“Kedua-dua kaki anak Adam itu tetap akan berdiri di hadapan Tuhannya pada Hari Kiamat kelak

hingga selesai ditanya mengenai empat perkara iaitu: • Mengenai umurnya untuk apa dihabiskan. • Mengenai masa mudanya untuk apa dipergunakan. • Mengenai hartanya dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan. • Mengenai ilmunya apa yang sudah dibuat dengannya.”
(maksud Hadis riwayat at-Tarmizi)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful