You are on page 1of 26

Pomoc domowa w Wielkiej Brytanii

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl

POMOC DOMOWA W WIELKIEJ BRYTANII


OPRACOWA JACEK GORDON

WARSZAWA 2007

UWAGI WSTPNE
Publikacja Pomoc domowa rozmwki i sownik jest przeznaczona dla wszystkich osb, ktre zamierzaj wyjecha do krajw europejskich, a w szczeglnoci Wielkiej Brytanii i Irlandii, i pracowa tam jako pomoc domowa, pomoc przy osobach starszych, chorych oraz dzieciach w wieku szkolnym i niemowlcym. Rozmwki skadaj si z dwch czci. Pierwsza jest czci ogln zawierajc niezbdne sowa i zwroty przydatne w yciu codziennym, poszukiwaniu pracy itp. Druga cz zawiera konkretne zwroty i przykady dialogw potrzebnych do komunikacji w codziennej pracy w domu, ogrodzie, przy osobach chorych, dzieciach itp. Sownik angielsko-polski zawiera niezbdne sownictwo przydatne podczas suchania innych osb oraz czytania tekstw angielskich, natomiast sownik polsko-angielski pomoe osobom pracujcym w charakterze pomocy domowej lepiej i precyzyjniej formuowa wypowiedzi, pytania itp. Prosz jednak mie na uwadze fakt, e zaprezentowane w czciach I i II zwroty s jedynie typowymi przykadami (wzorcami) pyta, wypowiedzi itp., natomiast konkretnych i pasujcych do okrelonych sytuacji sw i zwrotw trzeba szuka przede wszystkim w sowniku. Wikszo zwrotw i dialogw przedstawionych w rozmwkach ma form esk. Mog one jednak by stosowane w takiej samej formie w wypowiedziach kierowanych przez osoby lub do osb pci mskiej, poniewa w jzyku angielskim wystpuje jedna forma dla osb obu pci. Jedynie przy zwrotach grzecznociowych, kiedy podajemy nazwisko lub tytu osoby, stosuje si przed nazwiskiem lub tytuem sowo Mr lub Sir dla osb pci mskiej, lub sowo Mrs, Ms, Miss lub Madame dla osb pci eskiej. W niniejszej publikacji zastosowano najprostsz z moliwych transkrypcj fonetyczn, czyli wymow, jest ona bowiem oddana przez znaki polskie z wyjtkiem czterech gosek, ktre nie wystpuj w jzyku polskim a mianowicie: 3

Rad autora dla uytkownika tej ksiki jest, aby na pocztku przeczyta cay materia aby zapamita, w ktrym mniej wicej miejscu znajduj si poszczeglne sowa i zwroty. Jeszcze lepiej jest nauczy si poniszych sw i zwrotw na pami, poniewa wczeniej czy pniej i tak bdzie to konieczne dla osoby, ktra duej chce pracowa w angielskojzycznym domu. Warto jest take przestudiowa co najmniej jeden podrcznik do gramatyki angielskiej, aby bez problemu mc tworzy sowa i zwroty pochodne, np. w innym ni teraniejszy czasie, w stronie biernej itp. Powodzenia!

znak oznacza, e goska jest jest wymawiana jak zmieszane ze sob a i e jak np. w wyrazie back. znak oznacza, e goska jest wymawiana jak przyduszone n jak np. w kocwce ing. znak oznacza, e goska jest wymawiana jak polskie s, ale z lekkim seplenieniem, jak np. w wyrazie think. znak oznacza, e goska jest wymawiana jak polskie de, ale z lekkim seplenieniem, jak np. w wyrazie they. Ponadto: znak : jest znakiem przeduenia wymawianej samogoski. znak oznacza, e na nastpujc po nim sylab pada akcent.

SPIS TRECI 1. CZ PIERWSZA OGLNA


Liczebniki Okrelanie rozmiarw, objtoci, wagi Podawanie czasu Dni tygodnia, miesice Uyteczne zwroty w rnych sytuacjach Pytania i proby w rnych sytuacjach Orientacja na ulicy/ w budynku itp. Rozmowy telefoniczne Rozmowa o pracy pracodawca Rozmowa o pracy pracobiorca Terminy zwizane z prac sowniczek

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

2. CZ DRUGA POMOC DOMOWA ROZMWKI 49


Rozmowa z przysz pracodawczyni Dialog nr 1 Dialog nr 2 Pytania i polecenia pani/ pana domu Pytania i wypowiedzi do pani/ pana domu Opieka nad osob chor Opiekunka do osoby chorej Osoba chora do opiekunki Opieka nad dzieckiem Pani domu do opiekunki Opiekunka do dziecka Typowe zwroty nakazowe wobec dziecka Dziecko do opiekunki

7 9 10 13 14 21 27 29 32 35 41

49 49 50 52 64 67 67 72 74 74 76 83 84 5

SPIS TRECI

2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

2.10.

Opieka nad niemowlciem Pani domu do opiekunki Opiekunka do pani domu Praca w ogrodzie Na zakupach Klientka do sprzedawczyni Sprzedawczyni do klientki Przyrzdzanie i podawanie potraw Pani domu do pomocy domowej Pomoc domowa do pani domu Jak si robi naleniki W instytucjach i punktach usugowych

86 86 90 91 93 93 95 97 97 101 104 105

3. SOWNIK TERMINW ZWIZANYCH Z PRACAMI DOMOWYMI ANGIELSKO-POLSKI 107 3. SOWNIK TERMINW ZWIZANYCH Z PRACAMI DOMOWYMI POLSKO-ANGIELSKI 173

2. CZ DRUGA POMOC DOMOWA ROZMWKI


2.1. ROZMOWA Z PRZYSZ PRACODAWCZYNI Dialog nr 1

A Dzie dobry, przysaa mnie tu agencja porednictwa pracy. Good morning. I was sent here by an employment agency. B Potrzebuj dowiadczonej osoby do opieki dla dwojga dzieci. To bardzo odpowiedzialna praca. Jakie ma pani referencje? I need an experienced person for taking care of my two children. Its a demanding and challenging job. What are your references?

A Oto moje referencje. Pracowaam u angielskiej rodziny przez pi lat. Opiekowaam si tam dwojgiem dzieci. Here they are. I worked last for an English family for five years. I cared there for two children. B Dlaczego ju tam pani nie pracuje? Why dont you work for them now? A Dzieci dorosy i ta rodzina ju mnie nie potrzebowaa. The children grew up and they didnt need me anymore. B Rozumiem. Pani referencje s bardzo dobre. Mog pani zatrudni. Pani obowizki byyby nastpujce: odprowadzanie dzieci do szkoy i zabieranie ich z powrotem do domu, przygotowywanie posikw i dbanie, aby odywiay si prawidowo, przygotowywanie ich do zaj szkolnych i sprawdzanie, czy odrobiy lekcje. Po godzinie 17, kiedy wrc z pracy, bdzie miaa pani wolne. Czy to pani odpowiada? I see. Your references are excellent. I can employ you. Your duties would be as follows; taking the children to 49

2. CZ DRUGA POMOC DOMOWA ROZMWKI

A Tak, odpowiada. Kiedy mog ropocz prac? Yes, it does. When can I start my work? Dialog nr 2

school and taking them home afterwards, preparing meals and looking if they eat properly, preparing them for school and checking that theyve done their homework. After 5 p.m. when Im back home you will be free. Does it suit you?

B Potrzebujemy odpowiedzialnej i energicznej osoby do pracy w naszym domu. Oboje z mem pracujemy cay dzie i nie mamy czasu na prace domowe. Co pani robia dotychczas? We need a responsible and energetic person for taking care of our house. Both my husband and I work for the whole day and dont have enough time for keeping the house. What have you been doing until now? A Pracowaam w Polsce jako urzdniczka, ale na pewno poradz sobie z obowizkami w pastwa domu. I worked as an office clerk in Poland but I will certainly manage with the duties at your house.

A Dzie dobry, szukam pracy na peen etat jako pomoc domowa. Good morning, Im seeking full-time work as a housekeeper.

B Oto jest pani plan pracy; codziennie musi pani posprzta mieszkanie, a potem zrobi zakupy, trzy razy dziennie musi pani wyprowadza psa, zawsze dwa razy w tygodniu, w poniedziaek i w pitek, trzeba zrobi pranie. Heres your schedule. You have to do the rooms everyday and then do the shopping. Three times a day you have to take the dog out for a walk. Twice a week, on Monday and on Friday youll have to do the washing. 50

A Kiedy bd miaa wolne? When will I have my days off?

2.1. ROZMOWA Z PRZYSZ PRACODAWCZYNI

B Oczywicie wszystkie weekendy i wita bdzie pani miaa wolne. Of course, all the weekends and holidays are your days off. A A jak pensj pani oferuje? And what salary do you offer?

B Proponuj cztery funty za godzin oraz premi za dobr prac. Na due zakupy dostanie pani mj samochd do dyspozycji. Oczywicie zostawi pani klucze do domu i do samochodu. My offer is four pound an hour and a bonus for good service. You can have my car for bigger shopping and, of course, Ill leave you the keys to the house and for the car. A Uwaam, e powinnam dostawa pi funtw za godzin. I think I should get five pound an hour.

B Obiecuj, e jeli okae si pani dobra w pracy, podwyszymy pani pensj. I promise, if your service is good we will raise your salary. A Gwarantuj, e bdzie pani zadowolona z mojej pracy. I guarantee you will be pleased with my work.

B Tak wic myl, e wyjanilimy wszystko. Moe pani zacz prac od jutra. So I think, weve explained everything.You can start your job from tomorrow. 51

2. CZ DRUGA POMOC DOMOWA ROZMWKI

2.2. PYTANIA I POLECENIA PANI/ PANA DOMU What have you been doing in the house, today? [ot hw ju: bi:n duiu in e haus ` tudej] Could you: [ku:d ju:] - take the children for a walk? [tejk e czildren tu o:k] - fetch newspapers from the newsstand? [fetsz nju:zpejpe:z from e nju:zstnd] - try and remove this stain from the couch? [traj nd rimu:w ys sbstejn from e kaucz] - mangle the bed linen a bit later? [mgl e bed linin e bit lejte] - iron these clothes? [ajeren di:z kleus] - take out litter? [tejk aut lyte] - make fresh coffee? [mejk: fresz kofi] - wipe dust from the shelves? [ajp dast from e szelwz] - stay a bit longer today? [stej e bit loge tudej] - do the shopping at the supermarket? [du: e opi in e su:pema:kit]

Co pani dzi robia w domu? Czy moe pani: - pospacerowa z dziemi? - przynie gazety z kiosku? - sprbowa usun t plam z kanapy? - wymaglowa t pociel pniej? - wyprasowa te rzeczy? - wynie mieci? - zaparzy wie kaw? - zetrze kurz z pek? - zosta dzisiaj troch duej? - zrobi zakupy w supermarkecie? 52

Jeli chce pani: - ci kilka r do wazonu, to prosz wzi noyce ogrodowe. - zdj zasony, to prosz wzi drabink z piwnicy. - zrobi zakupy, moe pani wzi mj samochd. Jutro moe pani przyj troch pniej/ wzi wolne. Kiedy pani ostatnio: - pastowaa podog? - sprztaa w szafkach? - wycieraa ksiki na pkach? Musi pani codziennie: - oprni kosz na mieci. - podla kwiaty. - pooy wiey obrus na st.

If you want to: [if ju: ont tu:] - cut off a few roses for the vase take the garden shears. [kat of e fju reuziz fo: e wejz tejk e ga:dn szeaz] - take down the drapes take the ladder from the basement. [tejk daun e drejps tejk e lde from e bejsment] - do shopping you can take my car. [du: e opi ju; kn tejk maj ka:] You can come a bit later/ take a day off tomorrow. [ju: kn kam e bit lejte/ tejk e dej of tumore] When did you last: [en did ju: la:st] - wax and buff the floor? [ks end baf e flo:] - clean the cupboards? [kli:n e kabe:dz] - dust the books in the library? [dast e buks in e lajbreri] You have to everyday. [ju: hw tu ewridej] - empty the litter bin [empti e lyte bin] - water the flowers [o:te e flauez] - put a fresh tablecloth [put e fresz tejblko] 53

2.2. PYTANIA I POLECENIA PANI/ PANA DOMU

- posa ka w sypialni. - posortowa i wynie mieci. - posprzta w pokoju dziennym. - przewietrzy sypialni. - przygotowa dzieciom niadanie. - sprawdzi skrzynk pocztow. - umy muszl i desk klozetow. - wytrze kurz z mebli. - wytrze mopem podog w kuchni. - zrobi zakupy w superamarkecie. Musi pani co tydzie: - odkurzy dywany odkurzaczem. - sprztn klatk schodow. - umy okna w pokoju dziennym. 54

2. CZ DRUGA POMOC DOMOWA ROZMWKI

- make beds in the bedroom [mejk beds in e bedru:m] - sort out and take out litter [so:t aut end tejk aut lyte] - do the nursery [du: e ne:sri] - air the bedroom [ea e bedru:m]

- prepare breakfast for the children [pripea brekfest fo: e czildren] - check the mailbox [czek e mejlboks] - scrub the toilet bowl and seat [skrab e tojlit baul end si:t] - wipe the dust from the furniture [ajp e dast from e feunitsze] ` - mop the kitchen floor [mop e kiczin flo:] - do the shopping at the supermarket [du: e opi t e su:pema:kit] You have to every week. [ju: hw tu: ewri i:k] - vaccum the carpets [wkjuem e ka:pits] - do the stairway [du: e steaej] - do the windows in the living room [du: e indeus in e liwi ru:m]

- wyczyci armatur azienkow. - wyczyci aluzje z kurzu. - wytrzepa wszystkie dywaniki. - zmieni pociel w sypialni. - zrobi gruntowne porzdki w pokojach. - zrobi pranie/ prasowanie. Odkurzacz znajduje sie w schowku za schodami. Pani Anno: - czy moe pani podej, potrzebuj pani pomocy. - czy odkurzya pani te pod szaf/ kiem?

- scrub the bathroom fittings [skrab e ba:ru:m fitiz]

2.2. PYTANIA I POLECENIA PANI/ PANA DOMU

- wipe out dust from the blinds [ajp aut dast from e blajndz] - beat up all the rugs [bi:t ap o:l e rags] - change the bedclothes in the bedroom [czejd e bedkleus in e bedru:m] - do a thorough cleaning in the rooms [du: e araf kli:ni in e ru:mz] - do the washing/ ironing [du: e o:szi/ ajreni] The vaccum cleaner is in the closet behind the stairs. [e wkjuem kliune iz in e kleuzit ` bihajnd e steaz] Mrs/ Ms/ Miss Anna,: [mysys/ myz/ mys ne] - could you come up to me, I need your help. [ku:d ju: kam ap tu me aj ni:d jo: help] - did also you vaccumed under the closet/ bed? [did ju: olseu wkjuemed ande e kleuzit/ bed] 55

2. CZ DRUGA POMOC DOMOWA ROZMWKI

- czy wyczycia pani wszystkie buty?

- czy zrobia pani ju wszystko, co byo zaplanowane? - kosz na mieci/ pojemnik na bielizn jest ju peny.

- dzisiaj ma pani duo do zrobienia.

- you have a lot of things to do, today. [ju: hw e lot of igz tu du: tudej] - the litter bin/ laundry basket is already full. [e lyte byn/ o:ndri ba:skit iz o:lredi ful] - we have a pile of dirty clothes. The washing is necessary. [i: hw e pajl of de:ti kleus e o:szi iz nesesri]

- did you do everything which was planned on? [did ju: du: ewrii icz oz plnd on]

- did you polished all the shoes and boots? [did ju: poliszt o:l e szu:z end bu:ts]

- mamy gr brudnych ubra, trzeba koniecznie zrobi pranie.

- musz omwi z pani dzisiejszy dzie. - na regaach ley ju duo kurzu. - pani plan na dzisiaj wyglda tak: - nie ma potrzeby aby pani dzisiaj .

- we have to talk about todays schedule. [i: hw tu to:k ebaut tudejz szedju:l] - there is no need to you to [ea iz neu ni:d tu ju: tu ] - there are a lot of dust on the shelves. [ea a: e lot of dast on e szelwz]

- your todays schedule is as follows [jo: tudejz szedju:l iz z folez] - put everything to the storeroom, please. [pur ewrii tu e sto:ru:m pli:z]

- po pracy prosz odstawi wszystko do schowka. 56

Prosz mi powiedzie/ zadzwoni do mnie, jeli bdzie pani czego potrzebowaa. Prosz: - odwirowa pociel przed woeniem jej do suszarki. - ostronie obchodzi si z pamitkami rodzinnymi. - poskada suche i czyste rczniki. - posortowa mieci przed ich wyniesieniem. - poukada te rczniki w szafie. - pj do piekarni i kupi wiee bueczki. - przetrze podog mopem przed jej zapastowaniem.

please, tell me/ ring me up if you need something. [pli:z tel mi:/ ri mi: ap if ju: ni:d sami]

2.2. PYTANIA I POLECENIA PANI/ PANA DOMU

... please. [pli:z] - Spin the bed clothes before putting them to the dryer, [spyn e bed kleuz bifo: puti em tu e draje] - Be careful with family mementoes, [bi: keaful wi fmili mementeuz] - Fold up dry and clean towels, [feuld ap draj end kli:n tauelz] - Sort out litter before taking them out, [so:t aut lyte bifo: tejki em aut] - Arrange these bath towels in the closet, [erejnd i:s ba: tauels in e kleuzit] - Go to the bakery and buy fresh rolls for us, [geu tu e bejkri end baj fresz reulz fo: as] - Mop the floor before polishing it with wax, [mop e flo: bi:fo: poliszi it wi ks] 57

2. CZ DRUGA POMOC DOMOWA ROZMWKI

- przygotowa st, poniewa zaraz przyjd do nas gocie. - sprztn ze stou kiedy zjemy. - uoy uprane rzeczy w szafie.

- usun pajczyny z sufitu/ wosy ze spywu. - uywa mleczka do szorowania plam z rdzy. - uywa specjalnej kocwki do odkurzania kaloryferw. - wiesza wyprasowane rzeczy natychmiast na wieszaku. - czciej puka szmat w wodzie. - wyprowadza psa trzy razy dziennie.

- Lay the table because our guests will be any moment now, [lej e tejbl biko:z aue gests ill bi: eni meument nau] - Clear up the table after weve eaten, [klije ap e tejbl a:fte i:w i:tn] - Arrange the washed-up clothes in the closet, [erejd e o:sztap kleus in e kleuzit] - Remowe cobwebs from the ceiling/ hair from the drain, [rimu:w kabebs from e si:li/ hea from e drejn] - Use milk cleanser for scrubbing rust spots, [ju:z mylk kli:nze fo: skrabi rast spots] - Use a special tip for vaccuming the heaters, [ju:z e speszl typ fo: wkju:mi e hi:te:z] - Put on ironed clothes immediately on a hanger, [put on ajerend kleus imi:djetli on e hge]

- Rinse the rug in water more often, [rins e rag in o:te mo: ofn] - Take the dog for a walk three times a day, [tejk e dog fo: e o:k ri: tajmz e dej]

58

- wyszorowa muszl klozetow szczotk toaletow. - wzi szmatk i jeszcze raz wytrze tutaj kurz. - zadzwoni do mnie, gdyby co wanego si stao. - zanie brudn pociel do pralni. - zanie brudne ubrania do pralni chemicznej. - zrobi dzieciom kanapki do szkoy. - zrobi prasowanie na samym kocu. - zrobi tu porzdek kiedy wyjdziemy. Prosz nie: - zostawia naczy w zlewie na noc. - prasowa w obecnoci dzieci.

- Try and scrub the toilet bowl with a bowl brush, [traj end skrab e tojlet baul wi e baul brasz] - Take a cloth and wipe out dust once again from here, [tejk e klo end ajp aut dast ans egejn from hije] - Give me a ring if something important happens, [gyw mi: e ri if sami impo:tent hpenz] - Take dirty bed linen to the laundry, [tejk de:ti bed lynin tu e lo:ndri] - Take dirty clothes to the cleaners, [tejk de:ti kleus tu e kli:ne:z]

2.2. PYTANIA I POLECENIA PANI/ PANA DOMU

- Make packed lunch for the kids, [mejk pkt lancz fo: e kids] - Do the ironing at the very end of your work, [du e ajeni et e weri end of jo: e:k] - Tidy up here while we are gone, [tajdi ap hije ajl i: a: gan] Please dont: [pli:z deunt] - leave the vessels in the sink unit through the night. [li:w e wesls in e sik ju:nit ru: e najt] - iron clothes when the children are in the room. [ajen kleus en e czildren a: in e ru:m] 59

2. CZ DRUGA POMOC DOMOWA ROZMWKI

- przestawia mebli podczas sprztania.

- stawia brudnych butw do szafy. - uywa ju tej cierki. - uywa tyle pynu do mycia naczy. - uywa zmywarki po kadym posiku. - wkada brudnych rzeczy do prania do tego kosza. - zapomnie o podlaniu kwiatw. - zapomnie wytrze ramki od obrazw. - zmywa pod biec wod. Prosz uwaa na: (by ostronym) - moje kosmetyki w azience. - te koszulki podczas prania aby si nie pofarboway. 60

- move about furniture while doing the rooms. [mu: ebaut fe:nitsze ajl du:i e ru:ms] - put dirty shoes into a cupboard. [put de:ti szu:z intu e kabe:d] - use this cloth anymore. [ju:z iz klo enimo:] - use so much washing-up liquid. [ju:z seu macz o:szi ap likid] - use the dishwasher after every meal. [ju:z e dyszo:sze a:fte ewri mi:l] - put dirty clothes into this basket. [put de:ti kleus intu ys ba:skit] - forget about watering the flowers. [feget ebaut o:tri e flauez] - forget to wipe out the picture frames. [feget tu ajp aut e pikcze frejmz] - wash-up with running water. [o:sz ap wi rani o:te] Be careful with please. [bi: keaful wi pli:z] - my cosmetics in the bathroom, [maj kezmetiks in e ba:ru:m] - these T-shirts not to run while washing, [i:z ti:sze:ts nat tu ran ajl o:szi]

- zuycie prdu/ wody podczas sprztania/ mycia. Prosz uwaa na t waz, ona zaraz spadnie! Prosz zawsze: - karmi psa o godzinie pitnastej. - odkada sprzty kuchenne na swoje miejsce. - uywa spreju do czyszczenia butw. - wkada czyst bielizn osobist po prasowaniu do szafy. - wcza wentylator podczas gotowania. - wyprasowa bielizn osobist po praniu. - zgasi wiato kiedy pani skoczy prac.

- using electricity/ water while cleaning/ washing, [ju:zi ilektrisiti/ o:te ajl kli:ni/ o:szi] Watch out this vase! Its going to fall! [otsz aut ys wejz its geui tu fo:l] Always please. [o:lejz pli:z] - feed the dog at three oclock, [fi:d e dog t ri: oklok] - put kitchen utensils where they go, [put kitszin jutensils ea ej geu]

2.2. PYTANIA I POLECENIA PANI/ PANA DOMU

- use special spray for polishing shoes, [ju:z speszl sprej fo: poliszi szu:z] - put clean underwear into the closet after ironing, [put kli:n andelea intu e kleuzit a:fte ajeni] - switch on an extraction fan while cooking, [sitsz on en ikstrkszn fn ajl ku:ki] - press/ iron the underwear after washing, [pres/ ajen e undeea a:fte o:szi] - turn off the main light when you finish your work, [te:n of e mejn lajt en ju: finisz jo: e:k] 61

2. CZ DRUGA POMOC DOMOWA ROZMWKI

- zmywa zaraz po kadym posiku.

- zwraca uwag na dzieci, aby czego nie zrobiy. Szklanki do wina itp. s na grnej pce w szafce. Te meble brudz si bardzo szybko, prosz je czsto czyci. Te naczynia/ Ten sprzt naley woy do . Te porcelanowe talerze s delikatne, prosz na nie uwaa. To jest moja ulubiona sukienka, prosz wypra j w rku. Trzeba koniecznie odkurzy meble i pki. 62

- do the washing-up immediately after every meal, [du: e o:szi ap imi:djetli a:fte ewri mi:l] - keep your eye on the kids, [ki:p jo: aj on e kids]

The wine glasses are on the top shelf of the cupboard. [e ajn gla:siz a: on e top szelf of e kabo:d] This furniture gets dirty very quickly. Please, clean them very often. [ys fe:nitsze gets de:ti weri kikli pli:z kli:n em weri ofn] These vessels go to/ This equipment goes to [i:s wesls geu tu / ys ikipment geus tu ] These porcelain plates are fragile, be careful with them, please. [i:s po:slin plejts a: fredajl bi; keaful wi em `pli;z] This is my favourite dress. Please wash it by hand. [ys iz maj fewrit dres pli:z osz it baj hnd] The furniture and bookshelves need immediate dusting. [e fe:ntitsze end bu:kszelwz ni:d imi:djet dasti]

Trzeba podla/ przesadzi kwiaty w doniczkach. Trzeba porzdnie wyczyci kafelki, s wci brudne. Trzeba wymieni arwk w lampce na stoliku nocnym. Trzeba wytrzepa ten dywan, nie by trzepany od roku. W szafie jest specjalny pyn do kafelkw, prosz go zastosowa. W schowku znajdzie pani wszystkie sprzty, ktrych potrzebuje pani do sprztania. W piwnicy nie ma wiata, musi pani uywa tam latarki. Wczoraj wieczorem mielimy goci, wic prosz posprzta pokj jadalny.

These flowers should be watered/ bedded out. [i:s flauez szu:d bi: o:trid/ bedid aut] The tiles are covered with dirt, they need a good scrub. [e tajlz a: kawred wi de:t dej ni:d e gu:d skrab] Please, replace a light bulb of the lamp on the bedside table. [pli:z riplejs e lajt balb of e lmp on e bedsajd tejbl] This carpet needs beating, it hasnt been done for a year. [ys ka:pit ni:ds bi:ti it hznt bi:n dan fo: e jea] There is a special liquid in the closet for tiles polish them with it. [ea iz e speszl likid in e kleuzit fo: taqjlz polisz em wi it] In the store room youll find every equipment you need for cleaning. [in e sto: ru:m ju:l fajnd ewri ikipment ju: ni:d fo: kli:ni] Theres no light in the basement, you have to use the flashlight there. [ea iz neu lajt in e bejsment ju: hw tu ju:z e flszlajt e:] We had guests last night, so clear up the dining room, please. [i: hd gests la:st najt seu klije ap e dajni ru:m pli:z] 63

2.2. PYTANIA I POLECENIA PANI/ PANA DOMU

2. CZ DRUGA POMOC DOMOWA ROZMWKI

Zapisaam tutaj wszystko, co ma pani do zrobienia. Zrobiam pani list zakupw. Rozliczymy si wieczorem.

Ive put on everything to be done for you. [ajw put on ewrii tu bi: dan fo: ju:] Ive made a shopping list for you. We will do our settlemens in the evening. [ajw mejd e opi lyst fo: ju: i: il du: aue setlments in i i:wni]

2.3. PYTANIA I WYPOWIEDZI DO PANI/ PANA DOMU Co pani sobie yczy abym dzi zrobia? Co niedobrego dzieje si z Kay, myl e powinna pj do lekarza. Czy mam dzisiaj zrobi pranie/ prasowanie? Czy moe mi pani: - powiedzie jak dziaa ten odkurzacz/ to urzdzenie? - wytumaczy, jak mam to zrobi? - zapisa, co mam kupi w supermarkecie? 64 What do you want me to do? [ot du ju: ont mi: tu du:] There is something wrong with Kay, I think she should go to the doctor. [ea iz sami ro wi kej aj ik szi: szu:d geu tu e dakte] Shall I do the washing/ ironing today? [sz:l aj du: e o:szi/ ajeni tudej] Can you: [kn ju:] - tell me how does this vaccum cleaner/ device work? [tel mi: ha daz ys wkjuem kli:ne/ diwajs e:k] - explain me how shall I do it? [iksplejn mi: ha szl aj du: it] - put down what shall I buy at the supermarket? [put daun ot szl aj baj et e su:pema:kit]

Czym mam wyczyci okna/ podog? Gdzie: - s plany zaj dzieci? Chciaabym je zobaczy. - mam pooy uprasowane rzeczy? - mog wczy odkurzacz do kontaktu? - pani trzyma robot kuchenny/ sztuce? - znajd ten rodek do czyszczenia podogi?

2.3. PYTANIA I WYPOWIEDZI DO PANI/ PANA DOMU

What shall I do the windows/ clean the floor with? [ot szl aj du: e indeus/ kli:n e flo: wi] Where: [ea] - are the childrens schedules? Id like to see them. [a: e czildrens szedju:ls ajd lajk tu si: em] - shall I put the ironed clothes? [szl aj put i ajend kleus]

- can I plug the vaccum cleaner in? [kn aj plag e wkjuem kli:ne in] - do you keep food processor/ cutlery? [du ju: ki:p fud presese/ katleri] - can I find that special detergent for the wood floor? [kn aj fajnd t speszl dite:dent fo: e u:d flo:] How often am I to vaccum the rooms? [ha ofn em aj tu wkjuem e ru:ms] How do you like the drapes? They are just washed-up. [ha du ju: lajk e drejps ej a: dast o:szt ap] What detergent should I use to clean the bathtub? [ot dite:dent szu:d aj ju:z tu kli:n e ba:tab] 65

Jak czsto mam odkurza mieszkanie? Jak si pani podobaj zasony? S wieo wyprane. Jakiego rodka mam uy, aby wyczyci wann?

2. CZ DRUGA POMOC DOMOWA ROZMWKI

Prosz pani: - ju poskadaam wyprasowane rzeczy. - ju uoyam naczynia w szafkach.

Mrs Green: [mysys gri:n] - Ive already folded up ironed clothes. [ajw o:lredi feuldid ap ajend kleus] - Ive already piled up vessels in the cupboards. [ajw o:lredi pajld ap wesls in e kabe:ds] - I need . I cant find it anywhere. [aj ni:d aj knt fajnd it niea]

- potrzebuj nie mog go nigdzie znale. - skoczy si proszek do prania. - zrobiam ju wszystko, czy mog wczeniej wyj? O ktrej godzinie mam odebra dzieci ze szkoy? Odkurzacz jest zepsuty. Co mam teraz zrobi? Przykro mi ale: - zupenie o tym zapomniaam. - dzisiaj nie zdyam tego zrobi. Zrobi to jutro. 66

- the washing powder is gone. [e o:szi paude iz gan] - I did everything to be done. May I go out earlier? [aj did ewrii tu bi: dan mej aj geu aut ealje] At what time shall I pick up the children from school? [t ot tajm szl aj pik ap e czi:ldren from sku:l] The vaccum cleaner is off, what shall I do then? [e wkjuem kli:ne iz of ot szl aj du: en] I am sorry but: [ajem sori bat] - I have forgotten all about that. [aj hw fo:gotn o:l ebaut t] - I wasnt able to do it today. I will do it tomorrow. [aj oznt ejbl tu du: it tudej aj il du: it tumore]

- rozbiam wazon podczas wycieraniu kurzu.

- I broke the vase while dusting. [aj breuk e wejz ajl dasti]

2.4. OPIEKA NAD OSOB CHOR

2.4. OPIEKA NAD OSOB CHOR Opiekunka do osoby chorej Czy chciaaby pani: - co zje/ napi si czego? - odpocz/ pospa? - pj do toalety/ pojecha do rodziny ? - przej si/ usi/ pooy si? - usi/ poczyta w ku? - wsta czy jeszcze troch polee? - zmierzy temperatur/ cinienie? Czy dobrze pani spaa? Wyglda pani na zmczon. Would you like to: [u:d ju: lajk tu] - eat/ drink something? [i:t/ drik sami] - take a rest/ have a sleep? [tejk e rest/ hw e sli:p] - go to the toilet/ go to your family? [geu tu e tojlet/ geu tu jo: fmily] - take a walk/ sit down/ lie down? [tejk e o:k/ sit daun/ laj daun] - sit/ read in your bed? [sit/ ri:d in jo: bed] - get up or to lie for some time? [get ap o: tu laj fo: sam tajm] - take your temperature/ pressure? [tejk jo: tempritsze/ presze] Did you sleep well? You look tired. [did ju: slip: el ju: luk tajed] 67

Pomoc domowa w Wielkiej Brytanii

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl