You are on page 1of 19

Wzory listw i pism francuskich poradnik oraz sownik

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl

SPIS TRECI
Wstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Adresowanie kopert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przykad zaadresowanej koperty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 9 13 14 19 20 20 26 28 29 32 33 35 37 38 40 41 42 43 44 45 46 49 50 51 53 54

2. Oglne zasady pisania listw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13


List prywatny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . List oficjalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad nagwka wraz z fragmentem listu . . . . . . . . . . . . . . . . Ukad listu urzdowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ukad listu prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Listy motywacyjne oraz yciorysy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21


Model listu motywacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model yciorysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzory yciorysw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad listu motywacyjnego na stanowisko oferowane przez ogoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykady listw intencyjnych, kiedy nie znamy nazwiska osoby rekrutujcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad listu intencyjnego na stanowisko nie bdce przedmiotem ogoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad odpowiedzi na list intencyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykady zapytania o prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . List w poszukiwaniu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podanie w odpowiedzi na ofert pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad odpowiedzi na zapytanie o prac . . . . . . . . . . . . . . . . . Podanie w odpowiedzi na ofert pracy jako au-pair . . . . . . . . . . Przykad listu z prob o prac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Standardowe zaproszenie na rozmow kwalifikacyjn . . . . . . . . Pismo z potwierdzeniem zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Listy i pisma zwizane z poszukiwaniem pracy . . . . . . . 38

5. Listy handlowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ukad listu handlowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad listu okrelajcego warunki przesyki . . . . . . . . . . . . . . Przykad odpowiedzi na zapytanie o warunki przesyki . . . . . . . . Przykad propozycji rozmowy na temat franszyzy . . . . . . . . . . . . Przykad propozycji udzielenia franszyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Przykad listu z propozycj wsppracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proba o wysanie towaru bez obowizku kupna . . . . . . . . . . . Pisma ponaglajce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . List z prob o wyjanienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . List w odpowiedzi na podwyk cen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . List dotyczcy wsppracy nad projektem . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad zamwienia na tkaniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad zamwienia na artykuy konsumpcyjne . . . . . . . . . . . Przykad odpowiedzi na zamwienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad zamwienia indywidualnego na komputer . . . . . . . . . Przykad wycofania zamwienia ze wzgldu na nieprzewidziane okolicznoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad wycofania zamwienia ze wzgldu na opnienie dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55 56 57 59 59 61 62 63 65 66 66 68 69 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

6. Zamwienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

7. Oferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Przykady zapyta ofertowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykady krtkich zapyta ofertowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad osobistego zapytania ofertowego . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad ponownego zapytania ofertowego (ponaglenia) . . . . . Odpowied na powysze zapytanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad oferty firmy spedycyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad kontroferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad oferty firmy prawniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad odpowiedzi na ofert kupna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykady ofert powielonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykady odpowiedzi na zapytanie ofertowe . . . . . . . . . . . . . .

8. Pisanie memorandw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Przykady memorandw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

9. Zaproszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Przykad zaproszenia handlowego imiennego . . . . . . . . . . . . . Przykady kart z zaproszeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad karty z przyjciem zaproszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad karty z rezygnacj z zaproszenia . . . . . . . . . . . . . . . . 93 93 94 94

10. Listy polecajce i opinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95


Proba o referencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Referencje wysane na prob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad listu polecajcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykady pisemnej opinii o pracowniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykad pisemnej opinii o pracownikach bez konkretnego adresata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95 96 97 97 98

11. Protokoy i raporty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Schemat raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Przykad typowego raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Przykad rocznego raportu dla akcjonariuszy (fragmenty) . . . . . 103 Przykad protokou z zebrania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

12. Zawiadomienia i ogoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Przykad ogoszenia o przetargu (w prasie) . . . . . . . . . . . . . . . 106 Przykad zawiadomienia o dostawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Przykad zawiadomienia o urlopie macierzyskim . . . . . . . . . . 109 Przykad zawiadomienia o powrocie do pracy . . . . . . . . . . . . . 111 Przykad zawiadomienia o pokazie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Przykad zawiadomienia o zarczynach (na specjalnej karcie zwanej le faire-part) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Przykad zawiadomienia o lubie (na specjalnej karcie zwanej le faire-part) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Przykad zawiadomienia o mierci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Przykad zawiadomienia o wypadku drogowym do towarzystwa ubezpieczeniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Przykady zawiadomie o wamaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Zawiadomienie o zmianie adresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Przykady zawiadomienia o rezygnacji z pracy . . . . . . . . . . . . . 119 Przykad podania o podwyk wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . 122 Przykad proby o urlop wypoczynkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

13. Pisma formalne w pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

14. Reklamacje i skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127


Przykad reklamacji oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Przykad reklamacji dotyczcej niewaciwych warunkw zakwaterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Przykad listu ze skarg na obsug posprzedan . . . . . . . . . 132 Przykad odpowiedzi na powyszy list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Przykady reklamacji dotyczcych zakupu wadliwego towaru . . 134 Przykad reklamacji dotyczcej przewozw pasaerskich . . . . . 136 Przykad reklamacji dotyczcej zych usug budowlanych . . . . . 138 Przykad reklamacji dotyczcej niewaciwego dziaania suby zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Przykad proby o zmian warunkw spaty kredytu . . . . . . . . . 141 Przykad listu z zapytaniem o stypendium . . . . . . . . . . . . . . . . 143 List pytajcy o warunki przyjcia do szkoy . . . . . . . . . . . . . . . 144 Zapytanie o warunki studiw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Zapytanie o moliwo odbycia praktyki w szpitalu . . . . . . . . . 146

15. Inne listy i pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Proba o podanie informacji na temat kursw wakacyjnych . . . 147 List z prob o rezerwacj noclegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Zapytanie o wynajcie domu/mieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 List z prob o podanie cen w pensjonacie . . . . . . . . . . . . . . . 149 List z prob o spotkanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Ustalenie spotkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Proba o utworzenie zlecenia staego w banku . . . . . . . . . . . . 151 Listy z podzikowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

16. Korespondencja prywatna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Przykad listu prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Przykad prywatnego listu midzy osobami w modym wieku . . 156 Przykad uprzejmego listu z yczeniami szybkiego wyzdrowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Przykad listu kondolencyjnego do osoby bliskiej . . . . . . . . . . . 158 Przykady bardziej oficjalnych listw kondolencyjnych . . . . . . . 159 yczenia z okazji narodzin dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Zapytanie o moliwo udzielenia gociny . . . . . . . . . . . . . . . . 161 yczenia witeczne i noworoczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 yczenia wielkanocne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Pozdrowienia z wakacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

17. Pisanie e-maili i faksw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Przykady nieformalnych e-maili subowych . . . . . . . . . . . . . . 164 Przykad prywatnego e-mailu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Przykad faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

18. Wykaz waniejszych skrtw uywanych w korespondencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 19. Wykaz popularniejszych skrtw uywanych w e-mailach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 20. Sownik wyrae i zwrotw uywanych w korespondencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

WSTP
Korespondencja w jzyku francuskim oraz wszelkie inne rodzaje pism urzdowych maj swoje specyficzne wymogi i od przestrzegania ich zaley zarwno ocena, jak adresat wyrobi sobie o nadawcy, jak i powodzenie sprawy, w ktrej piszemy. artobliwie porwnuje si formuy grzecznociowe w korespondencji francuskiej do etykiety dworskiej na polski zwrot z powaaniem przypada kilkanacie formuek zakoczeniowych, rnicych si niuansami w zalenoci od tego, do kogo si zwracamy nieprzestrzeganie owej etykiety oznacza brak wychowania i moe spowodowa niechtny stosunek do nadawcy i jego proby. Osoba piszca list, czsto nieznana respondentowi, oceniana jest na podstawie treci, ale te i formy swojego listu. Niniejszy podrcznik stara si w moliwie najszerszym spektrum przedstawi informacje dotyczce ukadu listw lub pism zarwno urzdowych, jak i prywatnych, oraz w miar moliwoci najbardziej reprezentatywne ich przykady. Przedstawiony materia skada si z dwch czci. Pierwsza zawiera informacje o formie i ukadzie okrelonych listw i pism urzdowych, a druga jest sownikiem uytecznych wyrae i zwrotw uywanych w korespondencji. Mamy nadziej, e osoby, ktre prowadz korespondencj w jzyku francuskim, z pomoc tej ksiki bd mogy bez problemu napisa list lub pismo. Nie bdziemy tu podawa wzorw listw do krla czy do papiea tego rodzaju modele znajd pastwo w wydaniach francuskich. Powodzenia!

ADRESOWANIE KOPERT
(Ladresse sur lenvelo ppe)
Przykad zaadresowanej koperty:
(adres osoby zaczynamy pisa 40 mm od gry)

znaczek

Monsieur Grard TARDIEU ECOLE DES BEAUX-ARTS 17 rue Victor Hugo 84000 AVIGNON (i koczymy 20 mm od dou) (adres nadawcy piszemy po drugiej stronie koperty)

Podstawowe zasady: Ukad adresu na kopercie powinien by identyczny z ukadem adresu wewntrz listu. Na kopercie stosuje si punktacj otwart, tzn. nie stawia si przecinka na kocu kadej linii. Wskazwki dla poczty umieszcza si w dolnym lewym rogu. Adres zwrotny naley napisa na odwrocie koperty. Nazwisko adresata powinno by poprzedzone sowem: Monsieur, Madame lub Mademoiselle. W listach mniej oficjalnych dopuszczane s skrty: M. (dla Monsieur), MM. (dla Messieurs), Mme (dla Madame) i Mlle (dla Mademoiselle), Dr (dla Docteur), Mr (dla Maitre). Wszystkie kobiety, zamne i niezamne maj prawo do tytuu Madame; Mademoiselle pozostaje dla modych dziewczt. 9

1. Adresujc list do maestwa, Pastwa Roux, przed nazwiskiem podajemy albo imi ma, albo pierwsz liter imienia ma: Monsieur et Madame Norbert ROUX Monsieur et Madame N. ROUX 2. Adresujc list do kobiety moemy poda imi jej ma (jeli jest zamna) : Madame Paul Gorce (forma bardzo tradycyjna i zanikajca) Madame Genevie Gorce (gdy jest niezamna lub w kon`ve taktach zawodowych) Nastpnie podajemy numer i nazw ulicy oraz ewentualnie numer mieszkania (appartement) w przypadku listu prywatnego: Numer ulicy (placu, alei itd. pisze si przed nazw ulicy: 17 rue Victor Hugo, app. 57 42 avenue des Angles, app. 34 12 impasse Saint-Paul 133 boulevard Raspail, app. 67. W prawidowo podanym adresie nie ma przecinka po numerze ulicy, ale Francusi bardzo czesto go stawiaj: 17, rue Victor Hugo, itd. Jeli nie wysyamy listu poczt, lecz przez kogo, nie umieszczamy na kopercie adresu tylko skrt EV czyli en ville w miejscu, napisany pod nazwiskiem adresata, porodku. Jeli adresat mieszka u kogo, naley umieci zwrot przez grzeczno aux bons soins de + nazwisko osoby, ktra uycza gociny lub c/o (ang. Care of) Mona stosowa nastpujce skrty: av. avenue bd boulevard pl. place rte route sq. square St Saint Ste Sainte Cie Compagnie Ets Etablissement Ste Socit

10

Skrty i napisy na kopercie: A l'attention de M. Jean Charpentier dla pana Charpentiera (w nagwku) affranchissement opata pocztowa app. Appartement mieszkanie Haut Gra (napis na paczce itp.) Av. Avenue aleja Bas d (napis na paczce) Bd. Boulevard bulwar Boite Postale skrzynka pocztowa C. O. D. cash on delivery za zaliczeniem pocztowym c/o care of dla Pana/Pani Co. Company firma Confidentiel poufny Corp. Corporation spka, przedsibiorstwo Dept. Departement departament, wydzia destinataire adresat destinataire inconnu adresat nieznany chantillon prbka chantillon sans valeur commerciale prbka nie majca wartoci handlowej En cas dimpossibilit de livraison, priere de retourner le colis a ` ` lexpditeur W wypadku niedostarczenia, prosimy o zwrot do nadawcy enveloppe praffranchie odpowied opacona envoi avec valeur dclare przesyka wartociowa envoi par coursier przesyka dostarczana przez posaca envoi prioritaire przesyka pospieszna Express przesyka ekspresowa Faire suivre prosz przekaza dalej (jeeli chcemy, aby przekazano list adresatowi pod nowym adresem, ktrego nie znamy) Fragile ostronie imm. immeuble budynek imprim(s) druk(i) Lettre rommande list polecony, ale bez zwrotu kosztw za zagubienie

11

Ne pas plier prosz nie zgina (jeeli np. wysyamy pyt CD, fotografi) paiement postal effectu opata pocztowa opacona Par avion/ Air Mail poczta lotnicza personnel do rk wasnych petit colis pakiet (maa paczka) Port supplementaire/ surtaxe postale dopata pocztowa Recommand polecony Recommand avec avis de rception (w skrcie RAR) list polecony z potwierdzeniem odbioru Retouner au destinataire zwrot do nadawcy Route droga Rue ulica Sq. Square plac, skwer Urgent pilny Valeur... euros warto euro Via courier kurierem

12

PISMA FORMALNE W PRACY


(Lettres formelles au travail)

Przykady zawiadomienia o rezygnacji z pracy (Lettres de dmission):


Uwaga! W zawiadomieniu mona, ale nie trzeba podawa powodu rezygnacji z pracy, jednake naley zawsze dobrze si wyraa o firmie, ktr si opuszcza. Nie naley krytykowa jej dziaalnoci ani wynagrodze. Nawet jeli stosunki ze wsppracownikami nie byy dobre, nie naley pisa o tym w licie. Zawsze lepiej jest rozstawa si z pracodawc w atmosferze zgody. Ostatecznie mona zakoczy swoje pismo zwrotem: La raison pour laquelle je quitte votre entreprise est que je voudrais avoir plus de responsabilits. Przydatne zwroty w pisemnej rezygnacji z pracy: J'ai dcid qu'il tait temps de bouger et j'ai accept un poste dans une autre entreprise. Je vous cris pour vous informer qu'une occasion s'est prsente et il m'est impossible de continuer mon travail dans votre entreprise. Veuillez accepter cette lettre comme dmission formelle de mon poste de et qui prendra effet dans trente jours, selon le contrat. Je dpose la lettre de dmission de mes fonctions dans votre entreprise et je vourdrais vous prvenir que le 12 avril sera mon dernier jour de travail. Comme prvu dans mon contrat, je vous prviens par cette lettre, avec quatre semaines de pravis, de mon intention de quitter votre entreprise. 119

Je suis persuad que mes nouvelles fonctions m'aideront a ` montrer mes capacits et seront prcieuses pour ma carrie `re. J'espe que ce nouveau poste m'offrira plus de possibilits `re de dveloppement et d'avancement dans ma carrie et `re j'aurai l'occasion de dmontrer toutes mes capacits. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier pour tout le temps et tous les efforts que vous, Monsieur le Directeur et toute l'quipe, m'avez consacrs durant les trois dernie `res annes. La dure thorique de mon pravis est d'un mois. Le poste qui m'est propos exigeant une prise d'activit dans trois semaines, me serait-il possible de cumuler en une semaine les deux heures quotidiennes lgalement prvues pour la recherche d'un emploi, afin de raccourcir mon pravis d'autant? Mon travail dans votre Socit a t tre bien remunr `s mais. Soyez assur que je ferai de mon mieux pour transmettre mes responsabilits avant de vous quitter.

Monsieur le Directeur, Conformment aux termes de mon contract, je prsente ma dmission du poste que j'occupe en qualit de depuis le , avec un mois de pravis, ce qui veut dire que je travaillerai jusqu'au 30 septembre 2009. La raison de ma dmission est que je voudrais largir mon exprience professionnelle dans le domaine des assurances et j'entre en fonction dans une Compagnie allemande. J'apprcie beaucoup mon travail dans votre Compagnie et je garderai longtemps un bon souvenir de l'ambiance agrable qui re `gne dans votre entreprise. Veuillez agrer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingus. Maciej Milczanski

120

TUMACZENIE: Szanowny Panie. Zgodnie z warunkami umowy o prac, skadam niniejszym rezygnacj z pracy z miesicznym wyprzedzeniem, czyli z dniem 30 wrzenia 2009 roku. Przyczyn mojej rezygnacji jest fakt, e chciabym poszerzy swoje dowiadczenie zawodowe w dziedzinie ubezpiecze i obejmuj posad w firmie niemieckiej. Bardzo ceni sobie prac w Waszej firmie i dugo bd pamita mi atmosfer, jaka towarzyszya mi w pracy. Pozostaj z powaaniem.

Le 14 septembre 2009 A Monsieur Antoine Labiff Prsident-Directeur Gnral Henryk Woznicki Bureau de projets Monsieur le Directeur Employ au service de votre entreprise, je vous prsente ma dmission du poste que j'occupe en qualit de depuis le . En effet, je suis arriv a la conclusion qu'il est temps pour moi de ` relever de nouveaux dfis et j'ai dcid de changer de travail. J'ai accept le poste de a , et je voudrais commencer mon travail le ` 1er octobre 2009. Je crois que ce travail me donnera plus de possibilits de dveloppement et me permettra d'largir mon savoir et mon exprience professionnelle. Je profite de l'occasion pour remercier toute l'quipe pour le temps et les efforts consacrs a mon dveloppement professionnel durant ` ces trois dernires annes ainsi que pour vous souhaiter tout le bien possible et la continuation d'un travail plein de succe dans l'avenir. `s Je vous assure que, avant de partir, je ferai mon possible pour minimaliser les proble `mes de votre entreprise lis avec ma dmission. Veuillez agrer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingus. Henryk Woznicki

121

TUMACZENIE: Szanowny Panie. Rezygnacja. Zatrudniony w dziale... Paskiej Firmy, skadam niniejszym rezygnacj ze stanowiska, ktre zajmuj jako... od... . Doszedem do wniosku i nadszed czas na nowe wyzwania dla mnie i postanowilem zmieni miejsce pracy. Od 1 padziernika br. rozpoczynam prac jako w firmie . Ta praca, jak sdz, da mi wicej moliwoci rozwoju i pozwoli rozszerzy moj wiedz i dowiadczenie zawodowe. Korzystajc z okazji, chciabym serdecznie podzikowa za Pastwa czas i wysiki zwizane z moim rozwojem zawodowym w firmie w cigu ostatnich trzech lat i yczy wszystkiego najlepszego oraz kontynuacji sukcesw w nastpnych latach. Jednoczenie zapewniam, e zrobi wszystko, aby zminimalizowa problemy firmy zwizane z moim przejciem do nowego pracodawcy. Z powaaniem.

Przykad podania o podwyk wynagrodzenia (demande d'augmentation de revenus):


Uwaga! W wielu firmach nie jest konieczne wysyanie takiego podania poczt, lecz wystarczy wysa je w formie e-mailu. Podstawowe zasady: Podanie naley rozpocz od podkrelenia, e jest si czci zespou firmy, cieszy si ze swojej sytuacji i e chce si by dalej w firmie. Nastpnie naley napisa, jak wane zadania spenia si w firmie, oraz jakie korzyci firma czerpie z naszej pracy. Mona te poda jeden przykad takich korzyci, ale nie naley rozwija zanadto tego tematu. Lepiej napisa raczej o korzyciach, jakie firma bdzie miaa z nas w przyszoci. 122

Naley si zorientowa przed napisaniem pisma, na jak realn podwyk mona liczy, np. przez porwnanie z podobnymi stanowiskami pracy w innych firmach. Mona to nawet delikatnie wyeksponowa w pimie. Mona te doczy do niego swoje CV, ktre powinno ukaza nasz przydatno dla firmy, jednake trzeba pamita, aby dania/ proba byy realistyczne. Zakoczy naley zapewnieniem, e si pragnie nadal by czci zespou firmy i e si prosi o powane rozpatrzenie proby. Przydatne zwroty w podaniu o podwyk: Je vous cris pour vous demander de bien vouloir reconsidrer la question de mon salaire. Je suis heureux de travailler dans votre Etablissement/ Entreprise/ Compagnie. ^ J'ai t tre heureux d'etre membre de l'equipe du Service/ `s Dpartement. Pendant mon travail dans votre Etablissement/ Entreprise j'ai beaucoup contribu aux succe de l'entreprise, par exemple . `s Maintes responsabilits ont t ajoutes a mon travail durant ` l'anne passe. Je vous demande, apre avoir examin la situation dcrite ci`s dessus, de m'accorder un traitement plus en rapport avec les responsabilits qui m'ont t confies. je vous demande de faire passer mon salaire de euros a ` euros par mois. Je souhaiterai continuer de travailler pour le profit de l'entreprise et je m'attends a une prise en considration ` ^ srieuse de ma requete. Veuillez trouver ci-joint la copie de mon CV, avec les dtails de ce que j'ai pu raliser. Je souhaite vivement pouvoir discuter avec vous a ce sujet. ` Si vous souhaitez discuter de cette demande, veuillez me contacter pour pouvoir fixer le moment qui vous convienne. C'est pourquoi je vous serais reconnaissant de bien vouloir rexaminer le montant de mon salaire. 123

Waldemar Lozinski Socit ABC Dpartement Recherche

^ le 18 aout 2009

A Monsieur A. Latour Prsident-Directeur Gnral Objet : demande d'augmentation de salaire Monsieur, Pendant les trois dernie `res annes, j'ai t tre heureux de travailler `s dans la Socit ABC, dans le service de technologie ou j'ai pu ` joindre mes savoir-faire avec mon aptitude a travailer en quipe. ` Pourtant, il me semble que pendant ce temps-la je n'ai pas t `, rcompens de manie satisfaisante malgr mes capacits et mon `re engagement et malgr de nombreux succe qui ont port bnfice `s a la Socit. Par exemple, en 2010, j'ai cr un logiciel qui a rduit ` de manie significative le temps de prparation de certains travaux `re prparatifs et en juin 2011 c'est grce a moi qu'on a russi ` a introduire le nouveau syste ` `me de gestion en ligne. Prenant tout cela en considration, je souhaiterai obtenir une augmentation de 4000 euros par an. Soyez assur que je dsire continuer a utiliser toutes mes capacits ` et forces pour contribuer aux succe de votre Socite et je vous `s ` serai reconnaissant de considrer srieusement ma requte. Veuillez trouver ci-joint mon CV avec les dtails de mes performances et ralisations dans la Socit ABC-Co, ainsi que mes emplois prcdents. Si vous souhaitez me poser des questions a ce sujet, je reste a votre ` ` disposition a votre convenance. ` Veuillez agrer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingus. Waldemar Lozinski

124

TUMACZENIE: Proba o podwyk. Szanowny Panie. Podczas ostatnich trzech lat zatrudnienia w naszej firmie, byem bardzo rad, mogc pracowa w zespole ds. technologii komputerowych, gdzie mogem czy swoje umiejtnoci programisty z umiejtnociami pracy w zespole. Wydaje mi si jednak, e za moje umiejtnoci i zaangaowanie nie byem wynagradzany w dostateczny sposb, mimo e miaem szereg osigni, ktre bardzo przyday si naszej firmie. Np. w roku 2010 opracowaem program komputerowy, ktry znacznie zredukowa czas wykonywania niektrych prac przygotowawczych, a w czerwcu 2011 to wanie dziki mnie udao si wprowadzi nowy system zarzdzania on line. Majc to na uwadze, chciabym prosi o podwyk w wysokoci 4000 euro rocznie. Zapewniam, e dalej pragn odda wszystkie swoje umiejtnoci i siy firmie i bardzo bd wdziczny za powane potraktowanie tej proby. Zaczam niniejszym uaktualnione CV, w ktrym wyszczeglniam moje umiejtnoci i dotychczasowe osignicia w firmie ABC, oraz moj wczeniejsz drog zawodow. Jeli tylko maj Pastwo jakie pytanie z tym zwizane, jestem do Pastwa dyspozycji w kadej chwili. Z powaaniem.

Przykad proby o urlop wypoczynkowy (demande de cong):


Monsieur, Je vous prsente ma demande de cong du 25 juin au 16 juillet 2011. J'ai vrifi mon graphique et je suis persuade que d'ici le 25 juin, la premie tape du projet, sur lequel je travaille, sera termine. `re J'espe que les dates de mon cong vous conviennent. `re En vous remerciant par avance de votre rponse, je vous prie de croire, Monsieur, a l'assurance de mes sentiments dvous. `

125

TUMACZENIE: Chciaabym wzi przysugujcy mi urlop wypoczynkowy w dniach od 25 czerwca do 16 lipca 2011. Sprawdziam swj grafik i jestem przekonana, e do tego czasu pierwszy etap projektu, nad ktrym pracuj, zostanie zakoczony. Mam nadziej, e termin mojego urlopu nie bdzie z niczym kolidowa. Z powaaniem.

126

Wzory listw i pism francuskich poradnik oraz sownik

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl