You are on page 1of 46

Zota rczka w Niemczech

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl

WARSZAWA 2011

WSTP
Ksika Zota rczka w Niemczech rozmwki przeznaczona jest dla wszystkich osb, ktre zamierzaj wyjecha do Niemiec i wykonywa prace budowlano-remontowe, drobne naprawy sprztu domowego, samochodw. Dziki przedstawionym zwrotom prezentuje rwnie zastosowanie fachowego sownictwa w pracy. Zawarty na kocu rozmwek sowniczek uzupenia dodatkowo podane sownictwo specjalistyczne. Strona polsko-niemiecka stanowi bdzie z pewnoci niezastpion pomoc przy formuowaniu wypowiedzi w trakcie pracy, a strona niemiecko-polska suy bdzie lepszemu zrozumieniu polece i zada niemieckich przeoonych. Ksika ta przeznaczona jest zarwno dla osb, ktre ju dobrze znaj jzyk niemiecki i potrzebuj jedynie wsparcia w postaci fachowego sownictwa, jak i dla osb, ktre dopiero zaczynaj jego nauk i jeszcze bardzo niepewnie si nim posuguj. Wszystkim ubiegajcym si o prac w Niemczech rozmwki daj szans na dobre przygotowanie si do przyszej pracy. Rwnie w pierwszych miesicach pracy stanowi bd z pewnoci doskona pomoc.

UWAGI WSTPNE
Wszystkie zwroty podane w jzyku polskim maj form msk. Mog by one jednak stosowane w takiej samej formie w wypowiedziach kierowanych do osb pci eskiej, poniewa w jzyku niemieckim wystpuje jedna forma grzecznociowa dla osb pci mskiej i eskiej, np.: Moe mi pan pomc? /Moe mi pani pomc? Knnen Sie mir helfen?

Jedynie przy zwrotach grzecznociowych, kiedy podajemy nazwisko lub tytu osoby, stosuje si, oprcz formy Sie przed nazwiskiem lub tytuem, sowo Herr dla osb pci mskiej lub sowo Frau dla osb pci eskiej.

SPIS TRECI 1.
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

PODSTAWOWE ZWROTY
Formularze sowniczek Powitanie Poegnanie Najpotrzebniejsze zwroty Podstawowe pytania Prby porozumiewania si Zwroty grzecznociowe

9 9 9 10 10 11 11 12 14 14 16 18 19 20 20 21 22 24 25 27 29 32 32 32 5

2.
2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

LICZEBNIKI
Liczebniki gwne Zwroty z liczebnikami gwnymi Liczebniki porzdkowe Zwroty z liczebnikami porzdkowymi

3.
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

CZAS
Podawanie czasu Plan zmian Pory dnia Dni tygodnia Miesice Podawanie dat Okrelenia czasu

4. OKRELANIE DUGOCI, OBJTOCI, WAGI


4.1. 4.2. Dugo Powierzchnia

SPIS TRECI

4.3. 4.4. 4.5.

Objto Waga Zwroty z okreleniami dugoci, objtoci, wagi

33 33 33 35 35 36 37 38 44

5. UZGADNIANIE WARUNKW PRACY


5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Rozmowa o prac Rodzaje szk sowniczek Typowe zawody sowniczek Ustalanie warunkw umowy Ustalanie warunkw umowy sowniczek

6. PODSTAWOWE ZWROTY PRZYDATNE W PRACY 7.


7.1. 7.2.

45 50 50 52

PRZYGOTOWANIE DO PRACY
Ubranie robocze Zamawianie potrzebnych materiaw/narzdzi i ich dostawa

8. ORIENTACJA W DOMU/ W MIESZKANIU


8.1. 8.2. W domu/w mieszkaniu sowniczek Orientacja w domu/w mieszkaniu zwroty

56 56 57 60 60 61 66 72

9. PRACA NA BUDOWIE
9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 6 Na budowie sowniczek Narzdzia i sprzt budowlany sowniczek Materiay budowlane sowniczek Elementy konstrukcji budowlanych sowniczek

SPIS TRECI

9.5.

Praca na budowie zwroty

81 97 97 99 102

10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE


10.1. 10.2. 10.3. Narzdzia do prac elektroinstalatorskich sowniczek Instalacje elektryczne sowniczek Instalacje elektryczne zwroty

11. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZOWE I WODNO-KANALIZACYJNE


11.1. 11.2. 11.3. Narzdzia do prac instalatorskich sowniczek Instalacje gazowe i kanalizacyjne sowniczek Instalacje gazowe i kanalizacyjne zwroty

110 110 112 118 124 124 126 133 135 139 140 147 148

12. PRACE WYKOCZENIOWE


12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. 12.6. 12.7. 12.8. Malowanie cian sowniczek Malowanie cian zwroty Tapetowanie cian sowniczek Tapetowanie cian zwroty Ukadanie pytek i terakoty sowniczek Ukadanie pytek i terakoty zwroty Ukadanie podogi sowniczek Ukadanie podogi zwroty

13. DROBNE PRACE NAPRAWCZE W DOMU


13.1. Narzdzia do drobnych prac naprawczych w domu sowniczek

153 153 7

SPIS TRECI

13.2. 13.3. 13.4.

Drobne naprawy w domu zwroty Sprzt gospodarstwa domowego sowniczek Drobne naprawy sprztu gospodarstwa domowego zwroty

155 157 159 164 164 165 171 171 179 180

14. PRACE WOK DOMU


14.1. 14.2. Prace wok domu sowniczek Prace wok domu zwroty

15. NAPRAWA SAMOCHODU


15.1. 15.2. 15.3. Czci samochodowe sowniczek Narzdzia do naprawy samochodu sowniczek Naprawa samochodu zwroty

16. SOWNICZEK ZOTEJ RCZKI POLSKO-NIEMIECKI 17. SOWNICZEK ZOTEJ RCZKI NIEMIECKO-POLSKI

187

243

9. PRACA NA BUDOWIE

9. PRACA NA BUDOWIE
9.1. NA BUDOWIE SOWNICZEK barak dla ekipy budowlanej bariera ochronna die Baubude/die Bauhtte [di baubude/di bauhyte] die Brstungsstreiche/ die Zwischenlatte [di brystungssztrajsie/di cwyszenlate] der Seilrollenaufzug [der zajlrolenaufcug] der Gersthebel [der gerysthejbel] das Aufzugseil [das aufcugzajl] der Bauzaun [der baucan] die Laufplatte [di laufplate] der Unterzug [der untercuk] die Fuplatte [di fusplate] der Belag [der belag] die Arbeitsbhne [di arbajtsbyne] der Dielenbelag/der Bohlenbelag [der dilenbelag/der bolenbelag] das Gerst [das geryst] das Leitergerst [das lajtungsgeryst] das Stahlrohrgerst [das sztalrorgeryst] die Schutzwand [di szucwand]

bloczek linowy lenia lina do wcigania ogrodzenie budowy pochylnia podcig podstawa rusztowania pomost pomost roboczy pomost rusztowania z dyli rusztowanie rusztowanie drabinowe rusztowanie z rur stalowych siatka zabezpieczajca 60

9.2. NARZDZIA I SPRZT BUDOWLANY SOWNICZEK

sup rusztowania tama przenonika toaleta dla ekipy budowy

wycig budowlany wykop ziemia z wykopu

die Gerststange/der Gerststnder [di gerystsztange/der gerystsztender] der Frderband [der fyrderband] die Baustellentoilette/ das Toilettenhuschen [di bausztelentojlete/das tojletenhojssien] der Bauaufzug [der bauaufcuk] die Baugrube [di baugrube] der Erdaushub [der erdaushub]

9.2. NARZDZIA I SPRZT BUDOWLANY SOWNICZEK drabina dachowa bben betoniarki betoniarka cielica cielica do at ciarek pionu dutarka/duto acuszkowe duto gniazdowe/ dziubak drabina drg/dwignia gwd hak do mocowania drabiny die Dachleiter [di dachlajter] die Mischtrommel [di mysztromel] die Betonmischmaschine [di betonmaszine] die Bundaxt [di bundakst] das Lattbeil [das latbajl] das Senkblei [das zenkblaj] der Stemmapparat/die Kettenfrse [der sztemaparat/di ketenfrese] das Stemmeisen [das sztemajzen] die Leiter [di lajter] der Hebel [der hebel] der Nagel [der nagel] der Leiterhaken [der lajterhaken]

61

9. PRACA NA BUDOWIE

kastra ktownik ktownik do ukosw ktownik metalowy ktownik nastawny

kielnia kielnia murarska kielnia tynkarska klamra ciesielska klin klucz do gicia prtw zbrojeniowych koparka ykowa kozio opata metrwka miarka motek ciesielski motek dekarski

der Mrtelkasten [der myrtelkasten] der Anreiwinkel [der anrajswinkel] der Gehrungswinkel [der gerungswinkel] der Eisenwinkel [der ajzenwinkel] die Gehrungsschmiege/die Stellschmiege [di gejrungsszmige/di sztelszmige] die Kelle [di kele] die Maurerkelle [di maurerkele] die Traufel [di traufel] die Bauklammer [di bauklamer] der Keil [der kajl] das Biegeeisen [das bigeajzen]

motek murarski noyce 62

der Lffelbagger [der lyferbager] der Auflagerblock [der auflagerblok] die Schaufel [di szaufel] der Zollstock [der colsztok] das Bandma [das bandmas] der Zimmermannshammer [der zimermanshamer] der Schieferhammer/ der Ziegelhammer [der sziferhamer/der cigelhamer] der Maurerhammer [der maurerhamer] die Schere [di szere]

9.2. NARZDZIA I SPRZT BUDOWLANY SOWNICZEK

noyce rczne do cicia stali obcgi obcgi do wizania zbrojenia obcinarka do dachwek obejma rury owek murarski onik otwornica packa tynkarska pia pia dwuchwytowa pia acuchowa pia rczna pia tarczowa pia do cicia metalu pia do drewna pia do rur patnica/rozpatnica pobijak poziomnica

die Handeisenschere [di handajzenszere] die Zange [di cange] die Monierzange [di monircange] die Dachziegelschere [di dachcigelszere] die Rohrschelle [di rorszele] der Maurerbleistift [der maurerblajsztyft] das Zugmesser [der cukmeser] die Lochsge [di lochzege] das Reibebrett [das rajbebret] die Sge [di zege] die Bundsge/die Zugsge [di bundzege/di cugzege] die Kettensge [di ketenzege] die Handsge [di handzege] die Kreissge [di krajszege] die Metallsge [di metalzege] die Holzsge [di holc-zege] die Rohrsge [di rorzege] der Fuchsschwanz/die Fuchssge [der fuks-szwanc/di funkszege] das Klopfholz/der Schlgel [der klopfholc/der szlegel] die Wasserwaage/das Stablot [di waserwage] 63

9. PRACA NA BUDOWIE

poziomnica wowa cisk stolarski siekiera sito murarskie skrzynia skrzynia do przygotowywania zaprawy skrzynia z gotowym wsadem sprawdzian do at ruba ruba regulacyjna ruba do drewna ruba do metalu ruba dociskowa ruba dwukocowa ruba fundamentowa ruba hakowa ruba mocujca ruba montaowa ruba unieruchomiajca ruba z dwustronnym gwintem 64

die Schlauchwaage [di szlauchwage] die Schraubzwinge [di szraubcwinge] die Axt [di akst] das Wurfsieb [das wurfzib] der Kasten [der kasten] die Mrtelpfanne [di myrtelpfane]

der Aufgabekasten [der aufgabekasten] die Lattenlehre [di latenlejre] die Schraube [di szraube] die Stellschraube [di sztelszraube] die Holzschraube [di holcszraube] die Metallschraube [di metalszraube] die Zuspannschraube [di cuszpanszraube] die Stiftschraube [di sztyftszraube] der Anker [der anker] die Hakenschraube [di hekenszraube] die Spannschraube [di szpanszraube] die Heftschraube [di heftszraube] die Halteschraube [di halteszraube] der Schraubenbolzen [der szraubenbolcen]

9.2. NARZDZIA I SPRZT BUDOWLANY SOWNICZEK

ruba z gwk ruba z nakrtk ruba zaciskowa strug/hebel wider ciesielski taczki topr ubijak do betonu w doprowadzajcy wod wiadro wibrator wgbny do betonu wiertarka wiertarka udarowa wierto worek wzek rczny wycigarka gwodzi wycinarka do cegie wywrotka

die Kopfschraube [di kopfszraube] die Mutterschraube [di muterszraube] die Klemmschraube [di klemszraube] der Hobel [der hobel] der Stangenbohrer [der sztangenborer] die Schiebkarre/die Schubkarre [di szibkare/di szubkare] das Beil [das bajl] der Betonstampfer [der betonsztampfer] der Wasserschlauch [der waserszlauch]

der Eimer/der Kbel [der ajmer/der kybel] der Betoninnenrttler [der betoninenrytler] die Bohrmaschine [di bormaszine] die Schlagbohrmaschine [di szlagbormaszine] der Bohrer [der borer] der Sack [der zak] der Handwagen [der handwagen] die Nagelklaue [di nagelklaue] die Steinschneidemaschine [di sztajnsznajdemaszine] die Kipplore [di kiplore]

65

9. PRACA NA BUDOWIE

9.3. MATERIAY BUDOWLANE SOWNICZEK cega cega dziurawka cega izolacyjna porowata cega kominwka cega ksztatwka cega licwka cega mulitowa cega pena cega pena znormalizowana cega posadzkowa cega profilowana cega sklepieniowa cega szklana cega torfowa cega uamkowa cega wapienna cega wapienno-piaskowa cega ulowa cement cement ekspansywny/ pczniejcy 66 der Ziegelstein/der Ziegel [der cigel/der cigelsztajn] der Lochziegel [der lochcigel] der Leichtstein [der lajtsztajn] der Schornsteinziegel [der szornsztajncigel] der Formziegel [der formcigel] der Verblendziegel [der ferblencigel] der Silimanitstein [der zilimanitsztajn] der Vollziegel [der folcigel] der Normalformatziegelstein [der normalformatcigelsztajn] der Pflasterziegel [der pflastercigel] der Profilziegel [der profilcigel] der Gewlbestein [der gewylbecigel] der Glasbaustein [der glasbausztajn] der Torfstein [der torfsztajn] der Teilstein [der tajlsztajn] der Kalksandstein [der kalkzandsztajn] der Mrtelziegel [der myrtelcigel] der Schlackenstein [der szlakensztajn] der Zement [der cement] der Expansivzement [der ekspansiwcement]

9.3. MATERIAY BUDOWLANE SOWNICZEK

cement mieszany cement naturalny/ rzymski cement redniowicy cement tamponaowy cement tarsowy cement wzbudzony cement ulowy dachwka dachwka cementowa dachwka holenderska/ eswka dachwka kalenicowa dachwka karpiwka dachwka mnich dachwka mniszka dachwka okapowa dachwka paska dachwka z otworami wentylacyjnymi

der Mischzement [der myszcement] der Romanzement [der romancement] der Mittelbinder [der mytelbinder] der Abdichtungszement [der abdytungscement] der Trazement [der trascement] der Weckzement [der wekcement] der Schlackenzement [der szlakencement] der Dachziegel [der dachcigel] der Betondachstein [der betondachsztajn] die Hohlpfanne/S-Pfanne [di holpfane/di es-pfane] der Firstschlussziegel [der fyrstszluscigel] der Plattenziegel [der platencigel] der Mnch [der myn] die Nonne [di none] die Traufplatte [di traufplate] der Flachziegel [der flachcigel] der Lftungsziegel [der lyftungscigel]

67

9. PRACA NA BUDOWIE

dachwka z zamkiem do dachw paskich dachwka zakadkowa deska deska ochronna cokolowa deska okadzinowa deska oszalowania deska pomostu deska rdzeniowa deska szalunkowa deska wiatrowa drewniana ciana szkieletowa drewno budowlane drewno na oszalowanie gsior gsior do krycia naroy gsior narony gips der Gips [ gips budowlany gips tynkarski 68

die Flachdachpfanne [di flachdachpfane] die Falzpfanne [di falcpfane] das Brett/das Holzbrett [das bret/das holcbret] das Sockelschutzbrett [das zokelszucbret] das Futterbrett [das futerbret] die Seitendiele [di zajtendile] das Gerstbrett [das gerystbret] das Kernbrett [das kernbret] das Schalbrett/das Schalholz [das szaltbret/das szalholc] das Windbrett [das windbret] die Fachwerkwand [das fachwerkwand] das Bauholz [das bauholc] das Schalholz [der szalholc] der Firstziegel [der fyrstcigel] der Walmziegel [der warmcigel] die Walmkappe [di walmkape] der Gips [der gips] der Mrtelgips [der myrtelgips] der Putzgips [der pucgips]

9.3. MATERIAY BUDOWLANE SOWNICZEK

gad cementowa gniazdo na koek izolacja kantwka karpiwka kauczuk silikonowy koek krawdziak peny krawdziak powkowy kruszywo cznik listwa listwa kryjca listwa nona listwa nona konstrukcyjna listwa ozdobna listwa profilowana listwa przemykowa listwa przypodogowa listwa przycienna

der Glattstrich [der glatsztry] das Dbelloch/das Dollenloch [das dybelloch/das dolenloch] die Isolierung [di izolirunk] das Kantholz [das kantholc] der Biberschwanzziegel [der biberszwanc-cigel] der Sillikonkautschuk [der silikonkauczuk] der Dbel/der Pflock [der dybel/der pflok] das Ganzholz [das ganc-holc] das Halbholz [das halbholc] der Zuschlagstoff [der cuszlagsztof] die Kupplung [di kuplung] die Leiste [di lajste] die Abdeckleiste [di abdeklajste] die Traglatte [di traglate] die Traglatte [di tragplate] die Putzleiste [di puclajste] die Profilleiste [di profil-lajste] die Schlagleiste [di szlaglajste] der Abdeckstab/die Sockelleiste [der abdeksztab/di zokel-lajste] die Wandleiste [di wandlajste] 69

9. PRACA NA BUDOWIE

listwa zbkowana oczep okrglak osona krawdzi papa dachowa pianka montaowa piasek pyta budowlana lekka pyta drzwiowa pyta fundamentowa pyta gipsowa pyta izolacyjna pyta kamienna pyta maskujca pyta nona pyta pilniowa pyta posadzkowa pyta cienna pyta wspornikowa podkad betonowy podkad brzegowy pod karpiwk podkad pod tynk 70

die Zahnleiste [di canlajste] der Rhm/das Rhmholz [der rem/das remholc] das Rundholz [das rundholc] der Kantenschutz [der kantenszuc] die Dachpappe [di dachpape] der Montageschaum [der montaeszaum] der Sand [der zand] die Leichtbauplatte [di lajtplate] die Trplatte [di tyrplate] die Fundamentplatte [di fundamentplate] die Gipsplatte [di gipsplate] die Dmmplatte [di demplate] die Steinplatte [di sztajnplate] die Abdeckplatte [di abdekplate] die Trgerplatte [di tregerplate] die Halzfaserplatte [di holctregerplate] der Fliesenstein [der flizensztajn] die Wandplatte [di wandplate] die Kragplatte [di tragplate] der Unterbeton [der unterbeton] der Splie [der szplis] der Putztrger [der puctreger]

9.3. MATERIAY BUDOWLANE SOWNICZEK

podoe gruzowe podoe z zaprawy murarskiej podsypka z piasku podwjne pokrycie dachu karpiwk posadzka z klinkieru posadzka z pyt kamiennych powoka ochronna rozprka rozwora rura deszczowa rygiel rygiel nadokienny rygiel podokienny rygiel poziomy spoiwo/rodek wicy wapno gaszone w proszku wylewka/podkad cementowy zaprawa zaprawa cementowa zaprawa do krycia

die Packlage [di paklage] das Mrtelbett [das myrtelbet] das Sandbett [das zandbet] die Biberschwanz- Doppeldeckung [di biberszwanc-dopeldekunk] die Backsteinflachschicht [di baksztajnflachszyt] der Plattenbelag [der platenbelag] der Schutzanstrich [der szucansztry] die Spange [di szpange] der Querriegel [der kwerrigel] das Regenrohr [das regenror] der Riegel [der rigel] der Fensterriegel/der Sturzriegel [der fensterrigel/der szturcrigel] der Brstungsriegel [der brystungsrigel] der Zwischenriegel [der cwyszenrigel] das Bindemittel [das bindemytel] der Staubkalk [der sztubkalk] der Estrich [der estry] der Mrtel [der myrtel] der Zementmrtel [der cementmyrtel] der Verstrich [der fersztry] 71

9. PRACA NA BUDOWIE

zaprawa gipsowa zaprawa gotowa zaprawa murarska zaprawa sucha zaprawa trasowa zaprawa tynkarska zaprawa wapienno-cementowa zaprawa wstpna wir

der Gipsmrtel [der gipsmyrtel] der Fertigmrtel [der fertymyrtel] der Mauermrtel [der mauermyrtel] der Trockenmrtel [der trokenmyrtel] der Tramrtel [der trasmyrtel] der Putzmrtel [der pucmyrtel] der Zementkalkmrtel [der cementkalkmyrtel] die Vorbeize [di forbajce] der Kies [der kis]

9.4. ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH SOWNICZEK

balustrada bankiet belka belka bezprzektniowa belka dociskowa belka dwuprzsowa belka podszczelinowa belka policzkowa belka poprzeczna 72

das Treppengelnder [das trepengelender] das Bankett [banket] der Balken [der balken] der Rahmenbalken [der ramenbalken] der Pressbalken [der presbalken] der Zweifeldbalken [der cwajfeldbalken] der Fugenbalken [der fugenbalken] der Wangenbalken [der wangenbalken] der Querbalken [der kwerbalken]

9.4. ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH SOWNICZEK

belka rozpierajca belka stropowa szczytowa bela usztywniajca belka krawdziowa belka podestowa belka podcienna belka stropowa belka stropowa/gwna belka wymienna betonowy cok blok stopnia cok cok przycienny cokolnik schodowy dach dach czterospadowy dach czterospadowy o ustroju patwiowym dach dwuspadowy dach jednospadowy dach jtkowy dach krokwiowy dach kryty dachwk

der Spannriegel [der szpanrigel] der Ortbalken [der ortbalken] der Versteifungsbalken [der fersztajfungsbalken] der Randbalken [der randbalken] der Podestbalken [der podestbalken] der Wandbalken [der wandbalken] der Streichbalken [der sztrajbalken] der Deckenbalken/der Hauptbalken [der dekenbalken/der hauptbalken] der Stichbalken [der sztybalken] der Betonsockel [der betonzokel] die Blockstufe [di bloksztufe] der Sockel [der zokel] die Sockelleiste [di zokellajste] die Sockelplatte [di zokelplate] das Dach [das dach] das Walmdach [das walmdach] das Walmdach mit Pfettendachstuhl [das walmdach myt pfetendachsztul] das Satteldach [das zateldach] das Pultdach [das pultdach] das Kehlbalkendach [das kelbalkendach] das Sparrendach [das szparendach] das Ziegeldach [das cigeldach]

73

9. PRACA NA BUDOWIE

dach kryty dachwk holendersk dach kryty dachwkami mnich i mniszka dach kryty karpiwk pojedynczo dach kryty karpiwk w koronk dach kryty upkiem dach namiotowy dach pilasty dach stokowy dwigar penocienny gowica krokwi gwna belka podestowa gzyms gzyms gwny jtka kalenica komin konstrukcja elbetowa kosz 74

das Hohlpfannendach [das holpfanendach] das Mnch-Nonnen-Dach [das myn-nonen-dach] der Spliedach [das szplisdach]

das Kronendach [das kronendach]

das Schieferdach [das sziferdach] das Zeltdach [das celtdach] das Sgedach [das zegedach] das Kegeldach [das kegeldach] der Vollwandtrger [der folwandtreger] der Sparrenkopf [der szparenkopf] der Hauptpodestbalken [der hauptpodestbalken] das Leistenwerk [das lajstenwerk] das Dachgesims [das dachgezyms] der Kehlbalken [der kelbalken] der Dachfirst [der dachfyrst] der Schornstein [der szornsztajn] der Stahlbetonbau [der sztalbetonbau] die Kehle [di kele]

9.4. ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH SOWNICZEK

krokiew krzywizna policzka acenie/aty ata ata podwjna lekka pyta budowlana miecz mur ocieplajcy nadproe okienne nadproe okienne z elbetu nakadka czca obudowa podstawy komina okap okno okno mansardowe ociee okienne wewntrzne ociee okienne zewntrzne oszalowanie do betonowania oszalowanie gzymsu oszalowanie z desek

der Sparren [der szparen] das Kropfstck [das kropfsztyk] die Lattung [di latunk] die Latte [di late] die Doppellatte [di dopellate] die Leichtbauplatte [di leitbauplate] der Bug [der bug] die Vormauerung [di formauerunk] der Fenstersturz [der fensterszturc] der Stahlbetonsturz [der stalbetonszturc] die Lasche [di lasze] die Schornsteinfassung [di szornsztajnfasunk] die Traufe [di traufe] das Fenster [das fenster] das Mansardfenster [das mansardfenster] die innere Fensterleibung [di inere fensterlajbunk] die uere Fensterleibung [di ojsere fensterlajbunk] die Betonschalung [di betonszlaunk] die Gesimsschalung [die gezyms-szalunk] die Bretterschalung [di breterszalunk] 75

9. PRACA NA BUDOWIE

otwr na klatk schodow otwr okienny parapet/podokiennik pionowa rura nona patew patew betonowa patew dolna pyta nona podest podest parteru podest ppitra podunica podmurwka podpora podpora szalunku podstopnica podwalina podwalina porednia policzek przycienny policzek zewntrzny pomost do trasowania 76

das Treppenloch [das trepenloch] die Fensterffnung [di fensteryfnunk] die Fensterbank [di fensterbank] der Stnder [der sztender] das Rhm [das rem] die Betonpfette [di betonpfete] die Fupfette [di fuspfete] die Druckplatte [di drukplate] das Podest [das podest] der Treppenvorplatz [der trepenforzac] das Zwischenpodest [das cwyszenpodest] der Lngsriegel [der lengsrigel] die Untermauerung/der Haussockel [di untermaerunk/der haus-zokel] die Sttze [di sztyce] die Schalungsspiee [di szalunksszpise] die Setzstufe [di zecsztufe] die Schwelle [di szwele] die Saumschwelle [di zaumszwele] die Wandwange [die wandwange] die Freiwange [di frajwange] die Reibhne/der Reiboden [di rajsbyne/der rajsboden]

9.4. ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH SOWNICZEK

porcz prt prt zbrojeniowy przekadka puap wewntrzny ramiak rynna dachowa schodkowanie schody do piwnicy schody krcone schody midzy pitrami schody monolityczne skrt porczy sup schodw krconych supek supek gwny supek okienny supek wga spd oszalowania stopie stopie klinowy

der Handlauf [der handlauf] der Stab/die Stange [der sztab/di sztange] der Bewehrungsstab [der bewerungssztab] der Abstandhalter [der absztandhalter] der Zwischenboden/die Zwischendecke [der cwyszenboden/di cwyszendeke] das Rahmenholz [das ramenholc] die Dachrinne [di dachryne] die Abtreppung [di abtrepunk] die Kellertreppe [di kelertrepe] die Wendeltreppe [di wendeltrepe] die Geschosstreppe [di geszostrepe] die Massivtreppe [die masivtrepe] der Kmmling [der kymlink] die Spindel [di szpindel] der Pfosten/der Stiel/die Sule [der pfosten/der sztil/di zojle] der Bundstiel [der bundsztil] der Fensterstiel [der fenstersztil] der Eckstiel [der eksztil] der Schalboden [der szalboden] die Stufe [di sztufe] die Keilstufe [di kajlsztufe] 77

9. PRACA NA BUDOWIE

stopnica strop monolityczny strop ze lepym puapem strop ebrowy elbetowy strop elbetowy strop/sufit strzemi szalunek szalunek podcigu szalunek podporowy ciana boczna oszalowania ciana domu ciana ochronna ciana szczytowa ciana z cegie

die Trittstufe [di trytszufe] die Massivdecke [di masivdeke] der Zwischenboden [der cwyszenboden] die Stahlbetonrippendecke [der sztalbetonrypendeke] die Stahlbetondecke [di sztalbetondeke] die Decke [di deke] der Bgel [der bygel] die Schalung [di szalunk] die Unterzugschalung [di untercugszalunk] die Schtzenschalung [di szycenszalunk] die Seitenschalung [di zajtenszalunk] die Hauswand [di hauswand] die Schutzwand [di szucwand] der Giebel [der gibel] die Backsteinwand/die Ziegelsteinwand [di baksztajnwand/di cigelsztajnwand] die Brettterwand [di breterwand] die Hohlblocksteinwand [di holbloksztajnwand] die Auenwand [di ausenwand] die Trennwand [di trenwand] das Dachliegefenster [das dachligefenster]

ciana z desek ciana z pustakw ciana zewntrzna cianka dziaowa wietlik/okno poaciowe 78

9.4. ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH SOWNICZEK

tralka tynk tynk cienny tynk surowy tynk zewntrzny warstwa warstwa gwkowa warstwa powierzchniowa warstwa wozwkowa warstwa wyrwnujca wizanie wizanie blokowe wizanie gwkowe wizanie kominowe wizanie krzyykowe wizanie muru wizanie wozwkowe wizar kratowy wiecha

der Gelndestab [der gelendesztab] der Putz [der puc] der Wandputz [der wandpuc] der Rauhputz [der raupuc] der Auenputz [der ausenpuc] die Schicht [di szyt] die Binder-/Streckerschicht [di binder-/sztrekerszyt] der Feinestrich [der fajnesztry] die Luferschicht [di lojferszyt] der Ausgleichstrich [der ausglajsztry] der Verband [der ferband] der Blockverband [der blokferband] der Binder- oder Streckerverband [der binder-und sztrekerferband] der Schornsteinverband [der szornsztajnferband] der Kreuzverband [der krojcferband] der Mauerverband [der mauerferband] der Luferverband [der lojferferband] der Fachwerkbinder [der fachwerkbinder] der Richtbaum [der rytbaum] 79

9. PRACA NA BUDOWIE

wieniec konstrukcji wiba dachowa wiba jtkowa z podwjnym podparciem wiba patwiowa dwupoziomowa z podwjnym podparciem wiba patwiowa dwupoziomowa z podwjnym podparciem na ukonych podporach wiba patwiowa jednopoziomowa z pojedynczym podparciem wiba wieszarowa dwuwieszakowa waz na dach wymian wypenienie stropu wypenienie stropu z gliny wyprawa sufitu zastrza zastrza z zaciosem

der Ringanker [der ringanker] der Dachstuhl [der dachsztul] der zweifach stehende Kehlbalkendachstuhl [der cwajdach sztejende kejlbalkendachsztul] der zweifach stehende Pfettendachstuhl [der cwajdach sztejende pfetensztul ] der zweifach liegende Pfettendachstuhl [der cwajdach ligende pfetendachsztul]

der einfach stehende Pfettendachstuhl [der ajnach sztejende pfetendachsztul] das doppelte Hngewerk [das dopelte hengewerk] der Ausstieg [der aussztig] der Wechselbalken [der wekselbalken] die Zwischenbodenauffllung [der cwiszenbodenauffylunk] die Deckenfllung aus Lehm [di dekenfylunk aus lejm] der Deckenputz [der dekenpuc] die Strebe [di sztrejbe] die Strebe mit Versatz [di sztrejbe myt ferzac]

80

9.5. PRACA NA BUDOWIE ZWROTY

zbrojenie ebro elbetowy szkielet konstrukcji

die Bewehrung [di bewerunk] die Rippe [di rype] das Stahlbetonskelett [das sztalbetonskelet]

9.5. PRACA NA BUDOWIE ZWROTY Czy dostaniemy gotow zapraw, czy bdziemy sami musieli j miesza? Wsypcie gotow zapraw do wody! Wymieszajcie dobrze zapraw w mieszarce! Czy mam wymiesza zapraw w wiadrze czy w skrzyni? Sprawd konsystencj zaprawy! Dodajcie wicej wody do bbna! Zaprawa jest jeszcze za sucha. Bekommen wir fertigen Mrtel oder werden wir ihn selber anmischen mssen? [bekomen wir den fertigen myrtel oder werden wir in zelber anmiszen mysen?] Schttet den fertigen Mrtel ins Wasser ein! [szytet den fertigen myrtel ins waser ajn!] Mischt den Mrtel in der Mischmaschine gut durch! [myszt den myrtel in der miszmaszine gut dur!] Soll ich den Mrtel in dem Kbel oder in der Mrtelwanne anmischen? [zol y den myrtel in dem kybel oder in der myrtelpfane anmyszen?] Prf die Mrtelkonsistenz! [pryf di myrtelkonsistenc!] Gebt ein bisschen mehr Wasser in die Trommel! Der Mrtel ist noch zu trocken. [gejbt ajn byssien mer waser in di tromel! Der myrtel yst noch cu troken] 81

9. PRACA NA BUDOWIE

Dodajcie troch wiru! Ta mieszanka jest za pynna. Przygotuj odrobin zaprawy w wiadrze! Nasadzaj ju mieszado na wiertark! Zaraz robimy now zapraw. Dodaj jeszcze jedn szufl piasku i spoiwa! Wyrzucie zapraw na taczk! Napenijcie wiadra zapraw i zabierajcie si do roboty! Oczycie dobrze podoe! Zaraz bdziemy ka pierwsz warstw! Podaj mi owek! Zaznacz dugo ciany! Wyrwnajcie nierwnoci zapraw! 82

Gebt noch ein bisschen Kies zu! Die Mischung ist noch zu flssig! [gejbt noch ajn byssien kis cu! Di myszunk yst noch cu flysy] Bereite ein bisschen Mrtel in einem Eimer! [berajte ajn byssien myrtel in ajnem ajmer!] Setz schon den Rhrquirl auf die Bohrmaschine auf! Wir machen gleich den neuen Mrtel. [zec szon den ryrkwirl auf di bormaszine auf! Wir machen glaj ajnen nojen myrtel] Gib noch eine Schaufel Sand und Bindemittel zu! [gib noch ajne szaufel zand und bindemytel cu!] Kippt den Mrtel in die Schubkarre! [kipt den myrtel in di szubkare!] Fllt Eimer mit dem Mrtel auf und macht euch an die Arbeit! [fylt ajmer myt dem myrtel auf und macht oj an di arbajt!] Subert sorgfltig den Untergrund! Wir legen gleich die erste Schicht an! [zojbert zorgfelty den untergrund! Wir lejgen glaj di erste szyt an!] Gib mir mal einen Bleistift! [gib mal ajnen baljsztyft!] Markiere die Lnge der Wand! [markire di lenge der wand!] Gleicht die Hhenunterschiede mit dem Mrtel aus! [glajt di hyenunterszide myt dem myrtel aus!]

9.5. PRACA NA BUDOWIE ZWROTY

Rbcie wszystko dokadnie! Poziomujcie kad ceg przy pomocy poziomnicy! Czy ta ciana jest rzeczywicie prostopada? Zmoczcie podoe odrobin wody! Przy takiej pogodzie zaprawa wysycha bardzo szybko. Rozbijcie cegy na kty! Podaj mi motek (murarski)! Musisz rozbi cegy za pomoc rozpatnicy. Wycinarka do cegie jest zepsuta! Uyj ktownika! Nakadaj zapraw na wicej cegie na raz! Nie nakadaj zaprawy na tyle cegie na raz!

Macht alles genau! [macht ales genau!] Lotet jeden Mauerstein mit der Wasserwaage aus! [lotet jeden mauersztajn myt waserwage aus!] Ist die Wand wirklich lotrecht? [yst di wand wyrkly lotret?] Nsst den Untergrund mit ein bisschen Wasser vor! Der Mrtel trocknet bei dem Wetter schnell aus. [nest den untergrund myt ajn byssien waser for! Der myrtel troknet baj dem weter sznel aus] Trennt Mauersteine fr die Ecke! [trent mauersztajne fyr di eke!] Gib mir mal den Maurerhammer! [gib mir mal den maurerhamer!] Du musst die Ziegelsteine mit dem Fuchsschwanz trennen. Die Steinschneidemaschine ist kaputt. [du must di cigelsztajne myt dem fuksszwanc trenen. Di sztajnsznajdemaszine yst kaput] Benutze den Anschlagwinkel! [benuce den anszlagwinkel!] Trage Mrtel fr mehr Steine auf einmal auf! [trage mer sztajne auf ajnmal auf!] Trage Mrtel fr nicht so viel Steine auf einmal auf! [targe myrtel fyr nyt zo file sztajne auf ajnmal auf!] 83

9. PRACA NA BUDOWIE

Nakadasz za duo/mao zaprawy! Szczelina jest zbyt gruba/cienka. Ubij dobrze spoiwo, zanim pooysz na nim ceg! Rozpatnica nie przechodzi przez ceg. Jutro stawiamy rusztowanie. Czy mam te deski ukada w stos? W jakich proporcjach mam to wymiesza? Pierwsza warstwa ju si zwizaa. Moemy ka nastpn. Wykop nie jest jeszcze wystarczajco gboki. Zaprawa ma niewaciw konsystencj. Dodaj troch piasku. 84

Du trgst zu viel/wenig Mrtel auf! Die Lagerfuge ist zu dick/dnn. [du tregst cu fil/weny myrtel auf! Di lagerfuge yst cu dik/dyn] Schlag die Stofuge gut an, bevor du den Stein legst! [szlag di sztosfuge gut an, bevor du den sztajn legst!] Der Fuchsschwanz geht durch den Ziegelstein nicht durch. [der fuksszwanc gejt dur dejn cigelsztajn nyt dur] Morgen stellen wir das Gerst auf. [morgen sztelen wir das geryst auf] Soll ich diese Bretter aufstapeln? [zol y dize breter aufsztapeln?] In welchen Mengen soll ich das anmischen? [in welsien mengen zol y das anmyszen?] Die erste Schicht ist schon gebunden. Wir knnen die nchste auftragen. [di erste szyt yst szon gebunden. Wir kynen di nekste auftragen] Die Baugrube ist noch nicht tief genug. [di baugrube yst noch nyt tif genug] Der Mrtel hat noch keine gute Konsistenz. Gib ein bisschen Sand hinzu! [der myrtel hat noch kajne gute konsistenc. Gib ajn byssien zand hincu!]

9.5. PRACA NA BUDOWIE ZWROTY

Po pracy oczy narzdzia i od je na miejsce. We taczk i przywie piasku! Betoniarka nie dziaa. Sprawd, czy jest podczona. Nie wchod tu. Wylewka jeszcze nie zastyga. Wedug mnie ta ciana nie jest prosta. Musicie j poprawi. Moecie ka pomost. Sprawd, czy tu jest kt prosty. Teraz docinij to czenie desk! Ramiak trzeba mocno skrci rubami. Zgina mi nakrtka. Mamy jeszcze jakie?

Nach der Arbeit reinige das Werkzeug und lege es an die richtige Stelle zurck! [nach der arbajt rajnige das werkcojg und lejge es an di rytige sztele curyk!] Nimm die Schubkarre und hole Sand! [nim di szubkare und hole zand!] Die Betonmaschine funktioniert nicht. Prfe, ob sie angeschlossen ist. [di betonmaszine fukcjoniert nyt. Pryfe, ob zi angeszlosen yst] Komm hier nicht rein! Der Estrich ist noch nicht gebunden. [kom hir nyt rajn! Der erstry yst noch nyt gebunden] Ich finde, dass die Wand nicht eben ist. Ihr msst sie korrigieren. [y finde, dass di Wand nyt ejben yst. Ir myst zi korygiren] Ihr knnt den Belag legen. [ir kynt den belag lejgen] Prfe, ob der Winkel recht ist. [pryfe, ob der winkel ret yst] Ziehe die Verbindung mit einem Holzbrett dicht! [cije di ferbindunk myt ajnem holcbret dyt!] Das Rahmenholz muss fest verschraubt werden. [das ramenholc mus fest ferszraubt werden] Ich habe die Mutter verloren. Haben wir noch welche? [y habe di muter ferloren. Haben wir noch welsie?] 85

9. PRACA NA BUDOWIE

Pokruszone cegy odstawiaj dalej!

W tym miejscu trzeba prty cign drutem.

Te deski przybij na krzy. Polejcie wylewk wod, eby cement lepiej si zwiza. Przyklej styropian i umocuj na plastikowe koki. Ociea wycie styropianem! Zagruntujcie mur!

Zalewamy supki ogrodzenia. Zdejmujemy szalunek Pom mi wstawi okno w otwr okienny! 86

Zerschlagene/Zerbrckelte Ziegel stell weiter beiseite! Cerszlagene/cerbrykelte cigel sztel wajter bajzajte!] An der Stelle mssen die Metalstbe mit einem Draht dichtgezogen werden. [an der sztele mysen di metalsztebe myt ajnem drat dytgecogen werden] Diese Holzbretter nagle kreuz zu. [dize holcbreter nagle krajc cu] Nsst den Estrich mit Wasser ein, damit sich der Zement besser bindet. [nest den esrty myt waser ajn, damyt zy der cement beser bindet] Klebe Styropian und befestige ihn mit Dbeln. [klejbe styropjan und befestige in myt dybeln] Belegt die Fensterleibungen mit Syropian! [belegt di fensterlajbungen myt styropjan!] Grundiert die Mauer!/Tragt die erste Schicht auf! [grundirt di mauer!/tragt di erste szyt auf!] Wir gieen die Zaunpfosten aus. [wir gisen di caunpfosten aus] Wir nehmen die Schallung ab. [wir nejmen di szalunk ab] Helft mir das Fenster in die Mauerffnung zu stellen! [helft mir das fenster in die maueryfnunk cu sztelen!]

9.5. PRACA NA BUDOWIE ZWROTY

Boruj ju otwory na koki ramowe.

Wbijesz za mnie te koki? Zaatam t szczelin piank montaow. Teraz musz jeszcze tylko skrci okno. Uszczelni fug zakoczeniow kauczukiem silikonowym. Stawiamy ogrodzenie terenu budowy. Gdzie bdzie przycze energii elektrycznej? Czy mamy ju doprowadzon wod? Czy przywieziono ju cegy? Trzeba dokupi cementu.

Ich bohre schon die Verankerungsbohrungen fr die Rahmendbel. [y bore szon di ferankerungsborungen fyr di ramendybel] Treibst du die Rahmendbel fr mich ein? [trajbst du di ramendybel fyr my ajn?] Ich schliee den Spalt mit dem Montageschaum. [y szlise den szpalt myt den mantaeszaum] Ich muss jetzt schnell das Fenster verschrauben. [y mus ject sznel das fenster ferszrauben] Ich dichte die Anschlussfuge mit Silikonkautschuk ab. [y dyte di anszlusfuge myt silikonkauczik ab] Wir errichten den Bauzaun. [wir erryten den baucaun] Wo sehen Sie den Stromanschluss vor? [wo sejen zi den sztromanszlus for?] Haben wir schon flieendes Wasser? [haben wir szon flisendes waser?] Sind die Ziegel schon geliefert? [zynd di zigel szon gelifert?] Man muss mehr Zement kaufen. [man mus mer cement kaufen] 87

9. PRACA NA BUDOWIE

Musisz odebra zamwione deski. ciany wykopu maj by rwne. Prosz zabezpieczy wykop przed deszczem! Prosz zabezpieczy ciany wykopu przed osypywaniem si! Ustaw deski pod supy rusztowania! Przynie wiadro wody! Zamocuj rur acuchem. Przycinaj pustaki wedug wzoru! Przy kadej kolejnej warstwie sprawdzaj pion i poziom. Ukadaj cegy wedug rysunku! To nowy murarz. Prosz pokaza mu, jak ukada to wizanie! 88

Du musst die bestellten Holzbretter abholen. [du must di besztelten breter abholen] Die Baugrubenwnde sollen eben sein. [di baugrubenwende zolen ejben zajn] Sichern Sie die Baugrube vor Regen! [zysiern zi di baugrube for rejgen!] Sichern Sie die Baugrube vor Abfall! [zysiern zi di baugrube for abfal!]

Stell die Holzbretter an die Rstungspfosten! [sztel di holcbreter an di rystungspfosten!] Hol einen Eimer Wasser! [hol ajnen ajmer waser!] Befestige das Rohr mit einer Kette! [befestige das ror myt ajner kete!] Schneide Blocksteine nach Muster zu! [sznajde bloksztajne nach muster cu!] Bei jeder weiteren Schicht prfe Lot und Stufe. [baj jeder wajteren szyst pryfe lot und sztufe] Trage die Ziegel nach der Skizze auf! [trage di cigel nach der skice auf!] Das ist ein neuer Maurer. Zeigen Sie ihm den Verband! [das yst ajn nojer maurer. Cajgen zi im den ferband!]

9.5. PRACA NA BUDOWIE ZWROTY

Tu skadujemy puste palety. Stawiamy szalunek stropu i podstawiamy stemple. Ukadamy belki elbetowe. Zaczynamy ukadanie zbrojenia. Przygotuj elementy zbrojenia! Te prty trzeba zespawa. Potnij drut na odcinki po 20 cm! Wyginaj prty wedug wzoru! Wykonaj elementy zbrojenia wedug rysunku! Przygotuj zapraw tynkarsk z trzech workw! Nakadamy tynk gipsowy natryskiem z agregatu.

Hier werden leere Paletten gelagert. [hir werden lere paleten gelagert] Wir errichten die Deckenschalung und stellen Stempel auf. [wir errysten di dekenszalunk und sztelen sztempel auf] Wir legen die Stahlbalken. [wir lejgen di sztalbalken] Wir fangen an, die Bewehrung zu errichten. [wir fangen an, di bewerunk cu erryten] Bereite die Bewehrungselemente vor! [berajte di bewejrungselemente for!] Die Stbe mssen zusammengeschweit werden. [di sztebe mysen cuzamengeszwajst werden] Schneide den Draht in 20-ZentimeterStcke! [sznajde den drat in 20-centimeter-sztyke!] Biege die Stbe nach dem Muster! [bige di sztebe nach dem muster!] Fertige die Bewehrungselemente nach der Skizze an! [fertige di bewerungselemente nach der skice an!] Bereite den Putzmrtel aus 3 Scken vor! [berajte den pucmyrtel aus draj zeken for!] Wir legen den Gipsputz mit dem Bespritzagregat. [wir lejgen den gipspuc myt dem beszprycagregat]

89

9. PRACA NA BUDOWIE

Zacieraj zapraw pac! Wyrwnaj powierzchni! Nawier otwory na koki w zaznaczonych miejscach! Za tu cisk! Dach przecieka od do dawna i krokwie przegniy. Wymiecie krokwie! Cao trzeba zaimpregnowa. Prosz wzi ten impregnat. Doskonale chroni on drewno przed wilgoci, robactwem i ogniem. Ustawiamy krokwie. Przybijaj rwnolegle deski do krokwi! 90

Gltte den Mrtel mit dem Reibebrett! [glete den myrtel myt dem rajbebret!] Gleiche die Flche aus! [glajsie di flesie aus!] Bohre die Dbellcher an den markierten Stellen! [bore di dybellysier an den markirten sztelen!] Lege die Zwinge an! [lejge di cwinge an!] Der Regen rinnt seit langer Zeit durch das Dach und die Sparren sind verfault. [der rejgen rynt zajt langer zajt dur das dach und di szparen zynd ferfault] Tauscht die Sparren aus! [tauszt di szparen aus!] Das Ganze muss imprgniert werden. [das gance mus impregnirt werden] Nehmen Sie das Holzschutzmittel! Es schtzt Holz ausgezeichnet vor Feuchtigkeit, Ungezifer und Feuer. [nejmen zi das holcszucmytel! Es szyct ausgecajnet for fojtykajt, ungecifer und fojer] Wir stellen die Sparren auf. [wir sztelen di szparen auf] Nagle die Holzbretter paralell zu den Sparren zu! [nagle di holcbreter paralel cu den szparen cu!]

9.5. PRACA NA BUDOWIE ZWROTY

Wycinaj poczenia wedug wzoru! Skadamy elementy konstrukcji. Za ruby mocujce! Przybij te deski! Wejd na drabin! Jutro zaczynamy ukada dachwki. Rynna jest niedrona. Trzeba j oczyci. Usuniemy star pap. Zaczep drabin na haku przy kalenicy! Przybijaj aty, jak ci pokazaem! Ukadaj dachwki starannie na atach!

Schneide die Verbindungen nach dem Muster aus! [sznajde di ferbindungen nach dem muster aus!] Wir setzen die Konstruktionselemente zusammen. [wir zecen di konstrukcjonselemente cuzamen] Lege die Befestigungsschrauben an! [lejge di befestigungsszraben an!] Nagle die Holzbretter zu! [nagle di holzbreter cu!] Steige die Leiter hinauf! [sztajge di lajter hinauf!] Morgen fangen wir an, die Dachsteine zu verlegen. [morgen fangen wir an, di dachsztajne cu ferlejgen] Die Dachrinne ist undurchlssig. Sie muss gereinigt werden. [di dachryne yst undurlesy. Zi mus gerajnigt werden] Wir entfernen die alte Dachpappe. [wir entfernen di alter dachpape] Befestige die Leiter an den Haken am Dachfirst! [befestige di lajter an den haken am dachfyrst!] Nagle die Lattung zu, wie ich es dir gezeigt habe! [nagle di latunk cu, wi y es dir gecajgt habe!] Verlege sorgfltig die Dachsteine auf der Lattung! [ferlejge di dachsztajne auf der latunk!] 91

9. PRACA NA BUDOWIE

Przytnij dachwki na wymiar! Mocujemy rynn. Czy miejsca przy kominie i oknach poaciowych s dobrze uszczelnione? Rozwi pap! Zdejmij star pap! Przy tak maym nachyleniu poaci musimy wykona pene deskowanie. Uwaaj, eby nie zniszczy folii! Przyklej foli starannie do wiby dachowej! W tym systemie bdziemy klei dachwki. Trzeba wymieni pknit dachwk.

Schneide die Dachsteine nach Ma zu! [sznajde di dachsztajne nach mas cu!] Wir befestigen die Dachrinne. [wir befestigen di dachryne] Sind die Stellen am Schornstein und an den Dachfenstern gut abgedichtet? [zynd di sztelen am szornsztajn und an den dachfenstern gut abgedytet?] Rolle die Dachpappe aus! [role di dachpape aus!] Lse die alte Dachpappe ab! [lyze di alte dachpape ab!] Bei so einer kleinen Dachflchenneigung mssen wir die Volldeckung machen. [baj zo ajner klajnen dachflesiendekunk mysen wir di foldekunk machen] Pass auf, um die Folie nicht zu zerstren! [pas auf, um di foli nyt cu cersztyren!] Klebe sorgfltig die Folie auf den Dachstuhl! [klejbe di foli auf den dachsztul!] Nach dem System kleben wir die Dachsteine. [nach dem zystem klejben wir di dachsztajne] Der zerbrochene Dachstein muss ausgewechselt werden. [der cerbrochene dachsztajn mus ausgewekselt werden]

92

9.5. PRACA NA BUDOWIE ZWROTY

Trzeba zdj cay rzd. Poa dachowa zostanie zmodernizowana od zewntrz. U warstw weny mineralnej midzy krokwiami! Czy chciaby pan zmodernizowa/re montowa dach? Czy mamy uy szalunku drewnianego czy konstrukcj aluminiow? Czy mamy umocowywa dach bezporednio na atach? Szalunek trzeba wyoy dodatkowym pokryciem. Drewno nie jest wystarczajco suche. Nie nadaje si jako podkad do pokrycia dachu.

Die ganze Bahn muss abgelst werden. [di gance ban mus abgelyst werden] Die Dachflche wird von auen modernisiert. [di dachflesie wyrd fon ausen moderniziert] Setz eine Schicht Steinwolle zwischen die Sparren rein! [zec ajne szyt sztajnwole cwiszen di szparen rajn!] Mchten Sie Ihr Dach modernisieren/sanieren? [myten zi ir dach moderniziren/zaniren?] Sollen wir eine Holzschalung oder eine Alu-Unterkonstruktion als Unterlage verwenden? [zolen wir ajne holcszlaunk oder ajne aluunterkonstrukcjon ferwenden?] Sollen wir das Dach direkt auf der Lattung befestigen? [zolen wir das dach direkt auf der latunk befestigen?] Die Schalung muss mit Vordeckung versehen werden. [di szlaunk mus myt fordekunk ferzejen werden] Das Holz ist nicht trocken genug. Es eignet sich nicht als Deckunterlage. [das holc yst nyt troken genug. Es ajgent zy nyt als dekenunterlage]

93

9. PRACA NA BUDOWIE

Prosz przymocowa dobrze deski do kadej krokwi! Tutaj musimy zrobi grubszy szalunek. Potrzebujemy wicej desek. Potrzebujemy hakw, kokw i gwodzi dekarskich do mocowania. Czy mamy umieci izolacj pomidzy/pod/na krokwiach? Czy mamy pokrywa rzdy poziomo czy pionowo? Wymierz umiejscowienie prtw/gwintw! Pocz pierwsz patew z budynkiem. Wymierz pooenie otworw do borowania! 94

Befestigen Sie die Bretter gut auf jedem Sparren! [befestigen zi di breter gut auf jedem szparen!] Hier mssen wir eine dickere Schalung machen. [hir mysen wir ajne dikere szlaunk machen] Wir brauchen mehr Bretter. [wir brauchen mer breter] Wir brauchen Klammerhaken, Dbel, Schieferngel fr die Befestigung. [wir brauchen klamerhaken, dybel, szifernegel fyr di befestigunk] Sollen wir die Dmmung zwischen/unter/auf den Sparren bringen? [zolen wir di demunk cwiszen/unter/auf den szparen bringen?] Sollen wir die Bahnen horizontal oder vertikal decken? [zolen wir di banen hirizontal oder wertikal deken?] Miss die Position der Gewindestangen aus! [mys di pozycjon der gewindesztangen aus!] Ich verbinde die erste Pfette mit dem Mauerwerk. [y ferbinde di erste pfete myt dem maerwerk] Miss die Lage der Bohrlcher aus! [mys di lage der borlysier aus!]

9.5. PRACA NA BUDOWIE ZWROTY

Zaznaczam otwory do borowania na patwi. Polakieruj patew jeszcze dzisiaj! Czy moe pan przynie nam wicej lakieru ochronnego do drewna? Niech lakier wyschnie! Po patew na filar/kolumn budynku! Czy skontrolowae pooenie patwi poziomnic? Jutro zostan dostarczone schody do montau. Czy dostaniemy te instrukcj montau? Czy chciaby pan schody z drewna/stali/ aluminium? W tym przypadku trzeba zbudowa podest.

Ich zeichne die Bohrlcher auf der Pfette ein. [y cajne di borlysier auf der pfete ajn] Lasiere die Pfette noch heute! [lazire di pfete noch hojte!] Knnen Sie uns mehr Holzschutzlasur holen? [kynen zi uns mer holcszuclazur holen?] Lass die Lasur trocknen! [las di lazur troknen!] Setze die Pfette auf die Mauerpfeiler! [zece di pfete auf di maerpfajler!] Hast du die Lage der Pfette mit der Wasserwaage kontrolliert? [hast du di lage der pfete myt der waserwage kontrolirt?] Morgen wird die Treppe zur Montage geliefert. [morgen wyrd di trepe cur montae gelifert] Bekommen wir eine Montageanleitung? [bekomen wir ajne montaeanlajrunk?] Mchten Sie eine Treppe aus Holz/Stahl/Aluminium? [myten zi ajne trepe aus holc/sztal/ aluminjum?] In dem Fall mssen wir ein Zwischenpodest bauen. [in dem fal mysen wir ajn cwyszenpodest bauen] 95

9. PRACA NA BUDOWIE

Ile ma wynosi szeroko schodw? Schody trzeba jeszcze ustabilizowa rubami i s gotowe. Na rysunku moe pan dokadnie zobaczy pooenie stopni. Czy umocowalicie stopnie? Czy stopnie s ju sklejone? Wyszlifuj schody. Zabezpieczcie schody przed polizgiem! Dopasujcie balustrady!

Wie viel soll die Laufbreite der Treppe betragen? [wi fil zol di laufbrajte der trepe betragen?] Die Treppe muss noch mit Schrauben stabilisiert werden und sie ist fertig. [di trepe mus noch myt szrauben sztabilizirt werden und zi yst ferty] Auf der Skizze knnen Sie die Lage der Stufen genau sehen. [auf der skice kynen zi di lage der sztufen genau zejen] Habt ihr die Stufen befestigt? [habt ir di sztifen befestigt?] Sind die Stufen schon verleimt? [zynd di sztufen szon ferlajmt?] Ich schleife die Treppe ab. [y szlajfe di trepe ab] Sichert die Stufen gegen Verrutschen! [zysiert di sztufen gegen ferruczen!] Passt die Gelnder ein! [past di gelender ajn!]

96

Zota rczka w Niemczech

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment penej wersji caej publikacji. Aby przeczyta ten tytu w penej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania si jej odsprzeday.

Pena wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym

http://wydawnictwo-kram.pl