You are on page 1of 17

Wzory listw i pism angielskich poradnik oraz sownik

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl

SPIS TRECI
Wstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Adresowanie kopert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przykad zaadresowanej koperty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 9

2. Oglne zasady pisania listw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12


Przykad nagwka, wraz z fragmentem listu . . . . . . . . . . . . . . . 15 Ukad listu urzdowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ukad listu prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3. Listy intencyjne oraz yciorysy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17


Przykady yciorysw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykady listw intencyjnych na stanowisko oferowane poprzez ogoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykady listw intencyjnych, kiedy nie znamy nazwiska osoby rekrutujcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad listu intencyjnego na stanowisko nie bdce przedmiotem ogoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad odpowiedzi na list intencyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykady zapytania o prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . List w poszukiwaniu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podanie w odpowiedzi na ofert pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad odpowiedzi na zapytanie o prac . . . . . . . . . . . . . . . . . Podanie w odpowiedzi na ofert pracy jako au-pair . . . . . . . . . . Przykad listu z prob o prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standardowe zaproszenie na rozmow kwalifikacyjn . . . . . . . . Pismo z potwierdzeniem zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ukad listu handlowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad listu okrelajcego warunki przesyki . . . . . . . . . . . . . . Przykad odpowiedzi na zapytanie o warunki przesyki . . . . . . . . Przykad propozycji rozmowy na temat franszyzy . . . . . . . . . . . . Przykad propozycji udzielenia franszyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad listu z propozycj wsppracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 21 22 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41

4. Listy i pisma zwizane z poszukiwaniem pracy . . . . . . . 26

5. Listy handlowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Proba o wysanie towaru bez obowizku kupna . . . . . . . . . . . . Pisma ponaglajce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . List z prob o wyjanienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . List w odpowiedzi na podwyk cen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . List dotyczcy wsppracy nad projektem . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad zamwienia na tkaniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad zamwienia na artykuy konsumpcyjne . . . . . . . . . . . . Przykad odpowiedzi na zamwienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad zamwienia indywidualnego na komputer . . . . . . . . . . Przykad wycofania zamwienia ze wzgldu na nieprzewidziane okolicznoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad wycofania zamwienia ze wzgldu na opnienie dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykady zapyta ofertowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykady krtkich zapyta ofertowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad osobistego zapytania ofertowego . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad ponownego zapytania ofertowego (ponaglenia) . . . . . . Przykad odpowiedzi na zapytanie ofertowe . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad oferty firmy spedycyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad kontroferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad oferty firmy prawniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad odpowiedzi na ofert kupna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykady ofert powielonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykady odpowiedzi na zapytanie ofertowe . . . . . . . . . . . . . . .

43 44 45 46 47 49 50 52 53 53 55 56 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

6. Zamwienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

7. Oferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

8. Pisanie memorandw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Przykady memorandw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

9. Zaproszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Przykad zaproszenia handlowego imiennego . . . . . . . . . . . . . . Przykady kart z zaproszeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad karty z przyjciem zaproszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad karty z rezygnacj z zaproszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 80 81 81

10. Listy polecajce i opinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82


Proba o referencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Referencje wysane na prob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad listu polecajcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykady pisemnej opinii o pracowniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad pisemnej opinii o pracownikach bez konkretnego adresata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schemat raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad typowego raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad rocznego raportu dla akcjonariuszy (fragmenty) . . . . . Przykad protokou z zebrania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83 84 84 85 88 89 90 91

11. Protokoy i raporty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

12. Zawiadomienia i ogoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93


Przykad ogoszenia o przetargu (w prasie) . . . . . . . . . . . . . . . 93 Przykad zawiadomienia o dostawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Przykad zawiadomienia o urlopie macierzyskim . . . . . . . . . . 96 Przykad zawiadomienia o powrocie do pracy . . . . . . . . . . . . . 98 Przykad zawiadomienia o pokazie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Przykad zawiadomienia o lubie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Przykad ogoszenia o zarczynach (w prasie) . . . . . . . . . . . . . 99 Przykad zawiadomienia o mierci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Przykad zawiadomienia o wypadku drogowym do tow. ubezpieczeniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Przykady zawiadomie o wamaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Zawiadomienie o zmianie adresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

13. Pisma formalne w pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106


Przykady zawiadomienia o rezygnacji z pracy . . . . . . . . . . . . . 106 Przykad podania o podwyk wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . 109 Przykad proby o urlop wypoczynkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

14. Reklamacje i skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114


Przykad reklamacji oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Przykad reklamacji dotyczcej niewaciwych warunkw zakwaterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Przykad listu ze skarg na obsug posprzedan . . . . . . . . . 118 Przykad odpowiedzi na powyszy list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Przykad reklamacji dotyczcych zakupu wadliwego towaru . . . 120 Przykad reklamacji dotyczcej przewozw pasaerskich . . . . . 123 Przykad reklamacji dotyczcej zych usug budowlanych . . . . . 124

Przykad reklamacji dotyczcej niewaciwego dziaania suby zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

15. Inne listy i pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128


Przykad proby o zmian warunkw spaty kredytu . . . . . . . . . 128 Przykad listu z zapytaniem o stypendium . . . . . . . . . . . . . . . . 130 List pytajcy o warunki przyjcia do szkoy . . . . . . . . . . . . . . . 131 Zapytanie o warunki studiw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Zapytanie o moliwo odbycia praktyki w szpitalu . . . . . . . . . 133 Proba o podanie informacji na temat kursw wakacyjnych . . . 134 List z prob o rezerwacj noclegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Zapytanie o wynajcie domu/ mieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . 136 List z prob o podanie cen w pensjonacie . . . . . . . . . . . . . . . 136 List z prob o spotkanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Ustalenie spotkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Proba o utworzenie zlecenia staego w banku . . . . . . . . . . . . 138 Listy z podzikowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

16. Korespondencja prywatna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142


Przykad listu prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Przykad prywatnego listu midzy osobami w modym wieku . . 143 Przykad uprzejmego listu z yczeniami szybkiego wyzdrowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Przykad listu kondolencyjnego do osoby bliskiej . . . . . . . . . . . 145 Przykady bardziej oficjalnych listw kondolencyjnych . . . . . . . 146 yczenia z okazji narodzin dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Zapytanie o moliwo udzielenia gociny . . . . . . . . . . . . . . . . 148

17. Pisanie e-maili i faksw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150


Przykady nieformalnych e-maili subowych . . . . . . . . . . . . . . 150 Przykad prywatnego e-mailu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Przykad faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

18. Wykaz waniejszych skrtw uywanych w korespondencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 19. Wykaz popularniejszych skrtw uywanych w e-mailach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 20. Sownik wyrae i zwrotw uywanych w korespondencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 6

WSTP
Jzyk angielski ma od lat status jzyka midzynarodowego, ale korespondencja, oraz wszelkie inne rodzaje pism urzdowych maj w tym jzyku swoje specyficzne wymogi. Niniejszy podrcznik, stara si w moliwie najszerszym spektrum, przedstawi informacje dotyczce ukadu listw lub pism zarwno urzdowych jak i prywatnych, oraz w miar moliwoci najbardziej reprezentatywne ich przykady. Przedstawiony materia skada si z dwch czci. Pierwsza zawiera informacje o formie i ukadzie okrelonych listw i pism urzdowych, a druga jest sownikiem uytecznych wyrae i zwrotw uywanych w korespondencji, ktre, w niektrych hasach, s przedstawione nawet w formie akapitu. Mamy nadziej, e osoby, ktre prowadz korespondencj w jzyku angielskim bd mogli bez problemu z pomoc tej ksiki napisa list lub pismo. Powodzenia!

(Job Applications and Curriculum Vitaes)


Podstawowe zasady: List powinien by napisany na komputerze w formacie A4. Tylko podpis powinien by wasnorczny. Jeeli nie znasz osoby, do ktrej ma by skierowany list, najlepiej jest zadzwoni do firmy i dowiedzie jej nazwiska. Staraj si unika w licie uoglnie. Najlepiej jest dowiedzie si jak najwicej o firmie do ktrej kierujesz list i dostosowa go do tej konkretnej firmy. W miar moliwoci naley unika osobistych oczekiwa np. pacowych, chyba, e s one ujte w ogoszeniu. Kolejno treci listu powinna by nastpujca: 1. Najpierw okrel dokadnie o jakie stanowisko si ubiegasz: I would like to be considered for the above-mentioned post. I would like to inquire as to whether there are any openings for junior telesales operators in your company . I wish to apply for the post of sales representative which you are advertising in With reference to your advertisement in yesterday's , I should like to be considered for the position of . I am writing to apply for the post of senior marketing manager . I would like to apply for the position of online learining coordinator, as advertised on your website . In reply to/ With reference to your advertisement in of I would like to apply for the position of in your company. I recently heard from that there is a vacancy in your Department. I see from your advertisement in that you are looking for a. 17

LISTY INTENCYJNE ORAZ YCIORYSY

Mr has told/ informed me that some time in May there will be a vacancy/ an opening for in your office. I am writing to apply for the above post, as advertised in the Guardian of September 2007 . 2. Nastpnie podaj swoje wyksztacenie i osignicia zawodowe: I attended school for years. I have a degree in from the University of . During training for my present job I attended classes/ a course in . I served my apprenticeship at . I have had X year`s experience in . I speak fluently Spanish and elementary German. I have gained experience in several major aspects of publishing . I co-ordinated the change-over from one accounting system to another . I developed designs for a new range of knitwear . I have supervised a team of telesales operators on several projects . I contributed to the development of our new database software . I can handle all the Spanish correspondence on my own. For the last two years I have worked in the Department of, but I want to take a position which gives me more responsibility and allows me more personal initiative. 3. Potem opisz swoje cechy osobiste. I am thoroughly familiar with all aspects of office work/ export trade. I see myself as systematic and meticulous/ responsible and independent in my approach to work . I am a fair and broad-minded person, with an ability to get on well with people from all walks of life . I am hardworking and business minded, and I tend to thrive under pressure . 4. Wreszcie na koniec wyjanij dlaczego chciaby tej wanie pracy: As my family is moving to I am looking for emplyment there. 18

I am now keen to find a post with more responsibility . I am sure that your company can offer the better opportunities for me. I feel that your company`s activities most closely match my own values and interests. I like the opportunity to work on my own initiative/ with people. I now wish to find a more permanent full-time position . I would like to further my career in the field of production . My reason for applying for the post is that I would like to have more responsibility. 5. Zakocz list wyraeniem swojej gotowoci do rozmowy kwalifikacyjnej: I express my willingness to attend an interview . I hope I may be granted an interview, when I can explain my qualifications in more detail. I should be glad if you would consider how far my qualifications meet your requirements. I trust you will give my application favourable consideration. I would be very pleased if I could find emplyment in such an established company as yours. If you would give me an opportunity of interview I should be pleased to supply you with any other information you may require. My reason for applying for the post is that I would like to have more responsibility.

Przykady yciorysw:
Curriculum Vitae Personal details: Date of birth: Place of birth: Luise Smith, 11 North Road Leek Point, Northcumberland 15 June 1979 Leek Point, Northcumberland

19

Parents: Marital status: Education:

Thomas Smith, physician Norma Smith, teacher Married, two childen Leeds Primary School Leeds Senior School GCE O level 2 years' employment in the ABC Company

Business experience:

Special qualifications: I am currently attending an evening course in Marketing and Sales at the Leeds Business School and have passed the intermediate examination with Credit.

CV Roger Graham Born: February 20, 1985, in Carlisle Education: Primary: St. Patrick`s Preparatory School, Leeds. Secondary: Leeds Grammar School. Certificates: 6 GSCEs (English Language, English Literature, History, Biology, Economics, French). 3 A-Levels: (English, Economics, Business Studies). Universities: University of York, BA (Economics, American Studies); London School of Economics (MBA). Additional Studies and work experience: One year (19..- 20..) exchange student at Yale University, USA. Six months (200..) Practical experience in the Marketing Division of Santos Holdings London. References can be obtained from Professor Norman Green of the Univeristy of York and Dr. Quinlan, Managing Director, Santos Holdings.

20

Przykady listw intencyjnych na stanowisko oferowane poprzez ogoszenie:


Uwaga! Piszc ten list, nie zapomnij umieci na pocztku nazwy stanowiska pracy, o ktre si ubiegasz, oraz numeru referencyjnego.
Dear Mrs Green, application for post of Community Development Officer: post no: 230/ 8 I am writing in response to your advertisement in the August edition of Community Now, and am enclosing my CV for your review. As you will see, I have gained valuable experience in working with Black and Asian communities, and have a strong understanding of community development. I am self-motivating, and can work as an effective leader of a team. In my current position at the Northumberland Renewal Programme, I have initiated a strategic framework for obtaining funding and attaining targets. I am at present completing a distance-learning course on Regional Development, and am now looking for a post which gives me an opportunity to use my new skills. I look forward to having the opportunity to discuss this further with you. Yours sincerely, Alan Price

TUMACZENIE: Pisz w odpowiedzi na Pastwa ogoszenie w Community Now i doczam moje CV, w ktrym opisuj, jak zdobyem cenne dowiadczenie w pracy ze spoecznociami pochodzcymi z Afryki i Azji i jak due mam zrozumienie dla problemw rozwoju spoecznego. Posiadam siln motywacj (kontynuacja na nastpnej stronie)

21

wewntrzn i umiem efektywnie dziaa w grupie jako jej przywdca. W trakcie mojej dotychczasowej pracy, Spoecznym Programie Odbudowy w zainicjowaem metody skutecznego pozyskiwania funduszy i osigania celw. Jestem obecnie w trakcie kursu korespondencyjnego w zakresie rozwoju regionalnego i szukam pracy, ktra umoliwiaby mi wykorzystanie moich umiejtnoci w praktyce. Mam nadziej na spotkanie z Pastwem, aby omwi te sprawy bardziej szczegowo.

Przykady listw intencyjnych, kiedy nie znamy nazwiska osoby rekrutujcej:


Dear Sirs, My attention was caught by your company`s insertion in the Mornimg Echo, advertising the vacancy in Your Marketing Department. I would be very grateful if you considered my application for the post. For the past three years I have been employed by the Robinson public relations agency, mostly writing advertising copy (cf, accompanying CV). I would now like very much to take the change to the purely business sector and, in particular, the hi-tech field. For that reason, I would be very interested indeed in working for a company such yours. Hoping to hear from you soon, Yours faithfully, John Green TUMACZENIE: Moj uwag zwrcio ogoszenie Pastwa firmy, w "Morning Echo", poszukujce osoby do pracy w dziale marketingu i bybym wdziczny za rozpatrzenie mojej kandydatury na to stanowisko. Przez ostatnie trzy lata pracuj w agencji PR Robinson & Partners, gwnie jako copywriter (p. CV). (kontynuacja na nastpnej stronie)

22

Chciabym jednak bardzo przenie si do sektora typowego biznesu, szczeglnie w zakresie najnowszych technologii. Z tego te powodu bybym bardzo zainteresowany w pracy dla takiej firmy jak Pastwa. Mam nadziej, e mj list nie pozostanie bez odpowiedzi.

Dear Sirs/ Mesdames, In response to your company`s advertisement in the Morning Echo, I would like to apply for the vacant post. I have just graduated with a Master`s Degree in Business Administration from the University of Essex and I am actively looking for a position in the Marketing Department of a company such as yours. I have practical experience of marketing, gathered during one years`s job training in the USA, where I worked in the Marketing Division of Johnson & Sears, one of the country`s largest public relations companies. I attach a full CV with references, and would be very happy to respond to any questions you may have. Yours faithfully, John Green My e-mail basket: www.xxxx.

TUMACZENIE: W odpowiedzi na ogoszenie Pastwa firmy, w "Morning Echo", chciabym zgosi swoj kandydatur na oferowane stanowisko. Jestem tegorocznym absolwentem Uniwerytetu w Essex z tytuem magistra administracji biznesu i intensywnie szukam pracy w dziale marketingu takiej firmy jak Pastwa. Mam praktyczn znajomo marketingu zdobyt podczas rocznego stau w USA, gdzie pracowaem w dziale marketingu firmy Johnson & Sears, jednej z najwikszych amerykaskich firm PR. Do podania doczam pene CV z referencjami i bybym szczliwy, gdybym mg odpowiedzie na kade Pastwa pytanie, dotyczce moich kwalifikacji.

23

Przykad listu intencyjnego na stanowisko nie bdce przedmiotem ogoszenia:


Uwaga! Przed napisaniem takiego listu, staraj si najpierw porozmawia z osob odpowiedzialn za rekrutacj. W ten sposb stworzysz pozytywne relacje z t osob.
Dear Mrs Green, post of software development co-ordinator Thank you very much for taking the time to speak to me yesterday about the possibility of a position as software development co-ordinator with your company. Please find attached a CV which highlights my prior professional experience, and the qualities which I feel make me suited to this position. You will see that I have strong interest in, and knowledge of, staff management, and have gained extensive experience in handling large development projects and meeting deadlines. I see myself as being well-organized and self-motivated, and have excellent communication skills. I am keen to develop my career with your firm, and so would very much appreciate the opportunity to discuss further my suitability for the post. Please feel free to contact me, either by e-mail: jankowalski.xxx.com.pl., or by leaving a message on 0123 456789. I look forward to speaking to you soon. Yours sincerely Jan Kowalski

TUMACZENIE: Dzikuj bardzo za znalezienie czasu, na rozmow ze mn na temat moliwoci objcia stanowiska koordynatora ds. rozwoju oprogramowania w Pastwa firmie. Prosz rwnie zapozna si w doczonym CV z moimi dotychczasowymi osigniciami zawodowymi, ktre, jak sdz, potwierdzaj moje kwalifikacje na to stanowisko. Znajdziecie tam Pastwo informacje, e po(kontynuacja na nastpnej stronie)

24

siadam pen wiedz o zarzdzaniu zasobami ludzkimi i zdobyem szerokie dowiadczenie w zakresie rozwoju i realizowania programw sprzeday produktu. Uwaam, e jestem osob doskonale zorganizowan o gbokiej motywacji wewntrznej i posiadam take doskonae zdolnoci interpersonalne. Bardzo chciabym rozwija moj karier zawodow w Pastwa firmie i dlatego bd wdziczny za moliwo osobistej rozmowy z Pastwem na ten temat. Bardzo prosz skontaktowa si ze mn drog mejlow na adres jankowalskixxx.com.pl., lub zostawi wiadomo na sekretarce automatycznej pod numerem 0123 456789. Z powaaniem.

Przykad odpowiedzi na list intencyjny:


Dear Mr Graham, We acknowledge receipt of your leter for the position which has become available in our Marketing Department, and we have pleasure in inviting you for an interview, at a date yet to be set. Interviews will, however, be held during the last two weeks of May. If for any reason you are unable to come to London during this time, please let us know in good time and we shall endeavor to organize our schedule to match yours. Yours sincerely, Peter Green Assistant Managing Director TUMACZENIE: Szanowny Panie. Potwierdzamy odbir Pana listu intencyjnego w zwizku z wolnym stanowiskiem w naszym dziale marketingu i mamy przyjemno zaprosi Pana na rozmow kwalifikacyjn. Dokadny jej termin jeszcze uzgodnimy, poniewa rozmowy kwalifikacyjne s zaplanowane na drug poow maja. Jeli z jakiego powodu nie bdzie Pan mog przyby do Londynu w tym czasie, to prosz poinformowa nas o tym odpowiednio wczeniej, a my postaramy si zorganizowa spotkanie w bardziej dogodnym dla Pana terminie.

25

Wzory listw i pism angielskich poradnik oraz sownik

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl