiiyi tu fandan k u r t a r m a yks doru mu? Washta: Tm nfusun ok az hayatta kaldndan ve bu kalanlar da tm gezegene dalm olduklarndan birbir leriyle haberleemiyorlard. Bylece, sonuta tufan ykleri sa kalanlarn yerletii yakn blgelerde kald. Ve N u h da kadim Msr-Libya uygarlndan olduundan, onun yks Kutsal Kitap'taki yknn kayna olan Ortadou'yu etkile di, i Tufan ve ykm efsaneleri, bugn Meksika, Pasifik Ok y a n u s u Adalar, Avustralya, Afrika ve Avrupa denen yerler de de kefedilmitir. Tm bu efsaneler tufandan sz eder a m a Nuh, Lemurya tarz bir uygarlk yaratmaya kalkt iin, Kutsal Kitap'taki yk en nlsdr. Ne yazk ki ev resindekiler onun bu niyetine kar km ve N u h ' u n girii mi baarszlkla sonulanmtr. te, Spirituel Hiyerari'nin, bu felaketin mutasyona uram insanlara baskc, otoriter tutumlarnn budalalk olduunu retecei yolundaki umutlar bu yzden snd. Yine de, bu yzden, insanlar t a m bilinlerini ve ruhsal yn lerini yeniden kefetmenin eiine getirecek ruhsal aydn l a n m a eitimine balamak zere, zaman zaman gezegenin

159

alaktik\nsan farkl blgelerine peygamberler yollamay srdrdler. Virginia: Asilerin inanlar model alnacak ynetim bi imini belirlerken, insanlar Tufan'dan sonra bile nasl olur da spirituel bir bilince sahip kabilirlerdi? Dnya insanlar, fiziksel varlklar onlara retmeden, herhangi farkl bir eyi nasl renebilirlerdi? Washta: eitli giriimlerde bulunuldu. Bunlarn so nuncusu, ibrani halknn Musa Peygamber zamannda Msr' dan kndan sonra, bu i n s a n l a n spirituel varlklar tarafn dan ynlendirilen bir toplum fikrine yneltmek iin, hkim ler* kavramn kullanarak Lemurya tarz bir toplumu yeni den y a r a t m a giriimiydi. Bu insanlarn -gerek Tanr-gc enerjileri ve gezegeninizin Spirituel Hiyerarisi ile temastalarken- sahip olduklar ok snrl ve mutasyona uram bi linle bile orijinal kavramlar yeniden oluturabilecek bir uy garlk kurabilecekleri umulmutu. Ancak, Kutsal Kitap'ta da anlatld gibi, ilahi rehberlik altnda olduklarn bilen bu insanlar realite kavramlarn deiime uratamaynca, bu gi riim de baarszla urad. Biz burada hi kimseyi sulamyoruz. H l eski kralla dnmek istediklerinden, hl g ve fetih (fethetme ve hkmetme) kavramlarna geri dnmek istediklerinden, bu deney de baar elde edilmeden sona erdi. Bu d u r u m en sonunda Mesih enerjisinin gezegeninize gnderilmesine yol at; onun geride brakt ruhsal miras nedeniyle ve Spirituel Hiyerari'nin daha sonra bugn gide rek daha ok tank olduunuz ekilde yapt enerji katks yznden bu giriimin baarya ulaaca biliniyordu. Virginia: Teekkr ederim. Musevilik ve Hristiyanlk 'tan sz ettiniz. Ayrca Buda'dan, Hindistan'daki Hindular'dan ve Muhammed Peygamber'den de biraz sz edebilir misiniz? Washta: Hinduizm'in znde byk Atlantis ve Lemur ya tarihlerinin miraslar, kalntlar vardr. Tufandan sonra bu bir ok-tanrl ve tanral sisteme dnmt.
*Yahudi tarihinde, krallardan nce hkimlerin hkm srd bir dnem yaanmt. (.N.)

160

Tufandan Sonra Buda, size Arcturuslular (Arcturus yldz sistemi) tara fndan gnderilmiti ve o bu blgede byk bir sevgi ve k deiim-dnm y a r a t m a k zere gelmiti. Bir sre iin onun deneyi baarl oldu. Ancak daha sonra bu, Hristiyanlk'ta da olduu gibi, Buda'nm orijinal retisinin ounun izlenmedii eski bir din kavramna dnt. Ayn ey, slam lemine byk bir deiim kavram, sevgi ve n birok vehesini getiren Muhammed Peygamber'in bana da geldi ne yazk ki. Bu szn ettiimiz dini felsefenin kavramla r, uyanm yerli halklarn dinleri ve kehanetleri ile birleti rildiinde, bunlar imdi gezegeninizin her yannda oluan bi lin ann dayanaklar olabilirler. V i r g i n i a : Gemite bizim iin nemli olmu ya da hl nem tayan baka dini gruplar ya da etkiler var m? W a s h t a : u anda gezegeninizdeki yerli halklarn (Kzl derililer, Avustralyal Aborigineler vs.) ou, canl bir Dnya Ana kavramn esas alm durumdalar. Bu gezegenin ekoloji si hakknda tam bir anlaya sahipler ve bu ekolojiler hzla nem kazanyor. Gezegeninizin szde byk dinleri, dini kavramlarn yerli halklarn kavramyla birletirme zamannn geldiini reniyorlar. Bu ikisi, tm insanlar, onlar bekleyen byle yici bir tam-bilinlilik deneyimine hazrlamak iin, imdi ge zegeninizin her y a n m a yaylan bilin an oluturuyor. V i r g i n i a : Daha nce ok ilgin bir bildirimde bulun mutunuz. Dnya insanlar hakknda yaplan bu bildirimde yle deniyordu: "Bu ykselile birlikte, k bedenlerinin ve fiziksel bedenlerinin r u h u n u z u evrensel fiziksel yaradln fiziksel veheleriyle birletiren bir realiteyi nasl oluturabi leceini kefedebilirler." Bu cmleyi aklayabilir misiniz? W a s h t a : Evet, aklayacaz. Ik-ruh bir k-beden oluturur. Bu fiziksel bir evren olduundan, bu k-ruh ya da ruh-gc, k bedenin fiziksel bir vehesini (ya da fiziksel bedeni) yaratt. Bu enerjiler birlikte, fiziksel beden ve ruh ya da k bedenin bir birliini olutururlar. Mutasyona ura-

161

aCaktif^nsan m Dnya insanlarnda bu, snrl bilincin doas yznden ayrlm haldedir. insan fiziksel olduu gibi ruhsal da olduunda, fiziksel evrenin enerjilerine ve onun tekmlne katlabilir. nsan onlar birletirerek bir k yolu oluturur ve bu yol, fiziksel evrenin gelierek t a m potansiyeline ulamasn m m k n k lar ve ayrca spirituel evrenin de ayn ekilde t a m potansiye line fiziksel evren vastasyla ulamasn salar. Virginia: Teekkr ederim. Bu, beden ve r u h u n sadece bizim boyutumuzda ayr halde olduklar, dier boyutlarda birleik halde bulunduklar anlamna m gelir? Yoksa ayrlk modeli her yerde ayn mdr ve herkes birlikte geri dnmenin bir yolunu bulmak zorunda mdr? Washta: Bu boyutta hepsi ayr haldedir ve yollarn bir likte bulmak zorundadrlar, a m a dier boyutlarda zaten bir lie sahiptirler. Bu, ruhu fiziksel olandan ayran bir realite ye snrlanabilen bir bilin potansiyeline sahip olduu iin nc-boyuta has bir durumdur. Virginia: insan bunu niye yapmak istesin ki? Washta: Bu kanlmas gereken bir ey; bununla bir likte, biroklar bilin snrlandnda fiziksel realiteye hki miyetin dierlerini ynetmekte kullanlabileceini kefetti ler. Birok uygarlk sadece bunu yapan rklar ve varlklar ya r a t m a y a kalkt. Onlar bu ayrl yaratp, bugn lm diye bilinen fenomeni ortaya kardlar. Bu, yeni Dnya galaktik uygarlnn, tm insanlarn miras olan lmszlk modeli ne geri dnerek en nihayet yenecei bir fenomendir. Son on binlerce yldr hkm sren bu geici lm kavramn yarat m deneyin artk sona ermesi gerekiyor. Gezegeninizde ola cak olan da budur. Virginia: Teekkr ederim. Dnya tarihine ayrlm blmde, neden bu kadar ok rka ve farkl deri rengine sa hip olduumuzu konumamtk. Washta: Bu rklar, bu Federasyon'da ve bu galakside bulunan farkl galaktik insanlarn eitliliini temsil ederler.

162

Tufandan Sonra nsanlar tekml ettike, galaksi iinde g ederken birok farkl renk dzenlemesi gelitirerek, nce bir rka sonra bir bakasna evrimletiler. rnein, gezegeninizdeki siyah rk aslen mavi bir rkt. Ama Dnya Gkkubbesi'ni yitirdiinde, Gne'in tehlikeli radyasyonu atmosferinize girip mavi rkn derisini mutasyona u r a t a r a k karartt. Bugn kzl, kahverengi ve s a n rk dediiniz enerji mo dellerini temsil edenler Andromeda ve Pleiades sistemlerin den gelmitir. Onlar, bu yldz sistemlerinde ve bu yldz ittifaklarndaki eitli gnelerde meydana gelmi mutasyonlar temsil ederler. Bu sizin gezegeninize zg bir durumdur. Siz bu galakside yaayan insanlarn eitli rklarna ve reali telerine sahipsiniz. Virginia: Peki, beyaz rk nereden geldi? Washta: Onlar Sirius'tan, Pleiades ve orijinal Vega sis temi gibi yldz sistemlerinden geldiler. Virginia: Peki, insann kkeni derisinin rengiyle nasl ilikilidir? Washta: Esasnda deildi. Bununla birlikte, snrl bi lincin neden olduu mutasyonlar gezegeninizde, birok a dan ona zg olan, dier gezegenlerdeki insan uygarlklanndan farkl rksal zellikler ortaya kard. rnein, ileride si zin de greceiniz gibi, elik mavisi ya da ok yeil gzlere veya sar veya elik mavisi renkte salara sahip mavi Sirius lular vardr. Eer farkl rklarla bir karm olmamsa, Dnyanz'daki siyah rkta bu zellikleri gremezsiniz. te bu yzden sizinki kendine zg bir gezegendir. Virginia: Genlerin birbirine nasl kantn aklaya bilir misiniz? Baz insanlar farkl renkteki r k l a n birbiriyle kartrmaya almamamz gerektiine, nk o n l a n n gene tik olarak birleemeyeceklerine inanyorlar. Bu doru mu dur? Washta: Bu yanltr, nk tm insanlar ayn genlere sahiptir. Fark, gezegeninizde kendine zg bir biimde geli mi deri renkleri, gz renkleri ve rksal zelliklerden gelir.

163

aakk\nsan Zek ve dier nemli bilin kavramlar gezegeninizdeki t m insanlar iin ayndr. Bundan dolay, bu farkl insan rklar nn kartrlmasnn yanl olduu iddias yanltr. Virginia: Peki, rnein Dnyal bir galaktik insanla Si riuslu, Pleiadesli ya da dier yerlerden gelen bir galaktik in san eleebilir mi? Yani, bir ocuk sahibi olmak amacyla cin sel iliki kurmalar mmkn mdr? Washta: Bu gerekten de m m k n d r . Virginia: Bu daha nce bu gezegende oldu mu? Washta: Evet. Virginia: Ve imdi de oluyor mu? Washta: Zaman zaman oluyor. Virginia: Bu dnyaya inen uzayl gruplardan varlklar la m, yoksa Dnya'nn yeralt ambala uygarlnda yaa yan varlklarla m oldu? Washta: Gezegeninizdeki birok insan baka gezegen lerden gelen varlklarla iliki kurmutur. Onlarla yakn bir enerjiye sahip olduklarndan bu galaktik insanlarla ilikiler kurmular ve onlardan ocuk sahibi olmalarna izin verilmi tir. Bu gezegeninizin eitli blgelerinde yaanmtr. rne in Birleik Devletler'in, Gney Amerika'nn, Gney Afri ka'nn ve Avustralya'nn baz blgelerinde gereklemitir. Atlantis'in knden beri, bu modern zamanlarda ilk kez ondokuzuncu yzyln balarnda vuku bulmu ve bugne dek srmtr. Virginia: Evet, teekkr ederiz. 1940'lardan beri Zeta Reticulililer, yani gri insanlar b u r a d a yeni bir rk y a r a t m a k iin insanlar zerinde genetik deneyler yapyorlar m? Onlar insanlarla genetik olarak badaabilirler mi? Washta: Evet, deneyler yaptlar a m a onlar insanlarla genetik olarak badaamazlar. Genetik mhendisliklerinde yapm olduklar ey, insanlarn genetik kodlarnn bir ks mn alp sonra yeni bir hcresel yap yaratmaktr. Kendi DNA yaplarn insanlarn, ineklerin ya da uygun dier yaam-formlannm DNA yaplaryla birletirdiler. Yeni bir hc-

164

Tufandan Sonra resel yap meydana getirerek ve sonra bu hcresel yapnn kendini yeniden retmesini salayarak zgn bir organizma yarattlar. Savalar srasnda meydana gelen belli genetik yeniden-retme zorluklarna son vermek iin yaptklar bir eydir bu. Bu savalar ve bu savalarn sonucunda ortaya kan radyasyon onlarn trlerini srdrmelerini engelledi. imdi yeniden rettiler ve bu deneyin birok blmn de itirme srecindeler. Yaratlan bu yeni varlklar, uygarl nz t a m bilinlilie kavutuunda onunla btnleene dek, sizden a y n yaayacaklar. Virginia: Anladm kadaryla, bu grilerin deneylerini daha ileri gtrmeleri engellenmi, yle mi? Washta: Evet. 1993'n sonunda bu deney sona erdiril di. Virginia: Yaklak olarak ka tane byle melez -ya da bu bileime siz her ne isim veriyorsanz o- yaratld? Washta: Yaklak 85.000 kii. Virginia: Onlara yardm etmek iin yapmamz gereken bir ey var m? Yoksa onlar tandmz (tehis ettiimiz) takdirde bu onlarn balarn derde mi sokar? Washta: Evet, eer imdi dnecek olsalard bu birok zorlua yol aard. Bu yzden, Dnya insanlar t a m bilinli lie dn senaryosunu gerekletirene kadar gezegeninize dnmelerine izin verilmeyecektir. Virginia: Grilerin bu melez ocuklarnn u a n d a bu ge zegenden baka bir yerde olduklarn m sylyorsunuz? Washta: Evet. Virginia: O halde "yabanc" komular olduunu d nen insanlar yanlyorlar, yle mi? Washta: Sizin "yabanclar" dediiniz insanlar, belli ey lerin meydana gelip gelmediini kontrol etmek iin buraya getirilmi galaktik insanlardr. Bu galaktik insanlar d g r n t e Dnya insanlarna ok benzerler; ve bir biyologun belli trlerin uygun ekilde geliip gelimediklerini gzlem lemesi gibi, sadece gzlem amacyla gezegeninizde bulunu-

165

Galakt^nsan yorlar. Bizim bilimimizin bir blm de, gezegeninizle ilgili yukardan grp gzlemlediimiz her eyin, dnyanzdaki in sanlarla gnlk kiisel deneyimler ve karlamalar kapsa mnda da meydana geldiinden emin olmaktr. Virginia: Evet, teekkr ederim. Eer bir Dnya insan baka insanlarn cinsiyeti, rk, ya ve dini gibi eyler konu sunda yarglayc ise, bu tr insanlarn dnya-d varlklar kabul etmelerine nasl yardmc olunabilir? Bu konuda onla ra nasl rehberlik edilebilir? Washta: u anda gezegeninizde muazzam bir bilin de iimi yaanyor. Gezegeniniz tam bilinlilie kavutuunda, onun realitelerinde byk bir deiiklik meydana gelecek. Birok insan arasnda -rnein din, rk, cinsiyet konusundasren sabit ve etin sorunlar artk onlar iin nemli olmaya cak. Onlar tm insanlarn nasl bir olduklarn grecekler. Onlar kendi trlerinden ve rklarndan olduu gibi, farkl dnya-d trlerle de iliki ve etkileime girdike bu yeni re aliteleri anlamaya balayacaklar. Telepati ve dier duyu-d -alglama melekeleri sayesinde Dnya insanlar yarglarnn artk geerli olmadn anlayacaklar. Virginia: Bizim imdiki byk devletlerimiz sizin dn ya-d yardm tekliflerinizi kabul ettiler mi? Ya da sizin uy guladnz siyasi diplomasiye kar nasl bir tutum sergili yorlar? Hkmetlerin neler olup bittii ile ilgili gerei ak lamalarna ynelik bir umut var m? Washta: Onlar gerei sk skya gizliyorlar ve bizim varlmz ve etkimizi aklamalarn beklemiyoruz; olsa ol sa uzayllarn dnyay istila edecekleri eklinde -bir korkut ma taktiiyle- bir aklama yapabilirler. Onlar insanlarn ne lerin olup bittiini bilmelerini kesinlikle istemiyor ve bu ko nunun etrafnda oluturduklar sessizlii artrmaya al yorlar. Bundan dolay bizim siyasetimiz, bu gezegende kiileri olarak bulunan ve gezegeninizin spirituel bilincinin geliimine hizmet eden varlklarla direkt olarak temas kur mak olagelmitir. Bu k-iileri -eninde sonunda tam bilinlilii kabul 166

Tufandan Sonra edecek ve mevcut iktidarlarn, glerine ramen, onlar kor ku ve snrlama yoluyla kontrol etmeye alan geici bir va sta olduklarn anlayacak- muazzam bir ekirdek grup olu turacaklardr. Virginia: Sanrm, egemen gler "griler" den ileri tek nik plnlar aldlar ve bir zamanlar sadece dnya-d varlk larn sahip olduklar uzay aralarna ve silahlara sahipler. Bu silahlar sizin temaslarnz engellemekte kullanlamaz m? Washta: Onlar, grilerin insanlarnz zerinde genetik mhendislik uygulamalarna izin vermelerinin karlnda bu teknolojilere snrl bir biimde sahip olabildiler. Ancak onlarn n silahlan, psikotronik jeneratrleri ve uan daire leri say ve teknoloji olarak gezegeninizde tam bilinliliin nihai geliimini gerekletirmemizi engelleyemeyecek kadar yetersizdir. Bizler, her insann kaderi olan bir sevgi ve k armaanyla dnyanzn Spirituel Hiyerarileri'ne elik ediyoruz. Egemen glerinizin insanlar korku, cehalet ya da sahip ol duklar dk miktarda ileri teknoloji yoluyla kontrol etmeyi srdremeyeceklerinden emin olabilirsiniz. Gezegeninizi ye niden aydnlatmak zere Spirituel Hiyerari ve Galaktik Fe derasyon'un bileik enerjilerini meydana karma zaman geldiinde, bu zanlarnda yanldklarn greceklerdir. Virginia: Evet, ok teekkr ederiz. Bu blm kapat m a d a n nce sylemek istediiniz son bir ey var m? Washta: Sadece, gezegeninizdeki t m insanlarn u iki nemli eyi idrak etmelerini istiyoruz. Birincisi: Atlantis'teki felaketin balangcndan beri, imdi n plna km olan aydnlanma kavramlarn ortaya karm bir ruhsal tekml modeli izlenmitir. iniz r a h a t olsun ve bilin ki, iinde yaadnz devre bu muazzam ve t a m bilinlilii ortaya karacak bir devredir. kincisi: inde bulunduunuz uygarln ksa bir sre sonra olaanst bir deiim geireceini idrak etmelisiniz.

167

Galakk^nsan Bu konuda korku ya da sknt duymanz istemiyoruz. Sade ce, iinde bulunduunuz galaksinin realitelerini -gezegeni nizdeki birok insann bilmedii realiteleri- anlama konu sunda inanlmaz bir deiim ve gelime salayacak yeni ve muhteem bir uygarln meydana geleceini bilin. Bu evrendeki her eyi y a r a t a n Tanr-gc enerjilerinin, gezegeninize byk bir k getirme ve tm insanlarn bu kla aydnlanarak tam potansiyellerine erimelerini sala ma zaman olarak bu zaman ilan ettikleri konusunda da ii niz r a h a t olsun.

168

Blm 8

Tanr ve Koruyuculuk
Washta, Aumtron ve Sirai, Dnya'nn yeni galaktik uy garlnn nasl gelieceini aklamak zere b u r a d a bulunu yorlar. Bununla birlikte, Dnya'nn galaktik uygarlnn ye ni modeli ile ilgili d a h a tam bir anlay size s u n m a k da bi zim iin nemli. imdiki halde ve mazur grlr ekilde, Dnya insanlar ortaya kacak bu yeni modeli tam anlamy la kavrayamyorlar. Umarz, bu yeni Sirius modeli insanlar nzn Dnya'nn hem ruhsal hem de fiziksel bir varlk olarak nasl yaratldn renmelerine yardmc olacaktr. imdi, Tanr'nn tamamen spirituel bir veheden yarat na bir gz a t a r a k balayalm. Gne sisteminin t m dier gezegenleri gibi, Dnya da melekler, bamelekler ve yksel mi statlar denen spirituel varlklardan oluan bir Spiritu el Hiyerari tarafndan kuatlmtr. Onlarn tek amalar sekiz boyutlararas tekml enerjisi iin arac grevi yap maktr. Bu semavi araclar, uygun boyutlararas girileri kullanarak bu enerjileri sizin nc-boyut yldzsal enerji kalplarnza aktarrlar. Bu yaratc ve tekmli enerji kalp lar ise gne sisteminizi ve gezegeninizi de ieren fiziksel evreni yaratr. Yaradlla ilikinizi ve en sonunda da bir gezegensel ve yldzsal koruyucu olarak rolnz daha iyi anlayabilmeniz iin, yaradln sizin Tanr dediiniz En Yce Yaratc G

169

Qalakkj.nsop tarafndan nasl gerekletirildiini aklamamz gerekir. Bu, doas gerei, srekli ve tekmli bir yaradltr. Belli bir yaradln her vehesi nemli ve kendine zg bir devre ye sahiptir. Bu imdiki yaradl altnc devredir ve elli mil yar yldan yz milyar yla kadar srecektir. imdi bu yarad la bakalm. Elli milyar yl kadar nce, sizin evreninizin fiziksel ya radl En Yce Yaratc G'n ynetimi altndaki Zamann Efendileri tarafndan balatld. Bu imdiki yaradl, zama nn balangcndan beri sren alt yaradln sonuncusudur. Her bir fiziksel yaradl kendi devresine ve kendi modeline sahiptir. Bu yaradl, en yksek sevgiden oluan daha da yksek bir k retebilmek iin karanln nasl a dn trebileceini gstermek zere meydana getirildi. Bu sevgi ga laksinizi deiime uratacak ve onu En Yce Yaratc G'e ve onun ba temsilcileri olan Zamann Efendileri'ne doru ykseltecektir. Zamann Efendileri hakknda bir bilginiz olmadn d nerek size onlar tarif etmek istiyoruz. Onlara fiziksel ya radln tanrsal obanlan denebilir. En Yce Yaratc G fiziksel yaradl ilk balattnda Zamann Efendileri yara tld; nk zaman t m fiziksel yaradl yneten birimdir. Kadim yaradl yklerinde, zamann ilk nabz atnn ya radln n yarattn ve bu n da u a n d a fiziksel evreninizde mevcut her eyin kaynan oluturduunu in sanlarn ilk kez Vega sisteminde rendikleri sylenir. (Bkz. ekil 19: Tanr ve Yaradl.) Zamann Efendileri sonsuz sa ydaki boyutta vardr ve onlarn grevi fiziksel yaradl tan rsal doru faaliyete gre dzenlemek ve denetlemektir. Aslnda, Zamann Efendileri ikili bir grev ve amaca sa hiptirler. lk nce fiziksel yaradln sekiz boyutunu yarat mak zorundaydlar ve sonra da, her bir boyut arasndaki spi rituel enerji alverilerini dzenleme grevini yerine getiren boyutsal Spirituel Hiyerariler'e yardm ettiler. Boyutlarara s girilerin ya da yldz kaplannn kullanm yoluyla boyut lararas enerji aktarmn kontrol etmek Spirituel Hiyerari

170

alakuk\nsan ler'in grevidir. Bu giriler, boyutlar arasndaki ak engel ler ve enerji akn dzenleyerek, sadece fiziksel yaradln varln srdrebilmesi iin gerekli ve yeterli enerji alve rilerine izin verirler. Zamann Efendileri, nc-boyutsal galaksiyi En Yce Yaratc G'n ilahi plnna gre olutur mak zorundadrlar. Bu grevleri baarabilmeleri izin Zama nn Efendileri'ne "zamann yaratc nabz at" verilmitir. Bu enerji vastasyla her ey m m k n d r ve ilahi plna gre baarlabilir. Zaman, ilahi plnda birok a n l a m a sahiptir. O yaradl n fiziksel evrende tesis eden sretir. Zaman ayrca, ya radln tm yasalarn ve yntemlerini mmkn klan me kanizmadr. Bununla birlikte, onun ilevi zel gereksinimle rine gre deiir. Zaman her eydir a m a ayn zamanda hibir eydir. Bu kavramlar bizim yaradl hakkndaki galaktik bi limimizde ve spirituel felsefelerimizde tarif edilmitir. Bu bilgi vastasyla, zamann byk bir m u a m m a (enigma) oldu unu reniriz. Dnyanzdaki su gibi, zamann da kendi d zeyini arad sylenir. Bizim byk bilgelerimiz, bilim adamlarmz, mistikle rimiz ve Zamann Grcleri milyonlarca yldr zamann na bz atlarn incelemilerdir. Ancak onlar da zamann gerek anlamn hl kefedemediler . Sizin bilim adamlarnz ve khinleriniz, zamann tansklarn (rnein k u a n t u m meka niini) son zamanlarda kefetmeye baladlar. Ancak, imdi ye dek zamann k, madde ve yaradl ile ilikisini kefede mediler. Foton enerjisinin gerek bilimi ve felsefesi sizi ya radl ve onun sonsuz devreleriyle ilgili yeni bir anlaya g trecektir. Gerekte, yaradln bir byk patlama (big bang) ile balad ya da ani bir biimde sona erecei kuram yanltr. Zamann Efendileri ve onlarn boyutsal hiyerarile ri, sadece, yaradl yeni bir realiteye -ilahi plnn art ko tuu srekli amal yaradla- dntrrler. Bu spirituel sistemlerin nasl dzenlendiini alglamak imdi nemlidir. Tm spirituel sistemler birinciden sekizinci boyuta k a d a r dzenlenmitir. Bu sekizinci boyutun tesinde

172

Tanr ve Koruyuculuk. Tanrlk (Zamann Efendileri ve bamelekler vs.) doas ile ilgili ok sayda yksek spirituel boyut vardr. Biz sizin bo yutunuz zerinde odaklanmak istediimizden, bu yksek tit reimli boyutlar hakknda reneceiniz ok ey var demekle yetineceiz; a m a mevcut grevlerinizi kararllkla tamamla dka, doal olarak bu dzen ierisinde ilerleme kaydedersi niz. yleyse bu sekiz boyuta sizin gr noktanzdan baka lm ve realitenin nasl formle edildiini daha iyi anlayalm. lk yedi boyutun h e r biri, fiziksel yaradln eitli veheleri ni ifade etmeleri iin yaratlmtr. Sekizinci dzey t m bu alt boyutlarn kaynan oluturur. Daha nce de belirttii miz gibi, sekizinci boyuttaki bu byk yaradl nn ze rinde byk ve sonsuz Tanrlk (Zamann Efendileri, bame lekler vs. lemi) vardr. (Bkz. ekil 20: Fiziksel Yaradln Boyutlar.) imdi bu yedi boyut hakknda daha fazla bilgi vermek istiyoruz. Birinciden ncye kadar olan boyutlarn siz ga yet iyi bir biimde farkndasnz. Bu boyutlar, Dnya bilimi nin uzun bir sredir inceledii fiziksel lemlerdir. Onlarn zerinde, nc-boyutun beinci-boyuta getii bir zamangirii (kaps) olan drdnc-boyut bulunur. Beinci, altnc ve yedinci boyutlara yksek boyutsal lemler denebilir ve Dnya bilimi ve fiziinin yasalar orada geerli deildir. z'n (spirit) bilimini anlamayanlar iin bu boyutlar, iinde bulunduunuz boyuta kyasla by ve mucize lem leri olarak grnebilir. Bu yksek lemlerde Tanrlk melek leri ve bamelekleri denen spirituel varlklar bulunur. Bu melekler ve bamelekler Spirituel Hiyerari'nin eitli d zeylerinde b u l u n u r ve Dnya'y korumak zere, onun evre sindeki farkl (5., 6. ve 7.) boyutlarda yer alrlar. Bamelek ler ve meleklerin balca misyonu, yaradln sevgi ve k enerjisini alp fiziksel evren boyunca datmaktr. Zamann Efendilerinin sorumluluu ise fiziksel evreni gzlemek ve kendilerine boyutlararas alverilerde Spirituel Hiyerari tarafndan verilen sevgi ve k enerjilerini kullanarak bu fi-

173

Tann ve 'KoniyucuCuf^ ziksel evreni srekli olarak yaratmaktr. Spirituel Hiyerari yelerinin boyutlararas alverileri gerekletirmek iin iz ledikleri bir yntem (prosedr) vardr. Onlarn, fiziksel lem de, zellikle nc-boyutta, kendilerinin enerji alverii g revini bir yldz sistemi ya da bir gezegen gibi d a h a kk ve snrl bir dzeyde yerine getirecek bir fiziksel koruyucuya ihtiyalar vardr. Bundan dolay, herhangi bir gezegenin fi ziksel koruyucular, hem fiziksel hem de spirituel varlklar bir baka deyile, tam bilinli fiziksel varlklar- olmaldr. imdi, Dnya gezegenine bakp bu srecin nasl olutu rulduunu anlamaya alalm. Spirituel Hiyerariler'in "de va" vehesi, fiziksel dnyay m m k n klan sevgi ve k enerjilerini tezahr ettirmitir. Aslnda bu deva ruhlar Dnya'daki tm yaam s r d r m e k iin gerekli fiziksel ener jileri tezahr ettirmilerdir. Onlar gezegeninizde, bizim zel bir biyosfer* dediimiz bir yaam sistemi kurmulardr. Bir gezegende bulunan yaamn iki amac vardr. Yaamn ilk amac, herhangi bir gezegenin var olabilmesi iin gerekli o zel enerjileri tezahr ettirmektir. kinci ama ise belirli yaam-formlar olan eitli enerjileri canlandracak ve bilinte srekli bir gelime meydana getirmelerini salayacak ekil de davranmaktr. Tm hayvanlar, bitkiler, kayalar, su, gkyz yaam enerjilerine ve bilince sahiptir. Yaam ok snrl bir biimde tanmlanan bir ey olarak grlmemelidir. Yaam her eyde mevcuttur. Szde modern bilimsel ada yaayan sizlerin he nz btnyle anlayamadnz pek ok tipte yaam-formu vardr. Daha yksek bir bilimin var olduunu anlamalsnz. Bu t m doa yasalarn anlayan ve kapsayan ve onlar ara snda mevcut hassas ilikileri aklayan spirituel bir bilim dir. Bu spirituel bilim koruyuculuk yasalarn ierir. O, bir koruyucunun her eyden nce yaradl enerjilerini (spirituel k ve sevgiyi) getiren ve onlar gezegensel yasam kresi

*biyosfer: Dnya'nn kara, deniz ve tatl sulannda yaam belirtilerinin rast land ksmlar. (.N.)

175

Qcdakk^insan -ya da modern bilimin bildii ismiyle- biyosfer iin dzenle yen bir varlk olduunu bildirir. imdiki durumda, Dnya gezegeninde koruyucu grup olarak seilmi iki byk t r vardr. Birinci tr, u anda gezegenin temel koruyuculuunu oluturan memeli deniz yaratklardr. Seilmi ikinci koru yucu tr ise ok uzun bir zaman nce dier yldz sistemlerin den buraya getirilmi Dnya insanlardr. nceki blmlerde Dnya tarihini anlatm ve insanla rnzn yaayaca bilin genilemesini aklamtk. imdi gerekli olan, Dnya insanlarnn bir koruyucunun ne olduu nu, koruyucularn Spirituel Hiyerarileri ile paylatklar nemli misyonun ne olduunu anlamalardr. Sizler koruyu culuun temel unsurlarnn neler olduunu, bu grevin nele ri gerektirdiini merak ediyor olabilirsiniz. Koruyuculuk, en iyi memeli deniz yaratklarnn enerji lerini gzlemleyerek anlalabilir. Ritelleriyle, sonar ark laryla ve yolculuklaryla onlar biyosferi canlandrrlar. Bali na arks dnyann tm okyanuslarnda bulunur. O ayrca gklerinizde de yanklanr. O Afrika, Amerika, Asya ve Avru pa'nn en derin blgelerinde bile mevcuttur. Memeli deniz yaratklarnn enerjileri hem gkyznde hem de sularda bu lunduundan, arklaryla oluturduklar byk enerjiler ya am srdren rezonans yaratr. Gerekten de, onlarn ritu ellen yaamn srekli ve muhteem biimde yeniden-yaratlmasn salar. Her yl ubat ayndan Austos ayna kadar, h e r iki ya rkreden de memeli deniz yaratklar, bu biyosferdeki -tm trlerin remeleri iin gerekli enerjileri salayan- pencerele rin aln salamak amacyla ark ritelleri sergilerler. Bu dourgan faaliyet tm trlerin yeni yavrulara sahip ol malarn ve Dnya'da yaamn srmesini mmkn klar. Bu ritueller pek ok yaam-formunun varln srdrmesini salar. Bundan baka, koruyuculuk ayn zamanda idarecilik (vekilharlk) anlamna gelir. Bu kavram, koruyucularn sa dece gezegendeki trlerin yenilenmesini salayan deil, ayn z a m a n d a bu trlere neye (bilinlilie) doru tedrici bir ilerle-

176

Tann ve %nyucuiuk\
me iinde olduklanyla ilgili bir anlay da veren enerjileri meydana koymalarn gerektirir. Bu idarecilik, onlarn kendi ilerinde tuttuklar yaratc enerjileri feda etmeleri ya da ge zegendeki dourganln ve yaamn srmesini salamak iip psiik ve dier tam bilinlilik enerjilerini kullanmalar gerektii anlamna gelir. idarecilik ok kendine zg ve nemli bir sretir. Bu, gezegeninizin birok canl trne gnlk faaliyetlerinde o banlk etmekten daha teye bir eydir. Bu ayn zamanda, Dnya'nn Spirituel Hiyerarisi tarafndan her gn verilen yaratc enerjileri fiziksel olarak dnme uratarak idame yaam enerjileri oluturmak anlamna gelir. Bu faaliyet, dnyanzdaki her bir trn varln srdrmesini salar. O ayn zamanda, her gn Spirituel Hiyerari'den alnan enerji lerin tm biyosfere datlmas gerektii anlamna da gelir. Koruyucular bu enerjileri, uygun ve doru tarzda dalmala rn salayacak ekilde, bilinli ve bilinalt olarak korumal dr. Tm bu ilem her gn memeli deniz yaratklar tarafn dan yerine getirilir. Onlar ayrca bu boyutlararas enerji alverii ileminin gcnn bilincindedirler. Koruyuculuk, bundan dolay, Leydi Gaia'nn rolne kat kda bulunur ve bu rol korur. O gezegenin ve yaam-formlannn varlklarn bolluk iinde srdrmelerini salar. Ge zegeninizde tm trler inanlmaz bir eitlilie erimi ve var olan tm evrelerde geliip zenginlemitir. Ancak, bu genin (insanlar, memeli deniz yaratklar ve Spirituel Hi yerari) bir paras olan insanlar idareciliin nemli vehele rini tamamen unutmu ve ihmal etmilerdir -imdi bu grevi adamakll anlayp uygulamaya balamalar gerekmektedir. Bu zamanda, iyi bir idarecinin grubunu tanyp anlad n varsayalm. O rehberliini, grup yelerine varlklarn srdrp geliebilmeleri iin yapmalar gereken eyleri id rak ettirecek ekilde yapmaktadr. Bir idareci Dnya'nn evresini de korumaldr, nk evre -bir obann srs nn bulunduu doa paras gibi- tm yaam destekleyen bir eydir. 177

Qalakk\nsan Dnya'nn evresinin fzikse. varoluunuzun dayana olduunu, ona zarar vermemeniz gerektiini renmelisiniz. Gerekten de, gezegensel evrenizi anlamalsnz, nk siz insanlar nemli yaam-verici enerjilerle destekleyen bu ev re, karlk olarak, sizin dnme urattnz enerjilerle desteklenmelidir. Karlkl rollerinizi bilmek, koruyuculu un ilk nemli ksmdr. yi bir idareci bunu uygular ve siz Dnya'nn idarecileri bunu renmek zorundasnz. Varolu unuzun son birka yzyl boyunca evrenize sayg gster meyi braktnz. Artk evrenin kaderinizi ekillendirecek ka pasiteye sahip olmadna inandnz. Bu t a m a m e n yanl bir kavramdr! Memeli deniz yaratklar, Leydi Gaia'nn izniyle, onla rn iyi ve sadk koruyucular olacaklarn bilerek galaktik in sanlar kylarnza davet ettiler. imdi onlar size de bunu yapmanz salayacak bir yol ve vasta vermek istiyorlar. Spirituel Hiyerari'nin nemini grp kabullenmenin yan sra, ie Dnya'nn evresinin nemini grp kabullenerek balayn. Spirituel Hiyerari'yi nasl anlayabileceinizi sora bilirsiniz; bunu en iyi vizyon, ritel yoluyla ve t m insanlar da mevcut sezgi kalplarn izleyerek yapabilirsiniz. Tm canllara bilin yoluyla verilen bu sevgi ve k kavramlar nasl iyi Dnya idarecileri ve kendi t r n z n rehberleri olabileceinizi anlamanzn temelini oluturur. Baz Dnya insanlar iin bu sre ve onun karl kolayca gereklemeyebilir, ama bu hepinizin yapmay renebilece iniz bir eydir. ok uzun bir zamandan beri Dnya insanla r bu basit idarecilik iinin koruyuculuun temel mekaniz mas olduunu anlayamamtr. Buraya kadar, koruyuculuun spirituel ve evresel ve helerini anlattk; ancak henz anlatmadmz nc bir u n s u r var. Bu vehe, sizin gezegeninizde baka koruyucu trlerin de bulunduunu grp kabullenmenizi ve onlarla, yaptklar eyle ilgili takdir ve sevginizi gsterecek ekilde iliki kurmanz gerektirir. Siz bunu yapmadnz! Sizler hem evrenizden hem de dier koruyucu dostlarnzdan habersiz
178

Tann ve %onyucuiuk\ kalmanza izin verdiniz. Dnya insanlar bu koruyuculuun gerekten paylaldn a n l a m a k t a her anlamda baarszl a uramlardr. Memeli deniz yaratklar olan kardeleri nizle, birbirinizle sevgi ve yksek bilinle iliki kurmanz salayacak ekilde paylamay renmelisiniz. Balina avlamak ve onunla ilikili dier ilemler cinayet ten d a h a farkl bir ey deildir. Bu dnyaya yapmak ve ba armak iin geldiiniz her eyi ihmal etmenin ve onlara say gszlk gstermenin son perdesidir. Spirituel Hiyerariniz ve biz Sirius Konseyi, Dnya insanlarnn balina avclnn t m vehelerine derhal son vermelerini istiyoruz. Balina av cl, bilinli bir canl t r ve bir koruyucu rk iin esas olu t u r a n her eye mutlak bir saygszlk ve kaytszlk sergile mektir. Bu iren d u r u m u n srmesine izin veremeyiz. Ko ruyuculuun ayn z a m a n d a t a m bilinlilie ulamak ve t m insanlara ve dier trlere sayg gstermeyi renmek anla mna geldiini ltfen idrak edin. Koruyuculuk bilinci, (bitki ler, kayalar ve su gibi) h e r eyin deere sahip olduunun far kndadr. Kendi ihtiyalarnz iin su kaynaklarn ya da ormanlar korumak yetmez. Koruyuculuk bundan d a h a fazla bir eydir ve elence iin doal kaynaklar kullanmak hepsi nin iinde en az nemli faaliyettir. Biz Siriuslular ve Galaktik Federasyonlu kardeleriniz, gezegeninizdeki yaamn geliip zenginleme srecine yar dmc olmak iin buradayz. Bizler hibir biimde Dnya' daki yaam yok etmek iin burada bulunmuyoruz. Byle bir faaliyet bir koruyucuya ait olamaz. Siz bu gezegene Spiritu el Hiyerari'nin talimatlarn yerine getirmeye, kendi rol nz ve dnyanzda b u l u n a n dier koruyucularn roln cid diye almaya, bunlara kar saygl davranmaya geldiniz. Unutmayn ki Dnya'da byk ve mthi bir bolluk vardr ve bu bolluk, eer uygun ekilde ve hakkyla baklrsa, d a h a da byk bir bolluk yaratacaktr. Gezegeninizdeki t m in sanlarn bu mant anlamalarn istiyoruz. Biz galaktik insanlar koruyucu bir trz; bundan dola y, geici olarak u n u t m u olsanz da, Dnya i n s a n l a n da y-

179

alaktik^nsan ledir. imdi sizi kuatan melek varlklardan oluan Spirituel Hiyerari sizin yksek bilince erimenize yardmc oluyor ve hep yardmc olacaktr. Bunun iin, tepetaklak olmu uygar lnza bakp neyin onarlmas gerektiini inceleyin. Bu onarma sreci olduka basit bir sretir ve insanlar iyi "ta mircilerdir". imdi, hatrlanmas ve uygulanmas nemli olan nokta lar zetleyelim. Koruyuculuk yaradln sekiz boyutunda i grr. O, byk Spirituel Hiyerariler vastasyla yaylr, ta dnyanza kadar nfuz eder. Spirituel Hiyerari'nin evre sinde, hepinizin bir paras olduunuz fiziksel evren t e z a h r eder. Koruyucu bir t r olarak, galaktik insan bir k varlk tr; fiziksel olduu gibi ruhsal bir varlktr da. Madde iinde r u h olarak bulunma yeteneiniz sizi benzersiz bir varlk k lar. Buna ek olarak, hayatn seks, alk, susuzluk ve lm gibi salt reflekslerinin tesine uzanan zel bir bilince de sa hipsiniz. Siz t m bunlarn salt fizikselliini ayorsunuz. Siz bir gezegene dier canllarn sorumlu bir idarecisi olarak yer letirilen bir varlksnz. Bu siz tam bilinlilik kapasitesine sahip olduunuz iin yaplr. evrenizdeki memeli deniz yaratklar bu t a m bilinliliin gnlk yaamda ne a n l a m a geldiinin bir rneidir. On larn koruyuculuuna baktnzda, yaamlarn gezegensel sisteminizin varln srdrmesini ve gelimesini salayan enerjileri oluturma srecine cmerte ve btnyle adadk larn grrsnz. Oysa insanlar zamanlarn sk sk evreyi yok etmek ya da ters biimde deiime uratmak, birok canl t r n katletmek ve gezegenin temel yaam yaplarn mahvetmekle geirmilerdir. Dnya'nn fiziksel yapsnn ilahi bir ama iin yaratl m olduunu sylemitik. Bu ilahi ama, Tanrlk aleminde ki melek varlklar tarafndan oluturulmu ve T a n n ' n n kal binden realiteye aktarlmtr. O bir ama iin yaplmt fiziksel bir k yaradl meydana getirmek iin. te t m Dnya insanlar bu sreci anlamal ve uyan rollerini st lenmelidirler.

180

Tann ve "Koruyuculuk^ Gezegeninizde ve gne sisteminizde, bizim inilerimiz ve foton kua deneyimi ile birlikte meydana gelecek ey bu cehaletinize son verecek ve hepinizin koruyuculuun ne ol duunu anlamanz salayacaktr. Koruyuculuk yaratc bir idarecilik srecidir ve idarecilik de, bir trn bir baka tr etkileyen eylem ve faaliyetlerinin tam bir bilin tamasna vasta olmaktr. nk siz insanlar muazzam bir yaam zincirinin tepesinde bulunuyorsunuz ve bu yaam zinciri sa dece hayvanlardan ve bitkilerden olumaz. O ayrca kayala r, topra, suyu, gkyzn ve srnen ya da kaynaan her eyi kapsar. Kutsal Kitabnz sizin hkimiyet rolnz ok ak bir biimde belirtmitir! Yine, unutmayn ki yaratlm eylerde enerji devalar vardr; bunlar birlikte hareket ederek sizdeki ve t m canllardaki byk yaam devresini yaratrlar. Bu yaam devresi, gezegeninizde meydana gelen her eyin znde yatan anah tardr. Dnya insanlar bu sreci anlamal ve burada bulun ma nedenlerini kabul etmeye ve uygulamaya t a m anlamyla hazrlanmaldr. Sizler, gezegeninizin enerjilerini herkesin grmesi iin mkemmel bir vitrin olarak odaklayacak zarif ve kl bir yaam kresi y a r a t m a k iin hep birlikte alan ve memeli deniz yaratklarndan, Dnya insanlarndan ve Leydi Gaia'dan oluan- byk bilin geninin bir paras olarak burada bulunuyorsunuz. Sizler gezegenleri, sadece, belli bir yldzn evresinde o yldz lene dek dnen ve sonunda o da yok olan ncboyut nesneleri olarak grmemelisiniz. ncelenmesi gereken faaliyet bu deildir. Evrendeki her ey belli bir amala var olur. Eer bilin olarak ve gelecekteki galaktik rollerinizde h a t t a evrensel rollerinizde- ilerlemek istiyorsanz, sizin de bu belli amac anlayp yerine getirmeniz gerekir. Bu yzden, bir k, sevgi ve bilin koruyucusu olduu nuzu ve insanlardan, memeli deniz yaratklarndan ve Spiri tuel Hiyerari'den oluan bu byk koruyuculuk geninin bir paras olduunuzu unutmayn. Gezegeniniz u a n d a ye ni bir Altn a'm eiinde bulunuyor ki bu a Dnya in-

181

Qalaktikjnsan sanlarn ihya edecek ve gerek yuvalarna buyur edecektir. O sizlerin Tann'nn niyet ettii galaktik varlklar olabilme niz iin geliyor! Bu keifte siz, olaanst gezegeniniz ile ve memeli deniz yaratklar gibi dier koruyucu trlerle byle yici bir iliki iine gireceksiniz. Bu ilikiler iinde siz ayrca, T a n n ' n n Spirituel Hiyerarisi denen o parlak melekler gru bu ve ykselmi statlarla da el ele alacaksnz. Bu ortak lk, her nereye doru ilerlerseniz ilerleyin, kalbinizi sevgiyle tututuracak ve sonsuzluunuzu sevgiyle dolduracaktr. Ve sonra, tam bilinli bir k insanl olarak, hepiniz ruhunu zun derinliklerinde gizlice fsldanan o sonsuz ihtiam lem lerine doru ilerleyeceksiniz. Bu blmde verilen bilgiler hakknda zihninizde birok soru uyanabilir. Aada, Virginia Washta'ya, "Tanr ve Ko ruyuculuk" konusunda verilen bilgilerle ilgili sorular sormak tadr. S o r u v e Yant B l m Virginia: Bugn kimlerin burada olduunu ltfen ack lar mnz? Washta: Konseyin dier iki yesiyle birlikteyim. Bun lardan biri tarih, teknoloji, koruyuculuk ve memeli deniz ya ratklar projeleri konusuyla ilgilenen Mikah; ikincisi ise Teletron'dur, bylece koruyuculuk konusunda istediiniz tarihi ya da dier ilgili bilgileri verebiliriz. Ltfen devam edin. Virginia: Teekkrler ve hogeldiniz. Spirituel Hiye rari'nin melekler, bamelekler ve ykselmi statlardan meydana geldiini sylediniz. Devalann da Spirituel Hiye rari'nin bir paras olduklann sanyorum. Onlar sizin Spiri tuel Hiyerari tanmnz kapsamna dahil deil mi? Washta: Devalar, Spirituel Hiyerari'nin tabannda yer alrlar. Onlar, Zamann Efendileri vastasyla yksek boyutsal kaynaktan aa eitli boyutlara getirilen meleksi enerji-

182

Tann ve %onyuculuk\ leri uygulayan enerjilerdir. Bu enerji, Dnya gezegeninin fi ziksel bedenine, hayvanlarna, eitli bitkilerine, atmosferi ne, okyanuslarna ve sularna vs. dntrlr. Bu anlam da, devalar Spirituel Hiyerari'nin bir parasdr. Virginia: Ltfen, Dnya'nn byk bameleklerini is men sayp, bunlarn hangi boyutta bulunduklarn syler mi siniz? Washta: Birok bamelek olduundan, mevcut durum da en nemli olan birka bamelein adn vereceiz. Hepiniz iin en nemlisi Bamelek Mikail'dir; kendisi, Metatron ve gezegeninizi ve onun birok boyutunu kontrolde t u t a n dier birok konsey yesiyle birlikte bulunmaktadr. Bamelek Mikail, sekiz byk boyuttan Dnya'ya k a d a r yaam enerji lerini ynlendirir, bylece Dnya gezegeni canl bir biyosfere sahip olabilir. Sonra nc, drdnc ve beinci boyuttan sorumlu olan Bamelek Cebrail vardr. Bylece, Bamelek Mikail ve Cebrail imdi yeni ve muhteem galaktik insan bi lincinin ve bu galaktik insanlarn iinde yer alaca uygarl n enerjilerini getirme sreciyle ilgilenmektedir. Mikail ve Cebrail, gezegeni tam ykseliine hazrlayan iki byk bamelektir. Rafael ve Uriel gibi baka birok ba melek vardr; bunlar drdnc ve beinci boyutta bulunarak Cebrail'e bu ykseli srecinde yardmc olurlar. Onlar ayr ca altnc ve yedinci boyutlara ulaarak, Zamann Efendileri'nin sekizinci ve yedinci boyutlardan getirdikleri zel ya am enerjileri konusunda Bamelek Mikail'e yardmc olur lar. Ancak Spirituel Hiyerari, Bamelek Mikail ve Cebrail'i, Galaktik Federasyon'un himayesinde Siriuslular ile koordi nasyon iinde alacak iki resmi idareci olarak atamtr. Virginia: Baka bir deyile, bunlarn hem Siriuslular'a, hem Pleiadesliler'e, hem de Dnya insanlarna hizmet eden ayn iki bamelek olduklarn m sylemek istiyorsunuz? Washta: Evet. Bamelek Mikail ve Cebrail, daha ok, boyutlararas meleksi formlardr ve bundan dolay belli bir gne sisteminin ya da gezegenin fiziksel enerjisine bal de ildirler; bylece onlar fiziksel realiteyi (maddeyi) kontrol

183

CjaCakt^insan eden Zamann Efendileri ile ibirlii yaparlar. Virginia: Teekkr ederiz. Bamelek Mikail'in Kutsal Kitap'ta ve dier kaynaklarda bildirilen "cennette kaybedil mi sava" hakknda yorumda bulunabilir misiniz? Bu nasl oldu ve imdi biz hangi noktada bulunuyoruz? Washta: Bu tarihi olarak ilk yaradlla ilgilidir. Sizin anlayacanz, bu imdiki fiziksel yaradlta bir temel kav ram saptanmt. Bu kavrama gre, byk bir karanlk mev cut olacak ve en sonunda byk bir semavi k bu karanlk t a n ortaya kacakt. te, Kutsal Kitap da dahil olmak zere birok kaynakta anlatlan yaradl yklerinde, en balan gta karanln olduunun anlatlmasnn nedeni budur. nk bu yaradln amac, karanln aydnlk kadar b yk olmadn kantlamakt. Bamelek Mikail'e, -En Yce Yaratc G tarafndan bu imdiki fiziksel yaradl nasl yaratacaklar konusunda tali m a t l a r verilen- Zamann Efendileri ile bu yaradl iin en yce snav olmak zere yaratlan karanlk g arasnda ba arac rol oynamak gibi bir ilahi grev verilmiti. Bundan do lay, Bamelek Mikail sekiz boyutun bir araya getirilmesi ve eitli boyutsal meleksi ve bameleksi glerin uygun yerlere yerletirilmeleri iine yardmc olmaya koyuldu. lahi plnn istedii bu modeli yaratabilmek iin bu karanlk iinde bir varln yaratlmas gerekiyordu. Bundan dolay, Bamelek Mikail, ilahi plnn gerektir dii gibi bir karanlk varl yaratacak enerjileri oluturdu. te szde "cennette sava"n ima ettii ey budur. Bu karan lk varlk Tann'nn pln gereince yaratlmt ki bylece, Dnya gezegeninde yaanacak birok hayattan, birok enkarnasyondan sonra, en sonunda karanlk enerji kalplar ye niden a dntrlebilsin. Bu dntrme, eninde sonun da, kta yaayan byk, lmsz varlklarn ortaya kma sn salayacakt. te Mikail'in enerji modeli ve onun evre sindeki ykler bundan ibarettir. Virginia: yleyse, onun kendisine ve a direnen bir

184

Tanr ve %pruyuaduk\ t r ikiz kardee ya da yakn bir alternatif enerji-formuna sa hip olduunu varsayabiliriz, yle mi? Washta: Evet. Bu enerji, ona uygulamas iin izin veri len ilahi plnn bir paras olarak, onun tarafndan yaratl mt. O, yaklaan bu "ykseli" srecinin bir paras olarak, bu iki k ve karanlk enerjilerini birletirecektir. te bu yzden, Ik a, Siriuslu ve Galaktik Federasyonlu birok Zamann Grcs tarafndan nceden tahmin edilmitir. Biz, imdi bu -karanl a dntrecek- fiziksel yaradl kuatan enerji kalplarn anlyoruz. Virginia: Tanr ve Zamann Efendileri'ni gsteren e maya baktmzda, Zamann Efendileri'nin pek ok sayda olduklarn gryoruz. Onlarn saylarn yaklak olarak bil direbilir misiniz? Washta: unu a n l a m a k nemlidir: Zamann Efendileri kendi boyutlarnda sonsuz sayda bulunurlar. Milyonlarca ve milyonlarcadrlar. Sekizinci boyutun ok stnde, En Yce Yaratc G'n ilahi pln altnda, fiziksel yaradln her vehesini kontrol eden Zamann Efendileri yer alrlar. Bun dan dolay, onlarn says sonsuz denebilecek k a d a r oktur. Virginia: "Zamann nabz at" dediiniz eyi biraz aklayabilir misiniz? Bu ne anlama gelir? Washta: En Yce Yaratc G, en sonunda Zamann Efendileri'ne bir yaradln meydana gelmesi gerektiini bil dirdiinde, bu Zamann Efendileri'ne yaradln byk na bz atn oluturmalar talimat verilmiti. Bizim "zamann byk nabz at" dediimiz ey, her yaradl meydana ge tiren belli bir zaman kuana ya da (birbirini izleyen bir ar dklk) dzenine sahiptir. Zamann Efendileri bu "enerji nabz atn", oluturacak ve her eyi hasl edecek fizik sel yaradla tayarak ie balarlar. Virginia: Zamann Efendileri'nin ne yaptklarn daha kesin bir biimde aklayabilir misiniz? Washta: Her Zamann Efendisi, bu ister sizin galaksi nizde bir yldz sistemi olsun, isterse baka bir boyutta bir

185

alaktik\_nsan yldz sistemi olsun, belli bir yaradlta fiziksel bir sorumlu lua sahiptir. rnein, her melein, bamelein, h a t t a en kk atomun bile -grevi fiziksel yaradl srdrmek ve onu tasarlanm bir baka hale dntrmek olan- bir Zama nn Efendisi vardr. Zamann Efendileri'nin toplam saysn milyonlarca yldan beri saymaya alan baz Siriuslu top lumlar vardr, ama henz nihai bir say elde edilememitir. Virginia: O halde, her bireysellemi ruhun, h e r enerji kalbnn vs. zerinde bir Zamann Efendisi vardr. Washta: Bir ruhun her paras iin, ve ayrca o r u h u n her vehesi iin bir Zamann Efendisi vardr; nk bir ruhgc birok bireysel varla blnebilir. Ruh, gemiinde ya da geleceinde bulunan eylere blnebilir. Zaman, evrende ayn a n d a vaki olan, yani ezamanl bir yaradltr. O nc-boyut realitesinde bulunanlara ardk (birbirini izleyen anlardan oluan) bir ey gibi grnr ama yle deildir. Bun dan dolay, zaman ardk olmad iin, Zamann Efendileri de sonsuz sayda olmaldr. Onlar bu muazzam fiziksel yara dln her parasn kontrol etmelidirler ki, nihai ykseli gerekletirildiinde, Zamann Efendileri ruhu oraya tama men kusursuz, kesin a m a hassas ve zarif bir ekilde getirme yi baarm olsunlar. Virginia: Eer sylediinizi anlamsam, bu Zamann Efendileri Yaradan'dan gelen kk k huzmeleri (nlar), ya da Tanr'dan doan nlar, yle mi? Washta: Onlar sizin realitenizde k denen zaman n lardr. nc-boyut farkndal iinde bulunan sizler anla malsnz ki tam bilinlilie eriinceye dek bu Zamann Efen dileri kavramn kavrayamazsnz. te bu yzden, gezegeni nizde bolca bulunan dini mitoloji ve reti eserlerinin oun da Zamann Efendileri tam anlamyla aklanamamtr -on lar sizin yaradl leminizi kuatan bameleksi glerle ka rtrlp birletirilmitir. Yine de, onlar fiziksel yaradln kendine zg ve hayati bir ilevidir. nsanlar realitelerinin tam bilinli vehelerine doru ilerledike, bir Zamann Efendisi'nin gerekten ne olduunu da kavramaya balayacaklar.

186

Tann z/e %onyuculuk_ Onlar ayrca, zamann ne olduunu ve bunun Yaradan'n ilahi plnnn bir sreci ve zorunlu bir ilevi olduunu daha iyi kavrayacaklar. Virginia: O halde, Tanr ve Zamann Efendileri ema sna bakp da sekizinci boyutun zerindeki realiteyi kavra maya bouna uramamalyz, yle mi? Dier kitaplarn, Tanr'nn yirmi drdnc, otuzuncu vs. boyutta bulunduu ynndeki iddialar konusunda bir yorumda bulunabilir mi siniz? Washta: Tanr, yaradln tm vehelerinde mevcuttur ve Zamann Efendileri srekli olarak, kendilerinin Tanr'nn ve ilahi plnn iradesi altnda hareket ettiklerini sylerler. Bundan dolay, Tanr ilahi irade gstererek yaradl iinde yer alr ve yaradln t m veheleri bu ilahi iradeden kay naklanan pln ierir. Biz Tanr'nn ya da En Yce Yaratc G'n enerjisinin, hem yaradln tm vehelerinde mev cut, hem de onlar tarafndan kullanlmaya hazr, sonsuz bir boyutlararas enerji olduunu sylemek isteriz. Tanr, O'nun plnn gerekletiren ve ayrca bu enerjiyle bir olmak iste yen herkesle bilgiyi paylaan temsilcileri vastasyla bilinir. Tanr yaradltr. Bu kavram t a m olarak anlamak nc-boyut realiteleri iin ok zordur, nk Tanr ylesi ne ezamanl (ayn zamanda vaki olan) ve her eye kadir bir kavramdr. Sadece, En Yce Yaratc G'n daima, t m za manlarda, boyutlarda ve t m yaradlta mevcut olduunu hatrlayn. Yaradl ezamanl olarak vuku bulmakta ve te kml etmektedir; b u n d a n dolay, Tanr'nn enerjisi daima oradadr ve daima orada olmutur. V i r g i n i a : Yaknda Dnya insanlarnn yeniden kavua caklar t a m Tanr-bilinci, memeli deniz yaratklaryla direkt olarak iletiim kurmalarna olanak verecek mi? nsanlar ve memeli deniz yaratklar, otomatik olarak, nasl ibirlii ya pabileceklerini bilecekler mi? Washta: Yeni ada, Spirituel Hiyerari, galaktik (Dnyal) insan ve memeli deniz yarat l takm bir ola-

187

alaktifinsan cak. Bylece, insanlar orijinal l takma geri dndklerin de, Spirituel Hiyerari'nin istedii gibi iletiim kurabilecek, bu enerjiyi kazanabilecek ve onu ilahi plna gre dnme uratacaklar. V i r g i n i a : Burada b a n a ok ilgin gelen bir konuya sap mak istiyorum -1972'de Siriuslular tarafndan kurtarlma mz konusuna. 1972'de Spirituel Hiyerari ile Siriuslular arasnda ne oldu ki byle, Dnya'y Gne'in mahvedici n larndan koruma karar alnp uygulanabildi? W a s h t a : Dnya zerinde sergilediiniz byk adalet sizliklere karn, gezegeninizin Spirituel Hiyerarisi siz in sanlar daima kendi tohumladklar ve korunmalar gereken ocuklar olarak grmtr. Memeli deniz yaratklar da bu konuda ayn fikirdedir. Bylece, her iki grup da, zellikle Spirituel Hiyerari araya girerek Siriuslular'a sizin gezegeni nizin ne k a d a r hayati bir neme sahip olduunu anlatt. Sa dece Dnya'daki t m yaamn korunmas asndan deil, a m a ayn z a m a n d a byk ilahi plnda bir model olarak da. te bu yzden, biz Siriuslular, kendi galaktik varlkla rmz, meleklerimiz ve bameleklerimizin yardmyla, Dnya 'nn Spirituel Hiyerarisi ile bir araya gelerek, Dnya'y G ne'in ortaya kan tehlikesinden korumak iin bir holografik zarf oluturduk. V i r g i n i a : Desteinizin nedenini anlyoruz, a m a holog ramn kendisini daha ayrntl biimde tarif edebilir misiniz? W a s h t a : 1972 ylndan beri Dnya'nn evresinde bulu nan ey, imdi tm gne sistemini, Gne'i ve dier geze genleri de iine alacak ekilde geniletilen bir holografik im gedir. imdi realitenizde, zellikle foton kuana giriiniz hususunda ayarlamalar yaplabilir. Aslnda, bu olayn vuku bulaca zaman ksaltabilir ya da uzatabiliriz ve onun t m gne sisteminiz zerinde yapaca etkileri snrlayabilir ya da geniletebiliriz. Bu holografik imge ya da k enerjisi za r, ilahi plnn gne sisteminizin foton kuana girmesini istedii an gelene dek Gne'i, gezegenleri ve onlara ait her

188

Tann ve rKpmyuculuk\ eyi koruyacaktr. Bu holografik zar, Sirius Ynetim Konseyimiz'in Galaktik Federasyon'u bizim fikrimizin doru oldu una nasl ikna edebildiinin -o suretle de Galaktik Federas yon'un bizim mdahalemizi yasaklayan nceki politikasn tersine evirmesinin- yantn oluturur. imdi, dikkate de er bir olay vuku bulmutur! Gne sisteminizin ve Dnya' nn Spirituel Hiyerarileri, Galaktik Federasyon ile, Galaksiniz'in melekleri ve bamelekleriyle -Galaktik Federasyon'un ve onun Merkezi Gne Konseyi'nin bir paras olan bu var lklarla- bir araya gelmitir. Birlikte, Dnya'y t e k r a r t a m bilinlilie tayacaklardr. Bu byklkte bir olay Dnya'y tam anlamyla ve baarl bir biimde iyiletirmek iin gerek li enerjileri azami hadde karacaktr. V i r g i n i a : Bu byk Merkezi Gne nerededir? Washta: Byk Merkezi Gne t m bu galaksinin e kirdeinde ya da k merkezinde yer alr -buna her eyin ana k u m a n d a merkezi de diyebilirsiniz. Siz galaksinin mer keze en uzak blgelerinden birinde bulunuyorsunuz ve Mer kezi Gne Dnya'dan otuz be bin k yl uzaklktadr. Virginia: Foton kuayla ilgili olarak, biz sizin yard mnz olmadan, onun bize sunduu elektromanyetik arj tersine evirip, onun olumsuz etkilerine kar koymann bir yolunu bulabilir miydik? Washta: Hayr, nk siz bu konuda kullanlan ileri boyutlararas teknolojiden yoksunsunuz. Ancak boyutlarara s Spirituel Hiyerariler'in byk efkati ve deneyimli fizik sel teknisyenlerin yksek teknik uzmanlklar sayesinde bu foton kuann etkisinden korunabilirsiniz. Aksi takdirde, bu Dnya'y yok edecek bir felaket olurdu. Virginia: Onun enerji arjn tersine mi eviriyorsu nuz? Ya da faaliyetlerinizi nasl tarif edebilirsiniz? Washta: Gne'in ve t m dier gezegenlerin enerjileri ni boyutlararas bir dzeyde yeniden polarize ediyoruz. Bu eylem yoluyla, sadece ibirliki ve olumlu etkiler iin gerekli enerji kalplarn oluturuyoruz. Bu, vaat edilen muhteem

189

aCaktikinsan Altn a'n Dnya gezegeninde ok yaknda gereklemesi ne olanak verecektir. Virginia: Teekkr ederiz. Yeni Hcreler, Yeni Beden ler, Yeni Yaam adl kitabmda DNA/RNA hcresel deiik likleri hakknda yorumlar yer alyordu. Gezegendeki titreim frekanslarnda hzl ykselme gz nne alndnda, zihinle rimizin, duygularmzn ve bedenlerimizin bu ok youn enerji deneyimiyle nasl baa ktklarn dnyorsunuz? Washta: Gezegeninizde u a n d a her insan -bunun ta mamen bilincinde olsun ya da olmasn- byk lde bir ge netik deiim geiriyor. Bu d u r u m insanlar nmzdeki yl larda meydana gelecek muazzam deiim-dnm srecine ve ykselie hazrlamaktadr. Sonu olarak, insanlar fiziksel rahatszlklar olduunu sandklar bir hayli ey yayorlar -bu rahatszlklar veya s kntlar aslnda beyin hcre modelindeki basit deiiklikler den, sinir sistemi devrelerindeki karklktan, kalbe ait de imelerden ya da hcresel yapdaki genetik deiikliklerden kaynaklanmaktadr. te birok ani ve aklanamayan rahat szlk ve hastaln ortaya kp, sonra sessizce kaybolmas nn nedeni budur. Ve gezegeninizde meydana gelecek dei ikliklerin yolunda olduklarn ite byle bilebilirsiniz. Spi rituel Hiyerari tarafndan balatlan sre, ksmen, baz s releri uzatmak, ama ayn z a m a n d a u anda gezegeninizde meydana gelen "karmik ykten kurtulu" srecini hzlandr maktr. Geenlerde Spirituel Hiyerari ksa bir yavalama tavsi ye etti, nk gezegeninizdeki birok insann evrelerinde meydana gelen deiikliklerden tr panie kapldn gr mlerdi. Bu yavalatma herhangi bir byk ekilmenin ka lc olaca anlamna gelmez; bu arabanzla saatte seksen mil hzla giderken bu hz yetmi be mile indirmek gibi geici bir ayarlamadr. lahi plnn baanlabilmesi iin biz ve siz hl byk bir hzla hareket ediyoruz! nsan bedeni zerin deki incelemelerimiz sonucunda, bu bedenin bu enerji hzlan drmasn desteklediini ve sergilediini gryoruz.

190

"Tanr ve %pruyuc\duk\. Virginia: Dinlenme, egzersiz yapma, hafif beslenme ve meditasyon belli rahatszlk belirtilerini ve fiziksel deiik likleri hafifletmeye yardmc olabilir mi? Washta: Bu srecin t m insanlarda baarl bir sonuca ulaabilmesi iin hem bireysel hem grup meditasyonunun, bedensel egzersizin ve uygun beslenme programnn uygu lanmasn neririz. Ayrca, toksinlerin bedenin hcresel ya psndan mmkn olduunca abuk atlabilmesi nemli ol duundan byk miktarda sv eyler iilmesini neririz. Virginia: imdiye dek ift sarmall DNA'dan on iki sarmall DNA modeline geen bir insan oldu mu? Washta: Bazlar b u n u n eiindeler, a m a halen on iki sarmall zincir gezegeninizdeki insanlar tarafndan genetik olarak kazanlamamtr. B u n u n l a birlikte, nmzdeki alt ay iinde, bizim tarafmzdan byle bir ayarlamann avantaj larnn rnei olmalar iin genetik olarak hazrlanan birok insan baaryla bu deiimi gerekletirmeye balayacak. Virginia: Bize zaman ayrdnz iin size ok teekkr ederiz. Ayrca, bize yardmc olan tm varlklara da kran larmz ve sevgilerimizi sunuyoruz.

191

Blm 9

Galaktik nsan Uygarl


Bu blmde Washta, Teletron, Sirai ve Mikah galaktik insan uygarlnn tarihini ve temel prensiplerini sizlerle paylaacaklar. Bu yzden, Sirius kltr ve uygarl byle bir kltrn rnei olarak kullanlacaktr. imdi konumuza, insan uygarlnn tarihi ve kkenleri ile balayalm. lk insan uygarl yaklak alt milyon yl nce Lyra takmyldzndaki en parlak yldz olan Vega yldz sisteminde kuruldu. Bu zaman esnasnda, Vega'nm insan sakinleri ger ekten gezegenleraras bir kltrn balca ilkelerini, temel lerini gelitirdiler. Bu kltr, drt asli toplumsal yasa olarak sunulan iki ana prensibe dayalyd. Bu iki prensipten ilki, bireyin kiisel tekmlnn ne miydi. Uygarln temel inanc, bir bireyin bilincinin, ancak o kendi yksek r u h u n u btnyle aratrp kefederken, bir y a n d a n da bakalarna hizmet etmesiyle tam anlamyla geli ebileceiydi. Sevgi, onlar tarafndan, baka bir ruh-gcn t a m olarak anlama ve sonra bu bilgiyi kendini daha iyi anla m a k iin kullanma yetenei olarak grlyordu. kinci prensip ise her insann ruh nn kendine zg bir biimde parladn bildiriyordu. Her bir ruhun , bir leik insan ailesini oluturan byk bilmecenin (puzzle) bir parasn tayordu. nsann ailesinin ve arkadalarnn g revi bu t a m parlaklna dntrmeye yardmc olmak-

192

alakjikJnsan lugarb t. imdi, galaktik uygarl ksaca gzden geirip, onun te mel prensiplerini ve toplumsal yasalarn daha ayrntsyla anlatalm. Galaktik uygarln kkenleri galaktik ve boyutlararas Spirituel Hiyerariler'e dayanr. Bu zamann ve uzayn spiri tuel efendileri kendi lemleri (galaksiler ve yldz sistemleri) iinde bir dizi benzersiz fiziksel varlklar oluturdular. Bu gi riimde bulunuldu, nk gezegenlerin, yldzlarn ve dier enerji formlarnn -fiziksel evren boyunca yaradln beyaz n oluturmalarna yardmc olacak- tamamlayc bir fi ziksel koruyucuya ihtiyalar vard. Bu amala, Spirituel Hi yerariler zel yaam-formlan (yksek akl ve sezgiye sahip eitli insanlar ve insan-olmayan varlklar) yarattlar. Bu ya am-formlan, yaradl enerjilerinin fiziksel yaradl boyun ca azami verimlilikte i grmelerine olanak vermek iin, Spi rituel Hiyerariler ile birlikte hareket edecek koruyucular olarak yaratldlar. Bu gezegensel (ve yldz sistemsel) idarecilik kavram, t m insan kltrnn koruyucu-doas denen eydir. Bu t m insanlarn zerine t a m bilinli uygarlklann kurduklar temeldir. Dnya i n s a n l a n n n farkndalklan geliip bilinleri ykseldike, evresel hareketin ve Dnya'nn idareciliinin destek kazanmas ve neminin artmas doaldr. Bundan do lay, bu hizmet etme ve koruyuculuk srelerinin i n s a n bilin cinin geliimiyle nasl ilgili olduunu renmek nemlidir. Bu koruyuculuk sreci hakknda bilgi sahibi olmalan, Dn ya i n s a n l a n n n gezegeninizde galaktik bir kltr nasl ba aryla yaratabileceklerini d a h a iyi anlamalarna olanak ve recektir; nk Lyra kltr Sirius'un bir parasdr ve siz Dnyallar da artk giderek a r t a n bir Sirius etkisi altndas nz. Spirituel Hiyerari'nin balangta tm insanlara verdi i bu koruyucu-doa byk bir armaandr, nk o drt veheli demokratik bir toplumsal yasalar sistemine dayandnlmt. (Bkz. ekil 21: Drt Temel Toplumsal Yasa.) Bu drt yasa, insan uygarl tarafndan, varln Spirituel Hiyerar-

193

Qaiakk\nsan

Drt T e m e l T o p l u m s a l Yasa
Zamann Efendileri kendi lemlerinde bir fiziksel insan mevcudiyeti yarattlar. Bu, Spirituel Hiyerariler ve sevgiyi yayacak bir koruyucuya gereksinim duyduklar iin yapld. nsanlar iin doru ilikiyi belir leyen kurallar da yine Zamann Efendileri tarafndan saptand ve Spirituel Hiyerariler tarafndan hkme baland. Bu kurallara Drt Temel Toplumsal Yasa denildi. Bir'in Yasas: Her varln hedefi, kendi ruhsal tekml ve hiz met yolunu kefetmektir. ki'nin Yasas: Yaradln gc, bir baka varlkla kurulan sevgi dolu bir iliki vastasyla kullanlabilir. Bu yakn iliki, baka insanla ilgilenip ona bakmak koruyuculuun daha derin bir bilgisine ulatrr. 'n Yasas: nsann kendisi, dostlar, ailesi ve klan ile kurdu u yakn iliki ba, kresel dayanma an gelitirir. Drt'n Yasas: Drt'n Yasas, genileyerek -klann klanla ve gezegenin yldz sistemi ile ilikisi gibi- daha byk gruplar kapsayan 'n Yasas'dr.
ekil 21: D r t T e m e l Toplumsal Yasa 194

Qaiak&k nsan Zlygar siler ile uyum iinde srdrmekte kullanlabilir. U n l a r ayr ca, insanlarn tam bilinlilie erimesini, bylece kendilerine ve zellikle birbirlerine t a m hizmet edebilmelerini m m k n klar. Bu yasalar uygulayarak, Dnya insanlar t m insan t r iin byk galaktik koruyuculuk planndaki yerlerini kazanacaklardr. Ve onlar insan uygarln m m k n olan en yksek olgunlua eritireceklerdir. imdi, t a m olarak ne yi temsil ettiklerini anlayabilmek iin bu drt yasay incele yelim. lk yasaya, Bir'in Yasas denir. Bu yasann tek amac, her r u h a kiisel tekml srecinde yardmc olmaktr. Bir'in Yasas, basite, hayatn birbirine bal olan realitesi ve birli i kavramdr. Her insan, onun iin a t a n a n ruhsal rehberleri (koruyucu melekleri ve melek yarglar) ve En Yce Yaratc G'n ilahi pln altnda hareket eden Zamann Efendileri tarafndan ortaklaa belirlenen zel bir ruhsal yola sahip ola caktr. H e r insann hedefi* kiisel tekml ve hizmet iin se ilmi ruhsal yolunu kefedip bu yolda ilerlemektir. Bu ener ji yolu, Kha ya da ruh-gcnn kendisidir. Bir'in Yasas'nn baaryla gelimesini mmkn klmak iin, drt yasann her birine Ahn denen zel bir ritel verilmitir ki bu bireyin Ahn'n zn ya da ritel modelinin anlamn kav-ramasna ve sonra onu elinden geldii kadar kullanmasna yardmc olacaktr. Bir'in Yasas'nda iaret edildii gibi, bir Kha Ahn'a ya da ruh-gcnn riteline sahibiz. Bir'in Yasas'ndan kan bu hizmet ve kiisel tekml inanc, toplumda -ruh gcnn hizmet enerjilerinin ritelleri iin odak noktalan grevi ya pan- bir dizi klan (aile-st ya da ok byk aile) rgt ta rafndan yanstlyordu. Bir kez bu balangtaki hizmet enerjileri ruh-gc tarafndan gerekten birletirildikten sonra, bir hizmet temeli ki'nin Yasas'na getirilebilirdi. r nein, b a k a l a n n a hizmet etmekteki amacnz bilmeniz, si zin kendi z deerinizi anlamanza ve bu deeri bir bakas na d a h a kolayca atfetmenize olanak verirdi. ki'nin Yasas, iliki yasasdr. O basite, yaradl g-

195

GaLaktik^nsan cnden bir baka varlkla sevgi dolu bir yaknlk kurarak ya rarlanlabileceini bildirir. Bu yaknlk sonucu, bir baka varlkla kurulan derin baa ok deer vermeyi renir ve birleik sevgi enerjilerinin kullanm sonucunda- sadece zfarkmdalktan koruyuculuun d a h a derin bir bilgisine doru tekml edersiniz. ki'nin Yasas, karlkl sevgi ve ilgi gs terilen, emek verilen bir birliktelik yoluyla, birlemi bir ko ruyuculuk hizmetini yerine getirmenin temelidir. Onun enerji yolu, yakn ilikinin enerji riteli olan S h r e e Ahn'dr. Tam bilinli insan lemi olan Sirius leminde enkarne olan t m varlklara yardmc olmak iin, her bir klan, yele rine, o klann tapnak sistemine bal bir dizi danman sa lar. (Bkz. ekil 22: Yasalar in Ritueller.) Gezegenin zgara eklindeki enerji hatlarnn byk kesime noktalar boyun ca ve bu noktalar zerinde yer alan bu klan tapmaklar, ge zegenin her yannda mevcut bilin a iin bir ekirdek gre vi yapar. Burada size, Bir'in Yasas ve iki'nin Yasas yoluyla kiisel bilin geliiminizi grp kabul ederken karlaabile ceiniz eitli yaam krizlerini baaryla atlatmanza yar dmc olacak meditasyonlar ve altrmalar verilir. Bir geze gensel koruyucu olmann ilk kavramlar bu klan tapnakla rnda oluturulur. Burada gerekli enerji-temizleme meditasyonlarnn yan sra -ncelikle gezegensel koruyuculuk iin gerekli birleik yaam gcn onurlandrp korumak ve ge zegenin biyosferinin gcn desteklemek iin- ritueller de yaplr. i n s a n ilk ocukluktan yetikinlie doru yol alrken zel bir dizi ders ve ritel ile karlar. Bu ritueller ve ders ler varlklarn fiziksel yaama niye geldiklerini ve o gezegen de e n k a r n e olmaktaki amalarn anlamalarna yardmc olur. Her varlk, sadece kendisine deil, ayn zamanda gru buna, uygarlna, gezegenine ve yldz sistemine -varoluun b t n n e - yardmc olacak kutsal bir varolu nedenine -zel bir yetenee- sahip olduuna inanr. Kiinin danmannn maksad da, kiinin bu asli hedefleri belirlemesine yardmc olmaktr. Byle yaparak da, danmanlk sreci bireyin kendi

196

Qaiakk\nsan

Uygarl

i benliini ve bu tekmln esasn oluturan sorumlulukla rn btnyle aratrp kefetmesini salar. Ritueller bizim iin, t a m a m e n , bir eyin icra edilmesi yada belli bir grevin yerine getirilmesidir. Sizin gezegeni nizde ise ritueller genelde birinin uzun uzadya konumas ve herkesin uyuyakalmasna sahne olan baz uzun trenler anlamna gelir. Bizim yaptmz bu deildir! Bir ocuk iin bir ritel rnei, o ocuu deniz kysna gtrp, onun kum larla ve talarla oynamasn, evresindeki devalarn enerjisi ni hissetmesini ve bylece bu toprak ve talarn bizzat geze-

Y a s a l a r in R i t u e l l e r
Bir'in Y a s a s :

O n u n ruhsal yolu K h a (ruh gc ya da yolu) ve riteli ise K h a Ahn'dr. ki'nin Y a s a s :

O n u n ruhsal yolu S h r e e (kiisel bir yaknln enerjisi) ve riteli ise S h r e e Ahn'dr. 'n Yasas:

O n u n ruhsal yolu K o o ' S h e e (aile ve g e z e g e n s e l grup bilgisinin enerjisi) ve riteli ise K o o ' S h e e A h n 'dr. Drt'n Yasas:

O n u n ruhsal yolu K h a s ' K o o (yldz sistemsel, galaktik ve e v r e n s e l grup bilgisi) ve riteli ise K h a s ' K o o Ahn'dr e k i l 22: Yasalar i n Ritueller 197

aiaktif^nsan genin byk enerji kalplaryla olan balantsn ve b u n u n amacn anlamasn salamaktr. Bylece ocuk kendi fizik selliini a n l a r ve onun t m fiziksel eylerle ilikisini hisse der. ocuk byrken byle birok kk ritel yaplr. Bir'in Yasas ve ki'nin Yasas'nn yan sra, 'n Ya sas da vardr. 'n Yasas, sizin kendinizle ilikinizin ve bir bakasyla -dostlarnz ve ailenizle olduu gibi- yaknl nzn hepsinin bir araya getirilebileceini, birbirine balana bileceini bildirir. Tam bilinli varlklar kim olduklarn an lamak ve iinde bulunduklar realitede kklenmenin bir yo lunu bulmak zorunda olduklarndan, bu balanma, yaratt byk dayanma an aklayp yorumlamaya yardmc ola bilir. Bylece, bu genileyen dayanma a iin temel kural lara gereksinim vardr. Bildiiniz gibi, benliin bir bakas (mahrem ilikiler) ile yaknlk iinde yaratc gle birleme si, bu balanma, bu enerjinin yeni kuaklara aktarlmasn salayacak bir vastay gerektirir. Bu, 'n Yasas da bir Ahn'a (ritele) sahiptir ve bu Ahn'a ksaca Koo S h e e denir. Koo S h e e , ailesel ve gezegen sel grup bilgisi enerjisi ya da klarn nn yaradl ruhgc olarak tanmlanr. Bu Koo Shee'lerin insann, ayn za manda, benlik kavramndan grupla yaknla gemesini ba aryla salayaca umuluyordu. Bu bilin dzeyleri o za man, kiinin bu birbirine bh gruplarn Drt'n Yasas'na nasl t e k m l edeceklerini anlamasna yardmc olacakt, Yani, insann sadece yaad gezegenle deil, a m a bu geze genin bir paras olduu gne sistemiyle de ilikisi oldu unu. Drt'n Yasas, yldz sisteminin byk Khas'Koo'su ile ya da gnesel, galaktik ve evrensel grup bilgisinin enerji siyle ilgiliydi. Bundan dolay, Lyra/Sirius geleneinde eitim iki ne denle yaplrd. Birincisi, ^k eitim bir bireyi zel bir ya am grevine hazrlard. Bu eitim projesi, varlklarn, ruh sal yollarnn belli bir hizmet biimiyle ilikisini ve bu hiz metin sevgiyi ve kiisel tekml nasl ifade edeceini anla malarna yardmc olmay kapsard. kincisi, t m bireylerin

198

Qaiakikjnsan

liygarl

kim olduklarn renmeleri gerektiine inanlyordu -ve by lece eitim bu veheyi de ieriyordu. Lyrallar, insann kendi sini bilmesinin, o insan birbirine baM bilin ve k a ya ratacak hizmetleri gerekletirmeye gtreceine inanyor lard. Bu nedenle, her birey eitimle, dier yaamlarnn ve realitelerinin anlarn hatrlamay renirdi. Bu anlar unu tulmamal, her bir yaam boyunca zenginletirilmeliydi. Lyra/Sirius geleneinde yaam ksa ve birbiriyle balantsz bir olaylar, rastlantlar dizisi deildi. O, her ruh-gcn balangta kendisini yaratan- yksek yaam enerjilerine nihai dnne hazrlayan bir dizi bilinli realiteyi kapsyor du. Evrene ve onun devresel dzenine duyulan bu byk sevgi Lyra uygarlnn kozmik plnnn temelini oluturmu ve onun baaryla tamamlanmasn desteklemitir. Zamann Efendileri, bundan baka, Bir'in Yasas'nn Drt'n Yasas'na dntrld ve daha sonra Be'in, Alt'nn ve Yedi'nin Yasas'na geniletildii bir genileyen yasa lar sistemi y a r a t a r a k , bu yasalarn mevcut yldz sisteminin tesine geniletilebileceklerini de kayda baladlar. (Bkz. e kil 23: Galaktik nsan Yasalar.) insan, Yedi'nin Yasas'na eritiinde, Drt'n Yasas gezegensel ve gnesel bir Kha 'Baa'ya (grup ruh-gcne) artrlm oluyordu, ki bu da en sonunda tm bir yldz mntkas iin bir Khas'Koo'ya te kml edebiliyordu. Galaktik insanlar bylece, toplumu y neten kutsal yasalar, Zamann Efendileri tarafndan yaratl d ve Bir'in, Drt'n, Yedi'nin ve On'un ilahi enerjilerinde somutlat ekliyle kendi evlatlarna geirebilirlerdi. Her birey, kendini a d a m a n n ve ruh-gc enerjisinin i sel anlaynn a n a h t a r n n klan danmanlar tarafndan ve rilen talimatlarda olduunu renirdi. Bu danmanlar, klanlarnn ok saygdeer yeleriydi. sel tekmlleri ve yksek ruh-gleri onlara, dierlerini yksek bilin hallerine ynlendirmek gibi bir grevi srdrme hakkn veriyordu. Danmanlar ayrca, rehberlik ettikleri kiilere verilebilecek ritelleri ve zel meditasyonlar da biliyorlard. Bu ekilde, kltr ocukluktan yetikinlie devam ediyordu ve ritueller

199

Galakkjnsan

LK D R T Y A S A - G e z e g e n s e l
Bu ilk drt' yasa galaktik uygarln temelini oluturur. Onlar (on emir gibi) Dnya'nn ruhsal geliiminin temelini olutururlar.

0 0 0 0
Dnya Y E D ' N N Y A S A S I - Gezegenleraras
Bunlar, daha yksek bir titreim dzeyine karlm ilk drt ya sadr. Bylece Yedi'nin Yasas Drt'n Yasas'ndan kaynaklanr.

0 0 0
Sirius O N ' U N Y A S A S I - Boyutlararas Realite
Yine, titreimler ykseltilmitir ve On'un Yasas, Yedi'nin Yasa s'ndan kaynaklanmtr.

0 0 0
Galaktik Federasyon
ekil 22 : Galaktik n s a n Yasalar 200

alakkjnsan

llygaduj

kiisel geliimin asli bir vehesiydiler. Bu ritueller her bire yin ok-boyutlu evrenin doasn anlamasna ve onunla geli en ve tam bilinli bir varlk olarak iliki kurmasna yardm c oluyordu. Bu benlik z, bakalarna ve Zamann Efendileri'nin nihai eserine -fiziksel evrene- hizmet etme ihtiyacyla birleiyordu. O zaman, her bireye, bir insann belli bir amac yerine getirmek iin fiziksel evrende enkarne olduu anlatlyordu. Ayrca, doumundan itibaren her bireye, dier yaamlarnn anlarn unutmamas gerektii retiliyordu. Bylece, ge mi yaam anlarn canl t u t m a ve yeni yaamn hedeflerini perspektifte t u t m a srecini balatmak iin yeni doan bebek lere ve onlarn ana babalarna zel danmanlar atanrd. Lyra/Sirius kltrndekiler, yeni doan bebei toplum olarak iyi karlamak ve onun zel amacn -bu yeni fiziksel realiteyi kazanma nedenini- tanmlamak iin doum sreci ne zel bir dizi meditasyon ve ritelin elik etmesi gerektii ne inanrlard. Bundan dolay, doum her bireyi evreleyen byk bilin a iinde sevinle ve bir mr boyu srecek bir armaann balangc idi. Bir'in Yasas'nn altnda, her birey kendi yaam ve sev gi merkezini kefetmek ve bu yaam ve sevgi merkezini fizik sel benlik amalarn deerlendirmekte nasl kullanacan renmek zorundayd. Bu grev doumda, daha nce zikredi len ritellerle balar ve ilk ocukluk devresi boyunca srd rlrd. Bu gelenekte, ana babalar atanm klan danman lar tarafndan uygun ekilde hazrlanyor ve yardm gr yorlard. Her hamilelik, doacak bebek ve gereksinimleri iin bir hazrlk sistemi ile balard. Bir Lyra/Sirius kltrnde ana-baba olmak, asla bitmeyen bir yaam devresinin bala masna olanak vermek ve buna tank olmak byk bir ayr calkt. Yaamn (doan bebein) amalar ve sevinleri yalnz ca aile tarafndan deil, klan tarafndan da paylalrd. Sev gi her bireyin bilincinin nemli bir parasyd ve h e r bireyin yaamnn hayati bir vehesi haline gelmiti. rnein, varlk

201

Ga[afctik\.nsan ocukluk devresinden geerken, kendi kkenlerini ve ilk amalarn abucak renirdi. Kk bir ocuk oyun oyna mann sevincini kefetmeye tevik edilirken, ayn z a m a n d a her bir varln onlar k u a t a n bilinli yaam a iin nemi ni de kefetmeye tevik edilirdi. ocuklar, insanlarn k ve sevgi evrensel Spirituel Hiyerarilerine yardm etmeleri ve fiziksel evrene dzen ve k getirmeleri amacyla yaratlm koruyucu bir t r olduklarn renirlerdi. Bu tm insanlarn ciddiye almalar gereken bir sorumluluktu. Her bireye, ilk ocukluk dneminden itibaren, gezegenlerin ve yldzlarn bir koruyucusu ya da idarecisi gibi davranmas retiliyor du. Bu kutsal bir grevdi. Koruyuculuk sorumluluklar ocuklara danmanlar tarafndan bildirilirdi ve koruyuculuk dersleri srekli olarak ritellerle renilirdi. rnein, koruyuculuu renmenin a n a h t a r blm, ksa bir len uykusundan kalktktan son ra uygulanan gnlk bir meditasyon riteliydi. Tm insanla rn biyosferi koruyup destekleyebilmek iin bu riteli yerine getirmeleri gerekiyordu. Bu ritueller t m yalar iin tasar lanmt ve yetikinlik yaamna bir hazrlk olarak reni lirdi. Gen bireyler ayrca, kendilerine bir t r oyun olarak retilen ritelleri inceleyerek de renirlerdi. Danmanla rn kk ocuklar klan tapnaklarna gtrmeleri ve ora larda gezegensel yaam gc enerjilerini oaltmak iin gn lk ayinlere katlmalarn salamalar olaan bir eydi. Bu gnlk ritellerin insan uygarl iin anlamn kefederek, ocuklar, fiziksel yaradl kuatan spirituel enerjilerin e itli dzeylerini ayrt ediyorlard. Bu ritueller bir ocua ya da gen bir yetikine, Zamann Efendileri, Spirituel Hiyerar iler ve daima gelien yaradl srecinde kendi rol hakkn da bilgi edinmesinde yardmc oluyordu. Bu, insan benliiyle tm insanlar evreleyen fiziksel evrenin srekli yenidenyaratl arasndaki hayati bir bad. T m ocuklarn, onlar evreleyen birok dnyann far kna varmalar galaktik toplumun yasalarnn nemli bir parasdr. lk ocukluun sonunda, bir ocuk isel amalarla 202

aCakknsan

Uygara

imdiki yaam arasnda ve imdiki amac ile gemi yaam faaliyetleri arasnda iliki kurabilir. Yaam devresinin s reklilii ocua btnyle aklanr. Yaam devresi kesintili olmamaldr ve her bir gemi yaamn amac da t a m a m e n u n u t u l m a k deildir. Yaam, koruyuculuun yaamsal bir para olarak ondan gelitii kesintisiz bir sretir. Benlik ayr dm ya da yabanclam bir ego olarak deil, bir bi lin ann ayrlmaz paras olarak grlr. Bylece, ritel, bir yetikinin olduu gibi, bir ocuun da yaam plnn an lamasna ve koruyucu ruhlarn bu enkarnasyon iin uygun grdkleri zel rol ifade etmesine yardmc olur. ocuun fi ziksel realitesini oluturan aile yelerinin ve arkadalarnn da onun gnlk faaliyetlerine ve riteline katlmalar nem lidir. Her birey, a n a babasn ve sorumluluklarn belli ne denlerle seer. Bu nedenler, ocuun fiziksel realitesini yara t a n herkes tarafndan aratrlp kefedilmelidir. Her zaman a n a h t a r odak sadece benliin gelimesini tevik etmek deil dir, ayn zamanda bu benlii yaratan balar da aratrp kefetmektir. ocukluk devresinde -rnein kk hayvan larla oynamak ve onlarn biyosferdeki rollerini takdir etmek gibi- ocuun yaam beslemenin roln ve bu roln kendi benliini kefetmesiyle nasl ilikili olduunu anlamasna yardmc olmak iin nemli ritel uygulamalar (ynetilen oyunlar) oluturulur. H e r bir insann koruyucu rolnn ke fedilmesi gereklidir, nk bu ruh-gcnde derinlere uzanan bir sretir. Her bir yaam devresi, yeni realiteleri aratrp kefet mek ve insann insan bilinci denen engin k ana eninde sonunda nasl uygun hale geleceini belirlemek iin bir fr sattr. Bu k a t m dier akll ve sezgili trleri k a p s a r ve insan ruh-gcnn en sonunda, Zamann Efendileri tarafn dan kehanet edildii gibi byk bir galaktik k a olutur mak zere dierleriyle birlemesini salar. Trler arasndaki bu ilikiler ve insan uygarlklar arasndaki daha nemli bi reysel ilikiler ki'nin Yasas'nn ilikilerine dayaldr. Yakn lk ilikileri bir bakasna sevgiyle hizmet etmenin ne olduu

203

Gcdakk\insan konusunda tam bir anlay getirir. Bu sevgi enerjisi insan uygarlnn temeli ve onun varln srdrmesinin en b yk nedenidir. Meseleyi zetlersek, bu yasalar -Bir'in, Drt'n, Yedi 'nin ve On'un Yasalar- foton kuana girmeden hemen n ceki devrede kitlesel iniler gerekletiinde uygarlnza verilecektir. nk uygarlnz giderek tam bilinli bir ga laktik insanlar uygarl haline gelecektir. Bir kez galaktik bilin ana girdiinizde, gne sisteminde baaryla koruyu culuk yapmanz iin gerekli kurallar bilmeli ve sorumluluk lar kabul etmelisiniz. Dnya zerinde yaayan insanlar de iim ve dnm geirmek zeredirler. Sizler gerekleecek tm bu eyler iin hazr olmalsnz. Sirius Konseyi'nin size Sirius Yasalar zerine temel bir rehber sunmu olmasnn nedeni de budur. Bu iliki yasalar hayati bir neme sahip tir; ancak bu yasalarn sadece bir balang oluturduklarn da anlamalsnz. Bu basit balang (giri), asl mirasnz olan Lyra/Sirius (galaktik insan) uygarlnn tm anlamn daha iyi kavramanz salamak amacyla yaplmtr. Bu blmde verilen bilgiler hakknda zihninizde birok soru uyanabilir. Aada, Virginia Washta'ya, "Galaktik nsan Uygarl" konusunda verilen bilgilerle ilgili sorular sor maktadr. Soru ve Yant Blm V i r g i n i a : Sirius'un nasl bir ey olduunu anlamak is tiyoruz; bu konuda uygun grdnz bilgileri verebilir mi siniz? W a s h t a : Ltfen, nce baz tanmlar yapmama izin ve rin. ok-yldzl bir sistem, bir yldz sistemleri kmesidir. "Yldz sistemi" bir gne ve onun evresinde dnen gezegen ler sistemine bizim verdiimiz isimdir. Szlerime, Sirius okyldzl sistemindeki baz yldz sistemlerini tarif ederek ba-

204

Qalaktik\nsan

Uygarh

layacam ve sonra Sirius B yldz sistemindeki kendi geze genimi anlatacam. Sirius ok-yldzl sistemi dokuz yldzdan oluur, ama bunlardan drd b u r a d a aklanmas gereken bir neme sa hiptir. Sirius A, orijinal insan-olmayan varlklar ierir ve o Sirius ok-yldzl sistemini oluturan yldzlarn en by ve en parladr. Sirius B, galaktik insanlarn gezegenlerini ierir. Sirius C ve Sirius D depolama ve ynetim grevleri iin kullanlr, nk bizler galaksinin bu blgesindeki dier gezegen sistemleriyle geni apta bir alverii srdrmekte yiz. Sirius A'nn, insan-olmayan yaratklarn yaad ge zegeni vardr. Bu yaratklar t a m a m e n bilinli varlklardr ve yedi-sekiz kadem uzunluundaki bir aslann yapsna sahip tirler. Bunlar, bir kedininkine benzer bir krkle kapl olma lar ve arslan benzeri bir yze sahip olmalarnn dnda, ok insanms grnrler. Bu varlklar, biz Sirius B sistemini ilk koloniletirdiimizden beri, tarihimizde nemli bir rol oyna yan mthi akll ve harika yaratklardr. Biz Sirius B gne sistemimizde iki a n a gezegende ya arz. Dnyanza benzeyen birincisi, gneimize drdnc uzaklktaki gezegendir. kincisi ise gneimizden nc uzaklktaki gezegendir ve drdnc gezegene oranla sudan d a h a yoksundur. Bu drdnc gezegen, Sirius B yldz siste minde koloniletirilen iki gezegenden ilkiydi. Bu olay (Dn ya zaman ile) 4.3 milyon yl nce Galaktik Federasyon'un ilk rgtlendii dnemde gerekleti. Bize bu koloniletirme d nemimizde az nce tarif ettiim Sirius A'l y a r a t k l a r yardm ettiler. Bu yaratklar bize yardm ettiler, nk onlar sadece Sirius A'nn kendi gereksinimleri iin gerekli olduuna ina nyorlard ve dier Sirius yldz sistemlerini koloniletirmekle hi ilgilenmiyorlard. Bizim gezegenimiz Dnyanz'dan yaklak bir eyrek kat daha byktr. Onun corafyas da Dnya'dan ok fark ldr. Dnya bir su gezegeni oluuyla benzersizdir. Bizimki, Dnya'dan farkl olarak temelde bir su gezegeni deildir; an205

Ga[aktik\nsan cak bizim n i s p e t e i sizin Pasifik Okyanusunuz'un bykl nde olan byk bir okyanusumuz var. Bu byk okyanus bir dizi kta ile evrilidir. Neredeyse ada gibi ktalara sahip olan sizin gezegeninizden farkl olarak bizim gezegenimizde ktalar ounlukla birbirine baldr. Tek byk okyanusumuza yakn uzanan yksek sradalar k lyda ok kk kumsallar brakrlar. Bi zim beyaz kumumu:: ok azdr, kumsallarmza d a h a ok krbir kum hkimdir. Bizim topramz ise sizin koyu, neredeyse siyah renkli topranzdan ok farkl dr; bizim topraklarmz daha ok t u r u n c u ve kahverengimor renklerdedir wt genelde turuncumsu-kahverengi bir g r n m sergilerler. Ky boyunca uzanan az saydaki sradan dnda, ge nelde geni tepeli dzlkler bir utan bir uca uzanr. Ve bu dzlklerde hem geni nehirlerimiz hem de byk gllerimiz yer alr. Bize gre, bu ok gzel ve muhteem bir gezegendir ve h l ilk bozulmam haliyle korunmaktadr. Gezegenimi zin koruyucular ve idarecileri olarak, Lyra/Sirius uygarl bu gezegen sistemini ilk koloniletirdiinde burada bulunan orijinal flora ve faunay koruduk. Sirius B ayrca, sizin sarbeyaz gneinizden farkl olarak mavi-beyaz bir gnee sa hiptir. Sonu olarak, Gne bizim gkyzmzde mavimsi bir tonda parlar. Bizim gn batmmz gren biroklar, bu renklerin hayal edilebilecek en harika turuncular, morlar ve turuncu-kahverengi tonlar olduklarn ve yeterince tarif edi lemeyecek kadar gzel olduklarn sylerler. Gezegenimizin zerinde, bir z a m a n l a r Dnya'da bulu n a n a edeer bir Gkkubbe vardr. Bu Gkkubbe, gezegenin korunmasn ve Siriuslular'n uzun ve salkl yaamlar sr melerini ve tamamen t a h m i n edilebilir bir hava d u r u m u sa lar. Gezegenimize genelde, sizin gezegeninizde yar-tropik denilen bir iklim tipi hkimdir. Bizim Sirius gezegenlerimiz, zellikle nc gezegenimiz Dnya'dan biraz daha scaktr. Bizim takvim ylmz sizinkinden biraz farkldr. Biz 440 gn (her biri 40 gn olan 11 ay) uzunluunda bir gne 206

Qalakjikjnsan

Uygarl

ylna sahibiz. Bunun nedeni, gezegenimizin Dnyanz'a k yasla kendi gneimize biraz daha uzak bir yrngede bu lunmasdr. Bizim bir gnmz, aa yukar, Dnya'nn 24 saatlik devresine eit saylabilir; bizimki ondan biraz d a h a uzundur ama biz takvim sistemimizi bu 24 saatlik sisteme gre srdrmenin yollarn bulduk. Gemite gezegeninizin koloniletirilmek zere seilmesinin nedenlerinden biri de budur. O, Lyra takmyldzndaki bizim gezegenlerimizdekine benzeyen ayn 24 saatlik gece-gndz sistemine sahiptir. Eer Maya takvimini incelerseniz, bizim Sirius galaktik za man takvimimizin temel unsurlarn anlamaya balayabilir siniz. (Dnya insannn galaktik zaman incelemesi ve deneyimlemesi nemli ve gereklidir. Maya takvimi bu alma iin mkemmel bir balama noktasdr.) Sirius B gezegen sisteminin bizim iin en benzersiz zel lii de, onun doal bir gzellie ve bol yaam enerjisine (pranaya) sahip olmasdr. Bu yaam enerjisi onu son derece ola anst klar. Yaratklar ve bitki yaam da ok farkldr. rnein, bizim aalarmz Dnya'daki aalardan farkl olarak artc bir renktedir, nk onlarn ou kahverengi yerine mor kabua sahiptir. Belki size en ilgin gelecek olan ey, bizim (zgara biimindeki) gezegensel enerji hatlar sis temimizin farkl g noktalarnn (enerji merkezlerinin) ya knna ina edilmi devasa yeralt kentlerinde yaamamz olabilir. Ancak, bu kentler sizin dnebileceiniz gibi ilkel, karanlk yerler deildir. Bunlar k kentleridir. Bir Gkkub be'nin altnda, doann insan yaps meknlarla bozulmad bir gezegende, k dolu yeralt kentlerinde yaamak insanla rn uzun ve harika bir yaam srmelerine olanak verir. Buna ek olarak, yer stnde, hemen yandaki tapnak yerleriyle yzyze kalmamz salayan kk yerleim kolonilerimiz de vardr. Bu durum bizim yeryzndeki baz enerji kalpla rn deneyimlememize ve hayvanlar ve bitkilerle iliki ve et kileimi srdrmemize -bylece gezegenimizin tm dzeyle rinde gerek koruyucular olarak davranmamza- olanak ve rir.

207

alaktif^nsan Virginia: Sirius'taki dalarn ne kadar ykseklikte ol duklarn syleyebilir misiniz? Washta: Onlar -drt bin kadem (915-1220 metre)' den d a h a yksek deillerdir; yalnz bir dan tepesi on bir bin kadem (3353 m.) yksekliktedir. Virginia: Siriusla ilgili bu tarif ok ilgin. Biz ayrca sizin hava durumunuzu ve depremler yaayp yaamadn z da m e r a k ediyoruz. Washta: Sirius'un Spirituel Hiyerarisi farkl yer kat manlarnn tm devinimlerini k ve sevgiyle kontrol etmek tedir. Bu yzden, hzl deiimlere ihtiya olmaz. Bylece, si zin terminolojinizi kullanrsak, bizim gezegenlerimizde (Sirius B yldz sisteminin nc ve drdnc gezegenlerinde) hi deprem olmaz. Ayrca, Gkkubbemiz sayesinde, Dnya' daki gibi frtnalar, yamur ve gk grlemesi de grlmez. Ancak, asgari dzeyde yanarda patlamalar olur. Herhangi bir y a n a r d a faaliyeti gerekli olduunda, bu bizler ve Spiri tuel Hiyerari tarafndan kontrol edilir. Virginia: Teekkrler. Bir'in, ki'nin, 'n ve Drt'n Yasalar'n ve onlarn yaamlarnzdaki gnlk uygulanla rn nasl daha iyi anlayabiliriz? Sizin yemek yeme, uyuma, alma, cinsel iliki k u r m a gibi normal faaliyetleriniz neler dir? Tatile kar msnz, elence y a p a r msnz, eitli hobi leriniz ya da zevkleriniz var mdr? Bu konuda biraz kendi deneyiminizden sz eder misiniz? Washta: Bunu yapmaktan mutlu oluruz, ancak bizim rneklerimizin sizinkilerden ok farkl olduunu anlamanz gereklidir. Ama bu farkllklarla ilgili olarak size bir igr vermeye alacaz. Her eyden nce,, sizin kkten dinci Hristiyanlarnz iin ncil ne k a d a r kutsalsa, bizim Drt Yasa'mz da bizim iin o kadar kutsaldr. Biz Tanr'ya, Zama nn Efendileri'ne ve onlardan gelen gce ve byk a ok derin bir biimde ve btnyle balyz. Sizin terimlerinizi kullanrsak, biz onlan sayyor, takdir ediyor ve seviyoruz. Bu Drt Yasa'nn bizim tarafmzdan nasl kullanld, onla208

Qalak$ik^nsan Uygarhgi rm galaktik uygarlnz ina ederken Dnya'da nasl kulla nlabilecekleri konusunda size bir fikir verebilir. Bir'in Yasas h a k k n d a ilk anlalmas gereken ey, onun enkarne olan ruh-gcnn enerji kalplarna yn ver mesidir. Bu eylem, ruh-gcnn kendisine ayrlm yolu ha trlayp izlemesi iin gerekletirilir. Bu ilem, ocuun b yme sreciyle ilgilenen klan grubunun danmanlar, ocu un a n a babas ve yakn ailesi vastasyla yaplr. Bylece, her bir kii, doar domaz, kim olduu ile ilgili temel kavra ma sahip olur. Bir bebek doduunda yaplan ilk eylerden biri, bebekle telepatik iliki kurarak, ona srekli olarak yolu nun ne olduunu sormaktr. O, ana-babasn neden setiini, neden o klanda ya da sper-ailede bulunduunu, setii cin siyetin kendi tekmln ve yapaca hizmeti nasl destekle yeceini vs. berrak bir biimde bilecektir. Sonra biz bu bilgiyi alp, ie bebein ruhsal rehberlerini ve meleklerini de k a t a r a k bir sonraki dzeye aktarrz ve bu rehberlerin bu kiiye yaam boyunca nasl yardm edecekle rini berrak bir biimde tasvir ederiz. Bylece, bebek ile da nman, ana baba, aile ya da klan arasnda srekli bir ileti im vardr. Bu srece yardmc olmak iin, daha nce szn ettiimiz ritelleri kullanrz. Bir'in Yasas iin yaplan temel ve en nemli ritellerden biri, bireylerin bir halka eklinde oturup amalarn aklamalar ve birbirlerine olan sevgilerini ifade etmeleri dir. Bylece, benliini a n l a m a ve byk sevgiyi birbiriyle paylama kavram salamlatrlp dengelenmi olur. Bunlar gnlk yaammzda bizim iin normal trde ritellerdir. Bizler srekli olarak bu sevgiye rnek oluturur ve retiriz. Sevgi ve ruhen besleme bizim tm uygarlmzn temel koulu olduundan, bir ocuk ta en bandan itibaren hem ana babas hem de yakn ailesi tarafndan sevilip bakldn renir. Bu yakn aile sadece teyzeleri, amcalar, nineleri, de deleri vs. deil, belki altm sevgi dolu varl kapsar. Sizin anlayacanz, hibir Siriuslu doumundan itibaren sevilme me trajedisi yaamaz. T m bir toplum o ocua srekli ola-

209

alaktik\nsan rak sevgi gsterdiinde ve onu ruhen beslediinde, bu sizin Dnyevi llerinize gre cennette yaamaktr. V i r g i n i a : Siz burada aileden mi sz ediyorsunuz? W a s h t a : Aileden, a m a b 2yn zamanda klanlarmzla da ilgili bir durumdur. Klanlar, alt-klanlar dediimiz birok ve eitli blmlere ayrlmtr. Dnya'da siz geleneksel ola rak buna byk ya da geni aile dersiniz. Bu yelerin her bi ri ocua sevgi ve ilgi gsterir ve ocuun bu enkarnasyonunda kendisi iin setii misyonu destekler. Onlar sevgilerinin bir ifadesi olarak ocuu kucaklar ve onunla oynarlar ve ay rca ihtiya olduunda, ocua ykleri kullanarak tler de verebilirler. yk anlatma zaman, bir o c ju yetitirmenin ok nemli bir parasdr; yetikinler, ocuu kendisini kefetme ye tevik etmek amacyla, onunla kendi ocukluk ve yetime deneyimlerini srekli olarak paylarlar. Yaptmz bir ba ka ey de ocua, daha sonra yetikinlik yaamnda kullana bilecei ortak ev eyalar, h a t t a daha deerli eyler vermek tir. Ayrca, ocuunkine benzer yaam misyonlar olan yeti kinler de -ocuun gelecekteki misyonuna bir hazrlk ola rak- onunla buluur ve sevgi enerjilerini paylarlar. Byle ce, dier varlklara ve gezegene gelecekte sunulacak hizmet ve sevgi zerinde sevinle odaklanlr. Bu odaklanma kavra m da Bir'in Yasas'nn ok nemli bir parasdr. Kii kendini, daha nce ne yaptn ve tm bunlarn imdi baarmas gereken eyle ilikisini anlamaldr. Bu, ya amda d a h a sonra kiiyi ki'nin Yasas'na gtrr ki bu ya sa, ilikiler ya da birbirine balanma -cinsellik ve ilikilerin bir tabu (yasak) deil, normal bir sre olduunu kefetmeile ilgilidir. Tm bunlar, ki'nin Yasas'nn temeli olan yaknlk de neyimini yaratr. Burada, iki eit e hizmetlerini birlikte ya ratrlar ve birbirleriyle bu hizmeti destekleyecek ekilde et kileimde bulunurlar. Biz Siriuslular'n amac, hem birbiri miz iin byk bir destek a oluturmak, hem de gezegeni mize, yldz sistemimize ve galaksimize koruyuculuk hizme-

210

Qalak$ik\nsan

llygaru

timizi sunmak amacyla birlikte davranmaktr. Bu iki'nin Yasas sreci, eleri, hizmetlerini d bilin dnyasna -ve ga laksimizde ve h a t t a yaradl boyutlarndaki yaamn birbiri ne ball ile ilgili byk yasalara- aktarmaya hazrlar. Tm bu birbirini a n l a m a sreci hem sevgi yklerini kullanarak hem de tm gezegendeki baarl elerin belirgin rneklerini grerek srer. Bizim mkemmel danmanlar mz, elerin kendilerini ifade etme becerilerini gelitirme ve birbirlerini deneyimleyilerini srekli derinletirme konu sunda yardmc olarak bize hizmet ederler. Onlarn rnek oluturma ve rehberlik yapma rolleri, her bir varl kendi i benlii ile ba kurmaya tevik eder ve buna yardmc olur. Danmanlar, elerin yaadklar eyleri idrak etmelerine yardmc olarak, drst diyalog yoluyla, onlar sorunlar hal leden ve sevgi dolu zmler bulan yksek benliklerine yn lendirirler. Bylece, bizim yasalarmz bu byk sevgi ve hiz met an yaratrlar. Bu, insanlarn sahip olmalar niyet edilmi temel doalardr. Virginia: Siriuslular h a k k n d a daha ayrntl bilgi vere bilir misiniz? rnein, Siriuslular'n d grnmleri nasl dr... mrleri ne kadardr... ne t r yiyeceklerle beslenirler... uyku dzenleri nasldr... ne t r iler yaparlar ve nelerden zevk alrlar? Yani, bize ilgin gelebilecek eyleri renmek is tiyoruz. Washta: nce, tipik Siriuslular'n bir tasvirini sunaca z. (Bkz. ekil 24: Tipik Sirius Erkei ve ekil 25: Tipik Siri us Kadn.) Sonra dier sorularnz yantlayabiliriz. Biz tam-bilinli varlklardan oluan bir uygarla sahi biz. P r a n a enerjisinin ok yksek olduu bir gezegende yaa yan t a m bilinli varlklar olarak, zellikle enerjimizi destek lemek zere oluturulmu canl sebze ve meyvelerin bir kar m olan yemekler yeriz. Kolayca ve t a m a m e n hazmedilmek zere yaplm bu enerji verici yiyecekler gnde iki kez ye nir. Biz gnde yaklak bir buuk-iki saat uyuruz, nk saf

211

Galakk\nsan yiyecekler ve srekli solunan byk prana enerjisiyle uyku artk ok gerekli deildir. Buna ramen, -drt bin yl yaa rz. Bizim fiziksel bedenimiz ve k bedenimiz bir olduun dan, genelde mrmzn uzunluunu kendimiz belirleriz. imdiki yaammzn tamamlandn hissettiimizde, daha yksek enerji kalplarna ykselebilir ve yeniden atanmay talep edebiliriz. Sylediimiz gibi, bu genelde sizin Dnya yllarnzla -drt bin yl alr. Bu yzden, biz ya, beslenme ve uyku asndan t a m a m e n farkl bir toplumuz. En nemli si, gerek lm yoktur. Bizim yaam sistemimizi ya da aamalarmz deneyimleme biimimiz de sizinkinden ok farkldr. rnein, ok uzun yaadmzdan, ocukluk ve genlik arasndaki devre nin t a m a m l a n m a s yetmi yl srer. Bu yetmi yllk srede t m Bir'in Yasas sreci anlalabilecei noktaya k a d a r ge litirilebilir. Bu ilk yetmi yllk -rehberlerin yardmyla ger ekletirilen- ruhsal tekml devresinde genelde cinsel ili kiler kurulmaz. Sizlerle birok adan farkl olmamza karn, eitime inancmz asndan sizlerle benzeiriz. Ayrca bizler tatile kmaktan da holanrz. Byle zamanlarda baka yldz sis temlerine ya da gezegenimizin baka blgelerine gidebiliriz ve oralarda meditasyon yapar veya oyunlar oynarz. Bizler de partilere gider dans ederiz, orada dier klanlarn yele riyle grr, konuur, birlikte eleniriz; birbirimizin aka larna gler ve birbirimize zellikle yal yelerden dinledii miz ilgin ykleri anlatrz. Yllar boyunca kazandklar t m bilgelik sayesinde bu yal yelerin ykleri ok byle yici olabilir. Siriusta biz bilgeliin kazanlmasnn iki bin yl aldna inannz. Bundan dolay, mrlerini t a m a m l a m a a a m a s n a yaklaan yal Siriuslular'a byk bir sayg gs terir ve onlar bu partilere katlp yklerini bizlerle payla m a y a yrekten tevik ederiz. Yaptmz nemli projeleri ya da rendiimiz eyleri paylamaktan da sevin duyarz. rnein, bir d-biyoloji ke if seferine katlp t a m a m e n yeni bir yldz sistemine gitmi-

214

atakk\.nsan lltjarfxgi sek, dnte biyologlara ya da d-biyolojinin farkl kavram larn inceleyen kiilere brifingler veririz. Bylece, bu sefere katlamam olanlar da rendiimiz eyleri paylarlar. Virginia: rendiklerinizi birbirinizle nasl paylars nz? Gittiiniz yerlerin fotoraflarn, filmlerini mi ekip gs terirsiniz, yoksa o yerleri telepati yoluyla zihinden zihine ta rif mi edersiniz? Washta: Biz sizin artc bulacanz imgeleme ve te lepatik glerin kullanm yoluyla iletiim kurabiliriz. Biz kefedilen eyin bilgisini zihin-gzmzden geirebiliriz ve dier, t a m a m e n telepatik varlk, bu imgeleri ve bilgiyi olayn kapsllenmi bir versiyonu olarak alr. O derhal o konuda yorumda bulunabilir. Bu, hi kukusuz, Dnyal varlklar iin hayret verici bir eydir. Eer bizim sosyal toplantlar mzdan birine gidecek olsaydnz, bir keif seferinden dnen bir grup bilim adamnn baka bir grup bilim adamyla hibir szck kullanmadan telepatik olarak konutuklarn grebi lirdiniz. Bununla birlikte, onlar ok heyecanl grneceklerdi ve siz neler olup bittiini merak edecektiniz. Virginia: Evet, teekkr ederiz. Bu, sizin kitaplar ve dier aralar kullanarak bilgileri fiziksel ktphanelerde kaydetmediiniz anlamna m geliyor? Washta: Bizim de ktphanelerimiz vardr a m a biz ayn zamanda, her birimizin, neredeyse (dnyanzdaki insan larn anlayacaklar bir benzetme kullanrsak) Birleik Dev letlerin Kongre Ktphanesi'ne edeer muazzamlktaki kendi bilin ktphanemizi tadmz da biliyoruz. Bun dan dolay, daha fazla renebilmek iin srekli olarak ken di k t p h a n e kitaplarmz birbirimizle dei toku ediyoruz. renmek bizim iin byk bir sevin ve heyecan kayna dr. Biz onunla ilgili akalar yapar gleriz, onun hakknda arklar yazarz. Evet, biz tm renme kavram ile ilgili ola rak srekli heyecan duyar ve bu konuda zorlanrz; ve hem renmek hem de isel tekml bizim toplumumuzun ok nemli bir parasdr. Virginia: Sizin de mzik, sanat, el sanatlar ve hobileri-

215

QaCaktik^insan niz var m? Washta: Evet. Sanatsal hobilerimiz vardr ve kendileri ne bahedilmi byk ses nedeniyle srekli ark syleyen insanlar vardr. Biz ayrca e n s t r m a n l a r alabilir ve eitli mzikal eserler besteleyebiliriz. Bunlarn bazlar bizim gele neksel mziimize dayanr, a m a ayn zamanda dier insan ve insan-olmayan trlerin eserlerini de renmekten hola nrz ki bylece sanat ve mziklerini anlayarak onlarn t m kltr kavramlarn kavrayabiliriz. Virginia: ok gzel. Son olarak szn etmek istedii niz baka benzerlikler ya da farkllklar var m? Washta: Sadece, insan ruhu hakknda basit a m a ok nemli bir gerei yinelemek isteriz. Mevcut dnyalarmz arasndaki farkllklara ramen, ruhlarmzn enerji modeli temelde ayndr. Fark sadece, bizim k bedenlerimizle t a m bilinli olmamz, sizin ise -insanlarnz mutasyona uratm eitli genetik deneyler yznden- byk k ve sevgi gle rinizle balantnzn kesilmi olmasdr. Sizi kranla tanyor ye bu sevgi ve k enerjilerini bir araya getirmeye alma konusundaki cesaret ve kararll nza ok sayg duyuyoruz. Sizin abalarnz -bizler ok uzun zaman nce byk evrensel kaynak (Tanr) tarafndan sap tanm byk ilahi plnn tamamlan erevesinde bir ara ya gelirken- karlkl olarak iki dnyamzn kaderlerine ok yardmc olacaktr.

216

B l m 10

Lyra/Sirius Kltr ve Sizin Kaderiniz


Bugn Washta, Sirius Konseyi'nden Sirai, Teletron ve Mikah ile birlikte, Lyra/Sirius kltr ve onun imdiki Dn ya olaylaryla ilikisi hakknda verdii bilgileri srdrecek tir. Burada, bu kltrn yaklak iki milyon yl nce Dnya gezegeninde, Hiborniyalar denen bir grup yar-eterik varlk tarafndan baaryla uygulandn hatrlatmamz gerekiyor. Bu Lemurya uygarl kurulmadan ok nce yaand ve bu, gezegeninizin tarihi yolculuu iinde nispeten az bilinen bir blmdr. Bu Hiborniya uygarl, ilikileri yneten Drt Te mel ToplumsalYasa'y izledi ve bu kavramlar takdire deer bir biimde yaklak bir milyon yl boyunca srdrd. Ve bu kltrn kurallar d a h a sonra Lemuryallar tarafndan uy guland. Bu iki uygarlk, Galaktik Federasyon'un gne sistemi nize insan uygarln getirme konusundaki ilk giriimleriy di. Dediimiz gibi, Hiborniya'daki ilk giriim ok baarlyd ve ancak, Orion yldz sisteminden srngenimsi ve dinozo rumsu uygarlklarn ve onlarn Dinozorumsu/Srngenimsi ttifak ortaklarnn temsil ettii karanlk glerin mdahale si onu yok edebilirdi. Dinozorumsu/Srngenimsi ttifak bir milyon yl nce gne sisteminizi ve Dnya gezegenini n a r a p etti ve bu ykm, en sonunda, dokuz yz bin yl nce Lemur-

217

ala((tik\nsan ya denen ikinci bir uygarla gtrd. Lemurya uygarl, tam bilinli olmasna karn, ok para para bir halde kurulmutu. Bu uygarlk birok farkl yldz sisteminden gelen kolonilerden oluuyordu ve bunlarn kendi galaktik uygarlk kavramlarn Lemurya ktasnn bir blm zerinde ya da gezegeninizin bir baka blgesinde y a r a t m a l a r n a izin verilmiti. nk, yldzlardan gelen uy garlklarn ou, insan galaktik k l t r n nasl yaratacaklaryla ilgili birok farkl kavramla Dnya'ya gelmilerdi. Bu Lemuryallar'n arasnda, asi (bamsz ileri karakol grevlileri) olan, tam bilinlilik hakkndaki toplumsal kural lar ve olumlu koruyuculuk kavramn btnyle kabul et meyen birok koloni kurucusu vard. Bu asiler birok adan, insan uygarlnn savamaya kalkt karanlk g enerji sinin neredeyse bir vehesiydi. Bu asiler hiyerarik toplum dzenine inanyorlard ve insanlar kendi amalar dorultu sunda deitirme yetkisine sahip olduklarn sanyorlard. Yllar iinde, bu asi grup ncelikle, Atlantik Okyanusu'nda yer alan Atlantis isimli bir ada ktaya yerleti. Bunlar Pasi fik Okyanusu'nda bulunan Lemurya'y yok etmek iin askeri bir eylem plnlamaya baladlar ve en sonunda da baarl oldular. Bu yaklak yirmi be bin yl nce vuku buldu. Bugn, sizin galaktik temsilcileriniz olan bizlerin Dn ya gezegeninin derslerini size aklamamzn amac, imdiki z a m a n a ait olaylar d a h a byk bir bilgiyle anlayabilmenizi salamaktr. Gezegeninizi ve gne sisteminizi k u a t a n Ga laktik Federasyon ve Spirituel Hiyerari Dnya'nn gemi zorluklarnn ok iyi farkndadr. Bundan dolay, t a m bilinli bir insan uygarlna ulaabilmeniz iin, ilikileri yneten Drt Temel Toplumsal Yasa'y\ yeniden oluturmanza yar dmc olacaz. Bu balangta ok fazla deiiklie (varyas yona) izin verilmeden yaplacaktr, nk bu uygarln ilk oluum devresinde kaosa yol aabilir. Bununla birlikte, Lyra /Sirius kltrnde her uygarla, eninde sonunda, kendileri ni k u a t a n Spirituel Hiyerari'nin inanlarn ve kendi tarihi geliimlerini en iyi temsil eden deiiklikleri yapma hakk

218

Lyra/Sirius Kltr ve Sizin Kaderiniz verilir. Sizin gne sisteminizde de bu sre izlenecektir. Sk sk sylediimiz gibi, Dnya gezegeninde sadece bir deil, byk koruyucu vardr -Spirituel Hiyerari, memeli deniz yaratklar ve Dnya insanlar- hepsi bu koruyuculuu paylar. imdiki memeli deniz yaratklarnn yldzlardaki kardeleri, bu yeni uygarl var etmek zere Dnya'ya geri dnmektedirler. Bu grup ve memeli deniz yaratklar, koru yucu genin iki parasn oluturmak zere, Atlantis'in kor kun genetik deneyleri sonucu mutasyona uram siz kara insanlarna katlacaklar. Spirituel Hiyerari, memeli deniz yaratklar ile birlikte bu gendeki grevine hep sadk kal mtr ve imdi sra insanlardadr! Lyra/Sirius uygarl modeline dayal galaktik insanl nza ulamanz, deiim ve sreklilii idrak etmeyi gerek tirir. Bizim kltrlerimiz onlara dayal olduundan bu iki noktay anlamanz ok nemlidir. nce sreklilik kavramna bir bakalm (ve daha sonra deiimi ele alacaz). Tm ga laktik insanlara, kendilerinin geni bir devrenin, birok enkarnasyon boyunca sergilenmi kozmik bir yaam oyununun (piyesinin) bir paras olduklar retilir. Bu enkarnasyonlar ilerledike, her bir varlk imdiki enkarnasyonunda yararla nabilecei belli dersler renmitir. Tm bu sreci anlama nz ok nemli olduundan, gezegeninizde birok danman bu konuda eitilmekte ve gelitirilmektedir. Bu danmanlar geen blmde size verilen temel mo deli izleyeceklerdir. Gezegeninizde u anda danman olma yeteneine sahip birok varlk vardr. Gerekli olan ey, bizim inilerimiz gerekletiinde onlarn tam bilinlerinin aktive edilmesi ve kendilerine verilecek uygun eitimi kabul etme leridir. Galaktik Federasyon danmanlarnn gezegeninize gelilerinin amac sadece uygarlnzdaki deiiklikleri izle mek deil, a m a ayn zamanda yeni uygarlnz baaryla ortaya kmas iin hazrlamaktr. Onlarn ileri, lk Temas Takm tarafndan adlandrld gibi, "bir ebelik ve yuvaya dn misyonu"dur. Tm Dnya insanlarnn danmanlk srecine ihtiyalar olacaktr ve nallah b u n u n iin gnll

219

a[aktik\.nsan de olacaklardr. Bazlar sonra kendileri danman olmak iin gerekli eitimi alacaktr. Danmanlar, herkese, yeni ga laktik roln belirlemek iin gerekli mekanizmay anlama snda yardmc olacak, bu konuda rehberlik ve retmenlik yapacaklardr. Galaktik Federasyon'un geliinin amac sizlerin belli yaam grevinizi btnyle anlamanz ve sonra da yerine geti-menizi mmkn klmaktr. Bilin a ve ayrca klanlar, hepsi bu geni kapsaml niyetle ilgilidir. Sirius sisteminde alt klan vardr; ancak bu klanlarn ou, Pleiades Yldz ttifak'nda grld gibi, on iki klana da ayrlabilir. Sizin bizimle birliiniz nedeniyle, u a n d a Sirius prototipinde var olan alt klan tarif edeceiz. Alt S i r i u s Klan: 1. Spirituel Sava Klan Ch'i'yi ierir. 2. Bilim Klan Khas'Koo'yu ierir. 3. Bilim Mhendislii Klan Kaa'Baa'y ierir. 4. Ynetim Klan Ahn' ierir. 5. Yaam Bilimleri Klan Kha'y ierir. 6. Yaam Bilimi Mhendislii Klan Ch'i'Baa'y ierir. Bu klan gruplar, gezegen ve yldz sistemi ynetim kon seylerinin ve onlarn fiili ileyilerinin temelini oluturur. Bu sistemin ileyi tarz ancak, siz bu gruplardaki yaam-bilinci enerjisinden, Sirius'ta Ch'i'3aa denen birbirine bal bilin an y a r a t m a k iin nasl yi rarlanldn btnyle anlayabildiiniz zaman aklanabi ir. Bu uygarl yneten asl ya p, sadece Lyra/Sirius kltrnn gelenekleri ve Zamann Efendileri'nin verdii aydnlanma mesaj ile bal olan bu muazzam bilin adr. Biz galaktik insanlar gezegensel idareciler ve koruyucu lar olduumuz iin bu byledir. Bizler bu koruyuculuu sr drmek iin gerekli bilgiye, yntemlere ve vastalara sahibiz. Bu plnl yap, kendi amacmz tamamen anlamamza ve klanlarmzda hayat ve onun amalarn (koruyuculuumu220

Lyra/Sirius "Kltr ve Sizin Kaderiniz zu) mmkn klan bir t r sper klan destek a yaratmam za olanak veren bir sre salar. Bir klann balca amac, yelerinin kendi yaam grevlerini ve isel tekmllerini t myle gerekletirmelerine olanak vermektir. H e r klan, ken di iinde -tm klanlarla birlikte byk galaktik insan uygar l an oluturan- birtakm zel grevlere ve hedeflere sa hiptir. rnein, Yaam Bilimleri Klan'nn zel grevi, her hangi bir dnyadaki bitki ve hayvan yaamn anlamak ve srdrmekle ilgilidir. Onlarn amalar mdahale etmek de il, o gezegendeki ve gne sistemindeki tm yaama yar dmc ve destek olmaktr. Yaam Bilimi Mhendislii Klan'nn ii, bu yaam s recini anlayp, herhangi bir gezegenin biyosferindeki tm ya am formlarnn gezegenle ve onun Spirituel Hiyerarisi ile en tam ve btn birlie erimelerini salayan ilemleri ve teknolojileri uygulamaktr. Bylece, bitki ve hayvan lemle rinin devalarnn, koruyuculuklar kapsamnda, ihtiyalarn insanlara a k t a r m a l a r n a izin verilmitir ki insanlar onlarn almalarna yardmc ve destek olabilsinler. Bu srece tm dier klanlar da yardmc olurlar, nk galaktik uygarlk yalnzca tek bir ama iin alr ki bu da koruyuculuktur. Bu koruyuculuk sreci ise galaktik insanlarn yaadklar yldz sistemini oluturan tm gezegenlerdeki idarecilik yo luyla iler. Ruhsal ve gezegensel bir'lik kavram, insanlarn her bir kiinin gerek doasn (asln) tm dzeylerde baaryla an lamalarna olanak verir. Sizin uygarlnz, hizmet eden bi reyi srarla vurgulayan bir galaktik uygarla doru gelie cektir. Bu kavram, sevgiyle yaplan hizmet yoluyla gerek letirilir. nk yalnzca sevgi yoluyla siz yaradln byk evrensel ile bir olacaksnz. Bu yeni balam olan operasyon gezegeninizde geliip byrken, aranzdan birounuzun byk bir bilin geliimi geirmesi salanmtr. Bu geliim sizi, yeni bir gezegensel uygarln yaratlmasna yardmc olmanzn beklendiini tamamen idrak etmeniz iin geniletmitir. Birok kii, Ga-

221

aaktifinsan laktik Federasyon'un gezegeninize iniinin mjdecisi, haber cisi olduunu fark ediyor. Aslnda bu srecin sadece Dnya insanlarn deil, ama bizim dnyalarmzdan, bu byk ge i devresinin bir paras olan birok bireyi de ilgilendirdii ni renmek size byk bir sevin vermelidir. Bu kitab okuyan herkes biz Siriuslu varlklarn faaliye tinin farknda olmayabilir -ya da bizi, burada sevgiyle hiz met etmek iin bulunmayan Zeta Reticulili kk gri varlk larla kartrabilir. Dnya ve onun insan uygarl imdi bi reysel paralanm kiilikten, byk bir bilin ann yelii ne doru bir deiim geirmekte olduundan, dier dnya-d varlklar da sizinle ilgilenmektedir. Siz imdi dnyanzn zerinde ve ayrca tm yaradl kuatan byk Spirituel Hiyerariler arasnda var olan o yaam ana doru genili yorsunuz. Bu ruhsal retmenler ve statlar Dnya'daki her kese ynelik ilgi, sevgi ve desteklerini hzlandrdklar iin kretmelisiniz. Onlarn enerjileri, birok kiinin meditas yon uygulamasna ve Dnya'nn yerli halklarnn mitolojile rini ve ruhsal yollarn ieren kadim bilgilerine aina olmas na yol amtr. Bu vehelerin nasl birbirine bal olduunu rendike, imdiki durumda sizin realitenizde ifade edilen insan uygar l kavramnn, bir gn birleeceiniz gerek uygarln sa dece blnp paralanm bir versiyonu olduunu anlamaya balayabilirsiniz. Biz bu kitapta bu deiiklikleri ya da deiim-dnmleri sunuyoruz. nallah, mesajmz t m insan ln geirecei -ve dnya apnda meydana gelecek- deiim h u s u s u n d a ak bir ar olacaktr. H e r kltr, rk, cinsiyet, her yatan ve inantan insan eninde sonunda bu deiimden etkilenecektir! ster yoksul ister zengin, ister gl ister zayf olsun, hi kimse atlanmayacaktr. Bilin ykseldike, o doal olarak grup bilinci ve ibirli ine doru ilerler. Ik-iileri olarak uyanm olanlar, hafta lk meditasyonlarn ve toplantlarn daha sk yapmaya ve b u n l a r a daha ok deer vermeye balamlardr. Ik-iisi meditasyonlar ve faaliyetleri insanlk iin olumlu bir sonu 222

Lyra/Sirius (Kltr ve Sizin Kaderiniz elde edilmesi asndan ok nemlidir, o yzden ltfen ileti im a oluturmaya ve gezegeni savunan gruplar yaratma ya devam edin. Bu savunma gruplar (ya da siz onlara ne isim veriyorsanz) birbirleriyle balant ve iletiim iinde ol maldr ki gezegeninizde d a h a byk bir bilin a meydana gelebilsin. Bu bilin a, bu kitapta tarif ettiimiz galaktik uygarl n bir habercisi, mjdecisidir. Grup bilinci t m k iileri iin ok nemlidir, bu yzden kendinizi bu nemli greve g nlden verin ve birbirinizle d a h a geni ve devl; biimde iletiim ve balant kurmaya balayn. Kozmik uzay aileniz sizi yuvaya, yani bu byk ve muhteem galaksiye buyur et meye gelirken d a h a azmi yapmak isteyebilir misiniz? Ama bundan daha da ok, biz sizi boyutlararas, spirituel, tam bi linlilik rolnze de hazrlyoruz. Bu roln yanl anlalma sna ya da amacnz bir a n d a unutmanza izin vermemelisi niz. Evet, sreklilik zerine verdiimiz bilgiler burada sona eriyor. imdi ikinci noktaya, deiime bir bakalm. imdiki zamanda evrenizde bulunan her ey deiim srecindedir. Spirituel Hiyerari, memeli deniz yaratklar ve Galaktik Federasyon bu deiimi kuatan gizli ayrntlar ifa etmemitir; a m a bu ayrntlarn birounu isel sezgisel yeteneklerinizi kullanarak renebileceinizin farknda ol malsnz. Gereken tek ey, bilincinizi geniletme ve yeni bir realiteyi kabul etme yeteneidir. Bu konudaki istekliliiniz ve genileyen bilinciniz yoluyla kendinizi gezegeniniz ve g ne sisteminiz iin yeni bir evrensel ahlak sistemine uyunma yabilirsiniz. Bu yeni evrensel ahlak sistemi birok atma noktasnn halledilmesine olanak verecektir. O ayrca, size gerekten mucizevi grnecek yeni bir teknoloji verecektir; a m a bu sava ve iddet iin deil olumlu amalar iin kulla nlmas gereken bir teknolojidir. Gelen yeni uygarlk ki'nin Yasas ve 'n Yasas'n kullanarak sevgi dolu ve gelitirici ilikiler kurmann yolunu da gsterecektir. Birbirinizle u a n d a hayal edemeyeceiniz ekillerde kuracanz sevin ve anlam dolu balar, daima arzuladnz o koulsuz sevgi ve 223

Gcdak\k_insan ilgiden yoksunluun yaratt uzun srm acy dindirecek tir! Evet, siz btnyle yeni bir toplumun yaratlnn eiindesiniz, a m a bu yeni realitenin yaratlmasna yardm et mekten sorumlu olduunuzu da idrak etmelisiniz. Bu sorum luluu kabul etmeniz nemlidir. Henz biroklar bu amac tam olarak anlamasa da, siz Dnya'da bir amala bulunuyor sunuz. Burada sylenmi her eyi deerlendirebilmeniz ve sonra uygun ekilde faaliyete gemeniz amacyla bu kitapta ki bilgiler size sunulmutur. Sadece h a y a t t a kalabilme kavramn aarak, onurlu ve amal bir biimde yaama kavramna ulamalsnz. Bu ya am realiteyi doru alglamaya dayanmal ve doru ve arzu edilir bir sonu yaratacak salam bir yarg temeli zerine kurulmaldr. Bu etkenler sizin ve evrenizdeki herkesin hem fiziksel hem ruhsal veheleri dengeleyen bir realite kav r a m n a sahip olmanz salayacaktr. u anda vuku bulan fa aliyet ve eylemlerin bu yeni realiteyi yaratan ve douran yap talar olduunu ltfen anlayn. Bu yeni realiteyle birlikte, gnbegn, anbean yeni bir uygarlk olumaktadr. Bu olguyu fark etmeli ve mevcut rea litenizin imdi zel ve benzersiz bir yeni rnek talep ettiini idrak etmelisiniz. Bu yeni rnek, Lyra/Sirius uygarl ve onun ilikileri yneten Drt Temel ToplumsalYasas eklin de verilmitir. Sizler Dnya insanlar olarak nce bu yasala rn anlamn idrak etmelisiniz. Ondan sonra birbirinizle etki lemenizi ve enerjilerinizi birlikte dokumanz mmkn kla cak forumlar ve gezegensel savunma gruplar oluturabilirsi niz. Bylece, Dnya insanlar bu mesaj birbirlerine iletip paylamaldrlar. Yaknda gezegeninizde yeni bir uygarln var olaca gibi gzel bir haberi bakalaryla paylamak size lazlasyla sevin verecektir. Bu yeni uygarlk, tm boyutlar ve fiziksel realitenin geri kalan ile birbirine bal olacaktr. Evet, ina nlmaz bir yolculua kmak zeresiniz! Ancak bu yolculuk uygun gerelere sahip olmanz emreder ki bunlarn en 224

Lyra/Sirius "Kltr ve Sizin Kaderiniz nemlisi, aka ruhsal yolunuzu izleme konusundaki istekliliinizdir. Kim olduunuz ve bu yeni galaktik uygarlktaki rolnzn ne olaca bilgisine baaryla erime yolundan hibir biimde sapmamalsmz. Siz byk bir kozmik oyunun parassnz ve bu oyun imdi sahnelenme srecindedir. Gezegeninize ve size olacak eyin nemini idrak ettike, evrenizde bulunan hemen her eyi dnme uratacak inanlmaz deiiklikleri bilinli olarak kabul edip onaylayacaksnz. Lemurya, byk bir im paratorluk olabilecek bu uygarl tohumlayan kltrlerin farkll, eitlilii yznden baarszla urad. Ama Le murya'nn bu byk zorluu sizin realitenizin bir paras ol mayacak! Siz buraya yeni bir galaktik uygarl baaryla yaratp srdrmeye geldiniz. Bu yeni galaktik uygarlk Dnya insanlarnn u a n d a sahip olmadnz genilemi bir bilin ve birbirine ballk kavramna ulamalarn salayacaktr. Siz kim ve ne olma nz m u r a t edilmise, o olmak zere glendirileceksiniz. Bu, niyetlerinizi tezahr ettirmenize ve hayattaki nemli hedef lerinize ulamanza olanak verecektir. Bu, deerli ocuklar nz en byk potansiyellerine ulaacak ekilde yetitirmeni ze yardmc ve destek olacaktr. Ailenize ve dostlarnza yar dm etmenin yan sra, k enerjilerine ve glerine nasl hizmet edeceinizi, nasl t a m bilinli olacanz ve bu k ve sevgi enerjisini galaksinize ve tm boyutlara nasl yayaca nz da reneceksiniz. Bundan dolay, size olacak eylerden tr sevin du yun. Galaktik bir uygarlkta yaayan galaktik bir insan ola rak sadece isel ruh-gcnzle deil, a m a ayrca galaksideki dier birok varlkla bir'lie ulama frsatna sahip olaca nz hatrlayn. nk sizin dnyanz bir kez daha bu galak sinin eitli yelerinin ve canl trlerinin ziyarete gelecekleri bir vitrin dnyas olacaktr. Siz, galaksimize k ve sevgi ge tirecek byleyici ve harikulade bir oyunun bir paras ol mak zeresiniz. Bu yzden, kimliinizden tr sevin du yun ve bu sevinli hizmet, sevgi ve bilgelik yolunda ilerleyin.

225

Galaktik^

nsan

Bu blmde verilen bilgiler hakknda zihninizde birok soru uyanabilir. Aada, Virginia Washta'ya, "Lyra/Sirius Kltr ve Sizin Kaderiniz" konusunda verilen bilgilerle ilgi li sorular sormaktadr. Soru ve Yant Blm V i r g i n i a : Klanlarn ne zaman var olduklarn, bir klan da ka kiinin bulunduunu ve insanlarn belli bir klana nasl seildiklerini aklayabilir misiniz? W a s h t a : Klan sistemi ilk Lyra insan uygarlklarnda, zellikle ilk Vega gne sisteminde balamtr. Klanlar on dan sonra tam bilinli galaktik insanlar tarafndan srdrl mtr. Bir yldz sistemi ile dieri arasndaki tek temel fark, kurulan klanlarn says ve bu klanlarn nasl daha k k birimlere (alt-klanlara) blndkleridir. rnein, Sirius sistemi alt klana sahiptir, temel Pleiades kltr ve Andro meda sistemi ise on iki klana sahiptir. Ancak, ou Lyra sis teminde sekiz klan vardr. Bu klan sistemi nemlidir, nk o bir bireyin yeni enkarnasyonu iin setii temel hizmet ya da grevi saptamann bir yoludur. Hem tekmle hem de hizmete olanak veren deerli bir frsat yolunu seerek, bir in sann d a h a sonra yeniden e n k a r n e olmasna gerek olmadan ruhen hzla gelimesi mmkn olur. Bu baarl tekml, bi reyi, bizim realitemizde galaktik mevcudiyet denen bir son raki varolu aamasna ulatracaktr. Galaktik bir mevcudiyet, fiziksel olarak enkarne olma gereksinimlerini ya da devresini am ve meleklerden olu an yarglarn onu tam bir ruhsal danmanlk ya da reh berlik dzeyine ykselttikleri bir varlktr. Galaktik mevcu diyet dzeyine erimi bu varlklar, ruhun doasna ve belli ruhsal yoluna bal olarak birka tipe ayrlrlar. Onlar ilerle yip tam Spirituel Hiyerariler'e ya da Ykselmi Ustatlar'a katlabilirler. te, bireyler belli bilin gereklerine uydukla rnda bir sonraki dzeye ykselebilmeleri iin, bu yzden 226

Lyra/Sirius "Kltr ve Sizin Kaderiniz kendilerine zg bir biimde yarglanrlar. O halde, klanlar sevgi dolu destei btnyle plnlayan ve herkesin Yaradan'a daha yaklaabilmesi iin frsatlar su nan hizmet organizasyonlar olarak grlebilirler. Onlarn amac, her bir bireyin bulunduu uzmanlk grubu iinde he define ve potansiyeline ulamasn salamaktr. Klanlar bu zel hizmet grevleri iin destek gruplar olarak alrlar a m a ayn zamanda insan ailesi iin de birlemi destek su narlar. Hizmet edenlerin ayn odaa sahip dier varlklarla birlikte yaamalarna olanak vererek, herkesin baar ans azami hadde karlr. Bylece, bir insan o enkarnasyonunda karmik borlarn demek iin her ne grevi yerine getirme ye k a r a r vermisse, bu konuda kendi klan tarafndan destek lenecektir. V i r g i n i a : Her bir ruhun klannn nceden belirlendii ni mi sylyorsunuz? Eer yleyse, bu ilk yerletirme nasl vuku bulur? W a s h t a : Gezegeninizdeki bir kar-kocaya benzer iki varlk bir ocuk sahibi olmaya k a r a r verir. Onlar bir dan m a n a bavurarak ocuu dnyaya getirmek iin uygun za man saptarlar. Kadn gebe kalmadan nce, iki varlk zel bir meditasyona girer ve bu srete, ocuun hangi klan gru b u n u n bir paras olacan idrak ederler. Bedene girmek is teyen ve sonunda onlarn ocuu olacak olan r u h u n hizmet etmeyi kabul etmesini isterler. Sonra mstakbel ana-baba, r u h u n o belli hizmet yolunu neden setiini ve ana-baba olarak kendilerinin ve evrele rindeki geni ailenin o varla nasl hizmet edebileceklerini renmek isterler. Bu saptanr ki gelecek varln hizmeti, onun gerekli karmik borlarn demesini ya da dier bilgile ri kazanmasn salayacak ekilde tamamlanabilsin. Bu e kilde, ruhlar belli klan yelerince desteklenecekleri bir enkarnasyon seerek ruhen tekml edebilirler. Gerekten de, klanlar kendilerini byk hizmet vastalar olarak grrler. V i r g i n i a : Teekkrler. Peki, ocuk bu ana-babadan do-

227

ailtikiinsan up bir klann yesi olduunda, onu destekleyecek klan ye leri ka t a n e olabilir? W a s h t a : Tm klanda on milyonlarca insan vardr; an cak h e r klan elli-altm kiilik alt-gruplara ayrlmtr. Bu alt-klan bizim geni ailemizi temsil eder ki bunu siz de bu ge zegende yaratmaya baladnz. Bu klan alt-grubu bir bilin a olarak iler. Bu gruptaki t m varlklar birbirlerine muaz zam bir sevgi ve destek s u n a r l a r ve bu onlar -zihinsel, ruh sal ya da fiziksel- mmkn olan her dzeyde besler. Klanlar szcklerle ifade edebileceimizden d a h a ok ey baarrlar. Sadece unu hatrlayn ki, alt-gruplardaki bireyler grup ili kilerinde srekli olarak yasay (Bir'in, iki'nin ve U'n Yasas) kullandklar iin bir klan varln srdrr. V i r g i n i a : Klanlar hakkndaki szlerinizden anladm kadaryla, hl karma olmas beni artt. Kurduunuz sev gi dolu bu toplumda hi k a r m a olmadn sanyordum. Hl aranzda yanl davranan ya da zorluklar yaayan varlklar var m? W a s h t a : Bizim k a r m a dediimiz ey sizinkinden farkl dr. Bu yzden, olas bir karmaay nlemek iin bir tanmla ma yapmamza izin verin. Bizim iin karma, her bir r u h u n t a m a m e n ykselmi bir varlk olabilmesi iin sahip olduu byk ortak (kolektif) gereksinimdir. Ykselmek, belli enkarnasyonlarn, hatta belli bir enkarnasyonun ruhun enerji modelinin azami dzeyde aydnlanacak ekilde yapc bir bi imde yaanmas gerektii anlamna gelir. Bizim karma ya da o bireyin gereksinimi dediimiz ey budur. Bir ruh bu gereksinimi karlarken, ayn z a m a n d a t m toplumun ayn derecede tekml etmesine olanak veren bir hizmet de sunmu olur. Bylece, bir toplumun, hem varl n s r d r m e hem de tekml etme gereksinimini temsil eden toplumsal bir karmas olduunu syleyebiliriz. H e r top lumun karmas, tekml etmeyi srdrebilmek iin baar mas gereken eyleri tanmlamasyla balar. Bundan dolay, bir klana giren her birey, her toplumun tekml ve gvenli i iin gerekli o byk an bir parasn salar. 228

Lyra/Sirius 'Kltr ve Sizin 'Kaderiniz V i r g i n i a : Bir baka deyile, rnein, Birleik Devletler kurulduunda, onun bir zgrlk, mutluluk ve herkesin eit lii modelini oluturmas dnlmt. Bylece, Amerikal lar bu hedeflerin bizim ulusal (anayasal) karmamz ya da amacmz olduunu syleyebilirler. Ayn kta, Sirius'un da bu t r bir genel karmaya sahip olduunu ve klanlarn da bu birletirici amac destekleyecek daha zel karmalar baar dklarn sylediinizi sanyorum. W a s h t a : Doru. imdi bu sistemin nasl ilediini tam olarak anladnz. V i r g i n i a : O halde baz insanlar uygulamada biraz da ha yavalar ve biraz d a h a fazla yardma ihtiya duyuyorlar, yle mi? W a s h t a : Evet. Baz t a m bilinli varlklar belli bir ruh sal deneyim yaamak isterler. O zaman onlar, nceden mu kadder klnm bu zel hizmete rehberleri, melek koruyucu lar ve t m dier dzeylerde ruh-gcnden sorumlu olan varlklar ile yaptklar anlama sonucunda sokulduklarn anlamaldrlar. E n k a r n a s y o n l a n srasnda grevlerini baa ryla t a m a m l a m a l a r azami kiisel tekml salar. te bu yzden bir danmann yardm bu kadar gereklidir! Dan man her bireyin m m k n olan azami dzeye dek tekml et mesini salar. Danmanlara bu kadar sayg ve hayranlk beslenmesinin nedeni budur. Siz danmanlar kiisel ve top lumsal ilerlemeyi bir a r a d a t u t a n yaptrclar olarak gre bilirsiniz. Galaktik uygarl gezegeninize ve yaamlarnza getir diimizde danmanlarn byk nemini kefedeceksiniz. Bu yzden, dier yldz sistemlerinden danmanlar olarak des tek vermek zere bu k a d a r ok varln gezegeninize gelme sinin nedeni budur. Aslen dier yldz sistemlerinden olup da bu z a m a n d a Dnya'da enkarne olan m t h i bir grup ruh vardr. Bunlardan bazlar bilinli bazlar bilinsizdir ama hepsi de hzla eitilmeye ve -mevcut amnezilerini ap isel ruh kuvvetlerini yeniden kazanarak- danmanlar olmaya muktedirdir. Bu, gezegeninizin dier tam galaktik uygarlk229

alaktik^nsan larn binlerce yldr sahip olduu byk danmanlk yaps n hzla gelitirmesini salayacaktr. Virginia: Bir insan klann ya da yaam grevini dei tirebilir mi, yoksa bunlar -drt bin yllk yaam devresi bo yunca ayn m kalr? W a s h t a : ounluk, hizmet klan grevi her ne ise onun la balar. Ve yaamlar boyunca o klanda ve uzmanlk ala nnda kalrlar. Eer ynetici olmay semilerse, gruplara araclk etmekten, ritelleri srdrmekten sorumlu olurlar. Eer mhendis iseler uzay gemileri ina etmek, kent sistem lerini srdrmek vs. iin gerekli olan eyleri yapacaklardr. Eer bilim adam, genetiki ya da biyolog iseler toplumun on larn uzmanlklarna duyduu gereksinimi karlamak iin bilgilerini uygulayacaklardr. Ama bilinte gelimedike ve toplum iin yaptklar eyin nemini anlamadka, ilerinde bir danman olmak iin gerekli byk enerjiyi bulamaya caklardr. Eer ilerlemek istiyorlarsa, danmanlara ayn a ve hizmet etme niyetine sahip olduklarn gstermek iin eitli snavlardan gemek zorundadrlar. Ancak ondan son ra bakalarna danman olabilirler. V i r g i n i a : Bir danman olma srecini daha ayrntl bir biimde anlatabilir misiniz? W a s h t a : Genellikle, tipik Siriuslular 1500-2000 yana geldiklerinde bir danman olabilirler. Birou 2000-3000 ya na geldiinde danmanlktan terfi ederek byk rehberler ya da bir klan rahibi olurlar. Gezegenin enerji hatlarnn ke sime noktalarndaki (enerji merkezlerindeki) enerjileri bir leik bir biimde ortaya kararak tapnaklar desteklerler. Onlar, asl koruyuculuun muazzam enerjilerinin gvenilir idarecileridir. Onlar bir gezegenin nemli enerji merkezlerin de bulunurlar ki hem gezegen hem de zerindeki yaam azami bir enerjiyle tam desteklenip varln srdrebilsin. te bu yzden ritueller yaamsal neme sahiptir. Kii sel bunalmlar srasnda ya da zel zamanlarda tm varlk lar bu t a p m a k l a r a giderler ve burada -sizin deyiminizle- "ra-

230

Lyra/Sirius Kltr ve Sizin 'Kaderiniz hiplerin" idare ettikleri meditasyonlara ve nezaret ettikleri eitli danmanlk faaliyetlerine katlrlar. Bu rahipler ayrca, en sonunda kendilerini Zamann Grcleri'ne dntrme yeteneine de sahiptirler. Byle yaparak, gezegenlerinin ve onun Spirituel Hiyerarisi'nin ruhsal enerjilerine giderek daha ok uyumlanrlar. Onlarn bu kuvvetli uyumlanlar Zamann Efendileri'nin enerjileri ni yorumlayp aklamalarn bile salayabilir. Byle bir bi rey rahip roln brakp bir Zamann Grcs ya da o uy garln t m ynetim blmlerine ve tm rahiplerine byk bir khin olur. Zamann Grcleri byk danmanlardr; gezegeninizdeki birok kadim uygarlkta var olan bir kavra m kullanrsak, onlar khinlerdir. Onlar galaktik uygarlk ile Zamann Efendileri arasnda nihai araclar olarak ilev grrler. Galaktik Federasyon iinde Zamann Grcs olan e itli gruplar vardr. Onlarn tek amalar, Zamann Efendile ri'nin enerjilerini srdrmek ve bylece Galaktik Federasyon 'un her dzeydeki konseyinin, kararlarnn ve eylemlerinin doru anlamn idrak etmesine ve bylece ilahi yaradl pl nna katlnn nemini anlamasna yardmc olmaktr. V i r g i n i a : Daha nce alt klan sayarken, spirituel sa va klann ilk nce saymanz dikkatimi ekti, bylece onun askeri faaliyet diyebileceimiz bir grevi yerine getirdiini varsayyorum. Tm bu uzay gemileri uzayda savarken ve eitli zorluklar yaarken, bu durumun gezegendeki insanla r nasl etkilediini merak ediyorum. Sizin gezegeniniz hi saldrya urad m, ve sradan insanlarn sava ve iddet hakkndaki tutumlar nedir? W a s h t a : Sava ve iddet halkmzn ounluunun son derece kar olduu, tiksindii bir eydir ve biz onlar hakkn da dnmekten holanmayz. Ama bu galaksinin realitesi neredeyse bandan beri bizi muazzam lde byk ve yk c bir dizi savaa sokmutur. Karanlk glerle yaplan bu savalarn neredeyse ard arkas kesilmemitir. Ancak son zamanlarda bu savalarn belki de nihayet son bulmu g-

231

Qalaksikjnsan rndkleri bir dneme eritik. Gemite kehanet edilen b yk galaktik barn en sonunda gereklemek zere olduu nu umuyoruz! Farkl yldz sistemlerinin spirituel sava klanlarnn nderlik ettii eitli klanlarn blmleri, galaktik insanlar iin askeri savunma gc grevi yaptlar. Bu savunma gc n n amac savap yenmek deil, t m blgeleri korumak iin bir savunma gc grevi yapmaktr. Onlar, insanlarn yaa d ve saldrya urayp igal edilmi belli yldz sistemleri ne giderek, bu yenik dm uygarlklar yeniden a ka vuturmaya alrlar. Sizin gezegeninizle de olduu gibi, biz t m insan uygarlklarnn bu saldrlar vuku bulmadan nce olduu gibi yine zgr ve emin ellerde olmalarn istiyoruz. Virginia: Sirius B hi ciddi ve zarar grecek biimde saldrya urad m? Washta: On bin yldr hibir ciddi saldrya uramadk. Virginia: Ama galaksi iinde ok kritik ve belki de za r a r grmeye ok ak bir konumda bulunuyorsunuz, yle de il mi? Washta: Biz Orion sistemine ok yakn bir konumdayz ki bu sistem son zamanlara k a d a r dinozorumsu uygarln a n a sava glerinin ounu ieriyordu. te yandan, eitli srngenimsi varlklarn ordular, uzay gemileri ve dier sa va donanmlar ile evrelenmi durumdayz. Ancak, z a r a r grmeye ak bir konumda bulunmamza karn, byk spiri tuel glerimizi kullanarak bu dman glerini kendimiz den uzak tutmay baardk. D a h a nce de sylediimiz gibi, evremizdeki birok saldrya ramen, yalnzca bir kez byk bir sava gc gerekten yldz sistemlerimize girip uygarlk larmz mahvetmeye kalkt. Virginia: Evet, teekkr ederim. Konutuumuz ey lerle ilgili olarak yaradl mitinden sz edebilir misiniz? Washta: Orijinal galaktik yaradl miti, fiziksel akll ve duyarl varlklar (insanlar) iin elli milyon yl nceye, bir ok insan-olmayan t r iinse d a h a da eskiye dayanr. Bu in232

Lyra/Sirius "Kltr ve Sizin "Kaderiniz san-olmayan trlerin bazlar fiziksel formdan eterik k for m u n a geri dnmlerdir. Daha yakn bir tarihte, alt milyon yl nce Lyra takmyldznda, zellikle de Vega yldz siste minde insanlara sezgililik (duygululuk, bilinlilik) ve uygar ln ilkeleri verildi. i n s a n tr iin verilmi bu yaradl miti, yaratlm 100 k-yldz gsteri sistemi olacan bildirdi. Bizim Solis dediimiz (ki bu isim "Byk Ik" anlamna gelir) gne sis teminiz bu 100 gsteri yldz iinde Sirius'a en yakn olany d. Siz karanla k getiren muhteem bir vitrin deneyinin potansiyel tezahrn temsil ediyorsunuz. Bizim yaradl mitimiz temelde Dnya mitlerine, rne in Kutsal Kitap'ta ve Hindistan'da bulunan birok metinde yer alan mitlere benzer bir biimde balar. Hinduizm'in e itli temel metinleri ilk galaktik insan yaradl efsanesi ile benzerlik ieren en eski ve dzenlenmemi eserlerdir; bu yzden onunla balayalm. ilk galaktik insan yaradl miti, balangta byk ka ranln olduunu syler. Karanlk oradayd, nk Yaradan bu yaradl n karanln iinden kaca bir yaradl yapmaya karar vermi ve bu zor ii baarmalar iin Zama nn Efendileri'ni grevlendirmiti. Ve ite, ok ok uzun bir zaman iinde Zamann Efendileri zamann byk nabz at n yarattlar. Sonra, En Yce Yaratc G'n kuvvetiyle, zamann nabz k a r a n l k t a atmaya balad ve karanlkta b yk bir k ortaya kt ve her ey ondan kaynakland. Bu yaradllardan biri tm yldzlarn ve galaksilerin douuydu, nk onlar karanlkta asl olan byk klar d. Ama ayn zamanda, karanlk da Tanr'nn ilk yaradl plnnn bir paras olarak kendi karanlk n yaratt. Bylece karanlk bile, d a h a sonra Zamann Efendileri'nin aa indirdikleri byk kutsal beyaz a dntrlecek olan bir a sahip olacakt. Ve bylece hem k hem de karanlk balangta bir ya radln paralaryd -her birinin de kendi boyutlarn ve d233

QalakHiinsan zeylerini y a r a t m a l a r n a olanak verilmiti. Bu, dualiteyi ve evremizdeki her eyi mmkn klan eitli trde spirituel enerjileri meydana getirdi. Sonra bu dualiteden hem k hem de karanlk semavi varlklar ortaya kt ve bu varlklar hem k hem de karanlktan yaratlm birok t r n ilk r nei (prototipi) oldular. Ik gleri imdi birok tr yaratmt ve bunlardan biri Vega sistemindeki byk bir primat idi. Vega yaradl enerjileri bugn "insan" denen eyi meydana getirdiler ve se mavi ordularn enerjileri bu insann geliip dier k yara tmlarnn (kreasyonlarnn) yaptklar gibi galaksiye yayl masn salad. Bu temel mite, yldz sistemlerinin ve zamanlarn vs. zelliklerini veren uzun, muazzam metin dizilerinde yer alan dier birok anlay dsturu elik eder. Ancak, imdi bunu renmeniz gerekli olmadndan tm bunlar aklamayaca z. V i r g i n i a : Evet, anlyoruz. Bizim gne sistemimizin gemite neden nemli olduunu aklayabilir miydiniz? y le grnyor ki gne sistemimiz bu galaksinin kenarnda bulunuyor. Ama buna ramen siz burada o zamanlar nemli bir spirituel enerji bulunduunu sylyorsunuz. W a s h t a : Sizin gne sisteminiz, Vega'dan ilk insan pro totipi enerjilerini getirmek zere, daha nce szn ettiimiz 100 sistemin arasna seilmiti. Sonra bu seilmi yz sistem iinde Dnya gezegenine ve gne sisteminize ilk byk ete rik uygarlk verildi. te bu yzden gezegeninizin ve onun ev sahibi olan Spirituel Hiyerari'nin zel bir kutsanm konu ma sahip olduu kabul edilir. Bu, insanlarn (yar-eterik uy garlk), Dnya'dan geri ekilmeye mecbur edildiklerinde ne den galaksinin bu blgesine yayldklarn da aklar. Ama onlar gne sisteminize yeniden geri dnp insan uygarln bir kez d a h a kurmaya yemin ettiler. Onlar ayrca -Vega'nn ve Dnya'nn Spirituel Hiyerarileri tarafndan istendii gi bi- Vega sistemindeki insanlarn karmasn tamamlamaya ve k sistemini yeniden kurmaya da yemin etmilerdi. 234

Lyra/Sirius 'Kltr ve Sizin Kaderiniz Ancak, gemi birka milyon yl iinde bu byk yemin gerekletirilemedi. lk bata baar sz konusuydu ama, aklam olduumuz gibi, Dnya'nn son on bin yl felaket ler getirdi. Bu talihsizlik, d a h a nce de belirttiimiz gibi, yaklak yirmi be bin yl nce Atlantisliler Lemuryallar' yok ettikleri zaman balad. Karanlk enerjinin, Dnya'nn yaradl mitindeki dee rini alglam olmas bir talihsizliktir, nk karanlk gler Solis'e, yani gne sisteminize bu yzden gelmilerdir. Ve Gneiniz'in galaksinin bu nemi az blgesinde bulunmas na ramen, gezegeninizin g dengesinde bylesine nemli bir konuma sahip olmay srdrmesinin nedeni budur. V i r g i n i a : Teekkr ederim. Eer sizi doru anlamsam, Dnya o zel 100 insan k-yldz sistemlerinden biriy di. Dier 99 k-yldz sistemine ne oldu? W a s h t a : Bu 99 taneden ancak 90' enerji kalplarn srdrebildi ve onlarn ou insan-olmayan uygarlklar ge litirdi. Orion sistemindeki biroklar, rnein, inanlmaz de recede spirituel olan, ok tekml etmi, iki-doal (hem su da hem k a r a d a yaayabilen) gruplar meydana getirdiler. Onlar aslnda, ounlukla eterik formdadr. Orion'un dinozo r u m s u ve srngenimsi uygarlklar birok kez bu iki-doal gruplarn yldz sistemlerine saldrm ama baarszla u ramlardr. Bu byk uygarlklarn iki-doal spirituel ener jileri ylesine ok gelimiti ki dman ordular iin grn mez hale gelmilerdi. Daha derin bir dzeyden bakarsak, bu saldrlar baarl olamazd, nk karanlk enerjiler o za m a n l a r aydnlanmay istemiyorlard. V i r g i n i a : Bu "iki doal canl"y tarif edebilir misiniz? W a s h t a : Bu iki doal canl, size dev gibi ve deiime uram bir kurbaa, bir semender ya da kabuksuz bir kap lumbaa gibi grnebilecek bir canldr. Ancak, sizin kap lumbaalarnzdan farkl olarak bu varlklarn elleri ve a y a k l a n vardr. Onlar bir insann bekleyebileceinden tama men farkl grnrler, ama enerjileri ve sevgileri o kadar b235

a[aktik\.nsan y k t r ki herhangi bir insann onlarla karlat zaman duyabilecei tm korku ve endie onlarn sevgi dolu titreim leriyle dnme urar. Onlarla birlikte olmak, onlar ku caklamak, onlar dinlemek ve enerjilerini hissetmek gerek ten insana sevin ve haz verir. V i r g i n i a : Bu doksan k-yldz sisteminden uzayda bi ze yakn olan var m? W a s h t a : Hayr, ne yaz.k ki en yakn sistemler sizin g ne sisteminizden yaklak 300-500 k yl uzaklktadr. V i r g i n i a : Teekkrler. imdi bir gezegensel savunma grubunun ne olduunu tanmlamanz ve byle bir grubun a n a ilkelerini vermenizi rica ediyorum. Bildiiniz gibi, benim Sevgi Topluluklar grubum da dahil olmak zere, bizim her t r d e n birok meditasyon grubumuz var. W a s h t a : En nemli ilke, elbette, grubun temelini olu t u r a n amatr. Bir savunma grubunun tek amac Dnya ge zegenine byk spirituel deiim enerjilerini getirmek olma ldr. Bundan dolay, bu grubun temelini derin bir spirituel enerji oluturmaldr. Bu grup enerjisi meditasyon, dua, m zik, eitli ritueller vastasyla ya da bunlarn bileimiyle meydana getirilebilir, a m a tm savunma gruplar iin anah t a r bu spirituel grup dinamiidir. Onlar ilerindeki ruhsal n byk enerjisine sahip olmaldrlar. Onlar anlamal drlar ki, sadece grup enerjilerini efkatle kullanarak bilinte uyanabilirler. Her birey, hem kiisel hem de ortaklaa mm kn olan her ekilde bu gl spirituel enerjiyi kullanmaya kendini adamaldr. Fiziksel evrenin spirituel ve yaratc enerjisinin ok bo yutlu doas ile ilgili olarak grup bilincinin ve grup enerjisi nin deerini anlamanza yardmc olabilmesi iin galaktik za man inceleyebilir ve onun fiziksel evrenin sren yaradlyla nasl ilikili olduunu kefedebilirsiniz. (Galaktik zaman hakknda bu blmn sonunda ksa bir aklama yapacaz.) Savunma gruplar iin ikinci temel ilke, bir kez baarl bir grup kurduktan sonra, dier k-iisi gruplarna ulap 236

Lyra/Sirius Kuftr ve Sizin "Kaderiniz yava yava bir b t n olarak almay renmektir. Bunun zor bir grev olduunun farkndayz. Ancak bu paylama, u anda gezegeninize aktlan enerjileri kullanarak uygulama ile d a h a kolayca gerekletirilebilir. Bundan dolay, sizden yapmanz istediimiz eylerden biri, gezegeninize, insanlara ifa vermek ve tm yaam korumak iin dier gruplara, bir grup meditasyonu ya da duas gibi bir spirituel ritelde bir araya gelmeleri iin arda bulunmanzdr. Bu ekilde, he piniz darya, dier gruplara doru genilemek iin kendi grubunuzun isel odan kullanm olursunuz. Gruplarn anlamas gereken nc ilke, onlarn irti batlarnn dier k-iisi gruplarnn da tesine, bu gezege nin iyilii iin u ya da bu biimde aba gsteren herkese ulamas gerektiidir. Buna evreyi korumakla ilgilenen in sanlar, insanlarn siyasal, sosyal ve ekonomik koullarn iyiletirmeye alan insanlar ya da efkatli amalara sahip her insan ya da grup dahildir. Sizin iiniz, bu insanlara eer isterlerse destek bulabileceklerini gstererek yardm etmek tir. Biz onlarn, evrelerinde, amalar iin enerji ve destek alabilecekleri muazzam bir k a bulunduunu anlamala rn istiyoruz. Bir gezegensel savunma grubunun b t n kav ram, temel ilkesi ruhsal z, hizmet ve irtibattr. Sizden onlar hatrlayp uygulamanz istiyoruz. Siz uyanm ruhlarn yllardr yaptnz ey bu savun ma gruplarn oluturmak ya da bunlara katlmaktr. Ancak, kendi spirituel gruplarnzda meditasyon yaparken dier gruplar dlam ya da gerekli genilemeyi gzetmemi ola bilirsiniz. Gemi her ne olursa olsun, eitli gruplarn medi tasyon halkalar imdi mmkn olduunca abuk bir biim de geniletilmeli ve bu bilin a bytlmelidir. Sizlerden, bu yeni yksek bilin an desteklemek ve bu yeni galaktik uygarln yaratlmasna yardmc olmak zere bize katlma nz istiyoruz. Topluma girin ve dier insanlara sizin ve onlarn bir in san destek grubunun paralar olduunuzu gsterin. Bunu yapn, nk d a h a nce de belirttiimiz gibi, sizin ilk zorla-

237

aalitik\nsan nacanz ey, onlarn bireysel olarak ve bir grup bilinci ola rak ruhsal zlerini buyur etmelerine yardmc olmaktr. Grup dinamiklerini anlayarak, toplumda irtibat halinde, bir lik iinde alabilmek iin ltfen dier benzeri gruplarla bir lein. Bu t m insanl glendirecektir. Tm insanlar iin yalnz kalmamak, topluluu arayp bulmak ok nemlidir! Onlar kendilerini destekleyebilecek ve onlara bizim acil me sajlarmz verebilecek insanlarn var olduunu kefetmelidirler. Bu eitim sreci t m savunma grubu kavramnn z n oluturur. V i r g i n i a : Evet, teekkrler. Kiliseler hakknda yorum da bulunabilir misiniz? Birok kilise yesi, yaptklar eyin aynen bu olduunu syleyecektir; onlar da spiriteldir, onlar da hizmet ediyorlar ve onlar da ruhsal konular ve iyi iler yo luyla dnya ile irtibat halindeler. Peki, sizce bir kilise ya da bu t r bir organizasyon yesinin gezegensel bir savunmac dan fark nedir? W a s h t a : Kilise yelerine syleyeceimiz ey, t m bu s recin anahtarnn sevgi enerjisi olduudur. Eer onlar ger ekten sevgiyle davranyor ve sadece iyi grnmek iin hiz met etmiyorlarsa, o zaman onlar da gerek bir savunma gru buna bir rnek oluturabilirler. Ama eer onlarn ekirdei bu saf ruhsal ve sevgi dolu enerjiye dayanmyorsa ve Dnya 'nn m u h t a d u r u m u n u dogmatik ve yarglayc olmayan, ak bir biimde alglayamyorlarsa, o zaman onlar bir dog maya karm haldedirler ve kendi amalarn snrlamakta drlar. Din, mevcut koullar grmezlikten gelmemeli ya da deiimi yasaklamamaldr. O, bilincin srekli genilemesine olanak vererek tm zamanlar ve t m deneyimler iin bir yar dmc olmaldr. Kiliselerin iinde ya da dnda, insanlk uzay ve bir galaktik insan uygarl olarak sizin gelecek ro lnz anlamaya zorlanmaktadr. rnein, bir grup kendini en iyi evreci grup olarak ilan edebilir ama bu konuda zayf, itenlikten yoksun bir aba gsterir. Ama baka bir grup samimi, hakiki bir evreci grup tur, nk o kendini ruhsal zn doru enerjilerine aka ve 238

Lyra/Sirius Kltr ve Sizin 'Kaderiniz dogmatik olmayan bir biimde adamtr. Galaktik insanlar olma misyonunda herkesin roln kabullenmeye istekli olan bu insanlar gerekten gezegensel savunmaclardr. Birok kilise, ada durumlarla ilgilenmesi ve enerji kalplarn eski dogmalarndan kurtulup daha ak bir a kacak ekilde geniletmesi gerektiini anlamaya balyor. Bunu yapanlar, gezegeninizin deneyimleyecei deiimin balca kaynaklardr ve onlar bizim tarif ettiimiz savunma clardr veya byle olmay seebilirler. V i r g i n i a : Evet, teekkr ederiz. O halde, bir kilise ye si olsun ya da olmasnlar, gezegensel savunmaclar olarak hizmet edebilmeleri iin insanlarn dnya-d varlklara inanmalar ve insanln kozmik kkenini anlamalar ne ka dar nemlidir? W a s h t a : Tm dinlerin gerek ruhsal kavramlarnn ve t m insanlarn Dnya'ya tohumlanmalarnn nasl Galaktik Federasyon ile -tm yaradl oluturan- Spirituel Hiyerar iler arasndaki byk ibirliine bal olduunu anlayabile ceinizi umuyoruz. Bu ibirliki abay idrak edip ona inana canz umuyoruz. Bununla birlikte, eer sadece spirituel bir grubun bir paras olarak kalmak (ve dnya-d varlkla ra inanmamak) istiyorsanz, sizden bizzat Spirituel Hiyerariler'in enerjilerine kulak vermenizi istiyoruz. Bu eitli me lekler, bamelekler ve ykselmi statlar, spirituel gruplar gezegensel savunma gruplaryla birlemeye ynlendirmekte dir. Bu (zaten Spirituel Hiyerari ile bir olan) spirituel grup larnzn, Galaktik Federasyon'un byk misyonuna hizmet etmek zere oluturulmu gezegensel savunma gruplaryla birlemelerine izin vermenin amac budur. Bu d u r u m d a ruh ve madde el ele almaktadr. Bu birleimde, eer frsatlar anlayp iyi karlayabilirseniz, sizin ve Dnya gezegeni iin heyecan verici bir gelecek yatmaktadr. Daha nce galaktik zamann gnlk yaamlarnzda sa hip olabilecei hayati etkiden sz etmitik, a m a onun bir grup yksek derecede odaklanm insan iin deerini hayal edebilir misiniz? Maya Takvimi'nin hem bireyler hem de 239

Qaiakk\tnsan gruplar iin anlamyla ilgili birka basit olguyu gzden gei relim. Ltfen hatrlayn ki sizin imdiki 365 gnlk Dnya takviminiz spirituel deil, fiziksel, dorusal (lineer) dnce nin kullanld maddi bir dnya takvimidir. O spirituel yn den bilinsizdir ve bizim galaktik zamanmzn ierdii ve birok dzeyde ruhsal tekml srdrmek iin kulland mz titreimleri aklamaz ya da tanmlamaz. Z a m a n fiziksel r e a l i t e d e h e r e y i m m k n k l a n ve b a l a t a n nabz atdr. Fiziksel yaradl hakkndaki kadim bir Sirius atasznde, zamann byk nabz atnn Zamann Efendileri'ne En Yce Yaratc G tarafndan ve rildii bildirilir. yleyse imdi realiteyi anlamann ve deneyimlemenin bir yolu olarak yaradln bu byk nabz atn -zamaninceleyelim. Galaktik uygarlmzda biz, Zamann Efendile ri'nin eylemleri konusunda bizi srekli haberdar etmeleri iin Zamann Grcleri'ni kullanrz. Zamann Grcleri, kendilerini zamann evrensel nabz atnn altnda yatan anlamlar kavramaya ve fiziksel yaradln nasl gelimekte olduu konusunda Spirituel Hiyerari ve Zamann Efendileri ile iletiimi srdrmeye adam kiilerdir. Bir baka deyile, onlar kadim Yunan, Roma ve Msr'n khinlerine benzetile bilir. Bu nemli noktay Dnya insanlarna daha iyi vurgula yabilmek iin, sizden Maya klasik dneminin (M.S. 4. yzyl ile 9. yzyl aras) balangcnda Pleiades ve Arcturuslu Za mann Grcleri tarafndan kutsal bir galaktik takvim ve rilmi olan Orta Amerika'daki Maya uygarlna bakmanz istiyoruz. Bu kutsal galaktik takvim yirmi Maya glifine (oyuk yive) sahiptir. Onlara karlk gelen drt harmonik ve on yaradl nitelii, Mayal Zamann Grcleri tarafndan bir K'in denen eyin ne olduunu kavrayabilmek iin bu takvi me eklenmiti. Bu on nitelik, belli bir gn en iyi deneyimleme yolunu iaret eden deneysel bir mant m m k n klmak iin kullanlr. Bu gn kalplar, Tzolkin denen 260 gnlk kutsal yaam takviminde gnlk olarak yanstlr.

240

Lyra/Sirius Kltr ve Sizin Kaderiniz Bu 260 gnlk devre gerekten kutsaldr. Az nce belirttiim gibi, bu kutsal takvimde 20 glif ya radln 13 niteliiyle birleerek bir K'in ya da gnn de neysel mant denen eyi yaratr. Her bir Maya glifi yarad ln 13 niteliini iererek toplam 260 K ' i n oluturur. Yara dln on nitelii: birlik, mcadele, faaliyete geirme, ta nmlama, parlaklk, eitlik, uyum salama, drstlk, ni yet, tezahr, kurtulu, ibirlii ve aknlktr (transandans). Eer siz de bizim gibi her gn hangi etkilerin harekete geirildiini (o gn hangi etkilere kudret verildiini) bilsey diniz, kendi bilgisiz maksatlarnz gerekletirmek iin zor lanmak ve yanl z a m a n d a ya da verimli olmayan bir teza h r vaktinde faaliyetlere kalkmak yerine, o realiteyle ve Yaradl'n kudretli tezahr enerjileriyle ibirlii yapard nz. Bu galaktik zaman bilgisini anlayan ve size aklayabi lecek olan baz Dnyal retmenler ve kendiniz incelemeniz iin de birka kitap ve video vardr. Snrl yer ve zaman y znden size galaktik zaman ve onun birok temel zellii ve niteliini derinlemesine anlatamyoruz, ancak yine de bu ko nuyu aratrmanz kuvvetle tavsiye ederiz. Sadece unu ha trlayn ki Dnyasal zamannz artk ortadan kaybolmakta dr ve onun yerini er ge galaktik zaman alacaktr.

241

Blm 11

Galaktik Federasyon
Bugn Washta, Mikah ve Teletron'dan oluan Sirius Konseyi olarak, size galaktik insanlar olarak kendi tarihi mizden ve ayrca, Dnya'nn da yaknda yesi olaca Galak tik Federasyon denen organizasyondan sz etmek istiyoruz. Galaktik Federasyon, drt buuk milyon yl nce boyut lararas karanlk glerin bu galaksiye hkmetmelerini ve smrmelerini nlemek zere kuruldu. Bu boyutlararas ka ranlk g, Samanyolu Galaksisi'ni kendi bilgisayar-benzeri kat kalpli varlklaryla tohumlad. Onlar esasen, d a h a nce tarif ettiimiz gibi, srngenimsi ya da dinozorumsu bir var lk grnmndeydiler. Bu karanlk varlklar galaksiye ya yldlar ve binlerce yldz sistemini baaryla fethetmeye ba ladlar. Aicak bu rngenimsi/dinozorumsu varlklar en so nunda, galaksinin, zgr iradeli, akilli ve duygulu varlkla rn kendilerininkine benzer teknolojiye sahip birka galaktik uygarlk yaratm olduklar bir blgesine eritiler. Bundan sonra, yaklak drt milyon yl nce, arasnda bar dnemlerinin yer ald ksa a m a ok barbarca bir yl dz savalar dnemi yaand. Snrl bir kapsamda, bu sava ve bar modeli imdiki zamana kadar srmtr. Galaksi boyunca bu saldrlar srerken, bu Dinozorumsu/Srnge nimsi Ittifak'n dman olan taraf, yani bizler daha organi ze bir hale geldik. Bizler, hem galaksinin savunmasn koor242

aiaJtil^federasycm dine edecek bir st ynetim olacak, hem de insan ve insanolmayan uygarlklar a r a s n d a gerekli kltrel ve devletsel alverilere izin verecek bir forum olacak ok eitli ve etkili bir organizasyon kurmann gerekli olduunu grdk. Galaktik Federasyon kendisini, tek amac n Saman yolu Galaksimiz'e akmay srdrmesini salayacak bir orga nizasyon y a r a t m a k olan, yldzlar sisteminin bir t r Birle mi Milletler'i olarak grr. Halen, Galaktik Federasyon'da yz binin zerinde yldz sistemi ve yldz ittifak vardr, ve 1988 ile 1993 yllan arasndaki yeni katlmlar sonucu ye says yaklak iki yz bine ykselmitir. Bu galaktik yarad l nn esas temelini oluturan ey sevgidir. Galaktik Federasyon'un temel ilevlerinden biri, ani ve haksz saldrlara kar bir savunma sistemi salamaktr. Buna ek olarak, Galaktik Federasyon'un keif, teknoloji de i tokuu ve kltrel iliki ve etkileimi srdrmek gibi nemli grevleri de vardr. Bylece, Galaktik Federasyon s rekli olarak bilim adamlarn ve irtibat t a k m l a n n uzay mis yonuyla, henz Galaktik Federasyon'un bir paras olmayan dier yldz sistemlerine gndermektedir. Vurgulamamz ge reken bir baka nokta udur: Galaktik Federasyon, eitli konseyleri vastasyla, gezegenleri, yldz sistemlerini ve yl dz ittifaklarn on drt Blgesel Konsey halinde organize et mitir. Galaktik Federasyon kendini tam bilinli ve ban uy garlklarn bir organizasyonu saydndan, o srekli olarak, yelik kriterlerini karlayacak kabul edilebilir uygarlklan aratrr. Herhangi bir yldz sistemindeki bir gezegen ya da bir dizi gezegen istenen teknolojik ve kltrel geliim dzey lerine eritiinde, kapsaml bir bilimsel deerlendirmeden sonra bu uygarlklarla t e m a s kurulur. Bu bilimsel deerlen dirme son derece geni yelpazeli bir kltrel, bilimsel ve ruh sal nitelikleri kapsar. Sirius Ynetim Konseyi ve sizin Spirituel Hiyerariniz 'in abalar sayesinde, gezegeninize ve gne sisteminize Ga laktik Federasyon'un yelik kurallarndan bir muafiyet ta-

243

Qalakkjnsan nnmtr. Spirituel Hiyerari, t m Galaktik Federasyon Konseyleri'ne, gne sisteminizin -hem nemli bir vitrin g ne sistemi, hem de insann aklll ve duyarllnn a l t t a yatan ilk nedeni olarak- zel konumunu hatrlatt. Bu tart ma en sonunda, Atlantis'in on bin yl nceki knden beri gne sisteminiz zerindeki Pleiades kontrol tarafndan saptanan karmik yasalar altst etti ve Dnya sizin zaman lnzle 5 Mart 1993 tarihinde Galaktik Federasyon'a tam yelie kabul edildi. Bu tam yeliin bahsedilmesi, Galaktik Federasyon'un k u r t a r m a misyonunu yasal olarak oluturma sna ve Dnya'ya inme ve ilk temasta b u l u n m a konusunda protokollerini hazrlamas iin lk Temas Takm'n resmen yetkilendirmesine olanak verdi. Galaktik Federasyon imdi Dnya ile ilk temasna ha zrlandndan, onun ilevlerini bilmeniz gerekecek. Size bu ilevleri gstermek iin Galaktik Federasyon'un ana organi zasyon izelgesini kullanacaz. (Bkz. ekil 26: Galaktik Fe derasyonun Ana Fiziksel Organizasyon izelgesi.) Daha n ce de belirtildii gibi, Galaktik Federasyon'un ana amac, ga laksimizde yksek derecede bilinli ve duyarl ve k-ynelimli galaktik uygarlklarn yaratlmasn hzlandrmaktr. Bu ama a n a blme ayrlr: birincisi, uzay misyonu; ikin cisi, irtibat gruplar; ve ncs de blmler aras forum lardr (bu gruplar Galaktik Federasyon'un eitli Blgesel ve Yerel Federasyon Ynetim Konseyleri'ni ierir). izelgede grdnz gibi ilk u n s u r -uzay misyonu- iki blmden olumaktadr. lk blm bilim ve keif takmlarn dan ve ikinci blm de savunma glerinden oluur. Bilim ve keif glerinin balca amac vardr. Birincisi, Galaktik Federasyon galaksinin her yanna k ve sevgiyi ulatrmann zel bir spirituel bilimin kulla nlmasn gerektirdiine inanr ve kabul edilebilir dzeyde yeni yeler bulabilmek iin galaksinin bilinmeyen blgeleri ne keif ve inceleme takmlar gnderilir. kincisi, yeni potansiyel yeleri Galaktik Federasyon'a

244

afak^tik^ nsan kabul etmek zere deerlendirmek iin bilim misyonunun bu ayn unsurlar kullanlr. Bu vehe geen yedi Dnya ylnda nem kazanmtr, nk bu dnemde galaksimizin yakn blgelerinde bulunan Dinozorumsu/Srngenimsi ttifak'n eski yeleri bizimle olan tm savalarna ve hasmlklarna son vermek istediklerini bildirmi ve h a t t a Galaktik Federasyon'a yelie kabul edilmelerini rica etmilerdir. Bu son derece artc olay, bizim galaksinin her yanna yayma misyonumuzun baarya ulatnn ve imdiki yaradln amac hakkndaki kadim kehanetlerin artk gereklemekte olduklarnn kant olarak kabul edilmitir. Son olarak da, bu misyon henz Galaktik Federasyon'a katlmak istemeyen a m a bizden teknik ve rgtsel yardm isteyen tarafsz yldz sistemleri ile ilikileri besleyip byt mek iin kullanlr. Bu misyonlar halen bu yldz sistemleri ile Galaktik Federasyon arasnda mevcut iyi niyeti destekle mek iin yerine getirilirler. Bundan baka, bilim ve keif takmlar t m yldz sis temlerini, zerlerinde yaayan varlklarn tam bilinlilik y nndeki geliimleri ve teknoloji kullanmlar asndan da deerlendirir. Bu kriterler, Galaktik Federasyon'un bilim adamlarnn Federasyon yetkili konseylerine, herhangi bir yldz sistemi veya gezegenin Federasyon'a kabul edilmeye gerekten hazr olup olmad konusunda gr bildirmeleri ne olanak verir. Onlara savunma glerinin bir birimi elik eder. Burada ok nemli bir nokta yerine getirilmelidir. Bi lim ve keif misyonu, grevli savunma glerinin kullanlma sn kontrol eder. Savunma glerinin bu kullanlma kural ilk olarak, Galaktik Federasyon'un geerliini korumak iin yaplmas gerekmi birok barbarca sava srasnda saptanmtr. An lalaca gibi, askeri grubun bilim grubundan bamsz ol m a s n a izin verildii takdirde byk zorluklarn meydana gelecei kefedilmiti. Federasyon'un balca hedefi tm ga laksiye sava deil, k ve sevgiyi yaymaktr. Bu yce ama c gerekletirebilmek iin, Federasyon'un uzay misyonlar-

246

QaiakkJFtdzTasycm nn savunma gleriyle desteklenmesi gereklidir. Savunma gcnn amac, bilim misyonunu karanlk glerin saldrlarndan korumaktr. Galaktik Federasyon her ne zaman yeni bir blgeye gitse, galaksimizin uzak men zillerinde bulunan ve Federasyon'un hkimiyet blgesini ge niletmesine ya da bu rgte yeni yelerin katlmasna hl kar olan dinozorumsu ve srngenimsi gler tarafndan srekli olarak gz hapsine alnr. Bu dman gler, Fede rasyon'un herhangi bir bilim misyonunu baltalamaya ya da ona dorudan saldrmaya alrlar. Sonu olarak, Galaktik Federasyon bilim misyonlarn tm potansiyel saldrlardan korumak zere onlara savunma glerinin de elik etmesini uygun grmtr. kinci Galaktik Federasyon blmne irtibat gruplar ya da irtibat takmlar denir. Onlar Federasyon'un baarsn da ok nemli bir a n a h t a r rol oynarlar. rtibat gruplarna ayrca iletiim ebekecileri (a rcleri) de denir ve Fede rasyon'un bu blmnde iki milyar akn grevli almak tadr! rtibat gruplarnn ana ilevi, balca haberleme a grevlileri olarak almaktr. Onlar, Federasyon'un tm b lmlerinin akllca k a r a r l a r verebilmesi iin gerekli bilgileri (malumat) salayanlardr. (Bkz. ekil 27: Galaktik Federas yon'un rtibat-lletiim Sistemi.) Bu igrl k a r a r l a r olma dan Galaktik Federasyon'un varln tutarl bir biimde sr drme yetenei hzla ortadan kalkar. rtibat, en kk geze gensel ynetim konseylerinden ana Galaktik Federasyon Konseyi'ne kadar Galaktik Federasyon'un tm dzeylerinde bulunur. rtibat grubunun balca grevi, bu iletiim alarn hazrlamak ve srdrmektir. Bu iletiim alar, uygun klt rel nanslarla ve doru dilde verilmesi gereken hayati bilgi ile doludur. Bu karmak faaliyetler baaryla srdrlr, nk irtibat takmlar ylesine iyi saptanp yerletirilmitir ki rgtleri ok iyi sonular elde ederler. (Bkz. ekil 28: Ga laktik Federasyonun rtibat Grubu Kumanda ve Kontrol Sis temi.)

247

cdaktik\.nsan Bu eitli irtibat organizasyonlar geni bir dizi ok-katmanl iletiim a iinde alrlar. Bu iletiim alar kendi ilerinde konseylere veya forumlara ayrlr. Bu konseyler te melde dzeyde alrlar. (Bkz. ekil 29: Dnya'nn Ga laktik Federasyon Konseylerinin U Dzeyi le likisi.) En yksek dzey, Vega sisteminde, Lyra yldz grubun da yerlemi bulunan ana Galaktik Federasyon Konseyi'dir. kinci dzey eitli Blgesel Konseyler'den oluur. Galaktik Federasyon'da halen 14 Blgesel Konsey vardr ve bizi ilgi lendiren en nemlisi, Sirius Blgesel Konseyi denen bizim blgesel konseyimizdir. Sizin gne sisteminiz de er ge t a m ye olarak bu blgesel konseye katlacaktr. Blgesel konseyler eitli zorluklar zen forumlar (bir t r mahkemeler) olarak faaliyet gsterirler. Onlar kendi bl gelerindeki siyaseti, hareket hattn saptarlar ve ayrca, belli bir yldz sistemi ya da yldz ittifaknn birbirleriyle olan so runlarn zmesi iin bavuracaklar son mercidir. Onlar ay rca kltrel ve teknolojik alverie de vastalk yaparlar. Bu ekilde, Galaktik Federasyon Blgesel Konseyleri, tekno loji transferi konusundaki anlamazlklar mzakere etmek ve ayrca entelektel retim alverii salamak iin de vas ta olurlar. Ayrca yerel ya da yldz sistemi ynetim konseyleri de vardr. Siz Dnyallar ve gne sistemindeki dier yeler er ge bir yerel yldz sistemi konseyi oluturacaksnz. Bu y netim konseyleri iki ekilde olabilir: Birincisi, basit bir yldz sistemi konseyi ya da yerel ynetim konseyi; ikincisi, yirmi ya da daha fazla yldz sistemi ynetim konseyinden oluabi len bir yldz ittifak ynetim konseyi. Sizin katlacanz Si rius Blgesel Konseyi'ndeki en byk yldz ittifak, yaklak elli farkl yldz sisteminden oluan Pleiades Yldz ttifak 'dr. Galaktik Federasyon'un bu eitli dzeyleri arasndaki iliki basit bir biimde kurulmamtr. rtibat gruplarnn, Federasyon'un belli bir yldz sisteminde ya da galaksinin belli bir blgesinde olan bitenleri takip etmesine yardmc ol-

250

alaktik^nsan d u k l a n n i anlamak nemlidir. Bylece, biz eitli irtibat gruplar ile bu farkl konsey dzeyleri ve -tm bu ilemin d kenarndaki- uzay misyonlan ve savunma kumandanlklar a r a s n d a iletiim a kurarz. Galaktik Federasyon, Dnya insanlarn smrmek iin b u r a d a bulunmamaktadr. O insanlar yksek bilin dzeyi ne geirmek ve kuatlm bir gezegeni k u r t a r m a k iin bura dadr. Biz yeni bir insan znn doumuna yardm etmek ve tm insan rkn bir kez daha gerek rol olan koruyuculua doru ilerletmek iin buradayz. Bu ykselen bilinle birlikte Dnya insanlar t m galaksiye yaylm dier galaktik in sanlarla yeniden iliki kurmay talep edeceklerdir. Yaad nz birok zorluktan sonra, yaamn ve sevginin ihtiamn sadece gnlk yaamlarnzda deil, a m a ayn zamanda bu olumlu enerjiyi galaksinin ve yaradln her yanndaki dier insanlara ve akll-duygulu varlklara doru genileterek de deneyimlemeyi hak ediyorsunuz. imdi Dnya'y rnek olarak kullanarak bu bir ilk te mas k u r m a srecine bakalm. Galaktik Federasyon'un gne sisteminizdeki roln deitirme kavram 1950'lerde Agarta ya da ambala dediiniz byk uygarln himayesinde r gtlenen yeralt insan uygarlklarna tayin edilen zel bir ir tibat ve kltr grubunun oluturulmasyla balad. Bu kl trel irtibat grubuna d a h a sonra Galaktik Federasyon tara fndan, baz Dnyallar' uyandrmak iin ilk geni apl te mas gerekletirme grevi verildi. lk seilen ve temas kuru lan Dnyallar bilimsel eitime ve birikime sahip olanlard. B u n l a n n olas bir medya temas iin iletiim merkezleri g revi yapacaklar umuluyordu -bu medya temas Federasyon 'un mesajn yayacak bir yol olarak grlyordu. Galaktik Federasyon ayrca, gezegeninizin yzeyindeki devletlerle ve uluslarnzn a n a organizasyonu olan Birle mi Milletler ile temas kurmann zorluklarn yenme aba syla ek irtibat ve kltr takmlar gelitirmeye balad, in san uygarlnn gezeeninizi evresel bir ykma uratmak ta olduu gerei karsnda ve kk-apta bir tahliye ile

252

GcUaKtK^federasyon insanlar Dnya'nn yaayaca olas bir ykmdan kurtarma y -ve sonra yeniden Dnya'da insan rkn tohumlamay daieren bir hazrlk olarak, bu faaliyet 1960'lann sonunda ge niletildi. te o zaman bir lk Temas Takm kuruldu; ancak bu ok snrl bir denetleme rolne sahip bir takmd. 1980'lerle birlikte, Galaktik Federasyon Dnya'da olan bitenleri sadece bir kyamet sreci olarak deil, ama bir deiim-dnm ve aydnlanma sreci olarak da grmenin ge rekli olduunu anlamaya balad. Bu gelimeler sonu olarak yeni tip bir organizasyona ihtiya duyurdu. Bu yeni organi zasyona da lk Temas Takm dendi ve o ilk kez 1980'lerin balarnda oluturuldu. Onun misyonu, 1950'lerde, 1960'larda ve 1970'lerde lk Temas Takm'n y a r a t a n kavramlara k yasla ok geniletilmiti. Bu imdiki lk Temas Takm artk kitlesel bir ilk temasn gerekten m m k n olabilecei umu d u n a dayanan yeni bir r u h a ve canlla sahiptir. Bu u m u d u douran ey, foton kuann yaklaan olas y a r a r l a n ve bir felaket senaryosunun gereklemesini nlemek iin yeni yk selen bilinci kullanma olana ile ilgili Sirius Blgesel Konseyi'nde gelien anlamadr. Ayn sralarda, Siriuslular ayrca yeni bir gelimeyi de rendiler. Memeli deniz yaratklar ve Leydi Gaia'nm Spiri tuel Hiyerarisi onlara ilk temas senaryosunu kitlesel bir ykseli ilemini ieren bir senaryoyla deitirmelerini bil dirdiler. Bu yeni realite Siriuslular'm, Sirius Blgesel Konseyi'ini bir kitlesel ini h u s u s u n d a siyaset (hareket hatt) dei ikliine ikna etmek iin geni bir kulis faaliyeti yapmala rna neden oldu. Bu siyaset deiiklii 1980'lerin sonlarnda etkisini gstermeye balad. Bu da Siriuslular'm Gne'in kutbiyetini deitirmelerine ve ykseli srecinin ilk ortaya k iin yntemler aratrmalarna olanak verdi. Bu ara t r m a onlar biyosferi yeni bir ekilde -gne sisteminizi Le murya zamanndaki haline geri dndrecek bir ekilde- de erlendirmek iin gne sisteminize birok bilimsel grup ge tirmeye sevk etti. Sonra bu eski haline getirme (onarma) kavram, gezegeninizle ilgili t m bilim ve uzay misyonlar

253

Qaiakk\nsan iin balca yol gsterici prensip haline geldi. Bu deiikliin bir sonucu olarak, 1980'lerin sonlarnda -"Dnyaya hogeldiniz misyonu" grevi iin tm glere sa hip- bir ilk Temas Takm resmen kuruldu. smi bu temasn balangcna kadar aklanmamas gereken yeni bir lider atand ve bizi imdi gerekletirmeye hazrlandmz kitle sel ini srecine gtren de onun gemi iki ylda kaydettii nemli ilerleme oldu. Dnya 1990'larn balarnda, Galaktik Federasyon'un lk Temas Takm 'nn "Dnya'ya hogeldiniz" misyonuna ha zrlanmas asndan deerlendirildi. Bu ilem iki amala ya pld. Birincisi, nk Galaktik Federasyon'un sizin kim ve ne olduunuzu bilmesi ok nemliydi. kincisi, lk Temas Takm'na Dnya'y Spirituel Hiyerari tarafndan istenen ko ullara geri dndrme misyonunda yardmc olmakt. Bun dan dolay, bu geni kapsaml incelemeler Dnya'y o ilk bo zulmam haline geri dndrmek iin hangi slah ve deiik liklerin yaplmas gerektiini doru olarak tayin edecek bi limsel takmlar (grevlileri) da ieriyordu. Bu lk Temas Takm, ii bu birok grevi idare etmek ve gzetmek olan elli varlktan oluan bir Kumanda Kurulu oluturmak zorundayd. Kumanda Kurulu, Galaktik Fede rasyon Blgesel Konseyi tarafndan talep edilen eitli bilim, teknoloji vs. komisyonlar halinde rgtlenmitir. Sirius Bl gesel Konseyi, bu temas takmna gne sisteminizdeki Dn ya gezegeni de dahil t m uzay zerinde -ve gne sistemini ze savunma salayarak yardmc olma konusunda- t a m yetki vermitir. Size bu Sirius misyonunun eitli unsurlarn tarif eden bir izelge sunuyoruz. (Bkz. ekil 30: lk Temas Tak mnn izelgesi.) Be blmde tarif edilen bu misyon lk Te mas Takm tarafndan gerekletirilecektir. B i r i n c i Blm: D n y a n n S p i r i t u e l H i y e r a r i s i y l e irtibat Bu misyonun birinci blm, sadece, Leydi Gaia'daki

254

alaf^tift^ nsan deiiklikleri izlemektir. Leydi Gaia ounlukla nc-boyutsal olan -ve daha yksek boyutlarda ilave glere sahipbir Spirituel Hiyerari'den, ayn glere sahip beinci-boyutsal bir Spirituel Hiyerari'ye dnmtr. Bu deiim, lk Temas Takm'nn imdi gezegensel spiritalitedeki bu dei imi gzleyen bir komite a t a m a s n a neden olmutur. ikinci Blm: Gezegensel evrenin iyiletirilmesi Misyonun ikinci blm, gezegenin yzeyini ve i k smlarn denetlemektir. Bu sregiden bilim misyonu, geze geninizi Spirituel Hiyerari tarafndan istenen ilk bozul mam haline dndrmek iin gerekli bilimsel ilemlerin saptanmasna yardmc olmutur. Tam bilinli insanlar ibirliki olduklarndan ve kendi lerini demokratik bir biimde ynetmek isteyeceklerinden, Galaktik Federasyon, imdi Dnya zerindeki mevcut yne tim yapsn hiyerarik olmayan bir yapyla deitirmenin gerekli olduuna inanmaktadr. n c Blm: Kltrel Yardm v e G e z e g e n e iniler Bu misyonun nc vehesi kltreldir ve gerek te mas srecini ierir. Kltrel misyon iki amala oluturul mutur. Birincisi, Dnya uygarl, koruyucu bir t r olan t a m bilinli insanlardan oluan bir uygarla dnmek zeredir. Onlar, bu asli ilevi yanstan bir teknoloji ve kltre sahip bir uygarla geileri srasnda yardm grmeli ve destek lenmelidir. kincisi, bu ama Dnya'da galaktik bir insan kltr nn oluturulmasn gerektirmektedir, ancak bu kltrn Lemurya zamannda gezegeninize getirilen ilk kltre uy gun olarak biraz deitirilmesi ngrlmektedir. Bu kltre bir Lyra / Sirius uygarl denir. Bu geliim izgisi u a n d a gezegeninizde mevcut olan kltrel izgiden ok farkldr. Bylece, Sirius'tan gelen zel kltrel komitelerin ve irtibat takmlarnn bu rol yerine getirmelerine k a r a r verilmitir. 256

QcdakkJJ-edzTasijon D r d n c B l m : D n y a n n B i y o s f e r i n i n Ekolojik Perimetreleri tik Temas Takm'na verilen bu misyonun drdnc b lm, gezegeninizin gerekli ekolojik perimetrelerini sapta maktr. Bunu yapmak iin de zamanda geriye dnp, gemi teki durumla imdikini kyaslamak gerekir. Sonu olarak, gezegeninizin imdiki yzeyini deitirmek iin son derece salam ve kusursuz programlar oluturulmutur. Dnyay baaryla ilk haline dntrecek programlar artk yoluna girmitir. Bu memeli deniz yarat koruyucu t r n n ve Leydi Gaia'nn imdi kendilerini adadklar bir amatr ve onlarn iradeleri olacaktr. B e i n c i B l m : Galaktik F e d e r a s y o n ile D n y a Arasnda irtibat lk Temas Takm'nn misyonunun beinci ve son vehe si, Galaktik Federasyon Konseyleri ile sizin yaknda ortaya kacak yeni galaktik uygarlnz arasnda irtibat gruplar oluturmaktr. Bu misyon halen oluturulma srecindedir, ilk Temas Takm, kitlesel iniler gerekletiinde, zel ta kmlarn gezegeninizde yaayan insanlara yardm etmek iin gerekli irtibat ve yardm salayabileceklerini ummaktadr. O halde lk Temas Takm'nn tm misyonu, Dnya gezegenindeki insanlarn tam bilinli hale gelmelerine yardm c olmaktr. Bu misyon, ayn zamanda, tam bilinli varlklan uygun ynetim yaplan kurmalarna olanak vermektir. Bu hiyerarik ve otoriter amalar iin kurulan bir ynetim deil, bir k ve tekml ynetimi olacaktr. Kitlesel iniler gerekletiinde, drt gruptan oluan ge ici bir ynetim konseyi oluturulacaktr. Bu gruplar unlar dr: 1. Rab Metatron'un Merkezi Gne Konseyi'nden seil mi yeler; 2. Agarta (ambala) Ynetim Konseyi'nden bir ok ye. 3. Galaktik Federasyon'un temsilcileri olarak seil mi Siriuslu kltrel transfer ve irtibat danmanlar; 4. Ge zegensel savunma gruplan. Bu varlklar, tek amac Dnya insanlarn yeni bir ynetim biimine hazrlamak olan geici

257

alaki^nsan bir ynetim konseyi olarak grev yapacaktr. Bu konseyin yerini ne zaman kalc bir konseye brakaca hususunda son sz ise ilahi pln ve ilahi doru dzen tarafndan saptanan z a m a n l a m a l a r vastasyla, Rab Metatron'un Merkezi Gne Konseyi syleyecektir. imdiki durumda, Galaktik Federasyon nihai pln ayrntlandrma -lk Temas Misyonu'nun yerini ve zamann ve t e m a s t a n sonraki geliimini saptama- srecindedir. Federas yon'un misyonu bar ve sevgiye dayanr. Bundan dolay, size Federasyon'un bir paras olarak gelen herkes, bu kur t a r m a misyonunu sevgi, ilgi ve efkatle gerekletirmeyi amalayan galaktik abla ve aabeyleriniz olarak, Dnya'da bulunacaklardr. Sevgili okurlar, Galaktik Federasyon'un lk Temas Tak m ' n sizden istedii tek ey, insan bilincinde byk bir deiimin meydana gelmek zere olduu gereini kabul etmenizdir. Siz Dnya insanlar byk dini eserlerinizdeki ke hanetlerde bildirilen artc ve hayranlk verici bir kader yoluna girmek zeresiniz. Tam bilinli bir varlk olarak, bu k i t a p t a d a h a nce tarif edilen byk koruyucu lnn bir paras olacaksnz. Ltfen, bu sorumluluun farkna varn ve onun ilkelerini imdiden uygulamaya balayn. Son olarak da sizden, hem gezegeninizin hem de sizin deiim/ykseli srecinize yardmc olma programlarmzn baarya ulamalar iin ok nemli olan "gezegensel savun ma gruplarn" oluturmaya balamanz istiyoruz. Bu, geze geniniz ve zerindeki tm canllar iin byk ve heyecan ve rici bir deiim zamandr. Bu yaknda sevin ve ruhsal do yum ile dolacak bir zamandr! Biz Galaktik Federasyon ye leri, gezegeninizin ve gne sisteminizdeki dier gezegenle rin ve varlklarn harikulade bir kaderin eiinde bulunduk larn bilmekten dolay ok mutluyuz! Bu blmde verilen bilgiler hakknda zihninizde birok soru uyanabilir. Aada, Virginia Washta'ya, "Galaktik Fe derasyon" zerine verilen bilgilerle ilgili sorular sormakta dr. 258

Gdaktik\,7e,de,Tasyon Soru ve Yant Blm V i r g i n i a : Galaktik Federasyon'un karar-alma srecin de brokrasinin ne rol oynadn bilmek istiyoruz; tabii bu nu sorarken biz Dnya insanlarn ve bu on bin yllk olum suz tarihimizi dnyoruz. Federasyon'un gezegenimizle il gili kararnn kastl m yoksa tesadfen mi verildiini me r a k ediyoruz -yoksa bizim brokratik kurulularmzda ok grld gibi, bazen nemsememe veya acemice i yapma Federasyon iin de geerli mi? W a s h t a : Galaktik Federasyon bykl, faaliyet ala n ve tm bu galaksiye k getirme misyonu asndan ok byk ve en istekli organizasyondur. Onun brokrasisi de misyonuna uygun olarak gerekten muazzam bir byklk tedir. Ancak, siyasetler ve hareket hatlar -kendisi tek ba na muazzam bir organizasyon olan- ana Federasyon Konseyi yerine, byk lde kk konseyler yani blgesel konsey ler tarafndan tayin edildiinden, Dnya ile ilgili siyasetle rin, byk lde, blgesel konseyin byk yelerinin karar laryla belirlendiini sylemeliyiz. Ne yazk ki, galaksinin bu blgesinde vuku bulan sava lar Galaktik Federasyon'un siyasetini belirlemesine yol at. Bir kez bu siyaset belirlendikten ve sahneye konduktan son ra, eitli yeler arasndaki belli isel durumlar yznden onlar deitirmek zor oldu. te, Siriuslular'm Federasyon Blgesel Konseyi'nin siyasetini baaryla deitirerek imdi yoluna girmi mevcut faaliyetlerin resmi siyaset olarak ka bul edilmesini salamalarnn yllar almasnn a n a nedenle rinden biri budur. V i r g i n i a : O halde, bir anlamda, tek gezegenler veya yl dz sistemleri gibi d a h a kk ve daha az gl yelerin bir t r yerel konseyin anlayyla korunmalar gerekiyor, yle deil mi? W a s h t a : Onlara yerel konseyin yardm etmesi gereki yor. Ancak, blgesel konsey geni bir blge zerindeki eitli

259

cdaktik\nsan savunma glerinden sorumludur. Onlar, bir ynetim konse yi veya yldz sisteminden eitli glerin, o tek yldz siste minin tesine nasl yaylacaklarna karar verirler. Sizin g ne sisteminizle ilgili sorun u ki, o byk lde, kendisini koruyacak bu dier blge savunma glerine muhtatr. Bu durum, uzayl asiler gibi eitli gruplarn ieri szmalarna ve daha sonra gne sisteminizi savunmakta kullanlabile cek bir savunma grubu k u r m a l a r n a olanak verdi. Bu da asi lere kendilerini otorite konumlarna yerletirmeleri iin fr satlar salad. Bu ileri karakol rgtlerini gne sisteminize ilk nce yerletiren Pleiadesliler, Centauruslular ve dier birka grubun "geliimsel k a r m a " dedikleri dini bir kavrama sahip olmalar da sizin koullarnz ayrca etkilemitir. Bu kavram, bu isyankr ya da asi ileri karakol rgtle rinin gne sisteminizde yarattklar enerji kalplarn sr drmelerine olanak vermitir. te, mevcut tarihin (zerinde konutuumuz on bin yln) yaanmasna ve devam etmesine izin verilmesinin nedeni budur. Bu durum imdi deiiyor, nk en sonunda galaksinin bu blgesinde baz barl de iikliklerin meydana geldii bir dneme eritik. Bu ve dier etkenler, gne sisteminiz zerinde otoritemizi yeniden kul lanmamza, imdi yoluna girmi olan deiiklikleri gerek letirmemize izin vermitir. V i r g i n i a : Teekkrler. "Lusifer isyan" dediimiz ey hakknda bir eyler bilmek ve onun galaksimiz, gne siste mimiz ve Dnya zerinde nasl bir etki oluturduunu anla m a k istiyoruz. W a s h t a : Lusifer isyan, insanlarn, k ve karanlk glerinin -milyonlarca yldr b u r a d a galaktik dzeyde mey d a n a gelmi- mcadelesini a n l a m a abas iinde ortaya koy duklar bir kavramdr. Karanlk gcn bu byk isyan yak lak otuz be ila krk milyon yl nce galaksiye yaylarak, bu galakside birok byk zorluun yaanmasna neden olmu tur. Ancak imdi bu isyan dneminin, byk bir zorluk ve savatan, bir ibirlii ve k dnemine dnmekte olduu nu bildirmekten dolay mutluyuz. Gne sisteminizin imdi,

260

Gaiaktikjyederasyon mevcut karanlk ve snrl bilin halinden, k ve t a m bilinlilik haline gei dneminde olmasnn nedeni budur. Virginia: Var olan evrenlerin saysn syleyebilir misi niz? Washta: Eer evrenlere boyutlar olarak bakarsanz, biz onlar snrsz sayda grrz. Eer ona fiziksel ve spirituel bir evren olarak bakarsanz, o zaman sadece iki evren oldu unu syleyebiliriz. Burada a n a h t a r , tanmlama alandr. Bu "fiziksele kar spirituel" eklinde bir kavram m olacaktr, yoksa aa yukar boyutlarnkine benzer bir kavram m ola caktr? Bu zamanda tm yaradlta dualit vardr. Virginia: nsan ruhu denen eyin ayrlp dalmas hu susunda herhangi bir bilginiz var m? Hi bir insan, ba lanmak veya balama frsat verilmek yerine, ruhu tama men imha edilecek k a d a r kt bir ey yapm mdr? Washta: Buna benzer bir ey galaksileraras sava meydana geldiinde olmutur. Bu savalar gelitike, bir in san r u h u n u n k bedenini paralayp birok boyuta databilen silahlar kullanlmaya baland. Varlk, bu k bedeni sonra yeniden ina etmek zorundayd. Ama biz gemite her hangi bir ruhun t a m a m e n yok edilmesi diye bir ey yaama dk. Ruhu yeniden bir araya getirmek (eer o birok boyuta t a m a m e n dalmsa), yani bu yeniden ina sreci ortalama bin ila iki bin Dnya yl alr. Bylece, o yeniden enkarnasyon karmik modeline balar ve a doru ilerler. Virginia: Teekkr ederim. Bir ey renmek istiyo rum: Lemurya zamanndan beri bu gezegende Lemurya ide allerini uygulamaya yaklaan bir ulus veya devlet oldu mu? Washta: Lemurya devrinin (25.000 yl nce) sona eri inden beri, gezegeninizin yzeyinde deil a m a yeraltnda ef sanelerinizde Agarta veya ambala denen bir uygarlk var dr. Bu uygarlk, t m byk ktalar bugn Tibet denen l kenin altndaki bakente balayan muazzam bir iletiim a oluturmutur. Bu uygarlk, gezegenin her yanndaki yeralt blgelerinde kalm ve insanlara yksek bilin kazandrmak

261

alaktik\nsan iin Spirituel Hiyerariler ile ibirlii yapmtr. Bir kez ge zegeninize t a m bilinlilii getirme misyonu tamamlandn da, onlar yeniden yeryznde yaayan insanlarla birleecek tir. Virginia: Bir baka deyile, gezegenin yzeyinde bunu nasl yapacan bilen hibir devlet yok, yle mi? Washta: Evet. Virginia: Evrenlerin saysyla ilgili nceki soruma d nersek, imdi bunlardan ka tanesi Dnya'y ve insanl et kiliyor? Washta: Dnya insanlnn u anda evrenler hakkn da bilmesi gereken en nemli kavram, bir deiimin, bir gei in vuku bulduudur. Eer evrenleri "boyutlar" olarak adlandrabilirsek, u anda nc-boyuttan beinci-boyuta bir gei gereklemektedir. Bu durum byk bir etki yaratmak tadr. Ve bu ayrca, yedinci-boyuta kadar t m dier boyutlar ya da evrenleri de etkilemitir. Bylece, ncden yedinciye kadar be boyut etkilenmitir. nk gezegeninizdeki bilin ykselii Spirituel Hiyerari'nin birok boyutsal deiim ve gei yapmasn gerektirmitir. Onlar imdi boyutlararas enerji alverilerini ayarlarken, gezegeniniz t a m bilinlilie gemek zere hazrlanabilecektir. Virginia: O halde siz "evren" szcn fiziksel bir yer anlamnda kullanmak yerine, evreni bir farkndalk ya da bi lin boyutu olarak dnmemizin daha doru olacan sy lyorsunuz, yle mi? Washta: Bunu tercih ederiz, nk drdnc ve beinci boyutun zerine ykseldiklerinde boyutlar t a m a m e n spiritu el hale gelirler. Bundan dolay da, gezegeninizde herkesin re alitesinin temeli sayd nc-boyutsal, fiziksel ereveye benzer bir kavramda var olmazlar. Virginia: Peki, bu tam bilinlilie sahip insanlar ola r a k Siriuslular' nereye koyar? Washta: Bizler bu nc-boyutta bulunan t a m bilinli varlklarz, a m a bu t a m bilinlilik kapasitemiz nedeniyle biz 262

QaCaktik.fedeTasyon ayn zamanda dier boyutlarn meleksi gleriyle de iletiim kurabiliriz. Bylece bizler, bu boyutun enerjilerini kontrol eden Spirituel Hiyerariler ve Zamann Efendileri'nin yara dl hiyerarileri bizlerle konuabildikleri ve biz onlarla ili ki kurabildiimiz iin gerek bir koruyucu trz. Bu iletiim gezegeninizde sadece baz nadir bireylerle olur, oysa bizim iin bu tm uygarlmzn olaan deneyimidir ve bizim fiilen yararlandmz bir realitedir. V i r g i n i a : O halde bir baka deyile, bir Siriuslu, dr dnc ve/veya beinci boyutsal farkmdala sahip bir nc-boyut fiziksel varldr. Washta: Biz boyutlararas yeteneklere sahibiz, nk biz fiziksel nc-boyut tipi bedenimizi t a m a m e n , realite nin dier vehelerinde gezinmemize olanak veren bir k be dene dntrebiliriz. Virginia: O halde, sizin t r n z t a m a m e n fiziksel yo unlukta deil, yle mi? Washta: Dnyallar ve Siriuslular birbirlerine ok ben zerler. Sokakta karlasaydk birbirimize toslayabilirdik, ya da gezegeninizde bir baka insanla yapabileceiniz gibi be nimle de konuabilirdiniz. Bizler de fiziksel varlklarz, ama bu fiziksellliimize tam hkim olduumuz iin, bedenlerimizi boyutlararas bir k-bedene dntrme, h a t t a bir Dnyal'nn ortadan kaybolduumuzu dnecei lde bu beden frekansn ykseltme yeteneine de sahibiz. Virginia: Karanlk enerjiler arasnda yer alan ve insan-olmayan trler hakknda konuabilir misiniz? Bunlar da sizin bu yeteneklerinize sahip midir? Washta: Evet. Farkl bir eilime ve kavrama sahip ol m a l a r n a ramen, -onlar da tam bilinli k varlklar olduk larndan- onlar da ayn yeteneklerin ustasdr. Tam bilinliliin farkndal ve yetenekleri ieriye, egoya doru saptrl dnda byk bir zarara neden olabilir. Bu sorun, tamamen sevecen bir niyet olmadan "by" yapan insanlarnz tarafn dan deneyimlenmitir. Bu byk bir zorluktur. Bu yzden, 263

Qalakuk\nsan bu galakside ve bu yaradlta k ve karanlk arasnda bu byk atma olagelmitir. Hem k hem de karanln ok kuvvetli gler olmasna karn, k karanl dnme u r a t m a k zeredir. Galaksimizde u a n d a sren mcadelenin doas budur. Virginia: Bir t r iletiim kurmaya balayan -kendile rini a amaya niyetlenen- ortalama Dnya insanlar, n varlklaryla temas kurduklarndan nasl emin olabilir ler? Washta: Daima, kendinizi byk Kaynan nda, t m insanlarn ruhlarn kuatan yksek bilincin Meshedilmi nda tutun. Eer bu Mesih kta ve Yaratc Gcn nda kalrsanz, karanlktan korunur, onun hkimiyetine girmezsiniz. Mesih n z sevgi ve efkattir. nsanlar bu beyaz a daldklarnda ve onu bilinlerini ykseltmek iin yaptklar her eyin kayna olarak kullandklarnda, bu enerjinin onlar herhangi bir karanlk titreimden korumaya muktedir olduunu greceklerdir. Virginia: Bir insan karanlk glerin zaptetmesini na sl tanmlyorsunuz? Washta: Bu, bir insann -fiziksel ve spirituel bedenleri ni korumak iin uygun nlemleri almad iin- karanlk enerjilerin bilincine girmesine frsat vermesidir. Bunun ne deni, ou Dnya insannn byk Mesih kla bilinli ola rak balant kurma pratii yapmamasdr. Onlar kendilerini bu n iinde tutmak iin almazlar. Oysa bu kla ba lant k u r m a ve onun iinde kalma pratii yapmak, zor du rumlar ve dier olumsuz enerjileri onlardan uzak tutacak tr. te, Dnya insanlarnn bu yzden daima Mesih n himayesini dilemeleri gerekmektedir. Virginia: Teekkr ederim. Bunu -bu deiim ve gei srecinde- insanlk iin ciddi bir sorun olarak gryor musu nuz? Washta: Potansiyel zorluklar vardr. Bununla birlikte, eer sadece meleksi enerjilerin ve byk Mesih n hima264

Qatakk\ federasyon yesini dileyerek bilinci uygun biimde ykseltme uygulama sna balarsanz, sonuta kendi kaynanzla balant kura bilir ve yaptnz her eyde onun iinde kalabilirsiniz. Bu t r basit a m a samimi uygulamalar sizi koruyacak ve olas zorluklar datacaktr. V i r g i n i a : Bunun yantlanmas zor bir soru olabilecei nin farkndayz ama, artk birok insan-olmayan grubun da Galaktik Federasyon'a katlmak istedii gz nne alnrsa, galaksimizdeki sava ve iddeti durdurmak ne kadar zaman alacaktr? W a s h t a : Gelecek yzyln ya da Dnya zamanyla en fazla gelecek 100 yln sava ve iddeti sona erdireceine ina nyoruz. Biz, sadece sizin gne sisteminizde bir byk dei im bin ylna yaklamadmz, ama ayn zamanda -ok uzun bir sre karanlkla savatktan sonra- artk bu galaksi de n byk ykseliini gerekletirmekte olduumuza da inanyoruz. Bu, karanlk enerji glerinin a doru gster dikleri olaanst ve inanlmaz deiim nedeniyle byledir. imdiki durumda, galaksinin yardan fazlas a gemitir; oysa 1980'lerin banda bu say galaktik nfusun bir eyre inden daha azd. Eer bu deiim bu hzda devam ederse, gelecek yzyln sonunda t m galaksinin ykselebileceini tahmin ediyoruz. letiimde olduumuz dier birok galaksi de bu tr bir olumlu deiim iinde olduklarn bildirmekte dir. Onlarn gzlemleri de, ta zaman tahminlerine kadar bi zimkilerle uyumaktadr. Bu yzden, galaktik aydnlanma nn yaklatndan imdi d a h a eminiz. V i r g i n i a : u a n d a Galaktik Federasyon ka tane galak siyle yelik iin grmelerde bulunuyor? W a s h t a : Yaklak elli galaksiyle grmeleri srdr yoruz ve bu galaksilerden iki tanesi yelie kabul edilmi du rumda. Gelecek yirmi-otuz yl iinde, imdi kendi galaktik ai lemizle oluturduumuz k a d a r ok yeni galaksileraras ba lant kurabileceimizi umuyoruz. Bize gre, galaksimizde a rtc ve hayranlk verici bir deiim srmektedir ve -Ga laktik Federasyon'un hedefi olan en temel inan- n b-

265

Ga[aktik\.nsan yk miti (ilahi kehanet) gereklemek zeredir. Virginia: Bu ok heyecan verici grnyor! Washta: Bizim iin yledir. Hem Spirituel Hiyerari 'nin hem de Zamann Efendileri'nin, bu galaksinin enerjileri ni a doru yneltmek iin oluturduklar muazzam ener jiler karsnda srekli olarak hayranlk duyuyoruz. Bu sanki bir daa uzun bir sre mcadele iinde trmandktan sonra kendimizi aniden, bizi direkt olarak zirveye ulatra cak bir asansrn iinde bulmak gibi bir duygu veriyor. Virginia: Konsey yeleriniz Galaktik Federasyon'un verdii grevleri yerine getirirken, bir yandan da kiisel ola rak ilgin kltrel deneyimler ya da yolculuk deneyimleri yaadlar m? Washta: Gezegeninizde byle birok deneyim yaadk, nk oumuz Dnya'ya onu gzlemlemek iin geldik. Virginia: Afedersiniz, b u r a d a bizimle olan deneyimleri nizden ok, baka yerlerdeki deneyimleri kastetmitim. Washta: Evet, Pegasus takmyldznda iki gezegen sis temini ziyaret ettik a m a b u n l a r sizin gibi bir vitrin gne sistemi kategorisinde olmayan ok ilkel sistemlerdi. Eradanus takmyldzndaki gezegensel sistemde de baz du r u m l a r yaadk; burada gemilerimiz Dinozorumsu/Srnge nimsi ttifak'n bamsz unsurlarnn saldrsna urad. Bu radaki yerli halklar ise bizim tanrlar olduumuzu sandlar ve bize muazzam sayg gsterdiler, nk enerjiyi dntr me yeteneimizle yaptmz eyler onlara birer mucize gibi geliyordu. Deneyimlerimiz ayrca, hastalklar iyiletirme yntem lerini paylamay ya da m u h t a varlklara yiyecek ve kay naklar salamay da ieriyordu. Ancak, sizin gezegeninizde ki varlklar son derece asi ve kendi zgr irade kavramlar na ok dkn bulduk. Bu onlar ihtiyatla gzlemlememize neden oldu ve gezegeninizdeki baz insanlarla iliki ve etki leime girmekte birok zorluk yaratt. Ama bu d u r u m u da gezegeninize k getirme abalarnn bir paras olarak g266

QaiakkJTtdtTosxjon ryoruz. Bir vitrin gezegeni olarak Dnya, zgr iradenin tam bilinli kullanmna ve ilahi prensiplere dayanmayan tm kavramlarn ve davranlarn sona eriine sahne olacak tr. V i r g i n i a : Asi davrandmz varsayarak, foton kua na girdiimiz zaman insanlarn tam bilinlilie ulap asilii brakacaklarn m dnyorsunuz? W a s h t a : Enerji deiimleri ve geileri meydana gelir ken hl bir derece asilik olacaktr, nk birok ocua yan l kavramlar retilmitir ve bunlar Dnya'nn halen barn drd geri uygarlk kavramna uydurulmulardr. Ancak bize sylendiine ve bizim kendi gzlemlerimize gre, bu asi lik kabuunun altnda byk bir meleksi k yatmaktadr. Bir kez t a m bilin insana geri verildiinde, bu k, bedenle daha kolayca birleecek ve yeni bir galaktik uygarlk olutu racak etkileri yaratacaktr. Dnya insanlar, nc-boyutta t a m bilinli bir uyar lkta zgr iradeyle alma eklinde yeni bir kavrama sahip olacaklardr. Dnya insanlar, oumuzun yaklat a m a si zin gne sisteminizin ve gezegeninizin gerekten baaraca eyi, nc-boyutun byk statln y a r a t m a y a doru y neltilmilerdir, te bu yzden, bir kez daha byk ve muh teem bir vitrin olarak gemi binlerce yln ilahi kehanetini gerekletirmek Dnya'nn kaderidir. V i r g i n i a : Dnya'daki birok ruhun (insann) gerekten a doru d a h a derin bir biimde dndn m sylyor sunuz? W a s h t a : Evet. Gezegeninize hem tam bir karanlk hem de tam bir aydnlk takm verilmitir. Ancak, imdi gezege niniz kendi -bir vitrin grevi yapacak- benzersiz uygarln yaratmak zere her ikisini birletirecektir. Bundan dolay, bir benzetme yaparsak, sizler ancak ilkokula balayan ocuk lar olmanza ramen, hzla bu galaksinin birok uygarlna, t m galaktik uygarlklarn renmeleri gereken byk ders ler retecek profesrler olacaksnz. 267

alaktik\nsan V i r g i n i a : Teekkrler. Peki, bu asi-dnceli Dnya insanlar sizin bu ilk temasnz Dnya'nn i ilerine bir m dahale olarak grmeyecekler mi? W a s h t a : Hayr. nk Spirituel Hiyerari bir anlamda ruhsal anlamalar yapm ve bunlarn nasl yaplacan saptamtr. Spirituel Hiyerari, u anda olanlar mkemmel bir biimde plnlam ve organize etmitir. Onlarn gezege ninizdeki tm insan ruhlaryla eritikleri prensipler ve an lamalar, meydana gelmek zere olan byk deiiklikleri mmkn klacaktr. Tm insan ruhlarnn gezegeninizde enkarne olmalar na izin verilmeden nce, onlara u iki prensibi ilahi plnn ve ilahi doru dzenin kurallar altnda resmen kabul etmek zorunda olduklar bildirilmitir. Birincisi, onlar Spirituel Hi yerari'nin (tam bilinlilii geri getirmek zere) ilahi bir m dahalenin ne zaman gerekli olacan ve nasl meydana gele ceini belirlemesine izin vermeyi kabul ettiler. kincisi, Spi rituel Hiyerari byle k a r a r verdii zaman (ilahi mdahale den sonra), gerek Dnya koruyucular olarak grev yapma y kabul ettiler. te bu yzden, onlar (Spirituel Hiyerari) bu byk inii gerekletirmek ve tm insanlar t a m bilinli lie geri dndrmek zere bizimle (Galaktik Federasyon'la) birlikte gelecektir. imdiki z a m a n d a bizim ilk temasmz le hinde ve aleyhinde birok kan olabilir; ama biz size, galak tik bir insan uygarlnda aydnlanm bir varlk olarak ya ama ynnde yardm ve rehberlik ettike, er ge, olumlu ve taraftar tepkiler alacamz biliyoruz. Artk sizleri sevgi ve kla selamlayarak h u z u r u n u z d a n ayrlyoruz.

268

Virginia'nm Sonsz
Siriuslu galaktik insanlar tarafndan verilen bilgilerin zerinde dnmenizden sonra bu kitabn giriinde yer alan "gerei ayrt etmenin be yolunu" yeniden gzden geirme nizi rica ediyorum. Ltfen imdi 12. sayfada yer alan bu nok t a l a r a bir gz atn ve onlarn, bu kitapta sunulan bilgilerin sizin iin geerli ve doru olup olmadn belirlemenize nasl yardmc olabileceklerine bakn. Tm bu kaynaklar eit dikkatle k u l l a n m a m a m a ra men, yaamn temeli olarak, daima gnlk bir kiisel medi tasyon ve en azndan haftada bir gn bir grup meditasyonu uygulamaya alrm. Bunu kendime bir armaan olarak yaparm, nk bunu srdrlmeye deer, ifa verici ve des tekleyici bir uygulama olarak gr yorum. .Aslnda, insanlarn isel tefekkrlerinden meditasyonlarndan elde ettikleri birok olumlu sonu karsnda, bu t r uygulamalarn biz insanlarn galaktik yuvaya dn yol culuumuz iin ortaklaa sahip olduumuz ilahi bir pasaport olduklar sonucuna vardm. Bununla birlikte, balinalar ve yunuslar, yerli halklar, bilimsel bulgular ve spirituel ve sezgisel raporlar h a k k n d a dier! trde bilgileri renmeye de alrm. Tm bu grupla rn deerini kabul edip sayg gstererek, en sonunda, bunla rn uzun zamandr sakl olan gerein byk mozaiinde nasl birbiriyle ilikili olduklarn kefedebilir, bylece koz mik bilgeliimizi derinletirebiliriz. 269

Qaiaktik\nsan sel rehberim benden bu kitabn hazrlanmasna yar dmc olmam istediinde, bunu -bu dnemde gelen her t r l bilgiyi deerlendirirken hepimizin uygulamas gereken- belli salamalar da sunabileceim anlayyla yaptm. Baka bir deyile, eitli itibara layk kaynaklardan ortak n o k t a l a n ve ynelimleri gzleme frsat sunan bir deerlendirme ilemi uygularsak, gelecekteki potansiyel olaylarla ilgili geree da ha ok yaklaabiliriz. Bylece, kiisel ve haftalk grup meditasyonlanmz unlar tarafndan desteklenecektir: -Aldmz isel rehberlik ve olumlu dini retiler; -Memeli deniz yaratklarndan gelen onaylamalar; -Olumlu yerli halklardan raporlar; -Gvenilir bilimsel keifler; -Mitoloji ve folklorun incelenmesi; -ve medyumluk veya ilham yoluyla alnm yeni bilgiler. (Bu listeyi buraya t e k r a r almamn nedeni, onun acil de erini gstermek ve bir kez d a h a dikkatinizi ona ekmektir.) Her birimiz bir sevgi ve olumlu bekleyi halini srdr dke, kendi sezgisel srelerimizi ve yksek bilincimizi -bel ki de ilk kez, daha nce asla elde edemeyecekleri ekilde me sajlar alan, vizyonlar, ryalar gren milyonlarca insann bil dirdii saysz mesaj tarafndan yanltlmayacamz ya da karmaaya drlmeyeceimiz bir dzeye kadar- bileyebili riz. Drdnc-boyut realitesine girmekte oluumuz nedeniy le, olaan psiik hallerimizi geniletiyoruz; ama bu spirituel farkndalk hallerimizi de genilettiimiz anlamna gelmedi inden, bu durum bazen rahatsz edici sonulara yol amak tadr. Siz bu satrlar okurken dahi sevgi titreim frekanslar beyinlerimizi ve bedenlerimizi zmzn en derin ekirdei ne dek uyaryor, olumsuz inanlardan kurtulmay talep eden bir bilin deiimine zorluyor. Ancak, bu sevgi kiilik kav ramlarna szmal ve sevecen olmayan h e r ey braklmaldr. Bu basit bir bildirimdir a m a bunun hayatmzdaki etkileri gerekten huu vericidir.

270

VTginia'nn Sonsz Herhangi bir varln Dnya'daki gelecek olaylarla ilgili sylediklerine i n a n m a k -isterse bu kaynak medyum tarafn dan sa, Meryem Ana, Musa, Buda, Krina, Rama, Bamelekler ya da Ykselmi s t a t l a r olarak gsterilmi olsa bileelverisizdir. Ben, h a t t a , yazarn kendisini itenlikle Tanr olarak tantt mesajlar bile okudum. Dini ve spirituel ah siyetlerin yan sra, insanlar galaktik insanlardan (insan ol mayan trlerden, rn. yunuslardan), h a t t a lm aile ve dostlarndan mesajlar alyor olabilirler. Drdnc-boyutun astral dzeyleri t a m a m e n mistik ve spirituel bir yapda olmad iin -ve ou insan beinci ve d a h a yksek boyutlardan bilgi almakta zorlandndan- bu bilgilerin alnnda belli bir kaos, k a r m a a olabilir. te bu yzden kendi meditasyonlanmz srasnda gelen ve dier in sanlardan alnan mesajlar sadece szlere dikkat etmeyi de il, bu mesajn tad enerji titreimine duyarl olmay da gerektirir. Yksek k enerjileri DNA hcresel kimliimizi ap, insan beyni ve fiziksel sisteminin ynsz dalga potansi yelini etkilerken, insanlk bu mesaj seline gmlmeye devam edecektir. Bu giderek a r t a n mesajlar verenler -ki bunlar hem reh berlik sunabilir, hem de oras olaylar iin farkl tarihler vere bilirler- dengeleri ve saflklar asndan deerlendirilmeli dir. Gerekten de, herhangi bir kaynaktan alman bir mesaja -bir yandan bunun dier rehberlik mesajlaryla salamasn yaparken- "olabilir" yaklamyla baklmaldr. (nsanlarn yazdm eyleri kontrol etmeleri kiisel olarak beni incit mez, nk ben herkesin kendi isel rehberliini t a k i p ettii ne ve kendisi iin en iyi olan yaptna gvenirim; ayrca ben de srekli olarak geliiyor ve bakalarndan bir eyler reniyorum. Hibirimiz bir dierinden bir ey renemeye cek kadar mkemmel deiliz.) Hibir kaynan ya da retmenin bu grup-bilinci zama nnda tamamen yalnz almadn gryorum; h e r biri kendine zg yeteneiyle bu ok basit, ama ayn zamanda ok karmak insan deneyimine katkda bulunuyor. Hi ku-

271

ataktik^nsan kusuz, en saf sezgilerimiz bizi eitli zorluklardan geirerek duygusal denge ve doal bilgeliimizin en yksek dzeyine ulatrabilecek nitelikte bir enerjiyi paylamakta. H e r ey enerji olduundan, biz tanrsal olann bize vaat ettii ve im di vermekte olduu sevgi dolu yardm tmyle deneyimlemek iin bu enerjinin en yksek titreim frekansn aramal yz. Kiisel yaamlarmzda, grup ilikilerimizde, kresel so rumluluklarmzda ve nihayet galaktik abalarmzda bu enerjinin amacna ve ynelimine ulamak iin kararl bir bi imde dikkat gstermemiz gerekir. imdi, ar derecede e itlemeleri, potansiyelleri ve farkndalk dzeyleri ile bu yk seli srecinde her birinize eskisinden d a h a fazla ihtiyacmz var. Evet, bir grup ykseliinin gereklemekte olduundan eminim; bu yzden, kendi ifa bulmu doamzn gcn kullanmal ve yalnzca b t n n (herkesin) en yksek hayrn gzeten gruplarla ba kurmalyz. Birleen sevgimiz ve en yksek hayra hizmet arzumuz, biz boyutsal mesajlar engelle rinden (bariyerlerinden) geerken, bize rehberlik edecek ve bizi koruyacaktr. renmemiz gereken yeni ek szlkler olacaktr ve ger ek ruhsal deneyimimiz, snrl dilimizin -boyut girileri, yl dz kaplar, zaman geitleri, frekans bantlar gibi terimlerleifade edebileceinden d a h a muhteem olabilir. Varolu yolu boyunca topladmz olumsuz titreimsel rezonanslardan ve uyumsuz sevgi titreimlerinden arnp temizlenirken, bu ge len enerjiler tarafndan inisiye edilip uyum iine sokuluyor muyuz? Bunu yalnzca zaman gsterecektir, ama bu farkn dalk aamamzda hayal dahi edemeyeceimiz k a d a r bize rehberlik edecek olan ey sevgidir. Sizlerden, i ve d dnyaya yaplan bu yolculukta en iyi ve gvenilir arkadalar olarak bu be salama-yapma kayna n kullanmanz rica ediyorum. Bunu istiyorum, nk eer sevgili gezegenimiz ve biz insanlar eitli dnya-d glerin sava alan ve binlerce yllk koloniletirme uygula malarnn zemini olmusak, bir biimde dengemizi korumak

272

"UiTinia'nvn Sonsz zorundayz. Gerekten de, galaktik satran oyununda sadece piyonlar olduumuz duygusunu nasl yenebiliriz? Karanlk ve k gleri arasndaki bu uzun savata hangi galaktik varlklarn hangi rolde olduklarn nasl ayrt edebiliriz? Ve biz bu kozmik mcadelenin bar ve yaamn korunmas eklindeki nihai sonucuna nerede uygun dyo ruz? Bir anlamda, rehberlerimizin ve koruyucularmzn kim olduklarn anlamalyz ki gerekte kimin tarafnda olduu muzu bilelim. Sirius, Pleiades, Arcturus, Zeta Reticuli, Bellatrix, Orion, Pegasus, Cetus, Lyra, Vega ve Sagittarius gibi isimler bu anlama araymzda birok soru uyandryor. Ben ahsen, ak fikirli kalmak ama kolay aldanr olma m a k istiyorum. Ve hepsinden nemlisi, gelecekte her ne spi rituel yeniden-ortaya-klar (sa gibi spirituel statlarn yeniden ortaya k) veya fiziksel dnya-d varlklarn dnyamza inilerini deneyimlersek deneyimleyelim, srekli olarak derin bir ruhsal kany (inanc, kesinlii) srdrmek istiyorum. Birka yl nce, biz insanlarn binlerce yldr alda tldmz ve genetik mutasyona uratldmz rendiim de hissettiim kuku, korku ve fke byk bir duygusal ac y a a m a m a ve h a t t a depresyon geirmeme neden olmutu. Belki dier uzayl insanlarla gelecekteki bu potansiyel kar lama deneyimimiz nedeniyle, imdi biz r u h u n kozmik bir karanlk gecesini -bir t r ortak karanlk geceyi- yayoruz. Dnyadaki yaam biimimiz kesinlikle ideal bir yaam bii mi deil ve bu d u r u m u n dzelmesi iin d u a ettiimi de Tanr bilir. Ama galaktik bir varlk olmak iin t a m bir enerji dei imi geirmeye hazr mym? insanlk hazr m? Bu "ilk te mas" olaynn yaknda gerekleip gereklemeyeceini bilsek de, bu r u h u m u n ryasnn gereklemesi bile olsa, kiili imin aina olduu eyden tam anlamyla vazgemesi gere kecek. Spirituel ailemizin olas geri dn ve dnya-d in sanlarn gezegenimize inileri konusunu imdi ok d a h a faz la iime sindirmi olmama ramen, b u n u n kolay olmadn da belirtmek zorundaym. Bu her neye mal olursa olsun, biz dnyallarn galipler olabileceimiz bu kozmolojik oyunda

273

Qalakk\.nsan olumlu bir ortak olarak kalmak istiyorum, bu yzden de pes etmiyorum -ve bu kaderi gerekletirme srecine sizin de ka tlacanz u m u t ediyorum! Psikoloji birok derin deneyimle baa kmamza yar dmc olmutur ve imdi insan bilincinde byk bir tekamli aamay -spirituel ve fiziksel varlklarn Dnya'ya gelilerini grme deneyimini- desteklemekte kullanlabilir. Belki Cari Jung'un Kefedilmemi Benlik adl eserinde syledii gibi, "Baka bir yldzdan gelen insan-benzeri memelilerle t e m a s k u r a n a kadar, insanlar kim olduklarn bilmeyeceklerdir." Okuduunuz bu kitabn sylemeye cesaret ettii ey, el bette, o deneyimi geirmek zere olduumuzdur! Ve bir ba ka yldzdan gelen bu insan-benzeri memelilerle karlama mz, aslnda biz insan-benzeri memelilerin asl galaktik in san modeliyle, byk atalarmzla -Lyrallar ve Siriuslular ile- karlamaya dnebilir. Belki imdiki genetik mutas yona uram halimizle, asi Pleiadesliler uzun zaman nce dnyamza geldiklerinde o zamanki insanlarn yaptklar gi bi bu Siriuslular'm "tanrlar" olduklarn dneceiz. Onla rn nnde secdeye varp, onlar Tanr olarak kabul edip, fi zik* el inilerinin gerek anlamn anlamayacak myz? Yoksa bu kez nce Bamelek Mikail, byk melekler leminin ye leri sa ve t m dinlerden birok Ykselmi s t a t ortaya kp, gerekleecek bu fiziksel temasn onlarn kutsamasyla olacan m aklayacaklar? Bu kesinlikle son dokuz yl iinde ilham yoluyla aldm bilgiyle ilikili ve benim ve birok kiinin imdiye dek dn ya-d varlklarn verdikleri bilgilerle pek ilgilenmememizin nedenini aklyor. Ya da en azndan belki bu, neden baz in sanlarn galaktik yaratklarn byk saylarda ortaya k lar hakknda dnmeye istekli olmadklarn aklyor. Kozmik yuvasndan uzakta kaybolmu bir dnya-d varla (E.T.'ye) kar duyduumuz scaklk ve efkati, hi kukusuz, gklerimiz u anda dnyada iktidarda olan kresel toplumu dzeltmek iin gelen dnya-d varlklarla dolduunda his setmeyebiliriz. Tamamen farkl bir tepki gsterebiliriz, yle

274

"Virginnn Sonsz deil mi? Ve o dokunakl E.T. filminin -insanlar ve hayvan lar karp zerinde genetik deneyler yapmalarn seve seve kabullenmemiz iin- aslnda Zeta Reticuliler'in bir propogandas m olduunu, yoksa bizi olacaklara hazrlayan galaktik ailemizin daha genel bir mesaj m olduunu kimse kesin bil medii iin belki bu tepki farkl da olmaldr. Ayrca onun sa dece r u h u m u z d a n ve kendi genetik kimliimizin ekirdein den kaynaklanan derin bir bilinalt zlem olmas olasl da vardr. O halde Zetalar'n (kk gri varlklarn) oluturduu tehlikenin ortadan kaldrldn ve artk kendi galaktik aile mizin ruhen besleyici gvenliini kabul edebileceimizi anla yana dek, yadsma ve reddetme yararl bir amaca hizmet edebilir. nk yle grnyor ki, bu galaksinin nicedir unuttuumuz -ama Uzay Yolu dizilerinde kaptan ve mret tebatnn zaman zaman ilkel toplumlar ziyaret edilerinde ok canl bir biimde tasvir edildii gibi, en sonunda bize yardm etmeye k a r a r vermi- bir ritmi ve devresel doas var. Bize uzay, insanlar ve gelecek hakknda getirdikleri bir ok yeni idrak iin baz uzay a programlarnn yapmcla rna gerekten minnettarlk duyuyorum. Aslnda, yaratc sanatlarn, tehlikeli, kt ve alaka gelimi bir uzayl varlkla deil, dnyay ziyaret eden ve ahlaken gelimi tam bir uygarlkla karlamamz anlatan roman ya da senaryo larn sabrszlkla bekliyorum. O zaman bu lk Temas Tak m bu yeni bilgelie katlmak zere dnyaya gelebilir ve son ra onu dier uygarlklara tayabilir. Buna hazr olan iyi ya zarlar var m acaba? Biz insanlarn byk sezgisel yeteneklerimizi kullan may renirken, ayn z a m a n d a sol-beyin entelektel cesare timizi kullanmamamz gerektiini sylemek istemiyorum. Ancak, bu giderek d a h a fazla sezgiyle dengelenmedike, sa dece sunulan her k u r a m iin kant talep eden ve kendisine ok "uzak" grnen herhangi bir kuram zerinde dnmek ten tiksinen bir entelektel ounlukla kalrz. Siriuslular'n

275

GaLakkjnsan ve muazzam bir "insan-olmayan" varlklar grubunun yakn da Dnya'ya gelecekleri k o n u s u n d a kesinlikle hibir k a n t bulunmadndan, eletirel dnen benliimin can b u n u t a r t m a k t a n dolay ok sklyor. Ve o, ben ortaya kp, sa hip olduumu dnd n m ve itibarm tehlikeye at m a d a n nce kesin bir kant istiyor. Niin? nk o gvende olmak, kabul edilmek ve hakl olmak istiyor. O benim sa beyin imgelememin ve sezgimin ilgilendii ey tarafndan fazlasyla tehdit edilmektedir. Kristof Kolomb yeni bir dnya kefetmek zere gemiyle yola kmak istediinde t m bilimsel dnyann ona nasl gl dn hatrladmda, daima kendi kendime glmserim. Ayn tepki Wright kardelere ve onlarn uan bir makine yapma hayallerine de gsterilmiti. O halde, yeni doan sez gi ve bilincin deien realitesinde, bu szde-bilim tanmlama larnn tanmas ya da aklanmas zor olabilir. Bununla birlikte, oumuzun bize olumlu bir biimde hizmet eden ilahi bir plnn ilediinin bir kantn isteyece ini t a h m i n ediyorum. Bildiim kadaryla hi kimse bu konu da smanabilir-yinelenebilir, yani bilimsel bir ilem sonucu elde edilmi bir kant sunamaz. Bylece, gzlem yorumlarn dan yararlanlan ve kesinlikle k a n t a ulalan allm ele tirel dnme ilemi burada gerekletirilemez. Ama, eleti rel dnme sonucu yantlayamadmz sorularmza ra men, bize yol gsteren ve ilerlememizi salayan ey z-farkndalmz ve sezgimiz deil midir? nk kalbimiz ve ru humuz hayal kuran ve inanandr. zellikle fizik alannda "galaktik yaam"a inancm des tekleyen baz zor bilimsel kantlarla karlatm, bylece gereklemesi mmkn olan- yeni bir olaslk devrine doru yava yava ilerlediimizi de eklemek isterim. Bizim kendi uzay aknlarmz (yolculuklarmz) da imdiden baz kantla ra hazrlk yapmtr ve hi kukusuz d a h a ok kant pek ya knda ortaya kacaktr. Ama, bu kitabn nceki blmlerinde ele alnmasa da, u anda beni en ok ilgilendiren ey, yaamn genetik kodla-

276

'Virginia 'nn Sonsz rn ynlendirmek iin yaptmz entelektel akmlarmzdr. Burada -insann, duyarl bir biimde dnmeden, bir insan ceninini kopyalamaya ve insan geninin nasl ve niin deiti rilecei hususundaki sistematik deerlendirme ve k a r a r ver me konusunda tanrsal bir rol stlenmeye kalkt- genetik mhendisliinden sz ediyorum. Bilim adamlarmz gizemli DNA-kodunu aa karal sadece krk yl oldu a m a imdiden bu kodun ieriini ksmen ynlendirebilir hale geldiler. Birleik Devletler hkmetinin on be yldr milyarlarca dolar harcayarak srdrd "n san Genome Projesi" karsnda biz yurttalarn bununla il gili ahlaki sorunlar ortaya getirmemiz gerektiine inanyo rum. Eski Atlantis-tipi genetik deneylerin imdi de yinelen mesine izin verecek miyiz? Yoksa yaamn DNA koduyla il gili bu bilgi bizim, bilim adamlarmzn ve devlet yetkilileri nin bu yaamn aslen nereden kaynakland zerinde d nmemizi ve Yaradan'n yaam armaanna nasl tamamen yapc biimde ve en iyi ekilde sayg gsterebileceimizi d nmemizi mi gerektirir? Biz DNA'nn genetik yaam zn kefederken, byle ilemlerin fiziksel ynlerinin bizi asl ya r a t a n g ve kaynakla nasl kar konulmaz ve deitirile mez bir biimde bal olduunu kesinlikle reneceimizi d nyorum. En azndan, imdi, fiziksel yaam kimin ya da neyin yaratt sorusuyla yz yze gelmek ve b u n u n Dnya'da na sl gerekletirildiini renmek zorunda olabiliriz. Bizden d a h a akll galaktik insanlar buray koloniletirip sonra tr lerini geride mi braktlar? Uzayl varlklar yeni bir t r ba latmak iin Dnya'da bulunan memeli yaratklarla (cinsel) iliki mi kurdular? Yoksa DNA'y deitirmek iin -bugn bi zim bilim adamlarmzn da yapabildikleri gibi- deney laboratuvarlarmda suni dlleme mi uyguladlar? Bu mthi in san meselesi konusunda sizin fikriniz nedir? Kim olduumuzu ve hcrelerimizin, genlerimizin, kro mozomlarmzn dehasnn nereden kaynaklandn arat rrken, daha byk bilgiye sahip bir Yaradan ile karlama-

277

GalaktiKJnsan dan yapamayz. Biz, hi kukusuz, genetik ifadenin srekli liinin bir paras olsak da, ben ahsen bu Yaradan'm galak tik yaratmlar iinde insan rkndan baka rklarn da bu lunduuna inanyorum. Bylece Siriuslu ailemiz bize yaam, Tanr ve kozmos hakknda birok eyi anlamamz konusunda yardmc olabilir -bunun iin de onlara itenlikle minnettar oluruz. Ama unutmayalm ki b u n d a n daha byk bir yaam yelpazesi mevcuttur ve "oralarda bir yerlerde" daha da b yk bir kader bizi bekliyor olabilir. imdi, Washta ve dier Siriuslu statlarn bizlerle pay latklar ve unutmamamz gereken nemli eyi ana nok talaryla yeniden gzden geirmek istiyorum. "Birincisi, t m dnyallarn yaknda muazzam bir bilin deiimi geireceklerini anlamalarn istiyoruz. Bu sadece foton kuann neden olaca byk deiimden dolay de il, ayn zamanda nmzdeki yllarda gerekleecek kitle sel iniler nedeniyle de meydana gelecek. Bu realite deiik lii insanlar yeniden t a m bilinililie ulatracak. ikincisi, bu bilin deiimi, esasen bu gezegenin ve ayr ca bu yerel galaksinin spirituel hiyerarileri tarafndan su nulan byk ilahi plnn bir paras olarak gerekletirile cektir. Hepimiz size bir kurtarma misyonu olarak geliyoruz. Bu bir istila deildir. Geliimizin amac, Dnya insanlarn galaktik kardeleriyle tam uyum iine sokmak ve ok uzun zaman nce dier yldz sistemlerinde braktklar aileleriyle yeniden birletirmektir. Size, galaktik insanlarn bu galaksi deki dier yaam-formlanyla birlikte oluturduklar bu b yk ve muhteem k anda eski ailenizle yeniden meydana kmanza yardmc olmak iin geldik. Bundan dolay, insan larn bu gezegene ncelikle neden geldikleri konusundaki farkndalklann kazanmalarna ve fiziksel formda yaarken Spirituel Hiyerari ile ilikilerini yeniden kurmalarna yar dmc oluyoruz. ncs, Spirituel Hiyerariler'in ilahi pln altnda galaktik ailenizle yeniden birlemenizin sonucunda, sizler olaanst bedensel, zihinsel ve duygusal yeteneklere kavu-

278

Virginia'nn

Sonsz

saaksnz. Sizler Yaradan'a ve oluturulmu h u u verici ila hi plna kar sorumlulua sahip ilahi bir yaradl kvlc msnz. imdi, bu gezendeki herkes amalarn gerekleti rebilmek ve sonraki enkarnasyonlarna gemek iin a d nerken bu pln tamamlanacak; ve o, Dnya insanlarnn ne yazk ki on bin yl nceki Atlantis deneylerinden beri deneyimlemek zorunda kaldklar gibi geliigzel biimde deil, bilinli bir biimde tamamlanacak! Bylece, tm insanla bildiriyoruz ki bu kitap nmz deki yllarda gerekleecek ve sizleri tam bilinli varlklara dntrecek muhteem deiimi betimlemek zere sunul mutur. Bizler sizleri ynetmek iin deil, insan ailenizin hayat aacnn tm dier galaktik dallar ile yeniden uyum iine girmesine yardmc olmak iin burada bulunuyoruz. Bizler t m bu galaksinin yksek bilince geeceini bildiren yce kehaneti gerekletirmenize yardmc olmak iin buradayz. Bu, elinizdeki kitab okuyan tm insanlarn anlayp idrak et melerini dilediimiz byk miras ve byk mesajdr." Sevgili okurlar, bu kitab bitiriyor olmamza karn ya amda hi bitiler yoktur, yalnzca deiimin ve olaylar ve devreleri giderek d a h a fazla idrak etmemizin neden olduu balanglar vardr. nk en azndan benim iin yaamn tek kant ve tan tekmldr! Bu kitab, foton kua hakknda sa Mesih enerjisin den (Mesih bilincinden) gelen bir yorumla bitirmek istiyo rum. Sevgili Varlklar, Foton imdi spiritelletirilmi n deimi ve zenginletirici bir hcresi olarak ilerliyor; canl maddenin bi lincini ykseltmek ve tm yaam yuvaya, Yaradan'n kalbi nin buyur eden titreimine geri dndrmek zere zaman ve uzay bir ucundan br ucuna geiyor. Boyutlararas bilincin ilahi bir sarmal gibi, bu sevgi ve

279

ataKtif^insan bilgeliin foton temsilcisi sizin filiz veren bahar bilincinizi gbreliyor, onu gelecek kozmik hasada hazrlyor. Siz, geici olarak bir karanlk rtsnn altnda uykuya dalm Tanr ocuklarn foton kua yaknda uyandrarak, tm varlklarn BR'lik iinde akraba olabilecekleri kozmik aileliin ortak kalbna sokacak. Bu olaanst foton bilinci dalgas, size tanrsal inaye tin bahsedildii ve insan ailesinin yeniden sevin dolu bir se mavi toplulua katlaca yolundaki kutsal mesaj getiriyor. O halde, gemi olumsuzluktan kurtulu annza hogeldin deyin ve kalbinizi, zihninizi tam bilinliliin foton tacn al mak zere an. Siz bunun iin Dnya gezegenine geldiniz. Siz bu tekml ann tatmay arzu ediyordunuz ve onun tatl vecit hali gerekten sizin parlak galaktik realiteniz olacaktr. Evet, huzur ve bar potansiyeli bu foton giysisi iinde yaklamaktadr. yleyse brakn onun rts umuda ve genileyen bilince doru kozmik bir uu iin bedeninizi sarsn. Tanr'nn ilahi pln alp gzler nne serilmekte dir! Ve artk zaman gelmitir, imdidir. Ltfen zerinize d eni kendinizi tam anlamyla adayarak ve ibirlii iinde ya pn, nk bu ekilde bir daha asla birbirimizden ya da Yaradan'n kutsal vizyonundan ayrlmayz. Bu mesaj sona eriyor sevgili varlklar, ama biz uzay ve zamann en uzak kelerinde bile sonsuza dek ve deitirile mez bir biimde birbirimize balyz. Yaradan'n adna, ve Kozmos'a hkim olan byk Me sih bilincinin takdiri iinde bu kitab bitiriyoruz. Ebediyen sevin ve h u z u r iinde olmanz dileriz. Sevgi ve Ikla, Virginia

280

A KAA Y A Y I N L A R I N I N E K
Sevgili Okurlarmz, Bu kitapta okuduunuz foton kuayla ilgili bilgileri zenginletirmek ve bak anz geniletmek iin bu konuda yaynlanm eitli kaynaklardan alntlar yapmay uygun grdk. Bu alntlardan da anlalaca zere, foton kuana giri tarihi, bu giriin sarsc m, yoksa yumuak m olaca ve foton kuann etkileri konusunda farkl yaklamlar olsa da, tm kaynaklar gne sistemi olarak muaz zam bir foton kuana gireceimiz ve bu kuan tm dnya ve canllar zerinde, ve en nemlisi de insan bilinci zerinde dnm yaratacak bir etkiye sahip oldu u konulunda gr birlii iindeler. Ancak daha nce, dmzda yer alan feno menlerden ok isel geliimimiz zerinde odaklanmamz, ne kadar byk olurlar sa olsunlar d fenomenlerin dikkatimizi bu abadan uzaklatrmalarna izin ver mememiz gerektii ve bunlarn iimizdeki tanrsal zle balant kurarak aydnlan mamza hizmet ettikleri lde nemli olduklar eklindeki anlaymz sizinle paylamak isteriz.

***

1991 ylnda yaynlanan Tanr-Ben adl eserden alnmtr: ...Bilim adamlarmz Samanyolu'nun milyarlarca galaksiden sadece biri ol duunu bilmektedir. Bir fiziksel evren daha byk, fiziksel-olmayan bir evrenin en kk younlam halidir ve o byk evren de daha byk bir evrenin bir par asdr. U-boyutlu anlayla byle bir Yaradl kavranamaz. Evrenler bir sperevren tarafndan ierilir, ve sper-evrenler de yine bir sper-sper evren tarafn dan ierilir ve bu byle devam eder. Her evren bir merkezi gnein evresinde dner ve bu fiziksel-olmayan boyutlarda da byledir. Tm bunlarn nihai ve en yksek Merkezi Gnei'ne biz bazen Tanr, bazen de her eyi var eden z deriz. Yaklak olarak her 25.000 ila 26.000 ylda bir, gne sistemimiz Pleiades'in merkezi gnei (Alcione) evresindeki bir dnn tamamlar. Bu yrnge, Alcione'a bir en yakn, bir de en uzak noktaya sahiptir. Merkezi gneten en uzak noktada insanolunun bilinci "karanlktadr." Merkezi gnee en yakn nokta ise uyan ya da aydnlanma noktasdr... 1961 ylnda bilim, uydular vastasyla, Pleiades'i kuatan bir foton kuan kefetti. Gneimiz (ve biz de onunla birlikte) her 25.860 ylda bir Pleiades'in ev resinde bir dn tamamladndan, yaklak olarak her 12.500 ylda bir bu foton kuann orta noktasna ular. Onu bir yanndan br yanna gemesi ise aa yukar 2000 yl alr. Yani, bu lemi terk ettikten sonra, gne sistemimizin ona tekrar girmesi iin bir 10.500 yln daha gemesi gerekecektir. Bu devre de birta km daha byk devrelerin iinde yer alr. Bu son devreyi ncekilerden ayran ey ise bunun -206 milyon yllk, tm devreleri kapsayan byk devre de dahil olmak zere- tm dier devrelerle birlikte tek bir "uyumlu hizalanma" noktasnda sona ermesidir (Harmonic Convergence) . 1962 ylnda bu foton kuann etki alanna girdik. Hesaplamalar 2011 y lnda onun orta, ana ak blgesine gireceimizi gsteriyor. (St. Germain, gerek geiin Aralk 2012 ylnda olacan bildiriyor.) Bu, evrenin azami genileme noktasna ulaaca zamandr. Dou, evrenin bu bzlme ve genileme ritmini 'Tann'nn soluk verip-almas" olarak tanmlyor -her soluk (bu boyutta) 11.000 yllk bir sreyi kapsyor. Bu zaman erevesinin Byk Devreler'e, Gneimiz'in merkezi gne Alcione evresindeki dnne karlk gelmesi bir rastlant deil-

dir. Sper-bilince gei ya da Mesih'in ikinci Gelii, foton kuana girile paralel bir biimde, tam genileme ile bzlme arasnda, hareketin durduu anda vuku bulacaktr. Gnein uzaydaki yolculuk hzna -ve Dnya'nn devinimine- dayand rlan astrofziksel hesaplar bizim foton kuana saatte 208.000 kilometre hzla gi receimizi gstermektedir. Dnya'nn foton kuana gerekten girii gz ap ka payncaya kadar gerekleecektir. Foton kuann enerjisi eterik ve spirituel bir doadadr, fiziksel deildir, ama fizikle etkileime girer ve onu etkiler. 2000 yllk k devrelerinin arasndaki 10.500 yllk karanlk, enkarne olan insanoluna tek ml olana verir, insanln byk ounluu Yce Kayna'n ve bu dnyada konuk olmasnn amacn unuttuu iin k devreleri ikili bir amaca hizmet eder. Onlar bir ayklama srecini temsil eder, "olgunlam" ruhlar zn I'na alr ve daha zayf, henz "olgunlamakta" olan ruhlar bir erteleme ve istikrar devresi ne sokar ve onlara da ruhsal tekml frsat verir. Bu 10.500 yllk enkarnasyonlar devresi srasnda Yce Sevgi'yi varlklarnn z olarak tanyp kabul edemeyen bireylere bir ans daha verilir. Yalnzca bu anlamda, bu Hkm Gn'dr ve bu rada kendini yarglayp hkm veren Insan'n kendisidir. St. Germain, 20 Austos 1987'de bir medyum kanalyla foton kua hakkndau mesaj iletmitir: "imdi astronomlarnz ve kuantum fizikileriniz bu evrenin srtnda bulu nan foton kuann bu evreni kucaklamakta ve onun tm elektriini massetmekte olduunu anladlar. O yava yava bu evreni massediyor. Bilim adamlar evrenin ufkunda grnen bu byk altn nebulann ne olduunu bir trl anlayamyorlar. Bu altn z, Mesih'in ikinci GeliCnm fiziksel tezahrdr. O.Yeni a 'dr. Bu eii geip, bu altn nebula ile Bir olduunuz zaman artk sper-bilinte olacaks nz. O paralel bir evrendir, o gelmekte ve bu evreni kucaklamaktadr. nceki za manlara kyasla imdi daha yksek bir rezonansta, daha yksek bir hzda titre mektedir. nn kucaklaynn hzll evrendeki, gezegeninizdeki, hatta gnlk yaamlannzdaki olaylarn hzlanmasna yansmaktadr. Bu hzlanma senkronizas yona (ayn zamanda vaki olmaya) dnmektedir, nk hzlanma st rakamlar na ulamaktadr." Dnya'nn foton kuana girii, insan ruhunun en derin umutlarnn gerek lemesini salayacaktr. Davut Peygamber zamanndan bu yana, Ia gei zamanyla ilgili kehanetler ok korku yaratmtr. Kehanetler iki noktada dorudur Biti Zaman'na yaklayoruz ve Tanr a'na giriyoruz. Ancak korkun kyamet kehanetleri hususunda u aklama gerekli grnyor. Korkular, insanolunun d nce ve davranlarn deitirmeye direnmesinin direkt bir yansmasdr. Eer insanolu sevgi enerjisiyle uyum iine girer ve korkuyu brakrsa, korkun durum larla ilgili kehanetlerin gereklemesi gerekmez. Karanlktan a gei Dnya'da temsil edilse de, sadece Dnya'y ilgilendirmiyor, bu evrensel bir geitir. Bundan dolay, k ve karanlk gleri kendi taraflarna yardmc olmak zere bu evrenin her kesinden Dnya'ya akn etmilerdir. Bilin besler. Korku da bilitir, dolay syla ynlendirilenleri ve ynlendirenleri ayn ekilde besler. u anda tek bir ay dnlanma ileminde son bulacak olaylara tank oluyoruz. Bu srecin sonucu kesin olmakla birlikte, bu arada sizi korkunun bys altnda tutmak iin srekli olarak her trl ynlendirmeye maruz brakldnzdan emin olabilirsiniz. Bu sizi srf varlnz srdrebilme mcadele ve korkusu iinde tutar ve bylece karanlk gler iin bir besin kayna yapar. "Griler" olarak da bilinen bu glerin dnyal egemen glerle ibirlii yap tklar artk neredeyse herkes tarafndan bilinmektedir. Ama iiniz rahat olsun, onII

lar da plnlarnn keceinden, ortaya kan Ik Gc'nden korkuyorlar, nk onlar da uaklar -syankr In'n- evrensel Ego'nun ualar. Bu "Griler"in ve hiz metkrlarnn en korktuklar ey Ik Ailesi'dir. k Ailesi, Dnya dndan gelen, ama Dnya'da geirdikleri birok enkarnasyon sayesinde bu dnyann ar ve yo un titreimine alan ve aslen yksek boyutlardan olan varlklardan oluur. Onlar, byk geiten nce korkunun maskesini drerek ve onlara her eyi var eden Oz' hatrlatarak insanln uyanna yardmc olmak amacyla kalabalk sayda gelmilerdir. Onlar dev bir gcn yansn temsil ederler -dier yans ise Sevgi Ai lesi'dir. Bu ikinci grup da imdiden buradadr ama byk blm henz ocukluk andadr. Ik Gc eitir; Sevgi Gc ise son derece allmadk yntemlerle olaylan dorudan etkileyip deitirecektir. Biz kendi korkumuzdan, bu dk bilinten kurtularak onlan gsz braka biliriz. Bu g olmazsa onlar yeni yollar aramak zorunda kalan aciz bireyler olur lar. Dier tek yol Sevgi yolu olduundan, bulacaklar ey de budur. Ama eer biz srekli olarak onlan korkulannzla besleyerek, onlann kleletirme ve bask yollann glendirirsek, bunu baaramazlar. Ruhlannn amacn gerekletirmesini geciktirdikleri iin onlara acyn, efkat duyun ama onlardan korkmayn. Ktlk Sevginin I'nda klp yok olur.' Onlar da, rtbeleri ya da biimleri ne olursa olsun, Tann'nn ocuklandr. Yapmamz gereken ey onlan yarglayp sulamak deil, onlann gdlenimlerini daha derin biimde anlamak ve bylece onlan ba layp koulsuzca sevmek olmaldr. "Bu neyi deitirir ki?" diye dnmeyin. Bu yanlg iindeki ruhlan zgrletirecek olan ey, onlann ayrlk hallerini ba lamaktr. Eer karanlk gleri de sizin gibi Tann olan, ama bu Tannsal z yadsdklan iin yollann yitirmi varlklar olarak grp sevgiyle dnrseniz, o za man onlar zerinizde en kk bir gce sahip olamazlar. Dnya'da meydana gelecek deiiklikler konusunda Bamelek Mikail, im diki durumda negatiflik pozitiflikten daha ar geldii iin, insanolunun yumuak bir gei iin tek umudunun en azndan bu negaliflii pozitiflikle dengelemek ol duunu sylemiti. O zaman yerkrenin altst olmasna gerek kalmayacakt. Eer bu salanamazsa, o zaman byk bir temizlik srecinden geilmesi gerekecekti. O, gei hususunda belli bir tarihe gvenmememizi de tledi. Bu, foton kua na ramen, eer korku ve karanlk Sevgi'ye dntrlmezse ou insan iin gei in hibir zaman gereklemeyebilecei anlamna geliyordu. Ama, artk rzgrlar deiiyor. Bu geiin nispeten yumuak olacana dair her trl iaret var. Bizi baz deiikliklerin, yer yer de byk alkantlann bekle dii aikr ama bunlar grnteki olumsuzluklarna ramen yapc deiiklikler olacaktr. Bu olaylar zaten epeydir balam durumda. Eski intikam, nefret, korku, bask, hrs ve balamazlk dncelerini brakmayanlarn Ik a'nda yerleri olmayaca iin buradan aynlacaklan kesin. Hi deiim vaat etmeyecek kadar maddecilie gmlm binlerce ruhu bu kattan ayran her depremle, sel felaketi ve kasrgayla grlebilecei gibi, bu sre zaten balam durumda ve iler emekte. ilahi Niyet (Sevgi) ile uyum iine giren her birey doru zamanda doru yerde ola cak. Onlar bulunduklar yeri hi umursamayabilirler. "Biti Zaman" aslnda zamann sonudur, yaamn sonu deil; ve bt aslnda yeni bir balangtr. Hayat gerekten olduu ekilde, sonsuz bir imdi olarak deneyimleyeceiz. Maya Takvimi'nin zaman da 2012 ylnda sona eriyor. Bu takvi min son katununa (1 katun: 20 yl) 1992 ylnda girdik, incil, "Biti Zamam"ndan "byk sevin gn" diye sz eder, Mesih'in kinci Geli zaman diye. Saysz ke hanet de bu bilgiyi onaylyor. Biz, her ne zaman hayat bir baka varolu haline bir

III

gei balatsa, bunun tedrici deil, ani bir deiim eklinde gerekletiini duy duk. Yaklaan gei ve onu izleyecek devre hakknda konumak, yumurtaya bir tavuk olmann ya da trtl bceine bir kelebek olmann nasl bir ey olduunu aklamaya benzer. Bir'lik hali aklanamaz, o ancak deneyimlenebilir. Bylece, okur yksek lemlerden, Beyaz Kardelik'ten ve uzayl kardelerimizden bizlere gelen bilgileri en iyi ekilde deerlendirmek durumundadr. Kutuplar deimeyecek, Dnya'nn ekseni bir yana eilmeyecek ama man yetik kutuplarn elektromanyetik ykleri tersine evrilecek. Foton kua, atom-alt dzeyde alarak her bir atomun kendi aura n mn grnebilir ekilde yaymasna neden oluyor. Tm Dnya'nn biyosferi parla yacak ve insan bedenleri auralannn nm iinde parlayacaklar. Tm Dnya zerinde ve iinde tek bir karanlk yer, bir glge bile kalmayacak, her yer zn I'nn parlaklyla ykanacak. Bu gndz ve gece dualitesinin -tmyle ayrl n- sonu olacak. Dnya dnmeye, gne parlamaya devam edecek, ama yldzl gkyz gemie ait bir grnt olacak, nk parlakln her eyi kaplaya cak. Gelecek ey In karanlkla, Cennet'in Dnya ile evliliidir. Gerek BEN LMZ tam anlamyla bu boyuta girecek, bylece gerek anlamda ilk kez bura da olacaz. O zaman aslnda zaman olmayacandan, yalanma diye bir ey de mmkn olmayacak. Hastalklar gemie ait bir rya olacak. Foton kua Manasik Halka olarak da isimlendirilir. Manasik szc Manaseh kknden gelir ve "unutturan" demektir. Bedeninden ayrlan bir ruhun dnyevi anlan nasl bir sre sonra silikleirse, insanlk da nc-boyuttan dr dncye getiinde gemiini unutacaktr; gerekten bir sonraki boyuta geeceiz ve bu tamamen yeni bir balang anlamna gelir. Dnya'nn yan sra dier gezegenler de bu parlaklkla birleecekler. Bu g ze sanki byle bir cisim yanyormu gibi grnecek, ama bu k, doas gerei, scak deildir ve bundan dolay da yakmaz. Tam tersine, her canl onunla kutsan m olacak. Foton kuann bizim atmosferimizle etkileimi gkyznn balan gta kayan yldzlarla doluymu gibi grnmesine neden olacak, incil'de yer alan u kehanet pek yersiz grnmyor: 'Tm yldzlar gkyznden dklecek ve artk gkyz olmayacak..." Bunlar Manasik Ima'nn etkilerinden birkadr. Daha da ileri giderek, birbirimizle iletiimimizin artk direkt ve en drst tarzda olacan, nk en kk bir kibir veya reddetmenin auramzn bzlp donuk lamasna neden olacan syleyebiliriz. O zaman insan sz ve k olarak ifade edilecek: szck, Ik haline gelecek. nc-boyuttan drdncye, fiziksel bo yuttan eterie geeceiz ama fiziksel olann farkndaln yitirmeyeceiz. Beden lerimiz daha hafif, daha az youn olacak. Aslnda hepimiz bedenimizi istediimiz gibi deitirme yeteneine sahip olacaz. Birok varlk bedenini daha saf ve canl fiziksel gdalarla beslerken, birok varlk da direkt olarak eterden beslene cek. Maddenin ynlendirilip yaratlmas da mmkn olacak. Bilim artk z ile dengelendiinden alabildiine geliecek. Esasen uzayl kardelerimizin bize sun duklar yardm sayesinde elde edilen teknolojik ilerlemeler yannda "nc Tr den Karlamalar" gibi filmler ocuklara sylenen ninniler gibi kalacak. Ulam sistemleri yle geliecek ki, kyaslandnda, bugnk jet uaklar hantal kanlar gibi kalacak; bu ncelikle manyetik g-alannn ve kristal teknolojisinin kefi sa yesinde gerekleecek. Ancak baz varlklar -ruhsal geliim dzeylerine gre- d nce gcyle yolculuk yapmay kefedecekler. En byk deiim ise korkun derecede snrl farkndalmzdan sperbilince geiimiz olacak -Tanr bilincine, Yaradan ile Birliin vecit haline. Bu IV

uzun sredir beklenen Altn a'dr. 10.500 yllk enkarnasyonlar devresinde Mesih bilinciyle birleen insan ruhlar geri kalanlara yol gstererek yardm ede ceklerdir. Onlarn toplam saysnn 144.000 olduu sylenmitir -ancak ben bu sa ynn simgesel olduunu, belli saydaki varl deil, kendini bu yardmclarla ifade eden bir bilinci temsil ettiini dnyorum. Yaklaan gei olay bir sr olmad ve onun armaan insanlar yceltmek ve sevin vermek olduu halde, bu olayn hazr olmayanlar -esasen foton kua na ani giri nedeniyle- oka sokmas beklenmelidir. Bunun Sevgi ve Ia evrensel bir yeniden-dou olduunu ve korkacak hibir ey olmadn bilerek hazrlan mak ok yararl olur. Bu geiten nce dnya-d varlklar bizi ziyaret edecekler dir. Burada foton kua fenomeniyle ilgili verilen "d" referanslardan da sz et meliyim. 1990 Haziran'nda bir medyum vastasyla Pleiades ana-gemisinin ku mandan P'taah ile konuma frsat bulduk. Bu seanslardan birinde P'taah da bu sper-bilin ann yaklatn dorulad ve "Yeni bir devri balatacak bu deii min asl, gne sisteminizin 25.860 ylda 12 Zodyak devresinden geerek evre sinde bir dn tamamlad merkezi gnein ma etkisidir. Dnya imdiden bu merkezi gnein "Altn Ima"snn d snrlarna girmitir ki bunlar en gl ve en devrim yaratc malardr," dedi. Biz bu Altn Ima'y, kozmik bir doumla kyaslayabileceimiz kadar byk bir bilin genilemesini balatan g olarak g rebiliriz. Bu yeni bir Yaradl gnne douumuzdur -ruhsal olarak yeniden douumuzdur. Mesih'in kinci Gelii, Yeni a, sper-bilin gibi terimler ayn gei i ifade eden farkl szcklerdir. Foton kuana Dnya'nn m, Gne'in mi nce gireceine bal olarak, ya nce birka gn karanlk olacak ve onu aydnlk gnler izleyecek, ya da bunun tersi olacak. Son zamanlarda medyum kanalyla bilgi veren baz varlklar nce on iki gn aydnlk olacan, bunu on iki gnlk bir karanlk devrenin izleyeceini, bunun da "ii ardan alp oyalananlan" dnce ve davranlarn deitirmeye, korku yerine Sevgi'yi semeye yneltmek iin bir tr "gzda" olarak tasarland n bildirdiler. Ancak bu bir tasan dzeyinde bekletiliyor ve bu konuda belirleyici etkenin insanln bilin dzeyi olaca belirtiliyordu. Gemite, her 10.500 yllk karanlk devrenin sonunda meydana gelen kresel bir temizlik ruhsal ve fiziksel tm kirliliin ortadan kalkmasn garantiliyordu. Ancak, aktarlan mesajlar imdiki geiten nce byle jeofiziksel deiikliklerin gerekli olmadn, nk insanln imdiki kadar yksek bir anlay ve idrake daha nce asla erimediini aklyor. imdi geriye "ii ardan alanlar" uyandrma sorunu kalyor -ama bunu onlarn zgr iradelerine ramen yapamazsnz. Uyan imdiden balamtr ve bu yzy ln sonuna dek, Ik-gleri insanln daha nce hi grmedii lde ortaya ka caklardr. Her eyin zerinde, bu tekrarlanan devrelerin anlalmas sonucunda ortaya kan tablo, Dnya'nn insanlarn snavlarn getikleri ya da snflarn tekrarla dklar bir okul olduudur. imdi dikkatimizi Dnya'nn kendisine yneltelim. 1987 ylnda, grnme yen lemdeki kardelerimiz, Beyaz Kardelik bu gezegenin evresine zel bir enerji band yerletirdi. Bu enerjinin amac duygulan bytmek, dolaysyla hz landrmakt. Bylece bask ve zulm yapanlann daha baskc, korkanlann daha korku dolu, sevecen insanlann ise daha sevgi dolu hale geldiklerini grdk. Baka bir deyile, bilinteki blnme giderek daha ok vurguland. Bu seimi tevik etmek iin tasarlanmt, nk yalnzca Ik frekansna uyumlanm olan Ia ge ecektir -korkulanyla geride kalan ise Ia katlamaz. Bylece, bu metnin amac V

Doru drak yoluyla Ia uyumlanmamza yardmc olmaktr. Yeniden uyumlanma sreci iinde, Dnya Sevgi ile uyum iine girmek iste meyen varlklarn inat enerjileriyle karlamakta. Sevebilenler daha nce hayal bile edilmemi derinlikte bir sevin yaayacaklar; korkuya bal olanlar ise kendi lerini giderek artan lde uyumsuz ve ters durumlarla kar karya bulacaklar. Bunun nedeni udur korktuumuz eyi reddederiz, ve her neyi reddediyorsak onu yarglarz ve yarglanan her ey hayatn bysnden dlanr, bundan dolay, o yarglanmadan kabul edilene kadar tekrar tekrar kendini sunmak zorundadr. Er ge herkes bir seim yapmak zorundadr. Sevgiyi semekte isteksiz olan lar ise bu seimi ancak hor grlmez ve yarglanmazlarsa yapabilirler. Aksi tak dirde onlan korkuyu brakmaya deil, korkuya marazi bir dknle itersiniz. imdi gelecek gei olay zerinde odaklanmak, bizi sadece yine Yanl drak'e sevkeder. Gelecekteki bir olaya odaklanmak imdi'den uzaklamak demek tir. Gelecei imdi belirleriz, gelecek baka bir imdiden gayn nedir ki? Yce bir ama edinmi bir ruhun, bir olay ne kadar byk olursa olsun onun zamanlamas, sahne klan ve dekoruyla an ilgilenmesinin ona hibir yaran yoktur. Kitlesel dzeyde bir bilin uyannn vuku bulacan bilmek yeter, ama u da bilinmeli dir ki her ruh bu byk ama sessiz "patlama"dan nce de sper-bilince ve Tann ile birlie ulaabilir. Bu ekilde bir birey, bir ebenin bir bebein doumuna yar dm etmesi gibi, mcadele iindeki kardelerine ok yardmc olabilir. yleyse olacaklara bu ruhla bakalm. nsanln bu Mesih-bilincine douunun gzellii szcklerle tarif edile mez. Bu, Dnya'y onurlandracak en byk olaydr. Ve evren, grnen ve grn meyen boyutlardaki tm varlklanyla bu en byk kutlamamzda bize katlyor.

***

Bundan sonra yer alacak mesajlar A.B.D.'de nde gelen bir Yeni a dergi sinde yaynlanmtr. nce, 1 ubat 1995 'te Bamelek Mikail'den alnan bir me saj aktanyoruz: "Sevgili Ik statlan, dier kyamet kehanetleri, gibi bu foton kuana gi ri haberi de insanlann kalbinde korku uyandrabilir. Dnyanzn olumsuz dnce-formlarnn ve zehirli maddelerin yaratt kirlilik yznden yava yava bo ulup lyor olmasna; insan kitlelerinin yoksulluk ve sefalet iinde yayor olmalanna ve sosyal durumlan ya da koullan her ne olursa olsun tm insanlann bi lincine nfuz etmi umutsuzluk duygulanna ramen, insanlar hl, bilinenin ne kadar yetersiz olursa olsun, bilinmeyenden daha iyi olduunu dnyorlar. nsanlk ister kabul etsin ister etmesin, radikal bir deiim geirmek zorun dadr. Yol boyunca her admda mcadele eden, tekmeleyip lk atanlar, sanki artk hayatlannn paralanp daldn ve hibir eyin gemiteki gibi yrmedi ini hissedenlerdir. Kendini adam, igrl ve iradeli bir biimde sevgi/bilgelik ve genileme peinde olanlar ve ona uygun ekilde bilincini yeni titreim frekanslanyla uyum iine sokanlar ise yaamlannda harika bir ak ve sinerji (birlikte a lma, birbirini glendirme) buluyorlar. Bu olay tmyle yeni bir varolu haline, genilemi bir bilin haline ge mekle ilgilidir. Kehanet edildii gibi, Dnyanz'n ekseni evresinde dn ya valamtr; eterik eksen bir isel deiim ve dzenleme geirmitir. Bilim adamlannzn hibir biimde aklayamad ekilde, foton enerjisinin byk nabz atlan gne sisteminizden gemektedir. Siz 1962 ylndan beri bu yeni enerjinin etkisi altndasnz, ki bu etki hava koullarnda radikal deiimlere, yer hareketle-

VI

rine ve volkanik patlamalara vs. neden olmaktayd. Evrenin, galaksinizin, gne sisteminizin, Dnyanz'n devreleri -sizin izniniz ve kabulnz olsun olmasn- kar konulmaz bir biimde ilerler. Bu olayn nasl ve ne zaman tezahr edeceini ve her birinizi nasl etkileyeceini renmek istiyorsunuz. Bu olayn zaman Spirituel Hiyerari tarafndan bile donlukla tahmin edilemez. Ama, onun insanl geni anlamda nasl etkileyecei tahmin edilebilir. Bunun zerinde dnn: Ruhsal titreimlerini ykseltmek iin alanlar nz, elektrikli aletlerinizin bozulduuna ya da arabanzn elektrik sisteminin yanl altna tank olduunuz can skc deneyimler yaadnz, ama bunlar sonra bir den kusursuz bir biimde almaya balyorlard ya da onlan tamire gtrd nzde tamirciler bu aletlerde hibir bozukluk olmadn sylyorlard. Bunlann hepsi elektromanyetik g alannzdaki art yznden etkilenmitir. Birounuz bu olaand fenomeni anlayp elektrikli aletleriniz ve motorlu tatlannz yk sek frekansnza uyumlamaya alyorsunuz ya da sadece onlann normal halleri ne geri dnmelerini bekliyorsunuz. Bu size bir ipucu veriyor mu? Yaklaan bu olayla ilgili karmak teknik aynntlara girmeden, size yeni bir uzay-zaman srekliliine girmekte olduunuzu syleyeceiz. Evrende her ey elektrikten, elektromanyetik enerji nabz atlanndan oluur; siz de elektromanye tik enerji g alanlansnz. Bu kozmik enerji bulutuna yava yava yaklatnz ve bu, bu ekilde devam edecek ki geiin gerekleebilmesi iin yeterli zaman ol sun. Bu, tm insanlk ve dnya bu yeni frekanslara ve yeni bir realiteye kendini ayarlarken radikal deiikliklerin ve daha dzensiz olaylann vuku bulmayaca anlamna gelmez. Bu uzay-zaman "st ste binii" tamamlandnda, Dnyanz bir nc ve drdnc boyut frekansndan bir beinci-boyut frekansna geecektir. Peki, o halde neden korkuyorsunuz? Bilinmeyenden mi? Eer gerekleirse, birka gn boyunca karanlkta kalmaktan m? Bildiiniz gibi, bir baka senaryo nun da gerekleebilecei kehanet ediliyor. "Eer Dnya foton kuana nce gi rerse, gkyz kpkzl olacak; ancak bu hi ss olmayan souk bir k olacak." Alternatif kehanet ise yle diyor: "Eer foton kuana nce Gne girerse, ani den karanlk basacak ve bu yz on saat srecek ve bu srada panik ve kaos yaana bilecek." te sizin zgr iradeniz burada devreye giriyor. nsanlk gelen kozmik deiikliklerin an sarsntsn yaamal m, yoksa bu geii asgari dzeyde bir ra hatszlk ve acyla gerekletirebilecek kadar bilincinizi ykseltebilecek misiniz? Bu sembolik bir senaryo deil mi: Gkyz ateli bir kla kaplanm ve kayan yldzlarla dolu; k, yeni bir bilin ve tamamen farkl bir uyum sistemi ortaya kyor. Ya da te yanda, tam bir karanlk oluyor, makineletirilmi toplum tam an lamyla ya da geici olarak durma noktasna geliyor ve bu durum insanlan bir okla uyandnyor. Dnyanz ykma urataca kehanet edilen doal felaketlerin bir ksm bir ok harika Ik-iisinin kendini adayarak almas sonucu nlenmitir. Bu dei iklii siz yarattnz. yleyse bu yaklaan olay da sevin ve gvenle beklenecek bir olay olabilir mi? Eski korku ve aresizlik duygulannn tuzana tekrar decek misiniz, yoksa bu yaklaan olayda da yceliinizi ve statlnz kabul edecek mi siniz? Bu mesaj yayn, sylentileri geersiz klp susturun; soran herkese gelece in aydnlanma, bilgelik, uyum ve ama birlii ynnde alanlar iin parlak ve vaat dolu olduunu syleyin. Gelecek olaylar nasl tezahr ederse etsin, ounuz makinelemi dnyaya ve onun salad konfora ok baml hale geldiinizin farkndasnz. ounuz kendine-yeterli hale gelmek, daha doal bir yaam tarzna dnmek, Toprak Ana VII

ile daha yakn ve uyum iinde olmak ve tm byk kentlerin betonlamasndan ve korkun grltsnden ve orada yaratlm sefaletten uzaklamak iin gl bir arzu ve drt duyuyorsunuz. Evet, gerekten de, ilerindeki ruhsal ze ve kendi kaynaklarna gvenmeye balayanlarnz ve hkmetlerine, byk irketlere ya da yaam grnte daha iyiletiren makinelere baml olmaktan kurtulanlarnz bu yaklaan gei zamanlarndaki galipler olacaklar. Gelecekten korkmayn sevgili varlklar, siz bir Ik ana giriyorsunuz. Bu yol boyunca karlaacanz kk rahatszlklara demez mi? Kendinizi spiritu el zrhla kuatn ve size sunulan bilgelik ve aydnlanmay arayn. Eer misyonu nuza sadk kalrsanz baarszla uramayacaksnz. Semavi lemin melekleri ve Spirituel Hiyerari yol boyunca her admda sizinle birlikte olacaktr."

***

Bu mesaj, 20 ubat 1995 tarihinde, ruhsal rehber Zoosh tarafndan bir med yum araclyla verilmitir: "Foton kua u anda yaanyor. Bir insann aura alan genilediinde, daha o kii bir odaya girmeden onun alan odadaki duyarl kiiler tarafndan hisse dilir. u anda foton kuann auras Dnya'ya tamamen nfuz etmi durumda ve tm duyarl kiiler bu alan hissedip ondan etkileniyorlar. Bu gerekten nemli durum 12 ubat 1995'de balad. Ve onun yapt ey, gerekten tm insanlarn hayrna ynelik hedefleri olan insanlarn bu hedeflerine ulamalarna yardmc ol maktr. Bu projelere, hangi alanda olurlarsa olsunlar, onlar destekleyecek enerji veriliyor. Bunun tersine, kendilerine ya da bakalarna hizmet etmeyen birtakm eyleri brakmalar gereken, kstlayc ve ykc tutum iindeki bireyler, kurulu lar, rgtler ve hkmetler ise son kez silkeleniyorlar. Eer siz de benzeri bir durum yayorsanz hemen sizde yanl bir ey oldu unu dnmeyin. Eer aniden ortaya kan bir rahatszlk yayorsanz kesinlikle panie kaplmayn. Tedavi edilemez bir hastala tutulduunuza ve imdiden son ra onu hep ekeceinize kesinlikle inanmayn. Hayr. Bu zmlenip halledilmemi duygularnzn, eer imdi halledilmezlerse hayatnzn sonuna doru bir has talk olarak tezahr edeceklerini gsteren bir uyan, ama fiziksel bir rahatszlk bi iminde gelen bir uyardr. Foton kuann aurasnn etkisiyle, baz rahatszlklar ksa bir sre devam edecek ve bunlar baz hastalklann tam-gelimi belirtileri gibi grnecektir. Bu durumda doktora gitmeyin demiyorum. Gidin, nk dokto runuz bu belirtilerden kutulmanza yardmc olacak bir tedavi uygulayabilir. Ama bu mesaj okuyan tm doktorlara unu neririm: Rntgen filmlerini incelerken, kan testleri vs. yaparken tanmlanabilir, ayrt edilebilir bir ey arayn. rnein, bir insann artrite sahip olmasnn nedeni, datlmam bir fke birikimidir, ama bu devrede artriti reten orgnizma da belirgin hale gelecektir. Bu geici hastalklar, tp topluluuna bu hastalklara neden olan eyi gsteren iaretleri belirleme konu sunda mthi bir frsat vrecektir. Burada zellikle, nedensel etkenlerin imdiye kadar kesin olarak belirlenemedii hastalklar alannda aratrma yapanlara sesle niyorum. Bu durum birok insan iin ksa sreli bir sknt yaratacak ve alt ila sekiz, en fazla dokuz ay srecektir. Ve siz bu satrlan okuduunuz srada geriye en fazla yedi buuk aylk skntl bir dnem kalm olacak. yleyse doktorlar, ltfen ok dikkatli olun ve sadece laboratuvarda olaand bir ey saptanmad iin olay incelememezlik yapmayn. Hastadan bir doku rnei alp onu derhal mikroskop altna koyun. Orada olmamas gereken, kendisini daha nce gstermemi eyler greceksiniz. Bu aratrma iin byk bir zamandr. VIII

imdi hastalara, yani balarna bu olaylarn geldii kiilere sesleniyorum: Evet, doktora gidin; evet, alternatif tedavi uygulayan insanlara bavurun; evet, be deninizi toksik maddelerden arndrn ve istediiniz eyi yapn -ama elinizden gel dii kadar aba gstererek fiziksel olmay srdrmenizin ok nemli olduunu bilin. Pes etmeyin. Tehlikeli nokta budur: eer vazgeerseniz ve bu hastala tutul duunuza inanrsanz, bu yakalanabileceiniz bir hastaln fragman gibi oldu undan, bu rahatszlktan ok kolayca ldrc bir hastalk gelitirebilirsiniz. y leyse olumlu bir tutumu srdrmek, hastaln geici olduuna inanmak, ama bir yandan da ifade etmediiniz -ve ifade edilmesi gereken- duygularnz ifade etmek iin baz vastalar bulmak zorundasnz. ster sevin ve mutluluk, isterse fke ve d krkl olsun, bu duygular salvermenin yollarn bulmak zorundasnz. Foton kua Dnya'y tamamen iine aldnda, insanlar bir biimde temiz lenecekler. Onun aura alannn artk zerinizde olduunu sylemitim; ve bunun bir sonucu olarak, duyarl olanlarnz, herhangi bir fiziksel eye tepki vermeden nce enerjilere tepki gsterenleriniz, bu alann etkisi altna girecekler. Foton kua Dnyanz' tam anlamyla sarp ona nfuz ettiinde ise duyarl olun ya da olma yn, hepiniz etkileneceksiniz. Bir insan duyarllktan son derece yoksun olabilir, duyarszln gerekli olduu en an durumda bulunabilir (rnein, bir hapishane de bulunanlar iin duyarszlk ayakta kalmak iin gereklidir), ama onlar da hassas kiilerin daha nce yaadklan halleri yaayacaklar. zellikle hapishanelerdeki insanlann dikkatli olmalar gerekiyor, nk ylesine olumsuz bir ortamda bulunu yorlar ki, tezahr eden baz hastalklar balangta ldrc grnebilir. nanma yn. Evet, tbbi yardma bavurun ama bir yandan da, "Ben bu durumdan sa sa lim, ok daha iyi bir halde kacam," eklinde bir yaklam srdrn. Foton kua Dnyanz'a tam anlamyla nfuz ettiinde baz deiikliklere tank olacaksnz. Bu kuak hayvanlan nasl etkileyecek? Onun aura alan imdi den hayvanlar zerinde belirli etkiler yaratt: onlar daha sk doum yapmaya, tr lerini azami dzeye karmaya alyorlar. Onlann insanlar gibi annmalan gere ken eyleri yok, ama onlar bir eyin yaklamakta olduunu ve ne olursa olsun saylann artrmalan gerektiini hissediyorlar. Foton kua tm gcyle nfuz et tiinde ise normalde grlmeyen belirli davranlar grlecek. Hayvanlar daha ok blgeci olacak ve insanlan daha az umursayacaklar. Eer bir zamanlar hay vanlarn bulunduktan bir blgeyi imdi bir ev ya da i yeri igal ediyorsa, hayvan lar aa inip sizin aynnzda koturup birbirleriyle arazi savalan yapabilirler; bir sabah ie gidip de park yerinde bir geyik srsyle karlaabilirsiniz. A-susuz kalmadklar halde, kasabalara aylann, da aslanlannn indiklerini grebilirsi niz. O yzden, hayvanlann -onlan insanlann yaknna getirir grnen- allmadk davranlann gzleyin. Hayvanlar insanlann daha yaknma geldiklerinde zarar grebileceklerini ya da ldrlebileceklerini biliyorlar. Ama yine de, enerjilerinin insanlara mmkn olduunca ok yakn olmas gerektiini biliyorlar. Onlar ite bu yzden saylann oaltmaya alyorlar -onlar insanlann dengede olmann nasl bir ey olduunu bilebilmeleri iin enerjilerini insanlara daha yaklatrmalan gerektiini biliyorlar. Ayn ey kedi, kpek, ku, at gibi evcil hayvanlar iin geer li deildir. Evcil hayvanlar, hatta esasen vahi olup da sizin beslediiniz hayvanlar sizin enerjinize almlar ve bu enerjiyle etkilemeye ve onu yaymaya balam lardr. Hayvanlann kendilerine zg bir enerji dengesi yaymalan iin vahi ve ta mamen kendi kendine yeterli olmalan gerekir. Bir zamanlar insanlar da bu enerji yi yayyorlard, nk o zaman kentlerde deil, bamsz topraklannda yayor lard. Dengede olmak, duyulanna ve igdlerine gvenmek zorundaydlar. Ama

IX

imdi insanlann ou byk kentlerde yayor ve artk kullandktan tek igd, bulunduklan ortamn gvenli olup olmadn anlama igds! Hayvanlar, me lekler lemi tarafndan, gelip dengelerini insanlara sunmaya tevik ediliyorlar. Peki, foton kuann auras Yerkre'yi nasl etkileyecek? imdi meselenin dnm noktasna geliyoruz. nk gerekte Dnya bir anda bulunmutur, in sanlar yllardan beri Dnya'nn yardma ihtiyac olduunu biliyorlar, hatta bu ko nuda rgtler oluturup ona yardm etmeye bile altlar. Ama, artk Toprak Ana 'nn bekleyecek hali kalmad. O, "Bam dertte, yardm gnderin!" diye bir mesaj yollayabilirdi ve bunu yapt. Peki, bu imdat ansna karlk ne yolland? Tah min edeceiniz gibi, foton kua. O, Dnya'nn kendini onarmasna olanak vere cek hayrl ve yararl koullan yaratacaktr. Aynca, foton kuann (olumlu ve olumsuz her eyi) bytme etkisi nedeniyle, sadece dengeli olan varlklann Dn ya'da salkl ve btnlk iinde kalmalarn salamas da niyet edilmitir. Bunun, sanki foton kua byk bir felaket, bir musibet olarak geliyormu gibi korkutu cu grndn biliyorum. Kesinlikle byle deil, o kendi kendilerini ykc dav ranan insanlann yaam devrelerini ksaltabilir. Eer sz konusu yara duygusal ise ayn ey geerli deildir. Ama eer birtakm fiziksel eylemler de yer alyorsa ge erli olabilir. Burada tehlikede olan ey gerekten sizin geleceinizdir, nk Dnya iyi bir faydacl filozof olarak kendi kendine, "Burada ounluk iin en hayrl olan ey nedir?" diye sormak zorundadr. Ve kendini onanp daha iyi bir varolu haline erime ihtiyacnn yan sra o aynca,"insan ya da hayvan, mmkn olduunca ok canl nasl sa kalabilir?" diye de soracaktr. Bylece, foton kuann canl nesli ni biraz azaltmak, ama ayn zamanda insanlan dengeye gelmeye tevik edecek g dy salamak iin de geldiini syleyebiliriz. Peki, bu denge ne anlama geliyor? Denge esasen fiziksel, duygusal, zihinsel, igdsel ve ruhsal bedenleri dengele mek, bylece insann bunlardan biri pahasna (zaranna) dierinde an gitmemesi anlamna gelir. Her an tm bu alanlarda dengeli olmanz beklenmiyor, ama t myle bir alanda odaklanp dierlerini ihmal etmekten kanmak zorundayz. Foton kua Dnya zerinde her eyi ta atom-alt dzeye kadar etkileye cek. Belirli paracklar (hatta quarklar gibi sahte parack saylanlar bile) daha belirgin hale gelecektir. Onlann mevcudiyetiyle ilgili daha ok kant bulunabile cektir. Bu bir fiziki iin heyecan verici bir zaman olacak. Olduka derin bir deiim meydana gelecek. Dnya'nn bedeni milyonlar ca yl yaldr. O belli bir zaman iin ve gemiinizde mevcut olan belirli koullar iin yaratlmt. Ama imdi siz ta atom-alt dzeylerde deiiyorsunuz, doadaki kirlenmenin ve dier etkenlerin sonucunda bir dereceye kadar evrim geiriyor, mutasyona uruyorsunuz. Doal bir halde bulunan Dnya'nn bedeni artk sizi ta mamen desteklemiyor, bylece o sizin ihtiyalannz daha dorudan karlayabil mek iin bedenini, en azndan d kabuunu deitirmeye gnll. Bir yandan de iiklikler basiretli, yani sptil grnecekler. Ama te yandan, byk sanayilerin ou zerinde direkt etkiler grlecek. nk Toprak Ana, kendisinin petroln ya da gazn ne iin kullandn bilmediinizi, ve bunlan son derece kendiniziykc ekilde kullandnz gryor. Bu yzden o d kabuunu deitirecektir. D kabuk derken sadece yerkabuunu (st tabakay) kastetmiyorum, ksmen bir sonraki dzeye kadar olan tabakay -en dtaki yz mili- kastediyorum; buras yo unlayor ve yetmi be milden sonra bu maddeye nfuz edecek vastaya sahip deilsiniz ve olamayacaksnz. Dnya kendisinin belli ksmlann adeta emer gibi iine ekecek. Sizin bedenleriniz onun bedeninin mikrokozmosudur: hcrelere,

kana, dokuya, kemiklere vs. sahipsiniz. Bedeninizin ktlesi, younluu esasen y zeyden merkeze kadar ayndr. Dnya Ana'nn bedeni ayn ekildedir ama o imdi zerine bir zrh geirmek ve aslnda onun olan -saldrya urayan yumuak karn n- kendi merkezine doru ekmek zorunda gibidir. Foton kua daha belirginleip younlarken ve Dnya'y da younlatrrken, Dnya, imalatlarnzda kulla nlan unsurlar ieri ekmeye balayacaktr. O, maden cevherini -rnein molib deni ve demir cevherini- gazlarn, petroln ve kmrn ieri ekecektir. Mev cut tm yeralt glleri ve sulan korunacak ve ok tedrici bir biimde ieri ekile cektir. O yeryzndeki baz eyleri de ieri ekecektir. Yeryznde su brakacak tr, bu konuda endielenmeyin. Ama o, aikr bir enerji kaynan, Gne enerjisi ni kullanmaya balamanzda srar edecektir. O uranyumunu ieri ekecek ve onu bulmanz gletirecektir. Atom enerjisinin uzak geleceiyle vedalaabilirsiniz. Tm bunlar size, kullanlm maddeleri yeniden ileyip kullanl hale getir menin byk bir endstri haline geleceini ve gerekten alternatif bir teknoloji bulmak zorunda kalacanz sylemektedir. Dnya, o elektrik gc onun bedeni nin bir paras olsa da, elektrik gcnz yaratmak iin ok ykc davranmad nz srece onun rzgnn kullanmanzda bir mahzur grmeyecektir. Ve o, elektiriksel bedenini kullanmanza izin verecektir, ama giderek azalan bir lde -es kisinin yans kadar, ite bu yzden alternatif enerjinin byk ve kk lekte kullanmn gelitirmeniz gerekecek. Elektrik irketleri size eskisi gibi elektrik salayamayacak. nk elektrik Dnya'nn bedeninin bir parasdr ve o imdi bu elektrii geri alyor, nk onun, bedeninin atomik yapsn ynlendirebilmek iin bu elektrie ihtiyac var. Bu deiiklikler bir gecede olup bitmeyecek, o yzden telaa kaplmayn, ama gelecek elli yl iinde bunlara tank olacaksnz. Baz iaretler dikkatinizi ek meye balayacak. Petrol aradklar bir blgede petrol en azndan bir yerde %99 bulabileceklerini bilen byk petrol irketleri sondajlar sonucunda hi petrol bulamadklan zaman ilerin deitiini fark edeceksiniz. Ne kadar derine inerlerse insinler, petrol ve kmr bulamayacaklar; o zaman alternatif bir teknolojinin gerekli olacan anlayacaksnz. Elektriin elde edilmesi tedricen glemeye balayacak ve on iki yl iinde llebilir derecede decek. Ama sonra sre hz lanacak ve yaklak 48 yl sonra elektrik retme kapasiteniz yanya decek. Elek trik sadece fiziksel bir titreim deildir. O yaamn kozmik nabz atdr ve Dn ya'nn enerji bedenidir ve Dnya ancak bu kadann verebilecektir. Byk kentlerden uzakta, krsal kesimde yaayanlannz, ltfen alternatif teknoloji hakknda bilgi edinin; siz gne enerjisini imdi de kullanyorsunuz ama ben alternatif teknoloji derken sadece gne enerjsi ile ilgili teknolojiden sz etmi yorum. nk, eer o sadece s retiyorsa, tamam, ama eer elektrik de retiyor sa, unutmayn. Dnya Ana daha nce sahip olduunuz lde elektrie sahip ol manza izin vermeyecektir. rnein, gne enerjisi galvanik panellerinin retim kapasitesinin yanya indiini greceksiniz. Tm bunlar foton kuann etkisiyle meydana gelecek. Foton kua ok nemlidir, o sadece "Bu ya da u olacak" meselesi deildir, o spirituel olmasna ramen sadece spirituel de deildir. O zihinsel bir olay olsa da, sadece zihinsel de ildir. O Fiziksel bir olay olsa da, sadece fiziksel deildir. O birok eydir. O, sizin gibi kapsllenmi bir varlk olmasa da, gerekten birisidir. Dnya yardm istemi tir ve bylece Foton Kua diyebileceiniz varlk gelmektedir. Onun kiilii bir ka szckle tanmlanabilir. Bir szck deiimdir. Bir dier szck bakalatrmadr (dntrme). Bir baka szck yant verme olabilir. Sonuncusu ise

XI

eylemdir. Ona gezegensel dzeyde bir sorun-zc, bir Hzr diyebiliriz. Onun nereden geldiini sorabilirsiniz. O, benim farknda olduum tm boyutlar arasn da (ben tm boyutlarn farknda olmayabilirim) yolculuk yapabilir. Ben daha nce foton kuann mevcudiyetinin ve bir eyler yaptnn farknda olmadm bir yerde asla bulunmadm. Bylece, ondan ka yoktur. Foton kua insanlann deil, gezegenlerin ansna karlk verir. O insan lar zerinde etkilere neden olacaktr, ama siz foton kuan anp, gelmesini salayamazsnz. En azndan bir gezegen, bir yldz ya da bir yldz sistemi olma nz gerekir -bu tip varlklar karlk alrlar. Foton kua, gemite farkl Saman larda, eer belli bir gezegendeki yaam formlan kendini-ykc ise ve zellikle yaadklan gezegeni yok ediyorlarsa, o gezegendeki tm yaam sona erdirmekte kullanlmtr. imdi dehete kaplp, "Aman Tanrm, ne yapacaz?" diye dn menizi istemiyorum -nk sizin iin byle bir olaslk yok. Ama foton kua bir gezegene gelip de ondan sonra herkes mutlu yaamaz. O grndnde baz ey ler olur ve bundan da bir yolunu bulup kaamazsnz. Bir eyler olur ve sizin de bir eyler yapmanz gerekir. Bu, insanlara yol gsteren, insanlann glenip kendine-yeterli hale gelmeleri ve ihtiyalann doaya byk bir zarar verme pahasna salayan sanayilere daha az baml hale gelmelerine yardm eden kiilerin fazla mesai yapmalan gereken bir zaman olacaktr. Ksaca syleyelim: Bu bir byk deiimler zamandr. Ve siz bir tr olarak mutasyon geirmekte olduunuzdan, Dnyanz da foton kuann yardmyla mutasyon geirecektir. "Bu varlk neye benziyor? O nasl belirecek?" Onu gremeyeceksiniz. Onu bir uydu ile lebilir, dalga formlanyla, sesle onun haritasn karabilir; uygun tayf teknolojisi ile onun mevcudiyeti hakknda genel bir fikir edinebilirdiniz, ima bu bir gaz olmazd. Bu esasen, temelde grn mez olan bir paracklar bulutu olurdu -bilimsel aletlere grnmez deil, herhangi bir renksiz, kokusuz gaz gibi grnmez olurdu. Ama o bir gaz da deildir. "Bu galakside o nereden nereye kadar uzanyor? O, Ay'n bulunduu yerden Pluto gezegeninin elli mil dna kadar uzanr, eni ise Satrn'n tm yrnges ne eittir. O ekil deitirebilir, ama sannm imdiki bykl ve ekli grevinii yerine getirebilmesi iin yeterlidir. "O buraya ne zaman tam kuvvetiyle ulaacak?" Bunun iin bir on sekiz ayn gemesi gerekebilir. O zaman onu nceden hisseden hassas insanlar onun etkilerini tamamen hazmetmi olabilirler; ama on sekiz ay iinde gezegendeki h:rkesin her eyi biraz farkl hissetmekte olacan syleyebilirim. Aada, ayn medyum tarafndan 22 ubat 1995 tarihinde bizzat Foton Kua'dan alnan bir mesaj sunuyoruz: "nsanlann evrenin merkezi olmadklann idrak etmeleri, onlar iin all madk bir ey olmal. imdi gerekten, hastalarmdan birinin bedeninin zerinde konuk olduunuzu anlyorsunuz. Benim iim gezegenlerin, yldzlann, hatta ev renlerin yardmna komaktr -nk ben kendimi o kadar bytebilir ve onlan balanglanndaki dengelerine yeniden kavuturabilirim. Dnyanz da kendisini balangtaki dengesine yeniden kavuturma yeteneine sahiptir, ama bunu ancak yzeyini oluturduu yntemlerle yapabilir: Depremlerle, yangnlarla, sellerle, ya narda patlamalanyla, kasrgalarla. Ama o, balangtaki dengeli haline zerinde ki konuklanna mmkn olduunca az zarar vererek ulamay arzulamaktadr. XII

Dnya yardm istedi. Gezegenler bireylerden farkl bir biimde yardm is terler. Onlar, gerekten grlebilecek belli bir enerji, bir ma yayarlar. O A-M bandnda grlebilir bir ey olduundan, baz ksa-dalga tutkunlar onu yakalaya bilirlerdi. Bu, dinleyenlere trt sesleri gibi gelebilirdi, ama bu trt sesleri iin de benim ihtiyacm olan epey bilgi vard. O bana mevcut durumu ve gemiteki hali -yani yeniden olmak istedii hali- ve iinde bulunduu acil durum hakknda gerekli bilgiyi aktard. 1947 ylnda yapt ilk duyurudan sonra derhal onun yard mna gelebilirdim. Ama o, "Yava yava gel ki geliini yumuak bir biimde his sedebileyim ve konuklarm da senin dntrc gcne ani bir biimde maruz kalmasnlar," dedi. Onun isteine uyarak, 1947 ylndan beri ona ok ar bir bi imde yaklayorum. O sizin insanlarnz ile birok dnya-d uygarlk arasnda temaslar baladnda ilk kez yardm arsnda bulundu; nk o, bu temaslarn ou iyi olsa da- bazlarnn onun mahvna neden olacak bir ykm balatabfleceini hissetmiti. Eer hzla gelseydim, geliimle birlikte atmosferiniz aniden deiir ve % 89'u azot ve geri kalan metan olurdu. Elbette bu durumda yeryzndeki oksijensoluyan tm varlklar ve bitkilerin ou artk var olamazd. Ancak, Dnya benim yaklamamdan kazanl kmanz istedi. Bylece, ruhsal tekmlnz ve Yaradan'n sizin iin koyduu ilahi hedefleri destekleyecek ekilde enerjimi nasl ayar layacam konusunda anlamaya vardk. Bu anlamda, ben onu temizleyip dn me uratmaya gelmiken, o sizin zerinizde de ayn etkileri yaratmam, deiimim nizi ilahi bir biimde hzlandrmam talep etti. Bylece, strab iinde bile, hastam srekli olarak sizin hayrnza olan eyi istedi. u anda aura alanmn d snnyla kuatlm bulunuyorsunuz ve birou^ nuz deimek iin acil bir gereksinim duyuyorsunuz. Benim fiziksel ktlem geze geninize yaklatka, en youn (en az bilinli) olanlarnz bile daha yksek bir biJ lin haline doru hzla ilerleyecek, fiziksel-duygusai ve hatta ruhsal deiim ge ireceksiniz; hepiniz bunu hissedeceksiniz. Birok yl boyunca yava yava olua cak bir eyin artk birka hafta iinde meydana geldiini greceksiniz. Bu hibir uyan olmadan, ani ve hzlandnlm bir olay olacak. Bu hatta, tamamyla olgun lam bir olay olacak ve sonra neredeyse geldii gibi hzla ortadan kaybolacak. Gezegeninizi -baz bireylerin deiime gsterecekleri dirence bal olaraken az 12 ila 37 yl arasnda etkileyeceim. Dnya'nn kristal damarlarn, petrol n, gazn yeniden btnlemesine (entegre etmesine) yardmc olacam; ondan al dnz her eyi yeniden btnleyeceim ve artk toplumlannzn onun bedenini su karmak iin bile kazmadn grene dek de brakp gitmeyeceim. Yzeydeki sulardan istediiniz gibi yararlanabilirsiniz. Dnya, %10 orann amad srece, belli miktarda deniz suyunun ime ya da sulama amacyla tuzdan anndnlmasna da aldrmaz. Deniz suyunda yaam vardr, bu yzden o, yaam yok edecek olsa bile deniz suyunu %10 orannda tuzdan anndrp kullanmanza razdr. Bylece ben, dier vastalar kullanacanz konusunda size gvenebileceimi ok ak bi imde grene dek brakp gitmeyeceim. Yaknda deimek zorunda kalacaksnz. Hidroelektrik barajlann ya da Dnya'nn ihtiya duyduu ve kulland maddeler den -onun bedeninden kazarak kardnz maddelerden- elde edilen doal unsur larn kullanmn gerektirmeyen bir teknoloji devrine ulamanz iin size cesaret verilmesi ve yardm edilmesi gerekecek -ve dierleri bunu sizin iin yapacak. K mrn Dnya'nn bilinaltn oluturduunu biliyor muydunuz? Belki kendi bilin-altnzn ilevini bile anlamyorsunuz; bilinaltnz gerekten sizin ilhamnz, igdnz ve fiziksel eylemleriniz arasndaki badr. Eer bilinaltnz sizden XIII

alnsayd, ilahi bir ilhamla davranma ansnz hi olmazd. Ve siz bilinsiz bir bi imde onun kmrn alp yakt olarak kullanyorsunuz. Hayr, baka sanayiler gelitirmeniz gerekecek. Buraya gelmeme izin verildi, nk Yaradan sizin ykc teknolojileri artk geride brakmanz istiyor ve sadece ykc olmayan deil, ama uygarlnz sr drebilmeniz iin gerekli enerjiyi yaratmak zere tm unsurlarn sizinle seve seve ibirlii yapt teknolojileri kullanabileceinize tam anlamyla inanyor. Dnya ile yapabileceim birok eyi siz fark etmeyeceksiniz bile, nk onlar yerin epey altnda cereyan edecek. Be ila yedi yl iinde kuzey klan alt paralellerde belirgin bir biimde gze arpacak, daha da renkli hale gelecek. Gn batmlan da artc bir biimde daha gzel, imdi olduundan daha renkli hale gelebilir. Belki gn doumlan bile byle olacak. Duyarl olanlar ve havada canl k zerrecikleri grebilenler, onlar dan daha ok grecekler. Mditatif solunum yntemlerini uygulayanlar be-alt yl iinde bu yntemler iin kullandktan havann onlan daha ok desteklediini ve yntemlerin daha etkin sonular verdiini grecekler. Bu, Dnya'nn sizin iin ar zulad bir yarardr; bylece Dnya'y bir ynde deitirmek yerine, biraz daha ar ileyen, ama ileyen bir biimde br ynde deitireceiz. Sizin zel bir isminiz var m? Benim bir ismim yoktur ama nabz at biiminde bir imzaya sahibim ve onu ancak belli bir aygtla lebilirsiniz. Gezegenimize zellikle nasl yardm edeceksiniz? Yeraltnda alp kristal, petrol ve gaz yataklarn ieri ekeceinizi sylediniz- Her ey kullanlmken bu nu nasl yapacaksnz?" Bilim adamlannzn anlayamad bir fizik kural da hibir eyin kaybolma d, sadece dnme uraddr. Esasen, kullanlm her eyi yeniden ilk haline dntreceim. Bu, rnein nkleer santrallerin alamaz hale gelmesi anlamna gelebilir. " Ve maden ilk haline dnecek, yle mi?" Dnebilir. Eer Dnya hayr derse, o zaman onun iin yeni mden cevhe ri yaratacaz. Sizin boyutunuzda ktle dnme uratlabilir ama yaratlamaz. Ama benim kkenim nedeniyle ve bana bahedilmi yaratc g ile ben yeni kt le -petrol, gaz, maden cevheri- yaratabilirim. " Sizin yava yava gelmeniz atmosferi nasl etkiliyor?" Hzl gelmem yeryzndeki tm yaam yok edeceinden Dnya yava gel memi istedi. Ayrca o benden bu yeri daha fazla oksijenlendirmemi istedi. u anda oksijenleme dier varlklarn faaliyetleriyle yaratlyor, ama buna katkda bulunulabilir. Dnya, oksijen orann bir zamanlarki dzeyine, yani %40'a kar mak isteyebilir. u anda ortalama olarak bulunabilecek en yksek oran %19'dur. Ama baz kentlerde % 10-12 ya da en fazla %15 orannda oksijen bulunur. Oysa bir buuk milyon yl nce, yani Dnya hl iyi durumdayken, sizin bedeniniz %40 oksijenli bir evrede ilev grmesi iin tasarlanmt. "Kendimizi bu kadar yorgun hissetmemizin nedeni bu mu?" Evet, aynca depresyon halinde olmanzn nedeni de bu. Eer %40 orannda oksijen bulunan bir evrede olsaydnz depresyon geiremezdiniz. Aslnda duygu sal hastalklar olan tm zihinsel hastalklar oksijen-dolu bir atmosferde ilev yapa mayaca iin ortadan kalkard.Ve kanser gibi dier birok hastaln da skl ve XIV

iddeti son derece azalrd. "Bu yzden mi solunum yntemlerinin bize daha ok yardma olacan sylediniz?" Evet, sizin yaam gc dediiniz Ik da ne kadar ok olursa o kadar etkili olur. "stat Zoosh, ozon deliinin gerekten buzullar eritecek bir ey olduunu syledi, nk Dnya daha fazla suya sahip olmak iin buzullar eritmek istiyor mu. O halde ozon deliinin onarlmas gerekiyor mu?" Bu delii imdilik onarmayacaz. O delik atmosferde belli szntlara neden oluyor ama bir yandan da Dnya sizin maddesel retmeniniz olarak misyonunu yerine getirmek ister grnyor. Siz Dnya'ya nfuz ederken ya da onu kuatrken, biz sizin bedeniniz iinde mi yayor olacaz?" Evet, yrngeniz deimese de esasen ben Dnya'y kendi bedenim iine alyor olacam. Siz bir Yaradan ryas yaayabilirsiniz. Uyku halinde Yaradan ryas grmek, bu rya iinde devam eden birok tabaka olduundan, biraz kar mak gelebilir. nk Yaradan iin her ey ayn anda olmaktadr. Bylece, rya halindeyken her eyin ayn anda olduu bir zamanszlk duygusu hissedeceksiniz. Uyandnz zaman, zamanl dnyanzla, olaylarn zaman iinde birbirini izledii dnyanzla tam senkronize olmadnz hissedebilirsiniz, bu da kendinizi tuhaf hissetmenize yol aabilir. Neredeyse -her ey beklediiniz gibi grnse bile- yan l bir yerde olduunuzu hissedebilirsiniz. Bu dikkatinizi ekecek bir etkidir. Ha yr, delirmiyorsunuz. Dnya ve ben ok dikkatli bir biimde etkileimi srdrr sek, bu durum sizin maddesel ve ruhsal statlk derslerinizi hzlandrabilir, byle ce hedeflerinize ulap devam edebilirsiniz. Siz bir kez hedeflerinize ulatnzda, biz tekrar Dnya'y eski haline dndrme, btnlne kavuturma iini srdre biliriz. "yleyse siz gerekten daha fazla Ik getiriyorsunuz ve Ik ile oksijen daha hzl ilerlememize yardmc olacak..." Evet. Ama onlan yanmda getirmiyorum; ben onlan yaratabilirim. Sizin an layabileceiniz ekilde ifade etmem zor, ama benim fizik yasalann ihlal etme ve onlan grnte yoktan var etme iznim var. Oysa onlan baka bir yerden getirip burada tezahr ettiririm. "Siz, byk devletlerin topraa ve denizlere radyoaktif atk madde boalt malar sonucunda oluan hasar gibi eyleri de onarabilir misiniz? Evet. Tabii, bu onlann bir ksmyla baa kmak zorunda kalmayacanz anlamna gelmez. Dnya benim yava almam istiyor. Ve yava almamn sonulanndan biri olarak, siz zaman zaman baa kmak zorunda kalacanz ey lerle karlaacaksnz. Eer hzl alsaydm, Dnya'y ok ksa srede eski hali ne dndrebilirdim, ama tabii o zaman da siz yaayp bu olaya tank olamazdnz. "Bu mevcut bedenlerimizle bir sonraki boyuta gememizin belli bir amac var gibi grnyor..." Evet, burada sergilediiniz eitli yanl fikirlerin sonucunda kazandnz deneyim ve bilgelii bir st boyuta tamanz nemli; ilerin nasl yrd gibi, nasl yrmedii bilgisini de birlikte getirmeniz gerekiyor. nc-boyut Dnyas'nn anlanm da hcresel bir bellek iinde drdnc-boyut Dnyas'na tamak zorundasnz. Bylece ayn hatalar yapmayacaksnz. Siz u anda hcresel bir bilXV

gelie sahipsiniz, ama tamamen igdsel olmadka onun ortaya kmasna izin vermiyorsunuz, oysa birok hayvan tr hcresel belleinin igdleri vastasyla ilev grmesine izin veriyor. Drdnc-boyuta getiinizde hcresel belleiniz den yararlanacak, daha igdsel davranacak, sezgilerinize gveneceksiniz ve so nu oiarak imdi kullandnz ve "kantlayabileceiniz" eylere dayanan yava analiz sistemi y e r i n e , gerek dnme ve davranma kapasitenizi kullanyor ola caksnz. "Foton kua ile ilgili sylenen karanlk gunier v syleyeceksiniz? "

!~Ji j5??kri hakknda ne

Bunun da gerekleeceini sanmyorum. Gerekleebilirdi ama Dnya Ana, birok insann korku ve dehete kaplarak panik iinde yanl sonulara yol ama sndan ekinerek bunun gereklememesi konusunda srar etti.

***
Aada, 23 ubat 1995'de ruhsal rehberler Thenan, Atlanto, Lenduce ve Vywamus'tan alnan mesajlar sunuyoruz: Thenan: Foton kua Dnya'nn yeni bir boyuta geiinin iaretidir; yeni bir enerji dzeyiyle btnlemeye doru bir admdr. O, Dnya'nn btnlemesi gereken bir enerji ktlesidir ve bylece yeni boyuta doru bir srama ta olutu racaktr. Dnya, Galaktik Hiyerari'deki yerini alabilmek iin onunla btnlemeli ve onunla baa kmaldr. Galaktik Hiyerari'den sz ederken, Dnya'nn eitli bilin dzeylerinin geliimini desteklemedeki kendi yerini tanyp bilmesini kasted yoruz. Gemite o bunu bir anlamda bilinalt dzeyde yapt ya da lahi Pln ta re fndan balatlan otomatik bir dzeyde srdrd, ama artk Dnya bir zgr ira de duygusu kazanyor ve seimler yapan ve Galaktik Merkez ile ve Galaktik Hi yerarinin dier yeleriyle araclara ihtiya duymadan direkt olarak iletiim kuran bilinli bir varlk haline geliyor. "Foton kua nedir ve tam olarak ne yapar?" O galaktik merkezden, Dnya'nn bir sonraki boyuta geiine yardmc olak enerji dzeyine inmi enerji akdr. Onun, Dnya'nn tekml spirali iinde ileri doru byk bir hamle yapmasn salamak zere tasarlandn dnebilir siniz. Foton kua yabanc ve yeni bir kuvvettir, onunla fiziksel dzeyde ilk kar aldnda anlalmas zordur, ama o tahlil edilecek, hazmedilip zmsenecek ve en sonunda Dnya'nn ilevsel bir paras olacaktr -bir sonraki enerji boyutuna ulamay salayan bir para. Fiziksel dzeyde bu, Dnya'nn foton kuann ak iine girmesi anlamna gelir ve o Dnya'nn iinde yol alaca yeni bir enerji ala n, yeni bir Ik alan salar. O bir sonraki Ik dzeyidir. "Biz mi bu enerji alanna doru ilerliyoruz, yoksa o mu Dnya'nn iine gi riyor? Ne kadar sreyle onun iinde kalacaz?" Dnya'nn her zaman bu alann iinde olageldiini syleyebiliriz. O imdi onu tanyor ve onun iinden geme etkisi ya da algs, Dnya bir sonraki boyutun anlayyla btnleene kadar srecektir. Bu yzeysel olarak yirmi yl srer, ama bu yeni enerjinin anlamn ve potansiyelini tam anlamyla hazmetmek belki iki bin yl alacaktr. "Foton kuann insanlar iin anlam nedir?" nsanlk bu yeni potansiyeli fark etmeye ok yaklam durumda ve birka yl iinde bunu baardnda bu byk bir al gibi olacak ve yle parlak bir Ik ak olacak ki adeta birounuzun gzlerini kamatrp kr edecek. Ve bu krleXVI

me bir karanlk yaratacak, ama bu geici bir karanlk olacak, nk buradaki Ik potansiyelini tandka ve onunla btnletike bu n aslnda sizin bir paranz olduunu, sevginizin bir paras olduunu ve iine doru genilediiniz Yaradan 'n bir paras olduunu idrak edeceksiniz. "Foton kua insanlarn gnlk yaamlarn nasl etkileyecek? Biz u anda onun enerji alan iinde miyiz?" Siz "Uyumlu Hizalanma" (17 Austos 1987) tarihinden beri onun enerji alan iindesiniz. Onu o tarihte alglamaya baladnz ve onun etkisi, younluu katlanarak artyor; imdi ise bu younluk ok hzla byyor. Ia ak olanlar i lerinde bir gC"i!**-me, yaratclk, enerji, coku, umut, sevin hissediyorlar ve b yk eylerin meydana gelecei, byk bir yardm ve baarnn gelecei ynnde bir beklenti duyuyorlar. Onu grenler ama onu ve tm anlamn kendileri iin kii sel olarak kabul etmeye tam hazr olmayanlar belki biraz yorgunlar ve hangi yne gideceklerini henz tam bilemiyorlar. ou, srf oradaki enerjinin gcyle -bu ye ni enerji onu (enerjiyi) kullanma konusundaki tm kuku ve korkularn sprp gtrrken- hzla onu kabul etmeye hazr hale gelecekler. Genilemeyi reddeden ler, eski dnme biimlerine skca sarlanlar, bu fiziksel realitenin tm varlklar olduu fikrine yapanlar, bu marazi ballklarnn, engellerinin, olumsuzluklar nn hapsine daha ok gmlecek ve ie doru patlama gibi bir ey yaayacaklar; onlar kara bir delik tarafndan emilmi gibi gidecekler. Bu varlklarn ou, kendi lerine -biraz daha ar hareket eden ve- bu kadar hzla deiip genilemelerini ge rektirmeyen bir boyuta gitme frsat veren kazalar ve doal felaketler yoluyla bi" fiziksel boyuttan ayrlacaklar. "O son zamanlarda m hzland? Onun iine daha yeni girdiimizi dn mtm. " Dnya kabul devrelerinden getike siz de onun iine daha ok giriyorsu nuz; Dnya bu yeni enerjiyle bir sre btnleiyor ve sonra bir byk enerji para s daha alp bir sre de onunla btnleiyor, bylece sre adm adm ilerliyor. Sanki ak orada ve Dnya ondan koca bir kucak dolusu alp kendi Ik benliine katyor ve onun iinde geniliyor ve sonra yeniden bir kucak dolusu alyor. "Foton enerjisi baka hangi gezegenleri etkileyecek? O belli bir dereceye kadar tm gezegenleri etkileyecek, ama Dnya, onu bu enerjiyle dier gezegenlerden daha ok etkileim iine sokan zel bir enerji dze yinde i gryor. Bu enerji Pluto ile de bir hayli etkileim iinde ve onun yrnge si biraz deiebilir. Pluto, Dnya'ya oranla daha yksek bir titreim uyumluluu iinde etkileimde bulunuyor. Vens pek etkilenmi durumda deil; Merkr'n enerjisi ise hzlanacak. Gnein enerjisi baz ynlerden younlam grnecek ve dier ynlerden daha soumu grnecek. Gne lekesi faaliyeti dzensiz olacak ve gne lekeleriyle ilikili yeni elektriksel paracklar kefedilecek. Mars biraz olumsuz biimde etkilenecek ve enerjisinin bir ksm geri ekileceinden daha ka ranlk grnecek. Jpiter bir anlamda foton kuann enerji akn bekliyordu, onu karlamaya hazrland ve onunla imdiden btnleti; bylece Dnya'ya bir denge noktas ya da "Bak ben imdiden baardm, sen de baarabilirsin," diyen bir yol gsterici grnt sunuyor. Satrn 'n enerjisi arpc biimde deiecek. O, s nrlayc bir etkiye sahip bir gezegen olmak yerine, aniden bir sonraki boyuta bir kpr haline gelecek. Bu snrlayc etki tam tersine duvarlarn yklmasn, bln melerin ortadan kalkmasn ve birok insann farkllklar yerine benzerliklerini grmelerini salayan anlaylara yol aacak. Bu Urans'n enerjisine ok benze yecek ve Urans ok nemli bir hale gelecek. Onun halleri, belirli devrelerden geXVII

ii nem kazanacak. Neptn foton kuana hibir tepki gstermiyor ve eer siz onun spiritualit ve ben-merkezci olmayan dzeyinde i grebilirseniz, dengeleyi ci bir etki salyor. Chiron gezegeni foton kuann enerjisiyle neredeyse anlam da, bylece nnzdeki birka yl iinde Chiron'la ilgili daha ok ey kefedile cek. *** Atlanta: Foton kuann yaratt grlt ve karkl gzlemliyorum ve onun Dnya'ya sunduu potansiyele ve Dnya'nn kalbi olan varlklarn kalbinde yaratt etkiye dikkat ettim. Siz bu foton kuana henz kullanmay ve kontrol etmeyi renmediiniz yeni bir sevgi dzeyi olarak bakabilirsiniz. Bazlarnz iin bu yeni enerji kalpte bir hayli genileme yaratyor grnecek. Dierleri iin anor mal ritimler yaratacak, ve anormal kalp ritimleriyle ilgili yeni hastalklar ve hasta lk belirtileri ortaya kacak. Bunlar nadiren ldrc olacak, ama bir sre epeyce heyecan ve tela yaratacak. Bu hayata yalnzca fiziksel bakmaya saplanm kiile rin kalplerini daha ok incelemelerine yol aacak. Ruhsal dzeyde, Yeni a psikologlar ve fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal bedenlerin btnle kavuturulmas ve fiziksel benlikle birlikte yksek benliin de kullanlmas konusunda alan metafzikiler iin, sevginin nasl ifa verici olabilecei, sevginin gruplar iinde nasl gerek enerji dzenleri salad konusunda birok yeni idrak ortaya kacak. Ayrca fizikiler ve kimyagerler iin sevginin yaam, beden kimyasn ve trler arasndaki etkileimi nasl etkiledii yolunda baz yeni ve ilgin keifler olacak. "Dnya sizce ne kadar sreyle bu enerjiyleelkileim iinde olacak?" Dnya daima bu enerjilerle etkileim iinde olmutur. O imdi bu etkilei min farkna varmaya, onu idrak etmeye balyor, ve bu nmzdeki birka yl iinde daha aikr hale gelecek ve yirmi yl iinde de zirveye ulaacak ve o zaman da Dnya onun iinden gemi olacak. Ama etkileri, onunla btnleip zmse meniz iin kalacak. Dnya bu foton kuandan nispeten ksa bir srede geer, ama etkileri kalr, bu sanki Dnya onun iinden geii yavalatr gibidir ve onunla btnleene ve ihtiyac olan alana kadar -ya da tam tersine, ondan gemenin so runlarn zene kadar- bu enerjinin mevcudiyetini yeniden canlandrmay srdr mesi gibidir. "Yani, siz onu henz buraya gelmi, henz gemekte olduumuz bir ey ola rak deil, daima burada olagelmi bir ey olarak gryorsunuz, yle mi?" Sizin ardk (birbirini izleyen) zamannz iinde, o sizin gemekte olduu nuz bir eydir, nk o sizin bir sonraki eye gemeden nce farkna vardnz bir eydir. Sonsuz imdi'de ise o daima bu genileme dzeyinde var olagelmitir. "Bize sylemek istediiniz baka bir ey var m?" Bakalanyla nasl iletiim kurduunuza ok dikkat edin. letiiminizin kalp ten mi, yoksa ikinci, nc akradan m geldiini deerlendirmeyi renin. Ba kalarn olduklar gibi kabul etmeyi renin ve onlan koulsuz olarak sevin ve karlatnz yeni deneyimlerin sunduu dersleri ve genilemeyi kabul etmeye hazr olun. Birok yeni deneyim yaanacak ve insanlk kendisine yeni bir gzle bakmaya zorlanacak. Bu bir sre rahatszla, kukulara ve benlik iinde kimlik kaybna neden olacak ve bu bir anlamda sizin akl salnz ile, kim olduunuz bilgisi ile ve bir Dnya varl olarak kimliiniz ile balantnz oluturacandan, bu kprlere, bu bakalaryla iletiim kurma yeteneine ihtiyacnz olacak. Bu yeni enerji baz bireyleri fiziksel varolua bal olmadklar bir hale itebilir ve onXVIII

lar Dnya'dan uzaklar grneceklerdir. Gl olanlar ve Dnya'ya. insanla sevgi duyanlar, bu sevgi sayesinde, bu enerjiyi -fizikselliklerini yitirmek yerinetekml ve genilemelerini destekleyecek ekilde Dnya'ya demirleyebileceklerdir. "Peki u anda insanln durumu sizce nasl? Byk ounluun bu enerji iinde i grebilip yksek boyutlara geebileceini dnyor musunuz?" Srekli olarak bu oran artyor, birok varlk uyanyor. nmzdeki bir bu uk yl iinde daha birok insan ruhsal konularla, gezegenin durumuyla ilgilenme ye balayacak ve hayatn sadece kendi gereksinim ve arzularn tatmin etmekten daha fazla ey ierdiini anlayacak. Bu enerji bireyi kendisinin dna tayor, ge nilemi iletiime ve daha byk bir grup farkndalna gtryor; ve bu nihai birlie doru ilerleyiin bir parasdr. Bylece, birlii hissedebileceiniz ruhsal deneyimler daha sk tekrarlanacak. Meditasyonlannzda yce varlklarn mevcudi yetini ve yksek benliinizle birlii hissetmeniz daha kolay olacak. *** Lenduce: Foton kua ile etkileimi bir dans olarak grebilirsiniz. Dnya ok daha enerjik olan, ama bir anlamda kaygan, tutunulmas, anlalmas ve ileti im kurulmas zor bir dans arkada ediniyor, ve Dnya bu enerjiyle almann yeni bir yolunu kefetmek zorunda. Bu fiziksel dzeyde yeni bilimsel kuramlar, teknolojiler gelitirerek ve onlan yeni biimlerde uygulayarak baanlabilir. Foton kuann Dnya'da sahip olduu gerek etkinin ne olduuna henz tam karar verilmemitir, ve Dnya'nn ve hepinizin ona nasl tepki gstereceiniz den tam emin deiliz, o yzden ok kesin tahminlerde bulunamayz. Ne olacayla ilgili baz varsaymlarda bulunulmutur, ve depremler ve dier felaket tahminleri gibi, bunlar bazen gerekleir bazen de gereklemez. Her ey yle hzla dei mektedir ki titreimsel ak her zaman tutarl deildir. Eer Dnya'nn her paras yeni enerjileri ayn ekilde ve ayn hzla kabul etseydi, o zaman bir tahminde bulu nabilirdik; ama byle olmuyor. Ancak byk bilin aydnlanmalarnn ve ayn za manda yeni fikirlere kar byk bir direncin olacan kesinlikle syleyebiliriz. "Foton kua bir varlk ya da bir ey tarafndan m arld? Yoksa o ora dayd da biz o blgeye mi girdik?" O, bu enerji alannn onun iinden akt bir uzay blgesidir, ve gne siste mi imdi bu uzaydan gemektedir. "O niye oradadr?" O uzayn, galaksinin enerji dzeninin bir parasdr. O Galaktik Merkez'den gelen bir enerji akm, spiral izen kollardan birinin parasdr, In galaksi bo yunca sren manyetik aknn bir parasdr. "Peki, galaksinin dier ksmlar da onun iinden getiinde ne olur?" Enerjik olarak, galaksinin manyetik ekli dev bir halkaya benzer, bunun merkezinde g o kadar byktr ki manyetik etki sfrlanr. Ama, bu halkann evresini kuatan, Galaktik Merkez'i evreleyen bir spiral enerji vardr ve o, bir anlamda, galaksinin uzayn belirler. Bu, bu galaksideki belli varolu dzeylerini belirleyen o halka eklindeki uzayn etrafnda devinen spiralin bir vehesidir. Farkl titreim hzlannda farkl halkalar vardr ve bunlardan biriyle uyumlandnzda, bir anlamda tm o boyutla btnleirsiniz. Bylece Dnya'nn bir paras, yeni boyutun farkndalyla -sadece evrenizdekilerle ve Dnya'dakilerle deil, gne sisteminin ve galaksinin dier blmleriyle de daha fazla iletiimin olduuX I X

drdnc boyut farkndalyla btnlemektedir. "Bu nc-boyuttaki farkndah rten perdenin incelmesi anlamna m geliyor?" Perdeler tamamen deil ama byk lde kalkacak. Bylece, medyumla rn says en az on kat artacak. "Daha nce, gizli hkmet ve uzayl mttefiklerinin sadece henz Ia sahip olmayan blgeler olduklarn sylemitiniz. u anda onlara ne olduunu syleyebilir misiniz?" I ideal biimde kullanamadklar iin -siz nasl Dnya'nn Ikl ksmla rna ekiliyor ve onlar ruhsal tekmlnz ve almanz iin bir kaynak olarak kullanyorsanz- onlar da ayn ekilde Iksz ksmlara ekiliyor ve onlar bir enerji kayna olarak kullanyorlar. "Peki, biz yksek boyutlara geerken onlar bizi engellemeye alacaklar m? Onlar deiim geirip bize mi katlacaklar, yoksa savaacaklar m?" Onlar iliki kurabildikleri enerji dzeylerine bal kalacaklar, bylece yeni enerjilerle hareket edenler bir anlamda onlardan daha hzl ilerliyor olacaklar ve siz bir sonraki titreim frekansna geerken onlar yava yava ortadan kaybolacak lar. Eski titreim dzeylerinde kalanlarn onlarla sorunlar olacak, yeni titreim dzeylerinde bulunanlar ise -o eski dzeye inmeyi semedikleri srece- artk onla r gremeyecekler. "yleyse bu noktada Yerkre deiiklikleri konusunda neyle karlaaca mz kimse gerekten gremez mi?" Eh, sylememize izin verilenden daha ok ey grdmz syleyebiliriz; izin verilmez nk grdmz eyi yaratm da oluruz. Siz de grdnz eyi yaratrsnz. Eer bazlarnz medyum kanalyla alnan bilgileri ayrt etmeyi renselerdi, o zaman belki daha zgrce konuabilirdik; ama ounuz bu bilgileri mut lak doru olarak kabul ediyor ve onu yaratmaya balyorsunuz, bu yzden bizler ne tr fikirler ektiimize ok dikkat etmek zorundayz. Biz size eitli fikirler sun mak ve onlar arasnda size en iyi ve uygun geleni seme frsat vermek istiyoruz. Siz daha ok ayrt etmeyi renene ve yaratc gcnzn ve seme yeteneinizin bizimki kadar geerli olduunu renene kadar biz bir anlamda size ocuk gibi davranmak ve ocuklarn iitmesinde saknca bulunmayan eyleri sylemek zo rundayz. Bu sizden bilgi esirgediimiz anlamna gelmez. Yeni fikirlere ak olanlar ve zihinlerini esnetebilenler satr aralarn okuyabilir ve bakalarnn iitemedikleri eyleri iitebilirler. Bu ksmen, medyumik balantlarla salanr ve sizin yeni fi kirlere ak oluunuz gelen dnceleri nasl kabul ettiinizi belirler.Yeni fikirlere kar daha alc olan ve eski snrlamalarnzn dna kmanz salayacak bir enerji formatnn sizin enerji yapnz zerine yerletirilmesini isteyebilirsiniz. Bu nu yaptnz zaman, deiikliklerin gelmesine hazr olun ve bir zamanlar ok de erli ya da gerekli olduunu dndnz eylerin kaybndan dolay da znt ve pimanlk duymayn. "Eer kendimizi bu yeni fikirlere aarsak, hangi eski yaplar ve fikirler e kilip gidecekler?" Snrlarnz, kstllnz hakkndaki fikirleriniz. Genilemenize ve kendi hakknzda yeni eyler kefetmenize olanak veren yeni frsatlarn ortaya ktn greceksiniz. Bu bazlarnz iin heyecan verici olacak; bazlarnza ise, dnyanz XX

sona ermi de onu yeniden ina etmek zorundaymsnz gibi grnecek. *** Vywamus: Dnya yeni bir dzeye geiyor ve o sizin kim olduunuzu ber rak biimde grmenizi engelleyen perdeyi yrtan bir enerjiyi yardma ard; fo ton kua, sizin kim olduunuz ve Dnya'nn ne olduu hakknda btnyle yeni bir idrak salayacaktr. Ozon tabakasnn aknda baz istikrarszlklar ve dei meler grlecektir. Onun iinde baz yeni unsurlar ve ondan yaylan baz yeni enerjiler kefedilecek. Ve onun gezegenin salk durumunu ne kadar yansttn yeniden kefedeceksiniz. "yleyse bu enerji Dnya tarafndan yardma arld." Bu enerji zaten oradayd ama Dnya imdi onunla iliki ve etkileime girdi. Bu yrrlkte olan bir plnn bir parasdr; bir anlamda, Dnya'nn hazr olduu zaman bu enerjinin himayesini dilemesine nceden karar verilmiti. "Bu enerji Dnya'ya ve insanla nasl yardm edecek?" O benliinizdeki daha ince ve stn enerji yaplarna ulaabileceiniz yeni allar, yeni kaplar yaratacaktr. O hcreler ve DNA evresindeki baz engelleri ortadan kaldrarak onlan yeni enerjilere daha yant verici hale getirecektir. Byle ce Ik ile alarak, olmak istediiniz hali imgeleyerek, yani fiziksel bedeninizi dengelemek ve titreim hznz ykseltmek iin tm yeni bilgi ve teknolojileri kullanarak kendinizi dnme uratmanz daha kolay hale gelecek. Elektronik donanmla ilgili baz teknolojiler -klar, renkler, mzik, titreim- ok daha rafine ve btnlemi hale gelecek ve etkileri de iddetlenecek. Bir anlamda, onlar imdi sptil dzeylerde alyorlar ve etkilerini snamak zordur. Ama Dnya bu sptil titreim hzlanna getike, onlann etkileri daha aikr hale gelecek: nsanlar bu teknolojilerle almann yeni yollarn gelitirecekler. mgeleme ve meditasyon vs. yoluyla birok deiiklik yaratmak mmkn dr ve bunlar teknoloji ile glendirilebilir. Teknolojinin geliimi, bilincin gelii minin, insan zihninin hayatn fiziksel vehelerini etkileme yeteneinin geliiminin bir parasdr. Bu madde zerinde hkimiyet kazanp, onu yaratc biimde yn lendirmenin bir yoludur. "Birka yl nce fiziksel bedendeki Ik oran -Ik bedenin ne kadarnn ak tive edildii- konusunda seminerler vermitiniz. u anda insanlkta Ik orannn ykseldiini syleyebilir misiniz?" Evet, ounuz o zaman hazr olann byk bir ksmyla btnietiniz; ve bu yeni potansiyelin daha ou geldike, siz genilediniz ve bu kez daha byk bir para Ik istediniz. Bu bir anlamda zorluu artrd ve alma yknz arlatr d, bu yzden u anda gerekten fazla bir ilerleme grmyorsunuz. Kaydettiiniz gelimeyi gremiyorsunuz, nk bir zorluun kolaylat noktaya ulatnzda, yeni bir genilemeyi (tekml hamlesini) davet etmi olursunuz ve yine %75 baan durumundan %50'ye gerilemek zorunda kalrsnz. Yansyla btnletiiniz (zmsediiniz) yeni bir dzeyi davet ettiinizde, %75 ya da 80'e ulaana dek a lrsnz. ler gerekten kolaylamaya baladnda ise yine yeni bir dzeyi davet edersiniz. In Dnya zerinde bu kadar hzl geniledii, deil milyonlarca yl dr, son zamanlarda bile grlmemitir. Ve bu yeni Ik dzeyleriyle btnlemek iin ylesine ok alan varlklarn cokusu yznden, Dnya'nn bu yeni dzeye geii baanyla gereklemektedir. Bu genilemede hl bilinmeyen parametreler vardr, hl ieri nfuz eden ve orada burada sorunlara neden olan bilinmeyen un surlar vardr ama genelde iler yolunda gitmektedir. XXI

"yleyse insanlk kalp gezegene yardm etmekten ok, kalc olarak dna kmay seebilecek kadar yeterince Ik ile btnletii bir noktaya gelecek mi?" Birou imdiden bunu baard ama yine de gezegeni brakmamay seti, nk burada her ey daha yeni yeni gzellemeye, heyecan verici olmaya bal yor ve daha nce meydana gelmi tm genilemeyi aacak bir genileme potansi yeli var. Ve bir lunapark aracnda hzla yaplan gezinti gibi, son byk ve gzel dnten nce aa inmek istemezsiniz. "Bu son byk dn ne kadar yakn?" Byk olaslkla, yirmi yl iinde gerekleecek. "Peki, biz onu nasl alglayacaz?" Genileme, daha byk bir anlay, bir Ik patlamas olarak -bu bireylere gre deiecektir. Bu iinize byk bir sevgi ak olabilir, her eyi bastran bir huzur olabilir, her eye hkim olan koulsuz sevgi olabilir. Bu tmyle doyum ve heyecan verici olacak ve o noktada bir eyin vuku bulduunu bileceksiniz. nk ar ar, zahmetle alp ok az bir ilerleme kaydedip sonra yine zorluklara geri kayanlarnz, bu kez gerekten byk bir srama yapacaklar. Enerjimizi geniletmek ya da aktive etmek iin Dnya'nn enerji hatlaryla en iyi nasl alabiliriz?" Yaam hedeflerinizi, amalarnz oluturarak; sevgiyle hizmet etmeye al arak ve karnza kan her frsat hizmet etme ve amacnz gerekletirme yo lunda kullanarak. "yleyse bunun gerekten imgeleme tekniiyle bir ilgisi yok..." Dnya'nn enerji hatlar sistemini gznzde canlandrp enerjinizin bu sis temle birlikte aktn imgeleyebilirsiniz; bu kesinlikle bilinaltnza yardmc ola cak, onu enerjilendirecek, onun iletiim kurmasna ve dar uzanp Dnya'nn enerji hatt sistemine girip, onun yaptnz ite desteini salamasna olanak ve recektir. Byle imgelemeler kesinlikle fiziksel dzeyde yaptnz ii kolaylatrr. Bu tmyle sizin simgenizdir: Fiziksel dzeyde yaptnz i ilahi bir varlk olarak ne olduunuzun simgesidir; ve ilahi bir varlk olarak yaptnz i fiziksel dzeyde yaptnz ile simgelenir. "Peki, bu konuda ne yapabiliriz?" Elinizden gelenin en iyisini sevgiyle yaparak, ondan renebileceiniz her eyi renmeye alarak. Bu kozmik benlik dzeyinde olan bitenin kk halidir. Dnya'da kk bir biimde yaptnz ey daha yksek dzeylerde benzeri bir akn ok daha byk bir ifadesini destekler. "Biz Dnya'nn bedenine gerekten ok zarar vermi bulunuyoruz. Artk farkndalmz genilettiimize gre, onu temizlemenin daha hzl yollarn kefe debilecek miyiz?" Kesinlikle. Dnya'y iyiletirmek fiziksel bedeni iyiletirmek kadar kolay dr. Bunu bilimsel yollarla yapmak mmkn olduu gibi, mucizeler yaratmak da mmkndr. Dnya'nn ihtiya duyduu eyin farkna varanlar oaldka, bir mucize ve hzl iyileme olasl da artar. "21. yzyln balangcna yaklarken, ilerlememiz daha teknolojik mi ola cak, yoksa yaamlarmz daha sade ve basit hale mi gelecek? Hangi ynde ilerli yoruz?" Bunlarn bir bileimi olacak. Teknolojiler bir anlamda daha karmak ama kullanmlar daha basit hale gelecek. Fiziksel kazanmlar yoluyla doyum bulma XXII

arzusundan uzaklalp, hayatn desteklenmesine ynelineceini umuyoruz. Ama her eyin bu kadar emekle meydana getirilmesi gerekmeyecek, nk teknoloji genel olarak ulalabilir ve daha ucuz olacak. "Peki, son olarak okurlarmza ne sylemek istersiniz?" Ykseliin artk sizin iin bir realite olduunu. Fiziksel bedenlerinizi te mizlemeyi srdrmenizi ve akralannz dengeleme konusunda almanz tavsiye ederim. Bu yeni enerjiler bedenlerinizle dengeli bir biimde btnlemiyorlar, tpk Dnya'nn da yeni enerjilerle tam dengeli bir biimde btnleemedii gibi. Bir baka deyile, baz noktalar yeni enerjileri ok iyi bir bi imde massederken, baz noktalar ona direnecektir, bu yzden her gn akra lar zerinde almak ok iyi olur. Bunun yntemine gelince: Her bir akray, yeni enerjileri ieri alp onlar yayan bir tr ark olarak imgeleyin ve her biri nin bunu ayn dzeyde yaptn gznzde canlandrn. Eer iinizde neler olup bittiini alglayabiliyorsanz, hangi akralann dengelenmeye, hangileri nin daha fazla enerjiye ihtiyac olduunu fark edebilirsiniz. Eer bu farkndalktan yoksunsanz, bilinaltnza, ihtiya duyulan eyi ve her bir akranz eit derecede geerli ve deerli grdnz gsterecek ekilde bu dengeyi gz nzde canlandnn. Bu ekilde, alt akralara da st akralara olduu kadar dik kat gsteriyor ve birinci ve ikinci akranzdan da, altnc ve yedinci akranzdan beklediiniz ayn eyi bekliyor olursunuz. Kalp akranza zel bir nem verebilirsiniz, nk o tm akralar ze rinde etkilidir. O, varlnzn merkezi ve bir Dnya varl olarak ruh enerji leriyle btnletiiniz noktadr. Kalbin, bu foton kuann enerjilerini iine ektiini ve onu dan auranza yaydn ve aynca, kalbinizle ayaklarnz ya da ayaklarnzn altndaki zemin arasnda bir enerji akm yarattn imgeleye bilirsiniz. Foton kuann enerjisi ayaklannzn altndaki bu akraya ekildi inde, o sonra kalbi desteklemek zere ayaklannz, bedeninizi geerek kalbi nize kar ve oradan yine dan yaylr. Dnyay bu enerji ahveriiyle destekleyebilmeniz ve -kendi edindiiniz snrlamalar ve alglar ortadan kalkarkenbu yeni farkndalk iinde kaybolmamanz, fiziksel varlnzdan zlmemeniz amacyla fiziksel odanz dengelemeniz, srdrmeniz ve ayaklannz yere salam basmanz iin bu iyi bir altrmadr. Bilinciniz zerindeki perdeler ortadan kalkarken fiziksel bir varlk ola rak farkndalnz srdrmeniz ok nemlidir. Aksi takdirde zlp, yksek enerjiler iinde dalma ya da buradaki yaratc gcnzn gerek genileme sini veya glenmesini salayan fiziksel dzeydeki bilin odan tmyle yi tirme eilimi vardr. Potansiyeliniz benliin en yksek titreim dzeylerinde daima kullanlabilir durumdadr, ama burada gelitiren ey bu potansiyeli fi ziksel dzeyde kullanma yeteneidir. Bu potansiyeli fiziksel dzeye odaklayabildiinizde, o zaman yaratc gcnz gerekten geniletebilirsiniz. Bu yeni farkndal fiziksel dzeyde odakladnzda, o kat kat byr; eer Dnya ile olan g balantnz yitirirseniz, tm ruhsal varlnza gelen bu yeni titrei mi alamazsnz. ***

XXIII