You are on page 1of 22

Pomoc gastronomiczna w Wielkiej Brytanii

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl

POMOC GASTRONOMICZNA W WIELKIEJ BRYTANII


OPRACOWA JACEK GORDON

WARSZAWA 2007

UWAGI WSTPNE
Publikacja Pomoc gastronomiczna rozmwki i sownik jest przeznaczona dla osb, ktre zamierzaj wyjecha do krajw europejskich, a w szczeglnoci Wielkiej Brytanii i Irlandii i pracowa tam w szeroko rozumianym sektorze gastronomicznym: pubach, restauracjach, jadodajniach itp. Rozmwki skadaj si z dwch czci. Pierwsza jest czci ogln zawierajc niezbdne sowa i zwroty niezbdne w yciu codziennym, poszukiwaniu pracy itp. Druga cz zawiera konkretne zwroty i przykady zda potrzebnych w codziennej pracy w sektorze gastronomii. Sownik angielsko-polski zawiera niezbdne sownictwo przydatne podczas suchania innych osb oraz czytania tekstw angielskich, natomiast sownik polsko-angielski zawiera sowa i zwroty niezbdne osobom pracujcym w gastronomii przy formuowaniu wypowiedzi. Prosz jednak mie na uwadze fakt, e zaprezentowane w czciach I i II zwroty s jedynie typowymi przykadami (wzorcami) pyta, wypowiedzi itp., natomiast konkretnych i pasujcych do okrelonych sytuacji sw i zwrotw trzeba szuka przede wszystkim w sowniku. Wikszo zwrotw i dialogw przedstawionych w rozmwkach ma form msk. Mog one jednak by stosowane w takiej samej formie w wypowiedziach kierowanych przez osoby lub do osb pci eskiej, poniewa w jzyku angielskim wystpuje jedna forma dla osb obu pci. Jedynie przy zwrotach grzecznociowych, kiedy podajemy nazwisko osoby, stosuje si przed nazwiskiem sowo Mr lub Sir dla osb pci mskiej, lub sowo Mrs/ Ms/ Miss lub Madame dla osb pci eskiej. W niniejszej publikacji zastosowano najprostsz z moliwych transkrypcj fonetyczn, czyli wymow, jest ona bowiem oddana przez znaki polskie z wyjtkiem czterech gosek, ktre nie wystpuj w jzyku polskim a mianowicie: 3

Rad autora dla uytkownika tej ksiki jest, aby na pocztku przeczyta cay materia, aby zapamita, w ktrym mniej wicej miejscu znajduj si poszczeglne sowa i zwroty. Jeszcze lepiej jest nauczy si poniszych sw i zwrotw na pami, poniewa wczeniej czy pniej i tak bdzie to konieczne dla osoby, ktra duej chce pracowa w angielskojzycznej gastronomii. Warto jest take przestudiowa co najmniej jeden podrcznik do gramatyki angielskiej, aby bez problemu mc tworzy sowa i zwroty pochodne, np. w innym ni teraniejszy czasie, w stronie biernej itp. Powodzenia!

znak oznacza, e goska jest jest wymawiana jak zmieszane ze sob a i e, jak np. w wyrazie back. znak oznacza, e goska jest wymawiana jak przyduszone n, jak np. w kocwce ing. znak oznacza, e goska jest wymawiana jak polskie s, ale z lekkim seplenieniem jak np. w wyrazie think. znak oznacza, e goska jest wymawiana jak polskie de, ale z lekkim seplenieniem, jak np. w wyrazie they. Ponadto: znak : jest znakiem przeduenia wymawianej samogoski. znak oznacza, e na nastpujc po nim sylab pada akcent.

SPIS TRECI 1. CZ PIERWSZA OGLNA


Liczebniki Okrelanie rozmiarw, objtoci, wagi Podawanie czasu Dni tygodnia, miesice Uyteczne zwroty w rnych sytuacjach Pytania i proby w rnych sytuacjach Orientacja na ulicy/ w budynku itp. Rozmowa o pracy pracodawca Rozmowa o pracy pracobiorca Terminy zwizane z prac sowniczek

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

2. CZ DRUGA POMOC GASTRONOMICZNA ROZMWKI


Personel do goci w lokalu Pytania, proby i wypowiedzi goci Pytania i polecenia przeoonych Rozmowy personelu w kuchni, kawiarni itp. Dostawy towaru

7 9 10 13 14 21 27 29 32 38 45

45 54 59 63 65

3. SOWNIK GASTRONOMICZNY ANGIELSKO-POLSKI 4. SOWNIK GASTRONOMICZNY POLSKO-ANGIELSKI

67 117 5

1. CZ PIERWSZA OGLNA

Specjalizuj si w wykonywaniu/ malowaniu itp. Studia ukoczyem w roku z wyrnieniem. Studiuj ekonomi/ prawo/ marketing. To moja pierwsza praca/ pierwszy dzie w pracy. Ukoczyem szko redni/ zawodow.

I specialise in making/ painting [aj speszylajz in mejki / pejnti ] I graduated in with award. [aj grejdjuejtid in wi eo:d] Im studying economy/ law/ marketing. [ajm stadyi ikonemi/ lo:/ ma:kiti] This is my first job/ first day at work. [is is maj feust dob/ fe:st dej et e:k] I have finished high school/ vocational school. [aj hw finiszt haj sku:l/ weukejszn sku:l] We had a deal that I have to do it [i: hd e di:l t aj hw tu du: it] What are my working hours? [ot a: maj e:ki auez]

Umawialimy si, e mam to zrobi W jakich godzinach musz by w pracy?

1.10. TERMINY ZWIZANE Z PRAC SOWNICZEK adres by w pracy cigo pracy czas pracy data urodzenia dobrze/le patna praca 38 address to be at work continuity of employment working time/ hours date of birth well-/ low-paid job

dochody dojeda do pracy dosta/ straci prac dzie pracy godziny pracy (firmy) imi mie prac/ nie mie pracy miejsce pracy miejsce urodzenia miejsce zamieszkania moliwoci znalezienia pracy nagroda za dobr prac nakad pracy narodowo narzdzia pracy nazwisko nazwisko rodowe (panieskie) nienormowany czas pracy nieobecno w pracy niepewno co do posiadania pracy numer dowodu osobistego

1.10. TERMINY ZWIZANE Z PRAC SOWNICZEK

income to commute (to your work) to get/ lose a job a working day business hours first name to have a job/ to be jobless work place place of birth place of residence job opportunity a bonus for good service labour input nationality tools of the trade last name maiden name flexible hours absence from work job insecurity ID number

39

1. CZ PIERWSZA OGLNA

numer paszportu obywatelstwo okres wypowiedzenia osoby poszukujce pracy osoby pozostajce bez pracy pensja podpisa umow o prac pj do pracy praca akordowa praca badawcza itp. praca chaupnicza/ nakadcza praca dodatkowa praca dorywcza praca fizyczna praca na akord praca na budowie praca na komputerze/ tamie praca na penym etacie praca na wasny rachunek praca na zlecenie praca nakadcza praca o skrconym dniu roboczym 40

passport number (pass No) citizenship period of notice persons seeking work the jobless salary to sign a work contract

to go to work piecework job research work cottage work surplus/ extra work casual work physical/ manual work piece-time work work on a construction site work on a computer/ assembly line full-time job self-employment contract work outwork shortened labour-day job

praca przy zbiorze truskawek itp. praca staa/ sezonowa praca szkodliwa dla zdrowia praca umysowa praca w fabryce praca w godzinach nadliczbowych praca w grupach praca w niepenym wymiarze godzin praca wakacyjna praca wraz z utrzymaniem praca wzbroniona kobietom/ modocianym praca zarobkowa praca zmianowa/ na zmiany pracodawca pracowa 8 godzin na dob pracowa dorywczo pracowa na nocn zmian pracowa na penym etacie pracowa na p etatu

1.10. TERMINY ZWIZANE Z PRAC SOWNICZEK

work as a strawberry picke permanent/ seasonal job work detrimental to health intellectual work work in a factory overtime work group work part-time job

holiday work livein job/ job, bed and board work prohibited/ forbidden to women/ juveniles paidwork shift work: work in shifts employee to work 8 hours a day to have casual work to work a night shift to work full time to have a part-time job 41

1. CZ PIERWSZA OGLNA

pracowa na umowy-zlecenia pracowa na zmiany (w grupach) pracowa u kogo pracowa umysowo/ fizycznie pracowa w banku itp. pracowa w domu (poprzez komputer, telefon) pracowa w fabryce pracowa w jakiej firmie pracowa w nadgodzinach pracownicy biurowi pracownicy niewykwalifikowani/ o niepenych kwalifikacjach pracownicy obsugi pracownicy wynajmowani pracownik biurowy pracownik etatowy pracownik fizyczny pracownik kontraktowy 42

to work freelance to work in relays to work for sb to do mental/ physical work to work for a bank to work from home to work in a factory to work for some company to work overtime clerical grades unskilled/ semiskilled grades service staff/ workers the outworkers an office worker/ clerk permanent employee manual/ physical worker an employee by contract

pracownik na dniwki pracownik na zlecenia pracownik naukowobadawczy pracownik pastwowy pracownik penoetatowy pracownik pomocniczy pracownik sezonowy pracownik suby zdrowia pracownik umysowy praktyka zawodowa przebieg pracy zawodowej ruchomy czas pracy rynek pracy skrcony czas pracy spni si do pracy stan cywilny stanowisko pracy (funkcja) sta pracy sztywne godziny pracy

1.10. TERMINY ZWIZANE Z PRAC SOWNICZEK

a day labourer

a freelance worker a research worker a public servant a full-time employee an auxiliary worker a seasonal worker a health service worker a mental worker work experience sbs career/ work history flexing working hours/ flexitime the labour market shortened working hours to be late at work marital status job tittle length of service core time 43

1. CZ PIERWSZA OGLNA

wiadectwo pracy wiadectwo zdrowia termin wypowiedzenia ubezpieczenie chorobowe ubezpieczenie emerytalne ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej ubezpieczenie wypadkowe umowa o prac ustawodawstwo pracy utworzy nowe miejsca pracy wolne miejsce pracy wyksztacenie wypadek przy pracy zadzwoni do kogo do pracy zarobek zwolni z pracy (formalnie) zwolni z pracy (potocznie)

work certificate health certificate term of a notice sick insurance pension insurance third party insurance accident insurance a contract of employment the labour legislation to create new jobs the vacancy education/ educational history an accident at work to call sb at work wage to make sb redundant to dismiss/ fire sb

44

2. CZ DRUGA POMOC GASTRONOMICZNA ROZMWKI


2.1. PERSONEL DO GOCI W LOKALU Chciaby pan piwo butelkowe czy z beczki? Co chcielibycie pastwo na przystawk? Co macie pastwo ochot zje? Co mam pastwu przynie/ poda? Co pan sobie yczy do tego dania? Czego by si pan napi? Czy chce pan whisky czyst czy z lodem? Czy ju pastwo zjedlicie? Czy ju si pastwo zdecydowali/co pastwo wybrali? Czy lubi pastwo kuchni wosk/ francusk itp. ? Would you like on-tap/ or bottled beer? [u:d ju: lajk ontp o: batld bea] What would you like as a starter? [ot u:d ju: lajk z e sta:te] What would you like to eat? [ot u:d ju: lajk tu i:t] What shall I bring for you? [ot szl aj bri fo: ju:] What would you like to follow this? [ot u:d ju: lajk tu fole ys] What would you like to drink? [ot u:d ju: lajk tu drik] Would you like your whisky straight or on the rocks? [u:d ju: lajk jo: iski strejt o: on e roks] Have you already had your meal? [hw ju: o:lredi hd jo: mi:l] Have you already had your choice? [hw ju: o:lredi hd jo: czoijs] Do you like Italian/ French cuisine? [du ju: lajk itljen/ frencz kizi:n] 45

Czy macie pastwo jeszcze jakie yczenia? Czy macie pastwo moe drobne pienidze? Czy macie pastwo ochot na deser? Czy macie pastwo ochot napi si czego? Czy mog panu pomc w wyborze? Czy mog przyj zamwienie? Czy pastwo mnie woali? Czy pastwo pac razem czy oddzielnie? Czy pije pani campari z sokiem pomaraczowym? Czy paci pan gotwk czy kart? Czy potrzebujecie pastwo dodatkowych sztucw? 46

2. CZ DRUGA POMOC GASTRONOMICZNA ROZMWKI

Do you have any other wishes? [du ju: hw eni ae isziz]

Do you have any change by any way? [du ju: hw eni czejd baj eni ej] Do you feel like something sweet? [du ju: fi:l lajk sami si:t] Would you like to drink something? [u:d ju: lajk tu drik sami] Shall I help you with your choice? [szl aj help ju: wi jo: czois] May I take your order, please? [mej aj tejk jo: o:de pli:z] Are you calling me? [a ju:ko:li mi:] Do you pay together or separately? [du ju: pej tegee o: sepretli] Do you like your campari with orange juice? [du ju: lajk jo: kmpri wi orind dzu:s] Do you pay cash or by card? [du ju: pej ksz o: baj ka:d] Do need any extra cuttlery? [du ju: ni:d eni ekstre katleri]

Czy rezerwowali pastwo stolik wczeniej? Czy smakowao pastwu? Czy wezm pastwo jaki dodatek? Czy wszystko jest w porzdku? Czy yczycie sobie pastwo: co sodkiego? czego jeszcze? jeszcze co do picia? wieego pieprzu? ten stolik? zapaci? zoy zamwienie? Czym mog pastwu suy/ pomc? (zwyczajowa formua) Dania/ drinki bd gotowe za 5 minut. Gdzie chcieliby pastwo usi?

Have you booked your table before? [hw ju: bu:kt jo: tejbl bifo:] Did you enjoy your meal? [did ju: indoj jo: mi:l] Would you like something extra? [u:d ju: lajk sami ekstre] Is everything all right? [iz ewrii o:l rajt] Would you like: [u:d ju: lajk] some sweets? [sam si:ts] anything else? [enii els] something else to drink? [sami els tu drik] fresh pepper? [fresz pepe] this table? [ys tejbl] to pay the bill? [tu pej e byl] to make your order? [tu mejk jo: o:de] Can I help you? [kn aj help ju:]

2.1. PERSONEL DO GOCI W LOKALU

The dishes/ drinks will be ready in 5 minutes. [e dysziz/ driks il bi: redi in fajw minits] Where would you like to sit down? [ea u:d ju: lajk tu sit daun] 47

2. CZ DRUGA POMOC GASTRONOMICZNA ROZMWKI

Jaki sos do saatki pan sobie yczy Jakiego wina si pan napije? Jako dodatek polecabym pastwu

Ju pastwu podaj/ ju przynosz! Lody u nas serwujemy w pucharkach. Mamy du ofert da wegetariaskich. Mamy goci do pna w nocy. Mamy otwarte od godziny do / od wtorku do niedzieli. Mio jest widzie pana znw u nas. Moe pastwo poczekacie na wolny stolik przy barze? 48

What kind of dressing would you like? [ot kajnd of dresi u:d ju: lajk] What kind of wine would you like to have? [ot kajnd of ajn u:d ju: lajk tu hw] As a supplement Id like to recommend you [z e sapliment ajd lajk tu rekemend ju: ] Im getting it right now!/ I will bring it straightaway! [ajm geti it rajt na/ aj il bri it strejteej ] We serve our ice-cream in cups. [i: se:w aue ajskri:m in kaps]

We have a wide range of vegetarian dishes. [i hw e ajd rejnd of wedeterjen dysziz] We have our guests late into the night. [i: hw aue gests lejt intu e najt] We are open from to / from Tuesday through Sunday. [i: a: eupn from tu:/ from ru:zdej ru: sandej] Nice to see you again with us. [najs tu si: ju: e'gejn wi as] Maybe you would like to sit at the bar while waiting? [mejbi ju: u:d j lajk tu sit daun et e ba:r ajl ejti]

Moe wemiecie pastwo na pocztek ? Moecie pastwo usi przy stoliku przy oknie/ w rogu. Na ktr godzin/ jakie nazwisko zarezerwowali pastwo stolik? Na to danie musi pan poczeka okoo X minut. Napije si pan wina czerwonego czy biaego? Obsuga jest wliczona/ nie wliczona w cen. Od godziny 23 ciepe posiki nie s wydawane. Od kwietnia do wrzenia mamy te ogrdek piwny. Oto jest pastwa stolik. Pastwo zamawiali , zgadza si?

Maybe you would take as a starter? [mejbi ju: u:d tejk z e sta:te]

2.1. PERSONEL DO GOCI W LOKALU

You can sit at the table by the window/ in the corner. [ju: kn sit et e tejbl baj e indou/ in e ko:ne] At what time/ what name is the table reserved? [t ot tajm/ ot nejm iz e tejbl rize:wd] For that dish you have to wait for about X minutes. [fo: t dysz ju: hw tu ejt fo: ebaut eks minits] Would you like your wine red or white? [u:d ju: lajk jo: ajn red o: ajt] The service is included/ not included (in the price). [e se:wis iz inklu:did/ nat inklu:did. Since 11 pm hot dishes ar not being served. [sins ilewn pi em hot dysziz a: not bi:i se:wd] From April to September we also have our beer garden. [from ejpril tu septembe i: olseu hw aue bea ga:dn] Here is your table, please. [hije iz jo: tejbl pli:z] Youve ordered . Is that all righ? [ju:w o:dred iz t rajt] 49

2. CZ DRUGA POMOC GASTRONOMICZNA ROZMWKI

Pastwa stolik jest jeszcze zajty. Prosz chwil poczeka. Paci si w kasie! (w barze szybkiej obsugi) Pacicie pastwo X euro/ funtw. Polecabym pastwu szczeglnie nasze danie dnia/ zapiekanki. Proponuj zamwi , jest bardzo smaczny. Prosz bardzo! (w odpowiedzi na podzikowanie itp.) Prosz bardzo, to dla pani, a to dla pana. Prosz pj za mn, poka pastwu stolik. Prosz si czstowa! 50

Your table is still taken Im afraid. Please, wait for a while. [jo: tejbl iz stil tejken ajmefrejd pli:z ejt fo: e ajl] You pay the cashier, please. [ju: pej e kszje pli:z]

You pay X euro/ pounds please. [ju: pej eks juere/ paundz pli:z] Id like to recommend our todays special/ casseroles. [ajd lajk tu reke'mend aue tudejz speszl/ ksereul] I offer you its delicious. [aj ofe ju: its dili:szez] Youre welcome! [ju: a: elkam] Heres your meal, madam and heres your, sir. [hije: iz jo: mi: mdem and hije i:z jo: se:] Please, follow me. I will lead you to your table. [pli:z foleu mi: aj il li:d ju: tu jo: tejbl] Please help yourself! [pli:z help jo:self]

Prosz tu jest: karta da/ napojw/ deserw. wolne miejsce/ stolik. zamawiane danie Przepraszam, chciabym zabra puste talerze/ szklanki. Przykro mi, ale: ju zamykamy. nie mamy ju ... tort si skoczy. w poniedziaki nie pracujemy. wszystkie stoliki s zajte. Rano w restauracji nie ma duego ruchu. Ta kolejka piwa jest na rachunek firmy. Ta potrawa jest serwowana: na gorcym talerzu. tylko jako dodatek.

Here is: [hije i:z] food/ drink/ dessert menu. [fu:d/ drik/ dize:t menju] a free seat/ table. [e fri: si:t/ tejbl] your order. [jo: o:de] Excuse me, Id like to take dirty vessels/ glasses. [ikskju:z mi: ajd lajk tu tejk de:ti wesels/ gla:siz] I am sorry but: [aj em sori bat] we are just closing. [i: a: dast kleuzi] we dont have yet. [i: deunt hw jet] the cake is over. [e kejk iz euwe] we are closed on Mondays. [i: a: kleuzd on mandej] all the tables are taken. [o:l e tejblz a: tejken] The restaurant is calm in the morning. [e restront iz ca:m in e mo:ni] This turn of beer is on the house. [ys te:n of bea iz on e haus] This dish is served: [ys dysz iz se:wd] in a hot plate. [ine hot plejt] only as a supplement. [eunli z e sapliment] 51

2.1. PERSONEL DO GOCI W LOKALU

2. CZ DRUGA POMOC GASTRONOMICZNA ROZMWKI

tylko na zamwienie. zawsze z bit mietan. Ta przyprawa wspaniale pasuje do tej potrawy.

only to order [eunli tu o:de]

Tak wic to jest dla pani a to dla pana. Prosz bardzo. Tak wic zamawiacie pastwo Prosz bardzo. Tam przy oknie/ w rogu jest wolny stolik. Ten drink jest na koszt firmy. musi by serwowany na chodno. smakuje sodko/ wytrawnie. To danie: dobrze smakuje z jest nasz specjalnoci. 52

always with whipped cream. [o:lejs wi? ipt kri:m] This spice goes very well with this meal. [ys spajs geuz weri el wi ys mi:l] So, this is for you, madam and this is for you, sir. Here you are! [seu ys iz fo: ju: mdem nd ys iz fo: ju: se: hije ju: a:] So, youve ordered . Here you are! [seu ju:w o:dred hije ju: a:] There is a free table over there by the window/ in the corner. [dea iz e fri: tejbl euwe ea baj e indeu] This drink: [ys drik] is on the house. [iz on e haus] must be served chilled. [mast bi: se:wd czild] is sweety/ dry in taste. [iz swi:ti/ draj in tejst] This dish: [ys dysz] goes very well with [geuz weri el wi ] is our specialty. [iz aue speszlti]

jest przyrzdzane na wieo. jest przyrzdzane przy stoliku. jest serwowane z . jest z pewnoci wiee. ma szczeglny smak. Toaleta damska/ mska znajduje si tam To danie jest bardzo pikantne. O jakim smaku lody pastwo sobie ycz? W soboty i niedziele: jest najwikszy ruch. mamy otwarte od .do . Z czym mam panu poda to danie/ ten drink? Zamawialicie pastwo . ~ Zgadza si.

is only prepared fresh. [iz eunli pripead fresz] is prepared by the table. [iz pripead baj e tejbl] is served with [iz se:wd wi ] is certainly fresh. [iz se:tenli fresz] has got a particular taste. [hz got e pa:tikju:le tejst] The ladies/ gents room is over there. [e lejdis/ dents ru:m iz euwe ea]

2.1. PERSONEL DO GOCI W LOKALU

That dish is very spicy. [t dysz iz weri spajsi] What flavour of ice-cream do you want? [ot flejwe of ajskri:m du ju: ont] On Saturdays and Sundays: [on sate:dejz nd sandejz] we have the busiest hours. [i: hw e bizjest auez] we are open from to . [i: a: eupen from tu ] What would you like your meal/ drink with? [ot u:d ju: lajk jo: mi:l/ drik wi] Youve ordered . ~ Thats all right. [ju:w o:dred ~ ts o:l rajt] 53

Pomoc gastronomiczna w Wielkiej Brytanii

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl